Overige Parentelen

Adema
Auke Ruurds 1760 - Hinke Cornelis - Cornjum

Parenteel van Auke Ruurds

Parenteel van Auke Ruurds

1 Auke Ruurds is geboren omstreeks 1760 in Cornjum ( Leeuwarden ). Auke is overleden vóór 1837, ten hoogste 77 jaar oud. Auke trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 15 augustus 1784 in Leeuwarderadeel met Hinke Cornelis, ongeveer 25 jaar oud. Hinke is geboren omstreeks 1759 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Cornelis en Antje. Hinke is overleden op maandag 17 juli 1815 in Dronrijp ( Waadhoeke ), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1815.
Kind van Auke en Hinke:
1 Auke Aukes Adema, geboren in september 1790 in Schingen ( Waadhoeke ). Volgt 2.
2 Auke Aukes Adema is geboren in september 1790 in Schingen ( Waadhoeke ), zoon van Auke Ruurds (zie 1) en Hinke Cornelis. Hij is gedoopt op donderdag 30 september 1790. Auke is overleden op maandag 1 mei 1837 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1837.
Beroep:
gaardenier
Auke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 maart 1815 in Menaldum ( Waadhoeke ) met Ymkje Sipkes van Loon, 20 jaar oud. Ymkje is geboren in juni 1794 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Sipke Jetzes van Loon en Antje Abes. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1794. Ymkje is overleden op donderdag 12 januari 1865 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1865.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Auke en Ymkje:
1 Antje Adema, geboren op vrijdag 2 februari 1816 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 februari 1816. Antje is overleden op vrijdag 16 februari 1816 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 18 februari 1816.
2 Sipke Aukes Adema, geboren op vrijdag 21 maart 1817 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 3.
3 Antje Aukes Adema, geboren op donderdag 28 januari 1819 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 4.
4 Ruurd Aukes Adema, geboren op maandag 24 juli 1820 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 5.
5 Hinke Aukes Adema, geboren op zaterdag 10 september 1825 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 6.
6 Abe Aukes Adema, geboren op zaterdag 23 mei 1829 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 7.
7 Aukje Aukes Adema, geboren op maandag 14 mei 1832 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 8.
3 Sipke Aukes Adema is geboren op vrijdag 21 maart 1817 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1817. Sipke is overleden op dinsdag 11 september 1855 in Hitzum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1835.
Beroep:
timmermansknecht
Sipke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17 mei 1843 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Antje Ages Heegstra, 19 jaar oud. Antje is geboren op maandag 12 april 1824 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Age Michiels Heegstra en Antje Pieters van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1824. Antje is overleden op woensdag 10 mei 1848 in Hitzum ( Waadhoeke ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1848.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16 maart 1850 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Grietje Alberts Jannereth, 21 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 15 februari 1829 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Albert Jans Jannereth en Mayke Rientses Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1906. Grietje is overleden op zaterdag 23 juni 1906 in Sneek, 77 jaar oud.
Kind van Sipke en Antje:
1 Auke Sipkes Adema, geboren op zondag 19 mei 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 9.
Kinderen van Sipke en Grietje:
2 Maaike Sipkes Adema, geboren op woensdag 8 januari 1851 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 10.
3 Albert Adema, geboren op maandag 24 mei 1852 in Hitzum ( Waadhoeke ). Volgt 11.
4 Sipke Sipkes Adema, geboren op maandag 21 januari 1856 in Hitzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1856. Sipke is overleden op zondag 20 juni 1875 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1875.
4 Antje Aukes Adema is geboren op donderdag 28 januari 1819 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1819. Antje is overleden op donderdag 11 april 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1844. Antje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 8 mei 1839 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Klaas Sybrens Sybrandy, 31 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 19 september 1807 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Sybren Klazes Sybrandy en Gelske Hendriks van der Pas. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1807. Klaas is overleden op zaterdag 5 februari 1859 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1859.
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Gelske Klazes Sybrandy, geboren op dinsdag 23 juni 1840 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 12.
2 Ymkje Sybrandy, geboren op maandag 7 november 1842 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1842. Ymkje is overleden op maandag 10 november 1856 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1856.
5 Ruurd Aukes Adema is geboren op maandag 24 juli 1820 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1820. Ruurd is overleden op zaterdag 31 oktober 1857 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1857. Ruurd trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17 mei 1843 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Tjietske Wytzes Kramer, 22 jaar oud. Tjietske is geboren op donderdag 2 november 1820 in Franeker, dochter van Wytze Romkes Kramer en Rinske Hendriks Bollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1820.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ruurd en Tjietske:
1 Auke Ruurds Adema, geboren op donderdag 28 maart 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 13.
2 Rinske Adema, geboren op dinsdag 22 april 1845 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 14.
3 Ymkje Ruurds Adema, geboren op dinsdag 6 februari 1849 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 15.
4 Wytze Ruurds Adema, geboren op zondag 29 december 1850 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 16.
5 Antje Ruurds Adema, geboren op woensdag 4 januari 1854 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 17.
6 Hinke Aukes Adema is geboren op zaterdag 10 september 1825 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1825. Hinke is overleden op zondag 7 juni 1903 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1903. Hinke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 april 1849 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Gerrit Martens Oosterhof, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 3 december 1825 in Bolsward, zoon van Marten Ruurds Oosterhof en Hiltje Heeres Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1825. Gerrit is overleden op vrijdag 29 januari 1904 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1904.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Hinke en Gerrit:
1 Marten Gerrits Oosterhof, geboren op donderdag 13 juni 1850 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 18.
2 Dirk Gerrits Oosterhof, geboren op zondag 3 augustus 1851 in Peins ( Waadhoeke ). Volgt 19.
3 Ymkje Gerrits Oosterhof, geboren op maandag 29 november 1852 in Peins ( Waadhoeke ). Volgt 20.
4 Hiltje Gerrits Oosterhof, geboren op vrijdag 2 maart 1855 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 21.
5 Auke Gerrits Oosterhof, geboren op donderdag 28 mei 1857 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1857. Auke is overleden op maandag 7 september 1857 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1857.
6 Trijntje Gerrits Oosterhof, geboren op donderdag 28 mei 1857 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1857. Trijntje is overleden op zondag 16 augustus 1857 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1857.
7 Trijntje Gerrits Oosterhof, geboren op woensdag 7 november 1860 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ). Volgt 22.
8 Auke Gerrits Oosterhof, geboren op zondag 19 januari 1862 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1862. Auke is overleden op vrijdag 31 januari 1862 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1862.
9 Aukje Gerrits Oosterhof, geboren op maandag 26 juni 1865 in Zweins ( Waadhoeke ). Volgt 23.
7 Abe Aukes Adema is geboren op zaterdag 23 mei 1829 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1829. Abe is overleden op donderdag 27 augustus 1868 in Menaldum ( Waadhoeke ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1868.
Beroep:
schipper
Abe:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 april 1852 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Antje Roelofs Hoekstra, 20 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 28 februari 1832 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Roelof Joukes Hoekstra en Willemina Johannes van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1832. Antje is overleden op maandag 7 maart 1853 in Menaldum ( Waadhoeke ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1853.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1854 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Yedes Tamminga, 22 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 21 oktober 1831 in Peins ( Waadhoeke ), dochter van Yde Jacobs (Yede) Tamminga en Trijntje Jochums Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1831. Antje is overleden op vrijdag 4 oktober 1901 in Menaldum ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1901.
Beroep:
naaister
Kind van Abe en Antje (1):
1 Roelof Abes Adema, geboren op dinsdag 1 maart 1853 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 24.
Kinderen van Abe en Antje (2):
2 Auke Adema, geboren op maandag 26 maart 1855 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 25.
3 Trijntje Adema, geboren op woensdag 19 oktober 1859 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 26.
8 Aukje Aukes Adema is geboren op maandag 14 mei 1832 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Auke Aukes Adema (zie 2) en Ymkje Sipkes van Loon. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1832. Aukje is overleden op dinsdag 22 februari 1910 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1910. Aukje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 19 mei 1852 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Cornelis Pieters de Ring, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 31 maart 1828 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pytter Tjeerds (Pieter) de Ring en Corneliske Cornelis Baukes. Cornelis is overleden op zondag 13 juli 1884 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1884.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Aukje en Cornelis:
1 Antje de Ring, geboren op dinsdag 8 februari 1853 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 27.
2 Corneliske de Ring, geboren op zaterdag 17 november 1855 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 28.
3 Ymkje de Ring, geboren op donderdag 30 augustus 1860 in Achlum ( Waadhoeke ). Ymkje is overleden op donderdag 26 januari 1893 in Leeuwarden, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1893.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 15 juni 1889 in Leeuwarden gehuwd met Franciscus Johannes Harms
4 Pieter de Ring, geboren op vrijdag 8 februari 1861 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
5 Baukje de Ring, geboren op maandag 16 september 1867 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1867. Baukje is overleden op woensdag 14 oktober 1868 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1868.
9 Auke Sipkes Adema is geboren op zondag 19 mei 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Sipke Aukes Adema (zie 3) en Antje Ages Heegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1844. Auke is overleden op zondag 21 juni 1874 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1874.
Beroep:
timmerman
Auke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1870 in Wonseradeel met Arendtje Herkes Leeman, 27 jaar oud. Arendtje is geboren op zondag 18 december 1842 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Herke Willems Leeman en Sibbeltje Gerlofs Swart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1842. Arendtje is overleden op woensdag 30 oktober 1878 in Baijum ( Waadhoeke ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1878.
Kinderen van Auke en Arendtje:
1 Sipke Adema, geboren op vrijdag 31 maart 1871 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1871. Sipke is overleden op maandag 3 april 1871 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1871.
2 Sibbeltje Adema, geboren op vrijdag 8 maart 1872 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1872. Sibbeltje is overleden op donderdag 18 februari 1965 in Eindhoven, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1965. Sibbeltje bleef ongehuwd.
3 Antje Adema, geboren op dinsdag 2 september 1873 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
4 Auke Adema, geboren op dinsdag 29 september 1874 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 31.
5 Sytske Adema, geboren op dinsdag 29 september 1874 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1874. Sytske is overleden op donderdag 12 augustus 1875 in Achlum ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1875.
10 Maaike Sipkes Adema is geboren op woensdag 8 januari 1851 in Hitzum ( Waadhoeke ), dochter van Sipke Aukes Adema (zie 3) en Grietje Alberts Jannereth. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1851.
Beroep:
dienstmeid
Maaike trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 juni 1870 in Wonseradeel met Frans Sjoerds Hidma, 21 jaar oud. Frans is geboren op dinsdag 10 april 1849 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Watzes Hidma en Lijsbeth Gerbens Rijpma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1849. Frans is overleden op dinsdag 15 mei 1883 in Sneek, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1883.
Beroep:
tuinman
Kinderen van Maaike en Frans:
1 Grietje Hidma, geboren op zondag 11 juni 1871 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1871. Grietje is overleden op vrijdag 22 september 1871 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1871.
2 Grietje Hidma, geboren op maandag 12 augustus 1872 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1872. Grietje is overleden op vrijdag 9 november 1894 in Amsterdam, 22 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
3 Sjoerd Hidma, geboren op maandag 18 mei 1874 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1874. Sjoerd is overleden op zaterdag 2 november 1918 in Bloemendaal, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1918. Sjoerd bleef ongehuwd.
4 Sipke Hidma, geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
5 Carel Hidma, geboren op donderdag 19 juli 1877 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
6 Albert Hidma, geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Sneek. Volgt 34.
7 Elisabeth Hidma, geboren op vrijdag 19 mei 1882 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1882. Elisabeth is overleden op zaterdag 11 november 1882 in Sneek, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1882.
8 Fransina Hidma, geboren op maandag 9 juli 1883 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1883. Fransina is overleden op zondag 4 mei 1884 in Sneek, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1884.
11 Albert Adema is geboren op maandag 24 mei 1852 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Sipke Aukes Adema (zie 3) en Grietje Alberts Jannereth. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1852. Albert is overleden op vrijdag 18 maart 1927 in Deventer, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1927.
Beroep:
Militair apotheker
Albert trouwde, 30 jaar oud, op zondag 29 april 1883 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ) met Baukje Kuipers, 32 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 17 januari 1851 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjeerd Alberts Kuipers en Lolkje Klazes Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1851. Baukje is overleden op zondag 12 maart 1911 in Middelburg, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1911.
Kinderen van Albert en Baukje:
1 Margaretha Charlotte Catharina Adema, geboren op donderdag 22 mei 1884 in Middelburg. Volgt 35.
2 Tjeerd Nicolaas Adema, geboren op maandag 9 november 1885 in Middelburg. Volgt 36.
3 Charlotta Ida Adema, geboren op woensdag 8 juni 1887 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1887.
12 Gelske Klazes Sybrandy is geboren op dinsdag 23 juni 1840 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Klaas Sybrens Sybrandy en Antje Aukes Adema (zie 4). Gelske is overleden op vrijdag 23 februari 1900 in Beetgum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1900.
Beroep:
dienstmeid
Gelske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 april 1863 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Atte Jacobs Ronda, 24 jaar oud. Atte is geboren op dinsdag 16 april 1839 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Jacob Franses Ronda en Vrouwkjen Rientses (Froukje) Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1839. Atte is overleden op dinsdag 1 februari 1927 in Beetgum ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1927.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Gelske en Atte:
1 Antje Ronda, geboren op dinsdag 22 maart 1864 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1864. Antje is overleden op donderdag 11 februari 1943 in Berlikum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1943. Zij is begraven in Beetgum.
Notitie bij Antje: Antje is op 5 oktober 1882 in menaldumadeel gehuwd met Jelle de Vriers
Beroep:
dienstmeid
2 Froukje Ronda, geboren op zondag 16 juli 1865 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1865. Froukje is overleden op donderdag 1 december 1949 in Stiens ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1949.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 16 juli 1891 in Menaldumadeel gehuwd met Joahnnes Miedema
3 Trijntje Ronda, geboren op zondag 17 januari 1869 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1869. Trijntje is overleden op dinsdag 18 oktober 1938 in Stiens ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1938.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 21 mei 1903 in het Bildt gehuwd met Pier Ronda
4 Klaas Ronda, geboren op vrijdag 22 maart 1872 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1872. Klaas is overleden op zaterdag 21 februari 1948 in Marssum ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1948.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 18 september 1902 in Menaldumadeel gehuwd met Doetje Wagenaar
13 Auke Ruurds Adema is geboren op donderdag 28 maart 1844 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Ruurd Aukes Adema (zie 5) en Tjietske Wytzes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1844. Auke is overleden op vrijdag 18 december 1925 in Tzum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1925.
Beroep:
boerenknecht
Auke trouwde, 26 jaar oud, op zondag 15 mei 1870 in Franeker met Pietje Sytses Kingma, 22 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 7 februari 1848 in Franeker, dochter van Sytse Germens Kingma en Jetske Dirks Steinfort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1848. Pietje is overleden op vrijdag 16 februari 1934 in Huizum ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1934.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Auke en Pietje:
1 Ruurd Adema, geboren op woensdag 24 januari 1872 in Franeker. Volgt 37.
14 Rinske Adema is geboren op dinsdag 22 april 1845 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Ruurd Aukes Adema (zie 5) en Tjietske Wytzes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1845. Rinske is overleden op zaterdag 10 oktober 1925 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1925. Rinske:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 16 juli 1865 in Franeker met Nikolaas Kornelis Ebbendorf, 23 jaar oud. Nikolaas is geboren op maandag 7 maart 1842 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Kornelis Ebbendorp en Janke Tjammes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1842. Nikolaas is overleden op woensdag 16 december 1874 in Franeker, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1874.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1878 in Stedum ( Eemsdelta ) met Hendrik Meijer, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 10 april 1840 in Dongjum ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Gerrits Meyer en Grietje Jans van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1840. Hendrik is overleden op maandag 22 november 1897 in Bolsward, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1897.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Rinske en Nikolaas:
1 Ruurd Ebbendorp, geboren op dinsdag 5 maart 1867 in Franeker. Ruurd is overleden op dinsdag 19 maart 1867 in Franeker, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1867.
2 Ruurd Ebbendorf, geboren op woensdag 29 januari 1868 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1868. Ruurd is overleden op zondag 11 juni 1871 in Franeker, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1871.
3 Janke Ebbendorf, geboren op dinsdag 8 juni 1869 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1869. Janke is overleden op zaterdag 11 september 1869 in Franeker, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1869.
4 Cornelis Ebbendorf, geboren op dinsdag 6 september 1870 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1870. Cornelis is overleden op dinsdag 27 juni 1871 in Franeker, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 juni 1871.
5 Tjietske Ebbendorf, geboren op zaterdag 16 december 1871 in Franeker. Volgt 38.
6 Cornelis Ebbendorf, geboren op donderdag 14 november 1872 in Franeker. Volgt 39.
7 Ruurd Ebbendorf, geboren op zaterdag 28 november 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1874. Ruurd is overleden op woensdag 18 augustus 1875 in Franeker, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1875.
Kinderen van Rinske en Hendrik:
8 Dirk Meijer, geboren op maandag 16 september 1878 in Garsthuizen ( Eemsdelta ). Volgt 40.
9 Grietje Meyer, geboren op woensdag 18 februari 1880 in Stedum ( Eemsdelta ). Volgt 41.
10 Ymkje Meyer, geboren op woensdag 28 december 1881 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1881. Ymkje is overleden op vrijdag 2 februari 1900 in Bolsward, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1900.
11 Ruurd Meyer, geboren op woensdag 3 oktober 1883 in Bolsward. Volgt 42.
12 Pietje Meijer, geboren op donderdag 2 juli 1885 in Bolsward. Volgt 43.
15 Ymkje Ruurds Adema is geboren op dinsdag 6 februari 1849 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Ruurd Aukes Adema (zie 5) en Tjietske Wytzes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1849. Ymkje is overleden op vrijdag 24 april 1925 in Franeker, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1925.
Beroep:
dienstmeid
Ymkje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 15 januari 1871 in Franeker met Lieuwe Bleeker, 29 jaar oud. Lieuwe is geboren op zondag 27 juni 1841 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Martens Bleeker en Sytske Lieuwes Steinfort. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1841. Lieuwe is overleden op donderdag 10 april 1913 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1913.
Kinderen van Ymkje en Lieuwe:
1 Gerlof Bleeker, geboren op donderdag 27 januari 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1876. Gerlof is overleden op zaterdag 28 mei 1960 in Putten, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1960.
2 Tjietske Bleeker, geboren op donderdag 24 januari 1878 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1878. Tjietske is overleden op vrijdag 6 juni 1879 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1879.
3 Wytse Bleeker, geboren op zondag 2 november 1879 in Franeker. Volgt 44.
4 Hessel Bleeker, geboren op maandag 4 april 1881 in Franeker. Volgt 45.
5 Tjietske Bleeker, geboren op dinsdag 18 juli 1882 in Franeker. Volgt 46.
6 Sijtske Bleeker, geboren op vrijdag 25 juni 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1886. Sijtske is overleden op maandag 8 oktober 1962 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1962. Sijtske bleef ongehuwd.
7 Rinske Bleeker, geboren op woensdag 14 februari 1894 in Franeker. Volgt 47.
16 Wytze Ruurds Adema is geboren op zondag 29 december 1850 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Ruurd Aukes Adema (zie 5) en Tjietske Wytzes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1850. Wytze is overleden op zondag 23 mei 1897 in Franeker, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1897.
Beroep:
boerenknecht
Wytze trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1875 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sjutje Kornelis Mollema, 26 jaar oud. Sjutje is geboren op donderdag 15 juni 1848 in Dongjum ( Waadhoeke ), dochter van Kornelis Philippus Mollema en Hylke Broers Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1848. Sjutje is overleden op donderdag 13 juni 1918 in Franeker, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1918.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wytze en Sjutje:
1 Ruurd Adema, geboren op vrijdag 3 september 1875 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Volgt 48.
2 Cornelis Adema, geboren op vrijdag 14 september 1877 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Volgt 49.
3 Hijke Adema, geboren op maandag 19 juni 1882 in Franeker. Volgt 50.
4 Broer Wijtzes Adema, geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Franeker. Volgt 51.
5 Auke Adema, geboren op woensdag 13 april 1887 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1887. Auke is overleden op woensdag 14 maart 1888 in Franeker, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1888.
6 Tjitkse Adema, geboren op dinsdag 2 juli 1889 in Franeker. Volgt 52.
17 Antje Ruurds Adema is geboren op woensdag 4 januari 1854 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Ruurd Aukes Adema (zie 5) en Tjietske Wytzes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1854. Antje is overleden op vrijdag 25 april 1913 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13 mei 1877 in Franeker met Bauke Baukes Bentveld, 22 jaar oud. Bauke is geboren op maandag 7 augustus 1854 in Franeker, zoon van Bauke Gerrits Bentveld en Sijke Leeuwkes Schuitmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 augustus 1854. Bauke is overleden op zondag 11 februari 1940 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep:
schoenmakersknecht en bootwerker
Kinderen van Antje en Bauke:
1 Bauke Bentveld, geboren op vrijdag 18 januari 1878 in Franeker. Volgt 53.
2 Tjietske Bentveld, geboren op vrijdag 12 maart 1880 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1880.
Beroep:
verpleegster
3 Sijke Bentveld, geboren op donderdag 14 februari 1884 in Amsterdam. Volgt 54.
18 Marten Gerrits Oosterhof is geboren op donderdag 13 juni 1850 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1850. Marten is overleden op maandag 6 juni 1910 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1910.
Beroep:
medewerker bij de spoorwegen en bakkersknecht
Marten:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 25 februari 1880 in Leeuwarden met Riemke Ymes Schilstra, 30 jaar oud. Riemke is geboren op donderdag 21 februari 1850 in Hijlaard ( Leeuwarden ), dochter van Ieme Keimpes Schilstra en Hinke Taaekes Taekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1850. Riemke is overleden op zondag 7 oktober 1883 in Leeuwarden, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1883.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 30 april 1884 in Leeuwarden met Maria van Noord, 35 jaar oud. Maria is geboren op zondag 8 april 1849 in Leeuwarden, dochter van Johannes van Noord en Mary Jans van Velzen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1849. Maria is overleden op vrijdag 18 december 1925 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1925.
Kinderen van Marten en Riemke:
1 Gerrit Oosterhof, geboren op vrijdag 10 december 1880 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1880. Gerrit is overleden op donderdag 24 februari 1949 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1949.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 19 april 1905 in Leeuwarden gehuwd met Martje Draisma
Beroep:
stoker
2 Hinke Martens Oosterhof, geboren op vrijdag 23 juni 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1882. Hinke is overleden op maandag 3 juli 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1882.
3 Hinke Oosterhof, geboren op woensdag 3 oktober 1883 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1883. Hinke is overleden op zondag 7 oktober 1883 in Leeuwarden, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1883.
Kind van Marten en Maria:
4 Maria Oosterhof, geboren op zaterdag 23 januari 1886 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1886. Maria is overleden op zondag 16 mei 1886 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1886.
19 Dirk Gerrits Oosterhof is geboren op zondag 3 augustus 1851 in Peins ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1851. Dirk is overleden op dinsdag 24 april 1906 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1906.
Beroep:
Bakker
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 april 1878 in Tietjerksteradeel met Rinske Klazes Kuperus, 22 jaar oud. Rinske is geboren op zaterdag 19 januari 1856 in Hijlaard ( Leeuwarden ), dochter van Klaas Petrusz Kuperus en Aaltje Theunis de Waard. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1856. Rinske is overleden op donderdag 30 juli 1942 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1942.
Kind van Dirk en Rinske:
1 Gerrit Oosterhof, geboren op maandag 27 januari 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1879. Gerrit is overleden op maandag 22 januari 1945 in Ambawara ( Indonesie ), 65 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 17 mei 1905 in Leeuwarden gehuwd met Maria Anna de Kruys
Beroep:
Bankhouder
20 Ymkje Gerrits Oosterhof is geboren op maandag 29 november 1852 in Peins ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1852. Ymkje is overleden op vrijdag 16 oktober 1925 in Franeker, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1925. Ymkje trouwde, 25 jaar oud, op maandag 11 maart 1878 in Franeker met Frans Baukes Boonstra, 31 jaar oud. Frans is geboren op vrijdag 18 december 1846 in Franeker, zoon van Bauke Franses Boonstra en Antje Franses Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1846. Frans is overleden op woensdag 9 april 1924 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1924.
Kinderen van Ymkje en Frans:
1 Antje Boonstra, geboren op maandag 24 maart 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1879. Antje is overleden op woensdag 6 juni 1951 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1951. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Antje: Antje is op 26 november 1904 in Leeuwarden gehuwd met Harm Vos
Beroep:
dienstbode
2 Hinke Boonstra, geboren op maandag 14 februari 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1881. Hinke is overleden op woensdag 26 december 1956 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1956.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 4 juni 1904 in Leeuwarden gehuwd met Kasper Klok
Beroep:
dienstbode
3 Baukje Boonstra, geboren op zondag 28 oktober 1883 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1883. Baukje is overleden op woensdag 5 maart 1952 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1952.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 20 november 1909 in Leeuwarden gehuwd met Tjeerd Jansma
Beroep:
dienstbode
4 Gerritje Boonstra, geboren op woensdag 18 augustus 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1886. Gerritje is overleden op vrijdag 17 september 1971 in Amsterdam, 85 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats de Nieuwe Noorder.
Notitie bij Gerritje: Gerritje is op 18 mei 1916 in Franeker gehuwd met Gerrit Heerema
5 Hiltje Boonstra, geboren op maandag 14 april 1890 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1890.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 19 mei 1915 in Leeuwarden gehuwd met Jurjen Eygelaar
Beroep:
dienstbode
6 Trijntje Boonstra, geboren op dinsdag 12 februari 1895 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1895.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 13 november 1919 in Franeker gehuwd met Jacob Vellinga
21 Hiltje Gerrits Oosterhof is geboren op vrijdag 2 maart 1855 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1855. Hiltje is overleden op maandag 6 december 1943 in Hitzum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1943. Zij is begraven in Schingen op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
dienstmeid
Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1880 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Wijbe Philippus Breuker, 24 jaar oud. Wijbe is geboren op zondag 18 mei 1856 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Phlippus Wybes Breuker en Pietje Hilles Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1856. Wijbe is overleden op donderdag 6 september 1923 in Franeker, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1923.
Kinderen van Hiltje en Wijbe:
1 Philippus Breuker, geboren op donderdag 10 maart 1881 in Schingen ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1881. Philippus is overleden op zaterdag 18 december 1965 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1965. Hij is begraven in Schingen op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Philippus: Philippus is op 2 mei 1912 in Menaldumadeel gehuwd met Baukje Wierda
Beroep:
gardenier
2 Hinke Breuker, geboren op zondag 15 april 1883 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883. Hinke is overleden op zondag 4 april 1965 in Achlum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1965. Zij is begraven in Achlum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 28 mei 1908 in Menaldumadeel gehuwd met Broer Boonstra
3 Gerrit Breuker, geboren op donderdag 7 mei 1885 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 mei 1885. Gerrit is overleden op zaterdag 12 mei 1973 in Schingen ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Schingen.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 25 mei 1911 in Schoterland gehuwd met Elske Woudstra
4 Pieter Breuker, geboren op zondag 1 mei 1887 in Schingen ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 mei 1887. Pieter is overleden op zaterdag 11 januari 1964, 76 jaar oud. Hij is begraven in Worthington, Nobles County, op de Worthington Cemetery.
emigratie:
Pieter is op 12 mei 1915 vertrokken naar Amerika
5 Marten Breuker, geboren op donderdag 11 april 1889 in Schingen ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1889. Marten is overleden op donderdag 1 april 1948 in Franeker, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1948. Hij is begraven in Schingen op het Kerkhof van de NH Kerk. Marten bleef ongehuwd.
6 Jan Breuker, geboren op zaterdag 26 september 1891 in Schingen ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1891. Jan is overleden op vrijdag 4 november 1892 in Schingen ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1892.
7 Jan (John) Breuker, geboren op woensdag 20 september 1893 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1893. John is overleden in 1988, 94 of 95 jaar oud. Hij is begraven in Harris, Osceola County, op de Union Cemetery.
Notitie bij John: Jan is gehuwd met Mary Breuker
22 Trijntje Gerrits Oosterhof is geboren op woensdag 7 november 1860 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1860. Trijntje is overleden op dinsdag 2 juni 1936 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1936.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1888 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Jan Heerema, 35 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 5 oktober 1852 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Ids Tjallings Heerema en Wypkjen Karstens Fynjus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1852. Jan is overleden vóór 1936, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
Kuiper
Kinderen van Trijntje en Jan:
1 Ids Heerema, geboren op maandag 6 mei 1889 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1889. Ids is overleden op zaterdag 10 augustus 1929 in Zaandam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1929.
Notitie bij Ids: Ids is op 4 mei 1920 in Venlo gehuwd met Clara Maria Nelissen
Beroep:
Commies Rijksbelastingen
2 Gerrit Heerema, geboren op maandag 31 maart 1890 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1890.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 18 mei 1916 in Franeker gehuwd met Gerritje Boonstra
3 Karst Heerema, geboren op vrijdag 17 april 1891 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1891. Karst is overleden op zaterdag 7 december 1974, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Karst: Karst is op 9 mei 1919 in Workum gehuwd met Joukje de Vries
Beroep:
timmerman
4 Wypkjen Heerema, geboren op vrijdag 28 april 1893 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1893.
Notitie bij Wypkjen: Wypkjen is op 17 mei 1919 in Franekeradeel gehuwd met Harke Magré
23 Aukje Gerrits Oosterhof is geboren op maandag 26 juni 1865 in Zweins ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Martens Oosterhof en Hinke Aukes Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1865. Aukje is overleden op zondag 29 november 1931 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1931. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Aukje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 11 juni 1893 in Franeker met Eelke Salverda, 28 jaar oud. Eelke is geboren op dinsdag 21 juni 1864 in Franeker, zoon van Klaas Haantjes Salverda en Wytske Jelles Donia. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1864. Eelke is overleden op maandag 28 maart 1949 in Harlingen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1949. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Aukje en Eelke:
1 Gerrit Salverda, geboren op maandag 2 juli 1894 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1894.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 4 augustus 1921 in Barradeel gehuwd met Jantje Veersma
Beroep:
Kleermaker
2 Wytse Salverda, geboren op donderdag 15 maart 1906 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1906.
Notitie bij Wytse: Wytse is op 28 maart 1936 in Franeker gehuwd met Atje de Vries
Beroep:
rijwielhersteller
24 Roelof Abes Adema is geboren op dinsdag 1 maart 1853 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Abe Aukes Adema (zie 7) en Antje Roelofs Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1853. Roelof is overleden op donderdag 8 februari 1906 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1906.
Beroep:
Bakkersknecht
Roelof trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 19 november 1885 in Baarderadeel met Baukje de Wal, 44 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 15 juni 1841 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Klaas Rintjes de Wal en Tettje Jelles Kleinhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1841. Baukje is overleden op zaterdag 16 juli 1921 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1921.
Beroep:
bakkersche
25 Auke Adema is geboren op maandag 26 maart 1855 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Abe Aukes Adema (zie 7) en Antje Yedes Tamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1855. Auke is overleden op vrijdag 9 januari 1931 in Menaldum ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1931.
Beroep:
gardenier
Auke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Jantje Grijpma, 23 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 26 februari 1857 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Jacobs Grijpma en Trijntje Jans Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1857. Jantje is overleden op zaterdag 17 september 1910 in Menaldum ( Waadhoeke ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1910.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 18 april 1912 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Pietje Pool, 54 jaar oud. Pietje is geboren op zaterdag 30 mei 1857 in Huins ( Baarderadeel ), dochter van Roel Freerks Pool en Berber Hendriks Jelgersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1857. Pietje is overleden op vrijdag 16 juni 1922 in Menaldum ( Waadhoeke ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1922.
Kinderen van Auke en Jantje:
1 Trijntje Adema, geboren op zaterdag 30 april 1881 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 55.
2 Antje Adema, geboren op donderdag 24 mei 1883 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 56.
3 Abe Adema, geboren op maandag 3 augustus 1891 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 57.
26 Trijntje Adema is geboren op woensdag 19 oktober 1859 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Abe Aukes Adema (zie 7) en Antje Yedes Tamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1859. Trijntje is overleden op vrijdag 24 november 1933 in Zaandam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1933. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 september 1879 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Frans Ates Sjollema, 22 jaar oud. Frans is geboren op maandag 25 mei 1857 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ate Andries Sjollema en Elisabeth Hendriks Boxum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1857. Frans is overleden op dinsdag 23 november 1937 in Zaandam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1937.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Trijntje en Frans:
1 Antje Sjollema, geboren op dinsdag 12 oktober 1880 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 58.
2 Ate Sjollema, geboren op zondag 11 juni 1882 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 59.
3 Abe Sjollema, geboren op zaterdag 23 februari 1884 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 60.
4 Elisabeth Sjollema, geboren op maandag 22 juni 1885 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1885. Elisabeth is overleden op maandag 21 maart 1887 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1887.
5 Klaas Sjollema, geboren op zaterdag 19 februari 1887 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 61.
6 Andries Ates Sjollema, geboren op zaterdag 14 juli 1888 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 62.
7 Auke Ates Sjollema, geboren op woensdag 31 augustus 1892 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 63.
8 Elisabeth Sjollema, geboren op dinsdag 9 januari 1894 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1894. Elisabeth is overleden op woensdag 25 augustus 1915 in Zaandam, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1915.
9 Neisje Sjollema, geboren op donderdag 26 maart 1896 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 64.
10 Hendrik Ates (Henk) Sjollema, geboren op donderdag 15 januari 1903 in Zaandam. Volgt 65.
27 Antje de Ring is geboren op dinsdag 8 februari 1853 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Cornelis Pieters de Ring en Aukje Aukes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1853. Antje is overleden op maandag 7 oktober 1929 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1929. Antje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 mei 1877 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Dirk Engberts Veenstra, 26 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 27 februari 1851 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Engbert Durks Veenstra en Janke Pieters Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1851. Dirk is overleden op vrijdag 20 mei 1938 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1938.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Antje en Dirk:
1 Aukje Veenstra, geboren op woensdag 16 januari 1878 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1878. Aukje is overleden op zaterdag 13 september 1884 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1884.
2 Cornelis Veenstra, geboren op zaterdag 21 december 1878 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1878. Cornelis is overleden op zondag 14 september 1879 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1879.
3 Janke Veenstra, geboren op woensdag 7 januari 1880 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1880. Janke is overleden op zaterdag 25 maart 1911 in Issum ( Duitsland ), 31 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 8 juni 1901 in Ferweradeel gehuwd met Marten De Graaf
4 Cornelia Veenstra, geboren op donderdag 10 maart 1881 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1881. Cornelia is overleden op zaterdag 20 augustus 1881 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1881.
5 Cornelis Veenstra, geboren op zaterdag 13 mei 1882 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1882. Cornelis is overleden op zondag 1 augustus 1886 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1886.
6 Jan Veenstra, geboren op zaterdag 25 augustus 1883 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1883. Jan is overleden op dinsdag 24 juni 1884 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1884.
7 Pieter Veenstra, geboren op zaterdag 25 augustus 1883 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1883. Pieter is overleden op donderdag 13 september 1883 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1883.
8 Aukje Veenstra, geboren op zaterdag 1 november 1884 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1884. Aukje is overleden op woensdag 3 november 1948 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1948. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Aukje: Aukje is op 8 december 1906 in Leeuwarden gehuwd met Wybe Wever
Beroep:
dienstbode
9 Engbertina Veenstra, geboren op zaterdag 5 december 1885 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1885. Engbertina is overleden op woensdag 6 oktober 1886 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1886.
10 Cornelis Veenstra, geboren op vrijdag 11 februari 1887 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 februari 1887. Cornelis is overleden op vrijdag 9 september 1887 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1887.
11 Cornelis Veenstra, geboren op vrijdag 13 juli 1888 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1888. Cornelis is overleden op dinsdag 15 maart 1910 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1910. Cornelis bleef ongehuwd.
12 Maaike Veenstra, geboren op dinsdag 17 september 1889 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1889. Maaike is overleden op zondag 14 mei 1916 in Groningen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1916.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 27 december 1913 in Anloo gehuwd met Geert Wijchers
13 Engbert Veenstra, geboren op dinsdag 30 september 1890 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1890. Engbert is overleden op woensdag 12 november 1890 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1890.
14 Engbert Veenstra, geboren op dinsdag 12 januari 1892 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1892. Engbert is overleden op dinsdag 2 augustus 1892 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1892.
15 Engbert Veenstra, geboren op zaterdag 23 juni 1894 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1894. Engbert is overleden op maandag 18 oktober 1926 in Sneek, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1926.
Notitie bij Engbert: Engbert is op 9 mei 1918 in Menaldum gehuwd met Janna de Groot
Beroep:
fabrieksarbeider
16 Cornelia Veenstra, geboren op zaterdag 26 september 1896 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1896. Cornelia is overleden op woensdag 15 september 1976, 79 jaar oud. Zij is begraven in Willemsoord op Begraafplaats Vredehof.
Notitie bij Cornelia: Cornelia is op 19 april 1919 in Steenwijkerwold gehuwd met Klaas Grooters
28 Corneliske de Ring is geboren op zaterdag 17 november 1855 in Achlum ( Waadhoeke ), dochter van Cornelis Pieters de Ring en Aukje Aukes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1855. Corneliske is overleden op donderdag 24 september 1942 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1942.
Beroep:
Werkster
Corneliske trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1896 in Leeuwarden met Hendrik Harms, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 29 juli 1862 in Oosterdiep ( Veendam ), zoon van Franz Johann Harms en Margaretha Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1862. Hendrik is overleden op maandag 25 november 1935 in Noordwijkerhout ( Noordwijk ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1935.
Beroep:
mandenmaker
Kind van Corneliske en Hendrik:
1 Cornelis Harms, geboren op maandag 15 augustus 1881 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1881. Cornelis is overleden op zaterdag 30 december 1950 in Egmond aan Zee, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1951.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 11 augustus 1909 in Leeuwarden gehuwd met Philippina Elizabeth van der Voorde
Beroep:
stoker
29 Pieter de Ring is geboren op vrijdag 8 februari 1861 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Cornelis Pieters de Ring en Aukje Aukes Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 februari 1861. Pieter is overleden op maandag 9 oktober 1905 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1905. Pieter trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1899 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Pietje Roersma, 27 jaar oud. Pietje is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Pieter Willems Roersma en Joukje Elias Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1872. Pietje is overleden op zaterdag 4 juli 1964 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1964.
Kinderen van Pieter en Pietje:
1 Cornelis de Ring, geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1901. Cornelis is overleden op vrijdag 23 juni 1989 in Menaldum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Menaldum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 9 mei 1923 in Menaldumadeel gehuwd met Annigje Dol
2 Pieter de Ring, geboren op maandag 9 maart 1903 in Menaldum ( Waadhoeke ). Pieter is overleden op dinsdag 15 januari 1963 in Leeuwarden, 59 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 14 maart 1928 in leeuwarden gehuwd met Dirkje Caarels
Beroep:
fabrieksarbeider
3 Aukje de Ring, geboren op woensdag 5 oktober 1904 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1904. Aukje is overleden op donderdag 22 juni 2000 in Menaldum ( Waadhoeke ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Menaldum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Notitie bij Aukje: Aukje is op 5 maart 1925 in Menaldumadeel gehuwd met Bauke Zondervan
30 Antje Adema is geboren op dinsdag 2 september 1873 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Auke Sipkes Adema (zie 9) en Arendtje Herkes Leeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1873. Antje is overleden op woensdag 16 februari 1949 in Nijmegen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1949. Zij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord. Antje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12 november 1897 in Nijmegen met Johan Jacob Hildebrand, 26 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 25 januari 1871 in Nijmegen, zoon van Hendrikus Albertus Hildebrand en Adriana van Putten. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1871. Johan is overleden op zondag 27 november 1949 in Nijmegen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27 november 1949. Hij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord.
Beroep:
Brievenbesteller
Kinderen van Antje en Johan:
1 Adriana Jacoba Hildebrand, geboren op zaterdag 6 augustus 1898 in Bemmel ( Lingewaard ). Volgt 66.
2 Auke Johan Hildebrand, geboren op dinsdag 19 juni 1900 in Hatert ( Nijmegen ). Volgt 67.
3 Johan Jacob Hildebrand, geboren op maandag 29 december 1902 in Nijmegen. Volgt 68.
4 Arnoldus Theodorus Hildebrand, geboren op maandag 12 oktober 1908 in Nijmegen. Volgt 69.
5 Antje Geertruida Hildebrand, geboren omstreeks 1914 in Nijmegen. Volgt 70.
31 Auke Adema is geboren op dinsdag 29 september 1874 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Auke Sipkes Adema (zie 9) en Arendtje Herkes Leeman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1874. Auke is overleden op zaterdag 7 april 1951 in Amersfoort, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1951. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
schilder
Auke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 26 mei 1904 in Bemmel ( Lingewaard ) met Jansje Arissen, 31 jaar oud. Jansje is geboren op maandag 3 maart 1873 in Bemmel ( Lingewaard ), dochter van Jan Arissen en Evertje Verwoert. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1873. Jansje is overleden op woensdag 2 september 1964 in Amersfoort, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1964. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Kinderen van Auke en Jansje:
1 Arendtje Evertje Adema, geboren op dinsdag 7 maart 1905 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1905. Arendtje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1905.
2 Anna Anthonia Adema, geboren op zaterdag 21 september 1907 in Amersfoort. Volgt 71.
32 Sipke Hidma is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Sjoerds Hidma en Maaike Sipkes Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1875. Sipke is overleden op donderdag 1 januari 1959 in Hoorn, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1959.
Beroep:
galvaniseur
Sipke trouwde, 13 jaar oud, op vrijdag 12 april 1889 in Amsterdam met Aagje Deutekom, 14 jaar oud. Aagje is geboren op donderdag 5 november 1874 in Barsingerhorn ( Hollands Kroon ), dochter van Jacobus Deutekom en Trijntje de Graaf. Aagje is overleden op zondag 12 maart 1939 in Hoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1939.
Kinderen van Sipke en Aagje:
1 Frans Carel Albertus Hidma, geboren op woensdag 17 mei 1899 in Amsterdam.
Notitie bij Frans: Frans is op 20 februari 1925 in Hoorn gehuwd met Petronella Eindhoven
Beroep:
galvaniseur
2 Catharina Margaretha Hidma, geboren op vrijdag 26 april 1901 in Amsterdam.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 28 april 1931 in Berkhout gehuwd met Gerit Leeghwater
3 Carelina Alida Francine Hidma, geboren op zondag 14 april 1907 in Amsterdam.
Notitie bij Carelina: Carelina is op 29 mei 1941 in Amsterdam gehuwd met Jilles Coljee
33 Carel Hidma is geboren op donderdag 19 juli 1877 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Sjoerds Hidma en Maaike Sipkes Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1877. Carel is overleden op maandag 3 oktober 1960 in Grouw ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1960.
Beroep:
vernikkelaar
Carel trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 28 januari 1932 in Amsterdam met Grietje Wybenga, 46 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 25 augustus 1885 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Reid doekes Wybenga en Lamkje Atzes Koldijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1885. Grietje is overleden op zondag 26 oktober 1952 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1952.
34 Albert Hidma is geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Sneek, zoon van Frans Sjoerds Hidma en Maaike Sipkes Adema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880. Albert is overleden op donderdag 28 juni 1934 in Zwolle, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1934.
Beroep:
Handelsreiziger en Koffiehuishouder
Albert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 november 1905 in Amsterdam met Aletta Wilhelmina Adolphine Meierdrees, 26 jaar oud. Aletta is geboren op zaterdag 21 december 1878 in Amsterdam, dochter van Wilhelm Cornelis Meierdrees en Margaretha Wille. Aletta is overleden op donderdag 24 juni 1920 in Zwolle, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1920.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 3 februari 1921 in Zwolle met Helena Johanna Bresser, 35 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 19 augustus 1924 in Zwolle. Helena is geboren op woensdag 3 februari 1886 in Arnhem, dochter van Johannes Georg Bresser en Gijsbertje Busscher. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1886. Helena is overleden op zondag 3 januari 1960 in Rozendaal, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1960.
Beroep:
huishoudster
(3) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 4 juni 1925 in Amsterdam met Gerdina Geertruida Geusebroek, 37 jaar oud. Gerdina is geboren op vrijdag 7 oktober 1887 in Amsterdam, dochter van Gerrit Geusebroek en Geertje Liscet. Gerdina is overleden op maandag 21 augustus 1950 in Zwolle, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1950.
Kinderen van Albert en Aletta:
1 Albertina Aletta Hidma, geboren op zaterdag 18 augustus 1906 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1906.
Notitie bij Albertina: Albertina is op 26 juli 1928 in Amsterdam gehuwd met Otto Hendrik Sleijster
2 Margaretha Maaike Cornelia Beatrix Hidma, geboren op woensdag 8 september 1909 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1909.
Notitie bij Margaretha: Margaretha is op 13 november 1929 in Amsterdam gehuwd met Wouterus Lammers
3 Francina Hidma, geboren op maandag 16 juni 1913 in Leeuwarden. Francina is overleden op zaterdag 20 november 1965 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Notitie bij Francina: Francina is (1) op 17 oktober 1946 in Amsterdam gehuwd met Emil Dirk van der Voort en (2) op 3 juli 1954 met Jan Reen
Beroep:
kinderjuffrouw en huishoudster
4 Carel Albert Hidma, geboren op donderdag 24 juni 1920 in Zwolle.
Notitie bij Carel: Carel is (1) op 31 mei 1946 in Haskerland gehuwd met Alida Camminga, dit huwelijk is op 28 januari 1949 door echtscheiding ontbonden en (2) op 30 mei 1963 in Amsterdam met Berndina Johanna Siemerink
Beroep:
meubelmaker en vertegenwoordiger
35 Margaretha Charlotte Catharina Adema is geboren op donderdag 22 mei 1884 in Middelburg, dochter van Albert Adema (zie 11) en Baukje Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1884. Margaretha is overleden op vrijdag 20 november 1964 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 november 1964. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Margaretha:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 13 september 1909 in Middelburg met Willem de Visser, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 4 mei 1917 in Middelburg. Willem is geboren op donderdag 3 juli 1884 in Deventer, zoon van Willem de Visser en Elisabeth Aleida Sophia Henneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1884. Willem is overleden op donderdag 29 juli 1965 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Beroep:
fabrikant
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 25 september 1918 in ’s-Gravenhage met Hendrikus Cornelis Wilson, 52 jaar oud. Hendrikus is geboren op maandag 2 april 1866 in Zierikzee, zoon van Johannes Wiltson en Sara Doeleman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1866. Hendrikus is overleden op dinsdag 8 december 1942 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1942.
Beroep:
Kleermaker
Kind van Margaretha en Willem:
1 Willem de Visser, geboren op maandag 22 mei 1911 in Rotterdam. Volgt 72.
Kinderen van Margaretha en Hendrikus:
2 Rene Raymond Wilson, geboren op woensdag 1 december 1920 in ’s-Gravenhage.
3 Albert Anthonij Wilson, geboren op maandag 8 januari 1923 in ’s-Gravenhage.
36 Tjeerd Nicolaas Adema is geboren op maandag 9 november 1885 in Middelburg, zoon van Albert Adema (zie 11) en Baukje Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1885. Tjeerd is overleden op vrijdag 30 september 1960 in Alkmaar, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1960. Hij is begraven op dinsdag 4 oktober 1960 in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Beroep:
dagloner
Tjeerd trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1916 in Maarn ( Utrechtse Heuvelrug ) met Gerritje (Gerrie) de Man, 25 jaar oud. Gerrie is geboren op vrijdag 24 april 1891 in Maarn ( Utrechtse Heuvelrug ), dochter van Hendrik de Man en Cornelia van Kerkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1891. Gerrie is overleden op woensdag 27 juni 1956 in Alkmaar, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1956. Zij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Kinderen van Tjeerd en Gerrie:
1 Tjeerd Albert Hendrik (Ted) Adema, geboren op zondag 19 augustus 1917 in Goes. Volgt 73.
2 Baukje Cornelia (Pop) Adema, geboren op zaterdag 26 juli 1924 in Alkmaar. Volgt 74.
37 Ruurd Adema is geboren op woensdag 24 januari 1872 in Franeker, zoon van Auke Ruurds Adema (zie 13) en Pietje Sytses Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1872. Ruurd is overleden op donderdag 26 januari 1956 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1956.
Beroep:
schoenmakersknecht
Ruurd trouwde, 26 jaar oud, op zondag 29 mei 1898 in Franeker met Andrieske Gillebaard, 25 jaar oud. Andrieske is geboren op donderdag 5 december 1872 in Welsrijp ( Waadhoeke ), dochter van Andreas Jans (Andries) Gillebaard en Fokeltje Pieters de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1872. Andrieske is overleden op zondag 19 januari 1958 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1958.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Ruurd en Andrieske:
1 Pietje Adema, geboren op maandag 13 februari 1899 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1899. Pietje is overleden op maandag 12 juni 1978 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
2 Auke Adema, geboren op donderdag 25 april 1901 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1901. Auke is overleden op zondag 6 juli 1902 in Huizum ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1902.
3 Auke Adema, geboren op donderdag 14 mei 1903 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 75.
4 Andreas Adema, geboren op zondag 4 maart 1906 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 76.
5 Fokeltje Adema, geboren op woensdag 27 mei 1908 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 77.
6 Jan Adema, geboren op woensdag 1 juli 1914 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 78.
38 Tjietske Ebbendorf is geboren op zaterdag 16 december 1871 in Franeker, dochter van Nikolaas Kornelis Ebbendorf en Rinske Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1871. Tjietske is overleden op zaterdag 29 december 1951 in Bolsward, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1951. Tjietske trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 november 1895 in Amsterdam met Andries van Kouteren, 29 jaar oud. Andries is geboren op zondag 8 juli 1866 in Ooltgensplaat ( Goeree-Overflakkee ), zoon van Bartholomeus van Kouteren en Maria Anse. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1866. Andries is overleden op dinsdag 26 september 1950 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1950.
Beroep:
scheepsbouwer
Kinderen van Tjietske en Andries:
1 Nicolaas van Kouteren, geboren op vrijdag 9 november 1894 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zaterdag 20 september 1924 in Bolsward, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1924.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is op 11 augustus 1917 in Bolsward gehuwd met Ermske van der Kooi
Beroep:
sigarenmaker
2 Bartholomeus van Kouteren, geboren op vrijdag 31 januari 1896 in Amsterdam.
Notitie bij Bartholomeus: Bartholomeus is op 7 maart 1925 in Bolsward gehuwd met Jeltje Bruinsma
Beroep:
metselaar
3 Rinske van Kouteren, geboren op woensdag 16 maart 1898 in Amsterdam. Rinske is overleden op donderdag 4 juni 1936 in ’s-Gravenhage, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juni 1936.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 9 november 1921 in ’s-Gravenhage gehuwd met Hendrik Buth
Beroep:
Werkster
4 Maria van Kouteren, geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Amsterdam. Maria is overleden op dinsdag 15 juni 1965 in Sneek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1965. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Maria: Maria is op 24 mei 1924 in Bolsward gehuwd met Jouke Molenaar
5 Hendrik van Kouteren, geboren op dinsdag 13 januari 1903 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1903.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 19 mei 1928 in Bolsward gehuwd met Janna Johanna Maria Verbruggen
39 Cornelis Ebbendorf is geboren op donderdag 14 november 1872 in Franeker, zoon van Nikolaas Kornelis Ebbendorf en Rinske Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1872. Cornelis is overleden op zondag 19 november 1922 in Bolsward, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1922. Hij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op zondag 7 april 1901 in Bolsward met Gatske Boschma, 24 jaar oud. Gatske is geboren op zaterdag 2 december 1876 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rintje Boschma en Sjieuwke Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1876. Gatske is overleden op woensdag 2 maart 1966 in Bolsward, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1966.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Cornelis en Gatske:
1 Nicolaas Ebbendorf, geboren op maandag 30 september 1901 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1901. Nicolaas is overleden op donderdag 12 april 1990 in Bolsward, 88 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is op 10 november 1923 in Bolsward gehuwd met Jacoba van Dalen
Beroep:
Electricien
2 Rintje Ebbendorf, geboren op dinsdag 12 augustus 1902 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1902. Rintje is overleden op dinsdag 17 april 1979, 76 jaar oud. Zij is begraven in Egmond aan Zee op Begraafplaats Voorstraat.
Notitie bij Rintje: Rintje is op 23 maart 1927 in Wonseradeel gehuwd met Hiske Faber
3 Sjieuwke Ebbendorf, geboren op zaterdag 22 april 1905 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1905.
Notitie bij Sjieuwke: Sjieuwkje is op 20 oktober 1926 in Bolsward gehuwd met Jacob van der Kam
4 Cornelis Ebbendorf, geboren op zaterdag 2 januari 1915 in Bolsward. Cornelis is overleden op zondag 17 december 1989 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 23 december 1937 in Bolsward gehuwd met Leentje IJssels
Beroep:
Kantoorbediende
40 Dirk Meijer is geboren op maandag 16 september 1878 in Garsthuizen ( Eemsdelta ), zoon van Hendrik Meijer en Rinske Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1878. Dirk is overleden op zondag 3 augustus 1941 in Bolsward, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 augustus 1941.
Beroep:
fabrieksarbeider
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1902 in Bolsward met Jeltje Hoogland, 26 jaar oud. Jeltje is geboren op maandag 1 november 1875 in Legemeer ( De Friese Meren ), dochter van Jaen Bouwes (Jeen) Hoogland en Sjieuwke Simons van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1875. Jeltje is overleden op maandag 22 augustus 1949 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1949.
Kinderen van Dirk en Jeltje:
1 Hendrik Meijer, geboren op woensdag 25 november 1903 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1903. Hendrik is overleden op dinsdag 11 maart 1969, 65 jaar oud. Hij is begraven in Lisse op Begraafplaats Duinhof.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 27 november 1928 in Bolsward gehuwd met Trijntje de Jong
Beroep:
gasfitter
2 Jeen Meyer, geboren op donderdag 9 november 1905 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1905.
Notitie bij Jeen: Jeen is op 2 juni 1932 in Bolsward gehuwd met Sjieuwke Boschma
Beroep:
drukker
41 Grietje Meyer is geboren op woensdag 18 februari 1880 in Stedum ( Eemsdelta ), dochter van Hendrik Meijer en Rinske Adema (zie 14). Grietje is overleden op dinsdag 29 april 1941 in Bolsward, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1941. Zij is begraven in Bolsward. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1904 in Bolsward met Allert (Albert) Terpstra, 26 jaar oud. Albert is geboren op vrijdag 18 oktober 1878 in Bolsward, zoon van Simon Ypes Terpstra en Elbrig Annes Nijdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1878. Albert is overleden op zondag 12 december 1971 in Bolsward, 93 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
groentenhandelaar
Kinderen van Grietje en Albert:
1 Rinske Terpstra, geboren op maandag 21 augustus 1905 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1905.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 22 juli 1930 in Bolsward gehuwd met Klaas Kroontje
Beroep:
winkeljuffrouw
2 Simon Terpstra, geboren op zaterdag 13 oktober 1906 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1906. Simon is overleden op dinsdag 11 april 1989 in Bolsward, 82 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Simon: Simon is op 4 april 1933 in Bolsward gehuwd met Janke Castelein
Beroep:
Winkelier
3 NN NN Terpstra, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 1 januari 1908 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 januari 1908.
4 Hendrik Terpstra, geboren op maandag 1 februari 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1909.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 18 apeil 1935 in Haskerland gehuwd met Maria Hoekstra
Beroep:
groentenhandelaar
5 Gerbrig Terpstra, geboren op donderdag 24 februari 1910 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1910. Gerbrig is overleden op zondag 27 april 1986 in Sneek, 76 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Gerbrig: Gerbrig is op 31 augustus 1943 in Bolsward gehuwd met Meinte Brandsma
6 Ymkje Terpstra, geboren op zaterdag 8 juli 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1911.
7 Ype Terpstra, geboren op woensdag 14 mei 1913 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1913.
Notitie bij Ype: Ype is op 30 oktober 1939 in Boslward gehuwd met Attje Westra
Beroep:
groentenkoopman
8 Pietje Terpstra, geboren op dinsdag 29 september 1914 in Bolsward. Pietje is overleden op zaterdag 6 juli 1991, 76 jaar oud. Zij is begraven in Nunspeet op de Begraafplaats aan de van Oordtstraat.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 20 oktober 1937 in Nijkerk gehuwd met Hendrik van den Ham
42 Ruurd Meyer is geboren op woensdag 3 oktober 1883 in Bolsward, zoon van Hendrik Meijer en Rinske Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1883. Ruurd is overleden op dinsdag 21 april 1959 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1959.
Beroep:
fabrieksarbeider
Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 juni 1908 in Hennaarderadeel met Geertje Hiemstra, 27 jaar oud. Geertje is geboren op zondag 20 maart 1881 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jetze Jans Hiemstra en Minke Noordenbos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1881. Geertje is overleden op zaterdag 16 februari 1957 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1957.
Kinderen van Ruurd en Geertje:
1 Hendrik Meyer, geboren op vrijdag 5 maart 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1909.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 4 april 1935 in Bolsward gehuwd met Berendina Johanna Prins
Beroep:
Korporaal bij de Militaire Poltitie
2 Minke Meyer, geboren op donderdag 22 december 1910 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1910. Minke is overleden op zaterdag 10 maart 2001 in Sneek, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 15 maart 2001 in Goutum ( Leeuwarden ).
Notitie bij Minke: Minke is op 8 mei 1940 in Bolsward gehuwd met Catrinus Kroontje
43 Pietje Meijer is geboren op donderdag 2 juli 1885 in Bolsward, dochter van Hendrik Meijer en Rinske Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1885. Pietje is overleden op zondag 13 oktober 1968 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1968. Zij is begraven in Bolsward. Pietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1910 in Bolsward met Arend Runia, 23 jaar oud. Arend is geboren op woensdag 28 juli 1886 in Bolsward, zoon van Hendrik Runia en Jiskjen Lamminga. Arend is overleden op woensdag 21 januari 1987 in Bolsward, 100 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
Propagandist Chr. Landbouwbond
Kinderen van Pietje en Arend:
1 Rinske Runia, geboren op vrijdag 10 maart 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1911. Rinske is overleden op zaterdag 23 december 1995, 84 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 2 september 1936 in Leeuwarden gehuwd met Arjen de Vries
2 Jiskjen Runia, geboren op woensdag 12 augustus 1914 in Bolsward. Jiskjen is overleden op donderdag 12 april 2001 in Bolsward, 86 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
3 Grietje Runia, geboren op maandag 25 maart 1918 in Bolsward.
4 Harmina Runia, geboren op woensdag 4 mei 1921 in Bolsward. Harmina is overleden op maandag 3 april 2006, 84 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 7 april 2006 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Harmina: Harmina is gehuwd met Jelle Kazimier
5 Dirk Runia, geboren op zaterdag 7 juni 1924 in Bolsward.
6 Arend Runia, geboren op maandag 11 april 1927 in Leeuwarden. Arend is overleden op zaterdag 26 juni 1999 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
7 Pietje Runia, geboren op zondag 18 januari 1931 in Leeuwarden.
44 Wytse Bleeker is geboren op zondag 2 november 1879 in Franeker, zoon van Lieuwe Bleeker en Ymkje Ruurds Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1879. Wytse is overleden op zaterdag 19 mei 1945 in Harlingen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1945.
Beroep:
pakhuisknecht en meesterknecht
Wytse trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 maart 1903 in Barradeel met Saakje Norder, 19 jaar oud. Saakje is geboren op woensdag 20 juni 1883 in Firdgum ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Norder en Trijntje Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1883.
Kinderen van Wytse en Saakje:
1 Lieuwe Bleeker, geboren op maandag 19 maart 1906 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1906.
Notitie bij Lieuwe: Lieuwe is op 9 april 1930 in Franeker gehuwd met Rinske de Vries
Beroep:
Pakhuisknecht
2 Trijntje Bleeker, geboren op maandag 27 september 1909 in Franeker.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 1 aspril 1931 in Franeker gehuwd met Meindert Groendijk
3 Johannes Bleeker, geboren op vrijdag 13 juli 1917 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1917.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 30 januari 1941 in Franeker gehuwd met Reino Dijkstra
Beroep:
electrotechnicus
45 Hessel Bleeker is geboren op maandag 4 april 1881 in Franeker, zoon van Lieuwe Bleeker en Ymkje Ruurds Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1881. Hessel is overleden op woensdag 16 mei 1956 in Harlingen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1956. Hessel trouwde, 28 jaar oud, op zondag 21 november 1909 in Franeker met Hotske Sippens, 30 jaar oud. Hotske is geboren op vrijdag 14 februari 1879 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Thomas Jacobs Sippens en Akke Sieks Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1879. Hotske is overleden op zondag 31 juli 1966 in Harlingen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1966.
Kinderen van Hessel en Hotske:
1 Thomas Bleeker, geboren op donderdag 9 mei 1907 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1907. Thomas is overleden op dinsdag 26 september 1967 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1967.
Notitie bij Thomas: Thomas is op 5 oktober 1932 in Rotterdam gehuwd met Helena Adriana Verschoor
Beroep:
rijksambtenaar
2 Ymkje Bleeker, geboren op woensdag 4 januari 1911 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 november 1911. Ymkje is overleden op woensdag 2 december 1942 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1942. Ymkje bleef ongehuwd.
Beroep:
verpleegster
3 Akke Bleeker, geboren op zaterdag 23 december 1911 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1911. Akke is overleden op vrijdag 28 november 1986 in Harlingen, 74 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Notitie bij Akke: Akke is op 23 mei 1935 in Harlingen gehuwd met Oeds Tjallings
4 Tjitske Bleeker, geboren op maandag 23 december 1912 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1912. Tjitske is overleden op maandag 1 maart 1971, 58 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 8 juni 1933 in Harlingen gehuwd met Wiebe Zijlstra
5 Richtje Bleeker, geboren op zaterdag 8 januari 1916 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1916. Richtje is overleden op zondag 21 maart 1993, 77 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Notitie bij Richtje: Richtje is op 18 november 1937 in Franeker gehuwd met Bouke Broersma
6 Lieuwe Bleeker, geboren op woensdag 9 mei 1917 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1917. Lieuwe is overleden op vrijdag 18 oktober 1918 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1918.
46 Tjietske Bleeker is geboren op dinsdag 18 juli 1882 in Franeker, dochter van Lieuwe Bleeker en Ymkje Ruurds Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1882.
Beroep:
gemeentewerker
Tjietske trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 18 januari 1923 in Groningen met Kornelis Postma, 51 jaar oud. Kornelis is geboren op zondag 14 mei 1871 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Hendrik Kornelis Postma en Hinke Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1871. Kornelis is overleden op vrijdag 31 januari 1930 in Groningen, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1930.
Beroep:
gemeentewerker
47 Rinske Bleeker is geboren op woensdag 14 februari 1894 in Franeker, dochter van Lieuwe Bleeker en Ymkje Ruurds Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1894. Rinske is overleden op zondag 26 maart 1967 in Harlingen, 73 jaar oud. Rinske trouwde, 35 jaar oud, op maandag 13 mei 1929 in Groningen met Marinus Werkhoven, 45 jaar oud. Marinus is geboren op woensdag 26 december 1883 in Middelstum ( Eemsdelta ), zoon van Cornelis Werkhoven en Trijntje Winters. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 december 1883. Marinus is overleden op zaterdag 25 juni 1966 in Groningen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1966.
Beroep:
Pakhuisknecht
48 Ruurd Adema is geboren op vrijdag 3 september 1875 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Wytze Ruurds Adema (zie 16) en Sjutje Kornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1875. Ruurd is overleden op zondag 24 november 1946 in Heemstede, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1946.
Beroep:
Expeditieknecht en chauffeur
Ruurd:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 2 april 1899 in Franeker met Trijntje de Valk, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 26 februari 1875 in Minnertsga ( Waadhoeke ), dochter van Johannes de Valk en Aafke Fynjus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1875. Trijntje is overleden op dinsdag 21 mei 1935 in Heemstede, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1935.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op woensdag 2 februari 1938 in Heemstede met Wilhelmina van Huijzen, 42 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 21 juli 1945. Wilhelmina is geboren op zondag 19 mei 1895 in Haarlem, dochter van Christoffel van Huijzen en Maria Catharina Jansse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1895. Wilhelmina is overleden op vrijdag 18 juni 1976 in Haarlem, 81 jaar oud.
Kinderen van Ruurd en Trijntje:
1 Wijtze Adema, geboren op vrijdag 28 september 1900 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1900. Wijtze is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Leeuwarden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1900.
2 Wietze Adema, geboren op maandag 7 april 1902 in Leeuwarden. Volgt 79.
3 Johannes Adema, geboren op zaterdag 12 december 1903 in Leeuwarden. Volgt 80.
4 Aafke Adema, geboren op woensdag 5 juli 1905 in Leeuwarden. Volgt 81.
5 Sjoerdtje Adema, geboren op zaterdag 14 september 1907 in Leeuwarden. Volgt 82.
6 Cornelis Adema, geboren op zondag 27 juni 1909 in Leeuwarden. Volgt 83.
7 Broer Adema, geboren op dinsdag 12 mei 1914 in Leeuwarden. Volgt 84.
49 Cornelis Adema is geboren op vrijdag 14 september 1877 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Wytze Ruurds Adema (zie 16) en Sjutje Kornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1877. Cornelis is overleden op zaterdag 31 januari 1931 in Franeker, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1931. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Koopman
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20 oktober 1901 in Franeker met IJke van der Wal, 21 jaar oud. IJke is geboren op zondag 9 mei 1880 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd van der Wal en Martzen Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1880. IJke is overleden op zaterdag 28 november 1964 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1954. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kinderen van Cornelis en IJke:
1 Sjoerd Adema, geboren op maandag 22 december 1902 in Franeker. Volgt 85.
2 Sjoerdje Adema, geboren op vrijdag 24 februari 1905 in Franeker. Volgt 86.
3 Martha Adema, geboren op vrijdag 3 april 1908 in Franeker. Volgt 87.
4 Hyke Tjitske Adema, geboren op maandag 26 december 1910 in Franeker. Volgt 88.
5 Wijtze Adema, geboren op woensdag 5 november 1913 in Franeker. Volgt 89.
6 Jan Adema, geboren op dinsdag 9 februari 1915 in Franeker. Volgt 90.
50 Hijke Adema is geboren op maandag 19 juni 1882 in Franeker, dochter van Wytze Ruurds Adema (zie 16) en Sjutje Kornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1882. Hijke is overleden op zaterdag 6 november 1965 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1965. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Hijke trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 30 januari 1901 in Franeker met Yde Bouwe van der Meulen, 33 jaar oud. Yde is geboren op zaterdag 6 april 1867 in Franeker, zoon van Bouwe Ydes van der Meulen en Anna Dirks. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1867. Yde is overleden op zaterdag 8 juni 1935 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1935.
Beroep:
kantoorbediende en koopman
Kinderen van Hijke en Yde:
1 Bouwe van der Meulen, geboren op zondag 7 april 1901 in Franeker. Volgt 91.
2 Wijtse van der Meulen, geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Franeker. Volgt 92.
3 Anna van der Meulen, geboren op zaterdag 1 juli 1905 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1905.
4 Yde Bouwe van der Meulen, geboren op donderdag 9 december 1909 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 december 1909.
5 Tjitske van der Meulen, geboren op donderdag 23 november 1911 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1911. Tjitske is overleden op woensdag 24 december 1969 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1969.
51 Broer Wijtzes Adema is geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Franeker, zoon van Wytze Ruurds Adema (zie 16) en Sjutje Kornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1884. Broer is overleden op zaterdag 20 januari 1945 in Franeker, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1945. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Machinist en portier
Broer trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 september 1904 in Franeker met Hiltje Bouwma, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op vrijdag 20 februari 1880 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Pieter Bouwma en Antje Stapert. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1880. Hiltje is overleden op dinsdag 15 september 1964 in Harlingen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1964. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kinderen van Broer en Hiltje:
1 Pieter Adema, geboren op vrijdag 17 februari 1905 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1905. Pieter is overleden op maandag 20 april 1914 in Franeker, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 april 1914.
2 Sjoerdtje Adema, geboren op maandag 21 mei 1906 in Franeker. Volgt 93.
3 Wytze Adema, geboren op donderdag 5 maart 1908 in Leeuwarden. Volgt 94.
4 Anna Adema, geboren op donderdag 3 februari 1910 in Leeuwarden. Volgt 95.
5 Ruurd Adema, geboren op maandag 30 december 1912 in Franeker. Volgt 96.
6 Pieter Adema, geboren op dinsdag 16 maart 1915 in Franeker. Volgt 97.
7 Cornelis Adema, geboren op dinsdag 20 november 1917 in Franeker. Volgt 98.
8 Jijke (Jeike) Adema, geboren op dinsdag 9 december 1919 in Franeker. Volgt 99.
9 Hinke Adema, geboren op zondag 2 april 1922 in Franeker. Volgt 100.
10 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 31 oktober 1925 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1925.
52 Tjitkse Adema is geboren op dinsdag 2 juli 1889 in Franeker, dochter van Wytze Ruurds Adema (zie 16) en Sjutje Kornelis Mollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1889. Tjitkse trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 maart 1913 in Amsterdam met Hendrik Monshouwer, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 29 maart 1886 in Amsterdam, zoon van Hendrik Monshouwer en Jeannette Aleida Fortuin. Hendrik is overleden op dinsdag 1 januari 1957 in Arnhem, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1957.
Beroep:
slager
Kinderen van Tjitkse en Hendrik:
1 Sjoertje Tjitske Monshouwer, geboren op zaterdag 20 september 1913 in ’s-Gravenhage.
2 Jeanneke Aleida Monshouwer, geboren op zaterdag 7 november 1914 in ’s-Gravenhage.
3 Hendrika Monshouwer, geboren op dinsdag 13 februari 1917 in ’s-Gravenhage. Volgt 101.
53 Bauke Bentveld is geboren op vrijdag 18 januari 1878 in Franeker, zoon van Bauke Baukes Bentveld en Antje Ruurds Adema (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1878. Bauke is overleden op maandag 15 november 1948 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Beroep:
smid-bankwerker
Bauke trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1908 in Amsterdam met Catharina Johanna Schrik, 26 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 4 mei 1882 in Amsterdam, dochter van Carel Frederik Schrik en Catharina Johanna Hanenberg. Catharina is overleden op vrijdag 18 maart 1955 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Kinderen van Bauke en Catharina:
1 Bauke Bentveld, geboren op vrijdag 11 juni 1909 in Amsterdam. Bauke is overleden op zondag 23 maart 1980 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 27 oktober 1938 in Amsterdam gehuwd met Catharina Antonia Schellekens
Beroep:
metaalbewerker motorenfabriek
2 Anna Bentveld, geboren op woensdag 25 januari 1911 in Amsterdam.
Notitie bij Anna: Anna is op 25 maart 1960 in Voorburg gehuwd met Arij Verzeveldt
Beroep:
costuumnaaister
54 Sijke Bentveld is geboren op donderdag 14 februari 1884 in Amsterdam, dochter van Bauke Baukes Bentveld en Antje Ruurds Adema (zie 17). Sijke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 juli 1912 in Amsterdam met Arij Verzeveldt, 30 jaar oud. Arij is geboren op dinsdag 30 augustus 1881 in Amsterdam, zoon van Theunis Verzeveldt en Anna Maria Baaij.
Beroep:
tekenaar aan de Rijks Marinewerf
55 Trijntje Adema is geboren op zaterdag 30 april 1881 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Auke Adema (zie 25) en Jantje Grijpma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1881. Trijntje is overleden op zaterdag 9 januari 1954 in Berlikum ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1954. Zij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 juni 1907 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Sytze Braaksma, 28 jaar oud. Sytze is geboren op donderdag 1 augustus 1878 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Douwe Sytzes Braaksma en Geertje Lolkes Boomstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1878. Sytze is overleden op dinsdag 5 mei 1953 in Berlikum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1953. Hij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk.
Beroep:
gardenier en landbouwer
Kinderen van Trijntje en Sytze:
1 Douwe Braaksma, geboren op zaterdag 29 februari 1908 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1908. Douwe is overleden op zondag 22 maart 1908 in Berlikum ( Waadhoeke ), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1908.
2 Jantje Braaksma, geboren op vrijdag 12 februari 1909 in Berlikum ( Waadhoeke ). Volgt 102.
3 Douwe Braaksma, geboren op woensdag 4 januari 1911 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1911. Douwe is overleden op zaterdag 11 februari 1911 in Berlikum ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1911.
4 Geertje Braaksma, geboren op woensdag 23 oktober 1912 in Berlikum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1912. Geertje is overleden op zondag 31 maart 1991 in Berlikum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk.
5 Douwe Braaksma, geboren op maandag 10 december 1917 in Berlikum ( Waadhoeke ). Douwe is overleden op maandag 24 december 1917 in Berlikum ( Waadhoeke ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 december 1917.
6 Douwe Braaksma, geboren op zondag 16 maart 1919 in Berlikum ( Waadhoeke ). Douwe is overleden op vrijdag 2 september 1927 in Leeuwarden, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1927.
56 Antje Adema is geboren op donderdag 24 mei 1883 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Auke Adema (zie 25) en Jantje Grijpma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1883. Antje is overleden op woensdag 14 juli 1937 in Bergentheim ( Hardenberg Ambt ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1932. Antje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1905 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Sijmen van der Meer, 26 jaar oud. Sijmen is geboren op zaterdag 29 maart 1879 in Slappeterp ( Waadhoeke ), zoon van Jan Jans van der Meer en Ankje Sijmons Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1879. Sijmen is overleden op maandag 3 september 1945 in Wierden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1945. Hij is begraven op vrijdag 7 september 1945.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Antje en Sijmen:
1 Jan van der Meer, geboren op zaterdag 31 maart 1906 in Slappeterp ( Waadhoeke ). Volgt 103.
2 Auke van der Meer, geboren op maandag 2 januari 1911 in Slappeterp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1911.
3 Abe van der Meer, geboren op woensdag 27 september 1916 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1916. Abe is overleden op donderdag 12 september 1940 in Heemse ( Hardenberg ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1940. Abe bleef ongehuwd.
Beroep:
Winkelbediende
57 Abe Adema is geboren op maandag 3 augustus 1891 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Auke Adema (zie 25) en Jantje Grijpma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1891. Abe is overleden op dinsdag 7 augustus 1928 in Menaldum ( Waadhoeke ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 augustus 1928. Hij is begraven in Menaldum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
gardenier
Abe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 9 mei 1918 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Sijke de Boer, 19 jaar oud. Sijke is geboren op woensdag 10 augustus 1898 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Anne de Boer en Grietje Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1898. Sijke is overleden op woensdag 9 april 1975, 76 jaar oud. Zij is begraven in Menaldum.
Kinderen van Abe en Sijke:
1 Auke Adema, geboren op dinsdag 5 augustus 1919 in Menaldum ( Waadhoeke ). Auke is overleden op dinsdag 15 november 1927 in Menaldum ( Waadhoeke ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1927. Hij is begraven in Menaldum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
2 Anne Adema, geboren op woensdag 12 april 1922 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 104.
3 Grietje Adema, geboren op donderdag 30 september 1926 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 105.
58 Antje Sjollema is geboren op dinsdag 12 oktober 1880 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1880. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 mei 1903 in Zaandam met Martinus van Aarle, 27 jaar oud. Martinus is geboren op donderdag 5 augustus 1875 in Sint-Oedenrode ( Meierijstad ), zoon van Johannes Wilhelmus van Aarle en Hermina Zatink. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1875. Martinus is overleden op zaterdag 5 januari 1957 in Zaandam, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1957.
Beroep:
metselaar
Kinderen van Antje en Martinus:
1 Johannes Wilhelmus van Aarle, geboren op zaterdag 23 januari 1904 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1904.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 3 oktober 1928 in Zaandam gehuwd met Susanna Bakker
Beroep:
voeger
2 Trijntje van Aarle, geboren op vrijdag 7 april 1905 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1905.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 14 oktober 1931 in Zaandam gehuwd met Pieter van Dijk
3 Hermina van Aarle, geboren op donderdag 29 maart 1906 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1906.
Notitie bij Hermina: Hermina is op 22 juli 1925 in Zaandam gehuwd met Gerrit Timmerman
4 Elisabeth van Aarle, geboren op donderdag 3 juni 1909 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1909.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is gehuwd met Daniël Plekker
5 Frans van Aarle, geboren op zaterdag 9 juli 1910 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1910.
Notitie bij Frans: Frans is gehuwd met Catharina Stam
6 Helena van Aarle, geboren op zondag 23 maart 1913 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1913.
Notitie bij Helena: Helena is gehuwd met Dirk Eijben
59 Ate Sjollema is geboren op zondag 11 juni 1882 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1882. Ate is overleden op zondag 6 juli 1958 in Zaandam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1958.
Beroep:
Pakhuisknecht
Ate trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 juni 1906 in Zaandam met Jannetje Molenaar, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op vrijdag 19 september 1884 in Zaandam, dochter van Gerrit Molenaar en Wijfje Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1884. Jannetje is overleden op zondag 23 september 1979 in Zaandam, 95 jaar oud.
Kinderen van Ate en Jannetje:
1 Wijfje Sjollema, geboren op vrijdag 25 januari 1907 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1907.
Notitie bij Wijfje: Wijfje is op 7 augustus 1931 in Koog aan de Zaan gehuwd met Klaas Koene
2 Frans Sjollema, geboren op woensdag 25 maart 1908 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1908. Frans is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Zaandam, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1908.
3 Ate Sjollema, geboren op woensdag 25 maart 1908 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1908. Ate is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Zaandam, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1908.
4 Trijntje Sjollema, geboren op woensdag 14 december 1910 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1910.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is gehuwd met Cornelis van Vliet
5 Jannetje Sjollema, geboren op zondag 23 maart 1913 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1913.
Notitie bij Jannetje: Jannetje is gehuwd met Pieter Bunschoten
6 Frans Ate Sjollema, geboren op zaterdag 17 juli 1915 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1915. Frans is overleden op maandag 7 maart 2011 in Zaandam, 95 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 15 maart 2011 in Zaandam in het Crematorium Zaanstad.
Notitie bij Frans: Frans is gehuwd met Cornelia Bier
60 Abe Sjollema is geboren op zaterdag 23 februari 1884 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 februari 1884. Abe is overleden op maandag 15 juni 1970 in Zaandam, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1970.
Beroep:
Bouwvakarbeider
Abe:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 30 mei 1906 in Zaandam met Engelina Ekkes, 23 jaar oud. Engelina is geboren op zondag 18 februari 1883 in Koog aan de Zaan, dochter van Aijolt Ekkes en Geertje Engel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1883. Engelina is overleden op maandag 3 september 1923 in Zaandam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1923.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 18 juni 1925 in Zaandam met Wilhelmina Christina de Vries, 41 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 5 november 1883 in Edam ( Edam-Volendam ), dochter van Simon de Vries en Stijntje Nieuwkerk. Wilhelmina is overleden op vrijdag 12 mei 1967 in Zaandam, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 14 mei 1967.
Kinderen van Abe en Engelina:
1 Frans Sjollema, geboren op donderdag 9 mei 1907 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1907.
Notitie bij Frans: Frans is op 14 januari 1932 in Zaandam gehuwd met Huberdina Elisabeth Krah
Beroep:
Bouwvakarbeider
2 Geertje Sjollema, geboren op zondag 25 december 1910 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1910.
61 Klaas Sjollema is geboren op zaterdag 19 februari 1887 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1887. Klaas is overleden op dinsdag 3 juni 1958 in Zaandam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1958. Klaas:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 februari 1910 in Zaandam met Geertruida Ortelee, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 24 juli 1887 in Zaandijk, dochter van Marcus Ortelee en Maartje Ouwejan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 juli 1887. Geertruida is overleden op zaterdag 23 februari 1946 in Zaandam, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1946.
(2) trouwde met Marijtje Kruit.
Kinderen van Klaas en Geertruida:
1 Trijntje Sjollema, geboren op woensdag 29 juni 1910 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1910. Trijntje is overleden op maandag 1 januari 1973, 62 jaar oud.
2 Marcus Sjollema, geboren op woensdag 6 november 1912 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1911.
3 Maartje Sjollema, geboren op zaterdag 4 juli 1914 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1914. Maartje is overleden op dinsdag 6 juli 2004 in Zaandam, 90 jaar oud.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 23 juni 1937 in Zaandam gehuwd met Klaas Vonkl
4 Elizabeth Sjollema, geboren op dinsdag 7 november 1916 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1916. Elizabeth is overleden op dinsdag 4 juni 1996 in Zaandam, 79 jaar oud. Zij is begraven in Zaandam.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth is op 28 juli 1948 in Zaandam gehuwd met Jacobus van’t Veer
5 Johanna Catharina Sjollema, geboren op maandag 23 december 1918 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1918. Johanna is overleden op zaterdag 5 augustus 2000 in Zaandam, 81 jaar oud.
6 Frans Sjollema, geboren op donderdag 2 september 1920 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1920. Frans is overleden in 1995 in Zaandam, 74 of 75 jaar oud.
7 Hendrik Sjollema, geboren op vrijdag 27 januari 1928 in Zaandam. Hendrik is overleden op zaterdag 3 juli 1999 in Zaandam, 71 jaar oud.
62 Andries Ates Sjollema is geboren op zaterdag 14 juli 1888 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1888. Andries is overleden op zaterdag 28 november 1964 in Westzaan ( Zaanstad ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1964. Andries trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 september 1913 in Zaandam met Jacoba Rol, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 29 augustus 1891 in Krommenie ( Zaanstad ), dochter van Simon Rol en Maartje Sinkeldam.
Kinderen van Andries en Jacoba:
1 Frans Sjollema, geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1914.
2 Maartje Sjollema, geboren op zaterdag 17 februari 1917 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1917. Maartje is overleden op zaterdag 28 september 1957 in Zaandam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1957. Maartje bleef ongehuwd.
3 Simon Sjollema, geboren op donderdag 5 december 1918 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1918.
Notitie bij Simon: Simon is op 30 juli 1947 ub Zaandam gehuwd met Willy IJda Nel
Beroep:
Kantoorbediende en leraar taal en letterkunde
63 Auke Ates Sjollema is geboren op woensdag 31 augustus 1892 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1892.
Beroep:
gemeentewerkman
Auke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1919 in Oostzaan met Jacoba van Berge, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op woensdag 13 februari 1895 in Oostzaan, dochter van Willem van Berge en Jaapje Velthuis.
Kind van Auke en Jacoba:
1 Trijntje Sjollema, geboren op zaterdag 4 oktober 1919 in Zaandam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1919.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 29 mei 1941 in Zaandam gehuwd met Evert van de Beek
64 Neisje Sjollema is geboren op donderdag 26 maart 1896 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1896. Neisje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1920 in Zaandam met Rutgerus Albers, 26 jaar oud. Rutgerus is geboren op maandag 25 december 1893 in Zaandam, zoon van Johannes Albers en Sophia Kroon. Rutgerus is overleden op dinsdag 14 juni 1960 in Zaandam, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1960.
Beroep:
stoker
65 Hendrik Ates (Henk) Sjollema is geboren op donderdag 15 januari 1903 in Zaandam, zoon van Frans Ates Sjollema en Trijntje Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1903. Henk is overleden op zaterdag 11 maart 1978 in Zaandam, 75 jaar oud. Henk trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 februari 1931 in Zaandam met Lena Uijthoven, 19 jaar oud. Lena is geboren op zondag 17 september 1911 in Amsterdam, dochter van Jacobus Anthonius Hendricus Uijthoven en Christina de Vries.
Kind van Henk en Lena:
1 NN NN Sjollema, levenloos geboren kind, geboren op maandag 18 mei 1931 in Zaandam. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1931.
66 Adriana Jacoba Hildebrand is geboren op zaterdag 6 augustus 1898 in Bemmel ( Lingewaard ), dochter van Johan Jacob Hildebrand en Antje Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1898. Adriana is overleden op dinsdag 1 januari 1974 in Nijmegen, 75 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 december 1918 in Nijmegen met Antonius Johannes Toussaint, 20 jaar oud. Antonius is geboren op woensdag 30 maart 1898 in Nijmegen, zoon van Antonius Johannes Toussaint en Janna Bockkom. Antonius is overleden op maandag 18 september 1944 in Indische Oceaan, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1944. Hij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord.
Beroep:
adjudant onderofficier
Kind van Adriana en Antonius:
1 Antje Jacoba Janna Toussaint, geboren op donderdag 6 november 1919. Antje is overleden op donderdag 21 januari 1999, 79 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 januari 1999 in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd met Hermanus Sjollema
67 Auke Johan Hildebrand is geboren op dinsdag 19 juni 1900 in Hatert ( Nijmegen ), zoon van Johan Jacob Hildebrand en Antje Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1900. Auke is overleden op zondag 26 juli 1931 in Nijmegen, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1931. Hij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Rustoord. Auke trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16 april 1931 in Nijmegen met Aleida Hendrika van den Elst, 31 jaar oud. Aleida is geboren op dinsdag 20 juni 1899 in Hengelo, dochter van Jan van den Elst en Frederika Margaretha Teutelink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1899.
Beroep:
costumiere
68 Johan Jacob Hildebrand is geboren op maandag 29 december 1902 in Nijmegen, zoon van Johan Jacob Hildebrand en Antje Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1902. Johan is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Johan trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 14 december 1934 in Nijmegen met Christina Johanna Everdina Addink, 25 jaar oud. Christina is geboren op zondag 25 april 1909 in Arnhem, dochter van Arend Jan Addink en Henrica Wilhemina Elisabeth Geurts. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1909.
69 Arnoldus Theodorus Hildebrand is geboren op maandag 12 oktober 1908 in Nijmegen, zoon van Johan Jacob Hildebrand en Antje Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1908.
Beroep:
slager
Arnoldus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1935 in Nijmegen met Jannigje van Brakel, 31 jaar oud. Jannigje is geboren op zondag 26 juni 1904 in Hees ( Nijmegen ), dochter van Wilhelmus van Brakel en Grietje van Laar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1904.
70 Antje Geertruida Hildebrand is geboren omstreeks 1914 in Nijmegen, dochter van Johan Jacob Hildebrand en Antje Adema (zie 30). Antje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op vrijdag 21 september 1934 in Nijmegen met Roeland Schmidt, 31 jaar oud. Roeland is geboren op donderdag 4 december 1902 in Rijswijk, zoon van Christoffel Leendert Schmidt en Lijntje Lievaart. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1902.
Beroep:
sergeant der infanterie
71 Anna Anthonia Adema is geboren op zaterdag 21 september 1907 in Amersfoort, dochter van Auke Adema (zie 31) en Jansje Arissen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1907. Anna is overleden op maandag 1 maart 1993 in Amersfoort, 85 jaar oud. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
onderwijzeres
Anna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 juli 1931 in Amersfoort met Cornelis de Man, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 8 september 1900 in Maarn ( Utrechtse Heuvelrug ), zoon van Hendrik de Man en Cornelia van Kerkhoven. Cornelis is overleden op donderdag 3 april 1969 in Amersfoort, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1969. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
onderwijzer
72 Willem de Visser is geboren op maandag 22 mei 1911 in Rotterdam, zoon van Willem de Visser en Margaretha Charlotte Catharina Adema (zie 35).
Notitie bij de geboorte van Willem: aktenummer 1911.5087
Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juni 1934 in Rijswijk met Cornelia Anthonia van Domburg, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 14 december 1908 in Delft, dochter van Antonie Jacobus van Domburg en Cornelia van Lingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 december 1908.
73 Tjeerd Albert Hendrik (Ted) Adema is geboren op zondag 19 augustus 1917 in Goes, zoon van Tjeerd Nicolaas Adema (zie 36) en Gerritje (Gerrie) de Man. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1917. Ted is overleden op donderdag 28 december 2000 in Alkmaar, 83 jaar oud. Ted trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 november 1943 in Heiloo met Duifje Harder, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 11 november 1943 in Heiloo in de Ned. Hervormde Kerk. Duifje is geboren op maandag 14 mei 1917 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), dochter van Arie Harder en Maartje Greeuw. Duifje is overleden op zondag 13 november 2005 in Heiloo, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 17 november 2005 in Schagen in Crematorium Schagerkogge.
74 Baukje Cornelia (Pop) Adema is geboren op zaterdag 26 juli 1924 in Alkmaar, dochter van Tjeerd Nicolaas Adema (zie 36) en Gerritje (Gerrie) de Man. Pop is overleden op zaterdag 20 augustus 1994 in Den Burg ( Texel ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Den Burg op de Begraafplaats aan de Kogerstraat. Pop trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 17 juni 1952 in Alkmaar met Hendrik Jacob Keijser, 43 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 10 september 1908 in Harkebuurt ( Texel ), zoon van Cornelis Sijbrands Keijser en Geertje Pieters Roeper. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1908. Hendrik is overleden op maandag 9 oktober 1989 in Den Burg ( Texel ), 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 13 oktober 1989 in Den Burg op de Begraafplaats aan de Kogerstraat.
75 Auke Adema is geboren op donderdag 14 mei 1903 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Ruurd Adema (zie 37) en Andrieske Gillebaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1903. Auke is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1927.
Beroep:
timmerman en uitvoerder
Auke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1927 in Leeuwarden met Wilhelmina Catharina van de Wint, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 27 april 1903 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Taede van de Wint en Elisabeth van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1903. Wilhelmina is overleden op woensdag 31 december 1930 in Leeuwarden, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1931.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 15 september 1932 in Haarlem met Jeltje Bloemen, 24 jaar oud. Jeltje is geboren op zaterdag 6 juni 1908 in Schoten ( Haarlem ), dochter van Karel Bloemen en Wilhelmina Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1908.
Kind van Auke en Wilhelmina:
1 Elisabeth Adema, geboren op dinsdag 9 december 1930 in Leeuwarden.
76 Andreas Adema is geboren op zondag 4 maart 1906 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Ruurd Adema (zie 37) en Andrieske Gillebaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 maart 1906. Andreas trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 juni 1933 in Leeuwarden met Hinke Douma, 25 jaar oud. Hinke is geboren op vrijdag 17 april 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jakob Douma en Elisabet de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1908.
Kinderen van Andreas en Hinke:
1 Alle Jochum Adema, geboren op zondag 22 mei 1927 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ).
2 Andrieske Adema, geboren op zaterdag 23 juni 1934 in Leeuwarden.
77 Fokeltje Adema is geboren op woensdag 27 mei 1908 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Ruurd Adema (zie 37) en Andrieske Gillebaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1908. Fokeltje is overleden op woensdag 13 januari 1993 in Sneek, 84 jaar oud. Fokeltje trouwde met Krijn Wiersma. Krijn is geboren op maandag 22 april 1901 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Hille Krijns Wiersma en Sytske de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1901. Krijn is overleden op dinsdag 8 maart 1988 in Sneek, 86 jaar oud.
Beroep:
metaalbewerker
Kind van Fokeltje en Krijn:
1 Hennie Wiersma, geboren op dinsdag 7 mei 1935 in Appelscha ( Ooststellingwerf ).
78 Jan Adema is geboren op woensdag 1 juli 1914 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Ruurd Adema (zie 37) en Andrieske Gillebaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1914. Jan is overleden op zaterdag 11 mei 1991, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk. Jan trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 30 januari 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Stijntje Kroes, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 30 januari 1947 in Hardegarijp in de Hervormde Kerk. Stijntje is geboren op woensdag 12 april 1916 in Bockum, dochter van Anthonie Kroes en Nelligje Oosten. Stijntje is overleden op maandag 11 juli 1988, 72 jaar oud. Zij is begraven in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk.
79 Wietze Adema is geboren op maandag 7 april 1902 in Leeuwarden, zoon van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1902. Wietze is overleden op zondag 21 september 1986 in Bennebroek, 84 jaar oud.
Beroep:
arbeider bij de gemeentewaterleidingen
Wietze trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 14 maart 1928 in Heemstede met Meino Klok, 24 jaar oud. Meino is geboren op zondag 6 september 1903 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Gelt Klok en Tetje Wijngaarden. Meino is overleden op woensdag 13 januari 1988, 84 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Wietze en Meino:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 29 augustus 1928 in Heemstede. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1928.
2 Tetje Adema, geboren in september 1933 in Heemstede. Tetje is overleden op dinsdag 28 november 1933 in Haarlem, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1933.
80 Johannes Adema is geboren op zaterdag 12 december 1903 in Leeuwarden, zoon van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 december 1903. Johannes is overleden op zondag 3 november 1985 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1927 in Leeuwarden met Freerkje Feitsma, 20 jaar oud. Freerkje is geboren op dinsdag 6 maart 1906 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Petrus Harmens Feitsma en Elske Oenes Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1906. Freerkje is overleden op woensdag 19 september 2001, 95 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede op de RK Begraafplaats St. Bavo.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Johannes en Freerkje:
1 Elske (Els) Adema, geboren op woensdag 15 mei 1929 in Leeuwarden. Volgt 106.
2 Trijntje Adema, geboren op zaterdag 4 april 1931 in Leeuwarden.
3 Ruurd Adema, geboren op maandag 16 april 1934 in Leeuwarden.
4 Klazina Adema, geboren op woensdag 12 augustus 1936 in Leeuwarden.
81 Aafke Adema is geboren op woensdag 5 juli 1905 in Leeuwarden, dochter van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1905. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1928 in Leeuwarderadeel met Dominicus Douwe Dijkstra, 24 jaar oud. Dominicus is geboren op maandag 27 juli 1903 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Dominicus Dijkstra en Johanna Koke. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1903. Dominicus is overleden op maandag 6 januari 1992 in Leeuwarden, 88 jaar oud.
Beroep:
Kaaspakhuisknecht
Kinderen van Aafke en Dominicus:
1 Gerrit Dominicus Dijkstra, geboren op dinsdag 13 november 1928 in Leeuwarden.
2 Trijntje Dijkstra, geboren op donderdag 25 februari 1932 in Leeuwarden.
3 Ruurd Dijkstra, geboren op vrijdag 1 december 1933 in Leeuwarden.
4 Hendrik Ernst Dijkstra, geboren op zondag 13 juni 1937 in Leeuwarden.
82 Sjoerdtje Adema is geboren op zaterdag 14 september 1907 in Leeuwarden, dochter van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1907. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 28 mei 1993 in Heemstede, 85 jaar oud. Sjoerdtje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 november 1931 in Heemstede met Johannes Mulder, 27 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 31 maart 1904 in Leeuwarden, zoon van Jacobus Mulder en Boukje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1904. Johannes is overleden op dinsdag 23 oktober 1990 in Heemstede, 86 jaar oud.
Beroep:
slager
83 Cornelis Adema is geboren op zondag 27 juni 1909 in Leeuwarden, zoon van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1909. Cornelis is overleden op donderdag 5 januari 1961 in Amsterdam, 51 jaar oud.
Beroep:
transportarbeider
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 juli 1936 in Heemstede met Frieda Sophie Norberg, ongeveer 28 jaar oud. Frieda is geboren omstreeks 1908 in Osnabrück ( Duitsland ), dochter van Axel Sanfried Norberg en Elisa Rosina Minna Meijer.
Beroep:
dienstmeid
84 Broer Adema is geboren op dinsdag 12 mei 1914 in Leeuwarden, zoon van Ruurd Adema (zie 48) en Trijntje de Valk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1914. Broer is overleden op zaterdag 22 januari 2000 in Heemstede, 85 jaar oud. Hij is begraven in Heemstede op de Begraafplaats aan de Herfstlaan.
Beroep:
metaalbewerker
Broer trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 6 september 1939 in Heemstede met Antje Rinsma, 21 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 20 maart 1918 in Leeuwarden, dochter van Wijtze Rinsma en Hendrikje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1918. Antje is overleden op zondag 24 oktober 2004 in Heemstede, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede op de Begraafplaats aan de Herfstlaan.
Kind van Broer en Antje:
1 Wytze Adema, geboren op dinsdag 10 augustus 1943 in Heemstede. Volgt 107.
85 Sjoerd Adema is geboren op maandag 22 december 1902 in Franeker, zoon van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1902.
Beroep:
korporaal bij de Politie
Sjoerd trouwde, 28 jaar oud, op maandag 8 juni 1931 in Emmen met Jantina Hermina Stulen, 26 jaar oud. Jantina is geboren op donderdag 28 juli 1904 in Emmen, dochter van Jan Wolter Lukas Stulen en Elsje Boers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1904.
86 Sjoerdje Adema is geboren op vrijdag 24 februari 1905 in Franeker, dochter van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1905. Sjoerdje is overleden op woensdag 9 juni 1982 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Sjoerdje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17 november 1923 in Franeker met Gerrit Miedema, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 10 mei 1899 in Franeker, zoon van Arjen Miedema en Sijbrigje Catier. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1899. Gerrit is overleden op woensdag 10 juni 1964 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1964.
Kinderen van Sjoerdje en Gerrit:
1 Yke Miedema, geboren op woensdag 30 april 1924 in Franeker. Volgt 108.
2 Sijbrigje Miedema, geboren op zondag 24 januari 1926 in Franeker. Sijbrigje is overleden op dinsdag 12 december 1972 in Sneek, 46 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Sijbrigje: Sijbrigje is gehuwd mer Lammert Stoelwinder
3 Martha Miedema, geboren op woensdag 29 mei 1929 in Franeker. Volgt 109.
4 Arjen Miedema, geboren op dinsdag 21 februari 1933 in Franeker. Volgt 110.
5 Cornelia Pietje Miedema, geboren op zaterdag 27 juli 1940 in Leeuwarden.
6 Gerrit Miedema, geboren op woensdag 6 december 1944 in Leeuwarden. Gerrit is overleden op zaterdag 4 mei 1996 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
7 Sjoerdje Miedema, geboren op woensdag 6 december 1944 in Leeuwarden. Sjoerdje is overleden op maandag 26 juni 1995 in Schiedam, 50 jaar oud.
87 Martha Adema is geboren op vrijdag 3 april 1908 in Franeker, dochter van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1908. Martha is overleden op woensdag 22 februari 1978, 69 jaar oud. Zij is begraven in Tzum.
Beroep:
dienstbode
Martha trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Franeker met Michiel Andringa, 22 jaar oud. Michiel is geboren op donderdag 16 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Jans Andringa en Giltje Aardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1907. Michiel is overleden op zondag 3 januari 1988, 80 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
Beroep:
monteur
88 Hyke Tjitske Adema is geboren op maandag 26 december 1910 in Franeker, dochter van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1910.
Beroep:
dienstvrouw bij de Spoorwegen en cafehoudster
Hyke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 juni 1934 in Amsterdam met Pieter Andries Idema, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 16 maart 1949 in Amsterdam. Pieter is geboren op maandag 24 december 1906 in Amsterdam, zoon van Wopke Johannes Idema en Maaike Jans Algra. Pieter is overleden op zaterdag 22 februari 1964 in Amsterdam, 57 jaar oud. Pieter trouwde later op zaterdag 12 september 1953 in Amsterdam met Hendrika Monshouwer (1917-1986), zie 101.
Beroep:
filiaalhouder, kelner en cafehouder
(2) trouwde, 39 jaar oud, op dinsdag 21 november 1950 in Amsterdam met Jan Glas, 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 1 oktober 1969 in Amsterdam. Jan is geboren op woensdag 9 juni 1920 in Harlingen, zoon van Jitze Glas en Pietje van der Zee.
Beroep:
automonteur
Kind van Hyke en Pieter:
1 Jessica Louise Idema, geboren in 1949 in Amsterdam.
Kind van Hyke en Jan:
2 Hendrika Sjoeky Tjitske Glas, geboren in 1954 in Amsterdam.
89 Wijtze Adema is geboren op woensdag 5 november 1913 in Franeker, zoon van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1913.
Beroep:
keukenknecht en kelner
Wijtze trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 11 april 1946 in Huizen met Geertruida Maria Johanna Theodora Wunnink, 37 jaar oud. Geertruida is geboren op dinsdag 21 april 1908 in Bussum ( Gooise Meren ), dochter van Wouter Wunnink en Maria Francisca van der Put.
Beroep:
confectienaaister
90 Jan Adema is geboren op dinsdag 9 februari 1915 in Franeker, zoon van Cornelis Adema (zie 49) en IJke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1915. Jan is overleden op woensdag 9 maart 1949 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 maart 1949. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
chef tandtechnicus
Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 juli 1938 in Franeker met Eibertje Visser, 23 jaar oud. Eibertje is geboren op zondag 29 november 1914 in Franeker, dochter van Pieter Visser en Catharina Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1914.
Kinderen van Jan en Eibertje:
1 Cornelis Adema.
2 Riet Adema.
3 Catharina Klaaske Adema, geboren op zondag 28 mei 1939 in Franeker. Catharina is overleden op donderdag 12 oktober 1939 in Franeker, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 oktober 1939. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
91 Bouwe van der Meulen is geboren op zondag 7 april 1901 in Franeker, zoon van Yde Bouwe van der Meulen en Hijke Adema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901.
Beroep:
timmerman
Bouwe trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 juli 1924 in ’s-Gravenhage met Elisabeth van der Zeeuw, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op zondag 18 mei 1902 in Leiden, dochter van Doris van der Zeeuw en Jannetje Mizee. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 mei 1902.
Beroep:
Kantoorbediende
92 Wijtse van der Meulen is geboren op vrijdag 21 augustus 1903 in Franeker, zoon van Yde Bouwe van der Meulen en Hijke Adema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1903. Wijtse is overleden op donderdag 7 april 1983 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude.
Beroep:
korporaal bij de Politietroepen
Wijtse trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 16 april 1930 in ’s-Gravenhage met Klazina Munnik, 23 jaar oud. Klazina is geboren op dinsdag 15 mei 1906 in ’s-Gravenhage, dochter van Dirk Munnik en Neeltje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1906. Klazina is overleden op dinsdag 13 maart 1984 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude.
Kinderen van Wijtse en Klazina:
1 Dirk Wijtse van der Meulen, geboren op woensdag 15 juli 1931 in ’s-Gravenhage. Dirk is overleden op woensdag 29 oktober 1997 in Elspeet, 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 3 november 1997 in Elspeet op de Begraafplaats aan de Uddelerweg.
Notitie bij Dirk: Dirk is gehuwd met Adriana Lijntje Geertje Prosman
2 Hieke Nellie van der Meulen, geboren op zondag 17 december 1933 in ’s-Gravenhage.
93 Sjoerdtje Adema is geboren op maandag 21 mei 1906 in Franeker, dochter van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1906. Sjoerdtje is overleden op zondag 30 december 1979 in Haarlem, 73 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
dienstbode
Sjoerdtje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 juni 1931 in Franeker met Freerk Blesma, 30 jaar oud. Freerk is geboren op maandag 10 december 1900 in Franeker, zoon van Jacobus Blesma en Janke Porte. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1900. Freerk is overleden op zaterdag 7 januari 1989 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
timmerman
94 Wytze Adema is geboren op donderdag 5 maart 1908 in Leeuwarden, zoon van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1908. Wytze is overleden op maandag 28 januari 1991, 82 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Bakkersknecht
Wytze trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 april 1929 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Tjitske Hoekstra, 20 jaar oud. Tjitske is geboren op zaterdag 18 juli 1908 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Redmer Hoekstra en Tietje Vogel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1908. Tjitske is overleden op donderdag 18 oktober 1984, 76 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kind van Wytze en Tjitske:
1 Broer Adema, geboren op maandag 5 augustus 1929. Volgt 111.
95 Anna Adema is geboren op donderdag 3 februari 1910 in Leeuwarden, dochter van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1910. Anna is overleden op donderdag 13 augustus 1987, 77 jaar oud. Zij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg. Anna trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 september 1933 in Haarlem met Hilbert Baard, 25 jaar oud. Hilbert is geboren op donderdag 3 oktober 1907 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Harm Baard en Aaltje Nijstad. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1907. Hilbert is overleden op zondag 28 maart 1971, 63 jaar oud. Hij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Beroep:
Boter- en kaashandelaar
96 Ruurd Adema is geboren op maandag 30 december 1912 in Franeker, zoon van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1912. Ruurd is overleden op vrijdag 12 februari 1993, 80 jaar oud. Hij is begraven in Harlingen.
Beroep:
behanger-stoffeerder
Ruurd:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 maart 1935 in Franeker met Sytske Salverda, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 27 september 1938. Sytske is geboren op woensdag 15 juni 1910 in Franeker, dochter van Pieter Salverda en Durkje Hidma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1910.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 19 juni 1941 in Harlingen met Elisabeth Schaafsma, 31 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 26 juli 1909 in Harlingen, dochter van Pieter Schaafsma en Geertje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juli 1909. Elisabeth is overleden in 1985, 75 of 76 jaar oud.
Kind van Ruurd en Sytske:
1 Dirkje Hitje Adema, geboren op maandag 20 januari 1936 in Sneek. Volgt 112.
Kind van Ruurd en Elisabeth:
2 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 17 augustus 1944 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1944.
97 Pieter Adema is geboren op dinsdag 16 maart 1915 in Franeker, zoon van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1915. Pieter is overleden op dinsdag 18 april 2000 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Sheboygan, Sheboygan County, op de Wildwood Cemetery.
Beroep:
Chauffeur
Pieter trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 februari 1935 in Franeker met Johanna de Haan, 21 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 2 februari 1914 in Franeker, dochter van Jan de Haan en Antje Sipkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1914. Johanna is overleden op dinsdag 5 januari 1988, 73 jaar oud. Zij is begraven in Sheboygan, Sheboygan County, op de Wildwood Cemetery.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Rick Adema.
2 Hilly Adema. Volgt 113.
3 Annie Adema. Volgt 114.
4 Johanna Adema. Volgt 115.
5 Broer (Bud) Adema, geboren op donderdag 19 september 1935 in Franeker. Volgt 116.
6 Jan (John) Adema, geboren op dinsdag 10 november 1936 in Franeker. Volgt 117.
7 Anna Minke Adema, geboren omstreeks 1943 in Franeker. Anna is overleden op donderdag 9 mei 1946 in Franeker, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 mei 1946.
98 Cornelis Adema is geboren op dinsdag 20 november 1917 in Franeker, zoon van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1917. Cornelis is overleden op zaterdag 9 april 2005 in Sneek, 87 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 12 april 2005 in Welsrijp op het Kerkhof van de NH Kerk. Cornelis trouwde met Antje Bergsma. Antje is geboren op donderdag 24 oktober 1918 in Welsrijp ( Waadhoeke ), dochter van Anne Douwes Bergsma en Antje Gerkema. Antje is overleden op woensdag 31 januari 1996, 77 jaar oud. Zij is begraven in Welsrijp op het Kerkhof van de NH Kerk.
99 Jijke (Jeike) Adema is geboren op dinsdag 9 december 1919 in Franeker, dochter van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Jeike is overleden op donderdag 3 september 1992, 72 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
dienstbode
Jeike trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 23 april 1938 in Franeker met Pieter Jaarsma, 24 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 27 maart 1914 in Franeker, zoon van Frans Jaarsma en Johanna Fluit. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1914. Pieter is overleden op donderdag 11 januari 1945 in Franeker, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1945.
Kind van Jeike en Pieter:
1 Sijbrand Jaarsma, geboren op dinsdag 23 mei 1944 in Franeker. Sijbrand is overleden op zaterdag 4 mei 1946 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1946. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
100 Hinke Adema is geboren op zondag 2 april 1922 in Franeker, dochter van Broer Wijtzes Adema (zie 51) en Hiltje Bouwma. Hinke is overleden op donderdag 3 december 1998 in Franeker, 76 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Hinke trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1942 in Franeker met Willem Lodewijk, 25 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 3 maart 1917 in Franeker, zoon van Willem Lodewijk en Maatje Biersteker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1917.
Beroep:
Banketbakker
101 Hendrika Monshouwer is geboren op dinsdag 13 februari 1917 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendrik Monshouwer en Tjitkse Adema (zie 52). Hendrika is overleden op dinsdag 21 januari 1986 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
Kamermeisje
Hendrika trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 12 september 1953 in Amsterdam met Pieter Andries Idema, 46 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 24 december 1906 in Amsterdam, zoon van Wopke Johannes Idema en Maaike Jans Algra. Pieter is overleden op zaterdag 22 februari 1964 in Amsterdam, 57 jaar oud. Pieter trouwde voorheen op woensdag 20 juni 1934 in Amsterdam met Hyke Tjitske Adema (geb. 1910), zie 88. Dit huwelijk werd ontbonden op woensdag 16 maart 1949 in Amsterdam.
Beroep:
filiaalhouder, kelner en cafehouder
102 Jantje Braaksma is geboren op vrijdag 12 februari 1909 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Sytze Braaksma en Trijntje Adema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1909. Jantje is overleden op zondag 9 augustus 1987 in Berlikum ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk. Jantje trouwde, 44 of 45 jaar oud, in 1954 met Ruurd Braaksma, 56 of 57 jaar oud. Ruurd is geboren op vrijdag 23 juli 1897 in Berlikum ( Waadhoeke ), zoon van Sytze Ruurds Braaksma en Neeltje Eekes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1897. Ruurd is overleden op dinsdag 27 november 1990 in Berlikum ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 30 november 1990 in Berlikum op de Begraafplaats Koepelkerk.
103 Jan van der Meer is geboren op zaterdag 31 maart 1906 in Slappeterp ( Waadhoeke ), zoon van Sijmen van der Meer en Antje Adema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1906.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 mei 1932 in Oostdongeradeel met Wietske Boelens, 25 jaar oud. Wietske is geboren op vrijdag 22 juni 1906 in Morra ( Oostdongeradeel ), dochter van Willem Boelens en Siebrigje Boelens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1906.
Kind van Jan en Wietske:
1 Willem van der Meer, geboren op woensdag 25 oktober 1939 in Hardenberg. Willem is overleden op woensdag 15 november 1939 in Bergentheim ( Hardenberg Ambt ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1939.
104 Anne Adema is geboren op woensdag 12 april 1922 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Abe Adema (zie 57) en Sijke de Boer. Anne is overleden op donderdag 22 januari 1981 in Sneek, 58 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Anne trouwde met Neeltje Moerman. Neeltje is geboren op dinsdag 6 mei 1924 in Schipluiden ( Midden Delfland ). Neeltje is overleden op zaterdag 19 januari 2013 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 24 januari 2013 in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kinderen van Anne en Neeltje:
1 Abe Auke Adema, geboren op woensdag 4 mei 1955 in Sneek. Volgt 118.
2 Rinus Adema, geboren op dinsdag 19 februari 1957 in Sneek. Rinus is overleden op dinsdag 11 maart 1975, 18 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
3 Ben Adema.
4 Anja Adema.
5 Wilma Adema.
6 Hein Adema.
105 Grietje Adema is geboren op donderdag 30 september 1926 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Abe Adema (zie 57) en Sijke de Boer. Grietje is overleden op woensdag 12 september 2018 in Bolsward, 91 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 september 2018 in Bolsward. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 mei 1950 in Menaldum ( Waadhoeke ) met Hette Wijnia, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 11 mei 1950 in Dronrijp in de Ned. Hervormde Kerk. Hette is geboren op vrijdag 31 oktober 1924 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Lieuwe Wijnia en Lolkje Veenstra. Hette is overleden op zondag 1 januari 2012, 87 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Kinderen van Grietje en Hette:
1 Sita Wijnia.
2 Lieuwe Wijnia. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1894. Lieuwe is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1953.
Beroep:
boerenbedrijf
3 Lonny Wijnia.
4 Abe Wijnia.
5 Anneke Wijnia.
106 Elske (Els) Adema is geboren op woensdag 15 mei 1929 in Leeuwarden, dochter van Johannes Adema (zie 80) en Freerkje Feitsma. Els is overleden op vrijdag 28 september 2001 in Amersfoort, 72 jaar oud. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof. Els trouwde met C.G. van Oosten.
107 Wytze Adema is geboren op dinsdag 10 augustus 1943 in Heemstede, zoon van Broer Adema (zie 84) en Antje Rinsma.
Beroep:
Kok
Wytze trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1978 in Amsterdam met Petronella Koning, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 20 september 1982 in Amsterdam. Petronella is geboren op donderdag 27 februari 1947 in Amsterdam.
Kinderen van Wytze en Petronella:
1 Marco Adema.
2 Jorrit Wilco Jelle Adema, geboren in 1980 in Amsterdam.
108 Yke Miedema is geboren op woensdag 30 april 1924 in Franeker, dochter van Gerrit Miedema en Sjoerdje Adema (zie 86). Yke is overleden op maandag 24 november 2003 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Yke trouwde met Lodewijk Meter. Lodewijk is geboren op dinsdag 10 juli 1923 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Ate Meter en Luitje Visser. Lodewijk is overleden op maandag 21 januari 2013 in Leeuwarden, 89 jaar oud.
Kind van Yke en Lodewijk:
1 Luitje Meter, geboren op donderdag 17 september 1942 in Leeuwarden. Luitje is overleden op woensdag 21 april 2004 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud.
Notitie bij Luitje: Luitje is in februari 1979 in Leeuwarden gehuwd met Cornelis Willegers
109 Martha Miedema is geboren op woensdag 29 mei 1929 in Franeker, dochter van Gerrit Miedema en Sjoerdje Adema (zie 86). Martha is overleden op dinsdag 22 januari 1985 in Sneek, 55 jaar oud. Martha trouwde met Albertus Driessen.
110 Arjen Miedema is geboren op dinsdag 21 februari 1933 in Franeker, zoon van Gerrit Miedema en Sjoerdje Adema (zie 86). Arjen is overleden op maandag 28 mei 2001, 68 jaar oud. Arjen trouwde met Hermina van de Oord.
111 Broer Adema is geboren op maandag 5 augustus 1929, zoon van Wytze Adema (zie 94) en Tjitske Hoekstra. Broer is overleden op vrijdag 21 april 2017, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd in Marssum in Crematorium Andringastate. Broer trouwde met Harmanna Jantje (Manny) Alers. Manny is geboren op woensdag 5 juni 1935. Manny is overleden op vrijdag 25 juni 2010 in Franeker, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 30 juni 2010 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
112 Dirkje Hitje Adema is geboren op maandag 20 januari 1936 in Sneek, dochter van Ruurd Adema (zie 96) en Sytske Salverda. Dirkje is overleden op donderdag 8 november 2007 in Menaldum ( Waadhoeke ), 71 jaar oud. Zij is begraven op maandag 12 november 2007 in Slappeterp. Dirkje trouwde met Yme Bruinsma. Yme is geboren op woensdag 15 augustus 1934 in Slappeterp ( Waadhoeke ). Yme is overleden op dinsdag 7 januari 1997, 62 jaar oud. Hij is begraven in Slappeterp.
113 Hilly Adema, dochter van Pieter Adema (zie 97) en Johanna de Haan. Hilly trouwde met Jim Vervelde.
114 Annie Adema, dochter van Pieter Adema (zie 97) en Johanna de Haan. Annie is overleden vóór 2013. Annie trouwde met Jerry Wriedt.
115 Johanna Adema, dochter van Pieter Adema (zie 97) en Johanna de Haan. Johanna trouwde met Randy Hedstrom.
116 Broer (Bud) Adema is geboren op donderdag 19 september 1935 in Franeker, zoon van Pieter Adema (zie 97) en Johanna de Haan. Bud is overleden op zondag 14 mei 2023 in Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Sheboygan, Sheboygan County, op de Wildwood Cemetery. Bud trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 december 1955 met Grace Boersma, 22 jaar oud. Grace is geboren op zaterdag 31 december 1932 in Franeker, dochter van Sjouke Boersma en Johanna de Haan. Grace is overleden op donderdag 22 december 2016 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 28 december 2016 in Sheboygan, Sheboygan County, op de Wildwood Cemetery.
Beroep:
verpleegkundig assistent
Kind van Bud en Grace:
1 Christina Jane Adema, geboren op zaterdag 19 september 1964 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ). Christina is overleden op dinsdag 20 mei 1986 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ), 21 jaar oud. Zij is begraven in Sheboygan, Sheboygan County, op de Wildwood Cemetery.
117 Jan (John) Adema is geboren op dinsdag 10 november 1936 in Franeker, zoon van Pieter Adema (zie 97) en Johanna de Haan. John is overleden op zaterdag 13 april 2013 in Neenah,Winnebago County, Wisconsin ( USA ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Saint Anna, Calumet County, op de Saint Anna Catholic Cemetery.
Beroep:
aannemer
John trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 juli 1957 in Armstrong County, Pennsylvania ( USA ) met Helen Morgen. Helen is een dochter van Louis Morgen en Bertha.
Kinderen van John en Helen:
1 Diane Adema.
2 Clifford Adema, geboren op zaterdag 12 mei 1962 in Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin ( USA ). Clifford is overleden in 1981, 18 of 19 jaar oud. Hij is begraven in Saint Anna, Calumet County, op de Saint Anna Catholic Cemetery.
Beroep:
timmerman
3 Debbra Adema, geboren op donderdag 23 mei 1968 in USA. Volgt 119.
4 Therese Ann Adema, geboren op donderdag 10 september 1970 in USA. Volgt 120.
118 Abe Auke Adema is geboren op woensdag 4 mei 1955 in Sneek, zoon van Anne Adema (zie 104) en Neeltje Moerman. Abe is overleden op zaterdag 9 september 2006 in Heusden, 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 september 2006 in Drunen op de begraafplaats aan de Akkerlaan.
Beroep:
Marketing en sales directuer
Abe trouwde met Diny Kostermans. Diny is een dochter van Kostermans en C.J.J. Bovée.
119 Debbra Adema is geboren op donderdag 23 mei 1968 in USA, dochter van Jan (John) Adema (zie 117) en Helen Morgen. Debbra trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1996 in Calumet, Wisconsin ( USA ) met Charles Daniel Kramp.
120 Therese Ann Adema is geboren op donderdag 10 september 1970 in USA, dochter van Jan (John) Adema (zie 117) en Helen Morgen. Therese trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1995 in Culamet, Wisconsin ( USA ) met Daniel Glen Smit.

Index (708 personen)

Antje [Schoonmoeder van 1]  1
Bertha [Schoonmoeder van 117]  117
Cornelis [Schoonvader van 1]  1
Aardema, Giltje (*14-01-1866, †23-05-1945) [Schoonmoeder van 87]  87
Aarle, Elisabeth van (*03-06-1909) [Dochter van 58]  58,4
Aarle, Frans van (*09-07-1910) [Zoon van 58]  58,5
Aarle, Helena van (*23-03-1913) [Dochter van 58]  58,6
Aarle, Hermina van (*29-03-1906) [Dochter van 58]  58,3
Aarle, Johannes Wilhelmus van (*07-10-1836, †05-08-1914) [Schoonvader van 58]  58
Aarle, Johannes Wilhelmus van (*23-01-1904) [Zoon van 58]  58,1
Aarle, Martinus van (*05-08-1875, †05-01-1957) [Partner van 58]  58
Aarle, Trijntje van (*07-04-1905) [Dochter van 58]  58,2
Abes, Antje (*±1767, †25-10-1837) [Schoonmoeder van 2]  2
Addink, Arend Jan (*22-05-1883) [Schoonvader van 68]  68
Addink, Christina Johanna Everdina (*25-04-1909) [Partner van 68]  68
Adema, Aafke (*05-07-1905) [Nummer 81]  81
Adema, Abe (*03-08-1891, †07-08-1928) [Nummer 57]  57; 104; 105
Adema, Abe Auke (*04-05-1955, †09-09-2006) [Nummer 118]  118
Adema, Abe Aukes (*23-05-1829, †27-08-1868) [Nummer 7]  7; 24; 25; 26
Adema, Albert (*24-05-1852, †18-03-1927) [Nummer 11]  11; 35; 36
Adema, Alle Jochum (*22-05-1927) [Zoon van 76]  76,1
Adema, Andreas (*04-03-1906) [Nummer 76]  76
Adema, Andrieske (*23-06-1934) [Dochter van 76]  76,2
Adema, Anja [Dochter van 104]  104,4
Adema, Anna (*03-02-1910, †13-08-1987) [Nummer 95]  95
Adema, Anna Anthonia (*21-09-1907, †01-03-1993) [Nummer 71]  71
Adema, Anna Minke (*±1943, †09-05-1946) [Dochter van 97]  97,7
Adema, Anne (*12-04-1922, †22-01-1981) [Nummer 104]  104; 118
Adema, Annie (†<2013) [Nummer 114]  114
Adema, Antje (*02-02-1816, †16-02-1816) [Dochter van 2]  2,1
Adema, Antje (*02-09-1873, †16-02-1949) [Nummer 30]  30; 66; 67; 68; 69; 70
Adema, Antje (*24-05-1883, †14-07-1937) [Nummer 56]  56; 103
Adema, Antje Aukes (*28-01-1819, †11-04-1844) [Nummer 4]  4; 12
Adema, Antje Ruurds (*04-01-1854, †25-04-1913) [Nummer 17]  17; 53; 54
Adema, Arendtje Evertje (*07-03-1905) [Dochter van 31]  31,1
Adema, Auke (*26-03-1855, †09-01-1931) [Nummer 25]  25; 55; 56; 57
Adema, Auke (*29-09-1874, †07-04-1951) [Nummer 31]  31; 71
Adema, Auke (*13-04-1887, †14-03-1888) [Zoon van 16]  16,5
Adema, Auke (*25-04-1901, †06-07-1902) [Zoon van 37]  37,2
Adema, Auke (*14-05-1903) [Nummer 75]  75
Adema, Auke (*05-08-1919, †15-11-1927) [Zoon van 57]  57,1
Adema, Auke Aukes (*?-09-1790, †01-05-1837) [Nummer 2]  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Adema, Auke Ruurds (*28-03-1844, †18-12-1925) [Nummer 13]  13; 37
Adema, Auke Sipkes (*19-05-1844, †21-06-1874) [Nummer 9]  9; 30; 31
Adema, Aukje Aukes (*14-05-1832, †22-02-1910) [Nummer 8]  8; 27; 28; 29
Adema, Baukje Cornelia (Pop) (*26-07-1924, †20-08-1994) [Nummer 74]  74
Adema, Ben [Zoon van 104]  104,3
Adema, Broer (*12-05-1914, †22-01-2000) [Nummer 84]  84; 107
Adema, Broer (*05-08-1929, †21-04-2017) [Nummer 111]  111
Adema, Broer (Bud) (*19-09-1935, †14-05-2023) [Nummer 116]  116
Adema, Broer Wijtzes (*18-07-1884, †20-01-1945) [Nummer 51]  51; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100
Adema, Catharina Klaaske (*28-05-1939, †12-10-1939) [Dochter van 90]  90,3
Adema, Charlotta Ida (*08-06-1887) [Dochter van 11]  11,3
Adema, Christina Jane (*19-09-1964, †20-05-1986) [Dochter van 116]  116,1
Adema, Clifford (*12-05-1962, †1981) [Zoon van 117]  117,2
Adema, Cornelis [Zoon van 90]  90,1
Adema, Cornelis (*14-09-1877, †31-01-1931) [Nummer 49]  49; 85; 86; 87; 88; 89; 90
Adema, Cornelis (*27-06-1909, †05-01-1961) [Nummer 83]  83
Adema, Cornelis (*20-11-1917, †09-04-2005) [Nummer 98]  98
Adema, Debbra (*23-05-1968) [Nummer 119]  119
Adema, Diane [Dochter van 117]  117,1
Adema, Dirkje Hitje (*20-01-1936, †08-11-2007) [Nummer 112]  112
Adema, Elisabeth (*09-12-1930) [Dochter van 75]  75,1
Adema, Elske (Els) (*15-05-1929, †28-09-2001) [Nummer 106]  106
Adema, Fokeltje (*27-05-1908, †13-01-1993) [Nummer 77]  77
Adema, Grietje (*30-09-1926, †12-09-2018) [Nummer 105]  105
Adema, Hein [Zoon van 104]  104,6
Adema, Hijke (*19-06-1882, †06-11-1965) [Nummer 50]  50; 91; 92
Adema, Hilly [Nummer 113]  113
Adema, Hinke (*02-04-1922, †03-12-1998) [Nummer 100]  100
Adema, Hinke Aukes (*10-09-1825, †07-06-1903) [Nummer 6]  6; 18; 19; 20; 21; 22; 23
Adema, Hyke Tjitske (*26-12-1910) [Nummer 88]  88; 101
Adema, Jan (*01-07-1914, †11-05-1991) [Nummer 78]  78
Adema, Jan (*09-02-1915, †09-03-1949) [Nummer 90]  90
Adema, Jan (John) (*10-11-1936, †13-04-2013) [Nummer 117]  117; 119; 120
Adema, Jijke (Jeike) (*09-12-1919, †03-09-1992) [Nummer 99]  99
Adema, Johanna [Nummer 115]  115
Adema, Johannes (*12-12-1903, †03-11-1985) [Nummer 80]  80; 106
Adema, Jorrit Wilco Jelle (*1980) [Zoon van 107]  107,2
Adema, Klazina (*12-08-1936) [Dochter van 80]  80,4
Adema, Maaike Sipkes (*08-01-1851) [Nummer 10]  10; 32; 33; 34
Adema, Marco [Zoon van 107]  107,1
Adema, Margaretha Charlotte Catharina (*22-05-1884, †20-11-1964) [Nummer 35]  35; 72
Adema, Martha (*03-04-1908, †22-02-1978) [Nummer 87]  87
Adema, NN NN (levenloos *31-10-1925) [Kind van 51]  51,10
Adema, NN NN (levenloos *29-08-1928) [Dochter van 79]  79,1
Adema, NN NN (levenloos *17-08-1944) [Kind van 96]  96,2
Adema, Pieter (*17-02-1905, †20-04-1914) [Zoon van 51]  51,1
Adema, Pieter (*16-03-1915, †18-04-2000) [Nummer 97]  97; 113; 114; 115; 116; 117
Adema, Pietje (*13-02-1899, †12-06-1978) [Dochter van 37]  37,1
Adema, Rick [Zoon van 97]  97,1
Adema, Riet [Dochter van 90]  90,2
Adema, Rinske (*22-04-1845, †10-10-1925) [Nummer 14]  14; 38; 39; 40; 41; 42; 43
Adema, Rinus (*19-02-1957, †11-03-1975) [Zoon van 104]  104,2
Adema, Roelof Abes (*01-03-1853, †08-02-1906) [Nummer 24]  24
Adema, Ruurd (*24-01-1872, †26-01-1956) [Nummer 37]  37; 75; 76; 77; 78
Adema, Ruurd (*03-09-1875, †24-11-1946) [Nummer 48]  48; 79; 80; 81; 82; 83; 84
Adema, Ruurd (*30-12-1912, †12-02-1993) [Nummer 96]  96; 112
Adema, Ruurd (*16-04-1934) [Zoon van 80]  80,3
Adema, Ruurd Aukes (*24-07-1820, †31-10-1857) [Nummer 5]  5; 13; 14; 15; 16; 17
Adema, Sibbeltje (*08-03-1872, †18-02-1965) [Dochter van 9]  9,2
Adema, Sipke (*31-03-1871, †03-04-1871) [Zoon van 9]  9,1
Adema, Sipke Aukes (*21-03-1817, †11-09-1855) [Nummer 3]  3; 9; 10; 11
Adema, Sipke Sipkes (*21-01-1856, †20-06-1875) [Zoon van 3]  3,4
Adema, Sjoerd (*22-12-1902) [Nummer 85]  85
Adema, Sjoerdje (*24-02-1905, †09-06-1982) [Nummer 86]  86; 108; 109; 110
Adema, Sjoerdtje (*21-05-1906, †30-12-1979) [Nummer 93]  93
Adema, Sjoerdtje (*14-09-1907, †28-05-1993) [Nummer 82]  82
Adema, Sytske (*29-09-1874, †12-08-1875) [Dochter van 9]  9,5
Adema, Tetje (*?-09-1933, †28-11-1933) [Dochter van 79]  79,2
Adema, Therese Ann (*10-09-1970) [Nummer 120]  120
Adema, Tjeerd Albert Hendrik (Ted) (*19-08-1917, †28-12-2000) [Nummer 73]  73
Adema, Tjeerd Nicolaas (*09-11-1885, †30-09-1960) [Nummer 36]  36; 73; 74
Adema, Tjitkse (*02-07-1889) [Nummer 52]  52; 101
Adema, Trijntje (*19-10-1859, †24-11-1933) [Nummer 26]  26; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65
Adema, Trijntje (*30-04-1881, †09-01-1954) [Nummer 55]  55; 102
Adema, Trijntje (*04-04-1931) [Dochter van 80]  80,2
Adema, Wietze (*07-04-1902, †21-09-1986) [Nummer 79]  79
Adema, Wijtze (*28-09-1900, †30-11-1900) [Zoon van 48]  48,1
Adema, Wijtze (*05-11-1913) [Nummer 89]  89
Adema, Wilma [Zoon van 104]  104,5
Adema, Wytze (*05-03-1908, †28-01-1991) [Nummer 94]  94; 111
Adema, Wytze (*10-08-1943) [Nummer 107]  107
Adema, Wytze Ruurds (*29-12-1850, †23-05-1897) [Nummer 16]  16; 48; 49; 50; 51; 52
Adema, Ymkje Ruurds (*06-02-1849, †24-04-1925) [Nummer 15]  15; 44; 45; 46; 47
Albers, Johannes [Schoonvader van 64]  64
Albers, Rutgerus (*25-12-1893, †14-06-1960) [Partner van 64]  64
Alers, Harmanna Jantje (Manny) (*05-06-1935, †25-06-2010) [Partner van 111]  111
Algra, Maaike Jans (*15-04-1873, †28-08-1936) [Schoonmoeder van 88] [Schoonmoeder van 101]  88; 101
Andringa, Dirk Jans (*14-02-1858, †23-01-1941) [Schoonvader van 87]  87
Andringa, Michiel (*16-05-1907, †03-01-1988) [Partner van 87]  87
Anse, Maria (*03-11-1833, †04-07-1888) [Schoonmoeder van 38]  38
Arissen, Jan (*01-03-1841, †07-04-1921) [Schoonvader van 31]  31
Arissen, Jansje (*03-03-1873, †02-09-1964) [Partner van 31]  31; 71
Baaij, Anna Maria (*09-02-1852) [Schoonmoeder van 54]  54
Baard, Hilbert (*03-10-1907, †28-03-1971) [Partner van 95]  95
Baard, Jan Harm (*03-07-1877, †28-04-1943) [Schoonvader van 95]  95
Bakker, Boukje (*14-12-1879, †09-02-1965) [Schoonmoeder van 82]  82
Baukes, Corneliske Cornelis (*10-01-1797, †07-06-1835) [Schoonmoeder van 8]  8
Bentveld, Anna (*25-01-1911) [Dochter van 53]  53,2
Bentveld, Bauke (*18-01-1878, †15-11-1948) [Nummer 53]  53
Bentveld, Bauke (*11-06-1909, †23-03-1980) [Zoon van 53]  53,1
Bentveld, Bauke Baukes (*07-08-1854, †11-02-1940) [Partner van 17]  17; 53; 54
Bentveld, Bauke Gerrits (*16-12-1829, †24-04-1854) [Schoonvader van 17]  17
Bentveld, Sijke (*14-02-1884) [Nummer 54]  54
Bentveld, Tjietske (*12-03-1880) [Dochter van 17]  17,2
Berge, Jacoba van (*13-02-1895) [Partner van 63]  63
Berge, Willem van (*14-03-1847, †04-06-1933) [Schoonvader van 63]  63
Bergsma, Anne Douwes (*11-09-1874, †07-10-1940) [Schoonvader van 98]  98
Bergsma, Antje (*24-10-1918, †31-01-1996) [Partner van 98]  98
Biersteker, Maatje (*24-11-1878, †07-06-1970) [Schoonmoeder van 100]  100
Bleeker, Akke (*23-12-1911, †28-11-1986) [Dochter van 45]  45,3
Bleeker, Gerlof (*27-01-1876, †28-05-1960) [Zoon van 15]  15,1
Bleeker, Hessel (*04-04-1881, †16-05-1956) [Nummer 45]  45
Bleeker, Jan Martens (*11-01-1802, †06-08-1863) [Schoonvader van 15]  15
Bleeker, Johannes (*13-07-1917) [Zoon van 44]  44,3
Bleeker, Lieuwe (*27-06-1841, †10-04-1913) [Partner van 15]  15; 44; 45; 46; 47
Bleeker, Lieuwe (*19-03-1906) [Zoon van 44]  44,1
Bleeker, Lieuwe (*09-05-1917, †18-10-1918) [Zoon van 45]  45,6
Bleeker, Richtje (*08-01-1916, †21-03-1993) [Dochter van 45]  45,5
Bleeker, Rinske (*14-02-1894, †26-03-1967) [Nummer 47]  47
Bleeker, Sijtske (*25-06-1886, †08-10-1962) [Dochter van 15]  15,6
Bleeker, Thomas (*09-05-1907, †26-09-1967) [Zoon van 45]  45,1
Bleeker, Tjietske (*24-01-1878, †06-06-1879) [Dochter van 15]  15,2
Bleeker, Tjietske (*18-07-1882) [Nummer 46]  46
Bleeker, Tjitske (*23-12-1912, †01-03-1971) [Dochter van 45]  45,4
Bleeker, Trijntje (*27-09-1909) [Dochter van 44]  44,2
Bleeker, Wytse (*02-11-1879, †19-05-1945) [Nummer 44]  44
Bleeker, Ymkje (*04-01-1911, †02-12-1942) [Zoon van 45]  45,2
Blesma, Freerk (*10-12-1900, †07-01-1989) [Partner van 93]  93
Blesma, Jacobus (*07-07-1871, †14-04-1919) [Schoonvader van 93]  93
Bloemen, Jeltje (*06-06-1908) [Partner van 75]  75
Bloemen, Karel (*16-12-1877) [Schoonvader van 75]  75
Bockkom, Janna (*10-09-1876, †16-02-1971) [Schoonmoeder van 66]  66
Boelens, Siebrigje (*28-02-1880, †16-05-1956) [Schoonmoeder van 103]  103
Boelens, Wietske (*22-06-1906) [Partner van 103]  103
Boelens, Willem (*16-02-1876, †11-01-1958) [Schoonvader van 103]  103
Boer, Anne de (*22-10-1875, †19-12-1932) [Schoonvader van 57]  57
Boer, Elisabet de (*27-02-1873, †21-12-1957) [Schoonmoeder van 76]  76
Boer, Sijke de (*10-08-1898, †09-04-1975) [Partner van 57]  57; 104; 105
Boers, Elsje (*02-09-1877, †01-05-1940) [Schoonmoeder van 85]  85
Boersma, Grace (*31-12-1932, †22-12-2016) [Partner van 116]  116
Boersma, Sjouke [Schoonvader van 116]  116
Bollema, Rinske Hendriks (*20-04-1786, †24-12-1827) [Schoonmoeder van 5]  5
Boomstra, Geertje Lolkes (*15-04-1850, †11-07-1924) [Schoonmoeder van 55]  55
Boonstra, Antje (*24-03-1879, †06-06-1951) [Dochter van 20]  20,1
Boonstra, Bauke Franses (*22-06-1822, †17-09-1903) [Schoonvader van 20]  20
Boonstra, Baukje (*28-10-1883, †05-03-1952) [Dochter van 20]  20,3
Boonstra, Frans Baukes (*18-12-1846, †09-04-1924) [Partner van 20]  20
Boonstra, Gerritje (*18-08-1886, †17-09-1971) [Dochter van 20]  20,4
Boonstra, Hiltje (*14-04-1890) [Dochter van 20]  20,5
Boonstra, Hinke (*14-02-1881, †26-12-1956) [Dochter van 20]  20,2
Boonstra, Trijntje (*12-02-1895) [Dochter van 20]  20,6
Bosch, Trijntje Jans (*13-12-1815, †1880) [Schoonmoeder van 25]  25
Boschma, Gatske (*02-12-1876, †02-03-1966) [Partner van 39]  39
Boschma, Rintje (*15-12-1846, †06-07-1929) [Schoonvader van 39]  39
Bosma, Grietje (*10-06-1877, †20-05-1967) [Schoonmoeder van 57]  57
Bouma, Ankje Sijmons (*06-10-1851, †24-03-1931) [Schoonmoeder van 56]  56
Bouma, Janke Tjammes (*13-01-1817, †25-02-1899) [Schoonmoeder van 14]  14
Bouwma, Hiltje (*20-02-1880, †15-09-1964) [Partner van 51]  51; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100
Bouwma, Pieter (*19-07-1853, †24-08-1930) [Schoonvader van 51]  51
Bovée, C.J.J. [Schoonmoeder van 118]  118
Boxum, Elisabeth Hendriks (*29-10-1825, †14-12-1888) [Schoonmoeder van 26]  26
Braaksma, Douwe (*29-02-1908, †22-03-1908) [Zoon van 55]  55,1
Braaksma, Douwe (*04-01-1911, †11-02-1911) [Zoon van 55]  55,3
Braaksma, Douwe (*10-12-1917, †24-12-1917) [Zoon van 55]  55,5
Braaksma, Douwe (*16-03-1919, †02-09-1927) [Zoon van 55]  55,6
Braaksma, Douwe Sytzes (*20-09-1843, †05-07-1927) [Schoonvader van 55]  55
Braaksma, Geertje (*23-10-1912, †31-03-1991) [Dochter van 55]  55,4
Braaksma, Jantje (*12-02-1909, †09-08-1987) [Nummer 102]  102
Braaksma, Ruurd (*23-07-1897, †27-11-1990) [Partner van 102]  102
Braaksma, Sytze (*01-08-1878, †05-05-1953) [Partner van 55]  55; 102
Braaksma, Sytze Ruurds (*29-06-1871, †20-09-1932) [Schoonvader van 102]  102
Brakel, Jannigje van (*26-06-1904) [Partner van 69]  69
Brakel, Wilhelmus van (*07-04-1875, †26-11-1956) [Schoonvader van 69]  69
Bresser, Helena Johanna (*03-02-1886, †03-01-1960) [Partner van 34]  34
Bresser, Johannes Georg (*27-06-1860, †22-04-1915) [Schoonvader van 34]  34
Breuker, Gerrit (*07-05-1885, †12-05-1973) [Zoon van 21]  21,3
Breuker, Hinke (*15-04-1883, †04-04-1965) [Dochter van 21]  21,2
Breuker, Jan (*26-09-1891, †04-11-1892) [Zoon van 21]  21,6
Breuker, Jan (John) (*20-09-1893, †1988) [Zoon van 21]  21,7
Breuker, Marten (*11-04-1889, †01-04-1948) [Zoon van 21]  21,5
Breuker, Philippus (*10-03-1881, †18-12-1965) [Zoon van 21]  21,1
Breuker, Phlippus Wybes (*01-01-1831, †31-01-1905) [Schoonvader van 21]  21
Breuker, Pieter (*01-05-1887, †11-01-1964) [Zoon van 21]  21,4
Breuker, Wijbe Philippus (*18-05-1856, †06-09-1923) [Partner van 21]  21
Bruinsma, Sjieuwke (*11-08-1843, †12-11-1906) [Schoonmoeder van 39]  39
Bruinsma, Yme (*15-08-1934, †07-01-1997) [Partner van 112]  112
Busscher, Gijsbertje (*10-09-1858, †23-11-1933) [Schoonmoeder van 34]  34
Catier, Sijbrigje (*03-08-1875, †10-10-1939) [Schoonmoeder van 86]  86
Cornelis, Hinke (*±1759, †17-07-1815) [Partner van 1]  1; 2
Deutekom, Aagje (*05-11-1874, †12-03-1939) [Partner van 32]  32
Deutekom, Jacobus (*28-12-1828, †06-08-1908) [Schoonvader van 32]  32
Dijkstra, Dominicus Douwe (*27-07-1903, †06-01-1992) [Partner van 81]  81
Dijkstra, Gerrit Dominicus (*01-12-1880, †27-05-1964) [Schoonvader van 81]  81
Dijkstra, Gerrit Dominicus (*13-11-1928) [Zoon van 81]  81,1
Dijkstra, Hendrik Ernst (*13-06-1937) [Zoon van 81]  81,4
Dijkstra, Joukje Elias (*13-01-1841, †16-11-1908) [Schoonmoeder van 29]  29
Dijkstra, Ruurd (*01-12-1933) [Zoon van 81]  81,3
Dijkstra, Trijntje (*25-02-1932) [Dochter van 81]  81,2
Dijkstra, Vrouwkjen Rientses (Froukje) (*30-01-1800, †30-07-1875) [Schoonmoeder van 12]  12
Dirks, Anna (*23-05-1834, †23-06-1914) [Schoonmoeder van 50]  50
Doeleman, Sara (*29-10-1840, †04-09-1877) [Schoonmoeder van 35]  35
Domburg, Antonie Jacobus van (*24-03-1878) [Schoonvader van 72]  72
Domburg, Cornelia Anthonia van (*14-12-1908) [Partner van 72]  72
Donia, Wytske Jelles (*30-10-1817, †15-01-1894) [Schoonmoeder van 23]  23
Douma, Hinke (*17-04-1908) [Partner van 76]  76
Douma, Jakob (*17-06-1868, †04-11-1958) [Schoonvader van 76]  76
Douma, Trijntje (*09-03-1846, †22-09-1922) [Schoonmoeder van 44]  44
Driessen, Albertus [Partner van 109]  109
Ebbendorf, Cornelis (*06-09-1870, †27-06-1871) [Zoon van 14]  14,4
Ebbendorf, Cornelis (*14-11-1872, †19-11-1922) [Nummer 39]  39
Ebbendorf, Cornelis (*02-01-1915, †17-12-1989) [Zoon van 39]  39,4
Ebbendorf, Janke (*08-06-1869, †11-09-1869) [Dochter van 14]  14,3
Ebbendorf, Nicolaas (*30-09-1901, †12-04-1990) [Zoon van 39]  39,1
Ebbendorf, Nikolaas Kornelis (*07-03-1842, †16-12-1874) [Partner van 14]  14; 38; 39
Ebbendorf, Rintje (*12-08-1902, †17-04-1979) [Dochter van 39]  39,2
Ebbendorf, Ruurd (*29-01-1868, †11-06-1871) [Zoon van 14]  14,2
Ebbendorf, Ruurd (*28-11-1874, †18-08-1875) [Zoon van 14]  14,7
Ebbendorf, Sjieuwke (*22-04-1905) [Dochter van 39]  39,3
Ebbendorf, Tjietske (*16-12-1871, †29-12-1951) [Nummer 38]  38
Ebbendorp, Kornelis (*13-12-1811, †02-01-1844) [Schoonvader van 14]  14
Ebbendorp, Ruurd (*05-03-1867, †19-03-1867) [Zoon van 14]  14,1
Eisma, Catharina (*25-03-1891, †11-10-1957) [Schoonmoeder van 90]  90
Ekkes, Aijolt (*24-03-1850, †30-01-1921) [Schoonvader van 60]  60
Ekkes, Engelina (*18-02-1883, †03-09-1923) [Partner van 60]  60
Elst, Aleida Hendrika van den (*20-06-1899) [Partner van 67]  67
Elst, Jan van den (*14-05-1871, †25-04-1932) [Schoonvader van 67]  67
Engel, Geertje (*15-05-1853, †30-11-1924) [Schoonmoeder van 60]  60
Essen, Elisabeth van (*07-06-1870, †08-07-1937) [Schoonmoeder van 75]  75
Feenstra, Hylke Broers (*16-02-1822, †01-02-1858) [Schoonmoeder van 16]  16
Feitsma, Freerkje (*06-03-1906, †19-09-2001) [Partner van 80]  80; 106
Feitsma, Petrus Harmens (*14-07-1867, †10-02-1947) [Schoonvader van 80]  80
Fluit, Johanna (*20-11-1867, †11-12-1942) [Schoonmoeder van 99]  99
Fortuin, Jeannette Aleida (*26-05-1848, †13-03-1932) [Schoonmoeder van 52]  52
Fynjus, Aafke (*23-02-1833, †31-05-1904) [Schoonmoeder van 48]  48
Fynjus, Wypkjen Karstens (*26-02-1813, †27-06-1886) [Schoonmoeder van 22]  22
Gerkema, Antje (*12-02-1877, †09-02-1945) [Schoonmoeder van 98]  98
Geurts, Henrica Wilhemina Elisabeth (*25-04-1882) [Schoonmoeder van 68]  68
Geusebroek, Gerdina Geertruida (*07-10-1887, †21-08-1950) [Partner van 34]  34
Geusebroek, Gerrit (*16-03-1857, †18-06-1931) [Schoonvader van 34]  34
Gillebaard, Andreas Jans (Andries) (*26-09-1839, †15-04-1872) [Schoonvader van 37]  37
Gillebaard, Andrieske (*05-12-1872, †19-01-1958) [Partner van 37]  37; 75; 76; 77; 78
Glas, Hendrika Sjoeky Tjitske (*1954) [Dochter van 88]  88,2
Glas, Jan (*09-06-1920) [Partner van 88]  88
Glas, Jitze (*29-12-1897, †13-10-1972) [Schoonvader van 88]  88
Graaf, Trijntje de (*11-04-1830, †06-09-1885) [Schoonmoeder van 32]  32
Greeuw, Maartje (*11-11-1883) [Schoonmoeder van 73]  73
Grijpma, Jan Jacobs (*25-01-1812, †23-07-1877) [Schoonvader van 25]  25
Grijpma, Jantje (*26-02-1857, †17-09-1910) [Partner van 25]  25; 55; 56; 57
Haan, Jan de (*13-10-1870, †08-01-1915) [Schoonvader van 97]  97
Haan, Johanna de [Schoonmoeder van 116]  116
Haan, Johanna de (*02-02-1914, †05-01-1988) [Partner van 97]  97; 113; 114; 115; 116; 117
Hanenberg, Catharina Johanna (*13-10-1851, †28-02-1889) [Schoonmoeder van 53]  53
Harder, Arie (*16-11-1880) [Schoonvader van 73]  73
Harder, Duifje (*14-05-1917, †13-11-2005) [Partner van 73]  73
Harms, Cornelis (*15-08-1881, †30-12-1950) [Zoon van 28]  28,1
Harms, Franz Johann (*27-07-1837) [Schoonvader van 28]  28
Harms, Hendrik (*29-07-1862, †25-11-1935) [Partner van 28]  28
Hedstrom, Randy [Partner van 115]  115
Heegstra, Age Michiels (*06-02-1777, †22-05-1839) [Schoonvader van 3]  3
Heegstra, Antje Ages (*12-04-1824, †10-05-1848) [Partner van 3]  3; 9
Heerema, Gerrit (*31-03-1890) [Zoon van 22]  22,2
Heerema, Ids (*06-05-1889, †10-08-1929) [Zoon van 22]  22,1
Heerema, Ids Tjallings (*26-09-1809, †31-08-1864) [Schoonvader van 22]  22
Heerema, Jan (*05-10-1852, †<1936) [Partner van 22]  22
Heerema, Karst (*17-04-1891, †07-12-1974) [Zoon van 22]  22,3
Heerema, Wypkjen (*28-04-1893) [Dochter van 22]  22,4
Henneveld, Elisabeth Aleida Sophia (*10-01-1863, †06-02-1891) [Schoonmoeder van 35]  35
Hidma, Albert (*15-05-1880, †28-06-1934) [Nummer 34]  34
Hidma, Albertina Aletta (*18-08-1906) [Dochter van 34]  34,1
Hidma, Carel (*19-07-1877, †03-10-1960) [Nummer 33]  33
Hidma, Carel Albert (*24-06-1920) [Zoon van 34]  34,4
Hidma, Carelina Alida Francine (*14-04-1907) [Dochter van 32]  32,3
Hidma, Catharina Margaretha (*26-04-1901) [Dochter van 32]  32,2
Hidma, Durkje (*09-09-1886, †23-12-1962) [Schoonmoeder van 96]  96
Hidma, Elisabeth (*19-05-1882, †11-11-1882) [Dochter van 10]  10,7
Hidma, Francina (*16-06-1913, †20-11-1965) [Dochter van 34]  34,3
Hidma, Frans Carel Albertus (*17-05-1899) [Zoon van 32]  32,1
Hidma, Frans Sjoerds (*10-04-1849, †15-05-1883) [Partner van 10]  10; 32; 33; 34
Hidma, Fransina (*09-07-1883, †04-05-1884) [Dochter van 10]  10,8
Hidma, Grietje (*11-06-1871, †22-09-1871) [Dochter van 10]  10,1
Hidma, Grietje (*12-08-1872, †09-11-1894) [Dochter van 10]  10,2
Hidma, Margaretha Maaike Cornelia Beatrix (*08-09-1909) [Dochter van 34]  34,2
Hidma, Sipke (*28-08-1875, †01-01-1959) [Nummer 32]  32
Hidma, Sjoerd (*18-05-1874, †02-11-1918) [Zoon van 10]  10,3
Hidma, Sjoerd Watzes (*12-05-1808, †16-09-1887) [Schoonvader van 10]  10
Hiemstra, Geertje (*20-03-1881, †16-02-1957) [Partner van 42]  42
Hiemstra, Jetze Jans (*15-11-1843, †28-11-1917) [Schoonvader van 42]  42
Hildebrand, Adriana Jacoba (*06-08-1898, †01-01-1974) [Nummer 66]  66
Hildebrand, Antje Geertruida (*±1914) [Nummer 70]  70
Hildebrand, Arnoldus Theodorus (*12-10-1908) [Nummer 69]  69
Hildebrand, Auke Johan (*19-06-1900, †26-07-1931) [Nummer 67]  67
Hildebrand, Hendrikus Albertus (*08-01-1839, †30-04-1918) [Schoonvader van 30]  30
Hildebrand, Johan Jacob (*25-01-1871, †27-11-1949) [Partner van 30]  30; 66; 67; 68; 69; 70
Hildebrand, Johan Jacob (*29-12-1902) [Nummer 68]  68
Hoekstra, Antje Roelofs (*28-02-1832, †07-03-1853) [Partner van 7]  7; 24
Hoekstra, Redmer (*24-11-1866, †05-04-1956) [Schoonvader van 94]  94
Hoekstra, Roelof Joukes (*16-01-1800, †29-10-1877) [Schoonvader van 7]  7
Hoekstra, Tjitske (*18-07-1908, †18-10-1984) [Partner van 94]  94; 111
Hoogland, Jaen Bouwes (Jeen) (*02-12-1835, †08-10-1918) [Schoonvader van 40]  40
Hoogland, Jeltje (*01-11-1875, †22-08-1949) [Partner van 40]  40
Huijzen, Christoffel van (*04-09-1856, †06-07-1929) [Schoonvader van 48]  48
Huijzen, Wilhelmina van (*19-05-1895, †18-06-1976) [Partner van 48]  48
Idema, Jessica Louise (*1949) [Dochter van 88]  88,1
Idema, Pieter Andries (*24-12-1906, †22-02-1964) [Partner van 88] [Partner van 101]  88; 101
Idema, Wopke Johannes (*28-04-1874, †19-05-1936) [Schoonvader van 88] [Schoonvader van 101]  88; 101
Jaarsma, Frans (*17-12-1860, †28-06-1920) [Schoonvader van 99]  99
Jaarsma, Pieter (*27-03-1914, †11-01-1945) [Partner van 99]  99
Jaarsma, Sijbrand (*23-05-1944, †04-05-1946) [Zoon van 99]  99,1
Jannereth, Albert Jans (*07-05-1790, †25-01-1830) [Schoonvader van 3]  3
Jannereth, Grietje Alberts (*15-02-1829, †23-06-1906) [Partner van 3]  3; 10; 11
Jansse, Maria Catharina (*09-08-1856, †18-03-1923) [Schoonmoeder van 48]  48
Jelgersma, Berber Hendriks (*06-08-1834, †18-06-1865) [Schoonmoeder van 25]  25
Jong, Fokeltje Pieters de (*05-03-1839, †27-12-1905) [Schoonmoeder van 37]  37
Jong, Hendrikje de (*14-02-1889, †29-12-1957) [Schoonmoeder van 84]  84
Keijser, Cornelis Sijbrands (*27-12-1870, †06-04-1945) [Schoonvader van 74]  74
Keijser, Hendrik Jacob (*10-09-1908, †09-10-1989) [Partner van 74]  74
Kerkhoven, Cornelia van (*04-08-1862, †02-04-1939) [Schoonmoeder van 36] [Schoonmoeder van 71]  36; 71
Kingma, Pietje Sytses (*07-02-1848, †16-02-1934) [Partner van 13]  13; 37
Kingma, Sytse Germens (*09-06-1823, †16-10-1886) [Schoonvader van 13]  13
Kleinhuis, Tettje Jelles (*27-11-1813, †14-07-1891) [Schoonmoeder van 24]  24
Klok, Gelt (*02-02-1872, †08-08-1952) [Schoonvader van 79]  79
Klok, Meino (*06-09-1903, †13-01-1988) [Partner van 79]  79
Koke, Johanna (*20-04-1881, †10-02-1955) [Schoonmoeder van 81]  81
Koldijk, Lamkje Atzes (*16-07-1858, †06-11-1933) [Schoonmoeder van 33]  33
Koning, Petronella (*27-02-1947) [Partner van 107]  107
Koster, Wilhelmina (*28-01-1883) [Schoonmoeder van 75]  75
Kostermans [Schoonvader van 118]  118
Kostermans, Diny [Partner van 118]  118
Kouteren, Andries van (*08-07-1866, †26-09-1950) [Partner van 38]  38
Kouteren, Bartholomeus van (*04-04-1834, †23-03-1875) [Schoonvader van 38]  38
Kouteren, Bartholomeus van (*31-01-1896) [Zoon van 38]  38,2
Kouteren, Hendrik van (*13-01-1903) [Zoon van 38]  38,5
Kouteren, Maria van (*13-01-1900, †15-06-1965) [Dochter van 38]  38,4
Kouteren, Nicolaas van (*09-11-1894, †20-09-1924) [Zoon van 38]  38,1
Kouteren, Rinske van (*16-03-1898, †04-06-1936) [Dochter van 38]  38,3
Kramer, Antje Franses (*18-07-1822, †08-07-1898) [Schoonmoeder van 20]  20
Kramer, Margaretha (*±1832, †20-04-1865) [Schoonmoeder van 28]  28
Kramer, Tjietske Wytzes (*02-11-1820) [Partner van 5]  5; 13; 14; 15; 16; 17
Kramer, Wytze Romkes (*18-03-1784, †07-02-1842) [Schoonvader van 5]  5
Kramp, Charles Daniel [Partner van 119]  119
Kroes, Anthonie (*23-10-1890, †03-12-1950) [Schoonvader van 78]  78
Kroes, Stijntje (*12-04-1916, †11-07-1988) [Partner van 78]  78
Kroon, Sophia [Schoonmoeder van 64]  64
Kruit, Marijtje [Partner van 61]  61
Kuipers, Baukje (*17-01-1851, †12-03-1911) [Partner van 11]  11; 35; 36
Kuipers, Tjeerd Alberts (*21-11-1807, †28-05-1883) [Schoonvader van 11]  11
Kuperus, Klaas Petrusz (*11-11-1822, †30-08-1881) [Schoonvader van 19]  19
Kuperus, Rinske Klazes (*19-01-1856, †30-07-1942) [Partner van 19]  19
Laar, Grietje van (*17-01-1877, †18-07-1946) [Schoonmoeder van 69]  69
Lamminga, Jiskjen (*09-10-1860, †19-05-1942) [Schoonmoeder van 43]  43
Leeman, Arendtje Herkes (*18-12-1842, †30-10-1878) [Partner van 9]  9; 30; 31
Leeman, Herke Willems (*?-05-1811, †23-05-1875) [Schoonvader van 9]  9
Lievaart, Lijntje (*14-11-1877, †15-12-1952) [Schoonmoeder van 70]  70
Lingen, Cornelia van (*21-08-1875, †31-03-1948) [Schoonmoeder van 72]  72
Liscet, Geertje (*17-12-1852, †<1931) [Schoonmoeder van 34]  34
Lodewijk, Willem (*22-01-1872, †20-06-1949) [Schoonvader van 100]  100
Lodewijk, Willem (*03-03-1917) [Partner van 100]  100
Loon, Sipke Jetzes van (*±1765, †05-01-1847) [Schoonvader van 2]  2
Loon, Ymkje Sipkes van (*?-06-1794, †12-01-1865) [Partner van 2]  2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Man, Cornelis de (*08-09-1900, †03-04-1969) [Partner van 71]  71
Man, Gerritje (Gerrie) de (*24-04-1891, †27-06-1956) [Partner van 36]  36; 73; 74
Man, Hendrik de (*28-11-1860, †25-07-1940) [Schoonvader van 36] [Schoonvader van 71]  36; 71
Meer, Abe van der (*27-09-1916, †12-09-1940) [Zoon van 56]  56,3
Meer, Auke van der (*02-01-1911) [Zoon van 56]  56,2
Meer, Jan van der (*31-03-1906) [Nummer 103]  103
Meer, Jan Jans van der (*31-03-1852, †22-03-1931) [Schoonvader van 56]  56
Meer, Sijmen van der (*29-03-1879, †03-09-1945) [Partner van 56]  56; 103
Meer, Willem van der (*25-10-1939, †15-11-1939) [Zoon van 103]  103,1
Meierdrees, Aletta Wilhelmina Adolphine (*21-12-1878, †24-06-1920) [Partner van 34]  34
Meierdrees, Wilhelm Cornelis (*05-09-1851) [Schoonvader van 34]  34
Meijer, Dirk (*16-09-1878, †03-08-1941) [Nummer 40]  40
Meijer, Elisa Rosina Minna [Schoonmoeder van 83]  83
Meijer, Hendrik (*10-04-1840, †22-11-1897) [Partner van 14]  14; 40; 41; 42; 43
Meijer, Hendrik (*25-11-1903, †11-03-1969) [Zoon van 40]  40,1
Meijer, Pietje (*02-07-1885, †13-10-1968) [Nummer 43]  43
Meter, Ate (*28-04-1889, †19-10-1970) [Schoonvader van 108]  108
Meter, Lodewijk (*10-07-1923, †21-01-2013) [Partner van 108]  108
Meter, Luitje (*17-09-1942, †21-04-2004) [Dochter van 108]  108,1
Meulen, Anna van der (*01-07-1905) [Dochter van 50]  50,3
Meulen, Bouwe van der (*07-04-1901) [Nummer 91]  91
Meulen, Bouwe Ydes van der (*06-12-1831, †06-05-1870) [Schoonvader van 50]  50
Meulen, Dirk Wijtse van der (*15-07-1931, †29-10-1997) [Zoon van 92]  92,1
Meulen, Grietje Jans van der (*29-08-1806, †13-02-1850) [Schoonmoeder van 14]  14
Meulen, Hieke Nellie van der (*17-12-1933) [Zoon van 92]  92,2
Meulen, Tjitske van der (*23-11-1911, †24-12-1969) [Dochter van 50]  50,5
Meulen, Wijtse van der (*21-08-1903, †07-04-1983) [Nummer 92]  92
Meulen, Yde Bouwe van der (*06-04-1867, †08-06-1935) [Partner van 50]  50; 91; 92
Meulen, Yde Bouwe van der (*09-12-1909) [Dochter van 50]  50,4
Meyer, Dirk Gerrits (*01-12-1803, †26-07-1844) [Schoonvader van 14]  14
Meyer, Grietje (*18-02-1880, †29-04-1941) [Nummer 41]  41
Meyer, Hendrik (*05-03-1909) [Zoon van 42]  42,1
Meyer, Jeen (*09-11-1905) [Zoon van 40]  40,2
Meyer, Minke (*22-12-1910, †10-03-2001) [Dochter van 42]  42,2
Meyer, Pietje Hilles (*15-09-1830, †22-06-1921) [Schoonmoeder van 21]  21
Meyer, Ruurd (*03-10-1883, †21-04-1959) [Nummer 42]  42
Meyer, Ymkje (*28-12-1881, †02-02-1900) [Dochter van 14]  14,10
Miedema, Arjen (*19-10-1870, †14-11-1959) [Schoonvader van 86]  86
Miedema, Arjen (*21-02-1933, †28-05-2001) [Nummer 110]  110
Miedema, Cornelia Pietje (*27-07-1940) [Dochter van 86]  86,5
Miedema, Gerrit (*10-05-1899, †10-06-1964) [Partner van 86]  86; 108; 109; 110
Miedema, Gerrit (*06-12-1944, †04-05-1996) [Zoon van 86]  86,6
Miedema, Martha (*29-05-1929, †22-01-1985) [Nummer 109]  109
Miedema, Sijbrigje (*24-01-1926, †12-12-1972) [Dochter van 86]  86,2
Miedema, Sjoerdje (*06-12-1944, †26-06-1995) [Dochter van 86]  86,7
Miedema, Yke (*30-04-1924, †24-11-2003) [Nummer 108]  108
Mizee, Jannetje (*25-01-1882, †04-03-1943) [Schoonmoeder van 91]  91
Moerman, Neeltje (*06-05-1924, †19-01-2013) [Partner van 104]  104; 118
Molenaar, Gerrit (*13-08-1855, †25-06-1917) [Schoonvader van 59]  59
Molenaar, Jannetje (*19-09-1884, †23-09-1979) [Partner van 59]  59
Mollema, Kornelis Philippus (*21-01-1819, †23-03-1909) [Schoonvader van 16]  16
Mollema, Sjutje Kornelis (*15-06-1848, †13-06-1918) [Partner van 16]  16; 48; 49; 50; 51; 52
Monshouwer, Hendrik (*03-04-1845, †<1932) [Schoonvader van 52]  52
Monshouwer, Hendrik (*29-03-1886, †01-01-1957) [Partner van 52]  52; 101
Monshouwer, Hendrika (*13-02-1917, †21-01-1986) [Nummer 101]  88; 101
Monshouwer, Jeanneke Aleida (*07-11-1914) [Dochter van 52]  52,2
Monshouwer, Sjoertje Tjitske (*20-09-1913) [Dochter van 52]  52,1
Morgen, Helen [Partner van 117]  117; 119; 120
Morgen, Louis [Schoonvader van 117]  117
Mulder, Jacobus (*24-03-1877, †28-12-1955) [Schoonvader van 82]  82
Mulder, Johannes (*31-03-1904, †23-10-1990) [Partner van 82]  82
Munnik, Dirk (*12-10-1874, †04-11-1941) [Schoonvader van 92]  92
Munnik, Klazina (*15-05-1906, †13-03-1984) [Partner van 92]  92
Nieuwkerk, Stijntje (*19-11-1842, †31-01-1907) [Schoonmoeder van 60]  60
Nijdam, Elbrig Annes (*16-09-1837, †26-07-1923) [Schoonmoeder van 41]  41
Nijstad, Aaltje (*14-08-1877, †02-05-1965) [Schoonmoeder van 95]  95
Noord, Johannes van (*26-11-1819, †17-02-1855) [Schoonvader van 18]  18
Noord, Maria van (*08-04-1849, †18-12-1925) [Partner van 18]  18
Noordenbos, Minke (*25-02-1850, †28-09-1936) [Schoonmoeder van 42]  42
Norberg, Axel Sanfried [Schoonvader van 83]  83
Norberg, Frieda Sophie (*±1908) [Partner van 83]  83
Norder, Johannes (*24-11-1842, †15-07-1922) [Schoonvader van 44]  44
Norder, Saakje (*20-06-1883) [Partner van 44]  44
Oord, Hermina van de [Partner van 110]  110
Oosten, C.G. van [Partner van 106]  106
Oosten, Nelligje (*23-07-1891, †12-09-1957) [Schoonmoeder van 78]  78
Oosterhof, Auke Gerrits (*28-05-1857, †07-09-1857) [Zoon van 6]  6,5
Oosterhof, Auke Gerrits (*19-01-1862, †31-01-1862) [Zoon van 6]  6,8
Oosterhof, Aukje Gerrits (*26-06-1865, †29-11-1931) [Nummer 23]  23
Oosterhof, Dirk Gerrits (*03-08-1851, †24-04-1906) [Nummer 19]  19
Oosterhof, Gerrit (*27-01-1879, †22-01-1945) [Zoon van 19]  19,1
Oosterhof, Gerrit (*10-12-1880, †24-02-1949) [Zoon van 18]  18,1
Oosterhof, Gerrit Martens (*03-12-1825, †29-01-1904) [Partner van 6]  6; 18; 19; 20; 21; 22; 23
Oosterhof, Hiltje Gerrits (*02-03-1855, †06-12-1943) [Nummer 21]  21
Oosterhof, Hinke (*03-10-1883, †07-10-1883) [Dochter van 18]  18,3
Oosterhof, Hinke Martens (*23-06-1882, †03-07-1882) [Dochter van 18]  18,2
Oosterhof, Maria (*23-01-1886, †16-05-1886) [Dochter van 18]  18,4
Oosterhof, Marten Gerrits (*13-06-1850, †06-06-1910) [Nummer 18]  18
Oosterhof, Marten Ruurds (*19-03-1784, †31-03-1848) [Schoonvader van 6]  6
Oosterhof, Trijntje Gerrits (*28-05-1857, †16-08-1857) [Dochter van 6]  6,6
Oosterhof, Trijntje Gerrits (*07-11-1860, †02-06-1936) [Nummer 22]  22
Oosterhof, Ymkje Gerrits (*29-11-1852, †16-10-1925) [Nummer 20]  20
Oosterhout, Martzen (*21-03-1848, †24-07-1918) [Schoonmoeder van 49]  49
Ortelee, Geertruida (*24-07-1887, †23-02-1946) [Partner van 61]  61
Ortelee, Marcus (*01-08-1844, †19-11-1918) [Schoonvader van 61]  61
Ouwejan, Maartje (*09-05-1849, †10-11-1889) [Schoonmoeder van 61]  61
Pas, Gelske Hendriks van der (*13-02-1781, †30-10-1861) [Schoonmoeder van 4]  4
Pietersma, Elske Oenes (*02-06-1873, †25-07-1946) [Schoonmoeder van 80]  80
Plantinga, Akke Sieks (*28-12-1851, †20-03-1929) [Schoonmoeder van 45]  45
Ploeg, Willemina Johannes van der (*18-04-1799, †20-08-1865) [Schoonmoeder van 7]  7
Pool, Pietje (*30-05-1857, †16-06-1922) [Partner van 25]  25
Pool, Roel Freerks (*19-02-1826, †26-05-1858) [Schoonvader van 25]  25
Porte, Janke (*09-06-1872, †22-07-1950) [Schoonmoeder van 93]  93
Postma, Geertje (*28-06-1880, †04-11-1952) [Schoonmoeder van 96]  96
Postma, Hendrik Kornelis (*27-01-1841, †18-08-1903) [Schoonvader van 46]  46
Postma, Kornelis (*14-05-1871, †31-01-1930) [Partner van 46]  46
Put, Maria Francisca van der (*31-05-1874) [Schoonmoeder van 89]  89
Putten, Adriana van (*01-11-1845, †21-03-1916) [Schoonmoeder van 30]  30
Rijpma, Lijsbeth Gerbens (*04-08-1811, †24-04-1896) [Schoonmoeder van 10]  10
Ring, Antje de (*08-02-1853, †07-10-1929) [Nummer 27]  27
Ring, Aukje de (*05-10-1904, †22-06-2000) [Dochter van 29]  29,3
Ring, Baukje de (*16-09-1867, †14-10-1868) [Dochter van 8]  8,5
Ring, Cornelis de (*04-01-1901, †23-06-1989) [Zoon van 29]  29,1
Ring, Cornelis Pieters de (*31-03-1828, †13-07-1884) [Partner van 8]  8; 27; 28; 29
Ring, Corneliske de (*17-11-1855, †24-09-1942) [Nummer 28]  28
Ring, Pieter de (*08-02-1861, †09-10-1905) [Nummer 29]  29
Ring, Pieter de (*09-03-1903, †15-01-1963) [Zoon van 29]  29,2
Ring, Pytter Tjeerds (Pieter) de (*26-07-1790, †15-01-1860) [Schoonvader van 8]  8
Ring, Ymkje de (*30-08-1860, †26-01-1893) [Dochter van 8]  8,3
Ringnalda, Lolkje Klazes (*18-10-1818, †21-01-1882) [Schoonmoeder van 11]  11
Rinsma, Antje (*20-03-1918, †24-10-2004) [Partner van 84]  84; 107
Rinsma, Wijtze (*02-08-1885, †10-10-1956) [Schoonvader van 84]  84
Roeper, Geertje Pieters (*22-06-1869, †09-03-1940) [Schoonmoeder van 74]  74
Roersma, Pieter Willems (*01-02-1835, †01-04-1913) [Schoonvader van 29]  29
Roersma, Pietje (*26-06-1872, †04-07-1964) [Partner van 29]  29
Rol, Jacoba (*29-08-1891) [Partner van 62]  62
Rol, Simon (*27-05-1866, †15-12-1902) [Schoonvader van 62]  62
Ronda, Antje (*22-03-1864, †11-02-1943) [Dochter van 12]  12,1
Ronda, Atte Jacobs (*16-04-1839, †01-02-1927) [Partner van 12]  12
Ronda, Froukje (*16-07-1865, †01-12-1949) [Dochter van 12]  12,2
Ronda, Jacob Franses (*26-06-1808, †23-02-1863) [Schoonvader van 12]  12
Ronda, Klaas (*22-03-1872, †21-02-1948) [Zoon van 12]  12,4
Ronda, Trijntje (*17-01-1869, †18-10-1938) [Dochter van 12]  12,3
Runia, Arend (*28-07-1886, †21-01-1987) [Partner van 43]  43
Runia, Arend (*11-04-1927, †26-06-1999) [Zoon van 43]  43,6
Runia, Dirk (*07-06-1924) [Zoon van 43]  43,5
Runia, Grietje (*25-03-1918) [Dochter van 43]  43,3
Runia, Harmina (*04-05-1921, †03-04-2006) [Dochter van 43]  43,4
Runia, Hendrik (*29-06-1854, †07-07-1933) [Schoonvader van 43]  43
Runia, Jiskjen (*12-08-1914, †12-04-2001) [Dochter van 43]  43,2
Runia, Pietje (*18-01-1931) [Dochter van 43]  43,7
Runia, Rinske (*10-03-1911, †23-12-1995) [Dochter van 43]  43,1
Ruurds, Auke (*±1760, †<1837) [Nummer 1]  1; 2
Salverda, Eelke (*21-06-1864, †28-03-1949) [Partner van 23]  23
Salverda, Gerrit (*02-07-1894) [Zoon van 23]  23,1
Salverda, Klaas Haantjes (*29-11-1816, †25-03-1898) [Schoonvader van 23]  23
Salverda, Pieter (*02-07-1886, †11-08-1961) [Schoonvader van 96]  96
Salverda, Sytske (*15-06-1910) [Partner van 96]  96; 112
Salverda, Wytse (*15-03-1906) [Dochter van 23]  23,2
Schaaf, Antje Pieters van der (*±1780, †11-03-1848) [Schoonmoeder van 3]  3
Schaafsma, Elisabeth (*26-07-1909, †1985) [Partner van 96]  96
Schaafsma, Pieter (*19-11-1877, †13-01-1952) [Schoonvader van 96]  96
Schilstra, Ieme Keimpes (*19-08-1824, †15-09-1851) [Schoonvader van 18]  18
Schilstra, Riemke Ymes (*21-02-1850, †07-10-1883) [Partner van 18]  18
Schmidt, Christoffel Leendert (*28-03-1872, †29-01-1963) [Schoonvader van 70]  70
Schmidt, Roeland (*04-12-1902) [Partner van 70]  70
Schrik, Carel Frederik (*06-04-1859, †04-01-1944) [Schoonvader van 53]  53
Schrik, Catharina Johanna (*04-05-1882, †18-03-1955) [Partner van 53]  53
Schuitmaker, Sijke Leeuwkes (*23-03-1827, †23-05-1913) [Schoonmoeder van 17]  17
Sinkeldam, Maartje (*10-06-1867, †13-11-1934) [Schoonmoeder van 62]  62
Sipkema, Antje (*14-11-1878, †03-04-1956) [Schoonmoeder van 97]  97
Sippens, Hotske (*14-02-1879, †31-07-1966) [Partner van 45]  45
Sippens, Thomas Jacobs (*05-06-1844, †<1909) [Schoonvader van 45]  45
Sjollema, Abe (*23-02-1884, †15-06-1970) [Nummer 60]  60
Sjollema, Andries Ates (*14-07-1888, †28-11-1964) [Nummer 62]  62
Sjollema, Antje (*12-10-1880) [Nummer 58]  58
Sjollema, Ate (*11-06-1882, †06-07-1958) [Nummer 59]  59
Sjollema, Ate (*25-03-1908, †27-03-1908) [Zoon van 59]  59,3
Sjollema, Ate Andries (*25-12-1823, †13-06-1900) [Schoonvader van 26]  26
Sjollema, Auke Ates (*31-08-1892) [Nummer 63]  63
Sjollema, Elisabeth (*22-06-1885, †21-03-1887) [Dochter van 26]  26,4
Sjollema, Elisabeth (*09-01-1894, †25-08-1915) [Dochter van 26]  26,8
Sjollema, Elizabeth (*07-11-1916, †04-06-1996) [Dochter van 61]  61,4
Sjollema, Frans (*09-05-1907) [Zoon van 60]  60,1
Sjollema, Frans (*25-03-1908, †27-03-1908) [Zoon van 59]  59,2
Sjollema, Frans (*14-07-1914) [Zoon van 62]  62,1
Sjollema, Frans (*02-09-1920, †1995) [Zoon van 61]  61,6
Sjollema, Frans Ate (*17-07-1915, †07-03-2011) [Zoon van 59]  59,6
Sjollema, Frans Ates (*25-05-1857, †23-11-1937) [Partner van 26]  26; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65
Sjollema, Geertje (*25-12-1910) [Dochter van 60]  60,2
Sjollema, Hendrik (*27-01-1928, †03-07-1999) [Zoon van 61]  61,7
Sjollema, Hendrik Ates (Henk) (*15-01-1903, †11-03-1978) [Nummer 65]  65
Sjollema, Jannetje (*23-03-1913) [Dochter van 59]  59,5
Sjollema, Johanna Catharina (*23-12-1918, †05-08-2000) [Dochter van 61]  61,5
Sjollema, Klaas (*19-02-1887, †03-06-1958) [Nummer 61]  61
Sjollema, Maartje (*04-07-1914, †06-07-2004) [Dochter van 61]  61,3
Sjollema, Maartje (*17-02-1917, †28-09-1957) [Dochter van 62]  62,2
Sjollema, Marcus (*06-11-1912) [Zoon van 61]  61,2
Sjollema, Neisje (*26-03-1896) [Nummer 64]  64
Sjollema, NN NN (levenloos *18-05-1931) [Kind van 65]  65,1
Sjollema, Simon (*05-12-1918) [Zoon van 62]  62,3
Sjollema, Trijntje (*29-06-1910, †01-01-1973) [Dochter van 61]  61,1
Sjollema, Trijntje (*14-12-1910) [Dochter van 59]  59,4
Sjollema, Trijntje (*04-10-1919) [Dochter van 63]  63,1
Sjollema, Wijfje (*25-01-1907) [Dochter van 59]  59,1
Smit, Daniel Glen [Partner van 120]  120
Stapert, Antje (*16-02-1856, †07-04-1930) [Schoonmoeder van 51]  51
Steensma, Janke Pieters (*22-09-1811, †25-05-1854) [Schoonmoeder van 27]  27
Steinfort, Jetske Dirks (*23-10-1819, †27-03-1901) [Schoonmoeder van 13]  13
Steinfort, Sytske Lieuwes (*09-02-1801, †11-04-1867) [Schoonmoeder van 15]  15
Stulen, Jan Wolter Lukas (*25-04-1875, †12-06-1949) [Schoonvader van 85]  85
Stulen, Jantina Hermina (*28-07-1904) [Partner van 85]  85
Swart, Sibbeltje Gerlofs (*13-03-1815, †12-11-1848) [Schoonmoeder van 9]  9
Sybrandy, Gelske Klazes (*23-06-1840, †23-02-1900) [Nummer 12]  12
Sybrandy, Klaas Sybrens (*19-09-1807, †05-02-1859) [Partner van 4]  4; 12
Sybrandy, Sybren Klazes (*±1780, †<1839) [Schoonvader van 4]  4
Sybrandy, Ymkje (*07-11-1842, †10-11-1856) [Dochter van 4]  4,2
Taekema, Hinke Taaekes (*29-01-1823, †22-03-1858) [Schoonmoeder van 18]  18
Tamminga, Antje Yedes (*21-10-1831, †04-10-1901) [Partner van 7]  7; 25; 26
Tamminga, Yde Jacobs (Yede) (*23-10-1787, †16-04-1856) [Schoonvader van 7]  7
Terpstra, Allert (Albert) (*18-10-1878, †12-12-1971) [Partner van 41]  41
Terpstra, Gerbrig (*24-02-1910, †27-04-1986) [Dochter van 41]  41,5
Terpstra, Hendrik (*01-02-1909) [Zoon van 41]  41,4
Terpstra, NN NN (levenloos *01-01-1908) [Dochter van 41]  41,3
Terpstra, Pietje (*29-09-1914, †06-07-1991) [Dochter van 41]  41,8
Terpstra, Rinske (*21-08-1905) [Dochter van 41]  41,1
Terpstra, Simon (*13-10-1906, †11-04-1989) [Dochter van 41]  41,2
Terpstra, Simon Ypes (*29-01-1833, †16-08-1907) [Schoonvader van 41]  41
Terpstra, Trijntje Jochums (*07-02-1790, †28-03-1872) [Schoonmoeder van 7]  7
Terpstra, Ymkje (*08-07-1911) [Dochter van 41]  41,6
Terpstra, Ype (*14-05-1913) [Zoon van 41]  41,7
Teutelink, Frederika Margaretha (*06-03-1874, †14-01-1943) [Schoonmoeder van 67]  67
Toussaint, Antje Jacoba Janna (*06-11-1919, †21-01-1999) [Dochter van 66]  66,1
Toussaint, Antonius Johannes (*15-09-1871, †29-02-1944) [Schoonvader van 66]  66
Toussaint, Antonius Johannes (*30-03-1898, †18-09-1944) [Partner van 66]  66
Uijthoven, Jacobus Anthonius Hendricus (*27-08-1888, †21-12-1945) [Schoonvader van 65]  65
Uijthoven, Lena (*17-09-1911) [Partner van 65]  65
Valk, Johannes de (*08-12-1828, †02-05-1878) [Schoonvader van 48]  48
Valk, Trijntje de (*26-02-1875, †21-05-1935) [Partner van 48]  48; 79; 80; 81; 82; 83; 84
Veenstra, Aukje (*16-01-1878, †13-09-1884) [Dochter van 27]  27,1
Veenstra, Aukje (*01-11-1884, †03-11-1948) [Dochter van 27]  27,8
Veenstra, Cornelia (*10-03-1881, †20-08-1881) [Dochter van 27]  27,4
Veenstra, Cornelia (*26-09-1896, †15-09-1976) [Dochter van 27]  27,16
Veenstra, Cornelis (*21-12-1878, †14-09-1879) [Zoon van 27]  27,2
Veenstra, Cornelis (*13-05-1882, †01-08-1886) [Zoon van 27]  27,5
Veenstra, Cornelis (*11-02-1887, †09-09-1887) [Zoon van 27]  27,10
Veenstra, Cornelis (*13-07-1888, †15-03-1910) [Zoon van 27]  27,11
Veenstra, Dirk Engberts (*27-02-1851, †20-05-1938) [Partner van 27]  27
Veenstra, Engbert (*30-09-1890, †12-11-1890) [Zoon van 27]  27,13
Veenstra, Engbert (*12-01-1892, †02-08-1892) [Zoon van 27]  27,14
Veenstra, Engbert (*23-06-1894, †18-10-1926) [Zoon van 27]  27,15
Veenstra, Engbert Durks (*13-12-1815, †12-01-1869) [Schoonvader van 27]  27
Veenstra, Engbertina (*05-12-1885, †06-10-1886) [Dochter van 27]  27,9
Veenstra, Jan (*25-08-1883, †24-06-1884) [Zoon van 27]  27,6
Veenstra, Janke (*07-01-1880, †25-03-1911) [Dochter van 27]  27,3
Veenstra, Lolkje (*30-01-1897, †07-10-1982) [Schoonmoeder van 105]  105
Veenstra, Maaike (*17-09-1889, †14-05-1916) [Dochter van 27]  27,12
Veenstra, Pieter (*25-08-1883, †13-09-1883) [Dochter van 27]  27,7
Velsen, Mayke Rientses (*26-06-1794, †04-03-1834) [Schoonmoeder van 3]  3
Velthuis, Jaapje (*08-03-1854, †14-03-1925) [Schoonmoeder van 63]  63
Velzen, Mary Jans van (*±1814, †01-12-1882) [Schoonmoeder van 18]  18
Vervelde, Jim [Partner van 113]  113
Verwoert, Evertje (*20-02-1841, †24-05-1913) [Schoonmoeder van 31]  31
Verzeveldt, Arij (*30-08-1881) [Partner van 54]  54
Verzeveldt, Theunis (*19-09-1834) [Schoonvader van 54]  54
Visser, Eibertje (*29-11-1914) [Partner van 90]  90
Visser, Hinke (*17-02-1831, †06-03-1918) [Schoonmoeder van 46]  46
Visser, Luitje (*30-05-1886, †21-10-1965) [Schoonmoeder van 108]  108
Visser, Neeltje (*23-10-1871, †13-03-1923) [Schoonmoeder van 92]  92
Visser, Pieter (*21-01-1886, †05-05-1964) [Schoonvader van 90]  90
Visser, Willem de (*19-03-1858, †16-07-1921) [Schoonvader van 35]  35
Visser, Willem de (*03-07-1884, †29-07-1965) [Partner van 35]  35; 72
Visser, Willem de (*22-05-1911) [Nummer 72]  72
Vogel, Tietje (*13-03-1876, †26-04-1946) [Schoonmoeder van 94]  94
Vries, Christina de (*18-10-1888, †24-07-1971) [Schoonmoeder van 65]  65
Vries, Simon de (*23-05-1838, †27-07-1907) [Schoonvader van 60]  60
Vries, Sytske de (*14-09-1875, †12-02-1928) [Schoonmoeder van 77]  77
Vries, Wilhelmina Christina de (*05-11-1883, †12-05-1967) [Partner van 60]  60
Waard, Aaltje Theunis de (*08-01-1829, †14-09-1897) [Schoonmoeder van 19]  19
Wal, Baukje de (*15-06-1841, †16-07-1921) [Partner van 24]  24
Wal, IJke van der (*09-05-1880, †28-11-1964) [Partner van 49]  49; 85; 86; 87; 88; 89; 90
Wal, Klaas Rintjes de (*06-09-1815, †12-12-1859) [Schoonvader van 24]  24
Wal, Sjoerd van der (*09-02-1844, †16-11-1916) [Schoonvader van 49]  49
Werkhoven, Cornelis (*08-07-1855, †<1929) [Schoonvader van 47]  47
Werkhoven, Marinus (*26-12-1883, †25-06-1966) [Partner van 47]  47
Westra, Hiltje Heeres (*07-09-1794, †13-11-1870) [Schoonmoeder van 6]  6
Wiersma, Hennie (*07-05-1935) [Dochter van 77]  77,1
Wiersma, Hille Krijns (*21-09-1874, †23-10-1936) [Schoonvader van 77]  77
Wiersma, Krijn (*22-04-1901, †08-03-1988) [Partner van 77]  77
Wijngaarden, Tetje (*26-07-1871, †15-12-1951) [Schoonmoeder van 79]  79
Wijnia, Abe [Zoon van 105]  105,4
Wijnia, Anneke [Dochter van 105]  105,5
Wijnia, Hette (*31-10-1924, †01-01-2012) [Partner van 105]  105
Wijnia, Lieuwe [Zoon van 105]  105,2
Wijnia, Lieuwe (*17-08-1894, †25-09-1953) [Schoonvader van 105]  105
Wijnia, Lonny [Dochter van 105]  105,3
Wijnia, Sita [Dochter van 105]  105,1
Wille, Margaretha (*27-04-1845) [Schoonmoeder van 34]  34
Wilson, Albert Anthonij (*08-01-1923) [Zoon van 35]  35,3
Wilson, Hendrikus Cornelis (*02-04-1866, †08-12-1942) [Partner van 35]  35
Wilson, Rene Raymond (*01-12-1920) [Zoon van 35]  35,2
Wiltson, Johannes (*22-08-1838, †01-07-1918) [Schoonvader van 35]  35
Wint, Taede van de (*12-10-1868, †20-04-1925) [Schoonvader van 75]  75
Wint, Wilhelmina Catharina van de (*27-04-1903, †31-12-1930) [Partner van 75]  75
Winters, Trijntje (*24-04-1844, †13-03-1900) [Schoonmoeder van 47]  47
Wriedt, Jerry [Partner van 114]  114
Wunnink, Geertruida Maria Johanna Theodora (*21-04-1908) [Partner van 89]  89
Wunnink, Wouter (*03-12-1867, †22-08-1930) [Schoonvader van 89]  89
Wybenga, Grietje (*25-08-1885, †26-10-1952) [Partner van 33]  33
Wybenga, Reid doekes (*23-11-1854, †22-12-1913) [Schoonvader van 33]  33
Zatink, Hermina (*27-07-1838, †15-11-1921) [Schoonmoeder van 58]  58
Zee, Pietje van der (*01-03-1902, †28-03-1978) [Schoonmoeder van 88]  88
Zee, Sjieuwke Simons van der (*20-02-1841, †20-10-1910) [Schoonmoeder van 40]  40
Zeeuw, Doris van der (*14-06-1886) [Schoonvader van 91]  91
Zeeuw, Elisabeth van der (*18-05-1902) [Partner van 91]  91
Zijlstra, Neeltje Eekes (*09-02-1869, †26-03-1945) [Schoonmoeder van 102]  102
Zwart, Wijfje (*07-02-1854, †19-05-1899) [Schoonmoeder van 59]  59
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:44:09 door A. Stomphorst