Overige Parentelen

Adema
Symen Jans Adema 1700 - Renske Bootsma Dedgum

Parenteel van Symen Jans Adema

Parenteel van Symen Jans Adema

1 Symen Jans Adema is geboren in mei 1700 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op vrijdag 28 mei 1700. Symen is overleden in 1761 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 60 of 61 jaar oud. Symen:
(1) trouwde met Renske Bootsma. Renske is geboren omstreeks 1700. Renske is overleden in 1745, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op dinsdag 6 februari 1753 in Wymbritseradeel met Jantje Joannis, 24 jaar oud. Jantje is geboren in maart 1728 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op vrijdag 12 maart 1728.
Kind van Symen en Jantje:
1 Pieter Symons Adema, geboren in februari 1758 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 2.
2 Pieter Symons Adema is geboren in februari 1758 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Symen Jans Adema (zie 1) en Jantje Joannis. Hij is gedoopt op zaterdag 11 februari 1758. Pieter is overleden op zondag 15 september 1822 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1822.
Beroep:
boer
Pieter trouwde, 28 of 29 jaar oud, op vrijdag 9 februari 1787 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra, 23 jaar oud. Sjoeke is geboren in januari 1764 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gerben Sieurts en Botjen Johannis. Zij is gedoopt op donderdag 2 februari 1764 in Blauwhuis. Sjoeke is overleden op dinsdag 30 augustus 1853 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Sjoeke:
1 Symen Pieters (Simon) Adema, geboren in april 1788 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 3.
2 Baukjen Pieters Adema, geboren in april 1790 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
3 Bottje Adema, geboren in juli 1792 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 5.
4 Jantje Adema, geboren in november 1794 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zaterdag 8 november 1794 in Blauwhuis. Jantje is overleden vóór woensdag 29 maart 1797, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Jantje Pieters Adema, geboren in maart 1797 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
6 Gerbrig Pieters Adema, geboren in september 1799 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 15 september 1799 in Blauwhuis.
7 Gerben Pieters Adema, geboren in april 1802 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 7.
8 Johannes Pieters Adema, geboren in september 1804 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 8.
3 Symen Pieters (Simon) Adema is geboren in april 1788 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Hij is gedoopt op donderdag 3 april 1788. Simon is overleden op maandag 29 juli 1822 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1822.
Beroep:
boer
Simon:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 september 1814 in Wonseradeel met Gatske Yettes van der Meer, 21 jaar oud. Gatske is geboren in november 1792 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yette Simmes (Jitte) van der Meer en Baukjen Jelles. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1792 in Roodhuis. Gatske is overleden op zondag 8 oktober 1820 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1820.
Beroep:
boerin
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 28 juli 1821 in Wonseradeel met Anna Johannes (Antje) Veltman, 23 jaar oud. Antje is geboren in april 1798 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Lammerts en Wikje Andries. Zij is gedoopt op zaterdag 21 april 1798 in Roodhuis. Antje is overleden op donderdag 25 september 1856 in Almenum ( Harlingen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1856.
Kinderen van Simon en Gatske:
1 Pieter Adema, geboren op vrijdag 1 september 1815 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1815. Pieter is overleden op vrijdag 5 juni 1818 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1818.
2 Baukjen Symons Adema, geboren op dinsdag 25 maart 1817 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 9.
3 Pieter Symons Adema, geboren op zondag 8 november 1818 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 10.
4 Gatske Symons Adema, geboren op zondag 8 oktober 1820 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 11.
Kinderen van Simon en Antje:
5 Wikje Simons Adema, geboren op maandag 29 oktober 1821 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 12.
6 Sijmontje Adema, geboren op donderdag 27 februari 1823 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 13.
4 Baukjen Pieters Adema is geboren in april 1790 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Zij is gedoopt op dinsdag 27 april 1790. Baukjen is overleden op donderdag 23 maart 1837 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1837. Zij is begraven in Wommels. Baukjen trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 28 juni 1816 in Hennaarderadeel met Johannes Feykes Yntema, 33 jaar oud. Johannes is geboren in maart 1783 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Feyke Johannes Yntema en Marijke Ulbes (Maria) Wytsma. Hij is gedoopt op woensdag 5 maart 1783. Johannes is overleden op zaterdag 13 juni 1846 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1846.
Beroep:
boer
Kinderen van Baukjen en Johannes:
1 Pyter Johannes (Pieter) Yntema, geboren op zondag 27 april 1817 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 14.
2 Aaltje Johannes Yntema, geboren op woensdag 21 juli 1819 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
3 Marijke Johannes Yntema, geboren op dinsdag 28 mei 1822 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
4 Symen Yntema, geboren op maandag 20 september 1824 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1824. Symen is overleden op donderdag 4 augustus 1825 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1825.
5 Evert Yntema, geboren op maandag 20 september 1824 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Evert is overleden op zaterdag 27 augustus 1892 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1824. Evert bleef ongehuwd.
6 Simon Johannes Yntema, geboren op zaterdag 30 september 1826 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1826. Simon is overleden op zondag 1 oktober 1826 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1826.
7 Simon Johannes Yntema, geboren op dinsdag 22 juli 1828 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 17.
8 Sieuwke Johannes Yntema, geboren op maandag 29 november 1830 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 18.
9 Ulbe Johannes Yntema, geboren op zaterdag 24 mei 1834 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1834. Ulbe is overleden op donderdag 29 mei 1834 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 mei 1834.
5 Bottje Adema is geboren in juli 1792 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Zij is gedoopt op dinsdag 3 juli 1792 in Blauwhuis. Bottje is overleden op zaterdag 31 augustus 1839 in Almenum ( Harlingen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1839.
Beroep:
dienstmaagd
Bottje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1817 in Hennaarderadeel met Piter Pieters (Pieter) Jorna, 19 jaar oud. Pieter is geboren in maart 1798 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Tjeerds Jorna en Claeske Pieters (Klaaske) Adema. Hij is gedoopt op dinsdag 13 maart 1798 in Bolsward. Pieter is overleden op maandag 5 maart 1832 in Midlum ( Harlingen ), 33 of 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1832.
Beroep:
huisman
Kinderen van Bottje en Pieter:
1 Pyter Pyters (Pieter) Jorna, geboren op zondag 31 mei 1818 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1818. Pieter is overleden op maandag 25 oktober 1819 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1819.
2 Klaaske Pieters Jorna, geboren op vrijdag 11 juni 1819 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 juni 1819. Klaaske is overleden op zaterdag 1 februari 1845 in Achlum ( Waadhoeke ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1845. Klaaske bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
3 Tjeerd Pieters Jorna, geboren op donderdag 22 februari 1821 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1821.
4 Sjoeke Pieters (Sjieuwke) Jorna, geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 19.
5 Trijntje Pieters Jorna, geboren op zondag 8 mei 1825 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 20.
6 Pieter Pieters Jorna, geboren op donderdag 11 oktober 1827 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1827. Pieter is overleden op zondag 22 juli 1849 in Woerden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1849.
7 Johannes Pieters Jorna, geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 21.
6 Jantje Pieters Adema is geboren in maart 1797 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Zij is gedoopt op woensdag 29 maart 1797 in Blaauwhuis. Jantje is overleden op zondag 19 juni 1864 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1864. Zij is begraven in Dedgum. Jantje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 9 april 1831 in Wonseradeel met Gerben Berend van Walta, 24 of 25 jaar oud. Gerben is geboren in april 1806 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Berend Annes van Walta en Jakelijn Gerbens (Japke) Hoekstra. Hij is gedoopt op dinsdag 22 april 1806. Gerben is overleden op dinsdag 2 mei 1837 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1837.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Jantje en Gerben:
1 Pieter Gerbens van Walta, geboren op maandag 6 februari 1832 in Bolsward. Volgt 22.
2 Jacobje Gerbens van Walta, geboren op woensdag 3 september 1834 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 23.
3 Symon van Walta, geboren op dinsdag 17 januari 1837 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1837. Symon is overleden op woensdag 21 oktober 1846 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1846.
7 Gerben Pieters Adema is geboren in april 1802 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Hij is gedoopt op woensdag 28 april 1802 in Blauwhuis. Gerben is overleden op zondag 18 juli 1858 in Bolsward, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1858.
Beroep:
boer
Gerben trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 14 februari 1833 in Wonseradeel met Sietske Eelkes Huisman, 21 jaar oud. Sietske is geboren op maandag 21 oktober 1811 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Eelke Ypkes Huisman en Grietje Eedes Ydema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1811. Sietske is overleden op zondag 4 juli 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1897.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Gerben en Sietske:
1 Petrus Gerbens Adema, geboren op zondag 5 januari 1834 in Bolsward. Volgt 24.
2 Grietje Gerbens Adema, geboren op maandag 6 juli 1835 in Bolsward. Volgt 25.
3 Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema, geboren op dinsdag 21 februari 1837 in Bolsward. Volgt 26.
4 Eelke Adema, geboren op donderdag 26 juli 1838 in Bolsward. Volgt 27.
5 Symon Adema, geboren op dinsdag 1 september 1840 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
6 Jan Gerbens Adema, geboren op zaterdag 27 november 1841 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1841. Jan is overleden op vrijdag 26 augustus 1842 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1842.
7 Jantje Gerbens Adema, geboren op zondag 19 maart 1843 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1843. Jantje is overleden op vrijdag 22 augustus 1851 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1851.
8 Bottje Adema, geboren op vrijdag 4 april 1845 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
9 Bauke Adema, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
10 Ypke Adema, geboren op donderdag 22 juni 1848 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 31.
11 IJtje Adema, geboren op zaterdag 24 november 1849 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
12 Sjoerd Gerbens Adema, geboren op woensdag 5 februari 1851 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1851. Sjoerd is overleden op vrijdag 27 februari 1852 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1852.
13 Jantje Gerbens Adema, geboren op zaterdag 9 oktober 1852 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1852. Jantje is overleden op dinsdag 28 februari 1854 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1854.
14 Sjoerd Gerbens Adema, geboren op maandag 24 maart 1856 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1856. Sjoerd is overleden op woensdag 25 juni 1856 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1856.
8 Johannes Pieters Adema is geboren in september 1804 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Symons Adema (zie 2) en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Hij is gedoopt op vrijdag 14 september 1804 in Blauwhuis. Johannes is overleden op woensdag 22 februari 1860 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1860. Hij is begraven in Tjerkwerd. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1833 in Wonseradeel met Jantje Joukes Bouma, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in juni 1807 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jouke Jacobs Bouma en Ymkje Aukes van der Wey. Zij is gedoopt op vrijdag 5 juni 1807 in Blauwhuis. Jantje is overleden op donderdag 18 juni 1891 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1891. Zij is begraven in Blauwhuis.
Beroep:
boerin
Kinderen van Johannes en Jantje:
1 Jouke Johannes Adema, geboren op vrijdag 9 mei 1834 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
2 Pieter Johannes Adema, geboren op vrijdag 27 juli 1838 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
3 Hessel Johannes Adema, geboren op zondag 20 juni 1841 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1841.
Notitie bij de geboorte van Hessel: Akte alsnog ingeschreven door vonnis van de arrondissementsrechtbank te Sneek d.d. 29 juli 1841
Hessel is overleden op woensdag 27 februari 1929 in Bolsward, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1929. Hij is begraven op zaterdag 2 maart 1929 in Bolsward op de RK Begraafplaats. Hessel bleef ongehuwd.
4 Sieuwke Johannes Adema, geboren op maandag 8 juli 1844 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 35.
5 Simon Johannes Adema, geboren op vrijdag 16 april 1847 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 36.
6 Ymkje Johannes Adema, geboren op maandag 12 april 1852 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
9 Baukjen Symons Adema is geboren op dinsdag 25 maart 1817 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Symen Pieters (Simon) Adema (zie 3) en Gatske Yettes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1817. Baukjen is overleden op maandag 3 juni 1872 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1872. Zij is begraven in Blauwhuis.
Beroep:
dienstmeid
Baukjen trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1855 in Wonseradeel met Jarig Douwes Walta, 26 jaar oud. Jarig is geboren op woensdag 18 maart 1829 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Dominicus Jarigs (Douwe) Walta en Wilhelmina Jans (Mientje) Mous. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1829. Jarig is overleden op woensdag 21 maart 1894 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1894.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Baukjen en Jarig:
1 Douwe Jarichs Walta, geboren op maandag 11 mei 1857 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 38.
2 Symon Walta, geboren op donderdag 26 december 1861 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 39.
10 Pieter Symons Adema is geboren op zondag 8 november 1818 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), zoon van Symen Pieters (Simon) Adema (zie 3) en Gatske Yettes van der Meer. Pieter is overleden op maandag 23 april 1900 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1900. Hij is begraven in Roodhuis.
Beroep:
boerenknecht
Pieter:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Wymbritseradeel met Riemke Pieters Foekema, 25 jaar oud. Riemke is geboren op zondag 23 september 1821 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Huites Foekema en Trijntje Symons Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1821. Riemke is overleden op vrijdag 7 mei 1858 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1858.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1860 in Wymbritseradeel met Houkjen Thomas Wiersma, 41 jaar oud. Houkjen is geboren op woensdag 28 oktober 1818 in Sneek, dochter van Thomas Doekes Wiersma en Antje Jilderts Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1818. Houkjen is overleden op woensdag 19 september 1906 in Bolsward, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1906.
Kinderen van Pieter en Riemke:
1 Gatske Pieters Adema, geboren op dinsdag 20 augustus 1850 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 40.
2 Symen Pieters Adema, geboren op dinsdag 11 september 1855 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1855. Symen is overleden op maandag 4 juni 1860 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1860.
Kind van Pieter en Houkjen:
3 Sijmentje Adema, geboren op woensdag 17 april 1861 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 41.
11 Gatske Symons Adema is geboren op zondag 8 oktober 1820 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Symen Pieters (Simon) Adema (zie 3) en Gatske Yettes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1820. Gatske is overleden op dinsdag 23 juni 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1868.
Beroep:
dienstmeid
Gatske trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Johannes Jans Donia, 27 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 7 augustus 1820 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Lieuwes Donia en Antje Rintjes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1820. Johannes is overleden op zondag 8 april 1883 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1883.
Kinderen van Gatske en Johannes:
1 Rintje Donia, geboren op dinsdag 16 oktober 1849 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1849.
2 Simentje Donia, geboren op vrijdag 12 september 1851 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 42.
3 Antje Donia, geboren op zondag 4 september 1853 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 43.
4 Aaltje Donia, geboren op woensdag 31 oktober 1855 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1855. Aaltje is overleden op donderdag 10 juli 1856 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1856.
5 Jantje Donia, geboren op vrijdag 22 januari 1858 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1858. Jantje is overleden op vrijdag 2 november 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1860.
6 Gatske Donia, geboren op zondag 15 januari 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1860. Gatske is overleden op dinsdag 16 oktober 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1860.
7 Jantje Donia, geboren op vrijdag 6 juni 1862 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1862. Jantje is overleden op donderdag 30 juli 1863 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1863.
8 Jan Donia, geboren op woensdag 4 januari 1865 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1865. Jan is overleden op zaterdag 7 januari 1922 in Neuss ( Duitsland ), 57 jaar oud. Hij is begraven in Neuss.
12 Wikje Simons Adema is geboren op maandag 29 oktober 1821 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Symen Pieters (Simon) Adema (zie 3) en Anna Johannes (Antje) Veltman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1821. Wikje is overleden op vrijdag 22 januari 1892 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1892. Zij is begraven in Woudsend. Wikje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1849 in Wymbritseradeel met Bauke Jans Boersma, 25 jaar oud. Bauke is geboren op donderdag 4 september 1823 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Hessels Boersma en Gettje Jans de Boer.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Wikje en Bauke:
1 Baukje Boersma, geboren op woensdag 19 juni 1850 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 44.
2 Symon Boersma, geboren op donderdag 11 maart 1852 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
3 Jan Boukes Boersma, geboren op donderdag 20 april 1854 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 46.
4 Antje Boersma, geboren op vrijdag 4 januari 1856 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1856. Antje is overleden op donderdag 21 maart 1867 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1867.
5 Geertje Boersma, geboren op woensdag 19 augustus 1857 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1857. Geertje is overleden op maandag 19 september 1859 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1859.
6 Pieter Boersma, geboren op woensdag 22 juni 1859 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 47.
7 Gettje (Geertruida) Boersma, geboren op woensdag 24 april 1861 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 48.
8 Johannes Boersma, geboren op donderdag 27 augustus 1863 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1863. Johannes is overleden op woensdag 25 november 1885 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1885. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
timmermansknecht
13 Sijmontje Adema is geboren op donderdag 27 februari 1823 in Oldeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Symen Pieters (Simon) Adema (zie 3) en Anna Johannes (Antje) Veltman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1823. Sijmontje is overleden op zondag 18 februari 1866 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1866. Zij is begraven in Franeker.
Beroep:
dienstmeid
Sijmontje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1848 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Poppe Damhuis, 25 jaar oud. Poppe is geboren op dinsdag 15 oktober 1822 in Franeker, zoon van Feike Poppes Damhuis en Tjietske Johannes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1822. Poppe is overleden op zondag 25 juni 1871 in Midlum ( Harlingen ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1871.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sijmontje en Poppe:
1 Feike Damhuis, geboren op zaterdag 25 augustus 1849 in Franeker. Volgt 49.
2 Anna Poppes Damhuis, geboren op zondag 28 september 1851 in Franeker. Volgt 50.
3 Sijmon Damhuis, geboren op vrijdag 15 september 1854 in Franeker. Volgt 51.
4 Tjietske Damhuis, geboren op maandag 21 september 1857 in Franeker. Volgt 52.
5 Johannes Damhuis, geboren op woensdag 17 oktober 1860 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1860.
6 Sybe Damhuis, geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Franeker. Volgt 53.
7 Andreas Poppes Damhuis, geboren op maandag 16 oktober 1865 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1865. Andreas is overleden op vrijdag 7 december 1866 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1866.
14 Pyter Johannes (Pieter) Yntema is geboren op zondag 27 april 1817 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Feykes Yntema en Baukjen Pieters Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1817. Pieter is overleden op zondag 17 oktober 1897 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1897.
Beroep:
boer
Pieter trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 6 mei 1857 in Hennaarderadeel met Fetje Symens Hemstra, 25 jaar oud. Fetje is geboren op woensdag 25 mei 1831 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Symen Doekes Hemstra en Jetske Doekles Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1831. Fetje is overleden op zaterdag 14 juli 1900 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1900.
Kinderen van Pieter en Fetje:
1 Baukje Pieters Yntema, geboren op maandag 25 juli 1859 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 54.
2 Jetske Yntema, geboren op zaterdag 16 november 1861 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1861. Jetske is overleden op woensdag 9 december 1942 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1942. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Jetske: Jetske is op 19 mei 1894 in Hennaarderadeel gehuwd met Sybrandus Ligthart
3 Johannes Yntema, geboren op donderdag 7 april 1864 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1864. Johannes is overleden op maandag 6 juni 1864, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1864.
15 Aaltje Johannes Yntema is geboren op woensdag 21 juli 1819 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Feykes Yntema en Baukjen Pieters Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1819. Aaltje is overleden op vrijdag 2 juli 1869 in Bolsward, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1869. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zondag 11 mei 1851 in Bolsward met Jelle Jelles Postma, 36 jaar oud. Jelle is geboren op woensdag 22 juni 1814 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Jelles Postma en Gatske Douwes van der Werff. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juni 1814. Jelle is overleden op woensdag 5 september 1883 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1883.
Beroep:
boer
16 Marijke Johannes Yntema is geboren op dinsdag 28 mei 1822 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Feykes Yntema en Baukjen Pieters Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1822. Marijke is overleden op donderdag 16 januari 1890 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1890. Zij is begraven in Irnsum.
Beroep:
boerenbedrijf
Marijke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1846 in Hennaarderadeel met Thomas Ates Wiersma, 27 jaar oud. Thomas is geboren op donderdag 11 maart 1819 in Bolsward, zoon van Ate Thomas Wiersma en Jitske Watses van der Weide. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1819. Thomas is overleden op maandag 24 juni 1850 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1850.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1851 in Hennaarderadeel met Boutius Feddes (Bote) van der Werf, 46 jaar oud. Bote is geboren in januari 1805 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Botes van der Werf en Dieuwke Botes Hessels. Hij is gedoopt op vrijdag 18 januari 1805 in Irnsum. Bote is overleden op dinsdag 22 mei 1877 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1877.
Beroep:
boer
Kinderen van Marijke en Thomas:
1 Baukjen Thomas Wiersma, geboren op dinsdag 23 maart 1847 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1847. Baukjen is overleden op donderdag 13 januari 1848 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1848.
2 Ate Thomas Wiersma, geboren op vrijdag 7 juli 1848 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1848. Ate is overleden op woensdag 4 april 1849 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1849.
3 Baukjen Thomas Wiersma, geboren op vrijdag 11 januari 1850 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1850. Baukjen is overleden op woensdag 18 december 1850 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1850.
Kinderen van Marijke en Bote:
4 Baukjen van der Werf, geboren op zondag 16 januari 1853 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1853. Baukjen is overleden op zaterdag 18 juni 1853 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1853.
5 Fedde Botes van der Werf, geboren op donderdag 26 januari 1854 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1854. Fedde is overleden op donderdag 29 juni 1854 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1854.
6 Antje Botes van der Werf, geboren op woensdag 30 mei 1855 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1855. Antje is overleden op dinsdag 4 april 1893 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1893.
Notitie bij Antje: Antje is op 12 mei 1877 in Wymbritseradeel gehuwd met Tjebbe Pieters Andringa
Beroep:
boerenbedrijf
7 Johanna Maria Botes van der Werf, geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1856. Johanna is overleden op donderdag 13 december 1934 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1934.
Notitie bij Johanna: Johanna is (1) op 18 mei 1878 gehuwd met Jouke Jans Altenburg en (2) op 15 februari 1896 met Johannes Theises Schaap
Beroep:
boerenbedrijf
8 Fedde Botes van der Werf, geboren op zaterdag 6 februari 1858 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1858. Fedde is overleden op donderdag 16 mei 1901 in Oudega ( Smallingerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1901.
Notitie bij Fedde: Fedde is op 3 mei 1884 in Wonseradeel gehuwd met Swopkjen Sjoerds Obbema
Beroep:
boerenbedrijf
9 Baukje Botes van der Werf, geboren op donderdag 12 april 1860 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1860. Baukje is overleden op zondag 13 augustus 1916 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1916. Zij is begraven in Irnsum.
Notitie bij Baukje: Boukje is op 20 mei 1882 in Wymbritseradeel gehuwd met Meindert Ates Engwerda
Beroep:
boerenbedrijf
10 Johannes Botes van der Werf, geboren op zondag 16 juni 1861 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1861. Johannes is overleden op zondag 26 januari 1862 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1862.
11 Johannes Botes van der Werf, geboren op zaterdag 24 januari 1863 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1863.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 20 mei 1886 in Baarderadeel gehuwd met Teuntje Johannes Terwisscha van Scheltinga
Beroep:
verwer
12 Tietje Botes van der Werf, geboren op donderdag 30 maart 1865 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1865. Tietje is overleden op dinsdag 3 april 1866 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1866.
13 Thomas Botes van der Werf, geboren op vrijdag 12 oktober 1866 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1866. Thomas is overleden op maandag 17 mei 1948 in Stratum ( Eindhoven ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1948. Hij is begraven in Eindhoven.
Notitie bij Thomas: Thomas is (1) op 7 november 1896 in Bolsward gehuwd met Agnes Theodorus van der Meulen en (2) met Catharina Maria van der Ploeg
Beroep:
Koopman
17 Simon Johannes Yntema is geboren op dinsdag 22 juli 1828 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Feykes Yntema en Baukjen Pieters Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1828. Simon is overleden op dinsdag 18 februari 1908 in Bolsward, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1908. Simon trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1857 in Hennaarderadeel met Jeltje Jaspers Zijlstra, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op dinsdag 25 maart 1828 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jasper Theunis Zijlstra en Hotske Hessels Lolkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1828. Jeltje is overleden op donderdag 3 maart 1910 in Bolsward, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1910.
Beroep:
naaister
18 Sieuwke Johannes Yntema is geboren op maandag 29 november 1830 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Feykes Yntema en Baukjen Pieters Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1830. Sieuwke is overleden op donderdag 14 juni 1906 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1906. Zij is begraven in Franeker.
Beroep:
dienstmeid
Sieuwke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1859 in Wonseradeel met Cornelis Tjeerds Bruinsma, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 7 maart 1835 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Tjeerd Jans Bruinsma en Hiske Cornelis Reen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1835. Cornelis is overleden op donderdag 25 februari 1909 in Franeker, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1909.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Sieuwke en Cornelis:
1 Tjeerd Cornelis Bruinsma, geboren op donderdag 20 februari 1862 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1862. Tjeerd is overleden op zaterdag 27 oktober 1877 in Franeker, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1877.
2 Hiske Cornelis Bruinsma, geboren op donderdag 4 mei 1865 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1865. Hiske is overleden op zondag 28 november 1880 in Franeker, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1880.
3 Johannes Cornelis Bruinsma, geboren op zondag 14 juni 1868 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1868. Johannes is overleden op woensdag 31 maart 1869 in Franeker, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1859.
4 Baukje Bruinsma, geboren op woensdag 21 februari 1872 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1872. Baukje is overleden op donderdag 5 juni 1952 in Franeker, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1952.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 13 mei 1906 in Franeker gehuwd met Gerrit Jorritsma
5 Johannes Bruinsma, geboren op vrijdag 4 april 1873 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1873. Johannes is overleden op woensdag 18 april 1945 in Roodhuis ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1945. Hij is begraven in Roodhuis op Begraafplaats Slijpsterwei.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 19 mei 1900 in Franekeradeel gehuwd met Henderina Dijkstra
Beroep:
slager
19 Sjoeke Pieters (Sjieuwke) Jorna is geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Piter Pieters (Pieter) Jorna en Bottje Adema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 juli 1823. Sjieuwke is overleden op zondag 15 december 1878 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1878. Sjieuwke:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1852 in Wonseradeel met Tjipke Pieters van Vellinga, 27 jaar oud. Tjipke is geboren op zondag 26 december 1824 in Bolsward, zoon van Pieter Gerrits van Vellinga en Beitske Horatius Straak. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824. Tjipke is overleden op zaterdag 30 mei 1857 in Bolsward, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1857.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 26 april 1863 in Bolsward met Gerrit Pieters van Vellinga, 44 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 13 februari 1819 in Bolsward, zoon van Pieter Gerrits van Vellinga en Beitske Horatius Straak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1819. Gerrit is overleden op zaterdag 22 juli 1882 in Bolsward, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1882.
Kinderen van Sjieuwke en Tjipke:
1 Petrus Tjipkes van Vellinga, geboren op maandag 26 december 1853 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1853. Petrus is overleden op donderdag 24 augustus 1939 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1939. Hij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Petrus: Petrus is op 12 mei 1877 in Wonseradeel gehuwd met Sybrigjen Elzinga
Beroep:
boerenknecht
2 Dorus Tjipkes van Vellinga, geboren op zondag 5 april 1857 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1857. Dorus is overleden op zondag 1 juni 1941 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1941.
Notitie bij Dorus: Dorus is op 20 mei 1882 in Wonseradeel gehuwd met Romkje Flapper
Beroep:
boerenknecht
3 Heronimus Tjipkes van Vellinga, geboren op zondag 5 april 1857 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1857. Heronimus is overleden op zaterdag 11 juli 1857 in Bolsward, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1857.
Kind van Sjieuwke en Gerrit:
4 Bottje van Vellinga, geboren op donderdag 28 september 1865 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1865. Bottje is overleden op donderdag 2 mei 1946 in Harlingen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1946.
Notitie bij Bottje: Bottje is op 21 november 1887 in Harlingen gehuwd met Petrus de Boer
Beroep:
dienstbode
20 Trijntje Pieters Jorna is geboren op zondag 8 mei 1825 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Piter Pieters (Pieter) Jorna en Bottje Adema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1825. Trijntje is overleden op woensdag 11 april 1900 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1900.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1855 in Wonseradeel met Klaas Douwes Flapper, 34 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 27 augustus 1820 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Douwe Yettes Flapper en Rinske Maurens Rollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1820. Klaas is overleden op donderdag 29 juni 1893 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1893.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Trijntje en Klaas:
1 Maurits Klazes Flapper, geboren op woensdag 5 maart 1856 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1856. Maurits is overleden op maandag 9 september 1918 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1918.
Notitie bij Maurits: Maurits is op 10 mei 1882 in Wonseradeel gehuwd met Akke Fokkes Homminga
Beroep:
boerenbedrijf
2 Pieter Klazes Flapper, geboren op donderdag 21 april 1859 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1859. Pieter is overleden op dinsdag 26 april 1859 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1859.
3 Rinske Klazes Flapper, geboren op donderdag 26 december 1861 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1861. Rinske is overleden op zaterdag 8 december 1934 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1934.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 3 mei 1884 in Wonseradeel gehuwd met Age Tjittes Huitema
21 Johannes Pieters Jorna is geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Piter Pieters (Pieter) Jorna en Bottje Adema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1830. Johannes is overleden op zondag 31 maart 1895 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1895.
Beroep:
boerenknecht
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Wonseradeel met Angenietje Gerkes Huitema, 20 jaar oud. Angenietje is geboren op dinsdag 14 juli 1840 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerke Sjoukes Huitema en Wissia Ottes (Wietske) Genee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1840. Angenietje is overleden op woensdag 6 september 1899 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1899.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Johannes en Angenietje:
1 Wytske Johannes Jorna, geboren op zaterdag 5 september 1863 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1863. Wytske is overleden op vrijdag 19 maart 1948 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1948.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 10 mei 1890 in Wonseradeel gehuwd met Hotze Romkes Teernstra
Beroep:
dienstmeid
2 Pieter Johannes Jorna, geboren op zaterdag 4 november 1865 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1865. Pieter is overleden op vrijdag 8 januari 1937 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1937.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 19 mei 1895 in Bolsward gehuwd met Doetje Tjittes van der Meulen en (2) op 31 mei 1919 in Wymbritseradeel met Elizabeth Huitema en (3) op 11 februari 1928 in Wymbritseradeel met Willemke de Vries
Beroep:
boerenknecht
3 Bottje Jorna, geboren op donderdag 16 juli 1868 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1868. Bottje is overleden op dinsdag 26 juli 1870 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1870.
4 Gerke Jorna, geboren op vrijdag 14 oktober 1870 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1870. Gerke is overleden op vrijdag 5 mei 1933 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1933.
Notitie bij Gerke: Gerke is op 16 mei 1896 in Wymbritseradeel gehuwd met Trijntje Feldman
Beroep:
boerenknecht
5 Bottje Jorna, geboren op woensdag 22 juli 1874 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1874. Bottje is overleden op woensdag 1 november 1944 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1944.
Notitie bij Bottje: Bottje is (1) op 22 mei 1898 in Bolsward gehuwd met Johannes Johannesma en (2) op 19 november 1910 in Leeuwarden met Sijmen Siemensma
Beroep:
dienstbode
22 Pieter Gerbens van Walta is geboren op maandag 6 februari 1832 in Bolsward, zoon van Gerben Berend van Walta en Jantje Pieters Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1832. Pieter is overleden op woensdag 25 november 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1874.
Beroep:
dagloner
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1862 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Fimkjen de Lange, 29 jaar oud. Fimkjen is geboren op zondag 14 april 1833 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Cleis Andries (Kleis) de Lange en Marytie Gerrits (Marijke) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1833. Fimkjen is overleden op zondag 9 januari 1898 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1898.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Fimkjen:
1 Jantje Pieters van Walta, geboren op donderdag 19 februari 1863 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1863. Jantje is overleden op zondag 21 juni 1863 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1863.
2 Kleis van Walta, geboren op woensdag 18 januari 1865 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1865. Kleis is overleden op woensdag 2 mei 1945 in Workum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1945.
Notitie bij Kleis: Kleis is op 16 mei 1891 in Workum gehuwd met Afke Bijlaar
3 Jantje van Walta, geboren op vrijdag 15 maart 1867 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1897. Jantje is overleden op dinsdag 24 mei 1938 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1938.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 20 mei 1893 in Workum gehuwd met Lammert Huisman
4 Gerben van Walta, geboren op zondag 28 februari 1869 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1869. Gerben is overleden op zondag 26 januari 1873 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1873.
5 Simon van Walta, geboren op dinsdag 21 maart 1871 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1871. Simon is overleden op maandag 29 januari 1872 in Hieslum ( Wonseradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1872.
6 Gerben van Walta, geboren op zaterdag 19 april 1873 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1873. Gerben is overleden op zaterdag 3 februari 1877 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1877.
23 Jacobje Gerbens van Walta is geboren op woensdag 3 september 1834 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerben Berend van Walta en Jantje Pieters Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1834. Jacobje is overleden op zondag 28 februari 1915 in Vollenhove ( Steenwijkerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1915.
Beroep:
dienstmeid
Jacobje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 17 november 1866 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Jan Petrus Kuipers, 29 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 19 april 1837 in Heerenveen, zoon van Petrus Jans (Pieter) Kuipers en Marijke Gerrits Terra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1837. Jan is overleden op woensdag 28 februari 1906 in Vollenhove ( Steenwijkerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1906.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Jacobje en Jan:
1 Petrus Jans Kuipers, geboren op zondag 26 januari 1868 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1868. Petrus is overleden op donderdag 25 april 1935 in Druten, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1935. Hij is begraven in Druten.
Notitie bij Petrus: Petrus is op 2 november 1894 in Vollenhove gehuwd met Cornelia Henderika Hendriks Westerbeek
Beroep:
schoenmaker
2 Johanna Jans Kuipers, geboren op dinsdag 12 oktober 1869 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1869. Johanna is overleden op woensdag 31 mei 1950 in Hazerswoude ( Alphen a/d Rijn ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1950.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 16 mei 1891 in Hazerswoude gehuwd met Gerardus Johannes van der Haas
3 Maria Jans Kuipers, geboren op zondag 12 mei 1872 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1872.
4 Simon Jans Kuipers, geboren op vrijdag 29 januari 1875 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1875. Simon is overleden op zaterdag 3 juni 1944 in Breda, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1944.
Notitie bij Simon: Simon is op 3 februari 1900 in Vollenhove gehuwd met Bartha Jans de Boer
Beroep:
schoenmaker
5 Gerben Jans (Germanus) Kuipers, geboren op donderdag 5 september 1878 in Vollenhove ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 september 1878. Germanus is overleden op maandag 2 september 1929 in Heel en Panheel ( Maasgouw ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1929. Germanus bleef ongehuwd.
24 Petrus Gerbens Adema is geboren op zondag 5 januari 1834 in Bolsward, zoon van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1834. Petrus is overleden op woensdag 7 oktober 1908 in Bolsward, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1908. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
boerenknecht
Petrus:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Wymbritseradeel met Geertje Rintjes Ypma, 25 jaar oud. Geertje is geboren op dinsdag 15 juni 1841 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rintje Cornelis Ypma en Yda Rintjes (Ytje) Damsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1841. Geertje is overleden op dinsdag 30 mei 1871 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1871. Zij is begraven in Blaauwhuis.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 12 mei 1878 in Bolsward met Marijke Fransen Fransen, 43 jaar oud. Marijke is geboren op maandag 2 maart 1835 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Franciscus Louws Fransen en Catharina Jelles (Trijntje) Slippens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1835. Marijke is overleden op dinsdag 14 maart 1905 in Bolsward, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1905.
Kinderen van Petrus en Geertje:
1 Ytje Adema, geboren op maandag 25 mei 1868 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 55.
2 Gerben Adema, geboren op vrijdag 16 juli 1869 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1869. Gerben is overleden op zondag 11 juni 1871 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1871.
3 Sytske Adema, geboren op zondag 18 december 1870 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 56.
25 Grietje Gerbens Adema is geboren op maandag 6 juli 1835 in Bolsward, dochter van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1835. Grietje is overleden op donderdag 14 juli 1898 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1898. Grietje trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 1 november 1884 in Wymbritseradeel met Sjouke Gerkes Huitema, 38 jaar oud. Sjouke is geboren op zondag 26 april 1846 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerke Sjoukes Huitema en Wissia Ottes (Wietske) Genee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1846. Sjouke is overleden op dinsdag 11 april 1893 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1893.
26 Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema is geboren op dinsdag 21 februari 1837 in Bolsward, dochter van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1837. Sjoeke is overleden op zaterdag 4 oktober 1890 in Bolsward, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1890. Sjoeke trouwde, 28 jaar oud, op zondag 28 mei 1865 in Franeker met Franciscus Gosses (Frans) Hommenga, 27 jaar oud. Frans is geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Franeker, zoon van Gosse Jans Homminga en Anke Frankes Frankena. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 oktober 1837. Frans is overleden op vrijdag 10 december 1909 in Bolsward, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1909.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sjoeke en Frans:
1 Sytske Hommenga, geboren op zondag 13 mei 1866 in Franeker. Volgt 57.
2 Gosse Franciscus Hommenga, geboren op woensdag 24 juni 1868 in Franeker. Volgt 58.
3 Gerben Hommenga, geboren op zondag 6 maart 1870 in Franeker. Volgt 59.
4 Antje Hommenga, geboren op zondag 15 september 1872 in Franeker. Volgt 60.
5 Jan Hommenga, geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Bolsward. Volgt 61.
6 Petrus (Pieter) Homminga, geboren op maandag 17 mei 1880 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1880. Pieter is overleden op dinsdag 5 november 1918 in Heel en Panheel ( Maasgouw ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1918. Pieter bleef ongehuwd.
27 Eelke Adema is geboren op donderdag 26 juli 1838 in Bolsward, zoon van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1838. Eelke is overleden op woensdag 23 oktober 1912 in Amsterdam, 74 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Sint Barbara.
Beroep:
boerenknecht en arbeider op de veemarkt
Eelke trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 april 1869 in Wonseradeel met Eelkje Jilderts, 21 jaar oud. Eelkje is geboren op woensdag 5 januari 1848 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Hilbrand Reinders Jilderts en Geertje Gerrits Hollander. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1848. Eelkje is overleden op maandag 28 mei 1928 in Amsterdam, 80 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Sint Barbara.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Eelke en Eelkje:
1 Geertruida Adema, geboren op vrijdag 19 mei 1871 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 62.
2 Sytske Adema, geboren op zondag 30 maart 1873 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873.
3 Hilbrand Adema, geboren op woensdag 8 november 1876 in Harlingen. Volgt 63.
4 Gerritje Adema, geboren op donderdag 6 november 1879 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 november 1879. Gerritje is overleden op donderdag 3 februari 1955 in ’s-Hertogenbosch, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1955. Gerritje bleef ongehuwd.
28 Symon Adema is geboren op dinsdag 1 september 1840 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1840. Symon is overleden op zondag 4 april 1920 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1920. Hij is begraven op donderdag 8 april 1920 in Witmarsum. Symon trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Hemelumer Oldeferd met Marijke Ydes Frankena, 24 jaar oud. Marijke is geboren op donderdag 15 mei 1851 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Iede Franckena en Siebrigje Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1851. Marijke is overleden op donderdag 5 februari 1914 in Rien ( Hennaarderadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1914. Zij is begraven op maandag 9 februari 1914 in Roodhuis.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Symon en Marijke:
1 Sijbrigje Adema, geboren op maandag 14 april 1879 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 64.
2 Sytske Adema, geboren op zondag 19 juni 1881 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 65.
3 Iede Adema, geboren op maandag 12 februari 1883 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1883.
4 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 22 november 1885 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 november 1885.
5 Grietje Adema, geboren op woensdag 1 juni 1887 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1887. Grietje is overleden op maandag 26 september 1887 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1887.
6 Sietze Adema, geboren op woensdag 1 juni 1887 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1887. Sietze is overleden op woensdag 4 april 1888 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1888.
7 Gerben Adema, geboren op woensdag 1 juni 1887 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1887. Gerben is overleden op woensdag 2 mei 1888 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1888.
8 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 27 maart 1889 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1889.
9 Gerben Adema, geboren op dinsdag 4 augustus 1891 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1891. Gerben is overleden op donderdag 5 augustus 1915 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1915. Hij is begraven in Roodhuis. Gerben bleef ongehuwd.
Beroep:
smidsknecht
10 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 13 februari 1895 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1895.
29 Bottje Adema is geboren op vrijdag 4 april 1845 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1845. Bottje is overleden op woensdag 18 juni 1930 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1930.
Beroep:
dienstmeid
Bottje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1882 in Barradeel met Jan Louws Gort, 44 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 30 juni 1837 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Louw Alberts Gort en Antje Jans Althoofd. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1837. Jan is overleden op donderdag 22 juni 1893 in Lemmer ( De Friese Meren ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1893.
Kind van Bottje en Jan:
1 Anne Gort, geboren op maandag 22 oktober 1883 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 66.
30 Bauke Adema is geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1846. Bauke is overleden op maandag 14 juni 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1915. Bauke trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 10 december 1898 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Berber Molenaar, 43 jaar oud. Berber is geboren op vrijdag 19 oktober 1855 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Karst Gerrits Molenaar en Ruurdtje Doedes Lemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1855. Berber is overleden op woensdag 3 augustus 1927 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1927.
31 Ypke Adema is geboren op donderdag 22 juni 1848 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1848. Ypke is overleden op maandag 6 juli 1931 in Schillecampen ( Franeker ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1931.
Beroep:
boer
Ypke trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Jetske Prins, 33 jaar oud. Jetske is geboren op dinsdag 29 juli 1856 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Pieters Prins en Luitske Ottes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1856. Jetske is overleden op vrijdag 13 mei 1949 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1949.
Beroep:
dienstmeid
32 IJtje Adema is geboren op zaterdag 24 november 1849 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerben Pieters Adema (zie 7) en Sietske Eelkes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1849. IJtje is overleden op maandag 30 mei 1932 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1932. IJtje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1889 in Wonseradeel met Sible Bruinsma, 47 jaar oud. Sible is geboren op dinsdag 15 juni 1841 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Tjeerd Jans Bruinsma en Akke Douwes Teernstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1841. Sible is overleden op dinsdag 1 december 1914 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1914. Hij is begraven in Witmarsum.
33 Jouke Johannes Adema is geboren op vrijdag 9 mei 1834 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Pieters Adema (zie 8) en Jantje Joukes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1834. Jouke is overleden op zaterdag 3 april 1909 in Bolsward, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1909. Hij is begraven in Bolsward op de RK Begraafplaats.
Beroep:
landbouwer
Jouke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1870 in Wymbritseradeel met Jantje Reins Haarsma, 26 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 18 september 1843 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Rein Rinkes Haarsma en Sytske Ittes Roodhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1843. Jantje is overleden op dinsdag 11 juni 1929 in Bakhuizen ( De Friese Meren ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1929. Zij is begraven op vrijdag 14 juni 1929 in Bakhuizen op de RK begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
34 Pieter Johannes Adema is geboren op vrijdag 27 juli 1838 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Pieters Adema (zie 8) en Jantje Joukes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1836. Pieter is overleden op dinsdag 18 april 1922 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1922. Hij is begraven op zaterdag 22 april 1922 in Bakhuizen op de RK begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht en veehouder
Pieter:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1870 in Wonseradeel met Grietje Gerrits van der Pol, 19 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 13 februari 1851 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerrit Idses van der Pol en Riemke Dirks van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1851. Grietje is overleden op donderdag 17 september 1874 in Lemmer ( De Friese Meren ), 23 jaar oud. Zij is begraven in Blauwhuis.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 25 mei 1876 in Lemsterland met Jantje Monkelbaan, 22 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 8 mei 1854 in Oudemirdum ( De Friese Meren ), dochter van Jan Jans Monkelbaan en Petronella Jans Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1854. Jantje is overleden op zaterdag 3 mei 1919 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1819. Zij is begraven in Bakhuizen.
Kinderen van Pieter en Grietje:
1 Riemke Pieters Adema, geboren op maandag 14 april 1873 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Volgt 67.
2 Johannes Pieters Adema, geboren op dinsdag 4 augustus 1874 in Eesterga ( de Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1874. Johannes is overleden op woensdag 16 oktober 1895 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1895. Hij is begraven in Sneek. Johannes bleef ongehuwd.
Kinderen van Pieter en Jantje:
3 Margaretha (Grietje) Adema, geboren op woensdag 28 februari 1877 in Eesterga ( de Friese Meren ). Volgt 68.
4 Jan Adema, geboren op dinsdag 8 oktober 1878 in Nijhuizum ( Wymbritseradeel ). Volgt 69.
5 Simon Adema, geboren op zaterdag 17 april 1880 in Nijhuizum ( Wymbritseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1880. Simon is overleden op woensdag 16 maart 1881 in Nijhuizum ( Wymbritseradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 14881.
6 Simon Adema, geboren op zondag 30 april 1882 in Nijhuizum ( Wymbritseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1882. Simon is overleden op maandag 24 juli 1882 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1882.
7 Pietertje Adema, geboren op zondag 8 juli 1883 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Volgt 70.
8 Jantje (Marie Willibrordia) Adema, geboren op zondag 23 augustus 1885 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1885. Marie Willibrordia is overleden op maandag 19 maart 1923 in ’s-Hertogenbosch, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1923. Marie Willibrordia bleef ongehuwd.
Beroep:
religieuse
9 Willemke Adema, geboren op zondag 9 oktober 1887 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Volgt 71.
10 Gerritje Adema, geboren op maandag 13 januari 1890 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1890. Gerritje is overleden op dinsdag 1 november 1955 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1955. Zij is begraven in Bakhuizen op de RK begraafplaats. Gerritje bleef ongehuwd.
11 Hiltje Adema, geboren op vrijdag 30 oktober 1891 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1891. Hiltje is overleden op maandag 4 januari 1971 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga. Hiltje bleef ongehuwd.
12 Siemen Adema, geboren op vrijdag 15 september 1893 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1893. Siemen is overleden op zaterdag 21 september 1895 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1895.
13 Johannes Adema, geboren op dinsdag 15 september 1896 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1896. Johannes is overleden op zondag 10 december 1972 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 december 1972 in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
35 Sieuwke Johannes Adema is geboren op maandag 8 juli 1844 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Pieters Adema (zie 8) en Jantje Joukes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1844. Sieuwke is overleden op zondag 16 december 1923 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1923. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
boerenbedrijf
Sieuwke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 april 1874 in Wonseradeel met Sibbeltje Hendriks Brandsma, 28 jaar oud. Sibbeltje is geboren op maandag 15 september 1845 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), dochter van Hendrik Klazes Brandsma en Vouw Hyltjes (Froukje) Kortrijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1845. Sibbeltje is overleden op dinsdag 30 maart 1920 in Sneek, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1920. Zij is begraven in Sint Nicolaasga.
Kinderen van Sieuwke en Sibbeltje:
1 Jantje Adema, geboren op woensdag 31 maart 1875 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 april 1875. Jantje is overleden op woensdag 8 juni 1960 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1960. Zij is begraven in Sint Nicolaasga. Jantje bleef ongehuwd.
2 Froukje (Zuster Nicolazina) Adema, geboren op vrijdag 29 juni 1877 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1877. Zuster Nicolazina is overleden op vrijdag 12 januari 1940 in Etten-Leur, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1940. Zuster Nicolazina bleef ongehuwd.
3 Liskje (Lucia) Adema, geboren op zondag 28 november 1880 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 72.
4 Johannes Adema, geboren op zaterdag 18 augustus 1883 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 73.
36 Simon Johannes Adema is geboren op vrijdag 16 april 1847 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Pieters Adema (zie 8) en Jantje Joukes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1847. Simon is overleden op zondag 29 september 1878 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1878. Hij is begraven in Blaauwhuis.
Beroep:
timmerknecht
Simon trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 30 april 1874 in Wonseradeel met Hieke Taekes van der Zee, 22 jaar oud. Hieke is geboren op maandag 14 juli 1851 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Taeke Douwes van der Zee en Martentje Durks (Martzen) van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op de 15e van een onbekende maand in 851. Hieke is overleden op zondag 19 augustus 1894 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1894. Zij is begraven in Blaauwhuis.
Kinderen van Simon en Hieke:
1 Martzen Adema, geboren op zondag 21 mei 1876 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1876. Martzen is overleden op dinsdag 12 december 1876 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1950.
2 Martzen (Martha) Adema, geboren op maandag 4 maart 1878 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 74.
37 Ymkje Johannes Adema is geboren op maandag 12 april 1852 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Pieters Adema (zie 8) en Jantje Joukes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1852. Ymkje is overleden op zaterdag 24 september 1932 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1932. Zij is begraven in Blaauwhuis. Ymkje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1884 in Wonseradeel met Cornelis Ruurd Bekema, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 13 april 1857 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Rijkes Bekema en Grietje Piers Huitema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1857. Cornelis is overleden op woensdag 10 november 1943 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1943. Hij is begraven in Blaauwhuis.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Ymkje en Cornelis:
1 Ruurd Cornelis Bekema, geboren op vrijdag 30 april 1886 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 75.
2 Jantje Bekema, geboren op zondag 6 januari 1889 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1889. Jantje is overleden op woensdag 20 augustus 1890 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1890.
3 Johannes Cornelis Bekema, geboren op zondag 26 juli 1891 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 76.
4 Jantje Bekema, geboren op woensdag 31 mei 1893 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1893. Jantje is overleden op vrijdag 2 juni 1893 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1893.
5 Jouke Cornelis Bekema, geboren op maandag 11 april 1898 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1898. Jouke is overleden op dinsdag 10 april 1990 in Tremelo ( Belgie ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Blaauwhuis.
38 Douwe Jarichs Walta is geboren op maandag 11 mei 1857 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jarig Douwes Walta en Baukjen Symons Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1857. Douwe is overleden op zaterdag 19 maart 1938 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1938. Hij is begraven in Blaauwhuis.
Beroep:
boerenknecht
Douwe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1881 in Wymbritseradeel met Afke Mentes Nijeholt, 27 jaar oud. Afke is geboren op dinsdag 1 november 1853 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Mente Lykles Nijholt en Rinske Annes de Lange. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1853. Afke is overleden op vrijdag 23 maart 1928 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1928. Zij is begraven in Blaauwhuis.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Douwe en Afke:
1 Baukje Walta, geboren op dinsdag 6 maart 1883 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1883. Baukje is overleden op vrijdag 20 juli 1945 in Irnsum ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1945. Zij is begraven in Irnsum.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 13 mei 1905 in Wymbritseradeel gehuwd met Sint van der Wal
Beroep:
dienstmeid
2 Meinte Walta, geboren op woensdag 10 juni 1885 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1885. Meinte is overleden op woensdag 5 november 1902 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1902. Hij is begraven in Blaauwhuis.
3 Jaring Walta, geboren op zaterdag 12 maart 1887 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1887. Jaring is overleden op vrijdag 19 november 1971 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Hij is begraven in Wijtgaard.
Notitie bij Jaring: Jaring is op 21 mei 1910 in Wonseradeel gehuwd met Berber Rijpma
Beroep:
Schilder en tekenaar
4 Simon Douwes Walta, geboren op woensdag 28 november 1888 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1888. Simon is overleden op dinsdag 14 maart 1911 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 maart 1911. Zij is begraven op zaterdag 18 maart 1911 in Blaauwhuis. Simon bleef ongehuwd.
Beroep:
timmerknecht
5 Regina Douwes Walta, geboren op vrijdag 22 januari 1892 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1892. Regina is overleden op donderdag 23 september 1965 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1965. Zij is begraven in Blaauwhuis op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Regina: Regina is op 3 november 1917 in Wymbritseradeel gehuwd met Jan Dooper
39 Symon Walta is geboren op donderdag 26 december 1861 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jarig Douwes Walta en Baukjen Symons Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1861. Symon is overleden op donderdag 18 september 1947 in Brunssum, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1947.
Beroep:
koopman en slager
Symon trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1893 in Wymbritseradeel met Dieuwke Flapper, 26 jaar oud. Dieuwke is geboren op woensdag 26 september 1866 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Lolle Johannes (Lodewijk) Flapper en Agatha Hessels van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1866. Dieuwke is overleden op zondag 10 juni 1934 in Brunssum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1934.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Symon en Dieuwke:
1 Jarig Walta, geboren op zaterdag 13 oktober 1894 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Jarig is overleden op zaterdag 12 december 1981 in Sneek, 87 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Jarig: Jarig is op 14 mei 1921 in Sneek gehuwd met Marijke Meyer
Beroep:
slager
2 Agatha Walta, geboren op zaterdag 29 augustus 1896 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1896. Agatha is overleden op donderdag 3 januari 1963 in Sneek, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1963. Zij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Agatha: Agatha is op 29 december 1924 in Sneek gehuwd met Johannes Bouma
3 Lodewijk Walta, geboren op maandag 24 april 1899 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1899. Lodewijk is overleden op donderdag 23 november 1950 in Sittard, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1950.
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk is op 28 mei 1926 in Brunssum gehuwd met Johanna Petronella Maria Broos
Beroep:
mijnwerker
4 Baukje Walta, geboren op vrijdag 6 april 1900 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1900. Baukje is overleden op donderdag 21 maart 1901 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1901.
5 Douwe Walta, geboren op zondag 9 februari 1902 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1902. Douwe is overleden vóór maandag 12 oktober 1908 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), ten hoogste 6 jaar oud.
6 Baukje Walta, geboren op maandag 29 juni 1903 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1903.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 24 april 1931 in Brunssum gehuwd met Matthie Dahmen
7 Johanna Walta, geboren op maandag 29 augustus 1904 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1904. Johanna is overleden op zondag 1 april 1984 in Sneek, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 26 mei 1928 in Sneek gehuwd met Bauke Siemonsma
8 Nieske Walta, geboren op vrijdag 14 december 1906 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1906. Nieske is overleden op zaterdag 2 juni 1990 in Brunssum, 83 jaar oud.
Notitie bij Nieske: Nieske is op 18 juli 1930 in Brunssum gehuwd met Heinrich Franz Peters
9 Douwe Walta, geboren op maandag 12 oktober 1908 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1908. Douwe is overleden op donderdag 23 november 1967 in Brunssum, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1967. Hij is begraven in Brunssum op de Begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 14 juni 1935 in Brunssum gehuwd met Maria Elisabeth Claus
Beroep:
mijnwerker
10 Hermann Walta, geboren op maandag 24 augustus 1914 in Duren ( Duitsland ). Hermann is overleden op zondag 16 januari 1977 in Brunssum, 62 jaar oud. Hij is begraven in Brunssum op de Begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Notitie bij Hermann: Hermann is op 28 april 1944 in Brunssum gehuwd met Maria Janssen
40 Gatske Pieters Adema is geboren op dinsdag 20 augustus 1850 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema (zie 10) en Riemke Pieters Foekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1850. Gatske is overleden op vrijdag 3 januari 1930 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1930. Zij is begraven in Blaauwhuis. Gatske:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 9 juni 1878 in Bolsward met Otte Sjoerds van Reen, 31 jaar oud. Otte is geboren op maandag 14 september 1846 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Cornelis van Reen en Martzen Ottes Andriesma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1846. Otte is overleden op dinsdag 24 januari 1893 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1893. Hij is begraven in Burgwerd.
Beroep:
verwer
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1897 in Wymbritseradeel met Sjoerd Jans Roorda, 53 jaar oud. Sjoerd is geboren op maandag 15 januari 1844 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Doedes Roorda en Marike Sjoerds Brattinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1844. Sjoerd is overleden op zondag 14 juni 1931 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1931. Hij is begraven in Blaauwhuis. Sjoerd is weduwnaar van Yfke Ottes Foekema (1845-1895), met wie hij trouwde op donderdag 2 juni 1881 in Wymbritseradeel.
Kind van Gatske en Otte:
1 Rimke Ottes van Reen, geboren op woensdag 6 april 1881 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 77.
41 Sijmentje Adema is geboren op woensdag 17 april 1861 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema (zie 10) en Houkjen Thomas Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1861. Sijmentje is overleden op zondag 12 maart 1893 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1893. Zij is begraven in Roodhuis.
Beroep:
naaister
Sijmentje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1890 in Wymbritseradeel met Pieter de Beer, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 18 juni 1864 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Otte Pieters de Beer en Trijntje Rientzes Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1854. Pieter is overleden op zondag 10 augustus 1941 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1941. Hij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
timmermansknecht
Kinderen van Sijmentje en Pieter:
1 Aukje de Beer, geboren op zaterdag 18 april 1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1891.
2 Catharina Maria de Beer, geboren op donderdag 5 mei 1892 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 78.
42 Simentje Donia is geboren op vrijdag 12 september 1851 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Jans Donia en Gatske Symons Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1851. Simentje is overleden op vrijdag 19 december 1930 in Bolsward, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1930. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstmeid
Simentje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 12 mei 1878 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Joost Negerman, 26 jaar oud. Joost is geboren op zondag 7 december 1851 in Mirns en Bakhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Jozeph Negerman en Stijntje Berends Nagelhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1851. Joost is overleden op donderdag 13 januari 1916 in Bolsward, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1916. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Simentje en Joost:
1 Jozef Negerman, geboren op zondag 9 februari 1879 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1879. Jozef is overleden op zondag 22 juli 1962 in Bolsward, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1962.
Notitie bij Jozef: Jozef is op 9 mei 1903 in Wonseradeel gehuwd met Gerbrig Gerritsma
Beroep:
boerenknecht
2 Johannes Negerman, geboren op maandag 2 mei 1881 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 mei 1881.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 13 augustus 1909 in Sloten gehuwd met Minke Leenstra
Beroep:
boerenarbeider
3 Stientje Negerman, geboren op zaterdag 21 juli 1883 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 79.
4 Jan Negerman, geboren op woensdag 7 september 1887 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 80.
43 Antje Donia is geboren op zondag 4 september 1853 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Jans Donia en Gatske Symons Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1853. Antje is overleden op woensdag 22 december 1886 in Menaldum ( Waadhoeke ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1886.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1886 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Lieuwe Huitema, 39 jaar oud. Lieuwe is geboren op dinsdag 9 februari 1847 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Age Piers Huitema en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1847.
Beroep:
timmerknecht
44 Baukje Boersma is geboren op woensdag 19 juni 1850 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1850.
Beroep:
boerenmeid
Baukje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1877 in Hemelumer Oldeferd met Harmen Schaper, 30 jaar oud. Harmen is geboren op maandag 14 december 1846 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Willem Jans Schaper en Johanna Obbes (Jantje) Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1846. Harmen is overleden op donderdag 20 juli 1893 in Oudega ( Smallingerland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1893.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 4 mei 1899 in Hemelumer Oldeferd met Johannes Beekema, 47 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 25 juli 1851 in Balk ( De Friese Meren ), zoon van Rudericus Jentjes (Ruurd) Bekema en Johanneske Pieters de Winter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1851.
Beroep:
boerenknecht
45 Symon Boersma is geboren op donderdag 11 maart 1852 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1852. Symon is overleden op maandag 24 juli 1922 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1922. Hij is begraven in Balk.
Beroep:
boerenknecht
Symon trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1877 in Hemelumer Oldeferd met Elisabeth Neuring, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 25 november 1852 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Lambertus Hendricus Neuring en Maria Berends (Marijke) Lines. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1852. Elisabeth is overleden op zondag 26 september 1920 in Nijega ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1920.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Symon en Elisabeth:
1 Bauke Boersma, geboren op donderdag 28 maart 1878 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1878. Bauke is overleden op donderdag 14 december 1939 in Ermelo, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1939.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 7 augustus 1907 in Amsterdam gehuwd met Tjitske Krol
Beroep:
Politieagent
2 Maria Boersma, geboren op vrijdag 15 augustus 1879 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1879. Maria is overleden op vrijdag 13 augustus 1943 in Bolsward, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1943. Maria bleef ongehuwd.
3 Hendrik Boersma, geboren op donderdag 27 oktober 1881 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1881. Hendrik is overleden op zaterdag 23 januari 1943 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1943.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 23 september 1916 in Wonserdaeel gehuwd met Jitske Hylkema
Beroep:
boerenknecht
4 Jan Boersma, geboren op vrijdag 24 augustus 1883 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1883. Jan is overleden op dinsdag 27 september 1966 in Bolsward, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1966.
Notitie bij Jan: Jan is op 16 mei 1914 in Wymbritseradeel gehuwd met Jetske Kuipers
5 Pieter Boersma, geboren op maandag 21 september 1885 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1885.
6 Wikje Boersma, geboren op maandag 6 februari 1888 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1888. Wikje is overleden op zondag 26 augustus 1956 in Wijckel ( De Friese Meren ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1956. Zij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Notitie bij Wikje: Wikje is op 16 mei 1919 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Antonius Jongstra
7 Berend Boersma, geboren op maandag 22 december 1890 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1890. Berend is overleden op maandag 4 juli 1960 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend is op 18 september 1915 in Wonseradeel gehuwd met Trijntje van der Zee
Beroep:
Politieagent
8 Antje Boersma, geboren op zondag 22 augustus 1897 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1897. Antje is overleden op dinsdag 5 juli 1955 in Sneek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1955. Zij is begraven in Blaauwhuis op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Antje: Antje is op 16 mei 1918 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Douwe Hylkema
Beroep:
boerenmeid
46 Jan Boukes Boersma is geboren op donderdag 20 april 1854 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1854. Jan is overleden op dinsdag 16 september 1930 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1930. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Hennaarderadeel met Baukje Pieters Yntema, 29 jaar oud. Zie 54 voor persoonsgegevens van Baukje.
Kinderen van Jan en Baukje:
1 Pieter Boersma, geboren op zaterdag 18 januari 1890 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1890. Pieter is overleden op woensdag 22 januari 1890 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1890.
2 NN NN Boersma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 20 december 1891 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1891.
3 Pieter Boersma, geboren op woensdag 4 oktober 1893 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1893. Pieter is overleden op vrijdag 20 mei 1966 in Sneek, 72 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 30 mei 1923 in Franeker gehuwd met Wilhelmina Halma en (2) met Reinskje Tusch
Beroep:
gruttersknecht
47 Pieter Boersma is geboren op woensdag 22 juni 1859 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1859. Pieter is overleden op maandag 4 augustus 1924 in Balk ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1924. Hij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Beroep:
timmerknecht
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1885 in Gaasterland met Tettje van de Hoff, 25 jaar oud. Tettje is geboren op donderdag 26 mei 1859 in Oudemirdum ( De Friese Meren ), dochter van Jacob Gerrits van de Hoff en Grietje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1859. Tettje is overleden op woensdag 20 september 1950 in Balk ( De Friese Meren ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1950. Zij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Tettje:
1 Wikje Boersma, geboren op donderdag 6 mei 1886 in Balk ( De Friese Meren ).
2 Jacob Boersma, geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Balk ( De Friese Meren ). Jacob is overleden op donderdag 15 maart 1979, 90 jaar oud.
3 Grietje Boersma, geboren op donderdag 21 augustus 1890 in Balk ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1890.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 17 juni 1912 in Gaasterland gehuwd met Nicolaas Rienk van der Baan
4 Baukje Boersma, geboren op vrijdag 22 december 1893 in Balk ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1893.
5 Attje Boersma, geboren op donderdag 27 augustus 1896 in Balk ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1896.
Notitie bij Attje: Attje is op 29 juni 1918 in Gaasterland gehuwd met Josse Jonckers
6 Bauke Boersma, geboren op woensdag 6 december 1899 in Balk ( De Friese Meren ). Bauke is overleden op dinsdag 1 november 1983 in Balk ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 3 december 1899. Hij is begraven in Balk op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 27 oktober 1925 in Gaasterland gehuwd met Geeske Hijlkema
Beroep:
timmerman
48 Gettje (Geertruida) Boersma is geboren op woensdag 24 april 1861 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke Jans Boersma en Wikje Simons Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1861. Geertruida is overleden op donderdag 28 oktober 1937 in Amsterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam. Geertruida trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1899 in Wymbritseradeel met Nicolaas Holman, 37 jaar oud. Nicolaas is geboren op maandag 28 april 1862 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marcus Holman en Aaltje Becker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1862. Nicolaas is overleden op zondag 16 februari 1941 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
loopknecht
49 Feike Damhuis is geboren op zaterdag 25 augustus 1849 in Franeker, zoon van Poppe Damhuis en Sijmontje Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1849. Feike is overleden op maandag 11 april 1887 in Amersfoort, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1887. Feike trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 17 juli 1883 in Utrecht met Antonia van den Born, 26 jaar oud. Antonia is geboren op zaterdag 18 april 1857 in Arnhem, dochter van Gerrit van der Born en Antonia Ubbing. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1857. Antonia is overleden op donderdag 24 oktober 1895 in Arnhem, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1895.
Kinderen van Feike en Antonia:
1 Ferdinand Damhuis, geboren op maandag 20 september 1880 in Arnhem. Ferdinand is overleden op zondag 17 december 1950 in Tilburg, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1950.
Notitie bij Ferdinand: Ferdinand is op 13 augustus 1902 in Amsterdam gehuwd met Anna Maria Theresia Janssen
Beroep:
metselaar
2 Simontje Damhuis, geboren op maandag 2 juli 1883 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1883. Simontje is overleden op woensdag 26 september 1973 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Simontje: Simontje is op 31 mei 1939 in Amsterdam gehuwd met Louis Albertus van de Klundert
Beroep:
dienstbode
3 Antonius (Antoon) Damhuis, geboren op zondag 5 oktober 1884 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1884. Antoon is overleden op zaterdag 31 januari 1885 in Amersfoort, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1885.
4 Antonius Damhuis, geboren op vrijdag 12 maart 1886 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1886. Antonius is overleden op vrijdag 8 november 1963 in Zaandam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1963.
Notitie bij Antonius: Antonius is op 14 september 1910 in Amsterdam gehuwd met Helena Thedora de Vries
5 Paulina Damhuis, geboren op dinsdag 5 juli 1887 in Amersfoort. Paulina is overleden op dinsdag 22 juli 1969 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij Paulina: Paulina is op 14 juli 1921 in Amsterdam gehuwd met Piet Hein Koers
50 Anna Poppes Damhuis is geboren op zondag 28 september 1851 in Franeker, dochter van Poppe Damhuis en Sijmontje Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1851. Anna is overleden op zaterdag 23 april 1932 in Nijmegen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1932. Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 december 1873 in Harlingen met Lambertus Wilhelmus Rosendaal, 29 jaar oud. Lambertus is geboren op dinsdag 21 mei 1844 in Rossum ( Maasdriel ), zoon van Hendrikus Rosendaal en Ida van Lieshout. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1844. Lambertus is overleden op vrijdag 3 juni 1898 in Elst ( Overbetuwe ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1898.
Beroep:
brouwersknecht
Kinderen van Anna en Lambertus:
1 Ida Rosendaal, geboren op zaterdag 21 november 1874 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1874. Ida is overleden op woensdag 20 december 1950 in Vollenhove ( Steenwijkerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1950.
Notitie bij Ida: Ida is gehuwd met Fredericus Johannes Grimmelikhuizen
2 Poppe Rosendaal, geboren op zondag 30 april 1876 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1876. Poppe is overleden op maandag 5 februari 1968 in Nijmegen, 91 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 8 februari 1968 in Nijmegen.
Notitie bij Poppe: Poppe is op 8 november 1904 in Nijmegen gehuwd met Allegonda van den Broek
Beroep:
Koetsier
3 Hendrikus Rosendaal, geboren op vrijdag 2 november 1877 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1877. Hendrikus is overleden op zondag 16 maart 1941 in Nijmegen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1941.
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is op 5 september 1912 in Nijmegen gehuwd met Evertje Roelofsen
Beroep:
tramwagenbestuurder
4 Wilhelmus Siemen Rosendaal, geboren op zondag 5 oktober 1879 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1879. Wilhelmus is overleden op maandag 2 oktober 1944 in Nijmegen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1944.
Notitie bij Wilhelmus: Wilhelmus is op 1 juni 1911 in Nijmegen gehuwd met Engelina Jacoba Siebenheller
Beroep:
remmer
5 Simeon (Simon Willem) Rosendaal, geboren op woensdag 22 februari 1882 in Lent ( Nijmegen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1882. Simon Willem is overleden op maandag 29 juni 1914 in Nijmegen, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1914.
Beroep:
Bakker
6 Anna Lamberta Rosendaal, geboren op zaterdag 21 juni 1884 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1884.
7 Lambertus Wilhelmus Rosendaal, geboren op woensdag 18 november 1885 in Lent ( Nijmegen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1885. Lambertus is overleden op zondag 9 juni 1901 in Elst ( Overbetuwe ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1901.
8 Johannes Rosendaal, geboren op zaterdag 2 april 1887 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1887. Johannes is overleden op donderdag 22 mei 1980, 93 jaar oud. Hij is begraven in Doesburg op Begraafplaats Meipoortstraat.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 10 februari 1917 in Doesburg gehuwd met Johanna Besselink
Beroep:
mijnwerker
9 Geertruida Rosendaal, geboren op maandag 24 juni 1889 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1889.
10 Ferdinand Rosendaal, geboren op zondag 22 maart 1891 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1891.
Notitie bij Ferdinand: Ferdinand is op 14 april 1923 in Nijmgen gehuwd met Cornelia Goderie
Beroep:
Winkelbediende
11 Adrianus Rosendaal, geboren op maandag 4 september 1893 in Elst ( Overbetuwe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1893. Adrianus is overleden op donderdag 11 januari 1990 in Bergen op Zoom, 96 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Adrianus is op 12 mei 1922 in Nijmegen Maria Antonetta Rosalia Schmidt en (2) op 11 juni 1934 in Bergen op Zoom met Agnes Geertruida Maria Janssen
Beroep:
winkelchef en handelsreiziger
51 Sijmon Damhuis is geboren op vrijdag 15 september 1854 in Franeker, zoon van Poppe Damhuis en Sijmontje Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1854. Sijmon is overleden op zondag 25 augustus 1918 in Ouder-Amstel, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1918. Hij is begraven in Diemerbrug.
Beroep:
Kannonier
Sijmon trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1889 in Amsterdam met Reinira Alida Hendrina Roelofs, 27 jaar oud. Reinira is geboren op zaterdag 29 maart 1862 in Stad Doetinchem, dochter van Arnoldus Roelofs en Maria Kragten. Reinira is overleden op zaterdag 13 januari 1945 in Diemen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1945.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Sijmon en Reinira:
1 Simon Willem Damhuis, geboren op woensdag 25 november 1891 in Amsterdam. Simon is overleden op woensdag 26 mei 1948 in Weesperkarspel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1948.
Notitie bij Simon: Simon is op 18 juni 1919 in Weesperkarspel gehuwd met Cornelia Maria de Lange
Beroep:
smid
2 Bernardus Damhuis, geboren op zaterdag 25 februari 1893 in Amsterdam. Bernardus is overleden op zaterdag 3 maart 1945 in Elburg, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1945.
Notitie bij Bernardus: Bernardus is op 10 november 1920 in Bussum gehuwd met Alida Maria Pouw
Beroep:
typograaf
3 Reinira Maria Damhuis, geboren op woensdag 30 september 1896 in Weesperkarspel. Reinira is overleden op zondag 14 februari 1988 in Laren, 91 jaar oud.
Notitie bij Reinira: Reiniera is op 20 november 1930 in Amsterdam gehuwd met Wernardus Henderikus Schumacher
4 Andreas Damhuis, geboren op zondag 15 oktober 1899 in Weesperkarspel. Andreas is overleden op woensdag 1 november 1899 in Weesperkarspel, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1899.
5 Andreas Damhuis, geboren op dinsdag 20 augustus 1901 in Weesperkarspel. Andreas is overleden op dinsdag 30 mei 1939 in Weesperkarspel, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1939.
Notitie bij Andreas: Andreas is gehuwd met maria Catharina Singels
6 Alida Maria Damhuis, geboren op zaterdag 11 maart 1905 in Weesperkarspel.
Notitie bij Alida: Alida is op 1 november 1928 in Hoorn gehuwd met Gerrit Kenter
52 Tjietske Damhuis is geboren op maandag 21 september 1857 in Franeker, dochter van Poppe Damhuis en Sijmontje Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1857. Tjietske is overleden op maandag 29 maart 1915 in Harlingen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1915. Zij is begraven in Harlingen op de RK Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Tjietske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 november 1882 in Harlingen met Johannes Lendemeijer, 27 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 5 februari 1855 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Hoite Johannes Lendemeijer en Geertruida Jelles Beuker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1855. Johannes is overleden op vrijdag 23 augustus 1935 in Harlingen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1935. Hij is begraven in Harlingen op de RK Begraafplaats.
Beroep:
melktapper
Kinderen van Tjietske en Johannes:
1 Huite Lendemeijer, geboren op zaterdag 1 september 1883 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1883. Huite is overleden op dinsdag 5 januari 1971 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Witmarsum.
Notitie bij Huite: Huite is op 28 november 1908 in Wonseradeel gehuwd met Jantje van der Plaats
Beroep:
boerenknecht
2 Poppe Bonnefacius Lendemeijer, geboren op zaterdag 31 oktober 1885 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1885. Poppe is overleden op dinsdag 24 januari 1967 in Brunssum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Hoensbroek op de RK Begraafplaats Mariarade.
Notitie bij Poppe: Poppe is op 14 juli 1910 in Harlingen gehuwd met Anna Maria Beuker
Beroep:
mijnwerker
3 Cecilia Lendemeijer, geboren op donderdag 17 mei 1888 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1888. Cecilia is overleden op vrijdag 5 juni 1970, 82 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede op de RK Begraafplaats St. Bavo.
Notitie bij Cecilia: Cecilia is op 8 november 1911 in Haarlem gehuwd met Petrus Leonardus de Kok
4 Henderika Lendemeijer, geboren op vrijdag 5 september 1890 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1890. Henderika is overleden op vrijdag 16 juni 1944 in Beverwijk, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1944.
Notitie bij Henderika: Henderika is op 2 augustus 1916 in Haarlem gehuwd met Jacobus Hendrikus Spanjaart
5 Anna Maria Lendemeijer, geboren op zondag 14 mei 1893 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Anna is overleden op zaterdag 14 oktober 1967 in Drachten ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
6 Andrieske Lendemeijer, geboren op zondag 13 januari 1895 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1895.
Notitie bij Andrieske: Andrieske is op 23 juni 1920 in Haarlem gehuwd met Jan Johannes van der Meer
7 Sipkje Josephina Lendemeijer, geboren op zaterdag 19 maart 1898 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1898. Sipkje is overleden op woensdag 18 oktober 1933 in Harlingen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1933. Zij is begraven in Harlingen op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Sipkje: Sipkje is op 16 juni 1927 in Harlingen gehuwd met Joseph Schaap
53 Sybe Damhuis is geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Franeker, zoon van Poppe Damhuis en Sijmontje Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1863. Sybe is overleden op vrijdag 12 maart 1920 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Beroep:
timmerknecht
Sybe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Wonseradeel met Tjipkjen Hoogma, 21 jaar oud. Tjipkjen is geboren op dinsdag 9 mei 1871 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Dingelom Wopkes Hoogma en Trijntje Rients Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1871. Tjipkjen is overleden op zaterdag 15 november 1947 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sybe en Tjipkjen:
1 Catharina Paulina Damhuis, geboren op maandag 13 maart 1899 in Amsterdam. Catharina is overleden op maandag 1 januari 1990 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 1 augustus 1934 in Amsterdam gehuwd met Arie van Doorn
2 Simontje Maria Damhuis, geboren op vrijdag 22 juni 1900 in Amsterdam. Simontje is overleden op vrijdag 30 augustus 1940 in Amsterdam, 40 jaar oud.
Notitie bij Simontje: Simontje is op 2 augustus 1933 in Amsterdam gehuwd met Johannes Ewoldt
3 Theodora Maria Damhuis, geboren op woensdag 4 september 1901 in Amsterdam.
4 Hendrika Maria Damhuis, geboren op zaterdag 21 november 1903 in Amsterdam.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 24 oktober 1928 in Amsterdam gehuwd met Franciscus Joannes Lambertus van Onna
5 Paulus Josephus Damhuis, geboren op vrijdag 2 juni 1905 in Amsterdam. Paulus is overleden op donderdag 9 mei 1935 in Amsterdam, 29 jaar oud.
6 Alida Maria Damhuis, geboren op dinsdag 2 oktober 1906 in Amsterdam. Alida is overleden op zondag 18 maart 1984 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Alida: Alida is op 24 april 1930 in Amsterdam gehuwd met Jarig Lolkema
7 Sebastianus Hendrikus Damhuis, geboren op zaterdag 1 augustus 1908 in Amsterdam. Sebastianus is overleden op vrijdag 1 november 1991 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij Sebastianus: Sebastianus is op 30 december 1942 in Amsterdam gehuwd met Clara Elisabeth Ewoldt
Beroep:
metselaar en melkslijter
8 Theresia Maria Damhuis, geboren op zondag 16 januari 1910 in Amsterdam.
Notitie bij Theresia: Theresia is op 8 mei 1935 in Amsterdam gehuwd met Antonius Bernardus Johannes Beuming
9 Theodorus Johannes Damhuis, geboren op dinsdag 5 september 1911 in Amsterdam. Theodorus is overleden op woensdag 1 oktober 1930 in Amsterdam, 19 jaar oud.
54 Baukje Pieters Yntema is geboren op maandag 25 juli 1859 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pyter Johannes (Pieter) Yntema (zie 14) en Fetje Symens Hemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1859. Baukje is overleden op woensdag 7 maart 1917 in Bolsward, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1917. Zij is begraven in Bolsward. Baukje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Hennaarderadeel met Jan Boukes Boersma, 35 jaar oud. Zie 46 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Baukje en Jan: zie 46.
55 Ytje Adema is geboren op maandag 25 mei 1868 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Petrus Gerbens Adema (zie 24) en Geertje Rintjes Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1868. Ytje is overleden op donderdag 15 april 1943 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Ytje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 17 mei 1896 in Bolsward met Wybren Bootsma, 22 jaar oud. Wybren is geboren op donderdag 14 mei 1874 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jenze Wybrens Bootsma en Wikjen Gerrits de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1874. Wybren is overleden op zondag 24 juli 1938 in Bolsward, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1938.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Ytje en Wybren:
1 Rintje Bootsma, geboren op woensdag 19 mei 1897 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1897. Rintje is overleden op dinsdag 17 februari 1925 in Bolsward, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1925. Rintje bleef ongehuwd.
Beroep:
Kantoorbediende
2 Jenze Bootsma, geboren op woensdag 5 oktober 1898 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1898. Jenze is overleden op donderdag 26 januari 1899 in Bolsward, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1899.
3 Jenze Bootsma, geboren op woensdag 27 september 1899 in Bolsward. Volgt 81.
4 Petrus Bootsma, geboren op zondag 6 januari 1901 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1901. Petrus is overleden op woensdag 10 oktober 1917 in Bolsward, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1917.
5 Gerrit Bootsma, geboren op zondag 9 maart 1902 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1902. Gerrit is overleden op donderdag 10 november 1904 in Bolsward, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1904.
6 Catharinus Bootsma, geboren op woensdag 10 juni 1903 in Bolsward. Volgt 82.
7 Gerrit Bootsma, geboren op zondag 13 mei 1906 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1906. Gerrit is overleden op woensdag 15 mei 1907 in Bolsward, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1907.
8 Fronika Bootsma, geboren op zondag 1 november 1908 in Bolsward. Volgt 83.
56 Sytske Adema is geboren op zondag 18 december 1870 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Petrus Gerbens Adema (zie 24) en Geertje Rintjes Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1870. Sytske is overleden op vrijdag 25 mei 1951 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1951. Zij is begraven in Workum op de RK begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Sytske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1896 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Sietse Simonsma, 23 jaar oud. Sietse is geboren op zondag 20 oktober 1872 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meye Ottes Simonsma en Jantje Jennes de Bonte. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1872. Sietse is overleden op dinsdag 8 november 1949 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1949. Hij is begraven in Workum op de RK begraafplaats.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Sytske en Sietse:
1 Geertruida Simonsma, geboren op dinsdag 6 april 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 84.
2 Meye Simonsma, geboren op donderdag 26 januari 1899 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1899. Meye is overleden op zaterdag 6 december 1902 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1902.
3 Maria Simonsma, geboren op vrijdag 15 maart 1901 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 85.
4 Petrus Simonsma, geboren op zaterdag 31 mei 1902 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1902. Petrus is overleden op donderdag 1 januari 1903 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1903.
5 Meye Simonsma, geboren op maandag 11 april 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1904. Meye is overleden op zondag 27 december 1981 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de RK begraafplaats.
6 Petrus Simonsma, geboren op zaterdag 29 juli 1905 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 86.
7 Jantje (Geertruida) Simonsma, geboren op woensdag 27 juni 1906 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1906. Geertruida is overleden op zaterdag 28 juli 1990 in Houthem ( Valkenburg aan de Geul ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Steyl. Geertruida bleef ongehuwd.
8 Jetje Simonsma, geboren op zaterdag 31 augustus 1907 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1907.
9 Margaretha Simonsma, geboren op donderdag 12 november 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1908.
10 Wiebren Siemonsma, geboren op dinsdag 2 april 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1912. Wiebren is overleden op zondag 30 maart 1986 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de RK begraafplaats.
57 Sytske Hommenga is geboren op zondag 13 mei 1866 in Franeker, dochter van Franciscus Gosses (Frans) Hommenga en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1866. Sytske is overleden op woensdag 3 februari 1892 in Almenum ( Harlingen ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1892. Zij is begraven in Harlingen.
Beroep:
dienstmeid
Sytske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1889 in Wonseradeel met Wiebe Cornel, 26 jaar oud. Wiebe is geboren op maandag 2 februari 1863 in Bolsward, zoon van Johannes Lammerts Cornel en Sytske Wiebes Overmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1863. Wiebe is overleden op woensdag 15 oktober 1930 in Harlingen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1930. Hij is begraven in Harlingen op de RK Begraafplaats.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Sytske en Wiebe:
1 NN NN Cornel, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 29 januari 1881 in Almenum ( Harlingen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1891.
2 Franciscus Cornel, geboren op vrijdag 21 februari 1890 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1890. Franciscus is overleden op vrijdag 14 maart 1890 in Almenum ( Harlingen ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1890.
58 Gosse Franciscus Hommenga is geboren op woensdag 24 juni 1868 in Franeker, zoon van Franciscus Gosses (Frans) Hommenga en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1868. Gosse is overleden op zaterdag 8 maart 1924 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1924. Hij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
machinist
Gosse trouwde, 26 jaar oud, op zondag 26 mei 1895 in Bolsward met Catharina Veldman, 23 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 19 juli 1871 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Herre willems Veldman en Ytje van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juli 1871. Catharina is overleden op woensdag 5 mei 1943 in Lemmer ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1943. Zij is begraven in Lemmer.
Kinderen van Gosse en Catharina:
1 Ytje Hommenga, geboren op zaterdag 30 mei 1896 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1896. Ytje is overleden op zaterdag 26 februari 1983 in Nijmegen, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd in Arnhem.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 22 augustus 1917 in Leeuwarden gehuwd met Nanne Emmerink
Beroep:
naaister
2 Sjieuwke Hommenga, geboren op zondag 5 december 1897 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1897. Sjieuwke is overleden op maandag 5 december 1960 in Heerlen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1960.
Notitie bij Sjieuwke: Sjieuwke is op 19 januari 1921 in Leeuwarden gehuwd met Johannes Cornelis Bakker
3 Herre willem Hommenga, geboren op zondag 9 april 1899 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1889. Herre is overleden op vrijdag 25 mei 1962 in Lemmer ( De Friese Meren ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1962. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Notitie bij Herre: Herre is (1) op 15 april 1922 in Aengwirden gehuwd met Johanna Dragt en (2) op 11 mei 1935 in Leeuwarderadeel met Lijsbert Bosma
Beroep:
ambtenaar
4 NN NN Hommenga, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 25 juni 1901 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1901.
59 Gerben Hommenga is geboren op zondag 6 maart 1870 in Franeker, zoon van Franciscus Gosses (Frans) Hommenga en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1870. Gerben is overleden op dinsdag 29 mei 1928 in Amsterdam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1870. Gerben:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 1 november 1896 in Bolsward met Froukje Huizinga, 23 jaar oud. Froukje is geboren op donderdag 19 december 1872 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Albertus Johannes Huizinga en Jantje Wybrens de Boer. Froukje is overleden op woensdag 13 februari 1901 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1901.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1901 in Wonseradeel met Beitske Eyer, 19 jaar oud. Beitske is geboren op maandag 25 juli 1881 in Bolsward, dochter van Gooitsen Eijer en Haebeltje Welbedagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1881. Beitske is overleden op zondag 9 september 1956 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Gerben en Beitske:
1 Haebeltje Hommenga, geboren op vrijdag 31 januari 1902 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1902. Haebeltje is overleden op maandag 23 mei 1977 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Haebeltje: Haebeltje is op 10 december 1925 in Amsterdam gehuwd met Harmen de Jong
2 Franciscus Hommenga, geboren op donderdag 28 mei 1903 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1903.
Notitie bij Franciscus: Franciscus is op 15 mei 1930 in Harlingen gehuwd met Riemke Houten
Beroep:
fabrieksarbeider
3 Gooitsen Hommenga, geboren op donderdag 20 september 1906 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1906.
Notitie bij Gooitsen: Gooitsen is op 23 september 1931 in Amsterdam gehuwd met Margaretha Maria Luijters
Beroep:
kelner
4 Sjieuwke Hommenga, geboren op woensdag 28 april 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1909. Sjieuwke is overleden op woensdag 3 augustus 1910 in Bolsward, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1910.
5 Molle Hommenga, geboren op vrijdag 16 april 1915 in Bolsward.
Notitie bij Molle: Molle is op 31 augustus 1944 in Amsterdam gehuwd met Daatje Johanna Willemina Trampe
Beroep:
magazijnbediende en motorschipper
60 Antje Hommenga is geboren op zondag 15 september 1872 in Franeker, dochter van Franciscus Gosses (Frans) Hommenga en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1872. Antje is overleden op vrijdag 23 november 1951 in Amsterdam, 79 jaar oud. Antje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 26 augustus 1903 in Amsterdam met IJde Veltman, 33 jaar oud. IJde is geboren op donderdag 2 december 1869 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Lammert Johannes Veltman en Willemke Ydes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1869. IJde is overleden op zondag 16 juni 1946 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
venter in ijswafels en viskoopman
Kinderen van Antje en IJde:
1 Lambertus Franciscus Veltman, geboren op zondag 22 november 1903.
Notitie bij Lambertus: Lambertus is op 12 oktober 1933 in Amsterdam gehuwd met Josina Everdina Heemsbergen
Beroep:
Chauffeur, controleur, magazijnchef bij een transportbedrijf
2 Franciscus Johannes Veltman, geboren op zondag 13 november 1904 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1904.
Notitie bij Franciscus: Franciscus is op 9 februari 1928 in Amsterdam gehuwd met Anna Catharina Hoffman
Beroep:
Koffiehuisbediende
3 Willemke Veltman, geboren op zondag 17 december 1905 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1905.
4 Gregorius Veltman, geboren op woensdag 17 juli 1907 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1907. Gregorius is overleden op woensdag 6 november 1907 in Zutphen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1907.
5 Johannes Veltman, geboren op woensdag 17 juli 1907 in Gorssel ( Lochem ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1907. Johannes is overleden op maandag 14 oktober 1907 in Zutphen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1907.
6 Johannes Gregorius Veltman, geboren op dinsdag 15 september 1908 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1908. Johannes is overleden op dinsdag 17 augustus 1909 in Zutphen, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1909.
7 Johannes Gregorius Veltman, geboren op zaterdag 25 september 1909 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1909. Johannes is overleden op donderdag 2 december 1909 in Zutphen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1909.
8 Gregorius Veltman, geboren op donderdag 4 mei 1911 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1911.
Notitie bij Gregorius: Gregorius is op 22 augustus 1935 in Amsterdam gehuwd met Maria Catharina Rijnbeek
Beroep:
kelner
9 Johannes Veltman, geboren op woensdag 1 januari 1913 in Zutphen.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 20 juli 1939 in Baarn gehuwd met Jacoba Maria van den Oever
Beroep:
kelner
61 Jan Hommenga is geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Bolsward, zoon van Franciscus Gosses (Frans) Hommenga en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1874. Jan is overleden op dinsdag 15 maart 1960 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1960. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
trammachinist
Jan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1903 in Opsterland met Wijtske Veenstra, 21 jaar oud. Wijtske is geboren op zondag 12 februari 1882 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Libbe Jacobs Veenstra en Hiltje Sietzes Klijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1882. Wijtske is overleden op donderdag 20 september 1973 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Jan en Wijtske:
1 Francicsus Hommenga, geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1904. Francicsus is overleden op zondag 4 april 1915 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1915.
2 Libbe Hommenga, geboren op vrijdag 26 april 1907 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1907. Libbe is overleden op zondag 23 juli 1972, 65 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Huizumerbegraafplaats.
Notitie bij Libbe: Libbe is op 26 september 1934 in Leeuwarden gehuwd met Dieuwke Kemker
Beroep:
Kantoorbediende
62 Geertruida Adema is geboren op vrijdag 19 mei 1871 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Eelke Adema (zie 27) en Eelkje Jilderts. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1871. Geertruida is overleden op vrijdag 8 maart 1940 in Hilversum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1940.
Beroep:
dienstbode
Geertruida trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1916 in Hilversum met Pieter Baas, 46 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 26 november 1869 in Hilversum, zoon van Jan Baas en Alida (Daatje) Reijsberman. Pieter is overleden op woensdag 5 januari 1949 in Hilversum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1949.
Beroep:
Wever
63 Hilbrand Adema is geboren op woensdag 8 november 1876 in Harlingen, zoon van Eelke Adema (zie 27) en Eelkje Jilderts. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1876. Hilbrand is overleden op zaterdag 31 oktober 1936 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Beroep:
Bediende
Hilbrand trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14 juni 1899 in Amsterdam met Alida Maria Hoogwater, 27 jaar oud. Alida is geboren op maandag 25 september 1871 in Koedijk ( Alkmaar ), dochter van Jacob Hoogwater en Cornelia Strooper. Alida is overleden op woensdag 9 februari 1949 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kinderen van Hilbrand en Alida:
1 Eduard Jacobus Wilhelmus Adema, geboren op maandag 30 april 1900 in Amsterdam. Volgt 87.
2 Jacobus Theodorus Cornelis Adema, geboren op maandag 26 januari 1903 in Amsterdam. Volgt 88.
3 Elizabeth Adema, geboren op vrijdag 17 juli 1908 in Haarlem. Volgt 89.
4 Cornelia Anna Maria Adema, geboren op woensdag 6 oktober 1909 in Haarlem. Volgt 90.
5 Wilhelmus Hilbrand Cornelis Adema, geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Amsterdam. Volgt 91.
6 Alida Catharina Johanna Adema, geboren op maandag 12 juli 1915 in Amsterdam. Volgt 92.
64 Sijbrigje Adema is geboren op maandag 14 april 1879 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symon Adema (zie 28) en Marijke Ydes Frankena. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1879. Sijbrigje is overleden op zaterdag 20 februari 1926 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1926. Sijbrigje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 september 1906 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sibbele Wybes Wetting, 31 jaar oud. Sibbele is geboren op zondag 21 februari 1875 in Franeker, zoon van Wybe Wetting en Doetje Wolbers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1875. Sibbele is overleden op zondag 24 mei 1942 in Steenbergen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 mei 1942.
Beroep:
melkknecht
Kinderen van Sijbrigje en Sibbele:
1 Marijke (Maria) Wetting, geboren op woensdag 18 september 1907 in Peins ( Waadhoeke ). Volgt 93.
2 Theodora Katharina Wetting, geboren op maandag 10 augustus 1908 in Born ( Duitsland ). Volgt 94.
3 Catharina Wetting, geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 95.
4 Johanna Cornelia Wetting, geboren op zaterdag 3 juli 1915 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1915. Johanna is overleden op woensdag 3 januari 1917 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1917.
5 Johanna Wetting, geboren op donderdag 9 mei 1918 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Johanna is overleden op woensdag 19 april 1933 in Steenbergen, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1933.
65 Sytske Adema is geboren op zondag 19 juni 1881 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symon Adema (zie 28) en Marijke Ydes Frankena. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1881. Sytske is overleden op vrijdag 4 maart 1955 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1955. Zij is begraven op dinsdag 8 maart 1955 in Wijtgaard.
Beroep:
dienstbode
Sytske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1909 in Leeuwarderadeel met Jozef Wetting, 27 jaar oud. Jozef is geboren op maandag 10 oktober 1881 in Franeker, zoon van Wybe Wetting en Ymkje Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1881. Jozef is overleden op dinsdag 28 september 1954 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1954. Hij is begraven op vrijdag 1 oktober 1954 in Wijtgaard.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Sytske en Jozef:
1 Ymkje Cornelia Wetting, geboren op donderdag 24 maart 1910 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 96.
2 Maria Wetting, geboren op zaterdag 8 april 1911 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1911. Maria is overleden op dinsdag 13 juni 1911 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1911.
3 Maria Elizabeth Wetting, geboren op woensdag 26 juni 1912 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 97.
4 Wiepkje Wetting, geboren op woensdag 28 januari 1914 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 98.
5 Sybergje Wetting, geboren op zaterdag 2 december 1916 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 99.
6 Ida Wetting, geboren op dinsdag 27 juli 1926 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 100.
66 Anne Gort is geboren op maandag 22 oktober 1883 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Louws Gort en Bottje Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1883. Anne is overleden op vrijdag 6 november 1953 in Amsterdam, 70 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
scheepsijzerwerker
Anne trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1907 in Lemsterland met Minke Hooghiemstra, 24 jaar oud. Minke is geboren op zaterdag 16 december 1882 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Bonifacius Tjerks Hooghiemstra en Jantje Hylkes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1882. Minke is overleden op maandag 5 februari 1973 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anne en Minke:
1 Jan Gort, geboren op maandag 8 juni 1908 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1908.
Notitie bij Jan: Jan is op 7 mei 1942 in Amsterdam gehuwd met Klasina Burger
Beroep:
Kapper
2 Jantje Gort, geboren op donderdag 2 september 1909 in Lemmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1909. Jantje is overleden op maandag 26 juni 1939 in Amsterdam, 29 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 19 augustus 1936 in Amsterdam gehuwd met Bernardus Cornelis Bleijswijk
3 Bonifacius Gort, geboren op maandag 18 september 1911 in Lemmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1911.
Beroep:
magazijnbediende en electricien
4 Lambertus Gort, geboren op vrijdag 1 augustus 1913 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1913.
Notitie bij Lambertus: Lambertus is op 23 april 1947 in Amsterdam gehuwd met Elisabeth Cornelia de Wit
Beroep:
Kapper
5 Lodivica Gort, geboren op vrijdag 11 december 1914 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1914.
Notitie bij Lodivica: Lodivica is op 23 april 1941 in Amsterdam gehuwd met Jacobus Hendrikus van Nunen
Beroep:
naaister
6 Johanna Gort, geboren op donderdag 19 april 1917 in Lemmer.
Beroep:
naaister
7 Theodorus Gort, geboren op donderdag 2 januari 1919 in Lemmer ( De Friese Meren ).
Notitie bij Theodorus: Theodorus is op 3 januari 1951 in Amsterdam gehuwd met Wilhelmina Geertruida Maria Hesse
Beroep:
meubelmaker en meteropnemer
8 Wilhelmina Gort, geboren in 1921 in Amsterdam.
9 Antonius Gort, geboren in 1923 in Amsterdam.
Notitie bij Antonius: Antonius is op 19 maart 1947 in Amsterdam gehuwd met S. Maarschall
67 Riemke Pieters Adema is geboren op maandag 14 april 1873 in Oosterzee ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Johannes Adema (zie 34) en Grietje Gerrits van der Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1873. Riemke is overleden op zaterdag 27 oktober 1928 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1928. Zij is begraven in Sint Nicolaasga. Riemke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1899 in Lemsterland met Sikke Ruurds Wierdsma, 32 jaar oud. Sikke is geboren op zaterdag 19 januari 1867 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), zoon van Ruurd Wierds Wierdsma en Johanneske Sikkes Vogelvanger. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1867. Sikke is overleden op zaterdag 13 januari 1940 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1940. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
Veehouder en koopman
Kinderen van Riemke en Sikke:
1 NN NN Wierdsma, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 23 augustus 1900 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1900.
2 Grietje Sikkes Wierdsma, geboren op vrijdag 4 april 1902 in Oldeouwer ( De Friese Meren ). Volgt 101.
3 Ruurd Sikkes Wierdsma, geboren op vrijdag 15 mei 1903 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1903. Ruurd is overleden op woensdag 18 september 1912 in Snikzwaag ( De Friese Meren ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1912.
4 Pieter Wierdsma, geboren op vrijdag 2 december 1904 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 102.
5 Johanneske (Johanna) Wierdsma, geboren op zondag 25 november 1906 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 103.
6 Johannes Wierdsma, geboren op woensdag 22 juli 1908 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1908. Johannes is overleden op donderdag 3 september 1908 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1908.
Beroep:
boerenknecht
7 Johannes Wierdsma, geboren op dinsdag 19 juli 1910 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Volgt 104.
8 Ruurd Wierdsma, geboren op maandag 3 maart 1913 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1913. Ruurd is overleden op vrijdag 7 maart 1913 in Snikzwaag ( De Friese Meren ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1913.
9 Ruurd Wierdsma, geboren op zaterdag 15 augustus 1914 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Ruurd is overleden op vrijdag 28 maart 2003 in Uitgeest, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd in Schagen.
68 Margaretha (Grietje) Adema is geboren op woensdag 28 februari 1877 in Eesterga ( de Friese Meren ), dochter van Pieter Johannes Adema (zie 34) en Jantje Monkelbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1877. Grietje is overleden op woensdag 22 november 1944 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1944. Zij is begraven in Kuinre op de RK begraafplaats. Grietje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 mei 1909 in Lemsterland met Joseph Bouma, 30 jaar oud. Joseph is geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Eesterga ( de Friese Meren ), zoon van Thijs Johannes (Tiesse) Bouma en Catharina (Trijntje) de Vent. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1878. Joseph is overleden op zaterdag 19 februari 1949 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1949. Hij is begraven in Kuinre op de RK begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Grietje en Joseph:
1 Mattheus Jacobus Johannes Bouma, geboren op dinsdag 1 maart 1910 in Blankenham ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1910.
2 Johanna Petronella Bouma, geboren op zaterdag 10 juni 1911 in Blankenham ( Steenwijkerland ). Volgt 105.
3 Catharina Hendrika Johanna Bouma, geboren op woensdag 2 juli 1913 in Blankenham ( Steenwijkerland ). Catharina is overleden op donderdag 15 juli 1915 in Blankenham ( Steenwijkerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1915.
4 Petrus Johannes Bouma, geboren op vrijdag 5 november 1915 in Blankenham ( Steenwijkerland ). Volgt 106.
69 Jan Adema is geboren op dinsdag 8 oktober 1878 in Nijhuizum ( Wymbritseradeel ), zoon van Pieter Johannes Adema (zie 34) en Jantje Monkelbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1878. Jan is overleden op maandag 19 juni 1944 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1944. Hij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Jan trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 8 juni 1915 in Lemsterland met Grietje Minnema, 24 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 14 juni 1890 in Sandfirden ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sexstus Reins (Sikke) Minnema en Hylkjen Sjoerds (Hylke) Brattinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1890. Grietje is overleden op dinsdag 29 mei 1951 in Sneek, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1951. Zij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Pieter Adema, geboren op woensdag 19 april 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 107.
2 Hielkje (Zuster Willibrordia) Adema, geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1917. Zuster Willibrordia is overleden op maandag 24 juli 1989 in Lage Vuursche ( Baarn ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Amersfoort op de RK Begraafplaats aan de Utrechtseweg. Zuster Willibrordia bleef ongehuwd.
3 Sixtus (Sikke) Adema, geboren op dinsdag 17 december 1918 in Lemmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1918. Sikke is overleden op maandag 21 januari 1929 in Heidenschap ( Groningen ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1929. Hij is begraven op woensdag 23 januari 1929 in Workum op de RK begraafplaats.
4 Jantje Adema, geboren op donderdag 18 maart 1920 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 108.
5 Riemke Adema, geboren op zaterdag 11 februari 1922 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 109.
6 Rein Adema, geboren op donderdag 11 juni 1925 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 110.
7 Johannes Adema, geboren op donderdag 16 december 1926 in Heidenschap ( Groningen ). Volgt 111.
8 Hendrina (Zuster Werenfrida) Adema, geboren op zondag 16 december 1928 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Zuster Werenfrida is overleden op donderdag 31 maart 2016 in Amersfoort, 87 jaar oud. Hij is begraven in Amersfoort op de RK Begraafplaats aan de Utrechtseweg. Zuster Werenfrida bleef ongehuwd.
70 Pietertje Adema is geboren op zondag 8 juli 1883 in Oosterzee ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Johannes Adema (zie 34) en Jantje Monkelbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1883. Pietertje is overleden op woensdag 18 februari 1970 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 21 februari 1970 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Pietertje trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 9 mei 1917 in Lemsterland met Ynze Leenstra, 31 jaar oud. Ynze is geboren op zondag 9 mei 1886 in Teroele ( De Friese Meren ), zoon van Wiebe Leenstra en Korneliske Witteveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1886. Ynze is overleden op maandag 7 maart 1960 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1960. Hij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Pietertje en Ynze:
1 Wiebe Leenstra, geboren op maandag 24 juni 1918 in Teroele ( De Friese Meren ). Volgt 112.
2 Meindert Leenstra, geboren op vrijdag 22 januari 1926 in Teroele ( De Friese Meren ). Volgt 113.
3 Johanna Margaretha Leenstra, geboren op zaterdag 12 maart 1927 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 114.
71 Willemke Adema is geboren op zondag 9 oktober 1887 in Oosterzee ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Johannes Adema (zie 34) en Jantje Monkelbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1887. Willemke is overleden op vrijdag 25 mei 1945 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1945. Zij is begraven op dinsdag 29 mei 1945 in Sint Nicolaasga. Willemke trouwde, 39 jaar oud, op maandag 9 mei 1927 in Lemsterland met Sybrandus de Boer, 38 jaar oud. Sybrandus is geboren op zaterdag 7 juli 1888 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anne Lolkes de Boer en Franske Hilles Ydema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1888. Sybrandus is overleden op vrijdag 27 maart 1964 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1964.
Kind van Willemke en Sybrandus:
1 NN NN de Boer, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 30 maart 1928 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1928.
72 Liskje (Lucia) Adema is geboren op zondag 28 november 1880 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), dochter van Sieuwke Johannes Adema (zie 35) en Sibbeltje Hendriks Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1880. Lucia is overleden op vrijdag 25 september 1942 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 september 1942. Zij is begraven op woensdag 30 september 1942 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Lucia trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1905 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Tjetze (Tjietze) Postma, 27 jaar oud. Tjietze is geboren op woensdag 10 april 1878 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), zoon van Eelke Eelkes Postma en Reinskje Tjietses Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1878. Tjietze is overleden op zondag 31 januari 1965 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1965. Hij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Lucia en Tjietze:
1 Cecilia Postma.
2 Johannes Postma.
3 Veronica Postma.
4 Reinskje (Zuster Bernadetti) Postma, geboren op zaterdag 21 april 1906 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 april 1906. Zuster Bernadetti is overleden op vrijdag 9 juli 1982 in Lage Vuursche ( Baarn ), 76 jaar oud. Zuster Bernadetti bleef ongehuwd.
5 Sjieuwke Postma, geboren op maandag 16 maart 1908 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Volgt 115.
6 Eelke Postma, geboren op zaterdag 5 november 1910 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1910. Eelke is overleden op dinsdag 19 juni 1945 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1945. Eelke bleef ongehuwd.
Beroep:
Winkelier
73 Johannes Adema is geboren op zaterdag 18 augustus 1883 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), zoon van Sieuwke Johannes Adema (zie 35) en Sibbeltje Hendriks Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1883. Johannes is overleden op zaterdag 1 november 1958 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1958. Hij is begraven op woensdag 5 november 1958 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
onderwijzer
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1914 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Anna de Jong, 21 jaar oud. Anna is geboren op zondag 29 mei 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Lieuwe Eelkes de Jong en Marijke Fokkes Gerritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1892. Anna is overleden op zaterdag 7 februari 1976 in ’s-Hertogenbosch, 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 11 februari 1976 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Siardus Otto Adema, geboren op zondag 2 mei 1915 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1915. Siardus is overleden op zondag 6 november 2011 in Joure ( De Friese Meren ), 96 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 11 november 2011 in Sint Nicolaasga op de Begraafplaats vd Parochiekerk. Siardus bleef ongehuwd.
Beroep:
Priester van het Aartsbisdom Utrecht
2 Leo Focco Adema, geboren op zondag 7 oktober 1917 in Leeuwarden. Volgt 116.
74 Martzen (Martha) Adema is geboren op maandag 4 maart 1878 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Simon Johannes Adema (zie 36) en Hieke Taekes van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1878. Martha is overleden op woensdag 11 oktober 1950 in Hilversum, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1950. Zij is begraven op zaterdag 14 oktober 1950 in Hilversum op de Noorderbegraafplaats. Martha trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 17 september 1901 in Lemsterland met Geerhard van den Berg, 24 jaar oud. Geerhard is geboren op vrijdag 8 juni 1877 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Geerts van den Berg en Maria Sipkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1877. Geerhard is overleden op woensdag 6 mei 1953 in Hilversum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1953.
Beroep:
schoenmaker en smid
Kinderen van Martha en Geerhard:
1 Maria Sabina Helena van den Berg, geboren op dinsdag 12 mei 1903 in Sneek. Volgt 117.
2 Siemon Cijprianus Henricus van den Berg, geboren op dinsdag 29 november 1904 in Sneek. Volgt 118.
3 Henricus Innocentius van den Berg, geboren op donderdag 20 februari 1908 in Sneek. Volgt 119.
4 Helena Catharina van den Berg, geboren op woensdag 7 februari 1912 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1912.
75 Ruurd Cornelis Bekema is geboren op vrijdag 30 april 1886 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Cornelis Ruurd Bekema en Ymkje Johannes Adema (zie 37). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1886. Ruurd is overleden op zondag 2 februari 1975 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Blaauwhuis op de RK Begraafplaats. Ruurd trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Wymbritseradeel met Marijke Kuipers, 29 jaar oud. Marijke is geboren op vrijdag 30 december 1887 in Abbega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Kuipers en Hotske Sijmonsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1887. Marijke is overleden op maandag 23 december 1929 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1929. Zij is begraven in Blaauwhuis op de RK Begraafplaats.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Ruurd en Marijke:
1 Cornelis Bekema, geboren op vrijdag 5 juli 1918 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1918.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 24 april 1946 in Leiden gehuwd met Adriana Streefland
Beroep:
Chauffeur
2 Ymkje Bekema, geboren op woensdag 12 mei 1920 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Ymkje is overleden op zaterdag 26 januari 2008 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 5 augustus 1944 in Wymbritseradeel gehuwd met Wiebren Bosma
3 Hotske Bekema, geboren op vrijdag 7 april 1922 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ). Hotske is overleden op maandag 7 april 2014 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 12 april 2014 in Blaauwhuis op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Hotske: Hotske is gehuwd met Dominicus Bootsma
76 Johannes Cornelis Bekema is geboren op zondag 26 juli 1891 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Cornelis Ruurd Bekema en Ymkje Johannes Adema (zie 37). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1891. Johannes is overleden op woensdag 18 augustus 1982 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Blaauwhuis.
Beroep:
timmerman
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Wymbritseradeel met Siebrigje Jans Galema, 25 jaar oud. Siebrigje is geboren op vrijdag 27 november 1891 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Jan Nannes Galama en Jetske Kleiboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1891. Siebrigje is overleden op dinsdag 29 december 1925 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1925. Zij is begraven in Blaauwhuis.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1929 in Wymbritseradeel met Gatske Nijholt, 35 jaar oud. Gatske is geboren op woensdag 5 juli 1893 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), dochter van Lykle Harmens Nijholt en Pietje Tjitskes Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1893. Gatske is overleden op maandag 7 januari 1991 in Blaauwhuis ( Zuidwest-Friesland ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Blaauwhuis.
Kinderen van Johannes en Siebrigje:
1 Jan Bekema, geboren op zondag 20 februari 1921 in Blauwhuis ( Zuidwest-Friesland ). Jan is overleden op zaterdag 9 januari 2010 in Middenmeer ( Hollands Kroon ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Middenmeer.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Juliana Theodora Huitema
2 Rudolf Bekema, geboren op vrijdag 20 oktober 1922 in Blauwhuis ( Zuidwest-Friesland ). Rudolf is overleden op maandag 1 februari 1993 in Sneek, 70 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Rudolf: Rudolf is gehuwd met Anneke Bleeker
77 Rimke Ottes van Reen is geboren op woensdag 6 april 1881 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Otte Sjoerds van Reen en Gatske Pieters Adema (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1881.
Beroep:
boerenmeid
Rimke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1905 in Wymbritseradeel met Jouke Jacobs Deelsma, 28 jaar oud. Jouke is geboren op woensdag 19 juli 1876 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Joukes Deelsma en Baaye Meintes Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juli 1876.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Rimke en Jouke:
1 Jacob Otto Deelsma, geboren op woensdag 8 augustus 1906 in Caternberg ( Duitsland ).
2 Geertruida Deelsma, geboren op maandag 8 augustus 1910 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1910.
78 Catharina Maria de Beer is geboren op donderdag 5 mei 1892 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter de Beer en Sijmentje Adema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1892. Catharina is overleden op zaterdag 19 november 1938 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1938. Zij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
dienstbode
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1915 in Leeuwarden met Bernardus Hoeben, 25 jaar oud. Bernardus is geboren op dinsdag 11 juni 1889 in Leeuwarden, zoon van Lubertus Migchiels (Lambertus) Hoeben en Geertje Johannes (Geertruida) Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1889.
Beroep:
Kastenmaker
Kinderen van Catharina en Bernardus:
1 Lambertus Hoeben, geboren op zondag 27 februari 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1916. Lambertus is overleden op woensdag 21 juli 1993 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum.
Notitie bij Lambertus: Lambertus is op 29 november 1940 in Leeuwarden gehuwd met Derkien Johanna Brouwer
Beroep:
timmerman
2 Sijmentje Maria Hoeben, geboren op maandag 15 januari 1917 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1917. Sijmentje is overleden op vrijdag 27 januari 1933 in Leeuwarden, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1933.
3 Geertruida Hoeben, geboren op vrijdag 6 december 1918 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1918. Geertruida is overleden op zondag 27 juni 1920 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1920.
4 Petrus Georg Hoeben, geboren op zaterdag 10 juli 1920 in Leeuwarden.
5 Johannes Otto Hoeben, geboren op woensdag 24 mei 1922 in Leeuwarden.
6 Lodewijk Hoeben, geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Leeuwarden. Lodewijk is overleden op zaterdag 24 juli 2004 in Assen, 80 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk is gehuwd met Elisabeth Veltman
7 Hedwiges Sjoerdje Hoeben, geboren op zaterdag 23 januari 1926 in Leeuwarden.
8 Geertruida Regine Hoeben, geboren op vrijdag 14 september 1928 in Leeuwarden. Geertruida is overleden op zaterdag 18 juni 2016 in Gorinchem, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 23 juni 2016 in Dordrecht in Crematorium de Essenhof.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is gehuwd met Frans Haarsma
9 Maria Hoeben, geboren op zaterdag 23 augustus 1930 in Leeuwarden. Maria is overleden op dinsdag 4 december 1934 in Leeuwarden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1934.
10 Simon Maria Hoeben, geboren op dinsdag 31 januari 1933 in Leeuwarden.
11 Dominicus Otto Hoeben, geboren op dinsdag 24 april 1934 in Leeuwarden.
12 Bernardus Christianus Hoeben, geboren op maandag 23 december 1935 in Leeuwarden.
79 Stientje Negerman is geboren op zaterdag 21 juli 1883 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Joost Negerman en Simentje Donia (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1883. Stientje is overleden op zondag 3 mei 1959 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1929. Stientje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1907 in Bolsward met Taco Nota, 26 jaar oud. Taco is geboren op maandag 4 april 1881 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1881. Taco is overleden op zondag 8 februari 1948 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1948.
Kinderen van Stientje en Taco:
1 Jan Nota, geboren op zaterdag 14 december 1912 in Bolsward. Volgt 120.
2 Herman Nota, geboren op zaterdag 6 juni 1925 in Bolsward. Volgt 121.
80 Jan Negerman is geboren op woensdag 7 september 1887 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Joost Negerman en Simentje Donia (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1887. Jan is overleden op zondag 21 september 1975 in Los Angeles, Los Angeles County, Californie ( USA ), 88 jaar oud.
Beroep:
vrachtrijder
emigratie:
Jan is met zijn gezn op 30 november 1926 vertrokken naar Amerika
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1917 in Bolsward met Maria Adema, 29 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 1 maart 1888 in Bolsward, dochter van Jacobus Adema en Gerritje van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1888. Maria is overleden op woensdag 5 maart 1952 in Los Angeles, Los Angeles County, Californie ( USA ), 64 jaar oud.
81 Jenze Bootsma is geboren op woensdag 27 september 1899 in Bolsward, zoon van Wybren Bootsma en Ytje Adema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1899. Jenze is overleden op woensdag 20 november 1974 in Haarlem, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
meubelmaker
Jenze trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 22 augustus 1922 in Haarlem met Maria Anna Jacoba Poulen, 32 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 18 juni 1890 in Haarlem, dochter van Johannes Elise Marinus Poulen en Feijtje Kuijper. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1890.
82 Catharinus Bootsma is geboren op woensdag 10 juni 1903 in Bolsward, zoon van Wybren Bootsma en Ytje Adema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1903.
Beroep:
Chauffeur
Catharinus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1926 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ) met Klasina Schipper, 29 jaar oud. Klasina is geboren op zaterdag 10 april 1897 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ), dochter van Cornelis Schipper en Gerritje Pleging. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1897. Klasina is overleden op woensdag 28 januari 1942 in Beverwijk, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1942.
Beroep:
Koffiehuishoudster
Kinderen van Catharinus en Klasina:
1 Cornelis Catharinus Bootsma, geboren omstreeks 1928 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ). Cornelis is overleden op zondag 26 maart 1944 in Beverwijk, ongeveer 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1944.
2 Wijbren petrus Bootsma, geboren omstreeks 1931 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ). Wijbren is overleden op zondag 14 februari 1932 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ), ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1932.
83 Fronika Bootsma is geboren op zondag 1 november 1908 in Bolsward, dochter van Wybren Bootsma en Ytje Adema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1908. Fronika trouwde, 23 jaar oud, op maandag 28 december 1931 in Bolsward met Petrus Johannes Hendrikus Nicolaas Adolfs, 25 jaar oud. Petrus is geboren op donderdag 6 december 1906 in Amsterdam, zoon van Petrus Josephus Adolfs en Agnes Maria Schous.
Beroep:
Hoofd ass. rijksvoorlichtingendienst
Kinderen van Fronika en Petrus:
1 Ida Geertruida Adolfs, geboren in 1932 in Amsterdam.
2 Petrus Josephus Adolfs, geboren in 1935 in Amsterdam.
3 Maria Anna Jacoba Adolfs, geboren in 1949 in Amsterdam.
84 Geertruida Simonsma is geboren op dinsdag 6 april 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sietse Simonsma en Sytske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1897. Geertruida is overleden op donderdag 1 april 1976 in Nijmegen, 78 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen.
Beroep:
dienstbode
Geertruida trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1928 in Leeuwarden met Willem Dröge, 27 jaar oud. Willem is geboren op maandag 10 december 1900 in Leeuwarden, zoon van Huite Dröge en Grietje Johannes Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1900. Willem is overleden op donderdag 22 maart 1984 in Nijmegen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Nijmegen.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kind van Geertruida en Willem:
1 Hubertus Siebrandus Dröge, geboren op vrijdag 28 juni 1929 in Leeuwarden. Hubertus is overleden op maandag 1 juli 1929 in Leeuwarden, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1929.
85 Maria Simonsma is geboren op vrijdag 15 maart 1901 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sietse Simonsma en Sytske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1901. Maria is overleden op zaterdag 12 november 1966 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1966. Zij is begraven in Leeuwarden. Maria trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1925 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Christiaan de Vries, 23 jaar oud. Christiaan is geboren op dinsdag 17 december 1901 in Leeuwarden, zoon van Sybrandus de Vries en Anna Barbara Jongerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1901. Christiaan is overleden op donderdag 7 juli 1983 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Maria en Christiaan:
1 Cecilia Maria de Vries, geboren op maandag 14 juni 1926 in Leeuwarden. Cecilia is overleden op maandag 26 augustus 2019 in Leeuwarden, 93 jaar oud.
Notitie bij Cecilia: Cecilia is gehuwd met Gerard Douma
2 Sijbrandus Hubertus de Vries, geboren op zondag 8 januari 1928 in Huizum ( Leeuwarden ).
3 Sietse Petrus de Vries, geboren op dinsdag 18 februari 1930 in Huizum ( Leeuwarden ).
4 Petrus Christiaan de Vries, geboren op woensdag 16 december 1931 in Huizum ( Leeuwarden ). Petrus is overleden.
86 Petrus Simonsma is geboren op zaterdag 29 juli 1905 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sietse Simonsma en Sytske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1905. Petrus is overleden op vrijdag 29 december 1967 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1968. Hij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
schilder
Petrus trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1934 in Leeuwarden met Geertruda Elisabeth Kingma, 27 jaar oud. Geertruda is geboren op zondag 10 maart 1907 in Deinum ( Waadhoeke ), dochter van Petrus Kingma en Veronica Sleifer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1907. Geertruda is overleden op donderdag 22 juni 2000 in Leeuwarden, 93 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
dienstbode
Kind van Petrus en Geertruda:
1 NN NN Simonsma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 13 juni 1942 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1942.
87 Eduard Jacobus Wilhelmus Adema is geboren op maandag 30 april 1900 in Amsterdam, zoon van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Eduard is overleden op dinsdag 7 april 1959 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Beroep:
winkelchef en handelsagent
Eduard trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 juli 1926 in Amsterdam met Jacoba Wilhelmina van Dijk, 27 jaar oud. Jacoba is geboren op donderdag 6 juli 1899 in Amersfoort, dochter van Simon van Dijk en Geertruida Heesters. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1899. Jacoba is overleden op zaterdag 22 december 1984 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Kinderen van Eduard en Jacoba:
1 Eduard Hilbrand Adema, geboren op maandag 18 juli 1927 in Amsterdam. Volgt 122.
2 Mia Adema, geboren op donderdag 1 januari 1931 in Amsterdam. Volgt 123.
3 Han Adema, geboren op woensdag 20 november 1935 in Rotterdam.
88 Jacobus Theodorus Cornelis Adema is geboren op maandag 26 januari 1903 in Amsterdam, zoon van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Jacobus is overleden op maandag 5 november 1984 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Beroep:
Winkelier
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 26 februari 1928 in Diemen met Jacoba Maria van Rijn, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op woensdag 4 maart 1903 in Amsterdam, dochter van Johannes van Rijn en Maria Broer. Jacoba is overleden op vrijdag 14 december 1984 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Kind van Jacobus en Jacoba:
1 Aloysius Hilbrand Cornelis Adema, geboren op zondag 6 oktober 1929 in Amsterdam. Volgt 124.
89 Elizabeth Adema is geboren op vrijdag 17 juli 1908 in Haarlem, dochter van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1908. Elizabeth is overleden op woensdag 10 november 1993 in Venlo, 85 jaar oud. Elizabeth trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23 mei 1934 in Amsterdam met Bernardus Simon Maria (Ben) Walenkamp, 27 jaar oud. Ben is geboren op woensdag 17 oktober 1906 in Amsterdam, zoon van Johannes Charles Petrus Walenkamp en Anna Maria Elisabeth Plekker. Ben is overleden op vrijdag 22 april 1983 in Venlo, 76 jaar oud.
Beroep:
directeur ABN bank
Kinderen van Elizabeth en Ben:
1 Anna Maria Elisabeth Walenkamp, geboren in 1935 in Amsterdam.
2 Elisabeth Wilhelmina Maria Walenkamp, geboren in 1936 in Amsterdam.
3 Alida Johanna Maria Walenkamp, geboren in 1939 in Amsterdam.
4 Maria Josepha Walenkamp, geboren in 1944 in Amsterdam.
90 Cornelia Anna Maria Adema is geboren op woensdag 6 oktober 1909 in Haarlem, dochter van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1909. Cornelia is overleden op dinsdag 18 januari 1944 in Amsterdam, 34 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 22 januari 1944 in Amsterdam op Begraafplaats Buitenveldert. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 december 1932 in Amsterdam met Adrianus Josephus Schut, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 13 februari 1907 in Amsterdam, zoon van Hendrikus Johannes Franciscus Schut en Elisabeth Maria van Hamelsveld.
Beroep:
schoenwinkelier
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Hendrikus Maria Schut, geboren in 1933 in Amsterdam.
2 Adrianus Josephus Maria Schut, geboren in 1938 in Amsterdam.
3 Thomas Bernardus Maria (Tom) Schut, geboren op vrijdag 1 oktober 1943 in Amsterdam.
91 Wilhelmus Hilbrand Cornelis Adema is geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Amsterdam, zoon van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Wilhelmus is overleden op woensdag 18 mei 1994 in Almere, 81 jaar oud.
Beroep:
Beheerder restaurant
Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 april 1938 in Amsterdam met Anna Vendrik, 27 jaar oud. Anna is geboren op maandag 27 februari 1911 in Amsterdam, dochter van Johannes Bernardus Maria Vendrik en Geertruida Carolina Clasina Gerolt.
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
1 Wilhelmus Petrus Hilbrand Adema, geboren op maandag 20 maart 1939 in Amsterdam.
Beroep:
groepsleider
2 Petrus Maria Adema, geboren in 1940 in Amsterdam.
3 Anna Wilhelmina Maria Adema, geboren in 1942 in Amsterdam.
4 Gertrude Johanna Maria Adema, geboren in 1944 in Amsterdam.
5 Maria Elisabeth Adema, geboren in 1947 in Amsterdam.
6 Maria Johanna Jacoba Adema, geboren in 1952 in Amsterdam.
92 Alida Catharina Johanna Adema is geboren op maandag 12 juli 1915 in Amsterdam, dochter van Hilbrand Adema (zie 63) en Alida Maria Hoogwater. Alida is overleden op zaterdag 18 november 2006 in Amsterdam, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 24 november 2006. Alida trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1938 in Amsterdam met Hendrikus de Groot, 31 jaar oud. Hendrikus is geboren op zaterdag 15 december 1906 in Amsterdam, zoon van Hendrikus de Groot en Anna Petronella van Schie. Hendrikus is overleden op maandag 28 april 1975 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
accountant en adjunct directeur
Kinderen van Alida en Hendrikus:
1 Hendrikus de Groot, geboren in Amsterdam.
2 Maria Anna de Groot, geboren op zondag 7 januari 1940 in Amsterdam. Volgt 125.
3 Thomas de Groot, geboren in 1952 in Amsterdam.
93 Marijke (Maria) Wetting is geboren op woensdag 18 september 1907 in Peins ( Waadhoeke ), dochter van Sibbele Wybes Wetting en Sijbrigje Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1907. Maria is overleden op dinsdag 6 januari 1998 in Steenbergen, 90 jaar oud. Zij is begraven in Welberg op de Parochiebegraafplaats. Maria trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1933 in Steenbergen met Cornelis de Jong, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 22 november 1909 in Steenbergen, zoon van Antonij de Jong en Elizabet Teunisse. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1909. Cornelis is overleden op vrijdag 3 november 1944 in Steenbergen, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1944. Hij is begraven in Welberg op de Parochiebegraafplaats.
Beroep:
landarbeider
94 Theodora Katharina Wetting is geboren op maandag 10 augustus 1908 in Born ( Duitsland ), dochter van Sibbele Wybes Wetting en Sijbrigje Adema (zie 64). Theodora is overleden op zaterdag 17 december 1994 in Vlaardingen, 86 jaar oud. Theodora trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1930 in Harlingen met Anne Henderikus Johannes Schoot, 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 16 september 1946 in Rotterdam.
Notitie bij het huwelijk van Theodora en Anne: Er is bij Koninklijk Besluit dispensatie verleend ten opzichte van de bruidegom va het verbod vervat in artikel 86 va het Burgerlijk Wetboek. Echtscheiding bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam d.d. 16 september 1946.
Anne is geboren op maandag 26 februari 1912 in Harlingen, zoon van Johannes Henderikus Schoot en Anna Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1912.
Beroep:
varensgezel
Kind van Theodora en Anne:
1 NN NN Schoot, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 6 juni 1930 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1930.
95 Catharina Wetting is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sibbele Wybes Wetting en Sijbrigje Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1911. Catharina is overleden op woensdag 25 juli 1973 in Breda, 62 jaar oud. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 8 september 1933 in Steenbergen met Johannes Laros, 31 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 17 mei 1902 in Steenbergen, zoon van Dingeman Laros en Catharina Musters. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1902. Johannes is overleden op zondag 28 mei 1972 in Roosendaal, 70 jaar oud.
Kind van Catharina en Johannes:
1 Dingeman Johannes Laros, geboren op maandag 5 februari 1934 in Fijnaart en Heijningen ( Moerdijk ). Dingeman is overleden op vrijdag 8 februari 2002 in Goes, 68 jaar oud.
96 Ymkje Cornelia Wetting is geboren op donderdag 24 maart 1910 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1910. Ymkje is overleden op zaterdag 25 juni 1988 in Sneek, 78 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Ymkje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 22 mei 1933 in Wijtgaard ( Leeuwarden ) met Gerben Posthumus, 24 jaar oud. Gerben is geboren op vrijdag 10 juli 1908 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Posthumus en Tjipje Hoogma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1908. Gerben is overleden op dinsdag 21 februari 1989 in Sneek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Beroep:
suikerwerker
97 Maria Elizabeth Wetting is geboren op woensdag 26 juni 1912 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1912. Maria is overleden op maandag 2 oktober 1995 in Wapenveld ( Heerde ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Hattem op de RK Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 14 juni 1933 in Leeuwarderadeel met Roelof van der Ploeg, 19 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 26 april 1914 in Sneek, zoon van Roelof van der Ploeg en Aaltje Groenland. Roelof is overleden op vrijdag 6 juli 2001, 87 jaar oud. Hij is begraven in Hattem op de RK Begraafplaats.
Beroep:
groentenventer en meubelmaker
Kind van Maria en Roelof:
1 Herman Theodorus Titus van der Ploeg, geboren in november 1944 in Leeuwarden. Herman is overleden op vrijdag 23 februari 1945 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1945.
98 Wiepkje Wetting is geboren op woensdag 28 januari 1914 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1914. Wiepkje is overleden op donderdag 7 juli 1988 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Wiepkje trouwde met Hans van der Meer. Hans is geboren op vrijdag 11 december 1914 in Bolsward, zoon van Harke van der Meer en Jantje Bouma. Hans is overleden op woensdag 17 maart 1993 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 22 maart 1993 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
99 Sybergje Wetting is geboren op zaterdag 2 december 1916 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1916. Sybergje is overleden op maandag 28 juli 1997 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Sybergje trouwde, 25 jaar oud, in mei 1942 in Leeuwarden met Johannes Poulus (Jan) van den Berg, 23 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 17 juli 1918 in Sneek, zoon van Gerard van den Berg en Elizabeth van Beuzekom. Jan is overleden op dinsdag 19 mei 1992 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
100 Ida Wetting is geboren op dinsdag 27 juli 1926 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Jozef Wetting en Sytske Adema (zie 65). Ida is overleden op zondag 18 juni 2000 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum ( Leeuwarden ). Ida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1949 in Leeuwarden met Theodorus (Tho) Meeuwsen, 28 jaar oud. Tho is geboren op woensdag 4 mei 1921 in Leeuwarden, zoon van Lambertus Meeuwsen en Richtje Visser. Tho is overleden op donderdag 23 juli 1998 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 28 juli 1998 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
101 Grietje Sikkes Wierdsma is geboren op vrijdag 4 april 1902 in Oldeouwer ( De Friese Meren ), dochter van Sikke Ruurds Wierdsma en Riemke Pieters Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1902. Grietje is overleden op zondag 20 augustus 1972 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 70 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 augustus 1972 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1926 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Regnerus (Rein) Fluitman, 32 jaar oud. Rein is geboren op donderdag 5 april 1894 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Ages Fluitman en Eelkje Reins Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1894. Rein is overleden op dinsdag 26 januari 1971 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29 januari 1971 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Beroep:
melkventer
Kinderen van Grietje en Rein:
1 Eelkje Andrea Fluitman, geboren op woensdag 26 juni 1929 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Eelkje is overleden op woensdag 10 juli 1929 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1929.
2 Sixtus Petrus (Sicco) Fluitman, geboren op woensdag 13 januari 1932 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Sicco is overleden op dinsdag 3 november 2020 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 88 jaar oud.
Notitie bij Sicco: Sixtus is in 1959 gehuwd met Grada Smale
3 Johannes Mathijs Fluitman, geboren op maandag 10 januari 1938 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Johannes is overleden op vrijdag 26 juni 2009 in Sneek, 71 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 30 juni 2009 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Froukje Griet de Jong
4 Bouke Age Fluitman, geboren op woensdag 25 mei 1927 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Bouke is overleden op woensdag 31 maart 1999 in Sneek, 71 jaar oud. Hij is begraven op zondag 4 april 1999 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Bouke: Bouke is gehuwd met Sietske Veldmans
5 Riemke Johanne Fluitman, geboren in 1928 in Steenwijk. Riemke is overleden op dinsdag 22 juni 2004 in Steenwijk, 75 of 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 26 juni 2004 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Notitie bij Riemke: Riemke is gehuwd met Jaap Herzog
6 Jozeph Franciscus (Jopie) Fluitman, geboren op donderdag 27 juli 1933 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Jopie is overleden op zondag 17 mei 2009 in Joure, 75 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 mei 2009 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Jopie: Jopie is in 1960 gehuwd met Juliana Anna Maria Andriesma
102 Pieter Wierdsma is geboren op vrijdag 2 december 1904 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), zoon van Sikke Ruurds Wierdsma en Riemke Pieters Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1904. Pieter is overleden op donderdag 1 december 1988 in Joure ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Joure op de RK begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1934 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Maria Anna Christine Waltrud Tolsma, 21 jaar oud. Maria is geboren op maandag 19 augustus 1912 in Steele ( Duitsland ), dochter van Hendrik Tolsma en Maria Margaretha Grewe. Maria is overleden op zaterdag 1 september 2001 in Joure, 89 jaar oud. Zij is begraven in Joure op de RK begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
103 Johanneske (Johanna) Wierdsma is geboren op zondag 25 november 1906 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), dochter van Sikke Ruurds Wierdsma en Riemke Pieters Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1906. Johanna is overleden op zondag 22 november 1992 in Balk ( De Friese Meren ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 mei 1934 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Matthijas Beekema, 28 jaar oud. Matthijas is geboren op maandag 8 januari 1906 in Harich ( De Friese Meren ), zoon van Ruurd Beekema en Hendrikje Negenman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1906. Matthijas is overleden op dinsdag 17 mei 1988 in Balk ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Kind van Johanna en Matthijas:
1 Regina Henrica Margaretha Beekema, geboren op donderdag 29 juni 1944 in Sneek. Regina is overleden op zondag 25 januari 1970 in Balk ( De Friese Meren ), 25 jaar oud. Zij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat. Regina bleef ongehuwd.
104 Johannes Wierdsma is geboren op dinsdag 19 juli 1910 in Snikzwaag ( De Friese Meren ), zoon van Sikke Ruurds Wierdsma en Riemke Pieters Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1910. Johannes is overleden op vrijdag 26 januari 1996 in Sneek, 85 jaar oud. Hij is begraven in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Beroep:
boerenknecht
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 15 mei 1941 in Gaasterland met Fokje Hijlkema, 29 jaar oud. Fokje is geboren op vrijdag 19 april 1912 in Harich ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Hylkema en Tjitske ten Draaijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1912. Fokje is overleden op maandag 12 april 2010 in Ruigahuizen ( De Friese Meren ), 97 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 16 april 2010 in Balk op Begraafplaats Ludgerusstraat.
Kinderen van Johannes en Fokje:
1 Thecla Wierdsma.
Notitie bij Thecla: Thecla is gehuwd met Frans Zijlstra
2 Regina Wierdsma.
Notitie bij Regina: Regina is gehuwd met Jaring Rijpma
3 Jeltje Wierdsma.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is gehuwd met Jan Polder
105 Johanna Petronella Bouma is geboren op zaterdag 10 juni 1911 in Blankenham ( Steenwijkerland ), dochter van Joseph Bouma en Margaretha (Grietje) Adema (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1911. Johanna is overleden op donderdag 7 augustus 1997, 86 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan. Johanna trouwde met Petrus Aloysius Johannes Snoek. Petrus is geboren op zaterdag 26 juli 1913 in Teteringen ( Breda ), zoon van Johannes Petrus Snoek en Maria Louisa van Gorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1913. Petrus is overleden op maandag 1 februari 1993, 79 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
106 Petrus Johannes Bouma is geboren op vrijdag 5 november 1915 in Blankenham ( Steenwijkerland ), zoon van Joseph Bouma en Margaretha (Grietje) Adema (zie 68). Petrus is overleden op dinsdag 23 mei 2000 in Ens ( Emmeloord ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Ens op Begraafplaats Zuidert. Petrus trouwde met Cornelia Maria Rijk. Cornelia is geboren op zaterdag 4 januari 1919 in Dinteloord ( Steenbergen ), dochter van Marinus Rijk en Klazina Cornelia van den Dries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1919. Cornelia is overleden op donderdag 30 april 2015 in Wageningen, 96 jaar oud. Zij is begraven in Ens.
107 Pieter Adema is geboren op woensdag 19 april 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Jan Adema (zie 69) en Grietje Minnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1916. Pieter is overleden op maandag 11 juni 2007, 91 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmuiden op de RK Begraafplaats. Pieter trouwde met Antonia Maria Mossel. Antonia is geboren op maandag 19 juni 1922. Antonia is overleden op woensdag 12 juli 2000, 78 jaar oud. Zij is begraven in IJsselmuiden op de RK Begraafplaats.
108 Jantje Adema is geboren op donderdag 18 maart 1920 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jan Adema (zie 69) en Grietje Minnema. Jantje is overleden op maandag 14 oktober 2002 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Jantje trouwde met Ypke Elzinga. Ypke is geboren op zaterdag 25 juli 1908 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Elzinga en Rinkje van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1908. Ypke is overleden op zondag 8 december 1985 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
109 Riemke Adema is geboren op zaterdag 11 februari 1922 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jan Adema (zie 69) en Grietje Minnema. Riemke is overleden op maandag 21 december 1992 in Lemmer ( De Friese Meren ), 70 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 december 1992 in Joure op de RK begraafplaats. Riemke trouwde met Nicolaas Bernardus Lenes. Nicolaas is geboren op woensdag 24 juni 1914 in Vegelinsoord ( De Friese Meren ). Nicolaas is overleden op dinsdag 24 januari 1989 in Joure ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Joure.
110 Rein Adema is geboren op donderdag 11 juni 1925 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Adema (zie 69) en Grietje Minnema. Rein is overleden op donderdag 1 december 1988 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 5 december 1988 in Sloten op Begraafplaats Varleane.
Beroep:
veehouder
Rein trouwde met Catharina Melchers. Catharina is geboren op maandag 9 februari 1925. Catharina is overleden op donderdag 26 juni 2003 in Sneek, 78 jaar oud. Zij is begraven in Sloten op Begraafplaats Varleane.
Kinderen van Rein en Catharina:
1 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op zondag 24 augustus 1958 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1958.
2 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 23 januari 1960 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1960.
111 Johannes Adema is geboren op donderdag 16 december 1926 in Heidenschap ( Groningen ), zoon van Jan Adema (zie 69) en Grietje Minnema. Johannes is overleden op vrijdag 17 januari 2003 in Joure ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 22 januari 2003 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1955 met Anna Geertruida (Annie) Gaarman, 25 of 26 jaar oud. Annie is geboren op zondag 24 november 1929 in Westermeer ( De Friese Meren ), dochter van Johannes Gaarman en Wietske Alves. Annie is overleden op zaterdag 22 januari 2011 in Sneek, 81 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 27 januari 2011 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
Kind van Johannes en Annie:
1 Wiesje Adema, geboren op vrijdag 17 april 1964 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ). Volgt 126.
112 Wiebe Leenstra is geboren op maandag 24 juni 1918 in Teroele ( De Friese Meren ), zoon van Ynze Leenstra en Pietertje Adema (zie 70). Wiebe is overleden op zaterdag 2 juni 1990 in Sneek, 71 jaar oud. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
veehouder
Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1945 in Gaasterland met Boudina Petronella (Boukje) Boersma, 27 jaar oud. Boukje is geboren op zaterdag 18 mei 1918 in Den Horn ( Westerkwartier ), dochter van Meinte Boersma en Marianna Terwisscha van Scheltinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1918. Boukje is overleden op maandag 25 maart 1996 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga.
Kind van Wiebe en Boukje:
1 NN NN Leenstra, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 25 januari 1956 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1956.
113 Meindert Leenstra is geboren op vrijdag 22 januari 1926 in Teroele ( De Friese Meren ), zoon van Ynze Leenstra en Pietertje Adema (zie 70). Meindert is overleden op maandag 9 december 2002 in Sneek, 76 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 december 2002 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats. Meindert trouwde met Juliana Gerridina Elisabeth (Julia) Smit. Julia is geboren op zondag 15 maart 1931 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Julia is overleden op zaterdag 17 juni 2006 in Sneek, 75 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 22 juni 2006 in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
114 Johanna Margaretha Leenstra is geboren op zaterdag 12 maart 1927 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), dochter van Ynze Leenstra en Pietertje Adema (zie 70). Johanna is overleden op woensdag 21 november 2007 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 november 2007 in Kuinre op de RK begraafplaats. Johanna trouwde met Jan Bouma. Jan is geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Blankenham ( Steenwijkerland ), zoon van Gerardus Petrus Bouma en Anna Maria Agatha Groenestege. Jan is overleden op dinsdag 2 augustus 2005 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 80 jaar oud.
115 Sjieuwke Postma is geboren op maandag 16 maart 1908 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), zoon van Tjetze (Tjietze) Postma en Liskje (Lucia) Adema (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1908. Sjieuwke is overleden op maandag 9 april 2001 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
timmerman en electrotechnikus
Sjieuwke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 mei 1934 in Gaasterland met Maria Agatha Konst, 24 jaar oud. Maria is geboren op zondag 27 februari 1910 in Mirns en Bakhuizen ( De Friese Meren ), dochter van Johannes Konst en Stijntje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1910. Maria is overleden op dinsdag 7 oktober 1941 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1941. Zij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 6 april 1944 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Reino Rijpma, 38 jaar oud. Reino is geboren op woensdag 28 maart 1906 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Wiebe Rijpma en Wobbelina Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1906. Reino is overleden op zondag 11 september 1994, 88 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga op de RK Begraafplaats.
116 Leo Focco Adema is geboren op zondag 7 oktober 1917 in Leeuwarden, zoon van Johannes Adema (zie 73) en Anna de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1917. Leo is overleden op dinsdag 16 september 1997 in Doorn, 79 jaar oud. Hij is begraven in Doorn op de Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg. Leo trouwde met Lujza de Rode. Lujza is geboren op woensdag 20 december 1916. Lujza is overleden op maandag 26 juni 1995, 78 jaar oud. Zij is begraven in Doorn op de Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg.
117 Maria Sabina Helena van den Berg is geboren op dinsdag 12 mei 1903 in Sneek, dochter van Geerhard van den Berg en Martzen (Martha) Adema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1903. Maria is overleden op dinsdag 29 januari 1991, 87 jaar oud. Zij is begraven in Laren op de Begraafplaats aan de Hilversumseweg. Maria trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1938 in Lemsterland met Willem Johannes van Angeren, 40 jaar oud. Willem is geboren op maandag 20 juni 1898 in Amsterdam, zoon van Johannes van Angeren en Maria Bieshaar. Willem is overleden op zondag 27 juli 1980, 82 jaar oud. Hij is begraven in Laren op de Begraafplaats aan de Hilversumseweg.
Beroep:
Winkelier
118 Siemon Cijprianus Henricus van den Berg is geboren op dinsdag 29 november 1904 in Sneek, zoon van Geerhard van den Berg en Martzen (Martha) Adema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1904.
Beroep:
onderwijzer
Siemon trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juni 1930 in Hilversum met Susanna Wilhelmina Josephina van Angeren, 24 jaar oud. Susanna is geboren op maandag 19 maart 1906 in Hilversum, dochter van Johannes van Angeren en Maria Bieshaar. Susanna is overleden op dinsdag 1 februari 2000 in Hilversum, 93 jaar oud.
119 Henricus Innocentius van den Berg is geboren op donderdag 20 februari 1908 in Sneek, zoon van Geerhard van den Berg en Martzen (Martha) Adema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1908.
Beroep:
onderwijzer
Henricus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 31 maart 1937 in Utrecht met Maria Anna Catharina Sonders, 22 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 30 juni 1914 in Utrecht, dochter van Johannes Henricus Gerardus Sonders en Martha Maria van Wijngaarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1914.
120 Jan Nota is geboren op zaterdag 14 december 1912 in Bolsward, zoon van Taco Nota en Stientje Negerman (zie 79). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1912. Jan is overleden op dinsdag 2 maart 1982 in Sneek, 69 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 maart 1982 in Bolsward op de RK Begraafplaats. Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1940 in Bolsward met Lolkje (Lokke) Adema, 19 jaar oud. Lokke is geboren op zondag 3 april 1921 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Adema en Maaike Kooyenga. Lokke is overleden op dinsdag 5 februari 2002 in Bolsward, 80 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 februari 2002 in Bolsward op de RK Begraafplaats.
121 Herman Nota is geboren op zaterdag 6 juni 1925 in Bolsward, zoon van Taco Nota en Stientje Negerman (zie 79). Herman is overleden op zaterdag 9 september 2006 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Beroep:
landarbeider
Herman trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 7 maart 1945 in Wonseradeel met Sjoekje Adema, 18 of 19 jaar oud. Sjoekje is geboren in 1926 in Witmarsum, dochter van Pieter Adema en Anna Eekhof. Sjoekje is overleden op vrijdag 25 januari 1985 in Harlingen, 58 of 59 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum ( Leeuwarden ).
Beroep:
dienstbode
122 Eduard Hilbrand Adema is geboren op maandag 18 juli 1927 in Amsterdam, zoon van Eduard Jacobus Wilhelmus Adema (zie 87) en Jacoba Wilhelmina van Dijk. Eduard trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 17 december 1954 in Amsterdam met Alberdina Jacoba Amelsbeek, 26 of 27 jaar oud. Alberdina is geboren in 1927 in Amsterdam.
Kind van Eduard en Alberdina:
1 Jeroen Adema, geboren op vrijdag 16 maart 1956 in Amsterdam. Volgt 127.
123 Mia Adema is geboren op donderdag 1 januari 1931 in Amsterdam, dochter van Eduard Jacobus Wilhelmus Adema (zie 87) en Jacoba Wilhelmina van Dijk. Mia is overleden op maandag 2 december 2013 in Amsterdam, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 10 december 2013.
Beroep:
telefoniste
Mia trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 14 juni 1955 in Amsterdam met Leonardus Marijn Marie Stok, 25 jaar oud. Leonardus is geboren op zondag 10 november 1929 in Amsterdam, zoon van Johannes Josephus Stok en Johanna Hendrika van Broeckhuijsen. Leonardus is overleden op dinsdag 29 mei 2012 in Amsterdam, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 6 juni 2012.
Beroep:
Winkelier in radio’s
Kinderen van Mia en Leonardus:
1 Paulus Christoffel Stok, geboren in 1956 in Amsterdam.
2 Eduard Johannes Stok, geboren in 1958 in Amsterdam.
124 Aloysius Hilbrand Cornelis Adema is geboren op zondag 6 oktober 1929 in Amsterdam, zoon van Jacobus Theodorus Cornelis Adema (zie 88) en Jacoba Maria van Rijn.
Beroep:
Kantoorbediende
Aloysius trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 oktober 1952 in Amsterdam met Aafje Wagemaker, 22 jaar oud. Aafje is geboren op maandag 10 maart 1930 in Amsterdam. Aafje is overleden.
Kinderen van Aloysius en Aafje:
1 Hilbrand Adema, geboren in 1955 in Amsterdam.
2 Martin Adema, geboren in 1960 in Amsterdam.
125 Maria Anna de Groot is geboren op zondag 7 januari 1940 in Amsterdam, dochter van Hendrikus de Groot en Alida Catharina Johanna Adema (zie 92).
Beroep:
Kantoorbediende
Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 9 juni 1966 in Amsterdam met Antonius Vredendaal, 40 jaar oud. Antonius is geboren op donderdag 22 april 1926 in Heerlen, zoon van Johanna Margaretha Vredendaal.
126 Wiesje Adema is geboren op vrijdag 17 april 1964 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), dochter van Johannes Adema (zie 111) en Anna Geertruida (Annie) Gaarman. Wiesje is overleden op zaterdag 19 juli 2014 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 50 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 juli 2014 in Sint Nicolaasga op de Begraafplaats vd Parochiekerk. Wiesje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1988 met Johan Keulen.
127 Jeroen Adema is geboren op vrijdag 16 maart 1956 in Amsterdam, zoon van Eduard Hilbrand Adema (zie 122) en Alberdina Jacoba Amelsbeek. Jeroen trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 15 september 1990 in Renkum met Saskia van Loen, 26 jaar oud. Saskia is geboren op zondag 8 december 1963 in Beek ( Berg en Dal ).

Index (809 personen)

Adema, Alida Catharina Johanna (*12-07-1915, †18-11-2006) [Nummer 92]  92; 125
Adema, Aloysius Hilbrand Cornelis (*06-10-1929) [Nummer 124]  124
Adema, Anna Wilhelmina Maria (*1942) [Dochter van 91]  91,3
Adema, Bauke (*01-08-1846, †14-06-1915) [Nummer 30]  30
Adema, Baukjen Pieters (*?-04-1790, †23-03-1837) [Nummer 4]  4; 14; 15; 16; 17; 18
Adema, Baukjen Symons (*25-03-1817, †03-06-1872) [Nummer 9]  9; 38; 39
Adema, Bottje (*?-07-1792, †31-08-1839) [Nummer 5]  5; 19; 20; 21
Adema, Bottje (*04-04-1845, †18-06-1930) [Nummer 29]  29; 66
Adema, Claeske Pieters (Klaaske) (*?-05-1763, †03-12-1814) [Schoonmoeder van 5]  5
Adema, Cornelia Anna Maria (*06-10-1909, †18-01-1944) [Nummer 90]  90
Adema, Eduard Hilbrand (*18-07-1927) [Nummer 122]  122; 127
Adema, Eduard Jacobus Wilhelmus (*30-04-1900, †07-04-1959) [Nummer 87]  87; 122; 123
Adema, Eelke (*26-07-1838, †23-10-1912) [Nummer 27]  27; 62; 63
Adema, Elizabeth (*17-07-1908, †10-11-1993) [Nummer 89]  89
Adema, Froukje (Zuster Nicolazina) (*29-06-1877, †12-01-1940) [Dochter van 35]  35,2
Adema, Gatske Pieters (*20-08-1850, †03-01-1930) [Nummer 40]  40; 77
Adema, Gatske Symons (*08-10-1820, †23-06-1868) [Nummer 11]  11; 42; 43
Adema, Geertruida (*19-05-1871, †08-03-1940) [Nummer 62]  62
Adema, Gerben (*16-07-1869, †11-06-1871) [Zoon van 24]  24,2
Adema, Gerben (*01-06-1887, †02-05-1888) [Zoon van 28]  28,7
Adema, Gerben (*04-08-1891, †05-08-1915) [Zoon van 28]  28,9
Adema, Gerben Pieters (*?-04-1802, †18-07-1858) [Nummer 7]  7; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32
Adema, Gerbrig Pieters (*?-09-1799) [Dochter van 2]  2,6
Adema, Gerritje (*06-11-1879, †03-02-1955) [Dochter van 27]  27,4
Adema, Gerritje (*13-01-1890, †01-11-1955) [Dochter van 34]  34,10
Adema, Gertrude Johanna Maria (*1944) [Dochter van 91]  91,4
Adema, Grietje (*01-06-1887, †26-09-1887) [Dochter van 28]  28,5
Adema, Grietje Gerbens (*06-07-1835, †14-07-1898) [Nummer 25]  25
Adema, Han (*20-11-1935) [Zoon van 87]  87,3
Adema, Hendrina (Zuster Werenfrida) (*16-12-1928, †31-03-2016) [Zoon van 69]  69,8
Adema, Hessel Johannes (*20-06-1841, †27-02-1929) [Zoon van 8]  8,3
Adema, Hielkje (Zuster Willibrordia) (*21-08-1917, †24-07-1989) [Dochter van 69]  69,2
Adema, Hilbrand (*08-11-1876, †31-10-1936) [Nummer 63]  63; 87; 88; 89; 90; 91; 92
Adema, Hilbrand (*1955) [Zoon van 124]  124,1
Adema, Hiltje (*30-10-1891, †04-01-1971) [Dochter van 34]  34,11
Adema, Iede (*12-02-1883) [Zoon van 28]  28,3
Adema, IJtje (*24-11-1849, †30-05-1932) [Nummer 32]  32
Adema, Jacobus (*31-03-1861, †10-02-1934) [Schoonvader van 80]  80
Adema, Jacobus Theodorus Cornelis (*26-01-1903, †05-11-1984) [Nummer 88]  88; 124
Adema, Jan (*08-10-1878, †19-06-1944) [Nummer 69]  69; 107; 108; 109; 110; 111
Adema, Jan Gerbens (*27-11-1841, †26-08-1842) [Zoon van 7]  7,6
Adema, Jantje (*?-11-1794, †<29-03-1797) [Dochter van 2]  2,4
Adema, Jantje (*31-03-1875, †08-06-1960) [Dochter van 35]  35,1
Adema, Jantje (Marie Willibrordia) (*23-08-1885, †19-03-1923) [Dochter van 34]  34,8
Adema, Jantje (*18-03-1920, †14-10-2002) [Nummer 108]  108
Adema, Jantje Gerbens (*19-03-1843, †22-08-1851) [Dochter van 7]  7,7
Adema, Jantje Gerbens (*09-10-1852, †28-02-1854) [Zoon van 7]  7,13
Adema, Jantje Pieters (*?-03-1797, †19-06-1864) [Nummer 6]  6; 22; 23
Adema, Jeroen (*16-03-1956) [Nummer 127]  127
Adema, Johannes (*18-08-1883, †01-11-1958) [Nummer 73]  73; 116
Adema, Johannes (*15-09-1896, †10-12-1972) [Zoon van 34]  34,13
Adema, Johannes (*16-12-1926, †17-01-2003) [Nummer 111]  111; 126
Adema, Johannes Pieters (*?-09-1804, †22-02-1860) [Nummer 8]  8; 33; 34; 35; 36; 37
Adema, Johannes Pieters (*04-08-1874, †16-10-1895) [Zoon van 34]  34,2
Adema, Jouke Johannes (*09-05-1834, †03-04-1909) [Nummer 33]  33
Adema, Leo Focco (*07-10-1917, †16-09-1997) [Nummer 116]  116
Adema, Liskje (Lucia) (*28-11-1880, †25-09-1942) [Nummer 72]  72; 115
Adema, Lolkje (Lokke) (*03-04-1921, †05-02-2002) [Partner van 120]  120
Adema, Margaretha (Grietje) (*28-02-1877, †22-11-1944) [Nummer 68]  68; 105; 106
Adema, Maria (*01-03-1888, †05-03-1952) [Partner van 80]  80
Adema, Maria Elisabeth (*1947) [Dochter van 91]  91,5
Adema, Maria Johanna Jacoba (*1952) [Zoon van 91]  91,6
Adema, Martin (*1960) [Zoon van 124]  124,2
Adema, Martzen (*21-05-1876, †12-12-1876) [Dochter van 36]  36,1
Adema, Martzen (Martha) (*04-03-1878, †11-10-1950) [Nummer 74]  74; 117; 118; 119
Adema, Mia (*01-01-1931, †02-12-2013) [Nummer 123]  123
Adema, NN NN (levenloos *22-11-1885) [Zoon van 28]  28,4
Adema, NN NN (levenloos *27-03-1889) [Zoon van 28]  28,8
Adema, NN NN (levenloos *13-02-1895) [Zoon van 28]  28,10
Adema, NN NN (levenloos *24-08-1958) [Kind van 110]  110,1
Adema, NN NN (levenloos *23-01-1960) [Kind van 110]  110,2
Adema, Petrus Gerbens (*05-01-1834, †07-10-1908) [Nummer 24]  24; 55; 56
Adema, Petrus Maria (*1940) [Zoon van 91]  91,2
Adema, Pieter (*01-09-1815, †05-06-1818) [Zoon van 3]  3,1
Adema, Pieter (*06-12-1888, †09-04-1967) [Schoonvader van 121]  121
Adema, Pieter (*19-04-1916, †11-06-2007) [Nummer 107]  107
Adema, Pieter Johannes (*27-07-1838, †18-04-1922) [Nummer 34]  34; 67; 68; 69; 70; 71
Adema, Pieter Symons (*?-02-1758, †15-09-1822) [Nummer 2]  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Adema, Pieter Symons (*08-11-1818, †23-04-1900) [Nummer 10]  10; 40; 41
Adema, Pietertje (*08-07-1883, †18-02-1970) [Nummer 70]  70; 112; 113; 114
Adema, Rein (*11-06-1925, †01-12-1988) [Nummer 110]  110
Adema, Riemke (*11-02-1922, †21-12-1992) [Nummer 109]  109
Adema, Riemke Pieters (*14-04-1873, †27-10-1928) [Nummer 67]  67; 101; 102; 103; 104
Adema, Siardus Otto (*02-05-1915, †06-11-2011) [Zoon van 73]  73,1
Adema, Siemen (*15-09-1893, †21-09-1895) [Zoon van 34]  34,12
Adema, Sietze (*01-06-1887, †04-04-1888) [Zoon van 28]  28,6
Adema, Sieuwke Johannes (*08-07-1844, †16-12-1923) [Nummer 35]  35; 72; 73
Adema, Sijbrigje (*14-04-1879, †20-02-1926) [Nummer 64]  64; 93; 94; 95
Adema, Sijmentje (*17-04-1861, †12-03-1893) [Nummer 41]  41; 78
Adema, Sijmontje (*27-02-1823, †18-02-1866) [Nummer 13]  13; 49; 50; 51; 52; 53
Adema, Simon (*17-04-1880, †16-03-1881) [Zoon van 34]  34,5
Adema, Simon (*30-04-1882, †24-07-1882) [Zoon van 34]  34,6
Adema, Simon Johannes (*16-04-1847, †29-09-1878) [Nummer 36]  36; 74
Adema, Sixtus (Sikke) (*17-12-1918, †21-01-1929) [Zoon van 69]  69,3
Adema, Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) (*21-02-1837, †04-10-1890) [Nummer 26]  26; 57; 58; 59; 60; 61
Adema, Sjoekje (*1926, †25-01-1985) [Partner van 121]  121
Adema, Sjoerd Gerbens (*05-02-1851, †27-02-1852) [Zoon van 7]  7,12
Adema, Sjoerd Gerbens (*24-03-1856, †25-06-1856) [Zoon van 7]  7,14
Adema, Symen Jans (*?-05-1700, †1761) [Nummer 1]  1; 2
Adema, Symen Pieters (Simon) (*?-04-1788, †29-07-1822) [Nummer 3]  3; 9; 10; 11; 12; 13
Adema, Symen Pieters (*11-09-1855, †04-06-1860) [Zoon van 10]  10,2
Adema, Symon (*01-09-1840, †04-04-1920) [Nummer 28]  28; 64; 65
Adema, Sytske (*18-12-1870, †25-05-1951) [Nummer 56]  56; 84; 85; 86
Adema, Sytske (*30-03-1873) [Dochter van 27]  27,2
Adema, Sytske (*19-06-1881, †04-03-1955) [Nummer 65]  65; 96; 97; 98; 99; 100
Adema, Wiesje (*17-04-1964, †19-07-2014) [Nummer 126]  126
Adema, Wikje Simons (*29-10-1821, †22-01-1892) [Nummer 12]  12; 44; 45; 46; 47; 48
Adema, Wilhelmus Hilbrand Cornelis (*21-05-1912, †18-05-1994) [Nummer 91]  91
Adema, Wilhelmus Petrus Hilbrand (*20-03-1939) [Zoon van 91]  91,1
Adema, Willem (*13-10-1886, †13-02-1966) [Schoonvader van 120]  120
Adema, Willemke (*09-10-1887, †25-05-1945) [Nummer 71]  71
Adema, Ymkje Johannes (*12-04-1852, †24-09-1932) [Nummer 37]  37; 75; 76
Adema, Ypke (*22-06-1848, †06-07-1931) [Nummer 31]  31
Adema, Ytje (*25-05-1868, †15-04-1943) [Nummer 55]  55; 81; 82; 83
Adolfs, Ida Geertruida (*1932) [Dochter van 83]  83,1
Adolfs, Maria Anna Jacoba (*1949) [Dochter van 83]  83,3
Adolfs, Petrus Johannes Hendrikus Nicolaas (*06-12-1906) [Partner van 83]  83
Adolfs, Petrus Josephus (*25-10-1870, †25-12-1943) [Schoonvader van 83]  83
Adolfs, Petrus Josephus (*1935) [Zoon van 83]  83,2
Althoofd, Antje Jans (*?-05-1801, †<1849) [Schoonmoeder van 29]  29
Alves, Wietske (*21-02-1899) [Schoonmoeder van 111]  111
Amelsbeek, Alberdina Jacoba (*1927) [Partner van 122]  122; 127
Andries, Wikje [Schoonmoeder van 3]  3
Andriesma, Martzen Ottes (*27-01-1824, †01-08-1856) [Schoonmoeder van 40]  40
Angeren, Johannes van (*15-12-1870, †02-09-1948) [Schoonvader van 117] [Schoonvader van 118]  117; 118
Angeren, Susanna Wilhelmina Josephina van (*19-03-1906, †01-02-2000) [Partner van 118]  118
Angeren, Willem Johannes van (*20-06-1898, †27-07-1980) [Partner van 117]  117
Baas, Jan (*22-01-1829, †03-06-1876) [Schoonvader van 62]  62
Baas, Pieter (*26-11-1869, †05-01-1949) [Partner van 62]  62
Becker, Aaltje (*09-02-1827, †01-09-1864) [Schoonmoeder van 48]  48
Beekema, Johannes (*25-07-1851) [Partner van 44]  44
Beekema, Matthijas (*08-01-1906, †17-05-1988) [Partner van 103]  103
Beekema, Regina Henrica Margaretha (*29-06-1944, †25-01-1970) [Dochter van 103]  103,1
Beekema, Ruurd (*30-09-1873, †26-01-1953) [Schoonvader van 103]  103
Beer, Aukje de (*18-04-1891) [Dochter van 41]  41,1
Beer, Catharina Maria de (*05-05-1892, †19-11-1938) [Nummer 78]  78
Beer, Otte Pieters de (*08-02-1832, †17-05-1896) [Schoonvader van 41]  41
Beer, Pieter de (*18-06-1864, †10-08-1941) [Partner van 41]  41; 78
Bekema, Cornelis (*05-07-1918) [Zoon van 75]  75,1
Bekema, Cornelis Ruurd (*13-04-1857, †10-11-1943) [Partner van 37]  37; 75; 76
Bekema, Hotske (*07-04-1922, †07-04-2014) [Dochter van 75]  75,3
Bekema, Jan (*20-02-1921, †09-01-2010) [Zoon van 76]  76,1
Bekema, Jantje (*06-01-1889, †20-08-1890) [Dochter van 37]  37,2
Bekema, Jantje (*31-05-1893, †02-06-1893) [Dochter van 37]  37,4
Bekema, Johannes Cornelis (*26-07-1891, †18-08-1982) [Nummer 76]  76
Bekema, Jouke Cornelis (*11-04-1898, †10-04-1990) [Zoon van 37]  37,5
Bekema, Rudericus Jentjes (Ruurd) (*?-09-1806, †26-11-1865) [Schoonvader van 44]  44
Bekema, Rudolf (*20-10-1922, †01-02-1993) [Zoon van 76]  76,2
Bekema, Ruurd Cornelis (*30-04-1886, †02-02-1975) [Nummer 75]  75
Bekema, Ruurd Rijkes (*02-02-1831, †01-11-1890) [Schoonvader van 37]  37
Bekema, Ymkje (*12-05-1920, †26-01-2008) [Dochter van 75]  75,2
Berg, Geerhard van den (*08-06-1877, †06-05-1953) [Partner van 74]  74; 117; 118; 119
Berg, Gerard van den (*25-08-1879, †06-12-1937) [Schoonvader van 99]  99
Berg, Helena Catharina van den (*07-02-1912) [Dochter van 74]  74,4
Berg, Hendrik Geerts van den (*15-08-1848, †29-11-1925) [Schoonvader van 74]  74
Berg, Henricus Innocentius van den (*20-02-1908) [Nummer 119]  119
Berg, Johannes Poulus (Jan) van den (*17-07-1918, †19-05-1992) [Partner van 99]  99
Berg, Maria Sabina Helena van den (*12-05-1903, †29-01-1991) [Nummer 117]  117
Berg, Siemon Cijprianus Henricus van den (*29-11-1904) [Nummer 118]  118
Bergsma, Willemke Ydes (*17-10-1841, †27-03-1873) [Schoonmoeder van 60]  60
Beuker, Geertruida Jelles (*17-04-1821, †30-07-1891) [Schoonmoeder van 52]  52
Beuzekom, Elizabeth van (*27-06-1879, †07-11-1930) [Schoonmoeder van 99]  99
Bieshaar, Maria (*14-10-1866, †20-02-1952) [Schoonmoeder van 117] [Schoonmoeder van 118]  117; 118
Bijlsma, Jetske Doekles (*?-09-1793, †14-12-1845) [Schoonmoeder van 14]  14
Boer, Anne Lolkes de (*24-06-1844, †31-05-1921) [Schoonvader van 71]  71
Boer, Gettje Jans de (*?-07-1800, †17-08-1872) [Schoonmoeder van 12]  12
Boer, Jantje Wybrens de (*13-02-1839, †12-03-1896) [Schoonmoeder van 59]  59
Boer, NN NN de (levenloos *30-03-1928) [Dochter van 71]  71,1
Boer, Sybrandus de (*07-07-1888, †27-03-1964) [Partner van 71]  71
Boersma, Antje (*04-01-1856, †21-03-1867) [Dochter van 12]  12,4
Boersma, Antje (*22-08-1897, †05-07-1955) [Dochter van 45]  45,8
Boersma, Attje (*27-08-1896) [Dochter van 47]  47,5
Boersma, Baaye Meintes (*01-04-1842, †04-02-1917) [Schoonmoeder van 77]  77
Boersma, Bauke (*28-03-1878, †14-12-1939) [Zoon van 45]  45,1
Boersma, Bauke (*06-12-1899, †01-11-1983) [Zoon van 47]  47,6
Boersma, Bauke Jans (*04-09-1823) [Partner van 12]  12; 44; 45; 46; 47; 48
Boersma, Baukje (*19-06-1850) [Nummer 44]  44
Boersma, Baukje (*22-12-1893) [Dochter van 47]  47,4
Boersma, Berend (*22-12-1890, †04-07-1960) [Zoon van 45]  45,7
Boersma, Boudina Petronella (Boukje) (*18-05-1918, †25-03-1996) [Partner van 112]  112
Boersma, Geertje (*19-08-1857, †19-09-1859) [Dochter van 12]  12,5
Boersma, Gettje (Geertruida) (*24-04-1861, †28-10-1937) [Nummer 48]  48
Boersma, Grietje (*21-08-1890) [Dochter van 47]  47,3
Boersma, Hendrik (*27-10-1881, †23-01-1943) [Zoon van 45]  45,3
Boersma, Jacob (*01-05-1888, †15-03-1979) [Zoon van 47]  47,2
Boersma, Jan (*24-08-1883, †27-09-1966) [Zoon van 45]  45,4
Boersma, Jan Boukes (*20-04-1854, †16-09-1930) [Nummer 46]  46; 54
Boersma, Jan Hessels (*?-04-1795, †19-03-1830) [Schoonvader van 12]  12
Boersma, Johannes (*27-08-1863, †25-11-1885) [Zoon van 12]  12,8
Boersma, Maria (*15-08-1879, †13-08-1943) [Dochter van 45]  45,2
Boersma, Meinte (*31-05-1882, †20-07-1954) [Schoonvader van 112]  112
Boersma, NN NN (levenloos *20-12-1891) [Zoon van 46]  46,2
Boersma, Pieter (*22-06-1859, †04-08-1924) [Nummer 47]  47
Boersma, Pieter (*21-09-1885) [Zoon van 45]  45,5
Boersma, Pieter (*18-01-1890, †22-01-1890) [Zoon van 46]  46,1
Boersma, Pieter (*04-10-1893, †20-05-1966) [Zoon van 46]  46,3
Boersma, Symon (*11-03-1852, †24-07-1922) [Nummer 45]  45
Boersma, Wikje (*06-05-1886) [Dochter van 47]  47,1
Boersma, Wikje (*06-02-1888, †26-08-1956) [Dochter van 45]  45,6
Bonte, Jantje Jennes de (*06-09-1842, †19-07-1907) [Schoonmoeder van 56]  56
Bootsma, Catharinus (*10-06-1903) [Nummer 82]  82
Bootsma, Cornelis Catharinus (*±1928, †26-03-1944) [Zoon van 82]  82,1
Bootsma, Fronika (*01-11-1908) [Nummer 83]  83
Bootsma, Gerrit (*09-03-1902, †10-11-1904) [Zoon van 55]  55,5
Bootsma, Gerrit (*13-05-1906, †15-05-1907) [Zoon van 55]  55,7
Bootsma, Jenze (*05-10-1898, †26-01-1899) [Zoon van 55]  55,2
Bootsma, Jenze (*27-09-1899, †20-11-1974) [Nummer 81]  81
Bootsma, Jenze Wybrens (*16-01-1840, †15-05-1922) [Schoonvader van 55]  55
Bootsma, Petrus (*06-01-1901, †10-10-1917) [Zoon van 55]  55,4
Bootsma, Renske (*±1700, †1745) [Partner van 1]  1
Bootsma, Rintje (*19-05-1897, †17-02-1925) [Zoon van 55]  55,1
Bootsma, Wijbren petrus (*±1931, †14-02-1932) [Zoon van 82]  82,2
Bootsma, Wybren (*14-05-1874, †24-07-1938) [Partner van 55]  55; 81; 82; 83
Born, Antonia van den (*18-04-1857, †24-10-1895) [Partner van 49]  49
Born, Gerrit van der (*02-08-1811, †24-04-1882) [Schoonvader van 49]  49
Bosma, Johanna Obbes (Jantje) (*?-01-1810, †12-04-1885) [Schoonmoeder van 44]  44
Bouma, Catharina Hendrika Johanna (*02-07-1913, †15-07-1915) [Dochter van 68]  68,3
Bouma, Gerardus Petrus (*14-08-1886, †19-09-1972) [Schoonvader van 114]  114
Bouma, Jan (*19-08-1924, †02-08-2005) [Partner van 114]  114
Bouma, Jantje (*13-06-1886, †06-11-1958) [Schoonmoeder van 98]  98
Bouma, Jantje Joukes (*?-06-1807, †18-06-1891) [Partner van 8]  8; 33; 34; 35; 36; 37
Bouma, Johanna Petronella (*10-06-1911, †07-08-1997) [Nummer 105]  105
Bouma, Joseph (*16-10-1878, †19-02-1949) [Partner van 68]  68; 105; 106
Bouma, Jouke Jacobs (*?-01-1775, †12-12-1853) [Schoonvader van 8]  8
Bouma, Mattheus Jacobus Johannes (*01-03-1910) [Zoon van 68]  68,1
Bouma, Petrus Johannes (*05-11-1915, †23-05-2000) [Nummer 106]  106
Bouma, Thijs Johannes (Tiesse) (*06-10-1842, †29-05-1921) [Schoonvader van 68]  68
Brandsma, Hendrik Klazes (*?-10-1804, †03-12-1858) [Schoonvader van 35]  35
Brandsma, Sibbeltje Hendriks (*15-09-1845, †30-03-1920) [Partner van 35]  35; 72; 73
Brattinga, Hylkjen Sjoerds (Hylke) (*27-01-1849, †19-12-1911) [Schoonmoeder van 69]  69
Brattinga, Marike Sjoerds (*02-04-1813, †07-02-1868) [Schoonmoeder van 40]  40
Broeckhuijsen, Johanna Hendrika van (*07-06-1888, †21-01-1971) [Schoonmoeder van 123]  123
Broer, Maria (*12-06-1870, †08-02-1954) [Schoonmoeder van 88]  88
Bruinsma, Baukje (*21-02-1872, †05-06-1952) [Dochter van 18]  18,4
Bruinsma, Cornelis Tjeerds (*07-03-1835, †25-02-1909) [Partner van 18]  18
Bruinsma, Hiske Cornelis (*04-05-1865, †28-11-1880) [Dochter van 18]  18,2
Bruinsma, Johannes (*04-04-1873, †18-04-1945) [Zoon van 18]  18,5
Bruinsma, Johannes Cornelis (*14-06-1868, †31-03-1869) [Zoon van 18]  18,3
Bruinsma, Sible (*15-06-1841, †01-12-1914) [Partner van 32]  32
Bruinsma, Tjeerd Cornelis (*20-02-1862, †27-10-1877) [Zoon van 18]  18,1
Bruinsma, Tjeerd Jans (*?-10-1810, †15-02-1852) [Schoonvader van 18]  18
Bruinsma, Tjeerd Jans (*?-10-1810, †15-02-1852) [Schoonvader van 32]  32
Cornel, Franciscus (*21-02-1890, †14-03-1890) [Zoon van 57]  57,2
Cornel, Johannes Lammerts (*10-05-1832, †25-01-1900) [Schoonvader van 57]  57
Cornel, NN NN (levenloos *29-01-1881) [Zoon van 57]  57,1
Cornel, Wiebe (*02-02-1863, †15-10-1930) [Partner van 57]  57
Damhuis, Alida Maria (*11-03-1905) [Dochter van 51]  51,6
Damhuis, Alida Maria (*02-10-1906, †18-03-1984) [Dochter van 53]  53,6
Damhuis, Andreas (*15-10-1899, †01-11-1899) [Zoon van 51]  51,4
Damhuis, Andreas (*20-08-1901, †30-05-1939) [Zoon van 51]  51,5
Damhuis, Andreas Poppes (*16-10-1865, †07-12-1866) [Zoon van 13]  13,7
Damhuis, Anna Poppes (*28-09-1851, †23-04-1932) [Nummer 50]  50
Damhuis, Antonius (Antoon) (*05-10-1884, †31-01-1885) [Zoon van 49]  49,3
Damhuis, Antonius (*12-03-1886, †08-11-1963) [Zoon van 49]  49,4
Damhuis, Bernardus (*25-02-1893, †03-03-1945) [Zoon van 51]  51,2
Damhuis, Catharina Paulina (*13-03-1899, †01-01-1990) [Dochter van 53]  53,1
Damhuis, Feike (*25-08-1849, †11-04-1887) [Nummer 49]  49
Damhuis, Feike Poppes (*?-03-1797, †07-08-1866) [Schoonvader van 13]  13
Damhuis, Ferdinand (*20-09-1880, †17-12-1950) [Zoon van 49]  49,1
Damhuis, Hendrika Maria (*21-11-1903) [Dochter van 53]  53,4
Damhuis, Johannes (*17-10-1860) [Zoon van 13]  13,5
Damhuis, Paulina (*05-07-1887, †22-07-1969) [Dochter van 49]  49,5
Damhuis, Paulus Josephus (*02-06-1905, †09-05-1935) [Zoon van 53]  53,5
Damhuis, Poppe (*15-10-1822, †25-06-1871) [Partner van 13]  13; 49; 50; 51; 52; 53
Damhuis, Reinira Maria (*30-09-1896, †14-02-1988) [Dochter van 51]  51,3
Damhuis, Sebastianus Hendrikus (*01-08-1908, †01-11-1991) [Zoon van 53]  53,7
Damhuis, Sijmon (*15-09-1854, †25-08-1918) [Nummer 51]  51
Damhuis, Simon Willem (*25-11-1891, †26-05-1948) [Zoon van 51]  51,1
Damhuis, Simontje (*02-07-1883, †26-09-1973) [Dochter van 49]  49,2
Damhuis, Simontje Maria (*22-06-1900, †30-08-1940) [Dochter van 53]  53,2
Damhuis, Sybe (*27-06-1863, †12-03-1920) [Nummer 53]  53
Damhuis, Theodora Maria (*04-09-1901) [Dochter van 53]  53,3
Damhuis, Theodorus Johannes (*05-09-1911, †01-10-1930) [Dochter van 53]  53,9
Damhuis, Theresia Maria (*16-01-1910) [Dochter van 53]  53,8
Damhuis, Tjietske (*21-09-1857, †29-03-1915) [Nummer 52]  52
Damsma, Yda Rintjes (Ytje) (*23-12-1814, †25-09-1876) [Schoonmoeder van 24]  24
Deelsma, Geertruida (*08-08-1910) [Dochter van 77]  77,2
Deelsma, Jacob Joukes (*29-12-1838, †23-05-1909) [Schoonvader van 77]  77
Deelsma, Jacob Otto (*08-08-1906) [Zoon van 77]  77,1
Deelsma, Jouke Jacobs (*19-07-1876) [Partner van 77]  77
Dijk, Jacoba Wilhelmina van (*06-07-1899, †22-12-1984) [Partner van 87]  87; 122; 123
Dijk, Simon van (*28-09-1871) [Schoonvader van 87]  87
Donia, Aaltje (*31-10-1855, †10-07-1856) [Dochter van 11]  11,4
Donia, Antje (*04-09-1853, †22-12-1886) [Nummer 43]  43
Donia, Gatske (*15-01-1860, †16-10-1860) [Dochter van 11]  11,6
Donia, Jan (*04-01-1865, †07-01-1922) [Zoon van 11]  11,8
Donia, Jan Lieuwes (*22-08-1774, †18-01-1825) [Schoonvader van 11]  11
Donia, Jantje (*22-01-1858, †02-11-1860) [Dochter van 11]  11,5
Donia, Jantje (*06-06-1862, †30-07-1863) [Dochter van 11]  11,7
Donia, Johannes Jans (*07-08-1820, †08-04-1883) [Partner van 11]  11; 42; 43
Donia, Rintje (*16-10-1849) [Dochter van 11]  11,1
Donia, Simentje (*12-09-1851, †19-12-1930) [Nummer 42]  42; 79; 80
Draaijer, Tjitske ten (*03-01-1873, †03-10-1956) [Schoonmoeder van 104]  104
Dries, Klazina Cornelia van den (*19-04-1884, †06-11-1962) [Schoonmoeder van 106]  106
Dröge, Hubertus Siebrandus (*28-06-1929, †01-07-1929) [Zoon van 84]  84,1
Dröge, Huite (*12-03-1872, †09-01-1954) [Schoonvader van 84]  84
Dröge, Willem (*10-12-1900, †22-03-1984) [Partner van 84]  84
Eekhof, Anna (*16-07-1896, †25-12-1948) [Schoonmoeder van 121]  121
Eijer, Gooitsen (*09-03-1857, †23-09-1944) [Schoonvader van 59]  59
Elzinga, Hendrik (*29-12-1863, †01-12-1929) [Schoonvader van 108]  108
Elzinga, Ypke (*25-07-1908, †08-12-1985) [Partner van 108]  108
Eyer, Beitske (*25-07-1881, †09-09-1956) [Partner van 59]  59
Faber, Siebrigje (*09-09-1820, †15-02-1904) [Schoonmoeder van 28]  28
Flapper, Dieuwke (*26-09-1866, †10-06-1934) [Partner van 39]  39
Flapper, Douwe Yettes (*?-04-1755, †09-01-1835) [Schoonvader van 20]  20
Flapper, Klaas Douwes (*27-08-1820, †29-06-1893) [Partner van 20]  20
Flapper, Lolle Johannes (Lodewijk) (*28-04-1836, †24-05-1896) [Schoonvader van 39]  39
Flapper, Maurits Klazes (*05-03-1856, †09-09-1918) [Zoon van 20]  20,1
Flapper, Pieter Klazes (*21-04-1859, †26-04-1859) [Zoon van 20]  20,2
Flapper, Rinske Klazes (*26-12-1861, †08-12-1934) [Dochter van 20]  20,3
Fluitman, Bauke Ages (*29-03-1845, †22-12-1923) [Schoonvader van 101]  101
Fluitman, Bouke Age (*25-05-1927, †31-03-1999) [Zoon van 101]  101,4
Fluitman, Eelkje Andrea (*26-06-1929, †10-07-1929) [Dochter van 101]  101,1
Fluitman, Johannes Mathijs (*10-01-1938, †26-06-2009) [Zoon van 101]  101,3
Fluitman, Jozeph Franciscus (Jopie) (*27-07-1933, †17-05-2009) [Zoon van 101]  101,6
Fluitman, Regnerus (Rein) (*05-04-1894, †26-01-1971) [Partner van 101]  101
Fluitman, Riemke Johanne (*1928, †22-06-2004) [Dochter van 101]  101,5
Fluitman, Sixtus Petrus (Sicco) (*13-01-1932, †03-11-2020) [Zoon van 101]  101,2
Foekema, Pieter Huites (*?-09-1788, †07-08-1846) [Schoonvader van 10]  10
Foekema, Riemke Pieters (*23-09-1821, †07-05-1858) [Partner van 10]  10; 40
Foekema, Yfke Ottes (*04-05-1845, †24-12-1895)  40
Franckena, Iede (*17-02-1816, †06-08-1892) [Schoonvader van 28]  28
Frankena, Anke Frankes (*?-09-1810, †15-05-1839) [Schoonmoeder van 26]  26
Frankena, Marijke Ydes (*15-05-1851, †05-02-1914) [Partner van 28]  28; 64; 65
Fransen, Franciscus Louws (*?-05-1799, †20-02-1873) [Schoonvader van 24]  24
Fransen, Marijke Fransen (*02-03-1835, †14-03-1905) [Partner van 24]  24
Gaarman, Anna Geertruida (Annie) (*24-11-1929, †22-01-2011) [Partner van 111]  111; 126
Gaarman, Johannes (*07-09-1894, †07-01-1987) [Schoonvader van 111]  111
Galama, Jan Nannes (*08-09-1859, †08-01-1921) [Schoonvader van 76]  76
Galema, Siebrigje Jans (*27-11-1891, †29-12-1925) [Partner van 76]  76
Genee, Wissia Ottes (Wietske) (*?-08-1809, †28-03-1903) [Schoonmoeder van 21] [Schoonmoeder van 25]  21; 25
Gerolt, Geertruida Carolina Clasina (*03-01-1878, †12-03-1949) [Schoonmoeder van 91]  91
Gerritsma, Marijke Fokkes (*22-05-1868, †02-01-1950) [Schoonmoeder van 73]  73
Gorp, Maria Louisa van (*20-04-1875, †18-04-1944) [Schoonmoeder van 105]  105
Gort, Anne (*22-10-1883, †06-11-1953) [Nummer 66]  66
Gort, Antonius (*1923) [Zoon van 66]  66,9
Gort, Bonifacius (*18-09-1911) [Zoon van 66]  66,3
Gort, Jan (*08-06-1908) [Zoon van 66]  66,1
Gort, Jan Louws (*30-06-1837, †22-06-1893) [Partner van 29]  29; 66
Gort, Jantje (*02-09-1909, †26-06-1939) [Dochter van 66]  66,2
Gort, Johanna (*19-04-1917) [Dochter van 66]  66,6
Gort, Lambertus (*01-08-1913) [Zoon van 66]  66,4
Gort, Lodivica (*11-12-1914) [Dochter van 66]  66,5
Gort, Louw Alberts (*18-10-1813, †21-07-1861) [Schoonvader van 29]  29
Gort, Theodorus (*02-01-1919) [Zoon van 66]  66,7
Gort, Wilhelmina (*1921) [Dochter van 66]  66,8
Grewe, Maria Margaretha (*01-06-1883, †13-01-1957) [Schoonmoeder van 102]  102
Groenestege, Anna Maria Agatha (*09-01-1898, †18-03-1961) [Schoonmoeder van 114]  114
Groenland, Aaltje (*24-07-1879, †20-03-1956) [Schoonmoeder van 97]  97
Groot, Hendrikus de [Zoon van 92]  92,1
Groot, Hendrikus de (*22-04-1879, †11-04-1965) [Schoonvader van 92]  92
Groot, Hendrikus de (*15-12-1906, †28-04-1975) [Partner van 92]  92; 125
Groot, Maria Anna de (*07-01-1940) [Nummer 125]  125
Groot, Thomas de (*1952) [Zoon van 92]  92,3
Haarsma, Eelkje Reins (*16-06-1856, †11-03-1943) [Schoonmoeder van 101]  101
Haarsma, Jantje Reins (*18-09-1843, †11-06-1929) [Partner van 33]  33
Haarsma, Rein Rinkes (*26-05-1813, †02-03-1887) [Schoonvader van 33]  33
Hamelsveld, Elisabeth Maria van (*22-01-1868) [Schoonmoeder van 90]  90
Heesters, Geertruida (*07-08-1868, †13-11-1959) [Schoonmoeder van 87]  87
Hemstra, Fetje Symens (*25-05-1831, †14-07-1900) [Partner van 14]  14; 54
Hemstra, Symen Doekes (*?-01-1786, †22-10-1836) [Schoonvader van 14]  14
Hessels, Dieuwke Botes (*?-06-1776, †14-04-1814) [Schoonmoeder van 16]  16
Hijlkema, Fokje (*19-04-1912, †12-04-2010) [Partner van 104]  104
Hoeben, Bernardus (*11-06-1889) [Partner van 78]  78
Hoeben, Bernardus Christianus (*23-12-1935) [Zoon van 78]  78,12
Hoeben, Dominicus Otto (*24-04-1934) [Zoon van 78]  78,11
Hoeben, Geertruida (*06-12-1918, †27-06-1920) [Dochter van 78]  78,3
Hoeben, Geertruida Regine (*14-09-1928, †18-06-2016) [Dochter van 78]  78,8
Hoeben, Hedwiges Sjoerdje (*23-01-1926) [Dochter van 78]  78,7
Hoeben, Johannes Otto (*24-05-1922) [Zoon van 78]  78,5
Hoeben, Lambertus (*27-02-1916, †21-07-1993) [Zoon van 78]  78,1
Hoeben, Lodewijk (*29-02-1924, †24-07-2004) [Zoon van 78]  78,6
Hoeben, Lubertus Migchiels (Lambertus) (*27-05-1847, †14-01-1933) [Schoonvader van 78]  78
Hoeben, Maria (*23-08-1930, †04-12-1934) [Dochter van 78]  78,9
Hoeben, Petrus Georg (*10-07-1920) [Zoon van 78]  78,4
Hoeben, Sijmentje Maria (*15-01-1917, †27-01-1933) [Dochter van 78]  78,2
Hoeben, Simon Maria (*31-01-1933) [Zoon van 78]  78,10
Hoekstra, Jakelijn Gerbens (Japke) (*?-11-1769, †09-12-1817) [Schoonmoeder van 6]  6
Hoff, Jacob Gerrits van de (*27-09-1829, †11-04-1907) [Schoonvader van 47]  47
Hoff, Tettje van de (*26-05-1859, †20-09-1950) [Partner van 47]  47
Hollander, Geertje Gerrits (*11-08-1814, †03-03-1890) [Schoonmoeder van 27]  27
Holman, Marcus (*30-06-1825, †09-05-1864) [Schoonvader van 48]  48
Holman, Nicolaas (*28-04-1862, †16-02-1941) [Partner van 48]  48
Hommenga, Antje (*15-09-1872, †23-11-1951) [Nummer 60]  60
Hommenga, Francicsus (*05-03-1904, †04-04-1915) [Zoon van 61]  61,1
Hommenga, Franciscus (*28-05-1903) [Zoon van 59]  59,2
Hommenga, Franciscus Gosses (Frans) (*04-10-1837, †10-12-1909) [Partner van 26]  26; 57; 58; 59; 60; 61
Hommenga, Gerben (*06-03-1870, †29-05-1928) [Nummer 59]  59
Hommenga, Gooitsen (*20-09-1906) [Zoon van 59]  59,3
Hommenga, Gosse Franciscus (*24-06-1868, †08-03-1924) [Nummer 58]  58
Hommenga, Haebeltje (*31-01-1902, †23-05-1977) [Dochter van 59]  59,1
Hommenga, Herre willem (*09-04-1899, †25-05-1962) [Zoon van 58]  58,3
Hommenga, Jan (*29-10-1874, †15-03-1960) [Nummer 61]  61
Hommenga, Libbe (*26-04-1907, †23-07-1972) [Zoon van 61]  61,2
Hommenga, Molle (*16-04-1915) [Zoon van 59]  59,5
Hommenga, NN NN (levenloos *25-06-1901) [Zoon van 58]  58,4
Hommenga, Sjieuwke (*05-12-1897, †05-12-1960) [Dochter van 58]  58,2
Hommenga, Sjieuwke (*28-04-1909, †03-08-1910) [Dochter van 59]  59,4
Hommenga, Sytske (*13-05-1866, †03-02-1892) [Nummer 57]  57
Hommenga, Ytje (*30-05-1896, †26-02-1983) [Dochter van 58]  58,1
Homminga, Gosse Jans (*?-10-1799, †16-03-1860) [Schoonvader van 26]  26
Homminga, Petrus (Pieter) (*17-05-1880, †05-11-1918) [Zoon van 26]  26,6
Hooghiemstra, Bonifacius Tjerks (*13-05-1845, †31-05-1902) [Schoonvader van 66]  66
Hooghiemstra, Minke (*16-12-1882, †05-02-1973) [Partner van 66]  66
Hoogma, Dingelom Wopkes (*10-09-1836, †20-12-1918) [Schoonvader van 53]  53
Hoogma, Tjipje (*05-05-1871, †14-08-1908) [Schoonmoeder van 96]  96
Hoogma, Tjipkjen (*09-05-1871, †15-11-1947) [Partner van 53]  53
Hoogwater, Alida Maria (*25-09-1871, †09-02-1949) [Partner van 63]  63; 87; 88; 89; 90; 91; 92
Hoogwater, Jacob (*17-04-1848, †13-07-1933) [Schoonvader van 63]  63
Huisman, Eelke Ypkes (*?-02-1785, †05-12-1822) [Schoonvader van 7]  7
Huisman, Geertje Johannes (Geertruida) (*04-06-1847, †08-02-1932) [Schoonmoeder van 78]  78
Huisman, Grietje Johannes (*16-03-1863, †24-05-1929) [Schoonmoeder van 84]  84
Huisman, Sietske Eelkes (*21-10-1811, †04-07-1897) [Partner van 7]  7; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32
Huitema, Age Piers (*09-02-1817, †10-01-1888) [Schoonvader van 43]  43
Huitema, Angenietje Gerkes (*14-07-1840, †06-09-1899) [Partner van 21]  21
Huitema, Gerke Sjoukes (*24-09-1812, †13-06-1899) [Schoonvader van 21] [Schoonvader van 25]  21; 25
Huitema, Grietje Piers (*06-04-1830, †21-02-1860) [Schoonmoeder van 37]  37
Huitema, Lieuwe (*09-02-1847) [Partner van 43]  43
Huitema, Sjouke Gerkes (*26-04-1846, †11-04-1893) [Partner van 25]  25
Huizinga, Albertus Johannes (*23-07-1842, †24-09-1919) [Schoonvader van 59]  59
Huizinga, Froukje (*19-12-1872, †13-02-1901) [Partner van 59]  59
Hylkema, Pieter (*21-01-1862, †20-02-1947) [Schoonvader van 104]  104
Jansen, Anna (*08-04-1875, †10-10-1939) [Schoonmoeder van 94]  94
Jelles, Baukjen (†<1814) [Schoonmoeder van 3]  3
Jilderts, Eelkje (*05-01-1848, †28-05-1928) [Partner van 27]  27; 62; 63
Jilderts, Hilbrand Reinders (*?-09-1807, †02-10-1867) [Schoonvader van 27]  27
Joannis, Jantje (*?-03-1728) [Partner van 1]  1; 2
Johannis, Botjen [Schoonmoeder van 2]  2
Jong, Anna de (*29-05-1892, †07-02-1976) [Partner van 73]  73; 116
Jong, Antonij de (*22-11-1878, †18-02-1968) [Schoonvader van 93]  93
Jong, Cornelis de (*22-11-1909, †03-11-1944) [Partner van 93]  93
Jong, Lieuwe Eelkes de (*27-11-1856, †04-04-1936) [Schoonvader van 73]  73
Jong, Luitske Ottes de (*15-03-1815, †<1890) [Schoonmoeder van 31]  31
Jong, Maria Sipkes de (*29-01-1852, †24-03-1924) [Schoonmoeder van 74]  74
Jongerhuis, Anna Barbara (*22-02-1863, †12-08-1949) [Schoonmoeder van 85]  85
Jorna, Bottje (*16-07-1868, †26-07-1870) [Dochter van 21]  21,3
Jorna, Bottje (*22-07-1874, †01-11-1944) [Dochter van 21]  21,5
Jorna, Gerke (*14-10-1870, †05-05-1933) [Zoon van 21]  21,4
Jorna, Johannes Pieters (*13-02-1830, †31-03-1895) [Nummer 21]  21
Jorna, Klaaske Pieters (*11-06-1819, †01-02-1845) [Dochter van 5]  5,2
Jorna, Pieter Johannes (*04-11-1865, †08-01-1937) [Zoon van 21]  21,2
Jorna, Pieter Pieters (*11-10-1827, †22-07-1849) [Zoon van 5]  5,6
Jorna, Pieter Tjeerds (*?-10-1767, †27-10-1826) [Schoonvader van 5]  5
Jorna, Piter Pieters (Pieter) (*?-03-1798, †05-03-1832) [Partner van 5]  5; 19; 20; 21
Jorna, Pyter Pyters (Pieter) (*31-05-1818, †25-10-1819) [Zoon van 5]  5,1
Jorna, Sjoeke Pieters (Sjieuwke) (*04-07-1823, †15-12-1878) [Nummer 19]  19
Jorna, Tjeerd Pieters (*22-02-1821) [Zoon van 5]  5,3
Jorna, Trijntje Pieters (*08-05-1825, †11-04-1900) [Nummer 20]  20
Jorna, Wytske Johannes (*05-09-1863, †19-03-1948) [Dochter van 21]  21,1
Keulen, Johan [Partner van 126]  126
Kingma, Geertruda Elisabeth (*10-03-1907, †22-06-2000) [Partner van 86]  86
Kingma, Petrus (*28-05-1876, †24-12-1961) [Schoonvader van 86]  86
Kingma, Trijntje Rientzes (*28-03-1832, †22-10-1915) [Schoonmoeder van 41]  41
Kleiboer, Jetske (*26-12-1856, †19-11-1943) [Schoonmoeder van 76]  76
Klijnstra, Hiltje Sietzes (*03-06-1854, †03-06-1932) [Schoonmoeder van 61]  61
Konst, Johannes (*19-12-1873, †14-10-1936) [Schoonvader van 115]  115
Konst, Maria Agatha (*27-02-1910, †07-10-1941) [Partner van 115]  115
Kooyenga, Maaike (*22-12-1887, †01-12-1963) [Schoonmoeder van 120]  120
Kortrijk, Vouw Hyltjes (Froukje) (*30-05-1816, †28-08-1882) [Schoonmoeder van 35]  35
Kragten, Maria (*16-11-1836, †08-11-1906) [Schoonmoeder van 51]  51
Kramer, Jantje Hylkes (*26-12-1845, †11-05-1915) [Schoonmoeder van 66]  66
Krol, Petronella Jans (*11-05-1821, †18-11-1858) [Schoonmoeder van 34]  34
Kuijper, Feijtje (*31-03-1862, †12-11-1927) [Schoonmoeder van 81]  81
Kuipers, Antje Jilderts (*?-03-1792, †06-07-1828) [Schoonmoeder van 10]  10
Kuipers, Gerben Jans (Germanus) (*05-09-1878, †02-09-1929) [Zoon van 23]  23,5
Kuipers, Jacob (*18-01-1853, †20-02-1922) [Schoonvader van 75]  75
Kuipers, Jan Petrus (*19-04-1837, †28-02-1906) [Partner van 23]  23
Kuipers, Johanna Jans (*12-10-1869, †31-05-1950) [Dochter van 23]  23,2
Kuipers, Maria Jans (*12-05-1872) [Dochter van 23]  23,3
Kuipers, Marijke (*30-12-1887, †23-12-1929) [Partner van 75]  75
Kuipers, Petrus Jans (Pieter) (*?-06-1805, †27-12-1887) [Schoonvader van 23]  23
Kuipers, Petrus Jans (*26-01-1868, †25-04-1935) [Zoon van 23]  23,1
Kuipers, Simon Jans (*29-01-1875, †03-06-1944) [Zoon van 23]  23,4
Lammerts, Johannes [Schoonvader van 3]  3
Lange, Cleis Andries (Kleis) de (*?-12-1787, †21-03-1848) [Schoonvader van 22]  22
Lange, Fimkjen de (*14-04-1833, †09-01-1898) [Partner van 22]  22
Lange, Rinske Annes de (*04-01-1817, †24-11-1857) [Schoonmoeder van 38]  38
Laros, Dingeman (*20-10-1863, †08-01-1937) [Schoonvader van 95]  95
Laros, Dingeman Johannes (*05-02-1934, †08-02-2002) [Zoon van 95]  95,1
Laros, Johannes (*17-05-1902, †28-05-1972) [Partner van 95]  95
Leenstra, Johanna Margaretha (*12-03-1927, †21-11-2007) [Nummer 114]  114
Leenstra, Meindert (*22-01-1926, †09-12-2002) [Nummer 113]  113
Leenstra, NN NN (levenloos *25-01-1956) [Kind van 112]  112,1
Leenstra, Reinskje Tjietses (*30-03-1852, †03-12-1893) [Schoonmoeder van 72]  72
Leenstra, Wiebe (*19-06-1857, †29-03-1943) [Schoonvader van 70]  70
Leenstra, Wiebe (*24-06-1918, †02-06-1990) [Nummer 112]  112
Leenstra, Ynze (*09-05-1886, †07-03-1960) [Partner van 70]  70; 112; 113; 114
Lemstra, Ruurdtje Doedes (*28-10-1817, †17-12-1891) [Schoonmoeder van 30]  30
Lendemeijer, Andrieske (*13-01-1895) [Dochter van 52]  52,6
Lendemeijer, Anna Maria (*14-05-1893, †14-10-1967) [Dochter van 52]  52,5
Lendemeijer, Cecilia (*17-05-1888, †05-06-1970) [Dochter van 52]  52,3
Lendemeijer, Henderika (*05-09-1890, †16-06-1944) [Dochter van 52]  52,4
Lendemeijer, Hoite Johannes (*01-03-1819, †27-04-1863) [Schoonvader van 52]  52
Lendemeijer, Huite (*01-09-1883, †05-01-1971) [Zoon van 52]  52,1
Lendemeijer, Johannes (*05-02-1855, †23-08-1935) [Partner van 52]  52
Lendemeijer, Poppe Bonnefacius (*31-10-1885, †24-01-1967) [Zoon van 52]  52,2
Lendemeijer, Sipkje Josephina (*19-03-1898, †18-10-1933) [Dochter van 52]  52,7
Lenes, Nicolaas Bernardus (*24-06-1914, †24-01-1989) [Partner van 109]  109
Lieshout, Ida van (*?-07-1810, †29-05-1881) [Schoonmoeder van 50]  50
Lines, Maria Berends (Marijke) (*?-06-1807, †18-02-1882) [Schoonmoeder van 45]  45
Loen, Saskia van (*08-12-1963) [Partner van 127]  127
Lolkema, Hotske Hessels (*?-08-1803, †04-06-1837) [Schoonmoeder van 17]  17
Meer, Gatske Yettes van der (*?-11-1792, †08-10-1820) [Partner van 3]  3; 9; 10; 11
Meer, Hans van der (*11-12-1914, †17-03-1993) [Partner van 98]  98
Meer, Harke van der (*11-02-1891, †15-07-1960) [Schoonvader van 98]  98
Meer, Yette Simmes (Jitte) van der (*21-10-1763) [Schoonvader van 3]  3
Meer, Ytje van der (*13-08-1838, †30-04-1885) [Schoonmoeder van 58]  58
Meeuwsen, Lambertus (*26-04-1895, †07-04-1964) [Schoonvader van 100]  100
Meeuwsen, Theodorus (Tho) (*04-05-1921, †23-07-1998) [Partner van 100]  100
Melchers, Catharina (*09-02-1925, †26-06-2003) [Partner van 110]  110
Meulen, Martentje Durks (Martzen) van der (*27-12-1824, †21-03-1865) [Schoonmoeder van 36]  36
Meulen, Riemke Dirks van der (*26-09-1822, †22-04-1904) [Schoonmoeder van 34]  34
Meulen, Stijntje van der (*12-03-1876, †19-07-1952) [Schoonmoeder van 115]  115
Meulen, Tjitske Lieuwes van der (*20-10-1819, †09-10-1894) [Schoonmoeder van 43]  43
Miedema, Wobbelina (*02-10-1877, †27-12-1955) [Schoonmoeder van 115]  115
Minnema, Grietje (*14-06-1890, †29-05-1951) [Partner van 69]  69; 107; 108; 109; 110; 111
Minnema, Sexstus Reins (Sikke) (*29-03-1832, †08-02-1905) [Schoonvader van 69]  69
Molenaar, Berber (*19-10-1855, †03-08-1927) [Partner van 30]  30
Molenaar, Karst Gerrits (*20-03-1816, †06-10-1877) [Schoonvader van 30]  30
Monkelbaan, Jan Jans (*25-08-1819, †17-03-1900) [Schoonvader van 34]  34
Monkelbaan, Jantje (*08-05-1854, †03-05-1919) [Partner van 34]  34; 68; 69; 70; 71
Mossel, Antonia Maria (*19-06-1922, †12-07-2000) [Partner van 107]  107
Mous, Wilhelmina Jans (Mientje) (*?-11-1800, †20-03-1865) [Schoonmoeder van 9]  9
Musters, Catharina (*19-12-1878, †17-03-1960) [Schoonmoeder van 95]  95
Nagelhout, Stijntje Berends (*30-10-1815, †12-03-1857) [Schoonmoeder van 42]  42
Negenman, Hendrikje (*04-09-1872, †26-03-1949) [Schoonmoeder van 103]  103
Negerman, Jan (*07-09-1887, †21-09-1975) [Nummer 80]  80
Negerman, Johannes (*02-05-1881) [Zoon van 42]  42,2
Negerman, Joost (*07-12-1851, †13-01-1916) [Partner van 42]  42; 79; 80
Negerman, Jozef (*09-02-1879, †22-07-1962) [Zoon van 42]  42,1
Negerman, Jozeph (*29-07-1822, †06-06-1907) [Schoonvader van 42]  42
Negerman, Stientje (*21-07-1883, †03-05-1959) [Nummer 79]  79; 120; 121
Neuring, Elisabeth (*25-11-1852, †26-09-1920) [Partner van 45]  45
Neuring, Lambertus Hendricus (*29-10-1819, †13-05-1876) [Schoonvader van 45]  45
Nijeholt, Afke Mentes (*01-11-1853, †23-03-1928) [Partner van 38]  38
Nijholt, Gatske (*05-07-1893, †07-01-1991) [Partner van 76]  76
Nijholt, Lykle Harmens (*16-01-1838, †25-06-1922) [Schoonvader van 76]  76
Nijholt, Mente Lykles (*?-12-1806, †12-04-1878) [Schoonvader van 38]  38
Nota, Herman (*06-06-1925, †09-09-2006) [Nummer 121]  121
Nota, Jan (*14-12-1912, †02-03-1982) [Nummer 120]  120
Nota, Taco (*04-04-1881, †08-02-1948) [Partner van 79]  79; 120; 121
Overmeer, Sytske Wiebes (*27-11-1834, †09-10-1915) [Schoonmoeder van 57]  57
Pleging, Gerritje (*25-12-1857, †23-07-1943) [Schoonmoeder van 82]  82
Plekker, Anna Maria Elisabeth (*25-03-1880, †20-07-1915) [Schoonmoeder van 89]  89
Ploeg, Herman Theodorus Titus van der (*?-11-1944, †23-02-1945) [Zoon van 97]  97,1
Ploeg, Roelof van der (*10-09-1877, †02-05-1968) [Schoonvader van 97]  97
Ploeg, Roelof van der (*26-04-1914, †06-07-2001) [Partner van 97]  97
Pol, Gerrit Idses van der (*14-12-1817, †16-01-1892) [Schoonvader van 34]  34
Pol, Grietje Gerrits van der (*13-02-1851, †17-09-1874) [Partner van 34]  34; 67
Polstra, Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) (*?-01-1764, †30-08-1853) [Partner van 2]  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Posthumus, Gerben (*10-07-1908, †21-02-1989) [Partner van 96]  96
Posthumus, Ruurd (*14-09-1870, †03-06-1944) [Schoonvader van 96]  96
Postma, Cecilia [Dochter van 72]  72,1
Postma, Eelke (*05-11-1910, †19-06-1945) [Zoon van 72]  72,6
Postma, Eelke Eelkes (*10-06-1849, †19-12-1928) [Schoonvader van 72]  72
Postma, Jelle Jelles (*?-01-1774, †03-07-1846) [Schoonvader van 15]  15
Postma, Jelle Jelles (*22-06-1814, †05-09-1883) [Partner van 15]  15
Postma, Johannes [Dochter van 72]  72,2
Postma, Reinskje (Zuster Bernadetti) (*21-04-1906, †09-07-1982) [Dochter van 72]  72,4
Postma, Sjieuwke (*16-03-1908, †09-04-2001) [Nummer 115]  115
Postma, Tjetze (Tjietze) (*10-04-1878, †31-01-1965) [Partner van 72]  72; 115
Postma, Veronica [Dochter van 72]  72,3
Poulen, Johannes Elise Marinus (*21-03-1867, †22-02-1949) [Schoonvader van 81]  81
Poulen, Maria Anna Jacoba (*18-06-1890) [Partner van 81]  81
Prins, Jan Pieters (*26-03-1818) [Schoonvader van 31]  31
Prins, Jetske (*29-07-1856, †13-05-1949) [Partner van 31]  31
Reen, Hiske Cornelis (*?-01-1802, †07-05-1836) [Schoonmoeder van 18]  18
Reen, Otte Sjoerds van (*14-09-1846, †24-01-1893) [Partner van 40]  40; 77
Reen, Rimke Ottes van (*06-04-1881) [Nummer 77]  77
Reen, Sjoerd Cornelis van (*?-03-1809, †30-10-1891) [Schoonvader van 40]  40
Reijsberman, Alida (Daatje) (*08-02-1832, †03-06-1884) [Schoonmoeder van 62]  62
Rijk, Cornelia Maria (*04-01-1919, †30-04-2015) [Partner van 106]  106
Rijk, Marinus (*04-06-1879, †20-08-1962) [Schoonvader van 106]  106
Rijn, Jacoba Maria van (*04-03-1903, †14-12-1984) [Partner van 88]  88; 124
Rijn, Johannes van (*07-12-1863, †20-02-1944) [Schoonvader van 88]  88
Rijpma, Reino (*28-03-1906, †11-09-1994) [Partner van 115]  115
Rijpma, Wiebe (*07-10-1875, †08-06-1945) [Schoonvader van 115]  115
Rode, Lujza de (*20-12-1916, †26-06-1995) [Partner van 116]  116
Roelofs, Arnoldus (*04-08-1822, †16-12-1881) [Schoonvader van 51]  51
Roelofs, Reinira Alida Hendrina (*29-03-1862, †13-01-1945) [Partner van 51]  51
Rollema, Rinske Maurens (*?-09-1785, †18-06-1876) [Schoonmoeder van 20]  20
Roodhof, Sytske Ittes (*12-03-1818, †02-02-1901) [Schoonmoeder van 33]  33
Roorda, Jan Doedes (*?-02-1803, †25-07-1864) [Schoonvader van 40]  40
Roorda, Sjoerd Jans (*15-01-1844, †14-06-1931) [Partner van 40]  40
Rosendaal, Adrianus (*04-09-1893, †11-01-1990) [Zoon van 50]  50,11
Rosendaal, Anna Lamberta (*21-06-1884) [Dochter van 50]  50,6
Rosendaal, Ferdinand (*22-03-1891) [Zoon van 50]  50,10
Rosendaal, Geertruida (*24-06-1889) [Dochter van 50]  50,9
Rosendaal, Hendrikus (*±1806, †04-08-1853) [Schoonvader van 50]  50
Rosendaal, Hendrikus (*02-11-1877, †16-03-1941) [Zoon van 50]  50,3
Rosendaal, Ida (*21-11-1874, †20-12-1950) [Dochter van 50]  50,1
Rosendaal, Johannes (*02-04-1887, †22-05-1980) [Zoon van 50]  50,8
Rosendaal, Lambertus Wilhelmus (*21-05-1844, †03-06-1898) [Partner van 50]  50
Rosendaal, Lambertus Wilhelmus (*18-11-1885, †09-06-1901) [Zoon van 50]  50,7
Rosendaal, Poppe (*30-04-1876, †05-02-1968) [Zoon van 50]  50,2
Rosendaal, Simeon (Simon Willem) (*22-02-1882, †29-06-1914) [Zoon van 50]  50,5
Rosendaal, Wilhelmus Siemen (*05-10-1879, †02-10-1944) [Zoon van 50]  50,4
Rypkema, Pietje Tjitskes (*17-09-1858, †01-08-1934) [Schoonmoeder van 76]  76
Schaper, Harmen (*14-12-1846, †20-07-1893) [Partner van 44]  44
Schaper, Willem Jans (*?-02-1807, †30-05-1849) [Schoonvader van 44]  44
Schie, Anna Petronella van (*02-05-1879, †04-06-1964) [Schoonmoeder van 92]  92
Schipper, Cornelis (*21-04-1857, †28-12-1920) [Schoonvader van 82]  82
Schipper, Klasina (*10-04-1897, †28-01-1942) [Partner van 82]  82
Schoot, Anne Henderikus Johannes (*26-02-1912) [Partner van 94]  94
Schoot, Johannes Henderikus (*27-11-1860, †23-01-1941) [Schoonvader van 94]  94
Schoot, NN NN (levenloos *06-06-1930) [Kind van 94]  94,1
Schous, Agnes Maria (*17-10-1880, †23-05-1949) [Schoonmoeder van 83]  83
Schut, Adrianus Josephus (*13-02-1907) [Partner van 90]  90
Schut, Adrianus Josephus Maria (*1938) [Zoon van 90]  90,2
Schut, Hendrikus Johannes Franciscus (*04-11-1859) [Schoonvader van 90]  90
Schut, Hendrikus Maria (*1933) [Zoon van 90]  90,1
Schut, Thomas Bernardus Maria (Tom) (*01-10-1943) [Dochter van 90]  90,3
Siemonsma, Wiebren (*02-04-1912, †30-03-1986) [Zoon van 56]  56,10
Sieurts, Gerben [Schoonvader van 2]  2
Sijmonsma, Hotske (*24-02-1855, †16-02-1922) [Schoonmoeder van 75]  75
Simonsma, Geertruida (*06-04-1897, †01-04-1976) [Nummer 84]  84
Simonsma, Jantje (Geertruida) (*27-06-1906, †28-07-1990) [Dochter van 56]  56,7
Simonsma, Jetje (*31-08-1907) [Dochter van 56]  56,8
Simonsma, Margaretha (*12-11-1908) [Dochter van 56]  56,9
Simonsma, Maria (*15-03-1901, †12-11-1966) [Nummer 85]  85
Simonsma, Meye (*26-01-1899, †06-12-1902) [Zoon van 56]  56,2
Simonsma, Meye (*11-04-1904, †27-12-1981) [Zoon van 56]  56,5
Simonsma, Meye Ottes (*15-03-1839, †09-08-1889) [Schoonvader van 56]  56
Simonsma, NN NN (levenloos *13-06-1942) [Zoon van 86]  86,1
Simonsma, Petrus (*31-05-1902, †01-01-1903) [Zoon van 56]  56,4
Simonsma, Petrus (*29-07-1905, †29-12-1967) [Nummer 86]  86
Simonsma, Sietse (*20-10-1872, †08-11-1949) [Partner van 56]  56; 84; 85; 86
Sleifer, Veronica (*23-08-1878, †21-12-1917) [Schoonmoeder van 86]  86
Slippens, Catharina Jelles (Trijntje) (*?-02-1799, †12-06-1835) [Schoonmoeder van 24]  24
Smit, Juliana Gerridina Elisabeth (Julia) (*15-03-1931, †17-06-2006) [Partner van 113]  113
Snoek, Johannes Petrus (*30-12-1866, †20-07-1949) [Schoonvader van 105]  105
Snoek, Petrus Aloysius Johannes (*26-07-1913, †01-02-1993) [Partner van 105]  105
Sonders, Johannes Henricus Gerardus (*10-06-1882, †20-12-1952) [Schoonvader van 119]  119
Sonders, Maria Anna Catharina (*30-06-1914) [Partner van 119]  119
Spoelstra, Ymkje (*16-01-1847, †03-06-1932) [Schoonmoeder van 65]  65
Stok, Eduard Johannes (*1958) [Zoon van 123]  123,2
Stok, Johannes Josephus (*06-08-1882, †31-07-1959) [Schoonvader van 123]  123
Stok, Leonardus Marijn Marie (*10-11-1929, †29-05-2012) [Partner van 123]  123
Stok, Paulus Christoffel (*1956) [Zoon van 123]  123,1
Straak, Beitske Horatius (*?-05-1798, †10-01-1835) [Schoonmoeder van 19] [Schoonmoeder van 19]  19; 19
Strooper, Cornelia (*04-12-1846, †29-01-1915) [Schoonmoeder van 63]  63
Teernstra, Akke Douwes (*11-08-1818, †19-06-1841) [Schoonmoeder van 32]  32
Terra, Marijke Gerrits (*?-01-1799, †22-08-1876) [Schoonmoeder van 23]  23
Terwisscha van Scheltinga, Marianna (*29-04-1888, †09-10-1963) [Schoonmoeder van 112]  112
Teunisse, Elizabet (*07-09-1888, †13-03-1955) [Schoonmoeder van 93]  93
Tolsma, Hendrik (*12-04-1881) [Schoonvader van 102]  102
Tolsma, Maria Anna Christine Waltrud (*19-08-1912, †01-09-2001) [Partner van 102]  102
Tuinstra, Trijntje Symons (*?-07-1796, †18-05-1866) [Schoonmoeder van 10]  10
Ubbing, Antonia (*24-12-1813, †21-08-1877) [Schoonmoeder van 49]  49
Veenstra, Libbe Jacobs (*16-11-1854, †20-02-1939) [Schoonvader van 61]  61
Veenstra, Wijtske (*12-02-1882, †20-09-1973) [Partner van 61]  61
Veldman, Antje Rintjes (*25-12-1788, †27-05-1868) [Schoonmoeder van 11]  11
Veldman, Catharina (*19-07-1871, †05-05-1943) [Partner van 58]  58
Veldman, Herre willems (*25-10-1840, †16-08-1913) [Schoonvader van 58]  58
Vellinga, Bottje van (*28-09-1865, †02-05-1946) [Dochter van 19]  19,4
Vellinga, Dorus Tjipkes van (*05-04-1857, †01-06-1941) [Zoon van 19]  19,2
Vellinga, Gerrit Pieters van (*13-02-1819, †22-07-1882) [Partner van 19]  19
Vellinga, Heronimus Tjipkes van (*05-04-1857, †11-07-1857) [Zoon van 19]  19,3
Vellinga, Petrus Tjipkes van (*26-12-1853, †24-08-1939) [Zoon van 19]  19,1
Vellinga, Pieter Gerrits van (*?-03-1792, †18-11-1859) [Schoonvader van 19] [Schoonvader van 19]  19; 19
Vellinga, Tjipke Pieters van (*26-12-1824, †30-05-1857) [Partner van 19]  19
Veltman, Anna Johannes (Antje) (*?-04-1798, †25-09-1856) [Partner van 3]  3; 12; 13
Veltman, Franciscus Johannes (*13-11-1904) [Zoon van 60]  60,2
Veltman, Gregorius (*17-07-1907, †06-11-1907) [Zoon van 60]  60,4
Veltman, Gregorius (*04-05-1911) [Zoon van 60]  60,8
Veltman, IJde (*02-12-1869, †16-06-1946) [Partner van 60]  60
Veltman, Johannes (*17-07-1907, †14-10-1907) [Zoon van 60]  60,5
Veltman, Johannes (*01-01-1913) [Zoon van 60]  60,9
Veltman, Johannes Gregorius (*15-09-1908, †17-08-1909) [Zoon van 60]  60,6
Veltman, Johannes Gregorius (*25-09-1909, †02-12-1909) [Zoon van 60]  60,7
Veltman, Lambertus Franciscus (*22-11-1903) [Zoon van 60]  60,1
Veltman, Lammert Johannes (*11-01-1837, †25-05-1891) [Schoonvader van 60]  60
Veltman, Willemke (*17-12-1905) [Dochter van 60]  60,3
Vendrik, Anna (*27-02-1911) [Partner van 91]  91
Vendrik, Johannes Bernardus Maria (*02-07-1875, †23-09-1952) [Schoonvader van 91]  91
Vent, Catharina (Trijntje) de (*09-06-1846, †06-12-1893) [Schoonmoeder van 68]  68
Visser, Richtje (*26-09-1893, †04-10-1970) [Schoonmoeder van 100]  100
Visser, Trijntje Rients (*18-06-1837, †08-11-1875) [Schoonmoeder van 53]  53
Vogelvanger, Johanneske Sikkes (*08-09-1835, †09-04-1913) [Schoonmoeder van 67]  67
Vredendaal, Antonius (*22-04-1926) [Partner van 125]  125
Vredendaal, Johanna Margaretha (*29-09-1904) [Schoonmoeder van 125]  125
Vries, Cecilia Maria de (*14-06-1926, †26-08-2019) [Dochter van 85]  85,1
Vries, Christiaan de (*17-12-1901, †07-07-1983) [Partner van 85]  85
Vries, Grietje Aukes de (*22-07-1830, †19-06-1905) [Schoonmoeder van 47]  47
Vries, Marytie Gerrits (Marijke) de (*?-11-1806, †04-10-1849) [Schoonmoeder van 22]  22
Vries, Petrus Christiaan de (*16-12-1931) [Zoon van 85]  85,4
Vries, Sietse Petrus de (*18-02-1930) [Zoon van 85]  85,3
Vries, Sijbrandus Hubertus de (*08-01-1928) [Zoon van 85]  85,2
Vries, Sybrandus de (*06-12-1863, †07-05-1944) [Schoonvader van 85]  85
Wagemaker, Aafje (*10-03-1930) [Partner van 124]  124
Wal, Tjietske Johannes van der (*?-07-1795, †24-04-1841) [Schoonmoeder van 13]  13
Walenkamp, Alida Johanna Maria (*1939) [Dochter van 89]  89,3
Walenkamp, Anna Maria Elisabeth (*1935) [Dochter van 89]  89,1
Walenkamp, Bernardus Simon Maria (Ben) (*17-10-1906, †22-04-1983) [Partner van 89]  89
Walenkamp, Elisabeth Wilhelmina Maria (*1936) [Dochter van 89]  89,2
Walenkamp, Johannes Charles Petrus (*20-06-1871, †03-01-1960) [Schoonvader van 89]  89
Walenkamp, Maria Josepha (*1944) [Dochter van 89]  89,4
Walta, Agatha (*29-08-1896, †03-01-1963) [Dochter van 39]  39,2
Walta, Baukje (*06-03-1883, †20-07-1945) [Dochter van 38]  38,1
Walta, Baukje (*06-04-1900, †21-03-1901) [Dochter van 39]  39,4
Walta, Baukje (*29-06-1903) [Dochter van 39]  39,6
Walta, Berend Annes van (*?-05-1768, †26-01-1835) [Schoonvader van 6]  6
Walta, Dominicus Jarigs (Douwe) (*?-03-1805, †03-03-1847) [Schoonvader van 9]  9
Walta, Douwe (*09-02-1902, †<12-10-1908) [Zoon van 39]  39,5
Walta, Douwe (*12-10-1908, †23-11-1967) [Zoon van 39]  39,9
Walta, Douwe Jarichs (*11-05-1857, †19-03-1938) [Nummer 38]  38
Walta, Gerben van (*28-02-1869, †26-01-1873) [Zoon van 22]  22,4
Walta, Gerben van (*19-04-1873, †03-02-1877) [Zoon van 22]  22,6
Walta, Gerben Berend van (*?-04-1806, †02-05-1837) [Partner van 6]  6; 22; 23
Walta, Hermann (*24-08-1914, †16-01-1977) [Zoon van 39]  39,10
Walta, Jacobje Gerbens van (*03-09-1834, †28-02-1915) [Nummer 23]  23
Walta, Jantje van (*15-03-1867, †24-05-1938) [Dochter van 22]  22,3
Walta, Jantje Pieters van (*19-02-1863, †21-06-1863) [Dochter van 22]  22,1
Walta, Jarig (*13-10-1894, †12-12-1981) [Zoon van 39]  39,1
Walta, Jarig Douwes (*18-03-1829, †21-03-1894) [Partner van 9]  9; 38; 39
Walta, Jaring (*12-03-1887, †19-11-1971) [Zoon van 38]  38,3
Walta, Johanna (*29-08-1904, †01-04-1984) [Dochter van 39]  39,7
Walta, Kleis van (*18-01-1865, †02-05-1945) [Zoon van 22]  22,2
Walta, Lodewijk (*24-04-1899, †23-11-1950) [Zoon van 39]  39,3
Walta, Meinte (*10-06-1885, †05-11-1902) [Zoon van 38]  38,2
Walta, Nieske (*14-12-1906, †02-06-1990) [Dochter van 39]  39,8
Walta, Pieter Gerbens van (*06-02-1832, †25-11-1874) [Nummer 22]  22
Walta, Regina Douwes (*22-01-1892, †23-09-1965) [Dochter van 38]  38,5
Walta, Simon van (*21-03-1871, †29-01-1872) [Zoon van 22]  22,5
Walta, Simon Douwes (*28-11-1888, †14-03-1911) [Dochter van 38]  38,4
Walta, Symon van (*17-01-1837, †21-10-1846) [Zoon van 6]  6,3
Walta, Symon (*26-12-1861, †18-09-1947) [Nummer 39]  39
Weide, Jitske Watses van der (*?-06-1781, †23-03-1837) [Schoonmoeder van 16]  16
Welbedagt, Haebeltje (*16-10-1859, †12-12-1942) [Schoonmoeder van 59]  59
Werf, Agatha Hessels van der (*05-11-1837, †30-11-1925) [Schoonmoeder van 39]  39
Werf, Antje Botes van der (*30-05-1855, †04-04-1893) [Dochter van 16]  16,6
Werf, Baukje Botes van der (*12-04-1860, †13-08-1916) [Dochter van 16]  16,9
Werf, Baukjen van der (*16-01-1853, †18-06-1853) [Dochter van 16]  16,4
Werf, Boutius Feddes (Bote) van der (*?-01-1805, †22-05-1877) [Partner van 16]  16
Werf, Fedde Botes van der (*?-10-1773, †03-03-1833) [Schoonvader van 16]  16
Werf, Fedde Botes van der (*26-01-1854, †29-06-1854) [Zoon van 16]  16,5
Werf, Fedde Botes van der (*06-02-1858, †16-05-1901) [Zoon van 16]  16,8
Werf, Johanna Maria Botes van der (*15-08-1856, †13-12-1934) [Dochter van 16]  16,7
Werf, Johannes Botes van der (*16-06-1861, †26-01-1862) [Zoon van 16]  16,10
Werf, Johannes Botes van der (*24-01-1863) [Zoon van 16]  16,11
Werf, Thomas Botes van der (*12-10-1866, †17-05-1948) [Zoon van 16]  16,13
Werf, Tietje Botes van der (*30-03-1865, †03-04-1866) [Dochter van 16]  16,12
Werff, Gatske Douwes van der (*?-11-1787, †20-04-1849) [Schoonmoeder van 15]  15
Wetting, Catharina (*16-05-1911, †25-07-1973) [Nummer 95]  95
Wetting, Ida (*27-07-1926, †18-06-2000) [Nummer 100]  100
Wetting, Johanna (*09-05-1918, †19-04-1933) [Dochter van 64]  64,5
Wetting, Johanna Cornelia (*03-07-1915, †03-01-1917) [Dochter van 64]  64,4
Wetting, Jozef (*10-10-1881, †28-09-1954) [Partner van 65]  65; 96; 97; 98; 99; 100
Wetting, Maria (*08-04-1911, †13-06-1911) [Dochter van 65]  65,2
Wetting, Maria Elizabeth (*26-06-1912, †02-10-1995) [Nummer 97]  97
Wetting, Marijke (Maria) (*18-09-1907, †06-01-1998) [Nummer 93]  93
Wetting, Sibbele Wybes (*21-02-1875, †24-05-1942) [Partner van 64]  64; 93; 94; 95
Wetting, Sybergje (*02-12-1916, †28-07-1997) [Nummer 99]  99
Wetting, Theodora Katharina (*10-08-1908, †17-12-1994) [Nummer 94]  94
Wetting, Wiepkje (*28-01-1914, †07-07-1988) [Nummer 98]  98
Wetting, Wybe (*24-02-1845, †02-12-1881) [Schoonvader van 64] [Schoonvader van 65]  64; 65
Wetting, Ymkje Cornelia (*24-03-1910, †25-06-1988) [Nummer 96]  96
Wey, Ymkje Aukes van der (*?-03-1778, †17-07-1827) [Schoonmoeder van 8]  8
Wierdsma, Grietje Sikkes (*04-04-1902, †20-08-1972) [Nummer 101]  101
Wierdsma, Jeltje [Dochter van 104]  104,3
Wierdsma, Johannes (*22-07-1908, †03-09-1908) [Zoon van 67]  67,6
Wierdsma, Johannes (*19-07-1910, †26-01-1996) [Nummer 104]  104
Wierdsma, Johanneske (Johanna) (*25-11-1906, †22-11-1992) [Nummer 103]  103
Wierdsma, NN NN (levenloos *23-08-1900) [Zoon van 67]  67,1
Wierdsma, Pieter (*02-12-1904, †01-12-1988) [Nummer 102]  102
Wierdsma, Regina [Dochter van 104]  104,2
Wierdsma, Ruurd (*03-03-1913, †07-03-1913) [Zoon van 67]  67,8
Wierdsma, Ruurd (*15-08-1914, †28-03-2003) [Zoon van 67]  67,9
Wierdsma, Ruurd Sikkes (*15-05-1903, †18-09-1912) [Zoon van 67]  67,3
Wierdsma, Ruurd Wierds (*08-08-1834, †02-02-1894) [Schoonvader van 67]  67
Wierdsma, Sikke Ruurds (*19-01-1867, †13-01-1940) [Partner van 67]  67; 101; 102; 103; 104
Wierdsma, Thecla [Dochter van 104]  104,1
Wiersma, Ate Thomas (*?-02-1772, †22-09-1833) [Schoonvader van 16]  16
Wiersma, Ate Thomas (*07-07-1848, †04-04-1849) [Zoon van 16]  16,2
Wiersma, Baukjen Thomas (*23-03-1847, †13-01-1848) [Dochter van 16]  16,1
Wiersma, Baukjen Thomas (*11-01-1850, †18-12-1850) [Dochter van 16]  16,3
Wiersma, Houkjen Thomas (*28-10-1818, †19-09-1906) [Partner van 10]  10; 41
Wiersma, Thomas Ates (*11-03-1819, †24-06-1850) [Partner van 16]  16
Wiersma, Thomas Doekes (*?-04-1788, †27-03-1860) [Schoonvader van 10]  10
Wijngaarden, Martha Maria van (*04-06-1887) [Schoonmoeder van 119]  119
Winter, Johanneske Pieters de (*30-05-1815, †01-01-1853) [Schoonmoeder van 44]  44
Wit, Wikjen Gerrits de (*10-11-1839, †10-11-1915) [Schoonmoeder van 55]  55
Witteveen, Korneliske (*02-09-1864, †10-11-1930) [Schoonmoeder van 70]  70
Wolbers, Doetje (*02-01-1840, †07-11-1877) [Schoonmoeder van 64]  64
Wytsma, Marijke Ulbes (Maria) (*?-10-1761, †?-03-1799) [Schoonmoeder van 4]  4
Ydema, Franske Hilles (*20-08-1849, †29-01-1929) [Schoonmoeder van 71]  71
Ydema, Grietje Eedes (*?-02-1791, †21-03-1840) [Schoonmoeder van 7]  7
Yntema, Aaltje Johannes (*21-07-1819, †02-07-1869) [Nummer 15]  15
Yntema, Baukje Pieters (*25-07-1859, †07-03-1917) [Nummer 54]  46; 54
Yntema, Evert (*20-09-1824, †27-08-1892) [Zoon van 4]  4,5
Yntema, Feyke Johannes (*08-12-1756, †28-07-1838) [Schoonvader van 4]  4
Yntema, Jetske (*16-11-1861, †09-12-1942) [Dochter van 14]  14,2
Yntema, Johannes (*07-04-1864, †06-06-1864) [Zoon van 14]  14,3
Yntema, Johannes Feykes (*?-03-1783, †13-06-1846) [Partner van 4]  4; 14; 15; 16; 17; 18
Yntema, Marijke Johannes (*28-05-1822, †16-01-1890) [Nummer 16]  16
Yntema, Pyter Johannes (Pieter) (*27-04-1817, †17-10-1897) [Nummer 14]  14; 54
Yntema, Sieuwke Johannes (*29-11-1830, †14-06-1906) [Nummer 18]  18
Yntema, Simon Johannes (*30-09-1826, †01-10-1826) [Zoon van 4]  4,6
Yntema, Simon Johannes (*22-07-1828, †18-02-1908) [Nummer 17]  17
Yntema, Symen (*20-09-1824, †04-08-1825) [Zoon van 4]  4,4
Yntema, Ulbe Johannes (*24-05-1834, †29-05-1834) [Zoon van 4]  4,9
Ypma, Geertje Rintjes (*15-06-1841, †30-05-1871) [Partner van 24]  24; 55; 56
Ypma, Rintje Cornelis (*12-03-1815, †10-09-1880) [Schoonvader van 24]  24
Zee, Gerritje van der (*28-04-1855, †18-04-1927) [Schoonmoeder van 80]  80
Zee, Hieke Taekes van der (*14-07-1851, †19-08-1894) [Partner van 36]  36; 74
Zee, Rinkje van der (*13-04-1868, †18-02-1951) [Schoonmoeder van 108]  108
Zee, Taeke Douwes van der (*29-11-1819, †28-10-1897) [Schoonvader van 36]  36
Zijlstra, Jasper Theunis (*?-10-1785, †23-01-1842) [Schoonvader van 17]  17
Zijlstra, Jeltje Jaspers (*25-03-1828, †03-03-1910) [Partner van 17]  17
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:25:14 door A. Stomphorst