Overige Parentelen

Adema
Ruurd Wybes Adema 1710 - Durkjen Binnerts - Kubaard

Parenteel van Ruurd Wybes (Ruird) Adema

Parenteel van Ruurd Wybes (Ruird) Adema

1 Ruurd Wybes (Ruird) Adema is geboren in januari 1710 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op dinsdag 7 januari 1710. Ruird is overleden in 1798 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 87 of 88 jaar oud. Ruird trouwde, 42 jaar oud, op zondag 9 juli 1752 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ) met Durkjen Binnerts (Dirkien) Ferwerda, 28 jaar oud. Dirkien is geboren in juni 1724 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ), dochter van Binnert Scheltis en Mayke Martens. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1727.
Kinderen van Ruird en Dirkien:
1 Wybe Ruurds (Wiebe) Adema, geboren op vrijdag 30 maart 1753 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 2.
2 Binnert Ruurds Adema, geboren in april 1755 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ). Volgt 3.
3 Mayke Ruirds, geboren in november 1757 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ). Zij is gedoopt op zondag 6 november 1757.
4 Jesch Ruirds, geboren op donderdag 1 mei 1760 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ). Hij is gedoopt op zaterdag 3 mei 1760.
5 Aukjen Ruurds Adema, geboren op maandag 10 januari 1763 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
6 Beitske Ruirds, geboren op zaterdag 8 maart 1766 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ). Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1766.
7 Doedtie (Doetje) Ruirds, geboren op zondag 1 januari 1769 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ). Volgt 5.
2 Wybe Ruurds (Wiebe) Adema is geboren op vrijdag 30 maart 1753 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes (Ruird) Adema (zie 1) en Durkjen Binnerts (Dirkien) Ferwerda. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1753. Wiebe is overleden op donderdag 24 januari 1850 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1850. Wiebe trouwde, 25 jaar oud, op zondag 3 mei 1778 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ) met Tytje Oetses, ongeveer 23 jaar oud. Tytje is geboren omstreeks 1755 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Oeds Jans en Antje Harmens. Tytje is overleden op zaterdag 3 december 1825 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 december 1825.
Kinderen van Wiebe en Tytje:
1 Ruurd Wybes Adema, geboren op donderdag 3 september 1778 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
2 Antje Adama, geboren op donderdag 20 april 1780 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 7.
3 Harmen Wybes, geboren op zondag 10 november 1782 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 17 november 1782. Harmen is overleden op zaterdag 18 oktober 1783 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud.
4 Dirkien Wybes, geboren op woensdag 7 april 1784 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 18 april 1784. Dirkien is overleden in september 1785 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud.
5 Dirkjen Wybes Adema, geboren op zondag 9 juli 1786 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 8.
3 Binnert Ruurds Adema is geboren in april 1755 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ), zoon van Ruurd Wybes (Ruird) Adema (zie 1) en Durkjen Binnerts (Dirkien) Ferwerda. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1755. Binnert is overleden op zondag 6 november 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 53 jaar oud. Binnert trouwde, 29 jaar oud, op zondag 16 mei 1784 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ) met Aaltje Cornelis, ongeveer 29 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1755 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ). Aaltje is overleden op dinsdag 9 mei 1809 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), ongeveer 54 jaar oud.
Kinderen van Binnert en Aaltje:
1 Ruurd Binnerts Adema, geboren op zaterdag 12 januari 1793 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 9.
2 Jantje Binnerts Adema, geboren op donderdag 1 augustus 1799 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 10.
4 Aukjen Ruurds Adema is geboren op maandag 10 januari 1763 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Wybes (Ruird) Adema (zie 1) en Durkjen Binnerts (Dirkien) Ferwerda. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1763. Aukjen is overleden op zondag 4 juni 1826 in Almenum ( Harlingen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1826. Aukjen trouwde, 24 jaar oud, op zondag 17 juni 1787 in Spannum ( Waadhoeke ) met Tiete Folkerts Dijkstra, ongeveer 31 jaar oud. Tiete is geboren omstreeks 1756 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Volkert Jacobs en Trijntje Jacobs. Tiete is overleden op maandag 20 januari 1823 in Almenum ( Harlingen ), ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Aukjen en Tiete:
1 Tryntie Tietes (Trijntje) Dijkstra, geboren op woensdag 15 augustus 1787 in Goutum ( Leeuwarden ). Volgt 11.
2 Dirkje (Durkje) Dijkstra, geboren op donderdag 15 januari 1789 in Goutum ( Leeuwarden ). Volgt 12.
3 Folkert Tietes Dijkstra, geboren op zondag 12 juni 1791 in Goutum ( Leeuwarden ). Volgt 13.
4 Ruurd Tietes Dijkstra, geboren op woensdag 29 januari 1794 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Volgt 14.
5 Maayke Tjittes Dijkstra, geboren op zondag 23 oktober 1796 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 15.
6 Marten Tietes Dijkstra, geboren op donderdag 24 januari 1799 in Tzum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1799. Marten is overleden op donderdag 25 januari 1855 in Almenum ( Harlingen ), 56 jaar oud. Marten bleef ongehuwd.
Beroep:
schapenweider
7 Jacob Dijkstra, geboren op dinsdag 10 november 1801 in Tzum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 20 december 1801.
5 Doedtie (Doetje) Ruirds is geboren op zondag 1 januari 1769 in Kubaard, Waaxens ( Hennaarderadeel ), dochter van Ruurd Wybes (Ruird) Adema (zie 1) en Durkjen Binnerts (Dirkien) Ferwerda. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1769. Doetje is overleden op zondag 19 september 1852 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1852. Doetje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 13 juni 1790 in Hennaarderadeel met Jan Oedzes Cuperus, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1758 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Jan is overleden in mei 1806 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), ongeveer 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1806. Hij is begraven op vrijdag 9 mei 1806 in Witmarsum.
Kinderen van Doetje en Jan:
1 Oeds Jans Cuperus, geboren op woensdag 27 juli 1791 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 7 augustus 1791. Oeds is overleden op donderdag 5 juni 1817 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1817. Oeds bleef ongehuwd.
2 Maaike Jans Cuperus, geboren omstreeks 1794 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Maaike is overleden op zaterdag 25 januari 1873 in Sneek, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1873.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 28 mei 1843 in Sneek gehuwd met Johannes Cornelis Stuivenberg
3 Antje Jans Cuperus, geboren op woensdag 25 maart 1795 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1795. Antje is overleden op vrijdag 17 mei 1861 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1861.
Notitie bij Antje: Antje is op 26 september 1818 in Wonseradeel gehuwd met Reinder Martens Rijpma
4 Dirkjen Jans Cuperus, geboren op donderdag 16 maart 1797 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 9 april 1797. Dirkjen is overleden op woensdag 14 december 1870 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1870.
Notitie bij Dirkjen: Dirkjen is op 25 april 1818 in Wonseradeel gehuwd met Dirk Sjoukes Broersma
5 Harmen Jans Cuperus, geboren op donderdag 14 november 1799 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1800. Harmen is overleden op maandag 19 juni 1854 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1854.
Notitie bij Harmen: Harmen is op 29 november 1823 in Wonseradeel gehuwd met Marijtje Rinses Ruim
6 Ruurd Jans Cuperus, geboren op vrijdag 26 maart 1802 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op vrijdag 2 april 1802. Ruurd is overleden op zaterdag 2 november 1844 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1844.
Notitie bij Ruurd: Ruurd is op 29 november 1834 in Wonseradeel gehuwd met Ynske Baukes Reidsma
6 Ruurd Wybes Adema is geboren op donderdag 3 september 1778 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wybe Ruurds (Wiebe) Adema (zie 2) en Tytje Oetses. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1778. Ruurd is overleden op maandag 9 mei 1853 in Tzum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1853.
Beroep:
slachter
Ruurd trouwde, 28 jaar oud, op zondag 1 februari 1807 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ) met Hiltje Johannes Nauta, 19 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 12 maart 1787 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Dirks Nauta en Trijntje Lolkes. Zij is gedoopt op maandag 9 april 1787. Hiltje is overleden op woensdag 13 mei 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1829.
Kinderen van Ruurd en Hiltje:
1 Johannes Ruurds Adema, geboren op donderdag 30 april 1807 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
2 Wybe Ruurds Adema, geboren op vrijdag 24 maart 1809 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 17.
3 Harmen Ruurds Adema, geboren op donderdag 1 augustus 1811 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 18.
4 Dirk Ruurds Adema, geboren op zondag 7 augustus 1814 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 19.
5 Trijntje Ruurds Adema, geboren op zaterdag 15 februari 1817 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 20.
6 Tietje Ruurds Adema, geboren op vrijdag 18 augustus 1820 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 augustus 1820. Tietje is overleden op zaterdag 5 oktober 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1844. Tietje bleef ongehuwd.
7 Antje Ruurds Adema, geboren op dinsdag 25 februari 1823 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 21.
8 Kornelis Adema, geboren op zondag 14 augustus 1825 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1825. Kornelis is overleden op vrijdag 4 december 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1829.
9 Willem Ruurds Adema, geboren op zaterdag 24 mei 1828 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 22.
10 Taetske Adema, geboren op zondag 10 mei 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1829. Taetske is overleden op dinsdag 12 mei 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1829.
7 Antje Adama is geboren op donderdag 20 april 1780 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wybe Ruurds (Wiebe) Adema (zie 2) en Tytje Oetses. Zij is gedoopt op zondag 23 april 1780. Antje is overleden op maandag 19 augustus 1816 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1816. Antje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 8 juni 1806 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ) met Marten Sjoerds Beista, 29 jaar oud. Marten is geboren op maandag 24 juni 1776 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Martens en Botje Willems. Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1776. Marten is overleden op zondag 30 juni 1850 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1850. Marten trouwde later op zaterdag 17 juli 1819 in Hennaarderadeel met Dirkjen Wybes Adema (1786-1861), zie 8.
Beroep:
vanaf 1819     schoolonderwijzer en veldwachter
Kinderen van Antje en Marten:
1 Bottje Martens Beista, geboren op dinsdag 7 april 1807 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 23.
2 Tietje Martens Beista, geboren op zaterdag 19 november 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 24.
3 Rinske Beista, geboren op zaterdag 21 juli 1810 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1810. Rinske is overleden op donderdag 14 april 1814 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1814.
4 Sjoerdje Beista, geboren op vrijdag 10 september 1813 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 25.
5 Rinske Beista, geboren op zaterdag 17 juni 1820 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 26.
8 Dirkjen Wybes Adema is geboren op zondag 9 juli 1786 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wybe Ruurds (Wiebe) Adema (zie 2) en Tytje Oetses. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1786. Dirkjen is overleden op zondag 27 januari 1861 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1861. Dirkjen trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 17 juli 1819 in Hennaarderadeel met Marten Sjoerds Beista, 43 jaar oud. Marten is geboren op maandag 24 juni 1776 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Martens en Botje Willems. Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1776. Marten is overleden op zondag 30 juni 1850 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1850. Marten is weduwnaar van Antje Adama (1780-1816), met wie hij trouwde op zondag 8 juni 1806 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ), zie 7.
Beroep:
vanaf 1819     schoolonderwijzer en veldwachter
Kinderen van Dirkjen en Marten:
1 Antje Martens Beista, geboren op vrijdag 11 december 1818 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1818. Antje is overleden op maandag 15 februari 1830 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1830.
2 Wiebkjen (Wypkjen) Beista, geboren op donderdag 1 mei 1823 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 27.
3 Sjoerd Martens Beista, geboren op vrijdag 14 april 1826 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
4 Antje Martens Beista, geboren op dinsdag 19 april 1831 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
9 Ruurd Binnerts Adema is geboren op zaterdag 12 januari 1793 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Binnert Ruurds Adema (zie 3) en Aaltje Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1793. Ruurd is overleden op vrijdag 10 december 1858 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1858.
Beroep:
schipper
Ruurd:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1812 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Willemke Willems Postma, 33 jaar oud. Willemke is geboren op dinsdag 3 november 1778 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Douwes Postma en Riemke Riemersma. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1778. Willemke is overleden op zondag 20 augustus 1826 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1826.
Beroep:
boerenmeid
(2) trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 4 april 1828 in Hennaarderadeel met Antje Ates Adema, 42 jaar oud. Antje is geboren op maandag 1 augustus 1785 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema en Feikje Jans (Fyke) Althusius. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1785. Antje is overleden op woensdag 8 juli 1868 in Baard ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1868.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Ruurd en Willemke:
1 Binnert Ruurds Adema, geboren op zondag 29 november 1812 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
2 Willem Ruurds Adema, geboren op vrijdag 16 augustus 1816 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 31.
Kind van Ruurd en Antje:
3 Aaltje Ruurds Adema, geboren op dinsdag 20 oktober 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
10 Jantje Binnerts Adema is geboren op donderdag 1 augustus 1799 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Binnert Ruurds Adema (zie 3) en Aaltje Cornelis. Zij is gedoopt op zondag 1 september 1799. Jantje is overleden op zaterdag 3 augustus 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1844.
Beroep:
vanaf 1825     boerendienstmaagd
Jantje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 februari 1825 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Klaas Yedes Nijdam, 21 jaar oud. Klaas is geboren in juni 1803 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Yde Botes Nijdam en Sipkjen Jans Takema. Hij is gedoopt op donderdag 9 juni 1803. Klaas is overleden op maandag 22 april 1850 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1850.
Beroep:
vanaf 1825     boerenknecht
Kinderen van Jantje en Klaas:
1 Binnert Klazes Nijdam, geboren op maandag 21 maart 1825 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
2 Iede Klazes Nijdam, geboren op zaterdag 2 september 1826 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
3 Sipkjen Nijdam, geboren op maandag 15 maart 1830 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 35.
4 Cornelis Nijdam, geboren op woensdag 2 januari 1833 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1833. Cornelis is overleden op donderdag 27 augustus 1835 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1835.
5 Aaltje Nijdam, geboren op zondag 9 augustus 1835 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 36.
6 Kornelis Klazes Nijdam, geboren op donderdag 21 december 1837 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
7 Bote Klazes Nijdam, geboren op dinsdag 30 maart 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 38.
8 Ruurd Klazes Nijdam, geboren op woensdag 9 augustus 1843 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 augustus 1843. Ruurd is overleden op dinsdag 2 februari 1915 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1915. Ruurd bleef ongehuwd.
11 Tryntie Tietes (Trijntje) Dijkstra is geboren op woensdag 15 augustus 1787 in Goutum ( Leeuwarden ), dochter van Tiete Folkerts Dijkstra en Aukjen Ruurds Adema (zie 4). Zij is gedoopt op donderdag 30 augustus 1787. Trijntje is overleden op dinsdag 4 augustus 1829 in Achlum ( Waadhoeke ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1829.
Beroep:
boerin
Trijntje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 december 1812 in Barradeel met Ruurd Taekes Postma, 58 jaar oud. Ruurd is geboren op zaterdag 19 oktober 1754 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Taeke Taekes Postma en Jeltje Ruurds. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1754 in Wier ( Waadhoeke ). Ruurd is overleden op dinsdag 8 september 1818 in Achlum ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1818.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 29 augustus 1819 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Adam Jacobs Hoek, 49 jaar oud. Adam is geboren op dinsdag 26 december 1769 in Peins ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Adams en Hendrina Murks. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1770. Adam is overleden op zaterdag 6 februari 1847 in Almenum ( Harlingen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1847.
Beroep:
zaagmolenaar
Kinderen van Trijntje en Ruurd:
1 Jeltje Ruurds Postma, geboren op maandag 24 juni 1816 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1816. Jeltje is overleden op maandag 25 augustus 1884 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1884.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 8 juli 1837 in Wonseradeel gehuwd met Jacob Dirks Noordmans
2 Fedde Ruurds Postma, geboren op woensdag 24 december 1817 in Achlum ( Waadhoeke ). Fedde is overleden op vrijdag 19 juni 1908 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1908. Hij is begraven in Allingawier.
Notitie bij Fedde: Fedde is op 21 februari 1846 in Franekeradeel gehuwd met Tjamke Johannes Osinga
Kinderen van Trijntje en Adam:
3 Aukje Adams Hoek, geboren op zaterdag 20 mei 1820 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1820. Aukje is overleden op woensdag 2 januari 1822 in Achlum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1822.
4 Mayke Adams Hoek, geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1821. Mayke is overleden op maandag 8 maart 1875 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1875.
Notitie bij Mayke: Mayke is (1) op 8 oktober 1837 in Franeker gehuwd met Ernestus Hendericus Bijlsma en (2) op 14 mei 1843 met Ernestus Johannes van der Zee
5 Gosse Adams Hoek, geboren op zaterdag 24 december 1825 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1825. Gosse is overleden op woensdag 23 juli 1856 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1856.
Notitie bij Gosse: Gosse is op 2 maart 1850 in Wonseradeel gehuwd met Tjeerdje Jacobs Hibma
6 Murk Adams Hoek, geboren op maandag 4 februari 1828 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1828. Murk is overleden op maandag 28 januari 1850 in Achlum ( Waadhoeke ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1850. Murk bleef ongehuwd.
12 Dirkje (Durkje) Dijkstra is geboren op donderdag 15 januari 1789 in Goutum ( Leeuwarden ), dochter van Tiete Folkerts Dijkstra en Aukjen Ruurds Adema (zie 4). Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1789. Durkje is overleden op zaterdag 18 april 1857 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1857.
Beroep:
dienstmaagd
Durkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 november 1812 in Franeker met Harmen Scheltes Anema, 34 jaar oud. Harmen is geboren op zaterdag 26 september 1778 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Schelte Anes Anema en Tjitske Harmens. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1778. Harmen is overleden op zondag 14 november 1852 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1852.
Beroep:
boer
Kinderen van Durkje en Harmen:
1 Tiete Harmens Anema, geboren op vrijdag 18 december 1812 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 december 1812. Tiete is overleden op zondag 27 december 1812 in Franeker, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1812.
2 Tiete Harmens Anema, geboren op woensdag 8 juni 1814 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1814. Tiete is overleden op vrijdag 5 juni 1857 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1857.
Notitie bij Tiete: Tiete is op 17 maart 1849 in Wonseradeel gehuwd met Trijntje Ypes Ypma
3 Tjitske Harmens Anema, geboren op woensdag 16 oktober 1816 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1816. Tjitske is overleden op maandag 19 mei 1828 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1828.
4 Aukje Harmens Anema, geboren op zaterdag 6 maart 1819 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1819. Aukje is overleden op vrijdag 24 augustus 1827 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1827.
5 Meino Harmens Anema, geboren op zondag 20 mei 1821 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1821. Meino is overleden op vrijdag 23 november 1866 in Franeker, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1866.
Notitie bij Meino: Meino is op 10 november 1839 in Franeker gehuwd met Jan Sybrens Kingma
6 Itske Harmens Anema, geboren op vrijdag 9 januari 1824 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 januari 1824. Itske is overleden op maandag 7 oktober 1833 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1833.
7 Auke Harmens Anema, geboren op maandag 22 juni 1829 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1829. Auke is overleden op zaterdag 19 november 1881 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1881.
Notitie bij Auke: Auke is (1) op 7 augustus 1852 in Wonseradeel gehuwd met Doetje Doedes Scheenbergen en (2) 6 mei 1871 met Antje Reinders Mulder
13 Folkert Tietes Dijkstra is geboren op zondag 12 juni 1791 in Goutum ( Leeuwarden ), zoon van Tiete Folkerts Dijkstra en Aukjen Ruurds Adema (zie 4). Hij is gedoopt op vrijdag 17 juni 1791. Folkert is overleden op zaterdag 12 oktober 1867 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1867.
Beroep:
boerenknecht
Folkert trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1818 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jeltje Willems Faber, 25 jaar oud. Jeltje is geboren in april 1793 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Eises Faber en Attie Everts (Attje) Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1793. Jeltje is overleden op vrijdag 14 januari 1859 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1859.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Folkert en Jeltje:
1 Aukjen Folkerts Dijkstra, geboren op dinsdag 20 april 1819 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1819. Aukjen is overleden op zaterdag 11 februari 1893 in Bolsward, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1893.
Notitie bij Aukjen: Aukjen is op 15 mei 1842 in Bolsward gehuwd met Gerrit Johannes Flameling
2 Attje Folkerts Dijkstra, geboren op vrijdag 7 maart 1823 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1823. Attje is overleden op zaterdag 17 december 1904 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1904.
Notitie bij Attje: Attje is op 19 mei 1855 in Wonseradeel gehuwd met Douwe Annes Drayer
3 Trijntje Folkerts Dijkstra, geboren op vrijdag 22 oktober 1830 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1830. Trijntje is overleden op zaterdag 5 mei 1894 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1894.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 30 januari 1862 in Wonseradeel gehuwd met Paulus Willems Vissser
4 Hielke Folkerts (Hieke) Dijkstra, geboren op maandag 1 juli 1833 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1833. Hieke is overleden op zaterdag 26 juni 1909 in Almenum ( Harlingen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1909.
Notitie bij Hieke: Hielke is op 13 juni 1857 in Wonseradeel gehuwd met Jacob Aants de Roos
14 Ruurd Tietes Dijkstra is geboren op woensdag 29 januari 1794 in Welsrijp ( Waadhoeke ), zoon van Tiete Folkerts Dijkstra en Aukjen Ruurds Adema (zie 4). Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1794. Ruurd is overleden op zaterdag 11 maart 1854 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1854. Ruurd trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 juni 1819 in Franeker met Sjoukjen Gosses IJlstra, 26 jaar oud. Sjoukjen is geboren in oktober 1792 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gosse Hendriks IJlstra en Trijntje Gosses. Zij is gedoopt op woensdag 24 oktober 1792. Sjoukjen is overleden op dinsdag 16 april 1822 in Midlum ( Harlingen ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1822.
Beroep:
boerin
15 Maayke Tjittes Dijkstra is geboren op zondag 23 oktober 1796 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Tiete Folkerts Dijkstra en Aukjen Ruurds Adema (zie 4). Zij is gedoopt op zondag 13 november 1796. Maayke is overleden op maandag 11 augustus 1873 in Midlum ( Harlingen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1873.
Beroep:
boerendienstmeid
Maayke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 oktober 1818 in Baarderadeel met Jan Wybes Jellema, 25 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 29 maart 1793 in Peins ( Waadhoeke ), zoon van Wybe Pytters Jellema en Sytske Hendricks Hemstra. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1793. Jan is overleden op dinsdag 10 november 1868 in Midlum ( Harlingen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1868.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Maayke en Jan:
1 Sytske Jans Jellema, geboren op maandag 25 januari 1819 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1819. Sytske is overleden op vrijdag 21 mei 1819 in Achlum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1819.
2 Wiebe Jans Jellema, geboren op woensdag 17 mei 1820 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1820. Wiebe is overleden op donderdag 9 juni 1842 in Midlum ( Harlingen ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1842. Wiebe bleef ongehuwd.
3 Tiete Jans Jellema, geboren op zondag 14 juli 1822 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1822. Tiete is overleden op dinsdag 15 oktober 1822 in Franeker, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1822.
4 Tiete Jans Jellema, geboren op maandag 19 januari 1824 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1824. Tiete is overleden op vrijdag 8 september 1826 in Almenum ( Harlingen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1826.
5 Tjitte Jans Jellema, geboren op maandag 13 augustus 1827 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1827. Tjitte is overleden op zaterdag 10 mei 1890 in Midlum ( Harlingen ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1890.
Notitie bij Tjitte: Tjitte is op 26 mei 1855 in Midlum gehuwd met Meindertje Jans Nauta
6 Pieter Jans Jellema, geboren op vrijdag 12 november 1830 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1830. Pieter is overleden op donderdag 4 november 1909 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1909.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 22 november 1860 in Midlum gehuwd met Foekje Gerardus Graat
7 Sytske Jans Jellema, geboren op woensdag 20 juli 1836 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1836. Sytske is overleden op zaterdag 18 december 1858 in Midlum ( Harlingen ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1858. Sytske bleef ongehuwd.
8 Marten Jans Jellema, geboren op donderdag 7 februari 1839 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1839. Marten is overleden op donderdag 27 april 1843 in Midlum ( Harlingen ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1843.
16 Johannes Ruurds Adema is geboren op donderdag 30 april 1807 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1807. Johannes is overleden op zondag 29 mei 1864 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864.
Beroep:
schoolonderwijzer
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1834 in Hennaarderadeel met Jantje Ynzes de Vries, 32 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 14 oktober 1801 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ynze Ottes de Vries en Geertje Klazes Holkeboer. Zij is gedoopt op zondag 15 november 1801. Jantje is overleden op woensdag 20 juli 1870 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1870.
Kinderen van Johannes en Jantje:
1 Hiltje Johannes Adema, geboren op zaterdag 17 april 1830 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1830. Hiltje is overleden op zaterdag 20 augustus 1831 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1831.
2 Hillegonda Johannes Adema, geboren op maandag 8 december 1834 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 39.
3 Geertje Johannes Adema, geboren op dinsdag 3 oktober 1837 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1837. Geertje is overleden op vrijdag 22 december 1837 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1837.
4 Klaas Adema, geboren op zaterdag 12 januari 1839 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 40.
5 Geertje Adama, geboren op maandag 8 juni 1840 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 41.
6 Trijntje Adema, geboren op zaterdag 9 oktober 1841 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 oktober 1841. Trijntje is overleden op maandag 5 september 1842 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1842.
7 Tjitske Adema, geboren op zaterdag 13 augustus 1842 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1842. Tjitske is overleden op vrijdag 9 september 1842 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1842.
17 Wybe Ruurds Adema is geboren op vrijdag 24 maart 1809 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Hij is gedoopt op zondag 2 april 1809. Wybe is overleden op zondag 13 maart 1859 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1859. Wybe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 november 1833 in Hennaarderadeel met Jetske Oepkes Bouma, 21 jaar oud. Jetske is geboren op vrijdag 21 februari 1812 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Oepke Pieters Bouma en Jetske Klazes Boersma. Jetske is overleden op vrijdag 10 mei 1895 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1895.
Kinderen van Wybe en Jetske:
1 Anne Adema, geboren op woensdag 12 maart 1834 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1834. Anne is overleden op dinsdag 9 maart 1926 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1926. Anne bleef ongehuwd.
2 Ruurd Adema, geboren op zondag 26 juli 1835 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 juli 1835. Ruurd is overleden op woensdag 22 december 1880 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1880. Ruurd bleef ongehuwd.
3 Oepke Adema, geboren op donderdag 16 november 1837 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1837. Oepke is overleden op vrijdag 18 maart 1892 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1892. Oepke bleef ongehuwd.
4 Harmen Adema, geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 42.
18 Harmen Ruurds Adema is geboren op donderdag 1 augustus 1811 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Hij is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1811. Harmen is overleden op maandag 29 mei 1876 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1876.
Beroep:
boerenknecht
Harmen trouwde, 33 jaar oud, op zondag 11 augustus 1844 in Hennaarderadeel met Geertje Hinnes Koopmans, 27 jaar oud. Geertje is geboren op zondag 1 juni 1817 in Loënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hinne Feddes Koopmans en Taetske Ages van der Stal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1817. Geertje is overleden op woensdag 16 januari 1889 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1889.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Harmen en Geertje:
1 Taetske Adema, geboren op maandag 15 juni 1846 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1846. Taetske is overleden op vrijdag 4 september 1846 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1846.
2 Taetske Adema, geboren op maandag 29 november 1847 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1847. Taetske is overleden op donderdag 16 december 1875 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1875. Taetske bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
3 Hiltje Harmens Adema, geboren op zaterdag 19 mei 1849 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 43.
4 Hitje Adema, geboren op dinsdag 14 oktober 1851 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 44.
5 Hinne Adema, geboren op woensdag 9 november 1853 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
6 Tietje Adema, geboren op zaterdag 7 februari 1857 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1857. Tietje is overleden op vrijdag 17 juli 1857 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1857.
19 Dirk Ruurds Adema is geboren op zondag 7 augustus 1814 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1814. Dirk is overleden op donderdag 10 maart 1881 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1881.
Beroep:
boerenknecht en winkelier
Dirk:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 4 mei 1848 in Hennaarderadeel met Wiepkje Sjoukes Wynia, 43 jaar oud. Wiepkje is geboren op zondag 20 januari 1805 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjouke Jans en Gerlofke Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Wiepkje is overleden op vrijdag 15 juli 1870 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1870.
Beroep:
winkelierster
(2) trouwde, 57 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Hennaarderadeel met Willemke IJskamp, 27 jaar oud. Willemke is geboren op woensdag 16 oktober 1844 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Pieter Jurjens IJskamp en Grietje Willems Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1844. Willemke is overleden op zondag 25 april 1875 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 april 1875.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Dirk en Willemke:
1 Ruurd Dirks Adema, geboren op zondag 9 maart 1873 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1873. Ruurd is overleden op zaterdag 14 februari 1891, 17 jaar oud (oorzaak: Ruurd is ongekomen tijdens een reis naar Chicago bij een spoorongeluk).
20 Trijntje Ruurds Adema is geboren op zaterdag 15 februari 1817 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1817. Trijntje is overleden op zaterdag 17 april 1880 in Edens ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 april 1880. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1840 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Wybe Jans Bouma, 37 jaar oud. Wybe is geboren op maandag 8 november 1802 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Jouws Bouma en Ymkien Wybes (Ymkjen) Hoekstra. Hij is gedoopt op zondag 12 december 1802. Wybe is overleden op maandag 9 september 1872 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1872.
Kinderen van Trijntje en Wybe:
1 Ymkjen Bouma, geboren op vrijdag 19 maart 1841 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1841. Ymkjen is overleden op donderdag 21 februari 1850 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1850.
2 Jan Bouma, geboren op vrijdag 13 oktober 1843 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 46.
3 Tietje Wiebes Bouma, geboren op donderdag 25 december 1845 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 47.
4 Hiltje Bouma, geboren op woensdag 10 januari 1849 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Hiltje is overleden op woensdag 15 mei 1850 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1850.
5 Ymkjen Bouma, geboren op maandag 24 maart 1851 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1851. Ymkjen is overleden op donderdag 26 mei 1881 in Edens ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1881. Ymkjen bleef ongehuwd.
6 Ruurd Bouma, geboren op zondag 26 februari 1854 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1854. Ruurd is overleden op woensdag 14 november 1877 in Edens ( Zuidwest-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1877. Ruurd bleef ongehuwd.
7 Hiltje Wybes Bouma, geboren op zondag 13 mei 1855 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 48.
8 Yttje Bouma, geboren op maandag 22 februari 1858 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 49.
9 Engeltje Bouma, geboren op maandag 23 september 1861 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1861. Engeltje is overleden op vrijdag 14 augustus 1874 in Edens ( Zuidwest-Friesland ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1874.
21 Antje Ruurds Adema is geboren op dinsdag 25 februari 1823 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1823. Antje is overleden op zondag 23 mei 1858 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1858.
Beroep:
vanaf 1841     dienstmeid
Antje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 22 oktober 1841 in Wonseradeel met Jan Sijpersma, 27 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 16 augustus 1814 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Jan Hendriks Sijpersma en Geertje Jans van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1814. Jan is overleden op dinsdag 31 januari 1882 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1882.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Jan:
1 Hiltje Sijpersma, geboren op dinsdag 10 oktober 1843 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 50.
2 Geertje Jane Sijpersma, geboren op woensdag 24 december 1845 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 51.
3 Trijntje Sijpersma, geboren op donderdag 31 augustus 1848 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 52.
4 Aaltje Sijpersma, geboren op woensdag 16 april 1851 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 53.
5 Jan Sijpersma, geboren op vrijdag 4 november 1853 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 54.
6 Tietje Sijpersma, geboren op zondag 20 april 1856 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 55.
22 Willem Ruurds Adema is geboren op zaterdag 24 mei 1828 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Wybes Adema (zie 6) en Hiltje Johannes Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25 mei 1828. Willem is overleden op zaterdag 5 september 1908 in Huins ( Baarderadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1908. Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 4 september 1852 in Wonseradeel met Sjoukje Riemers Westra, 29 jaar oud. Sjoukje is geboren op woensdag 12 maart 1823 in Almenum ( Harlingen ), dochter van Riemer Ages Westra en Tjietske Sikkes Kuipstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1823. Sjoukje is overleden op donderdag 13 augustus 1857 in Pingjum ( Wonseradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1857.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 22 september 1859 in Wonseradeel met Marijke Freerks (Maria) Bakkerus, 24 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 20 juni 1835 in Bolsward, dochter van Freerk Meintes Bakkerus en Ytje Wiebrens Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1835. Maria is overleden op donderdag 15 december 1904 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1904.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Willem en Sjoukje:
1 Tjitske Adema, geboren op woensdag 13 juli 1853 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 56.
2 Ruurd Adema, geboren op dinsdag 22 augustus 1854 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1854. Ruurd is overleden op vrijdag 4 september 1857 in Pingjum ( Wonseradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 857.
3 Riemer Adema, geboren op zaterdag 25 oktober 1856 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 57.
Kinderen van Willem en Maria:
4 Ietje Wllems Adema, geboren op zondag 1 juli 1860 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 58.
5 Hiltje Adema, geboren op zaterdag 28 september 1861 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 59.
6 Ruurd Adema, geboren op zondag 15 mei 1864 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 60.
7 Anna Willems Adema, geboren op zondag 6 januari 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 61.
8 Trijntje Adema, geboren op woensdag 11 mei 1870 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1870. Trijntje is overleden op zondag 24 juni 1883 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1883.
9 Rinske Adema, geboren op maandag 27 januari 1873 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 62.
10 Freerk Adema, geboren op maandag 19 juli 1875 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1875. Freerk is overleden op woensdag 29 september 1875 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1875.
11 Freerk Adema, geboren op vrijdag 13 juni 1879 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1879. Freerk is overleden op zaterdag 14 juli 1883 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1883.
23 Bottje Martens Beista is geboren op dinsdag 7 april 1807 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Antje Adama (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1807.
Beroep:
naaister
Bottje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 november 1834 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Willem Klazes Flietstra, 23 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 16 februari 1811 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Ynzes Flietstra en Grietje Willems Westra. Hij is gedoopt op donderdag 31 januari 1811.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Bottje en Willem:
1 Klaas Flietstra, geboren op woensdag 9 september 1835 in Ried ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1838.
2 Marten Flietstra, geboren op vrijdag 11 mei 1838 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1838.
3 Anne Flietstra, geboren op maandag 12 oktober 1840 in Engelum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1840.
Notitie bij Anne: Anne is gehuwd met Trijentje Bakker
24 Tietje Martens Beista is geboren op zaterdag 19 november 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Antje Adama (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 27 november 1808. Tietje is overleden op zondag 13 december 1868 in Franeker, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1868. Tietje trouwde, 38 jaar oud, op zondag 20 december 1846 in Franeker met Jan Eeltjes Bonnema, 23 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 6 februari 1823 in Franeker, zoon van Eeltje Lases Bonnema en Geertje Jetses van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1823. Jan is overleden op dinsdag 16 mei 1893 in Franeker, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1893.
Beroep:
slager
Kind van Tietje en Jan:
1 NN NN Bonnema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 13 maart 1848 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 maart 1848.
25 Sjoerdje Beista is geboren op vrijdag 10 september 1813 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Antje Adama (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1813. Sjoerdje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1837 in Hennaarderadeel met Siebe Feddes Bos, 22 jaar oud. Siebe is geboren op zaterdag 31 december 1814 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Abrahams Bos en Lijsbeth Ebbes Sijbesma. Siebe is overleden op woensdag 26 juni 1878 in Hemelumer Oldeferd, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1878.
Beroep:
timmerknecht en molenaarsknecht
Kinderen van Sjoerdje en Siebe:
1 Marten Siebes Bos, geboren op zaterdag 10 februari 1838 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1838. Marten is overleden op zondag 20 mei 1838 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1838.
2 Lijsbeth Bos, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 29 januari 1840 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: Kind is levenloos geboren maar heeft wel een naam gekregen
3 Antje Bos, geboren op zaterdag 13 december 1851 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1851.
26 Rinske Beista is geboren op zaterdag 17 juni 1820 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Antje Adama (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1820. Rinske is overleden op donderdag 18 december 1879 in Warga ( Leeuwarden ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1879.
Beroep:
naaister
Rinske trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17 mei 1843 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Johannes Sjoerds Ferwerda, 21 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 10 oktober 1821 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Tjipkes Ferwerda en Hotske Hanzes Ferwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1821. Johannes is overleden op maandag 9 oktober 1899 in Joure ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1899.
Beroep:
verwer
Kinderen van Rinske en Johannes:
1 Marten Johannes Ferwerda, geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1844. Marten is overleden op vrijdag 31 december 1869 in Warga ( Leeuwarden ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1869. Marten bleef ongehuwd.
2 Hotske Ferwerda, geboren op vrijdag 20 juni 1845 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 juni 1845. Hotske is overleden op dinsdag 10 juli 1934 in Sneek, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1934. Zij is begraven in Harlingen.
Notitie bij Hotske: Hotske is op 30 januari 1871 in Idaarderadeel gehuwd met Jan Alberts Kerkhof
3 Sjoerd Johannes Ferwerda, geboren op zondag 29 november 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1846. Sjoerd is overleden op donderdag 3 december 1863 in Warga ( Leeuwarden ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1863. Sjoerd bleef ongehuwd.
4 Dirkjen Johannes Ferwerda, geboren op vrijdag 20 april 1849 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 63.
27 Wiebkjen (Wypkjen) Beista is geboren op donderdag 1 mei 1823 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Dirkjen Wybes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1823. Wypkjen is overleden op donderdag 15 november 1860 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1860.
Beroep:
dienstmeid
Wypkjen trouwde, 25 jaar oud, op maandag 9 oktober 1848 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ) met Jan Jans Brouwer, 20 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 12 december 1827 in Franeker, zoon van Jan Sikkes Brouwer en Yfke Jolkes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1827. Jan is overleden op zondag 20 december 1891 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1891. Jan trouwde later op woensdag 4 december 1861 in Hennaarderadeel met Antje Martens Beista (1831-1867), zie 29.
Beroep:
boer
Kinderen van Wypkjen en Jan:
1 Jan Brouwer, geboren op dinsdag 23 januari 1849 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1849. Jan is overleden op zondag 24 maart 1935 in Tzum ( Waadhoeke ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1935.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 12 mei 1876 in Wonseradeel gehuwd met Tietje Mensonides en (2) op 16 augustus 1902 in Franekeradeel met Sytske Veersma
2 Marten Brouwer, geboren op zaterdag 1 februari 1851 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1851. Marten is overleden op donderdag 27 juli 1933 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1933.
Notitie bij Marten: Marten is op 11 juni 1887 in Hennaarderadeel gehuwd met Japke ten Cate
3 Yfke Brouwer, geboren op vrijdag 23 april 1852 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1852. Yfke is overleden op maandag 10 mei 1880 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1880.
Notitie bij Yfke: Yfke is op 17 mei 1873 in Hennaarderadeel gehuwd met Douwe Sieks Feenstra
4 Sjoerd Brouwer, geboren op vrijdag 16 december 1853 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1853. Sjoerd is overleden op zondag 30 september 1928 in Bolsward, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1928.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 10 mei 1879 in Wonseradeel gehuwd met Sijke Steinder
5 Durkjen Brouwer, geboren op dinsdag 13 februari 1855 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1855. Durkjen is overleden op woensdag 12 juli 1882 in Tzum ( Waadhoeke ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1882.
Notitie bij Durkjen: Durkjen is op 20 mei 1876 in Franekeradeel gehuwd met Jan Koopmans
6 Lieuwkjen Brouwer, geboren op zaterdag 10 mei 1856 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1856. Lieuwkjen is overleden op dinsdag 17 juli 1906 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1906.
Notitie bij Lieuwkjen: Lieuwkjen is op 25 mei 1878 in Hennaarderadeel gehuwd met Jentje Fopma
7 Rinske Brouwer, geboren op vrijdag 27 november 1857 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1857. Rinske is overleden op donderdag 2 juni 1938 in Spannum ( Waadhoeke ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1938.
Notitie bij Rinske: Rinske is (1) op 16 mei 1885 in Hennaarderadeel gehuwd met Hans Bosma en (2) op 15 augustus 1894 met Klaas van den Berg
8 Sikke Brouwer, geboren op zaterdag 1 januari 1859 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1859. Sikke is overleden op zaterdag 5 december 1908 in Tzum ( Waadhoeke ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 december 1908. Sikke bleef ongehuwd.
9 Anne Brouwer, geboren op woensdag 7 november 1860 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1860. Anne is overleden op maandag 7 februari 1944 in Amsterdam, 83 jaar oud. Anne bleef ongehuwd.
28 Sjoerd Martens Beista is geboren op vrijdag 14 april 1826 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Marten Sjoerds Beista en Dirkjen Wybes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 april 1826. Sjoerd is overleden op maandag 3 juli 1865 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1865.
Beroep:
timmerknecht
Sjoerd trouwde, 33 jaar oud, op zondag 14 augustus 1859 in Hennaarderadeel met Trijntje Dooitzes Bootsma, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 16 januari 1832 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Dooitze Theunis Bootsma en Jeltje Johannes Twerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1832.
Kind van Sjoerd en Trijntje:
1 Dooitze Beista, geboren op zaterdag 16 januari 1864 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1864. Dooitze is overleden op woensdag 6 oktober 1943 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Dooitze: Dooitze is op 29 april 1888 in Purmerend gehuwd met Grietje Molenaar
Beroep:
landbouwer
29 Antje Martens Beista is geboren op dinsdag 19 april 1831 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Sjoerds Beista en Dirkjen Wybes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1831. Antje is overleden op maandag 4 november 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1867.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 4 december 1861 in Hennaarderadeel met Jan Jans Brouwer, 33 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 12 december 1827 in Franeker, zoon van Jan Sikkes Brouwer en Yfke Jolkes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1827. Jan is overleden op zondag 20 december 1891 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1891. Jan is weduwnaar van Wiebkjen (Wypkjen) Beista (1823-1860), met wie hij trouwde op maandag 9 oktober 1848 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zie 27.
Beroep:
boer
Kinderen van Antje en Jan:
1 NN NN Brouwer, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 maart 1862 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1862.
2 Wybe Brouwer, geboren op dinsdag 20 oktober 1863 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1863. Wybe is overleden op vrijdag 20 juni 1952 in Ede, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1952.
Notitie bij Wybe: Wybe is (1) op 5 februari 1890 in Hennaarderadeel gehuwd met Grietje Praamstra en (2) op 22 maart 1906 in Watergraafsmeer met Stijntje van Bemmelen
3 Wypkjen Brouwer, geboren op donderdag 2 februari 1865 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1865.
Notitie bij Wypkjen: Wypkjen is op 29 oktober 1887 in Hennaarderadeel gehuwd met Jan Praamsma
4 Dirk Brouwer, geboren op vrijdag 25 mei 1866 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1866. Dirk is overleden op zaterdag 11 augustus 1866 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1866.
5 Antje Brouwer, geboren op zondag 3 november 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1867.
Notitie bij Antje: Antje is op 16 mei 1891 in Franekeradeel gehuwd met Tjeerd de Vries
30 Binnert Ruurds Adema is geboren op zondag 29 november 1812 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Binnerts Adema (zie 9) en Willemke Willems Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1812. Binnert is overleden op zondag 22 februari 1852 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1852.
Beroep:
Koopman
Binnert trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 april 1837 in Hennaarderadeel met Sjoerdje Ages Feitsma, 20 jaar oud. Sjoerdje is geboren op maandag 8 juli 1816 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Age Ruurds Feitsma en Antje Jelles Kuindersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1816. Sjoerdje is overleden op vrijdag 22 mei 1868 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1868.
Kinderen van Binnert en Sjoerdje:
1 Antje Binnerts Adema, geboren op zondag 1 april 1838 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 64.
2 Ruurd Binnerts Adema, geboren op donderdag 16 januari 1840 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 65.
3 Age Binnerts Adema, geboren op vrijdag 11 maart 1842 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1842. Age is overleden op woensdag 28 augustus 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1844.
4 Willemke Binnerts Adema, geboren op donderdag 7 maart 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 66.
5 Aagje Binnerts Adema, geboren op zaterdag 22 augustus 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 67.
6 Age Adema, geboren op dinsdag 2 januari 1849 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1849. Age is overleden op zaterdag 24 april 1852 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 april 1852.
31 Willem Ruurds Adema is geboren op vrijdag 16 augustus 1816 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Binnerts Adema (zie 9) en Willemke Willems Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1816. Willem is overleden op zondag 17 januari 1904 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1904.
Beroep:
Koopman
Willem trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 juni 1842 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Oentje Geerts van Roukema, 24 jaar oud. Oentje is geboren op zaterdag 8 november 1817 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Geert Rinkes van Roukema en Joukjen Taekes Viersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1817. Oentje is overleden op dinsdag 23 november 1909 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1898.
Kinderen van Willem en Oentje:
1 Ruurd Adema, geboren op zaterdag 18 april 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1846. Ruurd is overleden op woensdag 27 maart 1912 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1912. Ruurd bleef ongehuwd.
2 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 12 augustus 1857 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1857.
3 Joukje Adema, geboren op woensdag 12 augustus 1857 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1857. Joukje is overleden op zaterdag 22 maart 1873 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1873.
32 Aaltje Ruurds Adema is geboren op dinsdag 20 oktober 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Binnerts Adema (zie 9) en Antje Ates Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1829. Aaltje is overleden op dinsdag 31 januari 1911 in Baard ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1911. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 9 mei 1849 in Hennaarderadeel met Yke Rintjes Boschma, 24 jaar oud. Yke is geboren op dinsdag 21 december 1824 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rintje Jans Boschma en Trijntje Feikes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1824. Yke is overleden op vrijdag 15 december 1899 in Baard ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1899.
Kinderen van Aaltje en Yke:
1 Antje Ykes Boschma, geboren op maandag 1 juli 1850 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 68.
2 Rintje Ykes Boschma, geboren op woensdag 8 oktober 1851 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 69.
3 Trijntje Ykes Boschma, geboren op woensdag 16 november 1853 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 70.
4 Ruurd Boschma, geboren op vrijdag 27 juli 1855 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 71.
5 Feike Ykes Boschma, geboren op donderdag 7 januari 1858 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 72.
6 Bindert Boschma, geboren op donderdag 27 september 1860 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1860. Bindert is overleden op vrijdag 13 mei 1864 in Baard ( Leeuwarden ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1864.
7 Hessel Ykes Boschma, geboren op donderdag 23 april 1863 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 73.
8 Bindert Boschma, geboren op zaterdag 21 oktober 1865 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1865. Bindert is overleden op zaterdag 2 november 1940 in Baard ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1940. Bindert bleef ongehuwd.
9 Baukje Boschma, geboren op dinsdag 22 december 1868 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1868. Baukje is overleden op zondag 12 juli 1931 in Baard ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1931. Baukje bleef ongehuwd.
10 Yfke Boschma, geboren op dinsdag 30 april 1872 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1872. Yfke is overleden op maandag 6 augustus 1888 in Baard ( Leeuwarden ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1888.
33 Binnert Klazes Nijdam is geboren op maandag 21 maart 1825 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1825. Binnert is overleden op donderdag 28 september 1899 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1899.
Beroep:
boerenknecht
Binnert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19 mei 1852 in Hennaarderadeel met Antje Symens Droogsma, 30 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 24 november 1821 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symon Fekkes Droogsma en Baukjen Sybes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1821. Antje is overleden op donderdag 19 oktober 1899 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1899.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Binnert en Antje:
1 Jantje Nijdam, geboren op zondag 27 maart 1853 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1853. Jantje is overleden op zondag 10 februari 1889 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1889.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 16 mei 1877 in Hennaarderadeel gehuwd met Riemer Reinalda
2 Baukjen Nijdam, geboren op zondag 28 januari 1855 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1855. Baukjen is overleden op vrijdag 3 juni 1932 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1932.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 21 mei 1881 in Hennaarderadeel gehuwd met Jacob van der Zee
34 Iede Klazes Nijdam is geboren op zaterdag 2 september 1826 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1826. Iede is overleden op donderdag 27 april 1905 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1905.
Beroep:
vanaf 1857     schipper
Iede:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1857 in Wonseradeel met Yemkje Symons Engga, 23 jaar oud. Yemkje is geboren op woensdag 21 mei 1834 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symon Foekes Engga en Engeltje Jans Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 mei 1834. Yemkje is overleden op zondag 2 oktober 1881 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1881.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op zaterdag 27 november 1886 in Wonseradeel met Elisabeth Algra, 42 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 13 december 1843 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rindert Fokkes Algra en Japkien Douwes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1843. Elisabeth is overleden op zondag 17 juli 1932 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1932. Zij is begraven in Lollum.
35 Sipkjen Nijdam is geboren op maandag 15 maart 1830 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1830. Sipkjen is overleden op maandag 5 maart 1906 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1906. Sipkjen trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 22 februari 1877 in Wonseradeel met Kornelis Vellinga, 33 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 5 augustus 1843 in Herbaijum ( Franekeradeel ), zoon van Andrys Pieters (Andries) Vellinga en Lijsbeth Pieters Kiestra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1843. Kornelis is overleden op woensdag 6 maart 1918 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1918.
Beroep:
boerenknecht
36 Aaltje Nijdam is geboren op zondag 9 augustus 1835 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1835. Aaltje is overleden op woensdag 20 juli 1904 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1904.
Beroep:
dienstmeid
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 mei 1859 in Hennaarderadeel met Louw Baukes Wiersma, 31 jaar oud. Louw is geboren op zaterdag 4 augustus 1827 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Tietes Wiersma en Maaike Louwes (Maayke) Palsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1827. Louw is overleden op woensdag 30 juli 1890 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1890.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aaltje en Louw:
1 Klaas Wiersma, geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1860. Klaas is overleden op woensdag 21 mei 1941 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1941.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 12 mei 1894 in Hennaarderadeel gehuwd met Jantje Robijn
2 Bauke Wiersma, geboren op maandag 28 oktober 1861 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1861. Bauke is overleden op zondag 1 november 1931 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1931.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 2 januari 1892 in Wonseradeel gehuwd met Heiltje Broersma
3 Maaike Wiersma, geboren op donderdag 15 september 1864 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1864. Maaike is overleden op zondag 30 november 1930 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1930. Zij is begraven in Makkum.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 10 december 1898 in Wonseradeel gehuwd met Alle Bakker
4 Jan Wiersma, geboren op maandag 15 januari 1866 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1866. Jan is overleden op donderdag 4 oktober 1923 in Amsterdam, 57 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 mei 1892 in Franeker gehuwd met Ymkje Meinsma
5 Tjitte Wiersma, geboren op woensdag 17 juli 1867 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1867. Tjitte is overleden op dinsdag 30 juli 1912 in Amsterdam, 45 jaar oud. Tjitte bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht en melkventer
6 Jantje Wiersma, geboren op woensdag 4 augustus 1869 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1869. Jantje is overleden op vrijdag 29 november 1872 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1872.
7 Binnert Wiersma, geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1872. Binnert is overleden op vrijdag 22 november 1872 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 november 1872.
8 Jantje Wiersma, geboren op maandag 1 februari 1875 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1875. Jantje is overleden op maandag 10 mei 1926 in Apeldoorn, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1926. Zij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 24 juni 1899 in Wonseradeel gehuwd met Jetze Lentz
9 Sipkje Wiersma, geboren op dinsdag 7 maart 1876 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1876. Sipkje is overleden op zaterdag 13 augustus 1966 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud.
Notitie bij Sipkje: Sipkje is op 30 maart 1904 in Wonseradeel gehuwd met Botte Visser
37 Kornelis Klazes Nijdam is geboren op donderdag 21 december 1837 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1837. Kornelis is overleden op zaterdag 20 april 1901 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1865     boerenknecht
Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1865 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Hotske Heerkes Robijn, 23 jaar oud. Hotske is geboren op dinsdag 27 juli 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Heerke Annes Robijn en Sibbeltje Sjoerds Ferwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1841. Hotske is overleden op donderdag 10 april 1924 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1924.
Kinderen van Kornelis en Hotske:
1 Klaas Nijdam, geboren op zondag 22 september 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1867. Klaas is overleden op dinsdag 4 september 1923 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1923.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 2 juni 1894 in Wonseradeel gehuwd met Louisa Brune
2 Heerke Nijdam, geboren op vrijdag 28 april 1871 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1871. Heerke is overleden op woensdag 22 juli 1908 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1908. Hij is begraven in Nijemirdum.
Notitie bij Heerke: Heerke is op 18 augustus 1894 in Wonseradeel gehuwd met Aafke Anema
38 Bote Klazes Nijdam is geboren op dinsdag 30 maart 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1841. Bote is overleden op donderdag 12 februari 1920 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1920.
Beroep:
boerenknecht
Bote:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1868 in Hennaarderadeel met Antje Rinderts Algra, 26 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 6 november 1841 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rindert Fokkes Algra en Japkien Douwes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1841. Antje is overleden op zondag 13 december 1874 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1874.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Hennaarderadeel met Geeske Jans Bosma, 36 jaar oud. Geeske is geboren op zaterdag 13 september 1845 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Hendriks Bosma en Geertje Geerts Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1845. Geeske is overleden op zondag 11 februari 1917 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1917.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Bote en Geeske:
1 Klaas Botes Nijdam, geboren op woensdag 14 mei 1884 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1884.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 12 mei 1906 in Franekeradeel gehuwd met Maaike Bruinsma
2 Geertje Botes Nijdam, geboren op donderdag 19 mei 1887 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1887.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 14 mei 1910 in Hennaarderadeel gehuwd met Sytze Sytsma
39 Hillegonda Johannes Adema is geboren op maandag 8 december 1834 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Ruurds Adema (zie 16) en Jantje Ynzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1834. Hillegonda is overleden op dinsdag 4 november 1873 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1873.
Beroep:
dienstmeid
Hillegonda trouwde, 28 jaar oud, op maandag 18 mei 1863 in Barradeel met Sibren Pieters Koopmans, 47 jaar oud. Sibren is geboren op maandag 18 maart 1816 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Eelkes Koopmans en Ytje Sibrens Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1816. Sibren is overleden op donderdag 26 maart 1874 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1874.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Hillegonda en Sibren:
1 Johannes Koopmans, geboren op dinsdag 26 april 1864 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 74.
2 Jantje Koopmans, geboren op dinsdag 9 januari 1866 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 75.
3 Gerrit Koopmans, geboren op vrijdag 1 maart 1867 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1867. Gerrit is overleden op zaterdag 25 maart 1944 in Tzum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1944. Gerrit bleef ongehuwd.
4 Luutske Koopmans, geboren op zaterdag 30 juli 1870 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1870. Luutske is overleden op woensdag 18 december 1878 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1878.
5 Geertje Koopmans, geboren op zondag 19 januari 1873 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 76.
40 Klaas Adema is geboren op zaterdag 12 januari 1839 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Ruurds Adema (zie 16) en Jantje Ynzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1839. Klaas is overleden op zondag 20 februari 1916 in Zijpe ( Schagen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1916.
Beroep:
hulponderwijzer
Klaas trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1878 in Zijpe ( Schagen ) met Neeltje Blees, 16 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 2 maart 1862 in Haarlemmermeer, dochter van Arie (Adriaan) Blees en Neeltje Zijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1862. Neeltje is overleden op zaterdag 8 mei 1926 in Alkmaar, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1926.
Kind van Klaas en Neeltje:
1 Jantje Adema, geboren op woensdag 5 maart 1879 in Zijpe ( Schagen ). Jantje is overleden op zaterdag 8 maart 1879 in Zijpe ( Schagen ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1879.
41 Geertje Adama is geboren op maandag 8 juni 1840 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Ruurds Adema (zie 16) en Jantje Ynzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1840. Geertje is overleden op vrijdag 21 augustus 1903 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1903. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 november 1863 in Hennaarderadeel met Thijs Tjisses van der Weg, 28 jaar oud. Thijs is geboren op zondag 18 oktober 1835 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Tjitse Jans van der Weg en Johanna Pieters Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1835. Thijs is overleden op maandag 30 januari 1922 in Hilaard ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1922.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Geertje en Thijs:
1 Johanna Thijsses van der Weg, geboren op dinsdag 1 maart 1864 in Firdgum ( Waadhoeke ). Volgt 77.
2 Tjitze van der Weg, geboren op zaterdag 8 april 1865 in Firdgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1865. Tjitze is overleden op donderdag 14 september 1865 in Firdgum ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1865.
3 Jantje (Jennie) van der Weg, geboren op zondag 11 maart 1866 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 78.
4 Tjitske van der Weg, geboren op zondag 26 mei 1867 in Firdgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1867. Tjitske is overleden op zondag 21 juli 1867 in Firdgum ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1867.
5 Tjitze van der Weg, geboren op maandag 21 december 1868 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1868.
Notitie bij Tjitze: Tjitze is op 7 april 1896 naar Amerika vertrokken
6 Johannes van der Weg, geboren op dinsdag 15 februari 1870 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1870. Johannes is overleden op donderdag 3 maart 1870 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1870.
7 Johannes Thijsses van der Weg, geboren op vrijdag 20 januari 1871 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1871. Johannes is overleden op zondag 13 augustus 1871 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1871.
8 Johannes van der Weg, geboren op zaterdag 19 april 1873 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1873.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 7 april 1896 naar Amerka vertrokken
9 Hiltje van der Weg, geboren op vrijdag 12 november 1875 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 79.
10 Bauke van der Weg, geboren op dinsdag 27 februari 1877 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1877.
11 Jantiene van der Weg, geboren op dinsdag 18 november 1879 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1879. Jantiene is overleden op woensdag 24 december 1879 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1879.
42 Harmen Adema is geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wybe Ruurds Adema (zie 17) en Jetske Oepkes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1839. Harmen trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Hennaarderadeel met Tjitske Talsma, 22 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 22 november 1854 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Rinze Attes Tolsma en Grietje Caspers Wetterauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1854. Tjitske is overleden op vrijdag 5 april 1929 in Soest, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1929.
Kinderen van Harmen en Tjitske:
1 Jetske Adema, geboren op dinsdag 1 oktober 1878 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Volgt 80.
2 Renze Adema, geboren op donderdag 26 juli 1883 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1883. Renze is overleden op dinsdag 27 november 1883 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1883.
3 Renze Adema, geboren op woensdag 17 september 1884 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1884.
4 Wiebe Adema, geboren op dinsdag 31 januari 1893 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1893.
43 Hiltje Harmens Adema is geboren op zaterdag 19 mei 1849 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Harmen Ruurds Adema (zie 18) en Geertje Hinnes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1849. Hiltje is overleden op zondag 28 maart 1909 in Sneek, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1909.
Beroep:
dienstmeid
Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1873 in Wonseradeel met Fedde Hendriks Bloemhof, 27 jaar oud. Fedde is geboren op zondag 5 april 1846 in Deinum ( Waadhoeke ), zoon van Hendrik Cornelis Bloemhof en Antje Feddes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1846. Fedde is overleden op zaterdag 28 december 1901 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1901.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hiltje en Fedde:
1 Harmen Bloemhof, geboren op zondag 8 november 1874 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 81.
2 Keimpe Bloemhof, geboren op zondag 6 augustus 1876 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 82.
3 Hendrik Bloemhof, geboren op donderdag 23 mei 1878 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 83.
4 Geertje Bloemhof, geboren op dinsdag 2 november 1880 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 84.
5 Hinne Bloemhof, geboren op dinsdag 21 augustus 1883 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 85.
6 Antje Feddes Bloemhof, geboren op zaterdag 6 augustus 1887 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 86.
7 Simon Bloemhof, geboren op vrijdag 12 juni 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 87.
8 Teatske Bloemhof, geboren op vrijdag 12 juni 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 88.
44 Hitje Adema is geboren op dinsdag 14 oktober 1851 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Harmen Ruurds Adema (zie 18) en Geertje Hinnes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1851. Hitje is overleden op donderdag 17 maart 1938 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1938. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
dienstmeid
Hitje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Hennaarderadeel met Pieter Kamstra, 27 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 26 maart 1850 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Pieters Kamstra en Geertje Klazes Westerbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 maart 1850. Pieter is overleden op woensdag 1 april 1931 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1931. Hij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hitje en Pieter:
1 Harmen Kamstra, geboren op maandag 19 februari 1883 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 89.
2 Klaas Kamstra, geboren op zaterdag 16 augustus 1884 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1884. Klaas is overleden op maandag 30 november 1896 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1896. Hij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
3 Geertje Kamstra, geboren op maandag 27 juni 1887 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1887. Geertje is overleden op donderdag 15 juli 1897 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1897.
4 Taetske Kamstra, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 90.
45 Hinne Adema is geboren op woensdag 9 november 1853 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Harmen Ruurds Adema (zie 18) en Geertje Hinnes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1853. Hinne is overleden op dinsdag 15 februari 1927 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1927.
Beroep:
Wegwerker
Hinne trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1878 in Wonseradeel met Trijntje Visser, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 18 juni 1856 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sytze Klazes Visser en Seli Sjoerds Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1856. Trijntje is overleden op vrijdag 21 november 1941 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1941.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hinne en Trijntje:
1 Harmen Adema, geboren op woensdag 29 januari 1879 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1879. Harmen is overleden op zondag 23 februari 1879 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1879.
2 Harmen Adema, geboren op woensdag 28 juli 1880 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 91.
3 Cecelia Adema, geboren op donderdag 14 september 1882 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 92.
4 Geertje Adema, geboren op maandag 19 augustus 1889 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 93.
46 Jan Bouma is geboren op vrijdag 13 oktober 1843 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wybe Jans Bouma en Trijntje Ruurds Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1843. Jan is overleden op woensdag 13 april 1892 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1892. Jan trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 1 mei 1878 in Hennaarderadeel met Janke van Bartjes, 24 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 16 februari 1854 in Oudeschoot ( Heerenveen ), dochter van Fokke Pieters van Bartjes en Aafje Pieters van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1854. Janke is overleden op woensdag 16 juni 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1886.
Kind van Jan en Janke:
1 Fokke Bouma, geboren op donderdag 18 maart 1886 in Spannum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1886. Fokke is overleden op zaterdag 21 augustus 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1886.
47 Tietje Wiebes Bouma is geboren op donderdag 25 december 1845 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wybe Jans Bouma en Trijntje Ruurds Adema (zie 20). Tietje is overleden op donderdag 3 juli 1879 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1879. Tietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1867 in Hennaarderadeel met Durk Dirks Eekma, 28 jaar oud. Durk is geboren op zondag 18 november 1838 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Dirk Broers Eekma en Trijntje Dirks de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1838. Durk is overleden op woensdag 21 juni 1905 in Bolsward, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1905.
Beroep:
boerenknecht
48 Hiltje Wybes Bouma is geboren op zondag 13 mei 1855 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wybe Jans Bouma en Trijntje Ruurds Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1855. Hiltje is overleden op dinsdag 5 juli 1881 in Tzum ( Waadhoeke ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1881. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Klaas Kooistra, 22 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 28 december 1853 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Jans Kooistra en Antje Annes Boschma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1853.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hiltje en Klaas:
1 Engeltje Kooistra, geboren op zaterdag 3 februari 1877 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1877. Engeltje is overleden op donderdag 16 maart 1882 in Tzum ( Waadhoeke ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1882.
2 Ruurd Kooistra, geboren op dinsdag 18 februari 1879 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1879.
49 Yttje Bouma is geboren op maandag 22 februari 1858 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wybe Jans Bouma en Trijntje Ruurds Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1858. Yttje is overleden op maandag 2 december 1918 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1918.
Beroep:
veehoudersche
Yttje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 30 mei 1877 in Hennaarderadeel met Geert Obbes de Jong, 38 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 20 september 1838 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Obbe Thijsses de Jong en Gettje Nammens (Geertje) Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 september 1838. Geert is overleden op zondag 18 september 1898 in Huins ( Baarderadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1898.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1900 in Baarderadeel met Jan Tjeerds de Boer, 30 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 6 juli 1869 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tjeerd Jans de Boer en Eelkjen Sjerps Kalma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1869. Jan is overleden op zondag 30 juni 1957 in Boksum ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1957.
Kinderen van Yttje en Geert:
1 Geertje de Jong, geboren op maandag 3 juni 1878 in Edens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1878. Geertje is overleden op dinsdag 8 juli 1919 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1919. Geertje bleef ongehuwd.
2 Trijntje Geerts de Jong, geboren op maandag 2 juli 1883 in Huins ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1883. Trijntje is overleden op maandag 20 augustus 1945 in Boksum ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1945. Zij is begraven in Boksum op het Kerkhof bij de NH kerk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 29 november 1902 in Baarderadeel gehuwd met Jacobus Tjeerds de Boer
3 NN NN de Jong, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 maart 1888 in Edens ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1888.
4 NN NN de Jong, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 maart 1888 in Edens ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1888.
5 Wybe de Jong, geboren op zaterdag 15 november 1890 in Huins ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1890. Wybe is overleden op dinsdag 6 juni 1967 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juni 1967. Hij is begraven in Boksum op het Kerkhof bij de NH kerk. Wybe bleef ongehuwd.
6 Antje de Jong, geboren op donderdag 19 december 1895 in Huins ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1895. Antje is overleden op zondag 2 oktober 1955 in Sneek, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1955. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Notitie bij Antje: Antje is op 23 april 1930 in Wonseradeel gehuwd met Johannes Henderikus Hoekstra
50 Hiltje Sijpersma is geboren op dinsdag 10 oktober 1843 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1843. Hiltje is overleden op donderdag 10 januari 1901 in Bolsward, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1901.
Beroep:
dienstmeid
Hiltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1867 in Wonseradeel met Jan Pieter Nijdam, 24 jaar oud. Jan is geboren op maandag 22 mei 1843 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Yedes Nijdam en Ymkjen Pieters Zaagstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1843. Jan is overleden op zondag 11 juli 1915 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hiltje en Jan:
1 Antje Nijdam, geboren op zondag 15 september 1867 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1867. Antje is overleden op maandag 8 maart 1909 in Northbridge, Worcester, Massachusetts, ( USA ), 41 jaar oud. Zij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Antje: Antje is op 13 februari 1892 in Hennaarderadeel gehuwd met Jochum Bakker
2 Pieter Nijdam, geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1869. Pieter is overleden in 1940 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 12 november 1904 in Withinsville gehuwd met Aagje van der Hogt
3 Ymkjen (IJmkje) Nijdam, geboren op zondag 12 maart 1871 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1871. IJmkje is overleden op zondag 11 december 1960 in Achtkarspelen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1960. Zij is begraven in Nijland ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij IJmkje: Ymkjen is op 5 mei 1900 in Wymbritseradeel gehuwd met Jacob Wynia
4 Jan Nijdam, geboren op zaterdag 3 januari 1874 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1874. Jan is overleden in 1952 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 17 mei 1896 in Bolsward gehuwd met Gerbrig Walsweer en (2) op 7maart 1900 in Westborough met Janke Offringa
5 Yede (Edward) Nijdam, geboren op zondag 4 juni 1876 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1876. Edward is overleden in 1941 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Edward: Edward is op 12 maart 1899 gehuwd met Hotske Zwaagstra
6 Bokke Nijdam, geboren op maandag 28 april 1879 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1879. Bokke is overleden op zaterdag 10 mei 1879 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1879.
7 Geertje Nijdam, geboren op vrijdag 23 juli 1880 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op de 24e van een onbekende maand in 1880. Geertje is overleden op zondag 22 oktober 1950 in Whitinsville, Worcester County, Massachusetts ( USA ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Geert Gerrit Ebbeling
8 Trijntje (Theresa) Nijdam, geboren op maandag 2 oktober 1882 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1882. Theresa is overleden in 1955 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Theresa: Trijntje is op 1 februari 1902 in Northbridge gehuwd met Joseph de Vries
9 Hendrikje (Hinka) Nijdam, geboren op woensdag 18 november 1885 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1885. Hinka is overleden in 1952 in Northbridge, Worcester County, Massachusetta ( USA ), 66 of 67 jaar oud. Zij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Hinka: Hendrikje is gehuwd met Sies Schat
10 Bokke Nijdam, geboren op woensdag 25 juli 1888 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1888. Bokke is overleden op donderdag 17 juli 1913 in Whitinsville, Worcester County, Massachusetts ( USA ), 24 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge op de Riverdale Cemetery. Bokke bleef ongehuwd.
51 Geertje Jane Sijpersma is geboren op woensdag 24 december 1845 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 december 1845. Geertje is overleden op dinsdag 6 december 1927 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1873 in Wonseradeel met Feitze Vogelzang, 24 jaar oud. Feitze is geboren op woensdag 18 april 1849 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Frans Symons Vogelzang en Froukjen Feitzes Rindertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1849. Feitze is overleden op dinsdag 25 mei 1920 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Kinderen van Geertje en Feitze:
1 Frank Vogelzang, geboren op dinsdag 22 september 1874 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1874. Frank is overleden op maandag 23 april 1928 in Chatsworth, Sioux County, Iowa ( USA ), 53 jaar oud. Hij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Notitie bij Frank: Frank is (1) op 10 oktober 1899 in Orange City gehuwd met Anna Brower
2 Jan (John) Vogelzang, geboren op maandag 4 december 1876 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1876. John is overleden op woensdag 28 januari 1942 in Hawarden, Sioux County, Iowa ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Hawarden, Sioux County, op de Grace Hill Cemetery.
Notitie bij John: Jan is op 6 maart 1901 gehuwd met Dora Haarsma
3 Simon Vogelzang, geboren op zaterdag 26 oktober 1878 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1878. Simon is overleden op woensdag 31 januari 1951 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Notitie bij Simon: Simon is in 1904 gehuwd met Coba Dykstra
4 Antje (Annie) Vogelzang, geboren op vrijdag 3 december 1880 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1880. Annie is overleden op maandag 22 augustus 1960 in Ripon, San Joaquin County, Californië ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Ripon, San Joaquin County, op de Ripon Cemetery.
Notitie bij Annie: Antje is gehuwd met Pieter van der Plaats
52 Trijntje Sijpersma is geboren op donderdag 31 augustus 1848 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1848. Trijntje is overleden op donderdag 1 juni 1876 in Bolsward, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1876.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Wonseradeel met Ype Brouwer, 23 jaar oud. Ype is geboren op zondag 14 mei 1848 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Tjalke Douwes Brouwer en Akke Ypes Veldmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1848. Ype is overleden op zaterdag 26 juli 1924 in Bolsward, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1924.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trijntje en Ype:
1 Akke Brouwer, geboren op maandag 7 september 1874 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1874. Akke is overleden op vrijdag 30 januari 1942 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1942.
Notitie bij Akke: Akke is op 21 mei 1893 in Bolsward gehuwd met Sjoerd Hengst
2 Antje Brouwer, geboren op donderdag 25 mei 1876 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1876. Antje is overleden op donderdag 2 mei 1901 in Bolsward, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1901. Antje bleef ongehuwd.
53 Aaltje Sijpersma is geboren op woensdag 16 april 1851 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1851. Aaltje is overleden op dinsdag 18 januari 1898 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1898.
Beroep:
vanaf 1878     dienstmeid
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1878 in Wonseradeel met Lolke de Groot, 26 jaar oud. Lolke is geboren op zondag 7 december 1851 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fokke Lolkes de Groot en Knierke Ypes Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1851. Lolke is overleden op zondag 25 december 1938 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1938.
Beroep:
vanaf 1878     slachter
Kinderen van Aaltje en Lolke:
1 Antje de Groot, geboren op maandag 21 juli 1879 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1879. Antje is overleden op vrijdag 23 oktober 1970 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Nijemirdum.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 mei 1907 in Workum gehuwd met Feike Mulder
2 Knierke de Groot, geboren op woensdag 13 april 1881 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1881. Knierke is overleden op zondag 16 april 1967 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Hichtum op het kerkhof van de NH Kerk. Knierke bleef ongehuwd.
3 Fokke de Groot, geboren op vrijdag 21 december 1883 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 december 1883. Fokke is overleden op vrijdag 4 augustus 1972 in Bolsward, 88 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 8 augustus 1972 in Hichtum op het kerkhof van de NH Kerk. Fokke bleef ongehuwd.
4 Japke de Groot, geboren op zondag 14 juni 1885 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1885. Japke is overleden op maandag 30 november 1959 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1959. Zij is begraven in Kimswerd.
Notitie bij Japke: Japke is op 28 mei 1913 in Wonseradeel gehuwd met Douwe Vermeer
5 Hiltje de Groot, geboren op maandag 17 maart 1890 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1890. Hiltje is overleden op donderdag 7 februari 1985 in Leeuwarden, 94 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 februari 1985 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 28 mei 1913 in Wonseradeel gehuwd met Hendrik Struikmans
54 Jan Sijpersma is geboren op vrijdag 4 november 1853 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1853. Jan is overleden op maandag 12 februari 1934 in Zurich ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1934. Hij is begraven in Zurich. Jan trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 24 september 1887 in Wonseradeel met Lijsbert Koornstra, 23 jaar oud. Lijsbert is geboren op vrijdag 2 oktober 1863 in Balk ( De Friese Meren ), dochter van Jelle Hiddes Koornstra en Elisabeth Zeinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1863. Lijsbert is overleden op maandag 31 januari 1927 in Zurich ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1927. Zij is begraven in Zurich.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Lijsbert:
1 Antje Sijpersma, geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op de 25e van een onbekende maand in 1888. Antje is overleden op zaterdag 16 februari 1952 in Zurich ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1952. Zij is begraven in Zurich op de begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Antje: Antje is op 29 april 1911 in Wonseradeel gehuwd met Jan Veersma
2 Jan (John) Sypersma, geboren op zaterdag 7 juni 1890 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1890. John is overleden in 1948 in Hudson, Lincoln County, South Dakota ( USA ), 57 of 58 jaar oud. Hij is begraven in Hudson op de Eden Cemetery.
Notitie bij John: Jan is gehwuwd met Mamie Evelyn Nelson
3 Jelle (Julius) Sypersma, geboren op dinsdag 1 september 1891 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op de 1e van een onbekende maand in 1891. Julius is overleden op donderdag 15 november 1956 in Luverne, Rock County, Minnesota ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Luverne op de Maplewood Cemetery.
Notitie bij Julius: Jelle is op 16 maart 1910 vertrokken naar Amerika
4 Hidde Sypersma, geboren op vrijdag 24 november 1893 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1893. Hidde is overleden op donderdag 23 februari 1967 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1967. Hij is begraven in Zurich.
Notitie bij Hidde: Hidde is op 24 september 1921 in Wonseradeel gehuwd met Janna Haringsma
5 Hiltje Sypersma, geboren op zondag 9 juni 1895 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1895. Hiltje is overleden op zaterdag 6 februari 1965 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1965. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 5 mei 1917 in Wonseradeel gehuwd met Willem Wiarda
6 Riekje (Rita) Sypersma, geboren op zondag 13 september 1896 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1896. Rita is overleden op donderdag 23 november 1967 in St. Thomas, Elgin County, Ontario ( Canada ), 71 jaar oud. Zij is begraven in St. Thomas, Elgin County, Op de Elmdale Memorial Park Cemetery.
Notitie bij Rita: Riekje is op 3 mei 1916 in Wonseradeel gehuwd met Tjalling Deinum
7 Rindert Sypersma, geboren op donderdag 18 november 1897 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1897.
8 Ypkjen Sypersma, geboren op vrijdag 11 augustus 1899 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1899. Ypkjen is overleden op zaterdag 22 juli 1922 in Amsterdam, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1922. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Notitie bij Ypkjen: Ypkjen is op 28 april 1921 in Lemsterland gehuwd met Klaas Koornstra
9 Geertje Tietje Sijpersma, geboren op vrijdag 16 november 1900 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1900. Geertje is overleden op zaterdag 3 december 1966 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1966. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 30 april 1924 in Wonseradeel gehuwd met Murk Elgersma
10 Aaltje Sypersma, geboren op zaterdag 27 september 1902 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1902. Aaltje is overleden op donderdag 21 augustus 1969 in Canada, 66 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 15 oktober 1924 in Wonseradeel gehuwd met Rein Westendorp
55 Tietje Sijpersma is geboren op zondag 20 april 1856 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Sijpersma en Antje Ruurds Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1856.
Beroep:
huishoudster
Tietje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 september 1888 in Wonseradeel met Jelke Veldkamp, 37 jaar oud. Jelke is geboren op zaterdag 7 december 1850 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), zoon van Berend Jelkes Veldkamp en Lyckeltje Foppes van Gunst. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1850. Jelke is overleden op maandag 15 augustus 1892 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1892.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Tietje en Jelke:
1 Antje Veltkamp, geboren op vrijdag 13 september 1889 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1889.
2 Berend Veltkamp, geboren op maandag 2 maart 1891 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1891. Berend is overleden op vrijdag 13 december 1985 in Bellingham, Whatcom County, Washington ( USA ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, op de Monumenta Cemetery.
Notitie bij Berend: Berend is op 12 augustus 1900 vertrokken naar Amerika
56 Tjitske Adema is geboren op woensdag 13 juli 1853 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Sjoukje Riemers Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1853. Tjitske is overleden op maandag 9 oktober 1939 in Bolsward, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1939. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstmeid
Tjitske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 april 1879 in Hennaarderadeel met Douwe van der Veer, 26 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 17 augustus 1852 in Bolsward, zoon van Pieter Thomas van der Veer en Grietje Douwes Nijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1852. Douwe is overleden op zaterdag 11 oktober 1919 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1919. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Tjitske en Douwe:
1 Maria van der Veer, geboren op vrijdag 27 augustus 1880 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1880. Maria is overleden op zaterdag 12 maart 1881 in Bolsward, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1881.
2 Willem van der Veer, geboren op vrijdag 19 mei 1882 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1882. Willem is overleden op dinsdag 13 november 1894 in Bolsward, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1894.
3 Grietje van der Veer, geboren op dinsdag 19 augustus 1884 in Bolsward. Volgt 94.
4 Pieter van der Veer, geboren op zondag 30 mei 1886 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1886. Pieter is overleden op dinsdag 30 november 1886 in Bolsward, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1886.
5 Pieter van der Veer, geboren op vrijdag 3 februari 1888 in Bolsward. Volgt 95.
6 Maria van der Veer, geboren op zaterdag 31 mei 1890 in Bolsward. Volgt 96.
7 Dirk van der Veer, geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Bolsward. Volgt 97.
8 Willem van der Veer, geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Bolsward. Volgt 98.
9 Thomas van der Veer, geboren op zondag 6 december 1896 in Bolsward. Volgt 99.
57 Riemer Adema is geboren op zaterdag 25 oktober 1856 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Sjoukje Riemers Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1856. Riemer is overleden op woensdag 19 september 1928 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1928.
Beroep:
boerenknecht
Riemer trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14 mei 1884 in Hennaarderadeel met Johanna van der Wal, 25 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 15 september 1858 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Baukes van der Wal en Lolkje Obeles Lanting. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1858. Johanna is overleden op maandag 8 mei 1933 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1933.
Beroep:
naaister
Kinderen van Riemer en Johanna:
1 Willem Adema, geboren op woensdag 13 oktober 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 100.
2 Lolkje Adema, geboren op maandag 4 september 1893 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 101.
58 Ietje Wllems Adema is geboren op zondag 1 juli 1860 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Marijke Freerks (Maria) Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1860. Ietje is overleden op zondag 9 februari 1930 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1930.
Beroep:
dienstmeid
Ietje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 mei 1884 in Hennaarderadeel met Oebele Klazes van der Wal, 24 jaar oud. Oebele is geboren op donderdag 8 september 1859 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Baukes van der Wal en Lolkje Obeles Lanting. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1859. Oebele is overleden op donderdag 22 april 1897 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1897.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 1 juni 1899 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Louw Postma, 47 jaar oud. Louw is geboren op maandag 24 mei 1852 in Slappeterp ( Waadhoeke ), zoon van Taeke Stoffers Postma en Namke Nicolaas Klaassens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1852. Louw is overleden op zondag 8 januari 1905 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1905.
Beroep:
Koopman
(3) trouwde, 53 jaar oud, op woensdag 22 april 1914 in Hennaarderadeel met Jacobus Klazes Tuininga, 60 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 18 februari 1854 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Klaas Jacobs Tuininga en Janke Sytses Leyenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1854. Jacobus is overleden op woensdag 28 september 1938 in Leeuwarderadeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1938.
Beroep:
dorpsreiniger
Kinderen van Ietje en Oebele:
1 Lolkje van der Wal, geboren op dinsdag 5 januari 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1886.
2 Marijke van der Wal, geboren op maandag 23 september 1889 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1889.
Notitie bij Marijke: Volgens de burgelijke stand van Nijmegen zijn haar pleegouders Tjerk Klazes Osinga ( 2-8-1859) en Anna Wimmes Adema ( 6-1-1867 )
3 Johanna van der Wal, geboren op dinsdag 25 september 1894 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1894.
Kind van Ietje en Louw:
4 Willem Postma, geboren op zaterdag 15 december 1900 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 102.
59 Hiltje Adema is geboren op zaterdag 28 september 1861 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Marijke Freerks (Maria) Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1861. Hiltje is overleden op donderdag 5 november 1931 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1931.
Beroep:
keukenmeid
Hiltje trouwde, 32 jaar oud, op zondag 19 november 1893 in Franeker met Feike van der Wal, 27 jaar oud. Feike is geboren op maandag 7 mei 1866 in Minnertsga ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Feikes van der Wal en Tettje Pieters Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1866. Feike is overleden op woensdag 19 juni 1929 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1929.
Beroep:
spoorwegwerker
Kinderen van Hiltje en Feike:
1 Marijke van der Wal, geboren op zaterdag 2 juni 1894 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 103.
2 Gerritje van der Wal, geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 104.
3 Gerrit van der Wal, geboren op zaterdag 22 mei 1897 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 105.
4 Tettje van der Wal, geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 106.
5 Willem van der Wal, geboren op zondag 27 mei 1900 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 107.
6 Ytje van der Wal, geboren op zondag 6 juli 1902 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 108.
7 Pieter Ruurd van der Wal, geboren op zondag 25 oktober 1903 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 109.
60 Ruurd Adema is geboren op zondag 15 mei 1864 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Marijke Freerks (Maria) Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 mei 1864. Ruurd is overleden op woensdag 22 september 1915 in Bolsward, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1915. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
boerenknecht
Ruurd trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 mei 1891 in Hennaarderadeel met Pietje (Pearl) Statema, 24 jaar oud. Pearl is geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Tjerk Klases Statema en Fokje Cornelis Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1866. Pearl is overleden op maandag 29 mei 1944 in Bolsward, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1944. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ruurd en Pearl:
1 Willem Adema, geboren op maandag 15 augustus 1892 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 110.
2 Fokje Adema, geboren op dinsdag 31 juli 1894 in Bolsward. Volgt 111.
3 Tjerk Adema, geboren op woensdag 29 juli 1896 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1896. Tjerk is overleden op dinsdag 5 november 1901 in Bolsward, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1901.
4 Klaas (Clarence) Adema, geboren op donderdag 18 januari 1900 in Bolsward. Volgt 112.
5 Maria Adema, geboren op vrijdag 19 september 1902 in Bolsward. Volgt 113.
6 Tjerkje Adema, geboren op zaterdag 16 juni 1906 in Bolsward. Volgt 114.
7 Ietje Adema, geboren op donderdag 2 september 1909 in Bolsward. Volgt 115.
61 Anna Willems Adema is geboren op zondag 6 januari 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Marijke Freerks (Maria) Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1867. Anna is overleden op vrijdag 28 januari 1955 in Harlingen, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1955.
Beroep:
naaister
Anna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25 november 1893 in Hennaarderadeel met Tjerk Klazes Osenga, 34 jaar oud. Tjerk is geboren op dinsdag 2 augustus 1859 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Lolles Osinga en Dirkjen Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1859. Tjerk is overleden op woensdag 19 april 1916 in Rotterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjerk: aktenummer 1916.2078
Beroep:
Agent en colporteur
(2) trouwde, 50 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1917 in Leeuwarderadeel met Fokke Jobs Faber, 59 jaar oud. Fokke is geboren op maandag 20 april 1857 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Job Fokkes Faber en Dieuwke Hayes Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1857. Fokke is overleden op zondag 13 oktober 1946 in Jellum ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1946.
62 Rinske Adema is geboren op maandag 27 januari 1873 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Ruurds Adema (zie 22) en Marijke Freerks (Maria) Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1873. Rinske is overleden op woensdag 13 september 1939 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1939. Rinske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Hennaarderadeel met Eelke Frans Houkes, 27 jaar oud. Eelke is geboren op dinsdag 9 juli 1867 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Frans Stevens Houkes en Dirkje Dirks Schuurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1867. Eelke is overleden op zaterdag 12 oktober 1940 in Berlikum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1940.
Beroep:
schoenmakersknecht
Kinderen van Rinske en Eelke:
1 Marijke Houkes, geboren op zondag 24 mei 1896 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1896. Marijke is overleden op dinsdag 20 april 1897 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1897.
2 Marijke Houkes, geboren op vrijdag 27 mei 1898 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 116.
3 Frans Houkes, geboren op dinsdag 27 november 1900 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 117.
4 Dirkje Houkes, geboren op donderdag 1 juni 1905 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 118.
5 Willem Houkes, geboren op woensdag 10 maart 1909 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 119.
6 Freerk Houkes, geboren op dinsdag 26 oktober 1915 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 120.
63 Dirkjen Johannes Ferwerda is geboren op vrijdag 20 april 1849 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Sjoerds Ferwerda en Rinske Beista (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1849. Dirkjen is overleden op zaterdag 22 juni 1907 in Warga ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1907. Dirkjen trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 2 december 1869 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Anne Pieters Talsma, 24 jaar oud. Anne is geboren op vrijdag 27 juni 1845 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op de 28e van een onbekende maand in 1845. Anne is overleden op zaterdag 14 september 1929 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 september 1929.
Kind van Dirkjen en Anne:
1 Antje Talsma, geboren op dinsdag 7 november 1876 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 121.
64 Antje Binnerts Adema is geboren op zondag 1 april 1838 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Binnert Ruurds Adema (zie 30) en Sjoerdje Ages Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1838. Antje is overleden op dinsdag 14 december 1926 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1926.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 22 mei 1867 in Hennaarderadeel met Hendrik Freerks Abma, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 25 april 1841 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Freerk Aukes Abma en Aaltje Hendriks Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1841. Hendrik is overleden op donderdag 27 oktober 1910 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1910.
Kinderen van Antje en Hendrik:
1 Freerk Abma, geboren op donderdag 15 oktober 1868 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 122.
2 Aaltje Abma, geboren op maandag 28 februari 1870 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 123.
3 Sjoerdtje Abma, geboren op maandag 28 februari 1870 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 124.
4 Binnert Abma, geboren op maandag 24 juni 1872 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 125.
5 Jan Abma, geboren op maandag 25 februari 1878 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 126.
65 Ruurd Binnerts Adema is geboren op donderdag 16 januari 1840 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Binnert Ruurds Adema (zie 30) en Sjoerdje Ages Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1840. Ruurd is overleden op maandag 2 augustus 1926 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1926. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
veehouder
Ruurd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 13 december 1866 in Baarderadeel met Elizabeth Foppes (Lijsbert) Siderius, 38 jaar oud. Lijsbert is geboren op dinsdag 12 februari 1828 in Jorwerd ( Leeuwarden ), dochter van Foppe Jans Siderius en Grietje Thomas Dotinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1828. Lijsbert is overleden op vrijdag 11 juli 1890 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1890. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
winkelierster
(2) trouwde, 57 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1897 in Baarderadeel met Wytske Sakes Lanting, 50 jaar oud. Wytske is geboren op vrijdag 22 januari 1847 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Sake Jans Lanting en Lijsbeth Klazes Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1847. Wytske is overleden op vrijdag 9 april 1926 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1926. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Kinderen van Ruurd en Lijsbert:
1 Sjoerdtje Adema, geboren op woensdag 26 juni 1867 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1867. Sjoerdtje is overleden op donderdag 1 augustus 1867 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1867.
2 Sjoerdtje Ruurds Adema, geboren op donderdag 25 maart 1869 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 127.
3 Bindertje Adema, geboren op zondag 19 juni 1870 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1870. Bindertje is overleden op woensdag 24 augustus 1870 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1870.
4 Bindert Adema, geboren op woensdag 13 maart 1872 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 128.
5 Klaas Adema, geboren op vrijdag 26 september 1873 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1873. Klaas is overleden op maandag 22 december 1873 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1873.
66 Willemke Binnerts Adema is geboren op donderdag 7 maart 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Binnert Ruurds Adema (zie 30) en Sjoerdje Ages Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1844. Willemke is overleden op zaterdag 12 februari 1921 in Winsum ( Het Hogeland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 februari 1921. Willemke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1866 in Hennaarderadeel met Bauke Rientses Bakker, 23 jaar oud. Bauke is geboren op donderdag 25 mei 1843 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rients Baukes Bakker en Lijsbeth Ages Agema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1843. Bauke is overleden op maandag 22 februari 1909 in Winsum ( Het Hogeland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1909.
Kinderen van Willemke en Bauke:
1 Lijsbeth Bakker, geboren op vrijdag 19 april 1867 in Spannum ( Waadhoeke ). Volgt 129.
2 Binnert Baukes Bakker, geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 130.
3 Rients Bakker, geboren op zondag 3 september 1871 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1871. Rients is overleden op maandag 4 augustus 1873 in Winsum ( Het Hogeland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 augustus 1873.
4 Rients Baukes Bakker, geboren op zondag 18 maart 1877 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 131.
67 Aagje Binnerts Adema is geboren op zaterdag 22 augustus 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Binnert Ruurds Adema (zie 30) en Sjoerdje Ages Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1846. Aagje is overleden op zondag 13 maart 1927 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1927. Zij is begraven in Bozum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
dienstmeid
Aagje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Baarderadeel met Sjoerd Lolkes de Jong, 29 jaar oud. Sjoerd is geboren op zondag 5 juni 1842 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Lolke Lubberts de Jong en Akke Jans Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op de 6e van een onbekende maand in 1842. Sjoerd is overleden op dinsdag 9 december 1924 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1924. Hij is begraven in Bozum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aagje en Sjoerd:
1 Lolke de Jong, geboren op dinsdag 21 januari 1873 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 132.
2 Bindert de Jong, geboren op dinsdag 1 december 1874 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 133.
3 Ruurd de Jong, geboren op maandag 30 juli 1877 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 134.
4 Akke de Jong, geboren op zondag 19 juni 1881 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 135.
68 Antje Ykes Boschma is geboren op maandag 1 juli 1850 in Baard ( Leeuwarden ), dochter van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1850. Antje is overleden op woensdag 25 maart 1931 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1931. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk. Antje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1870 in Baarderadeel met Wieger Jans Postma, 25 jaar oud. Wieger is geboren op maandag 22 juli 1844 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Wiegers Postma en Lijsbeth Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1844. Wieger is overleden op vrijdag 27 juni 1930 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 juni 1930. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Antje en Wieger:
1 Elisabeth Wygers Postma, geboren op maandag 29 mei 1871 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1871. Elisabeth is overleden op vrijdag 27 augustus 1948 in Assen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1948. Zij is begraven in Mantgum op het kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 2 mei 1894 in Baarderadeel gehuwd met Petrus Jetses Kalma
2 Yke Wygers Postma, geboren op vrijdag 8 november 1872 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1872. Yke is overleden op zaterdag 11 januari 1890 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1890.
3 Aaltje Wygers Postma, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1875. Aaltje is overleden op zaterdag 6 juni 1959 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1959.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 6 mei 1896 in Baarderadeel gehuwd met Auke Aukes Sierdsma
4 Jan Wygers Postma, geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1878. Jan is overleden op woensdag 20 april 1955 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1955.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 7 mei 1902 in Baarderadeel gehuwd met Geiske Gerbens Andringa en (2) op 10 mei 1905 met Jeltje Ydema en (3) op 5 mei 1910 in Idaarderadeel met Grietje Hiemstra
5 Dieuwke Postma, geboren op zondag 12 september 1886 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1886. Dieuwke is overleden op vrijdag 1 april 1977 in Winsum ( Het Hogeland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke (1) op 24 april 1907 in Baarderadeel gehuwd met Jan van der Weg en (2) op 7 mei 1913 met Hans Siderius
69 Rintje Ykes Boschma is geboren op woensdag 8 oktober 1851 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1851. Rintje is overleden op vrijdag 19 januari 1940 in Deinum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1840. Rintje trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 28 april 1887 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Lybrig Bruinsma, 27 jaar oud. Lybrig is geboren op zaterdag 4 februari 1860 in Engelum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Annes Bruinsma en Taetske Klazes Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1860. Lybrig is overleden op vrijdag 7 juli 1916 in Deinum ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1916.
70 Trijntje Ykes Boschma is geboren op woensdag 16 november 1853 in Baard ( Leeuwarden ), dochter van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1853. Trijntje is overleden op donderdag 19 september 1935 in Baard ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1935. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 29 april 1874 in Baarderadeel met Pieter Piers Brouwer, 27 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 3 april 1847 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Pier Theunis Brouwer en Minke Pieters van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1847. Pieter is overleden op maandag 7 augustus 1893 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1893.
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Pier Brouwer, geboren op donderdag 28 januari 1875 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 januari 1875. Pier is overleden op woensdag 26 mei 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880.
2 Theunis Brouwer, geboren op zaterdag 21 februari 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1880. Theunis is overleden op woensdag 12 juni 1918 in Baard ( Leeuwarden ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1918.
Notitie bij Theunis: Teunis is op 21 mei 1908 in Menadumadeel gehuwd met Roeltje Cuperus
71 Ruurd Boschma is geboren op vrijdag 27 juli 1855 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1855. Ruurd is overleden op woensdag 30 november 1932 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1932. Hij is begraven in Pingjum.
Beroep:
bouwkundige
Ruurd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Ooststellingwerf met Trijntje Roelofs Jager, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 3 november 1853 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), dochter van Roelof Harmens Jager en Jantje Koops Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1853. Trijntje is overleden op vrijdag 19 mei 1899 in Hitzum ( Waadhoeke ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1899.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 10 april 1901 in Wonseradeel met Trijntje Rients Yntema, 39 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 21 september 1861 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Rients Doekles Yntema en Rienkjen Franses Hoitinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1861. Trijntje is overleden op vrijdag 11 december 1914 in Pingjum ( Wonseradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1914.
(3) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 26 november 1919 in Wonseradeel met Joukje Petrus Noordenbos, 41 jaar oud. Joukje is geboren op zondag 1 september 1878 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Petrus Klazes Noordenbos en Gerbrig Fopkes Fopma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 september 1878. Joukje is overleden op woensdag 28 juli 1971 in Balk ( De Friese Meren ), 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 augustus 1971 in Pingjum.
72 Feike Ykes Boschma is geboren op donderdag 7 januari 1858 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1858. Feike is overleden op woensdag 30 juli 1924 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1924.
Beroep:
Koopman
Feike trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1882 in Baarderadeel met Baukje Thomas Schuurmans, 20 jaar oud. Baukje is geboren op maandag 13 mei 1861 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Thomas Ottes Schuurmans en Trijntje Gerbens Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1861. Baukje is overleden op woensdag 26 augustus 1942 in Huizum ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1942.
Kinderen van Feike en Baukje:
1 Yke Boschma, geboren op zaterdag 14 april 1883 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883. Yke is overleden op donderdag 6 juni 1935 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1935.
Notitie bij Yke: Yke is op 27 december 1916 in Bolsward gehuwd met Thomaske Schotanus
2 Thomas Boschma, geboren op woensdag 14 april 1886 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1886. Thomas is overleden op vrijdag 19 juli 1957 in Deventer, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1952.
Notitie bij Thomas: Thomas is op 29 augustus 1912 in Haren gehuwd met Alberta Nijdam
3 Trijntje Boschma, geboren op maandag 23 januari 1888 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1888. Trijntje is overleden op vrijdag 10 september 1937 in Luxwoude ( Opsterland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 10e van een onbekende maand in 937. Zij is begraven in Tijnje.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 16 juni 1915 in Wonseradeel met Jan van der Leij
4 Aaltje Boschma, geboren op donderdag 26 april 1894 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1894.
73 Hessel Ykes Boschma is geboren op donderdag 23 april 1863 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1863. Hessel is overleden op maandag 29 januari 1951 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1951. Hij is begraven in Huizum. Hessel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 mei 1890 in Baarderadeel met Ynke Annes de Jong, 22 jaar oud. Ynke is geboren op dinsdag 21 april 1868 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Anne Eeltjes de Jong en Romkje Klazes Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1868. Ynke is overleden op woensdag 10 februari 1943 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1943. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Hessel en Ynke:
1 Romkje Hessels Boschma, geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1892.
Notitie bij Romkje: Romkje is op 22 november 1913 in Leeuwarden gehuwd met Frederik Woudstra
Beroep:
dienstbode
2 Iefke Hessels Boschma, geboren op vrijdag 4 augustus 1893 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1893. Iefke is overleden op maandag 24 april 1967 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1967.
Notitie bij Iefke: Iefke is op 3 juli 1918 in Leeuwarden gehuwd met Gerrit Luppo Beintema
3 Aaltje Hessels Boschma, geboren op donderdag 10 oktober 1895 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1895.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 8 mei 1920 in Leeuwarden gehuwd met Auke Blaauwbroek
4 Trijntje Boschma, geboren omstreeks 1901 in Diemen.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 30 augustus 1922 in Leeuwarden gehuwd met Wietze Spanjer
5 Gelske Boschma, geboren op donderdag 18 mei 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1911. Gelske is overleden op vrijdag 24 november 1961 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1961. Zij is begraven in Huizum. Gelske bleef ongehuwd.
Beroep:
linnenjuffrouw
74 Johannes Koopmans is geboren op dinsdag 26 april 1864 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Sibren Pieters Koopmans en Hillegonda Johannes Adema (zie 39). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1864. Johannes is overleden op woensdag 5 april 1933 in Ried ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1933.
Beroep:
Kleermaker
Johannes trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1910 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Abeltje Punter, 43 jaar oud. Abeltje is geboren op vrijdag 16 november 1866 in Nijeholtpade ( Weststellingwerf ), dochter van Abel Feijes Punter en Andriesjen Abels Kortstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1866. Abeltje is overleden op zondag 14 september 1941 in Franeker, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1941.
Beroep:
naaister
75 Jantje Koopmans is geboren op dinsdag 9 januari 1866 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Sibren Pieters Koopmans en Hillegonda Johannes Adema (zie 39). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1866. Jantje is overleden op vrijdag 30 januari 1948 in Peins ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1948.
Beroep:
dienstmeid
Jantje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Dirk Siderius, 26 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 27 maart 1866 in Ried ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Dirks Siderius en Luktske Jisses Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1866. Dirk is overleden op vrijdag 28 januari 1955 in Ried ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1955.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Jantje en Dirk:
1 Klaas Siderius, geboren op woensdag 3 mei 1893 in Ried ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1893. Klaas is overleden op woensdag 22 januari 1975 in Ried ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Ried.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 29 mei 1919 in Menealdumadeel gehuwd met Akke Kuipers
2 Sybren Siderius, geboren op donderdag 23 januari 1896 in Ried ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1896. Sybren is overleden op zondag 26 maart 1989 in Ried ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Ried.
3 Jisse Siderius, geboren op dinsdag 6 februari 1900 in Ried ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1900. Jisse is overleden op dinsdag 23 oktober 1900 in Ried ( Waadhoeke ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1900. Hij is begraven in Ried.
4 Jisse Siderius, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Ried ( Waadhoeke ). Jisse is overleden op maandag 9 april 1951 in Harlingen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1951. Hij is begraven in Ried. Jisse bleef ongehuwd.
Beroep:
meubelmaker
5 Johannes Siderius, geboren op donderdag 12 mei 1904 in Ried ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1904. Johannes is overleden op woensdag 25 oktober 1989 in Ried ( Waadhoeke ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Ried op het Kerkhof aan de Hoofdstraat.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 22 mei 1930 in Franekeradeel gehuwd met Tettje Meijer
76 Geertje Koopmans is geboren op zondag 19 januari 1873 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Sibren Pieters Koopmans en Hillegonda Johannes Adema (zie 39). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1873. Geertje is overleden op vrijdag 30 april 1943 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1943. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Esserveld.
Beroep:
dienstbode
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19 januari 1896 in Franeker met Johan Wijkstra, 28 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 2 oktober 1867 in Groningen, zoon van Jan Wijkstra en Antje Minses Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1867. Johan is overleden op dinsdag 9 mei 1939 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1939. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Esserveld.
Beroep:
schipper
Kinderen van Geertje en Johan:
1 Hillegonda Wijkstra, geboren op maandag 23 november 1896 in Veendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1896.
2 Jan Wijkstra, geboren op maandag 22 augustus 1898 in Angerlo ( Zevenaar ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1898. Jan is overleden op woensdag 24 augustus 1898 in Angerlo ( Zevenaar ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1898.
3 Jan Wijkstra, geboren op zaterdag 24 februari 1900 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: aktenummer 1900.1949
Jan is overleden op dinsdag 13 maart 1900 in Rotterdam, 17 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Jan: aktenummer 1900.1596
4 Jan Wijkstra, geboren op vrijdag 14 februari 1902 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1902. Jan is overleden op zaterdag 24 juni 1905 in Groningen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1905.
5 Antje Wijkstra, geboren op woensdag 11 oktober 1905 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1905.
Notitie bij Antje: Jante is (1) op 4 april 1929 in Groningen gehuwd met Jacob Merenga, dit huwelijk is op 3 oktober 1932 door echtscheiding ontbonden en (2) op 29 april 1935 met Roelof Bouwmeester
77 Johanna Thijsses van der Weg is geboren op dinsdag 1 maart 1864 in Firdgum ( Waadhoeke ), dochter van Thijs Tjisses van der Weg en Geertje Adama (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1864. Johanna is overleden op dinsdag 1 april 1919 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1919. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 april 1885 in Barradeel met Lolke Thomas Nauta, 23 jaar oud. Lolke is geboren op dinsdag 14 januari 1862 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Thomas Wybes Nauta en Klaaske Anes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1862. Lolke is overleden op woensdag 4 januari 1933 in Monster ( Westland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1933.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Johanna en Lolke:
1 Geertje Nauta, geboren op woensdag 6 oktober 1886 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1886. Geertje is overleden op donderdag 7 oktober 1886 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1886.
2 Geertje Nauta, geboren op dinsdag 4 oktober 1887 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1887.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 31 mei 1916 in ’s-Gravenhage gehuwd met Andries Poldervaart
3 Thomas Lolkes Nauta, geboren op zaterdag 14 september 1889 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1889.
Notitie bij Thomas: Thomas is op 2 oktober 1913 in Zeist gehuwd met Waltje van der Werf
4 Matthijs Nauta, geboren op maandag 1 oktober 1894 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1894.
Notitie bij Matthijs: Matthijs is op 20 juli 1922 in Monster gehuwd met Nelly Helena van der Zwaal
78 Jantje (Jennie) van der Weg is geboren op zondag 11 maart 1866 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Thijs Tjisses van der Weg en Geertje Adama (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1866. Jennie is overleden op vrijdag 21 juli 1933 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Muskegon, Muskegon County, op de Oakwood Cemetery. Jennie trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 november 1890 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Barend Fedde van der Veen, 27 jaar oud. Barend is geboren op vrijdag 17 juli 1863 in Blokzijl ( Steenwijkerland ), zoon van Fedde Lieuwes van der Veen en Antje Ottenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1863. Barend is overleden op zaterdag 21 december 1901 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 38 jaar oud. Hij is begraven in Muskegon, Muskegon County, op de Oakwood Cemetery.
Kind van Jennie en Barend:
1 Gertrude (Gertie) van der Veen, geboren op zondag 21 juni 1891 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Gertie is overleden op vrijdag 11 februari 1966 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Muskegon, Muskegon County, op de Oakwood Cemetery.
Notitie bij Gertie: Gertrude is op 29 juni 1909 in Muskegon gehuwd met Harry Steigenga
79 Hiltje van der Weg is geboren op vrijdag 12 november 1875 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Thijs Tjisses van der Weg en Geertje Adama (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1875. Hiltje is overleden op dinsdag 16 maart 1948 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1948. Hiltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1895 in Barradeel met Tjerk Oreel, 28 jaar oud. Tjerk is geboren op maandag 13 augustus 1866 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jan Oreel en Sibbeltje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1866. Tjerk is overleden op woensdag 28 januari 1925 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1925.
Beroep:
machinist
Kinderen van Hiltje en Tjerk:
1 Geertje Oreel, geboren op woensdag 18 december 1895 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1895. Geertje is overleden op donderdag 8 januari 1987 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 91 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 januari 1987 in Goutum.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 27 april 1927 in Leeuwarden gehuwd met Kornelis Velding
2 Sibbelina Oreel, geboren op maandag 19 februari 1900 in Hilaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1900. Sibbelina is overleden op zondag 28 januari 1962 in Franeker, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1962. Sibbelina bleef ongehuwd.
3 Jan Oreel, geboren op zondag 16 augustus 1903 in Hilaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1903. Jan is overleden op donderdag 12 oktober 1967 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1967. Hij is begraven in Tzummarum.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Baukje Sijbrandi
4 Thijs Oreel, geboren op zaterdag 25 juni 1910 in Standdaarbuiten ( Moerdijk ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1910. Thijs is overleden op maandag 16 november 1998 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
Notitie bij Thijs: Thijs is op 4 maart 1943 in Menaludameel gehuwd met Geertje Schotanus
Beroep:
hoofdagent van Politie
80 Jetske Adema is geboren op dinsdag 1 oktober 1878 in Welsrijp ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Adema (zie 42) en Tjitske Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1878. Jetske is overleden op zondag 12 augustus 1951 in Amsterdam, 72 jaar oud. Jetske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 november 1904 in Amsterdam met Henderikus Wendelinus Willemsen, 25 jaar oud. Henderikus is geboren op woensdag 30 juli 1879 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Hermanus Willemsen en Wendelina Hendrika Hiddink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1879. Henderikus is overleden op vrijdag 22 juli 1960 in Amsterdam, 80 jaar oud. Hij is begraven op maandag 25 juli 1960 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
Boekhouder en directeur schoonmaakbedrijf
Kinderen van Jetske en Henderikus:
1 Harmen Willemsen, geboren op vrijdag 12 januari 1906 in Amsterdam. Volgt 136.
2 Herman Willemsen, geboren op donderdag 25 juli 1907 in Amsterdam. Herman is overleden op zondag 17 mei 1987 in Amsterdam, 79 jaar oud. Herman bleef ongehuwd.
Beroep:
Winkelier
81 Harmen Bloemhof is geboren op zondag 8 november 1874 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1874. Harmen is overleden op zaterdag 15 februari 1947 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1947.
Beroep:
Koopman
Harmen trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 26 november 1910 in Wonseradeel met Baukje Douwes Heinsma, 31 jaar oud. Baukje is geboren op woensdag 25 juni 1879 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Tjallings Heinsma en Sierdtje Ynses Haitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1879. Baukje is overleden op woensdag 23 december 1964 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1964.
Beroep:
dienstmeid
82 Keimpe Bloemhof is geboren op zondag 6 augustus 1876 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1876. Keimpe is overleden op vrijdag 17 februari 1956 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1956. Hij is begraven op dinsdag 21 februari 1956 in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Keimpe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Wymbritseradeel met Klaaske Uiltjes Talsma, 25 jaar oud. Klaaske is geboren op zaterdag 18 november 1876 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Abrahams Talsma en Akke Bonnes Dikland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1876. Klaaske is overleden op dinsdag 24 juni 1958 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1958. Zij is begraven op vrijdag 27 juni 1958 in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Keimpe en Klaaske:
1 Fedde Bloemhof, geboren op woensdag 2 december 1903 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1903. Fedde is overleden op donderdag 22 augustus 1968 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26 augustus 1968 in Scharnegoutum.
Notitie bij Fedde: Fedde is op 20 mei 1931 in Wymbritseradeel gehuwd met Hiltje Boersma
2 Akke Bloemhof, geboren op vrijdag 20 april 1906 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 april 1906. Akke is overleden op donderdag 14 juni 1990 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 20 juni 1990 in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Notitie bij Akke: Akke is op 8 mei 1936 gehuwd met Sjouke Tjalsma
83 Hendrik Bloemhof is geboren op donderdag 23 mei 1878 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1878. Hendrik is overleden op zaterdag 22 mei 1943 in Bolsward, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1943. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
Bakkker
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 juli 1903 in Bolsward met Anna Margaretha Lammertsma, 21 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 25 november 1881 in Bolsward, dochter van Lammert Lammertsma en Johanna de Keizer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1881. Anna is overleden op vrijdag 12 april 1907 in Bolsward, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1907.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1908 in Bolsward met Taetske van Gosliga, 24 jaar oud. Taetske is geboren op vrijdag 13 juli 1883 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Doede van Gosliga en Hyke Rollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1883. Taetske is overleden op zondag 1 januari 1933 in Bolsward, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1933. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Johanna Bloemhof, geboren op dinsdag 19 januari 1904 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1904. Johanna is overleden op zaterdag 4 februari 1967 in Bolsward, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1967. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 9 december 1926 in Bolsward gehuwd met Anne Kingma
2 Hiltje Bloemhof, geboren op vrijdag 24 februari 1905 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1905. Hiltje is overleden op zondag 24 juli 1977 in Bolsward, 72 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Hiltje bleef ongehuwd.
Kinderen van Hendrik en Taetske:
3 Fedde Bloemhof, geboren op dinsdag 20 april 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1909. Fedde is overleden op maandag 19 januari 1931 in Bolsward, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1931. Hij is begraven in Bolsward. Fedde bleef ongehuwd.
4 Doede Bloemhof, geboren op donderdag 6 juli 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1911. Doede is overleden op zondag 10 april 1988 in Bolsward, 76 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward. Doede bleef ongehuwd.
84 Geertje Bloemhof is geboren op dinsdag 2 november 1880 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1880. Geertje is overleden op dinsdag 17 juli 1934 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 934. Zij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Beroep:
boerenmeid
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Wymbritseradeel met Ulbe Haringa, 26 jaar oud. Ulbe is geboren op donderdag 10 februari 1876 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Symen Haringa en Anna Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1876. Ulbe is overleden op zaterdag 15 februari 1958 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1958. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Beroep:
melkrijder
Kinderen van Geertje en Ulbe:
1 Hiltje Haringa, geboren op donderdag 2 april 1903 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1903.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 16 mei 1925 in Wymbritseradeel gehuwd met Yme Winia
2 Anna Haringa, geboren op vrijdag 19 augustus 1904 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1904.
Notitie bij Anna: Anna is op 7 mei 1927 in Wymbritseradeel gehuwd met Wietze Wiersma
3 Siemon (Siemen) Haringa, geboren op zaterdag 27 januari 1906 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1906. Siemen is overleden op maandag 5 februari 1906 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1906.
4 Janke Haringa, geboren op donderdag 25 april 1907 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1907. Janke is overleden op woensdag 10 september 1975 in Dongjum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Dongjum op de begraafplaats aan de Dorpsstraat.
Notitie bij Janke: Janke is op 23 juli 1932 in Wymbritserdaeel gehuwd met Jan de Jong
5 Taetske Haringa, geboren op dinsdag 19 oktober 1909 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1909. Taetske is overleden op zondag 10 januari 1999 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Notitie bij Taetske: Taetske is gehuwd met Ype Bonnema
6 Siemon Haringa, geboren op dinsdag 3 december 1912 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1912. Siemon is overleden op maandag 30 mei 1994 in Zwolle, 81 jaar oud. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Notitie bij Siemon: Siemon is op 13 januari 1943 gehuwd met Maria Rosa Jellema
7 Hinke Haringa, geboren op donderdag 9 december 1915 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Hinke is overleden op vrijdag 31 december 1971 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Zij is begraven in Engelum.
Notitie bij Hinke: Hinke is gehuwd met Sjiewe Andries Snoek
8 Fedde Haringa, geboren op donderdag 9 december 1915 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Fedde is overleden in 1995 in Burlington, Halton Regional Municipality, Ontario ( Canada ), 79 of 80 jaar oud. Hij is begraven in Burlington, Halton Regional Municipality, op de Burlington Memorial Gardens.
Notitie bij Fedde: Fedde is gehuwd met Fimmigje Nijholt
85 Hinne Bloemhof is geboren op dinsdag 21 augustus 1883 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1883. Hinne is overleden op zondag 15 november 1953 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1953. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
Kommies
Hinne trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1914 in Wymbritseradeel met Brechtje van der Velde, 29 jaar oud. Brechtje is geboren op woensdag 25 februari 1885 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke van der Velde en Intje Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1885. Brechtje is overleden op woensdag 17 juni 1970 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Kind van Hinne en Brechtje:
1 Fedde van der Velde, geboren op maandag 3 mei 1915 in Maastricht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1915. Fedde is overleden op dinsdag 3 februari 1998 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Bergum.
Notitie bij Fedde: Fedde is op 24 juni 1943 in Beetsterzwaag gehuwd met Meintje Glastra
Beroep:
hulpprediker
86 Antje Feddes Bloemhof is geboren op zaterdag 6 augustus 1887 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1887. Antje is overleden op zondag 20 december 1874 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Zij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Beroep:
dienstbode
Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1911 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ) met Jan Piersma, 26 jaar oud. Jan is geboren op maandag 3 november 1884 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rients Piersma en Lolkje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 november 1884. Jan is overleden op maandag 23 september 1929 in Sneek, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1929. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Beroep:
koopman en veehandelaar
Kinderen van Antje en Jan:
1 Rients Piersma, geboren op zondag 19 mei 1912 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1912. Rients is overleden op zaterdag 19 oktober 1985 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Notitie bij Rients: Rients is op 15 mei 1936 in Hennaarderadeel gehuwd met Joukje Nettinga
Beroep:
boer
2 Fedde Piersma, geboren op dinsdag 25 augustus 1914 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1914. Fedde is overleden op woensdag 19 september 1917 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1917. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
3 Lolkje Piersma, geboren op maandag 23 juli 1917 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1917. Lolkje is overleden op donderdag 24 september 2015 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 98 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 30 september 2015 in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Notitie bij Lolkje: Lolkje is op 13 mei 1937 in Wymbritseradeel gehuwd met Halbe Huitema
Beroep:
dienstbode
4 Fedde Piersma, geboren op vrijdag 2 mei 1919 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1919. Fedde is overleden op dinsdag 28 juni 1994 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk. Fedde bleef ongehuwd.
5 Hiltje Piersma, geboren op donderdag 23 december 1920 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1920.
87 Simon Bloemhof is geboren op vrijdag 12 juni 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1891. Simon is overleden op vrijdag 4 juni 1976 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
vracht- en melkrijder
Simon trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Wonseradeel met Lutske Bonnema, 25 jaar oud. Lutske is geboren op dinsdag 5 april 1892 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Laas Bonnema en Geertje Nooitgedagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1892. Lutske is overleden op zaterdag 20 oktober 1973 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Simon en Lutske:
1 Fedde Bloemhof, geboren op maandag 15 april 1918 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Fedde is overleden op dinsdag 23 november 2004 in Bolsward, 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 27 november 2004 in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Notitie bij Fedde: Fedde is op 4 april 1942 in Wonseradeel gehuwd met Maria van Diggelen
Beroep:
Chauffeur
2 Geertje Bloemhof, geboren op zaterdag 30 april 1927 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Geertje is overleden op woensdag 1 september 1943 in Sneek, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 september 1943. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
88 Teatske Bloemhof is geboren op vrijdag 12 juni 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fedde Hendriks Bloemhof en Hiltje Harmens Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1891. Teatske is overleden op vrijdag 8 juni 1973 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
dienstmeid
Teatske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Wonseradeel met Klaas Wiersma, 26 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 18 maart 1891 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Harmen Wiersma en Albertje Cloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1891. Klaas is overleden op zaterdag 17 juli 1971 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
89 Harmen Kamstra is geboren op maandag 19 februari 1883 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Kamstra en Hitje Adema (zie 44). Harmen is overleden op vrijdag 14 april 1967 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1967. Hij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Beroep:
boerenknecht
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Wonseradeel met Sjoerdtje Ploegstra, 23 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op zaterdag 27 september 1884 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symon Ploegstra en Meino Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1884. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 1 augustus 1967 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1967. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Kinderen van Harmen en Sjoerdtje:
1 Meino Kamstra, geboren op vrijdag 9 juli 1909 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1909. Meino is overleden op vrijdag 22 december 1995 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Hartwerd op de Begraafpaats aan de Kloosterweg.
Notitie bij Meino: Meino is gehuwd met Douwe Bakker
2 Pieter Kamstra, geboren op woensdag 17 augustus 1910 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1910. Pieter is overleden op donderdag 28 februari 1963 in Noordoostpolder, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1963. Hij is begraven in Luttelgeest op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 25 april 1934 in Wonseradeel gehuwd met Afke Glazema
Beroep:
Bakker
3 Symon Kamstra, geboren op zaterdag 14 september 1912 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1912. Symon is overleden op zaterdag 16 december 1978 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie op de Begraafplaats aan de Attesweg.
Notitie bij Symon: Symon is op 27 augustus 1935 in Het Bildt gehuwd met Trijntje Bronger
Beroep:
Winkelier
90 Taetske Kamstra is geboren op donderdag 15 januari 1891 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Kamstra en Hitje Adema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1891. Taetske is overleden op woensdag 20 november 1918 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1918. Zij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren. Taetske trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 mei 1915 in Wonseradeel met Harke Ploegstra, 23 jaar oud. Harke is geboren op maandag 27 juli 1891 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Symon Ploegstra en Meino Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1891. Harke is overleden op dinsdag 14 april 1959 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1959. Hij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Beroep:
landbouwer
Kind van Taetske en Harke:
1 Hittje Ploegstra, geboren op vrijdag 1 september 1916 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Hittje is overleden op dinsdag 25 december 2001 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Notitie bij Hittje: Hittje is op 3 mei 1944 in Wonseradeel gehwud met Harmen Anema
91 Harmen Adema is geboren op woensdag 28 juli 1880 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hinne Adema (zie 45) en Trijntje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1880. Harmen is overleden op zondag 19 januari 1947 in Yankton, Yankton County, South Dakota ( USA ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery. Harmen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 januari 1908 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ) met Janke (Jennie) van der Lei, 19 jaar oud. Jennie is geboren op dinsdag 20 maart 1888 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Klaas Lieuwes van der Ley en Jitske Petrus Tjeerdsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1888. Jennie is overleden in 1930 in Bon Homme County, South Dakota ( USA ), 41 of 42 jaar oud. Zij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery.
Kinderen van Harmen en Jennie:
1 Hilda Adema, geboren in 1913 in Illinois, Cook County ( USA ). Volgt 137.
2 Henry Clarence Adema, geboren op donderdag 19 maart 1914 in Bon Homme County, South Dakota ( USA ). Volgt 138.
92 Cecelia Adema is geboren op donderdag 14 september 1882 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hinne Adema (zie 45) en Trijntje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1882. Cecelia is overleden op zaterdag 19 augustus 1972 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
huishoudster
Cecelia trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1910 in Wonseradeel met Cornelis Bijlsma, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 5 mei 1878 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wytze Bijlsma en Antje Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1878. Cornelis is overleden op zaterdag 17 februari 1951 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1951. Hij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
melkrijder
93 Geertje Adema is geboren op maandag 19 augustus 1889 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hinne Adema (zie 45) en Trijntje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1889. Geertje is overleden op vrijdag 21 juli 1978 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenmeid
Geertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1909 in Wymbritseradeel met Gatze Tjalsma, 23 jaar oud. Gatze is geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gatze Tjalsma en Afke Haagsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1886. Gatze is overleden op woensdag 30 augustus 1967 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Geertje en Gatze:
1 Trijntje Tjalsma, geboren op zondag 12 maart 1911 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 139.
2 Hinne Tjalsma, geboren op donderdag 19 december 1912 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 140.
3 Gatze Tjalsma, geboren op woensdag 16 september 1914 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 141.
94 Grietje van der Veer is geboren op dinsdag 19 augustus 1884 in Bolsward, dochter van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1884. Grietje is overleden op vrijdag 19 augustus 1955 in Bolsward, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1955. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Bolsward met Harko Mulder, 23 jaar oud. Harko is geboren op maandag 25 oktober 1880 in Farmsum ( Eemsdelta ), zoon van Abel Mulder en Albertje Schelts. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1880. Harko is overleden op woensdag 13 januari 1982, 101 jaar oud.
Beroep:
meubelmaker
Kinderen van Grietje en Harko:
1 Tjitske Mulder, geboren op donderdag 12 april 1906 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1906.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 20 juli 1929 in Bolsward gehuwd met Douwe Hoitsma
2 Abel Mulder, geboren op maandag 14 juni 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1909. Abel is overleden op donderdag 18 september 1969 in Utrecht, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1969.
Notitie bij Abel: Abel is op 15 juli 1931 in Utrecht gehuwd met Geertje Stormer. dit huwelijk is op 22 september 1937 ontbonden door echtscheiding en (2) op 5 oktober 1938 met Eva Christina Nix
3 Albertje Mulder, geboren op dinsdag 24 december 1912 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1912.
Notitie bij Albertje: Albertje is op 19 augustus 1937 in Bolsward gehuwd met Wouter Albertus Garretsen
95 Pieter van der Veer is geboren op vrijdag 3 februari 1888 in Bolsward, zoon van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1888. Pieter is overleden op zondag 1 april 1951 in Sneek, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1951.
Beroep:
fabriekswerker
Pieter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1909 in Bolsward met Antje Kooistra, 19 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 17 januari 1890 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), dochter van Jan Saskes Kooistra en Martzen Pieters (Nartje) Houkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1890. Antje is overleden op zondag 22 september 1935 in Bolsward, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1935.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1941 in Bolsward met Geertje Boorsma, 48 jaar oud. Geertje is geboren op zondag 5 juni 1892 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Meindert Douwes Boorsma en Willemke Jelles van Zandbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1892. Geertje is overleden op dinsdag 25 november 1969 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1969.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Martha van der Veer, geboren op zondag 25 september 1910 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1910.
Notitie bij Martha: Martha is op 24 november 1932 in Nieuwer-Amstel gehuwd met Heinrich Johanna Konert
2 Douwe van der Veer, geboren op zaterdag 28 oktober 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1911.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 5 juni 1934 in Bolsward gehuwd met Hinkje Buma
Beroep:
Boekhouder
96 Maria van der Veer is geboren op zaterdag 31 mei 1890 in Bolsward, dochter van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Maria is overleden op donderdag 27 december 1951 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1951. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke. Maria trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1915 in Bolsward met Jacob van der Leest, 24 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 2 april 1891 in Leeuwarden, zoon van Lodewijk Hendrik Frederik van der Leest en Hielkje Schoustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1891. Jacob is overleden op maandag 31 mei 1971 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Beroep:
Politieagent
Kinderen van Maria en Jacob:
1 Tjitske van der Leest, geboren op dinsdag 5 september 1916 in Enschede.
2 Hielkje van der Leest, geboren op zaterdag 3 juli 1920 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hielkje is overleden op woensdag 7 augustus 2002, 82 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Notitie bij Hielkje: Hielkje is op 13 maart 1943 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lykele Houwink
3 Douwe van der Leest, geboren op zaterdag 6 oktober 1923 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Douwe is overleden op zondag 19 mei 1996, 72 jaar oud. Hij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel op Begraafplaats Karssenhof.
Notitie bij Douwe: Douwe is gehuwd met Dirkje Groeneweg
97 Dirk van der Veer is geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Bolsward, zoon van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1892. Dirk is overleden op woensdag 12 augustus 1981 in Bolsward, 88 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
machinist
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1919 in Bolsward met Fetje Haanstra, 29 jaar oud. Fetje is geboren op zaterdag 29 maart 1890 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Willems Haanstra en Sjoerdje Sipkes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1890. Fetje is overleden op vrijdag 17 mei 1940 in Sneek, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1940. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstbode
98 Willem van der Veer is geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Bolsward, zoon van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1895.
Beroep:
machinist
Willem trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19 april 1922 in Bolsward met Trijntje Dijkstra, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 17 december 1898 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Gerbens Dijkstra en Tietje Harmens de Haas. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1898.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Tietje van der Veer, geboren op donderdag 13 december 1923 in Harlingen. Tietje is overleden.
2 Douwe van der Veer, geboren op donderdag 7 juli 1927 in Leeuwarden.
99 Thomas van der Veer is geboren op zondag 6 december 1896 in Bolsward, zoon van Douwe van der Veer en Tjitske Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1896.
Beroep:
machinist
Thomas trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1922 in Sneek met Jantje Visser, 24 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 22 juli 1897 in Leeuwarden, dochter van Jan Visser en Hendrikje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1897.
100 Willem Adema is geboren op woensdag 13 oktober 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Riemer Adema (zie 57) en Johanna van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1886. Willem is overleden op zondag 13 februari 1966 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1966. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
boerenknecht
Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Wonseradeel met Maaike Kooyenga, 24 jaar oud. Maaike is geboren op donderdag 22 december 1887 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Kooyenga en Geertje Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1887. Maaike is overleden op zondag 1 december 1963 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1963. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Willem en Maaike:
1 Riemer Adema, geboren op maandag 17 februari 1913 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Riemer is overleden op zondag 16 juni 1918 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1918. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
2 Geertje Adema, geboren op woensdag 18 augustus 1915 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 142.
3 Jan Adema, geboren op vrijdag 9 februari 1917 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 143.
4 Johanna Adema, geboren op zondag 18 mei 1919 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 144.
5 Lolkje (Lokke) Adema, geboren op zondag 3 april 1921 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 145.
101 Lolkje Adema is geboren op maandag 4 september 1893 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Riemer Adema (zie 57) en Johanna van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1893. Lolkje is overleden op vrijdag 29 juli 1994 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 100 jaar oud. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
naaister
Lolkje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 5 juni 1924 in Hennaarderadeel met Theunis de Groot, 27 jaar oud. Theunis is geboren op woensdag 10 maart 1897 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Klaas Annes de Groot en Klaarke Theunis Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1897. Theunis is overleden op zaterdag 14 juli 1973 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Lolkje en Theunis:
1 Riemer de Groot, geboren op woensdag 9 september 1925 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Riemer is overleden op zaterdag 29 januari 2011 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
2 Klaarke de Groot, geboren op woensdag 9 september 1925 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 146.
3 Johanna de Groot, geboren op zondag 15 april 1928 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 147.
4 Antje Minke de Groot.
102 Willem Postma is geboren op zaterdag 15 december 1900 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Louw Postma en Ietje Wllems Adema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1900.
Beroep:
melkcontroleur
Willem trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 juni 1922 in Leeuwarden met Dieuwke van Noord, 27 jaar oud. Dieuwke is geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Leeuwarden, dochter van Kornelis van Noord en Lieuwkje Tuininga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1894.
Kind van Willem en Dieuwke:
1 Kornelis Postma, geboren op zondag 28 februari 1926 in Hennaarderadeel.
103 Marijke van der Wal is geboren op zaterdag 2 juni 1894 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1894. Marijke is overleden op donderdag 22 mei 1975 in Franeker, 80 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Marijke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 17 juni 1915 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Minne Feitsma, 21 jaar oud. Minne is geboren op zaterdag 8 juli 1893 in Deinum ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Minnes Feitsma en Rinske Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1893. Minne is overleden op woensdag 20 juli 1960 in Franeker, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1960. Hij is begraven op zaterdag 23 juli 1960 in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
spoorwegarbeider en ploegbaas
Kinderen van Marijke en Minne:
1 Hiltje Feitsma, geboren op zondag 13 februari 1916 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1916. Hiltje is overleden op vrijdag 26 januari 1996, 79 jaar oud. Zij is begraven in Rhenen op Begraafplaats Larikshof.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is gehuwd met Pieter de Vries
2 Jacob Feitsma, geboren op woensdag 4 december 1918 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1918. Jacob is overleden op zaterdag 20 oktober 1945 in Voorst, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1945.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 12 november 1943 in Franeker gehuwd met Sijmontje Schiphof
Beroep:
Wachtmeester bij de marechausse
3 Rinske Feitsma, geboren op dinsdag 27 juni 1922 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Rinske is overleden op zondag 25 maart 2001, 78 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 30 maart 2001 in Franeker.
Notitie bij Rinske: Rinske is gehuwd met Jurjen Leicht
104 Gerritje van der Wal is geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1895. Gerritje is overleden op zaterdag 30 juli 1966 in Spannum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1966. Zij is begraven in Spannum. Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 mei 1920 in Baarderadeel met Rients Bakker, 22 jaar oud. Zie 155 voor persoonsgegevens van Rients.
Kinderen van Gerritje en Rients:
1 NN NN Bakker, geboren op maandag 14 maart 1921 in Dronrijp ( Waadhoeke ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1921.
2 Hiltje Bakker, geboren op woensdag 15 februari 1922 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Hiltje is overleden op vrijdag 28 mei 2004 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 3 juni 2004 in Goutum.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 19 mei 1943 in Hennaarderadeel gehuwd met Johannes Bulthuis
Beroep:
Kapster
105 Gerrit van der Wal is geboren op zaterdag 22 mei 1897 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1897. Gerrit is overleden op zondag 27 februari 1955 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1955.
Beroep:
spoorwegbeambte
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 november 1922 in Franeker met Klaarke Buwalda, 21 jaar oud. Klaarke is geboren op maandag 4 februari 1901 in Itens ( Hennaarderadeel ), dochter van Lykle Buwalda en Gooitske van de Lageweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1901. Klaarke is overleden op woensdag 12 april 1978 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Kind van Gerrit en Klaarke:
1 Gooitske van der Wal, geboren omstreeks 1924 in Harlingen. Gooitske is overleden.
Notitie bij Gooitske: Gooitske is op 12 december 1844 in Meppel gehuwd met Willem Pol
106 Tettje van der Wal is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1898. Tettje is overleden op maandag 6 februari 1984 in Franeker, 85 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Tettje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 7 mei 1919 in Hennaarderadeel met Ate Galema, 34 jaar oud. Ate is geboren op zaterdag 17 mei 1884 in Welsrijp ( Waadhoeke ), zoon van Boote Pieters Galema en Eke Arends Hanenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1884. Ate is overleden op zaterdag 17 januari 1970 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 85 jaar oud.
Beroep:
veehouder
107 Willem van der Wal is geboren op zondag 27 mei 1900 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1900. Willem is overleden op maandag 3 augustus 1970 in Sneek, 70 jaar oud.
Beroep:
machinist
Willem trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 april 1926 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Tjamke Posset, 22 jaar oud. Tjamke is geboren op woensdag 15 juli 1903 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Frans Posset en Lijsbeth van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1903. Tjamke is overleden in 1992 in Sneek, 88 of 89 jaar oud.
108 Ytje van der Wal is geboren op zondag 6 juli 1902 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1902. Ytje is overleden op donderdag 13 januari 1972 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Ytje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 januari 1925 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Albert Walsweer, 22 jaar oud. Albert is geboren op maandag 24 februari 1902 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Siebren Aukes Walsweer en Pietertje Meines Scheweer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1902. Albert is overleden op vrijdag 12 augustus 1977 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Kinderen van Ytje en Albert:
1 Feike Walsweer, geboren op dinsdag 1 december 1925 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Feike is overleden op donderdag 27 december 1945 in Leeuwarden, 20 jaar oud. Hij is begraven in Welsrijp op het Kerkhof van de NH Kerk. Feike bleef ongehuwd.
2 Siebren Walsweer, geboren op woensdag 17 april 1929 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Siebren is overleden op zondag 1 februari 1953 in Texel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1953. Hij is begraven in De Waal op het Kerkhof van de Hervormde Kerk.
Notitie bij Siebren: Siebren is gehuwd met Wilhelmina Jantina Lubberts
3 Sjoukje Walsweer, geboren op zondag 31 mei 1931 in Baijum ( Waadhoeke ). Sjoukje is overleden op vrijdag 22 december 1967 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1967. Zij is begraven in Kollum.
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is gehuwd met Harm van der Meer
109 Pieter Ruurd van der Wal is geboren op zondag 25 oktober 1903 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Feike van der Wal en Hiltje Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1903. Pieter is overleden op vrijdag 14 juli 1978, 74 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1928 in Bolsward met An Talhout, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 24 mei 1948. An is geboren op dinsdag 9 mei 1905 in Deinum ( Waadhoeke ), dochter van Tiemen Cornelis Talhout en Trijntje Jacobs Verhaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1905.
110 Willem Adema is geboren op maandag 15 augustus 1892 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1892. Willem is overleden op dinsdag 8 april 1952 in Den Helder, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1952. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
boerenknecht
Willem trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1915 in Wonseradeel met Sietske Wynia, 23 jaar oud. Sietske is geboren op donderdag 13 augustus 1891 in Bolsward, dochter van Foeke Wynia en Nieskje Walstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1891. Sietske is overleden op zaterdag 8 april 1972 in Bolsward, 80 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Willem en Sietske:
1 Nieskje Adema, geboren op woensdag 31 mei 1916 in Bolsward. Volgt 148.
2 Pietje Adema, geboren op maandag 3 januari 1921 in Bolsward. Volgt 149.
3 Ruurd Adema, geboren op maandag 16 juli 1923 in Bolsward. Ruurd is overleden.
Beroep:
grondwerker
111 Fokje Adema is geboren op dinsdag 31 juli 1894 in Bolsward, dochter van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op de 1e van een onbekende maand in 16358. Fokje is overleden op donderdag 27 mei 1971 in Bolsward, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1971. Fokje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 juni 1919 in Leeuwarden met Pieter Hamstra, 47 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 20 augustus 1871 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sijtse Pieters Hamstra en Aukje Dora Reiding. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1871. Pieter is overleden op woensdag 26 maart 1924 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1924.
Beroep:
Kaashandelaar
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 3 december 1938 in Bolsward met Anne van der Ploeg, 60 jaar oud. Anne is geboren op donderdag 13 december 1877 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hilbrand Andries van der Ploeg en Grietje Annes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1877. Anne is overleden op zondag 23 januari 1966 in Bolsward, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1966.
Kinderen van Fokje en Pieter:
1 Pietje Hamstra, geboren op zondag 7 december 1919 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1919.
2 Aukje Dora Hamstra, geboren op maandag 26 september 1921 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Volgt 150.
112 Klaas (Clarence) Adema is geboren op donderdag 18 januari 1900 in Bolsward, zoon van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1900. Clarence is overleden op vrijdag 28 oktober 1966 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Clarence trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15 februari 1928 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ) met Johanna Adriana Solsma, 25 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 11 juni 1902 in Iowa ( USA ), dochter van Jacob (Jake) Soolsma en Maaike (Maggie) den Hartog. Johanna is overleden op donderdag 19 augustus 1982 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Kinderen van Clarence en Johanna:
1 Pearl K. Adema, geboren op woensdag 9 augustus 1911. Volgt 151.
2 Marilyn June Adema, geboren op maandag 7 november 1932 in Sanborn, O’Brien County, Iowa ( USA ). Volgt 152.
3 Alma Adema, geboren omstreeks 1934 in Iowa ( USA ).
113 Maria Adema is geboren op vrijdag 19 september 1902 in Bolsward, dochter van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1902. Maria is overleden op zaterdag 18 mei 1974 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Maria trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 november 1923 in Bolsward met Jan Snijder, 23 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 19 juli 1900 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Willem Snijder en Ike Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1900.
Beroep:
sigarenmaker
Kind van Maria en Jan:
1 Ike Snijder, geboren omstreeks 1924 in Avereest ( Hardenberg ). Volgt 153.
114 Tjerkje Adema is geboren op zaterdag 16 juni 1906 in Bolsward, dochter van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1906. Tjerkje is overleden op woensdag 18 maart 1964 in Sneek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1964. Zij is begraven in Bolsward. Tjerkje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1934 in Bolsward met Jan Hoitinga, 24 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 2 maart 1910 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Douwe Hoitinga en Antje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1910. Jan is overleden op zondag 9 februari 1964 in Sneek, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1964. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
aardappelhandelaar
Kind van Tjerkje en Jan:
1 Pietje Hoitinga, geboren op maandag 24 juni 1935 in Bolsward. Pietje is overleden op zaterdag 7 november 1953 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 november 1953. Zij is begraven in Bolsward.
115 Ietje Adema is geboren op donderdag 2 september 1909 in Bolsward, dochter van Ruurd Adema (zie 60) en Pietje (Pearl) Statema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1909. Ietje is overleden op donderdag 13 november 1975 in Bolsward, 66 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Ietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 november 1933 in Bolsward met Siebren Bangma, 27 jaar oud. Siebren is geboren op donderdag 20 september 1906 in Bolsward, zoon van Jacob Bangma en Aagje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1906. Siebren is overleden op zaterdag 5 januari 1963 in Bolsward, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1963. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
meubelmaker
116 Marijke Houkes is geboren op vrijdag 27 mei 1898 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Eelke Frans Houkes en Rinske Adema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1898. Marijke is overleden op donderdag 4 november 1954 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1954. Zij is begraven in Dronrijp op de Hervormde Begraafplaats. Marijke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1921 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Lieuwke Douma, 28 jaar oud. Lieuwke is geboren op zondag 1 januari 1893 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Sjerp Douma en Elisabeth Schuurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1893. Lieuwke is overleden op zaterdag 8 november 1969 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp op de Hervormde Begraafplaats.
117 Frans Houkes is geboren op dinsdag 27 november 1900 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Eelke Frans Houkes en Rinske Adema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1900. Frans is overleden op zondag 18 december 1994 in Medemblik, 94 jaar oud.
Beroep:
oppasser-tuinman
Frans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 juni 1925 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Geertruida Bakker, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 21 januari 1904 in Medemblik, dochter van Jan Bakker en Elisabeth Smit. Geertruida is overleden op maandag 14 juni 1993 in Medemblik, 89 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
118 Dirkje Houkes is geboren op donderdag 1 juni 1905 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Eelke Frans Houkes en Rinske Adema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1905. Dirkje is overleden op zaterdag 6 augustus 1977 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei. Dirkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 juli 1928 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Ype de Jong, 23 jaar oud. Ype is geboren op maandag 3 april 1905 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Tjebbe de Jong en Pietje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1905. Ype is overleden op vrijdag 19 december 1952 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1952. Hij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei.
Beroep:
Bakkersknecht
119 Willem Houkes is geboren op woensdag 10 maart 1909 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Eelke Frans Houkes en Rinske Adema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1909. Willem is overleden op donderdag 8 december 1994 in Smallingerland, 85 jaar oud. Hij is begraven in Driesum op de Begraafplaats aan de Faorwei.
Beroep:
onderwijzer
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1933 in Dantumadeel met Jeltje de Vries, 25 jaar oud. Jeltje is geboren op maandag 9 december 1907 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Eelke de Vries en Grietje Steenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1907. Jeltje is overleden op zaterdag 16 november 2002 in Drachten ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Driesum op de Begraafplaats aan de Faorwei.
120 Freerk Houkes is geboren op dinsdag 26 oktober 1915 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Eelke Frans Houkes en Rinske Adema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1915. Freerk is overleden op zaterdag 19 april 1997, 81 jaar oud. Hij is begraven in Papendrecht op de Begraafplaats aan de Admiraal de Ruijterweg.
Beroep:
Bakker
Freerk trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 juni 1941 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Grietje Krol, 22 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 25 maart 1919 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Bouwe Krol en Grietje Sipma. Grietje is overleden op dinsdag 2 januari 2007, 87 jaar oud. Zij is begraven in Papendrecht op de Begraafplaats aan de Admiraal de Ruijterweg.
121 Antje Talsma is geboren op dinsdag 7 november 1876 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Anne Pieters Talsma en Dirkjen Johannes Ferwerda (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1876. Antje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1906 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jochum Veenema, 28 jaar oud. Jochum is geboren op vrijdag 15 februari 1878 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Jan Jochums Venema en Sibbeltje Andries Schoolstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1878. Jochum is overleden op vrijdag 28 november 1941 in Assen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1941.
Beroep:
sergeant majoor instructeur
Kinderen van Antje en Jochum:
1 Sibbeltje Veenema, geboren op zondag 16 februari 1908 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1908.
2 NN NN Veenema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 1 januari 1915 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1915.
122 Freerk Abma is geboren op donderdag 15 oktober 1868 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1868. Freerk is overleden op woensdag 1 februari 1933 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1933. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
tuinier
Freerk trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 april 1890 in Hennaarderadeel met Lijsbeth Bakker, 22 jaar oud. Zie 129 voor persoonsgegevens van Lijsbeth.
Kinderen van Freerk en Lijsbeth:
1 Willemke Abma, geboren op dinsdag 13 mei 1890 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1890. Willemke is overleden op donderdag 24 mei 1951 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1951. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 6 mei 1914 in Hennaarderadeel gehuwd met Tjerk Postma
2 Hendrik Abma, geboren op zondag 18 oktober 1891 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1891.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 25 mei 1921 in Hennaarderadeel gehuwd met Trijntje de Bruin
Beroep:
tuinman
3 Bauke (Barney) Abma, geboren op donderdag 25 april 1901 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1901. Barney is overleden in maart 1980 in Wyckoff, Bergen County, Hew Yersey ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Wijckoff op de Reformed Church Cemetery.
Notitie bij Barney: Bauke is op 8 juni 1927 in IJlst gehuwd met Antje van der Zee
Beroep:
tuinman
4 Antje Abma, geboren op zondag 13 januari 1907 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1907. Antje is overleden op zondag 9 februari 1936 in Drachten ( Smallingerland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1936.
Notitie bij Antje: Antje is op 3 oktober 1928 in Wonseradeel gehuwd met Epke Wiersma
123 Aaltje Abma is geboren op maandag 28 februari 1870 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1870. Aaltje is overleden op zondag 4 november 1945 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1945. Aaltje trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 14 september 1910 in Hennaarderadeel met Tjomme de Vries, 41 jaar oud. Tjomme is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sipke de Vries en Wypkjen Rommerts Yntema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1869. Tjomme is overleden op vrijdag 26 januari 1951 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1951.
Beroep:
boerenbedrijf
124 Sjoerdtje Abma is geboren op maandag 28 februari 1870 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1870. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 4 januari 1952 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1952. Sjoerdtje trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 18 mei 1904 in Hennaarderadeel met Klaas Barneveld, 29 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 8 augustus 1874 in Zurich ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Anthoons Barneveld en Jantje Yedes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1874. Klaas is overleden op dinsdag 13 april 1954 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1954.
125 Binnert Abma is geboren op maandag 24 juni 1872 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1872. Binnert is overleden op zondag 18 februari 1940 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Binnert trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 mei 1898 in Achtkarspelen met Baukje Heidema, 30 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 31 januari 1868 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Andries Geerts Heidema en Betske Johannes Spoelman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1868. Baukje is overleden op zondag 11 maart 1962 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1962.
Beroep:
naaister
Kinderen van Binnert en Baukje:
1 Betske Abma, geboren op dinsdag 26 november 1901 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1901. Betske is overleden op maandag 15 april 1974 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud.
2 Antje Abma, geboren op maandag 12 december 1904 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1904. Antje is overleden op zaterdag 12 december 1914 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1914.
126 Jan Abma is geboren op maandag 25 februari 1878 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1878. Jan is overleden op zondag 22 juli 1951 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1951. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
tuinier
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1901 in Hennaarderadeel met Reinskje Politiek, 22 jaar oud. Reinskje is geboren op donderdag 30 mei 1878 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Rommerts Politiek en Reinskjen Jacobs Postema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1878. Reinskje is overleden op donderdag 16 augustus 1934 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1934. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 30 september 1936 in Hennaarderadeel met Wypkjen Bakker, 42 jaar oud. Wypkjen is geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Minne Bakker en Betje Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1894.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jan en Reinskje:
1 Hendrik Abma, geboren op dinsdag 27 mei 1902 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1902. Hendrik is overleden op woensdag 19 juli 1978 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 11 mei 1926 in Hennaarderadeel gehuwd met Jantje Mulder
2 Reinskje Abma, geboren op vrijdag 17 maart 1905 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1905. Reinskje is overleden op dinsdag 13 september 1994 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Reinskje: Reinskje is op 30 juli 1929 in Hennaarderadeel gehuwd met Douwe Jelle Miedema
3 Antje Abma, geboren op dinsdag 28 mei 1912 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1912. Antje is overleden op dinsdag 21 oktober 1958 in Doetinchem, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 oktober 1958. Zij is begraven in Doetinchem op Begraafplaats Loolaan.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd met Keimpe Keuning
127 Sjoerdtje Ruurds Adema is geboren op donderdag 25 maart 1869 in Jorwerd ( Leeuwarden ), dochter van Ruurd Binnerts Adema (zie 65) en Elizabeth Foppes (Lijsbert) Siderius. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1869. Sjoerdtje is overleden op zondag 3 april 1955 in Naarden ( Gooise Meren ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1955. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Sjoerdtje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 april 1896 in Baarderadeel met Jelle Roukes van der Hoek, 27 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 1 december 1868 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Rouke Jelles van der Hoek en Gatske Hylkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1868. Jelle is overleden op woensdag 14 oktober 1925 in Amsterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1925. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
koopman en kaashandelaar
Kinderen van Sjoerdtje en Jelle:
1 Gatske van der Hoek, geboren op zondag 3 mei 1891 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1891. Gatske is overleden op maandag 31 januari 1910 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1910. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
2 Elizabeth van der Hoek, geboren op woensdag 17 augustus 1898 in Joure ( De Friese Meren ). Volgt 154.
3 Rouke van der Hoek, geboren op vrijdag 12 december 1902 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1902. Rouke is overleden op woensdag 10 september 1930 in Amsterdam, 27 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
128 Bindert Adema is geboren op woensdag 13 maart 1872 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Ruurd Binnerts Adema (zie 65) en Elizabeth Foppes (Lijsbert) Siderius. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1872. Bindert is overleden op vrijdag 4 juli 1958 in Huizum ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1958. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
boerenbedrijf
Bindert trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1901 in Dantumadeel met Jitske van der Veen, 26 jaar oud. Jitske is geboren op donderdag 26 november 1874 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerben Ybeles van der Veen en Antje Jans Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1874. Jitske is overleden op zondag 18 mei 1947 in Huizum ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1947. Zij is begraven op donderdag 22 mei 1947 in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
129 Lijsbeth Bakker is geboren op vrijdag 19 april 1867 in Spannum ( Waadhoeke ), dochter van Bauke Rientses Bakker en Willemke Binnerts Adema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1867. Lijsbeth is overleden op woensdag 25 maart 1936 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1936. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
dienstmeid
Lijsbeth trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 april 1890 in Hennaarderadeel met Freerk Abma, 21 jaar oud. Zie 122 voor persoonsgegevens van Freerk.
Kinderen van Lijsbeth en Freerk: zie 122.
130 Binnert Baukes Bakker is geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Bauke Rientses Bakker en Willemke Binnerts Adema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1869. Binnert is overleden op zondag 15 oktober 1911 in Winsum ( Het Hogeland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1911.
Beroep:
schoenmaker
Binnert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Baarderadeel met Pietje Bouma, 22 jaar oud. Pietje is geboren op vrijdag 11 juni 1869 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1869. Pietje is overleden op zaterdag 3 januari 1953 in Heerlen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1953.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Binnert en Pietje:
1 Bauke Bakker, geboren op vrijdag 3 februari 1893 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893. Bauke is overleden op zondag 3 februari 1907 in Winsum ( Het Hogeland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1907.
2 Dirk Bakker, geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1894.
3 Rients Bakker, geboren op donderdag 13 februari 1896 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1896. Rients is overleden op zaterdag 20 maart 1897 in Winsum ( Het Hogeland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1897.
4 Rients Bakker, geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1897. Rients is overleden op maandag 16 augustus 1982 in Littenseradeel ( Waadhoeke ), 84 jaar oud.
Notitie bij Rients: Rients is op 19 mei 1920 in Baarderadeel gehuwd met Gerritje van der Wal
5 Rients Bakker, geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 155.
6 Sipkje Bakker, geboren op woensdag 6 maart 1901 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1901. Sipkje is overleden op woensdag 5 september 1979 in Schaesberg ( Landgraaf ), 78 jaar oud.
Notitie bij Sipkje: Sipkje is op 11 mei 1921 in Hennaarderadeel gehuwd met Oege Wiersma
7 Willemke Bakker, geboren op zaterdag 11 oktober 1902 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1902.
8 Abraham Bakker, geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Winsum ( Het Hogeland ). Abraham is overleden op vrijdag 15 oktober 1976 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Abraham: Abraham is op 29 april 1931 in Franekeradeel gehuwd met Baukje Koldijk
131 Rients Baukes Bakker is geboren op zondag 18 maart 1877 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Bauke Rientses Bakker en Willemke Binnerts Adema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1877. Rients is overleden op vrijdag 12 februari 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1954. Hij is begraven in Britswerd.
Beroep:
veerschipper
Rients trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 3 december 1904 in Baarderadeel met Anna Anskes van der Wal, 30 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 8 mei 1874 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anske Annes van der Wal en Sjoukje Bokkes Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1874. Anna is overleden op vrijdag 1 januari 1954 in Tietjerksteradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1954. Zij is begraven in Britswerd.
Kinderen van Rients en Anna:
1 Sjoukje Bakker, geboren op maandag 3 april 1905 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is op 29 december 1926 in Rauwerdehem gehuwd met Haye Haitsma
2 Bauke Bakker, geboren op zaterdag 7 juli 1906 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1906. Bauke is overleden op woensdag 18 juli 1906 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1906.
3 Willemke Bakker, geboren op zaterdag 17 augustus 1907 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1907. Willemke is overleden op maandag 19 augustus 1907 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1907.
4 NN NN Bakker, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 4 juni 1908 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1908.
5 NN NN Bakker, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 12 juni 1909 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1909.
6 Bauke Bakker, geboren op vrijdag 8 december 1911 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1911. Bauke is overleden op woensdag 1 januari 2003 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Hij is begraven in Britswerd.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 24 januari 1942 in Baarderadeel gehuwd met Aaltje Binnema
132 Lolke de Jong is geboren op dinsdag 21 januari 1873 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema (zie 67). Lolke is overleden op woensdag 12 december 1956 in Stiens ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1956. Hij is begraven in Stiens.
Beroep:
Bakkersknecht
Lolke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1898 in Leeuwarderadeel met Andrieske Luxen, 21 jaar oud. Andrieske is geboren op zaterdag 9 december 1876 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Sake Oenes Luxen en Lijsbert Ruurds Landman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1876. Andrieske is overleden op donderdag 21 augustus 1969 in Stiens ( Leeuwarden ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Stiens.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Lolke en Andrieske:
1 Sjoerd de Jong, geboren op zondag 19 maart 1899 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1899. Sjoerd is overleden op zaterdag 23 juni 1962 in Enkhuizen, 63 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 24 mei 1928 in Enkhuizen gehuwd met Ijmkje Vuist van wie hij 25 april 1940 gescheiden is.
Beroep:
timmerman
2 Sake de Jong, geboren op dinsdag 5 juni 1900 in Britsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1900. Sake is overleden op zaterdag 5 februari 1983 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Sake: Sake is op 25 augustus 1926 in Leeuwarderadeel gehuwd met Antje Riemersma
Beroep:
Bakker
3 Binnert de Jong, geboren op donderdag 4 februari 1904 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1904. Binnert is overleden op dinsdag 15 augustus 1972 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Oosterlittens.
Notitie bij Binnert: Binnert is op 7 mei 1930 in Barradeel gehuwd met Sipkje Faber
Beroep:
Bakkersknecht
4 Ruurd de Jong, geboren op maandag 19 oktober 1908 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1908. Ruurd is overleden op maandag 27 april 1992 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Notitie bij Ruurd: Ruurd is gehuwd met Agatha Schuitmaker
133 Bindert de Jong is geboren op dinsdag 1 december 1874 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1874. Bindert is overleden op zaterdag 21 januari 1956 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1956. Hij is begraven op dinsdag 24 januari 1956 in Stiens.
Beroep:
Bakkersknecht
Bindert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 september 1900 in Baarderadeel met Willemke Ages Bosma, 26 jaar oud. Willemke is geboren op zondag 28 juni 1874 in Jorwerd ( Leeuwarden ), dochter van Age Johannes Bosma en Aaltje Douwes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1874. Willemke is overleden op zaterdag 14 december 1901 in Stiens ( Leeuwarden ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1901.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11 april 1903 in Leeuwarderadeel met Froukje Gerritzen, 33 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 29 november 1869 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Symen Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1869. Froukje is overleden op donderdag 29 juni 1905 in Stiens ( Leeuwarden ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1905. Zij is begraven in Stiens.
(3) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1908 in Leeuwarderadeel met Woltje Gerritsen, 33 jaar oud. Woltje is geboren op zondag 20 september 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symen Doekles Gerritzen en Aaltje Hendriks Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1874. Woltje is overleden op dinsdag 10 juni 1941 in Stiens ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juni 1941. Zij is begraven in Stiens.
Kind van Bindert en Willemke:
1 Sjoerd de Jong, geboren op vrijdag 14 december 1900 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1900. Sjoerd is overleden op donderdag 14 juni 1973 in Stiens ( Leeuwarden ), 72 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 17 juli 1926 in Leeuwarderadeel gehuwdmet Tjitske Boersma
Kinderen van Bindert en Froukje:
2 Simen de Jong, geboren op woensdag 24 februari 1904 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1904. Simen is overleden op woensdag 22 september 1976 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
Notitie bij Simen: Simen is op 16 mei 1935 gehwd met Tetje Speerstra
3 Aagje de Jong, geboren op donderdag 4 mei 1905 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1905. Aagje is overleden op woensdag 20 december 1995 in Stiens ( Leeuwarden ), 90 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 30 juli 1930 in Leeuwarderadeel gehuwd met Gorus Hoekstra
Kinderen van Bindert en Woltje:
4 Hendrik de Jong, geboren op donderdag 25 februari 1909 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1909. Hendrik is overleden op dinsdag 16 december 1980 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Stiens ( Leeuwarden ).
Notitie bij Hendrik: Hendrik op 29 november 1939 in Leeuwarderadeel is gehuwd met Hendrikje Dijkstra
5 Lolke de Jong, geboren op donderdag 27 juli 1911 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1911. Lolke is overleden op woensdag 29 mei 1912 in Stiens ( Leeuwarden ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1912.
6 Froukje de Jong, geboren op woensdag 3 december 1913 in Stiens ( Leeuwarden ). Froukje is overleden op vrijdag 4 oktober 2002 in Leeuwarden, 88 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 26 mei 1937 in Leeuwarderadeel gehuwd met Pieter Jan Porte
7 Lolke de Jong, geboren op woensdag 4 april 1917 in Stiens ( Leeuwarden ). Lolke is overleden op woensdag 23 juni 1993 in Stiens ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 juni 1993.
Notitie bij Lolke: Lolke is gehuwd met Hiltje Hofman
8 Aaltje de Jong, geboren omstreeks 1921 in Stiens ( Leeuwarden ).
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 27 mei 1942 in Leeuwarderadeel gehuwd met Geert Hiddinga
134 Ruurd de Jong is geboren op maandag 30 juli 1877 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1877. Ruurd is overleden op dinsdag 19 augustus 1958 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ruurd: aktenummer 1958.1884
Ruurd trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 18 juli 1912 in Nieuw-Lekkerland ( Molenlanden ) met Johanna Blok, 32 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 7 april 1880 in Nieuw-Lekkerland ( Molenlanden ), dochter van Cornelis Blok en Sara Helena Verkerk. Johanna is overleden op maandag 25 november 1940 in Rotterdam, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: aktenummer 1940.5641
135 Akke de Jong is geboren op zondag 19 juni 1881 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Lolkes de Jong en Aagje Binnerts Adema (zie 67). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1881. Akke is overleden op zondag 19 december 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1964. Zij is begraven in Baard. Akke trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1909 in Drachten ( Smallingerland ) met Jetse Durksz, 26 jaar oud. Jetse is geboren op vrijdag 23 maart 1883 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Jelle Durksz en Klaske Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1883. Jetse is overleden op zondag 11 oktober 1964 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1964. Hij is begraven in Baard.
Beroep:
onderwijzer
136 Harmen Willemsen is geboren op vrijdag 12 januari 1906 in Amsterdam, zoon van Henderikus Wendelinus Willemsen en Jetske Adema (zie 80). Harmen is overleden op vrijdag 11 november 1988 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
drogist
Harmen:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1931 in Amsterdam met Christina Hendrika Jansen, 23 jaar oud. Christina is geboren op woensdag 15 juli 1908 in Utrecht, dochter van Dirk Jansen en Hendrika Schreijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1908. Christina is overleden op vrijdag 2 oktober 1936 in Amsterdam, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 23 april 1941 in Amsterdam met Adriana Jansen, 26 jaar oud. Adriana is geboren op maandag 14 september 1914 in Zeist, dochter van Dirk Jansen en Hendrika Schreijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1914.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Harmen en Christina:
1 Hendrika Willemsen, geboren in Amsterdam.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 7 juni 1955 in Amsterdam gehuwd met D. Nieuwland
2 Jetkse Willemsen, geboren op vrijdag 11 november 1932 in Amsterdam.
Notitie bij Jetkse: Jetske is op 25 juni 1958 in Amsterdam gehuwd met Johannes Hendrik Frederik Willem Hildebrand
Beroep:
Knipster
3 Christina Hendrika Willemsen, geboren in 1942 in Amsterdam.
Notitie bij Christina: Christina is op 29 oktober 1964 in Amsterdam gehuwd met C.J. de Best
Kind van Harmen en Adriana:
4 Hendrik Wendel Willemsen, geboren in 1948 in Amsterdam.
137 Hilda Adema is geboren in 1913 in Illinois, Cook County ( USA ), dochter van Harmen Adema (zie 91) en Janke (Jennie) van der Lei.
Notitie bij Hilda: ouders komen uit Nederland
Hilda trouwde, 18 of 19 jaar oud, op woensdag 25 mei 1932 in Cook, Illinois ( USA ) met Ernest M. van der Bok.
138 Henry Clarence Adema is geboren op donderdag 19 maart 1914 in Bon Homme County, South Dakota ( USA ), zoon van Harmen Adema (zie 91) en Janke (Jennie) van der Lei. Henry is overleden op zaterdag 14 oktober 2006 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery. Henry trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 februari 1935 in Avon, Bon Homme County, South Dakota ( USA ) met Hilda Marie Hento, 21 jaar oud. Hilda is geboren op vrijdag 11 juli 1913 in South Dakota, Washington ( USA ). Hilda is overleden op zondag 15 november 2009 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery.
Kinderen van Henry en Hilda:
1 Mel Adema. Volgt 156.
2 Don Adema.
3 Joann Tucker Adema. Volgt 157.
4 Wilbur Henry Adema, geboren op vrijdag 26 juni 1936 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ). Volgt 158.
5 Harold Adema, geboren op woensdag 15 december 1937 in Bon Homme County, South Dakota ( USA ). Harold is overleden op maandag 31 januari 1938 in Bon Homme County, South Dakota ( USA ), 1 maand oud. Hij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery.
6 James H. Adema, geboren op zaterdag 1 april 1939 in USA. Volgt 159.
7 Joyce Adema, geboren op zaterdag 1 mei 1948. Volgt 160.
139 Trijntje Tjalsma is geboren op zondag 12 maart 1911 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gatze Tjalsma en Geertje Adema (zie 93). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1911. Trijntje is overleden op donderdag 12 januari 1989 in Oshawa, Durham Regional Municipality, Ontario ( Canada ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Oshawa op de Thornton Cemetery. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 26 mei 1931 in Hennaarderadeel met Tjerk Smidstra, 24 jaar oud. Tjerk is geboren op vrijdag 1 juni 1906 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Smidstra en Baaye de Jong. Tjerk is overleden op donderdag 20 juli 1950 in Picton, Prince Edward County, Ontario ( Canada ), 44 jaar oud. Hij is begraven in Picton op de Orser Cemetery.
Kind van Trijntje en Tjerk:
1 NN NN Smidstra, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 25 maart 1932 in Wieringen ( Hollands Kroon ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1932.
140 Hinne Tjalsma is geboren op donderdag 19 december 1912 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gatze Tjalsma en Geertje Adema (zie 93). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1912. Hinne is overleden op woensdag 9 september 1998 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Hinne trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 mei 1938 in Wonseradeel met Baukje Boersma, 25 jaar oud. Baukje is geboren op zondag 22 december 1912 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Harmen Boersma en Hiltje van der Wensch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1912. Baukje is overleden op zondag 12 februari 1984 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
141 Gatze Tjalsma is geboren op woensdag 16 september 1914 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gatze Tjalsma en Geertje Adema (zie 93). Gatze is overleden op donderdag 14 april 1983 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Gatze trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 december 1937 in Wonseradeel met Antje de Boer, 21 jaar oud. Antje is geboren op zondag 12 maart 1916 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Auke de Boer en Engeltje Fokkema. Antje is overleden op maandag 3 oktober 1988 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Burgwerd op de Hervormde Begraafplaats.
142 Geertje Adema is geboren op woensdag 18 augustus 1915 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Adema (zie 100) en Maaike Kooyenga. Geertje is overleden op zondag 14 maart 2004 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Wommels op begraafplaats Freuleane.
Beroep:
dienstbode
Geertje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1936 in Hennaarderadeel met Harmen Tamminga, 23 jaar oud. Harmen is geboren op woensdag 17 juli 1912 in Franeker, zoon van Jacob Tamminga en Ruurdtje Tilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1912. Harmen is overleden op maandag 26 november 1979 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op begraafplaats Freuleane.
Kinderen van Geertje en Harmen:
1 Jacob Tamminga, geboren op vrijdag 5 augustus 1938 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ).
2 Willem Tamminga, geboren op zaterdag 1 juni 1940 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ).
143 Jan Adema is geboren op vrijdag 9 februari 1917 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Adema (zie 100) en Maaike Kooyenga. Jan is overleden op vrijdag 16 september 2005 in Bolsward, 88 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 20 september 2005 in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat. Jan trouwde met Ada Johanna Tuil. Ada is geboren op vrijdag 29 april 1921 in Gieten ( Aa en Hunze ). Ada is overleden op zaterdag 5 juli 2003 in Bolsward, 82 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
144 Johanna Adema is geboren op zondag 18 mei 1919 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Adema (zie 100) en Maaike Kooyenga. Johanna is overleden op vrijdag 8 april 1955 in Hilversum, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1955.
Beroep:
dienstbode
Johanna trouwde met Dirk Arnold. Dirk is geboren op vrijdag 17 juni 1910 in Hilversum.
145 Lolkje (Lokke) Adema is geboren op zondag 3 april 1921 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Adema (zie 100) en Maaike Kooyenga. Lokke is overleden op dinsdag 5 februari 2002 in Bolsward, 80 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 februari 2002 in Bolsward op de RK Begraafplaats. Lokke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1940 in Bolsward met Jan Nota, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 14 december 1912 in Bolsward, zoon van Taco Nota en Stientje Negerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1912. Jan is overleden op dinsdag 2 maart 1982 in Sneek, 69 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 maart 1982 in Bolsward op de RK Begraafplaats.
146 Klaarke de Groot is geboren op woensdag 9 september 1925 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Theunis de Groot en Lolkje Adema (zie 101). Klaarke is overleden op dinsdag 10 januari 2006 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk. Klaarke trouwde met Walle van der Velde. Walle is geboren op zondag 12 april 1925 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Catrinus van der Velde en Geertje Vellenga. Walle is overleden op woensdag 14 februari 1990 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 17 februari 1990 in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
sigarenhandelaar
Kind van Klaarke en Walle:
1 NN NN de Groot, geboren op zondag 22 oktober 1950 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1950.
147 Johanna de Groot is geboren op zondag 15 april 1928 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Theunis de Groot en Lolkje Adema (zie 101). Johanna is overleden op vrijdag 23 november 2012 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Hij is begraven in Genderen op de Begraafplaats Nieuwe Steeg. Johanna trouwde met Auke Antonides. Auke is geboren op vrijdag 23 januari 1925 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ). Auke is overleden op zondag 9 oktober 2011 in Genderen ( Altena ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Genderen op de Begraafplaats Nieuwe Steeg.
148 Nieskje Adema is geboren op woensdag 31 mei 1916 in Bolsward, dochter van Willem Adema (zie 110) en Sietske Wynia.
Beroep:
dienstbode
Nieskje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1939 in Bolsward met Douwe Douma, 30 jaar oud. Douwe is geboren op zaterdag 22 mei 1909 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hessel Douma en Grietje Griepsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1909.
Beroep:
fabrieksarbeider
149 Pietje Adema is geboren op maandag 3 januari 1921 in Bolsward, dochter van Willem Adema (zie 110) en Sietske Wynia. Pietje is overleden op maandag 6 maart 2000, 79 jaar oud. Zij is begraven in Den Helder op Begraafplaats Huisduinen.
Beroep:
dienstbode
Pietje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1940 in Bolsward met Jacob Postema, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 26 september 1956 in Bolsward. Jacob is geboren op maandag 28 februari 1916 in Bolsward, zoon van Haye Postema en Klazina Werkman.
Beroep:
fabrieksarbeider
(2) trouwde met Maarten de Boer. Maarten is geboren op maandag 25 augustus 1902 in Den Helder, zoon van Willem de Boer en Antje Koorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1902. Maarten is overleden op woensdag 9 mei 1979 in Den Helder, 76 jaar oud. Hij is begraven in Den Helder op Begraafplaats Huisduinen.
Kind van Pietje en Maarten:
1 Wim de Boer, geboren op woensdag 10 juli 1957 in Den Helder. Wim is overleden op vrijdag 30 september 1966, 9 jaar oud. Hij is begraven in Den Helder op Begraafplaats Huisduinen.
150 Aukje Dora Hamstra is geboren op maandag 26 september 1921 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter Hamstra en Fokje Adema (zie 111). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1921. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 april 1945 in Dantumadeel met Romke Postma, 35 jaar oud. Romke is geboren op vrijdag 3 december 1909 in Roodkerk ( Dantumadeel ), zoon van Jacob Postma en Baukje Gerrits Elverdink. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1909.
Beroep:
hulpbesteller bij de Posterijen
151 Pearl K. Adema is geboren op woensdag 9 augustus 1911, dochter van Klaas (Clarence) Adema (zie 112) en Johanna Adriana Solsma. Pearl is overleden op donderdag 31 augustus 1989, 78 jaar oud. Zij is begraven in Genoa Bluff, Iowa County, op de Genoa Bluffs Cemetery. Pearl trouwde met Harry F. Haack. Harry is geboren op dinsdag 19 december 1905. Harry is overleden op zondag 3 mei 1981, 75 jaar oud. Hij is begraven in Genoa Bluff, Iowa County, op de Genoa Bluffs Cemetery.
152 Marilyn June Adema is geboren op maandag 7 november 1932 in Sanborn, O’Brien County, Iowa ( USA ), dochter van Klaas (Clarence) Adema (zie 112) en Johanna Adriana Solsma. Marilyn is overleden op dinsdag 8 oktober 2013 in Hartley, O’Brien County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Hartley, O’Brien County, op de Pleasant Vieuw Cemetery. Marilyn trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 26 april 1951 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ) met Gerald W. (Jerry) Verhoef, 21 jaar oud. Jerry is geboren op zondag 6 oktober 1929 in Archer, O’Brien County, Iowa ( USA ). Jerry is overleden op zaterdag 19 september 2009 in Hartley, O’Brien County, Iowa ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Hartley, O’Brien County, op de Pleasant Vieuw Cemetery.
Kinderen van Marilyn en Jerry:
1 Roger Verhoef. Volgt 161.
2 Sandra Verhoef.
3 Carol Verhoef.
4 Kim Verhoef.
153 Ike Snijder is geboren omstreeks 1924 in Avereest ( Hardenberg ), dochter van Jan Snijder en Maria Adema (zie 113). Ike trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 10 juli 1943 in Bolsward met Roelof van Zanten, 23 jaar oud. Roelof is geboren op woensdag 23 juli 1919 in Brakel ( Zaltbommel ), zoon van Karel van Zanten en Maria Johanna van der Linden. Roelof is overleden op maandag 23 september 1957 in Hoeven ( Halderberge ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1957. Hij is begraven in Brakel op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
machinist
154 Elizabeth van der Hoek is geboren op woensdag 17 augustus 1898 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Jelle Roukes van der Hoek en Sjoerdtje Ruurds Adema (zie 127). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1898. Elizabeth is overleden op maandag 3 maart 1986 in Harderwijk, 87 jaar oud. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Elizabeth trouwde met Pieter Crielaard. Pieter is geboren op maandag 18 oktober 1897 in Dinteloord ( Steenbergen ), zoon van Hendrikus Crielaard en Johanna Pieternella Burghout. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1897. Pieter is overleden op maandag 17 september 1979 in Ermelo, 81 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
155 Rients Bakker is geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Binnert Baukes Bakker (zie 130) en Pietje Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1897. Rients is overleden op maandag 16 augustus 1982 in Spannum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Spannum.
Beroep:
Kapper
Rients trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1920 in Baarderadeel met Gerritje van der Wal, 24 jaar oud. Zie 104 voor persoonsgegevens van Gerritje.
Kinderen van Rients en Gerritje: zie 104.
156 Mel Adema, zoon van Henry Clarence Adema (zie 138) en Hilda Marie Hento. Mel is overleden. Mel trouwde met Norma.
157 Joann Tucker Adema, dochter van Henry Clarence Adema (zie 138) en Hilda Marie Hento. Joann trouwde met Jerry van Springfield.
158 Wilbur Henry Adema is geboren op vrijdag 26 juni 1936 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ), zoon van Henry Clarence Adema (zie 138) en Hilda Marie Hento. Wilbur is overleden op zaterdag 10 februari 2001 in Winthrop, Sibley County, Minnesota ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Springfield, Bon Homme County, op de Emanuel Cemetery.
Beroep:
technicus, landbouwer, zaalwachter en zondagsschoolleraar
Kinderen van Wilbur uit onbekende relatie:
1 Harold Adema. Volgt 162.
2 Richard Adema. Volgt 163.
3 Dawn Adema. Volgt 164.
4 Ward Adema.
5 Bart Adema. Volgt 165.
6 Chad J. Adema, geboren op zaterdag 7 februari 1976 in USA. Volgt 166.
159 James H. Adema is geboren op zaterdag 1 april 1939 in USA, zoon van Henry Clarence Adema (zie 138) en Hilda Marie Hento. James trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1960 met Clarice C. Odens, 18 jaar oud. Clarice is geboren op dinsdag 27 januari 1942 in Springfield, Bon Homme County, South Dakota ( USA ), dochter van Joe Odens en Hattie Bonsma. Clarice is overleden op zondag 10 februari 2019 in Mitchell, Davision County, South Dakota ( USA ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Mitchell, Davision County, op de Militairen Herdenkingsbegraafplaats.
160 Joyce Adema is geboren op zaterdag 1 mei 1948, dochter van Henry Clarence Adema (zie 138) en Hilda Marie Hento. Joyce trouwde met Gary Lloyd Diede.
161 Roger Verhoef, zoon van Gerald W. (Jerry) Verhoef en Marilyn June Adema (zie 152). Roger trouwde met Mia.
Kind van Roger en Mia:
1 Sandra Verhoef.
162 Harold Adema, zoon van Wilbur Henry Adema (zie 158). Harold trouwde met Deb.
163 Richard Adema, zoon van Wilbur Henry Adema (zie 158). Richard trouwde met Laura.
164 Dawn Adema, dochter van Wilbur Henry Adema (zie 158). Dawn trouwde met Steve Neiters.
165 Bart Adema, zoon van Wilbur Henry Adema (zie 158). Bart trouwde met Jackie.
166 Chad J. Adema is geboren op zaterdag 7 februari 1976 in USA, zoon van Wilbur Henry Adema (zie 158). Chad trouwde met Melanie.

Index (986 personen)

Deb [Partner van 162]  162
Jackie [Partner van 165]  165
Laura [Partner van 163]  163
Melanie [Partner van 166]  166
Mia [Partner van 161]  161
Norma [Partner van 156]  156
Abma, Aaltje (*28-02-1870, †04-11-1945) [Nummer 123]  123
Abma, Antje (*12-12-1904, †12-12-1914) [Dochter van 125]  125,2
Abma, Antje (*13-01-1907, †09-02-1936) [Dochter van 122]  122,4
Abma, Antje (*28-05-1912, †21-10-1958) [Dochter van 126]  126,3
Abma, Bauke (Barney) (*25-04-1901, †?-03-1980) [Zoon van 122]  122,3
Abma, Betske (*26-11-1901, †15-04-1974) [Dochter van 125]  125,1
Abma, Binnert (*24-06-1872, †18-02-1940) [Nummer 125]  125
Abma, Freerk (*15-10-1868, †01-02-1933) [Nummer 122]  122; 129
Abma, Freerk Aukes (*09-06-1801, †02-06-1868) [Schoonvader van 64]  64
Abma, Hendrik (*18-10-1891) [Zoon van 122]  122,2
Abma, Hendrik (*27-05-1902, †19-07-1978) [Zoon van 126]  126,1
Abma, Hendrik Freerks (*25-04-1841, †27-10-1910) [Partner van 64]  64; 122; 123; 124; 125; 126
Abma, Jan (*25-02-1878, †22-07-1951) [Nummer 126]  126
Abma, Reinskje (*17-03-1905, †13-09-1994) [Dochter van 126]  126,2
Abma, Sjoerdtje (*28-02-1870, †04-01-1952) [Nummer 124]  124
Abma, Willemke (*13-05-1890, †24-05-1951) [Dochter van 122]  122,1
Adama, Antje (*20-04-1780, †19-08-1816) [Nummer 7]  7; 8; 23; 24; 25; 26
Adama, Geertje (*08-06-1840, †21-08-1903) [Nummer 41]  41; 77; 78; 79
Adams, Jacob (*±1742) [Schoonvader van 11]  11
Adema, Aagje Binnerts (*22-08-1846, †13-03-1927) [Nummer 67]  67; 132; 133; 134; 135
Adema, Aaltje Ruurds (*20-10-1829, †31-01-1911) [Nummer 32]  32; 68; 69; 70; 71; 72; 73
Adema, Age (*02-01-1849, †24-04-1852) [Zoon van 30]  30,6
Adema, Age Binnerts (*11-03-1842, †28-08-1844) [Zoon van 30]  30,3
Adema, Alma (*±1934) [Dochter van 112]  112,3
Adema, Anna Willems (*06-01-1867, †28-01-1955) [Nummer 61]  61
Adema, Anne (*12-03-1834, †09-03-1926) [Zoon van 17]  17,1
Adema, Antje Ates (*01-08-1785, †08-07-1868) [Partner van 9]  9; 32
Adema, Antje Binnerts (*01-04-1838, †14-12-1926) [Nummer 64]  64; 122; 123; 124; 125; 126
Adema, Antje Ruurds (*25-02-1823, †23-05-1858) [Nummer 21]  21; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Adema, Ate Jacobus (*05-12-1735, †14-08-1787) [Schoonvader van 9]  9
Adema, Aukjen Ruurds (*10-01-1763, †04-06-1826) [Nummer 4]  4; 11; 12; 13; 14; 15
Adema, Bart [Nummer 165]  165
Adema, Bindert (*13-03-1872, †04-07-1958) [Nummer 128]  128
Adema, Bindertje (*19-06-1870, †24-08-1870) [Dochter van 65]  65,3
Adema, Binnert Ruurds (*?-04-1755, †06-11-1808) [Nummer 3]  3; 9; 10
Adema, Binnert Ruurds (*29-11-1812, †22-02-1852) [Nummer 30]  30; 64; 65; 66; 67
Adema, Cecelia (*14-09-1882, †19-08-1972) [Nummer 92]  92
Adema, Chad J. (*07-02-1976) [Nummer 166]  166
Adema, Dawn [Nummer 164]  164
Adema, Dirk Ruurds (*07-08-1814, †10-03-1881) [Nummer 19]  19
Adema, Dirkjen Wybes (*09-07-1786, †27-01-1861) [Nummer 8]  7; 8; 27; 28; 29
Adema, Don [Zoon van 138]  138,2
Adema, Fokje (*31-07-1894, †27-05-1971) [Nummer 111]  111; 150
Adema, Freerk (*19-07-1875, †29-09-1875) [Zoon van 22]  22,10
Adema, Freerk (*13-06-1879, †14-07-1883) [Zoon van 22]  22,11
Adema, Geertje (*19-08-1889, †21-07-1978) [Nummer 93]  93; 139; 140; 141
Adema, Geertje (*18-08-1915, †14-03-2004) [Nummer 142]  142
Adema, Geertje Johannes (*03-10-1837, †22-12-1837) [Dochter van 16]  16,3
Adema, Harmen (*02-07-1839) [Nummer 42]  42; 80
Adema, Harmen (*29-01-1879, †23-02-1879) [Zoon van 45]  45,1
Adema, Harmen (*28-07-1880, †19-01-1947) [Nummer 91]  91; 137; 138
Adema, Harmen Ruurds (*01-08-1811, †29-05-1876) [Nummer 18]  18; 43; 44; 45
Adema, Harold [Nummer 162]  162
Adema, Harold (*15-12-1937, †31-01-1938) [Zoon van 138]  138,5
Adema, Henry Clarence (*19-03-1914, †14-10-2006) [Nummer 138]  138; 156; 157; 158; 159; 160
Adema, Hilda (*1913) [Nummer 137]  137
Adema, Hillegonda Johannes (*08-12-1834, †04-11-1873) [Nummer 39]  39; 74; 75; 76
Adema, Hiltje (*28-09-1861, †05-11-1931) [Nummer 59]  59; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109
Adema, Hiltje Harmens (*19-05-1849, †28-03-1909) [Nummer 43]  43; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88
Adema, Hiltje Johannes (*17-04-1830, †20-08-1831) [Dochter van 16]  16,1
Adema, Hinne (*09-11-1853, †15-02-1927) [Nummer 45]  45; 91; 92; 93
Adema, Hitje (*14-10-1851, †17-03-1938) [Nummer 44]  44; 89; 90
Adema, Ietje (*02-09-1909, †13-11-1975) [Nummer 115]  115
Adema, Ietje Wllems (*01-07-1860, †09-02-1930) [Nummer 58]  58; 102
Adema, James H. (*01-04-1939) [Nummer 159]  159
Adema, Jan (*09-02-1917, †16-09-2005) [Nummer 143]  143
Adema, Jantje (*05-03-1879, †08-03-1879) [Dochter van 40]  40,1
Adema, Jantje Binnerts (*01-08-1799, †03-08-1844) [Nummer 10]  10; 33; 34; 35; 36; 37; 38
Adema, Jetske (*01-10-1878, †12-08-1951) [Nummer 80]  80; 136
Adema, Joann Tucker [Nummer 157]  157
Adema, Johanna (*18-05-1919, †08-04-1955) [Nummer 144]  144
Adema, Johannes Ruurds (*30-04-1807, †29-05-1864) [Nummer 16]  16; 39; 40; 41
Adema, Joukje (*12-08-1857, †22-03-1873) [Dochter van 31]  31,3
Adema, Joyce (*01-05-1948) [Nummer 160]  160
Adema, Klaas (*12-01-1839, †20-02-1916) [Nummer 40]  40
Adema, Klaas (*26-09-1873, †22-12-1873) [Zoon van 65]  65,5
Adema, Klaas (Clarence) (*18-01-1900, †28-10-1966) [Nummer 112]  112; 151; 152
Adema, Kornelis (*14-08-1825, †04-12-1829) [Dochter van 6]  6,8
Adema, Lolkje (*04-09-1893, †29-07-1994) [Nummer 101]  101; 146; 147
Adema, Lolkje (Lokke) (*03-04-1921, †05-02-2002) [Nummer 145]  145
Adema, Maria (*19-09-1902, †18-05-1974) [Nummer 113]  113; 153
Adema, Marilyn June (*07-11-1932, †08-10-2013) [Nummer 152]  152; 161
Adema, Mel [Nummer 156]  156
Adema, Nieskje (*31-05-1916) [Nummer 148]  148
Adema, NN NN (levenloos *12-08-1857) [Dochter van 31]  31,2
Adema, Oepke (*16-11-1837, †18-03-1892) [Zoon van 17]  17,3
Adema, Pearl K. (*09-08-1911, †31-08-1989) [Nummer 151]  151
Adema, Pietje (*03-01-1921, †06-03-2000) [Nummer 149]  149
Adema, Renze (*26-07-1883, †27-11-1883) [Zoon van 42]  42,2
Adema, Renze (*17-09-1884) [Zoon van 42]  42,3
Adema, Richard [Nummer 163]  163
Adema, Riemer (*25-10-1856, †19-09-1928) [Nummer 57]  57; 100; 101
Adema, Riemer (*17-02-1913, †16-06-1918) [Zoon van 100]  100,1
Adema, Rinske (*27-01-1873, †13-09-1939) [Nummer 62]  62; 116; 117; 118; 119; 120
Adema, Ruurd (*26-07-1835, †22-12-1880) [Zoon van 17]  17,2
Adema, Ruurd (*18-04-1846, †27-03-1912) [Zoon van 31]  31,1
Adema, Ruurd (*22-08-1854, †04-09-1857) [Zoon van 22]  22,2
Adema, Ruurd (*15-05-1864, †22-09-1915) [Nummer 60]  60; 110; 111; 112; 113; 114; 115
Adema, Ruurd (*16-07-1923) [Zoon van 110]  110,3
Adema, Ruurd Binnerts (*12-01-1793, †10-12-1858) [Nummer 9]  9; 30; 31; 32
Adema, Ruurd Binnerts (*16-01-1840, †02-08-1926) [Nummer 65]  65; 127; 128
Adema, Ruurd Dirks (*09-03-1873, †14-02-1891) [Zoon van 19]  19,1
Adema, Ruurd Wybes (Ruird) (*?-01-1710, †1798) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5
Adema, Ruurd Wybes (*03-09-1778, †09-05-1853) [Nummer 6]  6; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Adema, Sjoerdtje (*26-06-1867, †01-08-1867) [Dochter van 65]  65,1
Adema, Sjoerdtje Ruurds (*25-03-1869, †03-04-1955) [Nummer 127]  127; 154
Adema, Taetske (*10-05-1829, †12-05-1829) [Dochter van 6]  6,10
Adema, Taetske (*15-06-1846, †04-09-1846) [Dochter van 18]  18,1
Adema, Taetske (*29-11-1847, †16-12-1875) [Dochter van 18]  18,2
Adema, Tietje (*07-02-1857, †17-07-1857) [Dochter van 18]  18,6
Adema, Tietje Ruurds (*18-08-1820, †05-10-1844) [Dochter van 6]  6,6
Adema, Tjerk (*29-07-1896, †05-11-1901) [Zoon van 60]  60,3
Adema, Tjerkje (*16-06-1906, †18-03-1964) [Nummer 114]  114
Adema, Tjitske (*13-08-1842, †09-09-1842) [Dochter van 16]  16,7
Adema, Tjitske (*13-07-1853, †09-10-1939) [Nummer 56]  56; 94; 95; 96; 97; 98; 99
Adema, Trijntje (*09-10-1841, †05-09-1842) [Dochter van 16]  16,6
Adema, Trijntje (*11-05-1870, †24-06-1883) [Dochter van 22]  22,8
Adema, Trijntje Ruurds (*15-02-1817, †17-04-1880) [Nummer 20]  20; 46; 47; 48; 49
Adema, Ward [Zoon van 158]  158,4
Adema, Wiebe (*31-01-1893) [Zoon van 42]  42,4
Adema, Wilbur Henry (*26-06-1936, †10-02-2001) [Nummer 158]  158; 162; 163; 164; 165; 166
Adema, Willem (*13-10-1886, †13-02-1966) [Nummer 100]  100; 142; 143; 144; 145
Adema, Willem (*15-08-1892, †08-04-1952) [Nummer 110]  110; 148; 149
Adema, Willem Ruurds (*16-08-1816, †17-01-1904) [Nummer 31]  31
Adema, Willem Ruurds (*24-05-1828, †05-09-1908) [Nummer 22]  22; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62
Adema, Willemke Binnerts (*07-03-1844, †12-02-1921) [Nummer 66]  66; 129; 130; 131
Adema, Wybe Ruurds (Wiebe) (*30-03-1753, †24-01-1850) [Nummer 2]  2; 6; 7; 8
Adema, Wybe Ruurds (*24-03-1809, †13-03-1859) [Nummer 17]  17; 42
Agema, Lijsbeth Ages (*25-11-1820, †16-06-1898) [Schoonmoeder van 66]  66
Algra, Antje Rinderts (*06-11-1841, †13-12-1874) [Partner van 38]  38
Algra, Elisabeth (*13-12-1843, †17-07-1932) [Partner van 34]  34
Algra, Rindert Fokkes (*30-05-1805, †09-07-1852) [Schoonvader van 38] [Schoonvader van 34]  34; 38
Althusius, Feikje Jans (Fyke) (*?-12-1756, †09-11-1828) [Schoonmoeder van 9]  9
Anema, Auke Harmens (*22-06-1829, †19-11-1881) [Zoon van 12]  12,7
Anema, Aukje Harmens (*06-03-1819, †24-08-1827) [Dochter van 12]  12,4
Anema, Harmen Scheltes (*26-09-1778, †14-11-1852) [Partner van 12]  12
Anema, Itske Harmens (*09-01-1824, †07-10-1833) [Dochter van 12]  12,6
Anema, Meino Harmens (*20-05-1821, †23-11-1866) [Dochter van 12]  12,5
Anema, Schelte Anes (*?-10-1748, †18-08-1826) [Schoonvader van 12]  12
Anema, Tiete Harmens (*18-12-1812, †27-12-1812) [Zoon van 12]  12,1
Anema, Tiete Harmens (*08-06-1814, †05-06-1857) [Zoon van 12]  12,2
Anema, Tjitske Harmens (*16-10-1816, †19-05-1828) [Dochter van 12]  12,3
Antonides, Auke (*23-01-1925, †09-10-2011) [Partner van 147]  147
Arnold, Dirk (*17-06-1910) [Partner van 144]  144
Bajema, Aaltje Hendriks (*06-02-1839, †22-06-1916) [Schoonmoeder van 133] [Schoonmoeder van 133]  133; 133
Bakker, Abraham (*02-03-1906, †15-10-1976) [Zoon van 130]  130,8
Bakker, Bauke (*03-02-1893, †03-02-1907) [Zoon van 130]  130,1
Bakker, Bauke (*07-07-1906, †18-07-1906) [Zoon van 131]  131,2
Bakker, Bauke (*08-12-1911, †01-01-2003) [Zoon van 131]  131,6
Bakker, Bauke Rientses (*25-05-1843, †22-02-1909) [Partner van 66]  66; 129; 130; 131
Bakker, Binnert Baukes (*05-03-1869, †15-10-1911) [Nummer 130]  130; 155
Bakker, Dirk (*10-08-1894) [Zoon van 130]  130,2
Bakker, Geertruida (*21-01-1904, †14-06-1993) [Partner van 117]  117
Bakker, Hendrikje (*13-10-1868, †06-12-1950) [Schoonmoeder van 99]  99
Bakker, Hiltje (*15-02-1922, †28-05-2004) [Dochter van 155]  104,2
Bakker, Ike (*18-11-1876, †11-04-1951) [Schoonmoeder van 113]  113
Bakker, Jan (*21-08-1871, †01-04-1908) [Schoonvader van 117]  117
Bakker, Lijsbeth (*19-04-1867, †25-03-1936) [Nummer 129]  122; 129
Bakker, Minne (*27-02-1859, †25-04-1934) [Schoonvader van 126]  126
Bakker, NN NN (levenloos *04-06-1908) [Dochter van 131]  131,4
Bakker, NN NN (levenloos *12-06-1909) [Zoon van 131]  131,5
Bakker, NN NN (*14-03-1921) [Zoon van 155]  104,1
Bakker, Rients (*03-09-1871, †04-08-1873) [Zoon van 66]  66,3
Bakker, Rients (*13-02-1896, †20-03-1897) [Zoon van 130]  130,3
Bakker, Rients (*03-11-1897, †16-08-1982) [Zoon van 130]  130,4
Bakker, Rients (*03-11-1897, †16-08-1982) [Nummer 155]  104; 155
Bakker, Rients Baukes (*08-03-1818, †22-02-1864) [Schoonvader van 66]  66
Bakker, Rients Baukes (*18-03-1877, †12-02-1954) [Nummer 131]  131
Bakker, Rinske (*05-02-1869, †11-12-1942) [Schoonmoeder van 103]  103
Bakker, Sipkje (*06-03-1901, †05-09-1979) [Dochter van 130]  130,6
Bakker, Sjoukje (*03-04-1905) [Dochter van 131]  131,1
Bakker, Willemke (*11-10-1902) [Dochter van 130]  130,7
Bakker, Willemke (*17-08-1907, †19-08-1907) [Dochter van 131]  131,3
Bakker, Wypkjen (*10-08-1894) [Partner van 126]  126
Bakkerus, Freerk Meintes (*29-02-1804, †02-11-1874) [Schoonvader van 22]  22
Bakkerus, Marijke Freerks (Maria) (*20-06-1835, †15-12-1904) [Partner van 22]  22; 58; 59; 60; 61; 62
Bangma, Jacob (*09-12-1873, †03-04-1971) [Schoonvader van 115]  115
Bangma, Siebren (*20-09-1906, †05-01-1963) [Partner van 115]  115
Barneveld, Jan Anthoons (*22-05-1833, †16-10-1889) [Schoonvader van 124]  124
Barneveld, Klaas (*08-08-1874, †13-04-1954) [Partner van 124]  124
Bartjes, Fokke Pieters van (*26-02-1822, †09-03-1870) [Schoonvader van 46]  46
Bartjes, Janke van (*16-02-1854, †16-06-1886) [Partner van 46]  46
Beista, Antje Martens (*11-12-1818, †15-02-1830) [Dochter van 8]  8,1
Beista, Antje Martens (*19-04-1831, †04-11-1867) [Nummer 29]  27; 29
Beista, Bottje Martens (*07-04-1807) [Nummer 23]  23
Beista, Dooitze (*16-01-1864, †06-10-1943) [Zoon van 28]  28,1
Beista, Marten Sjoerds (*24-06-1776, †30-06-1850) [Partner van 7] [Partner van 8]  7; 8; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29
Beista, Rinske (*21-07-1810, †14-04-1814) [Dochter van 7]  7,3
Beista, Rinske (*17-06-1820, †18-12-1879) [Nummer 26]  26; 63
Beista, Sjoerd Martens (*14-04-1826, †03-07-1865) [Nummer 28]  28
Beista, Sjoerdje (*10-09-1813) [Nummer 25]  25
Beista, Tietje Martens (*19-11-1808, †13-12-1868) [Nummer 24]  24
Beista, Wiebkjen (Wypkjen) (*01-05-1823, †15-11-1860) [Nummer 27]  27; 29
Berg, Aafje Pieters van den (*06-12-1827, †31-08-1859) [Schoonmoeder van 46]  46
Beyma, Dieuwke Hayes (*08-07-1831, †10-11-1891) [Schoonmoeder van 61]  61
Bijlsma, Cornelis (*05-05-1878, †17-02-1951) [Partner van 92]  92
Bijlsma, Wytze (*19-07-1853, †09-05-1921) [Schoonvader van 92]  92
Blees, Arie (Adriaan) (*04-09-1813, †31-12-1876) [Schoonvader van 40]  40
Blees, Neeltje (*02-03-1862, †08-05-1926) [Partner van 40]  40
Bloemhof, Akke (*20-04-1906, †14-06-1990) [Zoon van 82]  82,2
Bloemhof, Antje Feddes (*06-08-1887, †20-12-1874) [Nummer 86]  86
Bloemhof, Doede (*06-07-1911, †10-04-1988) [Zoon van 83]  83,4
Bloemhof, Fedde (*02-12-1903, †22-08-1968) [Zoon van 82]  82,1
Bloemhof, Fedde (*20-04-1909, †19-01-1931) [Zoon van 83]  83,3
Bloemhof, Fedde (*15-04-1918, †23-11-2004) [Zoon van 87]  87,1
Bloemhof, Fedde Hendriks (*05-04-1846, †28-12-1901) [Partner van 43]  43; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88
Bloemhof, Geertje (*02-11-1880, †17-07-1934) [Nummer 84]  84
Bloemhof, Geertje (*30-04-1927, †01-09-1943) [Dochter van 87]  87,2
Bloemhof, Harmen (*08-11-1874, †15-02-1947) [Nummer 81]  81
Bloemhof, Hendrik (*23-05-1878, †22-05-1943) [Nummer 83]  83
Bloemhof, Hendrik Cornelis (*08-01-1821, †14-10-1862) [Schoonvader van 43]  43
Bloemhof, Hiltje (*24-02-1905, †24-07-1977) [Dochter van 83]  83,2
Bloemhof, Hinne (*21-08-1883, †15-11-1953) [Nummer 85]  85
Bloemhof, Johanna (*19-01-1904, †04-02-1967) [Dochter van 83]  83,1
Bloemhof, Keimpe (*06-08-1876, †17-02-1956) [Nummer 82]  82
Bloemhof, Simon (*12-06-1891, †04-06-1976) [Nummer 87]  87
Bloemhof, Teatske (*12-06-1891, †08-06-1973) [Nummer 88]  88
Blok, Cornelis (*17-09-1849, †25-07-1890) [Schoonvader van 134]  134
Blok, Johanna (*07-04-1880, †25-11-1940) [Partner van 134]  134
Boer, Antje de (*12-03-1916, †03-10-1988) [Partner van 141]  141
Boer, Auke de (*29-01-1885, †03-09-1962) [Schoonvader van 141]  141
Boer, Dirkjen Jans de (*24-10-1821, †13-10-1899) [Schoonmoeder van 61]  61
Boer, Jan Tjeerds de (*06-07-1869, †30-06-1957) [Partner van 49]  49
Boer, Maarten de (*25-08-1902, †09-05-1979) [Partner van 149]  149
Boer, Tjeerd Jans de (*06-10-1832, †19-07-1878) [Schoonvader van 49]  49
Boer, Willem de (*05-11-1874, †11-04-1939) [Schoonvader van 149]  149
Boer, Wim de (*10-07-1957, †30-09-1966) [Zoon van 149]  149,1
Boersma, Baukje (*22-12-1912, †12-02-1984) [Partner van 140]  140
Boersma, Harmen (*11-02-1881, †05-07-1930) [Schoonvader van 140]  140
Boersma, Jetske Klazes (*18-11-1775, †08-03-1812) [Schoonmoeder van 17]  17
Boersma, Sjoukje Bokkes (*31-10-1844, †19-11-1901) [Schoonmoeder van 131]  131
Bok, Ernest M. van der [Partner van 137]  137
Bonnema, Eeltje Lases (*08-04-1785, †24-12-1839) [Schoonvader van 24]  24
Bonnema, Jan Eeltjes (*06-02-1823, †16-05-1893) [Partner van 24]  24
Bonnema, Laas (*07-02-1854, †13-04-1919) [Schoonvader van 87]  87
Bonnema, Lutske (*05-04-1892, †20-10-1973) [Partner van 87]  87
Bonnema, NN NN (levenloos *13-03-1848) [Dochter van 24]  24,1
Bonsma, Hattie (*07-02-1921, †16-09-2001) [Schoonmoeder van 159]  159
Boomsma, Geertje Geerts (*17-03-1813, †22-12-1893) [Schoonmoeder van 38]  38
Boonstra, Antje (*11-04-1853, †13-07-1924) [Schoonmoeder van 92]  92
Boorsma, Geertje (*05-06-1892, †25-11-1969) [Partner van 95]  95
Boorsma, Meindert Douwes (*26-02-1849, †13-08-1912) [Schoonvader van 95]  95
Bootsma, Dooitze Theunis (*13-01-1808, †09-03-1874) [Schoonvader van 28]  28
Bootsma, Klaarke Theunis (*30-12-1864, †12-06-1917) [Schoonmoeder van 101]  101
Bootsma, Trijntje Dooitzes (*16-01-1832) [Partner van 28]  28
Bos, Antje (*13-12-1851) [Dochter van 25]  25,3
Bos, Fedde Abrahams (*11-01-1776, †27-08-1848) [Schoonvader van 25]  25
Bos, Lijsbeth (levenloos *29-01-1840) [Dochter van 25]  25,2
Bos, Marten Siebes (*10-02-1838, †20-05-1838) [Zoon van 25]  25,1
Bos, Meino (*25-03-1858, †27-07-1931) [Schoonmoeder van 89] [Schoonmoeder van 90]  89; 90
Bos, Siebe Feddes (*31-12-1814, †26-06-1878) [Partner van 25]  25
Boschma, Aaltje (*26-04-1894) [Dochter van 72]  72,4
Boschma, Aaltje Hessels (*10-10-1895) [Dochter van 73]  73,3
Boschma, Antje Annes (*04-06-1814, †11-04-1892) [Schoonmoeder van 48]  48
Boschma, Antje Ykes (*01-07-1850, †25-03-1931) [Nummer 68]  68
Boschma, Baukje (*22-12-1868, †12-07-1931) [Dochter van 32]  32,9
Boschma, Bindert (*27-09-1860, †13-05-1864) [Zoon van 32]  32,6
Boschma, Bindert (*21-10-1865, †02-11-1940) [Zoon van 32]  32,8
Boschma, Feike Ykes (*07-01-1858, †30-07-1924) [Nummer 72]  72
Boschma, Gelske (*18-05-1911, †24-11-1961) [Dochter van 73]  73,5
Boschma, Hessel Ykes (*23-04-1863, †29-01-1951) [Nummer 73]  73
Boschma, Iefke Hessels (*04-08-1893, †24-04-1967) [Dochter van 73]  73,2
Boschma, Rintje Jans (*17-06-1782, †01-07-1864) [Schoonvader van 32]  32
Boschma, Rintje Ykes (*08-10-1851, †19-01-1940) [Nummer 69]  69
Boschma, Romkje Hessels (*01-03-1892) [Dochter van 73]  73,1
Boschma, Ruurd (*27-07-1855, †30-11-1932) [Nummer 71]  71
Boschma, Thomas (*14-04-1886, †19-07-1957) [Zoon van 72]  72,2
Boschma, Trijntje (*23-01-1888, †10-09-1937) [Dochter van 72]  72,3
Boschma, Trijntje (*±1901) [Dochter van 73]  73,4
Boschma, Trijntje Ykes (*16-11-1853, †19-09-1935) [Nummer 70]  70
Boschma, Yfke (*30-04-1872, †06-08-1888) [Dochter van 32]  32,10
Boschma, Yke (*14-04-1883, †06-06-1935) [Zoon van 72]  72,1
Boschma, Yke Rintjes (*21-12-1824, †15-12-1899) [Partner van 32]  32; 68; 69; 70; 71; 72; 73
Bosma, Age Johannes (*07-07-1835, †29-04-1900) [Schoonvader van 133]  133
Bosma, Fokje Cornelis (*29-06-1840, †13-03-1878) [Schoonmoeder van 60]  60
Bosma, Geeske Jans (*13-09-1845, †11-02-1917) [Partner van 38]  38
Bosma, Jan Hendriks (*10-05-1811, †06-09-1890) [Schoonvader van 38]  38
Bosma, Willemke Ages (*28-06-1874, †14-12-1901) [Partner van 133]  133
Bouma, Engeltje (*23-09-1861, †14-08-1874) [Dochter van 20]  20,9
Bouma, Engeltje Jans (*31-08-1805, †29-03-1858) [Schoonmoeder van 34]  34
Bouma, Fokke (*18-03-1886, †21-08-1886) [Zoon van 46]  46,1
Bouma, Hiltje (*10-01-1849, †15-05-1850) [Dochter van 20]  20,4
Bouma, Hiltje Wybes (*13-05-1855, †05-07-1881) [Nummer 48]  48
Bouma, Jan (*13-10-1843, †13-04-1892) [Nummer 46]  46
Bouma, Jan Jouws (*01-06-1776, †27-11-1858) [Schoonvader van 20]  20
Bouma, Jetske Oepkes (*21-02-1812, †10-05-1895) [Partner van 17]  17; 42
Bouma, Oepke Pieters (*28-09-1770, †10-05-1825) [Schoonvader van 17]  17
Bouma, Pietje (*11-06-1869, †03-01-1953) [Partner van 130]  130; 155
Bouma, Ruurd (*26-02-1854, †14-11-1877) [Zoon van 20]  20,6
Bouma, Tietje Wiebes (*25-12-1845, †03-07-1879) [Nummer 47]  47
Bouma, Wybe Jans (*08-11-1802, †09-09-1872) [Partner van 20]  20; 46; 47; 48; 49
Bouma, Ymkjen (*19-03-1841, †21-02-1850) [Dochter van 20]  20,1
Bouma, Ymkjen (*24-03-1851, †26-05-1881) [Dochter van 20]  20,5
Bouma, Yttje (*22-02-1858, †02-12-1918) [Nummer 49]  49
Bouwma, Durk Jouws (*19-05-1834) [Schoonvader van 130]  130
Brouwer, Akke (*07-09-1874, †30-01-1942) [Dochter van 52]  52,1
Brouwer, Anne (*07-11-1860, †07-02-1944) [Dochter van 27]  27,9
Brouwer, Antje (*03-11-1867) [Dochter van 29]  29,5
Brouwer, Antje (*25-05-1876, †02-05-1901) [Dochter van 52]  52,2
Brouwer, Dirk (*25-05-1866, †11-08-1866) [Zoon van 29]  29,4
Brouwer, Durkjen (*13-02-1855, †12-07-1882) [Dochter van 27]  27,5
Brouwer, Jan (*23-01-1849, †24-03-1935) [Zoon van 27]  27,1
Brouwer, Jan Jans (*12-12-1827, †20-12-1891) [Partner van 27] [Partner van 29]  27; 29
Brouwer, Jan Sikkes (*19-01-1786, †17-05-1827) [Schoonvader van 27] [Schoonvader van 29]  27; 29
Brouwer, Lieuwkjen (*10-05-1856, †17-07-1906) [Dochter van 27]  27,6
Brouwer, Marten (*01-02-1851, †27-07-1933) [Zoon van 27]  27,2
Brouwer, NN NN (levenloos *10-03-1862) [Dochter van 29]  29,1
Brouwer, Pier (*28-01-1875, †26-05-1880) [Zoon van 70]  70,1
Brouwer, Pier Theunis (*09-10-1819, †07-08-1893) [Schoonvader van 70]  70
Brouwer, Pieter Piers (*03-04-1847, †07-08-1893) [Partner van 70]  70
Brouwer, Rinske (*27-11-1857, †02-06-1938) [Dochter van 27]  27,7
Brouwer, Sikke (*01-01-1859, †05-12-1908) [Zoon van 27]  27,8
Brouwer, Sjoerd (*16-12-1853, †30-09-1928) [Zoon van 27]  27,4
Brouwer, Theunis (*21-02-1880, †12-06-1918) [Zoon van 70]  70,2
Brouwer, Tjalke Douwes (*10-07-1819, †21-06-1880) [Schoonvader van 52]  52
Brouwer, Wybe (*20-10-1863, †20-06-1952) [Zoon van 29]  29,2
Brouwer, Wypkjen (*02-02-1865) [Dochter van 29]  29,3
Brouwer, Yfke (*23-04-1852, †10-05-1880) [Dochter van 27]  27,3
Brouwer, Ype (*14-05-1848, †26-07-1924) [Partner van 52]  52
Bruinsma, Jan Annes (*12-03-1818, †25-07-1888) [Schoonvader van 69]  69
Bruinsma, Lybrig (*04-02-1860, †07-07-1916) [Partner van 69]  69
Burghout, Johanna Pieternella (*06-08-1872, †03-11-1945) [Schoonmoeder van 154]  154
Buwalda, Klaarke (*04-02-1901, †12-04-1978) [Partner van 105]  105
Buwalda, Lykle (*08-05-1874, †24-07-1959) [Schoonvader van 105]  105
Cloo, Albertje (*25-01-1868, †28-11-1956) [Schoonmoeder van 88]  88
Cornelis, Aaltje (*±1755, †09-05-1809) [Partner van 3]  3; 9; 10
Crielaard, Hendrikus (*11-08-1870, †29-01-1945) [Schoonvader van 154]  154
Crielaard, Pieter (*18-10-1897, †17-09-1979) [Partner van 154]  154
Cuperus, Antje Jans (*25-03-1795, †17-05-1861) [Dochter van 5]  5,3
Cuperus, Dirkjen Jans (*16-03-1797, †14-12-1870) [Dochter van 5]  5,4
Cuperus, Harmen Jans (*14-11-1799, †19-06-1854) [Zoon van 5]  5,5
Cuperus, Jan Oedzes (*±1758, †?-05-1806) [Partner van 5]  5
Cuperus, Maaike Jans (*±1794, †25-01-1873) [Dochter van 5]  5,2
Cuperus, Oeds Jans (*27-07-1791, †05-06-1817) [Zoon van 5]  5,1
Cuperus, Ruurd Jans (*26-03-1802, †02-11-1844) [Zoon van 5]  5,6
Diede, Gary Lloyd [Partner van 160]  160
Dijkstra, Attie Everts (Attje) (*?-07-1761, †03-09-1833) [Schoonmoeder van 13]  13
Dijkstra, Attje Folkerts (*07-03-1823, †17-12-1904) [Dochter van 13]  13,2
Dijkstra, Aukjen Folkerts (*20-04-1819, †11-02-1893) [Dochter van 13]  13,1
Dijkstra, Dirkje (Durkje) (*15-01-1789, †18-04-1857) [Nummer 12]  12
Dijkstra, Douwe Gerbens (*20-02-1865, †08-07-1950) [Schoonvader van 98]  98
Dijkstra, Folkert Tietes (*12-06-1791, †12-10-1867) [Nummer 13]  13
Dijkstra, Hielke Folkerts (Hieke) (*01-07-1833, †26-06-1909) [Dochter van 13]  13,4
Dijkstra, Jacob (*10-11-1801) [Zoon van 4]  4,7
Dijkstra, Maayke Tjittes (*23-10-1796, †11-08-1873) [Nummer 15]  15
Dijkstra, Marten Tietes (*24-01-1799, †25-01-1855) [Zoon van 4]  4,6
Dijkstra, Ruurd Tietes (*29-01-1794, †11-03-1854) [Nummer 14]  14
Dijkstra, Tiete Folkerts (*±1756, †20-01-1823) [Partner van 4]  4; 11; 12; 13; 14; 15
Dijkstra, Trijntje (*17-12-1898) [Partner van 98]  98
Dijkstra, Trijntje Folkerts (*22-10-1830, †05-05-1894) [Dochter van 13]  13,3
Dijkstra, Tryntie Tietes (Trijntje) (*15-08-1787, †04-08-1829) [Nummer 11]  11
Dikland, Akke Bonnes (*07-03-1841, †28-04-1906) [Schoonmoeder van 82]  82
Dotinga, Grietje Thomas (*24-05-1798, †02-03-1878) [Schoonmoeder van 65]  65
Douma, Douwe (*22-05-1909) [Partner van 148]  148
Douma, Hessel (*30-12-1879, †06-11-1964) [Schoonvader van 148]  148
Douma, Lieuwke (*01-01-1893, †08-11-1969) [Partner van 116]  116
Douma, Sjerp (*13-01-1868, †25-09-1920) [Schoonvader van 116]  116
Droogsma, Antje Symens (*24-11-1821, †19-10-1899) [Partner van 33]  33
Droogsma, Symon Fekkes (*22-09-1795, †08-04-1858) [Schoonvader van 33]  33
Durksz, Jelle (*05-02-1848, †02-04-1930) [Schoonvader van 135]  135
Durksz, Jetse (*23-03-1883, †11-10-1964) [Partner van 135]  135
Eekma, Dirk Broers (*03-01-1802, †15-07-1876) [Schoonvader van 47]  47
Eekma, Durk Dirks (*18-11-1838, †21-06-1905) [Partner van 47]  47
Elverdink, Baukje Gerrits (*23-03-1880, †19-12-1965) [Schoonmoeder van 150]  150
Engga, Symon Foekes (*26-06-1804, †24-09-1867) [Schoonvader van 34]  34
Engga, Yemkje Symons (*21-05-1834, †02-10-1881) [Partner van 34]  34
Faber, Aaltje Douwes (*13-05-1845, †04-12-1876) [Schoonmoeder van 133]  133
Faber, Fokke Jobs (*20-04-1857, †13-10-1946) [Partner van 61]  61
Faber, Japkien Douwes (*20-02-1815, †17-07-1887) [Schoonmoeder van 38] [Schoonmoeder van 34]  34; 38
Faber, Jeltje Willems (*?-04-1793, †14-01-1859) [Partner van 13]  13
Faber, Job Fokkes (*18-03-1829, †05-02-1913) [Schoonvader van 61]  61
Faber, Willem Eises (*09-06-1761, †10-06-1841) [Schoonvader van 13]  13
Feitsma, Age Ruurds (*16-08-1786, †21-04-1838) [Schoonvader van 30]  30
Feitsma, Hiltje (*13-02-1916, †26-01-1996) [Dochter van 103]  103,1
Feitsma, Jacob (*04-12-1918, †20-10-1945) [Zoon van 103]  103,2
Feitsma, Jacob Minnes (*20-02-1868, †27-08-1929) [Schoonvader van 103]  103
Feitsma, Minne (*08-07-1893, †20-07-1960) [Partner van 103]  103
Feitsma, Rinske (*27-06-1922, †25-03-2001) [Dochter van 103]  103,3
Feitsma, Sjoerdje Ages (*08-07-1816, †22-05-1868) [Partner van 30]  30; 64; 65; 66; 67
Ferwerda, Dirkjen Johannes (*20-04-1849, †22-06-1907) [Nummer 63]  63; 121
Ferwerda, Durkjen Binnerts (Dirkien) (*?-06-1724) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5
Ferwerda, Hotske (*20-06-1845, †10-07-1934) [Dochter van 26]  26,2
Ferwerda, Hotske Hanzes (*05-08-1778, †14-02-1862) [Schoonmoeder van 26]  26
Ferwerda, Johannes Sjoerds (*10-10-1821, †09-10-1899) [Partner van 26]  26; 63
Ferwerda, Marten Johannes (*23-02-1844, †31-12-1869) [Zoon van 26]  26,1
Ferwerda, Sibbeltje Sjoerds (*22-12-1810, †05-08-1872) [Schoonmoeder van 37]  37
Ferwerda, Sjoerd Johannes (*29-11-1846, †03-12-1863) [Zoon van 26]  26,3
Ferwerda, Sjoerd Tjipkes (*?-09-1778, †25-09-1856) [Schoonvader van 26]  26
Flietstra, Anne (*12-10-1840) [Zoon van 23]  23,3
Flietstra, Klaas (*09-09-1835) [Zoon van 23]  23,1
Flietstra, Klaas Ynzes (*21-06-1785, †18-10-1868) [Schoonvader van 23]  23
Flietstra, Marten (*11-05-1838) [Zoon van 23]  23,2
Flietstra, Willem Klazes (*16-02-1811) [Partner van 23]  23
Fokkema, Engeltje (*30-05-1885, †22-08-1964) [Schoonmoeder van 141]  141
Fopma, Gerbrig Fopkes (*25-10-1833, †10-02-1922) [Schoonmoeder van 71]  71
Galema, Ate (*17-05-1884, †17-01-1970) [Partner van 106]  106
Galema, Boote Pieters (*23-04-1854, †07-07-1933) [Schoonvader van 106]  106
Gerritsen, Woltje (*20-09-1874, †10-06-1941) [Partner van 133]  133
Gerritzen, Froukje (*29-11-1869, †29-06-1905) [Partner van 133]  133
Gerritzen, Symen Doekles (*16-03-1841, †14-06-1907) [Schoonvader van 133] [Schoonvader van 133]  133; 133
Gosliga, Doede van (*24-03-1850, †27-05-1929) [Schoonvader van 83]  83
Gosliga, Taetske van (*13-07-1883, †01-01-1933) [Partner van 83]  83
Gosses, Trijntje [Schoonmoeder van 14]  14
Griepsma, Grietje (*04-02-1879, †30-12-1960) [Schoonmoeder van 148]  148
Groot, Antje de (*21-07-1879, †23-10-1970) [Dochter van 53]  53,1
Groot, Antje Minke de [Dochter van 101]  101,4
Groot, Fokke de (*21-12-1883, †04-08-1972) [Dochter van 53]  53,3
Groot, Fokke Lolkes de (*15-01-1807, †28-05-1890) [Schoonvader van 53]  53
Groot, Hiltje de (*17-03-1890, †07-02-1985) [Dochter van 53]  53,5
Groot, Japke de (*14-06-1885, †30-11-1959) [Dochter van 53]  53,4
Groot, Johanna de (*15-04-1928, †23-11-2012) [Nummer 147]  147
Groot, Klaarke de (*09-09-1925, †10-01-2006) [Nummer 146]  146
Groot, Klaas Annes de (*27-05-1862, †08-01-1903) [Schoonvader van 101]  101
Groot, Knierke de (*13-04-1881, †16-04-1967) [Dochter van 53]  53,2
Groot, Lolke de (*07-12-1851, †25-12-1938) [Partner van 53]  53
Groot, NN NN de (*22-10-1950) [Kind van 146]  146,1
Groot, Riemer de (*09-09-1925, †29-01-2011) [Zoon van 101]  101,1
Groot, Sjoerdje Sipkes de (*24-01-1865, †30-01-1951) [Schoonmoeder van 97]  97
Groot, Theunis de (*10-03-1897, †14-07-1973) [Partner van 101]  101; 146; 147
Groot, Trijntje Dirks de (*29-03-1811, †13-08-1841) [Schoonmoeder van 47]  47
Gunst, Lyckeltje Foppes van (*01-09-1819, †05-06-1862) [Schoonmoeder van 55]  55
Haack, Harry F. (*19-12-1905, †03-05-1981) [Partner van 151]  151
Haagsma, Afke (*26-03-1857, †03-01-1956) [Schoonmoeder van 93]  93
Haanstra, Fetje (*29-03-1890, †17-05-1940) [Partner van 97]  97
Haanstra, Jelle Willems (*23-06-1859, †13-01-1907) [Schoonvader van 97]  97
Haas, Tietje Harmens de (*28-04-1872, †08-05-1944) [Schoonmoeder van 98]  98
Haitsma, Sierdtje Ynses (*08-04-1852, †12-03-1928) [Schoonmoeder van 81]  81
Hamstra, Aukje Dora (*26-09-1921) [Nummer 150]  150
Hamstra, Pieter (*20-08-1871, †26-03-1924) [Partner van 111]  111; 150
Hamstra, Pietje (*07-12-1919) [Dochter van 111]  111,1
Hamstra, Sijtse Pieters (*19-12-1836, †01-11-1884) [Schoonvader van 111]  111
Hanenburg, Eke Arends (*03-11-1853, †02-04-1910) [Schoonmoeder van 106]  106
Haringa, Anna (*19-08-1904) [Dochter van 84]  84,2
Haringa, Fedde (*09-12-1915, †1995) [Zoon van 84]  84,8
Haringa, Hiltje (*02-04-1903) [Dochter van 84]  84,1
Haringa, Hinke (*09-12-1915, †31-12-1971) [Dochter van 84]  84,7
Haringa, Janke (*25-04-1907, †10-09-1975) [Dochter van 84]  84,4
Haringa, Siemon (Siemen) (*27-01-1906, †05-02-1906) [Zoon van 84]  84,3
Haringa, Siemon (*03-12-1912, †30-05-1994) [Zoon van 84]  84,6
Haringa, Symen (*25-03-1839, †09-06-1905) [Schoonvader van 84]  84
Haringa, Taetske (*19-10-1909, †10-01-1999) [Dochter van 84]  84,5
Haringa, Ulbe (*10-02-1876, †15-02-1958) [Partner van 84]  84
Harmens, Antje [Schoonmoeder van 2]  2
Harmens, Tjitske [Schoonmoeder van 12]  12
Hartog, Maaike (Maggie) den (*12-02-1873, †19-06-1936) [Schoonmoeder van 112]  112
Heidema, Andries Geerts (*08-02-1833, †14-10-1908) [Schoonvader van 125]  125
Heidema, Baukje (*31-01-1868, †11-03-1962) [Partner van 125]  125
Heinsma, Baukje Douwes (*25-06-1879, †23-12-1964) [Partner van 81]  81
Heinsma, Douwe Tjallings (*15-03-1850, †05-11-1924) [Schoonvader van 81]  81
Hemstra, Sytske Hendricks (*?-02-1755, †<1797) [Schoonmoeder van 15]  15
Hento, Hilda Marie (*11-07-1913, †15-11-2009) [Partner van 138]  138; 156; 157; 158; 159; 160
Hiddink, Wendelina Hendrika (*21-08-1838, †27-03-1902) [Schoonmoeder van 80]  80
Hoek, Adam Jacobs (*26-12-1769, †06-02-1847) [Partner van 11]  11
Hoek, Aukje Adams (*20-05-1820, †02-01-1822) [Dochter van 11]  11,3
Hoek, Elizabeth van der (*17-08-1898, †03-03-1986) [Nummer 154]  154
Hoek, Gatske van der (*03-05-1891, †31-01-1910) [Dochter van 127]  127,1
Hoek, Gosse Adams (*24-12-1825, †23-07-1856) [Zoon van 11]  11,5
Hoek, Jelle Roukes van der (*01-12-1868, †14-10-1925) [Partner van 127]  127; 154
Hoek, Mayke Adams (*03-10-1821, †08-03-1875) [Dochter van 11]  11,4
Hoek, Murk Adams (*04-02-1828, †28-01-1850) [Zoon van 11]  11,6
Hoek, Rouke van der (*12-12-1902, †10-09-1930) [Zoon van 127]  127,3
Hoek, Rouke Jelles van der (*22-03-1836, †19-01-1905) [Schoonvader van 127]  127
Hoekstra, Aaltje Hendriks (*08-11-1802, †22-02-1884) [Schoonmoeder van 64]  64
Hoekstra, Ymkien Wybes (Ymkjen) (*08-09-1766, †16-12-1830) [Schoonmoeder van 20]  20
Hoitinga, Douwe (*18-04-1879, †27-10-1953) [Schoonvader van 114]  114
Hoitinga, Jan (*02-03-1910, †09-02-1964) [Partner van 114]  114
Hoitinga, Pietje (*24-06-1935, †07-11-1953) [Dochter van 114]  114,1
Hoitinga, Rienkjen Franses (*05-03-1829, †15-11-1893) [Schoonmoeder van 71]  71
Holkeboer, Geertje Klazes (*±1770, †?-07-1809) [Schoonmoeder van 16]  16
Houkema, Martzen Pieters (Nartje) (*28-02-1867, †12-11-1897) [Schoonmoeder van 95]  95
Houkes, Dirkje (*01-06-1905, †06-08-1977) [Nummer 118]  118
Houkes, Eelke Frans (*09-07-1867, †12-10-1940) [Partner van 62]  62; 116; 117; 118; 119; 120
Houkes, Frans (*27-11-1900, †18-12-1994) [Nummer 117]  117
Houkes, Frans Stevens (*27-12-1813, †16-03-1877) [Schoonvader van 62]  62
Houkes, Freerk (*26-10-1915, †19-04-1997) [Nummer 120]  120
Houkes, Marijke (*24-05-1896, †20-04-1897) [Dochter van 62]  62,1
Houkes, Marijke (*27-05-1898, †04-11-1954) [Nummer 116]  116
Houkes, Willem (*10-03-1909, †08-12-1994) [Nummer 119]  119
IJlstra, Gosse Hendriks [Schoonvader van 14]  14
IJlstra, Sjoukjen Gosses (*?-10-1792, †16-04-1822) [Partner van 14]  14
IJskamp, Pieter Jurjens (*17-05-1811, †12-02-1894) [Schoonvader van 19]  19
IJskamp, Willemke (*16-10-1844, †25-04-1875) [Partner van 19]  19
Jacobs, Gerlofke (*?-04-1772, †01-02-1854) [Schoonmoeder van 19]  19
Jacobs, Trijntje [Schoonmoeder van 4]  4
Jacobs, Volkert [Schoonvader van 4]  4
Jager, Lijsbeth Klazes (*16-10-1815, †28-10-1892) [Schoonmoeder van 65]  65
Jager, Roelof Harmens (*18-12-1826, †20-08-1891) [Schoonvader van 71]  71
Jager, Trijntje Roelofs (*03-11-1853, †19-05-1899) [Partner van 71]  71
Jans, Oeds [Schoonvader van 2]  2
Jans, Sjouke (*27-12-1764, †05-04-1837) [Schoonvader van 19]  19
Jansen, Adriana (*14-09-1914) [Partner van 136]  136
Jansen, Christina Hendrika (*15-07-1908, †02-10-1936) [Partner van 136]  136
Jansen, Dirk (*13-05-1876, †18-01-1952) [Schoonvader van 136] [Schoonvader van 136]  136; 136
Jansen, Ytje Wiebrens (*03-02-1795, †10-08-1849) [Schoonmoeder van 22]  22
Jansma, Antje Minses (*23-12-1831, †08-02-1905) [Schoonmoeder van 76]  76
Jellema, Antje Feddes (*03-11-1819, †10-11-1891) [Schoonmoeder van 43]  43
Jellema, Jan Wybes (*29-03-1793, †10-11-1868) [Partner van 15]  15
Jellema, Marten Jans (*07-02-1839, †27-04-1843) [Zoon van 15]  15,8
Jellema, Pieter Jans (*12-11-1830, †04-11-1909) [Zoon van 15]  15,6
Jellema, Sytske Jans (*25-01-1819, †21-05-1819) [Dochter van 15]  15,1
Jellema, Sytske Jans (*20-07-1836, †18-12-1858) [Dochter van 15]  15,7
Jellema, Tiete Jans (*14-07-1822, †15-10-1822) [Zoon van 15]  15,3
Jellema, Tiete Jans (*19-01-1824, †08-09-1826) [Zoon van 15]  15,4
Jellema, Tjitte Jans (*13-08-1827, †10-05-1890) [Zoon van 15]  15,5
Jellema, Wiebe Jans (*17-05-1820, †09-06-1842) [Zoon van 15]  15,2
Jellema, Wybe Pytters (*?-05-1756, †19-03-1827) [Schoonvader van 15]  15
Jepma, Romkje Klazes (*02-09-1844, †31-12-1919) [Schoonmoeder van 73]  73
Jepma, Taetske Klazes (*31-03-1831, †13-02-1880) [Schoonmoeder van 69]  69
Jong, Aagje de (*04-05-1905, †20-12-1995) [Dochter van 133]  133,3
Jong, Aaltje de (*±1921) [Dochter van 133]  133,8
Jong, Akke de (*19-06-1881, †19-12-1954) [Nummer 135]  135
Jong, Anne Eeltjes de (*18-07-1842, †26-02-1925) [Schoonvader van 73]  73
Jong, Antje de (*19-12-1895, †02-10-1955) [Dochter van 49]  49,6
Jong, Baaye de (*05-05-1874, †11-01-1909) [Schoonmoeder van 139]  139
Jong, Bindert de (*01-12-1874, †21-01-1956) [Nummer 133]  133
Jong, Binnert de (*04-02-1904, †15-08-1972) [Zoon van 132]  132,3
Jong, Froukje de (*03-12-1913, †04-10-2002) [Dochter van 133]  133,6
Jong, Gatske Hylkes de (*06-04-1844, †30-07-1887) [Schoonmoeder van 127]  127
Jong, Geert Obbes de (*20-09-1838, †18-09-1898) [Partner van 49]  49
Jong, Geertje de (*03-06-1878, †08-07-1919) [Dochter van 49]  49,1
Jong, Hendrik de (*25-02-1909, †16-12-1980) [Zoon van 133]  133,4
Jong, Lolke de (*21-01-1873, †12-12-1956) [Nummer 132]  132
Jong, Lolke de (*27-07-1911, †29-05-1912) [Zoon van 133]  133,5
Jong, Lolke de (*04-04-1917, †23-06-1993) [Zoon van 133]  133,7
Jong, Lolke Lubberts de (*07-10-1802, †19-03-1878) [Schoonvader van 67]  67
Jong, Lolkje de (*09-09-1849, †22-10-1906) [Schoonmoeder van 86]  86
Jong, NN NN de (levenloos *10-03-1888) [Dochter van 49]  49,3
Jong, NN NN de (levenloos *10-03-1888) [Dochter van 49]  49,4
Jong, Obbe Thijsses de (*26-04-1795, †23-04-1867) [Schoonvader van 49]  49
Jong, Ruurd de (*30-07-1877, †19-08-1958) [Nummer 134]  134
Jong, Ruurd de (*19-10-1908, †27-04-1992) [Zoon van 132]  132,4
Jong, Sake de (*05-06-1900, †05-02-1983) [Zoon van 132]  132,2
Jong, Simen de (*24-02-1904, †22-09-1976) [Zoon van 133]  133,2
Jong, Sjoerd de (*19-03-1899, †23-06-1962) [Zoon van 132]  132,1
Jong, Sjoerd de (*14-12-1900, †14-06-1973) [Zoon van 133]  133,1
Jong, Sjoerd Lolkes de (*05-06-1842, †09-12-1924) [Partner van 67]  67; 132; 133; 134; 135
Jong, Tjebbe de (*11-06-1874, †05-05-1905) [Schoonvader van 118]  118
Jong, Trijntje Geerts de (*02-07-1883, †20-08-1945) [Dochter van 49]  49,2
Jong, Wybe de (*15-11-1890, †06-06-1967) [Zoon van 49]  49,5
Jong, Ynke Annes de (*21-04-1868, †10-02-1943) [Partner van 73]  73
Jong, Ype de (*03-04-1905, †19-12-1952) [Partner van 118]  118
Joustra, Trijntje Gerbens (*23-08-1832, †12-12-1882) [Schoonmoeder van 72]  72
Kalma, Eelkjen Sjerps (*22-09-1837, †09-12-1918) [Schoonmoeder van 49]  49
Kamstra, Geertje (*27-06-1887, †15-07-1897) [Dochter van 44]  44,3
Kamstra, Harmen (*19-02-1883, †14-04-1967) [Nummer 89]  89
Kamstra, Klaas (*16-08-1884, †30-11-1896) [Zoon van 44]  44,2
Kamstra, Klaas Pieters (*26-12-1823, †09-11-1891) [Schoonvader van 44]  44
Kamstra, Meino (*09-07-1909, †22-12-1995) [Dochter van 89]  89,1
Kamstra, Pieter (*26-03-1850, †01-04-1931) [Partner van 44]  44; 89; 90
Kamstra, Pieter (*17-08-1910, †28-02-1963) [Zoon van 89]  89,2
Kamstra, Symon (*14-09-1912, †16-12-1978) [Zoon van 89]  89,3
Kamstra, Taetske (*15-01-1891, †20-11-1918) [Nummer 90]  90
Keizer, Johanna de (*04-05-1845, †06-05-1917) [Schoonmoeder van 83]  83
Kiestra, Lijsbeth Pieters (*26-12-1800, †07-02-1861) [Schoonmoeder van 35]  35
Kingma, Knierke Ypes (*30-01-1827, †28-04-1906) [Schoonmoeder van 53]  53
Klaassens, Namke Nicolaas (*25-04-1817, †01-06-1902) [Schoonmoeder van 58]  58
Kooistra, Antje (*17-01-1890, †22-09-1935) [Partner van 95]  95
Kooistra, Engeltje (*03-02-1877, †16-03-1882) [Dochter van 48]  48,1
Kooistra, Jan Saskes (*31-12-1858, †28-11-1892) [Schoonvader van 95]  95
Kooistra, Klaas (*28-12-1853) [Partner van 48]  48
Kooistra, Pieter Jans (*06-03-1807, †28-11-1879) [Schoonvader van 48]  48
Kooistra, Ruurd (*18-02-1879) [Zoon van 48]  48,2
Koopmans, Geertje (*19-01-1873, †30-04-1943) [Nummer 76]  76
Koopmans, Geertje Hinnes (*01-06-1817, †16-01-1889) [Partner van 18]  18; 43; 44; 45
Koopmans, Gerrit (*01-03-1867, †25-03-1944) [Zoon van 39]  39,3
Koopmans, Hinne Feddes (*07-12-1789, †28-11-1824) [Schoonvader van 18]  18
Koopmans, Intje (*18-05-1865, †25-09-1926) [Schoonmoeder van 85]  85
Koopmans, Jantje (*09-01-1866, †30-01-1948) [Nummer 75]  75
Koopmans, Johannes (*26-04-1864, †05-04-1933) [Nummer 74]  74
Koopmans, Luutske (*30-07-1870, †18-12-1878) [Dochter van 39]  39,4
Koopmans, Pieter Eelkes (*23-03-1785, †20-05-1827) [Schoonvader van 39]  39
Koopmans, Sibren Pieters (*18-03-1816, †26-03-1874) [Partner van 39]  39; 74; 75; 76
Koorn, Antje (*12-05-1878, †07-02-1958) [Schoonmoeder van 149]  149
Koornstra, Jelle Hiddes (*25-09-1823, †05-10-1891) [Schoonvader van 54]  54
Koornstra, Lijsbert (*02-10-1863, †31-01-1927) [Partner van 54]  54
Kooyenga, Jan (*06-05-1854, †02-07-1922) [Schoonvader van 100]  100
Kooyenga, Maaike (*22-12-1887, †01-12-1963) [Partner van 100]  100; 142; 143; 144; 145
Kortstra, Andriesjen Abels (*14-02-1834, †22-02-1922) [Schoonmoeder van 74]  74
Krol, Bouwe (*08-07-1894, †25-12-1979) [Schoonvader van 120]  120
Krol, Grietje (*25-03-1919, †02-01-2007) [Partner van 120]  120
Kuindersma, Antje Jelles (*01-09-1796, †12-02-1838) [Schoonmoeder van 30]  30
Kuipstra, Tjietske Sikkes (*08-10-1804, †24-04-1871) [Schoonmoeder van 22]  22
Lageweg, Gooitske van de (*18-04-1880, †07-12-1957) [Schoonmoeder van 105]  105
Lammertsma, Anna Margaretha (*25-11-1881, †12-04-1907) [Partner van 83]  83
Lammertsma, Lammert (*14-06-1848, †06-07-1925) [Schoonvader van 83]  83
Landman, Lijsbert Ruurds (*31-08-1847, †05-01-1936) [Schoonmoeder van 132]  132
Lanting, Lolkje Obeles (*19-03-1818, †14-08-1908) [Schoonmoeder van 57] [Schoonmoeder van 58]  57; 58
Lanting, Sake Jans (*02-06-1820, †12-03-1892) [Schoonvader van 65]  65
Lanting, Wytske Sakes (*22-01-1847, †09-04-1926) [Partner van 65]  65
Leest, Douwe van der (*06-10-1923, †19-05-1996) [Zoon van 96]  96,3
Leest, Hielkje van der (*03-07-1920, †07-08-2002) [Dochter van 96]  96,2
Leest, Jacob van der (*02-04-1891, †31-05-1971) [Partner van 96]  96
Leest, Lodewijk Hendrik Frederik van der (*11-09-1860, †28-04-1940) [Schoonvader van 96]  96
Leest, Tjitske van der (*05-09-1916) [Dochter van 96]  96,1
Lei, Janke (Jennie) van der (*20-03-1888, †1930) [Partner van 91]  91; 137; 138
Ley, Klaas Lieuwes van der (*28-11-1857, †21-10-1906) [Schoonvader van 91]  91
Leyenaar, Janke Sytses (*30-01-1829, †01-04-1899) [Schoonmoeder van 58]  58
Linden, Maria Johanna van der (*11-09-1880, †08-09-1960) [Schoonmoeder van 153]  153
Lolkes, Trijntje [Schoonmoeder van 6]  6
Luxen, Andrieske (*09-12-1876, †21-08-1969) [Partner van 132]  132
Luxen, Sake Oenes (*08-04-1849, †11-07-1929) [Schoonvader van 132]  132
Martens, Mayke [Schoonmoeder van 1]  1
Martens, Sjoerd [Schoonvader van 7] [Schoonvader van 8]  7; 8
Meer, Trijntje Feikes van der (*29-08-1784, †29-08-1861) [Schoonmoeder van 32]  32
Meulen, Sibbeltje van der (*09-07-1841, †01-10-1913) [Schoonmoeder van 79]  79
Miedema, Jantje Yedes (*18-08-1837, †21-09-1905) [Schoonmoeder van 124]  124
Molenaar, Johanna Pieters (*12-11-1800, †08-01-1878) [Schoonmoeder van 41]  41
Mulder, Abel (*05-12-1838, †20-04-1913) [Schoonvader van 94]  94
Mulder, Abel (*14-06-1909, †18-09-1969) [Zoon van 94]  94,2
Mulder, Albertje (*24-12-1912) [Dochter van 94]  94,3
Mulder, Harko (*25-10-1880, †13-01-1982) [Partner van 94]  94
Mulder, Jantje Koops (*04-09-1826) [Schoonmoeder van 71]  71
Mulder, Tjitske (*12-04-1906) [Dochter van 94]  94,1
Murks, Hendrina (*±1740) [Schoonmoeder van 11]  11
Nauta, Geertje (*06-10-1886, †07-10-1886) [Dochter van 77]  77,1
Nauta, Geertje (*04-10-1887) [Dochter van 77]  77,2
Nauta, Hiltje Johannes (*12-03-1787, †13-05-1829) [Partner van 6]  6; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Nauta, Johannes Dirks (*05-04-1745, †14-07-1826) [Schoonvader van 6]  6
Nauta, Lolke Thomas (*14-01-1862, †04-01-1933) [Partner van 77]  77
Nauta, Matthijs (*01-10-1894) [Zoon van 77]  77,4
Nauta, Thomas Lolkes (*14-09-1889) [Zoon van 77]  77,3
Nauta, Thomas Wybes (*27-10-1814, †28-05-1888) [Schoonvader van 77]  77
Negerman, Stientje (*21-07-1883, †03-05-1959) [Schoonmoeder van 145]  145
Neiters, Steve [Partner van 164]  164
Nijdam, Aaltje (*09-08-1835, †20-07-1904) [Nummer 36]  36
Nijdam, Antje (*15-09-1867, †08-03-1909) [Dochter van 50]  50,1
Nijdam, Baukjen (*28-01-1855, †03-06-1932) [Dochter van 33]  33,2
Nijdam, Binnert Klazes (*21-03-1825, †28-09-1899) [Nummer 33]  33
Nijdam, Bokke (*28-04-1879, †10-05-1879) [Zoon van 50]  50,6
Nijdam, Bokke (*25-07-1888, †17-07-1913) [Zoon van 50]  50,10
Nijdam, Bote Klazes (*30-03-1841, †12-02-1920) [Nummer 38]  38
Nijdam, Cornelis (*02-01-1833, †27-08-1835) [Zoon van 10]  10,4
Nijdam, Geertje (*23-07-1880, †22-10-1950) [Dochter van 50]  50,7
Nijdam, Geertje Botes (*19-05-1887) [Zoon van 38]  38,2
Nijdam, Heerke (*28-04-1871, †22-07-1908) [Zoon van 37]  37,2
Nijdam, Hendrikje (Hinka) (*18-11-1885, †1952) [Dochter van 50]  50,9
Nijdam, Iede Klazes (*02-09-1826, †27-04-1905) [Nummer 34]  34
Nijdam, Jan (*03-01-1874, †1952) [Zoon van 50]  50,4
Nijdam, Jan Pieter (*22-05-1843, †11-07-1915) [Partner van 50]  50
Nijdam, Jantje (*27-03-1853, †10-02-1889) [Dochter van 33]  33,1
Nijdam, Klaas (*22-09-1867, †04-09-1923) [Zoon van 37]  37,1
Nijdam, Klaas Botes (*14-05-1884) [Zoon van 38]  38,1
Nijdam, Klaas Yedes (*?-06-1803, †22-04-1850) [Partner van 10]  10; 33; 34; 35; 36; 37; 38
Nijdam, Kornelis Klazes (*21-12-1837, †20-04-1901) [Nummer 37]  37
Nijdam, Pieter (*14-10-1869, †1940) [Zoon van 50]  50,2
Nijdam, Pieter Yedes (*19-12-1806, †14-01-1887) [Schoonvader van 50]  50
Nijdam, Ruurd Klazes (*09-08-1843, †02-02-1915) [Zoon van 10]  10,8
Nijdam, Sipkjen (*15-03-1830, †05-03-1906) [Nummer 35]  35
Nijdam, Trijntje (Theresa) (*02-10-1882, †1955) [Dochter van 50]  50,8
Nijdam, Yde Botes (*19-01-1774, †22-11-1854) [Schoonvader van 10]  10
Nijdam, Yede (Edward) (*04-06-1876, †1941) [Zoon van 50]  50,5
Nijdam, Ymkjen (IJmkje) (*12-03-1871, †11-12-1960) [Dochter van 50]  50,3
Nijland, Grietje Douwes (*24-06-1824, †21-06-1869) [Schoonmoeder van 56]  56
Nooitgedagt, Geertje (*18-03-1859, †04-04-1934) [Schoonmoeder van 87]  87
Noord, Dieuwke van (*10-08-1894) [Partner van 102]  102
Noord, Kornelis van (*02-02-1857, †13-08-1937) [Schoonvader van 102]  102
Noordenbos, Joukje Petrus (*01-09-1878, †28-07-1971) [Partner van 71]  71
Noordenbos, Petrus Klazes (*21-08-1821, †17-02-1914) [Schoonvader van 71]  71
Nota, Jan (*14-12-1912, †02-03-1982) [Partner van 145]  145
Nota, Taco (*04-04-1881, †08-02-1948) [Schoonvader van 145]  145
Odens, Clarice C. (*27-01-1942, †10-02-2019) [Partner van 159]  159
Odens, Joe (*16-10-1910, †21-02-1958) [Schoonvader van 159]  159
Oetses, Tytje (*±1755, †03-12-1825) [Partner van 2]  2; 6; 7; 8
Oosterhout, Akke Jans (*23-04-1811, †11-06-1870) [Schoonmoeder van 67]  67
Oreel, Geertje (*18-12-1895, †08-01-1987) [Dochter van 79]  79,1
Oreel, Jan (*16-12-1838) [Schoonvader van 79]  79
Oreel, Jan (*16-08-1903, †12-10-1967) [Zoon van 79]  79,3
Oreel, Sibbelina (*19-02-1900, †28-01-1962) [Dochter van 79]  79,2
Oreel, Thijs (*25-06-1910, †16-11-1998) [Zoon van 79]  79,4
Oreel, Tjerk (*13-08-1866, †28-01-1925) [Partner van 79]  79
Osenga, Tjerk Klazes (*02-08-1859, †19-04-1916) [Partner van 61]  61
Osinga, Klaas Lolles (*08-02-1821, †14-02-1889) [Schoonvader van 61]  61
Ottenhof, Antje (*26-05-1837, †03-04-1870) [Schoonmoeder van 78]  78
Palsma, Maaike Louwes (Maayke) (*25-01-1801, †10-01-1874) [Schoonmoeder van 36]  36
Piersma, Fedde (*25-08-1914, †19-09-1917) [Zoon van 86]  86,2
Piersma, Fedde (*02-05-1919, †28-06-1994) [Zoon van 86]  86,4
Piersma, Hiltje (*23-12-1920) [Dochter van 86]  86,5
Piersma, Jan (*03-11-1884, †23-09-1929) [Partner van 86]  86
Piersma, Lolkje (*23-07-1917, †24-09-2015) [Dochter van 86]  86,3
Piersma, Rients (*06-05-1841, †07-01-1918) [Schoonvader van 86]  86
Piersma, Rients (*19-05-1912, †19-10-1985) [Zoon van 86]  86,1
Ploeg, Anne van der (*13-12-1877, †23-01-1966) [Partner van 111]  111
Ploeg, Geertje Jans van der (*26-05-1794, †21-01-1874) [Schoonmoeder van 21]  21
Ploeg, Hilbrand Andries van der (*09-03-1832, †24-12-1895) [Schoonvader van 111]  111
Ploegstra, Harke (*27-07-1891, †14-04-1959) [Partner van 90]  90
Ploegstra, Hittje (*01-09-1916, †25-12-2001) [Dochter van 90]  90,1
Ploegstra, Sjoerdtje (*27-09-1884, †01-08-1967) [Partner van 89]  89
Ploegstra, Symon (*14-11-1859, †01-08-1915) [Schoonvader van 89] [Schoonvader van 90]  89; 90
Politiek, Klaas Rommerts (*29-06-1832, †16-01-1901) [Schoonvader van 126]  126
Politiek, Reinskje (*30-05-1878, †16-08-1934) [Partner van 126]  126
Posset, Frans (*21-11-1875, †25-12-1963) [Schoonvader van 107]  107
Posset, Tjamke (*15-07-1903, †1992) [Partner van 107]  107
Postema, Haye (*29-01-1890, †31-03-1976) [Schoonvader van 149]  149
Postema, Jacob (*28-02-1916) [Partner van 149]  149
Postema, Reinskjen Jacobs (*08-12-1838, †06-12-1915) [Schoonmoeder van 126]  126
Postma, Aaltje Wygers (*13-03-1875, †06-06-1959) [Dochter van 68]  68,3
Postma, Antje Jans (*21-03-1840, †07-12-1899) [Schoonmoeder van 128]  128
Postma, Baukjen Sybes (*29-03-1800, †16-06-1828) [Schoonmoeder van 33]  33
Postma, Dieuwke (*12-09-1886, †01-04-1977) [Dochter van 68]  68,5
Postma, Elisabeth Wygers (*29-05-1871, †27-08-1948) [Dochter van 68]  68,1
Postma, Fedde Ruurds (*24-12-1817, †19-06-1908) [Zoon van 11]  11,2
Postma, Jacob (*06-10-1877, †03-06-1953) [Schoonvader van 150]  150
Postma, Jan Wiegers (*?-10-1809, †03-11-1855) [Schoonvader van 68]  68
Postma, Jan Wygers (*16-03-1878, †20-04-1955) [Zoon van 68]  68,4
Postma, Jeltje Ruurds (*24-06-1816, †25-08-1884) [Dochter van 11]  11,1
Postma, Klaske (*16-12-1860, †06-09-1933) [Schoonmoeder van 135]  135
Postma, Kornelis (*28-02-1926) [Zoon van 102]  102,1
Postma, Louw (*24-05-1852, †08-01-1905) [Partner van 58]  58; 102
Postma, Romke (*03-12-1909) [Partner van 150]  150
Postma, Ruurd Taekes (*19-10-1754, †08-09-1818) [Partner van 11]  11
Postma, Taeke Stoffers (*05-09-1814, †16-05-1857) [Schoonvader van 58]  58
Postma, Taeke Taekes (*?-02-1716) [Schoonvader van 11]  11
Postma, Wieger Jans (*22-07-1844, †27-06-1930) [Partner van 68]  68
Postma, Willem (*15-12-1900) [Nummer 102]  102
Postma, Willem Douwes (*±1745, †<1778) [Schoonvader van 9]  9
Postma, Willemke Willems (*03-11-1778, †20-08-1826) [Partner van 9]  9; 30; 31
Postma, Yfke Jolkes (*11-06-1788, †04-10-1837) [Schoonmoeder van 27] [Schoonmoeder van 29]  27; 29
Postma, Yke Wygers (*08-11-1872, †11-01-1890) [Zoon van 68]  68,2
Punter, Abel Feijes (*17-09-1831, †22-01-1914) [Schoonvader van 74]  74
Punter, Abeltje (*16-11-1866, †14-09-1941) [Partner van 74]  74
Reiding, Aukje Dora (*19-03-1847, †18-12-1920) [Schoonmoeder van 111]  111
Riemersma, Riemke (*±1745, †17-03-1815) [Schoonmoeder van 9]  9
Rienstra, Geertje (*19-11-1857, †09-10-1939) [Schoonmoeder van 100]  100
Rindertsma, Froukjen Feitzes (*10-04-1824, †04-06-1861) [Schoonmoeder van 51]  51
Robijn, Heerke Annes (*21-06-1812, †09-10-1846) [Schoonvader van 37]  37
Robijn, Hotske Heerkes (*27-07-1841, †10-04-1924) [Partner van 37]  37
Rollema, Hyke (*13-01-1851, †24-10-1932) [Schoonmoeder van 83]  83
Roukema, Geert Rinkes van (*14-08-1791, †20-06-1859) [Schoonvader van 31]  31
Roukema, Oentje Geerts van (*08-11-1817, †23-11-1909) [Partner van 31]  31
Ruirds, Beitske (*08-03-1766) [Dochter van 1]  1,6
Ruirds, Doedtie (Doetje) (*01-01-1769, †19-09-1852) [Nummer 5]  5
Ruirds, Jesch (*01-05-1760) [Zoon van 1]  1,4
Ruirds, Mayke (*?-11-1757) [Dochter van 1]  1,3
Ruurds, Jeltje (*±1720) [Schoonmoeder van 11]  11
Scheltis, Binnert [Schoonvader van 1]  1
Schelts, Albertje (*07-04-1836, †08-07-1918) [Schoonmoeder van 94]  94
Scheweer, Pietertje Meines (*22-10-1875, †25-04-1950) [Schoonmoeder van 108]  108
Schoolstra, Sibbeltje Andries (*13-10-1841, †11-02-1929) [Schoonmoeder van 121]  121
Schoustra, Hielkje (*11-06-1862, †09-03-1929) [Schoonmoeder van 96]  96
Schreijer, Hendrika (*18-03-1879, †25-01-1950) [Schoonmoeder van 136] [Schoonmoeder van 136]  136; 136
Schuurmans, Baukje Thomas (*13-05-1861, †26-08-1942) [Partner van 72]  72
Schuurmans, Dirkje Dirks (*10-10-1832, †17-12-1870) [Schoonmoeder van 62]  62
Schuurmans, Elisabeth (*20-02-1868, †29-08-1956) [Schoonmoeder van 116]  116
Schuurmans, Thomas Ottes (*14-09-1828, †30-03-1872) [Schoonvader van 72]  72
Siderius, Dirk (*27-03-1866, †28-01-1955) [Partner van 75]  75
Siderius, Elizabeth Foppes (Lijsbert) (*12-02-1828, †11-07-1890) [Partner van 65]  65; 127; 128
Siderius, Foppe Jans (*18-12-1801, †15-07-1871) [Schoonvader van 65]  65
Siderius, Jisse (*06-02-1900, †23-10-1900) [Zoon van 75]  75,3
Siderius, Jisse (*15-08-1902, †09-04-1951) [Zoon van 75]  75,4
Siderius, Johannes (*12-05-1904, †25-10-1989) [Zoon van 75]  75,5
Siderius, Klaas (*03-05-1893, †22-01-1975) [Zoon van 75]  75,1
Siderius, Klaas Dirks (*11-04-1833, †19-04-1908) [Schoonvader van 75]  75
Siderius, Sybren (*23-01-1896, †26-03-1989) [Zoon van 75]  75,2
Sijbesma, Lijsbeth Ebbes (*22-12-1782, †30-12-1863) [Schoonmoeder van 25]  25
Sijpersma, Aaltje (*16-04-1851, †18-01-1898) [Nummer 53]  53
Sijpersma, Antje (*25-10-1888, †16-02-1952) [Dochter van 54]  54,1
Sijpersma, Geertje Jane (*24-12-1845, †06-12-1927) [Nummer 51]  51
Sijpersma, Geertje Tietje (*16-11-1900, †03-12-1966) [Dochter van 54]  54,9
Sijpersma, Hiltje (*10-10-1843, †10-01-1901) [Nummer 50]  50
Sijpersma, Jan (*16-08-1814, †31-01-1882) [Partner van 21]  21; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Sijpersma, Jan (*04-11-1853, †12-02-1934) [Nummer 54]  54
Sijpersma, Jan Hendriks (*27-07-1784, †17-03-1868) [Schoonvader van 21]  21
Sijpersma, Tietje (*20-04-1856) [Nummer 55]  55
Sijpersma, Trijntje (*31-08-1848, †01-06-1876) [Nummer 52]  52
Sipma, Grietje (*20-09-1895, †13-08-1983) [Schoonmoeder van 120]  120
Smidstra, Johannes (*09-08-1873, †08-03-1957) [Schoonvader van 139]  139
Smidstra, NN NN (levenloos *25-03-1932) [Kind van 139]  139,1
Smidstra, Tjerk (*01-06-1906, †20-07-1950) [Partner van 139]  139
Smit, Elisabeth (*24-04-1870, †01-01-1946) [Schoonmoeder van 117]  117
Snijder, Ike (*±1924) [Nummer 153]  153
Snijder, Jan (*19-07-1900) [Partner van 113]  113; 153
Snijder, Willem (*12-11-1862, †18-11-1918) [Schoonvader van 113]  113
Solsma, Johanna Adriana (*11-06-1902, †19-08-1982) [Partner van 112]  112; 151; 152
Soolsma, Jacob (Jake) (*06-05-1870, †16-05-1966) [Schoonvader van 112]  112
Spoelman, Betske Johannes (*13-09-1838, †04-05-1908) [Schoonmoeder van 125]  125
Springfield, Jerry van [Partner van 157]  157
Stal, Taetske Ages van der (*27-01-1788, †11-05-1847) [Schoonmoeder van 18]  18
Statema, Pietje (Pearl) (*18-08-1866, †29-05-1944) [Partner van 60]  60; 110; 111; 112; 113; 114; 115
Statema, Tjerk Klases (*09-01-1842, †25-02-1913) [Schoonvader van 60]  60
Steenstra, Grietje (*02-11-1882, †06-12-1962) [Schoonmoeder van 119]  119
Sypersma, Aaltje (*27-09-1902, †21-08-1969) [Dochter van 54]  54,10
Sypersma, Hidde (*24-11-1893, †23-02-1967) [Zoon van 54]  54,4
Sypersma, Hiltje (*09-06-1895, †06-02-1965) [Dochter van 54]  54,5
Sypersma, Jan (John) (*07-06-1890, †1948) [Zoon van 54]  54,2
Sypersma, Jelle (Julius) (*01-09-1891, †15-11-1956) [Zoon van 54]  54,3
Sypersma, Riekje (Rita) (*13-09-1896, †23-11-1967) [Dochter van 54]  54,6
Sypersma, Rindert (*18-11-1897) [Zoon van 54]  54,7
Sypersma, Ypkjen (*11-08-1899, †22-07-1922) [Dochter van 54]  54,8
Sytsma, Betje (*10-11-1863, †11-01-1938) [Schoonmoeder van 126]  126
Sytsma, Gettje Nammens (Geertje) (*13-02-1795, †16-10-1875) [Schoonmoeder van 49]  49
Takema, Sipkjen Jans (*05-05-1766, †02-10-1813) [Schoonmoeder van 10]  10
Talhout, An (*09-05-1905) [Partner van 109]  109
Talhout, Tiemen Cornelis (*23-01-1868, †25-09-1950) [Schoonvader van 109]  109
Talsma, Anne Pieters (*27-06-1845, †14-09-1929) [Partner van 63]  63; 121
Talsma, Antje (*07-11-1876) [Nummer 121]  121
Talsma, Klaaske Uiltjes (*18-11-1876, †24-06-1958) [Partner van 82]  82
Talsma, Tjitske (*22-11-1854, †05-04-1929) [Partner van 42]  42; 80
Talsma, Uiltje Abrahams (*29-11-1836, †16-02-1905) [Schoonvader van 82]  82
Tamminga, Harmen (*17-07-1912, †26-11-1979) [Partner van 142]  142
Tamminga, Jacob (*22-04-1878, †03-03-1926) [Schoonvader van 142]  142
Tamminga, Jacob (*05-08-1938) [Zoon van 142]  142,1
Tamminga, Willem (*01-06-1940) [Zoon van 142]  142,2
Terpstra, Ytje Sibrens (*01-05-1793, †29-11-1859) [Schoonmoeder van 39]  39
Tilstra, Ruurdtje (*09-04-1874, †09-02-1931) [Schoonmoeder van 142]  142
Tjalsma, Gatze (*28-07-1856, †05-03-1922) [Schoonvader van 93]  93
Tjalsma, Gatze (*02-02-1886, †30-08-1967) [Partner van 93]  93; 139; 140; 141
Tjalsma, Gatze (*16-09-1914, †14-04-1983) [Nummer 141]  141
Tjalsma, Hinne (*19-12-1912, †09-09-1998) [Nummer 140]  140
Tjalsma, Trijntje (*12-03-1911, †12-01-1989) [Nummer 139]  139
Tjeerdsma, Jitske Petrus (*28-11-1857) [Schoonmoeder van 91]  91
Tolsma, Rinze Attes (*19-02-1828) [Schoonvader van 42]  42
Tuil, Ada Johanna (*29-04-1921, †05-07-2003) [Partner van 143]  143
Tuininga, Jacobus Klazes (*18-02-1854, †28-09-1938) [Partner van 58]  58
Tuininga, Klaas Jacobs (*11-10-1831, †20-11-1910) [Schoonvader van 58]  58
Tuininga, Lieuwkje (*19-04-1862, †08-04-1934) [Schoonmoeder van 102]  102
Twerda, Jeltje Johannes (*13-02-1809, †16-04-1863) [Schoonmoeder van 28]  28
Valk, Antje de (*04-11-1880, †21-07-1953) [Schoonmoeder van 114]  114
Veen, Aagje van der (*06-06-1873, †14-03-1948) [Schoonmoeder van 115]  115
Veen, Barend Fedde van der (*17-07-1863, †21-12-1901) [Partner van 78]  78
Veen, Fedde Lieuwes van der (*28-12-1832, †20-01-1871) [Schoonvader van 78]  78
Veen, Gerben Ybeles van der (*10-02-1840, †05-06-1904) [Schoonvader van 128]  128
Veen, Gertrude (Gertie) van der (*21-06-1891, †11-02-1966) [Dochter van 78]  78,1
Veen, Jitske van der (*26-11-1874, †18-05-1947) [Partner van 128]  128
Veenema, Jochum (*15-02-1878, †28-11-1941) [Partner van 121]  121
Veenema, NN NN (levenloos *01-01-1915) [Zoon van 121]  121,2
Veenema, Sibbeltje (*16-02-1908) [Dochter van 121]  121,1
Veenstra, Grietje Annes (*09-12-1846, †24-02-1895) [Schoonmoeder van 111]  111
Veer, Dirk van der (*25-08-1892, †12-08-1981) [Nummer 97]  97
Veer, Douwe van der (*17-08-1852, †11-10-1919) [Partner van 56]  56; 94; 95; 96; 97; 98; 99
Veer, Douwe van der (*28-10-1911) [Zoon van 95]  95,2
Veer, Douwe van der (*07-07-1927) [Zoon van 98]  98,2
Veer, Grietje van der (*19-08-1884, †19-08-1955) [Nummer 94]  94
Veer, Maria van der (*27-08-1880, †12-03-1881) [Dochter van 56]  56,1
Veer, Maria van der (*31-05-1890, †27-12-1951) [Nummer 96]  96
Veer, Martha van der (*25-09-1910) [Dochter van 95]  95,1
Veer, Pieter van der (*30-05-1886, †30-11-1886) [Zoon van 56]  56,4
Veer, Pieter van der (*03-02-1888, †01-04-1951) [Nummer 95]  95
Veer, Pieter Thomas van der (*25-07-1825, †19-04-1853) [Schoonvader van 56]  56
Veer, Thomas van der (*06-12-1896) [Nummer 99]  99
Veer, Tietje van der (*13-12-1923) [Dochter van 98]  98,1
Veer, Willem van der (*19-05-1882, †13-11-1894) [Zoon van 56]  56,2
Veer, Willem van der (*08-03-1895) [Nummer 98]  98
Velde, Bauke van der (*21-05-1862, †16-06-1935) [Schoonvader van 85]  85
Velde, Brechtje van der (*25-02-1885, †17-06-1970) [Partner van 85]  85
Velde, Catrinus van der (*08-01-1878, †25-05-1955) [Schoonvader van 146]  146
Velde, Fedde van der (*03-05-1915, †03-02-1998) [Zoon van 85]  85,1
Velde, Walle van der (*12-04-1925, †14-02-1990) [Partner van 146]  146
Veldkamp, Berend Jelkes (*03-06-1816, †27-12-1885) [Schoonvader van 55]  55
Veldkamp, Jelke (*07-12-1850, †15-08-1892) [Partner van 55]  55
Veldmans, Akke Ypes (*16-11-1819, †15-06-1895) [Schoonmoeder van 52]  52
Vellenga, Geertje (*23-11-1881, †06-10-1968) [Schoonmoeder van 146]  146
Vellinga, Andrys Pieters (Andries) (*04-08-1800, †22-01-1876) [Schoonvader van 35]  35
Vellinga, Grietje Willems (*24-10-1813, †08-03-1898) [Schoonmoeder van 19]  19
Vellinga, Kornelis (*05-08-1843, †06-03-1918) [Partner van 35]  35
Veltkamp, Antje (*13-09-1889) [Dochter van 55]  55,1
Veltkamp, Berend (*02-03-1891, †13-12-1985) [Zoon van 55]  55,2
Venema, Jan Jochums (*20-05-1837, †30-10-1910) [Schoonvader van 121]  121
Venema, Sipkjen Ruurds (*02-09-1831, †09-04-1901) [Schoonmoeder van 130]  130
Verhaag, Trijntje Jacobs (*17-07-1869, †14-03-1951) [Schoonmoeder van 109]  109
Verhoef, Carol [Dochter van 152]  152,3
Verhoef, Gerald W. (Jerry) (*06-10-1929, †19-09-2009) [Partner van 152]  152; 161
Verhoef, Kim [Dochter van 152]  152,4
Verhoef, Roger [Nummer 161]  161
Verhoef, Sandra [Dochter van 152]  152,2
Verhoef, Sandra [Dochter van 161]  161,1
Verkerk, Sara Helena (*09-09-1849, †28-03-1928) [Schoonmoeder van 134]  134
Viersma, Joukjen Taekes (*?-11-1792, †04-10-1873) [Schoonmoeder van 31]  31
Visser, Jan (*09-06-1864, †25-11-1940) [Schoonvader van 99]  99
Visser, Jantje (*22-07-1897) [Partner van 99]  99
Visser, Sytze Klazes (*07-01-1831, †08-12-1923) [Schoonvader van 45]  45
Visser, Trijntje (*18-06-1856, †21-11-1941) [Partner van 45]  45; 91; 92; 93
Vogelzang, Antje (Annie) (*03-12-1880, †22-08-1960) [Zoon van 51]  51,4
Vogelzang, Feitze (*18-04-1849, †25-05-1920) [Partner van 51]  51
Vogelzang, Frank (*22-09-1874, †23-04-1928) [Zoon van 51]  51,1
Vogelzang, Frans Symons (*27-04-1823, †09-09-1866) [Schoonvader van 51]  51
Vogelzang, Jan (John) (*04-12-1876, †28-01-1942) [Zoon van 51]  51,2
Vogelzang, Simon (*26-10-1878, †31-01-1951) [Zoon van 51]  51,3
Vries, Eelke de (*06-10-1880, †27-11-1918) [Schoonvader van 119]  119
Vries, Jantje Ynzes de (*14-10-1801, †20-07-1870) [Partner van 16]  16; 39; 40; 41
Vries, Jeltje de (*09-12-1907, †16-11-2002) [Partner van 119]  119
Vries, Klaaske Anes de (*27-11-1820, †19-08-1868) [Schoonmoeder van 77]  77
Vries, Lijsbeth Gerbens de (*14-08-1808, †07-08-1868) [Schoonmoeder van 68]  68
Vries, Sipke de (*13-12-1837, †16-10-1882) [Schoonvader van 123]  123
Vries, Tjomme de (*07-08-1869, †26-01-1951) [Partner van 123]  123
Vries, Ynze Ottes de (*20-10-1775) [Schoonvader van 16]  16
Wal, Anna Anskes van der (*08-05-1874, †01-01-1954) [Partner van 131]  131
Wal, Anske Annes van der (*14-02-1844, †13-03-1906) [Schoonvader van 131]  131
Wal, Feike van der (*07-05-1866, †19-06-1929) [Partner van 59]  59; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109
Wal, Gerrit van der (*22-05-1897, †27-02-1955) [Nummer 105]  105
Wal, Gerrit Feikes van der (*02-01-1841, †29-12-1901) [Schoonvader van 59]  59
Wal, Gerritje van der (*17-08-1895, †30-07-1966) [Nummer 104]  104; 155
Wal, Gooitske van der (*±1924) [Dochter van 105]  105,1
Wal, Johanna van der (*15-09-1858, †08-05-1933) [Partner van 57]  57; 100; 101
Wal, Johanna van der (*25-09-1894) [Dochter van 58]  58,3
Wal, Klaas Baukes van der (*29-03-1827, †10-04-1864) [Schoonvader van 57] [Schoonvader van 58]  57; 58
Wal, Lijsbeth van der (*16-08-1871, †08-11-1949) [Schoonmoeder van 107]  107
Wal, Lolkje van der (*05-01-1886) [Dochter van 58]  58,1
Wal, Marijke van der (*23-09-1889) [Dochter van 58]  58,2
Wal, Marijke van der (*02-06-1894, †22-05-1975) [Nummer 103]  103
Wal, Minke Pieters van der (*19-12-1820, †27-05-1892) [Schoonmoeder van 70]  70
Wal, Oebele Klazes van der (*08-09-1859, †22-04-1897) [Partner van 58]  58
Wal, Pieter Ruurd van der (*25-10-1903, †14-07-1978) [Nummer 109]  109
Wal, Tettje van der (*29-10-1898, †06-02-1984) [Nummer 106]  106
Wal, Willem van der (*27-05-1900, †03-08-1970) [Nummer 107]  107
Wal, Ytje van der (*06-07-1902, †13-01-1972) [Nummer 108]  108
Walstra, Nieskje (*23-06-1866, †03-03-1959) [Schoonmoeder van 110]  110
Walsweer, Albert (*24-02-1902, †12-08-1977) [Partner van 108]  108
Walsweer, Feike (*01-12-1925, †27-12-1945) [Zoon van 108]  108,1
Walsweer, Siebren (*17-04-1929, †01-02-1953) [Zoon van 108]  108,2
Walsweer, Siebren Aukes (*11-08-1877, †15-03-1916) [Schoonvader van 108]  108
Walsweer, Sjoukje (*31-05-1931, †22-12-1967) [Dochter van 108]  108,3
Wassenaar, Luktske Jisses (*19-10-1833, †03-01-1904) [Schoonmoeder van 75]  75
Wassenaar, Tettje Pieters (*17-02-1844, †08-09-1912) [Schoonmoeder van 59]  59
Weg, Bauke van der (*27-02-1877) [Dochter van 41]  41,10
Weg, Hiltje van der (*12-11-1875, †16-03-1948) [Nummer 79]  79
Weg, Jantiene van der (*18-11-1879, †24-12-1879) [Dochter van 41]  41,11
Weg, Jantje (Jennie) van der (*11-03-1866, †21-07-1933) [Nummer 78]  78
Weg, Johanna Thijsses van der (*01-03-1864, †01-04-1919) [Nummer 77]  77
Weg, Johannes van der (*15-02-1870, †03-03-1870) [Zoon van 41]  41,6
Weg, Johannes van der (*19-04-1873) [Zoon van 41]  41,8
Weg, Johannes Thijsses van der (*20-01-1871, †13-08-1871) [Zoon van 41]  41,7
Weg, Thijs Tjisses van der (*18-10-1835, †30-01-1922) [Partner van 41]  41; 77; 78; 79
Weg, Tjitse Jans van der (*26-06-1802, †17-06-1858) [Schoonvader van 41]  41
Weg, Tjitske van der (*26-05-1867, †21-07-1867) [Dochter van 41]  41,4
Weg, Tjitze van der (*08-04-1865, †14-09-1865) [Zoon van 41]  41,2
Weg, Tjitze van der (*21-12-1868) [Zoon van 41]  41,5
Wensch, Hiltje van der (*16-10-1884, †05-03-1949) [Schoonmoeder van 140]  140
Werf, Geertje Jetses van der (*15-09-1780, †23-11-1839) [Schoonmoeder van 24]  24
Werkman, Klazina (*12-01-1894, †19-09-1969) [Schoonmoeder van 149]  149
Westerbaan, Geertje Klazes (*08-02-1818, †06-11-1874) [Schoonmoeder van 44]  44
Westra, Grietje Willems (*11-09-1792, †09-10-1862) [Schoonmoeder van 23]  23
Westra, Riemer Ages (*01-12-1798, †05-08-1868) [Schoonvader van 22]  22
Westra, Sjoukje Riemers (*12-03-1823, †13-08-1857) [Partner van 22]  22; 56; 57
Wetterauw, Grietje Caspers (*09-06-1830) [Schoonmoeder van 42]  42
Wiersma, Bauke (*28-10-1861, †01-11-1931) [Zoon van 36]  36,2
Wiersma, Bauke Tietes (*24-04-1786, †01-06-1862) [Schoonvader van 36]  36
Wiersma, Binnert (*16-03-1872, †22-11-1872) [Zoon van 36]  36,7
Wiersma, Harmen (*30-04-1864, †18-09-1912) [Schoonvader van 88]  88
Wiersma, Jan (*15-01-1866, †04-10-1923) [Zoon van 36]  36,4
Wiersma, Jantje (*04-08-1869, †29-11-1872) [Dochter van 36]  36,6
Wiersma, Jantje (*01-02-1875, †10-05-1926) [Dochter van 36]  36,8
Wiersma, Klaas (*27-01-1860, †21-05-1941) [Zoon van 36]  36,1
Wiersma, Klaas (*18-03-1891, †17-07-1971) [Partner van 88]  88
Wiersma, Louw Baukes (*04-08-1827, †30-07-1890) [Partner van 36]  36
Wiersma, Maaike (*15-09-1864, †30-11-1930) [Dochter van 36]  36,3
Wiersma, Sipkje (*07-03-1876, †13-08-1966) [Dochter van 36]  36,9
Wiersma, Tjitte (*17-07-1867, †30-07-1912) [Zoon van 36]  36,5
Wijkstra, Antje (*11-10-1905) [Dochter van 76]  76,5
Wijkstra, Hillegonda (*23-11-1896) [Dochter van 76]  76,1
Wijkstra, Jan (*25-10-1829, †23-06-1888) [Schoonvader van 76]  76
Wijkstra, Jan (*22-08-1898, †24-08-1898) [Zoon van 76]  76,2
Wijkstra, Jan (*24-02-1900, †13-03-1900) [Zoon van 76]  76,3
Wijkstra, Jan (*14-02-1902, †24-06-1905) [Zoon van 76]  76,4
Wijkstra, Johan (*02-10-1867, †09-05-1939) [Partner van 76]  76
Willems, Botje (†<1819) [Schoonmoeder van 7] [Schoonmoeder van 8]  7; 8
Willemsen, Christina Hendrika (*1942) [Dochter van 136]  136,3
Willemsen, Harmen (*12-01-1906, †11-11-1988) [Nummer 136]  136
Willemsen, Henderikus Wendelinus (*30-07-1879, †22-07-1960) [Partner van 80]  80; 136
Willemsen, Hendrik Wendel (*1948) [Zoon van 136]  136,4
Willemsen, Hendrika [Dochter van 136]  136,1
Willemsen, Herman (*25-07-1907, †17-05-1987) [Zoon van 80]  80,2
Willemsen, Hermanus (*05-09-1841, †24-07-1922) [Schoonvader van 80]  80
Willemsen, Jetkse (*11-11-1932) [Dochter van 136]  136,2
Woudstra, Seli Sjoerds (*09-09-1832, †14-03-1874) [Schoonmoeder van 45]  45
Wybes, Dirkien (*07-04-1784, †?-09-1785) [Dochter van 2]  2,4
Wybes, Harmen (*10-11-1782, †18-10-1783) [Zoon van 2]  2,3
Wynia, Foeke (*27-12-1858, †04-08-1930) [Schoonvader van 110]  110
Wynia, Sietske (*13-08-1891, †08-04-1972) [Partner van 110]  110; 148; 149
Wynia, Wiepkje Sjoukes (*20-01-1805, †15-07-1870) [Partner van 19]  19
Yntema, Rients Doekles (*19-10-1831, †01-02-1884) [Schoonvader van 71]  71
Yntema, Trijntje Rients (*21-09-1861, †11-12-1914) [Partner van 71]  71
Yntema, Wypkjen Rommerts (*02-09-1835, †24-01-1895) [Schoonmoeder van 123]  123
Zaagstra, Ymkjen Pieters (*02-11-1805, †12-12-1883) [Schoonmoeder van 50]  50
Zandbergen, Willemke Jelles van (*01-09-1850, †14-09-1933) [Schoonmoeder van 95]  95
Zandstra, Anna (*17-11-1843, †17-05-1934) [Schoonmoeder van 84]  84
Zanten, Karel van (*30-08-1880) [Schoonvader van 153]  153
Zanten, Roelof van (*23-07-1919, †23-09-1957) [Partner van 153]  153
Zeinstra, Elisabeth (*13-11-1830, †07-08-1909) [Schoonmoeder van 54]  54
Zijlstra, Pietje (*23-04-1871, †21-06-1937) [Schoonmoeder van 118]  118
Zijp, Neeltje (*28-01-1817, †16-02-1900) [Schoonmoeder van 40]  40
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:21:25 door A. Stomphorst