Overige Parentelen

Adema
Pieter Meynders - Richtje Andries - Wijtaagrd

Parenteel van Pieter Meynders

Parenteel van Pieter Meynders

1 Pieter Meynders is geboren in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Pieter is overleden vóór 1818. Pieter trouwde op zondag 29 mei 1757 in Wijtgaard ( Leeuwarden ) met Richtje Andries, ongeveer 24 jaar oud. Richtje is geboren omstreeks 1733 in Winsum ( Het Hogeland ). Richtje is overleden op woensdag 4 maart 1818 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Richtje:
1 Trientje Pieters, geboren in april 1758 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op maandag 10 april 1758 in Wijtgaard.
2 Tietse Pieters Andringa, geboren in januari 1760 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1760 in Wijtgaard.
Notitie bij Tietse: Tietse is op 3 oktober 1822 in Idaarderadeel gehuwd met Maria Tjittes Dotinga
Beroep:
boer
3 Doutje Pieters, geboren in september 1761 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op maandag 7 september 1761.
4 Claeske Pieters (Klaaske) Adema, geboren in mei 1763 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 2.
2 Claeske Pieters (Klaaske) Adema is geboren in mei 1763 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Pieter Meynders (zie 1) en Richtje Andries. Zij is gedoopt op zondag 29 mei 1763 in Wijtgaard. Klaaske is overleden op zaterdag 3 december 1814 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1814. Klaaske trouwde, 28 jaar oud, op zondag 29 april 1792 in Roordahuizum ( Leeuwarden ) met Pieter Tjeerds Jorna, 24 jaar oud. Pieter is geboren in oktober 1767 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), zoon van Tjeerd Jans Jorna en Antje Andries. Hij is gedoopt op vrijdag 23 oktober 1767 in Leeuwarden. Pieter is overleden op vrijdag 27 oktober 1826 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1826.
Kinderen van Klaaske en Pieter:
1 Theodorus Petrus (Tjeert) Jorna, geboren op zaterdag 23 maart 1793 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Tjeert is overleden op maandag 6 mei 1872 in Harlingen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1872. Hij is begraven in Wijtgaard. Tjeert bleef ongehuwd.
Beroep:
Pastoor
2 Trientje Pieters (Trijntje) Jorna, geboren in mei 1794 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 3.
3 Piter Pieters (Pieter) Jorna, geboren in maart 1798 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
3 Trientje Pieters (Trijntje) Jorna is geboren in mei 1794 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Tjeerds Jorna en Claeske Pieters (Klaaske) Adema (zie 2). Zij is gedoopt op dinsdag 20 mei 1794 in Bolsward. Trijntje is overleden op zondag 9 juli 1848 in Bolsward, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1848.
Beroep:
boerenwerkdoende
Trijntje trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1811 in Hennaarderadeel met Laurentius (Laurens) Posthumus, 31 jaar oud. Laurens is geboren in oktober 1779 in Bolsward, zoon van Laurens Gerbens en Riemkje Pieters. Hij is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1779. Laurens is overleden op woensdag 15 augustus 1855 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1855.
Beroep:
boer
Kinderen van Trijntje en Laurens:
1 Riemke Lourens Posthumus, geboren op vrijdag 17 december 1813 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 19 december 1813. Riemke is overleden op dinsdag 27 februari 1866 in Harlingen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1866.
Notitie bij Riemke: Riemke is op 28 april 1836 in Harlingen gehuwd met Johannes Sikkes Bleeker
2 Pieter Louwrens Posthumus, geboren op donderdag 14 maart 1816 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 5.
3 Lourens Lourens Posthumus, geboren op dinsdag 20 januari 1818 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1818. Lourens is overleden op zondag 30 oktober 1910 in Harlingen, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1910.
Notitie bij Lourens: Lourens is op 20 mei 1852 in Harlingen gehuwd met Catharina Jans de Jong
Beroep:
Kooltjer
4 Klaas (Nicolaas) Posthumus, geboren op zondag 31 december 1820 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 31 december 1820. Nicolaas is overleden op dinsdag 14 oktober 1879 in Groningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1879. Nicolaas bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
5 Weltje Lourens Posthumus, geboren op maandag 25 oktober 1824 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1824. Weltje is overleden op zondag 4 november 1838 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1838. Weltje bleef ongehuwd.
6 Tjeerd Lourens Posthumus, geboren op maandag 28 april 1828 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1828.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 10 mei 1856 in Wonseradeel gehuwd met Fetje Hendriks Postema
Beroep:
timmerknecht
7 Taetske Laurens Posthumus, geboren op maandag 25 oktober 1830 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1830. Taetske is overleden op donderdag 21 december 1916 in Bolsward, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1916.
Notitie bij Taetske: Taetske is op 28 april 1855 in Wonseradeel gehuwd met Johannes Jarigs Sierkstra
Beroep:
naaister
8 Gerben Laurens Posthumus, geboren op vrijdag 1 februari 1833 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1833. Gerben is overleden op donderdag 9 juni 1887 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1887.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 7 mei 1864 in Wonseradeel gehuwd met Jeltje Sjoukes Faber
9 Johannes Laurens Posthumus, geboren op zaterdag 1 april 1837 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1837. Johannes is overleden op maandag 26 november 1917 in Zweins ( Waadhoeke ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1917.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 8 mei 1873 in Menaldum gehuwd met Jetske Hermann sAhrens
Beroep:
gardenier
4 Piter Pieters (Pieter) Jorna is geboren in maart 1798 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Tjeerds Jorna en Claeske Pieters (Klaaske) Adema (zie 2). Hij is gedoopt op dinsdag 13 maart 1798 in Bolsward. Pieter is overleden op maandag 5 maart 1832 in Midlum ( Harlingen ), 33 of 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1832.
Beroep:
huisman
Pieter trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1817 in Hennaarderadeel met Bottje Adema, 25 jaar oud. Bottje is geboren in juli 1792 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Symons Adema en Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) Polstra. Zij is gedoopt op dinsdag 3 juli 1792 in Blauwhuis. Bottje is overleden op zaterdag 31 augustus 1839 in Almenum ( Harlingen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1839.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Pieter en Bottje:
1 Pyter Pyters (Pieter) Jorna, geboren op zondag 31 mei 1818 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1818. Pieter is overleden op maandag 25 oktober 1819 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1819.
2 Klaaske Pieters Jorna, geboren op vrijdag 11 juni 1819 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 juni 1819. Klaaske is overleden op zaterdag 1 februari 1845 in Achlum ( Waadhoeke ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1845. Klaaske bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
3 Tjeerd Pieters Jorna, geboren op donderdag 22 februari 1821 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1821.
4 Sjoeke Pieters (Sjieuwke) Jorna, geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
5 Trijntje Pieters Jorna, geboren op zondag 8 mei 1825 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 7.
6 Pieter Pieters Jorna, geboren op donderdag 11 oktober 1827 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1827. Pieter is overleden op zondag 22 juli 1849 in Woerden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1849.
7 Johannes Pieters Jorna, geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 8.
5 Pieter Louwrens Posthumus is geboren op donderdag 14 maart 1816 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Laurentius (Laurens) Posthumus en Trientje Pieters (Trijntje) Jorna (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1816. Pieter is overleden op donderdag 22 december 1887 in Harlingen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1887.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 19 februari 1857 in Harlingen opnieuw gehuwd met Maria Beekman
Beroep:
Kooltjer
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23 april 1846 in Harlingen met Rinske Simons Adema, 25 jaar oud. Rinske is geboren op dinsdag 6 februari 1821 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Simon Jacobs Adema en Lijsbeth Jans van der Tol. Rinske is overleden op zaterdag 12 augustus 1854 in Barradeel, 33 jaar oud.
6 Sjoeke Pieters (Sjieuwke) Jorna is geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Piter Pieters (Pieter) Jorna (zie 4) en Bottje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 juli 1823. Sjieuwke is overleden op zondag 15 december 1878 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1878. Sjieuwke:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1852 in Wonseradeel met Tjipke Pieters van Vellinga, 27 jaar oud. Tjipke is geboren op zondag 26 december 1824 in Bolsward, zoon van Pieter Gerrits van Vellinga en Beitske Horatius Straak. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824. Tjipke is overleden op zaterdag 30 mei 1857 in Bolsward, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1857.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 26 april 1863 in Bolsward met Gerrit Pieters van Vellinga, 44 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 13 februari 1819 in Bolsward, zoon van Pieter Gerrits van Vellinga en Beitske Horatius Straak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1819. Gerrit is overleden op zaterdag 22 juli 1882 in Bolsward, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1882.
Kinderen van Sjieuwke en Tjipke:
1 Petrus Tjipkes van Vellinga, geboren op maandag 26 december 1853 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1853. Petrus is overleden op donderdag 24 augustus 1939 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1939. Hij is begraven in Sneek op de RK Begraafplaats.
Notitie bij Petrus: Petrus is op 12 mei 1877 in Wonseradeel gehuwd met Sybrigjen Elzinga
Beroep:
boerenknecht
2 Dorus Tjipkes van Vellinga, geboren op zondag 5 april 1857 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1857. Dorus is overleden op zondag 1 juni 1941 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1941.
Notitie bij Dorus: Dorus is op 20 mei 1882 in Wonseradeel gehuwd met Romkje Flapper
Beroep:
boerenknecht
3 Heronimus Tjipkes van Vellinga, geboren op zondag 5 april 1857 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1857. Heronimus is overleden op zaterdag 11 juli 1857 in Bolsward, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1857.
Kind van Sjieuwke en Gerrit:
4 Bottje van Vellinga, geboren op donderdag 28 september 1865 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1865. Bottje is overleden op donderdag 2 mei 1946 in Harlingen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1946.
Notitie bij Bottje: Bottje is op 21 november 1887 in Harlingen gehuwd met Petrus de Boer
Beroep:
dienstbode
7 Trijntje Pieters Jorna is geboren op zondag 8 mei 1825 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Piter Pieters (Pieter) Jorna (zie 4) en Bottje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1825. Trijntje is overleden op woensdag 11 april 1900 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1900.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1855 in Wonseradeel met Klaas Douwes Flapper, 34 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 27 augustus 1820 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Douwe Yettes Flapper en Rinske Maurens Rollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1820. Klaas is overleden op donderdag 29 juni 1893 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1893.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Trijntje en Klaas:
1 Maurits Klazes Flapper, geboren op woensdag 5 maart 1856 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1856. Maurits is overleden op maandag 9 september 1918 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1918.
Notitie bij Maurits: Maurits is op 10 mei 1882 in Wonseradeel gehuwd met Akke Fokkes Homminga
Beroep:
boerenbedrijf
2 Pieter Klazes Flapper, geboren op donderdag 21 april 1859 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1859. Pieter is overleden op dinsdag 26 april 1859 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1859.
3 Rinske Klazes Flapper, geboren op donderdag 26 december 1861 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1861. Rinske is overleden op zaterdag 8 december 1934 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1934.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 3 mei 1884 in Wonseradeel gehuwd met Age Tjittes Huitema
8 Johannes Pieters Jorna is geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Piter Pieters (Pieter) Jorna (zie 4) en Bottje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1830. Johannes is overleden op zondag 31 maart 1895 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1895.
Beroep:
boerenknecht
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Wonseradeel met Angenietje Gerkes Huitema, 20 jaar oud. Angenietje is geboren op dinsdag 14 juli 1840 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerke Sjoukes Huitema en Wissia Ottes (Wietske) Genee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1840. Angenietje is overleden op woensdag 6 september 1899 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1899.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Johannes en Angenietje:
1 Wytske Johannes Jorna, geboren op zaterdag 5 september 1863 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1863. Wytske is overleden op vrijdag 19 maart 1948 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1948.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 10 mei 1890 in Wonseradeel gehuwd met Hotze Romkes Teernstra
Beroep:
dienstmeid
2 Pieter Johannes Jorna, geboren op zaterdag 4 november 1865 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1865. Pieter is overleden op vrijdag 8 januari 1937 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1937.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 19 mei 1895 in Bolsward gehuwd met Doetje Tjittes van der Meulen en (2) op 31 mei 1919 in Wymbritseradeel met Elizabeth Huitema en (3) op 11 februari 1928 in Wymbritseradeel met Willemke de Vries
Beroep:
boerenknecht
3 Bottje Jorna, geboren op donderdag 16 juli 1868 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1868. Bottje is overleden op dinsdag 26 juli 1870 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1870.
4 Gerke Jorna, geboren op vrijdag 14 oktober 1870 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1870. Gerke is overleden op vrijdag 5 mei 1933 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1933.
Notitie bij Gerke: Gerke is op 16 mei 1896 in Wymbritseradeel gehuwd met Trijntje Feldman
Beroep:
boerenknecht
5 Bottje Jorna, geboren op woensdag 22 juli 1874 in Greonterp ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1874. Bottje is overleden op woensdag 1 november 1944 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1944.
Notitie bij Bottje: Bottje is (1) op 22 mei 1898 in Bolsward gehuwd met Johannes Johannesma en (2) op 19 november 1910 in Leeuwarden met Sijmen Siemensma
Beroep:
dienstbode

Index (59 personen)

Adema, Bottje (*?-07-1792, †31-08-1839) [Partner van 4]  4; 6; 7; 8
Adema, Claeske Pieters (Klaaske) (*?-05-1763, †03-12-1814) [Nummer 2]  2; 3; 4
Adema, Pieter Symons (*?-02-1758, †15-09-1822) [Schoonvader van 4]  4
Adema, Rinske Simons (*06-02-1821, †12-08-1854) [Partner van 5]  5
Adema, Simon Jacobs (*±1776, †26-02-1830) [Schoonvader van 5]  5
Andries, Antje [Schoonmoeder van 2]  2
Andries, Richtje (*±1733, †04-03-1818) [Partner van 1]  1; 2
Andringa, Tietse Pieters (*?-01-1760) [Zoon van 1]  1,2
Flapper, Douwe Yettes (*?-04-1755, †09-01-1835) [Schoonvader van 7]  7
Flapper, Klaas Douwes (*27-08-1820, †29-06-1893) [Partner van 7]  7
Flapper, Maurits Klazes (*05-03-1856, †09-09-1918) [Zoon van 7]  7,1
Flapper, Pieter Klazes (*21-04-1859, †26-04-1859) [Zoon van 7]  7,2
Flapper, Rinske Klazes (*26-12-1861, †08-12-1934) [Dochter van 7]  7,3
Genee, Wissia Ottes (Wietske) (*?-08-1809, †28-03-1903) [Schoonmoeder van 8]  8
Gerbens, Laurens (*?-08-1735) [Schoonvader van 3]  3
Huitema, Angenietje Gerkes (*14-07-1840, †06-09-1899) [Partner van 8]  8
Huitema, Gerke Sjoukes (*24-09-1812, †13-06-1899) [Schoonvader van 8]  8
Jorna, Bottje (*16-07-1868, †26-07-1870) [Dochter van 8]  8,3
Jorna, Bottje (*22-07-1874, †01-11-1944) [Dochter van 8]  8,5
Jorna, Gerke (*14-10-1870, †05-05-1933) [Zoon van 8]  8,4
Jorna, Johannes Pieters (*13-02-1830, †31-03-1895) [Nummer 8]  8
Jorna, Klaaske Pieters (*11-06-1819, †01-02-1845) [Dochter van 4]  4,2
Jorna, Pieter Johannes (*04-11-1865, †08-01-1937) [Zoon van 8]  8,2
Jorna, Pieter Pieters (*11-10-1827, †22-07-1849) [Zoon van 4]  4,6
Jorna, Pieter Tjeerds (*?-10-1767, †27-10-1826) [Partner van 2]  2; 3; 4
Jorna, Piter Pieters (Pieter) (*?-03-1798, †05-03-1832) [Nummer 4]  4; 6; 7; 8
Jorna, Pyter Pyters (Pieter) (*31-05-1818, †25-10-1819) [Zoon van 4]  4,1
Jorna, Sjoeke Pieters (Sjieuwke) (*04-07-1823, †15-12-1878) [Nummer 6]  6
Jorna, Theodorus Petrus (Tjeert) (*23-03-1793, †06-05-1872) [Zoon van 2]  2,1
Jorna, Tjeerd Jans [Schoonvader van 2]  2
Jorna, Tjeerd Pieters (*22-02-1821) [Zoon van 4]  4,3
Jorna, Trientje Pieters (Trijntje) (*?-05-1794, †09-07-1848) [Nummer 3]  3; 5
Jorna, Trijntje Pieters (*08-05-1825, †11-04-1900) [Nummer 7]  7
Jorna, Wytske Johannes (*05-09-1863, †19-03-1948) [Dochter van 8]  8,1
Meynders, Pieter (†<1818) [Nummer 1]  1; 2
Pieters, Doutje (*?-09-1761) [Dochter van 1]  1,3
Pieters, Riemkje [Schoonmoeder van 3]  3
Pieters, Trientje (*?-04-1758) [Dochter van 1]  1,1
Polstra, Sjieuwke Gerbens (Sjoeke) (*?-01-1764, †30-08-1853) [Schoonmoeder van 4]  4
Posthumus, Gerben Laurens (*01-02-1833, †09-06-1887) [Zoon van 3]  3,8
Posthumus, Johannes Laurens (*01-04-1837, †26-11-1917) [Zoon van 3]  3,9
Posthumus, Klaas (Nicolaas) (*31-12-1820, †14-10-1879) [Zoon van 3]  3,4
Posthumus, Laurentius (Laurens) (*?-10-1779, †15-08-1855) [Partner van 3]  3; 5
Posthumus, Lourens Lourens (*20-01-1818, †30-10-1910) [Zoon van 3]  3,3
Posthumus, Pieter Louwrens (*14-03-1816, †22-12-1887) [Nummer 5]  5
Posthumus, Riemke Lourens (*17-12-1813, †27-02-1866) [Dochter van 3]  3,1
Posthumus, Taetske Laurens (*25-10-1830, †21-12-1916) [Dochter van 3]  3,7
Posthumus, Tjeerd Lourens (*28-04-1828) [Zoon van 3]  3,6
Posthumus, Weltje Lourens (*25-10-1824, †04-11-1838) [Dochter van 3]  3,5
Rollema, Rinske Maurens (*?-09-1785, †18-06-1876) [Schoonmoeder van 7]  7
Straak, Beitske Horatius (*?-05-1798, †10-01-1835) [Schoonmoeder van 6] [Schoonmoeder van 6]  6; 6
Tol, Lijsbeth Jans van der (*±1782, †26-09-1845) [Schoonmoeder van 5]  5
Vellinga, Bottje van (*28-09-1865, †02-05-1946) [Dochter van 6]  6,4
Vellinga, Dorus Tjipkes van (*05-04-1857, †01-06-1941) [Zoon van 6]  6,2
Vellinga, Gerrit Pieters van (*13-02-1819, †22-07-1882) [Partner van 6]  6
Vellinga, Heronimus Tjipkes van (*05-04-1857, †11-07-1857) [Zoon van 6]  6,3
Vellinga, Petrus Tjipkes van (*26-12-1853, †24-08-1939) [Zoon van 6]  6,1
Vellinga, Pieter Gerrits van (*?-03-1792, †18-11-1859) [Schoonvader van 6] [Schoonvader van 6]  6; 6
Vellinga, Tjipke Pieters van (*26-12-1824, †30-05-1857) [Partner van 6]  6
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:18:48 door A. Stomphorst