Introductie

Adema

Parenteel van Gjalt (Gjolt) Folkerts

Parenteel van Gjalt (Gjolt) Folkerts

1 Gjalt (Gjolt) Folkerts is geboren op woensdag 25 januari 1696 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1696. Gjolt is overleden omstreeks 1778 in Oudega ( Smallingerland ), ongeveer 82 jaar oud. Gjolt trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 december 1719 in Oudega met Oetske Hattums, ongeveer 23 jaar oud. Oetske is geboren omstreeks 1696 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Oetske is overleden in januari 1781 in Oudega, ongeveer 85 jaar oud. Zij is begraven op maandag 15 januari 1781.
Kinderen van Gjolt en Oetske:
1 Jeltje Gjalts Folkerts, geboren in mei 1720 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 19 mei 1720.
2 Alle Gjolts Folkerts, geboren in januari 1722 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1722. Alle is overleden op zaterdag 1 december 1781 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud.
Notitie bij Alle: Alle is op 28 april 1752 in Eernewoude gehuwd met Aukje Piebes
3 Folkert Gjalts Folkerts, geboren omstreeks 1723 in Oudega ( Smallingerland ). Folkert is overleden in 1786 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Folkert is op 15 september 1743 in Oudega gehuwd met Neeltje Dirks
4 Hattum Gjolts Folkerts, geboren in december 1724 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 2.
5 Ate Gjalts Adema, geboren in november 1727 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 3.
2 Hattum Gjolts Folkerts is geboren in december 1724 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt (Gjolt) Folkerts (zie 1) en Oetske Hattums. Hij is gedoopt op zaterdag 16 december 1724. Hattum is overleden op donderdag 17 oktober 1811 in Oudega ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1811. Hattum trouwde, 22 jaar oud, op zondag 28 mei 1747 in Suameer ( Tietjerksteradeel ) met Frietsen Douwes, ongeveer 21 jaar oud. Frietsen is geboren omstreeks 1726 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Frietsen is overleden in 1803 in Oudega ( Smallingerland ), ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen van Hattum en Frietsen:
1 Albert Hattums Zuiderhof, geboren in mei 1750 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 17 mei 1750. Albert is overleden op maandag 3 september 1827 in Grootegast ( Westerkwartier ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1827.
Notitie bij Albert: Albert is (1) op 21 november 1773 in Oudega gehuwd met Bontje Lammerts en (2) 30 november 1794 in Bergum met Froukje Syes Notebomer
Beroep:
landbouwer
2 Gjalt Hattums, geboren in februari 1752 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1752. Gjalt is overleden vóór 1761 in Oudega ( Smallingerland ), ten hoogste 9 jaar oud.
3 Douwe Hattums, geboren in maart 1754 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op maandag 1 april 1754. Douwe is overleden op woensdag 27 juni 1810 in Oudega ( Smallingerland ), 56 jaar oud.
4 Oetske Hattums Hoekstra, geboren in april 1756 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op dinsdag 13 april 1756. Oetske is overleden op vrijdag 16 december 1808 in Oudega ( Smallingerland ), 52 jaar oud.
Notitie bij Oetske: Oetske is op 20 maart 1777 in Oudega gehuwd met Sybe Willems Nieuwdam
5 Aafke Hattums Hoekstra, geboren in december 1758 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 31 december 1758. Aafke is overleden op donderdag 22 mei 1845 in Boornbergum ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1845.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 14 januari 1781 in Hardegarijp gehuwd met Wytze Jans Welling
6 Gjalt Hattums de Boer, geboren in januari 1761 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1761. Gjalt is overleden op woensdag 7 december 1831 in Oudega ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1831. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 13 mei 1792 in Opeinde gehuwd met Trijntje Bokkes Bokkema
7 Wymer Hattums Hoekstra, geboren in juni 1764 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 1 juli 1764. Wymer is overleden op zaterdag 1 december 1832 in Oudega ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1832.
Notitie bij Wymer: Wymer is (1) op 1 juni 1783 in Tietjerksterdeel gehuwd met Martzen Linzes Dijkstra en (2) op 27 mei 1820 in Smallingerland met Boukjen Roels Westra
3 Ate Gjalts Adema is geboren in november 1727 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt (Gjolt) Folkerts (zie 1) en Oetske Hattums. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1727. Ate is overleden op dinsdag 16 februari 1819 in Oudega ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1819. Ate:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 11 juni 1752 in Oudega ( Smallingerland ) met Trijntje Theunis, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1730 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Trijntje is overleden op dinsdag 3 april 1753 in Oudega ( Smallingerland ), ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 10 oktober 1756 in Drogeham ( Achtkarspelen ) met Aaltje Aalses Meines, 20 jaar oud. Aaltje is geboren in december 1735 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Aaltzen Meines en Baukjen Arends Itsma. Zij is gedoopt op vrijdag 2 december 1735. Aaltje is overleden in 1798 in Oudega ( Smallingerland ), 62 of 63 jaar oud.
Kind van Ate en Trijntje:
1 Trijntje Ates, geboren op maandag 2 april 1753 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 4.
Kinderen van Ate en Aaltje:
2 Tjitske Ates Adema, geboren op dinsdag 10 oktober 1758 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 5.
3 Oetske Ates Adema, geboren in juli 1760 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 6.
4 Gjalt Ates Adema, geboren op zondag 21 oktober 1764 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 7.
5 Baukjen Ates Adema, geboren op vrijdag 25 maart 1768 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 8.
4 Trijntje Ates is geboren op maandag 2 april 1753 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 3) en Trijntje Theunis. Zij is gedoopt op zondag 22 april 1753 in Drogeham en Harkema Opeinde. Trijntje is overleden op dinsdag 11 april 1780 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 27 jaar oud (oorzaak: "in het kraambedde besogt met rode hond"). Zij is begraven op zaterdag 15 april 1780 in Drogeham. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 14 mei 1775 in Drogeham ( Achtkarspelen ) met Tymen Hendriks. Tymen is geboren in Drogeham ( Achtkarspelen ).
Kinderen van Trijntje en Tymen:
1 Vroukjen Tymens van der Bij, geboren op woensdag 11 december 1776 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 19 januari 1777. Vroukjen is overleden op woensdag 6 oktober 1858 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1858.
Notitie bij Vroukjen: Vroukjen is op 30 maart 1800 in Oostermeer gehuwd met Heinse Rienks van Warners
2 Hylkjen Tymens, geboren op zaterdag 14 november 1778 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 20 december 1778 in Drogeham en Harkema Opeinde. Hylkjen is overleden op vrijdag 26 maart 1779 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 4 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 30 maart 1779 in Drogeham.
5 Tjitske Ates Adema is geboren op dinsdag 10 oktober 1758 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 3) en Aaltje Aalses Meines. Zij is gedoopt op donderdag 16 november 1758. Tjitske is overleden op zondag 1 oktober 1809 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 50 jaar oud. Tjitske trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19 oktober 1783 in Garijp ( Tietjerksteradeel ) met Jacob Sytzes Hemrika, 26 of 27 jaar oud. Jacob is geboren in oktober 1756 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sijtze Jacobs Hemrika en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1756. Jacob is overleden in 1793 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Jacob:
1 Aaltje Jakobs Hemrika, geboren in oktober 1784 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1784. Aaltje is overleden in 1800 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 15 of 16 jaar oud.
2 Trijntje Jakobs Hemrika, geboren in november 1785 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op maandag 21 november 1785. Trijntje is overleden op maandag 20 januari 1812 in Oudega ( Smallingerland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1812.
3 Sytze Jakobs Hemrika, geboren in januari 1790 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 8 januari 1790. Sytze is overleden omstreeks 1813 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 23 jaar oud.
6 Oetske Ates Adema is geboren in juli 1760 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 3) en Aaltje Aalses Meines. Zij is gedoopt op maandag 21 juli 1760. Oetske is overleden op zaterdag 11 januari 1834 in Oudega ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1834. Oetske trouwde, 33 jaar oud, op zondag 22 juni 1794 in Oudega ( Smallingerland ) met Gerben Hendriks de Vries, 33 jaar oud. Gerben is geboren in oktober 1760 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1761. Gerben is overleden op donderdag 27 februari 1834 in Oudega ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1834.
Kinderen van Oetske en Gerben:
1 Hendrik Gerbens de Vries, geboren op woensdag 21 juni 1797 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 9.
2 Aaltje de Vries, geboren op donderdag 31 juli 1800 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1800.
3 Ate Gerbens de Vries, geboren op woensdag 16 mei 1804 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 10.
7 Gjalt Ates Adema is geboren op zondag 21 oktober 1764 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Ate Gjalts Adema (zie 3) en Aaltje Aalses Meines. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1764. Gjalt is overleden op dinsdag 13 mei 1834 in Oudega ( Smallingerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1834.
Beroep:
huisman
Gjalt:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 mei 1789 in Oudega ( Smallingerland ) met Jinke Teyes Brandsma, 27 jaar oud. Jinke is geboren in juli 1761 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Teye Hedsers en Jeltje Wytses. Zij is gedoopt op zondag 12 juli 1761. Jinke is overleden in oktober 1803 in Oudega ( Smallingerland ), 42 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 24 juni 1804 in Oudega met Uilkjen Annes Herder, 26 jaar oud. Uilkjen is geboren op donderdag 23 oktober 1777 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Anne Roels Herder en Jeltje Hanses. Zij is gedoopt op zondag 23 november 1777. Uilkjen is overleden op zondag 19 september 1813 in Oudega ( Smallingerland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1813.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1816 in Smallingerland met Ietje Atzes Gaaikema, 44 jaar oud. Ietje is geboren in juli 1771 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Atse Egberts Gaaikema en Iettje Wierds. Zij is gedoopt op zondag 21 juli 1771. Ietje is overleden op vrijdag 18 oktober 1839 in Oudega ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1839. Ietje is weduwe van Klaas Linzes Smeerke (1763-1809), met wie zij trouwde op zondag 14 september 1794 in Opeinde.
Kinderen van Gjalt en Jinke:
1 Ate Gjalts Adema, geboren op woensdag 28 april 1790 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 11.
2 Jeltje Gjalts Adema, geboren op zondag 14 augustus 1791 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 18 september 1791. Jeltje is overleden vóór dinsdag 25 maart 1800 in Oudega ( Smallingerland ), ten hoogste 8 jaar oud.
3 Teye Gjalts Adema, geboren op zaterdag 2 februari 1793 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 12.
4 Wietze Gjalts Adema, geboren op dinsdag 10 juni 1794 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 13.
5 Aalzen Gjalts Adema, geboren op donderdag 12 mei 1796 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 14.
6 Aaltje Gjalts Adema, geboren op vrijdag 21 december 1798 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 15.
7 Jeltje Gjalts Adema, geboren op dinsdag 25 maart 1800 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1800. Jeltje is overleden vóór donderdag 1 oktober 1801 in Oudega ( Smallingerland ), ten hoogste 1 jaar oud.
8 Jeltje Gjalts Adema, geboren op donderdag 1 oktober 1801 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1801. Jeltje is overleden op donderdag 23 juni 1814 in Oudega ( Smallingerland ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1814.
Kinderen van Gjalt en Uilkjen:
9 Jeltje Gjalts Adema, geboren op woensdag 17 december 1806 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 16.
10 Jinke Gjalts Adema, geboren op woensdag 21 maart 1810 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 17.
11 Alle Gjalts Adema, geboren op woensdag 28 oktober 1812 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 18.
8 Baukjen Ates Adema is geboren op vrijdag 25 maart 1768 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 3) en Aaltje Aalses Meines. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1768 in Drogeham en Harkema Opeinde. Baukjen is overleden op maandag 7 juli 1851 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1851. Baukjen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 25 mei 1788 in Garijp ( Tietjerksteradeel ) met Theunis Linzes Dijkstra, 27 jaar oud. Theunis is geboren op woensdag 20 mei 1761 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Linse Theunis en Antje Roels. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1761. Theunis is overleden op vrijdag 8 juli 1803 in Drachten ( Smallingerland ), 42 jaar oud.
Beroep:
huisman
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zondag 24 juni 1804 in Drachten ( Smallingerland ) met Jan Ates Idema, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 1 februari 1780 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Ate Jans en Aukjen Jogchums. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1780. Jan is overleden op zaterdag 20 december 1851 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1851.
Kinderen van Baukjen en Theunis:
1 Antje Tunnis Dijkstra, geboren op maandag 5 juli 1790 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 19.
2 Linze Theunis Dijkstra, geboren op zondag 2 juni 1793 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 20.
3 Ate Theunis Dijkstra, geboren op woensdag 19 augustus 1795 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op dinsdag 13 september 1785. Ate is overleden op zaterdag 27 mei 1815 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 28 mei 1815.
4 Aalze Theunis Dijkstra, geboren op dinsdag 31 juli 1798 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 21.
5 Aaltje Teunis Linzes, geboren op donderdag 22 december 1803 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 22.
Kinderen van Baukjen en Jan:
6 Aukje Jans Iedema, geboren op woensdag 10 april 1805 in Noorderdrachten ( Smallingerland ). Volgt 23.
7 Hiltje Jans Idema, geboren op woensdag 12 augustus 1807 in Noorderdrachten ( Smallingerland ). Volgt 24.
9 Hendrik Gerbens de Vries is geboren op woensdag 21 juni 1797 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gerben Hendriks de Vries en Oetske Ates Adema (zie 6). Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1797. Hendrik is overleden op vrijdag 29 januari 1875 in Oudega ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1875.
Beroep:
schipper
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1818 in Smallingerland met Teetske Klazes Smeerke, 20 jaar oud. Teetske is geboren op vrijdag 13 oktober 1797 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Klaas Linzes Smeerke en Ietje Atzes Gaaikema. Zij is gedoopt op dinsdag 12 december 1797. Teetske is overleden op vrijdag 30 maart 1860 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1860.
Kinderen van Hendrik en Teetske:
1 Gerben de Vries, geboren op donderdag 24 september 1818 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1818. Gerben is overleden op dinsdag 29 september 1818 in Oudega ( Smallingerland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1818.
2 Gerben Hendriks de Vries, geboren op woensdag 17 november 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1819. Gerben is overleden op donderdag 25 september 1890 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1890.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 25 januari 1852 in Utingeradeel gehuwd met Trijntje Fokkes de Jong
Beroep:
schippersknecht
3 Iettje de Vries, geboren op dinsdag 11 juni 1822 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1822. Iettje is overleden op vrijdag 16 juli 1847 in Oudega ( Smallingerland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1847. Iettje bleef ongehuwd.
4 Klaas Hendriks de Vries, geboren op donderdag 25 november 1824 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1824. Klaas is overleden op zondag 1 mei 1898 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1898.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 6 september 1855 in Leeuwarden gehuwd met Taetske Everts van der Wal
Beroep:
schippersknecht
5 Johannes Hendriks de Vries, geboren op zondag 1 april 1827 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1827. Johannes is overleden op donderdag 29 augustus 1912 in Oudega ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1912.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 24 april 1857 in Smallingerland gehuwd met Janke Gaitzens Schurer
Beroep:
schipper
6 Ate Hendriks de Vries, geboren op zaterdag 27 september 1828 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1828. Ate is overleden op maandag 15 april 1861 in Nijega ( Smallingerland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1861. Ate bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
7 Oetske de Vries, geboren op zondag 9 september 1832 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1832. Oetske is overleden op zondag 19 mei 1912 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1912.
Notitie bij Oetske: Oetske is (1) op 23 augustus 1857 in Leeuwarden gehuwd met Bauke de Haan en (2) op 12 februari 1871 met Jan van der Mei
8 Aaltje de Vries, geboren op maandag 28 maart 1836 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1836. Aaltje is overleden op maandag 1 januari 1900 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 13 juli 1862 in Leeuwarden gehuwd met Thijs Dijkstra
9 Lenze de Vries, geboren op zondag 4 juli 1841 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1841. Lenze is overleden op woensdag 9 maart 1904 in Hoorn, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1904.
Notitie bij Lenze: Lenze is op 28 mei 1880 in Hoorn gehuwd met Geertruida van Merkestein
Beroep:
schippersknecht
10 Ate Gerbens de Vries is geboren op woensdag 16 mei 1804 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gerben Hendriks de Vries en Oetske Ates Adema (zie 6). Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1804. Ate is overleden op zaterdag 23 mei 1829 in Oudega ( Smallingerland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1829.
Beroep:
Bakker
Ate trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 september 1825 in Smallingerland met Gepke Klazes Smeerke, 25 jaar oud. Gepke is geboren op vrijdag 1 augustus 1800 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Klaas Linzes Smeerke en Ietje Atzes Gaaikema. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1800. Gepke is overleden op maandag 3 oktober 1870 in Oudega ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1870.
Beroep:
naaister
Kinderen van Ate en Gepke:
1 Gerben Ates de Vries, geboren op zaterdag 12 november 1825 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1825. Gerben is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 57 jaar oud.
Notitie bij Gerben: Gerben is (1) op 17 mei 1851 in Smallingerland gehuwd met Maaike Hattums Hoekstra en (2) op 23 oktober 1975 met Trijntje Mud
Gerben is op 16 maart 1883 vertrokken naar Noord Amerika
2 Oedske Ates de Vries, geboren op zaterdag 28 februari 1829 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 maart 1829. Oedske is overleden op donderdag 18 augustus 1864 in Oudega ( Smallingerland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1864. Oedske bleef ongehuwd.
11 Ate Gjalts Adema is geboren op woensdag 28 april 1790 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Jinke Teyes Brandsma. Hij is gedoopt op zondag 20 juni 1790. Ate is overleden op maandag 28 september 1863 in Ureterp ( Opsterland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1863. Ate trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 10 mei 1821 in Opsterland met Grietje Oeges Huizinga, 22 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 4 juni 1798 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Oege Kornelis Huizinga en Jitske Jans. Zij is gedoopt op zondag 1 juli 1798. Grietje is overleden op dinsdag 23 februari 1869 in Ureterp ( Opsterland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1869.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ate en Grietje:
1 Gialt Adema, geboren op donderdag 6 december 1821 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 25.
2 Oege Adema, geboren op maandag 15 december 1823 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 26.
3 Jenke Ates (Janke) Adema, geboren op zondag 25 december 1825 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 27.
4 Jitske Ates Adema, geboren op vrijdag 23 november 1827 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 28.
5 Jan Adema, geboren op zaterdag 11 augustus 1832 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1832. Jan is overleden op woensdag 24 oktober 1832 in Ureterp ( Opsterland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1832.
6 Wytske Ates (Wietske) Adema, geboren op vrijdag 15 november 1833 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 29.
12 Teye Gjalts Adema is geboren op zaterdag 2 februari 1793 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Jinke Teyes Brandsma. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1793. Teye is overleden op zaterdag 19 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1865. Teye trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1819 in Smallingerland met Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries, 24 jaar oud. Lijsbert is geboren in juli 1794 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Klaas Jarigs de Vries en Martje Pieters. Zij is gedoopt op donderdag 10 juli 1794. Lijsbert is overleden op vrijdag 4 december 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1868.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Teye en Lijsbert:
1 Jinke Teyes Adema, geboren op dinsdag 18 januari 1820 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1820. Jinke is overleden op zondag 23 april 1820 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 23 april 1820.
2 Jinke Teyes (Janke) Adema, geboren op maandag 7 mei 1821 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 30.
3 Martsen Teyes (Martje) Adema, geboren op woensdag 1 oktober 1823 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 31.
4 Gjalt Adema, geboren op dinsdag 18 april 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 32.
5 Klaaske Teyes Adema, geboren op woensdag 11 december 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 33.
13 Wietze Gjalts Adema is geboren op dinsdag 10 juni 1794 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Jinke Teyes Brandsma. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794. Wietze is overleden op zaterdag 1 juli 1865 in Oudega ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1865.
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
19-01-1825     geboorteaangifte Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37]    [vader]
Wietze:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 9 december 1815 in Tietjerksteradeel met Fopkjen Willems Sipkens, 24 jaar oud. Fopkjen is geboren in juli 1791 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Willem Libbes Sipkens en Janke Petrus Bouma. Fopkjen is overleden op vrijdag 26 december 1845 in Oudega ( Smallingerland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1845.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1859 in Smallingerland met Stijntje Jochems van der Woude, 60 jaar oud. Stijntje is geboren op zondag 18 november 1798 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jochem Roels van der Woude en Antje Johannes van der Werf. Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1799. Stijntje is overleden op maandag 28 februari 1881 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1881. Stijntje is weduwe van Roorde Melles Roorda (1775-1846), met wie zij trouwde op zaterdag 11 november 1826 in Tietjerksteradeel.
Kinderen van Wietze en Fopkjen:
1 Jenke Wietzes Adema, geboren op zaterdag 23 maart 1816 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 34.
2 Willem Wietzes Adema, geboren op donderdag 1 oktober 1818 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 35.
3 Gjalt Wietzes Adema, geboren op zondag 19 november 1820 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 36.
4 Jantje Adema, geboren op zaterdag 30 november 1822 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 december 1822. Jantje is overleden op dinsdag 13 december 1836 in Oudega ( Smallingerland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1836.
5 Libbe Wietzes Adema, geboren op dinsdag 18 januari 1825 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 37.
6 Jeltje Wietzes Adema, geboren op donderdag 1 februari 1827 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 38.
7 Lammert Wietzes Adema, geboren op donderdag 1 oktober 1829 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 39.
8 Ate Wietzes Adema, geboren op zondag 7 juli 1833 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 40.
14 Aalzen Gjalts Adema is geboren op donderdag 12 mei 1796 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Jinke Teyes Brandsma. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1796. Aalzen is overleden op donderdag 3 maart 1836 in Boornbergum ( Smallingerland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1836.
Beroep:
boerenknecht en veerschipper
Aalzen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 12 februari 1817 in Smallingerland met Tjaltje Hendriks de Haan, 20 jaar oud. Tjaltje is geboren in juli 1796 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Foppes de Haan en Wietske Eits. Zij is gedoopt op zaterdag 16 juli 1796. Tjaltje is overleden op zaterdag 15 maart 1823 in Leeuwarden, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1823.
Beroep:
dienstmaagd
(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 7 april 1824 in Smallingerland met Bontje Wiebes Aans, 28 jaar oud. Bontje is geboren op vrijdag 26 juni 1795 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Wybe Jans Aans en Grietje Wytses. Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1795. Bontje is overleden op maandag 17 mei 1852 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1852.
Kinderen van Aalzen en Tjaltje:
1 Gjalt Aalses Adema, geboren op maandag 1 september 1817 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 41.
2 Hendrik Adema, geboren op donderdag 30 september 1819 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1819.
Kinderen van Aalzen en Bontje:
3 Wiebe Aalzes Adema, geboren op donderdag 2 september 1824 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 42.
4 Ate Aalzes Adema, geboren op zondag 26 maart 1826 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 43.
5 Grietje Aalzens Adema, geboren op zaterdag 19 november 1831 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1831. Grietje is overleden op maandag 6 februari 1832 in Boornbergum ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1832.
6 Wietze Adema, geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 44.
7 Aalzen Adema, geboren op zondag 3 juli 1836 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 45.
15 Aaltje Gjalts Adema is geboren op vrijdag 21 december 1798 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Jinke Teyes Brandsma. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1799. Aaltje is overleden op zondag 1 februari 1857 in Oudega ( Smallingerland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1857.
Beroep:
dienstmaagd
Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 18 juli 1818 in Smallingerland met Willem Sjoerds Kloosterman, 37 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 6 september 1780 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Sjoerd Willems Kloosterman en Janke Jans. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1780. Willem is overleden op zaterdag 26 april 1856 in Oudega ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1856.
Beroep:
huisman
Kinderen van Aaltje en Willem:
1 Sjoerd Willems Kloosterman, geboren op woensdag 11 november 1818 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 46.
2 Jinke Willems Kloosterman, geboren op zaterdag 20 mei 1820 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 47.
3 Gjalt Willems Kloosterman, geboren op donderdag 8 mei 1823 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 48.
4 Jan Willems Kloosterman, geboren op zondag 7 januari 1827 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 49.
5 Janke Willems Kloosterman, geboren op maandag 17 februari 1840 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1840. Janke is overleden op donderdag 15 mei 1856 in Oudega ( Smallingerland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1856.
16 Jeltje Gjalts Adema is geboren op woensdag 17 december 1806 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Uilkjen Annes Herder. Jeltje is overleden op zondag 23 juli 1882 in Oudega ( Smallingerland ), 75 jaar oud.
Beroep:
dienstmaagd
Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1829 in Smallingerland met Minze Jans Wijma, 29 jaar oud. Minze is geboren op maandag 9 september 1799 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Hillebrands Wijma en Antje Wiebrens de Jong. Minze is overleden op dinsdag 26 juli 1859 in Oudega ( Smallingerland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1859.
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
26-08-1844     geboorteaangifte Gjalt Wijma (1844-1935) [zie 54]    [vader]
Kinderen van Jeltje en Minze:
1 Wieberen Minzes Wijma, geboren op zondag 3 januari 1830 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1830. Wieberen is overleden op woensdag 11 februari 1835 in Oudega ( Smallingerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1835.
2 Uilkjen Wijma, geboren op zaterdag 8 oktober 1831 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 50.
3 Antje Minzes Wijma, geboren op donderdag 10 september 1835 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 51.
4 Tjitske Wijma, geboren op zondag 19 augustus 1838 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 52.
5 Wieberen Wijma, geboren op maandag 7 december 1840 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 53.
6 Aaltje Minzes Wijma, geboren op dinsdag 1 augustus 1843 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1843. Aaltje is overleden op donderdag 3 augustus 1843 in Oudega ( Smallingerland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1843.
7 Gjalt Wijma, geboren op maandag 26 augustus 1844 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 54.
17 Jinke Gjalts Adema is geboren op woensdag 21 maart 1810 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Uilkjen Annes Herder. Jinke is overleden op donderdag 14 september 1843 in Oudega ( Smallingerland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1843. Jinke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1835 in Smallingerland met Aalze Folkerts de Jong, 34 jaar oud. Aalze is geboren op maandag 26 januari 1801 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Folkert Gjalts de Jong en Aaltje Berends Hofman. Aalze is overleden op dinsdag 17 september 1861 in Oudega ( Smallingerland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1861.
Kinderen van Jinke en Aalze:
1 Folkerts Aalzens de Jong, geboren op vrijdag 29 januari 1836 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1836. Folkerts is overleden op zaterdag 6 maart 1847 in Oudega ( Smallingerland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1847.
2 Gjalt de Jong, geboren op woensdag 6 maart 1839 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 55.
3 Aaltje Aalzens de Jong, geboren op vrijdag 1 april 1842 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1842. Aaltje is overleden op maandag 13 mei 1844 in Oudega ( Smallingerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1844.
18 Alle Gjalts Adema is geboren op woensdag 28 oktober 1812 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Ates Adema (zie 7) en Uilkjen Annes Herder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1812. Alle is overleden op dinsdag 28 november 1854 in Oudega ( Smallingerland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1854.
Beroep:
boerenknecht
Alle trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 22 mei 1844 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Antje Walings de Valk, 21 jaar oud. Antje is geboren op maandag 15 juli 1822 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Waling Johannes de Valk en Mettje Jochums Wudma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1822. Antje is overleden op maandag 7 april 1879 in Oudega ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1879.
Kinderen van Alle en Antje:
1 Metje Adema, geboren op dinsdag 15 april 1845 in Berlikum ( Waadhoeke ). Volgt 56.
2 Uilkjen Adema, geboren op woensdag 22 september 1847 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 57.
3 Gjalt Adema, geboren op woensdag 13 februari 1850 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1850. Gjalt is overleden op vrijdag 14 mei 1858 in Oudega ( Smallingerland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1858.
4 Hiltje Adema, geboren op dinsdag 30 september 1851 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 58.
19 Antje Tunnis Dijkstra is geboren op maandag 5 juli 1790 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Theunis Linzes Dijkstra en Baukjen Ates Adema (zie 8). Zij is gedoopt op donderdag 8 juli 1790. Antje is overleden op donderdag 2 juni 1864 in Doezum ( Westerkwartier ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1864.
Beroep:
dienstmaagd
Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 december 1815 in Drachten ( Smallingerland ) met Wiebe Rottes Ewema, 21 of 22 jaar oud. Wiebe is geboren in december 1793 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Rutger Wiebes (Rotte) Eeuwema en Hiltje Klazes. Hij is gedoopt op donderdag 5 december 1793. Wiebe is overleden op woensdag 21 oktober 1868 in Doezum ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1868.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Antje en Wiebe:
1 Tonnis Ewema, geboren op donderdag 23 april 1818 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Volgt 59.
2 Jan Wijbes Euwema, geboren op zondag 14 november 1819 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1819. Jan is overleden op maandag 25 januari 1830 in Grootegast ( Westerkwartier ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1830.
3 Klaas Eeuwema, geboren op woensdag 21 november 1821 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1821. Klaas is overleden op woensdag 13 april 1892 in Grootegast ( Westerkwartier ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1892.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 3 april 1854 in Grotegast gehuwd met Gepke Jans Snip
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
17-06-1884     geboorteaangifte Fokje Postmus (1884-1949)
20 Linze Theunis Dijkstra is geboren op zondag 2 juni 1793 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Theunis Linzes Dijkstra en Baukjen Ates Adema (zie 8). Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1793. Linze is overleden op donderdag 15 april 1869 in Opeinde ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1869.
Beroep:
Bakkersknecht
Linze trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1820 in Smallingerland met Antje Harmens Veenstra, 27 jaar oud. Antje is geboren in maart 1792 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Harmen Wolters en Jannesjen (Jansje) Jannes. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1792. Antje is overleden op woensdag 3 juli 1844 in Rottevalle ( Smallingerland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1844.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Linze en Antje:
1 Baukjen Linzes Dijkstra, geboren op vrijdag 21 april 1820 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1820. Baukjen is overleden op zondag 17 januari 1886 in Rottevalle ( Smallingerland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1886.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is (1) op 31 mei 1844 in Smallingerland gehuwd met Willem Rinzes Groenewoud en (2) op 15 mei 1875 met Jan Lap
Beroep:
dienstmeid
2 Harmen Linzes Dijkstra, geboren op zondag 21 april 1822 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1822. Harmen is overleden op vrijdag 7 januari 1831 in Rottevalle ( Smallingerland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1831.
3 Teunis Linzes Dijkstra, geboren op dinsdag 11 januari 1825 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1825. Teunis is overleden op donderdag 5 augustus 1830 in Rottevalle ( Smallingerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1830.
4 Ate Linzes Dijkstra, geboren op zondag 10 september 1826 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1826. Ate is overleden op zaterdag 25 maart 1848 in Rottevalle ( Smallingerland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1848. Ate bleef ongehuwd.
5 Janke Linzes Dijkstra, geboren op vrijdag 20 februari 1829 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1829. Janke is overleden op donderdag 6 maart 1845 in Rottevalle ( Smallingerland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1845.
6 Teunis Linzes Dijkstra, geboren op zaterdag 10 november 1832 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 november 1832. Teunis is overleden op woensdag 12 januari 1848 in Rottevalle ( Smallingerland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1848.
7 Harmke Linzes Dijkstra, geboren op dinsdag 8 december 1835 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1835. Harmke is overleden op maandag 10 december 1838 in Rottevalle ( Smallingerland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1838.
21 Aalze Theunis Dijkstra is geboren op dinsdag 31 juli 1798 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Theunis Linzes Dijkstra en Baukjen Ates Adema (zie 8). Hij is gedoopt op zondag 19 augustus 1798. Aalze is overleden op zaterdag 8 juli 1876 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1876.
Beroep:
boerenknecht
Aalze trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 25 november 1831 in Smallingerland met Dieuke Wolters (Dieke) Postma, 23 jaar oud. Dieke is geboren op vrijdag 12 augustus 1808 in Duurswoude ( Opsterland ), dochter van Wolter Wolters Postma en Trijntje Tjipkes. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1808. Dieke is overleden op woensdag 25 augustus 1897 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1897.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Aalze en Dieke:
1 Theunis Dijkstra, geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 januari 1833. Theunis is overleden op zondag 10 december 1893 in Drachten ( Smallingerland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1893.
Notitie bij Theunis: Theunis is op 14 mei 1859 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hiltje Fokkes Boomsma
Theunis bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
2 Trijntje Dijkstra, geboren op donderdag 5 november 1835 in Drachten ( Smallingerland ). Trijntje is overleden op vrijdag 4 maart 1892 in Drachten ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1892.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 15 mei 1858 in Smallingerland gehuwd met Hendrik Haayes Pijl
Beroep:
boerenbedrijf
3 Wouter Dijkstra, geboren op maandag 30 juli 1838 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 60.
4 Baukjen Dijkstra, geboren op zaterdag 25 september 1841 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1841. Baukjen is overleden op dinsdag 11 maart 1930 in Emmen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1930.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel gehuwd met Olgert Jans Klompstra
Beroep:
dienstmeid
5 Grietje Dijkstra, geboren op maandag 19 augustus 1844 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1844. Grietje is overleden op donderdag 21 april 1904 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1904.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 30 december 1869 in Smallingerland gehuwd met Hendrik Boonstra
Beroep:
dienstmeid
6 Linze Dijkstra, geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1847. Linze is overleden op zondag 2 april 1922 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1922.
Notitie bij Linze: Linze is op 16 augustus 1873 in Smallingerland gehuwd met Hilje Brugma
7 Ate Dijkstra, geboren op donderdag 19 september 1850 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1850. Ate is overleden op maandag 25 april 1881 in Drachten ( Smallingerland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1881.
Notitie bij Ate: Ate is op 11 november 1876 in Smallingerland gehuwd met Feikje Rinsema
22 Aaltje Teunis Linzes is geboren op donderdag 22 december 1803 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Theunis Linzes Dijkstra en Baukjen Ates Adema (zie 8). Zij is gedoopt op vrijdag 30 december 1803. Aaltje is overleden op zondag 3 maart 1895 in Drachten ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1895.
Beroep:
dienstmaagd
Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1829 in Smallingerland met Ate Durks Visscher, 30 jaar oud. Ate is geboren op vrijdag 1 maart 1799 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), zoon van Durk Jans Visscher en Hiltje Harmens. Hij is gedoopt op zondag 31 maart 1799 in Drachten. Ate is overleden op donderdag 2 augustus 1883 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1883.
Beroep:
weversknecht
Kinderen van Aaltje en Ate:
1 Hiltje Ates Visscher, geboren op donderdag 24 februari 1831 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1831. Hiltje is overleden op donderdag 14 november 1895 in Drachten ( Smallingerland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1895. Hiltje bleef ongehuwd.
2 Baukjen Ates Visscher, geboren op zondag 28 oktober 1832 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1832. Baukjen is overleden op donderdag 22 januari 1914 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1914.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 6 mei 1853 in Smalligerland gehuwd met Greelt Hendriks van der Meulen
3 Durk Visscher, geboren op woensdag 5 april 1837 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1837.
4 Teuntje Visscher, geboren op zondag 31 januari 1841 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1841. Teuntje is overleden op woensdag 10 april 1867 in Drachten ( Smallingerland ), 26 jaar oud. Teuntje bleef ongehuwd.
23 Aukje Jans Iedema is geboren op woensdag 10 april 1805 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Ates Idema en Baukjen Ates Adema (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1805 in Drachten. Aukje is overleden op vrijdag 16 maart 1866, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1866. Aukje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1836 in Smallingerland met Popke Tjibbes de Boer, 32 jaar oud. Popke is geboren op zaterdag 20 augustus 1803 in Zuiderdrachten ( Smallinderland ), zoon van Tjibbe Gosses de Boer en Aafke Harmens van der Brug. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1803 in Drachten. Popke is overleden op dinsdag 25 september 1866 in Drachten ( Smallingerland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1866.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aukje en Popke:
1 Tjibbe Popkes de Boer, geboren op zaterdag 4 februari 1837 in Noorderdrachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1837. Tjibbe is overleden op maandag 25 oktober 1920 in Opeinde ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1920.
Notitie bij Tjibbe: Tjibbe is op 13 mei 1864 in Smallingerland gehuwd met Geertje Kornelis Kuperus
2 Baukjen de Boer, geboren op woensdag 29 mei 1839 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1839. Baukjen is overleden op woensdag 27 april 1892 in Drachten ( Smallingerland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 april 1892.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 18 mei 1867 in Smallingerland gehuwd met Wouter Pietersma
3 Jan Popkes de Boer, geboren op dinsdag 8 november 1842 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1842. Jan is overleden op zondag 25 december 1842 in Drachten ( Smallingerland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1842.
4 Jan Popkes de Boer, geboren op maandag 1 juli 1844 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1844. Jan is overleden op vrijdag 15 februari 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1907.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 juni 1872 in Dantumadeel gehuwd met Antje Tjipkes van der Werf
Beroep:
Wagenmaker
24 Hiltje Jans Idema is geboren op woensdag 12 augustus 1807 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Ates Idema en Baukjen Ates Adema (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 13 september 1807 in Drachten. Hiltje is overleden op maandag 17 oktober 1859 in Wartena ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1859. Hiltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1837 in Smallingerland met Hendrik Pieters Roorda, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 1 oktober 1802 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Pieter Sieberens Roorda en Trijntje Tjeerds. Hendrik is overleden op zondag 28 januari 1877 in Drachten ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1877.
Beroep:
scheepstimmerknecht
Kinderen van Hiltje en Hendrik:
1 Jan Hendriks Roorda, geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1838. Jan is overleden op dinsdag 10 februari 1885 in Enkhuizen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1885.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 mei 1861 in Idaarderadeel gehuwd met Japke Brugts Epema
Beroep:
scheepstimmerknecht
2 Trijntje Roorda, geboren op vrijdag 24 september 1841 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1841. Trijntje is overleden op zaterdag 10 augustus 1844 in Groningen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1844.
3 Klaassien Roorda, geboren op zondag 17 april 1842 in Drachten ( Smallingerland ).
4 Pieter Rooda, geboren op vrijdag 7 juni 1850 in Leek ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1850. Pieter is overleden op woensdag 2 maart 1864 in Harlingen, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1864.
25 Gialt Adema is geboren op donderdag 6 december 1821 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Ate Gjalts Adema (zie 11) en Grietje Oeges Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1821. Gialt is overleden op maandag 20 oktober 1902 in Nuis ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1902. Bij de overlijdensaangifte van Gialt waren de volgende getuigen aanwezig: Harm Takens (1848-1913) en Jurjen van der Wal (geb. ±1861).
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
20-08-1851     geboorteaangifte Hendrik Adema (1851-1851) [zie 25,3]    [vader]
23-10-1852     geboorteaangifte Ate Adema (1852-1938) [zie 62]    [vader]
16-02-1863     geboorteaangifte Jenke Adema (1863-1876) [zie 25,8]    [vader]
Gialt trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1849 in Marum ( Westerkwartier ) met Jantje Hazenberg, 24 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 8 januari 1825 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Hendriks Hazenberg en Sapke Sjoerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1825. Bij de geboorteaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Bos (geb. ±1753), Hendrik Alberts Corsaan (±1764-1845) en Kornelis Hendriks Hazenberg (1779-1851) [vader]. Jantje is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in Nuis ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1907. Bij de overlijdensaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Zorge (1833-1909) en Harm Takens (1848-1913).
Kinderen van Gialt en Jantje:
1 Sapke Adema, geboren op dinsdag 9 oktober 1849 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 61.
2 Grietje Adema, geboren op maandag 2 september 1850 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1850. Grietje is overleden op maandag 7 oktober 1850 in Nuis ( Westerkwartier ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1850. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Abels Mulder (±1803-1874) en Hendrik Jannes Mulder (1809-1858).
3 Hendrik Adema, geboren op maandag 18 augustus 1851 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1851. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Abels Mulder (±1803-1874), Hendrik Jannes Mulder (1809-1858) en Gialt Adema (1821-1902) [zie 25] [vader]. Hendrik is overleden op zondag 21 september 1851 in Nuis ( Westerkwartier ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1851. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jans Hijmersma (±1793-1860) en Hendrik Jannes Mulder (1809-1858).
4 Ate Adema, geboren op woensdag 20 oktober 1852 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 62.
5 Kornelis Adema, geboren op donderdag 1 maart 1855 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1855. Kornelis is overleden op zondag 2 september 1855 in Nuis ( Westerkwartier ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1855.
6 Grietje Adema, geboren op dinsdag 15 april 1856 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1856. Grietje is overleden op vrijdag 30 maart 1945 in Nuis ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1945. Grietje bleef ongehuwd.
7 Cornelia Adema, geboren op dinsdag 19 juni 1860 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 63.
8 Jenke Adema, geboren op zondag 15 februari 1863 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1863. Bij de geboorteaangifte van Jenke waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Jannes Mulder (1809-1858), Gialt Adema (1821-1902) [zie 25] [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Jenke is overleden op woensdag 15 maart 1876 in Nuis ( Westerkwartier ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 maart 1876. Bij de overlijdensaangifte van Jenke waren de volgende getuigen aanwezig: Ment Palsma (1816-1892) en Anne Takens (1818-1909).
9 Alberdina Adema, geboren op maandag 18 juli 1864 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1864. Alberdina is overleden op vrijdag 28 augustus 1868 in Nuis ( Westerkwartier ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1868.
26 Oege Adema is geboren op maandag 15 december 1823 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Ate Gjalts Adema (zie 11) en Grietje Oeges Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1823. Oege is overleden op maandag 7 januari 1889 om 15:00 in Nuis ( Westerkwartier ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1889. Bij de overlijdensaangifte van Oege waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Palsma (1822-1901) en Jan Hijmersma (1854-1940).
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
11-10-1858     geboorteaangifte Kornelis Adema (1858-1859) [zie 26,2]    [vader]
11-04-1860     geboorteaangifte Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64]    [vader]
22-12-1862     geboorteaangifte Ate Adema (1862-1937) [zie 65]    [vader]
15-11-1865     geboorteaangifte Bouke Adema (1865-1953) [zie 66]    [vader]
08-12-1869     geboorteaangifte Gjalt Adema (1869-1910) [zie 67]    [vader]
11-01-1873     geboorteaangifte Antje Adema (1873-1947) [zie 68]    [vader]
27-03-1876     geboorteaangifte Grietje Adema (1876-1904) [zie 26,8]    [vader]
Oege trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1856 in Marum ( Westerkwartier ) met Tettje Haak, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Oege en Tettje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Eisses Palsma (1779-1870), Klaas Abels Mulder (±1803-1874), Eeuwe Zijlstra (1811-1866) en Hendrik Jans Bakker (1822-1899).
Notitie bij het huwelijk van Oege en Tettje: In de akte is vermeld dat de bruid en haar ouders verklaren niet te kunnen schrijven noch de naam te tekenen
Tettje is geboren op dinsdag 28 mei 1833 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Frederiks Haak en Emke Lijkels (Imke) Nieuwholt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1833. Bij de geboorteaangifte van Tettje waren de volgende getuigen aanwezig: Sijtze Wijbes Ritsma (±1788-1861), Ebel Lijkels Nieuwholt (1796-1858) en Kornelis Frederiks Haak (±1799-1881) [vader]. Tettje is overleden op zondag 9 oktober 1892 om 04:00 in Nuis ( Westerkwartier ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 9 oktober 1892. Bij de overlijdensaangifte van Tettje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannes de Boer (1857-1935) en Tjeert de Boer (1867-1934).
Kinderen van Oege en Tettje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 17 mei 1857 in Nuis ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1857.
2 Kornelis Adema, geboren op zondag 10 oktober 1858 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1858. Bij de geboorteaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Jans Hazenberg (1803-1876), Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Kornelis is overleden op vrijdag 3 juni 1859 om 07:00 in Nuis ( Westerkwartier ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1859. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Jans Hazenberg (1803-1876) en Ties Derks Hazenberg (1829-1868).
3 Kornelis Adema, geboren op zondag 8 april 1860 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 64.
4 Ate Adema, geboren op zaterdag 20 december 1862 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 65.
5 Bouke Adema, geboren op maandag 13 november 1865 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 66.
6 Gjalt Adema, geboren op maandag 6 december 1869 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 67.
7 Antje Adema, geboren op vrijdag 10 januari 1873 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 68.
8 Grietje Adema, geboren op zondag 26 maart 1876 om 12:00 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1876. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader], Paulus Scheltema (1833-1881) en Roelf Rosema (1849-1935). Grietje is overleden op zondag 4 december 1904 in ’s-Gravenhage, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1904. Grietje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
27 Jenke Ates (Janke) Adema is geboren op zondag 25 december 1825 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 11) en Grietje Oeges Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1825. Janke is overleden op maandag 14 september 1863 in Olterterp ( Opsterland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1863.
Beroep:
naaister
Janke trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 22 juni 1849 in Opsterland met Hielke Jans Wiegersma, 27 jaar oud. Hielke is geboren op zaterdag 12 januari 1822 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Wiegers Wiegersma en Antje Hielkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1822. Hielke is overleden op donderdag 4 juli 1912 in Olterterp ( Opsterland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1912.
Kinderen van Janke en Hielke:
1 Jan Wiegersma, geboren op woensdag 13 maart 1850 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 69.
2 Grietje Hylkes Wiegersma, geboren op vrijdag 25 april 1851 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 70.
3 Antje Wiegersma, geboren op zaterdag 21 januari 1854 in Olterterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1854. Antje is overleden op donderdag 22 september 1921 in Baarn, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1921. Antje bleef ongehuwd.
4 Ate Wiegersma, geboren op dinsdag 21 april 1857 in Olterterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1857. Ate is overleden op woensdag 5 augustus 1857 in Olterterp ( Opsterland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1857.
5 Jitske Wiegersma, geboren op dinsdag 1 juni 1858 in Olterterp ( Opsterland ). Jitske is overleden op donderdag 16 juli 1885 in Olterterp ( Opsterland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juli 1885. Jitske bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
6 Attje Wiegersma, geboren op vrijdag 19 oktober 1860 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 71.
7 Wietske Wiegersma, geboren op dinsdag 18 maart 1862 in Olterterp ( Opsterland ).
28 Jitske Ates Adema is geboren op vrijdag 23 november 1827 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 11) en Grietje Oeges Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1827. Jitske is overleden op maandag 7 maart 1910 in Ureterp ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1910.
Beroep:
boerenbedrijf
Jitske trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1857 in Smallingerland met Keimpe Martens Piepstra, 30 jaar oud. Keimpe is geboren op donderdag 19 april 1827 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Marten Keimpes Pijpstra en Antje Geerts Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1827. Keimpe is overleden op donderdag 3 januari 1907 in Ureterp ( Opsterland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1907.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Jitske en Keimpe:
1 Antje Pijpstra, geboren op dinsdag 23 februari 1858 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 72.
2 Grietje Pijpstra, geboren op zondag 1 juli 1860 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1860.
3 Aukjen Piepstra, geboren op zondag 12 januari 1862 in Beets ( Opsterland ). Volgt 73.
4 NN NN Piepstra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 30 maart 1865 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1865.
5 Jenke Piepstra, geboren op donderdag 4 juli 1867 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 74.
29 Wytske Ates (Wietske) Adema is geboren op vrijdag 15 november 1833 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Ate Gjalts Adema (zie 11) en Grietje Oeges Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1833. Wietske is overleden op woensdag 23 november 1904 in Wirdum ( Eemsdelta ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1904.
Beroep:
dienstmeid
Wietske trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1862 in Leeuwarderadeel met Gerben Johannes Brinksma, 36 jaar oud. Gerben is geboren op dinsdag 14 maart 1826 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Johannes Gerbens Brinksma en Zwaantje Pieters Renema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 maart 1826. Gerben is overleden op zondag 13 augustus 1876 in Wirdum ( Eemsdelta ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1876.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Wietske en Gerben:
1 Johannes Brinksma, geboren op dinsdag 24 februari 1863 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1863. Johannes is overleden op zondag 5 september 1886 in Wirdum ( Eemsdelta ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1886. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
timmerman
2 Ate Brinksma, geboren op zaterdag 23 april 1864 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 75.
3 Zwaantje Brinksma, geboren op woensdag 26 april 1865 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 76.
4 Grietje Brinksma, geboren op woensdag 15 augustus 1866 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 77.
5 Akke Gerbens Brinksma, geboren op dinsdag 5 januari 1869 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1869. Akke is overleden op dinsdag 6 juli 1875 in Wirdum ( Eemsdelta ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1875.
6 Oege Brinksma, geboren op zondag 11 juni 1871 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1871. Oege is overleden op dinsdag 25 augustus 1885 in Wirdum ( Eemsdelta ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1885.
7 Jinke Brinksma, geboren op donderdag 14 augustus 1873 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 78.
8 Eise Gerbens Brinksma, geboren op maandag 3 januari 1876 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1876. Eise is overleden op maandag 19 februari 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1894.
30 Jinke Teyes (Janke) Adema is geboren op maandag 7 mei 1821 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema (zie 12) en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1821. Janke is overleden op dinsdag 28 september 1897 in Nijega ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1897.
Beroep:
dienstbode
Janke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 12 mei 1850 in Dantumadeel met Jan Aukes de Jong, 29 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 25 november 1820 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Auke Douwes de Jong en Antje Jans Wybinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1820. Jan is overleden op woensdag 19 september 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1900.
Beroep:
veldwachter
Kinderen van Janke en Jan:
1 Auke Jans de Jong, geboren op zaterdag 31 mei 1851 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 79.
2 Teye de Jong, geboren op zaterdag 21 juli 1855 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 80.
3 Douwe de Jong, geboren op maandag 19 oktober 1857 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 81.
4 Elisabeth de Jong, geboren op zondag 17 augustus 1862 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 82.
31 Martsen Teyes (Martje) Adema is geboren op woensdag 1 oktober 1823 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema (zie 12) en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Martje is overleden op dinsdag 5 januari 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1892. Martje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1855 in Tietjerksteradeel met Frederik Oenes Hooghiemstra, 30 jaar oud. Frederik is geboren op maandag 7 maart 1825 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oene Willems Hooghiemstra en Anna Elisabeth Margaretha Foukma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1825.
Notitie bij de geboorte van Frederik: Aangever( Oene Willems Hooghiemstra ) erkent de vader te zijn; kind gewettigd bij huwelijk ouders d.d. 22 april 1854, gemeente Tietjerksteradeel; naam moeder daar vermeld als "Anna Elisabeth Margaretha Foukma"
Frederik is overleden op maandag 31 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1859.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1861 in Tietjerksteradeel met Lammert Everts, 50 jaar oud. Lammert is geboren op zondag 14 juli 1811 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Lammert Everts en Antje Sakes Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1811. Lammert is overleden op donderdag 31 augustus 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1882.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Martje en Frederik:
1 Willem Frederiks Hooghiemstra, geboren op woensdag 2 februari 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 83.
2 Teye Fredriks Hooghiemstra, geboren op vrijdag 21 november 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 84.
Kind van Martje en Lammert:
3 NN NN Everts, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1862.
32 Gjalt Adema is geboren op dinsdag 18 april 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema (zie 12) en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1826. Gjalt is overleden op donderdag 24 mei 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1888. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
strater
Gjalt trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Tietjerksteradeel met Antje Pieters Kuipers, 25 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1838. Antje is overleden op maandag 11 december 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1882. Zij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Gjalt en Antje:
1 Teye Gjalts Adema, geboren op maandag 23 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 85.
33 Klaaske Teyes Adema is geboren op woensdag 11 december 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema (zie 12) en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1833. Klaaske is overleden op zaterdag 7 december 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1878. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Harke Jelles van der Meulen, 32 jaar oud. Harke is geboren op woensdag 12 september 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Wybrens van der Meulen en Janke Harmens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1827. Harke is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1900.
Kinderen van Klaaske en Harke:
1 Elisabeth Harkes van der Meulen, geboren op donderdag 21 maart 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 86.
2 Jelle Harkes van der Meulen, geboren op zaterdag 28 november 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 87.
3 Janke Harkes van der Meulen, geboren op zondag 15 juli 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 88.
4 Teye Harkes van der Meulen, geboren op maandag 17 oktober 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1870. Teye is overleden op donderdag 4 mei 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1871.
5 Jinke Harkes van der Meulen, geboren op maandag 13 mei 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 89.
6 Wipkje Harkes van der Meulen, geboren op donderdag 23 maart 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 90.
34 Jenke Wietzes Adema is geboren op zaterdag 23 maart 1816 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1816. Jenke is overleden op zaterdag 13 november 1897 in Nijega ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1897. Jenke:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1845 in Smallingerland met Hedzer Wietzes Brandsma, 45 jaar oud. Hedzer is geboren op zaterdag 4 januari 1800 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wietze Teyes Brandsma en Grietje Lammerts. Hedzer is overleden op vrijdag 31 juli 1846 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1846. Hedzer is weduwnaar van Wytske Minzes Vries (1798-1842), met wie hij trouwde op zaterdag 3 mei 1823 in Tietjerksteradeel.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 april 1850 in Smallingerland met Pope Siebes Siebinga, 32 jaar oud. Pope is geboren op vrijdag 23 mei 1817 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Sybe Everts (Siebe) Siebinga en Gepke Jans. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1817. Pope is overleden op maandag 11 januari 1892 in Nijega ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1892.
Beroep:
veldwachter
Kind van Jenke en Hedzer:
1 Grietje Hedzers Brandsma, geboren op vrijdag 25 juli 1845 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 91.
Kinderen van Jenke en Pope:
2 Gepke Siebinga, geboren op maandag 6 januari 1851 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 92.
3 NN NN Siebinga, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 11 juli 1858 in Nijega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1858.
4 Fopkjen Siebinga, geboren op woensdag 15 augustus 1860 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 93.
35 Willem Wietzes Adema is geboren op donderdag 1 oktober 1818 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 oktober 1818. Willem is overleden op maandag 31 januari 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1887.
Beroep:
Koopman
Getuige bij:
16-08-1859     geboorteaangifte Baukje Libbes Adema (1859-1931) [zie 103]    [oom vaderszijde]
Willem trouwde, 30 jaar oud, op zondag 12 november 1848 in Tietjerksteradeel met Berber Jeens Kuipers, 26 jaar oud. Berber is geboren op donderdag 14 maart 1822 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jeen Lieppes Kuipers en Martje Alberts Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1822. Berber is overleden op donderdag 13 januari 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1887.
Beroep:
naaister
Kinderen van Willem en Berber:
1 Martje Willems Adema, geboren op vrijdag 25 mei 1855 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 94.
2 Fopkje Willems Adema, geboren op donderdag 28 januari 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 95.
3 Wytze Willems Adema, geboren op zondag 16 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 96.
36 Gjalt Wietzes Adema is geboren op zondag 19 november 1820 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1820. Gjalt is overleden op maandag 26 maart 1906 in Boornbergum ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1906. Gjalt trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 januari 1847 in Tietjerksteradeel met Romkje Rommerts Metzlar, 28 jaar oud. Romkje is geboren op vrijdag 25 december 1818 in Stroobos ( Achtkarspelen ), dochter van Rommert Kiers Metzlar en Anna Marcus Rodenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 27 december 1818. Romkje is overleden op donderdag 16 april 1891 in Oudega ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1891.
Kinderen van Gjalt en Romkje:
1 Anna Gjalts Adema, geboren op woensdag 26 juni 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 97.
2 Wytze Gjalts Adema, geboren op woensdag 7 april 1847 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 98.
3 Rommert Gjalts Adema, geboren op dinsdag 1 januari 1850 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 99.
4 Willem Gjalts Adema, geboren op zaterdag 8 mei 1852 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1852. Willem is overleden op dinsdag 24 november 1857 in Oudega ( Smallingerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1857.
5 Fopkje Adema, geboren op donderdag 25 december 1856 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 100.
6 Jinke Gjalts (Janke) Adema, geboren op donderdag 28 juli 1859 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 101.
7 Dina Gjalts Adema, geboren op zondag 23 februari 1862 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 102.
37 Libbe Wietzes Adema is geboren op dinsdag 18 januari 1825 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1825. Bij de geboorteaangifte van Libbe waren de volgende getuigen aanwezig: Jelle Tjeerds Steltman (1760-1842), HIdzer Sakes Veenstra (±1767-1847) en Wietze Gjalts Adema (1794-1865) [zie 13] [vader]. Libbe is overleden op woensdag 26 december 1877 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1877.
Beroep:
boerenknecht
Getuige bij:
16-08-1859     geboorteaangifte Baukje Libbes Adema (1859-1931) [zie 103]    [vader]
28-12-1863     geboorteaangifte Wytze Adema (1863-1872) [zie 37,2]    [vader]
16-03-1872     geboorteaangifte Dieuwke Adema (1872-1907) [zie 104]    [vader]
31-12-1875     geboorteaangifte William Adema (1875-1937) [zie 105]    [vader]
16-11-1877     geboorteaangifte Fopkje Adema (1877-1948) [zie 106]    [vader]
Libbe:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Elske Hendriks de Jager, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Libbe en Elske waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Manen (geb. ±1781), Sipke Sinning (geb. ±1785), Jacob Jacobs Kuipers (geb. ±1815) en Derk Taekema (1827-1872). Elske is geboren op maandag 4 december 1837 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Alberts de Jager en Baukje Koops van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1837. Bij de geboorteaangifte van Elske waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Anijsse Kooijman (geb. ±1784), Melle Folkerts Riemersma (1790-1847) en Hendrik Alberts de Jager (1809-1875) [vader]. Elske is overleden op woensdag 13 juli 1870 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1870. Bij de overlijdensaangifte van Elske waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Hoekstra (geb. ±1832) en Wijtze Hoekstra (geb. ±1840).
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 23 december 1871 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jacobi Oebeles de Boer, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Libbe en Jacobi waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Feenstra (1821-1894), Hendrik Johan Hoogeboom (1836-1920), Hendrik Ate Germeraad (1838-1909) en Lammert Veltens (geb. 1839). Jacobi is geboren op donderdag 16 maart 1843 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Oebele Tjeerds de Boer en Djieuwke Hendriks Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1843. Bij de geboorteaangifte van Jacobi waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrick Annes Veenstra (1783-1854), Folkert van der Schaaf (1809-1883) en Oebele Tjeerds de Boer (1815-1880) [vader]. Jacobi is overleden op zaterdag 19 februari 1927 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1927. Bij de overlijdensaangifte van Jacobi waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Dijk (1817-1897) en Folkert de Groot (1895-1977).
Kinderen van Libbe en Elske:
1 Baukje Libbes Adema, geboren op maandag 15 augustus 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 103.
2 Wytze Adema, geboren op zaterdag 26 december 1863 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1863. Bij de geboorteaangifte van Wytze waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Annes Bosma (1812-1898), Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37] [vader] en Hendrik Johan Hoogeboom (1836-1920). Wytze is overleden op donderdag 1 februari 1872 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1872.
Kinderen van Libbe en Jacobi:
3 Dieuwke Adema, geboren op donderdag 14 maart 1872 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 104.
4 Wytze Adema, geboren op maandag 10 november 1873 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1873. Wytze is overleden op vrijdag 4 juni 1875 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1875.
5 Wijtze (William) Adema, geboren op vrijdag 31 december 1875 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 105.
6 Fopkje Adema, geboren op vrijdag 16 november 1877 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 106.
38 Jeltje Wietzes Adema is geboren op donderdag 1 februari 1827 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1827. Jeltje is overleden op vrijdag 18 juli 1856 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1856.
Beroep:
dienstmeid
Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1852 in Tietjerksteradeel met Sybren Willems Iestra, 31 jaar oud. Sybren is geboren op zaterdag 19 augustus 1820 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Willem Jacobs Iestra en Gepke Wobbes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1820. Sybren is overleden op dinsdag 26 mei 1896 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1896.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Jeltje en Sybren:
1 Willem Sybrens Iestra, geboren op zondag 11 juli 1852 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1852. Willem is overleden op vrijdag 3 juli 1857 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1857.
2 Fopkje Sybrens Iestra, geboren op dinsdag 22 augustus 1854 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1854. Fopkje is overleden op woensdag 22 maart 1865 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1865.
3 Gepke Sybrens Iestra, geboren op vrijdag 4 juli 1856 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 107.
39 Lammert Wietzes Adema is geboren op donderdag 1 oktober 1829 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 oktober 1829. Lammert is overleden op dinsdag 11 november 1902 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1902.
Beroep:
stoker
Getuige bij:
11-12-1865     geboorteaangifte Sytse Adema (1865-1948) [zie 110]    [vader]
Lammert trouwde, 26 jaar oud, op zondag 18 mei 1856 in Sneek met Tettje van der Meulen, 20 jaar oud. Tettje is geboren op donderdag 18 juni 1835 in Sneek, dochter van Zytse van der Meulen en Gepkje (Gepke) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1835. Tettje is overleden op maandag 3 februari 1873 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1873.
Kinderen van Lammert en Tettje:
1 Wytze Adema, geboren op maandag 31 augustus 1857 in Sneek. Volgt 108.
2 Gepke Adema, geboren op woensdag 21 maart 1860 in Sneek. Volgt 109.
3 Fokje Adema, geboren op woensdag 22 januari 1862 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1862. Fokje is overleden op zaterdag 14 maart 1863 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1863.
4 Fokje Adema, geboren op zondag 5 april 1863 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1863. Fokje is overleden op donderdag 22 oktober 1885 in Sneek, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1885.
5 Johanna Adema, geboren op dinsdag 6 september 1864 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1864. Johanna is overleden op donderdag 23 februari 1865 in Sneek, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1865.
6 Sytse Adema, geboren op maandag 11 december 1865 in Sneek. Volgt 110.
7 Jinke Adema, geboren op vrijdag 10 januari 1868 in Sneek. Volgt 111.
8 Jeltje Adema, geboren op woensdag 28 september 1870 in Sneek. Volgt 112.
40 Ate Wietzes Adema is geboren op zondag 7 juli 1833 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wietze Gjalts Adema (zie 13) en Fopkjen Willems Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1833. Ate is overleden op zaterdag 13 maart 1886 in Olterterp ( Opsterland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1886.
Beroep:
boerenbedrijf
Ate trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1858 in Smallingerland met Doetje Jogchums de Jong, 22 jaar oud. Doetje is geboren op zondag 27 september 1835 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jogchum Pieters de Jong en Geeske Jans Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1835. Doetje is overleden op woensdag 15 september 1909 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1909.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ate en Doetje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 21 oktober 1859 in Oudega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1859.
2 Fopkje Adema, geboren op zondag 3 november 1861 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 113.
3 Jogchum Adema, geboren op donderdag 7 januari 1864 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 114.
4 Geeske Ates Adema, geboren op zaterdag 10 oktober 1868 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 115.
5 Wietze Adema, geboren op donderdag 27 februari 1873 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1873. Wietze is overleden op woensdag 6 augustus 1873 in Ureterp ( Opsterland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 augustus 1873.
6 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 16 mei 1877 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1877.
41 Gjalt Aalses Adema is geboren op maandag 1 september 1817 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Aalzen Gjalts Adema (zie 14) en Tjaltje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1817. Gjalt is overleden op dinsdag 30 april 1867 in Drachten ( Smallingerland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1867.
Beroep:
boerenknecht
Getuige bij:
08-11-1849     geboorteaangifte Tjitske Adema (1849-1927) [zie 117]    [vader]
Gjalt trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1846 in Smallingerland met Janke Liekeles de Haan, 25 jaar oud. Janke is geboren op maandag 26 februari 1821 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Foppes de Haan en Tjitske Halbes Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1821. Janke is overleden op donderdag 16 mei 1889 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1889.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Gjalt en Janke:
1 Aalse Adema, geboren op woensdag 9 juni 1847 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 116.
2 Tjitske Adema, geboren op donderdag 8 november 1849 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 117.
3 Liekele Adema, geboren op vrijdag 30 januari 1852 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 118.
4 Tjoltje Gjalts Adema, geboren op zondag 8 juli 1855 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1855. Tjoltje is overleden op woensdag 21 januari 1857 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1857.
5 Hendrik Adema, geboren op woensdag 16 december 1857 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 119.
6 Foppe Adema, geboren op vrijdag 17 mei 1861 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1861. Foppe is overleden op woensdag 15 november 1865 in Drachten ( Smallingerland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1865.
7 Tjaltje Adema, geboren op vrijdag 17 mei 1861 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 120.
8 Ate Adema, geboren op maandag 11 juli 1864 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1864. Ate is overleden op maandag 30 oktober 1865 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1865.
42 Wiebe Aalzes Adema is geboren op donderdag 2 september 1824 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Aalzen Gjalts Adema (zie 14) en Bontje Wiebes Aans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1824. Wiebe is overleden op woensdag 29 november 1899 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1899.
Beroep:
boerenbedrijf
Getuige bij:
geboorteaangifte Dirkje Pebesma (1895-1990) [zie 239]    [grootvader moederszijde]
Wiebe:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30 oktober 1852 in Smallingerland met Janke Ruurds Westra, 22 jaar oud. Janke is geboren op zaterdag 6 maart 1830 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ruurd Lolkes Westra en Magdalena Robertus Fortuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1830. Janke is overleden op vrijdag 31 maart 1865 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1865.
Beroep:
boerenbedrijf
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 18 april 1868 in Tietjerksteradeel met Tjitske Hendriks Nijkerk, 48 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 13 oktober 1819 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Wessels Nijkerk en Fintje Willems Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1819. Tjitske is overleden op donderdag 28 mei 1885 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1885. Tjitske is weduwe van Sjoerd Sjoerds Hiemstra (1815-1851), met wie zij trouwde op zondag 8 oktober 1843 in Dantumadeel. Tjitske is weduwe van Auke Harmens Brander (1817-1867), met wie zij trouwde op vrijdag 30 april 1852 in Smallingerland.
Kinderen van Wiebe en Janke:
1 Ruurd Wiebes Adema, geboren op donderdag 24 februari 1853 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 121.
2 Bontje Wybes Adema, geboren op woensdag 6 september 1854 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1854. Bontje is overleden op zondag 4 mei 1856 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1856.
3 Aalse Wybes Adema, geboren op vrijdag 18 september 1857 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 122.
4 Bontje Wybes Adema, geboren op vrijdag 11 november 1859 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 123.
5 Dirk Wybes Adema, geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1863.
43 Ate Aalzes Adema is geboren op zondag 26 maart 1826 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Aalzen Gjalts Adema (zie 14) en Bontje Wiebes Aans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1826. Ate is overleden op donderdag 5 november 1863 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1863.
Beroep:
boerenbedrijf
Ate trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1857 in Smallingerland met Trijntje Hanzes Mud, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 5 november 1826 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Hans Jans Mud en Martsen Hemkes van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1826.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Ate en Trijntje:
1 Martzen (Martzin) Adema, geboren op vrijdag 19 maart 1858 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 124.
2 Aalzen Adema, geboren op zaterdag 8 december 1860 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1860. Aalzen is overleden op zondag 4 februari 1872 in Oudega ( Smallingerland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1872.
3 Bonne Adema, geboren op maandag 22 juni 1863 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1863. Bonne is overleden op woensdag 10 februari 1864 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1864.
4 Hans Ates Adema, geboren op maandag 22 juni 1863 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1863. Hans is overleden op donderdag 30 juni 1864 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1864.
44 Wietze Adema is geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Aalzen Gjalts Adema (zie 14) en Bontje Wiebes Aans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1833. Wietze is overleden op zondag 25 juni 1899 in Drachten ( Smallingerland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1899.
Beroep:
mattenwever
Wietze trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 september 1865 in Smallingerland met Janke Edsges, 52 jaar oud. Janke is geboren op vrijdag 23 oktober 1812 om 08:00 in Niebert ( Westerkwartier ), dochter van Kunje Edsges. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1812. Bij de geboorteaangifte van Janke waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbrand Arjens van der Meer (geb. ±1771), Eisse Hindriks de Boer (geb. ±1774) en Marten Hotzes Pekelsma (±1775-1822).
Notitie bij de geboorte van Janke: In de akte is vermeld dat de vader van Janke ten tijde van haar geboorte als gedetineerde verbleef in het Tugthuis te Leeuwarden. De Vader is onbekend
Janke is overleden op zaterdag 25 augustus 1883 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1883.
45 Aalzen Adema is geboren op zondag 3 juli 1836 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Aalzen Gjalts Adema (zie 14) en Bontje Wiebes Aans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1836. Aalzen is overleden op dinsdag 12 juli 1904 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1904. Aalzen trouwde, 39 jaar oud, op dinsdag 9 mei 1876 in Opsterland met Fettje Harkes van der Meulen, 32 jaar oud. Fettje is geboren op vrijdag 9 juni 1843 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Harke van der Meulen en Antje Berends Kool. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1843. Fettje is overleden op woensdag 5 september 1917 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1917.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Aalzen en Fettje:
1 Aalzen Adema, geboren op woensdag 25 december 1878 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1878. Aalzen is overleden op woensdag 8 maart 1899 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1899. Aalzen bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
46 Sjoerd Willems Kloosterman is geboren op woensdag 11 november 1818 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Willem Sjoerds Kloosterman en Aaltje Gjalts Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1818. Sjoerd is overleden op vrijdag 1 april 1864 in Nijega ( Smallingerland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1864.
Beroep:
landbouwer
Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1850 in Smallingerland met Hiltje Siebes Siebinga, 40 jaar oud. Hiltje is geboren op zondag 3 december 1809 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 24 december 1809. Hiltje is overleden op vrijdag 23 mei 1862 in Nijega ( Smallingerland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1862.
Kind van Sjoerd en Hiltje:
1 NN NN Kloosterman, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 13 augustus 1855 in Nijega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1855.
47 Jinke Willems Kloosterman is geboren op zaterdag 20 mei 1820 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Willem Sjoerds Kloosterman en Aaltje Gjalts Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 mei 1820. Jinke is overleden op zondag 29 maart 1874 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1874.
Beroep:
boerenbedrijf
Jinke trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1857 in Smallingerland met Sjoerd Ruurds van den Berg, 26 jaar oud. Sjoerd is geboren op vrijdag 4 juni 1830 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Ruurd Jacobs van den Berg en Baukjen Eits de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1830. Sjoerd is overleden op zaterdag 2 augustus 1890 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1890.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Jinke en Sjoerd:
1 NN NN van den Berg, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 7 september 1859 in Oudega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1859.
2 Willem van den Berg, geboren op donderdag 21 augustus 1862 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1862. Willem is overleden op donderdag 14 maart 1946 in Arnhem, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1946.
Notitie bij Willem: Willem is (1) op 7 mei 1896 in Rheden gehuwd met Aleida Gosina Huetink en (2) met Francina Antonis Hoogesteeg en (3) met Everdina Hendrika Meijer
Beroep:
Koetsier
48 Gjalt Willems Kloosterman is geboren op donderdag 8 mei 1823 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Willem Sjoerds Kloosterman en Aaltje Gjalts Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1823. Gjalt is overleden op zaterdag 6 april 1861 in Oudega ( Smallingerland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1861.
Beroep:
boerenbedrijf
Gjalt trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1853 in Smallingerland met Liesabeth Harmannes (Lijsbert) Eldering, 23 jaar oud. Lijsbert is geboren op dinsdag 29 december 1829 in Lutjegast ( Grootegast ), dochter van Harmanus Roelofs (Hermanus) Eldring en Tiertske Lammerts (Tjitske) Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1829. Bij de geboorteaangifte van Lijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Hendriks Veenstra (1791-1831), Harmanus Roelofs (Hermanus) Eldring (1792-1873) [vader] en Ubel Hanses Brandsma (1793-1835). Lijsbert is overleden op dinsdag 10 november 1868 in Oudega ( Smallingerland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1868.
Kinderen van Gjalt en Lijsbert:
1 Aaltje Kloosterman, geboren op dinsdag 7 maart 1854 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1854. Aaltje is overleden op vrijdag 14 mei 1915 in Oudega ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1915. Aaltje bleef ongehuwd.
Beroep:
veehoudster
2 Tjitske Gjalts Kloosterman, geboren op woensdag 16 september 1857 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1857. Tjitske is overleden op donderdag 16 mei 1861 in Oudega ( Smallingerland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1861.
49 Jan Willems Kloosterman is geboren op zondag 7 januari 1827 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Willem Sjoerds Kloosterman en Aaltje Gjalts Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1827. Jan is overleden op maandag 13 maart 1876 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1876.
Beroep:
boerenbedrijf
Jan trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 7 december 1867 in Smallingerland met Trijntje Jurjens van der Leest, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 19 januari 1842 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jurjen Abrahams van der Leest en Folkje Melles Fennema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1842. Trijntje is overleden op donderdag 4 mei 1876 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1876.
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Jurjen Jans Kloosterman, geboren op donderdag 12 maart 1868 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1868. Jurjen is overleden op zondag 7 maart 1937 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1937. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Notitie bij Jurjen: Jurjen is op 18 mei 1895 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jitske Alles Bonnema
Beroep:
boerenknecht
2 Folkje Jans Kloosterman, geboren op zondag 29 januari 1871 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1871. Folkje is overleden op zondag 1 december 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1918.
Notitie bij Folkje: Folkje is op 9 juli 1892 in Tietjerksteradeel gehuwd met Johannes Folkerts de Boer
Beroep:
inlandsch kramersche
3 Sjoerd Jans Kloosterman, geboren op zondag 19 januari 1873 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1873. Sjoerd is overleden op maandag 27 april 1891 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1891.
4 Sjoukje Jans Kloosterman, geboren op maandag 27 april 1874 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1893. Sjoukje is overleden op maandag 30 april 1883 in Nijega ( Smallingerland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1883.
50 Uilkjen Wijma is geboren op zaterdag 8 oktober 1831 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Minze Jans Wijma en Jeltje Gjalts Adema (zie 16). Uilkjen is overleden op zondag 25 december 1910 in Oudega ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1910. Zij is begraven in Oudega.
Beroep:
boerenbedrijf
Uilkjen trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 13 mei 1858 in Smallingerland met Wietze Alles Welling, 33 jaar oud. Wietze is geboren op zondag 19 december 1824 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Alle Wietzes Welling en Jitske Jans Houwink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1824. Wietze is overleden op donderdag 7 april 1904 in Smallingerland, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1904.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Uilkjen en Wietze:
1 Jeltje Welling, geboren op maandag 9 december 1861 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1861. Jeltje is overleden op zondag 24 oktober 1897 in Oudega ( Smallingerland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1897.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 8 mei 1892 in Smallingerland gehuwd met Siebe Nieuwdam
2 Alle Welling, geboren op maandag 4 januari 1864 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1864. Alle is overleden op zaterdag 8 mei 1937 in Oudega ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1937. Hij is begraven in Oudega. Alle bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
3 Jitske Welling, geboren op zondag 15 april 1866 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1866. Jitske is overleden op zaterdag 14 maart 1908 in Oudega ( Smallingerland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1908.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 18 mei 1888 in Smallingerland gehuwd met Hendrik Mulder
51 Antje Minzes Wijma is geboren op donderdag 10 september 1835 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Minze Jans Wijma en Jeltje Gjalts Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1835. Antje is overleden op zaterdag 5 mei 1917 in Nijega ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1917. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Antje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 mei 1861 in Smallingerland met Foppe Remkes de Boer, 25 jaar oud. Foppe is geboren op vrijdag 27 november 1835 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Remkes Foppes de Boer en Aukjen Lolkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 november 1835. Foppe is overleden op donderdag 6 juli 1893 in Oudega ( Smallingerland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1893. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Antje en Foppe:
1 Aukje Foppes de Boer, geboren op donderdag 20 november 1862 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1862. Aukje is overleden op donderdag 3 juli 1873 in Siegerswoude ( Opsterland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1873.
2 Minze de Boer, geboren op maandag 17 april 1865 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1865. Minze is overleden op woensdag 17 maart 1909 in Nijega ( Smallingerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1909. Minze bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
3 Remkes Foppes de Boer, geboren op vrijdag 3 mei 1867 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1867. Remkes is overleden op maandag 6 april 1868 in Siegerswoude ( Opsterland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1868.
4 Remkes de Boer, geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1869. Remkes is overleden op donderdag 1 april 1909 in Nijega ( Smallingerland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1909. Remkes bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
5 Lolke de Boer, geboren op vrijdag 19 januari 1872 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1872. Lolke is overleden op zondag 19 mei 1935 in Oudega ( Smallingerland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1935. Hij is begraven in Oudega. Lolke bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
6 Johannes de Boer, geboren op zondag 7 februari 1875 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1875. Johannes is overleden op dinsdag 28 oktober 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1958. Johannes bleef ongehuwd.
7 Wieberen de Boer, geboren op donderdag 2 mei 1878 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1878. Wieberen is overleden op zaterdag 23 september 1961 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wieberen: aktenummer 1961.2166
Notitie bij Wieberen: Wieberen is op 19 september 1906 in Rotterdam gehuwd met Adriaantje van der Ree
52 Tjitske Wijma is geboren op zondag 19 augustus 1838 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Minze Jans Wijma en Jeltje Gjalts Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1838. Tjitske is overleden op zaterdag 6 juli 1889 in Smallingerland, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1889. Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1866 in Smallingerland met Hendrik Welling, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 12 februari 1833 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Alle Wietzes Welling en Jitske Jans Houwink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1833. Hendrik is overleden op vrijdag 2 maart 1906 in Oudega ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1906.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Tjitske en Hendrik:
1 Jitske Welling, geboren op zondag 7 april 1867 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1867. Jitske is overleden op donderdag 23 oktober 1947 in Oudega, 80 jaar oud. Zij is begraven in Oudega.
Notitie bij Jitske: Jitske is (1) op 18 mei 1888 in Smallingerland gehuwd met Hendrik Mulder en (2) op 12 mei 1894 met Heerco Douma
2 Minze Welling, geboren op zaterdag 9 oktober 1869 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1869. Minze is overleden op dinsdag 11 augustus 1874 in Oudega ( Smallingerland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1874.
3 Alle Welling, geboren op maandag 29 april 1872 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1872. Alle is overleden op dinsdag 4 augustus 1874 in Oudega ( Smallingerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1874.
4 NN NN Welling, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 21 september 1874 in Oudega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1874.
53 Wieberen Wijma is geboren op maandag 7 december 1840 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Minze Jans Wijma en Jeltje Gjalts Adema (zie 16). Wieberen is overleden op donderdag 8 maart 1877 in Ureterp ( Opsterland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1877.
Beroep:
boerenbedrijf
Wieberen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 mei 1868 in Smallingerland met Grietje Uitzes Tjeerdsma, 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 3 november 1848 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Uitze Johannes Tjeerdsma en Antje Ales Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1848. Grietje is overleden op woensdag 5 december 1923 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1923. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
boerin
Kinderen van Wieberen en Grietje:
1 Minze Wijma, geboren op vrijdag 9 april 1869 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1869. Minze is overleden op vrijdag 13 oktober 1893 in Ureterp ( Opsterland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1893. Minze bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenbedrijf
2 Uitze Wijma, geboren op zondag 9 oktober 1870 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1870. Uitze is overleden op donderdag 26 mei 1960 in Oudega ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1960. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Uitze: Uitze is op 13 mei 1898 in Smallingerland gehuwd met Aaltje Wietzema
Beroep:
landbouwer
3 Jan Wiebrens Wijma, geboren op zondag 11 augustus 1872 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1872. Jan is overleden op zondag 13 maart 1955 in Houtigehage ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1955. Hij is begraven in Rottevalle op het Kerkhof van de Ned. Hervormde Kerk.
Notitie bij Jan: Jan is op 26 mei 1900 in Smallingerland gehuwd met Sjoukje Melles Riemersma
Beroep:
landbouwer
4 Johannes Wijma, geboren op maandag 1 juni 1874 in Ureterp ( Opsterland ). Johannes is overleden op zaterdag 2 maart 1946 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1946.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 mei 1904 in Smallingerland gehuwd met Gooitske Riemersma
Beroep:
veehouder
54 Gjalt Wijma is geboren op maandag 26 augustus 1844 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Minze Jans Wijma en Jeltje Gjalts Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1844. Bij de geboorteaangifte van Gjalt waren de volgende getuigen aanwezig: Minze Jans Wijma (1799-1859) [zie 16] [vader], Jacob Mients de Jong (±1807-1886) en Roelof Feddes Huisman (1822-1895). Gjalt is overleden op zondag 15 december 1935 in Eelde ( Tynaarlo ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1935.
Beroep:
boerenbedrijf
Gjalt:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Smallingerland met Iekjen Kooistra, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Iekjen waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Mients de Jong (±1807-1886), Klaas Reidsma (1809-1876), Halbe Aukes van der Kuip (1826-1867) en Kornelis Veenstra (1836-1922).
Notitie bij het huwelijk van Gjalt en Iekjen: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaart geen schrijven geleerd te hebben
Iekjen is geboren op vrijdag 5 juni 1846 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Wieger Ates Kooistra en Tjitske Romkes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1846. Bij de geboorteaangifte van Iekjen waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Mients de Jong (±1807-1886), Wieger Ates Kooistra (1807-1883) [vader] en Roelof Feddes Huisman (1822-1895). Iekjen is overleden op maandag 31 maart 1902 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1902.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op zaterdag 18 april 1903 in Tietjerksteradeel met Froukjen Kornelis Boonstra, 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Froukjen waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Sieger Vries (1868-1945) en Dirk Schuite (1873-1949). Froukjen is geboren op zaterdag 11 juli 1857 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Kornelis Johannes Boonstra en Lolkjen Pieters (Lokke) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1857. Froukjen is overleden op maandag 24 juli 1916 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1916.
Kinderen van Gjalt en Iekjen:
1 Jantje Wijma, geboren op zondag 8 maart 1868 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 maart 1868. Jantje is overleden op zondag 24 juli 1927 in Smallingerland, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1927.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 17 mei 1890 in Smallingerland gehuwd met Hessel Herder
2 Minze Wijma, geboren op zondag 26 december 1869 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1869. Minze is overleden op maandag 14 maart 1949 in Smallingerland, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1949.
Notitie bij Minze: Minze is op 14 mei 1898 in Smallingerland gehuwd met Sara Kramer
3 Wieger Wijma, geboren op dinsdag 19 december 1871 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1871. Wieger is overleden op zaterdag 10 december 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1960.
Notitie bij Wieger: Wieger is op 24 juli 1907 in Leeuwarderadeel gehuwd met Abeltje Mellema
4 NN NN Wijma, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 15 januari 1874 in Oudega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1874.
5 Jeltje Wijma, geboren op maandag 29 maart 1875 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1875. Jeltje is overleden op dinsdag 14 september 1954 in Oudega ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Oudega.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is (1) op 7 februari 1903 in Smallingerland gehuwd met Tjeerd Arjens Veninga en (2) op 12 oktober 1912 met Jelle Jans van der Wal
6 Romke Wijma, geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1877. Romke is overleden op woensdag 29 september 1948 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1948. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Romke: Romke is op 2 mei 1912 in Leeuwarderadeel gehuwd met Trijntje Althuizes
7 Tjitske Wijma, geboren op dinsdag 12 november 1878 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1878. Tjitske is overleden op vrijdag 21 oktober 1904 in Tietjerksteradeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1904.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 8 mei 1902 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wieger Jans Veninga
8 Jan Wijma, geboren op maandag 19 september 1881 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1881. Jan is overleden op vrijdag 3 februari 1888 in Oudega ( Smallingerland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1888.
9 Antje Wijma, geboren op woensdag 28 maart 1883 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1883.
Notitie bij Antje: Antje is op 30 juni 1906 in Tietjerksterdadeel gehuwd met Antoon Hamer
10 Trijntje Wijma, geboren op vrijdag 11 juli 1884 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1884. Trijntje is overleden op zaterdag 7 december 1918 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1918. Zij is begraven in Schettens.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 4 juni 1908 in Tietjerksteradeel gehwud met Bauke Jansen
11 Wieberen Wijma, geboren op zaterdag 8 mei 1886 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1886. Wieberen is overleden op vrijdag 1 februari 1974 in Heerenveen, 87 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Notitie bij Wieberen: Wieberen is op 7 september 1916 in Tietjerksteradeel gehuwd met Arjentje Veninga
12 Jan Wijma, geboren op donderdag 2 augustus 1888 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1888. Jan is overleden op zondag 22 januari 1950 in Wirdum ( Eemsdelta ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1950. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Jan: Jan is op 10 mei 1917 in Tietjerksteradeel gehuwd met Elske Veenstra
55 Gjalt de Jong is geboren op woensdag 6 maart 1839 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Aalze Folkerts de Jong en Jinke Gjalts Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1839. Gjalt is overleden op maandag 12 juli 1909 in Oudega ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1909.
Beroep:
veehouder
Gjalt trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Smallingerland met Aukjen Elzinga, 23 jaar oud. Aukjen is geboren op zondag 17 november 1844 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Jan Gerlofs Elzinga en Martzen Jans van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1844. Aukjen is overleden op maandag 23 april 1917 in Oudega ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1917.
Kinderen van Gjalt en Aukjen:
1 Aalzen de Jong, geboren op maandag 19 juli 1869 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1869. Aalzen is overleden op maandag 19 februari 1968 in Leeuwarden, 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1868. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Aalzen: Aalzen is op 8 mei 1897 in Idaarderadeel gehuwd met Lutske van der Ende
2 Jan de Jong, geboren op maandag 18 december 1871 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1871. Jan is overleden op vrijdag 27 maart 1953 in Oudega ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1953. Hij is begraven in Oudega.
Notitie bij Jan: Jan is op 23 mei 1896 in Idaarderadeel gehuwd met Antje Bloemsma
3 Jinke de Jong, geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1874. Jinke is overleden op zaterdag 22 augustus 1959 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1959. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Jinke: Jinke is op 8 mei 1897 in Idaarderadeel gehuwd met Eelke Lieuwes Hoekstra
4 Martha de Jong, geboren op donderdag 9 november 1876 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1876. Martha is overleden op zondag 26 augustus 1979 in Emmeloord ( Noordoostpolder ), 102 jaar oud. Zij is begraven in Stiens.
Notitie bij Martha: Martha is op 3 september 1903 in Idaarderadeel gehuwd met Sytse van der Vegt
5 Aaltje de Jong, geboren op zondag 12 oktober 1879 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1879. Aaltje is overleden op donderdag 5 november 1953 in Grouw ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 26 mei 1900 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gerrit van der Iest
6 Bontje de Jong, geboren op donderdag 19 juli 1883 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 juli 1883. Bontje is overleden op woensdag 27 juli 1977 in Leeuwarden, 94 jaar oud.
Notitie bij Bontje: Bontje is op 24 oktober 1907 in Rauwerdehem gehuwd met Tette Hotze Hofstra
56 Metje Adema is geboren op dinsdag 15 april 1845 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Alle Gjalts Adema (zie 18) en Antje Walings de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1845. Metje is overleden op dinsdag 11 februari 1902 in Oudega ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1902.
Beroep:
dienstmeid
Metje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Smallingerland met Pieter Tjeerds Tjeerdsma, 28 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 15 oktober 1842 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Tjeerd Pieters Tjeerdsma en Sjoukjen Geerts Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1842. Pieter is overleden op maandag 11 juli 1904 in Opeinde ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1904.
Kinderen van Metje en Pieter:
1 NN NN Tjeerdsma, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 13 januari 1872 in Oudega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1872.
2 Sjoukje Tjeerdsma, geboren op maandag 17 maart 1873 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1873. Sjoukje is overleden op zondag 11 januari 1880 in Oudega ( Smallingerland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1880.
3 Alle Tjeerdsma, geboren op zondag 2 augustus 1874 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1874. Alle is overleden op vrijdag 31 maart 1876 in Oudega ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1876.
4 Alle Tjeerdsma, geboren op zondag 22 juli 1877 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 125.
5 Antje Tjeerdsma, geboren op donderdag 19 december 1878 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 126.
6 Sjoukje Tjeerdsma, geboren op dinsdag 20 juli 1880 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 127.
7 Tjeerd Tjeerdsma, geboren op zaterdag 9 september 1882 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 128.
8 Geert Tjeerdsma, geboren op woensdag 12 augustus 1885 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 129.
57 Uilkjen Adema is geboren op woensdag 22 september 1847 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Alle Gjalts Adema (zie 18) en Antje Walings de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1847. Uilkjen is overleden op woensdag 31 juli 1878 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1878.
Beroep:
dienstmeid
Uilkjen trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1869 in Smallingerland met Gjalt van der Lei, 30 jaar oud. Gjalt is geboren op dinsdag 22 januari 1839 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Reinder Gjalts van der Lei en Hiltje Davids Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1839. Gjalt is overleden op dinsdag 1 oktober 1907 in Boornbergum ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1907.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Uilkjen en Gjalt:
1 Antje van der Lei, geboren op zaterdag 12 februari 1870 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1870. Antje is overleden op donderdag 22 april 1875 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1875.
2 Reinder Gjalts van der Lei, geboren op vrijdag 10 mei 1872 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 130.
3 Antje Gjalts van der Lei, geboren op zondag 28 november 1875 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 131.
4 NN NN van der Lei, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 31 juli 1878 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1878.
58 Hiltje Adema is geboren op dinsdag 30 september 1851 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Alle Gjalts Adema (zie 18) en Antje Walings de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1851. Hiltje is overleden op maandag 13 februari 1882 in Groningen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1882.
Beroep:
boerenmeid
Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1875 in Tietjerksteradeel met Hidde Sybes van Houten, 21 jaar oud. Hidde is geboren op vrijdag 18 november 1853 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybe Hiddes (Siebe) van Houten en Janna Pieters Binnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1853. Hidde is overleden op dinsdag 8 juli 1890 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1890.
Beroep:
timmerknecht en vrachtrijder
59 Tonnis Ewema is geboren op donderdag 23 april 1818 in Noordwijk ( Westerkwartier ), zoon van Wiebe Rottes Ewema en Antje Tunnis Dijkstra (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1818. Tonnis is overleden op zondag 15 januari 1854 in Doezum ( Westerkwartier ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 januari 1854.
Beroep:
landbouwer
Tonnis trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1852 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Hiltje Hofstee, 29 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 24 maart 1823 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), dochter van Hendrik Berends Hofstee en Aukje Sikkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1823. Hiltje is overleden op zaterdag 31 januari 1903 in Doezum ( Westerkwartier ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1903. Hiltje trouwde later op woensdag 14 mei 1856 in Marum ( Westerkwartier ) met Gerben Arends de Boer (1821-1885).
Kind van Tonnis en Hiltje:
1 Wiebe Ewema, geboren op dinsdag 18 januari 1853 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1853. Wiebe is overleden op vrijdag 20 januari 1865 in Marum ( Westerkwartier ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1865.
60 Wouter Dijkstra is geboren op maandag 30 juli 1838 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Aalze Theunis Dijkstra (zie 21) en Dieuke Wolters (Dieke) Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1838. Wouter is overleden op vrijdag 12 juni 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1908. Wouter trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 4 april 1885 in Smallingerland met Lijsbert Philippus Hofstede, 46 jaar oud. Lijsbert is geboren op zondag 31 maart 1839 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), dochter van Philippus Abrahams Hofstede en Geeske Hendriks Ritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1839. Lijsbert is overleden op zondag 27 augustus 1893 in Drachten ( Smallingerland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1893.
61 Sapke Adema is geboren op dinsdag 9 oktober 1849 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Gialt Adema (zie 25) en Jantje Hazenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1849. Sapke is overleden op dinsdag 23 juni 1931 in Nuis ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juni 1931. Bij de overlijdensaangifte van Sapke waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Broersma (1884-1965) en Hendrik Strabbing (1907-1987). Sapke trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1889 in Marum ( Westerkwartier ) met Lukas van der Velde, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sapke en Lukas waren de volgende getuigen aanwezig: Eppe Walvius (1837-1904), Riemer Holwijn (1844-1901), Gerrit Bakker (1857-1927) en Harm Mulder (1869-1926). Lukas is geboren op vrijdag 29 januari 1864 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Louwe van der Velde en Frouktje Renkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1864. Bij de geboorteaangifte van Lukas waren de volgende getuigen aanwezig: Wicher de Boer (geb. ±1829), Louwe van der Velde (1832-1881) [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Lukas is overleden op maandag 9 december 1918 in Nuis ( Westerkwartier ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1918. Bij de overlijdensaangifte van Lukas waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Koenes (1866-1951) en Arjen van der Ploeg (1882-1973).
Beroep:
landbouwer
62 Ate Adema is geboren op woensdag 20 oktober 1852 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Gialt Adema (zie 25) en Jantje Hazenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1852. Bij de geboorteaangifte van Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Abels Mulder (±1803-1874), Hendrik Jannes Mulder (1809-1858) en Gialt Adema (1821-1902) [zie 25] [vader]. Ate is overleden op maandag 10 januari 1938 in Nuis ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1938. Bij de overlijdensaangifte van Ate was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dellen (1895-1964). Hij is begraven in Nuis. Ate trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 5 november 1892 in Marum ( Westerkwartier ) met Jantje van der Velde, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ate en Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Eppe Walvius (1837-1904), Riemer Holwijn (1844-1901), Gerrit Bakker (1857-1927) en Harm Mulder (1869-1926). Jantje is geboren op donderdag 28 januari 1858 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Thijs Alberts (Ties) van der Velde en Anke Jans Hijmersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858. Bij de geboorteaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Thijs Alberts (Ties) van der Velde (1812-1867) [vader], Roelf Hendriks Krol (1817-1891) en Paulus Scheltema (1833-1881). Jantje is overleden op dinsdag 7 februari 1893 in Nuis ( Westerkwartier ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1893. Bij de overlijdensaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelf Rosema (1849-1935) en Willem Ploeg (1851-1928).
Beroep:
dienstmeid
Kind van Ate en Jantje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 6 februari 1893 in Nuis ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893.
63 Cornelia Adema is geboren op dinsdag 19 juni 1860 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Gialt Adema (zie 25) en Jantje Hazenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1860. Cornelia is overleden op zondag 17 november 1929 in Nuis ( Westerkwartier ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1929.
Beroep:
naaister
Cornelia trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1896 in Marum ( Westerkwartier ) met Rein Dijkstra, 43 jaar oud. Rein is geboren op zaterdag 18 september 1852 in Echten ( De Friese Meren ), zoon van Rein Jans Dijkstra en Uilkjen Jans Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1852. Rein is overleden op donderdag 14 april 1927 in Nuis ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1927. Rein is weduwnaar van Ymkje Johannes Floris (1855-1894), met wie hij trouwde op donderdag 22 mei 1879 in Utingeradeel.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Cornelia en Rein:
1 Gjalt Dijkstra, geboren op woensdag 24 augustus 1898 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 132.
2 Jantje Dijkstra, geboren op donderdag 19 april 1900 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1900. Jantje is overleden op donderdag 29 juni 1972, 72 jaar oud. Zij is begraven in Nuis.
64 Kornelis Adema is geboren op zondag 8 april 1860 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Oege Adema (zie 26) en Tettje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1860. Bij de geboorteaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Hofkamp (1818-1888), Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Kornelis is overleden op donderdag 9 april 1936 in Bakkeveen ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1936.
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
12-02-1890     geboorteaangifte Oege Adema (1890-1968) [zie 133]    [vader]
03-08-1892     geboorteaangifte Jan Adema (1892-1961) [zie 134]    [vader]
28-11-1894     geboorteaangifte Tettje Adema (geb. 1894) [zie 135]    [vader]
17-10-1896     geboorteaangifte Bartha Adema (1896-1973) [zie 136]    [vader]
08-10-1898     geboorteaangifte Antje Adema (1898-1898) [zie 64,5]    [vader]
03-02-1902     geboorteaangifte Ate Adema (1902-1902) [zie 64,8]    [vader]
Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1889 in Marum ( Westerkwartier ) met Hilje Iwema, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Hilje waren de volgende getuigen aanwezig: Eppe Walvius (1837-1904), Riemer Holwijn (1844-1901), Gerrit Bakker (1857-1927) en Harm Mulder (1869-1926). Hilje is geboren op zaterdag 30 december 1865 in Dorkwerd ( Groningen ), dochter van Jan Iwema en Barbera Lubberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1865. Bij de geboorteaangifte van Hilje waren de volgende getuigen aanwezig: Ietze Klaassens Dijkstra (1796-1872), Jan Iwema (1820-1902) [vader] en Hilbrant Huizinga (1831-1875). Hilje is overleden op dinsdag 22 juli 1902 in Noordwijk ( Westerkwartier ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1902. Bij de overlijdensaangifte van Hilje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Boerema (1856-1925) en Jan Dijkema (1868-1940).
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Kornelis en Hilje:
1 Oege Adema, geboren op woensdag 12 februari 1890 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 133.
2 Jan Adema, geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 134.
3 Tettje Adema, geboren op dinsdag 27 november 1894 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 135.
4 Bartha Adema, geboren op donderdag 15 oktober 1896 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Volgt 136.
5 Antje Adema, geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1898. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Eppe Walvius (1837-1904), Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader] en Tjeert de Boer (1867-1934). Antje is overleden op zondag 9 oktober 1898 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1898. Bij de overlijdensaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof van der Hoek (1854-1926) en Lammert Westerhof (1863-1943).
6 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 21 juli 1899 in Lucaswolde ( Westerkwartier ).
7 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 19 juli 1900 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1900.
8 Ate Adema, geboren op zondag 2 februari 1902 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1902. Bij de geboorteaangifte van Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Boerema (1856-1925), Gerrit Bakker (1857-1927) en Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader]. Ate is overleden op woensdag 5 februari 1902 in Noordwijk ( Westerkwartier ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1902. Bij de overlijdensaangifte van Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Boerema (1856-1925) en Jan Dijkema (1868-1940).
65 Ate Adema is geboren op zaterdag 20 december 1862 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Oege Adema (zie 26) en Tettje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1862. Bij de geboorteaangifte van Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader], Paulus Scheltema (1833-1881) en Stoffer Veenstra (1834-1891). Ate is overleden op maandag 11 oktober 1937 om 19:30 in Groningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1937. Bij de overlijdensaangifte van Ate was de volgende getuige aanwezig: Ritse Willem Meijwes (1904-1986). Ate trouwde, 54 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1917 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Ieda Renkema, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ate en Ieda waren de volgende getuigen aanwezig: Ritsche Kloosterman (geb. 1882) en Jacob Gras (1891-1967). Ieda is geboren op woensdag 16 januari 1867 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Otte Renkema en Jacobina Zuringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1867. Bij de geboorteaangifte van Ieda waren de volgende getuigen aanwezig: Egbert Alkema (1816-1875), Otte Renkema (1831-1867) [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Ieda is overleden op dinsdag 5 september 1939 om 11:30 in Nuis ( Westerkwartier ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1939. Bij de overlijdensaangifte van Ieda was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dellen (1895-1964).
Beroep:
huishoudster
66 Bouke Adema is geboren op maandag 13 november 1865 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Oege Adema (zie 26) en Tettje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1865. Bij de geboorteaangifte van Bouke waren de volgende getuigen aanwezig: Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader], Jannes Mulder (1825-1870) en Paulus Scheltema (1833-1881). Bouke is overleden op zondag 29 november 1953 om 04:00 in Loppersum ( Eemsdelta ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1953. Bij de overlijdensaangifte van Bouke was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Vries (1888-1969). Hij is begraven op donderdag 3 december 1953 in Loppersum op de Begraafplaats aan de Hofstraat.
Beroep:
Wegwerker
Getuige bij:
10-05-1897     geboorteaangifte Jantje Adema (geb. 1897) [zie 137]    [vader]
15-10-1900     geboorteaangifte Tettje Adema (geb. 1900) [zie 138]    [vader]
28-10-1904     geboorteaangifte Wessel Oege Adema (1904-1984) [zie 139]    [vader]
17-07-1908     geboorteaangifte Oege Adema (1908-1926) [zie 66,4]    [vader]
02-08-1910     geboorteaangifte Eziena Roelfina Adema (1910-2001) [zie 140]    [vader]
Bouke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 november 1895 in Loppersum ( Eemsdelta ) met Martje Tochtman, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bouke en Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Fokke Tochtman (1845-1898), Jan Hommes (1847-1911), Jan Tochtman (1866-1939) [broer bruid] en Gjalt Adema (1869-1910) [zie 67] [broer bruidegom]. Martje is geboren op zaterdag 20 mei 1876 in Loppersum ( Eemsdelta ), dochter van Wessel Tochtman en Jantje Bierma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1876. Bij de geboorteaangifte van Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Harm Hendriks van Lier (1804-1883), Wessel Tochtman (1835-1906) [vader] en Tonnis Berghuis (1838-1893). Martje is overleden op vrijdag 20 juli 1951 om 00:30 in Loppersum ( Eemsdelta ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1951. Bij de overlijdensaangifte van Martje was de volgende getuige aanwezig: Klaas de Vries (1888-1969). Zij is begraven op dinsdag 24 juli 1951 in Loppersum op de Begraafplaats aan de Hofstraat.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Bouke en Martje:
1 Jantje Adema, geboren op zondag 9 mei 1897 in Holwierde ( Eemsdelta ). Volgt 137.
2 Tettje Adema, geboren op zaterdag 13 oktober 1900 in Holwierde ( Eemsdelta ). Volgt 138.
3 Wessel Oege Adema, geboren op donderdag 27 oktober 1904 in Holwierde ( Eemsdelta ). Volgt 139.
4 Oege Adema, geboren op vrijdag 17 juli 1908 om 09:00 in Holwierde ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1908. Bij de geboorteaangifte van Oege waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Boerema (1844-1918), Philippus Bakker (geb. ±1858) en Bouke Adema (1865-1953) [zie 66] [vader]. Oege is overleden op woensdag 21 april 1926 in Holwierde ( Eemsdelta ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1926. Bij de overlijdensaangifte van Oege waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Groothof (1870-1945) en Riekeld Stegenga (1891-1984). Hij is begraven in Holwierde op de Begraafplaats aan de Nansumerweg.
5 Eziena Roelfina Adema, geboren op zondag 1 mei 1910 in Holwierde ( Eemsdelta ). Volgt 140.
67 Gjalt Adema is geboren op maandag 6 december 1869 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Oege Adema (zie 26) en Tettje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1869. Bij de geboorteaangifte van Gjalt waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Hofkamp (1818-1888), Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Gjalt is overleden op maandag 14 november 1910 om 17:00 in Nuis ( Westerkwartier ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1910. Bij de overlijdensaangifte van Gjalt waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Elzinga (1858-1945) en Geert Vossema (1862-1949).
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
30-11-1895     huwelijk Bouke Adema (1865-1953) en Martje Tochtman (1876-1951) [zie 66]    [broer bruidegom]
Gjalt trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1902 in Marum ( Westerkwartier ) met Kee Roffel, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Kee waren de volgende getuigen aanwezig: Eppe Walvius (1837-1904), Willem Vossema (1853-1927), Gerrit Bakker (1857-1927) en Jakob Hut (1877-1923). Kee is geboren op dinsdag 1 juni 1869 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), dochter van Riemer Roffel en Geertje Middel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1869. Bij de geboorteaangifte van Kee waren de volgende getuigen aanwezig: Abel Tjeerts Velting (1817-1885), Riemer Roffel (1822-1910) [vader] en Arent Luitjes Juursema (1829-1903). Kee is overleden op zaterdag 18 november 1944 in Nuis ( Westerkwartier ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1944. Bij de overlijdensaangifte van Kee was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dellen (1895-1964). Zij is begraven in Nuis op de Begraafplaats aan de Nieuweweg.
Beroep:
naaister
Kinderen van Gjalt en Kee:
1 Oege Adema, geboren op zaterdag 9 mei 1903 in Groningen. Volgt 141.
2 Grietje Adema, geboren op maandag 28 september 1908 in Groningen. Volgt 142.
68 Antje Adema is geboren op vrijdag 10 januari 1873 om 03:00 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Oege Adema (zie 26) en Tettje Haak. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1873. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Wijkstra (1800-1877), Oege Adema (1823-1889) [zie 26] [vader] en Paulus Scheltema (1833-1881). Antje is overleden op zondag 12 januari 1947 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1947. Antje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 26 augustus 1903 in ’s-Gravenhage met Klaas Sijbren Landstra, 29 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 15 januari 1874 in Franeker, zoon van Sijbren Landstra en Maria Swart. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1874. Klaas is overleden op vrijdag 11 februari 1944 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1944. Hij is begraven op dinsdag 15 februari 1944 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Beroep:
sergeant bij de Grenadiers
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Sijbren Landstra, geboren op dinsdag 17 mei 1904 in ’s-Gravenhage. Volgt 143.
2 Hugo Jan Landstra, geboren op vrijdag 15 juni 1906 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1906. Hugo is overleden op vrijdag 30 juni 1967 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1967. Hugo bleef ongehuwd.
Beroep:
rijksambtenaar
3 Maria Klazina Greta Landstra, geboren op zaterdag 10 oktober 1908 in ’s-Gravenhage.
4 Nicolaas Anne Landstra, geboren op donderdag 29 oktober 1914 in ’s-Gravenhage. Volgt 144.
69 Jan Wiegersma is geboren op woensdag 13 maart 1850 in Olterterp ( Opsterland ), zoon van Hielke Jans Wiegersma en Jenke Ates (Janke) Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1850. Jan is overleden op zondag 2 augustus 1936 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1936. Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1876 in Smallingerland met Grietje Ploegstra, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 28 april 1899 in Heerenveen. Grietje is geboren op vrijdag 20 december 1850 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sjoerd Hendriks Ploegstra en Wiepkjen Annes Henstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1850. Grietje is overleden op dinsdag 23 maart 1915 in Niebert ( Westerkwartier ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1915. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Claus Fruchnicht (1878-1952) en Derk Rosema (1880-1963).
(2) trouwde, 56 jaar oud, op zaterdag 1 december 1906 in Smallingerland met Antje Boelens, 49 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 24 oktober 1857 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Joeke Boeles Boelens en Antje Oebeles van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1857. Antje is overleden op zaterdag 15 maart 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1930.
Kind van Jan en Grietje:
1 Antje Wiegersma, geboren op zaterdag 21 april 1894 in Niebert ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1894. Antje is overleden op donderdag 13 september 1984 in Winsum ( Het Hogeland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Nuis op de Begraafplaats aan de Nieuweweg.
Notitie bij Antje: Antje is op 23 juni 1917 in marum gehuwd met Hendrik Mekkes
70 Grietje Hylkes Wiegersma is geboren op vrijdag 25 april 1851 in Olterterp ( Opsterland ), dochter van Hielke Jans Wiegersma en Jenke Ates (Janke) Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1851. Grietje is overleden op vrijdag 4 april 1884 in Warga ( Leeuwarden ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 april 1884.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Rients Annes van Wijngaarden, 23 jaar oud. Rients is geboren op dinsdag 4 juni 1850 in Hempens ( Leeuwarderadeel ), zoon van Anne Rientses van Wijngaarden en Jitske Pieters de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1850. Rients is overleden op donderdag 4 juni 1914 in Warga ( Leeuwarden ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1914. Rients trouwde later op donderdag 12 november 1885 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Geertje Venema (1862-1925).
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Grietje en Rients:
1 Anne van Wijngaarden, geboren op vrijdag 26 februari 1875 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1875. Anne is overleden op zondag 11 april 1937 in Grouw ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1937.
Notitie bij Anne: Anne is op 21 januari 1904 in Idaarderadeel gehuwd met Sjoerdtje van der Weide
2 Hielke van Wijngaarden, geboren op dinsdag 4 september 1877 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1877. Hielke is overleden op donderdag 29 april 1948 in Warga ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1948. Hij is begraven in Warga.
Notitie bij Hielke: Hielke is gehuwd met Elbrigje van Roodbergen
Beroep:
fabrieksarbeider
3 Pieter van Wijngaarden, geboren op woensdag 24 september 1879 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 145.
4 Jan van Wijngaarden, geboren op vrijdag 31 maart 1882 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1882.
5 Katrinus van Wijngaarden, geboren op donderdag 13 maart 1884 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1884.
71 Attje Wiegersma is geboren op vrijdag 19 oktober 1860 in Olterterp ( Opsterland ), dochter van Hielke Jans Wiegersma en Jenke Ates (Janke) Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1860. Attje is overleden op zaterdag 19 september 1942 in Baarn, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1942. Bij de overlijdensaangifte van Attje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Karel Broerze (1891-1960). Zij is begraven op woensdag 23 september 1942 in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan. Attje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 april 1885 in Baarn met Theunis de Ruig, 24 jaar oud. Theunis is geboren op woensdag 3 april 1861 in Soest, zoon van Jan de Ruig en Aartje Hornsveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1861. Theunis is overleden op maandag 6 januari 1941 om 23:00 in Baarn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1941. Bij de overlijdensaangifte van Theunis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Karel Broerze (1891-1960). Hij is begraven op vrijdag 10 januari 1941 in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
Beroep:
Brievenbesteller
Getuige bij:
19-08-1886     geboorteaangifte Jinke de Ruig (1886-1895) [zie 71,2]    [vader]
07-07-1888     geboorteaangifte Hilke de Ruig (1888-1888) [zie 71,3]    [vader]
09-10-1888     overlijdensaangifte Hilke de Ruig (1888-1888) [zie 71,3]    [vader]
12-08-1889     geboorteaangifte Hilke de Ruig (geb. 1889) [zie 71,4]    [vader]
13-07-1893     geboorteaangifte Hendrik de Ruig (1893-1893) [zie 71,5]    [vader]
25-10-1893     overlijdensaangifte Hendrik de Ruig (1893-1893) [zie 71,5]    [vader]
12-08-1895     geboorteaangifte Jenke de Ruig (1895-1895) [zie 71,6]    [vader]
17-09-1895     overlijdensaangifte Jenke de Ruig (1895-1895) [zie 71,6]    [vader]
04-03-1897     geboorteaangifte Antje de Ruig (1897-1973) [zie 71,7]    [vader]
26-10-1898     geboorteaangifte Jacob de Ruig (1898-1929) [zie 71,8]    [vader]
03-10-1901     geboorteaangifte Aartje de Ruig (1901-1904) [zie 71,9]    [vader]
Kinderen van Attje en Theunis:
1 Jan de Ruig, geboren op zondag 20 september 1885 om 09:30 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1885. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Ernst Hoes (1822-1897) en Wilhelmus Heere (1841-1923). Jan is overleden in november 1975 in Nunspeet, 90 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 oktober 1909 in Baarn gehuwd met Maria de Hullu
2 Jinke de Ruig, geboren op donderdag 19 augustus 1886 om 15:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1886. Bij de geboorteaangifte van Jinke waren de volgende getuigen aanwezig: Ernst Hoes (1822-1897), Wilhelmus Heere (1841-1923) en Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader]. Jinke is overleden op dinsdag 16 juli 1895 om 12:00 in Baarn, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1895. Bij de overlijdensaangifte van Jinke waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Heere (1841-1923) en Willem Frederik Daniels (1860-1932).
3 Hilke de Ruig, geboren op zaterdag 7 juli 1888 om 08:30 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1888. Bij de geboorteaangifte van Hilke waren de volgende getuigen aanwezig: Ernst Hoes (1822-1897), Wilhelmus Heere (1841-1923) en Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader]. Hilke is overleden op maandag 8 oktober 1888 om 14:30 in Baarn, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1888. Bij de overlijdensaangifte van Hilke waren de volgende getuigen aanwezig: Ernst Hoes (1822-1897) en Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader]. Hij is begraven op donderdag 11 oktober 1888 in Baarn op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
4 Hilke de Ruig, geboren op maandag 12 augustus 1889 om 13:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1889. Bij de geboorteaangifte van Hilke waren de volgende getuigen aanwezig: Aaldert van Amerongen (1854-1902), Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader] en Jan Hamersma (1863-1919).
Notitie bij Hilke: Hilke is op 15 september 1911 in Baarn gehuwd met Wilhelmina de Hullu
5 Hendrik de Ruig, geboren op woensdag 12 juli 1893 om 18:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1893. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Albertus van de Weerd (1860-1906), Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader] en Arend Koops (1863-1948). Hendrik is overleden op dinsdag 24 oktober 1893 om 16:00 in Baarn, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1893. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader] en Arend Koops (1863-1948). Hij is begraven op vrijdag 27 oktober 1893 in Baarn op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
6 Jenke de Ruig, geboren op zondag 11 augustus 1895 om 10:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1895. Bij de geboorteaangifte van Jenke waren de volgende getuigen aanwezig: Herman van Lambalgen (1852-1912), Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader] en Dirk Everhardus van Ouwerkerk (1869-1962). Jenke is overleden op maandag 16 september 1895 om 22:30 in Baarn, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1895. Bij de overlijdensaangifte van Jenke waren de volgende getuigen aanwezig: Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader] en Dirk Everhardus van Ouwerkerk (1869-1962). Hij is begraven op donderdag 19 september 1895 in Baarn op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
7 Antje de Ruig, geboren op donderdag 4 maart 1897 om 03:30 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1897. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Overeem (1850-1937), Pieter Heikamp (1853-1941) en Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader]. Antje is overleden op zaterdag 31 maart 1973 in Baarn, 76 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 4 april 1973 in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
Notitie bij Antje: Antje is op 16 juli 1920 in Baarn gehuwd met Peter Heinrich Stor
8 Jacob de Ruig, geboren op woensdag 26 oktober 1898 om 03:30 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1898. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader], Peel de Ruig (1864-1956) en Hendrik Lammertse (1873-1946). Jacob is overleden op maandag 28 oktober 1929 in Soest, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1929.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 19 oktober 1927 in Soest gehuwd met Trijntje Verkerk
9 Aartje de Ruig, geboren op donderdag 3 oktober 1901 om 05:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1901. Bij de geboorteaangifte van Aartje waren de volgende getuigen aanwezig: Theunis de Ruig (1861-1941) [zie 71] [vader], Bartus Kreijermaat (1869-1951) en Bernard Frederik Dijs (1870-1915). Aartje is overleden op woensdag 9 november 1904 om 16:00 in Baarn, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1904. Bij de overlijdensaangifte van Aartje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Hartog (1858-1937) en Jan Smit (1863-1946). Zij is begraven op zaterdag 12 november 1904 in Baarn op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Berkenweg.
72 Antje Pijpstra is geboren op dinsdag 23 februari 1858 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Keimpe Martens Piepstra en Jitske Ates Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1858. Antje is overleden op maandag 22 november 1937 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1937. Antje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1890 in Smallingerland met Gerrit Pol, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 31 maart 1861 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Geert Sietzes Pal en Fokjen Martens van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1861. Gerrit is overleden op vrijdag 25 november 1949 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1949.
Beroep:
Commies Rijksbelastingen
Kinderen van Antje en Gerrit:
1 Geertruida Pol, geboren op dinsdag 22 september 1891 in Vriezenveen ( Twenterand ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1891.
2 Jetta Anna Pol, geboren op maandag 5 juni 1893 in Vriezenveen ( Twenterand ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1893. Jetta is overleden op dinsdag 19 november 1985 in Amsterdam, 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 25 november 1985 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Notitie bij Jetta: Jetta is op 5 juni 1919 in Amsterdam gehuwd met Pieter Folkert Johannes van Kuik
3 Anna Gerritdina Pol, geboren op donderdag 1 november 1900 in Amsterdam. Anna is overleden op donderdag 6 januari 1994 in Edmonton, Alberta ( Canada ), 93 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna is op 6 juli 1922 in Amsterdam gehuwd met Albertus Francois Stroink
73 Aukjen Piepstra is geboren op zondag 12 januari 1862 in Beets ( Opsterland ), dochter van Keimpe Martens Piepstra en Jitske Ates Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1862. Aukjen is overleden op vrijdag 12 april 1940 in Boornbergum ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1940. Aukjen:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 22 juni 1904 in Leeuwarden met Gerlof Bernardus Cornelis Visser, 55 jaar oud. Gerlof is geboren op zaterdag 26 mei 1849 in Leeuwarden, zoon van Martinus Visser en Johanna Hendrika Heeres. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1849. Gerlof is overleden op donderdag 17 februari 1916 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1916.
Beroep:
Beambte
(2) trouwde, 56 jaar oud, op zaterdag 28 december 1918 in Smallingerland met Petrus Bouma, 62 jaar oud. Petrus is geboren op vrijdag 9 mei 1856 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Liebbe Petrus Bouma en Maaike Teyes de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1856. Petrus is overleden op woensdag 23 april 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1930.
74 Jenke Piepstra is geboren op donderdag 4 juli 1867 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Keimpe Martens Piepstra en Jitske Ates Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1867. Jenke is overleden op vrijdag 2 februari 1940 in Boornbergum ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1940.
Beroep:
veehoudster
Jenke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1887 in Opsterland met Uilke Bijma, 31 jaar oud. Uilke is geboren op woensdag 25 juli 1855 in Duurswoude ( Opsterland ), zoon van Bonne Uilkes Bijma en Jitske Roels Uithof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1855. Uilke is overleden op zondag 2 augustus 1903 in Ureterp ( Opsterland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 103.
Beroep:
koemelker
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1904 in Opsterland met Oene Boonstra, 52 jaar oud. Oene is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Pieter Jans Boonstra en Hendrikjen Harmens Hietkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1852. Oene is overleden op zondag 8 april 1923 in Ureterp ( Opsterland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1923.
Beroep:
veehouder
Kind van Jenke en Uilke:
1 Jitske Uilkes Bijma, geboren op zondag 8 juli 1888 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1888. Jitske is overleden op zondag 20 maart 1966 in Boornbergum ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 21 mei 1910 in Drachten gehuwd met Jan Minzes Tjeerdsma
75 Ate Brinksma is geboren op zaterdag 23 april 1864 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Gerben Johannes Brinksma en Wytske Ates (Wietske) Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1864. Ate is overleden op dinsdag 29 maart 1910 in Wirdum ( Eemsdelta ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1910. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Beroep:
grofsmid
Ate:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Leeuwarderadeel met Sepkje Renema, 25 jaar oud. Sepkje is geboren op zaterdag 22 november 1862 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Pieter Arjens Renema en Akke Frederiks Felkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1862. Sepkje is overleden op donderdag 14 juni 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1894.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1898 in Leeuwarderadeel met Antje Roersma, 30 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 21 februari 1868 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jan Hendriks Roersma en Sara Foppes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1868. Antje is overleden op zaterdag 5 januari 1952 in Wirdum ( Eemsdelta ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Kinderen van Ate en Sepkje:
1 Gerben Brinksma, geboren op woensdag 26 juni 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1889. Gerben is overleden op woensdag 13 januari 1937 in Wirdum ( Eemsdelta ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1937.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 31 maart 1921 in Gaasterland gehuwd met Feikje van der Goot
2 Akke Ates Brinksma, geboren op dinsdag 24 februari 1891 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1891. Akke is overleden op maandag 3 september 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1894.
3 Pieter Brinksma, geboren op zondag 20 november 1892 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1892. Pieter is overleden op zaterdag 10 februari 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1894.
Kinderen van Ate en Antje:
4 Jan Johannes Brinksma, geboren op donderdag 14 september 1899 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1899. Jan is overleden op zaterdag 3 april 1976 in Wirdum ( Eemsdelta ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 mei 1929 in Leeuwarderadeel gehuwd met Janke van der Wal
5 Wytske Brinksma, geboren op dinsdag 21 mei 1901 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1901. Wytske is overleden op zaterdag 11 april 1959 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1959. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg. Wytske bleef ongehuwd.
6 Johannes Brinksma, geboren op donderdag 20 november 1902 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 november 1902. Johannes is overleden op dinsdag 19 januari 1971 in Wirdum ( Eemsdelta ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 16 juli 1924 in Leeuwarderadeel gehuwd met Janke Duhoux
Beroep:
smidsknecht
76 Zwaantje Brinksma is geboren op woensdag 26 april 1865 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Gerben Johannes Brinksma en Wytske Ates (Wietske) Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1865. Zwaantje is overleden op zaterdag 11 januari 1930 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1930. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg. Zwaantje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23 januari 1892 in Leeuwarden met Jan Pieters Feenstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 19 maart 1866 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Jans Feenstra en Hettje Jans Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1866. Jan is overleden op donderdag 25 juni 1931 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1931. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Beroep:
tuinman
Kinderen van Zwaantje en Jan:
1 Pieter Feenstra, geboren op donderdag 17 november 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 november 1892. Pieter is overleden op maandag 9 september 1985 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 16 mei 1919 in Doniawerstal gehuwd met Grietje Grondsma
Beroep:
tuinman
2 Wietske Feenstra, geboren op dinsdag 7 september 1897 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1897. Wietske is overleden op woensdag 16 maart 1898 in Leeuwarden, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 maart 1898.
3 Wietse Feenstra, geboren op maandag 14 oktober 1901 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1901.
Notitie bij Wietse: Wietse is op 16 januari 1926 in Leeuwarden gehuwd met Jantje de Jong
Beroep:
gardenier
77 Grietje Brinksma is geboren op woensdag 15 augustus 1866 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Gerben Johannes Brinksma en Wytske Ates (Wietske) Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1866. Grietje is overleden op zaterdag 10 oktober 1942 in Wirdum ( Eemsdelta ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1942. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 26 april 1890 in Leeuwarderadeel met Hendrik van der Wal, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 30 november 1866 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Marten Hendriks van der Wal en Wilhelmina Johannes Swart. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1866. Hendrik is overleden op woensdag 1 april 1942 in Wirdum ( Eemsdelta ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1942.
Beroep:
Koopman
78 Jinke Brinksma is geboren op donderdag 14 augustus 1873 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Gerben Johannes Brinksma en Wytske Ates (Wietske) Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1873. Jinke is overleden op vrijdag 30 december 1921 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1922. Bij de overlijdensaangifte van Jinke was de volgende getuige aanwezig: Pier Meintema (geb. 1852). Jinke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1910 in Leeuwarderadeel met Willem Bergsma, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jinke en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Lammert Oosting (1874-1943), Jan Reitsma (geb. ±1884) en Jozef Zuidema (1885-1954). Willem is geboren op vrijdag 23 november 1866 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Bouwe Jans Bergsma en Maaike Oebeles Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1866. Willem is overleden op zaterdag 12 april 1941 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1941. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Taede Postma (1885-1968).
Beroep:
smid
Kind van Jinke en Willem:
1 Willem Bergsma, geboren op maandag 22 juli 1912 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1912. Willem is overleden op dinsdag 31 juli 1917 in Leeuwarden, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1917.
79 Auke Jans de Jong is geboren op zaterdag 31 mei 1851 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Aukes de Jong en Jinke Teyes (Janke) Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1851. Auke is overleden op woensdag 2 maart 1932 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1932. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
adjunct Inspecteur van de drankwet
Auke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 maart 1875 in Tietjerksteradeel met Tetje Wytzes Klompstra, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Auke en Tetje waren de volgende getuigen aanwezig: Drewes Hendriks Uitterdijk (1810-1879), Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Johan Christiaan Kalverboer (1841-1932). Tetje is geboren op maandag 18 februari 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wytze Olgerts Klompstra en Jacoba Gaukes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1850. Tetje is overleden op zondag 7 maart 1948 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1948. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Auke en Tetje:
1 Jan de Jong, geboren op maandag 20 maart 1876 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1876.
Notitie bij Jan: Jan is op 16 september 1908 in ’s-Gravenhage gehuwd met Wilhelmina Johanna Groenevelt
2 Jacoba de Jong, geboren op zondag 23 september 1877 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1877. Jacoba is overleden op zaterdag 1 mei 1976 in Huizum ( Leeuwarden ), 98 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Jacoba: Jacoba is op 19 september 1903 in Leewarden gehuwd met Sieds Miedema
3 Antje de Jong, geboren op zondag 12 december 1880 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1880. Antje is overleden op zondag 19 december 1880 in Rottevalle ( Smallingerland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1880.
4 Jinke de Jong, geboren op zondag 12 december 1880 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1880. Jinke is overleden op zaterdag 18 december 1880 in Rottevalle ( Smallingerland ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1880.
5 Teye de Jong, geboren op woensdag 30 november 1881 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1881. Teye is overleden op zondag 24 april 1938 in Dordrecht, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1938.
Notitie bij Teye: Teye is (1) op 25 juli 1907 in Amsterdam gehuwd met Jacoba Antoinette Eijkman en (2) met Adriana Kraijenhoff van de Leur
Beroep:
arts
6 Jinke de Jong, geboren op woensdag 31 oktober 1883 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1883. Jinke is overleden op donderdag 23 mei 1957 in Utrecht, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1957.
Notitie bij Jinke: Jinke is op 11 september 1907 in ’s-Gravehage gehuwd met Willem Paul Jonkmans
7 Wytske de Jong, geboren op woensdag 24 maart 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1886. Wytske is overleden op dinsdag 1 november 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1887.
8 Wytze de Jong, geboren op vrijdag 19 oktober 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1888. Wytze is overleden op woensdag 28 maart 1979 in Dubbeldam ( Dordrecht ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Dordrecht op de Begraafplaats aan de Zuidendijk.
Notitie bij Wytze: Wytze is op 26 augustus 1915 in Amsterdam gehuwd met Hesselina Geertruida Draese
Beroep:
vanaf 1915     arts
80 Teye de Jong is geboren op zaterdag 21 juli 1855 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Aukes de Jong en Jinke Teyes (Janke) Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1855. Teye is overleden op vrijdag 23 november 1923 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1923. Bij de overlijdensaangifte van Teye waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Staphorsius (1884-1958) en Jacob Bosma (1890-1971). Teye trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 28 januari 1899 in Tietjerksteradeel met Aaltje Jenzes van Althuis, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teye en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Sieger Vries (1868-1945). Aaltje is geboren op zondag 10 oktober 1875 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jenze Pieters van Althuis en Fettje Berends de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1875. Aaltje is overleden op zaterdag 29 april 1944 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1944.
81 Douwe de Jong is geboren op maandag 19 oktober 1857 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Aukes de Jong en Jinke Teyes (Janke) Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1857. Douwe is overleden op maandag 8 november 1943 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1943. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
veldwachter
Douwe trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 juli 1882 in Tietjerksteradeel met Fimke Berends Toonstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Douwe en Fimke waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Sjoerd Jans Veenstra (1847-1930) en Frederik Hendrik Jansen (1852-1930).
Notitie bij het huwelijk van Douwe en Fimke: In de akte is vermeld dat de moeder van bruid en bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven daar zij geen schrijven geleerd hebben
Fimke is geboren op donderdag 24 juni 1858 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Berend Oedzes Toonstra en Trijntje Liebbes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juni 1858. Fimke is overleden op dinsdag 18 oktober 1938 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1938. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Kinderen van Douwe en Fimke:
1 NN NN de Jong, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 12 april 1883 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1883.
2 Jan de Jong, geboren op woensdag 15 oktober 1884 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1884. Jan is overleden op vrijdag 13 april 1962 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1962. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Jan: Jan is op 13 juni 1908 in Oostdongeradeel gehuwd met Antje Posthumus
3 Berend de Jong, geboren op dinsdag 2 november 1886 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1886. Berend is overleden op dinsdag 4 juli 1933 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1933. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Berend: Berend is op 13 juni 1914 in Dantumadeel gehuwd met Johanna Veenstra
82 Elisabeth de Jong is geboren op zondag 17 augustus 1862 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Jan Aukes de Jong en Jinke Teyes (Janke) Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1862. Elisabeth is overleden op zondag 14 september 1958 in Leeuwarden, 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1958. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Tietjerksteradeel met Aalse Wybes Adema, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Aalse waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Johannes Falkena (1848-1937). Zie 122 voor persoonsgegevens van Aalse.
Kinderen van Elisabeth en Aalse:
1 Jinke Adema, geboren op vrijdag 14 september 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 146.
2 Wybe Adema, geboren op woensdag 18 mei 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 147.
3 Jan Adema, geboren op zaterdag 22 februari 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 148.
83 Willem Frederiks Hooghiemstra is geboren op woensdag 2 februari 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frederik Oenes Hooghiemstra en Martsen Teyes (Martje) Adema (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1853. Willem is overleden op dinsdag 20 januari 1925 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1925. Hij is begraven in Veenwouden. Willem trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1880 in Tietjerksteradeel met Tjettje Alberts Bosgraaf, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Tjettje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pieters (geb. ±1828), Andries Jager (1836-1910), Cornelis van de Riet (1839-1919) en Hendrik Jansen (geb. ±1853).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Tjettje: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaarde zulks niet te kunnen teekenen aangezien zij nimmer schrijven heeft geleerd
Tjettje is geboren op woensdag 26 januari 1859 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Albert Bosgraaf en Minke Aukes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1859. Tjettje is overleden op zondag 27 februari 1938 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1938. Zij is begraven in Veenwouden.
Kinderen van Willem en Tjettje:
1 Minke Willems Hooghiemstra, geboren op zaterdag 19 maart 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1881. Minke is overleden op vrijdag 17 september 1948 in Drachten ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1948. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Minke: Minke is op 20 mei 1905 in Tietjeksteradeel gehuwd met Wybren Walinga
2 Martje Hooghiemstra, geboren op zondag 15 april 1883 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883. Martje is overleden op zondag 18 mei 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1884.
3 Martje Hooghiemstra, geboren op maandag 7 september 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1885. Martje is overleden op vrijdag 27 maart 1959 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerksteradeel op begraafplaats Tietsjerk.
Notitie bij Martje: Martje is op 13 oktober 1910 in Tietjerksteradeel gehuwd met Bouwe van der Meulen
Beroep:
naaister
4 Fredrik Hooghiemstra, geboren op zondag 25 maart 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1888. Fredrik is overleden op zaterdag 11 september 1897 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1897.
5 Albert Hooghiemstra, geboren op woensdag 18 maart 1891 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1891. Albert is overleden op zondag 14 april 1963 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1963. Hij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Albert: Albert is op 30 augustus 1913 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jitske Postma
6 Trijntje Hooghiemstra, geboren op vrijdag 16 maart 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1894. Trijntje is overleden op dinsdag 17 juli 1962 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1962. Zij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 20 mei 1920 in Dantumadeel gehuwd met Jentje de Vries
7 Teye Hooghiemstra, geboren op zaterdag 15 mei 1897 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1897.
Notitie bij Teye: Teye is op 18 mei 1922 in Dantumadeel gehuwd met Grietje Bottema
8 Wietske Hooghiemstra, geboren op zondag 22 januari 1899 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1899. Wietske is overleden op zaterdag 4 december 1965 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1965. Zij is begraven in Jelsum op de Begraafplaats aan Op de Terp.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 8 juni 1922 in Dantumadeel gehuwd met Jouke Dantuma
9 NN NN Hooghiemstra, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 17 december 1901 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1901.
84 Teye Fredriks Hooghiemstra is geboren op vrijdag 21 november 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frederik Oenes Hooghiemstra en Martsen Teyes (Martje) Adema (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1856. Teye is overleden op dinsdag 2 december 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1913. Teye trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1880 in Tietjerksteradeel met Maaike Hinnes Visser, 24 jaar oud. Maaike is geboren op zondag 11 mei 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hinne Jans Visser en Grietje Alles de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1856. Maaike is overleden op woensdag 20 december 1939 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1939.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Teye en Maaike:
1 Frederik Teyes Hooghiemstra, geboren op donderdag 10 maart 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1881. Frederik is overleden op zaterdag 13 februari 1954 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Bergum.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 27 mei 1911 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Bloemhof
2 Grietje Hooghiemstra, geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Grietje is overleden op maandag 15 april 1918 in Dantumadeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1918.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 9 juni 1917 in Dantumadeel gehuwd met Johannes Meyer
3 Martje Hooghiemstra, geboren op woensdag 9 september 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1885. Martje is overleden op vrijdag 2 juni 1972 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
Notitie bij Martje: Martje is op 23 september 1905 in Leeuwarderadeel gehuwd met Klaas Visser
4 Teetske Hooghiemstra, geboren op dinsdag 29 maart 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1887. Teetske is overleden op vrijdag 15 november 1957 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1957. Zij is begraven in Noordbergum.
Notitie bij Teetske: Teetske is op 6 oktober 1906 in Tietjerksteradeel gehuwd met Feye Heinzes Sikkema
5 Hinne Hooghiemstra, geboren op vrijdag 16 november 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1888.
Notitie bij Hinne: Hinne is op 20 september 1919 in Tietjerkstradeel gehuwd met Minke Boonstra
6 Willemke Hooghiemstra, geboren op donderdag 5 maart 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1891.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 17 mei 1922 in Leeuwarderadeel gehuwd met Gatze Hiemstra
7 Jan Hooghiemstra, geboren op donderdag 11 mei 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 149.
8 Elisabeth Hooghiemstra, geboren op zondag 18 augustus 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1895.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 29 november 1924 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sytze Stenekes
85 Teye Gjalts Adema is geboren op maandag 23 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema (zie 32) en Antje Pieters Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1865. Teye is overleden op woensdag 7 januari 1953 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1953.
Beroep:
tolpachter
Teye trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1888 in Tietjerksteradeel met Martje Zuidema, 21 jaar oud. Martje is geboren op woensdag 3 april 1867 om 13:00 in Opende ( Westerkwartier ), dochter van Egbert Willems Zuidema en Wietske Jetzes Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1867. Bij de geboorteaangifte van Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Egbert Willems Zuidema (1811-1882) [vader], Jacobus Johan Anton Manso (1835-1873) en Johan Bartel Hendrik Veenstra (geb. 1843). Martje is overleden op woensdag 23 juni 1954 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1954.
Kinderen van Teye en Martje:
1 Gjalt Adema, geboren op vrijdag 8 maart 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 150.
2 Wytske Adema, geboren op maandag 24 februari 1896 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 151.
3 Egbert Adema, geboren op donderdag 7 april 1904 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 152.
86 Elisabeth Harkes van der Meulen is geboren op donderdag 21 maart 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaaske Teyes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1861. Elisabeth is overleden op donderdag 28 december 1899 in Leeuwarderadeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1899.
Beroep:
dienstmeid
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1887 in Leeuwarderadeel met Harmen Klazes van der Meer, 27 jaar oud. Harmen is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Harmens van der Meer en Wijke Tjeerds Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1859. Harmen is overleden op zaterdag 30 augustus 1941 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 september 1941.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Elisabeth en Harmen:
1 Klaaske van der Meer, geboren op zaterdag 4 februari 1888 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1888.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 30 maart 1911 in Groningen gehuwd met Adam Arjaans
2 Klaas van der Meer, geboren op zondag 14 april 1889 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1889.
3 Harke van der Meer, geboren op woensdag 11 februari 1891 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1891. Harke is overleden op vrijdag 15 juli 1960 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1960.
Notitie bij Harke: Harke is op 12 februari 1916 in Bolsward gehuwd met Jantje Bouma
4 Teye van der Meer, geboren op zondag 19 februari 1893 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1893. Teye is overleden op donderdag 20 mei 1971 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Notitie bij Teye: Teye is op 14 mei 1919 in Leeuwarden gehuwd met Jeltje Wester
5 Tjeerd van der Meer, geboren op zondag 1 maart 1896 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1896.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 11 oktober 1924 in Leeuwarden gehuwd met Sjieuwke de Vries
6 Wijke van der Meer, geboren op zaterdag 16 april 1898 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1898.
Notitie bij Wijke: Wijke is op 2 april 1924 in Rotterdam gehuwd met Jan Cornelis van der Wacht
87 Jelle Harkes van der Meulen is geboren op zaterdag 28 november 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Harke Jelles van der Meulen en Klaaske Teyes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1863. Jelle is overleden op vrijdag 30 oktober 1908 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1908. Jelle:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 november 1885 in Tietjerksteradeel met Jeltje Klazes Hoekstra, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jelle en Jeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Pieter van Dekken (1854-1940).
Notitie bij het huwelijk van Jelle en Jeltje: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaart niet te kunnen schrijven aangezien zij zulks nimmer heeft geleerd
Jeltje is geboren op zaterdag 4 april 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Dirks Hoekstra en Tjitske Benjamins Rekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1863. Jeltje is overleden op donderdag 8 februari 1900 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1900.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1903 in Tietjerksteradeel met Jantje Bantema, 37 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 25 januari 1866 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Haye Sybrens (Haaye) Bantema en Tjitske Tjitzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1866. Jantje is overleden op donderdag 8 december 1927 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1927.
Kinderen van Jelle en Jeltje:
1 Harke van der Meulen, geboren op woensdag 14 juli 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1886. Harke is overleden op donderdag 12 juli 1962 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud.
Notitie bij Harke: Harke is op 21 september 1912 in Leeuwarden geuwd met Beke Alkema
2 Tjitske van der Meulen, geboren op dinsdag 31 januari 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1888. Tjitske is overleden op dinsdag 12 juni 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1888.
3 Tjitske van der Meulen, geboren op maandag 15 april 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1889. Tjitske is overleden op dinsdag 15 juli 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1890.
4 Klaas van der Meulen, geboren op donderdag 30 april 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1891. Klaas is overleden op zaterdag 24 augustus 1963 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1963.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 5 december 1914 in Mulheim am der Ruhr gehuwd met Anna Christina Bergmannshoff
5 Tjitske van der Meulen, geboren op donderdag 19 oktober 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1893. Tjitske is overleden op woensdag 5 april 1967 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1967.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 20 januari 1920 in Leeuwarden gehuwd met Pijlger Postma
6 Teye van der Meulen, geboren op donderdag 16 januari 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1896. Teye is overleden op woensdag 13 februari 1918 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1918. Teye bleef ongehuwd.
7 Benjamin van der Meulen, geboren op donderdag 6 januari 1898 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1898. Benjamin is overleden op zaterdag 27 augustus 1898 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1898.
8 Benjamin van der Meulen, geboren op zaterdag 26 augustus 1899 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1899. Benjamin is overleden op maandag 11 juni 1900 in Huizum ( Leeuwarden ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1900.
Kind van Jelle en Jantje:
9 Sybrigje van der Meulen, geboren op zaterdag 21 januari 1905 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1905. Sybrigje is overleden op zondag 25 maart 1973 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Notitie bij Sybrigje: Sybrigje is op 19 mei 1927 in Idaarderadeel gehuwd met Johannes van der Mark
88 Janke Harkes van der Meulen is geboren op zondag 15 juli 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaaske Teyes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1866. Janke is overleden op maandag 21 juli 1902 in Huizum ( Leeuwarden ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1902.
Beroep:
huishoudster
Janke trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 7 mei 1902 in Leeuwarderadeel met Johannes Hemrika, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janke en Johannes: Voor dit huwelijk is bij Koninklijk Besluit op 22 maart 1902 toestemming verleend
Johannes is geboren op vrijdag 26 april 1872 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Eelke Sytzes Hemrika en Heebeltje Johannes Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1872. Johannes is overleden op zondag 5 maart 1939 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1939. Johannes is weduwnaar van Jinke Harkes van der Meulen (1872-1901), met wie hij trouwde op zaterdag 17 november 1894 in Leeuwarden, zie 89.
Beroep:
sigarenmaker
Kind van Janke en Johannes:
1 Harke Hemrika, geboren op vrijdag 11 april 1902 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902. Harke is overleden op woensdag 28 juli 1982 in Littenseradeel ( Waadhoeke ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Littenseradeel op Begraafplaats Wommels.
Notitie bij Harke: Harke is op 15 mei 1926 in Smallingerland gehuwd met Aaltje Siebenga
89 Jinke Harkes van der Meulen is geboren op maandag 13 mei 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaaske Teyes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1872. Jinke is overleden op maandag 25 februari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1901. Jinke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 november 1894 in Leeuwarden met Johannes Hemrika, 22 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 26 april 1872 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Eelke Sytzes Hemrika en Heebeltje Johannes Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1872. Johannes is overleden op zondag 5 maart 1939 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1939. Johannes trouwde later op woensdag 7 mei 1902 in Leeuwarderadeel met Janke Harkes van der Meulen (1866-1902), zie 88.
Beroep:
sigarenmaker
Kinderen van Jinke en Johannes:
1 Klaske Hemrika, geboren op dinsdag 10 maart 1896 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1896. Klaske is overleden op maandag 7 juli 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1958.
Notitie bij Klaske: Klaske is op 27 mei 1921 in Smallingerland gehuwd met Folkert Veenstra
2 Eelke Johannes Hemrika, geboren op zaterdag 6 november 1897 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1897. Eelke is overleden op zaterdag 11 april 1959 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 april 1959. Hij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Eelke: Eelke is op 14 mei 1927 in Idaarderadeel gehuwd met Baukje Hoekstra
3 Haebelina Hemrika, geboren op zondag 3 september 1899 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1899. Haebelina is overleden op donderdag 27 juli 1899 in Huizum ( Leeuwarden ).
4 Harke Hemrika, geboren op dinsdag 15 januari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901. Harke is overleden op zaterdag 27 juli 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1901.
5 Sietse Hemrika, geboren op dinsdag 15 januari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901. Sietse is overleden op woensdag 24 juli 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1901.
90 Wipkje Harkes van der Meulen is geboren op donderdag 23 maart 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen en Klaaske Teyes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1876. Wipkje is overleden op woensdag 30 april 1952 in Birdaard ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1952. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
veehoudster
Wipkje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1898 in Leeuwarderadeel met Jelle Aukes Sytema, 30 jaar oud. Jelle is geboren op zaterdag 20 juli 1867 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Jelles Syttema en Richtje Ruurds Wartena. Jelle is overleden op vrijdag 8 december 1899 in Wartena ( Leeuwarden ), 32 jaar oud.
Beroep:
veehouder
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 maart 1903 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sybren Binnerts Douma, 35 jaar oud. Sybren is geboren op donderdag 12 september 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Binnert Sibles Douma en Jacobje Jacobs Vriesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1867. Sybren is overleden op zondag 16 oktober 1927 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1927. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Wipkje en Sybren:
1 Binnert Douma, geboren op donderdag 9 november 1905 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1905.
Notitie bij Binnert: Binnert is op 18 mei 1933 in Dantumadeel gehuwd met Reintje Scheffer
Beroep:
rijwielhersteller
2 Sible (Sieds) Douma, geboren op dinsdag 29 december 1908 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1908. Sieds is overleden op vrijdag 4 april 1969 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1969. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Sieds: Sible is op 18 januari 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjieuwke Straatsma
Beroep:
monteur
91 Grietje Hedzers Brandsma is geboren op vrijdag 25 juli 1845 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hedzer Wietzes Brandsma en Jenke Wietzes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1845. Grietje is overleden op donderdag 9 februari 1922 in Nijega ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1922. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 10 mei 1866 in Smallingerland met Jonas Jacobi, 34 jaar oud. Jonas is geboren op donderdag 12 mei 1831 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Reinder Tijsses Jacobi en Dijke Jelkes (Dieke) Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1831. Jonas is overleden op maandag 12 juli 1897 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1897.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Grietje en Jonas:
1 Hedzer Jacobi, geboren op maandag 8 juli 1867 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1867. Hedzer is overleden op zaterdag 25 juli 1931 in Opeinde ( Smallingerland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1931. Hij is begraven in Nijega.
Notitie bij Hedzer: Hedzer is op 18 mei 1889 in Smallingerland gehuwd met Elisabeth Hermannus Eldering
2 Reinder Jacobi, geboren op zaterdag 11 september 1869 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1869. Reinder is overleden op zondag 25 december 1955 in Nijega ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Nijega.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 11 mei 1895 in Smallingerland gehuwd met Antje Riemersma
3 Poppe Jacobi, geboren op donderdag 8 augustus 1872 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1872. Poppe is overleden op woensdag 25 april 1894 in Nijega ( Smallingerland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1894. Poppe bleef ongehuwd.
4 Teye Jacobi, geboren op zondag 23 maart 1879 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1879. Teye is overleden op zondag 27 april 1958 in Nijega ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1958.
Notitie bij Teye: Teye is op 13 mei 1910 in Smallingerland gehuwd met Trijntje Blom
92 Gepke Siebinga is geboren op maandag 6 januari 1851 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Pope Siebes Siebinga en Jenke Wietzes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1851. Gepke is overleden op vrijdag 4 mei 1894 in Nijega ( Smallingerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1894. Gepke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Smallingerland met Hendrik Bernardus Douma, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gepke en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Mients de Jong (±1807-1886), Kornelis Veenstra (1836-1922), Petrus Hoekstra (1850-1918) en Pieter Zeeman (1852-1926). Hendrik is geboren op zaterdag 15 december 1855 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bernardus Sibbles Douma en Saakje Hendriks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1855. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Wierd Sjoerds van der Veen (1824-1891), Sipke Hendriks de Vries (1825-1882) en Bernardus Sibbles Douma (1828-1910) [vader]. Hendrik is overleden op zaterdag 4 mei 1912 in Opeinde ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1912. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Meulen (geb. ±1860) en Hielke Brouwer (1873-1938).
Beroep:
Koopman
Kinderen van Gepke en Hendrik:
1 Bernardus Douma, geboren op woensdag 29 juni 1881 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1881. Bernardus is overleden op vrijdag 22 april 1966 in Opeinde ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde.
Notitie bij Bernardus: Bernardus is op 14 mei 1904 in Smallingerland gehuwd met Baukje Kloosterman
2 Poppe Douma, geboren op dinsdag 9 juni 1885 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1885. Poppe is overleden op donderdag 30 december 1886 in Nijega ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1886.
3 Poppe Douma, geboren op vrijdag 12 april 1889 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1889. Poppe is overleden op dinsdag 11 februari 1890 in Nijega ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1890.
93 Fopkjen Siebinga is geboren op woensdag 15 augustus 1860 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Pope Siebes Siebinga en Jenke Wietzes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1860. Fopkjen is overleden op zaterdag 21 december 1940 in Oudega ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1940. Fopkjen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1883 in Smallingerland met Sieberen Douma, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fopkjen en Sieberen waren de volgende getuigen aanwezig: Arjen Louws Biesma (1835-1911), Kornelis Veenstra (1836-1922), Pieter Zeeman (1852-1926) en Ebele Nieuwholt (1859-1925). Sieberen is geboren op donderdag 3 mei 1860 in Beets ( Opsterland ), zoon van Bernardus Sibbles Douma en Saakje Hendriks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 mei 1860. Sieberen is overleden op zondag 4 april 1943 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 82 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Fopkjen en Sieberen:
1 Poppe Douma, geboren op vrijdag 4 mei 1883 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1883. Poppe is overleden op dinsdag 6 december 1960 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1960.
Notitie bij Poppe: Poppe is op 16 mei 1908 in Smallingerland gehuwd met Romkje Oosterhof
2 Jinke Douma, geboren op dinsdag 27 november 1888 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1888. Jinke is overleden op vrijdag 23 juni 1967 in Oudega ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Jinke: Jinke is op 21 mei 1910 in Smallingerland gehuwd met Anske Wilco Wilkens
3 Saakje Douma, geboren op maandag 20 mei 1895 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1895. Saakje is overleden op donderdag 19 maart 1896 in Nijega ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1896.
4 Bernardus Douma, geboren op zondag 30 oktober 1898 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1898. Bernardus is overleden op dinsdag 12 november 1974 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Oudega.
Notitie bij Bernardus: Bernardus is op 4 mei 1923 in Smallingerland gehuwd met Japke Wymenga
Beroep:
veehouder
5 Saakje Douma, geboren op zaterdag 4 augustus 1900 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1900. Saakje is overleden op zondag 11 maart 1984 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud.
Notitie bij Saakje: Saakje is op 21 september 1935 in Smallingerland gehuwd met Albert Zijlstra
94 Martje Willems Adema is geboren op vrijdag 25 mei 1855 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Willem Wietzes Adema (zie 35) en Berber Jeens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1855. Martje is overleden op woensdag 6 juli 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1887. Martje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Tietjerksteradeel met Theunis Jans Ringnalda, 26 jaar oud. Theunis is geboren op maandag 20 februari 1854 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Jan Bouwes Ringnalda en Taetske Theunis Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1854. Theunis is overleden op donderdag 18 augustus 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1921.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Martje en Theunis:
1 Taetske Theunis Ringnalda, geboren op zondag 20 februari 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 153.
2 Baukje Theunis Ringnalda, geboren op vrijdag 21 september 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1883. Baukje is overleden op maandag 21 juli 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1890.
3 Fopkje Ringnalda, geboren op dinsdag 13 oktober 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1885. Fopkje is overleden op maandag 1 juni 1942 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1942. Fopkje bleef ongehuwd.
Beroep:
Werkster
95 Fopkje Willems Adema is geboren op donderdag 28 januari 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Willem Wietzes Adema (zie 35) en Berber Jeens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858. Fopkje is overleden op zaterdag 8 juni 1895 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1895. Fopkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Tietjerksteradeel met Hendrik Klazes Vonk, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 8 maart 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Jans Vonk en Antje Hendriks van der Galien. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1854. Hendrik is overleden op donderdag 28 maart 1940 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1940.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Fopkje en Hendrik:
1 Baukje Hendriks Vonk, geboren op woensdag 11 februari 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 154.
2 Klaas Hendriks Vonk, geboren op zondag 12 augustus 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 155.
3 Willem Vonk, geboren op donderdag 14 april 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 156.
4 Antje Vonk, geboren op vrijdag 10 februari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1893. Antje is overleden op donderdag 4 juli 1912 in Leeuwarden, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1912.
5 Martje Vonk, geboren op maandag 31 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 157.
96 Wytze Willems Adema is geboren op zondag 16 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Willem Wietzes Adema (zie 35) en Berber Jeens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1859. Wytze is overleden op vrijdag 15 mei 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1885.
Beroep:
gardenier
Wytze trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1883 in Tietjerksteradeel met Johanna Tjerks van Houten, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 8 mei 1858 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Tjerk Jans van Houten en Sijke Johannes Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1858. Johanna is overleden op zondag 6 maart 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1910.
Kinderen van Wytze en Johanna:
1 Willem Adema, geboren op zondag 23 maart 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 158.
2 Wytze Adema, geboren op zondag 4 oktober 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 159.
97 Anna Gjalts Adema is geboren op woensdag 26 juni 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Anna is overleden op zaterdag 30 juli 1898 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1898. Zij is begraven in Marrum op het Kerkhof vd NH kerk. Anna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Wopke Andries Steegstra, 27 jaar oud. Wopke is geboren op vrijdag 20 oktober 1843 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Andries Wopkes Steegstra en Marijke Fransen Fortuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1843. Wopke is overleden op vrijdag 26 januari 1917 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1917. Hij is begraven in Marrum op het Kerkhof vd NH kerk.
Beroep:
vanaf 1871     Beurtschipper
Getuige bij:
21-09-1872     geboorteaangifte Romkje Steegstra (1872-1954) [zie 160]    [vader]
Kinderen van Anna en Wopke:
1 NN NN Steegstra, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 10 oktober 1871. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1871.
2 Romkje Steegstra, geboren op donderdag 19 september 1872 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 160.
3 Andries Steegstra, geboren op donderdag 22 januari 1874 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1874. Andries is overleden op donderdag 27 augustus 1874 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1874.
4 Andries Steegstra, geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 161.
5 Gjalt Steegstra, geboren op vrijdag 26 januari 1877 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 162.
6 Marijke Steegstra, geboren op donderdag 2 april 1885 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 163.
98 Wytze Gjalts Adema is geboren op woensdag 7 april 1847 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1847. Wytze is overleden op donderdag 26 oktober 1916 in Boornbergum ( Smallingerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1916.
Beroep:
boerenknecht
Wytze trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 18 mei 1876 in Smallingerland met Joukje Offeringa, 26 jaar oud. Joukje is geboren op maandag 20 augustus 1849 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arend Beniers Offringa en Houkjen Kornelis Tijssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1849. Joukje is overleden op donderdag 20 oktober 1927 in Boornbergum ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1927.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wytze en Joukje:
1 Aukje Adema, geboren op zondag 4 juni 1876 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1876. Aukje is overleden op zondag 10 januari 1937 in Oudega ( Smallingerland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1937. Aukje bleef ongehuwd.
2 Romkje Adema, geboren op dinsdag 12 februari 1878 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 164.
3 Gjalt Adema, geboren op zondag 23 juli 1882 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 165.
4 Arend Adema, geboren op zondag 26 augustus 1883 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 166.
5 Rommert Adema, geboren op donderdag 8 april 1886 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1886.
6 Binne Adema, geboren op maandag 19 december 1887 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 167.
7 Anne Adema, geboren op donderdag 29 mei 1890 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 168.
8 Kornelis Adema, geboren op maandag 22 mei 1893 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1893. Kornelis is overleden op woensdag 6 juni 1894 in Boornbergum ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1894. Hij is begraven in Boornbergum.
99 Rommert Gjalts Adema is geboren op dinsdag 1 januari 1850 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1850. Rommert is overleden op maandag 11 februari 1935 in Boornbergum ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1935. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
veehouder
Rommert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1875 in Smallingerland met Martzen Wiebes Tolman, 17 jaar oud. Martzen is geboren op donderdag 21 januari 1858 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Wiebe Eedsges Tolman en Grietje Petrus Arendz. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1858. Martzen is overleden op zondag 27 mei 1900 in Boornbergum ( Smallingerland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1900. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1908 in Smallingerland met Jantje de Jong, 51 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rommert en Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeeman (1852-1926), Ebele Nieuwholt (1859-1925), Gaauwe Visser (1863-1943) en Frederik Willem Steenhuisen (1883-1953). Jantje is geboren op zondag 7 december 1856 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gerben Sjoerds de Jong en Sjoerdtje Wouters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1856. Jantje is overleden op zaterdag 4 februari 1933 in Boornbergum ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1933. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Rommert en Martzen:
1 Gjalt Adema, geboren op zaterdag 22 september 1877 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 169.
2 Wiebe Adema, geboren op woensdag 12 mei 1880 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 170.
3 Willem Adema, geboren op maandag 14 augustus 1882 in Boornbergum ( Smallingerland ). Willem is overleden op vrijdag 4 april 1947 in Boornbergum ( Smallingerland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1947. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren. Willem bleef ongehuwd.
4 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 28 maart 1886 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1886.
5 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 24 januari 1888 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1888.
6 Lieuwe Adema, geboren op dinsdag 29 oktober 1889 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1889. Lieuwe is overleden op zaterdag 2 november 1889 in Boornbergum ( Smallingerland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1889.
7 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1894.
8 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24 oktober 1895 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1895.
9 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 18 oktober 1896 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1896.
10 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 10 april 1898 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1898.
11 Wietze Adema, geboren op maandag 30 oktober 1899 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1899. Wietze is overleden op donderdag 2 november 1899 in Boornbergum ( Smallingerland ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1899.
100 Fopkje Adema is geboren op donderdag 25 december 1856 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1856. Fopkje is overleden op zaterdag 9 februari 1946 in Grouw ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1946. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
dienstmeid
Fopkje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1879 in Smallingerland met Tjeerd de Jong, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fopkje en Tjeerd waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Mients de Jong (±1807-1886), Kornelis Veenstra (1836-1922), Geert Oenes Schriemer (1840-1912) en Pieter Zeeman (1852-1926). Tjeerd is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Tjeerds de Jong en Wikjen Ates Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1852. Tjeerd is overleden op dinsdag 24 maart 1936 in Grouw ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1936. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
boerenknecht
101 Jinke Gjalts (Janke) Adema is geboren op donderdag 28 juli 1859 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1859. Janke is overleden op zaterdag 12 januari 1946 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1946. Janke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 augustus 1885 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Anne Johannes Rienks, 28 jaar oud. Anne is geboren op maandag 3 augustus 1857 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Rienks Rienks en Geertje Jietzes de Haas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1857. Anne is overleden op woensdag 10 april 1918 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1918.
Kinderen van Janke en Anne:
1 Romkje Rienks Rienks, geboren op vrijdag 26 november 1886 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 november 1886. Romkje is overleden op woensdag 1 december 1886 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1886.
2 Johannes Annes Rienks, geboren op zaterdag 7 januari 1888 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1888. Johannes is overleden op maandag 15 mei 1893 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1893.
102 Dina Gjalts Adema is geboren op zondag 23 februari 1862 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Wietzes Adema (zie 36) en Romkje Rommerts Metzlar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1862. Dina is overleden op zondag 8 maart 1953 in Opeinde ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1953. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Dina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 mei 1886 in Smallingerland met Hendrik Martens Zwart, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 7 april 1857 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), zoon van Martens Jans Zwart en Antje Sytzes Harkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1857. Hendrik is overleden op maandag 22 februari 1943 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1943. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
koemelker en vrachtrijder
Kinderen van Dina en Hendrik:
1 Romkje Zwart, geboren op zondag 13 maart 1887 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 171.
2 Marten Zwart, geboren op zaterdag 19 oktober 1889 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 172.
3 Gjalt Zwart, geboren op vrijdag 15 mei 1891 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 173.
4 Jan Zwart, geboren op zaterdag 27 januari 1894 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 174.
5 Sipke Zwart, geboren op donderdag 24 december 1896 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 175.
6 Anna Joukje Zwart, geboren op zaterdag 18 juni 1898 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 176.
7 Wietze Zwart, geboren op dinsdag 29 mei 1900 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 177.
8 Fopkje Zwart, geboren op zaterdag 31 augustus 1901 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 178.
103 Baukje Libbes Adema is geboren op maandag 15 augustus 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Libbe Wietzes Adema (zie 37) en Elske Hendriks de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1859. Bij de geboorteaangifte van Baukje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Wietzes Adema (1818-1887) [zie 35] [oom vaderszijde], Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37] [vader] en Derk Taekema (1827-1872). Baukje is overleden op zaterdag 18 april 1931 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1931.
Beroep:
dienstmeid
Baukje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Achtkarspelen met Pieter Hoeksma, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Baukje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Edzerd Scherpbier (1845-1929), Albert Schuite (1846-1926), Anne Boersma (1849-1923) en Auke van Terwisga (1857-1936). Pieter is geboren op dinsdag 3 april 1860 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Gauwke Nannes (Gauke) Hoeksma en Mientje Teunis Alting. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 april 1860. Pieter is overleden op maandag 15 januari 1912 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1912.
Beroep:
Kuiper
Kinderen van Baukje en Pieter:
1 Mientje Hoeksma, geboren op zondag 21 februari 1886 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 179.
2 Libbe Hoeksma, geboren op maandag 25 juli 1887 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 180.
3 Nanne Hoeksma, geboren op vrijdag 5 juli 1889 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 181.
4 Elske Hoeksma, geboren op woensdag 8 juli 1891 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 182.
5 Ybeltje Hoeksma, geboren op zondag 1 april 1894 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 183.
6 Gauke Hoeksma, geboren op zondag 2 februari 1896 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1896. Gauke is overleden op woensdag 5 september 1917 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1917. Gauke bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzer
7 Wytze Hoeksma, geboren op donderdag 30 juni 1898 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 184.
8 Theunis Hoeksma, geboren op zaterdag 30 maart 1901 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 185.
104 Dieuwke Adema is geboren op donderdag 14 maart 1872 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Libbe Wietzes Adema (zie 37) en Jacobi Oebeles de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1872. Bij de geboorteaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Feenstra (1821-1894), Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37] [vader] en Hendrik Johan Hoogeboom (1836-1920). Dieuwke is overleden op donderdag 10 januari 1907 om 17:00 in Eenrum ( Het Hogeland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1907. Bij de overlijdensaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Nienhuis (1835-1914) en Mattheus Hamstra (1869-1913).
Beroep:
daglonersche
Dieuwke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 1 oktober 1894 met Freerk Hofstee, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwke en Freerk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Buringe (1819-1901), Luitje Koiter (1845-1924), Rutgert de Boer (1863-1936) en Luitje Doorenbos (1866-1939). Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 3 januari 1896 in Groningen. Freerk is geboren op woensdag 11 juli 1866 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Hemsing Hofstee en Aaltje Jakobs de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1866. Bij de geboorteaangifte van Freerk waren de volgende getuigen aanwezig: Folkert van der Schaaf (1809-1883), Antje Barelds Bijma (1813-1875) en Bonne Stiksma (1830-1918). Freerk is overleden op woensdag 8 juli 1914 in Groningen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1914. Bij de overlijdensaangifte van Freerk waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Steenema (1844-1918) en Johannes Carel Vriemoet (1860-1927). Freerk trouwde later op zaterdag 22 oktober 1898 in Bedum ( Het Hogeland ) met Freke Venhuizen (1873-1926).
Beroep:
dagloner en grondwerker
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1898 in Leek ( Westerkwartier ) met Ebel Linker, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwke en Ebel waren de volgende getuigen aanwezig: Harm Tonnis Poppema (1850-1900), Harm Veldhuis (1850-1921), Harm Noord (1853-1929) en Geert Oosterhuis (1872-1949). Ebel is geboren op dinsdag 14 september 1869 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), zoon van Roelf Linker en Klaaske Ebeles van Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1869. Ebel is overleden op vrijdag 12 september 1902 in Roderveld ( Roden ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1902.
Beroep:
Koopman
(3) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1906 in Eenrum ( Het Hogeland ) met Siemen Veenekamp, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwke en Siemen waren de volgende getuigen aanwezig: Hidde Kruize (1854-1933), Garmt Zijlstra (1861-1939), Jan Jakob Willinge (1865-1942) en Jan Veenekamp (1881-1955) [broer bruidegom]. Siemen is geboren op donderdag 22 augustus 1867 om 16:00 in Usquert ( Het Hogeland ), zoon van Harm Veenekamp en Pieterke Spoelma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1867. Bij de geboorteaangifte van Siemen waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Takens (1794-1882), Harm Veenekamp (1830-1894) [vader] en Wilhelmus Arends (1831-1917). Siemen is overleden op maandag 4 februari 1935 om 10:00 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1935. Bij de overlijdensaangifte van Siemen was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Johannes Bodewes (1902-1980). Siemen is weduwnaar van Grietje de Wit (1847-1903), met wie hij trouwde op maandag 5 juni 1893 in Eenrum ( Het Hogeland ).
Beroep:
dagloner
Getuige bij:
27-12-1906     geboorteaangifte Pieterdina Veenekamp (1906-1908) [zie 104,3]    [vader]
Kinderen van Dieuwke en Ebel:
1 Roelf Linker, geboren op vrijdag 29 juni 1900 in Roderveld ( Roden ). Volgt 186.
2 Jacobina Linker, geboren op woensdag 6 augustus 1902 in Roderveld ( Roden ). Volgt 187.
Kind van Dieuwke en Siemen:
3 Pieterdina Veenekamp, geboren op woensdag 26 december 1906 in Eenrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1906. Bij de geboorteaangifte van Pieterdina waren de volgende getuigen aanwezig: Hidde Kruize (1854-1933), Siemen Veenekamp (1867-1935) [zie 104] [vader] en Mattheus Hamstra (1869-1913). Pieterdina is overleden op maandag 18 mei 1908 in Eenrum ( Het Hogeland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1908.
105 Wijtze (William) Adema is geboren op vrijdag 31 december 1875 om 20:00 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Libbe Wietzes Adema (zie 37) en Jacobi Oebeles de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1875. Bij de geboorteaangifte van William waren de volgende getuigen aanwezig: Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37] [vader], Bonne Stiksma (1830-1918) en Anne Boersma (1849-1923). William is overleden in 1937 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 61 of 62 jaar oud. Hij is begraven in San Bernardino, San Bernardino County, op de Mountain View Cemetery.
Getuige bij:
06-10-1898     geboorteaangifte Jacoba Adema (geb. 1898) [zie 105,1]    [vader]
12-02-1900     geboorteaangifte Bertha Adema (1900-1996) [zie 188]    [vader]
18-10-1902     geboorteaangifte Richard Adema (1902-1973) [zie 189]    [vader]
06-04-1904     geboorteaangifte Filippus Adema (1904-1964) [zie 105,4]    [vader]
William trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1898 in Kloosterburen ( Het Hogeland ) met Luiktje Pietersen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van William en Luiktje waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas van Duinen (1834-1913), Lambertus Bonifacius Jansing (1850-1932), Gerhardus Holscher (1863-1939) en Karel Spa (geb. 1872). Luiktje is geboren op dinsdag 14 juli 1874 in Hornhuizen ( Het Hogeland ), dochter van Derk Pietersen en Elizabeth Duinkerken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1874. Luiktje is overleden op donderdag 5 mei 1910 in Hornhuizen ( Het Hogeland ), 35 jaar oud.
Kinderen van William en Luiktje:
1 Jacobiena (Jacoba) Adema, geboren op dinsdag 4 oktober 1898 om 20:00 in Leens ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1898. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jansma (1858-1933), Gerrit Vos (1870-1944) en William Adema (1875-1937) [zie 105] [vader].
2 Elizabeth (Bertha) Adema, geboren op vrijdag 9 februari 1900 in Leens ( Het Hogeland ). Volgt 188.
3 Dirk (Richard) Adema, geboren op donderdag 16 oktober 1902 in Hornhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 189.
4 Filippus Adema, geboren op woensdag 6 april 1904 om 13:00 in Kloosterburen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1904. Bij de geboorteaangifte van Filippus waren de volgende getuigen aanwezig: Fredericus Meijer (1854-1923), Jan Kijff (1875-1937) en William Adema (1875-1937) [zie 105] [vader]. Filippus is overleden op woensdag 15 januari 1964 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 59 jaar oud.
5 Cora Adema, geboren op maandag 29 juni 1908 in Illinois, Cook County ( USA ). Volgt 190.
106 Fopkje Adema is geboren op vrijdag 16 november 1877 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Libbe Wietzes Adema (zie 37) en Jacobi Oebeles de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1877. Bij de geboorteaangifte van Fopkje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Arnoldus Boeijenk (1793-1883), Libbe Wietzes Adema (1825-1877) [zie 37] [vader] en Bonne Stiksma (1830-1918). Fopkje is overleden op woensdag 20 oktober 1948 in Ulrum ( Het Hogeland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1948. Bij de overlijdensaangifte van Fopkje was de volgende getuige aanwezig: Jelle Boersma (1906-1992) [zie 193] [zoon]. Zij is begraven in Ulrum. Fopkje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 13 augustus 1901 in Leens ( Het Hogeland ) met Geert Boersma, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fopkje en Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Luitje Koiter (1845-1924), Gerhardus Holscher (1863-1939), Hendrik Havinga (1873-1938) en Barteld Frank (1873-1956).
Notitie bij het huwelijk van Fopkje en Geert: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaart niet te kunnen teekenen als hebbende zulks niet geleerd
Geert is geboren op woensdag 23 oktober 1878 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jelle Boersma en Jantje Ludema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1878. Bij de geboorteaangifte van Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Johan Hoogeboom (1836-1920), Bote Eskes (1839-1879) en Jelle Boersma (1849-1901) [vader]. Geert is overleden op woensdag 14 februari 1968 in Midlaren ( Tynaarlo ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Ulrum.
Beroep:
Koopman
Getuige bij:
20-01-1902     geboorteaangifte Jantje Boersma (geb. 1902) [zie 191]    [vader]
30-06-1904     geboorteaangifte Jacobina Boersma (1904-1973) [zie 192]    [vader]
26-12-1906     geboorteaangifte Jelle Boersma (1906-1992) [zie 193]    [vader]
28-08-1909     geboorteaangifte Filippus Boersma (1909-1987) [zie 194]    [vader]
12-10-1912     geboorteaangifte Riektje Boersma (1912-1913) [zie 106,5]    [vader]
Kinderen van Fopkje en Geert:
1 Jantje Boersma, geboren op maandag 20 januari 1902 in Leens ( Het Hogeland ). Volgt 191.
2 Jacobina Boersma, geboren op donderdag 30 juni 1904 in Leens ( Het Hogeland ). Volgt 192.
3 Jelle Boersma, geboren op dinsdag 25 december 1906 in Ulrum ( Het Hogeland ). Volgt 193.
4 Filippus Boersma, geboren op donderdag 26 augustus 1909 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 194.
5 Riektje Boersma, geboren op donderdag 10 oktober 1912 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1912. Bij de geboorteaangifte van Riektje waren de volgende getuigen aanwezig: Tjeerd de Vries (1871-1952), Hilbrand Schuitema (1876-1935) en Geert Boersma (1878-1968) [zie 106] [vader]. Riektje is overleden op zondag 4 mei 1913 in Groningen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1913. Bij de overlijdensaangifte van Riektje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Groenewold (1850-1931) en Taeke Henstra (1880-1963).
6 Riektje Boersma, geboren op zaterdag 31 januari 1914 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1914. Riektje is overleden op zaterdag 26 september 1914 om 08:00 in Ulrum ( Het Hogeland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1914. Bij de overlijdensaangifte van Riektje waren de volgende getuigen aanwezig: Wobbe Wieringa (1848-1929) en Jan Teisman (1858-1936).
7 Riektje Boersma, geboren op zaterdag 15 mei 1915 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1915. Riektje is overleden op woensdag 11 augustus 1915 in Ulrum ( Het Hogeland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1915.
8 Wietze Boersma, geboren op maandag 28 januari 1918 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 195.
9 Bauktje Boersma, geboren op maandag 5 december 1921 in Ulrum ( Het Hogeland ). Volgt 196.
107 Gepke Sybrens Iestra is geboren op vrijdag 4 juli 1856 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sybren Willems Iestra en Jeltje Wietzes Adema (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1856. Gepke is overleden op donderdag 2 februari 1928 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1928. Zij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats. Gepke trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 30 april 1892 in Tietjerksteradeel met Pieter Boorsma, 34 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 25 februari 1858 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Willem Pieters Boorsma en Jinke Sjoerds Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1858. Pieter is overleden op zondag 4 oktober 1931 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1931. Hij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Gepke en Pieter:
1 NN NN Boorsma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 10 maart 1893 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1893.
2 NN NN Boorsma, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 28 april 1894 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1894.
3 Willem Boorsma, geboren op vrijdag 9 augustus 1895 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1895.
Notitie bij Willem: Willem is op 28 juni 1923 in Tietjerksteradeel gehuwd met Geertje Bentveld
Beroep:
timmerman
108 Wytze Adema is geboren op maandag 31 augustus 1857 in Sneek, zoon van Lammert Wietzes Adema (zie 39) en Tettje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1857. Wytze is overleden op donderdag 2 augustus 1928 in Barsingerhorn ( Hollands Kroon ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1928.
Beroep:
Bankwerker
Wytze:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1880 in Wymbritseradeel met Annigjen Remerie, 26 jaar oud. Annigjen is geboren op dinsdag 22 november 1853 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Sikkes Remery en Lijsbeth Sybes Bok. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1853. Annigjen is overleden vóór 1917, ten hoogste 64 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op woensdag 11 juli 1917 in Amsterdam met Rigtje Visser, 60 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wytze en Rigtje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes van der Putten (1871-1949) en Wietze Adema (1895-1976) [zie 199] [zoon bruidegom]. Rigtje is geboren op zondag 7 december 1856 in Harlingen, dochter van Johanna Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1856. Rigtje is overleden op dinsdag 24 mei 1927 in Velsen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1927. Rigtje is weduwe van Marinus Johannes van Zwieten (1859-1895), met wie zij trouwde op woensdag 2 januari 1884 in Amsterdam.
(3) trouwde, 70 jaar oud, op vrijdag 28 oktober 1927 in Barsingerhorn ( Hollands Kroon ) met Geertje Wit, 63 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 27 juli 1864 in Barsingerhorn ( Hollands Kroon ), dochter van Gerrit Wit en Dieuwertje Wiggers. Geertje is overleden op dinsdag 13 mei 1947 in Barsingerhorn ( Hollands Kroon ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1947.
Kinderen van Wytze en Annigjen:
1 Lambart Adema, geboren op maandag 29 maart 1880 in Sneek. Volgt 197.
2 Douwe Adema, geboren op dinsdag 13 juni 1882 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1882. Douwe is overleden vóór 1887, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Tetje Adema, geboren op woensdag 15 juli 1885 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1885. Tetje is overleden vóór 1890, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Douwe Adema, geboren op zondag 4 september 1887 in Amsterdam. Volgt 198.
5 Tetje Adema, geboren op dinsdag 25 maart 1890 in Amsterdam.
6 Wietze Adema, geboren op dinsdag 3 december 1895 in Vlieland. Volgt 199.
109 Gepke Adema is geboren op woensdag 21 maart 1860 in Sneek, dochter van Lammert Wietzes Adema (zie 39) en Tettje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1860. Gepke is overleden op maandag 1 mei 1933 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1933. Gepke trouwde, 32 jaar oud, op zondag 13 november 1892 in Sneek met Eeltje Jeltema, 53 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gepke en Eeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus de Jongh (1812-1904), Johannes Haarsma (1831-1895), Johannes van Akkeren (1850-1935) en Herre Kampen (1859-1914). Eeltje is geboren op maandag 21 oktober 1839 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Hendrik Jeltema en Wytske Jelles van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1839. Bij de geboorteaangifte van Eeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendrik Jeltema (1796-1864) [vader], Sipke Feddes Koopmans (1796-1876) en Willem Brandsma (1797-1860). Eeltje is overleden op zaterdag 26 augustus 1905 in Sneek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1905. Bij de overlijdensaangifte van Eeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bernardus de Jongh (1863-1916) en Pieter Reitsma (1871-1949). Eeltje is weduwnaar van Alida Fredriks (Aaltje) van Diepenbos (1833-1891), met wie hij trouwde op donderdag 15 maart 1866 in Gaasterland.
Beroep:
Bakker
110 Sytse Adema is geboren op maandag 11 december 1865 in Sneek, zoon van Lammert Wietzes Adema (zie 39) en Tettje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1865. Bij de geboorteaangifte van Sytse waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbartus Piebenga (1802-1888), Bernardus de Jongh (1812-1904) en Lammert Wietzes Adema (1829-1902) [zie 39] [vader]. Sytse is overleden op maandag 23 februari 1948 in Sneek, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1948.
Beroep:
metselaar
Sytse trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 8 november 1913 in Sneek met Gerritje Kampen, 61 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sytse en Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Doeke van der Werf (1869-1918) en Johannes Pottinga (1881-1970). Gerritje is geboren op zaterdag 24 april 1852 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), dochter van Jan Geerts Kampen en Durkje Gerrits van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1852. Gerritje is overleden op maandag 9 januari 1933 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1933. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Veltman (1888-1953) en Leonard Bosma (1900-1960). Gerritje trouwde voorheen op zondag 18 november 1894 in Sneek met Klaas Batstra (1847-1913). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 4 december 1902 in Leeuwarden.
Beroep:
dienstbode
111 Jinke Adema is geboren op vrijdag 10 januari 1868 in Sneek, dochter van Lammert Wietzes Adema (zie 39) en Tettje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1868. Jinke trouwde, 22 jaar oud, op zondag 14 december 1890 in Sneek met Hendrik de Wolf, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jinke en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus de Jongh (1812-1904), Johannes Haarsma (1831-1895), Johannes van Akkeren (1850-1935) en Herre Kampen (1859-1914).
Notitie bij het huwelijk van Jinke en Hendrik: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaart haar naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.
Hendrik is geboren op woensdag 29 maart 1865 om 02:00 in Sneek, zoon van Sybe de Wolf en Meinskjen Foekes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1865. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbartus Piebenga (1802-1888), Bernardus de Jongh (1812-1904) en Sybe de Wolf (1832-1897) [vader].
Notitie bij Hendrik: Het gezin is geemigreerd naar Rochester New York ( Amerika )
Beroep:
paardenslager
Kinderen van Jinke en Hendrik:
1 Sybe de Wolf, geboren op zaterdag 17 oktober 1891 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1891.
2 Lambertus de Wolf, geboren op woensdag 15 februari 1893 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1893.
3 Meinskje de Wolf, geboren op donderdag 2 januari 1896 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1896.
Beroep:
dagmeisje
4 Fetje de Wolf, geboren op maandag 12 april 1897 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1897.
Beroep:
dagmeisje
5 Foeke de Wolf, geboren op zondag 18 december 1898 in Sneek. Volgt 200.
6 Henderika de Wolf, geboren op zondag 9 juni 1901 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1901. Henderika is overleden op maandag 24 februari 1902 in Sneek, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1902.
7 Gepke de Wolf, geboren op dinsdag 14 oktober 1902 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1902.
8 Henderika de Wolf, geboren op dinsdag 21 juni 1904 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juni 1904.
9 Hendrik (Henry) de Wolf, geboren op maandag 8 juni 1908 in Sneek. Volgt 201.
10 Jelle de Wolf, geboren op maandag 8 augustus 1910 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1910.
112 Jeltje Adema is geboren op woensdag 28 september 1870 in Sneek, dochter van Lammert Wietzes Adema (zie 39) en Tettje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1870. Jeltje is overleden op donderdag 23 juli 1959 in IJmuiden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1959. Zij is begraven in IJmuiden op de Algemene Begraafplaats IJmuiden- de Wester. Jeltje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 13 november 1901 in Amsterdam met Pieter Jacobus Vulling, 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jeltje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Johannes Imcken (geb. 1843), Jan Schubart (geb. 1844), Wilhelmus Johannes Koelewij (geb. 1864) en Cornelis Kleis Lanting (geb. 1866). Pieter is geboren op zondag 26 augustus 1860 in Amsterdam, zoon van Pieter Vulling en Neeltje Gnade. Pieter is overleden op vrijdag 22 augustus 1930 in Velsen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1930. Hij is begraven in IJmuiden op de Algemene Begraafplaats IJmuiden- de Wester. Pieter trouwde voorheen op woensdag 1 maart 1893 in Amsterdam met Wilhelmina Woud (1861-1930). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 18 mei 1900 in Amsterdam.
Beroep:
varensgezel
Kinderen van Jeltje en Pieter:
1 Jetje Theodora Vulling, geboren op vrijdag 15 april 1904 in Amsterdam. Volgt 202.
2 Hendrik Lambertus Vulling, geboren op dinsdag 10 december 1907 in Amsterdam.
113 Fopkje Adema is geboren op zondag 3 november 1861 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Ate Wietzes Adema (zie 40) en Doetje Jogchums de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1861. Fopkje is overleden op donderdag 24 november 1955 in Drachten ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1955.
Beroep:
dienstmeid
Fopkje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1890 in Achtkarspelen met Andries Sipkens, 42 jaar oud. Andries is geboren op donderdag 10 juni 1847 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Lammert Willems Sipkens en Minke Petrus de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1847. Andries is overleden op dinsdag 6 maart 1928 in Achtkarspelen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1928. Andries is weduwnaar van Grietje Nijboer (1848-1886), met wie hij trouwde op zaterdag 21 mei 1881 in Smallingerland.
Beroep:
Koopman
Kind van Fopkje uit onbekende relatie:
1 Doetje Adema, geboren op dinsdag 21 oktober 1884 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 203.
Kinderen van Fopkje en Andries:
2 Minke Sipkens, geboren op donderdag 26 maart 1891 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1891. Minke is overleden op woensdag 23 maart 1892 in Rottevalle ( Smallingerland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1892.
3 Minke Sipkens, geboren op woensdag 28 december 1892 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1892. Minke is overleden op donderdag 30 maart 1961 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1961. Minke bleef ongehuwd.
114 Jogchum Adema is geboren op donderdag 7 januari 1864 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Ate Wietzes Adema (zie 40) en Doetje Jogchums de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1864. Jogchum is overleden op donderdag 5 februari 1914 in Drachten ( Smallingerland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1914. Jogchum trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 2 augustus 1907 in Smallingerland met Helena Wilhelmina Elmers, 34 jaar oud. Helena is geboren op zondag 4 augustus 1872 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), dochter van Bartinus Johannes Elmers en Gerredina Koops Steevens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1872. Helena is overleden op maandag 19 januari 1948 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1948.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jogchum en Helena:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 13 december 1908 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1908.
2 Gerhardina Helena Adema, geboren op zondag 10 april 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910.
Beroep:
dienstbode
3 Bartinus Ate Adema, geboren op woensdag 28 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1912. Bartinus is overleden op vrijdag 30 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1912.
4 Doetje Wilhelmina Adema, geboren op woensdag 28 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 204.
115 Geeske Ates Adema is geboren op zaterdag 10 oktober 1868 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Ate Wietzes Adema (zie 40) en Doetje Jogchums de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1868. Geeske is overleden op zaterdag 29 december 1956 in Heerenveen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1957. Zij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Beroep:
dienstmeid
Geeske:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1888 in Opsterland met Paulus Hooyinga, 23 jaar oud. Paulus is geboren op maandag 6 juni 1864 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Tamme Rinzes Hooyinga en Aaltje Hanssen van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1864. Paulus is overleden op dinsdag 10 maart 1896 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1896.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 25 september 1908 in Opsterland met Arjen Meyerhof, 47 jaar oud. Arjen is geboren op zondag 21 april 1861 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), zoon van Klaas Arjens Meyerhof en Jeltje Wolters Haveman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 april 1861. Arjen is overleden op zondag 6 mei 1962 in Heerenveen, 101 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1962. Hij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Beroep:
vrachtrijder
Kinderen van Geeske en Paulus:
1 Ate Hooyenga, geboren op dinsdag 31 juli 1888 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 205.
2 Tamme Hooijenga, geboren op woensdag 5 april 1893 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Volgt 206.
116 Aalse Adema is geboren op woensdag 9 juni 1847 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Aalses Adema (zie 41) en Janke Liekeles de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1847. Aalse is overleden op vrijdag 8 februari 1924 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1924. Bij de overlijdensaangifte van Aalse waren de volgende getuigen aanwezig: Taeke Henstra (1880-1963) en Hindrik Louwe de Jonge (1885-1949). Aalse trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Smallingerland met Antje Wagenaar, 22 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 10 september 1851 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Kornelis Tabes Wagenaar en Grietje Symens Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1851. Antje is overleden op zondag 24 mei 1931 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1931.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Aalse en Antje:
1 Janke Adema, geboren op woensdag 29 september 1875 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 207.
2 Kornelis Adema, geboren op maandag 28 augustus 1876 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 208.
3 Grietje Adema, geboren op zondag 13 april 1879 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 209.
4 Gjalt Adema, geboren op zondag 13 november 1881 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 210.
5 Tjitske Adema, geboren op vrijdag 8 augustus 1884 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 211.
6 Tabe Adema, geboren op vrijdag 21 september 1888 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 212.
117 Tjitske Adema is geboren op donderdag 8 november 1849 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Aalses Adema (zie 41) en Janke Liekeles de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1849. Bij de geboorteaangifte van Tjitske waren de volgende getuigen aanwezig: Heine Jans Deelstra (1788-1862), Henricus Douma (1813-1898) en Gjalt Aalses Adema (1817-1867) [zie 41] [vader]. Tjitske is overleden op maandag 30 mei 1927 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1927. Bij de overlijdensaangifte van Tjitske waren de volgende getuigen aanwezig: Taeke Tuinstra (1884-1946) en Klaas Lindeboom (1887-1964). Tjitske trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Smallingerland met Klaas Kootstra, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tjitske en Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Arjen Louws Biesma (1835-1911), Kornelis Veenstra (1836-1922), Pieter Zeeman (1852-1926) en Ebele Nieuwholt (1859-1925). Klaas is geboren op zaterdag 27 oktober 1849 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Saapke Wybes Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 oktober 1849. Bij de geboorteaangifte van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Eltje Jans Mulder (geb. ±1795), Jacob Mients de Jong (±1807-1886) en Roelof Feddes Huisman (1822-1895). Klaas is overleden op zaterdag 1 maart 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1930. Bij de overlijdensaangifte van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Bosma (1885-1932) en Jan Visser (geb. ±1887).
Kind van Tjitske en Klaas:
1 Gjalt Kootstra, geboren op donderdag 16 juni 1887 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 213.
118 Liekele Adema is geboren op vrijdag 30 januari 1852 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Aalses Adema (zie 41) en Janke Liekeles de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1852. Liekele is overleden op woensdag 20 juni 1923 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1923. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Getuige bij:
07-10-1898     geboorteaangifte Trijntje Adema (1898-1977) [zie 218]    [vader]
Liekele:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Smallingerland met Aaltje Veenstra, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 2 augustus 1861 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Egbert Sjoerds Veenstra en Marijke Tjibbes Klazinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1861. Aaltje is overleden op dinsdag 28 maart 1893 in Drachten ( Smallingerland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1893. Zij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 2 november 1894 in Smallingerland met Rinschje (Rinske) van Maanen, 21 jaar oud. Rinske is geboren op woensdag 29 januari 1873 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Thomas van Maanen en Trijntje Ploegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1873. Rinske is overleden op dinsdag 6 mei 1952 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1952. Zij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Kinderen van Liekele en Aaltje:
1 Gjalt Adema, geboren op maandag 20 mei 1889 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 214.
2 Marijke Adema, geboren op zondag 5 oktober 1890 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 215.
3 Egbert Adema, geboren op donderdag 5 mei 1892 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1892. Egbert is overleden op vrijdag 4 juli 1902 in Drachten ( Smallingerland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1902. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Kinderen van Liekele en Rinske:
4 Thomas Adema, geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 216.
5 Janke Adema, geboren op zaterdag 28 augustus 1897 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 217.
6 Trijntje Adema, geboren op woensdag 5 oktober 1898 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 218.
7 Aalze Adema, geboren op donderdag 20 december 1900 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1900. Aalze is overleden op dinsdag 26 mei 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1908. Hij is begraven in Drachtstercompagnie.
8 Wiepkje Adema, geboren op donderdag 25 december 1902 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 219.
9 Tjitske Adema, geboren op zaterdag 9 juli 1904 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 220.
10 Sjoerd Adema, geboren op vrijdag 29 september 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 221.
11 Aalse Adema, geboren op woensdag 10 januari 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1912. Aalse is overleden op vrijdag 5 april 1918 in Drachten ( Smallingerland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1918. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
12 Liekele (Niek) Adema, geboren op maandag 15 november 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 222.
119 Hendrik Adema is geboren op woensdag 16 december 1857 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Aalses Adema (zie 41) en Janke Liekeles de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1857. Hendrik is overleden op zondag 28 februari 1932 in Drachten ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1932. Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1883 in Smallingerland met Sybrigjen van der Brug, 28 jaar oud. Sybrigjen is geboren op donderdag 22 juni 1854 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Johannes Wolters van der Brug en Hylkjen Jelkes van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1854. Sybrigjen is overleden op zondag 9 augustus 1885 in Drachten ( Smallingerland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1885.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1889 in Smallingerland met Antje van der Veen, 35 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 1 maart 1854 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Wieger Oebeles van der Veen en Akke Hendriks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1854. Antje is overleden op vrijdag 18 juli 1941 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1941.
Beroep:
dienstbode
Kind van Hendrik en Sybrigjen:
1 Hylkjen Adema, geboren op zaterdag 25 juli 1885 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1885. Hylkjen is overleden op zondag 22 augustus 1886 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1886.
Kinderen van Hendrik en Antje:
2 Akke Adema, geboren op donderdag 23 oktober 1890 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 223.
3 Gjalt Adema, geboren op zondag 18 juni 1893 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1893.
4 Janke Adema, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 224.
5 Sjoukje Adema, geboren op donderdag 19 juli 1900 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1900. Sjoukje is overleden op zaterdag 5 juli 1902 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1902.
120 Tjaltje Adema is geboren op vrijdag 17 mei 1861 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Aalses Adema (zie 41) en Janke Liekeles de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1861. Tjaltje is overleden op donderdag 30 september 1937 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1937. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Tjaltje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Smallingerland met Jentje Weima, 28 jaar oud. Jentje is geboren op donderdag 15 september 1859 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Melle Jentjes Weima en Tjaltje Durks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1859. Jentje is overleden op donderdag 19 februari 1942 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1942. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Kinderen van Tjaltje en Jentje:
1 Melle Weima, geboren op donderdag 5 september 1889 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 225.
2 Gjalt Weima, geboren op zondag 13 september 1891 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 226.
3 Tjalling Weima, geboren op zondag 3 juni 1894 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 227.
4 Janke Weima, geboren op donderdag 16 juli 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 228.
5 Aalze Weima, geboren op zondag 2 juli 1899 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1899. Aalze is overleden op zondag 26 augustus 1900 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1900.
6 Aalze Weima, geboren op zondag 20 januari 1901 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 229.
121 Ruurd Wiebes Adema is geboren op donderdag 24 februari 1853 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Wiebe Aalzes Adema (zie 42) en Janke Ruurds Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1853. Ruurd is overleden op vrijdag 25 april 1941 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1941. Ruurd trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 5 december 1885 in Smallingerland met Leentje Hellinga, 21 jaar oud. Leentje is geboren op maandag 8 februari 1864 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Roelof Gerrits Hellinga en Janke Fokkes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1864. Leentje is overleden op zondag 18 april 1909 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 april 1909.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ruurd en Leentje:
1 Wybe Adema, geboren op maandag 7 maart 1887 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 230.
2 Fokke Adema, geboren op woensdag 26 december 1888 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 231.
3 Janke Ruurds Adema, geboren op maandag 17 april 1893 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1893. Janke is overleden op dinsdag 5 mei 1896 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1896.
4 Janke Adema, geboren op maandag 14 november 1898 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 232.
5 Roel Adema, geboren op woensdag 9 oktober 1901 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 233.
122 Aalse Wybes Adema is geboren op vrijdag 18 september 1857 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wiebe Aalzes Adema (zie 42) en Janke Ruurds Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 september 1857. Aalse is overleden op vrijdag 31 januari 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1930. Aalse trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Tietjerksteradeel met Elisabeth de Jong, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aalse en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Johannes Falkena (1848-1937). Zie 82 voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Aalse en Elisabeth: zie 82.
123 Bontje Wybes Adema is geboren op vrijdag 11 november 1859 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wiebe Aalzes Adema (zie 42) en Janke Ruurds Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1859. Bontje is overleden op woensdag 26 oktober 1938 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1938.
Beroep:
boerenmeid
Bontje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1884 in Tietjerksteradeel met Oege Jiltjes Pebesma, 20 jaar oud. Oege is geboren op zaterdag 25 april 1863 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jiltje Oeges Pebesma en Hylkjen Jacobs Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1863. Oege is overleden op zondag 9 mei 1926 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1926.
Getuige bij:
14-04-1884     geboorteaangifte Jiltje Pebesma (1884-1974) [zie 234]    [vader]
29-04-1885     geboorteaangifte Janke Pebesma (1885-1942) [zie 235]    [vader]
28-09-1886     geboorteaangifte Hylkje Pebesma (1886-1978) [zie 236]    [vader]
17-01-1889     geboorteaangifte Wiepkje Pebesma (1889-1900) [zie 123,4]    [vader]
15-05-1893     geboorteaangifte Jitske Pebesma (1893-1979) [zie 238]    [vader]
28-05-1901     geboorteaangifte Wypkje Pebesma (1901-1992) [zie 242]    [vader]
Kinderen van Bontje en Oege:
1 Jiltje Pebesma, geboren op zondag 13 april 1884 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 234.
2 Janke Pebesma, geboren op dinsdag 28 april 1885 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 235.
3 Hylkje Pebesma, geboren op dinsdag 28 september 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 236.
4 Wiepkje Pebesma, geboren op donderdag 17 januari 1889 om 14:30 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1889. Bij de geboorteaangifte van Wiepkje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader]. Wiepkje is overleden op zondag 7 oktober 1900 om 13:30 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900. Bij de overlijdensaangifte van Wiepkje waren de volgende getuigen aanwezig: Remmelt de Haan (1857-1936) en Broer Linzes Meijer (1869-1940).
5 Aaltje Pebesma, geboren op woensdag 30 juli 1890 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 237.
6 Jitske Pebesma, geboren op zondag 14 mei 1893 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 238.
7 Dirkje Pebesma, geboren op woensdag 8 mei 1895 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 239.
8 Jan Pebesma, geboren op maandag 31 mei 1897 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 240.
9 Anna Pebesma, geboren op donderdag 12 oktober 1899 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 241.
10 Wypkje Pebesma, geboren op zondag 26 mei 1901 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 242.
124 Martzen (Martzin) Adema is geboren op vrijdag 19 maart 1858 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Ate Aalzes Adema (zie 43) en Trijntje Hanzes Mud. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1858.
Notitie bij Martzin: Martzen is op 16 maart 1883 vertrokken naar Noord Amerika
Martzin trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 1 juli 1884 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Ate de Vries.
125 Alle Tjeerdsma is geboren op zondag 22 juli 1877 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Metje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1877. Alle is overleden op donderdag 16 mei 1968 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud.
Beroep:
schipper
Alle trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1904 in Tietjerksteradeel met Geeske Tjeerds Knoop, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Alle en Geeske waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Dirk Schuite (1873-1949) en Jacob Groenendal (1880-1947). Geeske is geboren op zaterdag 1 maart 1879 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjeerd Harmens Knoop en Atje Jouwerts (Akke) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1879. Geeske is overleden op vrijdag 14 mei 1926 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1926.
Kinderen van Alle en Geeske:
1 Tjeerd Tjeerdsma, geboren op donderdag 8 december 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1904. Tjeerd is overleden op zaterdag 4 maart 1905 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1905.
2 Atje Tjeerdsma, geboren op maandag 5 maart 1906 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1906. Atje is overleden op maandag 27 januari 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1913.
3 Pieter Tjeerdsma, geboren op maandag 6 mei 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1907. Pieter is overleden op maandag 28 december 1970 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Eernewoude.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 1 mei 1930 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjettje Postma
4 Atje Tjeerdsma, geboren op dinsdag 25 augustus 1914 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Atje is overleden op zondag 14 september 1884 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is begraven in Garijp.
Notitie bij Atje: Atje is op 30 april 1936 in Tietjerksteradeel gehuwd met Egbert van Dijk
5 Mettje Tjeerdsma, geboren op maandag 2 juni 1919 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Mettje is overleden op zaterdag 19 januari 2013 in Drachten ( Smallingerland ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Mettje: Mettje is op 22 mei 1942 in Smallingerland gehuwd met Jan Faber
126 Antje Tjeerdsma is geboren op donderdag 19 december 1878 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Metje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1878. Antje is overleden op zaterdag 26 maart 1949 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1949. Zij is begraven in Oosterbierum. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Smallingerland met Edze du Pon, 31 jaar oud. Edze is geboren op woensdag 24 juli 1872 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Sjoerd Edzes du Pon en Aaltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1872. Edze is overleden op zaterdag 8 maart 1947 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1947. Hij is begraven in Oosterbierum.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Antje en Edze:
1 Mettje du Pon, geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Opeinde ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1905.
Notitie bij Mettje: Mettje is op 7 juni 1928 i9n Barradeel gehuwd met Tjeerd Jongsma
2 Sjoerd du Pon, geboren op zondag 12 juli 1908 in Opeinde ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1908.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 22 februari 1934 in Menaldumadeel gehuwd met met Beitske Bergsma
127 Sjoukje Tjeerdsma is geboren op dinsdag 20 juli 1880 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Metje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1880. Sjoukje is overleden op zondag 6 december 1970 in Haaksbergen, 90 jaar oud. Sjoukje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Einte Gjalts Roorda, 24 jaar oud. Einte is geboren op donderdag 26 februari 1880 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Ales Roorda en Sytske Eintes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1880. Einte is overleden op zaterdag 5 januari 1918 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1918.
Beroep:
boer
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 14 augustus 1919 in Tietjerksteradeel met Harmen Jans Kloosterman, 51 jaar oud. Harmen is geboren op dinsdag 7 juli 1868 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Jans Kloosterman en Trijntje Harmens Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1868. Harmen is overleden op dinsdag 22 oktober 1946 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1946. Harmen is weduwnaar van Tjitske Geertsma (1870-1910), met wie hij trouwde op zaterdag 26 mei 1894 in Tietjerksteradeel.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Sjoukje en Einte:
1 Mettje Roorda, geboren op woensdag 5 april 1905 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1905. Mettje is overleden op vrijdag 15 september 1905 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1905.
2 Gjalt Roorda, geboren op vrijdag 31 augustus 1906 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1906.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 5 juli 1932 in Idaarderadeel gehuwd met Elisabeth Bijlsma
Beroep:
verpleger
3 Pieter Roorda, geboren op zondag 17 mei 1908 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1908.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 3 juni 1938 in "s-gravenhage gehuwd met Clara van der Zwan
Beroep:
houder van een rusthuis
4 Sytske Roorda, geboren op zondag 12 december 1909 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1909. Sytske is overleden op donderdag 10 november 2016 in Enschede, 106 jaar oud. Zij is gecremeerd in Enschede.
Notitie bij Sytske: Sytske is op 16 februari 1933 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sytse Elzinga
5 NN NN Roorda, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 8 december 1911 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 december 1911.
6 Mettje Roorda, geboren op zondag 5 oktober 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 243.
7 Fokje Roorda, geboren in februari 1916 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Fokje is overleden op zondag 3 juni 1917 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1917.
8 Fokje Roorda, geboren op donderdag 1 november 1917 in Garijp ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Fokje: Fokje is op 12 juli 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wieger Hoekstra
Kinderen van Sjoukje en Harmen:
9 Trijntje Kloosterman, geboren in mei 1920 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Trijntje is overleden op dinsdag 12 april 1921 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1921.
10 Alle Harmen Kloosterman, geboren op woensdag 2 mei 1923 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Alle is overleden op dinsdag 8 oktober 1996 in Hastings, Ontario ( Canada ), 73 jaar oud.
Notitie bij Alle: Alle is gehuwd met Syke Schaafsma
11 Trijntje Kloosterman, geboren op dinsdag 20 oktober 1925 in Leeuwarden.
128 Tjeerd Tjeerdsma is geboren op zaterdag 9 september 1882 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Metje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1882. Tjeerd is overleden op zaterdag 4 april 1959 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 april 1959.
Beroep:
schippersknecht
Tjeerd trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1906 in Tietjerksteradeel met Minke Jans Zwager, 23 jaar oud. Minke is geboren op donderdag 22 maart 1883 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Johannes Zwager en Geertje Feikes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1883. Minke is overleden op woensdag 13 oktober 1965 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1965.
Kinderen van Tjeerd en Minke:
1 Geertje Tjeerdsma, geboren op woensdag 19 juni 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1907. Geertje is overleden op donderdag 11 april 1991 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 31 mei 1934 gehuwd met Jan Procee
2 Mettje Tjeerdsma, geboren op zaterdag 3 september 1910 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1910. Mettje is overleden op donderdag 18 juni 1992 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Mettje: Mettje is gehuwd met Geert Vaartjes
3 Jantje Tjeerdsma, geboren op vrijdag 16 mei 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Jantje is overleden op zondag 23 september 1945 in Apeldoorn, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1945. Jantje bleef ongehuwd.
4 Pieter Tjeerdsma, geboren op woensdag 7 juni 1916 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Pieter is overleden op dinsdag 13 juli 2010 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met Tjitske Douma
5 Jan (John) Tjeerdsma, geboren op dinsdag 6 augustus 1918 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). John is overleden op donderdag 19 maart 1998 in Phelpston, Ontario ( Canada ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Elmvale, Simcoe County, op de Elmvale Union Presbyterian Cemetery.
Notitie bij John: John is gehuwd met Aukje Kloosterman
6 Anna Tjeerdsma, geboren op vrijdag 21 juli 1922 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Anna is overleden op zondag 2 maart 1930 in Leeuwarden, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1930.
129 Geert Tjeerdsma is geboren op woensdag 12 augustus 1885 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Pieter Tjeerds Tjeerdsma en Metje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1885. Geert is overleden op zondag 13 juli 1947 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1947.
Beroep:
boerenknecht
Geert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Tietjerksteradeel met Gaitske de Haan, 24 jaar oud. Gaitske is geboren op zondag 7 augustus 1887 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Foppes de Haan en Lutske Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1887. Gaitske is overleden op zaterdag 3 april 1954 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1954.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Geert en Gaitske:
1 Pieter Tjeerdsma, geboren op donderdag 13 februari 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Pieter is overleden op vrijdag 7 mei 1993 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg.
Notitie bij Pieter: Pietyer is op 27 maart 1942 in Ooststellingwerf gehuwd met Trijntje Scherjon
Beroep:
Bakker
2 Lutske Tjeerdsma, geboren op dinsdag 1 september 1914 in Garijp ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Lutske: Lutske is op 5 mei 1937 in Dantumadeel gehuwd met Jan Hofman
130 Reinder Gjalts van der Lei is geboren op vrijdag 10 mei 1872 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt van der Lei en Uilkjen Adema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1872. Reinder is overleden op donderdag 20 februari 1941 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1941.
Beroep:
boerenbedrijf
Reinder trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1903 in Smallingerland met Joukje de Jong, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Joukje waren de volgende getuigen aanwezig: Arjen Louws Biesma (1835-1911), Pieter Zeeman (1852-1926), Ebele Nieuwholt (1859-1925) en Johannes Antonius Ruel Engelman (geb. 1878). Joukje is geboren op maandag 12 september 1870 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Thijsses de Jong en Klaske (Klaaske) Gaastra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1870. Joukje is overleden op dinsdag 15 november 1938 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1938.
Kinderen van Reinder en Joukje:
1 Gjalt van der Lei, geboren op vrijdag 16 december 1904 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1904. Gjalt is overleden op donderdag 13 maart 1975 in Nijega ( Smallingerland ), 70 jaar oud.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 9 november 1929 in Smallingerland gehuwd met Jantje Mud
Beroep:
timmerman
2 Hendrik van der Lei, geboren op dinsdag 20 november 1906 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1906. Hendrik is overleden op zaterdag 9 augustus 1980 in Nijega ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is gehuwd met Harke Mud
Beroep:
veehouder
131 Antje Gjalts van der Lei is geboren op zondag 28 november 1875 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt van der Lei en Uilkjen Adema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1875. Antje is overleden op zaterdag 4 november 1944 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1944.
Beroep:
dienstbode
Antje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1900 in Smallingerland met Dirk Johannes Noordenbos, 24 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 6 januari 1876 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Johannes Noordenbos en Trijntje Pool. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1876. Dirk is overleden op maandag 1 september 1958 in Terwispel ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1958. Hij is begraven op vrijdag 5 september 1958.
Kinderen van Antje en Dirk:
1 Uilkje Noordenbos, geboren op zaterdag 12 juli 1902 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1902. Uilkje is overleden op vrijdag 24 oktober 1980 in Terwispel ( Opsterland ), 78 jaar oud.
Notitie bij Uilkje: Uilkje is op 6 mei 1926 in Opsterland gehuwd met Meine Zwaga
2 Trijntje Noordenbos, geboren op woensdag 30 september 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1903. Trijntje is overleden op maandag 9 juli 1990 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Jubbega-Schurega.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 9 mei 1930 in Opsterland gehuwd met Jan Jager
132 Gjalt Dijkstra is geboren op woensdag 24 augustus 1898 in Marum ( Westerkwartier ), zoon van Rein Dijkstra en Cornelia Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1898. Gjalt is overleden op woensdag 10 april 1968 in Marum ( Westerkwartier ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1968. Hij is begraven in Nuis.
Beroep:
landbouwer
Gjalt trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1921 in Leek ( Westerkwartier ) met Aaltje Gorter, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 18 oktober 1895 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Johannes Gorter en Annechien Tooms. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1895. Aaltje is overleden op woensdag 21 juni 1989, 93 jaar oud. Zij is begraven in Nuis.
133 Oege Adema is geboren op woensdag 12 februari 1890 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Kornelis Adema (zie 64) en Hilje Iwema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1890. Bij de geboorteaangifte van Oege waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hijmersma (1854-1940), Gerrit Bakker (1857-1927) en Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader]. Oege is overleden op woensdag 6 maart 1968 in Eindhoven, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1968. Hij is begraven in Bakkeveen.
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
12-02-1916     huwelijk Abraham Jacobus Reeders (1890-1947) en Tettje Adema (geb. 1894) [zie 135]    [broer bruid]
Oege trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 juni 1924 in Zuidlaren ( Tynaarloo ) met Willemina Nijveen, 23 jaar oud. Willemina is geboren op dinsdag 18 juni 1901 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), dochter van Lukas Nijveen en Rolina Steenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1901. Willemina is overleden op dinsdag 11 juni 1985 in Bakkeveen ( Opsterland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Bakkeveen.
Kinderen van Oege en Willemina:
1 Kornelis Adema, geboren op woensdag 17 juni 1925 in Bakkeveen ( Opsterland ). Kornelis is overleden op zondag 12 november 2006 in Eindhoven, 81 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 18 november 2006 in Eindhoven in Crematorium Rijtackers.
2 Rolina Adema, geboren op zondag 18 november 1928 in Bakkeveen ( Opsterland ).
3 Hilje Adema, geboren op donderdag 4 november 1937 in Een ( Noordenveld ). Hilje is overleden op maandag 3 september 2001, 63 jaar oud. Zij is begraven in Niekerk.
134 Jan Adema is geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Kornelis Adema (zie 64) en Hilje Iwema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1892. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Palsma (1822-1901), Gerrit Bakker (1857-1927) en Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader]. Jan is overleden op zaterdag 18 maart 1961 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1961. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Riemersma (1890-1986). Hij is begraven in Visvliet.
Beroep:
landarbeider
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1917 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Jeike Rozema, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jeike waren de volgende getuigen aanwezig: Ritsche Kloosterman (geb. 1882) en Reinder de Jonge (geb. 1890). Jeike is geboren op zondag 1 februari 1891 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Sipke Rozema en Wijtske Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1891. Jeike is overleden op zaterdag 21 juli 1979 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Jeike:
1 Wietske Adema, geboren op vrijdag 11 januari 1918 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 244.
2 Kornelis Adema, geboren op maandag 27 oktober 1919 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 245.
3 Sipke (Sidney) Adema, geboren op zaterdag 31 december 1921 in Westerhorn ( Westerkwartier ). Volgt 246.
4 Hiltje Adema, geboren op zondag 18 mei 1924 in Visvliet ( Westerkwartier ). Volgt 247.
5 Jan Adema, geboren op maandag 14 november 1927 in Visvliet ( Westerkwartier ). Jan is overleden op vrijdag 25 november 1927 om 22:30 in Visvliet ( Westerkwartier ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1927. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Riemersma (1890-1986) en Gerben van Manen (1903-1983).
6 Jantina (Janny) Adema, geboren op zaterdag 20 oktober 1928 in Visvliet ( Westerkwartier ). Volgt 248.
7 Sjoukje Adema, geboren op woensdag 26 februari 1930 in Visvliet ( Westerkwartier ). Volgt 249.
8 Martha Adema, geboren op zondag 18 mei 1924 in Visvliet ( Westerkwartier ). Volgt 250.
9 T.B. Adema.
10 L. Adema.
135 Tettje Adema is geboren op dinsdag 27 november 1894 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Adema (zie 64) en Hilje Iwema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1894. Bij de geboorteaangifte van Tettje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Palsma (1822-1901), Gerrit Bakker (1857-1927) en Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader].
Beroep:
modiste
Tettje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1916 in Marum ( Westerkwartier ) met Abraham Jacobus Reeders, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tettje en Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Slotema (1855-1922) en Oege Adema (1890-1968) [zie 133] [broer bruid]. Abraham is geboren op zondag 8 juni 1890 in Amsterdam, zoon van Dirk Lodewijk Reeders en Anna Catharina Meijer. Abraham is overleden op dinsdag 10 juni 1947 in Veendam, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juni 1947. Bij de overlijdensaangifte van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Reinder Henderikus van Deest (1900-1985).
Beroep:
Marechaussee en opperwachtmeester
Kinderen van Tettje en Abraham:
1 Anna Catharina Reeders, geboren op donderdag 22 juni 1916 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Volgt 251.
2 Hilje Reeders, geboren op vrijdag 28 maart 1919 in Sneek. Volgt 252.
136 Bartha Adema is geboren op donderdag 15 oktober 1896 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Adema (zie 64) en Hilje Iwema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1896. Bij de geboorteaangifte van Bartha waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Bakker (1857-1927), Kornelis Adema (1860-1936) [zie 64] [vader] en Lammert Westerhof (1863-1943). Bartha is overleden op vrijdag 18 mei 1973, 76 jaar oud. Bartha trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1919 in Marum ( Westerkwartier ) met Oebele de Vries, 24 jaar oud. Oebele is geboren op vrijdag 22 maart 1895 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Pieter de Vries en Froukje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1895. Oebele is overleden op maandag 13 maart 1972, 76 jaar oud.
Beroep:
Marechaussee
Kinderen van Bartha en Oebele:
1 Pieter de Vries, geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Bloemendaal. Volgt 253.
2 Cornelis de Vries, geboren op zondag 18 december 1921 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 254.
3 Froukje Bertha de Vries, geboren op maandag 29 april 1929 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 255.
137 Jantje Adema is geboren op zondag 9 mei 1897 om 15:00 in Holwierde ( Eemsdelta ), dochter van Bouke Adema (zie 66) en Martje Tochtman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1897. Bij de geboorteaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Mulder (1861-1948), Hindrik Meter (1863-1942) en Bouke Adema (1865-1953) [zie 66] [vader]. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1921 in Bierum ( Eemsdelta ) met Jans Pieter van der Broek, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Jans waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Starke (1873-1943) en Geert van der Broek (geb. 1896) [broer bruidegom]. Jans is geboren op zondag 10 juni 1894 om 02:00 in Krewerd ( Eemsdelta ), zoon van Klaas van der Broek en Geertje Uuldersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1894. Bij de geboorteaangifte van Jans waren de volgende getuigen aanwezig: Hindrik Meter (1863-1942), Jan Stuve (1863-1934) en Klaas van der Broek (1864-1918) [vader].
Beroep:
Politieagent
Getuige bij:
21-05-1931     huwelijk Wessel Oege Adema (1904-1984) en Aagtje Larkens (geb. 1905) [zie 139]    [zwager bruidegom]
27-04-1932     huwelijk Jan van Kalker (1905-1968) en Eziena Roelfina Adema (1910-2001) [zie 140]    [zwager bruid]
Kind van Jantje en Jans:
1 Geertje van der Broek, geboren omstreeks 1924 in Groningen. Volgt 256.
138 Tettje Adema is geboren op zaterdag 13 oktober 1900 in Holwierde ( Eemsdelta ), dochter van Bouke Adema (zie 66) en Martje Tochtman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1900. Bij de geboorteaangifte van Tettje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Boerema (1844-1918), Bouke Adema (1865-1953) [zie 66] [vader] en Hendrik Kruizinga (geb. 1869). Tettje trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 23 mei 1944 in Groningen met Hinderikus Johannes Scholte, 51 jaar oud. Hinderikus is geboren op maandag 24 oktober 1892 in Groningen, zoon van Hermanus Hinderikus Scholte en Agatha Postma. Hinderikus is overleden op vrijdag 4 maart 1955 in Groningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1955.
Beroep:
trambestuurder
139 Wessel Oege Adema is geboren op donderdag 27 oktober 1904 om 07:00 in Holwierde ( Eemsdelta ), zoon van Bouke Adema (zie 66) en Martje Tochtman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1904. Bij de geboorteaangifte van Wessel waren de volgende getuigen aanwezig: Philippus Bakker (geb. ±1858), Hindrik Meter (1863-1942) en Bouke Adema (1865-1953) [zie 66] [vader]. Wessel is overleden op maandag 23 januari 1984 in Bierum ( Eemsdelta ), 79 jaar oud.
Beroep:
bankwerker en monteur scheepswerken
Wessel trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 mei 1931 in Bierum ( Eemsdelta ) met Aagtje Larkens, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wessel en Aagtje waren de volgende getuigen aanwezig: Jans Pieter van der Broek (geb. 1894) [zie 137] [zwager bruidegom] en Simon Larkens (1897-1992) [broer bruid]. Aagtje is geboren op dinsdag 31 oktober 1905 in Bierum ( Eemsdelta ), dochter van Hendrik Larkens en Grietje van den Steeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1905.
Kinderen van Wessel en Aagtje:
1 Martje Adema, geboren in 1934 in Amsterdam.
2 Simon Adema, geboren in 1934 in Amsterdam.
140 Eziena Roelfina Adema is geboren op zondag 1 mei 1910 in Holwierde ( Eemsdelta ), dochter van Bouke Adema (zie 66) en Martje Tochtman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1910. Bij de geboorteaangifte van Eziena waren de volgende getuigen aanwezig: Bouke Adema (1865-1953) [zie 66] [vader], Hendrik Groothof (1870-1945) en Jan Starke (1873-1943). Eziena is overleden op vrijdag 12 oktober 2001 in Zeerijp ( Eemsdelta ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Zeerijp op Begraafplaats Borgweg. Eziena trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 27 april 1932 in Bierum ( Eemsdelta ) met Jan van Kalker, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eziena en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jans Pieter van der Broek (geb. 1894) [zie 137] [zwager bruid] en Klaas van Kalker (geb. 1904) [broer bruidegom]. Jan is geboren op maandag 20 november 1905 om 23:00 in Zeerijp ( Eemsdelta ), zoon van Martinus van Kalker en Martje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1905. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Harm Paapst (1872-1959), Jan Sikkens (1874-1958) en Martinus van Kalker (1883-1967) [vader]. Jan is overleden op zondag 25 augustus 1968 in Zeerijp ( Eemsdelta ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1968. Hij is begraven in Zeerijp op Begraafplaats Borgweg.
Beroep:
timmerman
141 Oege Adema is geboren op zaterdag 9 mei 1903 in Groningen, zoon van Gjalt Adema (zie 67) en Kee Roffel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1903. Bij de geboorteaangifte van Oege waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Lagro (1846-1920), Pieter Westerhoff (1864-1945) en Taeke Henstra (1880-1963). Oege is overleden op zondag 5 juni 1983 in Haren ( Groningen ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Haren op Begraafplaats Eshof.
Beroep:
schilder
Oege trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 april 1931 in Marum ( Westerkwartier ) met Rinskje Lenstra, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Oege en Rinskje waren de volgende getuigen aanwezig: Otto Cornelis Boelens (1883-1958) en Fokke Eringa (1898-1994). Rinskje is geboren op woensdag 14 maart 1900 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Tjeerd Lenstra en Antje Bandringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1900. Rinskje is overleden op vrijdag 1 april 1983 in Haren ( Groningen ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Haren op Begraafplaats Eshof.
142 Grietje Adema is geboren op maandag 28 september 1908 in Groningen, dochter van Gjalt Adema (zie 67) en Kee Roffel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 oktober 1908. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Lagro (1846-1920), Jan Jacob Wolff (1869-1937) en Taeke Henstra (1880-1963). Grietje is overleden op donderdag 15 juli 1971 in Rheden, 62 jaar oud.
Beroep:
verpleegster
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1934 in Lochem met Lambert Jan van den Bos, 39 jaar oud. Lambert is geboren op donderdag 13 september 1894 in Enschede, zoon van Gerrit van den Bos en Catharina Michels. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1894. Lambert is overleden op woensdag 8 mei 1985 in Rheden, 90 jaar oud.
Beroep:
slager
143 Sijbren Landstra is geboren op dinsdag 17 mei 1904 in ’s-Gravenhage, zoon van Klaas Sijbren Landstra en Antje Adema (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1904. Sijbren is overleden op zondag 18 november 1945 in Semarang ( Indonesie ), 41 jaar oud. Hij is begraven in Semarang op het Nederlands Ereveld Kalibanteng.
Beroep:
terreinmachinist B.P.M.
Sijbren trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1930 in Rotterdam met Cornelia van der Meer, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Rotterdam, dochter van Arent van der Meer en Cornelia Verheul.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: aktenummer 1904.2378
144 Nicolaas Anne Landstra is geboren op donderdag 29 oktober 1914 in ’s-Gravenhage, zoon van Klaas Sijbren Landstra en Antje Adema (zie 68). Nicolaas trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 november 1938 in Delft met Truus Kiesenberg, 22 jaar oud. Truus is geboren op dinsdag 1 augustus 1916 in Delft, dochter van Karel Frederik Kiesenberg en Elisabeth Köhler. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1916.
145 Pieter van Wijngaarden is geboren op woensdag 24 september 1879 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Rients Annes van Wijngaarden en Grietje Hylkes Wiegersma (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 september 1879. Pieter is overleden op zondag 28 augustus 1966 in Warga ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1966. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
machinist
Pieter trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 21 maart 1918 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Dieuwke Adema, 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Andries IJska (1854-1939) en Minne Zantema (geb. 1889). Dieuwke is geboren op dinsdag 23 december 1873 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Hendrik Ates Adema en Pietje Jans van Gorkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1873. Bij de geboorteaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Reinder Jans Bakker (±1816-1883), Jan van Dam (1821-1891) [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Hendrik Ates Adema (1843-1909) [vader].
Notitie bij de geboorte van Dieuwke: In de akte is vermeld dat de vader verklaart niet te kunnen schrijven
Dieuwke is overleden op vrijdag 6 april 1923 in Warga ( Leeuwarden ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 april 1923.
146 Jinke Adema is geboren op vrijdag 14 september 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aalse Wybes Adema (zie 122) en Elisabeth de Jong (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1894. Jinke is overleden op donderdag 20 mei 1982 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Jinke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1919 in Tietjerksteradeel met Jan Hooghiemstra, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jinke en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Sijbren Dijkstra (1864-1918) en Frans Jurjen Swart (1881-1957). Zie 149 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Jinke en Jan:
1 Elisabeth Hooghiemstra, geboren op vrijdag 11 februari 1921 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 257.
2 Teije Hooghiemstra, geboren op vrijdag 11 februari 1921 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
3 Grietje Hooghiemstra, geboren op donderdag 14 februari 1924 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
147 Wybe Adema is geboren op woensdag 18 mei 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Aalse Wybes Adema (zie 122) en Elisabeth de Jong (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1898. Wybe is overleden op zaterdag 12 oktober 1985 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
slager
Wybe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1923 in Tietjerksteradeel met Aaltje de Groot, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 13 januari 1896 in Graft ( Alkmaar ), dochter van Klaas de Groot en Jaapje van der Linden. Aaltje is overleden op zaterdag 8 april 1972 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
dienstbode
148 Jan Adema is geboren op zaterdag 22 februari 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Aalse Wybes Adema (zie 122) en Elisabeth de Jong (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1902. Jan is overleden op woensdag 12 augustus 1981 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
slager
Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 11 juli 1929 in Dantumadeel met Geertje Stol, 24 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 15 maart 1905 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), dochter van Kornelis Stol en Elisabeth Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1905. Geertje is overleden op zaterdag 30 juni 2001 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Aalse Adema, geboren op dinsdag 1 oktober 1929 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 258.
2 Kornelis (Kees) Adema, geboren op zaterdag 13 mei 1933 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 259.
149 Jan Hooghiemstra is geboren op donderdag 11 mei 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Fredriks Hooghiemstra (zie 84) en Maaike Hinnes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1893. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Antje Bastiaans Hogendonk (1831-1923) en Andries Jager (1836-1910).
Notitie bij de geboorte van Jan: De vader van Jan kon zelf geen aangifte doen vanwege de uitoefening van zijn beroep
Jan is overleden op maandag 13 juli 1964 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1964. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
machinist
Jan trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1919 in Tietjerksteradeel met Jinke Adema, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jinke waren de volgende getuigen aanwezig: Sijbren Dijkstra (1864-1918) en Frans Jurjen Swart (1881-1957). Zie 146 voor persoonsgegevens van Jinke.
Kinderen van Jan en Jinke: zie 146.
150 Gjalt Adema is geboren op vrijdag 8 maart 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema (zie 85) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1889. Gjalt is overleden op woensdag 8 juni 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1921. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
veehouder
Gjalt trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1913 in Tietjerksteradeel met Jitske Buruma, 23 jaar oud. Jitske is geboren op maandag 9 december 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Sjoukes Buruma en Korneliske Gerardus de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1889. Jitske is overleden op dinsdag 9 december 1969 in Heerenveen, 80 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Gjalt en Jitske:
1 Korneliske Adema, geboren op zondag 26 april 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 260.
2 Teije (Feije) Adema, geboren op woensdag 29 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 261.
3 Hendrik Adema, geboren op maandag 6 mei 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 262.
4 Martje Adema, geboren op woensdag 14 juli 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 263.
151 Wytske Adema is geboren op maandag 24 februari 1896 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema (zie 85) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1896. Wytske is overleden op vrijdag 6 juli 1973 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Wytske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1919 in Tietjerksteradeel met Oene van der Werf, 31 jaar oud. Oene is geboren op vrijdag 20 april 1888 in Kooten ( Achtkarspelen ), zoon van Joon van der Werf en Gerlofske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 april 1888. Oene is overleden op vrijdag 29 april 1949 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1949. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Wytske en Oene:
1 Martje van der Werf, geboren op zaterdag 6 augustus 1921 in Leeuwarden. Volgt 264.
2 Gerlofke (Gé) van der Werf, geboren op zondag 16 september 1923 in Leeuwarden. Volgt 265.
3 Tea Jantina van der Werf, geboren op vrijdag 16 mei 1930 in Leeuwarden. Volgt 266.
152 Egbert Adema is geboren op donderdag 7 april 1904 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema (zie 85) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1904. Egbert is overleden op zondag 24 januari 1993 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Beroep:
veehouder
Egbert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 mei 1932 in Tietjerksteradeel met Geertje Witzenburg, 21 jaar oud. Geertje is geboren op maandag 17 april 1911 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Jans Witzenburg en Sytske Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1911. Geertje is overleden op vrijdag 6 december 1991 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Kinderen van Egbert en Geertje:
1 Anna Adema. Anna is overleden vóór 2017.
2 Wyke Adema.
3 Sijtske (Syt) Adema, geboren op zondag 12 maart 1933 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 267.
4 Martje Adema, geboren op maandag 8 februari 1937 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 268.
153 Taetske Theunis Ringnalda is geboren op zondag 20 februari 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Theunis Jans Ringnalda en Martje Willems Adema (zie 94). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1881. Taetske is overleden op zondag 10 januari 1965 in Harderwijk, 83 jaar oud. Zij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Oostergaarde. Taetske trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1908 in Alkmaar met Wilhelm van der Waal, 25 jaar oud. Wilhelm is geboren op zaterdag 1 september 1883 in Winkel ( Hollands Kroon ), zoon van Wilhelm van der Waal en Maartje Wezel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1883. Wilhelm is overleden op dinsdag 1 augustus 1961 in Harderwijk, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1961. Hij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Oostergaarde.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Taetske en Wilhelm:
1 Maartje Martje van der Waal, geboren op maandag 2 augustus 1909 in Hilversum. Maartje is overleden op vrijdag 5 maart 1993 in Harderwijk, 83 jaar oud. Zij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Oostergaarde.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 18 april 1934 in Hilversum gehuwd met Michiel Jacob de Jong
2 Theunis van der Waal, geboren op maandag 6 februari 1911 in Hilversum.
Notitie bij Theunis: Theunis is op 28 oktober 1936 in Apeldoorn gehuwd met Wendelina Antina Geels
Beroep:
assuradeur
3 Wilhelmina Taetske van der Waal, geboren op zaterdag 11 mei 1912 in Hilversum. Wilhelmina is overleden op maandag 2 november 1992 in Harderwijk, 80 jaar oud. Zij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Oostergaarde.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Wilhelmina is op 31 juli 1940 in Hilversum gehuwd met Ernst Hendricus Rob
4 Wilhelm van der Waal, geboren op zondag 4 januari 1914 in Hilversum. Wilhelm is overleden op vrijdag 23 januari 1914 in Hilversum, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1914.
5 Wilhelm van der Waal, geboren op maandag 21 juni 1915 in Hilversum. Wilhelm is overleden op woensdag 13 mei 1992 in Vlaardingen, 76 jaar oud. Hij is begraven in Vlaardingen op Begraafplaats Holy.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm is gehuwd met Neeltje van der Schaft
Beroep:
timmerman
6 Fokke van der Waal, geboren op donderdag 22 november 1917 in Hilversum. Fokke is overleden op zaterdag 10 mei 1919 in Hilversum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1919.
7 Fokje van der Waal, geboren op zaterdag 28 juni 1919 in Hilversum.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 5 maart 1941 in Rotterdam gehuwd met Karel Jakobus van der Poel
8 Leendert Pieter van der Waal, geboren op vrijdag 30 september 1921 in Hilversum.
9 Theodorus Philippus van der Waal, geboren op zondag 24 december 1922 in Hilversum.
10 NN NN van der Waal, levenloos geboren kind, geboren op maandag 24 oktober 1927 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1927.
154 Baukje Hendriks Vonk is geboren op woensdag 11 februari 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Klazes Vonk en Fopkje Willems Adema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1880. Baukje is overleden op maandag 3 november 1958 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op de Noorderbegraafplaats. Baukje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 12 mei 1910 in Alkmaar met Pieter Schouw, 27 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 24 september 1882 in Enkhuizen, zoon van Siebe Schouw en Dieuwertje Mantel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 september 1882. Pieter is overleden op zaterdag 10 mei 1952 in Amsterdam, 69 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Broodbakker
Kinderen van Baukje en Pieter:
1 Siebe Schouw, geboren op maandag 30 januari 1911 in Weesp ( Amsterdam ).
Notitie bij Siebe: Siebe is op 30 mei 1940 in Amsterdam gehuwd met Trijntje Veldkamp
Beroep:
onderwijzer
2 Fopkje Schouw, geboren op maandag 26 februari 1912 in Weesp ( Amsterdam ). Fopkje is overleden op vrijdag 29 oktober 1999 in Amsterdam, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 4 november 1999.
Notitie bij Fopkje: Fopkje is op 4 mei 1939 in Amsterdam gehuwd met Jan Eduard de Vries
3 Hendrik Schouw, geboren op zondag 13 april 1913 in Weesp ( Amsterdam ). Hendrik is overleden op maandag 3 februari 1919 in Amsterdam, 5 jaar oud.
4 Anna Schouw, geboren op donderdag 28 mei 1914 in Weesp ( Amsterdam ).
5 Dieuwertje Schouw, geboren op donderdag 28 mei 1914 in Weesp ( Amsterdam ). Dieuwertje is overleden op woensdag 22 oktober 1975 in Amsterdam, 61 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op de Noorderbegraafplaats.
6 Jan Schouw, geboren op zondag 10 oktober 1915 in Weesp ( Amsterdam ). Jan is overleden op dinsdag 30 oktober 1990 in Amsterdam, 75 jaar oud.
7 Nicolaas Schouw, geboren op dinsdag 19 september 1916 in Weesp ( Amsterdam ).
8 Cornelia Schouw, geboren op zondag 14 april 1918 in Weesp ( Amsterdam ). Cornelia is overleden op vrijdag 16 oktober 1998 in Heemskerk, 80 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is gehuwd met Frederik de vries
9 Hendrik Schouw, geboren op zaterdag 14 augustus 1920 in Amsterdam.
10 Pieter Maarten Schouw, geboren op vrijdag 6 juni 1924 in Amsterdam. Pieter is overleden op zaterdag 23 september 2006 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met Trijntje de Vries
155 Klaas Hendriks Vonk is geboren op zondag 12 augustus 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Klazes Vonk en Fopkje Willems Adema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1883. Klaas is overleden op maandag 29 mei 1972 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1910 in Tietjerksteradeel met Berendtje de Jong, 25 jaar oud. Berendtje is geboren op dinsdag 18 november 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wytze Reinders de Jong en Aagje Augusts van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1884. Berendtje is overleden op woensdag 29 mei 1946 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Kind van Klaas en Berendtje:
1 Hendrik Vonk, geboren op dinsdag 8 augustus 1911 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1911. Hendrik is overleden op donderdag 1 november 2001 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Garijp.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 12 juni 1940 in Leeuwarderadeel gehuwd met Rindertje de Boer
156 Willem Vonk is geboren op donderdag 14 april 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Klazes Vonk en Fopkje Willems Adema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1887. Willem is overleden op zaterdag 3 november 1956 in Zandbulten ( Kollumerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1956. Hij is begraven in Kollumerzwaag. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Trijntje van der Bij, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 1 november 1891 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Harm van der Bij en Attje Klazes Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891. Trijntje is overleden op zaterdag 31 maart 1984 in Zandbulten ( Kollumerland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Attje Vonk, geboren op zondag 5 augustus 1917 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Attje is overleden op zaterdag 12 augustus 1989, 72 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag.
Notitie bij Attje: Attje is op 26 mei 1934 in kollumerland gehuwd met Lieuwe Bosma
2 Harmke Vonk, geboren op zaterdag 25 mei 1918 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Harmke is overleden op woensdag 21 april 1993, 74 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Notitie bij Harmke: Harmke is op 27 april 1944 in Kollumerland gehuwd met Geert van der Veen
Beroep:
dienstbode
3 Hendrik Vonk, geboren op donderdag 31 augustus 1933 in Zwagerveen ( Noordoost-Friesland ). Hendrik is overleden op dinsdag 12 september 1933 in Groningen, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1933. Hij is begraven in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ).
157 Martje Vonk is geboren op maandag 31 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Klazes Vonk en Fopkje Willems Adema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1895. Martje is overleden op maandag 17 november 1986 in Garderen ( Barneveld ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Garderen op Begraafplaats Craatshof. Martje trouwde met Jan de Bruijn. Jan is geboren op vrijdag 27 februari 1891 in Rotterdam, zoon van Jan de Bruijn en Cornelia Moret.
Notitie bij de geboorte van Jan: aktenummer 1891.1275
Jan is overleden op vrijdag 20 mei 1960 in Ermelo, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1960. Hij is begraven in Garderen op Begraafplaats Craatshof.
Beroep:
loodgieter
158 Willem Adema is geboren op zondag 23 maart 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wytze Willems Adema (zie 96) en Johanna Tjerks van Houten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1884. Willem is overleden op maandag 16 februari 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 februari 1920. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Bakkersknecht
Willem trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 mei 1910 in Tietjerksteradeel met Tjitske Toonstra, 20 jaar oud. Tjitske is geboren op zondag 29 september 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Annes Toonstra en Trientje Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1889. Tjitske is overleden op zondag 16 april 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Willem en Tjitske:
1 Wytze Adema, geboren op donderdag 27 april 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1911. Wytze is overleden op woensdag 13 september 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1911.
2 Trijntje Adema, geboren op zondag 12 januari 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 269.
3 Wijtze Adema, geboren op woensdag 17 mei 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 270.
159 Wytze Adema is geboren op zondag 4 oktober 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wytze Willems Adema (zie 96) en Johanna Tjerks van Houten. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1885. Wytze is overleden op woensdag 3 april 1963 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1963.
Beroep:
Bakkersknecht
Wytze trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1910 in Tietjerksteradeel met Imkje Feikens, 21 jaar oud. Imkje is geboren op maandag 11 maart 1889 in Leeuwarden, dochter van Jan Feikens en Pietje van Schepen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1889. Imkje is overleden op donderdag 11 augustus 1938 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 augustus 1938.
Kinderen van Wytze en Imkje:
1 Wytze Adema, geboren op maandag 10 april 1911 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 271.
2 Jan Adema, geboren op zaterdag 24 januari 1920 in Leeuwarden. Volgt 272.
160 Romkje Steegstra is geboren op donderdag 19 september 1872 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wopke Andries Steegstra en Anna Gjalts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1872. Bij de geboorteaangifte van Romkje waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Reiding (±1804-1890), Klaas Jans Feenstra (1813-1899) en Wopke Andries Steegstra (1843-1917) [zie 97] [vader]. Romkje is overleden op zondag 7 februari 1954 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1954. Romkje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1900 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Rendert de Boer, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Romkje en Rendert waren de volgende getuigen aanwezig: Eeltje Kuipers (1857-1900), Geert Siccama (1864-1941), Pieter de Groot (1873-1938) en Andries Steegstra (1875-1930) [zie 161] [broer bruid]. Rendert is geboren op zondag 27 april 1873 in Nijkerk ( Ferweradeel ), zoon van Tjeerd Renderts de Boer en Antje Gerbens Wierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1873. Bij de geboorteaangifte van Rendert waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Reiding (±1804-1890), Klaas Jans Feenstra (1813-1899) en Gerben Douwes Wierstra (1824-1909). Rendert is overleden op vrijdag 22 februari 1952 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1952.
Kinderen van Romkje en Rendert:
1 Tjeerd de Boer, geboren op dinsdag 6 augustus 1901 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1901. Tjeerd is overleden op dinsdag 1 september 1981 in Ermelo, 80 jaar oud.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 24 januari 1929 in Dantumadeel gehuwd met Meiltje van der Velde
2 Wopke de Boer, geboren op woensdag 18 juni 1902 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1902.
3 Andries de Boer, geboren op vrijdag 1 januari 1904 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1904. Andries is overleden op woensdag 9 oktober 1974 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Andries: Andries is op 3 mei 1939 in Leeuwarden gehuwd met Ytje van der Woude
4 Gerben de Boer, geboren op vrijdag 16 december 1904 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1904. Gerben is overleden op zondag 17 november 1996 in Nijkerk ( Ferweradeel ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Westernijkerk.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 24 april 1930 in Ferweradeel gehuwd met Sjoukje Dijkstra
5 Anna de Boer, geboren op vrijdag 23 februari 1906 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Anna is overleden op maandag 4 juni 1928 in Genum ( Ferweradeel ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1928. Anna bleef ongehuwd.
6 Gjalt de Boer, geboren op dinsdag 21 mei 1907 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 273.
7 Sytske de Boer, geboren op zaterdag 13 juni 1908 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1908.
8 Pieter de Boer, geboren op zondag 6 februari 1910 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1910. Pieter is overleden op woensdag 23 februari 1955 in Zwolle, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1955. Hij is begraven in Heerde op de Begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met Aaltje van Wijk
9 Marijke de Boer, geboren op zondag 21 januari 1912 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1912.
10 Geert de Boer, geboren omstreeks 1913 in Westernijkerk ( Ferweradeel ).
Notitie bij Geert: Geert is op 21 december 1933 in Ferweradeel gehuwd met Antje Koopmans
11 Willem de Boer, geboren omstreeks 1916 in Nijkerk ( Ferweradeel ).
Notitie bij Willem: Willem is op 8 mei 1937 in Dantumadeel gehuwd met Maria Theodora Hofing
161 Andries Steegstra is geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Wopke Andries Steegstra en Anna Gjalts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1875. Andries is overleden op donderdag 17 april 1930 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1930. Hij is begraven in Marrum.
Getuige bij:
19-05-1900     huwelijk Rendert de Boer (1873-1952) en Romkje Steegstra (1872-1954) [zie 160]    [broer bruid]
Andries trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25 mei 1905 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Aafke Steegstra, 28 jaar oud. Aafke is geboren op vrijdag 13 april 1877 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Oene Andries Steegstra en Aaltje Dirks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1877. Aafke is overleden op zaterdag 26 december 1964 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Marrum.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Andries en Aafke:
1 Wopke Steegstra, geboren op maandag 14 mei 1906 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Wopke is overleden op woensdag 27 juli 1988 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Marrum.
2 Gjalt Steegstra, geboren op vrijdag 11 september 1914 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Gjalt is overleden op maandag 29 februari 1988 in Bentleigh ( Australe ), 73 jaar oud.
162 Gjalt Steegstra is geboren op vrijdag 26 januari 1877 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Wopke Andries Steegstra en Anna Gjalts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1877. Gjalt is overleden op zaterdag 27 mei 1967 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud.
Beroep:
Centrifugist
Gjalt trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 september 1900 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Lijsbert Burmania, 24 jaar oud. Lijsbert is geboren op dinsdag 6 juni 1876 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Schelte Dirks Burmania en Jantje Gerrits Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1876. Lijsbert is overleden op dinsdag 17 juni 1941 in Drachten ( Smallingerland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juni 1941.
Kinderen van Gjalt en Lijsbert:
1 Jantje Steegstra, geboren op zondag 24 februari 1901 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1901. Jantje is overleden op zaterdag 23 juli 1994 in Leeuwarden, 93 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 3 mei 1939 in Leeuwarden gehuwd met Hilbrand Jellema
2 Anna Steegstra, geboren op woensdag 7 januari 1903 in Marrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1903.
Notitie bij Anna: Anna is op 8 september 1927 in Ferweradeel gehuwd met Willem Miedema
3 Wopke Steegstra, geboren op zaterdag 14 januari 1905 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1905. Wopke is overleden op zaterdag 24 juli 1948 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1948.
Notitie bij Wopke: Wopke is op 4 mei 1933 in Idaarderadeel gehuwd met Antje de Wal
4 Trijntje Steegstra, geboren op dinsdag 14 september 1909 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1909. Trijntje is overleden op maandag 20 maart 2006 in Drachten ( Smallingerland ), 96 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 18 mei 1934 in Smallingerland gehuwd met Aalzen Postma
163 Marijke Steegstra is geboren op donderdag 2 april 1885 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wopke Andries Steegstra en Anna Gjalts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1885. Marijke is overleden op donderdag 7 oktober 1937 in Grouw ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1937. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 4 september 1909 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Rintje Bouma, 26 jaar oud. Rintje is geboren op zaterdag 11 november 1882 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Bartele Jentjes Bouma en Attje Geerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1882. Rintje is overleden op zondag 14 juni 1953 in Grouw ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Marijke en Rintje:
1 Bartele Jentje Bouma, geboren op woensdag 12 januari 1910 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1910. Bartele is overleden op donderdag 29 juni 1967 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1967.
Notitie bij Bartele: Bartele is op 7 april 1938 in Idaarderadeel gehuwd met Antje de Jong
Beroep:
Bakker
2 Anna Bouma, geboren op woensdag 18 juli 1917 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1917.
164 Romkje Adema is geboren op dinsdag 12 februari 1878 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Wytze Gjalts Adema (zie 98) en Joukje Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1878. Romkje is overleden op zondag 30 mei 1965 in Grouw ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1965. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Romkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Iede van der Veen, 36 jaar oud. Iede is geboren op dinsdag 28 januari 1868 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Eesge van der Veen en Grietje Beeksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1868. Iede is overleden op woensdag 14 augustus 1946 in Grouw ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1946. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Romkje en Iede:
1 Eesge van der Veen, geboren op maandag 19 november 1906 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 274.
2 Wietze van der Veen, geboren op dinsdag 22 maart 1910 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 275.
3 Rintje van der Veen, geboren op maandag 3 november 1913 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 276.
165 Gjalt Adema is geboren op zondag 23 juli 1882 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Gjalts Adema (zie 98) en Joukje Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1882. Gjalt is overleden op zondag 21 april 1946 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1946.
Beroep:
timmerknecht
Gjalt trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 26 juni 1914 in Smallingerland met Anna Glastra, 30 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 30 november 1883 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Ebele Glastra en Sipkjen Alberda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1883. Anna is overleden op dinsdag 14 september 1965 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1965.
Kinderen van Gjalt en Anna:
1 Wietze Adema, geboren op vrijdag 17 maart 1916 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 277.
2 Sipkje (Sippy) Adema, geboren op donderdag 20 oktober 1921 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 278.
166 Arend Adema is geboren op zondag 26 augustus 1883 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Gjalts Adema (zie 98) en Joukje Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1883. Arend is overleden op vrijdag 17 maart 1972 in Boornbergum ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
landbouwer
Arend:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1920 in Smallingerland met Lokke de Haan, 28 jaar oud. Lokke is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Johannes de Haan en Sjoukje Kielstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1892. Lokke is overleden op maandag 4 maart 1929 in Boornbergum ( Smallingerland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1929. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 29 april 1932 in Smallingerland met Romkje van der Zee, 35 jaar oud. Romkje is geboren op zondag 4 april 1897 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Kornelis van der Zee en Akke de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1897. Romkje is overleden op dinsdag 21 januari 1986, 88 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
167 Binne Adema is geboren op maandag 19 december 1887 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Gjalts Adema (zie 98) en Joukje Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1887.
Beroep:
timmerman
Binne trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 23 november 1917 in Smallingerland met Meintje van der Wal, 26 jaar oud. Meintje is geboren op zaterdag 29 augustus 1891 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hidde Wieberens van der Wal en Tjitske van den Brug. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1891.
Kinderen van Binne en Meintje:
1 Tjitske Adema, geboren op dinsdag 2 september 1919 in Boornbergum ( Smallingerland ).
2 Wietze Adema, geboren op donderdag 11 mei 1922 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 279.
168 Anne Adema is geboren op donderdag 29 mei 1890 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Gjalts Adema (zie 98) en Joukje Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 mei 1890.
Beroep:
hoenderfokker
Anne trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 17 april 1937 in Smallingerland met Lena van Terwisga, 39 jaar oud. Lena is geboren op woensdag 7 juli 1897 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Piebe van Terwisga en Dina Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1897.
169 Gjalt Adema is geboren op zaterdag 22 september 1877 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Rommert Gjalts Adema (zie 99) en Martzen Wiebes Tolman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1877. Gjalt is overleden op donderdag 13 maart 1975 in Boornbergum ( Smallingerland ), 97 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren. Gjalt trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1903 in Smallingerland met Froukje Visser, 23 jaar oud. Froukje is geboren op woensdag 21 januari 1880 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Bauke Visser en Ankje Pietens. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1880. Froukje is overleden op zaterdag 18 maart 1939 in Boornbergum ( Smallingerland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1939. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Kind van Gjalt en Froukje:
1 Rommert Adema, geboren op woensdag 30 januari 1907 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 280.
170 Wiebe Adema is geboren op woensdag 12 mei 1880 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Rommert Gjalts Adema (zie 99) en Martzen Wiebes Tolman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1880. Wiebe is overleden op woensdag 28 januari 1942 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1942. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
grofsmid
Wiebe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Maaike Woudsma, 21 jaar oud. Maaike is geboren op zaterdag 29 juli 1882 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sipke Woudsma en Wytske Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1882. Maaike is overleden op zaterdag 6 november 1943 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1943. Zij is begraven in Kollum.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wiebe en Maaike:
1 Wietske Adema, geboren op zondag 2 april 1905 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 281.
2 Martzen Adema, geboren op woensdag 24 juni 1908 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1908. Martzen is overleden op donderdag 30 juli 1908 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1908.
3 Rommert Adema, geboren op donderdag 23 november 1911 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 282.
171 Romkje Zwart is geboren op zondag 13 maart 1887 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1887. Romkje is overleden op zaterdag 18 december 1971 in Rottevalle ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren. Romkje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1914 in Smallingerland met Hendrik van der Velde, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 19 juli 1885 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Geert Koops van der Velde en Antje Halbes Ypenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1885. Hendrik is overleden op maandag 5 september 1960 in Rottevalle ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1960. Hij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Beroep:
Koopman
Kind van Romkje en Hendrik:
1 Dina van der Velde, geboren op vrijdag 30 april 1915 in Rottevalle ( Smallingerland ). Dina is overleden op donderdag 26 mei 1994 in Rottevalle ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Notitie bij Dina: Dina is op 10 mei 1941 in Smallingerland gehuwd met Tamme Oosterhof
172 Marten Zwart is geboren op zaterdag 19 oktober 1889 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1889.
Beroep:
melkcontroleur en concierge
Marten trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1918 in Smallingerland met Hendrika Nijland, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 19 oktober 1891 in Eefde ( Lochem ), dochter van Harmen Nijland en Aaltjen van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1891.
Beroep:
dienstbode
Kind van Marten en Hendrika:
1 Aaltje Zwart, geboren op zondag 18 mei 1919 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1919. Aaltje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1919.
Notitie bij Aaltje: Aafje is op 7 september 1944 in Smallingerland gehuwd met Harmen Nijboer
Beroep:
typiste
173 Gjalt Zwart is geboren op vrijdag 15 mei 1891 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1891. Gjalt is overleden op zondag 7 juli 1985 in Opeinde ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
fabrieksarbeider en zuivelbewerker
Getuige bij:
19-02-1937     overlijdensaangifte Baukje de Jong (1892-1937) [zie 173]    [echtgenoot]
Gjalt:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1920 in Smallingerland met Baukje de Jong, 27 jaar oud. Baukje is geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jacob de Jong en Antje Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1892. Baukje is overleden op vrijdag 19 februari 1937 in Groningen, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1937. Bij de overlijdensaangifte van Baukje was de volgende getuige aanwezig: Gjalt Zwart (1891-1985) [zie 173] [echtgenoot]. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 23 december 1939 in Marum ( Westerkwartier ) met Elisabeth van der Wijk, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 16 november 1912 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Anne van der Wijk en Janke de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1912. Elisabeth is overleden op zaterdag 25 juli 1964 in Opeinde ( Smallingerland ), 51 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
huishoudster
174 Jan Zwart is geboren op zaterdag 27 januari 1894 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1894. Jan is overleden op zaterdag 10 juli 1976 in Winsum ( Het Hogeland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Winsum.
Beroep:
kaasmaker
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1921 in Winsum ( Het Hogeland ) met Bouwina Lantink, 24 jaar oud. Bouwina is geboren op zaterdag 29 augustus 1896 in Obergum ( Het Hogeland ), dochter van Hijbo Lantink en Grietje Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1896. Bouwina is overleden op woensdag 4 juli 1984 in Winsum ( Het Hogeland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Winsum.
175 Sipke Zwart is geboren op donderdag 24 december 1896 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1896. Sipke is overleden op vrijdag 4 september 1981 in Rottevalle ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Beroep:
landarbeider
Sipke trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1922 in Smallingerland met Anna Papa, 26 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 3 september 1895 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Sytzes Papa en Akke Koops Bloembergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1895. Anna is overleden op dinsdag 26 februari 1985 in Rottevalle ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Kind van Sipke en Anna:
1 Akke Zwart, geboren op zaterdag 10 maart 1923 in Opeinde ( Smallingerland ). Akke is overleden op dinsdag 19 september 2017 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud.
Notitie bij Akke: Akke is op 18 februari 1943 in Achtkarspelen gehuwd met Everhardus Gerben Weinberg
176 Anna Joukje Zwart is geboren op zaterdag 18 juni 1898 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1898. Anna is overleden op zaterdag 27 maart 1993 in Rottevalle ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle. Anna trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Smallingerland met Ritske Riemersma, 23 jaar oud. Ritske is geboren op zondag 16 april 1899 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bouwe Ritskes Riemersma en Trijntje Papa. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1899. Ritske is overleden op donderdag 16 december 1993 in Rottevalle ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle.
Beroep:
Brievenbesteller
177 Wietze Zwart is geboren op dinsdag 29 mei 1900 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1900. Wietze is overleden op woensdag 25 december 1963 in Nijega ( Smallingerland ), 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30 december 1963 in Nijega.
Beroep:
Bakker
Wietze trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 december 1921 in Smallingerland met Fokje de Vries, 21 jaar oud. Fokje is geboren op maandag 1 oktober 1900 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Jelle de Vries en Trijntje Dupon. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1900. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1900. Fokje is overleden in oktober 1989 in Nijega ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Nijega.
Kind van Wietze en Fokje:
1 NN NN Zwart, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 26 maart 1922 in Nijega ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1922.
178 Fopkje Zwart is geboren op zaterdag 31 augustus 1901 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Martens Zwart en Dina Gjalts Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1901. Fopkje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1930 in Smallingerland met Jelle Spoelstra, 31 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 7 oktober 1898 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Liebe Jelles Spoelstra en Geertje Johannes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1898.
Beroep:
landbouwer
179 Mientje Hoeksma is geboren op zondag 21 februari 1886 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1886. Mientje is overleden op zaterdag 11 november 1967 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1967. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat. Mientje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 4 april 1912 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Koene van der Veen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Mientje en Koene waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Kammen (1862-1942), Jacob Laverman (1865-1938), Douwe Meijer (1866-1932) en Johannes Land (1883-1960). Koene is geboren op vrijdag 2 december 1887 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Klaas van der Veen en Sybrigje Hanenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1887. Bij de geboorteaangifte van Koene waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas van der Veen (1853-1929) [vader], Johannes van Kammen (1862-1942) en Berend Noordhof (1864-1952). Koene is overleden op maandag 4 juli 1966 in Aduard ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Mientje en Koene:
1 NN NN van der Veen, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 27 maart 1913 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
2 Klaas van der Veen, geboren op zondag 22 februari 1914 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Klaas is overleden op woensdag 24 maart 1999, 85 jaar oud.
3 Pieter van der Veen, geboren op dinsdag 11 januari 1916 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Pieter is overleden op zaterdag 21 maart 1987 in Aduard ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 29 mei 1952 in Ezinge gehuwd met Grietje van der Veen
4 Sijbrichje Sjoertje (Siep) van der Veen, geboren op woensdag 24 oktober 1917 in Feerwerd ( Westerkwartier ). Volgt 283.
5 Nanne van der Veen, geboren op zaterdag 31 mei 1919 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Nanne is overleden op maandag 30 april 1979 in Aduard ( Westerkwartier ), 59 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
6 Gesienus Jacob van der Veen, geboren op zaterdag 6 december 1924 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Gesienus is overleden op dinsdag 22 oktober 2002 in Aduard ( Westerkwartier ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Aduard.
Notitie bij Gesienus: Geesienus is gehuwd met Wubbina Rensina Bakker
180 Libbe Hoeksma is geboren op maandag 25 juli 1887 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1887. Libbe is overleden op zaterdag 6 februari 1971 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Beroep:
Kuiper
Libbe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Achtkarspelen met Lamke Kazemier, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Libbe en Lamke waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Boersma (1849-1923), Albert Spaanstra (1855-1924), Cornelis Dijkstra (1869-1950) en Tjerk Faber (1889-1965). Lamke is geboren op maandag 6 december 1886 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Jelle Kazemier en Heiltje Gerks Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1886. Lamke is overleden op donderdag 13 mei 1982 in Leeuwarden, 95 jaar oud.
Kinderen van Libbe en Lamke:
1 Heiltje Hoeksma, geboren op woensdag 7 mei 1913 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Heiltje is overleden op maandag 25 februari 1991 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Heiltje: Heiltje is gehuwd met Hidde de Vries
2 Jelle Hoeksma, geboren op zondag 26 september 1915 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Jelle is overleden op dinsdag 11 januari 1944 in Leeuwarden, 28 jaar oud. Hij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 30 september 1940 in Leeuwarden gehuwd met Jantje Braam
3 Pieter Gauke Hoeksma, geboren op donderdag 29 maart 1917 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Pieter is overleden op donderdag 11 augustus 2005 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met Gaats Dijkstra
4 Gouke Hoeksma, geboren op donderdag 14 augustus 1919 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Gouke is overleden op zondag 30 november 1997 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
5 Boukje Hoeksma, geboren op zaterdag 15 juli 1922 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Boukje: Boukje is gehuwd met Wolter Wouda
181 Nanne Hoeksma is geboren op vrijdag 5 juli 1889 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1889. Nanne is overleden op dinsdag 29 december 1964 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1964.
Beroep:
Koopman
Nanne trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1912 in Achtkarspelen met Willemke Numan, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nanne en Willemke waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Boersma (1849-1923), Albert Spaanstra (1855-1924), Eldert Wolthuizen (1862-1930) en Tjerk Faber (1889-1965). Willemke is geboren op zondag 16 oktober 1887 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Anne Numan en Hinke Gjaltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1887. Willemke is overleden op maandag 2 september 1968 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1968.
Kinderen van Nanne en Willemke:
1 Hinke Hoeksma, geboren op woensdag 9 april 1913 in Drachten ( Smallingerland ). Hinke is overleden op zondag 25 mei 1913 in Drachten ( Smallingerland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1913.
2 Pieter Hoeksma, geboren op zaterdag 21 maart 1914 in Drachten ( Smallingerland ).
Notitie bij Pieter: Pieter is op 5 april 1939 in Leeuwarden gehuwd met Anke Postma
Beroep:
Bakker
3 Hinke Hoeksma, geboren op dinsdag 16 maart 1915 in Drachten ( Smallingerland ).
Notitie bij Hinke: Hinke is op 6 april 1938 in Leeuwarden gehuwd met Kornelis Plantinga
4 Anne Hoeksma, geboren op vrijdag 7 juni 1918 in Drachten ( Smallingerland ).
Notitie bij Anne: Anne is op 14 mei 1940 in Leeuwarden gehuwd met Jeltje Afke Zandstra
Beroep:
zuivelbewerker
5 Bauke Hoeksma, geboren op woensdag 5 oktober 1921 in Drachten ( Smallingerland ).
182 Elske Hoeksma is geboren op woensdag 8 juli 1891 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1891. Elske trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 21 januari 1922 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Sibbele Hietkamp, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elske en Sibbele waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Kammen (1862-1942) en Johannes Land (1883-1960). Sibbele is geboren op zaterdag 13 mei 1893 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Harmen Alderts Hietkamp en Grietje Wyberens Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Sibbele is overleden op woensdag 3 juli 1963 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1963. Hij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei. Sibbele is weduwnaar van Ybeltje Hoeksma (1894-1920), met wie hij trouwde op zaterdag 17 mei 1919 in Achtkarspelen, zie 183.
Beroep:
veehouder
183 Ybeltje Hoeksma is geboren op zondag 1 april 1894 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1894. Ybeltje is overleden op woensdag 31 maart 1920 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1920. Zij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei. Ybeltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1919 in Achtkarspelen met Sibbele Hietkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ybeltje en Sibbele waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Boersma (1849-1923) en Eldert Wolthuizen (1862-1930). Sibbele is geboren op zaterdag 13 mei 1893 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Harmen Alderts Hietkamp en Grietje Wyberens Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Sibbele is overleden op woensdag 3 juli 1963 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1963. Hij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei. Sibbele trouwde later op zaterdag 21 januari 1922 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Elske Hoeksma (geb. 1891), zie 182.
Beroep:
veehouder
184 Wytze Hoeksma is geboren op donderdag 30 juni 1898 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juli 1898.
Beroep:
timmerman
Wytze trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 september 1920 in Achtkarspelen met Trientje Postema, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wytze en Trientje waren de volgende getuigen aanwezig: Eldert Wolthuizen (1862-1930) en Hermannes Jacobus Fernhout (1895-1956). Trientje is geboren op woensdag 11 december 1895 om 04:00 in Opende ( Westerkwartier ), dochter van Tjitze (Tjitse) Postema en Sytske Hoeksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1895. Bij de geboorteaangifte van Trientje waren de volgende getuigen aanwezig: Tjitze (Tjitse) Postema (1855-1933) [vader], Fokke Haak (1861-1951) en Duurt Beukema (1865-1949).
Kind van Wytze en Trientje:
1 NN NN Hoeksma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 27 februari 1925 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1925.
185 Theunis Hoeksma is geboren op zaterdag 30 maart 1901 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Pieter Hoeksma en Baukje Libbes Adema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1901. Theunis is overleden op dinsdag 23 mei 1972 in Aduard ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat. Theunis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 april 1928 in Leek ( Westerkwartier ) met Hillechina van der Velde, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theunis en Hillechina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Harm Gaaikema (geb. 1900) en Grietje Henderika Bieringa (geb. 1903). Hillechina is geboren op vrijdag 3 maart 1899 in Enumatil ( Westerkwartier ), dochter van Salomon van der Velde en Jantje Dalmolen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1899. Bij de geboorteaangifte van Hillechina waren de volgende getuigen aanwezig: Salomon van der Velde (1869-1928) [vader], Geert Oosterhuis (1872-1949) en Jan Sijbolts (1874-1962). Hillechina is overleden op donderdag 22 februari 1973 in Aduard ( Westerkwartier ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
186 Roelf Linker is geboren op vrijdag 29 juni 1900 in Roderveld ( Roden ), zoon van Ebel Linker en Dieuwke Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1900. Roelf is overleden op zondag 10 juni 1990 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Roelf trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 25 november 1933 in Leek ( Westerkwartier ) met Jantje Linker, 29 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 11 november 1904 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), dochter van Johannes Linker en Hiltje Kajuiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1904. Jantje is overleden op dinsdag 23 november 1993 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
187 Jacobina Linker is geboren op woensdag 6 augustus 1902 in Roderveld ( Roden ), dochter van Ebel Linker en Dieuwke Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1902. Jacobina is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1902. Jacobina trouwde, 36 jaar oud, op maandag 13 februari 1939 in Leek ( Westerkwartier ) met Jacob Rijploeg, 42 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 19 april 1896 in Groningen, zoon van Siebe Rijploeg en Jacobina Sinningh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1896.
Beroep:
Kapper
188 Elizabeth (Bertha) Adema is geboren op vrijdag 9 februari 1900 in Leens ( Het Hogeland ), dochter van Wijtze (William) Adema (zie 105) en Luiktje Pietersen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1900. Bij de geboorteaangifte van Bertha waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jansma (1858-1933), William Adema (1875-1937) [zie 105] [vader] en Jan Gerard Legro (1876-1967). Bertha is overleden op zondag 5 mei 1996 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Riverside, Riverside County, op de Riverside National Cemetery. Bertha trouwde met Fred Preston Goss. Fred is geboren op maandag 15 juni 1896 in Benton County, Missouri ( USA ), zoon van John Daniel Goss en Alice Victoria Thurman. Fred is overleden op maandag 3 maart 1975 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in San Bernardino, San Bernardino County, op de Mountain View Cemetery.
Kinderen van Bertha en Fred:
1 William Richard Goss.
2 Arthur Lee Goss.
3 Fred Wilson Goss, geboren op zaterdag 19 oktober 1918 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ). Fred is overleden op maandag 25 april 1994 in Bodfish, Kern County, Californie ( USA ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Wofford Heights op de Kern River Valley Cemetery.
Notitie bij Fred: Fred is gehuwd met Claudia D. Bruyn
4 Charles Buster Goss, geboren op woensdag 13 oktober 1920. Charles is overleden op maandag 3 juli 1989 in Eagle Point, Jackson County, Oregon ( USA ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Eagle Point, Jackson County, op de Eagle Point National Cemetery.
Notitie bij Charles: Charles is (1) in 1939 gehuwd met Catherina Elizabeth Fullagar en (2) met Dorothy Caroline Raorick
189 Dirk (Richard) Adema is geboren op donderdag 16 oktober 1902 om 23:00 in Hornhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Wijtze (William) Adema (zie 105) en Luiktje Pietersen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1902. Bij de geboorteaangifte van Richard waren de volgende getuigen aanwezig: Karel Spa (geb. 1872), William Adema (1875-1937) [zie 105] [vader] en Folkert van der Veen (geb. 1876). Richard is overleden op zaterdag 29 december 1973 in Fontana, San Bernardino County, Californie ( USA ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Rialto op de Rialto Park Cemetery. Richard trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1935 met Anna Elizabeth Reed, 27 of 28 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 21 december 1907 in Topeka, Shawnee County, Kansas ( USA ), dochter van Louis Orville Reed en Sarah Elisabeth Harries. Anna is overleden op zondag 27 januari 1980 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Rialto op de Rialto Park Cemetery.
Kinderen van Richard en Anna:
1 Richard Louis Adema, geboren op vrijdag 27 maart 1936 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ). Richard is overleden op maandag 21 mei 1990, 54 jaar oud. Hij is begraven in Riverside, Riverside County, op de Riverside National Cemetery.
2 Sharon Ann Adema, geboren op maandag 27 september 1943 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ). Volgt 284.
190 Cora Adema is geboren op maandag 29 juni 1908 in Illinois, Cook County ( USA ), dochter van Wijtze (William) Adema (zie 105) en Luiktje Pietersen. Cora is overleden op dinsdag 24 juli 1990 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 82 jaar oud. Zij is begraven in San Bernardino, San Bernardino County, op de Mountain View Cemetery. Cora trouwde met Honore M. Crockfer. Honore is geboren op vrijdag 15 juli 1904 in Lievin, Dep. du Pas de Calais ( Frankrijk ). Honore is overleden in 1977 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven in San Bernardino, San Bernardino County, op de Mountain View Cemetery.
191 Jantje Boersma is geboren op maandag 20 januari 1902 om 06:00 in Leens ( Het Hogeland ), dochter van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1902. Bij de geboorteaangifte van Jantje waren de volgende getuigen aanwezig: Douwe Terpstra (geb. 1856), Kornelis Jolman (1873-1965) en Geert Boersma (1878-1968) [zie 106] [vader]. Jantje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 12 juni 1920 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Hendrik Koopman, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendricus Herman Meihuizen (1888-1966) en Cornelis Verburg (geb. 1895). Hendrik is geboren op vrijdag 17 december 1897 in Assen, zoon van Hendrik Koopman en Janna Aalders. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1897.
Beroep:
rijwielhersteller
Kinderen van Jantje en Hendrik:
1 Hendrik Koopman, geboren op donderdag 3 maart 1921 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1921.
2 Geert Koopman, geboren op maandag 27 november 1922 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1922.
192 Jacobina Boersma is geboren op donderdag 30 juni 1904 in Leens ( Het Hogeland ), dochter van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1904. Bij de geboorteaangifte van Jacobina waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Martens (1852-1920), Fokke Ronda (1871-1963) en Geert Boersma (1878-1968) [zie 106] [vader]. Jacobina is overleden op zaterdag 13 oktober 1973 in Ulrum ( Het Hogeland ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Ulrum. Jacobina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Arend Snip, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobina en Arend waren de volgende getuigen aanwezig: Tjeerd de Vries (1871-1952) en Jan Bakker (geb. ±1886). Arend is geboren op zaterdag 13 juni 1903 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Jan Snip en Grietje Huizenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1903. Bij de geboorteaangifte van Arend waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Aikema (1850-1930), Jan Snip (1874-1948) [vader] en Loewert Sikke Kooi (1878-1952). Arend is overleden op zaterdag 29 januari 1983 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 79 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Kind van Jacobina en Arend:
1 NN NN Snip, levenloos geboren kind, geboren op maandag 5 september 1927 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1927.
193 Jelle Boersma is geboren op dinsdag 25 december 1906 in Ulrum ( Het Hogeland ), zoon van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 december 1906. Bij de geboorteaangifte van Jelle waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheus Wolthuis (1864-1910), Jan Zuidema (1876-1946) en Geert Boersma (1878-1968) [zie 106] [vader]. Jelle is overleden op zondag 12 juli 1992 in Ulrum ( Het Hogeland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Ulrum.
Beroep:
dagloner
Getuige bij:
22-05-1930     huwelijk Filippus Boersma (1909-1987) en Trientje Poelman (geb. 1901) [zie 194]    [broer bruidegom]
20-10-1948     overlijdensaangifte Fopkje Adema (1877-1948) [zie 106]    [zoon]
Jelle trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 22 mei 1928 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Adriaantje Terpstra, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jelle en Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Valkema (1879-1962) en Geertruida Bos (1904-1988). Adriaantje is geboren op maandag 4 september 1905 in Houwerzijl ( Het Hogeland ), dochter van Lolke Terpstra en Aafke Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1905. Bij de geboorteaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Valkema (1848-1931), Reinder de Vries (1849-1925) en Lolke Terpstra (1865-1932) [vader]. Adriaantje is overleden op zondag 29 september 1996 in Ulrum ( Het Hogeland ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Ulrum.
Beroep:
dienstbode
194 Filippus Boersma is geboren op donderdag 26 augustus 1909 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1909. Bij de geboorteaangifte van Filippus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Boersma (1876-1956), Geert Boersma (1878-1968) [zie 106] [vader] en Mechiel Batema (geb. 1886). Filippus is overleden op vrijdag 9 oktober 1987 in Utrecht, 78 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Daelwijck.
Beroep:
schilder
Filippus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 22 mei 1930 in Groningen met Trientje Poelman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Filippus en Trientje waren de volgende getuigen aanwezig: Melle de Vries (1879-1936) en Jelle Boersma (1906-1992) [zie 193] [broer bruidegom]. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 15 november 1946 in Groningen. Trientje is geboren op donderdag 7 november 1901 in Groningen, dochter van Jacob Poelman en Weija Olthof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1901. Bij de geboorteaangifte van Trientje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Carel Vriemoet (1860-1927), Pieter Westerhoff (1864-1945) en Jacob Poelman (1874-1962) [vader].
(2) trouwde met Pieterke Hoven. Pieterke is geboren op dinsdag 1 mei 1917. Pieterke is overleden op zondag 14 juni 1987 in Utrecht, 70 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Daelwijck.
195 Wietze Boersma is geboren op maandag 28 januari 1918 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1915. Wietze is overleden op zaterdag 31 augustus 1985 in Hardenberg, 67 jaar oud. Hij is begraven in Ulrum. Wietze trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 november 1942 in Oldenhove met Antje Rozema, 22 jaar oud. Antje is geboren op zondag 1 augustus 1920 in Saaksum ( Westerkwartier ), dochter van Willem Rozema en Geeske Wagenaar. Antje is overleden op zondag 29 juni 1986 in Groningen, 65 jaar oud. Zij is begraven in Ulrum.
Beroep:
dienstbode
196 Bauktje Boersma is geboren op maandag 5 december 1921 in Ulrum ( Het Hogeland ), dochter van Geert Boersma en Fopkje Adema (zie 106). Bauktje is overleden op zondag 27 augustus 2000, 78 jaar oud. Zij is begraven in Warffum. Bauktje trouwde, 20 jaar oud, op maandag 26 oktober 1942 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Jan Venhuizen, 21 jaar oud. Jan is geboren op maandag 29 augustus 1921 in Eenrum ( Het Hogeland ), zoon van Geert Venhuizen en Wemeltje Drewes. Jan is overleden op maandag 29 juni 1987, 65 jaar oud. Hij is begraven in Warffum.
Beroep:
landarbeider
197 Lambart Adema is geboren op maandag 29 maart 1880 in Sneek, zoon van Wytze Adema (zie 108) en Annigjen Remerie. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1880.
Beroep:
torpedist
Lambart:
(1) trouwde met Huiberina Aria van Dijk. Huiberina is geboren op dinsdag 21 juni 1887 in Spijkenisse ( Nissewaard ), dochter van Teunis van Dijk en Naatje van der Stoep.
Notitie bij de geboorte van Huiberina: aktenummer 1887.32
Huiberina is overleden op woensdag 1 juli 1931 in ’s-Gravenhage, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1931.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1932 in ’s-Gravenhage met Elisabeth Lliovisc, 33 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 19 oktober 1899 in Gorgenvkucs ( Hongarije ), dochter van Onariu Lliovisc en Susana Mateiu.
Kind van Lambart en Huiberina:
1 Annigje Adema, geboren op vrijdag 4 juni 1909 in Vlaardingen. Volgt 285.
198 Douwe Adema is geboren op zondag 4 september 1887 in Amsterdam, zoon van Wytze Adema (zie 108) en Annigjen Remerie. Douwe is overleden op maandag 14 mei 1945 in Op zee, 57 jaar oud.
Beroep:
vuurstoker op de grote vaart
Douwe:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 november 1913 in Amsterdam met Maria Jansen, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 17 april 1931 in Amsterdam. Maria is geboren op donderdag 2 augustus 1894 in Herwen en Aerdt ( Zevenaar ), dochter van Wilhelmus Johannes Jansen en Geertruida Theodora Johanna Martens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1894. Maria is overleden op dinsdag 17 november 1987 in Amsterdam, 93 jaar oud. Maria trouwde later op donderdag 25 augustus 1932 in Amsterdam met Wietze Adema (1895-1976), zie 199.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 28 november 1935 in Amsterdam met Wilhelmina Maria de Haan, 46 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 14 mei 1945. Wilhelmina is geboren op zaterdag 2 februari 1889 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacobus de Haan en Adriana Kloosterman. Wilhelmina is overleden op vrijdag 15 september 1961 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Kind van Douwe en Maria:
1 Geertruida Theodora Johanna Adema, geboren op woensdag 24 juni 1914 in Amsterdam. Volgt 286.
199 Wietze Adema is geboren op dinsdag 3 december 1895 in Vlieland, zoon van Wytze Adema (zie 108) en Annigjen Remerie. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1895. Wietze is overleden op zaterdag 5 juni 1976 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
Elektricien
Getuige bij:
11-07-1917     huwelijk Wytze Adema (1857-1928) en Rigtje Visser (1856-1927) [zie 108]    [zoon bruidegom]
Wietze trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1932 in Amsterdam met Maria Jansen, 38 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 2 augustus 1894 in Herwen en Aerdt ( Zevenaar ), dochter van Wilhelmus Johannes Jansen en Geertruida Theodora Johanna Martens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1894. Maria is overleden op dinsdag 17 november 1987 in Amsterdam, 93 jaar oud. Maria trouwde voorheen op woensdag 5 november 1913 in Amsterdam met Douwe Adema (1887-1945), zie 198. Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 17 april 1931 in Amsterdam.
200 Foeke de Wolf is geboren op zondag 18 december 1898 in Sneek, zoon van Hendrik de Wolf en Jinke Adema (zie 111). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1898. Foeke is overleden in september 1965 in Webster, Monroe County, New York ( USA ), 66 jaar oud.
Beroep:
monteur
Foeke trouwde, 30 jaar oud, op maandag 4 maart 1929 in Sneek met Baukje Nota, 25 jaar oud. Baukje is geboren op woensdag 2 september 1903 in Sneek, dochter van Pieter Nota en Ytje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1903. Baukje is overleden op woensdag 23 december 1992 in Albuquerque, New Mexico ( USA ), 89 jaar oud.
201 Hendrik (Henry) de Wolf is geboren op maandag 8 juni 1908 in Sneek, zoon van Hendrik de Wolf en Jinke Adema (zie 111). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1908. Henry is overleden op dinsdag 10 maart 1987 in Rochester, Monroe County, New York ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Irondequoit, Monroe County, op de Irondequoit Cemetery. Henry trouwde, 31 jaar oud, op zondag 24 maart 1940 in Miami, Florida ( USA ) met Maria Adriana (Mary) Baars, 26 jaar oud. Mary is geboren op maandag 1 september 1913 in Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes (James John) Baars en Gerritje (Gertrude) Verheul.
Notitie bij de geboorte van Mary: aktenummer 1913.9436
Mary is overleden op zaterdag 1 april 2000 in Webster, Monroe County, New York ( USA ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Irondequoit, Monroe County, op de Irondequoit Cemetery.
emigratie:
Maria is op 25 april 1913 vertrokken naar Amerika
Kind van Henry en Mary:
1 Holly de Wolf, geboren op zondag 24 december 1944 in Amerika. Holly is overleden op zaterdag 9 maart 2019 in Irondequoit, Monroe County, New York ( USA ), 74 jaar oud. Zij is gecremeerd in Irondequoit.
202 Jetje Theodora Vulling is geboren op vrijdag 15 april 1904 in Amsterdam, dochter van Pieter Jacobus Vulling en Jeltje Adema (zie 112). Jetje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 mei 1929 in Bolsward met Jetze Tigchelaar, 28 jaar oud. Jetze is geboren op woensdag 20 juni 1900 in Bolsward, zoon van Lolle Tigchelaar en Uilkje Attema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1900.
Beroep:
monteur
203 Doetje Adema is geboren op dinsdag 21 oktober 1884 in Olterterp ( Opsterland ), dochter van Fopkje Adema (zie 113). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1884. Doetje is overleden op vrijdag 4 februari 1972, 87 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Doetje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 december 1910 in Smallingerland met Kornelis Atema, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op zondag 12 april 1885 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Durk Atema en Berendtje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1885. Kornelis is overleden op vrijdag 8 januari 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1954. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
sigarenmaker en fouragehandelaar
Kinderen van Doetje en Kornelis:
1 Fokje Atema, geboren op donderdag 22 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 287.
2 Berendtje Atema, geboren in juli 1916 in Drachten ( Smallingerland ). Berendtje is overleden op woensdag 2 augustus 1916 in Drachten ( Smallingerland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1916.
204 Doetje Wilhelmina Adema is geboren op woensdag 28 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jogchum Adema (zie 114) en Helena Wilhelmina Elmers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1912. Doetje is overleden op dinsdag 17 september 1985 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery. Doetje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1935 in Drachten ( Smallingerland ) met Migchiel Lindeboom, 23 jaar oud. Migchiel is geboren op vrijdag 4 augustus 1911 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Rinze Lindeboom en Romkje van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1911. Migchiel is overleden op zondag 22 oktober 1972 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Doetje en Migchiel:
1 Rinze Lindeboom, geboren op dinsdag 29 juni 1937 in Drachten ( Smallingerland ). Rinze is overleden op zondag 16 mei 2010 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 72 jaar oud.
2 Helena Lindeboom, geboren op maandag 22 september 1941 in Drachten ( Smallingerland ).
3 Romkje Eelkje (Romay) Lindeboom, geboren op vrijdag 11 juli 1947 in Drachten ( Smallingerland ). Romay is overleden op zaterdag 11 september 2010 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery.
205 Ate Hooyenga is geboren op dinsdag 31 juli 1888 in Olterterp ( Opsterland ), zoon van Paulus Hooyinga en Geeske Ates Adema (zie 115). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1888. Ate is overleden op zondag 17 juni 1984 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
Wagenmaker
Ate trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 10 december 1915 in Ooststellingwerf met Geesje Hofman, 34 jaar oud. Geesje is geboren op donderdag 17 november 1881 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), dochter van Koop Hofman en Grietje Abrahams Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1881. Geesje is overleden op zondag 4 maart 1956 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 maart 1956. Zij is begraven in Huizum.
Kind van Ate en Geesje:
1 Paulus Hooijenga, geboren op vrijdag 15 december 1916 in Franeker.
206 Tamme Hooijenga is geboren op woensdag 5 april 1893 in Lippenhuizen ( Opsterland ), zoon van Paulus Hooyinga en Geeske Ates Adema (zie 115). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1893. Tamme is overleden op dinsdag 22 oktober 1957 in Zijpe ( Schagen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1957. Hij is begraven in Sint Maartensbrug op de Begraafplaats aan de Grote Sloot.
Beroep:
machinist
Tamme trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1922 in Ommen Stad met Hendrikje Beugelink, 25 jaar oud. Hendrikje is geboren op zondag 11 oktober 1896 in Weststellingwerf, dochter van Gerard Beugelink en Aaltje Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1896. Hendrikje is overleden op zaterdag 24 februari 1979 in Harenkarspel ( Schagen ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Sint Maartensbrug op de Begraafplaats aan de Grote Sloot.
Beroep:
dienstbode
Kind van Tamme en Hendrikje:
1 Aaltje Hooijenga, geboren in januari 1923 in Ommen. Aaltje is overleden op maandag 5 november 1923 in Ommen, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1923.
207 Janke Adema is geboren op woensdag 29 september 1875 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1875. Janke is overleden op donderdag 22 januari 1942 in Bolsward, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1942. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Beroep:
dienstmeid
Janke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1902 in Wonseradeel met Ynze Tadema, 24 jaar oud. Ynze is geboren op woensdag 1 augustus 1877 in Wons ( Wonseradeel ), zoon van Ruurd Tadema en Lijsbeth Tilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1877. Ynze is overleden op zaterdag 6 januari 1951 in Bolsward, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1951. Hij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Beroep:
molenaar
Kind van Janke en Ynze:
1 Ruurd Tadema, geboren op zondag 10 september 1905 in Wons ( Wonseradeel ). Volgt 288.
208 Kornelis Adema is geboren op maandag 28 augustus 1876 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1876. Kornelis is overleden op maandag 10 februari 1947 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1947.
Beroep:
pettenmaker en hulpbesteller bij de posterijen
Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 september 1899 in Smallingerland met Grietje Walda, 24 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Bovensmilde ( Midden-Drenthe ), dochter van Klaas Walda en Annigje Blomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1875. Grietje is overleden op maandag 31 december 1945 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1946.
Kinderen van Kornelis en Grietje:
1 Aalze Adema, geboren op donderdag 19 april 1900 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 289.
2 Klaas Adema, geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 290.
3 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 31 december 1907 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1908.
4 Antoon Adema, geboren op maandag 27 mei 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 291.
209 Grietje Adema is geboren op zondag 13 april 1879 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1879. Grietje is overleden op zaterdag 31 maart 1928 in Drachten ( Smallingerland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1928. Grietje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 september 1909 in Smallingerland met Gaauwe Visser, 30 jaar oud. Gaauwe is geboren op woensdag 27 november 1878 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Gauwe Visser en Janke Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1878. Gaauwe is overleden op dinsdag 31 oktober 1922 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1922.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 8 augustus 1924 in Smallingerland met Geert de Vries, 48 jaar oud. Geert is geboren op maandag 19 juni 1876 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Rinze Jacobs de Vries en Grietje Geerts Wagenmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1876. Geert is overleden op zondag 21 maart 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1954.
Kinderen van Grietje en Gaauwe:
1 Antje Visser, geboren op maandag 10 april 1911 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Volgt 292.
2 Janke Visser, geboren omstreeks 1915 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 293.
210 Gjalt Adema is geboren op zondag 13 november 1881 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1881. Gjalt is overleden op donderdag 27 december 1951 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 december 1951. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Gjalt trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Smallingerland met Albertje Jansma, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Albertje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeeman (1852-1926), Ebele Nieuwholt (1859-1925), Johannes Bernardus Huijser (1873-1954) en Johannes Antonius Ruel Engelman (geb. 1878). Albertje is geboren op zondag 5 juni 1881 in Hemrik ( Opsterland ), dochter van Freerk Taekes Jansma en Aafke Roels Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1881. Albertje is overleden op donderdag 6 mei 1971 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Gjalt en Albertje:
1 Aalze Adema, geboren op zaterdag 4 maart 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 294.
2 Aafke Adema, geboren op maandag 29 juli 1907 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 295.
3 Antje Adema, geboren op vrijdag 14 mei 1909 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 296.
4 Frederik Adema, geboren op woensdag 13 september 1911 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 297.
5 Joukje Janke Adema, geboren op zondag 12 januari 1913 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 298.
6 Janke Adema, geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 299.
7 Luitje Adema, geboren op zaterdag 7 juni 1919 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 300.
211 Tjitske Adema is geboren op vrijdag 8 augustus 1884 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 augustus 1884. Tjitske is overleden op woensdag 25 december 1963 in Ureterp ( Opsterland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Tjitske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1907 in Smallingerland met Jacob Postma, 28 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 12 juli 1878 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Rommert Lammerts Postma en Wimke Jacobs Fokkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1878. Jacob is overleden op maandag 14 november 1938 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1938. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerhard Pieters (geb. 1912). Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Tjitske en Jacob:
1 Romke Postma, geboren op zondag 8 mei 1910 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 301.
2 Aalze Postma, geboren op woensdag 10 juli 1912 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 302.
3 Kornelis Postma, geboren op zondag 28 december 1919 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 303.
4 Wimke Antje Postma, geboren op zaterdag 11 maart 1922 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 304.
212 Tabe Adema is geboren op vrijdag 21 september 1888 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Aalse Adema (zie 116) en Antje Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1888. Tabe is overleden op zaterdag 28 september 1974 in Losser, 86 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Tabe trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 2 december 1911 in Smallingerland met Maaike de Vries, 19 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 22 november 1892 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Roel de Vries en Hinke Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1892. Maaike is overleden op dinsdag 26 september 1967 in Bolsward, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1967.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Tabe en Maaike:
1 Aalse Adema, geboren op maandag 19 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 305.
2 Hinke Adema, geboren op vrijdag 20 juni 1913 in Drachten ( Smallingerland ).
3 Roel Adema, geboren op woensdag 10 maart 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 306.
4 Kornelis Adema, geboren op donderdag 15 februari 1917 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 307.
5 Hinze Adema, geboren op dinsdag 29 oktober 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 308.
6 Gjald Adema, geboren omstreeks 1921 in Weststellingwerf. Gjald is overleden op maandag 5 juli 1948 in Hellendoorn, ongeveer 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1948. Gjald bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
7 Anne Adema, geboren op donderdag 28 juni 1928 in Nijeholtpade ( Weststellingwerf ). Volgt 309.
213 Gjalt Kootstra is geboren op donderdag 16 juni 1887 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Klaas Kootstra en Tjitske Adema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1887. Bij de geboorteaangifte van Gjalt waren de volgende getuigen aanwezig: Bontje Sietzess Haarsma (1829-1898), Kornelis Veenstra (1836-1922) en Pieter Zeeman (1852-1926). Gjalt is overleden op vrijdag 4 juli 1975 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
veehouder
Gjalt trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1914 in Smallingerland met Jeltje Leistra, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Jeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (1863-1943) en Sander Israëls (1888-1970). Jeltje is geboren op donderdag 2 oktober 1890 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wietze Rienks Leistra en Aaltje van der Iest. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 oktober 1890. Bij de geboorteaangifte van Jeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Sjoerds Haytes (1822-1901), Wietze Rienks Leistra (1863-1943) [vader] en Arend Ottes Feenstra (1868-1947). Jeltje is overleden op donderdag 12 juli 1973 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kind van Gjalt en Jeltje:
1 Klaas Kootstra, geboren omstreeks 1919 in Drachten ( Smallingerland ).
Notitie bij Klaas: Klaas is op 6 januari 1940 in Smallingerland gehuwd met Antje Foppema
Beroep:
timmerman
214 Gjalt Adema is geboren op maandag 20 mei 1889 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Liekele Adema (zie 118) en Aaltje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1889. Gjalt is overleden op dinsdag 15 oktober 1963 in Ureterp ( Opsterland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1963. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
Pluimveehouder
Gjalt trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1916 in Smallingerland met Jetske Dolstra, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Jetske waren de volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (1863-1943) en Sander Israëls (1888-1970). Jetske is geboren op zaterdag 27 juli 1895 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Marten Dolstra en Geertje Huitema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1895. Jetske is overleden op donderdag 26 april 1979 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Gjalt en Jetske:
1 Gerritje Adema, geboren omstreeks 1917 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 310.
2 Liekele Adema, geboren op dinsdag 11 juli 1922 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 311.
215 Marijke Adema is geboren op zondag 5 oktober 1890 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Adema (zie 118) en Aaltje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1890. Marijke is overleden op vrijdag 11 januari 1985 in Drachten ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Beroep:
dienstbode
Marijke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 september 1912 in Smallingerland met Rinze van Slooten, 24 jaar oud. Rinze is geboren op donderdag 15 december 1887 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Lippe Rinzes van Slooten en Grietje Oenes Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1887. Rinze is overleden op donderdag 6 november 1975 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Beroep:
timmerman
Getuige bij:
23-05-1930     huwelijk Jan Klaas Depping (1903-1992) en Tjitske Adema (1904-1983) [zie 220]    [zwager bruid]
Kinderen van Marijke en Rinze:
1 Libbe van Slooten, geboren op donderdag 19 november 1914 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ). Libbe is overleden op vrijdag 14 april 1933 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1933. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
2 Liekele van Slooten, geboren op vrijdag 22 november 1918 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 312.
3 Oene van Slooten, geboren op maandag 22 augustus 1921 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 313.
4 Gjalt van Slooten, geboren op vrijdag 17 juni 1927 in Drachten ( Smallingerland ). Gjalt is overleden op vrijdag 10 juli 1992, 65 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
216 Thomas Adema is geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1895. Thomas is overleden op zondag 5 februari 1989 in Driebergen-Rijsenburg ( Utrechtse Heuvelrug ), 93 jaar oud.
Beroep:
verpleger
Thomas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op maandag 2 juni 1924 in Medemblik met Maria Wilhelmina Johanna Geuzebroek, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 2 juni 1924 in Medemblik. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 19 juli 1935. Maria is geboren op maandag 31 oktober 1898 in Medemblik, dochter van Johannes Geuzebroek en Catharina Fransen. Maria is overleden op zondag 26 februari 1961 in Zeist, 62 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 19 december 1935 in Bodegraven met Cornelia van der Straaten, 35 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 19 mei 1900 in Bergambacht ( Krimpenerwaard ), dochter van Johannes Adrianus van der Straaten en Catharina Breedijk.
Kinderen van Thomas en Maria:
1 Lambertus Dirk (Bertus) Adema, geboren omstreeks 1927 in Driebergen-Rijsenburg ( Utrechtse Heuvelrug ). Bertus is overleden op dinsdag 26 oktober 1948 in Zeist, ongeveer 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1948. Hij is begraven op zaterdag 30 oktober 1948 in Zeist op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Bertus bleef ongehuwd.
2 Gerard Egbert Adema, geboren op woensdag 12 februari 1930 in Utrecht. Volgt 314.
217 Janke Adema is geboren op zaterdag 28 augustus 1897 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1897. Janke is overleden op woensdag 27 juni 1979 in Ureterp ( Opsterland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Janke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1922 in Opsterland met Tjeerd van der Vaart, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op maandag 13 april 1896 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Eelke van der Vaart en Taapke van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1896. Tjeerd is overleden op donderdag 4 december 1980 in Ureterp ( Opsterland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kind van Janke en Tjeerd:
1 Eelke van der Vaart, geboren op donderdag 8 juli 1926. Eelke is overleden op dinsdag 21 juli 1998, 72 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
218 Trijntje Adema is geboren op woensdag 5 oktober 1898 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1898. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Liekele Adema (1852-1923) [zie 118] [vader], Pieter Zeeman (1852-1926) en Ebele Nieuwholt (1859-1925). Trijntje is overleden op maandag 25 april 1977 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 28 april 1917 in Smallingerland met Sjouke van der Heide, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (1863-1943) en Sander Israëls (1888-1970). Sjouke is geboren op zaterdag 19 januari 1895 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Mindert van der Heide en Geertje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1895. Bij de geboorteaangifte van Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Veenstra (1836-1922), Pieter Zeeman (1852-1926) en Mindert van der Heide (1854-1912) [vader]. Sjouke is overleden op dinsdag 2 februari 1982 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Beroep:
opperman
Kind van Trijntje uit onbekende relatie:
1 Aaltje Adema, geboren op dinsdag 14 december 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1916. Aaltje is overleden op zondag 24 september 1916 in Drachten ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1916. Zij is begraven in Drachtstercompagnie.
Kinderen van Trijntje en Sjouke:
2 Geeuwke van der Heide, geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 315.
3 Renskje van der Heide, geboren op woensdag 15 september 1920 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 316.
4 Mindert van der Heide, geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Drachten ( Smallingerland ). Mindert is overleden op vrijdag 26 februari 2010 in Opeinde ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 2 maart 2010 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
5 Geertje Jantje van der Heide, geboren op maandag 6 juni 1927 in Drachten ( Smallingerland ). Geertje is overleden op maandag 23 augustus 1999 in Goutum ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 28 augustus 1999.
6 Liekele (Niek) van der Heide, geboren op dinsdag 19 februari 1929 in Groningen. Volgt 317.
7 Marijke van der Heide, geboren op maandag 4 mei 1931 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ). Marijke is overleden op donderdag 6 december 2001 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud.
8 Janke van der Heide, geboren op maandag 12 december 1932 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ).
9 Sipke van der Heide, geboren op zaterdag 12 december 1936 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ). Volgt 318.
10 Jantje van der Heide, geboren op donderdag 4 mei 1939 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ). Jantje is overleden op dinsdag 24 november 2020 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 1 december 2020.
219 Wiepkje Adema is geboren op donderdag 25 december 1902 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1902. Wiepkje is overleden op dinsdag 20 januari 1987 in Rottevalle ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op de Oude Kerkhof. Wiepkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1927 in Drachten ( Smallingerland ) met Dirk Jonkman, 27 jaar oud. Dirk is geboren op maandag 11 juni 1900 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Teye Jonkman en Roelofke Pool. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1900. Dirk is overleden op dinsdag 3 april 1945 in Rottevalle ( Smallingerland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1945. Hij is begraven in Rottevalle op de Oude Kerkhof.
Beroep:
Beurtschipper
220 Tjitske Adema is geboren op zaterdag 9 juli 1904 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1904. Tjitske is overleden op donderdag 24 november 1983 in Haren ( Groningen ), 79 jaar oud. Tjitske trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1930 in Haren ( Groningen ) met Jan Klaas Depping, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tjitske en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Buiringe (1855-1942) en Rinze van Slooten (1887-1975) [zie 215] [zwager bruid]. Jan is geboren op zaterdag 5 december 1903 in Groningen, zoon van Klaas Depping en Hinderkien Regien. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1903. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Westerhoff (1864-1945), Klaas Depping (1868-1936) [vader] en Taeke Henstra (1880-1963). Jan is overleden op zondag 7 juni 1992 in Haren ( Groningen ), 88 jaar oud.
221 Sjoerd Adema is geboren op vrijdag 29 september 1905 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1905. Sjoerd is overleden op maandag 2 november 1981 in Leiden, 76 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Sjoerd was de volgende getuige aanwezig: Dirk van der Luit.
Beroep:
boerenarbeider
Sjoerd trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 september 1936 in Kethel en Spaland ( Schiedam ) met Maartje van den Berg, 20 jaar oud. Maartje is geboren op woensdag 24 november 1915 in Kethel en Spaland ( Schiedam ), dochter van Nicolaas van den Berg en Jannetje Johanna Kool. Maartje is overleden op zaterdag 26 juli 1997 in Voorschoten, 81 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Gregorius van Aken.
Kinderen van Sjoerd en Maartje:
1 Nicolaas (Nico) Adema, geboren op zaterdag 20 februari 1937 in Kethel en Spaland ( Schiedam ). Volgt 319.
2 Renske Adema, geboren op woensdag 3 augustus 1938 in Kethel en Spaland ( Schiedam ).
3 Jan Johannes Adema, geboren op maandag 19 augustus 1940 in Leidschendam ( Leidschendam-Voorburg ).
4 Cornelia Adema, geboren op woensdag 21 oktober 1942 in Leidschendam ( Leidschendam-Voorburg ). Cornelia is overleden op woensdag 28 oktober 1942 in Voorburg ( Leidschendam ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1942.
5 Gerard Adema, geboren op woensdag 12 januari 1944 in Leidschendam ( Leidschendam-Voorburg ).
6 Cornelia Adema, geboren op dinsdag 11 maart 1947 in Voorschoten.
7 Sjoerd Adema, geboren op zondag 1 oktober 1950 in Voorschoten.
8 Maria Adema, geboren op zondag 22 juni 1952 in Voorschoten.
222 Liekele (Niek) Adema is geboren op maandag 15 november 1915 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Liekele Adema (zie 118) en Rinschje (Rinske) van Maanen. Niek is overleden op woensdag 13 mei 2009 in Ureterp ( Opsterland ), 93 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 18 mei 2009 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Niek trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 25 juni 1936 in Opsterland met Boukje Bouma, 21 jaar oud. Boukje is geboren op dinsdag 17 november 1914 in Groningen, dochter van Pieter Bouma en Geeske Nijhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1914. Boukje is overleden op vrijdag 16 mei 2003 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Drachtstercompagnie.
223 Akke Adema is geboren op donderdag 23 oktober 1890 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Adema (zie 119) en Antje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1890. Akke is overleden op zaterdag 22 mei 1971 in Boornbergum ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Akke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1914 in Smallingerland met Heerke Lautenbach, 26 jaar oud. Heerke is geboren op dinsdag 29 november 1887 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Antje de Vegt en Kornelis Wiebes Lautenbach. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1887. Heerke is overleden op donderdag 8 december 1977 in Boornbergum ( Smallingerland ), 90 jaar oud.
Beroep:
scheepstimmerknecht en zuivelarbeider
Kinderen van Akke en Heerke:
1 Antje Lautenbach, geboren in maart 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Antje is overleden op dinsdag 14 december 1915 in Leeuwarden, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1915.
2 Kornelis Lautenbach, geboren op woensdag 4 oktober 1916 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 320.
3 Antje Lautenbach, geboren op woensdag 10 juli 1918 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 321.
4 Hendrikje Lautenbach, geboren op dinsdag 15 maart 1921 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 322.
5 Laukje Lautenbach, geboren op dinsdag 19 mei 1925 in Boornbergum ( Smallingerland ).
6 Hendrik Lautenbach, geboren op maandag 19 mei 1930 in Boornbergum ( Smallingerland ).
224 Janke Adema is geboren op zaterdag 21 november 1896 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Adema (zie 119) en Antje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1896. Janke is overleden op zaterdag 20 april 1996 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 99 jaar oud. Zij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren. Janke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 maart 1921 in Smallingerland met Simon Veenstra, 24 jaar oud. Simon is geboren op dinsdag 9 februari 1897 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Veenstra en Tjitske van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1897. Simon is overleden op zaterdag 30 april 1988 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
225 Melle Weima is geboren op donderdag 5 september 1889 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jentje Weima en Tjaltje Adema (zie 120). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1889. Bij de geboorteaangifte van Melle waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Veenstra (1836-1922), Hendrik Beintema (1838-1893) en Pieter Zeeman (1852-1926). Melle is overleden op dinsdag 31 mei 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1960. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
stoker
Melle trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 december 1916 in Smallingerland met Aaltje Pebesma, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Melle en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (1863-1943) en Sander Israëls (1888-1970). Zie 237 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Melle en Aaltje:
1 Bontje Weima, geboren op maandag 23 april 1917 in Drachten ( Smallingerland ).
2 Tjaltje (Sjollie) Weima, geboren op zaterdag 8 juni 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Sjollie is overleden op dinsdag 9 februari 2010 in Zandvoort, 91 jaar oud.
3 Janke Weima, geboren op maandag 7 februari 1921 in Drachten ( Smallingerland ). Janke is overleden op woensdag 27 februari 2019 in Drachten ( Smallingerland ), 98 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 7 maart 1942 in Smallingerland gehuwd met Bauke Marcus Dam
226 Gjalt Weima is geboren op zondag 13 september 1891 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jentje Weima en Tjaltje Adema (zie 120). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 september 1891. Gjalt is overleden op donderdag 3 november 1977 in Rottevalle ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle op het Kerkhof van de Ned. Hervormde Kerk. Gjalt trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1919 in Smallingerland met Wytske van der Sluis, 27 jaar oud. Wytske is geboren op dinsdag 19 januari 1892 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Rinze van der Sluis en Auktjen Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1892. Wytske is overleden op woensdag 1 mei 1974 in Rottevalle ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op het Kerkhof van de Ned. Hervormde Kerk.
Kind van Gjalt en Wytske:
1 NN NN Weima, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 januari 1920 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1920.
227 Tjalling Weima is geboren op zondag 3 juni 1894 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jentje Weima en Tjaltje Adema (zie 120). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1894. Tjalling is overleden op dinsdag 4 januari 1972 in Opeinde ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
stoker en machinist bij de Ned. Tramweg Mij.
Tjalling:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 28 oktober 1921 in Smallingerland met Geeske Zandberg, 24 jaar oud. Geeske is geboren op vrijdag 6 augustus 1897 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Zandberg en Marijke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1897. Geeske is overleden op maandag 3 augustus 1942 in Opeinde ( Smallingerland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1942. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 6 januari 1944 in Heerenveen met Antje Vis, 47 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 11 juni 1896 in Benedenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Sietze Vis en Geertje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1896. Antje is overleden op zondag 22 april 1984 in Heerenveen, 87 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
228 Janke Weima is geboren op donderdag 16 juli 1896 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jentje Weima en Tjaltje Adema (zie 120). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1896. Janke is overleden op donderdag 3 september 1936 in Drachten ( Smallingerland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1936. Janke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1916 in Smallingerland met Hendrik van der Vlugt, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 4 maart 1885 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Wiebes van der Vlugt en Maaike van Kammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1885. Hendrik is overleden in 1943 in Duitsland, 57 of 58 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Janke en Hendrik:
1 Tjaltje van der Vlugt, geboren op zondag 25 maart 1917 in Drachten ( Smallingerland ). Tjaltje is overleden op maandag 4 juni 1923 in Leeuwarden, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1923.
2 Jan Wiebe van der Vlugt, geboren op vrijdag 3 september 1920 in Drachten ( Smallingerland ). Jan is overleden op zondag 23 april 2000 in Heerhugowaard, 79 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met H.L. Vahrmeijer
3 Jentje van der Vlugt, geboren op zondag 10 december 1922 in Drachten ( Smallingerland ). Jentje is overleden op donderdag 5 maart 1992 in Leeuwarden, 69 jaar oud.
Notitie bij Jentje: Jentje is gehuwd met Baukje van Wieren
229 Aalze Weima is geboren op zondag 20 januari 1901 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jentje Weima en Tjaltje Adema (zie 120). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1901. Aalze is overleden op woensdag 6 februari 1963 in Drachten ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1963. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Aalze trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1929 in Smallingerland met Wytske Visser, 28 jaar oud. Wytske is geboren op maandag 1 april 1901 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Nutte Visser en Grietje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1901. Wytske is overleden op maandag 3 januari 2000 in Drachten ( Smallingerland ), 98 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
230 Wybe Adema is geboren op maandag 7 maart 1887 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ruurd Wiebes Adema (zie 121) en Leentje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1887. Wybe is overleden op donderdag 11 mei 1944 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1944. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
ijscoventer
Wybe trouwde in Leeuwarden met Anna Maria Jahn. Anna is geboren op woensdag 1 augustus 1888 in Oberhausen ( Duitsland ), dochter van Nikolaus Jahn en Maria Maria Ernestina Hedwig Baedorf. Anna is overleden op zaterdag 16 februari 1963 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1963. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Wybe en Anna:
1 Nikolaus Adema, geboren op dinsdag 14 februari 1911 in Huckingen ( Duitsland ). Volgt 323.
2 Rudolf Adema, geboren op zaterdag 4 januari 1913 in Hostedde ( Dutsland ).
3 Helena Adema, geboren op zondag 4 april 1915 in Kirchderne ( Duitsland ). Volgt 324.
4 Wilhelm Adema, geboren op woensdag 5 december 1917 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 325.
5 Hellmutt Valentin Adema, geboren op donderdag 15 april 1920 in Altenderne ( Duitsland ). Volgt 326.
6 Margarate Hedwig Ernstina Adema, geboren op zondag 29 oktober 1922 in Altenderne ( Duitsland ). Volgt 327.
7 Karel Hainz (Karl) Adema, geboren op zondag 14 maart 1926 in Derne ( Duitsland ). Volgt 328.
8 Anna Maria Adema, geboren op woensdag 27 februari 1929 in Dortmund ( Duitsland ). Volgt 329.
231 Fokke Adema is geboren op woensdag 26 december 1888 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Ruurd Wiebes Adema (zie 121) en Leentje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1888. Fokke is overleden op vrijdag 9 oktober 1959 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1959.
Beroep:
boerenknecht
Fokke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1911 in Smallingerland met Grietje van Maanen, 17 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 26 oktober 1893 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Thomas van Maanen en Trijntje Ploegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1893. Grietje is overleden op vrijdag 9 oktober 1959 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Fokke en Grietje:
1 Ruurd Adema, geboren op woensdag 22 oktober 1913 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 330.
2 Thomas Adema, geboren op maandag 20 september 1915 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 331.
3 Leendert Adema, geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 332.
4 Trijntje Adema, geboren op vrijdag 13 februari 1920 in Olterterp ( Opsterland ). Volgt 333.
232 Janke Adema is geboren op maandag 14 november 1898 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ruurd Wiebes Adema (zie 121) en Leentje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1898. Janke is overleden op zondag 3 september 1967 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Janke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 21 maart 1918 in Tietjerksteradeel met Hendrik van der Bij, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 11 oktober 1893 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerrit Harmens van der Bij en Yttje Fokkes Spoor. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1893. Hendrik is overleden op zondag 20 april 1952 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1952. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
veldarbeider
Kinderen van Janke en Hendrik:
1 Gerrit van der Bij, geboren op maandag 1 juli 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Gerrit is overleden op zaterdag 20 maart 1943 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1943. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakkersknecht
2 Leentje van der Bij, geboren op maandag 27 december 1920 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 334.
3 Ruurd van der Bij, geboren op zaterdag 7 juli 1923 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 335.
4 Harmen van der Bij, geboren op dinsdag 9 februari 1926 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Harmen is overleden op donderdag 16 augustus 1928 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1928. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
5 Harmen van der Bij, geboren op dinsdag 30 oktober 1928 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Harmen is overleden op zondag 15 januari 1995 in Smallingerland, 66 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle op de Algemene Begraafplaats.
6 Fokke van der Bij, geboren op maandag 2 maart 1931 in Tietjerksteradeel. Volgt 336.
7 Yttje van der Bij, geboren op vrijdag 21 juli 1933 in Suameer ( Tietjerksteradeel ).
8 Wybe van der Bij, geboren op dinsdag 29 oktober 1935 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Wybe is overleden op zondag 25 februari 2007, 71 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
9 Sietske van der Bij, geboren op vrijdag 5 mei 1939 in Suameer ( Tietjerksteradeel ).
10 Roelof van der Bij, geboren op zaterdag 22 augustus 1942 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Roelof is overleden op donderdag 22 april 1943 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1943.
11 Roelof van der Bij, geboren op woensdag 1 november 1944 in Tietjerksteradeel.
233 Roel Adema is geboren op woensdag 9 oktober 1901 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ruurd Wiebes Adema (zie 121) en Leentje Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1901. Roel is overleden op dinsdag 2 november 1976 in Opeinde ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
landarbeider
Roel trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1922 in Tietjerksteradeel met Antje Hiddema, 19 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 12 augustus 1902 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Andries Tjeerds Hiddema en Stientje Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1902. Antje is overleden op zondag 11 februari 1990 in Opeinde ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Kinderen van Roel en Antje:
1 Ruurd Adema, geboren op woensdag 29 november 1922 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 337.
2 Andries Adema, geboren op dinsdag 22 april 1924 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 338.
3 Leentje Adema, geboren op dinsdag 27 december 1927 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 339.
4 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 29 augustus 1932 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1932.
5 Stientje Adema, geboren op zaterdag 30 december 1933. Volgt 340.
234 Jiltje Pebesma is geboren op zondag 13 april 1884 om 17:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1884. Bij de geboorteaangifte van Jiltje waren de volgende getuigen aanwezig: Foppe Harmens de Haan (1831-1922), Andries Jager (1836-1910) en Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader]. Jiltje is overleden op zondag 6 januari 1974 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Ypecolsga.
Beroep:
Botermaker
Jiltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1913 in Tietjerksteradeel met Tjitske Toonstra, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jiltje en Tjitske waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Kröttje (geb. 1882), Siemon van der Velde (1882-1951), Jarig Swart (1882-1939) en Hermanus Krol (geb. 1885). Tjitske is geboren op zaterdag 27 juni 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Albert Annes Toonstra en Sjoerdtje Martens Keizer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1891. Bij de geboorteaangifte van Tjitske waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Antje Bastiaans Hogendonk (1831-1923) en Andries Jager (1836-1910). Tjitske is overleden op dinsdag 2 september 1975 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Ypecolsga.
Kind van Jiltje en Tjitske:
1 Sjoerdtje Pebesma, geboren op zondag 16 mei 1915 in Hallum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1915. Sjoerdtje is overleden op maandag 24 oktober 1994 in Heerenveen, 79 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen op Begraafplaats Schoterhof.
Notitie bij Sjoerdtje: Sjoerdtje is op 29 mei 1941 in Wymbritseradeel gehuwd met Theunis Zuierveld
235 Janke Pebesma is geboren op dinsdag 28 april 1885 om 10:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1885. Bij de geboorteaangifte van Janke waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader]. Janke is overleden op woensdag 23 december 1942 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1942.
Beroep:
dienstbode
Janke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 december 1910 in Tietjerksteradeel met Linze Symens Hoekstra, 46 jaar oud. Linze is geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Simen Linzes (Simon) Hoekstra en Antje Aans Bloemhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1864. Linze is overleden op maandag 3 mei 1926 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1926.
Beroep:
koemelker en veehouder
Kinderen van Janke en Linze:
1 Bontje Hoekstra, geboren op zondag 19 maart 1911 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Bontje is overleden op dinsdag 11 december 2001 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Bontje: Bontje is op 7 mei 1932 in Tietjerksteradeel gehuwd met Ridzert Veenstra
2 Hylkje Hoekstra, geboren op vrijdag 15 maart 1912 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1912.
Notitie bij Hylkje: Hylkje is op 3 april 1930 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Heegsma
3 Bintje Hoekstra, geboren op zaterdag 22 december 1917 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Bintje is overleden op woensdag 20 november 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1918.
4 Jan Hoekstra, geboren in juli 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij de geboorte van Jan: tweeling
Jan is overleden op zondag 24 november 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1918.
5 Jiltje Hoekstra, geboren in juli 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij de geboorte van Jiltje: tweeling
Jiltje is overleden op maandag 18 november 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1918.
6 Jilt Hoekstra, geboren omstreeks 1920 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Jilt is overleden in 1959 in Drachten ( Smallingerland ), ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Jilt: Jilt is gehuwd met Jitske Zijlstra
7 Jan Hoekstra, geboren omstreeks 1930 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Jan is overleden op maandag 5 mei 1952 in Neustadt ( Duitsland ), ongeveer 22 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
236 Hylkje Pebesma is geboren op dinsdag 28 september 1886 om 14:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1886. Bij de geboorteaangifte van Hylkje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader]. Hylkje is overleden op maandag 24 juli 1978 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Hylkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 8 april 1909 in Tietjerksteradeel met Marten Haarsma, 24 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 18 juni 1884 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sjoerd Andries Haarsma en Geertje Klazes van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1884. Marten is overleden op vrijdag 3 augustus 1973 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 augustus 1973 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Hylkje en Marten:
1 Oege Haarsma, geboren op zaterdag 17 april 1909 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1909. Oege is overleden op maandag 20 mei 1957 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1957. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Oege: Oege is op 4 januari 1946 in Leeuwarden gehuwd met Willempje de Jong
2 Geertje Haarsma, geboren op dinsdag 7 juni 1910 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Geertje is overleden op woensdag 27 augustus 1997 in Berlikum ( Waadhoeke ), 87 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 24 mei 1933 in Leeuwarderadeel gehuwd met Anne Terpstra
3 Bontje Haarsma, geboren op zaterdag 17 februari 1912 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1912. Bontje is overleden op maandag 13 juli 2009 in Grouw ( Leeuwarden ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Notitie bij Bontje: Bontje is op 11 mei 1933 in Idaarderadeel gehuwd met Tjerk Spijkstra
4 Anna Haarsma, geboren op dinsdag 23 september 1913 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Anna is overleden op donderdag 24 mei 2001 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
5 Jeltje Haarsma, geboren in juli 1916 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Jeltje is overleden op donderdag 18 januari 1917 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1917.
6 Jilt Haarsma, geboren op dinsdag 15 januari 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Jilt is overleden op zondag 17 augustus 2003 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum.
Notitie bij Jilt: Jilt is op 23 september 1942 in Leeuwarden gehuwd met Trijntje Baukje van Akker
7 Klaas Haarsma, geboren op maandag 12 september 1921 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Klaas is overleden op donderdag 29 januari 1998 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
8 Jan Haarsma, geboren op maandag 20 juni 1927 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Jan is overleden op woensdag 8 augustus 2012 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud.
237 Aaltje Pebesma is geboren op woensdag 30 juli 1890 om 22:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1890. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Lijsbert Hendrikus Jong (1832-1917) en Albert Jager (1856-1936). Aaltje is overleden op donderdag 3 november 1983 in Drachten ( Smallingerland ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 2 december 1916 in Smallingerland met Melle Weima, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Melle waren de volgende getuigen aanwezig: Gaauwe Visser (1863-1943) en Sander Israëls (1888-1970). Zie 225 voor persoonsgegevens van Melle.
Kinderen van Aaltje en Melle: zie 225.
238 Jitske Pebesma is geboren op zondag 14 mei 1893 om 18:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Bij de geboorteaangifte van Jitske waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Joeke Pieters van der Heide (1859-1920) en Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader]. Jitske is overleden op zondag 30 september 1979 in Leeuwarden, 86 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Jitske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1916 in Achtkarspelen met Roel Hulshoff, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jitske en Roel waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Boersma (1849-1923) en Eldert Wolthuizen (1862-1930).
Notitie bij het huwelijk van Jitske en Roel: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Roel is geboren op zaterdag 17 september 1892 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Hendrik Hulshoff en Eelkjen van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1892. Roel is overleden op woensdag 13 februari 1985 in Leeuwarden, 92 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Jitske en Roel:
1 Bontje (Bonnie) Hulshoff, geboren op maandag 29 juli 1918 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Bonnie is overleden op dinsdag 29 januari 2008 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 1 februari 2008 in Goutum.
Notitie bij Bonnie: Bontje is gehuwd met J.R. Galliard
2 Janke Hulshoff, geboren op donderdag 7 juli 1921 in Twijzel ( Achtkarspelen ).
3 Eelkjen Hulshoff, geboren op dinsdag 26 september 1922 in Twijzel ( Achtkarspelen ).
239 Dirkje Pebesma is geboren op woensdag 8 mei 1895 om 04:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Bij de geboorteaangifte van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Wiebe Aalzes Adema (1824-1899) [zie 42] [grootvader moederszijde], Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910). Dirkje is overleden op zondag 2 september 1990 in Drachten ( Smallingerland ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Bakkeveen.
Beroep:
dienstbode
Dirkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1918 in Smallingerland met Harmen Nijboer, 25 jaar oud. Harmen is geboren op vrijdag 10 maart 1893 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Harmen Nijboer en Geertje Brander. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1893. Harmen is overleden op donderdag 26 juni 1969 in Bakkeveen ( Opsterland ), 76 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30 juni 1969 in Bakkeveen.
Beroep:
schilder
Kinderen van Dirkje en Harmen:
1 Harm Nijboer.
2 Janke Nijboer.
3 Oege Nijboer.
Notitie bij Oege: Oege is gehuwd met Sjoerdtje de Haan
4 Bontje Nijboer, geboren op dinsdag 19 november 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Bontje is overleden op donderdag 21 juni 2001 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Bakkeveen.
Notitie bij Bontje: Bontje is gehuwd met Berend Jan Marsman
5 Geertje Nijboer, geboren op vrijdag 6 februari 1925 in Opsterland.
6 Tjeard Nijboer, geboren op vrijdag 15 september 1933. Tjeard is overleden op woensdag 9 augustus 1995, 61 jaar oud.
240 Jan Pebesma is geboren op maandag 31 mei 1897 om 03:30 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1897. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hijltje Jans Bouma (1821-1892), Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910). Jan is overleden op zondag 27 januari 1963 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1963. Hij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg.
Beroep:
Kuiper
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1922 in Tietjerksteradeel met Johanna Jonkers, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Sijbren Dijkstra (1864-1918) en Theunis Dantuma (1894-1980). Johanna is geboren op vrijdag 21 december 1900 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), dochter van Sander Jonkers en Meintje Tjassing. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1900. Johanna is overleden op zondag 19 april 1959 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1959. Zij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg.
241 Anna Pebesma is geboren op donderdag 12 oktober 1899 om 21:30 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1899. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Hijltje Jans Bouma (1821-1892), Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910). Anna is overleden op zaterdag 28 augustus 1999 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 99 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 juni 1924 in Tietjerksteradeel met Gerben de Jong, 25 jaar oud. Gerben is geboren op vrijdag 9 september 1898 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Gabe de Jong en Jantje Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1898.
Beroep:
Commies belastingen
242 Wypkje Pebesma is geboren op zondag 26 mei 1901 om 13:00 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jiltjes Pebesma en Bontje Wybes Adema (zie 123). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1901. Bij de geboorteaangifte van Wypkje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Oege Jiltjes Pebesma (1863-1926) [zie 123] [vader] en Sieger Vries (1868-1945). Wypkje is overleden op zaterdag 6 juni 1992 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Deersum. Wypkje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1924 in Smallingerland met Pieter van der Meer, 24 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 4 oktober 1899 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Rein Harts van der Meer en Riemkjen Wolters Tjeerdsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 oktober 1899. Pieter is overleden op woensdag 27 december 1967 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Deersum.
Kind van Wypkje en Pieter:
1 Oege van der Meer, geboren in maart 1932 in Nijega ( Smallingerland ). Oege is overleden op vrijdag 20 mei 1932 in Nijega ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1932.
243 Mettje Roorda is geboren op zondag 5 oktober 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Einte Gjalts Roorda en Sjoukje Tjeerdsma (zie 127). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1913. Mettje is overleden op zondag 10 oktober 2010 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 97 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 13 oktober 2010.
Beroep:
dienstbode
Mettje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 mei 1935 in Tietjerksteradeel met Sybe Kingma, 23 jaar oud. Sybe is geboren op woensdag 29 november 1911 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Tjeerd Kingma en Grietje Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1911.
Beroep:
veehouder
244 Wietske Adema is geboren op vrijdag 11 januari 1918 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1918. Wietske is overleden op zondag 21 december 1980 in Vaassen ( Epe ), 62 jaar oud. Zij is begraven in Vaassen op de Begraafplaats aan de Zwanenweg.
Beroep:
dienstbode
Wietske trouwde, 24 jaar oud, op maandag 18 mei 1942 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Geert Laanstra, 28 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 5 maart 1914 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Weit Laanstra en Okje Olthoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1914. Geert is overleden op vrijdag 12 november 1965 in Vaassen ( Epe ), 51 jaar oud. Hij is begraven in Vaassen op de Begraafplaats aan de Zwanenweg.
Beroep:
landarbeider
245 Kornelis Adema is geboren op maandag 27 oktober 1919 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1919. Kornelis is overleden op zaterdag 2 februari 2008 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Oshtemo, Kalamazoo County, op de Genessee Prairie Cemetery.
Beroep:
constructeur
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 september 1945 met Adriana Slierendregt, 21 jaar oud. Adriana is geboren op donderdag 24 januari 1924 in Nederland, dochter van Johannes Slierendregt en Adriana Schuil. Adriana is overleden op vrijdag 15 december 2006 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Oshtemo, Kalamazoo County, op de Genessee Prairie Cemetery.
Kinderen van Kornelis en Adriana:
1 Joanne Adema. Volgt 341.
2 Adriana Adema. Volgt 342.
3 Wendy Adema. Volgt 343.
4 John (Toy) Adema.
5 Sidney Adema.
6 Robin Adema. Volgt 344.
246 Sipke (Sidney) Adema is geboren op zaterdag 31 december 1921 in Westerhorn ( Westerkwartier ), zoon van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Sidney is overleden op woensdag 12 maart 2008, 86 jaar oud. Hij is begraven in Halton Hills ( Canada ) op de Glen Williams Cemetery.
Beroep:
Bakker
Sidney trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 juli 1945 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Antje Steursma, 22 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 5 juni 1923 in Lutjegast ( Grootegast ), dochter van Jacob Steursma en Lutske van der Heide. Antje is overleden.
Kind van Sidney en Antje:
1 Lucie Adema.
247 Hiltje Adema is geboren op zondag 18 mei 1924 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Hiltje is overleden op maandag 25 juni 2012 in Niekerk ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Doezum op Begraafplaats Eesterweg. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 12 juni 1945 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Johannes (Jo) Schaafsma, 23 jaar oud. Jo is geboren op woensdag 30 november 1921 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Menze Schaafsma en Sietske Veenstra. Jo is overleden op donderdag 22 augustus 2013 in Niekerk ( Westerkwartier ), 91 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 augustus 2013 in Doezum op Begraafplaats Eesterweg.
Beroep:
melkrijder
248 Jantina (Janny) Adema is geboren op zaterdag 20 oktober 1928 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Janny is overleden op vrijdag 3 juli 2015 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 86 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 juli 2015 in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
gezinsverzorgster
Janny trouwde met Durk Miedema. Durk is geboren op donderdag 25 november 1926. Durk is overleden op donderdag 8 november 2001 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 november 2001 in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
249 Sjoukje Adema is geboren op woensdag 26 februari 1930 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema. Sjoukje is overleden op zondag 19 februari 2006, 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 februari 2006 in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Sjoukje trouwde, 20 jaar oud, op maandag 31 juli 1950 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Andries Scherjon. Andries is geboren in Driesum ( Dantumadeel ).
Kinderen van Sjoukje en Andries:
1 Eelke Scherjon.
2 Jetty Scherjon.
3 Doeti Scherjon.
4 Jannie Scherjon.
5 Hanneke Scherjon.
250 Martha Adema is geboren op zondag 18 mei 1924 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Adema (zie 134) en Jeike Rozema.
Kinderen van Martha uit onbekende relatie:
1 Pieter Dirk Zijlstra.
2 Jeichina Jantina Zijlstra, geboren op dinsdag 23 mei 1961 in Munnekezijl ( Burum ).
251 Anna Catharina Reeders is geboren op donderdag 22 juni 1916 in Noordwijk ( Westerkwartier ), dochter van Abraham Jacobus Reeders en Tettje Adema (zie 135). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1916. Anna is overleden op woensdag 10 maart 2010 in Assen, 93 jaar oud. Zij is begraven in Assen op Begraafplaats De Boskamp. Anna trouwde, 26 jaar oud, op maandag 5 april 1943 in Veendam met Lubbertus Harm Jan Hendrik Harms, 28 jaar oud. Lubbertus is geboren op vrijdag 25 december 1914 in Muntendam ( Midden-Groningen ), zoon van Menno Harms en Liefke Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1914. Lubbertus is overleden op dinsdag 10 juli 2001 in Assen, 86 jaar oud. Hij is begraven in Assen op Begraafplaats De Boskamp.
Beroep:
assistent-accountant
252 Hilje Reeders is geboren op vrijdag 28 maart 1919 in Sneek, dochter van Abraham Jacobus Reeders en Tettje Adema (zie 135). Hilje is overleden op dinsdag 15 februari 2011 in Nieuwegein, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd in Nieuwegein. Hilje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 18 mei 1942 in Veendam met Johannes Franciscus Gerhardus Hacquebard, 23 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 1 juli 1918 in Groningen, zoon van Pieter Hacquebard en Henderika Giezen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1918. Johannes is overleden op vrijdag 10 januari 1992 in Utrecht, 73 jaar oud.
Beroep:
Politieagent
253 Pieter de Vries is geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Bloemendaal, zoon van Oebele de Vries en Bartha Adema (zie 136). Pieter is overleden op zondag 15 januari 2012 in Bloemendaal, 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 januari 2012 in Overveen. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1952 met Olga van der Hart, 24 jaar oud. Olga is geboren op vrijdag 2 september 1927 in Haarlem. Olga is overleden op maandag 24 maart 2003 in Haarlem, 75 jaar oud.
254 Cornelis de Vries is geboren op zondag 18 december 1921 in Marum ( Westerkwartier ), zoon van Oebele de Vries en Bartha Adema (zie 136). Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 2 mei 1951 met Mary Jeanne van Buuren, 31 jaar oud. Mary is geboren op woensdag 2 juli 1919.
255 Froukje Bertha de Vries is geboren op maandag 29 april 1929 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Oebele de Vries en Bartha Adema (zie 136). Froukje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 11 juli 1958 met Wilhelmus Johannes Otten, 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren op donderdag 11 augustus 1932 in Leiden.
256 Geertje van der Broek is geboren omstreeks 1924 in Groningen, dochter van Jans Pieter van der Broek en Jantje Adema (zie 137). Geertje is overleden. Geertje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 21 januari 1947 in Groningen met Gerrit Amsing, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1924 in Groningen, zoon van Berend Amsing en Cornelia Elsinga. Gerrit is overleden.
Beroep:
Politieagent
257 Elisabeth Hooghiemstra is geboren op vrijdag 11 februari 1921 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Hooghiemstra (zie 149) en Jinke Adema (zie 146). Elisabeth is overleden op woensdag 1 januari 2003, 81 jaar oud. Zij is begraven in Dieren op Begraaf- en Gedenkpark Imboslaan.
Beroep:
huishoudster
Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 december 1945 in Tietjerksteradeel met Boele Binnema, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 17 september 1971 in Tietjerksteradeel. Boele is geboren op vrijdag 18 oktober 1918 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rudmer Jans Binnema en Saakje de Haan. Boele is overleden op woensdag 2 februari 2000 in Velp ( Rheden ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Rheden op Begraafplaats Heiderust.
Beroep:
ambtenaar distributiedienst
258 Aalse Adema is geboren op dinsdag 1 oktober 1929 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Adema (zie 148) en Geertje Stol. Aalse trouwde met Jantje Terpstra. Jantje is geboren op maandag 30 juli 1928 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Jantje is overleden op woensdag 4 september 2013 in Stiens ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 10 september 2013 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Kind van Aalse en Jantje:
1 Jan Gerrit Adema, geboren op zondag 6 november 1960 in Cornjum ( Leeuwarden ). Jan is overleden op donderdag 21 november 2013 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 53 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 november 2013 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
259 Kornelis (Kees) Adema is geboren op zaterdag 13 mei 1933 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), zoon van Jan Adema (zie 148) en Geertje Stol. Kees is overleden op donderdag 16 november 2006 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 21 november 2006 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Kees trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 juni 1959 in Tzummarum ( Waadhoeke ) met Wilhelmina (Willy) Kerlien. Willy is geboren in Jelsum ( Leeuwarderadeel ).
260 Korneliske Adema is geboren op zondag 26 april 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Adema (zie 150) en Jitske Buruma. Korneliske is overleden op zaterdag 10 juni 1995 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Korneliske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1936 in Tietjerksteradeel met Tjalling Vonk, 26 jaar oud. Tjalling is geboren op donderdag 12 mei 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Jans Vonk en Froukje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1910. Tjalling is overleden op maandag 15 april 1991 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
slager
261 Teije (Feije) Adema is geboren op woensdag 29 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema (zie 150) en Jitske Buruma. Feije is overleden op zondag 9 september 1990 in Heerenveen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Terband.
Beroep:
fouragehandelaar
Feije trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 26 juni 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Anna Postma, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 26 juni 1847 in Oostermeer in de Ned. Hervormde Kerk. Anna is geboren op woensdag 23 mei 1923 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Anna is overleden op zaterdag 25 januari 1997 in Heerenveen, 73 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Kinderen van Feije en Anna:
1 Klaarke Adema, geboren op donderdag 6 mei 1948 in Heerenveen.
2 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 9 november 1961 in Heerenveen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1961.
262 Hendrik Adema is geboren op maandag 6 mei 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema (zie 150) en Jitske Buruma. Hendrik is overleden op maandag 5 oktober 1998, 80 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Beroep:
veehouder
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 mei 1941 in Achtkarspelen met Helena Bouma, 21 jaar oud. Helena is geboren op zondag 28 december 1919 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Liekele Bouma en Trijntje Hilboezen. Helena is overleden op zaterdag 29 november 1986, 66 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Kinderen van Hendrik en Helena:
1 Tineke Adema.
2 Nico (Niek) Adema.
3 Gerard Adema.
4 Trijntje Akke Adema, geboren op woensdag 28 oktober 1942 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Trijntje is overleden op maandag 25 maart 2013 in Wijhe ( Olst-Wijhe ), 70 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 maart 2013 in Wijhe op de Gemeentelijke Begraafplaats.
5 Magdalena Jitske (Magda) Adema, geboren op maandag 28 augustus 1944 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Magda is overleden op zondag 26 april 2015, 70 jaar oud. Zij is begraven in Heerde op Begraafplaats Engelmanskamp.
6 Jitske Catharina (Jikke) Adema, geboren op donderdag 12 december 1946 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 345.
7 Liekele Adema, geboren op vrijdag 12 mei 1950 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
263 Martje Adema is geboren op woensdag 14 juli 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Adema (zie 150) en Jitske Buruma. Martje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1946 in Tietjerksteradeel met Egbert Elderhuis, 27 jaar oud. Egbert is geboren op zaterdag 14 december 1918 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Douwe Elderhuis en Geertruida Slagter.
Beroep:
winkelier an bakker
264 Martje van der Werf is geboren op zaterdag 6 augustus 1921 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 151). Martje is overleden op zaterdag 9 oktober 2004 in Den Helder, 83 jaar oud. Martje trouwde met Cornelis Moerman.
265 Gerlofke (Gé) van der Werf is geboren op zondag 16 september 1923 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 151). Gé is overleden op donderdag 4 november 2004 in Schagen, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 10 november 2004 in Schagen in Crematorium Schagerkogge. Gé trouwde met Sietze van Buren. Sietze is geboren op zaterdag 22 oktober 1921 in Spanbroek ( Opmeer ). Sietze is overleden op dinsdag 24 oktober 2017 in Leeuwarden, 96 jaar oud.
266 Tea Jantina van der Werf is geboren op vrijdag 16 mei 1930 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 151). Tea is overleden op donderdag 29 mei 2014 in Goutum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 2 juni 2014 in Goutum. Tea trouwde met Arie Hofstra. Arie is geboren op dinsdag 9 oktober 1928 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Arie is overleden op maandag 19 maart 2007 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 23 maart 2007 in Goutum.
267 Sijtske (Syt) Adema is geboren op zondag 12 maart 1933 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Adema (zie 152) en Geertje Witzenburg. Syt trouwde met Albert Christiaan van Urk. Albert is geboren op dinsdag 11 november 1924 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Albert is overleden op zaterdag 29 juli 1989 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Eestrum.
268 Martje Adema is geboren op maandag 8 februari 1937 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Adema (zie 152) en Geertje Witzenburg. Martje is overleden op woensdag 8 maart 2017 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 13 maart 2017 in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Martje trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1963 met Wopke Andringa, 30 of 31 jaar oud. Wopke is geboren op zondag 26 juni 1932 in Leeuwarden, zoon van Rinze Andringa en Johanna Kuitert. Wopke is overleden op vrijdag 16 december 2022, 90 jaar oud. Hij is begraven in Eestrum.
Kinderen van Martje en Wopke:
1 Gerbrich Andringa, geboren op zondag 26 september 1965 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ).
2 Rinse Andringa.
3 Egbert Anne Andringa.
269 Trijntje Adema is geboren op zondag 12 januari 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Willem Adema (zie 158) en Tjitske Toonstra. Trijntje is overleden op zaterdag 12 maart 1983 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 mei 1939 in Tietjerksteradeel met Jarig de Groot, 28 jaar oud. Jarig is geboren op donderdag 9 maart 1911 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Murk de Groot en Andriesje Bokma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1911. Jarig is overleden op vrijdag 27 april 2001 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 2 mei 2001 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Chauffeur
Kinderen van Trijntje en Jarig:
1 Murk de Groot.
2 Willem de Groot.
3 Nutte de Groot.
4 Klaas de Groot.
270 Wijtze Adema is geboren op woensdag 17 mei 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Willem Adema (zie 158) en Tjitske Toonstra. Wijtze is overleden op zaterdag 12 mei 2001 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
timmermansknecht
Wijtze trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 juni 1941 in Tietjerksteradeel met Willemke de Haan, 21 jaar oud. Willemke is geboren op woensdag 26 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerben de Haan en Grietje Talman. Willemke is overleden op dinsdag 5 juli 1994 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
271 Wytze Adema is geboren op maandag 10 april 1911 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Wytze Adema (zie 159) en Imkje Feikens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1911. Wytze is overleden op dinsdag 8 juli 1997 in Finkum ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Finkum.
Beroep:
Bakker
Wytze trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 13 mei 1931 in Leeuwarden met Josina van der Veen, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 27 mei 1948 in Leeuwarden. Josina is geboren op zondag 24 maart 1912 in Leeuwarden, dochter van Petrus van der Veen en Freerkje Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 maart 1912.
Kinderen van Wytze en Josina:
1 Wijtze Adema, geboren op zondag 29 november 1931 in Leeuwarden. Wijtze is overleden op zondag 24 februari 1952 in Zutphen, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1952. Hij is begraven op donderdag 28 februari 1952 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Wijtze bleef ongehuwd.
Beroep:
straatmaker
2 Freerk Petrus Adema, geboren op zaterdag 3 juli 1937 in Leeuwarden. Volgt 346.
3 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 26 maart 1943 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1943.
4 Petrus Tiete Adema, geboren op woensdag 7 mei 1947 in Leeuwarden. Petrus is overleden op zondag 11 mei 1947 in Leeuwarden, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1947. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
272 Jan Adema is geboren op zaterdag 24 januari 1920 in Leeuwarden, zoon van Wytze Adema (zie 159) en Imkje Feikens. Jan is overleden op maandag 2 oktober 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
Bakker
Jan trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 3 september 1941 in Leeuwarden met Jeltje de Groot, 22 jaar oud. Jeltje is geboren op donderdag 5 september 1918 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Murk de Groot en Andriesje Bokma. Jeltje is overleden op zaterdag 6 september 1986 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Kind van Jan en Jeltje:
1 Andriesje (Annie) Adema, geboren op zaterdag 28 juni 1947 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Annie is overleden op donderdag 16 februari 2006 in Amsterdam, 58 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
tuin en landschapsarchitecte
273 Gjalt de Boer is geboren op dinsdag 21 mei 1907 in Nijkerk ( Ferweradeel ), zoon van Rendert de Boer en Romkje Steegstra (zie 160). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1907. Gjalt is overleden op zaterdag 30 augustus 1980 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is gehuwd met Anna Leegstra
Gjalt trouwde met Anna Leegstra. Anna is geboren op vrijdag 20 april 1906 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Leegstra en Elisabeth Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 april 1906. Anna is overleden op woensdag 1 juli 1992 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum.
274 Eesge van der Veen is geboren op maandag 19 november 1906 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Iede van der Veen en Romkje Adema (zie 164). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1906. Eesge is overleden op donderdag 18 maart 1999 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 maart 1999 in Jelsum op de Begraafplaats aan Op de Terp.
Beroep:
onderwijzer
Eesge trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28 december 1934 in Leeuwarden met Martje Kooistra, 23 jaar oud. Martje is geboren op dinsdag 25 juli 1911 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Abraham Kooistra en Trijntje Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1911. Martje is overleden op dinsdag 16 december 1958 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1958. Zij is begraven in Jelsum op de Begraafplaats aan Op de Terp.
Kind van Eesge en Martje:
1 Ide Abraham van der Veen, geboren op woensdag 30 juni 1937 in Leeuwarden.
275 Wietze van der Veen is geboren op dinsdag 22 maart 1910 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Iede van der Veen en Romkje Adema (zie 164). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1910. Wietze is overleden op donderdag 12 juli 1984 in Grouw ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
autobusondernemer
Wietze trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1939 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Janke Palstra, 24 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 22 september 1914 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Gerben Palstra en Akke Berkepas. Janke is overleden op zaterdag 3 november 2001 in Grouw ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
276 Rintje van der Veen is geboren op maandag 3 november 1913 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Iede van der Veen en Romkje Adema (zie 164). Rintje is overleden op donderdag 4 september 1975 in Drachten ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Ingenieur
Rintje trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 21 juli 1942 in Groningen met Catharina Titia Osinga, 23 jaar oud. Catharina is geboren op zaterdag 23 november 1918 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sjoerd Osinga en Stientje Redeker. Catharina is overleden op maandag 18 november 2002 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
277 Wietze Adema is geboren op vrijdag 17 maart 1916 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Adema (zie 165) en Anna Glastra. Wietze is overleden op vrijdag 5 december 2008 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 92 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 9 december 2008 in Opeinde op Begraafplaats de Waldhof. Wietze trouwde met Tolke (To) van der Laan. To is geboren op zondag 21 september 1924 in De Veenhoop ( Smallingerland ), dochter van Jan Gooitzen van der Laan en Grietje van der Veen. To is overleden op dinsdag 27 augustus 2013 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 september 2013 in Opeinde op Begraafplaats de Waldhof.
Beroep:
dienstbode
278 Sipkje (Sippy) Adema is geboren op donderdag 20 oktober 1921 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 165) en Anna Glastra. Sippy is overleden op woensdag 30 maart 2022 in Leeuwarden, 100 jaar oud. Sippy trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1946 in Smallingerland met Machiel Hilke Dorenbos, 24 jaar oud. Machiel is geboren op donderdag 20 juli 1922 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Wybrand Dorenbos en Johanna Docter. Machiel is overleden op woensdag 19 juni 1991 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Beroep:
Kappersbediende
279 Wietze Adema is geboren op donderdag 11 mei 1922 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Binne Adema (zie 167) en Meintje van der Wal. Wietze is overleden vóór 2009, ten hoogste 87 jaar oud.
Beroep:
winkelbediende en kantoorbediende bij de PTT
Wietze trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 2 april 1952 in Amsterdam met Maria Elisabeth (Mery) Huisman, 26 jaar oud. Mery is geboren op zaterdag 13 juni 1925 in ’s-Gravenhage, dochter van Willem Huisman en Elisabeth Lemmen. Mery is overleden op dinsdag 3 maart 2009 in Kampen, 83 jaar oud. Zij is begraven op maandag 9 maart 2009 in Zwolle in Crematorium Kranenburg.
Kinderen van Wietze en Mery:
1 Jane Mary Adema.
2 Duco Benier Adema, geboren in 1965 in Amsterdam. Volgt 347.
280 Rommert Adema is geboren op woensdag 30 januari 1907 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Adema (zie 169) en Froukje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1907. Rommert is overleden op maandag 9 februari 1981 in Boornbergum ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
veehouder
Rommert trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1940 in Smallingerland met Grietje Oebeles, 26 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 25 april 1914 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Ritske Oebeles en Neeltje van der Meulen. Grietje is overleden op dinsdag 1 februari 1972 in Boornbergum ( Smallingerland ), 57 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Kind van Rommert en Grietje:
1 Gjalt Adema, geboren op woensdag 17 februari 1943 in Boornbergum ( Smallingerland ). Gjalt is overleden op dinsdag 9 december 2014 in Underberg ( Zuid-Afrika ), 71 jaar oud.
281 Wietske Adema is geboren op zondag 2 april 1905 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiebe Adema (zie 170) en Maaike Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1905. Wietske is overleden in Italie. Wietske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 oktober 1930 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jan Boersma, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 13 februari 1906 in Hemrik ( Opsterland ), zoon van IJmke Boersma en Klaasje Nijholt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1906.
Beroep:
vanaf 1930     directeur van een zuivelfabriek
Kind van Wietske en Jan:
1 IJmco Wijbrand Jan Boersma, geboren op maandag 13 juli 1931 in Giethoorn. IJmco is overleden op vrijdag 17 juli 1931 in Giethoorn, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1931.
282 Rommert Adema is geboren op donderdag 23 november 1911 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiebe Adema (zie 170) en Maaike Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1911. Rommert is overleden op dinsdag 19 december 1995 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Kollum. Rommert trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 mei 1938 in Rotterdam met Pieternella Sophia Booij, 26 jaar oud. Pieternella is geboren op dinsdag 26 september 1911 in Rotterdam, zoon van Christina Catharina Smit en Jan Annes Booij.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: aktenummer 1911.9522
Pieternella is overleden op woensdag 17 februari 1988 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Kind van Rommert en Pieternella:
1 Wiebe Jan Adema, geboren op vrijdag 23 oktober 1942 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 348.
283 Sijbrichje Sjoertje (Siep) van der Veen is geboren op woensdag 24 oktober 1917 in Feerwerd ( Westerkwartier ), dochter van Koene van der Veen en Mientje Hoeksma (zie 179). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1917. Siep is overleden op woensdag 2 november 2016 in Stadskanaal, 99 jaar oud. Zij is begraven op maandag 7 november 2016 in Stadskanaal op de Begraafplaats aan de Ceresstraat. Siep trouwde met Jakob Hofstee. Jakob is geboren op donderdag 26 april 1917 in Zeerijp ( Eemsdelta ), zoon van Kornelis Abel Hofstee en Gezina Muda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1917. Jakob is overleden op vrijdag 19 september 1997 in Stadskanaal, 80 jaar oud. Hij is begraven in Stadskanaal op de Begraafplaats aan de Ceresstraat.
284 Sharon Ann Adema is geboren op maandag 27 september 1943 in San Bernardino, San Bernardino County, Californie ( USA ), dochter van Dirk (Richard) Adema (zie 189) en Anna Elizabeth Reed. Sharon trouwde met Woss.
285 Annigje Adema is geboren op vrijdag 4 juni 1909 in Vlaardingen, dochter van Lambart Adema (zie 197) en Huiberina Aria van Dijk.
Beroep:
Kantoorbediende
Annigje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 30 september 1931 in ’s-Gravenhage met Henri Marinus Pohl, 25 jaar oud. Henri is geboren op vrijdag 11 mei 1906 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Pohl en Judith Anna ’t Hart. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1906.
286 Geertruida Theodora Johanna Adema is geboren op woensdag 24 juni 1914 in Amsterdam, dochter van Douwe Adema (zie 198) en Maria Jansen. Geertruida is overleden op woensdag 11 mei 1988 in Amsterdam, 73 jaar oud. Geertruida:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1936 in Amsterdam met Adolf Hoffman, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 2 oktober 1943 in Amsterdam. Adolf is geboren op donderdag 15 juli 1915 in Amsterdam, zoon van Harmen Hoffman en Cornelia Elisabeth Keizer.
Beroep:
Werfsjouwer
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1951 in Amsterdam met Gerhardus Hubeek, 49 jaar oud. Gerhardus is geboren op maandag 3 februari 1902 in Amsterdam, zoon van Christiaan Hubeek en Catharina Theodora Janssens. Gerhardus is overleden op woensdag 28 oktober 1987 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Kind van Geertruida en Adolf:
1 Wietze Hoffman, geboren in 1938 in Amsterdam.
287 Fokje Atema is geboren op donderdag 22 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Kornelis Atema en Doetje Adema (zie 203). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1912. Fokje is overleden op vrijdag 13 oktober 1995, 83 jaar oud. Zij is begraven in Wijnjewoude op de aan de Breeberchspaed. Fokje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 juli 1935 in Opsterland met Ids Dijkstra, 34 jaar oud. Ids is geboren op dinsdag 13 november 1900 in Duurswoude ( Opsterland ), zoon van Jan Dijkstra en Trijntje Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1900. Ids is overleden op zondag 16 september 1984, 83 jaar oud. Hij is begraven in Wijnjewoude op de aan de Breeberchspaed.
Beroep:
melkrijder
Kind van Fokje en Ids:
1 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 18 april 1936 in Duurswoude ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1936.
288 Ruurd Tadema is geboren op zondag 10 september 1905 in Wons ( Wonseradeel ), zoon van Ynze Tadema en Janke Adema (zie 207). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1905. Ruurd is overleden op maandag 5 januari 1981 in Bolsward, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Beroep:
Kruidenier
Ruurd trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1934 in Bolsward met Ymkjen Boerstra, 29 jaar oud. Ymkjen is geboren op maandag 23 januari 1905 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Lolle Boerstra en Martentje Eppinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1905. Ymkjen is overleden op dinsdag 24 oktober 1978 in Bolsward, 73 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
289 Aalze Adema is geboren op donderdag 19 april 1900 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Kornelis Adema (zie 208) en Grietje Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1900. Aalze is overleden op donderdag 21 juni 1973 in Riva del Garda ( Italie ), 73 jaar oud. Hij is begraven in ’s-Gravenzande op Begraafplaats Beukenhage.
Beroep:
monteur
Aalze trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12 september 1924 in Monster ( Westland ) met Margaretha Maria de Zoete, 23 jaar oud. Margaretha is geboren op woensdag 17 oktober 1900 in ’s-Gravenzande ( Westland ), dochter van Pieter de Zoete en Willemina van Spronsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1900. Margaretha is overleden op vrijdag 5 juli 1991 in ’s-Gravenzande ( Westland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in ’s-Gravenzande op Begraafplaats Beukenhage.
290 Klaas Adema is geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Kornelis Adema (zie 208) en Grietje Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1902.
Beroep:
assistent zuivel-consulent
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 7 september 1927 in Middelburg met Suzanna Cornelia Hamelink, 24 jaar oud. Suzanna is geboren op donderdag 2 juli 1903 in Middelburg, dochter van Cornelis Marinus Hamelink en Geertruida Maria van Sluijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1903.
Kinderen van Klaas en Suzanna:
1 Grietje Cornelia Adema, geboren op maandag 27 augustus 1928 in Utrecht.
2 Cornelis Klaas Adema, geboren op woensdag 1 april 1931 in Utrecht.
3 Ernst Leonard Adema, geboren op zaterdag 12 mei 1934 in Utrecht. Volgt 349.
291 Antoon Adema is geboren op maandag 27 mei 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Kornelis Adema (zie 208) en Grietje Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1912. Antoon is overleden op dinsdag 2 oktober 1990 in Drachten ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 5 oktober 1990 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Beroep:
timmerman, monteur Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Antoon trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 12 november 1932 in Smallingerland met Rigtje Moedt, 18 jaar oud. Rigtje is geboren op maandag 4 mei 1914 in Beets ( Opsterland ), dochter van Andries Moedt en Sjoukje Koopmans.
Kinderen van Antoon en Rigtje:
1 Sjoukje Adema, geboren op woensdag 22 maart 1933 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 350.
2 Grietje Adema, geboren op zaterdag 28 april 1934 in Drachten ( Smallingerland ). Grietje is overleden op maandag 30 april 1934 in Drachten ( Smallingerland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1934.
3 Kornelis Adema, geboren op zaterdag 3 september 1938 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 351.
4 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 16 augustus 1950 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1950.
5 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 13 juli 1951 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1951.
292 Antje Visser is geboren op maandag 10 april 1911 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), dochter van Gaauwe Visser en Grietje Adema (zie 209). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1911. Antje is overleden op zaterdag 26 maart 1983 in Bolsward, 71 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat. Antje trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 13 juli 1937 in Bolsward met Pieter Kuiper, 25 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 11 december 1911 in Recklinghausen ( Duitsland ), zoon van Hendrik Kuiper en Trijntje de Boer. Pieter is overleden op dinsdag 6 mei 1975, 63 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Beroep:
betonwerker
293 Janke Visser is geboren omstreeks 1915 in Kortehemmen ( Smallingerland ), dochter van Gaauwe Visser en Grietje Adema (zie 209). Janke is overleden op zaterdag 22 februari 1992 in Sneek, ongeveer 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 26 februari 1992. Janke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op maandag 26 augustus 1940 in Bolsward met Johannes Ate Klom, 37 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 22 maart 1903 in Bolsward, zoon van Ale Klom en Brechtje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1903. Johannes is overleden op woensdag 1 januari 1975, 71 jaar oud.
Beroep:
notarisklerk
294 Aalze Adema is geboren op zaterdag 4 maart 1905 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1905.
Beroep:
boerenknecht
Aalze trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1935 in Smallingerland met Antje Anna Veenstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op zondag 8 september 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Oeds Veenstra en Hiltje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1912.
Kinderen van Aalze en Antje:
1 Hiltje Adema, geboren op donderdag 12 maart 1936 in Drachten ( Smallingerland ).
2 Albertje Adema, geboren op zaterdag 28 januari 1939 in Drachten ( Smallingerland ).
295 Aafke Adema is geboren op maandag 29 juli 1907 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1907. Aafke is overleden op zaterdag 24 maart 1928 in Bolsward, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1928.
Beroep:
dienstbode
Aafke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1927 in Bolsward met Douwe Bijkersma, 27 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 1 maart 1900 in Longerhouw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybren Jans Bijkersma en Grietje Lolkes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1900. Douwe is overleden op zondag 12 november 1967 in Bolsward, 67 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
Chauffeur
296 Antje Adema is geboren op vrijdag 14 mei 1909 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1909. Antje trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 28 april 1927 in Opsterland met Hendrik Jannes de Vries, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 17 januari 1907 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Hendrik de Vries en Sytske de Vegt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1907.
297 Frederik Adema is geboren op woensdag 13 september 1911 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1911. Frederik trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1939 in Opsterland met Aukje de Jong, 36 jaar oud. Aukje is geboren op maandag 20 april 1903 in Bakkeveen ( Opsterland ), dochter van Bareld de Jong en Maria Pool. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1903.
298 Joukje Janke Adema is geboren op zondag 12 januari 1913 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1913. Joukje is overleden op woensdag 4 juni 2003 in Goutum ( Leeuwarden ), 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 7 juni 2003.
Beroep:
dienstbode
Joukje trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 27 november 1930 in Opsterland met Jan de Vries, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 19 februari 1905 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Albert de Vries en Jeltje Beetsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1905. Jan is overleden op zondag 31 oktober 1948 in Emmeloord ( Noordoostpolder ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1948.
Beroep:
vrachtrijder en landarbeider
299 Janke Adema is geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Janke is overleden op zaterdag 9 december 2000 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof. Janke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 31 mei 1934 in Opsterland met Rinze van Manen, 24 jaar oud. Rinze is geboren op zondag 12 december 1909 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hielke van Manen en Hiltje Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1909. Rinze is overleden op maandag 14 juli 1975 in Drachten ( Smallingerland ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Beroep:
timmerman
300 Luitje Adema is geboren op zaterdag 7 juni 1919 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Adema (zie 210) en Albertje Jansma. Luitje is overleden op vrijdag 1 oktober 1999, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Luitje trouwde met Jelle Postma. Jelle is geboren op vrijdag 3 mei 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jelte Postma en Geertje van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1912. Jelle is overleden op donderdag 25 oktober 2001, 89 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
301 Romke Postma is geboren op zondag 8 mei 1910 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jacob Postma en Tjitske Adema (zie 211). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1910.
Beroep:
boerenknecht
Romke trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 15 december 1937 in Leeuwarden met Ienskje Holtrop, 20 jaar oud. Ienskje is geboren op zondag 20 mei 1917 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), dochter van Wouter Holtrop en Trijntje Grietje de Vries.
Kind van Romke en Ienskje:
1 Jacob Postma, geboren op woensdag 2 maart 1938 in Leeuwarden.
302 Aalze Postma is geboren op woensdag 10 juli 1912 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jacob Postma en Tjitske Adema (zie 211). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1912. Aalze is overleden op woensdag 12 mei 1999 in Ureterp ( Opsterland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Aalze trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1940 in Opsterland met Tietje Wybenga, 25 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 13 juli 1914 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wijnzen Wybenga en Sjoukje Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1914. Tietje is overleden op donderdag 1 april 1999 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats.
303 Kornelis Postma is geboren op zondag 28 december 1919 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jacob Postma en Tjitske Adema (zie 211). Kornelis is overleden op woensdag 31 augustus 1994 in Smallingerland, 74 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1945 in Leek ( Westerkwartier ) met Geessien Smilda, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 23 september 1970. Geessien is geboren op donderdag 15 mei 1924 in Norg ( Noordenveld ), dochter van Jannes Smilda en Hiltje Drent. Geessien is overleden op zondag 30 december 2007 in Ureterp ( Opsterland ), 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 4 augustus 2008 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
304 Wimke Antje Postma is geboren op zaterdag 11 maart 1922 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jacob Postma en Tjitske Adema (zie 211). Wimke is overleden op zaterdag 12 april 2014 in Siegerswoude ( Opsterland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Siegerswoude. Wimke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 mei 1943 in Opsterland met Hendrik Posthumus, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 26 juni 1918 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Jelle Posthumus en Martha Jongstra. Hendrik is overleden op dinsdag 24 november 2009 in Siegerswoude ( Opsterland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Siegerswoude.
Beroep:
boerenknecht
305 Aalse Adema is geboren op maandag 19 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tabe Adema (zie 212) en Maaike de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1912.
Beroep:
sergeant verpleger
Aalse trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1940 in Haarlem met Catharina Cornelia Maria Kobus, ongeveer 27 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1913 in Velsen, dochter van Wilhelmus Johannes Kobus en Geertruida Maria Koelemij.
Kinderen van Aalse en Catharina:
1 Tabe Johannes Maria Adema, geboren omstreeks 1942 in Almelo. Tabe is overleden op dinsdag 1 februari 1944 in Almelo, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1944.
2 Robert Wilhelmus Maria (Rob) Adema, geboren op zaterdag 8 december 1945 in Almelo. Volgt 352.
306 Roel Adema is geboren op woensdag 10 maart 1915 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tabe Adema (zie 212) en Maaike de Vries.
Beroep:
landbouwer
Roel trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 12 januari 1945 in Smallingerland met Siemkje Visser, 21 jaar oud. Siemkje is geboren op zaterdag 21 april 1923 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Lammert Visser en Korneliske Eilander. Siemkje is overleden.
307 Kornelis Adema is geboren op donderdag 15 februari 1917 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tabe Adema (zie 212) en Maaike de Vries. Kornelis is overleden op zondag 8 maart 1970, 53 jaar oud. Hij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg. Kornelis trouwde met Martha Siekmann. Martha is geboren op vrijdag 7 mei 1920. Martha is overleden op zondag 27 maart 1988, 67 jaar oud. Zij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg.
308 Hinze Adema is geboren op dinsdag 29 oktober 1918 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tabe Adema (zie 212) en Maaike de Vries.
Beroep:
timmerman
Hinze trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1944 in Opsterland met Hinke Bouma, ongeveer 24 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1920 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Harm Bouma en Tettje Wiegersma.
309 Anne Adema is geboren op donderdag 28 juni 1928 in Nijeholtpade ( Weststellingwerf ), zoon van Tabe Adema (zie 212) en Maaike de Vries. Anne is overleden op zondag 6 oktober 2013, 85 jaar oud. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
Broodbakkersknecht, kantoorbediende, chauffeur en vertegewoordiger meubelzaak
Anne trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 16 oktober 1959 in Amsterdam met Wilhelmina Emma van Dongen, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 27 augustus 1960. Wilhelmina is geboren op woensdag 26 augustus 1931 in Leiden.
310 Gerritje Adema is geboren omstreeks 1917 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Gjalt Adema (zie 214) en Jetske Dolstra.
Beroep:
verpleegster
Gerritje trouwde, ongeveer 9 jaar oud, op maandag 5 april 1926 in Opsterland met Gerrit Jacobus Snaak, 5 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 5 maart 1921 in Groningen, zoon van Jacobus Snaak en Trijntje Bronkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1921.
Beroep:
Kantoorbediende
311 Liekele Adema is geboren op dinsdag 11 juli 1922 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Gjalt Adema (zie 214) en Jetske Dolstra. Liekele is overleden op dinsdag 27 augustus 2013 in Ureterp ( Opsterland ), 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 2 september 2013 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Liekele trouwde met Antonia (Nan) Saitzewa. Nan is geboren op zaterdag 27 augustus 1921. Nan is overleden op vrijdag 3 januari 1997, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
312 Liekele van Slooten is geboren op vrijdag 22 november 1918 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Rinze van Slooten en Marijke Adema (zie 215). Liekele is overleden op maandag 14 januari 1991 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie. Liekele trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 september 1942 in Smallingerland met Hielkje Pultrum, 20 jaar oud. Hielkje is geboren op woensdag 8 februari 1922 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jacob Pultrum en Aukje Jongsma.
313 Oene van Slooten is geboren op maandag 22 augustus 1921 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Rinze van Slooten en Marijke Adema (zie 215). Oene is overleden op woensdag 21 april 1982, 60 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren. Oene trouwde met Klaassien (Sien) Venema. Sien is geboren op vrijdag 13 januari 1922 in Holte ( Stadskanaal ), dochter van Geert Venema en Asiena de Haas. Sien is overleden op zondag 14 oktober 2007 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18 oktober 2007 in Drachtstercompagnie op de Begraafplaats aan de Tsjerkebuorren.
Kind van Oene en Sien:
1 Ina van Slooten.
314 Gerard Egbert Adema is geboren op woensdag 12 februari 1930 in Utrecht, zoon van Thomas Adema (zie 216) en Maria Wilhelmina Johanna Geuzebroek.
Beroep:
politieagent, vertegenwoordiger, kantoorbediende en inkoper
Gerard trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 juli 1953 in Zeist met Anna Geertruida de Vries, 23 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 6 mei 1930 in Zeist, dochter van Bernardus de Vries en Jantje Pool.
Beroep:
verpleegster
Kinderen van Gerard en Anna:
1 Marianne Wilhelmina Adema, geboren in 1954 in Amsterdam.
2 Robert Bernard Adema, geboren in 1956 in Amsterdam.
3 Bert Jan Adema, geboren in 1958 in Amsterdam.
4 Irene Ingrid Adema, geboren in 1962 in Amsterdam.
5 Eric Ernst Adema, geboren in 1963 in Amsterdam.
6 Astrid Corine Adema, geboren in 1965 in Amsterdam.
7 Ernst Eric Adema, geboren in 1965 in Amsterdam.
315 Geeuwke van der Heide is geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Sjouke van der Heide en Trijntje Adema (zie 218).
Beroep:
matrassenmaker
Geeuwke trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 30 november 1935 in Smallingerland met Jantje Bekkema, 19 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 15 oktober 1916 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Rinke Bekkema en Jantje Jans Nijboer.
316 Renskje van der Heide is geboren op woensdag 15 september 1920 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sjouke van der Heide en Trijntje Adema (zie 218). Renskje is overleden op dinsdag 23 september 1969 in Ureterp ( Opsterland ), 49 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Renskje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 september 1939 in Opsterland met Marcus Aardema, 23 jaar oud. Marcus is geboren op zondag 13 februari 1916 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Siebe Aardema en Janke Spek. Marcus is overleden op maandag 25 oktober 1993 in Ureterp ( Opsterland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
rijwielhersteller
317 Liekele (Niek) van der Heide is geboren op dinsdag 19 februari 1929 in Groningen, zoon van Sjouke van der Heide en Trijntje Adema (zie 218). Niek is overleden op zondag 5 september 2010 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 9 september 2010 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Niek trouwde met Akke van der Ploeg. Akke is overleden op vrijdag 25 november 2005.
318 Sipke van der Heide is geboren op zaterdag 12 december 1936 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), zoon van Sjouke van der Heide en Trijntje Adema (zie 218). Sipke is overleden op donderdag 24 april 2014 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 29 april 2014 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Sipke trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1959 met Wietske Jager.
319 Nicolaas (Nico) Adema is geboren op zaterdag 20 februari 1937 in Kethel en Spaland ( Schiedam ), zoon van Sjoerd Adema (zie 221) en Maartje van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1937 in Kethel in de Nederlands Hervormde Kerk.
Getuige bij:
17-08-1984     huwelijk Ton Adema (geb. 1959) en Eva Stomphorst (1962-2015) [zie 354]    [vader bruidegom]
Nico trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20 februari 1957 in Voorschoten met Maria (Ria) van Egmond, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 20 februari 1957 in Leiden in de Gereformeerde Gemeente. Ria is geboren op zondag 23 mei 1937 in Voorschoten, dochter van Antonie van Egmond en Aaltje Hulst. Zij is gedoopt op woensdag 28 juli 1937 in Leiden in de Gereformeerde Gemeente.
Getuige bij:
17-08-1984     huwelijk Ton Adema (geb. 1959) en Eva Stomphorst (1962-2015) [zie 354]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Nico en Ria:
1 Maartje (Marja) Adema, geboren op vrijdag 26 juli 1957 in Voorschoten. Volgt 353.
2 Antonie (Ton) Adema, geboren op maandag 9 november 1959 in Voorschoten. Volgt 354.
3 Sjoerd Adema, geboren op vrijdag 24 mei 1963 in Voorschoten. Volgt 355.
4 Hendricus Antonie (Henri) Adema, geboren op zondag 10 september 1967 in Voorschoten. Volgt 356.
5 Alide Maria (Lidy) Adema, geboren op vrijdag 8 januari 1971 in Voorschoten. Volgt 357.
6 Renske Adema, geboren op dinsdag 27 maart 1973 in Leiderdorp. Volgt 358.
7 Machteld Adema, geboren op zondag 22 februari 1981 in Leiderdorp. Volgt 359.
320 Kornelis Lautenbach is geboren op woensdag 4 oktober 1916 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Heerke Lautenbach en Akke Adema (zie 223).
Beroep:
rijwielhersteller
Kornelis trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 9 september 1938 in Smallingerland met Antje Landmeter, 20 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 15 augustus 1918 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Kornelis Landmeter en Hiltje Harmsma.
321 Antje Lautenbach is geboren op woensdag 10 juli 1918 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Heerke Lautenbach en Akke Adema (zie 223).
Beroep:
dienstbode
Antje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1939 in Smallingerland met Theunis de Wagt, 21 jaar oud. Theunis is geboren op zaterdag 23 februari 1918 in Beets ( Opsterland ), zoon van Cornelis de Wagt en Trijntje Krikke.
Beroep:
boerenknecht
322 Hendrikje Lautenbach is geboren op dinsdag 15 maart 1921 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Heerke Lautenbach en Akke Adema (zie 223). Hendrikje is overleden op vrijdag 17 maart 1995, 74 jaar oud. Zij is begraven in IJmuiden op Begraafplaats Duinhof. Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1945 in Smallingerland met Maarten Keur, 21 jaar oud. Maarten is geboren op vrijdag 26 oktober 1923 in Velsen, zoon van Pieter Keur en Cornellia Barnhoorn. Maarten is overleden op donderdag 12 september 1996, 72 jaar oud. Hij is begraven in IJmuiden op Begraafplaats Duinhof.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kind van Hendrikje en Maarten:
1 Akke Cornelia Keur, geboren op donderdag 13 september 1945 in Velsen. Akke is overleden op dinsdag 17 juli 2001, 55 jaar oud. Zij is begraven in IJmuiden op Begraafplaats Duinhof.
323 Nikolaus Adema is geboren op dinsdag 14 februari 1911 in Huckingen ( Duitsland ), zoon van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Nikolaus is overleden op dinsdag 17 april 1962 in Amsterdam, 51 jaar oud.
Beroep:
mijnwerker
Nikolaus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 27 december 1933 in Dortmund ( Duitsland ) met Elfriede Maria Wende, 22 jaar oud. Elfriede is geboren op woensdag 25 oktober 1911 in Dortmund ( Duitsland ), dochter van Georg Wende en Agnes Zeidler.
Kind van Nikolaus en Elfriede:
1 Erika Adema, geboren in 1941 in Dordrecht.
324 Helena Adema is geboren op zondag 4 april 1915 in Kirchderne ( Duitsland ), dochter van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Helena trouwde met H. Laufelder.
325 Wilhelm Adema is geboren op woensdag 5 december 1917 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Wilhelm is overleden op maandag 28 november 1988 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Wilhelm trouwde met Hijlkje Visser. Hijlkje is geboren op zondag 26 maart 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pope Visser en Tjitske Bosch. Hijlkje is overleden op dinsdag 26 december 1972 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
326 Hellmutt Valentin Adema is geboren op donderdag 15 april 1920 in Altenderne ( Duitsland ), zoon van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Hellmutt is overleden op maandag 23 november 1987 in Colac, Colac Otway Shire, Vicoria ( Australie ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Colac ( Australie ) op de Colac Cemetery.
Beroep:
fabrieksarbeider
Hellmutt trouwde met Ramona Erika Giemsa. Ramona is geboren in 1926. Ramona is overleden op vrijdag 16 december 1983 in Colac, Colac Otway Shire, Vicoria ( Australie ), 56 of 57 jaar oud. Zij is begraven in Colac ( Australie ) op de Colac Cemetery.
327 Margarate Hedwig Ernstina Adema is geboren op zondag 29 oktober 1922 in Altenderne ( Duitsland ), dochter van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Margarate is overleden op dinsdag 11 februari 1969 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1969. Margarate trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1949 met Klaas ten Hoeve, 40 of 41 jaar oud, nadat zij op zaterdag 14 mei 1949 in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren op zondag 31 mei 1908 in Leeuwarden, zoon van Douwe ten Hoeve en Septje Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1908. Klaas is overleden op woensdag 1 juli 1970 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1970. Hij is begraven op maandag 6 juli 1970 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
monteur
328 Karel Hainz (Karl) Adema is geboren op zondag 14 maart 1926 in Derne ( Duitsland ), zoon van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Karl is overleden. Karl trouwde met Gon Driessen. Gon is geboren op zaterdag 11 augustus 1928 in Venlo. Gon is overleden op zaterdag 4 juli 1981 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Zij is begraven in Venlo.
329 Anna Maria Adema is geboren op woensdag 27 februari 1929 in Dortmund ( Duitsland ), dochter van Wybe Adema (zie 230) en Anna Maria Jahn. Anna is overleden op maandag 6 november 1995 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Anna trouwde met Paulus Dompeling. Paulus is geboren op zondag 30 oktober 1927 in Leeuwarden, zoon van Pieter Hendrik Dompeling en Johanna Cohen. Paulus is overleden op maandag 15 februari 2016 in Leeuwarden, 88 jaar oud.
330 Ruurd Adema is geboren op woensdag 22 oktober 1913 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Fokke Adema (zie 231) en Grietje van Maanen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1913. Ruurd is overleden op dinsdag 19 december 1995 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 mei 1938 in Tietjerksteradeel met Grietje Luimstra, 28 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 2 oktober 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Luimstra en Janke Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1909. Grietje is overleden op vrijdag 8 januari 1988 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
331 Thomas Adema is geboren op maandag 20 september 1915 in Olterterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Adema (zie 231) en Grietje van Maanen. Thomas is overleden op woensdag 28 januari 1998, 82 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
landarbeider
Thomas trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 mei 1944 in Tietjerksteradeel met Renske Kronemeijer, 22 jaar oud. Renske is geboren op zaterdag 16 juli 1921 in Duurswoude ( Opsterland ), dochter van Jisk Kronemeijer en Antje Westerhof. Renske is overleden op donderdag 1 oktober 2015 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 oktober 2015 in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Thomas en Renske:
1 Annie Adema.
2 Fokje Adema.
3 Fokke Adema.
4 Griet Adema, geboren op zaterdag 17 juli 1948 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 360.
332 Leendert Adema is geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Fokke Adema (zie 231) en Grietje van Maanen. Leendert is overleden op maandag 20 december 2004 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 24 december 2004 in Ferwerd op de Begraafplaats van de Sint Martinus Kerk.
Beroep:
boerenknecht
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1940 in Smallingerland met Hiltje Smeding, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op vrijdag 23 maart 1917 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Paulus Smeding en Froukje Tabak. Hiltje is overleden op zondag 6 juli 1986 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Ferwerd op de Begraafplaats van de Sint Martinus Kerk.
Beroep:
dienstbode
Kind van Leendert en Hiltje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 3 juli 1953 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1953.
333 Trijntje Adema is geboren op vrijdag 13 februari 1920 in Olterterp ( Opsterland ), dochter van Fokke Adema (zie 231) en Grietje van Maanen. Trijntje is overleden op donderdag 1 december 2016 in Drachten ( Smallingerland ), 96 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 28 februari 1941 in Smallingerland met Bouwe Lascher, 26 jaar oud. Bouwe is geboren op donderdag 30 april 1914 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Evert Lascher en Jeltje Wiersma. Bouwe is overleden op vrijdag 7 september 2001 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Winkelbediende
334 Leentje van der Bij is geboren op maandag 27 december 1920 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik van der Bij en Janke Adema (zie 232). Leentje is overleden op zondag 13 oktober 1996 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 17 oktober 1996 in Suameer.
Beroep:
dienstbode
Leentje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 mei 1943 in Tietjerksteradeel met Eelke de Vries, 28 jaar oud. Eelke is geboren op zaterdag 19 december 1914 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Mindert Taekes de Vries en Antje Jelles de Vries. Eelke is overleden op donderdag 25 februari 1993 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
335 Ruurd van der Bij is geboren op zaterdag 7 juli 1923 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik van der Bij en Janke Adema (zie 232). Ruurd is overleden in oktober 1980, 57 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Ruurd trouwde met Pietje Haakma. Pietje is geboren op zaterdag 6 maart 1926. Pietje is overleden op zaterdag 12 juli 2014, 88 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
336 Fokke van der Bij is geboren op maandag 2 maart 1931 in Tietjerksteradeel, zoon van Hendrik van der Bij en Janke Adema (zie 232). Fokke is overleden op dinsdag 11 november 2003, 72 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Fokke trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 11 juli 1963 met Fokje Hoekstra, 26 jaar oud. Fokje is geboren op zondag 28 februari 1937 in Nijega ( Smallingerland ). Fokje is overleden op zaterdag 2 april 2016 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 6 april 2016 in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
337 Ruurd Adema is geboren op woensdag 29 november 1922 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Roel Adema (zie 233) en Antje Hiddema. Ruurd is overleden op zaterdag 13 september 1969, 46 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Ruurd trouwde met Wietske Tjeerdsma. Wietske is geboren op dinsdag 22 mei 1923. Wietske is overleden op zondag 6 mei 2007, 83 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
338 Andries Adema is geboren op dinsdag 22 april 1924 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Roel Adema (zie 233) en Antje Hiddema. Andries is overleden op woensdag 26 augustus 1981, 57 jaar oud.
Beroep:
gestichtsveldwachter
Andries trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 13 mei 1947 in Tietjerksteradeel met Arentje Paulusma, 20 jaar oud. Arentje is geboren op woensdag 11 mei 1927 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjouke Paulusma en Baukje Stienstra. Arentje is overleden op maandag 26 december 2011, 84 jaar oud. Zij is begraven in Gouda op Begraafplaats IJsselhof.
339 Leentje Adema is geboren op dinsdag 27 december 1