Overige Parentelen

Adema
Dirk Sybrands Adema 1652 - Geertje Riddersma - Buitenpost

Parenteel van Dirk Sybrands Adema

Parenteel van Dirk Sybrands Adema

1 Dirk Sybrands Adema is geboren omstreeks 1652 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
Beroep:
herbergier
Dirk trouwde met Geertje Klazes Riddersma. Geertje is geboren omstreeks 1655 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
Kinderen van Dirk en Geertje:
1 Grietje Dirks Adema, geboren in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 2.
2 Sybrand Dirks Adema. Volgt 3.
3 Claeske Dirks Adema, geboren op maandag 12 juli 1683 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 4.
4 Geertruid Durks Adema, geboren op vrijdag 11 juni 1688 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 5.
5 Epo Dirks, geboren in november 1692 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op donderdag 11 december 1692.
6 Maike Dirks, geboren in januari 1696 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op vrijdag 20 januari 1696.
7 Claas Dirks, geboren in januari 1699 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op donderdag 29 januari 1699.
2 Grietje Dirks Adema is geboren in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Dirk Sybrands Adema (zie 1) en Geertje Klazes Riddersma. Grietje is overleden vóór 1709 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Grietje trouwde op donderdag 24 januari 1697 in Garijp ( Tietjerksteradeel ) met Rinnert Aedes, 34 jaar oud. Rinnert is geboren in oktober 1662 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op dinsdag 3 oktober 1662. Rinnert is overleden in 1698 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 35 of 36 jaar oud.
Kind van Grietje en Rinnert:
1 Aede Rinnerts, geboren in april 1698 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op donderdag 10 april 1698.
3 Sybrand Dirks Adema, zoon van Dirk Sybrands Adema (zie 1) en Geertje Klazes Riddersma. Sybrand is overleden vóór 1744.
Beroep:
opzichter
Sybrand trouwde op zondag 10 augustus 1710 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ) met Grietie (Grietje) Hendriks.
Kinderen van Sybrand en Grietje:
1 Geertie (Geertje) Adema, geboren in januari 1712 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1712.
2 Eltje Adema, geboren in juli 1713 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1713.
3 Dirck Adema, geboren in december 1714 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 16 december 1714.
4 Hendrik Adema, geboren in januari 1717 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 3 januari 1717.
5 Mayke Adema, geboren in november 1717 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 28 november 1717.
6 Aaltje Adema, geboren op donderdag 14 september 1724 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op maandag 25 september 1724.
7 Mayke Adema, geboren in oktober 1726 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 13 oktober 1726.
8 Hendrikje Adema, geboren in juni 1730 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 18 juni 1730.
4 Claeske Dirks Adema is geboren op maandag 12 juli 1683 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Dirk Sybrands Adema (zie 1) en Geertje Klazes Riddersma. Zij is gedoopt op donderdag 15 juli 1683. Claeske is overleden in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Claeske trouwde, 20 jaar oud, op zondag 13 januari 1704 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Haye Jans Faber.
5 Geertruid Durks Adema is geboren op vrijdag 11 juni 1688 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Dirk Sybrands Adema (zie 1) en Geertje Klazes Riddersma. Zij is gedoopt op donderdag 17 juni 1688. Geertruid is overleden op woensdag 26 juni 1743 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 55 jaar oud. Geertruid:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 6 maart 1707 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Evert Thenus Gaikema. Evert is geboren in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1717 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Johannes Tijssen, 44 jaar oud. Johannes is geboren in januari 1673 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op dinsdag 31 januari 1673. Johannes is overleden vóór 1743 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ten hoogste 70 jaar oud.
Kinderen van Geertruid en Evert:
1 Dirk Everts, geboren in september 1707 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 25 september 1707.
2 Ynske Everts, geboren in februari 1711 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op vrijdag 6 februari 1711.
Kinderen van Geertruid en Johannes:
3 Thijs (Tys) Johannes, geboren omstreeks 1719 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 6.
4 Sytske Johannes, geboren omstreeks 1720 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 7.
5 Mayke Johannes, geboren omstreeks 1729 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 8.
6 Thijs (Tys) Johannes is geboren omstreeks 1719 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Tijssen en Geertruid Durks Adema (zie 5). Tys is overleden in 1772 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ongeveer 53 jaar oud. Tys:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1747 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Mayke Ottes, 20 jaar oud. Mayke is geboren in november 1726 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1726. Mayke is overleden vóór 1754 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ten hoogste 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 1 december 1754 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Antje Outgers, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1730 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
Kinderen van Tys en Mayke:
1 Johannes Thysses, geboren in oktober 1749 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 21 december 1749.
2 Durk Thysses, geboren op donderdag 3 januari 1754 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1754.
3 Geertruid Thysses, geboren op donderdag 1 januari 1756 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1756.
Kinderen van Tys en Antje:
4 Aukjen Thysses, geboren in juni 1758 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 23 juli 1758.
5 Auke Thijsses Adema, geboren op maandag 29 juni 1761 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 9.
6 Hindrik Thysses, geboren in 1766 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hindrik is overleden vóór donderdag 1 juni 1769 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ten hoogste 3 jaar oud.
7 Hendrik Thysses, geboren in juni 1769 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op vrijdag 23 maart 1770.
8 Hendrik Tijsses Adema, geboren in maart 1770 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 10.
9 Roelofke Thysses, geboren op zaterdag 26 december 1772 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1773.
7 Sytske Johannes is geboren omstreeks 1720 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Tijssen en Geertruid Durks Adema (zie 5). Sytske trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 14 mei 1741 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Makke (Macke) Hedses, 27 jaar oud. Macke is geboren in juni 1713 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Hedze Weijts en Popkjen Jacobs. Hij is gedoopt op woensdag 14 juni 1713. Macke is overleden in 1762, 48 of 49 jaar oud.
Kinderen van Sytske en Macke:
1 Geertruijt Makkes, geboren in maart 1743 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 11.
2 Heerdze Makkes (Hedse) Adema, geboren op zaterdag 2 januari 1745 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1745. Hedse is overleden op maandag 19 maart 1827 in Lutjepost ( Achtkarspelen ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1827.
Notitie bij Hedse: Heerdze is volgensde overlijdensaktie gehuwd met Leentje ? van Schiermonnikoog
3 Johannes Makkes Adema, geboren op zaterdag 24 februari 1748 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 31 maart 1748. Johannes is overleden op donderdag 17 december 1818 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1818. Johannes bleef ongehuwd.
4 Maaike Makkes Adema, geboren op donderdag 6 december 1753 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 12.
5 Jakob Makkes Adema, geboren op woensdag 14 januari 1756 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1756. Jakob is overleden op maandag 10 juli 1837 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1837. Jakob bleef ongehuwd.
6 Froukje Heerdses, geboren op maandag 1 oktober 1759 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1759.
7 Durk Makkes Adema, geboren op woensdag 9 juni 1762 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 13.
8 Mayke Johannes is geboren omstreeks 1729 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Tijssen en Geertruid Durks Adema (zie 5). Mayke is overleden vóór 1783, ten hoogste 54 jaar oud. Mayke trouwde met Johannes Fokkes. Johannes is geboren omstreeks 1725 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Johannes is overleden vóór 1774, ten hoogste 49 jaar oud.
Kinderen van Mayke en Johannes:
1 Focke Johannes (Fokke) Adema, geboren op maandag 5 april 1751 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1751. Fokke is overleden op maandag 14 maart 1814 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1814. Fokke bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
2 Sytske Johannes Adema, geboren in juli 1753 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 14.
3 Jan Johannes Adema, geboren in december 1755 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1756. Jan is overleden op dinsdag 8 januari 1833 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1833. Jan bleef ongehuwd.
4 Gertje (Geertje) Johannes, geboren in april 1758 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 15.
5 Meindert Johannes Adema, geboren in december 1761 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 16.
6 Zeelje Johannes (Seelij) Adema, geboren in oktober 1764 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 17.
9 Auke Thijsses Adema is geboren op maandag 29 juni 1761 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Thijs (Tys) Johannes (zie 6) en Antje Outgers. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1761. Auke is overleden op donderdag 4 februari 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1830. Auke trouwde, 26 jaar oud, op zondag 23 september 1787 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ) met Mayke (Maaike) Wanders, 23 jaar oud. Maaike is geboren op zaterdag 7 januari 1764 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), dochter van Wandert Jacobs en Lutske Alberts. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1764. Maaike is overleden op vrijdag 3 januari 1845 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1845.
Kinderen van Auke en Maaike:
1 Lutske Aukes Adema, geboren op dinsdag 2 september 1788 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 18.
2 Tijs Aukes Adema, geboren op zaterdag 1 oktober 1791 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 19.
3 Wander Aukes, geboren op zaterdag 30 augustus 1794 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 28 september 1794. Wander is overleden op maandag 5 september 1808 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1808.
4 Antje Aukes, geboren op zaterdag 1 september 1798 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1798. Antje is overleden op maandag 4 augustus 1873 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud.
5 Anne Aukes Adema, geboren op dinsdag 15 december 1801 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 20.
6 Jan Aukes, geboren op zondag 1 september 1805 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1805. Jan is overleden op donderdag 8 september 1808 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 3 jaar oud.
7 Johannes Aukes Adema, geboren op zaterdag 16 april 1808 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1808. Johannes is overleden op donderdag 1 december 1831 in Haarlem, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1831. Johannes bleef ongehuwd.
10 Hendrik Tijsses Adema is geboren in maart 1770 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Thijs (Tys) Johannes (zie 6) en Antje Outgers. Hij is gedoopt op vrijdag 23 maart 1770. Hendrik is overleden vóór 1810, ten hoogste 40 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 mei 1794 in Kollum ( Noordoost-Friesland ) met Aaltje Sierks Dijkstra, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 21 augustus 1772 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Sjirk Folkerts en Lysbert Klaases. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1772. Aaltje is overleden op maandag 24 december 1849 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1849.
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Antje Hendriks Adema, geboren op dinsdag 16 juni 1795 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 21.
2 Sierk Hendriks, geboren op dinsdag 11 juli 1797 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 10 september 1797.
3 Lysbet Hendriks, geboren op vrijdag 12 juli 1799 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Zij is gedoopt op zondag 18 augustus 1799.
11 Geertruijt Makkes is geboren in maart 1743 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Makke (Macke) Hedses en Sytske Johannes (zie 7). Zij is gedoopt op woensdag 24 april 1743. Geertruijt is overleden in 1811 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 67 of 68 jaar oud. Geertruijt trouwde, 24 jaar oud, op maandag 18 mei 1767 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Reinder Pieters, ongeveer 31 jaar oud. Reinder is geboren omstreeks 1736. Reinder is overleden op zaterdag 8 december 1810 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Geertruijt en Reinder:
1 Pyter Pytters, geboren in mei 1768 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1768.
2 Johannes Pytters, geboren op woensdag 8 april 1772 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1772. Johannes is overleden vóór maandag 12 april 1779 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), ten hoogste 7 jaar oud.
3 Makke Reinders Adema, geboren op donderdag 17 maart 1774 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 22.
4 Sytske Reinders Adema, geboren op zaterdag 27 januari 1776 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 23.
5 Willem Pytters, geboren op woensdag 6 augustus 1777 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1777.
6 Johannes Pytters, geboren op maandag 12 april 1779 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 16 mei 1779.
12 Maaike Makkes Adema is geboren op donderdag 6 december 1753 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Makke (Macke) Hedses en Sytske Johannes (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1754. Maaike is overleden op zondag 26 januari 1834 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1834. Maaike trouwde, 45 jaar oud, op zondag 8 september 1799 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Willem Pieters Faber, ongeveer 51 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1748 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Jans en Ettje Drouwes. Willem is overleden op zaterdag 9 december 1826 in Drogeham ( Achtkarspelen ), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 december 1826.
Beroep:
grofsmid
13 Durk Makkes Adema is geboren op woensdag 9 juni 1762 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Makke (Macke) Hedses en Sytske Johannes (zie 7). Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1762. Durk is overleden op maandag 10 februari 1840 in Achtkarspelen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1840.
Beroep:
vanaf 1790     landbouwer
Durk trouwde, 28 jaar oud, op zondag 7 november 1790 in Burum ( Noordoost-Friesland ) met Baukjen Meinderts de Jong, 31 jaar oud. Baukjen is geboren in december 1758 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Meindert Heins en Fopkje Meinderts. Zij is gedoopt op zondag 24 december 1758. Baukjen is overleden op zaterdag 22 oktober 1842 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1842.
Kinderen van Durk en Baukjen:
1 Meindert Durks Adema, geboren in september 1791 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 24.
2 Sytze Durks Adema, geboren op zaterdag 8 september 1792 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 25.
3 Fokje Durks Adema, geboren in december 1794 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 26.
4 Johannes Durks Adema, geboren in maart 1797 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 27.
5 Beitske Durks Adema, geboren op dinsdag 18 februari 1800 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 28.
6 Froukjen Durks Adema, geboren in mei 1804 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 29.
14 Sytske Johannes Adema is geboren in juli 1753 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Fokkes en Mayke Johannes (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1753. Sytske is overleden op vrijdag 15 november 1833 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1833. Sytske trouwde, 50 jaar oud, op zondag 13 mei 1804 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Taeke Alles Sipkema, 51 jaar oud. Taeke is geboren in oktober 1752 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Alle Pieters Tjipkema en Ybeltje Symens. Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1752. Taeke is overleden op maandag 21 mei 1821 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1821.
15 Gertje (Geertje) Johannes is geboren in april 1758 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Fokkes en Mayke Johannes (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1758. Geertje is overleden op vrijdag 23 november 1838 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1838. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 16 mei 1784 in Kollum ( Noordoost-Friesland ) met Wieger Jans Hoekstra, 23 jaar oud. Wieger is geboren op woensdag 20 augustus 1760 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Hommes en Janke Wiegers. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1766. Wieger is overleden op dinsdag 14 november 1815 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1815.
Beroep:
korenmolenaar
Kinderen van Geertje en Wieger:
1 Johannes Wiegers Hoekstra, geboren op maandag 14 november 1785 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op donderdag 15 december 1785.
2 Jan Wiegers Hoekstra, geboren op zaterdag 24 juli 1790 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 30.
16 Meindert Johannes Adema is geboren in december 1761 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Fokkes en Mayke Johannes (zie 8). Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1762. Meindert is overleden op zaterdag 19 maart 1814 in Visvliet ( Westerkwartier ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1814.
Beroep:
koemelker
Meindert trouwde, 29 jaar oud, op zondag 6 november 1791 in Burum ( Noordoost-Friesland ) met Grietje (Grietie) Meinderts, 34 jaar oud. Grietie is geboren in augustus 1757 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1757. Grietie is overleden op dinsdag 15 maart 1814 in Visvliet ( Westerkwartier ), 56 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Meindert en Grietie:
1 Johannes Meinderts Adema, geboren op maandag 12 maart 1792 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1792.
2 Maaike Meinderts, geboren op donderdag 3 april 1794 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1794. Maaike is overleden vóór dinsdag 12 juli 1796 in Burum ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 2 jaar oud.
3 Maaike Meinderts Adema, geboren op dinsdag 12 juli 1796 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 31.
17 Zeelje Johannes (Seelij) Adema is geboren in oktober 1764 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Fokkes en Mayke Johannes (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 18 november 1764. Seelij is overleden op donderdag 9 december 1824 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1824. Seelij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 mei 1790 in Burum ( Noordoost-Friesland ) met Pieter Rimmelts Linthorst, 28 jaar oud. Pieter is geboren in november 1761 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Remmert Jans en Ludge Pieters. Hij is gedoopt op zondag 8 november 1761. Pieter is overleden op zondag 28 juli 1844 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1844.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Seelij en Pieter:
1 Maaike Pieters Linthorst, geboren op zondag 19 juni 1791 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 17 juli 1791. Maaike is overleden op donderdag 3 september 1807 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 16 jaar oud.
2 Remmert Pieters (Rimmelt) Linthorst, geboren op zaterdag 10 oktober 1795 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 32.
3 Johannes Pieters Linthorst, geboren op woensdag 30 januari 1799 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1799. Johannes is overleden vóór maandag 11 juli 1803 in Burum ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 4 jaar oud.
4 Lutske Pieters, geboren op maandag 2 juni 1800 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1800. Lutske is overleden vóór vrijdag 31 oktober 1806 in Burum ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 6 jaar oud.
5 Johannes Pieters Linthorst, geboren op maandag 11 juli 1803 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 33.
6 Lutske Pieters Linthorst, geboren op vrijdag 31 oktober 1806 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 34.
18 Lutske Aukes Adema is geboren op dinsdag 2 september 1788 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Thijsses Adema (zie 9) en Mayke (Maaike) Wanders. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1788. Lutske is overleden op zondag 30 december 1855 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1855.
Beroep:
dienstmeid
Lutske trouwde, 41 jaar oud, op maandag 21 september 1829 in Achtkarspelen met Geert Lammerts Laanstra, 48 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 14 april 1781 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), zoon van Lammert Geerts Laanstra en Antje Romkes. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1781. Geert is overleden op zaterdag 4 juli 1846 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1846.
Kinderen van Lutske uit onbekende relatie:
1 Jantje Aukes Adema, geboren op maandag 24 oktober 1814 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 35.
2 Wander Aukes Adema, geboren op zaterdag 21 september 1816 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 36.
19 Tijs Aukes Adema is geboren op zaterdag 1 oktober 1791 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Auke Thijsses Adema (zie 9) en Mayke (Maaike) Wanders. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1791. Tijs is overleden op dinsdag 27 november 1827 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1827. Tijs trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 22 juli 1818 in Achtkarspelen met Jeltje Cornelis Draaisma, 24 jaar oud. Jeltje is geboren in mei 1794 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Cornelis Hylkes Draaisma en Hiltje Jelles. Zij is gedoopt op maandag 12 mei 1794. Jeltje is overleden op zondag 4 mei 1884 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 89 of 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1884.
Kinderen van Tijs en Jeltje:
1 Auke Tijsses Adema, geboren op woensdag 26 mei 1819 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1819. Auke is overleden op dinsdag 15 april 1845 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1845. Auke bleef ongehuwd.
2 Hiltje Tijsses Adema, geboren op vrijdag 5 oktober 1821 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1821. Hiltje is overleden op donderdag 23 augustus 1906 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1906. Hiltje bleef ongehuwd.
3 Antje Thijzes Adema, geboren op zaterdag 17 juni 1826 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 37.
20 Anne Aukes Adema is geboren op dinsdag 15 december 1801 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Auke Thijsses Adema (zie 9) en Mayke (Maaike) Wanders. Hij is gedoopt op zondag 17 januari 1802. Anne is overleden op woensdag 16 juni 1858 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1858. Anne trouwde, 26 jaar oud, op zondag 9 november 1828 in Achtkarspelen met Koentje Koenraads Reuling, 24 jaar oud. Koentje is geboren op woensdag 28 maart 1804 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Coenraad Ruiling en Barber Johannes van der Mark. Zij is gedoopt op zondag 22 april 1804. Koentje is overleden op zaterdag 14 december 1878 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1878.
Kinderen van Anne en Koentje:
1 Koenraad Annes Adema, geboren op zondag 11 januari 1829 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1829. Koenraad is overleden op zaterdag 24 november 1888 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1888. Koenraad bleef ongehuwd.
2 Auke Annes Adema, geboren op zondag 7 maart 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 38.
3 Johannes Annes Adema, geboren op zondag 19 augustus 1832 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 39.
4 Jan Annes Adema, geboren op zondag 9 februari 1834 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1834. Jan is overleden op dinsdag 25 januari 1859 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1859. Jan bleef ongehuwd.
5 Marten Annes Adema, geboren op zaterdag 27 februari 1836 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 40.
6 Wander Annes Adema, geboren op dinsdag 10 april 1838 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 41.
7 Maaike Annes Adema, geboren op maandag 6 januari 1840 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 42.
8 Dirk Annes Adema, geboren op woensdag 8 december 1841 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1841. Dirk is overleden op dinsdag 14 december 1841 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1841.
9 Barber Annes Adema, geboren op dinsdag 28 maart 1843 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 43.
10 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 4 april 1846 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 april 1846.
21 Antje Hendriks Adema is geboren op dinsdag 16 juni 1795 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Tijsses Adema (zie 10) en Aaltje Sierks Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 12 juli 1795. Antje is overleden op maandag 13 december 1858 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1858.
Beroep:
daglonersche
Antje:
(1) trouwde met Roelf Siebes Bolt. Roelf is geboren omstreeks 1798.
Beroep:
dagloner
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1836 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Sweitze Jelkes Haalsma, 33 jaar oud. Sweitze is geboren op maandag 11 april 1803 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Jelke Riekeles Haalsma en Trientje Zweitzes. Hij is gedoopt op zondag 2 juni 1805. Sweitze is overleden op donderdag 11 februari 1847 in Oldehove ( Westerkwartier ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1847.
Kinderen van Antje en Roelf:
1 Aaltje Bolt, geboren op donderdag 2 augustus 1821 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 44.
2 Anje Roels Bolt, geboren op dinsdag 10 september 1822 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 45.
Kinderen van Antje en Sweitze:
3 Hendrik Sweitzes Haalsma, geboren op zondag 18 maart 1832 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1832. Hendrik is overleden op maandag 23 juli 1866 in Borger ( Borger-Odoorn ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1866. Hendrik bleef ongehuwd.
4 Jelke Sweitzes Haalsma, geboren op vrijdag 15 november 1833 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Volgt 46.
22 Makke Reinders Adema is geboren op donderdag 17 maart 1774 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Reinder Pieters en Geertruijt Makkes (zie 11). Hij is gedoopt op zondag 10 april 1774. Makke is overleden op vrijdag 18 maart 1842 in Visvliet ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1842. Makke trouwde, 31 jaar oud, op zondag 9 februari 1806 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ) met Luigjen Jakobs Siegers, ongeveer 33 jaar oud. Luigjen is geboren omstreeks 1773 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Luigjen is overleden op maandag 17 januari 1848 in Visvliet ( Westerkwartier ), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1848.
Kinderen van Makke en Luigjen:
1 Geert Sikkens Adema, geboren op donderdag 24 april 1806 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 47.
2 Geertje Makkes Adema, geboren op zaterdag 8 oktober 1808 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 48.
3 Jacob Adema, geboren op dinsdag 10 maart 1812 in Augustinusga ( Achtkarspelen ). Volgt 49.
23 Sytske Reinders Adema is geboren op zaterdag 27 januari 1776 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Reinder Pieters en Geertruijt Makkes (zie 11). Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1776. Sytske is overleden op maandag 22 november 1847 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1847. Sytske trouwde, 27 jaar oud, op zondag 15 mei 1803 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Evert Jacobs Miedema, 28 jaar oud. Evert is geboren op zondag 18 december 1774 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Jacob Alberts Miedema en Trijntje Everts. Evert is overleden op donderdag 9 december 1858 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1858.
Kinderen van Sytske en Evert:
1 Jacob Everts Miedema, geboren in april 1804 in Visvliet ( Westerkwartier ). Volgt 50.
2 Geertje Everts Miedema, geboren op zondag 7 september 1806 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 51.
24 Meindert Durks Adema is geboren in september 1791 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Hij is gedoopt op zaterdag 3 september 1791. Meindert is overleden op woensdag 12 mei 1847 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1847.
Beroep:
koemelker
Meindert trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 februari 1813 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Tietje Sjoerds Smids, 28 jaar oud. Tietje is geboren in december 1784 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjoerd Pieters Smids en Froukjen Bartels Veenstra. Zij is gedoopt op donderdag 16 december 1784. Tietje is overleden op zondag 26 december 1852 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Meindert en Tietje:
1 Durk Meinderts Adema, geboren op vrijdag 11 juni 1813 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1813. Durk is overleden op zaterdag 14 mei 1836 in Bergen op Zoom, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1836. Durk bleef ongehuwd.
Beroep:
jager bij de derde compagnie
2 Froukje Meinderts Adema, geboren op zondag 21 juli 1816 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 52.
3 Sjoerd Adema, geboren op zaterdag 9 november 1822 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1822. Sjoerd is overleden op zondag 5 december 1824 in Grootegast ( Westerkwartier ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1824.
4 Boukje Adema, geboren op donderdag 12 januari 1826 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 53.
25 Sytze Durks Adema is geboren op zaterdag 8 september 1792 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1792. Sytze is overleden op maandag 25 augustus 1845 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1845.
Beroep:
koemelker
Sytze trouwde, 37 jaar oud, op zondag 23 mei 1830 in Achtkarspelen met Gertje Jakobs Boonstra, 30 jaar oud. Gertje is geboren op zondag 20 april 1800 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Jakob Wilkes Boonstra en Pietje Rapkes. Zij is gedoopt op zondag 11 mei 1800. Gertje is overleden op dinsdag 1 juni 1880 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1880.
Kinderen van Sytze en Gertje:
1 Pietje Sytzes Adema, geboren op zaterdag 25 juni 1831 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1831. Pietje is overleden op dinsdag 28 juni 1831 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1831.
2 Jakob Sytzes Adema, geboren op dinsdag 13 november 1832 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 54.
3 Durk Sytzes Adema, geboren op zaterdag 20 september 1834 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 55.
4 Pieter Adema, geboren op donderdag 13 april 1837 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 56.
5 Baukjen Adema, geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 57.
6 Meindert Adema, geboren op woensdag 25 mei 1842 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 58.
26 Fokje Durks Adema is geboren in december 1794 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Zij is gedoopt op maandag 15 december 1794. Fokje is overleden op woensdag 1 juli 1846 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juli 1846.
Beroep:
boerin
Fokje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 15 juni 1814 in Achtkarspelen met Egbert Jans van der Meer, 32 jaar oud. Egbert is geboren op dinsdag 15 januari 1782 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Egberts van der Meer en Sibbeltje Stevens. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1782. Egbert is overleden op zondag 4 november 1866 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1866.
Kinderen van Fokje en Egbert:
1 Jan Egberts van der Meer, geboren op zondag 31 december 1815 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 59.
2 Baukje Egberts van der Meer, geboren op zondag 31 mei 1818 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 60.
3 Durk Egberts van der Meer, geboren op dinsdag 10 oktober 1820 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1820. Durk is overleden op donderdag 14 maart 1895 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1895. Durk bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
4 Steven Egberts van der Meer, geboren op vrijdag 3 januari 1823 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 61.
5 Sibbeltje Egberts van der Meer, geboren op vrijdag 11 maart 1825 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1825. Sibbeltje is overleden op zondag 3 juni 1849 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1849. Sibbeltje bleef ongehuwd.
27 Johannes Durks Adema is geboren in maart 1797 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Hij is gedoopt op donderdag 2 maart 1797. Johannes is overleden op maandag 17 september 1860 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1860. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1827 in Achtkarspelen met Aafke Jans Boersma, 26 jaar oud. Aafke is geboren in februari 1801 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Feikes Boersma en Engeltje Metskes. Zij is gedoopt op donderdag 19 februari 1801. Aafke is overleden op woensdag 30 januari 1861 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1861.
Kinderen van Johannes en Aafke:
1 Jan Johannes Adema, geboren op zondag 16 maart 1828 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 62.
2 Baukje Johannes Adema, geboren op woensdag 12 mei 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 63.
3 Dirk Johannes Adema, geboren op vrijdag 16 november 1832 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1832. Dirk is overleden op zaterdag 2 februari 1833 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1833.
4 Dirk Johannes (Durk) Adema, geboren op zondag 26 januari 1834 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 64.
5 Hiltje Johannes Adema, geboren op maandag 2 januari 1837 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1837. Hiltje is overleden op woensdag 26 mei 1858 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1858. Hiltje bleef ongehuwd.
6 Engeltje Johannes Adema, geboren op zondag 13 september 1840 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 65.
28 Beitske Durks Adema is geboren op dinsdag 18 februari 1800 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1800. Beitske is overleden op woensdag 9 juni 1841 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1841. Beitske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1822 in Achtkarspelen met Molle Sytzes Veenstra, 26 jaar oud. Molle is geboren op dinsdag 13 oktober 1795 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sytze Diemers Feenstra en Grietje Ynses. Hij is gedoopt op zondag 8 november 1795. Molle is overleden op zondag 18 oktober 1857 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1857.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Beitske en Molle:
1 Sytze Molles Feenstra, geboren op woensdag 16 juli 1823 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1823. Sytze is overleden op maandag 26 juni 1843 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1843.
2 Durk Molles Feenstra, geboren op vrijdag 17 juni 1825 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 66.
3 Baukjen Molles Feenstra, geboren op zaterdag 26 april 1828 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 67.
29 Froukjen Durks Adema is geboren in mei 1804 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Makkes Adema (zie 13) en Baukjen Meinderts de Jong. Zij is gedoopt op zondag 27 mei 1804. Froukjen is overleden op donderdag 31 augustus 1837 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1837. Froukjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1829 in Achtkarspelen met Uble Binnes de Boer, 27 jaar oud. Uble is geboren op dinsdag 14 juli 1801 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Binne Oebeles de Boer en Nieske Sjoerds van der Bij. Hij is gedoopt op zondag 9 augustus 1801. Uble is overleden op donderdag 17 februari 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1870.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Froukjen en Uble:
1 Binne Oebeles de Boer, geboren op zaterdag 31 oktober 1829 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 68.
2 Durk Oebeles de Boer, geboren op donderdag 29 september 1831 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1831. Durk is overleden op maandag 2 augustus 1841 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1841.
3 Tjeerd Oebeles de Boer, geboren op maandag 28 oktober 1833 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1833. Tjeerd is overleden op maandag 21 februari 1842 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1842.
4 Meindert Oebeles de Boer, geboren op zondag 29 november 1835 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 69.
30 Jan Wiegers Hoekstra is geboren op zaterdag 24 juli 1790 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Wieger Jans Hoekstra en Gertje (Geertje) Johannes (zie 15). Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1790. Jan is overleden op donderdag 16 januari 1862 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1862.
Beroep:
molenaar
Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 21 mei 1812 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Grietje Jans van der Molen, 21 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 25 augustus 1790 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Hessels van der Molen en Lysbert (Elizabeth) Folkerts. Grietje is overleden op vrijdag 16 augustus 1878 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1878.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Johannes Jans Hoekstra, geboren op zaterdag 3 december 1814 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1814. Johannes is overleden op zaterdag 23 november 1850 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 november 1850.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 5 mei 1838 in Oostdongeradeel gehuwd met Tettje Willems Ruis
Beroep:
Bakkersknecht
2 Wieger Jans Hoekstra, geboren op dinsdag 21 april 1818 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1818. Wieger is overleden op dinsdag 8 november 1904 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1904.
Notitie bij Wieger: Wieger is op 7 mei 1842 in Kollumerland gehuwd met Trijntje Jans Sytsma
Beroep:
gardenier
3 Jan Jans Hoekstra, geboren op donderdag 4 oktober 1821 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1821. Jan is overleden op dinsdag 2 september 1823 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1823.
4 Lijsbert Jans (Elizabeth) Hoekstra, geboren op zaterdag 18 september 1824 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1824. Elizabeth is overleden op dinsdag 20 juni 1882 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1882.
Notitie bij Elizabeth: Lijsbert is op 16 mei 1846 in Kollumerland gehuwd met Pieter Jans Duinkerk
5 Jan Jans Hoekstra, geboren op zaterdag 8 maart 1828 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Jan is overleden op woensdag 7 april 1830 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1830.
31 Maaike Meinderts Adema is geboren op dinsdag 12 juli 1796 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Meindert Johannes Adema (zie 16) en Grietje (Grietie) Meinderts. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1796. Maaike is overleden op zondag 19 september 1841 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1841.
Beroep:
dienstmaagd
Maaike trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 9 mei 1816 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Willem ter Borg, 51 of 52 jaar oud. Willem is geboren in mei 1764 in Bourtange ( Westerwolde ), zoon van Gerrit ter Borgh en Grietje Beekhuis. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1764. Willem is overleden op woensdag 25 januari 1843 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1843.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Maaike en Willem:
1 Grietje Willems ter Borgh, geboren op donderdag 19 juni 1817 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Grietje is overleden op zaterdag 21 februari 1818 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1818.
2 Grietje Willems ter Borg, geboren op vrijdag 9 juni 1820 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1820. Grietje is overleden op zondag 7 september 1828 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 september 1828.
3 Wibbe Willems ter Borg, geboren op donderdag 9 oktober 1823 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1823. Wibbe is overleden op dinsdag 4 augustus 1829 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1829.
4 Antje Willems ter Borg, geboren op zaterdag 26 augustus 1826 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1826. Antje is overleden op dinsdag 11 augustus 1829 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1829.
5 Wibbine ter Borg, geboren op vrijdag 25 juni 1830 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 70.
6 Gerrijt (Gerrit) ter Borg, geboren op dinsdag 11 juni 1833 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 71.
32 Remmert Pieters (Rimmelt) Linthorst is geboren op zaterdag 10 oktober 1795 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Rimmelts Linthorst en Zeelje Johannes (Seelij) Adema (zie 17). Hij is gedoopt op zondag 1 november 1795. Rimmelt is overleden op maandag 14 augustus 1826 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1826.
Beroep:
Wagenmaker
Rimmelt trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 10 februari 1825 in Kollum ( Noordoost-Friesland ) met Lijsbert Martens (Lijske) de Boer, 25 jaar oud. Lijske is geboren op maandag 25 maart 1799 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Eelkes de Boer en Doetje Douwes van der Heide. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1799. Lijske is overleden op dinsdag 15 april 1851 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1851.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Rimmelt en Lijske:
1 Pieter Linthorst, geboren op zondag 24 april 1825 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1825. Pieter is overleden op maandag 5 maart 1849 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849. Pieter bleef ongehuwd.
Beroep:
schoenmakersknecht
2 Rimmelt Posthuma Linthorst, geboren op woensdag 16 augustus 1826 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1826. Rimmelt is overleden op zondag 19 juli 1857 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1857.
Notitie bij Rimmelt: Rimmelt is op 14 april 1855 in Kollumerland gehuwd met Antje Jans de Vries
Beroep:
boerenknecht
33 Johannes Pieters Linthorst is geboren op maandag 11 juli 1803 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Rimmelts Linthorst en Zeelje Johannes (Seelij) Adema (zie 17). Hij is gedoopt op zondag 14 augustus 1803. Johannes is overleden op zaterdag 24 september 1836 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1836.
Beroep:
Wagenmakersknecht
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 maart 1828 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Aukje Martens Dijkstra, 37 jaar oud. Aukje is geboren op donderdag 8 juli 1790 in Munnekezijl ( Burum ), dochter van Marten Sytzes en Stijntje Pieters Luinstra. Zij is gedoopt op zondag 25 juli 1790. Aukje is overleden op zondag 1 mei 1836 in Munnekezijl ( Burum ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1836.
Beroep:
kasteleinsche
Kind van Johannes en Aukje:
1 Seely (Selie) Linthorst, geboren op dinsdag 21 oktober 1828 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1828. Selie is overleden op zondag 11 juni 1854 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1854.
Notitie bij Selie: Seely is op 4 mei 1850 in oostdongeradeel gehuwd met Fokke Pieters Faber
34 Lutske Pieters Linthorst is geboren op vrijdag 31 oktober 1806 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter Rimmelts Linthorst en Zeelje Johannes (Seelij) Adema (zie 17). Zij is gedoopt op zondag 30 november 1806. Lutske is overleden op donderdag 19 maart 1874 in Aduard ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1874.
Beroep:
turfmeetster
Lutske trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 4 augustus 1829 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Bauke Piers Wondaal, 24 jaar oud. Bauke is geboren op woensdag 19 september 1804 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Hermanus Wondaal en Henderika Baukes Piers. Hij is gedoopt op dinsdag 25 september 1804. Bauke is overleden op vrijdag 31 mei 1844 in Aduard ( Westerkwartier ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1844.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Lutske en Bauke:
1 Harmanus Wondaal, geboren op vrijdag 2 juli 1830 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1830. Harmanus is overleden op zondag 24 april 1831 in Doezum ( Westerkwartier ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1831.
2 Hermanus Boukes Wondaal, geboren op maandag 1 oktober 1832 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1832. Hermanus is overleden op zondag 9 oktober 1887 in Delft, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1887.
Notitie bij Hermanus: Hermanus is op 19 mei 1864 in Aduard gehuwd met Jantje Kamps
Beroep:
boerenknecht
3 Pieter Boukes Wondaal, geboren op zaterdag 23 juli 1836 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1836. Pieter is overleden op dinsdag 10 september 1918 in Aduard ( Westerkwartier ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1918.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 22 februari 1862 in Aduard gehuwd met Dina Drentje
Beroep:
boerenknecht
4 Henderikus Wondaal, geboren op woensdag 16 september 1840 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1840. Henderikus is overleden op zondag 3 december 1905 in Dorkwerd ( Groningen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1905.
Notitie bij Henderikus: Henderikus is op 21 september 1864 in Aduard gehuwd met Wiillemke Homan
5 Bouke Pier Wondaal, geboren op dinsdag 30 juli 1844 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1844. Bouke is overleden op zondag 30 januari 1848 in Aduard ( Westerkwartier ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1948.
35 Jantje Aukes Adema is geboren op maandag 24 oktober 1814 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Lutske Aukes Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1814. Jantje is overleden op donderdag 28 juni 1883 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1883. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 17 juli 1847 in Achtkarspelen met Machiel Willems Kramer, 22 jaar oud. Machiel is geboren op vrijdag 10 december 1824 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Willem Machels Kramer en Sytske Wytzes van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1824. Machiel is overleden op donderdag 23 september 1875 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1875.
Kinderen van Jantje en Machiel:
1 Lutske Machiels Kramer, geboren op dinsdag 13 juni 1848 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 72.
2 Sytske Kramer, geboren op woensdag 21 augustus 1850 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 73.
3 Willem Machiels Kramer, geboren op vrijdag 21 september 1855 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 74.
36 Wander Aukes Adema is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Lutske Aukes Adema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 september 1816. Wander is overleden op maandag 13 februari 1888 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1888.
Beroep:
Kramer
Wander trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 14 januari 1845 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Geertje Jans Zijlstra, 27 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 15 augustus 1817 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Jan Egberts Zijlstra en Frouktje Jans Achttien. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1817. Geertje is overleden op maandag 27 maart 1854 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1854.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Wander en Geertje:
1 Lutske Wanders Adema, geboren op maandag 21 april 1845 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 75.
2 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 22 april 1847 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1847.
3 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 21 juni 1848 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1848.
4 Janna Adema, geboren op zaterdag 30 november 1850 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 76.
5 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op zondag 23 oktober 1853 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1853.
37 Antje Thijzes Adema is geboren op zaterdag 17 juni 1826 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Tijs Aukes Adema (zie 19) en Jeltje Cornelis Draaisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1826. Antje is overleden op maandag 1 juli 1867 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1867. Antje:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1861 in Achtkarspelen met Oebele Ates Loonstra, 44 jaar oud. Oebele is geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Ate Tjeerds Loonstra en Martje Kornelis (Mattje) Draaisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1816. Oebele is overleden op zaterdag 25 juli 1863 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1863.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1866 in Achtkarspelen met Louwe Sjoerds de Wit, 41 jaar oud. Louwe is geboren op dinsdag 1 februari 1825 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Sjoerd Minderts de Wit en Tjettje Louws Lyklema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1825. Louwe is overleden op maandag 14 december 1885 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1885.
Kind van Antje en Oebele:
1 Ate Loonstra, geboren op zondag 10 mei 1863 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1863. Ate is overleden op dinsdag 12 mei 1863 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 mei 1863.
38 Auke Annes Adema is geboren op zondag 7 maart 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1830. Auke is overleden op zaterdag 9 maart 1907 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1907. Auke trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 15 mei 1873 in Achtkarspelen met Geeske Brugts Spoelstra, 31 jaar oud. Geeske is geboren op zaterdag 5 juni 1841 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), dochter van Brugt Minderts Spoelstra en Albertje Eits Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1841. Geeske is overleden op woensdag 9 oktober 1918 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1918.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Auke en Geeske:
1 Anne Aukes Adema, geboren op dinsdag 31 maart 1874 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 77.
2 Albertje Aukes Adema, geboren op donderdag 18 november 1875 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 78.
3 Koentje Aukes Adema, geboren op zondag 17 februari 1878 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 79.
4 Fokje Aukes Adema, geboren op dinsdag 16 maart 1880 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 80.
5 Grietje Aukes Adema, geboren op vrijdag 1 september 1882 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 81.
6 Baukje Aukes Adema, geboren op zondag 23 november 1884 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 82.
39 Johannes Annes Adema is geboren op zondag 19 augustus 1832 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1932. Johannes is overleden op vrijdag 31 januari 1913 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1913.
Beroep:
dagloner
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 april 1858 in Achtkarspelen met Gepke Durks de Haan, 20 jaar oud. Gepke is geboren op zaterdag 29 juli 1837 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Jelles de Haan en Ank Hendriks (Ankje) Zevenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1837. Gepke is overleden op zondag 30 juni 1912 in Oldehove ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1912.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Johannes en Gepke:
1 Anne Johannes Adema, geboren op maandag 20 september 1858 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 83.
2 Ankje Johannes Adema, geboren op zaterdag 1 maart 1862 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 84.
3 Koentje Johannes Adema, geboren op vrijdag 4 november 1864 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1864. Koentje is overleden op dinsdag 13 maart 1894 in Groningen, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1894. Koentje bleef ongehuwd.
4 Durk Johannes (Derk) Adema, geboren op vrijdag 16 oktober 1868 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 85.
5 Wander Johannes Adema, geboren op donderdag 4 juli 1872 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1872. Wander is overleden op donderdag 1 maart 1877 in Waarden ( Westerkwartier ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1877.
6 Saakje Johannes Adema, geboren op dinsdag 26 oktober 1875 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 86.
7 Bouktje Johannes Adema, geboren op maandag 26 mei 1879 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 87.
40 Marten Annes Adema is geboren op zaterdag 27 februari 1836 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1836. Marten is overleden op zondag 1 december 1918 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1918. Marten trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 13 mei 1880 in Achtkarspelen met Ykjen Sjoerds Groenhof, 42 jaar oud. Ykjen is geboren op donderdag 16 november 1837 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Sjoerd Alles Groenhof en Geeske Hendriks Ritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1837. Ykjen is overleden op zondag 19 maart 1922 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1922.
Beroep:
dienstmeid
41 Wander Annes Adema is geboren op dinsdag 10 april 1838 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1838. Wander is overleden op maandag 29 november 1915 in Oldehove ( Westerkwartier ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1915.
Beroep:
boerenknecht
Wander trouwde, 27 jaar oud, op maandag 20 november 1865 in Achtkarspelen met Fokje Brugts Spoelstra, 27 jaar oud. Fokje is geboren op woensdag 7 november 1838 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), dochter van Brugt Minderts Spoelstra en Albertje Eits Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1838. Fokje is overleden op dinsdag 30 januari 1923 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1923.
Kinderen van Wander en Fokje:
1 Anne Wanders Adema, geboren op donderdag 17 mei 1866 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 88.
2 Eit Adema, geboren op vrijdag 12 februari 1869 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1869. Eit is overleden op dinsdag 11 november 1873 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1873.
3 Jan Adema, geboren op zondag 31 december 1871 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 89.
4 Albert Adema, geboren op dinsdag 19 januari 1875 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875. Albert is overleden op donderdag 17 februari 1876 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1876.
5 Albert Adema, geboren op zaterdag 28 april 1877 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 90.
6 Grietje Adema, geboren op zondag 28 november 1880 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 91.
42 Maaike Annes Adema is geboren op maandag 6 januari 1840 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1840. Maaike is overleden op woensdag 22 oktober 1884 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1884. Maaike trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 27 september 1873 in Achtkarspelen met Kornelis Sytzes de Haan, 35 jaar oud. Kornelis is geboren op dinsdag 18 september 1838 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Kornelis de Haan en Trijntje Tabes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1838. Kornelis is overleden op zondag 24 december 1899 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 december 1899.
Kind van Maaike uit onbekende relatie:
1 Anna Adema, geboren op donderdag 25 februari 1869 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 92.
Kinderen van Maaike en Kornelis:
2 Sytze de Haan, geboren op maandag 16 november 1874 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1874. Sytze is overleden op maandag 1 augustus 1910 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1910. Sytze bleef ongehuwd.
3 Anne de Haan, geboren op vrijdag 20 oktober 1876 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1876.
4 Tabe de Haan, geboren op maandag 24 maart 1879 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 93.
5 Koentje Kornelis de Haan, geboren op maandag 19 maart 1883 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1883. Koentje is overleden op zondag 25 maart 1883 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1883.
43 Barber Annes Adema is geboren op dinsdag 28 maart 1843 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Anne Aukes Adema (zie 20) en Koentje Koenraads Reuling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1843. Barber is overleden op woensdag 1 maart 1905 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1905.
Beroep:
naaister
Barber trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Abele Hendriks Sikkens, 32 jaar oud. Abele is geboren op donderdag 31 oktober 1839 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Abeles Sikkens en Ebeltje Sytzes Fokkinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1839. Abele is overleden op woensdag 21 december 1904 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 65 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Barber en Abele:
1 Koentje Abeles Sikkens, geboren op dinsdag 16 maart 1875 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 94.
44 Aaltje Bolt is geboren op donderdag 2 augustus 1821 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Roelf Siebes Bolt en Antje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1821. Aaltje is overleden op vrijdag 13 april 1906 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1906. Aaltje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 19 september 1855 in Smallingerland met Kornelis Sjoerds Veenstra, 35 jaar oud. Kornelis is geboren op maandag 18 oktober 1819 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Sjoerd Egberts Veenstra en Antje Cornelis Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1819. Kornelis is overleden op dinsdag 28 juni 1859 in Drachten ( Smallingerland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1859.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 26 november 1864 in Smallingerland met Sjouke Molles Bethlehem, 31 jaar oud. Sjouke is geboren op vrijdag 8 maart 1833 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), zoon van Molle Hayes Bethlehem en Wijke Sjoukes Duursma. Sjouke is overleden op zondag 7 januari 1917 in Ureterp ( Opsterland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1917.
45 Anje Roels Bolt is geboren op dinsdag 10 september 1822 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Roelf Siebes Bolt en Antje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1822. Anje is overleden op zaterdag 14 oktober 1854 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1854. Anje bleef ongehuwd.
Kind van Anje uit onbekende relatie:
1 Kornelis Bolt, geboren op donderdag 2 mei 1850 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1850. Kornelis is overleden op woensdag 14 januari 1852 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1852.
46 Jelke Sweitzes Haalsma is geboren op vrijdag 15 november 1833 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), zoon van Sweitze Jelkes Haalsma en Antje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1833. Jelke is overleden op zondag 3 mei 1863 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1863. Jelke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1859 in Achtkarspelen met Lena Ales (Leentje) van der Veen, 25 jaar oud. Leentje is geboren op dinsdag 27 mei 1834 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Alle Tjerks van der Veen en Jeltje Hendriks Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 mei 1834. Leentje is overleden op vrijdag 13 mei 1910 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1910.
Kinderen van Jelke en Leentje:
1 Sweitse Jelkes Haalsma, geboren op maandag 8 augustus 1859 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1859. Sweitse is overleden op vrijdag 23 januari 1863 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1863.
2 Antje Jelkes Haalsma, geboren op maandag 14 oktober 1861 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1861. Antje is overleden op woensdag 8 juni 1938 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1938.
Notitie bij Antje: Antje is op 23 juni 1883 in Achtkarspelen gehuwd met Jille Jans Hamstra
3 Jelke Haalsma, geboren op zondag 17 januari 1864 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1864. Jelke is overleden op maandag 13 april 1903 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1903.
Notitie bij Jelke: Jelke is op 19 mei 1894 in Achtkarspelen gehuwd met Dieuwke Wiebes Weening
47 Geert Sikkens Adema is geboren op donderdag 24 april 1806 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Makke Reinders Adema (zie 22) en Luigjen Jakobs Siegers. Hij is gedoopt op maandag 26 mei 1806 in Buitenpost. Geert is overleden op vrijdag 18 februari 1842 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1842.
Beroep:
boerenknecht en gaardenier
Geert trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 april 1831 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Fokjen Alberts Landstra, 27 jaar oud. Fokjen is geboren op donderdag 20 oktober 1803 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Albert Klazes Landstra en Martsen Fokkes (Martje) Anjema. Zij is gedoopt op zondag 30 oktober 1803. Fokjen is overleden op zaterdag 28 mei 1864 in Oldehove ( Westerkwartier ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Geert en Fokjen:
1 Luigje Geerts Adema, geboren op vrijdag 6 juli 1832 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 95.
2 Martje Adema, geboren op woensdag 29 januari 1834 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 96.
3 Gettje Geerts Adema, geboren op maandag 27 juli 1835 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1835. Gettje is overleden op zaterdag 31 oktober 1835 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1835.
4 Geertje Geerts Adema, geboren op woensdag 5 juli 1837 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 97.
5 Albert Adema, geboren op maandag 21 september 1840 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 98.
48 Geertje Makkes Adema is geboren op zaterdag 8 oktober 1808 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), dochter van Makke Reinders Adema (zie 22) en Luigjen Jakobs Siegers. Zij is gedoopt op zondag 30 oktober 1808. Geertje is overleden op zaterdag 22 mei 1886 in Gorredijk ( Opsterland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1886.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op maandag 27 juni 1836 in Achtkarspelen met Jeen Jans Achttien, 31 jaar oud. Jeen is geboren op maandag 6 augustus 1804 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Klazes Achttien en Grietje Jeens. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1804. Jeen is overleden op donderdag 24 augustus 1871 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1871.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Geertje en Jeen:
1 Jan Jeens Achttien, geboren op dinsdag 16 augustus 1836 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 99.
2 Grietje Achttien, geboren op zondag 13 januari 1839 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 100.
3 Luigje Achttien, geboren op donderdag 8 juli 1841 in Optwijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 101.
4 Geert Jeens Achttien, geboren op vrijdag 31 mei 1844 in Kooten ( Achtkarspelen ). Volgt 102.
5 Aukje Achttien, geboren op woensdag 6 maart 1850 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 103.
6 Evert Achttien, geboren op zaterdag 26 maart 1853 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1853. Evert is overleden op maandag 16 april 1855 in Kooten ( Achtkarspelen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1855.
49 Jacob Adema is geboren op dinsdag 10 maart 1812 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), zoon van Makke Reinders Adema (zie 22) en Luigjen Jakobs Siegers. Hij is gedoopt op zondag 19 april 1812. Jacob is overleden op maandag 15 december 1862 in Arnhem, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1862.
Beroep:
Koetsier
Jacob trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 6 mei 1846 in Arnhem met Reijntje van der Flier, 28 jaar oud. Reijntje is geboren op dinsdag 2 december 1817 in Nijkerk, dochter van Aalt Maassen van der Flier en Steintje Evers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1817. Reijntje is overleden op zaterdag 9 mei 1891 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1891.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jacob en Reijntje:
1 Luigi Christina Adema, geboren op woensdag 21 december 1842 in Amersfoort. Volgt 104.
2 Albertus Adema, geboren op zaterdag 20 februari 1847 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1847. Albertus is overleden op dinsdag 26 oktober 1847 in Arnhem, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1847.
3 Aaltje Adema, geboren op zondag 4 februari 1849 in Arnhem. Volgt 105.
4 Hendrica Adema, geboren op zaterdag 11 mei 1850 in Arnhem. Volgt 106.
5 Geertje Adema, geboren op woensdag 10 maart 1852 in Arnhem. Volgt 107.
6 Jacob Adema, geboren op zaterdag 2 juni 1855 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1855. Jacob is overleden op zondag 17 februari 1861 in Arnhem, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1861.
7 Wouter Adema, geboren op maandag 25 april 1859 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1859. Wouter is overleden op dinsdag 18 september 1866 in Arnhem, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1866.
50 Jacob Everts Miedema is geboren in april 1804 in Visvliet ( Westerkwartier ), zoon van Evert Jacobs Miedema en Sytske Reinders Adema (zie 23). Hij is gedoopt op donderdag 12 april 1804. Jacob is overleden op vrijdag 8 november 1861 in Ureterp ( Opsterland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1861.
Beroep:
Bakker
Jacob trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 3 juli 1840 in Smallingerland met Fokjen Geerts Popkema, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 9 november 1861 in Opsterland.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Fokjen: opmerking in akte bij de scheiding : Geroyeerd, omdat de eiser Miedema, onderweg om deze akte te tekenen, te Smalle Ee is overleden;
Fokjen is geboren op zaterdag 12 oktober 1816 in Kortehemmen ( Smallingerland ), dochter van Geert Popkes Popkema en Maaike Marcus Gaastra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1816. Fokjen is overleden op zaterdag 14 december 1901 in Boornbergum ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1901.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jacob en Fokjen:
1 Maaike Miedema, geboren op donderdag 4 maart 1841 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1841. Maaike is overleden op zondag 1 september 1895 in Boornbergum ( Smallingerland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1895.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 19 mei 1866 in Drachten gehuwd met Jan Bergsma
Beroep:
naaister
2 Evert Jacobs Miedema, geboren op zaterdag 8 oktober 1842 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1842. Evert is overleden op dinsdag 27 mei 1930 in Boornbergum ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1930.
Notitie bij Evert: Evert is op 9 mei 1874 in Tietjerksteradeel gehuwd met Japke Jogchums Smeding
Beroep:
boerenknecht
3 Geert Miedema, geboren op woensdag 14 augustus 1844 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 augustus 1844. Geert is overleden op zondag 24 oktober 1909 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1909.
Notitie bij Geert: Geert is op 23 mei 1874 in Achtkarspelen gehuwd met Aaltje Brouwers
Beroep:
boerenknecht
51 Geertje Everts Miedema is geboren op zondag 7 september 1806 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Evert Jacobs Miedema en Sytske Reinders Adema (zie 23). Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1806. Geertje is overleden op zaterdag 1 februari 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1873.
Beroep:
huishoudster
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 mei 1830 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Wessel Douwes van der Beij, 25 jaar oud. Wessel is geboren op woensdag 23 januari 1805 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Douwe Roelofs van der Bei en Bontje Wessels Kloostra. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1805. Wessel is overleden op donderdag 4 maart 1852 in Visvliet ( Westerkwartier ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1852.
Beroep:
Grenier
Kinderen van Geertje en Wessel:
1 Douwe van der Beij, geboren op dinsdag 23 september 1834 in Visvliet ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 september 1834. Douwe is overleden op maandag 8 februari 1858 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1858. Douwe bleef ongehuwd.
2 Sietske van der Beij, geboren op maandag 9 oktober 1837 in Visvliet ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837. Sietske is overleden op maandag 9 december 1872 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1872.
Notitie bij Sietske: Sietske is op 18 mei 1863 in Grijpskerk gehuwd met Arrien van Denzel
3 Evert van der Beij, geboren op vrijdag 18 oktober 1844 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1844. Evert is overleden op maandag 9 april 1849 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1849.
52 Froukje Meinderts Adema is geboren op zondag 21 juli 1816 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Meindert Durks Adema (zie 24) en Tietje Sjoerds Smids. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1816. Froukje is overleden op donderdag 26 oktober 1893 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1893.
Beroep:
dienstmeid
Froukje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 29 augustus 1841 in Dantumadeel met Jan Wybrens Koolstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op maandag 31 januari 1814 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Pieters Koolstra en Gerritje Berends Toonstra. Jan is overleden op dinsdag 18 april 1876 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1876.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Froukje en Jan:
1 Tietje Jans Koolstra, geboren op zondag 21 april 1844 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 108.
2 NN NN Koolstra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 11 januari 1849 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1849.
3 Wybren Koolstra, geboren op zaterdag 4 december 1852 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 109.
4 Meindert Jans Koolstra, geboren op vrijdag 17 oktober 1856 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 110.
53 Boukje Adema is geboren op donderdag 12 januari 1826 in Grootegast ( Westerkwartier ), dochter van Meindert Durks Adema (zie 24) en Tietje Sjoerds Smids. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1826. Boukje is overleden op vrijdag 24 februari 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1905. Boukje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1853 in Achtkarspelen met Tabe Lolkes van Breden, 23 jaar oud. Tabe is geboren op maandag 30 augustus 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Lolke Binderts van Breeden en Geeske Tabes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1830. Tabe is overleden op dinsdag 7 februari 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1905.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Boukje en Tabe:
1 Lolke van Breden, geboren op woensdag 14 juni 1854 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1854. Lolke is overleden op maandag 9 juli 1860 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1860.
2 Meindert van Breden, geboren op zaterdag 18 augustus 1855 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 111.
3 Bindert van Breden, geboren op woensdag 9 december 1857 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1857. Bindert is overleden op woensdag 16 juni 1858 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1858.
4 Lolke van Breden, geboren op woensdag 25 september 1861 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 112.
5 Tietje van Breden, geboren op dinsdag 2 mei 1865 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1865. Tietje is overleden op zondag 18 maart 1900 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1900. Tietje bleef ongehuwd.
54 Jakob Sytzes Adema is geboren op dinsdag 13 november 1832 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Durks Adema (zie 25) en Gertje Jakobs Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1832. Jakob is overleden op maandag 30 september 1889 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1889.
Beroep:
boerenknecht
Jakob trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1861 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Klaaske Hayema, 28 jaar oud. Klaaske is geboren op maandag 4 februari 1833 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Jan Dirks Hayema en Antje Dirks Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1833. Klaaske is overleden op donderdag 4 februari 1909 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1919.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jakob en Klaaske:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 9 maart 1862 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1862.
2 Gertje (Geertje) Adema, geboren op dinsdag 3 maart 1863 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 113.
3 Jan Adema, geboren op vrijdag 16 maart 1866 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1866. Jan is overleden op maandag 16 juni 1890 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1890. Jan bleef ongehuwd.
4 Sytze Adema, geboren op dinsdag 11 oktober 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 114.
55 Durk Sytzes Adema is geboren op zaterdag 20 september 1834 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Durks Adema (zie 25) en Gertje Jakobs Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1834. Durk is overleden op maandag 4 februari 1884 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1884.
Getuige bij:
14-03-1876     geboorteaangifte Hendrikje Adema (1876-1932) [zie 116]    [vader]
Durk trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1869 in Achtkarspelen met Sjoukje Jans Westra, 35 jaar oud. Sjoukje is geboren op zondag 19 januari 1834 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Jans Westra en Hendrikje Jans Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1834. Sjoukje is overleden op dinsdag 5 april 1904 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1904.
Beroep:
vanaf 1869     dienstmeid
Kinderen van Durk en Sjoukje:
1 Geertje Adema, geboren op donderdag 21 april 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1870. Geertje is overleden op vrijdag 15 december 1950 in Glimmen ( Groningen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1950. Hij is begraven in Buitenpost. Geertje bleef ongehuwd.
2 Sytze (Sietze) Adema, geboren op dinsdag 23 januari 1872 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 115.
3 Jan Adema, geboren op vrijdag 24 oktober 1873 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1873. Jan is overleden op donderdag 16 december 1920 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1920. Jan bleef ongehuwd.
4 Hendrikje Adema, geboren op maandag 13 maart 1876 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 116.
5 Cornelia Adema, geboren op dinsdag 30 april 1878 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 117.
56 Pieter Adema is geboren op donderdag 13 april 1837 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Durks Adema (zie 25) en Gertje Jakobs Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1837. Pieter is overleden op zaterdag 15 april 1893 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1893.
Beroep:
boerenknecht
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 7 mei 1863 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Minke Rispens, 30 jaar oud. Minke is geboren op maandag 29 april 1833 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eeuwe Willems Rispens en Eilke Alderts Nieuwenhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 april 1833. Minke is overleden op dinsdag 20 april 1909 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1909.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Minke:
1 Sytze Adema, geboren op maandag 8 mei 1865 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1865. Sytze is overleden op woensdag 8 maart 1893 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1893. Sytze bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstknecht
2 Eileke Adema, geboren op woensdag 13 juni 1866 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1866. Eileke is overleden op woensdag 12 september 1866 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1866.
3 Eeuwe Adema, geboren op zondag 12 april 1868 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1868. Eeuwe is overleden op zondag 30 augustus 1868 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1868.
4 Eeuwe Adema, geboren op maandag 3 mei 1869 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1869.
5 Geert Adema, geboren op zondag 3 juli 1870 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 3 juli 1870. Geert is overleden op vrijdag 16 december 1870 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1870. Hij is begraven in Assen op Begraafplaats De Boskamp.
6 Eilke Adema, geboren op donderdag 4 april 1872 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1872. Eilke is overleden op vrijdag 6 februari 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1874.
7 Eilke Adema, geboren op donderdag 4 april 1872 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 118.
8 Geertje Adema, geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 119.
57 Baukjen Adema is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Sytze Durks Adema (zie 25) en Gertje Jakobs Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1839. Baukjen is overleden op vrijdag 29 maart 1912 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1912.
Beroep:
naaister
Baukjen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1866 in Achtkarspelen met Jan Jansen, 27 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 21 november 1838 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Oeds Frans Jansen en Stijntje Oeges Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1838. Jan is overleden op maandag 14 mei 1917 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1917.
Beroep:
schippersknecht
Kind van Baukjen en Jan:
1 Oeds Jansen, geboren op zondag 24 februari 1867 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Volgt 120.
58 Meindert Adema is geboren op woensdag 25 mei 1842 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Durks Adema (zie 25) en Gertje Jakobs Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1842. Meindert is overleden op donderdag 6 juli 1911 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1911.
Beroep:
boerenknecht
Meindert trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 24 mei 1877 in Achtkarspelen met Antje Oosterhof, 30 jaar oud. Antje is geboren op zondag 7 februari 1847 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), dochter van Oebele Jans Oosterhof en Yttje Mintjes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1847. Antje is overleden op woensdag 12 december 1923 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1923.
Kinderen van Meindert en Antje:
1 Ytje Adema, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1879. Ytje is overleden op vrijdag 19 augustus 1955 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1955. Ytje bleef ongehuwd.
2 Geertje Adema, geboren op vrijdag 13 juli 1883 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1883. Geertje is overleden op dinsdag 28 juli 1953 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1953. Geertje bleef ongehuwd.
3 Oebele Adema, geboren op zondag 11 januari 1885 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1885. Oebele is overleden op vrijdag 30 juli 1965 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1965. Hij is begraven in Buitenpost. Oebele bleef ongehuwd.
59 Jan Egberts van der Meer is geboren op zondag 31 december 1815 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Egbert Jans van der Meer en Fokje Durks Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 31 december 1815. Jan is overleden op woensdag 20 januari 1892 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1892. Jan trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 september 1846 in Achtkarspelen met Antje Piers Wouda, 23 jaar oud. Antje is geboren op maandag 2 juni 1823 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Pier Geerts Wouda en Grietje Eelkes van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1823. Antje is overleden op zaterdag 12 november 1853 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1853.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Egbert Jans van der Meer, geboren op woensdag 9 december 1846 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1846. Egbert is overleden op donderdag 10 april 1919 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1919.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 13 mei 1875 in Achtkarspelen gehuwd met Bintje Halbes Claus
2 Grietje Jans van der Meer, geboren op zaterdag 18 augustus 1849 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1849. Grietje is overleden op zondag 26 mei 1878 in Groningen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1878.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 1 juni 1872 in Achtkarspelen gehuwd met Andries Sjoerds Boersma
3 Fokje Jans van der Meer, geboren op zaterdag 1 november 1851 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1851. Fokje is overleden op maandag 20 januari 1868 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1868.
60 Baukje Egberts van der Meer is geboren op zondag 31 mei 1818 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Egbert Jans van der Meer en Fokje Durks Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1818. Baukje is overleden op woensdag 5 juni 1844 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1844. Baukje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1843 in Achtkarspelen met Pope Hylkes Merkus, 24 jaar oud. Pope is geboren op woensdag 16 september 1818 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Hylke Jelles Merkus en Aaltje Popes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1818. Pope is overleden op woensdag 9 maart 1892 in Rottevalle ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1892.
Kind van Baukje en Pope:
1 Egbert Poppes Merkus, geboren op zondag 29 oktober 1843 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1843. Egbert is overleden op maandag 26 februari 1855 in Kooten ( Achtkarspelen ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1855.
61 Steven Egberts van der Meer is geboren op vrijdag 3 januari 1823 in Grootegast ( Westerkwartier ), zoon van Egbert Jans van der Meer en Fokje Durks Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1823. Steven is overleden op dinsdag 1 augustus 1871 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1871. Steven trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1852 in Achtkarspelen met Trientje Andries Boersma, 24 jaar oud. Trientje is geboren op zaterdag 3 november 1827 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Andries Sjoerds Boersma en Elisabeth Okkes (Lijsbeth) Bosgra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1827. Trientje is overleden op dinsdag 27 april 1858 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1858.
Kinderen van Steven en Trientje:
1 Andries Stevens van der Meer, geboren op woensdag 1 juni 1853 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1853. Andries is overleden op zaterdag 14 april 1934 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1934.
Notitie bij Andries: Andries is op 11 mei 1877 in Achtkarspelen gehuwd met janke Wybrens Kunnen
2 Egbert Stevens van der Meer, geboren op zaterdag 27 januari 1855 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1855. Egbert is overleden in Amsterdam.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 16 april 1882 in Medemblik gehuwd met Anna Maria Oudt
3 Elizabeth Stevens van der Meer, geboren op donderdag 25 september 1856 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1856. Elizabeth is overleden op zaterdag 17 augustus 1940 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1940.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth is op 18 mei 1878 in Achtkarspelen gehuwd met Harm Andries Veenstra
62 Jan Johannes Adema is geboren op zondag 16 maart 1828 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 27) en Aafke Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1828. Jan is overleden op vrijdag 10 juni 1892 in Niezijl ( Westerkwartier ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1892.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 33 jaar oud, op maandag 20 mei 1861 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Voske Noordhof, 31 jaar oud. Voske is geboren op maandag 1 februari 1830 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Gerrit Reinders Noordhof en Berendje Lucas Blijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1830. Voske is overleden op woensdag 18 januari 1911 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1911.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Voske:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 27 september 1863 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 september 1863.
2 Johannes Adema, geboren op vrijdag 16 september 1864 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 121.
3 Jeltje Adema, geboren op zaterdag 5 juni 1869 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1869. Jeltje is overleden op zondag 23 januari 1870 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 23 januari 1870.
4 Berendina Adema, geboren op donderdag 22 december 1870 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1870. Berendina is overleden op zondag 30 april 1871 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 april 1871.
5 Gerrit Adema, geboren op zondag 25 oktober 1874 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 122.
63 Baukje Johannes Adema is geboren op woensdag 12 mei 1830 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Durks Adema (zie 27) en Aafke Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1830. Baukje is overleden op donderdag 1 december 1892 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1892.
Beroep:
naaister
Baukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Achtkarspelen met Hendrik Wopkes Westra, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 25 juni 1826 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Wopke Hendriks Westra en Sjoukje Tjibbes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1826. Hendrik is overleden op zondag 2 april 1899 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1899.
Kinderen van Baukje en Hendrik:
1 Aafke Hendriks Westra, geboren op zondag 12 maart 1854 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 123.
2 Sjoukje Hendriks Westra, geboren op zaterdag 1 maart 1856 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 124.
3 Johannes Hendriks Westra, geboren op woensdag 27 januari 1858 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1858. Johannes is overleden op maandag 29 september 1941 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1941. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
4 NN NN Westra, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 4 januari 1861 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1861.
5 Wopke Hendriks Westra, geboren op woensdag 1 januari 1862 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1862. Wopke is overleden op maandag 10 februari 1862 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1862.
6 Jitske Hendriks Westra, geboren op zaterdag 10 oktober 1863 in Augustinusga ( Achtkarspelen ). Volgt 125.
7 Wopke Hendriks Westra, geboren op donderdag 26 april 1866 in Augustinusga ( Achtkarspelen ). Volgt 126.
8 Jan Hendriks Westra, geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Augustinusga ( Achtkarspelen ). Volgt 127.
9 Engeltje Hendriks Westra, geboren op dinsdag 5 november 1872 in Augustinusga ( Achtkarspelen ). Volgt 128.
64 Dirk Johannes (Durk) Adema is geboren op zondag 26 januari 1834 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 27) en Aafke Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1834. Durk is overleden op zaterdag 25 januari 1908 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1908.
Beroep:
boerenknecht
Durk trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1862 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Trijntje Jacobs Smid, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 25 mei 1833 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jacob Jacobs Smids en Rinskje Klazes van der Kluft. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1833. Trijntje is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1900.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Durk en Trijntje:
1 Aafke Durks Adema, geboren op maandag 30 maart 1863 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 129.
2 Jacob Durks Adema, geboren op donderdag 8 november 1866 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 130.
3 Rinskje Durks Adema, geboren op vrijdag 13 augustus 1869 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 131.
4 Johannes Durks Adema, geboren op zondag 17 maart 1872 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 132.
5 Klaas Durks Adema, geboren op maandag 19 april 1875 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 133.
65 Engeltje Johannes Adema is geboren op zondag 13 september 1840 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Durks Adema (zie 27) en Aafke Jans Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 september 1840. Engeltje is overleden op dinsdag 19 februari 1929 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1929. Zij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
dienstmeid
Engeltje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 maart 1867 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Rendert de Poel, 25 jaar oud. Rendert is geboren op woensdag 15 december 1841 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Klaas Jans de Poel en Hijlina Harkes van Holdinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1841. Rendert is overleden op donderdag 17 mei 1906 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1906. Hij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Engeltje en Rendert:
1 Aafke de Poel, geboren op maandag 1 juli 1867 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 134.
2 Heilina de Poel, geboren op donderdag 9 september 1869 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 135.
3 Elisabeth de Poel, geboren op donderdag 18 december 1873 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 136.
4 Johannes de Poel, geboren op dinsdag 16 mei 1876 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 137.
5 Klaas de Poel, geboren op zaterdag 10 april 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 138.
66 Durk Molles Feenstra is geboren op vrijdag 17 juni 1825 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Molle Sytzes Veenstra en Beitske Durks Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1825. Durk is overleden op maandag 7 februari 1916 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1916.
Beroep:
timmerman
Durk trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Achtkarspelen met Tjitske Lourens Eskens, 39 jaar oud. Tjitske is geboren op donderdag 31 juli 1817 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Lourens Lodewijks Eskens en Grietje Sjoerds Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1817. Tjitske is overleden op maandag 18 maart 1889 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1889.
67 Baukjen Molles Feenstra is geboren op zaterdag 26 april 1828 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Molle Sytzes Veenstra en Beitske Durks Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1828. Baukjen is overleden op zaterdag 20 juni 1908 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1908. Baukjen trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1856 in Achtkarspelen met Douwe Martens de Vries, 31 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 5 april 1825 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Marten Douwes de Vries en Akke Jakobs Bottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1825. Douwe is overleden op zaterdag 20 juni 1857 in Leeuwarden, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1857.
Beroep:
houtzaagmolenaarsknecht
Kind van Baukjen en Douwe:
1 Marten de Vries, geboren op zaterdag 11 april 1857 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1857. Marten is overleden op zaterdag 20 juni 1857 in Leeuwarden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1857.
68 Binne Oebeles de Boer is geboren op zaterdag 31 oktober 1829 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Uble Binnes de Boer en Froukjen Durks Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 november 1829. Binne is overleden op dinsdag 17 juli 1900 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1900.
Beroep:
boerenknecht
Binne trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1861 in Achtkarspelen met Aaltje Veenstra, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 28 december 1832 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Harmen Renses Veenstra en Maaike Durks van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1832. Aaltje is overleden op donderdag 5 oktober 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1911.
Kind van Binne en Aaltje:
1 NN NN de Boer, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 19 augustus 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1863.
69 Meindert Oebeles de Boer is geboren op zondag 29 november 1835 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Uble Binnes de Boer en Froukjen Durks Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1835. Meindert is overleden op woensdag 31 mei 1916 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1916. Hij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
boerenknecht
Meindert trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1865 in Achtkarspelen met Eelkje Vaatstra, 23 jaar oud. Eelkje is geboren op vrijdag 15 april 1842 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Tjeerd Iebeles Vaatstra en Hyke Alderts van der Plas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1842. Eelkje is overleden op maandag 29 november 1880 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1880. Zij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
naaister
Kinderen van Meindert en Eelkje:
1 Hieke de Boer, geboren op zondag 12 augustus 1866 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1866. Hieke is overleden op vrijdag 14 september 1866 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1866. Hieke bleef ongehuwd.
2 Hieke de Boer, geboren op donderdag 25 juli 1867 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1867. Hieke is overleden op maandag 5 juni 1922 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1922. Hieke bleef ongehuwd.
3 Maaike de Boer, geboren op dinsdag 8 september 1868 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1868. Maaike is overleden op dinsdag 2 december 1941 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1941. Zij is begraven in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Maaike: Maaike is op 29 mei 1897 in Achtkarspelen gehuwd met Marten Toonstra
4 Oebele de Boer, geboren op donderdag 18 augustus 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1870. Oebele is overleden op donderdag 1 september 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1870.
5 Froukje de Boer, geboren op zaterdag 15 februari 1873 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1873. Froukje is overleden op dinsdag 10 maart 1959 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1959.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 19 november 1898 on Leeuwarden gehuwd met Tjalling Hommes
6 Oebele de Boer, geboren op zondag 22 november 1874 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1874. Oebele is overleden op zaterdag 25 september 1875 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1875.
7 Oebele de Boer, geboren op maandag 28 mei 1877 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 139.
70 Wibbine ter Borg is geboren op vrijdag 25 juni 1830 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Willem ter Borg en Maaike Meinderts Adema (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1830. Wibbine is overleden op woensdag 13 december 1916 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1916. Wibbine trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 13 mei 1863 in Leeuwarden met Paulus Sybrandus Rosenberg, 27 jaar oud. Paulus is geboren op dinsdag 20 oktober 1835 in Leeuwarden, zoon van Henderikus Rosenberg en Reintje Vollinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1835. Paulus is overleden op vrijdag 9 januari 1874 in Leeuwarden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1874.
Beroep:
scheepsbesteller
Kinderen van Wibbine en Paulus:
1 Hendrikus Paulus Rosenberg, geboren op zaterdag 18 februari 1865 in Leeuwarden. Hendrikus is overleden op vrijdag 3 maart 1865 in Leeuwarden, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1865.
2 Hendericus Paulus Rosenberg, geboren op zondag 14 april 1867 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1867. Hendericus is overleden op maandag 20 februari 1928 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1928.
Notitie bij Hendericus: Hendericus is op 9 juni 1894 in Leeuwarden gehuwd met Johanna Oeloff
Beroep:
foerier bij de infanterie
3 Reintje Rosenberg, geboren op woensdag 29 september 1869 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1869. Reintje is overleden op dinsdag 23 april 1957 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1957.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 22 juli 1904 in ’s-Gravenhage gehuwd met Johannes Wilhelmus Adrianus Matla
4 Maaike Rosenberg, geboren op dinsdag 5 november 1872 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1872. Maaike is overleden op woensdag 7 december 1960 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1960.
Notitie bij Maaike: Maaike is gehuwd met Pieter Wielinga
71 Gerrijt (Gerrit) ter Borg is geboren op dinsdag 11 juni 1833 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Willem ter Borg en Maaike Meinderts Adema (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1833.
Beroep:
koopman in galanterieën
Gerrit:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 5 april 1871 in Leeuwarden met Klaaske van der Steeg, 44 jaar oud. Klaaske is geboren op zaterdag 26 augustus 1826 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Roelofs van der Steeg en Louke Gerbens Brantsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1826. Klaaske is overleden op woensdag 2 juni 1880 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1880.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op donderdag 28 november 1901 in Amsterdam met Jannetje Wijngaarde, 56 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 29 maart 1845 in Naarden ( Gooise Meren ), dochter van Florens Wijngaard en Hendrikje van Huijsstede.
72 Lutske Machiels Kramer is geboren op dinsdag 13 juni 1848 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Machiel Willems Kramer en Jantje Aukes Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1848. Lutske is overleden op zondag 29 september 1907 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1907.
Kind van Lutske uit onbekende relatie:
1 Willem Lutskes Kramer, geboren op zondag 22 februari 1874 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Willem is overleden op zondag 8 augustus 1965 in Ulrum ( Het Hogeland ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1965. Hij is begraven in Zoutkamp.
Notitie bij Willem: Willem is op 11 november 1899 in Achtkarspelen gehuwd met Sijke Bouwes Hamstra
73 Sytske Kramer is geboren op woensdag 21 augustus 1850 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Machiel Willems Kramer en Jantje Aukes Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1850. Sytske is overleden op donderdag 2 maart 1911 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1911.
Kinderen van Sytske uit onbekende relatie:
1 Machiel Kramer, geboren op dinsdag 11 maart 1879 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1879. Machiel is overleden op maandag 8 november 1976 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Machiel: Machiel is op 7 augustus 1909 in Achtkarspelen gehuwd met Aaltje Hollema
2 Ytje Kramer, geboren op zaterdag 19 januari 1884 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1884. Ytje is overleden op zaterdag 26 januari 1957 in Kooten ( Achtkarspelen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1957.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 6 juni 1903 in Achtkarspelen gehuwd met Johannes van Doezum
3 Jan Kramer, geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1887. Jan is overleden op dinsdag 9 maart 1954 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1954. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze. Jan bleef ongehuwd.
74 Willem Machiels Kramer is geboren op vrijdag 21 september 1855 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Machiel Willems Kramer en Jantje Aukes Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1855. Willem is overleden op maandag 8 september 1941 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1941. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 november 1880 in Achtkarspelen met Duifke Joons Veenstra, 29 jaar oud. Duifke is geboren op zondag 6 juli 1851 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Joon Oedzes Feenstra en Ytje Klazes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1851. Duifke is overleden op donderdag 9 april 1942 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 april 1942.
Kinderen van Willem en Duifke:
1 Jantje Kramer, geboren op vrijdag 17 december 1880 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1880. Jantje is overleden op donderdag 23 december 1880 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1880.
2 Ietje Kramer, geboren op woensdag 14 juni 1882 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1882. Ietje is overleden op zondag 13 november 1938 in Amsterdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1938.
Notitie bij Ietje: Ietje is op 9 januari 1902 in Haskerland gehuwd met Egbert Scholten
3 Jantje Kramer, geboren op donderdag 10 april 1884 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1884. Jantje is overleden op donderdag 19 februari 1942 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1942.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 5 augustus 1905 in Achtkarspelen gehuwd met Siete Meester
4 Martje Kramer, geboren op zondag 14 november 1886 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886.
Notitie bij Martje: Martje is op 8 augustus 1908 in Achtkarspelen gehuwd met Hendrik Scholte
Beroep:
naaister
5 Machiel Kramer, geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Machiel is overleden op maandag 15 mei 1961 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Notitie bij Machiel: Machiel is (1) op 6 september 1913 in Achtkarspelen gehuwd met Janke Bos en (2) op 27 augustus 1930 in Amsterdam met Stientje van Dijk
Beroep:
schipper
6 Antje Kramer, geboren op vrijdag 1 mei 1891 in Roden ( Noordenveld ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1891. Antje is overleden op donderdag 21 mei 1891 in Gaarkeuken ( Grijpskerk ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1891.
7 Antje Kramer, geboren op maandag 27 maart 1893 in Vries ( Tynaarlo ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1893. Antje is overleden op dinsdag 30 januari 1894 in Gaarkeuken ( Grijpskerk ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1894.
75 Lutske Wanders Adema is geboren op maandag 21 april 1845 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Wander Aukes Adema (zie 36) en Geertje Jans Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 23 maart 1845. Lutske is overleden op dinsdag 16 maart 1920 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1920. Lutske trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 december 1868 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Hotze Jacobs Schripsema, 22 jaar oud. Hotze is geboren op woensdag 10 december 1845 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Jacob Hotzes Schripsema en Janneke Wiersema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1845. Hotze is overleden op zaterdag 11 september 1909 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1909.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Lutske en Hotze:
1 Geertje Schripsema, geboren op zaterdag 6 februari 1869 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 140.
2 Janna Schripsema, geboren op woensdag 2 augustus 1871 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 141.
76 Janna Adema is geboren op zaterdag 30 november 1850 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Wander Aukes Adema (zie 36) en Geertje Jans Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 december 1850. Janna is overleden op zondag 29 juni 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1873. Janna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Harm Kunnen, 25 jaar oud. Harm is geboren op zaterdag 20 maart 1847 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Berend Harms Kunnen en Trientje Berends Mersman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1847. Harm is overleden in 1914 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), 66 of 67 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Jamestown Cemetery.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Janna en Harm:
1 Berend Kunnen, geboren op woensdag 18 juni 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Volgt 142.
77 Anne Aukes Adema is geboren op dinsdag 31 maart 1874 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1874. Anne is overleden op vrijdag 21 februari 1941 in Oldehove ( Westerkwartier ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1941. Anne trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 30 september 1905 in Achtkarspelen met Betje Femmes Zuidersma, 42 jaar oud. Betje is geboren op donderdag 23 oktober 1862 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Femme Johannes Zuidersma en Grietje Sytzes Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1862. Betje is overleden op zaterdag 15 november 1919 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1919.
Kinderen van Anne en Betje:
1 Sietze Adema, geboren op maandag 4 februari 1901 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 143.
2 Jan Adema, geboren op zaterdag 29 juli 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 144.
3 Auke Adema, geboren op zondag 7 juli 1907 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 145.
78 Albertje Aukes Adema is geboren op donderdag 18 november 1875 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1875. Albertje is overleden op zondag 10 februari 1957 in Groningen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1957. Zij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Albertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1899 in Hoogkerk ( Groningen ) met Eppe Brilstra, 30 jaar oud. Eppe is geboren op zaterdag 20 februari 1869 in Noordhorn ( Westerkwartier ), zoon van Jakob Brilstra en Trientje Ezinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1869. Eppe is overleden op maandag 25 november 1946 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1946. Hij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Albertje en Eppe:
1 Gezina Brilstra, geboren op zaterdag 26 mei 1900 in Vierverlaten ( Groningen ). Volgt 146.
2 Trijntje Brilstra, geboren op dinsdag 21 april 1903 in Vierverlaten ( Groningen ). Volgt 147.
3 Jakob Brilstra, geboren op woensdag 18 mei 1910 in Kostverloren ( Groningen ). Volgt 148.
79 Koentje Aukes Adema is geboren op zondag 17 februari 1878 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1878. Koentje is overleden op zaterdag 19 december 1959 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1959.
Beroep:
dienstmeid
Koentje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 mei 1904 in Achtkarspelen met Fokke Douwes Veenstra, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 30 mei 1933 in Leeuwarden. Fokke is geboren op zondag 9 januari 1876 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Douwe Fokkes Veenstra en Antje Wytzes Zwaanstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1876. Fokke is overleden op donderdag 30 november 1944 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1944.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op maandag 7 september 1936 in Oostdongeradeel met Tabe de Haan, 57 jaar oud. Zie 93 voor persoonsgegevens van Tabe.
Kinderen van Koentje en Fokke:
1 Douwe Veenstra, geboren op vrijdag 21 april 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 149.
2 Geeske Veenstra, geboren op zaterdag 17 november 1906 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 150.
3 Auke Veenstra, geboren op zaterdag 26 december 1908 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1908. Auke is overleden op woensdag 24 januari 1917 in Lutjegast ( Grootegast ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1917.
4 Anne Veenstra, geboren op zondag 10 november 1912 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1912. Anne is overleden op vrijdag 16 mei 1913 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1913.
5 Anne Veenstra, geboren op zaterdag 18 april 1914 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1914. Anne is overleden op vrijdag 26 januari 1917 in Lutjegast ( Grootegast ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1917.
6 Auke Veenstra, geboren op zondag 11 februari 1917 in Lutjegast ( Grootegast ). Volgt 151.
80 Fokje Aukes Adema is geboren op dinsdag 16 maart 1880 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1880. Fokje is overleden op zondag 29 december 1918 in Leidschendam-Voorburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1918. Fokje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 mei 1905 in Utrecht met Gerrit Boot, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 7 mei 1883 in Utrecht, zoon van Arie Boot en Margaretha Hordijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1883. Gerrit is overleden op woensdag 26 juli 1961 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1961.
Beroep:
glazenwasser
Kinderen van Fokje en Gerrit:
1 Gesina Margaretha Boot, geboren op dinsdag 1 augustus 1905 in Utrecht. Volgt 152.
2 Gerrit Boot, geboren op maandag 15 oktober 1906 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1906.
3 Wijnand Boot, geboren op vrijdag 29 mei 1908 in Utrecht. Volgt 153.
4 Albertje Boot, geboren op dinsdag 4 maart 1913 in ’s-Gravenhage. Volgt 154.
5 Jeannette Boot, geboren op zaterdag 6 maart 1915 in ’s-Gravenhage. Volgt 155.
81 Grietje Aukes Adema is geboren op vrijdag 1 september 1882 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1882. Grietje is overleden op woensdag 16 februari 1972, 89 jaar oud. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op de RK begraafplaats St. Barbara. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 3 mei 1905 in ’s-Gravenhage met Johannes van Unnik, 23 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 3 april 1882 in ’s-Gravenhage, zoon van Mattheus van Unnik en Maria van Leeuwen. Johannes is overleden op zondag 30 september 1956 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1956. Hij is begraven in ’s-Gravenhage op de RK begraafplaats St. Barbara.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Mattheus Maria Anthonius Johannes van Unnik, geboren op vrijdag 14 juli 1905 in ’s-Gravenhage. Volgt 156.
2 Johannes Franciscus Antonius van Unnik, geboren op woensdag 12 februari 1908 in ’s-Gravenhage. Volgt 157.
3 Geeske Margaretha van Unnik, geboren op woensdag 22 juni 1910 in ’s-Gravenhage. Volgt 158.
4 Auke Gerardus van Unnik, geboren op vrijdag 3 april 1914 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1914.
5 Maria Johanna van Unnik, geboren op zaterdag 31 maart 1917 in ’s-Gravenhage. Volgt 159.
6 Jacob Johannes van Unnik, geboren op woensdag 22 januari 1919 in ’s-Gravenhage. Volgt 160.
82 Baukje Aukes Adema is geboren op zondag 23 november 1884 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Auke Annes Adema (zie 38) en Geeske Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1884. Baukje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 maart 1913 in Groningen met Jakob Bril, 35 jaar oud. Jakob is geboren op maandag 18 februari 1878 in Vierverlaten ( Groningen ), zoon van Jakob Bril en Trientje Eisinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1878.
Beroep:
scheepstimmerman
Kind van Baukje en Jakob:
1 Jakob Brilstra, geboren op dinsdag 28 oktober 1913 in Groningen. Volgt 161.
83 Anne Johannes Adema is geboren op maandag 20 september 1858 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Annes Adema (zie 39) en Gepke Durks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1858. Anne is overleden op dinsdag 15 oktober 1940 in Houwerzijl ( Het Hogeland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1940.
Beroep:
dienstknecht
Anne:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1890 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Riemkje Idskes Lodewegen, 22 jaar oud. Riemkje is geboren op zaterdag 21 maart 1868 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Idske Hendriks Lodewegen en Baukjen Alberts Wychers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1868.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 68 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Ebeltje Valkema, 65 jaar oud. Ebeltje is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Houwerzijl ( Het Hogeland ), dochter van Hendrik Geerts Valkema en Anje Pieters Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1861. Ebeltje is overleden op zaterdag 6 december 1930 in Houwerzijl ( Het Hogeland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1930.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anne en Riemkje:
1 Johannes Adema, geboren op woensdag 1 oktober 1890 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 oktober 1890. Johannes is overleden op vrijdag 6 maart 1891 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1891.
2 Johannes Adema, geboren op zondag 27 september 1891 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1891.
3 Hendrik Adema, geboren op dinsdag 5 juni 1894 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1894.
4 Derk Adema, geboren op zondag 22 december 1895 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1895.
Kind van Anne en Ebeltje:
5 Hendrik Adema, geboren op donderdag 3 december 1903 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 162.
84 Ankje Johannes Adema is geboren op zaterdag 1 maart 1862 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Johannes Annes Adema (zie 39) en Gepke Durks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1862. Ankje is overleden op zondag 13 oktober 1912 in Groningen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1912.
Beroep:
dienstmeid
Ankje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1883 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Geert Fokken, 25 jaar oud. Geert is geboren op dinsdag 28 september 1858 in Hamdijk ( Nieuweschans ), zoon van Jan Luitjen Fokken en Trientje Engelkes Abbas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1858. Geert is overleden op maandag 21 juli 1884 in Groningen, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1884.
Beroep:
Weger
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 5 februari 1888 in Groningen met Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman, 22 jaar oud. Frederik is geboren op zondag 14 januari 1866 in Groningen, zoon van Heike Kuilman en Hiligje Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1866. Frederik is overleden op woensdag 8 februari 1905 in Groningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1905.
Beroep:
Borstelmaker
Kind van Ankje en Geert:
1 Geertje Fokken, geboren op vrijdag 15 augustus 1884 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1884. Geertje is overleden op zaterdag 19 mei 1894 in Niehove ( Groningen ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1894.
Kinderen van Ankje en Frederik:
2 Heike Kuilman, geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Groningen. Volgt 163.
3 Johannes Kuilman, geboren op vrijdag 16 mei 1890 in Groningen. Volgt 164.
4 Gepke Kuilman, geboren op dinsdag 7 februari 1893 in Groningen. Volgt 165.
5 Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman, geboren op zondag 15 april 1894 in Groningen. Volgt 166.
6 Maria Elisabeth Kuilman, geboren op maandag 18 januari 1897 in Groningen. Volgt 167.
7 Derk Kuilman, geboren op zondag 28 mei 1899 in Groningen. Volgt 168.
8 Reinder Kuilman, geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Groningen. Volgt 169.
9 NN NN Kuilman, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 18 februari 1904 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1904.
10 Geertje Kuilman, geboren op maandag 27 februari 1905 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1905.
85 Durk Johannes (Derk) Adema is geboren op vrijdag 16 oktober 1868 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Annes Adema (zie 39) en Gepke Durks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1868. Derk is overleden op donderdag 4 april 1946 in Punta Arenas ( Chili ), 77 jaar oud.
Notitie bij Derk: Durk is in 1896 vertokken naar Chili, reden van vertrek : Lotsverbetering
Beroep:
dagloner
Derk trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23 maart 1895 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Gieltje Wietzes Zwart, 22 jaar oud. Gieltje is geboren op zondag 8 september 1872 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), dochter van Wijtze (Wietze) Zwart en Mettje Tent. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1872. Gieltje is overleden op donderdag 28 mei 1942 in Punta Arenas ( Chili ), 69 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Derk en Gieltje:
1 Geertje Adema, geboren op dinsdag 21 mei 1895 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 mei 1898.
2 Yakob Adema, geboren op zondag 11 april 1897 in Portales, Santiago ( Chili ).
3 Boiena Adema, geboren op dinsdag 19 februari 1901 in Magallanes ( Chili ).
4 Antonio Adema, geboren op maandag 6 april 1903 in Magallanes ( Chili ).
86 Saakje Johannes Adema is geboren op dinsdag 26 oktober 1875 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Annes Adema (zie 39) en Gepke Durks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1875.
Beroep:
vanaf 1899     dienstmeid
Saakje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1899 in Oldenhove met Johannes Dirks Smits, 24 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 15 februari 1875 in Lutjegast ( Grootegast ), zoon van Dirk Jans Smits en Janke Johannes Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1875. Johannes is overleden op dinsdag 21 juli 1936 in Aduard ( Westerkwartier ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1936.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Saakje en Johannes:
1 Gepke Smits, geboren op dinsdag 1 december 1896 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1896. Gepke is overleden op vrijdag 15 november 1918 in Groningen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1918. Gepke bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
2 Janke Smits, geboren op woensdag 13 september 1899 in Noordwolde ( Weststellingwerf ). Volgt 170.
3 Geertje Smits, geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in Noordwolde ( Weststellingwerf ). Volgt 171.
4 Dirk Smits, geboren op donderdag 7 mei 1903 in Noordwolde ( Weststellingwerf ). Volgt 172.
5 Johannes Smits, geboren op vrijdag 20 januari 1905 in Noordwolde ( Weststellingwerf ). Volgt 173.
6 Jan Smits, geboren op dinsdag 12 januari 1909 in Sijburg ( Duitsland ). Volgt 174.
87 Bouktje Johannes Adema is geboren op maandag 26 mei 1879 in Oldehove ( Westerkwartier ), dochter van Johannes Annes Adema (zie 39) en Gepke Durks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1879. Bouktje is overleden op woensdag 14 september 1966 in Aduard ( Westerkwartier ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1966. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Beroep:
dienstbode
Bouktje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 september 1902 in Oldenhove met Gerrit Dirks Smits, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 1 mei 1879 in Lutjegast ( Grootegast ), zoon van Dirk Jans Smits en Janke Johannes Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1879. Gerrit is overleden op maandag 20 augustus 1962 in Aduard ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1962. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Kinderen van Bouktje en Gerrit:
1 Dirk Smits, geboren op woensdag 11 februari 1903 in Bedum ( Het Hogeland ). Volgt 175.
2 Gepke Smits, geboren op vrijdag 3 november 1905 in Noordwolde ( Weststellingwerf ). Volgt 176.
3 Gerrit Smits, geboren op vrijdag 18 april 1913 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 177.
88 Anne Wanders Adema is geboren op donderdag 17 mei 1866 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Wander Annes Adema (zie 41) en Fokje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1866. Anne is overleden vóór 1915, ten hoogste 49 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Anne trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 mei 1892 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Egbertje Sanders Smits, 19 jaar oud. Egbertje is geboren op donderdag 3 oktober 1872 in Den Horn ( Westerkwartier ), dochter van Sander Smits en Martina Offeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1872. Egbertje is overleden op maandag 7 oktober 1940 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1940. Zij is begraven in Zuidhorn.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Anne en Egbertje:
1 Wander Adema, geboren op maandag 2 januari 1893 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 178.
2 Martha Adema, geboren op dinsdag 29 januari 1895 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 179.
3 Fokje Adema, geboren op zaterdag 26 september 1896 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 180.
4 Albertje Adema, geboren op donderdag 22 september 1898 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 181.
5 Grietje (Gretha) Adema, geboren op maandag 4 juni 1900 in Wattenscheid ( Duitsland ). Volgt 182.
6 Ida Adema, geboren op woensdag 28 mei 1902 in Wattenscheid ( Duitsland ). Volgt 183.
7 Anton Adema, geboren op donderdag 31 mei 1906 in Gunnigfeld ( Duitsland ). Volgt 184.
8 Sander Adema, geboren op maandag 6 juli 1908 in Handel ( Duitsland ). Volgt 185.
89 Jan Adema is geboren op zondag 31 december 1871 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Wander Annes Adema (zie 41) en Fokje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1872. Jan is overleden op dinsdag 17 maart 1936 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1936. Hij is begraven in Dokkum.
Beroep:
molenaarsknecht
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1901 in Leek ( Westerkwartier ) met Lamke Ruiter, 27 jaar oud. Lamke is geboren op woensdag 4 juni 1873 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Derk Ruiter en Roelfke Schmidt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1873. Lamke is overleden op vrijdag 26 april 1946 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1946. Zij is begraven in Dokkum.
Kinderen van Jan en Lamke:
1 Wander Adema, geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 186.
2 Roelofke Adema, geboren op donderdag 18 maart 1909 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1909.
90 Albert Adema is geboren op zaterdag 28 april 1877 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Wander Annes Adema (zie 41) en Fokje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 april 1877. Albert is overleden op maandag 27 december 1954 in Oldehove ( Westerkwartier ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1954. Hij is begraven in Oldehove.
Beroep:
landarbeider
Albert trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Elske Dijkstra, 26 jaar oud. Elske is geboren op vrijdag 12 augustus 1881 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Wiebe Dijkstra en Grietje Spanninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1881. Elske is overleden op maandag 10 mei 1971 in Oldehove ( Westerkwartier ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Oldehove.
Kinderen van Albert en Elske:
1 Wiebe Adema, geboren op zondag 20 maart 1910 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 187.
2 Fokje Adema, geboren op donderdag 16 maart 1911 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 188.
3 Wander Adema, geboren op zondag 12 januari 1913 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1913. Wander is overleden op maandag 4 april 1977 in Groningen, 64 jaar oud.
4 Grietje Adema, geboren op zondag 14 februari 1915 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 189.
5 Ane Adema, geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 190.
6 Albert Adema, geboren op donderdag 12 september 1918 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1918.
7 Klaaske Adema, geboren op zondag 24 juli 1921 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 191.
91 Grietje Adema is geboren op zondag 28 november 1880 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Wander Annes Adema (zie 41) en Fokje Brugts Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1880. Grietje is overleden op zondag 11 mei 1969 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1969. Zij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1906 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Klaas Dijkstra, 22 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 14 september 1883 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Wiebe Dijkstra en Grietje Spanninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1883. Klaas is overleden op dinsdag 15 september 1964 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1964. Hij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Grietje uit onbekende relatie:
1 Geertje Adema, geboren op donderdag 24 oktober 1901 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1901. Geertje is overleden op dinsdag 22 mei 1906 in Oldehove ( Westerkwartier ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1906.
2 Grietje Adema, geboren op zondag 8 januari 1905 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1905. Grietje is overleden op donderdag 2 februari 1905 in Oldehove ( Westerkwartier ), 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1905.
Kinderen van Grietje en Klaas:
3 Wiebe Dijkstra, geboren op woensdag 19 december 1906 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1906.
4 Wander Dijkstra, geboren op vrijdag 28 mei 1909 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 192.
5 Fokke Dijkstra, geboren op maandag 16 oktober 1911 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 193.
6 Ane Dijkstra, geboren op zaterdag 29 mei 1915 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1915.
7 Grietje Dijkstra, geboren op dinsdag 1 juli 1919 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 194.
8 Foekje Dijkstra, geboren omstreeks 1922 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 195.
92 Anna Adema is geboren op donderdag 25 februari 1869 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Maaike Annes Adema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1869. Anna is overleden op zaterdag 13 augustus 1955 in Aduard ( Westerkwartier ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1955.
Beroep:
dienstmeid
Anna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 mei 1896 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Derk Hummel, 33 jaar oud. Derk is geboren op zondag 25 januari 1863 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), zoon van Jurrien Pieters Hummel en Tjeetske Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1863. Derk is overleden op donderdag 11 januari 1940 in Aduard ( Westerkwartier ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1940.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Anna en Derk:
1 Jurrien Hummel, geboren op dinsdag 8 december 1896 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 196.
2 Maaike Hummel, geboren op donderdag 30 december 1897 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 197.
3 Jan Hummel, geboren op maandag 26 juni 1899 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1899. Jan is overleden op zaterdag 23 november 1918 in Dongen, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 november 1918. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
landarbeider
4 Tjeerd Hummel, geboren op vrijdag 15 november 1901 in Oldehove ( Westerkwartier ). Volgt 198.
93 Tabe de Haan is geboren op maandag 24 maart 1879 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Kornelis Sytzes de Haan en Maaike Annes Adema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1879. Tabe trouwde, 57 jaar oud, op maandag 7 september 1936 in Oostdongeradeel met Koentje Aukes Adema, 58 jaar oud. Zie 79 voor persoonsgegevens van Koentje.
94 Koentje Abeles Sikkens is geboren op dinsdag 16 maart 1875 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Abele Hendriks Sikkens en Barber Annes Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1875. Koentje is overleden op donderdag 23 februari 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1905.
Beroep:
naaister
Koentje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1898 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Paulus Jacobs Ellens, 22 jaar oud. Paulus is geboren op woensdag 21 juli 1875 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jacob Paulus Ellens en Mieke Wiebes Sietsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1875. Paulus is overleden op maandag 25 mei 1925 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1925.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Koentje en Paulus:
1 Abele Ellens, geboren op zaterdag 29 juli 1899 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1899. Abele is overleden op donderdag 16 februari 1905 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1905.
2 NN NN Ellens, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 18 januari 1901 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1901.
3 Jacob Ellens, geboren op dinsdag 27 mei 1902 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1902. Jacob is overleden op vrijdag 16 november 1979 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Jacob: Jacob is op 7 mei 1932 in Kollumerland gehuwd met Japke Jonker
4 Baukje Ellens, geboren op woensdag 20 april 1904 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1904. Baukje is overleden op woensdag 14 juni 1961 in Drachten ( Smallingerland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1961. Zij is begraven in Beetsterzwaag.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 23 juli 1927 in Kollumerland gehuwd met Mient van der Land
95 Luigje Geerts Adema is geboren op vrijdag 6 juli 1832 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Geert Sikkens Adema (zie 47) en Fokjen Alberts Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1832. Luigje is overleden op vrijdag 6 mei 1910 in Zoutkamp ( Het Hogeland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1910. Luigje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1857 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Broer Jacobs Helmus, 27 jaar oud. Broer is geboren op woensdag 10 maart 1830 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Broers Helmus en Doetje Willems Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1830. Broer is overleden op dinsdag 19 juni 1917 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1917.
Kinderen van Luigje en Broer:
1 Foktje Helmus, geboren op dinsdag 24 november 1857 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1857. Foktje is overleden op dinsdag 1 december 1857 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1857.
2 Doetje Helmus, geboren op dinsdag 24 november 1857 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1857. Doetje is overleden op maandag 30 november 1857 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1857.
3 Jacob Helmus, geboren op vrijdag 7 oktober 1859 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1859. Jacob is overleden op woensdag 15 juli 1863 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1863.
4 Fokje Helmus, geboren op maandag 28 januari 1861 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1861. Fokje is overleden op maandag 11 maart 1861 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1861.
5 Geert Helmus, geboren op zaterdag 20 september 1862 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1862.
6 Doetje Helmus, geboren op zaterdag 18 juni 1864 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1864. Doetje is overleden op donderdag 30 juni 1864 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1864.
96 Martje Adema is geboren op woensdag 29 januari 1834 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Geert Sikkens Adema (zie 47) en Fokjen Alberts Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1834. Martje is overleden op vrijdag 12 november 1915 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1915.
Beroep:
dienstmeid
Martje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1854 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Hendrik Looff, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 14 maart 1830 in Delfzijl ( Eemsdelta ), zoon van Willem Looff en Frouwke (Froet) Meijerhoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1830. Hendrik is overleden op maandag 10 juli 1911 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1911.
Beroep:
Kleermaker
97 Geertje Geerts Adema is geboren op woensdag 5 juli 1837 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Geert Sikkens Adema (zie 47) en Fokjen Alberts Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1837. Geertje is overleden op maandag 19 augustus 1918 in Waarden ( Grijpskerk ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1918.
Beroep:
dienstmeid
Geertje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1860 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Sake Jans Scholtens, 24 jaar oud. Sake is geboren op donderdag 2 juli 1835 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Sakes Scholtens en Akke Wybrens van Zeggeren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1835. Sake is overleden op vrijdag 9 februari 1866 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1866.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 27 juli 1886 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jacob Spoelstra, 47 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 30 januari 1839 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Jans Spoelstra en Janke Jacobs Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1839. Jacob is overleden op woensdag 9 maart 1910 in Munnekezijl ( Burum ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1910.
Kinderen van Geertje en Sake:
1 Foktje Scholtens, geboren op zaterdag 30 maart 1861 in Waarden ( Grijpskerk ). Volgt 199.
2 Jan Scholtens, geboren op maandag 24 augustus 1863 in Niehove ( Groningen ). Volgt 200.
3 Geert Scholtens, geboren op vrijdag 6 oktober 1865 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 201.
98 Albert Adema is geboren op maandag 21 september 1840 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Geert Sikkens Adema (zie 47) en Fokjen Alberts Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1840. Albert is overleden op maandag 2 februari 1931 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 februari 1931. Hij is begraven in Kommerzijl.
Beroep:
boerenknecht
Albert trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 17 mei 1871 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Trijntje van der Molen, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 25 november 1843 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Sijtze Benderts van der Molen en Franktje Everts Stel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1843. Trijntje is overleden op zaterdag 13 juli 1901 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1901.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Albert en Trijntje:
1 Sietse Adema, geboren op maandag 24 juni 1872 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1872. Sietse is overleden op vrijdag 30 november 1894 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1894. Sietse bleef ongehuwd.
2 Geert Adema, geboren op dinsdag 30 juni 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1874. Geert is overleden op zaterdag 18 juli 1942 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1942. Geert bleef ongehuwd.
3 Frans Adema, geboren op zondag 26 december 1875 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875. Frans is overleden op zaterdag 28 april 1877 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1877.
4 Foktje Adema, geboren op dinsdag 30 oktober 1877 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1877. Foktje is overleden op maandag 11 februari 1895 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1895.
5 Frans Adema, geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1879. Frans is overleden op woensdag 22 oktober 1879 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1879.
6 Franktje Adema, geboren op zaterdag 12 februari 1881 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1881. Franktje is overleden op maandag 22 april 1895 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1895.
7 Lieuwktje Adema, geboren op zaterdag 11 november 1882 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1882. Lieuwktje is overleden op maandag 26 februari 1883 in Ruigezand ( Oldenhove ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1883.
8 Bendert Adema, geboren op zaterdag 5 april 1884 in Ruigezand ( Oldenhove ). Volgt 202.
9 Marten Adema, geboren op dinsdag 13 april 1886 in Ruigezand ( Oldenhove ). Volgt 203.
10 Anne Adema, geboren op maandag 6 mei 1889 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 204.
99 Jan Jeens Achttien is geboren op dinsdag 16 augustus 1836 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jeen Jans Achttien en Geertje Makkes Adema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1836. Jan is overleden op zaterdag 21 oktober 1871 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1871.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zondag 6 september 1863 in Utingeradeel met Sjieuwkje Everts Bijlsma, 25 jaar oud. Sjieuwkje is geboren op zondag 22 oktober 1837 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Evert Everts Bijlsma en Meike Hayes (Meike) Hemminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1837.
Beroep:
boerendienstmeid
Kinderen van Jan en Sjieuwkje:
1 Minke Jans Achttien, geboren op vrijdag 18 september 1863 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 september 1863.
Notitie bij Minke: Minke is op 16 november 1888 in Utingeradeel gehuwd met Theunis Wiegers de Ruiter
Beroep:
dienstmeid
2 Jeen Jans Achttien, geboren op donderdag 7 december 1865 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1865. Jeen is overleden in 1965, 99 of 100 jaar oud. Hij is begraven in Indianaplis, Marion County op de Memorial Park Cemetery.
Notitie bij Jeen: Jeen is gehuwd met Fannie
3 Evert Jans Achttien, geboren op maandag 17 augustus 1868 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1868. Evert is overleden op donderdag 5 augustus 1869 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1869.
4 Evert Jans Achttien, geboren op dinsdag 27 december 1870 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1870.
100 Grietje Achttien is geboren op zondag 13 januari 1839 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jeen Jans Achttien en Geertje Makkes Adema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1839. Grietje is overleden op dinsdag 5 juni 1894 in Joure ( De Friese Meren ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1894. Grietje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 september 1873 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Sytte Holkes Borger, 31 jaar oud. Sytte is geboren op zaterdag 8 januari 1842 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Holke Jans Borger en Foekjen Syttes Hofstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1842. Sytte is overleden op zondag 5 februari 1922 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sytte: aktenummer 1922.1034
Beroep:
schrijnwerkersknecht en kastmaker
Kinderen van Grietje en Sytte:
1 Holke (Henry) Borger, geboren op donderdag 15 oktober 1874 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1874. Henry is overleden op vrijdag 15 juni 1956 in Ogden, Weber County, Utah ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Ogden, Weber County, op de Ogden City Cemetery.
Notitie bij Henry: Holke is gehuwd met Margaret V. Borger
2 Jentje Borger, geboren op maandag 28 februari 1876 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 februari 1876. Jentje is overleden op vrijdag 17 maart 1939 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jentje: aktenummer 1939.1336
Notitie bij Jentje: Jentje is gehuwd met Augusta Frederika Maria Eliza Visser
Beroep:
schrijver
3 Jan Borger, geboren op maandag 7 januari 1878 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1878. Jan is overleden op zondag 12 mei 1963 in Californie ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Ogden, Weber County, op de Ogden City Cemetery.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Christina bBnards
4 Hendrik Borger, geboren op zondag 7 maart 1880 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1880. Hendrik is overleden op woensdag 31 augustus 1881 in Gorredijk ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1881.
101 Luigje Achttien is geboren op donderdag 8 juli 1841 in Optwijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Jeen Jans Achttien en Geertje Makkes Adema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1841. Luigje is overleden op zaterdag 27 november 1920 in Arnhem, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1920.
Beroep:
dienstmeid
Luigje trouwde, 33 jaar oud, op zondag 6 juni 1875 in Bolsward met Hendrik de Vries, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 10 november 1843 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Teunis Gerrits de Vries en Antje Rienks Harkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1843. Hendrik is overleden op woensdag 15 december 1920 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1920.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Luigje en Hendrik:
1 Theunis de Vries, geboren op dinsdag 29 februari 1876 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 februari 1876. Theunis is overleden op maandag 16 december 1957 in Arnhem, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1957.
Notitie bij Theunis: Theunis is (1) op 2 juni 1900 in Tietjerksteradeel gehuwd met Dorothea Wilhelmina Elisabeth Braaksma en (2) op 11 augustus 1910 met Wiepkje Henderika Braaksma
Beroep:
Koopman
2 Geertje de Vries, geboren op vrijdag 21 maart 1879 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1879. Geertje is overleden op zaterdag 2 februari 1884 in Bolsward, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1884.
102 Geert Jeens Achttien is geboren op vrijdag 31 mei 1844 in Kooten ( Achtkarspelen ), zoon van Jeen Jans Achttien en Geertje Makkes Adema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1844. Geert is overleden op donderdag 6 februari 1879 in Bolsward, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1879.
Beroep:
boerenknecht
Geert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1875 in Baarderadeel met Grietje Jelles Wiersma, 33 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 2 maart 1842 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Jelle Hayes Wiersma en Jitske Gadsses Elzinga. Grietje is overleden op vrijdag 23 januari 1920 in Bolsward, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1920.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Geert en Grietje:
1 Jelle Achttien, geboren op donderdag 28 september 1876 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1876. Jelle is overleden op donderdag 11 juli 1957 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1957.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 17 mei 1902 in Bolsward gehuwd met Dina Lammerts de Vries
Beroep:
letterzetter
2 NN NN Achttien, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 12 juni 1878 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1878.
103 Aukje Achttien is geboren op woensdag 6 maart 1850 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Jeen Jans Achttien en Geertje Makkes Adema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1850. Aukje is overleden op woensdag 29 maart 1882 in Joure ( De Friese Meren ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1882.
Beroep:
dienstmeid
Aukje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 mei 1875 in Haskerland met Hendrikus Geerts Zweering, 33 jaar oud. Hendrikus is geboren op dinsdag 27 juli 1841 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Geert Hendriks Sweering en Ytje Sakes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1841. Hendrikus is overleden op dinsdag 9 januari 1923 in Joure ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1923.
Beroep:
Klokmakersknecht
Kinderen van Aukje en Hendrikus:
1 Geert Zweering, geboren op zaterdag 8 april 1876 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1876. Geert is overleden op dinsdag 29 augustus 1876 in Joure ( De Friese Meren ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1876.
2 Geert Zweering, geboren op zondag 14 juli 1878 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1878. Geert is overleden op vrijdag 16 februari 1951 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1951.
Notitie bij Geert: Geert is op 22 mei 1902 in Haskerland gehuwd met Ytje Laagland
Beroep:
houtdraaiersknecht
3 Jeen Zweering, geboren op dinsdag 9 november 1880 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1880.
Beroep:
meubelbeitser
104 Luigi Christina Adema is geboren op woensdag 21 december 1842 in Amersfoort, dochter van Jacob Adema (zie 49) en Reijntje van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1842. Luigi is overleden op vrijdag 8 juni 1917 in Breda, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1917. Luigi trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 februari 1870 in Arnhem met Johannes Christiaan van der Kolk, 26 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 22 december 1843 in Tiel, zoon van Jan van der Kolk en Lammertje Bekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1843. Johannes is overleden op vrijdag 18 oktober 1907 in Breda, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1907.
Beroep:
Klerk
Kinderen van Luigi en Johannes:
1 Reintje Alberta van der Kolk, geboren op woensdag 1 juli 1868 in Arnhem. Volgt 205.
2 Jacoba Johanna van der Kolk, geboren op woensdag 29 juni 1870 in Arnhem. Volgt 206.
3 Jan Jacob Johan Jurrianus Josephus van der Kolk, geboren op donderdag 9 november 1871 in Tiel. Volgt 207.
4 Alexander Arnoldus Adolph Alphonse Aloijsius van der Kolk, geboren op maandag 3 augustus 1874 in Tiel. Volgt 208.
5 Jeannette Alida Hendrika Geertruida Sophia van der Kolk, geboren op maandag 23 juli 1877 in Breda. Volgt 209.
6 Albertus van der Kolk, geboren op donderdag 24 april 1879 in Breda. Volgt 210.
7 Hendrina Hubertina Helbertina Helena van der Kolk, geboren op zondag 14 mei 1882 in Breda. Volgt 211.
8 Cornelis Colombus Constantijn Cleophus Cipirianus van der Kolk, geboren op zondag 14 mei 1882 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1882. Cornelis is overleden op vrijdag 15 augustus 1884 in Breda, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1884.
105 Aaltje Adema is geboren op zondag 4 februari 1849 in Arnhem, dochter van Jacob Adema (zie 49) en Reijntje van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1849. Aaltje is overleden op dinsdag 4 oktober 1932 in Kampen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1932.
Beroep:
dienstbode
Aaltje trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1882 in Arnhem met Antoon Bekker, 30 jaar oud. Antoon is geboren op donderdag 15 april 1852 in Arnhem, zoon van Willem Bekker en Johanna Maria Lammers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1852. Antoon is overleden op dinsdag 16 december 1890 in Arnhem, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1890.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Aaltje en Antoon:
1 Willem Bekker, geboren op zaterdag 19 mei 1883 in Arnhem. Volgt 212.
2 Jacob Makkes Bekker, geboren op dinsdag 6 januari 1885 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1885. Jacob is overleden op donderdag 7 oktober 1948 in Kampen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1948.
3 Johanna Reiniera Bekker, geboren op vrijdag 12 oktober 1888 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1888. Johanna is overleden op zaterdag 20 februari 1892 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892.
106 Hendrica Adema is geboren op zaterdag 11 mei 1850 in Arnhem, dochter van Jacob Adema (zie 49) en Reijntje van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1850. Hendrica is overleden op woensdag 13 oktober 1920 in Arnhem, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1920. Hendrica trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 november 1873 in Arnhem met Adrianus Jacobus Kars, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op zaterdag 20 oktober 1849 in Vreeswijk ( Nieuwegein ), zoon van Jan Hendriks Kars en Jacoba van Hattum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 oktober 1849. Adrianus is overleden op maandag 5 februari 1934 in Arnhem, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1934.
Beroep:
schipper, pakhuisknecht en loopknecht
Kinderen van Hendrica en Adrianus:
1 Jan Hendrik Kars, geboren op maandag 19 oktober 1874 in Vreeswijk ( Nieuwegein ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1874.
2 Jacob Kars, geboren op woensdag 22 maart 1876 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1876. Jacob is overleden op dinsdag 30 december 1879 in Arnhem, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1879.
3 Reintje Kars, geboren op maandag 11 maart 1878 in Nijmegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1878. Reintje is overleden op zondag 11 januari 1880 in Arnhem, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1880.
4 Jacoba Kars, geboren op maandag 8 december 1879 in Arnhem. Volgt 213.
5 Reintje Kars, geboren op zaterdag 24 december 1881 in Arnhem. Volgt 214.
6 NN NN Kars, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 10 juli 1884 in Arnhem. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1884.
7 Helena Kars, geboren op zondag 7 juni 1885 in Arnhem. Volgt 215.
8 Jacob Kars, geboren op vrijdag 19 augustus 1887 in Arnhem. Volgt 216.
9 Antonie Kars, geboren op vrijdag 12 april 1889 in Arnhem. Volgt 217.
10 Aaltje Kars, geboren op woensdag 12 april 1893 in Arnhem. Volgt 218.
107 Geertje Adema is geboren op woensdag 10 maart 1852 in Arnhem, dochter van Jacob Adema (zie 49) en Reijntje van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1852. Geertje is overleden op donderdag 11 februari 1904, 51 jaar oud. Geertje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Geertje uit onbekende relatie:
1 Johan Reinier Jacobus Adema, geboren op dinsdag 23 juni 1874 in Amsterdam. Volgt 219.
2 Marie Hendrikus Adema, geboren op vrijdag 2 februari 1883 in Amsterdam.
3 Johan Georg Adema, geboren op donderdag 22 mei 1884 in Amsterdam.
4 Johanna Brigitta Adema, geboren op dinsdag 5 oktober 1886 in Amsterdam. Johanna is overleden op vrijdag 11 augustus 1893 in Amsterdam, 6 jaar oud.
5 Gerardus Adema, geboren op maandag 26 augustus 1889 in Amsterdam. Volgt 220.
108 Tietje Jans Koolstra is geboren op zondag 21 april 1844 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Jan Wybrens Koolstra en Froukje Meinderts Adema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1844. Tietje is overleden op woensdag 6 augustus 1919 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 augustus 1919. Tietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 mei 1868 in Dantumadeel met Arjen Gerardus van der Beek, 27 jaar oud. Arjen is geboren op dinsdag 26 mei 1840 in Jislum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerardus Pieters van der Beek en Akke Gaatzes Tulp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1840. Arjen is overleden op donderdag 17 december 1891 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1891.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Tietje en Arjen:
1 Jan Arjens van der Beek, geboren op vrijdag 4 juni 1869 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1869. Jan is overleden op dinsdag 4 maart 1930 in Hospers, Sioux County, Iowa ( USA ), 60 jaar oud. Hij is begraven in Hospers, Sioux County, op de Hospers Cemetery.
Notitie bij Jan: Jan is op 19 mei 1894 in Dantumadeel gehuwd met Elisabeth de Kok
2 Akke Arjens van der Beek, geboren op zaterdag 18 februari 1871 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1871. Akke is overleden op zondag 21 september 1873 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1873.
3 Gerardus Arjens van der Beek, geboren op donderdag 13 november 1873 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1873. Gerardus is overleden op donderdag 13 december 1951 in Dantumadeel, 78 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Gerardus is op 20 mei 1899 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Tuinenga
109 Wybren Koolstra is geboren op zaterdag 4 december 1852 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Jan Wybrens Koolstra en Froukje Meinderts Adema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1852. Wybren is overleden op zondag 26 juli 1931 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1931. Wybren trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 19 november 1896 in Dantumadeel met Jantje van der Veen, 32 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 14 februari 1864 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Joeke Romkes van der Veen en Janke Eizes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1864. Jantje is overleden op zaterdag 4 augustus 1945 in Texel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1945.
Beroep:
dienstbode
Kind van Wybren en Jantje:
1 Janke Koolstra, geboren op vrijdag 22 januari 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1896. Janke is overleden op zaterdag 10 februari 1945 in Texel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1945.
Notitie bij Janke: Janke is op 30 september 1905 in Dantumadeel gehuwd met Klaas Pranger
110 Meindert Jans Koolstra is geboren op vrijdag 17 oktober 1856 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Jan Wybrens Koolstra en Froukje Meinderts Adema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1856. Meindert is overleden op zondag 19 september 1937 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1937.
Beroep:
Koopman
Meindert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Dantumadeel met Akke Wybes Hoekstra, 24 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 19 april 1855 in Wanswerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wybe Pieters Hoekstra en Jeltje Sytses Kroodsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1855. Akke is overleden op maandag 7 juli 1919 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1919.
Kinderen van Meindert en Akke:
1 Jan Koolstra, geboren op vrijdag 2 januari 1880 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1880. Jan is overleden op zondag 3 april 1966 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1966. Hij is begraven in Rinsumageest.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 oktober 1901 in Dantumadeel gehuwd met Baukje Braaksma
2 Wybe Koolstra, geboren op woensdag 2 februari 1881 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1881. Wybe is overleden op woensdag 14 januari 1925 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1925.
Notitie bij Wybe: Wybe is op 4 juni 1904 in Dantumadeel gehuwd met Akke Epema
3 Froukje Koolstra, geboren op zaterdag 18 november 1882 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 november 1882. Froukje is overleden op vrijdag 14 juli 1967 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 30 mei 1907 in Dantumadeel gehuwd met Hering Visser
4 Pieter Koolstra, geboren op dinsdag 18 maart 1884 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1884. Pieter is overleden op maandag 18 januari 1960 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1960. Hij is begraven in Rinsumageest.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 31 mei 1906 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Duyff
5 Jeltje Koolstra, geboren op dinsdag 17 februari 1885 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1885. Jeltje is overleden op dinsdag 18 augustus 1885 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1885.
6 Jeltje Koolstra, geboren op maandag 1 maart 1886 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1886. Jeltje is overleden op dinsdag 17 juli 1956 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1956. Zij is begraven in Rinsumageest.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 10 mei 1906 in Dantumadeel gehuwd met Harmen Lyzenga, dit huwelijk is op 7 oktober 1937 door echtscheiding ontbonden
7 Wybren Koolstra, geboren op donderdag 10 maart 1887 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1887. Wybren is overleden op zaterdag 7 februari 1903 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1903.
8 Tietje Koolstra, geboren op woensdag 29 januari 1890 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1890. Tietje is overleden op zondag 13 oktober 1929 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13 oktober 1929.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 17 juni 1915 in Dantumadeel gehuwd met Feye Jilderda
9 Hetje Koolstra, geboren op vrijdag 3 april 1891 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891. Hetje is overleden op dinsdag 22 september 1891 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1891.
10 Hetje Koolstra, geboren op zondag 4 september 1892 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1892. Hetje is overleden op zaterdag 16 augustus 1975 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest.
Notitie bij Hetje: Hetje is op 16 augustus 1928 in Dantumadeel gehuwd met Heine Braaksma
11 Sytse Koolstra, geboren op zaterdag 16 februari 1895 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1895. Sytse is overleden op donderdag 3 september 1959 in Texel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1959.
Notitie bij Sytse: Sytse is (1) op 30 november 1916 in Dantumadeel gehuwd met Romkje de Vries en (2) met Anaatje Bakker
111 Meindert van Breden is geboren op zaterdag 18 augustus 1855 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Tabe Lolkes van Breden en Boukje Adema (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1855. Meindert is overleden op woensdag 12 augustus 1885 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1885.
Beroep:
boerenknecht
Meindert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1882 in Achtkarspelen met Ybeltje Binnema, 22 jaar oud. Ybeltje is geboren op donderdag 14 juli 1859 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Meint Sjoerds Binnema en Aaltje Wytzes Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1859. Ybeltje is overleden op maandag 4 maart 1946 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1946.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Meindert en Ybeltje:
1 Aaltje van Breden, geboren op zaterdag 29 maart 1884 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1884. Aaltje is overleden op donderdag 5 juni 1947 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1947.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 10 november 1915 in ’s-Gravenhage gehuwd met Meindert Dijkstra
112 Lolke van Breden is geboren op woensdag 25 september 1861 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Tabe Lolkes van Breden en Boukje Adema (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1861. Lolke is overleden op maandag 8 maart 1948 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1948. Lolke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Achtkarspelen met Sybrigje Zandstra, 20 jaar oud. Sybrigje is geboren op donderdag 9 juni 1864 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Harm Zandstra en Jantje Struiksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1864. Sybrigje is overleden op dinsdag 12 maart 1929 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1929.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Lolke en Sybrigje:
1 Tabe van Breden, geboren op woensdag 11 januari 1888 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1888. Tabe is overleden op zondag 13 juni 1965 in Grootegast ( Westerkwartier ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13 juni 1965. Hij is begraven in Lutjegast.
Notitie bij Tabe: Tabe is op 14 mei 1910 in Grijpskerk gehuwd met Jacobje Kingma
2 Harm van Breden, geboren op woensdag 5 december 1888 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1888. Harm is overleden op woensdag 11 januari 1893 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1893.
3 Jantje van Breden, geboren op vrijdag 9 mei 1890 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1890. Jantje is overleden op maandag 2 augustus 1954 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1954. Zij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 18 mei 1918 in Achtkarspelen gehuwd met Jan Veenstra
4 Meindert van Breden, geboren op woensdag 1 juli 1891 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1891. Meindert is overleden op dinsdag 11 juli 1893 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1893.
5 Baukje van Breden, geboren op donderdag 1 maart 1894 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1894. Baukje is overleden op woensdag 18 juli 1894 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1894.
6 Baukje van Breden, geboren op woensdag 20 maart 1895 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1895. Baukje is overleden op zaterdag 25 juni 1938 in Wagenborgen ( Eemsdelta ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1938. Baukje bleef ongehuwd.
7 Harmina van Breden, geboren op dinsdag 18 januari 1898 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1898. Harmina is overleden op vrijdag 16 september 1898 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1898.
8 NN NN van Breden, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 9 december 1903 in Burum ( Noordoost-Friesland ).
113 Gertje (Geertje) Adema is geboren op dinsdag 3 maart 1863 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Jakob Sytzes Adema (zie 54) en Klaaske Hayema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1863. Geertje is overleden op donderdag 23 februari 1905 in Doezum ( Westerkwartier ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1905.
Beroep:
naaister
Geertje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Achtkarspelen met Jakob van der Slagt, 38 jaar oud. Jakob is geboren op dinsdag 14 februari 1854 in Lutjegast ( Grootegast ), zoon van Jan van der Slagt en Trijntje Harms Sijtsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1854. Jakob is overleden op woensdag 27 januari 1904 in Doezum ( Westerkwartier ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1904.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Jakob:
1 Kathrijne van der Slagt, geboren op zaterdag 8 september 1894 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 221.
2 Klaske van der Slagt, geboren op zondag 17 mei 1896 in Doezum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1896. Klaske is overleden op woensdag 16 juli 1902 in Doezum ( Westerkwartier ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1902.
3 Jan van der Slagt, geboren op vrijdag 25 oktober 1901 in Doezum ( Westerkwartier ). Volgt 222.
114 Sytze Adema is geboren op dinsdag 11 oktober 1870 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Jakob Sytzes Adema (zie 54) en Klaaske Hayema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1870. Sytze is overleden op vrijdag 13 maart 1936 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1936.
Beroep:
veehouder
Sytze:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 juni 1895 in Achtkarspelen met Foekje Braaksma, 22 jaar oud. Foekje is geboren op donderdag 5 september 1872 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Fedde Jacobs Braaksma en Lutske Klazes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1872. Foekje is overleden op donderdag 16 maart 1899 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1899.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 12 januari 1918 in Achtkarspelen met Hinke Hoekstra, 47 jaar oud. Hinke is geboren op maandag 24 oktober 1870 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Popkes Hoekstra en Aaltje Klazes Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1870. Hinke is overleden op dinsdag 3 oktober 1944 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1944.
Kinderen van Sytze en Foekje:
1 Lutske Adema, geboren op woensdag 18 maart 1896 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 223.
2 Jakob Adema, geboren op maandag 18 april 1898 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 224.
115 Sytze (Sietze) Adema is geboren op dinsdag 23 januari 1872 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Durk Sytzes Adema (zie 55) en Sjoukje Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1872. Sietze is overleden op dinsdag 24 februari 1942 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1942. Hij is begraven in Kollum. Sietze trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1898 in Achtkarspelen met Martje Kuitert, 26 jaar oud. Martje is geboren op maandag 31 juli 1871 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Simon Martinus Kuitert en Tjitske Mentjes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1871. Martje is overleden op donderdag 19 maart 1970 in Leeuwarden, 98 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Kinderen van Sietze en Martje:
1 Tjitske Adema, geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 225.
2 Durk (Dirk) Adema, geboren op zaterdag 17 augustus 1901 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1901. Dirk is overleden op zaterdag 31 augustus 1901 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1901.
3 Dirk Adema, geboren op woensdag 31 december 1902 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 226.
4 Simon Adema, geboren op woensdag 25 december 1907 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 227.
116 Hendrikje Adema is geboren op maandag 13 maart 1876 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Sytzes Adema (zie 55) en Sjoukje Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1876. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Bonne Stiksma (1830-1918), Durk Sytzes Adema (1834-1884) [zie 55] [vader] en Anne Boersma (1849-1923). Hendrikje is overleden op vrijdag 2 september 1932 in Poffert ( Aduard ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1932. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Ite Hamming (1875-1954) en Helenius Berend Kling (geb. 1910). Zij is begraven in Oostwold op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
dienstmeid
Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Kornelis van Wieren, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bosma (geb. ±1849), Johannes Stellingsma (1859-1922), Johannes van Kammen (1862-1942) en Jacob Laverman (1865-1938). Kornelis is geboren op woensdag 19 juni 1872 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Heines van Wieren en Aaltje Harms Schipper. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1872. Bij de geboorteaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Feenstra (1821-1894), Dirk Heines van Wieren (1832-1879) [vader] en Hendrik Johan Hoogeboom (1836-1920). Kornelis is overleden op woensdag 27 december 1961 in Leens ( Het Hogeland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1961. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Pieter Hoeksema (1902-1987). Hij is begraven in Oostwold op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Hendrikje en Kornelis:
1 Sjoukje van Wieren, geboren op donderdag 1 juni 1905 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1905. Sjoukje is overleden op zaterdag 1 februari 1975 in Noordlaren ( Groningen ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Noordlaren op de Hervormde Begraafplaats.
2 Durk van Wieren, geboren op zondag 21 oktober 1906 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 228.
3 Harm van Wieren, geboren op woensdag 11 maart 1908 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 229.
4 Sijtse van Wieren, geboren op zondag 24 juli 1910 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 230.
5 Jan van Wieren, geboren op dinsdag 20 februari 1912 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 231.
6 Heine van Wieren, geboren op maandag 10 mei 1915 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 232.
7 Aalbertus van Wieren, geboren op zondag 20 februari 1921 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Aalbertus is overleden op donderdag 1 augustus 2002 in Leens ( Het Hogeland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Leens ( Het Hogeland ).
117 Cornelia Adema is geboren op dinsdag 30 april 1878 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Sytzes Adema (zie 55) en Sjoukje Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1878. Cornelia is overleden op zondag 14 maart 1954 in Visvliet ( Westerkwartier ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 maart 1954. Zij is begraven in Buitenpost. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1899 in Buitenpost ( Achtkarspelen ) met Albert Dijkstra, 23 jaar oud. Albert is geboren op donderdag 9 september 1875 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sytze Gerkes Dijkstra en Tietje Klazes de Waard. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1875. Albert is overleden op zondag 15 oktober 1944 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1944. Hij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
vanaf 1899     slager
Kinderen van Cornelia en Albert:
1 Sjoukje Dijkstra, geboren op woensdag 1 november 1899 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 233.
2 Tietje Dijkstra, geboren op dinsdag 26 mei 1903 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 234.
3 Sytze Dijkstra, geboren op woensdag 10 januari 1906 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1906. Sytze is overleden op dinsdag 11 februari 1986 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.
4 Dirk Dijkstra, geboren op zondag 9 augustus 1908 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 235.
118 Eilke Adema is geboren op donderdag 4 april 1872 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Pieter Adema (zie 56) en Minke Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1872. Eilke is overleden op woensdag 27 februari 1963 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1963.
Beroep:
dienstmeid
Eilke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Emgert van der Zaag, 23 jaar oud. Emgert is geboren op zondag 1 mei 1870 in Westerhorn ( Westerkwartier ), zoon van Jochum Engberts van der Zaag en Ybeltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 mei 1870. Emgert is overleden op woensdag 27 mei 1936 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1936.
Kind van Eilke en Emgert:
1 IJbeltje van der Zaag, geboren op dinsdag 13 maart 1894 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 236.
119 Geertje Adema is geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Pieter Adema (zie 56) en Minke Rispens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1874.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Bonne Jongsma, 24 jaar oud. Bonne is geboren op vrijdag 6 januari 1871 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Ate Bonnes Jongsma en Antje Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1871. Bonne is overleden op maandag 3 april 1944 in Dusseldorf ( Duitsland ), 73 jaar oud.
Kind van Geertje en Bonne:
1 Ate Jongsma, geboren op maandag 29 maart 1897 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1897.
120 Oeds Jansen is geboren op zondag 24 februari 1867 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Jansen en Baukjen Adema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1867. Oeds is overleden op zondag 19 april 1903 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 april 1903. Oeds trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1896 in Achtkarspelen met Antje Bergsma, 29 jaar oud. Antje is geboren op maandag 7 januari 1867 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), dochter van Cornelis Wybes Bergsma en Aaltje Uilkes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1867. Antje is overleden op donderdag 18 oktober 1923 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1923.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Oeds en Antje:
1 Baukje Jansen, geboren op vrijdag 16 juli 1897 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1897. Baukje is overleden op dinsdag 4 mei 1976 in Wonseradeel, 78 jaar oud.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 3 juni 1922 in Achtkarspelen gehuwd met Ate van der Meulen
2 Kornelis Jansen, geboren op donderdag 26 april 1900 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1900. Kornelis is overleden op vrijdag 18 juni 1971 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Notitie bij Kornelis: Kornelis is op 2 juni 1928 in Achtkarspelen gehuwd met Loltje Veldman
Beroep:
brandstoffenhandelaar
121 Johannes Adema is geboren op vrijdag 16 september 1864 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Jan Johannes Adema (zie 62) en Voske Noordhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1864. Johannes is overleden op zaterdag 28 november 1942 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1942. Hij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
dienstknecht
Getuige bij:
13-08-1902     overlijdensaangifte Oege Venema (1841-1902)
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jetske van Wieren, 24 jaar oud. Jetske is geboren op dinsdag 2 april 1867 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Doeke van Wieren en Geertje Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1867. Jetske is overleden op maandag 30 juni 1947 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1947. Zij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Johannes en Jetske:
1 Jan Adema, geboren op maandag 11 april 1892 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1892. Jan is overleden op zaterdag 21 januari 1893 in Ruigezand ( Oldenhove ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1893.
2 Jan Adema, geboren op zaterdag 30 september 1893 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1893. Jan is overleden op vrijdag 22 februari 1895 in Waarden ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1895.
3 Geertje Adema, geboren op vrijdag 14 februari 1896 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 237.
4 Fokkelina Adema, geboren op dinsdag 28 december 1897 in Waarden ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1897. Fokkelina is overleden op zondag 2 oktober 1988 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Grijpskerk.
5 Annechien Adema, geboren op zondag 26 november 1899 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 238.
122 Gerrit Adema is geboren op zondag 25 oktober 1874 in Waarden ( Westerkwartier ), zoon van Jan Johannes Adema (zie 62) en Voske Noordhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25 oktober 1874. Gerrit is overleden op vrijdag 3 juli 1953 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1953. Hij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg. Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 september 1898 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jeike van Wieren, 23 jaar oud. Jeike is geboren op dinsdag 13 oktober 1874 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Doeke van Wieren en Geertje Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1874. Jeike is overleden op zondag 26 januari 1958 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 26 januari 1958. Zij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Gerrit en Jeike:
1 Jan Adema, geboren op vrijdag 23 december 1898 in Niezijl ( Westerkwartier ). Volgt 239.
2 Geertje Adema, geboren op maandag 25 maart 1901 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 240.
3 Doeke Adema, geboren op vrijdag 11 december 1903 in Waarden ( Westerkwartier ). Volgt 241.
123 Aafke Hendriks Westra is geboren op zondag 12 maart 1854 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1854. Aafke is overleden op dinsdag 25 juli 1922 in Huizum ( Leeuwarden ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1922.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Rendert van der Molen, 24 jaar oud. Rendert is geboren op dinsdag 19 juni 1855 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Willem Simons van der Molen en Trijntje Renderts van Holdinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1855. Rendert is overleden op zaterdag 1 april 1944 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1944.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Aafke en Rendert:
1 Willem van der Molen, geboren op dinsdag 21 december 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1880. Willem is overleden op donderdag 13 juni 1957 in Heerenveen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1957.
Notitie bij Willem: Willem is op 27 mei 1904 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Jetske de Boer
2 Bouwktje van der Molen, geboren op donderdag 5 januari 1882 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1882. Bouwktje is overleden op zondag 18 april 1965 in Huizum ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1965. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Bouwktje: Bouwktje is gehuwd met Reinder Wijbenga
3 Hendrik van der Molen, geboren op zondag 26 oktober 1884 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 oktober 1884. Hendrik is overleden op dinsdag 27 november 1973 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 18 juni 1910 in Oostdongeradeel gehuwd met Klaaske Veenstra
4 Trientje van der Molen, geboren op dinsdag 1 februari 1887 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1887. Trientje is overleden op dinsdag 14 augustus 1888 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1888.
5 Simon van der Molen, geboren op woensdag 26 maart 1890 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1890.
Notitie bij Simon: Simon is op 22 juli 1919 in Utrecht gehuwd met Maria Johanna Wolff
6 Trientje van der Molen, geboren op zaterdag 28 maart 1891 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1891. Trientje is overleden op woensdag 4 maart 1964 in Huizum ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Huizum. Trientje bleef ongehuwd.
7 Sjoukje van der Molen, geboren op woensdag 28 november 1894 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1894. Sjoukje is overleden op donderdag 29 november 1894 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1894.
8 Johannes van der Molen, geboren op zaterdag 7 april 1900 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1900. Johannes is overleden op vrijdag 1 juni 1900 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1900.
124 Sjoukje Hendriks Westra is geboren op zaterdag 1 maart 1856 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1856. Sjoukje is overleden op donderdag 26 september 1912 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1912.
Beroep:
dienstmeid
Sjoukje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1883 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Romke Sjoerds van der Tuin, 29 jaar oud. Romke is geboren op zondag 19 juni 1853 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjoerd Abrahams van der Tuin en Trijntje Ates Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1853. Romke is overleden op zaterdag 30 maart 1940 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1940.
125 Jitske Hendriks Westra is geboren op zaterdag 10 oktober 1863 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1863. Jitske is overleden op maandag 21 maart 1932 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1932. Jitske trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1904 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Seye Jacobs Tuinstra, 42 jaar oud. Seye is geboren op vrijdag 22 november 1861 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jakob Lykeles Tuinstra en Korneliske Seyes van der Ley. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 november 1861. Seye is overleden op maandag 15 april 1912 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in april 15.
Beroep:
gardenier
Kind van Jitske en Seye:
1 Korneliske Tuinstra, geboren op dinsdag 5 september 1905 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1905. Korneliske is overleden op vrijdag 24 augustus 1984 in Ee ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Ee.
Notitie bij Korneliske: Korneliske is op 18 augustus 1932 in Kollumerland gehuwd met Jarig de Braak
126 Wopke Hendriks Westra is geboren op donderdag 26 april 1866 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), zoon van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1866. Wopke is overleden op maandag 29 mei 1922 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1922.
Beroep:
boerenknecht
Wopke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Achtkarspelen met Etje Alles Groenhof, 27 jaar oud. Etje is geboren op zaterdag 31 augustus 1867 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Alle Sjoerds Groenhof en Dirkjen Douwes Wedzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1867. Etje is overleden op donderdag 4 maart 1948 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1948.
Kinderen van Wopke en Etje:
1 Hendrik Westra, geboren op woensdag 25 maart 1896 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1896.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 4 mei 1921 in Sappemeer gehuwd met Hillechina Kraster
Beroep:
Conducteur spoorwegen
2 Durkje Westra, geboren op maandag 13 september 1897 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1897. Durkje is overleden op maandag 29 september 1980 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Durkje: Durkje is op 21 mei 1927 in Oostdongeradeel gehuwd met Aant de Jong
3 Johannes Westra, geboren op maandag 18 april 1904 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1904. Johannes is overleden op woensdag 20 december 1989 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 30 januari 1932 in Achtkarspelen gehuwd met Hendrikje Wybenga
4 Baukje Westra, geboren op dinsdag 28 november 1905 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1905. Baukje is overleden op maandag 21 januari 1991, 85 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Baukje: Baukje is gehuwd met Ruurd Veenstra
127 Jan Hendriks Westra is geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), zoon van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1871. Jan is overleden op maandag 17 mei 1954 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1954. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Beroep:
koemelker
Jan trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 20 maart 1919 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Luise Margarete Rastfeld, 25 jaar oud. Luise is geboren op zondag 7 mei 1893 in Meiderich ( Duitsland ), dochter van Heinrich Rastfeld en Therese Karoline Stork. Luise is overleden op dinsdag 28 januari 1975 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk. Het huwelijk van Jan en Luise bleef kinderloos.
128 Engeltje Hendriks Westra is geboren op dinsdag 5 november 1872 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Wopkes Westra en Baukje Johannes Adema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1872. Engeltje is overleden op dinsdag 1 maart 1938 in Emmen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1938. Engeltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1897 in Achtkarspelen met Heerke Riekeles Witteveen, 33 jaar oud. Heerke is geboren op maandag 1 februari 1864 in Noordwijk ( Westerkwartier ), zoon van Riekele Heerkes Witteveen en Sieuwke Poelma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1864. Heerke is overleden op maandag 1 april 1940 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1940.
Kinderen van Engeltje en Heerke:
1 NN NN Witteveen, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 5 april 1898 in Opende ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1898.
2 Riekele Witteveen, geboren op dinsdag 20 juni 1899 in Opende ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1899. Riekele is overleden op donderdag 19 april 1979 in Emmen, 79 jaar oud. Hij is begraven in Emmen op Begraafplaats de Wolfsbergen.
Notitie bij Riekele: Riekele is op 14 april 1923 in Emmen gehuwd met Romkje van der Lei
3 Hendrik Witteveen, geboren op donderdag 6 september 1900 in Opende ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1900.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 7 augustus 1930 in Eindhoven gehuwd met Trijntje Dubbelboer
4 Sjoukje Witteveen, geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1902. Sjoukje is overleden op donderdag 8 april 1982 in Ottoland ( Molenlanden ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
5 Wessel Witteveen, geboren op zaterdag 11 november 1905 in Emmen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1905.
Notitie bij Wessel: Wessel is op 7 april 1928 in Emmen gehuwd met margje van Faassen
129 Aafke Durks Adema is geboren op maandag 30 maart 1863 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Johannes (Durk) Adema (zie 64) en Trijntje Jacobs Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1863. Aafke is overleden op zondag 5 juni 1938 in Groningen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1938.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1889 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Hendrik Jans Heins, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 8 april 1867 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Willem Heins en Baukje Rinzes Fokkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1867. Hendrik is overleden op zaterdag 15 februari 1936 in Groningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1936.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Aafke en Hendrik:
1 Jan Heins, geboren op vrijdag 22 augustus 1890 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1890. Jan is overleden op zaterdag 24 maart 1917 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1917. Hij is begraven in Buitenpost. Jan bleef ongehuwd.
130 Jacob Durks Adema is geboren op donderdag 8 november 1866 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Johannes (Durk) Adema (zie 64) en Trijntje Jacobs Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 november 1866. Jacob is overleden op maandag 11 april 1949 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1949. Hij is begraven in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ).
Beroep:
voermansknecht en veehouder
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1894 in Achtkarspelen met Jeltje Andries Boersma, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op woensdag 20 augustus 1873 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Andries Sjoerds Boersma en Aaltje Andreas van Nimwegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1873. Jeltje is overleden op donderdag 23 december 1943 in Zwagerveen ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1943. Zij is begraven in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ).
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jacob en Jeltje:
1 Aaltje Adema, geboren op woensdag 29 november 1899 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 242.
2 Durk Adema, geboren op maandag 21 juni 1909 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1909. Durk is overleden op donderdag 2 januari 1936 in Zwagerveen ( Noordoost-Friesland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1936. Durk bleef ongehuwd.
3 Andries Adema, geboren op vrijdag 13 januari 1911 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 243.
4 Trijntje Adema, geboren op maandag 6 december 1915 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 244.
131 Rinskje Durks Adema is geboren op vrijdag 13 augustus 1869 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Johannes (Durk) Adema (zie 64) en Trijntje Jacobs Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1869. Rinskje is overleden op dinsdag 19 januari 1937 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1937.
Beroep:
dienstmeid
Rinskje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1894 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Frans Jans Kempenaar, 27 jaar oud. Frans is geboren op zondag 10 februari 1867 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Franzes Kempenaar en Froukje Femmes van der Schaaf. Frans is overleden op vrijdag 27 februari 1920 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1920.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Rinskje en Frans:
1 Durk Kempenaar, geboren op zaterdag 19 december 1896 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 245.
2 Jan Kempenaar, geboren op dinsdag 24 april 1900 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 246.
3 Jacob Kempenaar, geboren op woensdag 15 juli 1908 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 247.
4 Trijntje Kempenaar, geboren op zaterdag 18 november 1911 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1911.
132 Johannes Durks Adema is geboren op zondag 17 maart 1872 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Johannes (Durk) Adema (zie 64) en Trijntje Jacobs Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1872. Johannes is overleden op woensdag 21 juli 1965 in Doezum ( Westerkwartier ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1965. Hij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1896 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Doutzen Kornelis Meyer, 24 jaar oud. Doutzen is geboren op zaterdag 30 september 1871 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Kornelis Libbes Meyer en Antje Durks Rosendal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1871. Doutzen is overleden op vrijdag 14 november 1930 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1930. Zij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Johannes en Doutzen:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 11 juni 1897 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1897.
2 Trijntje Adema, geboren op donderdag 28 juli 1898 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 248.
3 Antje Adema, geboren op zondag 3 maart 1901 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 249.
4 Dirk Adema, geboren op zondag 18 oktober 1903 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 250.
5 Siebrigje Adema, geboren op zondag 2 september 1906 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 251.
6 Kornelis Adema, geboren op dinsdag 5 januari 1909 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 252.
7 Jacob Adema, geboren op maandag 27 maart 1911 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 253.
8 Libbe Adema, geboren op donderdag 27 januari 1916 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 254.
133 Klaas Durks Adema is geboren op maandag 19 april 1875 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Johannes (Durk) Adema (zie 64) en Trijntje Jacobs Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1875. Klaas is overleden op zondag 20 november 1966 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1966. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
veehouder
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1899 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Sytske Hilles Douma, 25 jaar oud. Sytske is geboren op maandag 15 september 1873 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hille Oenes Douma en Ruurdtje Poppes Medenblik. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1873. Sytske is overleden op donderdag 20 februari 1947 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1947. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Klaas en Sytske:
1 Dirk (Durk) Adema, geboren op vrijdag 6 februari 1903 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 255.
2 Ruurdje Adema, geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 256.
3 Trijntje Adema, geboren op woensdag 20 oktober 1909 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 257.
134 Aafke de Poel is geboren op maandag 1 juli 1867 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Rendert de Poel en Engeltje Johannes Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1867. Aafke is overleden op donderdag 2 januari 1896 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1896. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 mei 1890 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jan van’t Ende, 31 jaar oud. Jan is geboren op zondag 22 mei 1859 in Spoolde ( Zwolle ), zoon van Willem van’t Ende en Berendina Meijerink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1859. Jan is overleden op donderdag 20 juli 1939 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1939. Hij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
telegrafist
Kinderen van Aafke en Jan:
1 Rendert Willem van’t Ende, geboren op zondag 31 juli 1892 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1892. Rendert is overleden op woensdag 14 november 1956 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1956. Hij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Rendert: Rendert is op 26 september 1918 in Groningen gehuwd met Eefke ( Eva ) Muller
Beroep:
Kaashandelaar
2 Berendina Engelina van’t Ende, geboren op zondag 28 oktober 1894 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 oktober 1894. Berendina is overleden op zondag 8 januari 1984 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Berendina: Berendina is op 22 mei 1918 in Leeuwarden gehuwd met Sjoerd Jellema
135 Heilina de Poel is geboren op donderdag 9 september 1869 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Rendert de Poel en Engeltje Johannes Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1869. Heilina is overleden op zaterdag 4 september 1937 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1937.
Beroep:
dienstmeid
Heilina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23 mei 1894 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jakob Rooda, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zaterdag 30 april 1927 in Groningen. Jakob is geboren op donderdag 9 november 1871 in Oldekerk ( Westerkwartier ), zoon van Dirk Rooda en Hendrikje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1871. Jakob is overleden op donderdag 23 juli 1942 in Groningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1942.
Beroep:
schoenmaker en uurwerkmaker
Kinderen van Heilina en Jakob:
1 Derk Rooda, geboren op zaterdag 5 maart 1898 in Niezijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1898. Derk is overleden op zondag 28 januari 1900 in Niezijl ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1900.
2 NN NN Rooda, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 23 november 1901 in Niezijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1901.
3 Henderika Engelina Rooda, geboren op woensdag 2 mei 1906 in Niezijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1906.
136 Elisabeth de Poel is geboren op donderdag 18 december 1873 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Rendert de Poel en Engeltje Johannes Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1873. Elisabeth is overleden op zondag 8 mei 1955 in Opende ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 8 mei 1955. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 11 mei 1898 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jurjen Malda, 22 jaar oud. Jurjen is geboren op woensdag 6 oktober 1875 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Malda en Jetske Klunder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1875. Jurjen is overleden op zondag 25 augustus 1935 in Kollumerpomp ( Noordoost-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1935.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Elisabeth en Jurjen:
1 Aafke Malda, geboren op vrijdag 10 maart 1899 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1899. Aafke is overleden op dinsdag 24 maart 1992 in Nieuwolda ( Oldambt ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwolda.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 25 november 1920 in Kollumerland gehuwd met Marten Miedema
2 Johannes Malda, geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1902. Johannes is overleden op maandag 4 januari 1960 in Leusden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1960.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Boukje Smith
137 Johannes de Poel is geboren op dinsdag 16 mei 1876 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Rendert de Poel en Engeltje Johannes Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1876. Johannes is overleden op zaterdag 10 oktober 1931 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1931. Hij is begraven in Grijpskerk.
Beroep:
Postbode en kantoorhouder
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1905 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Fenje de Vries, 27 jaar oud. Fenje is geboren op maandag 15 oktober 1877 in Niebert ( Westerkwartier ), dochter van Menne de Vries en Trientje Randel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1877.
Kinderen van Johannes en Fenje:
1 Rendert de Poel, geboren op vrijdag 24 april 1908 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1908. Rendert is overleden op maandag 20 september 1943 in Assen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 10 oktober 1943.
Notitie bij Rendert: Rendert is op 6 mei 1935 in Groningen gehuwd met Trijntje Sleeboom
Beroep:
kantoorhouder bij de posterijen en leider arbeidsbureau
2 Christina Trientje (Stien) de Poel, geboren op donderdag 2 maart 1911 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Volgt 258.
3 Menno Jan de Poel, geboren op zondag 20 april 1913 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 april 1913.
138 Klaas de Poel is geboren op zaterdag 10 april 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Rendert de Poel en Engeltje Johannes Adema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1880. Klaas is overleden op zaterdag 23 september 1916 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1916.
Beroep:
rijtuigmaker
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 juni 1909 in Leek ( Westerkwartier ) met Jantje Tienkamp, 29 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 12 november 1879 in Roden ( Noordenveld ), dochter van Jan Engbert Tienkamp en Roelfien Koops. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1879. Jantje is overleden op zondag 10 juni 1973 in Midwolde ( Westerkwartier ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde.
Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Engeltje de Poel, geboren op zondag 29 mei 1910 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 mei 1910. Engeltje is overleden op woensdag 6 juni 1934 in Groningen, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1934. Engeltje bleef ongehuwd.
2 Roelfina de Poel, geboren op maandag 3 februari 1913 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1913.
Notitie bij Roelfina: Roelfiena is op 24 juli 1937 in Hoogkerk gehuwd met Antoon Eltiena Ebbinge
3 Rendert de Poel, geboren op woensdag 25 november 1914 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1914.
4 Klaas de Poel, geboren op dinsdag 24 april 1917 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1917.
139 Oebele de Boer is geboren op maandag 28 mei 1877 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Meindert Oebeles de Boer (zie 69) en Eelkje Vaatstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1877. Oebele is overleden op vrijdag 21 september 1962 in Heerenveen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 september 1962.
Notitie bij Oebele: Oebele is op 3 december 1931 in Zuidbroek gehuwd met Grietje Schenkel
Beroep:
spoorwegarbeider
Oebele trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 december 1903 in Leeuwarden met Trijntje Hoogterp, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 1 september 1878 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1878. Trijntje is overleden op maandag 4 juni 1928 in Groningen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1928.
Beroep:
dienstbode
Kind van Oebele en Trijntje:
1 Eelkje Klaasje de Boer, geboren op vrijdag 17 juni 1904 in Leeuwarden. Volgt 259.
140 Geertje Schripsema is geboren op zaterdag 6 februari 1869 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Hotze Jacobs Schripsema en Lutske Wanders Adema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1869. Geertje is overleden op donderdag 24 december 1914 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1914.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 juli 1891 in Ezinge ( Westerkwartier ) met Johannes Ellens, 26 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 22 april 1865 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marten Paulus Ellens en Lutske Oebeles van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1865. Johannes is overleden op vrijdag 4 augustus 1905 in Fransum ( Westerkwartier ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1905.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Geertje en Johannes:
1 Lutske Ellens, geboren op zaterdag 14 november 1891 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1891. Lutske is overleden op dinsdag 25 december 1973, 82 jaar oud. Zij is begraven in Hoogkerk op de Begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 31 juli 1915 in Hoogkerk gehuwd met Gauke Klaas Zijlstra
2 Hotze Ellens, geboren op zondag 28 mei 1893 in Fransum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1893. Hotze is overleden op zaterdag 9 december 1972 in Groningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 december 1972. Hij is begraven in Hoogkerk op de Begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Hotze: Hotze is op 13 juli1 917 in Grijpskerk gehuwd met Grietje Kyft
Beroep:
timmerman
141 Janna Schripsema is geboren op woensdag 2 augustus 1871 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Hotze Jacobs Schripsema en Lutske Wanders Adema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1871. Janna is overleden op maandag 9 december 1912 in Groningen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1912. Janna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Thomas Stienstra, 22 jaar oud. Thomas is geboren op woensdag 21 december 1870 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Miente Stienstra en Foktje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1870. Thomas is overleden op maandag 18 april 1955 in Lutjegast ( Grootegast ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1955.
Beroep:
schipper
Kinderen van Janna en Thomas:
1 Foktje Stienstra, geboren op zondag 10 mei 1896 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1894. Foktje is overleden op dinsdag 9 februari 1982, 85 jaar oud. Zij is begraven in Augustinusga op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Foktje: Foktje is op 11 november 1920 in Groningen gehuwd met Kornelis Zuidema
2 Hotze Stienstra, geboren op zaterdag 30 mei 1896 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1896. Hotze is overleden op vrijdag 13 januari 1989 in Grootegast ( Westerkwartier ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats aan de Bovenweg.
Notitie bij Hotze: Hotze is op 17 mei 1919 in Grootegast gehuwd met Klaaske Oost
3 Mient Stienstra, geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1898. Mient is overleden op maandag 24 augustus 1903 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1903.
4 Geert Stienstra, geboren op donderdag 2 november 1899 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1899. Geert is overleden op zaterdag 23 mei 1987 in Grootegast ( Westerkwartier ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats aan de Bovenweg.
Notitie bij Geert: Geert is op 22 mei 1923 in Grootegast gehuwd met Saaktje Hovinga
5 Jilke Stienstra, geboren op zondag 25 november 1900 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Jilke is overleden op dinsdag 6 december 1983 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Winsum.
Notitie bij Jilke: Jilke is op 22 februari 1930 in Hoogkerk gehuwd met Jantje de Vries
Beroep:
schipper
6 Lutske Stienstra, geboren op vrijdag 24 oktober 1902 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1902. Lutske is overleden op woensdag 4 oktober 1989, 86 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 24 december 1927 in Leek gehuwd met Hans Top
7 Mient Stienstra, geboren op zaterdag 25 januari 1908 in Pieterzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1908. Mient is overleden op zondag 30 april 1995 in Groningen, 87 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Mient: Mient is op 27 november 1933 in Groningen gehuwd met Johanna Huis
Beroep:
schipper
8 Johanna Stienstra, geboren op zondag 10 oktober 1909 in Siddeburen ( Middden-Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1909. Johanna is overleden op maandag 31 mei 2004 in Hoogkerk ( Groningen ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Hoogkerk op de Begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 7 september 1929 in Hoogkerk gehuwd met Louwe Stienstra
Beroep:
dienstbode
142 Berend Kunnen is geboren op woensdag 18 juni 1873 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Harm Kunnen en Janna Adema (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1873. Berend is overleden op vrijdag 11 april 1969 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Jamestown Cemetery. Berend trouwde met Gertie Boersen. Gertie is geboren in 1877, dochter van Lubbertus (Bertus) Boersen en Jantje (Jennie) Vredeveld. Gertie is overleden op zaterdag 30 juni 1956 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Jamestown Cemetery.
Kinderen van Berend en Gertie:
1 Hiram Kunnen, geboren op woensdag 24 juni 1903 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ). Hiram is overleden op maandag 3 januari 1921 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), 17 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Jamestown Cemetery.
2 Josie Kunnen, geboren omstreeks 1906 in Michigan ( USA ). Josie is overleden in 1997 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), ongeveer 91 jaar oud. Zij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery.
Notitie bij Josie: Josie is gehuwd met Gerrit Meyer
143 Sietze Adema is geboren op maandag 4 februari 1901 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 77) en Betje Femmes Zuidersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1901.
Notitie bij de geboorte van Sietze: Sietze is bij het huwelijk van zijn ouders op 30 september 1905 als kind erkend
Sietze is overleden op woensdag 18 september 1946 in Groningen, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1946. Hij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan.
Beroep:
landarbeider
Sietze trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1932 in Aduard ( Westerkwartier ) met Barberdina Westra, 20 jaar oud. Barberdina is geboren op maandag 11 maart 1912 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), dochter van Geert Westra en Hilje Overkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1912. Barberdina is overleden op donderdag 11 juni 1992 in Groningen, 80 jaar oud. Zij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan.
Kinderen van Sietze en Barberdina:
1 Anne Adema, geboren op vrijdag 14 oktober 1932 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 260.
2 Reinder Adema, geboren op zaterdag 22 mei 1943 in Faan ( Oldekerk ). Reinder is overleden op zaterdag 23 maart 1957 in Groningen, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1957. Hij is begraven op donderdag 28 maart 1957 in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan.
3 Sietze Adema, geboren op zaterdag 23 december 1944 in Faan ( Oldekerk ). Sietze is overleden op vrijdag 29 december 1944 in Faan ( Oldekerk ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1944.
144 Jan Adema is geboren op zaterdag 29 juli 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 77) en Betje Femmes Zuidersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1905.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan is bij het huwelijk van zijn ouders op 30 september 1905 als kind erkend
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1927 in Oldenhove met Grietje Huberts, 19 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 30 juni 1907 in Den Ham ( Twenterand ), dochter van Hendrik Huberts en Grietje Ausma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1907. Grietje is overleden op zondag 20 december 1987 in Oldehove ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 23 december 1987 in Groningen.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Grietje Adema.
2 Bertha Adema, geboren op zondag 4 september 1927. Bertha is overleden op vrijdag 12 juli 2013, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 17 juli 2013 in Assen in Crematorium De Boskamp.
145 Auke Adema is geboren op zondag 7 juli 1907 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Anne Aukes Adema (zie 77) en Betje Femmes Zuidersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1907. Auke trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23 november 1938 in Utingeradeel met Trijntje Meester, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 2 september 1915 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Klaas Roelofs Meester en Jantje van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1915.
Beroep:
dienstbode
146 Gezina Brilstra is geboren op zaterdag 26 mei 1900 in Vierverlaten ( Groningen ), dochter van Eppe Brilstra en Albertje Aukes Adema (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900. Gezina is overleden op dinsdag 11 september 1973 in Groningen, 73 jaar oud. Gezina trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 november 1922 in Groningen met Hartog van Dam, 21 jaar oud. Hartog is geboren op maandag 22 april 1901 in Groningen, zoon van Philippus van Dam en Betje Benjamin Levit. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1901. Hartog is overleden op vrijdag 19 maart 1971 in Groningen, 69 jaar oud.
Beroep:
tabakswerker
147 Trijntje Brilstra is geboren op dinsdag 21 april 1903 in Vierverlaten ( Groningen ), dochter van Eppe Brilstra en Albertje Aukes Adema (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1903. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 november 1924 in Groningen met Klaas Hendrik van Dijken, 26 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 26 september 1898 in Groningen, zoon van Klaas van Dijken en Jantje Oorburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1898. Klaas is overleden op zaterdag 29 mei 1965 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1965.
Beroep:
Caféhouder
Kind van Trijntje en Klaas:
1 Klaas van Dijken, geboren in juni 1925 in Groningen. Klaas is overleden op woensdag 1 september 1926 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1926.
148 Jakob Brilstra is geboren op woensdag 18 mei 1910 in Kostverloren ( Groningen ), zoon van Eppe Brilstra en Albertje Aukes Adema (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 mei 1910. Jakob is overleden op zondag 24 november 1968 in Groningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1968.
Beroep:
Kantoorbediende
Jakob trouwde, 25 jaar oud, op maandag 4 mei 1936 in Groningen met Jantje Bolman, 24 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 14 juni 1911 in Groningen, dochter van Pieter Bolman en Hendrikje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1911.
149 Douwe Veenstra is geboren op vrijdag 21 april 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Fokke Douwes Veenstra en Koentje Aukes Adema (zie 79). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1905. Douwe is overleden op dinsdag 6 november 1984 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei. Douwe trouwde, 31 jaar oud, op maandag 19 oktober 1936 in Oostdongeradeel met Gelske van der Heide, 22 jaar oud. Gelske is geboren op donderdag 30 juli 1914 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Willem Jitzes van der Heide en Minke Wijma. Gelske is overleden op vrijdag 11 maart 2005 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag op het Kerkhof aan de Faorwei.
Beroep:
huishoudster
150 Geeske Veenstra is geboren op zaterdag 17 november 1906 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Fokke Douwes Veenstra en Koentje Aukes Adema (zie 79). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1906. Geeske is overleden op maandag 30 oktober 1995 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Geeske trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1936 in Dantumadeel met Sjoerd van Kammen, 35 jaar oud. Sjoerd is geboren op woensdag 17 april 1901 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan van Kammen en Grietje Koster. Sjoerd is overleden op zaterdag 25 november 1978 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Beroep:
Koopman
151 Auke Veenstra is geboren op zondag 11 februari 1917 in Lutjegast ( Grootegast ), zoon van Fokke Douwes Veenstra en Koentje Aukes Adema (zie 79). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1917. Auke is overleden op donderdag 14 juli 1983 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Beroep:
landarbeider
Auke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1938 in Achtkarspelen met Liske Veenstra, 23 jaar oud. Liske is geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Tjeerd Veenstra en Antje Bruining. Liske is overleden op zaterdag 2 oktober 1976 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 62 jaar oud. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Kind van Auke en Liske:
1 Antje Veenstra, geboren op donderdag 29 juni 1939 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ). Antje is overleden op maandag 5 oktober 1959 in Leeuwarden, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1959. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
152 Gesina Margaretha Boot is geboren op dinsdag 1 augustus 1905 in Utrecht, dochter van Gerrit Boot en Fokje Aukes Adema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1905. Gesina:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 8 mei 1929 in Rotterdam met Dirk Potharst, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 29 december 1931 in Rotterdam. Dirk is geboren op maandag 29 november 1897 in Alkmaar, zoon van Arie Potharst en Geertje Geertrui Bas.
Beroep:
stoker op de grote vaart
(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 februari 1933 in Rotterdam met Mattheus Otto van der Heul, 40 jaar oud. Mattheus is geboren op vrijdag 14 oktober 1892 in Amsterdam, zoon van Mattheus Otto van der Heul en Lisette Magdalena van Wageningen.
Beroep:
dagloner
(3) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 11 mei 1938 in Rotterdam met Johan Hendrik Jacob de Kraaij, 31 jaar oud. Johan is geboren op maandag 15 april 1907 in Rotterdam, zoon van Antonie de Kraaij en Wilhelmina Sitton.
Notitie bij de geboorte van Johan: aktenummer 1907.4059
Kinderen van Gesina en Dirk:
1 Johan Potharst, geboren op maandag 23 maart 1925 in Rotterdam.
2 Cornelia Potharst, geboren op woensdag 13 februari 1929 in Rotterdam.
3 Gerrit Dirk Potharst, geboren op woensdag 12 november 1930 in Rotterdam.
153 Wijnand Boot is geboren op vrijdag 29 mei 1908 in Utrecht, zoon van Gerrit Boot en Fokje Aukes Adema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1908.
Beroep:
kelner
Wijnand trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 maart 1932 in ’s-Gravenhage met Louise Theodora Johanna Schwalb, 25 jaar oud. Louise is geboren op vrijdag 3 augustus 1906 in Schmidthorst ( Duitsland ), dochter van Karl Schwalb en Margaretha Maria Ortmann.
Beroep:
dienstbode
154 Albertje Boot is geboren op dinsdag 4 maart 1913 in ’s-Gravenhage, dochter van Gerrit Boot en Fokje Aukes Adema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1913. Albertje is overleden op maandag 19 oktober 1987 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Beroep:
serveerjuffrouw
Albertje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 juli 1938 in ’s-Gravenhage met Adriaan Antonius Petrus Wilhelm de Lepper, 25 jaar oud. Adriaan is geboren op maandag 28 april 1913 in ’s-Gravenhage, zoon van Hendricus Hubertus de Lepper en Johanna van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1913. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1912. Adriaan is overleden op maandag 5 maart 1945 in ’s-Gravenhage, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1945.
Beroep:
hotelkok
155 Jeannette Boot is geboren op zaterdag 6 maart 1915 in ’s-Gravenhage, dochter van Gerrit Boot en Fokje Aukes Adema (zie 80). Jeannette trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 april 1938 in Groningen met Harm Ploeg, 24 jaar oud. Harm is geboren op woensdag 10 december 1913 in Groningen, zoon van Tiddens Kornelis Ploeg en Engelina Pieter Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1913.
Beroep:
houtbewerker
156 Mattheus Maria Anthonius Johannes van Unnik is geboren op vrijdag 14 juli 1905 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes van Unnik en Grietje Aukes Adema (zie 81). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1905. Mattheus is overleden op woensdag 7 februari 1962 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1962.
Beroep:
opperser van kleding
Mattheus trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 5 augustus 1925 in ’s-Gravenhage met Elisabeth Charlotte Josephine Hogewoning, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op zondag 4 mei 1902 in ’s-Gravenhage, dochter van Gerhardus Hogewoning en Petronella Antoinette van Raaij. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1902.
Kind van Mattheus en Elisabeth:
1 NN NN van Unnik, levenloos geboren kind, geboren op zondag 1 augustus 1943 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1943.
157 Johannes Franciscus Antonius van Unnik is geboren op woensdag 12 februari 1908 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes van Unnik en Grietje Aukes Adema (zie 81). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908.
Beroep:
kelner
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 3 april 1935 in ’s-Gravenhage met Franziska Thorner, ongeveer 22 jaar oud. Franziska is geboren omstreeks 1913 in Schinkel ( Duitsland ), dochter van Franz Heinrich Thorner en Martia Wilhelmine Hehmann.
158 Geeske Margaretha van Unnik is geboren op woensdag 22 juni 1910 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes van Unnik en Grietje Aukes Adema (zie 81). Geeske is overleden op zondag 9 januari 2000 in Kerkrade, 89 jaar oud. Geeske trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 november 1933 in ’s-Gravenhage met Hendricus Paulus Tetteroo, 21 jaar oud. Hendricus is geboren op donderdag 4 april 1912 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Fanciscus Tetteroo en Anna Maria Petronella Cramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 april 1912.
Beroep:
metselaar
Kind van Geeske en Hendricus:
1 Jacobus Hendricus Paulus Tetteroo, geboren op zaterdag 12 september 1942 in ’s-Gravenhage. Jacobus is overleden op vrijdag 6 juli 1945 in Hoogeveen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1945.
159 Maria Johanna van Unnik is geboren op zaterdag 31 maart 1917 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes van Unnik en Grietje Aukes Adema (zie 81). Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 12 mei 1937 in ’s-Gravenhage met Jacobus Petrus van der Ham, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op donderdag 26 oktober 1911 in ’s-Gravenhage, zoon van Leonardus Adrianus van der Ham en Maria Elisabeth Wilhelmina van der Kruk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1911.
Beroep:
timmerman
160 Jacob Johannes van Unnik is geboren op woensdag 22 januari 1919 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes van Unnik en Grietje Aukes Adema (zie 81).
Beroep:
Kantoorbediende
Jacob trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 juli 1938 in ’s-Gravenhage met Hendrika Tendijck, 18 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 5 februari 1920 in ’s-Gravenhage, dochter van Johan Frederik Lodewijk Tendijck en Neeltje van der Heiden.
161 Jakob Brilstra is geboren op dinsdag 28 oktober 1913 in Groningen, zoon van Jakob Bril en Baukje Aukes Adema (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1913. Jakob is overleden op maandag 12 september 1988 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij Jakob: geslachtsnaam Bril op bevel van de officier van Justitie van ’s Gravenhage van 8 april 1991 verbeterd in: Brilstra
Beroep:
inkoper en magazijnmeester
Jakob trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 12 mei 1948 met Leentje (Leny) van der Stoep, 27 jaar oud. Leny is geboren op woensdag 23 maart 1921 in Rotterdam, dochter van Hendrik van der Stoep en Jobje van der Burgh. Leny is overleden op woensdag 5 januari 2000 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud.
Kind van Jakob en Leny:
1 NN NN Brilstra, geboren op donderdag 10 januari 1952 in ’s-Gravenhage. NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1952.
162 Hendrik Adema is geboren op donderdag 3 december 1903 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Anne Johannes Adema (zie 83) en Ebeltje Valkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1903.
Beroep:
Bakker
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23 november 1933 in Groningen met Grietje Vellinga, 29 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 19 december 1903 in Groningen, dochter van Jakob Vellinga en Willemina Tattje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1903.
Kind van Hendrik en Grietje:
1 Hendrik Adema, geboren op vrijdag 13 november 1942 in Groningen.
163 Heike Kuilman is geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Groningen, dochter van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1888.
Beroep:
Caféhouder
Heike:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 9 juli 1911 in Groningen met Aaltje de Haan, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 29 maart 1927. Aaltje is geboren op zaterdag 10 mei 1890 in Groningen, zoon van Pieter Catharinus Gabriel de Haan en Alstje Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1890. Aaltje is overleden op maandag 22 februari 1960 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1960. Hij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 27 april 1932 in Rotterdam met Catharina Johanna Huis, 26 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 5 januari 1906 in Rotterdam, zoon van Jacobus Huis en Catharina Maria Duijm.
Notitie bij de geboorte van Catharina: aktenummer 1906.206
Kind van Heike en Aaltje:
1 Alstje de Haan, geboren op woensdag 26 april 1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1911.
Notitie bij Alstje: Alstje is (1) op 25 juni 1928 in Groningen gehuwd met Hendrik Bernard Jansen en (2) op 18 juli 1940 met Tiemon Lenstra
164 Johannes Kuilman is geboren op vrijdag 16 mei 1890 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1890. Johannes is overleden op zaterdag 23 november 1918 in Groningen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1918.
Beroep:
marinier
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 januari 1915 in Den Helder met Sjoukina Johanna ter Steege, 21 jaar oud. Sjoukina is geboren op donderdag 17 augustus 1893 in Groningen, dochter van Gerrit ter Steege en Geertruida Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1893. Sjoukina is overleden op dinsdag 21 september 1948 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1948.
Kinderen van Johannes en Sjoukina:
1 NN NN Kuilman, levenloos geboren kind, geboren op zondag 27 juni 1915 in Groningen.
2 Geertruida Kuilman, geboren op maandag 14 januari 1918 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1918.
165 Gepke Kuilman is geboren op dinsdag 7 februari 1893 in Groningen, dochter van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1893. Gepke is overleden op woensdag 14 oktober 1970 in Hilversum, 77 jaar oud. Gepke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 10 mei 1915 in Groningen met Johannes Plaat, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 29 juli 1890 in Groningen, zoon van Hendrikus Bernardus Plaat en Grietje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1890. Johannes is overleden op zondag 10 oktober 1915 in Groningen, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1915.
Beroep:
stoker
(2) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 mei 1917 in Amsterdam met Roelof Vos, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 5 januari 1932 in Amsterdam. Roelof is geboren op maandag 21 juli 1884 in Groningen, zoon van Adam Vos en Hindrika Margreta Kremer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1884. Roelof is overleden op zaterdag 12 januari 1957 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1957.
Beroep:
marinier
(3) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 2 november 1932 in Rotterdam met Jacobus Johannes Antonius van Heel, 34 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 10 januari 1898 in Tilburg, zoon van Johannes van Heel en Maria Henrica van Hest. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1898. Jacobus is overleden op dinsdag 22 november 1932 in Rotterdam, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: aktenummer 1932.4549
Beroep:
stoker-olieman
(4) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 28 november 1935 in Rotterdam met Janis Bernhards Kacens, 39 jaar oud. Janis is geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Ilskile ( Letland ), zoon van Davis Kacens en Darte Dreimans.
Kind van Gepke en Johannes:
1 Henderikus Plaat, geboren op zondag 27 juni 1915 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1915.
Notitie bij Henderikus: Henderikus is op 25 mei 1948 in Rotterdam gehuwd met Willemijntje Vermeij
166 Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman is geboren op zondag 15 april 1894 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1894. Frederik is overleden op dinsdag 14 maart 1989, 94 jaar oud. Frederik trouwde, 19 jaar oud, op zondag 28 september 1913 in Groningen met Cornelia Margreta Vos, 18 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 26 maart 1895 in Groningen, dochter van Adam Vos en Hindrika Margreta Kremer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 maart 1895. Cornelia is overleden op woensdag 8 januari 1969 in Groningen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1969.
Kind van Frederik en Cornelia:
1 Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman, geboren op maandag 22 juli 1918 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1918.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 9 juli 1942 in Groningen gehuwd met Aaltje Woltinge
167 Maria Elisabeth Kuilman is geboren op maandag 18 januari 1897 in Groningen, dochter van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1897. Maria trouwde, 28 jaar oud, op maandag 22 juni 1925 in Groningen met Johannes Smit, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 21 juli 1945 in Groningen. Johannes is geboren op woensdag 31 mei 1899 in Groningen, zoon van Hinderikus Casemirus Smit en Maria Johanna Herfkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1899.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Maria Johanna Smit, geboren op vrijdag 29 oktober 1926 in Rotterdam. Maria is overleden in 2018, 91 of 92 jaar oud.
2 Johanna Geertruida Smit, geboren op woensdag 29 augustus 1928 in Rotterdam. Johanna is overleden op zondag 27 november 1977, 49 jaar oud.
168 Derk Kuilman is geboren op zondag 28 mei 1899 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1899. Derk trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 januari 1923 in Groningen met Jakoba Roodbergen, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 22 november 1952 in Groningen. Jakoba is geboren op zondag 9 april 1899 in Groningen, dochter van Feike Roodbergen en Frederika Werk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1899. Jakoba is overleden op woensdag 25 juni 1969 in Groningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1969.
169 Reinder Kuilman is geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon Kuilman en Ankje Johannes Adema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1901. Reinder is overleden op zaterdag 11 maart 1944 in ’s-Gravenhage, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1944.
Beroep:
timmerman en matroos op de rijnvaart
Reinder trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1923 in Rotterdam met Theresia Maria Frederica Pouw, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 17 maart 1931 in Rotterdam. Theresia is geboren op dinsdag 25 februari 1902 in Rotterdam, dochter van Johannes Adrianus Jacobus Pouw en Maria Wilhelmina Frederika van Kessel.
Notitie bij de geboorte van Theresia: aktenummer 1902.2034
Theresia is overleden op maandag 31 januari 1966 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theresia: aktenummer 1966.298
170 Janke Smits is geboren op woensdag 13 september 1899 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Johannes Dirks Smits en Saakje Johannes Adema (zie 86). Janke is overleden op dinsdag 21 mei 1996 in Zoetermeer, 96 jaar oud. Zij is begraven in Zoetermeer op Begraafplaats Binnenweg. Janke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1922 in Aduard ( Westerkwartier ) met Kornelis Zantinga, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op zondag 11 april 1897 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Jacob Zantinga en Hiltje Huberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1897. Kornelis is overleden op dinsdag 20 april 1875 in Zoetermeer. Hij is begraven in Zoetermeer op Begraafplaats Binnenweg.
Kind van Janke en Kornelis:
1 Johannes Zantinga, geboren omstreeks 1924 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 261.
171 Geertje Smits is geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Johannes Dirks Smits en Saakje Johannes Adema (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1901. Geertje is overleden op woensdag 19 mei 1971 in Groningen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1971. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1921 in Aduard ( Westerkwartier ) met Jan Hazekamp, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 29 oktober 1948. Jan is geboren op zaterdag 27 juni 1896 in Hoogkerk ( Groningen ), zoon van Gerrit Hazekamp en Renske de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1896.
Kinderen van Geertje en Jan:
1 Renske Hazekamp, geboren op zaterdag 22 oktober 1921 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1921.
Notitie bij Renske: Renske is op 8 mei 1941 in Groningen gehuwd met Bastiaan Harm Hendrik Munniksma
2 Gerrit Hazekamp, geboren in januari 1925 in Hoogkerk ( Groningen ). Gerrit is overleden op zondag 26 april 1925 in Hoogkerk ( Groningen ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1925.
172 Dirk Smits is geboren op donderdag 7 mei 1903 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), zoon van Johannes Dirks Smits en Saakje Johannes Adema (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1903. Dirk is overleden op maandag 4 juni 1984 in Groningen, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 8 juni 1984 in Groningen. Dirk trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1923 in Assen met Aaltien Bos, 22 jaar oud. Aaltien is geboren op dinsdag 29 januari 1901 in Assen, dochter van Pieter Bos en Roelfien Kobus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1901. Aaltien is overleden op donderdag 13 juli 1978 in Groningen, 77 jaar oud.
173 Johannes Smits is geboren op vrijdag 20 januari 1905 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), zoon van Johannes Dirks Smits en Saakje Johannes Adema (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1905. Johannes is overleden op zondag 31 maart 1985 in Aduard ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Beroep:
timmerman
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 mei 1928 in Leens ( Het Hogeland ) met Dieuwertje Wiegers, 23 jaar oud. Dieuwertje is geboren op zondag 30 oktober 1904 in Leens ( Het Hogeland ), dochter van Berend Wiegers Wiegers en Hiltje Stulp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1904. Dieuwertje is overleden op maandag 10 november 1975 in Aduard ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
174 Jan Smits is geboren op dinsdag 12 januari 1909 in Sijburg ( Duitsland ), zoon van Johannes Dirks Smits en Saakje Johannes Adema (zie 86).
Beroep:
melkrijder
Jan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 mei 1936 in Aduard ( Westerkwartier ) met Antje van der Veen, 20 jaar oud. Antje is geboren op maandag 27 december 1915 in Den Horn ( Westerkwartier ), dochter van Hidde van der Veen en Martha Maria Klamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1915.
Kind van Jan en Antje:
1 Saakje Smits, geboren omstreeks 1941 in Aduard ( Westerkwartier ). Saakje is overleden op zondag 28 november 1943 in Aduard ( Westerkwartier ), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1943.
175 Dirk Smits is geboren op woensdag 11 februari 1903 in Bedum ( Het Hogeland ), zoon van Gerrit Dirks Smits en Bouktje Johannes Adema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1903. Dirk is overleden op vrijdag 2 juli 1971 in Aduard ( Westerkwartier ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1971. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Beroep:
dagloner
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 mei 1926 in Leens ( Het Hogeland ) met Pieterke Wiegers, 25 jaar oud. Pieterke is geboren op donderdag 25 oktober 1900 in Leens ( Het Hogeland ), dochter van Berend Wiegers Wiegers en Hiltje Stulp. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1900. Pieterke is overleden op zaterdag 8 april 1961 in Aduard ( Westerkwartier ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1961. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
Kind van Dirk en Pieterke:
1 Gerrit Smits, geboren op maandag 1 augustus 1927 in Aduard ( Westerkwartier ). Gerrit is overleden op zaterdag 7 juli 1945 in Aduard ( Westerkwartier ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1945. Hij is begraven in Aduard.
176 Gepke Smits is geboren op vrijdag 3 november 1905 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Gerrit Dirks Smits en Bouktje Johannes Adema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1905. Gepke is overleden op vrijdag 5 maart 1971 in Aduard ( Westerkwartier ), 65 jaar oud. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat. Gepke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 5 augustus 1932 in Aduard ( Westerkwartier ) met Lubbe van der Naalt, 28 jaar oud. Lubbe is geboren op woensdag 23 maart 1904 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Feike van der Naalt en Geeske Denkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1904. Lubbe is overleden op zondag 11 februari 1990 in Aduard ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
177 Gerrit Smits is geboren op vrijdag 18 april 1913 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Gerrit Dirks Smits en Bouktje Johannes Adema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1913. Gerrit is overleden op vrijdag 6 juni 1975 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Ezinge op de Begraafplaats aan de Allersmaweg.
Beroep:
landarbeider
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op maandag 26 april 1937 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Trientje de Vries, 22 jaar oud. Trientje is geboren op zaterdag 21 november 1914 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Gerrit de Vries en Aafke Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1914. Trientje is overleden op maandag 10 november 2008 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Ezinge op de Begraafplaats aan de Allersmaweg.
178 Wander Adema is geboren op maandag 2 januari 1893 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1893. Wander is overleden op dinsdag 17 november 1959 in Wier ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1959. Hij is gecremeerd op vrijdag 20 november 1959 in Velsen.
Beroep:
machinist
Wander trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27 juni 1919 in Ooststellingwerf met Wemkje Betten, 24 jaar oud. Wemkje is geboren op zaterdag 13 april 1895 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), dochter van Roelof Betten en Aaltje Hoogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1895.
Kinderen van Wander en Wemkje:
1 Aaltje Adema, geboren op donderdag 6 januari 1921 in Berlikum ( Waadhoeke ). Volgt 262.
2 Anton Adema, geboren op maandag 10 maart 1924 in Berlikum ( Waadhoeke ). Volgt 263.
3 Tjitske Adema, geboren op zondag 12 juli 1925 in Berlikum ( Waadhoeke ). Volgt 264.
179 Martha Adema is geboren op dinsdag 29 januari 1895 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1895. Martha is overleden op zaterdag 10 maart 1945 in Hoogkerk ( Groningen ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1945. Zij is begraven in Hoogkerk. Martha trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1922 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Reinhard Roeters, 29 jaar oud. Reinhard is geboren op maandag 15 mei 1893 in Noordhorn ( Westerkwartier ), zoon van Hendrik Jans Roeters en Anna Klazes Tilman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Reinhard trouwde later met Grietje (Gretha) Adema (1900-1967), zie 182.
Beroep:
smid
Kind van Martha en Reinhard:
1 Egbertje Roeters, geboren op donderdag 29 maart 1923 in Hoogkerk ( Groningen ). Egbertje is overleden op zondag 1 april 1923 in Hoogkerk ( Groningen ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1923.
180 Fokje Adema is geboren op zaterdag 26 september 1896 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1896. Fokje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 mei 1922 in Groningen met Harm Kremer, 29 jaar oud. Harm is geboren op zondag 9 april 1893 in Peeloo ( Assen ), zoon van Harm Jan Kremer en Aaltje Doller. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1893.
Beroep:
Broodbakker
181 Albertje Adema is geboren op donderdag 22 september 1898 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1898. Albertje is overleden op zondag 13 november 1977 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Albertje trouwde, 21 jaar oud, op maandag 22 december 1919 in Groningen met Pieter Stötefalk, 20 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 13 februari 1899 in Morige ( Westerwolde ), zoon van Hendrik Stötefalk en Fijke Schipper. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1899. Pieter is overleden op woensdag 30 juni 1976 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Kinderen van Albertje en Pieter:
1 Egbertje Fijke (Bep) Stötefalk, geboren op vrijdag 30 januari 1920 in Wedde ( Westerwolde ). Volgt 265.
2 Fijke Stötefalk, geboren op vrijdag 18 februari 1921 in Wedde ( Westerwolde ). Volgt 266.
3 Anne Stötefalk, geboren op zondag 21 mei 1922 in Wedde ( Westerwolde ). Volgt 267.
4 Michelina Martha Stötefalk, geboren in 1923 in Amsterdam. Volgt 268.
5 Hinderik Hessel Stötefalk, geboren op vrijdag 28 januari 1927 in Wedde ( Westerwolde ). Volgt 269.
6 Pieter Albert Stötefalk, geboren in 1935 in Amsterdam. Volgt 270.
182 Grietje (Gretha) Adema is geboren op maandag 4 juni 1900 in Wattenscheid ( Duitsland ), dochter van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Gretha is overleden op dinsdag 9 mei 1967 in Hoogkerk ( Groningen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1967. Zij is begraven in Hoogkerk. Gretha trouwde met Reinhard Roeters. Reinhard is geboren op maandag 15 mei 1893 in Noordhorn ( Westerkwartier ), zoon van Hendrik Jans Roeters en Anna Klazes Tilman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893. Reinhard is weduwnaar van Martha Adema (1895-1945), met wie hij trouwde op zaterdag 3 juni 1922 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), zie 179.
Beroep:
smid
183 Ida Adema is geboren op woensdag 28 mei 1902 in Wattenscheid ( Duitsland ), dochter van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Ida is overleden op zondag 3 februari 1980 in Groningen, 77 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Ida trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 mei 1924 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Tjesse Nieklaas Balk, 27 jaar oud. Tjesse is geboren op donderdag 25 maart 1897 in Enumatil ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Balk en Anje Noordhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1897. Tjesse is overleden op vrijdag 16 juli 1976, 79 jaar oud.
Beroep:
Kapper
Getuige bij:
22-12-1925     overlijdensaangifte Annechien Dijk (1850-1925)
184 Anton Adema is geboren op donderdag 31 mei 1906 in Gunnigfeld ( Duitsland ), zoon van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Anton is overleden op donderdag 21 augustus 1980 in Groningen, 74 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider in Bakkerijgrondstoffenfabriek
Anton trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1935 in Roden ( Noordenveld ) met Lammechien Venema, 27 jaar oud. Lammechien is geboren op woensdag 22 januari 1908 in Roderveld ( Roden ), dochter van Klaas Venema en Janna Geersing. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1908. Lammechien is overleden op zondag 29 juni 1997 in Groningen, 89 jaar oud.
185 Sander Adema is geboren op maandag 6 juli 1908 in Handel ( Duitsland ), zoon van Anne Wanders Adema (zie 88) en Egbertje Sanders Smits. Sander is overleden op zaterdag 11 april 1981, 72 jaar oud. Hij is begraven in Oostwold op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
Bankwerker
Sander trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1933 in Leek ( Westerkwartier ) met Grietje Martje van Duinen, 25 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 11 september 1907 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Wietse van Duinen en Trijntje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1907. Grietje is overleden op zaterdag 29 december 1990, 83 jaar oud. Zij is begraven in Oostwold op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
186 Wander Adema is geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Adema (zie 89) en Lamke Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1902.
Beroep:
trambeambte
Wander trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 augustus 1930 in Opsterland met Hendrikje Aafke Biesma, 28 jaar oud. Hendrikje is geboren op woensdag 25 december 1901 in Lippenhuizen ( Opsterland ), dochter van Karel Biesma en Swaantje Meek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1901.
Kind van Wander en Hendrikje:
1 Karel Jan Adema, geboren op dinsdag 7 februari 1939 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ).
187 Wiebe Adema is geboren op zondag 20 maart 1910 in Oldehove ( Westerkwartier ), zoon van Albert Adema (zie 90) en Elske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1910. Wiebe is overleden op zondag 12 mei 1940 in Rotterdam, 30 jaar oud. Hij is begraven in Bedum.
Notitie bij overlijden van Wiebe: aktenummer 1942.370
Beroep:
zuivelbewerker
Wiebe trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1938 in Bedum ( Het Hogeland ) met Marika Jantina Noorman, 27 jaar oud. Marika is geboren op maandag 10 oktober 1910 in Bedum ( Het Hogeland ), dochter van Jan Noorman en Gerritdina Hofman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1910. Marika is overleden op zaterdag 15 december 1979 in Bedum ( Het Hogeland ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Bedum.
188 Fokje Adema is geboren op donderdag 16 maart 1911 in Oldehove ( Westerkwartier ), dochter van Albert Adema (zie 90) en Elske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1911. Fokje is overleden op vrijdag 3 februari 1995 in Warffum ( Het Hogeland ), 83 jaar oud. Fokje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 september 1937 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Jacob Groen, 29 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 3 januari 1908 in Groningen, zoon van Eit Itsch Groen en Cornelia Jans. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1908. Jacob is overleden op zondag 14 juli 1985 in Warffum ( Het Hogeland ), 77 jaar oud.
Beroep:
landarbeider
189 Grietje Adema is geboren op zondag 14 februari 1915 in Oldehove ( Westerkwartier ), dochter van Albert Adema (zie 90) en Elske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1915. Grietje is overleden op maandag 27 februari 1995 in De Marne ( Het Hoge Land ), 80 jaar oud. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 november 1938 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Roelf Mulder, 22 jaar oud. Roelf is geboren op zondag 9 april 1916 in Wehe ( Het Hogeland ), zoon van Dirk Mulder en Anje Korhorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1916. Roelf is overleden op vrijdag 22 juli 1994 in Groningen, 78 jaar oud.
Beroep:
landarbeider
190 Ane Adema is geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Oldehove ( Westerkwartier ), zoon van Albert Adema (zie 90) en Elske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1916. Ane is overleden op donderdag 15 mei 2008 in Glanerbrug, 91 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug op begraafplaats Doodenzorg.
Beroep:
Granietwerker
Ane trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1941 in Baflo ( Het Hogeland ) met Frouke Meijer, 24 jaar oud. Frouke is geboren op donderdag 9 november 1916 in Baflo ( Het Hogeland ), dochter van Duurt Meijer en Aaltje van Nooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1916. Frouke is overleden op woensdag 22 juli 1998 in Glanerbrug, 81 jaar oud. Zij is begraven in Glanerbrug op begraafplaats Doodenzorg.
Beroep:
dienstbode
Kind van Ane en Frouke:
1 Aaltje Elske Adema, geboren op zaterdag 17 februari 1951 in Oldehove ( Westerkwartier ). Aaltje is overleden op woensdag 13 november 2013 in Salavas ( Frankrijk ), 62 jaar oud.
191 Klaaske Adema is geboren op zondag 24 juli 1921 in Oldehove ( Westerkwartier ), dochter van Albert Adema (zie 90) en Elske Dijkstra. Klaaske is overleden op zaterdag 6 januari 2018 in Tolbert ( Westerkwartier ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Klaaske trouwde met Hilvert Huiting. Hilvert is geboren op zondag 13 februari 1921 in Muntendam ( Midden-Groningen ). Hilvert is overleden op donderdag 22 oktober 2009 in Tolbert ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Midwolde.
192 Wander Dijkstra is geboren op vrijdag 28 mei 1909 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Klaas Dijkstra en Grietje Adema (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1909. Wander is overleden op zaterdag 3 april 1971 in Visvliet ( Westerkwartier ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet. Wander trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1931 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Grietje Oosterhof, 16 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 10 juni 1915 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), dochter van Meint Oosterhof en Tjiske van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1915. Grietje is overleden op zondag 24 oktober 1982 in Visvliet ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet.
Beroep:
dienstbode
193 Fokke Dijkstra is geboren op maandag 16 oktober 1911 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Klaas Dijkstra en Grietje Adema (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1911. Fokke is overleden op vrijdag 18 september 1987, 75 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Beroep:
landarbeider
Fokke trouwde, 32 jaar oud, op maandag 22 mei 1944 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Cornelia Ellens, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 8 juli 1918 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Marten Ellens en Douwina Luchtenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1918. Cornelia is overleden op zondag 21 november 1999, 81 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Beroep:
dienstbode
194 Grietje Dijkstra is geboren op dinsdag 1 juli 1919 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Klaas Dijkstra en Grietje Adema (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1919. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 25 januari 1944 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Tiede Snip, 24 jaar oud. Tiede is geboren op dinsdag 16 december 1919 in Niebert ( Westerkwartier ), zoon van Willem Snip en Riemke Lodewegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1919.
Beroep:
landarbeider
195 Foekje Dijkstra is geboren omstreeks 1922 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Klaas Dijkstra en Grietje Adema (zie 91). Foekje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op maandag 12 juni 1944 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Pieter Ellens, ongeveer 21 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1923 in Ruigezand ( Oldenhove ), zoon van Marten Ellens en Douwina Luchtenberg.
Beroep:
landarbeider
196 Jurrien Hummel is geboren op dinsdag 8 december 1896 in Oldehove ( Westerkwartier ), zoon van Derk Hummel en Anna Adema (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1896. Jurrien is overleden op vrijdag 31 juli 1981 in Groningen, 84 jaar oud.
Beroep:
zuivelbereider
Jurrien:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1923 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Lutsche Overkamp, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 29 januari 1931. Lutsche is geboren op dinsdag 30 april 1901 in Noordhorn ( Westerkwartier ), dochter van Arend Overkamp en Baukje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1901.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 15 juni 1933 in Groningen met Engeltje Boven, 22 jaar oud. Engeltje is geboren op woensdag 22 juni 1910 in Oterdum ( Eemsdelta ), dochter van Derk Boven en Grietje Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juni 1910.
197 Maaike Hummel is geboren op donderdag 30 december 1897 in Oldehove ( Westerkwartier ), dochter van Derk Hummel en Anna Adema (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1897. Maaike is overleden op donderdag 6 november 1986 in Aduard ( Westerkwartier ), 88 jaar oud. Maaike trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1921 in Aduard ( Westerkwartier ) met Sierk Claus, 32 jaar oud. Sierk is geboren op vrijdag 9 maart 1888 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Claus en Dieuwke van Dekken. Sierk is overleden op maandag 21 november 1960 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud.
Kinderen van Maaike en Sierk:
1 Anne Claus, geboren op dinsdag 18 september 1917 in Den Ham ( Twenterand ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1917. Anne is overleden op dinsdag 17 december 1985 in Briltil ( Westerkwartier ), 68 jaar oud.
Notitie bij Anne: Anne is op 25 mei 1940 in Ezinge gehuwd met Bouktje Balk
Beroep:
zuivelbewerker
2 Dirk Johannes Claus, geboren op dinsdag 4 juli 1922. Dirk is overleden in 1940, 17 of 18 jaar oud.
3 Johannes Claus, geboren op donderdag 28 januari 1926. Johannes is overleden op zondag 29 december 2002 in Delfgauw, 76 jaar oud.
4 Jurjen Claus, geboren op zondag 12 juni 1927 in Aduard ( Westerkwartier ). Jurjen is overleden op vrijdag 20 februari 2004 in Brielle, 76 jaar oud.
Notitie bij Jurjen: Jurjen is op 10 mei 1952 gehuwd met Reina Zuidema
198 Tjeerd Hummel is geboren op vrijdag 15 november 1901 in Oldehove ( Westerkwartier ), zoon van Derk Hummel en Anna Adema (zie 92). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1901. Tjeerd is overleden op woensdag 7 juni 1961 in Groningen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1961. Hij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat. Tjeerd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1926 in Aduard ( Westerkwartier ) met Cornelia Kersaan, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 7 november 1900 in Aduard ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Kersaan en Jetske Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1900. Cornelia is overleden op dinsdag 7 augustus 1973, 72 jaar oud. Zij is begraven in Aduard op de Begraafplaats aan de Wessel Gansfortstraat.
199 Foktje Scholtens is geboren op zaterdag 30 maart 1861 in Waarden ( Grijpskerk ), dochter van Sake Jans Scholtens en Geertje Geerts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1861. Foktje is overleden op vrijdag 16 juni 1939 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1939.
Beroep:
dienstmeid
Foktje trouwde op maandag 28 mei 1860 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Fokke Stulp, 25 jaar oud. Fokke is geboren op zondag 16 november 1834 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Fokkes Stulp en Bieuwke Hendriks Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1834. Fokke is overleden op zaterdag 27 april 1895 in Oldehove ( Westerkwartier ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 april 1895.
Beroep:
landgebruiker
Kinderen van Foktje en Fokke:
1 Bieuwke Stulp, geboren op dinsdag 24 augustus 1880 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1880. Bieuwke is overleden op zaterdag 7 augustus 1920 in Groningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1920.
Notitie bij Bieuwke: Bieuwke is op 12 mei 1906 in Oldehove gehuwd met Jan van Assen
Beroep:
dienstbode
2 Pieter Stulp, geboren op dinsdag 17 januari 1882 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1882. Pieter is overleden op dinsdag 19 juni 1962 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 80 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 19 mei 1906 in Grijpskerk gehuwd met Kornelia Froentjes
3 Saaktje Stulp, geboren op dinsdag 27 november 1883 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1883. Saaktje is overleden op zaterdag 17 augustus 1963 in Groningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1963. Zij is begraven in Grijpskerk.
Notitie bij Saaktje: Saaktje is op 12 mei 1906 in Oldehove gehuwd met Lammert Tiemens
Beroep:
dienstbode
4 Jan Stulp, geboren op maandag 30 juni 1890 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juli 1890. Jan is overleden op woensdag 22 augustus 1951 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1951. Hij is begraven in Kommerzijl.
Notitie bij Jan: Jan is op 28 maart 1912 in Grijpskerk gehuwd met Janna Luchtenberg
5 Geertje Stulp, geboren op maandag 28 september 1891 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1891. Geertje is overleden op woensdag 17 oktober 1962 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats de Nieuwe Noorder.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 10 mei 1913 in Grijpskerk gehuwd met Klaas Wiersma
Beroep:
dienstbode
6 Lusiena Stulp, geboren op dinsdag 11 december 1894 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1894. Lusiena is overleden op maandag 26 november 1973 in Sebaldeburen ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats aan de Bovenweg.
Notitie bij Lusiena: Lusiena is op 18 mei 1916 in Oldehove gehuwd met Reintje Zwama
Beroep:
dienstbode
200 Jan Scholtens is geboren op maandag 24 augustus 1863 in Niehove ( Groningen ), zoon van Sake Jans Scholtens en Geertje Geerts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1863. Jan is overleden op zaterdag 9 mei 1942 in Noordhorn ( Westerkwartier ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1942. Hij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Beroep:
dienstknecht
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 november 1887 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Tjitske Schriemer, 20 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 3 april 1867 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Hans Heines Schriemer en Hielkje Gjalts Overzet. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1867. Tjitske is overleden op zaterdag 31 december 1898 in Waarden ( Grijpskerk ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1899.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 41 jaar oud, op maandag 15 mei 1905 in Aduard ( Westerkwartier ) met Trijntje Carsouw, 37 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 6 oktober 1867 in Hoogemeeden ( Westerkwartier ), dochter van Johannes Carsouw en Bouwina Klamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1867. Trijntje is overleden op dinsdag 26 januari 1909 in Feerwerd ( Westerkwartier ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1909.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 5 oktober 1911 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Sijtske Kremer, 39 jaar oud. Sijtske is geboren op donderdag 20 juni 1872 in Noordhorn ( Westerkwartier ), dochter van Tonnis Roelofs Kremer en Luiktje den Ouden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 juni 1872. Sijtske is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in Westernieland ( Het Hoge Land ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1945. Zij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Kinderen van Jan en Tjitske:
1 Hans Scholtens, geboren op vrijdag 27 januari 1888 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1888.
Notitie bij Hans: Hans is op 5 oktober 1911 in Zuidhorn gehuwd met Jakoba Westra
2 Geertje Scholtens, geboren op woensdag 27 augustus 1890 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1890. Geertje is overleden op maandag 13 mei 1974 in Aduard ( Westerkwartier ), 83 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 13 mei 1911 in Ezinge gehuwd met Jan Bruining
Beroep:
boerenmeid
3 Zake Scholtens, geboren op maandag 11 september 1893 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1893. Zake is overleden op zondag 23 maart 1975 in Groningen, 81 jaar oud. Hij is begraven in Ezinge op de Begraafplaats aan de Allersmaweg.
Notitie bij Zake: Zake is op 4 november 1926 in Hoogezand gehuwd met Derktje Jongman
4 Hielke Scholtens, geboren op woensdag 29 januari 1896 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1896. Hielke is overleden op dinsdag 24 december 1985 in Groningen, 89 jaar oud. Hij is begraven in Ezinge op de Begraafplaats aan de Allersmaweg.
Notitie bij Hielke: Hielke is op 18 mei 1929 in Ezinge gehuwd met Antje Veenstra
Beroep:
dagloner
5 Geert Scholtens, geboren op dinsdag 22 november 1898 in Waarden ( Grijpskerk ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1898. Geert is overleden op dinsdag 10 november 1964 in Oldehove ( Westerkwartier ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1964. Hij is begraven in Noordhorn op Begraafplaats Noorderweg.
Notitie bij Geert: Geert is op 22 mei 1926 in Zuidhorn gehuwd met Antje Bargerbos
Beroep:
boerenknecht
Kind van Jan en Trijntje:
6 Hilbrand Scholtens, geboren op zondag 6 mei 1906 in Ezinge ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1906. Hilbrand is overleden op woensdag 9 juli 1986 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Hilbrand: Hilbrand is (1) op 8 november 1933 in Ngawi ( Indonesie ) gehuwd met Wilhelmina Christina van Engelen, dit huwelijk is op 30 juli 1949 door echtscheiding ontbonden en (2) op 17 september 1959 in Amsterdam met Wilhelmina Bongers
Beroep:
Sergeant Infanterie, controleur en besteller van tijdschrften
Kinderen van Jan en Sijtske:
7 Barberdina Scholtens, geboren op woensdag 16 oktober 1912 in Noordhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1912.
Notitie bij Barberdina: Berberdina is op 19 mei 1934 in Winsum gehuwd met Hendrik Jan Top
Beroep:
dienstbode
8 Foktje Scholtens, geboren op dinsdag 23 december 1913 in Noordhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1913.
Notitie bij Foktje: Foktje is op 22 mei 1937 in Zuidhorn gehuwd met Geert Postma
Beroep:
dienstbode
9 Koersje Scholtens, geboren op zondag 31 oktober 1915 in Noordhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1915.
Notitie bij Koersje: Koersje is op 8 juni 1939 in Zuidhorn gehuwd met Lambertus Hansma
201 Geert Scholtens is geboren op vrijdag 6 oktober 1865 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Sake Jans Scholtens en Geertje Geerts Adema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1865. Geert is overleden op zaterdag 22 februari 1941 in Hoekje ( Grijpskerk ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1941.
Beroep:
groentenventer
Geert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Joukje Wiersma, 21 jaar oud. Joukje is geboren op woensdag 27 juli 1870 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Rindert Jans Wiersma en Baukje Klazes Buurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1870. Joukje is overleden op zondag 26 juli 1903 in Oldehove ( Westerkwartier ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1903.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 28 juli 1905 in Aduard ( Westerkwartier ) met Tjeertje Alkema, 40 jaar oud. Tjeertje is geboren op zaterdag 13 mei 1865 in Tolbert ( Westerkwartier ), dochter van Kornelis Alkema en Janna van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1865. Tjeertje is overleden op maandag 10 september 1945 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1945.
Kinderen van Geert en Joukje:
1 Rendert Scholtens, geboren op vrijdag 8 mei 1896 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1896. Rendert is overleden op dinsdag 21 april 1981, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1967. Hij is begraven in Oldehove.
Notitie bij Rendert: Rendert is op 14 mei 1921 in Kollumerland gehuwd met Korneliske van der Wal
2 Geertina Scholtens, geboren op zaterdag 1 oktober 1898 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1898. Geertina is overleden op woensdag 31 mei 1967 in Groningen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1967. Zij is begraven in Kommerzijl.
Notitie bij Geertina: Geertina is op 19 mei 1921 in Kollumerland gehuwd met Auke Pol
3 Baukje Scholtens, geboren op dinsdag 24 juli 1900 in Ruigezand ( Oldenhove ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1900. Baukje is overleden op donderdag 24 oktober 1929 in Groningen, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1929.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 18 mei 1929 in Kollumerland gehuwd met Gerrit Pieter van Slooten
Beroep:
dienstbode
Kind van Geert en Tjeertje:
4 Saaktje Scholtens, geboren op maandag 28 oktober 1907 in Waarden ( Grijpskerk ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1907.
Notitie bij Saaktje: Saaktje is op 10 mei 1928 in Groningen gehuwd met Berend Meijer
202 Bendert Adema is geboren op zaterdag 5 april 1884 in Ruigezand ( Oldenhove ), zoon van Albert Adema (zie 98) en Trijntje van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 april 1884. Bendert is overleden op maandag 6 juni 1960 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1960. Hij is begraven in Kommerzijl.
Beroep:
schoenmaker
Bendert trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 september 1910 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Ietje van Assen, 26 jaar oud. Ietje is geboren op donderdag 3 april 1884 in Burum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter van Assen en Eeke Rozema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1884. Ietje is overleden op woensdag 1 juni 1983 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 99 jaar oud. Zij is begraven in Kommerzijl.
Kind van Bendert en Ietje:
1 Trientje Adema, geboren op maandag 22 juli 1912 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 271.
203 Marten Adema is geboren op dinsdag 13 april 1886 in Ruigezand ( Oldenhove ), zoon van Albert Adema (zie 98) en Trijntje van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1886. Marten is overleden op zondag 11 mei 1969 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1969. Hij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan. Marten trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 30 maart 1917 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Etje Jager, 25 jaar oud. Etje is geboren op maandag 15 februari 1892 in Niekerk ( Westerkwartier ), dochter van Ebel Jager en Geeske Heuker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1892. Etje is overleden op woensdag 24 november 1976 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Marten en Etje:
1 Geeske Adema, geboren op woensdag 13 juni 1917 in Lutjegast ( Grootegast ). Volgt 272.
2 Albert Adema, geboren op dinsdag 22 april 1919 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 273.
204 Anne Adema is geboren op maandag 6 mei 1889 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Albert Adema (zie 98) en Trijntje van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1889. Anne is overleden op vrijdag 24 april 1964 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1964. Hij is begraven in Niezijl. Anne trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1917 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met IJda Dijkstra, 22 jaar oud. IJda is geboren op zondag 17 juni 1894 in Munnekezijl ( Burum ), dochter van Kornelis Dijkstra en Trientje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1894. IJda is overleden op vrijdag 28 juli 1978, 84 jaar oud. Zij is begraven in Niezijl.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Anne en IJda:
1 Albert Adema, geboren op vrijdag 8 februari 1918 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 274.
2 Trientje Adema, geboren op vrijdag 23 mei 1919 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 275.
205 Reintje Alberta van der Kolk is geboren op woensdag 1 juli 1868 in Arnhem, dochter van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1868. Reintje is overleden op dinsdag 21 oktober 1958 in Breda, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 oktober 1958. Reintje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 30 januari 1890 in Breda met Nicolaas Kriens, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op dinsdag 9 september 1862 in Dordrecht, zoon van Nicolaas Kriens en Emmerantia Brandt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 september 1862. Nicolaas is overleden op maandag 19 januari 1942 in Breda, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1942.
Beroep:
sergeant der infanterie en spoorwegbeambte
Kinderen van Reintje en Nicolaas:
1 Nicolina Christina Emmarantia Kriens, geboren op dinsdag 5 november 1889 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1889.
Notitie bij Nicolina: Nicolina is op 5 november 1914 in Breda gehuwd met Johannes Willem van Delft
2 Emmarentia Kriens, geboren op vrijdag 20 februari 1891 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1891. Emmarentia is overleden op zaterdag 2 mei 1891 in Breda, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1891.
3 Nicolaas Kriens, geboren op zaterdag 2 april 1892 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1892.
4 Leendert Kriens, geboren op donderdag 10 mei 1894 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1894.
Notitie bij Leendert: Leendert is (1) op 22 november 1922 in Princenhage gehuwd met Maria Petronella Louwaars, dit huwelijk is op 25 augustus 1928 door echtscheiding ontbonden en (2) op 12 september 1929 in Eindhoven met Maria Eugenia Kranen
Beroep:
sergeant in het Indisch Leger
5 Jacobus Kriens, geboren op woensdag 31 juli 1895 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1895. Jacobus is overleden op zondag 20 augustus 1916 in Oegstgeest, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 augustus 1916. Jacobus bleef ongehuwd.
Beroep:
Chauffeur
6 Reintje Alberta Kriens, geboren op donderdag 22 augustus 1901 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1901.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 27 september 1921 in Breda gehuwd met Everhard Arent Brongers
206 Jacoba Johanna van der Kolk is geboren op woensdag 29 juni 1870 in Arnhem, dochter van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1870. Jacoba is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Breda, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1900. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 april 1895 in Breda met Jan Jouwert Buwalda, 29 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 27 maart 1866 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jouwert Buwalda en Phoebe Hitzera Themmen Schepers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1866. Jan is overleden op dinsdag 24 maart 1936 in Tilburg, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1936.
Beroep:
sergeant-majoor Titulaire Infanterie en katoorbediende
Kinderen van Jacoba en Jan:
1 Johannes Christiaan Buwalda, geboren op woensdag 21 oktober 1891 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1891. Johannes is overleden op maandag 13 mei 1940 in Rhenen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1940. Hij is begraven in Rhenen op het Ereveld Grebbeberg. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
adjunct-directeur
2 Cornelia Jacoba Buwalda, geboren op donderdag 12 januari 1893 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1893.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is op 14 februari 1924 in Bussum gehuwd met Engbert Herman Pieter Hinlopen
3 Jan Jouwert Buwalda, geboren op maandag 6 januari 1896 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1896.
Notitie bij Jan: Jan is op 5 augustus 1926 in Eindhoven gehuwd met Johanna Maria Teller
Beroep:
sergeant vliegenier
4 Phoebus Hetzerus Buwalda, geboren op maandag 12 juli 1897 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1897. Phoebus is overleden op donderdag 5 juni 1969 in Breda, 71 jaar oud. Hij is begraven in Breda op Begraafplaats de Bieberg.
Notitie bij Phoebus: Phoebus is op 16 januari 1930 in Eindhoven gehuwd met Maria Petronella Anna Horsten
207 Jan Jacob Johan Jurrianus Josephus van der Kolk is geboren op donderdag 9 november 1871 in Tiel, zoon van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1871. Jan is overleden op donderdag 6 juni 1929 in Breda, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1929.
Beroep:
militair
Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 juli 1896 in Breda met Maria Paulina Geubel, 24 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 13 september 1871 in Breda, dochter van Jan Derk Geubel en Johanna Gernardina van Steenoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1871. Maria is overleden op maandag 19 augustus 1940 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1940.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Johanna Christina Maria van der Kolk, geboren op zaterdag 2 januari 1897 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1897.
Notitie bij Johanna: Jophanna is op 6 mei 1920 in Breda gehuwd met Gerrit Hendrik Besselink
2 Christina Maria Paulina van der Kolk, geboren op vrijdag 12 augustus 1898 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1898.
Notitie bij Christina: Christina is op 19 december 1919 in Breda gehuwd met Egedius Johannes Cranenburgh
3 Maria Paulina van der Kolk, geboren op zaterdag 14 december 1901 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1901.
Notitie bij Maria: Maria is op 13 maart 1924 in Breda gehuwd met Antoon Cornelis Ketting
4 Jacoba Josephina van der Kolk, geboren op dinsdag 29 november 1904 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1904. Jacoba is overleden op donderdag 1 december 1904 in Breda, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1904.
5 NN NN van der Kolk, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 1 januari 1906 in Breda. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1906.
6 Jan Jacob Johan Jurrianus Josephus van der Kolk, geboren op donderdag 27 juni 1907 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1907.
208 Alexander Arnoldus Adolph Alphonse Aloijsius van der Kolk is geboren op maandag 3 augustus 1874 in Tiel, zoon van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1874. Alexander is overleden op dinsdag 10 oktober 1944 in Breda, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1944.
Beroep:
Borstelmaker
Alexander:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 21 september 1896 in Breda met Adriana Petronella van der Wulp, 19 jaar oud. Adriana is geboren op donderdag 11 januari 1877 in Breda, dochter van Cornelis van der Wulp en Petronella Kop. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1877. Adriana is overleden op zondag 26 december 1909 in Breda, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1909.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1915 in Breda met Johanna Walter, 49 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 21 april 1866 in Breda, dochter van Hendrik Walter en Elisabeth Johanna de Jongh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1866. Johanna is overleden op dinsdag 3 februari 1942 in Breda, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1942.
Kinderen van Alexander en Adriana:
1 Pieternella Christina Adriana van der Kolk, geboren op maandag 4 januari 1897 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1897. Pieternella is overleden op zondag 19 mei 1968 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1968.
Notitie bij Pieternella: Pieternella is op 20 april 1927 in ’s-Gravenhage gehuwd met Martinus van Dongen
2 Bertha Christina Bernardina van der Kolk, geboren op zaterdag 19 november 1898 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1898. Bertha is overleden op vrijdag 24 juni 1949 in Breda, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1949.
Notitie bij Bertha: Bertha is op 2 januari 1928 in Breda gehuwd met Cornelis Johannes de Waal
3 Jeannetta Jacoba van der Kolk, geboren op maandag 21 januari 1901 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1901. Jeannetta is overleden op dinsdag 5 februari 1918 in Breda, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1918.
4 Johannes Cornelis van der Kolk, geboren op maandag 14 april 1902 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1902. Johannes is overleden op maandag 4 april 1904 in Breda, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1904.
5 Maria Hendrika van der Kolk, geboren op maandag 19 september 1904 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1904. Maria is overleden op donderdag 20 maart 1919 in Breda, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1919.
6 Cornelis Luterus van der Kolk, geboren op zondag 16 december 1906 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1906.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 30 juni 1932 in Bergen op Zoom gehuwd met Johanna Maria Klous
Beroep:
wachtmeester artillerie
7 Alexander Adolph van der Kolk, geboren op zondag 19 december 1909 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1909. Alexander is overleden op maandag 3 januari 1910 in Breda, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1910.
209 Jeannette Alida Hendrika Geertruida Sophia van der Kolk is geboren op maandag 23 juli 1877 in Breda, dochter van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1877. Jeannette is overleden op dinsdag 8 november 1960 in Barneveld, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1960. Jeannette trouwde, 27 jaar oud, op maandag 8 mei 1905 in Breda met Johannes Cornelis Ludovicus van de Wiel, 33 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 31 augustus 1871 in Baarle-Nassau, zoon van Ludovicus Petrus van de Wiel en Wilhelmina Aldegonda de Graaff. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1871. Johannes is overleden op zondag 28 augustus 1927 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1927.
Beroep:
Controleur
Kinderen van Jeannette en Johannes:
1 Jeannette Johanna Albertine van de Wiel, geboren op dinsdag 14 augustus 1906 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1906. Jeannette is overleden op dinsdag 14 augustus 1906 in Breda, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1906.
2 Johanna Christina Bertha van de Wiel, geboren op maandag 26 augustus 1907 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1907.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 12 februari 1932 in ’s-Gravenhage gehuwd met Reinier Boer
3 Eugene Johannes Cornelis Albert van de Wiel, geboren op zaterdag 13 april 1912 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1912.
210 Albertus van der Kolk is geboren op donderdag 24 april 1879 in Breda, zoon van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1879. Albertus is overleden op woensdag 29 juli 1953 in Breda, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1953. Hij is begraven in Breda op Begraafplaats Haagveld.
Beroep:
Borstelfabrikant
Albertus trouwde, 23 jaar oud, op maandag 2 juni 1902 in Breda met Antonetta Voorbraak, 22 jaar oud. Antonetta is geboren op vrijdag 13 februari 1880 in Breda, dochter van Pieter Jan Voorbraak en Maria Antonetta Rozema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1880. Antonetta is overleden op zaterdag 15 maart 1919 in Breda, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1919.
Kinderen van Albertus en Antonetta:
1 Johannes Albert van der Kolk, geboren op woensdag 21 augustus 1901 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1901.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 november 1929 in Breda gehuwd met Clasina Antonia Krooswijk
Beroep:
sigarenmaker
2 Maria Antoinetta van der Kolk, geboren op zaterdag 4 oktober 1902 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1902. Maria is overleden op dinsdag 12 september 1911 in Breda, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1911.
3 Petrus Jan van der Kolk, geboren op maandag 8 februari 1904 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1904. Petrus is overleden op zaterdag 22 juli 1989 in Breda, 85 jaar oud. Hij is begraven in Breda op Begraafplaats Haagveld.
Notitie bij Petrus: Petrus is op 4 november 1929 in Breda gehuwd met Inje Catharina van Elswijk
Beroep:
handelsreiziger
4 Luigia Christina van der Kolk, geboren op maandag 9 oktober 1905 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1905.
Notitie bij Luigia: Luigia is op 1 juni 1934 in Breda gehuwd met Henricus Johannes Martinus Josephus Levens
5 Jacoba Johanna van der Kolk, geboren op maandag 15 april 1907 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1907.
Notitie bij Jacoba: Jacoba is op 23 september 1935 in Breda gehuwd met Petrus Antonius Roovers
Beroep:
winkeljuffrouw
6 Reintje Alberta van der Kolk, geboren op maandag 18 april 1910 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1910.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 19 oktober 1939 in Breda gehuwd met Theodorus Hendrikus Vroomans
7 Carolus Lutherus Otto Cornelis van der Kolk, geboren op zondag 2 juli 1911 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1911.
Notitie bij Carolus: Carolus is op 29 april 1940 in Breda gehuwd met Cornelia Johanna Joosen
Beroep:
Koopman
8 Albertus van der Kolk, geboren op dinsdag 17 juni 1913 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1913. Albertus is overleden op donderdag 10 november 1994 in Breda, 81 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Albertus is op 10 mei 1943 in Breda gehuwd met Cornelia Johanna van Nooij
Beroep:
Koopman
9 Maria Antonetta van der Kolk, geboren op vrijdag 28 mei 1915 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1915.
Notitie bij Maria: Maria is op 12 juli 1943 in Breda gehuwd met Johannes Gerardus Marinus Albertus Huijsman
10 Hendrina Helena van der Kolk, geboren op zondag 25 februari 1917 in Breda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1917.
Notitie bij Hendrina: Hendrina is op 12 juli 1943 in Breda gehuwd met Adrianus Henricus Joannes Maria van Santvoord
Beroep:
coupeuse
11 Jan Jacob Jurrianus van der Kolk, geboren op dinsdag 18 februari 1919 in Breda. Jan is overleden op maandag 24 februari 1919 in Breda, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1919.
211 Hendrina Hubertina Helbertina Helena van der Kolk is geboren op zondag 14 mei 1882 in Breda, dochter van Johannes Christiaan van der Kolk en Luigi Christina Adema (zie 104). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1882. Hendrina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 7 maart 1912 in Breda met Abraham Leendert Kortleve, 39 jaar oud. Abraham is geboren op vrijdag 1 november 1872 in Bergen op Zoom, zoon van Christoffel Kortleve en Francasia Frederika Cornelia Wisse. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1872. Abraham is overleden op zondag 30 maart 1941 in Breda, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1941. Hij is begraven in Breda op Begraafplaats Haagveld.
Beroep:
sergeant infanterie
212 Willem Bekker is geboren op zaterdag 19 mei 1883 in Arnhem, zoon van Antoon Bekker en Aaltje Adema (zie 105). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1883.
Beroep:
Bakkersknecht
Willem trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 december 1908 in Kampen met Aaltje Maria Smit, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 16 juli 1882 in Kampen, dochter van Gerrit Brand Smit en Hendrikje Duitman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1882. Aaltje is overleden op vrijdag 28 augustus 1942 in Kampen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1942.
213 Jacoba Kars is geboren op maandag 8 december 1879 in Arnhem, dochter van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1879. Jacoba is overleden op zaterdag 11 september 1954 in Sittard, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1954. Zij is begraven in Heerlen op Begraafplaats Akerstraat. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 november 1905 in Arnhem met Cornelis Antonius van den Boomgaard, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 12 december 1879 in Vlissingen, zoon van Marines van den Boomgaard en Sara Charlotta Cornelia Dupuij. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1879. Cornelis is overleden op woensdag 29 juni 1960 in Heerlen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1960. Hij is begraven in Heerlen op Begraafplaats Akerstraat.
Beroep:
ondermachinist
Kinderen van Jacoba en Cornelis:
1 Marinus van de Boomgaard, geboren op woensdag 6 april 1910 in Arnhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1910. Marinus is overleden op donderdag 19 december 1985, 75 jaar oud. Hij is begraven in Heerlen op Begraafplaats Akerstraat.
Notitie bij Marinus: Martinus is op 11 februari 1936 in Heerlen gehuwd met Angelina Josephina Hanssen
Beroep:
hulpopzichter
2 Cornelis Antonius van den Boomgaard, geboren op maandag 7 juli 1913 in Maastricht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1913.
214 Reintje Kars is geboren op zaterdag 24 december 1881 in Arnhem, dochter van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1881. Reintje is overleden op zaterdag 18 januari 1969 in Utrecht, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1969. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 mei 1905 in Utrecht met Hendrik Jan Muijs, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 24 januari 1878 in Utrecht, zoon van Willem Muijs en Anna Frederika Maas. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1878. Hendrik is overleden op dinsdag 27 maart 1956 in Utrecht, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1956.
Kinderen van Reintje en Hendrik:
1 Willem Hendrik Muijs, geboren op zaterdag 13 januari 1906 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1906. Willem is overleden op donderdag 18 januari 1906 in Utrecht, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1906.
2 Hendrik Jan Muijs, geboren op dinsdag 29 januari 1907 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1907. Hendrik is overleden op vrijdag 20 augustus 1937 in Hilversum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1937.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 7 oktober 1936 in Utrecht gehuwd met Elisabeth van Stokkum
Beroep:
Conducteur
215 Helena Kars is geboren op zondag 7 juni 1885 in Arnhem, dochter van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1885. Helena is overleden op zaterdag 20 oktober 1979 in Leusden, 94 jaar oud.
Beroep:
Werkster
Helena trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 11 mei 1910 in Arnhem met Pieter van Es, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 15 juni 1918 in Rotterdam. Pieter is geboren op donderdag 23 september 1886 in Ridderkerk, zoon van Bastiaan van Es en Christina Baas. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1886. Pieter is overleden op zondag 3 november 1957 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: aktenummer 1957.2296
Beroep:
bankwerker en mechaniker
Kinderen van Helena en Pieter:
1 Christiaan van Es, geboren op zondag 21 mei 1911 in Rhenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1911.
Notitie bij Christiaan: Christiaan is op 25 oktober 1939 in Arnhem gehuwd met Maria Sophia Nijenhuis
Beroep:
timmerman
2 Hendrika van Es, geboren op vrijdag 28 juni 1912 in Maastricht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1912.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 17 mei 1939 in Arnhem gehuwd met Jacob Moll
3 Helena van Es, geboren omstreeks 1915 in Arnhem.
Notitie bij Helena: Helena is op 15 april 1942 in Arnhem gehuwd met Theodorus Cornelia Pennings
216 Jacob Kars is geboren op vrijdag 19 augustus 1887 in Arnhem, zoon van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1887.
Beroep:
tramconducteur
Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 november 1913 in Arnhem met Alijda Muijs, 23 jaar oud. Alijda is geboren op maandag 27 januari 1890 in Utrecht, dochter van Willem Muijs en Anna Frederika Maas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1890. Alijda is overleden op vrijdag 3 februari 1933 in Arnhem, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1933.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 14 juni 1933 in Arnhem met Johanna Hendrika Diederich, 34 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 25 mei 1899 in Dieren ( Rheden ), dochter van Gerrit Hendrik Diederich en Sophie Henriette Philippine Egbers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1899.
217 Antonie Kars is geboren op vrijdag 12 april 1889 in Arnhem, zoon van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1889.
Beroep:
Wisselloper
Antonie trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 30 april 1919 in Arnhem met Woutera van Huenen, 30 jaar oud. Woutera is geboren op maandag 7 mei 1888 in Doorwerth ( Renkum ), dochter van Jacob van Huenen en Cornelia Aalbertsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1888. Woutera is overleden op zaterdag 8 september 1956 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1956.
218 Aaltje Kars is geboren op woensdag 12 april 1893 in Arnhem, dochter van Adrianus Jacobus Kars en Hendrica Adema (zie 106). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1893. Aaltje is overleden op zondag 23 maart 1980 in Arnhem, 86 jaar oud. Zij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1918 in Arnhem met Hermanus Hendrikus Mentink, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 4 juni 1894 in Arnhem, zoon van Aart Mentink en Wilhelmina Carolina Wolffensperger. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1894. Hermanus is overleden op zondag 24 oktober 1971 in Arnhem, 77 jaar oud. Hij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
Beroep:
spoorwegbeambte
219 Johan Reinier Jacobus Adema is geboren op dinsdag 23 juni 1874 in Amsterdam, zoon van Geertje Adema (zie 107). Johan is overleden op donderdag 14 september 1950 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht
Johan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 5 maart 1902 in Arnhem met Willemina Sophia Boerboom, 22 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 31 december 1879 in Ambt Doetinchem, dochter van Hendricus Theodorus Wilhelmus Boerboom en Sophia Angelis de Longte. Willemina is overleden op woensdag 7 februari 1945 in Heerde, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1945.
Kinderen van Johan en Willemina:
1 Reinier Frederik Adema, geboren op woensdag 4 maart 1903 in Arnhem. Volgt 276.
2 Marinus Adema, geboren op dinsdag 20 april 1909 in Arnhem. Volgt 277.
220 Gerardus Adema is geboren op maandag 26 augustus 1889 in Amsterdam, zoon van Geertje Adema (zie 107). Gerardus is overleden op zaterdag 18 oktober 1947 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Beroep:
trammedewerker
Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 17 juli 1918 in Amsterdam met Arendje Meuldijk, 35 jaar oud. Arendje is geboren op donderdag 18 januari 1883 in Zwartewaal ( Brielle ), dochter van Pieter Meuldijk en Johanna Christina Punt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1883. Arendje is overleden op vrijdag 2 november 1962 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 6 november 1962 in Amsterdam op Begraafplaats Vredenhof.
Kinderen van Gerardus en Arendje:
1 L. Adema. Volgt 278.
2 Johanna Christina Adema, geboren op woensdag 9 april 1919 in Amsterdam. Volgt 279.
3 Gerarda Adema, geboren op zondag 11 februari 1923 in Amsterdam. Volgt 280.
4 Pietertje Adema, geboren op dinsdag 10 november 1914 in Amsterdam. Volgt 281.
221 Kathrijne van der Slagt is geboren op zaterdag 8 september 1894 in Doezum ( Westerkwartier ), dochter van Jakob van der Slagt en Gertje (Geertje) Adema (zie 113). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1894. Kathrijne is overleden op vrijdag 27 augustus 1976 in Lutjegast ( Grootegast ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Lutjegast op de Begraafplaats aan de Abel Tasmanweg.
Beroep:
onderwijzeres
Kathrijne trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1924 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Jan Renkema, 24 jaar oud. Jan is geboren op maandag 30 oktober 1899 in Lutjegast ( Grootegast ), zoon van Jakob Hendrik Renkema en Jeltje van der Henne. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1899. Jan is overleden op zaterdag 23 januari 1971 in Lutjegast ( Grootegast ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Lutjegast op de Begraafplaats aan de Abel Tasmanweg.
Beroep:
landbouwer
222 Jan van der Slagt is geboren op vrijdag 25 oktober 1901 in Doezum ( Westerkwartier ), zoon van Jakob van der Slagt en Gertje (Geertje) Adema (zie 113). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1901. Jan is overleden op vrijdag 18 januari 1963 in Groningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1963. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 mei 1928 in Winsum ( Het Hogeland ) met Reina Drewes, 24 jaar oud. Reina is geboren op maandag 13 juli 1903 in Obergum ( Het Hogeland ), dochter van Ebel Pieters Drewes en Grietje Pieters Sennema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1903. Reina is overleden op donderdag 24 januari 1991 in Groningen, 87 jaar oud. Zij is begraven in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ).
223 Lutske Adema is geboren op woensdag 18 maart 1896 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Sytze Adema (zie 114) en Foekje Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1896. Lutske is overleden op zondag 30 november 1947 in Heerenveen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 december 1947. Zij is begraven in Buitenpost. Lutske trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 april 1922 in Achtkarspelen met Jakobus Bos, 25 jaar oud. Jakobus is geboren op zaterdag 27 februari 1897 in Eenrum ( Het Hogeland ), zoon van Sijmen Bos en Trijntje Burema. Jakobus is overleden op zaterdag 10 augustus 1957 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1957. Hij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Lutske en Jakobus:
1 NN NN Bos, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 7 mei 1930 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 mei 1930.
2 NN NN Bos, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 6 september 1931 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 september 1931.
3 NN NN Bos, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 22 juni 1934 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 juni 1934.
224 Jakob Adema is geboren op maandag 18 april 1898 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Sytze Adema (zie 114) en Foekje Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1898.
Beroep:
veehouder
Jakob trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 26 januari 1933 in Loosdrecht met Taetske Hoekstra, 24 jaar oud. Taetske is geboren op zaterdag 11 april 1908 in Oldekerk ( Westerkwartier ).
Kinderen van Jakob en Taetske:
1 Foekje H. Adema.
2 Sijtze Adema, geboren op zaterdag 28 oktober 1933 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 282.
3 Nieske Adema, geboren op woensdag 14 oktober 1936 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 283.
225 Tjitske Adema is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sytze (Sietze) Adema (zie 115) en Martje Kuitert. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1899. Tjitske is overleden op zondag 31 juli 1983 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Kollum. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1923 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Gerrit Lulofs, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 19 november 1898 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Klaas Lulofs en Aaltje Postema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1898. Gerrit is overleden op vrijdag 8 juni 1984 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
veehouder
226 Dirk Adema is geboren op woensdag 31 december 1902 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sytze (Sietze) Adema (zie 115) en Martje Kuitert. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1903. Dirk is overleden op dinsdag 27 februari 1945 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1945. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Clasina Veenstra, 23 jaar oud. Clasina is geboren op maandag 15 oktober 1906 in Lettelbert ( Westerkwartier ), dochter van Marten Veenstra en Betske van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1906. Clasina is overleden op woensdag 30 november 1994 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Kinderen van Dirk en Clasina:
1 Betske Adema, geboren op donderdag 2 juni 1932 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ).
2 Sietse Adema, geboren op woensdag 19 september 1934 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 284.
3 Martje (Mattie) Adema, geboren op vrijdag 18 oktober 1935 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 285.
4 Jeltje (Jellie) Adema, geboren op dinsdag 19 september 1939 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 286.
5 Marten Adema, geboren op zondag 19 maart 1944 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Marten is overleden op zondag 2 september 1945 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1945. Hij is begraven in Kollum.
227 Simon Adema is geboren op woensdag 25 december 1907 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sytze (Sietze) Adema (zie 115) en Martje Kuitert. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 december 1907. Simon is overleden op vrijdag 17 januari 1992 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
veehouder
Simon trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Bregtje Faber, 23 jaar oud. Bregtje is geboren op zaterdag 26 januari 1907 in Fransum ( Westerkwartier ), dochter van Rochgert Faber en Wytske Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1907. Bregtje is overleden op dinsdag 16 mei 1944 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1944. Zij is begraven in Kollum.
Kinderen van Simon en Bregtje:
1 Sietze Adema, geboren op dinsdag 17 februari 1931 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
2 Wijtske Adema, geboren op donderdag 4 augustus 1932 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
3 Martje Adema, geboren op vrijdag 7 september 1934 in Kollum. Volgt 287.
4 Tjitske Adema, geboren op zaterdag 30 mei 1936 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
228 Durk van Wieren is geboren op zondag 21 oktober 1906 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis van Wieren en Hendrikje Adema (zie 116). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1906. Durk is overleden op donderdag 26 november 1998 in Marum ( Westerkwartier ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Marum.
Beroep:
veehouder
Durk trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 juli 1935 in Aduard ( Westerkwartier ) met Feikje Venema, 19 jaar oud. Feikje is geboren op zaterdag 6 mei 1916 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Jan Venema en Pietertje Hasper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1916. Feikje is overleden op zaterdag 31 oktober 2009 in Marum ( Westerkwartier ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Marum.
229 Harm van Wieren is geboren op woensdag 11 maart 1908 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis van Wieren en Hendrikje Adema (zie 116). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1908. Harm is overleden op zondag 21 juni 1992 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Zuidlaren op Begraafplaats De Walakker.
Beroep:
landbouwer
Harm trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 22 juni 1945 in Haren ( Groningen ) met Egbertje Hooiveld, 30 jaar oud. Egbertje is geboren op zondag 18 april 1915 in Onnen ( Groningen ), dochter van Egbert Hooiveld en Hinderkien Bazuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1915. Egbertje is overleden op zaterdag 23 augustus 2003 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Zuidlaren op Begraafplaats De Walakker.
Kind van Harm en Egbertje:
1 Hendrikje van Wieren, geboren in februari 1946 in Groningen. Hendrikje is overleden op vrijdag 22 maart 1946 in Groningen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1946.
230 Sijtse van Wieren is geboren op zondag 24 juli 1910 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis van Wieren en Hendrikje Adema (zie 116). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1910. Sijtse is overleden op vrijdag 23 november 2001 in Baflo ( Het Hogeland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Baflo.
Beroep:
landbouwer
Sijtse trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1937 in Baflo ( Het Hogeland ) met Ettina Antina Heerema, 24 jaar oud. Ettina is geboren op donderdag 28 november 1912 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Heerema en Trientje van Dijk. Ettina is overleden op woensdag 21 mei 1997 in Baflo ( Het Hogeland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Baflo.
231 Jan van Wieren is geboren op dinsdag 20 februari 1912 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis van Wieren en Hendrikje Adema (zie 116). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1912. Jan is overleden op donderdag 2 augustus 1973 in Haren ( Groningen ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Haren op Begraafplaats Eshof.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1944 in Haren met Annechien Casarina Berends, ongeveer 24 jaar oud. Annechien is geboren omstreeks 1920 in Groningen, dochter van Jans Berends en Jaapkien Mannes.
Kind van Jan en Annechien:
1 Jan Kornelis van Wieren, geboren op donderdag 8 maart 1945 in Groningen. Jan is overleden op maandag 25 november 2019 in Groningen, 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Jantina Trijntje Margaretha Plas
232 Heine van Wieren is geboren op maandag 10 mei 1915 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis van Wieren en Hendrikje Adema (zie 116). Heine is overleden op zondag 24 mei 1981 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Zuidlaren op Begraafplaats De Walakker.
Beroep:
landbouwer
Heine trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 8 juni 1945 in Haren ( Groningen ) met Engberdina Ebbinge, 25 jaar oud. Engberdina is geboren op dinsdag 10 juni 1919 in Noordlaren ( Groningen ), dochter van Jan Ebbinge en Hendrikje Berends. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juni 1919. Engberdina is overleden op woensdag 24 april 2013 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Zuidlaren op de Begraafplaats aan de Oude Coevorderweg.
233 Sjoukje Dijkstra is geboren op woensdag 1 november 1899 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Albert Dijkstra en Cornelia Adema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1899. Sjoukje is overleden op woensdag 4 januari 1978 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Visvliet. Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 4 mei 1922 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Ieke Jans Sevinga, 24 jaar oud. Ieke is geboren op zondag 1 augustus 1897 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Sevinga en Maaike Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1897. Ieke is overleden op dinsdag 24 april 1951 in Visvliet ( Westerkwartier ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1951. Hij is begraven in Visvliet.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Sjoukje en Ieke:
1 Jan Sevinga, geboren op vrijdag 29 juni 1923 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Jan is overleden op zaterdag 20 oktober 2001 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Kootstertille.
2 Albert Sevinga, geboren op donderdag 8 mei 1924 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Albert is overleden op maandag 5 september 2016, 92 jaar oud. Hij is begraven in Visvliet.
Notitie bij Albert: Albert is op 11 juli 1946 in Achtkarspelen gehuwd met Klaaske Spriensma
3 Anne Sevinga, geboren op maandag 8 februari 1937 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Anne is overleden op woensdag 23 februari 2000 in Ede, 63 jaar oud. Hij is begraven in Ede op de Begraafplaats aan de Asakkerweg.
234 Tietje Dijkstra is geboren op dinsdag 26 mei 1903 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Albert Dijkstra en Cornelia Adema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1903. Tietje is overleden op donderdag 1 oktober 1970 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Zij is begraven in Gerkesklooster. Tietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1928 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jan Brandsma, 29 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 3 januari 1899 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Brandsma en Minke Kamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1899. Jan is overleden op vrijdag 24 oktober 1969 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Gerkesklooster.
Beroep:
fouragehandelaar
Kind van Tietje en Jan:
1 Kornelis Brandsma, geboren omstreeks 1936 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Kornelis is overleden op donderdag 9 november 1939 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1939.
235 Dirk Dijkstra is geboren op zondag 9 augustus 1908 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Albert Dijkstra en Cornelia Adema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1908. Dirk is overleden op maandag 9 januari 1978 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1931 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Trijntje van der Zwaag, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 20 maart 1910 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjoerd van der Zwaag en Grietje Boorsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1910. Trijntje is overleden op maandag 10 mei 1993 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 29 september 1937 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1937.
2 Sietse Dijkstra, geboren op zaterdag 12 november 1938 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Sietse is overleden op woensdag 29 maart 1939 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1939. Hij is begraven in Buitenpost.
236 IJbeltje van der Zaag is geboren op dinsdag 13 maart 1894 in Waarden ( Westerkwartier ), dochter van Emgert van der Zaag en Eilke Adema (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1894. IJbeltje is overleden op woensdag 7 januari 1976 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg. IJbeltje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 juli 1920 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Meindert Tjoelker, 25 jaar oud. Meindert is geboren op donderdag 15 november 1894 in Visvliet ( Westerkwartier ), zoon van Goitzen Tjoelker en Elisabeth Cats. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1894. Meindert is overleden op zondag 7 augustus 1966 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1966. Hij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
237 Geertje Adema is geboren op vrijdag 14 februari 1896 in Waarden ( Westerkwartier ), dochter van Johannes Adema (zie 121) en Jetske van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1896. Geertje is overleden op woensdag 13 februari 1980 in Veendam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Veendam op Begraafplaats Buitenwoelhof. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 25 juni 1920 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Ouke Pijl, 22 jaar oud. Ouke is geboren op zondag 7 november 1897 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Auke Pijl en Martje Mellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 7 november 1897. Ouke is overleden op dinsdag 10 mei 1977 in Veendam, 79 jaar oud. Hij is begraven in Veendam op Begraafplaats Buitenwoelhof.
Beroep:
drukker
238 Annechien Adema is geboren op zondag 26 november 1899 in Waarden ( Westerkwartier ), dochter van Johannes Adema (zie 121) en Jetske van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 november 1899. Annechien is overleden op woensdag 20 september 1967 in Baarn, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1967.
Beroep:
huishoudster
Annechien trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 25 februari 1930 in Veendam met Jan Postema, 33 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 23 mei 1896 in Sneek, zoon van Sytse Postema en Roelofke de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1896. Jan is overleden op zaterdag 24 oktober 1964 in Baarn, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1964.
Beroep:
onderwijzer
239 Jan Adema is geboren op vrijdag 23 december 1898 in Niezijl ( Westerkwartier ), zoon van Gerrit Adema (zie 122) en Jeike van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1898. Jan is overleden op maandag 15 oktober 1979 in Ulrum ( Het Hogeland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Ulrum.
Beroep:
tuinman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1921 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Pieterke Lofers, 24 jaar oud. Pieterke is geboren op zaterdag 27 maart 1897 in Ulrum ( Het Hogeland ), dochter van Eppe Lofers en Sieuwke Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1897. Pieterke is overleden op zaterdag 6 juli 1963 in Ulrum ( Het Hogeland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1963. Zij is begraven in Ulrum.
Kinderen van Jan en Pieterke:
1 Lieuwke Geziena Adema, geboren op woensdag 15 maart 1922 in Ulrum ( Het Hogeland ).
2 Gerrit Doeke Lofers (Gert) Adema, geboren op zaterdag 26 mei 1928 in Valkenswaard. Volgt 288.
3 Eppe Lammert Adema, geboren op vrijdag 2 oktober 1931 in Ulrum ( Het Hogeland ). Volgt 289.
4 Jeiginus (James) Adema, geboren op vrijdag 2 oktober 1931 in Ulrum ( Het Hogeland ). James is overleden op donderdag 20 april 2000 in Ionia County, Michigan ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Berlin Center, Ionia County, op de Balcom Cemetery.
5 James J.G. Adema, geboren op vrijdag 2 oktober 1931 in Ulrum ( Het Hogeland ). Volgt 290.
240 Geertje Adema is geboren op maandag 25 maart 1901 in Waarden ( Westerkwartier ), dochter van Gerrit Adema (zie 122) en Jeike van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1901. Geertje is overleden op vrijdag 21 april 1995 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg. Geertje trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 5 februari 1935 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Roelf Soldaat, 34 jaar oud. Roelf is geboren op vrijdag 5 oktober 1900 in Oldehove ( Westerkwartier ), zoon van Tjeerd Soldaat en Wipke van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1900. Roelf is overleden op maandag 19 januari 1981 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
landarbeider
241 Doeke Adema is geboren op vrijdag 11 december 1903 in Waarden ( Westerkwartier ), zoon van Gerrit Adema (zie 122) en Jeike van Wieren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1903. Doeke is overleden op woensdag 14 april 1937 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1937. Hij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
Kleermaker
Doeke trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 2 juni 1936 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Geeske Zwama, 28 jaar oud. Geeske is geboren op donderdag 27 juni 1907 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Jakob Zwama en Aafke Bandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1907. Geeske is overleden op dinsdag 21 april 1970 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 62 jaar oud. Zij is begraven in Kommerzijl op de Begraafplaats aan de Hogeweg.
Beroep:
winkelierster
Kind van Doeke en Geeske:
1 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op maandag 22 november 1937 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1937.
242 Aaltje Adema is geboren op woensdag 29 november 1899 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Jacob Durks Adema (zie 130) en Jeltje Andries Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1899. Aaltje is overleden op dinsdag 6 maart 1923 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1923. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 31 maart 1921 in Achtkarspelen met Anne Bouma, 28 jaar oud. Anne is geboren op zaterdag 11 maart 1893 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sipke Bouma en Lutske van der Land. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1893. Anne is overleden op vrijdag 10 maart 1978 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
melkventer
Kind van Aaltje en Anne:
1 Jeltje Bouma, geboren op zaterdag 24 februari 1923 in Lutjepost ( Achtkarspelen ). Volgt 291.
243 Andries Adema is geboren op vrijdag 13 januari 1911 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Jacob Durks Adema (zie 130) en Jeltje Andries Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1911.
Beroep:
fabrieksarbeider
Andries trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 december 1933 in Achtkarspelen met Beertje Bouius, 20 jaar oud. Beertje is geboren op zaterdag 1 november 1913 in Stroobos ( Achtkarspelen ), dochter van Jouke Bouius en Antje Bosman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1913.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Andries en Beertje:
1 Antje Adema, geboren op dinsdag 10 april 1934 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
2 Aaltje Jeltje Adema, geboren op zaterdag 14 maart 1936 in Leeuwarden.
244 Trijntje Adema is geboren op maandag 6 december 1915 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Jacob Durks Adema (zie 130) en Jeltje Andries Boersma. Trijntje is overleden op zaterdag 2 april 2005 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1937 in Achtkarspelen met Willem Bruining, 25 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 24 oktober 1911 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Rinze Bruining en Ankje Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1911. Willem is overleden op dinsdag 14 februari 1978 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Trijntje en Willem:
1 Rinze Bruining, geboren op zaterdag 7 augustus 1937 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 292.
2 Jeltje Bruining, geboren op woensdag 21 september 1938 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ).
3 NN NN Bruining, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 22 september 1944 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1944.
245 Durk Kempenaar is geboren op zaterdag 19 december 1896 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Frans Jans Kempenaar en Rinskje Durks Adema (zie 131). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1896. Durk is overleden op vrijdag 19 juni 1987 in Franeker, 90 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
fabrieksarbeider
Durk trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Antje Landman, 23 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 26 november 1895 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Tjeerd Landman en Catharina Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1895. Antje is overleden op vrijdag 3 februari 1967 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1967. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
dienstbode
246 Jan Kempenaar is geboren op dinsdag 24 april 1900 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Frans Jans Kempenaar en Rinskje Durks Adema (zie 131). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1900. Jan is overleden op dinsdag 17 december 1963 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1963. Hij is begraven in Kollum. Jan trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1928 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Pietje Steenhuizen, 23 jaar oud. Pietje is geboren op vrijdag 21 april 1905 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Steenhuizen en Antje van Halen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1905. Pietje is overleden op maandag 7 juni 1971 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
247 Jacob Kempenaar is geboren op woensdag 15 juli 1908 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Frans Jans Kempenaar en Rinskje Durks Adema (zie 131). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juli 1908. Jacob is overleden op donderdag 22 januari 1987 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Hij is begraven in Bergen op Zoom op de Begraafplaats aan de Marconilaan.
Beroep:
verpleger
Jacob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 juli 1934 in Wonseradeel met Gesina Wouters, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 12 juli 1972 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Gesina is geboren op zaterdag 26 mei 1906 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Wouters en Jeltje Sipkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1906.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op dinsdag 10 april 1973 in Rotterdam met Ewouda Dorst, 59 jaar oud. Ewouda is geboren op maandag 7 juli 1913 in Oud-Vossemeer ( Tholen ), dochter van Arie Dorst en Adriana Johanna Lindhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1913. Ewouda is overleden op zondag 19 januari 2003 in Bergen op Zoom, 89 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 januari 2003 in Bergen op Zoom op de Begraafplaats aan de Marconilaan. Het huwelijk van Jacob en Ewouda bleef kinderloos.
Kinderen van Jacob en Gesina:
1 Jeltje Gesina Kempenaar, geboren op vrijdag 10 mei 1935 in Bennebroek. Jeltje is overleden op vrijdag 9 april 2010 in Bilthoven, 74 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 15 april 2010 in Bilthoven op Begraafplaats Brandenburg.
2 Frans Jacob Kempenaar, geboren op vrijdag 31 juli 1936 in Rotterdam. Frans is overleden op maandag 8 oktober 2001, 65 jaar oud. Hij is begraven in Best op de Sint Odolphus Kerkhof.
3 Rinskje Trijntje Kempenaar, geboren op zaterdag 29 oktober 1938 in Rotterdam.
248 Trijntje Adema is geboren op donderdag 28 juli 1898 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1898. Trijntje is overleden op vrijdag 9 november 1951 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1951. Zij is begraven in Kollum. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Sierk de Boer, 25 jaar oud. Sierk is geboren op vrijdag 12 februari 1897 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Binne de Boer en Jitske Bosgraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1897. Sierk is overleden op maandag 12 juni 1967 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1967. Hij is begraven in Kollum.
249 Antje Adema is geboren op zondag 3 maart 1901 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1901. Antje is overleden op dinsdag 22 juni 1943 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1943. Zij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1928 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Wytse Bosma, 27 jaar oud. Wytse is geboren op woensdag 13 februari 1901 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Gaatze Bosma en Jeltje Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1901. Wytse is overleden op dinsdag 3 augustus 1943 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 42 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats.
250 Dirk Adema is geboren op zondag 18 oktober 1903 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1903. Dirk is overleden op zondag 26 mei 1985 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1930 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Froukje Huisman, 25 jaar oud. Froukje is geboren op dinsdag 17 januari 1905 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Lieuwe Huisman en Martje Merkus. Froukje is overleden op woensdag 5 augustus 1998 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats.
251 Siebrigje Adema is geboren op zondag 2 september 1906 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1906. Siebrigje is overleden op zaterdag 3 mei 1986 in Doezum ( Westerkwartier ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Doezum op de Begraafplaats aan de Kerkplein. Siebrigje trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 7 juni 1945 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Harm Kuipers, 45 jaar oud. Harm is geboren op maandag 21 augustus 1899 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Arend Kuipers en Tjitske Nijboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1899. Harm is overleden op zaterdag 22 juli 1967 in Doezum ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1967. Hij is begraven in Doezum op de Begraafplaats aan de Kerkplein.
Beroep:
veehouder
Kind van Siebrigje en Harm:
1 NN NN Kuipers, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 14 februari 1948 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1948.
252 Kornelis Adema is geboren op dinsdag 5 januari 1909 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1909. Kornelis is overleden op donderdag 30 november 1967 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1967. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
bakker en koster
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1934 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jitske van Lune, 24 jaar oud. Jitske is geboren op zondag 27 februari 1910 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gerben van Lune en Baukje van Maassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1910. Jitske is overleden op donderdag 20 september 1984 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kind van Kornelis en Jitske:
1 Gerben Adema, geboren op dinsdag 20 april 1937. Volgt 293.
253 Jacob Adema is geboren op maandag 27 maart 1911 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1911. Jacob is overleden op vrijdag 28 april 1972 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1936 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Antje Klaver, 21 jaar oud. Antje is geboren op zondag 20 juni 1915 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Ebele Klaver en Minke Batema. Antje is overleden op zaterdag 5 januari 1980 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Zij is begraven in Westergeest op de Protestantse Begraafplaats.
Kind van Jacob en Antje:
1 Dirk Adema, geboren op zaterdag 19 augustus 1944 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ).
254 Libbe Adema is geboren op donderdag 27 januari 1916 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Johannes Durks Adema (zie 132) en Doutzen Kornelis Meyer. Libbe is overleden op maandag 6 juli 1970, 54 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
Bakker
Libbe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 juni 1942 in Achtkarspelen met Minke Jongsma, 20 jaar oud. Minke is geboren op donderdag 18 mei 1922 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), dochter van Eit Jongsma en Antje Bonnema. Minke is overleden op woensdag 11 maart 1998, 75 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
dagmeisje
255 Dirk (Durk) Adema is geboren op vrijdag 6 februari 1903 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Klaas Durks Adema (zie 133) en Sytske Hilles Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1903. Durk is overleden op maandag 7 juli 1975, 72 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Beroep:
veehouder
Durk trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Achtkarspelen met Sybrigje de Haan, 25 jaar oud. Sybrigje is geboren op zondag 31 maart 1901 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sytze de Haan en Trijntje Rinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1901. Sybrigje is overleden op woensdag 16 oktober 1985, 84 jaar oud. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Kinderen van Durk en Sybrigje:
1 Trijntje Adema, geboren op donderdag 10 februari 1927 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 294.
2 Klaas Adema, geboren op dinsdag 10 september 1929 in Buitenpost ( Achtkarspelen ).
3 Sietze (Cecil) Adema, geboren op dinsdag 10 september 1929 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 295.
256 Ruurdje Adema is geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Durks Adema (zie 133) en Sytske Hilles Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1904. Ruurdje is overleden op vrijdag 30 juli 1993, 88 jaar oud. Zij is begraven in Kollum. Ruurdje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1927 in Achtkarspelen met Klaas Noordhuis, 23 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 18 augustus 1903 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Bartel Noordhuis en Jantje Sjoerdstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 september 1903. Klaas is overleden op maandag 5 maart 1979, 75 jaar oud. Hij is begraven in Kollum.
Beroep:
landbouwer
Kind van Ruurdje en Klaas:
1 NN NN Noordhuis, geboren op woensdag 3 oktober 1928 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1928.
257 Trijntje Adema is geboren op woensdag 20 oktober 1909 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Durks Adema (zie 133) en Sytske Hilles Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1909. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 juni 1931 in Achtkarspelen met Enne Dijkstra, 26 jaar oud. Enne is geboren op dinsdag 21 maart 1905 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Luitzen Dijkstra en Freerkje Engelsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1905. Enne is overleden op zondag 12 mei 1940 in Wons ( Wonseradeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1940. Hij is begraven in Buitenpost.
Beroep:
veehouder
258 Christina Trientje (Stien) de Poel is geboren op donderdag 2 maart 1911 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), dochter van Johannes de Poel (zie 137) en Fenje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1911. Stien is overleden op maandag 11 augustus 2003 in Marum ( Westerkwartier ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Marum. Stien trouwde met Freerk Hofstede. Freerk is geboren op maandag 30 december 1907 in Marum ( Westerkwartier ), zoon van Gerrit Hofstede en Thijsje Randel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907. Freerk is overleden op donderdag 26 oktober 2006 in Marum ( Westerkwartier ), 98 jaar oud. Hij is begraven in Marum.
259 Eelkje Klaasje de Boer is geboren op vrijdag 17 juni 1904 in Leeuwarden, dochter van Oebele de Boer (zie 139) en Trijntje Hoogterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1904. Eelkje trouwde, 26 jaar oud, op maandag 3 november 1930 in Groningen met Anne Posthumus, 27 jaar oud. Anne is geboren op vrijdag 10 april 1903 in Niebert ( Westerkwartier ), zoon van Klaas Posthumus en Liena Hofstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1903.
Beroep:
slager
260 Anne Adema is geboren op vrijdag 14 oktober 1932 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Sietze Adema (zie 143) en Barberdina Westra. Anne is overleden op zondag 5 september 2004 in Eygelshoven ( Kerkrade ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Eygelshoven. Anne trouwde met Agnes van Deursen. Agnes is geboren op zaterdag 15 oktober 1932 in Ubach over Worms ( Landgraaf ). Agnes is overleden op zondag 8 oktober 1995 in Heerlen, 62 jaar oud. Zij is begraven in Eygelshoven.
261 Johannes Zantinga is geboren omstreeks 1924 in Aduard ( Westerkwartier ), zoon van Kornelis Zantinga en Janke Smits (zie 170). Johannes is overleden.
Beroep:
huisschilder
Johannes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 19 oktober 1945 in Marum ( Westerkwartier ) met Froukje de Haan, ongeveer 20 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1925 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Foppe de Haan en Jitske de Vries. Froukje is overleden.
262 Aaltje Adema is geboren op donderdag 6 januari 1921 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Wander Adema (zie 178) en Wemkje Betten. Aaltje is overleden op zaterdag 12 juli 1986 in Wollongong ( Australie ), 65 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 april 1942 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Albert van Akker, ongeveer 25 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1917 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan van Akker en Ytje Meyer.
Beroep:
Expediteur
263 Anton Adema is geboren op maandag 10 maart 1924 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Wander Adema (zie 178) en Wemkje Betten. Anton trouwde met W.J. Brambach.
264 Tjitske Adema is geboren op zondag 12 juli 1925 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Wander Adema (zie 178) en Wemkje Betten. Tjitske is overleden op vrijdag 22 september 2017 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 26 september 2017 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Tjitske trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1944 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Dirk Ganzinga, 22 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 6 mei 1922 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Fedde Ganzinga en Taetske Kuiken. Dirk is overleden op woensdag 13 juni 2012 in Leeuwarden, 90 jaar oud.
Beroep:
schilder en wachtmeester
Kind van Tjitske en Dirk:
1 Fedde Ganzinga, geboren op donderdag 22 februari 1945 in Berlikum ( Waadhoeke ). Fedde is overleden op maandag 6 december 1948 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1948. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
265 Egbertje Fijke (Bep) Stötefalk is geboren op vrijdag 30 januari 1920 in Wedde ( Westerwolde ), dochter van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Bep is overleden op dinsdag 23 januari 1968 in Amsterdam, 47 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 27 januari 1968 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
dienstbode en strijkster
Bep trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 11 mei 1950 in Amsterdam met Geert Arnoldus Damhuis, 28 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 7 juli 1921 in Steenwijk, zoon van Julianus Arnoldus Damhuis en Leentje Maria van der Struik.
Beroep:
fabrieksarbeider, pakhuisknecht in een lompenhandel
Kinderen van Bep en Geert:
1 Peter Damhuis, geboren in 1943 in Amsterdam.
Notitie bij Peter: Peter is op 22 november 1973 in Amsterdam gehuwd met B. de Boer
2 Julianus Arnoldus Damhuis, geboren op zaterdag 13 oktober 1951 in Amsterdam.
Notitie bij Julianus: Julianus is op 28 november 1985 in Amsterdam gehuwd met Joyce Wessels
Beroep:
electromonteur
3 Ellen Damhuis, geboren in 1954 in Amsterdam.
Notitie bij Ellen: Ellen is op 1 juli 1976 in Amsterdam gehuwd met K. de Boer
266 Fijke Stötefalk is geboren op vrijdag 18 februari 1921 in Wedde ( Westerwolde ), dochter van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Fijke is overleden op zaterdag 2 oktober 1993, 72 jaar oud. Zij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Beroep:
dienstbode
Fijke trouwde met Jan van Ravenswaaij. Jan is geboren op vrijdag 27 april 1923. Jan is overleden op zondag 17 juli 1994, 71 jaar oud. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
267 Anne Stötefalk is geboren op zondag 21 mei 1922 in Wedde ( Westerwolde ), dochter van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Anne is overleden op maandag 12 juli 1982, 60 jaar oud. Zij is begraven in Soest op de RK begraafplaats aan de Sint Annahof.
Beroep:
confectienaaister
Anne trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 31 december 1941 in Amsterdam met Jozef Jacobus de Clippelaar, 23 jaar oud. Jozef is geboren op zaterdag 12 oktober 1918 in Hontenisse ( Hulst ), zoon van Eduard de Clippelaar en Philomena van Himst. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1918. Jozef is overleden op woensdag 13 april 1983, 64 jaar oud. Hij is begraven in Soest op de RK begraafplaats aan de Sint Annahof.
Beroep:
picollo en radio monteur
Kinderen van Anne en Jozef:
1 Albertina Philomena Josephina (Tineke) de Clippelaar, geboren op dinsdag 23 november 1943 in Amsterdam. Tineke is overleden op donderdag 1 november 1962 in Utrecht, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1962. Zij is begraven in Soest op de RK begraafplaats aan de Sint Annahof. Tineke bleef ongehuwd.
2 Edith de Clippelaar, geboren in 1948 in Amsterdam.
3 Eduardus Pieter Maria de Clippelaar, geboren op dinsdag 9 oktober 1951 in Amsterdam. Eduardus is overleden op woensdag 10 oktober 1951 in Amsterdam, 1 dag oud.
4 Eduardus Pieter Maria de Clippelaar, geboren op zaterdag 17 januari 1953 in Amsterdam.
5 Franciscus Johannes de Clippelaar, geboren in 1955 in Amsterdam.
6 Gerardus de Clippelaar, geboren in 1956 in Amsterdam.
268 Michelina Martha Stötefalk is geboren in 1923 in Amsterdam, dochter van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Michelina trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 26 februari 1948 in Amsterdam met Herman Walrecht, 26 jaar oud. Herman is geboren op dinsdag 7 februari 1922 in Groningen, zoon van Wolter Walrecht en Cornelia Roelina de Boer.
Beroep:
Kantoorbediende
269 Hinderik Hessel Stötefalk is geboren op vrijdag 28 januari 1927 in Wedde ( Westerwolde ), zoon van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Hinderik is overleden op vrijdag 22 mei 1992 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
bankwerker en machinist bij de NS
Hinderik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1951 in Amsterdam met Else Künstlinger, 21 jaar oud. Else is geboren op woensdag 30 oktober 1929 in Wiescherhofen ( Duitsland ).
270 Pieter Albert Stötefalk is geboren in 1935 in Amsterdam, dochter van Pieter Stötefalk en Albertje Adema (zie 181). Pieter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op vrijdag 10 augustus 1962 in Amsterdam met A.M. de Ruijter.
271 Trientje Adema is geboren op maandag 22 juli 1912 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Bendert Adema (zie 202) en Ietje van Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1912. Trientje is overleden op dinsdag 26 november 2002, 90 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Trientje trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 19 juli 1938 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Geert Pater, 25 jaar oud. Geert is geboren op zondag 13 juli 1913 in Roden ( Noordenveld ), zoon van Klaas Pater en IJmkje Hut. Geert is overleden op dinsdag 18 januari 1983, 69 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
landbouwer
272 Geeske Adema is geboren op woensdag 13 juni 1917 in Lutjegast ( Grootegast ), dochter van Marten Adema (zie 203) en Etje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1917. Geeske is overleden op dinsdag 6 januari 1981 in Groningen, 63 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof. Geeske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1940 in Groningen met Marten Nienhuis, 24 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 29 december 1915 in Groningen, zoon van Enne Nienhuis en Trientje Tammens. Marten is overleden op zondag 29 maart 1987 in Groningen, 71 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Beroep:
melkventer
273 Albert Adema is geboren op dinsdag 22 april 1919 in Oldekerk ( Westerkwartier ), zoon van Marten Adema (zie 203) en Etje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1919. Albert is overleden op dinsdag 10 december 1985, 66 jaar oud. Hij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan. Albert trouwde met Jantje Stoit. Jantje is geboren op woensdag 15 november 1922 in Noordhorn ( Westerkwartier ). Jantje is overleden op vrijdag 4 november 2016 in Assen, 93 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 november 2016 in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Klinckemalaan.
274 Albert Adema is geboren op vrijdag 8 februari 1918 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), zoon van Anne Adema (zie 204) en IJda Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1918. Albert is overleden op maandag 6 oktober 1986, 68 jaar oud. Hij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats aan de Bovenweg. Albert trouwde met Jantje Hazenberg. Jantje is geboren op woensdag 12 mei 1920. Jantje is overleden op zaterdag 11 september 2010 in Grootegast ( Westerkwartier ), 90 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 september 2010 in Grootegast op de Begraafplaats aan de Bovenweg.
275 Trientje Adema is geboren op vrijdag 23 mei 1919 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), dochter van Anne Adema (zie 204) en IJda Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1919. Trientje is overleden op zaterdag 30 augustus 2003, 84 jaar oud. Zij is begraven in Niezijl. Trientje trouwde met Hendrik Martini. Hendrik is geboren op zaterdag 22 mei 1920. Hendrik is overleden op zaterdag 3 april 1999, 78 jaar oud. Hij is begraven in Niezijl.
276 Reinier Frederik Adema is geboren op woensdag 4 maart 1903 in Arnhem, zoon van Johan Reinier Jacobus Adema (zie 219) en Willemina Sophia Boerboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1903.
Beroep:
letterzetter
Reinier trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 december 1925 in Amsterdam met Anna Catharina Margaretha Buthfer, 23 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 11 december 1901 in Amsterdam, dochter van Hermann Diedrich Buthfer en Hendrikje van Waveren.
Kinderen van Reinier en Anna:
1 Reinier Frederik Adema, geboren omstreeks 1927. Volgt 296.
2 Johan Reinier Jacobus (Jopie) Adema, geboren op zaterdag 12 oktober 1929 in Amsterdam. Jopie is overleden op vrijdag 27 december 1940 in Zutphen, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1940. Hij is begraven in Zutphen op de Begraafplaats aan de Warnsveldseweg.
277 Marinus Adema is geboren op dinsdag 20 april 1909 in Arnhem, zoon van Johan Reinier Jacobus Adema (zie 219) en Willemina Sophia Boerboom. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1909. Marinus is overleden op zaterdag 7 april 1979 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep:
Boekbinder
Marinus trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 9 april 1941 in Arnhem met Maria Everdina Heiwegen, 32 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 20 juni 1908 in Renkum, dochter van Hendrik Jan Heiwegen en Rikje Looijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1908.
278 L. Adema, dochter van Gerardus Adema (zie 220) en Arendje Meuldijk. L. trouwde met H. Janssen.
279 Johanna Christina Adema is geboren op woensdag 9 april 1919 in Amsterdam, dochter van Gerardus Adema (zie 220) en Arendje Meuldijk. Johanna is overleden op zaterdag 11 december 1976 in Amsterdam, 57 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Vredenhof.
Beroep:
dienstbode
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 maart 1948 in Amsterdam met Theodoor Bos, 32 jaar oud. Theodoor is geboren op zondag 18 april 1915 in Amsterdam, zoon van Jan Bos en Trientje Nieboer. Theodoor is overleden op donderdag 11 oktober 1962 in Amsterdam, 47 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur, lederbewerker en meteropnemer
280 Gerarda Adema is geboren op zondag 11 februari 1923 in Amsterdam, dochter van Gerardus Adema (zie 220) en Arendje Meuldijk.
Beroep:
costuumnaaister
Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 maart 1946 in Amsterdam met Casper Meijns, 26 jaar oud. Casper is geboren op zondag 22 juni 1919 in Groningen, zoon van Willem Meijns en Maria Gezina (Gerarda) Rentenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1919.
Beroep:
vertegenwoordiger, zeepzieder, kruideniersbediende, chauffeur en tanker
281 Pietertje Adema is geboren op dinsdag 10 november 1914 in Amsterdam, dochter van Gerardus Adema (zie 220) en Arendje Meuldijk.
Kind van Pietertje uit onbekende relatie:
1 Johanna Christina Adema, geboren in 1942 in Amsterdam.
282 Sijtze Adema is geboren op zaterdag 28 oktober 1933 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jakob Adema (zie 224) en Taetske Hoekstra. Sijtze is overleden op woensdag 20 april 2011 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 april 2011 in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Sijtze trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 november 1959 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Gepke Bosgra, 22 jaar oud. Gepke is geboren op zondag 19 september 1937, dochter van Sjoerd Bosgra en Tjitske Geertsma.
Kinderen van Sijtze en Gepke:
1 Tjitske Adema.
2 Tea Adema.
3 Petra Adema.
4 Nieske Adema.
5 Jacob Adema.
283 Nieske Adema is geboren op woensdag 14 oktober 1936 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jakob Adema (zie 224) en Taetske Hoekstra. Nieske trouwde met Hans Greven. Hans is overleden vóór 2011.
284 Sietse Adema is geboren op woensdag 19 september 1934 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Adema (zie 226) en Clasina Veenstra. Sietse is overleden op zondag 26 mei 2019 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 juni 2019 in Kollum op de Begraafplaats aan de Adje Lambertszlaan. Sietse:
(1) trouwde met Tjitske van Schepen. Tjitske is geboren op woensdag 27 april 1932. Tjitske is overleden op donderdag 28 juni 1979, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op vrijdag 7 juli 2000 met Sietske Holtrop.
Kinderen van Sietse en Tjitske:
1 Wiebren Adema.
2 Bernard Adema.
3 Hayo Adema.
4 Durk Adema, geboren op vrijdag 27 juli 1962 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Durk is overleden op woensdag 14 oktober 2015 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 53 jaar oud.
285 Martje (Mattie) Adema is geboren op vrijdag 18 oktober 1935 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Adema (zie 226) en Clasina Veenstra. Mattie is overleden op zaterdag 5 november 2016 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 10 november 2016 in Munnekezijl. Mattie trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1959 met Hendrik de Vries, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 26 april 1933. Hendrik is overleden op zondag 30 september 2018, 85 jaar oud. Hij is begraven in Munnekezijl.
286 Jeltje (Jellie) Adema is geboren op dinsdag 19 september 1939 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Adema (zie 226) en Clasina Veenstra. Jellie is overleden op zondag 23 augustus 2020, 80 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 27 augustus 2020 in Niawier. Jellie trouwde met Pieter Allema. Pieter is geboren op vrijdag 22 oktober 1937. Pieter is overleden op vrijdag 6 januari 1995, 57 jaar oud. Hij is begraven in Niawier.
287 Martje Adema is geboren op vrijdag 7 september 1934 in Kollum, dochter van Simon Adema (zie 227) en Bregtje Faber. Martje is overleden op dinsdag 20 mei 2003 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag. Martje trouwde met Meindert Postma. Meindert is geboren op woensdag 11 januari 1933 in Triemen. Meindert is overleden op maandag 5 maart 2001 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Kollumerzwaag.
Beroep:
monteur
Kind van Martje en Meindert:
1 NN NN Postma, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 15 oktober 1966 in Zwagerveen ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1966.
288 Gerrit Doeke Lofers (Gert) Adema is geboren op zaterdag 26 mei 1928 in Valkenswaard, zoon van Jan Adema (zie 239) en Pieterke Lofers. Gert trouwde met Eltje Henderika (Ellie) Siegers. Ellie is geboren op donderdag 13 februari 1930 in Winsum ( Het Hogeland ). Ellie is overleden op woensdag 5 augustus 2015 in Hoorn, 85 jaar oud.
289 Eppe Lammert Adema is geboren op vrijdag 2 oktober 1931 in Ulrum ( Het Hogeland ), zoon van Jan Adema (zie 239) en Pieterke Lofers. Eppe is overleden op maandag 17 oktober 1994 in Kruisweg, 63 jaar oud. Hij is begraven in Hornhuizen.
Beroep:
Kapper
Eppe trouwde met Ebeltje Werkman. Ebeltje is geboren op woensdag 7 maart 1928. Ebeltje is overleden op dinsdag 13 maart 2001 in Kruisweg, 73 jaar oud. Zij is begraven in Hornhuizen.
Kind van Eppe en Ebeltje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 7 oktober 1959 in Ulrum ( Het Hogeland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1959.
290 James J.G. Adema is geboren op vrijdag 2 oktober 1931 in Ulrum ( Het Hogeland ), zoon van Jan Adema (zie 239) en Pieterke Lofers. James is overleden op donderdag 20 april 2000 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Berlin Center, Ionia County, op de Balcom Cemetery. James trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 23 oktober 1956 met Joanna J. van Zwol, 23 of 24 jaar oud. Joanna is geboren in 1932. Joanna is overleden in 2015, 82 of 83 jaar oud. Zij is begraven in Berlin Center, Ionia County, op de Balcom Cemetery.
291 Jeltje Bouma is geboren op zaterdag 24 februari 1923 in Lutjepost ( Achtkarspelen ), dochter van Anne Bouma en Aaltje Adema (zie 242). Jeltje is overleden op maandag 24 mei 2010 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei. Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1947 in Tietjerksteradeel met Jacob Rienks, 28 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 19 april 1919 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Foeke Rienks en Wietske Hempel. Jacob is overleden op maandag 2 oktober 2006 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 oktober 2006 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jeltje en Jacob:
1 Alie Rienks.
2 Wieke Rienks.
3 Foeke Rienks.
292 Rinze Bruining is geboren op zaterdag 7 augustus 1937 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Willem Bruining en Trijntje Adema (zie 244). Rinze is overleden op zaterdag 24 april 2010 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 29 april 2010 in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Jeltingalaan. Rinze trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 30 juni 1961 met Rommie Visser.
Kinderen van Rinze en Rommie:
1 Joke Bruining.
2 Wim Bruining.
293 Gerben Adema is geboren op dinsdag 20 april 1937, zoon van Kornelis Adema (zie 252) en Jitske van Lune. Gerben is overleden op zondag 30 maart 2003, 65 jaar oud. Hij is begraven in Krommenie op de Begraafplaats Het Blok. Gerben trouwde met Déa Kramer. Déa is geboren op dinsdag 20 oktober 1942. Déa is overleden op zondag 20 april 2008, 65 jaar oud. Zij is begraven in Krommenie op de Begraafplaats Het Blok.
294 Trijntje Adema is geboren op donderdag 10 februari 1927 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Dirk (Durk) Adema (zie 255) en Sybrigje de Haan. Trijntje is overleden op zondag 23 juni 2019 in Ermelo, 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 juni 2019 in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 oktober 1952 met Aart (Ab) Bos, 25 jaar oud. Ab is geboren op dinsdag 22 februari 1927 in Ede. Ab is overleden op zaterdag 4 april 2020 in Ermelo, 93 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 april 2020 in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren.
295 Sietze (Cecil) Adema is geboren op dinsdag 10 september 1929 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Dirk (Durk) Adema (zie 255) en Sybrigje de Haan. Cecil is overleden op vrijdag 3 mei 2019 in Hamilton Municipality, Ontario ( Canada ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Elma Township, Perth County, op de Elma Centre Cemetery. Cecil trouwde met Hendrina Maria Schijff. Hendrina is geboren op zaterdag 28 januari 1939. Hendrina is overleden.
296 Reinier Frederik Adema is geboren omstreeks 1927, zoon van Reinier Frederik Adema (zie 276) en Anna Catharina Margaretha Buthfer. Reinier is overleden op zaterdag 4 mei 1957 in Nijmegen, ongeveer 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1957.
Beroep:
electromonteur
Reinier trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 14 april 1949 in Amsterdam met Janna Catharina Beekman, 23 jaar oud. Janna is geboren op zondag 13 september 1925 in Zutphen.

Index (1612 personen)

Aalbertsen, Cornelia (*12-08-1855, †30-03-1922) [Schoonmoeder van 217]  217
Abbas, Trientje Engelkes (*±1827, †14-10-1893) [Schoonmoeder van 84]  84
Achttien, Aukje (*06-03-1850, †29-03-1882) [Nummer 103]  103
Achttien, Evert (*26-03-1853, †16-04-1855) [Zoon van 48]  48,6
Achttien, Evert Jans (*17-08-1868, †05-08-1869) [Zoon van 99]  99,3
Achttien, Evert Jans (*27-12-1870) [Zoon van 99]  99,4
Achttien, Frouktje Jans (*18-11-1791, †26-09-1857) [Schoonmoeder van 36]  36
Achttien, Geert Jeens (*31-05-1844, †06-02-1879) [Nummer 102]  102
Achttien, Grietje (*13-01-1839, †05-06-1894) [Nummer 100]  100
Achttien, Jan Jeens (*16-08-1836, †21-10-1871) [Nummer 99]  99
Achttien, Jan Klazes (*±1752, †06-05-1825) [Schoonvader van 48]  48
Achttien, Jeen Jans (*06-08-1804, †24-08-1871) [Partner van 48]  48; 99; 100; 101; 102; 103
Achttien, Jeen Jans (*07-12-1865, †1965) [Zoon van 99]  99,2
Achttien, Jelle (*28-09-1876, †11-07-1957) [Zoon van 102]  102,1
Achttien, Luigje (*08-07-1841, †27-11-1920) [Nummer 101]  101
Achttien, Minke Jans (*18-09-1863) [Dochter van 99]  99,1
Achttien, NN NN (levenloos *12-06-1878) [Zoon van 102]  102,2
Adema, Aafke Durks (*30-03-1863, †05-06-1938) [Nummer 129]  129
Adema, Aaltje (*14-09-1724) [Dochter van 3]  3,6
Adema, Aaltje (*04-02-1849, †04-10-1932) [Nummer 105]  105; 212
Adema, Aaltje (*29-11-1899, †06-03-1923) [Nummer 242]  242; 291
Adema, Aaltje (*06-01-1921, †12-07-1986) [Nummer 262]  262
Adema, Aaltje Elske (*17-02-1951, †13-11-2013) [Dochter van 190]  190,1
Adema, Aaltje Jeltje (*14-03-1936) [Dochter van 243]  243,2
Adema, Albert (*21-09-1840, †02-02-1931) [Nummer 98]  98; 202; 203; 204
Adema, Albert (*19-01-1875, †17-02-1876) [Zoon van 41]  41,4
Adema, Albert (*28-04-1877, †27-12-1954) [Nummer 90]  90; 187; 188; 189; 190; 191
Adema, Albert (*08-02-1918, †06-10-1986) [Nummer 274]  274
Adema, Albert (*12-09-1918) [Zoon van 90]  90,6
Adema, Albert (*22-04-1919, †10-12-1985) [Nummer 273]  273
Adema, Albertje (*22-09-1898, †13-11-1977) [Nummer 181]  181; 265; 266; 267; 268; 269; 270
Adema, Albertje Aukes (*18-11-1875, †10-02-1957) [Nummer 78]  78; 146; 147; 148
Adema, Albertus (*20-02-1847, †26-10-1847) [Zoon van 49]  49,2
Adema, Andries (*13-01-1911) [Nummer 243]  243
Adema, Ane (*04-07-1916, †15-05-2008) [Nummer 190]  190
Adema, Ankje Johannes (*01-03-1862, †13-10-1912) [Nummer 84]  84; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169
Adema, Anna (*25-02-1869, †13-08-1955) [Nummer 92]  92; 196; 197; 198
Adema, Anne (*06-05-1889, †24-04-1964) [Nummer 204]  204; 274; 275
Adema, Anne (*14-10-1932, †05-09-2004) [Nummer 260]  260
Adema, Anne Aukes (*15-12-1801, †16-06-1858) [Nummer 20]  20; 38; 39; 40; 41; 42; 43
Adema, Anne Aukes (*31-03-1874, †21-02-1941) [Nummer 77]  77; 143; 144; 145
Adema, Anne Johannes (*20-09-1858, †15-10-1940) [Nummer 83]  83; 162
Adema, Anne Wanders (*17-05-1866, †<1915) [Nummer 88]  88; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185
Adema, Annechien (*26-11-1899, †20-09-1967) [Nummer 238]  238
Adema, Antje (*03-03-1901, †22-06-1943) [Nummer 249]  249
Adema, Antje (*10-04-1934) [Dochter van 243]  243,1
Adema, Antje Hendriks (*16-06-1795, †13-12-1858) [Nummer 21]  21; 44; 45; 46
Adema, Antje Thijzes (*17-06-1826, †01-07-1867) [Nummer 37]  37
Adema, Anton (*31-05-1906, †21-08-1980) [Nummer 184]  184
Adema, Anton (*10-03-1924) [Nummer 263]  263
Adema, Antonio (*06-04-1903) [Zoon van 85]  85,4
Adema, Auke (*07-07-1907) [Nummer 145]  145
Adema, Auke Annes (*07-03-1830, †09-03-1907) [Nummer 38]  38; 77; 78; 79; 80; 81; 82
Adema, Auke Thijsses (*29-06-1761, †04-02-1830) [Nummer 9]  9; 18; 19; 20
Adema, Auke Tijsses (*26-05-1819, †15-04-1845) [Zoon van 19]  19,1
Adema, Barber Annes (*28-03-1843, †01-03-1905) [Nummer 43]  43; 94
Adema, Baukje Aukes (*23-11-1884) [Nummer 82]  82; 161
Adema, Baukje Johannes (*12-05-1830, †01-12-1892) [Nummer 63]  63; 123; 124; 125; 126; 127; 128
Adema, Baukjen (*30-08-1839, †29-03-1912) [Nummer 57]  57; 120
Adema, Beitske Durks (*18-02-1800, †09-06-1841) [Nummer 28]  28; 66; 67
Adema, Bendert (*05-04-1884, †06-06-1960) [Nummer 202]  202; 271
Adema, Berendina (*22-12-1870, †30-04-1871) [Dochter van 62]  62,4
Adema, Bernard [Zoon van 284]  284,2
Adema, Bertha (*04-09-1927, †12-07-2013) [Dochter van 144]  144,2
Adema, Betske (*02-06-1932) [Dochter van 226]  226,1
Adema, Boiena (*19-02-1901) [Dochter van 85]  85,3
Adema, Boukje (*12-01-1826, †24-02-1905) [Nummer 53]  53; 111; 112
Adema, Bouktje Johannes (*26-05-1879, †14-09-1966) [Nummer 87]  87; 175; 176; 177
Adema, Claeske Dirks (*12-07-1683) [Nummer 4]  4
Adema, Cornelia (*30-04-1878, †14-03-1954) [Nummer 117]  117; 233; 234; 235
Adema, Derk (*22-12-1895) [Zoon van 83]  83,4
Adema, Dirck (*?-12-1714) [Zoon van 3]  3,3
Adema, Dirk (*31-12-1902, †27-02-1945) [Nummer 226]  226; 284; 285; 286
Adema, Dirk (Durk) (*06-02-1903, †07-07-1975) [Nummer 255]  255; 294; 295
Adema, Dirk (*18-10-1903, †26-05-1985) [Nummer 250]  250
Adema, Dirk (*19-08-1944) [Zoon van 253]  253,1
Adema, Dirk Annes (*08-12-1841, †14-12-1841) [Zoon van 20]  20,8
Adema, Dirk Johannes (*16-11-1832, †02-02-1833) [Zoon van 27]  27,3
Adema, Dirk Johannes (Durk) (*26-01-1834, †25-01-1908) [Nummer 64]  64; 129; 130; 131; 132; 133
Adema, Dirk Sybrands (*±1652) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5
Adema, Doeke (*11-12-1903, †14-04-1937) [Nummer 241]  241
Adema, Durk (Dirk) (*17-08-1901, †31-08-1901) [Zoon van 115]  115,2
Adema, Durk (*21-06-1909, †02-01-1936) [Zoon van 130]  130,2
Adema, Durk (*27-07-1962, †14-10-2015) [Zoon van 284]  284,4
Adema, Durk Johannes (Derk) (*16-10-1868, †04-04-1946) [Nummer 85]  85
Adema, Durk Makkes (*09-06-1762, †10-02-1840) [Nummer 13]  13; 24; 25; 26; 27; 28; 29
Adema, Durk Meinderts (*11-06-1813, †14-05-1836) [Zoon van 24]  24,1
Adema, Durk Sytzes (*20-09-1834, †04-02-1884) [Nummer 55]  55; 115; 116; 116; 117
Adema, Eeuwe (*12-04-1868, †30-08-1868) [Zoon van 56]  56,3
Adema, Eeuwe (*03-05-1869) [Zoon van 56]  56,4
Adema, Eileke (*13-06-1866, †12-09-1866) [Dochter van 56]  56,2
Adema, Eilke (*04-04-1872, †06-02-1874) [Zoon van 56]  56,6
Adema, Eilke (*04-04-1872, †27-02-1963) [Nummer 118]  118; 236
Adema, Eit (*12-02-1869, †11-11-1873) [Zoon van 41]  41,2
Adema, Eltje (*?-07-1713) [Dochter van 3]  3,2
Adema, Engeltje Johannes (*13-09-1840, †19-02-1929) [Nummer 65]  65; 134; 135; 136; 137; 138
Adema, Eppe Lammert (*02-10-1931, †17-10-1994) [Nummer 289]  289
Adema, Focke Johannes (Fokke) (*05-04-1751, †14-03-1814) [Zoon van 8]  8,1
Adema, Foekje H. [Dochter van 224]  224,1
Adema, Fokje (*26-09-1896) [Nummer 180]  180
Adema, Fokje (*16-03-1911, †03-02-1995) [Nummer 188]  188
Adema, Fokje Aukes (*16-03-1880, †29-12-1918) [Nummer 80]  80; 152; 153; 154; 155
Adema, Fokje Durks (*?-12-1794, †01-07-1846) [Nummer 26]  26; 59; 60; 61
Adema, Fokkelina (*28-12-1897, †02-10-1988) [Dochter van 121]  121,4
Adema, Foktje (*30-10-1877, †11-02-1895) [Dochter van 98]  98,4
Adema, Franktje (*12-02-1881, †22-04-1895) [Dochter van 98]  98,6
Adema, Frans (*26-12-1875, †28-04-1877) [Zoon van 98]  98,3
Adema, Frans (*10-05-1879, †22-10-1879) [Zoon van 98]  98,5
Adema, Froukje Meinderts (*21-07-1816, †26-10-1893) [Nummer 52]  52; 108; 109; 110
Adema, Froukjen Durks (*?-05-1804, †31-08-1837) [Nummer 29]  29; 68; 69
Adema, Geert (*03-07-1870, †16-12-1870) [Zoon van 56]  56,5
Adema, Geert (*30-06-1874, †18-07-1942) [Zoon van 98]  98,2
Adema, Geert Sikkens (*24-04-1806, †18-02-1842) [Nummer 47]  47; 95; 96; 97; 98
Adema, Geertie (Geertje) (*?-01-1712) [Dochter van 3]  3,1
Adema, Geertje (*10-03-1852, †11-02-1904) [Nummer 107]  107; 219; 220
Adema, Geertje (*21-04-1870, †15-12-1950) [Zoon van 55]  55,1
Adema, Geertje (*10-02-1874) [Nummer 119]  119
Adema, Geertje (*13-07-1883, †28-07-1953) [Dochter van 58]  58,2
Adema, Geertje (*21-05-1895) [Dochter van 85]  85,1
Adema, Geertje (*14-02-1896, †13-02-1980) [Nummer 237]  237
Adema, Geertje (*25-03-1901, †21-04-1995) [Nummer 240]  240
Adema, Geertje (*24-10-1901, †22-05-1906) [Dochter van 91]  91,1
Adema, Geertje Geerts (*05-07-1837, †19-08-1918) [Nummer 97]  97; 199; 200; 201
Adema, Geertje Makkes (*08-10-1808, †22-05-1886) [Nummer 48]  48; 99; 100; 101; 102; 103
Adema, Geertruid Durks (*11-06-1688, †26-06-1743) [Nummer 5]  5; 6; 7; 8
Adema, Geeske (*13-06-1917, †06-01-1981) [Nummer 272]  272
Adema, Gerarda (*11-02-1923) [Nummer 280]  280
Adema, Gerardus (*26-08-1889, †18-10-1947) [Nummer 220]  220; 278; 279; 280; 281
Adema, Gerben (*20-04-1937, †30-03-2003) [Nummer 293]  293
Adema, Gerrit (*25-10-1874, †03-07-1953) [Nummer 122]  122; 239; 240; 241
Adema, Gerrit Doeke Lofers (Gert) (*26-05-1928) [Nummer 288]  288
Adema, Gertje (Geertje) (*03-03-1863, †23-02-1905) [Nummer 113]  113; 221; 222
Adema, Gettje Geerts (*27-07-1835, †31-10-1835) [Dochter van 47]  47,3
Adema, Grietje [Dochter van 144]  144,1
Adema, Grietje (*28-11-1880, †11-05-1969) [Nummer 91]  91; 192; 193; 194; 195
Adema, Grietje (Gretha) (*04-06-1900, †09-05-1967) [Nummer 182]  179; 182
Adema, Grietje (*08-01-1905, †02-02-1905) [Dochter van 91]  91,2
Adema, Grietje (*14-02-1915, †27-02-1995) [Nummer 189]  189
Adema, Grietje Aukes (*01-09-1882, †16-02-1972) [Nummer 81]  81; 156; 157; 158; 159; 160
Adema, Grietje Dirks (†<1709) [Nummer 2]  2
Adema, Hayo [Zoon van 284]  284,3
Adema, Heerdze Makkes (Hedse) (*02-01-1745, †19-03-1827) [Zoon van 7]  7,2
Adema, Hendrica (*11-05-1850, †13-10-1920) [Nummer 106]  106; 213; 214; 215; 216; 217; 218
Adema, Hendrik (*?-01-1717) [Zoon van 3]  3,4
Adema, Hendrik (*05-06-1894) [Zoon van 83]  83,3
Adema, Hendrik (*03-12-1903) [Nummer 162]  162
Adema, Hendrik (*13-11-1942) [Zoon van 162]  162,1
Adema, Hendrik Tijsses (*?-03-1770, †<1810) [Nummer 10]  10; 21
Adema, Hendrikje (*?-06-1730) [Dochter van 3]  3,8
Adema, Hendrikje (*13-03-1876, †02-09-1932) [Nummer 116]  55; 116; 228; 229; 230; 231; 232
Adema, Hiltje Johannes (*02-01-1837, †26-05-1858) [Dochter van 27]  27,5
Adema, Hiltje Tijsses (*05-10-1821, †23-08-1906) [Dochter van 19]  19,2
Adema, Ida (*28-05-1902, †03-02-1980) [Nummer 183]  183
Adema, Jacob [Zoon van 282]  282,5
Adema, Jacob (*10-03-1812, †15-12-1862) [Nummer 49]  49; 104; 105; 106; 107
Adema, Jacob (*02-06-1855, †17-02-1861) [Zoon van 49]  49,6
Adema, Jacob (*27-03-1911, †28-04-1972) [Nummer 253]  253
Adema, Jacob Durks (*08-11-1866, †11-04-1949) [Nummer 130]  130; 242; 243; 244
Adema, Jakob (*18-04-1898) [Nummer 224]  224; 282; 283
Adema, Jakob Makkes (*14-01-1756, †10-07-1837) [Zoon van 7]  7,5
Adema, Jakob Sytzes (*13-11-1832, †30-09-1889) [Nummer 54]  54; 113; 114
Adema, James J.G. (*02-10-1931, †20-04-2000) [Nummer 290]  290
Adema, Jan (*16-03-1866, †16-06-1890) [Zoon van 54]  54,3
Adema, Jan (*31-12-1871, †17-03-1936) [Nummer 89]  89; 186
Adema, Jan (*24-10-1873, †16-12-1920) [Zoon van 55]  55,3
Adema, Jan (*11-04-1892, †21-01-1893) [Zoon van 121]  121,1
Adema, Jan (*30-09-1893, †22-02-1895) [Zoon van 121]  121,2
Adema, Jan (*23-12-1898, †15-10-1979) [Nummer 239]  239; 288; 289; 290
Adema, Jan (*29-07-1905) [Nummer 144]  144
Adema, Jan Annes (*09-02-1834, †25-01-1859) [Zoon van 20]  20,4
Adema, Jan Johannes (*?-12-1755, †08-01-1833) [Zoon van 8]  8,3
Adema, Jan Johannes (*16-03-1828, †10-06-1892) [Nummer 62]  62; 121; 122
Adema, Janna (*30-11-1850, †29-06-1873) [Nummer 76]  76; 142
Adema, Jantje Aukes (*24-10-1814, †28-06-1883) [Nummer 35]  35; 72; 73; 74
Adema, Jeiginus (James) (*02-10-1931, †20-04-2000) [Zoon van 239]  239,4
Adema, Jeltje (*05-06-1869, †23-01-1870) [Dochter van 62]  62,3
Adema, Jeltje (Jellie) (*19-09-1939, †23-08-2020) [Nummer 286]  286
Adema, Johan Georg (*22-05-1884) [Zoon van 107]  107,3
Adema, Johan Reinier Jacobus (*23-06-1874, †14-09-1950) [Nummer 219]  219; 276; 277
Adema, Johan Reinier Jacobus (Jopie) (*12-10-1929, †27-12-1940) [Zoon van 276]  276,2
Adema, Johanna Brigitta (*05-10-1886, †11-08-1893) [Dochter van 107]  107,4
Adema, Johanna Christina (*09-04-1919, †11-12-1976) [Nummer 279]  279
Adema, Johanna Christina (*1942) [Dochter van 281]  281,1
Adema, Johannes (*16-09-1864, †28-11-1942) [Nummer 121]  121; 237; 238
Adema, Johannes (*01-10-1890, †06-03-1891) [Zoon van 83]  83,1
Adema, Johannes (*27-09-1891) [Zoon van 83]  83,2
Adema, Johannes Annes (*19-08-1832, †31-01-1913) [Nummer 39]  39; 83; 84; 85; 86; 87
Adema, Johannes Aukes (*16-04-1808, †01-12-1831) [Zoon van 9]  9,7
Adema, Johannes Durks (*?-03-1797, †17-09-1860) [Nummer 27]  27; 62; 63; 64; 65
Adema, Johannes Durks (*17-03-1872, †21-07-1965) [Nummer 132]  132; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254
Adema, Johannes Makkes (*24-02-1748, †17-12-1818) [Zoon van 7]  7,3
Adema, Johannes Meinderts (*12-03-1792) [Zoon van 16]  16,1
Adema, Karel Jan (*07-02-1939) [Zoon van 186]  186,1
Adema, Klaas (*10-09-1929) [Zoon van 255]  255,2
Adema, Klaas Durks (*19-04-1875, †20-11-1966) [Nummer 133]  133; 255; 256; 257
Adema, Klaaske (*24-07-1921, †06-01-2018) [Nummer 191]  191
Adema, Koenraad Annes (*11-01-1829, †24-11-1888) [Zoon van 20]  20,1
Adema, Koentje Aukes (*17-02-1878, †19-12-1959) [Nummer 79]  79; 93; 149; 150; 151
Adema, Koentje Johannes (*04-11-1864, †13-03-1894) [Dochter van 39]  39,3
Adema, Kornelis (*05-01-1909, †30-11-1967) [Nummer 252]  252; 293
Adema, L. [Nummer 278]  278
Adema, Libbe (*27-01-1916, †06-07-1970) [Nummer 254]  254
Adema, Lieuwke Geziena (*15-03-1922) [Dochter van 239]  239,1
Adema, Lieuwktje (*11-11-1882, †26-02-1883) [Dochter van 98]  98,7
Adema, Luigi Christina (*21-12-1842, †08-06-1917) [Nummer 104]  104; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211
Adema, Luigje Geerts (*06-07-1832, †06-05-1910) [Nummer 95]  95
Adema, Lutske (*18-03-1896, †30-11-1947) [Nummer 223]  223
Adema, Lutske Aukes (*02-09-1788, †30-12-1855) [Nummer 18]  18; 35; 36
Adema, Lutske Wanders (*21-04-1845, †16-03-1920) [Nummer 75]  75; 140; 141
Adema, Maaike Annes (*06-01-1840, †22-10-1884) [Nummer 42]  42; 92; 93
Adema, Maaike Makkes (*06-12-1753, †26-01-1834) [Nummer 12]  12
Adema, Maaike Meinderts (*12-07-1796, †19-09-1841) [Nummer 31]  31; 70; 71
Adema, Makke Reinders (*17-03-1774, †18-03-1842) [Nummer 22]  22; 47; 48; 49
Adema, Marie Hendrikus (*02-02-1883) [Zoon van 107]  107,2
Adema, Marinus (*20-04-1909, †07-04-1979) [Nummer 277]  277
Adema, Marten (*13-04-1886, †11-05-1969) [Nummer 203]  203; 272; 273
Adema, Marten (*19-03-1944, †02-09-1945) [Zoon van 226]  226,5
Adema, Marten Annes (*27-02-1836, †01-12-1918) [Nummer 40]  40
Adema, Martha (*29-01-1895, †10-03-1945) [Nummer 179]  179; 182
Adema, Martje (*29-01-1834, †12-11-1915) [Nummer 96]  96
Adema, Martje (*07-09-1934, †20-05-2003) [Nummer 287]  287
Adema, Martje (Mattie) (*18-10-1935, †05-11-2016) [Nummer 285]  285
Adema, Mayke (*?-11-1717) [Dochter van 3]  3,5
Adema, Mayke (*?-10-1726) [Dochter van 3]  3,7
Adema, Meindert (*25-05-1842, †06-07-1911) [Nummer 58]  58
Adema, Meindert Durks (*?-09-1791, †12-05-1847) [Nummer 24]  24; 52; 53
Adema, Meindert Johannes (*?-12-1761, †19-03-1814) [Nummer 16]  16; 31
Adema, Nieske [Dochter van 282]  282,4
Adema, Nieske (*14-10-1936) [Nummer 283]  283
Adema, NN NN (levenloos *04-04-1846) [Dochter van 20]  20,10
Adema, NN NN (levenloos *22-04-1847) [Kind van 36]  36,2
Adema, NN NN (levenloos *21-06-1848) [Kind van 36]  36,3
Adema, NN NN (levenloos *23-10-1853) [Kind van 36]  36,5
Adema, NN NN (levenloos *09-03-1862) [Dochter van 54]  54,1
Adema, NN NN (levenloos *27-09-1863) [Dochter van 62]  62,1
Adema, NN NN (levenloos *11-06-1897) [Dochter van 132]  132,1
Adema, NN NN (levenloos *22-11-1937) [Kind van 241]  241,1
Adema, NN NN (levenloos *07-10-1959) [Kind van 289]  289,1
Adema, Oebele (*11-01-1885, †30-07-1965) [Zoon van 58]  58,3
Adema, Petra [Dochter van 282]  282,3
Adema, Pieter (*13-04-1837, †15-04-1893) [Nummer 56]  56; 118; 119
Adema, Pietertje (*10-11-1914) [Nummer 281]  281
Adema, Pietje Sytzes (*25-06-1831, †28-06-1831) [Dochter van 25]  25,1
Adema, Reinder (*22-05-1943, †23-03-1957) [Zoon van 143]  143,2
Adema, Reinier Frederik (*04-03-1903) [Nummer 276]  276; 296
Adema, Reinier Frederik (*±1927, †04-05-1957) [Nummer 296]  296
Adema, Rinskje Durks (*13-08-1869, †19-01-1937) [Nummer 131]  131; 245; 246; 247
Adema, Roelofke (*18-03-1909) [Zoon van 89]  89,2
Adema, Ruurdje (*04-10-1904, †30-07-1993) [Nummer 256]  256
Adema, Saakje Johannes (*26-10-1875) [Nummer 86]  86; 170; 171; 172; 173; 174
Adema, Sander (*06-07-1908, †11-04-1981) [Nummer 185]  185
Adema, Siebrigje (*02-09-1906, †03-05-1986) [Nummer 251]  251
Adema, Sietse (*24-06-1872, †30-11-1894) [Zoon van 98]  98,1
Adema, Sietse (*19-09-1934, †26-05-2019) [Nummer 284]  284
Adema, Sietze (*04-02-1901, †18-09-1946) [Nummer 143]  143; 260
Adema, Sietze (Cecil) (*10-09-1929, †03-05-2019) [Nummer 295]  295
Adema, Sietze (*17-02-1931) [Zoon van 227]  227,1
Adema, Sietze (*23-12-1944, †29-12-1944) [Zoon van 143]  143,3
Adema, Sijtze (*28-10-1933, †20-04-2011) [Nummer 282]  282
Adema, Simon (*25-12-1907, †17-01-1992) [Nummer 227]  227; 287
Adema, Sjoerd (*09-11-1822, †05-12-1824) [Zoon van 24]  24,3
Adema, Sybrand Dirks (†<1744) [Nummer 3]  3
Adema, Sytske Johannes (*?-07-1753, †15-11-1833) [Nummer 14]  14
Adema, Sytske Reinders (*27-01-1776, †22-11-1847) [Nummer 23]  23; 50; 51
Adema, Sytze (*08-05-1865, †08-03-1893) [Zoon van 56]  56,1
Adema, Sytze (*11-10-1870, †13-03-1936) [Nummer 114]  114; 223; 224
Adema, Sytze (Sietze) (*23-01-1872, †24-02-1942) [Nummer 115]  115; 225; 226; 227
Adema, Sytze Durks (*08-09-1792, †25-08-1845) [Nummer 25]  25; 54; 55; 56; 57; 58
Adema, Tea [Dochter van 282]  282,2
Adema, Tijs Aukes (*01-10-1791, †27-11-1827) [Nummer 19]  19; 37
Adema, Tjitske [Dochter van 282]  282,1
Adema, Tjitske (*27-10-1899, †31-07-1983) [Nummer 225]  225
Adema, Tjitske (*12-07-1925, †22-09-2017) [Nummer 264]  264
Adema, Tjitske (*30-05-1936) [Zoon van 227]  227,4
Adema, Trientje (*22-07-1912, †26-11-2002) [Nummer 271]  271
Adema, Trientje (*23-05-1919, †30-08-2003) [Nummer 275]  275
Adema, Trijntje (*28-07-1898, †09-11-1951) [Nummer 248]  248
Adema, Trijntje (*20-10-1909) [Nummer 257]  257
Adema, Trijntje (*06-12-1915, †02-04-2005) [Nummer 244]  244; 292
Adema, Trijntje (*10-02-1927, †23-06-2019) [Nummer 294]  294
Adema, Wander (*02-01-1893, †17-11-1959) [Nummer 178]  178; 262; 263; 264
Adema, Wander (*15-07-1902) [Nummer 186]  186
Adema, Wander (*12-01-1913, †04-04-1977) [Zoon van 90]  90,3
Adema, Wander Annes (*10-04-1838, †29-11-1915) [Nummer 41]  41; 88; 89; 90; 91
Adema, Wander Aukes (*21-09-1816, †13-02-1888) [Nummer 36]  36; 75; 76
Adema, Wander Johannes (*04-07-1872, †01-03-1877) [Zoon van 39]  39,5
Adema, Wiebe (*20-03-1910, †12-05-1940) [Nummer 187]  187
Adema, Wiebren [Zoon van 284]  284,1
Adema, Wijtske (*04-08-1932) [Zoon van 227]  227,2
Adema, Wouter (*25-04-1859, †18-09-1866) [Zoon van 49]  49,7
Adema, Yakob (*11-04-1897) [Zoon van 85]  85,2
Adema, Ytje (*18-07-1879, †19-08-1955) [Dochter van 58]  58,1
Adema, Zeelje Johannes (Seelij) (*?-10-1764, †09-12-1824) [Nummer 17]  17; 32; 33; 34
Aedes, Rinnert (*?-10-1662, †1698) [Partner van 2]  2
Akker, Albert van (*±1917) [Partner van 262]  262
Akker, Jan van (*06-03-1889, †15-02-1980) [Schoonvader van 262]  262
Alberts, Lutske (*±1725) [Schoonmoeder van 9]  9
Alkema, Kornelis (*25-11-1832, †06-05-1917) [Schoonvader van 201]  201
Alkema, Tjeertje (*13-05-1865, †10-09-1945) [Partner van 201]  201
Allema, Pieter (*22-10-1937, †06-01-1995) [Partner van 286]  286
Anjema, Martsen Fokkes (Martje) (*29-11-1775, †12-07-1837) [Schoonmoeder van 47]  47
Assen, Ietje van (*03-04-1884, †01-06-1983) [Partner van 202]  202; 271
Assen, Pieter van (*08-12-1842, †20-12-1926) [Schoonvader van 202]  202
Aukes, Antje (*01-09-1798, †04-08-1873) [Dochter van 9]  9,4
Aukes, Jan (*01-09-1805, †08-09-1808) [Zoon van 9]  9,6
Aukes, Wander (*30-08-1794, †05-09-1808) [Zoon van 9]  9,3
Ausma, Grietje (*02-04-1863, †02-09-1943) [Schoonmoeder van 144]  144
Baas, Christina (*04-08-1863, †24-12-1943) [Schoonmoeder van 215]  215
Balk, Pieter (*16-12-1861, †09-02-1936) [Schoonvader van 183]  183
Balk, Tjesse Nieklaas (*25-03-1897, †16-07-1976) [Partner van 183]  183
Bandsma, Aafke (*04-10-1883, †16-05-1928) [Schoonmoeder van 241]  241
Bas, Geertje Geertrui (*26-02-1876, †27-07-1911) [Schoonmoeder van 152]  152
Batema, Minke (*03-02-1874, †05-12-1915) [Schoonmoeder van 253]  253
Bazuin, Hinderkien (*17-11-1880, †03-04-1952) [Schoonmoeder van 229]  229
Beek, Akke Arjens van der (*18-02-1871, †21-09-1873) [Zoon van 108]  108,2
Beek, Arjen Gerardus van der (*26-05-1840, †17-12-1891) [Partner van 108]  108
Beek, Gerardus Arjens van der (*13-11-1873, †13-12-1951) [Zoon van 108]  108,3
Beek, Gerardus Pieters van der (*15-04-1811, †10-09-1861) [Schoonvader van 108]  108
Beek, Jan Arjens van der (*04-06-1869, †04-03-1930) [Zoon van 108]  108,1
Beekhuis, Grietje (†?-11-1811) [Schoonmoeder van 31]  31
Beekman, Janna Catharina (*13-09-1925) [Partner van 296]  296
Bei, Douwe Roelofs van der (*07-03-1773, †04-05-1823) [Schoonvader van 51]  51
Beij, Douwe van der (*23-09-1834, †08-02-1858) [Zoon van 51]  51,1
Beij, Evert van der (*18-10-1844, †09-04-1849) [Zoon van 51]  51,3
Beij, Sietske van der (*09-10-1837, †09-12-1872) [Dochter van 51]  51,2
Beij, Wessel Douwes van der (*23-01-1805, †04-03-1852) [Partner van 51]  51
Bekker, Antoon (*15-04-1852, †16-12-1890) [Partner van 105]  105; 212
Bekker, Jacob Makkes (*06-01-1885, †07-10-1948) [Zoon van 105]  105,2
Bekker, Johanna Reiniera (*12-10-1888, †20-02-1892) [Dochter van 105]  105,3
Bekker, Lammertje (*30-04-1817, †19-07-1872) [Schoonmoeder van 104]  104
Bekker, Willem (*23-02-1818, †11-03-1905) [Schoonvader van 105]  105
Bekker, Willem (*19-05-1883) [Nummer 212]  212
Berends, Annechien Casarina (*±1920) [Partner van 231]  231
Berends, Hendrikje (*24-01-1880, †11-06-1959) [Schoonmoeder van 232]  232
Berends, Jans (*02-07-1888, †28-03-1955) [Schoonvader van 231]  231
Bergsma, Antje (*07-01-1867, †18-10-1923) [Partner van 120]  120
Bergsma, Cornelis Wybes (*13-07-1829, †10-07-1907) [Schoonvader van 120]  120
Bethlehem, Molle Hayes (*10-10-1795, †25-04-1877) [Schoonvader van 44]  44
Bethlehem, Sjouke Molles (*08-03-1833, †07-01-1917) [Partner van 44]  44
Betten, Roelof (*10-05-1860, †07-01-1940) [Schoonvader van 178]  178
Betten, Wemkje (*13-04-1895) [Partner van 178]  178; 262; 263; 264
Biesma, Hendrikje Aafke (*25-12-1901) [Partner van 186]  186
Biesma, Karel (*08-06-1866, †28-11-1948) [Schoonvader van 186]  186
Bij, Grietje Eelkes van der (*20-04-1799, †06-10-1868) [Schoonmoeder van 59]  59
Bij, Nieske Sjoerds van der (*?-04-1784, †22-07-1847) [Schoonmoeder van 29]  29
Bijlsma, Ankje (*18-06-1874, †12-06-1960) [Schoonmoeder van 244]  244
Bijlsma, Evert Everts (*08-08-1799, †28-12-1879) [Schoonvader van 99]  99
Bijlsma, Sjieuwkje Everts (*22-10-1837) [Partner van 99]  99
Binnema, Meint Sjoerds (*10-03-1822, †18-03-1870) [Schoonvader van 111]  111
Binnema, Ybeltje (*14-07-1859, †04-03-1946) [Partner van 111]  111
Blijs, Berendje Lucas (*?-01-1799, †14-04-1886) [Schoonmoeder van 62]  62
Boer, Binne de (*22-12-1871, †29-10-1932) [Schoonvader van 248]  248
Boer, Binne Oebeles de (*?-09-1774, †22-01-1855) [Schoonvader van 29]  29
Boer, Binne Oebeles de (*31-10-1829, †17-07-1900) [Nummer 68]  68
Boer, Cornelia Roelina de (*09-07-1895, †15-12-1957) [Schoonmoeder van 268]  268
Boer, Durk Oebeles de (*29-09-1831, †02-08-1841) [Zoon van 29]  29,2
Boer, Eelkje Klaasje de (*17-06-1904) [Nummer 259]  259
Boer, Froukje de (*15-02-1873, †10-03-1959) [Dochter van 69]  69,5
Boer, Hieke de (*12-08-1866, †14-09-1866) [Dochter van 69]  69,1
Boer, Hieke de (*25-07-1867, †05-06-1922) [Dochter van 69]  69,2
Boer, Janke Eizes de (*18-02-1828, †23-09-1899) [Schoonmoeder van 109]  109
Boer, Lijsbert Martens (Lijske) de (*25-03-1799, †15-04-1851) [Partner van 32]  32
Boer, Maaike de (*08-09-1868, †02-12-1941) [Dochter van 69]  69,3
Boer, Marten Eelkes de (*30-05-1773, †12-01-1826) [Schoonvader van 32]  32
Boer, Meindert Oebeles de (*29-11-1835, †31-05-1916) [Nummer 69]  69; 139
Boer, NN NN de (levenloos *19-08-1863) [Dochter van 68]  68,1
Boer, Oebele de (*18-08-1870, †01-09-1870) [Zoon van 69]  69,4
Boer, Oebele de (*22-11-1874, †25-09-1875) [Zoon van 69]  69,6
Boer, Oebele de (*28-05-1877, †21-09-1962) [Nummer 139]  139; 259
Boer, Roelofke de (*13-10-1868) [Schoonmoeder van 238]  238
Boer, Sierk de (*12-02-1897, †12-06-1967) [Partner van 248]  248
Boer, Tjeerd Oebeles de (*28-10-1833, †21-02-1842) [Zoon van 29]  29,3
Boer, Uble Binnes de (*14-07-1801, †17-02-1870) [Partner van 29]  29; 68; 69
Boerboom, Hendricus Theodorus Wilhelmus (*29-05-1848, †25-02-1909) [Schoonvader van 219]  219
Boerboom, Willemina Sophia (*31-12-1879, †07-02-1945) [Partner van 219]  219; 276; 277
Boersen, Gertie (*1877, †30-06-1956) [Partner van 142]  142
Boersen, Lubbertus (Bertus) (*23-12-1845, †05-11-1896) [Schoonvader van 142]  142
Boersma, Aafke Jans (*?-02-1801, †30-01-1861) [Partner van 27]  27; 62; 63; 64; 65
Boersma, Andries Sjoerds (*27-04-1788, †02-03-1833) [Schoonvader van 61]  61
Boersma, Andries Sjoerds (*30-05-1835, †29-03-1883) [Schoonvader van 130]  130
Boersma, Anne (*23-06-1849, †06-07-1923) [Getuige bij geboorteaangifte van 116]  116
Boersma, Jan Feikes (*?-05-1766, †24-05-1841) [Schoonvader van 27]  27
Boersma, Jeltje Andries (*20-08-1873, †23-12-1943) [Partner van 130]  130; 242; 243; 244
Boersma, Trientje Andries (*03-11-1827, †27-04-1858) [Partner van 61]  61
Boersma, Wytske (*21-12-1872, †18-01-1941) [Schoonmoeder van 227]  227
Bolman, Jantje (*14-06-1911) [Partner van 148]  148
Bolman, Pieter (*25-01-1873, †30-12-1950) [Schoonvader van 148]  148
Bolt, Aaltje (*02-08-1821, †13-04-1906) [Nummer 44]  44
Bolt, Anje Roels (*10-09-1822, †14-10-1854) [Nummer 45]  45
Bolt, Kornelis (*02-05-1850, †14-01-1852) [Zoon van 45]  45,1
Bolt, Roelf Siebes (*±1798) [Partner van 21]  21; 44; 45
Bonnema, Antje (*21-07-1899, †07-01-1983) [Schoonmoeder van 254]  254
Boomgaard, Cornelis Antonius van den (*12-12-1879, †29-06-1960) [Partner van 213]  213
Boomgaard, Cornelis Antonius van den (*07-07-1913) [Zoon van 213]  213,2
Boomgaard, Marines van den (*31-08-1856) [Schoonvader van 213]  213
Boomgaard, Marinus van de (*06-04-1910, †19-12-1985) [Zoon van 213]  213,1
Boonstra, Gertje Jakobs (*20-04-1800, †01-06-1880) [Partner van 25]  25; 54; 55; 56; 57; 58
Boonstra, Jakob Wilkes (*?-02-1771, †29-12-1828) [Schoonvader van 25]  25
Boorsma, Grietje (*30-03-1886, †26-03-1963) [Schoonmoeder van 235]  235
Boot, Albertje (*04-03-1913, †19-10-1987) [Nummer 154]  154
Boot, Arie (*08-03-1834, †19-05-1895) [Schoonvader van 80]  80
Boot, Gerrit (*07-05-1883, †26-07-1961) [Partner van 80]  80; 152; 153; 154; 155
Boot, Gerrit (*15-10-1906) [Zoon van 80]  80,2
Boot, Gesina Margaretha (*01-08-1905) [Nummer 152]  152
Boot, Jeannette (*06-03-1915) [Nummer 155]  155
Boot, Wijnand (*29-05-1908) [Nummer 153]  153
Borg, Antje Willems ter (*26-08-1826, †11-08-1829) [Dochter van 31]  31,4
Borg, Gerrijt (Gerrit) ter (*11-06-1833) [Nummer 71]  71
Borg, Grietje Willems ter (*09-06-1820, †07-09-1828) [Dochter van 31]  31,2
Borg, Wibbe Willems ter (*09-10-1823, †04-08-1829) [Zoon van 31]  31,3
Borg, Wibbine ter (*25-06-1830, †13-12-1916) [Nummer 70]  70
Borg, Willem ter (*?-05-1764, †25-01-1843) [Partner van 31]  31; 70; 71
Borger, Hendrik (*07-03-1880, †31-08-1881) [Zoon van 100]  100,4
Borger, Holke (Henry) (*15-10-1874, †15-06-1956) [Zoon van 100]  100,1
Borger, Holke Jans (*23-12-1811, †30-08-1855) [Schoonvader van 100]  100
Borger, Jan (*07-01-1878, †12-05-1963) [Zoon van 100]  100,3
Borger, Jentje (*28-02-1876, †17-03-1939) [Zoon van 100]  100,2
Borger, Sytte Holkes (*08-01-1842, †05-02-1922) [Partner van 100]  100
Borgh, Gerrit ter [Schoonvader van 31]  31
Borgh, Grietje Willems ter (*19-06-1817, †21-02-1818) [Dochter van 31]  31,1
Bos, Aaltien (*29-01-1901, †13-07-1978) [Partner van 172]  172
Bos, Aart (Ab) (*22-02-1927, †04-04-2020) [Partner van 294]  294
Bos, Jakobus (*27-02-1897, †10-08-1957) [Partner van 223]  223
Bos, Jan (*18-10-1872) [Schoonvader van 279]  279
Bos, NN NN (levenloos *07-05-1930) [Dochter van 223]  223,1
Bos, NN NN (levenloos *06-09-1931) [Zoon van 223]  223,2
Bos, NN NN (levenloos *22-06-1934) [Zoon van 223]  223,3
Bos, Pieter (*07-11-1870, †21-05-1916) [Schoonvader van 172]  172
Bos, Sijmen (*07-09-1849, †09-11-1926) [Schoonvader van 223]  223
Bos, Theodoor (*18-04-1915, †11-10-1962) [Partner van 279]  279
Bosgra, Elisabeth Okkes (Lijsbeth) (*15-07-1799, †27-08-1873) [Schoonmoeder van 61]  61
Bosgra, Gepke (*19-09-1937) [Partner van 282]  282
Bosgra, Sjoerd (*16-02-1911, †17-08-1990) [Schoonvader van 282]  282
Bosgraaf, Jitske (*26-06-1871, †21-05-1951) [Schoonmoeder van 248]  248
Bosma, Gaatze (*10-10-1866, †07-11-1942) [Schoonvader van 249]  249
Bosma, Jacob (*±1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 116]  116
Bosma, Wytse (*13-02-1901, †03-08-1943) [Partner van 249]  249
Bosman, Antje (*03-04-1890, †27-02-1954) [Schoonmoeder van 243]  243
Bottema, Akke Jakobs (*?-05-1802, †13-05-1854) [Schoonmoeder van 67]  67
Bouius, Beertje (*01-11-1913) [Partner van 243]  243
Bouius, Jouke (*23-02-1890, †25-01-1936) [Schoonvader van 243]  243
Bouma, Anne (*11-03-1893, †10-03-1978) [Partner van 242]  242; 291
Bouma, Jeltje (*24-02-1923, †24-05-2010) [Nummer 291]  291
Bouma, Sipke (*18-01-1860, †15-02-1932) [Schoonvader van 242]  242
Bouma, Sjoukje Tjibbes (*?-11-1801, †16-08-1839) [Schoonmoeder van 63]  63
Boven, Derk (*23-01-1876, †04-07-1951) [Schoonvader van 196]  196
Boven, Engeltje (*22-06-1910) [Partner van 196]  196
Braaksma, Fedde Jacobs (*01-10-1838, †27-12-1916) [Schoonvader van 114]  114
Braaksma, Foekje (*05-09-1872, †16-03-1899) [Partner van 114]  114; 223; 224
Brambach, W.J. [Partner van 263]  263
Brandsma, Jan (*09-12-1873, †04-07-1960) [Schoonvader van 234]  234
Brandsma, Jan (*03-01-1899, †24-10-1969) [Partner van 234]  234
Brandsma, Kornelis (*±1936, †09-11-1939) [Zoon van 234]  234,1
Brandt, Emmerantia (*12-10-1822, †10-01-1903) [Schoonmoeder van 205]  205
Brantsma, Louke Gerbens (*30-08-1794, †02-08-1865) [Schoonmoeder van 71]  71
Breden, Aaltje van (*29-03-1884, †05-06-1947) [Dochter van 111]  111,1
Breden, Baukje van (*01-03-1894, †18-07-1894) [Dochter van 112]  112,5
Breden, Baukje van (*20-03-1895, †25-06-1938) [Dochter van 112]  112,6
Breden, Bindert van (*09-12-1857, †16-06-1858) [Zoon van 53]  53,3
Breden, Harm van (*05-12-1888, †11-01-1893) [Zoon van 112]  112,2
Breden, Harmina van (*18-01-1898, †16-09-1898) [Dochter van 112]  112,7
Breden, Jantje van (*09-05-1890, †02-08-1954) [Dochter van 112]  112,3
Breden, Lolke van (*14-06-1854, †09-07-1860) [Zoon van 53]  53,1
Breden, Lolke van (*25-09-1861, †08-03-1948) [Nummer 112]  112
Breden, Meindert van (*18-08-1855, †12-08-1885) [Nummer 111]  111
Breden, Meindert van (*01-07-1891, †11-07-1893) [Zoon van 112]  112,4
Breden, NN NN van (levenloos *09-12-1903) [Zoon van 112]  112,8
Breden, Tabe van (*11-01-1888, †13-06-1965) [Zoon van 112]  112,1
Breden, Tabe Lolkes van (*30-08-1830, †07-02-1905) [Partner van 53]  53; 111; 112
Breden, Tietje van (*02-05-1865, †18-03-1900) [Dochter van 53]  53,5
Breeden, Lolke Binderts van (*29-03-1800, †20-04-1872) [Schoonvader van 53]  53
Bril, Jakob (*±1836) [Schoonvader van 82]  82
Bril, Jakob (*18-02-1878) [Partner van 82]  82; 161
Brilstra, Eppe (*20-02-1869, †25-11-1946) [Partner van 78]  78; 146; 147; 148
Brilstra, Gezina (*26-05-1900, †11-09-1973) [Nummer 146]  146
Brilstra, Jakob (*08-10-1836, †28-06-1910) [Schoonvader van 78]  78
Brilstra, Jakob (*18-05-1910, †24-11-1968) [Nummer 148]  148
Brilstra, Jakob (*28-10-1913, †12-09-1988) [Nummer 161]  161
Brilstra, NN NN (*10-01-1952) [Kind van 161]  161,1
Brilstra, Trijntje (*21-04-1903) [Nummer 147]  147
Bruining, Antje (*11-09-1884, †05-09-1971) [Schoonmoeder van 151]  151
Bruining, Jeltje (*21-09-1938) [Dochter van 244]  244,2
Bruining, Joke [Dochter van 292]  292,1
Bruining, NN NN (levenloos *22-09-1944) [Kind van 244]  244,3
Bruining, Rinze (*03-05-1868, †08-06-1943) [Schoonvader van 244]  244
Bruining, Rinze (*07-08-1937, †24-04-2010) [Nummer 292]  292
Bruining, Willem (*24-10-1911, †14-02-1978) [Partner van 244]  244; 292
Bruining, Wim [Zoon van 292]  292,2
Burema, Trijntje (*23-05-1856, †25-04-1929) [Schoonmoeder van 223]  223
Burgh, Jobje van der (*10-10-1891, †28-01-1964) [Schoonmoeder van 161]  161
Buthfer, Anna Catharina Margaretha (*11-12-1901) [Partner van 276]  276; 296
Buthfer, Hermann Diedrich (*08-02-1864) [Schoonvader van 276]  276
Buurmans, Baukje Klazes (*25-04-1840, †02-12-1927) [Schoonmoeder van 201]  201
Buwalda, Cornelia Jacoba (*12-01-1893) [Dochter van 206]  206,2
Buwalda, Jan Jouwert (*27-03-1866, †24-03-1936) [Partner van 206]  206
Buwalda, Jan Jouwert (*06-01-1896) [Zoon van 206]  206,3
Buwalda, Johannes Christiaan (*21-10-1891, †13-05-1940) [Zoon van 206]  206,1
Buwalda, Jouwert (*±1823) [Schoonvader van 206]  206
Buwalda, Phoebus Hetzerus (*12-07-1897, †05-06-1969) [Zoon van 206]  206,4
Carsouw, Johannes (*21-12-1839, †03-05-1913) [Schoonvader van 200]  200
Carsouw, Trijntje (*06-10-1867, †26-01-1909) [Partner van 200]  200
Cats, Elisabeth (*20-02-1870, †01-04-1969) [Schoonmoeder van 236]  236
Claus, Anne (*18-09-1917, †17-12-1985) [Zoon van 197]  197,1
Claus, Dirk Johannes (*04-07-1922, †1940) [Zoon van 197]  197,2
Claus, Johannes (*10-01-1857, †15-05-1922) [Schoonvader van 197]  197
Claus, Johannes (*28-01-1926, †29-12-2002) [Zoon van 197]  197,3
Claus, Jurjen (*12-06-1927, †20-02-2004) [Zoon van 197]  197,4
Claus, Sierk (*09-03-1888, †21-11-1960) [Partner van 197]  197
Clippelaar, Albertina Philomena Josephina (Tineke) de (*23-11-1943, †01-11-1962) [Dochter van 267]  267,1
Clippelaar, Edith de (*1948) [Dochter van 267]  267,2
Clippelaar, Eduard de (*11-11-1876, †28-11-1918) [Schoonvader van 267]  267
Clippelaar, Eduardus Pieter Maria de (*09-10-1951, †10-10-1951) [Zoon van 267]  267,3
Clippelaar, Eduardus Pieter Maria de (*17-01-1953) [Zoon van 267]  267,4
Clippelaar, Franciscus Johannes de (*1955) [Dochter van 267]  267,5
Clippelaar, Gerardus de (*1956) [Dochter van 267]  267,6
Clippelaar, Jozef Jacobus de (*12-10-1918, †13-04-1983) [Partner van 267]  267
Cramer, Anna Maria Petronella (*02-12-1872, †11-01-1939) [Schoonmoeder van 158]  158
Dam, Hartog van (*22-04-1901, †19-03-1971) [Partner van 146]  146
Dam, Philippus van (*14-06-1875, †11-12-1942) [Schoonvader van 146]  146
Damhuis, Ellen (*1954) [Dochter van 265]  265,3
Damhuis, Geert Arnoldus (*07-07-1921) [Partner van 265]  265
Damhuis, Julianus Arnoldus (*08-03-1895) [Schoonvader van 265]  265
Damhuis, Julianus Arnoldus (*13-10-1951) [Zoon van 265]  265,2
Damhuis, Peter (*1943) [Zoon van 265]  265,1
Dekken, Dieuwke van (*11-12-1864, †08-12-1947) [Schoonmoeder van 197]  197
Denkema, Geeske (*27-01-1879, †08-11-1918) [Schoonmoeder van 176]  176
Deursen, Agnes van (*15-10-1932, †08-10-1995) [Partner van 260]  260
Diederich, Gerrit Hendrik (*21-04-1865, †17-07-1928) [Schoonvader van 216]  216
Diederich, Johanna Hendrika (*25-05-1899) [Partner van 216]  216
Dijk, Annechien (*17-05-1850, †21-12-1925)  183
Dijk, Trientje van (*19-12-1885, †28-08-1950) [Schoonmoeder van 230]  230
Dijken, Klaas van (*11-06-1870, †19-08-1963) [Schoonvader van 147]  147
Dijken, Klaas van (*?-06-1925, †01-09-1926) [Zoon van 147]  147,1
Dijken, Klaas Hendrik van (*26-09-1898, †29-05-1965) [Partner van 147]  147
Dijkstra, Aafke (*17-07-1880, †16-04-1938) [Schoonmoeder van 177]  177
Dijkstra, Aaltje Sierks (*21-08-1772, †24-12-1849) [Partner van 10]  10; 21
Dijkstra, Albert (*09-09-1875, †15-10-1944) [Partner van 117]  117; 233; 234; 235
Dijkstra, Ane (*29-05-1915) [Zoon van 91]  91,6
Dijkstra, Aukje Martens (*08-07-1790, †01-05-1836) [Partner van 33]  33
Dijkstra, Dirk (*09-08-1908, †09-01-1978) [Nummer 235]  235
Dijkstra, Elske (*12-08-1881, †10-05-1971) [Partner van 90]  90; 187; 188; 189; 190; 191
Dijkstra, Enne (*21-03-1905, †12-05-1940) [Partner van 257]  257
Dijkstra, Foekje (*±1922) [Nummer 195]  195
Dijkstra, Fokke (*16-10-1911, †18-09-1987) [Nummer 193]  193
Dijkstra, Foktje (*19-05-1841, †17-06-1914) [Schoonmoeder van 141]  141
Dijkstra, Grietje (*01-07-1919) [Nummer 194]  194
Dijkstra, IJda (*17-06-1894, †28-07-1978) [Partner van 204]  204; 274; 275
Dijkstra, Klaas (*14-09-1883, †15-09-1964) [Partner van 91]  91; 192; 193; 194; 195
Dijkstra, Kornelis (*06-02-1871, †14-02-1953) [Schoonvader van 204]  204
Dijkstra, Luitzen (*27-09-1874, †13-04-1958) [Schoonvader van 257]  257
Dijkstra, NN NN (levenloos *29-09-1937) [Dochter van 235]  235,1
Dijkstra, Sietse (*12-11-1938, †29-03-1939) [Zoon van 235]  235,2
Dijkstra, Sjoukje (*01-11-1899, †04-01-1978) [Nummer 233]  233
Dijkstra, Sytze (*10-01-1906, †11-02-1986) [Zoon van 117]  117,3
Dijkstra, Sytze Gerkes (*07-06-1824, †22-08-1901) [Schoonvader van 117]  117
Dijkstra, Tietje (*26-05-1903, †01-10-1970) [Nummer 234]  234
Dijkstra, Wander (*28-05-1909, †03-04-1971) [Nummer 192]  192
Dijkstra, Wiebe (*03-05-1857, †18-12-1921) [Schoonvader van 90] [Schoonvader van 91]  90; 91
Dijkstra, Wiebe (*19-12-1906) [Zoon van 91]  91,3
Dijkstra, Yttje Mintjes (*17-02-1813, †05-08-1883) [Schoonmoeder van 58]  58
Dirks, Claas (*?-01-1699) [Zoon van 1]  1,7
Dirks, Epo (*?-11-1692) [Zoon van 1]  1,5
Dirks, Maike (*?-01-1696) [Dochter van 1]  1,6
Doller, Aaltje (*04-11-1858, †13-03-1939) [Schoonmoeder van 180]  180
Dorst, Arie (*16-12-1876, †26-08-1943) [Schoonvader van 247]  247
Dorst, Ewouda (*07-07-1913, †19-01-2003) [Partner van 247]  247
Douma, Hille Oenes (*18-12-1842, †12-06-1911) [Schoonvader van 133]  133
Douma, Jeltje (*22-04-1873, †16-02-1963) [Schoonmoeder van 249]  249
Douma, Sytske Hilles (*15-09-1873, †20-02-1947) [Partner van 133]  133; 255; 256; 257
Draaisma, Cornelis Hylkes (*±1756, †25-09-1826) [Schoonvader van 19]  19
Draaisma, Jeltje Cornelis (*?-05-1794, †04-05-1884) [Partner van 19]  19; 37
Draaisma, Martje Kornelis (Mattje) (*±1783, †04-12-1859) [Schoonmoeder van 37]  37
Dreimans, Darte [Schoonmoeder van 165]  165
Drewes, Ebel Pieters (*29-12-1874, †14-08-1960) [Schoonvader van 222]  222
Drewes, Reina (*13-07-1903, †24-01-1991) [Partner van 222]  222
Drouwes, Ettje [Schoonmoeder van 12]  12
Duijm, Catharina Maria (*07-09-1885, †31-05-1950) [Schoonmoeder van 163]  163
Duinen, Grietje Martje van (*11-09-1907, †29-12-1990) [Partner van 185]  185
Duinen, Wietse van (*31-05-1879, †14-05-1964) [Schoonvader van 185]  185
Duitman, Hendrikje (*10-09-1856, †07-11-1941) [Schoonmoeder van 212]  212
Dupuij, Sara Charlotta Cornelia (*29-03-1855) [Schoonmoeder van 213]  213
Duursma, Wijke Sjoukes (*28-06-1799, †20-07-1841) [Schoonmoeder van 44]  44
Ebbinge, Engberdina (*10-06-1919, †24-04-2013) [Partner van 232]  232
Ebbinge, Jan (*23-09-1880, †21-07-1979) [Schoonvader van 232]  232
Egbers, Sophie Henriette Philippine (*04-11-1863, †19-09-1924) [Schoonmoeder van 216]  216
Eisinga, Trientje [Schoonmoeder van 82]  82
Ellens, Abele (*29-07-1899, †16-02-1905) [Zoon van 94]  94,1
Ellens, Baukje (*20-04-1904, †14-06-1961) [Dochter van 94]  94,4
Ellens, Cornelia (*08-07-1918, †21-11-1999) [Partner van 193]  193
Ellens, Hotze (*28-05-1893, †09-12-1972) [Zoon van 140]  140,2
Ellens, Jacob (*27-05-1902, †16-11-1979) [Zoon van 94]  94,3
Ellens, Jacob Paulus (*06-02-1845, †17-06-1913) [Schoonvader van 94]  94
Ellens, Johannes (*22-04-1865, †04-08-1905) [Partner van 140]  140
Ellens, Lutske (*14-11-1891, †25-12-1973) [Dochter van 140]  140,1
Ellens, Marten (*18-12-1893, †10-04-1975) [Schoonvader van 193] [Schoonvader van 195]  193; 195
Ellens, Marten Paulus (*09-06-1823, †15-09-1870) [Schoonvader van 140]  140
Ellens, NN NN (levenloos *18-01-1901) [Zoon van 94]  94,2
Ellens, Paulus Jacobs (*21-07-1875, †25-05-1925) [Partner van 94]  94
Ellens, Pieter (*±1923) [Partner van 195]  195
Elzinga, Jitske Gadsses (*06-04-1803, †09-03-1844) [Schoonmoeder van 102]  102
Ende, Berendina Engelina van’t (*28-10-1894, †08-01-1984) [Dochter van 134]  134,2
Ende, Jan van’t (*22-05-1859, †20-07-1939) [Partner van 134]  134
Ende, Rendert Willem van’t (*31-07-1892, †14-11-1956) [Zoon van 134]  134,1
Ende, Willem van’t (*07-08-1820, †20-08-1861) [Schoonvader van 134]  134
Engelsma, Freerkje (*24-07-1873, †05-06-1961) [Schoonmoeder van 257]  257
Es, Bastiaan van (*22-11-1864, †23-01-1949) [Schoonvader van 215]  215
Es, Christiaan van (*21-05-1911) [Zoon van 215]  215,1
Es, Helena van (*±1915) [Dochter van 215]  215,3
Es, Hendrika van (*28-06-1912) [Dochter van 215]  215,2
Es, Pieter van (*23-09-1886, †03-11-1957) [Partner van 215]  215
Eskens, Lourens Lodewijks (*?-12-1791, †10-09-1858) [Schoonvader van 66]  66
Eskens, Tjitske Lourens (*31-07-1817, †18-03-1889) [Partner van 66]  66
Evers, Steintje (*±1794, †06-01-1859) [Schoonmoeder van 49]  49
Everts, Dirk (*?-09-1707) [Zoon van 5]  5,1
Everts, Trijntje (*±1749, †08-08-1821) [Schoonmoeder van 23]  23
Everts, Ynske (*?-02-1711) [Dochter van 5]  5,2
Ezinga, Trientje (*19-11-1836, †06-01-1891) [Schoonmoeder van 78]  78
Faber, Bregtje (*26-01-1907, †16-05-1944) [Partner van 227]  227; 287
Faber, Haye Jans [Partner van 4]  4
Faber, Rochgert (*03-02-1873, †12-05-1947) [Schoonvader van 227]  227
Faber, Willem Pieters (*±1748, †09-12-1826) [Partner van 12]  12
Feenstra, Baukjen Molles (*26-04-1828, †20-06-1908) [Nummer 67]  67
Feenstra, Durk Molles (*17-06-1825, †07-02-1916) [Nummer 66]  66
Feenstra, Joon Oedzes (*08-01-1817, †02-03-1882) [Schoonvader van 74]  74
Feenstra, Sytze Diemers (*±1762, †25-05-1811) [Schoonvader van 28]  28
Feenstra, Sytze Molles (*16-07-1823, †26-06-1843) [Zoon van 28]  28,1
Feenstra, Wijbe (*10-07-1821, †27-07-1894) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 116]  116
Flier, Aalt Maassen van der (*?-08-1783, †18-02-1857) [Schoonvader van 49]  49
Flier, Reijntje van der (*02-12-1817, †09-05-1891) [Partner van 49]  49; 104; 105; 106; 107
Fokkema, Baukje Rinzes (*24-12-1831, †17-02-1873) [Schoonmoeder van 129]  129
Fokken, Geert (*28-09-1858, †21-07-1884) [Partner van 84]  84
Fokken, Geertje (*15-08-1884, †19-05-1894) [Dochter van 84]  84,1
Fokken, Jan Luitjen (*±1823, †10-02-1900) [Schoonvader van 84]  84
Fokkes, Johannes (*±1725, †<1774) [Partner van 8]  8; 14; 15; 16; 17
Fokkinga, Ebeltje Sytzes (*26-12-1816, †27-05-1891) [Schoonmoeder van 43]  43
Folkerts, Lysbert (Elizabeth) (*08-05-1757, †18-05-1834) [Schoonmoeder van 30]  30
Folkerts, Sjirk [Schoonvader van 10]  10
Gaastra, Maaike Marcus (*06-09-1784, †23-02-1861) [Schoonmoeder van 50]  50
Gaikema, Evert Thenus [Partner van 5]  5
Ganzinga, Dirk (*06-05-1922, †13-06-2012) [Partner van 264]  264
Ganzinga, Fedde (*27-09-1891, †03-05-1985) [Schoonvader van 264]  264
Ganzinga, Fedde (*22-02-1945, †06-12-1948) [Zoon van 264]  264,1
Geersing, Janna (*27-10-1875, †01-02-1959) [Schoonmoeder van 184]  184
Geertsma, Tjitske (*08-01-1913, †14-05-2005) [Schoonmoeder van 282]  282
Geubel, Jan Derk (*16-09-1848, †31-12-1930) [Schoonvader van 207]  207
Geubel, Maria Paulina (*13-09-1871, †19-08-1940) [Partner van 207]  207
Graaff, Wilhelmina Aldegonda de (*22-12-1845, †17-12-1923) [Schoonmoeder van 209]  209
Greven, Hans (†<2011) [Partner van 283]  283
Groen, Eit Itsch (*09-11-1883, †29-09-1928) [Schoonvader van 188]  188
Groen, Jacob (*03-01-1908, †14-07-1985) [Partner van 188]  188
Groen, Sieuwke (*20-03-1864, †20-04-1918) [Schoonmoeder van 239]  239
Groenhof, Alle Sjoerds (*18-05-1834, †26-11-1916) [Schoonvader van 126]  126
Groenhof, Etje Alles (*31-08-1867, †04-03-1948) [Partner van 126]  126
Groenhof, Sjoerd Alles (*16-02-1806, †10-07-1852) [Schoonvader van 40]  40
Groenhof, Ykjen Sjoerds (*16-11-1837, †19-03-1922) [Partner van 40]  40
Haalsma, Antje Jelkes (*14-10-1861, †08-06-1938) [Dochter van 46]  46,2
Haalsma, Hendrik Sweitzes (*18-03-1832, †23-07-1866) [Zoon van 21]  21,3
Haalsma, Jelke (*17-01-1864, †13-04-1903) [Zoon van 46]  46,3
Haalsma, Jelke Riekeles (*23-08-1771, †05-12-1814) [Schoonvader van 21]  21
Haalsma, Jelke Sweitzes (*15-11-1833, †03-05-1863) [Nummer 46]  46
Haalsma, Sweitse Jelkes (*08-08-1859, †23-01-1863) [Zoon van 46]  46,1
Haalsma, Sweitze Jelkes (*11-04-1803, †11-02-1847) [Partner van 21]  21; 46
Haan, Aaltje de (*10-05-1890, †22-02-1960) [Partner van 163]  163
Haan, Alstje de (*26-04-1911) [Dochter van 163]  163,1
Haan, Anne de (*20-10-1876) [Zoon van 42]  42,3
Haan, Durk Jelles de (*19-08-1794, †31-07-1862) [Schoonvader van 39]  39
Haan, Foppe de (*10-10-1881, †17-07-1945) [Schoonvader van 261]  261
Haan, Froukje de (*±1925) [Partner van 261]  261
Haan, Gepke Durks de (*29-07-1837, †30-06-1912) [Partner van 39]  39; 83; 84; 85; 86; 87
Haan, Koentje Kornelis de (*19-03-1883, †25-03-1883) [Dochter van 42]  42,5
Haan, Kornelis Sytzes de (*18-09-1838, †24-12-1899) [Partner van 42]  42; 93
Haan, Pieter Catharinus Gabriel de (*09-07-1863, †04-11-1926) [Schoonvader van 163]  163
Haan, Sybrigje de (*31-03-1901, †16-10-1985) [Partner van 255]  255; 294; 295
Haan, Sytze de (*29-06-1872, †11-04-1951) [Schoonvader van 255]  255
Haan, Sytze de (*16-11-1874, †01-08-1910) [Zoon van 42]  42,2
Haan, Sytze Kornelis de (*?-09-1800, †21-01-1848) [Schoonvader van 42]  42
Haan, Tabe de (*24-03-1879) [Nummer 93]  79; 93
Halen, Antje van (*17-05-1876, †06-03-1946) [Schoonmoeder van 246]  246
Ham, Jacobus Petrus van der (*26-10-1911) [Partner van 159]  159
Ham, Leonardus Adrianus van der (*20-10-1878, †06-02-1954) [Schoonvader van 159]  159
Hamming, Ite (*27-11-1875, †04-07-1954) [Getuige bij overlijdensaangifte van 116]  116
Harkema, Antje Rienks (*02-10-1811, †30-10-1878) [Schoonmoeder van 101]  101
Hasper, Pietertje (*09-10-1880, †05-06-1970) [Schoonmoeder van 228]  228
Hattum, Jacoba van (*±1814, †11-10-1866) [Schoonmoeder van 106]  106
Hayema, Jan Dirks (*?-12-1783, †14-03-1863) [Schoonvader van 54]  54
Hayema, Klaaske (*04-02-1833, †04-02-1909) [Partner van 54]  54; 113; 114
Hazekamp, Gerrit (*13-06-1862, †28-07-1922) [Schoonvader van 171]  171
Hazekamp, Gerrit (*?-01-1925, †26-04-1925) [Zoon van 171]  171,2
Hazekamp, Jan (*27-06-1896) [Partner van 171]  171
Hazekamp, Renske (*22-10-1921) [Zoon van 171]  171,1