Overige Parentelen

Adema
Lolle Barres Adema 1639 - Johanna Eysinga - Sneek

Parenteel van Lolle Barres (Lollius) Adema

Parenteel van Lolle Barres (Lollius) Adema

1 Lolle Barres (Lollius) Adema is geboren in 1639 in Sneek. Hij is gedoopt op donderdag 7 maart 1641. Lollius is overleden op dinsdag 27 april 1728 in Sneek, 88 of 89 jaar oud.
Beroep:
apotheker
Lollius trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1664 in Sneek met Johanna Tjallings Eysinga, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1640 in Sneek.
Kinderen van Lollius en Johanna:
1 Foockeltie Adema, geboren in september 1665 in Sneek. Zij is gedoopt op donderdag 3 september 1665. Foockeltie is overleden vóór donderdag 1 juni 1673 in Sneek, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Pieter Adema, geboren in september 1666 in Sneek. Hij is gedoopt op donderdag 16 september 1666. Pieter is overleden vóór maandag 19 maart 1668 in Sneek, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Pieter Adema, geboren in maart 1668 in Sneek. Hij is gedoopt op donderdag 29 maart 1668.
4 Tjalling Lolles Adema, geboren in januari 1671 in Sneek. Hij is gedoopt op dinsdag 13 januari 1671. Tjalling is overleden op dinsdag 8 augustus 1741 in Sneek, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjalling: Den 8 8r 1741 is godsaliglyk in den heere ontslapen de eerweerde welgeleerde domynus Tjallingius Adema out 71 iaar na dat syn e: de h. predikdienst een iaar te Donkerbroek en 34 iaren in de gemeente van de Lange en Korte Swagen getrouw waargenomen heeft en leit alhier nevens sijne vader Lolle Barres Adema apotheker te Sneek overleden den 27 apr 1728 int 90ste iaar sijns levens begraven en verwagtende beide een salige opstandinge
Bron: Grafschriften Opsterland
Object: grafsteen
Tjalling bleef ongehuwd.
Beroep:
Predikant
5 Fookeltje Adema, geboren in juni 1673 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 2.
6 Barre Adema, geboren in februari 1675 in Sneek. Hij is gedoopt op donderdag 14 februari 1675. Barre is overleden vóór zondag 2 augustus 1676 in Sneek, ten hoogste 1 jaar oud.
7 Barre Adema, geboren in augustus 1676 in Sneek. Hij is gedoopt op zondag 2 augustus 1676. Barre is overleden vóór dinsdag 7 december 1677 in Sneek, ten hoogste 1 jaar oud.
8 Barre Adema, geboren in december 1677 in Sneek. Hij is gedoopt op dinsdag 7 december 1677. Barre is overleden vóór donderdag 2 februari 1679 in Sneek, ten hoogste 1 jaar oud.
9 Barre Lolles (Barro) Adema, geboren in februari 1679 in Sneek. Volgt 3.
10 Sjoucjen Adema, geboren in februari 1681 in Sneek. Zij is gedoopt op dinsdag 11 februari 1681. Sjoucjen is overleden vóór zondag 3 mei 1682 in Sneek, ten hoogste 1 jaar oud.
11 Sjoucjen Adema, geboren in mei 1682 in Sneek. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1682. Sjoucjen is overleden vóór dinsdag 5 februari 1686 in Sneek, ten hoogste 3 jaar oud.
12 Sjoukien Lolles Adema, geboren in februari 1686 in Sneek. Volgt 4.
2 Fookeltje Adema is geboren in juni 1673 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Lolle Barres (Lollius) Adema (zie 1) en Johanna Tjallings Eysinga. Zij is gedoopt op woensdag 1 juni 1763. Fookeltje is overleden in 1749 in Heerenveen, 75 of 76 jaar oud. Fookeltje trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 9 februari 1713 in Heerenveen met Hans Geerts Heinsius, ongeveer 38 jaar oud. Hans is geboren omstreeks 1675 in Oldetrijne ( Weststellingwerf ), zoon van Geert Jans Heinsius en Annichjen Roelofs Kiers. Hans is overleden omstreeks 1740 in Heerenveen, ongeveer 65 jaar oud.
3 Barre Lolles (Barro) Adema is geboren in februari 1679 in Sneek, zoon van Lolle Barres (Lollius) Adema (zie 1) en Johanna Tjallings Eysinga. Hij is gedoopt op donderdag 2 februari 1679. Barro is overleden op vrijdag 30 juli 1745 in Oudeschoot ( Heerenveen ), 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Barro: Den 31 julius 1745 is godzalijglijk in den heere ontslapen de eerw[aarde] welgeleerde dus Baro Adema oud 62 jaar na dat sijn e. de h: predickdienst 23 jaren in de gemeente van Oudeschoot & getrouw waar genoomen heeft en leid alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Beroep:
Predikant
Barro:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1700 met Catherina Tichelaar, ongeveer 15 jaar oud. Catherina is geboren omstreeks 1685. Catherina is overleden in Sneek.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 21 maart 1728 in Heerenveen met Aaltje Feikes. Aaltje is geboren in Heerenveen.
Kind van Barro en Catherina:
1 Lollius Barres Adema, geboren omstreeks 1737 in Oudeschoot ( Heerenveen ). Volgt 5.
4 Sjoukien Lolles Adema is geboren in februari 1686 in Sneek, dochter van Lolle Barres (Lollius) Adema (zie 1) en Johanna Tjallings Eysinga. Zij is gedoopt op dinsdag 5 februari 1686. Sjoukien trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13 april 1710 in Sneek met Willem Jurrians Monsma. Willem is geboren in Sneek.
Beroep:
Chirurgijn en burger vaandrig
Kinderen van Sjoukien en Willem:
1 Johanna Monsma, geboren in februari 1711 in Sneek. Zij is gedoopt op maandag 2 februari 1711.
2 Richtie Monsma, geboren in september 1712 in Sneek. Zij is gedoopt op woensdag 21 september 1712. Richtie is overleden op donderdag 3 november 1712 in Sneek, 2 maanden oud.
3 Richtie (Rixtje) Monsma, geboren in december 1714 in Sneek. Volgt 6.
4 Jurian Monsma, geboren in november 1716 in Sneek. Hij is gedoopt op woensdag 11 november 1716.
5 Wipkien Monsma, geboren in januari 1719 in Sneek. Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1719. Wipkien is overleden op donderdag 13 juli 1719 in Sneek, 6 maanden oud.
5 Lollius Barres Adema is geboren omstreeks 1737 in Oudeschoot ( Heerenveen ), zoon van Barre Lolles (Barro) Adema (zie 3) en Catherina Tichelaar. Lollius is overleden op dinsdag 25 juni 1811 in Sneek, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1811.
Beroep:
advocaat aan het Hof van Friesland
Lollius trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 24 juli 1763 in Sneek met Dirkien (Durkjen) Buma, 27 jaar oud. Durkjen is geboren in juni 1736 in Sneek, dochter van Wybe Buma en Rebecka Joukema Selsma. Zij is gedoopt op zondag 24 juni 1736. Durkjen is overleden op woensdag 5 oktober 1808 in Sneek, 72 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 oktober 1808.
Kinderen van Lollius en Durkjen:
1 Barro Adema, geboren op donderdag 20 maart 1766 in Sneek. Volgt 7.
2 Rebekka Adema, geboren op vrijdag 27 november 1767 in Sneek. Volgt 8.
3 Wybe Adema, geboren in juli 1769 in Sneek. Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1769.
4 Johanna (Joanna) Adema, geboren in juni 1771 in Sneek. Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1771. Joanna is overleden op zaterdag 1 december 1827 in Sneek, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 december 1827.
5 Aaltje Adema, geboren op woensdag 20 september 1775 in Sneek. Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1775.
6 Richtie (Rixtje) Monsma is geboren in december 1714 in Sneek, dochter van Willem Jurrians Monsma en Sjoukien Lolles Adema (zie 4). Zij is gedoopt op vrijdag 7 december 1714. Rixtje is overleden in oktober 1781 in Sneek, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 5 oktober 1781. Rixtje trouwde, 37 jaar oud, op zondag 23 juli 1752 in Sneek met Rienk Hoppers. Rienk is geboren in Sneek.
Beroep:
Burger hopman
Kind van Rixtje en Rienk:
1 Froukien (Sjoukjen) Hoppers, geboren in januari 1759 in Sneek. Zij is gedoopt op vrijdag 5 januari 1759. Sjoukjen is overleden op woensdag 19 augustus 1812 in Sneek, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1812.
Notitie bij Sjoukjen: Froukien is op 2 mei 1779 in Sneek gehuwd met Ijzaak Flink
7 Barro Adema is geboren op donderdag 20 maart 1766 in Sneek, zoon van Lollius Barres Adema (zie 5) en Dirkien (Durkjen) Buma. Hij is gedoopt op zondag 23 maart 1766. Barro is overleden op woensdag 2 januari 1822 in Sneek, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1822.
Beroep:
gemeentesecretaris Wymbritseradeel en vrederegter
Barro trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 2 april 1789 in Midwolda ( Oldambt ) met Anna Catharina Hora Siccama, 22 jaar oud. Anna is geboren in oktober 1766 in Groningen, dochter van Jan Hora Siccama en Egbertha Louisa Beckeringh. Zij is gedoopt op vrijdag 17 oktober 1766. Anna is overleden op zondag 2 januari 1803 in Groningen, 36 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 6 januari 1803 in Groningen in de Engelse Kerk.
Kinderen van Barro en Anna:
1 Lollius Adema, geboren op dinsdag 5 januari 1790 in Sneek. Volgt 9.
2 Louise Egbertine Adema, geboren op zondag 13 februari 1791 in Sneek. Volgt 10.
3 Diderica Adema, geboren op zondag 14 oktober 1792 in Sneek. Volgt 11.
4 Johan Hora Adema, geboren op vrijdag 9 november 1798 in Groningen. Volgt 12.
8 Rebekka Adema is geboren op vrijdag 27 november 1767 in Sneek, dochter van Lollius Barres Adema (zie 5) en Dirkien (Durkjen) Buma. Zij is gedoopt op zaterdag 5 december 1767. Rebekka is overleden in juli 1802 in Sneek, 34 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 28 juli 1802. Rebekka trouwde, 131 jaar oud, op donderdag 8 december 1898 in Groningen met Johannes Bruin. Johannes is geboren in Amsterdam.
9 Lollius Adema is geboren op dinsdag 5 januari 1790 in Sneek, zoon van Barro Adema (zie 7) en Anna Catharina Hora Siccama. Hij is gedoopt op donderdag 14 januari 1790. Lollius is overleden op zondag 20 november 1864 in Apeldoorn, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1864.
Beroep:
advocaat bij het Keizerlijk Gerechtshof
Titel:
Mr.
Lollius trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 september 1812 in Schoterland met Tetje Bienema, 20 jaar oud. Tetje is geboren op woensdag 21 maart 1792 in Leeuwarden, dochter van Epke Roos Bienema en Sara Susanna Bergsma. Tetje is overleden op maandag 22 mei 1826 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1826.
Kinderen van Lollius en Tetje:
1 Epke Adema, geboren op dinsdag 1 juni 1813 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Volgt 13.
2 Anna Catharina Adema, geboren op donderdag 21 juli 1814 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Volgt 14.
3 Sara Susanna Adema, geboren op dinsdag 5 december 1815 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Volgt 15.
4 Barro Adema, geboren op zondag 6 april 1817 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1817. Barro is overleden op zaterdag 27 september 1817 in Oranjewoud ( Heerenveen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 september 1817.
5 Diderika Adema, geboren op zaterdag 29 augustus 1818 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Volgt 16.
6 Wilhelmina Remelia Adema, geboren op dinsdag 19 oktober 1819 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1819. Wilhelmina is overleden op zondag 2 juli 1820 in Leeuwarden, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1820.
7 Louise Egbertine Adema, geboren op zaterdag 21 april 1821 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 april 1821. Louise is overleden op maandag 8 april 1822 in Leeuwarden, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1822.
8 Johan Hora Adema, geboren op zaterdag 13 maart 1824 in Leeuwarden. Volgt 17.
9 Willem Remelius Adema, geboren op woensdag 10 augustus 1825 in Leeuwarden. Volgt 18.
10 Louise Egbertine Adema is geboren op zondag 13 februari 1791 in Sneek, dochter van Barro Adema (zie 7) en Anna Catharina Hora Siccama. Zij is gedoopt op donderdag 24 februari 1791. Louise is overleden op dinsdag 12 december 1820 in Leeuwarden, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1820. Louise trouwde, 28 jaar oud, op maandag 22 november 1819 in Leeuwarden met Guilleume Henri Marie Delprat, 28 jaar oud. Guilleume is geboren op woensdag 2 november 1791 in ’s-Gravenhage, zoon van Daniel Delprat en Françoise May. Guilleume is overleden op dinsdag 3 januari 1871 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Guilleume: aktenummer 1871.76
Beroep:
Predikant
Kind van Louise en Guilleume:
1 Anna Catharina Francoise Delprat, geboren op dinsdag 28 november 1820 in Leeuwarden. Anna is overleden op vrijdag 1 december 1820 in Leeuwarden, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1820.
11 Diderica Adema is geboren op zondag 14 oktober 1792 in Sneek, dochter van Barro Adema (zie 7) en Anna Catharina Hora Siccama. Zij is gedoopt op donderdag 25 oktober 1792. Diderica is overleden op maandag 15 september 1817 in Neerbosch ( Nijmegen ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1817. Diderica trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 november 1815 in Sneek met Daniel Engelen, 24 jaar oud. Daniel is geboren op zondag 19 juni 1791 in Nijmegen, zoon van Willem Engelen en Laurentia Clara Elisabeth van Dam. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1791. Daniel is overleden op woensdag 2 december 1857 in Heerenveen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1857.
Beroep:
ontvanger der directe belastingen en kantonrechter
Titel:
Jonkheer
Kind van Diderica en Daniel:
1 Willem Engelbart Engelen, geboren op zondag 2 februari 1817 in Sneek. Volgt 19.
12 Johan Hora Adema is geboren op vrijdag 9 november 1798 in Groningen, zoon van Barro Adema (zie 7) en Anna Catharina Hora Siccama. Hij is gedoopt op woensdag 21 november 1798. Johan is overleden op zaterdag 20 april 1867 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1867.
Notitie bij Johan: Bij K.B. van 23 november 1865 is toestemming verleend de familienaam "Adema" te wijzigen in die van "Hora Adema"
Beroep:
luitenant ter zee 1e klasse, secretaris der grietenij Leeuwarderadeel en militie commissaris
Johan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 23 december 1825 in Leeuwarden met Wilhelmina Remelia Bienema, 17 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 4 december 1808 in Leeuwarden, dochter van Epke Roos Bienema en Sara Susanna Bergsma. Wilhelmina is overleden op maandag 1 maart 1875 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 maart 1875.
Kinderen van Johan en Wilhelmina:
1 Barro Hora Adema, geboren op dinsdag 4 december 1827 in Leeuwarden. Volgt 20.
2 Tetje Hora Adema, geboren op vrijdag 4 december 1829 in Leeuwarden. Volgt 21.
3 Epke Hora Adema, geboren op donderdag 6 oktober 1831 in Leeuwarden. Volgt 22.
4 Fokke Adema, geboren op donderdag 1 augustus 1833 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1833. Fokke is overleden op vrijdag 29 augustus 1834 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1834.
5 Louise Egbertina Diederika Hora Adema, geboren op woensdag 5 augustus 1835 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1835. Louise is overleden op maandag 3 april 1893 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1893. Louise bleef ongehuwd.
6 Fokke Hora Adema, geboren op vrijdag 25 augustus 1837 in Leeuwarden. Volgt 23.
7 Anna Catharina Hora Adema, geboren op zaterdag 27 juli 1839 in Leeuwarden. Volgt 24.
8 Lollius Hora Adema, geboren op vrijdag 9 april 1841 in Leeuwarden. Volgt 25.
9 Johan Hora Adema, geboren op maandag 24 april 1843 in Leeuwarden. Volgt 26.
10 Sara Susanna Hora Adema, geboren op dinsdag 23 september 1845 in Leeuwarden. Volgt 27.
13 Epke Adema is geboren op dinsdag 1 juni 1813 in Oranjewoud ( Heerenveen ), zoon van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1813. Epke is overleden op dinsdag 27 maart 1883 in Apeldoorn, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1883.
Beroep:
secretaris van Rauwerdehem en burgemeester
Epke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26 april 1839 in Schoterland met Sara Susanna Ypey, 20 jaar oud. Sara is geboren op zaterdag 23 januari 1819 in Leeuwarden, dochter van Eco Ypey en Petronella Adriana Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1819. Sara is overleden op woensdag 21 november 1866 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1866.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1868 in Kleve ( Duitsland ) met Eleonora Christina Susanna Bouricius, 47 jaar oud. Eleonora is geboren op maandag 9 oktober 1820 in Leeuwarden, dochter van Louis Gerard Bouricius en Bodina Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1820. Eleonora is overleden op zaterdag 24 november 1888 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1888.
Titel:
Vrouwe
Kinderen van Epke en Sara:
1 Lollius Adema, geboren op woensdag 24 maart 1841 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1841. Lollius is overleden op maandag 10 oktober 1859 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1859.
2 Eco Adema, geboren op zaterdag 16 juli 1842 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
3 Leonardus Adema, geboren op zaterdag 19 augustus 1843 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1843. Leonardus is overleden op zondag 17 januari 1886 in Geel ( Belgie ), 42 jaar oud.
4 Tetje Adema, geboren op zondag 20 juli 1845 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1845. Tetje is overleden op woensdag 8 juli 1846 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1846.
5 Willem Remelius Hora Adema, geboren op zondag 18 april 1847 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
6 Tetje Adema, geboren op zondag 18 april 1847 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1847. Tetje is overleden op donderdag 2 maart 1848 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1848.
7 Nicolaas Adema, geboren op donderdag 15 februari 1849 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1849. Nicolaas is overleden op vrijdag 12 januari 1872 in Zutphen, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1872.
8 Jan (Johan) Hora Adema, geboren op zaterdag 5 juli 1851 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1851. Johan is overleden op dinsdag 7 december 1852 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1852.
14 Anna Catharina Adema is geboren op donderdag 21 juli 1814 in Oranjewoud ( Heerenveen ), dochter van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1815. Anna is overleden op donderdag 14 september 1848 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1848. Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1838 in Schoterland met Julius Matthijs van Beyma, 25 jaar oud. Julius is geboren op donderdag 1 april 1813 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Petrus Johannes van Beyma en Geertrui Trip. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1813. Julius is overleden op maandag 15 augustus 1898 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1898.
Beroep:
substituut bij de Arr. Rechtbank en flankeur bij de Compgnie Groninger en Franener studenten
Kinderen van Anna en Julius:
1 Petrus Johannes van Beyma, geboren op zaterdag 11 mei 1839 in Leeuwarden. Volgt 30.
2 Lollius van Beyma, geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Leeuwarden. Volgt 31.
3 Tetje van Beyma, geboren op vrijdag 1 juli 1842 in Leeuwarden. Volgt 32.
4 Eduard Marius Julius van Beijma, geboren op maandag 18 december 1843 in Leeuwarden. Volgt 33.
5 Geertrui Julius van Beyma, geboren op maandag 20 april 1846 in Leeuwarden. Volgt 34.
6 Jan van Beijma, geboren op zaterdag 10 juni 1848 in Leeuwarden. Volgt 35.
15 Sara Susanna Adema is geboren op dinsdag 5 december 1815 in Oranjewoud ( Heerenveen ), dochter van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1815. Sara is overleden op zaterdag 21 maart 1896 in Velp ( Rheden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1896. Sara trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 12 augustus 1836 in Schoterland met Jan Houwink, 27 jaar oud. Jan is geboren in december 1808 in Meppel, zoon van Albertus Houwink en Anna Aleida Kniphorst. Hij is gedoopt op woensdag 14 december 1808. Jan is overleden op vrijdag 3 januari 1845 in Heerenveen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1845.
Beroep:
doctor in de genees en vroedkunde
Kinderen van Sara en Jan:
1 Albertus Houwink, geboren op vrijdag 12 mei 1837 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1837.
2 Tetje Houwink, geboren op zaterdag 15 december 1838 in Aengwirden ( Heerenveen ). Volgt 36.
3 Lollius Houwink, geboren op vrijdag 2 april 1841 in Heerenveen. Volgt 37.
16 Diderika Adema is geboren op zaterdag 29 augustus 1818 in Oranjewoud ( Heerenveen ), dochter van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1818. Diderika is overleden op maandag 8 april 1850 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1850. Diderika trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1843 in Schoterland met Lambertus Dorhout, 40 jaar oud. Lambertus is geboren op maandag 25 oktober 1802 in Harlingen, zoon van Ambrosius Dorhout en Margaretha Jacoba van Bolhuis. Hij is gedoopt op vrijdag 14 november 1902. Lambertus is overleden op donderdag 10 maart 1864 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864.
Beroep:
advocaat en lid van de stadsraad
Kinderen van Diderika en Lambertus:
1 Bernardus Dorhout, geboren op woensdag 17 april 1844 in Leeuwarden. Volgt 38.
2 Fettje Dorhout, geboren op vrijdag 13 juni 1845 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1845. Fettje is overleden op zaterdag 22 april 1916 in Velp ( Rheden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1916. Fettje bleef ongehuwd.
3 Neltje Dorhout, geboren op woensdag 9 december 1846 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1846. Neltje is overleden op zondag 12 juni 1927 in Velp ( Rheden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1927. Neltje bleef ongehuwd.
4 Pieter (Pierre) Dorhout, geboren op dinsdag 22 augustus 1848 in Leeuwarden. Volgt 39.
17 Johan Hora Adema is geboren op zaterdag 13 maart 1824 in Leeuwarden, zoon van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1824. Johan is overleden op zondag 29 november 1896 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
ontvanger der registratie en domeinen
Johan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 juli 1850 in Baarderadeel met Willemina Geertruida van Beyma, 26 jaar oud. Willemina is geboren op maandag 14 juni 1824 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Petrus Johannes van Beyma en Geertrui Trip. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1824. Willemina is overleden op woensdag 16 mei 1900 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1900.
Titel:
Jonkvrouw
Kinderen van Johan en Willemina:
1 Johan Hora Adema, geboren op vrijdag 17 september 1852 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ). Volgt 40.
2 Petrus Johannes Hora Adema, geboren op maandag 6 februari 1854 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ). Volgt 41.
3 Willem Remelius Hora Adema, geboren op dinsdag 3 juli 1860 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Willem is overleden op donderdag 1 juli 1880 in Archadon ( Frankrijk ), 19 jaar oud.
4 Geertrui Willemina Eduarda Hora Adema, geboren op donderdag 31 augustus 1865 in Tiel. Volgt 42.
18 Willem Remelius Adema is geboren op woensdag 10 augustus 1825 in Leeuwarden, zoon van Lollius Adema (zie 9) en Tetje Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1825. Willem is overleden op maandag 18 december 1899 in Brussel ( Belgie ), 74 jaar oud. Willem trouwde, 30 jaar oud, op maandag 20 augustus 1855 in Delft met Constantia Michellina Kooij, 25 jaar oud. Constantia is geboren op zondag 30 mei 1830 in Indramajoe ( Nederlands Indie ), dochter van Johannes Kooy en Michelina Anna Gesina Muller. Constantia is overleden op dinsdag 14 juli 1857 in Djombang ( Nederlands Indie ), 27 jaar oud.
19 Willem Engelbart Engelen is geboren op zondag 2 februari 1817 in Sneek, zoon van Daniel Engelen en Diderica Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1817. Willem is overleden op woensdag 23 april 1879 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1879.
Beroepen:
gemeentesecretaris, advocaat en burgemeester
jonkheer mr.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1841 in Leeuwarden met Sara Susanna Cats, 22 jaar oud. Sara is geboren op maandag 12 oktober 1818 in Leeuwarden, dochter van Jentje Epeus Cats en Dodonea Jacoba Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1818. Sara is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Zutphen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 900.
Kinderen van Willem en Sara:
1 Dodonea Jacoba Diederica Engelen, geboren op donderdag 24 maart 1842 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1842. Dodonea is overleden op woensdag 6 april 1842 in Leeuwarden, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1842.
2 Daniël Otto Engelen, geboren op maandag 20 mei 1844 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1844. Daniël is overleden op woensdag 17 februari 1915 in Zutphen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1915.
Notitie bij Daniël: Daniël is op 20 september 1870 in Wimpfen ( Duitsland ) gehuwd met Elisabeth Dorothea Fischer en (2) op 31 juli 1890 in Dortmund met Julia Carolina Elisabeth Velthaus
Beroep:
President der arrondisementsrechtbank
Titel:
Jonkheer Mr.
3 Willem Anne Reinoud Engelen, geboren op donderdag 2 september 1847 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1847. Willem is overleden op maandag 5 augustus 1929 in Hilversum, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1929.
Notitie bij Willem: Willem is op 17 mei 1877 in Leeuwarden gehuwd met Henriette Wilhelmina van Panhuys
Beroepen:
advocaat
jonkheer mr.
20 Barro Hora Adema is geboren op dinsdag 4 december 1827 in Leeuwarden, zoon van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1827. Barro is overleden op vrijdag 28 december 1900 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Barro: Bij Koninklijk Besluit is de vader toegestaan de naam "Adema" te wijzigen in "Hora Adema" dd: 23-11-1865
Beroep:
militie commissaris. koopman en fabrikant
Barro trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 8 september 1864 in Dordrecht met Johanna Willemina van den Bergh, 24 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 4 oktober 1839 in Dordrecht, dochter van Hendrik Frans van den Bergh en Cornelia Elisabeth Roodenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1839. Johanna is overleden op maandag 30 november 1908 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud.
Kinderen van Barro en Johanna:
1 Wilhelmina Remelia Flora Hora Adema, geboren op zaterdag 8 september 1866 in Arnhem. Volgt 43.
2 Cornelia Elisabeth Hora Adema, geboren op dinsdag 28 april 1868 in Arnhem. Volgt 44.
3 Johanna Willemina Hora Adema, geboren op dinsdag 30 april 1872 in Arnhem. Volgt 45.
21 Tetje Hora Adema is geboren op vrijdag 4 december 1829 in Leeuwarden, dochter van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1829. Tetje is overleden op zaterdag 13 november 1897 in Arnhem, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1897. Tetje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 juli 1857 in Leeuwarden met Hermannus Eizo Bunnik, 31 jaar oud. Hermannus is geboren op vrijdag 18 november 1825 in Charleroi ( Belgie ), zoon van Henricus Bunnik en Cornelia Bergsma. Hermannus is overleden op donderdag 30 december 1897 in Arnhem, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1897.
Beroep:
Kapitein-luiternant ter zee
22 Epke Hora Adema is geboren op donderdag 6 oktober 1831 in Leeuwarden, zoon van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1831. Epke is overleden op donderdag 17 februari 1916 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1916.
Notitie bij Epke: Bij Koninklijk Besluit d.d. 23-22-1865 wordt de vader toestemming gegeven zijn geslachtsnaam te wijzigen in die van "Hora Adema"
Beroep:
fabrikant
Epke trouwde, 29 jaar oud, op maandag 3 juni 1861 in Leeuwarden met Pietronella Helena Cornelia Salverda, 25 jaar oud. Pietronella is geboren op zondag 6 september 1835 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), dochter van Ludolf Reinier Salverda en Catharina Geertruid Sloterdijck. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1835. Pietronella is overleden op woensdag 14 mei 1919 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1919.
Kinderen van Epke en Pietronella:
1 Wilhelmina Remelia Adema, geboren op zaterdag 27 december 1862 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1862. Wilhelmina is overleden op zondag 12 juli 1863 in Leeuwarden, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1863.
2 Ludolf Reinier Hora Adema, geboren op woensdag 3 februari 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1864. Ludolf is overleden op zondag 30 januari 1870 in Huizum ( Leeuwarden ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1870.
3 Johan Hora Adema, geboren op maandag 30 oktober 1865 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 46.
4 Wilhelmina Remelia Hora Adema, geboren op vrijdag 22 juli 1870 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juli 1870. Wilhelmina is overleden op donderdag 24 april 1947 in Nijmegen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1947. Zij is begraven op maandag 28 april 1947 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Wilhelmina bleef ongehuwd.
5 Catharina Geertruid Hora Adema, geboren op donderdag 4 september 1873 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 47.
6 NN NN Hora Adema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 24 december 1881 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1881.
23 Fokke Hora Adema is geboren op vrijdag 25 augustus 1837 in Leeuwarden, zoon van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1837. Fokke is overleden op dinsdag 9 juli 1889 in ’s-Gravenhage, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1889. Fokke trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 17 januari 1884 in Batavia ( Indonesie ) met Eleonore Louise Elisabeth Hora Siccama, 33 jaar oud. Eleonore is geboren op zaterdag 16 november 1850 in Batavia ( Indonesie ), dochter van Johan Frans Hora Siccama en Elisabeth Liesart. Eleonore is overleden op donderdag 9 februari 1928 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1928.
Titel:
Jonkvrouw
24 Anna Catharina Hora Adema is geboren op zaterdag 27 juli 1839 in Leeuwarden, dochter van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1839. Anna is overleden op dinsdag 30 juni 1914 in Haarlem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1914. Anna trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1867 in Leeuwarden met Kornelis Eland, 28 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 15 september 1838 in Klundert ( Moerdijk ), zoon van Johannes Cornelis Leendertsz Eland en Martina Margaretha van der Zanden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1838. Kornelis is overleden op maandag 8 augustus 1927 in Utrecht, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1927.
Beroep:
minister van oorlog
Kinderen van Anna en Kornelis:
1 Johannes Cornelis Eland, geboren op zaterdag 27 juni 1868 in Breda. Volgt 48.
2 Wilhelmina Remelia Eland, geboren op dinsdag 9 april 1872 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1872. Wilhelmina is overleden op zondag 6 april 1884 in ’s-Gravenhage, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1884.
25 Lollius Hora Adema is geboren op vrijdag 9 april 1841 in Leeuwarden, zoon van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1841. Lollius is overleden op zondag 29 december 1907 in Nijmegen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907.
Beroep:
steenfabrikant
Lollius trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 2 juli 1875 in Bemmel ( Lingewaard ) met Johanna Heiltje Eland, 25 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 6 december 1849 in Klundert ( Moerdijk ), dochter van Johannes Cornelis Leendertsz Eland en Martina Margaretha van der Zanden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1849. Johanna is overleden op woensdag 23 september 1931 in Nijmegen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1931.
26 Johan Hora Adema is geboren op maandag 24 april 1843 in Leeuwarden, zoon van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1843. Johan is overleden op dinsdag 15 maart 1938 in Velp ( Rheden ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1938. Hij is begraven op vrijdag 18 maart 1938 in Rozendaal.
Beroep:
1e luitenant der infanterie en burgemeester
Johan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 30 juni 1870 in Hilversum met Lucia Aurelia Bergsma Fruitier de Talma, 24 jaar oud. Lucia is geboren op vrijdag 20 maart 1846 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), dochter van Remelius Bergsma Fruitier de Talma en Jetske Wiskia Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1846. Lucia is overleden op zondag 31 januari 1926 in Velp ( Rheden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1926.
Kinderen van Johan en Lucia:
1 Johan Hora Adema, geboren op vrijdag 26 juli 1872 in Amsterdam. Johan is overleden op zondag 20 februari 1949 in Zeist, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1949. Johan bleef ongehuwd.
2 Remelius Lucius Hora Adema, geboren op maandag 1 december 1873 in Den Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1873. Remelius is overleden op zaterdag 4 juli 1874 in Amsterdam, 7 maanden oud.
3 Remelius Lucius Hora Adema, geboren op zaterdag 12 december 1874 in Hilversum. Volgt 49.
4 Jetske Wiskia Hora Adema, geboren op maandag 30 juni 1879 in ’s-Gravenhage. Volgt 50.
27 Sara Susanna Hora Adema is geboren op dinsdag 23 september 1845 in Leeuwarden, dochter van Johan Hora Adema (zie 12) en Wilhelmina Remelia Bienema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 september 1845. Sara is overleden op vrijdag 26 november 1909 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1909. Sara trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 juli 1871 in Leeuwarden met Gijsbert Nicolaas Schultz van Haegen, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 7 januari 1843 in Dordrecht, zoon van Jan Hendrik Schultz van Haegen en Mathilda Petronella Maria Laura Westerouwen van Meeteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1843. Gijsbert is overleden op zaterdag 20 april 1912 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1912.
Beroep:
1e luitenant 2e regiment Hussaren
Kinderen van Sara en Gijsbert:
1 Mathilda Petronella Maria Laura Schultz van Haegen, geboren op vrijdag 7 juni 1872 in Breda. Volgt 51.
2 Wilhelmina Remelia Schultz van Haegen, geboren op donderdag 16 april 1874 in Breda. Volgt 52.
3 Johanna Hendrika Schultz van Haegen, geboren op zondag 23 juni 1878 in Breda. Volgt 53.
28 Eco Adema is geboren op zaterdag 16 juli 1842 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Epke Adema (zie 13) en Sara Susanna Ypey. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1842. Eco is overleden op dinsdag 14 juli 1891 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Beroep:
Kapitein der artillerie
Eco trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 9 september 1880 in ’s-Gravenhage met Johanna Elisabeth Heskes, 28 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 13 maart 1852 in ’s-Gravenhage, dochter van Willem Pieter Heskes en Clasina Cornelia Versteege. Johanna is overleden op donderdag 7 juni 1928 in Amsterdam, 76 jaar oud.
29 Willem Remelius Hora Adema is geboren op zondag 18 april 1847 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Epke Adema (zie 13) en Sara Susanna Ypey. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1847.
Notitie bij de geboorte van Willem: akte gerectificeerd d.d. 22 mei 1890, waarbij familienaam kind wordt veranderd in "Hora Adema"
Willem is overleden op maandag 10 mei 1915 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1915.
Beroep:
Controleur 1e klasse Binnenlands bestuur op Java en Madura
Willem trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 1 december 1887 in ’s-Gravenhage met Elizabeth Gesina Uhlenbeck, 36 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 22 november 1851 in Soerabaja ( Indonesie ), dochter van Gerhard Hendrik Uhlenbeck en Maria Catharina Godin. Elizabeth is overleden op zondag 30 januari 1944 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1944. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Kind van Willem en Elizabeth:
1 Sara Susanna Hora Adema, geboren op maandag 9 september 1889 in Modjokerto ( Nederlands Indie ). Sara is overleden op donderdag 17 november 1938 in Amersfoort, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 november 1938. Sara bleef ongehuwd.
30 Petrus Johannes van Beyma is geboren op zaterdag 11 mei 1839 in Leeuwarden, zoon van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1839. Petrus is overleden op vrijdag 6 oktober 1911 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 oktober 1911.
Titel:
Jonkheer Mr.
Petrus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 3 juli 1862 in Haskerland met Geertrui van Vegelin Claerbergen, 23 jaar oud. Geertrui is geboren op zondag 4 november 1838 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Benjamin Johan van Vegelin van Claerbergen en Aurelia van Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1838. Geertrui is overleden op zondag 9 mei 1909 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1909.
Titel:
Jonkvrouw
Kinderen van Petrus en Geertrui:
1 Aurelia van Beyma, geboren op zaterdag 26 december 1863 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1863. Aurelia is overleden op vrijdag 11 juni 1943 in Baarn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1943. Aurelia bleef ongehuwd.
Titel:
Jonkvrouw
2 Anna Catharina van Beyma, geboren op zaterdag 5 augustus 1865 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1865. Anna is overleden op zaterdag 26 oktober 1872 in Sneek, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1872.
3 Petronella Benjamina Johanna van Beyma, geboren op woensdag 18 september 1867 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1867. Petronella is overleden op vrijdag 16 maart 1883 in ’s-Gravenhage, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1883.
Titel:
Jonkvrouw
4 Sara Susanna van Beyma, geboren op dinsdag 19 april 1870 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1870. Sara is overleden op donderdag 18 november 1915 in ’s-Gravenhage, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1915. Sara bleef ongehuwd.
Titel:
Jonkvrouw
5 Julia Mathilda (Juliana) van Beyma, geboren op woensdag 14 mei 1873 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1873. Juliana is overleden op vrijdag 7 mei 1875 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1875.
6 Anna Catharina Julia Mathilda van Beyma, geboren op vrijdag 29 december 1876 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op donderdag 5 juli 1906 in Zuilen ( Stichtse Vecht ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1909.
Notitie bij Anna: Anna is op 6 april 1899 in ’s-Gravenhage gehuwd met Berend Eekhout
Titel:
Jonkvrouw
7 Julia Mathilda Catharina van Beyma, geboren op maandag 24 juni 1878 in ’s-Gravenhage. Julia is overleden op zaterdag 9 juli 1955 in Boxmeer ( Land van Cuijk ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1955. Julia bleef ongehuwd.
Titel:
Jonkvrouw
8 Maria Johanna Florentina van Beyma, geboren op woensdag 28 april 1880 in ’s-Gravenhage. Maria is overleden op donderdag 15 mei 1919 in ’s-Gravenhage, 39 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria is op 22 augustus 1901 in ’s-Gravenhage gehuwd met Rijclof van Goens
Titel:
Jonkvrouw
31 Lollius van Beyma is geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Leeuwarden, zoon van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1840. Lollius is overleden op vrijdag 27 maart 1925 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1925.
Beroep:
1e luitenant bij de Grenadiers en Jagers
Lollius trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 12 november 1869 in Haskerland met Fokel Berber Helena Vegelin van Claerbergen, 21 jaar oud. Fokel is geboren op donderdag 25 november 1847 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Benjamin Johan van Vegelin van Claerbergen en Aurelia van Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 november 1847. Fokel is overleden op vrijdag 11 april 1919 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1919.
Titel:
Jonkvrouw
Kinderen van Lollius en Fokel:
1 Jacoba Johanna van Beijma, geboren op dinsdag 27 september 1870 in ’s-Gravenhage. Jacoba is overleden op vrijdag 10 maart 1911 in Baarn, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1911. Jacoba bleef ongehuwd.
Titel:
Jonkvrouw
2 Anna Catharina van Beijma, geboren op vrijdag 23 februari 1872 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op dinsdag 10 juli 1945 in Amersfoort, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juli 1945. Anna bleef ongehuwd.
Titel:
Jonkvrouw
3 Geertrui (Gertruda) van Beijma, geboren op maandag 22 juni 1874 in ’s-Gravenhage. Gertruda is overleden op maandag 25 februari 1889 in Kreutznach ( Duitsland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1889.
Titel:
Jonkvrouw
4 Cornelia Christina van Beijma, geboren op woensdag 16 januari 1878 in ’s-Gravenhage. Cornelia is overleden op dinsdag 19 april 1960 in Hilversum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1960.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is op 30 januari 1902 in Baarn gehuwd met Reinier Hermannus Reeling Brouwer
Titel:
Jonkvrouw
32 Tetje van Beyma is geboren op vrijdag 1 juli 1842 in Leeuwarden, dochter van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1842. Tetje is overleden op donderdag 22 maart 1917 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1917.
Titel:
Jonkvrouw
Tetje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juni 1866 in Leeuwarden met Johannes Leonardus Sloterdijck, 30 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 22 januari 1836 in Leeuwarden, zoon van Johannes Leonardus Sloterdijck en Catharina Anna Andreae. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1836. Johannes is overleden op vrijdag 10 maart 1899 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1899.
Notitie bij Johannes: Nadere informatie Bij vonnis van de rechtbank dd 14-3-1836 wordt de naam van het kind gewijzigd van "Pieter" in "Johannes Leonardus"
Beroep:
griffier
Kinderen van Tetje en Johannes:
1 Johannes Leonardus Sloterdijck, geboren op zondag 7 april 1867 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1867. Johannes is overleden op maandag 21 september 1942 in Zeist, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1942. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 29 juli 1897 in Haarlem gehuwd met Wendelina Cornera Susanna Elisabeth van Panhuijs
Beroep:
advocaat en Procureur
Titel:
Mr.
2 Anna Catharina Sloterdijck, geboren op vrijdag 26 juni 1868 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1868. Anna is overleden op zaterdag 6 december 1952 in Zeist, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1952.
Notitie bij Anna: Anna is 4 september 1890 in Leeuwarden gehuwd met Egbert Dirk Rink
3 Willem Augustinus Sloterdijck, geboren op zaterdag 3 december 1870 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1870. Willem is overleden op zaterdag 20 december 1930 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1930.
Notitie bij Willem: Willem is op 15 oktober 1924 in Leeuwarden gehuwd met Johanna Geertruida Jansen
Beroep:
gemeenteontvanger
4 Catharina Anna Sloterdijck, geboren op zondag 7 maart 1875 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1875. Catharina is overleden op dinsdag 25 april 1899 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1899.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 17 juni 1897 in Leeuwarden gehuwd met Abraham van der Pot
33 Eduard Marius Julius van Beijma is geboren op maandag 18 december 1843 in Leeuwarden, zoon van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1843. Eduard is overleden op vrijdag 2 april 1915 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1915. Hij is begraven op dinsdag 6 april 1915 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Beroep:
luitenant en kapitein artillerie
Titel:
Jonkheer
Eduard:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 25 juni 1873 in Nijmegen met Maria Johanna Florentina Beijen, 27 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 18 juni 1846 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendrik Johan Rudolph Beijen en Louiza Elisabeth Ebeling. Maria is overleden op zaterdag 20 december 1879 in Delft, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1879.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 8 november 1889 in Tiel met Maria Catharina van Outeren, 34 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 12 april 1855 in Amsterdam, dochter van Thomas Johannes van Outeren en Emmerantia Christina Reepmaker. Maria is overleden op zondag 13 januari 1918 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1918.
Kinderen van Eduard en Maria (1):
1 NN NN van Beijma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 15 februari 1874 in Delft. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1874.
2 NN NN van Beijma, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 20 juli 1875 in Delft. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1875.
3 NN NN van Beijma, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 18 juli 1876 in Delft. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1876.
4 Julius Matthijs van Beijma, geboren op woensdag 28 november 1877 in Delft. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1877. Julius is overleden op donderdag 8 juni 1944 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juni 1944.
Notitie bij Julius: Julius is op 21 juni 1904 in ’s-Gravenhage gehuwd met Anna Rutheria Johanna Cornelia Huber
Beroep:
Burgemeester
Titel:
Jonkheer Mr.
5 NN NN van Beijma, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 16 december 1879 in Delft. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1879.
34 Geertrui Julius van Beyma is geboren op maandag 20 april 1846 in Leeuwarden, dochter van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1846. Geertrui is overleden op donderdag 23 januari 1941 in ’s-Gravenhage, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1941.
Titel:
Jonkvrouw
Geertrui:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 september 1867 in Leeuwarden met Hajo Uden Thoden van Velzen, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 21 mei 1891 in Zutphen. Hajo is geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Wolvega ( Weststellingwerf ), zoon van Sijo Kornelius Thoden van Velzen en Aleida Tonkens Nienhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1840. Hajo is overleden op zondag 7 oktober 1917 in Gorssel ( Lochem ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1917.
Beroep:
Predikant
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 23 maart 1892 in Nijmegen met Hendrik Kleijn, 56 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Kring van Dordt ( Gorssel ), zoon van Laurens Kleijn en Catharina Jantje Weijers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juli 1835. Hendrik is overleden op zondag 26 oktober 1924 in Deventer, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1924.
Kinderen van Geertrui en Hajo:
1 Sijo Kornelis Thoden van Velzen, geboren op zondag 2 augustus 1868 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1868. Sijo is overleden op maandag 10 maart 1952 in Apeldoorn, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1952.
Notitie bij Sijo: Sijo is op 20 april 1899 in Leeuwarden gehuwd met Anna Catahrina Beucker Andreae
Beroep:
adjunct commies
2 Julius Matthijs Thoden van Velzen, geboren op dinsdag 17 augustus 1869 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Julius is overleden op zondag 4 november 1956 in Zwolle, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1956. Julius bleef ongehuwd.
Beroep:
Kunstschilder
3 Henri Thoden van Velzen, geboren op zondag 14 augustus 1870 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1870. Henri is overleden op donderdag 11 mei 1905 in Hengforden ( Olst ), 34 jaar oud (oorzaak: uit een kolk opgehaald; wonende te Heerde). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1905. Henri bleef ongehuwd.
4 Anna Catharina Thoden van Velzen, geboren op vrijdag 1 september 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1871. Anna is overleden op dinsdag 26 juni 1877 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1877.
5 Hajo Uden Thoden van Velzen, geboren op donderdag 15 januari 1874 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1874. Hajo is overleden op dinsdag 31 juli 1956 in Ermelo, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1956. Hajo bleef ongehuwd.
6 Petrus Johannes Thoden van Velzen, geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1876. Petrus is overleden op dinsdag 16 juli 1878 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1878.
7 Eggo Ulbo Thoden van Velzen, geboren op maandag 21 januari 1878 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1878. Eggo is overleden op maandag 2 december 1878 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1878.
8 Jan Thoden van Velzen, geboren op donderdag 5 januari 1882 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1882. Jan is overleden op woensdag 20 augustus 1919 in Ermelo, 37 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
9 Heinrich Hermann Thoden van Velzen, geboren op donderdag 9 april 1885 in Dusseldorf ( Duitsland ). Heinrich is overleden op dinsdag 19 januari 1965, 79 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Heinrich is op 6 oktober 1916 in Deventer gehuwd met Hortense Eelonore Strick van Linschoten
Beroep:
1e luitenant
10 Anna Catharina Geertrui Thoden van Velzen, geboren op dinsdag 15 maart 1887 in Kevelaar ( Duitsland ). Anna is overleden op vrijdag 17 augustus 1979, 92 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna is op 2 juni 1911 in Deventer gehuwd met Theodore Henri Lucassen
11 Melanie Thoden van Velzen, geboren in 1889 in Kevelaar ( Duitsland ). Melanie is overleden op zondag 26 oktober 1890 in Nijmegen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1890.
35 Jan van Beijma is geboren op zaterdag 10 juni 1848 in Leeuwarden, zoon van Julius Matthijs van Beyma en Anna Catharina Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1848. Jan is overleden op woensdag 25 juli 1900 in ’s-Gravenhage, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1900.
Beroep:
Burgemeester
Titel:
Jonkheer
Jan trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 20 oktober 1874 in Westerbork ( Midden-Drenthe ) met Lucia Aleida Kijmmell, 22 jaar oud. Lucia is geboren op vrijdag 9 april 1852 in Westerbork ( Midden-Drenthe ), dochter van Jan Tiemen Kijmmell en Hillegonda Johanna Alingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1852. Lucia is overleden op maandag 1 oktober 1934 in Meppel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1934.
36 Tetje Houwink is geboren op zaterdag 15 december 1838 in Aengwirden ( Heerenveen ), dochter van Jan Houwink en Sara Susanna Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1838. Tetje is overleden op zaterdag 29 mei 1915 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1915. Tetje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 19 september 1860 in Leeuwarden met Petrus Wierdsma Schik, 28 jaar oud. Petrus is geboren op woensdag 11 januari 1832 in Leeuwarden, zoon van Johannes Schik en Jelline Diderike Wierdsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1832. Petrus is overleden op donderdag 17 mei 1866 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1866. Petrus bleef kinderloos.
Beroep:
advocaat
Titel:
Mr.
37 Lollius Houwink is geboren op vrijdag 2 april 1841 in Heerenveen, zoon van Jan Houwink en Sara Susanna Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1841. Lollius is overleden op dinsdag 3 juni 1919 in Arnhem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1919.
Beroep:
1e luitenant
Lollius trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 26 juni 1872 in Leeuwarden met Eduarda Maria Huber, 24 jaar oud. Eduarda is geboren op donderdag 13 april 1848 in Leeuwarden, dochter van Johannes Lambertus Huber en Jacomina Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1848. Eduarda is overleden op dinsdag 30 september 1919 in Arnhem, 71 jaar oud.
Kind van Lollius en Eduarda:
1 Jan Houwink, geboren op dinsdag 8 april 1873 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1873. Jan is overleden op dinsdag 9 maart 1943 in Arnhem, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1943.
Notitie bij Jan: Jan is op 14 mei 1903 in ’s-Gravenhage gehuwd met Pauline Louise Rethaan Macaré
Beroep:
advocaat en Procureur
Titel:
Mr.
38 Bernardus Dorhout is geboren op woensdag 17 april 1844 in Leeuwarden, zoon van Lambertus Dorhout en Diderika Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1844. Bernardus is overleden op vrijdag 25 april 1919 in Haren ( Groningen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1919.
Beroep:
landgebruiker
Bernardus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 12 mei 1869 in Usquert ( Het Hogeland ) met Margareta Johanna Hulsewé, 22 jaar oud. Margareta is geboren op donderdag 24 december 1846 in Usquert ( Het Hogeland ), dochter van Anthonie Francois Hulsewee en Margaretha Magdalena van der Helm. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1846. Margareta is overleden op dinsdag 28 februari 1928 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1928.
Kinderen van Bernardus en Margareta:
1 Lambertus Dorhout, geboren op zondag 20 maart 1870 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1870. Lambertus is overleden op vrijdag 16 juni 1916 in Drachten ( Smallingerland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1916.
Notitie bij Lambertus: Lambertus is op 1 oktober 1898 in Antwerpen gehuwd met Leopoldine Marie Freyling
2 Anthonie Francois Dorhout, geboren op woensdag 15 mei 1872 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1872. Anthonie is overleden op zondag 2 maart 1873 in Drachten ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1873.
3 Anthonie Francois Dorhout, geboren op zondag 25 januari 1874 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1874. Anthonie is overleden op donderdag 9 januari 1958 in Zeist, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1958. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Notitie bij Anthonie: Anthonie is op 5 mei 1903 in Valburg gehuwd met Elisabeth Jacoba den Hartog
Beroep:
ambtenaar
4 Bernardus Dorhout, geboren op woensdag 12 juli 1876 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1876. Bernardus is overleden op vrijdag 27 april 1877 in Drachten ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1877.
5 Gerhardina Henderika Dorhout, geboren op donderdag 13 juli 1876 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1876. Gerhardina is overleden op dinsdag 17 oktober 1876 in Drachten ( Smallingerland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1876.
6 NN NN Dorhout, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1878.
39 Pieter (Pierre) Dorhout is geboren op dinsdag 22 augustus 1848 in Leeuwarden, zoon van Lambertus Dorhout en Diderika Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1848. Pierre trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 15 april 1879 in Brussel ( Belgie ) met Albertine Adele Defrance, 26 jaar oud. Albertine is geboren op zaterdag 18 december 1852 in Corennes ( Belgie ), dochter van Edouard Joseph Defrance en Marie Angélique Dubois.
40 Johan Hora Adema is geboren op vrijdag 17 september 1852 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johan Hora Adema (zie 17) en Willemina Geertruida van Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1852. Johan is overleden op dinsdag 17 juli 1928 in Bayonne ( Frankrijk ), 75 jaar oud.
Beroep:
Kapitein der artillerie
Johan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 20 september 1878 in Bolsward met Margaretha Haitsma Mulier, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op woensdag 27 mei 1857 in Bolsward, dochter van Johannes Haitsma Mulier en Maria Louisa Ypey. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1857. Margaretha is overleden op maandag 5 november 1917 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1917.
Kinderen van Johan en Margaretha:
1 Johan Hora Adema, geboren op maandag 1 september 1879 in Utrecht. Volgt 54.
2 Maria Louise Hora Adema, geboren op zaterdag 4 juni 1881 in Bussum ( Gooise Meren ). Volgt 55.
3 Wilhelmina Geertruida Hora Adema, geboren op zaterdag 21 juli 1883 in Bussum ( Gooise Meren ). Wilhelmina is overleden op maandag 14 oktober 1963 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1963. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Wilhelmina bleef ongehuwd.
41 Petrus Johannes Hora Adema is geboren op maandag 6 februari 1854 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johan Hora Adema (zie 17) en Willemina Geertruida van Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1854. Petrus is overleden op woensdag 20 oktober 1937 in Utrecht, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1937.
Beroep:
spoorweg-ingenieur
Petrus trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 4 december 1889 in Pau ( Frankrijk ) met Berthe Claverie, ongeveer 29 jaar oud. Berthe is geboren omstreeks 1860. Berthe is overleden omstreeks 1923 in Capbreton ( Frankrijk ), ongeveer 63 jaar oud.
42 Geertrui Willemina Eduarda Hora Adema is geboren op donderdag 31 augustus 1865 in Tiel, dochter van Johan Hora Adema (zie 17) en Willemina Geertruida van Beyma. Geertrui is overleden op woensdag 15 mei 1957 in Leiden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1957. Geertrui trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 21 januari 1890 in Amsterdam met Gerard Kniphorst, 28 jaar oud. Gerard is geboren op dinsdag 31 december 1861 in Surabaya ( Indonesie ), zoon van Lambertus Casper Everhard Kniphorst en Aleida Petronella Antoinette Gijsberti Hodenpijl. Gerard is overleden op vrijdag 26 maart 1948 in Overveen ( Bloemendaal ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1948. Hij is begraven in Bloemendaal op de Begraafplaats aan de Bergweg.
Kinderen van Geertrui en Gerard:
1 Lambertus Casper Everhard Kniphorst, geboren op zondag 30 juni 1895 in ’s-Gravenhage. Volgt 56.
2 Willemina Aleida Geertrui Kniphorst, geboren op maandag 11 januari 1897 in ’s-Gravenhage. Volgt 57.
43 Wilhelmina Remelia Flora Hora Adema is geboren op zaterdag 8 september 1866 in Arnhem, dochter van Barro Hora Adema (zie 20) en Johanna Willemina van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1866. Wilhelmina trouwde, 52 jaar oud, op maandag 23 september 1918 in Lausanne ( Zwitserland ) met Friedrich Ludwig Rudolf Rettig, 70 jaar oud. Friedrich is geboren op donderdag 18 mei 1848 in Karlsruhe ( Duitsland ). Friedrich is overleden op woensdag 5 november 1919 in Montreux ( Frankrijk ), 71 jaar oud.
44 Cornelia Elisabeth Hora Adema is geboren op dinsdag 28 april 1868 in Arnhem, dochter van Barro Hora Adema (zie 20) en Johanna Willemina van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1868. Cornelia is overleden op vrijdag 1 oktober 1965 in ’s-Gravenhage, 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1965. Zij is gecremeerd in Velsen. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 10 januari 1900 in Amsterdam met Johan Christoffel Pieter Willem Apollo Steenkamp, 14 jaar oud. Johan is geboren op zondag 15 februari 1885 in Vlissingen, zoon van Pieter Willem Steenkamp en Johanna Adriana Telchuys. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1885. Johan is overleden op maandag 19 december 1955 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1955.
Beroep:
Kolonel artillerie
Kinderen van Cornelia en Johan:
1 Johanna Wiimke Steenkamp, geboren op vrijdag 19 april 1901 in Oudenrijn ( Utrecht ). Volgt 58.
2 Pieter Willem Barro Steenkamp, geboren op dinsdag 2 juni 1903 in Den Helder. Volgt 59.
45 Johanna Willemina Hora Adema is geboren op dinsdag 30 april 1872 in Arnhem, dochter van Barro Hora Adema (zie 20) en Johanna Willemina van den Bergh. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juli 1872. Johanna is overleden op zondag 3 december 1950 in Zeist, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1950. Zij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 29 april 1903 in Amsterdam met Antoni Johan Carel van der Feen, 37 jaar oud. Antoni is geboren op maandag 5 februari 1866 in Amsterdam, zoon van Antoni Johan Carel van der Feen en Wilhelmina Catharina Berkhout. Antoni is overleden op zaterdag 5 mei 1956 in Zeist, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1956. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Beroep:
planter en Commissaris vd regering
46 Johan Hora Adema is geboren op maandag 30 oktober 1865 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Epke Hora Adema (zie 22) en Pietronella Helena Cornelia Salverda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1865. Johan is overleden op zondag 16 november 1947 in Amsterdam, 82 jaar oud. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Beroep:
directuer NV leeuwarder Aardappelmeel-en siroopfabriek
Johan trouwde, 47 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1913 in Watergraafsmeer ( Amsterdam ) met Hantzen Stoffelsma, 25 jaar oud. Hantzen is geboren op dinsdag 31 mei 1887 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Haaye Wybes Stoffelsma en Jitske Hylkes van Oostrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1887. Hantzen is overleden op zaterdag 15 februari 1958 in Enschede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1958. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kinderen van Johan en Hantzen:
1 Wilhelmina Remelia Hora Adema, geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Huizum ( Leeuwarden ). Wilhelmina is overleden op donderdag 10 december 1998 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroepen:
journaliste
journaliste, publiciste en schijfster van kinderboeken
2 Epea (Epca) Hora Adema, geboren op dinsdag 10 augustus 1915 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 60.
3 Jitske Hora Adema, geboren op zaterdag 7 september 1918 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 61.
47 Catharina Geertruid Hora Adema is geboren op donderdag 4 september 1873 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Epke Hora Adema (zie 22) en Pietronella Helena Cornelia Salverda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1873. Catharina is overleden op vrijdag 23 oktober 1936 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1936. Zij is begraven op maandag 26 oktober 1936 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 mei 1898 in Leeuwarden met Nicolaas Tjeerd Albarda, 32 jaar oud. Nicolaas is geboren op dinsdag 27 juni 1865 in Leeuwarden, zoon van Horatius Albarda en Trijntje Bouwina Homan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1865. Nicolaas is overleden op donderdag 27 december 1956 in Doorn ( Utrechtse Heuvelrug ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 december 1956. Hij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen.
Beroep:
Candidaat notaris
Kinderen van Catharina en Nicolaas:
1 Pietronella Helena Cornelia (Heleen) Albarda, geboren op zondag 25 augustus 1901 in Leeuwarden. Volgt 62.
2 Horatius Albarda, geboren op zondag 28 februari 1904 in Leeuwarden. Volgt 63.
48 Johannes Cornelis Eland is geboren op zaterdag 27 juni 1868 in Breda, zoon van Kornelis Eland en Anna Catharina Hora Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1868. Johannes is overleden op vrijdag 11 januari 1924 in Utrecht, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1924. Hij is begraven op dinsdag 15 januari 1924 in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
Beroep:
secretaris Algemene Kredietbank
Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 18 september 1894 in Bemmel ( Lingewaard ) met Elisabeth de Raaijdt, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 1 maart 1873 in Woerden, dochter van Anthonij Cornelis de Raaijdt en Jannet Elisabeth Kraijenhoff van de Leur. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1873. Elisabeth is overleden op maandag 28 april 1902 in Arnhem, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1902.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op dinsdag 18 augustus 1914 in ’s-Gravenhage met Claudina Petronella Jacoba Doorman, 43 jaar oud. Claudina is geboren op zondag 5 maart 1871 in Middelburg, dochter van Pieter Lodewijk Gerard Doorman en Claudina Albertine Deketh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1871. Claudina is overleden op zondag 12 september 1915 in ’s-Gravenhage, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1915.
Beroep:
secretaris bankvereniging
(3) trouwde, 50 jaar oud, op dinsdag 15 april 1919 in ’s-Gravenhage met Maria Meijnarda ter Haar, 36 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 12 juli 1882 in Amsterdam, dochter van Joannes ter Haar en Anna Maria Henriëtta Jacoba Joortman. Maria is overleden op zondag 27 april 1952 in Hilversum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1952.
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Cornelis Eland, geboren op donderdag 5 september 1895 in Wijler ( Duitsland ).
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 15 februari 1928 in ’s-Gravenhage gehuwd met Catharina Johanna Hunerdina Cleerdin
Beroep:
Employé bij een tabaksmaatschappij
2 Antonie Cornelis Eland, geboren op dinsdag 4 augustus 1896 in Bemmel ( Lingewaard ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1896. Antonie is overleden op woensdag 8 november 1944 in Neubrandenburg ( Duitsland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1949. Antonie bleef ongehuwd.
Beroep:
ritmeester
3 Johannes Eland, geboren op donderdag 25 januari 1900 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1900. Johannes is overleden op dinsdag 3 november 1953 in Zurich ( Zwitserland ), 53 jaar oud.
Beroep:
Kunstschilder
49 Remelius Lucius Hora Adema is geboren op zaterdag 12 december 1874 in Hilversum, zoon van Johan Hora Adema (zie 26) en Lucia Aurelia Bergsma Fruitier de Talma. Remelius is overleden op woensdag 27 oktober 1920 in Davos ( Zwitserland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1921. Remelius trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 17 april 1906 in Schoonhoven ( Krimpenerwaard ) met Alide Nicolasine Schalij, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 9 oktober 1919 in Amsterdam. Alide is geboren op woensdag 9 november 1881 in Schoonhoven ( Krimpenerwaard ), dochter van Gerrit Anthony Schalij en Johanna Maria Tierie. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1881. Alide is overleden op dinsdag 2 januari 1973 in Bennekom, 91 jaar oud.
Kind van Remelius en Alide:
1 Johan Hora Adema, geboren op zondag 28 juli 1907 in Amsterdam. Volgt 64.
50 Jetske Wiskia Hora Adema is geboren op maandag 30 juni 1879 in ’s-Gravenhage, dochter van Johan Hora Adema (zie 26) en Lucia Aurelia Bergsma Fruitier de Talma. Jetske is overleden op vrijdag 28 januari 1966 in Velp ( Rheden ), 86 jaar oud. Jetske trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 20 februari 1906 in Harlingen met Jan Elbers van der Burg, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 12 oktober 1879 in Het Loo ( Apeldoorn ), zoon van Hendrik Jan Elbers van der Burg en Aaltje Menthen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 oktober 1879. Jan is overleden op vrijdag 8 november 1963 in Doetinchem, 84 jaar oud.
Beroep:
Hoofdingenieur Ned. Spoorwegen
51 Mathilda Petronella Maria Laura Schultz van Haegen is geboren op vrijdag 7 juni 1872 in Breda, dochter van Gijsbert Nicolaas Schultz van Haegen en Sara Susanna Hora Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1872. Mathilda is overleden op dinsdag 4 april 1950 in Baarn, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1950. Mathilda trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 14 april 1899 in ’s-Gravenhage met Gerhard Frederik Casijn van Till, 29 jaar oud. Gerhard is geboren op zaterdag 1 januari 1870 in Delfzijl ( Eemsdelta ), zoon van Willem Ernst Casijn Baron van Till en Gilbertine Henriette Petronelle van Hoogenhuyze. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1870. Gerhard is overleden op maandag 19 augustus 1940 in Blaricum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1940.
Beroep:
ambtenaar bij de waarborg van gouden en zilveren werken
Titel:
baron
Kinderen van Mathilda en Gerhard:
1 Willem Ernst Floris van Till, geboren op vrijdag 9 februari 1900 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1900.
Notitie bij Willem: Willem is op 1 september 1937 in Soekaboemi gehuwd met Maritza Aloisia Volk
Titel:
baron
2 Gijsbert Nicolaas Henricus van Till, geboren op zondag 2 maart 1902 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1902. Gijsbert is overleden op maandag 25 januari 1971 in Bussum ( Gooise Meren ), 68 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert is op 12 november 1932 in Apeldoorn gehuwd met Henriette Paulina Julie Tutein Nolthenius
Beroep:
luitenant ter zee 2e klasse
3 Gilbertine Henriette Petronelle van Till, geboren op donderdag 15 september 1904 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1904. Gilbertine is overleden op dinsdag 29 april 1997, 92 jaar oud. Zij is begraven in Bussum op de Begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg.
Notitie bij Gilbertine: Gilbertine is op 4 oktober 1928 in Blaricum gehuwd met Johan Hendrik van Rinkhuijzen
52 Wilhelmina Remelia Schultz van Haegen is geboren op donderdag 16 april 1874 in Breda, dochter van Gijsbert Nicolaas Schultz van Haegen en Sara Susanna Hora Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1874. Wilhelmina is overleden op vrijdag 2 augustus 1957 in Hilversum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1957. Zij is begraven in Hilversum op de Begraafplaats aan de Bosdrift. Wilhelmina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1896 in ’s-Gravenhage met Dirk van Houweninge, 31 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 9 maart 1865 in Moordrecht ( Zuidplas ), zoon van Gerard Abraham van Houweninge en Janna Adriana Hoogendijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1865. Dirk is overleden op donderdag 31 juli 1930 in Hilversum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1930. Hij is begraven in Hilversum op de Begraafplaats aan de Bosdrift.
Beroep:
substituut bij de Arr. Rechtbank te Rottredam
(2) trouwde, 60 jaar oud, op woensdag 6 maart 1935 in Hilversum met Albertus Perk, 64 jaar oud. Albertus is geboren op vrijdag 11 maart 1870 in Hilversum, zoon van Karel Jan Perk en Aagje Dekker. Albertus is overleden op zondag 24 mei 1936 in Hilversum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1936.
Kinderen van Wilhelmina en Dirk:
1 NN NN van Houweninge, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 18 juli 1897 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: aktenummer 1897.3093
2 Sara Susanna van Houweninge, geboren op maandag 1 mei 1899 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Sara: aktenummer 1899.3945
3 Gerhard Abraham van Houweninge, geboren op donderdag 4 juli 1901 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: aktenummer 1901.6449
Notitie bij Gerhard: Gerhard is op 30 juli 1932 in ’s-Gravenhage gehuwd met Jacoba Maria Koningh
Beroep:
advocaat
53 Johanna Hendrika Schultz van Haegen is geboren op zondag 23 juni 1878 in Breda, dochter van Gijsbert Nicolaas Schultz van Haegen en Sara Susanna Hora Adema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1878. Johanna is overleden op woensdag 13 maart 1968 in Leusden, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1968. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1901 in ’s-Gravenhage met Ludolf Reinier Gratama, 26 jaar oud. Ludolf is geboren op donderdag 4 maart 1875 in Leeuwarden, zoon van Gajus Gratama en Wilhelmina Augustina Salverda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1875. Ludolf is overleden op zondag 30 april 1967 in Amersfoort, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1967. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
Procuratiehouder
54 Johan Hora Adema is geboren op maandag 1 september 1879 in Utrecht, zoon van Johan Hora Adema (zie 40) en Margaretha Haitsma Mulier. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1879. Johan trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 december 1907 met Ellionora Katharina Feher, 20 jaar oud. Ellionora is geboren op vrijdag 4 november 1887 in Kovin ( Joegoslavie ), dochter van Johann Feher en Aloysia Zubanovic. Ellionora is overleden op vrijdag 12 februari 1965 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1965.
Kinderen van Johan en Ellionora:
1 Margaretha Hora Adema, geboren op woensdag 23 juni 1909 in Cerovljani ( Joegoslavie ). Volgt 65.
2 Maria Louise Elisabeth Hora Adema, geboren op zaterdag 3 juni 1911 in Cerovljani ( Joegoslavie ).
3 Willemina Geertruida Hora Adema, geboren op zaterdag 30 augustus 1913 in Cerovljani ( Joegoslavie ). Willemina is overleden.
55 Maria Louise Hora Adema is geboren op zaterdag 4 juni 1881 in Bussum ( Gooise Meren ), dochter van Johan Hora Adema (zie 40) en Margaretha Haitsma Mulier. Maria is overleden op zondag 1 januari 1956 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1956. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Maria trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 11 juli 1918 in ’s-Gravenhage met Francois Eugene Marescot, 39 jaar oud. Francois is geboren op donderdag 10 oktober 1878 in Menton ( Frankrijk ), zoon van Arthur Joseph Fortuné Marescot en Henriette Alida Post. Francois is overleden op donderdag 27 maart 1975 in ’s-Gravenhage, 96 jaar oud.
56 Lambertus Casper Everhard Kniphorst is geboren op zondag 30 juni 1895 in ’s-Gravenhage, zoon van Gerard Kniphorst en Geertrui Willemina Eduarda Hora Adema (zie 42). Lambertus is overleden op vrijdag 5 september 1952 in ’s-Gravenhage, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1952.
Beroep:
leraar scheikunde
Lambertus trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 21 juli 1925 in ’s-Gravenhage met Alida Maria Voorstad, 26 jaar oud. Alida is geboren op woensdag 7 september 1898 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Nicolaas Voorstad en Johanna Jacoba van Soelen.
57 Willemina Aleida Geertrui Kniphorst is geboren op maandag 11 januari 1897 in ’s-Gravenhage, dochter van Gerard Kniphorst en Geertrui Willemina Eduarda Hora Adema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1897. Willemina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 24 juli 1923 in ’s-Gravenhage met Johannes Frederik Bär von Hemmersweil, 26 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 23 maart 1897 in ’s-Gravenhage, zoon van Raimond Nazaire Gauillaume Marie Bär von Hemmersweil en Maria (Marie) Koopman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1897.
Beroep:
dagbladredacteur
(2) trouwde met H. Blaauw.
58 Johanna Wiimke Steenkamp is geboren op vrijdag 19 april 1901 in Oudenrijn ( Utrecht ), dochter van Johan Christoffel Pieter Willem Apollo Steenkamp en Cornelia Elisabeth Hora Adema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1901. Johanna trouwde met J. Jurriaanse.
59 Pieter Willem Barro Steenkamp is geboren op dinsdag 2 juni 1903 in Den Helder, zoon van Johan Christoffel Pieter Willem Apollo Steenkamp en Cornelia Elisabeth Hora Adema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1903. Pieter trouwde met Suze Francoise Adolphine Akkerman. Suze is geboren op woensdag 10 juni 1908 in Amsterdam, dochter van Teunis Akkerman en Francoise Wilhelmina Caroline Raaijmaakers.
60 Epea (Epca) Hora Adema is geboren op dinsdag 10 augustus 1915 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Johan Hora Adema (zie 46) en Hantzen Stoffelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1915. Epca trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 24 april 1946 in Amsterdam met Christiaan Jan Houwert, 22 jaar oud. Christiaan is geboren op zaterdag 9 juni 1923 in Nijmegen.
Kind van Epca en Christiaan:
1 NN NN Houwert, levenloos geboren kind, geboren op zondag 16 januari 1949 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1949.
61 Jitske Hora Adema is geboren op zaterdag 7 september 1918 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Johan Hora Adema (zie 46) en Hantzen Stoffelsma. Jitske trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 november 1946 in Amsterdam met André Frits Luijendijk, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 23 december 1944 in Amsterdam. André is geboren op maandag 15 december 1919 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendrik Luijendijk en Wilhelmine Thombert.
Beroep:
redactie secretaris
62 Pietronella Helena Cornelia (Heleen) Albarda is geboren op zondag 25 augustus 1901 in Leeuwarden, dochter van Nicolaas Tjeerd Albarda en Catharina Geertruid Hora Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1901. Heleen is overleden op woensdag 30 oktober 1985 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud.
Beroep:
beeldend kunstenaar
Heleen:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 5 juni 1923 in ’s-Gravenhage met Lucas Rijken, 24 jaar oud. Lucas is geboren op woensdag 12 oktober 1898 in Rotterdam, zoon van Obbo Lucas Hendrik Rijken en Geertruida van den Arend.
Notitie bij de geboorte van Lucas: aktenummer 1898.8668
Lucas is overleden op vrijdag 14 juni 1946 in Amsterdam, 47 jaar oud.
Beroep:
Bankier
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 27 april 1934 in ’s-Gravenhage met Dirk Tutein Nolthenius, 40 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 15 september 1893 in Vrijenban ( Delft ), zoon van Jan Rudolph Tutein Nolthenius en Maria Auguste Cordes.
Notitie bij de geboorte van Dirk: aktenummer 1893.67
Beroep:
afdelingschef bij een oliefabriek
63 Horatius Albarda is geboren op zondag 28 februari 1904 in Leeuwarden, zoon van Nicolaas Tjeerd Albarda en Catharina Geertruid Hora Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 februari 1904. Horatius is overleden op maandag 17 mei 1965 in Susch ( Zwitserland ), 61 jaar oud (oorzaak: Vliegongeval boven de Fluela-pas). Horatius:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 10 april 1928 in ’s-Gravenhage met Paula Volckera van Beresteijn, 23 jaar oud. Paula is geboren op woensdag 10 augustus 1904 in Amersfoort, dochter van Eeltjo Allegondus van Beresteijn en Julia Caroline Frowein. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1904.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 29 juni 1961 in Noordwijk ( Westerkwartier ) met Johanna Charlotte van Poelvoorde, 40 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 25 oktober 1920 in Benrath ( Duitsland ), dochter van Henri Johan van Poelvoorde en Dina Aleida Abel. Johanna is overleden op maandag 17 mei 1965 in Susch ( Zwitserland ), 44 jaar oud (oorzaak: Vliegongeval boven de Fluela-pas).
Kinderen van Horatius en Paula:
1 Julia Carolina Albarda, geboren op maandag 4 februari 1929 in Hilversum.
2 Helena Maria Albarda, geboren op woensdag 25 maart 1931 in ’s-Gravenhage.
3 Paula Volckera Albarda, geboren op donderdag 13 april 1933 in ’s-Gravenhage.
4 Nicole Catharina Albarda, geboren op woensdag 25 juli 1934 in ’s-Gravenhage.
64 Johan Hora Adema is geboren op zondag 28 juli 1907 in Amsterdam, zoon van Remelius Lucius Hora Adema (zie 49) en Alide Nicolasine Schalij. Johan is overleden op dinsdag 19 januari 1993 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep:
Oogarts
Johan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 22 december 1938 in Delft met Cornelia Maria Eliza Schouten, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 21 november 1916 in Delft, dochter van Jan Arnoldus Schouten en Maria Margaretha Backer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1916. Cornelia is overleden op dinsdag 16 augustus 1994 in Amsterdam, 77 jaar oud.
65 Margaretha Hora Adema is geboren op woensdag 23 juni 1909 in Cerovljani ( Joegoslavie ), dochter van Johan Hora Adema (zie 54) en Ellionora Katharina Feher. Margaretha trouwde met Edgar Paul Guillaume Frederic (Edgar) Lamberty. Edgar is geboren op dinsdag 13 december 1904 in Verviers ( Belgie ).

Index (359 personen)

Abel, Dina Aleida (*05-04-1893, †25-10-1976) [Schoonmoeder van 63]  63
Adema, Aaltje (*20-09-1775) [Dochter van 5]  5,5
Adema, Anna Catharina (*21-07-1814, †14-09-1848) [Nummer 14]  14; 30; 31; 32; 33; 34; 35
Adema, Barre (*?-02-1675, †<02-08-1676) [Zoon van 1]  1,6
Adema, Barre (*?-08-1676, †<07-12-1677) [Zoon van 1]  1,7
Adema, Barre (*?-12-1677, †<02-02-1679) [Zoon van 1]  1,8
Adema, Barre Lolles (Barro) (*?-02-1679, †30-07-1745) [Nummer 3]  3; 5
Adema, Barro (*20-03-1766, †02-01-1822) [Nummer 7]  7; 9; 10; 11; 12
Adema, Barro (*06-04-1817, †27-09-1817) [Zoon van 9]  9,4
Adema, Diderica (*14-10-1792, †15-09-1817) [Nummer 11]  11; 19
Adema, Diderika (*29-08-1818, †08-04-1850) [Nummer 16]  16; 38; 39
Adema, Eco (*16-07-1842, †14-07-1891) [Nummer 28]  28
Adema, Epke (*01-06-1813, †27-03-1883) [Nummer 13]  13; 28; 29
Adema, Fokke (*01-08-1833, †29-08-1834) [Dochter van 12]  12,4
Adema, Foockeltie (*?-09-1665, †<01-06-1673) [Dochter van 1]  1,1
Adema, Fookeltje (*?-06-1673, †1749) [Nummer 2]  2
Adema, Johanna (Joanna) (*?-06-1771, †01-12-1827) [Dochter van 5]  5,4
Adema, Leonardus (*19-08-1843, †17-01-1886) [Zoon van 13]  13,3
Adema, Lolle Barres (Lollius) (*1639, †27-04-1728) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4
Adema, Lollius (*05-01-1790, †20-11-1864) [Nummer 9]  9; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Adema, Lollius (*24-03-1841, †10-10-1859) [Zoon van 13]  13,1
Adema, Lollius Barres (*±1737, †25-06-1811) [Nummer 5]  5; 7; 8
Adema, Louise Egbertine (*13-02-1791, †12-12-1820) [Nummer 10]  10
Adema, Louise Egbertine (*21-04-1821, †08-04-1822) [Dochter van 9]  9,7
Adema, Nicolaas (*15-02-1849, †12-01-1872) [Zoon van 13]  13,7
Adema, Pieter (*?-09-1666, †<19-03-1668) [Zoon van 1]  1,2
Adema, Pieter (*?-03-1668) [Zoon van 1]  1,3
Adema, Rebekka (*27-11-1767, †?-07-1802) [Nummer 8]  8
Adema, Sara Susanna (*05-12-1815, †21-03-1896) [Nummer 15]  15; 36; 37
Adema, Sjoucjen (*?-02-1681, †<03-05-1682) [Dochter van 1]  1,10
Adema, Sjoucjen (*?-05-1682, †<05-02-1686) [Dochter van 1]  1,11
Adema, Sjoukien Lolles (*?-02-1686) [Nummer 4]  4; 6
Adema, Tetje (*20-07-1845, †08-07-1846) [Dochter van 13]  13,4
Adema, Tetje (*18-04-1847, †02-03-1848) [Dochter van 13]  13,6
Adema, Tjalling Lolles (*?-01-1671, †08-08-1741) [Zoon van 1]  1,4
Adema, Wilhelmina Remelia (*19-10-1819, †02-07-1820) [Dochter van 9]  9,6
Adema, Wilhelmina Remelia (*27-12-1862, †12-07-1863) [Dochter van 22]  22,1
Adema, Willem Remelius (*10-08-1825, †18-12-1899) [Nummer 18]  18
Adema, Wybe (*?-07-1769) [Zoon van 5]  5,3
Akkerman, Suze Francoise Adolphine (*10-06-1908) [Partner van 59]  59
Akkerman, Teunis (*24-01-1881) [Schoonvader van 59]  59
Albarda, Helena Maria (*25-03-1931) [Dochter van 63]  63,2
Albarda, Horatius (*20-07-1828, †29-02-1904) [Schoonvader van 47]  47
Albarda, Horatius (*28-02-1904, †17-05-1965) [Nummer 63]  63
Albarda, Julia Carolina (*04-02-1929) [Dochter van 63]  63,1
Albarda, Nicolaas Tjeerd (*27-06-1865, †27-12-1956) [Partner van 47]  47; 62; 63
Albarda, Nicole Catharina (*25-07-1934) [Dochter van 63]  63,4
Albarda, Paula Volckera (*13-04-1933) [Dochter van 63]  63,3
Albarda, Pietronella Helena Cornelia (Heleen) (*25-08-1901, †30-10-1985) [Nummer 62]  62
Alingh, Hillegonda Johanna (*26-09-1828, †05-06-1897) [Schoonmoeder van 35]  35
Andreae, Catharina Anna (*11-01-1809, †20-12-1881) [Schoonmoeder van 32]  32
Arend, Geertruida van den (*13-09-1872, †28-09-1902) [Schoonmoeder van 62]  62
Backer, Maria Margaretha (*01-05-1887) [Schoonmoeder van 64]  64
Bär von Hemmersweil, Johannes Frederik (*23-03-1897) [Partner van 57]  57
Bär von Hemmersweil, Raimond Nazaire Gauillaume Marie (*±1861, †08-10-1909) [Schoonvader van 57]  57
Beckeringh, Egbertha Louisa (*?-01-1740, †06-12-1810) [Schoonmoeder van 7]  7
Beijen, Hendrik Johan Rudolph (*20-02-1817, †19-07-1892) [Schoonvader van 33]  33
Beijen, Maria Johanna Florentina (*18-06-1846, †20-12-1879) [Partner van 33]  33
Beijma, Anna Catharina van (*23-02-1872, †10-07-1945) [Dochter van 31]  31,2
Beijma, Cornelia Christina van (*16-01-1878, †19-04-1960) [Dochter van 31]  31,4
Beijma, Eduard Marius Julius van (*18-12-1843, †02-04-1915) [Nummer 33]  33
Beijma, Geertrui (Gertruda) van (*22-06-1874, †25-02-1889) [Dochter van 31]  31,3
Beijma, Jacoba Johanna van (*27-09-1870, †10-03-1911) [Dochter van 31]  31,1
Beijma, Jan van (*10-06-1848, †25-07-1900) [Nummer 35]  35
Beijma, Julius Matthijs van (*28-11-1877, †08-06-1944) [Zoon van 33]  33,4
Beijma, NN NN van (levenloos *15-02-1874) [Dochter van 33]  33,1
Beijma, NN NN van (levenloos *20-07-1875) [Dochter van 33]  33,2
Beijma, NN NN van (levenloos *18-07-1876) [Zoon van 33]  33,3
Beijma, NN NN van (levenloos *16-12-1879) [Dochter van 33]  33,5
Beresteijn, Eeltjo Allegondus van (*02-04-1876, †14-09-1948) [Schoonvader van 63]  63
Beresteijn, Paula Volckera van (*10-08-1904) [Partner van 63]  63
Bergh, Hendrik Frans van den (*05-03-1812, †04-05-1878) [Schoonvader van 20]  20
Bergh, Johanna Willemina van den (*04-10-1839, †30-11-1908) [Partner van 20]  20; 43; 44; 45
Bergsma, Cornelia (*14-01-1790, †12-02-1835) [Schoonmoeder van 21]  21
Bergsma, Jetske Wiskia (*03-07-1825, †01-03-1906) [Schoonmoeder van 26]  26
Bergsma, Sara Susanna (*?-07-1769, †24-04-1836) [Schoonmoeder van 9] [Schoonmoeder van 12]  9; 12
Bergsma Fruitier de Talma, Lucia Aurelia (*20-03-1846, †31-01-1926) [Partner van 26]  26; 49; 50
Bergsma Fruitier de Talma, Remelius (*15-08-1812, †10-07-1884) [Schoonvader van 26]  26
Berkhout, Wilhelmina Catharina (*04-02-1836, †04-09-1909) [Schoonmoeder van 45]  45
Beyma, Anna Catharina van (*05-08-1865, †26-10-1872) [Dochter van 30]  30,2
Beyma, Anna Catharina Julia Mathilda van (*29-12-1876, †05-07-1906) [Dochter van 30]  30,6
Beyma, Aurelia van (*23-05-1815, †29-12-1851) [Schoonmoeder van 30] [Schoonmoeder van 31]  30; 31
Beyma, Aurelia van (*26-12-1863, †11-06-1943) [Dochter van 30]  30,1
Beyma, Geertrui Julius van (*20-04-1846, †23-01-1941) [Nummer 34]  34
Beyma, Jacomina (*26-05-1816, †17-11-1887) [Schoonmoeder van 37]  37
Beyma, Julia Mathilda (Juliana) van (*14-05-1873, †07-05-1875) [Dochter van 30]  30,5
Beyma, Julia Mathilda Catharina van (*24-06-1878, †09-07-1955) [Dochter van 30]  30,7
Beyma, Julius Matthijs van (*01-04-1813, †15-08-1898) [Partner van 14]  14; 30; 31; 32; 33; 34; 35
Beyma, Lollius van (*20-08-1840, †27-03-1925) [Nummer 31]  31
Beyma, Maria Johanna Florentina van (*28-04-1880, †15-05-1919) [Dochter van 30]  30,8
Beyma, Petronella Benjamina Johanna van (*18-09-1867, †16-03-1883) [Dochter van 30]  30,3
Beyma, Petrus Johannes van (*13-06-1783, †25-08-1830) [Schoonvader van 14] [Schoonvader van 17]  14; 17
Beyma, Petrus Johannes van (*11-05-1839, †06-10-1911) [Nummer 30]  30
Beyma, Sara Susanna van (*19-04-1870, †18-11-1915) [Dochter van 30]  30,4
Beyma, Tetje van (*01-07-1842, †22-03-1917) [Nummer 32]  32
Beyma, Willemina Geertruida van (*14-06-1824, †16-05-1900) [Partner van 17]  17; 40; 41; 42
Bienema, Dodonea Jacoba (*03-11-1793, †22-04-1852) [Schoonmoeder van 19]  19
Bienema, Epke Roos (*24-01-1767, †?-04-1810) [Schoonvader van 9] [Schoonvader van 12]  9; 12
Bienema, Petronella Adriana (*?-05-1798, †29-08-1866) [Schoonmoeder van 13]  13
Bienema, Tetje (*21-03-1792, †22-05-1826) [Partner van 9]  9; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Bienema, Wilhelmina Remelia (*04-12-1808, †01-03-1875) [Partner van 12]  12; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27
Blaauw, H. [Partner van 57]  57
Bolhuis, Margaretha Jacoba van (*15-04-1771, †17-12-1824) [Schoonmoeder van 16]  16
Bouricius, Eleonora Christina Susanna (*09-10-1820, †24-11-1888) [Partner van 13]  13
Bouricius, Louis Gerard (*07-10-1796, †16-09-1863) [Schoonvader van 13]  13
Bruin, Johannes [Partner van 8]  8
Buma, Bodina (*01-12-1798, †30-01-1856) [Schoonmoeder van 13]  13
Buma, Dirkien (Durkjen) (*?-06-1736, †05-10-1808) [Partner van 5]  5; 7; 8
Buma, Wybe (*?-08-1700, †02-08-1777) [Schoonvader van 5]  5
Bunnik, Henricus (*30-07-1774, †17-10-1834) [Schoonvader van 21]  21
Bunnik, Hermannus Eizo (*18-11-1825, †30-12-1897) [Partner van 21]  21
Casijn Baron van Till, Willem Ernst (*12-12-1836, †07-12-1881) [Schoonvader van 51]  51
Cats, Jentje Epeus (*27-03-1793, †02-08-1853) [Schoonvader van 19]  19
Cats, Sara Susanna (*12-10-1818, †15-02-1900) [Partner van 19]  19
Claerbergen, Fokel Berber Helena Vegelin van (*25-11-1847, †11-04-1919) [Partner van 31]  31
Claverie, Berthe (*±1860, †±1923) [Partner van 41]  41
Cordes, Maria Auguste (*19-04-1859, †15-09-1944) [Schoonmoeder van 62]  62
Dam, Laurentia Clara Elisabeth van (*12-08-1760, †13-10-1832) [Schoonmoeder van 11]  11
Defrance, Albertine Adele (*18-12-1852) [Partner van 39]  39
Defrance, Edouard Joseph [Schoonvader van 39]  39
Deketh, Claudina Albertine (*±1846, †17-06-1917) [Schoonmoeder van 48]  48
Dekker, Aagje (*20-07-1845, †19-02-1911) [Schoonmoeder van 52]  52
Delprat, Anna Catharina Francoise (*28-11-1820, †01-12-1820) [Dochter van 10]  10,1
Delprat, Daniel (*15-08-1758, †27-05-1814) [Schoonvader van 10]  10
Delprat, Guilleume Henri Marie (*02-11-1791, †03-01-1871) [Partner van 10]  10
Doorman, Claudina Petronella Jacoba (*05-03-1871, †12-09-1915) [Partner van 48]  48
Doorman, Pieter Lodewijk Gerard (*20-03-1834) [Schoonvader van 48]  48
Dorhout, Ambrosius (*?-11-1753, †30-04-1827) [Schoonvader van 16]  16
Dorhout, Anthonie Francois (*15-05-1872, †02-03-1873) [Zoon van 38]  38,2
Dorhout, Anthonie Francois (*25-01-1874, †09-01-1958) [Zoon van 38]  38,3
Dorhout, Bernardus (*17-04-1844, †25-04-1919) [Nummer 38]  38
Dorhout, Bernardus (*12-07-1876, †27-04-1877) [Zoon van 38]  38,4
Dorhout, Fettje (*13-06-1845, †22-04-1916) [Dochter van 16]  16,2
Dorhout, Gerhardina Henderika (*13-07-1876, †17-10-1876) [Dochter van 38]  38,5
Dorhout, Lambertus (*25-10-1802, †10-03-1864) [Partner van 16]  16; 38; 39
Dorhout, Lambertus (*20-03-1870, †16-06-1916) [Zoon van 38]  38,1
Dorhout, Neltje (*09-12-1846, †12-06-1927) [Dochter van 16]  16,3
Dorhout, NN NN (levenloos *05-02-1878) [Zoon van 38]  38,6
Dorhout, Pieter (Pierre) (*22-08-1848) [Nummer 39]  39
Dubois, Marie Angélique [Schoonmoeder van 39]  39
Ebeling, Louiza Elisabeth (*29-08-1820, †22-06-1887) [Schoonmoeder van 33]  33
Eland, Antonie Cornelis (*04-08-1896, †08-11-1944) [Zoon van 48]  48,2
Eland, Cornelis (*05-09-1895) [Zoon van 48]  48,1
Eland, Johanna Heiltje (*06-12-1849, †23-09-1931) [Partner van 25]  25
Eland, Johannes (*25-01-1900, †03-11-1953) [Zoon van 48]  48,3
Eland, Johannes Cornelis (*27-06-1868, †11-01-1924) [Nummer 48]  48
Eland, Johannes Cornelis Leendertsz (*25-04-1809, †24-08-1892) [Schoonvader van 24] [Schoonvader van 25]  24; 25
Eland, Kornelis (*15-09-1838, †08-08-1927) [Partner van 24]  24; 48
Eland, Wilhelmina Remelia (*09-04-1872, †06-04-1884) [Dochter van 24]  24,2
Elbers van der Burg, Hendrik Jan (*06-10-1842, †19-03-1913) [Schoonvader van 50]  50
Elbers van der Burg, Jan (*12-10-1879, †08-11-1963) [Partner van 50]  50
Engelen, Daniel (*19-06-1791, †02-12-1857) [Partner van 11]  11; 19
Engelen, Daniël Otto (*20-05-1844, †17-02-1915) [Dochter van 19]  19,2
Engelen, Dodonea Jacoba Diederica (*24-03-1842, †06-04-1842) [Dochter van 19]  19,1
Engelen, Willem (*13-04-1754, †02-02-1837) [Schoonvader van 11]  11
Engelen, Willem Anne Reinoud (*02-09-1847, †05-08-1929) [Dochter van 19]  19,3
Engelen, Willem Engelbart (*02-02-1817, †23-04-1879) [Nummer 19]  19
Eysinga, Johanna Tjallings (*±1640) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4
Feen, Antoni Johan Carel van der (*12-03-1818, †19-03-1896) [Schoonvader van 45]  45
Feen, Antoni Johan Carel van der (*05-02-1866, †05-05-1956) [Partner van 45]  45
Feher, Ellionora Katharina (*04-11-1887, †12-02-1965) [Partner van 54]  54; 65
Feher, Johann [Schoonvader van 54]  54
Feikes, Aaltje [Partner van 3]  3
Frowein, Julia Caroline (*05-11-1877, †19-05-1961) [Schoonmoeder van 63]  63
Godin, Maria Catharina (*±1824, †02-06-1892) [Schoonmoeder van 29]  29
Gratama, Gajus (*05-07-1844, †11-08-1917) [Schoonvader van 53]  53
Gratama, Ludolf Reinier (*04-03-1875, †30-04-1967) [Partner van 53]  53
Haar, Joannes ter (*05-09-1827) [Schoonvader van 48]  48
Haar, Maria Meijnarda ter (*12-07-1882, †27-04-1952) [Partner van 48]  48
Haitsma Mulier, Margaretha (*27-05-1857, †05-11-1917) [Partner van 40]  40; 54; 55
Heinsius, Geert Jans (*±1645, †16-07-1674) [Schoonvader van 2]  2
Heinsius, Hans Geerts (*±1675, †±1740) [Partner van 2]  2
Helm, Margaretha Magdalena van der (*11-06-1811, †10-12-1892) [Schoonmoeder van 38]  38
Heskes, Johanna Elisabeth (*13-03-1852, †07-06-1928) [Partner van 28]  28
Heskes, Willem Pieter (*12-10-1819, †08-04-1882) [Schoonvader van 28]  28
Hodenpijl, Aleida Petronella Antoinette Gijsberti (*14-11-1841, †13-12-1866) [Schoonmoeder van 42]  42
Homan, Trijntje Bouwina (*26-07-1830, †18-08-1890) [Schoonmoeder van 47]  47
Hoogendijk, Janna Adriana (*20-10-1823, †11-01-1905) [Schoonmoeder van 52]  52
Hoogenhuyze, Gilbertine Henriette Petronelle van (*01-02-1847, †05-01-1913) [Schoonmoeder van 51]  51
Hoppers, Froukien (Sjoukjen) (*?-01-1759, †19-08-1812) [Dochter van 6]  6,1
Hoppers, Rienk [Partner van 6]  6
Hora Adema, Anna Catharina (*27-07-1839, †30-06-1914) [Nummer 24]  24; 48
Hora Adema, Barro (*04-12-1827, †28-12-1900) [Nummer 20]  20; 43; 44; 45
Hora Adema, Catharina Geertruid (*04-09-1873, †23-10-1936) [Nummer 47]  47; 62; 63
Hora Adema, Cornelia Elisabeth (*28-04-1868, †01-10-1965) [Nummer 44]  44; 58; 59
Hora Adema, Epea (Epca) (*10-08-1915) [Nummer 60]  60
Hora Adema, Epke (*06-10-1831, †17-02-1916) [Nummer 22]  22; 46; 47
Hora Adema, Fokke (*25-08-1837, †09-07-1889) [Nummer 23]  23
Hora Adema, Geertrui Willemina Eduarda (*31-08-1865, †15-05-1957) [Nummer 42]  42; 56; 57
Hora Adema, Jan (Johan) (*05-07-1851, †07-12-1852) [Zoon van 13]  13,8
Hora Adema, Jetske Wiskia (*30-06-1879, †28-01-1966) [Nummer 50]  50
Hora Adema, Jitske (*07-09-1918) [Nummer 61]  61
Hora Adema, Johan (*09-11-1798, †20-04-1867) [Nummer 12]  12; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27
Hora Adema, Johan (*13-03-1824, †29-11-1896) [Nummer 17]  17; 40; 41; 42
Hora Adema, Johan (*24-04-1843, †15-03-1938) [Nummer 26]  26; 49; 50
Hora Adema, Johan (*17-09-1852, †17-07-1928) [Nummer 40]  40; 54; 55
Hora Adema, Johan (*30-10-1865, †16-11-1947) [Nummer 46]  46; 60; 61
Hora Adema, Johan (*26-07-1872, †20-02-1949) [Zoon van 26]  26,1
Hora Adema, Johan (*01-09-1879) [Nummer 54]  54; 65
Hora Adema, Johan (*28-07-1907, †19-01-1993) [Nummer 64]  64
Hora Adema, Johanna Willemina (*30-04-1872, †03-12-1950) [Nummer 45]  45
Hora Adema, Lollius (*09-04-1841, †29-12-1907) [Nummer 25]  25
Hora Adema, Louise Egbertina Diederika (*05-08-1835, †03-04-1893) [Dochter van 12]  12,5
Hora Adema, Ludolf Reinier (*03-02-1864, †30-01-1870) [Zoon van 22]  22,2
Hora Adema, Margaretha (*23-06-1909) [Nummer 65]  65
Hora Adema, Maria Louise (*04-06-1881, †01-01-1956) [Nummer 55]  55
Hora Adema, Maria Louise Elisabeth (*03-06-1911) [Dochter van 54]  54,2
Hora Adema, NN NN (levenloos *24-12-1881) [Zoon van 22]  22,6
Hora Adema, Petrus Johannes (*06-02-1854, †20-10-1937) [Nummer 41]  41
Hora Adema, Remelius Lucius (*01-12-1873, †04-07-1874) [Zoon van 26]  26,2
Hora Adema, Remelius Lucius (*12-12-1874, †27-10-1920) [Nummer 49]  49; 64
Hora Adema, Sara Susanna (*23-09-1845, †26-11-1909) [Nummer 27]  27; 51; 52; 53
Hora Adema, Sara Susanna (*09-09-1889, †17-11-1938) [Dochter van 29]  29,1
Hora Adema, Tetje (*04-12-1829, †13-11-1897) [Nummer 21]  21
Hora Adema, Wilhelmina Geertruida (*21-07-1883, †14-10-1963) [Dochter van 40]  40,3
Hora Adema, Wilhelmina Remelia (*22-07-1870, †24-04-1947) [Dochter van 22]  22,4
Hora Adema, Wilhelmina Remelia (*14-07-1914, †10-12-1998) [Dochter van 46]  46,1
Hora Adema, Wilhelmina Remelia Flora (*08-09-1866) [Nummer 43]  43
Hora Adema, Willem Remelius (*18-04-1847, †10-05-1915) [Nummer 29]  29
Hora Adema, Willem Remelius (*03-07-1860, †01-07-1880) [Zoon van 17]  17,3
Hora Adema, Willemina Geertruida (*30-08-1913) [Dochter van 54]  54,3
Hora Siccama, Eleonore Louise Elisabeth (*16-11-1850, †09-02-1928) [Partner van 23]  23
Hora Siccama, Johan Frans (*20-12-1799, †01-11-1867) [Schoonvader van 23]  23
Houweninge, Dirk van (*09-03-1865, †31-07-1930) [Partner van 52]  52
Houweninge, Gerard Abraham van (*31-10-1826, †05-09-1897) [Schoonvader van 52]  52
Houweninge, Gerhard Abraham van (*04-07-1901) [Zoon van 52]  52,3
Houweninge, NN NN van (levenloos *18-07-1897) [Zoon van 52]  52,1
Houweninge, Sara Susanna van (*01-05-1899) [Dochter van 52]  52,2
Houwert, Christiaan Jan (*09-06-1923) [Partner van 60]  60
Houwert, NN NN (levenloos *16-01-1949) [Kind van 60]  60,1
Houwink, Albertus (*?-01-1776, †06-01-1842) [Schoonvader van 15]  15
Houwink, Albertus (*12-05-1837) [Zoon van 15]  15,1
Houwink, Jan (*?-12-1808, †03-01-1845) [Partner van 15]  15; 36; 37
Houwink, Jan (*08-04-1873, †09-03-1943) [Zoon van 37]  37,1
Houwink, Lollius (*02-04-1841, †03-06-1919) [Nummer 37]  37
Houwink, Tetje (*15-12-1838, †29-05-1915) [Nummer 36]  36
Huber, Eduarda Maria (*13-04-1848, †30-09-1919) [Partner van 37]  37
Huber, Johannes Lambertus (*29-03-1805, †21-01-1871) [Schoonvader van 37]  37
Hulsewé, Margareta Johanna (*24-12-1846, †28-02-1928) [Partner van 38]  38
Hulsewee, Anthonie Francois (*15-11-1796, †27-06-1857) [Schoonvader van 38]  38
Joortman, Anna Maria Henriëtta Jacoba (*13-05-1842) [Schoonmoeder van 48]  48
Jurriaanse, J. [Partner van 58]  58
Kiers, Annichjen Roelofs (*±1840, †16-07-1674) [Schoonmoeder van 2]  2
Kijmmell, Jan Tiemen (*03-04-1818, †23-11-1903) [Schoonvader van 35]  35
Kijmmell, Lucia Aleida (*09-04-1852, †01-10-1934) [Partner van 35]  35
Kleijn, Hendrik (*14-07-1835, †26-10-1924) [Partner van 34]  34
Kleijn, Laurens (*11-01-1799, †20-01-1887) [Schoonvader van 34]  34
Kniphorst, Anna Aleida (*?-04-1783, †07-03-1847) [Schoonmoeder van 15]  15
Kniphorst, Gerard (*31-12-1861, †26-03-1948) [Partner van 42]  42; 56; 57
Kniphorst, Lambertus Casper Everhard (*20-02-1835, †23-01-1881) [Schoonvader van 42]  42
Kniphorst, Lambertus Casper Everhard (*30-06-1895, †05-09-1952) [Nummer 56]  56
Kniphorst, Willemina Aleida Geertrui (*11-01-1897) [Nummer 57]  57
Kooij, Constantia Michellina (*30-05-1830, †14-07-1857) [Partner van 18]  18
Koopman, Maria (Marie) (*14-11-1868, †18-05-1938) [Schoonmoeder van 57]  57
Kooy, Johannes (*?-07-1792, †13-10-1859) [Schoonvader van 18]  18
Kraijenhoff van de Leur, Jannet Elisabeth (*18-11-1843, †17-12-1933) [Schoonmoeder van 48]  48
Lamberty, Edgar Paul Guillaume Frederic (Edgar) (*13-12-1904) [Partner van 65]  65
Liesart, Elisabeth (*10-11-1808, †18-07-1884) [Schoonmoeder van 23]  23
Luijendijk, André Frits (*15-12-1919) [Partner van 61]  61
Luijendijk, Hendrik (*23-02-1880, †04-12-1948) [Schoonvader van 61]  61
Marescot, Arthur Joseph Fortuné (*±1847, †12-06-1924) [Schoonvader van 55]  55
Marescot, Francois Eugene (*10-10-1878, †27-03-1975) [Partner van 55]  55
May, Françoise (*16-03-1763, †03-06-1843) [Schoonmoeder van 10]  10
Menthen, Aaltje (*06-10-1842, †06-11-1917) [Schoonmoeder van 50]  50
Monsma, Johanna (*?-02-1711) [Dochter van 4]  4,1
Monsma, Jurian (*?-11-1716) [Zoon van 4]  4,4
Monsma, Richtie (*?-09-1712, †03-11-1712) [Dochter van 4]  4,2
Monsma, Richtie (Rixtje) (*?-12-1714, †?-10-1781) [Nummer 6]  6
Monsma, Willem Jurrians [Partner van 4]  4; 6
Monsma, Wipkien (*?-01-1719, †13-07-1719) [Dochter van 4]  4,5
Mulier, Johannes Haitsma (*08-07-1811, †30-09-1859) [Schoonvader van 40]  40
Muller, Michelina Anna Gesina (*01-06-1793) [Schoonmoeder van 18]  18
Nienhuis, Aleida Tonkens (*23-11-1814, †09-10-1844) [Schoonmoeder van 34]  34
Oostrum, Jitske Hylkes van (*20-11-1858, †26-05-1897) [Schoonmoeder van 46]  46
Outeren, Maria Catharina van (*12-04-1855, †13-01-1918) [Partner van 33]  33
Outeren, Thomas Johannes van (*08-02-1823, †11-02-1881) [Schoonvader van 33]  33
Perk, Albertus (*11-03-1870, †24-05-1936) [Partner van 52]  52
Perk, Karel Jan (*11-07-1839, †19-03-1912) [Schoonvader van 52]  52
Poelvoorde, Henri Johan van (*06-05-1884) [Schoonvader van 63]  63
Poelvoorde, Johanna Charlotte van (*25-10-1920, †17-05-1965) [Partner van 63]  63
Post, Henriette Alida (*04-12-1859, †01-10-1944) [Schoonmoeder van 55]  55
Raaijdt, Anthonij Cornelis de (*07-11-1838, †20-05-1886) [Schoonvader van 48]  48
Raaijdt, Elisabeth de (*01-03-1873, †28-04-1902) [Partner van 48]  48
Raaijmaakers, Francoise Wilhelmina Caroline (*02-04-1887) [Schoonmoeder van 59]  59
Reepmaker, Emmerantia Christina (*30-11-1827, †30-07-1874) [Schoonmoeder van 33]  33
Rettig, Friedrich Ludwig Rudolf (*18-05-1848, †05-11-1919) [Partner van 43]  43
Rijken, Lucas (*12-10-1898, †14-06-1946) [Partner van 62]  62
Rijken, Obbo Lucas Hendrik (*11-02-1866, †22-11-1929) [Schoonvader van 62]  62
Roodenburg, Cornelia Elisabeth (*14-09-1817, †06-12-1906) [Schoonmoeder van 20]  20
Salverda, Ludolf Reinier (*23-10-1805, †07-06-1870) [Schoonvader van 22]  22
Salverda, Pietronella Helena Cornelia (*06-09-1835, †14-05-1919) [Partner van 22]  22; 46; 47
Salverda, Wilhelmina Augustina (*14-01-1845, †11-07-1917) [Schoonmoeder van 53]  53
Schalij, Alide Nicolasine (*09-11-1881, †02-01-1973) [Partner van 49]  49; 64
Schalij, Gerrit Anthony (*15-01-1835, †24-07-1886) [Schoonvader van 49]  49
Schik, Johannes (*04-07-1800, †14-11-1847) [Schoonvader van 36]  36
Schik, Petrus Wierdsma (*11-01-1832, †17-05-1866) [Partner van 36]  36
Schouten, Cornelia Maria Eliza (*21-11-1916, †16-08-1994) [Partner van 64]  64
Schouten, Jan Arnoldus (*28-08-1883, †20-01-1971) [Schoonvader van 64]  64
Schultz van Haegen, Gijsbert Nicolaas (*07-01-1843, †20-04-1912) [Partner van 27]  27; 51; 52; 53
Schultz van Haegen, Jan Hendrik (*18-05-1813, †20-11-1884) [Schoonvader van 27]  27
Schultz van Haegen, Johanna Hendrika (*23-06-1878, †13-03-1968) [Nummer 53]  53
Schultz van Haegen, Mathilda Petronella Maria Laura (*07-06-1872, †04-04-1950) [Nummer 51]  51
Schultz van Haegen, Wilhelmina Remelia (*16-04-1874, †02-08-1957) [Nummer 52]  52
Selsma, Rebecka Joukema (*12-09-1697, †15-12-1764) [Schoonmoeder van 5]  5
Siccama, Anna Catharina Hora (*?-10-1766, †02-01-1803) [Partner van 7]  7; 9; 10; 11; 12
Siccama, Jan Hora (*15-01-1738, †04-05-1812) [Schoonvader van 7]  7
Sloterdijck, Anna Catharina (*26-06-1868, †06-12-1952) [Dochter van 32]  32,2
Sloterdijck, Catharina Anna (*07-03-1875, †25-04-1899) [Dochter van 32]  32,4
Sloterdijck, Catharina Geertruid (*11-02-1806, †24-04-1883) [Schoonmoeder van 22]  22
Sloterdijck, Johannes Leonardus (*23-09-1802, †01-03-1836) [Schoonvader van 32]  32
Sloterdijck, Johannes Leonardus (*22-01-1836, †10-03-1899) [Partner van 32]  32
Sloterdijck, Johannes Leonardus (*07-04-1867, †21-09-1942) [Zoon van 32]  32,1
Sloterdijck, Willem Augustinus (*03-12-1870, †20-12-1930) [Zoon van 32]  32,3
Soelen, Johanna Jacoba van (*19-06-1872, †13-12-1923) [Schoonmoeder van 56]  56
Steenkamp, Johan Christoffel Pieter Willem Apollo (*15-02-1885, †19-12-1955) [Partner van 44]  44; 58; 59
Steenkamp, Johanna Wiimke (*19-04-1901) [Nummer 58]  58
Steenkamp, Pieter Willem (*03-06-1840, †11-01-1914) [Schoonvader van 44]  44
Steenkamp, Pieter Willem Barro (*02-06-1903) [Nummer 59]  59
Stoffelsma, Haaye Wybes (*17-04-1851, †12-05-1936) [Schoonvader van 46]  46
Stoffelsma, Hantzen (*31-05-1887, †15-02-1958) [Partner van 46]  46; 60; 61
Telchuys, Johanna Adriana (*04-12-1841, †27-09-1920) [Schoonmoeder van 44]  44
Thoden van Velzen, Anna Catharina (*01-09-1871, †26-06-1877) [Dochter van 34]  34,4
Thoden van Velzen, Anna Catharina Geertrui (*15-03-1887, †17-08-1979) [Dochter van 34]  34,10
Thoden van Velzen, Eggo Ulbo (*21-01-1878, †02-12-1878) [Zoon van 34]  34,7
Thoden van Velzen, Hajo Uden (*20-08-1840, †07-10-1917) [Partner van 34]  34
Thoden van Velzen, Hajo Uden (*15-01-1874, †31-07-1956) [Zoon van 34]  34,5
Thoden van Velzen, Heinrich Hermann (*09-04-1885, †19-01-1965) [Zoon van 34]  34,9
Thoden van Velzen, Henri (*14-08-1870, †11-05-1905) [Zoon van 34]  34,3
Thoden van Velzen, Jan (*05-01-1882, †20-08-1919) [Zoon van 34]  34,8
Thoden van Velzen, Julius Matthijs (*17-08-1869, †04-11-1956) [Zoon van 34]  34,2
Thoden van Velzen, Melanie (*1889, †26-10-1890) [Dochter van 34]  34,11
Thoden van Velzen, Petrus Johannes (*08-02-1876, †16-07-1878) [Zoon van 34]  34,6
Thoden van Velzen, Sijo Kornelis (*02-08-1868, †10-03-1952) [Zoon van 34]  34,1
Thoden van Velzen, Sijo Kornelius (*26-11-1809, †16-12-1900) [Schoonvader van 34]  34
Thombert, Wilhelmine (*29-07-1881, †25-12-1951) [Schoonmoeder van 61]  61
Tichelaar, Catherina (*±1685) [Partner van 3]  3; 5
Tierie, Johanna Maria (*30-08-1846, †02-03-1919) [Schoonmoeder van 49]  49
Till, Gerhard Frederik Casijn van (*01-01-1870, †19-08-1940) [Partner van 51]  51
Till, Gijsbert Nicolaas Henricus van (*02-03-1902, †25-01-1971) [Zoon van 51]  51,2
Till, Gilbertine Henriette Petronelle van (*15-09-1904, †29-04-1997) [Dochter van 51]  51,3
Till, Willem Ernst Floris van (*09-02-1900) [Zoon van 51]  51,1
Trip, Geertrui (*?-03-1785, †03-01-1865) [Schoonmoeder van 14] [Schoonmoeder van 17]  14; 17
Tutein Nolthenius, Dirk (*15-09-1893) [Partner van 62]  62
Tutein Nolthenius, Jan Rudolph (*25-11-1857, †14-01-1946) [Schoonvader van 62]  62
Uhlenbeck, Elizabeth Gesina (*22-11-1851, †30-01-1944) [Partner van 29]  29
Uhlenbeck, Gerhard Hendrik (*17-02-1815, †02-05-1888) [Schoonvader van 29]  29
Vegelin Claerbergen, Geertrui van (*04-11-1838, †09-05-1909) [Partner van 30]  30
Vegelin van Claerbergen, Pieter Benjamin Johan van (*22-06-1808, †27-05-1879) [Schoonvader van 30] [Schoonvader van 31]  30; 31
Versteege, Clasina Cornelia (*12-03-1813, †07-01-1900) [Schoonmoeder van 28]  28
Voorstad, Alida Maria (*07-09-1898) [Partner van 56]  56
Voorstad, Johannes Nicolaas (*08-02-1863, †30-09-1933) [Schoonvader van 56]  56
Weijers, Catharina Jantje (*12-11-1804, †10-10-1873) [Schoonmoeder van 34]  34
Westerouwen van Meeteren, Mathilda Petronella Maria Laura (*30-01-1821, †24-01-1843) [Schoonmoeder van 27]  27
Wierdsma, Jelline Diderike (*19-10-1807, †26-09-1834) [Schoonmoeder van 36]  36
Ypey, Eco (*09-03-1793, †23-10-1826) [Schoonvader van 13]  13
Ypey, Maria Louisa (*17-03-1816, †29-12-1898) [Schoonmoeder van 40]  40
Ypey, Sara Susanna (*23-01-1819, †21-11-1866) [Partner van 13]  13; 28; 29
Zanden, Martina Margaretha van der (*04-06-1809, †20-12-1875) [Schoonmoeder van 24] [Schoonmoeder van 25]  24; 25
Zubanovic, Aloysia [Schoonmoeder van 54]  54
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:14:21 door A. Stomphorst