Overige Parentelen

Adema
Freerk Karstens Adema 1766 - Antje Lammerts - Bergum

Parenteel van Freerk Karstens Adema

Parenteel van Freerk Karstens Adema

1 Freerk Karstens Adema is geboren omstreeks 1766 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Karst Freerks en Hylkje Freeriks. Freerk is overleden op donderdag 10 november 1836 in Rottevalle ( Smallingerland ), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1836. Freerk trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op zondag 3 januari 1808 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Antje Lammerts, ongeveer 39 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1769 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lammert Fokkes en Antje. Antje is overleden op zondag 15 januari 1826 in Rottevalle ( Smallingerland ), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1826.
Kinderen van Freerk en Antje:
1 Hielkjen Freerks Adema, geboren omstreeks 1795 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 2.
2 Henrieta Freerks (Hendrika) Adema, geboren op zondag 26 juli 1812 in Rottevalle ( Smallingerland ). Volgt 3.
2 Hielkjen Freerks Adema is geboren omstreeks 1795 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Freerk Karstens Adema (zie 1) en Antje Lammerts. Hielkjen is overleden op zaterdag 4 november 1837 in Rottevalle ( Smallingerland ), ongeveer 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1834. Hielkjen trouwde met Nicolas Joseph Boivin. Nicolas is geboren op maandag 14 november 1785 in Frankrijk, zoon van Joseph Nicolas Boivin en Antje Stephanus Gerbents. Nicolas is overleden op dinsdag 16 februari 1847 in Rottevalle ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1847.
Beroep:
mandenmaker
Kinderen van Hielkjen en Nicolas:
1 Joseph Boivin, geboren op woensdag 3 november 1819 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1819. Joseph is overleden op maandag 19 mei 1823 in Rottevalle ( Smallingerland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 mei 1823.
2 Sybrigje Adema, geboren omstreeks 1821 in Houtigehage ( Smallingerland ). Volgt 4.
3 Antje Boivin, geboren op vrijdag 5 maart 1824 in Rottevalle ( Smallingerland ). Volgt 5.
4 Jozefke (Josephine) Boivin, geboren op zondag 19 maart 1826 in Rottevalle ( Smallingerland ). Volgt 6.
5 Jakob Boivin, geboren op vrijdag 21 maart 1828 in Rottevalle ( Smallingerland ). Volgt 7.
6 Durk Nicolas Boivin, geboren op zaterdag 17 april 1830 in Rottevalle ( Smallingerland ). Volgt 8.
7 Leentje Boivin, geboren op woensdag 12 december 1832 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1832. Leentje is overleden op woensdag 19 november 1834 in Rottevalle ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1834.
3 Henrieta Freerks (Hendrika) Adema is geboren op zondag 26 juli 1812 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Freerk Karstens Adema (zie 1) en Antje Lammerts. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1812. Hendrika is overleden op maandag 31 juli 1865 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1865.
Beroep:
dienstmeid
Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 22 november 1839 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Taeke Johannes van Straten, 23 jaar oud. Taeke is geboren op vrijdag 22 december 1815 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Jans van Straten en Gaatske Foekes Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1815. Taeke is overleden op zaterdag 3 april 1869 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1869.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hendrika en Taeke:
1 Gaatske van Straten, geboren op donderdag 4 april 1839 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 9.
2 Antje van Straten, geboren op maandag 23 september 1844 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 10.
3 Johannes van Straten, geboren op zaterdag 23 september 1848 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 11.
4 Jantje van Straten, geboren op donderdag 16 januari 1851 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 12.
5 Freerk Tates (Fred) van Straten, geboren op donderdag 13 juli 1854 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 13.
6 Foeke van Straten, geboren op maandag 3 oktober 1859 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859.
4 Sybrigje Adema is geboren omstreeks 1821 in Houtigehage ( Smallingerland ), dochter van Nicolas Joseph Boivin en Hielkjen Freerks Adema (zie 2). Sybrigje is overleden op zaterdag 17 juli 1852 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), ongeveer 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1952. Sybrigje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 11 december 1847 in Achtkarspelen met Sierd Tammes Kleistra, 33 jaar oud. Sierd is geboren op donderdag 17 februari 1814 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Tamme Swiers Kleistra en Klaske Sierds de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1814.
Notitie bij de geboorte van Sierd: Akte van rectificatie bij vonnis d.d. 23 februari 1847 te Leeuwarden, waarbij familienaam vader wordt veranderd van "Dijkstra" in "Kleystra"
Sierd is overleden op woensdag 3 september 1856 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1856.
Kinderen van Sybrigje en Sierd:
1 Tamme Sierds Kleistra, geboren op maandag 6 maart 1848 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 maart 1848. Tamme is overleden op zaterdag 22 april 1871 in Oegstgeest, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1871.
2 Nicolaas Sierds Kleistra, geboren op woensdag 13 februari 1850 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1850. Nicolaas is overleden op maandag 24 april 1876 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1876. Nicolaas bleef ongehuwd.
3 Zwier Sierds Kleistra, geboren op zaterdag 3 januari 1852 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Zwier is overleden op zaterdag 19 maart 1853 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1853.
5 Antje Boivin is geboren op vrijdag 5 maart 1824 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Nicolas Joseph Boivin en Hielkjen Freerks Adema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1824. Antje is overleden op vrijdag 31 juli 1874 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1874.
Notitie bij Antje: Antje komt ook voor met als achternaam Boiweng en Bouvin
Antje trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 24 maart 1860 in Achtkarspelen met Durk Roels Kooistra, 58 jaar oud. Durk is geboren op zondag 20 september 1801 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Roel Jans Kooistra en Sjoerdtje Durks Herder. Durk is overleden op dinsdag 16 mei 1882 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1882.
Beroep:
visser
6 Jozefke (Josephine) Boivin is geboren op zondag 19 maart 1826 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Nicolas Joseph Boivin en Hielkjen Freerks Adema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1826. Josephine is overleden op woensdag 18 januari 1893 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud.
Notitie bij Josephine: Josephine komt ook vooer met als achternaam Bowin
Josephine trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1866 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Folkert Pieters Rijpstra, 70 jaar oud. Folkert is geboren op zaterdag 12 december 1795 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Folkerts Rijpstra en Maaike Sakes. Hij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1801. Folkert is overleden op vrijdag 25 juli 1873 in Nijkerk ( Ferweradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1873.
7 Jakob Boivin is geboren op vrijdag 21 maart 1828 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Nicolas Joseph Boivin en Hielkjen Freerks Adema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1828. Jakob is overleden op maandag 28 juli 1879 in Drachten ( Smallingerland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1879.
Beroep:
korfmaker
Jakob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1856 in Smallingerland met Fokjen Rommerts van der Heide, 25 jaar oud. Fokjen is geboren op woensdag 17 november 1830 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Rommert Jans van der Heide en Teetske Feitzes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1830. Fokjen is overleden op maandag 27 juli 1903 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1903.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jakob en Fokjen:
1 Nicolaas Boivin, geboren op zondag 9 maart 1856 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1856. Nicolaas is overleden op maandag 10 juni 1929 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1929. Nicolaas bleef ongehuwd.
2 Teedske Boivin, geboren op dinsdag 28 december 1858 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1858.
Notitie bij Teedske: Teedske is op 18 oktober 1884 in Smallingerland gehuwd met Tjeerd Jacobus van Os
Beroep:
dienstmeid
3 Hielkje Boivin, geboren op vrijdag 14 maart 1862 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1862. Hielkje is overleden op dinsdag 19 oktober 1948 in Houtigehage ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1948.
Notitie bij Hielkje: Hielkje is op 4 september 1885 in Smallingerland gehuwd met Jan Pultrum
4 Durk Boivin, geboren op woensdag 8 februari 1865 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1865. Durk is overleden op woensdag 11 december 1940 in Houtigehage ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1940. Hij is begraven in Rottevalle op het Kerkhof van de Ned. Hervormde Kerk.
Notitie bij Durk: Durk is op 31 december 1897 in Smallingerland gehuwd met Hielkje de Vries
5 Jan Boivin, geboren op zaterdag 9 mei 1868 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1868. Jan is overleden op woensdag 5 september 1883 in Drachten ( Smallingerland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1883.
6 Antje Boivin, geboren op maandag 2 december 1872 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1872. Antje is overleden op vrijdag 16 maart 1894 in Drachten ( Smallingerland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1894. Antje bleef ongehuwd.
8 Durk Nicolas Boivin is geboren op zaterdag 17 april 1830 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Nicolas Joseph Boivin en Hielkjen Freerks Adema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1830. Durk is overleden op dinsdag 16 mei 1911 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1911.
Beroep:
boerenknecht
Durk trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 16 mei 1861 in Smallingerland met Siebergjen Sjoerds de Vries, 22 jaar oud. Siebergjen is geboren op donderdag 13 september 1838 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sjoerd Gerbens de Vries en Antje Heinzes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1838. Siebergjen is overleden op zaterdag 1 oktober 1921 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1921.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Durk en Siebergjen:
1 Antje Durks Boivin, geboren op dinsdag 15 april 1862 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1862. Antje is overleden op donderdag 23 maart 1865 in Drachten ( Smallingerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1865.
2 Nicolaas Boivin, geboren op dinsdag 31 januari 1865 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1865. Nicolaas is overleden op dinsdag 2 juli 1935 in Apeldoorn, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1935.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is gehuwd met Gerarda Elisabeth de Ruijter
3 Sjoerd Boivin, geboren op zaterdag 9 maart 1867 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1867. Sjoerd is overleden op zaterdag 19 mei 1951 in Assen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1951. Hij is begraven in Assen op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 2 juni 1900 in Achtkarspelen gehuwd met Trientje Top
4 Antje (Anna) Boivin, geboren op zondag 18 september 1870 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1870. Anna is overleden op maandag 22 juni 1953 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1953. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Anna bleef ongehuwd.
5 Hijlkje Boivin, geboren op zondag 26 januari 1873 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1873. Hijlkje is overleden op zondag 18 maart 1951 in Deinum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1951.
Notitie bij Hijlkje: Hijlkje is op 28 mei 1898 in Smallingerland gehuwd met Klaas van der Meer
Beroep:
dienstbode
6 Jacob Boivin, geboren op zaterdag 31 juli 1875 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1875. Jacob is overleden op woensdag 21 februari 1940 in Utrecht, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1940.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 17 mei 1902 in Smallingerland gehuwd met Hiltje Nonkes
Beroep:
Brievenbesteller
7 Heinze Boivin, geboren op zaterdag 5 januari 1878 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1878. Heinze is overleden op woensdag 6 november 1901 in Drachten ( Smallingerland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1901. Heinze bleef ongehuwd.
Beroep:
Brievenbesteller
8 Jouke Boivin, geboren op woensdag 5 januari 1881 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1881. Jouke is overleden op zondag 7 december 1902 in Drachten ( Smallingerland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1902. Jouke bleef ongehuwd.
9 Tjitske Boivin, geboren op zaterdag 2 februari 1884 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1884. Tjitske is overleden op donderdag 27 april 1961 in Apeldoorn, 77 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 11 augustus 1906 in Smallingerland gehuwd met Rienk Baron
Beroep:
naaister
9 Gaatske van Straten is geboren op donderdag 4 april 1839 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Johannes van Straten en Henrieta Freerks (Hendrika) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1839. Gaatske is overleden op maandag 17 april 1882 in Oldehove ( Westerkwartier ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1882. Gaatske trouwde, 27 jaar oud, op maandag 9 juli 1866 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Lubbert van der Horn, 23 jaar oud. Lubbert is geboren op dinsdag 9 augustus 1842 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Lubbert Pieters van der Horn en Hylktje Hendriks van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1842. Lubbert is overleden op zondag 26 september 1909 in Oldehove ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1909.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Gaatske en Lubbert:
1 Lubbert van der Horn, geboren op woensdag 17 juli 1867 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1867. Lubbert is overleden op dinsdag 4 augustus 1868 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1868.
2 Tekke van der Horn, geboren op donderdag 2 juli 1868 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1868. Tekke is overleden op zaterdag 20 oktober 1945 in Ulrum ( Het Hogeland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1945.
Notitie bij Tekke: Tekke is op 27 september 1890 in Ulrum gehuwd met Remke Neut
Beroep:
dagloner
3 Hylkje van der Horn, geboren op donderdag 1 september 1870 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1870.
Notitie bij Hylkje: Hylkje is op 27 oktober 1892 in Oldehove gehuwd met Theodorus Cazemier
Beroep:
dienstmeid
4 Lubbert van der Horn, geboren op zondag 5 januari 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1873. Lubbert is overleden op woensdag 30 oktober 1957 in Oldehove ( Westerkwartier ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1957. Hij is begraven in Oldehove.
Notitie bij Lubbert: Lubbert is op 21 mei 1898 in Oldehove gehuwd met Harmina Kamerling
Beroep:
boerenknecht
5 Henderika van der Horn, geboren op woensdag 20 januari 1875 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875. Henderika is overleden op zaterdag 8 april 1950 in Oldehove ( Westerkwartier ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1950. Zij is begraven in Oldehove.
Notitie bij Henderika: Henderika is op 16 mei 1896 in Oldehove gehuwd met Jan Bos
Beroep:
dienstmeid
6 NN NN van der Horn, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 20 januari 1875 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875.
7 Hendriktje van der Horn, geboren op vrijdag 30 juni 1876 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 14.
8 Johannes van der Horn, geboren op dinsdag 14 januari 1879 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1879. Johannes is overleden op dinsdag 21 oktober 1879 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1879.
9 Antje van der Horn, geboren op vrijdag 13 augustus 1880 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1880. Antje is overleden op zondag 19 december 1880 in Niehove ( Groningen ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1880.
10 Antje van der Horn, geboren op woensdag 21 september 1881 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1881. Antje is overleden op zaterdag 18 februari 1888 in Oldehove ( Westerkwartier ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1888.
10 Antje van Straten is geboren op maandag 23 september 1844 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Johannes van Straten en Henrieta Freerks (Hendrika) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1844. Antje is overleden op zondag 2 maart 1930 in Oldehove ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1930.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Geert Sanning, 23 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 10 april 1851 in Visvliet ( Westerkwartier ), zoon van Tunnis Pieters Sanning en Iemtje Geerts Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1851. Geert is overleden op zondag 7 mei 1939 in Oldehove ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1939.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Geert:
1 Iemtje Sanning, geboren op woensdag 10 maart 1875 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1875. Iemtje is overleden op maandag 21 juni 1875 in Ruigezand ( Oldenhove ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1875.
2 Iemtje Sanning, geboren op zaterdag 17 juni 1876 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1876. Iemtje is overleden op woensdag 11 oktober 1876 in Oldehove ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1876.
3 Tekke Sanning, geboren op dinsdag 11 december 1877 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1877. Tekke is overleden op zaterdag 6 april 1878 in Oldehove ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1878.
4 NN NN Sanning, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 mei 1885 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1885.
5 Henderikus Sanning, geboren op maandag 20 oktober 1890 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1890. Henderikus is overleden op dinsdag 19 november 1912 in Oldehove ( Westerkwartier ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1912. Hij is begraven in Oldehove.
Beroep:
onderwijzer
11 Johannes van Straten is geboren op zaterdag 23 september 1848 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Taeke Johannes van Straten en Henrieta Freerks (Hendrika) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1848. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 november 1878 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Antje Nieuwenhuis, 23 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 13 februari 1855 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Reitzes Nieuwenhuis en Feikje Eppes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1855. Antje is overleden.
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Feiktje van Straten, geboren op vrijdag 10 december 1875 in Visvliet ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1875.
2 Jan van Straten, geboren op maandag 30 juli 1877 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1877.
3 Henderica van Straten, geboren op vrijdag 25 juli 1879 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1879.
12 Jantje van Straten is geboren op donderdag 16 januari 1851 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Taeke Johannes van Straten en Henrieta Freerks (Hendrika) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1851. Jantje is overleden op zondag 30 juni 1935 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1935. Zij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Beroep:
daglonersche
Jantje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 17 augustus 1874 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Fokke van Ellen, 25 jaar oud. Fokke is geboren op vrijdag 19 januari 1849 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Ate Wijbes van Ellen en Bouktje Fokkes Kooijenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1849. Fokke is overleden op dinsdag 28 september 1920 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1920. Hij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Jantje en Fokke:
1 Bouktje van Ellen, geboren op woensdag 31 december 1873 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1874. Bouktje is overleden op maandag 10 november 1890 in Waarden ( Grijpskerk ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1890.
2 Teke van Ellen, geboren op woensdag 26 mei 1875 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1875. Teke is overleden op zondag 29 december 1901 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1901.
Notitie bij Teke: Teke is op 15 juni 1895 in Zuidhorn gehuwd met Jantje Ploeg
Beroep:
boerenknecht
3 Hendrika van Ellen, geboren op maandag 20 november 1876 in Westerhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1876. Hendrika is overleden op maandag 24 augustus 1959 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1959. Zij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Jellemaweg.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 23 mei 1895 in Zuidhorn gehuwd met Johannes Hiemstra
Beroep:
dienstbode
4 Itje van Ellen, geboren op zaterdag 28 augustus 1880 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1880. Itje is overleden op donderdag 1 juli 1965 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1965. Zij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Notitie bij Itje: Itje is op 15 februari 1902 in Zuidhorn gehuwd met Jan Tempel
5 Gaatske van Ellen, geboren op vrijdag 20 juni 1884 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1884. Gaatske is overleden op vrijdag 3 december 1886 in Oldehove ( Westerkwartier ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1886.
6 Alida van Ellen, geboren op zondag 6 juni 1886 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1886. Alida is overleden op vrijdag 13 december 1957 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1957. Zij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Notitie bij Alida: Alida is op 4 december 1912 in Amsterdam gehuwd met Harmanus Wilhelmus Schmeding, dit huwelijk is op 10 november 1924 in Amsterdam ontbonden door echtscheiding
7 NN NN van Ellen, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 10 december 1889 in Waarden ( Grijpskerk ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1889.
8 Johannes van Ellen, geboren op dinsdag 10 december 1889 in Waarden ( Grijpskerk ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1889. Johannes is overleden op donderdag 14 juli 1966 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1966. Hij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 9 november 1918 in Bedum gehuwd met Betje Doornbos en 92) op 28 juni 1945 in Aduard met Trijntje Zijlstra
Beroep:
smid
13 Freerk Tates (Fred) van Straten is geboren op donderdag 13 juli 1854 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Taeke Johannes van Straten en Henrieta Freerks (Hendrika) Adema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 juli 1854. Fred is overleden op zaterdag 28 december 1935 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Chicago, Cook County, op de Mount Greenwood Cemetery.
Beroep:
boerenknecht
Fred trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 april 1876 in Burum ( Noordoost-Friesland ) met Ankje Donker, 18 jaar oud. Ankje is geboren op woensdag 17 juni 1857 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Luitjens Donker en Jacobetje Johannes (Jacobje) Visser. Ankje is overleden op zondag 28 mei 1911 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ), 53 jaar oud. Zij is begraven in Chicago, Cook County, op de Mount Greenwood Cemetery.
Kinderen van Fred en Ankje:
1 NN NN van Straten, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 juni 1876 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1876.
2 Jan (John) van Straten, geboren op donderdag 17 mei 1877 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1877. John is overleden in juni 1967, 89 of 90 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
Notitie bij John: Johan is op 21 dece,ber 1906 on Grand Rapids gehuwd met Mary Beukema
3 Jacoba van Straten, geboren op maandag 17 mei 1880 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880. Jacoba is overleden op zaterdag 31 maart 1956 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Chicago, Cook County, op de Mount Greenwood Cemetery.
Notitie bij Jacoba: Jacoba is op 17 oktober 1900 in Chicago gehiwd met Robert Wiersma
4 Taeke van Straten, geboren op vrijdag 24 november 1882 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1882. Taeke is overleden op zaterdag 17 mei 1884 in Ruigezand ( Oldenhove ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1884.
5 Henderika van Straten, geboren op woensdag 20 mei 1885 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1885. Henderika is overleden op zaterdag 19 juni 1886 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1886.
6 Henry van Straten, geboren op woensdag 29 oktober 1890 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ). Henry is overleden op vrijdag 21 juni 1963 in Grandville, Kent County, Michigan ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Notitie bij Henry: Henry is op 2 juli 1925 in Grand Rapids gehuwd met Alice Leighton
7 Lucinda van Straten, geboren in augustus 1897 in West Roseland, Cook County, Illinois ( USA ). Lucinda is overleden in december 1986 in South Holland, Cook County, Illinois ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Blue Island, Cook County, op de Beverly Cemetery.
Notitie bij Lucinda: Lucinda is op 23 april 1920 in Cook gehuwd met Martin Selden
14 Hendriktje van der Horn is geboren op vrijdag 30 juni 1876 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Lubbert van der Horn en Gaatske van Straten (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1876. Hendriktje is overleden op donderdag 6 juli 1950 in Niehove ( Groningen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1950. Zij is begraven in Niehove. Hendriktje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1900 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Tienco Venema, 26 jaar oud. Tienco is geboren op donderdag 31 juli 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Geert Venema en Antje Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1873. Tienco is overleden op donderdag 19 juli 1956 in Ezinge ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1956. Hij is begraven in Niehove.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Hendriktje en Tienco:
1 Trientje Gosseline Venema, geboren op woensdag 13 maart 1901 in Niehove ( Groningen ). Volgt 15.
2 Lubbert Venema, geboren op zaterdag 14 juni 1902 in Niehove ( Groningen ). Volgt 16.
15 Trientje Gosseline Venema is geboren op woensdag 13 maart 1901 in Niehove ( Groningen ), dochter van Tienco Venema en Hendriktje van der Horn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1901. Trientje is overleden op dinsdag 26 oktober 1965 in Hoogkerk ( Groningen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1965. Zij is begraven in Ezinge op de Begraafplaats aan de Allersmaweg.
Beroep:
dienstbode
Trientje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1921 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Geerdinus Heitmeijer, 21 jaar oud. Geerdinus is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Ezinge ( Westerkwartier ), zoon van Harm Heitmeijer en Geertje Pot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1899. Geerdinus is overleden op maandag 2 december 1929 in Ezinge ( Westerkwartier ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1929.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Trientje en Geerdinus:
1 Geertje Heitmeijer, geboren op vrijdag 12 augustus 1921 in Ezinge ( Westerkwartier ). Volgt 17.
2 Hendriktje (Hennie) Heitmeijer, geboren op donderdag 5 april 1923 in Ezinge ( Westerkwartier ). Volgt 18.
3 Harm Heitmeijer, geboren in februari 1926 in Ezinge ( Westerkwartier ). Harm is overleden op vrijdag 18 februari 1927 in Ezinge ( Westerkwartier ), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1927.
16 Lubbert Venema is geboren op zaterdag 14 juni 1902 in Niehove ( Groningen ), zoon van Tienco Venema en Hendriktje van der Horn (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1902. Lubbert is overleden op donderdag 31 maart 1994 in Oldehove ( Westerkwartier ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Oldehove.
Beroep:
landarbeider
Lubbert trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 mei 1932 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Geessien Noord, 22 jaar oud. Geessien is geboren op vrijdag 28 januari 1910 in Lieveren ( Noordenveld ), dochter van Jacob Noord en Hinderkien Beuving. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1910. Geessien is overleden op maandag 25 december 2006 in Oldehove ( Westerkwartier ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Oldehove.
Beroep:
modiste
17 Geertje Heitmeijer is geboren op vrijdag 12 augustus 1921 in Ezinge ( Westerkwartier ), dochter van Geerdinus Heitmeijer en Trientje Gosseline Venema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1921. Geertje is overleden op dinsdag 15 september 1981, 60 jaar oud. Zij is begraven in Zuidwolde op de Begraafplaats aan de Westerseweg.
Beroep:
dienstbode
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 mei 1946 in Bedum ( Het Hogeland ) met Kornelis (Kees) ter Laan, 28 jaar oud. Kees is geboren op donderdag 15 november 1917 in Zuidwolde ( De Wolden ), zoon van Willem ter Laan en Grietje Piel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1917. Kees is overleden op dinsdag 3 januari 2006 in Harkstede ( Midden-Groningen ), 88 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 2006 in Zuidwolde op de Begraafplaats aan de Westerseweg.
Beroep:
kweeker
18 Hendriktje (Hennie) Heitmeijer is geboren op donderdag 5 april 1923 in Ezinge ( Westerkwartier ), dochter van Geerdinus Heitmeijer en Trientje Gosseline Venema (zie 15). Hennie is overleden op maandag 26 januari 2009 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Kommerzijl.
Beroep:
dienstbode
Hennie trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1945 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Meine Ludema, 24 jaar oud. Meine is geboren op zondag 27 maart 1921 in Waarden ( Grijpskerk ), zoon van Jakob Ludema en Luikje de Boer. Meine is overleden op zaterdag 9 december 1989 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Kommerzijl.
Beroep:
landarbeider

Index (128 personen)

Antje [Schoonmoeder van 1]  1
Adema, Freerk Karstens (*±1766, †10-11-1836) [Nummer 1]  1; 2; 3
Adema, Henrieta Freerks (Hendrika) (*26-07-1812, †31-07-1865) [Nummer 3]  3; 9; 10; 11; 12; 13
Adema, Hielkjen Freerks (*±1795, †04-11-1837) [Nummer 2]  2; 4; 5; 6; 7; 8
Adema, Sybrigje (*±1821, †17-07-1852) [Nummer 4]  4
Beuving, Hinderkien (*02-05-1866, †26-10-1949) [Schoonmoeder van 16]  16
Boer, Luikje de (*02-03-1895, †31-12-1954) [Schoonmoeder van 18]  18
Boivin, Antje (*05-03-1824, †31-07-1874) [Nummer 5]  5
Boivin, Antje (Anna) (*18-09-1870, †22-06-1953) [Dochter van 8]  8,4
Boivin, Antje (*02-12-1872, †16-03-1894) [Dochter van 7]  7,6
Boivin, Antje Durks (*15-04-1862, †23-03-1865) [Dochter van 8]  8,1
Boivin, Durk (*08-02-1865, †11-12-1940) [Zoon van 7]  7,4
Boivin, Durk Nicolas (*17-04-1830, †16-05-1911) [Nummer 8]  8
Boivin, Heinze (*05-01-1878, †06-11-1901) [Zoon van 8]  8,7
Boivin, Hielkje (*14-03-1862, †19-10-1948) [Dochter van 7]  7,3
Boivin, Hijlkje (*26-01-1873, †18-03-1951) [Dochter van 8]  8,5
Boivin, Jacob (*31-07-1875, †21-02-1940) [Zoon van 8]  8,6
Boivin, Jakob (*21-03-1828, †28-07-1879) [Nummer 7]  7
Boivin, Jan (*09-05-1868, †05-09-1883) [Zoon van 7]  7,5
Boivin, Joseph (*03-11-1819, †19-05-1823) [Zoon van 2]  2,1
Boivin, Joseph Nicolas [Schoonvader van 2]  2
Boivin, Jouke (*05-01-1881, †07-12-1902) [Zoon van 8]  8,8
Boivin, Jozefke (Josephine) (*19-03-1826, †18-01-1893) [Nummer 6]  6
Boivin, Leentje (*12-12-1832, †19-11-1834) [Dochter van 2]  2,7
Boivin, Nicolaas (*09-03-1856, †10-06-1929) [Zoon van 7]  7,1
Boivin, Nicolaas (*31-01-1865, †02-07-1935) [Zoon van 8]  8,2
Boivin, Nicolas Joseph (*14-11-1785, †16-02-1847) [Partner van 2]  2; 4; 5; 6; 7; 8
Boivin, Sjoerd (*09-03-1867, †19-05-1951) [Zoon van 8]  8,3
Boivin, Teedske (*28-12-1858) [Dochter van 7]  7,2
Boivin, Tjitske (*02-02-1884, †27-04-1961) [Dochter van 8]  8,9
Donker, Ankje (*17-06-1857, †28-05-1911) [Partner van 13]  13
Donker, Jan Luitjens (*02-12-1830, †25-07-1915) [Schoonvader van 13]  13
Ellen, Alida van (*06-06-1886, †13-12-1957) [Dochter van 12]  12,6
Ellen, Ate Wijbes van (*14-12-1818, †29-01-1879) [Schoonvader van 12]  12
Ellen, Bouktje van (*31-12-1873, †10-11-1890) [Dochter van 12]  12,1
Ellen, Fokke van (*19-01-1849, †28-09-1920) [Partner van 12]  12
Ellen, Gaatske van (*20-06-1884, †03-12-1886) [Dochter van 12]  12,5
Ellen, Hendrika van (*20-11-1876, †24-08-1959) [Dochter van 12]  12,3
Ellen, Itje van (*28-08-1880, †01-07-1965) [Dochter van 12]  12,4
Ellen, Johannes van (*10-12-1889, †14-07-1966) [Zoon van 12]  12,8
Ellen, NN NN van (levenloos *10-12-1889) [Dochter van 12]  12,7
Ellen, Teke van (*26-05-1875, †29-12-1901) [Zoon van 12]  12,2
Fokkes, Lammert [Schoonvader van 1]  1
Freeriks, Hylkje [Moeder van 1]  1
Freerks, Karst [Vader van 1]  1
Gerbents, Antje Stephanus [Schoonmoeder van 2]  2
Heide, Fokjen Rommerts van der (*17-11-1830, †27-07-1903) [Partner van 7]  7
Heide, Rommert Jans van der (*07-03-1790, †12-12-1860) [Schoonvader van 7]  7
Heitmeijer, Geerdinus (*24-10-1899, †02-12-1929) [Partner van 15]  15; 17; 18
Heitmeijer, Geertje (*12-08-1921, †15-09-1981) [Nummer 17]  17
Heitmeijer, Harm (*28-06-1868, †01-08-1960) [Schoonvader van 15]  15
Heitmeijer, Harm (*?-02-1926, †18-02-1927) [Zoon van 15]  15,3
Heitmeijer, Hendriktje (Hennie) (*05-04-1923, †26-01-2009) [Nummer 18]  18
Herder, Sjoerdtje Durks (*26-04-1774, †28-07-1849) [Schoonmoeder van 5]  5
Horn, Antje van der (*13-08-1880, †19-12-1880) [Dochter van 9]  9,9
Horn, Antje van der (*21-09-1881, †18-02-1888) [Dochter van 9]  9,10
Horn, Henderika van der (*20-01-1875, †08-04-1950) [Dochter van 9]  9,5
Horn, Hendriktje van der (*30-06-1876, †06-07-1950) [Nummer 14]  14; 15; 16
Horn, Hylkje van der (*01-09-1870) [Dochter van 9]  9,3
Horn, Johannes van der (*14-01-1879, †21-10-1879) [Zoon van 9]  9,8
Horn, Lubbert van der (*09-08-1842, †26-09-1909) [Partner van 9]  9; 14
Horn, Lubbert van der (*17-07-1867, †04-08-1868) [Zoon van 9]  9,1
Horn, Lubbert van der (*05-01-1873, †30-10-1957) [Zoon van 9]  9,4
Horn, Lubbert Pieters van der (*05-03-1816, †03-02-1842) [Schoonvader van 9]  9
Horn, NN NN van der (levenloos *20-01-1875) [Zoon van 9]  9,6
Horn, Tekke van der (*02-07-1868, †20-10-1945) [Zoon van 9]  9,2
Jong, Antje Heinzes de (*03-01-1810, †11-11-1886) [Schoonmoeder van 8]  8
Kleistra, Nicolaas Sierds (*13-02-1850, †24-04-1876) [Zoon van 4]  4,2
Kleistra, Sierd Tammes (*17-02-1814, †03-09-1856) [Partner van 4]  4
Kleistra, Tamme Sierds (*06-03-1848, †22-04-1871) [Zoon van 4]  4,1
Kleistra, Tamme Swiers (*10-04-1779, †06-06-1840) [Schoonvader van 4]  4
Kleistra, Zwier Sierds (*03-01-1852, †19-03-1853) [Zoon van 4]  4,3
Kooijenga, Bouktje Fokkes (*15-01-1823, †01-03-1863) [Schoonmoeder van 12]  12
Kooistra, Durk Roels (*20-09-1801, †16-05-1882) [Partner van 5]  5
Kooistra, Roel Jans (*06-12-1778, †07-02-1865) [Schoonvader van 5]  5
Laan, Kornelis (Kees) ter (*15-11-1917, †03-01-2006) [Partner van 17]  17
Laan, Willem ter (*14-10-1887, †02-06-1966) [Schoonvader van 17]  17
Lammerts, Antje (*±1769, †15-01-1826) [Partner van 1]  1; 2; 3
Ludema, Jakob (*19-12-1892, †23-01-1965) [Schoonvader van 18]  18
Ludema, Meine (*27-03-1921, †09-12-1989) [Partner van 18]  18
Nieuwenhuis, Antje (*13-02-1855) [Partner van 11]  11
Nieuwenhuis, Jan Reitzes (*?-08-1806, †05-11-1867) [Schoonvader van 11]  11
Noord, Geessien (*28-01-1910, †25-12-2006) [Partner van 16]  16
Noord, Jacob (*17-10-1869, †07-02-1947) [Schoonvader van 16]  16
Piel, Grietje (*22-07-1886, †13-10-1960) [Schoonmoeder van 17]  17
Ploeg, Antje (*06-04-1843, †05-09-1911) [Schoonmoeder van 14]  14
Post, Hylktje Hendriks van der (*06-12-1816, †14-05-1900) [Schoonmoeder van 9]  9
Pot, Geertje (*18-05-1874, †05-09-1905) [Schoonmoeder van 15]  15
Rijpstra, Folkert Pieters (*12-12-1795, †25-07-1873) [Partner van 6]  6
Rijpstra, Pieter Folkerts [Schoonvader van 6]  6
Ringnalda, Gaatske Foekes (*23-02-1786, †06-03-1854) [Schoonmoeder van 3]  3
Sakes, Maaike [Schoonmoeder van 6]  6
Sanning, Geert (*10-04-1851, †07-05-1939) [Partner van 10]  10
Sanning, Henderikus (*20-10-1890, †19-11-1912) [Zoon van 10]  10,5
Sanning, Iemtje (*10-03-1875, †21-06-1875) [Dochter van 10]  10,1
Sanning, Iemtje (*17-06-1876, †11-10-1876) [Dochter van 10]  10,2
Sanning, NN NN (levenloos *19-05-1885) [Zoon van 10]  10,4
Sanning, Tekke (*11-12-1877, †06-04-1878) [Zoon van 10]  10,3
Sanning, Tunnis Pieters (*±1804, †28-05-1851) [Schoonvader van 10]  10
Straten, Antje van (*23-09-1844, †02-03-1930) [Nummer 10]  10
Straten, Feiktje van (*10-12-1875) [Dochter van 11]  11,1
Straten, Foeke van (*03-10-1859) [Zoon van 3]  3,6
Straten, Freerk Tates (Fred) van (*13-07-1854, †28-12-1935) [Nummer 13]  13
Straten, Gaatske van (*04-04-1839, †17-04-1882) [Nummer 9]  9; 14
Straten, Henderica van (*25-07-1879) [Dochter van 11]  11,3
Straten, Henderika van (*20-05-1885, †19-06-1886) [Dochter van 13]  13,5
Straten, Henry van (*29-10-1890, †21-06-1963) [Zoon van 13]  13,6
Straten, Jacoba van (*17-05-1880, †31-03-1956) [Dochter van 13]  13,3
Straten, Jan (John) van (*17-05-1877, †?-06-1967) [Zoon van 13]  13,2
Straten, Jan van (*30-07-1877) [Zoon van 11]  11,2
Straten, Jantje van (*16-01-1851, †30-06-1935) [Nummer 12]  12
Straten, Johannes van (*23-09-1848) [Nummer 11]  11
Straten, Johannes Jans van (*03-06-1779, †20-01-1857) [Schoonvader van 3]  3
Straten, Lucinda van (*?-08-1897, †?-12-1986) [Zoon van 13]  13,7
Straten, NN NN van (levenloos *02-06-1876) [Zoon van 13]  13,1
Straten, Taeke van (*24-11-1882, †17-05-1884) [Zoon van 13]  13,4
Straten, Taeke Johannes van (*22-12-1815, †03-04-1869) [Partner van 3]  3; 9; 10; 11; 12; 13
Veenstra, Teetske Feitzes (*15-02-1789, †30-11-1869) [Schoonmoeder van 7]  7
Veldman, Iemtje Geerts (*±1810, †31-03-1898) [Schoonmoeder van 10]  10
Venema, Feikje Eppes (*?-03-1809, †02-09-1894) [Schoonmoeder van 11]  11
Venema, Geert (*21-02-1833, †06-06-1911) [Schoonvader van 14]  14
Venema, Lubbert (*14-06-1902, †31-03-1994) [Nummer 16]  16
Venema, Tienco (*31-07-1873, †19-07-1956) [Partner van 14]  14; 15; 16
Venema, Trientje Gosseline (*13-03-1901, †26-10-1965) [Nummer 15]  15; 17; 18
Visser, Jacobetje Johannes (Jacobje) (*19-09-1832, †12-09-1874) [Schoonmoeder van 13]  13
Vries, Klaske Sierds de (*07-03-1787, †22-06-1843) [Schoonmoeder van 4]  4
Vries, Siebergjen Sjoerds de (*13-09-1838, †01-10-1921) [Partner van 8]  8
Vries, Sjoerd Gerbens de (*14-12-1808, †28-10-1853) [Schoonvader van 8]  8
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:53:01 door A. Stomphorst