Overige Parentelen

Adema
Godfried Pieters Adama - Dirckjen Altena - Arum

Parenteel van Godfried Pieters (Gedofredus) Adama

Parenteel van Godfried Pieters (Gedofredus) Adama

1 Godfried Pieters (Gedofredus) Adama is geboren omstreeks 1683 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Gedofredus is overleden op zaterdag 29 augustus 1733 in Pingjum ( Wonseradeel ), ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gedofredus: Anno 1656 de 16 november is in de heere gerust de hoog geleerde Petrus Ennema bedienaer des goddelicke worts tot Pingjum en Surigh olt int 37 iaer ende leyt alhir begrave Ano 1657 de 24 april sterf Paulus Petri olt int 6 iaer Den 29 august 1733 is in den heere gerust den eerwaerden hoog geleerden Gotofrijdu Adama i.u.d. en bedienaer des godlycken woorts tot Pingium en Suerg out omtrint 50 iaeren leit alhier met een van sijn kinders begraven
Bron: Grafschriften Wonseradeel
Object: grafsteen
Beroep:
Predikant en Conrector Latijnse scholen
Gedofredus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 29 maart 1711 in Franeker met Dirckjen (Durckjen) Altena, 24 jaar oud. Durckjen is geboren in april 1686 in Franeker, dochter van Petrus Altena en Lutske (Luitske) Hinnes. Zij is gedoopt op zondag 7 april 1686. Durckjen is overleden op vrijdag 31 december 1745 in Franeker, 59 jaar oud.
Kinderen van Gedofredus en Durckjen:
1 Dirk Adama, geboren in september 1718 in Pingjum ( Wonseradeel ). Hij is gedoopt op zondag 11 september 1718.
2 Luitske Adama, geboren in februari 1721 in Pingjum ( Wonseradeel ). Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1721.
3 Antje Godfrieds Adama, geboren in oktober 1724 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 2.
4 Pier Adama, geboren in november 1726 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 3.
5 Hendricus (Henricus) Adama, geboren in september 1729 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 4.
2 Antje Godfrieds Adama is geboren in oktober 1724 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Godfried Pieters (Gedofredus) Adama (zie 1) en Dirckjen (Durckjen) Altena. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1724. Antje is overleden op vrijdag 9 augustus 1765 in Franeker, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: den 9 augustus is in den heere gerust de eerbare deugdryke Antje Adama huisvrou van H: Harkema mede vroedschap en fiskaal der stadt Franekeroud in haar 36ste jaar en leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Antje trouwde met Harke Sjoukes Harkema. Harke is geboren in november 1719 in Franeker, zoon van Sjouke Harkes Harkema en Aukjen Annes. Hij is gedoopt op donderdag 16 november 1719. Harke is overleden op zaterdag 29 juni 1765 in Franeker, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harke: Ao 1765 de 29 iuny is overleeden de eersaame H: Harkema in leven vroetsman en fischaal der stede Franequer oud 45 iaar 6 maanden leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
3 Pier Adama is geboren in november 1726 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Godfried Pieters (Gedofredus) Adama (zie 1) en Dirckjen (Durckjen) Altena. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1726. Pier trouwde met Ruurtie Jans.
Kind van Pier en Ruurtie:
1 Goodefredus Adama, geboren in februari 1748 in Amsterdam. Hij is gedoopt op woensdag 21 februari 1748.
4 Hendricus (Henricus) Adama is geboren in september 1729 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Godfried Pieters (Gedofredus) Adama (zie 1) en Dirckjen (Durckjen) Altena. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1729. Henricus is overleden op vrijdag 7 juli 1797 in Huizum ( Leeuwarden ), 67 jaar oud.
Beroep:
Predikant te Huizum 1753-1762
Henricus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26 maart 1751 in Franeker met Anna Hartog. Anna is geboren in Franeker. Anna is overleden vóór 1756.
(2) trouwde, 27 jaar oud, in januari 1757 in Amsterdam met Hermina Vos, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 31 december 1756 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hermina is geboren omstreeks 1736. Hermina is overleden op dinsdag 1 oktober 1811 in Leeuwarden, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 oktober 1811 in Huizum ( Leeuwarden ).
Kind van Henricus en Hermina:
1 Catharina Anna Adama, geboren op donderdag 1 september 1763 in Zwolle. Volgt 5.
5 Catharina Anna Adama is geboren op donderdag 1 september 1763 in Zwolle, dochter van Hendricus (Henricus) Adama (zie 4) en Hermina Vos. Catharina is overleden op maandag 13 januari 1823 in Amsterdam, 59 jaar oud. Catharina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1783 in Franeker met Niccolaas Cornelis Adema van Scheltema, 28 jaar oud. Niccolaas is geboren op vrijdag 3 januari 1755 in Franeker, zoon van Cornelis Paulusz Scheltema en Hiltje Nicolaasdr Altena. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1755. Niccolaas is overleden op maandag 12 februari 1816, 61 jaar oud.
Beroep:
advocaat
Kinderen van Catharina en Niccolaas:
1 Jacobus Scheltema, geboren in maart 1767 in Franeker. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1767. Jacobus is overleden vóór woensdag 17 september 1794 in Franeker, ten hoogste 27 jaar oud.
2 Cornelia Scheltema, geboren op zondag 8 augustus 1784 in Franeker. Volgt 6.
3 Henricus Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 21 maart 1786 in Franeker. Volgt 7.
4 Hiltje Nicolaasdr Scheltema, geboren op zaterdag 5 mei 1787 in Franeker. Volgt 8.
5 Hermina Nicolaas Scheltema, geboren op zondag 15 augustus 1790 in Varel ( Duitsland ). Volgt 9.
6 Jacobus Petrus Nicolaas Scheltema, geboren op woensdag 17 september 1794 in Hahn ( Duitsland ). Jacobus is overleden op donderdag 15 augustus 1816, 21 jaar oud.
7 Fredericus Theodorus Scheltema, geboren op dinsdag 5 april 1796 in Leeuwarden. Fredericus is overleden op maandag 13 december 1819 in ’s-Gravenhage, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1819. Fredericus bleef ongehuwd.
6 Cornelia Scheltema is geboren op zondag 8 augustus 1784 in Franeker, dochter van Niccolaas Cornelis Adema van Scheltema en Catharina Anna Adama (zie 5). Zij is gedoopt op woensdag 1 september 1784. Cornelia is overleden op donderdag 10 februari 1820 in Leiden, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1820. Cornelia trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 15 april 1819 in Leiden met Elias Annes Borger, 35 jaar oud. Elias is geboren op donderdag 26 februari 1784 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Anne Kerstes Borger en Sibbeltje Tyles Tyleman. Hij is gedoopt op vrijdag 19 maart 1784. Elias is overleden op donderdag 12 oktober 1820 in Leiden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1820.
Kind van Cornelia en Elias:
1 NN NN Borger, levenloos geboren kind, geboren op maandag 31 januari 1820 in Leiden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1820.
7 Henricus Adama van Scheltema is geboren op dinsdag 21 maart 1786 in Franeker, zoon van Niccolaas Cornelis Adema van Scheltema en Catharina Anna Adama (zie 5). Hij is gedoopt op woensdag 5 april 1786. Henricus is overleden op zondag 20 februari 1870 in Hillegom, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1870.
Beroep:
Kassier, boekdrukker en geëmployeerde
Henricus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 25 februari 1814 in Amsterdam met Madelaine Petronella Perrenoud, 28 jaar oud. Madelaine is geboren op dinsdag 12 april 1785 in Middelburg, dochter van Pierre Francois Perrenoud en Lyna Droulé. Madelaine is overleden op maandag 6 mei 1816 in ’s-Gravenhage, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1816.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 5 maart 1818 in ’s-Gravenhage met Cornelia Scheltema, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 13 januari 1792 in Amsterdam, dochter van Jacobus Cornelis Scheltema en Petronella (Pietje) Ennema. Zij is gedoopt op donderdag 2 februari 1792.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: cornelia is aan huis gedoopt
Cornelia is overleden op vrijdag 11 juli 1823 in Brussel ( Belgie ), 31 jaar oud.
(3) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 30 september 1826 in Franeker met Tetje (Teske) Telting, 32 jaar oud. Teske is geboren op vrijdag 15 augustus 1794 in Sneek, dochter van Albartus Barthold Telting en Janneke Scheltema. Zij is gedoopt op donderdag 18 september 1794. Teske is overleden op zondag 27 mei 1866 in Hillegom, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1866.
Kinderen van Henricus en Madelaine:
1 Carel Steven Adama van Scheltema, geboren op woensdag 25 januari 1815 in ’s-Gravenhage. Volgt 10.
2 Catharina Anna Adama van Scheltema, geboren op maandag 12 februari 1816 in ’s-Gravenhage. Catharina is overleden op vrijdag 17 januari 1817 in ’s-Gravenhage, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1817.
Kinderen van Henricus en Cornelia:
3 Jacobus Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 22 december 1818 in ’s-Gravenhage. Jacobus is overleden op woensdag 2 april 1823 in Brussel ( Belgie ), 4 jaar oud.
4 Magdalena Petronella Adama van Scheltema, geboren op zondag 8 oktober 1820 in ’s-Gravenhage. Magdalena is overleden op donderdag 13 september 1838 in ’s-Gravenhage, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1838.
5 Petronella Adema van Scheltema, geboren op zondag 2 juni 1822 in ’s-Gravenhage. Petronella is overleden op vrijdag 30 mei 1823 in Brussel ( Belgie ), 11 maanden oud.
Kinderen van Henricus en Teske:
6 Johanna Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 20 november 1827 in ’s-Gravenhage. Johanna is overleden op zaterdag 10 oktober 1857 in Hillegom, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1857. Johanna bleef ongehuwd.
7 Nicolaas Adam van Scheltema, geboren in oktober 1830 in ’s-Gravenhage. Nicolaas is overleden op maandag 3 januari 1831 in ’s-Gravenhage, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1831.
8 Jacobus Adema van Scheltema, geboren op dinsdag 13 december 1831 in ’s-Gravenhage. Jacobus is overleden op zaterdag 2 november 1833 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1833.
9 Petronella Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 13 december 1831 in ’s-Gravenhage. Petronella is overleden op maandag 7 januari 1856 in ’s-Gravenhage, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1856. Petronella bleef ongehuwd.
10 Albertus Adema van Scheltema, geboren in mei 1833 in ’s-Gravenhage. Albertus is overleden op woensdag 5 juni 1833 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1833.
11 Albertus Adama van Scheltema, geboren op donderdag 27 augustus 1835 in ’s-Gravenhage. Volgt 11.
8 Hiltje Nicolaasdr Scheltema is geboren op zaterdag 5 mei 1787 in Franeker, dochter van Niccolaas Cornelis Adema van Scheltema en Catharina Anna Adama (zie 5). Zij is gedoopt op woensdag 23 mei 1787. Hiltje is overleden op zaterdag 7 juni 1845 in Utrecht, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1845. Hiltje trouwde met Lodewijk Hakbijl, nadat zij op vrijdag 3 april 1807 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan. Lodewijk is geboren in januari 1786 in Leiden, zoon van Lodewijk Hakbijl en Cornelia Hopman. Hij is gedoopt op zondag 8 januari 1786. Lodewijk is overleden op maandag 3 februari 1862 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lodewijk: aktenummer 1862.1830
Kinderen van Hiltje en Lodewijk:
1 Kornelia Hakbijl, geboren in juli 1808 in Amsterdam. Volgt 12.
2 Lodewijk Hakbijl, geboren in april 1811 in Amsterdam. Volgt 13.
3 Nicolaas Hakbijl, geboren op zaterdag 13 februari 1813 in Amsterdam. Volgt 14.
4 Catharina Anna Hakbijl, geboren op dinsdag 23 juli 1822 in Amsterdam. Volgt 15.
9 Hermina Nicolaas Scheltema is geboren op zondag 15 augustus 1790 in Varel ( Duitsland ), dochter van Niccolaas Cornelis Adema van Scheltema en Catharina Anna Adama (zie 5). Hermina is overleden op maandag 22 januari 1855 in Stad Doetinchem, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1855. Hermina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 31 juli 1816 in Amsterdam met Dirk Ouwersloot, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1794 in Katwijk a/d Rijn, zoon van Leendert Ouwersloot en Petronella van der Zwart. Dirk is overleden op donderdag 30 april 1874 in Stad Doetinchem, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1874.
Beroep:
onderwijzer en kostschoolhouder
Kinderen van Hermina en Dirk:
1 Catharina Cornelia Ouwersloot, geboren op woensdag 25 november 1818 in Amsterdam. Volgt 16.
2 Leendert Petrus Ouwersloot, geboren op zaterdag 9 juni 1821 in Amsterdam. Volgt 17.
3 Herman Dirk Ouwersloot, geboren op maandag 9 december 1822 in Amsterdam. Volgt 18.
4 Petronella Geertruida Ouwersloot, geboren omstreeks 1826 in Amsterdam. Petronella is overleden op woensdag 22 januari 1845 in Heemstede, ongeveer 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1845.
5 Nicoline Clara Ouwersloot, geboren omstreeks 1828 in Amsterdam. Nicoline is overleden op vrijdag 28 augustus 1908 in Arnhem, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1908.
10 Carel Steven Adama van Scheltema is geboren op woensdag 25 januari 1815 in ’s-Gravenhage, zoon van Henricus Adama van Scheltema (zie 7) en Madelaine Petronella Perrenoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1815. Carel is overleden op vrijdag 13 augustus 1897 in Arnhem, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1897.
Beroep:
Predikant
Carel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1839 in Leiden met Hendrikje Jacoba Stokhuijzen, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op zaterdag 16 maart 1816 in Leiden, dochter van Abraham Stokhuijzen en Maria Herdingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1816. Hendrikje is overleden op woensdag 15 mei 1872 in Ilpendam ( Waterland ), 56 jaar oud (oorzaak: Gevonden in het water). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1872.
Beroep:
Particuliere
(2) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 12 juni 1873 in Amsterdam met Francoise Madelon Baronesse Eck, 41 jaar oud. Francoise is geboren op maandag 16 januari 1832 in Tuil ( Neerijnen ), dochter van Jacob Willem Eck en Maria Carolina Antoinetta Lochman von Konigsfeld. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1832. Francoise is overleden op woensdag 26 december 1883 in Arnhem, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 december 1883.
Titel:
Jonkvrouw
Kinderen van Carel en Hendrikje:
1 Henricus Adama van Scheltema, geboren op maandag 8 juni 1840 in Borssele. Volgt 19.
2 Abraham Dirk Adama van Scheltema, geboren op vrijdag 13 mei 1842 in Borssele. Volgt 20.
3 Jan Hendrik Carel Adema van Scheltema, geboren op zondag 31 december 1843 in Borssele. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 31 december 1843. Jan is overleden op vrijdag 15 mei 1896 in Saint Paul, Ramsy County, Minnesota ( USA ), 52 jaar oud.
4 Frederik Adema van Scheltema, geboren op zondag 28 juni 1846 in Hoorn. Volgt 21.
5 Magdalena Hermina Adema van Scheltema, geboren op woensdag 1 maart 1848 in Hoorn. Volgt 22.
6 Pieter Albertus Adema van Scheltema, geboren op vrijdag 29 maart 1850 in Amsterdam. Volgt 23.
7 Johanna Adama van Scheltema, geboren op woensdag 28 januari 1852 in Amsterdam. Johanna is overleden op vrijdag 16 april 1852 in Amsterdam, 2 maanden oud.
8 Johanna Petronella Adama van Scheltema, geboren op zaterdag 19 maart 1853 in Amsterdam. Johanna is overleden op zaterdag 17 februari 1872 in Amsterdam, 18 jaar oud.
9 Johannes Antonie Adama van Scheltema, geboren op donderdag 15 juni 1854 in Amsterdam. Johannes is overleden op maandag 20 november 1854 in Amsterdam, 5 maanden oud.
10 Maria Adama van Scheltema, geboren op woensdag 15 augustus 1855 in Amsterdam. Maria is overleden op woensdag 15 augustus 1877 in Ermelo, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1877. Maria bleef ongehuwd.
11 Johannes Antonie Adama van Scheltema, geboren op woensdag 15 augustus 1855 in Amsterdam. Johannes is overleden in januari 1876 in Amsterdam, 20 jaar oud.
12 Hendrika Jacoba Adama van Scheltema, geboren op vrijdag 7 november 1856 in Amsterdam. Hendrika is overleden op zondag 8 oktober 1876 in Amsterdam, 19 jaar oud.
13 Albartus Pieter Adama van Scheltema, geboren op maandag 28 december 1857 in Amsterdam. Albartus is overleden op donderdag 13 februari 1890 in Oengaran ( Indonesie ), 32 jaar oud.
Notitie bij Albartus: Albartus is gehuwd met Johanna Wilhelmina Anna Roelofs
14 Johannes Adema van Scheltema, geboren op zaterdag 7 december 1861 in Amsterdam. Volgt 24.
11 Albertus Adama van Scheltema is geboren op donderdag 27 augustus 1835 in ’s-Gravenhage, zoon van Henricus Adama van Scheltema (zie 7) en Tetje (Teske) Telting. Albertus is overleden op woensdag 29 december 1880 in Driebergen ( Utrechtse Heuvelrug ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1880. Hij is begraven in Driebergen-Rijsenburg op de Begraafplaats aan de Traay.
Beroep:
notaris
Albertus trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 6 april 1876 in Amsterdam met Cornelia Berkhoff, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 25 april 1845 in Amsterdam, dochter van Willem Berkhoff en Cornelia Magielse. Cornelia is overleden op zaterdag 1 februari 1936 in Utrecht, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1936. Zij is begraven in Driebergen-Rijsenburg op de Begraafplaats aan de Traay.
Kinderen van Albertus en Cornelia:
1 Willem Adama van Scheltema, geboren op maandag 27 augustus 1877 in Aalsmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1877. Willem is overleden op maandag 29 april 1907 in Dimas ( Kongo ), 29 jaar oud.
2 Henricus Adama van Scheltema, geboren op maandag 11 augustus 1879 in Driebergen ( Utrechtse Heuvelrug ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1879.
12 Kornelia Hakbijl is geboren in juli 1808 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Hakbijl en Hiltje Nicolaasdr Scheltema (zie 8). Zij is gedoopt op woensdag 20 juli 1808. Kornelia is overleden op donderdag 18 april 1878 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kornelia: aktenummer 1878.1528
Kornelia trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17 september 1834 in Rotterdam met Hendrik Frans Marten Engelman, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 9 november 1811 in Amsterdam, zoon van Martinus Gerardus Engelman en Francoise Joanna van de Zandt. Hendrik is overleden op zondag 21 augustus 1881 in Kralingen ( Rotterdam ), 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: aktenummer 1881.199
Kinderen van Kornelia en Hendrik:
1 Maria Louize Engelman, geboren op dinsdag 9 februari 1836 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: aktenummer 1836.261
Maria is overleden op zondag 24 februari 1884 in Kralingen ( Rotterdam ), 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: aktenummer 1884.38
Notitie bij Maria: Maria is op 11 januari 1854 in Rotterdam gehuwd met Henricus Ludovicus Josephus Thiefrij
2 Henriette Louise Engelman, geboren op zaterdag 30 december 1837 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Henriette: aktenummer 1837.2780
Henriette is overleden op maandag 4 december 1922 in Rijswijk, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henriette: aktenummer 1922.96
Notitie bij Henriette: Henriette is op 14 december 1870 in Rotterdam gehuwd met Jacobus Johannes Frederikus Boneski
3 Maria Francisca Engelman, geboren op vrijdag 21 februari 1840 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: aktenummer 1840.434
Maria is overleden op zaterdag 18 december 1920 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: aktenummer 1920.5837
Notitie bij Maria: Maria is op 2 augustus 1882 in Rotterdam gehuwd met Albert van Bellingen
4 Reinier Engelman, geboren op maandag 2 januari 1843 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Reinier: aktenummer 1843.24
Reinier is overleden op maandag 6 juli 1846 in Rotterdam, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reinier: aktenummer 1846.1607
5 Louis Engelman, geboren op zaterdag 18 januari 1845 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Louis: aktenummer 1845.182
Louis is overleden op zondag 14 mei 1871 in Rotterdam, 26 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Louis: aktenummer 1871.3322
6 Catharina Anna Engelman, geboren op zondag 6 juli 1851 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Catharina: aktenummer 1851.1932
Catharina is overleden op woensdag 15 maart 1933 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: aktenummer 1933.1258
Notitie bij Catharina: Catharina is op 2 augustus 1876 in Rotterdam gehuwd met Egbert Frederik Boneskie
13 Lodewijk Hakbijl is geboren in april 1811 in Amsterdam, zoon van Lodewijk Hakbijl en Hiltje Nicolaasdr Scheltema (zie 8). Hij is gedoopt op zondag 21 april 1811. Lodewijk is overleden op zondag 15 juni 1879 in Vlaardingen, 68 jaar oud.
Beroep:
Hoedenmaker en kleermaker
Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 juni 1838 in Utrecht met Jacoba Clasina Swanink, 27 jaar oud. Jacoba is geboren op donderdag 4 oktober 1810 in Houten, dochter van Willem Swanink en Sophia (Fijgje) van Eck. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1810. Jacoba is overleden op dinsdag 18 oktober 1859 in Vlaardingen, 49 jaar oud.
Kinderen van Lodewijk en Jacoba:
1 NN NN Hakbijl, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 4 oktober 1838 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1838.
2 Louis Hakbijl, geboren op woensdag 20 november 1839 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1839. Louis is overleden op dinsdag 10 mei 1904 in Vlaardingen, 64 jaar oud.
3 Louisa Sophia Hakbijl, geboren op zondag 24 juli 1842 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1842. Louisa is overleden op woensdag 24 oktober 1906 in Schiedam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1906.
Notitie bij Louisa: Louis is op 4 januari 1865 in Vlaardingen gehuwd met Willem Roeters
4 Willem Frederik Hakbijl, geboren op woensdag 4 februari 1846 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1846. Willem is overleden op vrijdag 12 december 1924 in Vlaardinger-Ambacht, 78 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem is op 24 oktober 1877 in Vlaardingen gehuwd met Jacoba Clasina van der Geer
Beroep:
onderwijzer
5 Catharina Anna Hakbijl, geboren op zondag 4 februari 1849 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1849. Catharina is overleden op zondag 8 januari 1922 in Vlaardinger-Ambacht, 72 jaar oud.
6 Cornelia Hakbijl, geboren op zondag 2 mei 1852 in Delfshaven ( Rotterdam ).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: aaktenummer 1852.46
Cornelia is overleden op donderdag 2 augustus 1928 in Zeist, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1928.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is op 7 oktober 1885 in Utrecht gehuwd met Gerrit de Ru
14 Nicolaas Hakbijl is geboren op zaterdag 13 februari 1813 in Amsterdam, zoon van Lodewijk Hakbijl en Hiltje Nicolaasdr Scheltema (zie 8). Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1843 in Rotterdam met Angenita Kloesman, 19 jaar oud. Angenita is geboren op maandag 31 mei 1824 in Rotterdam, dochter van Albert Heinrich Kloesman en Jannette Adriana Zuijlekom.
Notitie bij de geboorte van Angenita: aktenummer 1824.1149
Angenita is overleden op dinsdag 27 januari 1885 in Rotterdam, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Angenita: aktenummer 1885.426
Kinderen van Nicolaas en Angenita:
1 Louiza Hillegonda Hakbijl, geboren op woensdag 28 februari 1844 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Louiza: aktenummer 1844.561
Louiza is overleden op vrijdag 14 juni 1844 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Louiza: aktenummer 1844.1506
2 Louis Henri Hakbijl, geboren op woensdag 30 april 1845 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Louis: aktenummer 1845.1100
Louis is overleden op zaterdag 16 mei 1846 in Rotterdam, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Louis: aktenummer 1846.1189
3 Hendrik Frans Martinus Hakbijl, geboren op vrijdag 6 juli 1849 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: aktenummer 1849.1802
Hendrik is overleden op zaterdag 22 maart 1924 in Rijswijk, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: aktenummer 1924.28
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 30 november 1871 in Arnhem gehuwd met Geertruida Antonia Groh
Beroep:
spoorwegbeambte
4 Johanna Adriana Hakbijl, geboren op zondag 23 mei 1852 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: aktenummer 1852.1509
5 Cornelia Hakbijl, geboren op donderdag 4 januari 1855 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: aktenummer 1855.56
Cornelia is overleden op vrijdag 13 april 1855 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: aktenummer 1855.1239
6 Nicolaas Hakbijl, geboren op zaterdag 21 juni 1856 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: aktenummer 1856.1992
Nicolaas is overleden op zondag 12 oktober 1856 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: aktenummer 1856.2753
7 NN NN Hakbijl, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 10 januari 1860 in Dordrecht.
Notitie bij overlijden van NN: aktenummer 1860.18
8 Catharina Anna Hakbijl, geboren op zondag 22 februari 1863 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Catharina: aktenummer 1863.710
15 Catharina Anna Hakbijl is geboren op dinsdag 23 juli 1822 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Hakbijl en Hiltje Nicolaasdr Scheltema (zie 8). Catharina is overleden op donderdag 9 februari 1899 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1899. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 5 mei 1847 in Rotterdam met Philip Lebrecht Adler, 23 jaar oud. Philip is geboren op zaterdag 6 maart 1824 in Dusseldorf ( Duitsland ), zoon van Johanna Heinrich Friedrich Adler en Maria Magdalena Olsheimer. Philip is overleden op zondag 14 september 1879 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Philip: aktenummer 1879.3167
Kinderen van Catharina en Philip:
1 Eduard Adler, geboren op donderdag 30 maart 1848 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Eduard: aktenummer 1848.811
Eduard is overleden op zaterdag 1 april 1848 in Rotterdam, 2 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Eduard: aktenummer 1848.882
2 Cornelis Adler, geboren op zondag 24 februari 1850 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: aktenummer 1850.522
Cornelis is overleden op donderdag 14 maart 1929 in Rhenen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1929. Cornelis bleef ongehuwd.
3 Johan Fredrik Hendrik Adler, geboren op zaterdag 20 maart 1852 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johan: aktenummer 1852.875
4 Maria Magdalena Adler, geboren op maandag 20 juli 1857 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: aktenummer 1857.2311
Maria is overleden op maandag 6 mei 1935 in Haarlem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1935.
Notitie bij Maria: Maria is op 3 maart 1887 in Rotterdam gehuwd met Louis Jacob Cornelis Johan Boogaard
5 Wilhelm Emil Adler, geboren op zaterdag 26 februari 1859 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Wilhelm: aktenummer 1859.718
Wilhelm is overleden op maandag 23 februari 1942 in Rhenen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1942.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm is op 17 mei 1900 in Haarlem gehuwd met Henriette Reinera Spaan
Beroep:
Koffiehuishouder
6 Louis Carl Adler, geboren op dinsdag 20 augustus 1861 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Louis: aktenummer 1861.2765
Louis is overleden op woensdag 1 oktober 1879 in Rotterdam, 18 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Louis: aktenummer 1879.3314
16 Catharina Cornelia Ouwersloot is geboren op woensdag 25 november 1818 in Amsterdam, dochter van Dirk Ouwersloot en Hermina Nicolaas Scheltema (zie 9). Catharina is overleden op zaterdag 15 juni 1878 in Heemstede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1878. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 april 1841 in Amsterdam met Johannes Commelin, 34 jaar oud. Johannes is geboren in februari 1807 in Amsterdam, zoon van Johannes Commelin en Hendrina van Herwerden. Hij is gedoopt op zondag 15 februari 1807. Johannes is overleden op maandag 23 oktober 1882 in Heemstede, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1882.
Beroep:
notaris
Kinderen van Catharina en Johannes:
1 Hendrina Hermina Commelin, geboren op woensdag 1 maart 1843 in Amsterdam. Hendrina is overleden op zaterdag 24 november 1917 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: Hendrina is op 15 maart 1866 in Amsterdam gehuwd met Casper Willem Reinhard Scholten
2 NN NN Commelin, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 8 juni 1845 in Amsterdam.
17 Leendert Petrus Ouwersloot is geboren op zaterdag 9 juni 1821 in Amsterdam, zoon van Dirk Ouwersloot en Hermina Nicolaas Scheltema (zie 9). Leendert is overleden op maandag 28 april 1879 in Sneek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1879. Leendert trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 4 januari 1859 in Weststellingwerf met Johanna Arnolda Kiers, 24 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 22 september 1834 in Giethoorn, dochter van Arnoldus Lubertus Kiers en Catharina Martha Koolhaas. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1834. Johanna is overleden op vrijdag 26 mei 1893 in Utrecht, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1893.
Kinderen van Leendert en Johanna:
1 Arnoldus Lubertus Ouwersloot, geboren op maandag 5 maart 1860 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1860.
2 NN NN Ouwersloot, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 18 april 1861 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 april 1851.
3 Herman Dirk Ouwersloot, geboren op donderdag 8 mei 1862 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1862. Herman is overleden op zondag 20 december 1863 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1863.
4 Herman Dirk Johan Ouwersloot, geboren op donderdag 31 maart 1864 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1864. Herman is overleden op zondag 13 maart 1921 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1921.
Notitie bij Herman: Herman is gehuwd met Johanna Sophia Carolina Verwey
Beroep:
notaris
5 Jacob Hendrik Casimir Ouwersloot, geboren op dinsdag 9 oktober 1866 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1866.
6 Regina Anna Mynette Ouwersloot, geboren op donderdag 4 januari 1872 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1872. Regina is overleden op zondag 29 september 1918 in Leiden, 46 jaar oud.
Notitie bij Regina: Regina is op 4 maart 1897 in Utrecht gehuwd met Reinier Frederik Ploegman
18 Herman Dirk Ouwersloot is geboren op maandag 9 december 1822 in Amsterdam, zoon van Dirk Ouwersloot en Hermina Nicolaas Scheltema (zie 9). Herman is overleden op maandag 23 januari 1888 in Haskerhorne ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1888.
Beroep:
Predikant
Herman trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 22 november 1849 in Heemstede met Jansje Amersfoordt, 29 jaar oud. Jansje is geboren op dinsdag 28 maart 1820 in Sneek, dochter van Hendrik Amersfoordt en Sytske Agatha Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1820. Jansje is overleden op vrijdag 30 maart 1900 in Heerenveen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1900.
19 Henricus Adama van Scheltema is geboren op maandag 8 juni 1840 in Borssele, zoon van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1840. Henricus is overleden op zondag 10 augustus 1924 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1924.
Beroep:
majoor der artillerie Oost Indie
Henricus trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 2 december 1869 in Utrecht met Catharina Cochius, 23 jaar oud. Catharina is geboren op zondag 22 maart 1846 in Amersfoort, dochter van Jan Derk Cochius en Catharina Stokhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1846. Catharina is overleden op maandag 20 februari 1933 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1933.
Kinderen van Henricus en Catharina:
1 Jan Dirk Adama van Scheltema, geboren op zondag 2 oktober 1870 in Batavia ( Indonesie ). Jan is overleden op donderdag 1 oktober 1925 in Amsterdam, 54 jaar oud.
2 Hendrika Jacoba Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 17 oktober 1871 in Batavia ( Indonesie ). Volgt 25.
3 Charlotte Dorothea Adama van Scheltema, geboren op dinsdag 17 oktober 1871 in Ambon ( Indonesie ). Charlotte is overleden op dinsdag 17 oktober 1871 in Ambon ( Indonesie ), geen dag oud.
4 Catharina Adama van Scheltema, geboren op zaterdag 6 september 1873 in Ambon ( Indonesie ). Catharina is overleden op zaterdag 6 september 1873 in Ambon ( Indonesie ), geen dag oud.
5 Henricus Adama van Scheltema, geboren op zaterdag 5 december 1874 in Ambon ( Indonesie ). Volgt 26.
6 Carel Steven Adama van Scheltema, geboren op maandag 5 april 1875 in Batavia ( Indonesie ). Volgt 27.
7 Willem Hendrik Adama van Scheltema, geboren op woensdag 7 april 1880 in Wageningen. Volgt 28.
20 Abraham Dirk Adama van Scheltema is geboren op vrijdag 13 mei 1842 in Borssele, zoon van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1842. Abraham is overleden op maandag 31 augustus 1903 in Scheveningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1903.
Beroep:
Predikant
Abraham trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 mei 1868 in Leiden met Catharina Stokhuizen, 26 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 16 september 1841 in Leiden, dochter van Jan Stokhuijzen en Carolina Faul. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1841. Catharina is overleden op donderdag 29 augustus 1918 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1918.
21 Frederik Adema van Scheltema is geboren op zondag 28 juni 1846 in Hoorn, zoon van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Frederik is overleden op woensdag 6 december 1899 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Beroep:
Boekhandelaar
Frederik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 27 april 1876 in Amsterdam met Hinne (Hendrika) Lulofs, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 21 januari 1850 in Amsterdam, dochter van Claas Lulofs en Bregtje Posthuma. Hendrika is overleden op dinsdag 8 maart 1927 in Haarlem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 maart 1927. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kinderen van Frederik en Hendrika:
1 Carel Stevens Adema van Scheltema, geboren op maandag 26 februari 1877 in Amsterdam. Volgt 29.
2 Brechta Adema van Scheltema, geboren op woensdag 11 september 1878 in Amsterdam. Volgt 30.
3 Frederika Hinne Adema van Scheltema, geboren op dinsdag 17 augustus 1880 in Amsterdam. Frederika is overleden op zaterdag 19 februari 1916, 35 jaar oud.
4 Frederik Adama van Scheltema, geboren op maandag 21 juli 1884 in Amsterdam. Volgt 31.
5 Maria Adama van Scheltema, geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Amsterdam.
22 Magdalena Hermina Adema van Scheltema is geboren op woensdag 1 maart 1848 in Hoorn, dochter van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Magdalena is overleden op dinsdag 4 februari 1947 in Vorden ( Bronckhorst ), 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1947. Magdalena trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 november 1872 in Amsterdam met Sicco Lulofs, 23 jaar oud. Sicco is geboren op maandag 23 april 1849 in Amsterdam, zoon van Claas Lulofs en Bregtje Posthuma. Sicco is overleden op maandag 5 december 1927 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1927.
Beroep:
Predikant
Kinderen van Magdalena en Sicco:
1 Claas Lulofs, geboren op vrijdag 31 oktober 1873 in Broek op Langedijk ( Waterland ). Volgt 32.
2 Carel Lulofs, geboren op zondag 21 november 1875 in Winterswijk. Volgt 33.
3 Bregje Lulofs, geboren op woensdag 11 juli 1877 in Winterswijk. Volgt 34.
4 Hendrika Lulofs, geboren op maandag 7 oktober 1878 in Koog aan de Zaan. Volgt 35.
5 Warner Lulofs, geboren op donderdag 20 november 1879 in Koog aan de Zaan. Volgt 36.
6 Johanna Petronella Lulofs, geboren op zaterdag 24 februari 1894 in Koog aan de Zaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1894. Johanna is overleden op vrijdag 27 maart 1970 in Hilversum, 76 jaar oud.
Beroep:
verpleegster
23 Pieter Albertus Adema van Scheltema is geboren op vrijdag 29 maart 1850 in Amsterdam, zoon van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Pieter is overleden op zondag 25 juli 1915 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
politieagent, hoofdinspecteur en assuradeur
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 april 1874 in Amsterdam met Anna Geertrui van der Berg, 29 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 10 januari 1845 in Amsterdam, dochter van Jacoba Carolina van den Berg. Anna is overleden op dinsdag 7 december 1915 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Wilhelmina Geertruida Adema van Scheltema, geboren op vrijdag 21 juni 1872 in Amsterdam. Volgt 37.
2 Pieter Albertus Adema van Scheltema, geboren op dinsdag 13 juni 1876 in Amsterdam. Volgt 38.
3 Henriette Anna Adema van Scheltema, geboren op maandag 16 december 1878 in Amsterdam. Henriette is overleden op maandag 14 juni 1971 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Notitie bij Henriette: Henriette is op 11 janari 1906in Heemstede gehuwd met Andreas Otto
24 Johannes Adema van Scheltema is geboren op zaterdag 7 december 1861 in Amsterdam, zoon van Carel Steven Adama van Scheltema (zie 10) en Hendrikje Jacoba Stokhuijzen. Johannes is overleden op vrijdag 23 oktober 1903 in Medan, Sumatra ( Indonesie), 41 jaar oud.
Beroep:
Kapitein infanterie
Johannes trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 2 november 1899 in Lochem met Marie Louise Rochussen, 21 jaar oud. Marie is geboren op zaterdag 14 september 1878 in Lochem, dochter van Jan Adolph Rochussen en Anna Pauline Natzmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1878. Marie is overleden op maandag 2 december 1963 in ’s-Gravenhage, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1963.
Kind van Johannes en Marie:
1 Anne Paul Adema van Scheltema, geboren op donderdag 30 augustus 1900 in Thimaki ( West Java ). Volgt 39.
25 Hendrika Jacoba Adama van Scheltema is geboren op dinsdag 17 oktober 1871 in Batavia ( Indonesie ), dochter van Henricus Adama van Scheltema (zie 19) en Catharina Cochius. Hendrika is overleden op maandag 27 augustus 1894 in Buitenzorg ( Indonesie ), 22 jaar oud. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 27 september 1893 in Nijmegen met Pieter Antoon Moorrees, 22 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 24 augustus 1871 in Delft, zoon van Pieter August Morrees en Wilhelmina Hermina van Druijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1871. Pieter is overleden op donderdag 4 maart 1943 in Ambarawa ( Indonesie ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands Ereveld Kalibanteng Semarang.
Beroep:
ambtenaar
Kind van Hendrika en Pieter:
1 Henri Moorrees, geboren op vrijdag 24 augustus 1894 in Buitenzorg ( Indonesie ). Volgt 40.
26 Henricus Adama van Scheltema is geboren op zaterdag 5 december 1874 in Ambon ( Indonesie ), zoon van Henricus Adama van Scheltema (zie 19) en Catharina Cochius. Henricus is overleden op zaterdag 12 november 1932 in Jogjakarta ( Indonesie ), 57 jaar oud. Henricus trouwde, 39 jaar oud, op maandag 2 maart 1914 in Jogjakarta ( Indonesie ) met Geertruida Louise Kraag, 31 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 29 oktober 1882 in Jogjakarta ( Indonesie ).
Kind van Henricus en Geertruida:
1 Gerard Louis Adama van Scheltema, geboren op woensdag 7 juli 1915 in Jogjakarta ( Indonesie ).
27 Carel Steven Adama van Scheltema is geboren op maandag 5 april 1875 in Batavia ( Indonesie ), zoon van Henricus Adama van Scheltema (zie 19) en Catharina Cochius. Carel is overleden op vrijdag 1 februari 1963 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1963. Carel trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 22 september 1910 in Amersfoort met Gerardina Gijsbertha Riemsdijk, 22 jaar oud. Gerardina is geboren op zaterdag 14 april 1888 in Bodja ( Indonesie ), dochter van Gerrit Riemsdijk en Wakinum.
28 Willem Hendrik Adama van Scheltema is geboren op woensdag 7 april 1880 in Wageningen, zoon van Henricus Adama van Scheltema (zie 19) en Catharina Cochius. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1880. Willem is overleden op dinsdag 21 september 1915 in Amsterdam, 35 jaar oud.
Beroep:
Klerk bij de Posterijen en telegrafie
Willem trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 19 november 1908 in Amsterdam met Helena Adriana Hardeman, 31 jaar oud. Helena is geboren op zaterdag 25 november 1876 in Oude Pekela ( Pekela ), zoon van Gerardus Jacobus Hardeman en Catharina Elisabeth Engel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1876. Helena is overleden op zondag 22 mei 1927 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Beroep:
Klerk bij de Posterijen en telegrafie
29 Carel Stevens Adema van Scheltema is geboren op maandag 26 februari 1877 in Amsterdam, zoon van Frederik Adema van Scheltema (zie 21) en Hinne (Hendrika) Lulofs. Carel is overleden op dinsdag 6 mei 1924 in Bergen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1924.
Beroep:
letterkundige
Carel trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1907 in Amsterdam met Anna Catharina Kleefstra, 23 jaar oud. Anna is geboren op maandag 25 februari 1884 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jentje Johan Fokkes Kleefstra en Elisabeth Klein. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1884. Anna is overleden op dinsdag 22 maart 1977 in Amsterdam, 93 jaar oud.
Beroep:
Bibliothecaresse international instituut voor sociale geschiedenis
30 Brechta Adema van Scheltema is geboren op woensdag 11 september 1878 in Amsterdam, dochter van Frederik Adema van Scheltema (zie 21) en Hinne (Hendrika) Lulofs. Brechta trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 26 januari 1915 in Groesbeek ( Berg en Dal ) met Koenraad Willekes MacDonald, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 7 augustus 1917 in Santa Cruz. Koenraad is geboren omstreeks 1884 in Hilversum, zoon van Eliza Christinaus Willekes MacDonald en Frederica Catharina Elisabeth Wagenaar.
Beroep:
vruchtenhandelaar
31 Frederik Adama van Scheltema is geboren op maandag 21 juli 1884 in Amsterdam, zoon van Frederik Adema van Scheltema (zie 21) en Hinne (Hendrika) Lulofs. Frederik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1908 in Amsterdam met Carolina Seijdenzaal, 28 jaar oud. Carolina is geboren op zondag 20 juni 1880 in Amsterdam, dochter van Hendrik Christiaan Seijdenzaal en Jennij Smaale.
Kinderen van Frederik en Carolina:
1 Jan Adema van Scheltema, geboren op zaterdag 4 mei 1912 in Gauting ( Duitsland ). Volgt 41.
2 Rolf Adema van Scheltema, geboren op zaterdag 4 mei 1912 in Gauting ( Duitsland ). Rolf is overleden vóór donderdag 9 maart 1916 in Gauting ( Duitsland ), ten hoogste 3 jaar oud.
3 Rolf Adema van Scheltema, geboren op donderdag 9 maart 1916 in Gauting ( Duitsland ).
32 Claas Lulofs is geboren op vrijdag 31 oktober 1873 in Broek op Langedijk ( Waterland ), zoon van Sicco Lulofs en Magdalena Hermina Adema van Scheltema (zie 22). Claas is overleden op maandag 13 februari 1922 in Manokwari ( Nieuw Guinea ), 48 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar
Claas trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23 september 1896 in Deventer met Sarah Christina Dijckmeester, 20 jaar oud. Sarah is geboren op dinsdag 11 juli 1876 in Aengwirden ( Heerenveen ), dochter van Alexander Johannes Dijckmeester en Maria Elisabeth Adriana Mees. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1876. Sarah is overleden op woensdag 31 augustus 1949 in Melbourne ( Australie ), 73 jaar oud.
Kinderen van Claas en Sarah:
1 A.J. Lulofs.
2 Magdalena Hermina Lulofs, geboren op zaterdag 24 juni 1899 in Soerabaja ( Indonesie ). Magdalena is overleden op donderdag 22 mei 1958 in Amsterdam, 58 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 mei 1958 in Schaarsbergen.
Notitie bij Magdalena: Magdalena is (1) op 26 augustus 1918 in Meester Cornelis ( Batavia ) gehuwd met Hendrik Willem Doffegnies, dt huwelijk is door echtscheiding ontbonden en (2) op 10 september 1926 in Budapest met Laszlo Szekely
Beroep:
schrijfster
3 Sicco Lulofs, geboren op maandag 2 mei 1904 in Fort de Kock ( Sumatra ). Volgt 42.
4 Claas Lulofs, geboren omstreeks 1907 in Padang ( Ned. Indie ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1909. Claas is overleden op donderdag 25 februari 1909 in ’s-Gravenhage, ongeveer 2 jaar oud.
5 Mary Lulofs, geboren op vrijdag 27 december 1907 in Batavia ( Indonesie ). Mary is overleden op maandag 25 september 1989 in Santpoort, 81 jaar oud.
Notitie bij Mary: Mary is op 17 november 1934 in Velsen gehuwd met Auguste Verwey
33 Carel Lulofs is geboren op zondag 21 november 1875 in Winterswijk, zoon van Sicco Lulofs en Magdalena Hermina Adema van Scheltema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875. Carel is overleden op dinsdag 23 februari 1954 in Vorden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1954. Hij is gecremeerd op zaterdag 27 februari 1954 in Westerveld.
Beroep:
arts
Carel trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 6 januari 1904 in Deventer met Johanna Cecilia Cost Budde, 24 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 27 augustus 1879 in Amersfoort, dochter van Albertus Jacob Cost Budde en Petronella Jacoba de Louter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1879. Johanna is overleden op donderdag 15 januari 1953 in Vorden ( Bronckhorst ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1953.
Kinderen van Carel en Johanna:
1 Sicco Lulofs, geboren op dinsdag 11 oktober 1904 in Vorden ( Bronckhorst ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1904. Sicco is overleden op donderdag 15 augustus 1985 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Sicco: Sicco is op 25 september 1936 in Amsterdam gehuwd met Annie van den Berg
Beroep:
Handelsreiziger, inspecteur rijksbureau ijzer en staal, Conservater en Procuratiehouder
2 Albertus Lulofs, geboren op zondag 25 november 1906 in Vorden ( Bronckhorst ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1906. Albertus is overleden op vrijdag 18 juli 1997 in Lochem, 90 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Albertus is op 29 oktober 1930 in Meester Cornelis ( Java ) gehuwd met Magdalena Bessem
3 Petronella Jacoba Johanna Lulofs, geboren op zaterdag 9 januari 1909 in Vorden ( Bronckhorst ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1909. Petronella is overleden op donderdag 31 december 1987 in Arnhem, 78 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Petronella is op 16 mei 1928 in Vorden gehuwd met Rudolph Christiaan Dwars
4 Willem Nicolaas Lulofs, geboren op zondag 13 oktober 1912 in Vorden ( Bronckhorst ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1912. Willem is overleden op vrijdag 23 juni 2006 in Lochem, 93 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem is gehuwd met Geertruy Antoinette Scheffer
5 Judith Margaretha Lulofs, geboren op maandag 11 mei 1914 in Vorden ( Bronckhorst ). Judith is overleden op donderdag 24 oktober 1974 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud.
Notitie bij Judith: Judith is11051914 op 13 juni 1942 in Vorden gehuwd met Robert Drion
34 Bregje Lulofs is geboren op woensdag 11 juli 1877 in Winterswijk, dochter van Sicco Lulofs en Magdalena Hermina Adema van Scheltema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 juli 1877. Bregje is overleden op vrijdag 9 september 1977 in Leiden, 100 jaar oud. Bregje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19 juli 1905 in ’s-Gravenhage met Frederik Muller, 27 jaar oud. Frederik is geboren op woensdag 1 mei 1878 in Utrecht, zoon van Samuel Muller en Maria Geertruida Lulofs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1878. Frederik is overleden op vrijdag 2 oktober 1936 in Haarlem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1936.
Beroep:
arts
Kinderen van Bregje en Frederik:
1 Samuel Muller, geboren op donderdag 21 juni 1906 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1906. Samuel is overleden op vrijdag 5 december 1969 in Voorschoten, 63 jaar oud.
Notitie bij Samuel: Samuel is op 29 maart 1934 in Haarlem gehuwd me Neeltje Hendrika Johanna te Kiefte
Beroep:
arts
2 Frederik Sicco Muller, geboren op woensdag 2 maart 1910 in Bloemendaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1910. Frederik is overleden op dinsdag 21 mei 1996 in Geulle ( Meerssen ), 86 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 28 januari 1937 in Haarlem gehuwd met Magdalena Stenfert Kroese
Beroep:
werktuigkundig ingenieur
3 Nicolaas Marie Muller, geboren op donderdag 28 mei 1914 in Haarlem. Nicolaas is overleden op donderdag 1 mei 2003 in Velp ( Rheden ), 88 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is (1) op 17 juni 1941 gehuwd met Aukje de Boer, dit huwelijk is in 1949 door echtscheiding ontbonden en (2) op 28 juli 1949 met Margaretha Henriette Cornelia Vos, dit huwelijk is in 1955 door echtscheiding ontbonden en (3) met Johanna Martia Ferez
35 Hendrika Lulofs is geboren op maandag 7 oktober 1878 in Koog aan de Zaan, dochter van Sicco Lulofs en Magdalena Hermina Adema van Scheltema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1878. Hendrika is overleden op vrijdag 2 maart 1951 in Vorden ( Bronckhorst ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1951. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 januari 1904 in ’s-Gravenhage met Willem Nicolaas Bessem, 27 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 31 maart 1876 in Deventer, zoon van Nicolaas Bessem en Maria Geertruid Bussemaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1876. Willem is overleden op maandag 24 april 1911 in ’s-Gravenhage, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1911.
Beroep:
arts
Kinderen van Hendrika en Willem:
1 Nicolaas Bessem, geboren op dinsdag 25 oktober 1904 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1904. Nicolaas is overleden op zaterdag 30 september 1972 in Laytonville, Mendocino County, Californie ( USA ), 67 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is op 7 juni 1929 in ’s-Gravenhage gehuwd met Nora Smeets
Beroep:
arts
2 Sicco Bessem, geboren op zaterdag 29 mei 1909 in ’s-Gravenhage. Sicco is overleden op zaterdag 3 februari 1945, 35 jaar oud.
Beroep:
hovenier en huisknecht
3 Magdalena Hermina Bessem, geboren op donderdag 8 september 1910 in ’s-Gravenhage. Magdalena is overleden op maandag 6 juli 1987 in Warnsveld ( Zutphen ), 76 jaar oud.
Notitie bij Magdalena: Magdalena is op 29 oktobe 1930 in Batavia gehuwd met Albertus Jacob Lulofs
36 Warner Lulofs is geboren op donderdag 20 november 1879 in Koog aan de Zaan, zoon van Sicco Lulofs en Magdalena Hermina Adema van Scheltema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1879. Warner is overleden op zondag 15 mei 1960 in Durban ( Zuid Afrika ), 80 jaar oud.
Beroep:
directeur gem. electr. werken
Warner:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 maart 1907 in Londen met Cora Copping, 21 jaar oud. Cora is geboren op vrijdag 16 oktober 1885 in Sidcup, Kent ( Engelend ). Cora is overleden op maandag 13 september 1926 in Davos ( Zwitserland ), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op dinsdag 3 november 1931 in Amsterdam met Nicoline Hendrika Otten, 37 jaar oud. Nicoline is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Berlijn ( Duitsland ), dochter van Johan Diederik Otten en Johanna Nierstrasz. Nicoline is overleden op maandag 28 maart 1988 in Naarden ( Gooise Meren ), 93 jaar oud.
Kinderen van Warner en Cora:
1 Edith Lulofs, geboren op donderdag 6 augustus 1908 in King’s Norton, Worcester ( Engeland ). Edith is overleden op woensdag 25 oktober 2000 in Schiedam, 92 jaar oud.
Notitie bij Edith: Edith is op 16 december 1931 in Amsterdam gehuwd met Pieter Anthony Kroesen
2 Madelone Lulofs, geboren op vrijdag 15 april 1910 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 april 1910. Madelone is overleden op donderdag 21 januari 1982 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij Madelone: Madelone is (1) op 12 november 1929 in Amsterdam gehuwd met Jacob Wijsman, dit huwelijk is op 9 mei 1942 door echtscheiding ontbonden en (2) op 6 april 1943 met Jan Visser
3 Leslie Lulofs, geboren op vrijdag 27 oktober 1911 in Amsterdam. Leslie is overleden op zondag 10 juli 1994 in Johannesburg ( Zuid Afrika ), 82 jaar oud.
Notitie bij Leslie: Leslie is op 11 mei 1940 in Amsterdam gehuwd met Lida Woutersen
Beroep:
electrotechnisch ingenieur
4 Warner Lulofs, geboren op maandag 22 december 1913 in Amsterdam. Warner is overleden op woensdag 13 juni 1984 in Durban ( Zuid Afrika ), 70 jaar oud.
Notitie bij Warner: Warner is gehuwd met Adriana Sparrius
emigratie:
Warner is op 11 juni 1936 vertrokken naar Johannesburg
5 Jack Lulofs, geboren op woensdag 27 oktober 1915 in Amsterdam. Jack is overleden op woensdag 1 februari 1995 in Somerset West ( Zuid Afrika ), 79 jaar oud.
Notitie bij Jack: Jack is gehuwd met Marianne Masseurs
Beroep:
milicien en monteur bij de Marine
37 Wilhelmina Geertruida Adema van Scheltema is geboren op vrijdag 21 juni 1872 in Amsterdam, dochter van Pieter Albertus Adema van Scheltema (zie 23) en Anna Geertrui van der Berg. Wilhelmina is overleden op vrijdag 9 februari 1923 in Amsterdam, 50 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1898 in Amsterdam met Carl Hermann Eberhard Corveij, 22 jaar oud. Carl is geboren op zondag 2 april 1876 in Amsterdam, zoon van Carl Gustav Adolf Corveij en Auguste Neubourg.
Beroep:
koopman en weekbladschrijver
Kind van Wilhelmina en Carl:
1 Carlij Herberdine Everdine Auguste Corveij, geboren op woensdag 31 mei 1899 in Amsterdam. Carlij is overleden op vrijdag 24 januari 1986 in Amsterdam, 86 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats de Nieuwe Noorder.
Notitie bij Carlij: Carlij is op 26 juni 1923 in Amsterdam gehuwd met Adolf Karel Steup
38 Pieter Albertus Adema van Scheltema is geboren op dinsdag 13 juni 1876 in Amsterdam, zoon van Pieter Albertus Adema van Scheltema (zie 23) en Anna Geertrui van der Berg. Pieter is overleden op woensdag 16 september 1936 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Beroep:
apotheker
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 mei 1901 in Amsterdam met Sophia Louisa Caroline Munnig Schmidt, 24 jaar oud. Sophia is geboren op vrijdag 2 maart 1877 in Amsterdam.
Kinderen van Pieter en Sophia:
1 Pieter Albartus Adema van Scheltema, geboren op dinsdag 1 april 1902 in Haarlem. Pieter is overleden op zaterdag 25 januari 1930 in Barcelona ( Spanje ), 27 jaar oud.
2 Henrëtte Charlotte Adema van Scheltema, geboren op zaterdag 19 maart 1904 in Haarlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1904.
39 Anne Paul Adema van Scheltema is geboren op donderdag 30 augustus 1900 in Thimaki ( West Java ), zoon van Johannes Adema van Scheltema (zie 24) en Marie Louise Rochussen. Anne is overleden op maandag 13 juli 1964, 63 jaar oud.
Beroep:
scheepsbouwkundig ingenieur
emigratie:
Anne is in 1901 vertrokken naar Amerika
Anne trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 maart 1927 in ’s-Gravenhage met Maria Catharina de Veer, 19 jaar oud. Maria is geboren op zondag 17 maart 1907 in Hellevoetsluis, dochter van Emile Theodoor de Veer en Albertina Annetta van West. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 maart 1907. Maria is overleden op zondag 14 september 1975, 68 jaar oud.
40 Henri Moorrees is geboren op vrijdag 24 augustus 1894 in Buitenzorg ( Indonesie ), zoon van Pieter Antoon Moorrees en Hendrika Jacoba Adama van Scheltema (zie 25).
Beroep:
ambtenaar bij de Nederlands Indische Spoorwegen
Henri trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 18 mei 1920 in ’s-Gravenhage met Johanna Albertine Hoogstraten, 22 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 25 februari 1898 in ’s-Gravenhage, dochter van Joachim Albert Hoogstraten en Johanna van Leent. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1898.
41 Jan Adema van Scheltema is geboren op zaterdag 4 mei 1912 in Gauting ( Duitsland ), zoon van Frederik Adama van Scheltema (zie 31) en Carolina Seijdenzaal. Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 november 1939 in Gauting ( Duitsland ) met Charlotte Erna Wubbe, 23 jaar oud. Charlotte is geboren op zaterdag 10 juni 1916 in Marienwerder ( Duitsland ).
42 Sicco Lulofs is geboren op maandag 2 mei 1904 in Fort de Kock ( Sumatra ), zoon van Claas Lulofs (zie 32) en Sarah Christina Dijckmeester. Sicco is overleden in april 1956, 51 jaar oud. Sicco trouwde met Alma. Alma is overleden in 1992 in Australie.

Index (259 personen)

Alma (†1992) [Partner van 42]  42
Adama, Antje Godfrieds (*?-10-1724, †09-08-1765) [Nummer 2]  2
Adama, Catharina Anna (*01-09-1763, †13-01-1823) [Nummer 5]  5; 6; 7; 8; 9
Adama, Dirk (*?-09-1718) [Zoon van 1]  1,1
Adama, Godfried Pieters (Gedofredus) (*±1683, †29-08-1733) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4
Adama, Goodefredus (*?-02-1748) [Zoon van 3]  3,1
Adama, Hendricus (Henricus) (*?-09-1729, †07-07-1797) [Nummer 4]  4; 5
Adama, Luitske (*?-02-1721) [Dochter van 1]  1,2
Adama, Pier (*?-11-1726) [Nummer 3]  3
Adama van Scheltema, Abraham Dirk (*13-05-1842, †31-08-1903) [Nummer 20]  20
Adama van Scheltema, Albartus Pieter (*28-12-1857, †13-02-1890) [Zoon van 10]  10,13
Adama van Scheltema, Albertus (*27-08-1835, †29-12-1880) [Nummer 11]  11
Adama van Scheltema, Carel Steven (*25-01-1815, †13-08-1897) [Nummer 10]  10; 19; 20; 21; 22; 23; 24
Adama van Scheltema, Carel Steven (*05-04-1875, †01-02-1963) [Nummer 27]  27
Adama van Scheltema, Catharina (*06-09-1873, †06-09-1873) [Dochter van 19]  19,4
Adama van Scheltema, Catharina Anna (*12-02-1816, †17-01-1817) [Dochter van 7]  7,2
Adama van Scheltema, Charlotte Dorothea (*17-10-1871, †17-10-1871) [Dochter van 19]  19,3
Adama van Scheltema, Frederik (*21-07-1884) [Nummer 31]  31; 41
Adama van Scheltema, Gerard Louis (*07-07-1915) [Zoon van 26]  26,1
Adama van Scheltema, Hendrika Jacoba (*07-11-1856, †08-10-1876) [Dochter van 10]  10,12
Adama van Scheltema, Hendrika Jacoba (*17-10-1871, †27-08-1894) [Nummer 25]  25; 40
Adama van Scheltema, Henricus (*21-03-1786, †20-02-1870) [Nummer 7]  7; 10; 11
Adama van Scheltema, Henricus (*08-06-1840, †10-08-1924) [Nummer 19]  19; 25; 26; 27; 28
Adama van Scheltema, Henricus (*05-12-1874, †12-11-1932) [Nummer 26]  26
Adama van Scheltema, Henricus (*11-08-1879) [Zoon van 11]  11,2
Adama van Scheltema, Jacobus (*22-12-1818, †02-04-1823) [Zoon van 7]  7,3
Adama van Scheltema, Jan Dirk (*02-10-1870, †01-10-1925) [Zoon van 19]  19,1
Adama van Scheltema, Johanna (*20-11-1827, †10-10-1857) [Dochter van 7]  7,6
Adama van Scheltema, Johanna (*28-01-1852, †16-04-1852) [Dochter van 10]  10,7
Adama van Scheltema, Johanna Petronella (*19-03-1853, †17-02-1872) [Dochter van 10]  10,8
Adama van Scheltema, Johannes Antonie (*15-06-1854, †20-11-1854) [Zoon van 10]  10,9
Adama van Scheltema, Johannes Antonie (*15-08-1855, †?-01-1876) [Zoon van 10]  10,11
Adama van Scheltema, Magdalena Petronella (*08-10-1820, †13-09-1838) [Zoon van 7]  7,4
Adama van Scheltema, Maria (*15-08-1855, †15-08-1877) [Dochter van 10]  10,10
Adama van Scheltema, Maria (*14-03-1891) [Dochter van 21]  21,5
Adama van Scheltema, Petronella (*13-12-1831, †07-01-1856) [Dochter van 7]  7,9
Adama van Scheltema, Willem (*27-08-1877, †29-04-1907) [Zoon van 11]  11,1
Adama van Scheltema, Willem Hendrik (*07-04-1880, †21-09-1915) [Nummer 28]  28
Adema van Scheltema, Albertus (*?-05-1833, †05-06-1833) [Zoon van 7]  7,10
Adema van Scheltema, Anne Paul (*30-08-1900, †13-07-1964) [Nummer 39]  39
Adema van Scheltema, Brechta (*11-09-1878) [Nummer 30]  30
Adema van Scheltema, Carel Stevens (*26-02-1877, †06-05-1924) [Nummer 29]  29
Adema van Scheltema, Frederik (*28-06-1846, †06-12-1899) [Nummer 21]  21; 29; 30; 31
Adema van Scheltema, Frederika Hinne (*17-08-1880, †19-02-1916) [Dochter van 21]  21,3
Adema van Scheltema, Henrëtte Charlotte (*19-03-1904) [Dochter van 38]  38,2
Adema van Scheltema, Henriette Anna (*16-12-1878, †14-06-1971) [Dochter van 23]  23,3
Adema van Scheltema, Jacobus (*13-12-1831, †02-11-1833) [Zoon van 7]  7,8
Adema van Scheltema, Jan (*04-05-1912) [Nummer 41]  41
Adema van Scheltema, Jan Hendrik Carel (*31-12-1843, †15-05-1896) [Zoon van 10]  10,3
Adema van Scheltema, Johannes (*07-12-1861, †23-10-1903) [Nummer 24]  24; 39
Adema van Scheltema, Magdalena Hermina (*01-03-1848, †04-02-1947) [Nummer 22]  22; 32; 33; 34; 35; 36
Adema van Scheltema, Niccolaas Cornelis (*03-01-1755, †12-02-1816) [Partner van 5]  5; 6; 7; 8; 9
Adema van Scheltema, Petronella (*02-06-1822, †30-05-1823) [Zoon van 7]  7,5
Adema van Scheltema, Pieter Albartus (*01-04-1902, †25-01-1930) [Zoon van 38]  38,1
Adema van Scheltema, Pieter Albertus (*29-03-1850, †25-07-1915) [Nummer 23]  23; 37; 38
Adema van Scheltema, Pieter Albertus (*13-06-1876, †16-09-1936) [Nummer 38]  38
Adema van Scheltema, Rolf (*04-05-1912, †<09-03-1916) [Zoon van 31]  31,2
Adema van Scheltema, Rolf (*09-03-1916) [Zoon van 31]  31,3
Adema van Scheltema, Wilhelmina Geertruida (*21-06-1872, †09-02-1923) [Nummer 37]  37
Adler, Cornelis (*24-02-1850, †14-03-1929) [Zoon van 15]  15,2
Adler, Eduard (*30-03-1848, †01-04-1848) [Zoon van 15]  15,1
Adler, Johan Fredrik Hendrik (*20-03-1852) [Zoon van 15]  15,3
Adler, Johanna Heinrich Friedrich [Schoonvader van 15]  15
Adler, Louis Carl (*20-08-1861, †01-10-1879) [Zoon van 15]  15,6
Adler, Maria Magdalena (*20-07-1857, †06-05-1935) [Dochter van 15]  15,4
Adler, Philip Lebrecht (*06-03-1824, †14-09-1879) [Partner van 15]  15
Adler, Wilhelm Emil (*26-02-1859, †23-02-1942) [Zoon van 15]  15,5
Altena, Dirckjen (Durckjen) (*?-04-1686, †31-12-1745) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4
Altena, Hiltje Nicolaasdr (*?-12-1730, †?-09-1807) [Schoonmoeder van 5]  5
Altena, Petrus (†03-03-1740) [Schoonvader van 1]  1
Amersfoordt, Hendrik (*30-05-1796, †08-05-1843) [Schoonvader van 18]  18
Amersfoordt, Jansje (*28-03-1820, †30-03-1900) [Partner van 18]  18
Annes, Aukjen (†23-06-1754) [Schoonmoeder van 2]  2
Berg, Anna Geertrui van der (*10-01-1845, †07-12-1915) [Partner van 23]  23; 37; 38
Berg, Jacoba Carolina van den [Schoonmoeder van 23]  23
Bergsma, Sytske Agatha (*29-06-1792, †20-11-1827) [Schoonmoeder van 18]  18
Berkhoff, Cornelia (*25-04-1845, †01-02-1936) [Partner van 11]  11
Berkhoff, Willem (*?-08-1803) [Schoonvader van 11]  11
Bessem, Magdalena Hermina (*08-09-1910, †06-07-1987) [Dochter van 35]  35,3
Bessem, Nicolaas (*13-07-1842, †25-09-1912) [Schoonvader van 35]  35
Bessem, Nicolaas (*25-10-1904, †30-09-1972) [Zoon van 35]  35,1
Bessem, Sicco (*29-05-1909, †03-02-1945) [Zoon van 35]  35,2
Bessem, Willem Nicolaas (*31-03-1876, †24-04-1911) [Partner van 35]  35
Borger, Anne Kerstes (*26-04-1749, †05-11-1810) [Schoonvader van 6]  6
Borger, Elias Annes (*26-02-1784, †12-10-1820) [Partner van 6]  6
Borger, NN NN (levenloos *31-01-1820) [Kind van 6]  6,1
Bussemaker, Maria Geertruid (*25-06-1848, †13-11-1921) [Schoonmoeder van 35]  35
Cochius, Catharina (*22-03-1846, †20-02-1933) [Partner van 19]  19; 25; 26; 27; 28
Cochius, Jan Derk (*30-10-1794, †18-01-1875) [Schoonvader van 19]  19
Commelin, Hendrina Hermina (*01-03-1843, †24-11-1917) [Dochter van 16]  16,1
Commelin, Johannes (*?-01-1780, †09-12-1858) [Schoonvader van 16]  16
Commelin, Johannes (*?-02-1807, †23-10-1882) [Partner van 16]  16
Commelin, NN NN (levenloos *08-06-1845) [Zoon van 16]  16,2
Copping, Cora (*16-10-1885, †13-09-1926) [Partner van 36]  36
Corveij, Carl Gustav Adolf (*02-07-1836) [Schoonvader van 37]  37
Corveij, Carl Hermann Eberhard (*02-04-1876) [Partner van 37]  37
Corveij, Carlij Herberdine Everdine Auguste (*31-05-1899, †24-01-1986) [Dochter van 37]  37,1
Cost Budde, Albertus Jacob (*01-04-1846, †25-12-1917) [Schoonvader van 33]  33
Cost Budde, Johanna Cecilia (*27-08-1879, †15-01-1953) [Partner van 33]  33
Dijckmeester, Alexander Johannes (*03-10-1846, †26-12-1905) [Schoonvader van 32]  32
Dijckmeester, Sarah Christina (*11-07-1876, †31-08-1949) [Partner van 32]  32; 42
Droulé, Lyna (*±1745) [Schoonmoeder van 7]  7
Druijnen, Wilhelmina Hermina van (*18-12-1838, †28-03-1889) [Schoonmoeder van 25]  25
Eck, Francoise Madelon Baronesse (*16-01-1832, †26-12-1883) [Partner van 10]  10
Eck, Jacob Willem (*26-12-1789, †09-06-1849) [Schoonvader van 10]  10
Eck, Sophia (Fijgje) van (*±1782, †03-09-1848) [Schoonmoeder van 13]  13
Engel, Catharina Elisabeth (*25-01-1847, †02-05-1918) [Schoonmoeder van 28]  28
Engelman, Catharina Anna (*06-07-1851, †15-03-1933) [Dochter van 12]  12,6
Engelman, Hendrik Frans Marten (*09-11-1811, †21-08-1881) [Partner van 12]  12
Engelman, Henriette Louise (*30-12-1837, †04-12-1922) [Dochter van 12]  12,2
Engelman, Louis (*18-01-1845, †14-05-1871) [Zoon van 12]  12,5
Engelman, Maria Francisca (*21-02-1840, †18-12-1920) [Dochter van 12]  12,3
Engelman, Maria Louize (*09-02-1836, †24-02-1884) [Dochter van 12]  12,1
Engelman, Martinus Gerardus [Schoonvader van 12]  12
Engelman, Reinier (*02-01-1843, †06-07-1846) [Zoon van 12]  12,4
Ennema, Petronella (Pietje) (*1767, †04-10-1815) [Schoonmoeder van 7]  7
Faul, Carolina (*04-12-1814, †06-03-1856) [Schoonmoeder van 20]  20
Hakbijl, Catharina Anna (*23-07-1822, †09-02-1899) [Nummer 15]  15
Hakbijl, Catharina Anna (*04-02-1849, †08-01-1922) [Dochter van 13]  13,5
Hakbijl, Catharina Anna (*22-02-1863) [Dochter van 14]  14,8
Hakbijl, Cornelia (*02-05-1852, †02-08-1928) [Dochter van 13]  13,6
Hakbijl, Cornelia (*04-01-1855, †13-04-1855) [Dochter van 14]  14,5
Hakbijl, Hendrik Frans Martinus (*06-07-1849, †22-03-1924) [Zoon van 14]  14,3
Hakbijl, Johanna Adriana (*23-05-1852) [Dochter van 14]  14,4
Hakbijl, Kornelia (*?-07-1808, †18-04-1878) [Nummer 12]  12
Hakbijl, Lodewijk (*±1749, †18-11-1814) [Schoonvader van 8]  8
Hakbijl, Lodewijk (*?-01-1786, †03-02-1862) [Partner van 8]  8; 12; 13; 14; 15
Hakbijl, Lodewijk (*?-04-1811, †15-06-1879) [Nummer 13]  13
Hakbijl, Louis (*20-11-1839, †10-05-1904) [Zoon van 13]  13,2
Hakbijl, Louis Henri (*30-04-1845, †16-05-1846) [Zoon van 14]  14,2
Hakbijl, Louisa Sophia (*24-07-1842, †24-10-1906) [Dochter van 13]  13,3
Hakbijl, Louiza Hillegonda (*28-02-1844, †14-06-1844) [Dochter van 14]  14,1
Hakbijl, Nicolaas (*13-02-1813) [Nummer 14]  14
Hakbijl, Nicolaas (*21-06-1856, †12-10-1856) [Zoon van 14]  14,6
Hakbijl, NN NN (levenloos *04-10-1838) [Zoon van 13]  13,1
Hakbijl, NN NN (levenloos *10-01-1860) [Kind van 14]  14,7
Hakbijl, Willem Frederik (*04-02-1846, †12-12-1924) [Zoon van 13]  13,4
Hardeman, Gerardus Jacobus (*29-12-1839) [Schoonvader van 28]  28
Hardeman, Helena Adriana (*25-11-1876, †22-05-1927) [Partner van 28]  28
Harkema, Harke Sjoukes (*?-11-1719, †29-06-1765) [Partner van 2]  2
Harkema, Sjouke Harkes [Schoonvader van 2]  2
Hartog, Anna (†<1756) [Partner van 4]  4
Herdingh, Maria (*10-12-1782, †17-12-1860) [Schoonmoeder van 10]  10
Herwerden, Hendrina van (*03-04-1780) [Schoonmoeder van 16]  16
Hinnes, Lutske (Luitske) (†29-02-1720) [Schoonmoeder van 1]  1
Hoogstraten, Joachim Albert (*28-04-1866) [Schoonvader van 40]  40
Hoogstraten, Johanna Albertine (*25-02-1898) [Partner van 40]  40
Hopman, Cornelia (†<1814) [Schoonmoeder van 8]  8
Jans, Ruurtie [Partner van 3]  3
Kiers, Arnoldus Lubertus (*?-05-1807) [Schoonvader van 17]  17
Kiers, Johanna Arnolda (*22-09-1834, †26-05-1893) [Partner van 17]  17
Kleefstra, Anna Catharina (*25-02-1884, †22-03-1977) [Partner van 29]  29
Kleefstra, Jentje Johan Fokkes (*28-01-1860, †07-03-1929) [Schoonvader van 29]  29
Klein, Elisabeth (*20-09-1859, †<1899) [Schoonmoeder van 29]  29
Kloesman, Albert Heinrich (*±1800, †18-06-1833) [Schoonvader van 14]  14
Kloesman, Angenita (*31-05-1824, †27-01-1885) [Partner van 14]  14
Koolhaas, Catharina Martha (*09-03-1799, †01-02-1854) [Schoonmoeder van 17]  17
Kraag, Geertruida Louise (*29-10-1882) [Partner van 26]  26
Leent, Johanna van (*21-09-1866) [Schoonmoeder van 40]  40
Lochman von Konigsfeld, Maria Carolina Antoinetta (*?-11-1793, †13-07-1833) [Schoonmoeder van 10]  10
Louter, Petronella Jacoba de (*09-06-1851, †21-02-1941) [Schoonmoeder van 33]  33
Lulofs, A.J. [Zoon van 32]  32,1
Lulofs, Albertus (*25-11-1906, †18-07-1997) [Zoon van 33]  33,2
Lulofs, Bregje (*11-07-1877, †09-09-1977) [Nummer 34]  34
Lulofs, Carel (*21-11-1875, †23-02-1954) [Nummer 33]  33
Lulofs, Claas (*21-08-1804, †26-10-1869) [Schoonvader van 22] [Schoonvader van 21]  21; 22
Lulofs, Claas (*31-10-1873, †13-02-1922) [Nummer 32]  32; 42
Lulofs, Claas (*±1907, †25-02-1909) [Zoon van 32]  32,4
Lulofs, Edith (*06-08-1908, †25-10-2000) [Dochter van 36]  36,1
Lulofs, Hendrika (*07-10-1878, †02-03-1951) [Nummer 35]  35
Lulofs, Hinne (Hendrika) (*21-01-1850, †08-03-1927) [Partner van 21]  21; 29; 30; 31
Lulofs, Jack (*27-10-1915, †01-02-1995) [Zoon van 36]  36,5
Lulofs, Johanna Petronella (*24-02-1894, †27-03-1970) [Dochter van 22]  22,6
Lulofs, Judith Margaretha (*11-05-1914, †24-10-1974) [Dochter van 33]  33,5
Lulofs, Leslie (*27-10-1911, †10-07-1994) [Zoon van 36]  36,3
Lulofs, Madelone (*15-04-1910, †21-01-1982) [Dochter van 36]  36,2
Lulofs, Magdalena Hermina (*24-06-1899, †22-05-1958) [Dochter van 32]  32,2
Lulofs, Maria Geertruida (*01-09-1854, †23-01-1954) [Schoonmoeder van 34]  34
Lulofs, Mary (*27-12-1907, †25-09-1989) [Dochter van 32]  32,5
Lulofs, Petronella Jacoba Johanna (*09-01-1909, †31-12-1987) [Dochter van 33]  33,3
Lulofs, Sicco (*23-04-1849, †05-12-1927) [Partner van 22]  22; 32; 33; 34; 35; 36
Lulofs, Sicco (*02-05-1904, †?-04-1956) [Nummer 42]  42
Lulofs, Sicco (*11-10-1904, †15-08-1985) [Zoon van 33]  33,1
Lulofs, Warner (*20-11-1879, †15-05-1960) [Nummer 36]  36
Lulofs, Warner (*22-12-1913, †13-06-1984) [Zoon van 36]  36,4
Lulofs, Willem Nicolaas (*13-10-1912, †23-06-2006) [Zoon van 33]  33,4
MacDonald, Eliza Christinaus Willekes (*28-01-1852) [Schoonvader van 30]  30
MacDonald, Koenraad Willekes (*±1884) [Partner van 30]  30
Magielse, Cornelia (*13-07-1815) [Schoonmoeder van 11]  11
Mees, Maria Elisabeth Adriana (*03-11-1847, †21-03-1877) [Schoonmoeder van 32]  32
Moorrees, Henri (*24-08-1894) [Nummer 40]  40
Moorrees, Pieter Antoon (*24-08-1871, †04-03-1943) [Partner van 25]  25; 40
Morrees, Pieter August (*30-11-1842, †12-08-1895) [Schoonvader van 25]  25
Muller, Frederik (*01-05-1878, †02-10-1936) [Partner van 34]  34
Muller, Frederik Sicco (*02-03-1910, †21-05-1996) [Zoon van 34]  34,2
Muller, Nicolaas Marie (*28-05-1914, †01-05-2003) [Zoon van 34]  34,3
Muller, Samuel (*22-01-1848, †05-12-1922) [Schoonvader van 34]  34
Muller, Samuel (*21-06-1906, †05-12-1969) [Zoon van 34]  34,1
Munnig Schmidt, Sophia Louisa Caroline (*02-03-1877) [Partner van 38]  38
Natzmer, Anna Pauline (*28-06-1842, †29-05-1917) [Schoonmoeder van 24]  24
Neubourg, Auguste (*18-02-1842) [Schoonmoeder van 37]  37
Nierstrasz, Johanna (*21-03-1864, †16-09-1941) [Schoonmoeder van 36]  36
Olsheimer, Maria Magdalena [Schoonmoeder van 15]  15
Otten, Johan Diederik (*05-03-1863, †<1941) [Schoonvader van 36]  36
Otten, Nicoline Hendrika (*05-08-1894, †28-03-1988) [Partner van 36]  36
Ouwersloot, Arnoldus Lubertus (*05-03-1860) [Zoon van 17]  17,1
Ouwersloot, Catharina Cornelia (*25-11-1818, †15-06-1878) [Nummer 16]  16
Ouwersloot, Dirk (*±1794, †30-04-1874) [Partner van 9]  9; 16; 17; 18
Ouwersloot, Herman Dirk (*09-12-1822, †23-01-1888) [Nummer 18]  18
Ouwersloot, Herman Dirk (*08-05-1862, †20-12-1863) [Zoon van 17]  17,3
Ouwersloot, Herman Dirk Johan (*31-03-1864, †13-03-1921) [Zoon van 17]  17,4
Ouwersloot, Jacob Hendrik Casimir (*09-10-1866) [Zoon van 17]  17,5
Ouwersloot, Leendert (†<1860) [Schoonvader van 9]  9
Ouwersloot, Leendert Petrus (*09-06-1821, †28-04-1879) [Nummer 17]  17
Ouwersloot, Nicoline Clara (*±1828, †28-08-1908) [Dochter van 9]  9,5
Ouwersloot, NN NN (levenloos *18-04-1861) [Zoon van 17]  17,2
Ouwersloot, Petronella Geertruida (*±1826, †22-01-1845) [Dochter van 9]  9,4
Ouwersloot, Regina Anna Mynette (*04-01-1872, †29-09-1918) [Dochter van 17]  17,6
Perrenoud, Madelaine Petronella (*12-04-1785, †06-05-1816) [Partner van 7]  7; 10
Perrenoud, Pierre Francois (*±1744, †04-06-1799) [Schoonvader van 7]  7
Posthuma, Bregtje (*08-09-1820, †06-07-1881) [Schoonmoeder van 22] [Schoonmoeder van 21]  21; 22
Riemsdijk, Gerardina Gijsbertha (*14-04-1888) [Partner van 27]  27
Riemsdijk, Gerrit [Schoonvader van 27]  27
Rochussen, Jan Adolph (*16-01-1819, †10-10-1884) [Schoonvader van 24]  24
Rochussen, Marie Louise (*14-09-1878, †02-12-1963) [Partner van 24]  24; 39
Scheltema, Cornelia (*08-08-1784, †10-02-1820) [Nummer 6]  6
Scheltema, Cornelia (*13-01-1792, †11-07-1823) [Partner van 7]  7
Scheltema, Cornelis Paulusz (*31-03-1726, †16-08-1801) [Schoonvader van 5]  5
Scheltema, Fredericus Theodorus (*05-04-1796, †13-12-1819) [Zoon van 5]  5,7
Scheltema, Hermina Nicolaas (*15-08-1790, †22-01-1855) [Nummer 9]  9; 16; 17; 18
Scheltema, Hiltje Nicolaasdr (*05-05-1787, †07-06-1845) [Nummer 8]  8; 12; 13; 14; 15
Scheltema, Jacobus (*?-03-1767, †<17-09-1794) [Dochter van 5]  5,1
Scheltema, Jacobus Cornelis (*14-03-1767, †25-10-1835) [Schoonvader van 7]  7
Scheltema, Jacobus Petrus Nicolaas (*17-09-1794, †15-08-1816) [Zoon van 5]  5,6
Scheltema, Janneke (*?-11-1768, †30-07-1813) [Schoonmoeder van 7]  7
Scheltema, Nicolaas Adam van (*?-10-1830, †03-01-1831) [Zoon van 7]  7,7
Seijdenzaal, Carolina (*20-06-1880) [Partner van 31]  31; 41
Seijdenzaal, Hendrik Christiaan (*05-08-1846) [Schoonvader van 31]  31
Smaale, Jennij (*01-10-1840) [Schoonmoeder van 31]  31
Stokhuijzen, Abraham (*?-04-1778, †12-12-1819) [Schoonvader van 10]  10
Stokhuijzen, Hendrikje Jacoba (*16-03-1816, †15-05-1872) [Partner van 10]  10; 19; 20; 21; 22; 23; 24
Stokhuijzen, Jan (*08-09-1806, †19-10-1860) [Schoonvader van 20]  20
Stokhuizen, Catharina (*24-04-1808, †12-04-1869) [Schoonmoeder van 19]  19
Stokhuizen, Catharina (*16-09-1841, †29-08-1918) [Partner van 20]  20
Swanink, Jacoba Clasina (*04-10-1810, †18-10-1859) [Partner van 13]  13
Swanink, Willem (*±1768, †04-03-1833) [Schoonvader van 13]  13
Telting, Albartus Barthold (*20-11-1769, †?-12-1807) [Schoonvader van 7]  7
Telting, Tetje (Teske) (*15-08-1794, †27-05-1866) [Partner van 7]  7; 11
Tyleman, Sibbeltje Tyles (*27-01-1754, †19-09-1827) [Schoonmoeder van 6]  6
Veer, Emile Theodoor de (*05-06-1883, †23-04-1937) [Schoonvader van 39]  39
Veer, Maria Catharina de (*17-03-1907, †14-09-1975) [Partner van 39]  39
Vos, Hermina (*±1736, †01-10-1811) [Partner van 4]  4; 5
Wagenaar, Frederica Catharina Elisabeth (*14-07-1848) [Schoonmoeder van 30]  30
Wakinum [Schoonmoeder van 27]  27
West, Albertina Annetta van (*25-08-1884) [Schoonmoeder van 39]  39
Wubbe, Charlotte Erna (*10-06-1916) [Partner van 41]  41
Zandt, Francoise Joanna van de (*?-01-1775, †15-12-1831) [Schoonmoeder van 12]  12
Zuijlekom, Jannette Adriana (*?-05-1802, †20-11-1873) [Schoonmoeder van 14]  14
Zwart, Petronella van der (*±1769, †24-10-1860) [Schoonmoeder van 9]  9
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 05-10-2022 09:41:24 door A. Stomphorst