Overige Parentelen

Adema
Doeye Jacobs - Geertje Gerrits - Oenkerk

Parenteel van Doeye Jacobs

Parenteel van Doeye Jacobs

1 Doeye Jacobs is geboren in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Doeye is overleden omstreeks 1764 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
boer
Doeye trouwde op zondag 23 augustus 1733 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ) met Geertje Gerrits. Geertje is geboren in Roodkerk ( Dantumadeel ). Geertje is overleden omstreeks 1789.
Kinderen van Doeye en Geertje:
1 Jacob Doeyes, geboren in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 2.
2 Folkje Doeyes, geboren omstreeks 1734 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 3.
3 Hiltje Doeyes, geboren omstreeks 1735 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 4.
2 Jacob Doeyes is geboren in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Doeye Jacobs (zie 1) en Geertje Gerrits.
Beroep:
schipper
Jacob trouwde op zondag 25 mei 1760 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ) met Aukje (Akke) Sybes. Akke is geboren in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ).
Kinderen van Jacob en Akke:
1 Geertje Jacobs, geboren in maart 1761 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1772.
Notitie bij Geertje: Geertjs is op 23 mei 1784 in Hempens gehuwd met Sjoerd Symens
2 Sybe Jacobs, geboren in april 1764 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 17 mei 1772.
3 Lijsbeth Jacobs, geboren in 1767 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1772.
Notitie bij Lijsbeth: Lijsbeth is op 19 juni 1785 in Giekerk gehuwd met Jan Hendriks
3 Folkje Doeyes is geboren omstreeks 1734 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Doeye Jacobs (zie 1) en Geertje Gerrits. Zij is gedoopt op vrijdag 5 september 1777. Folkje is overleden omstreeks 1795 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 61 jaar oud. Folkje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op maandag 23 mei 1768 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Sape Sybes, ongeveer 28 jaar oud. Sape is geboren omstreeks 1740 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Sape is overleden op woensdag 21 februari 1810 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Folkje en Sape:
1 Sybe Sapes Bloemhof, geboren in 1768 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op vrijdag 5 september 1777. Sybe is overleden op dinsdag 20 maart 1821 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 52 of 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1821.
Notitie bij Sybe: Sybe is gehuwd met Pietje Klazes Postma
Beroep:
Laboureur
2 Lijsbeth Sapes, geboren op donderdag 26 juni 1777 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 5 september 1777. Lijsbeth is overleden vóór 1786, ten hoogste 9 jaar oud.
3 Doeye Sapes Bloemhof, geboren in september 1777 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op vrijdag 5 september 1777. Doeye is overleden op zaterdag 24 maart 1832 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1832.
Notitie bij Doeye: Doeye is (1) op 14 september 1794 in Oenkerk gehuwd met Maaike Wybrens en (2) op 30 juni 1799 in Oudkerk met Beitske Foekes Noteboom
Beroep:
dagloner
4 Jacob Sapes Bloemhof, geboren op dinsdag 20 juli 1779 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1779. Jacob is overleden op donderdag 24 oktober 1850 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1850.
Notitie bij Jacob: Jacob is (1) op 12 mei 1805 in Birdaard gehuwd met Fokeltje Hendriks en (2) met Baukje Jitzes Dijkstra
Beroep:
dagloner
5 Geertje Sapes Bloemhof, geboren op maandag 10 december 1781 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 17 december 1786. Geertje is overleden op woensdag 4 april 1849 in Giekerk, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1849.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Johannes Folkertsma
Beroep:
koemelkster
6 Lijsbeth Sapes Bloemhof, geboren op woensdag 1 november 1786 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 17 december 1786. Lijsbeth is overleden op donderdag 10 maart 1859 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1859.
Notitie bij Lijsbeth: Lijsbeth is op 8 juni 1824 in Tietjerksteradeel gehuwd met Willem Dirks Veenstra
Beroep:
dienstmeid
7 Oene Sapes, geboren op zondag 2 augustus 1789 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1789.
4 Hiltje Doeyes is geboren omstreeks 1735 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Doeye Jacobs (zie 1) en Geertje Gerrits. Hiltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 28 november 1756 in Hardegarijp met Ate Klazes, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Ate: 24 november 1789 : Ate Klases, huisman te Rijperkerk, 43 jaar, doet aangifte van diefstal uit de Hollandse kast in de "westerse kamer"; mist £ 150, zilveren knopen, doeken, etc.- verklaring van Hiltje Doejes, 43 jaar, vrouw van vorige aangever
Ate is geboren in november 1737 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 1 december 1737. Ate is overleden op woensdag 23 februari 1803 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud.
Kinderen van Hiltje en Ate:
1 Trijntje Ates, geboren op zaterdag 5 februari 1757 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 5.
2 Klaas Ates, geboren in september 1758 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 6.
3 Doeije Ates, geboren in maart 1761 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 7.
4 Geertje Ates, geboren in april 1763 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 1 mei 1763. Geertje is overleden vóór 1769, ten hoogste 6 jaar oud.
5 Dirk Ates Adema, geboren in december 1764 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 8.
6 Geertje (Gertje) Ates, geboren op maandag 20 februari 1769 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 9.
7 Sijbe Adema, geboren op maandag 8 juli 1776 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1776.
5 Trijntje Ates is geboren op zaterdag 5 februari 1757 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ate Klazes en Hiltje Doeyes (zie 4). Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1758. Trijntje is overleden vóór 1803 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 46 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 14 mei 1780 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ) met Anne Theunis Beekhof. Anne is geboren in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
zilversmid
Kinderen van Trijntje en Anne:
1 Theunis Annes Beekhof, geboren op vrijdag 19 januari 1781 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1781. Theunis is overleden op woensdag 1 oktober 1806 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Theunis bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
2 Hiltje Beekhof, geboren op zondag 26 mei 1782 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1782. Hiltje is overleden vóór dinsdag 16 augustus 1785 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 3 jaar oud.
3 Hiltje Beekhof, geboren op dinsdag 16 augustus 1785 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 16 oktober 1785. Hiltje is overleden vóór dinsdag 31 oktober 1786 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 1 jaar oud.
4 Hiltje Beekhof, geboren op dinsdag 31 oktober 1786 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 28 januari 1787.
6 Klaas Ates is geboren in september 1758 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Klazes en Hiltje Doeyes (zie 4). Hij is gedoopt op woensdag 20 september 1758. Klaas trouwde, 21 jaar oud, op zondag 20 augustus 1780 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ) met Nyske (Nieske) Jacobs, 22 of 23 jaar oud. Nieske is geboren in augustus 1757 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jacob Hendriks en Saakje Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1757.
Kinderen van Klaas en Nieske:
1 Ate Ates, geboren op zaterdag 29 september 1781 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 11 november 1781.
2 Zaakje Ates, geboren op dinsdag 25 januari 1785 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1785.
7 Doeije Ates is geboren in maart 1761 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Klazes en Hiltje Doeyes (zie 4). Hij is gedoopt op woensdag 25 maart 1761. Doeije is overleden vóór 1798 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 37 jaar oud. Doeije trouwde, 26 jaar oud, op zondag 24 juni 1787 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ) met Trijntje Halbes Algera, 16 jaar oud. Trijntje is geboren in april 1771 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Halbe Pieters en Akke Alles. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1771. Trijntje is overleden op woensdag 31 juli 1811 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1811.
Kind van Doeije en Trijntje:
1 Ate Ates, geboren in mei 1788 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op maandag 5 mei 1788.
8 Dirk Ates Adema is geboren in december 1764 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Klazes en Hiltje Doeyes (zie 4). Hij is gedoopt op vrijdag 7 februari 1772. Dirk is overleden op maandag 7 september 1829 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1829. Dirk:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 8 mei 1791 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ) met Haukje Jacobs, 25 jaar oud. Haukje is geboren in november 1765 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1765. Haukje is overleden vóór 1805 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde met Grietie Aans (Grietje) Grasveld. Grietje is geboren op donderdag 28 oktober 1779 in Leeuwarden, dochter van Aan Gabes Grasveld en Rinske Tjerks Plantinga. Zij is gedoopt op zondag 21 november 1779. Grietje is overleden op vrijdag 3 september 1858 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1858.
Kinderen van Dirk en Haukje:
1 Hiltje Dirks Adema, geboren op dinsdag 8 november 1791 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 10.
2 Jacob Dirks Adema, geboren op zondag 24 augustus 1794 in Leeuwarden. Volgt 11.
Kinderen van Dirk en Grietje:
3 Ate Adema, geboren op zaterdag 14 mei 1803 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1803.
4 Aan Dirks Adema, geboren op zaterdag 4 mei 1805 in Leeuwarden. Volgt 12.
5 Sybe Durks Adema, geboren op donderdag 28 mei 1807 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1807. Sybe is overleden op zondag 16 januari 1814 in Leeuwarden, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1814.
6 Rinze Dirks Adema, geboren op zaterdag 13 mei 1809 in Leeuwarden. Volgt 13.
7 Reinder Dirks Adema, geboren op zaterdag 11 mei 1811 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1811. Hij is gedoopt op zondag 26 mei 1811. Reinder is overleden op zaterdag 22 februari 1812 in Leeuwarden, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1812.
8 Hylke (Hielke) Adema, geboren op donderdag 29 april 1813 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1813. Hij is gedoopt op woensdag 12 mei 1813. Hielke is overleden op vrijdag 24 december 1813 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1813.
9 Sytske Dirks Adema, geboren op maandag 6 februari 1815 in Leeuwarden. Volgt 14.
10 Geertje Adema, geboren op zaterdag 13 maart 1819 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1819. Geertje is overleden op zondag 19 maart 1843 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1843. Geertje bleef ongehuwd.
11 Sjoerd Lourens Adema, geboren op zondag 17 februari 1822 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1822. Sjoerd is overleden op donderdag 3 april 1823 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1823.
12 Doeye Adema, geboren op zaterdag 8 januari 1825 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1825. Doeye is overleden op woensdag 21 september 1825 in Leeuwarden, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1825.
9 Geertje (Gertje) Ates is geboren op maandag 20 februari 1769 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ate Klazes en Hiltje Doeyes (zie 4). Zij is gedoopt op vrijdag 7 februari 1772. Gertje is overleden op zaterdag 28 mei 1836 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1836. Gertje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 2 mei 1790 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ) met Gerrit Ludzers van der Woude, ongeveer 22 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1768 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ludzer Tjeerds en Harmke Joukes. Gerrit is overleden op dinsdag 10 maart 1812 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1812.
Beroep:
boerenknecht en schipper
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1816 in Tietjerksteradeel met Liebbe Minnolts Westra, 55 jaar oud. Liebbe is geboren in augustus 1760 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minnolt Willems en Lutske Botes. Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1760. Liebbe is overleden op zaterdag 8 januari 1842 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1842.
Beroep:
visser
Kinderen van Gertje en Gerrit:
1 Ludzer van der Woude, geboren op woensdag 12 januari 1791 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806. Ludzer is overleden op vrijdag 5 mei 1865 in Wartena ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Ludzer bleef ongehuwd.
2 Ate Gerrits van der Woude, geboren op dinsdag 3 april 1792 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1792. Ate is overleden op zaterdag 25 februari 1865 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1865.
Notitie bij Ate: Ate is op 19 januari 1822 in Tietjerksteradeel gehuwd met Dooitske Pieters Hoogeveen
3 Hiltje Gerrits van der Woude, geboren op donderdag 5 februari 1795 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1795. Hiltje is overleden op zondag 1 oktober 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1854.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 15 mei 1819 in Tietjeksteradeel gehuwd met Sybe Pieters van der Meulen
4 Harmke Gerrits van der Woude, geboren op maandag 7 mei 1798 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1806. Harmke is overleden op maandag 17 september 1827 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1827.
Notitie bij Harmke: Harmke is op 31 mei 1823 in Tietjerksteradeel gehuwd met Frans Sybes Veenstra
5 Sybe van der Woude, geboren op woensdag 28 april 1802 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806. Sybe is overleden op vrijdag 10 januari 1862 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1862.
Notitie bij Sybe: Sybe is op 16 mei 1829 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Jans Wadman
Beroep:
Heereknecht
6 Hendrik Gerrits van der Woude, geboren op woensdag 18 december 1805 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1806. Hendrik is overleden op zondag 11 augustus 1878 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1878.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 14 mei 1842 in Tietjerksteradeel gehuwd met Beitsche Gerrits Sinnema
7 Sjoerdtje Gerrits van der Woude, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 15.
10 Hiltje Dirks Adema is geboren op dinsdag 8 november 1791 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Dirk Ates Adema (zie 8) en Haukje Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1791. Hiltje is overleden op donderdag 4 maart 1852 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1852.
Beroep:
dienstmeid en melktapster
Hiltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 december 1815 in Leeuwarderadeel met Wobbe Freerks van der Woude, 29 jaar oud. Wobbe is geboren op vrijdag 17 november 1786 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), zoon van Freerk Harmens en Engeltje Wobbes van der Vegt. Hij is gedoopt op zondag 10 december 1786 in Hoornsterzwaag. Wobbe is overleden op zondag 6 maart 1831 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1831.
Beroep:
dienstknecht
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 3 januari 1836 in Leeuwarden met Marten Jans Abma, 43 jaar oud. Marten is geboren op vrijdag 16 november 1792 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Durks Abma en Jetske Douwes Abma. Hij is gedoopt op zondag 2 december 1792. Marten is overleden op woensdag 8 juli 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1868.
Beroep:
pottebakkersknecht
Kinderen van Hiltje en Wobbe:
1 Siebe van der Woude, geboren op donderdag 10 augustus 1815 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1815. Siebe is overleden op zaterdag 9 september 1826 in Leeuwarden, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1826.
2 Freerk Wobbes van der Woude, geboren op vrijdag 19 september 1817 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 september 1817. Freerk is overleden op donderdag 7 mei 1818 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1818.
3 Freerk van der Woude, geboren op zaterdag 1 mei 1819 in Leeuwarden. Volgt 16.
4 Houwkjen Wobbes van der Woude, geboren op woensdag 10 april 1822 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1822. Houwkjen is overleden op zaterdag 8 februari 1834 in Leeuwarden, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1834.
5 Engeltje van der Woude, geboren op maandag 29 november 1824 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1824. Engeltje is overleden op donderdag 5 oktober 1826 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1826.
6 Dirk Wobbes van der Woude, geboren omstreeks 1831 in Leeuwarden. Dirk is overleden op woensdag 6 januari 1836 in Leeuwarden, ongeveer 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1836.
11 Jacob Dirks Adema is geboren op zondag 24 augustus 1794 in Leeuwarden, zoon van Dirk Ates Adema (zie 8) en Haukje Jacobs. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794. Jacob is overleden op donderdag 29 oktober 1840 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1840.
Beroep:
boerenknecht en Heerenknecht
Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 13 mei 1821 in Leeuwarden met Gudula Ombelet, 27 jaar oud. Gudula is geboren in maart 1794 in Leeuwarden, dochter van Jan Andries Onbelet en Catharina Harmens (Trijntje) van der Meulen. Zij is gedoopt op maandag 17 maart 1794. Gudula is overleden op vrijdag 16 augustus 1822 in Leeuwarden, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1822.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 16 mei 1824 in Leeuwarden met Jeltje Wybes Wybinga, 33 jaar oud. Jeltje is geboren op dinsdag 8 februari 1791 in Franeker, dochter van Wijbe Andries Wybinga en Riemke Jochums. Zij is gedoopt op woensdag 2 maart 1791. Jeltje is overleden op zaterdag 17 november 1860 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1860.
Beroep:
dienstmaagd
Kind van Jacob en Gudula:
1 Gudula Jacobs Adema, geboren op vrijdag 16 augustus 1822 in Leeuwarden. Volgt 17.
Kinderen van Jacob en Jeltje:
2 Riemke Jacobs Adema, geboren op maandag 11 juli 1825 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1825. Riemke is overleden op dinsdag 26 juli 1825 in Leeuwarden, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1825.
3 Dirk Jacobs Adema, geboren op vrijdag 22 september 1826 in Hallum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1826. Dirk is overleden op zondag 29 oktober 1826 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1826.
4 Riemke Jacobs Adema, geboren op woensdag 30 januari 1828 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1828. Riemke is overleden op zondag 18 juli 1830 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1830.
12 Aan Dirks Adema is geboren op zaterdag 4 mei 1805 in Leeuwarden, zoon van Dirk Ates Adema (zie 8) en Grietie Aans (Grietje) Grasveld. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1805. Aan is overleden op dinsdag 18 juni 1861 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1861.
Beroep:
tichelknecht
Aan trouwde, 31 jaar oud, op zondag 6 november 1836 in Leeuwarden met Antje Fokkes de Haan, 37 jaar oud. Antje is geboren in februari 1799 in Leeuwarden, dochter van Fokke Lippes (Foke) de Haan en Antje Laurens van der Geest. Zij is gedoopt op woensdag 6 februari 1799. Antje is overleden op zaterdag 17 februari 1877 in Leeuwarden, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1877.
Kind van Aan en Antje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 21 februari 1838 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1838.
13 Rinze Dirks Adema is geboren op zaterdag 13 mei 1809 in Leeuwarden, zoon van Dirk Ates Adema (zie 8) en Grietie Aans (Grietje) Grasveld. Hij is gedoopt op zondag 28 mei 1809. Rinze is overleden op vrijdag 11 september 1863 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1863. Rinze trouwde, 28 jaar oud, op zondag 10 december 1837 in Leeuwarden met Carolina van Erckelens, 50 jaar oud. Carolina is geboren in juni 1787 in Harderwijk, dochter van Johan van Erckelens en Wilhelmina Charlotta (Guillemette) Haag. Zij is gedoopt op donderdag 21 juni 1787. Carolina is overleden op zondag 19 juli 1868 in Harderwijk, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1868.
14 Sytske Dirks Adema is geboren op maandag 6 februari 1815 in Leeuwarden, dochter van Dirk Ates Adema (zie 8) en Grietie Aans (Grietje) Grasveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1815. Sytske is overleden op zaterdag 16 mei 1857 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1857. Sytske trouwde, 22 jaar oud, op zondag 27 augustus 1837 in Leeuwarden met Johannes van Doorn Torenga, 34 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 5 januari 1803 in Leeuwarden, zoon van Pieternella van Doorn. Hij is gedoopt op woensdag 16 februari 1803. Johannes is overleden op vrijdag 12 januari 1866 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1866.
Kinderen van Sytske uit onbekende relatie:
1 Grietje Adema, geboren op maandag 14 april 1834 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1834. Grietje is overleden op zondag 17 augustus 1834 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1834.
2 Willemke Adema, geboren op donderdag 5 mei 1836 in Leeuwarden. Volgt 18.
Kinderen van Sytske en Johannes:
3 Petronella Torenga, geboren op zaterdag 11 augustus 1838 in Leeuwarden. Volgt 19.
4 Durk Toringa, geboren op dinsdag 26 mei 1840 in Leeuwarden. Volgt 20.
5 Gerrit Torenga, geboren op zaterdag 8 januari 1842 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1842. Gerrit is overleden op donderdag 15 september 1842 in Leeuwarden, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1842.
6 Aan Torenga, geboren op zondag 16 juli 1843 in Leeuwarden. Volgt 21.
7 Rinse Torenga, geboren op zaterdag 22 februari 1845 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1845. Rinse is overleden op maandag 22 juni 1846 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1846.
8 Anne Torenga, geboren op dinsdag 6 oktober 1846 in Leeuwarden. Volgt 22.
9 Hille Torenga, geboren op zondag 1 oktober 1848 in Leeuwarden. Volgt 23.
10 Antje Torenga, geboren op maandag 21 januari 1850 in Leeuwarden. Volgt 24.
11 Geertje Torenga, geboren op zondag 11 januari 1852 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1852. Geertje is overleden op zondag 23 oktober 1859 in Leeuwarden, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1859.
12 Carolina Torenga, geboren op zaterdag 5 augustus 1854 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 7 mei 1854. Carolina is overleden op zondag 25 maart 1855 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1855.
15 Sjoerdtje Gerrits van der Woude is geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerrit Ludzers van der Woude en Geertje (Gertje) Ates (zie 9). Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1810. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 6 oktober 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1874. Sjoerdtje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1828 in Tietjerksteradeel met Gerk Roels Zandberg, 27 jaar oud. Gerk is geboren op maandag 15 september 1800 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1800. Gerk is overleden op dinsdag 30 januari 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1883.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Sjoerdtje en Gerk:
1 Stijntje Gerks Zandberg, geboren op maandag 15 februari 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 25.
16 Freerk van der Woude is geboren op zaterdag 1 mei 1819 in Leeuwarden, zoon van Wobbe Freerks van der Woude en Hiltje Dirks Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1819. Freerk is overleden op donderdag 26 december 1861 in Goutum ( Leeuwarden ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1861.
Beroep:
boerenarbeider
Freerk trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 4 mei 1848 in Leeuwarderadeel met Pyttje Jans (Pietje) de Vries, 31 jaar oud. Pietje is geboren op donderdag 17 oktober 1816 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Steffens de Vries en Trijntje Harmanus Ynia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1816. Pietje is overleden op maandag 10 november 1884 in Warga ( Leeuwarden ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1884.
Beroep:
boerendienstmeid
Kinderen van Freerk en Pietje:
1 Wobbe van der Woude, geboren op zondag 18 februari 1849 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1849. Wobbe is overleden op woensdag 19 januari 1921 in Makkinga ( Ooststellingwerf ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1921. Wobbe bleef ongehuwd.
2 Jan Freerks van der Woude, geboren op dinsdag 15 oktober 1850 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1850. Jan is overleden op woensdag 27 februari 1901 in Beers ( Leeuwarden ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1901.
Notitie bij Jan: Jan is op 13 mei 1875 in Idaarderadeel gehuwd met Tietje Anskes van der Zee
3 Durk van der Woude, geboren op vrijdag 23 september 1853 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1853.
4 Hiltje van der Woude, geboren op zondag 12 april 1857 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1857. Hiltje is overleden op woensdag 5 december 1945 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1945.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is (1) op 21 juli 1880 in Idaarderadeel gehuwd met Ype Wiegers Dorhiut en (2) op 19 januari 1893 met Luitzen Harmens van Loon
17 Gudula Jacobs Adema is geboren op vrijdag 16 augustus 1822 in Leeuwarden, dochter van Jacob Dirks Adema (zie 11) en Gudula Ombelet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1822. Gudula is overleden op woensdag 19 maart 1890 in Zoeterwoude, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1890. Gudula trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 1 februari 1855 in Wassenaar met Jan Tukker, 42 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 29 mei 1812 in Mijdrecht ( De Ronde Venen ), zoon van Jan Tukker en Teuntje Hardebol. Jan is overleden op maandag 27 januari 1879 in Leiden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1879.
Beroep:
vanaf 1855     scheepmaker
Kinderen van Gudula en Jan:
1 Maria Tukker, geboren op maandag 24 december 1855 in Wassenaar. Volgt 26.
2 Marijtje Tukker, geboren op maandag 20 december 1858 in Leiden. Volgt 27.
3 Dirkje Tukker, geboren op donderdag 8 mei 1862 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1862. Dirkje is overleden op vrijdag 15 juni 1883 in Leiden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juni 1883.
Beroep:
dienstbode
18 Willemke Adema is geboren op donderdag 5 mei 1836 in Leeuwarden, dochter van Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1836. Willemke is overleden op woensdag 2 november 1887 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1887. Willemke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 november 1860 in Weststellingwerf met Schelte Sytzes Buwalda, 27 jaar oud. Schelte is geboren op vrijdag 28 december 1832 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Sytze Jans Buwalda en Baukje Scheltes Wobma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 december 1832. Schelte is overleden op maandag 2 juni 1884 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884.
Beroep:
politieagent en veldwachter
Kinderen van Willemke en Schelte:
1 Baukje Buwalda, geboren op maandag 2 september 1861 in Leeuwarden. Volgt 28.
2 Sytze Scheltes Buwalda, geboren op dinsdag 14 juli 1863 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 29.
3 Klaas Buwalda, geboren op zondag 13 augustus 1865 in Irnsum ( Leeuwarden ). Volgt 30.
4 Sytske Buwalda, geboren op zondag 31 mei 1868 in Harlingen. Volgt 31.
5 Antje Buwalda, geboren op dinsdag 13 september 1870 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
6 Anne Hillebrand Buwalda, geboren op maandag 6 januari 1873 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1873. Anne is overleden op donderdag 12 april 1945 in Amsterdam, 72 jaar oud. Anne bleef ongehuwd.
7 Petronella Buwalda, geboren op woensdag 9 juni 1875 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
8 NN NN Buwalda, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 8 augustus 1878 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1878.
19 Petronella Torenga is geboren op zaterdag 11 augustus 1838 in Leeuwarden, dochter van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1838. Petronella is overleden op maandag 2 maart 1914 in Rotterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: aktenummer 1914.1061
Beroep:
spoorwegwachteresse
Petronella trouwde, 24 jaar oud, op zondag 21 juni 1863 in Leeuwarden met Hillebrand Plieger, 31 jaar oud. Hillebrand is geboren op dinsdag 19 juli 1831 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pytter (Pieter) Plieger en Antje Durks Wijnants. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juli 1831. Hillebrand is overleden op maandag 1 september 1902 in Tynaarlo, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1902.
Beroep:
sjouwerman, polderwerker en spoorbeambte
Kinderen van Petronella en Hillebrand:
1 Johannes Plieger, geboren op maandag 13 juli 1863 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1863. Johannes is overleden op zondag 9 februari 1919 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1919. Hij is begraven in Bedum.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 7 november 1885 in Aduard gehuwd met Annechien van der Beek
2 Pieter Plieger, geboren op vrijdag 25 augustus 1865 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1865. Pieter is overleden op zaterdag 13 juni 1931 in Groningen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1931. Hij is begraven in Bedum.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 30 april 1887 in Hoogezand gehuwd met Grietje Moes en (2) op 26 maart 1921 in Bedum met Anna Veen
3 Antje Plieger, geboren op zaterdag 14 september 1867 in Beerta ( Oldambt ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 15 september 1867. Antje is overleden op woensdag 5 augustus 1868 in Tynaarlo, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1868.
4 Sietse Plieger, geboren op donderdag 15 juli 1869 in Beilen ( Midden-Drenthe ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1869. Sietse is overleden op vrijdag 30 april 1875 in Ydermade ( Vries ), 5 jaar oud (oorzaak: Sietse is verdronken). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1875.
5 Christiaan Plieger, geboren op zondag 9 juli 1871 in Yde ( Tynaarloo ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1871. Christiaan is overleden op vrijdag 14 januari 1955 in Hoogkerk ( Groningen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1955. Hij is begraven in Hoogkerk op de Begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Christiaan: Christiaan is op 18 mei 1895 in Adorp gehuwd met Antje Helbig
6 Antje Plieger, geboren op donderdag 25 september 1873 in Yde ( Tynaarloo ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1873. Antje is overleden op dinsdag 23 oktober 1956 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1956. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Antje: Antje is op 25 april 1896 in Vries gehuwd met Koenraad Hendrik Kieneker
7 NN NN Plieger, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 5 mei 1877 in Yde ( Tynaarloo ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1877.
20 Durk Toringa is geboren op dinsdag 26 mei 1840 in Leeuwarden, zoon van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1840. Durk is overleden op dinsdag 5 februari 1895 in Assen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1895.
Beroep:
schoenmaker
Durk trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 3 mei 1876 in Assen met Grietien Bontjer, 32 jaar oud. Grietien is geboren op zaterdag 20 april 1844 in Assen, dochter van Henderikus Temmen Bontjer en Aaltje Kiewiet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1844. Grietien is overleden op dinsdag 6 juli 1926 in Assen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1926.
21 Aan Torenga is geboren op zondag 16 juli 1843 in Leeuwarden, zoon van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1843. Aan is overleden op vrijdag 2 januari 1925 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1925. Aan trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 4 mei 1887 in Rotterdam met Marijke Plieger, 49 jaar oud. Marijke is geboren op woensdag 7 maart 1838 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pytter (Pieter) Plieger en Antje Durks Wijnants. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1838. Marijke is overleden op maandag 23 december 1912 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marijke: aktenummer 1912.5370
22 Anne Torenga is geboren op dinsdag 6 oktober 1846 in Leeuwarden, zoon van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1846. Anne is overleden op maandag 22 november 1926 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1926.
Beroep:
Blekersknecht
Anne trouwde, 26 jaar oud, op zondag 18 mei 1873 in Leeuwarden met Pietje Snijder, 23 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 9 december 1849 in Leeuwarden, dochter van Aaltje Snijder. Pietje is overleden op dinsdag 6 april 1915 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1915.
Kinderen van Anne en Pietje:
1 Sytske Torenga, geboren op woensdag 13 augustus 1873 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1873. Sytske is overleden op donderdag 28 mei 1959 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1959.
Notitie bij Sytske: Sytske is op 20 november 1897 in Leeuwarden gehuwd met Martinus Steensma
2 Willem Torenga, geboren op vrijdag 12 november 1875 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1875. Willem is overleden op zaterdag 19 mei 1877 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1877.
3 Johannes Torenga, geboren op vrijdag 3 mei 1878 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1878. Johannes is overleden op zaterdag 27 november 1965 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1965. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 15 november 1902 in Leeuwarden gehuwd met Hendrikje Pitstra
4 Klaas Torenga, geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1880.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 21 mei 1910 in Leeuwarden gehuwd met Hinke Poelstra
5 Willem Torenga, geboren op vrijdag 13 oktober 1882 in Leeuwarden. Volgt 34.
6 Petronella Torenga, geboren op zaterdag 3 januari 1885 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1885. Petronella is overleden op maandag 21 september 1931 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1931. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Petronella: Petronella is op 3 september 1921 in Leeuwarden gehuwd met Jan Keyzer
7 Aaltje Torenga, geboren op vrijdag 31 december 1886 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1886. Aaltje is overleden op zaterdag 10 december 1955 in Harlingen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1955. Zij is begraven in Huizum. Aaltje bleef ongehuwd.
8 Aan Torenga, geboren op vrijdag 9 november 1888 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1888. Aan is overleden op zondag 5 januari 1890 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1890.
9 Maria Torenga, geboren op vrijdag 13 juni 1890 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1890. Maria is overleden op zondag 31 december 1967 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1968.
Notitie bij Maria: Maria is op 26 maart 1910 in Leeuwarden gehuwd met Rommert de Vries
23 Hille Torenga is geboren op zondag 1 oktober 1848 in Leeuwarden, zoon van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1848. Hille is overleden op dinsdag 18 april 1916 in Vries ( Tynaarlo ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1916.
Beroep:
schilder
Hille trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1883 in Leeuwarden met Wiglina de Vries, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 16 oktober 1894 in Leeuwarden. Wiglina is geboren op maandag 4 november 1861 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Hendrica Hendriks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1861.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Hille en Wiglina:
1 Johannes Torenga, geboren op woensdag 10 september 1884 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1884. Johannes is overleden op zondag 24 augustus 1975 in Amsterdam, 90 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 28 augustus 1975 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 10 juli 1912 in Amsterdam gehuwd met Gesina Maria Cornelia Kalse en (2) op 3 september 1954 met Adriaantje Herfst
2 Jan Hendrikus Torenga, geboren op maandag 13 december 1886 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1886. Jan is overleden op zaterdag 14 april 1888 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1888.
3 Jan Hendrikus Torenga, geboren op zondag 27 januari 1889 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1889. Jan is overleden op maandag 25 maart 1957 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: aktenummer 1957.711
Notitie bij Jan: Jan is op 18 februari 1920 in Amsterdam gehuwd met Hendrika Philips
24 Antje Torenga is geboren op maandag 21 januari 1850 in Leeuwarden, dochter van Johannes van Doorn Torenga en Sytske Dirks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1850. Antje is overleden op maandag 26 augustus 1935 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1935.
Beroep:
dienstbode
Antje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Leeuwarden met Frederik van der Net, 27 jaar oud. Frederik is geboren op zondag 23 november 1851 in Leeuwarden, zoon van Cornelis Joekes van der Net en Gerkjen Gerkes van der Meer. Frederik is overleden op zondag 20 mei 1883 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1883.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Antje en Frederik:
1 Gerkjen van der Net, geboren op zaterdag 8 november 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1879. Gerkjen is overleden op donderdag 26 augustus 1880 in Leeuwarden, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1880.
2 Sytske van der Net, geboren op dinsdag 1 februari 1881 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1881.
Notitie bij Sytske: Sytske is (1) op 12 februari 1910 in Leeuwarden gehuwd met Jetze Wijnants en (2) op 24 december 1917 met Harm van Hoorn
3 Kornelis van der Net, geboren op woensdag 27 december 1882 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1882. Kornelis is overleden op woensdag 26 september 1883 in Zutphen, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1883.
25 Stijntje Gerks Zandberg is geboren op maandag 15 februari 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerk Roels Zandberg en Sjoerdtje Gerrits van der Woude (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1836. Stijntje is overleden op woensdag 31 december 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 januari 1891.
Beroep:
dienstmeid
Stijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Anne Baukes Visser, 26 jaar oud. Anne is geboren op zondag 30 januari 1831 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Annes Visser en Gertje Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1831. Anne is overleden op dinsdag 20 januari 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1891.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Stijntje en Anne:
1 Geertje Annes Visser, geboren op zaterdag 17 september 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1859. Geertje is overleden op zaterdag 7 mei 1898 in Rotterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: aktenummer 1898.2350
Notitie bij Geertje: Geertje is op 15 mei 1884 in Tietjerksteradeel gehuwd met Edze Roels Wymenga
2 Sjoerdtje Annes Visser, geboren op zondag 26 juni 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1864. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 27 april 1945 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1945.
Notitie bij Sjoerdtje: Sjoerdtje is op 29 september 1883 in Tietjerkstardeel gehuwd met Jurjen Doeyes Dijkstra
26 Maria Tukker is geboren op maandag 24 december 1855 in Wassenaar, dochter van Jan Tukker en Gudula Jacobs Adema (zie 17). Maria is overleden op zaterdag 31 oktober 1885 in Leiden, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1885. Maria trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 mei 1878 in Leiden met Izaak van der Steen, 23 jaar oud. Izaak is geboren op woensdag 6 december 1854 in Oegstgeest, zoon van Christiaan van der Steen en Elisabeth Maria Johanna Poppezijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1854. Izaak is overleden op zondag 16 augustus 1942 in Utrecht, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1942.
Beroep:
smid
Kinderen van Maria en Izaak:
1 Christiaan van der Steen, geboren op maandag 18 november 1878 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1878. Christiaan is overleden op vrijdag 26 december 1879 in Leiden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 december 1879.
2 Gedula van der Steen, geboren op donderdag 15 mei 1879 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1879. Gedula is overleden op zondag 15 februari 1880 in Leiden, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1880.
3 Elisabeth Maria Johanna van der Steen, geboren op zaterdag 25 december 1880 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1880.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 14 augustus 1907 in Leiden gehuwd met Johannes van Donkelaar
4 Gudula van der Steen, geboren op woensdag 8 februari 1882 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1882. Gudula is overleden op zaterdag 11 februari 1888 in Leiden, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1888.
5 Jan Dirk van der Steen, geboren op vrijdag 29 juni 1883 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1883. Jan is overleden op donderdag 28 februari 1884 in Leiden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 februari 1884.
6 Jan Dirk van der Steen, geboren op zaterdag 2 augustus 1884 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1884. Jan is overleden op zondag 19 oktober 1884 in Leiden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1884.
7 Maria van der Steen, geboren op dinsdag 27 oktober 1885 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 oktober 1885. Maria is overleden op donderdag 12 november 1885 in Leiden, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1885.
27 Marijtje Tukker is geboren op maandag 20 december 1858 in Leiden, dochter van Jan Tukker en Gudula Jacobs Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1858. Marijtje is overleden op zondag 5 februari 1939 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1939. Marijtje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 februari 1880 in Leiderdorp met Jacob Ouwejan, 24 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 20 september 1855 in Zaandam, zoon van Jan Ouwejan en Magdalena de Boer. Jacob is overleden op zaterdag 31 maart 1934 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1934. Hij is begraven op dinsdag 3 april 1934.
Beroep:
Kantoorbediende en katoendrukker
Kinderen van Marijtje en Jacob:
1 Gudula Ouwejan, geboren op dinsdag 14 december 1880 in Leiderdorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1880. Gudula is overleden op dinsdag 19 februari 1957 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gudula: aktenummer 1957.391
Notitie bij Gudula: Gudula is op 31 mei 1906 in Katwijk aan de Rijn gehuwd met Johan Mebius
2 Jan Ouwejan, geboren op dinsdag 27 maart 1883 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1883. Jan is overleden op zondag 27 oktober 1912 in Leiden, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1912. Jan bleef ongehuwd.
3 Dirk Cornelis Ouwejan, geboren op vrijdag 17 oktober 1884 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1884. Dirk is overleden op donderdag 12 februari 1885 in Leiden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1885.
28 Baukje Buwalda is geboren op maandag 2 september 1861 in Leeuwarden, dochter van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1861. Baukje is overleden op donderdag 27 februari 1941 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1941. Baukje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 maart 1889 in Wormerveer ( Zaanstad ) met Pieter Tjibbes van der Meulen, 27 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 18 juni 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjibbe Geerts van der Meulen en Grietje Peereboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1861. Pieter is overleden op donderdag 3 december 1936 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1936.
Beroep:
vanaf 1889     onderwijzer
Kinderen van Baukje en Pieter:
1 Grietje van der Meulen, geboren op zaterdag 22 februari 1890 in Zaandijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1890. Grietje is overleden op dinsdag 23 mei 1978 in Haarlem, 88 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 29 juli 1919 in Leek gehuwd met August Hendrik Frederik Bredemeijer
2 Sophius Cornelis van der Meulen, geboren op dinsdag 14 juni 1892 in ’s-Gravenhage. Sophius is overleden op dinsdag 25 juli 1939 in Zutphen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1939.
Notitie bij Sophius: Sophius is op 31 augustus 1922 in Laren gehuwd met Janna Jacoba van Veldhuijzen
3 Schelte Nicolaas van der Meulen, geboren op woensdag 20 juli 1898 in ’s-Gravenhage. Volgt 35.
29 Sytze Scheltes Buwalda is geboren op dinsdag 14 juli 1863 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1863. Sytze is overleden op woensdag 11 januari 1893 in Jellum ( Leeuwarden ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1893.
Beroep:
smidsknecht
Sytze trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1886 in Hemelum ( Zuidwest-Friesland ) met Koena Harings Oppenhuis, 25 jaar oud. Koena is geboren op maandag 19 november 1860 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Haring Martens Oppenhuis en Geertje Pieters Jelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1860. Koena is overleden op woensdag 31 oktober 1934 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1934. Zij is begraven in Legemeer op de Begraafplaats aan de Legemarsterdijk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sytze en Koena:
1 Willemke Buwalda, geboren op zondag 30 mei 1886 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1886. Willemke is overleden op maandag 16 juli 1973 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Legemeer op de Begraafplaats aan de Legemarsterdijk. Willemke bleef ongehuwd.
2 Geertje Buwalda, geboren op dinsdag 25 juli 1893 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1893. Geertje is overleden op vrijdag 28 juli 1893 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1893.
3 NN NN Buwalda, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 25 juli 1893 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ).
30 Klaas Buwalda is geboren op zondag 13 augustus 1865 in Irnsum ( Leeuwarden ), zoon van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1865. Klaas is overleden op zaterdag 16 december 1944 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1944.
Beroep:
rijksveldwachter
Klaas trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1897 in Dwingeloo ( Westerveld ) met Rolina Tuin, 21 jaar oud. Rolina is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Dwingeloo ( Westerveld ), dochter van Fardus Tuin en Zwaantje Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1876.
Kinderen van Klaas en Rolina:
1 Schelte Buwalda, geboren op maandag 22 augustus 1898 in Vreeswijk ( Nieuwegein ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1898. Schelte is overleden op maandag 14 november 1898 in Vreeswijk ( Nieuwegein ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1898.
2 Zwaantina Buwalda, geboren op woensdag 6 september 1899 in Vreeswijk ( Nieuwegein ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1899.
3 Willemina Buwalda, geboren op zondag 9 december 1900 in Vreeswijk ( Nieuwegein ). Volgt 36.
4 Baukje Buwalda, geboren op dinsdag 25 december 1906 in Hilversum. Baukje is overleden op woensdag 27 november 1996, 89 jaar oud.
31 Sytske Buwalda is geboren op zondag 31 mei 1868 in Harlingen, dochter van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1868. Sytske is overleden op zondag 1 juni 1952 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Sytske:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 3 juni 1891 in Leeuwarden met Johannes Stevan, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 14 april 1905 in Rotterdam. Johannes is geboren op vrijdag 17 februari 1865 in Leeuwarden, zoon van Johan Hendrik Stevan en Anna Catharina de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1865. Johannes is overleden op woensdag 17 oktober 1917 in Gouda, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1917.
Beroep:
Koopmansknecht
(2) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 29 juni 1910 in Rotterdam met Jacobus Petrus Schilperoort, 53 jaar oud. Jacobus is geboren op zondag 8 februari 1857 in Delft, zoon van Wilhelmus Johannes Schilperoort en Johanna Maria Drabbe. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1857. Jacobus is overleden op maandag 1 augustus 1921 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: aktenummer 1921.3237
Kinderen van Sytske en Johannes:
1 Anna Catharina Stevan, geboren op donderdag 14 januari 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1892. Anna is overleden op zondag 9 september 1928 in Rotterdam, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: aktenummer 1928.3856
Notitie bij Anna: Anna is op 13 maart 1912 in Rotterdam gehuwd met Andries de Bakker
2 Schelte Stevan, geboren op zondag 17 december 1893 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1893.
Notitie bij Schelte: Schelte is (1) op 24 oktober 1918 in Den Helder gehuwd met Maria de Bruijne, dit huwelijk is op 17 november 1922 door echtscheiding ontbonden en (2) op 5 augustus 1926 in Haarlem met Agatha Lucretia van Oije
3 Johan Hendrik Stevan, geboren op donderdag 12 maart 1896 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johan: aktenummer 1896.2036
4 Petronella Stevan, geboren op donderdag 4 november 1897 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Petronella: aktenummer 1897.8859
Notitie bij Petronella: Petronella is op 7 november 1917 in Rotterdam gehuwd met Cornelis Johannes Dullaard
5 Piet Stevan, geboren op zaterdag 10 februari 1900 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Piet: aktenummer 1900.1492
Piet is overleden op vrijdag 16 juni 1922 in Rotterdam, 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Piet: aktenummer 1922.3215
Piet bleef ongehuwd.
6 Willem Stevan, geboren op woensdag 16 juli 1902 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Willem: aktenummer 1902.6831
Willem is overleden op vrijdag 29 augustus 1902 in Rotterdam, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Willem: aktenummer 1902.4044
7 Boukje Stevan, geboren op zaterdag 16 april 1904 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Boukje: aktenummer 1904.3877
Boukje is overleden op donderdag 5 januari 1905 in Rotterdam, 8 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Boukje: aktenummer 1905.98
Kind van Sytske en Jacobus:
8 NN NN Schilperoort, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 20 december 1913 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: aktenummer 1913.5264
32 Antje Buwalda is geboren op dinsdag 13 september 1870 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1870. Antje is overleden op maandag 28 december 1959 in Haarlem, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1959. Antje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 9 november 1898 in Haarlem met Bertus Johan van Oije, 30 jaar oud. Bertus is geboren op donderdag 13 februari 1868 in Gouda, zoon van Cornelis van Oije en Agatha Lucretia van Eeuwen. Bertus is overleden op dinsdag 7 augustus 1945 in Haarlem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1945.
Beroep:
handelsreiziger
Kinderen van Antje en Bertus:
1 Cornelis Johannes Carel van Oije, geboren op maandag 3 april 1899 in Haarlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1899.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is (1) op 2 april 1925 in Haarlem gehuwd met Hendrikje Dijkstra en (2) op 1 juli 1944 met Johanna Lameris
Beroep:
Kantoorbediende
2 Agatha Lucretia van Oije, geboren op zaterdag 25 mei 1901 in Amsterdam.
Notitie bij Agatha: Agatha is op 5 augustus 1926 in Haarlem gehuwd met Schelte Stevens
33 Petronella Buwalda is geboren op woensdag 9 juni 1875 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Schelte Sytzes Buwalda en Willemke Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1875. Petronella is overleden op vrijdag 12 mei 1961 in Amsterdam, 85 jaar oud. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 16 december 1908 in Amsterdam met Anne Brouwer, 40 jaar oud. Anne is geboren op donderdag 23 januari 1868 in Kooten ( Achtkarspelen ), zoon van Theunis Riemers Brouwer en Minke Hieles Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1868. Anne is overleden op donderdag 4 december 1941 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1908     Koffiehuishouder
Kind van Petronella en Anne:
1 Theunis Brouwer, geboren na 1908 in Amsterdam. Theunis is overleden op maandag 30 december 1929 in Amsterdam, ten hoogste 21 jaar oud.
34 Willem Torenga is geboren op vrijdag 13 oktober 1882 in Leeuwarden, zoon van Anne Torenga (zie 22) en Pietje Snijder. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1882. Willem is overleden op woensdag 19 september 1923 in Huizum ( Leeuwarden ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1923.
Beroep:
Pakhuisknecht
Willem trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 februari 1910 in Leeuwarden met Elisabeth Leiker, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 2 december 1885 in Aengwirden ( Heerenveen ), dochter van Melle Ottes Leiker en Grietje Sjoerds Haantjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1885. Elisabeth is overleden op dinsdag 29 september 1925 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1925.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Anne Torenga, geboren op zaterdag 14 mei 1910 in Leeuwarden. Volgt 37.
35 Schelte Nicolaas van der Meulen is geboren op woensdag 20 juli 1898 in ’s-Gravenhage, zoon van Pieter Tjibbes van der Meulen en Baukje Buwalda (zie 28).
Beroep:
Beambte bij de Bataafse Petroleum Mij.
Schelte trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1928 in ’s-Gravenhage met Willemina Buwalda, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Schelte en Willemina: Huwelijk met de handschoen.
Zie 36 voor persoonsgegevens van Willemina.
36 Willemina Buwalda is geboren op zondag 9 december 1900 in Vreeswijk ( Nieuwegein ), dochter van Klaas Buwalda (zie 30) en Rolina Tuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1900. Willemina is overleden op maandag 20 januari 1992, 91 jaar oud. Willemina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1928 in ’s-Gravenhage met Schelte Nicolaas van der Meulen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemina en Schelte: Huwelijk met de handschoen.
Zie 35 voor persoonsgegevens van Schelte.
37 Anne Torenga is geboren op zaterdag 14 mei 1910 in Leeuwarden, zoon van Willem Torenga (zie 34) en Elisabeth Leiker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1910.
Beroep:
schilder
Anne trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1934 in Leeuwarden met Susanna Lena Venema, 21 jaar oud. Susanna is geboren op vrijdag 14 maart 1913 in Leeuwarden, dochter van Willem Venema en Leentje van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1913.
Beroep:
dienstbode

Index (243 personen)

Abma, Jan Durks (*21-10-1790, †05-12-1823) [Schoonvader van 10]  10
Abma, Jetske Douwes (*?-09-1762, †26-04-1827) [Schoonmoeder van 10]  10
Abma, Marten Jans (*16-11-1792, †08-07-1868) [Partner van 10]  10
Adema, Aan Dirks (*04-05-1805, †18-06-1861) [Nummer 12]  12
Adema, Ate (*14-05-1803) [Zoon van 8]  8,3
Adema, Dirk Ates (*?-12-1764, †07-09-1829) [Nummer 8]  8; 10; 11; 12; 13; 14
Adema, Dirk Jacobs (*22-09-1826, †29-10-1826) [Zoon van 11]  11,3
Adema, Doeye (*08-01-1825, †21-09-1825) [Zoon van 8]  8,12
Adema, Geertje (*13-03-1819, †19-03-1843) [Dochter van 8]  8,10
Adema, Grietje (*14-04-1834, †17-08-1834) [Dochter van 14]  14,1
Adema, Gudula Jacobs (*16-08-1822, †19-03-1890) [Nummer 17]  17; 26; 27
Adema, Hiltje Dirks (*08-11-1791, †04-03-1852) [Nummer 10]  10; 16
Adema, Hylke (Hielke) (*29-04-1813, †24-12-1813) [Zoon van 8]  8,8
Adema, Jacob Dirks (*24-08-1794, †29-10-1840) [Nummer 11]  11; 17
Adema, NN NN (levenloos *21-02-1838) [Dochter van 12]  12,1
Adema, Reinder Dirks (*11-05-1811, †22-02-1812) [Zoon van 8]  8,7
Adema, Riemke Jacobs (*11-07-1825, †26-07-1825) [Dochter van 11]  11,2
Adema, Riemke Jacobs (*30-01-1828, †18-07-1830) [Dochter van 11]  11,4
Adema, Rinze Dirks (*13-05-1809, †11-09-1863) [Nummer 13]  13
Adema, Sijbe (*08-07-1776) [Zoon van 4]  4,7
Adema, Sjoerd Lourens (*17-02-1822, †03-04-1823) [Zoon van 8]  8,11
Adema, Sybe Durks (*28-05-1807, †16-01-1814) [Zoon van 8]  8,5
Adema, Sytske Dirks (*06-02-1815, †16-05-1857) [Nummer 14]  14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24
Adema, Willemke (*05-05-1836, †02-11-1887) [Nummer 18]  18; 28; 29; 30; 31; 32; 33
Algera, Trijntje Halbes (*?-04-1771, †31-07-1811) [Partner van 7]  7
Alles, Akke (*±1746, †20-01-1813) [Schoonmoeder van 7]  7
Ates, Ate (*29-09-1781) [Zoon van 6]  6,1
Ates, Ate (*?-05-1788) [Zoon van 7]  7,1
Ates, Doeije (*?-03-1761, †<1798) [Nummer 7]  7
Ates, Geertje (*?-04-1763, †<1769) [Dochter van 4]  4,4
Ates, Geertje (Gertje) (*20-02-1769, †28-05-1836) [Nummer 9]  9; 15
Ates, Klaas (*?-09-1758) [Nummer 6]  6
Ates, Trijntje (*05-02-1757, †<1803) [Nummer 5]  5
Ates, Zaakje (*25-01-1785) [Dochter van 6]  6,2
Beekhof, Anne Theunis [Partner van 5]  5
Beekhof, Hiltje (*26-05-1782, †<16-08-1785) [Dochter van 5]  5,2
Beekhof, Hiltje (*16-08-1785, †<31-10-1786) [Dochter van 5]  5,3
Beekhof, Hiltje (*31-10-1786) [Dochter van 5]  5,4
Beekhof, Theunis Annes (*19-01-1781, †01-10-1806) [Zoon van 5]  5,1
Bloemhof, Doeye Sapes (*?-09-1777, †24-03-1832) [Zoon van 3]  3,3
Bloemhof, Geertje Sapes (*10-12-1781, †04-04-1849) [Dochter van 3]  3,5
Bloemhof, Jacob Sapes (*20-07-1779, †24-10-1850) [Zoon van 3]  3,4
Bloemhof, Lijsbeth Sapes (*01-11-1786, †10-03-1859) [Dochter van 3]  3,6
Bloemhof, Sybe Sapes (*1768, †20-03-1821) [Zoon van 3]  3,1
Boer, Magdalena de (*20-01-1825, †23-01-1877) [Schoonmoeder van 27]  27
Bontjer, Grietien (*20-04-1844, †06-07-1926) [Partner van 20]  20
Bontjer, Henderikus Temmen (*?-03-1803, †22-01-1874) [Schoonvader van 20]  20
Botes, Lutske (*24-08-1734, †<1807) [Schoonmoeder van 9]  9
Brouwer, Anne (*23-01-1868, †04-12-1941) [Partner van 33]  33
Brouwer, Theunis (*>1908, †30-12-1929) [Zoon van 33]  33,1
Brouwer, Theunis Riemers (*09-08-1835, †<1908) [Schoonvader van 33]  33
Brouwer, Zwaantje (*01-05-1851, †08-05-1938) [Schoonmoeder van 30]  30
Buwalda, Anne Hillebrand (*06-01-1873, †12-04-1945) [Zoon van 18]  18,6
Buwalda, Antje (*13-09-1870, †28-12-1959) [Nummer 32]  32
Buwalda, Baukje (*02-09-1861, †27-02-1941) [Nummer 28]  28; 35
Buwalda, Baukje (*25-12-1906, †27-11-1996) [Dochter van 30]  30,4
Buwalda, Geertje (*25-07-1893, †28-07-1893) [Zoon van 29]  29,2
Buwalda, Klaas (*13-08-1865, †16-12-1944) [Nummer 30]  30; 36
Buwalda, NN NN (levenloos *08-08-1878) [Dochter van 18]  18,8
Buwalda, NN NN (levenloos *25-07-1893) [Zoon van 29]  29,3
Buwalda, Petronella (*09-06-1875, †12-05-1961) [Nummer 33]  33
Buwalda, Schelte (*22-08-1898, †14-11-1898) [Zoon van 30]  30,1
Buwalda, Schelte Sytzes (*28-12-1832, †02-06-1884) [Partner van 18]  18; 28; 29; 30; 31; 32; 33
Buwalda, Sytske (*31-05-1868, †01-06-1952) [Nummer 31]  31
Buwalda, Sytze Jans (*?-10-1802, †23-10-1850) [Schoonvader van 18]  18
Buwalda, Sytze Scheltes (*14-07-1863, †11-01-1893) [Nummer 29]  29
Buwalda, Willemina (*09-12-1900, †20-01-1992) [Nummer 36]  35; 36
Buwalda, Willemke (*30-05-1886, †16-07-1973) [Dochter van 29]  29,1
Buwalda, Zwaantina (*06-09-1899) [Dochter van 30]  30,2
Doeyes, Folkje (*±1734, †±1795) [Nummer 3]  3
Doeyes, Hiltje (*±1735) [Nummer 4]  4; 5; 6; 7; 8; 9
Doeyes, Jacob [Nummer 2]  2
Doorn, Pieternella van [Schoonmoeder van 14]  14
Drabbe, Johanna Maria (*05-12-1832, †14-01-1917) [Schoonmoeder van 31]  31
Eeuwen, Agatha Lucretia van (*29-04-1833, †23-08-1906) [Schoonmoeder van 32]  32
Erckelens, Carolina van (*?-06-1787, †19-07-1868) [Partner van 13]  13
Erckelens, Johan van (*31-05-1739, †13-01-1812) [Schoonvader van 13]  13
Geest, Antje Laurens van der (*±1759, †01-06-1852) [Schoonmoeder van 12]  12
Gerrits, Geertje (†±1789) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4
Graaf, Anna Catharina de (*18-04-1822, †24-01-1907) [Schoonmoeder van 31]  31
Grasveld, Aan Gabes (*?-09-1753, †?-05-1799) [Schoonvader van 8]  8
Grasveld, Grietie Aans (Grietje) (*28-10-1779, †03-09-1858) [Partner van 8]  8; 12; 13; 14
Haag, Wilhelmina Charlotta (Guillemette) (*±1748, †22-11-1823) [Schoonmoeder van 13]  13
Haan, Antje Fokkes de (*?-02-1799, †17-02-1877) [Partner van 12]  12
Haan, Fokke Lippes (Foke) de (*?-06-1758, †13-03-1846) [Schoonvader van 12]  12
Haantjes, Grietje Sjoerds (*12-07-1853, †14-02-1941) [Schoonmoeder van 34]  34
Hardebol, Teuntje (*?-12-1773, †25-04-1853) [Schoonmoeder van 17]  17
Harmens, Freerk (*±1745, †?-12-1806) [Schoonvader van 10]  10
Hendriks, Jacob [Schoonvader van 6]  6
Hendriks, Saakje [Schoonmoeder van 6]  6
Jacobs, Doeye (†±1764) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4
Jacobs, Geertje (*?-03-1761) [Dochter van 2]  2,1
Jacobs, Haukje (*?-11-1765, †<1805) [Partner van 8]  8; 10; 11
Jacobs, Lijsbeth (*1767) [Dochter van 2]  2,3
Jacobs, Nyske (Nieske) (*?-08-1757) [Partner van 6]  6
Jacobs, Sybe (*?-04-1764) [Zoon van 2]  2,2
Jelsma, Geertje Pieters (*26-06-1835, †27-09-1900) [Schoonmoeder van 29]  29
Jochums, Riemke (*±1745, †23-02-1807) [Schoonmoeder van 11]  11
Joukes, Harmke (*?-08-1724) [Schoonmoeder van 9]  9
Kiewiet, Aaltje (*?-09-1807, †28-11-1897) [Schoonmoeder van 20]  20
Klazes, Ate (*?-11-1737, †23-02-1803) [Partner van 4]  4; 5; 6; 7; 8; 9
Leiker, Elisabeth (*02-12-1885, †29-09-1925) [Partner van 34]  34; 37
Leiker, Melle Ottes (*12-05-1858, †09-04-1903) [Schoonvader van 34]  34
Meer, Gerkjen Gerkes van der (*16-08-1817, †13-05-1898) [Schoonmoeder van 24]  24
Meulen, Catharina Harmens (Trijntje) van der (*±1755, †17-01-1843) [Schoonmoeder van 11]  11
Meulen, Grietje van der (*22-02-1890, †23-05-1978) [Dochter van 28]  28,1
Meulen, Pieter Tjibbes van der (*18-06-1861, †03-12-1936) [Partner van 28]  28; 35
Meulen, Schelte Nicolaas van der (*20-07-1898) [Nummer 35]  35; 36
Meulen, Sophius Cornelis van der (*14-06-1892, †25-07-1939) [Zoon van 28]  28,2
Meulen, Tjibbe Geerts van der (*06-05-1824, †16-03-1906) [Schoonvader van 28]  28
Net, Cornelis Joekes van der (*?-03-1805, †27-09-1877) [Schoonvader van 24]  24
Net, Frederik van der (*23-11-1851, †20-05-1883) [Partner van 24]  24
Net, Gerkjen van der (*08-11-1879, †26-08-1880) [Dochter van 24]  24,1
Net, Kornelis van der (*27-12-1882, †26-09-1883) [Zoon van 24]  24,3
Net, Sytske van der (*01-02-1881) [Dochter van 24]  24,2
Oije, Agatha Lucretia van (*25-05-1901) [Dochter van 32]  32,2
Oije, Bertus Johan van (*13-02-1868, †07-08-1945) [Partner van 32]  32
Oije, Cornelis van (*28-02-1831, †26-04-1885) [Schoonvader van 32]  32
Oije, Cornelis Johannes Carel van (*03-04-1899) [Zoon van 32]  32,1
Ombelet, Gudula (*?-03-1794, †16-08-1822) [Partner van 11]  11; 17
Onbelet, Jan Andries [Schoonvader van 11]  11
Oppenhuis, Haring Martens (*06-07-1830, †28-02-1923) [Schoonvader van 29]  29
Oppenhuis, Koena Harings (*19-11-1860, †31-10-1934) [Partner van 29]  29
Ouwejan, Dirk Cornelis (*17-10-1884, †12-02-1885) [Zoon van 27]  27,3
Ouwejan, Gudula (*14-12-1880, †19-02-1957) [Dochter van 27]  27,1
Ouwejan, Jacob (*20-09-1855, †31-03-1934) [Partner van 27]  27
Ouwejan, Jan (*±1824, †07-05-1867) [Schoonvader van 27]  27
Ouwejan, Jan (*27-03-1883, †27-10-1912) [Zoon van 27]  27,2
Peereboom, Grietje (*02-06-1832, †08-03-1923) [Schoonmoeder van 28]  28
Pieters, Halbe (*01-11-1740, †1790) [Schoonvader van 7]  7
Plantinga, Rinske Tjerks (*?-02-1751) [Schoonmoeder van 8]  8
Plieger, Antje (*14-09-1867, †05-08-1868) [Dochter van 19]  19,3
Plieger, Antje (*25-09-1873, †23-10-1956) [Dochter van 19]  19,6
Plieger, Christiaan (*09-07-1871, †14-01-1955) [Zoon van 19]  19,5
Plieger, Hillebrand (*19-07-1831, †01-09-1902) [Partner van 19]  19
Plieger, Johannes (*13-07-1863, †09-02-1919) [Zoon van 19]  19,1
Plieger, Marijke (*07-03-1838, †23-12-1912) [Partner van 21]  21
Plieger, NN NN (levenloos *05-05-1877) [Zoon van 19]  19,7
Plieger, Pieter (*25-08-1865, †13-06-1931) [Zoon van 19]  19,2
Plieger, Pytter (Pieter) (*?-01-1794, †10-02-1860) [Schoonvader van 19] [Schoonvader van 21]  19; 21
Plieger, Sietse (*15-07-1869, †30-04-1875) [Zoon van 19]  19,4
Poppezijn, Elisabeth Maria Johanna (*31-03-1819, †12-05-1904) [Schoonmoeder van 26]  26
Reitsma, Minke Hieles (*30-07-1833, †18-03-1888) [Schoonmoeder van 33]  33
Sapes, Lijsbeth (*26-06-1777, †<1786) [Dochter van 3]  3,2
Sapes, Oene (*02-08-1789) [Zoon van 3]  3,7
Schilperoort, Jacobus Petrus (*08-02-1857, †01-08-1921) [Partner van 31]  31
Schilperoort, NN NN (levenloos *20-12-1913) [Zoon van 31]  31,8
Schilperoort, Wilhelmus Johannes (*16-03-1831, †03-10-1859) [Schoonvader van 31]  31
Snijder, Aaltje [Schoonmoeder van 22]  22
Snijder, Pietje (*09-12-1849, †06-04-1915) [Partner van 22]  22; 34
Steen, Christiaan van der (*01-07-1818, †23-10-1895) [Schoonvader van 26]  26
Steen, Christiaan van der (*18-11-1878, †26-12-1879) [Zoon van 26]  26,1
Steen, Elisabeth Maria Johanna van der (*25-12-1880) [Dochter van 26]  26,3
Steen, Gedula van der (*15-05-1879, †15-02-1880) [Dochter van 26]  26,2
Steen, Gudula van der (*08-02-1882, †11-02-1888) [Dochter van 26]  26,4
Steen, Izaak van der (*06-12-1854, †16-08-1942) [Partner van 26]  26
Steen, Jan Dirk van der (*29-06-1883, †28-02-1884) [Zoon van 26]  26,5
Steen, Jan Dirk van der (*02-08-1884, †19-10-1884) [Zoon van 26]  26,6
Steen, Maria van der (*27-10-1885, †12-11-1885) [Zoon van 26]  26,7
Stevan, Anna Catharina (*14-01-1892, †09-09-1928) [Dochter van 31]  31,1
Stevan, Boukje (*16-04-1904, †05-01-1905) [Dochter van 31]  31,7
Stevan, Johan Hendrik (*12-04-1826, †30-04-1883) [Schoonvader van 31]  31
Stevan, Johan Hendrik (*12-03-1896) [Zoon van 31]  31,3
Stevan, Johannes (*17-02-1865, †17-10-1917) [Partner van 31]  31
Stevan, Petronella (*04-11-1897) [Dochter van 31]  31,4
Stevan, Piet (*10-02-1900, †16-06-1922) [Zoon van 31]  31,5
Stevan, Schelte (*17-12-1893) [Zoon van 31]  31,2
Stevan, Willem (*16-07-1902, †29-08-1902) [Zoon van 31]  31,6
Sybes, Aukje (Akke) [Partner van 2]  2
Sybes, Sape (*±1740, †21-02-1810) [Partner van 3]  3
Tjeerds, Ludzer (*±1722) [Schoonvader van 9]  9
Torenga, Aaltje (*31-12-1886, †10-12-1955) [Dochter van 22]  22,7
Torenga, Aan (*16-07-1843, †02-01-1925) [Nummer 21]  21
Torenga, Aan (*09-11-1888, †05-01-1890) [Zoon van 22]  22,8
Torenga, Anne (*06-10-1846, †22-11-1926) [Nummer 22]  22; 34
Torenga, Anne (*14-05-1910) [Nummer 37]  37
Torenga, Antje (*21-01-1850, †26-08-1935) [Nummer 24]  24
Torenga, Carolina (*05-08-1854, †25-03-1855) [Dochter van 14]  14,12
Torenga, Geertje (*11-01-1852, †23-10-1859) [Dochter van 14]  14,11
Torenga, Gerrit (*08-01-1842, †15-09-1842) [Zoon van 14]  14,5
Torenga, Hille (*01-10-1848, †18-04-1916) [Nummer 23]  23
Torenga, Jan Hendrikus (*13-12-1886, †14-04-1888) [Zoon van 23]  23,2
Torenga, Jan Hendrikus (*27-01-1889, †25-03-1957) [Zoon van 23]  23,3
Torenga, Johannes (*03-05-1878, †27-11-1965) [Zoon van 22]  22,3
Torenga, Johannes (*10-09-1884, †24-08-1975) [Zoon van 23]  23,1
Torenga, Johannes van Doorn (*05-01-1803, †12-01-1866) [Partner van 14]  14; 19; 20; 21; 22; 23; 24
Torenga, Klaas (*05-06-1880) [Zoon van 22]  22,4
Torenga, Maria (*13-06-1890, †31-12-1967) [Dochter van 22]  22,9
Torenga, Petronella (*11-08-1838, †02-03-1914) [Nummer 19]  19
Torenga, Petronella (*03-01-1885, †21-09-1931) [Dochter van 22]  22,6
Torenga, Rinse (*22-02-1845, †22-06-1846) [Zoon van 14]  14,7
Torenga, Sytske (*13-08-1873, †28-05-1959) [Dochter van 22]  22,1
Torenga, Willem (*12-11-1875, †19-05-1877) [Zoon van 22]  22,2
Torenga, Willem (*13-10-1882, †19-09-1923) [Nummer 34]  34; 37
Toringa, Durk (*26-05-1840, †05-02-1895) [Nummer 20]  20
Tuin, Fardus (*17-04-1844, †15-08-1933) [Schoonvader van 30]  30
Tuin, Rolina (*13-10-1876) [Partner van 30]  30; 36
Tukker, Dirkje (*08-05-1862, †15-06-1883) [Dochter van 17]  17,3
Tukker, Jan (*?-09-1769, †28-06-1832) [Schoonvader van 17]  17
Tukker, Jan (*29-05-1812, †27-01-1879) [Partner van 17]  17; 26; 27
Tukker, Maria (*24-12-1855, †31-10-1885) [Nummer 26]  26
Tukker, Marijtje (*20-12-1858, †05-02-1939) [Nummer 27]  27
Vegt, Engeltje Wobbes van der (*±1745, †?-01-1807) [Schoonmoeder van 10]  10
Venema, Gertje Jans (*15-05-1807, †04-02-1841) [Schoonmoeder van 25]  25
Venema, Susanna Lena (*14-03-1913) [Partner van 37]  37
Venema, Willem (*15-08-1878, †01-01-1960) [Schoonvader van 37]  37
Visser, Anne Baukes (*30-01-1831, †20-01-1891) [Partner van 25]  25
Visser, Bauke Annes (*19-10-1806, †10-07-1883) [Schoonvader van 25]  25
Visser, Geertje Annes (*17-09-1859, †07-05-1898) [Dochter van 25]  25,1
Visser, Sjoerdtje Annes (*26-06-1864, †27-04-1945) [Dochter van 25]  25,2
Vries, Hendrica Hendriks de (*22-03-1829, †27-02-1916) [Schoonmoeder van 23]  23
Vries, Jan Steffens de (*20-01-1783, †28-12-1855) [Schoonvader van 16]  16
Vries, Pyttje Jans (Pietje) de (*17-10-1816, †10-11-1884) [Partner van 16]  16
Vries, Wiglina de (*04-11-1861) [Partner van 23]  23
Westra, Liebbe Minnolts (*?-08-1760, †08-01-1842) [Partner van 9]  9
Wijnants, Antje Durks (*?-12-1794, †28-08-1859) [Schoonmoeder van 19] [Schoonmoeder van 21]  19; 21
Willems, Minnolt (*?-11-1723) [Schoonvader van 9]  9
Wobma, Baukje Scheltes (*29-07-1801, †20-11-1848) [Schoonmoeder van 18]  18
Woude, Ate Gerrits van der (*03-04-1792, †25-02-1865) [Zoon van 9]  9,2
Woude, Dirk Wobbes van der (*±1831, †06-01-1836) [Zoon van 10]  10,6
Woude, Durk van der (*23-09-1853) [Zoon van 16]  16,3
Woude, Engeltje van der (*29-11-1824, †05-10-1826) [Dochter van 10]  10,5
Woude, Freerk van der (*01-05-1819, †26-12-1861) [Nummer 16]  16
Woude, Freerk Wobbes van der (*19-09-1817, †07-05-1818) [Zoon van 10]  10,2
Woude, Gerrit Ludzers van der (*±1768, †10-03-1812) [Partner van 9]  9; 15
Woude, Harmke Gerrits van der (*07-05-1798, †17-09-1827) [Dochter van 9]  9,4
Woude, Hendrik Gerrits van der (*18-12-1805, †11-08-1878) [Zoon van 9]  9,6
Woude, Hiltje van der (*12-04-1857, †05-12-1945) [Dochter van 16]  16,4
Woude, Hiltje Gerrits van der (*05-02-1795, †01-10-1854) [Dochter van 9]  9,3
Woude, Houwkjen Wobbes van der (*10-04-1822, †08-02-1834) [Dochter van 10]  10,4
Woude, Jan Freerks van der (*15-10-1850, †27-02-1901) [Zoon van 16]  16,2
Woude, Ludzer van der (*12-01-1791, †05-05-1865) [Zoon van 9]  9,1
Woude, Siebe van der (*10-08-1815, †09-09-1826) [Zoon van 10]  10,1
Woude, Sjoerdtje Gerrits van der (*02-01-1810, †06-10-1874) [Nummer 15]  15; 25
Woude, Sybe van der (*28-04-1802, †10-01-1862) [Zoon van 9]  9,5
Woude, Wobbe van der (*18-02-1849, †19-01-1921) [Zoon van 16]  16,1
Woude, Wobbe Freerks van der (*17-11-1786, †06-03-1831) [Partner van 10]  10; 16
Wybinga, Jeltje Wybes (*08-02-1791, †17-11-1860) [Partner van 11]  11
Wybinga, Wijbe Andries (*±1744, †07-04-1828) [Schoonvader van 11]  11
Ynia, Trijntje Harmanus (*?-01-1780, †29-07-1858) [Schoonmoeder van 16]  16
Zandberg, Gerk Roels (*15-09-1800, †30-01-1883) [Partner van 15]  15; 25
Zandberg, Stijntje Gerks (*15-02-1836, †31-12-1890) [Nummer 25]  25
Zee, Leentje van der (*02-07-1878, †30-11-1969) [Schoonmoeder van 37]  37
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:47:19 door A. Stomphorst