Overige Parentelen

Adema
Pier Jans Adema 1756 - Aafke Simons - Sexbierum

Parenteel van Pier Jans Adema

Parenteel van Pier Jans Adema

1 Pier Jans Adema is geboren in april 1756 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Piers en Janke Jentjes. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1756. Pier is overleden op dinsdag 9 november 1824 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1824. Pier trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 mei 1778 in Sexbierum ( Waadhoeke ) met Aafke Simons, 32 jaar oud. Aafke is geboren in oktober 1745 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 17 oktober 1745. Aafke is overleden op dinsdag 18 november 1806 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 61 jaar oud.
Kind van Pier en Aafke:
1 Jan Piers Adema, geboren op donderdag 20 april 1780 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Volgt 2.
2 Jan Piers Adema is geboren op donderdag 20 april 1780 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Pier Jans Adema (zie 1) en Aafke Simons. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1780. Jan is overleden op zaterdag 27 februari 1836 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1836.
Beroep:
Kooltjer
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 15 februari 1807 in Sexbierum ( Waadhoeke ) met Trijntje Ridzerts de Haan, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1785 in Harlingen, dochter van Ridzert Rinses de Haan en Leutske Jans Postma. Trijntje is overleden op vrijdag 23 juli 1813 in Sexbierum ( Waadhoeke ), ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 15 april 1815 in Sexbierum ( Waadhoeke ) met Rinske Jans Stoer, 40 jaar oud. Rinske is geboren op zondag 25 december 1774 in Wijnaldum ( Harlingen ), dochter van Jan Klazes Stoer en Sjoukje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1796 in Sexbierum. Rinske is overleden op donderdag 4 mei 1820 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1820.
Beroep:
Werkvrouw
(3) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 27 maart 1822 in Barradeel met Trijntje Klases Woudema, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 2 september 1796 in Ried ( Waadhoeke ), dochter van Klaas Annes Woudema en Tytje Oedzes Woudema. Zij is gedoopt op vrijdag 30 september 1796. Trijntje is overleden op donderdag 4 maart 1875 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1875.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Trijntje (1):
1 Lieutske Jans (Luutske) Adema, geboren op zondag 5 november 1809 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Volgt 3.
2 Rigtsje Jans Adema, geboren op maandag 26 november 1810 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 9 december 1810. Rigtsje is overleden op dinsdag 8 juni 1813 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1813.
3 Pier Jans Adema, geboren op woensdag 25 december 1811 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1881. Pier is overleden op woensdag 16 juni 1813 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1813.
Kinderen van Jan en Trijntje (3):
4 Pier Jans Adema, geboren op zaterdag 24 augustus 1822 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25 augustus 1822. Pier is overleden op dinsdag 12 augustus 1902 in Bolsward, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1902. Pier bleef ongehuwd.
5 Tietje Jans Adema, geboren op donderdag 15 april 1824 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Volgt 4.
6 Klaaske Jans Adema, geboren op donderdag 8 maart 1827 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1827. Klaaske is overleden op woensdag 1 februari 1871 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1871. Klaaske bleef ongehuwd.
3 Lieutske Jans (Luutske) Adema is geboren op zondag 5 november 1809 in Sexbierum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Piers Adema (zie 2) en Trijntje Ridzerts de Haan. Zij is gedoopt op zondag 19 november 1809. Luutske is overleden op maandag 30 maart 1857 in Beetgum ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1857.
Notitie bij overlijden van Luutske: Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap vrouw van reeds overleden Gerrit Lieuwes vander Plaats; moeder van minderjarige Trijntje Gerrits vander Plaats (kleindochter van Lieuwe Gerrits vander Plaats, gardenier & Dirkje Jacobs Hemrika); stiefmoeder van minderjarige Lieuwe en Dirk Gerrits vander Plaats (uit eerder huwelijk van haar man); dochter van wijlen Jan Piers Adema & wijlen Trijntje Ridserts Zijlstra. (grootouders doen voor de 3 minderjarige kinderen aangifte, maar Lieuwe en Dirk staan buiten deze nalatenschap, zie ook memorie 11081/5367 R.12713, DZ)
Luutske trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 20 april 1853 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Gerrit Lieuwes van der Plaats, 35 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 18 juni 1817 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Lieuwe Gerrits van der Plaats en Dirkje Jacobs Hemrica. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1817. Gerrit is overleden op dinsdag 28 april 1857 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1857.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap gardenier; eerst weduwnaar van Jeltje Jelles Dijkstra; laatst weduwnaar van Luutske Jans Adema (zie memorie 11081/5368 R.12700); vader van minderjarige Lieuwe en Dirk (uit 1e huwelijk) en minderjarige Trijntje Gerrits vander Plaats (uit 2e huwlijk) (hun grootouders Lieuwe Gerrits vander Plaats, gardenier & Dirkje Jakobs Hemrika doen voor hen aangifte).
Kind van Luutske en Gerrit:
1 Trijntje Gerrits van der Plaats, geboren op donderdag 25 augustus 1853 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ). Volgt 5.
4 Tietje Jans Adema is geboren op donderdag 15 april 1824 in Sexbierum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Piers Adema (zie 2) en Trijntje Klases Woudema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1824. Tietje is overleden op dinsdag 5 maart 1878 in Franeker, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1878.
Beroep:
dienstmeid
Tietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 april 1848 in Barradeel met Martinus Pieters Betzau, 26 jaar oud. Martinus is geboren op donderdag 11 april 1822 in Franeker, zoon van Pieter Martens Betzau en Akke Fekkes de Boer. Martinus is overleden op zondag 5 oktober 1884 in Franeker, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1884.
Beroep:
smidsknecht
Kinderen van Tietje en Martinus:
1 Pieter Martinaus Betzou, geboren op zondag 4 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1853. Pieter is overleden op zondag 18 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1853.
2 Jan Martinus Betzou, geboren op zondag 4 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1853. Jan is overleden op dinsdag 6 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1853.
3 Trijntje Betzou, geboren op zondag 10 december 1854 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1854. Trijntje is overleden op maandag 4 augustus 1919 in Bolsward, 64 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd.
4 Pietertje Martinus Betzou, geboren op dinsdag 25 maart 1856 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1856. Pietertje is overleden op zondag 17 oktober 1858 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1858.
5 Jan Betzou, geboren op vrijdag 12 maart 1858 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1858. Jan is overleden op vrijdag 3 september 1858 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1858.
6 Pieter Betzou, geboren op donderdag 20 oktober 1859 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1859.
7 Akke Betzou, geboren op zondag 21 juli 1861 in Franeker. Volgt 6.
8 Klaske Martinus Betzou, geboren op zondag 27 maart 1864 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1864. Klaske is overleden op woensdag 10 mei 1865 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1865.
5 Trijntje Gerrits van der Plaats is geboren op donderdag 25 augustus 1853 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Lieuwes van der Plaats en Lieutske Jans (Luutske) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1853. Trijntje is overleden op donderdag 3 juli 1919 in Berlikum ( Waadhoeke ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juli 1919. Trijntje trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1898 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Berend Johannes Strooisma, 46 jaar oud. Berend is geboren op zondag 23 november 1851 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Berends Stroosma en Elisabeth Bouwes Radersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1851. Berend is overleden op dinsdag 19 december 1916 in Engelum ( Waadhoeke ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1916.
6 Akke Betzou is geboren op zondag 21 juli 1861 in Franeker, dochter van Martinus Pieters Betzau en Tietje Jans Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1861. Akke is overleden op woensdag 21 december 1927 in Bolsward, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1927. Akke trouwde, 61 jaar oud, op woensdag 22 november 1922 in Bolsward met Wieger Wielinga, 66 jaar oud. Wieger is geboren op donderdag 13 maart 1856 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Geert Wiegers Wielinga en Corneliske Gerbens de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1856. Wieger is overleden op woensdag 11 augustus 1943 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1943.

Index (41 personen)

Adema, Jan Piers (*20-04-1780, †27-02-1836) [Nummer 2]  2; 3; 4
Adema, Klaaske Jans (*08-03-1827, †01-02-1871) [Dochter van 2]  2,6
Adema, Lieutske Jans (Luutske) (*05-11-1809, †30-03-1857) [Nummer 3]  3; 5
Adema, Pier Jans (*?-04-1756, †09-11-1824) [Nummer 1]  1; 2
Adema, Pier Jans (*25-12-1811, †16-06-1813) [Dochter van 2]  2,3
Adema, Pier Jans (*24-08-1822, †12-08-1902) [Zoon van 2]  2,4
Adema, Rigtsje Jans (*26-11-1810, †08-06-1813) [Dochter van 2]  2,2
Adema, Tietje Jans (*15-04-1824, †05-03-1878) [Nummer 4]  4; 6
Betzau, Martinus Pieters (*11-04-1822, †05-10-1884) [Partner van 4]  4; 6
Betzau, Pieter Martens (*27-02-1798, †01-12-1843) [Schoonvader van 4]  4
Betzou, Akke (*21-07-1861, †21-12-1927) [Nummer 6]  6
Betzou, Jan (*12-03-1858, †03-09-1858) [Zoon van 4]  4,5
Betzou, Jan Martinus (*04-12-1853, †06-12-1853) [Zoon van 4]  4,2
Betzou, Klaske Martinus (*27-03-1864, †10-05-1865) [Dochter van 4]  4,8
Betzou, Pieter (*20-10-1859) [Zoon van 4]  4,6
Betzou, Pieter Martinaus (*04-12-1853, †18-12-1853) [Zoon van 4]  4,1
Betzou, Pietertje Martinus (*25-03-1856, †17-10-1858) [Dochter van 4]  4,4
Betzou, Trijntje (*10-12-1854, †04-08-1919) [Dochter van 4]  4,3
Boer, Akke Fekkes de (*19-08-1790, †07-06-1838) [Schoonmoeder van 4]  4
Groot, Corneliske Gerbens de (*06-12-1827, †30-11-1895) [Schoonmoeder van 6]  6
Haan, Ridzert Rinses de (†<1804) [Schoonvader van 2]  2
Haan, Trijntje Ridzerts de (*±1785, †23-07-1813) [Partner van 2]  2; 3
Hemrica, Dirkje Jacobs (*24-01-1795, †14-02-1871) [Schoonmoeder van 3]  3
Jentjes, Janke [Moeder van 1]  1
Piers, Jan (*±1729) [Vader van 1]  1
Pieters, Sjoukje (†1780) [Schoonmoeder van 2]  2
Plaats, Gerrit Lieuwes van der (*18-06-1817, †28-04-1857) [Partner van 3]  3; 5
Plaats, Lieuwe Gerrits van der (*31-03-1792, †12-07-1857) [Schoonvader van 3]  3
Plaats, Trijntje Gerrits van der (*25-08-1853, †03-07-1919) [Nummer 5]  5
Postma, Leutske Jans [Schoonmoeder van 2]  2
Radersma, Elisabeth Bouwes (*02-12-1828, †15-04-1899) [Schoonmoeder van 5]  5
Simons, Aafke (*?-10-1745, †18-11-1806) [Partner van 1]  1; 2
Stoer, Jan Klazes (†1780) [Schoonvader van 2]  2
Stoer, Rinske Jans (*25-12-1774, †04-05-1820) [Partner van 2]  2
Strooisma, Berend Johannes (*23-11-1851, †19-12-1916) [Partner van 5]  5
Stroosma, Johannes Berends (*07-10-1824, †16-07-1890) [Schoonvader van 5]  5
Wielinga, Geert Wiegers (*02-05-1825, †08-12-1878) [Schoonvader van 6]  6
Wielinga, Wieger (*13-03-1856, †11-08-1943) [Partner van 6]  6
Woudema, Klaas Annes (†12-03-1804) [Schoonvader van 2]  2
Woudema, Trijntje Klases (*02-09-1796, †04-03-1875) [Partner van 2]  2; 4
Woudema, Tytje Oedzes [Schoonmoeder van 2]  2
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:17:07 door A. Stomphorst