Overige Parentelen

Adema
Haring Yges - Trijntje Jans - Huizum

Parenteel van Haring Yges

Parenteel van Haring Yges

1 Haring Yges is geboren in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Yge Jeltes.
Beroep:
boer
Haring trouwde met Trijntje Jans.
Kinderen van Haring en Trijntje:
1 Oege Harings (Yge) Aardema, geboren in maart 1737 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 2.
2 Jan Harings, geboren in september 1738 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 3.
3 Jelte Harings van Kasten, geboren in juli 1740 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 4.
4 Johannis Harings, geboren in december 1742 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 5.
2 Oege Harings (Yge) Aardema is geboren in maart 1737 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Haring Yges (zie 1) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1737. Yge is overleden in november 1805 in Sneek, 68 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 7 november 1805 in Sneek. Yge trouwde, 25 jaar oud, op zondag 6 februari 1763 in Sneek met Richtje Jelles (Rixtje) Hamersma, 21 jaar oud. Rixtje is geboren in juli 1741 in Sneek, dochter van Jelle Sjoerds Hamersma en Fokien Jarigs Jouwstra. Zij is gedoopt op woensdag 12 juli 1741. Rixtje is overleden in maart 1795 in Sneek, 53 jaar oud. Zij is begraven op zondag 8 maart 1795.
Kinderen van Yge en Rixtje:
1 Haring Oeges Aardema, geboren in januari 1764 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 6.
2 Fokjen Oeges Aardema, geboren in oktober 1765 in Sneek. Volgt 7.
3 Tryntie Adema, geboren in maart 1768 in Sneek. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1768.
4 Sara Oeges Adema, geboren in april 1773 in Sneek. Volgt 8.
5 Claaske Adema, geboren op woensdag 5 november 1777 in Sneek. Volgt 9.
3 Jan Harings is geboren in september 1738 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Haring Yges (zie 1) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1738. Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 mei 1763 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Aaltje Johannes.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op zondag 16 september 1770 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Lutske Ballings.
Kinderen van Jan en Lutske:
1 Trijntje Jans, geboren in oktober 1771 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op donderdag 24 oktober 1771.
2 Aaltje Jans, geboren in november 1774 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op donderdag 24 november 1774.
3 Rinkse Jans, geboren in oktober 1777 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zaterdag 1 november 1777.
4 Jelte Harings van Kasten is geboren in juli 1740 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Haring Yges (zie 1) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op zondag 3 juli 1740. Jelte is overleden in 1798 in Leeuwarden, 57 of 58 jaar oud. Jelte trouwde, 28 jaar oud, op zondag 25 september 1768 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Gritie (Grietje) Gepkes. Grietje is geboren in Hempens ( Leeuwarderadeel ). Grietje is overleden op vrijdag 2 februari 1827 in Pieterburen ( Het Hogeland ).
Kinderen van Jelte en Grietje:
1 Haring Jeltes Huizinga, geboren in juli 1769 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op zondag 23 juli 1769. Haring is overleden op woensdag 5 december 1855 in Reitsum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1855.
Notitie bij Haring: Haring is op 28 mei 1835 in Ferweradeel gehuwd met Akke Taekes Bontekoe
Beroep:
koemelker
2 Gepke Jeltes, geboren op maandag 3 augustus 1772 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op woensdag 5 augustus 1772.
Notitie bij Gepke: Gepke is op 1 april 1798 in Leeuwarden gehuwd met Grietje Hendriks
3 Tryntie Jeltes, geboren op vrijdag 28 juli 1775 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op zaterdag 13 mei 1775.
4 Tettje Jeltes van Kassen, geboren op maandag 26 oktober 1778 in Deinum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 13 december 1778. Tettje is overleden op zaterdag 4 september 1852 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1852.
Notitie bij Tettje: Tettje is op 13 juni 1824 in Sneek gehuwd met Reitze Fokkes de Boer
5 Yge Jeltes, geboren op dinsdag 23 januari 1781 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op woensdag 21 februari 1781.
6 Rixi Jeltes, geboren op zondag 6 augustus 1786 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op zondag 17 september 1786.
5 Johannis Harings is geboren in december 1742 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Haring Yges (zie 1) en Trijntje Jans. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1742. Johannis trouwde, 23 jaar oud, op maandag 19 mei 1766 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Jaaike Aukes.
6 Haring Oeges Aardema is geboren in januari 1764 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Oege Harings (Yge) Aardema (zie 2) en Richtje Jelles (Rixtje) Hamersma. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1764. Haring trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13 mei 1787 in Marssum ( Waadhoeke ) met Ymkjen Pijtters. Ymkjen is geboren in Marssum ( Waadhoeke ).
Kinderen van Haring en Ymkjen:
1 Tryntje Oeges Aardema, geboren op donderdag 20 maart 1788 in Marssum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1788. Tryntje is overleden op donderdag 1 juni 1809, 21 jaar oud. Zij is begraven op zondag 4 juni 1809 in Sneek.
2 Oege Harings Adema, geboren op woensdag 9 december 1789 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 10.
3 Richtje Harings Adema, geboren op maandag 19 september 1791 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 11.
4 Sjeuwke Aardema, geboren op woensdag 16 oktober 1793 in Marssum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 17 november 1793.
5 Gosse Aardema, geboren op zaterdag 4 juni 1796 in Harlingen. Hij is gedoopt op dinsdag 12 juli 1796.
7 Fokjen Oeges Aardema is geboren in oktober 1765 in Sneek, dochter van Oege Harings (Yge) Aardema (zie 2) en Richtje Jelles (Rixtje) Hamersma. Zij is gedoopt op donderdag 17 oktober 1765. Fokjen is overleden op zondag 22 oktober 1826 in Sneek, 60 of 61 jaar oud. Fokjen trouwde, 34 jaar oud, op zondag 15 december 1799 in Sneek met Abraham Hendriks Plekkringa, 24 jaar oud. Abraham is geboren op dinsdag 11 april 1775 in Harlingen, zoon van Hendrik Abrahams Plekker en Lieutske (Luutske) Durks. Hij is gedoopt op dinsdag 25 april 1775. Abraham is overleden op maandag 19 januari 1829 in Sneek, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1829.
Beroep:
Houtzagersmolenaarsknecht
Kinderen van Fokjen en Abraham:
1 Lieutske (Luutske) Plekkringa, geboren op dinsdag 30 december 1800 in Sneek. Volgt 12.
2 Rigtje Plekkringa, geboren op zaterdag 1 oktober 1803 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op woensdag 19 oktober 1803.
3 Hendrik Abrahams Plekkringa, geboren in oktober 1806 in Sneek. Volgt 13.
8 Sara Oeges Adema is geboren in april 1773 in Sneek, dochter van Oege Harings (Yge) Aardema (zie 2) en Richtje Jelles (Rixtje) Hamersma. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1773. Sara is overleden op vrijdag 13 april 1838 in Bolsward, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 april 1838. Sara trouwde, 47 of 48 jaar oud, op zondag 15 april 1821 in Bolsward met Gabe Gerrits van der Spoel, 54 jaar oud. Gabe is geboren in februari 1767 in Bolsward, zoon van Gerrit Gabes en Hinke Christoffels. Hij is gedoopt op donderdag 26 februari 1767. Gabe is overleden op zaterdag 21 april 1832 in Bolsward, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1832.
Beroep:
touwslager
9 Claaske Adema is geboren op woensdag 5 november 1777 in Sneek, dochter van Oege Harings (Yge) Aardema (zie 2) en Richtje Jelles (Rixtje) Hamersma. Zij is gedoopt op donderdag 13 november 1777. Claaske is overleden in juni 1807 in Sneek, 29 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 2 juni 1807. Claaske trouwde, 25 jaar oud, op zondag 9 januari 1803 in Sneek met Ate Pieters de Jong, 28 jaar oud. Ate is geboren op woensdag 16 februari 1774 in Sneek, zoon van Pieter Ates de Jong en Antje Uilkes. Hij is gedoopt op donderdag 24 februari 1774. Ate is overleden op zondag 18 juni 1820 in Sneek, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1820.
Kinderen van Claaske en Ate:
1 Antje Ates de Jong, geboren op dinsdag 22 februari 1803 in Sneek. Volgt 14.
2 Oege Pieters, geboren op vrijdag 1 maart 1805 in Sneek. Hij is gedoopt op donderdag 28 maart 1805. Oege is overleden in september 1809 in Sneek, 4 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 september 1809.
10 Oege Harings Adema is geboren op woensdag 9 december 1789 in Marssum ( Waadhoeke ), zoon van Haring Oeges Aardema (zie 6) en Ymkjen Pijtters. Hij is gedoopt op zondag 20 december 1789. Oege is overleden op dinsdag 23 augustus 1836 in Menaldum ( Waadhoeke ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1836.
Beroep:
boerenknecht
Oege trouwde, 28 jaar oud, op zondag 24 mei 1818 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Tjipkje Klazes de Jong, 23 jaar oud. Tjipkje is geboren op woensdag 10 september 1794 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Tjipkes de Jong en Jantje Jans Hiemstra. Tjipkje is overleden op zaterdag 16 augustus 1856 in Menaldum ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1856.
Beroep:
dienstbaar
Kinderen van Oege en Tjipkje:
1 Haring Oeges Adema, geboren op donderdag 27 mei 1819 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 15.
2 Jantje Oeges Adema, geboren op zaterdag 28 juli 1821 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 16.
3 Imkje Adema, geboren op vrijdag 26 september 1823 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1823. Imkje is overleden op dinsdag 7 oktober 1823 in Beetgum ( Waadhoeke ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1823.
4 Ymkje Oeges Adema, geboren op zondag 9 januari 1825 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 17.
5 Klaaske Oeges Adema, geboren op maandag 30 maart 1829 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 18.
6 Sjouke Adema, geboren op zaterdag 7 september 1833 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 19.
7 Tjietske Oeges Adema, geboren op zaterdag 7 september 1833 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 20.
11 Richtje Harings Adema is geboren op maandag 19 september 1791 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Haring Oeges Aardema (zie 6) en Ymkjen Pijtters. Zij is gedoopt op zondag 23 oktober 1791. Richtje is overleden op woensdag 15 juli 1863 in Beetgum ( Waadhoeke ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1863.
Notitie bij Richtje: Richtje is geboren met als achternaam Aardema
Beroep:
dienstmaagd en gardenierse
Richtje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 6 oktober 1816 in Menaldum ( Waadhoeke ) met Jan Jans de Jong, 31 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 3 november 1784 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Wybes de Jong en Antje Jans van Ruiten. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1784. Jan is overleden op vrijdag 8 augustus 1823 in Beetgum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1823.
Beroep:
gardenier
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 30 juni 1824 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Jelte Keimpes Koopmans, 28 jaar oud. Jelte is geboren op maandag 24 augustus 1795 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Keimpe Jeltes en Jeltje Sybrens. Hij is gedoopt op dinsdag 6 september 1785. Jelte is overleden op zondag 19 december 1824 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1824.
Beroep:
gardenier en bouwknecht
(3) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 7 juni 1826 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Auke Jacobs Stienstra, 32 jaar oud. Auke is geboren in april 1794 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Sjoerds Stienstra en Pietje Thomas Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 27 april 1794. Auke is overleden op maandag 25 maart 1867 in Beetgum ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1867.
Kinderen van Richtje en Jan:
1 Ymkje de Jong, geboren op donderdag 4 december 1817 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1817. Ymkje is overleden op dinsdag 9 december 1817 in Beetgum ( Waadhoeke ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1817.
2 Haring Jans de Jong, geboren op dinsdag 6 april 1819 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 21.
3 Jan de Jong, geboren op donderdag 11 september 1823 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1823. Jan is overleden op maandag 29 september 1823 in Beetgum ( Waadhoeke ), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1823.
Kind van Richtje en Jelte:
4 Keimpe Jeltes Koopmans, geboren op maandag 10 januari 1825 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 22.
Kinderen van Richtje en Auke:
5 Ymkje Aukes (Emma) Stienstra, geboren op woensdag 13 augustus 1828 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 23.
6 Thomas Stienstra, geboren op woensdag 3 juli 1833 in Beetgum ( Waadhoeke ).
12 Lieutske (Luutske) Plekkringa is geboren op dinsdag 30 december 1800 in Sneek, dochter van Abraham Hendriks Plekkringa en Fokjen Oeges Aardema (zie 7). Zij is gedoopt op donderdag 29 januari 1801. Luutske is overleden op maandag 28 november 1870 in Weidum ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1870. Luutske trouwde, 26 jaar oud, op zondag 25 november 1827 in Sneek met Ids Tjeerds van der Zee, 24 jaar oud. Ids is geboren op maandag 10 januari 1803 in Sneek, zoon van Tjeerd Zytzes van der Zee en Zytske Idses Idzerda. Hij is gedoopt op donderdag 3 februari 1803. Ids is overleden op zondag 2 oktober 1881 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1881.
Beroep:
koopman en schipper
Kinderen van Luutske en Ids:
1 Sytske van der Zee, geboren op zaterdag 15 november 1828 in Sneek. Sytske is overleden op zaterdag 15 november 1828 in Sneek, geen dag oud (oorzaak: Sytske heeft 6 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 november 1828.
2 Sytske van der Zee, geboren op maandag 22 maart 1830 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1830. Sytske is overleden op dinsdag 27 september 1859 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1859. Sytske bleef ongehuwd.
3 Fokje van der Zee, geboren op woensdag 10 oktober 1832 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1832. Fokje is overleden op zaterdag 16 april 1910 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1910.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 16 mei 1867 in Rauwerdehem gehuwd met Gerrit Lykles de Vries
4 Tjeerd Idzes van der Zee, geboren op zaterdag 14 juni 1834 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1834. Tjeerd is overleden op zondag 15 oktober 1837 in Haskerdijken ( Heerenveen ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1837.
5 Rigtje van der Zee, geboren op zondag 30 juli 1837 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1837. Rigtje is overleden op zondag 25 maart 1866 in Wirdum ( Eemsdelta ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1866.
Notitie bij Rigtje: Rigtje is op 12 november 1862 in Leeuweraderadeel gehuwd met Douwe Romkes Bootsma
13 Hendrik Abrahams Plekkringa is geboren in oktober 1806 in Sneek, zoon van Abraham Hendriks Plekkringa en Fokjen Oeges Aardema (zie 7). Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1806. Hendrik is overleden op zondag 17 november 1878 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1878.
Beroep:
vanaf 1830     timmerknecht
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zondag 1 augustus 1830 in Sneek met Yttje Feikes Faber, 26 jaar oud. Yttje is geboren op zaterdag 7 april 1804 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Feike Sjoerds Faber en Hittje Aukes Blaauw. Zij is gedoopt op zondag 6 mei 1804. Yttje is overleden op vrijdag 30 april 1852 in Sneek, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1852.
Kinderen van Hendrik en Yttje:
1 Abraham Hendriks Plekkringa, geboren op zaterdag 7 mei 1831 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1831. Abraham is overleden op vrijdag 5 februari 1904 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1904.
Notitie bij Abraham: Abraham is op 10 mei 1857 in Sneek gehuwd met Jantje Egberts Krol
2 Fokje Hendriks Plekkringa, geboren op zaterdag 2 november 1833 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1833. Fokje is overleden op zaterdag 9 november 1833 in Sneek, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1833.
3 Fokje Hendriks Plekkringa, geboren op vrijdag 19 december 1834 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1834. Fokje is overleden op maandag 30 augustus 1915 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1915.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 30 mei 1875 in Sneek gehuwd met Gerrit Jans Krol
4 Feike Hendriks Plekkringa, geboren op donderdag 5 december 1839 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1839. Feike is overleden op maandag 15 februari 1909 in Oudewater, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1909.
Notitie bij Feike: Feike is op 7 september 1867 in Opsterland gehuwd met Sytske de Jong
14 Antje Ates de Jong is geboren op dinsdag 22 februari 1803 in Sneek, dochter van Ate Pieters de Jong en Claaske Adema (zie 9). Zij is gedoopt op donderdag 17 maart 1803. Antje is overleden op zaterdag 23 april 1864 in Bolsward, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1864. Antje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 29 juli 1827 in Sneek met Taetze Klazes (Teerdze) de Wit, 33 jaar oud. Teerdze is geboren op dinsdag 22 juli 1794 in Sneek, zoon van Klaas Lucas Wit en Stijntje Willems Metsker. Hij is gedoopt op zondag 10 augustus 1794. Teerdze is overleden op maandag 11 december 1865 in Bolsward, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1865.
Beroep:
houtzaagmolenaarsknecht
Kinderen van Antje en Teerdze:
1 Jelle Adema de Wit, geboren op vrijdag 15 januari 1830 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1830. Jelle is overleden op zondag 17 januari 1830 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1830.
2 Klaas de Wit, geboren op maandag 11 april 1831 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1831. Klaas is overleden op zaterdag 10 april 1880 in Harlingen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1880.
Notitie bij Klaas: Klaas is (1) op 30 april 1854 in Bolsward gehuwd met Antonetta Jans Oenstra en (2) op 16 september 1860 met Riemke Lieuwes Kiestra
Beroep:
houtzaagmolenaarsknecht
3 Klaaske de Wit, geboren op zondag 24 februari 1833 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1833. Klaaske is overleden op zondag 7 oktober 1860 in Bolsward, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1860.
4 Lukas de Wit, geboren op zondag 23 november 1834 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1834. Lukas is overleden op vrijdag 20 augustus 1852 in Bolsward, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 23 mei 1852.
5 Christina de Wit, geboren op zondag 4 maart 1838 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1838. Christina is overleden op maandag 21 mei 1838 in Bolsward, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1838.
6 Antje de Wit, geboren op zondag 4 maart 1838 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1838. Antje is overleden op dinsdag 17 april 1838 in Bolsward, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1838.
7 Christina de Wit, geboren op maandag 12 augustus 1839 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1839. Christina is overleden op vrijdag 13 september 1839 in Bolsward, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1839.
8 Artje de Wit, geboren op maandag 4 april 1842 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1842. Artje is overleden op maandag 15 augustus 1842 in Bolsward, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1842.
15 Haring Oeges Adema is geboren op donderdag 27 mei 1819 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 mei 1819. Haring is overleden op vrijdag 2 oktober 1874 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1874. Haring:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 juli 1843 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Lijsbeth Doekes van der Woude, 26 jaar oud. Lijsbeth is geboren op zaterdag 3 mei 1817 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Doeke Jennes van der Woude en Luidske Jacobs (Luitske) Bijlsma. Lijsbeth is overleden op vrijdag 7 november 1845 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1845.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1848 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Janke Hoites Zijlstra, 33 jaar oud. Janke is geboren op zaterdag 7 januari 1815 in Beetgum ( Waadhoeke ), dochter van Hoite Jacobs Zijlstra en Taetske Hayes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1815. Janke is overleden op dinsdag 7 september 1886 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1886.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Haring en Lijsbeth:
1 Lieutske Adema, geboren op woensdag 27 maart 1844 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1844.
2 Tjipkje Adema, geboren op dinsdag 21 oktober 1845 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1845. Tjipkje is overleden op donderdag 27 augustus 1846 in Beetgum ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1846.
16 Jantje Oeges Adema is geboren op zaterdag 28 juli 1821 in Beetgum ( Waadhoeke ), dochter van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1821. Jantje is overleden op dinsdag 22 maart 1898 in Berlikum ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1898. Jantje trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1855 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Willem Sjerps de Vries, 36 jaar oud. Willem is geboren op zondag 11 april 1819 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Sjerp Pieters (Seerp) de Vries en Tettje Rintjes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1819. Willem is overleden op woensdag 16 mei 1866 in Menaldum ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1866.
Getuige bij:
05-11-1859     geboorteaangifte Pieter de Vries (1859-1931) [zie 26]    [vader]
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Sjerp de Vries, geboren op donderdag 6 maart 1856 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 24.
2 Oege de Vries, geboren op maandag 3 augustus 1857 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 25.
3 Pieter de Vries, geboren op donderdag 3 november 1859 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 26.
17 Ymkje Oeges Adema is geboren op zondag 9 januari 1825 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Ymkje is overleden op maandag 8 september 1913, 88 jaar oud. Ymkje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1847 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Albert Elisa Hamringa, 27 jaar oud. Albert is geboren op zondag 13 juni 1819 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Antje Hendriks Uwma en Eliza Klazes Hamringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 juni 1819. Albert is overleden op vrijdag 8 mei 1868 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1868.
Beroep:
timmermansknecht
Kinderen van Ymkje en Albert:
1 Antje Hamringa, geboren op woensdag 25 juli 1849 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1849. Antje is overleden op woensdag 18 januari 1871 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1871. Antje bleef ongehuwd.
2 Oeke Alberts Hamringa, geboren op vrijdag 9 januari 1852 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 27.
3 Elisabeth Hamringa, geboren op dinsdag 29 mei 1855 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 28.
4 Maria Alberts Hamringa, geboren op woensdag 24 maart 1858 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 29.
5 Jetse Hamringa, geboren op donderdag 31 juli 1862 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 30.
18 Klaaske Oeges Adema is geboren op maandag 30 maart 1829 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1829. Klaaske is overleden op zaterdag 3 december 1904 in Paterson, Passaic County, New Yersey ( USA ), 75 jaar oud. Klaaske trouwde, 29 jaar oud, op zondag 7 november 1858 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Jan Tjeerds Stienstra, 28 jaar oud. Jan is geboren op zondag 27 juni 1830 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tjeerd Hommes Stienstra en Akke Jans Ebbens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1830. Jan is overleden op woensdag 31 juli 1889 in Beetgum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1889.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Klaaske en Jan:
1 Tjeerd Stienstra, geboren op maandag 14 februari 1859 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 31.
2 Akke Stienstra, geboren op donderdag 21 februari 1861 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1861. Akke is overleden op zaterdag 19 november 1864 in Beetgum ( Waadhoeke ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1864.
3 Tjibbe Stienstra, geboren op woensdag 16 november 1864 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1864. Tjibbe is overleden op dinsdag 9 april 1935 in Sint Louis, Missouri ( USA ), 70 jaar oud.
4 Oege Stienstra, geboren op zaterdag 3 maart 1866 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 32.
5 Akke Stienstra, geboren op zaterdag 11 september 1869 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1869. Akke is overleden op maandag 12 augustus 1889 in Beetgum ( Waadhoeke ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1889.
6 Klaas (Klaes) Stienstra, geboren op dinsdag 7 februari 1871 in Beetgum ( Waadhoeke ). Volgt 33.
19 Sjouke Adema is geboren op zaterdag 7 september 1833 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1833. Sjouke is overleden op vrijdag 14 oktober 1904 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1904. Sjouke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 mei 1860 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Jacoba Margaretha Romar, 31 jaar oud. Jacoba is geboren op maandag 12 januari 1829 in Franeker, dochter van Petrus Johannes Romar en Hillegonda Catharina Schippers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1829. Jacoba is overleden op maandag 8 mei 1916 in Langweer ( De Friese Meren ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1916.
Beroep:
dienstmeid en naaister
Kinderen van Sjouke en Jacoba:
1 Petrus Johannes Adema, geboren op dinsdag 21 mei 1861 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1861. Petrus is overleden op maandag 18 maart 1867 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1867.
2 Tjipkje Adema, geboren op maandag 25 december 1865 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1865. Tjipkje is overleden op zondag 25 februari 1866 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1866.
3 Tjipkje Adema, geboren op maandag 8 juni 1868 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 34.
20 Tjietske Oeges Adema is geboren op zaterdag 7 september 1833 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Oege Harings Adema (zie 10) en Tjipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1833. Tjietske is overleden op maandag 9 april 1917 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1917.
Beroep:
dienstmeid
Tjietske trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 mei 1859 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Ate Arjens Boersma, 36 jaar oud. Ate is geboren op maandag 17 februari 1823 in Wier ( Waadhoeke ), zoon van Arjen Hendriks Boersma en Berber Aebes Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1823. Ate is overleden op woensdag 18 oktober 1876 in Wier ( Waadhoeke ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1876.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Tjietske en Ate:
1 Berber Boersma, geboren op vrijdag 9 maart 1860 in Wier ( Waadhoeke ). Volgt 35.
2 Tjipkje Boersma, geboren op zaterdag 11 oktober 1862 in Wier ( Waadhoeke ). Volgt 36.
3 Hendrikje Boersma, geboren op vrijdag 2 augustus 1867 in Wier ( Waadhoeke ). Volgt 37.
4 Arjen Boersma, geboren op donderdag 29 september 1870 in Wier ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1870. Arjen is overleden op maandag 25 april 1949 in Berlikum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1949. Arjen bleef ongehuwd.
5 Sjoukje Boersma, geboren op dinsdag 24 december 1872 in Wier ( Waadhoeke ). Volgt 38.
21 Haring Jans de Jong is geboren op dinsdag 6 april 1819 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Jans de Jong en Richtje Harings Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1819. Haring is overleden op zondag 22 september 1878 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1878.
Beroep:
boerenknecht
Haring trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1841 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Geertje Sybes Westra, 26 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 9 februari 1815 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Sybe Jetses Westra en Trijntje Nannings de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 februari 1815. Geertje is overleden op zaterdag 8 december 1888 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1888.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Haring en Geertje:
1 Trijntje de Jong, geboren op zondag 20 februari 1842 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1842. Trijntje is overleden op vrijdag 23 september 1892 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1892.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 27 mei 1876 in Barradeel gehuwd met Hans Faber
2 Jan Harings de Jong, geboren op zaterdag 15 maart 1845 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1845. Jan is overleden op dinsdag 18 maart 1845 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 845.
3 Rigstje Harings de Jong, geboren op maandag 2 maart 1846 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1846. Rigstje is overleden op zaterdag 17 januari 1914 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1914.
Notitie bij Rigstje: Rigstje is op 9 mei 1868 in Barradeel gehuwd met Hendrik Faber
4 Jan Harings de Jong, geboren op maandag 21 januari 1850 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1850. Jan is overleden op donderdag 8 juli 1869 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1869.
5 Sybetje de Jong, geboren op vrijdag 11 maart 1853 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1853. Sybetje is overleden op donderdag 8 april 1915 in Detroit, Wayne County, Michigan ( USA ), 62 jaar oud.
Notitie bij Sybetje: Sybetje is op 12 mei 1888 in Barradeel gehwud met Pieter Hamersma
22 Keimpe Jeltes Koopmans is geboren op maandag 10 januari 1825 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jelte Keimpes Koopmans en Richtje Harings Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1825. Keimpe is overleden op vrijdag 11 november 1910 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1910.
Beroep:
gardenier
Keimpe trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 19 februari 1851 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Gelske Arjens Wassenaar, 19 jaar oud. Gelske is geboren op zaterdag 19 maart 1831 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Arjen Arjens Wassenaar en Wytske Wybes Tuininga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1831. Gelske is overleden op dinsdag 25 augustus 1903 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1903.
Kinderen van Keimpe en Gelske:
1 Wytske Keimpes Koopmans, geboren op donderdag 25 maart 1852 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1852. Wytske is overleden op dinsdag 12 november 1918 in Amsterdam, 66 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Huis Te Vraag.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 20 maart 1873 in Het Bildt gehuwd met Louis Duhoux
2 Jelte Keimpes Koopmans, geboren op woensdag 5 oktober 1853 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1853.
3 Arjen Keimpes Koopmans, geboren op zondag 9 augustus 1857 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1857. Arjen is overleden op dinsdag 21 april 1936 in Franeker, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1936. Hij is begraven in Metslawier.
Notitie bij Arjen: Arjen is op 19 mei 1883 in Westdongeradeel gehuwd met Antje Nieuwland
4 Rigtje Keimpes Koopmans, geboren op woensdag 8 juni 1859 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1859. Rigtje is overleden op zaterdag 22 juni 1946 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1946.
Notitie bij Rigtje: Rigtje is (1) op 27 juni 1885 in Oostdongeradeel gehuwd met Roelof Sytsma en (2) op 15 augustus 1895 met Sake Sierds Veenstra
5 Antje Keimpes Koopmans, geboren op donderdag 21 april 1870 in Finkum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1870. Antje is overleden op zondag 3 december 1871 in Finkum ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1871.
23 Ymkje Aukes (Emma) Stienstra is geboren op woensdag 13 augustus 1828 in Beetgum ( Waadhoeke ), dochter van Auke Jacobs Stienstra en Richtje Harings Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1828. Emma is overleden in USA.
emigratie:
Ymkje is op 23 juli 1881 vertrokken naar Amerika
Emma:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 3 maart 1852 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Marten Jans Meyer, 33 jaar oud. Marten is geboren op donderdag 18 juni 1818 in Wier ( Waadhoeke ), zoon van Jan Hendriks Meyer en Sjoukje Jans Douma. Marten is overleden op donderdag 28 juni 1866 in Beetgum ( Waadhoeke ), 48 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 1 april 1868 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Kornelis Martens Kuperus, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 25 april 1840 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Marten Hylkes Kuperus en Dieuwke Kornelis Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1840.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Emma en Marten:
1 Jan (John) Meyer, geboren op maandag 17 februari 1862 in Menaldum ( Waadhoeke ). John is overleden in 1953 in Jasper County, Iowa ( USA ), 90 of 91 jaar oud. Hij is begraven in Monroe, Jasper County, op de Monroe Cemetery.
Notitie bij John: Jan is (1) op 23 februari 1885 in Knoxville gehuwd met Jantje Fennema en (2) op 27 maart 1919 in Newton met Katherine vander Meide
Kind van Emma en Kornelis:
2 Dieuwke Kuperus, geboren op zondag 16 mei 1869 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1869.
24 Sjerp de Vries is geboren op donderdag 6 maart 1856 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Sjerps de Vries en Jantje Oeges Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1856. Sjerp is overleden op woensdag 14 december 1932 in Beetgum ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1932. Sjerp trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 mei 1882 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Jeltje Damstra, 26 jaar oud. Jeltje is geboren op donderdag 16 augustus 1855 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Daam Daams Damstra en Froukje Sikkes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1855. Jeltje is overleden op donderdag 18 april 1940 in Beetgum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1940.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sjerp en Jeltje:
1 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 14 november 1882 in Menaldum ( Waadhoeke ).
2 Froukje de Vries, geboren op vrijdag 21 maart 1884 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1884. Froukje is overleden op zondag 26 april 1987 in Marssum ( Waadhoeke ), 103 jaar oud. Zij is begraven in Marssum.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 22 mei 1913 in Menaldumadeel gehuwd met Kornelis de Swart
3 Jantje de Vries, geboren op donderdag 4 juni 1885 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 juni 1885. Jantje is overleden op vrijdag 20 mei 1955 in Beetgum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1955. Zij is begraven in Beetgum.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 27 mei 1909 in Menaldumadeel gehuwd met Marten de Vries
4 Willem de Vries, geboren op maandag 16 augustus 1886 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1886. Willem is overleden op dinsdag 11 januari 1887 in Beetgum ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1887.
5 Antje de Vries, geboren op zondag 22 januari 1888 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1888. Antje is overleden op maandag 4 augustus 1969 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 augustus 1969. Antje bleef ongehuwd.
6 Willem de Vries, geboren op vrijdag 1 november 1889 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1889. Willem is overleden op dinsdag 2 september 1986 in Beetgum ( Waadhoeke ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Menaldumadeel op Begraafplaats Engelum.
Notitie bij Willem: Willem is op 13 mei 1915 in Menaldumadeel gehuwd met Sjieuwke Dieters
7 Daam de Vries, geboren op zondag 19 april 1891 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1891. Daam is overleden op zaterdag 18 juli 1891 in Beetgum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1891.
8 Daam de Vries, geboren op maandag 21 november 1892 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1892. Daam is overleden op maandag 17 oktober 1977 in Beetgum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Beetgum op Begraafplaats Beetgum.
Notitie bij Daam: Daam is op 8 mei 1919 in Menaldumadeel gehuwd met Ottje de Vries
25 Oege de Vries is geboren op maandag 3 augustus 1857 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Sjerps de Vries en Jantje Oeges Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1857. Oege is overleden op zaterdag 5 februari 1927 in Beetgum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1927. Hij is begraven in Beetgum.
Beroep:
dienstknecht
Oege trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 mei 1888 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Geertje Heslinga, 25 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 18 februari 1863 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Auke Heslinga en Janke Sytzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1863. Geertje is overleden op dinsdag 12 december 1944 in Beetgum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1944. Zij is begraven in Beetgum.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Oege en Geertje:
1 Willem de Vries, geboren op donderdag 10 september 1891 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1891. Willem is overleden op woensdag 25 juli 1956 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1956. Hij is begraven in Beetgum.
Notitie bij Willem: Willem is op 15 mei 1919 in Menadumadeel gehuwd met Johanna Westra
2 Auke de Vries, geboren op vrijdag 28 juni 1895 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1895. Auke is overleden op woensdag 8 maart 1972 in Berlikum ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum.
Notitie bij Auke: Auke is op 16 augustus 1917 in Menaldumadeel gehuwd met Aaltje de Geele
26 Pieter de Vries is geboren op donderdag 3 november 1859 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Willem Sjerps de Vries en Jantje Oeges Adema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1859. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Wijtse Teunis de Boer (geb. 1791), Willem Sjerps de Vries (1819-1866) [zie 16] [vader] en Pieter Jans de Boer (1830-1862). Pieter is overleden op donderdag 18 juni 1931 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1931. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 21 mei 1891 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Froukje Hovinga, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Froukje waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Christiaan Kalverboer (1841-1932), Johannes Cornelis Tamson (1844-1912), Fetze van Solkema (1845-1920) en Hendrik van der Laan (1849-1911). Froukje is geboren op donderdag 22 juni 1865 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Oebele Ybeles Hovinga en Rigtje Eerdes Rikkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1865. Bij de geboorteaangifte van Froukje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Klazes de Vries (1827-1901), Oebele Ybeles Hovinga (1834-1899) [vader] en Anne van Nus (1837-1873). Froukje is overleden op maandag 2 mei 1949 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 mei 1949.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Froukje:
1 Willem de Vries, geboren op maandag 28 maart 1892 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1892.
Notitie bij Willem: Willem is op 1 augustus 1942 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoerdtje Haarsma
2 Oebele de Vries, geboren op vrijdag 22 maart 1895 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Volgt 39.
27 Oeke Alberts Hamringa is geboren op vrijdag 9 januari 1852 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Albert Elisa Hamringa en Ymkje Oeges Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1852. Oeke is overleden op woensdag 7 januari 1880 in Franeker, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1880.
Beroep:
dienstmeid
Oeke trouwde, 25 jaar oud, op zondag 3 juni 1877 in Franeker met Alle de Boer, 27 jaar oud. Alle is geboren op donderdag 30 augustus 1849 in Franeker, zoon van Tjibbe Hanzes de Boer en Wybrigje Lieuwes Wynia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1849. Alle is overleden op vrijdag 27 november 1896 in Franeker, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1896.
Beroep:
trekschipper
Kinderen van Oeke en Alle:
1 Ymkje de Boer, geboren op donderdag 7 maart 1878 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1878. Ymkje is overleden op vrijdag 8 maart 1878 in Franeker, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1878.
2 Ymkje Maria de Boer, geboren op zaterdag 13 december 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1879. Ymkje is overleden op zondag 18 januari 1880 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1880.
28 Elisabeth Hamringa is geboren op dinsdag 29 mei 1855 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Albert Elisa Hamringa en Ymkje Oeges Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1855. Elisabeth is overleden op zondag 2 november 1930 in Berlikum ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1930. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op zondag 7 december 1879 in Groningen met Hans Cornelis Blomhoff, 24 jaar oud. Hans is geboren op dinsdag 16 januari 1855 in Groningen, zoon van Cornelis Jacobus Hinderikus Blomhoff en Fenna Sikkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1855.
Beroep:
vanaf 1879     stucadoor
Kinderen van Elisabeth en Hans:
1 Albert Eliza Blomhoff, geboren op dinsdag 9 november 1880 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1880. Albert is overleden op donderdag 23 augustus 1906 in Leeuwarderadeel, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1906.
2 Cornelis Jacobus Henderikus Blomhoff, geboren op zondag 21 januari 1883 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1883. Cornelis is overleden op donderdag 4 juni 1885 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1885.
3 NN NN Blomhoff, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 7 oktober 1885 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 oktober 1885.
4 Cornelis Jacobus Hendrikus Blomhoff, geboren op zaterdag 19 maart 1887 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1887. Cornelis is overleden op zondag 24 december 1967 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 11 mei 1910 in Leeuwarden gehuwd met Grietje Arends
5 Maria Anna Blomhoff, geboren op maandag 4 maart 1889 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1889.
6 Anna Jetta Blomhoff, geboren op zaterdag 8 november 1890 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1890.
7 Elisabeth Blomhoff, geboren op donderdag 6 juli 1893 in Barmen ( Duitsland ).
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 8 mei 1913 in Menaldumadeel gehuwd met Jacobus Westra
8 Herman Blomhoff, geboren op vrijdag 17 mei 1895 in Barmen ( Duitsland ).
Notitie bij Herman: Herman is op 3 juni 1922 in Leeuwarderadeel gehuwd met Tjaltje Schuitema
9 Johannes Blomhoff, geboren op maandag 9 augustus 1897 in Elberfeld ( Duitsland ). Johannes is overleden op zaterdag 15 augustus 1903 in Leeuwarden, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1903.
29 Maria Alberts Hamringa is geboren op woensdag 24 maart 1858 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Albert Elisa Hamringa en Ymkje Oeges Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1858. Maria is overleden op donderdag 9 september 1886 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1886.
Beroep:
dienstmeid
Maria trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 april 1884 in Baarderadeel met Folkert Joukes de Groot, 26 jaar oud. Folkert is geboren op maandag 10 augustus 1857 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Jouke Folkerts de Groot en Dirkje Franses de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1857. Folkert is overleden op zondag 30 mei 1948 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1948.
Beroep:
schipper
Kinderen van Maria en Folkert:
1 Ymkje de Groot, geboren op zondag 6 juli 1884 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1884.
2 Dirkje Pietje de Groot, geboren op woensdag 4 augustus 1886 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1886.
30 Jetse Hamringa is geboren op donderdag 31 juli 1862 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Albert Elisa Hamringa en Ymkje Oeges Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1862. Jetse is overleden op dinsdag 6 juli 1948 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1948.
Beroep:
timmermansknecht
Jetse trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 mei 1891 in Menaldum ( Waadhoeke ) met Kornelia Hiemstra, 24 jaar oud. Kornelia is geboren op zaterdag 5 januari 1867 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jakob Klazes Hiemstra en Baukje Sierks de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Kornelia is overleden op woensdag 5 april 1933 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1933.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jetse en Kornelia:
1 Baukje Hamringa, geboren op zondag 5 juni 1892 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1892.
2 Anna Oeke Hamringa, geboren op dinsdag 28 november 1893 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1893. Anna is overleden op zondag 17 december 1893 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1893.
3 Anna Oeke Hamringa, geboren op dinsdag 2 april 1895 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1895.
4 Ymkje Hamringa, geboren op donderdag 15 juli 1897 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1897. Ymkje is overleden op woensdag 31 januari 1979 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Zij is begraven in Goutum.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 10 april 1920 in Leeuwarden gehuwd met Leendert van Tuinen
5 Alberta Hamringa, geboren op zondag 27 augustus 1899 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1899. Alberta is overleden op zaterdag 20 oktober 1900 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1900.
6 Jacob Hamringa, geboren op maandag 24 februari 1902 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1902. Jacob is overleden op woensdag 25 juni 1902 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1902.
7 Albert Elisa Hamringa, geboren op woensdag 29 maart 1905 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1905. Albert is overleden op dinsdag 14 maart 1978 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie op de Begraafplaats aan de van Harenstraat.
Notitie bij Albert: Albert is gehuwd met Dieuwke Schat
31 Tjeerd Stienstra is geboren op maandag 14 februari 1859 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Tjeerds Stienstra en Klaaske Oeges Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1859. Tjeerd is overleden op dinsdag 9 april 1935 in Sint Louis, Missouri ( USA ), 76 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Tjeerd trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1881 in Smallingerland met Grietje Kijlstra, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tjeerd en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Arjen Louws Biesma (1835-1911), Kornelis Veenstra (1836-1922), Petrus Hoekstra (1850-1918) en Pieter Zeeman (1852-1926). Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 4 september 1902 in Harlingen. Grietje is geboren op maandag 16 september 1861 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Egbert Gerhardus Kijlstra en Saakje Teyes Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1861. Grietje is overleden op woensdag 26 juli 1939 in Harlingen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1939.
Kinderen van Tjeerd en Grietje:
1 Jan Stienstra, geboren op maandag 28 augustus 1882 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1882. Jan is overleden op vrijdag 24 mei 1968 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 mei 1909 in Harlingen gehuwd met Anna Nieuwenhuis
Beroep:
auto- en huisschilder
2 Egbert Gerhardus Stienstra, geboren op donderdag 25 oktober 1883 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1883. Egbert is overleden op donderdag 7 mei 1885 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1885.
3 Egbert Gerhardus Stienstra, geboren op zaterdag 6 juni 1885 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1885. Egbert is overleden op zondag 14 juni 1885 in Drachten ( Smallingerland ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1885.
4 NN NN Stienstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 17 juli 1886 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1886.
5 NN NN Stienstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 9 juni 1888 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1888.
6 Egbert Stienstra, geboren op dinsdag 3 november 1891 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1891. Egbert is overleden op maandag 4 februari 1957 in St Louis ( USA ), 65 jaar oud.
7 Okke Stienstra, geboren op dinsdag 28 april 1896 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1896. Okke is overleden op zondag 15 april 1962 in Harlingen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1962. Hij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Notitie bij Okke: Okke is op 18 mei 1922 in Harlingen gehuwd met Janke de Vries
8 Teye Stienstra, geboren op dinsdag 28 april 1896 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1896.
emigratie:
Teye is maart 1899 vertrokken naar Noord Amerika
9 Saakje Stienstra, geboren op maandag 13 september 1897 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1897. Saakje is overleden op woensdag 3 november 1897 in Harlingen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1897.
32 Oege Stienstra is geboren op zaterdag 3 maart 1866 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Tjeerds Stienstra en Klaaske Oeges Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1866. Oege is overleden op woensdag 8 juli 1953 in Haarlem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1953.
Beroep:
magazijnmeester en sergeant artillerie
Oege trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 april 1890 in Naarden ( Gooise Meren ) met Johanna Frederika Linck, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1862 in Naarden ( Gooise Meren ), dochter van Jan Frederik Linck en Jannetje Barendina Stein. Johanna is overleden op dinsdag 17 november 1953 in Haarlem, ongeveer 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1953.
Kind van Oege en Johanna:
1 Jan Martinus Stienstra, geboren op donderdag 12 maart 1891 in Naarden ( Gooise Meren ). Jan is overleden op maandag 12 februari 1962 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 mei 1920 in Amsterdan gehuwd met Jansje de Oude
33 Klaas (Klaes) Stienstra is geboren op dinsdag 7 februari 1871 in Beetgum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Tjeerds Stienstra en Klaaske Oeges Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1871. Klaes is overleden op woensdag 28 augustus 1929 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 58 jaar oud. Hij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery. Klaes trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Paterson, Passaic County, New Yersey ( USA ) met Klaasje Everts de Oude, 20 jaar oud. Klaasje is geboren op zaterdag 28 juli 1883 in Heerenveen, dochter van Evert Jans de Oude en Grietje Jacobs (Beppa) van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1883. Klaasje is overleden op woensdag 27 maart 1963 in Totowa, Passaic County, New Yersey ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
Kinderen van Klaes en Klaasje:
1 Jan Klazes (John Nicolas) Steenstra, geboren omstreeks 1905.
Notitie bij John Nicolas: Jan is gehuwd met Margaret J. Bennett
2 Evert Klazes (Edward Nicholas) Steenstra, geboren omstreeks 1906. Edward Nicholas is overleden in 1965 in Paterson, Passaic County, New Yersey ( USA ), ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Paterson op de Cedar Lawn Cemetery.
Notitie bij Edward Nicholas: Evert is gehuwd met Minnie Wittman Mc Lean
34 Tjipkje Adema is geboren op maandag 8 juni 1868 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Sjouke Adema (zie 19) en Jacoba Margaretha Romar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1868. Tjipkje is overleden op maandag 16 juli 1951 in Tilburg, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1951. Zij is begraven in Langweer. Tjipkje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1899 in Leeuwarden met Pier Mulder, 30 jaar oud. Pier is geboren op dinsdag 1 december 1868 in Langweer ( De Friese Meren ), zoon van Jan Jans Mulder en Rinske Piers van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1868. Pier is overleden op dinsdag 19 september 1939 in Langweer ( De Friese Meren ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1939. Hij is begraven in Langweer.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Tjipkje en Pier:
1 Sjouke Mulder, geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Langweer ( De Friese Meren ). Volgt 40.
2 Rinske Mulder, geboren op zondag 31 augustus 1902 in Langweer ( De Friese Meren ). Volgt 41.
35 Berber Boersma is geboren op vrijdag 9 maart 1860 in Wier ( Waadhoeke ), dochter van Ate Arjens Boersma en Tjietske Oeges Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1860. Berber is overleden op dinsdag 4 februari 1930 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1930.
Beroep:
dienstmeid
Berber trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 juni 1881 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Durk Westra, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berber en Durk waren de volgende getuigen aanwezig: Ids van der Ploeg (1829-1904), Johan Christiaan Kalverboer (1841-1932), Johannes Cornelis Tamson (1844-1912) en Fetze van Solkema (1845-1920). Durk is geboren op donderdag 16 augustus 1855 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Tomas Obbes Westra en Grietje Tjeerds Peterson. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1855. Bij de geboorteaangifte van Durk waren de volgende getuigen aanwezig: Tomas Obbes Westra (1812-1878) [vader], Yme Willems Lautenbach (1827-1903) en Ids van der Ploeg (1829-1904). Durk is overleden op woensdag 22 februari 1928 in Berlikum ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1928. Bij de overlijdensaangifte van Durk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Runia (1864-1945) en Feike Post (1891-1941).
Kinderen van Berber en Durk:
1 Grietje Westra, geboren op woensdag 15 maart 1882 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1882. Grietje is overleden op zaterdag 26 juni 1943 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1943.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 5 mei 1904 in Menaldumadeel gehuwd met Jan Sangers
2 Thomas Westra, geboren op donderdag 27 maart 1884 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1884. Thomas is overleden op donderdag 6 juli 1972 in Berlikum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud.
Notitie bij Thomas: Thomas is op 8 februari 1906 in Menaldumadeel gehuwd met Sijke Kuperus
3 Ate Westra, geboren op zondag 1 november 1885 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1885.
Notitie bij Ate: Ate is op 7 mei 1914 in Het Bildt gehuwd met Trijntje Kuiken
Beroep:
metselaar
4 Tjitze Westra, geboren op woensdag 29 april 1891 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1891. Tjitze is overleden op donderdag 16 augustus 1956 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1956. Hij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk.
Notitie bij Tjitze: Tjitze is op 22 mei 1919 in Het Bildt gehuwd met Jantje van der Veen
5 Tjeerd Westra, geboren op donderdag 28 december 1893 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1893. Tjeerd is overleden op maandag 11 januari 1971 in Berlikum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 29 mei 1919 in Menaldumadeel gehuwd met Trijntje van der Vliet
36 Tjipkje Boersma is geboren op zaterdag 11 oktober 1862 in Wier ( Waadhoeke ), dochter van Ate Arjens Boersma en Tjietske Oeges Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1862. Tjipkje is overleden op zondag 3 februari 1929 in Winsum ( Het Hogeland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1929. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk. Tjipkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1885 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Andele Boomsma, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tjipkje en Andele waren de volgende getuigen aanwezig: Ids van der Ploeg (1829-1904), Johan Christiaan Kalverboer (1841-1932), Johannes Timmer (geb. 1844) en Fetze van Solkema (1845-1920). Andele is geboren op donderdag 25 augustus 1859 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Gatse Andeles Boomsma en Baukje Taekes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1859. Andele is overleden op donderdag 1 maart 1934 in Winsum ( Het Hogeland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1934. Hij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Tjipkje en Andele:
1 Gatse Boomsma, geboren op zondag 5 augustus 1888 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1888. Gatse is overleden op vrijdag 21 september 1888 in Berlikum ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1888.
2 Tjitske Boomsma, geboren op dinsdag 21 november 1893 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1893. Tjitske is overleden op vrijdag 12 maart 1976 in Winsum ( Het Hogeland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 4 mei 1916 in Menaldumadeel gehuwd met Hans Hogerhuis
3 Wybigje Boomsma, geboren op donderdag 22 augustus 1895 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1895. Wybigje is overleden op donderdag 15 mei 1980 in Winsum ( Het Hogeland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Wybigje: Wybigje is op 6 mei 1920 in Menaldumadeel gehuwd met Sjoerd Runia
37 Hendrikje Boersma is geboren op vrijdag 2 augustus 1867 in Wier ( Waadhoeke ), dochter van Ate Arjens Boersma en Tjietske Oeges Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1867. Hendrikje is overleden op zondag 23 januari 1938 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1938. Hendrikje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 4 oktober 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Dirk Kuiken, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Santhuizen (1831-1919), Auke van Terwisga (1857-1936), Sipke Brandsma (1860-1952) en Lambertus Niemeijer (1868-1932). Dirk is geboren op zaterdag 22 februari 1868 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Kuiken en Dieuwke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1868. Dirk is overleden op woensdag 6 november 1935 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1935.
Kinderen van Hendrikje en Dirk:
1 Klaas Kuiken, geboren op vrijdag 7 augustus 1896 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1896. Klaas is overleden op vrijdag 13 april 1934 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1934. Hij is begraven in Sint Annaparochie op de Begraafplaats aan de van Harenstraat.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 1 september 1921 in Het Bildt gehuwd met Dirkje Boonstra
2 Ate Kuiken, geboren op dinsdag 18 oktober 1898 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1898. Ate is overleden op vrijdag 20 augustus 1971 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie op de Begraafplaats aan de van Harenstraat.
Notitie bij Ate: Ate is op 28 mei 1924 in Het Bildt gehuwd met Minke Miedema
38 Sjoukje Boersma is geboren op dinsdag 24 december 1872 in Wier ( Waadhoeke ), dochter van Ate Arjens Boersma en Tjietske Oeges Adema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1872. Sjoukje is overleden op donderdag 6 maart 1930 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1930. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 juni 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Jan Hiemstra, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sjoukje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Santhuizen (1831-1919), Klaas Wassenaar (1834-1911), Albert Bouma (1841-1907) en Lambertus Niemeijer (1868-1932). Jan is geboren op dinsdag 28 januari 1873 in Het Bildt ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Hiemstra en Maaike Hogerhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1873. Jan is overleden op vrijdag 20 augustus 1954 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1954.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Sjoukje en Jan:
1 Tjitske Hiemstra, geboren op zondag 28 oktober 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1894. Tjitske is overleden op dinsdag 14 april 1942 in Beetgum ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1942. Zij is begraven in Beetgum.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 9 november 1916 in Het Bildt gehuwd met Jacob van Loon
2 Maaike Hiemstra, geboren op zondag 12 april 1896 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1896. Maaike is overleden op maandag 16 december 1968 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie op de Begraafplaats aan de Attesweg.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 16 mei 1918 in het Bildt gehuwd met Mintje Hansma
3 Pietje Hiemstra, geboren op woensdag 14 juni 1899 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1899.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 30 november 1922 in het Bildt gehuwd met Johannes Bokma
4 Berber Hiemstra, geboren op zaterdag 31 augustus 1901 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1901. Berber is overleden op maandag 17 juli 1972 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie. Berber bleef ongehuwd.
39 Oebele de Vries is geboren op vrijdag 22 maart 1895 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Pieter de Vries (zie 26) en Froukje Hovinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1895. Oebele is overleden op maandag 13 maart 1972, 76 jaar oud.
Beroep:
Marechaussee
Oebele trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1919 in Marum ( Westerkwartier ) met Bartha Adema, 22 jaar oud. Bartha is geboren op donderdag 15 oktober 1896 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Adema en Hilje Iwema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1896. Bij de geboorteaangifte van Bartha waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Bakker (1857-1927), Kornelis Adema (1860-1936) [vader] en Lammert Westerhof (1863-1943). Bartha is overleden op vrijdag 18 mei 1973, 76 jaar oud.
Kinderen van Oebele en Bartha:
1 Pieter de Vries, geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Bloemendaal. Volgt 42.
2 Cornelis de Vries, geboren op zondag 18 december 1921 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 43.
3 Froukje Bertha de Vries, geboren op maandag 29 april 1929 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 44.
40 Sjouke Mulder is geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Langweer ( De Friese Meren ), zoon van Pier Mulder en Tjipkje Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1900. Sjouke is overleden op woensdag 6 oktober 1993 in Wartena ( Leeuwarden ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Wartena.
Beroep:
machinist
Sjouke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 juni 1925 in Wymbritseradeel met Pietertje de Koe, 22 jaar oud. Pietertje is geboren op zondag 3 augustus 1902 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hidde de Koe en Durkje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1902. Pietertje is overleden op zondag 19 juli 1970 in Wartena ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wartena.
Kind van Sjouke en Pietertje:
1 NN NN Mulder, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 25 oktober 1927 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1927.
41 Rinske Mulder is geboren op zondag 31 augustus 1902 in Langweer ( De Friese Meren ), dochter van Pier Mulder en Tjipkje Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1902. Rinske is overleden op woensdag 14 januari 1998 in Langweer ( De Friese Meren ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Langweer. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 4 maart 1927 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Hendricus de Jong, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 2 maart 1954 in Breda. Hendricus is geboren op dinsdag 22 september 1903 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Reinder Auke de Jong en Aaltje Holtrop. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1903.
42 Pieter de Vries is geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Bloemendaal, zoon van Oebele de Vries (zie 39) en Bartha Adema. Pieter is overleden op zondag 15 januari 2012 in Bloemendaal, 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 januari 2012 in Overveen. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1952 met Olga van der Hart, 24 jaar oud. Olga is geboren op vrijdag 2 september 1927 in Haarlem. Olga is overleden op maandag 24 maart 2003 in Haarlem, 75 jaar oud.
43 Cornelis de Vries is geboren op zondag 18 december 1921 in Marum ( Westerkwartier ), zoon van Oebele de Vries (zie 39) en Bartha Adema. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 2 mei 1951 met Mary Jeanne van Buuren, 31 jaar oud. Mary is geboren op woensdag 2 juli 1919.
44 Froukje Bertha de Vries is geboren op maandag 29 april 1929 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Oebele de Vries (zie 39) en Bartha Adema. Froukje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 11 juli 1958 met Wilhelmus Johannes Otten, 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren op donderdag 11 augustus 1932 in Leiden.

Index (314 personen)

Aardema, Fokjen Oeges (*?-10-1765, †22-10-1826) [Nummer 7]  7; 12; 13
Aardema, Gosse (*04-06-1796) [Zoon van 6]  6,5
Aardema, Haring Oeges (*?-01-1764) [Nummer 6]  6; 10; 11
Aardema, Oege Harings (Yge) (*?-03-1737, †?-11-1805) [Nummer 2]  2; 6; 7; 8; 9
Aardema, Sjeuwke (*16-10-1793) [Dochter van 6]  6,4
Aardema, Tryntje Oeges (*20-03-1788, †01-06-1809) [Dochter van 6]  6,1
Adema, Bartha (*15-10-1896, †18-05-1973) [Partner van 39]  39; 42; 43; 44
Adema, Claaske (*05-11-1777, †?-06-1807) [Nummer 9]  9; 14
Adema, Haring Oeges (*27-05-1819, †02-10-1874) [Nummer 15]  15
Adema, Imkje (*26-09-1823, †07-10-1823) [Dochter van 10]  10,3
Adema, Jantje Oeges (*28-07-1821, †22-03-1898) [Nummer 16]  16; 24; 25; 26
Adema, Klaaske Oeges (*30-03-1829, †03-12-1904) [Nummer 18]  18; 31; 32; 33
Adema, Kornelis (*08-04-1860, †09-04-1936) [Schoonvader van 39]  39; 39
Adema, Lieutske (*27-03-1844) [Dochter van 15]  15,1
Adema, Oege Harings (*09-12-1789, †23-08-1836) [Nummer 10]  10; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Adema, Petrus Johannes (*21-05-1861, †18-03-1867) [Zoon van 19]  19,1
Adema, Richtje Harings (*19-09-1791, †15-07-1863) [Nummer 11]  11; 21; 22; 23
Adema, Sara Oeges (*?-04-1773, †13-04-1838) [Nummer 8]  8
Adema, Sjouke (*07-09-1833, †14-10-1904) [Nummer 19]  19; 34
Adema, Tjietske Oeges (*07-09-1833, †09-04-1917) [Nummer 20]  20; 35; 36; 37; 38
Adema, Tjipkje (*21-10-1845, †27-08-1846) [Dochter van 15]  15,2
Adema, Tjipkje (*25-12-1865, †25-02-1866) [Dochter van 19]  19,2
Adema, Tjipkje (*08-06-1868, †16-07-1951) [Nummer 34]  34; 40; 41
Adema, Tryntie (*?-03-1768) [Dochter van 2]  2,3
Adema, Ymkje Oeges (*09-01-1825, †08-09-1913) [Nummer 17]  17; 27; 28; 29; 30
Aukes, Jaaike [Partner van 5]  5
Bakker, Gerrit (*02-03-1857, †15-10-1927) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 39]  39
Ballings, Lutske [Partner van 3]  3
Biesma, Arjen Louws (*29-10-1835, †13-11-1911) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 31]  31
Bijlsma, Luidske Jacobs (Luitske) (*03-02-1781, †09-03-1841) [Schoonmoeder van 15]  15
Blaauw, Hittje Aukes (*15-04-1777, †08-07-1823) [Schoonmoeder van 13]  13
Blomhoff, Albert Eliza (*09-11-1880, †23-08-1906) [Zoon van 28]  28,1
Blomhoff, Anna Jetta (*08-11-1890) [Dochter van 28]  28,6
Blomhoff, Cornelis Jacobus Henderikus (*21-01-1883, †04-06-1885) [Zoon van 28]  28,2
Blomhoff, Cornelis Jacobus Hendrikus (*19-03-1887, †24-12-1967) [Zoon van 28]  28,4
Blomhoff, Cornelis Jacobus Hinderikus (*19-08-1818, †04-08-1866) [Schoonvader van 28]  28
Blomhoff, Elisabeth (*06-07-1893) [Dochter van 28]  28,7
Blomhoff, Hans Cornelis (*16-01-1855) [Partner van 28]  28
Blomhoff, Herman (*17-05-1895) [Zoon van 28]  28,8
Blomhoff, Johannes (*09-08-1897, †15-08-1903) [Zoon van 28]  28,9
Blomhoff, Maria Anna (*04-03-1889) [Dochter van 28]  28,5
Blomhoff, NN NN (levenloos *07-10-1885) [Dochter van 28]  28,3
Boer, Alle de (*30-08-1849, †27-11-1896) [Partner van 27]  27
Boer, Dirkje Franses de (*26-04-1835, †06-04-1930) [Schoonmoeder van 29]  29
Boer, Pieter Jans de (*06-11-1830, †23-03-1862) [Getuige bij geboorteaangifte van 26]  26
Boer, Tjibbe Hanzes de (*11-03-1811, †09-01-1891) [Schoonvader van 27]  27
Boer, Trijntje Nannings de (*20-06-1782, †05-06-1840) [Schoonmoeder van 21]  21
Boer, Wijtse Teunis de (*01-08-1791) [Getuige bij geboorteaangifte van 26]  26
Boer, Ymkje de (*07-03-1878, †08-03-1878) [Dochter van 27]  27,1
Boer, Ymkje Maria de (*13-12-1879, †18-01-1880) [Dochter van 27]  27,2
Boersma, Arjen (*29-09-1870, †25-04-1949) [Zoon van 20]  20,4
Boersma, Arjen Hendriks (*18-09-1766, †13-12-1829) [Schoonvader van 20]  20
Boersma, Ate Arjens (*17-02-1823, †18-10-1876) [Partner van 20]  20; 35; 36; 37; 38
Boersma, Berber (*09-03-1860, †04-02-1930) [Nummer 35]  35
Boersma, Hendrikje (*02-08-1867, †23-01-1938) [Nummer 37]  37
Boersma, Sjoukje (*24-12-1872, †06-03-1930) [Nummer 38]  38
Boersma, Tjipkje (*11-10-1862, †03-02-1929) [Nummer 36]  36
Boomsma, Andele (*25-08-1859, †01-03-1934) [Partner van 36]  36
Boomsma, Gatse (*05-08-1888, †21-09-1888) [Zoon van 36]  36,1
Boomsma, Gatse Andeles (*05-08-1834, †03-07-1913) [Schoonvader van 36]  36
Boomsma, Tjitske (*21-11-1893, †12-03-1976) [Dochter van 36]  36,2
Boomsma, Wybigje (*22-08-1895, †15-05-1980) [Dochter van 36]  36,3
Bouma, Albert (*25-06-1841, †04-01-1907) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 38]  38
Brandsma, Saakje Teyes (*12-02-1831, †30-03-1887) [Schoonmoeder van 31]  31
Brandsma, Sipke (*10-02-1860, †17-02-1952) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 37]  37
Buuren, Mary Jeanne van (*02-07-1919) [Partner van 43]  43
Christoffels, Hinke (†1798) [Schoonmoeder van 8]  8
Damstra, Daam Daams (*08-11-1814, †12-02-1890) [Schoonvader van 24]  24
Damstra, Jeltje (*16-08-1855, †18-04-1940) [Partner van 24]  24
Dijk, Grietje Jacobs (Beppa) van (*04-11-1843, †15-05-1938) [Schoonmoeder van 33]  33
Dijkstra, Baukje Taekes (*04-11-1836, †11-04-1916) [Schoonmoeder van 36]  36
Dijkstra, Pietje Thomas (*±1759, †12-05-1823) [Schoonmoeder van 11]  11
Douma, Sjoukje Jans (*±1779, †29-01-1867) [Schoonmoeder van 23]  23
Durks, Lieutske (Luutske) [Schoonmoeder van 7]  7
Ebbens, Akke Jans (*28-03-1800, †08-06-1861) [Schoonmoeder van 18]  18
Faber, Feike Sjoerds (*?-10-1779, †11-02-1862) [Schoonvader van 13]  13
Faber, Yttje Feikes (*07-04-1804, †30-04-1852) [Partner van 13]  13
Feenstra, Taetske Hayes (*±1790, †17-11-1846) [Schoonmoeder van 15]  15
Gabes, Gerrit (†18-10-1796) [Schoonvader van 8]  8
Gepkes, Gritie (Grietje) (†02-02-1827) [Partner van 4]  4
Groot, Baukje Sierks de (*15-11-1823, †12-02-1897) [Schoonmoeder van 30]  30
Groot, Dirkje Pietje de (*04-08-1886) [Dochter van 29]  29,2
Groot, Folkert Joukes de (*10-08-1857, †30-05-1948) [Partner van 29]  29
Groot, Jouke Folkerts de (*30-01-1829, †31-12-1903) [Schoonvader van 29]  29
Groot, Ymkje de (*06-07-1884) [Dochter van 29]  29,1
Hamersma, Jelle Sjoerds (*?-09-1700, †<1763) [Schoonvader van 2]  2
Hamersma, Richtje Jelles (Rixtje) (*?-07-1741, †?-03-1795) [Partner van 2]  2; 6; 7; 8; 9
Hamringa, Albert Elisa (*13-06-1819, †08-05-1868) [Partner van 17]  17; 27; 28; 29; 30
Hamringa, Albert Elisa (*29-03-1905, †14-03-1978) [Zoon van 30]  30,7
Hamringa, Alberta (*27-08-1899, †20-10-1900) [Dochter van 30]  30,5
Hamringa, Anna Oeke (*28-11-1893, †17-12-1893) [Dochter van 30]  30,2
Hamringa, Anna Oeke (*02-04-1895) [Dochter van 30]  30,3
Hamringa, Antje (*25-07-1849, †18-01-1871) [Dochter van 17]  17,1
Hamringa, Baukje (*05-06-1892) [Dochter van 30]  30,1
Hamringa, Elisabeth (*29-05-1855, †02-11-1930) [Nummer 28]  28
Hamringa, Eliza Klazes (*25-11-1777, †27-07-1849) [Schoonmoeder van 17]  17
Hamringa, Jacob (*24-02-1902, †25-06-1902) [Zoon van 30]  30,6
Hamringa, Jetse (*31-07-1862, †06-07-1948) [Nummer 30]  30
Hamringa, Maria Alberts (*24-03-1858, †09-09-1886) [Nummer 29]  29
Hamringa, Oeke Alberts (*09-01-1852, †07-01-1880) [Nummer 27]  27
Hamringa, Ymkje (*15-07-1897, †31-01-1979) [Dochter van 30]  30,4
Harings, Jan (*?-09-1738) [Nummer 3]  3
Harings, Johannis (*?-12-1742) [Nummer 5]  5
Hart, Olga van der (*02-09-1927, †24-03-2003) [Partner van 42]  42
Heslinga, Auke (*06-08-1834, †23-12-1887) [Schoonvader van 25]  25
Heslinga, Geertje (*18-02-1863, †12-12-1944) [Partner van 25]  25
Hiemstra, Berber (*31-08-1901, †17-07-1972) [Dochter van 38]  38,4
Hiemstra, Jakob Klazes (*30-07-1830, †17-03-1875) [Schoonvader van 30]  30
Hiemstra, Jan (*28-01-1873, †20-08-1954) [Partner van 38]  38
Hiemstra, Jantje Jans (*?-10-1770, †16-09-1842) [Schoonmoeder van 10]  10
Hiemstra, Kornelia (*05-01-1867, †05-04-1933) [Partner van 30]  30
Hiemstra, Maaike (*12-04-1896, †16-12-1968) [Dochter van 38]  38,2
Hiemstra, Pieter (*12-05-1849, †28-12-1928) [Schoonvader van 38]  38
Hiemstra, Pietje (*14-06-1899) [Dochter van 38]  38,3
Hiemstra, Tjitske (*28-10-1894, †14-04-1942) [Dochter van 38]  38,1
Hoekstra, Petrus (*06-09-1850, †30-11-1918) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 31]  31
Hogerhuis, Maaike (*19-02-1850, †23-03-1915) [Schoonmoeder van 38]  38
Holtrop, Aaltje (*05-11-1870, †23-04-1937) [Schoonmoeder van 41]  41
Hovinga, Froukje (*22-06-1865, †02-05-1949) [Partner van 26]  26; 39
Hovinga, Oebele Ybeles (*03-08-1834, †03-11-1899) [Schoonvader van 26]  26; 26
Huizinga, Haring Jeltes (*?-07-1769, †05-12-1855) [Zoon van 4]  4,1
Idzerda, Zytske Idses (*±1765, †15-10-1826) [Schoonmoeder van 12]  12
Iwema, Hilje (*30-12-1865, †22-07-1902) [Schoonmoeder van 39]  39
Jans, Aaltje (*?-11-1774) [Dochter van 3]  3,2
Jans, Rinkse (*?-10-1777) [Dochter van 3]  3,3
Jans, Trijntje [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5
Jans, Trijntje (*?-10-1771) [Dochter van 3]  3,1
Jeltes, Gepke (*03-08-1772) [Zoon van 4]  4,2
Jeltes, Keimpe (*?-03-1764, †30-12-1821) [Schoonvader van 11]  11
Jeltes, Rixi (*06-08-1786) [Dochter van 4]  4,6
Jeltes, Tryntie (*28-07-1775) [Dochter van 4]  4,3
Jeltes, Yge [Vader van 1]  1
Jeltes, Yge (*23-01-1781) [Zoon van 4]  4,5
Johannes, Aaltje [Partner van 3]  3
Jong, Antje Ates de (*22-02-1803, †23-04-1864) [Nummer 14]  14
Jong, Ate Pieters de (*16-02-1774, †18-06-1820) [Partner van 9]  9; 14
Jong, Durkje de (*18-08-1879, †22-10-1950) [Schoonmoeder van 40]  40
Jong, Haring Jans de (*06-04-1819, †22-09-1878) [Nummer 21]  21
Jong, Hendricus de (*22-09-1903) [Partner van 41]  41
Jong, Jan de (*11-09-1823, †29-09-1823) [Zoon van 11]  11,3
Jong, Jan Harings de (*15-03-1845, †18-03-1845) [Zoon van 21]  21,2
Jong, Jan Harings de (*21-01-1850, †08-07-1869) [Zoon van 21]  21,4
Jong, Jan Jans de (*03-11-1784, †08-08-1823) [Partner van 11]  11; 21
Jong, Jan Wybes de (*±1753, †28-02-1816) [Schoonvader van 11]  11
Jong, Klaas Tjipkes de (*02-11-1762, †11-10-1847) [Schoonvader van 10]  10
Jong, Pieter Ates de (*?-02-1743, †28-02-1818) [Schoonvader van 9]  9
Jong, Reinder Auke de (*13-06-1870, †12-08-1939) [Schoonvader van 41]  41
Jong, Rigstje Harings de (*02-03-1846, †17-01-1914) [Dochter van 21]  21,3
Jong, Sybetje de (*11-03-1853, †08-04-1915) [Dochter van 21]  21,5
Jong, Tjipkje Klazes de (*10-09-1794, †16-08-1856) [Partner van 10]  10; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Jong, Trijntje de (*20-02-1842, †23-09-1892) [Dochter van 21]  21,1
Jong, Ymkje de (*04-12-1817, †09-12-1817) [Dochter van 11]  11,1
Jouwstra, Fokien Jarigs (†?-08-1743) [Schoonmoeder van 2]  2
Kalverboer, Johan Christiaan (*02-06-1841, †02-04-1932) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 35] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 36] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26]  26; 35; 36
Kassen, Tettje Jeltes van (*26-10-1778, †04-09-1852) [Dochter van 4]  4,4
Kasten, Jelte Harings van (*?-07-1740, †1798) [Nummer 4]  4
Kijlstra, Egbert Gerhardus (*23-03-1826, †18-04-1867) [Schoonvader van 31]  31
Kijlstra, Grietje (*16-09-1861, †26-07-1939) [Partner van 31]  31
Koe, Hidde de (*24-08-1873, †06-08-1968) [Schoonvader van 40]  40
Koe, Pietertje de (*03-08-1902, †19-07-1970) [Partner van 40]  40
Kooistra, Froukje Sikkes (*24-12-1812, †07-01-1889) [Schoonmoeder van 24]  24
Koopmans, Antje Keimpes (*21-04-1870, †03-12-1871) [Dochter van 22]  22,5
Koopmans, Arjen Keimpes (*09-08-1857, †21-04-1936) [Zoon van 22]  22,3
Koopmans, Jelte Keimpes (*24-08-1795, †19-12-1824) [Partner van 11]  11; 22
Koopmans, Jelte Keimpes (*05-10-1853) [Zoon van 22]  22,2
Koopmans, Keimpe Jeltes (*10-01-1825, †11-11-1910) [Nummer 22]  22
Koopmans, Rigtje Keimpes (*08-06-1859, †22-06-1946) [Dochter van 22]  22,4
Koopmans, Wytske Keimpes (*25-03-1852, †12-11-1918) [Dochter van 22]  22,1
Kuiken, Ate (*18-10-1898, †20-08-1971) [Zoon van 37]  37,2
Kuiken, Dirk (*22-02-1868, †06-11-1935) [Partner van 37]  37
Kuiken, Klaas (*24-01-1834, †15-01-1887) [Schoonvader van 37]  37
Kuiken, Klaas (*07-08-1896, †13-04-1934) [Zoon van 37]  37,1
Kuperus, Dieuwke (*16-05-1869) [Dochter van 23]  23,2
Kuperus, Kornelis Martens (*25-04-1840) [Partner van 23]  23
Kuperus, Marten Hylkes (*23-08-1813, †30-01-1853) [Schoonvader van 23]  23
Laan, Hendrik van der (*03-09-1849, †19-07-1911) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26]  26
Lautenbach, Yme Willems (*08-10-1827, †21-02-1903) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 35]  35
Linck, Jan Frederik (*±1842, †28-04-1880) [Schoonvader van 32]  32
Linck, Johanna Frederika (*±1862, †17-11-1953) [Partner van 32]  32
Metsker, Stijntje Willems (*±1756, †19-08-1831) [Schoonmoeder van 14]  14
Meyer, Jan (John) (*17-02-1862, †1953) [Zoon van 23]  23,1
Meyer, Jan Hendriks (*±1765, †04-02-1826) [Schoonvader van 23]  23
Meyer, Marten Jans (*18-06-1818, †28-06-1866) [Partner van 23]  23
Mulder, Jan Jans (*11-04-1834, †27-01-1903) [Schoonvader van 34]  34
Mulder, NN NN (levenloos *25-10-1927) [Kind van 40]  40,1
Mulder, Pier (*01-12-1868, †19-09-1939) [Partner van 34]  34; 40; 41
Mulder, Rinske (*31-08-1902, †14-01-1998) [Nummer 41]  41
Mulder, Sjouke (*30-03-1900, †06-10-1993) [Nummer 40]  40
Niemeijer, Lambertus (*09-01-1868, †23-04-1932) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 38] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 37]  37; 38
Nus, Anne van (*08-05-1837, †22-03-1873) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 26]  26
Otten, Wilhelmus Johannes (*11-08-1932) [Partner van 44]  44
Oude, Evert Jans de (*15-03-1848, †10-04-1924) [Schoonvader van 33]  33
Oude, Klaasje Everts de (*28-07-1883, †27-03-1963) [Partner van 33]  33
Peterson, Grietje Tjeerds (*04-11-1819, †11-06-1861) [Schoonmoeder van 35]  35
Pieters, Oege (*01-03-1805, †?-09-1809) [Zoon van 9]  9,2
Pijtters, Ymkjen [Partner van 6]  6; 10; 11
Plekker, Hendrik Abrahams [Schoonvader van 7]  7
Plekkringa, Abraham Hendriks (*11-04-1775, †19-01-1829) [Partner van 7]  7; 12; 13
Plekkringa, Abraham Hendriks (*07-05-1831, †05-02-1904) [Zoon van 13]  13,1
Plekkringa, Feike Hendriks (*05-12-1839, †15-02-1909) [Zoon van 13]  13,4
Plekkringa, Fokje Hendriks (*02-11-1833, †09-11-1833) [Dochter van 13]  13,2
Plekkringa, Fokje Hendriks (*19-12-1834, †30-08-1915) [Zoon van 13]  13,3
Plekkringa, Hendrik Abrahams (*?-10-1806, †17-11-1878) [Nummer 13]  13
Plekkringa, Lieutske (Luutske) (*30-12-1800, †28-11-1870) [Nummer 12]  12
Plekkringa, Rigtje (*01-10-1803) [Dochter van 7]  7,2
Ploeg, Ids van der (*22-01-1829, †06-05-1904) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 35] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 36]  35; 35; 36
Post, Feike (*08-02-1891, †14-02-1941) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 35]  35
Rikkers, Rigtje Eerdes (*22-12-1836, †31-05-1930) [Schoonmoeder van 26]  26
Romar, Jacoba Margaretha (*12-01-1829, †08-05-1916) [Partner van 19]  19; 34
Romar, Petrus Johannes (*?-11-1782, †13-09-1832) [Schoonvader van 19]  19
Ruiten, Antje Jans van (*?-03-1757, †13-08-1823) [Schoonmoeder van 11]  11
Runia, Jan (*20-06-1864, †20-04-1945) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 35]  35
Santhuizen, Johannes (*19-09-1831, †02-03-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 38] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 37]  37; 38
Schippers, Hillegonda Catharina (*?-05-1796, †13-10-1859) [Schoonmoeder van 19]  19
Sikkema, Fenna (*28-02-1828, †24-12-1895) [Schoonmoeder van 28]  28
Smits, Tettje Rintjes (*10-10-1787, †06-08-1860) [Schoonmoeder van 16]  16
Solkema, Fetze van (*15-01-1845, †22-09-1920) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 35] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 36] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26]  26; 35; 36
Spoel, Gabe Gerrits van der (*?-02-1767, †21-04-1832) [Partner van 8]  8
Steenstra, Evert Klazes (Edward Nicholas) (*±1906, †1965) [Zoon van 33]  33,2
Steenstra, Jan Klazes (John Nicolas) (*±1905) [Zoon van 33]  33,1
Stein, Jannetje Barendina (*02-06-1840, †09-03-1925) [Schoonmoeder van 32]  32
Stienstra, Akke (*21-02-1861, †19-11-1864) [Dochter van 18]  18,2
Stienstra, Akke (*11-09-1869, †12-08-1889) [Dochter van 18]  18,5
Stienstra, Auke Jacobs (*?-04-1794, †25-03-1867) [Partner van 11]  11; 23
Stienstra, Egbert (*03-11-1891, †04-02-1957) [Zoon van 31]  31,6
Stienstra, Egbert Gerhardus (*25-10-1883, †07-05-1885) [Zoon van 31]  31,2
Stienstra, Egbert Gerhardus (*06-06-1885, †14-06-1885) [Zoon van 31]  31,3
Stienstra, Jacob Sjoerds (*±1758, †24-05-1821) [Schoonvader van 11]  11
Stienstra, Jan (*28-08-1882, †24-05-1968) [Zoon van 31]  31,1
Stienstra, Jan Martinus (*12-03-1891, †12-02-1962) [Zoon van 32]  32,1
Stienstra, Jan Tjeerds (*27-06-1830, †31-07-1889) [Partner van 18]  18; 31; 32; 33
Stienstra, Klaas (Klaes) (*07-02-1871, †28-08-1929) [Nummer 33]  33
Stienstra, NN NN (levenloos *17-07-1886) [Dochter van 31]  31,4
Stienstra, NN NN (levenloos *09-06-1888) [Dochter van 31]  31,5
Stienstra, Oege (*03-03-1866, †08-07-1953) [Nummer 32]  32
Stienstra, Okke (*28-04-1896, †15-04-1962) [Zoon van 31]  31,7
Stienstra, Saakje (*13-09-1897, †03-11-1897) [Dochter van 31]  31,9
Stienstra, Teye (*28-04-1896) [Zoon van 31]  31,8
Stienstra, Thomas (*03-07-1833) [Zoon van 11]  11,6
Stienstra, Tjeerd (*14-02-1859, †09-04-1935) [Nummer 31]  31
Stienstra, Tjeerd Hommes (*21-07-1798, †16-05-1874) [Schoonvader van 18]  18
Stienstra, Tjibbe (*16-11-1864, †09-04-1935) [Zoon van 18]  18,3
Stienstra, Ymkje Aukes (Emma) (*13-08-1828) [Nummer 23]  23
Sybrens, Jeltje (*?-09-1767, †29-04-1803) [Schoonmoeder van 11]  11
Tamson, Johannes Cornelis (*19-09-1844, †31-07-1912) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 35] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 26]  26; 35
Terwisga, Auke van (*07-08-1857, †06-12-1936) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 37]  37
Timmer, Johannes (*22-12-1844) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 36]  36
Tuininga, Wytske Wybes (*?-04-1806, †26-05-1842) [Schoonmoeder van 22]  22
Uilkes, Antje (*?-10-1752, †?-09-1792) [Schoonmoeder van 9]  9
Uwma, Antje Hendriks (*09-09-1784, †22-07-1849) [Schoonvader van 17]  17
Veen, Rinske Piers van der (*23-04-1833, †10-02-1915) [Schoonmoeder van 34]  34
Veenstra, Kornelis (*09-02-1836, †30-01-1922) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 31]  31
Vries, Antje de (*22-01-1888, †04-08-1969) [Dochter van 24]  24,5
Vries, Auke de (*28-06-1895, †08-03-1972) [Zoon van 25]  25,2
Vries, Cornelis de (*18-12-1921) [Nummer 43]  43
Vries, Daam de (*19-04-1891, †18-07-1891) [Zoon van 24]  24,7
Vries, Daam de (*21-11-1892, †17-10-1977) [Zoon van 24]  24,8
Vries, Dieuwke de (*30-08-1835, †29-12-1914) [Schoonmoeder van 37]  37
Vries, Froukje de (*21-03-1884, †26-04-1987) [Dochter van 24]  24,2
Vries, Froukje Bertha de (*29-04-1929) [Nummer 44]  44
Vries, Janke Sytzes de (*15-06-1840, †12-11-1933) [Schoonmoeder van 25]  25
Vries, Jantje de (*04-06-1885, †20-05-1955) [Dochter van 24]  24,3
Vries, Klaas Klazes de (*10-12-1827, †10-03-1901) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 26]  26
Vries, NN NN de (levenloos *14-11-1882) [Dochter van 24]  24,1
Vries, Oebele de (*22-03-1895, †13-03-1972) [Nummer 39]  39; 42; 43; 44
Vries, Oege de (*03-08-1857, †05-02-1927) [Nummer 25]  25
Vries, Pieter de (*03-11-1859, †18-06-1931) [Nummer 26]  16; 26; 39
Vries, Pieter de (*20-02-1920, †15-01-2012) [Nummer 42]  42
Vries, Sjerp de (*06-03-1856, †14-12-1932) [Nummer 24]  24
Vries, Sjerp Pieters (Seerp) de (*27-05-1780, †22-01-1837) [Schoonvader van 16]  16
Vries, Willem de (*16-08-1886, †11-01-1887) [Zoon van 24]  24,4
Vries, Willem de (*01-11-1889, †02-09-1986) [Zoon van 24]  24,6
Vries, Willem de (*10-09-1891, †25-07-1956) [Zoon van 25]  25,1
Vries, Willem de (*28-03-1892) [Zoon van 26]  26,1
Vries, Willem Sjerps de (*11-04-1819, †16-05-1866) [Partner van 16]  16; 24; 25; 26; 26
Wassenaar, Arjen Arjens (*±1802, †01-05-1881) [Schoonvader van 22]  22
Wassenaar, Gelske Arjens (*19-03-1831, †25-08-1903) [Partner van 22]  22
Wassenaar, Klaas (*28-04-1834, †16-02-1911) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 38]  38
Westerhof, Lammert (*02-04-1863, †23-04-1943) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 39]  39
Westra, Ate (*01-11-1885) [Zoon van 35]  35,3
Westra, Durk (*16-08-1855, †22-02-1928) [Partner van 35]  35
Westra, Geertje Sybes (*09-02-1815, †08-12-1888) [Partner van 21]  21
Westra, Grietje (*15-03-1882, †26-06-1943) [Dochter van 35]  35,1
Westra, Sybe Jetses (*11-02-1777, †01-04-1821) [Schoonvader van 21]  21
Westra, Thomas (*27-03-1884, †06-07-1972) [Zoon van 35]  35,2
Westra, Tjeerd (*28-12-1893, †11-01-1971) [Zoon van 35]  35,5
Westra, Tjitze (*29-04-1891, †16-08-1956) [Zoon van 35]  35,4
Westra, Tomas Obbes (*26-03-1812, †11-05-1878) [Schoonvader van 35]  35; 35
Wielinga, Berber Aebes (*25-05-1787, †18-05-1832) [Schoonmoeder van 20]  20
Wit, Antje de (*04-03-1838, †17-04-1838) [Dochter van 14]  14,6
Wit, Artje de (*04-04-1842, †15-08-1842) [Dochter van 14]  14,8
Wit, Christina de (*04-03-1838, †21-05-1838) [Dochter van 14]  14,5
Wit, Christina de (*12-08-1839, †13-09-1839) [Dochter van 14]  14,7
Wit, Jelle Adema de (*15-01-1830, †17-01-1830) [Zoon van 14]  14,1
Wit, Klaas de (*11-04-1831, †10-04-1880) [Zoon van 14]  14,2
Wit, Klaas Lucas (*?-06-1757, †20-08-1825) [Schoonvader van 14]  14
Wit, Klaaske de (*24-02-1833, †07-10-1860) [Dochter van 14]  14,3
Wit, Lukas de (*23-11-1834, †20-08-1852) [Zoon van 14]  14,4
Wit, Taetze Klazes (Teerdze) de (*22-07-1794, †11-12-1865) [Partner van 14]  14
Woude, Doeke Jennes van der (*03-03-1791, †19-01-1847) [Schoonvader van 15]  15
Woude, Lijsbeth Doekes van der (*03-05-1817, †07-11-1845) [Partner van 15]  15
Wynia, Wybrigje Lieuwes (*09-07-1817, †18-12-1864) [Schoonmoeder van 27]  27
Yges, Haring [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5
Zee, Fokje van der (*10-10-1832, †16-04-1910) [Dochter van 12]  12,3
Zee, Ids Tjeerds van der (*10-01-1803, †02-10-1881) [Partner van 12]  12
Zee, Rigtje van der (*30-07-1837, †25-03-1866) [Dochter van 12]  12,5
Zee, Sytske van der (*15-11-1828, †15-11-1828) [Dochter van 12]  12,1
Zee, Sytske van der (*22-03-1830, †27-09-1859) [Dochter van 12]  12,2
Zee, Tjeerd Idzes van der (*14-06-1834, †15-10-1837) [Zoon van 12]  12,4
Zee, Tjeerd Zytzes van der (*±1755, †29-07-1824) [Schoonvader van 12]  12
Zeeman, Pieter (*22-03-1852, †04-04-1926) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 31]  31
Zijlstra, Hoite Jacobs (*?-04-1787, †08-01-1841) [Schoonvader van 15]  15
Zijlstra, Janke Hoites (*07-01-1815, †07-09-1886) [Partner van 15]  15
Zuidema, Dieuwke Kornelis (*26-07-1817, †10-02-1858) [Schoonmoeder van 23]  23
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:56:25 door A. Stomphorst