Overige Parentelen

Adema
Jacob Nannes 1725 - Dieuke Arjens -Firdgum

Parenteel van Jacob Nannes

Parenteel van Jacob Nannes

1 Jacob Nannes is geboren omstreeks 1725 in Firdgum ( Waadhoeke ). Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op maandag 18 mei 1750 in Firdgum ( Waadhoeke ) met Dieuwke (Dieuke) Arjens, 20 jaar oud. Dieuke is geboren in september 1729 in Menaldum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op maandag 25 juli 1729.
Kinderen van Jacob en Dieuke:
1 Grietie Jacobs, geboren in april 1751 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 25 april 1751.
2 Nanne Jacobs, geboren in oktober 1752 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1753. Nanne is overleden op maandag 1 december 1755 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 3 jaar oud.
3 Nanne Jacobs Elgersma, geboren in december 1755 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 28 december 1755. Nanne is overleden op donderdag 16 november 1815 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1815.
Notitie bij Nanne: Nanne is gehuwd met Japke Gerlofs
4 Jacob Jakobs Aardema, geboren in mei 1759 in Firdgum ( Waadhoeke ). Volgt 2.
5 Rinske Jacobs, geboren in januari 1765 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 3.
2 Jacob Jakobs Aardema is geboren in mei 1759 in Firdgum ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Nannes (zie 1) en Dieuwke (Dieuke) Arjens. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1765 in Tzummarum. Jacob is overleden op woensdag 20 juli 1825 in Dongjum ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1825.
Beroep:
Kooltjer
Jacob trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 15 mei 1782 in Tzummarum ( Waadhoeke ) met Hotske Simons Aardema, 22 jaar oud. Hotske is geboren in december 1759 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Symen Dirks en Emkje Sydses. Zij is gedoopt op zondag 2 december 1759. Hotske is overleden op donderdag 22 maart 1827 in Dongjum ( Waadhoeke ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1827.
Kinderen van Jacob en Hotske:
1 Dieuwke Jacobs Aardema, geboren op zaterdag 8 maart 1783 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 4.
2 Sijmen Jacobs (Simon) Aardema, geboren op zondag 15 januari 1786 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 5.
3 Rinske Jacobs is geboren in januari 1765 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Jacob Nannes (zie 1) en Dieuwke (Dieuke) Arjens. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1765. Rinske is overleden op woensdag 7 augustus 1822 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1822. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op zondag 10 mei 1789 in Tzummarum ( Waadhoeke ) met Anne Teijes Hoekstra, ongeveer 30 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1759 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Teye Halbes en Geiske Jakobs. Anne is overleden op vrijdag 7 november 1828 in Ried ( Waadhoeke ), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1828.
Beroep:
Kooltjer
Kinderen van Rinske en Anne:
1 Teye Annes Hoekstra, geboren op zaterdag 10 juli 1790 in Firdgum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1790 in Tzummarum. Teye is overleden op dinsdag 22 november 1842 in Franeker, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1842.
Notitie bij Teye: Teye is op 17 augustus 1823 in Franekeradeel gehuwd met Aafke Jans van der Meulen
Beroep:
Kooltjer
2 Jacob Annes Hoekstra, geboren op dinsdag 6 november 1792 in Firdgum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 16 december 1792 in Minnertsga.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 10 december 1815 in Barradeel gehuwd met Sytske Jans Radsma
3 Halbe Annes Hoekstra, geboren op maandag 6 januari 1800 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1800. Halbe is overleden op zondag 13 maart 1853 in Franeker, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1853.
Notitie bij Halbe: Halbe is op 26 september 1830 in Franekeradeel gehuwd met Pietje Meintes Postma
Beroep:
boerenknecht
4 Dieuke Annes (Dieuwke) Hoekstra, geboren op woensdag 17 februari 1802 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1802. Dieuwke is overleden op donderdag 25 maart 1858 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 858.
Notitie bij Dieuwke: Dieuke is op 27 april 1828 in Het Bildt gehuwd met Gerrit Cornelis Bouveint
Beroep:
dienstmeid
5 Arjen Annes Hoekstra, geboren op maandag 11 maart 1805 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Hij is gedoopt op zondag 31 maart 1805. Arjen is overleden op zaterdag 6 juni 1812 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1812.
4 Dieuwke Jacobs Aardema is geboren op zaterdag 8 maart 1783 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Jacob Jakobs Aardema (zie 2) en Hotske Simons Aardema. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1783. Dieuwke is overleden op woensdag 5 juli 1865 in Franeker, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1865. Dieuwke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 29 mei 1803 in Dongjum ( Waadhoeke ) met Sybren Alberts Alberda, 30 jaar oud. Sybren is geboren in april 1773 in Pietersbierum ( Barradeel ), zoon van Albert Willems en Geertje Sijbrands. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1773. Sybren is overleden op donderdag 22 april 1847 in Dongjum ( Waadhoeke ), 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1847.
Beroep:
timmerman
Kind van Dieuwke en Sybren:
1 Jacob Sybrens Alberda, geboren in april 1804 in Franeker. Volgt 6.
5 Sijmen Jacobs (Simon) Aardema is geboren op zondag 15 januari 1786 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Jakobs Aardema (zie 2) en Hotske Simons Aardema. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1786. Simon is overleden op maandag 9 oktober 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1865.
Beroep:
Kooltjer
Simon:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 mei 1811 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Harmens Frietema, 23 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 15 maart 1788 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Eeuwes Frietema en Klaaske Jans. Zij is gedoopt op zaterdag 12 april 1788. Antje is overleden op vrijdag 15 maart 1822 in Dongjum ( Waadhoeke ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1822.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 8 juni 1823 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Gertje Annes (Geertje) Travalje, 23 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 21 augustus 1799 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Anne Martens en Geeltje Jans. Zij is gedoopt op zondag 8 september 1799. Geertje is overleden op zondag 19 januari 1879 in Dongjum ( Waadhoeke ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1879.
Kinderen van Simon en Antje:
1 Jacob Aardema, geboren op woensdag 4 maart 1812 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1812. Jacob is overleden op dinsdag 20 september 1881 in Dongjum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1881. Jacob bleef ongehuwd.
2 Klaaske Simens Aardema, geboren op woensdag 24 november 1813 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 7.
3 Harmen Siemens Aardema, geboren op maandag 3 februari 1817 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 8.
4 Hotske Simons Aardema, geboren op vrijdag 19 maart 1819 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 9.
Kinderen van Simon en Geertje:
5 Anne Simons Aardema, geboren op donderdag 23 oktober 1823 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 10.
6 Giltje Simons Aardema, geboren op woensdag 8 november 1826 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 11.
7 Jan Simons Aardema, geboren op zondag 30 maart 1828 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 12.
8 Simon Aardema, geboren op zaterdag 17 oktober 1829 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 13.
9 Marten Simons Aardema, geboren op dinsdag 17 januari 1832 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 14.
10 Nanne Simons Aardema, geboren op donderdag 11 april 1833 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 15.
11 Trijntje Simons Aardema, geboren op maandag 20 april 1835 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 16.
12 Dieuwke Simons Aardema, geboren op vrijdag 24 februari 1837 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 17.
13 Arjen (Arend) Aardema, geboren op maandag 26 februari 1838 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 18.
14 Sjoerd Aardema, geboren op zondag 14 maart 1841 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 19.
6 Jacob Sybrens Alberda is geboren in april 1804 in Franeker, zoon van Sybren Alberts Alberda en Dieuwke Jacobs Aardema (zie 4). Hij is gedoopt op woensdag 18 april 1804. Jacob is overleden op zondag 3 januari 1864 in Boer ( Franekeradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1864.
Beroep:
Kooltjer
Jacob trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 18 april 1830 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antie Symons (Antje) de Vries, 29 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 16 december 1800 in Sexbierum ( Waadhoeke ), dochter van Symon Jentjes en Jelkjen Alberts. Zij is gedoopt op zondag 21 december 1800. Antje is overleden op zondag 15 augustus 1869 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1869.
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Sybren Jacobs Alberda, geboren op zondag 13 maart 1836 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1836. Sybren is overleden op donderdag 29 juni 1865 in Franeker, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1865.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 17 juni 1861 in Franeker gehuwd met Lijsbert Jans Stamberg
2 Simon Jacobs Alberda, geboren op maandag 22 oktober 1838 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1838. Simon is overleden op donderdag 11 februari 1886 in Franeker, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1886.
Notitie bij Simon: Simon is (1) op 16 juni 1866 in Franeker gehuwd met Lijsbert Jans Stamberg en (2) op 3 mei 1885 met Anna Elizabeth Camstra
7 Klaaske Simens Aardema is geboren op woensdag 24 november 1813 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Antje Harmens Frietema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1813. Klaaske is overleden op donderdag 16 maart 1882 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1882.
Beroep:
dienstmeid
Klaaske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1838 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Ype Ruurds Ypma, 22 jaar oud. Ype is geboren op woensdag 23 augustus 1815 in Welsrijp ( Waadhoeke ), zoon van Ruurd Ypes Ypma en Pietje Wybes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1915. Ype is overleden op dinsdag 1 februari 1881 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1881.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Klaaske en Ype:
1 Pietje Ypes Ypma, geboren op dinsdag 7 augustus 1838 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1838. Pietje is overleden op woensdag 21 juli 1841 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 2 jaar oud.
2 Simon Ypes Ypma, geboren op dinsdag 11 februari 1840 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 20.
3 Pietje Ypes Ypma, geboren op zaterdag 9 april 1842 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 21.
4 Ruurd Ypes Ypma, geboren op donderdag 3 oktober 1844 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1844. Ruurd is overleden op woensdag 4 februari 1863 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1863. Ruurd bleef ongehuwd.
5 Antje Ypes Ypma, geboren op maandag 24 januari 1848 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1848. Antje is overleden op maandag 1 december 1851 in Peins ( Waadhoeke ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 december 1851.
6 Wybe Ypes Ypma, geboren op maandag 25 november 1850 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1850. Wybe is overleden op dinsdag 25 november 1851 in Peins ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1851.
7 Antje Ypes Ypma, geboren op zaterdag 9 juli 1853 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1853. Antje is overleden op maandag 1 oktober 1877 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1877. Antje bleef ongehuwd.
8 NN NN Ypma, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 15 februari 1856 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1856.
9 Wypkje Ypes Ypma, geboren op dinsdag 15 april 1862 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1862.
Beroep:
dienstmeid
emigratie:
Wypkje is op 16 juli 1883 vertrokken naar Amerika
8 Harmen Siemens Aardema is geboren op maandag 3 februari 1817 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Antje Harmens Frietema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1817. Harmen is overleden op zondag 8 december 1861 in Marssum ( Waadhoeke ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1861.
Beroep:
timmerman
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21 mei 1845 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Dieuwke Martens Dijkstra, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Marten Meinderts Dijkstra en Wybkje Johannes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1823. Dieuwke is overleden op zaterdag 9 augustus 1902 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1902.
Beroep:
naaister
Kinderen van Harmen en Dieuwke:
1 Wypkje Aardema, geboren op zondag 5 april 1846 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 22.
2 Antje Aardema, geboren op zondag 29 oktober 1848 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 23.
3 Marten Aardema, geboren op zondag 2 mei 1852 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1852. Marten is overleden op zaterdag 22 juni 1872 in Zweins ( Waadhoeke ), 20 jaar oud.
4 Symentje Aardema, geboren op donderdag 2 november 1854 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1854. Symentje is overleden op donderdag 25 januari 1855 in Marssum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1855.
5 Sijmon Aardema, geboren op woensdag 9 april 1856 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 24.
6 Johanna Aardema, geboren op donderdag 13 oktober 1859 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 25.
9 Hotske Simons Aardema is geboren op vrijdag 19 maart 1819 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Antje Harmens Frietema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1819. Hotske is overleden op donderdag 5 februari 1903 in Hitzum ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1903.
Beroep:
dienstmeid
Hotske trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sinne Harmens Sinnema, 29 jaar oud. Sinne is geboren op woensdag 12 november 1817 in Franeker, zoon van Harmen Sinnes Sinnema en Janke Johannes Eeldring. Sinne is overleden op woensdag 27 september 1876 in Hitzum ( Waadhoeke ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1876.
Kinderen van Hotske en Sinne:
1 Harmen Sinnema, geboren op vrijdag 16 augustus 1850 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 26.
2 NN NN Sinnema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 21 januari 1856 in Hitzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1856.
10 Anne Simons Aardema is geboren op donderdag 23 oktober 1823 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1823. Anne is overleden op maandag 30 mei 1881 in Dongjum ( Waadhoeke ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1881.
Beroep:
Kooltjer
Anne trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1850 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Trijntje Hendriks Beiseidt, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 13 februari 1825 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Hendrik Johannes Beiseidt en Staasske Aukes Hogt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1825. Trijntje is overleden op donderdag 23 februari 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1893.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anne en Trijntje:
1 Hendrik Annes Aardema, geboren op dinsdag 6 februari 1855 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 27.
2 Simon Annes Aardema, geboren op donderdag 3 december 1857 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1857. Simon is overleden op woensdag 3 februari 1858 in Dongjum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1858.
11 Giltje Simons Aardema is geboren op woensdag 8 november 1826 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1826. Giltje is overleden op vrijdag 11 februari 1916 in Cuyahogacity, Ohio ( USA ), 89 jaar oud. Giltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 20 maart 1847 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Meindert Jobs van der Zee, 27 jaar oud. Meindert is geboren op maandag 16 augustus 1819 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Job Wiillems van der Zee en Trijntje Meinderts de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1819. Meindert is overleden op vrijdag 13 november 1857 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1857.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 35 jaar oud, op maandag 24 maart 1862 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Andries Dirks Faber, 29 jaar oud. Andries is geboren op maandag 4 maart 1833 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Hendriks Faber en Reintje Andries Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1833. Andries is overleden op dinsdag 13 oktober 1891 in Franeker, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1891.
Kinderen van Giltje en Meindert:
1 Geertje Meinderts van der Zee, geboren op dinsdag 19 januari 1847 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Geertje is overleden op dinsdag 13 juli 1847 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1847.
2 Simon Meinderts van der Zee, geboren op donderdag 2 november 1848 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1848. Simon is overleden op zaterdag 28 mei 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1853.
3 Geertje Meinderts van der Zee, geboren op zondag 12 februari 1854 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 28.
4 Simon Meinderts van der Zee, geboren op woensdag 21 mei 1856 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1856. Simon is overleden op maandag 3 september 1860 in Dongjum ( Waadhoeke ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1860.
Kinderen van Giltje en Andries:
5 Dirk Faber, geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 29.
6 Simon Faber, geboren op zondag 16 april 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 30.
7 Hendrik (Henry) Faber, geboren op zaterdag 9 januari 1869 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 31.
12 Jan Simons Aardema is geboren op zondag 30 maart 1828 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1828. Jan is overleden op zondag 2 maart 1913 in Dongjum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1919.
Beroep:
Kooltjer
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Hendrikje Broers Feenstra, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op vrijdag 6 september 1833 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Broer Douwes Feenstra en Sjuttje Klazes Tjerkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1833. Hendrikje is overleden op dinsdag 23 februari 1869 in Dongjum ( Waadhoeke ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1869.
Beroep:
naaister
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Simon Aardema, geboren op donderdag 30 juni 1859 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juli 1859. Simon is overleden op dinsdag 27 maart 1860 in Dongjum ( Waadhoeke ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1860.
2 Sjoerdtje Aardema, geboren op dinsdag 19 augustus 1862 in Dongjum ( Waadhoeke ). Sjoerdtje is overleden op zondag 19 februari 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1865.
3 Simon Aardema, geboren op donderdag 25 juni 1863 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1863. Simon is overleden op dinsdag 20 oktober 1863 in Dongjum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1863.
4 Simon Aardema, geboren op zondag 11 juni 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 32.
5 Sjoerdtje Aardema, geboren op woensdag 31 juli 1867 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 33.
6 Geertje Aardema, geboren op dinsdag 13 oktober 1868 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1868. Geertje is overleden op maandag 4 januari 1869 in Dongjum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1869.
13 Simon Aardema is geboren op zaterdag 17 oktober 1829 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Simon is overleden op dinsdag 11 februari 1908 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908.
Beroep:
landbouwer en gardenier
Simon trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1851 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder, 16 jaar oud. IJmkje is geboren op zondag 25 mei 1834 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Rinze Wiltjes Mulder en Tietje Willems Janzen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1834. IJmkje is overleden op zaterdag 25 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1907.
Kinderen van Simon en IJmkje:
1 Geertje Aardema, geboren op vrijdag 6 juli 1855 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1855. Geertje is overleden op dinsdag 2 juli 1889 in Franeker, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1889.
2 Simon Aardema, geboren op vrijdag 17 juli 1857 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 34.
3 Wiltje Simons Aardema, geboren op donderdag 2 februari 1860 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1860. Wiltje is overleden op woensdag 30 september 1874 in Schalsum ( Waadhoeke ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 oktober 1874.
4 Tietje Simons Aardema, geboren op donderdag 2 mei 1861 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1861. Tietje is overleden op zaterdag 1 maart 1862 in Schalsum ( Waadhoeke ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1862.
5 Jacob Aardema, geboren op zondag 15 maart 1863 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 35.
6 Willem Aardema, geboren op donderdag 9 november 1865 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 36.
7 Jetze Aardema, geboren op woensdag 27 maart 1867 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1867. Jetze is overleden op zondag 23 juni 1867 in Schalsum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1867.
8 Tietje Aardema, geboren op woensdag 19 augustus 1868 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 37.
9 Jetze Aardema, geboren op woensdag 23 maart 1870 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1870. Jetze is overleden op dinsdag 16 juni 1874 in Schalsum ( Waadhoeke ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1874.
10 Antje Aardema, geboren op vrijdag 16 augustus 1872 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 38.
11 Wiltje Jetze Aardema, geboren op zaterdag 16 september 1876 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 39.
14 Marten Simons Aardema is geboren op dinsdag 17 januari 1832 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1832. Marten is overleden op zaterdag 5 juni 1897 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1897.
Beroep:
boerenknecht
Marten trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1854 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Joukje Thijsses Zijlstra, 28 jaar oud. Joukje is geboren op maandag 3 oktober 1825 in Franeker, dochter van Thijs Annes Zijlstra en Baukje Tjebbes Hanenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1825. Joukje is overleden op woensdag 13 maart 1901 in Midlum ( Harlingen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1901.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Marten en Joukje:
1 Symon Martens Aardema, geboren op donderdag 5 juli 1855 in Franeker. Volgt 40.
2 Baukje Aardema, geboren op zondag 14 juni 1857 in Franeker. Volgt 41.
3 Geertje Aardema, geboren op dinsdag 4 februari 1862 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 42.
4 Doetje (Dora) Aardema, geboren op maandag 27 juli 1863 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 43.
15 Nanne Simons Aardema is geboren op donderdag 11 april 1833 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1833. Nanne is overleden op vrijdag 15 juli 1910 in Achlum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1910.
Beroep:
boerenknecht
Nanne trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1854 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Tietje Tjallings Arkens, 22 jaar oud. Tietje is geboren op woensdag 25 januari 1832 in Minnertsga ( Waadhoeke ), dochter van Tjalling Heins Arkens en Bregtje Sybouts de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1832. Tietje is overleden op maandag 11 december 1911 in Wijnaldum ( Harlingen ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1911.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Nanne en Tietje:
1 Simon Aardema, geboren op zondag 27 mei 1855 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1855. Simon is overleden op zaterdag 8 juli 1876 in Leeuwarden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1876. Simon bleef ongehuwd.
Beroep:
milicien 1e regiment der Infanterie
2 Bregtje Aardema, geboren op dinsdag 16 december 1856 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 44.
3 NN NN Aardema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 april 1859 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1859.
4 Geertje Nannes Aardema, geboren op maandag 21 januari 1861 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 45.
5 Tjalling (Charles) Aardema, geboren op dinsdag 5 augustus 1862 in Franeker. Volgt 46.
6 Antje Aardema, geboren op zaterdag 2 april 1864 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1864. Antje is overleden op donderdag 29 oktober 1868 in Franeker, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1868.
7 Giltje Aardema, geboren op zondag 14 januari 1866 in Schalsum ( Waadhoeke ). Volgt 47.
8 Trijntje (Kate) Aardema, geboren op zondag 12 mei 1867 in Peins ( Waadhoeke ). Volgt 48.
9 Anne Aardema, geboren op woensdag 23 maart 1870 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1870.
10 NN NN Aardema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 3 september 1871 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1871.
11 NN NN Aardema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 3 november 1875 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1875.
16 Trijntje Simons Aardema is geboren op maandag 20 april 1835 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1835. Trijntje is overleden op zondag 13 mei 1894 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1894. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1855 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Frans Tjallings Tjallingi, 26 jaar oud. Frans is geboren op woensdag 25 februari 1829 in Franeker, zoon van Tjalling Abrahams Tjallingi en Trijntje Roelofs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1829. Frans is overleden op zondag 6 mei 1906 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1906.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Trijntje en Frans:
1 Tjalling Tjallingi, geboren op zondag 16 december 1855 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Volgt 49.
2 Symon Tjallingii, geboren op zondag 16 september 1860 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Volgt 50.
3 Anne Tjallingii, geboren op dinsdag 30 december 1862 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Volgt 51.
17 Dieuwke Simons Aardema is geboren op vrijdag 24 februari 1837 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1837. Dieuwke is overleden op vrijdag 5 juli 1918 in Tzum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1918. Dieuwke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1867 in Barradeel met Wiltje Kloosterman, 30 jaar oud. Wiltje is geboren op woensdag 13 juli 1836 in Minnertsga ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Wiltjes Kloosterman en Aukje Keimpes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1836. Wiltje is overleden op donderdag 25 maart 1920 in Tzum ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1920.
Kinderen van Dieuwke en Wiltje:
1 Aukje Kloosterman, geboren op woensdag 15 januari 1873 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1873.
2 Simon Kloosterman, geboren op maandag 14 mei 1877 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 52.
18 Arjen (Arend) Aardema is geboren op maandag 26 februari 1838 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1838. Arend is overleden op zaterdag 24 april 1920 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
Beroep:
Kooltjer en schipper
emigratie:
Arjen is met zijn gezin op 1 juli 1885 vertrokken naar Amerika
Arend trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1860 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Elizabeth Klazes Schiphof, 28 jaar oud. Elizabeth is geboren op vrijdag 24 juni 1831 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Klaas Pieters Schiphof en Grietje Foppes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1831. Elizabeth is overleden op vrijdag 27 januari 1899 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Arend en Elizabeth:
1 Grietje Aardema, geboren op donderdag 16 januari 1862 in Boer ( Franekeradeel ). Volgt 53.
2 Simon Aardema, geboren op dinsdag 9 juni 1863 in Boer ( Franekeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1863.
3 Geertje Aardema, geboren op maandag 22 mei 1865 in Boer ( Franekeradeel ). Volgt 54.
4 Klaas (Nicholas) Aardema, geboren op zondag 24 november 1867 in Boer ( Franekeradeel ). Volgt 55.
5 Anne Aardema, geboren op dinsdag 13 februari 1872 in Boer ( Franekeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1872.
19 Sjoerd Aardema is geboren op zondag 14 maart 1841 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen Jacobs (Simon) Aardema (zie 5) en Gertje Annes (Geertje) Travalje. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1841. Sjoerd is overleden op donderdag 4 oktober 1906 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
emigratie:
Sjoerd is met zijn gezin op 15 maart 1887 vertrokken naar Amerika
Sjoerd trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1871 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Trijntje Sybrens Koopmans, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 1 september 1847 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Sybren Pieters Koopmans en Francijna Gerrits Wijngaarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1847. Trijntje is overleden op woensdag 5 februari 1919 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Sjoerd en Trijntje:
1 Simon Aardema, geboren op maandag 13 mei 1872 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1872. Simon is overleden op zondag 12 januari 1879 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1879.
20 Simon Ypes Ypma is geboren op dinsdag 11 februari 1840 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Ype Ruurds Ypma en Klaaske Simens Aardema (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1840. Simon is overleden op donderdag 27 juli 1882 in Almenum ( Harlingen ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1882.
Beroep:
timmerknecht
Simon trouwde, 31 jaar oud, op maandag 17 april 1871 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Saakje Klazes Visser, 26 jaar oud. Saakje is geboren op dinsdag 25 maart 1845 in Almenum ( Harlingen ), dochter van Klaas Pieters Visser en Minke Johannes Norder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1845. Saakje is overleden op dinsdag 20 juni 1933 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1933.
Kinderen van Simon en Saakje:
1 Minke Simons Ypma, geboren op vrijdag 22 december 1871 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1871. Minke is overleden op donderdag 6 januari 1949 in Achlum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1949.
Notitie bij Minke: Minke is op 15 juni 1891 in Harlingen gehuwd met Douwe Klazes Kooistra
Beroep:
dienstbode
2 Ype Simons Ypma, geboren op dinsdag 1 juli 1873 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1873. Ype is overleden op woensdag 27 maart 1912 in ’s-Gravenhage, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1912.
Notitie bij Ype: Ype is op 8 november 1899 in ’s-Gravenhage gehuwd met Trijntje Sinnema
Beroep:
Broodbakker
3 Klaaske Simons Ypma, geboren op woensdag 10 februari 1875 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1875. Klaaske is overleden op zondag 24 juni 1956 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1956.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 14 maart 1906 in ’s-Gravenhage gehuwd met Gijsbertus Jacobus Koelewijn
4 Klaas Simons Ypma, geboren op vrijdag 9 februari 1877 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1877. Klaas is overleden op maandag 20 februari 1961 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1961.
Notitie bij Klaas: Klaas op 5 augustus 1903 in ’s- Gravenhage met Christina van Houten en (2) met Willemina Mulder
Beroep:
steenbakker
5 Antje Ypma, geboren op zondag 25 mei 1879 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1879. Antje is overleden op zondag 17 februari 1963 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1963.
Notitie bij Antje: Antje is op 8 februari 1905 in ’s-Gravenhage gehuwd met Cornelis Böeseken
21 Pietje Ypes Ypma is geboren op zaterdag 9 april 1842 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Ype Ruurds Ypma en Klaaske Simens Aardema (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1842. Pietje is overleden op vrijdag 25 augustus 1899 in Harlingen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1899. Pietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1868 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Rinze Pieters Dijkstra, 28 jaar oud. Rinze is geboren op dinsdag 17 december 1839 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Arjens Dijkstra en Tietje Sierks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1839. Rinze is overleden op donderdag 9 augustus 1917 in Harlingen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1917.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Pietje en Rinze:
1 NN NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 4 november 1868 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1868.
2 Klaaske Dijkstra, geboren op zondag 18 februari 1872 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1872. Klaaske is overleden op zaterdag 21 april 1951 in Harlingen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1951. Zij is begraven in Harlingen.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 23 juni 1892 in Harlingen gehuwd met Watze van Driesten
3 Pieter Dijkstra, geboren op zondag 27 februari 1876 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1876.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 8 mei 1905 in Harlingen gehuwd met Trijntje Dijkstra
4 Tietje Dijkstra, geboren op zaterdag 21 mei 1881 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1881. Tietje is overleden op woensdag 10 november 1965 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 27 mei 1908 in Amsterdam gehuwd met Hermanus de Vries
22 Wypkje Aardema is geboren op zondag 5 april 1846 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Siemens Aardema (zie 8) en Dieuwke Martens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1846. Wypkje is overleden op woensdag 3 november 1926 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1926. Wypkje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 24 mei 1865 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Harmen Karels Buck, 24 jaar oud. Harmen is geboren op dinsdag 16 maart 1841 in Morra ( Oostdongeradeel ), zoon van Carl Buck en Antje Harmens Linthof. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1841. Harmen is overleden op maandag 21 oktober 1878 in Schingen ( Waadhoeke ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1878.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Wypkje en Harmen:
1 Dieuwke Buch, geboren op donderdag 8 februari 1866 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 56.
2 Antje Harmens Buch, geboren op woensdag 8 juli 1868 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 57.
3 Klare Buch, geboren op zondag 31 maart 1872 in Schingen ( Waadhoeke ). Volgt 58.
4 Martentje Buch, geboren op zaterdag 10 oktober 1874 in Schingen ( Waadhoeke ). Volgt 59.
5 Karel Buch, geboren op woensdag 16 augustus 1876 in Schingen ( Waadhoeke ). Volgt 60.
23 Antje Aardema is geboren op zondag 29 oktober 1848 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Siemens Aardema (zie 8) en Dieuwke Martens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1848. Antje is overleden op dinsdag 20 december 1892 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1892. Zij is begraven in Sint Annaparochie. Antje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 juni 1868 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Johannes Stroosma, 27 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 7 oktober 1840 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jan Johannes Stroosma en Attje Jans Brolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1840. Johannes is overleden op woensdag 25 mei 1904 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1904.
Beroep:
voerman
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Jan Stroosma, geboren op donderdag 21 april 1870 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1870. Jan is overleden op woensdag 8 juni 1870 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1870.
2 Dieuwke Stroosma, geboren op donderdag 4 mei 1871 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 61.
3 Attje Stroosma, geboren op maandag 23 september 1872 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 62.
4 Wypkje Stroosma, geboren op maandag 17 november 1873 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1873. Wypkje is overleden op zondag 9 oktober 1955 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1955. Zij is begraven in Sint Annaparochie. Wypkje bleef ongehuwd.
5 Janna Stroosma, geboren op dinsdag 16 maart 1875 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 63.
6 Hermina Stroosma, geboren op zaterdag 11 augustus 1877 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1877. Hermina is overleden op zondag 5 december 1948 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1948. Zij is begraven in Sint Annaparochie. Hermina bleef ongehuwd.
7 Johanna Stroosma, geboren op maandag 14 april 1879 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 64.
8 Jan Stroosma, geboren op zondag 22 augustus 1880 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 65.
9 Harmen Stroosma, geboren op zaterdag 3 juni 1882 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 66.
10 NN NN Stroosma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 19 december 1883 in Sint Annaparochie. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1883.
11 Martha Stroosma, geboren op dinsdag 25 augustus 1885 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1885. Martha is overleden op zondag 30 augustus 1885 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1885.
12 Martha Stroosma, geboren op dinsdag 19 april 1887 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 67.
13 Hendrika Stroosma, geboren op vrijdag 7 augustus 1891 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 68.
14 NN NN Stroosma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 18 december 1892 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1892.
24 Sijmon Aardema is geboren op woensdag 9 april 1856 in Marssum ( Waadhoeke ), zoon van Harmen Siemens Aardema (zie 8) en Dieuwke Martens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1856. Sijmon is overleden op donderdag 28 juli 1910 in Alkmaar, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1910.
Beroep:
timmerman en aannemer
Sijmon trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1877 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Klaasje Cornelis Westra, 21 jaar oud. Klaasje is geboren op zondag 3 februari 1856 in Peins ( Waadhoeke ), dochter van Cornelis Klazes (Corneils) Westra en Baukje Sybrens Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1856. Klaasje is overleden op dinsdag 7 oktober 1930 in Velsen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1930.
Kinderen van Sijmon en Klaasje:
1 Harmen (Harman) Aardema, geboren op donderdag 25 oktober 1877 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 69.
2 Baukje Aardema, geboren op donderdag 19 juni 1879 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 70.
3 Cornelis Aardema, geboren op donderdag 22 juli 1880 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 71.
4 Martinus Aardema, geboren op woensdag 7 december 1881 in Haarlem. Volgt 72.
5 Johan Karel Aardema, geboren op donderdag 14 augustus 1884 in Velsen. Volgt 73.
6 Dirk Aardema, geboren op donderdag 10 maart 1887 in Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1887. Dirk is overleden op donderdag 6 september 1888 in Velsen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1888.
7 Dieuwke Aardema, geboren op donderdag 20 maart 1890 in Velsen. Volgt 74.
8 Trijntje Aardema, geboren op vrijdag 30 juni 1893 in Velsen. Volgt 75.
25 Johanna Aardema is geboren op donderdag 13 oktober 1859 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Siemens Aardema (zie 8) en Dieuwke Martens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1859. Johanna is overleden op zondag 28 maart 1943 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1943.
Beroep:
dienstmeid
Johanna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 mei 1885 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Theunis Schaaf, 30 jaar oud. Theunis is geboren op zaterdag 3 maart 1855 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Ate Theunis Schaaf en Trijntje Andries van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1855. Theunis is overleden op woensdag 12 maart 1919 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1919.
Beroep:
smid
Kinderen van Johanna en Theunis:
1 Trijntje Schaaf, geboren op maandag 22 maart 1886 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1886. Trijntje is overleden op maandag 26 april 1886 in Grouw ( Leeuwarden ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1886.
2 Ate Schaaf, geboren op dinsdag 31 mei 1887 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 76.
3 Trijntje Schaaf, geboren op woensdag 5 februari 1890 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 77.
4 Dieuwke Schaaf, geboren op maandag 12 juni 1893 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1893. Dieuwke is overleden op maandag 5 juli 1920 in Joure ( De Friese Meren ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1920. Dieuwke bleef ongehuwd.
5 Jantje Schaaf, geboren op maandag 1 juni 1896 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1896. Jantje is overleden op donderdag 1 april 1897 in Grouw ( Leeuwarden ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 april 1897.
6 Jantje Schaaf, geboren op zaterdag 19 maart 1898 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1898. Jantje is overleden op maandag 25 maart 1918 in Assen, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 maart 1918. Jantje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
26 Harmen Sinnema is geboren op vrijdag 16 augustus 1850 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Sinne Harmens Sinnema en Hotske Simons Aardema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1850. Harmen is overleden op vrijdag 5 januari 1940 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1940.
Beroep:
timmerman en Huisvader Mil. Geref. Tehuis
Harmen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 mei 1874 in Franeker met Eelkje Terpstra, 24 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 14 maart 1850 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Sybren Douwes Terpstra en Gerritje Jans Glas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1850. Eelkje is overleden op donderdag 13 april 1916 in ’s-Gravenhage, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1916.
Kinderen van Harmen en Eelkje:
1 Trijntje Sinnema, geboren op dinsdag 6 april 1875 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1875. Trijntje is overleden op zaterdag 14 december 1946 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1946.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 8 november 1899 in ’s-Gravenhage gehuwd met Ijpe Ijpma
Beroep:
dienstbode
2 Sinne Sinnema, geboren op zaterdag 20 mei 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1876. Sinne is overleden op zaterdag 9 november 1878 in Franeker, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1878.
3 Gerritje Sinnema, geboren op maandag 10 juni 1878 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1878. Gerritje is overleden op dinsdag 29 maart 1955 in Berkel en Rodenrijs ( Lansingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1955.
4 Hotske Sinnema, geboren op maandag 8 september 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1879. Hotske is overleden op dinsdag 30 september 1879 in Franeker, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1879.
5 NN NN Sinnema, geboren op vrijdag 26 januari 1883 in Franeker. NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1883.
6 Hotske Sinnema, geboren op woensdag 29 oktober 1884 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1884.
Notitie bij Hotske: Hotske is op 8 februari 1911 in ’s-Gravenhage gehuwd met Michiel Metselaar
7 Sinne Sinnema, geboren op zaterdag 19 juni 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1886. Sinne is overleden op maandag 17 oktober 1966 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1966. Hij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen.
Notitie bij Sinne: Sinne is op 6 september 1911 in ’s-Gravenhage gehuwd met Geertruida Wissink
Beroep:
Klerk bij de Gemeentegasfabriek
8 Sijbregje Sinnema, geboren op dinsdag 7 februari 1888 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1888.
Notitie bij Sijbregje: Sijbregje is op 13 oktober 1942 in Voorburg gehuwd met Cornelis Weekhout
27 Hendrik Annes Aardema is geboren op dinsdag 6 februari 1855 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Anne Simons Aardema (zie 10) en Trijntje Hendriks Beiseidt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1855. Hendrik is overleden op zondag 21 januari 1917 in Dongjum ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1917.
Beroep:
boerenknecht
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Rinske Gosses Buwalda, 25 jaar oud. Rinske is geboren op donderdag 25 augustus 1853 in Pietersbierum ( Barradeel ), dochter van Gosse Klazes Buwalda en Geertje Jans van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1853. Rinske is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1930.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Rinske:
1 Anne Hendriks Aardema, geboren op donderdag 27 mei 1880 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 78.
2 Gosse Hendriks Aardema, geboren op woensdag 4 maart 1885 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Volgt 79.
28 Geertje Meinderts van der Zee is geboren op zondag 12 februari 1854 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Meindert Jobs van der Zee en Giltje Simons Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1854. Geertje is overleden op donderdag 6 juli 1933 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Cleveland, Cuyahoga County, op de Lake View Cemetery. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1880 in Barradeel met Walter Tjeerds Hylkema, 27 jaar oud. Walter is geboren op zaterdag 23 oktober 1852 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Tjeerd Walters (George) Hylkema en Tietje Sikkes (Tillie) Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1852. Walter is overleden op donderdag 22 oktober 1925 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Cleveland, Cuyahoga County, op de Lake View Cemetery.
Beroep:
schipper
emigratie:
Walter is met zijn gezin op 11 april 1892 vertrokken naar Amerika
Kinderen van Geertje en Walter:
1 Tjeerd (George Walter) Hylkema, geboren op dinsdag 15 maart 1881 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1881. George Walter is overleden op dinsdag 8 december 1942 in Cutlerville, Kent County, Michigan ( USA ), 61 jaar oud.
2 Giltje (Grace) Hylkema, geboren op zondag 13 augustus 1882 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1882. Grace is overleden op woensdag 1 juni 1966 in Warrensville Heights, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Twinsburg op de Crown Hill Cemetery and Mausoleum.
Notitie bij Grace: Giltje is gehuwd met Nicholas Bonnema
3 Meindert (Henry W.) Hylkema, geboren op maandag 18 augustus 1884 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1884. Henry W. is overleden op dinsdag 2 september 1952 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 68 jaar oud.
Notitie bij Henry W.: Hnery is (1) gehuwd met Louise M. Ekstrom en (2) met Estella E. Haley en (3) met Elizabeth Olive
4 Tietje Hylkema, geboren op zondag 25 juli 1886 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1886. Tietje is overleden in 1957 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Tietje: Tietje is gehuwd met Gerrit Boerwinkel
5 Job W. Hylkema, geboren op zaterdag 10 april 1897 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ). Job is overleden op zondag 31 mei 1953 in Eats Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Mayfield Heights, Cuyahoga County, op de Knollwoord Cemetery.
Notitie bij Job: Job is (1) gehuwd met Lilian Wachtel en (2) met Gertrude Knoef
29 Dirk Faber is geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Andries Dirks Faber en Giltje Simons Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1863. Dirk is overleden op maandag 30 maart 1925 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1925. Hij is begraven in Dronrijp op de Begraafplaats bij de Salviuskerk. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1889 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Wischmeyer, 21 jaar oud. Antje is geboren op zondag 27 oktober 1867 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Willem Hendriks Wischmeyer en Grietje Douwes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1867. Antje is overleden op zaterdag 2 augustus 1913 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1913. Zij is begraven in Dronrijp op de Begraafplaats bij de Salviuskerk.
Kinderen van Dirk en Antje:
1 Grietje Faber, geboren op zondag 11 januari 1891 in Dongjum ( Waadhoeke ). Grietje is overleden op dinsdag 2 februari 1971, 80 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest.
Notitie bij Grietje: Grietje i sop 21 november 1914 in Franekeradeel gehuwd met Klaas Tinga
2 Giltje Faber, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1894. Giltje is overleden op zaterdag 28 december 1963, 69 jaar oud. Zij is begraven in Middenmeer op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Giltje: Giltje is op 22 mei 1920 in Franekeradeel gehuwd met Jan van der Schaaf
3 Geertruida Faber, geboren op dinsdag 10 september 1895 in Peins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1895. Geertruida is overleden op maandag 4 mei 1896 in Peins ( Waadhoeke ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1896.
4 Andries Faber, geboren op vrijdag 3 maart 1899 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1899. Andries is overleden op woensdag 12 mei 1965 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1965. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Andries: Andries is (1) op 15 mei 1926 in Franekeradeel gehuwd met Durkjen Hoekstra, dit huwelijk is op 17 mei 1951 door echtscheiding ontbonden en (2) met Antje Hiemstra
Beroep:
machinist
5 Geertruida Faber, geboren op vrijdag 17 juni 1904 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1904. Geertruida is overleden op woensdag 17 maart 1999, 94 jaar oud. Zij is begraven in Dronrijp op de Begraafplaats bij de Salviuskerk.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is op 15 juni 1927 in Baarderadeel gehuwd met Pieter de Groot
30 Simon Faber is geboren op zondag 16 april 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Andries Dirks Faber en Giltje Simons Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1865. Simon is overleden op dinsdag 3 april 1945 in Cleveland, Cuyahoga County, Ohio ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Cleveland, Cuyahoga County, op de Lake View Cemetery.
emigratie:
Simon is met zijn gezin op 13 april 1897 vertrokken naar Cleveland, Ohio ( Amerika )
Simon trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1887 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Tamminga, 24 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 1 januari 1863 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Meine Yedes Tamminga en Jitske Sikkes Voldeda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1863. Antje is overleden op zaterdag 25 april 1936, 73 jaar oud. Zij is begraven in Cleveland, Cuyahoga County, op de Lake View Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Simon en Antje:
1 Jitske Faber, geboren op dinsdag 31 januari 1888 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1888.
2 Giltje (Grace) Faber, geboren op dinsdag 13 augustus 1889 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1889. Grace is overleden op woensdag 28 augustus 1963, 74 jaar oud. Zij is begraven in North Olmsted, Cuyahoga County, Op de Sunset Memorial Park.
Notitie bij Grace: Giltje is gehuwd met Theodore Mulder
3 Aafke Faber, geboren op donderdag 31 mei 1894 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1894. Aafke is overleden op maandag 17 juni 1895 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1895.
31 Hendrik (Henry) Faber is geboren op zaterdag 9 januari 1869 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Andries Dirks Faber en Giltje Simons Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1869. Henry is overleden op maandag 27 oktober 1958 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
Beroep:
boerenknecht
Henry trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Barradeel met Trijntje (Theressa) van der Schaar, 21 jaar oud. Theressa is geboren op donderdag 8 december 1870 in Ried ( Waadhoeke ), dochter van Sjoerd Hanzes van der Schaar en Antje Jans Dusselaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1870. Theressa is overleden op donderdag 27 juni 1946 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
Kinderen van Henry en Theressa:
1 Gertrude Faber, geboren in 1889. Gertrude is overleden in 1976 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 86 of 87 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
Notitie bij Gertrude: Gertrude is gehuwd met John Welmers
2 Andries Faber, geboren op zaterdag 18 februari 1893 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1893. Andries is overleden op donderdag 1 juni 1893 in Dongjum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1893.
3 Clara Faber, geboren op maandag 16 augustus 1897 in Ohio ( USA ). Clara is overleden op zondag 27 juni 1915 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 17 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
4 Sophia Faber, geboren in 1904. Sophia is overleden in 1974, 69 of 70 jaar oud. Zij is begraven in Hastings op de Riverside Cemetery.
Notitie bij Sophia: Sophia is gehuwd met Edward J. Manni
5 Theresa Faber, geboren in 1908. Theresa is overleden in 1976, 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
6 Andrew Faber, geboren op vrijdag 26 april 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Andrew is overleden op zondag 28 april 1912 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 2 dagen oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
32 Simon Aardema is geboren op zondag 11 juni 1865 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Simons Aardema (zie 12) en Hendrikje Broers Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1865. Simon is overleden op zondag 1 augustus 1948 in Paterson, Passaic County, New Yersey ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Fair Lawn, Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
emigratie:
Simon is in mei 1889 naar Noord Amerika vetrokken
Simon trouwde met Aukje (Alice) Vlietstra. Alice is geboren op zondag 30 mei 1858 in Ried ( Waadhoeke ). Alice is overleden op maandag 1 februari 1943 in Paterson, Passaic County, New Yersey ( USA ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Fair Lawn, Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
33 Sjoerdtje Aardema is geboren op woensdag 31 juli 1867 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Simons Aardema (zie 12) en Hendrikje Broers Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1867. Sjoerdtje is overleden op maandag 19 juli 1937 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1937.
Beroep:
huishoudster
Sjoerdtje trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 3 oktober 1914 in Barradeel met Tjalling Tjallingi, 58 jaar oud. Zie 49 voor persoonsgegevens van Tjalling.
34 Simon Aardema is geboren op vrijdag 17 juli 1857 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1857. Simon is overleden op woensdag 23 december 1891 in Achlum ( Waadhoeke ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1891.
Beroep:
boerenbedrijf
Simon trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Maaike Smit, 29 jaar oud. Maaike is geboren op maandag 11 februari 1856 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Sytze Jorkes Smit en Sipkje Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1856. Maaike is overleden op maandag 10 juni 1946 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1946. Zij is begraven in Tzum.
Kinderen van Simon en Maaike:
1 Sipkje Aardema, geboren op woensdag 19 mei 1886 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 80.
2 IJnskje Aardema, geboren op donderdag 9 augustus 1888 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 81.
3 Simon Aardema, geboren op zaterdag 2 augustus 1890 in Schalsum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1890.
35 Jacob Aardema is geboren op zondag 15 maart 1863 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1863. Jacob is overleden op zondag 22 april 1956 in Haarlem, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1956.
Beroep:
landbouwer
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Franeker met Elisabeth van der Veen, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op dinsdag 26 februari 1867 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Cornelis Klazes van der Veen en Jeltje Jelles Sybesma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1867. Elisabeth is overleden op maandag 14 april 1941 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1941.
Kinderen van Jacob en Elisabeth:
1 Jeltje Aardema, geboren op zondag 28 juni 1891 in Franeker. Volgt 82.
2 Cornelis Aardema, geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Franeker. Volgt 83.
3 Rinse Aardema, geboren op vrijdag 24 juli 1896 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 84.
4 Ynskje Aardema, geboren op woensdag 31 augustus 1898 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 85.
5 Tetje Jantje Aardema, geboren op maandag 18 december 1899 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 86.
6 Jelle Aardema, geboren op zaterdag 4 april 1903 in Harlingen. Volgt 87.
36 Willem Aardema is geboren op donderdag 9 november 1865 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1865. Willem is overleden op zaterdag 24 maart 1934 in Tzum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1934.
Beroep:
boerenbedrijf en melkvaarder
Willem trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Trijntje Ypma, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 10 mei 1869 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Sjoerd Sjoerds Ypma en Grietje Lieuwes Wynia. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1869. Trijntje is overleden op zaterdag 10 april 1948 in Langedijk ( West-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1948.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Simon Aardema, geboren op woensdag 1 maart 1893 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 88.
2 Grietje Tjiitske Aardema, geboren op zondag 25 maart 1894 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Grietje is overleden op zondag 22 april 1894 in Franeker, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1894.
3 Grietje Tjitske Aardema, geboren op woensdag 1 mei 1895 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1895. Grietje is overleden op donderdag 16 januari 1896 in Tzum ( Waadhoeke ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1896.
4 Sjoerd Aardema, geboren op dinsdag 22 september 1896 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 89.
5 Rinze Aardema, geboren op vrijdag 1 april 1898 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 90.
6 Grietje Aardema, geboren op donderdag 1 februari 1900 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 91.
7 Wiltje Aardema, geboren op woensdag 19 juli 1905 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 92.
8 Ynskje Aardema, geboren op dinsdag 17 mei 1910 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 93.
37 Tietje Aardema is geboren op woensdag 19 augustus 1868 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1868. Tietje is overleden op woensdag 21 juli 1948 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1948. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Tietje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1896 in Wonseradeel met Pieter van der Sluis, 32 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 25 maart 1864 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Atze Pieters van der Sluis en Metje Klazes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1864. Pieter is overleden op woensdag 30 december 1942 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1943. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Tietje en Pieter:
1 Ynskje van der Sluis, geboren op donderdag 22 april 1897 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 94.
2 Atze van der Sluis, geboren op donderdag 15 september 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 95.
3 Mettje van der Sluis, geboren op woensdag 12 december 1900 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1900. Mettje is overleden op dinsdag 4 juni 1901 in Drachten ( Smallingerland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1901.
4 Mettje van der Sluis, geboren op maandag 21 juli 1902 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1902. Mettje is overleden op zaterdag 16 december 1905 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1905.
5 Simon van der Sluis, geboren op dinsdag 19 april 1904 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 96.
6 Mettje van der Sluis, geboren op vrijdag 18 mei 1906 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1906. Mettje is overleden op donderdag 18 oktober 1906 in Achlum ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1906.
38 Antje Aardema is geboren op vrijdag 16 augustus 1872 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1872. Antje is overleden op donderdag 28 juni 1956 in Salzgitter ( Duitsland ), 83 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 juli 1894 in Franeker met Durk Jansen, 23 jaar oud. Durk is geboren op zaterdag 7 januari 1871 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Klaas Tjeerds Jansen en Sjoukje Klazes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1871. Durk is overleden op woensdag 4 oktober 1950 in Cremlingen ( Duitsland ), 79 jaar oud.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Antje en Durk:
1 Klaas Durks Jansen, geboren op zaterdag 29 juni 1895 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 97.
2 Ynskje Jansen, geboren op donderdag 17 februari 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1898.
3 Simon Jansen, geboren op vrijdag 20 oktober 1899 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 98.
4 Sjoukjen Jansen, geboren op vrijdag 14 maart 1902 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1902.
39 Wiltje Jetze Aardema is geboren op zaterdag 16 september 1876 in Schalsum ( Waadhoeke ), zoon van Simon Aardema (zie 13) en Ynske Rinzes (IJmkje) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1876. Wiltje is overleden op zaterdag 19 januari 1952 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1952. Hij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Beroep:
veehouder
Wiltje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 mei 1903 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Willemke Westra, 24 jaar oud. Willemke is geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Bauke Sikkes Westra en Rinske Alberts Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1879. Willemke is overleden op woensdag 15 april 1925 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1925. Zij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Kind van Wiltje en Willemke:
1 Simon Aardema, geboren op zondag 28 januari 1906 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 99.
40 Symon Martens Aardema is geboren op donderdag 5 juli 1855 in Franeker, zoon van Marten Simons Aardema (zie 14) en Joukje Thijsses Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1855. Symon is overleden op donderdag 25 juni 1936 in Midlum ( Harlingen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1936.
Beroep:
gardenier
Symon:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1878 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Yes Wybrens Bouwma, 21 jaar oud. Yes is geboren op vrijdag 6 maart 1857 in Herbaijum ( Franekeradeel ), dochter van Wybren gerrits Bouwma en Trijntje Rinzes Ringia. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1857. Yes is overleden op vrijdag 15 februari 1884 in Harbaijum ( Franekeradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1884.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 17 mei 1885 in Franeker met Antje Bleeker, 23 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 24 augustus 1861 in Franeker, dochter van Evert Wybes Bleeker en Janneke Gerlofs Baarda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1861. Antje is overleden op donderdag 1 juli 1886 in Midlum ( Harlingen ), 24 jaar oud.
(3) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 19 augustus 1887 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Jelles Poort, 42 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 20 augustus 1844 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Cornelis Poort en Trijntje Sjoerds Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1844. Antje is overleden op woensdag 28 februari 1906 in Midlum ( Harlingen ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1906.
(4) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 30 november 1907 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Visser, 41 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 25 juli 1866 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Willem Floris Visser en Jantje Baukes Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1866. Antje is overleden op dinsdag 21 april 1936 in Midlum ( Harlingen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1936.
Beroep:
naaister
Kinderen van Symon en Yes:
1 Marten Aardema, geboren op vrijdag 14 november 1879 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 100.
2 Trijntje Aardema, geboren op donderdag 30 maart 1882 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 101.
Kind van Symon en Antje (2):
3 Pieter Aardema, geboren op dinsdag 15 juni 1886 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1886. Pieter is overleden op dinsdag 28 juni 1949 in Tzum ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
Kind van Symon en Antje (3):
4 Joukje Aardema, geboren op vrijdag 18 januari 1889 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1889. Joukje is overleden op vrijdag 16 augustus 1907 in Leeuwarden, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1907.
Kind van Symon en Antje (4):
5 Joukje Aardema, geboren op zondag 31 juli 1910 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 102.
41 Baukje Aardema is geboren op zondag 14 juni 1857 in Franeker, dochter van Marten Simons Aardema (zie 14) en Joukje Thijsses Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1857. Baukje is overleden op zaterdag 24 december 1932 in Harlingen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 december 1932.
Notitie bij Baukje: Baukje wordt in de geboorteakte en trouwakte van haar dochter Joukje Adema genoemd
Beroep:
dienstmeid
Baukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1881 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Meinte Siebesma, 27 jaar oud. Meinte is geboren op donderdag 4 augustus 1853 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Sybe Meintes Sybesma en Jeltje Hanzes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 augustus 1853. Meinte is overleden op vrijdag 22 mei 1942 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1942.
Beroep:
boerenknecht en winkelier
Kinderen van Baukje en Meinte:
1 Joukje Siebesma, geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Franeker. Volgt 103.
2 Jeltje Siebesma, geboren op vrijdag 14 september 1883 in Franeker. Volgt 104.
3 Geertje Sybesma, geboren op woensdag 24 februari 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1886. Geertje is overleden op maandag 7 juni 1909 in Almenum ( Harlingen ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1909. Geertje bleef ongehuwd.
4 Sybrigje Sybesma, geboren op dinsdag 20 januari 1891 in Franeker. Volgt 105.
42 Geertje Aardema is geboren op dinsdag 4 februari 1862 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Marten Simons Aardema (zie 14) en Joukje Thijsses Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1862. Geertje is overleden op zaterdag 27 juni 1931 in Wijnaldum ( Harlingen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1931.
Beroep:
boerenmeid
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 september 1883 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jan Hoekstra, 20 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 8 mei 1863 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jan Wikkes Hoekstra en Pietertje Jans Kleiterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1863. Jan is overleden op woensdag 22 december 1937 in Wijnaldum ( Harlingen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1937.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Geertje en Jan:
1 Joukje Hoekstra, geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 106.
2 Pietertje Hoekstra, geboren op woensdag 25 februari 1885 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1885. Pietertje is overleden op woensdag 8 juli 1885 in Midlum ( Harlingen ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1885.
3 Pietertje Hoekstra, geboren op vrijdag 2 september 1887 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 107.
4 Jan Hoekstra, geboren op zaterdag 8 juni 1889 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 108.
5 Marten Hoekstra, geboren op zondag 21 september 1890 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 109.
6 Wikke Hoekstra, geboren op vrijdag 12 augustus 1892 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 110.
7 Baukje Hoekstra, geboren op zondag 5 november 1893 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 111.
8 Simon Hoekstra, geboren op zaterdag 21 maart 1896 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 112.
9 Johannes Hoekstra, geboren op maandag 9 augustus 1897 in Midlum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1897. Johannes is overleden op maandag 24 juni 1901 in Midlum ( Harlingen ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1901.
43 Doetje (Dora) Aardema is geboren op maandag 27 juli 1863 in Herbaijum ( Franekeradeel ), dochter van Marten Simons Aardema (zie 14) en Joukje Thijsses Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1863. Dora is overleden in april 1944 in Volga, Brookings County, South Dakota ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Dora trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1887 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Daniel Wiersma, 25 jaar oud. Daniel is geboren op dinsdag 25 juni 1861 in Boer ( Franekeradeel ), zoon van Jan Jans Wiersma en Klaaske Daniels Wommelsdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1861. Daniel is overleden in september 1948 in Volga, Brookings County, South Dakota ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
emigratie:
Daniel is met zijn gezin op 28 april 1902 vertrokken naar Amerika
Kinderen van Dora en Daniel:
1 Jan (John) Wiersma, geboren op zondag 26 februari 1888 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 113.
2 Joukje (Josie) Wiersma, geboren op dinsdag 30 april 1889 in Dongjum ( Waadhoeke ). Volgt 114.
3 NN NN Wiersma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 29 juni 1890 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1890.
4 Klaaske (Clara) Wiersma, geboren op zaterdag 27 juni 1891 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1891.
5 NN NN Wiersma, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 22 juni 1893 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1893.
6 Baukje Wiersma, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1896. Baukje is overleden op maandag 23 november 1896 in Dongjum ( Waadhoeke ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1896.
44 Bregtje Aardema is geboren op dinsdag 16 december 1856 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Nanne Simons Aardema (zie 15) en Tietje Tjallings Arkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1856. Bregtje is overleden op woensdag 24 augustus 1938 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1938.
Beroepen:
dienstmeid
dienstmeid
Bregtje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 november 1878 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Syds de Vries, 26 jaar oud. Syds is geboren op zaterdag 29 november 1851 in Slappeterp ( Waadhoeke ), zoon van Geert Sydses de Vries en Grietje Reinders de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1851. Syds is overleden op zaterdag 12 juni 1937 in Wijnaldum ( Harlingen ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1937.
Kinderen van Bregtje en Syds:
1 Tietje de Vries, geboren op zondag 20 april 1879 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 115.
2 Grietje de Vries, geboren op zaterdag 8 mei 1880 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 116.
3 Nanne de Vries, geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 117.
4 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 7 februari 1884 in Achlum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1884.
5 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 12 maart 1885 in Achlum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1885.
6 Trijntje de Vries, geboren op zondag 20 juni 1886 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 118.
7 Geert de Vries, geboren op maandag 23 april 1888 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1888.
8 Anna de Vries, geboren op zondag 1 november 1891 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 119.
9 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 13 maart 1896 in Achlum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1896.
45 Geertje Nannes Aardema is geboren op maandag 21 januari 1861 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Nanne Simons Aardema (zie 15) en Tietje Tjallings Arkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1861. Geertje is overleden op maandag 1 december 1952 in Tzum ( Waadhoeke ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1952.
Beroep:
huishoudster
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 november 1885 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Taeke Sybes Greidanus, 36 jaar oud. Taeke is geboren op zondag 1 april 1849 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Sybe Taekes Greidanus en Hiltje Lieuwes Lanting. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 849. Taeke is overleden op zaterdag 29 november 1919 in Tzum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1919.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Taeke:
1 Nanne Greidanus, geboren op donderdag 5 augustus 1886 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1886. Nanne is overleden op zondag 5 november 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1893.
2 Feike Taekes Greidanus, geboren op zondag 12 mei 1889 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 120.
3 Antje Greidanus, geboren op zondag 13 juli 1890 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 121.
4 Tietje Greidanus, geboren op zondag 5 juli 1891 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 122.
5 Janke Greidanus, geboren op zaterdag 27 augustus 1892 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 123.
6 Trijntje Greidanus, geboren op woensdag 18 oktober 1893 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 124.
7 Nannigje Greidanus, geboren op zaterdag 5 januari 1895 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 125.
46 Tjalling (Charles) Aardema is geboren op dinsdag 5 augustus 1862 in Franeker, zoon van Nanne Simons Aardema (zie 15) en Tietje Tjallings Arkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1862. Charles is overleden op zaterdag 13 juni 1936 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Beroep:
metselaar
Charles trouwde, 25 jaar oud, op zondag 3 juni 1888 in Franeker met Emkje (Emma) Jansma, 22 jaar oud. Emma is geboren op maandag 30 oktober 1865 in Franeker, dochter van Klaas Jansma en Albertje Vriese. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1865. Emma is overleden op zaterdag 8 augustus 1936 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kinderen van Charles en Emma:
1 Nonie Aardema, geboren op maandag 23 februari 1891 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 126.
2 Nicolas Aardema, geboren op woensdag 27 juli 1892 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 127.
3 John Aardema, geboren op vrijdag 8 juni 1894 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 128.
4 Albertha Aardema, geboren op zondag 1 maart 1896 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 129.
5 Onie Aardema, geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 130.
6 Tillie Aardema, geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 131.
7 Simon Aardema, geboren op vrijdag 26 oktober 1900 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 132.
8 Charles Aardema, geboren op vrijdag 7 november 1902 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 133.
9 Anna Aardema, geboren op donderdag 9 februari 1905 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 134.
10 Emma Aardema, geboren op zondag 11 augustus 1907 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Emma is overleden op donderdag 21 juli 1910 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 2 jaar oud. Zij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery.
47 Giltje Aardema is geboren op zondag 14 januari 1866 in Schalsum ( Waadhoeke ), dochter van Nanne Simons Aardema (zie 15) en Tietje Tjallings Arkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1866. Giltje is overleden op woensdag 23 mei 1945 in Franeker, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1945. Giltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 februari 1886 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Dirk Jans Andringa, 27 jaar oud. Dirk is geboren op zondag 14 februari 1858 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Michiels Andringa en Grietje Aebes Raukema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1858. Dirk is overleden op donderdag 23 januari 1941 in Franeker, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1941.
Beroep:
boerenarbeider
Kinderen van Giltje en Dirk:
1 Tietje Andringa, geboren op zaterdag 18 december 1886 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 135.
2 Jan Andringa, geboren op maandag 12 december 1887 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 136.
3 Nanne Andringa, geboren op vrijdag 15 februari 1889 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1889. Nanne is overleden op zondag 16 maart 1890 in Tzum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1890.
4 Grietje Andringa, geboren op vrijdag 2 mei 1890 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 137.
5 Nanne Andringa, geboren op dinsdag 28 april 1891 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1891. Nanne is overleden op zondag 28 juni 1891 in Tzum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1891.
6 Nanning Simon Andringa, geboren op dinsdag 24 mei 1892 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1892. Nanning is overleden op maandag 15 mei 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893.
7 Nanning Simon Andringa, geboren op dinsdag 22 augustus 1893 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1893. Nanning is overleden op donderdag 30 november 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1893.
8 Nanne Andringa, geboren op woensdag 21 november 1894 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1894. Nanne is overleden op maandag 2 december 1895 in Tzum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1895.
9 Bregtje Andringa, geboren op woensdag 1 april 1896 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1896. Bregtje is overleden op zaterdag 6 juni 1896 in Tzum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1896.
10 Nannigje Andringa, geboren op maandag 5 maart 1900 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1900. Nannigje is overleden op maandag 30 juli 1900 in Tzum ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1900.
11 Simon Andringa, geboren op zondag 2 maart 1902 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1902. Simon is overleden op zondag 16 juni 1918 in Tzum ( Waadhoeke ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1918.
Beroep:
boerenknecht
12 Bregtje Andringa, geboren op maandag 10 oktober 1904 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 138.
13 Michiel Andringa, geboren op donderdag 16 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 139.
48 Trijntje (Kate) Aardema is geboren op zondag 12 mei 1867 in Peins ( Waadhoeke ), dochter van Nanne Simons Aardema (zie 15) en Tietje Tjallings Arkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1867. Kate is overleden op zaterdag 2 juni 1923 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 56 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Kate:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 maart 1892 in Sioux County, Iowa ( USA ) met Sjoerd Terpstra, 20 jaar oud. Sjoerd is geboren op woensdag 9 augustus 1871 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Ritske Pieters Terpstra en Pietje Pieters Harkema. Sjoerd is overleden op woensdag 3 december 1902 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 31 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
(2) trouwde met Frans Hessels (Frank) Faber. Frank is geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Zweins ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1861. Frank is overleden op woensdag 1 mei 1940 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Frank is weduwnaar van Ynskje (Inskje) Wijnalda (1860-1901), met wie hij trouwde op zaterdag 12 mei 1883 in Wonseradeel.
emigratie:
Frans is op 27 februari 1889 vertrokken naar Orange City ( Amerika )
Kinderen van Kate en Sjoerd:
1 Richard Terpstra, geboren op zondag 12 februari 1893 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 140.
2 John Terpstra, geboren op vrijdag 5 juni 1896 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 141.
3 Jelta Terpstra, geboren op woensdag 27 september 1899 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 142.
4 Tietje (Tillie) Terpstra, geboren op zaterdag 10 augustus 1901 in Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 143.
Kinderen van Kate en Frank:
5 Bessie Faber, geboren in 1904. Volgt 144.
6 Peter Faber, geboren op zaterdag 29 juni 1907 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 145.
49 Tjalling Tjallingi is geboren op zondag 16 december 1855 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), zoon van Frans Tjallings Tjallingi en Trijntje Simons Aardema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1855. Tjalling is overleden op maandag 3 februari 1941 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1941. Tjalling:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Barradeel met Johantje Stellingwerf, 24 jaar oud. Johantje is geboren op zondag 22 juli 1855 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Andries Johannes Stellingwerf en Klaaske Pieters Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1855. Johantje is overleden op maandag 4 december 1911 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1911.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 58 jaar oud, op zaterdag 3 oktober 1914 in Barradeel met Sjoerdtje Aardema, 47 jaar oud. Zie 33 voor persoonsgegevens van Sjoerdtje.
Kinderen van Tjalling en Johantje:
1 Trijntje (Tillie) Tjallingii, geboren op zaterdag 2 oktober 1880 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1880. Tillie is overleden op dinsdag 18 november 1952 in Byron Center, Kent County, Michigan ( USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery.
Notitie bij Tillie: Trijntje is op 23 mei 1903 in Barradeel gehuwd met Riemer Hibma
Beroep:
dienstmeid
2 Klaske Tjallingi, geboren op donderdag 8 september 1881 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1881. Klaske is overleden op maandag 20 mei 1963 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1963. Zij is begraven in Sexbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkepaed.
Notitie bij Klaske: Klaske is op 4 juni 1904 in Barradeel gehuwd met Jan Pols
3 Franske Tjallingii, geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1886. Franske is overleden op zaterdag 31 maart 1951 in Harlingen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1951. Zij is begraven in Sexbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkepaed.
Notitie bij Franske: Franske is op 18 mei 1907 in Barradeel gehuwd met Nanna Miedema
Beroep:
dienstmeid
4 Frans Tjallingii, geboren op vrijdag 7 december 1888 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1888. Frans is overleden op zondag 5 augustus 1962 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1962. Hij is begraven in Sexbierum.
Notitie bij Frans: Frans is (1) op 10 mei 1913 in Barradeel gehuwd met Hinke Stellingwerf en (2) met Gerardina Bonnema
5 Saakje Tjallingii, geboren op zaterdag 8 december 1888 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1888.
Notitie bij Saakje: Saakje is op 10 mei 1913 in Barradeel gehuwd met Sietse de Jong
emigratie:
Saakje is op 22 mei 1913 vertrokken naar Michigan ( USA )
6 NN NN Tjallingii, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 7 februari 1897 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1897.
50 Symon Tjallingii is geboren op zondag 16 september 1860 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), zoon van Frans Tjallings Tjallingi en Trijntje Simons Aardema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1860. Symon is overleden op donderdag 10 mei 1923 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1923. Symon trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 september 1885 in Barradeel met Aaltje Coopmans, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 28 april 1864 in Finkum ( Leeuwarden ), dochter van Jan Jeltes Coopmans en Maaike Sytzes Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1864. Aaltje is overleden op woensdag 11 augustus 1937 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1937.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Symon en Aaltje:
1 Frans Tjallingii, geboren op zondag 18 oktober 1885 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1885. Frans is overleden op zondag 18 juli 1982 in Epse ( Lochem ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Frans: Frans is op 20 november 1920 in Leeuwarden gehuwd met Neeltje van der Kloet
Beroep:
agent
2 Jan Tjallingii, geboren op dinsdag 11 augustus 1891 in Dongjum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1891.
Notitie bij Jan: Jan is op 17 mei 1919 in Barradeel gehuwd met Elisabeth Wijnsma
3 Tjalling Tjallingii, geboren op zondag 8 augustus 1897 in Firdgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1897. Tjalling is overleden op dinsdag 28 december 1976 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Dongjum.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 31 mei 1928 in Barradeel gehuwd met Grietje de Vries
4 Maaike Tjallingii, geboren op dinsdag 26 juni 1900 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1900. Maaike is overleden op zaterdag 7 mei 1955 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1955. Zij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 17 maart 1921 in Barradeel gehuwd met Jacob Boonstra
51 Anne Tjallingii is geboren op dinsdag 30 december 1862 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), zoon van Frans Tjallings Tjallingi en Trijntje Simons Aardema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 december 1862. Anne is overleden op donderdag 4 februari 1904 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1904.
Beroep:
boerenarbeider
Anne trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 oktober 1885 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Trijntje Buwalda, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 3 november 1863 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Gosse Klazes Buwalda en Geertje Jans van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1863. Trijntje is overleden op maandag 1 maart 1886 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1886.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Anne en Trijntje:
1 Geertje Tjallingii, geboren op vrijdag 19 februari 1886 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1886. Geertje is overleden op zaterdag 6 augustus 1960 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1960. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 27 mei 1909 in Franeker gehuwd met Atte Visser
52 Simon Kloosterman is geboren op maandag 14 mei 1877 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Wiltje Kloosterman en Dieuwke Simons Aardema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1877.
Beroep:
boerenknecht
emigratie:
Simon is op 19 mei 1900 vertrokken naar Amerika
Simon trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1900 in Wonseradeel met Grietje Bangma, 23 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 18 juli 1876 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Jan Bangma en Wytske Laanstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1876.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Simon en Grietje:
1 Jan (John) Kloosterman, geboren op woensdag 30 mei 1906 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1906. John is overleden op zondag 29 mei 1988 in Easton, Northampton County, Pennsylvania ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Santa Anna, Orange County, op de Fairhaven Memorial Park.
2 NN NN Kloosterman, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 8 september 1909 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1909.
53 Grietje Aardema is geboren op donderdag 16 januari 1862 in Boer ( Franekeradeel ), dochter van Arjen (Arend) Aardema (zie 18) en Elizabeth Klazes Schiphof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1862. Grietje is overleden in 1927 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 64 of 65 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1881 in Barradeel met Ale Stellingwerf, 23 jaar oud. Ale is geboren op donderdag 26 november 1857 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Ales Stellingwerf en Ruurdtje Herkes Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1857. Ale is overleden op vrijdag 2 juli 1915 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 57 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
emigratie:
Ale is met zijn gezin vertrokken naar Amerika
Kinderen van Grietje en Ale:
1 Johannes Stellingwerf, geboren op maandag 9 januari 1882. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882.
2 Elisabeth Stellingwerf, geboren op dinsdag 24 juli 1883 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1883. Elisabeth is overleden op vrijdag 3 augustus 1883 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1883.
3 Arjen Stellingwerf, geboren op dinsdag 8 juli 1884 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1884. Arjen is overleden op woensdag 20 oktober 1886 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1886.
54 Geertje Aardema is geboren op maandag 22 mei 1865 in Boer ( Franekeradeel ), dochter van Arjen (Arend) Aardema (zie 18) en Elizabeth Klazes Schiphof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1865. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1884 in Barradeel met Bauke van der Werff, 23 jaar oud. Bauke is geboren op dinsdag 11 december 1860 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Gatze Minnes van der Werff en Aukje Baukes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1860. Bauke is overleden op zondag 14 december 1902 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 42 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
Beroep:
Kleermaker
55 Klaas (Nicholas) Aardema is geboren op zondag 24 november 1867 in Boer ( Franekeradeel ), zoon van Arjen (Arend) Aardema (zie 18) en Elizabeth Klazes Schiphof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1867. Nicholas is overleden op donderdag 14 juni 1951 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery. Nicholas trouwde met Trijntje (Tillie) Visser. Tillie is geboren op zaterdag 31 januari 1874 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Folkert Visser en Ettje Pieters (Etta) Machiela. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1874. Tillie is overleden op maandag 25 juli 1927 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 53 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
56 Dieuwke Buch is geboren op donderdag 8 februari 1866 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Karels Buck en Wypkje Aardema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1866. Dieuwke is overleden op woensdag 27 februari 1907 in Franeker, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1907.
Beroep:
dienstmeid
Dieuwke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 23 mei 1886 in Franeker met Hermanus Tichelaar, 24 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 12 mei 1862 in Franeker, zoon van Geert Simons Tichelaar en Marietje Hermanus Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1862. Hermanus is overleden op woensdag 2 december 1942 in Franeker, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1942.
Beroep:
schilder
Kinderen van Dieuwke en Hermanus:
1 Wypkje Tichelaar, geboren op donderdag 21 juli 1887 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1887.
Notitie bij Wypkje: Wypkje is op 31 mei 1917 in Franeker gehuwd met Jan Herrema
Beroep:
dienstbode
emigratie:
Wypkje is op 16 oktober 1925 vertrokken naar Hull ( Engeland )
2 Geert Tichelaar, geboren op zaterdag 9 februari 1889 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1889. Geert is overleden op donderdag 30 november 1893 in Franeker, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1893.
3 Symon Tichelaar, geboren op zaterdag 6 december 1890 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1890.
Notitie bij Symon: Symon is op 3 juli 1919 in Franeker gehuwd met Ytje Soolsma
Beroep:
schilder
4 Geert Tichelaar, geboren op dinsdag 9 april 1895 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1895.
Notitie bij Geert: Geert is op 9 februari 1922 in Utingeradeel gehuwd met Eeke Vonk
Beroep:
schilder
5 Marietje Tichelaar, geboren op donderdag 6 januari 1898 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1898.
Notitie bij Marietje: Marietje is op 24 september 1932 in Oud en Nieuw Gastel gehuwd met Adrianus van Oers
6 Harmen Tichelaar, geboren op zaterdag 22 september 1900 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1900.
57 Antje Harmens Buch is geboren op woensdag 8 juli 1868 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Karels Buck en Wypkje Aardema (zie 22). Antje is overleden op donderdag 31 januari 1946 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1946. Zij is begraven in Lekkum. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 november 1895 in Leeuwarden met Pieter van Eizenga, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 1 oktober 1871 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Kornelis van Eizenga en Geeske Pieters Ley. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1871. Pieter is overleden op zaterdag 22 augustus 1953 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1953. Hij is begraven in Lekkum.
Beroep:
Politieagent
Kinderen van Antje en Pieter:
1 Wijpkje van Eizenga, geboren op zaterdag 11 juli 1896 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1896. Wijpkje is overleden op zondag 7 januari 1917 in Leeuwarden, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1917. Wijpkje bleef ongehuwd.
Beroep:
Kantoorbediende
2 Geeske van Eizenga, geboren op zondag 5 september 1897 in Minnertsga ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1897.
Notitie bij Geeske: Geeske is op 1 augustus 1922 in Leeuwarden gehuwd met Coenraad Vermeer
3 Jan Cornelis van Eizenga, geboren op zondag 24 december 1905 in Haarlemmermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 december 1905. Jan is overleden op donderdag 13 januari 1983, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Martina Jutte
Beroep:
Kantoorbediende
58 Klare Buch is geboren op zondag 31 maart 1872 in Schingen ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Karels Buck en Wypkje Aardema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1872. Klare is overleden op zondag 8 juli 1945 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1945. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Klare trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 12 juni 1907 in Leeuwarden met Jan Gunstra, 33 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 26 juli 1873 in Franeker, zoon van Pieter Barteles Gunstra en Yttje Meyes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1873. Jan is overleden op woensdag 29 januari 1964 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1964. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Koopman
Kind van Klare en Jan:
1 Wiepkje (Wiep) Gunstra, geboren op vrijdag 19 maart 1909 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1909. Wiep is overleden op donderdag 12 april 1984, 75 jaar oud. Zij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Notitie bij Wiep: Wiepkje is gehuwd met Frans H.M. van Delft
59 Martentje Buch is geboren op zaterdag 10 oktober 1874 in Schingen ( Waadhoeke ), dochter van Harmen Karels Buck en Wypkje Aardema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1874.
Beroep:
dienstbode
Martentje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 november 1896 in Leeuwarden met Johannes Terpstra, 23 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 6 maart 1873 in Leeuwarden, zoon van Tjalling Terpstra en Elske Arends. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1873. Johannes is overleden op zaterdag 23 mei 1953 in Franeker, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1953. Hij is begraven in Leeuwarden op de Huizumerbegraafplaats.
Beroep:
societeitsbediende
Kinderen van Martentje en Johannes:
1 Tjalling Terpstra, geboren op zondag 13 december 1896 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1896.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 31 december 1919 in Leeuwarden gehuwd met Klaaske Hoekstra
Beroep:
schatter aan de Stadsbank van leening
2 Wiepkje Terpstra, geboren op dinsdag 29 november 1898 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1898.
Notitie bij Wiepkje: Wiepkje is op 22 augustus 1928 in Bloemendaal gehuwd met Arie van der Kogel
Beroep:
dienstbode
3 Elske Terpstra, geboren op dinsdag 7 augustus 1900 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 augustus 1900.
Notitie bij Elske: Elske is op 13 september 1933 in Bloemendaal gehuwd met Jan Valk
4 Clara Johanna Terpstra, geboren op donderdag 28 augustus 1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1902.
5 Jan Petrus Terpstra, geboren op donderdag 22 juni 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1911. Jan is overleden op zaterdag 1 september 1956 in De Bilt, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 2 september 1956.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 5 augustus 1936 in Amsterdam gehuwd met Alyda Geertruida Margaretha Smit, dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden en (2) op 22 juli 1955 in de Bilt met Ida van Tongeren
Beroep:
handelsreiziger
6 Herman Karel Terpstra, geboren op maandag 6 juli 1914 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1914.
Notitie bij Herman: Herman is op 27 oktober 1953 in Amsterdam gehuwd met Wilhelmina Gerardina Lebon
Beroep:
Kantoorbediende
60 Karel Buch is geboren op woensdag 16 augustus 1876 in Schingen ( Waadhoeke ), zoon van Harmen Karels Buck en Wypkje Aardema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1876. Karel is overleden op woensdag 27 oktober 1920 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1920.
Beroep:
timmerman
Karel trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 19 november 1904 in Leeuwarden met Minke de Jong, 25 jaar oud. Minke is geboren op zaterdag 16 augustus 1879 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Yde Jacobs de Jong en Akke Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1879. Minke is overleden op maandag 27 februari 1967 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1967. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Karel en Minke:
1 Akke Buch, geboren op zaterdag 3 maart 1906 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1906.
2 Wiepkje Buch, geboren op vrijdag 9 augustus 1907 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1907.
3 Ida Hermina Buch, geboren op vrijdag 22 april 1910 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1910. Ida is overleden op woensdag 26 oktober 1910 in Leeuwarden, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1910.
4 Herman Karel Buch, geboren op zaterdag 2 september 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1911. Herman is overleden op vrijdag 9 februari 1912 in Leeuwarden, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1912.
5 Ida Hermina Buch, geboren op vrijdag 7 februari 1913 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 7 december 1913.
6 Hermina Ida Buch, geboren op zaterdag 26 september 1914 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1914. Hermina is overleden op donderdag 5 februari 2004 in Nijensleek ( Westerveld ), 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 11 februari 2004 in Haarlem.
7 Anna Clara Buch, geboren op woensdag 3 januari 1917 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1917. Anna is overleden op woensdag 29 april 1953 in Joure ( De Friese Meren ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1953. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Anna: Anna is gehuwd op 7 juli 1942 in Leeuwarden met Jacob Krijtenburg
61 Dieuwke Stroosma is geboren op donderdag 4 mei 1871 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1871. Dieuwke is overleden op zaterdag 4 juli 1964 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1964. Dieuwke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1892 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Klaas Bijlsma, 26 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 21 januari 1866 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Mink Bijlsma en Antje Kuiken. Klaas is overleden op zondag 27 november 1910 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1910.
Beroep:
voermansknecht
Kinderen van Dieuwke en Klaas:
1 NN NN Bijlsma, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 6 april 1893 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1893.
2 Johannes Bijlsma, geboren op donderdag 30 augustus 1894 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1894. Johannes is overleden op vrijdag 7 april 1978 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 25 maart 1920 in het Bildt met Grietje Koning
Beroep:
gardenier
3 Mink Bijlsma, geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1896. Mink is overleden op zaterdag 20 september 1958 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1958. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Mink: Mink is op 29 november 1923 in het Bildt gehuwd met Renske Monsma
Beroep:
landbouwer
4 Anne Bijlsma, geboren op maandag 6 december 1897 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1897. Anne is overleden op donderdag 28 april 1966 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 april 1966. Hij is begraven in Sint Annaparochie. Anne bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
5 Antje Bijlsma, geboren op zaterdag 25 november 1899 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1899. Antje is overleden op maandag 20 juni 1983 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Antje: Antje is op 6 februari 1930 in het Bildt gehuwd met Gerrit van de Meer
6 Wiepkje Bijlsma, geboren op donderdag 7 augustus 1902 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1902. Wiepkje is overleden op woensdag 31 juli 1918 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1918.
62 Attje Stroosma is geboren op maandag 23 september 1872 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1872. Attje is overleden op donderdag 29 januari 1948 in Stiens ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1948. Zij is begraven in Stiens. Attje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1899 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Folkert Elzinga, 26 jaar oud. Folkert is geboren op vrijdag 10 januari 1873 in Stiens ( Leeuwarden ), zoon van Kornelis Folkerts Elzinga en Baukje Symens van der Wei. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1873. Folkert is overleden op zondag 8 oktober 1944 in Stiens ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1944. Hij is begraven in Stiens.
Beroep:
gardenier en aardappelenhandelaar
Kinderen van Attje en Folkert:
1 Anna Elzenga, geboren op donderdag 3 januari 1901 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1901. Anna is overleden op donderdag 16 november 1961 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1961. Zij is begraven in Stiens.
Notitie bij Anna: Anna is op 3 juni 1922 in Leeuwarderadeel gehuwd met Piebe de Boer
2 Kornelis Elzenga, geboren op maandag 31 augustus 1903 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 september 1903. Kornelis is overleden op zaterdag 1 februari 1969 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Stiens.
Notitie bij Kornelis: Kornelis is op 18 december 1929 in Leeuwarderadeel gehuwd met Henke Raap
Beroep:
Koopman
3 Johannes Elzenga, geboren op woensdag 17 maart 1909 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1909.
4 Baukje Elzenga, geboren op donderdag 26 juni 1913 in Stiens ( Leeuwarden ). Baukje is overleden op maandag 21 maart 2005 in Stiens ( Leeuwarden ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Stiens.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 8 mei 1940 in leeuwarderadeel gehuwd met Ytzen Dankert
63 Janna Stroosma is geboren op dinsdag 16 maart 1875 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1875. Janna is overleden op zondag 22 juni 1941 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1941. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie op de Begraafplaats aan de Zuidweg. Janna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 mei 1901 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Beert Hoitsma, 25 jaar oud. Beert is geboren op woensdag 20 oktober 1875 in Cornjum ( Leeuwarden ), zoon van Gerben Jacobus Hoitsma en Aaltje Beerts Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1875. Beert is overleden op dinsdag 4 september 1951 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1951. Hij is begraven in Sint Jacobiparochie op de Begraafplaats aan de Zuidweg.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Janna en Beert:
1 Aaltje Hoitsma, geboren op zondag 5 oktober 1902 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1902. Aaltje is overleden op zaterdag 7 september 1968 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1968. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie op de Begraafplaats aan de Zuidweg. Aaltje bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzeres
64 Johanna Stroosma is geboren op maandag 14 april 1879 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1879. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 januari 1904 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Pieter Leutscher, 27 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 1 februari 1876 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), zoon van Johannes Leutscher en Zwaantje Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1876. Pieter is overleden op dinsdag 15 juni 1948 in Haarlem, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1948.
Beroep:
Brigadier Marechaussee
Kinderen van Johanna en Pieter:
1 Johannes Leutscher, geboren op maandag 31 oktober 1904 in Hoogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1904.
2 Jan Leutscher, geboren op zaterdag 20 april 1907 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1907. Jan is overleden op zaterdag 20 april 1907 in Veenwouden ( Dantumadeel ), geen dag oud (oorzaak: Jan heeft 1 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1907.
3 Jan Leutscher, geboren op zondag 3 april 1910 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1910.
65 Jan Stroosma is geboren op zondag 22 augustus 1880 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1880. Jan is overleden op zaterdag 12 januari 1974 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Beroep:
voerman
Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 mei 1905 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Tjitske Libbes Terpstra, 23 jaar oud. Tjitske is geboren op dinsdag 2 augustus 1881 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Libbe Jacobs Terpstra en Antje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1881. Tjitske is overleden op donderdag 13 mei 1954 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1954. Zij is begraven in Sint Annaparochie.
Kinderen van Jan en Tjitske:
1 Johannes Stroosma, geboren op donderdag 8 maart 1906 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1906.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 25 juli 1928 in leeuwarden gehuwd met Maria de Boer
Beroep:
buffetbediende
2 Libbe Stroosma, geboren op dinsdag 19 mei 1908 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1908. Libbe is overleden op woensdag 30 april 1997 in Leeuwarden, 88 jaar oud.
Notitie bij Libbe: Libbe is op 23 april 1937 in Leeuwarden gehuwd met Hendrikje de Jong
Beroep:
Kantoorbediende
3 Antje Stroosma, geboren op woensdag 22 maart 1911 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1911.
4 Jacob Stroosma, geboren op woensdag 22 maart 1911 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1911. Jacob is overleden op donderdag 17 september 1964 in Paramount, Los Angeles, Californie ( USA ), 53 jaar oud. Hij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 24 mei 1939 in Leeuwarden gehuwd met Wietske Jetske van der Hoop
Beroep:
monteur
66 Harmen Stroosma is geboren op zaterdag 3 juni 1882 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1882. Harmen is overleden op maandag 8 december 1975 in Rotterdam, 93 jaar oud.
Beroep:
slager
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 september 1906 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Lena de Roos, 24 jaar oud. Lena is geboren op zaterdag 11 februari 1882 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Freerk Aizes de Roos en Trijntje Jans van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1882. Lena is overleden op dinsdag 6 september 1932 in Rotterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lena: aktenummer 1932.3592
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Harmen en Lena:
1 Frederik Johannes Stroosma, geboren op vrijdag 21 juni 1907 in Minnertsga ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1907. Frederik is overleden op dinsdag 15 november 1994 in Rotterdam, 87 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 3 juli 1935 in Rotterdam gehuwd met Cornelia petronella van ’t Wout
2 Johannes Frederik Stroosma, geboren op zondag 28 maart 1909 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johannes: aktenummer 1909.3341
Notitie bij Johannes: Johannes is op 28 maart 1934 in Rotterdam gehuwd met Helena Wilhelmina Hoogmoed
3 Trijntje Stroosma, geboren op vrijdag 16 september 1910 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: aktenummer 1910.9152
4 Antje Stroosma, geboren op vrijdag 12 januari 1912 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Antje: aktenummer 1912.404
Notitie bij Antje: Antje is op 2 augustus 1933 in Rotterdam gehuwd met David Voogd
67 Martha Stroosma is geboren op dinsdag 19 april 1887 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1887. Martha is overleden op vrijdag 2 oktober 1953 in Alkmaar, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1953. Zij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Beroep:
dienstmeid
Martha trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 3 november 1910 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Sije Liekeles Westra, 26 jaar oud. Sije is geboren op woensdag 30 april 1884 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Liekele Sijes Westra en Hijlkje Hendrikus Singor. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1884. Sije is overleden op vrijdag 5 mei 1939 in Velsen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1939. Hij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Beroep:
smidsknecht
Kinderen van Martha en Sije:
1 Hielkje Westra, geboren op dinsdag 31 januari 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1911. Hielkje is overleden op dinsdag 2 juli 1935 in Alkmaar, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1935.
Notitie bij Hielkje: Hielkje is op 19 juli 1934 in Alkmaar gehuwd met Rinze Jellema
2 Anna Sipkje Wilhelmina Westra, geboren op zaterdag 11 oktober 1913 in Alkmaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1913.
Notitie bij Anna: Anna is op 1 oktober 1935 in Alkmaar gehuwd met Gijsbert van Ginkel
3 Hendrika Westra, geboren op woensdag 8 maart 1916 in Alkmaar. Hendrika is overleden op zondag 15 juli 2012 in Oudorp ( Alkmaar ), 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 18 juli 2012 in Schagen in Crematorium Schagerkogge.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 22 april 1937 in Alkmaar gehuwd met Hendrik Nicolaas Cevat
Beroep:
Kantoorbediende
4 Johannes Westra, geboren op zondag 16 februari 1919 in Alkmaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 februari 1919. Johannes is overleden op zondag 26 april 2009 in Alkmaar, 90 jaar oud. Hij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Magdalena Catharina Zandbergen
68 Hendrika Stroosma is geboren op vrijdag 7 augustus 1891 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Stroosma en Antje Aardema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1891. Hendrika is overleden op maandag 28 oktober 1918 in Alkmaar, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1918.
Beroep:
modiste
Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 13 april 1915 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Anne Kuiken, 29 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 5 mei 1885 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Kuiken en Metke Schols. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1885.
Beroep:
stuurman ter koopvaardij
Kind van Hendrika en Anne:
1 Anna Metke Kuiken, geboren op zaterdag 18 november 1916 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1916.
Notitie bij Anna: Anna is op 17 april 1941 in het Bildt gehuwd met Marten Ketellapper
69 Harmen (Harman) Aardema is geboren op donderdag 25 oktober 1877 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1877. Harman is overleden op vrijdag 4 november 1955 in Paco County, Florida ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in New Port Richey, Pasco County, op de Pine Hill Cemetery.
Beroep:
timmerman
Harman trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23 mei 1900 in Velsen met Trijntje (Catherine) Krap, 25 jaar oud. Catherine is geboren op dinsdag 27 oktober 1874 in Wieringerwaard ( Hollands Kroon ), dochter van Simon Krap en Marijtje Singer. Catherine is overleden op donderdag 21 januari 1960 in Newport News, Newport City, Virginia ( USA ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park.
Kinderen van Harman en Catherine:
1 Simon Harmen Aardema, geboren op zondag 3 maart 1901 in Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1901. Simon is overleden op zaterdag 19 juli 1947 in Richmond, Ritchmond City, Virginia ( USA ), 46 jaar oud. Hij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park.
2 Maarten Cornelis (Milton Cornelius) Aardema, geboren op maandag 21 april 1902 in Velsen. Volgt 146.
3 Harmen (Herman) Aardema, geboren op woensdag 7 juni 1905 in Haarlem. Volgt 147.
70 Baukje Aardema is geboren op donderdag 19 juni 1879 in Hitzum ( Waadhoeke ), dochter van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1879. Baukje is overleden op maandag 1 april 1940 in Velsen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1940. Zij is begraven op donderdag 4 april 1940 in Santpoort ( Velsen ). Baukje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 30 september 1897 in Velsen met Klaas Meijer, 19 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 5 januari 1878 in Velsen, zoon van Jacob Meijer en Stijntje Schorsij. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1878. Klaas is overleden op dinsdag 11 juni 1940 in Velsen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1940. Hij is begraven op zaterdag 15 juni 1940 in Santpoort ( Velsen ).
Beroep:
Bakker, bode en begrafenisondernemer
Kinderen van Baukje en Klaas:
1 Jacob Meijer, geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Velsen. Volgt 148.
2 Simon Meijer, geboren op zondag 30 juli 1899 in Velsen. Volgt 149.
3 Jan Meijer, geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1901. Jan is overleden op maandag 26 augustus 1901 in Velsen, 30 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1901.
4 Klaas Cornelis Meijer, geboren op woensdag 26 november 1902 in Velsen. Volgt 150.
5 Stijntje (Stien) Meijer, geboren op zondag 20 december 1903 in Velsen. Volgt 151.
6 Klaasje Cornelia (Klara) Meijer, geboren op zaterdag 25 maart 1905 in Velsen. Volgt 152.
7 Dirkje Meijer, geboren op donderdag 14 juni 1906 in Velsen. Volgt 153.
8 Jan Meijer, geboren op maandag 6 juli 1908 in Velsen. Volgt 154.
9 Trijntje Meijer, geboren op zaterdag 1 juli 1911 in Velsen. Volgt 155.
10 Hendrik Meijer, geboren op zaterdag 15 januari 1921 in Velsen. Hendrik is overleden op zondag 30 september 1990 in Velsen, 69 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 4 oktober 1990 in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
71 Cornelis Aardema is geboren op donderdag 22 juli 1880 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1880. Cornelis is overleden op donderdag 10 juli 1952 in Zaandam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1952.
Beroep:
metselaar
Cornelis trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 1 december 1921 in Ilpendam ( Waterland ) met Aagje Oderkerk, 33 jaar oud. Aagje is geboren op vrijdag 14 september 1888 in Ilpendam ( Waterland ), dochter van Evert Oderkerk en Geertje Kalf. Aagje is overleden op vrijdag 5 april 1963 in Zaandam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1963.
72 Martinus Aardema is geboren op woensdag 7 december 1881 in Haarlem, zoon van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1881. Martinus is overleden op zaterdag 25 februari 1939 in Bergen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1939.
Beroep:
metselaar
Martinus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 april 1907 in Velsen met Neeltje Boekel, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 20 september 1885 in Assendelft ( Zaanstad ), dochter van Klaas Boekel en Jannetje Jongejans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1956. Neeltje is overleden op dinsdag 28 februari 1956 in Alkmaar, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1956.
Kinderen van Martinus en Neeltje:
1 Simon Aardema, geboren op woensdag 20 mei 1908 in Wognum ( Medemblik ).
2 Jannetje Aardema, geboren op woensdag 2 april 1913 in Wognum ( Medemblik ).
73 Johan Karel Aardema is geboren op donderdag 14 augustus 1884 in Velsen, zoon van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1884. Johan is overleden in augustus 1969 in Holland, Allegan County, Michigan ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery. Johan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 november 1912 in Holland, Allegan County, Michigan ( USA ) met Antje Klazes (Anna) Lettinga, 26 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 30 december 1885 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Piers Lettinga en Metje Wybes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1885. Anna is overleden op zondag 14 september 1952 in Holland, Allegan County, Michigan ( USA ), 66 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
Kinderen van Johan en Anna:
1 Joseph Aardema, geboren op maandag 4 augustus 1913 in Michigan ( USA ). Volgt 156.
2 Meta Aardema, geboren op zondag 6 september 1914 in Michigan ( USA ). Meta is overleden op vrijdag 2 januari 1920 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 5 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
3 Anna Aardema, geboren op zondag 10 maart 1918 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ). Volgt 157.
4 NN NN Aardema, geboren in 1921 in Michigan ( USA ). NN is overleden op vrijdag 16 april 1926 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 4 of 5 jaar oud. Hij of zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
5 Nicholas Aardema, geboren op maandag 21 januari 1924 in Michigan ( USA ). Nicholas is overleden op dinsdag 23 maart 1926 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 2 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
74 Dieuwke Aardema is geboren op donderdag 20 maart 1890 in Velsen, dochter van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1890. Dieuwke is overleden op zondag 13 april 1980 in Amsterdam, 90 jaar oud. Dieuwke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 7 mei 1913 in Laren met Douwe Boersma, 24 jaar oud. Douwe is geboren op zondag 10 juni 1888 in Amsterdam, zoon van Douwe Boersma en Martijntje Elisabeth de Vries. Douwe is overleden op zondag 29 november 1953 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
spoorwegbeambte
Kinderen van Dieuwke en Douwe:
1 Johanna Boersma.
2 Simon Boersma, geboren op vrijdag 16 augustus 1918 in Alkmaar. Simon is overleden op maandag 22 juni 1942 in Kretschnow ( Rusland ), 23 jaar oud.
75 Trijntje Aardema is geboren op vrijdag 30 juni 1893 in Velsen, dochter van Sijmon Aardema (zie 24) en Klaasje Cornelis Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1893. Trijntje is overleden op vrijdag 4 december 1953 in Beverwijk, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1953. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1916 in Velsen met Pieter Timmerman, 22 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 13 juni 1894 in Beverwijk, zoon van Jacob Timmerman en Maria Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1894. Pieter is overleden op zondag 20 juni 1943 in Wolverhampton ( Engeland ), 49 jaar oud.
Beroep:
Machinist ter koopvaardij
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Pieter George Timmerman, geboren op woensdag 11 april 1917 in Velsen. Volgt 158.
2 Frans Timmerman, geboren op zaterdag 30 maart 1918 in Velsen. Volgt 159.
76 Ate Schaaf is geboren op dinsdag 31 mei 1887 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Theunis Schaaf en Johanna Aardema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1887. Ate is overleden op vrijdag 20 december 1974 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
smid
Ate trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1914 in Barradeel met Lijsbeth Gemser, 23 jaar oud. Lijsbeth is geboren op maandag 15 december 1890 in Sexbierum ( Waadhoeke ), dochter van Petrus Gemser en Geiskje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1890. Lijsbeth is overleden op woensdag 15 april 1953 in Drachten ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1953. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Kinderen van Ate en Lijsbeth:
1 Theunis Schaaf, geboren op donderdag 8 april 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Theunis is overleden op woensdag 12 mei 1971 in Drachten ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Theunis: Theunis is op 18 juli 1941 in Smallingerland gehuwd met Siebrigjen Pietersma
Beroep:
adjunct commies ter secretarie
2 Petrus Schaaf, geboren op zaterdag 22 juni 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Petrus is overleden op zondag 28 oktober 2012 in Drachten ( Smallingerland ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
3 Johannes Andries Schaaf, geboren op donderdag 18 oktober 1923 in Drachten ( Smallingerland ). Johannes is overleden op woensdag 8 juni 2005 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
77 Trijntje Schaaf is geboren op woensdag 5 februari 1890 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Theunis Schaaf en Johanna Aardema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1890. Trijntje is overleden op vrijdag 13 november 1953 in Hoogeveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1953. Zij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 december 1913 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hendrik Buurman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 3 februari 1887 in Alkemade ( Kaag en Braasem ), zoon van Willem Buurman en Neeltje Verzijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1887. Hendrik is overleden op zaterdag 7 februari 1953 in Hoogeveen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1953. Hij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat.
Beroep:
Brigadier-titulair der marechaussee
Kinderen van Trijntje en Hendrik:
1 Johanna Buurman, geboren op donderdag 20 mei 1915 in Zuidhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1915.
2 Neeltje Buurman, geboren op dinsdag 8 mei 1917 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1917. Neeltje is overleden op donderdag 14 november 1918 in Heerenveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1918.
3 Neeltje Buurman, geboren op dinsdag 18 maart 1919 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1919.
4 Dieuwke Buurman, geboren op vrijdag 13 augustus 1920 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1920.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke is op 26 april 1946 in Hoogeveen gehuwd met Pieter Hans Heemstra
Beroep:
onderwijzeres
5 Willem Buurman, geboren op zondag 25 november 1923 in Vlagtwedde ( Westerwolde ).
6 Elisabeth Buurman, geboren op zondag 30 november 1930 in Vlagtwedde ( Westerwolde ).
78 Anne Hendriks Aardema is geboren op donderdag 27 mei 1880 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Hendrik Annes Aardema (zie 27) en Rinske Gosses Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880. Anne is overleden op woensdag 2 augustus 1933 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1933.
Beroep:
onderwijzer
Anne trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1905 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Wypkje Mug, 27 jaar oud. Wypkje is geboren op zondag 7 oktober 1877 in Ried ( Waadhoeke ), dochter van Klaas Reinders Mug en Trijntje Dirks Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1877. Wypkje is overleden op zaterdag 2 juli 1955 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1955.
79 Gosse Hendriks Aardema is geboren op woensdag 4 maart 1885 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), zoon van Hendrik Annes Aardema (zie 27) en Rinske Gosses Buwalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1885. Gosse is overleden op donderdag 24 december 1970 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1970. Hij is begraven in Poppingawier.
Beroep:
smid
Gosse trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1913 in Wonseradeel met Aukje Gratama, 23 jaar oud. Aukje is geboren op woensdag 5 februari 1890 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Tjepke Tjibbes Gratama en Berber Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan in februari 5. Aukje is overleden op maandag 8 mei 1944 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1944.
Beroep:
dienstmeid
80 Sipkje Aardema is geboren op woensdag 19 mei 1886 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Simon Aardema (zie 34) en Maaike Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1886. Sipkje is overleden op vrijdag 15 oktober 1965 in Harlingen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1865. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed. Sipkje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jan Sikkema, 36 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 20 november 1875 in Wijnaldum ( Harlingen ), zoon van Pieter Sikkes Sikkema en Hinke Taekles de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1875. Jan is overleden op maandag 30 maart 1964 in Tzum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1964. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Beroep:
aardappelenhandelaar
Kind van Sipkje en Jan:
1 Sietse Sikkema, geboren op zondag 27 mei 1917 in Wijnaldum ( Harlingen ). Volgt 160.
81 IJnskje Aardema is geboren op donderdag 9 augustus 1888 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Simon Aardema (zie 34) en Maaike Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1888. IJnskje is overleden op woensdag 11 september 1974 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Jellum op de Begraafplaats van de NH Kerk. IJnskje trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 9 september 1931 in Baarderadeel met Petrus Hendrik Kingma, 46 jaar oud. Petrus is geboren op vrijdag 4 september 1885 in Jellum ( Leeuwarden ), zoon van Hendrik Jurjens Kingma en Itje Rimmers de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1885. Petrus is overleden op zaterdag 22 december 1962 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1962. Hij is begraven in Jellum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
veehouder
82 Jeltje Aardema is geboren op zondag 28 juni 1891 in Franeker, dochter van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1891. Jeltje is overleden op donderdag 7 juni 1984 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Vlagtwedde. Jeltje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 12 april 1923 in Franeker met Albert Streuding, 26 jaar oud. Albert is geboren op donderdag 10 september 1896 in Wedderheide ( Wedde ), zoon van Hendrik Streuding en Amske Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1896. Albert is overleden op zondag 25 januari 1976 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Vlagtwedde.
Beroep:
smidsknecht
Kind van Jeltje en Albert:
1 Elisabeth (Bettie) Streuding, geboren op donderdag 20 maart 1924 in Vlagtwedde ( Westerwolde ). Volgt 161.
83 Cornelis Aardema is geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Franeker, zoon van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1895. Cornelis is overleden op donderdag 6 juni 1974 in Franeker, 79 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
fabrieksarbeider
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 4 juni 1925 in Franeker met Geertje Roukema, 27 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 23 juni 1897 in Franeker, dochter van Sybren Roukema en Minke van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1897. Geertje is overleden op donderdag 23 oktober 1975 in Franeker, 78 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kind van Cornelis en Geertje:
1 Jacob Aardema, geboren op zondag 27 oktober 1935 in Franeker. Volgt 162.
84 Rinse Aardema is geboren op vrijdag 24 juli 1896 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1896. Rinse is overleden op donderdag 18 augustus 1955 in Blijham ( Wedde ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1955.
Beroep:
metaalbewerker en smid
Rinse trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 22 november 1930 in Vlagtwedde ( Westerwolde ) met Metje Prins, 23 jaar oud. Metje is geboren op woensdag 20 februari 1907 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), dochter van Doewe Prins en Stijntje ter Veldhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1907. Metje is overleden op vrijdag 23 april 1954 in Winschoten, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1954.
85 Ynskje Aardema is geboren op woensdag 31 augustus 1898 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1898. Ynskje is overleden op zaterdag 11 januari 1947 in Haarlem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1947. Ynskje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 augustus 1922 in Schoten ( Haarlem ) met Frederik Nicolaas Klaassen, 25 jaar oud. Frederik is geboren op dinsdag 10 november 1896 in Haarlemmermeer, zoon van Barend Klaassen en Elisabeth Bier. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 11896. Frederik is overleden op donderdag 9 januari 1941 in Haarlem, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1941.
Beroep:
timmerman
86 Tetje Jantje Aardema is geboren op maandag 18 december 1899 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1899. Tetje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 26 november 1936 in Franeker met Matthijs Hameka, 37 jaar oud. Matthijs is geboren op vrijdag 31 maart 1899 in Frederiksoord ( Westerveld ), zoon van Matthijs Hameka en Grietje van Herwijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1899. Matthijs is overleden op donderdag 16 augustus 1962 in Heerenveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1962.
Beroep:
Kantoorbediende
87 Jelle Aardema is geboren op zaterdag 4 april 1903 in Harlingen, zoon van Jacob Aardema (zie 35) en Elisabeth van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1903. Jelle is overleden op zondag 29 oktober 1978 in Haarlem, 75 jaar oud.
Beroep:
schilder
Jelle trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 februari 1931 in Haarlem met Elisabeth Slot, 29 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 29 januari 1902 in Haarlem, dochter van Wessel Slot en Doutzen Mosselman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1902. Elisabeth is overleden op donderdag 1 juni 1972 in Haarlem, 70 jaar oud.
88 Simon Aardema is geboren op woensdag 1 maart 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1893. Simon is overleden op donderdag 6 september 1956 in Tzum ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1956. Hij is begraven in Tzum.
Beroep:
fabrieksarbeider
Simon trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 mei 1918 in Hennaarderadeel met Anna Maria Dijkstra, 25 jaar oud. Anna is geboren op maandag 5 september 1892 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Dijkstra en Elisabeth Leeverink. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1892. Anna is overleden op donderdag 5 juni 1986 in Tzum ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Simon en Anna:
1 Willem Aardema, geboren op woensdag 5 januari 1921 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 163.
89 Sjoerd Aardema is geboren op dinsdag 22 september 1896 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma. Sjoerd is overleden op vrijdag 5 oktober 1956 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 60 jaar oud. Hij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat. Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 juli 1920 in Franeker met Antje Glas, 28 jaar oud. Antje is geboren op zondag 1 november 1891 in Broek op Langedijk ( Waterland ), dochter van Pieter Glas en Brechtje Miessen. Antje is overleden op dinsdag 22 maart 1938 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1938. Zij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
Kind van Sjoerd en Antje:
1 Antje Aardema, geboren op donderdag 16 februari 1928 in Broek op Langedijk ( Waterland ). Antje is overleden op maandag 25 februari 1929 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1929. Zij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
90 Rinze Aardema is geboren op vrijdag 1 april 1898 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1898. Rinze is overleden op donderdag 23 juni 1960 in Tzum ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juni 1960. Hij is begraven in Tzum.
Beroep:
melkrijder
Rinze trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 25 augustus 1933 in Hennaarderadeel met Antje van der Kooi, 30 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 4 april 1903 in Sneek, dochter van Egbert van der Kooi en Albertje Hettema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1903. Antje is overleden op maandag 11 februari 1974 in Tzum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
91 Grietje Aardema is geboren op donderdag 1 februari 1900 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1900. Grietje is overleden op vrijdag 30 maart 1956 in Edam ( Edam-Volendam ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1956. Zij is begraven in Edam op de Algemene Begraafplaats. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 1 november 1922 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Douwe van Diepen, 23 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 12 juni 1899 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Jan van Diepen en Aukje IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1899. Douwe is overleden op donderdag 23 april 1981 in Edam ( Edam-Volendam ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Edam op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
schilder
Kinderen van Grietje en Douwe:
1 Jan van Diepen, geboren op donderdag 5 april 1923 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 164.
2 Willem van Diepen, geboren op donderdag 11 september 1924 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 165.
3 Trijntje (Tine) van Diepen, geboren op dinsdag 26 juli 1927 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 166.
4 Ankje van Diepen, geboren op maandag 1 oktober 1928 in Menaldum ( Waadhoeke ).
5 Simon van Diepen, geboren op vrijdag 20 december 1929 in Menaldum ( Waadhoeke ). Simon is overleden op donderdag 20 september 1984 in Deventer, 54 jaar oud. Hij is begraven in Bathmen op de Begraafplaats aan de Prinses Margrietlaan.
6 IJnskje Ankje van Diepen, geboren op zondag 18 december 1932 in Menaldum ( Waadhoeke ).
92 Wiltje Aardema is geboren op woensdag 19 juli 1905 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma.
Beroep:
Winkelier
Wiltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 april 1930 in Broek op Langedijk ( Waterland ) met Arietje Wagenaar, 22 jaar oud. Arietje is geboren op zaterdag 29 februari 1908 in Broek op Langedijk ( Waterland ), dochter van Simon Wagenaar en Aafje Slot.
Kind van Wiltje en Arietje:
1 Trientje (Tine) Aardema, geboren op donderdag 18 juni 1931 in Broek op Langedijk ( Waterland ). Volgt 167.
93 Ynskje Aardema is geboren op dinsdag 17 mei 1910 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Willem Aardema (zie 36) en Trijntje Ypma. Ynskje is overleden op dinsdag 29 oktober 1985 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat. Ynskje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 juni 1934 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sjoerd de Haan, 24 jaar oud. Sjoerd is geboren op zondag 19 december 1909 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Jarig de Haan en Maaike Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1909. Sjoerd is overleden op vrijdag 12 mei 1978 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
Beroep:
melkvervoerder
94 Ynskje van der Sluis is geboren op donderdag 22 april 1897 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter van der Sluis en Tietje Aardema (zie 37). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1897. Ynskje is overleden op woensdag 27 april 1983 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Ynskje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 mei 1925 in Leeuwarden met Klaas Sjoukema, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 18 november 1899 in Leeuwarden, zoon van Klaas Jans Sjoukema en Tjerkje Joukes Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1899. Klaas is overleden op woensdag 12 maart 1952 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1952. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
koopman en broodventer
Kinderen van Ynskje en Klaas:
1 Tietje (Tity) Sjoukema, geboren op dinsdag 3 augustus 1926 in Leeuwarden. Tity is overleden op woensdag 21 maart 2012 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 24 maart 2012.
2 Tjerkje Sjoukema, geboren op dinsdag 16 augustus 1927 in Leeuwarden.
3 Pieternella Sjoukema, geboren op donderdag 11 juni 1931 in Leeuwarden. Pieternella is overleden op donderdag 12 mei 2005 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 mei 2005 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Pieternella: Pieternella is gehuwd met Bauke de Boer
4 Klaas Sjoukema, geboren op donderdag 9 juni 1932 in Leeuwarden. Klaas is overleden op zondag 2 juni 1985, 52 jaar oud. Hij is begraven in Soest op de Begraafplaats aan de Veldweg.
5 Pieter Sjoukema, geboren op woensdag 6 februari 1935 in Leeuwarden. Pieter is overleden op maandag 27 juni 2011 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 2 juli 2011 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd net A. Feenstra
6 NN NN Sjoukema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 17 april 1941 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1941.
95 Atze van der Sluis is geboren op donderdag 15 september 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter van der Sluis en Tietje Aardema (zie 37). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1898. Atze is overleden op zondag 30 maart 1952 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Atze trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 november 1924 in Smallingerland met Fokje van der Molen, 26 jaar oud. Fokje is geboren op dinsdag 24 mei 1898 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Klaas van der Molen en Fokje Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1898. Fokje is overleden op donderdag 26 maart 1987 in Amsterdam, 88 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Kind van Atze en Fokje:
1 Fokje van der Sluis, geboren in 1928 in Amsterdam.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 28 januari 1955 in Amsterdam gehuwd met P.J. van Heusden
96 Simon van der Sluis is geboren op dinsdag 19 april 1904 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter van der Sluis en Tietje Aardema (zie 37).
Beroep:
gasfitter
Simon trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 januari 1929 in Leeuwarden met Aaltje Zijlstra, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 12 maart 1908 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Rinze Zijlstra en Dirkje de Graaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1908. Aaltje is overleden op vrijdag 16 december 1966 in Franeker, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1966.
97 Klaas Durks Jansen is geboren op zaterdag 29 juni 1895 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Durk Jansen en Antje Aardema (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1895. Klaas is overleden op woensdag 15 juni 1977 in Amsterdam, 81 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Westgaarde.
Beroep:
arbeider in een suikerfabriek
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 7 januari 1926 in Amsterdam met Johanne Minna Bertha (Bertha) Lachmund, 24 jaar oud. Bertha is geboren op dinsdag 7 januari 1902 in Salzgitter ( Duitsland ), dochter van Christoph Heinrich Lachmund en Wilhelmina Karoline Eberhardine Elisabeth Eleonore Wietfeldt. Bertha is overleden op woensdag 10 maart 1982 in Amsterdam, 80 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Westgaarde.
Kinderen van Klaas en Bertha:
1 Rudolf Dirk Christiaan Jansen, geboren in 1926 in Amsterdam.
Notitie bij Rudolf: Rudolf is op 8 oktober 1958 in Amsterdam gehuwd met J.C. Vermeer
2 Wilhelmine Antje Jansen, geboren in 1927 in Amsterdam.
Notitie bij Wilhelmine: Wilhelmine is op 21 novwember 1962 in Amsterdam gehuwd met Jacob Pot
98 Simon Jansen is geboren op vrijdag 20 oktober 1899 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Jansen en Antje Aardema (zie 38). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1899. Simon is overleden op vrijdag 20 november 1942 in Singapore, 43 jaar oud.
Beroep:
sergeant Fourier Infanterie
Simon trouwde met Mina Gzeln.
99 Simon Aardema is geboren op zondag 28 januari 1906 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiltje Jetze Aardema (zie 39) en Willemke Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1906. Simon is overleden op vrijdag 24 mei 1996 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Beroep:
veehouder
Simon trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 5 december 1941 in Hennaarderadeel met Sipkje Tolsma, 18 jaar oud. Sipkje is geboren op donderdag 26 juli 1923 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Minze Tolsma en Jetske Tjeerdema. Sipkje is overleden op vrijdag 27 juni 2008 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Beroep:
huishoudster
100 Marten Aardema is geboren op vrijdag 14 november 1879 in Herbaijum ( Franekeradeel ), zoon van Symon Martens Aardema (zie 40) en Yes Wybrens Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1879. Marten is overleden op donderdag 15 november 1973 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Herbaijum.
Beroep:
landarbeider
Marten trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1906 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Knierke Miedema, 23 jaar oud. Knierke is geboren op vrijdag 1 december 1882 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Pieter Miedema en Elisabeth Kas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1882. Knierke is overleden op zaterdag 22 juni 1968 in Herbaijum ( Franekeradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Herbaijum.
Kinderen van Marten en Knierke:
1 Simon Aardema, geboren op maandag 8 oktober 1906 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 168.
2 Pieter Johannes Aardema, geboren op woensdag 12 april 1911 in Almenum ( Harlingen ). Volgt 169.
101 Trijntje Aardema is geboren op donderdag 30 maart 1882 in Herbaijum ( Franekeradeel ), dochter van Symon Martens Aardema (zie 40) en Yes Wybrens Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1882. Trijntje is overleden op zondag 20 mei 1956 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1956. Zij is begraven in Tzummarum. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1906 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Gerrit Koopmans, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 17 augustus 1879 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Pieter Gerrits Koopmans en Lijsbeth Lazes van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1879. Gerrit is overleden op donderdag 11 april 1963 in Harlingen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1963. Hij is begraven in Tzummarum.
Kinderen van Trijntje en Gerrit:
1 Pieter Koopmans, geboren op zaterdag 8 februari 1908 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 170.
2 Symon Koopmans, geboren op vrijdag 20 december 1912 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 171.
102 Joukje Aardema is geboren op zondag 31 juli 1910 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Symon Martens Aardema (zie 40) en Antje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1910. Joukje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1934 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jan Braaksma, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 17 juni 1911 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Foeke Braaksma en Dirkje van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1911.
Kind van Joukje en Jan:
1 NN NN Braaksma, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 3 juli 1935 in Midlum ( Harlingen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1935.
103 Joukje Siebesma is geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Franeker, dochter van Meinte Siebesma en Baukje Aardema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1882. Joukje is overleden op maandag 23 september 1935 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1935. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Joukje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Barradeel met Pieter de Vries, 22 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 21 januari 1886 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Sierd Eises de Vries en Ymkje Jans de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1886. Pieter is overleden op woensdag 8 april 1953 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1953. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Houtzager
Kinderen van Joukje en Pieter:
1 Ymkje de Vries, geboren op donderdag 8 april 1909 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1909.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 13 juni 1932 in Leeuwarden gehuwd met Nicolaas Frederik Drijfhout
2 Baukje de Vries, geboren op dinsdag 16 december 1913 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1913.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 14 december 1938 in leeuwarden gehuwd met Andries van der Made, dit huwelijk is op 12 februari 1992 door echtscheiding ontbonden
3 Meinte de Vries, geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 februari 1916. Meinte is overleden op donderdag 24 mei 1984 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Meinte: Meinte is op 14 februari 1940 in Leeuwarden gehuwd met Trijntje van Breeden
Beroep:
handelaar
104 Jeltje Siebesma is geboren op vrijdag 14 september 1883 in Franeker, dochter van Meinte Siebesma en Baukje Aardema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1883. Jeltje is overleden op woensdag 26 maart 1969 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1969. Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 10 januari 1903 in Barradeel met Willem de Jong, 22 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 11 september 1880 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Jan Jelles de Jong en Janke Dirks Kuik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1880. Willem is overleden op zaterdag 9 april 1966 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1966.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Jeltje en Willem:
1 Baukje de Jong, geboren op zaterdag 25 april 1903 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1903. Baukje is overleden op zondag 7 oktober 1979, 76 jaar oud.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 10 april 1926 in Barradeel gehuwd met Albert Derk Bakker
2 Jan de Jong, geboren op dinsdag 24 mei 1904 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1904.
3 Janke de Jong, geboren op woensdag 9 oktober 1907 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 oktober 1907. Janke is overleden op zaterdag 30 juli 1994, 86 jaar oud. Zij is begraven in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren.
Notitie bij Janke: Janke is op 13 augustus 1936 in Zeist gehuwd met Jacob Schep
105 Sybrigje Sybesma is geboren op dinsdag 20 januari 1891 in Franeker, dochter van Meinte Siebesma en Baukje Aardema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1891. Sybrigje is overleden op woensdag 5 april 1950 in Harlingen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1950. Sybrigje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1921 in Barradeel met Sybren Plekker, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 22 juni 1922 in Leeuwarden. Sybren is geboren op donderdag 8 december 1892 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Wytze Sybrens Plekker en Jantje Klazes Vogel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1892.
Beroep:
Exportslager
106 Joukje Hoekstra is geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Herbaijum ( Franekeradeel ), dochter van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1883. Joukje is overleden op vrijdag 12 januari 1962 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1962. Joukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1907 in Barradeel met Nanne de Vries, 25 jaar oud. Zie 117 voor persoonsgegevens van Nanne.
Kinderen van Joukje en Nanne:
1 Geertje de Vries, geboren op donderdag 23 april 1908 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1908. Geertje is overleden op zondag 18 april 1993, 84 jaar oud. Zij is begraven in Creil op de Begraafplaats aan de Graaf Florislaan.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 26 mei 1934 in Barradeel gehuwd met Jacob Boomsma
2 Bregtje de Vries, geboren op zondag 23 juni 1912 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1912. Bregtje is overleden op dinsdag 28 november 2006 in Franeker, 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 2 december 2006 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Bregtje: Bregtje is (1) op 29 juli 1943 in Barradeel gehuwd met Hotze J, dit huwelijk is Jelle Kleefstra, dit huwelijk is op 23 november 1959 door echtscheiding ontbonden en (2) met Sijbe Geert Feikema
107 Pietertje Hoekstra is geboren op vrijdag 2 september 1887 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1887. Pietertje is overleden op zondag 20 februari 1966 in Wijnaldum ( Harlingen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1966. Pietertje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1911 in Barradeel met Tjeerd Wiersma, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op donderdag 19 november 1885 in Wijnaldum ( Harlingen ), zoon van Tjitse Wiersma en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1885. Tjeerd is overleden op zondag 28 oktober 1962 in Wijnaldum ( Harlingen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1962.
Kinderen van Pietertje en Tjeerd:
1 Geertje Wiersma, geboren op vrijdag 5 januari 1912 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1912. Geertje is overleden op dinsdag 25 september 1990 in Wijnaldum ( Harlingen ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 7 februari 1931 in Barradeel gehuwd met Sippe van der Zee
2 Tjitse Wiersma, geboren omstreeks 1916 in Wijnaldum.
Notitie bij Tjitse: Tjitse is op 13 mei 1942 in Barradeel gehuwd met Grietje van Stralen, dit huwelijk is op 23 oktober 1975 door echtscheiding ontbonden
Beroep:
voerman
108 Jan Hoekstra is geboren op zaterdag 8 juni 1889 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1889. Jan is overleden op zondag 12 augustus 1962 in Harlingen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1962. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Beroep:
landarbeider
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 december 1911 in Barradeel met Aukje Postma, 20 jaar oud. Aukje is geboren op donderdag 18 juni 1891 in Wijnaldum ( Harlingen ), dochter van Tiete Postma en Baukje Boomstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1891. Aukje is overleden op zondag 22 juli 1962 in Wijnaldum ( Harlingen ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1962. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Kinderen van Jan en Aukje:
1 Baukje Hoekstra, geboren op maandag 8 april 1912 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1912. Baukje is overleden op dinsdag 11 maart 1980 in Wijnaldum ( Harlingen ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 31 mei 1934 in Barradeel gehuwd met Frans Post
Beroep:
dienstbode
2 Geertje Hoekstra, geboren op maandag 13 april 1914 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1914. Geertje is overleden op zondag 9 januari 1972 in Wijnaldum ( Harlingen ), 57 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Dirk de Jong
3 Jan Hoekstra, geboren op maandag 21 mei 1917 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1917.
Notitie bij Jan: Jan is op 28 juni 1939 in Nijkerk gehuwd met Maartje Kroon
Beroep:
landarbeider
109 Marten Hoekstra is geboren op zondag 21 september 1890 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1890. Marten is overleden op woensdag 2 maart 1966 in Harlingen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1966. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed. Marten trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1914 in Barradeel met Okje van der Ploeg, 20 jaar oud. Okje is geboren op zondag 28 januari 1894 in Sexbierum ( Waadhoeke ), dochter van Auke van der Ploeg en Teetske Boomstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1894. Okje is overleden op woensdag 1 oktober 1975 in Wijnaldum ( Harlingen ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Kind van Marten en Okje:
1 NN NN Hoekstra, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 9 december 1914 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1914.
110 Wikke Hoekstra is geboren op vrijdag 12 augustus 1892 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1892. Wikke is overleden op zaterdag 15 maart 1969 in Amersfoort, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1969. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof. Wikke trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1918 in Amersfoort met Aaltje Nieuwenhuis, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 7 oktober 1896 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Pieter Nieuwenhuis en Niesje Vetkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1896. Aaltje is overleden op zaterdag 9 augustus 1975 in Amersfoort, 78 jaar oud. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
111 Baukje Hoekstra is geboren op zondag 5 november 1893 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1893. Baukje is overleden op dinsdag 11 februari 1964 in Harlingen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1964. Baukje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 juli 1920 in Barradeel met Willem Dijkstra, 27 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 3 juni 1893 in Pietersbierum ( Barradeel ), zoon van Tjebbe Dijkstra en Popkje Friesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1893.
112 Simon Hoekstra is geboren op zaterdag 21 maart 1896 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Jan Hoekstra en Geertje Aardema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1896. Simon trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 30 mei 1923 in Wonseradeel met Ruurdtje van der Boom, 23 jaar oud. Ruurdtje is geboren op vrijdag 22 december 1899 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van IJsbrand van der Boom en Sybrigje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1899.
113 Jan (John) Wiersma is geboren op zondag 26 februari 1888 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Daniel Wiersma en Doetje (Dora) Aardema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1888. John is overleden in februari 1974 in Volga, Brookings County, South Dakota ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery. John trouwde met Niesje Kleinjan. Niesje is geboren op maandag 4 mei 1885 in Poortugaal ( Albrandswaard ), dochter van Jan (John) Kleinjan en Maria Adriana (Marie) Huijgen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1885. Niesje is overleden op woensdag 4 januari 1978 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Kinderen van John en Niesje:
1 Mary Adriana Wiersma, geboren op dinsdag 30 december 1913 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ). Mary is overleden op vrijdag 30 april 2010 in Bruce, Brookings County, South Dakota ( USA ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Notitie bij Mary: Mary is gehuwd met Arie J. vander Wal
2 Daniel Wiersma, geboren op zaterdag 4 november 1916 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ). Daniel is overleden op maandag 8 februari 1993 in Volga, Brookings County, South Dakota ( USA ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Notitie bij Daniel: Daniel is gehuwd met Esther Lillian Sydow
3 John L. Wiersma, geboren in 1919 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ). John is overleden op vrijdag 24 mei 2002, 82 of 83 jaar oud. Hij is begraven in Brookings, Brookings County, op de First Lutheran Cemetery.
Notitie bij John: John is gehuwd met Gertrude Johanna Wiersma
4 Doris Wiersma, geboren op zaterdag 18 oktober 1924 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ). Doris is overleden op donderdag 12 december 2019 in Brookings, Brookings County, South Dakota ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Notitie bij Doris: Doris is op 14 januari 1948 in Volga gehuwd met Edward G. van Maanen
114 Joukje (Josie) Wiersma is geboren op dinsdag 30 april 1889 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Daniel Wiersma en Doetje (Dora) Aardema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1889. Josie is overleden op dinsdag 20 augustus 1957, 68 jaar oud. Zij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery. Josie trouwde met Benjamin van den Berg. Benjamin is geboren op zaterdag 28 juli 1888 in Michigan ( USA ), zoon van Berend (Ben) van den Berg en Jane Klies. Benjamin is overleden op donderdag 24 mei 1973 in South Dakota, Washington ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Kinderen van Josie en Benjamin:
1 Mildred van den Berg, geboren op zaterdag 29 november 1919 in Brookings County,South Dakota ( USA ). Mildred is overleden op zaterdag 13 januari 2018 in Holland, Allegan County, Michigan ( USA ), 98 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Restlawn Cemetery.
Notitie bij Mildred: Midred is gehuwd met Henry Anthony Mans
2 Esther van den Berg, geboren op donderdag 2 augustus 1923 in Brookings County,South Dakota ( USA ). Esther is overleden op woensdag 5 september 2018 in Brookings County,South Dakota ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 september 2018 in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Notitie bij Esther: Ester is (1) in 1946 gehuwd met Peter O. meyer en (2) op 10 oktober 1990 in Brookings met Verner Leroy Anderson
3 Clara van den Berg, geboren op zondag 7 december 1924 in Volga, Brookings County, South Dakota ( USA ). Clara is overleden op donderdag 13 augustus 2020 in Estelline, Hamlin County, Sout Dakota ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven op maandag 17 augustus 2020 in Volga, Brookings County, op de Trinity Cemetery.
Notitie bij Clara: Clara is op 14 januari 1946 gehuwd met Peter Mast
115 Tietje de Vries is geboren op zondag 20 april 1879 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Syds de Vries en Bregtje Aardema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1879. Tietje is overleden op zondag 26 september 1948 in Wijnaldum ( Harlingen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1948. Tietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1905 in Barradeel met Herke Postma, 26 jaar oud. Herke is geboren op donderdag 17 april 1879 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Hendrik Postma en Jantje Alkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1879. Herke is overleden op zondag 27 juli 1958 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juli 1958.
Kind van Tietje en Herke:
1 Hendrik Postma, geboren op zaterdag 28 april 1906 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1906. Hendrik is overleden op dinsdag 25 januari 1927 in Utrecht, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1927.
116 Grietje de Vries is geboren op zaterdag 8 mei 1880 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Syds de Vries en Bregtje Aardema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1880. Grietje is overleden op dinsdag 12 augustus 1958 in Harlingen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1958. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Barradeel met Johannes Hiddinga, 29 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 12 oktober 1878 in Wijnaldum ( Harlingen ), zoon van Sybren Hiddinga en Baukje van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1878. Johannes is overleden op donderdag 22 september 1938 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1938.
Beroep:
visser
Kind van Grietje en Johannes:
1 Sybren Hiddinga, geboren op woensdag 23 juni 1909 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1909. Sybren is overleden op vrijdag 12 november 1965 in Noordoostpolder, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1965. Hij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 21 mei 1932 in Barradeel gehuwd met Anna Post
117 Nanne de Vries is geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Syds de Vries en Bregtje Aardema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1881. Nanne is overleden op donderdag 25 juli 1957 in Harlingen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1957. Nanne trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1907 in Barradeel met Joukje Hoekstra, 23 jaar oud. Zie 106 voor persoonsgegevens van Joukje.
Kinderen van Nanne en Joukje: zie 106.
118 Trijntje de Vries is geboren op zondag 20 juni 1886 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Syds de Vries en Bregtje Aardema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1886. Trijntje is overleden op zaterdag 26 oktober 1974, 88 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1909 in Barradeel met Gerke Postma, 23 jaar oud. Gerke is geboren op donderdag 6 mei 1886 in Pietersbierum ( Barradeel ), zoon van Duurt Gerkes Postma en Sytske Barteles de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1886. Gerke is overleden op zondag 18 april 1965 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1966. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Kinderen van Trijntje en Gerke:
1 Bregtje Postma, geboren op maandag 17 oktober 1910 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1910. Bregtje is overleden op dinsdag 4 oktober 2005, 94 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Bregtje: Bregtje is op 2 augustus 1930 in Barradeel gehuwd met Evert ten Hoeve
2 Sytske Postma, geboren op dinsdag 28 november 1911 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1911. Sytske is overleden op woensdag 4 september 1985 in Wijnaldum ( Harlingen ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Notitie bij Sytske: Sytske is gop 9 april 1932 in Barradeel ehuwd met Ypke Posthumus
3 Duurt Postma, geboren op dinsdag 28 januari 1913 in Wijnaldum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1913. Duurt is overleden op woensdag 23 september 1998 in Wijnaldum ( Harlingen ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
Notitie bij Duurt: Duurt is gehuwd met Neeltje Wetterauw
119 Anna de Vries is geboren op zondag 1 november 1891 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Syds de Vries en Bregtje Aardema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1891. Anna is overleden op vrijdag 1 augustus 1975 in Wijnaldum ( Harlingen ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed. Anna trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Barradeel met Andries de Jong, 23 jaar oud. Andries is geboren op donderdag 15 juni 1893 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Dirk de Jong en Pietje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1893. Andries is overleden op woensdag 2 augustus 1961 in Wijnaldum ( Harlingen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1961. Hij is begraven in Wijnaldum op het kerkhof aan het Tsjerkepaed.
120 Feike Taekes Greidanus is geboren op zondag 12 mei 1889 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1889. Feike is overleden op woensdag 8 augustus 1984 in Tzum ( Waadhoeke ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf en melkrijder
Feike:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1912 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Aaltje Miedema, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 17 juni 1889 in Zurich ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sipke Yedes Miedema en Aafke Hendriks Karsten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1889. Aaltje is overleden op woensdag 3 december 1924 in Tzum ( Waadhoeke ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1924. Zij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 29 november 1933 in Wonseradeel met Trijntje Krikken, 43 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 16 februari 1890 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Krikken en Aukje van der Ley. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1890.
Kinderen van Feike en Aaltje:
1 Aafke Greidanus, geboren op vrijdag 14 maart 1913 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1913. Aafke is overleden op vrijdag 24 januari 1997 in Tzum ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 13 mei 1933 in Franekeradeel gehuwd met Auke van der Wey
2 Geertje Greidanus, geboren op zaterdag 26 juni 1915 in Tzum. Geertje is overleden op woensdag 17 juli 1996 in Emmeloord ( Noordoostpolder ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 3 juni 1937 in Franeker gehuwd met Gerrit Hiemstra
Beroep:
dienstbode
3 Sipke Greidanus, geboren op zondag 17 juni 1917 in Tzum ( Waadhoeke ). Sipke is overleden op maandag 7 mei 1979 in Tzum ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Notitie bij Sipke: Sipke is gehuwd met Johanna Bruins
Sipke bleef ongehuwd.
4 NN NN Greidanus, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 6 december 1918 in Tzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1918.
5 NN NN Greidanus, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 23 februari 1921 in Tzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1921.
6 Taeke Greidanus, geboren op woensdag 25 april 1923 in Tzum ( Waadhoeke ). Taeke is overleden op donderdag 30 december 1999 in Tzum ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Notitie bij Taeke: Taeke is gehuwd met Wapke Andela
121 Antje Greidanus is geboren op zondag 13 juli 1890 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1890. Antje is overleden op woensdag 25 augustus 1993 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 103 jaar oud. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke. Antje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Dirk Noordmans, 24 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 5 februari 1895 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jakob Noordmans en Ruurdje Lemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1895. Dirk is overleden op zaterdag 14 november 1936 in Groningen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1936. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Beroep:
landbouwer
122 Tietje Greidanus is geboren op zondag 5 juli 1891 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1891. Tietje is overleden op maandag 29 maart 1976 in Tzum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Tietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Philippus van der Meulen, 25 jaar oud. Philippus is geboren op zondag 20 februari 1887 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Philippus van der Meulen en Trijntje Klases Steinvoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1887. Philippus is overleden op vrijdag 7 juli 1967 in Harlingen, 80 jaar oud.
Beroep:
broodventer
Kinderen van Tietje en Philippus:
1 Geertje van der Meulen, geboren op zondag 20 april 1913 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1913. Geertje is overleden op zondag 18 januari 2009 in Tzum ( Waadhoeke ), 95 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 23 mei 1935 in Franekeradeel gehuwd met Fedde van der Weij
2 Trijntje (Tine) van der Meulen, geboren op dinsdag 19 mei 1914 in Tzum ( Waadhoeke ). Tine is overleden op dinsdag 27 juli 1993 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud.
Notitie bij Tine: Triijntje is op 19 mei 1937 in Wonseradeel gehuwd met Rients Feenstra
3 Akke van der Meulen, geboren op zaterdag 14 juli 1917 in Tzum ( Waadhoeke ). Akke is overleden op vrijdag 8 oktober 1993 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Notitie bij Akke: Akke is op 11 oktober 1948 in ’s-Gravenhage gehuwd met Sije van der Pol
4 Janke van der Meulen, geboren op zondag 8 januari 1922 in Tzum ( Waadhoeke ). Janke is overleden op donderdag 17 oktober 1946 in ’s-Gravenhage, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1946.
Notitie bij Janke: Janke is op 7 oktober 1943 in Franekeradeel gehuwd met Sije van der Pol
Beroep:
dienstbode
5 Taeke van der Meulen, geboren op vrijdag 14 oktober 1927 in Tzum ( Waadhoeke ). Taeke is overleden op dinsdag 14 januari 1997 in Tzum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Notitie bij Taeke: Taeke is gehuwd met Jetske Wijnia
123 Janke Greidanus is geboren op zaterdag 27 augustus 1892 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1892. Janke is overleden op zondag 12 oktober 1986 in Tzum ( Waadhoeke ), 94 jaar oud. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 september 1913 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Kornelis Hilverda, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op woensdag 21 juli 1886 in Franeker, zoon van Jan Hilverda en Geertje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1886.
Beroep:
Godsdienstonderwijzer
124 Trijntje Greidanus is geboren op woensdag 18 oktober 1893 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1893. Trijntje is overleden op vrijdag 12 juni 1964 in Brielle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 juni 1964. Zij is begraven in Oostvoorne op Begraafplaats aan de Voorweg. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1922 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Leendert Kruik, 30 jaar oud. Leendert is geboren op zondag 17 april 1892 in Oostvoorne ( Westvoorne ), zoon van Leendert Kruik en Rebecca Moerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1882. Leendert is overleden op zaterdag 19 juli 1947 in Oostvoorne ( Westvoorne ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1947. Hij is begraven in Oostvoorne op Begraafplaats aan de Voorweg.
Beroep:
landbouwer
125 Nannigje Greidanus is geboren op zaterdag 5 januari 1895 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Taeke Sybes Greidanus en Geertje Nannes Aardema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1895. Nannigje is overleden op zaterdag 23 juli 1960 in Harlingen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1960. Zij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Notitie bij Nannigje: Meindert is op 21 september 1940 in Franeker gehuwd met Janna Sloot
Nannigje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 22 november 1916 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Johannes Belksma, 30 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 29 september 1886 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Meindert Belksma en Maartje Vermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1886. Johannes is overleden op zaterdag 24 juli 1965 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1965. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Kinderen van Nannigje en Johannes:
1 Geertje Belksma, geboren op dinsdag 28 augustus 1917 in Tzum ( Waadhoeke ). Geertje is overleden op woensdag 20 september 1995, 78 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 8 oktober 1942 in Franeker gehuwd met Wytze Hoekstra
2 Meindert Belksma, geboren omstreeks 1918 in Tzum ( Waadhoeke ). Meindert is overleden op vrijdag 20 maart 1998 in Franeker, ongeveer 80 jaar oud.
126 Nonie Aardema is geboren op maandag 23 februari 1891 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Nonie is overleden op zaterdag 27 april 1957 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery. Nonie trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 7 maart 1923 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ) met Grace Groen, 26 jaar oud. Grace is geboren op zaterdag 27 juni 1896 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Grietje (Grace) Groen. Grace is overleden in 1965 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 68 of 69 jaar oud. Zij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery.
127 Nicolas Aardema is geboren op woensdag 27 juli 1892 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Nicolas is overleden op vrijdag 7 juli 1961 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery. Nicolas trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1921 met Jeanette Schortingshuis, 21 jaar oud. Jeanette is geboren op zondag 26 maart 1899 in Zaanstad. Jeanette is overleden op vrijdag 30 augustus 1991 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery.
Kinderen van Nicolas en Jeanette:
1 Irene Aardema.
2 Grace Aardema, geboren op donderdag 1 december 1921 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 172.
3 Charles Aardema, geboren op dinsdag 10 juli 1923. Charles is overleden op zaterdag 12 mei 1945 in Filippijnen, 21 jaar oud. Hij is begraven in Keokuk, Lee County op de Keokuk National Cemetery.
Beroep:
sergeant
128 John Aardema is geboren op vrijdag 8 juni 1894 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. John is overleden op zaterdag 31 mei 1969 in Bellflower, Los Angeles County, Californie ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Cerritos, Los Angeles County, op de Artesia Cemetery. John trouwde met Nellie Faber. Nellie is geboren op zaterdag 20 april 1895 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Frans Hessels (Frank) Faber en Ynskje (Inskje) Wijnalda. Nellie is overleden op donderdag 6 juni 1968 in Bellflower, Los Angeles County, Californie ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Cerritos, Los Angeles County, op de Artesia Cemetery.
129 Albertha Aardema is geboren op zondag 1 maart 1896 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Albertha is overleden op zaterdag 9 juni 1934 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 38 jaar oud. Zij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery. Albertha trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 22 februari 1917 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ) met John C. Landhuis, 29 jaar oud. John is geboren op woensdag 16 november 1887 in Vriezenveen ( Twenterand ), zoon van Cornelis Landhuis en Johanna Nijkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1887. John is overleden in september 1975 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Beroep:
schilder
130 Onie Aardema is geboren op dinsdag 25 mei 1897 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Onie is overleden op donderdag 1 juli 1976 in Zeeland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery. Onie trouwde met IJsbrandia (Sadie) de Boer. Sadie is geboren op maandag 4 november 1907 in Harlingen, dochter van Sybolt Baukes (Siebolt) de Boer en Antje Porte. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1907. Sadie is overleden op donderdag 19 juni 2003 in Zeeland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery.
emigratie:
IJsbrandia is op 14 oktober 1909 vertrokken naar Noord Amerika
Kinderen van Onie en Sadie:
1 Thelma Emmelene Aardema, geboren op maandag 12 september 1927 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ). Volgt 173.
2 Anne Aardema, geboren op donderdag 30 mei 1929 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 174.
3 Charles Andrew Aardema, geboren op woensdag 10 juni 1931 in Gallatin County, Montana ( USA ). Volgt 175.
4 NN NN Aardema, levenloos geboren kind, geboren op maandag 24 mei 1937 in Bozeman, Gallatin County, Montana ( USA ). Hij of zij is begraven in Church Hill, Gallatin County, op de Churchill Cemetery.
131 Tillie Aardema is geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Tillie is overleden op dinsdag 24 april 1979 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Boyden, Sioux County, op de Sheridan Township Cemetery. Tillie trouwde met Datus Salie. Datus is geboren op dinsdag 9 september 1902 in Boyden, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Cornelius Salie en Grietje (Gertie) Schmidt. Datus is overleden op vrijdag 5 maart 1993 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 maart 1993 in Boyden, Sioux County, op de Sheridan Township Cemetery.
Kind van Tillie en Datus:
1 NN NN Salie, geboren op zaterdag 30 oktober 1926 in Boyden, Sioux County, Iowa ( USA ). NN is overleden op zaterdag 30 oktober 1926 in Boyden, Sioux County, Iowa ( USA ), geen dag oud. Hij of zij is begraven in Boyden, Sioux County, op de Sheridan Township Cemetery.
132 Simon Aardema is geboren op vrijdag 26 oktober 1900 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Simon is overleden op maandag 20 oktober 1969 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 oktober 1969 in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Simon trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 april 1927 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ) met Trazy Zylstra, 19 jaar oud. Trazy is geboren op zondag 19 januari 1908 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Harmen Popkes Zijlstra en Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema. Trazy is overleden op zaterdag 31 oktober 1998 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kinderen van Simon en Trazy:
1 Harold Eugene Aardema, geboren op zondag 2 december 1928 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Harold is overleden op vrijdag 22 mei 2009 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Beroep:
uitgever en nieuwsredacteur
2 Donald Roy (Don) Aardema, geboren op vrijdag 21 augustus 1931 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 176.
3 Stanley Aardema, geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Stanley is overleden op zondag 4 oktober 1998 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 60 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
4 Shirley Aardema, geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 177.
133 Charles Aardema is geboren op vrijdag 7 november 1902 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Charles is overleden op zaterdag 1 februari 1964 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Charles:
(1) trouwde met Dena Visser. Dena is geboren op woensdag 5 augustus 1908 in Maurice, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Isaac Visser en Bastiana Lems. Dena is overleden op maandag 30 juni 1947 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 38 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 januari 1927 in Middleburg, Sioux County, Iowa ( USA ) met Elizabeth van Oort, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Middleburg, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Johannes van Oort en Anna Baartman. Elizabeth is overleden op woensdag 19 november 1986 in Sanborn, O’Brien County, Iowa ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Sioux County, op de Middleburg Cemetery.
134 Anna Aardema is geboren op donderdag 9 februari 1905 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Tjalling (Charles) Aardema (zie 46) en Emkje (Emma) Jansma. Anna is overleden op woensdag 11 november 1981 in Rock County, Minnesota ( USA ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Luverne op de Maplewood Cemetery. Anna trouwde met Michael Vos. Michael is geboren op woensdag 7 december 1898, zoon van Henry Pieter Vos en Peternelle (Nellie) van Wyk. Michael is overleden op maandag 5 november 1973 in Rock County, Minnesota ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Luverne op de Maplewood Cemetery.
Kinderen van Anna en Michael:
1 Homer Mitchell Vos, geboren op woensdag 26 juni 1929 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 178.
2 Nelson John Vos, geboren op dinsdag 12 januari 1932 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 179.
3 Glenn Leroy Vos, geboren op woensdag 7 juni 1939 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ). Glenn is overleden op maandag 8 juli 216 in Montvideo, Chippewa County, Minnesota ( USA ). Hij is begraven in Luverne op de Maplewood Cemetery. Glenn bleef ongehuwd.
Beroep:
melkrijder, boilertechnicus en machinist
4 Linda J. Vos, geboren op maandag 5 juli 1943 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ). Linda is overleden.
135 Tietje Andringa is geboren op zaterdag 18 december 1886 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1886. Tietje is overleden op zondag 23 februari 1958 in Amsterdam, 71 jaar oud. Tietje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1909 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jan van Wier, 26 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 29 maart 1883 in Harlingen, zoon van Pieter van Wier en Klaaske de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1883. Jan is overleden op maandag 14 juli 1958 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Beroep:
Exportslager en portier
Kinderen van Tietje en Jan:
1 Pieter van Wier, geboren op zaterdag 13 november 1909 in Harlingen. Pieter is overleden op zaterdag 13 september 1997 in Amsterdam, 87 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 7 mei 1930 in Amsterdam gehuwd met Vera Hoff dit huwelijk is op 28 juni 1934 door echtscheiding ontbonden en (2) op 12 september 1934 met Lambertha Hermanna ter Wee
Beroep:
Beeldhouwer en kunstschilder
2 Gillina van Wier, geboren op zaterdag 3 februari 1912 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1912. Gillina is overleden op maandag 27 februari 1922 in Ermelo, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1922.
3 Klaasje van Wier, geboren op donderdag 30 maart 1916 in Amsterdam.
Notitie bij Klaasje: Klaasje is op 8 mei 1946 in Amsterdam gehuwd met Gerardus Johannes Adrianus Vliek
Beroep:
Kantoorbediende
4 Dirk van Wier, geboren op zondag 23 december 1917 in Amsterdam. Dirk is overleden op zondag 2 april 1995 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 7 april 1995.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 7 augustus 1947 in Amsterdam gehuwd met Tonny van Ommeren
Beroep:
assistent magazijnmeester
5 Andreas van Wier, geboren op maandag 12 mei 1919 in Amsterdam.
Notitie bij Andreas: Andreas is op 3 juni 1947 in Ooststellingwerf gehuwd met T. Tuininga
Beroep:
meubelmaker, plaatwerker an crasseur
136 Jan Andringa is geboren op maandag 12 december 1887 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1887. Jan is overleden op vrijdag 25 oktober 1974 in Bolsward, 86 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 30 oktober 1974 in Bolsward. Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 mei 1913 in Hennaarderadeel met Rindertje Wynia, 23 jaar oud. Rindertje is geboren op maandag 1 juli 1889 in Welsrijp ( Waadhoeke ), dochter van Jochum Wynia en Wytske Tinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1889. Rindertje is overleden op zondag 9 maart 1986 in Bolsward, 96 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13 maart 1986 in Bolsward.
Kinderen van Jan en Rindertje:
1 Dirk Andringa, geboren op dinsdag 3 maart 1914 in Tzum ( Waadhoeke ). Dirk is overleden vóór 2004, ten hoogste 90 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 21 januari 1937 in Uitgeest gehuwd met Alida Kossen
Beroep:
veehoudersknecht
2 Nanne Andringa, geboren op woensdag 18 april 1917 in Tzum ( Waadhoeke ). Nanne is overleden op woensdag 25 april 1917 in Tzum ( Waadhoeke ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1917.
3 Tjerk Andringa, geboren op zaterdag 21 september 1918 in Tzum ( Waadhoeke ). Tjerk is overleden op zaterdag 21 februari 2015 in Sneek, 96 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 26 februari 2015 in Sneek.
Notitie bij Tjerk: Tjerk is (1) op 6 februari 1943 in Bolsward gehuwd met Wapke Wouters en (2) met Foekjen Jansen
Beroep:
magazijnbediende
137 Grietje Andringa is geboren op vrijdag 2 mei 1890 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1890.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 september 1913 in Harlingen met Pieter van Loon, 24 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 3 december 1888 in Harlingen, zoon van Sybren van Loon en Hylkje Siesling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1888. Pieter is overleden op donderdag 22 juni 1939 in Harlingen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1939.
Beroep:
schipper en winkelier
138 Bregtje Andringa is geboren op maandag 10 oktober 1904 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1904. Bregtje is overleden op woensdag 28 mei 1980 in Sneek, 75 jaar oud. Bregtje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 november 1929 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Hendrik Ype Ringnalda, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 1 augustus 1904 in Franeker, zoon van Jan Ringnalda en Antje Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1904. Hendrik is overleden op maandag 7 maart 1966 in Sneek, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1966.
Beroep:
magazijnchef
139 Michiel Andringa is geboren op donderdag 16 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1907. Michiel is overleden op zondag 3 januari 1988, 80 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
Beroep:
monteur
Michiel trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Franeker met Martha Adema, 22 jaar oud. Martha is geboren op vrijdag 3 april 1908 in Franeker, dochter van Cornelis Adema en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1908. Martha is overleden op woensdag 22 februari 1978, 69 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
Beroep:
dienstbode
140 Richard Terpstra is geboren op zondag 12 februari 1893 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Sjoerd Terpstra en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). Richard is overleden in december 1981 in Nampa, Canyon County, Idaho ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Boise, Ada County op de Dry Creek Cemetery. Richard trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 januari 1913 in Lyon County, Iowa ( USA ) met Fokeltje (Florence) Yska, 20 jaar oud. Florence is geboren op vrijdag 29 april 1892 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), dochter van Wiebe (William) Yska en Sijke (Sadie) Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1892. Florence is overleden op zondag 29 december 1974 in La Mesa, San Diego County, Californie ( USA ), 82 jaar oud.
emigratie:
Fokeltje is op 12 maart 1865 vertrokken naar Amerika
Kinderen van Richard en Florence:
1 Sadie Terpstra, geboren op zondag 15 augustus 1915 in Pipestone, Pipestone County, Minnesota ( USA ). Sadie is overleden op vrijdag 25 december 1931 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 16 jaar oud. Zij is begraven in Santa Anna, Orange County, op de Fairhaven Memorial Park.
2 George Terpstra, geboren op vrijdag 13 december 1918 in Iowa ( USA ). George is overleden op dinsdag 8 maart 1927 in Santa Anna, Orange County, Californie ( USA ), 8 jaar oud. Hij is begraven in Santa Anna, Orange County, op de Fairhaven Memorial Park.
141 John Terpstra is geboren op vrijdag 5 juni 1896 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Sjoerd Terpstra en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). John is overleden op dinsdag 5 oktober 1920 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 24 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. John trouwde met Maggie van der Plaats. Maggie is geboren op donderdag 22 augustus 1895 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Gerrit Lieuwes van der Plaats en Akke Martens (Agnes) Luinstra. Maggie is overleden op donderdag 22 september 1988 in Ripon, San Joaquin County, Californië ( USA ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kind van John en Maggie:
1 Katheryn Josie Terpstra, geboren op woensdag 26 november 1919 in Iowa ( USA ). Katheryn is overleden op zondag 8 november 2020 in Ripon, San Joaquin County, Californië ( USA ), 100 jaar oud. Zij is begraven in Ripon, San Joaquin County, op de Ripon Cemetery.
Notitie bij Katheryn: Katheryn is gehuwd met William Boersma
142 Jelta Terpstra is geboren op woensdag 27 september 1899 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Sjoerd Terpstra en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). Jelta is overleden op vrijdag 28 april 1950 in Ann Arbor, Wasthenaw County op de Forest Hill Cemetery, 50 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery. Jelta trouwde, 28 jaar oud, op maandag 26 december 1927 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Katherine Toering, 22 jaar oud. Katherine is geboren op dinsdag 14 november 1905. Katherine is overleden op woensdag 30 augustus 1995 in Kent County, Michigan ( USA ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Kinderen van Jelta en Katherine:
1 Thelma Arlene Terpstra, geboren op dinsdag 9 september 1930 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Thelma is overleden op zaterdag 5 oktober 2013, 83 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oak Grove Cemetery.
2 Stewart Eugene Terpstra, geboren op zondag 31 oktober 1937 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Stewart is overleden op dinsdag 10 juni 1997, 59 jaar oud. Hij is begraven in Cutlerville, Kent County, op de Blain Cemetery.
Notitie bij Stewart: Stewart is op 27 januari 1957 gehuwd met Donna Roede
143 Tietje (Tillie) Terpstra is geboren op zaterdag 10 augustus 1901 in Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Sjoerd Terpstra en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). Tillie is overleden op vrijdag 1 mei 1987 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery. Tillie:
(1) trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1919 met Ralph Gort, 20 of 21 jaar oud. Ralph is geboren op zaterdag 27 augustus 1898 in South Dakota, Washington ( USA ), zoon van Hilbert Gort en Alberdina Kaptein. Ralph is overleden op dinsdag 3 juni 1930 in Detroit, Wayne County, Michigan County ( USA ), 31 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1943 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Johannes Langerak, 50 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 9 augustus 1892 in Utrecht, zoon van Hendrick Willem Langerak en Johanna Heijman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1892. Johannes is overleden op donderdag 31 juli 1980, 87 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fairplains Cemetery.
Kinderen van Tillie en Ralph:
1 Alvina Kathryn Gort, geboren op woensdag 14 januari 1920 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Alvina is overleden op zaterdag 2 april 1994 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Boyton Cemetery.
Notitie bij Alvina: Alvina is gehuwd met Edward Arthur Goorhouse
2 Esther Lillian Gort, geboren op donderdag 14 juli 1921 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Esther is overleden op maandag 17 maart 1986 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Wyoming, Kent County, op de Resurrection Cemetery.
Notitie bij Esther: Esther is gehuwd met Peter Matthew Noel
3 Raymond Eugene Gort, geboren op vrijdag 3 september 1926 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Raymond is overleden op woensdag 4 oktober 2017 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Jenison, Ottawa County, op de Floral View Memorial Gardens.
Notitie bij Raymond: Raymond is gehuwd met Magdalene Naber
Beroep:
Installateur verkeerslichten
4 Eleanor June Gort, geboren op maandag 25 juni 1928 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Eleanor is overleden op vrijdag 18 augustus 1995 in Tucson, Pima County, Arizona ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Jenison, Ottawa County, op de Floral View Memorial Gardens.
Notitie bij Eleanor: Eleanor is gehuwd met Robert Orville Brown
144 Bessie Faber is geboren in 1904, dochter van Frans Hessels (Frank) Faber en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). Bessie is overleden op zaterdag 6 augustus 1994, 89 of 90 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery. Bessie trouwde met Harm Oosterheert. Harm is geboren in 1905 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Klaas Oosterheert en Anje (Annie) Schoonveld. Harm is overleden op zondag 2 juni 1963 in Grandville, Kent County, Michigan ( USA ), 57 of 58 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
145 Peter Faber is geboren op zaterdag 29 juni 1907 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Frans Hessels (Frank) Faber en Trijntje (Kate) Aardema (zie 48). Peter is overleden op vrijdag 21 februari 1992 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Peter trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 7 februari 1928 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ) met Lydia Huizenga, 20 jaar oud. Lydia is geboren op vrijdag 7 februari 1908 in Alvord, Lyon County, Iowa ( USA ). Lydia is overleden op vrijdag 5 september 1975 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven op maandag 8 september 1975 in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Kinderen van Peter en Lydia:
1 Emilene (Clem) Faber, geboren op maandag 8 september 1930 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Clem is overleden op woensdag 19 november 2014 in Sibley, Osceola County, Iowa ( USA ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij Clem: Emilene is op 18 augustus 1954 gehuwd met Edwin Gerrit Kleinwolterink
2 Freeman Faber, geboren op donderdag 28 september 1933 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ). Freeman is overleden op vrijdag 10 april 1998 in Sioux City, Woodbury County, Iowa ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven op maandag 13 april 1998 in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij overlijden van Freeman: Freeman is op 8 juni 1954 in Ireton gehuwd met Marjorie Arlene Beltman
Beroep:
Manager
3 Otto Faber, geboren op woensdag 11 september 1935 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ). Otto is overleden op zondag 7 december 1997 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 62 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 9 december 1997 in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Otto: Otto is op 31 augustus 1954 in Orange Citygehuwd met Judy Wobbema
146 Maarten Cornelis (Milton Cornelius) Aardema is geboren op maandag 21 april 1902 in Velsen, dochter van Harmen (Harman) Aardema (zie 69) en Trijntje (Catherine) Krap. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1902. Milton Cornelius is overleden op maandag 14 maart 1983 in Hampton, Hampton City, Virginia ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park. Milton Cornelius trouwde met Marguarite Rutter. Marguarite is geboren op woensdag 6 juni 1900 in Virginia ( USA ). Marguarite is overleden op vrijdag 25 oktober 1985 in Hampton, Hampton City, Virginia ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park.
147 Harmen (Herman) Aardema is geboren op woensdag 7 juni 1905 in Haarlem, zoon van Harmen (Harman) Aardema (zie 69) en Trijntje (Catherine) Krap. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1905. Herman is overleden op vrijdag 16 augustus 1974 in Newport News, Newport City, Virginia ( USA ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park. Herman trouwde met Katherine Mary Starmer. Katherine is geboren op zondag 4 juni 1905 in Newport News, Newport City, Virginia ( USA ). Katherine is overleden op dinsdag 26 maart 1996 in Richmond, Ritchmond City, Virginia ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Newport News, Newport City, op de Peninsula Memorial Park.
148 Jacob Meijer is geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Velsen, zoon van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1898. Jacob is overleden op vrijdag 20 mei 1949 in Leiden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1949. Hij is begraven in Santpoort-Noord op de Begraafplaats aan de Kweekerslaan.
Beroep:
visverwerker
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10 juni 1925 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ) met Cornelia Wernke, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 14 januari 1900 in Wijk aan Duin, dochter van Albertus Wernke en Neeltje Albers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1900. Cornelia is overleden op zaterdag 19 april 1986 in Beverwijk in de Gereformeerde Kerk, 86 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 23 april 1986 in Driehuis.
Kind van Jacob en Cornelia:
1 NN NN Meijer, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 4 februari 1930 in Velsen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1930.
149 Simon Meijer is geboren op zondag 30 juli 1899 in Velsen, zoon van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Simon is overleden op vrijdag 16 december 1983 in Velsen, 84 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 21 december 1983 in IJmuiden.
Beroep:
administratief medewerker, bode, visverwerker en meterhersteller
Simon trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 februari 1924 in Velsen met Anna van Poelje, 25 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Kruiningen ( Reimerswaal ), dochter van Arend van Poelje en Aagtje Pikkaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1898. Anna is overleden op zaterdag 15 mei 1971 in Velsen, 73 jaar oud.
150 Klaas Cornelis Meijer is geboren op woensdag 26 november 1902 in Velsen, zoon van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1902. Klaas is overleden op woensdag 18 september 1974 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
winkelchef en kruidenier
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 7 februari 1929 in Velsen met Grietje Martis, 23 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 17 juni 1905 in Monnickendam ( Waterland ), dochter van Cornelis Martis en Meining van Zanten. Grietje is overleden op vrijdag 4 februari 1972 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Kind van Klaas en Grietje:
1 Klaas Meijer, geboren op zaterdag 14 maart 1931 in ’s-Gravenhage. Klaas is overleden op maandag 17 april 2000 in Almere, 69 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 21 april 2000 in Lelystad.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 15 mei 1956 in Amsterdam gehuwd met Jansje Maria Antonetta Stroobach
151 Stijntje (Stien) Meijer is geboren op zondag 20 december 1903 in Velsen, dochter van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1903. Stien is overleden op vrijdag 20 oktober 1961 in Amsterdam, 57 jaar oud. Stien trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 november 1931 in Amsterdam met Jan Koppenol, 27 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 17 juni 1904 in Amsterdam, zoon van Jan Maurits Herman Koppenol en Lijdia Clasina Lucas. Jan is overleden op vrijdag 26 maart 1971 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep:
Expeditieknecht
Kind van Stien en Jan:
1 Lydia Clasina Baukje Koppenol, geboren in 1932 in Amsterdam.
Notitie bij Lydia: Lydia is op 4 juni 1955 in Amsterdam gehuwd met J.M.A. Reinners
152 Klaasje Cornelia (Klara) Meijer is geboren op zaterdag 25 maart 1905 in Velsen, zoon van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1905. Klara is overleden op zondag 17 november 1957 in Amsterdam, 52 jaar oud. Klara trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 23 december 1943 in Amsterdam met Francois Jean Pierre Rietbergen, 46 jaar oud. Francois is geboren op vrijdag 17 december 1897 in Dordrecht, dochter van Augus Leonardus Franciscus Rietbergen en Pauline Cecile Carolina van de Rivière. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1897. Francois is overleden op vrijdag 31 augustus 1956 in Hilversum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1956.
153 Dirkje Meijer is geboren op donderdag 14 juni 1906 in Velsen, dochter van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1906. Dirkje is overleden op zaterdag 21 september 1985 in Velsen, 79 jaar oud. Dirkje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22 maart 1928 in Velsen met Adriaan Bouterse, 21 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 11 november 1906 in Spaarndam ( Haarlemmermeer ), zoon van Johannes Marinus Bouterse en Bastiana Lena Bonkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 november 1906. Adriaan is overleden op woensdag 11 oktober 1961 in Velsen, 54 jaar oud.
Beroep:
machinewerker
(2) trouwde, 62 jaar oud, op vrijdag 22 november 1968 in Velsen met Cornelis Marie Cornelissen, 69 jaar oud. Cornelis is geboren op woensdag 5 april 1899 in Dordrecht, zoon van Ida Johanna Cornelissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1899. Cornelis is overleden op donderdag 6 november 1975 in Velsen, 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 11 november 1975 in Driehuis.
Kind van Dirkje en Adriaan:
1 Adriana Bastiana (Lenie) Bouterse, geboren op woensdag 28 april 1926 in Haarlem. Lenie is overleden op dinsdag 9 juli 2013 in Velsen, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 15 juli 2013 in Driehuis.
Notitie bij Lenie: Adriana is op 16 februari 1950 in Velsen gehuwd met Willem Johannes Pieter Cornelis Roderkerke
154 Jan Meijer is geboren op maandag 6 juli 1908 in Velsen, zoon van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1908. Jan is overleden op maandag 13 maart 1989 in Velsen, 80 jaar oud. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Beroep:
magazijnbediende
Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1929 in Velsen met Johanna Maartje Bruin, 19 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 10 november 1909 in Velsen, dochter van Amelius Bruin en Cornelia Kaper. Johanna is overleden op vrijdag 4 november 1994 in Velsen, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 8 november 1994 in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kind van Jan en Johanna:
1 Klaas Meijer, geboren op donderdag 20 maart 1930 in Velsen. Klaas is overleden op zaterdag 8 juni 2013 in Velsen, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 13 juni 2013 in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 29 augustus 1960 in Velsen gehuwd met Maria van der Plas
Beroep:
Begrafenisondernemer
155 Trijntje Meijer is geboren op zaterdag 1 juli 1911 in Velsen, dochter van Klaas Meijer en Baukje Aardema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1911. Trijntje is overleden op dinsdag 1 september 1959 in Amsterdam, 48 jaar oud. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1940 in Velsen met Everhardus Koppenol, 28 jaar oud. Everhardus is geboren op donderdag 1 augustus 1912 in Amsterdam, zoon van Jan Maurits Herman Koppenol en Lijdia Clasina Lucas. Everhardus is overleden op vrijdag 7 juli 1989 in Stedebroek, 76 jaar oud. Hij is begraven in Santpoort.
Beroep:
magazijnbediende en stuurman grote vaart
Kind van Trijntje en Everhardus:
1 Cora Cunera Koppenol, geboren op woensdag 22 september 1943 in Amsterdam. Cora is overleden op dinsdag 24 juli 1990 in Nieuwegein, 46 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende
156 Joseph Aardema is geboren op maandag 4 augustus 1913 in Michigan ( USA ), zoon van Johan Karel Aardema (zie 73) en Antje Klazes (Anna) Lettinga. Joseph is overleden op zaterdag 22 november 1980 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Restlawn Memorial Gardens. Joseph trouwde met Tracey D. Aardema. Tracey is geboren op zondag 25 februari 1917. Tracey is overleden op woensdag 2 november 2005 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Restlawn Memorial Gardens.
157 Anna Aardema is geboren op zondag 10 maart 1918 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), dochter van Johan Karel Aardema (zie 73) en Antje Klazes (Anna) Lettinga. Anna is overleden op donderdag 1 december 2005 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery. Anna trouwde met James Wiersma. James is geboren op woensdag 29 mei 1912. James is overleden op zondag 10 augustus 2003 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Pilgrim Home Cemetery.
158 Pieter George Timmerman is geboren op woensdag 11 april 1917 in Velsen, zoon van Pieter Timmerman en Trijntje Aardema (zie 75).
Beroep:
portier
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 november 1941 in Velsen met Johanna Bastiaantje van der Kuijl, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1920 in Velsen, dochter van Johannis van der Kuijl en Johanna Bosman.
159 Frans Timmerman is geboren op zaterdag 30 maart 1918 in Velsen, zoon van Pieter Timmerman en Trijntje Aardema (zie 75). Frans trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1946 met M.J. Wustrow.
160 Sietse Sikkema is geboren op zondag 27 mei 1917 in Wijnaldum ( Harlingen ), zoon van Jan Sikkema en Sipkje Aardema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1917. Sietse is overleden op woensdag 13 augustus 2008 in Apeldoorn, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 18 augustus 2008 in Assen in Crematorium De Boskamp. Sietse trouwde met Margien de Jong. Margien is geboren op donderdag 3 januari 1918. Margien is overleden op dinsdag 20 juni 1995, 77 jaar oud. Zij is begraven in Assen op Begraafplaats De Boskamp.
161 Elisabeth (Bettie) Streuding is geboren op donderdag 20 maart 1924 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), dochter van Albert Streuding en Jeltje Aardema (zie 82). Bettie is overleden op zaterdag 10 juli 2010 in Vlagtwedde, 86 jaar oud. Zij is begraven in Veele op Begraafplaats Veelerkerkhof. Bettie trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 24 september 1941 in Vlagtwedde ( Westerwolde ) met Antonie (Anton) Meulman, 19 jaar oud. Anton is geboren op zondag 19 februari 1922 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), zoon van Jan Meulman en Antonia Johanna Starke. Anton is overleden op zaterdag 26 april 1997 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Veele op Begraafplaats Veelerkerkhof.
Beroep:
slager
162 Jacob Aardema is geboren op zondag 27 oktober 1935 in Franeker, dochter van Cornelis Aardema (zie 83) en Geertje Roukema. Jacob is overleden op dinsdag 22 september 2009 in Franeker, 73 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 26 september 2009 in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Jacob trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1961 met S. Braak.
Kinderen van Jacob en S.:
1 Cor Braak.
2 Gerda Braak.
3 Hermina Braak.
4 Christina Braak.
163 Willem Aardema is geboren op woensdag 5 januari 1921 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Simon Aardema (zie 88) en Anna Maria Dijkstra. Willem is overleden op dinsdag 30 augustus 2016 in Bolsward, 95 jaar oud. Hij is begraven op maandag 5 september 2016 in Tzum.
Beroep:
landarbeider
Willem trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1945 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jetske Grietje Kooistra, 21 jaar oud. Jetske is geboren op zaterdag 28 juni 1924 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Anne Kooistra en Hieke Feenstra. Jetske is overleden op woensdag 7 januari 2015 in Tzum ( Waadhoeke ), 90 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 januari 2015 in Tzum.
Beroep:
dienstbode
164 Jan van Diepen is geboren op donderdag 5 april 1923 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Douwe van Diepen en Grietje Aardema (zie 91). Jan is overleden op donderdag 6 april 1989, 66 jaar oud. Hij is begraven in Monnickendam op Begraafplaats Kloosterstraat. Jan trouwde met Hilletje Lijnes. Hilletje is geboren op dinsdag 21 augustus 1923. Hilletje is overleden op zaterdag 15 april 2000, 76 jaar oud. Zij is begraven in Monnickendam op Begraafplaats Kloosterstraat.
165 Willem van Diepen is geboren op donderdag 11 september 1924 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Douwe van Diepen en Grietje Aardema (zie 91). Willem is overleden op zaterdag 26 november 2011 in Holten ( Rijssen-Holten ), 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 30 november 2011 in Okkenbroek. Willem trouwde met Hendrina Jonker. Hendrina is geboren op dinsdag 28 juni 1927 in Raalte. Hendrina is overleden op woensdag 28 mei 2014 in Holten ( Rijssen-Holten ), 86 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 juni 2014 in Okkenbroek.
166 Trijntje (Tine) van Diepen is geboren op dinsdag 26 juli 1927 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Douwe van Diepen en Grietje Aardema (zie 91). Tine is overleden op zondag 7 oktober 2018 in Delfzijl ( Eemsdelta ), 91 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 13 oktober 2018 in Holwierde op de Begraafplaats aan de Nansumerweg. Tine trouwde met Pieter Dubbeld. Pieter is geboren op dinsdag 8 maart 1927 in Beemster ( Purmerend ), zoon van Jan Dubbeld en Geertje Pauw. Pieter is overleden op woensdag 4 mei 2016, 89 jaar oud. Hij is begraven in Holwierde op de Begraafplaats aan de Nansumerweg.
167 Trientje (Tine) Aardema is geboren op donderdag 18 juni 1931 in Broek op Langedijk ( Waterland ), dochter van Wiltje Aardema (zie 92) en Arietje Wagenaar. Tine is overleden op dinsdag 5 februari 2013 in Alkmaar, 81 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 9 februari 2013 in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat. Tine:
(1) trouwde met Jan Duif. Jan is geboren op zondag 17 april 1921. Jan is overleden op woensdag 26 oktober 2005 in Sint-Pancras ( Langedijk ), 84 jaar oud. Hij is begraven op maandag 31 oktober 2005 in Sint-Pancras op de Begraafplaats aan de Bovenweg.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 februari 1952 in Broek op Langedijk ( Waterland ) met Marinus Kostelijk, 29 jaar oud. Marinus is geboren op woensdag 6 september 1922 in Broek op Langedijk ( Waterland ), zoon van Jan Kostelijk en Antje Wit. Marinus is overleden op dinsdag 6 januari 1970 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 47 jaar oud. Hij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
168 Simon Aardema is geboren op maandag 8 oktober 1906 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Marten Aardema (zie 100) en Knierke Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1906. Simon is overleden op vrijdag 6 mei 1977 in Sassenheim, 70 jaar oud. Hij is begraven in Sassenheim op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
timmerman
Simon trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 augustus 1932 in Lisse met Saartje van Egmond, 27 jaar oud. Saartje is geboren op woensdag 16 augustus 1905 in Lisse, dochter van Johannes van Egmond en Jannetje de Smit. Saartje is overleden op zaterdag 13 november 1993 in Leiden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Sassenheim op de Algemene Begraafplaats.
Kind van Simon en Saartje:
1 Janny Aardema, geboren op dinsdag 24 augustus 1943 in Kaag. Janny is overleden op zaterdag 4 november 2006, 63 jaar oud. Zij is begraven in Sassenheim op de Algemene Begraafplaats.
169 Pieter Johannes Aardema is geboren op woensdag 12 april 1911 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Marten Aardema (zie 100) en Knierke Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1911. Pieter is overleden op zondag 2 maart 1986 in Sneek, 74 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
onderwijzer
Pieter trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 3 januari 1946 in Hemelumer Oldeferd met Akke Westhof, 27 jaar oud. Akke is geboren op zondag 17 februari 1918 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Jan Jozeph Westhof en Afke van der Kerk. Akke is overleden op dinsdag 3 februari 2004 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
170 Pieter Koopmans is geboren op zaterdag 8 februari 1908 in Herbaijum ( Franekeradeel ), zoon van Gerrit Koopmans en Trijntje Aardema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1908. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1931 in Barradeel met Heintje Westra, 22 jaar oud. Heintje is geboren op dinsdag 19 januari 1909 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Haye Westra en Bottje Hibma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1909.
Beroep:
dienstbode
171 Symon Koopmans is geboren op vrijdag 20 december 1912 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Gerrit Koopmans en Trijntje Aardema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1912.
Beroep:
timmerman
Symon trouwde op zaterdag 19 mei 1838 in Barradeel met Jeltje Braaksma. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 7 november 1973. Jeltje is geboren op zaterdag 25 april 1914 in Minnertsga ( Waadhoeke ), dochter van Willem Braaksma en Fetje Spanjer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1914. Jeltje is overleden op vrijdag 3 juni 2011 in Heerenveen, 97 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 8 juni 2011 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
172 Grace Aardema is geboren op donderdag 1 december 1921 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Nicolas Aardema (zie 127) en Jeanette Schortingshuis. Grace is overleden op zondag 27 januari 2013 in Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa ( USA ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Janesville op de Oakland Begraafplaats. Grace trouwde, 21 jaar oud, op maandag 22 februari 1943 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ) met Albert Dick Kelderman, 24 jaar oud. Albert is geboren op woensdag 31 juli 1918 in South Dakota, Washington ( USA ), zoon van Hendrikus (Henry) Kelderman en Teuntje (Tena) Drost. Albert is overleden op donderdag 3 april 1952 in Waterloo, Black Hwak County, Iowa ( USA ), 33 jaar oud. Hij is begraven in Janesville op de Oakland Begraafplaats.
Kind van Grace en Albert:
1 Kenneth Kelderman, geboren op donderdag 26 oktober 1944 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ). Kenneth is overleden op vrijdag 28 december 1990 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 46 jaar oud.
Notitie bij Kenneth: Kenneth is op 27 oktober 1964 in Luverne gehuwd met Arlene Feikema
173 Thelma Emmelene Aardema is geboren op maandag 12 september 1927 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Onie Aardema (zie 130) en IJsbrandia (Sadie) de Boer. Thelma is overleden op zaterdag 12 maart 2016 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery. Thelma:
(1) trouwde met William John Oostendorp. William is geboren op donderdag 31 januari 1924 in Zeeland, Ottawa County, Michigan ( USA ). William is overleden op dinsdag 3 april 1956 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), 32 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery.
(2) trouwde met Lee Richard Bakker. Lee is geboren op dinsdag 14 oktober 1924 in Wellsburg, Grundy County, Iowa ( USA ), zoon van John M. Bakker en Martha P. Eekhoff. Lee is overleden op zaterdag 15 augustus 2020 in Michigan ( USA ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Wellsburg, Grundy County, op de First Christian Reformed Cemetery.
Kinderen van Thelma en William:
1 Steven James Oostendorp, geboren op woensdag 27 oktober 1954 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ). Steven is overleden op vrijdag 6 april 1956 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), 1 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery.
2 Mark Oostendorp, geboren op maandag 13 augustus 1956 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ). Mark is overleden op donderdag 26 augustus 1965 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), 9 jaar oud. Hij is begraven in Zeeland, Ottawa County, op de Zeeland Cemetery.
174 Anne Aardema is geboren op donderdag 30 mei 1929 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Onie Aardema (zie 130) en IJsbrandia (Sadie) de Boer. Anne is overleden op donderdag 9 januari 2020 in Holland, Allegan County, Michigan ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Restlawn Memorial Gardens. Anne trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1974 met Henry van Norden, 52 of 53 jaar oud. Henry is geboren op donderdag 1 september 1921 in Holland, Ottawa County, Michigan ( USA ), zoon van Henry van Norden en Alice van Ommen. Henry is overleden op zondag 6 april 2003 in Zeeland, Ottawa County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Holland, Ottawa County, op de Restlawn Memorial Gardens.
175 Charles Andrew Aardema is geboren op woensdag 10 juni 1931 in Gallatin County, Montana ( USA ), zoon van Onie Aardema (zie 130) en IJsbrandia (Sadie) de Boer. Charles is overleden op zondag 29 juni 2014 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 2 juli 2014 in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens. Charles trouwde met Lois Jean van Koevering. Lois is geboren op donderdag 25 januari 1934 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van John van Koevering en Fannie Knoper. Lois is overleden op donderdag 1 december 1983 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 49 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
176 Donald Roy (Don) Aardema is geboren op vrijdag 21 augustus 1931 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Simon Aardema (zie 132) en Trazy Zylstra. Don is overleden op zondag 31 mei 2020 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 4 juni 2020 in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Don trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 1 juni 1967 met Mary Ann Mantel, 29 jaar oud. Mary is geboren op donderdag 3 juni 1937 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Jacob Mantel en Henriette de Jong. Mary is overleden op woensdag 13 september 2006 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
177 Shirley Aardema is geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), dochter van Simon Aardema (zie 132) en Trazy Zylstra. Shirley is overleden op maandag 21 december 2020 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Shirley trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 17 februari 1959 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ) met Louie Sneller, 21 jaar oud. Louie is geboren op dinsdag 6 april 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Edd. H. Sneller en Luwina Cleveringa. Louie is overleden op maandag 29 augustus 2011 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
178 Homer Mitchell Vos is geboren op woensdag 26 juni 1929 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Michael Vos en Anna Aardema (zie 134). Homer is overleden op zaterdag 26 mei 2012 in Luverne, Rock County, Minnesota ( USA ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Luverne op de Maplewood Cemetery.
Beroep:
veehouder en akkerbouwer
Homer trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 24 april 1959 met Frances Berghorst, 22 jaar oud. Frances is geboren op woensdag 10 maart 1937.
179 Nelson John Vos is geboren op dinsdag 12 januari 1932 in Matlock, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Michael Vos en Anna Aardema (zie 134). Nelson is overleden op zaterdag 8 mei 2004 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 11 mei 2004 in Luverne op de Maplewood Cemetery. Nelson trouwde, 25 jaar oud, op maandag 22 april 1957 in Arvada ( USA ) met Betty Lewis, 25 jaar oud. Betty is geboren op woensdag 9 maart 1932.

Index (998 personen)

Aardema, Albertha (*01-03-1896, †09-06-1934) [Nummer 129]  129
Aardema, Anna (*09-02-1905, †11-11-1981) [Nummer 134]  134; 178; 179
Aardema, Anna (*10-03-1918, †01-12-2005) [Nummer 157]  157
Aardema, Anne (*23-03-1870) [Zoon van 15]  15,9
Aardema, Anne (*13-02-1872) [Zoon van 18]  18,5
Aardema, Anne (*30-05-1929, †09-01-2020) [Nummer 174]  174
Aardema, Anne Hendriks (*27-05-1880, †02-08-1933) [Nummer 78]  78
Aardema, Anne Simons (*23-10-1823, †30-05-1881) [Nummer 10]  10; 27
Aardema, Antje (*29-10-1848, †20-12-1892) [Nummer 23]  23; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68
Aardema, Antje (*02-04-1864, †29-10-1868) [Dochter van 15]  15,6
Aardema, Antje (*16-08-1872, †28-06-1956) [Nummer 38]  38; 97; 98
Aardema, Antje (*16-02-1928, †25-02-1929) [Dochter van 89]  89,1
Aardema, Arjen (Arend) (*26-02-1838, †24-04-1920) [Nummer 18]  18; 53; 54; 55
Aardema, Baukje (*14-06-1857, †24-12-1932) [Nummer 41]  41; 103; 104; 105
Aardema, Baukje (*19-06-1879, †01-04-1940) [Nummer 70]  70; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155
Aardema, Bregtje (*16-12-1856, †24-08-1938) [Nummer 44]  44; 115; 116; 117; 118; 119
Aardema, Charles (*07-11-1902, †01-02-1964) [Nummer 133]  133
Aardema, Charles (*10-07-1923, †12-05-1945) [Zoon van 127]  127,3
Aardema, Charles Andrew (*10-06-1931, †29-06-2014) [Nummer 175]  175
Aardema, Cornelis (*22-07-1880, †10-07-1952) [Nummer 71]  71
Aardema, Cornelis (*08-03-1895, †06-06-1974) [Nummer 83]  83; 162
Aardema, Dieuwke (*20-03-1890, †13-04-1980) [Nummer 74]  74
Aardema, Dieuwke Jacobs (*08-03-1783, †05-07-1865) [Nummer 4]  4; 6
Aardema, Dieuwke Simons (*24-02-1837, †05-07-1918) [Nummer 17]  17; 52
Aardema, Dirk (*10-03-1887, †06-09-1888) [Zoon van 24]  24,6
Aardema, Doetje (Dora) (*27-07-1863, †?-04-1944) [Nummer 43]  43; 113; 114
Aardema, Donald Roy (Don) (*21-08-1931, †31-05-2020) [Nummer 176]  176
Aardema, Emma (*11-08-1907, †21-07-1910) [Dochter van 46]  46,10
Aardema, Geertje (*06-07-1855, †02-07-1889) [Dochter van 13]  13,1
Aardema, Geertje (*04-02-1862, †27-06-1931) [Nummer 42]  42; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112
Aardema, Geertje (*22-05-1865) [Nummer 54]  54
Aardema, Geertje (*13-10-1868, †04-01-1869) [Dochter van 12]  12,6
Aardema, Geertje Nannes (*21-01-1861, †01-12-1952) [Nummer 45]  45; 120; 121; 122; 123; 124; 125
Aardema, Giltje (*14-01-1866, †23-05-1945) [Nummer 47]  47; 135; 136; 137; 138; 139
Aardema, Giltje Simons (*08-11-1826, †11-02-1916) [Nummer 11]  11; 28; 29; 30; 31
Aardema, Gosse Hendriks (*04-03-1885, †24-12-1970) [Nummer 79]  79
Aardema, Grace (*01-12-1921, †27-01-2013) [Nummer 172]  172
Aardema, Grietje (*16-01-1862, †1927) [Nummer 53]  53
Aardema, Grietje (*01-02-1900, †30-03-1956) [Nummer 91]  91; 164; 165; 166
Aardema, Grietje Tjiitske (*25-03-1894, †22-04-1894) [Dochter van 36]  36,2
Aardema, Grietje Tjitske (*01-05-1895, †16-01-1896) [Dochter van 36]  36,3
Aardema, Harmen (Harman) (*25-10-1877, †04-11-1955) [Nummer 69]  69; 146; 147
Aardema, Harmen (Herman) (*07-06-1905, †16-08-1974) [Nummer 147]  147
Aardema, Harmen Siemens (*03-02-1817, †08-12-1861) [Nummer 8]  8; 22; 23; 24; 25
Aardema, Harold Eugene (*02-12-1928, †22-05-2009) [Zoon van 132]  132,1
Aardema, Hendrik Annes (*06-02-1855, †21-01-1917) [Nummer 27]  27; 78; 79
Aardema, Hotske Simons (*?-12-1759, †22-03-1827) [Partner van 2]  2; 4; 5
Aardema, Hotske Simons (*19-03-1819, †05-02-1903) [Nummer 9]  9; 26
Aardema, IJnskje (*09-08-1888, †11-09-1974) [Nummer 81]  81
Aardema, Irene [Dochter van 127]  127,1
Aardema, Jacob (*04-03-1812, †20-09-1881) [Zoon van 5]  5,1
Aardema, Jacob (*15-03-1863, †22-04-1956) [Nummer 35]  35; 82; 83; 84; 85; 86; 87
Aardema, Jacob (*27-10-1935, †22-09-2009) [Nummer 162]  162
Aardema, Jacob Jakobs (*?-05-1759, †20-07-1825) [Nummer 2]  2; 4; 5
Aardema, Jan Simons (*30-03-1828, †02-03-1913) [Nummer 12]  12; 32; 33
Aardema, Jannetje (*02-04-1913) [Dochter van 72]  72,2
Aardema, Janny (*24-08-1943, †04-11-2006) [Dochter van 168]  168,1
Aardema, Jelle (*04-04-1903, †29-10-1978) [Nummer 87]  87
Aardema, Jeltje (*28-06-1891, †07-06-1984) [Nummer 82]  82; 161
Aardema, Jetze (*27-03-1867, †23-06-1867) [Zoon van 13]  13,7
Aardema, Jetze (*23-03-1870, †16-06-1874) [Zoon van 13]  13,9
Aardema, Johan Karel (*14-08-1884, †?-08-1969) [Nummer 73]  73; 156; 157
Aardema, Johanna (*13-10-1859, †28-03-1943) [Nummer 25]  25; 76; 77
Aardema, John (*08-06-1894, †31-05-1969) [Nummer 128]  128
Aardema, Joseph (*04-08-1913, †22-11-1980) [Nummer 156]  156
Aardema, Joukje (*18-01-1889, †16-08-1907) [Dochter van 40]  40,4
Aardema, Joukje (*31-07-1910) [Nummer 102]  102
Aardema, Klaas (Nicholas) (*24-11-1867, †14-06-1951) [Nummer 55]  55
Aardema, Klaaske Simens (*24-11-1813, †16-03-1882) [Nummer 7]  7; 20; 21
Aardema, Maarten Cornelis (Milton Cornelius) (*21-04-1902, †14-03-1983) [Nummer 146]  146
Aardema, Marten (*02-05-1852, †22-06-1872) [Zoon van 8]  8,3
Aardema, Marten (*14-11-1879, †15-11-1973) [Nummer 100]  100; 168; 169
Aardema, Marten Simons (*17-01-1832, †05-06-1897) [Nummer 14]  14; 40; 41; 42; 43
Aardema, Martinus (*07-12-1881, †25-02-1939) [Nummer 72]  72
Aardema, Meta (*06-09-1914, †02-01-1920) [Dochter van 73]  73,2
Aardema, Nanne Simons (*11-04-1833, †15-07-1910) [Nummer 15]  15; 44; 45; 46; 47; 48
Aardema, Nicholas (*21-01-1924, †23-03-1926) [Zoon van 73]  73,5
Aardema, Nicolas (*27-07-1892, †07-07-1961) [Nummer 127]  127; 172
Aardema, NN NN (levenloos *19-04-1859) [Zoon van 15]  15,3
Aardema, NN NN (levenloos *03-09-1871) [Zoon van 15]  15,10
Aardema, NN NN (levenloos *03-11-1875) [Dochter van 15]  15,11
Aardema, NN NN (*1921, †16-04-1926) [Kind van 73]  73,4
Aardema, NN NN (levenloos *24-05-1937) [Kind van 130]  130,4
Aardema, Nonie (*23-02-1891, †27-04-1957) [Nummer 126]  126
Aardema, Onie (*25-05-1897, †01-07-1976) [Nummer 130]  130; 173; 174; 175
Aardema, Pieter (*15-06-1886, †28-06-1949) [Zoon van 40]  40,3
Aardema, Pieter Johannes (*12-04-1911, †02-03-1986) [Nummer 169]  169
Aardema, Rinse (*24-07-1896, †18-08-1955) [Nummer 84]  84
Aardema, Rinze (*01-04-1898, †23-06-1960) [Nummer 90]  90
Aardema, Shirley (*03-11-1937, †21-12-2020) [Nummer 177]  177
Aardema, Sijmen Jacobs (Simon) (*15-01-1786, †09-10-1865) [Nummer 5]  5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Aardema, Sijmon (*09-04-1856, †28-07-1910) [Nummer 24]  24; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75
Aardema, Simon (*17-10-1829, †11-02-1908) [Nummer 13]  13; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Aardema, Simon (*27-05-1855, †08-07-1876) [Zoon van 15]  15,1
Aardema, Simon (*17-07-1857, †23-12-1891) [Nummer 34]  34; 80; 81
Aardema, Simon (*30-06-1859, †27-03-1860) [Zoon van 12]  12,1
Aardema, Simon (*09-06-1863) [Zoon van 18]  18,2
Aardema, Simon (*25-06-1863, †20-10-1863) [Zoon van 12]  12,3
Aardema, Simon (*11-06-1865, †01-08-1948) [Nummer 32]  32
Aardema, Simon (*13-05-1872, †12-01-1879) [Zoon van 19]  19,1
Aardema, Simon (*02-08-1890) [Zoon van 34]  34,3
Aardema, Simon (*01-03-1893, †06-09-1956) [Nummer 88]  88; 163
Aardema, Simon (*26-10-1900, †20-10-1969) [Nummer 132]  132; 176; 177
Aardema, Simon (*28-01-1906, †24-05-1996) [Nummer 99]  99
Aardema, Simon (*08-10-1906, †06-05-1977) [Nummer 168]  168
Aardema, Simon (*20-05-1908) [Zoon van 72]  72,1
Aardema, Simon Annes (*03-12-1857, †03-02-1858) [Zoon van 10]  10,2
Aardema, Simon Harmen (*03-03-1901, †19-07-1947) [Zoon van 69]  69,1
Aardema, Sipkje (*19-05-1886, †15-10-1965) [Nummer 80]  80; 160
Aardema, Sjoerd (*14-03-1841, †04-10-1906) [Nummer 19]  19
Aardema, Sjoerd (*22-09-1896, †05-10-1956) [Nummer 89]  89
Aardema, Sjoerdtje (*19-08-1862, †19-02-1865) [Dochter van 12]  12,2
Aardema, Sjoerdtje (*31-07-1867, †19-07-1937) [Nummer 33]  33; 49
Aardema, Stanley (*03-11-1937, †04-10-1998) [Zoon van 132]  132,3
Aardema, Symentje (*02-11-1854, †25-01-1855) [Dochter van 8]  8,4
Aardema, Symon Martens (*05-07-1855, †25-06-1936) [Nummer 40]  40; 100; 101; 102
Aardema, Tetje Jantje (*18-12-1899) [Nummer 86]  86
Aardema, Thelma Emmelene (*12-09-1927, †12-03-2016) [Nummer 173]  173
Aardema, Tietje (*19-08-1868, †21-07-1948) [Nummer 37]  37; 94; 95; 96
Aardema, Tietje Simons (*02-05-1861, †01-03-1862) [Dochter van 13]  13,4
Aardema, Tillie (*04-03-1899, †24-04-1979) [Nummer 131]  131
Aardema, Tjalling (Charles) (*05-08-1862, †13-06-1936) [Nummer 46]  46; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134
Aardema, Tracey D. (*25-02-1917, †02-11-2005) [Partner van 156]  156
Aardema, Trientje (Tine) (*18-06-1931, †05-02-2013) [Nummer 167]  167
Aardema, Trijntje (Kate) (*12-05-1867, †02-06-1923) [Nummer 48]  48; 140; 141; 142; 143; 144; 145
Aardema, Trijntje (*30-03-1882, †20-05-1956) [Nummer 101]  101; 170; 171
Aardema, Trijntje (*30-06-1893, †04-12-1953) [Nummer 75]  75; 158; 159
Aardema, Trijntje Simons (*20-04-1835, †13-05-1894) [Nummer 16]  16; 49; 50; 51
Aardema, Willem (*09-11-1865, †24-03-1934) [Nummer 36]  36; 88; 89; 90; 91; 92; 93
Aardema, Willem (*05-01-1921, †30-08-2016) [Nummer 163]  163
Aardema, Wiltje (*19-07-1905) [Nummer 92]  92; 167
Aardema, Wiltje Jetze (*16-09-1876, †19-01-1952) [Nummer 39]  39; 99
Aardema, Wiltje Simons (*02-02-1860, †30-09-1874) [Zoon van 13]  13,3
Aardema, Wypkje (*05-04-1846, †03-11-1926) [Nummer 22]  22; 56; 57; 58; 59; 60
Aardema, Ynskje (*31-08-1898, †11-01-1947) [Nummer 85]  85
Aardema, Ynskje (*17-05-1910, †29-10-1985) [Nummer 93]  93
Adema, Cornelis (*14-09-1877, †31-01-1931) [Schoonvader van 139]  139
Adema, Martha (*03-04-1908, †22-02-1978) [Partner van 139]  139
Alberda, Jacob Sybrens (*?-04-1804, †03-01-1864) [Nummer 6]  6
Alberda, Simon Jacobs (*22-10-1838, †11-02-1886) [Zoon van 6]  6,2
Alberda, Sybren Alberts (*?-04-1773, †22-04-1847) [Partner van 4]  4; 6
Alberda, Sybren Jacobs (*13-03-1836, †29-06-1865) [Zoon van 6]  6,1
Albers, Neeltje (*27-11-1867, †19-06-1951) [Schoonmoeder van 148]  148
Alberts, Jelkjen [Schoonmoeder van 6]  6
Alkema, Jantje (*16-11-1855, †20-02-1935) [Schoonmoeder van 115]  115
Andringa, Bregtje (*01-04-1896, †06-06-1896) [Dochter van 47]  47,9
Andringa, Bregtje (*10-10-1904, †28-05-1980) [Nummer 138]  138
Andringa, Dirk (*03-03-1914, †<2004) [Zoon van 136]  136,1
Andringa, Dirk Jans (*14-02-1858, †23-01-1941) [Partner van 47]  47; 135; 136; 137; 138; 139
Andringa, Grietje (*02-05-1890) [Nummer 137]  137
Andringa, Jan (*12-12-1887, †25-10-1974) [Nummer 136]  136
Andringa, Jan Michiels (*20-01-1823, †31-03-1867) [Schoonvader van 47]  47
Andringa, Michiel (*16-05-1907, †03-01-1988) [Nummer 139]  139
Andringa, Nanne (*15-02-1889, †16-03-1890) [Zoon van 47]  47,3
Andringa, Nanne (*28-04-1891, †28-06-1891) [Zoon van 47]  47,5
Andringa, Nanne (*21-11-1894, †02-12-1895) [Zoon van 47]  47,8
Andringa, Nanne (*18-04-1917, †25-04-1917) [Zoon van 136]  136,2
Andringa, Nannigje (*05-03-1900, †30-07-1900) [Dochter van 47]  47,10
Andringa, Nanning Simon (*24-05-1892, †15-05-1893) [Zoon van 47]  47,6
Andringa, Nanning Simon (*22-08-1893, †30-11-1893) [Zoon van 47]  47,7
Andringa, Simon (*02-03-1902, †16-06-1918) [Zoon van 47]  47,11
Andringa, Tietje (*18-12-1886, †23-02-1958) [Nummer 135]  135
Andringa, Tjerk (*21-09-1918, †21-02-2015) [Zoon van 136]  136,3
Arends, Elske (*17-01-1849, †30-06-1941) [Schoonmoeder van 59]  59
Arjens, Dieuwke (Dieuke) (*?-09-1729) [Partner van 1]  1; 2; 3
Arkens, Tietje Tjallings (*25-01-1832, †11-12-1911) [Partner van 15]  15; 44; 45; 46; 47; 48
Arkens, Tjalling Heins (*03-06-1802, †18-12-1859) [Schoonvader van 15]  15
Baarda, Janneke Gerlofs (*19-05-1821, †21-01-1905) [Schoonmoeder van 40]  40
Baartman, Anna (*23-12-1882, †19-08-1977) [Schoonmoeder van 133]  133
Bakker, Berber (*05-02-1854, †13-07-1930) [Schoonmoeder van 79]  79
Bakker, John M. (*15-12-1885, †29-04-1957) [Schoonvader van 173]  173
Bakker, Lee Richard (*14-10-1924, †15-08-2020) [Partner van 173]  173
Bangma, Grietje (*18-07-1876) [Partner van 52]  52
Bangma, Jan (*18-04-1839, †24-09-1904) [Schoonvader van 52]  52
Beiseidt, Hendrik Johannes (*17-11-1794, †18-02-1847) [Schoonvader van 10]  10
Beiseidt, Trijntje Hendriks (*13-02-1825, †23-02-1893) [Partner van 10]  10; 27
Belksma, Geertje (*28-08-1917, †20-09-1995) [Dochter van 125]  125,1
Belksma, Johannes (*29-09-1886, †24-07-1965) [Partner van 125]  125
Belksma, Meindert (*17-03-1859, †17-07-1941) [Schoonvader van 125]  125
Belksma, Meindert (*±1918, †20-03-1998) [Zoon van 125]  125,2
Berg, Benjamin van den (*28-07-1888, †24-05-1973) [Partner van 114]  114
Berg, Berend (Ben) van den (*27-06-1851, †24-10-1897) [Schoonvader van 114]  114
Berg, Clara van den (*07-12-1924, †13-08-2020) [Dochter van 114]  114,3
Berg, Esther van den (*02-08-1923, †05-09-2018) [Dochter van 114]  114,2
Berg, Geertje Jans van den (*26-06-1819, †25-04-1898) [Schoonmoeder van 27] [Schoonmoeder van 51]  27; 51
Berg, Mildred van den (*29-11-1919, †13-01-2018) [Dochter van 114]  114,1
Berghorst, Frances (*10-03-1937) [Partner van 178]  178
Bier, Elisabeth (*25-01-1855, †16-03-1905) [Schoonmoeder van 85]  85
Bijlsma, Anne (*06-12-1897, †28-04-1966) [Zoon van 61]  61,4
Bijlsma, Antje (*25-11-1899, †20-06-1983) [Dochter van 61]  61,5
Bijlsma, Johannes (*30-08-1894, †07-04-1978) [Zoon van 61]  61,2
Bijlsma, Klaas (*21-01-1866, †27-11-1910) [Partner van 61]  61
Bijlsma, Mink (*08-06-1833, †24-09-1905) [Schoonvader van 61]  61
Bijlsma, Mink (*05-08-1896, †20-09-1958) [Zoon van 61]  61,3
Bijlsma, NN NN (levenloos *06-04-1893) [Dochter van 61]  61,1
Bijlsma, Wiepkje (*07-08-1902, †31-07-1918) [Dochter van 61]  61,6
Bleeker, Antje (*24-08-1861, †01-07-1886) [Partner van 40]  40
Bleeker, Evert Wybes (*12-08-1801, †02-06-1863) [Schoonvader van 40]  40
Boekel, Klaas (*26-04-1857, †03-01-1927) [Schoonvader van 72]  72
Boekel, Neeltje (*20-09-1885, †28-02-1956) [Partner van 72]  72
Boer, Bregtje Sybouts de (*29-03-1797, †22-01-1871) [Schoonmoeder van 15]  15
Boer, IJsbrandia (Sadie) de (*04-11-1907, †19-06-2003) [Partner van 130]  130; 173; 174; 175
Boer, Klaaske de (*03-03-1857, †1939) [Schoonmoeder van 135]  135
Boer, Sybolt Baukes (Siebolt) de (*10-12-1854, †18-04-1934) [Schoonvader van 130]  130
Boersma, Douwe (*28-01-1855, †20-03-1945) [Schoonvader van 74]  74
Boersma, Douwe (*10-06-1888, †29-11-1953) [Partner van 74]  74
Boersma, Johanna [Dochter van 74]  74,1
Boersma, Simon (*16-08-1918, †22-06-1942) [Zoon van 74]  74,2
Bonkerk, Bastiana Lena (*10-04-1879, †27-09-1956) [Schoonmoeder van 153]  153
Boom, IJsbrand van der (*29-09-1873, †27-02-1965) [Schoonvader van 112]  112
Boom, Ruurdtje van der (*22-12-1899) [Partner van 112]  112
Boomstra, Baukje (*18-02-1861, †25-03-1924) [Schoonmoeder van 108]  108
Boomstra, Teetske (*19-07-1868, †31-03-1962) [Schoonmoeder van 109]  109
Bos, Aaltje Beerts (*28-11-1841) [Schoonmoeder van 63]  63
Bosma, Klaaske Pieters (*24-02-1825, †04-03-1866) [Schoonmoeder van 49]  49
Bosman, Johanna (*26-01-1888) [Schoonmoeder van 158]  158
Bouterse, Adriaan (*11-11-1906, †11-10-1961) [Partner van 153]  153
Bouterse, Adriana Bastiana (Lenie) (*28-04-1926, †09-07-2013) [Dochter van 153]  153,1
Bouterse, Johannes Marinus (*23-08-1878, †11-02-1940) [Schoonvader van 153]  153
Bouwma, Wybren gerrits (*12-09-1825, †03-07-1903) [Schoonvader van 40]  40
Bouwma, Yes Wybrens (*06-03-1857, †15-02-1884) [Partner van 40]  40; 100; 101
Braak, Christina [Dochter van 162]  162,4
Braak, Cor [Zoon van 162]  162,1
Braak, Gerda [Dochter van 162]  162,2
Braak, Hermina [Dochter van 162]  162,3
Braak, S. [Partner van 162]  162
Braaksma, Foeke (*01-04-1879, †31-07-1960) [Schoonvader van 102]  102
Braaksma, Jan (*17-06-1911) [Partner van 102]  102
Braaksma, Jeltje (*25-04-1914, †03-06-2011) [Partner van 171]  171
Braaksma, NN NN (levenloos *03-07-1935) [Kind van 102]  102,1
Braaksma, Willem (*16-02-1886, †25-08-1952) [Schoonvader van 171]  171
Brolsma, Attje Jans (*23-02-1812, †18-03-1889) [Schoonmoeder van 23]  23
Brouwer, Marietje Hermanus (*01-06-1832, †25-12-1900) [Schoonmoeder van 56]  56
Bruin, Amelius (*05-12-1873, †07-08-1946) [Schoonvader van 154]  154
Bruin, Johanna Maartje (*10-11-1909, †04-11-1994) [Partner van 154]  154
Buch, Akke (*03-03-1906) [Dochter van 60]  60,1
Buch, Anna Clara (*03-01-1917, †29-04-1953) [Dochter van 60]  60,7
Buch, Antje Harmens (*08-07-1868, †31-01-1946) [Nummer 57]  57
Buch, Dieuwke (*08-02-1866, †27-02-1907) [Nummer 56]  56
Buch, Herman Karel (*02-09-1911, †09-02-1912) [Zoon van 60]  60,4
Buch, Hermina Ida (*26-09-1914, †05-02-2004) [Dochter van 60]  60,6
Buch, Ida Hermina (*22-04-1910, †26-10-1910) [Dochter van 60]  60,3
Buch, Ida Hermina (*07-02-1913) [Dochter van 60]  60,5
Buch, Karel (*16-08-1876, †27-10-1920) [Nummer 60]  60
Buch, Klare (*31-03-1872, †08-07-1945) [Nummer 58]  58
Buch, Martentje (*10-10-1874) [Nummer 59]  59
Buch, Wiepkje (*09-08-1907) [Dochter van 60]  60,2
Buck, Carl (*08-04-1806, †27-02-1881) [Schoonvader van 22]  22
Buck, Harmen Karels (*16-03-1841, †21-10-1878) [Partner van 22]  22; 56; 57; 58; 59; 60
Buurman, Dieuwke (*13-08-1920) [Dochter van 77]  77,4
Buurman, Elisabeth (*30-11-1930) [Dochter van 77]  77,6
Buurman, Hendrik (*03-02-1887, †07-02-1953) [Partner van 77]  77
Buurman, Johanna (*20-05-1915) [Dochter van 77]  77,1
Buurman, Neeltje (*08-05-1917, †14-11-1918) [Dochter van 77]  77,2
Buurman, Neeltje (*18-03-1919) [Dochter van 77]  77,3
Buurman, Willem (*10-11-1853, †11-02-1934) [Schoonvader van 77]  77
Buurman, Willem (*25-11-1923) [Zoon van 77]  77,5
Buwalda, Gosse Klazes (*26-11-1816, †19-05-1905) [Schoonvader van 27] [Schoonvader van 51]  27; 51
Buwalda, Rinske Gosses (*25-08-1853, †05-06-1930) [Partner van 27]  27; 78; 79
Buwalda, Trijntje (*03-11-1863, †01-03-1886) [Partner van 51]  51
Cleveringa, Luwina (*27-02-1908, †20-06-1983) [Schoonmoeder van 177]  177
Coopmans, Aaltje (*28-04-1864, †11-08-1937) [Partner van 50]  50
Coopmans, Jan Jeltes (*05-09-1825, †01-07-1898) [Schoonvader van 50]  50
Cornelissen, Cornelis Marie (*05-04-1899, †06-11-1975) [Partner van 153]  153
Cornelissen, Ida Johanna (*01-01-1876, †31-01-1953) [Schoonmoeder van 153]  153
Diepen, Ankje van (*01-10-1928) [Zoon van 91]  91,4
Diepen, Douwe van (*12-06-1899, †23-04-1981) [Partner van 91]  91; 164; 165; 166
Diepen, IJnskje Ankje van (*18-12-1932) [Dochter van 91]  91,6
Diepen, Jan van (*11-12-1871, †14-07-1944) [Schoonvader van 91]  91
Diepen, Jan van (*05-04-1923, †06-04-1989) [Nummer 164]  164
Diepen, Simon van (*20-12-1929, †20-09-1984) [Zoon van 91]  91,5
Diepen, Trijntje (Tine) van (*26-07-1927, †07-10-2018) [Nummer 166]  166
Diepen, Willem van (*11-09-1924, †26-11-2011) [Nummer 165]  165
Dijkstra, Anna Maria (*05-09-1892, †05-06-1986) [Partner van 88]  88; 163
Dijkstra, Antje (*31-01-1854) [Schoonmoeder van 107]  107
Dijkstra, Dieuwke Martens (*16-08-1823, †09-08-1902) [Partner van 8]  8; 22; 23; 24; 25
Dijkstra, Geertje (*01-03-1858, †15-04-1947) [Schoonmoeder van 123]  123
Dijkstra, Grietje Douwes (*28-10-1840, †12-06-1888) [Schoonmoeder van 29]  29
Dijkstra, Grietje Foppes (*25-11-1804, †23-06-1865) [Schoonmoeder van 18]  18
Dijkstra, Klaas (*13-02-1861, †16-12-1948) [Schoonvader van 88]  88
Dijkstra, Klaaske (*18-02-1872, †21-04-1951) [Dochter van 21]  21,2
Dijkstra, Marten Meinderts (*20-09-1795, †19-02-1858) [Schoonvader van 8]  8
Dijkstra, NN NN (levenloos *04-11-1868) [Zoon van 21]  21,1
Dijkstra, Pieter (*27-02-1876) [Zoon van 21]  21,3
Dijkstra, Pieter Arjens (*30-01-1796, †03-06-1849) [Schoonvader van 21]  21
Dijkstra, Rinze Pieters (*17-12-1839, †09-08-1917) [Partner van 21]  21
Dijkstra, Tietje (*21-05-1881, †10-11-1965) [Dochter van 21]  21,4
Dijkstra, Tjebbe (*14-06-1864, †18-01-1939) [Schoonvader van 111]  111
Dijkstra, Willem (*03-06-1893) [Partner van 111]  111
Dirks, Symen [Schoonvader van 2]  2
Douma, Maaike (*06-04-1874, †06-05-1925) [Schoonmoeder van 93]  93
Drost, Teuntje (Tena) (*21-04-1897, †25-06-1970) [Schoonmoeder van 172]  172
Dubbeld, Jan (*09-05-1902, †27-10-1962) [Schoonvader van 166]  166
Dubbeld, Pieter (*08-03-1927, †04-05-2016) [Partner van 166]  166
Duif, Jan (*17-04-1921, †26-10-2005) [Partner van 167]  167
Dusselaar, Antje Jans (*10-12-1825, †29-11-1910) [Schoonmoeder van 31]  31
Eekhoff, Martha P. (*25-10-1885, †06-01-1965) [Schoonmoeder van 173]  173
Eeldring, Janke Johannes (*15-11-1780, †19-08-1847) [Schoonmoeder van 9]  9
Egmond, Johannes van (*15-08-1875, †27-03-1939) [Schoonvader van 168]  168
Egmond, Saartje van (*16-08-1905, †13-11-1993) [Partner van 168]  168
Eizenga, Geeske van (*05-09-1897) [Dochter van 57]  57,2
Eizenga, Jan Cornelis van (*24-12-1905, †13-01-1983) [Zoon van 57]  57,3
Eizenga, Jan Kornelis van (*26-03-1843, †30-01-1899) [Schoonvader van 57]  57
Eizenga, Pieter van (*01-10-1871, †22-08-1953) [Partner van 57]  57
Eizenga, Wijpkje van (*11-07-1896, †07-01-1917) [Dochter van 57]  57,1
Elgersma, Nanne Jacobs (*?-12-1755, †16-11-1815) [Zoon van 1]  1,3
Elzenga, Anna (*03-01-1901, †16-11-1961) [Dochter van 62]  62,1
Elzenga, Baukje (*26-06-1913, †21-03-2005) [Dochter van 62]  62,4
Elzenga, Johannes (*17-03-1909) [Zoon van 62]  62,3
Elzenga, Kornelis (*31-08-1903, †01-02-1969) [Zoon van 62]  62,2
Elzinga, Folkert (*10-01-1873, †08-10-1944) [Partner van 62]  62
Elzinga, Kornelis Folkerts (*20-06-1837, †23-05-1885) [Schoonvader van 62]  62
Faber, Aafke (*31-05-1894, †17-06-1895) [Dochter van 30]  30,3
Faber, Andrew (*26-04-1912, †28-04-1912) [Zoon van 31]  31,6
Faber, Andries (*18-02-1893, †01-06-1893) [Zoon van 31]  31,2
Faber, Andries (*03-03-1899, †12-05-1965) [Zoon van 29]  29,4
Faber, Andries Dirks (*04-03-1833, †13-10-1891) [Partner van 11]  11; 29; 30; 31
Faber, Bessie (*1904, †06-08-1994) [Nummer 144]  144
Faber, Clara (*16-08-1897, †27-06-1915) [Dochter van 31]  31,3
Faber, Dirk (*28-10-1863, †30-03-1925) [Nummer 29]  29
Faber, Dirk Hendriks (*10-10-1798, †11-01-1859) [Schoonvader van 11]  11
Faber, Emilene (Clem) (*08-09-1930, †19-11-2014) [Dochter van 145]  145,1
Faber, Frans Hessels (Frank) (*03-05-1861, †01-05-1940) [Partner van 48]  48; 128; 144; 145
Faber, Freeman (*28-09-1933, †10-04-1998) [Zoon van 145]  145,2
Faber, Geertruida (*10-09-1895, †04-05-1896) [Dochter van 29]  29,3
Faber, Geertruida (*17-06-1904, †17-03-1999) [Dochter van 29]  29,5
Faber, Gertrude (*1889, †1976) [Dochter van 31]  31,1
Faber, Giltje (Grace) (*13-08-1889, †28-08-1963) [Dochter van 30]  30,2
Faber, Giltje (*19-05-1894, †28-12-1963) [Dochter van 29]  29,2
Faber, Grietje (*11-01-1891, †02-02-1971) [Dochter van 29]  29,1
Faber, Hendrik (Henry) (*09-01-1869, †27-10-1958) [Nummer 31]  31
Faber, Jeltje Hanzes (*16-10-1830) [Schoonmoeder van 41]  41
Faber, Jitske (*31-01-1888) [Dochter van 30]  30,1
Faber, Nellie (*20-04-1895, †06-06-1968) [Partner van 128]  128
Faber, Otto (*11-09-1935, †07-12-1997) [Zoon van 145]  145,3
Faber, Peter (*29-06-1907, †21-02-1992) [Nummer 145]  145
Faber, Reintje Andries (*05-09-1799, †24-05-1877) [Schoonmoeder van 11]  11
Faber, Simon (*16-04-1865, †03-04-1945) [Nummer 30]  30
Faber, Sophia (*1904, †1974) [Dochter van 31]  31,4
Faber, Theresa (*1908, †1976) [Dochter van 31]  31,5
Faber, Wybkje Johannes (*30-03-1793, †17-06-1856) [Schoonmoeder van 8]  8
Feenstra, Broer Douwes (*15-08-1792, †23-11-1874) [Schoonvader van 12]  12
Feenstra, Hendrikje Broers (*06-09-1833, †23-02-1869) [Partner van 12]  12; 32; 33
Feenstra, Hieke (*09-02-1885, †30-01-1961) [Schoonmoeder van 163]  163
Friesema, Popkje (*07-11-1864, †28-04-1959) [Schoonmoeder van 111]  111
Frietema, Antje Harmens (*15-03-1788, †15-03-1822) [Partner van 5]  5; 7; 8; 9
Frietema, Harmen Eeuwes (*20-05-1764, †03-04-1825) [Schoonvader van 5]  5
Gemser, Lijsbeth (*15-12-1890, †15-04-1953) [Partner van 76]  76
Gemser, Petrus (*28-04-1855, †03-07-1935) [Schoonvader van 76]  76
Glas, Antje (*01-11-1891, †22-03-1938) [Partner van 89]  89
Glas, Gerritje Jans (*18-04-1822, †13-03-1861) [Schoonmoeder van 26]  26
Glas, Pieter (*09-03-1868, †04-09-1945) [Schoonvader van 89]  89
Gort, Alvina Kathryn (*14-01-1920, †02-04-1994) [Dochter van 143]  143,1
Gort, Eleanor June (*25-06-1928, †18-08-1995) [Dochter van 143]  143,4
Gort, Esther Lillian (*14-07-1921, †17-03-1986) [Zoon van 143]  143,2
Gort, Hilbert (*26-06-1849, †04-01-1915) [Schoonvader van 143]  143
Gort, Ralph (*27-08-1898, †03-06-1930) [Partner van 143]  143
Gort, Raymond Eugene (*03-09-1926, †04-10-2017) [Zoon van 143]  143,3
Graaff, Dirkje de (*09-10-1867, †22-03-1970) [Schoonmoeder van 96]  96
Gratama, Aukje (*05-02-1890, †08-05-1944) [Partner van 79]  79
Gratama, Tjepke Tjibbes (*04-03-1857, †16-03-1916) [Schoonvader van 79]  79
Greidanus, Aafke (*14-03-1913, †24-01-1997) [Dochter van 120]  120,1
Greidanus, Antje (*13-07-1890, †25-08-1993) [Nummer 121]  121
Greidanus, Feike Taekes (*12-05-1889, †08-08-1984) [Nummer 120]  120
Greidanus, Geertje (*26-06-1915, †17-07-1996) [Dochter van 120]  120,2
Greidanus, Janke (*27-08-1892, †12-10-1986) [Nummer 123]  123
Greidanus, Nanne (*05-08-1886, †05-11-1893) [Zoon van 45]  45,1
Greidanus, Nannigje (*05-01-1895, †23-07-1960) [Nummer 125]  125
Greidanus, NN NN (levenloos *06-12-1918) [Kind van 120]  120,4
Greidanus, NN NN (levenloos *23-02-1921) [Kind van 120]  120,5
Greidanus, Sipke (*17-06-1917, †07-05-1979) [Zoon van 120]  120,3
Greidanus, Sybe Taekes (*25-06-1811, †09-04-1872) [Schoonvader van 45]  45
Greidanus, Taeke (*25-04-1923, †30-12-1999) [Zoon van 120]  120,6
Greidanus, Taeke Sybes (*01-04-1849, †29-11-1919) [Partner van 45]  45; 120; 121; 122; 123; 124; 125
Greidanus, Tietje (*05-07-1891, †29-03-1976) [Nummer 122]  122
Greidanus, Trijntje (*18-10-1893, †12-06-1964) [Nummer 124]  124
Groen, Grace (*27-06-1896, †1965) [Partner van 126]  126
Groen, Grietje (Grace) (*18-02-1859, †1942) [Schoonmoeder van 126]  126
Groot, Pietje de (*20-04-1861, †09-10-1938) [Schoonmoeder van 119]  119
Groot, Sjoukje Klazes de (*18-10-1833, †06-09-1898) [Schoonmoeder van 38]  38
Gunstra, Jan (*26-07-1873, †29-01-1964) [Partner van 58]  58
Gunstra, Pieter Barteles (*27-11-1827, †18-12-1893) [Schoonvader van 58]  58
Gunstra, Wiepkje (Wiep) (*19-03-1909, †12-04-1984) [Dochter van 58]  58,1
Gzeln, Mina [Partner van 98]  98
Haan, Jarig de (*25-06-1873, †09-09-1949) [Schoonvader van 93]  93
Haan, Sjoerd de (*19-12-1909, †12-05-1978) [Partner van 93]  93
Haan, Trijntje Meinderts de (*03-04-1786, †29-10-1825) [Schoonmoeder van 11]  11
Halbes, Teye [Schoonvader van 3]  3
Hameka, Matthijs (*30-04-1863, †23-01-1953) [Schoonvader van 86]  86
Hameka, Matthijs (*31-03-1899, †16-08-1962) [Partner van 86]  86
Hanenburg, Baukje Tjebbes (*±1787, †25-04-1830) [Schoonmoeder van 14]  14
Harkema, Pietje Pieters (*29-05-1841, †23-02-1887) [Schoonmoeder van 48]  48
Heijman, Johanna (*22-08-1869, †15-10-1930) [Schoonmoeder van 143]  143
Herwijnen, Grietje van (*30-04-1863, †12-10-1904) [Schoonmoeder van 86]  86
Hettema, Albertje (*28-05-1858, †17-03-1937) [Schoonmoeder van 90]  90
Hibma, Bottje (*26-10-1883, †10-06-1964) [Schoonmoeder van 170]  170
Hiddinga, Johannes (*12-10-1878, †22-09-1938) [Partner van 116]  116
Hiddinga, Sybren (*16-12-1850, †16-06-1924) [Schoonvader van 116]  116
Hiddinga, Sybren (*23-06-1909, †12-11-1965) [Zoon van 116]  116,1
Hilverda, Jan (*29-05-1851, †12-10-1908) [Schoonvader van 123]  123
Hilverda, Kornelis (*21-07-1886) [Partner van 123]  123
Hoekstra, Anne Teijes (*±1759, †07-11-1828) [Partner van 3]  3
Hoekstra, Arjen Annes (*11-03-1805, †06-06-1812) [Zoon van 3]  3,5
Hoekstra, Baukje (*05-11-1893, †11-02-1964) [Nummer 111]  111
Hoekstra, Baukje (*08-04-1912, †11-03-1980) [Dochter van 108]  108,1
Hoekstra, Dieuke Annes (Dieuwke) (*17-02-1802, †25-03-1858) [Dochter van 3]  3,4
Hoekstra, Geertje (*13-04-1914, †09-01-1972) [Dochter van 108]  108,2
Hoekstra, Halbe Annes (*06-01-1800, †13-03-1853) [Zoon van 3]  3,3
Hoekstra, Jacob Annes (*06-11-1792) [Zoon van 3]  3,2
Hoekstra, Jan (*08-05-1863, †22-12-1937) [Partner van 42]  42; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112
Hoekstra, Jan (*08-06-1889, †12-08-1962) [Nummer 108]  108
Hoekstra, Jan (*21-05-1917) [Zoon van 108]  108,3
Hoekstra, Jan Wikkes (*10-03-1822, †17-03-1894) [Schoonvader van 42]  42
Hoekstra, Johannes (*09-08-1897, †24-06-1901) [Zoon van 42]  42,9
Hoekstra, Joukje (*19-10-1883, †12-01-1962) [Nummer 106]  106; 117
Hoekstra, Marten (*21-09-1890, †02-03-1966) [Nummer 109]  109
Hoekstra, NN NN (levenloos *09-12-1914) [Zoon van 109]  109,1
Hoekstra, Pietertje (*25-02-1885, †08-07-1885) [Dochter van 42]  42,2
Hoekstra, Pietertje (*02-09-1887, †20-02-1966) [Nummer 107]  107
Hoekstra, Simon (*21-03-1896) [Nummer 112]  112
Hoekstra, Teye Annes (*10-07-1790, †22-11-1842) [Zoon van 3]  3,1
Hoekstra, Wikke (*12-08-1892, †15-03-1969) [Nummer 110]  110
Hogt, Staasske Aukes (*21-04-1796, †03-12-1861) [Schoonmoeder van 10]  10
Hoitsma, Aaltje (*05-10-1902, †07-09-1968) [Dochter van 63]  63,1
Hoitsma, Beert (*20-10-1875, †04-09-1951) [Partner van 63]  63
Hoitsma, Gerben Jacobus (*27-03-1841, †20-09-1884) [Schoonvader van 63]  63
Huijgen, Maria Adriana (Marie) (*23-07-1854, †?-11-1944) [Schoonmoeder van 113]  113
Huizenga, Lydia (*07-02-1908, †05-09-1975) [Partner van 145]  145
Hylkema, Giltje (Grace) (*13-08-1882, †01-06-1966) [Dochter van 28]  28,2
Hylkema, Job W. (*10-04-1897, †31-05-1953) [Zoon van 28]  28,5
Hylkema, Meindert (Henry W.) (*18-08-1884, †02-09-1952) [Zoon van 28]  28,3
Hylkema, Tietje (*25-07-1886, †1957) [Dochter van 28]  28,4
Hylkema, Tjeerd (George Walter) (*15-03-1881, †08-12-1942) [Zoon van 28]  28,1
Hylkema, Tjeerd Walters (George) (*16-05-1827, †04-12-1911) [Schoonvader van 28]  28
Hylkema, Walter Tjeerds (*23-10-1852, †22-10-1925) [Partner van 28]  28
IJlst, Aukje (*05-04-1869, †29-06-1932) [Schoonmoeder van 91]  91
Jacobs, Grietie (*?-04-1751) [Dochter van 1]  1,1
Jacobs, Nanne (*?-10-1752, †01-12-1755) [Zoon van 1]  1,2
Jacobs, Rinske (*?-01-1765, †07-08-1822) [Nummer 3]  3
Jakobs, Geiske [Schoonmoeder van 3]  3
Jans, Geeltje [Schoonmoeder van 5]  5
Jans, Klaaske (*03-09-1767) [Schoonmoeder van 5]  5
Jansen, Durk (*07-01-1871, †04-10-1950) [Partner van 38]  38; 97; 98
Jansen, Klaas Durks (*29-06-1895, †15-06-1977) [Nummer 97]  97
Jansen, Klaas Tjeerds (*27-10-1828, †03-08-1916) [Schoonvader van 38]  38
Jansen, Rudolf Dirk Christiaan (*1926) [Zoon van 97]  97,1
Jansen, Simon (*20-10-1899, †20-11-1942) [Nummer 98]  98
Jansen, Sjoukjen (*14-03-1902) [Dochter van 38]  38,4
Jansen, Wilhelmine Antje (*1927) [Dochter van 97]  97,2
Jansen, Ynskje (*17-02-1898) [Dochter van 38]  38,2
Jansma, Emkje (Emma) (*30-10-1865, †08-08-1936) [Partner van 46]  46; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134
Jansma, Klaas (*15-09-1839) [Schoonvader van 46]  46
Janzen, Tietje Willems (*16-05-1813, †01-12-1844) [Schoonmoeder van 13]  13
Jentjes, Symon [Schoonvader van 6]  6
Jong, Akke Klazes de (*07-09-1852) [Schoonmoeder van 60]  60
Jong, Andries de (*15-06-1893, †02-08-1961) [Partner van 119]  119
Jong, Baukje de (*25-04-1903, †07-10-1979) [Dochter van 104]  104,1
Jong, Dirk de (*04-02-1857, †14-03-1942) [Schoonvader van 119]  119
Jong, Grietje Reinders de (*19-01-1818, †12-09-1895) [Schoonmoeder van 44]  44
Jong, Henriette de (*1909, †1985) [Schoonmoeder van 176]  176
Jong, Hinke Taekles de (*09-12-1833, †20-11-1905) [Schoonmoeder van 80]  80
Jong, Jan de (*24-05-1904) [Zoon van 104]  104,2
Jong, Jan Jelles de (*17-04-1842, †<1937) [Schoonvader van 104]  104
Jong, Janke de (*09-10-1907, †30-07-1994) [Dochter van 104]  104,3
Jong, Margien de (*03-01-1918, †20-06-1995) [Partner van 160]  160
Jong, Minke de (*16-08-1879, †27-02-1967) [Partner van 60]  60
Jong, Sipkje Jans de (*02-06-1819, †31-10-1871) [Schoonmoeder van 34]  34
Jong, Willem de (*11-09-1880, †09-04-1966) [Partner van 104]  104
Jong, Yde Jacobs de (*26-01-1845, †28-05-1887) [Schoonvader van 60]  60
Jongejans, Jannetje (*01-08-1862, †03-08-1915) [Schoonmoeder van 72]  72
Jonker, Hendrina (*28-06-1927, †28-05-2014) [Partner van 165]  165
Kalf, Geertje (*17-04-1861, †29-04-1930) [Schoonmoeder van 71]  71
Kaper, Cornelia (*18-02-1876, †05-04-1963) [Schoonmoeder van 154]  154
Kaptein, Alberdina (*01-12-1858, †26-05-1930) [Schoonmoeder van 143]  143
Karsten, Aafke Hendriks (*12-04-1853, †30-12-1899) [Schoonmoeder van 120]  120
Kas, Elisabeth (*28-04-1852) [Schoonmoeder van 100]  100
Kelderman, Albert Dick (*31-07-1918, †03-04-1952) [Partner van 172]  172
Kelderman, Hendrikus (Henry) (*27-04-1892, †21-07-1977) [Schoonvader van 172]  172
Kelderman, Kenneth (*26-10-1944, †28-12-1990) [Zoon van 172]  172,1
Kerk, Afke van der (*06-11-1883, †26-02-1972) [Schoonmoeder van 169]  169
Kingma, Hendrik Jurjens (*19-03-1850, †25-05-1893) [Schoonvader van 81]  81
Kingma, Petrus Hendrik (*04-09-1885, †22-12-1962) [Partner van 81]  81
Klaassen, Barend (*31-07-1852, †27-02-1923) [Schoonvader van 85]  85
Klaassen, Frederik Nicolaas (*10-11-1896, †09-01-1941) [Partner van 85]  85
Kleinjan, Jan (John) (*08-06-1852, †07-08-1926) [Schoonvader van 113]  113
Kleinjan, Niesje (*04-05-1885, †04-01-1978) [Partner van 113]  113
Kleiterp, Pietertje Jans (*01-05-1825, †08-01-1908) [Schoonmoeder van 42]  42
Klies, Jane (*04-07-1857, †09-03-1932) [Schoonmoeder van 114]  114
Kloosterman, Aukje (*15-01-1873) [Dochter van 17]  17,1
Kloosterman, Dirk Wiltjes (*16-10-1804, †16-01-1878) [Schoonvader van 17]  17
Kloosterman, Jan (John) (*30-05-1906, †29-05-1988) [Zoon van 52]  52,1
Kloosterman, NN NN (levenloos *08-09-1909) [Zoon van 52]  52,2
Kloosterman, Simon (*14-05-1877) [Nummer 52]  52
Kloosterman, Wiltje (*13-07-1836, †25-03-1920) [Partner van 17]  17; 52
Knoper, Fannie (*31-12-1912, †03-10-1985) [Schoonmoeder van 175]  175
Koevering, John van (*21-03-1907, †29-04-1983) [Schoonvader van 175]  175
Koevering, Lois Jean van (*25-01-1934, †01-12-1983) [Partner van 175]  175
Kooi, Antje van der (*04-04-1903, †11-02-1974) [Partner van 90]  90
Kooi, Egbert van der (*16-01-1842, †01-09-1923) [Schoonvader van 90]  90
Kooistra, Anne (*03-10-1886, †02-08-1969) [Schoonvader van 163]  163
Kooistra, Jetske Grietje (*28-06-1924, †07-01-2015) [Partner van 163]  163
Koopmans, Gerrit (*17-08-1879, †11-04-1963) [Partner van 101]  101; 170; 171
Koopmans, Pieter (*08-02-1908) [Nummer 170]  170
Koopmans, Pieter Gerrits (*17-11-1853, †10-04-1925) [Schoonvader van 101]  101
Koopmans, Sybren Pieters (*18-03-1816, †26-03-1874) [Schoonvader van 19]  19
Koopmans, Symon (*20-12-1912) [Nummer 171]  171
Koopmans, Trijntje Sybrens (*01-09-1847, †05-02-1919) [Partner van 19]  19
Koppenol, Cora Cunera (*22-09-1943, †24-07-1990) [Dochter van 155]  155,1
Koppenol, Everhardus (*01-08-1912, †07-07-1989) [Partner van 155]  155
Koppenol, Jan (*17-06-1904, †26-03-1971) [Partner van 151]  151
Koppenol, Jan Maurits Herman (*01-01-1882, †20-05-1979) [Schoonvader van 151] [Schoonvader van 155]  151; 155
Koppenol, Lydia Clasina Baukje (*1932) [Dochter van 151]  151,1
Kostelijk, Jan (*20-10-1877, †09-01-1947) [Schoonvader van 167]  167
Kostelijk, Marinus (*06-09-1922, †06-01-1970) [Partner van 167]  167
Krap, Simon (*04-09-1849, †19-03-1919) [Schoonvader van 69]  69
Krap, Trijntje (Catherine) (*27-10-1874, †21-01-1960) [Partner van 69]  69; 146; 147
Krikken, Sjoerd (*25-01-1861, †08-11-1925) [Schoonvader van 120]  120
Krikken, Trijntje (*16-02-1890) [Partner van 120]  120
Kruik, Leendert (*13-12-1840, †22-12-1913) [Schoonvader van 124]  124
Kruik, Leendert (*17-04-1892, †19-07-1947) [Partner van 124]  124
Kuijl, Johanna Bastiaantje van der (*±1920) [Partner van 158]  158
Kuijl, Johannis van der (*27-06-1880, †23-03-1950) [Schoonvader van 158]  158
Kuik, Janke Dirks (*27-11-1843, †01-10-1898) [Schoonmoeder van 104]  104
Kuiken, Anna Metke (*18-11-1916) [Dochter van 68]  68,1
Kuiken, Anne (*05-05-1885) [Partner van 68]  68
Kuiken, Antje (*21-10-1834, †08-09-1916) [Schoonmoeder van 61]  61
Kuiken, Klaas (*18-07-1845, †19-05-1922) [Schoonvader van 68]  68
Kuiper, Amske (*03-08-1875, †16-03-1943) [Schoonmoeder van 82]  82
Kuipers, Baukje Sybrens (*12-02-1827, †27-03-1862) [Schoonmoeder van 24]  24
Kuperus, Trijntje Dirks (*16-11-1838, †14-03-1907) [Schoonmoeder van 78]  78
Laan, Baukje van der (*28-08-1850, †23-03-1895) [Schoonmoeder van 116]  116
Laan, Trijntje Jans van der (*17-06-1859, †14-07-1919) [Schoonmoeder van 66]  66
Laanstra, Wytske (*13-12-1849, †22-06-1905) [Schoonmoeder van 52]  52
Lachmund, Christoph Heinrich [Schoonvader van 97]  97
Lachmund, Johanne Minna Bertha (Bertha) (*07-01-1902, †10-03-1982) [Partner van 97]  97
Landhuis, Cornelis (*21-05-1859, †16-01-1942) [Schoonvader van 129]  129
Landhuis, John C. (*16-11-1887, †?-09-1975) [Partner van 129]  129
Langerak, Hendrick Willem (*05-02-1865, †22-04-1931) [Schoonvader van 143]  143
Langerak, Johannes (*09-08-1892, †31-07-1980) [Partner van 143]  143
Lanting, Hiltje Lieuwes (*09-11-1822, †24-04-1901) [Schoonmoeder van 45]  45
Leeverink, Elisabeth (*23-04-1862, †07-04-1922) [Schoonmoeder van 88]  88
Lems, Bastiana (*15-06-1870, †31-10-1919) [Schoonmoeder van 133]  133
Lemstra, Ruurdje (*05-03-1874, †18-09-1926) [Schoonmoeder van 121]  121
Lettinga, Antje Klazes (Anna) (*30-12-1885, †14-09-1952) [Partner van 73]  73; 156; 157
Lettinga, Klaas Piers (*05-10-1849, †20-10-1922) [Schoonvader van 73]  73
Leutscher, Jan (*20-04-1907, †20-04-1907) [Zoon van 64]  64,2
Leutscher, Jan (*03-04-1910) [Zoon van 64]  64,3
Leutscher, Johannes (*10-06-1840, †21-03-1920) [Schoonvader van 64]  64
Leutscher, Johannes (*31-10-1904) [Zoon van 64]  64,1
Leutscher, Pieter (*01-02-1876, †15-06-1948) [Partner van 64]  64
Lewis, Betty (*09-03-1932) [Partner van 179]  179
Ley, Aukje van der (*20-01-1864, †13-08-1954) [Schoonmoeder van 120]  120
Ley, Geeske Pieters (*08-05-1844, †12-05-1917) [Schoonmoeder van 57]  57
Lijnes, Hilletje (*21-08-1923, †15-04-2000) [Partner van 164]  164
Linthof, Antje Harmens (*08-11-1811, †09-07-1885) [Schoonmoeder van 22]  22
Loon, Pieter van (*03-12-1888, †22-06-1939) [Partner van 137]  137
Loon, Sybren van (*18-12-1856, †18-02-1941) [Schoonvader van 137]  137
Lucas, Lijdia Clasina (*30-01-1875, †11-09-1943) [Schoonmoeder van 151] [Schoonmoeder van 155]  151; 155
Luinstra, Akke Martens (Agnes) (*24-10-1871, †17-05-1964) [Schoonmoeder van 141]  141
Machiela, Ettje Pieters (Etta) (*09-11-1848, †03-08-1926) [Schoonmoeder van 55]  55
Mantel, Jacob (*1909, †1983) [Schoonvader van 176]  176
Mantel, Mary Ann (*03-06-1937, †13-09-2006) [Partner van 176]  176
Martens, Anne (†<1823) [Schoonvader van 5]  5
Martis, Cornelis (*21-02-1863, †05-01-1953) [Schoonvader van 150]  150
Martis, Grietje (*17-06-1905, †04-02-1972) [Partner van 150]  150
Meer, Metje Klazes van der (*12-01-1825, †08-05-1899) [Schoonmoeder van 37]  37
Meijer, Dirkje (*14-06-1906, †21-09-1985) [Nummer 153]  153
Meijer, Hendrik (*15-01-1921, †30-09-1990) [Zoon van 70]  70,10
Meijer, Jacob (*02-03-1840, †28-05-1901) [Schoonvader van 70]  70
Meijer, Jacob (*04-02-1898, †20-05-1949) [Nummer 148]  148
Meijer, Jan (*27-07-1901, †26-08-1901) [Zoon van 70]  70,3
Meijer, Jan (*06-07-1908, †13-03-1989) [Nummer 154]  154
Meijer, Klaas (*05-01-1878, †11-06-1940) [Partner van 70]  70; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155
Meijer, Klaas (*20-03-1930, †08-06-2013) [Zoon van 154]  154,1
Meijer, Klaas (*14-03-1931, †17-04-2000) [Zoon van 150]  150,1
Meijer, Klaas Cornelis (*26-11-1902, †18-09-1974) [Nummer 150]  150
Meijer, Klaasje Cornelia (Klara) (*25-03-1905, †17-11-1957) [Nummer 152]  152
Meijer, NN NN (levenloos *04-02-1930) [Kind van 148]  148,1
Meijer, Simon (*30-07-1899, †16-12-1983) [Nummer 149]  149
Meijer, Stijntje (Stien) (*20-12-1903, †20-10-1961) [Nummer 151]  151
Meijer, Trijntje (*01-07-1911, †01-09-1959) [Nummer 155]  155
Meulen, Akke van der (*14-07-1917, †08-10-1993) [Dochter van 122]  122,3
Meulen, Aukje Keimpes van der (*26-12-1814, †28-03-1902) [Schoonmoeder van 17]  17
Meulen, Geertje van der (*20-04-1913, †18-01-2009) [Dochter van 122]  122,1
Meulen, Janke van der (*08-01-1922, †17-10-1946) [Dochter van 122]  122,4
Meulen, Philippus van der (*20-02-1887, †07-07-1967) [Partner van 122]  122
Meulen, Taeke van der (*14-10-1927, †14-01-1997) [Zoon van 122]  122,5
Meulen, Trijntje (Tine) van der (*19-05-1914, †27-07-1993) [Dochter van 122]  122,2
Meulen, Trijntje Roelofs van der [Schoonmoeder van 16]  16
Meulen, Willem Philippus van der (*01-02-1861, †05-05-1913) [Schoonvader van 122]  122
Meulman, Antonie (Anton) (*19-02-1922, †26-04-1997) [Partner van 161]  161
Meulman, Jan (*23-12-1892, †09-06-1972) [Schoonvader van 161]  161
Miedema, Aaltje (*17-06-1889, †03-12-1924) [Partner van 120]  120
Miedema, Knierke (*01-12-1882, †22-06-1968) [Partner van 100]  100; 168; 169
Miedema, Pieter (*09-02-1848) [Schoonvader van 100]  100
Miedema, Sipke Yedes (*02-05-1850, †30-06-1919) [Schoonvader van 120]  120
Miessen, Brechtje (*17-02-1867, †28-04-1934) [Schoonmoeder van 89]  89
Moerman, Rebecca (*08-01-1848, †06-12-1934) [Schoonmoeder van 124]  124
Molen, Fokje van der (*24-05-1898, †26-03-1987) [Partner van 95]  95
Molen, Klaas van der (*22-05-1867, †17-03-1947) [Schoonvader van 95]  95
Mosselman, Doutzen (*21-09-1874, †27-11-1955) [Schoonmoeder van 87]  87
Mug, Klaas Reinders (*19-03-1837, †16-12-1927) [Schoonvader van 78]  78
Mug, Wypkje (*07-10-1877, †02-07-1955) [Partner van 78]  78
Mulder, Rinze Wiltjes (*03-02-1804, †16-09-1870) [Schoonvader van 13]  13
Mulder, Ynske Rinzes (IJmkje) (*25-05-1834, †25-05-1907) [Partner van 13]  13; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Nannes, Jacob (*±1725) [Nummer 1]  1; 2; 3
Nieuwenhuis, Aaltje (*07-10-1896, †09-08-1975) [Partner van 110]  110
Nieuwenhuis, Pieter (*19-11-1862, †20-04-1947) [Schoonvader van 110]  110
Nijkamp, Johanna (*14-03-1870, †09-11-1944) [Schoonmoeder van 129]  129
Noordmans, Dirk (*05-02-1895, †14-11-1936) [Partner van 121]  121
Noordmans, Jakob (*22-06-1873, †18-02-1954) [Schoonvader van 121]  121
Norden, Henry van (*23-09-1873, †12-02-1959) [Schoonvader van 174]  174
Norden, Henry van (*01-09-1921, †06-04-2003) [Partner van 174]  174
Norder, Minke Johannes (*08-11-1813, †15-12-1870) [Schoonmoeder van 20]  20
Oderkerk, Aagje (*14-09-1888, †05-04-1963) [Partner van 71]  71
Oderkerk, Evert (*10-04-1852, †14-05-1935) [Schoonvader van 71]  71
Ommen, Alice van (*23-04-1887, †03-12-1972) [Schoonmoeder van 174]  174
Oort, Elizabeth van (*31-08-1905, †19-11-1986) [Partner van 133]  133
Oort, Johannes van (*17-01-1878, †12-11-1956) [Schoonvader van 133]  133
Oostendorp, Mark (*13-08-1956, †26-08-1965) [Zoon van 173]  173,2
Oostendorp, Steven James (*27-10-1954, †06-04-1956) [Zoon van 173]  173,1
Oostendorp, William John (*31-01-1924, †03-04-1956) [Partner van 173]  173
Oosterheert, Harm (*1905, †02-06-1963) [Partner van 144]  144
Oosterheert, Klaas (*23-07-1880, †04-11-1964) [Schoonvader van 144]  144
Pauw, Geertje (*31-01-1902, †13-02-1978) [Schoonmoeder van 166]  166
Pikkaart, Aagtje (*06-04-1863, †27-08-1938) [Schoonmoeder van 149]  149
Plaats, Gerrit Lieuwes van der (*14-02-1868, †03-06-1941) [Schoonvader van 141]  141
Plaats, Maggie van der (*22-08-1895, †22-09-1988) [Partner van 141]  141
Plantinga, Ruurdtje Herkes (*06-04-1825, †26-01-1861) [Schoonmoeder van 53]  53
Plekker, Sybren (*08-12-1892) [Partner van 105]  105
Plekker, Wytze Sybrens (*19-05-1856, †24-03-1917) [Schoonvader van 105]  105
Ploeg, Auke van der (*20-12-1863, †12-08-1925) [Schoonvader van 109]  109
Ploeg, Lijsbeth Lazes van der (*20-11-1849, †04-04-1925) [Schoonmoeder van 101]  101
Ploeg, Okje van der (*28-01-1894, †01-10-1975) [Partner van 109]  109
Poelje, Anna van (*08-04-1898, †15-05-1971) [Partner van 149]  149
Poelje, Arend van (*02-08-1856, †23-01-1942) [Schoonvader van 149]  149
Pol, Fokje (*19-09-1866, †24-05-1944) [Schoonmoeder van 95]  95
Poort, Antje Jelles (*20-08-1844, †28-02-1906) [Partner van 40]  40
Poort, Jelle Cornelis (*11-03-1796, †24-09-1854) [Schoonvader van 40]  40
Porte, Antje (*10-10-1861, †25-02-1927) [Schoonmoeder van 130]  130
Post, Rinske Alberts (*17-06-1846, †23-05-1914) [Schoonmoeder van 39]  39
Post, Trijntje Sjoerds (*04-08-1810, †03-09-1886) [Schoonmoeder van 40]  40
Postma, Aukje (*18-06-1891, †22-07-1962) [Partner van 108]  108
Postma, Bregtje (*17-10-1910, †04-10-2005) [Dochter van 118]  118,1
Postma, Duurt (*28-01-1913, †23-09-1998) [Zoon van 118]  118,3
Postma, Duurt Gerkes (*08-10-1861, †22-12-1898) [Schoonvader van 118]  118
Postma, Gerke (*06-05-1886, †18-04-1965) [Partner van 118]  118
Postma, Hendrik (*02-10-1855, †06-02-1919) [Schoonvader van 115]  115
Postma, Hendrik (*28-04-1906, †25-01-1927) [Zoon van 115]  115,1
Postma, Herke (*17-04-1879, †27-07-1958) [Partner van 115]  115
Postma, Sytske (*28-11-1911, †04-09-1985) [Dochter van 118]  118,2
Postma, Tiete (*04-09-1861, †31-05-1922) [Schoonvader van 108]  108
Prins, Doewe (*02-12-1882, †19-05-1964) [Schoonvader van 84]  84
Prins, Metje (*20-02-1907, †23-04-1954) [Partner van 84]  84
Raukema, Grietje Aebes (*21-01-1826, †07-08-1889) [Schoonmoeder van 47]  47
Rietbergen, Augus Leonardus Franciscus (*25-03-1863) [Schoonvader van 152]  152
Rietbergen, Francois Jean Pierre (*17-12-1897, †31-08-1956) [Partner van 152]  152
Ringia, Trijntje Rinzes (*31-08-1825, †20-02-1908) [Schoonmoeder van 40]  40
Ringnalda, Hendrik Ype (*01-08-1904, †07-03-1966) [Partner van 138]  138
Ringnalda, Jan (*15-06-1879, †01-01-1966) [Schoonvader van 138]  138
Rivière, Pauline Cecile Carolina van de (*12-06-1864, †21-07-1944) [Schoonmoeder van 152]  152
Roos, Freerk Aizes de (*02-03-1856, †17-02-1938) [Schoonvader van 66]  66
Roos, Lena de (*11-02-1882, †06-09-1932) [Partner van 66]  66
Roos, Ymkje Jans de (*13-03-1860) [Schoonmoeder van 103]  103
Roukema, Geertje (*23-06-1897, †23-10-1975) [Partner van 83]  83; 162
Roukema, Sybren (*29-08-1857, †22-01-1928) [Schoonvader van 83]  83
Rutter, Marguarite (*06-06-1900, †25-10-1985) [Partner van 146]  146
Salie, Cornelius (*08-03-1864, †18-04-1917) [Schoonvader van 131]  131
Salie, Datus (*09-09-1902, †05-03-1993) [Partner van 131]  131
Salie, NN NN (*30-10-1926, †30-10-1926) [Kind van 131]  131,1
Schaaf, Ate (*31-05-1887, †20-12-1974) [Nummer 76]  76
Schaaf, Ate Theunis (*24-11-1828, †24-01-1893) [Schoonvader van 25]  25
Schaaf, Dieuwke (*12-06-1893, †05-07-1920) [Dochter van 25]  25,4
Schaaf, Jantje (*01-06-1896, †01-04-1897) [Dochter van 25]  25,5
Schaaf, Jantje (*19-03-1898, †25-03-1918) [Dochter van 25]  25,6
Schaaf, Johannes Andries (*18-10-1923, †08-06-2005) [Zoon van 76]  76,3
Schaaf, Petrus (*22-06-1918, †28-10-2012) [Zoon van 76]  76,2
Schaaf, Sybrigje van der (*23-01-1875, †01-03-1952) [Schoonmoeder van 112]  112
Schaaf, Theunis (*03-03-1855, †12-03-1919) [Partner van 25]  25; 76; 77
Schaaf, Theunis (*08-04-1915, †12-05-1971) [Zoon van 76]  76,1
Schaaf, Trijntje (*22-03-1886, †26-04-1886) [Dochter van 25]  25,1
Schaaf, Trijntje (*05-02-1890, †13-11-1953) [Nummer 77]  77
Schaar, Sjoerd Hanzes van der (*09-03-1831, †16-01-1884) [Schoonvader van 31]  31
Schaar, Trijntje (Theressa) van der (*08-12-1870, †27-06-1946) [Partner van 31]  31
Schiphof, Elizabeth Klazes (*24-06-1831, †27-01-1899) [Partner van 18]  18; 53; 54; 55
Schiphof, Klaas Pieters (*04-01-1801, †09-06-1869) [Schoonvader van 18]  18
Schmidt, Grietje (Gertie) (*20-05-1871, †23-03-1930) [Schoonmoeder van 131]  131
Schols, Metke (*12-06-1848, †10-05-1895) [Schoonmoeder van 68]  68
Schoonveld, Anje (Annie) (*18-03-1882, †17-03-1977) [Schoonmoeder van 144]  144
Schorsij, Stijntje (*16-07-1841, †11-01-1910) [Schoonmoeder van 70]  70
Schortingshuis, Jeanette (*26-03-1899, †30-08-1991) [Partner van 127]  127; 172
Siebesma, Jeltje (*14-09-1883, †26-03-1969) [Nummer 104]  104
Siebesma, Joukje (*18-03-1882, †23-09-1935) [Nummer 103]  103
Siebesma, Meinte (*04-08-1853, †22-05-1942) [Partner van 41]  41; 103; 104; 105
Siesling, Hylkje (*19-09-1856, †06-12-1934) [Schoonmoeder van 137]  137
Sijbrands, Geertje (*±1735, †07-09-1807) [Schoonmoeder van 4]  4
Sikkema, Jan (*20-11-1875, †30-03-1964) [Partner van 80]  80; 160
Sikkema, Pieter Sikkes (*30-10-1832, †14-11-1919) [Schoonvader van 80]  80
Sikkema, Sietse (*27-05-1917, †13-08-2008) [Nummer 160]  160
Singer, Marijtje (*10-05-1851, †08-11-1924) [Schoonmoeder van 69]  69
Singor, Hijlkje Hendrikus (*20-05-1862, †1890) [Schoonmoeder van 67]  67
Sinnema, Gerritje (*10-06-1878, †29-03-1955) [Dochter van 26]  26,3
Sinnema, Harmen (*16-08-1850, †05-01-1940) [Nummer 26]  26
Sinnema, Harmen Sinnes (*17-10-1786, †14-02-1863) [Schoonvader van 9]  9
Sinnema, Hotske (*08-09-1879, †30-09-1879) [Dochter van 26]  26,4
Sinnema, Hotske (*29-10-1884) [Dochter van 26]  26,6
Sinnema, NN NN (levenloos *21-01-1856) [Zoon van 9]  9,2
Sinnema, NN NN (*26-01-1883) [Dochter van 26]  26,5
Sinnema, Sijbregje (*07-02-1888) [Dochter van 26]  26,8
Sinnema, Sinne (*20-05-1876, †09-11-1878) [Zoon van 26]  26,2
Sinnema, Sinne (*19-06-1886, †17-10-1966) [Zoon van 26]  26,7
Sinnema, Sinne Harmens (*12-11-1817, †27-09-1876) [Partner van 9]  9; 26
Sinnema, Trijntje (*06-04-1875, †14-12-1946) [Dochter van 26]  26,1
Sjoukema, Klaas (*18-11-1899, †12-03-1952) [Partner van 94]  94
Sjoukema, Klaas (*09-06-1932, †02-06-1985) [Zoon van 94]  94,4
Sjoukema, Klaas Jans (*26-04-1856, †05-09-1899) [Schoonvader van 94]  94
Sjoukema, NN NN (levenloos *17-04-1941) [Zoon van 94]  94,6
Sjoukema, Pieter (*06-02-1935, †27-06-2011) [Zoon van 94]  94,5
Sjoukema, Pieternella (*11-06-1931, †12-05-2005) [Dochter van 94]  94,3
Sjoukema, Tietje (Tity) (*03-08-1926, †21-03-2012) [Dochter van 94]  94,1
Sjoukema, Tjerkje (*16-08-1927) [Dochter van 94]  94,2
Slot, Aafje (*29-01-1872, †18-11-1968) [Schoonmoeder van 92]  92
Slot, Elisabeth (*29-01-1902, †01-06-1972) [Partner van 87]  87
Slot, Wessel (*10-01-1872, †03-12-1923) [Schoonvader van 87]  87
Sluis, Atze van der (*15-09-1898, †30-03-1952) [Nummer 95]  95
Sluis, Atze Pieters van der (*11-07-1827, †22-03-1892) [Schoonvader van 37]  37
Sluis, Fokje van der (*1928) [Dochter van 95]  95,1
Sluis, Mettje van der (*12-12-1900, †04-06-1901) [Dochter van 37]  37,3
Sluis, Mettje van der (*21-07-1902, †16-12-1905) [Dochter van 37]  37,4
Sluis, Mettje van der (*18-05-1906, †18-10-1906) [Dochter van 37]  37,6
Sluis, Pieter van der (*25-03-1864, †30-12-1942) [Partner van 37]  37; 94; 95; 96
Sluis, Simon van der (*19-04-1904) [Nummer 96]  96
Sluis, Ynskje van der (*22-04-1897, †27-04-1983) [Nummer 94]  94
Smit, Jannetje de (*17-02-1878, †04-06-1951) [Schoonmoeder van 168]  168
Smit, Maaike (*11-02-1856, †10-06-1946) [Partner van 34]  34; 80; 81
Smit, Maria (*20-01-1875, †23-01-1959) [Schoonmoeder van 75]  75
Smit, Sytze Jorkes (*18-09-1813, †02-05-1885) [Schoonvader van 34]  34
Sneller, Edd. H. (*17-02-1904, †12-05-1985) [Schoonvader van 177]  177
Sneller, Louie (*06-04-1937, †29-08-2011) [Partner van 177]  177
Spanjer, Fetje (*14-06-1889, †01-10-1969) [Schoonmoeder van 171]  171
Starke, Antonia Johanna (*23-02-1894, †04-09-1981) [Schoonmoeder van 161]  161
Starmer, Katherine Mary (*04-06-1905, †26-03-1996) [Partner van 147]  147
Steinvoorn, Trijntje Klases (*17-02-1861, †03-09-1922) [Schoonmoeder van 122]  122
Stellingwerf, Ale (*26-11-1857, †02-07-1915) [Partner van 53]  53
Stellingwerf, Andries Johannes (*18-04-1818, †08-09-1876) [Schoonvader van 49]  49
Stellingwerf, Arjen (*08-07-1884, †20-10-1886) [Zoon van 53]  53,3
Stellingwerf, Elisabeth (*24-07-1883, †03-08-1883) [Dochter van 53]  53,2
Stellingwerf, Johannes (*09-01-1882) [Zoon van 53]  53,1
Stellingwerf, Johannes Ales (*09-03-1824, †29-12-1863) [Schoonvader van 53]  53
Stellingwerf, Johantje (*22-07-1855, †04-12-1911) [Partner van 49]  49
Stienstra, Jantje Baukes (*15-05-1829, †17-10-1910) [Schoonmoeder van 40]  40
Streuding, Albert (*10-09-1896, †25-01-1976) [Partner van 82]  82; 161
Streuding, Elisabeth (Bettie) (*20-03-1924, †10-07-2010) [Nummer 161]  161
Streuding, Hendrik (*13-03-1867, †05-02-1914) [Schoonvader van 82]  82
Stroosma, Antje (*22-03-1911) [Dochter van 65]  65,3
Stroosma, Antje (*12-01-1912) [Dochter van 66]  66,4
Stroosma, Attje (*23-09-1872, †29-01-1948) [Nummer 62]  62
Stroosma, Dieuwke (*04-05-1871, †04-07-1964) [Nummer 61]  61
Stroosma, Frederik Johannes (*21-06-1907, †15-11-1994) [Zoon van 66]  66,1
Stroosma, Harmen (*03-06-1882, †08-12-1975) [Nummer 66]  66
Stroosma, Hendrika (*07-08-1891, †28-10-1918) [Nummer 68]  68
Stroosma, Hermina (*11-08-1877, †05-12-1948) [Dochter van 23]  23,6
Stroosma, Jacob (*22-03-1911, †17-09-1964) [Zoon van 65]  65,4
Stroosma, Jan (*21-04-1870, †08-06-1870) [Zoon van 23]  23,1
Stroosma, Jan (*22-08-1880, †12-01-1974) [Nummer 65]  65
Stroosma, Jan Johannes (*24-11-1815, †08-03-1881) [Schoonvader van 23]  23
Stroosma, Janna (*16-03-1875, †22-06-1941) [Nummer 63]  63
Stroosma, Johanna (*14-04-1879) [Nummer 64]  64
Stroosma, Johannes (*07-10-1840, †25-05-1904) [Partner van 23]  23; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68
Stroosma, Johannes (*08-03-1906) [Zoon van 65]  65,1
Stroosma, Johannes Frederik (*28-03-1909) [Zoon van 66]  66,2
Stroosma, Libbe (*19-05-1908, †30-04-1997) [Zoon van 65]  65,2
Stroosma, Martha (*25-08-1885, †30-08-1885) [Dochter van 23]  23,11
Stroosma, Martha (*19-04-1887, †02-10-1953) [Nummer 67]  67
Stroosma, NN NN (levenloos *19-12-1883) [Zoon van 23]  23,10
Stroosma, NN NN (levenloos *18-12-1892) [Dochter van 23]  23,14
Stroosma, Trijntje (*16-09-1910) [Dochter van 66]  66,3
Stroosma, Wypkje (*17-11-1873, †09-10-1955) [Dochter van 23]  23,4
Sybesma, Geertje (*24-02-1886, †07-06-1909) [Dochter van 41]  41,3
Sybesma, Jeltje Jelles (*08-10-1842, †19-11-1894) [Schoonmoeder van 35]  35
Sybesma, Sybe Meintes (*02-05-1820, †08-10-1857) [Schoonvader van 41]  41
Sybesma, Sybrigje (*20-01-1891, †05-04-1950) [Nummer 105]  105
Sydses, Emkje [Schoonmoeder van 2]  2
Sytsma, Maaike Sytzes (*24-02-1828, †02-10-1902) [Schoonmoeder van 50]  50
Tamminga, Antje (*01-01-1863, †25-04-1936) [Partner van 30]  30
Tamminga, Meine Yedes (*17-10-1825, †18-03-1877) [Schoonvader van 30]  30
Terpstra, Clara Johanna (*28-08-1902) [Dochter van 59]  59,4
Terpstra, Eelkje (*14-03-1850, †13-04-1916) [Partner van 26]  26
Terpstra, Elske (*07-08-1900) [Dochter van 59]  59,3
Terpstra, George (*13-12-1918, †08-03-1927) [Zoon van 140]  140,2
Terpstra, Herman Karel (*06-07-1914) [Zoon van 59]  59,6
Terpstra, Jan Petrus (*22-06-1911, †01-09-1956) [Zoon van 59]  59,5
Terpstra, Jelta (*27-09-1899, †28-04-1950) [Nummer 142]  142
Terpstra, Johannes (*06-03-1873, †23-05-1953) [Partner van 59]  59
Terpstra, John (*05-06-1896, †05-10-1920) [Nummer 141]  141
Terpstra, Katheryn Josie (*26-11-1919, †08-11-2020) [Dochter van 141]  141,1
Terpstra, Libbe Jacobs (*25-08-1852, †22-11-1925) [Schoonvader van 65]  65
Terpstra, Richard (*12-02-1893, †?-12-1981) [Nummer 140]  140
Terpstra, Ritske Pieters (*06-01-1836, †27-04-1904) [Schoonvader van 48]  48
Terpstra, Sadie (*15-08-1915, †25-12-1931) [Dochter van 140]  140,1
Terpstra, Sjoerd (*09-08-1871, †03-12-1902) [Partner van 48]  48; 140; 141; 142; 143
Terpstra, Stewart Eugene (*31-10-1937, †10-06-1997) [Zoon van 142]  142,2
Terpstra, Sybren Douwes (*05-02-1812, †13-12-1888) [Schoonvader van 26]  26
Terpstra, Thelma Arlene (*09-09-1930, †05-10-2013) [Dochter van 142]  142,1
Terpstra, Tietje (Tillie) (*10-08-1901, †01-05-1987) [Nummer 143]  143
Terpstra, Tjalling (*21-02-1846, †14-10-1916) [Schoonvader van 59]  59
Terpstra, Tjalling (*13-12-1896) [Zoon van 59]  59,1
Terpstra, Tjitske Libbes (*02-08-1881, †13-05-1954) [Partner van 65]  65
Terpstra, Wiepkje (*29-11-1898) [Dochter van 59]  59,2
Terpstra, Yttje Meyes (*06-04-1836, †13-04-1903) [Schoonmoeder van 58]  58
Tichelaar, Geert (*09-02-1889, †30-11-1893) [Zoon van 56]  56,2
Tichelaar, Geert (*09-04-1895) [Zoon van 56]  56,4
Tichelaar, Geert Simons (*20-05-1831, †24-12-1913) [Schoonvader van 56]  56
Tichelaar, Harmen (*22-09-1900) [Zoon van 56]  56,6
Tichelaar, Hermanus (*12-05-1862, †02-12-1942) [Partner van 56]  56
Tichelaar, Marietje (*06-01-1898) [Dochter van 56]  56,5
Tichelaar, Symon (*06-12-1890) [Zoon van 56]  56,3
Tichelaar, Wypkje (*21-07-1887) [Dochter van 56]  56,1
Timmerman, Frans (*30-03-1918) [Nummer 159]  159
Timmerman, Jacob (*19-03-1871, †28-03-1903) [Schoonvader van 75]  75
Timmerman, Pieter (*13-06-1894, †20-06-1943) [Partner van 75]  75; 158; 159
Timmerman, Pieter George (*11-04-1917) [Nummer 158]  158
Tinga, Wytske (*29-07-1868, †24-06-1955) [Schoonmoeder van 136]  136
Tjallingi, Frans Tjallings (*25-02-1829, †06-05-1906) [Partner van 16]  16; 49; 50; 51
Tjallingi, Klaske (*08-09-1881, †20-05-1963) [Dochter van 49]  49,2
Tjallingi, Tjalling (*16-12-1855, †03-02-1941) [Nummer 49]  33; 49
Tjallingi, Tjalling Abrahams (*±1786, †07-08-1856) [Schoonvader van 16]  16
Tjallingii, Anne (*30-12-1862, †04-02-1904) [Nummer 51]  51
Tjallingii, Frans (*18-10-1885, †18-07-1982) [Zoon van 50]  50,1
Tjallingii, Frans (*07-12-1888, †05-08-1962) [Zoon van 49]  49,4
Tjallingii, Franske (*10-08-1886, †31-03-1951) [Dochter van 49]  49,3
Tjallingii, Geertje (*19-02-1886, †06-08-1960) [Dochter van 51]  51,1
Tjallingii, Jan (*11-08-1891) [Zoon van 50]  50,2
Tjallingii, Maaike (*26-06-1900, †07-05-1955) [Dochter van 50]  50,4
Tjallingii, NN NN (levenloos *07-02-1897) [Zoon van 49]  49,6
Tjallingii, Saakje (*08-12-1888) [Dochter van 49]  49,5
Tjallingii, Symon (*16-09-1860, †10-05-1923) [Nummer 50]  50
Tjallingii, Tjalling (*08-08-1897, †28-12-1976) [Zoon van 50]  50,3
Tjallingii, Trijntje (Tillie) (*02-10-1880, †18-11-1952) [Dochter van 49]  49,1
Tjeerdema, Jetske (*15-02-1893, †17-08-1977) [Schoonmoeder van 99]  99
Tjerkstra, Sjuttje Klazes (*?-01-1795, †18-12-1887) [Schoonmoeder van 12]  12
Toering, Katherine (*14-11-1905, †30-08-1995) [Partner van 142]  142
Tolsma, Antje (*29-06-1882, †01-08-1961) [Schoonmoeder van 138]  138
Tolsma, Minze (*08-08-1890, †15-03-1974) [Schoonvader van 99]  99
Tolsma, Sijke (Sadie) (*29-04-1867, †16-01-1950) [Schoonmoeder van 140]  140
Tolsma, Sipkje (*26-07-1923, †27-06-2008) [Partner van 99]  99
Travalje, Gertje Annes (Geertje) (*21-08-1799, †19-01-1879) [Partner van 5]  5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Tuinstra, Geiskje (*15-10-1856, †28-03-1930) [Schoonmoeder van 76]  76
Tuinstra, Tjerkje Joukes (*07-09-1860, †11-04-1944) [Schoonmoeder van 94]  94
Veen, Cornelis Klazes van der (*06-02-1841, †29-05-1929) [Schoonvader van 35]  35
Veen, Elisabeth van der (*26-02-1867, †14-04-1941) [Partner van 35]  35; 82; 83; 84; 85; 86; 87
Veen, Minke van der (*04-10-1856, †10-01-1943) [Schoonmoeder van 83]  83
Veer, Trijntje Andries van der (*26-05-1824, †15-10-1894) [Schoonmoeder van 25]  25
Veldhuis, Stijntje ter (*02-08-1885) [Schoonmoeder van 84]  84
Veldman, Zwaantje (*09-04-1852, †27-04-1918) [Schoonmoeder van 64]  64
Venema, Sara Hendriks (Sarah Jeanette) (*18-07-1874, †15-01-1968) [Schoonmoeder van 132]  132
Vermeer, Maartje (*30-10-1863, †08-12-1932) [Schoonmoeder van 125]  125
Verzijden, Neeltje (*25-03-1853, †29-06-1928) [Schoonmoeder van 77]  77
Vetkamp, Niesje (*04-03-1871, †07-01-1958) [Schoonmoeder van 110]  110
Visser, Antje (*25-07-1866, †21-04-1936) [Partner van 40]  40; 102
Visser, Dena (*05-08-1908, †30-06-1947) [Partner van 133]  133
Visser, Folkert (*10-11-1844, †25-03-1930) [Schoonvader van 55]  55
Visser, Isaac (*17-08-1868, †14-02-1937) [Schoonvader van 133]  133
Visser, Klaas Pieters (*13-03-1807, †25-05-1873) [Schoonvader van 20]  20
Visser, Saakje Klazes (*25-03-1845, †20-06-1933) [Partner van 20]  20
Visser, Trijntje (Tillie) (*31-01-1874, †25-07-1927) [Partner van 55]  55
Visser, Willem Floris (*13-04-1808, †12-04-1888) [Schoonvader van 40]  40
Vlietstra, Aukje (Alice) (*30-05-1858, †01-02-1943) [Partner van 32]  32
Vogel, Jantje Klazes (*13-04-1859, †04-10-1951) [Schoonmoeder van 105]  105
Voldeda, Jitske Sikkes (*18-03-1830, †04-06-1864) [Schoonmoeder van 30]  30
Vos, Glenn Leroy (*07-06-1939, †08-07-216) [Zoon van 134]  134,3
Vos, Henry Pieter (*20-01-1871, †06-11-1948) [Schoonvader van 134]  134
Vos, Homer Mitchell (*26-06-1929, †26-05-2012) [Nummer 178]  178
Vos, Linda J. (*05-07-1943) [Dochter van 134]  134,4
Vos, Michael (*07-12-1898, †05-11-1973) [Partner van 134]  134; 178; 179
Vos, Nelson John (*12-01-1932, †08-05-2004) [Nummer 179]  179
Vries, Anna de (*01-11-1891, †01-08-1975) [Nummer 119]  119
Vries, Antie Symons (Antje) de (*16-12-1800, †15-08-1869) [Partner van 6]  6
Vries, Baukje de (*16-12-1913) [Dochter van 103]  103,2
Vries, Bregtje de (*23-06-1912, †28-11-2006) [Dochter van 117]  106,2
Vries, Geert de (*23-04-1888) [Zoon van 44]  44,7
Vries, Geert Sydses de (*24-05-1818, †01-09-1861) [Schoonvader van 44]  44
Vries, Geertje de (*23-04-1908, †18-04-1993) [Dochter van 117]  106,1
Vries, Grietje de (*08-05-1880, †12-08-1958) [Nummer 116]  116
Vries, Itje Rimmers de (*12-01-1852, †17-12-1908) [Schoonmoeder van 81]  81
Vries, Martijntje Elisabeth de (*05-11-1863, †13-03-1934) [Schoonmoeder van 74]  74
Vries, Meinte de (*08-02-1916, †24-05-1984) [Zoon van 103]  103,3
Vries, Metje Wybes de (*12-04-1854, †23-04-1909) [Schoonmoeder van 73]  73
Vries, Nanne de (*25-10-1881, †25-07-1957) [Nummer 117]  106; 117
Vries, NN NN de (levenloos *07-02-1884) [Dochter van 44]  44,4
Vries, NN NN de (levenloos *12-03-1885) [Dochter van 44]  44,5
Vries, NN NN de (levenloos *13-03-1896) [Dochter van 44]  44,9
Vries, Pieter de (*21-01-1886, †08-04-1953) [Partner van 103]  103
Vries, Sierd Eises de (*25-06-1856, †23-05-1928) [Schoonvader van 103]  103
Vries, Syds de (*29-11-1851, †12-06-1937) [Partner van 44]  44; 115; 116; 117; 118; 119
Vries, Sytske Barteles de (*17-09-1862, †12-12-1948) [Schoonmoeder van 118]  118
Vries, Tietje de (*20-04-1879, †26-09-1948) [Nummer 115]  115
Vries, Tietje Sierks de (*24-03-1798, †28-05-1842) [Schoonmoeder van 21]  21
Vries, Trijntje de (*20-06-1886, †26-10-1974) [Nummer 118]  118
Vries, Ymkje de (*08-04-1909) [Dochter van 103]  103,1
Vriese, Albertje (*03-06-1834, †02-04-1875) [Schoonmoeder van 46]  46
Wagenaar, Arietje (*29-02-1908) [Partner van 92]  92; 167
Wagenaar, Simon (*12-07-1868, †22-03-1965) [Schoonvader van 92]  92
Wal, IJke van der (*09-05-1880, †28-11-1964) [Schoonmoeder van 139]  139
Wei, Baukje Symens van der (*15-11-1837, †30-04-1904) [Schoonmoeder van 62]  62
Werf, Aukje Baukes van der (*04-12-1825, †05-08-1878) [Schoonmoeder van 54]  54
Werff, Bauke van der (*11-12-1860, †14-12-1902) [Partner van 54]  54
Werff, Gatze Minnes van der (*21-10-1823, †03-12-1903) [Schoonvader van 54]  54
Wernke, Albertus (*15-05-1865, †05-02-1955) [Schoonvader van 148]  148
Wernke, Cornelia (*14-01-1900, †19-04-1986) [Partner van 148]  148
Westhof, Akke (*17-02-1918, †03-02-2004) [Partner van 169]  169
Westhof, Jan Jozeph (*16-04-1879, †02-11-1963) [Schoonvader van 169]  169
Westra, Anna Sipkje Wilhelmina (*11-10-1913) [Dochter van 67]  67,2
Westra, Bauke Sikkes (*19-10-1841, †28-11-1920) [Schoonvader van 39]  39
Westra, Cornelis Klazes (Corneils) (*07-01-1826, †27-02-1897) [Schoonvader van 24]  24
Westra, Haye (*02-09-1882, †15-08-1956) [Schoonvader van 170]  170
Westra, Heintje (*19-01-1909) [Partner van 170]  170
Westra, Hendrika (*08-03-1916, †15-07-2012) [Dochter van 67]  67,3
Westra, Hielkje (*31-01-1911, †02-07-1935) [Dochter van 67]  67,1
Westra, Johannes (*16-02-1919, †26-04-2009) [Zoon van 67]  67,4
Westra, Klaasje Cornelis (*03-02-1856, †07-10-1930) [Partner van 24]  24; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75
Westra, Liekele Sijes (*18-12-1853, †1890) [Schoonvader van 67]  67
Westra, Sije Liekeles (*30-04-1884, †05-05-1939) [Partner van 67]  67
Westra, Tietje Sikkes (Tillie) (*05-05-1828, †14-12-1888) [Schoonmoeder van 28]  28
Westra, Willemke (*07-03-1879, †15-04-1925) [Partner van 39]  39; 99
Wier, Andreas van (*12-05-1919) [Zoon van 135]  135,5
Wier, Dirk van (*23-12-1917, †02-04-1995) [Zoon van 135]  135,4
Wier, Gillina van (*03-02-1912, †27-02-1922) [Dochter van 135]  135,2
Wier, Jan van (*29-03-1883, †14-07-1958) [Partner van 135]  135
Wier, Klaasje van (*30-03-1916) [Dochter van 135]  135,3
Wier, Pieter van (*24-11-1853, †07-08-1912) [Schoonvader van 135]  135
Wier, Pieter van (*13-11-1909, †13-09-1997) [Zoon van 135]  135,1
Wiersma, Baukje (*21-11-1896, †23-11-1896) [Dochter van 43]  43,6
Wiersma, Daniel (*25-06-1861, †?-09-1948) [Partner van 43]  43; 113; 114
Wiersma, Daniel (*04-11-1916, †08-02-1993) [Zoon van 113]  113,2
Wiersma, Doris (*18-10-1924, †12-12-2019) [Dochter van 113]  113,4
Wiersma, Geertje (*05-01-1912, †25-09-1990) [Dochter van 107]  107,1
Wiersma, James (*29-05-1912, †10-08-2003) [Partner van 157]  157
Wiersma, Jan (John) (*26-02-1888, †?-02-1974) [Nummer 113]  113
Wiersma, Jan Jans (*10-12-1819, †19-01-1901) [Schoonvader van 43]  43
Wiersma, John L. (*1919, †24-05-2002) [Zoon van 113]  113,3
Wiersma, Joukje (Josie) (*30-04-1889, †20-08-1957) [Nummer 114]  114
Wiersma, Klaaske (Clara) (*27-06-1891) [Zoon van 43]  43,4
Wiersma, Mary Adriana (*30-12-1913, †30-04-2010) [Dochter van 113]  113,1
Wiersma, NN NN (levenloos *29-06-1890) [Dochter van 43]  43,3
Wiersma, NN NN (levenloos *22-06-1893) [Zoon van 43]  43,5
Wiersma, Tjeerd (*19-11-1885, †28-10-1962) [Partner van 107]  107
Wiersma, Tjitse (*14-05-1857, †22-12-1949) [Schoonvader van 107]  107
Wiersma, Tjitse (*±1916) [Zoon van 107]  107,2
Wietfeldt, Wilhelmina Karoline Eberhardine Elisabeth Eleonore (†<1926) [Schoonmoeder van 97]  97
Wijnalda, Ynskje (Inskje) (*03-02-1860, †12-01-1901) [Schoonmoeder van 128]  48; 128
Wijngaarden, Francijna Gerrits (*28-07-1817, †16-01-1861) [Schoonmoeder van 19]  19
Willems, Albert (*01-10-1735, †05-04-1809) [Schoonvader van 4]  4
Wischmeyer, Antje (*27-10-1867, †02-08-1913) [Partner van 29]  29
Wischmeyer, Willem Hendriks (*08-05-1831, †20-11-1902) [Schoonvader van 29]  29
Wit, Antje (*17-11-1882, †25-07-1947) [Schoonmoeder van 167]  167
Wommelsdorp, Klaaske Daniels (*10-11-1831, †04-09-1911) [Schoonmoeder van 43]  43
Woude, Antje van der (*19-12-1861, †21-08-1930) [Schoonmoeder van 65]  65
Wustrow, M.J. [Partner van 159]  159
Wyk, Peternelle (Nellie) van (*28-04-1878, †20-04-1956) [Schoonmoeder van 134]  134
Wynia, Grietje Lieuwes (*09-09-1840, †26-06-1925) [Schoonmoeder van 36]  36
Wynia, Jochum (*05-07-1866, †24-04-1944) [Schoonvader van 136]  136
Wynia, Rindertje (*01-07-1889, †09-03-1986) [Partner van 136]  136
Ypma, Antje (*25-05-1879, †17-02-1963) [Dochter van 20]  20,5
Ypma, Antje Ypes (*24-01-1848, †01-12-1851) [Dochter van 7]  7,5
Ypma, Antje Ypes (*09-07-1853, †01-10-1877) [Dochter van 7]  7,7
Ypma, Klaas Simons (*09-02-1877, †20-02-1961) [Zoon van 20]  20,4
Ypma, Klaaske Simons (*10-02-1875, †24-06-1956) [Dochter van 20]  20,3
Ypma, Minke Simons (*22-12-1871, †06-01-1949) [Dochter van 20]  20,1
Ypma, NN NN (levenloos *15-02-1856) [Zoon van 7]  7,8
Ypma, Pietje Ypes (*07-08-1838, †21-07-1841) [Dochter van 7]  7,1
Ypma, Pietje Ypes (*09-04-1842, †25-08-1899) [Nummer 21]  21
Ypma, Ruurd Ypes (*25-09-1787, †24-03-1863) [Schoonvader van 7]  7
Ypma, Ruurd Ypes (*03-10-1844, †04-02-1863) [Zoon van 7]  7,4
Ypma, Simon Ypes (*11-02-1840, †27-07-1882) [Nummer 20]  20
Ypma, Sjoerd Sjoerds (*08-06-1835, †25-09-1913) [Schoonvader van 36]  36
Ypma, Trijntje (*10-05-1869, †10-04-1948) [Partner van 36]  36; 88; 89; 90; 91; 92; 93
Ypma, Wybe Ypes (*25-11-1850, †25-11-1851) [Zoon van 7]  7,6
Ypma, Wypkje Ypes (*15-04-1862) [Dochter van 7]  7,9
Ypma, Ype Ruurds (*23-08-1815, †01-02-1881) [Partner van 7]  7; 20; 21
Ypma, Ype Simons (*01-07-1873, †27-03-1912) [Zoon van 20]  20,2
Yska, Fokeltje (Florence) (*29-04-1892, †29-12-1974) [Partner van 140]  140
Yska, Wiebe (William) (*12-03-1865, †19-03-1913) [Schoonvader van 140]  140
Zanten, Meining van (*29-07-1869, †16-08-1942) [Schoonmoeder van 150]  150
Zee, Dirkje van der (*30-01-1878, †29-08-1957) [Schoonmoeder van 102]  102
Zee, Geertje Meinderts van der (*19-01-1847, †13-07-1847) [Dochter van 11]  11,1
Zee, Geertje Meinderts van der (*12-02-1854, †06-07-1933) [Nummer 28]  28
Zee, Job Wiillems van der (*01-10-1781, †22-08-1825) [Schoonvader van 11]  11
Zee, Meindert Jobs van der (*16-08-1819, †13-11-1857) [Partner van 11]  11; 28
Zee, Simon Meinderts van der (*02-11-1848, †28-05-1853) [Zoon van 11]  11,2
Zee, Simon Meinderts van der (*21-05-1856, †03-09-1860) [Dochter van 11]  11,4
Zijlstra, Aaltje (*12-03-1908, †16-12-1966) [Partner van 96]  96
Zijlstra, Harmen Popkes (*31-10-1870, †08-03-1944) [Schoonvader van 132]  132
Zijlstra, Joukje Thijsses (*03-10-1825, †13-03-1901) [Partner van 14]  14; 40; 41; 42; 43
Zijlstra, Pietje Wybes (*±1779, †01-08-1837) [Schoonmoeder van 7]  7
Zijlstra, Rinze (*12-08-1871, †09-02-1938) [Schoonvader van 96]  96
Zijlstra, Thijs Annes (*±1779, †01-12-1846) [Schoonvader van 14]  14
Zylstra, Trazy (*19-01-1908, †31-10-1998) [Partner van 132]  132; 176; 177
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 17:01:10 door A. Stomphorst