Overige Parentelen

Adema
Hille Klazes Adema 1758 - Rinske de Vries - Achlum

Parenteel van Hille Klazes Adema

Parenteel van Hille Klazes Adema

1 Hille Klazes Adema is geboren omstreeks 1758 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Hilles en Hiltje Derks. Hille is overleden op donderdag 16 februari 1837 in Kimswerd ( Wonseradeel ), ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1837. Hille trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op dinsdag 25 december 1810 in Achlum ( Waadhoeke ) met Rinske Durks de Vries, ongeveer 27 jaar oud. Rinske is geboren omstreeks 1783 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Dirk Johannes de Vries en Goikje Rintjes. Rinske is overleden op vrijdag 16 februari 1866 in Kimswerd ( Wonseradeel ), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1866.
Beroep:
naaister
Kinderen van Hille en Rinske:
1 Claas Hilles (Klaas) Adema, geboren op vrijdag 13 september 1811 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 2.
2 Goikje Hilles Adema, geboren op maandag 19 juli 1813 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 3.
3 Hiltje Adema, geboren op vrijdag 2 december 1814 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 4.
4 Dirk Hilles Adema, geboren op zondag 23 februari 1817 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 5.
5 Sipke Hilles Adema, geboren op maandag 10 september 1821 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 6.
2 Claas Hilles (Klaas) Adema is geboren op vrijdag 13 september 1811 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Hille Klazes Adema (zie 1) en Rinske Durks de Vries. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1811. Klaas is overleden op zondag 3 december 1893 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1893.
Beroep:
boerenknecht
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1838 in Wonseradeel met Grietje Jans de Boer, 22 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 22 november 1815 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Hettes de Boer en Trijntje Douwes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1815. Grietje is overleden op donderdag 1 december 1887 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1887.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Klaas en Grietje:
1 Trijntje Adema, geboren op donderdag 4 april 1839 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 7.
2 Rinske Adema, geboren op zondag 23 januari 1842 in Harlingen. Volgt 8.
3 Hille Adema, geboren op zondag 29 december 1844 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1844. Hille is overleden op vrijdag 22 augustus 1890 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1890. Hille bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
4 Jan Adema, geboren op donderdag 6 september 1849 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1849. Jan is overleden op zaterdag 18 januari 1930 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1930. Jan bleef ongehuwd.
3 Goikje Hilles Adema is geboren op maandag 19 juli 1813 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Hille Klazes Adema (zie 1) en Rinske Durks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1813. Goikje is overleden op zondag 28 maart 1880 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1880.
Beroep:
dienstmeid
Goikje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 april 1837 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sipke Froukes Stellingwerf, 26 jaar oud. Sipke is geboren op maandag 11 maart 1811 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frouke Cornelis Stellingwerf en Haukje Harmens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1811. Sipke is overleden op zaterdag 12 november 1870 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1870.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Goikje en Sipke:
1 Sipke Stellingwerf, geboren op zaterdag 27 september 1834 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 9.
2 Hille Sipkes Stellingwerf, geboren op zondag 11 juni 1837 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 10.
3 Haukjen Stellingwerf, geboren op zaterdag 1 september 1838 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 11.
4 Hiltje Adema is geboren op vrijdag 2 december 1814 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Hille Klazes Adema (zie 1) en Rinske Durks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 december 1814. Hiltje is overleden op woensdag 16 januari 1907 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1907.
Beroep:
dienstmeid en winkeliersche
Hiltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1839 in Wonseradeel met Gerrit Amelis Nijdam, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 27 juni 1813 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Amelius Gerrits (Amelis) Nijdam en Rijno Rinses (Reino) Ruim. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1813. Gerrit is overleden op vrijdag 12 januari 1849 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1849.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is bij het huwelijk van zijn ouders op 10 juli 1813 als kind erkend
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1852 in Wonseradeel met Tjerk Tjepkes Gratama, 30 jaar oud. Tjerk is geboren op maandag 31 december 1821 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Tjepke Jans Gratema en Reintje Martens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1821. Tjerk is overleden op vrijdag 25 augustus 1871 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1871.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hiltje en Gerrit:
1 Melis Gerrits Nijdam, geboren op woensdag 15 april 1840 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 12.
2 Hille Nijdam, geboren op zaterdag 22 juli 1843 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1843. Hille is overleden op zondag 14 april 1850 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1850.
Kinderen van Hiltje en Tjerk:
3 Hille Gratama, geboren op zaterdag 15 oktober 1853 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1853. Hille is overleden op maandag 14 april 1873 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1873.
4 Reintje Gratama, geboren op woensdag 21 maart 1855 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1855. Reintje is overleden op woensdag 8 december 1875 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1875.
5 Dirk Hilles Adema is geboren op zondag 23 februari 1817 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Hille Klazes Adema (zie 1) en Rinske Durks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1817. Dirk is overleden op zaterdag 26 april 1851 in Almenum ( Harlingen ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1851.
Beroep:
landbouwer
Dirk:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 april 1838 in Barradeel met Lijsbet Franses (Elisabeth) Molenaar, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 10 maart 1817 in Almenum ( Harlingen ), dochter van Frans Baukes Molenaar en Grietje Hendriks Bron. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1817. Elisabeth is overleden op woensdag 12 januari 1848 in Almenum ( Harlingen ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1848.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1850 in Harlingen met Eeke Jappes van der Veer, 34 jaar oud. Eeke is geboren op woensdag 30 augustus 1815 in Harlingen, dochter van Jappe Ruurds van der Veer en Maria Willems Zondervan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1815. Eeke is overleden op woensdag 15 oktober 1902 in Almenum ( Harlingen ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1902.
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Rinske Dirks Adema, geboren op zaterdag 3 november 1838 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1838. Rinske is overleden op donderdag 1 maart 1849 in Almenum ( Harlingen ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1849.
2 Frans Adema, geboren op zondag 9 februari 1840 in Almenum ( Harlingen ). Volgt 13.
3 Hille Dirks Adema, geboren op donderdag 5 augustus 1841 in Almenum ( Harlingen ). Hille is overleden op zaterdag 26 oktober 1878 in Almenum ( Harlingen ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1878. Hille bleef ongehuwd.
4 Hendrik Dirks Adema, geboren op dinsdag 15 augustus 1843 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1843. Hendrik is overleden op woensdag 24 april 1844 in Almenum ( Harlingen ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1844.
5 Hendrik Adema, geboren op dinsdag 3 februari 1846 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1846.
6 Sipke Hilles Adema is geboren op maandag 10 september 1821 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Hille Klazes Adema (zie 1) en Rinske Durks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1821. Sipke is overleden op maandag 14 mei 1894 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1894.
Beroep:
Kooltjer
Sipke trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 13 december 1855 in Wonseradeel met Saakje Rinses Bootsma, 33 jaar oud. Saakje is geboren op zaterdag 20 april 1822 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Rinze Synes Bootsma en Sijke Hessels Heslinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1822. Saakje is overleden op dinsdag 2 augustus 1881 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1881.
Beroep:
boerin
Kinderen van Sipke en Saakje:
1 Hille Adema, geboren op woensdag 6 mei 1857 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1857. Hille is overleden op vrijdag 23 april 1875 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1875.
2 Rinske (Rinsche) Adema, geboren op donderdag 27 mei 1858 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1858. Rinsche is overleden op vrijdag 7 juli 1876 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1876.
3 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 13 maart 1860 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1860.
4 Hesseltje Adema, geboren op donderdag 13 maart 1862 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1862. Hesseltje is overleden op zondag 21 augustus 1904 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1904. Hesseltje bleef ongehuwd.
5 Tjitje Adema, geboren op donderdag 30 juli 1863 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Tjitje is overleden op zaterdag 1 augustus 1863 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 2 augustus 1863.
6 Tjitje Adema, geboren op zondag 30 oktober 1864 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 14.
7 Trijntje Adema is geboren op donderdag 4 april 1839 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Claas Hilles (Klaas) Adema (zie 2) en Grietje Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1839. Trijntje is overleden op maandag 15 februari 1909 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1909.
Beroep:
naaister
Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Wonseradeel met Jouw Postma, 41 jaar oud. Jouw is geboren op woensdag 7 maart 1832 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Tjamke Jouws Postma en Tjitske Johannes Beyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1832. Jouw is overleden op dinsdag 7 december 1915 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1915. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Beroep:
Kuiper
Kinderen van Trijntje en Jouw:
1 Klaas Postma, geboren op donderdag 18 maart 1875 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1875. Klaas is overleden op donderdag 17 januari 1895 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1895.
Beroep:
schippersknecht
2 Tjamke Postma, geboren op dinsdag 23 maart 1880 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 15.
8 Rinske Adema is geboren op zondag 23 januari 1842 in Harlingen, dochter van Claas Hilles (Klaas) Adema (zie 2) en Grietje Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1842. Rinske is overleden op dinsdag 5 november 1918 in Pingjum ( Wonseradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1918.
Beroep:
dienstmeid
Rinske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Wonseradeel met Jacob van der Ploeg, 21 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 22 juli 1846 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Pieter Dirks van der Ploeg en Baukjen Jacobs van der Tol. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1846. Jacob is overleden op maandag 19 september 1921, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1921.
Kind van Rinske en Jacob:
1 Baukje van der Ploeg, geboren op donderdag 24 maart 1870 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 16.
9 Sipke Stellingwerf is geboren op zaterdag 27 september 1834 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sipke Froukes Stellingwerf en Goikje Hilles Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1834. Sipke is overleden op maandag 24 oktober 1910 in Achlum ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1910.
Beroep:
boerenknecht
Sipke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1865 in Wonseradeel met Fopkjen Foppes Tjilserda, 30 jaar oud. Fopkjen is geboren op zaterdag 28 maart 1835 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Foppe Gerbens Tjilserda en Trijntje Feikes Feikema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1835. Fopkjen is overleden op maandag 15 mei 1922 in Achlum ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1922.
Beroep:
dienstmeid
10 Hille Sipkes Stellingwerf is geboren op zondag 11 juni 1837 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Sipke Froukes Stellingwerf en Goikje Hilles Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1837. Hille is overleden op zondag 24 juni 1906 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1906.
Beroep:
boerenknecht
Hille trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 21 april 1859 in Wonseradeel met Bottje Willems Beystra, 36 jaar oud. Bottje is geboren op donderdag 3 april 1823 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Sjoerds Beysta en Tiettje Pieters (Tettje) Klein. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1823. Bottje is overleden op maandag 15 augustus 1892 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1892.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hille en Bottje:
1 Goikje Stellingwerf, geboren op woensdag 20 juli 1859 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1859. Goikje is overleden op dinsdag 23 augustus 1859 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1859.
2 Sipke Stellingwerf, geboren op woensdag 20 juli 1859 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1859. Sipke is overleden op dinsdag 11 oktober 1859 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1859.
3 Sipke Stellingwerf, geboren op woensdag 13 februari 1861 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1861. Sipke is overleden op woensdag 12 november 1930 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sipke: aktenummer 1930.4360
Notitie bij Sipke: Sipke is op 10 mei 1890 in Wonseradeel gehuwd met Riemke Andringa
4 Willem Stellingwerf, geboren op vrijdag 22 augustus 1862 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1862. Willem is overleden op zondag 20 december 1936 in Doorn, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1936.
Notitie bij Willem: Willem is )1) op 14 mei 1887 in Woneradeel gehuwd met Anke Kuiper en (2) op 8 september 1911 in Barneveld gehuwd met Wilhelmina Hendrika Haanschoten
Beroep:
rijksveldwachter
5 Pieter Stellingwerf, geboren op woensdag 6 januari 1864 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1864. Pieter is overleden op vrijdag 1 juni 1866 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1866.
6 Johannes Stellingwerf, geboren op dinsdag 27 februari 1866 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1866. Johannes is overleden op zondag 6 maart 1932 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1932.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 14 mei 1892 in Wonseradeel gehuwd met Geertje Tolsma
11 Haukjen Stellingwerf is geboren op zaterdag 1 september 1838 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Sipke Froukes Stellingwerf en Goikje Hilles Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1838. Haukjen is overleden op vrijdag 3 februari 1865 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1865.
Beroep:
naaister
Haukjen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1861 in Wonseradeel met Ype Smit, 23 jaar oud. Ype is geboren op maandag 14 augustus 1837 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Harmen Harmens Smit en Sytske Jacobs Volbeda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1837. Ype is overleden op vrijdag 9 februari 1900 in Franeker, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1900.
Beroep:
Koopman
12 Melis Gerrits Nijdam is geboren op woensdag 15 april 1840 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Gerrit Amelis Nijdam en Hiltje Adema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1840. Melis is overleden op woensdag 18 december 1895 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1895.
Beroep:
boerenknecht
Melis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1865 in Wonseradeel met Eelkjen Johannes Brunia, 22 jaar oud. Eelkjen is geboren op maandag 6 februari 1843 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Johannes Jans Brunia en Hittje Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1843. Eelkjen is overleden op donderdag 4 augustus 1870 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 augustus 1870.
Kinderen van Melis en Eelkjen:
1 Gerrit Nijdam, geboren op zondag 18 februari 1866 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1866. Gerrit is overleden op woensdag 16 maart 1892 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 maart 1892.
2 Hittje Nijdam, geboren op zaterdag 23 maart 1867 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1867. Hittje is overleden op donderdag 17 juni 1915 in Harlingen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1915. Zij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Notitie bij Hittje: Hittje is op 11 juli 1892 in Harlingen gehuwd met Jan Scholte
Beroep:
naaister
3 Tjerk Nijdam, geboren op zaterdag 16 januari 1869 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1869. Tjerk is overleden op vrijdag 26 oktober 1888 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1888.
Beroep:
Bakkersknecht
13 Frans Adema is geboren op zondag 9 februari 1840 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Dirk Hilles Adema (zie 5) en Lijsbet Franses (Elisabeth) Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1840. Frans is overleden op woensdag 27 juni 1866 in Pingjum ( Wonseradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1866.
Beroep:
boerenknecht
Frans trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1866 in Wonseradeel met Fokeltje Vriesema, 21 jaar oud. Fokeltje is geboren op maandag 21 oktober 1844 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Dirk Jans Vriesema en Tiettje Jacobs Nadema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1844. Fokeltje is overleden op donderdag 16 november 1922 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1922.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Frans en Fokeltje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 22 februari 1867 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1867.
14 Tjitje Adema is geboren op zondag 30 oktober 1864 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Sipke Hilles Adema (zie 6) en Saakje Rinses Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1864. Tjitje is overleden op woensdag 20 maart 1929 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1929. Zij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk. Tjitje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Wonseradeel met Jan Dijkstra, 24 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 25 maart 1869 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Jan Jans Dijkstra en Trijntje Abrahams de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1869. Jan is overleden op donderdag 16 april 1925 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1925. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Tjitje en Jan:
1 Jan Dijkstra, geboren op zondag 14 oktober 1894 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 17.
2 Sipke Dijkstra, geboren op dinsdag 5 januari 1897 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1897.
3 Trijntje Dijkstra, geboren op zaterdag 3 februari 1900 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 18.
15 Tjamke Postma is geboren op dinsdag 23 maart 1880 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Jouw Postma en Trijntje Adema (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1880. Tjamke is overleden op zaterdag 8 januari 1949 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1949. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Beroep:
manufacturier
Tjamke:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1913 in Wonseradeel met Wypkje Wallinga, 28 jaar oud. Wypkje is geboren op donderdag 17 juli 1884 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Bouwen Wallinga en Akke bij de Weg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1884. Wypkje is overleden op maandag 13 februari 1922 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1922. Zij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1931 in Wonseradeel met Joukje de Vries, 49 jaar oud. Joukje is geboren op zaterdag 27 mei 1882 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hinke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1882. Joukje is overleden op maandag 29 mei 1950 in Pingjum ( Wonseradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1950.
Kinderen van Tjamke en Wypkje:
1 Jouw Postma, geboren op vrijdag 6 februari 1914 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Jouw is overleden op vrijdag 10 mei 1963 in Harlingen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1963. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Notitie bij Jouw: Jouw is gehuwd met Grietje van Nimwegen
Beroep:
Koopman
2 Bouwen Postma, geboren op woensdag 29 maart 1916 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Bouwen is overleden op dinsdag 31 maart 1987 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Notitie bij Bouwen: Bouwen is op 10 juli 1940 in Wonseradeel gehuwd met Anna Hoitinga
Beroep:
landarbeider
3 Akke Postma, geboren op maandag 7 juli 1919 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Akke is overleden op woensdag 3 juli 1940 in Pingjum ( Wonseradeel ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1940. Akke bleef ongehuwd.
16 Baukje van der Ploeg is geboren op donderdag 24 maart 1870 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Jacob van der Ploeg en Rinske Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1870. Baukje is overleden op woensdag 24 mei 1939 in Pingjum ( Wonseradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1939. Baukje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1899 in Wonseradeel met Tjeerd Rienstra, 29 jaar oud. Tjeerd is geboren op maandag 12 juli 1869 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Sytze Jans Rienstra en Rinske Tjeerds Polstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1869. Tjeerd is overleden op woensdag 22 november 1911 in Pingjum ( Wonseradeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1911.
Beroep:
Bakker
17 Jan Dijkstra is geboren op zondag 14 oktober 1894 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Jan Dijkstra en Tjitje Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1894. Jan is overleden op zaterdag 5 maart 1966 in Harlingen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1966. Hij is begraven in Kimswerd.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 31 maart 1920 in Wonseradeel met Trijntje van de Witte, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 17 mei 1899 in Wons ( Wonseradeel ), dochter van Hessel van de Witte en Jeltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1899. Trijntje is overleden op woensdag 12 april 1978, 78 jaar oud. Zij is begraven in Kimswerd.
18 Trijntje Dijkstra is geboren op zaterdag 3 februari 1900 in Kimswerd ( Wonseradeel ), zoon van Jan Dijkstra en Tjitje Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1900. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 29 juni 1927 in Wonseradeel met Cornelis Lukkes, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Lukkes en Froukje van der Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1901.
Beroep:
rijwielhersteller

Index (111 personen)

Adema, Claas Hilles (Klaas) (*13-09-1811, †03-12-1893) [Nummer 2]  2; 7; 8
Adema, Dirk Hilles (*23-02-1817, †26-04-1851) [Nummer 5]  5; 13
Adema, Frans (*09-02-1840, †27-06-1866) [Nummer 13]  13
Adema, Goikje Hilles (*19-07-1813, †28-03-1880) [Nummer 3]  3; 9; 10; 11
Adema, Hendrik (*03-02-1846) [Zoon van 5]  5,5
Adema, Hendrik Dirks (*15-08-1843, †24-04-1844) [Zoon van 5]  5,4
Adema, Hesseltje (*13-03-1862, †21-08-1904) [Dochter van 6]  6,4
Adema, Hille (*29-12-1844, †22-08-1890) [Zoon van 2]  2,3
Adema, Hille (*06-05-1857, †23-04-1875) [Zoon van 6]  6,1
Adema, Hille Dirks (*05-08-1841, †26-10-1878) [Zoon van 5]  5,3
Adema, Hille Klazes (*±1758, †16-02-1837) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5; 6
Adema, Hiltje (*02-12-1814, †16-01-1907) [Nummer 4]  4; 12
Adema, Jan (*06-09-1849, †18-01-1930) [Zoon van 2]  2,4
Adema, NN NN (levenloos *13-03-1860) [Dochter van 6]  6,3
Adema, NN NN (levenloos *22-02-1867) [Zoon van 13]  13,1
Adema, Rinske (*23-01-1842, †05-11-1918) [Nummer 8]  8; 16
Adema, Rinske (Rinsche) (*27-05-1858, †07-07-1876) [Dochter van 6]  6,2
Adema, Rinske Dirks (*03-11-1838, †01-03-1849) [Dochter van 5]  5,1
Adema, Sipke Hilles (*10-09-1821, †14-05-1894) [Nummer 6]  6; 14
Adema, Tjitje (*30-07-1863, †01-08-1863) [Dochter van 6]  6,5
Adema, Tjitje (*30-10-1864, †20-03-1929) [Nummer 14]  14; 17; 18
Adema, Trijntje (*04-04-1839, †15-02-1909) [Nummer 7]  7; 15
Bakker, Jeltje (*17-07-1868, †25-03-1956) [Schoonmoeder van 17]  17
Beyma, Tjitske Johannes (*20-10-1806, †11-01-1879) [Schoonmoeder van 7]  7
Beysta, Willem Sjoerds (*04-05-1786, †16-01-1846) [Schoonvader van 10]  10
Beystra, Bottje Willems (*03-04-1823, †15-08-1892) [Partner van 10]  10
Boer, Grietje Jans de (*22-11-1815, †01-12-1887) [Partner van 2]  2; 7; 8
Boer, Jan Hettes de (*±1772, †15-02-1833) [Schoonvader van 2]  2
Bootsma, Rinze Synes (*02-10-1791, †22-09-1840) [Schoonvader van 6]  6
Bootsma, Saakje Rinses (*20-04-1822, †02-08-1881) [Partner van 6]  6; 14
Bron, Grietje Hendriks (*20-05-1791, †24-12-1828) [Schoonmoeder van 5]  5
Brunia, Eelkjen Johannes (*06-02-1843, †04-08-1870) [Partner van 12]  12
Brunia, Johannes Jans (*18-11-1812, †16-11-1891) [Schoonvader van 12]  12
Derks, Hiltje [Moeder van 1]  1
Dijkstra, Jan (*25-03-1869, †16-04-1925) [Partner van 14]  14; 17; 18
Dijkstra, Jan (*14-10-1894, †05-03-1966) [Nummer 17]  17
Dijkstra, Jan Jans (*25-01-1843, †16-01-1874) [Schoonvader van 14]  14
Dijkstra, Reintje Martens (*±1788, †26-03-1841) [Schoonmoeder van 4]  4
Dijkstra, Sipke (*05-01-1897) [Zoon van 14]  14,2
Dijkstra, Trijntje (*03-02-1900) [Nummer 18]  18
Feikema, Trijntje Feikes (*10-05-1794, †05-04-1835) [Schoonmoeder van 9]  9
Gratama, Hille (*15-10-1853, †14-04-1873) [Zoon van 4]  4,3
Gratama, Reintje (*21-03-1855, †08-12-1875) [Dochter van 4]  4,4
Gratama, Tjerk Tjepkes (*31-12-1821, †25-08-1871) [Partner van 4]  4
Gratema, Tjepke Jans (*±1787, †03-05-1830) [Schoonvader van 4]  4
Harmens, Haukje (*±1770, †08-01-1848) [Schoonmoeder van 3]  3
Heslinga, Sijke Hessels (*28-06-1795, †26-06-1869) [Schoonmoeder van 6]  6
Hilles, Klaas [Vader van 1]  1
Klein, Tiettje Pieters (Tettje) (*05-07-1790, †19-01-1850) [Schoonmoeder van 10]  10
Lukkes, Cornelis (*20-03-1901) [Partner van 18]  18
Lukkes, Jan (*01-01-1876, †06-05-1934) [Schoonvader van 18]  18
Molenaar, Frans Baukes (*09-07-1791, †21-11-1831) [Schoonvader van 5]  5
Molenaar, Lijsbet Franses (Elisabeth) (*10-03-1817, †12-01-1848) [Partner van 5]  5; 13
Nadema, Tiettje Jacobs (*19-12-1814, †03-08-1884) [Schoonmoeder van 13]  13
Nijdam, Amelius Gerrits (Amelis) (*19-12-1783, †03-07-1846) [Schoonvader van 4]  4
Nijdam, Gerrit (*18-02-1866, †16-03-1892) [Zoon van 12]  12,1
Nijdam, Gerrit Amelis (*27-06-1813, †12-01-1849) [Partner van 4]  4; 12
Nijdam, Hille (*22-07-1843, †14-04-1850) [Zoon van 4]  4,2
Nijdam, Hittje (*23-03-1867, †17-06-1915) [Dochter van 12]  12,2
Nijdam, Melis Gerrits (*15-04-1840, †18-12-1895) [Nummer 12]  12
Nijdam, Tjerk (*16-01-1869, †26-10-1888) [Zoon van 12]  12,3
Ploeg, Baukje van der (*24-03-1870, †24-05-1939) [Nummer 16]  16
Ploeg, Jacob van der (*22-07-1846, †19-09-1921) [Partner van 8]  8; 16
Ploeg, Pieter Dirks van der (*24-01-1819, †23-08-1878) [Schoonvader van 8]  8
Pol, Froukje van der (*03-01-1879, †20-04-1938) [Schoonmoeder van 18]  18
Polstra, Rinske Tjeerds (*14-09-1831, †01-05-1899) [Schoonmoeder van 16]  16
Postma, Akke (*07-07-1919, †03-07-1940) [Dochter van 15]  15,3
Postma, Bouwen (*29-03-1916, †31-03-1987) [Zoon van 15]  15,2
Postma, Jouw (*07-03-1832, †07-12-1915) [Partner van 7]  7; 15
Postma, Jouw (*06-02-1914, †10-05-1963) [Zoon van 15]  15,1
Postma, Klaas (*18-03-1875, †17-01-1895) [Zoon van 7]  7,1
Postma, Tjamke (*23-03-1880, †08-01-1949) [Nummer 15]  15
Postma, Tjamke Jouws (*03-09-1803, †22-01-1867) [Schoonvader van 7]  7
Rienstra, Sytze Jans (*19-08-1826, †12-04-1905) [Schoonvader van 16]  16
Rienstra, Tjeerd (*12-07-1869, †22-11-1911) [Partner van 16]  16
Rintjes, Goikje [Schoonmoeder van 1]  1
Ruim, Rijno Rinses (Reino) (*±1789, †26-06-1859) [Schoonmoeder van 4]  4
Smit, Harmen Harmens (*04-10-1796, †20-02-1842) [Schoonvader van 11]  11
Smit, Ype (*14-08-1837, †09-02-1900) [Partner van 11]  11
Stellingwerf, Frouke Cornelis (*±1762, †11-10-1836) [Schoonvader van 3]  3
Stellingwerf, Goikje (*20-07-1859, †23-08-1859) [Dochter van 10]  10,1
Stellingwerf, Haukjen (*01-09-1838, †03-02-1865) [Nummer 11]  11
Stellingwerf, Hille Sipkes (*11-06-1837, †24-06-1906) [Nummer 10]  10
Stellingwerf, Johannes (*27-02-1866, †06-03-1932) [Zoon van 10]  10,6
Stellingwerf, Pieter (*06-01-1864, †01-06-1866) [Zoon van 10]  10,5
Stellingwerf, Sipke (*27-09-1834, †24-10-1910) [Nummer 9]  9
Stellingwerf, Sipke (*20-07-1859, †11-10-1859) [Zoon van 10]  10,2
Stellingwerf, Sipke (*13-02-1861, †12-11-1930) [Zoon van 10]  10,3
Stellingwerf, Sipke Froukes (*11-03-1811, †12-11-1870) [Partner van 3]  3; 9; 10; 11
Stellingwerf, Willem (*22-08-1862, †20-12-1936) [Zoon van 10]  10,4
Tjilserda, Fopkjen Foppes (*28-03-1835, †15-05-1922) [Partner van 9]  9
Tjilserda, Foppe Gerbens (*16-02-1790, †08-11-1834) [Schoonvader van 9]  9
Tol, Baukjen Jacobs van der (*24-12-1819, †22-07-1864) [Schoonmoeder van 8]  8
Veer, Eeke Jappes van der (*30-08-1815, †15-10-1902) [Partner van 5]  5
Veer, Jappe Ruurds van der (*05-10-1787, †27-10-1860) [Schoonvader van 5]  5
Volbeda, Sytske Jacobs (*10-11-1796, †09-12-1849) [Schoonmoeder van 11]  11
Vries, Dirk Johannes de [Schoonvader van 1]  1
Vries, Hinke de [Schoonmoeder van 15]  15
Vries, Joukje de (*27-05-1882, †29-05-1950) [Partner van 15]  15
Vries, Rinske Durks de (*±1783, †16-02-1866) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5; 6
Vries, Trijntje Abrahams de (*05-02-1842, †19-05-1934) [Schoonmoeder van 14]  14
Vriesema, Dirk Jans (*16-06-1799, †09-04-1875) [Schoonvader van 13]  13
Vriesema, Fokeltje (*21-10-1844, †16-11-1922) [Partner van 13]  13
Wallinga, Bouwen (*29-03-1852, †18-01-1906) [Schoonvader van 15]  15
Wallinga, Wypkje (*17-07-1884, †13-02-1922) [Partner van 15]  15
Weg, Akke bij de (*01-04-1859, †17-04-1945) [Schoonmoeder van 15]  15
Westra, Hittje Jans (*11-05-1810, †06-05-1884) [Schoonmoeder van 12]  12
Westra, Trijntje Douwes (*24-02-1787, †27-07-1830) [Schoonmoeder van 2]  2
Witte, Hessel van de (*27-09-1870, †02-05-1942) [Schoonvader van 17]  17
Witte, Trijntje van de (*17-05-1899, †12-04-1978) [Partner van 17]  17
Zondervan, Maria Willems (*±1789, †18-12-1830) [Schoonmoeder van 5]  5
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:58:44 door A. Stomphorst