Overige Parentelen

Adema
Fokke Bastiaans Aardema 1741 - Aaltje Sybes - Ureterp

Parenteel van Fokke Bastiaans Aardema

Parenteel van Fokke Bastiaans Aardema

1 Fokke Bastiaans Aardema is geboren op woensdag 6 december 1741 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Johannes en Gooitske Libbes. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1741. Fokke is overleden op zaterdag 28 december 1822 in Ureterp ( Opsterland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1822. Fokke trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1773 in Lippenhuizen ( Opsterland ) met Aaltje Sybes Aardema, 31 of 32 jaar oud. Aaltje is geboren in oktober 1741 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sijbe Wijtzes en Tjaltje Jans. Zij is gedoopt op zondag 8 oktober 1741. Aaltje is overleden op dinsdag 16 maart 1819 in Ureterp ( Opsterland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1819.
Kinderen van Fokke en Aaltje:
1 Goitschke Fokkes Aardema, geboren op donderdag 24 november 1774 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 2.
2 Sybe Fokkes Aardema, geboren in april 1778 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 3.
3 Bastiaan Fokkes Aardema, geboren op maandag 8 januari 1781 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 4.
2 Goitschke Fokkes Aardema is geboren op donderdag 24 november 1774 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Fokke Bastiaans Aardema (zie 1) en Aaltje Sybes Aardema. Zij is gedoopt op maandag 12 december 1774. Goitschke is overleden op vrijdag 23 april 1819 in Ureterp ( Opsterland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1819. Goitschke trouwde, 4 jaar oud, op woensdag 26 mei 1779 in Ureterp ( Opsterland ) met Heere Johannes Heersma, ongeveer 8 jaar oud. Heere is geboren omstreeks 1771 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Johannes Heeres Heersma en Tjimkjen Ebes. Heere is overleden op donderdag 9 april 1863 in Op de Zuiderzee, ongeveer 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1863.
Beroep:
schipper
Kinderen van Goitschke en Heere:
1 Ebe Heeres Heersma, geboren na 1779 in Ureterp ( Opsterland ). Ebe is overleden op maandag 6 mei 1811 in Ureterp ( Opsterland ), ten hoogste 32 jaar oud.
2 Johannes Heeres Heersma, geboren omstreeks 1800 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 5.
3 Fokke Heeres Heersma, geboren op dinsdag 15 juni 1802 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 6.
4 Tjimkje Heeres Heersma, geboren op maandag 23 april 1804 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 7.
5 Sybe Heeres Heersma, geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 8.
6 Aaltje Heeres Heersma, geboren op vrijdag 29 oktober 1813 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 9.
3 Sybe Fokkes Aardema is geboren in april 1778 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Bastiaans Aardema (zie 1) en Aaltje Sybes Aardema. Hij is gedoopt op donderdag 16 april 1778. Sybe is overleden op dinsdag 15 juli 1817 in Ureterp ( Opsterland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1817. Sybe trouwde, 22 jaar oud, op zondag 7 december 1800 in Ureterp ( Opsterland ) met Trijntje Stevens Aardema, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 28 april 1774 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Steven Jans en Sjoukjen Minderts Adema ( Aardema ). Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1774. Trijntje is overleden op donderdag 8 september 1842 in Ureterp ( Opsterland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1842.
Kinderen van Sybe en Trijntje:
1 Aaltje Aardema, geboren op vrijdag 23 januari 1801 in Ureterp ( Opsterland ). Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1801 in Ureterp en Siegerswoude. Aaltje is overleden vóór vrijdag 11 december 1812 in Ureterp ( Opsterland ), ten hoogste 11 jaar oud.
2 Sjoukjen Aardema, geboren op woensdag 8 december 1802 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 10.
3 Fokke Aardema, geboren op donderdag 21 maart 1805 in Ureterp ( Opsterland ). Hij is gedoopt op zondag 14 april 1805 in Ureterp en Siegerswoude. Fokke is overleden op donderdag 28 mei 1807 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud.
4 Aaltje Siebes Aardema, geboren op vrijdag 11 december 1812 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 11.
5 Fokjen Siebes Aardema, geboren op dinsdag 3 oktober 1815 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 8 oktober 1815. Fokjen is overleden op maandag 6 september 1819 in Ureterp ( Opsterland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 september 1819.
4 Bastiaan Fokkes Aardema is geboren op maandag 8 januari 1781 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Bastiaans Aardema (zie 1) en Aaltje Sybes Aardema. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1781. Bastiaan is overleden op zondag 25 juni 1865 in Ureterp ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1865.
Beroep:
boer
Bastiaan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 mei 1805 in Ureterp ( Opsterland ) met Aukje Markus, 12 jaar oud. Aukje is geboren in april 1793 in Boornbergum ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 21 april 1793. Aukje is overleden op maandag 16 augustus 1858 in Ureterp ( Opsterland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1858.
Kinderen van Bastiaan en Aukje:
1 Aaltje Aardema, geboren op zondag 9 februari 1806 in Ureterp ( Opsterland ). Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in Ureterp en Siegerswoude. Aaltje is overleden vóór zondag 19 juli 1807 in Ureterp ( Opsterland ), ten hoogste 1 jaar oud.
2 Aaltje Aardema, geboren op zondag 19 juli 1807 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 12.
3 Fokjen Bastiaans Aardema, geboren op zaterdag 9 december 1809 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 13.
4 Martje Bastiaans Aardema, geboren op zaterdag 4 januari 1812 in Bakkeveen ( Opsterland ). Volgt 14.
5 Goitske Bastiaans Aardema, geboren op zaterdag 11 december 1813 in Duurswoude ( Opsterland ). Volgt 15.
6 Fokke Bastiaans Aardema, geboren op donderdag 25 januari 1816 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 16.
7 Marcus Aardema, geboren op zondag 28 december 1817 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1817. Marcus is overleden op maandag 12 juli 1819 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1819.
8 Marcus Bastiaans Aardema, geboren op woensdag 30 augustus 1820 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 17.
9 Wietske Aardema, geboren op maandag 5 januari 1824 in Ureterp ( Opsterland ). Wietske is overleden op zondag 25 mei 1834 in Ureterp ( Opsterland ), 10 jaar oud.
10 Maaike Bastiaans Aardema, geboren op vrijdag 5 mei 1826 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 18.
5 Johannes Heeres Heersma is geboren omstreeks 1800 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Heere Johannes Heersma en Goitschke Fokkes Aardema (zie 2). Johannes is overleden op maandag 15 januari 1855 in Drachten ( Smallingerland ), ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1855.
Beroep:
varensgezel
Johannes trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1852 in Smallingerland met Aafke Paulus Zeeman, 40 jaar oud. Aafke is geboren op vrijdag 25 oktober 1811 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Paulus Simons Zeeman en Hinke Dirks Ydes. Aafke is overleden op donderdag 30 augustus 1900 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1900.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Johannes en Aafke:
1 Heere Johannes Heersma, geboren op woensdag 30 augustus 1854 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1854. Heere is overleden op donderdag 23 november 1854 in Drachten ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1854.
6 Fokke Heeres Heersma is geboren op dinsdag 15 juni 1802 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Heere Johannes Heersma en Goitschke Fokkes Aardema (zie 2). Fokke is overleden op vrijdag 7 maart 1879 in Opsterland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1879.
Beroep:
schipper
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 februari 1824 in Opsterland met Goitske Zweitzes Hylkema, 24 jaar oud. Goitske is geboren op dinsdag 11 juni 1799 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Sweitse Hylkes Hylkema en Lamke Tjallings. Zij is gedoopt op dinsdag 9 juli 1799 in Ureterp en Siegerswoude. Goitske is overleden op dinsdag 14 februari 1882 in Ureterp ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1882.
Kinderen van Fokke en Goitske:
1 Heere Fokkes Heersma, geboren op vrijdag 12 november 1824 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1824.
Notitie bij Heere: Heere is (1) op 20 oktober 1952 in Amsterdam gehuwd met Hiltje Wagenaar en (2) op 3 april 1873 in Harlingen gehuwd met Catharina Doekes van der Lei
Beroep:
zeeman
2 Goitske Fokkes Heersma, geboren op zaterdag 30 december 1826 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 19.
3 Zweitze Fokkes Heersma, geboren op zondag 28 december 1828 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1828.
Notitie bij Zweitze: Zweitze is op 5 februari 1857 in Smallingerland gehuwd met Aukjen Sakes Hoogeveen
Beroep:
schipper
4 Lamke Fokkes Heersma, geboren op dinsdag 1 november 1831 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 3 november 1833. Lamke is overleden op maandag 26 maart 1832 in Ureterp ( Opsterland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27 maart 1932.
5 Lamke Fokkes Heersma, geboren op zondag 13 oktober 1833 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1833. Lamke is overleden op maandag 11 november 1912 in Siegerswoude ( Opsterland ), 79 jaar oud.
Notitie bij Lamke: Lamke is op 20 april 1859 in Smallingerland gehuwd met Bouwe Sjoukes Schiere
6 Johannes Fokkes Heersma, geboren op zondag 13 oktober 1833 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1833. Johannes is overleden op donderdag 25 juli 1872 in Den Andel ( Het Hogeland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1872.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 30 april 1863 in Opsterland gehuwd met Geertje Lammerts Vissia
7 Tjimkjen Fokkes Heersma, geboren op donderdag 28 september 1837 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1837. Tjimkjen is overleden op zondag 14 juli 1912 in Ureterp ( Opsterland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1912.
Notitie bij Tjimkjen: Tjinkjen is op 20 februari 1861 in Opsterland gehuwd met Gjalt Freerks de Vries
7 Tjimkje Heeres Heersma is geboren op maandag 23 april 1804 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Heere Johannes Heersma en Goitschke Fokkes Aardema (zie 2). Tjimkje is overleden op maandag 22 februari 1886 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1886. Tjimkje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 11 februari 1824 in Smallingerland met Lammert Hinnes Terpstra, 27 jaar oud. Lammert is geboren op donderdag 29 december 1796 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hinne Lammerts Terpstra en Christina Jogchums (Stijntje) Offeringa. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1797. Lammert is overleden op dinsdag 19 juli 1949 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 152 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1949.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Tjimkje en Lammert:
1 Gooitske Lammerts Terpstra, geboren op donderdag 29 september 1825 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1825. Gooitske is overleden op dinsdag 25 april 1826 in Drachten ( Smallingerland ), 6 maanden oud.
2 Hinne Lammerts Terpstra, geboren op vrijdag 5 januari 1827 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1827. Hinne is overleden op woensdag 16 juli 1828 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud.
3 Heere Lammerts Terpstra, geboren op donderdag 1 oktober 1829 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1829. Heere is overleden op woensdag 15 augustus 1883 in Rottevalle ( Smallingerland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1883.
Notitie bij Heere: Heere is op 6 maart 1862 in Smallingerland gehuwd met Hinke Jans Veenstra
Beroep:
schipper
4 Christina Lammerts (Stijntje) Terpstra, geboren op zondag 15 april 1832 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1832. Stijntje is overleden op dinsdag 22 januari 1878 in Leiden, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1878.
Notitie bij Stijntje: Stijntje is op 24 maart 1854 in Smallingerland gehuwd met Durk Sjoerds Zandstra
5 Hinne Terpstra, geboren op zondag 22 februari 1835 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1835. Hinne is overleden op zaterdag 20 maart 1915 in Zaandam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1915.
Notitie bij Hinne: Hinne is op 26 juni 1862 in Smallingerland gehuwd met Aaltje Rienks Offringa
6 Gooitzen Terpstra, geboren op zondag 22 februari 1835 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1835. Gooitzen is overleden op donderdag 26 februari 1835 in Drachten ( Smallingerland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1835.
7 Gooitske Terpstra, geboren op donderdag 21 december 1837 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1837. Gooitske is overleden op vrijdag 2 maart 1838 in Drachten ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1938.
8 Siebe Terpstra, geboren op zondag 8 december 1839 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1839. Siebe is overleden op maandag 24 februari 1840 in Drachten ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1840.
9 Siebe Terpstra, geboren op zondag 25 september 1842 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1842. Siebe is overleden op vrijdag 17 januari 1890 in Op zee, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1890.
10 Gooitske Terpstra, geboren op dinsdag 25 november 1845 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1845. Gooitske is overleden op donderdag 26 juli 1849 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1849.
8 Sybe Heeres Heersma is geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Heere Johannes Heersma en Goitschke Fokkes Aardema (zie 2). Sybe is overleden op woensdag 20 januari 1836 in Echten ( De Friese Meren ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1836.
Beroep:
schipper
Sybe trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 februari 1832 in Smallingerland met Trijntje Ottes Heida, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 23 maart 1809 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Otte Aukes Heida en Wimke Harmens Stuur. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1809. Trijntje is overleden op vrijdag 14 mei 1875 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1875.
Kinderen van Sybe en Trijntje:
1 Wimke Heersma, geboren op zondag 31 maart 1833 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1833. Wimke is overleden op woensdag 23 mei 1894 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1894.
Notitie bij Wimke: Wimke is op 13 mei 1863 in Ooststellingwerf gehuwd met Johannes Ploeg
2 Goitske Siebes Heersma, geboren op donderdag 20 november 1834 in Delfshaven ( Rotterdam ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 november 1834. Goitske is overleden op vrijdag 22 april 1836 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1836.
9 Aaltje Heeres Heersma is geboren op vrijdag 29 oktober 1813 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Heere Johannes Heersma en Goitschke Fokkes Aardema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1813. Aaltje is overleden op zaterdag 23 december 1871 in Gouda, 58 jaar oud. Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1831 in Smallingerland met Pieter Gooitzens Lindeboom, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 1 december 1805 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Gooitzen Pieters Lindeboom en Tietje Wiebes. Pieter is overleden op zaterdag 23 april 1859 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1859.
Beroep:
schipper
Kinderen van Aaltje en Pieter:
1 Goitzen Pieters (Gozen) Lindeboom, geboren op woensdag 28 december 1831 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1831. Gozen is overleden op vrijdag 13 november 1835 in Kalslagen ( Leimuiden ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1835.
2 Goitske Lindeboom, geboren op zondag 28 juli 1833 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1833. Goitske is overleden op zondag 18 januari 1852 in Drachten ( Smallingerland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1852.
3 Heere Pieters Lindeboom, geboren op woensdag 15 juli 1835 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1835. Heere is overleden op donderdag 24 februari 1842 in Rotterdam, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Heere: aktenummer 1842.512
4 Gooitzen Lindeboom, geboren op donderdag 22 juni 1837 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1837. Gooitzen is overleden op dinsdag 1 juni 1886 in Rotterdam, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gooitzen: aktenummer 1886.26
Notitie bij Gooitzen: Gooitzen is (1) op 30 januari 1857 in Scherpenisse gehuwd met Trijntje Pieters Woudstra en (2) op 2 september 1872 met Antje Roodenburg
Beroep:
schipper
5 Tietje Lindeboom, geboren op donderdag 6 september 1838 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1838. Tietje is overleden op dinsdag 12 maart 1918 in Wemeldinge ( Kapelle ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1918.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 22 mei 1863 in Tholen gehuwd met Jacob Vermeulen
6 Grietje Lindeboom, geboren op zaterdag 3 oktober 1840 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1840. Grietje is overleden op vrijdag 11 maart 1842 in Rotterdam, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: aktenummer 1842.607
7 Grietje Pieters Lindeboom, geboren op dinsdag 10 mei 1842 in Delfshaven ( Rotterdam ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1842. Grietje is overleden op woensdag 17 februari 1909 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1909.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 17 november 1869 in Gouda gehuwd met Jasper Kleijwg
8 Tjimkjen Lindeboom, geboren op dinsdag 9 juli 1844 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1844. Tjimkjen is overleden op vrijdag 19 april 1850 in Amsterdam, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1850.
9 Aaltje Lindeboom, geboren op vrijdag 21 mei 1847 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1847. Aaltje is overleden op dinsdag 20 juli 1847 in Utrecht, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1847.
10 Aaltje Lindeboom, geboren op zaterdag 6 januari 1849 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1849. Aaltje is overleden op woensdag 17 september 1924 in Gouda, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1924.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 22 januari 1873 in Gouda gehuwd met Pieter van Schenderen
11 Heere Lindeboom, geboren op zondag 26 oktober 1851 in Alkemade ( Kaag en Braasem ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1851. Heere is overleden op dinsdag 27 januari 1852 in Drachten ( Smallingerland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1852.
10 Sjoukjen Aardema is geboren op woensdag 8 december 1802 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Sybe Fokkes Aardema (zie 3) en Trijntje Stevens Aardema. Zij is gedoopt op zondag 23 oktober 1803. Sjoukjen is overleden op zondag 15 oktober 1843 in Ureterp ( Opsterland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1843. Sjoukjen trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 20 december 1821 in Opsterland met Jannes Jans Heidinga, 23 jaar oud. Jannes is geboren op donderdag 8 februari 1798 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Jan Hedmans Heidinga en Ettje Jannes. Hij is gedoopt op zondag 25 februari 1798. Jannes is overleden op maandag 8 september 1873 in Ureterp ( Opsterland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1873.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sjoukjen en Jannes:
1 Fokjen Jannes Heidinga, geboren op dinsdag 10 december 1822 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 20.
2 Ettje Jannes Heidinga, geboren op donderdag 11 maart 1824 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 21.
3 Trijntje Jannes Heidinga, geboren op woensdag 26 oktober 1825 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 22.
4 Jan Jannes Heidinga, geboren op maandag 20 augustus 1827 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 23.
5 Sybe Jannes Heidinga, geboren op zondag 25 januari 1829 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 24.
6 Hedde Jannes Heidinga, geboren op woensdag 1 december 1830 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 25.
7 Berend Jannes Heidinga, geboren op maandag 15 oktober 1832 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1832. Berend is overleden op donderdag 27 september 1838 in Ureterp ( Opsterland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1838.
8 Aaltje Jannes Heidinga, geboren op donderdag 9 januari 1834 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 26.
9 Wytze Jannes Heidinga, geboren op donderdag 12 mei 1836 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1836. Wytze is overleden op woensdag 26 juni 1878 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1878. Wytze bleef ongehuwd.
10 Fokke Jannes Heidinga, geboren op woensdag 29 augustus 1838 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 27.
11 NN NN Heidinga, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 15 oktober 1843 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1843.
11 Aaltje Siebes Aardema is geboren op vrijdag 11 december 1812 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Sybe Fokkes Aardema (zie 3) en Trijntje Stevens Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 december 1812. Aaltje is overleden op woensdag 20 januari 1836 in Ureterp ( Opsterland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1836. Aaltje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 21 juli 1831 in Opsterland met Pieter Sytzes de Boer, 30 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 5 oktober 1800 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Sytze Pieters de Boer en Jitske Fokkes Eringa. Pieter is overleden op zaterdag 1 september 1877 in Ureterp ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1877.
Beroep:
slachter
Kinderen van Aaltje en Pieter:
1 Sytze Pieters de Boer, geboren op woensdag 14 maart 1832 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 28.
2 Sybe de Boer, geboren op zaterdag 24 augustus 1833 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 29.
3 Fokke Pieters de Boer, geboren op vrijdag 25 december 1835 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 30.
12 Aaltje Aardema is geboren op zondag 19 juli 1807 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Zij is gedoopt op woensdag 9 augustus 1809 in Ureterp en Siegerswoude. Aaltje is overleden op vrijdag 25 oktober 1861 in Siegerswoude ( Opsterland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1861. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 december 1831 in Opsterland met Hendrik Hendriks Zwart, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 8 september 1805 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Hendrik Annes Zwart en Hendrikjen Hendriks Leffring. Hij is gedoopt op zondag 29 september 1805. Hendrik is overleden op vrijdag 14 april 1837 in Siegerswoude ( Opsterland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1837.
Beroep:
veenbaas
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Hendrik Hendriks Zwart, geboren op zaterdag 13 oktober 1832 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 31.
2 Bastiaan Hendriks Zwart, geboren op maandag 2 juni 1834 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 32.
3 Anne Zwart, geboren op woensdag 3 augustus 1836 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 33.
13 Fokjen Bastiaans Aardema is geboren op zaterdag 9 december 1809 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Zij is gedoopt op zondag 24 december 1809 in Ureterp en Siegerswoude. Fokjen is overleden op maandag 18 april 1864 in Nuis ( Westerkwartier ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1864.
Beroep:
landbouwster
Fokjen trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1829 in Opsterland met Kornelis Gurbes Graanstra, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op vrijdag 5 maart 1802 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), zoon van Girbe Tjeerds (Gurbe) Graanstra en Trijntje Egberts. Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen. Kornelis is overleden op maandag 26 september 1881 in Doezum ( Westerkwartier ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1881.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Fokjen en Kornelis:
1 Aukjen Graanstra, geboren op woensdag 18 november 1829 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 34.
2 Gurbe Graanstra, geboren op dinsdag 21 augustus 1832 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 35.
3 Trijntje Graanstra, geboren op vrijdag 15 augustus 1834 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 36.
4 Wijtske Kornelis Graanstra, geboren op woensdag 31 mei 1837 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 37.
5 Bastiaan Graanstra, geboren op maandag 10 februari 1840 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 38.
6 Marcus Graanstra, geboren op donderdag 23 juni 1842 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 39.
7 Fokke Cornelis (Frank) Graanstra, geboren op zondag 21 maart 1847 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 40.
8 Aaltje Graanstra, geboren op vrijdag 23 maart 1849 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1849. Aaltje is overleden op zaterdag 28 december 1850 in Nuis ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1850.
14 Martje Bastiaans Aardema is geboren op zaterdag 4 januari 1812 in Bakkeveen ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1812. Martje is overleden op maandag 23 december 1839 in Ureterp ( Opsterland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1839. Martje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1830 in Opsterland met Eeuwe Hendriks Venema, 24 jaar oud. Eeuwe is geboren op woensdag 14 mei 1806 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Hendrik Alberts Venema en Trijntje Eeuwes Oosterhof. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1806. Eeuwe is overleden op woensdag 9 mei 1860 in Ureterp ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1860. Eeuwe trouwde later op maandag 22 februari 1841 in Opsterland met Aaltje Harmens Hietkamp (1818-1870).
Beroep:
boer
Kinderen van Martje en Eeuwe:
1 Trijntje Eeuwes Venema, geboren op zondag 25 maart 1832 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 41.
2 Bastiaan Eeuwes Venema, geboren op zondag 21 juli 1833 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 42.
3 Aukjen Eeuwes Venema, geboren op zondag 22 maart 1835 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 43.
4 Wijtske Venema, geboren op woensdag 29 maart 1837 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 44.
5 Hendrik Venema, geboren op woensdag 13 november 1839 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1839. Hendrik is overleden op dinsdag 25 april 1843 in Ureterp ( Opsterland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1843.
15 Goitske Bastiaans Aardema is geboren op zaterdag 11 december 1813 in Duurswoude ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1813. Goitske is overleden op dinsdag 26 november 1867 in Ureterp ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1867. Goitske trouwde, 23 jaar oud, op maandag 20 februari 1837 in Opsterland met Jan Harkes de Groot, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 1 december 1811 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Harke Jiskes Groot en Janke Hayes Haisma. Jan is overleden op donderdag 20 november 1884 in Ureterp ( Opsterland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 oktober 1884.
Beroep:
boer
Kinderen van Goitske en Jan:
1 Janke Jans de Groot, geboren op maandag 8 januari 1838 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 45.
2 Bastiaan Jans de Groot, geboren op vrijdag 14 februari 1840 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 46.
3 Haye Jans de Groot, geboren op woensdag 10 november 1841 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 47.
4 Aukjen de Groot, geboren op zondag 21 januari 1844 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1844.
5 Wikjen de Groot, geboren op dinsdag 24 februari 1846 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1846. Wikjen is overleden op zaterdag 16 januari 1847 in Siegerswoude ( Opsterland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1847.
6 Harke Jans de Groot, geboren op maandag 10 juni 1850 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 48.
7 Fokke de Groot, geboren op zaterdag 31 juli 1852 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1852. Fokke is overleden op woensdag 15 februari 1911 in Nuis ( Westerkwartier ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1911. Fokke bleef ongehuwd.
8 Wikje de Groot, geboren op woensdag 10 februari 1858 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 49.
16 Fokke Bastiaans Aardema is geboren op donderdag 25 januari 1816 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1816. Fokke is overleden op vrijdag 24 november 1899 in Nietap ( Noordenveld ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1899.
Beroep:
boer
Fokke trouwde, 25 jaar oud, op maandag 1 november 1841 in Opsterland met Jantje Meis Lammers, 23 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 24 oktober 1818 in Ureterp ( Opsterland ). Jantje is overleden op zaterdag 15 november 1913 in Nietap ( Noordenveld ), 95 jaar oud.
Kind van Fokke en Jantje:
1 Martha Aardema, geboren op zaterdag 8 december 1855 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 50.
17 Marcus Bastiaans Aardema is geboren op woensdag 30 augustus 1820 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1820. Marcus is overleden op vrijdag 25 januari 1867 in Ureterp ( Opsterland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1867.
Beroep:
boer
Marcus trouwde, 26 jaar oud, op maandag 25 januari 1847 in Opsterland met Aaltje Liekeles van der Meer, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 21 januari 1823 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Lykele Jakobs van der Meer en Mettje Tjibbes Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1823. Aaltje is overleden op vrijdag 15 september 1876 in Ureterp ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1876.
Kinderen van Marcus en Aaltje:
1 Lykele Aardema, geboren op zaterdag 13 november 1847 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1847. Lykele is overleden op vrijdag 9 maart 1923 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 12 maart 1923.
Beroep:
landbouwer
2 Bastiaan Aardema, geboren op zaterdag 2 augustus 1851 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 51.
3 Fokke Aardema, geboren op woensdag 23 november 1853 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 52.
18 Maaike Bastiaans Aardema is geboren op vrijdag 5 mei 1826 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Fokkes Aardema (zie 4) en Aukje Markus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1826. Maaike is overleden op maandag 9 augustus 1869 in Ureterp ( Opsterland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1869. Maaike trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1846 in Opsterland met Hendrik Andries de Jong, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 3 augustus 1820 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Andries Jogchems de Jong en Yke Siebes Siebinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1920. Hendrik is overleden op maandag 17 april 1905 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1905.
Beroep:
verwer
Kinderen van Maaike en Hendrik:
1 Yke Hendriks de Jong, geboren op dinsdag 16 november 1847 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1847. Yke is overleden op woensdag 18 mei 1870 in Ureterp ( Opsterland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1870. Yke bleef ongehuwd.
2 Bastiaan Hendriks de Jong, geboren op vrijdag 13 juli 1849 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1849. Bastiaan is overleden op donderdag 31 maart 1932 in Ureterp ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1932. Bastiaan bleef ongehuwd.
3 Andries de Jong, geboren op maandag 8 december 1851 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1851. Andries is overleden op vrijdag 1 mei 1931 in Ureterp ( Opsterland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1931.
4 Aukjen de Jong, geboren op zaterdag 18 februari 1854 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 53.
5 Wijtske Hendriks (Wietsche) de Jong, geboren op dinsdag 7 oktober 1856 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 54.
6 Sybe de Jong, geboren op vrijdag 1 juni 1860 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1860. Sybe is overleden op woensdag 1 januari 1862 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1862.
7 Siepkjen (Sadie) de Jong, geboren op zondag 12 januari 1862 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 55.
8 Fokke Hendriks de Jong, geboren op vrijdag 5 mei 1865 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 56.
19 Goitske Fokkes Heersma is geboren op zaterdag 30 december 1826 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Fokke Heeres Heersma (zie 6) en Goitske Zweitzes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1827. Goitske is overleden op vrijdag 12 januari 1877 in Ureterp ( Opsterland ), 50 jaar oud. Goitske trouwde, 23 jaar oud, op maandag 28 januari 1850 in Opsterland met Tjeerd Hommes Huitema, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op vrijdag 11 juli 1823 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Homme Linses Hoitema en Antje Jans Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1823. Tjeerd is overleden op vrijdag 8 november 1889 in Ureterp ( Opsterland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1889.
Kinderen van Goitske en Tjeerd:
1 Antje Tjeerds Huitema, geboren op maandag 12 mei 1851 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1851. Antje is overleden op maandag 13 april 1931 in Sneek, 79 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 27 maart 1880 in Opsterland gehuwd met Pieter Boelardus de Vries
2 Goitske Huitema, geboren op zondag 14 augustus 1853 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1853. Goitske is overleden op donderdag 24 april 1856 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1856.
3 Fokjen Huitema, geboren op zondag 8 juli 1855 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1855. Fokjen is overleden op donderdag 9 november 1939 in Gorredijk ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1939.
Notitie bij Fokjen: Fokjen is op 15 mei 1880 in Hennaarderadeel gehuwd met Hohannes Rosier
4 Goitske Huitema, geboren op dinsdag 21 april 1857 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1857. Goitske is overleden op dinsdag 5 mei 1857 in Ureterp ( Opsterland ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1857.
5 Homme Huitema, geboren op woensdag 2 maart 1859 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1859. Homme is overleden op zaterdag 17 juni 1939 in Ureterp ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1939.
Notitie bij Homme: Homme is op 7 april 1887 in Opsterland gehuwd met Klaaske de Vries
6 Fokke Huitema, geboren op donderdag 6 juni 1861 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1861. Fokke is overleden op zondag 26 mei 1946 in Ureterp ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1946.
Notitie bij Fokke: Fokke is op 26 november 1886 in Opsterland gehuwd met Liske van der Meer
7 NN NN Huitema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 juni 1863.
8 Goitske Huitema, geboren op donderdag 11 augustus 1864 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1864. Goitske is overleden op zaterdag 24 januari 1953 in Sloten ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1953.
Notitie bij Goitske: Goitske is op 10 september 1897 in Opsterland gehuwd met Geurt van den Brink
9 Zweitze Huitema, geboren op dinsdag 20 augustus 1867 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1867. Zweitze is overleden op donderdag 4 april 1935 in Ureterp ( Opsterland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1935.
Notitie bij Zweitze: Zweitze is op 4 juni 1897 in Opsterland gehuwd met Sijke Veenstra
Beroep:
boerenknecht
10 Jan Huitema, geboren op woensdag 18 oktober 1871 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1871. Jan is overleden op woensdag 19 mei 1948 in Ureterp ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1948. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 maart 1898 in Opsterland gehuwd met Trijntje de Vegt
20 Fokjen Jannes Heidinga is geboren op dinsdag 10 december 1822 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Fokjen is overleden op zaterdag 22 november 1884 in Ureterp ( Opsterland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1887. Fokjen trouwde, 19 jaar oud, op maandag 3 januari 1842 in Opsterland met Wieger Sjoerds Postma, 25 jaar oud. Wieger is geboren op zondag 26 mei 1816 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sjoerd Wygers Postma en Hiltje Gerks Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1816. Wieger is overleden op zondag 13 februari 1881 in Ureterp ( Opsterland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1881.
Beroep:
Kuiper
Kinderen van Fokjen en Wieger:
1 Sjoerd Postma, geboren op maandag 26 juni 1843 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juni 1843. Sjoerd is overleden op dinsdag 7 februari 1871 in Ureterp ( Opsterland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1871. Sjoerd bleef ongehuwd.
Beroep:
Kuiper
2 Jannes Postma, geboren op donderdag 16 oktober 1845 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1845. Jannes is overleden op vrijdag 17 november 1848 in Ureterp ( Opsterland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1848.
3 Sjoukjen Wiegers Postma, geboren op woensdag 9 januari 1850 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1850. Sjoukjen is overleden op woensdag 29 januari 1919 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1919.
Notitie bij Sjoukjen: Sjoukjen is op 2 september 1871 in Opsterland gehuwd met Jannes van der Jagt
4 Jannes Postma, geboren op donderdag 11 maart 1858 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1858. Jannes is overleden op vrijdag 4 juni 1858 in Ureterp ( Opsterland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1858.
21 Ettje Jannes Heidinga is geboren op donderdag 11 maart 1824 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1824. Ettje is overleden op vrijdag 22 februari 1907 in Ureterp ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1907. Ettje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1845 in Opsterland met Jelle Hommes Huitema, 26 jaar oud. Jelle is geboren op donderdag 25 maart 1819 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Homme Linses Hoitema en Antje Jans Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1819. Jelle is overleden op dinsdag 21 september 1880 in Ureterp ( Opsterland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1880.
Kinderen van Ettje en Jelle:
1 Jannes Huitema, geboren op woensdag 18 maart 1846 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1846. Jannes is overleden op zondag 23 april 1905 in Ureterp ( Opsterland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1905.
Notitie bij Jannes: Jannes is op 29 april 1876 in Smallingerland gehuwd met Fetje Mudstra
Beroep:
boerenknecht
2 Homme Huitema, geboren op zondag 6 augustus 1848 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1848. Homme is overleden op zondag 17 december 1905 in Drachten ( Smallingerland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1905.
Notitie bij Homme: Homme is op 6 juni 1874 in Opsterland gehuwd met Grietje Bouma
3 Jan Huitema, geboren op maandag 7 juli 1851 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1851. Jan is overleden op donderdag 8 februari 1923 in Ureterp ( Opsterland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1923.
Notitie bij Jan: Jan is op 3 juni 1904 in Opsterland gehuwd met Antje Huitema
4 Anne Huitema, geboren op donderdag 9 maart 1854 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1854. Anne is overleden op maandag 8 februari 1904 in Terwispel ( Opsterland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1904.
Notitie bij Anne: Anne is op 14 mei 1886 in Opsterland gehuwd met Aaltje Zetsema
Beroep:
boerenknecht
5 Berend Huitema, geboren op zondag 12 december 1858 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1858. Berend is overleden op vrijdag 14 juni 1861 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1861.
6 Tjeerd Huitema, geboren op woensdag 5 september 1860 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1860. Tjeerd is overleden op zaterdag 13 juli 1861 in Ureterp ( Opsterland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1861.
7 NN NN Huitema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 15 december 1863 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan in 14.
8 Berend Huitema, geboren op zaterdag 12 augustus 1865 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1865. Berend is overleden op zaterdag 18 juli 1896 in Ureterp ( Opsterland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1896. Berend bleef ongehuwd.
9 Tjeerd Jelles Huitema, geboren op dinsdag 29 oktober 1867 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1867. Tjeerd is overleden op maandag 25 februari 1946 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1946.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 19 mei 1893 in Opsterland gehuwd met Aukje Lammers
Beroep:
boerenknecht
22 Trijntje Jannes Heidinga is geboren op woensdag 26 oktober 1825 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1925. Trijntje is overleden op zondag 22 september 1850 in Ureterp ( Opsterland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1850. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Opsterland met Klaas Hendriks Kazemier van den Berg, 24 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 14 mei 1822 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Aukjen Klazes (Akke) Vlietstra. Klaas is overleden op maandag 7 maart 1859 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1859.
Beroep:
boerenknecht
23 Jan Jannes Heidinga is geboren op maandag 20 augustus 1827 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1827. Jan is overleden op zondag 29 november 1874 in Noorddijk ( Groningen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1874. Jan trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 april 1854 in Opsterland met Aafke Hendriks Piersma, 23 jaar oud. Aafke is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Alderts Piersma en Lamke Martens van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1830. Aafke is overleden op zaterdag 29 juli 1854 in Opende ( Westerkwartier ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1854.
24 Sybe Jannes Heidinga is geboren op zondag 25 januari 1829 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1829. Sybe is overleden op zondag 10 april 1881 in Ureterp ( Opsterland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1881. Sybe trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 2 juni 1859 in Opsterland met Maaike Pieters Meijer, 23 jaar oud. Maaike is geboren op woensdag 23 maart 1836 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Petrus Hendrik Christof Meijer en Akke Klazes Vleestra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1836. Maaike is overleden op woensdag 30 januari 1918 in Siegerswoude ( Opsterland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1918.
Kinderen van Sybe en Maaike:
1 Auke Siebes Heidinga, geboren op donderdag 3 december 1868 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1868. Auke is overleden op zaterdag 11 maart 1871 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud.
2 Auke Siebes Heidinga, geboren op maandag 7 oktober 1872 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1872. Auke is overleden op zaterdag 9 augustus 1952 in Frieschepalen ( Opsterland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1952.
Notitie bij Auke: Auke is op 28 mei 1898 in Marum gehuwd met Hinke Ates Jagersma
3 Jannes Heidinga, geboren op zaterdag 20 oktober 1877 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1877. Jannes is overleden op donderdag 1 juli 1954 in Leiden, 76 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Jannes is op 18 mei 1898 in Opsterland gehuwd met Antje Schokker
25 Hedde Jannes Heidinga is geboren op woensdag 1 december 1830 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1830. Hedde is overleden op vrijdag 3 augustus 1860 in Ureterp ( Opsterland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1860.
Beroep:
boerenknecht
Hedde trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11 mei 1856 in Opsterland met Aaltje Johannes Veenstra, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 28 augustus 1835 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Johannes Egberts Veenstra en Ynske Egberts (Ienske) Boelens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1835. Aaltje is overleden op woensdag 12 december 1866 in Ureterp ( Opsterland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1866.
Kind van Hedde en Aaltje:
1 Jannes Heddes Heidinga, geboren op vrijdag 10 december 1858 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1858. Jannes is overleden op maandag 24 september 1934 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1934.
Notitie bij Jannes: Jannes is op 18 december 1880 in Drachten gehuwd met Grietje Freerks Bron
Beroep:
boerenknecht
26 Aaltje Jannes Heidinga is geboren op donderdag 9 januari 1834 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1834. Aaltje is overleden op zondag 8 oktober 1893 in Ureterp ( Opsterland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1893. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 mei 1855 in Opsterland met Durk Jans (Dirk) Klaver, 21 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 13 maart 1834 in Wanswerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Alles Klaver en Grietje Pybes Seininga. Dirk is overleden op woensdag 13 maart 1907 in Ureterp ( Opsterland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1907.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Aaltje en Dirk:
1 Sjoukje Dirks Klaver, geboren op dinsdag 24 juni 1856 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1856. Sjoukje is overleden op woensdag 19 april 1933 in Ureterp ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1933.
2 Grietje Dirks Klaver, geboren op zaterdag 6 november 1858 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1858. Grietje is overleden op dinsdag 10 maart 1931 in Ureterp ( Opsterland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1931.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 4 februari 1886 in Opsterland gehuwd met Berend Freerks de Kleine
3 Fokje Dirks Klaver, geboren op dinsdag 4 juni 1861 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1861. Fokje is overleden op vrijdag 5 juli 1861 in Ureterp ( Opsterland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1861.
4 Jan Durks Klaver, geboren op maandag 11 augustus 1862 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1862. Jan is overleden op maandag 20 juni 1864 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1864.
5 Fokje Durks Klaver, geboren op dinsdag 4 april 1865 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1865. Fokje is overleden op donderdag 6 februari 1868 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1868.
6 Fokje Dirks Klaver, geboren op woensdag 15 april 1868 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1868. Fokje is overleden op maandag 14 juli 1930 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1930. Fokje bleef ongehuwd.
Beroep:
huishoudster
7 Jan Durks Klaver, geboren op donderdag 12 september 1872 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1872. Jan is overleden op dinsdag 12 september 1893 in Ureterp ( Opsterland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1893. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
timmerman
8 Siebe Dirks Klaver, geboren op maandag 12 juli 1875 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1875. Siebe is overleden op vrijdag 21 december 1877 in Ureterp ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1877.
27 Fokke Jannes Heidinga is geboren op woensdag 29 augustus 1838 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jannes Jans Heidinga en Sjoukjen Aardema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1838. Fokke is overleden op zaterdag 28 oktober 1916 in Ureterp ( Opsterland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1916. Fokke trouwde, 22 jaar oud, op zondag 5 mei 1861 in Ureterp ( Opsterland ) met Ymktje Geerts Overzet, 25 jaar oud. Ymktje is geboren op maandag 21 maart 1836 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Geert Jans Overzet en IJmkjen Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1836. Ymktje is overleden op dinsdag 17 november 1908 in Ureterp ( Opsterland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1908.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Fokke en Ymktje:
1 Geert Heidinga, geboren op zondag 29 december 1861 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1861. Geert is overleden op donderdag 12 maart 1863 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1863.
2 Geert Heidinga, geboren op donderdag 3 maart 1864 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 57.
3 NN NN Heidinga, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 12 december 1866 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1866.
4 Jannes Heidinga, geboren op dinsdag 14 januari 1868 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 58.
5 NN NN Heidinga, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 24 december 1871 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1871.
6 Yme Heidinga, geboren op maandag 12 oktober 1874 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1874. Yme is overleden op maandag 7 januari 1957 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1957. Hij is begraven in De Wilp op de Begraafplaats aan de Nieuwlandweg.
Notitie bij Yme: Yme is op 7 maart 1896 in Marum gehuwd met Eltje Wijkstra
28 Sytze Pieters de Boer is geboren op woensdag 14 maart 1832 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Pieter Sytzes de Boer en Aaltje Siebes Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1832. Sytze is overleden op zondag 27 september 1903 in Opeinde ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1903.
Beroep:
boerenknecht
Sytze trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Smallingerland met Trijntje Gjalts Lei, 44 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 1 april 1825 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Lieuwes Lei en Hiltje Reinders de Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1825. Trijntje is overleden op woensdag 27 juni 1900 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1900.
29 Sybe de Boer is geboren op zaterdag 24 augustus 1833 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Pieter Sytzes de Boer en Aaltje Siebes Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1833. Sybe is overleden op donderdag 22 april 1915 in Boornbergum ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1915.
Beroep:
boerenbedrijf
Sybe trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 22 april 1875 in Opsterland met Geeske Durks de Jong, 36 jaar oud. Geeske is geboren op dinsdag 12 maart 1839 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Durk Johannes de Jong en Geeske Minzes Boltjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1839. Geeske is overleden op donderdag 24 augustus 1911 in Opeinde ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1911.
Kinderen van Sybe en Geeske:
1 Aaltje de Boer, geboren op maandag 24 april 1876 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1876. Aaltje is overleden op vrijdag 29 maart 1935 in Beets ( Opsterland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1935.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 23 september 1899 in Smallingerland gehuwd met Gjalt Reitzes Bloembergen
2 Jan de Boer, geboren op donderdag 2 oktober 1879 in Ureterp ( Opsterland ). Jan is overleden op dinsdag 2 december 1969, 90 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum.
Notitie bij Jan: Jan is op 20 april 1912 in Smallingerland gehuwd met Saakje de Vries
Beroep:
landbouwer
30 Fokke Pieters de Boer is geboren op vrijdag 25 december 1835 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Pieter Sytzes de Boer en Aaltje Siebes Aardema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1835. Fokke is overleden op woensdag 15 juni 1887 in Ureterp ( Opsterland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1887.
Beroep:
boerenknecht
Fokke trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1865 in Opsterland met Loltje Hendriks Douwsma, 19 jaar oud. Loltje is geboren op donderdag 9 april 1846 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Theunis Douwsma en Margrietha Pieters Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1846. Loltje is overleden op vrijdag 30 mei 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1930.
Kinderen van Fokke en Loltje:
1 Pieter de Boer, geboren op vrijdag 15 juni 1866 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1866. Pieter is overleden op maandag 2 juli 1866 in Drachten ( Smallingerland ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1866.
2 Margaretha Fokkes de Boer, geboren op vrijdag 7 februari 1868 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1868.
Notitie bij Margaretha: Margaretha is op 18 mei 1889 in Smallingerland gehuwd met Otte Jans Mud
3 Pieter de Boer, geboren op dinsdag 12 oktober 1869 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1869. Pieter is overleden op zaterdag 5 juni 1897 in Drachten ( Smallingerland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1897. Pieter bleef ongehuwd.
4 Aaltje de Boer, geboren op donderdag 5 oktober 1871 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1871. Aaltje is overleden op dinsdag 1 augustus 1961 in Drachten ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1961.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 23 mei 1896 in Smallingerland gehuwd met Fokke Hoogeveen
Beroep:
dienstbode
5 Taekjen de Boer, geboren op zondag 15 juni 1873 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1873. Taekjen is overleden op dinsdag 1 mei 1888 in Ureterp ( Opsterland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1888.
6 Hendrik de Boer, geboren op dinsdag 22 december 1874 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1874. Hendrik is overleden op vrijdag 14 mei 1897 in Drachten ( Smallingerland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1897. Hendrik bleef ongehuwd.
7 Siebe de Boer, geboren op donderdag 12 oktober 1876 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1876. Siebe is overleden op vrijdag 26 oktober 1900 in Drachten ( Smallingerland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1900. Siebe bleef ongehuwd.
8 NN NN de Boer, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 7 maart 1878 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1878.
9 Theunis de Boer, geboren op zondag 9 maart 1879 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1879. Theunis is overleden op donderdag 9 juni 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1960. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Theunis: Theunis is op 15 november 1902 in Workum gehuwd met Johanna Gaastra
Beroep:
schoenmaker
10 Sytze de Boer, geboren op maandag 28 maart 1881 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1881. Sytze is overleden op woensdag 8 juli 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1908.
11 Hendrikje de Boer, geboren op zondag 22 juli 1883 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1883. Hendrikje is overleden op vrijdag 2 juli 1886 in Rottevalle ( Smallingerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1886.
12 Hendrik de Boer, geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Rottevalle ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1886. Hendrik is overleden op donderdag 14 april 1887 in Rottevalle ( Smallingerland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1887.
31 Hendrik Hendriks Zwart is geboren op zaterdag 13 oktober 1832 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Hendrik Hendriks Zwart en Aaltje Aardema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1832. Hendrik is overleden op donderdag 5 juni 1919 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1919.
Beroep:
onderbaas
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 3 maart 1864 in Ooststellingwerf met Anna Freerks van den Bosch, 19 jaar oud. Anna is geboren op maandag 6 mei 1844 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Freerk Jacobs van den Bosch en Jentje Ottes Ottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1844. Anna is overleden op zondag 2 november 1924 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1924.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Hendrik Hendriks Zwart, geboren op maandag 16 januari 1865 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1865. Hendrik is overleden op woensdag 14 maart 1906 in Dalen ( Coevorden ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1906.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 7 juni 1892 in Opsterland gehuwd met Grietje Jacobs van den Bosch
Beroep:
directeur van een zuivelfabriek
2 Jeltje Zwart, geboren op woensdag 23 januari 1867 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1867. Jeltje is overleden op donderdag 17 februari 1927 in Gorredijk ( Opsterland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1927. Zij is begraven in Appelscha op Begraafplaats Oosterse Es.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 23 mei 1893 in Ooststellingwerf gehuwd met Alle Wytzes van der Sluis
3 Aaltje Zwart, geboren op vrijdag 15 januari 1869 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1869. Aaltje is overleden op donderdag 27 juni 1918 in Gorredijk ( Opsterland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1918.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 25 september 1902 in Ooststellingwerf gehuwd met Marten Willem Sytsema
4 Wiepkje Hendriks Zwart, geboren op vrijdag 19 april 1872 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1872. Wiepkje is overleden op zondag 14 juli 1872 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1872.
5 Freerk Zwart, geboren op maandag 9 februari 1874 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1874. Freerk is overleden op vrijdag 30 september 1966 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1966. Hij is begraven in Appelscha op Begraafplaats Oosterse Es.
Notitie bij Freerk: Freerk is op 26 mei 1900 in Ooststellingwerf gehuwd met Antje van Weperen
Beroep:
logementhouder
6 Wiepkje Zwart, geboren op vrijdag 19 mei 1876 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1876. Wiepkje is overleden op maandag 6 januari 1958 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1958.
Notitie bij Wiepkje: Wiepkje is op 23 november 1897 in Ooststellingwerf gehuwd met Arent Hartmans
7 Jacob Zwart, geboren op maandag 21 februari 1887 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1887. Jacob is overleden op donderdag 5 januari 1967 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1967. Hij is begraven in Appelscha op Begraafplaats Oosterse Es.
Notitie bij Jacob: Jacob is gehuwd met Grietje Gorter
32 Bastiaan Hendriks Zwart is geboren op maandag 2 juni 1834 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Hendrik Hendriks Zwart en Aaltje Aardema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1834. Bastiaan is overleden op woensdag 25 mei 1910 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1910.
Beroep:
boerenbedrijf
Bastiaan:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 18 mei 1876 in Opsterland met Trijntje Pieters de Vries, 35 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 2 oktober 1840 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Pieter Aukes de Vries en Sytske Jans Homans. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1840. Trijntje is overleden op donderdag 7 februari 1878 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1878.
Beroep:
winkelierster
(2) trouwde, 54 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1888 in Opsterland met Martzen Eeuwes Nijboer, 46 jaar oud. Martzen is geboren op vrijdag 27 augustus 1841 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Eeuwe Jelkes Nijboer en Aaltje Harkes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1841. Martzen is overleden op donderdag 24 november 1892 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1892.
Kind van Bastiaan en Trijntje:
1 Hendrik Zwart, geboren op donderdag 26 juli 1877 in Wijnjeterp ( Duurswoude ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1877. Hendrik is overleden op dinsdag 4 december 1877 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1877.
33 Anne Zwart is geboren op woensdag 3 augustus 1836 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Hendrik Hendriks Zwart en Aaltje Aardema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1836. Anne is overleden op woensdag 6 januari 1909 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1909.
Beroep:
veenman
Anne trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1878 in Ooststellingwerf met Harmtjen Abrahams Dijkstra, 37 jaar oud. Harmtjen is geboren op dinsdag 17 augustus 1841 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), dochter van Abraham Jans Dijkstra en Antje Sanders Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1841. Harmtjen is overleden op zaterdag 15 december 1906 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1906.
Kinderen van Anne en Harmtjen:
1 Hendrik Annes Zwart, geboren op dinsdag 27 januari 1880 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1880. Hendrik is overleden op maandag 28 juni 1920 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1920.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 8 mei 1908 in Ooststellingwerf gehuwd met Maartje Bosch
Beroep:
landbouwer
2 Antje Annes Zwart, geboren op vrijdag 12 januari 1883 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1883. Antje is overleden op zondag 21 juli 1963 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1963. Zij is begraven in Appelscha op Begraafplaats Oosterse Es.
Notitie bij Antje: Anje is op 26 mei 1911 in Ooststellingwerf gehuwd met Jan Herder
34 Aukjen Graanstra is geboren op woensdag 18 november 1829 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1829. Aukjen is overleden op zondag 6 september 1857 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1857. Aukjen trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 maart 1857 in Marum ( Westerkwartier ) met Jan Palsma, 34 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 2 oktober 1822 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Albert Eisses Palsma en Grietje Ments IJbema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1822. Jan is overleden op woensdag 30 januari 1901 in Nuis ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1901.
Getuige bij:
19-05-1869     geboorteaangifte Jantje Sappema (1869-1931)
09-01-1889     overlijdensaangifte Oege Adema (1823-1889)
03-08-1892     geboorteaangifte Jan Adema (1892-1961)
28-11-1894     geboorteaangifte Tettje Adema (geb. 1894)
35 Gurbe Graanstra is geboren op dinsdag 21 augustus 1832 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1832. Gurbe is overleden op vrijdag 2 maart 1866 in Nuis ( Westerkwartier ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1866.
Beroep:
landbouwer
Gurbe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Marum ( Westerkwartier ) met Rintsje Hijmersma, 26 jaar oud. Rintsje is geboren op maandag 14 juni 1830 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Hendrik Jans Hijmersma en Grietje Hindriks Wilderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1830. Rintsje is overleden op donderdag 5 maart 1874 in Marum ( Westerkwartier ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1874. Zij is begraven in Marum.
Kinderen van Gurbe en Rintsje:
1 Kornelis Gurbes Graanstra, geboren op vrijdag 29 januari 1858 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858. Kornelis is overleden op woensdag 12 februari 1941 in Marum ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1941. Kornelis bleef ongehuwd.
2 Fokje Gurbes Graanstra, geboren op maandag 16 januari 1860 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1860. Fokje is overleden op woensdag 13 december 1871 in Marum ( Westerkwartier ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1871.
3 Grietje Graanstra, geboren op woensdag 14 september 1864 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1864. Grietje is overleden op zondag 13 juli 1947 in Groningen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1947.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 7 februari 1885 in Marum gehuwd met Marten Rozema
36 Trijntje Graanstra is geboren op vrijdag 15 augustus 1834 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1834. Trijntje is overleden op dinsdag 6 augustus 1912 in Floyd Township, Hospers Sioux, Iowa ( USA ), 77 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1860 in Marum ( Westerkwartier ) met Jan Barma, 32 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), zoon van Lammert Jans Barma en Martje Lubberts Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1827. Jan is overleden op donderdag 11 februari 1886 in Doezum ( Westerkwartier ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1886.
Beroep:
landbouwer en bakker
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Lammert Barma, geboren op dinsdag 19 maart 1861 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1861. Lammert is overleden op maandag 26 mei 1862 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1862.
2 Kornelis Barma, geboren op maandag 2 juni 1862 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1862. Kornelis is overleden op zaterdag 24 januari 1891 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1891. Kornelis bleef ongehuwd.
3 Matje Barma, geboren op maandag 28 december 1863 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1863. Matje is overleden op donderdag 22 december 1881 in Doezum ( Westerkwartier ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1881.
4 Foktje Barma, geboren op donderdag 20 april 1865 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1865. Foktje is overleden op woensdag 23 juni 1886 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1886. Foktje bleef ongehuwd.
37 Wijtske Kornelis Graanstra is geboren op woensdag 31 mei 1837 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1837. Wijtske is overleden op zondag 26 juni 1904 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Wijtske trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 mei 1861 in Noordwijk ( Westerkwartier ) met Pieter Hendriks (Peter) Postema, 26 jaar oud. Peter is geboren op vrijdag 30 januari 1835 in Noordwijk ( Westerkwartier ), zoon van Hendrik Derks Postuma en Jantje Pieters Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1835. Peter is overleden op vrijdag 28 september 1883 in Kent, King County, Michigan ( USA ), 48 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
Beroep:
landbouwer
emigratie:
Pieter is op 31 mei 1881 vertrokken naar Amerika
Kinderen van Wijtske en Peter:
1 Hendrik (Henry) Postema, geboren op dinsdag 8 april 1862 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1862. Henry is overleden op woensdag 12 april 1950 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Notitie bij Henry: Hendrik is op 4 augustus 1886 in Grand Rapids gehuwd met Deborah de Vries
2 Foktje (Fanny) Postema, geboren op woensdag 16 maart 1864 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 maart 1864. Fanny is overleden op woensdag 6 oktober 1943 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
Notitie bij Fanny: Foktje is gehuwd met Thomas Scott
3 Kornelis Postema, geboren op maandag 23 oktober 1865 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1865. Kornelis is overleden op zondag 4 februari 1866 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1866.
4 Jantje Postema, geboren op dinsdag 12 maart 1867 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1867. Jantje is overleden op woensdag 20 april 1955 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Kentwood op de Pine Hill Cemetery.
Notitie bij Jantje: Jantje is gehuwd met Peter Houman
5 Kornelis Postema, geboren op zondag 18 augustus 1872 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1872. Kornelis is overleden op maandag 30 juli 1894 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 21 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
6 Dirkje Postema, geboren op dinsdag 19 januari 1875 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875.
7 Trientje Postema, geboren op dinsdag 10 april 1877 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1877. Trientje is overleden op dinsdag 23 februari 1965, 87 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Notitie bij Trientje: Trientje is op 10 mei 1900 gehuwd met William Lettinga
8 Antje Postema, geboren op donderdag 13 mei 1880 in Noordwijk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1880.
38 Bastiaan Graanstra is geboren op maandag 10 februari 1840 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1840. Bastiaan is overleden op vrijdag 6 juni 1924 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Beroep:
landbouwer en winkelier
Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 10 mei 1863 in Marum ( Westerkwartier ) met Willemke Hazenberg, 23 jaar oud. Willemke is geboren op zaterdag 14 september 1839 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Berend Jans Hazenberg en Fenje Jans Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1839. Willemke is overleden op zaterdag 13 december 1913 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Kinderen van Bastiaan en Willemke:
1 Fokjen (Florence) Graanstra, geboren op dinsdag 15 maart 1864 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1864. Florence is overleden op donderdag 30 augustus 1923 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 59 jaar oud. Zij is begraven in Hull, Emmons County, op de Hope Cemetery.
Notitie bij Florence: Fokjen is op 5 mei 1886 in Marum gehuwd met Wiebe Nijenhuis
2 Fenje (Fannie) Graanstra, geboren op zondag 25 juni 1865 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1865. Fannie is overleden op vrijdag 25 april 1930 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 64 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Fannie: Fenje is gehuwd met Willem Maas van Peursem
3 Cornelia Graanstra, geboren op donderdag 1 november 1866 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1866. Cornelia is overleden op dinsdag 26 maart 1867 in Marum ( Westerkwartier ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1867.
4 Berendina Graanstra, geboren op zondag 2 februari 1868 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1868. Berendina is overleden op zaterdag 8 februari 1868 in Marum ( Westerkwartier ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1868.
5 Berendina (Dina) Graanstra, geboren op zaterdag 1 mei 1869 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1869. Dina is overleden op woensdag 30 november 1932 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 63 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Dina: Berendina is in maart 1892 gehuwd met Oeds de Vries
6 Berend Graanstra, geboren op dinsdag 27 december 1870 in Niebert ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1870. Berend is overleden op vrijdag 3 januari 1936 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Sanborn, O’Brien County op de Roseland Cemetery.
Notitie bij Berend: Berend is (1) op 8 februari 1899 in Orange City gehuwd met Wilhelmina de Groot en (2) met Albertje Siersema
7 Kornelis (Cornelius) Graanstra, geboren op zaterdag 17 mei 1873 in Niebert ( Westerkwartier ). Volgt 59.
8 Markus Graanstra, geboren op zondag 10 januari 1875 in Niebert ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1875. Markus is overleden op zondag 20 juni 1875 in Nuis ( Westerkwartier ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1875.
9 Albertje (Ida) Graanstra, geboren op woensdag 10 mei 1876 in Nuis ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1876. Ida is overleden op zaterdag 21 december 1963 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Ida: Albertje is op 12 december 1897 gehuwd met Melle de Jong
10 Trientje (Katie) Graanstra, geboren op woensdag 3 oktober 1883 in Nuis ( Westerkwartier ). Volgt 60.
39 Marcus Graanstra is geboren op donderdag 23 juni 1842 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1842. Marcus is overleden op dinsdag 16 augustus 1887 in Doezum ( Westerkwartier ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1887.
Beroep:
landbouwer
Marcus trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 april 1865 in Marum ( Westerkwartier ) met Klaaske de Wit, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op donderdag 7 februari 1839 in Sebaldeburen ( Westerkwartier ), dochter van Peterus Klasens de Wit en Trientje Jans Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1839. Klaaske is overleden op woensdag 8 november 1911 in Doezum ( Westerkwartier ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1911.
Kinderen van Marcus en Klaaske:
1 Kornelis Graanstra, geboren op zaterdag 13 januari 1866 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 61.
2 Trientje Graanstra, geboren op zondag 3 februari 1867 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1867. Trientje is overleden op maandag 18 september 1911 in Doezum ( Westerkwartier ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1911. Trientje bleef ongehuwd.
3 Fokje Graanstra, geboren op zondag 28 juni 1868 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1868. Fokje is overleden op donderdag 13 augustus 1868 in Doezum ( Westerkwartier ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1868.
4 Fokje Graanstra, geboren op woensdag 25 augustus 1869 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1869. Fokje is overleden op dinsdag 19 maart 1901 in Doezum ( Westerkwartier ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1901. Fokje bleef ongehuwd.
5 Petrus Graanstra, geboren op maandag 16 september 1872 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1872. Petrus is overleden op donderdag 2 februari 1888 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1888.
40 Fokke Cornelis (Frank) Graanstra is geboren op zondag 21 maart 1847 in Nuis ( Westerkwartier ), zoon van Kornelis Gurbes Graanstra en Fokjen Bastiaans Aardema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1847. Frank is overleden op maandag 4 maart 1940 in Ada Township, Kent County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Ada, Kent County, op de Ada Cemetery.
emigratie:
Fokke is in 1887 vertrokken naar Noord Amerika
Frank trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 11 november 1874 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Trientje (Trijntje Catherine) Sennema, 22 jaar oud. Trijntje Catherine is geboren op donderdag 29 januari 1852 in Westerhorn ( Westerkwartier ), dochter van Klaas Siezes Sennema en Anke Sipkes Rederius. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1852. Trijntje Catherine is overleden in juni 1891 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 39 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Kinderen van Frank en Trijntje Catherine:
1 Kornelis Graanstra, geboren op maandag 15 maart 1875 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1875. Kornelis is overleden op zondag 10 juli 1938 in Ad, Kent County, Michigan ( USA ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Nunica, Ottawa County, op de Nunica Cemetery.
Notitie bij Kornelis: Kornelis Granstra is gehuwd met Susan Tielkens
2 Anke (Anna) Graanstra, geboren op woensdag 17 januari 1877 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1877. Anna is overleden op zondag 15 april 1934 in Port Huron Township, St. Claire County, Michigan ( USA ), 57 jaar oud. Zij is begraven in Lowell, Kent County, op de Oakwood Cemetery.
Notitie bij Anna: Anke Granstra is gehuwd met Charles de Wolf
3 Fokje Graanstra, geboren op donderdag 1 mei 1879 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1879. Fokje is overleden in 1961, 81 of 82 jaar oud. Hij is begraven in Ada, Kent County, op de Ada Cemetery.
Notitie bij Fokje: Fokje Granstra is (1) gehuwd met Adelbert J. Swan en (2) met Grover Cleveland Hill
4 Susan G. Granstra, geboren op vrijdag 12 augustus 1881 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Susan is overleden op dinsdag 21 juli 1936 in Detroit, Wayne County, Michigan ( USA ), 54 jaar oud. Zij is begraven in Lowell, Kent County, op de Oakwood Cemetery.
Notitie bij Susan: Susan is gehuwd met Bernard W. Kane
5 Mary S. Granstra, geboren op maandag 17 januari 1887 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Mary is overleden op zondag 22 juli 1928 in East Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 41 jaar oud. Zij is begraven in Ada, Kent County, op de Ada Cemetery.
Notitie bij Mary: Mary is gehuwd met Grover Cleveland Hill
41 Trijntje Eeuwes Venema is geboren op zondag 25 maart 1832 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Eeuwe Hendriks Venema en Martje Bastiaans Aardema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1832. Trijntje is overleden op zondag 15 februari 1914 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1914.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Opsterland met Tjeerd Pieters de Boer, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op donderdag 18 september 1828 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Pieter Errits de Boer en Atje Tjeerds Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1828. Tjeerd is overleden op zaterdag 29 april 1882 in Duurswoude ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1882.
Kinderen van Trijntje en Tjeerd:
1 Martje Tjeerds de Boer, geboren op maandag 2 maart 1857 in Duurswoude ( Opsterland ). Volgt 62.
2 Pieter Tjeerds de Boer, geboren op zaterdag 28 februari 1863 in Duurswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1863. Pieter is overleden op vrijdag 12 oktober 1894 in Drachten ( Smallingerland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1894. Pieter bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
42 Bastiaan Eeuwes Venema is geboren op zondag 21 juli 1833 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Eeuwe Hendriks Venema en Martje Bastiaans Aardema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1833. Bastiaan is overleden op zaterdag 10 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1912. Bastiaan trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1863 in Ooststellingwerf met Grietje Hendriks Schadenberg, 20 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 9 november 1842 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Hendrik Jans Schadenberg en Foekje Jans Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1842. Grietje is overleden op dinsdag 4 maart 1913 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1913.
Kinderen van Bastiaan en Grietje:
1 Hendrik Venema, geboren op zondag 10 januari 1864 in Bakkeveen ( Opsterland ). Volgt 63.
2 Martje Venema, geboren op vrijdag 26 januari 1866 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 64.
3 Jan Venema, geboren op zondag 21 juni 1868 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 65.
4 Fokke Venema, geboren op zaterdag 3 juni 1871 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1871. Fokke is overleden op vrijdag 21 december 1888 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1888. Hij is begraven in Haulerwijk.
5 Foekje Venema, geboren op maandag 12 augustus 1872 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 66.
6 Marcus Venema, geboren op zondag 25 oktober 1874 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 67.
7 Hendricus Venema, geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 68.
8 Eeuwe Venema, geboren op dinsdag 29 april 1879 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1879. Eeuwe is overleden op woensdag 5 maart 1890 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1890. Hij is begraven in Haulerwijk.
9 Andries Venema, geboren op zondag 1 januari 1882 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 69.
10 Adriaan Venema, geboren op dinsdag 2 december 1884 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 70.
11 Reinder Venema, geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 71.
43 Aukjen Eeuwes Venema is geboren op zondag 22 maart 1835 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Eeuwe Hendriks Venema en Martje Bastiaans Aardema (zie 14). Aukjen is overleden op zaterdag 9 september 1911 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aukjen: aktenummer 1911.4101
Beroep:
dienstmeid
Aukjen trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1858 in Opsterland met Jan Eizes Hoekstra, 32 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 23 februari 1826 in Sneek, zoon van Eize Jans Hoekstra en Durkjen Baukes Baaima. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1826. Jan is overleden op vrijdag 25 maart 1898 in Urk, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1898.
Beroep:
schipper
Kinderen van Aukjen en Jan:
1 Eize Hoekstra, geboren op woensdag 23 februari 1859 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1859. Eize is overleden op zaterdag 3 maart 1866 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1866.
2 Eeuwe Hoekstra, geboren op donderdag 28 maart 1861 in Bakkeveen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1861. Eeuwe is overleden op zaterdag 11 september 1880 in Urk, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1880.
3 Bauke Hoekstra, geboren op woensdag 13 juli 1864 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1864. Bauke is overleden op zaterdag 15 juli 1865 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1865.
4 Gooitske Hoekstra, geboren op donderdag 16 augustus 1866 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1866. Gooitske is overleden op vrijdag 15 november 1872 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1872.
5 Martje Hoekstra, geboren op donderdag 14 januari 1869 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1869. Martje is overleden op zondag 8 oktober 1882 in Hasselt ( Zwartewaterland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1882.
6 Eize Hoekstra, geboren op vrijdag 19 mei 1871 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Volgt 72.
7 Bauke Hoekstra, geboren op maandag 10 maart 1873 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Volgt 73.
8 Tjeerd Hoekstra, geboren op woensdag 12 januari 1876 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1876. Tjeerd is overleden op vrijdag 27 augustus 1920 in Rotterdam, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjeerd: overledenen bevonden in de Leuvehaven
Tjeerd bleef ongehuwd.
9 Gooitske Hoekstra, geboren op woensdag 13 maart 1878 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Volgt 74.
44 Wijtske Venema is geboren op woensdag 29 maart 1837 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Eeuwe Hendriks Venema en Martje Bastiaans Aardema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1837. Wijtske is overleden op maandag 31 januari 1910 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1910. Wijtske:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op maandag 18 december 1854 in Opsterland met Bastiaan Rinzes Brouwer, 37 jaar oud. Bastiaan is geboren op maandag 1 september 1817 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Rinze Davids Brouwer en Goitske Luitzens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1817. Bastiaan is overleden op donderdag 21 april 1864 in Siegerswoude ( Opsterland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1864.
Beroep:
veearts
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1870 in Marum ( Westerkwartier ) met Hans Jans Nonkes, 27 jaar oud. Hans is geboren op woensdag 12 oktober 1842 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Jan Gosses Nonkes en Jeltje Arends Bron. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 oktober 1842. Hans is overleden op vrijdag 24 april 1925 in Hilversum, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1925.
Beroep:
rijksveldwachter en machinist
Getuige bij:
05-04-1869     overlijdensaangifte Froukje Popkes (Trientje) Boerema (1801-1869)
Kinderen van Wijtske en Bastiaan:
1 Luitzen Brouwer, geboren op dinsdag 23 januari 1855 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 75.
2 Hendrik Brouwer, geboren op woensdag 10 december 1856 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1856.
3 Martje Brouwer, geboren op vrijdag 25 december 1857 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 76.
4 Goitske Brouwer, geboren op woensdag 9 februari 1859 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 77.
5 Bastiaan Brouwer, geboren op woensdag 14 maart 1860 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 78.
6 Johannes Brouwer, geboren op woensdag 29 mei 1861 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1861. Johannes is overleden op zaterdag 8 maart 1862 in De Wilp ( Westerkwartier ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1862.
7 Trijntje Brouwer, geboren op woensdag 19 november 1862 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 79.
Kinderen van Wijtske en Hans:
8 Jeltje Nonkes, geboren op donderdag 14 maart 1867 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1867. Jeltje is overleden op zondag 17 augustus 1924 in Zutphen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1924. Jeltje bleef ongehuwd.
9 Auktje Nonkes, geboren op zaterdag 20 maart 1869 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 80.
10 Ewe Nonkes, geboren op woensdag 27 september 1871 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 81.
11 Jan Nonkes, geboren op zaterdag 1 augustus 1874 in Veenhuizen ( Noordenveld ). Volgt 82.
12 Arendje Nonkes, geboren op zondag 19 maart 1876 in Kerk en Bosch ( Zuidwolde ). Volgt 83.
13 Eeuwe Jan Bron Nonkes, geboren op donderdag 18 oktober 1877 in Veenhuizen ( Noordenveld ). Volgt 84.
14 Wietske Wilhelmina Wiebregje Nonkes, geboren op zondag 23 maart 1879 in Leens ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1879. Wietske is overleden op donderdag 2 september 1880 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1880.
15 Wietske Wilhelmina Bauwina Wiebrechje Nonkes, geboren op vrijdag 23 juni 1882 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1882. Wietske is overleden op zaterdag 2 juni 1883 in Groningen, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1883.
45 Janke Jans de Groot is geboren op maandag 8 januari 1838 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Jan Harkes de Groot en Goitske Bastiaans Aardema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1838. Janke is overleden op zaterdag 7 december 1861 in Ureterp ( Opsterland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 december 1861. Janke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 10 mei 1860 in Opsterland met Harke Eeuwes Nijboer, 27 jaar oud. Harke is geboren op dinsdag 4 december 1832 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Eeuwe Jelkes Nijboer en Aaltje Harkes de Groot. Harke is overleden op zaterdag 22 april 1911 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1911.
Beroep:
boerenbedrijf
46 Bastiaan Jans de Groot is geboren op vrijdag 14 februari 1840 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Jan Harkes de Groot en Goitske Bastiaans Aardema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1840. Bastiaan is overleden op woensdag 2 januari 1901 in Ureterp ( Opsterland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1901.
Beroep:
landbouwer en brugwachter
Bastiaan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 11 september 1875 in Opsterland met Leentje Harmanus Telgenhof, 21 jaar oud. Leentje is geboren op zaterdag 8 april 1854 in Nes ( Ameland ), dochter van Hermanus Roelofs Telgenhof en Geesina Swartwolt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1854. Leentje is overleden op dinsdag 6 augustus 1889 in De Wilp ( Westerkwartier ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1889.
Kinderen van Bastiaan en Leentje:
1 Jan de Groot, geboren op zaterdag 3 juni 1876 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1876. Jan is overleden op woensdag 13 januari 1960 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1960.
Notitie bij Jan: Jan is op 23 oktober 1903 in Opsterland gehuwd met Catharina Bosma
Beroep:
landbouwer
2 Gooitske de Groot, geboren op donderdag 24 juli 1879 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1879.
Notitie bij Gooitske: Gooitske is op 8 augustus 1902 in Opsterland gehuwd met Wytze Lap
3 Gezina de Groot, geboren op woensdag 1 november 1882 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1882. Gezina is overleden op maandag 25 december 1939 in Weststellingwerf, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1939.
Notitie bij Gezina: Gezina is op 10 mei 1907 in Smallingerland gehuwd met Geert van der Veer
Beroep:
dienstbode
4 Hermannus de Groot, geboren op donderdag 22 april 1886 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1886. Hermannus is overleden op woensdag 1 december 1954 in De Wilp ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1964. Hij is begraven in De Wilp.
Notitie bij Hermannus: Hermannus is op 28 maart 1914 in Marum gehuwd met Bregtje Haak
5 Haaije de Groot, geboren op dinsdag 13 december 1887 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1887. Haaije is overleden op zondag 8 april 1888 in De Wilp ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1888.
6 Henderika de Groot, geboren op zaterdag 9 februari 1889 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1889. Henderika is overleden op maandag 24 juni 1889 in De Wilp ( Westerkwartier ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1889.
47 Haye Jans de Groot is geboren op woensdag 10 november 1841 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Jan Harkes de Groot en Goitske Bastiaans Aardema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1841. Haye is overleden op vrijdag 13 september 1912 in Ureterp ( Opsterland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1912.
Beroep:
boerenbedrijf, koopman en sluiswachter
Haye trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 mei 1870 in Opsterland met Wietske Jans Schooland, 22 jaar oud. Wietske is geboren op woensdag 29 maart 1848 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jan Barelds Schoolland en Jantje Hanzes Remery. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1848. Wietske is overleden op dinsdag 21 juni 1921 in Siegerswoude ( Opsterland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1921.
Kinderen van Haye en Wietske:
1 Jan de Groot, geboren op donderdag 20 april 1871 in Ureterp ( Opsterland ). Jan is overleden op vrijdag 1 december 1871 in Ureterp ( Opsterland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1871.
2 Jan de Groot, geboren op donderdag 2 juli 1874 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1874. Jan is overleden op donderdag 22 april 1948 in Olterterp ( Opsterland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1948. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is op 9 april 1897 in Burculo gehuwd met Hendrika Berendina Bouwhuis
Beroep:
dienstknecht
3 Goitske de Groot, geboren op zondag 12 december 1875 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1875. Goitske is overleden op vrijdag 26 januari 1877 in Siegerswoude ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1877.
4 Gooitske de Groot, geboren op zondag 23 juni 1878 in Siegerswoude ( Opsterland ). Gooitske is overleden op zondag 11 september 1960 in Bloemendaal, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1960.
Notitie bij Gooitske: Gooitske is op 24 mei 1900 in Opsterland gehuwd met Jan Vonk
5 Bareld Jans de Groot, geboren op zondag 14 maart 1880 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1880. Bareld is overleden op donderdag 6 januari 1944 in Olterterp ( Opsterland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1944.
Notitie bij Bareld: Bareld is gehuwd met Klaaske Albertina Ras
Beroep:
veehouder
6 Bastiaan de Groot, geboren op donderdag 12 januari 1882 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1882. Bastiaan is overleden op woensdag 4 oktober 1882 in Siegerswoude ( Opsterland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1882.
7 Jantje de Groot, geboren op woensdag 1 augustus 1883 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1883. Jantje is overleden op donderdag 1 november 1883 in Siegerswoude ( Opsterland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1883.
8 Jantje de Groot, geboren op maandag 26 januari 1885 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1885.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 24 augustus 1906 in Opsterland gehuwd met Eduard Roelf Kuiper
9 Bastiaan de Groot, geboren op vrijdag 14 oktober 1887 in Ureterp ( Opsterland ). Bastiaan is overleden op zaterdag 22 april 1972 in Ureterp ( Opsterland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaan is op 25 september 1914 in Opsterland gehuwd met Bontje Duursma
48 Harke Jans de Groot is geboren op maandag 10 juni 1850 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Jan Harkes de Groot en Goitske Bastiaans Aardema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1850. Harke is overleden op vrijdag 18 oktober 1935, 85 jaar oud. Hij is begraven in Ellsworth, Antrim County, op de Atwood Cemetery.
Beroep:
landbouwer
Harke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1872 in Opsterland met Antje Boukes (Anna) Dijkstra, 24 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 28 juli 1848 in Bakkeveen ( Opsterland ), dochter van Boke Jitzes (Bokke) Dijkstra en Tjetske Fokkes (Tjitske) Eringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1848. Anna is overleden op zaterdag 8 juni 1929 in Banks, Antrim County, Michigan ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Ellsworth, Antrim County, op de Atwood Cemetery.
Kinderen van Harke en Anna:
1 Bocke de Groot, geboren op donderdag 16 april 1874 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1874.
2 Bastiaan de Groot, geboren op zaterdag 15 mei 1875 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1875.
3 Auke de Groot, geboren op woensdag 21 maart 1877 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1877. Auke is overleden op zaterdag 4 augustus 1877 in Siegerswoude ( Opsterland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1877.
4 Gooiske (Gertrude) de Groot, geboren op woensdag 27 februari 1878 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 85.
5 Tjitske de Groot, geboren op zondag 28 december 1879 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1879.
6 Auke de Groot, geboren op vrijdag 1 juli 1881 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1881.
49 Wikje de Groot is geboren op woensdag 10 februari 1858 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jan Harkes de Groot en Goitske Bastiaans Aardema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1858. Wikje is overleden op zondag 24 april 1927 in Niebert ( Westerkwartier ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1927. Zij is begraven in Niebert op de Begraafplaats aan de Molenweg. Wikje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1880 in Smallingerland met Sipke Veenstra, 23 jaar oud. Sipke is geboren op maandag 14 juli 1856 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), zoon van Gurbe Ates Veenstra en Aukjen Reins Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1856. Sipke is overleden op donderdag 14 maart 1929 in Niebert ( Westerkwartier ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1929. Hij is begraven in Niebert op de Begraafplaats aan de Molenweg.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Wikje en Sipke:
1 Aukjen Veenstra, geboren op donderdag 13 januari 1881 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1881. Aukjen is overleden op maandag 9 maart 1970 in Niebert ( Westerkwartier ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Niebert op de Begraafplaats aan de Molenweg. Aukjen bleef ongehuwd.
2 Jan Veenstra, geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1882. Jan is overleden op woensdag 16 augustus 1950 in Groningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1950. Hij is begraven in Niebert op de Begraafplaats aan de Molenweg. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
3 Gooitske Veenstra, geboren op woensdag 24 oktober 1888 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1888. Gooitske is overleden op zondag 10 juni 1923 in Niebert ( Westerkwartier ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1923. Zij is begraven in Niebert op de Begraafplaats aan de Molenweg. Gooitske bleef ongehuwd.
50 Martha Aardema is geboren op zaterdag 8 december 1855 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Fokke Bastiaans Aardema (zie 16) en Jantje Meis Lammers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1855. Martha is overleden op maandag 23 februari 1925 in Nietap ( Noordenveld ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1925. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg. Martha trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 4 mei 1876 in Roden ( Noordenveld ) met Pieter Venema, 34 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 26 januari 1842 in Roden ( Noordenveld ), zoon van Willem Klaassens Venema en Geertruida Pieters Fonck. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1842. Pieter is overleden op dinsdag 3 september 1907 in Leutingewolde ( Noordenveld ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1907. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Martha en Pieter:
1 Geertruida Venema, geboren op woensdag 23 mei 1877 in Leutingewolde ( Noordenveld ). Volgt 86.
2 Jantje Venema, geboren op zaterdag 9 augustus 1879 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Volgt 87.
3 Fokke Venema, geboren op zondag 16 december 1883 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Volgt 88.
4 Willem Venema, geboren op woensdag 20 maart 1889 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1889. Willem is overleden op woensdag 3 april 1889 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1889.
5 Willemina Venema, geboren op maandag 20 juli 1891 in Leutingewolde ( Noordenveld ). Volgt 89.
51 Bastiaan Aardema is geboren op zaterdag 2 augustus 1851 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Marcus Bastiaans Aardema (zie 17) en Aaltje Liekeles van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1851. Bastiaan is overleden op dinsdag 28 februari 1911 in Ureterp ( Opsterland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1911. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
landbouwer
Bastiaan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Marum ( Westerkwartier ) met Antje van der Vlugt, 20 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 21 augustus 1852 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Wiebe Popkes van der Vlugt en Sjoukjen Idskes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1852. Antje is overleden op woensdag 1 maart 1916 in Groningen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1916. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Bastiaan en Antje:
1 Sjoukje Aardema, geboren op vrijdag 24 april 1874 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 90.
2 Marcus Aardema, geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1875. Marcus is overleden op dinsdag 17 augustus 1875 in Ureterp ( Opsterland ), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1875.
3 Aaltje Bastiaans Aardema, geboren op zaterdag 26 mei 1877 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1877. Aaltje is overleden op donderdag 16 augustus 1877 in Ureterp ( Opsterland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1877.
4 Aaltje Bastiaans Aardema, geboren op vrijdag 18 oktober 1878 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 91.
5 Marcus Bastiaans Aardema, geboren op woensdag 2 juni 1880 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1880. Marcus is overleden op maandag 14 juni 1880 in Ureterp ( Opsterland ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1880.
6 Fokje Bastiaans Aardema, geboren op maandag 11 juli 1881 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1881. Fokje is overleden op maandag 22 augustus 1881 in Ureterp ( Opsterland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1881.
7 Marcus Aardema, geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 92.
8 NN NN Aardema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 12 oktober 1885 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1885.
9 Wiebe Aardema, geboren op vrijdag 18 februari 1887 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 93.
10 Lijkele Aardema, geboren op zondag 8 april 1888 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 94.
11 Fokke Aardema, geboren op zaterdag 12 oktober 1889 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1889. Fokke is overleden op woensdag 17 juni 1891 in Ureterp ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1891.
12 Fokke Aardema, geboren op dinsdag 28 juli 1891 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1891. Fokke is overleden op woensdag 12 augustus 1891 in Ureterp ( Opsterland ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1891.
52 Fokke Aardema is geboren op woensdag 23 november 1853 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Marcus Bastiaans Aardema (zie 17) en Aaltje Liekeles van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1853. Fokke is overleden op dinsdag 15 juni 1909 in Sioux County, Iowa ( USA ), 55 jaar oud.
Beroep:
boerenbedrijf
Fokke trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 4 mei 1877 in Opsterland met Aukjen de Jong, 23 jaar oud. Zie 53 voor persoonsgegevens van Aukjen.
Kinderen van Fokke en Aukjen:
1 Aaltje (Ella) Aardema, geboren op donderdag 21 maart 1878 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 95.
2 Maaike (Maggie) Aardema, geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 96.
3 Hendrik Aardema, geboren op donderdag 25 december 1884 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1884.
4 Marcus (Mark) Aardema, geboren op vrijdag 21 juni 1889 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 97.
53 Aukjen de Jong is geboren op zaterdag 18 februari 1854 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Hendrik Andries de Jong en Maaike Bastiaans Aardema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1854. Aukjen is overleden op dinsdag 29 maart 1892 in Groningen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1892. Aukjen trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 4 mei 1877 in Opsterland met Fokke Aardema, 23 jaar oud. Zie 52 voor persoonsgegevens van Fokke.
Kinderen van Aukjen en Fokke: zie 52.
54 Wijtske Hendriks (Wietsche) de Jong is geboren op dinsdag 7 oktober 1856 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Hendrik Andries de Jong en Maaike Bastiaans Aardema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1856. Wietsche is overleden op donderdag 13 november 1919 in Almelo, 63 jaar oud. Zij is begraven in Almelo. Wietsche trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Opsterland met Sipke Douwes Veenstra, 29 jaar oud. Sipke is geboren op donderdag 27 maart 1851 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Aukes Veenstra en Akke Ales Vegter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1851. Sipke is overleden op donderdag 27 april 1939 in Almelo, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1939. Hij is begraven in Almelo.
Beroep:
schipper, fabrieksarbeider, winkelier en koopman
Kinderen van Wietsche en Sipke:
1 Maike Sipkes de Veenstra, geboren op donderdag 22 september 1881 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1881. Maike is overleden op dinsdag 12 juli 1955 in Zwolle, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1955.
Notitie bij Maike: Maike is op 9 november 1907 in Almwlo Ambt gehuwd met Jan Slijterneilink
Beroep:
strijkster
2 Jan Veenstra, geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Ureterp ( Opsterland ).
3 Aukje Sipkes Veenstra, geboren op dinsdag 2 januari 1883 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1883. Aukje is overleden op donderdag 1 februari 1883 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), 30 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1883.
4 Aukje Veenstra, geboren op dinsdag 15 januari 1884 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1884.
5 Hendrik Sipkes Veenstra, geboren op dinsdag 15 september 1885 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1885.
6 Ike Veenstra, geboren op zondag 22 april 1888 in Lucaswolde ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1888. Ike is overleden op zaterdag 5 mei 1888 in Lucaswolde ( Westerkwartier ), 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1888.
7 Ieke Veenstra, geboren op donderdag 4 juli 1889 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1889.
8 Douwe Veenstra, geboren op woensdag 23 december 1891 in Siegerswoude ( Opsterland ).
9 Siepkje Veenstra, geboren op woensdag 16 oktober 1895 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1895.
Notitie bij Siepkje: Siepkje is op 21 februari 1924 in Almelo gehuwd met Berend Jan Veldhuis
Beroep:
scheerster
10 Henderika Veenstra, geboren op vrijdag 27 april 1900 in Ambt Almelo. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1900.
55 Siepkjen (Sadie) de Jong is geboren op zondag 12 januari 1862 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Hendrik Andries de Jong en Maaike Bastiaans Aardema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1862. Sadie is overleden op vrijdag 1 september 1950 in Ireton, Sioux County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Sadie trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1882 in Opsterland met Durk Mulder, 22 jaar oud. Durk is geboren op woensdag 14 december 1859 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Jeen Wybes Mulder en Hiltje Durks Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1859. Durk is overleden op zaterdag 3 februari 1945 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Sadie en Durk:
1 Hiltje Mulder, geboren op donderdag 1 maart 1883 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1883. Hiltje is overleden op zaterdag 4 juni 1977 in Ireton, Sioux County, Iowa ( USA ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Ireton, Sioux County, op de Pleasant Hill Cemetery.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 16 februari 1908 in Hospers gehuwd met Harm Fedder
2 Maaike (Maggie) Mulder, geboren op maandag 27 oktober 1884 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1884. Maggie is overleden op zaterdag 29 augustus 1981 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Maggie: Maaike is op 12 juni 1964 in Sioux County gehuwd met Gerrit Jan Lijftogt
3 Hendrik (Henry) Mulder, geboren op maandag 15 november 1886 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 november 1886. Henry is overleden op zaterdag 15 november 1969 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Henry: Hendrik is gehuwd met Trena Kooiman
4 Jeen Mulder, geboren op vrijdag 12 juli 1889 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1889. Jeen is overleden op maandag 25 januari 1892 in Oudega ( Smallingerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1892.
5 Bastiaan (Bastian) Mulder, geboren op vrijdag 30 januari 1891 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1891. Bastian is overleden op zaterdag 6 september 1980 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Bastian: Bastiaan is op 25 oktober 1917 on Colton gehuwd met Maria Johanna Faber
6 Jeen (Charlie) Mulder, geboren op maandag 16 januari 1893 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1893. Charlie is overleden op vrijdag 20 november 1970 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Charlie: Jeen is op 15 februari 1920 in Hospers gehuwd met Maggie Toering
7 Wiebe (William) Mulder, geboren op zaterdag 9 maart 1895 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1895. William is overleden op donderdag 19 januari 1961 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij William: Wiebe is op 1 januari 1930 in Hawarden gehuwd met Gertrude Moorlag
Beroep:
cultivator
8 Ieke (Agnes) Mulder, geboren op zaterdag 30 oktober 1897 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1897. Agnes is overleden op vrijdag 27 oktober 1961 in Alton, Sioux County, Iowa ( USA ), 63 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Agnes: Ieke is op 14 maart 1920 in Lebanon gehuwd met John A. van Zanten
9 Gepke (Gertrude) Mulder, geboren op donderdag 7 juni 1900 in Ambt Almelo. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1900. Gertrude is overleden op woensdag 4 december 1974 in Maurice, Sioux County, Iowa ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Notitie bij Gertrude: Gertie is op 12 maart 1922 in Orange City gehuwd met Floris van der Stoep
56 Fokke Hendriks de Jong is geboren op vrijdag 5 mei 1865 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Hendrik Andries de Jong en Maaike Bastiaans Aardema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1865. Fokke is overleden op vrijdag 28 februari 1896 in Ureterp ( Opsterland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 februari 1896.
Beroep:
landbouwer
Fokke trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1893 in Smallingerland met Minke Melles Pool, 26 jaar oud. Minke is geboren op vrijdag 25 januari 1867 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Melle Minderts Pool en Antje Wiebes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1867. Minke is overleden op vrijdag 30 mei 1952 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1952.
Kind van Fokke en Minke:
1 Antje de Jong, geboren op vrijdag 16 februari 1894 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1894. Antje is overleden op dinsdag 26 februari 1985, 91 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Antje: Antje is op 19 mei 1917 in Smallingerland gehuwd met Foppe Dijkstra
57 Geert Heidinga is geboren op donderdag 3 maart 1864 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Jannes Heidinga (zie 27) en Ymktje Geerts Overzet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1864. Geert is overleden op donderdag 22 oktober 1936 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1936.
Beroep:
schipper
Geert trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1894 in Marum ( Westerkwartier ) met Hiltje Veenema, 27 jaar oud. Hiltje is geboren op vrijdag 28 september 1866 in Noordwijk ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Veenema en Trientje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1866. Hiltje is overleden op woensdag 17 mei 1939 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1939.
Kinderen van Geert en Hiltje:
1 IJmkje Heidinga, geboren op donderdag 6 december 1894 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 98.
2 Kornelis Heidinga, geboren op maandag 31 mei 1897 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 99.
3 Fokje Heidinga, geboren op donderdag 3 augustus 1899 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 100.
4 Trientje Heidinga, geboren op donderdag 3 augustus 1899 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 101.
5 Jantje Heidinga, geboren op zondag 8 november 1903 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 102.
6 Geeltje Heidinga, geboren op dinsdag 4 april 1905 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 103.
58 Jannes Heidinga is geboren op dinsdag 14 januari 1868 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Fokke Jannes Heidinga (zie 27) en Ymktje Geerts Overzet. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1868. Jannes is overleden op zaterdag 7 maart 1931 in De Wilp ( Westerkwartier ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1931. Hij is begraven in De Wilp op de Begraafplaats aan de Nieuwlandweg. Jannes trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 10 maart 1893 in Marum ( Westerkwartier ) met Grietje van der Velde, 21 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 21 juni 1871 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1871. Grietje is overleden op woensdag 14 juli 1954 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1954.
Beroep:
vanaf 1893     naaister
Kinderen van Jannes en Grietje:
1 Fokje Wietske Heidinga, geboren op woensdag 22 juli 1903 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 104.
2 Fokke Heidinga, geboren op donderdag 18 juni 1908 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 105.
59 Kornelis (Cornelius) Graanstra is geboren op zaterdag 17 mei 1873 in Niebert ( Westerkwartier ), dochter van Bastiaan Graanstra (zie 38) en Willemke Hazenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1873. Cornelius is overleden op zondag 6 januari 1946 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Cornelius trouwde met Maaike (Maggie) Aardema. Zie 96 voor persoonsgegevens van Maggie.
60 Trientje (Katie) Graanstra is geboren op woensdag 3 oktober 1883 in Nuis ( Westerkwartier ), dochter van Bastiaan Graanstra (zie 38) en Willemke Hazenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1883. Katie is overleden op maandag 21 maart 1949 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 65 jaar oud. Zij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Katie trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 februari 1905 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ) met Folkert (Frank) de Jong, 22 jaar oud. Frank is geboren op maandag 13 maart 1882 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1882. Frank is overleden op zondag 25 september 1977 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery.
Kinderen van Katie en Frank:
1 Alice de Jong, geboren op woensdag 27 september 1911 in Carnes, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 106.
2 Roy de Jong, geboren op vrijdag 22 januari 1915 in Plymouth County, Iowa ( USA ). Volgt 107.
61 Kornelis Graanstra is geboren op zaterdag 13 januari 1866 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Marcus Graanstra (zie 39) en Klaaske de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1866. Kornelis is overleden op maandag 30 maart 1953 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1953. Hij is begraven in Doezum op de Begraafplaats aan de Kerkplein.
Beroep:
landbouwer
Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Marum ( Westerkwartier ) met Martje Boekema, 31 jaar oud. Martje is geboren op woensdag 22 januari 1862 in Niebert ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1862. Martje is overleden op donderdag 26 november 1931 in Grootegast ( Westerkwartier ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1931. Zij is begraven in Doezum op de Begraafplaats aan de Kerkplein.
Kind van Kornelis en Martje:
1 Iekje Graanstra, geboren op zondag 1 augustus 1897 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 108.
62 Martje Tjeerds de Boer is geboren op maandag 2 maart 1857 in Duurswoude ( Opsterland ), dochter van Tjeerd Pieters de Boer en Trijntje Eeuwes Venema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1857. Martje is overleden op woensdag 2 april 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1930.
Beroep:
dienstmeid
Martje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1883 in Opsterland met Libbe Aukes Huisma, 40 jaar oud. Libbe is geboren op donderdag 7 juli 1842 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Gerks Huisma en Ankjen Petrus Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1842. Libbe is overleden op dinsdag 5 juli 1932 in Drachten ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1932.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Martje en Libbe:
1 Trijntje Huisma, geboren op zondag 24 februari 1884 in Olterterp ( Opsterland ). Trijntje is overleden op zaterdag 2 juli 1927 in Drachten ( Smallingerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1927. Trijntje bleef ongehuwd.
2 Auke Huisma, geboren op dinsdag 31 maart 1885 in Olterterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1885. Auke is overleden op dinsdag 25 mei 1926 in Drachten ( Smallingerland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1926. Auke bleef ongehuwd.
3 Tjeerd Huisma, geboren op donderdag 6 mei 1886 in Olterterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1886. Tjeerd is overleden op zaterdag 27 december 1952 in Drachten ( Smallingerland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1952. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 3 juni 1910 in Smallingerland gehuwd met Anke van der Sluis
4 Ankjen Huisma, geboren op vrijdag 10 februari 1888 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1888. Ankjen is overleden op woensdag 12 september 1888 in Drachten ( Smallingerland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1888.
5 Petrus Huisma, geboren op woensdag 10 april 1889 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1889.
Notitie bij Petrus: Petrus is op 8 augustus 1918 in Vreeswijk gehuwd met Jacoba Barneveld
6 Pieter Huisma, geboren op donderdag 31 december 1891 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1892. Pieter is overleden op donderdag 7 januari 1892 in Drachten ( Smallingerland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1892.
7 Pieter Huisma, geboren op vrijdag 3 augustus 1894 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1894. Pieter is overleden op woensdag 27 april 1955 in Heerenveen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1955.
8 Ankjen Huisma, geboren op woensdag 23 december 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1896. Ankjen is overleden op maandag 12 maart 1984 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Ankjen bleef ongehuwd.
63 Hendrik Venema is geboren op zondag 10 januari 1864 in Bakkeveen ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1864. Hendrik is overleden op zondag 21 november 1948 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1948. Hij is begraven in Haulerwijk. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 4 mei 1888 in Ooststellingwerf met Wietske van der Wal, 21 jaar oud. Wietske is geboren op zondag 8 juli 1866 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Egbert Roels van der Wal en Antje Johannes Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1866. Wietske is overleden op donderdag 18 juni 1942 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1942. Zij is begraven in Haulerwijk.
Kinderen van Hendrik en Wietske:
1 Grietje Venema, geboren op maandag 28 januari 1889 in Hemrik ( Opsterland ). Volgt 109.
2 Fokke Venema, geboren op vrijdag 26 december 1890 in Hemrik ( Opsterland ). Volgt 110.
3 Egbert Venema, geboren op zaterdag 3 december 1892 in Hemrik ( Opsterland ). Volgt 111.
4 Eeuwe Venema, geboren op maandag 14 januari 1895 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1895. Eeuwe is overleden op vrijdag 22 februari 1895 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1895.
5 Anna Venema, geboren op dinsdag 11 februari 1896 in Wijnjeterp ( Duurswoude ). Volgt 112.
6 Martje Venema, geboren op zaterdag 9 april 1898 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 113.
7 Fokje Venema, geboren op maandag 11 februari 1901 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 114.
8 Foekje Johanna Venema, geboren op vrijdag 1 juli 1904 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1904. Foekje is overleden op vrijdag 4 november 1904 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1904.
9 Bastiaan Eeuwe Venema, geboren op maandag 26 augustus 1907 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 115.
10 Alle (Allen) Venema, geboren op donderdag 7 september 1911 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 116.
64 Martje Venema is geboren op vrijdag 26 januari 1866 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1866. Martje is overleden op woensdag 29 september 1943 in Haren ( Groningen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1943. Zij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
koopvrouw
Martje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 1 april 1887 in Ooststellingwerf met Barteld Jans Betten, 23 jaar oud. Barteld is geboren op maandag 21 december 1863 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Jan Jans Betten en Janke Jans Jongbloed. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1863. Barteld is overleden op zondag 18 november 1900 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1900. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
Koopman
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1902 in Ooststellingwerf met Cornelis Jongbloed, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 8 december 1873 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Murk Jacobs Jongbloed en Trijntje Ages. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1873. Cornelis is overleden op zaterdag 18 mei 1940 in Limmen ( Castricum ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1940.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Martje en Barteld:
1 Janke Betten, geboren op vrijdag 3 februari 1888 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 117.
2 Grietje Betten, geboren op donderdag 28 maart 1889 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 118.
3 Maria Betten, geboren op maandag 27 oktober 1890 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 119.
4 Foekje Betten, geboren op donderdag 16 juni 1892 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 120.
5 Jacoba Betten, geboren op dinsdag 5 december 1893 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 121.
6 Bastiaan Betten, geboren op zaterdag 15 februari 1896 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 122.
7 Jan Betten, geboren op zaterdag 5 februari 1898 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 123.
8 Hendrik Betten, geboren op zondag 25 maart 1900 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1900. Hendrik is overleden op zaterdag 15 maart 1902 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1902.
65 Jan Venema is geboren op zondag 21 juni 1868 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1868. Jan is overleden op zondag 21 april 1946 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1946. Hij is begraven in Hemrik.
Beroep:
notarisklerk
Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 maart 1892 in Opsterland met Meintje Bijstra, 22 jaar oud. Meintje is geboren op zaterdag 5 juni 1869 in Hemrik ( Opsterland ), dochter van Sytse Wiebes Bijstra en Trijntje Simons Jelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1869. Meintje is overleden op zaterdag 8 januari 1949 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1949. Zij is begraven in Hemrik.
Kinderen van Jan en Meintje:
1 Trijntje Venema, geboren op woensdag 29 juni 1892 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 124.
2 Sietse Venema, geboren op maandag 29 januari 1894 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ). Volgt 125.
3 Hendrik Venema, geboren op vrijdag 20 oktober 1899 in Hemrik ( Opsterland ). Volgt 126.
66 Foekje Venema is geboren op maandag 12 augustus 1872 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1872. Foekje is overleden op zondag 23 december 1956 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1956. Foekje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1893 in Smallingerland met Gaitzen Douwstra, 21 jaar oud. Gaitzen is geboren op zaterdag 6 april 1872 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tjipke Douwstra en Wimke Schurer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1872. Gaitzen is overleden op zondag 29 augustus 1926 in Drachten ( Smallingerland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1926.
Beroep:
likeurstoker
Kinderen van Foekje en Gaitzen:
1 Tjipke Douwstra, geboren op donderdag 18 januari 1894 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1894. Tjipke is overleden op vrijdag 25 mei 1894 in Drachten ( Smallingerland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1894.
2 Grietje Douwstra, geboren op maandag 27 mei 1895 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1895. Grietje is overleden op vrijdag 23 april 1897 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1897.
3 Tjipke Douwstra, geboren op vrijdag 17 juli 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1896. Tjipke is overleden op dinsdag 22 december 1896 in Drachten ( Smallingerland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1896.
4 Grietje Douwstra, geboren op zaterdag 24 december 1898 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 127.
5 Tjipke Douwstra, geboren op maandag 7 mei 1900 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 128.
6 Bastiaan Douwstra, geboren op zondag 23 juni 1901 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1901. Bastiaan is overleden op maandag 1 oktober 1906 in Drachten ( Smallingerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1906.
7 Bauke Douwstra, geboren op vrijdag 18 juli 1902 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1902. Bauke is overleden op maandag 23 november 1903 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1903.
8 NN NN Douwstra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 19 september 1903 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1903.
9 Bauke Douwstra, geboren op vrijdag 2 juni 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1905. Bauke is overleden op maandag 8 oktober 1906 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1906.
10 Bastiaan Douwstra, geboren op dinsdag 20 augustus 1907 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 129.
11 Willem Douwstra, geboren op zaterdag 10 september 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 130.
12 Hendrik Douwstra, geboren op zondag 19 januari 1913 in Drachten ( Smallingerland ). Hendrik is overleden op zaterdag 18 maart 1922 in Drachten ( Smallingerland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1922.
13 Douwe Douwstra, geboren op zondag 21 juni 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 131.
67 Marcus Venema is geboren op zondag 25 oktober 1874 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1874. Marcus is overleden op woensdag 7 juni 1939 in Drachten ( Smallingerland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juni 1939. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
veehouder
Marcus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1905 in Smallingerland met Trijntje Elzinga, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 16 september 1879 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Geert Reinders Elzinga en Goitske Lourens Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1879. Trijntje is overleden op woensdag 11 maart 1959 in Kampen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1959.
Kinderen van Marcus en Trijntje:
1 Bastiaan Venema, geboren op donderdag 30 maart 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1905. Bastiaan is overleden op vrijdag 8 april 1960 in Vollenhove ( Steenwijkerland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1960. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats. Bastiaan bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzer
2 Geert Venema, geboren op maandag 24 januari 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 132.
3 Hendrik Venema, geboren op donderdag 25 januari 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 133.
4 Reinder Venema, geboren op zondag 19 april 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 134.
68 Hendricus Venema is geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1877. Hendricus is overleden op donderdag 17 oktober 1968 in Drachten ( Smallingerland ), 91 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Hendricus trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 december 1897 in Smallingerland met Gaitske de Haan, 17 jaar oud. Gaitske is geboren op zaterdag 22 mei 1880 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Tjeerd Alles de Haan en Sietske Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1880. Gaitske is overleden op donderdag 19 juni 1947 in Drachten ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1947.
Kinderen van Hendricus en Gaitske:
1 Bastiaan Venema, geboren op maandag 2 mei 1898 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 135.
2 Sietske Venema, geboren op dinsdag 27 juni 1899 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 136.
3 Tjeerd Venema, geboren op maandag 15 april 1901 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1901. Tjeerd is overleden op zaterdag 20 september 1902 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1902.
4 Tjeerd (Ted) Venema, geboren op dinsdag 16 juni 1903 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 137.
5 Hendrik Venema, geboren op donderdag 6 oktober 1904 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 138.
6 Grietje Venema, geboren op vrijdag 22 december 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 139.
7 Tjitske Venema, geboren op zondag 25 april 1909 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1909. Tjitske is overleden op dinsdag 2 januari 1923 in Drachten ( Smallingerland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1923.
8 Jan Venema, geboren op zondag 7 april 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 140.
9 Fokke Venema, geboren op vrijdag 19 juni 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Fokke is overleden op woensdag 13 maart 1918 in Drachten ( Smallingerland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1918.
10 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 22 november 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 november 1918.
11 Fokke Venema, geboren op zaterdag 15 april 1922 in Drachten ( Smallingerland ). Fokke is overleden op donderdag 10 april 1930 in Drachten ( Smallingerland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1930.
69 Andries Venema is geboren op zondag 1 januari 1882 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1882. Andries is overleden op donderdag 22 april 1965 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1965.
Beroep:
veehouder
Andries trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1915 in Smallingerland met Maaike Veenstra, 28 jaar oud. Maaike is geboren op woensdag 21 september 1887 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jacob Wiegers Veenstra en Wikje Popkes Popkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1887. Maaike is overleden op donderdag 27 april 1944 in Drachten ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1944.
Kinderen van Andries en Maaike:
1 Grietje Venema, geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Volgt 141.
2 Jacob Venema, geboren op donderdag 8 april 1920 in Drachten ( Smallingerland ).
3 Catharina Anna Venema, geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 142.
4 Fokke Eeuwe Venema, geboren op zaterdag 10 september 1927 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 143.
70 Adriaan Venema is geboren op dinsdag 2 december 1884 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1884. Adriaan is overleden op woensdag 21 oktober 1959 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1959. Hij is begraven in Hardegarijp.
Beroep:
Hoofd openbare school
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 november 1909 in Schoterland met Hiltje Oostinga, 30 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 28 juli 1879 in Het Meer ( Heerenveen ), dochter van Gerhardus Oostinga en Trijntje Hendriks Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1879. Hiltje is overleden op zondag 13 mei 1956 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1956. Zij is begraven in Hardegarijp.
Kinderen van Adriaan en Hiltje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 2 november 1911 in Firdgum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1911.
2 Margaretha Catharina Venema, geboren op woensdag 12 februari 1913 in Firdgum ( Waadhoeke ). Volgt 144.
71 Reinder Venema is geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bastiaan Eeuwes Venema (zie 42) en Grietje Hendriks Schadenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1887. Reinder is overleden op maandag 23 juli 1973 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Reinder:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1910 in Smallingerland met Kornelia Veenstra, 24 jaar oud. Kornelia is geboren op zaterdag 3 oktober 1885 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Klaas Sietzes Veenstra en Geeltje Lautenbach. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1885. Kornelia is overleden op maandag 31 januari 1927 in Drachten ( Smallingerland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1927.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1928 in Opsterland met Geertje Heidsma, 27 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 16 januari 1901 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ), dochter van Fokke Heidsma en Frouktje Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1901. Geertje is overleden op zaterdag 6 oktober 1990 in Ureterp ( Opsterland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Reinder en Kornelia:
1 Geeltje Venema, geboren op maandag 26 juni 1911 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1911. Geeltje is overleden op donderdag 18 april 1912 in Drachten ( Smallingerland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1912.
2 Geeltje Venema, geboren op vrijdag 23 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 145.
3 NN NN Venema, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 21 juli 1915 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1915.
Kinderen van Reinder en Geertje:
4 Froukje Grietje Venema, geboren op woensdag 19 juni 1929. Volgt 146.
5 Grietje Venema, geboren op vrijdag 4 maart 1938 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 147.
72 Eize Hoekstra is geboren op vrijdag 19 mei 1871 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Jan Eizes Hoekstra en Aukjen Eeuwes Venema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1871. Eize is overleden op donderdag 15 februari 1951 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eize: aktenummer 1951.436
Eize trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 29 maart 1905 in Rotterdam met Maria Dedert, 32 jaar oud. Maria is geboren op zondag 15 december 1872 in Oostvoorne ( Westvoorne ), dochter van Leendert Dedert en Arendje Oranje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 15 december 1872. Maria is overleden op zaterdag 2 juni 1945 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: aktenummer 1945.7402
73 Bauke Hoekstra is geboren op maandag 10 maart 1873 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Jan Eizes Hoekstra en Aukjen Eeuwes Venema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1873. Bauke is overleden op zaterdag 1 december 1945 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bauke: aktenummer 1945.10205
Beroep:
schipper
Bauke:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 14 september 1901 in Urk met Riemda Hennink, 28 jaar oud. Riemda is geboren op zaterdag 10 mei 1873 in Urk, dochter van Albert Hennink en Elisabet Gillot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1873. Riemda is overleden op woensdag 18 maart 1914 in Rotterdam, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Riemda: aktenummer 1914.1313
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 30 december 1914 in Rotterdam met Jannetje Neeltje Voogt, 36 jaar oud. Jannetje is geboren op donderdag 24 januari 1878 in Rotterdam, dochter van Jacob Voogt en Regina Maria Blijswijk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: aktenummer 1878.428
Jannetje is overleden op vrijdag 8 november 1957 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: aktenummer 1957.2326
Kinderen van Bauke en Riemda:
1 Jan Hoekstra, geboren op dinsdag 26 augustus 1902 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: aktenummer 1902.8140
Jan is overleden op woensdag 23 juni 1920 in Rotterdam, 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: aktenummer 1920.70
2 Elisabeth Hoekstra, geboren op zaterdag 21 november 1903 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: aktenummer 1903.10962
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 24 mei 1934 in Rotterdam gehuwd met Johannes Dionisius van der Kaag
3 Albert Willem Hoekstra, geboren op donderdag 31 januari 1907 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Albert: aktenummer 1907.1219
Albert is overleden op zaterdag 7 juli 1962 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: aktenummer 1962.1814
Albert bleef ongehuwd.
4 Aukje Hoekstra, geboren op vrijdag 15 april 1910 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Aukje: aktenummer 1910.3830
5 Bauke Hoekstra, geboren op dinsdag 13 juni 1911 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Bauke: aktenummer 1911.5876
74 Gooitske Hoekstra is geboren op woensdag 13 maart 1878 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), dochter van Jan Eizes Hoekstra en Aukjen Eeuwes Venema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1878. Gooitske is overleden op zaterdag 21 juli 1962 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gooitske: aktenummer 1962.1923
Gooitske trouwde, 25 jaar oud, op maandag 8 juni 1903 in Urk met Arie van Ringelesteijn, 28 jaar oud. Arie is geboren op woensdag 24 maart 1875 in Meerkerk ( Vijfheerenlanden ), zoon van Gerrit van Ringelestijn en Hendrijntje Vuurens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1875. Arie is overleden op dinsdag 10 oktober 1944 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: aktenummer 1944.4603
Kinderen van Gooitske en Arie:
1 Gerrit van Ringelesteijn, geboren op zondag 3 april 1904 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: aktenummer 1904.3372
Gerrit is overleden op zaterdag 2 april 1955 in Capelle a/d IJssel, 50 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 1 oktober 1924 in Rotterdam gehuwd met Adriaantje Dirkje Kruithof
2 Jan van Ringelesteijn, geboren op dinsdag 2 mei 1905 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1905. Jan is overleden op maandag 7 april 1980 in Salt Lake City, Salt Lake County, Utah ( USA ), 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 17 december 1930 in Rotterdam gehuwd met Jannigje de Bruin
3 Teunis van Ringelesteijn, geboren op donderdag 1 augustus 1907 in Rotterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1907. Teunis is overleden op donderdag 6 februari 1908 in Rotterdam, 6 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: aktenummer 1908.887
4 Aukje van Ringelesteijn, geboren op vrijdag 25 december 1908 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Aukje: aktenummer 1908.13437
Aukje is overleden op woensdag 10 november 1909 in Rotterdam, 10 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Aukje: aktenummer 1909.5016
5 Arie Teunis van Ringelesteijn, geboren op woensdag 29 november 1911 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Arie: aktenummer 1911.1061
Arie is overleden op vrijdag 16 juli 1976, 64 jaar oud.
Notitie bij Arie: Arie is op 29 maart 1933 in Rotterdam gehuwd met Geertje Sterk
6 Auke van Ringelesteijn, geboren op woensdag 2 april 1913 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Auke: aktenummer 1913.3645
Notitie bij Auke: Auke is op20 april 1938 in Rotterdam gehuwd met Pieternella van Petten
75 Luitzen Brouwer is geboren op dinsdag 23 januari 1855 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Bastiaan Rinzes Brouwer en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1855. Luitzen is overleden op zaterdag 10 september 1938 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1938.
Beroep:
militair
Luitzen trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 7 februari 1883 in Harderwijk met Suzanna van der Gaag, 27 jaar oud. Suzanna is geboren op woensdag 6 februari 1856 in Maastricht, dochter van Jacob van der Gaag en Suzanna Rijgersveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1856. Suzanna is overleden op dinsdag 4 maart 1924 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1924.
Kinderen van Luitzen en Suzanna:
1 Suzanna Widerika Jacoba Hendrika Brouwer, geboren op maandag 10 december 1883 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1883. Suzanna is overleden op vrijdag 9 februari 1934 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij Suzanna: Suzanna is op 9 oktober 1912 in ’s-Gravenhage gehuwd met Pieter Reiding
2 Wijtske Brouwer, geboren op dinsdag 27 januari 1885 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1885. Wijtske is overleden op zondag 3 april 1949 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1949. Wijtske bleef ongehuwd.
3 Bastiaan Brouwer, geboren op maandag 15 maart 1886 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1886. Bastiaan is overleden op dinsdag 16 mei 1950 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1950.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaan is op 1 mei 1924 in Amsterdam gehuwd met Christina Elisabeth van der Linden
Beroep:
adjunct commies secretarie
4 Jacobus Johannes Brouwer, geboren op donderdag 5 september 1889 in Vlissingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 september 1889. Jacobus is overleden op woensdag 12 maart 1952 in ’s-Gravenhage, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1952.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 23 oktober 1922 in Leiden gehuwd met Hendrika den Hartog
5 Hans Brouwer, geboren op donderdag 18 april 1895 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1895.
Notitie bij Hans: Hans is op 3 september 1919 in ’s-Gravenhage gehuwd met Berendina Mathilde Berends
76 Martje Brouwer is geboren op vrijdag 25 december 1857 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Bastiaan Rinzes Brouwer en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1957. Martje is overleden op maandag 11 juli 1955 in ’s-Gravenhage, 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1955. Martje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 februari 1888 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ) met Roelof Veldhuis, 26 jaar oud. Roelof is geboren op donderdag 23 mei 1861 in Hasselt ( Zwartewaterland ), zoon van Johannes Veldhuis en Gerrigjen van der Kolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1861. Roelof is overleden op maandag 30 april 1923 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1923.
Beroep:
tuinder
Kinderen van Martje en Roelof:
1 Johannes Veldhuis, geboren op vrijdag 19 oktober 1888 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ).
Notitie bij Johannes: Johannes is op 16 juli 1919 in ’s-Gravenhage gehuwd met Henriete Marguerite Baggen
2 Bastiaan Renses Veldhuis, geboren op vrijdag 28 maart 1890 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1890. Bastiaan is overleden op zaterdag 21 oktober 1944 in Muntok Banka ( Ned. Oost Indie ), 54 jaar oud.
3 Louwrens Nicolaas Veldhuis, geboren op donderdag 22 oktober 1891 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1891. Louwrens is overleden op zondag 26 januari 1947 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1947.
Notitie bij Louwrens: Lourens is op 5 april 1018 in ’s-Gravenhage gehuwd met Geessiena Jannes
4 Wietske Veldhuis, geboren op vrijdag 30 juni 1893 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1893. Wietske is overleden op zaterdag 7 juli 1894 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1894.
5 Hans Jan Veldhuis, geboren op donderdag 27 februari 1896 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1896.
Notitie bij Hans: Hans is op 23 mei 1928 in ’s-Gravenhage gehuwd met Francisca Albertine Kraat
6 Gerrit Veldhuis, geboren op maandag 14 november 1898 in ’s-Gravenhage. Gerrit is overleden op woensdag 5 januari 1955 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1955. Gerrit bleef ongehuwd.
7 Lucius Hendrik Veldhuis, geboren op zondag 4 mei 1902 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1902. Lucius is overleden op zondag 24 maart 1957 in ’s-Gravenhage, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1957.
Notitie bij Lucius: Lucius is op 4 augustus 1926 in ’s-Gravenhage gehuwd met Catharina Gijsbertha Antonette Reijgersberg
77 Goitske Brouwer is geboren op woensdag 9 februari 1859 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Bastiaan Rinzes Brouwer en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1859. Goitske is overleden op dinsdag 20 mei 1919 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 mei 1919.
Beroep:
dienstmeid
Goitske trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 september 1883 in Assen met Jan Middelbosch, 32 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 12 juni 1851 in Assen, zoon van Barteld Middelbosch en Jantien Huberts Boers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1851. Jan is overleden op dinsdag 28 september 1926 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1926.
Kinderen van Goitske en Jan:
1 Jantje Middelbosch, geboren op zaterdag 12 januari 1884 in Kloosterveen ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1884. Jantje is overleden op maandag 22 januari 1951 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: aktenummer 1951.234
Notitie bij Jantje: jantje is op 8 december 1915 in ’s-Gravenhage gehuwd met Antonius leonardus maria Steenbeek
2 Johannes Middelbosch, geboren op vrijdag 14 augustus 1885 in Kloosterveen ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1885. Johannes is overleden op zaterdag 8 december 1900 in Peeloo ( Assen ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1900.
3 Wietske Middelbosch, geboren op dinsdag 8 november 1887 in Loonerveld ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1887. Wietske is overleden op zondag 6 september 1964 in Enschede, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1964.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 22 november 1905 in Assen gehuwd met Hendrik Landkroon
4 Barteld Middelbosch, geboren op donderdag 8 mei 1890 in Loonerveld ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1890. Barteld is overleden op woensdag 8 augustus 1973 in Utrecht, 83 jaar oud.
Notitie bij Barteld: Barteld is op 26 augustus 1914 in ’s-Gravenhage gehuwd met Johanna Hartsuiker
5 Matje Middelbosch, geboren op dinsdag 2 mei 1893 in Loon ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1893.
Notitie bij Matje: Matje is op 7 januari 1920 in ’s-Gravenhage gehuwd met Augustinus Joannes Hermans
6 Luitzen Middelbosch, geboren op vrijdag 22 mei 1896 in Loon ( Assen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1896. Luitzen is overleden op dinsdag 19 december 1961 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 december 1961.
Notitie bij Luitzen: Luitzen is gehuwd met Trijntje Hartsuiker
7 Lambert Middelbosch, geboren op zaterdag 17 december 1898 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1898. Lambert is overleden op dinsdag 13 mei 1975 in Domburg ( Veere ), 76 jaar oud.
Notitie bij Lambert: Lambert is op 30 januari 1924 in Rijswijk gehuwd met maria Wilhelmina Kraat
78 Bastiaan Brouwer is geboren op woensdag 14 maart 1860 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Bastiaan Rinzes Brouwer en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1860.
Beroep:
vanaf 1891     schipper
Bastiaan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 juni 1891 in Groningen met Roelfje Wolters, 30 jaar oud. Roelfje is geboren op donderdag 19 juli 1860 in De Groeve ( Tynaarlo ), dochter van Hindrik Wolters en Dina Sissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1860. Roelfje is overleden op woensdag 7 maart 1894 in Groningen, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1894.
Kind van Bastiaan en Roelfje:
1 Bastiaan Brouwer, geboren op zaterdag 5 maart 1892 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1892. Bastiaan is overleden op woensdag 2 december 1925 in Weesperkarspel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1925.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaan is op 19 augustus 1915 in Amsterdam gehuwd met Alida de Haaij
79 Trijntje Brouwer is geboren op woensdag 19 november 1862 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Bastiaan Rinzes Brouwer en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1862. Trijntje is overleden op zaterdag 27 mei 1933 in Hilversum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1933. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 28 februari 1886 in Groningen met Leffert van der Woude, 21 jaar oud. Leffert is geboren op donderdag 2 juni 1864 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Hendrik van der Woude en Johanna Rinzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1864. Leffert is overleden op maandag 20 juni 1932 in Hilversum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1932.
Beroep:
voermansknecht en koopman
Kinderen van Trijntje en Leffert:
1 Johanna van der Woude, geboren op zondag 27 september 1885 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1885. Johanna is overleden op dinsdag 22 mei 1956 in Bussum ( Gooise Meren ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1956. Zij is begraven in Weesp op Begraafplaats Landscroon.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 20 februari 1913 in Weesp gehuwd met Seeuwes van Eck
2 Wietske van der Woude, geboren op woensdag 1 september 1886 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 september 1886.
3 NN NN van der Woude, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 24 december 1888 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1888.
4 NN NN van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 21 augustus 1894 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1894.
5 NN NN van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 oktober 1896 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1896.
6 Dufke van der Woude, geboren op maandag 28 augustus 1899 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1899.
7 Martha van der Woude, geboren op zaterdag 2 maart 1901 in Hoornsedijk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1901. Martha is overleden op zaterdag 27 december 1969 in Hilversum, 68 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum op de Noorderbegraafplaats.
8 NN NN van der Woude, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 8 juli 1903 in Hoornsedijk ( Groningen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1903.
80 Auktje Nonkes is geboren op zaterdag 20 maart 1869 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Hans Jans Nonkes en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1869. Auktje is overleden op maandag 2 maart 1942 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1942. Auktje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 april 1899 in ’s-Gravenhage met Arend Scharff, 45 jaar oud. Arend is geboren op donderdag 8 december 1853 in ’s-Gravenhage, zoon van Pieter Lambertus Scharff en Geertruida Gezina Stuijver. Arend is overleden op zondag 24 februari 1918 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1918.
Beroep:
smid
81 Ewe Nonkes is geboren op woensdag 27 september 1871 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Hans Jans Nonkes en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1871. Ewe trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1906 in ’s-Gravenhage met Jan Middeljans, 40 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 2 september 1865 in Buinerveen ( Borger-Odoorn ), zoon van Jacob Middeljans en Hendrikje Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1865. Jan is overleden op maandag 28 maart 1955 in Buinen ( Borger-Odoorn ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1955. Hij is begraven in Nieuw-Buinen op de Nieuwe Begraafplaats.
82 Jan Nonkes is geboren op zaterdag 1 augustus 1874 in Veenhuizen ( Noordenveld ), zoon van Hans Jans Nonkes en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1874. Jan is overleden op zondag 1 februari 1920 in Leiden, 45 jaar oud.
Beroep:
Sergeant der Mariniers
Jan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 22 februari 1906 in Den Helder met Cornelia Theodora Johanna Zanoni, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 12 november 1873 in ’s-Gravenhage, dochter van Jacobus Zanoni en Cornelia Theodora Johanna Toetenel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 november 1873. Cornelia is overleden op zondag 6 februari 1949 in Leiden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1949.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Aukje Nonkes, geboren op donderdag 6 juli 1905 in Den Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1905. Aukje is overleden op vrijdag 22 augustus 1941 in Amsterdam, 36 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Aukje is op 24 februari 1926 in Amsterdam gehuwd met Hendricus Johannes Wolf
2 Hans Nonkes, geboren op woensdag 7 november 1906 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hans: aktenummer 1906.11127
Hans is overleden op maandag 8 maart 1993 in Leiden, 86 jaar oud. Hij is gecremeerd in Leiden in het Crematorium Rhijnhof.
Notitie bij Hans: Hans is op 28 april 1927 in Den helder gehuwd met Johanna Magdalena Wakker
Beroep:
matroos
3 Arendje Nonkes, geboren op vrijdag 6 december 1907 in Den Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1907.
Notitie bij Arendje: Arendje is op 27 augustus 1924 in Amsterdam gehuwd met Pieter van Breda
83 Arendje Nonkes is geboren op zondag 19 maart 1876 in Kerk en Bosch ( Zuidwolde ), dochter van Hans Jans Nonkes en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1876. Arendje is overleden op maandag 23 juli 1956 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arendje: aktenummer 1956.1616
Beroep:
vanaf 1903     naaister
Arendje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 mei 1903 in ’s-Gravenhage met Laurentius Ludovicus Heere, 23 jaar oud. Laurentius is geboren op vrijdag 19 december 1879 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Franciscus Heere en Maria Wolters.
Beroep:
vanaf 1903     korporaal bij de marine
Kind van Arendje en Laurentius:
1 Wietske Heere, geboren op donderdag 7 april 1904 in Hellevoetsluis.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 22 juli 1925 in Rotterdam gehuwd met Daniel Jospeh Hoogendam
84 Eeuwe Jan Bron Nonkes is geboren op donderdag 18 oktober 1877 in Veenhuizen ( Noordenveld ), zoon van Hans Jans Nonkes en Wijtske Venema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1877. Eeuwe is overleden op vrijdag 9 juni 1944 in Amsterdam, 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 3 juli 1944 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
verpleger
Eeuwe trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 4 maart 1920 in Amsterdam met Hesseltje Bootsma, 35 jaar oud. Hesseltje is geboren op donderdag 12 februari 1885 in Lunteren ( Ede ), dochter van Ymte Bootsma en Trijntje Krull. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1885. Hesseltje is overleden op zondag 12 juni 1960 in Amsterdam, 75 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 15 juni 1960 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
ziekenverpleegster
85 Gooiske (Gertrude) de Groot is geboren op woensdag 27 februari 1878 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Harke Jans de Groot (zie 48) en Antje Boukes (Anna) Dijkstra. Gertrude is overleden op woensdag 12 april 1950 in Charlevoix, Charlevoix County, Michigan ( USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Charlevoix op de Barnard Cemetery. Gertrude trouwde met Lawrence Boss. Lawrence is geboren op woensdag 17 augustus 1881 in Ottawa County, Michigan ( USA ), zoon van Jan Boss en Maaike (Maggie) Hogerhuis. Lawrence is overleden op zaterdag 29 oktober 1955 in Charlevoix, Charlevoix County, Michigan ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Charlevoix op de Barnard Cemetery.
Kind van Gertrude en Lawrence:
1 John Lawrence (Jack) Boss, geboren op dinsdag 23 oktober 1906 in Barnard, Charlevoix County, Michigan ( USA ). Jack is overleden op zaterdag 17 mei 1997 in Marion Township, Charlevoix County, Michigan ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Charlevoix op de Barnard Cemetery.
Notitie bij Jack: John is gehuwd met Frances Margaret Carpenter
86 Geertruida Venema is geboren op woensdag 23 mei 1877 in Leutingewolde ( Noordenveld ), zoon van Pieter Venema en Martha Aardema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1877. Geertruida is overleden op donderdag 1 december 1949 in Leek ( Westerkwartier ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1949. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg. Geertruida trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 mei 1907 in Roden ( Noordenveld ) met Jelke Vlonk, 28 jaar oud. Jelke is geboren op zaterdag 28 september 1878 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), dochter van Jan Vlonk en Geeske Linker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1878. Jelke is overleden op donderdag 22 maart 1951 in Leek ( Westerkwartier ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1951. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
landbouwer
Kind van Geertruida en Jelke:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 9 augustus 1908 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1908.
87 Jantje Venema is geboren op zaterdag 9 augustus 1879 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), dochter van Pieter Venema en Martha Aardema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1879. Jantje is overleden op dinsdag 8 april 1947 in Roden ( Noordenveld ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1947. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 juni 1904 in Roden ( Noordenveld ) met Egbert Krijthe, 24 jaar oud. Egbert is geboren op zondag 31 augustus 1879 in Roden ( Noordenveld ), zoon van Jan Krijthe en Annechien Riemers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1879. Egbert is overleden op woensdag 22 februari 1950 in Roden ( Noordenveld ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1950. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jantje en Egbert:
1 Jan Krijthe, geboren op maandag 6 maart 1905 in Roden ( Noordenveld ). Volgt 148.
2 Martha Krijthe, geboren op donderdag 18 maart 1909 in Roden ( Noordenveld ). Volgt 149.
3 Annechien Krijthe, geboren op maandag 27 november 1911 in Roden ( Noordenveld ). Volgt 150.
88 Fokke Venema is geboren op zondag 16 december 1883 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Venema en Martha Aardema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1883. Fokke is overleden op zondag 5 december 1965 in Roden ( Noordenveld ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1965. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
landbouwer
Fokke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1914 in Marum ( Westerkwartier ) met Fokje Postmus, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fokke en Fokje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Walvius (1868-1936) en Pieter Postmus (1888-1968) [broer bruid]. Fokje is geboren op zondag 15 juni 1884 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Jan Postmus en Grietje Dijkhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1884. Bij de geboorteaangifte van Fokje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Eeuwema (1821-1892), Uitje Homan (1845-1887) en Jan Postmus (1852-1938) [vader]. Fokje is overleden op zaterdag 26 november 1949 in Roden ( Noordenveld ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1949. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Kinderen van Fokke en Fokje:
1 Martha Venema.
2 Pieter Venema, geboren op vrijdag 17 januari 1913 in Leutingewolde ( Noordenveld ). Pieter is overleden op zaterdag 9 maart 1996 in Opende ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
3 Jan Venema, geboren op zaterdag 18 november 1916 in Leutingewolde ( Noordenveld ). Jan is overleden op zondag 15 december 2002 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
4 Gerrit Venema, geboren op zaterdag 3 april 1926 in Leutingewolde ( Noordenveld ). Volgt 151.
89 Willemina Venema is geboren op maandag 20 juli 1891 in Leutingewolde ( Noordenveld ), dochter van Pieter Venema en Martha Aardema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1891. Willemina is overleden op zaterdag 25 juni 1988 in Midwolde ( Westerkwartier ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Willemina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 12 mei 1921 in Roden ( Noordenveld ) met Cornelis Marten Reijntjes, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 21 november 1889 in Leek ( Westerkwartier ), zoon van Engbert Albertus Reijntjes en Jantje Poppens. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1889. Cornelis is overleden op vrijdag 25 februari 1972 in Midwolde ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Midwolde.
Beroep:
Winkelier
90 Sjoukje Aardema is geboren op vrijdag 24 april 1874 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Bastiaan Aardema (zie 51) en Antje van der Vlugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1874. Sjoukje is overleden op vrijdag 13 mei 1966 in Bennekom ( Ede ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Sjoukje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 april 1895 in Smallingerland met Kornelis Schuurman, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op woensdag 23 maart 1870 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Frans Schuurman en Janke Kornelis de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1870. Kornelis is overleden op vrijdag 8 februari 1957 in Ede, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1957. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
Hoofd der School
Kinderen van Sjoukje en Kornelis:
1 Anna Schuurman, geboren op vrijdag 27 november 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 152.
2 Frans Schuurman, geboren op zondag 16 oktober 1898 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 153.
91 Aaltje Bastiaans Aardema is geboren op vrijdag 18 oktober 1878 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Bastiaan Aardema (zie 51) en Antje van der Vlugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1878. Aaltje is overleden op dinsdag 6 mei 1952 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1962. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1901 in Opsterland met Evert Postma, 24 jaar oud. Evert is geboren op zondag 20 augustus 1876 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Everts Postma en Zwaantje Alberts Brandenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1876. Evert is overleden op donderdag 17 september 1931 in Amsterdam, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1931. Hij is begraven in Raard.
Beroep:
directeur Boterfabriek
Kinderen van Aaltje en Evert:
1 Zwaantje Postma, geboren op zaterdag 21 december 1901 in Siegerswoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1901.
2 Jacob Postma, geboren op zondag 14 juni 1903 in Arnhem. Volgt 154.
92 Marcus Aardema is geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Aardema (zie 51) en Antje van der Vlugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1884. Marcus is overleden op woensdag 14 mei 1969 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
landbouwer
Marcus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 20 mei 1915 in Opsterland met Jantje Steensma, 21 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 26 oktober 1893 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Miente Steensma en Froukje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1893. Jantje is overleden op dinsdag 1 oktober 1963 in Drachten ( Smallingerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1963. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
93 Wiebe Aardema is geboren op vrijdag 18 februari 1887 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Aardema (zie 51) en Antje van der Vlugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1887. Wiebe is overleden op zondag 15 februari 1959 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1959. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
landbouwer
Wiebe trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1909 in Opsterland met Hiltje Nieuwdam, 22 jaar oud. Hiltje is geboren op dinsdag 1 maart 1887 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Gjalt Nieuwdam en Attje Deknatel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1887. Hiltje is overleden op zaterdag 27 oktober 1956 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1956. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Wiebe en Hiltje:
1 Bastiaan Aardema, geboren op dinsdag 1 februari 1910 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 155.
2 Attje Aardema, geboren op zaterdag 1 juli 1911 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1911. Attje is overleden op woensdag 27 april 1988 in Ureterp ( Opsterland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Attje bleef ongehuwd.
94 Lijkele Aardema is geboren op zondag 8 april 1888 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Bastiaan Aardema (zie 51) en Antje van der Vlugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1888. Lijkele is overleden op dinsdag 30 januari 1979 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum.
Beroep:
landbouwer
Lijkele trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1912 in Opsterland met Hijlkje Nieuwdam, 22 jaar oud. Hijlkje is geboren op zaterdag 8 juni 1889 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Gjalt Nieuwdam en Attje Deknatel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1889. Hijlkje is overleden op maandag 17 juni 1985 in Drachten ( Smallingerland ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum.
Kinderen van Lijkele en Hijlkje:
1 Bastiaan Aardema, geboren op dinsdag 11 februari 1913 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 156.
2 Attje Aardema, geboren op zondag 19 juli 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 157.
3 Anna Aardema, geboren op donderdag 16 december 1915 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 158.
4 Gjalt Aardema, geboren op vrijdag 10 augustus 1917 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 159.
95 Aaltje (Ella) Aardema is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Fokke Aardema (zie 52) en Aukjen de Jong (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1878. Ella is overleden op vrijdag 14 november 1952 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery. Ella trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 17 december 1896 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Johan (John) Kreykes, 26 jaar oud. John is geboren op maandag 25 april 1870 in Rijssen, zoon van Jan Willem Kreijkes en Hendrika Smalbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1870. John is overleden op zondag 8 juli 1962 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 11 juli 1962 in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Kinderen van Ella en John:
1 Fred Kreykes, geboren op maandag 20 september 1897 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 160.
2 Hendrika (Hattie) Kreykes, geboren op zaterdag 17 februari 1900 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Hattie is overleden op dinsdag 27 oktober 1903 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 3 jaar oud.
3 Agnes Kreykes, geboren op zondag 26 januari 1902 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 161.
4 John William Kreykes, geboren op dinsdag 6 juni 1905 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 162.
5 Henry Kreykes, geboren op zondag 18 april 1909 in Philby, O’Brien County, Iowa ( USA ). Volgt 163.
6 Arie John Kreykes, geboren op vrijdag 5 mei 1911 in Baker Township, O’Brien Coutny, Iowa ( USA ). Volgt 164.
7 Harriet Kreykes, geboren op donderdag 23 juli 1914 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 165.
8 Marcus Kreykes, geboren op vrijdag 10 maart 1916 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 166.
96 Maaike (Maggie) Aardema is geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Aardema (zie 52) en Aukjen de Jong (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1879. Maggie is overleden op zondag 11 maart 1962 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Orange City, Sioux County, op de West Lawn Cemetery. Maggie trouwde met Kornelis (Cornelius) Graanstra. Zie 59 voor persoonsgegevens van Cornelius.
97 Marcus (Mark) Aardema is geboren op vrijdag 21 juni 1889 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Fokke Aardema (zie 52) en Aukjen de Jong (zie 53). Mark is overleden in 1966, 76 of 77 jaar oud. Hij is begraven in Cypress, Orange County, op de Forest Lawn Memorial Park. Mark trouwde met Elizabeth Aardema. Elizabeth is geboren in 1889. Elizabeth is overleden in 1980, 90 of 91 jaar oud. Zij is begraven in Cypress, Orange County, op de Forest Lawn Memorial Park.
98 IJmkje Heidinga is geboren op donderdag 6 december 1894 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1894. IJmkje is overleden op zaterdag 25 juli 1964 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1964. IJmkje:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 9 november 1912 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Meint Pop, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 24 oktober 1922 in Groningen. Meint is geboren op maandag 12 september 1892 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Derk Pop en Janna Storteboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1892.
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 1 november 1923 in Groningen met Rapke Veltheer, 41 jaar oud. Rapke is geboren op zaterdag 19 november 1881 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Veltheer en Klaske Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1881. Rapke is overleden op donderdag 14 maart 1946 in Veendam, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1946.
Beroep:
schipper
(3) trouwde, 52 jaar oud, op maandag 20 januari 1947 in Groningen met Kars Ottens, 55 jaar oud. Kars is geboren op vrijdag 10 juli 1891 in Martenshoek ( Midden-Groningen ), zoon van Kars Ottens en Ida Wijngaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1891. Kars is overleden op woensdag 17 december 1980 in Groningen, 89 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
schipper
Kinderen van IJmkje en Meint:
1 Dirk Pop, geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Assen.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 25 december 1936 in Rotterdam gehuwd met Helene Luise Martha Ahlbracht
Beroep:
schippersknecht
2 Hiltje Pop, geboren op zaterdag 2 januari 1915 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1915. Hiltje is overleden op zaterdag 20 november 1999 in Zeist, 84 jaar oud. Zij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 8 juli 1937 in Zeist gehuwd met Antoon van der Wel
3 Gerrit Pop, geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1917. Gerrit is overleden op vrijdag 25 oktober 1918 in Hempens ( Leeuwarderadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1918.
99 Kornelis Heidinga is geboren op maandag 31 mei 1897 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1897. Kornelis is overleden op maandag 8 maart 1976 in Groningen, 78 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
schipper
Kornelis trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 mei 1920 in Groningen met Martentje (Martiena) Bakker, 20 jaar oud. Martiena is geboren op woensdag 12 juli 1899 in Emmer-Compascuum ( Emmen ), dochter van Filippus Bakker en Sjabbegien Blik. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1899. Martiena is overleden op vrijdag 25 januari 1985 in Groningen, 85 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Kornelis en Martiena:
1 Hiltje Heidinga, geboren op zondag 5 december 1920 in Oostwold ( Oldambt ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1920. Hiltje is overleden op dinsdag 12 september 2000 in Groningen, 79 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 28 mei 1942 in Harlingen gehuwd met Durk Koning
2 Filippus Heidinga, geboren op vrijdag 23 februari 1923 in Harlingen. Filippus is overleden op woensdag 4 december 1963 in Groningen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1963. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Filippus: Filippus is gehuwd met Henderika Dokter
Beroep:
schipper
100 Fokje Heidinga is geboren op donderdag 3 augustus 1899 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1899. Fokje is overleden op maandag 8 januari 1973 in Onderdendam ( Het Hoge Land ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Onderdendam. Fokje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1917 in Achtkarspelen met Anne Hoekstra, 27 jaar oud. Anne is geboren op zondag 2 februari 1890 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), zoon van Geert Hoekstra en Trijntje Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1890. Anne is overleden op zaterdag 5 december 1931 in Groningen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1931.
Beroep:
schipper
Kind van Fokje en Anne:
1 Trijntje Hoekstra, geboren op vrijdag 12 januari 1923 in Hoogkerk ( Groningen ). Trijntje is overleden op woensdag 27 maart 2013 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Onderdendam.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 10 september 1943 in Bedum gehuwd met Anne Medema
101 Trientje Heidinga is geboren op donderdag 3 augustus 1899 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1899.
Beroep:
huishoudster
Trientje trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 12 december 1945 in Marum ( Westerkwartier ) met Roelf Veen, 51 jaar oud. Roelf is geboren op vrijdag 7 september 1894 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Weijer Veen en Sjoukje Duursma. Roelf is overleden op vrijdag 6 september 1985 in De Wilp ( Westerkwartier ), 90 jaar oud. Hij is begraven in De Wilp.
Beroep:
landbouwer
102 Jantje Heidinga is geboren op zondag 8 november 1903 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1903. Jantje is overleden op donderdag 26 januari 1967 in Hoogezand ( Midden-Groningen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1967. Zij is begraven in Hoogezand op Begraafplaats de Stillehof. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 5 juli 1923 in Groningen met Geert Molenkamp, 22 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 13 september 1900 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Sijtse Molenkamp en Elske Wijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1900. Geert is overleden op zaterdag 1 mei 1954 in Groningen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1954. Hij is begraven in Hoogezand op Begraafplaats de Stillehof.
Beroep:
schipper
103 Geeltje Heidinga is geboren op dinsdag 4 april 1905 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Geert Heidinga (zie 57) en Hiltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1905. Geeltje is overleden op vrijdag 11 mei 1984 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Geeltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 november 1933 in Groningen met Fokke Heidinga, 25 jaar oud. Zie 105 voor persoonsgegevens van Fokke.
Kind van Geeltje en Fokke:
1 NN NN Heidinga, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 8 april 1938 in Bakkeveen ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1938.
104 Fokje Wietske Heidinga is geboren op woensdag 22 juli 1903 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Jannes Heidinga (zie 58) en Grietje van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1903. Fokje is overleden op zondag 5 februari 1978, 74 jaar oud. Zij is begraven in Steenwijk op de Begraafplaats aan de Meppelerweg. Fokje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 27 april 1923 in Ooststellingwerf met Anne de Jong, 20 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Anne de Jong en Ebeltje Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1902. Anne is overleden op zondag 21 mei 1989, 86 jaar oud. Hij is begraven in Steenwijk op de Begraafplaats aan de Meppelerweg.
Beroep:
schipper
Kinderen van Fokje en Anne:
1 Ebeltje de Jong, geboren op zondag 25 mei 1924 in Assen.
2 Jannes Anne de Jong, geboren op zaterdag 26 februari 1927 in Assen. Jannes is overleden op donderdag 27 februari 2003, 76 jaar oud. Hij is begraven in Steenwijkerwold op Begraafplaats Thijhof.
Notitie bij Jannes: Jannes is gehuwd met Grietje Andreae
3 Grietje Ebeltje de Jong, geboren op maandag 13 april 1931 in Steenwijk. Grietje is overleden op woensdag 4 mei 2011 in Steenwijk, 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 9 mei 2011 in Kallenkote op begraafplaats Oud Kallenkote.
Notitie bij Grietje: Grietje is gehuwd met Anne Pieterson
105 Fokke Heidinga is geboren op donderdag 18 juni 1908 in Siegerswoude ( Opsterland ), zoon van Jannes Heidinga (zie 58) en Grietje van der Velde. Fokke is overleden op dinsdag 20 december 1988 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk. Fokke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 november 1933 in Groningen met Geeltje Heidinga, 28 jaar oud. Zie 103 voor persoonsgegevens van Geeltje.
Kind van Fokke en Geeltje: zie 103.
106 Alice de Jong is geboren op woensdag 27 september 1911 in Carnes, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Folkert (Frank) de Jong en Trientje (Katie) Graanstra (zie 60). Alice is overleden op zondag 22 januari 2006 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Alice trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 2 februari 1934 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Henry Kreykes, 24 jaar oud. Zie 163 voor persoonsgegevens van Henry.
107 Roy de Jong is geboren op vrijdag 22 januari 1915 in Plymouth County, Iowa ( USA ), zoon van Folkert (Frank) de Jong en Trientje (Katie) Graanstra (zie 60). Roy is overleden op woensdag 16 oktober 1963 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 48 jaar oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery. Roy trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 februari 1939 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Harriet Venema, 20 jaar oud. Harriet is geboren op dinsdag 8 oktober 1918 in Granville, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Kornelis (Cornelius Case) Venema en Anna Westerman. Harriet is overleden op dinsdag 23 januari 2007 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Kinderen van Roy en Harriet:
1 Eugene de Jong.
2 Marcia de Jong.
3 Ann de Jong.
108 Iekje Graanstra is geboren op zondag 1 augustus 1897 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Graanstra (zie 61) en Martje Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1897. Iekje is overleden op vrijdag 24 oktober 1980 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Kornhorn. Iekje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 mei 1918 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Jouke Hofstede, 23 jaar oud. Jouke is geboren op dinsdag 5 juni 1894 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Harm Willems Hofstede en Stijntje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1894. Jouke is overleden op donderdag 3 juli 1975 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Kornhorn.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Iekje en Jouke:
1 Stijntje Hofstede, geboren op woensdag 7 mei 1919 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 167.
2 Harm Hofstede, geboren op dinsdag 28 september 1920 in Doezum ( Westerkwartier ). Harm is overleden op dinsdag 28 september 1920 in Doezum ( Westerkwartier ), geen dag oud (oorzaak: Harm heeft 12 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1920.
3 Kornelis Hofstede, geboren op dinsdag 28 september 1920 in Doezum ( Westerkwartier ). Kornelis is overleden op donderdag 30 september 1920 in Doezum ( Westerkwartier ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1920.
4 Kornelis Hofstede, geboren op donderdag 9 februari 1922 in Doezum ( Westerkwartier ). Kornelis is overleden op dinsdag 16 oktober 1945 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1945. Hij is begraven in Kornhorn.
Beroep:
landbouwer
109 Grietje Venema is geboren op maandag 28 januari 1889 in Hemrik ( Opsterland ), dochter van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1889. Grietje is overleden op maandag 14 januari 1974 in Eindhoven, 84 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1910 in Ooststellingwerf met Harke Kronemeijer, 26 jaar oud. Harke is geboren op zondag 23 maart 1884 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), zoon van Wilke Durks Kronemeijer en Fokjen Jiskes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1884. Harke is overleden op vrijdag 14 december 1962 in Eindhoven, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1962.
Kinderen van Grietje en Harke:
1 Wietske Kronemeijer, geboren op zondag 25 december 1910 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ). Volgt 168.
2 Fokje Kronemeijer, geboren op maandag 22 januari 1912 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 169.
3 Anna Kronemeijer, geboren op vrijdag 3 juli 1914 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 170.
4 Hendrik Kronemeijer, geboren op woensdag 15 mei 1918 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 171.
5 Dirk Kronemeijer, geboren in juli 1919 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ). Dirk is overleden op woensdag 28 januari 1920 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1920.
6 Egbert Kronemeijer, geboren op vrijdag 13 juni 1924 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 172.
7 Martha Kronemeijer, geboren in november 1925 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ). Martha is overleden op donderdag 8 april 1926 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1926.
8 NN NN Kronemeijer, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 2 april 1927 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1927.
110 Fokke Venema is geboren op vrijdag 26 december 1890 in Hemrik ( Opsterland ), zoon van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1890. Fokke is overleden op zaterdag 7 oktober 1978, 87 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Fokke:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1920 in Ooststellingwerf met Johanna van der Wal, 26 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 14 september 1893 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Alle van der Wal en Jeltje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1893. Johanna is overleden op zondag 7 augustus 1921 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1921.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 23 juli 1925 in Ermelo met Anna Sophia Maria Steenhuis, 27 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 16 juni 1898 in Putten, dochter van Jurjen Steenhuis en Esderdina Dieterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1898.
Kinderen van Fokke en Anna:
1 Esderdien Venema.
2 Nel Venema.
3 Henk Venema.
4 Wijtske (Wies) Venema, geboren op donderdag 29 juli 1926 in Ermelo. Volgt 173.
5 Greet Venema, geboren in 1930 in Ermelo. Greet is overleden op maandag 18 april 2022 in Ermelo, 91 of 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 april 2022 in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren. Greet bleef ongehuwd.
6 Jurjen Venema, geboren op maandag 9 juni 1941 in Ermelo. Jurjen is overleden op zaterdag 17 juni 1944 in Ermelo, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1944.
111 Egbert Venema is geboren op zaterdag 3 december 1892 in Hemrik ( Opsterland ), zoon van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1892. Egbert is overleden op zondag 5 januari 1986 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
vanaf 1916     timmerman
Egbert trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1916 in Ooststellingwerf met Wietske van der Meulen, 20 jaar oud. Wietske is geboren op dinsdag 2 juli 1895 in Haule ( Ooststellingwerf ), dochter van Aitze van der Meulen en Tjitske Hielkes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1895. Wietske is overleden op vrijdag 24 juli 1981 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk.
Kinderen van Egbert en Wietske:
1 Tjitske Venema, geboren op zondag 10 februari 1918 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 174.
2 Wietske Venema, geboren op zondag 17 augustus 1919 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ).
3 Aitze Venema, geboren op dinsdag 29 maart 1921 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Volgt 175.
4 Hendrik Venema, geboren in december 1922 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Hendrik is overleden op zaterdag 3 maart 1923 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1923.
112 Anna Venema is geboren op dinsdag 11 februari 1896 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), dochter van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1896. Anna is overleden op zaterdag 2 november 1991 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Anna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1919 in Opsterland met Sieger Duursma, 25 jaar oud. Sieger is geboren op zaterdag 5 augustus 1893 in Bakkeveen ( Opsterland ), zoon van Klaas Wietzes Duursma en Baukje Ates de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1893. Sieger is overleden op donderdag 4 juli 1968 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Anna en Sieger:
1 Klaas Duursma, geboren op vrijdag 3 oktober 1919 in Bakkeveen ( Opsterland ). Volgt 176.
2 Hendrik Duursma, geboren op woensdag 23 februari 1921 in Bakkeveen ( Opsterland ). Hendrik is overleden op dinsdag 4 april 1922 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1922.
113 Martje Venema is geboren op zaterdag 9 april 1898 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1898. Martje is overleden op maandag 14 december 1987 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Martje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1923 in Ooststellingwerf met Johannes Visser, 23 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 24 augustus 1899 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), zoon van Bauke Visser en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1899. Johannes is overleden op vrijdag 4 juli 1975 in Zuidbroek ( Midden-Groningen ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
manufacturier
Kind van Martje en Johannes:
1 Hendrik Visser, geboren op zondag 19 juli 1925 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ). Volgt 177.
114 Fokje Venema is geboren op maandag 11 februari 1901 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1901. Fokje is overleden op zaterdag 10 december 1983 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Fokje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1920 in Ooststellingwerf met Jan Visser, 23 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 20 januari 1897 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), zoon van Bauke Visser en Jantje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1897. Jan is overleden op vrijdag 29 mei 1981 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
manufacturier
Kind van Fokje en Jan:
1 Johannes Visser, geboren op vrijdag 27 januari 1928 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Johannes is overleden op vrijdag 18 mei 1928 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1928.
115 Bastiaan Eeuwe Venema is geboren op maandag 26 augustus 1907 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Bastiaan is overleden op vrijdag 21 december 1979 in Hoogeveen, 72 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat.
Beroep:
slagersknecht
Bastiaan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 december 1932 in Leek ( Westerkwartier ) met Antje Pater, 28 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 27 augustus 1904 in Leek ( Westerkwartier ), dochter van Steven Pater en Tettje van der Harst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1904. Antje is overleden op zondag 19 oktober 1980 in Hoogeveen, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat.
116 Alle (Allen) Venema is geboren op donderdag 7 september 1911 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Hendrik Venema (zie 63) en Wietske van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1911. Allen is overleden in 1998 in Smithers, Bulkey-Nechako, Columbia ( Canada ), 86 of 87 jaar oud. Hij is begraven in Smithers, Bulkley-Nechako Regional District, op de Smithers Cemetery.
Beroep:
timmerman
Allen trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 september 1938 in Opsterland met Tjitske (Jessie) Baron, 24 jaar oud. Jessie is geboren op maandag 13 april 1914 in De Wilp ( Westerkwartier ), dochter van Jannes Baron en Geeltje Sissing. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1914. Jessie is overleden op vrijdag 9 januari 2009 in Smithers, Bulkey-Nechako, Columbia ( Canada ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Smithers, Bulkley-Nechako Regional District, op de Smithers Cemetery.
Beroep:
Kraamverpleegster
Kinderen van Allen en Jessie:
1 Henry Venema. Volgt 178.
2 John Venema.
3 Robert Venema. Volgt 179.
117 Janke Betten is geboren op vrijdag 3 februari 1888 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1888. Janke is overleden op vrijdag 21 mei 1965 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 77 jaar oud. Janke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 augustus 1910 in Ooststellingwerf met Markus van den Berg, 26 jaar oud. Markus is geboren op zaterdag 29 maart 1884 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Tjibbe van den Berg en Gesina Johannes Lampe. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1884. Markus is overleden op woensdag 10 mei 1944 in Groningen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1944.
Beroep:
manufacturier
Kind van Janke en Markus:
1 Gesina van den Berg, geboren op vrijdag 24 november 1911 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1911. Gesina is overleden op dinsdag 19 april 1988 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk.
118 Grietje Betten is geboren op donderdag 28 maart 1889 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1889. Grietje is overleden op maandag 9 maart 1970 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1911 in Ooststellingwerf met Jan Spandaw, 27 jaar oud. Jan is geboren op maandag 7 mei 1883 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Bartele Jacobs Spandaw en Geertje Dirks Hummel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1883. Jan is overleden op zaterdag 22 juli 1972 in Groningen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1972. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
pettenmaker en manufacturier
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Martje Spandaw, geboren op zaterdag 28 december 1912 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 december 1912.
Notitie bij Martje: Martje is op 27 mei 1947 in Ooststellingwerf gehuwd met Tjeerd Jager
2 Barteld Barteld Spandaw, geboren op zondag 19 december 1915 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Barteld is overleden op zondag 31 augustus 1980 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Notitie bij Barteld: Barteld is op 1 juni 1943 in Ooststellingwerf gehuwd met Janke Buist
Beroep:
manufacturier
119 Maria Betten is geboren op maandag 27 oktober 1890 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1890. Maria is overleden op donderdag 28 april 1949 in Haarlem, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1949.
Beroep:
huisbezoekster
Maria trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 12 augustus 1921 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ) met Johan Hendrik Unger, 42 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 9 oktober 1878 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Lodwijk Unger en Maria Sprecher. Johan is overleden op woensdag 16 februari 1949 in Haarlem, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1949.
Beroep:
fabrikant
Kind van Maria en Johan:
1 Ernestine Maria Unger, geboren op dinsdag 9 mei 1922 in Santpoort ( Velsen ). Ernestine is overleden op maandag 20 augustus 1928 in Velsen, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1928.
120 Foekje Betten is geboren op donderdag 16 juni 1892 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1892. Foekje is overleden op zaterdag 7 maart 1964 in Assen, 71 jaar oud. Foekje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 23 januari 1914 in Ooststellingwerf met Siert Koning, 22 jaar oud. Siert is geboren op donderdag 21 januari 1892 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Albert Koning en Fokje Houkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1892. Siert is overleden op woensdag 6 augustus 1958 in Assen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1958.
Beroep:
rijwielhersteller
Kinderen van Foekje en Siert:
1 Barteld Koning, geboren op zaterdag 25 september 1915 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1915.
Notitie bij Barteld: Barteld is op 17 juli 1941 in Opsterland gehuwd met Janna Aaltje Kuik
Beroep:
fotograaf
2 Albert Koning, geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Albert is overleden op woensdag 9 maart 1966 in Lisse, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1966. Hij is begraven in Lisse op Begraafplaats Duinhof.
Notitie bij Albert: Albert is op 18 september 1940 in Lisse gehuwd met Wilhelmina Willemsen
Beroep:
fotograaf
3 Cornelis Koning, geboren op donderdag 21 oktober 1920 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1922. Cornelis is overleden op donderdag 5 januari 1922 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1922. Hij is begraven in Haulerwijk.
121 Jacoba Betten is geboren op dinsdag 5 december 1893 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1893. Jacoba is overleden op zondag 23 maart 1980 in Groningen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof. Jacoba trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 februari 1920 in Ooststellingwerf met Joeke van der Mei, 26 jaar oud. Joeke is geboren op donderdag 5 oktober 1893 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Sikke van der Mei en Stephania de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1893. Joeke is overleden op zondag 30 augustus 1959 in Groningen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1959. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Beroep:
Commies Rijksbelastingen
122 Bastiaan Betten is geboren op zaterdag 15 februari 1896 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1896.
Beroep:
stucadoor
Bastiaan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 7 mei 1924 in ’s-Gravenhage met Trijntje Boskma, 33 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 30 augustus 1890 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Gerben Herres Boskma en Fokje Lieuwes Monsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1890.
Kind van Bastiaan en Trijntje:
1 Elizabeth Martha Betten, geboren op woensdag 21 april 1926 in ’s-Gravenhage.
123 Jan Betten is geboren op zaterdag 5 februari 1898 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Barteld Jans Betten en Martje Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1898. Jan is overleden op maandag 17 juni 1963 in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
rijwielhandelaar en garagehouder
Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 juli 1921 in Amsterdam met Catharina Kluiwstra, 24 jaar oud. Catharina is geboren op zondag 26 juli 1896 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hessel Kluiwstra en Geeske Zwaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1896. Catharina is overleden op zaterdag 5 april 1975 in Amsterdam, 78 jaar oud.
124 Trijntje Venema is geboren op woensdag 29 juni 1892 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Venema (zie 65) en Meintje Bijstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1892. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1921 in Opsterland met Sipke Brandsma, 32 jaar oud. Sipke is geboren op zondag 2 juni 1889 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), zoon van Libbe Brandsma en Trijntje Johannes Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1889.
Beroep:
assistent directeur ener zuivelfabriek
125 Sietse Venema is geboren op maandag 29 januari 1894 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), zoon van Jan Venema (zie 65) en Meintje Bijstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1894. Sietse is overleden op dinsdag 27 december 1960 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1960.
Beroep:
onderwijzer
Sietse trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 27 december 1921 in Eenrum ( Het Hogeland ) met Jantje Zuidema, 25 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 14 maart 1896 in Eenrum ( Het Hogeland ), dochter van Hindrik Zuidema en Anje Wiersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1896.
Kind van Sietse en Jantje:
1 Hendrik Venema, geboren omstreeks 1928 in Jogjakarta ( Indonesie ). Hendrik is overleden op zaterdag 4 mei 1940 in Groningen, ongeveer 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1940.
126 Hendrik Venema is geboren op vrijdag 20 oktober 1899 in Hemrik ( Opsterland ), zoon van Jan Venema (zie 65) en Meintje Bijstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1899. Hendrik is overleden op dinsdag 11 april 1972 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1972.
Beroep:
onderwijzer
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 juli 1924 in Groningen met Wilhelmina Anna Pluister, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zaterdag 19 april 1902 in Nieuweschans ( Oldambt ), dochter van Jan Pluister en Grietje Vrugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1902.
Kind van Hendrik en Wilhelmina:
1 Jan Bastiaan Venema, geboren op zaterdag 10 november 1928. Volgt 180.
127 Grietje Douwstra is geboren op zaterdag 24 december 1898 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gaitzen Douwstra en Foekje Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1898. Grietje is overleden op vrijdag 7 november 1930 in Terwoude ( Wonseradeel ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 november 1930. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 april 1921 in Smallingerland met Jelle Ybema, 33 jaar oud. Jelle is geboren op zaterdag 31 december 1887 in Wons ( Wonseradeel ), zoon van Auke Ybema en Sytske Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1888. Jelle is overleden op maandag 19 september 1977 in Wons ( Wonseradeel ), 89 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
128 Tjipke Douwstra is geboren op maandag 7 mei 1900 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gaitzen Douwstra en Foekje Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1900. Tjipke is overleden op zondag 19 juli 1970 in Apeldoorn, 70 jaar oud.
Beroep:
verpleger
Tjipke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 februari 1926 in Apeldoorn met Hendrina Maria Goldenbeld, 25 jaar oud. Hendrina is geboren op woensdag 24 oktober 1900 in Deventer, dochter van Albert Jan Goldenbeld en Jenneken Nijmeijer.
129 Bastiaan Douwstra is geboren op dinsdag 20 augustus 1907 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gaitzen Douwstra en Foekje Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1907. Bastiaan is overleden op maandag 15 oktober 1984 in Maarn ( Utrechtse Heuvelrug ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Maarn op de Begraafplaats aan de J. van Wassenaerlaan.
Beroep:
Politieagent
Bastiaan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 april 1932 in Smallingerland met Booitje Sijens, 25 jaar oud. Booitje is geboren op vrijdag 4 januari 1907 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Gosse Sijens en Trijntje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1907. Booitje is overleden op zondag 29 mei 1988 in Maarn ( Utrechtse Heuvelrug ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Maarn op de Begraafplaats aan de J. van Wassenaerlaan.
Beroep:
Politieagent
Kind van Bastiaan en Booitje:
1 NN NN Douwstra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 13 juni 1946 in Zeist. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1946.
130 Willem Douwstra is geboren op zaterdag 10 september 1910 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gaitzen Douwstra en Foekje Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1910.
Beroep:
nachtstoker en matroos op de koopvaardij
Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 december 1934 in Smallingerland met Pietje van der Wijk, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 10 januari 1946 in Leeuwarden. Pietje is geboren op dinsdag 30 maart 1909 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Anne van der Wijk en Janke de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1909. Pietje is overleden op maandag 13 oktober 1997, 88 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan op Begraafplaats Boelenswei.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 5 maart 1942 in Amsterdam met Janna Gerdina Snoek, 37 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 20 september 1956 in Amsterdam. Janna is geboren op zondag 5 februari 1905 in Amsterdam, dochter van Gerrit Snoek en Hinke van der Molen. Janna is overleden op woensdag 19 februari 1997 in Amsterdam, 92 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
huishoudster
131 Douwe Douwstra is geboren op zondag 21 juni 1914 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gaitzen Douwstra en Foekje Venema (zie 66). Douwe is overleden op dinsdag 13 juli 2004 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Chauffeur
Douwe trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 8 december 1939 in Smallingerland met Rieke van der Heide, 27 jaar oud. Rieke is geboren op maandag 15 juli 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Gurbe van der Heide en Antje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1912. Rieke is overleden op woensdag 22 november 2000 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
132 Geert Venema is geboren op maandag 24 januari 1910 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Marcus Venema (zie 67) en Trijntje Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1910.
Beroep:
Blikfabrikant
Geert trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 april 1935 in Opsterland met Bontje Maurer, 23 jaar oud. Bontje is geboren op zondag 13 augustus 1911 in Leeuwarden, dochter van Johannes Hendrik Maurer en Rinkje van der Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1911.
133 Hendrik Venema is geboren op donderdag 25 januari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Marcus Venema (zie 67) en Trijntje Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1912.
Beroep:
onderwijzer
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 2 november 1940 in Opsterland met Maaike Maurer, 27 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 29 april 1913 in Leeuwarden, dochter van Johannes Hendrik Maurer en Rinkje van der Pol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1913.
134 Reinder Venema is geboren op zondag 19 april 1914 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Marcus Venema (zie 67) en Trijntje Elzinga. Reinder trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 5 februari 1942 in Utingeradeel met Rinskje Hiltje Zwanenburg, 28 jaar oud. Rinskje is geboren op woensdag 16 juli 1913 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Sytze Zwanenburg en Antje Vleeshouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1913.
135 Bastiaan Venema is geboren op maandag 2 mei 1898 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1898. Bastiaan is overleden op dinsdag 1 oktober 1974 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
slager
Bastiaan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1921 in Smallingerland met Pietje de Haan, 19 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 10 juni 1901 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Foppe de Haan en Frankje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1901. Pietje is overleden op maandag 7 november 1983 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Bastiaan en Pietje:
1 Hendrikus Venema, geboren op donderdag 25 mei 1922 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 181.
2 Frankje Venema, geboren op dinsdag 16 oktober 1923 in Drachten ( Smallingerland ). Frankje is overleden op zaterdag 24 augustus 2013 in Eelde, 89 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 29 augustus 2013 in Eelde op Begraafplaats De Duinen.
136 Sietske Venema is geboren op dinsdag 27 juni 1899 in Kortehemmen ( Smallingerland ), dochter van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juni 1899. Sietske is overleden op zondag 15 februari 1981 in De Meern, 81 jaar oud. Zij is begraven in De Meern op de NH Begraafplaats. Sietske trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1922 in Smallingerland met Jacob van Oostrum, 27 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 16 mei 1895 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), zoon van Hendericus van Oostrum en Antje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1895. Jacob is overleden op dinsdag 14 april 1987 in De Meern, 91 jaar oud. Hij is begraven in De Meern op de NH Begraafplaats.
Beroep:
Politieagent
137 Tjeerd (Ted) Venema is geboren op dinsdag 16 juni 1903 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1903. Ted is overleden op zaterdag 5 januari 1985 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery.
Beroep:
vanaf 1927     slager
Ted trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1927 in Smallingerland met Gaitske Pietersma, 22 jaar oud. Gaitske is geboren op vrijdag 21 april 1905 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Pietersma en Engeltje van der Meer. Gaitske is overleden op zaterdag 11 februari 1989 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery.
Kinderen van Ted en Gaitske:
1 Jan Venema, geboren op zondag 27 augustus 1922 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 182.
2 Engeltje Venema, geboren op dinsdag 11 september 1928 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 183.
3 Hendrikus (Henry) Venema, geboren op zondag 16 februari 1930 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 184.
4 Gaitzke Venema, geboren op dinsdag 21 maart 1933 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 185.
138 Hendrik Venema is geboren op donderdag 6 oktober 1904 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1904.
Beroep:
vanaf 1929     huisschilder
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 juli 1929 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Minke Tilma, 21 jaar oud. Minke is geboren op zondag 1 september 1907 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Sipke Tilma en Antje van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1907.
Kinderen van Hendrik en Minke:
1 Hendricus Fokke Venema, geboren op dinsdag 30 september 1930 in Hengelo. Volgt 186.
2 NN NN Venema, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 10 augustus 1937 in Hengelo. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1937.
139 Grietje Venema is geboren op vrijdag 22 december 1905 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1905. Grietje is overleden op donderdag 28 maart 1985 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1931 in Smallingerland met Jan Riemersma, 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10 februari 1907 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Gooitzen Johannes Riemersma en Jitske Wiebes Sietsma. Jan is overleden op zondag 18 oktober 1987 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark.
Beroep:
onderwijzer
140 Jan Venema is geboren op zondag 7 april 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hendricus Venema (zie 68) en Gaitske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1912.
Beroep:
arts
Jan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 2 december 1938 in ’s-Gravenhage met Willemien van Andel, 22 jaar oud. Willemien is geboren op dinsdag 12 september 1916 in Langsa, Atjeh ( Indonesie ), dochter van Pieter Leendert van Andel en Grietje Nieburg.
Beroep:
lerares nijverheidsonderwijs
141 Grietje Venema is geboren op dinsdag 15 augustus 1916 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), dochter van Andries Venema (zie 69) en Maaike Veenstra. Grietje is overleden op woensdag 6 juli 2016 in Drachten ( Smallingerland ), 99 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1939 in Smallingerland met Andries (Dries) Elverdink, 25 jaar oud. Dries is geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Broer Gerrits Elverdink en Wikje Helbig. Dries is overleden op donderdag 7 februari 2013 in Drachten ( Smallingerland ), 99 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
142 Catharina Anna Venema is geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Andries Venema (zie 69) en Maaike Veenstra. Catharina is overleden op donderdag 5 april 2012 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 11 april 2012 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Catharina trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 januari 1944 in Smallingerland met Sipke de Vries, 30 jaar oud. Sipke is geboren op vrijdag 20 juni 1913 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Freerk de Vries en Trijntje Schriemer. Sipke is overleden op woensdag 22 mei 1985 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud.
Beroep:
slager
Kind van Catharina en Sipke:
1 Hidser Freerk (Hiddie) de Vries, geboren op maandag 25 januari 1954 in Drachten ( Smallingerland ). Hiddie is overleden op dinsdag 7 april 1959 in Drachten ( Smallingerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1959. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
143 Fokke Eeuwe Venema is geboren op zaterdag 10 september 1927 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Andries Venema (zie 69) en Maaike Veenstra. Fokke is overleden op zondag 25 mei 2014 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 28 mei 2014 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Fokke trouwde met Lutske Toering.
144 Margaretha Catharina Venema is geboren op woensdag 12 februari 1913 in Firdgum ( Waadhoeke ), dochter van Adriaan Venema (zie 70) en Hiltje Oostinga. Margaretha trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1942 in Tietjerksteradeel met Anne Terpstra, 28 jaar oud. Anne is geboren op maandag 30 maart 1914 in Ried ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Terpstra en Trijntje Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1914. Anne is overleden op vrijdag 14 februari 1992 in Akkrum ( Heerenveen ), 77 jaar oud.
Beroep:
arts
145 Geeltje Venema is geboren op vrijdag 23 augustus 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Reinder Venema (zie 71) en Kornelia Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1912. Geeltje is overleden op donderdag 3 februari 2000 in Ureterp ( Opsterland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Geeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1933 in Opsterland met Johannes Talman, 34 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 26 maart 1899 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Tette Popkes Talman en Reino Gerrits Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1899. Johannes is overleden op donderdag 7 mei 1959 in Ureterp ( Opsterland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1959. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
146 Froukje Grietje Venema is geboren op woensdag 19 juni 1929, dochter van Reinder Venema (zie 71) en Geertje Heidsma. Froukje is overleden op donderdag 4 maart 1999, 69 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark. Froukje trouwde met Lammert Obbe van der Weide. Lammert is geboren op donderdag 2 oktober 1930. Lammert is overleden op woensdag 4 augustus 2010, 79 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark.
147 Grietje Venema is geboren op vrijdag 4 maart 1938 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Reinder Venema (zie 71) en Geertje Heidsma. Grietje is overleden op zondag 28 augustus 2016 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 september 2016 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Grietje trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1963 met Jan Durk Miedema, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 15 juni 1935 in Rottevalle ( Smallingerland ). Jan is overleden op woensdag 23 januari 2019 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 83 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 januari 2019 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
148 Jan Krijthe is geboren op maandag 6 maart 1905 in Roden ( Noordenveld ), zoon van Egbert Krijthe en Jantje Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1905. Jan is overleden op vrijdag 15 januari 1982 in Roden ( Noordenveld ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 april 1938 in Roden ( Noordenveld ) met Renje Pol, 20 jaar oud. Renje is geboren op vrijdag 16 november 1917 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Lambertus Pol en Renske de Boer. Renje is overleden op zaterdag 1 juli 1944 in Groningen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1944. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 27 december 1945 in Roden ( Noordenveld ) met Janna Smid, 46 jaar oud. Janna is geboren op zaterdag 18 februari 1899 in Groningen, dochter van Jan Bastiaan Smid en Anna Maria Werkman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1899. Janna is overleden op vrijdag 15 februari 1991 in Roden ( Noordenveld ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Kind van Jan en Renje:
1 Renske Krijthe, geboren op zaterdag 4 juli 1942 in Roden ( Noordenveld ). Renske is overleden op vrijdag 6 augustus 1943 in Roden ( Noordenveld ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1943. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
149 Martha Krijthe is geboren op donderdag 18 maart 1909 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Egbert Krijthe en Jantje Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1909. Martha is overleden op woensdag 13 juli 1983 in Midwolde ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Martha trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 mei 1935 in Roden ( Noordenveld ) met Pabe Berend Beukema, 29 jaar oud. Pabe is geboren op zondag 1 april 1906 in Midwolde ( Westerkwartier ), zoon van Duurt Beukema en Auktje Datema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1906. Pabe is overleden op vrijdag 17 januari 1969 in Midwolde ( Westerkwartier ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Midwolde.
150 Annechien Krijthe is geboren op maandag 27 november 1911 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Egbert Krijthe en Jantje Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1911. Annechien is overleden op zondag 10 oktober 1976 in Midwolde ( Westerkwartier ), 64 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Annechien trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1932 in Roden ( Noordenveld ) met Hendrik Cazemier, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 2 februari 1909 in Midwolde ( Westerkwartier ), zoon van Jan Cazemier en Antje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1909. Hendrik is overleden op zaterdag 8 augustus 1987 in Midwolde ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Midwolde.
Beroep:
landbouwer
151 Gerrit Venema is geboren op zaterdag 3 april 1926 in Leutingewolde ( Noordenveld ), zoon van Fokke Venema (zie 88) en Fokje Postmus. Gerrit is overleden op dinsdag 6 februari 1996 in Westerzand ( Westerkwartier ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Lutjegast op de Begraafplaats vd Hervormde Kerk. Gerrit trouwde met Elisabeth Waantje Hazenberg.
152 Anna Schuurman is geboren op vrijdag 27 november 1896 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Kornelis Schuurman en Sjoukje Aardema (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1896. Anna is overleden op zondag 17 mei 1987 in Ede, 90 jaar oud. Anna trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 28 december 1927 in Zutphen met Gerit Schurer, 31 jaar oud. Gerit is geboren op woensdag 16 december 1896 in Eefde ( Lochem ), zoon van Hotze Schurer en Reinskjen van de Wetering. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1896. Gerit is overleden op vrijdag 26 december 1952 in Ede, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1952. Hij is begraven in Bennekom op Begraafplaats Kerkhoflaan.
Beroep:
Procuratiehouder
153 Frans Schuurman is geboren op zondag 16 oktober 1898 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Kornelis Schuurman en Sjoukje Aardema (zie 90). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1898. Frans is overleden op zaterdag 31 maart 1979 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud.
Beroep:
landmeter
Frans trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1924 in Smallingerland met Aukje Veenstra, 24 jaar oud. Aukje is geboren op zondag 26 november 1899 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jelle Veenstra en Hielkje Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1899. Aukje is overleden op maandag 8 juli 1985 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud.
154 Jacob Postma is geboren op zondag 14 juni 1903 in Arnhem, zoon van Evert Postma en Aaltje Bastiaans Aardema (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1903.
Beroep:
gemeenteambtenaar
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1931 in Hilversum met Catharina Wilhelmina Andriessen, 23 jaar oud. Catharina is geboren op zaterdag 23 maart 1907 in Hilversum, dochter van Johannes Andriessen en Geertruida Johanna Meijnen. Catharina is overleden op woensdag 16 april 1997 in ’s-Graveland ( Wijdemeren ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven.
155 Bastiaan Aardema is geboren op dinsdag 1 februari 1910 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Wiebe Aardema (zie 93) en Hiltje Nieuwdam.
Beroep:
assistent bij de Rijkslandbouw Voorlichtingendienst
Bastiaan trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 8 maart 1945 in Smallingerland met Dieuwke Jansma, 32 jaar oud. Dieuwke is geboren op vrijdag 17 mei 1912 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Johannes Jansma en Richtje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1912.
156 Bastiaan Aardema is geboren op dinsdag 11 februari 1913 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Lijkele Aardema (zie 94) en Hijlkje Nieuwdam. Bastiaan is overleden op woensdag 25 oktober 1995 in Boornbergum ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum.
Beroep:
veehouder
Bastiaan trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1938 in Smallingerland met Geesje Benedictus, 22 jaar oud. Geesje is geboren op vrijdag 8 oktober 1915 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Dictus Jans Benedictus en Hinke Hendriks Oebles. Geesje is overleden op dinsdag 1 juni 2004 in Boornbergum ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Bastiaan en Geesje:
1 Lijkele Aardema, geboren op woensdag 31 januari 1940 in Boornbergum ( Smallingerland ).
2 Dictus Aardema, geboren omstreeks 1943 in Boornbergum ( Smallingerland ). Dictus is overleden op zaterdag 12 juli 1947 in Boornbergum ( Smallingerland ), ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1947. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
157 Attje Aardema is geboren op zondag 19 juli 1914 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Lijkele Aardema (zie 94) en Hijlkje Nieuwdam. Attje is overleden op zaterdag 12 juli 2003 in Boornbergum ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren. Attje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1937 in Smallingerland met Gerrit Oosterwoud, 30 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 30 juli 1906 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Ruurd Taekes Oosterwoud en Wietske Eizes Harmsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1906. Gerrit is overleden op donderdag 5 december 1985 in Boornbergum ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
veehouder
158 Anna Aardema is geboren op donderdag 16 december 1915 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Lijkele Aardema (zie 94) en Hijlkje Nieuwdam. Anna is overleden op maandag 2 maart 2009 in Drachten ( Smallingerland ), 93 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 maart 2009 in Drachten op Begraafplaats Slingehof. Anna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 mei 1939 in Smallingerland met Jan Hendrik de Boer, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 26 februari 1915 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Hendrik de Boer en Lijsbert (Liesbeth) Jongsma. Jan is overleden op maandag 8 december 1986 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Beroep:
veehouder
159 Gjalt Aardema is geboren op vrijdag 10 augustus 1917 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Lijkele Aardema (zie 94) en Hijlkje Nieuwdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1917. Gjalt is overleden op zaterdag 5 juli 2003, 85 jaar oud. Hij is begraven in Putten op Begraafplaats Schootmanshof. Gjalt trouwde met Marie Riedstra. Marie is geboren op woensdag 22 december 1920. Marie is overleden op vrijdag 1 oktober 1993, 72 jaar oud. Zij is begraven in Putten op Begraafplaats Schootmanshof.
160 Fred Kreykes is geboren op maandag 20 september 1897 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Fred is overleden op maandag 27 februari 1950 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 52 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Fred trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 5 februari 1920 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Marge Roetman, 20 jaar oud. Marge is geboren op donderdag 21 september 1899 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Jan (John) Roetman en Trijntje (Kate) de Graaf. Marge is overleden op zaterdag 26 september 1987 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 29 september 1987 in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Kinderen van Fred en Marge:
1 John Kreykes, geboren op woensdag 26 oktober 1921 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). John is overleden op zaterdag 23 april 2011 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Notitie bij John: John is op 9 februari 1945 gehuwd met Della Mae Swets
2 Gerard Kreykes, geboren op zondag 25 februari 1923 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Gerard is overleden op zaterdag 16 juni 2012 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 juni 2012 in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij Gerard: Gerard is op 14 februari 1946 in Sheldon gehuwd met Lois Lucas
3 Elmer Kenneth Kreykes, geboren op maandag 2 juni 1924 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Elmer is overleden op zondag 4 november 2018 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij Elmer: Elmer is op 4 januari 1944 gehuwd met June Helen Wallinga
Beroep:
korporaal en sergeant
4 Franklin (Frank) Kreykes, geboren op zaterdag 17 december 1927 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Frank is overleden op donderdag 29 maart 2001 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij Frank: Franklin is 11 augustus 1948 in Sheldon gehuwd met Annabel Jean van Oort
161 Agnes Kreykes is geboren op zondag 26 januari 1902 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Agnes is overleden op zaterdag 4 december 1999 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery. Agnes trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 februari 1923 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Gerrit van Surksum, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 3 januari 1901 in Alton, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van William van Surksum en Carrie Bloemendaal. Gerrit is overleden op dinsdag 25 april 1989 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Kind van Agnes en Gerrit:
1 Carrie van Surksum, geboren op dinsdag 19 februari 1924 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 187.
162 John William Kreykes is geboren op dinsdag 6 juni 1905 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). John is overleden op maandag 9 december 1985 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. John trouwde met Gertrude van Wettering. Gertrude is geboren in 1907. Gertrude is overleden op de 14e van een onbekende maand in 7. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
163 Henry Kreykes is geboren op zondag 18 april 1909 in Philby, O’Brien County, Iowa ( USA ), zoon van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Henry is overleden op donderdag 2 augustus 2001 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Henry trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 februari 1934 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Alice de Jong, 22 jaar oud. Zie 106 voor persoonsgegevens van Alice.
164 Arie John Kreykes is geboren op vrijdag 5 mei 1911 in Baker Township, O’Brien Coutny, Iowa ( USA ), zoon van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Arie is overleden op zaterdag 27 juli 1985 in Munster, Iindiana County, Illinois ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Lansing, Cook County, op de Oak Ridge Cemetery. Arie trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1942 met Pearl Kreykes, 20 jaar oud. Pearl is geboren op donderdag 23 februari 1922. Pearl is overleden op vrijdag 11 mei 2007, 85 jaar oud. Zij is begraven in Lansing, Cook County, op de Oak Ridge Cemetery.
165 Harriet Kreykes is geboren op donderdag 23 juli 1914 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Harriet is overleden op vrijdag 30 mei 1986 in Sioux City, Woodbury County, Iowa ( USA ), 71 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 juni 1986 in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery. Harriet trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 5 november 1957 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ) met Henry John Kuiper, 45 jaar oud. Henry is geboren op donderdag 13 juni 1912 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Jan (John) Kuiper en Winnie Helder. Henry is overleden op zondag 3 augustus 1986 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 augustus 1986 in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
166 Marcus Kreykes is geboren op vrijdag 10 maart 1916 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Johan (John) Kreykes en Aaltje (Ella) Aardema (zie 95). Marcus is overleden op donderdag 19 maart 2009 in Sanborn, O’Brien County, Iowa ( USA ), 93 jaar oud. Hij is begraven op maandag 23 maart 2009 in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery. Marcus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 13 februari 1947 in Newkirk, Sioux County, op de Newkirk Cemetery met Anna Groen, 31 jaar oud. Anna is geboren op zondag 14 maart 1915 in Newkirk, Sioux County, op de Newkirk Cemetery, dochter van Peter Groen en Tillie van Es. Anna is overleden op dinsdag 6 november 2012 in Sanborn, O’Brien County op de Roseland Cemetery, 97 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 10 november 2012 in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Kinderen van Marcus en Anna:
1 David Jan Kreykes, geboren op zondag 2 november 1947 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). David is overleden op zaterdag 22 november 1947 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 20 dagen oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
2 Joellen Patricia Kreykes, geboren op dinsdag 22 augustus 1950 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Joellen is overleden op vrijdag 8 september 1950 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 17 dagen oud. Zij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
3 Daniel Mark Kreykes, geboren op maandag 11 juli 1960 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ). Daniel is overleden op dinsdag 13 juli 1965 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 5 jaar oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
167 Stijntje Hofstede is geboren op woensdag 7 mei 1919 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Jouke Hofstede en Iekje Graanstra (zie 108). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1919. Stijntje is overleden op donderdag 17 mei 2001 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Kornhorn. Stijntje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 17 juni 1941 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Haije Postma, 25 jaar oud. Haije is geboren op donderdag 2 maart 1916 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Rienk Postma en Antje Kootstra. Haije is overleden op woensdag 2 december 2009 in Kornhorn ( Westerkwartier ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Kornhorn.
Beroep:
landarbeider
168 Wietske Kronemeijer is geboren op zondag 25 december 1910 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), dochter van Harke Kronemeijer en Grietje Venema (zie 109). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1910. Wietske is overleden op maandag 5 februari 1996 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk. Wietske trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1935 in Eindhoven met Klaas Bakker, 29 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Bornwird ( Westdongeradeel ), zoon van Doeke Douwes Bakker en Aukje Klazes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1905. Klaas is overleden op dinsdag 9 maart 1993 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
169 Fokje Kronemeijer is geboren op maandag 22 januari 1912 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Harke Kronemeijer en Grietje Venema (zie 109). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1912. Fokje is overleden op woensdag 12 april 2000 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk. Fokje trouwde, 37 jaar oud, op zondag 10 juli 1949 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ) met Jurjen Bakker, 40 jaar oud. Jurjen is geboren op woensdag 24 februari 1909 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Doeke Bakker en Aukje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1909. Jurjen is overleden op maandag 2 april 1990 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
170 Anna Kronemeijer is geboren op vrijdag 3 juli 1914 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Harke Kronemeijer en Grietje Venema (zie 109). Anna is overleden op vrijdag 24 september 2004 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 90 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 25 maart 1937 in Eindhoven met Adriaan van der Klooster, 24 jaar oud. Adriaan is geboren op maandag 3 juni 1912 in Burgh-Haamstede ( Schouwen-Duiveland ), dochter van Herman Albertus van der Klooster en Jacoba Boudina Rotte. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1912.
171 Hendrik Kronemeijer is geboren op woensdag 15 mei 1918 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Harke Kronemeijer en Grietje Venema (zie 109). Hendrik is overleden op maandag 2 december 1963 in Eindhoven, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1943. Hij is begraven op donderdag 5 december 1963 in Eindhoven op Begraafplaats Woensel. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op zondag 26 september 1948 in Eindhoven met Anna Rinzema, 32 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 1 januari 1916 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Rinzema en Wimke Weening. Anna is overleden op woensdag 17 mei 2000 in Eindhoven, 84 jaar oud. Zij is begraven in Eindhoven op Begraafplaats Woensel.
172 Egbert Kronemeijer is geboren op vrijdag 13 juni 1924 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Harke Kronemeijer en Grietje Venema (zie 109). Egbert is overleden op woensdag 1 februari 1961 in Eindhoven, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1961. Hij is begraven op zaterdag 4 februari 1961 in Eindhoven. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 17 maart 1950 in Eindhoven met Jantje (Jannie) Jonkhoff, 23 jaar oud. Jannie is geboren op maandag 14 juni 1926 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ).
173 Wijtske (Wies) Venema is geboren op donderdag 29 juli 1926 in Ermelo, dochter van Fokke Venema (zie 110) en Anna Sophia Maria Steenhuis. Wies is overleden op zondag 21 januari 2018 in Driebergen ( Utrechtse Heuvelrug ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Zeist op de Begraafplaats Broedergemeente Hernhutter. Wies trouwde met Jan van Raalte. Jan is geboren op zondag 18 april 1926. Jan is overleden op donderdag 12 januari 1995 in Curacao, 68 jaar oud.
174 Tjitske Venema is geboren op zondag 10 februari 1918 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Egbert Venema (zie 111) en Wietske van der Meulen. Tjitske is overleden op zondag 17 januari 1971 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 52 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk. Tjitske trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 2 juli 1948 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ) met Berend Wolter de Vries, 28 jaar oud. Berend is geboren op maandag 22 december 1919 in Laaghalerveen ( Midden-Drenthe ). Berend is overleden op donderdag 27 september 2012 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 92 jaar oud.
Beroep:
Kassier
Kind van Tjitske en Berend:
1 NN NN de Vries, levenloos geboren kind, geboren op maandag 7 december 1953 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1953.
175 Aitze Venema is geboren op dinsdag 29 maart 1921 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Egbert Venema (zie 111) en Wietske van der Meulen. Aitze is overleden op zaterdag 15 mei 1982 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
Bouwkundig Opzichter
Aitze trouwde met Annie Wiechertjes. Annie is geboren op woensdag 24 januari 1923. Annie is overleden op donderdag 5 oktober 2000, 77 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk.
Kind van Aitze en Annie:
1 Egbert Hendrik (Eppie) Venema, geboren op woensdag 23 september 1953 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Eppie is overleden op donderdag 20 mei 1965 in Groningen, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1965. Hij is begraven in Haulerwijk.
176 Klaas Duursma is geboren op vrijdag 3 oktober 1919 in Bakkeveen ( Opsterland ), zoon van Sieger Duursma en Anna Venema (zie 112). Klaas is overleden op woensdag 5 oktober 2011 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk.
Beroep:
landarbeider
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1945 in Ooststellingwerf met Iekje Royinga, 23 jaar oud. Iekje is geboren op maandag 19 juni 1922 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Jan Royinga en Antje Hofma. Iekje is overleden op zaterdag 26 januari 2008 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk.
177 Hendrik Visser is geboren op zondag 19 juli 1925 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), zoon van Johannes Visser en Martje Venema (zie 113). Hendrik is overleden op woensdag 4 juni 1997, 71 jaar oud. Hij is begraven in Wijnjewoude op de aan de Breeberchspaed. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 september 1945 in Opsterland met Jeltje Boonstra, 19 jaar oud. Jeltje is geboren op zaterdag 31 oktober 1925 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), dochter van Johannes Boonstra en Aaltje Herder. Jeltje is overleden op zaterdag 18 maart 2017, 91 jaar oud. Zij is begraven in Wijnjewoude op de aan de Breeberchspaed.
178 Henry Venema, zoon van Alle (Allen) Venema (zie 116) en Tjitske (Jessie) Baron. Henry trouwde met Mary Anne.
179 Robert Venema, zoon van Alle (Allen) Venema (zie 116) en Tjitske (Jessie) Baron. Robert trouwde met Anne.
180 Jan Bastiaan Venema is geboren op zaterdag 10 november 1928, zoon van Hendrik Venema (zie 126) en Wilhelmina Anna Pluister. Jan is overleden op woensdag 2 november 1994, 65 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op de begraafplaats aan de Lange Reed. Jan trouwde met Nicolai.
181 Hendrikus Venema is geboren op donderdag 25 mei 1922 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Bastiaan Venema (zie 135) en Pietje de Haan. Hendrikus is overleden op dinsdag 24 juli 2001 in Harderwijk, 79 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Hendrikus:
(1) trouwde met Hindrikje Veenkamp. Hindrikje is geboren op donderdag 2 juni 1921 in Smallingerland, dochter van Berend Veenkamp en Jitske Wiekamp. Hindrikje is overleden op zaterdag 8 januari 1955 in Utrecht, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1955. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
(2) trouwde met Gijsbertha Bakker. Gijsbertha is geboren op vrijdag 20 april 1923 in Hilversum, dochter van Pieter Nicolaas Bakker en Maria Johanna Hafkamp. Gijsbertha is overleden op maandag 19 oktober 1987 in Harderwijk, 64 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
182 Jan Venema is geboren op zondag 27 augustus 1922 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tjeerd (Ted) Venema (zie 137) en Gaitske Pietersma. Jan is overleden op dinsdag 15 december 1998 in Canada, 76 jaar oud. Hij is begraven in Williamsburg ( Canada ) op de New Union Cemetery. Jan trouwde met Sietske de Jong. Sietske is geboren op vrijdag 8 februari 1929. Sietske is overleden op donderdag 12 november 1992, 63 jaar oud. Zij is begraven in Williamsburg ( Canada ) op de New Union Cemetery.
183 Engeltje Venema is geboren op dinsdag 11 september 1928 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Tjeerd (Ted) Venema (zie 137) en Gaitske Pietersma. Engeltje is overleden op dinsdag 9 augustus 2011 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven op maandag 15 augustus 2011 in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Engeltje trouwde met Jacob de Bruin. Jacob is geboren op maandag 1 april 1918 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hein de Bruin en Catharina Pietersma. Jacob is overleden op dinsdag 27 juni 2000, 82 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Kinderen van Engeltje en Jacob:
1 Enneke de Bruin.
2 Hein de Bruin.
184 Hendrikus (Henry) Venema is geboren op zondag 16 februari 1930 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Tjeerd (Ted) Venema (zie 137) en Gaitske Pietersma. Henry is overleden op vrijdag 1 november 1985 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 55 jaar oud. Hij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery. Henry trouwde met Tena Feenstra. Tena is geboren op zaterdag 8 februari 1930 in British Columbia ( Canada ). Tena is overleden op maandag 17 maart 2014 in Abbotsford, Fraser Valley, British Columbia ( Canada ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Abbotsford, Fraser Valley, op de Hazelwood Cemetery.
185 Gaitzke Venema is geboren op dinsdag 21 maart 1933 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Tjeerd (Ted) Venema (zie 137) en Gaitske Pietersma. Gaitzke is overleden op dinsdag 2 december 2008 in Vancouver, Greater-Vancouver RD, British Columbia, Canada, 75 jaar oud. Gaitzke trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1954 met Aart Herman Advocaat, 22 of 23 jaar oud. Aart is geboren op donderdag 30 april 1931 in Hedley, Okanagan-Similkameen RD, British Coumbia ( Canada ), zoon van Hermanus Advocaat en Huberta Geertruida (Herberta) Rhijnsburger. Aart is overleden op woensdag 20 januari 1999 in Burnaby, Geater-Vancouver RD, Bitish Columbia ( Canada ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Surrey op de Sunnyside Lawn Cemetery.
186 Hendricus Fokke Venema is geboren op dinsdag 30 september 1930 in Hengelo, zoon van Hendrik Venema (zie 138) en Minke Tilma. Hendricus is overleden op dinsdag 22 november 2016 in Enschede, 86 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 29 november 2016 in Delfstrahuizen.
Beroep:
Hoofd jeugdleider
Hendricus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 januari 1957 in Hengelo met Hendrika Gerda Goorhuis, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 14 november 1932 in Hengelo.
Kind van Hendricus en Hendrika:
1 Hendrik Fokke Venema, geboren in 1957 in Amsterdam.
187 Carrie van Surksum is geboren op dinsdag 19 februari 1924 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), dochter van Gerrit van Surksum en Agnes Kreykes (zie 161). Carrie is overleden op woensdag 9 november 1994 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 70 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 12 november 1994 in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Notitie bij Carrie: arrie is op 21 december 1944 in Hospers met Richard Venema
Carrie trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1945 met Richard James Venema, 22 of 23 jaar oud. Richard is geboren op zaterdag 15 april 1922 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Kornelis (Cornelius Case) Venema en Anna Westerman. Richard is overleden op maandag 30 november 2015 in Helena, Lewis and Clark County, Montana ( USA ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Richard trouwde later met Mary Ewing Hogan (1937-1997).
Beroep:
Predikant
Kind van Carrie en Richard:
1 Karen Ann Venema, geboren op zondag 15 juli 1945. Karen is overleden op donderdag 13 mei 2010 in Lethbridge, Lethbridge Census Divisoin, Alberta ( Canada ), 64 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 mei 2010 in Lethbridge, Lethbridge Census Divison, op de Mountain View Cemetery.

Index (1060 personen)

Anne [Partner van 179]  179
Mary Anne [Partner van 178]  178
Aardema, Aaltje (*23-01-1801, †<11-12-1812) [Dochter van 3]  3,1
Aardema, Aaltje (*09-02-1806, †<19-07-1807) [Dochter van 4]  4,1
Aardema, Aaltje (*19-07-1807, †25-10-1861) [Nummer 12]  12; 31; 32; 33
Aardema, Aaltje (Ella) (*21-03-1878, †14-11-1952) [Nummer 95]  95; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166
Aardema, Aaltje Bastiaans (*26-05-1877, †16-08-1877) [Dochter van 51]  51,3
Aardema, Aaltje Bastiaans (*18-10-1878, †06-05-1952) [Nummer 91]  91; 154
Aardema, Aaltje Siebes (*11-12-1812, †20-01-1836) [Nummer 11]  11; 28; 29; 30
Aardema, Aaltje Sybes (*?-10-1741, †16-03-1819) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4
Aardema, Anna (*16-12-1915, †02-03-2009) [Nummer 158]  158
Aardema, Antje Jans (*22-01-1789, †03-01-1871) [Schoonmoeder van 21] [Schoonmoeder van 19]  19; 21
Aardema, Attje (*01-07-1911, †27-04-1988) [Zoon van 93]  93,2
Aardema, Attje (*19-07-1914, †12-07-2003) [Nummer 157]  157
Aardema, Bastiaan (*02-08-1851, †28-02-1911) [Nummer 51]  51; 90; 91; 92; 93; 94
Aardema, Bastiaan (*01-02-1910) [Nummer 155]  155
Aardema, Bastiaan (*11-02-1913, †25-10-1995) [Nummer 156]  156
Aardema, Bastiaan Fokkes (*08-01-1781, †25-06-1865) [Nummer 4]  4; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Aardema, Dictus (*±1943, †12-07-1947) [Zoon van 156]  156,2
Aardema, Ebeltje (*12-12-1875, †08-05-1967) [Schoonmoeder van 104]  104
Aardema, Elizabeth (*1889, †1980) [Partner van 97]  97
Aardema, Fokje Bastiaans (*11-07-1881, †22-08-1881) [Dochter van 51]  51,6
Aardema, Fokjen Bastiaans (*09-12-1809, †18-04-1864) [Nummer 13]  13; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Aardema, Fokjen Siebes (*03-10-1815, †06-09-1819) [Dochter van 3]  3,5
Aardema, Fokke (*21-03-1805, †28-05-1807) [Zoon van 3]  3,3
Aardema, Fokke (*23-11-1853, †15-06-1909) [Nummer 52]  52; 53; 95; 96; 97
Aardema, Fokke (*12-10-1889, †17-06-1891) [Zoon van 51]  51,11
Aardema, Fokke (*28-07-1891, †12-08-1891) [Zoon van 51]  51,12
Aardema, Fokke Bastiaans (*06-12-1741, †28-12-1822) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4
Aardema, Fokke Bastiaans (*25-01-1816, †24-11-1899) [Nummer 16]  16; 50
Aardema, Gjalt (*10-08-1917, †05-07-2003) [Nummer 159]  159
Aardema, Goitschke Fokkes (*24-11-1774, †23-04-1819) [Nummer 2]  2; 5; 6; 7; 8; 9
Aardema, Goitske Bastiaans (*11-12-1813, †26-11-1867) [Nummer 15]  15; 45; 46; 47; 48; 49
Aardema, Hendrik (*25-12-1884) [Zoon van 52]  52,3
Aardema, IJmkjen (*29-09-1810, †05-04-1886) [Schoonmoeder van 27]  27
Aardema, Lijkele (*08-04-1888, †30-01-1979) [Nummer 94]  94; 156; 157; 158; 159
Aardema, Lijkele (*31-01-1940) [Dochter van 156]  156,1
Aardema, Lykele (*13-11-1847, †09-03-1923) [Zoon van 17]  17,1
Aardema, Maaike (Maggie) (*31-05-1879, †11-03-1962) [Nummer 96]  59; 96
Aardema, Maaike Bastiaans (*05-05-1826, †09-08-1869) [Nummer 18]  18; 53; 54; 55; 56
Aardema, Marcus (*28-12-1817, †12-07-1819) [Dochter van 4]  4,7
Aardema, Marcus (*30-07-1875, †17-08-1875) [Zoon van 51]  51,2
Aardema, Marcus (*18-07-1884, †14-05-1969) [Nummer 92]  92
Aardema, Marcus (Mark) (*21-06-1889, †1966) [Nummer 97]  97
Aardema, Marcus Bastiaans (*30-08-1820, †25-01-1867) [Nummer 17]  17; 51; 52
Aardema, Marcus Bastiaans (*02-06-1880, †14-06-1880) [Zoon van 51]  51,5
Aardema, Martha (*08-12-1855, †23-02-1925) [Nummer 50]  50; 86; 87; 88; 89
Aardema, Martje Bastiaans (*04-01-1812, †23-12-1839) [Nummer 14]  14; 41; 42; 43; 44
Aardema, NN NN (levenloos *12-10-1885) [Zoon van 51]  51,8
Aardema, Sjoukje (*24-04-1874, †13-05-1966) [Nummer 90]  90; 152; 153
Aardema, Sjoukjen (*08-12-1802, †15-10-1843) [Nummer 10]  10; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27
Aardema, Sybe Fokkes (*?-04-1778, †15-07-1817) [Nummer 3]  3; 10; 11
Aardema, Trijntje Stevens (*28-04-1774, †08-09-1842) [Partner van 3]  3; 10; 11
Aardema, Wiebe (*18-02-1887, †15-02-1959) [Nummer 93]  93; 155
Aardema, Wietske (*05-01-1824, †25-05-1834) [Dochter van 4]  4,9
Adema, Froukje (*15-07-1868, †14-12-1959) [Schoonmoeder van 92]  92
Adema, Jan (*03-08-1892, †18-03-1961)  34
Adema, Oege (*15-12-1823, †07-01-1889)  34
Adema, Tettje (*27-11-1894)  34
Adema ( Aardema ), Sjoukjen Minderts (*?-10-1739, †22-12-1820) [Schoonmoeder van 3]  3
Advocaat, Aart Herman (*30-04-1931, †20-01-1999) [Partner van 185]  185
Advocaat, Hermanus (*02-07-1907, †12-06-1966) [Schoonvader van 185]  185
Ages, Trijntje (*17-11-1845, †10-06-1916) [Schoonmoeder van 64]  64
Andel, Pieter Leendert van (*08-01-1886, †25-12-1959) [Schoonvader van 140]  140
Andel, Willemien van (*12-09-1916) [Partner van 140]  140
Andriessen, Catharina Wilhelmina (*23-03-1907, †16-04-1997) [Partner van 154]  154
Andriessen, Johannes (*10-02-1883, †24-12-1964) [Schoonvader van 154]  154
Baaima, Durkjen Baukes (*26-10-1803, †08-12-1859) [Schoonmoeder van 43]  43
Bakker, Doeke (*30-09-1879, †05-06-1939) [Schoonvader van 169]  169
Bakker, Doeke Douwes (*30-09-1879, †05-06-1939) [Schoonvader van 168]  168
Bakker, Filippus (*23-10-1863, †07-08-1929) [Schoonvader van 99]  99
Bakker, Gijsbertha (*20-04-1923, †19-10-1987) [Partner van 181]  181
Bakker, Hiltje Durks (*21-03-1827, †06-05-1900) [Schoonmoeder van 55]  55
Bakker, Jurjen (*24-02-1909, †02-04-1990) [Partner van 169]  169
Bakker, Klaas (*31-08-1905, †09-03-1993) [Partner van 168]  168
Bakker, Martentje (Martiena) (*12-07-1899, †25-01-1985) [Partner van 99]  99
Bakker, Pieter Nicolaas (*23-03-1890, †21-02-1974) [Schoonvader van 181]  181
Barma, Foktje (*20-04-1865, †23-06-1886) [Dochter van 36]  36,4
Barma, Jan (*17-08-1827, †11-02-1886) [Partner van 36]  36
Barma, Kornelis (*02-06-1862, †24-01-1891) [Zoon van 36]  36,2
Barma, Lammert (*19-03-1861, †26-05-1862) [Zoon van 36]  36,1
Barma, Lammert Jans (*?-02-1798, †26-12-1870) [Schoonvader van 36]  36
Barma, Matje (*28-12-1863, †22-12-1881) [Dochter van 36]  36,3
Baron, Jannes (*16-08-1864, †01-05-1931) [Schoonvader van 116]  116
Baron, Tjitske (Jessie) (*13-04-1914, †09-01-2009) [Partner van 116]  116; 178; 179
Benedictus, Dictus Jans (*18-03-1877, †31-10-1962) [Schoonvader van 156]  156
Benedictus, Geesje (*08-10-1915, †01-06-2004) [Partner van 156]  156
Berg, Gesina van den (*24-11-1911, †19-04-1988) [Dochter van 117]  117,1
Berg, Klaas Hendriks Kazemier van den (*14-05-1822, †07-03-1859) [Partner van 22]  22
Berg, Markus van den (*29-03-1884, †10-05-1944) [Partner van 117]  117
Berg, Richtje van den (*16-09-1885, †07-01-1973) [Schoonmoeder van 155]  155
Berg, Tjibbe van den (*09-03-1850, †23-02-1921) [Schoonvader van 117]  117
Betten, Barteld Jans (*21-12-1863, †18-11-1900) [Partner van 64]  64; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123
Betten, Bastiaan (*15-02-1896) [Nummer 122]  122
Betten, Elizabeth Martha (*21-04-1926) [Dochter van 122]  122,1
Betten, Foekje (*16-06-1892, †07-03-1964) [Nummer 120]  120
Betten, Grietje (*28-03-1889, †09-03-1970) [Nummer 118]  118
Betten, Hendrik (*25-03-1900, †15-03-1902) [Zoon van 64]  64,8
Betten, Jacoba (*05-12-1893, †23-03-1980) [Nummer 121]  121
Betten, Jan (*05-02-1898, †17-06-1963) [Nummer 123]  123
Betten, Jan Jans (*13-04-1821, †02-03-1905) [Schoonvader van 64]  64
Betten, Janke (*03-02-1888, †21-05-1965) [Nummer 117]  117
Betten, Maria (*27-10-1890, †28-04-1949) [Nummer 119]  119
Beukema, Duurt (*30-08-1854, †18-03-1919) [Schoonvader van 149]  149
Beukema, Pabe Berend (*01-04-1906, †17-01-1969) [Partner van 149]  149
Bijstra, Meintje (*05-06-1869, †08-01-1949) [Partner van 65]  65; 124; 125; 126
Bijstra, Sytse Wiebes (*17-10-1825, †04-01-1902) [Schoonvader van 65]  65
Blijswijk, Regina Maria (*08-04-1844, †18-06-1888) [Schoonmoeder van 73]  73
Blik, Sjabbegien (*23-09-1870, †17-01-1948) [Schoonmoeder van 99]  99
Bloemendaal, Carrie (*23-10-1880, †02-07-1948) [Schoonmoeder van 161]  161
Boekema, Martje (*22-01-1862, †26-11-1931) [Partner van 61]  61; 108
Boelens, Ynske Egberts (Ienske) (*?-06-1798, †20-03-1852) [Schoonmoeder van 25]  25
Boer, Aaltje de (*05-10-1871, †01-08-1961) [Dochter van 30]  30,4
Boer, Aaltje de (*24-04-1876, †29-03-1935) [Dochter van 29]  29,1
Boer, Antje Wiebes de (*20-11-1837, †29-08-1923) [Schoonmoeder van 56]  56
Boer, Fokke Pieters de (*25-12-1835, †15-06-1887) [Nummer 30]  30
Boer, Hendrik de (*22-12-1874, †14-05-1897) [Zoon van 30]  30,6
Boer, Hendrik de (*07-08-1886, †14-04-1887) [Zoon van 30]  30,12
Boer, Hendrik de (*16-12-1888, †31-07-1932) [Schoonvader van 158]  158
Boer, Hendrikje de (*22-07-1883, †02-07-1886) [Dochter van 30]  30,11
Boer, Jan de (*02-10-1879, †02-12-1969) [Zoon van 29]  29,2
Boer, Jan Hendrik de (*26-02-1915, †08-12-1986) [Partner van 158]  158
Boer, Janke de (*29-11-1874, †17-01-1937) [Schoonmoeder van 130]  130
Boer, Janke Kornelis de (*11-03-1848, †26-01-1924) [Schoonmoeder van 90]  90
Boer, Margaretha Fokkes de (*07-02-1868) [Dochter van 30]  30,2
Boer, Martje Tjeerds de (*02-03-1857, †02-04-1930) [Nummer 62]  62
Boer, NN NN de (levenloos *07-03-1878) [Zoon van 30]  30,8
Boer, Pieter de (*15-06-1866, †02-07-1866) [Zoon van 30]  30,1
Boer, Pieter de (*12-10-1869, †05-06-1897) [Zoon van 30]  30,3
Boer, Pieter Errits de (*12-03-1799, †09-01-1871) [Schoonvader van 41]  41
Boer, Pieter Sytzes de (*05-10-1800, †01-09-1877) [Partner van 11]  11; 28; 29; 30
Boer, Pieter Tjeerds de (*28-02-1863, †12-10-1894) [Zoon van 41]  41,2
Boer, Renske de (*12-03-1893, †03-07-1958) [Schoonmoeder van 148]  148
Boer, Siebe de (*12-10-1876, †26-10-1900) [Zoon van 30]  30,7
Boer, Sybe de (*24-08-1833, †22-04-1915) [Nummer 29]  29
Boer, Sytze de (*28-03-1881, †08-07-1908) [Zoon van 30]  30,10
Boer, Sytze Pieters de (*±1765, †20-08-1827) [Schoonvader van 11]  11
Boer, Sytze Pieters de (*14-03-1832, †27-09-1903) [Nummer 28]  28
Boer, Taekjen de (*15-06-1873, †01-05-1888) [Dochter van 30]  30,5
Boer, Theunis de (*09-03-1879, †09-06-1960) [Zoon van 30]  30,9
Boer, Tjeerd Pieters de (*18-09-1828, †29-04-1882) [Partner van 41]  41; 62
Boerema, Froukje Popkes (Trientje) (*?-12-1801, †05-04-1869)  44
Boers, Jantien Huberts (*08-07-1817, †24-11-1887) [Schoonmoeder van 77]  77
Boersma, Margrietha Pieters (*27-07-1812, †27-07-1856) [Schoonmoeder van 30]  30
Boltjes, Geeske Minzes (*11-07-1801, †12-03-1839) [Schoonmoeder van 29]  29
Boonstra, Jeltje (*31-10-1925, †18-03-2017) [Partner van 177]  177
Boonstra, Johannes (*18-04-1875, †25-02-1955) [Schoonvader van 177]  177
Boonstra, Trientje Jans (*07-12-1806, †19-04-1873) [Schoonmoeder van 39]  39
Bootsma, Hesseltje (*12-02-1885, †12-06-1960) [Partner van 84]  84
Bootsma, Ymte (*18-07-1851, †10-05-1927) [Schoonvader van 84]  84
Bosch, Anna Freerks van den (*06-05-1844, †02-11-1924) [Partner van 31]  31
Bosch, Freerk Jacobs van den (*26-01-1816, †03-11-1899) [Schoonvader van 31]  31
Boskma, Gerben Herres (*01-01-1823, †09-11-1902) [Schoonvader van 122]  122
Boskma, Trijntje (*30-08-1890) [Partner van 122]  122
Boss, Jan (*23-04-1851, †11-12-1927) [Schoonvader van 85]  85
Boss, John Lawrence (Jack) (*23-10-1906, †17-05-1997) [Zoon van 85]  85,1
Boss, Lawrence (*17-08-1881, †29-10-1955) [Partner van 85]  85
Bouma, Ankjen Petrus (*30-09-1807, †13-06-1859) [Schoonmoeder van 62]  62
Brandenburg, Zwaantje Alberts (*03-12-1845, †15-02-1937) [Schoonmoeder van 91]  91
Brandsma, Libbe (*13-01-1836, †19-10-1901) [Schoonvader van 124]  124
Brandsma, Sipke (*02-06-1889) [Partner van 124]  124
Bron, Jeltje Arends (*30-04-1808, †15-03-1883) [Schoonmoeder van 44]  44
Brouwer, Bastiaan (*14-03-1860) [Nummer 78]  78
Brouwer, Bastiaan (*15-03-1886, †16-05-1950) [Zoon van 75]  75,3
Brouwer, Bastiaan (*05-03-1892, †02-12-1925) [Zoon van 78]  78,1
Brouwer, Bastiaan Rinzes (*01-09-1817, †21-04-1864) [Partner van 44]  44; 75; 76; 77; 78; 79
Brouwer, Goitske (*09-02-1859, †20-05-1919) [Nummer 77]  77
Brouwer, Hans (*18-04-1895) [Zoon van 75]  75,5
Brouwer, Hendrik (*10-12-1856) [Zoon van 44]  44,2
Brouwer, Jacobus Johannes (*05-09-1889, †12-03-1952) [Zoon van 75]  75,4
Brouwer, Johannes (*29-05-1861, †08-03-1862) [Zoon van 44]  44,6
Brouwer, Luitzen (*23-01-1855, †10-09-1938) [Nummer 75]  75
Brouwer, Martje (*25-12-1857, †11-07-1955) [Nummer 76]  76
Brouwer, Rinze Davids (*23-12-1779, †27-01-1839) [Schoonvader van 44]  44
Brouwer, Suzanna Widerika Jacoba Hendrika (*10-12-1883, †09-02-1934) [Dochter van 75]  75,1
Brouwer, Trijntje (*19-11-1862, †27-05-1933) [Nummer 79]  79
Brouwer, Wijtske (*27-01-1885, †03-04-1949) [Dochter van 75]  75,2
Bruin, Enneke de [Dochter van 183]  183,1
Bruin, Hein de [Zoon van 183]  183,2
Bruin, Hein de (*22-09-1883, †11-07-1951) [Schoonvader van 183]  183
Bruin, Jacob de (*01-04-1918, †27-06-2000) [Partner van 183]  183
Bruinsma, Atje Tjeerds (*22-11-1800, †22-05-1868) [Schoonmoeder van 41]  41
Cazemier, Hendrik (*02-02-1909, †08-08-1987) [Partner van 150]  150
Cazemier, Jan (*08-06-1864, †27-05-1944) [Schoonvader van 150]  150
Datema, Auktje (*08-04-1868, †16-12-1941) [Schoonmoeder van 149]  149
Dedert, Leendert (*23-12-1839, †13-02-1924) [Schoonvader van 72]  72
Dedert, Maria (*15-12-1872, †02-06-1945) [Partner van 72]  72
Deknatel, Attje (*09-09-1853, †31-07-1913) [Schoonmoeder van 93] [Schoonmoeder van 94]  93; 94
Dieterman, Esderdina (*23-05-1862, †29-05-1937) [Schoonmoeder van 110]  110
Dijk, Frouktje (*25-01-1868, †21-01-1943) [Schoonmoeder van 71]  71
Dijk, Martje Lubberts (*?-06-1798, †21-07-1854) [Schoonmoeder van 36]  36
Dijkhuis, Grietje (*04-02-1854, †17-06-1885) [Schoonmoeder van 88]  88
Dijkstra, Abraham Jans (*04-06-1797, †07-01-1868) [Schoonvader van 33]  33
Dijkstra, Antje Boukes (Anna) (*28-07-1848, †08-06-1929) [Partner van 48]  48; 85
Dijkstra, Boke Jitzes (Bokke) (*11-02-1809, †14-12-1887) [Schoonvader van 48]  48
Dijkstra, Harmtjen Abrahams (*17-08-1841, †15-12-1906) [Partner van 33]  33
Douwsma, Hendrik Theunis (*28-09-1798, †26-09-1869) [Schoonvader van 30]  30
Douwsma, Loltje Hendriks (*09-04-1846, †30-05-1930) [Partner van 30]  30
Douwstra, Bastiaan (*23-06-1901, †01-10-1906) [Zoon van 66]  66,6
Douwstra, Bastiaan (*20-08-1907, †15-10-1984) [Nummer 129]  129
Douwstra, Bauke (*18-07-1902, †23-11-1903) [Zoon van 66]  66,7
Douwstra, Bauke (*02-06-1905, †08-10-1906) [Zoon van 66]  66,9
Douwstra, Douwe (*21-06-1914, †13-07-2004) [Nummer 131]  131
Douwstra, Gaitzen (*06-04-1872, †29-08-1926) [Partner van 66]  66; 127; 128; 129; 130; 131
Douwstra, Grietje (*27-05-1895, †23-04-1897) [Dochter van 66]  66,2
Douwstra, Grietje (*24-12-1898, †07-11-1930) [Nummer 127]  127
Douwstra, Hendrik (*19-01-1913, †18-03-1922) [Zoon van 66]  66,12
Douwstra, NN NN (levenloos *19-09-1903) [Zoon van 66]  66,8
Douwstra, NN NN (levenloos *13-06-1946) [Dochter van 129]  129,1
Douwstra, Tjipke (*30-07-1841, †18-05-1914) [Schoonvader van 66]  66
Douwstra, Tjipke (*18-01-1894, †25-05-1894) [Zoon van 66]  66,1
Douwstra, Tjipke (*17-07-1896, †22-12-1896) [Zoon van 66]  66,3
Douwstra, Tjipke (*07-05-1900, †19-07-1970) [Nummer 128]  128
Douwstra, Willem (*10-09-1910) [Nummer 130]  130
Duursma, Hendrik (*23-02-1921, †04-04-1922) [Zoon van 112]  112,2
Duursma, Klaas (*03-10-1919, †05-10-2011) [Nummer 176]  176
Duursma, Klaas Wietzes (*25-11-1849, †03-03-1912) [Schoonvader van 112]  112
Duursma, Sieger (*05-08-1893, †04-07-1968) [Partner van 112]  112; 176
Duursma, Sjoukje (*11-04-1870, †04-08-1914) [Schoonmoeder van 101]  101
Ebes, Tjimkjen [Schoonmoeder van 2]  2
Eeuwema, Klaas (*21-11-1821, †13-04-1892) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 88]  88
Egberts, Trijntje [Schoonmoeder van 13]  13
Elverdink, Andries (Dries) (*12-07-1913, †07-02-2013) [Partner van 141]  141
Elverdink, Broer Gerrits (*06-01-1873, †11-06-1943) [Schoonvader van 141]  141
Elzinga, Geert Reinders (*23-07-1832, †05-06-1892) [Schoonvader van 67]  67
Elzinga, Trijntje (*16-09-1879, †11-03-1959) [Partner van 67]  67; 132; 133; 134
Eringa, Jitske Fokkes (*±1760, †20-01-1843) [Schoonmoeder van 11]  11
Eringa, Tjetske Fokkes (Tjitske) (*13-04-1812, †30-08-1852) [Schoonmoeder van 48]  48
Es, Tillie van (*29-03-1878, †20-09-1941) [Schoonmoeder van 166]  166
Faber, Hielkje (*06-04-1878, †18-04-1919) [Schoonmoeder van 153]  153
Feenstra, Tena (*08-02-1930, †17-03-2014) [Partner van 184]  184
Fonck, Geertruida Pieters (*09-02-1812, †15-01-1881) [Schoonmoeder van 50]  50
Gaag, Jacob van der (*05-03-1824, †12-06-1857) [Schoonvader van 75]  75
Gaag, Suzanna van der (*06-02-1856, †04-03-1924) [Partner van 75]  75
Gillot, Elisabet (*15-04-1841, †01-08-1888) [Schoonmoeder van 73]  73
Goldenbeld, Albert Jan (*03-04-1859, †22-05-1907) [Schoonvader van 128]  128
Goldenbeld, Hendrina Maria (*24-10-1900) [Partner van 128]  128
Goorhuis, Hendrika Gerda (*14-11-1932) [Partner van 186]  186
Graaf, Trijntje (Kate) de (*06-06-1872, †05-08-1938) [Schoonmoeder van 160]  160
Graanstra, Aaltje (*23-03-1849, †28-12-1850) [Dochter van 13]  13,8
Graanstra, Albertje (Ida) (*10-05-1876, †21-12-1963) [Dochter van 38]  38,9
Graanstra, Anke (Anna) (*17-01-1877, †15-04-1934) [Dochter van 40]  40,2
Graanstra, Aukjen (*18-11-1829, †06-09-1857) [Nummer 34]  34
Graanstra, Bastiaan (*10-02-1840, †06-06-1924) [Nummer 38]  38; 59; 60
Graanstra, Berend (*27-12-1870, †03-01-1936) [Zoon van 38]  38,6
Graanstra, Berendina (*02-02-1868, †08-02-1868) [Dochter van 38]  38,4
Graanstra, Berendina (Dina) (*01-05-1869, †30-11-1932) [Dochter van 38]  38,5
Graanstra, Cornelia (*01-11-1866, †26-03-1867) [Dochter van 38]  38,3
Graanstra, Fenje (Fannie) (*25-06-1865, †25-04-1930) [Dochter van 38]  38,2
Graanstra, Fokje (*28-06-1868, †13-08-1868) [Dochter van 39]  39,3
Graanstra, Fokje (*25-08-1869, †19-03-1901) [Dochter van 39]  39,4
Graanstra, Fokje (*01-05-1879, †1961) [Zoon van 40]  40,3
Graanstra, Fokje Gurbes (*16-01-1860, †13-12-1871) [Dochter van 35]  35,2
Graanstra, Fokjen (Florence) (*15-03-1864, †30-08-1923) [Dochter van 38]  38,1
Graanstra, Fokke Cornelis (Frank) (*21-03-1847, †04-03-1940) [Nummer 40]  40
Graanstra, Girbe Tjeerds (Gurbe) (*?-10-1764, †23-02-1846) [Schoonvader van 13]  13
Graanstra, Grietje (*14-09-1864, †13-07-1947) [Dochter van 35]  35,3
Graanstra, Gurbe (*21-08-1832, †02-03-1866) [Nummer 35]  35
Graanstra, Iekje (*01-08-1897, †24-10-1980) [Nummer 108]  108; 167
Graanstra, Kornelis (*13-01-1866, †30-03-1953) [Nummer 61]  61; 108
Graanstra, Kornelis (Cornelius) (*17-05-1873, †06-01-1946) [Nummer 59]  59; 96
Graanstra, Kornelis (*15-03-1875, †10-07-1938) [Zoon van 40]  40,1
Graanstra, Kornelis Gurbes (*05-03-1802, †26-09-1881) [Partner van 13]  13; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40
Graanstra, Kornelis Gurbes (*29-01-1858, †12-02-1941) [Zoon van 35]  35,1
Graanstra, Marcus (*23-06-1842, †16-08-1887) [Nummer 39]  39; 61
Graanstra, Markus (*10-01-1875, †20-06-1875) [Zoon van 38]  38,8
Graanstra, Petrus (*16-09-1872, †02-02-1888) [Zoon van 39]  39,5
Graanstra, Trientje (*03-02-1867, †18-09-1911) [Dochter van 39]  39,2
Graanstra, Trientje (Katie) (*03-10-1883, †21-03-1949) [Nummer 60]  60; 106; 107
Graanstra, Trijntje (*15-08-1834, †06-08-1912) [Nummer 36]  36
Graanstra, Wijtske Kornelis (*31-05-1837, †26-06-1904) [Nummer 37]  37
Granstra, Mary S. (*17-01-1887, †22-07-1928) [Dochter van 40]  40,5
Granstra, Susan G. (*12-08-1881, †21-07-1936) [Dochter van 40]  40,4
Groen, Anna (*14-03-1915, †06-11-2012) [Partner van 166]  166
Groen, Peter (*21-04-1883, †17-06-1917) [Schoonvader van 166]  166
Groot, Aaltje Harkes de (*06-02-1803, †26-10-1846) [Schoonmoeder van 45] [Schoonmoeder van 32]  32; 45
Groot, Auke de (*21-03-1877, †04-08-1877) [Zoon van 48]  48,3
Groot, Auke de (*01-07-1881) [Zoon van 48]  48,6
Groot, Aukjen de (*21-01-1844) [Dochter van 15]  15,4
Groot, Bareld Jans de (*14-03-1880, †06-01-1944) [Zoon van 47]  47,5
Groot, Bastiaan de (*15-05-1875) [Zoon van 48]  48,2
Groot, Bastiaan de (*12-01-1882, †04-10-1882) [Zoon van 47]  47,6
Groot, Bastiaan de (*14-10-1887, †22-04-1972) [Zoon van 47]  47,9
Groot, Bastiaan Jans de (*14-02-1840, †02-01-1901) [Nummer 46]  46
Groot, Bocke de (*16-04-1874) [Zoon van 48]  48,1
Groot, Fokjen Jiskes de (*16-03-1849, †05-05-1926) [Schoonmoeder van 109]  109
Groot, Fokke de (*31-07-1852, †15-02-1911) [Zoon van 15]  15,7
Groot, Gezina de (*01-11-1882, †25-12-1939) [Dochter van 46]  46,3
Groot, Goitske de (*12-12-1875, †26-01-1877) [Dochter van 47]  47,3
Groot, Gooiske (Gertrude) de (*27-02-1878, †12-04-1950) [Nummer 85]  85
Groot, Gooitske de (*23-06-1878, †11-09-1960) [Dochter van 47]  47,4
Groot, Gooitske de (*24-07-1879) [Dochter van 46]  46,2
Groot, Haaije de (*13-12-1887, †08-04-1888) [Zoon van 46]  46,5
Groot, Harke Jans de (*10-06-1850, †18-10-1935) [Nummer 48]  48; 85
Groot, Harke Jiskes (*±1774, †04-06-1864) [Schoonvader van 15]  15
Groot, Haye Jans de (*10-11-1841, †13-09-1912) [Nummer 47]  47
Groot, Henderika de (*09-02-1889, †24-06-1889) [Dochter van 46]  46,6
Groot, Hermannus de (*22-04-1886, †01-12-1954) [Zoon van 46]  46,4
Groot, Jan de (*20-04-1871, †01-12-1871) [Zoon van 47]  47,1
Groot, Jan de (*02-07-1874, †22-04-1948) [Zoon van 47]  47,2
Groot, Jan de (*03-06-1876, †13-01-1960) [Zoon van 46]  46,1
Groot, Jan Harkes de (*01-12-1811, †20-11-1884) [Partner van 15]  15; 45; 46; 47; 48; 49
Groot, Janke Jans de (*08-01-1838, †07-12-1861) [Nummer 45]  45
Groot, Jantje de (*01-08-1883, †01-11-1883) [Dochter van 47]  47,7
Groot, Jantje de (*26-01-1885) [Zoon van 47]  47,8
Groot, Tjitske de (*28-12-1879) [Dochter van 48]  48,5
Groot, Wikje de (*10-02-1858, †24-04-1927) [Nummer 49]  49
Groot, Wikjen de (*24-02-1846, †16-01-1847) [Dochter van 15]  15,5
Haan, Foppe de (*27-05-1864, †17-05-1947) [Schoonvader van 135]  135
Haan, Gaitske de (*22-05-1880, †19-06-1947) [Partner van 68]  68; 135; 136; 137; 138; 139; 140
Haan, Pietje de (*10-06-1901, †07-11-1983) [Partner van 135]  135; 181
Haan, Tjeerd Alles de (*26-11-1842, †12-04-1928) [Schoonvader van 68]  68
Hafkamp, Maria Johanna (*03-10-1893, †17-03-1972) [Schoonmoeder van 181]  181
Haisma, Janke Hayes (*16-04-1773, †16-06-1852) [Schoonmoeder van 15]  15
Harmsma, Wietske Eizes (*10-03-1861, †24-03-1954) [Schoonmoeder van 157]  157
Harst, Tettje van der (*29-06-1863, †20-03-1950) [Schoonmoeder van 115]  115
Hazenberg, Berend Jans (*10-05-1800, †19-02-1875) [Schoonvader van 38]  38
Hazenberg, Elisabeth Waantje [Partner van 151]  151
Hazenberg, Willemke (*14-09-1839, †13-12-1913) [Partner van 38]  38; 59; 60
Heere, Johannes Franciscus (*10-10-1852) [Schoonvader van 83]  83
Heere, Laurentius Ludovicus (*19-12-1879) [Partner van 83]  83
Heere, Wietske (*07-04-1904) [Dochter van 83]  83,1
Heersma, Aaltje Heeres (*29-10-1813, †23-12-1871) [Nummer 9]  9
Heersma, Ebe Heeres (*>1779, †06-05-1811) [Zoon van 2]  2,1
Heersma, Fokke Heeres (*15-06-1802, †07-03-1879) [Nummer 6]  6; 19
Heersma, Goitske Fokkes (*30-12-1826, †12-01-1877) [Nummer 19]  19
Heersma, Goitske Siebes (*20-11-1834, †22-04-1836) [Dochter van 8]  8,2
Heersma, Heere Fokkes (*12-11-1824) [Zoon van 6]  6,1
Heersma, Heere Johannes (*±1771, †09-04-1863) [Partner van 2]  2; 5; 6; 7; 8; 9
Heersma, Heere Johannes (*30-08-1854, †23-11-1854) [Zoon van 5]  5,1
Heersma, Johannes Fokkes (*13-10-1833, †25-07-1872) [Zoon van 6]  6,6
Heersma, Johannes Heeres (*±1744, †19-04-1834) [Schoonvader van 2]  2
Heersma, Johannes Heeres (*±1800, †15-01-1855) [Nummer 5]  5
Heersma, Lamke Fokkes (*01-11-1831, †26-03-1832) [Dochter van 6]  6,4
Heersma, Lamke Fokkes (*13-10-1833, †11-11-1912) [Zoon van 6]  6,5
Heersma, Sybe Heeres (*24-07-1807, †20-01-1836) [Nummer 8]  8
Heersma, Tjimkje Heeres (*23-04-1804, †22-02-1886) [Nummer 7]  7
Heersma, Tjimkjen Fokkes (*28-09-1837, †14-07-1912) [Dochter van 6]  6,7
Heersma, Wimke (*31-03-1833, †23-05-1894) [Dochter van 8]  8,1
Heersma, Zweitze Fokkes (*28-12-1828) [Zoon van 6]  6,3
Heida, Otte Aukes (*13-04-1780, †13-09-1826) [Schoonvader van 8]  8
Heida, Trijntje Ottes (*23-03-1809, †14-05-1875) [Partner van 8]  8
Heide, Gurbe van der (*24-03-1883, †31-10-1940) [Schoonvader van 131]  131
Heide, Rieke van der (*15-07-1912, †22-11-2000) [Partner van 131]  131
Heidinga, Aaltje Jannes (*09-01-1834, †08-10-1893) [Nummer 26]  26
Heidinga, Auke Siebes (*03-12-1868, †11-03-1871) [Zoon van 24]  24,1
Heidinga, Auke Siebes (*07-10-1872, †09-08-1952) [Zoon van 24]  24,2
Heidinga, Berend Jannes (*15-10-1832, †27-09-1838) [Zoon van 10]  10,7
Heidinga, Ettje Jannes (*11-03-1824, †22-02-1907) [Nummer 21]  21
Heidinga, Filippus (*23-02-1923, †04-12-1963) [Zoon van 99]  99,2
Heidinga, Fokje (*03-08-1899, †08-01-1973) [Nummer 100]  100
Heidinga, Fokje Wietske (*22-07-1903, †05-02-1978) [Nummer 104]  104
Heidinga, Fokjen Jannes (*10-12-1822, †22-11-1884) [Nummer 20]  20
Heidinga, Fokke (*18-06-1908, †20-12-1988) [Nummer 105]  103; 105
Heidinga, Fokke Jannes (*29-08-1838, †28-10-1916) [Nummer 27]  27; 57; 58
Heidinga, Geeltje (*04-04-1905, †11-05-1984) [Nummer 103]  103; 105
Heidinga, Geert (*29-12-1861, †12-03-1863) [Zoon van 27]  27,1
Heidinga, Geert (*03-03-1864, †22-10-1936) [Nummer 57]  57; 98; 99; 100; 101; 102; 103
Heidinga, Hedde Jannes (*01-12-1830, †03-08-1860) [Nummer 25]  25
Heidinga, Hiltje (*05-12-1920, †12-09-2000) [Dochter van 99]  99,1
Heidinga, IJmkje (*06-12-1894, †25-07-1964) [Nummer 98]  98
Heidinga, Jan Hedmans (*?-10-1753, †15-06-1836) [Schoonvader van 10]  10
Heidinga, Jan Jannes (*20-08-1827, †29-11-1874) [Nummer 23]  23
Heidinga, Jannes (*14-01-1868, †07-03-1931) [Nummer 58]  58; 104; 105
Heidinga, Jannes (*20-10-1877, †01-07-1954) [Zoon van 24]  24,3
Heidinga, Jannes Heddes (*10-12-1858, †24-09-1934) [Zoon van 25]  25,1
Heidinga, Jannes Jans (*08-02-1798, †08-09-1873) [Partner van 10]  10; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27
Heidinga, Jantje (*08-11-1903, †26-01-1967) [Nummer 102]  102
Heidinga, Kornelis (*31-05-1897, †08-03-1976) [Nummer 99]  99
Heidinga, NN NN (levenloos *15-10-1843) [Zoon van 10]  10,11
Heidinga, NN NN (levenloos *12-12-1866) [Dochter van 27]  27,3
Heidinga, NN NN (levenloos *24-12-1871) [Dochter van 27]  27,5
Heidinga, NN NN (levenloos *08-04-1938) [Zoon van 105]  103,1
Heidinga, Sybe Jannes (*25-01-1829, †10-04-1881) [Nummer 24]  24
Heidinga, Trientje (*03-08-1899) [Nummer 101]  101
Heidinga, Trijntje Jannes (*26-10-1825, †22-09-1850) [Nummer 22]  22
Heidinga, Wytze Jannes (*12-05-1836, †26-06-1878) [Zoon van 10]  10,9
Heidinga, Yme (*12-10-1874, †07-01-1957) [Zoon van 27]  27,6
Heidsma, Fokke (*18-07-1864, †11-10-1940) [Schoonvader van 71]  71
Heidsma, Geertje (*16-01-1901, †06-10-1990) [Partner van 71]  71; 146; 147
Helbig, Wikje (*14-01-1875, †08-09-1963) [Schoonmoeder van 141]  141
Helder, Jantje Pieters (*21-03-1809, †22-02-1875) [Schoonmoeder van 37]  37
Helder, Winnie (*1888, †1920) [Schoonmoeder van 165]  165
Hennink, Albert (*22-11-1836, †<1901) [Schoonvader van 73]  73
Hennink, Riemda (*10-05-1873, †18-03-1914) [Partner van 73]  73
Herder, Aaltje (*21-04-1880, †17-08-1944) [Schoonmoeder van 177]  177
Hietkamp, Aaltje Harmens (*15-02-1818, †28-11-1870)  14
Hijmersma, Hendrik Jans (*±1793, †08-01-1860) [Schoonvader van 35]  35
Hijmersma, Rintsje (*14-06-1830, †05-03-1874) [Partner van 35]  35
Hoekstra, Albert Willem (*31-01-1907, †07-07-1962) [Zoon van 73]  73,3
Hoekstra, Anne (*02-02-1890, †05-12-1931) [Partner van 100]  100
Hoekstra, Aukje (*15-04-1910) [Zoon van 73]  73,4
Hoekstra, Bauke (*13-07-1864, †15-07-1865) [Zoon van 43]  43,3
Hoekstra, Bauke (*10-03-1873, †01-12-1945) [Nummer 73]  73
Hoekstra, Bauke (*13-06-1911) [Zoon van 73]  73,5
Hoekstra, Eeuwe (*28-03-1861, †11-09-1880) [Zoon van 43]  43,2
Hoekstra, Eize (*23-02-1859, †03-03-1866) [Zoon van 43]  43,1
Hoekstra, Eize (*19-05-1871, †15-02-1951) [Nummer 72]  72
Hoekstra, Eize Jans (*22-01-1801, †13-07-1885) [Schoonvader van 43]  43
Hoekstra, Elisabeth (*21-11-1903) [Dochter van 73]  73,2
Hoekstra, Geert (*07-01-1861, †11-04-1938) [Schoonvader van 100]  100
Hoekstra, Gooitske (*16-08-1866, †15-11-1872) [Dochter van 43]  43,4
Hoekstra, Gooitske (*13-03-1878, †21-07-1962) [Nummer 74]  74
Hoekstra, Jan (*26-08-1902, †23-06-1920) [Zoon van 73]  73,1
Hoekstra, Jan Eizes (*23-02-1826, †25-03-1898) [Partner van 43]  43; 72; 73; 74
Hoekstra, Martje (*14-01-1869, †08-10-1882) [Dochter van 43]  43,5
Hoekstra, Tjeerd (*12-01-1876, †27-08-1920) [Zoon van 43]  43,8
Hoekstra, Trijntje (*12-01-1923, †27-03-2013) [Dochter van 100]  100,1
Hofma, Antje (*29-08-1887, †01-06-1972) [Schoonmoeder van 176]  176
Hofstede, Harm (*28-09-1920, †28-09-1920) [Zoon van 108]  108,2
Hofstede, Harm Willems (*09-02-1862, †17-10-1939) [Schoonvader van 108]  108
Hofstede, Jouke (*05-06-1894, †03-07-1975) [Partner van 108]  108; 167
Hofstede, Kornelis (*28-09-1920, †30-09-1920) [Zoon van 108]  108,3
Hofstede, Kornelis (*09-02-1922, †16-10-1945) [Zoon van 108]  108,4
Hofstede, Stijntje (*07-05-1919, †17-05-2001) [Nummer 167]  167
Hogan, Mary Ewing (*24-03-1937, †22-02-1997)  187
Hogerhuis, Maaike (Maggie) (*09-06-1852, †13-07-1922) [Schoonmoeder van 85]  85
Hoitema, Homme Linses (*27-04-1773, †30-01-1846) [Schoonvader van 21] [Schoonvader van 19]  19; 21
Homan, Uitje (*08-05-1845, †24-11-1887) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 88]  88
Homans, Sytske Jans (*18-05-1815, †10-02-1891) [Schoonmoeder van 32]  32
Houkes, Fokje (*19-10-1868, †28-03-1922) [Schoonmoeder van 120]  120
Huisma, Ankjen (*10-02-1888, †12-09-1888) [Dochter van 62]  62,4
Huisma, Ankjen (*23-12-1896, †12-03-1984) [Dochter van 62]  62,8
Huisma, Auke (*31-03-1885, †25-05-1926) [Zoon van 62]  62,2
Huisma, Auke Gerks (*30-09-1808, †10-04-1873) [Schoonvader van 62]  62
Huisma, Hiltje Gerks (*12-06-1794, †22-12-1869) [Schoonmoeder van 20]  20
Huisma, Libbe Aukes (*07-07-1842, †05-07-1932) [Partner van 62]  62
Huisma, Petrus (*10-04-1889) [Zoon van 62]  62,5
Huisma, Pieter (*31-12-1891, †07-01-1892) [Zoon van 62]  62,6
Huisma, Pieter (*03-08-1894, †27-04-1955) [Zoon van 62]  62,7
Huisma, Tjeerd (*06-05-1886, †27-12-1952) [Zoon van 62]  62,3
Huisma, Trijntje (*24-02-1884, †02-07-1927) [Dochter van 62]  62,1
Huitema, Anne (*09-03-1854, †08-02-1904) [Zoon van 21]  21,4
Huitema, Antje Tjeerds (*12-05-1851, †13-04-1931) [Dochter van 19]  19,1
Huitema, Berend (*12-12-1858, †14-06-1861) [Zoon van 21]  21,5
Huitema, Berend (*12-08-1865, †18-07-1896) [Zoon van 21]  21,8
Huitema, Fokjen (*08-07-1855, †09-11-1939) [Dochter van 19]  19,3
Huitema, Fokke (*06-06-1861, †26-05-1946) [Zoon van 19]  19,6
Huitema, Goitske (*14-08-1853, †24-04-1856) [Dochter van 19]  19,2
Huitema, Goitske (*21-04-1857, †05-05-1857) [Dochter van 19]  19,4
Huitema, Goitske (*11-08-1864, †24-01-1953) [Dochter van 19]  19,8
Huitema, Homme (*06-08-1848, †17-12-1905) [Zoon van 21]  21,2
Huitema, Homme (*02-03-1859, †17-06-1939) [Zoon van 19]  19,5
Huitema, Jan (*07-07-1851, †08-02-1923) [Zoon van 21]  21,3
Huitema, Jan (*18-10-1871, †19-05-1948) [Zoon van 19]  19,10
Huitema, Jannes (*18-03-1846, †23-04-1905) [Zoon van 21]  21,1
Huitema, Jelle Hommes (*25-03-1819, †21-09-1880) [Partner van 21]  21
Huitema, NN NN (levenloos *27-06-1863) [Dochter van 19]  19,7
Huitema, NN NN (levenloos *15-12-1863) [Dochter van 21]  21,7
Huitema, Tjeerd (*05-09-1860, †13-07-1861) [Zoon van 21]  21,6
Huitema, Tjeerd Hommes (*11-07-1823, †08-11-1889) [Partner van 19]  19
Huitema, Tjeerd Jelles (*29-10-1867, †25-02-1946) [Zoon van 21]  21,9
Huitema, Zweitze (*20-08-1867, †04-04-1935) [Zoon van 19]  19,9
Hummel, Geertje Dirks (*23-05-1853, †10-05-1897) [Schoonmoeder van 118]  118
Hylkema, Goitske Zweitzes (*11-06-1799, †14-02-1882) [Partner van 6]  6; 19
Hylkema, Sweitse Hylkes (*15-04-1758, †26-09-1824) [Schoonvader van 6]  6
IJbema, Grietje Ments (*13-04-1794, †23-11-1869) [Schoonmoeder van 34]  34
Jager, Trijntje Hendriks (*13-03-1841, †01-06-1921) [Schoonmoeder van 70]  70
Jannes, Ettje (*±1770, †1804) [Schoonmoeder van 10]  10
Jans, Steven (*08-01-1738, †03-01-1789) [Schoonvader van 3]  3
Jans, Tjaltje [Schoonmoeder van 1]  1
Jansma, Dieuwke (*17-05-1912) [Partner van 155]  155
Jansma, Johannes (*06-11-1886, †10-08-1982) [Schoonvader van 155]  155
Jelsma, Trijntje Simons (*12-01-1831, †20-07-1907) [Schoonmoeder van 65]  65
Johannes, Bastiaan [Vader van 1]  1
Jong, Alice de (*27-09-1911, †22-01-2006) [Nummer 106]  106; 163
Jong, Andries de (*08-12-1851, †01-05-1931) [Zoon van 18]  18,3
Jong, Andries Jogchems de (*17-02-1775, †20-01-1823) [Schoonvader van 18]  18
Jong, Ann de [Dochter van 107]  107,3
Jong, Anne de (*25-07-1870, †12-12-1952) [Schoonvader van 104]  104
Jong, Anne de (*10-06-1902, †21-05-1989) [Partner van 104]  104
Jong, Antje de (*16-02-1894, †26-02-1985) [Dochter van 56]  56,1
Jong, Aukjen de (*18-02-1854, †29-03-1892) [Nummer 53]  52; 53; 95; 96; 97
Jong, Bastiaan Hendriks de (*13-07-1849, †31-03-1932) [Zoon van 18]  18,2
Jong, Baukje Ates de (*17-06-1855, †09-04-1919) [Schoonmoeder van 112]  112
Jong, Durk Johannes de (*27-02-1797, †08-05-1846) [Schoonvader van 29]  29
Jong, Ebeltje de (*25-05-1924) [Dochter van 104]  104,1
Jong, Eugene de [Zoon van 107]  107,1
Jong, Fokke Hendriks de (*05-05-1865, †28-02-1896) [Nummer 56]  56
Jong, Folkert (Frank) de (*13-03-1882, †25-09-1977) [Partner van 60]  60; 106; 107
Jong, Geeske Durks de (*12-03-1839, †24-08-1911) [Partner van 29]  29
Jong, Grietje Ebeltje de (*13-04-1931, †04-05-2011) [Dochter van 104]  104,3
Jong, Hendrik Andries de (*03-08-1820, †17-04-1905) [Partner van 18]  18; 53; 54; 55; 56
Jong, Jannes Anne de (*26-02-1927, †27-02-2003) [Zoon van 104]  104,2
Jong, Marcia de [Dochter van 107]  107,2
Jong, Roy de (*22-01-1915, †16-10-1963) [Nummer 107]  107
Jong, Siepkjen (Sadie) de (*12-01-1862, †01-09-1950) [Nummer 55]  55
Jong, Sietske de (*08-02-1929, †12-11-1992) [Partner van 182]  182
Jong, Sietske Jans de (*07-01-1844, †19-01-1914) [Schoonmoeder van 68]  68
Jong, Stijntje de (*08-05-1866, †29-03-1941) [Schoonmoeder van 108]  108
Jong, Sybe de (*01-06-1860, †01-01-1862) [Zoon van 18]  18,6
Jong, Wijtske Hendriks (Wietsche) de (*07-10-1856, †13-11-1919) [Nummer 54]  54
Jong, Yke Hendriks de (*16-11-1847, †18-05-1870) [Dochter van 18]  18,1
Jongbloed, Cornelis (*08-12-1873, †18-05-1940) [Partner van 64]  64
Jongbloed, Janke Jans (*04-01-1833, †24-01-1889) [Schoonmoeder van 64]  64
Jongbloed, Murk Jacobs (*10-08-1843, †28-11-1911) [Schoonvader van 64]  64
Jongsma, Hiltje Reinders de (*±1786, †13-07-1846) [Schoonmoeder van 28]  28
Jongsma, Lijsbert (Liesbeth) (*10-03-1887, †04-10-1972) [Schoonmoeder van 158]  158
Jongsma, Sjoukjen Idskes (*27-03-1817, †23-01-1891) [Schoonmoeder van 51]  51
Jonker, Trijntje Johannes (*07-11-1853, †15-12-1929) [Schoonmoeder van 124]  124
Jonkhoff, Jantje (Jannie) (*14-06-1926) [Partner van 172]  172
Klaver, Durk Jans (Dirk) (*13-03-1834, †13-03-1907) [Partner van 26]  26
Klaver, Fokje Dirks (*04-06-1861, †05-07-1861) [Dochter van 26]  26,3
Klaver, Fokje Dirks (*15-04-1868, †14-07-1930) [Dochter van 26]  26,6
Klaver, Fokje Durks (*04-04-1865, †06-02-1868) [Dochter van 26]  26,5
Klaver, Grietje Dirks (*06-11-1858, †10-03-1931) [Dochter van 26]  26,2
Klaver, Jan Alles (*25-01-1790, †05-08-1854) [Schoonvader van 26]  26
Klaver, Jan Durks (*11-08-1862, †20-06-1864) [Zoon van 26]  26,4
Klaver, Jan Durks (*12-09-1872, †12-09-1893) [Zoon van 26]  26,7
Klaver, Siebe Dirks (*12-07-1875, †21-12-1877) [Zoon van 26]  26,8
Klaver, Sjoukje Dirks (*24-06-1856, †19-04-1933) [Dochter van 26]  26,1
Klooster, Adriaan van der (*03-06-1912) [Partner van 170]  170
Klooster, Herman Albertus van der (*29-11-1888, †02-07-1957) [Schoonvader van 170]  170
Kluiwstra, Catharina (*26-07-1896, †05-04-1975) [Partner van 123]  123
Kluiwstra, Hessel (*09-04-1861, †25-01-1927) [Schoonvader van 123]  123
Kolk, Gerrigjen van der (*21-03-1838, †21-05-1885) [Schoonmoeder van 76]  76
Koning, Albert (*24-05-1870, †09-04-1940) [Schoonvader van 120]  120
Koning, Albert (*21-08-1917, †09-03-1966) [Zoon van 120]  120,2
Koning, Barteld (*25-09-1915) [Zoon van 120]  120,1
Koning, Cornelis (*21-10-1920, †05-01-1922) [Zoon van 120]  120,3
Koning, Siert (*21-01-1892, †06-08-1958) [Partner van 120]  120
Kooistra, Antje (*27-08-1866, †20-02-1942) [Schoonmoeder van 136]  136
Kooistra, Antje (*05-04-1881, †27-11-1959) [Schoonmoeder van 131]  131
Kootstra, Antje (*03-09-1894, †06-02-1983) [Schoonmoeder van 167]  167
Kreijkes, Jan Willem (*03-10-1828, †10-11-1908) [Schoonvader van 95]  95
Kreykes, Agnes (*26-01-1902, †04-12-1999) [Nummer 161]  161; 187
Kreykes, Arie John (*05-05-1911, †27-07-1985) [Nummer 164]  164
Kreykes, Daniel Mark (*11-07-1960, †13-07-1965) [Zoon van 166]  166,3
Kreykes, David Jan (*02-11-1947, †22-11-1947) [Zoon van 166]  166,1
Kreykes, Elmer Kenneth (*02-06-1924, †04-11-2018) [Zoon van 160]  160,3
Kreykes, Franklin (Frank) (*17-12-1927, †29-03-2001) [Zoon van 160]  160,4
Kreykes, Fred (*20-09-1897, †27-02-1950) [Nummer 160]  160
Kreykes, Gerard (*25-02-1923, †16-06-2012) [Zoon van 160]  160,2
Kreykes, Harriet (*23-07-1914, †30-05-1986) [Nummer 165]  165
Kreykes, Hendrika (Hattie) (*17-02-1900, †27-10-1903) [Dochter van 95]  95,2
Kreykes, Henry (*18-04-1909, †02-08-2001) [Nummer 163]  106; 163
Kreykes, Joellen Patricia (*22-08-1950, †08-09-1950) [Dochter van 166]  166,2
Kreykes, Johan (John) (*25-04-1870, †08-07-1962) [Partner van 95]  95; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166
Kreykes, John (*26-10-1921, †23-04-2011) [Zoon van 160]  160,1
Kreykes, John William (*06-06-1905, †09-12-1985) [Nummer 162]  162
Kreykes, Marcus (*10-03-1916, †19-03-2009) [Nummer 166]  166
Kreykes, Pearl (*23-02-1922, †11-05-2007) [Partner van 164]  164
Krijthe, Annechien (*27-11-1911, †10-10-1976) [Nummer 150]  150
Krijthe, Egbert (*31-08-1879, †22-02-1950) [Partner van 87]  87; 148; 149; 150
Krijthe, Jan (*19-05-1845, †25-06-1900) [Schoonvader van 87]  87
Krijthe, Jan (*06-03-1905, †15-01-1982) [Nummer 148]  148
Krijthe, Martha (*18-03-1909, †13-07-1983) [Nummer 149]  149
Krijthe, Renske (*04-07-1942, †06-08-1943) [Dochter van 148]  148,1
Kronemeijer, Anna (*03-07-1914, †24-09-2004) [Nummer 170]  170
Kronemeijer, Dirk (*?-07-1919, †28-01-1920) [Zoon van 109]  109,5
Kronemeijer, Egbert (*13-06-1924, †01-02-1961) [Nummer 172]  172
Kronemeijer, Fokje (*22-01-1912, †12-04-2000) [Nummer 169]  169
Kronemeijer, Harke (*23-03-1884, †14-12-1962) [Partner van 109]  109; 168; 169; 170; 171; 172
Kronemeijer, Hendrik (*15-05-1918, †02-12-1963) [Nummer 171]  171
Kronemeijer, Martha (*?-11-1925, †08-04-1926) [Dochter van 109]  109,7
Kronemeijer, NN NN (levenloos *02-04-1927) [Kind van 109]  109,8
Kronemeijer, Wietske (*25-12-1910, †05-02-1996) [Nummer 168]  168
Kronemeijer, Wilke Durks (*10-05-1843, †10-04-1921) [Schoonvader van 109]  109
Krull, Trijntje (*25-09-1859, †16-12-1914) [Schoonmoeder van 84]  84
Kuiper, Henry John (*13-06-1912, †03-08-1986) [Partner van 165]  165
Kuiper, Jan (John) (*07-05-1890, †1958) [Schoonvader van 165]  165
Lammers, Jantje Meis (*24-10-1818, †15-11-1913) [Partner van 16]  16; 50
Lampe, Gesina Johannes (*17-11-1855, †07-02-1923) [Schoonmoeder van 117]  117
Lautenbach, Geeltje (*09-04-1845, †18-04-1915) [Schoonmoeder van 71]  71
Leffring, Hendrikjen Hendriks (*08-02-1780, †16-12-1857) [Schoonmoeder van 12]  12
Lei, Gjalt Lieuwes (*±1783, †12-11-1856) [Schoonvader van 28]  28
Lei, Trijntje Gjalts (*01-04-1825, †27-06-1900) [Partner van 28]  28
Libbes, Gooitske [Moeder van 1]  1
Lindeboom, Aaltje (*21-05-1847, †20-07-1847) [Dochter van 9]  9,9
Lindeboom, Aaltje (*06-01-1849, †17-09-1924) [Dochter van 9]  9,10
Lindeboom, Goitske (*28-07-1833, †18-01-1852) [Dochter van 9]  9,2
Lindeboom, Goitzen Pieters (Gozen) (*28-12-1831, †13-11-1835) [Zoon van 9]  9,1
Lindeboom, Gooitzen (*22-06-1837, †01-06-1886) [Zoon van 9]  9,4
Lindeboom, Gooitzen Pieters (*±1776, †13-08-1822) [Schoonvader van 9]  9
Lindeboom, Grietje (*03-10-1840, †11-03-1842) [Dochter van 9]  9,6
Lindeboom, Grietje Pieters (*10-05-1842, †17-02-1909) [Dochter van 9]  9,7
Lindeboom, Heere (*26-10-1851, †27-01-1852) [Zoon van 9]  9,11
Lindeboom, Heere Pieters (*15-07-1835, †24-02-1842) [Zoon van 9]  9,3
Lindeboom, Pieter Gooitzens (*01-12-1805, †23-04-1859) [Partner van 9]  9
Lindeboom, Tietje (*06-09-1838, †12-03-1918) [Dochter van 9]  9,5
Lindeboom, Tjimkjen (*09-07-1844, †19-04-1850) [Dochter van 9]  9,8
Linker, Geeske (*22-10-1834, †18-11-1891) [Schoonmoeder van 86]  86
Markus, Aukje (*?-04-1793, †16-08-1858) [Partner van 4]  4; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Maurer, Bontje (*13-08-1911) [Partner van 132]  132
Maurer, Johannes Hendrik (*09-09-1889, †08-06-1951) [Schoonvader van 132] [Schoonvader van 133]  132; 133
Maurer, Maaike (*29-04-1913) [Partner van 133]  133
Meer, Aaltje Liekeles van der (*21-01-1823, †15-09-1876) [Partner van 17]  17; 51; 52
Meer, Antje van der (*15-09-1884, †30-12-1951) [Schoonmoeder van 138]  138
Meer, Engeltje van der (*01-03-1880, †02-06-1924) [Schoonmoeder van 137]  137
Meer, Lykele Jakobs van der (*03-09-1791, †23-04-1877) [Schoonvader van 17]  17
Mei, Joeke van der (*05-10-1893, †30-08-1959) [Partner van 121]  121
Mei, Sikke van der (*03-03-1860, †26-04-1933) [Schoonvader van 121]  121
Meijer, Maaike Pieters (*23-03-1836, †30-01-1918) [Partner van 24]  24
Meijer, Petrus Hendrik Christof [Schoonvader van 24]  24
Meijnen, Geertruida Johanna (*02-05-1883, †07-11-1966) [Schoonmoeder van 154]  154
Meulen, Aitze van der (*21-09-1870, †08-07-1945) [Schoonvader van 111]  111
Meulen, Tjitske Hielkes van der (*07-03-1872, †06-12-1949) [Schoonmoeder van 111]  111
Meulen, Wietske van der (*02-07-1895, †24-07-1981) [Partner van 111]  111; 174; 175
Middelbosch, Barteld (*06-12-1818, †02-02-1884) [Schoonvader van 77]  77
Middelbosch, Barteld (*08-05-1890, †08-08-1973) [Zoon van 77]  77,4
Middelbosch, Jan (*12-06-1851, †28-09-1926) [Partner van 77]  77
Middelbosch, Jantje (*12-01-1884, †22-01-1951) [Dochter van 77]  77,1
Middelbosch, Johannes (*14-08-1885, †08-12-1900) [Zoon van 77]  77,2
Middelbosch, Lambert (*17-12-1898, †13-05-1975) [Zoon van 77]  77,7
Middelbosch, Luitzen (*22-05-1896, †19-12-1961) [Zoon van 77]  77,6
Middelbosch, Matje (*02-05-1893) [Dochter van 77]  77,5
Middelbosch, Wietske (*08-11-1887, †06-09-1964) [Dochter van 77]  77,3
Middeljans, Jacob (*05-07-1838, †03-10-1920) [Schoonvader van 81]  81
Middeljans, Jan (*02-09-1865, †28-03-1955) [Partner van 81]  81
Miedema, Jan Durk (*15-06-1935, †23-01-2019) [Partner van 147]  147
Molen, Hinke van der (*17-08-1866, †23-08-1942) [Schoonmoeder van 130]  130
Molenkamp, Geert (*13-09-1900, †01-05-1954) [Partner van 102]  102
Molenkamp, Sijtse (*30-07-1858, †22-09-1941) [Schoonvader van 102]  102
Monsma, Fokje Lieuwes (*17-12-1859, †30-10-1911) [Schoonmoeder van 122]  122
Mulder, Bastiaan (Bastian) (*30-01-1891, †06-09-1980) [Zoon van 55]  55,5
Mulder, Durk (*14-12-1859, †03-02-1945) [Partner van 55]  55
Mulder, Gepke (Gertrude) (*07-06-1900, †04-12-1974) [Dochter van 55]  55,9
Mulder, Hendrik (Henry) (*15-11-1886, †15-11-1969) [Zoon van 55]  55,3
Mulder, Hiltje (*01-03-1883, †04-06-1977) [Zoon van 55]  55,1
Mulder, Ieke (Agnes) (*30-10-1897, †27-10-1961) [Dochter van 55]  55,8
Mulder, Jeen (*12-07-1889, †25-01-1892) [Zoon van 55]  55,4
Mulder, Jeen (Charlie) (*16-01-1893, †20-11-1970) [Zoon van 55]  55,6
Mulder, Jeen Wybes (*25-10-1826, †26-12-1879) [Schoonvader van 55]  55
Mulder, Maaike (Maggie) (*27-10-1884, †29-08-1981) [Dochter van 55]  55,2
Mulder, Wiebe (William) (*09-03-1895, †19-01-1961) [Zoon van 55]  55,7
Nicolai [Partner van 180]  180
Nieburg, Grietje (*31-01-1888) [Schoonmoeder van 140]  140
Nieuwdam, Gjalt (*12-06-1853, †12-03-1927) [Schoonvader van 93] [Schoonvader van 94]  93; 94
Nieuwdam, Hijlkje (*08-06-1889, †17-06-1985) [Partner van 94]  94; 156; 157; 158; 159
Nieuwdam, Hiltje (*01-03-1887, †27-10-1956) [Partner van 93]  93; 155
Nijboer, Eeuwe Jelkes (*23-04-1801, †10-10-1866) [Schoonvader van 45] [Schoonvader van 32]  32; 45
Nijboer, Harke Eeuwes (*04-12-1832, †22-04-1911) [Partner van 45]  45
Nijboer, Martzen Eeuwes (*27-08-1841, †24-11-1892) [Partner van 32]  32
Nijmeijer, Jenneken (*08-03-1864, †04-04-1942) [Schoonmoeder van 128]  128
Nonkes, Arendje (*19-03-1876, †23-07-1956) [Nummer 83]  83
Nonkes, Arendje (*06-12-1907) [Dochter van 82]  82,3
Nonkes, Aukje (*06-07-1905, †22-08-1941) [Dochter van 82]  82,1
Nonkes, Auktje (*20-03-1869, †02-03-1942) [Nummer 80]  80
Nonkes, Eeuwe Jan Bron (*18-10-1877, †09-06-1944) [Nummer 84]  84
Nonkes, Ewe (*27-09-1871) [Nummer 81]  81
Nonkes, Hans (*07-11-1906, †08-03-1993) [Zoon van 82]  82,2
Nonkes, Hans Jans (*12-10-1842, †24-04-1925) [Partner van 44]  44; 80; 81; 82; 83; 84
Nonkes, Jan (*01-08-1874, †01-02-1920) [Nummer 82]  82
Nonkes, Jan Gosses (*12-10-1803, †23-01-1889) [Schoonvader van 44]  44
Nonkes, Jeltje (*14-03-1867, †17-08-1924) [Dochter van 44]  44,8
Nonkes, Wietske Wilhelmina Bauwina Wiebrechje (*23-06-1882, †02-06-1883) [Dochter van 44]  44,15
Nonkes, Wietske Wilhelmina Wiebregje (*23-03-1879, †02-09-1880) [Dochter van 44]  44,14
Oebles, Hinke Hendriks (*10-08-1877, †25-05-1929) [Schoonmoeder van 156]  156
Offeringa, Christina Jogchums (Stijntje) (*10-01-1766, †08-09-1847) [Schoonmoeder van 7]  7
Oosterhof, Trijntje Eeuwes (*21-03-1778, †18-08-1840) [Schoonmoeder van 14]  14
Oosterwoud, Gerrit (*30-07-1906, †05-12-1985) [Partner van 157]  157
Oosterwoud, Ruurd Taekes (*06-07-1860, †20-01-1957) [Schoonvader van 157]  157
Oostinga, Gerhardus (*27-06-1837, †28-02-1919) [Schoonvader van 70]  70
Oostinga, Hiltje (*28-07-1879, †13-05-1956) [Partner van 70]  70; 144
Oostrum, Hendericus van (*21-11-1855, †21-01-1920) [Schoonvader van 136]  136
Oostrum, Jacob van (*16-05-1895, †14-04-1987) [Partner van 136]  136
Oranje, Arendje (*22-02-1846, †15-05-1905) [Schoonmoeder van 72]  72
Ottema, Jentje Ottes (*02-07-1818, †25-06-1898) [Schoonmoeder van 31]  31
Ottens, Kars (*29-06-1856, †26-12-1937) [Schoonvader van 98]  98
Ottens, Kars (*10-07-1891, †17-12-1980) [Partner van 98]  98
Overzet, Geert Jans (*06-02-1803, †09-07-1865) [Schoonvader van 27]  27
Overzet, Ymktje Geerts (*21-03-1836, †17-11-1908) [Partner van 27]  27; 57; 58
Palsma, Albert Eisses (*13-10-1779, †18-03-1870) [Schoonvader van 34]  34
Palsma, Jan (*02-10-1822, †30-01-1901) [Partner van 34]  34
Pater, Antje (*27-08-1904, †19-10-1980) [Partner van 115]  115
Pater, Steven (*24-09-1861, †02-12-1928) [Schoonvader van 115]  115
Piersma, Aafke Hendriks (*09-10-1830, †29-07-1854) [Partner van 23]  23
Piersma, Hendrik Alderts (*03-12-1781, †25-04-1852) [Schoonvader van 23]  23
Pieters, Hendrikje (*20-09-1835, †02-10-1868) [Schoonmoeder van 81]  81
Pietersma, Catharina (*26-04-1883, †08-06-1977) [Schoonmoeder van 183]  183
Pietersma, Gaitske (*21-04-1905, †11-02-1989) [Partner van 137]  137; 182; 183; 184; 185
Pietersma, Jan (*13-10-1882) [Schoonvader van 137]  137
Pluister, Jan (*03-09-1875, †11-07-1937) [Schoonvader van 126]  126
Pluister, Wilhelmina Anna (*19-04-1902) [Partner van 126]  126; 180
Pol, Lambertus (*23-08-1881, †14-01-1970) [Schoonvader van 148]  148
Pol, Renje (*16-11-1917, †01-07-1944) [Partner van 148]  148
Pol, Rinkje van der (*04-09-1888, †24-01-1976) [Schoonmoeder van 132] [Schoonmoeder van 133]  132; 133
Pool, Melle Minderts (*15-11-1839, †12-06-1910) [Schoonvader van 56]  56
Pool, Minke Melles (*25-01-1867, †30-05-1952) [Partner van 56]  56
Pop, Derk (*27-12-1851, †21-11-1895) [Schoonvader van 98]  98
Pop, Dirk (*12-07-1913) [Zoon van 98]  98,1
Pop, Gerrit (*21-08-1917, †25-10-1918) [Zoon van 98]  98,3
Pop, Hiltje (*02-01-1915, †20-11-1999) [Dochter van 98]  98,2
Pop, Meint (*12-09-1892) [Partner van 98]  98
Popkema, Wikje Popkes (*17-08-1859, †19-04-1912) [Schoonmoeder van 69]  69
Poppens, Jantje (*26-10-1850, †26-09-1926) [Schoonmoeder van 89]  89
Postema, Antje (*13-05-1880) [Dochter van 37]  37,8
Postema, Dirkje (*19-01-1875) [Dochter van 37]  37,6
Postema, Foktje (Fanny) (*16-03-1864, †06-10-1943) [Dochter van 37]  37,2
Postema, Hendrik (Henry) (*08-04-1862, †12-04-1950) [Zoon van 37]  37,1
Postema, Jantje (*12-03-1867, †20-04-1955) [Zoon van 37]  37,4
Postema, Kornelis (*23-10-1865, †04-02-1866) [Zoon van 37]  37,3
Postema, Kornelis (*18-08-1872, †30-07-1894) [Zoon van 37]  37,5
Postema, Pieter Hendriks (Peter) (*30-01-1835, †28-09-1883) [Partner van 37]  37
Postema, Trientje (*10-04-1877, †23-02-1965) [Dochter van 37]  37,7
Postma, Aukje (*17-09-1878, †16-06-1947) [Schoonmoeder van 169]  169
Postma, Aukje Klazes (*17-09-1878, †16-06-1947) [Schoonmoeder van 168]  168
Postma, Evert (*20-08-1876, †17-09-1931) [Partner van 91]  91; 154
Postma, Haije (*02-03-1916, †02-12-2009) [Partner van 167]  167
Postma, Jacob (*14-06-1903) [Nummer 154]  154
Postma, Jacob Everts (*07-04-1837, †11-02-1910) [Schoonvader van 91]  91
Postma, Jannes (*16-10-1845, †17-11-1848) [Zoon van 20]  20,2
Postma, Jannes (*11-03-1858, †04-06-1858) [Zoon van 20]  20,4
Postma, Rienk (*28-05-1886, †29-08-1960) [Schoonvader van 167]  167
Postma, Sjoerd (*26-06-1843, †07-02-1871) [Zoon van 20]  20,1
Postma, Sjoerd Wygers (*14-07-1785, †11-01-1866) [Schoonvader van 20]  20
Postma, Sjoukjen Wiegers (*09-01-1850, †29-01-1919) [Dochter van 20]  20,3
Postma, Wieger Sjoerds (*26-05-1816, †13-02-1881) [Partner van 20]  20
Postma, Zwaantje (*21-12-1901) [Dochter van 91]  91,1
Postmus, Fokje (*15-06-1884, †26-11-1949) [Partner van 88]  88; 151
Postmus, Jan (*04-10-1852, †17-12-1938) [Schoonvader van 88]  88; 88
Postmus, Pieter (*26-07-1888, †12-01-1968) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 88]  88
Postuma, Hendrik Derks (*20-01-1811, †20-06-1886) [Schoonvader van 37]  37
Raalte, Jan van (*18-04-1926, †12-01-1995) [Partner van 173]  173
Rederius, Anke Sipkes (*15-01-1814, †26-02-1854) [Schoonmoeder van 40]  40
Reijntjes, Cornelis Marten (*21-11-1889, †25-02-1972) [Partner van 89]  89
Reijntjes, Engbert Albertus (*20-06-1836, †11-01-1923) [Schoonvader van 89]  89
Reitsma, Mettje Tjibbes (*20-01-1781, †14-08-1842) [Schoonmoeder van 17]  17
Reitsma, Reino Gerrits (*24-05-1854, †27-10-1927) [Schoonmoeder van 145]  145
Remery, Jantje Hanzes (*23-01-1809, †29-01-1887) [Schoonmoeder van 47]  47
Rhijnsburger, Huberta Geertruida (Herberta) (*02-11-1905, †20-02-1998) [Schoonmoeder van 185]  185
Riedstra, Marie (*22-12-1920, †01-10-1993) [Partner van 159]  159
Riemers, Annechien (*16-07-1844, †07-09-1935) [Schoonmoeder van 87]  87
Riemersma, Gooitzen Johannes (*09-10-1870, †03-05-1958) [Schoonvader van 139]  139
Riemersma, Jan (*10-02-1907, †18-10-1987) [Partner van 139]  139
Rijgersveer, Suzanna (*18-03-1815, †30-09-1897) [Schoonmoeder van 75]  75
Ringelesteijn, Arie van (*24-03-1875, †10-10-1944) [Partner van 74]  74
Ringelesteijn, Arie Teunis van (*29-11-1911, †16-07-1976) [Zoon van 74]  74,5
Ringelesteijn, Auke van (*02-04-1913) [Zoon van 74]  74,6
Ringelesteijn, Aukje van (*25-12-1908, †10-11-1909) [Dochter van 74]  74,4
Ringelesteijn, Gerrit van (*03-04-1904, †02-04-1955) [Zoon van 74]  74,1
Ringelesteijn, Jan van (*02-05-1905, †07-04-1980) [Zoon van 74]  74,2
Ringelesteijn, Teunis van (*01-08-1907, †06-02-1908) [Zoon van 74]  74,3
Ringelestijn, Gerrit van (*11-03-1839, †15-01-1906) [Schoonvader van 74]  74
Rinzema, Anna (*01-01-1916, †17-05-2000) [Partner van 171]  171
Rinzema, Hendrik (*09-06-1888, †08-02-1970) [Schoonvader van 171]  171
Rinzema, Johanna (*11-09-1837, †25-01-1875) [Schoonmoeder van 79]  79
Roetman, Jan (John) (*18-01-1865, †04-09-1912) [Schoonvader van 160]  160
Roetman, Marge (*21-09-1899, †26-09-1987) [Partner van 160]  160
Rotte, Jacoba Boudina (*26-03-1889, †04-06-1961) [Schoonmoeder van 170]  170
Royinga, Iekje (*19-06-1922, †26-01-2008) [Partner van 176]  176
Royinga, Jan (*28-07-1865, †05-07-1939) [Schoonvader van 176]  176
Ruiter, Antje (*03-03-1869, †18-12-1940) [Schoonmoeder van 150]  150
Ruiter, Fenje Jans (*15-10-1803, †24-02-1875) [Schoonmoeder van 38]  38
Sappema, Jantje (*19-05-1869, †28-08-1931)  34
Schadenberg, Grietje Hendriks (*09-11-1842, †04-03-1913) [Partner van 42]  42; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71
Schadenberg, Hendrik Jans (*24-02-1814, †31-03-1873) [Schoonvader van 42]  42
Scharff, Arend (*08-12-1853, †24-02-1918) [Partner van 80]  80
Scharff, Pieter Lambertus (*20-03-1823, †12-01-1903) [Schoonvader van 80]  80
Schooland, Wietske Jans (*29-03-1848, †21-06-1921) [Partner van 47]  47
Schoolland, Jan Barelds (*31-07-1809, †28-02-1869) [Schoonvader van 47]  47
Schriemer, Trijntje (*17-09-1878, †11-09-1929) [Schoonmoeder van 142]  142
Schurer, Gerit (*16-12-1896, †26-12-1952) [Partner van 152]  152
Schurer, Hotze (*21-08-1869, †25-08-1917) [Schoonvader van 152]  152
Schurer, Wimke (*06-10-1843, †05-02-1928) [Schoonmoeder van 66]  66
Schuurman, Anna (*27-11-1896, †17-05-1987) [Nummer 152]  152
Schuurman, Frans (*04-12-1850, †18-05-1894) [Schoonvader van 90]  90
Schuurman, Frans (*16-10-1898, †31-03-1979) [Nummer 153]  153
Schuurman, Kornelis (*23-03-1870, †08-02-1957) [Partner van 90]  90; 152; 153
Seininga, Grietje Pybes (*21-11-1788, †06-12-1862) [Schoonmoeder van 26]  26
Sennema, Klaas Siezes (*17-05-1810, †07-05-1870) [Schoonvader van 40]  40
Sennema, Trientje (Trijntje Catherine) (*29-01-1852, †?-06-1891) [Partner van 40]  40
Siebinga, Yke Siebes (*07-04-1791, †11-09-1867) [Schoonmoeder van 18]  18
Sietsma, Jitske Wiebes (*09-12-1864, †09-08-1941) [Schoonmoeder van 139]  139
Sijens, Booitje (*04-01-1907, †29-05-1988) [Partner van 129]  129
Sijens, Gosse (*29-02-1872, †25-05-1965) [Schoonvader van 129]  129
Sissing, Dina (*31-10-1833, †19-02-1890) [Schoonmoeder van 78]  78
Sissing, Geeltje (*31-01-1876, †30-10-1937) [Schoonmoeder van 116]  116
Smalbrugge, Hendrika (*17-08-1838, †20-11-1919) [Schoonmoeder van 95]  95
Smid, Jan Bastiaan (*21-12-1861, †05-08-1941) [Schoonvader van 148]  148
Smid, Janna (*18-02-1899, †15-02-1991) [Partner van 148]  148
Smit, Antje Johannes (*29-06-1825, †20-02-1898) [Schoonmoeder van 63]  63
Smit, Antje Sanders (*03-09-1805, †25-03-1881) [Schoonmoeder van 33]  33
Snoek, Gerrit (*26-06-1862, †27-10-1917) [Schoonvader van 130]  130
Snoek, Janna Gerdina (*05-02-1905, †19-02-1997) [Partner van 130]  130
Spandaw, Barteld Barteld (*19-12-1915, †31-08-1980) [Zoon van 118]  118,2
Spandaw, Bartele Jacobs (*23-11-1850, †20-02-1936) [Schoonvader van 118]  118
Spandaw, Jan (*07-05-1883, †22-07-1972) [Partner van 118]  118
Spandaw, Martje (*28-12-1912) [Dochter van 118]  118,1
Sprecher, Maria (*29-06-1841, †02-02-1918) [Schoonmoeder van 119]  119
Steenhuis, Anna Sophia Maria (*16-06-1898) [Partner van 110]  110; 173
Steenhuis, Jurjen (*10-04-1864, †13-02-1929) [Schoonvader van 110]  110
Steensma, Jantje (*26-10-1893, †01-10-1963) [Partner van 92]  92
Steensma, Miente (*11-01-1864, †08-11-1927) [Schoonvader van 92]  92
Storteboom, Janna (*02-01-1862, †13-09-1948) [Schoonmoeder van 98]  98
Stuijver, Geertruida Gezina (*25-11-1827, †22-09-1892) [Schoonmoeder van 80]  80
Stuur, Wimke Harmens (*06-11-1785, †20-01-1828) [Schoonmoeder van 8]  8
Surksum, Carrie van (*19-02-1924, †09-11-1994) [Nummer 187]  187
Surksum, Gerrit van (*03-01-1901, †25-04-1989) [Partner van 161]  161; 187
Surksum, William van (*13-02-1877, †07-01-1952) [Schoonvader van 161]  161
Swartwolt, Geesina (*03-08-1816, †1891) [Schoonmoeder van 46]  46
Talman, Johannes (*26-03-1899, †07-05-1959) [Partner van 145]  145
Talman, Tette Popkes (*27-12-1853, †27-11-1931) [Schoonvader van 145]  145
Telgenhof, Hermanus Roelofs (*08-07-1821, †03-06-1915) [Schoonvader van 46]  46
Telgenhof, Leentje Harmanus (*08-04-1854, †06-08-1889) [Partner van 46]  46
Terpstra, Anne (*30-03-1914, †14-02-1992) [Partner van 144]  144
Terpstra, Christina Lammerts (Stijntje) (*15-04-1832, †22-01-1878) [Dochter van 7]  7,4
Terpstra, Foekje Jans (*23-05-1819, †28-11-1845) [Schoonmoeder van 42]  42
Terpstra, Gooitske (*21-12-1837, †02-03-1838) [Dochter van 7]  7,7
Terpstra, Gooitske (*25-11-1845, †26-07-1849) [Dochter van 7]  7,10
Terpstra, Gooitske Lammerts (*29-09-1825, †25-04-1826) [Dochter van 7]  7,1
Terpstra, Gooitzen (*22-02-1835, †26-02-1835) [Zoon van 7]  7,6
Terpstra, Heere Lammerts (*01-10-1829, †15-08-1883) [Zoon van 7]  7,3
Terpstra, Hinne (*22-02-1835, †20-03-1915) [Zoon van 7]  7,5
Terpstra, Hinne Lammerts (*23-01-1769, †21-05-1852) [Schoonvader van 7]  7
Terpstra, Hinne Lammerts (*05-01-1827, †16-07-1828) [Dochter van 7]  7,2
Terpstra, Klaas (*20-02-1886, †15-05-1961) [Schoonvader van 144]  144
Terpstra, Lammert Hinnes (*29-12-1796, †19-07-1949) [Partner van 7]  7
Terpstra, Siebe (*08-12-1839, †24-02-1840) [Zoon van 7]  7,8
Terpstra, Siebe (*25-09-1842, †17-01-1890) [Zoon van 7]  7,9
Terpstra, Sytske (*23-10-1856, †18-10-1924) [Schoonmoeder van 127]  127
Terpstra, Trijntje (*19-07-1890, †04-05-1950) [Schoonmoeder van 144]  144
Tilma, Minke (*01-09-1907) [Partner van 138]  138; 186
Tilma, Sipke (*06-04-1880, †20-07-1972) [Schoonvader van 138]  138
Tjallings, Lamke (*?-05-1763, †16-06-1802) [Schoonmoeder van 6]  6
Toering, Lutske [Partner van 143]  143
Toetenel, Cornelia Theodora Johanna (*30-03-1844, †24-06-1929) [Schoonmoeder van 82]  82
Tuinstra, Klaske (*16-06-1854, †27-01-1926) [Schoonmoeder van 98]  98
Unger, Ernestine Maria (*09-05-1922, †20-08-1928) [Dochter van 119]  119,1
Unger, Johan Hendrik (*09-10-1878, †16-02-1949) [Partner van 119]  119
Unger, Johannes Lodwijk (*13-03-1842, †13-01-1916) [Schoonvader van 119]  119
Veen, Frankje van der (*31-10-1862, †01-02-1947) [Schoonmoeder van 135]  135
Veen, Jeltje van der (*12-03-1874, †03-01-1938) [Schoonmoeder van 110]  110
Veen, Roelf (*07-09-1894, †06-09-1985) [Partner van 101]  101
Veen, Weijer (*17-04-1860, †06-04-1932) [Schoonvader van 101]  101
Veenema, Hiltje (*28-09-1866, †17-05-1939) [Partner van 57]  57; 98; 99; 100; 101; 102; 103
Veenema, Kornelis (*11-01-1831, †11-04-1892) [Schoonvader van 57]  57
Veenkamp, Berend (*18-11-1895, †10-07-1971) [Schoonvader van 181]  181
Veenkamp, Hindrikje (*02-06-1921, †08-01-1955) [Partner van 181]  181
Veenstra, Aaltje Johannes (*28-08-1835, †12-12-1866) [Partner van 25]  25
Veenstra, Aukje (*15-01-1884) [Dochter van 54]  54,4
Veenstra, Aukje (*26-11-1899, †08-07-1985) [Partner van 153]  153
Veenstra, Aukje Sipkes (*02-01-1883, †01-02-1883) [Dochter van 54]  54,3
Veenstra, Aukjen (*13-01-1881, †09-03-1970) [Dochter van 49]  49,1
Veenstra, Douwe (*23-12-1891) [Zoon van 54]  54,8
Veenstra, Douwe Aukes (*12-01-1818, †13-08-1887) [Schoonvader van 54]  54
Veenstra, Goitske Lourens (*03-09-1837, †07-11-1916) [Schoonmoeder van 67]  67
Veenstra, Gooitske (*24-10-1888, †10-06-1923) [Dochter van 49]  49,3
Veenstra, Gurbe Ates (*11-10-1812, †04-01-1899) [Schoonvader van 49]  49
Veenstra, Henderika (*27-04-1900) [Dochter van 54]  54,10
Veenstra, Hendrik Sipkes (*15-09-1885) [Zoon van 54]  54,5
Veenstra, Ieke (*04-07-1889) [Dochter van 54]  54,7
Veenstra, Ike (*22-04-1888, †05-05-1888) [Dochter van 54]  54,6
Veenstra, Jacob Wiegers (*22-05-1857, †02-11-1911) [Schoonvader van 69]  69
Veenstra, Jan (*18-03-1882, †16-08-1950) [Zoon van 49]  49,2
Veenstra, Jan (*18-03-1882) [Zoon van 54]  54,2
Veenstra, Jelle (*04-01-1866, †06-07-1958) [Schoonvader van 153]  153
Veenstra, Johannes Egberts (*?-06-1795, †29-12-1864) [Schoonvader van 25]  25
Veenstra, Klaas Sietzes (*01-08-1844, †26-06-1927) [Schoonvader van 71]  71
Veenstra, Kornelia (*03-10-1885, †31-01-1927) [Partner van 71]  71; 145
Veenstra, Maaike (*21-09-1887, †27-04-1944) [Partner van 69]  69; 141; 142; 143
Veenstra, Maike Sipkes de (*22-09-1881, †12-07-1955) [Dochter van 54]  54,1
Veenstra, Siepkje (*16-10-1895) [Dochter van 54]  54,9
Veenstra, Sipke (*14-07-1856, †14-03-1929) [Partner van 49]  49
Veenstra, Sipke Douwes (*27-03-1851, †27-04-1939) [Partner van 54]  54
Veer, Lamke Martens van der (*?-09-1786, †20-10-1859) [Schoonmoeder van 23]  23
Vegter, Akke Ales (*07-10-1820, †21-02-1897) [Schoonmoeder van 54]  54
Velde, Grietje van der (*21-06-1871, †14-07-1954) [Partner van 58]  58; 104; 105
Veldhuis, Bastiaan Renses (*28-03-1890, †21-10-1944) [Zoon van 76]  76,2
Veldhuis, Gerrit (*14-11-1898, †05-01-1955) [Zoon van 76]  76,6
Veldhuis, Hans Jan (*27-02-1896) [Zoon van 76]  76,5
Veldhuis, Johannes (*18-11-1828, †16-03-1886) [Schoonvader van 76]  76
Veldhuis, Johannes (*19-10-1888) [Zoon van 76]  76,1
Veldhuis, Louwrens Nicolaas (*22-10-1891, †26-01-1947) [Zoon van 76]  76,3
Veldhuis, Lucius Hendrik (*04-05-1902, †24-03-1957) [Zoon van 76]  76,7
Veldhuis, Roelof (*23-05-1861, †30-04-1923) [Partner van 76]  76
Veldhuis, Wietske (*30-06-1893, †07-07-1894) [Dochter van 76]  76,4
Veltheer, Jacob (*16-12-1852, †02-07-1906) [Schoonvader van 98]  98
Veltheer, Rapke (*19-11-1881, †14-03-1946) [Partner van 98]  98
Venema, Adriaan (*02-12-1884, †21-10-1959) [Nummer 70]  70; 144
Venema, Aitze (*29-03-1921, †15-05-1982) [Nummer 175]  175
Venema, Alle (Allen) (*07-09-1911, †1998) [Nummer 116]  116; 178; 179
Venema, Andries (*01-01-1882, †22-04-1965) [Nummer 69]  69; 141; 142; 143
Venema, Anna (*11-02-1896, †02-11-1991) [Nummer 112]  112; 176
Venema, Aukjen Eeuwes (*22-03-1835, †09-09-1911) [Nummer 43]  43; 72; 73; 74
Venema, Bastiaan (*02-05-1898, †01-10-1974) [Nummer 135]  135; 181
Venema, Bastiaan (*30-03-1905, †08-04-1960) [Zoon van 67]  67,1
Venema, Bastiaan Eeuwe (*26-08-1907, †21-12-1979) [Nummer 115]  115
Venema, Bastiaan Eeuwes (*21-07-1833, †10-02-1912) [Nummer 42]  42; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71
Venema, Catharina Anna (*01-05-1923, †05-04-2012) [Nummer 142]  142
Venema, Eeuwe (*29-04-1879, †05-03-1890) [Zoon van 42]  42,8
Venema, Eeuwe (*14-01-1895, †22-02-1895) [Zoon van 63]  63,4
Venema, Eeuwe Hendriks (*14-05-1806, †09-05-1860) [Partner van 14]  14; 41; 42; 43; 44
Venema, Egbert (*03-12-1892, †05-01-1986) [Nummer 111]  111; 174; 175
Venema, Egbert Hendrik (Eppie) (*23-09-1953, †20-05-1965) [Zoon van 175]  175,1
Venema, Engeltje (*11-09-1928, †09-08-2011) [Nummer 183]  183
Venema, Esderdien [Dochter van 110]  110,1
Venema, Foekje (*12-08-1872, †23-12-1956) [Nummer 66]  66; 127; 128; 129; 130; 131
Venema, Foekje Johanna (*01-07-1904, †04-11-1904) [Dochter van 63]  63,8
Venema, Fokje (*11-02-1901, †10-12-1983) [Nummer 114]  114
Venema, Fokke (*03-06-1871, †21-12-1888) [Zoon van 42]  42,4
Venema, Fokke (*16-12-1883, †05-12-1965) [Nummer 88]  88; 151
Venema, Fokke (*26-12-1890, †07-10-1978) [Nummer 110]  110; 173
Venema, Fokke (*19-06-1914, †13-03-1918) [Zoon van 68]  68,9
Venema, Fokke (*15-04-1922, †10-04-1930) [Zoon van 68]  68,11
Venema, Fokke Eeuwe (*10-09-1927, †25-05-2014) [Nummer 143]  143
Venema, Frankje (*16-10-1923, †24-08-2013) [Dochter van 135]  135,2
Venema, Froukje Grietje (*19-06-1929, †04-03-1999) [Nummer 146]  146
Venema, Gaitzke (*21-03-1933, †02-12-2008) [Nummer 185]  185
Venema, Geeltje (*26-06-1911, †18-04-1912) [Dochter van 71]  71,1
Venema, Geeltje (*23-08-1912, †03-02-2000) [Nummer 145]  145
Venema, Geert (*24-01-1910) [Nummer 132]  132
Venema, Geertruida (*23-05-1877, †01-12-1949) [Nummer 86]  86
Venema, Gerrit (*03-04-1926, †06-02-1996) [Nummer 151]  151
Venema, Greet (*1930, †18-04-2022) [Dochter van 110]  110,5
Venema, Grietje (*28-01-1889, †14-01-1974) [Nummer 109]  109; 168; 169; 170; 171; 172
Venema, Grietje (*22-12-1905, †28-03-1985) [Nummer 139]  139
Venema, Grietje (*15-08-1916, †06-07-2016) [Nummer 141]  141
Venema, Grietje (*04-03-1938, †28-08-2016) [Nummer 147]  147
Venema, Harriet (*08-10-1918, †23-01-2007) [Partner van 107]  107
Venema, Hendricus (*02-01-1877, †17-10-1968) [Nummer 68]  68; 135; 136; 137; 138; 139; 140
Venema, Hendricus Fokke (*30-09-1930, †22-11-2016) [Nummer 186]  186
Venema, Hendrik (*13-11-1839, †25-04-1843) [Dochter van 14]  14,5
Venema, Hendrik (*10-01-1864, †21-11-1948) [Nummer 63]  63; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116
Venema, Hendrik (*20-10-1899, †11-04-1972) [Nummer 126]  126; 180
Venema, Hendrik (*06-10-1904) [Nummer 138]  138; 186
Venema, Hendrik (*25-01-1912) [Nummer 133]  133
Venema, Hendrik (*?-12-1922, †03-03-1923) [Zoon van 111]  111,4
Venema, Hendrik (*±1928, †04-05-1940) [Zoon van 125]  125,1
Venema, Hendrik Alberts (*24-06-1779, †26-03-1848) [Schoonvader van 14]  14
Venema, Hendrik Fokke (*1957) [Zoon van 186]  186,1
Venema, Hendrikus (*25-05-1922, †24-07-2001) [Nummer 181]  181
Venema, Hendrikus (Henry) (*16-02-1930, †01-11-1985) [Nummer 184]  184
Venema, Henk [Zoon van 110]  110,3
Venema, Henry [Nummer 178]  178
Venema, Jacob (*08-04-1920) [Zoon van 69]  69,2
Venema, Jan (*21-06-1868, †21-04-1946) [Nummer 65]  65; 124; 125; 126
Venema, Jan (*07-04-1912) [Nummer 140]  140
Venema, Jan (*18-11-1916, †15-12-2002) [Zoon van 88]  88,3
Venema, Jan (*27-08-1922, †15-12-1998) [Nummer 182]  182
Venema, Jan Bastiaan (*10-11-1928, †02-11-1994) [Nummer 180]  180
Venema, Jantje (*09-08-1879, †08-04-1947) [Nummer 87]  87; 148; 149; 150
Venema, John [Zoon van 116]  116,2
Venema, Jurjen (*09-06-1941, †17-06-1944) [Zoon van 110]  110,6
Venema, Karen Ann (*15-07-1945, †13-05-2010) [Dochter van 187]  187,1
Venema, Kornelis (Cornelius Case) (*08-04-1892, †12-06-1953) [Schoonvader van 107] [Schoonvader van 187]  107; 187
Venema, Marcus (*25-10-1874, †07-06-1939) [Nummer 67]  67; 132; 133; 134
Venema, Margaretha Catharina (*12-02-1913) [Nummer 144]  144
Venema, Martha [Dochter van 88]  88,1
Venema, Martje (*26-01-1866, †29-09-1943) [Nummer 64]  64; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123
Venema, Martje (*09-04-1898, †14-12-1987) [Nummer 113]  113; 177
Venema, Nel [Dochter van 110]  110,2
Venema, NN NN (levenloos *09-08-1908) [Dochter van 86]  86,1
Venema, NN NN (levenloos *02-11-1911) [Zoon van 70]  70,1
Venema, NN NN (levenloos *21-07-1915) [Kind van 71]  71,3
Venema, NN NN (levenloos *22-11-1918) [Zoon van 68]  68,10
Venema, NN NN (levenloos *10-08-1937) [Kind van 138]  138,2
Venema, Pieter (*26-01-1842, †03-09-1907) [Partner van 50]  50; 86; 87; 88; 89
Venema, Pieter (*17-01-1913, †09-03-1996) [Zoon van 88]  88,2
Venema, Reinder (*20-05-1887, †23-07-1973) [Nummer 71]  71; 145; 146; 147
Venema, Reinder (*19-04-1914) [Nummer 134]  134
Venema, Richard James (*15-04-1922, †30-11-2015) [Partner van 187]  187
Venema, Robert [Nummer 179]  179
Venema, Sietse (*29-01-1894, †27-12-1960) [Nummer 125]  125
Venema, Sietske (*27-06-1899, †15-02-1981) [Nummer 136]  136
Venema, Tjeerd (*15-04-1901, †20-09-1902) [Zoon van 68]  68,3
Venema, Tjeerd (Ted) (*16-06-1903, †05-01-1985) [Nummer 137]  137; 182; 183; 184; 185
Venema, Tjitske (*25-04-1909, †02-01-1923) [Dochter van 68]  68,7
Venema, Tjitske (*10-02-1918, †17-01-1971) [Nummer 174]  174
Venema, Trijntje (*29-06-1892) [Nummer 124]  124
Venema, Trijntje Eeuwes (*25-03-1832, †15-02-1914) [Nummer 41]  41; 62
Venema, Wietske (*17-08-1919) [Dochter van 111]  111,2
Venema, Wijtske (*29-03-1837, †31-01-1910) [Nummer 44]  44; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84
Venema, Wijtske (Wies) (*29-07-1926, †21-01-2018) [Nummer 173]  173
Venema, Willem (*20-03-1889, †03-04-1889) [Zoon van 50]  50,4
Venema, Willem Klaassens (*02-07-1810, †17-06-1887) [Schoonvader van 50]  50
Venema, Willemina (*20-07-1891, †25-06-1988) [Nummer 89]  89
Visser, Bauke (*28-05-1868, †01-11-1940) [Schoonvader van 114] [Schoonvader van 113]  113; 114
Visser, Hendrik (*19-07-1925, †04-06-1997) [Nummer 177]  177
Visser, Jan (*20-01-1897, †29-05-1981) [Partner van 114]  114
Visser, Johannes (*24-08-1899, †04-07-1975) [Partner van 113]  113; 177
Visser, Johannes (*27-01-1928, †18-05-1928) [Zoon van 114]  114,1
Visser, Trientje (*07-03-1842, †29-03-1924) [Schoonmoeder van 57]  57
Vleeshouwer, Antje (*27-07-1884) [Schoonmoeder van 134]  134
Vleestra, Akke Klazes [Schoonmoeder van 24]  24
Vlietstra, Aukjen Klazes (Akke) (*27-02-1798, †04-03-1861) [Schoonmoeder van 22]  22
Vlonk, Jan (*06-08-1835, †13-02-1899) [Schoonvader van 86]  86
Vlonk, Jelke (*28-09-1878, †22-03-1951) [Partner van 86]  86
Vlugt, Antje van der (*21-08-1852, †01-03-1916) [Partner van 51]  51; 90; 91; 92; 93; 94
Vlugt, Wiebe Popkes van der (*20-12-1818, †29-03-1872) [Schoonvader van 51]  51
Voogt, Jacob (*05-11-1839, †24-03-1929) [Schoonvader van 73]  73
Voogt, Jannetje Neeltje (*24-01-1878, †08-11-1957) [Partner van 73]  73
Vries, Berend Wolter de (*22-12-1919, †27-09-2012) [Partner van 174]  174
Vries, Freerk de (*08-02-1881, †30-06-1945) [Schoonvader van 142]  142
Vries, Goitske Luitzens de (*16-07-1786, †23-03-1863) [Schoonmoeder van 44]  44
Vries, Hidser Freerk (Hiddie) de (*25-01-1954, †07-04-1959) [Zoon van 142]  142,1
Vries, Jantje de (*17-03-1876, †26-09-1947) [Schoonmoeder van 114] [Schoonmoeder van 113]  113; 114
Vries, NN NN de (levenloos *07-12-1953) [Kind van 174]  174,1
Vries, Pieter Aukes de (*25-10-1818, †28-11-1874) [Schoonvader van 32]  32
Vries, Sipke de (*20-06-1913, †22-05-1985) [Partner van 142]  142
Vries, Stephania de (*21-01-1862, †08-10-1934) [Schoonmoeder van 121]  121
Vries, Trijntje de (*11-10-1870, †26-04-1946) [Schoonmoeder van 129]  129
Vries, Trijntje Pieters de (*02-10-1840, †07-02-1878) [Partner van 32]  32
Vrugt, Grietje (*28-02-1877, †09-02-1868) [Schoonmoeder van 126]  126
Vuurens, Hendrijntje (*19-10-1844, †10-03-1903) [Schoonmoeder van 74]  74
Wal, Alle van der (*21-10-1869, †24-10-1953) [Schoonvader van 110]  110
Wal, Egbert Roels van der (*21-02-1829, †27-10-1911) [Schoonvader van 63]  63
Wal, Johanna van der (*14-09-1893, †07-08-1921) [Partner van 110]  110
Wal, Wietske van der (*08-07-1866, †18-06-1942) [Partner van 63]  63; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116
Walvius, Jan (*13-07-1868, †02-04-1936) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 88]  88
Weening, Wimke (*09-10-1891, †19-10-1986) [Schoonmoeder van 171]  171
Weide, Lammert Obbe van der (*02-10-1930, †04-08-2010) [Partner van 146]  146
Werkman, Anna Maria (*25-01-1861, †20-07-1948) [Schoonmoeder van 148]  148
Westerman, Anna (*23-10-1898, †01-07-1931) [Schoonmoeder van 107] [Schoonmoeder van 187]  107; 187
Wetering, Reinskjen van de (*14-12-1871, †24-03-1958) [Schoonmoeder van 152]  152
Wettering, Gertrude van (*1907, †14-?-7) [Partner van 162]  162
Wiebes, Tietje [Schoonmoeder van 9]  9
Wiechertjes, Annie (*24-01-1923, †05-10-2000) [Partner van 175]  175
Wiekamp, Jitske (*07-04-1895, †20-01-1985) [Schoonmoeder van 181]  181
Wiersum, Anje (*14-01-1867, †10-04-1956) [Schoonmoeder van 125]  125
Wijk, Anne van der (*06-01-1870, †14-02-1916) [Schoonvader van 130]  130
Wijk, Pietje van der (*30-03-1909, †13-10-1997) [Partner van 130]  130
Wijkstra, Elske (*20-01-1864, †31-10-1956) [Schoonmoeder van 102]  102
Wijma, Trijntje (*22-03-1862, †28-09-1937) [Schoonmoeder van 100]  100
Wijngaard, Ida (*15-11-1859, †09-02-1932) [Schoonmoeder van 98]  98
Wijtzes, Sijbe [Schoonvader van 1]  1
Wilderman, Grietje Hindriks (*?-11-1801, †31-01-1877) [Schoonmoeder van 35]  35
Wit, Klaaske de (*07-02-1839, †08-11-1911) [Partner van 39]  39; 61
Wit, Peterus Klasens de (*01-05-1812, †11-05-1886) [Schoonvader van 39]  39
Wolters, Hindrik (*25-07-1835, †26-02-1899) [Schoonvader van 78]  78
Wolters, Maria (*28-07-1853, †28-12-1943) [Schoonmoeder van 83]  83
Wolters, Roelfje (*19-07-1860, †07-03-1894) [Partner van 78]  78
Woude, Dufke van der (*28-08-1899) [Dochter van 79]  79,6
Woude, Hendrik van der (*22-11-1834, †17-08-1901) [Schoonvader van 79]  79
Woude, Johanna van der (*27-09-1885, †22-05-1956) [Dochter van 79]  79,1
Woude, Leffert van der (*02-06-1864, †20-06-1932) [Partner van 79]  79
Woude, Martha van der (*02-03-1901, †27-12-1969) [Dochter van 79]  79,7
Woude, NN NN van der (levenloos *24-12-1888) [Dochter van 79]  79,3
Woude, NN NN van der (levenloos *21-08-1894) [Zoon van 79]  79,4
Woude, NN NN van der (levenloos *02-10-1896) [Zoon van 79]  79,5
Woude, NN NN van der (levenloos *08-07-1903) [Zoon van 79]  79,8
Woude, Wietske van der (*01-09-1886) [Dochter van 79]  79,2
Ybema, Auke (*13-06-1851, †31-12-1925) [Schoonvader van 127]  127
Ybema, Jelle (*31-12-1887, †19-09-1977) [Partner van 127]  127
Ydes, Hinke Dirks (*±1773, †11-02-1855) [Schoonmoeder van 5]  5
Zanoni, Cornelia Theodora Johanna (*12-11-1873, †06-02-1949) [Partner van 82]  82
Zanoni, Jacobus (*17-03-1843, †31-01-1888) [Schoonvader van 82]  82
Zeeman, Aafke Paulus (*25-10-1811, †30-08-1900) [Partner van 5]  5
Zeeman, Paulus Simons (*?-06-1771, †01-11-1859) [Schoonvader van 5]  5
Zijlstra, Aukjen Reins (*28-10-1823, †09-11-1886) [Schoonmoeder van 49]  49
Zuidema, Hindrik (*11-08-1856, †14-10-1932) [Schoonvader van 125]  125
Zuidema, Jantje (*14-03-1896) [Partner van 125]  125
Zwaan, Geeske (*30-01-1866, †17-06-1934) [Schoonmoeder van 123]  123
Zwanenburg, Rinskje Hiltje (*16-07-1913) [Partner van 134]  134
Zwanenburg, Sytze (*03-02-1878) [Schoonvader van 134]  134
Zwart, Aaltje (*15-01-1869, †27-06-1918) [Dochter van 31]  31,3
Zwart, Anne (*03-08-1836, †06-01-1909) [Nummer 33]  33
Zwart, Antje Annes (*12-01-1883, †21-07-1963) [Dochter van 33]  33,2
Zwart, Bastiaan Hendriks (*02-06-1834, †25-05-1910) [Nummer 32]  32
Zwart, Freerk (*09-02-1874, †30-09-1966) [Zoon van 31]  31,5
Zwart, Hendrik (*26-07-1877, †04-12-1877) [Zoon van 32]  32,1
Zwart, Hendrik Annes (*15-08-1777, †25-01-1846) [Schoonvader van 12]  12
Zwart, Hendrik Annes (*27-01-1880, †28-06-1920) [Zoon van 33]  33,1
Zwart, Hendrik Hendriks (*08-09-1805, †14-04-1837) [Partner van 12]  12; 31; 32; 33
Zwart, Hendrik Hendriks (*13-10-1832, †05-06-1919) [Nummer 31]  31
Zwart, Hendrik Hendriks (*16-01-1865, †14-03-1906) [Zoon van 31]  31,1
Zwart, Jacob (*21-02-1887, †05-01-1967) [Zoon van 31]  31,7
Zwart, Jeltje (*23-01-1867, †17-02-1927) [Dochter van 31]  31,2
Zwart, Wiepkje (*19-05-1876, †06-01-1958) [Dochter van 31]  31,6
Zwart, Wiepkje Hendriks (*19-04-1872, †14-07-1872) [Dochter van 31]  31,4
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:51:33 door A. Stomphorst