Overige Parentelen

Adema
Ate Ruurds - Janke Pijbes - Tzum

Parenteel van Ate Ruurds

Parenteel van Ate Ruurds

1 Ate Ruurds is geboren in Tzum ( Waadhoeke ). Ate is overleden vóór 1790. Ate trouwde op zondag 5 april 1733 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Janke Pijbes. Janke is geboren in Tzum ( Waadhoeke ).
Kinderen van Ate en Janke:
1 Dirk Ates.
2 Jetske Ates, geboren in januari 1734 in Tzum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1734.
3 Marttje Ates, geboren in oktober 1739 in Tzum ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1739.
4 Piebe Ates Adema, geboren omstreeks 1741 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 2.
5 Ruurd Ates Adema, geboren op vrijdag 22 januari 1751 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 3.
2 Piebe Ates Adema is geboren omstreeks 1741 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Ate Ruurds (zie 1) en Janke Pijbes. Piebe is overleden op zaterdag 2 juni 1821 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1821. Piebe trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 20 mei 1765 in Tzummarum ( Waadhoeke ) met Geertje Gerkes, ongeveer 28 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1737, dochter van Gerke Cornelis en Dieuke Gooitskens. Geertje is overleden op zondag 5 januari 1812 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1812.
Kinderen van Piebe en Geertje:
1 Ate Pybes Adema, geboren omstreeks 1773 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 4.
2 Janke Piebes Adema, geboren op zondag 3 januari 1773 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 5.
3 Gerke Piebes Adema, geboren op vrijdag 2 augustus 1776 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 6.
3 Ruurd Ates Adema is geboren op vrijdag 22 januari 1751 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Ate Ruurds (zie 1) en Janke Pijbes. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Herbaijum. Ruurd is overleden op vrijdag 18 juli 1823 in Franekeradeel ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1823. Ruurd:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 17 mei 1772 in Tzummarum ( Waadhoeke ) met Ynskje Wybes, 25 of 26 jaar oud. Ynskje is geboren in mei 1746 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Wybe Gerbens en Rinske Sjoerds. Zij is gedoopt op zondag 22 mei 1746. Ynskje is overleden vóór 1781, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 18 maart 1781 in Pietersbierum ( Barradeel ) met Dieke (Dykje) Sierds. Dykje is overleden vóór 1807.
(3) trouwde, 56 jaar oud, op zondag 15 maart 1807 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Grietje Cornelis Draisma, ongeveer 54 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1753 in Herbaijum ( Franekeradeel ), dochter van Kornelis Gerkes en Klaaske Wytzes. Grietje is overleden op donderdag 3 juli 1823 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1823.
Kind van Ruurd en Ynskje:
1 Rinske Ruurds Adema, geboren in augustus 1775 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 7.
Kinderen van Ruurd en Dykje:
2 Ate Ruurds Adema, geboren op vrijdag 27 september 1782 in Pietersbierum ( Barradeel ). Volgt 8.
3 Eelkjen Adema, geboren op zondag 17 april 1785 in Pietersbierum ( Barradeel ). Volgt 9.
4 Sied (Sierd) Adema, geboren in juni 1787 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1790.
5 Rein Ruurds Adema, geboren op vrijdag 24 juli 1789 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Volgt 10.
6 Eibert Ruurds Adema, geboren op maandag 28 januari 1793 in Herbaijum ( Franekeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1793.
Kind van Ruurd en Grietje:
7 Janke Adema, geboren op vrijdag 18 april 1777 in Tzummarum ( Waadhoeke ).
4 Ate Pybes Adema is geboren omstreeks 1773 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Piebe Ates Adema (zie 2) en Geertje Gerkes. Ate is overleden op vrijdag 23 mei 1823 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1823.
Beroep:
schoenmaker
Ate trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 15 mei 1803 in Herbaijum ( Franekeradeel ) met Hyke Hessels Hoekstra, 22 jaar oud. Hyke is geboren op woensdag 26 juli 1780 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Hessel Gabes Hoekstra en Jantje Sikkes Westra. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1780. Hyke is overleden op zondag 6 januari 1828 in Tzum ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1828.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Ate en Hyke:
1 Tjepke Ates Adema, geboren op zondag 11 september 1803 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 11.
2 Jantje Ates, geboren op vrijdag 18 februari 1814 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 12.
3 Jocghum Ates Adema, geboren op dinsdag 27 juni 1820 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1820. Jocghum is overleden op donderdag 15 november 1821 in Tzum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1821.
5 Janke Piebes Adema is geboren op zondag 3 januari 1773 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Piebe Ates Adema (zie 2) en Geertje Gerkes. Zij is gedoopt op zondag 15 april 1810. Janke is overleden op donderdag 6 januari 1848 in Tzum ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1848. Janke bleef ongehuwd.
Kinderen van Janke uit onbekende relatie:
1 Bauke Adema, geboren omstreeks 1792 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 13.
2 Geertje Adema, geboren op zondag 22 april 1804 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 14.
6 Gerke Piebes Adema is geboren op vrijdag 2 augustus 1776 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Piebe Ates Adema (zie 2) en Geertje Gerkes. Hij is gedoopt op zondag 4 februari 1810. Gerke is overleden op zaterdag 20 april 1833 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 april 1833. Gerke:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 mei 1806 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Reinouw Jans van der Vliet, 23 jaar oud. Reinouw is geboren op dinsdag 18 juni 1782 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Pytters en Aafke Jans. Zij is gedoopt op zondag 23 juni 1782. Reinouw is overleden op zaterdag 27 juli 1822 in Tzum ( Waadhoeke ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1822.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1825 met Wypkje Pieters (Wieb) van der Poelstra, 30 of 31 jaar oud. Wieb is geboren op woensdag 23 juli 1794 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pitter Pitters en Wijpk Idzes. Zij is gedoopt op woensdag 6 augustus 1794. Wieb is overleden op dinsdag 7 mei 1861 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1861.
Kinderen van Gerke en Reinouw:
1 Afke Gerkes (Aafke) Adema, geboren op dinsdag 15 december 1807 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
2 Jan Gerkes Adema, geboren op zaterdag 7 januari 1809 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
3 Piebo Gerkes Adema, geboren op vrijdag 29 november 1811 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 17.
4 Kornelis Gerkes Adema, geboren op zondag 28 augustus 1814 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 18.
5 Martjen Gerkes (Martentje) Adema, geboren op zondag 25 juli 1819 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1819. Martentje is overleden op maandag 17 juli 1820 in Tzum ( Waadhoeke ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1820.
Kinderen van Gerke en Wieb:
6 Pieter Gerkes Adema, geboren op vrijdag 2 november 1827 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1827. Pieter is overleden op woensdag 27 februari 1828 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1828.
7 Sipkje Gerkes Adema, geboren op maandag 23 februari 1829 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Volgt 19.
8 Petrus Gerkes Adema, geboren op maandag 21 februari 1831 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 20.
7 Rinske Ruurds Adema is geboren in augustus 1775 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Ruurd Ates Adema (zie 3) en Ynskje Wybes. Zij is gedoopt op zondag 1 oktober 1775. Rinske is overleden op woensdag 11 december 1844 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1844. Rinske trouwde, 40 jaar oud, op zondag 9 juni 1816 in Bolsward met Jilt Jans de Boer, 22 jaar oud. Jilt is geboren op dinsdag 25 maart 1794 in Bolsward, zoon van Jan Jilts Boer en Antje Pieters van der Wal. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1794. Jilt is overleden op zaterdag 23 maart 1872 in Bolsward, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 maart 1872.
Beroep:
Blauwverversknecht
Kind van Rinske en Jilt:
1 Antje Jilts de Boer, geboren op vrijdag 29 maart 1816 in Bolsward. Volgt 21.
8 Ate Ruurds Adema is geboren op vrijdag 27 september 1782 in Pietersbierum ( Barradeel ), zoon van Ruurd Ates Adema (zie 3) en Dieke (Dykje) Sierds. Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1790 in Harbaijum. Ate is overleden op donderdag 15 maart 1849 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1849.
Beroep:
schoenmaker
Ate trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1828 in Baarderadeel met Gerbrig Ates Schuring, 40 jaar oud. Gerbrig is geboren op donderdag 13 december 1787 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ate Klazes Schuring en Tietje Hessels Heslinga. Zij is gedoopt op zondag 30 december 1787. Gerbrig is overleden op maandag 21 november 1859 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1859.
9 Eelkjen Adema is geboren op zondag 17 april 1785 in Pietersbierum ( Barradeel ), dochter van Ruurd Ates Adema (zie 3) en Dieke (Dykje) Sierds. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1790 in Herbaijum. Eelkjen is overleden op zondag 16 september 1827 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1827.
Beroep:
boerenmeid
Eelkjen trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 2 december 1815 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ) met Symen Idses Wiersma, 62 jaar oud. Symen is geboren op zondag 28 oktober 1753 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), zoon van Ids Symens Wiersma en Grietje Jochums. Hij is gedoopt op zondag 4 november 1753. Symen is overleden op zondag 21 augustus 1825 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1825.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Eelkjen en Symen:
1 Ids (Yde) Wiersma, geboren op zondag 2 mei 1819 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1819. Yde is overleden op dinsdag 6 juli 1819 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1819.
2 Dieke Symons Wiersma, geboren op dinsdag 1 oktober 1822 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 22.
10 Rein Ruurds Adema is geboren op vrijdag 24 juli 1789 in Herbaijum ( Franekeradeel ), zoon van Ruurd Ates Adema (zie 3) en Dieke (Dykje) Sierds. Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1790. Rein is overleden op donderdag 25 december 1873 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1873.
Beroep:
boerenknecht
Rein trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1824 in Baarderadeel met Neeltje Jurjens Fey, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op donderdag 6 december 1798 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Jurjen Coenraads Fey en Reintje Jurjens. Zij is gedoopt op dinsdag 25 december 1798. Neeltje is overleden op vrijdag 27 maart 1885 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1885.
Beroep:
boerendienstmeid
Kinderen van Rein en Neeltje:
1 Reintje Reins Adema, geboren op zondag 14 november 1824 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1824. Reintje is overleden op woensdag 19 januari 1825 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1825.
2 Reintje Reins Adema, geboren op dinsdag 9 oktober 1827 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 23.
3 Dike Reins Adema, geboren op donderdag 1 april 1830 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 24.
4 Berber Adema, geboren op zaterdag 23 februari 1833 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1833. Berber is overleden op vrijdag 19 december 1834 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1834.
5 Ruurd Adema, geboren op dinsdag 14 maart 1837 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1837. Ruurd is overleden op vrijdag 24 maart 1837 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1837.
6 Berber Reins Adema, geboren op donderdag 7 juni 1838 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 25.
11 Tjepke Ates Adema is geboren op zondag 11 september 1803 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Ate Pybes Adema (zie 4) en Hyke Hessels Hoekstra. Tjepke is overleden op zaterdag 4 oktober 1856 in Tzum ( Waadhoeke ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1856.
Beroep:
schoenmakersknecht
Tjepke trouwde, 34 jaar oud, op zondag 24 september 1837 in Sneek met Klaaske Egberts Zeilstra, 22 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 30 juli 1815 in Sneek, dochter van Egbert Klaases Zeylstra en Janke Jacobs Milhion. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1815. Klaaske is overleden op donderdag 19 januari 1905 in Franeker, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1905.
Beroep:
naaister
Kinderen van Tjepke en Klaaske:
1 Janke Adema, geboren op donderdag 23 augustus 1838 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1838. Janke is overleden op vrijdag 19 januari 1866 in Franeker, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1866. Janke bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
2 Yke Adema, geboren op dinsdag 18 augustus 1840 in Langweer ( De Friese Meren ). Volgt 26.
3 Ate Tjepkes Adema, geboren op maandag 3 april 1843 in Langweer ( De Friese Meren ). Volgt 27.
4 Aaltje Tjepkes Adema, geboren op donderdag 2 oktober 1845 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 28.
5 Jantje Adema, geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 29.
6 Sijtske Adema, geboren op zaterdag 1 januari 1853 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 30.
12 Jantje Ates is geboren op vrijdag 18 februari 1814 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Ate Pybes Adema (zie 4) en Hyke Hessels Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1814. Jantje trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 26 september 1855 in Baarderadeel met Wytze Tammes Veenstra, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Wytze: Jantje ondertekend de akte met als achternaam Hoekstra
Wytze is geboren omstreeks 1797 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Tamme Jans Veenstra en Aukjen Jans Kooistra. Wytze is overleden op dinsdag 7 mei 1878 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1878.
Beroep:
zeilmaker
13 Bauke Adema is geboren omstreeks 1792 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Janke Piebes Adema (zie 5). Bauke is overleden op maandag 3 oktober 1870 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1870.
Beroep:
schoenmaker
Bauke trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1812 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Wytske Sytzes Kooistra, ongeveer 25 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1787 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sijtze Oeges Kooistra en Doetje Johannes Scheer. Wytske is overleden op dinsdag 21 december 1847 in Tzum ( Waadhoeke ), ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1847.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Bauke en Wytske:
1 Sytze Baukes Adema, geboren op dinsdag 29 juni 1813 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 31.
2 Ate Baukes Adema, geboren op zaterdag 24 februari 1816 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
3 Janke Baukes Adema, geboren op maandag 31 augustus 1818 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
4 Doedje Baukes Adema, geboren op vrijdag 24 mei 1822 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
5 Johantje Baukes Adema, geboren op woensdag 5 september 1827 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 35.
14 Geertje Adema is geboren op zondag 22 april 1804 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Janke Piebes Adema (zie 5). Zij is gedoopt op zondag 15 april 1810. Geertje is overleden op maandag 21 februari 1848 in Franeker, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1848. Geertje trouwde, 32 jaar oud, op zondag 31 juli 1836 in Franeker met Gerrit Lieuwes Roukema, 35 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 16 augustus 1800 in Franeker, zoon van Lieuwe Sijbrens Roukema en Baukje Gerrits. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1800. Gerrit is overleden op donderdag 29 juni 1843 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1843.
Beroep:
wolkammersknecht
Kinderen van Geertje en Gerrit:
1 Janke Gerrits Roukema, geboren op zaterdag 5 augustus 1837 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1837. Janke is overleden op woensdag 20 april 1870 in Franeker, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1870. Janke bleef ongehuwd.
2 Lieuwe Gerrits Roukema, geboren op zondag 4 oktober 1840 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1840. Lieuwe is overleden op zaterdag 12 februari 1887 in Franeker, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 februari 1887. Lieuwe bleef ongehuwd.
Beroep:
veerman
3 Sybren Gerrits Roukema, geboren op woensdag 14 december 1842 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 december 1842. Sybren is overleden op vrijdag 18 augustus 1843 in Franeker, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1843.
15 Afke Gerkes (Aafke) Adema is geboren op dinsdag 15 december 1807 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Reinouw Jans van der Vliet. Zij is gedoopt op zondag 20 december 1807. Aafke is overleden op dinsdag 17 april 1888 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 april 1888.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1835 in Hennaarderadeel met Gerlof Jelles Vollema, 35 jaar oud. Gerlof is geboren in juli 1799 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Jelle Pytters Vollema en Reintje Taedes Velsing. Hij is gedoopt op vrijdag 12 juli 1799. Gerlof is overleden op donderdag 21 december 1848 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1848.
Beroep:
smidsknecht
Kinderen van Aafke en Gerlof:
1 Gerke Vollema, geboren op woensdag 23 maart 1836 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1836. Gerke is overleden op woensdag 25 november 1840 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1840.
2 Reintje Vollema, geboren op zondag 22 oktober 1837 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1837. Reintje is overleden op donderdag 20 januari 1853 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1853.
3 Jelle Gerlofs Vollema, geboren op vrijdag 25 januari 1839 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 36.
4 Meye Gerlofs Vollema, geboren op zaterdag 31 oktober 1840 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
5 Gerke Vollema, geboren op maandag 12 september 1842 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1842. Gerke is overleden op maandag 30 januari 1843 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1843.
6 Aukje Vollema, geboren op maandag 25 december 1843 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1843. Aukje is overleden op donderdag 26 oktober 1905 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1905. Aukje bleef ongehuwd.
7 Gerke Vollema, geboren op dinsdag 1 april 1845 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 38.
8 Trijntje Vollema, geboren op woensdag 25 maart 1846 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1846. Trijntje is overleden op woensdag 4 juli 1849 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1849.
9 Akke Vollema, geboren op vrijdag 28 april 1848 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1848. Akke is overleden op zaterdag 24 maart 1849 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1849.
16 Jan Gerkes Adema is geboren op zaterdag 7 januari 1809 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Reinouw Jans van der Vliet. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1809. Jan is overleden op dinsdag 9 januari 1866 in Franeker, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1866. Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 23 november 1844 in Baarderadeel met Grietje Jeltes Langedijk, 26 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 5 juli 1818 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Jelte Floris Langedijk en Pietje Jans Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1818. Grietje is overleden op woensdag 25 november 1896 in Franeker, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1896.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Gerke Jans Adema, geboren op zondag 31 augustus 1845 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1845. Gerke is overleden op maandag 14 september 1857 in Franeker, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1857.
2 Jelte Jans Adema, geboren op zaterdag 10 april 1847 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1847. Jelte is overleden op woensdag 17 mei 1876 in Franeker, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1876. Jelte bleef ongehuwd.
3 Piebe Adema, geboren op zondag 4 maart 1849 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1849.
4 Pietje Jans Adema, geboren op donderdag 27 juni 1850 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 39.
5 Jan Adema, geboren op vrijdag 16 januari 1852 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1852. Jan is overleden op zaterdag 28 augustus 1852 in Winsum ( Het Hogeland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1852.
6 Janna Adema, geboren op zondag 17 juli 1853 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 40.
7 Mettje Adema, geboren op zondag 17 februari 1856 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Volgt 41.
8 Dirk Adema, geboren op woensdag 17 juni 1857 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1857. Dirk is overleden op dinsdag 14 juli 1857 in Franeker, 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1857.
9 Cornelis Jans Adema, geboren op woensdag 17 juni 1857 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1857. Cornelis is overleden op donderdag 9 juli 1857 in Franeker, 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1857.
17 Piebo Gerkes Adema is geboren op vrijdag 29 november 1811 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Reinouw Jans van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1811. Piebo is overleden op vrijdag 23 oktober 1896 in Westerlee ( Oldambt ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1896.
Beroep:
Koetsier
Piebo trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 17 november 1852 in Leeuwarden met Elske Martinus Feiters, 43 jaar oud. Elske is geboren op vrijdag 24 februari 1809 in Leeuwarden, dochter van Martinus Feyters en Truike Christiaans Soeter. Zij is gedoopt op zondag 26 maart 1809. Elske is overleden op vrijdag 3 juni 1864 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1864.
18 Kornelis Gerkes Adema is geboren op zondag 28 augustus 1814 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Reinouw Jans van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1814. Kornelis is overleden op woensdag 3 november 1858 in Tzum ( Waadhoeke ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1858.
Beroep:
boerenknecht
Kornelis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1844 in Barradeel met Simontje Arjens Hoekstra, 33 jaar oud. Simontje is geboren op zondag 2 september 1810 in Firdgum ( Waadhoeke ), dochter van Arjen Simons Hoekstra en Hyke Jans Elsinga. Simontje is overleden op woensdag 14 maart 1849 in Tzum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1849.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1852 in Barradeel met Klaaske Jacobs Bijlsma, 27 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 27 februari 1825 in Harlingen, dochter van Jacob Sipkes Bijlsma en Pietje Klazes Oostringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1825. Klaaske is overleden op maandag 7 maart 1864 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1864.
Kinderen van Kornelis en Simontje:
1 Gerke Adema, geboren op dinsdag 3 januari 1843 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1843. Gerke is overleden op zondag 16 september 1849 in Tzum ( Waadhoeke ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1849.
2 Hieke Adema, geboren op vrijdag 13 december 1844 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1844. Hieke is overleden op vrijdag 8 oktober 1847 in Tzum ( Waadhoeke ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1847.
3 Arjen Adema, geboren op zaterdag 16 mei 1846 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1846. Arjen is overleden op dinsdag 11 januari 1848 in Tzum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1848.
Kinderen van Kornelis en Klaaske:
4 Gerke Adema, geboren op donderdag 29 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Volgt 42.
5 Pietje Adema, geboren op woensdag 17 januari 1855 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Volgt 43.
6 Jacob Adema, geboren op vrijdag 23 januari 1857 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1857. Jacob is overleden op woensdag 1 januari 1879 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1879. Jacob bleef ongehuwd.
19 Sipkje Gerkes Adema is geboren op maandag 23 februari 1829 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Wypkje Pieters (Wieb) van der Poelstra. Sipkje is overleden op woensdag 14 april 1869 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1869.
Beroep:
naaister
Sipkje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12 februari 1851 in Hemelumer Oldeferd met Alle Hendriks Huisma, 30 jaar oud. Alle is geboren op maandag 29 januari 1821 in Mirns en Bakhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Sibles Huisma en Kornelia Alles Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1821. Alle is overleden op woensdag 26 november 1890 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1890.
Kinderen van Sipkje en Alle:
1 Gerke Huisma, geboren op maandag 3 november 1851 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1851. Gerke is overleden op zaterdag 30 januari 1858 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858.
2 Cornelis Alles Huisma, geboren op woensdag 17 mei 1854 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 44.
3 Wypkje Alles Huisma, geboren op woensdag 27 mei 1857 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1857. Wypkje is overleden op zondag 20 mei 1860 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1860.
4 Wypkje Huisma, geboren op vrijdag 3 januari 1862 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1862. Wypkje is overleden vóór maandag 15 januari 1866 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), ten hoogste 4 jaar oud.
5 Gerke Huisma, geboren op donderdag 9 april 1863 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1863. Gerke is overleden op zaterdag 27 juni 1863 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1863.
6 Wijpkje Huisma, geboren op maandag 15 januari 1866 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
7 Gerke Huisma, geboren op zaterdag 2 januari 1869 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1869. Gerke is overleden op zondag 17 november 1878 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1878.
20 Petrus Gerkes Adema is geboren op maandag 21 februari 1831 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Gerke Piebes Adema (zie 6) en Wypkje Pieters (Wieb) van der Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1831. Petrus is overleden op donderdag 5 december 1895 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1895.
Beroep:
boerenknecht
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1858 in Hemelumer Oldeferd met Grietje Jentjes Smits, 31 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 20 januari 1827 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jentje Franzes Smits en Jeltie Cornelis (Jeltje) Hollander. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1827. Grietje is overleden op maandag 9 maart 1891 in Hemelumer Oldeferd, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1891.
Kinderen van Petrus en Grietje:
1 Gerke Adema, geboren op woensdag 28 maart 1860 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 46.
2 Jentje Adema, geboren op maandag 12 augustus 1861 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 47.
3 Wiepke Petrus Adema, geboren op maandag 28 december 1863 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 48.
4 Jelle Adama, geboren op vrijdag 12 oktober 1866 in Hemelumer Oldeferd. Volgt 49.
21 Antje Jilts de Boer is geboren op vrijdag 29 maart 1816 in Bolsward, dochter van Jilt Jans de Boer en Rinske Ruurds Adema (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1816. Antje is overleden op zondag 3 mei 1885 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1885.
Beroep:
naaister
Antje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 4 juni 1843 in Bolsward met Theunis Tjebbes Hanenburg, 28 jaar oud. Theunis is geboren op dinsdag 14 februari 1815 in Bolsward, zoon van Tjebbe Sipkes Hanenburg en Trijntje Wiebes Radersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1815. Theunis is overleden op zondag 31 augustus 1890 in Bolsward, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 september 1890.
22 Dieke Symons Wiersma is geboren op dinsdag 1 oktober 1822 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Symen Idses Wiersma en Eelkjen Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1822. Dieke is overleden op zondag 9 september 1894 in Winsum ( Het Hogeland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1894. Dieke:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 januari 1851 in Baarderadeel met Ane Freerks Koopmans, 36 jaar oud. Ane is geboren op maandag 7 november 1814 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Freerk Anes Koopmans en Kenno Reins Leen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1814. Ane is overleden op dinsdag 12 juli 1859 in Winsum ( Het Hogeland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1859.
Beroep:
timmerknecht
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1863 in Baarderadeel met Hylke Lieuwes Hempenius, 53 jaar oud. Hylke is geboren op maandag 2 april 1810 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Lieuwe Gerardus Hempenius en Grietje Lammerts Postma. Hij is gedoopt op zondag 22 april 1810. Hylke is overleden op zaterdag 21 maart 1874 in Winsum ( Het Hogeland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1874.
Kinderen van Dieke en Ane:
1 Eelke Koopmans, geboren op donderdag 26 september 1850 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1850. Eelke is overleden op vrijdag 24 februari 1933 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1933.
Notitie bij Eelke: Eelke is op 14 mei 1879 in Baarderadeel gehuwd met Aaltje Tjerks Sytsma
Beroep:
timmerknecht
2 Trijntje Koopmans, geboren op vrijdag 25 mei 1855 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1855. Trijntje is overleden op zondag 24 november 1861 in Winsum ( Het Hogeland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1861.
3 NN NN Koopmans, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 29 januari 1859 in Winsum ( Het Hogeland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1859.
Kind van Dieke en Hylke:
4 Grietje Hylkes Hempenius, geboren op maandag 27 maart 1865 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1865. Grietje is overleden op maandag 16 november 1908 in Huizum ( Leeuwarden ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1908.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 12 januari 1895 in Baarderadeel gehuwd met Jan Pieters Kleiterp
Beroep:
dienstmeid
23 Reintje Reins Adema is geboren op dinsdag 9 oktober 1827 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Rein Ruurds Adema (zie 10) en Neeltje Jurjens Fey. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1827. Reintje is overleden op maandag 14 december 1903 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 december 1903.
Beroep:
dienstmeid
Reintje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 april 1857 in Baarderadeel met Sjoerd Jelles de Boer, 31 jaar oud. Sjoerd is geboren op dinsdag 17 januari 1826 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Jelle Sjoerds de Boer en Martje Wijtses Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1826. Sjoerd is overleden op zondag 30 oktober 1864 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1864.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Reintje en Sjoerd:
1 Neeltje Sjoerds de Boer, geboren op dinsdag 15 juni 1858 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 50.
2 Jelle Sjoerds de Boer, geboren op zondag 14 april 1861 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 51.
3 Rein Sjoerds de Boer, geboren op donderdag 25 mei 1865 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 52.
24 Dike Reins Adema is geboren op donderdag 1 april 1830 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Rein Ruurds Adema (zie 10) en Neeltje Jurjens Fey. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 april 1830. Dike is overleden op zondag 18 mei 1902 in Bolsward, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1902.
Beroep:
dienstmeid
Dike trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 12 mei 1859 in Baarderadeel met Sietze Edgers Zandstra, 43 jaar oud. Sietze is geboren op zaterdag 30 maart 1816 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Edger Jans Sandstra en Sieuke Tjitses Steenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1816. Sietze is overleden op woensdag 2 november 1887 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1887.
Kinderen van Dike en Sietze:
1 Edger Sijtzes Zandstra, geboren op zaterdag 24 maart 1860 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 53.
2 Neeltje Sytzes Zandstra, geboren op zaterdag 25 april 1863 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 54.
3 Sieuwke Zandstra, geboren op vrijdag 21 februari 1868 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 55.
25 Berber Reins Adema is geboren op donderdag 7 juni 1838 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Rein Ruurds Adema (zie 10) en Neeltje Jurjens Fey. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1838. Berber is overleden op vrijdag 10 september 1875 in Wirdum ( Eemsdelta ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1875. Berber trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1863 in Leeuwarderadeel met Minne Heins Faber, 24 jaar oud. Minne is geboren op vrijdag 1 maart 1839 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Hein Minnes Faber en Atje Wijbrens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1839. Minne is overleden op donderdag 15 januari 1885 in Wirdum ( Eemsdelta ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1885.
Beroep:
boerenknecht en schipper
Kinderen van Berber en Minne:
1 Hein (Henry) Faber, geboren op vrijdag 20 januari 1865 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 56.
2 Trijntje Faber, geboren op dinsdag 18 juni 1867 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 57.
3 Attje Faber, geboren op zaterdag 19 augustus 1871 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 58.
26 Yke Adema is geboren op dinsdag 18 augustus 1840 in Langweer ( De Friese Meren ), dochter van Tjepke Ates Adema (zie 11) en Klaaske Egberts Zeilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1840. Yke is overleden op zondag 3 december 1911 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1911.
Beroep:
naaister
Yke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 21 mei 1865 in Franeker met Geert van Gorkum, 36 jaar oud. Geert is geboren op zondag 17 mei 1829 in Franeker, zoon van Cornelis van Gorkum en Pietje Geerts de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1829. Geert is overleden op woensdag 25 juli 1917 in Franeker, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1917.
Beroep:
Kleermakersknecht
Kinderen van Yke en Geert:
1 Pietje van Gorkum, geboren op zaterdag 15 december 1866 in Franeker. Volgt 59.
2 Klaske van Gorkum, geboren op zaterdag 15 december 1866 in Franeker. Volgt 60.
3 Cornelis van Gorkum, geboren op zondag 27 december 1868 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1868. Cornelis is overleden op dinsdag 14 december 1869 in Franeker, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1869.
4 Cornelia van Gorkum, geboren op donderdag 12 december 1872 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1872. Cornelia is overleden op woensdag 4 november 1874 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1874.
5 Cornelis Johannes van Gorkum, geboren op dinsdag 25 augustus 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1874. Cornelis is overleden op vrijdag 18 september 1874 in Franeker, 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 september 1874.
6 Cornelia van Gorkum, geboren op zondag 16 september 1877 in Franeker. Volgt 61.
7 Johannes Cornelis van Gorkum, geboren op zaterdag 18 oktober 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1879. Johannes is overleden op zondag 8 augustus 1880 in Franeker, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1880.
27 Ate Tjepkes Adema is geboren op maandag 3 april 1843 in Langweer ( De Friese Meren ), zoon van Tjepke Ates Adema (zie 11) en Klaaske Egberts Zeilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1843. Ate is overleden op woensdag 8 december 1880 in Franeker, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1880. Ate:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 maart 1869 in Franeker met Wilhelmina Luers, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 14 juni 1841 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Willem Luers en Elisabeth Brik. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1841. Wilhelmina is overleden op dinsdag 13 februari 1877 in Franeker, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1877.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 20 juni 1880 in Franeker met Jantje de Bruin, 24 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 18 maart 1856 in Bolsward, dochter van Jurre Romkes de Bruin en Hendrikje Oosterhof ( Dijkstra ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1856. Jantje is overleden op maandag 7 november 1927 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1927.
Kinderen van Ate en Wilhelmina:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 25 januari 1871 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1871.
2 Tjepke Adema, geboren op vrijdag 5 juli 1872 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1872. Tjepke is overleden op donderdag 6 februari 1890 in Franeker, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1890.
Beroep:
Kleermakersknecht
3 Hendrik Willem Adema, geboren op donderdag 25 september 1873 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1873.
Beroep:
schippersknecht
4 Janke Adema, geboren op donderdag 25 januari 1877 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1877. Janke is overleden op woensdag 14 februari 1877 in Franeker, 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1877.
Kind van Ate en Jantje:
5 Ate Adema, geboren op vrijdag 31 december 1880 in Franeker. Volgt 62.
28 Aaltje Tjepkes Adema is geboren op donderdag 2 oktober 1845 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Tjepke Ates Adema (zie 11) en Klaaske Egberts Zeilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1845. Aaltje is overleden op donderdag 31 januari 1918 in Franeker, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1918. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zondag 15 oktober 1876 in Franeker met Romke de Bruin, 23 jaar oud. Romke is geboren op woensdag 8 juni 1853 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jurre Romkes de Bruin en Hendrikje Oosterhof ( Dijkstra ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1853. Romke is overleden op dinsdag 31 januari 1899 in Franeker, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1899.
Kinderen van Aaltje en Romke:
1 Klaaske de Bruin, geboren op donderdag 3 februari 1876 in Franeker. Volgt 63.
2 Hendrikje de Bruin, geboren op zaterdag 3 februari 1883 in Franeker. Volgt 64.
29 Jantje Adema is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Tjepke Ates Adema (zie 11) en Klaaske Egberts Zeilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1848. Jantje is overleden op maandag 10 oktober 1910 in Harlingen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1910. Jantje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 december 1874 in Harlingen met Johannes Hesling, 42 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 24 augustus 1832 in Harlingen, zoon van Sjoerd Hessels Hesling en Henderina Beuker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1832. Johannes is overleden op zondag 3 december 1882 in Harlingen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1882.
Beroep:
Koopman
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 17 januari 1889 in Harlingen met Jan Mulder, 34 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 27 december 1854 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Gerrit Mulder en Engeltje Cornelis van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1854. Jan is overleden op donderdag 21 november 1901 in Harlingen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1901.
Kinderen van Jantje en Johannes:
1 Sjoerd Hesling, geboren op woensdag 8 september 1875 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1875. Sjoerd is overleden op zaterdag 23 oktober 1875 in Harlingen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1875.
2 Sjoerd Hesling, geboren op donderdag 16 november 1876 in Harlingen. Volgt 65.
3 Klaaske Hesling, geboren op woensdag 17 september 1879 in Harlingen. Volgt 66.
4 NN NN Hesling, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 9 maart 1883 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1883.
Kind van Jantje en Jan:
5 Marianna Mulder, geboren op donderdag 28 augustus 1884 in Harlingen. Volgt 67.
30 Sijtske Adema is geboren op zaterdag 1 januari 1853 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Tjepke Ates Adema (zie 11) en Klaaske Egberts Zeilstra. Sijtske is overleden op dinsdag 28 december 1937 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1937. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Kachelmaker
Sijtske trouwde, 35 jaar oud, op zondag 8 januari 1888 in Franeker met Paulus Rekker, 51 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Paulus is geboren op zondag 2 oktober 1836 in Bolsward, zoon van Siebe Paulus Rekker en Trijntje Lieuwes Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1836. Paulus is overleden op zondag 2 februari 1930 in Franeker, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1930. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kinderen van Sijtske en Paulus:
1 Ruurd Rekker, geboren op maandag 18 maart 1889 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1889. Ruurd is overleden op vrijdag 19 april 1889 in Franeker, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1889.
2 Cornelia Rekker, geboren op donderdag 8 januari 1891 in Franeker. Volgt 68.
31 Sytze Baukes Adema is geboren op dinsdag 29 juni 1813 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Bauke Adema (zie 13) en Wytske Sytzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1813. Sytze is overleden op zaterdag 25 maart 1893 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1893. Sytze trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1863 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Hitje Arjens Sytsma, 34 jaar oud. Hitje is geboren op maandag 8 september 1828 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Arjen Sytses Sytsma en Gerritje Douwes Palstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1828. Hitje is overleden op woensdag 6 november 1907 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1907.
Beroep:
dienstmeid
32 Ate Baukes Adema is geboren op zaterdag 24 februari 1816 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Adema (zie 13) en Wytske Sytzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25 februari 1816. Ate is overleden op donderdag 26 februari 1903 in Tzum ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1903.
Beroep:
boerenknecht
Ate trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1846 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Saapke Piers Nieuwenhof, 29 jaar oud. Saapke is geboren op zondag 10 november 1816 in Hijum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Pier Nieuwenhof en Pietje Dirks Palstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1816. Saapke is overleden op dinsdag 3 maart 1891 in Tzum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1891.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Ate en Saapke:
1 Pier Ates Adema, geboren op donderdag 8 juli 1847 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 69.
33 Janke Baukes Adema is geboren op maandag 31 augustus 1818 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke Adema (zie 13) en Wytske Sytzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1818. Janke is overleden op donderdag 30 oktober 1873 in Franeker, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1873. Janke trouwde, 25 jaar oud, op zondag 14 april 1844 in Franeker met Levi van der Woude, 28 jaar oud. Levi is geboren op zaterdag 18 november 1815 in Franeker, zoon van Benedictus van der Woude en Sibilla Moses van der Horst. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1815. Levi is overleden op donderdag 14 september 1899 in Franeker, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1899.
Beroep:
slager
Kinderen van Janke en Levi:
1 Bauke van der Woude, geboren op zondag 7 januari 1844 in Franeker. Volgt 70.
2 Sibilla van der Woude, geboren op zaterdag 20 december 1845 in Franeker. Volgt 71.
3 Benedictus van der Woude, geboren op maandag 27 augustus 1849 in Franeker. Volgt 72.
4 Wytske van der Woude, geboren op zaterdag 16 april 1853 in Franeker. Volgt 73.
34 Doedje Baukes Adema is geboren op vrijdag 24 mei 1822 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke Adema (zie 13) en Wytske Sytzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 mei 1822. Doedje is overleden op zaterdag 23 oktober 1880 in Franeker, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1880.
Beroep:
dienstmeid
Doedje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19 december 1847 in Franeker met Haye Strikwerda, 23 jaar oud. Haye is geboren op maandag 30 augustus 1824 in Franeker, zoon van Daniël Tjallings Strikwerda en Jantje Hayes van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1824. Haye is overleden op dinsdag 14 november 1876 in Franeker, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1876.
Beroep:
inlandsch kramer
Kinderen van Doedje en Haye:
1 Jantje Strikwerda, geboren op donderdag 25 november 1847 in Franeker. Volgt 74.
2 Wytske Strikwerda, geboren op maandag 3 september 1849 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1849. Wytske is overleden op woensdag 2 januari 1856 in Franeker, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1856.
3 Reijntje Haaije Strikwerda, geboren op maandag 2 september 1850 in Franeker. Volgt 75.
4 Baukje Strikwerda, geboren op vrijdag 19 december 1851 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1851. Baukje is overleden op maandag 22 december 1851 in Franeker, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1851.
5 Daniel Strikwerda, geboren op donderdag 27 januari 1853 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1853. Daniel is overleden op zaterdag 2 december 1876 in Franeker, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1876.
6 Baukje Strikwerda, geboren op donderdag 12 januari 1854 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1854. Baukje is overleden op donderdag 4 september 1856 in Franeker, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1856.
7 Grietje Strikwerda, geboren op maandag 12 maart 1855 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1855. Grietje is overleden op zondag 12 november 1876 in Franeker, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1876.
8 Wytske Strikwerda, geboren op maandag 21 april 1856 in Franeker. Volgt 76.
9 Oege Strikwerda, geboren op woensdag 29 augustus 1860 in Franeker. Volgt 77.
10 Bauke Strikwerda, geboren op vrijdag 13 februari 1863 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1863. Bauke is overleden op woensdag 27 mei 1863 in Franeker, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1863.
35 Johantje Baukes Adema is geboren op woensdag 5 september 1827 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Bauke Adema (zie 13) en Wytske Sytzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1827. Johantje is overleden op zondag 11 januari 1863 in Franeker, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1863. Johantje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 12 augustus 1849 in Franeker met Zytze de Groot, 31 jaar oud. Zytze is geboren op woensdag 6 mei 1818 in Franeker, zoon van Ruurd Jacobs de Groot en Saakje Pieters Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 mei 1818.
Beroep:
Pakhuisknecht
Kinderen van Johantje en Zytze:
1 Ruurd de Groot, geboren op donderdag 14 februari 1850 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1850. Ruurd is overleden op dinsdag 9 januari 1855 in Franeker, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1855.
2 Bauke de Groot, geboren op maandag 24 maart 1851 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1851. Bauke is overleden op zaterdag 5 november 1910 in Franeker, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1910.
3 Ruurd de Groot, geboren op dinsdag 9 januari 1855 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1855. Ruurd is overleden op dinsdag 29 mei 1855 in Franeker, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1855.
4 Wytske de Groot, geboren op vrijdag 21 maart 1856 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1856. Wytske is overleden op zaterdag 25 oktober 1856 in Franeker, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1856.
5 Ruurd de Groot, geboren op donderdag 6 mei 1858 in Franeker. Volgt 78.
6 Wytske de Groot, geboren op vrijdag 2 december 1859 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1859. Wytske is overleden op zaterdag 13 februari 1864 in Franeker, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1864.
7 Saakje de Groot, geboren op donderdag 27 november 1862 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1862. Saakje is overleden op zondag 20 december 1863 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1863.
8 Jacob de Groot, geboren op donderdag 27 november 1862 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1862. Jacob is overleden op woensdag 4 maart 1863 in Franeker, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1863.
36 Jelle Gerlofs Vollema is geboren op vrijdag 25 januari 1839 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerlof Jelles Vollema en Afke Gerkes (Aafke) Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1839. Jelle is overleden op donderdag 5 maart 1908 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1908.
Beroep:
grofsmid
Jelle trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Hennaarderadeel met Grietje Alles Dijkstra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 5 februari 1845 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Alle Dirks Dijkstra en Geeltje Reinders Kooistra. Grietje is overleden op zondag 15 april 1917 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1917.
Kinderen van Jelle en Grietje:
1 Geeltje Vollema, geboren op donderdag 9 januari 1868 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1868. Geeltje is overleden op maandag 22 september 1952 in Bolsward, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1952.
Notitie bij Geeltje: Geeltje is (1) op 6 augustus 1898 in Hennaarderadeel gehuwd met Koop Bakker en (2) op 31 juli 1920 in Leeuwarden met Gooitzen Mikkes
Beroep:
naaister
2 Gerlof Vollema, geboren op maandag 26 april 1869 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1869. Gerlof is overleden op maandag 6 mei 1940 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1940. Hij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Gerlof: Gerlof is op 15 oktober 1898 in Hennaarderadeel gehuwd met Hieke Reitsma
Beroep:
smidsknecht
3 Aafke Vollema, geboren op zaterdag 27 augustus 1870 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1870. Aafke is overleden op vrijdag 23 april 1948 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1948.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 31 augustus 1907 in Leeuwarderadeel gehuwd met Geert Russchen
4 Aukje Vollema, geboren op vrijdag 12 april 1872 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1872. Aukje is overleden op zondag 27 juli 1941 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1941. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
5 Alle Vollema, geboren op zondag 18 januari 1874 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1874. Alle is overleden op zaterdag 11 september 1875 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1875.
6 Reintje Vollema, geboren op vrijdag 13 april 1877 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1877. Reintje is overleden op maandag 30 mei 1949 in Franeker, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1949. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 18 september 1913 in Franeker gehuwd met Bonne Klaas Damstra
Beroep:
dienstbode
7 Janke Vollema, geboren op donderdag 18 maart 1880 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1880. Janke is overleden op vrijdag 6 mei 1881 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1881.
8 Janke Vollema, geboren op woensdag 8 november 1882 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1882. Janke is overleden op donderdag 12 november 1964 in Weidum ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1964.
Notitie bij Janke: Janke is op 8 februari 1923 in Hennaarderadeel gehuwd met Dirk Sijbrandy
Beroep:
naaister
37 Meye Gerlofs Vollema is geboren op zaterdag 31 oktober 1840 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerlof Jelles Vollema en Afke Gerkes (Aafke) Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1840. Meye is overleden op dinsdag 17 juni 1913 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juni 1913. Meye:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Hennaarderadeel met Rinskje Berg, 30 jaar oud. Rinskje is geboren op woensdag 12 april 1854 in Baard ( Leeuwarden ), dochter van Rein Okkes Berg en Dieuwke Jeens de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1854. Rinskje is overleden op donderdag 14 januari 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1886.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 46 jaar oud, op woensdag 19 januari 1887 in Hennaarderadeel met Gatske Tjebbes Kingma, 26 jaar oud. Gatske is geboren op zondag 19 februari 1860 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Tjebbe Ypes Kingma en Derkjen Douwes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1860. Gatske is overleden op vrijdag 9 augustus 1935 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1935.
Kind van Meye en Rinskje:
1 Gerlof Vollema, geboren op vrijdag 27 maart 1885 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1885. Gerlof is overleden op vrijdag 20 augustus 1954 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1954. Hij is begraven in Wommels.
Notitie bij Gerlof: Gerlof is op 10 februari 1916 in Opsterland gehuwd met Johanna Sipkes
Beroep:
Koperslager
Kinderen van Meye en Gatske:
2 Tjebbe Meyes Vollema, geboren op maandag 7 maart 1887 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1887. Tjebbe is overleden op donderdag 2 februari 1956 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1956. Hij is begraven in Wommels op het Kerkhof van de Hervormde Jacobuskerk.
Notitie bij Tjebbe: Tjebbe is op 11 mei 1918 in Baarderadeel gehuwd met Wytske Thomas van der Meer
Beroep:
boerenknecht
3 Gerke Meyes Vollema, geboren op woensdag 27 maart 1889 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1889. Gerke is overleden op donderdag 5 januari 1956 in Weesp ( Amsterdam ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1956.
Notitie bij Gerke: Gerke is op 11 oktober 1924 in Sneek gehuwd met Janke Jans Calf
Beroep:
scheepsbouwer
4 Douwe Vollema, geboren op zaterdag 5 juli 1890 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1890. Douwe is overleden op maandag 11 februari 1907 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1907.
5 Dirkje Vollema, geboren op dinsdag 22 januari 1895 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1895.
Notitie bij Dirkje: Dirkje is op 3 augustus 1929 in Franeker gehuwd met Dirk Blok
Beroep:
dienstbode
38 Gerke Vollema is geboren op dinsdag 1 april 1845 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerlof Jelles Vollema en Afke Gerkes (Aafke) Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1845. Gerke is overleden op woensdag 17 mei 1911 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1911.
Beroep:
timmerknecht
Gerke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1873 in Hennaarderadeel met Sipkjen Bijlsma, 23 jaar oud. Sipkjen is geboren op dinsdag 30 april 1850 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sytze Dirks Bijlsma en Trijntje Ages Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1850. Sipkjen is overleden op vrijdag 14 juni 1929 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1929.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Gerke en Sipkjen:
1 Aafke Vollema, geboren op zondag 21 mei 1882 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1882. Aafke is overleden op zaterdag 13 juni 1959 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1959. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 10 mei 1913 in Hennaarderadeel gehuwd met Hendrik van der Eems
2 Sytze Vollema, geboren op zaterdag 15 oktober 1887 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1887. Sytze is overleden op maandag 21 april 1952 in Westervoort, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1952. Hij is begraven in Westervoort op de Begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Sytze: Sytze is op 6 januari 1915 in Hennaarderadeel gehuwd met Wytske Kamminga
Beroep:
onderwijzer
39 Pietje Jans Adema is geboren op donderdag 27 juni 1850 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Jan Gerkes Adema (zie 16) en Grietje Jeltes Langedijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1850. Pietje is overleden op vrijdag 17 september 1937 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1937.
Beroep:
dienstmeid
Pietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 september 1875 in Baarderadeel met Andries Nammen Namminga, 35 jaar oud. Andries is geboren op maandag 2 maart 1840 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Nammen Jacobs Namminga en Pierkjen Jacobs Weyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1840. Andries is overleden op zaterdag 13 juli 1907 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1907.
Kinderen van Pietje en Andries:
1 Jan Namminga, geboren op zondag 18 augustus 1878 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1878. Jan is overleden op vrijdag 29 november 1946 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1946. Jan bleef ongehuwd.
2 Daniël Namminga, geboren op zaterdag 12 mei 1883 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1883. Daniël is overleden op zondag 18 mei 1884 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1884.
3 Jacob Namminga, geboren op zondag 14 november 1886 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 79.
4 Grietje Namminga, geboren op zondag 28 september 1890 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1890. Grietje is overleden op maandag 21 september 1891 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1891.
40 Janna Adema is geboren op zondag 17 juli 1853 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Jan Gerkes Adema (zie 16) en Grietje Jeltes Langedijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1853. Janna is overleden op donderdag 1 februari 1906 in Sneek, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1906. Janna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 september 1879 in Franeker met Douwe Jellema, 32 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 9 maart 1847 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Sikke Douwes Jellema en Geertje Dirks de Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1847. Douwe is overleden op zaterdag 22 augustus 1891 in Franeker, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891.
Beroep:
Panbakkersknecht
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 26 mei 1898 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Pieter Durks Rodenburg, 60 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 30 maart 1899 in Leeuwarden. Pieter is geboren op donderdag 17 augustus 1837 in Oranjewoud ( Heerenveen ), zoon van Dirk Baukes Rodenburg en Janke Jans Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1837. Pieter is overleden op donderdag 4 februari 1904 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1904.
(3) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1905 in Sneek met Anne van der Werf, 60 jaar oud. Anne is geboren op maandag 10 februari 1845 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Alle Annes van der Werf en Jetske Ymes Pieksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1845. Anne is overleden op zaterdag 31 maart 1928 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1928.
Kinderen van Janna en Douwe:
1 Grietje Douwes Jellema, geboren op donderdag 10 maart 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1881. Grietje is overleden op woensdag 8 maart 1882 in Franeker, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1882.
2 NN NN Jellema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 10 augustus 1882 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13 augustus 1882.
3 Jan Jellema, geboren op dinsdag 30 december 1884 in Franeker. Volgt 80.
4 NN NN Jellema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 25 december 1885 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1885.
5 NN NN Jellema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 25 december 1885 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1885.
6 Metje Jellema, geboren in april 1887 in Almenum ( Harlingen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1887. Metje is overleden op donderdag 11 augustus 1887 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1887.
7 Metje Douwes Jellema, geboren op woensdag 12 september 1888 in Franeker. Volgt 81.
8 NN NN Jellema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 17 november 1889 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1889.
41 Mettje Adema is geboren op zondag 17 februari 1856 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Jan Gerkes Adema (zie 16) en Grietje Jeltes Langedijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1856. Mettje is overleden op donderdag 28 maart 1940 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1940. Mettje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 20 oktober 1878 in Franeker met Watse van der Veen, 23 jaar oud. Watse is geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Franeker, zoon van Johannes van der Veen en Rigtje Watses Limburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1854. Watse is overleden op maandag 17 oktober 1932 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1932.
Beroep:
Panbakker
Kinderen van Mettje en Watse:
1 Johannes van der Veen, geboren op dinsdag 9 december 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1879. Johannes is overleden op donderdag 10 mei 1888 in Franeker, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1888.
2 Jan van der Veen, geboren op zaterdag 2 april 1881 in Midlum ( Harlingen ). Volgt 82.
42 Gerke Adema is geboren op donderdag 29 december 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Kornelis Gerkes Adema (zie 18) en Klaaske Jacobs Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1853. Gerke is overleden op zaterdag 29 december 1917 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1917.
Beroep:
Bakker
Gerke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1881 in Barradeel met Jitske Bekius, 28 jaar oud. Jitske is geboren op donderdag 11 november 1852 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jouke Jans Bekius en Akke Wiltjes Pars. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1852. Jitske is overleden op maandag 16 september 1918 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1918.
43 Pietje Adema is geboren op woensdag 17 januari 1855 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Kornelis Gerkes Adema (zie 18) en Klaaske Jacobs Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1855. Pietje is overleden op zondag 2 februari 1908 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1908. Pietje trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 4 april 1889 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Johannes van Dijk, 35 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 7 juni 1853 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Gaelis van Dijk en Johanna Albertus Dompselaar. Johannes is overleden op woensdag 21 april 1943 in Nijkerk ( Ferweradeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1943.
Kinderen van Pietje en Johannes:
1 Gerke van Dijk, geboren op zaterdag 3 mei 1890 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1890. Gerke is overleden op maandag 3 november 1890 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1890.
2 Gerke van Dijk, geboren op maandag 6 juli 1891 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Volgt 83.
3 Willem van Dijk, geboren op dinsdag 30 januari 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Volgt 84.
4 Cornelis van Dijk, geboren op donderdag 3 december 1896 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Volgt 85.
5 Johanna van Dijk, geboren op dinsdag 2 mei 1899 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1899. Johanna is overleden op maandag 22 maart 1920 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1920. Johanna bleef ongehuwd.
44 Cornelis Alles Huisma is geboren op woensdag 17 mei 1854 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Alle Hendriks Huisma en Sipkje Gerkes Adema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1854. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 30 november 1877 in Hemelumer Oldeferd met Popkje Uilkes Smit, 21 jaar oud. Popkje is geboren op zaterdag 17 mei 1856 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Uilke Hendriks Smit en Mayke Alberts (Maaike) Keizer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1856.
Kinderen van Cornelis en Popkje:
1 Maaike Huisma, geboren op woensdag 4 september 1878 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1878. Maaike is overleden op vrijdag 9 april 1965 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 2 februari 1898 in Haarlem gehuwd met Laurens Gerardus Rozijn
2 Gerke Huisma, geboren op woensdag 8 oktober 1879 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1879. Gerke is overleden op donderdag 9 oktober 1879 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1879.
3 Sipkje Huisma, geboren op maandag 31 december 1883 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1884. Sipkje is overleden op maandag 3 januari 1887 in Sneek, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1887.
4 Gerke Huisma, geboren op woensdag 7 juli 1886 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1886. Gerke is overleden op dinsdag 13 juni 1967 in Amersfoort, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1967.
Notitie bij Gerke: Gerke is op 6 september 1917 in Amsterdam gehuwd met Egnes Maria Margaretha Schoofs
Beroep:
Klerk bij de Gemeentearbeidsbeurs
45 Wijpkje Huisma is geboren op maandag 15 januari 1866 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Alle Hendriks Huisma en Sipkje Gerkes Adema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1866. Wijpkje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 29 januari 1903 in ’s-Gravenhage met Gerrit Lambertus Swart, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 1 juli 1880 in Amsterdam, zoon van Lammert Swart en Marritje Nickel.
Beroep:
Kantoorbediende
46 Gerke Adema is geboren op woensdag 28 maart 1860 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Petrus Gerkes Adema (zie 20) en Grietje Jentjes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1860. Gerke is overleden op maandag 17 februari 1936 in Boskoop, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1936.
Beroep:
landbouwer
Gerke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hiltje Bakker, 26 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 23 mei 1859 in Harlingen, dochter van Gerrit Geaeles Bakker en Akke Pieters Sannes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1859. Hiltje is overleden op zondag 1 februari 1931 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 februari 1931.
Kinderen van Gerke en Hiltje:
1 Grietje Adema, geboren op vrijdag 3 juni 1887 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1887. Grietje is overleden op donderdag 18 mei 1893 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1893.
2 Akke Adema, geboren op vrijdag 7 juni 1889 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 86.
3 Petrus Adema, geboren op dinsdag 31 maart 1891 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ). Volgt 87.
4 Grietje Adema, geboren op donderdag 7 september 1893 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ). Volgt 88.
5 Gerret Adema, geboren op vrijdag 6 december 1895 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ). Volgt 89.
6 Geertje Adema, geboren op dinsdag 27 december 1898 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ). Geertje is overleden op maandag 17 april 1905 in Alphen a/d Rijn, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1905.
7 Hiltje Adema, geboren op maandag 9 december 1901 in Alphen a/d Rijn. Volgt 90.
8 Gerritje Adema, geboren op zondag 25 oktober 1903 in Alphen a/d Rijn. Volgt 91.
47 Jentje Adema is geboren op maandag 12 augustus 1861 in Hemelumer Oldeferd, zoon van Petrus Gerkes Adema (zie 20) en Grietje Jentjes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1861. Jentje is overleden vóór 1948, ten hoogste 87 jaar oud. Jentje trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1902 in Sneek met Fokeltje Buma, 38 jaar oud. Fokeltje is geboren op donderdag 7 januari 1864 in Jutrijp ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Sytzes Buma en Hinke Tjallings Tjalsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1864. Fokeltje is overleden op donderdag 4 november 1948 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1948.
Kind van Jentje en Fokeltje:
1 Petrus Adema, geboren op vrijdag 17 april 1903 in Sneek. Volgt 92.
48 Wiepke Petrus Adema is geboren op maandag 28 december 1863 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Petrus Gerkes Adema (zie 20) en Grietje Jentjes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1863. Wiepke is overleden op zaterdag 10 november 1923 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1923. Wiepke trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 13 mei 1896 in Baarderadeel met Ybeltje Jans van Hoek, 25 jaar oud. Ybeltje is geboren op woensdag 25 januari 1871 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Gerlofs van Hoek en Aaltje Annes Walinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1871. Ybeltje is overleden op vrijdag 29 februari 1952 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1952.
Beroep:
naaister
Kinderen van Wiepke en Ybeltje:
1 Petrus Adema, geboren op maandag 31 mei 1897 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 93.
2 Jan Adema, geboren op vrijdag 2 september 1898 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 94.
3 Rouke Adema, geboren op zaterdag 19 januari 1901 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 95.
4 Alida Adema, geboren op donderdag 26 november 1903 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1903. Alida is overleden op zaterdag 13 oktober 1906 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1906.
5 Gerke Adema, geboren op maandag 12 februari 1906 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1906. Gerke is overleden op zaterdag 24 februari 1906 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1906.
6 Yke Adema, geboren op zondag 5 januari 1908 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 96.
7 Aldia Adema, geboren op zondag 5 januari 1908 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1908. Aldia is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1908.
49 Jelle Adama is geboren op vrijdag 12 oktober 1866 in Hemelumer Oldeferd, zoon van Petrus Gerkes Adema (zie 20) en Grietje Jentjes Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1866. Jelle is overleden op woensdag 19 maart 1941 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1941.
Beroep:
boerenknecht
Jelle:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Hennaarderadeel met Lazina Faber, 21 jaar oud. Lazina is geboren op zondag 27 december 1868 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Cornelis Reimers Faber en Sjoukjen Hendriks Harsta. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1867. Lazina is overleden op woensdag 16 augustus 1899 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1899.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 6 april 1901 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Lieuwkje Pietersma, 37 jaar oud. Lieuwkje is geboren op dinsdag 1 december 1863 in Deinum ( Waadhoeke ), dochter van Bouwe Binderts Pietersma en Aaltje Berends de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1863. Lieuwkje is overleden op maandag 27 februari 1939 in Grouw ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1939.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Jelle en Lazina:
1 Cornelis Adama, geboren op zondag 31 mei 1891 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1891. Cornelis is overleden op vrijdag 15 november 1901 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1901.
2 Grietje Adama, geboren op woensdag 7 december 1892 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 97.
3 Petrus Adama, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 98.
4 Sjoukje Adama, geboren op zondag 1 november 1896 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 99.
5 Wypkje Adama, geboren op maandag 11 april 1898 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1898. Wypkje is overleden op maandag 11 november 1901 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1901.
Kind van Jelle en Lieuwkje:
6 Lieuwkje Adema, geboren op dinsdag 10 januari 1905 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1905. Lieuwkje is overleden op zaterdag 17 juni 1905 in Sneek, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1905.
50 Neeltje Sjoerds de Boer is geboren op dinsdag 15 juni 1858 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Sjoerd Jelles de Boer en Reintje Reins Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1858. Neeltje is overleden op zondag 28 januari 1940 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1940.
Beroep:
dienstmeid
Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1883 in Baarderadeel met Willem Sytses Koopmans, 24 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 4 maart 1859 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sytse Willems Koopmans en Sjoukjen Jacobs Leyenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1859. Willem is overleden op zondag 21 augustus 1932 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1932.
Beroep:
Wisselwachter
Kinderen van Neeltje en Willem:
1 Reintje Koopmans, geboren op donderdag 14 februari 1884 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1884. Reintje is overleden op zondag 5 januari 1958 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1958.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 29 mei 1909 in Sneek gehuwd met Pieter Atsma
2 Sjoukje Koopmans, geboren op vrijdag 16 november 1888 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1888.
3 Sjoerdtje Koopmans, geboren op maandag 14 april 1890 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1890. Sjoerdtje is overleden op zaterdag 14 juni 1952 in Oldetrijne ( Weststellingwerf ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1952. Zij is begraven in Oldetrijne.
Notitie bij Sjoerdtje: Sjoerdtje is op 26 februari 1927 in Sneek gehuwd met Jan Hottinga
51 Jelle Sjoerds de Boer is geboren op zondag 14 april 1861 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Jelles de Boer en Reintje Reins Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1861. Jelle is overleden op woensdag 28 november 1934 in Winsum ( Het Hogeland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1934.
Beroep:
boerenknecht
Jelle trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1887 in Baarderadeel met Sytske Hendriks Rozenberg, 25 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 15 mei 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Hendrik Hendriks Rosenberg en Akke Jakobs Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1861. Sytske is overleden op vrijdag 10 oktober 1941 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1941.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jelle en Sytske:
1 Hendrik Jelles de Boer, geboren op zondag 1 april 1888 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1888. Hendrik is overleden op zondag 5 oktober 1941 in Stiens ( Leeuwarden ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1941. Hij is begraven in Stiens.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 2 april 1913 in Leeuwarderadeel gehuwd met Sjoukje Dijkstra
Beroep:
veehouder
2 Reintje Jelles de Boer, geboren op maandag 27 januari 1890 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1890.
Notitie bij Reintje: Reintje is op 23 mei 1917 in Baarderadeel gehuwd met Jacob Bruinsma
3 Sjoerd Jelles de Boer, geboren op zondag 21 februari 1892 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892. Sjoerd is overleden op vrijdag 15 januari 1926 in Winsum ( Het Hogeland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1926. Sjoerd bleef ongehuwd.
4 Akke de Boer, geboren op dinsdag 8 februari 1898 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1898. Akke is overleden op woensdag 20 maart 1991 in Groningen, 93 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Akke: Akke is op 1 juni 1944 in Groningen gehuwd met Jan Jilderda
52 Rein Sjoerds de Boer is geboren op donderdag 25 mei 1865 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Jelles de Boer en Reintje Reins Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1865. Rein is overleden op donderdag 15 juli 1926 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1926.
Beroep:
Kachelmaker
Rein trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1897 in Baarderadeel met Dieuwke Klazes Kramer, 29 jaar oud. Dieuwke is geboren op maandag 11 november 1867 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Klaas Ypes Kramer en Sytske Sjoerds Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1867. Dieuwke is overleden op zaterdag 23 april 1927 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1927.
Beroep:
dienstmeid
53 Edger Sijtzes Zandstra is geboren op zaterdag 24 maart 1860 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Sietze Edgers Zandstra en Dike Reins Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1860. Edger is overleden op zaterdag 20 november 1937 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1937.
Beroep:
timmerknecht
Edger trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Baarderadeel met Antje Jans Winselaar, 24 jaar oud. Antje is geboren op maandag 14 december 1868 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Jan Joukes Winselaar en Gelske Pieters Baltjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1868. Antje is overleden vóór 1937, ten hoogste 69 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
54 Neeltje Sytzes Zandstra is geboren op zaterdag 25 april 1863 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Sietze Edgers Zandstra en Dike Reins Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1863. Neeltje is overleden op dinsdag 13 december 1932 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1932.
Beroep:
dienstmeid
Neeltje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 mei 1882 in Baarderadeel met Pieter Kornelis de Boer, 25 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 25 september 1856 in Morra ( Oostdongeradeel ), zoon van Cornelis Folkerts de Boer en Tjitske Hanzes Jeltema. Pieter is overleden op dinsdag 22 juni 1948 in Bolsward, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1948.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Neeltje en Pieter:
1 NN NN de Boer, geboren op vrijdag 29 september 1882 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1882.
2 Kornelis de Boer, geboren op vrijdag 29 september 1882 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1882. Kornelis is overleden op zaterdag 7 oktober 1882 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1882.
3 Kornelis de Boer, geboren op donderdag 31 juli 1884 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1884. Kornelis is overleden op dinsdag 6 april 1965 in Akkrum ( Heerenveen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1882.
Notitie bij Kornelis: Kornelis is op 15 mei 1909 in Wonserdaeel gehuwd met Reino Politiek
Beroep:
timmerman
4 Sijtze de Boer, geboren op donderdag 8 juli 1886 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Sijtze is overleden op maandag 20 mei 1968 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
Notitie bij Sijtze: Sytze is op 22 juli 1911 in Frabeker gehuwd met Tjitske Ypma
5 Edjer (Edzer) de Boer, geboren op dinsdag 20 december 1887 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1887. Edzer is overleden op maandag 2 februari 1891 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 februari 1891.
6 Hans de Boer, geboren op dinsdag 20 december 1887 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Hans is overleden op donderdag 29 december 1887 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1887.
7 Hans de Boer, geboren op zondag 16 februari 1890 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1890. Hans is overleden op vrijdag 12 augustus 1977 in Heerenveen, 87 jaar oud. Hij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Notitie bij Hans: Hans is op 29 juli 1016 in Wonseradeel gehuwd met Jeltje Tolsma
Beroep:
timmerman
8 Tjitske de Boer, geboren op zondag 3 januari 1892 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1892. Tjitske is overleden op zondag 20 augustus 1972 in Weidum ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Oosterlittens.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 26 juni 1943 in Bolsward gehuwd met Gerben Postma
9 NN NN de Boer, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 3 februari 1893 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893.
10 Sieuwke de Boer, geboren op maandag 29 oktober 1894 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Sieuwke is overleden op woensdag 27 mei 1987 in Arnhem, 92 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Sieuwke: Sieuwke is op 19 juli 1919 in Bolsward gehuwd met Ids Hendriks
11 Edjer de Boer, geboren op donderdag 7 mei 1896 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1896. Edjer is overleden op zondag 21 juni 1896 in Bolsward, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1896.
12 Etje de Boer, geboren op maandag 28 augustus 1899 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1899. Etje is overleden op woensdag 6 maart 1946 in Amsterdam, 46 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Etje: Etje is op 15 augustus 1925 in Bolsward gehuwd met Jacob Haitsma
13 Edjer de Boer, geboren op zaterdag 24 december 1904 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1904. Edjer is overleden op zaterdag 30 september 1995 in Groningen, 90 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Edjer: Edjer is op 3 mei 1928 in Groningen gehuwd met Tietje Spoelma
55 Sieuwke Zandstra is geboren op vrijdag 21 februari 1868 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Sietze Edgers Zandstra en Dike Reins Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1868. Sieuwke is overleden op dinsdag 28 juni 1932 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1932.
Beroep:
dienstmeid
Sieuwke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 mei 1891 in Baarderadeel met Andries Yntse Visser, 25 jaar oud. Andries is geboren op zaterdag 24 februari 1866 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Ynte Dirks Visser en Eke Annes (Eelkje) Strikwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1866. Andries is overleden op maandag 13 februari 1933 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1933.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sieuwke en Andries:
1 Eke Visser, geboren op maandag 14 november 1892 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1892.
Notitie bij Eke: Eke is op 20 mei 1916 in Leeuwarden gehuwd met Johannes Elzertus Gerbenzon
2 Sytse Visser, geboren op maandag 4 juni 1894 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1894. Sytse is overleden op zaterdag 26 september 1981, 87 jaar oud. Hij is begraven in Oudkerk.
Notitie bij Sytse: Sytse is op 15 januari 1921 in Leeuwarderadeel gehuwd met Tietje Dijkstra
Beroep:
smid
3 Durk Visser, geboren op zondag 27 oktober 1895 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1895. Durk is overleden op donderdag 2 januari 1919 in Leeuwarden, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1919.
Beroep:
meubelmaker
4 Neeltje Visser, geboren op woensdag 6 augustus 1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 augustus 1902.
56 Hein (Henry) Faber is geboren op vrijdag 20 januari 1865 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Minne Heins Faber en Berber Reins Adema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1865. Henry is overleden op zaterdag 18 december 1948 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery.
Beroep:
boerenknecht
Henry:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1891 in Leeuwarderadeel met Taetske (Tillie) Miedema, 35 jaar oud. Tillie is geboren op maandag 30 juli 1855 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Pieter Gosses Miedema en Aantje Marcus (Antje) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1855. Tillie is overleden op donderdag 31 juli 1902 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 47 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 14 september 1906 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Mattje (Martha) Venhuizen, 46 jaar oud. Martha is geboren op zaterdag 7 april 1860 in Kloosterburen ( Het Hogeland ), dochter van Dirk Venhuizen en Luwiena Bronkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1860. Martha is overleden op maandag 31 mei 1943 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud.
Kinderen van Henry en Tillie:
1 Anna Faber, geboren op donderdag 11 augustus 1892 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Anna is overleden op zondag 15 juni 1986, 93 jaar oud. Zij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery.
Notitie bij Anna: Anna is gehuwd met Wilbur Stowie
2 Berber Faber, geboren op vrijdag 1 juni 1894 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Berber is overleden op donderdag 13 januari 1898 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 3 jaar oud.
3 Bessie Faber, geboren op dinsdag 21 augustus 1900 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Bessie is overleden op zaterdag 6 augustus 1994 in Saint Joseph, Berrien County, Michigan ( USA ), 93 jaar oud. Zij is begraven in South Bend op de Highland Cemetery.
Notitie bij Bessie: Bessie is op 20 oktober 1921 gehuwd met Walter Henry Betz
4 Menno (Morris) Faber, geboren op zondag 16 augustus 1908 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Morris is overleden op zaterdag 14 december 2002 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 94 jaar oud.
Notitie bij Morris: Menno is (1) op 7 maart 1934 in Grand Rapids gehuwd met Theresa Smeelink en (2) met Ann van Spronsen
57 Trijntje Faber is geboren op dinsdag 18 juni 1867 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Minne Heins Faber en Berber Reins Adema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 857. Trijntje is overleden op dinsdag 29 maart 1955 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op maandag 1 april 1895 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Jan (John) de Graaf.
58 Attje Faber is geboren op zaterdag 19 augustus 1871 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Minne Heins Faber en Berber Reins Adema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1871. Attje is overleden op donderdag 6 juli 1950 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery. Attje trouwde met Frans Reins (Frank) Leen. Frank is geboren op donderdag 1 februari 1866 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Rein Franzes Leen en Joukje Annes Flapper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1866. Frank is overleden op donderdag 24 februari 1949 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
Kinderen van Attje en Frank:
1 Ray Frank Lane, geboren op vrijdag 1 juni 1894 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Ray is overleden op maandag 26 december 1983 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery.
Notitie bij Ray: Ray is op 11 augustus 1920 in Grand Rapids gehuwd met Anna Miedema
2 Andrew Lane, geboren in 1902 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Andrew is overleden in 1988 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 85 of 86 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
Notitie bij Andrew: Andrew is op 20 april 1935 in Grand Rapids gehuwd met Margaret van der Zwaag
59 Pietje van Gorkum is geboren op zaterdag 15 december 1866 in Franeker, dochter van Geert van Gorkum en Yke Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1866. Pietje is overleden op woensdag 17 september 1941 in Hoorn, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1941. Pietje trouwde, 35 jaar oud, op zondag 14 september 1902 in Franeker met Jacobus Gleijsteen, 30 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Hoorn, zoon van Jacobus Gleijsteen en Aagje Bon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1872. Jacobus is overleden op zondag 21 augustus 1932 in Hoorn, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1932.
Beroep:
metselaar
60 Klaske van Gorkum is geboren op zaterdag 15 december 1866 in Franeker, dochter van Geert van Gorkum en Yke Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1866. Klaske is overleden op maandag 1 oktober 1934 in Franeker, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1834.
Beroep:
dienstbode
Klaske trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 29 december 1898 in Franeker met Geert Fritsma, 34 jaar oud. Geert is geboren op dinsdag 21 juni 1864 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Klaas Hendriks Fritsma en Hylkje Geerts Atsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1864. Geert is overleden op vrijdag 6 november 1931 in Franeker, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1931.
Beroep:
visser
Kinderen van Klaske en Geert:
1 Yke Fritsma, geboren op dinsdag 14 november 1899 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1899. Yke is overleden op zaterdag 11 juni 1983, 83 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Yke: Yke is geop 13 oktober 1921 in Franeker huwd met Tjerk Prins
Beroep:
dienstbode
2 Klaas Fritsma, geboren op woensdag 5 februari 1902 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1902. Klaas is overleden op maandag 9 februari 1959 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1959. Hij is begraven in Hijlaard.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 30 april 1932 in Rauwerdehem gehuwd met Janke Hoekstra
Beroep:
visser
3 Geert Fritsma, geboren op dinsdag 12 april 1904 in Welsrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1904. Geert is overleden op zondag 2 maart 1975, 70 jaar oud. Hij is begraven in Welsrijp.
Notitie bij Geert: Geert is op 30 mei 1928 in Hennaarderadeel gehuwd met Anna Margrietta Boonstra
Beroep:
visser
61 Cornelia van Gorkum is geboren op zondag 16 september 1877 in Franeker, dochter van Geert van Gorkum en Yke Adema (zie 26). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1877. Cornelia is overleden op zondag 4 januari 1953 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1953. Cornelia trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 22 februari 1912 in Franeker met Pieter Marra, 47 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 16 maart 1864 in Minnertsga ( Waadhoeke ), zoon van Sikke Oepkes Marra en Fetje Pieters Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1864. Pieter is overleden op dinsdag 21 november 1944 in Franeker, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1944.
62 Ate Adema is geboren op vrijdag 31 december 1880 in Franeker, zoon van Ate Tjepkes Adema (zie 27) en Jantje de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1881. Ate is overleden op zaterdag 16 november 1957 in Franeker, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1957. Ate trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 7 april 1914 in Franeker met Antje van der Woude, 23 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 11 december 1890 in Franeker, dochter van Douwe van der Woude en Janke Gemser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1890. Antje is overleden op vrijdag 18 mei 1945 in Franeker, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1945. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kinderen van Ate en Antje:
1 Ate Adema, geboren op zaterdag 20 november 1915 in Franeker. Volgt 100.
2 Douwe Adema, geboren op zondag 7 april 1918 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1918. Douwe is overleden op zaterdag 29 maart 1919 in Franeker, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1919.
3 Janke Adema, geboren op zaterdag 10 april 1920 in Franeker. Volgt 101.
63 Klaaske de Bruin is geboren op donderdag 3 februari 1876 in Franeker, dochter van Romke de Bruin en Aaltje Tjepkes Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1876. Klaaske is overleden op zaterdag 19 maart 1949 in Utrecht, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1949. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1901 in Utrecht met Frederik Hendrik van Dorst, 24 jaar oud. Frederik is geboren op woensdag 8 augustus 1877 in Utrecht, zoon van Frederik van Dorst en Hendrika Johanna Alen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1877. Frederik is overleden op zondag 10 december 1944 in Utrecht, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1944.
Beroep:
schilder
Kinderen van Klaaske en Frederik:
1 Alida Hendrika van Dorst, geboren op dinsdag 4 augustus 1903 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1903.
Notitie bij Alida: Alida is op 25 juni 1925 in Utrecht gehuwd met Jan Berghuis
2 Frederik van Dorst, geboren op woensdag 11 januari 1905 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1905.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 26 augustus 1936 in Utrecht gehuwd met Cornelia van Geffen
3 Hendrika Johanna van Dorst, geboren op maandag 21 oktober 1907 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1907.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 29 januari 1936 in Utrecht gehuwd met Hendrikus Scholten
4 Nicolaas Romke van Dorst, geboren op dinsdag 29 maart 1910 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1910.
5 Geertruida van Dorst, geboren op maandag 1 april 1912 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1912.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is op 8 oktober 1941 in Utrecht gehuwd met Leendert Pieter de Man, dit huwelijk is op 28 juni 1972 door echtscheiding ontbonden
6 Petronella van Dorst, geboren op zondag 3 september 1916 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1916.
64 Hendrikje de Bruin is geboren op zaterdag 3 februari 1883 in Franeker, dochter van Romke de Bruin en Aaltje Tjepkes Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1883. Hendrikje is overleden op zaterdag 21 september 1957 in Schingen ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1957. Zij is begraven in Huizum.
Beroep:
dienstbode
Hendrikje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 15 april 1915 in Franeker met Ritske Hoekstra, 33 jaar oud. Ritske is geboren op maandag 13 juni 1881 in Marssum ( Waadhoeke ), zoon van Jan Hoekstra en Hiltje Akkerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1881. Ritske is overleden op zondag 15 april 1928 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1928. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
melktapper
Kinderen van Hendrikje en Ritske:
1 Jan Ritske Hoekstra, geboren op dinsdag 30 mei 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1916.
2 Romke Simon Hoekstra, geboren op woensdag 5 december 1917 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1917.
Notitie bij Romke: Romke is op 12 april 1938 in leeuwarden gehuwd met Wietske Boonstra
Beroep:
melkventer
65 Sjoerd Hesling is geboren op donderdag 16 november 1876 in Harlingen, zoon van Johannes Hesling en Jantje Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1876. Sjoerd is overleden op zondag 17 februari 1963 in Harlingen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1963.
Beroep:
varensgezel
Sjoerd trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 maart 1902 in Harlingen met Akke Westra, 21 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 15 juli 1880 in Harlingen, dochter van Wiebe Westra en Jantje Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1880. Akke is overleden op zaterdag 9 april 1853 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1953.
Kinderen van Sjoerd en Akke:
1 Johannes Hesling, geboren op zondag 23 november 1902 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1902. Johannes is overleden op woensdag 13 november 1918 in Harlingen, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1918.
2 Wiebe Hesling, geboren op woensdag 24 augustus 1904 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1904. Wiebe is overleden op maandag 22 april 1946 in Rotterdam, 41 jaar oud. Hij is begraven in Harlingen.
Notitie bij overlijden van Wiebe: aktenummer 1946.1752
Notitie bij Wiebe: Wiebe is op 3 januari 1931 in Barredeel gehuwd met Anna Mollema
Beroep:
Bakker
3 Obbe Hesling, geboren op zaterdag 5 oktober 1907 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1907. Obbe is overleden op zaterdag 21 januari 1978, 70 jaar oud. Hij is begraven in Harlingen.
Notitie bij Obbe: Obbe is gehuwd met A. Mollema
66 Klaaske Hesling is geboren op woensdag 17 september 1879 in Harlingen, dochter van Johannes Hesling en Jantje Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1879. Klaaske is overleden op zondag 6 januari 1952 in Harlingen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1952. Zij is begraven in Harlingen. Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 9 november 1899 in Harlingen met Pier Glas, 24 jaar oud. Pier is geboren op woensdag 2 juni 1875 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Klaas Sjoukes Glas en Akke Piers Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1875. Pier is overleden op donderdag 28 september 1967, 92 jaar oud. Hij is begraven in Harlingen.
Beroep:
gemeentereiniger
Kinderen van Klaaske en Pier:
1 Klaas Glas, geboren op zaterdag 22 juni 1901 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1901.
Notitie bij Klaas: Klaas is (1) op 20 december 1926 in Venlo gehuwd met Maria Hendrika Weber en (2) op 18 september 1929 in Helmond met Marie Charlotte Coenen, dit huwelijk is op 31 oktober 1946 door echtscheiding ontbonden
Beroep:
Kramer
2 Jantje Glas, geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Harlingen. Jantje is overleden op zaterdag 6 augustus 1966 in Harlingen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1966. Hij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 19 december 1929 in Harlingen gehuwd met Thijs Hessels
3 Pier Glas, geboren op zondag 30 september 1906 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1906. Pier is overleden op donderdag 21 november 1974, 68 jaar oud. Hij is begraven in Zaandam op de Begraafplaats aan de Zuiddijk.
Notitie bij Pier: Pier is op 11 juli 1929 in Harlingen gehuwd met Siebrigje Brouwer
Beroep:
Bakschipper
4 Akke Glas, geboren op vrijdag 2 februari 1912 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1912.
Notitie bij Akke: Akke is op 17 september 1931 in Harlingen gehuwd met Jan van Doorn
67 Marianna Mulder is geboren op donderdag 28 augustus 1884 in Harlingen, dochter van Jan Mulder en Jantje Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1884. Marianna is overleden op vrijdag 4 juli 1941 in Harlingen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1941. Marianna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23 juli 1914 in Harlingen met Pier Attema, 73 jaar oud. Pier is geboren op maandag 15 maart 1841 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pier Piers Attema en Hinke Cornelis Haringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1841. Pier is overleden op zaterdag 23 februari 1918 in Harlingen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1918.
Beroep:
schipper
68 Cornelia Rekker is geboren op donderdag 8 januari 1891 in Franeker, dochter van Paulus Rekker en Sijtske Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1891. Cornelia is overleden op zondag 14 februari 1965 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1965. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 30 maart 1922 in Franeker met Pieter Bergema, 50 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 5 mei 1871 in Franeker, zoon van Roelof Bergema en Dirkje van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1871. Pieter is overleden op zaterdag 30 september 1950 in Franeker, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1950. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
Kleermaker
69 Pier Ates Adema is geboren op donderdag 8 juli 1847 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Ate Baukes Adema (zie 32) en Saapke Piers Nieuwenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1847. Pier is overleden op vrijdag 8 mei 1931 in Tzum ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1931. Pier trouwde, 22 jaar oud, op maandag 16 mei 1870 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje Gerardus van der Heide, 24 jaar oud. Antje is geboren op zondag 29 maart 1846 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Gerardus Rykeles van der Heide en Jacobjen Jentjes (Jacoba) Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1846. Antje is overleden op zondag 18 augustus 1929 in Tzum ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1929.
Kinderen van Pier en Antje:
1 Ate Adema, geboren op maandag 18 december 1871 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1871. Ate is overleden op dinsdag 18 september 1883 in Tzum ( Waadhoeke ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1883.
2 Jacoba Adema, geboren op vrijdag 31 oktober 1873 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 102.
3 Gerardus Adema, geboren op zondag 7 november 1875 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 103.
4 Saapke Adema, geboren op donderdag 20 maart 1879 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1879. Saapke is overleden op maandag 25 juni 1917 in Tzum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1917. Saapke bleef ongehuwd.
70 Bauke van der Woude is geboren op zondag 7 januari 1844 in Franeker, zoon van Levi van der Woude en Janke Baukes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1844. Bauke is overleden op dinsdag 8 juni 1920 in Franeker, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1920. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Bauke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 25 mei 1873 in Franeker met Agnietje IJsbrandy, 26 jaar oud. Agnietje is geboren op woensdag 23 september 1846 in Franeker, dochter van Cornelius IJsbrandy en Sjoerdje Christoffels de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1846. Agnietje is overleden op maandag 4 juni 1923 in Franeker, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1923. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Bauke en Agnietje:
1 Levi van der Woude, geboren op donderdag 19 maart 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1874. Levi is overleden op maandag 20 mei 1935 in Franeker, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1935.
Notitie bij Levi: Levi is op 25 mei 1899 in Franeker gehuwd met Geertje Donia
Beroep:
slager
2 Cornelis van der Woude, geboren op woensdag 24 november 1875 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1875. Cornelis is overleden op dinsdag 12 december 1939 in Deventer, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1939.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 31 mei 1900 in Franeker gehuwd met Anna de Vries, dit huwelijk is op 14 december 1917 door echtscheiding ontbonden
Beroep:
veehandelaar
3 Janke van der Woude, geboren op zondag 26 november 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1876. Janke is overleden op donderdag 14 oktober 1915 in Amsterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 10 december 1901 in Franeker gehuwd met Hendrik Joseph Pieper
4 Christoffel van der Woude, geboren op woensdag 24 april 1878 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1878. Christoffel is overleden op zaterdag 1 juni 1878 in Franeker, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1878.
5 Christoffel van der Woude, geboren op maandag 11 augustus 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1879.
6 Benedictus van der Woude, geboren op maandag 11 april 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1881. Benedictus is overleden op zondag 5 januari 1941 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1941.
Notitie bij Benedictus: Benedictus is op 19 december 1912 in Het Bildt gehuwd met Jikke van der Zee
Beroep:
veehandelaar
7 Bauke van der Woude, geboren op vrijdag 6 oktober 1882 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1882. Bauke is overleden op vrijdag 8 juli 1960 in Franeker, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1960. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 21 mei 1913 in leeuwarden gehuwd met Maria Geertruida Zaal
Beroep:
slager
8 Sjoerdtje van der Woude, geboren op donderdag 7 augustus 1884 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1884.
Notitie bij Sjoerdtje: Sjoerdtje is op 9 april 1931 in Steenwijk gehuwd met Pieter Bruinenberg
9 Angenietje van der Woude, geboren op dinsdag 16 februari 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1886. Angenietje is overleden op dinsdag 14 september 1886 in Franeker, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1886.
10 Sytse van der Woude, geboren op donderdag 25 augustus 1887 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1887. Sytse is overleden op dinsdag 27 mei 1890 in Franeker, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1890.
11 Agnietje van der Woude, geboren op zaterdag 6 juni 1891 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1891. Agnietje is overleden op maandag 30 december 1901 in Franeker, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1901.
12 Sytse van der Woude, geboren op zaterdag 11 juni 1892 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1892. Sytse is overleden op vrijdag 24 juni 1892 in Franeker, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1892.
71 Sibilla van der Woude is geboren op zaterdag 20 december 1845 in Franeker, dochter van Levi van der Woude en Janke Baukes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1845. Sibilla trouwde, 31 jaar oud, op zondag 27 mei 1877 in Franeker met Sjoerd de Vries, 32 jaar oud. Sjoerd is geboren op dinsdag 27 mei 1845 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjoerd Markus de Vries en Uilkje Sjoerds Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 mei 1845.
Beroep:
slager
Kinderen van Sibilla en Sjoerd:
1 Janke de Vries, geboren op dinsdag 13 mei 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1879. Janke is overleden op donderdag 29 juli 1948 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 15 juni 1900 in Amsterdam gehuwd met Johannes Martinus Maas
2 Uilkje de Vries, geboren op maandag 12 juli 1880 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1880. Uilkje is overleden op vrijdag 7 juni 1957 in Amsterdam, 76 jaar oud. Uilkje bleef ongehuwd.
3 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 8 januari 1883 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1883.
4 Wytske de Vries, geboren op woensdag 23 juli 1884 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1884. Wytske is overleden op zondag 28 december 1947 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 23 januari 1919 in Amsterdam gehuwd met Leendert van der Tas
5 Levie de Vries, geboren op woensdag 21 september 1887 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Levie is overleden op zondag 12 oktober 1969 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij Levie: Levie is op 22 apri 1909l in Hasselt gehuwd met Hendrikje Pasman
Beroep:
sergeant infanterie en schrijver
72 Benedictus van der Woude is geboren op maandag 27 augustus 1849 in Franeker, zoon van Levi van der Woude en Janke Baukes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1849.
Beroep:
Koopman
Benedictus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 17 november 1878 in Franeker met Anna War, 26 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 17 juni 1852 in Franeker, dochter van Pieter Ages War en Anna Geursen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1852. Anna is overleden vóór 1914, ten hoogste 62 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1914 in Amsterdam met Saakje Lusina de Groot, 58 jaar oud. Saakje is geboren op maandag 1 oktober 1855 in Franeker, dochter van Jacob Ruurds de Groot en Aaltje Jelles Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1855.
Beroep:
Schoonmaakster
Kinderen van Benedictus en Anna:
1 Janke van der Woude, geboren op zondag 7 september 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1879. Janke is overleden op vrijdag 23 september 1955 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1955.
Notitie bij Janke: Janke is op 12 juni 1902 in Franeker gehuwd met Tjerk Bekius
Beroep:
dienstbode
2 Anna van der Woude, geboren op zaterdag 26 maart 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1881. Anna is overleden op vrijdag 19 januari 1883 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1883.
3 Levi van der Woude, geboren op dinsdag 18 juli 1882 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1882. Levi is overleden op woensdag 27 december 1882 in Franeker, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1882.
4 Levi van der Woude, geboren op zaterdag 18 oktober 1884 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1884.
Notitie bij Levi: Levi is op 21 janauri 1909 in Amsterdem gehuwd met Aaltje Mud
Beroep:
rundslager
5 Anna van der Woude, geboren op zondag 27 maart 1887 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1887.
Notitie bij Anna: Anna is op 13 oktober 1910 in Amsterdam gehuwd met Alle Kooistra
6 Pieter van der Woude, geboren op zaterdag 9 februari 1889 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1889. Pieter is overleden op donderdag 27 maart 1890 in Franeker, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1890.
7 Pieter van der Woude, geboren op woensdag 15 juli 1891 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1891. Pieter is overleden op vrijdag 21 juli 1978 in Amsterdam, 87 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 22 juli 1914 in Amsterdam gehuwd met Louisa Adele Okkes
Beroep:
Winkelier
73 Wytske van der Woude is geboren op zaterdag 16 april 1853 in Franeker, dochter van Levi van der Woude en Janke Baukes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1853. Wytske is overleden op woensdag 18 maart 1903 in Harlingen, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1903. Wytske trouwde, 23 jaar oud, op zondag 11 maart 1877 in Franeker met Sietze Baarda, 23 jaar oud. Sietze is geboren op donderdag 28 juli 1853 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Otte Rienks Baarda en Sytske Sytzes van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1853. Sietze is overleden op zondag 22 oktober 1922 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1922.
Beroep:
koopman en schipper
Kinderen van Wytske en Sietze:
1 Janke Baarda, geboren op donderdag 22 november 1877 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1877. Janke is overleden op donderdag 11 juli 1935 in Rotterdam, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janke: aktenummer 1935.2875
Notitie bij Janke: Janke is op 13 mei 1901 in Harlingen gehuwd met Tjalling de Boer
2 Sytske Baarda, geboren op donderdag 13 februari 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1879. Sytske is overleden op donderdag 20 maart 1879 in Franeker, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1879.
3 Otte Baarda, geboren op zaterdag 7 februari 1880 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1880.
Notitie bij Otte: Otte is op 31 mei 1906 in Harlingen gehuwd met Anna Lenger
Beroep:
machinist
emigratie:
Otte is op 30 maart 1909 vertrokken naar Grand Rapids in Amerika
4 Sytske Baarda, geboren op donderdag 18 augustus 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1881.
5 Levi Baarda, geboren op maandag 3 december 1883 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1883. Levi is overleden op zaterdag 17 mei 1884 in Harlingen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1884.
6 Levi Baarda, geboren op maandag 17 augustus 1885 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1885.
Beroep:
stoker op de grote vaart
emigratie:
Levi is op 5 mei 1905 vertrokken naar Grand Rapids ( USA )
7 Rienk Baarda, geboren op vrijdag 2 maart 1888 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1888.
8 NN NN Baarda, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 13 april 1890 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1890.
9 NN NN Baarda, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 2 november 1891 in Harlingen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1891.
10 Sytze Baarda, geboren op donderdag 8 juni 1893 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1893. Sytze is overleden op zaterdag 12 december 1981, 88 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 december 1981 in Krommenie op de Begraafplaats Het Blok.
Notitie bij Sytze: Sytze is op 28 april 1927 in Puremerend gehuwd met Anna Franken
Beroep:
rijwielhandelaar
74 Jantje Strikwerda is geboren op donderdag 25 november 1847 in Franeker, dochter van Haye Strikwerda en Doedje Baukes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1847. Jantje is overleden op vrijdag 9 januari 1885 in Franeker, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1885.
Beroep:
dienstmeid
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 22 mei 1870 in Franeker met Gerrit Wybes Vijver, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 7 september 1845 in Franeker, zoon van Wijbe Jans Vijver en Gerharda (Gerdina) Muller. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1845. Gerrit is overleden op woensdag 29 november 1876 in Franeker, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1876.
Beroep:
voermansknecht
Kinderen van Jantje en Gerrit:
1 Haye Vijver, geboren op dinsdag 29 november 1870 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1870. Haye is overleden op donderdag 29 juni 1871 in Franeker, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1871.
2 Haye Vijver, geboren op vrijdag 29 december 1871 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1871. Haye is overleden op dinsdag 30 september 1919 in Amsterdam, 47 jaar oud.
Notitie bij Haye: Haye is op 19 september 1900 in ’s-Gravenhage gehuwd met Antje Klein
Beroep:
Bloemist
3 Anna Gerdina Vijver, geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1874. Anna is overleden op maandag 5 juni 1911 in ’s-Gravenhage, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1911.
Notitie bij Anna: Anna is op 31 augustus 1898 in ’s-Gravenhage gehuwd met Sierd Roorda
Beroep:
dienstbode
4 Daniel Vijver, geboren op maandag 10 april 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1876.
Notitie bij Daniel: Daniel is op 10 augustus 1900 in Bodegraven gehuwd met Frederica Cornelia Eikelenboom
75 Reijntje Haaije Strikwerda is geboren op maandag 2 september 1850 in Franeker, dochter van Haye Strikwerda en Doedje Baukes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1850. Reijntje is overleden op dinsdag 27 mei 1919 in Zuid Eschmarke ( Lonneker ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1919. Reijntje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 25 mei 1873 in Franeker met Klaas Molenaar, 27 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 30 maart 1846 in Franeker, zoon van Hein Klazes Molenaar en Trijntje Harmens Julianus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1846. Klaas is overleden op zondag 17 juni 1923 in Enschede, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1923.
Beroep:
timmerman em metselaar
Kinderen van Reijntje en Klaas:
1 Doetje Molenaar, geboren op zondag 31 mei 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1874. Doetje is overleden op zondag 19 oktober 1941 in Warnsveld ( Zutphen ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1841.
Notitie bij Doetje: Doetje is op 6 juni 1896 in Enschede gehuwd met Harm Jan Wendrich
2 Fokje Molenaar, geboren op zondag 6 augustus 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1876. Fokje is overleden op donderdag 4 maart 1937 in Enschede, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1937. Zij is begraven in Enschede op de Oosterbegraafplaats.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 1 december 1900 in Enschede gehuwd met Frederik Straatman
3 Trijntje Molenaar, geboren op woensdag 12 december 1877 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1877. Trijntje is overleden op dinsdag 24 oktober 1882 in Zutphen, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1882.
4 Hein Molenaar, geboren op zaterdag 4 juni 1881 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1881. Hein is overleden op zaterdag 23 juli 1949 in Utrecht, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1949. Hij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Den en Rust.
Notitie bij Hein: Hein is op 3 maart 1906 in Enschede uwd met Anna Geertruida Wilderink
5 Oege Molenaar, geboren op maandag 29 september 1884 in Zutphen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1884. Oege is overleden op vrijdag 16 december 1927 in Woold ( Winterswijk ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 december 1927.
Notitie bij Oege: Oege is op 10 december 1910 in Enschede gehuwd met Johanna Reijmerink
Beroep:
stucadoor
6 Wietske Molenaar, geboren op woensdag 2 februari 1887 in Enschede. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1887. Wietske is overleden op maandag 17 januari 1949 in Enschede, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1949. Zij is begraven in Enschede op de Oosterbegraafplaats.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 4 mei 1912 in Enschede gehuwd met Johan herman Hassink
7 Trijntje Molenaar, geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Enschede. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1892.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 8 maart 1919 in Enschede gehuwd met Herman Dalenoort
Beroep:
fabrieksarbeidster
76 Wytske Strikwerda is geboren op maandag 21 april 1856 in Franeker, dochter van Haye Strikwerda en Doedje Baukes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1856. Wytske is overleden op zaterdag 29 januari 1887 in Franeker, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1887. Wytske trouwde, 22 jaar oud, op zondag 22 december 1878 in Franeker met Tjalling van der Loon, 26 jaar oud. Tjalling is geboren op vrijdag 30 januari 1852 in Franeker, zoon van Pieter Dirks van der Loon en Grietje Dirks Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1852. Tjalling is overleden op donderdag 2 april 1942 in Franeker, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1942.
Beroep:
gruttersknecht
Kinderen van Wytske en Tjalling:
1 Grietje van der Loon, geboren op woensdag 19 november 1879 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1879. Grietje is overleden op vrijdag 29 december 1961, 82 jaar oud. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 10 juli 1902 in Franeker gehuwd met Klaas Nauta
2 Doetje van der Loon, geboren op zaterdag 3 december 1881 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1881.
Notitie bij Doetje: Doetje is op 11 februari 1915 in Haarlem gehuwd met Gerardus Casper Logmans
3 Pieter van der Loon, geboren op maandag 10 december 1883 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1883. Pieter is overleden op donderdag 27 oktober 1960 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1960.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 26 mei 1906 in Barradeel gehuwd met Antje Tigchelaar
Beroep:
Koopman
4 Jantje van der Loon, geboren op donderdag 19 november 1885 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1885. Jantje is overleden op donderdag 15 december 1932 in Haarlem, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1932. Jantje bleef ongehuwd.
Beroep:
huishoudster
77 Oege Strikwerda is geboren op woensdag 29 augustus 1860 in Franeker, zoon van Haye Strikwerda en Doedje Baukes Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1860. Oege is overleden op zondag 6 november 1938 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1938.
Beroep:
schipper, pakhuisknecht, verpakker en stoker
Oege trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 16 januari 1889 in ’s-Gravenhage met Gesina ter Heide, 23 jaar oud. Gesina is geboren op zaterdag 7 oktober 1865 in Vries ( Tynaarlo ), dochter van Klaas ter Heide en Roelfien (Roelofje) Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1865. Gesina is overleden op zondag 13 oktober 1957 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1957.
Kinderen van Oege en Gesina:
1 Haije Klaas Strikwerda, geboren op zaterdag 9 maart 1889 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1889. Haije is overleden op dinsdag 5 januari 1965 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1965.
Notitie bij Haije: Haije is gehuwd met Elisabeth Raaphorst
Beroep:
vuurstoker
2 Martha Strikwerda, geboren op maandag 4 augustus 1890 in Enschede. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 augustus 1890.
Notitie bij Martha: Martha is op 22 oktober 1913 in ’s-Gravenhage gehuwd met Andreas Brullemans
Beroep:
dienstbode
3 Klaas Strikwerda, geboren op zaterdag 10 december 1892 in ’s-Gravenhage. Klaas is overleden op zaterdag 1 augustus 1964 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: aktenummer 1964.1881
Notitie bij Klaas: Klaas is op 12 september 1923 in ’s-Gravenhage gehuwd met Anna Gerdina Jeannette Wagner
Beroep:
Chauffeur
4 Roelofje Strikwerda, geboren op zaterdag 2 mei 1896 in ’s-Gravenhage.
5 Daniel Strikwerda, geboren op woensdag 29 november 1899 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1899.
6 Koop Strikwerda, geboren op zaterdag 24 januari 1903 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1903.
78 Ruurd de Groot is geboren op donderdag 6 mei 1858 in Franeker, zoon van Zytze de Groot en Johantje Baukes Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1858. Ruurd is overleden vóór 1915, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep:
Kannonier
Ruurd trouwde, 26 jaar oud, op zondag 4 januari 1885 in Franeker met Dirkje Fokkens, 19 jaar oud. Dirkje is geboren op zaterdag 9 september 1865 in Midlum ( Harlingen ), dochter van Jan Jans Fokkens en Trijntje Baukes Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1865. Dirkje is overleden op maandag 15 januari 1945 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Kinderen van Ruurd en Dirkje:
1 Ruurd de Groot, geboren op woensdag 28 mei 1884 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 mei 1884. Ruurd is overleden op maandag 24 februari 1919 in Alkmaar, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1919.
Notitie bij Ruurd: Ruurd is op 5 december 1906 in Amsterdam gehuwd met Maria Geertruida Engelina Arends
Beroep:
Emmermaker
2 Jan de Groot, geboren op maandag 14 november 1887 in Naarden ( Gooise Meren ). Jan is overleden op woensdag 14 december 1887 in Naarden ( Gooise Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1887.
3 Johanna de Groot, geboren op maandag 14 november 1887 in Naarden ( Gooise Meren ).
Notitie bij Johanna: Johanna is op 24 juli 1951 in Amsterdam gehuwd met Gijsbert Johannes Scheres
Beroep:
Kamerverhuurster
4 Sijtse Jan de Groot, geboren op zaterdag 18 mei 1889 in Naarden ( Gooise Meren ). Sijtse is overleden op maandag 7 oktober 1968 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Sijtse: Sijtse is op 30 maart 1910 in Amsterdam gehuwd met Wilhelmina Petronella Weesie
Beroep:
Koopman
5 Jan de Groot, geboren op donderdag 11 december 1890 in Naarden ( Gooise Meren ). Jan is overleden op woensdag 25 november 1953 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 15 september 1920 in Amsterdam gehuwd met Engelina Frederika Helleman
Beroep:
Bootwerker
6 Jaques de Groot, geboren op vrijdag 2 september 1892 in Naarden ( Gooise Meren ). Jaques is overleden op zaterdag 17 september 1892 in Naarden ( Gooise Meren ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1892.
7 Dirk Martinus de Groot, geboren op dinsdag 26 december 1893 in Naarden ( Gooise Meren ). Dirk is overleden op woensdag 11 juli 1956 in Amsterdam, 62 jaar oud. Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
groentenkoopman
8 Johan Hendrik de Groot, geboren op vrijdag 28 februari 1896 in Naarden ( Gooise Meren ).
9 Johan Willem de Groot, geboren op vrijdag 11 juni 1897 in Naarden ( Gooise Meren ). Johan is overleden op zondag 15 juli 1962 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan is op 17 november 1926 in Amsterdam gehuwd met Alma Johanna Launsbach
Beroep:
Koopman
10 Catharina Hendrika de Groot, geboren op maandag 17 oktober 1898 in Naarden ( Gooise Meren ). Catharina is overleden op zaterdag 17 januari 1925 in Amsterdam, 26 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 4 juni 1919 in Amsterdam gehuwd met Cornelis Willebrordus Johannes Sneijder
11 Dirkje Elzina de Groot, geboren op woensdag 11 juli 1906 in Amsterdam.
79 Jacob Namminga is geboren op zondag 14 november 1886 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Andries Nammen Namminga en Pietje Jans Adema (zie 39). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1886. Jacob is overleden op vrijdag 14 december 1973 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Schettens.
Beroep:
melkvaarder
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 24 mei 1916 in Wonseradeel met Janke Gerkema, 29 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 11 november 1886 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjalling Gerkema en Dutje (Doetje) Vermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1886. Janke is overleden op maandag 16 juli 1962 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1962. Zij is begraven in Schettens.
Beroep:
dienstmeid
80 Jan Jellema is geboren op dinsdag 30 december 1884 in Franeker, zoon van Douwe Jellema en Janna Adema (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1884. Jan is overleden op maandag 10 september 1962 in Sneek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1962.
Beroep:
matroos op de rijnvaart en scheepsbikker
Jan trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 22 januari 1930 in Rotterdam met Neeltje Lemkens, 39 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 26 januari 1890 in Rotterdam, dochter van Jacobus Lemkens en Cornelia van Noord.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: aktenummer 1890.516
81 Metje Douwes Jellema is geboren op woensdag 12 september 1888 in Franeker, dochter van Douwe Jellema en Janna Adema (zie 40). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1888. Metje is overleden op donderdag 30 januari 1964 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1964. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg. Metje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 mei 1918 in Franeker met Jan Kuurstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 14 december 1892 in Franeker, zoon van Lucas Jurjens Kuurstra en Tietje Lucht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1892. Jan is overleden op vrijdag 15 juli 1983 in Franeker, 90 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Metje en Jan:
1 Johanna Kuurstra, geboren op donderdag 30 januari 1919 in Franeker. Johanna is overleden op maandag 2 december 1991 in Franeker, 72 jaar oud.
2 Tietje Kuurstra, geboren op donderdag 30 januari 1919 in Franeker. Tietje is overleden op donderdag 26 augustus 1999, 80 jaar oud.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 22 september 1955 gehuwd met Hendrik Wester
3 Lucas Kuurstra, geboren op dinsdag 31 januari 1922 in Franeker. Lucas is overleden op dinsdag 17 januari 1989 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Lucas: Lucas is op 22 juli 1948 gehuwd met Neeltje de Graaff
82 Jan van der Veen is geboren op zaterdag 2 april 1881 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Watse van der Veen en Mettje Adema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1881. Jan is overleden op woensdag 26 augustus 1964 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: aktenummer 1964.2098
Beroep:
Politieagent
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 februari 1911 in Brielle met Ingetje van Toledo, 29 jaar oud. Ingetje is geboren op zondag 12 februari 1882 in Brielle, dochter van Abraham van Toledo en Arendje van der Steen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 februari 1882. Ingetje is overleden op vrijdag 4 november 1949 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ingetje: aktenummer 1949.4448
Kinderen van Jan en Ingetje:
1 Watze Johannes van der Veen, geboren op zaterdag 24 februari 1912 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Watze: aktenummer 1912.2106
Beroep:
houtbewerker
2 Dirk van der Veen, geboren op maandag 23 juli 1917 in Rotterdam. Dirk is overleden op vrijdag 4 juni 1971 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 19 juli 1939 in Rotterdam gehuwd met Rosalia Felicita de Boever
83 Gerke van Dijk is geboren op maandag 6 juli 1891 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Johannes van Dijk en Pietje Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1891. Gerke is overleden op vrijdag 18 maart 1966 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1966.
Beroep:
landarbeider
Gerke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1914 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Sjoukje Jongboom, 23 jaar oud. Sjoukje is geboren op zondag 22 maart 1891 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Willem Minnes Jongboom en Klaasje Boterhoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1891. Sjoukje is overleden op maandag 20 november 1967 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1967.
Kinderen van Gerke en Sjoukje:
1 Johannes van Dijk, geboren op vrijdag 14 juli 1916 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Johannes is overleden op zondag 3 februari 1963 in Oudebiltzijl ( Het Bildt ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1963. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 13 juli 1944 in het Bildt gehuwd met Anna Soorsma
Beroep:
Kruidenier
2 Klaasje van Dijk, geboren in oktober 1921 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Klaasje is overleden op woensdag 11 januari 1922 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1922.
3 Klaasje van Dijk, geboren in juni 1927 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Klaasje is overleden op donderdag 22 maart 1928 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1928.
84 Willem van Dijk is geboren op dinsdag 30 januari 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ), zoon van Johannes van Dijk en Pietje Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1894. Willem is overleden op woensdag 20 maart 1968 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1968. Willem trouwde met Maria Johanna van Tienen.
85 Cornelis van Dijk is geboren op donderdag 3 december 1896 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Johannes van Dijk en Pietje Adema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1896. Cornelis is overleden op vrijdag 12 februari 1937 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1937. Hij is begraven in Marrum op het Kerkhof vd NH kerk.
Beroep:
venter
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 mei 1924 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Akke de Jong, 27 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 29 oktober 1896 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjoerd Pieters de Jong en Luutske Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1896. Akke is overleden op zondag 19 augustus 1984 in Marrum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Marrum op het Kerkhof vd NH kerk.
86 Akke Adema is geboren op vrijdag 7 juni 1889 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1889. Akke is overleden op woensdag 4 januari 1961 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1961. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Westduin. Akke trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 november 1914 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ) met Dirk Bijland, 26 jaar oud. Dirk is geboren op maandag 28 mei 1888 in Boskoop ( Alphen a/d Rijn ), zoon van Dirk Bijland en Adriana van Eijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1888.
Beroep:
Boomkweker
87 Petrus Adema is geboren op dinsdag 31 maart 1891 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), zoon van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1891.
Beroep:
Boekdrukker
Petrus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1920 in ’s-Gravenhage met Wilhelmina Cornelia Parmentier, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 14 mei 1894 in Voorschoten, dochter van Jan Parmentier en Maria Josina Keulemans.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: aktenummer 1894.25
Wilhelmina is overleden op donderdag 14 september 1933 in ’s-Gravenhage, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1933. Zij is begraven op maandag 18 september 1933 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
88 Grietje Adema is geboren op donderdag 7 september 1893 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), dochter van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Grietje is overleden op woensdag 16 september 1970 in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 april 1920 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ) met Evert Vuijst, 24 jaar oud. Evert is geboren op zondag 12 april 1896 in Weesp ( Amsterdam ), zoon van Jan Vuijst en Hermina Veerman. Evert is overleden op zondag 26 september 1971 in Amsterdam, 75 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
gasfitter
Kinderen van Grietje en Evert:
1 Jan Vuijst, geboren op maandag 17 januari 1921 in Amsterdam. Volgt 104.
2 Hiltje Vuijst, geboren op vrijdag 31 augustus 1923 in Amsterdam. Volgt 105.
89 Gerret Adema is geboren op vrijdag 6 december 1895 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ), zoon van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1895. Gerret is overleden op dinsdag 7 juli 1959 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 11 juli 1959 in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Westduin.
Beroep:
Kleermaker
Gerret:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 30 augustus 1921 in Voorburg ( Leidschendam ) met Henriette Parmentier, 25 jaar oud. Henriette is geboren op zaterdag 11 juli 1896 in Leiden, dochter van Daniel Johannes Anthonie Parmentier en Wilhelmina Cornelia van Niekerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1896. Henriette is overleden op maandag 25 augustus 1924 in ’s-Gravenhage, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1924.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 25 maart 1931 in Rijswijk met Prijna Maartje van Tilburg, 24 jaar oud. Prijna is geboren op zaterdag 26 mei 1906 in Rijswijk, dochter van Petrus van Tilburg en Elisabeth Paulina Verschoor.
Notitie bij de geboorte van Prijna: aktenummer 1906.46
Prijna is overleden op woensdag 15 februari 1978, 71 jaar oud. Zij is begraven in ’s-Gravenhage op Begraafplaats Westduin.
Kinderen van Gerret en Henriette:
1 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 16 juli 1923 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1923.
2 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 14 augustus 1924 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1924.
Kind van Gerret en Prijna:
3 Gerke Adema, geboren op vrijdag 11 november 1938 in ’s-Gravenhage. Volgt 106.
90 Hiltje Adema is geboren op maandag 9 december 1901 in Alphen a/d Rijn, dochter van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1901. Hiltje is overleden op dinsdag 13 november 1945 in Gouda, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1945. Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 januari 1924 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ) met Johannes Boer, 24 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 15 maart 1899 in Boskoop ( Alphen a/d Rijn ), zoon van Pieter Jansz Boer en Cornelia Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 maart 1899.
Beroep:
Boomkweker
91 Gerritje Adema is geboren op zondag 25 oktober 1903 in Alphen a/d Rijn, dochter van Gerke Adema (zie 46) en Hiltje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1903. Gerritje is overleden op zondag 29 maart 1992 in Haarlem, 88 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 3 april 1992 in Haarlem op Begraafplaats Akendam. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 23 april 1930 in Abcoude-Baambrugge ( De Ronde Venen ) met Evert Frumau, 27 jaar oud. Evert is geboren op vrijdag 5 december 1902 in Nigtevecht ( Stichtse Vecht ), zoon van Nelis Frumau en Jannigje van den Heuvel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1902.
Beroep:
aannemer
92 Petrus Adema is geboren op vrijdag 17 april 1903 in Sneek, zoon van Jentje Adema (zie 47) en Fokeltje Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1903. Petrus is overleden op zaterdag 1 maart 1980 in Sneek, 76 jaar oud.
Beroep:
varensgezel, pakhuisknecht en schalenmaker
Petrus trouwde, 45 jaar oud, op maandag 10 mei 1948 in Sneek met Cornelia Halsema, 42 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 18 december 1973 in Sneek. Cornelia is geboren op donderdag 8 maart 1906 in Amsterdam, dochter van Lammert Halsema en Carolina Krop. Cornelia is overleden op dinsdag 18 september 1984 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
93 Petrus Adema is geboren op maandag 31 mei 1897 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiepke Petrus Adema (zie 48) en Ybeltje Jans van Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1897.
Beroep:
landarbeider
Petrus trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1937 in Wymbritseradeel met Jantje Hoogeveen, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 14 april 1960 in Amsterdam. Jantje is geboren op maandag 2 augustus 1915 in Blankenham ( Steenwijkerland ), dochter van Jan Hoogeveen en Jacobje Luik. Jantje is overleden op zondag 23 april 1972 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Petrus en Jantje:
1 Jan Adema, geboren op zaterdag 6 februari 1937 in Blankenham ( Steenwijkerland ). Jan is overleden op vrijdag 3 februari 1950 in Amsterdam, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1950.
2 Wijpke (Willem) Adema, geboren op vrijdag 6 mei 1938 in Tjalhuizum ( Wymbritseradeel ). Volgt 107.
3 Jacob Adema, geboren op donderdag 5 juni 1941 in Pingjum ( Wonseradeel ). Volgt 108.
94 Jan Adema is geboren op vrijdag 2 september 1898 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiepke Petrus Adema (zie 48) en Ybeltje Jans van Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1898. Jan is overleden op donderdag 14 juli 1977, 78 jaar oud. Hij is begraven in Aartswoud op de Begraafplaats aan de Schoolstraat.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1928 in Leeuwarderadeel met Baukje Wagenaar, 31 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 9 maart 1897 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Harmen Wagenaar en Antje Joekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1897. Baukje is overleden op zondag 15 juni 1969 in Hoogwoud ( Opmeer ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Aartswoud op de Begraafplaats aan de Schoolstraat.
Kind van Jan en Baukje:
1 IJbeltje Adema, geboren op zaterdag 11 mei 1935 in Hoogwoud ( Opmeer ). IJbeltje is overleden op zaterdag 18 mei 1935 in Hoogwoud ( Opmeer ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1935.
95 Rouke Adema is geboren op zaterdag 19 januari 1901 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiepke Petrus Adema (zie 48) en Ybeltje Jans van Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1901. Rouke is overleden op woensdag 1 juli 1959 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 juli 1959. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Beroep:
boerenknecht en fabrieksarbeider
Rouke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1925 in Wonseradeel met Baukje Zuierveld, 20 jaar oud. Baukje is geboren op zondag 31 juli 1904 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Zuierveld en Gerritje Strikwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1904. Baukje is overleden op woensdag 13 juli 1994, 89 jaar oud. Zij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk.
Kind van Rouke en Baukje:
1 Jan Adema, geboren op zaterdag 8 december 1928. Jan is overleden op donderdag 15 oktober 1998, 69 jaar oud. Hij is begraven in Nijland op het Kerkhof bij de NH Kerk. Jan bleef ongehuwd.
96 Yke Adema is geboren op zondag 5 januari 1908 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiepke Petrus Adema (zie 48) en Ybeltje Jans van Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1908. Yke is overleden op vrijdag 20 december 1985, 77 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum op Begraafplaats Zuiderhof. Yke trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 10 november 1943 in Kortenhoef met Dirkje van Schaik, 28 jaar oud. Dirkje is geboren op vrijdag 5 maart 1915. Dirkje is overleden op maandag 15 juni 1998, 83 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum op Begraafplaats Zuiderhof.
97 Grietje Adama is geboren op woensdag 7 december 1892 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Adama (zie 49) en Lazina Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1892. Grietje is overleden op zaterdag 21 februari 1976, 83 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 28 februari 1920 in Bolsward met Cornelis Reimer Ypma, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 28 januari 1893 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meine Ypma en Tietje Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1893. Cornelis is overleden op vrijdag 15 juli 1983, 90 jaar oud. Hij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
Inspecteur van Politie
Kinderen van Grietje en Cornelis:
1 Meine Ypma, geboren op zaterdag 1 januari 1921 in Buitenzorg ( Indonesie ). Meine is overleden op zondag 19 december 1943 in Birma, 22 jaar oud. Hij is begraven in Birma op de Thanbyuzayat War Cemetery.
Beroep:
soldaat infanterie
2 Louis Adriaan Ypma, geboren op zaterdag 3 februari 1923 in Batavia ( Indonesie ). Louis is overleden op donderdag 26 juli 1984 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk. Louis bleef ongehuwd.
3 Tietje Lousina Ypma, geboren op dinsdag 12 augustus 1924 in Batavia ( Indonesie ). Tietje is overleden op zaterdag 10 november 2001, 77 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk. Tietje bleef ongehuwd.
98 Petrus Adama is geboren op donderdag 24 januari 1895 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Adama (zie 49) en Lazina Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1895. Petrus is overleden op maandag 14 oktober 1974 in Deinum ( Waadhoeke ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Deinum op de NH Begraafplaats. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1920 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Anna Rinske Dijkstra, 24 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 5 oktober 1895 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Bauke Oenes Dijkstra en Grietje Harmens Otter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1895. Anna is overleden op zaterdag 5 april 1958 in Deinum ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1958. Zij is begraven in Deinum op de NH Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Grietje Adama, geboren op vrijdag 6 augustus 1920 in Roordahuizum ( Leeuwarden ).
2 Lazina Adama, geboren op woensdag 11 april 1923 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 109.
3 Jelle Adama, geboren op dinsdag 20 juli 1926 in Roordahuizum ( Leeuwarden ).
4 Akke Adama, geboren op vrijdag 6 april 1928 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Akke is overleden op zondag 30 november 1947 in Rotterdam, 19 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Akke: aktenummer 1947.4688
5 Sjoukje Grietje Adama, geboren op donderdag 2 oktober 1930 in Rotterdam.
6 NN NN Adama, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 18 juni 1935 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: aktenummer 1935.2575
7 NN NN Adama, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 14 april 1940 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: aktenummer 1940.2050
99 Sjoukje Adama is geboren op zondag 1 november 1896 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Adama (zie 49) en Lazina Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1896.
Beroep:
dienstbode
Sjoukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Leeuwarderadeel met Tiede van der Wei, 28 jaar oud. Tiede is geboren op zondag 21 februari 1892 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Daam van der Wei en Joukje Epema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892. Tiede is overleden op woensdag 12 december 1962 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1962.
Beroep:
Kruidenier
Kinderen van Sjoukje en Tiede:
1 Daam van der Wei, geboren op woensdag 14 december 1921 in Wirdum ( Eemsdelta ).
2 Lazina van der Wei, geboren op donderdag 15 december 1921 in Wirdum ( Eemsdelta ).
100 Ate Adema is geboren op zaterdag 20 november 1915 in Franeker, zoon van Ate Adema (zie 62) en Antje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1915. Ate is overleden op maandag 28 oktober 1963 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1963. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
fabrieksarbeider
Ate trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 maart 1946 in Franeker met Klaske Terpstra, 24 jaar oud. Klaske is geboren op zondag 11 december 1921 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Watze Terpstra en Sjoerdtje Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 december 1921. Klaske is overleden op donderdag 16 juli 2015, 93 jaar oud.
101 Janke Adema is geboren op zaterdag 10 april 1920 in Franeker, dochter van Ate Adema (zie 62) en Antje van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1920. Janke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1942 in Franeker met Sybe Kwast, 27 jaar oud. Sybe is geboren op zaterdag 14 november 1914 in Harlingen, zoon van Tjerk Kwast en Antje Zeilmaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1914.
Beroep:
fabrieksarbeider en betonwerker
Kind van Janke en Sybe:
1 Antje Kwast, geboren in augustus 1943 in Harlingen. Antje is overleden op zondag 31 december 1944 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1945.
102 Jacoba Adema is geboren op vrijdag 31 oktober 1873 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Pier Ates Adema (zie 69) en Antje Gerardus van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1873. Jacoba is overleden op dinsdag 2 augustus 1949 in Tzum ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1949. Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1896 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Schelte Kooyenga, 29 jaar oud. Schelte is geboren op donderdag 4 oktober 1866 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Anne Jacobs Kooyenga en Eeke Scheltes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1866. Schelte is overleden op donderdag 25 februari 1926 in Tzum ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1926.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Jacoba en Schelte:
1 Antje Kooyenga, geboren op vrijdag 12 maart 1897 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1897. Antje is overleden op zaterdag 7 september 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1907.
2 Eeke Kooyenga, geboren op woensdag 18 mei 1898 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1898. Eeke is overleden op donderdag 26 oktober 1899 in Tzum ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1899.
3 Anne Kooyenga, geboren op zaterdag 9 februari 1901 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 110.
4 Pier Kooyenga, geboren op woensdag 25 februari 1903 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1903. Pier is overleden op dinsdag 23 april 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1907.
5 Eeke Kooyenga, geboren op woensdag 4 juli 1906 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1906. Eeke is overleden op woensdag 24 oktober 1906 in Tzum ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1906.
6 Pier Schelte Kooijenga, geboren op vrijdag 13 december 1907 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 111.
103 Gerardus Adema is geboren op zondag 7 november 1875 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Pier Ates Adema (zie 69) en Antje Gerardus van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1875. Gerardus is overleden op zaterdag 26 april 1958 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1958. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Beroep:
Koopman
Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1906 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Eeke Viersen, 22 jaar oud. Eeke is geboren op zaterdag 3 mei 1884 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Jacob Viersen en Gooitske Pieters Witema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1884. Eeke is overleden op donderdag 20 maart 1958 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1958. Zij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Kinderen van Gerardus en Eeke:
1 Gooitske Adema, geboren op donderdag 16 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 112.
2 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 29 juli 1909 in Tzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1909.
104 Jan Vuijst is geboren op maandag 17 januari 1921 in Amsterdam, zoon van Evert Vuijst en Grietje Adema (zie 88).
Beroep:
Predikant
Jan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 25 juli 1947 in ’s-Gravenhage met Jantine Adriana de Ridder, 28 jaar oud. Jantine is geboren op zondag 20 april 1919 in ’s-Gravenhage, dochter van Quirijn Antonie de Ridder en Pietje Frederika Lugt.
Kinderen van Jan en Jantine:
1 Peter Krijn Cornelis Vuijst, geboren in Amsterdam.
2 Evert Jan Vuijst, geboren op vrijdag 22 juli 1949 in Amsterdam.
3 Frederika Quirine Vuijst, geboren in 1952 in Amsterdam.
4 Margriet Jantine Vuijst, geboren in 1955 in Amsterdam.
105 Hiltje Vuijst is geboren op vrijdag 31 augustus 1923 in Amsterdam, zoon van Evert Vuijst en Grietje Adema (zie 88). Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 september 1948 in Amsterdam met Joost Lijk, 26 jaar oud. Joost is geboren op donderdag 3 augustus 1922 in Breskens ( Sluis ).
106 Gerke Adema is geboren op vrijdag 11 november 1938 in ’s-Gravenhage, zoon van Gerret Adema (zie 89) en Prijna Maartje van Tilburg. Gerke is overleden op zaterdag 27 juli 2019 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 augustus 2019 in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg. Gerke trouwde met Henriëtte van der Honing.
Kinderen van Gerke en Henriëtte:
1 Anne-Marie Adema. Volgt 113.
2 Mark Adema.
3 Bart Adema.
107 Wijpke (Willem) Adema is geboren op vrijdag 6 mei 1938 in Tjalhuizum ( Wymbritseradeel ), zoon van Petrus Adema (zie 93) en Jantje Hoogeveen. Willem is overleden op maandag 27 september 2004, 66 jaar oud. Hij is begraven in Kloosterzande op Begraafplaats Hulsterweg.
Beroep:
slager
Willem trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1965 in Amsterdam met Elje Geertruida Henny Wildeman, 20 jaar oud. Elje is geboren op dinsdag 11 juli 1944 in Zeist, dochter van Enno Wildeman en Hindriktje Hommes. Elje is overleden.
Beroep:
kantinebediende
108 Jacob Adema is geboren op donderdag 5 juni 1941 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Petrus Adema (zie 93) en Jantje Hoogeveen. Jacob is overleden.
Beroep:
Expeditieknecht
Jacob trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 28 december 1960 in Aalsmeer met Johanna Anthonia Berkelaar, 18 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 28 februari 1942 in Aalsmeer. Johanna is overleden.
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Jacob Martinus Willebrordus Adema, geboren in 1961 in Amsterdam.
2 John Johan Martin Adema, geboren op donderdag 5 maart 1964 in Aalsmeer.
Beroep:
Boekhouder
109 Lazina Adama is geboren op woensdag 11 april 1923 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Petrus Adama (zie 98) en Anna Rinske Dijkstra. Lazina is overleden op donderdag 23 juli 1953 in Rotterdam, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lazina: aktenummer 1953.1584
Lazina trouwde met Lourens Reedijk.
110 Anne Kooyenga is geboren op zaterdag 9 februari 1901 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Schelte Kooyenga en Jacoba Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1901. Anne is overleden op maandag 23 juli 1973 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Scharnegoutum.
Beroep:
veehouder
Anne trouwde, 35 jaar oud, op maandag 11 mei 1936 in Wymbritseradeel met Sjoukje Mollema, 35 jaar oud. Sjoukje is geboren op maandag 23 juli 1900 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Symen Mollema en Corneliske Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1900. Sjoukje is overleden op maandag 17 juli 1995 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum.
Beroep:
dienstbode
111 Pier Schelte Kooijenga is geboren op vrijdag 13 december 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Schelte Kooyenga en Jacoba Adema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1907. Pier is overleden op dinsdag 21 maart 1967, 59 jaar oud. Hij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Beroep:
veehandelaar
Pier trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1937 in Wymbritseradeel met Itsche (Idske) Seffinga, 22 jaar oud. Idske is geboren op zaterdag 17 april 1915 in Hennaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yeb Seffinga en Anneke de Jager. Idske is overleden op zaterdag 3 mei 2003, 88 jaar oud. Zij is begraven in Tzum op de NH Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
112 Gooitske Adema is geboren op donderdag 16 mei 1907 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Gerardus Adema (zie 103) en Eeke Viersen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1907. Gooitske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1929 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Klaas Geertsma, 26 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 10 april 1903 in Dronrijp ( Waadhoeke ), zoon van Oenze Geertsma en Rinskje Hoitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1903.
Beroep:
manufacturier
Kind van Gooitske en Klaas:
1 Oenze Geertsma, geboren omstreeks 1935 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Oenze is overleden op woensdag 15 april 1942 in Leeuwarden, ongeveer 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1942.
113 Anne-Marie Adema, dochter van Gerke Adema (zie 106) en Henriëtte van der Honing. Anne-Marie trouwde op donderdag 26 oktober 1989 in Apeldoorn met Aart Johannes (Hans) Stomphorst, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 26 oktober 1989 in Apeldoorn in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hans is geboren op woensdag 2 februari 1966 in Arnhem, zoon van Jan Stomphorst en Alie van Someren.
Kinderen van Anne-Marie en Hans:
1 Lisette Franciska (Lise) Stomphorst, geboren op donderdag 11 maart 1993 in Apeldoorn.
2 Bouke Gerjan (Bouke) Stomphorst, geboren op vrijdag 25 augustus 1995 in Apeldoorn.

Index (734 personen)

Adama, Akke (*06-04-1928, †30-11-1947) [Dochter van 98]  98,4
Adama, Cornelis (*31-05-1891, †15-11-1901) [Zoon van 49]  49,1
Adama, Grietje (*07-12-1892, †21-02-1976) [Nummer 97]  97
Adama, Grietje (*06-08-1920) [Dochter van 98]  98,1
Adama, Jelle (*12-10-1866, †19-03-1941) [Nummer 49]  49; 97; 98; 99
Adama, Jelle (*20-07-1926) [Zoon van 98]  98,3
Adama, Lazina (*11-04-1923, †23-07-1953) [Nummer 109]  109
Adama, NN NN (levenloos *18-06-1935) [Zoon van 98]  98,6
Adama, NN NN (levenloos *14-04-1940) [Dochter van 98]  98,7
Adama, Petrus (*24-01-1895, †14-10-1974) [Nummer 98]  98; 109
Adama, Sjoukje (*01-11-1896) [Nummer 99]  99
Adama, Sjoukje Grietje (*02-10-1930) [Dochter van 98]  98,5
Adama, Wypkje (*11-04-1898, †11-11-1901) [Dochter van 49]  49,5
Adema, Aaltje Tjepkes (*02-10-1845, †31-01-1918) [Nummer 28]  28; 63; 64
Adema, Afke Gerkes (Aafke) (*15-12-1807, †17-04-1888) [Nummer 15]  15; 36; 37; 38
Adema, Akke (*07-06-1889, †04-01-1961) [Nummer 86]  86
Adema, Aldia (*05-01-1908, †27-03-1908) [Dochter van 48]  48,7
Adema, Alida (*26-11-1903, †13-10-1906) [Dochter van 48]  48,4
Adema, Anne-Marie [Nummer 113]  113
Adema, Arjen (*16-05-1846, †11-01-1848) [Zoon van 18]  18,3
Adema, Ate (*18-12-1871, †18-09-1883) [Zoon van 69]  69,1
Adema, Ate (*31-12-1880, †16-11-1957) [Nummer 62]  62; 100; 101
Adema, Ate (*20-11-1915, †28-10-1963) [Nummer 100]  100
Adema, Ate Baukes (*24-02-1816, †26-02-1903) [Nummer 32]  32; 69
Adema, Ate Pybes (*±1773, †23-05-1823) [Nummer 4]  4; 11; 12
Adema, Ate Ruurds (*27-09-1782, †15-03-1849) [Nummer 8]  8
Adema, Ate Tjepkes (*03-04-1843, †08-12-1880) [Nummer 27]  27; 62
Adema, Bart [Zoon van 106]  106,3
Adema, Bauke (*±1792, †03-10-1870) [Nummer 13]  13; 31; 32; 33; 34; 35
Adema, Berber (*23-02-1833, †19-12-1834) [Dochter van 10]  10,4
Adema, Berber Reins (*07-06-1838, †10-09-1875) [Nummer 25]  25; 56; 57; 58
Adema, Cornelis Jans (*17-06-1857, †09-07-1857) [Zoon van 16]  16,9
Adema, Dike Reins (*01-04-1830, †18-05-1902) [Nummer 24]  24; 53; 54; 55
Adema, Dirk (*17-06-1857, †14-07-1857) [Zoon van 16]  16,8
Adema, Doedje Baukes (*24-05-1822, †23-10-1880) [Nummer 34]  34; 74; 75; 76; 77
Adema, Douwe (*07-04-1918, †29-03-1919) [Zoon van 62]  62,2
Adema, Eelkjen (*17-04-1785, †16-09-1827) [Nummer 9]  9; 22
Adema, Eibert Ruurds (*28-01-1793) [Zoon van 3]  3,6
Adema, Geertje (*22-04-1804, †21-02-1848) [Nummer 14]  14
Adema, Geertje (*27-12-1898, †17-04-1905) [Dochter van 46]  46,6
Adema, Gerardus (*07-11-1875, †26-04-1958) [Nummer 103]  103; 112
Adema, Gerke (*03-01-1843, †16-09-1849) [Zoon van 18]  18,1
Adema, Gerke (*29-12-1853, †29-12-1917) [Nummer 42]  42
Adema, Gerke (*28-03-1860, †17-02-1936) [Nummer 46]  46; 86; 87; 88; 89; 90; 91
Adema, Gerke (*12-02-1906, †24-02-1906) [Zoon van 48]  48,5
Adema, Gerke (*11-11-1938, †27-07-2019) [Nummer 106]  106; 113
Adema, Gerke Jans (*31-08-1845, †14-09-1857) [Zoon van 16]  16,1
Adema, Gerke Piebes (*02-08-1776, †20-04-1833) [Nummer 6]  6; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Adema, Gerret (*06-12-1895, †07-07-1959) [Nummer 89]  89; 106
Adema, Gerritje (*25-10-1903, †29-03-1992) [Nummer 91]  91
Adema, Gooitske (*16-05-1907) [Nummer 112]  112
Adema, Grietje (*03-06-1887, †18-05-1893) [Dochter van 46]  46,1
Adema, Grietje (*07-09-1893, †16-09-1970) [Nummer 88]  88; 104; 105
Adema, Hendrik Willem (*25-09-1873) [Zoon van 27]  27,3
Adema, Hieke (*13-12-1844, †08-10-1847) [Dochter van 18]  18,2
Adema, Hiltje (*09-12-1901, †13-11-1945) [Nummer 90]  90
Adema, IJbeltje (*11-05-1935, †18-05-1935) [Dochter van 94]  94,1
Adema, Jacob (*23-01-1857, †01-01-1879) [Zoon van 18]  18,6
Adema, Jacob (*05-06-1941) [Nummer 108]  108
Adema, Jacob Martinus Willebrordus (*1961) [Zoon van 108]  108,1
Adema, Jacoba (*31-10-1873, †02-08-1949) [Nummer 102]  102; 110; 111
Adema, Jan (*16-01-1852, †28-08-1852) [Zoon van 16]  16,5
Adema, Jan (*02-09-1898, †14-07-1977) [Nummer 94]  94
Adema, Jan (*08-12-1928, †15-10-1998) [Zoon van 95]  95,1
Adema, Jan (*06-02-1937, †03-02-1950) [Zoon van 93]  93,1
Adema, Jan Gerkes (*07-01-1809, †09-01-1866) [Nummer 16]  16; 39; 40; 41
Adema, Janke (*18-04-1777) [Dochter van 3]  3,7
Adema, Janke (*23-08-1838, †19-01-1866) [Dochter van 11]  11,1
Adema, Janke (*25-01-1877, †14-02-1877) [Dochter van 27]  27,4
Adema, Janke (*10-04-1920) [Nummer 101]  101
Adema, Janke Baukes (*31-08-1818, †30-10-1873) [Nummer 33]  33; 70; 71; 72; 73
Adema, Janke Piebes (*03-01-1773, †06-01-1848) [Nummer 5]  5; 13; 14
Adema, Janna (*17-07-1853, †01-02-1906) [Nummer 40]  40; 80; 81
Adema, Jantje (*13-05-1848, †10-10-1910) [Nummer 29]  29; 65; 66; 67
Adema, Jelte Jans (*10-04-1847, †17-05-1876) [Zoon van 16]  16,2
Adema, Jentje (*12-08-1861, †<1948) [Nummer 47]  47; 92
Adema, Jocghum Ates (*27-06-1820, †15-11-1821) [Zoon van 4]  4,3
Adema, Johantje Baukes (*05-09-1827, †11-01-1863) [Nummer 35]  35; 78
Adema, John Johan Martin (*05-03-1964) [Zoon van 108]  108,2
Adema, Kornelis Gerkes (*28-08-1814, †03-11-1858) [Nummer 18]  18; 42; 43
Adema, Lieuwkje (*10-01-1905, †17-06-1905) [Dochter van 49]  49,6
Adema, Mark [Zoon van 106]  106,2
Adema, Martjen Gerkes (Martentje) (*25-07-1819, †17-07-1820) [Dochter van 6]  6,5
Adema, Mettje (*17-02-1856, †28-03-1940) [Nummer 41]  41; 82
Adema, NN NN (levenloos *25-01-1871) [Dochter van 27]  27,1
Adema, NN NN (levenloos *29-07-1909) [Dochter van 103]  103,2
Adema, NN NN (levenloos *16-07-1923) [Dochter van 89]  89,1
Adema, NN NN (levenloos *14-08-1924) [Dochter van 89]  89,2
Adema, Petrus (*31-03-1891) [Nummer 87]  87
Adema, Petrus (*31-05-1897) [Nummer 93]  93; 107; 108
Adema, Petrus (*17-04-1903, †01-03-1980) [Nummer 92]  92
Adema, Petrus Gerkes (*21-02-1831, †05-12-1895) [Nummer 20]  20; 46; 47; 48; 49
Adema, Piebe (*04-03-1849) [Zoon van 16]  16,3
Adema, Piebe Ates (*±1741, †02-06-1821) [Nummer 2]  2; 4; 5; 6
Adema, Piebo Gerkes (*29-11-1811, †23-10-1896) [Nummer 17]  17
Adema, Pier Ates (*08-07-1847, †08-05-1931) [Nummer 69]  69; 102; 103
Adema, Pieter Gerkes (*02-11-1827, †27-02-1828) [Zoon van 6]  6,6
Adema, Pietje (*17-01-1855, †02-02-1908) [Nummer 43]  43; 83; 84; 85
Adema, Pietje Jans (*27-06-1850, †17-09-1937) [Nummer 39]  39; 79
Adema, Rein Ruurds (*24-07-1789, †25-12-1873) [Nummer 10]  10; 23; 24; 25
Adema, Reintje Reins (*14-11-1824, †19-01-1825) [Dochter van 10]  10,1
Adema, Reintje Reins (*09-10-1827, †14-12-1903) [Nummer 23]  23; 50; 51; 52
Adema, Rinske Ruurds (*?-08-1775, †11-12-1844) [Nummer 7]  7; 21
Adema, Rouke (*19-01-1901, †01-07-1959) [Nummer 95]  95
Adema, Ruurd (*14-03-1837, †24-03-1837) [Zoon van 10]  10,5
Adema, Ruurd Ates (*22-01-1751, †18-07-1823) [Nummer 3]  3; 7; 8; 9; 10
Adema, Saapke (*20-03-1879, †25-06-1917) [Dochter van 69]  69,4
Adema, Sied (Sierd) (*?-06-1787) [Zoon van 3]  3,4
Adema, Sijtske (*01-01-1853, †28-12-1937) [Nummer 30]  30; 68
Adema, Sipkje Gerkes (*23-02-1829, †14-04-1869) [Nummer 19]  19; 44; 45
Adema, Sytze Baukes (*29-06-1813, †25-03-1893) [Nummer 31]  31
Adema, Tjepke (*05-07-1872, †06-02-1890) [Dochter van 27]  27,2
Adema, Tjepke Ates (*11-09-1803, †04-10-1856) [Nummer 11]  11; 26; 27; 28; 29; 30
Adema, Wiepke Petrus (*28-12-1863, †10-11-1923) [Nummer 48]  48; 93; 94; 95; 96
Adema, Wijpke (Willem) (*06-05-1938, †27-09-2004) [Nummer 107]  107
Adema, Yke (*18-08-1840, †03-12-1911) [Nummer 26]  26; 59; 60; 61
Adema, Yke (*05-01-1908, †20-12-1985) [Nummer 96]  96
Akkerman, Hiltje (*05-12-1860, †17-06-1945) [Schoonmoeder van 64]  64
Alen, Hendrika Johanna (*10-04-1886, †12-10-1936) [Schoonmoeder van 63]  63
Ates, Dirk [Zoon van 1]  1,1
Ates, Jantje (*18-02-1814) [Nummer 12]  12
Ates, Jetske (*?-01-1734) [Dochter van 1]  1,2
Ates, Marttje (*?-10-1739) [Dochter van 1]  1,3
Atsma, Hylkje Geerts (*19-10-1838, †06-05-1874) [Schoonmoeder van 60]  60
Attema, Pier (*15-03-1841, †23-02-1918) [Partner van 67]  67
Attema, Pier Piers (*14-11-1816, †05-12-1866) [Schoonvader van 67]  67
Baarda, Janke (*22-11-1877, †11-07-1935) [Dochter van 73]  73,1
Baarda, Levi (*03-12-1883, †17-05-1884) [Zoon van 73]  73,5
Baarda, Levi (*17-08-1885) [Dochter van 73]  73,6
Baarda, NN NN (levenloos *13-04-1890) [Zoon van 73]  73,8
Baarda, NN NN (levenloos *02-11-1891) [Zoon van 73]  73,9
Baarda, Otte (*07-02-1880) [Zoon van 73]  73,3
Baarda, Otte Rienks (*18-12-1817, †27-09-1873) [Schoonvader van 73]  73
Baarda, Rienk (*02-03-1888) [Zoon van 73]  73,7
Baarda, Sietze (*28-07-1853, †22-10-1922) [Partner van 73]  73
Baarda, Sytske (*13-02-1879, †20-03-1879) [Dochter van 73]  73,2
Baarda, Sytske (*18-08-1881) [Dochter van 73]  73,4
Baarda, Sytze (*08-06-1893, †12-12-1981) [Zoon van 73]  73,10
Bakker, Gerrit Geaeles (*14-02-1831, †18-12-1863) [Schoonvader van 46]  46
Bakker, Hiltje (*23-05-1859, †01-02-1931) [Partner van 46]  46; 86; 87; 88; 89; 90; 91
Bakker, Uilkje Sjoerds (*27-02-1813, †17-10-1859) [Schoonmoeder van 71]  71
Baltjes, Gelske Pieters (*11-08-1838, †18-02-1911) [Schoonmoeder van 53]  53
Bekius, Jitske (*11-11-1852, †16-09-1918) [Partner van 42]  42
Bekius, Jouke Jans (*28-04-1821, †15-12-1858) [Schoonvader van 42]  42
Berg, Rein Okkes (*26-11-1822, †06-05-1868) [Schoonvader van 37]  37
Berg, Rinskje (*12-04-1854, †14-01-1886) [Partner van 37]  37
Bergema, Pieter (*05-05-1871, †30-09-1950) [Partner van 68]  68
Bergema, Roelof (*01-03-1836, †20-07-1921) [Schoonvader van 68]  68
Berkelaar, Johanna Anthonia (*28-02-1942) [Partner van 108]  108
Beuker, Henderina (*?-10-1808, †22-03-1880) [Schoonmoeder van 29]  29
Bijland, Dirk (*16-04-1848, †22-03-1932) [Schoonvader van 86]  86
Bijland, Dirk (*28-05-1888) [Partner van 86]  86
Bijlsma, Jacob Sipkes (*31-12-1791, †29-12-1828) [Schoonvader van 18]  18
Bijlsma, Klaaske Jacobs (*27-02-1825, †07-03-1864) [Partner van 18]  18; 42; 43
Bijlsma, Sipkjen (*30-04-1850, †14-06-1929) [Partner van 38]  38
Bijlsma, Sytze Dirks (*27-10-1814, †21-06-1857) [Schoonvader van 38]  38
Boer, Akke de (*08-02-1898, †20-03-1991) [Dochter van 51]  51,4
Boer, Antje Jilts de (*29-03-1816, †03-05-1885) [Nummer 21]  21
Boer, Cornelis Folkerts de (*25-11-1816, †14-12-1875) [Schoonvader van 54]  54
Boer, Dieuwke Jeens de (*23-02-1827, †16-08-1860) [Schoonmoeder van 37]  37
Boer, Edjer (Edzer) de (*20-12-1887, †02-02-1891) [Zoon van 54]  54,5
Boer, Edjer de (*07-05-1896, †21-06-1896) [Zoon van 54]  54,11
Boer, Edjer de (*24-12-1904, †30-09-1995) [Zoon van 54]  54,13
Boer, Etje de (*28-08-1899, †06-03-1946) [Dochter van 54]  54,12
Boer, Hans de (*20-12-1887, †29-12-1887) [Zoon van 54]  54,6
Boer, Hans de (*16-02-1890, †12-08-1977) [Zoon van 54]  54,7
Boer, Hendrik Jelles de (*01-04-1888, †05-10-1941) [Zoon van 51]  51,1
Boer, Jan Jilts (*?-02-1765, †20-10-1825) [Schoonvader van 7]  7
Boer, Jelle Sjoerds de (*22-04-1786, †22-03-1860) [Schoonvader van 23]  23
Boer, Jelle Sjoerds de (*14-04-1861, †28-11-1934) [Nummer 51]  51
Boer, Jilt Jans de (*25-03-1794, †23-03-1872) [Partner van 7]  7; 21
Boer, Johannes (*15-03-1899) [Partner van 90]  90
Boer, Kornelis de (*29-09-1882, †07-10-1882) [Zoon van 54]  54,2
Boer, Kornelis de (*31-07-1884, †06-04-1965) [Zoon van 54]  54,3
Boer, Neeltje Sjoerds de (*15-06-1858, †28-01-1940) [Nummer 50]  50
Boer, NN NN de (*29-09-1882) [Zoon van 54]  54,1
Boer, NN NN de (levenloos *03-02-1893) [Zoon van 54]  54,9
Boer, Pieter Jansz (*16-03-1865, †10-08-1939) [Schoonvader van 90]  90
Boer, Pieter Kornelis de (*25-09-1856, †22-06-1948) [Partner van 54]  54
Boer, Rein Sjoerds de (*25-05-1865, †15-07-1926) [Nummer 52]  52
Boer, Reintje Jelles de (*27-01-1890) [Dochter van 51]  51,2
Boer, Sieuwke de (*29-10-1894, †27-05-1987) [Dochter van 54]  54,10
Boer, Sijtze de (*08-07-1886, †20-05-1968) [Zoon van 54]  54,4
Boer, Sjoerd Jelles de (*17-01-1826, †30-10-1864) [Partner van 23]  23; 50; 51; 52
Boer, Sjoerd Jelles de (*21-02-1892, †15-01-1926) [Zoon van 51]  51,3
Boer, Tjitske de (*03-01-1892, †20-08-1972) [Dochter van 54]  54,8
Bon, Aagje (*13-02-1834, †08-08-1894) [Schoonmoeder van 59]  59
Bosma, Kornelia Alles (*±1789, †23-08-1832) [Schoonmoeder van 19]  19
Boterhoek, Klaasje (*23-12-1855, †15-06-1925) [Schoonmoeder van 83]  83
Brik, Elisabeth (*11-09-1819, †02-04-1898) [Schoonmoeder van 27]  27
Bronkema, Luwiena (*21-09-1828, †04-01-1880) [Schoonmoeder van 56]  56
Bruin, Hendrikje de (*03-02-1883, †21-09-1957) [Nummer 64]  64
Bruin, Jantje de (*18-03-1856, †07-11-1927) [Partner van 27]  27; 62
Bruin, Jurre Romkes de (*25-02-1828, †17-09-1912) [Schoonvader van 28] [Schoonvader van 27]  27; 28
Bruin, Klaaske de (*03-02-1876, †19-03-1949) [Nummer 63]  63
Bruin, Romke de (*08-06-1853, †31-01-1899) [Partner van 28]  28; 63; 64
Buma, Anne Sytzes (*23-05-1817, †15-09-1893) [Schoonvader van 47]  47
Buma, Fokeltje (*07-01-1864, †04-11-1948) [Partner van 47]  47; 92
Cornelis, Gerke [Schoonvader van 2]  2
Dijk, Cornelis van (*03-12-1896, †12-02-1937) [Nummer 85]  85
Dijk, Gerke van (*03-05-1890, †03-11-1890) [Zoon van 43]  43,1
Dijk, Gerke van (*06-07-1891, †18-03-1966) [Nummer 83]  83
Dijk, Jan Gaelis van (*17-10-1812, †13-03-1888) [Schoonvader van 43]  43
Dijk, Johanna van (*02-05-1899, †22-03-1920) [Dochter van 43]  43,5
Dijk, Johannes van (*07-06-1853, †21-04-1943) [Partner van 43]  43; 83; 84; 85
Dijk, Johannes van (*14-07-1916, †03-02-1963) [Zoon van 83]  83,1
Dijk, Klaasje van (*?-10-1921, †11-01-1922) [Dochter van 83]  83,2
Dijk, Klaasje van (*?-06-1927, †22-03-1928) [Dochter van 83]  83,3
Dijk, Willem van (*30-01-1894, †20-03-1968) [Nummer 84]  84
Dijkstra, Alle Dirks (*10-01-1803, †16-04-1857) [Schoonvader van 36]  36
Dijkstra, Anna Rinske (*05-10-1895, †05-04-1958) [Partner van 98]  98; 109
Dijkstra, Atje Wijbrens (*28-10-1810, †12-01-1850) [Schoonmoeder van 25]  25
Dijkstra, Bauke Oenes (*10-03-1864, †12-06-1914) [Schoonvader van 98]  98
Dijkstra, Grietje Alles (*05-02-1845, †15-04-1917) [Partner van 36]  36
Dompselaar, Johanna Albertus (*27-02-1821, †02-03-1903) [Schoonmoeder van 43]  43
Dorst, Alida Hendrika van (*04-08-1903) [Dochter van 63]  63,1
Dorst, Frederik van (*01-07-1852, †16-08-1927) [Schoonvader van 63]  63
Dorst, Frederik van (*11-01-1905) [Zoon van 63]  63,2
Dorst, Frederik Hendrik van (*08-08-1877, †10-12-1944) [Partner van 63]  63
Dorst, Geertruida van (*01-04-1912) [Dochter van 63]  63,5
Dorst, Hendrika Johanna van (*21-10-1907) [Dochter van 63]  63,3
Dorst, Nicolaas Romke van (*29-03-1910) [Zoon van 63]  63,4
Dorst, Petronella van (*03-09-1916) [Dochter van 63]  63,6
Draisma, Grietje Cornelis (*±1753, †03-07-1823) [Partner van 3]  3
Eijk, Adriana van (*31-12-1849, †21-11-1935) [Schoonmoeder van 86]  86
Elsinga, Hyke Jans (*±1773, †11-04-1837) [Schoonmoeder van 18]  18
Epema, Joukje (*06-06-1866, †04-04-1893) [Schoonmoeder van 99]  99
Faber, Anna (*11-08-1892, †15-06-1986) [Dochter van 56]  56,1
Faber, Attje (*19-08-1871, †06-07-1950) [Nummer 58]  58
Faber, Berber (*01-06-1894, †13-01-1898) [Dochter van 56]  56,2
Faber, Bessie (*21-08-1900, †06-08-1994) [Dochter van 56]  56,3
Faber, Cornelis Reimers (*27-11-1843, †16-06-1931) [Schoonvader van 49]  49
Faber, Corneliske (*18-08-1873, †18-03-1960) [Schoonmoeder van 110]  110
Faber, Grietje Dirks (*12-04-1816, †12-09-1889) [Schoonmoeder van 76]  76
Faber, Hein (Henry) (*20-01-1865, †18-12-1948) [Nummer 56]  56
Faber, Hein Minnes (*25-11-1803, †11-04-1881) [Schoonvader van 25]  25
Faber, Janke Jans (*18-04-1807, †14-10-1847) [Schoonmoeder van 40]  40
Faber, Lazina (*27-12-1868, †16-08-1899) [Partner van 49]  49; 97; 98; 99
Faber, Menno (Morris) (*16-08-1908, †14-12-2002) [Zoon van 56]  56,4
Faber, Minne Heins (*01-03-1839, †15-01-1885) [Partner van 25]  25; 56; 57; 58
Faber, Tietje (*11-04-1870, †19-07-1958) [Schoonmoeder van 97]  97
Faber, Trijntje (*18-06-1867, †29-03-1955) [Nummer 57]  57
Feenstra, Martje Wijtses (*07-01-1793, †11-02-1865) [Schoonmoeder van 23]  23
Feiters, Elske Martinus (*24-02-1809, †03-06-1864) [Partner van 17]  17
Feitsma, Trijntje Ages (*10-07-1818, †19-07-1853) [Schoonmoeder van 38]  38
Fey, Jurjen Coenraads (*?-09-1769, †15-07-1817) [Schoonvader van 10]  10
Fey, Neeltje Jurjens (*06-12-1798, †27-03-1885) [Partner van 10]  10; 23; 24; 25
Feyters, Martinus (*?-08-1764, †02-09-1817) [Schoonvader van 17]  17
Flapper, Joukje Annes (*13-10-1830, †10-01-1909) [Schoonmoeder van 58]  58
Fokkens, Dirkje (*09-09-1865, †15-01-1945) [Partner van 78]  78
Fokkens, Jan Jans (*31-07-1831, †21-05-1921) [Schoonvader van 78]  78
Fritsma, Geert (*21-06-1864, †06-11-1931) [Partner van 60]  60
Fritsma, Geert (*12-04-1904, †02-03-1975) [Zoon van 60]  60,3
Fritsma, Klaas (*05-02-1902, †09-02-1959) [Zoon van 60]  60,2
Fritsma, Klaas Hendriks (*28-04-1829, †26-07-1916) [Schoonvader van 60]  60
Fritsma, Yke (*14-11-1899, †11-06-1983) [Dochter van 60]  60,1
Frumau, Evert (*05-12-1902) [Partner van 91]  91
Frumau, Nelis (*10-02-1874, †18-08-1947) [Schoonvader van 91]  91
Geertsma, Klaas (*10-04-1903) [Partner van 112]  112
Geertsma, Oenze (*10-02-1869, †19-03-1951) [Schoonvader van 112]  112
Geertsma, Oenze (*±1935, †15-04-1942) [Zoon van 112]  112,1
Gemser, Janke (*17-06-1848, †15-08-1941) [Schoonmoeder van 62]  62
Gerbens, Wybe [Schoonvader van 3]  3
Gerkema, Janke (*11-11-1886, †16-07-1962) [Partner van 79]  79
Gerkema, Tjalling (*03-02-1850, †18-11-1928) [Schoonvader van 79]  79
Gerkes, Geertje (*±1737, †05-01-1812) [Partner van 2]  2; 4; 5; 6
Gerkes, Kornelis [Schoonvader van 3]  3
Gerrits, Baukje [Schoonmoeder van 14]  14
Geursen, Anna (*15-08-1830, †30-07-1863) [Schoonmoeder van 72]  72
Glas, Akke (*02-02-1912) [Dochter van 66]  66,4
Glas, Jantje (*21-03-1903, †06-08-1966) [Zoon van 66]  66,2
Glas, Klaas (*22-06-1901) [Zoon van 66]  66,1
Glas, Klaas Sjoukes (*27-09-1838, †23-10-1903) [Schoonvader van 66]  66
Glas, Pier (*02-06-1875, †28-09-1967) [Partner van 66]  66
Glas, Pier (*30-09-1906, †21-11-1974) [Zoon van 66]  66,3
Gleijsteen, Jacobus (*17-09-1842, †26-02-1923) [Schoonvader van 59]  59
Gleijsteen, Jacobus (*26-06-1872, †21-08-1932) [Partner van 59]  59
Gooitskens, Dieuke [Schoonmoeder van 2]  2
Gorkum, Cornelia van (*12-12-1872, †04-11-1874) [Dochter van 26]  26,4
Gorkum, Cornelia van (*16-09-1877, †04-01-1953) [Nummer 61]  61
Gorkum, Cornelis van (*23-09-1799, †03-06-1835) [Schoonvader van 26]  26
Gorkum, Cornelis van (*27-12-1868, †14-12-1869) [Zoon van 26]  26,3
Gorkum, Cornelis Johannes van (*25-08-1874, †18-09-1874) [Zoon van 26]  26,5
Gorkum, Geert van (*17-05-1829, †25-07-1917) [Partner van 26]  26; 59; 60; 61
Gorkum, Johannes Cornelis van (*18-10-1879, †08-08-1880) [Zoon van 26]  26,7
Gorkum, Klaske van (*15-12-1866, †01-10-1934) [Nummer 60]  60
Gorkum, Pietje van (*15-12-1866, †17-09-1941) [Nummer 59]  59
Graaf, Jan (John) de [Partner van 57]  57
Groot, Bauke de (*24-03-1851, †05-11-1910) [Zoon van 35]  35,2
Groot, Catharina Hendrika de (*17-10-1898, †17-01-1925) [Dochter van 78]  78,10
Groot, Dirk Martinus de (*26-12-1893, †11-07-1956) [Zoon van 78]  78,7
Groot, Dirkje Elzina de (*11-07-1906) [Dochter van 78]  78,11
Groot, Jacob de (*27-11-1862, †04-03-1863) [Zoon van 35]  35,8
Groot, Jacob Ruurds de (*14-06-1811, †31-03-1888) [Schoonvader van 72]  72
Groot, Jan de (*14-11-1887, †14-12-1887) [Zoon van 78]  78,2
Groot, Jan de (*11-12-1890, †25-11-1953) [Zoon van 78]  78,5
Groot, Jaques de (*02-09-1892, †17-09-1892) [Zoon van 78]  78,6
Groot, Johan Hendrik de (*28-02-1896) [Zoon van 78]  78,8
Groot, Johan Willem de (*11-06-1897, †15-07-1962) [Zoon van 78]  78,9
Groot, Johanna de (*14-11-1887) [Dochter van 78]  78,3
Groot, Pietje Geerts de (*09-12-1799, †24-12-1880) [Schoonmoeder van 26]  26
Groot, Ruurd de (*14-02-1850, †09-01-1855) [Zoon van 35]  35,1
Groot, Ruurd de (*09-01-1855, †29-05-1855) [Zoon van 35]  35,3
Groot, Ruurd de (*06-05-1858, †<1915) [Nummer 78]  78
Groot, Ruurd de (*28-05-1884, †24-02-1919) [Zoon van 78]  78,1
Groot, Ruurd Jacobs de (*14-08-1780, †17-01-1826) [Schoonvader van 35]  35
Groot, Saakje de (*27-11-1862, †20-12-1863) [Dochter van 35]  35,7
Groot, Saakje Lusina de (*01-10-1855) [Partner van 72]  72
Groot, Sijtse Jan de (*18-05-1889, †07-10-1968) [Zoon van 78]  78,4
Groot, Wytske de (*21-03-1856, †25-10-1856) [Dochter van 35]  35,4
Groot, Wytske de (*02-12-1859, †13-02-1864) [Dochter van 35]  35,6
Groot, Zytze de (*06-05-1818) [Partner van 35]  35; 78
Halsema, Cornelia (*08-03-1906, †18-09-1984) [Partner van 92]  92
Halsema, Lammert (*02-02-1857, †07-04-1925) [Schoonvader van 92]  92
Hanenburg, Theunis Tjebbes (*14-02-1815, †31-08-1890) [Partner van 21]  21
Hanenburg, Tjebbe Sipkes (*11-07-1772, †22-03-1842) [Schoonvader van 21]  21
Haringa, Hinke Cornelis (*28-12-1811, †07-12-1896) [Schoonmoeder van 67]  67
Harsta, Sjoukjen Hendriks (*15-06-1841, †23-06-1922) [Schoonmoeder van 49]  49
Heide, Antje Gerardus van der (*29-03-1846, †18-08-1929) [Partner van 69]  69; 102; 103
Heide, Gerardus Rykeles van der (*06-06-1818, †13-12-1903) [Schoonvader van 69]  69
Heide, Gesina ter (*07-10-1865, †13-10-1957) [Partner van 77]  77
Heide, Jantje Hayes van der (*23-08-1794, †19-05-1848) [Schoonmoeder van 34]  34
Heide, Klaas ter (*06-03-1827, †28-12-1903) [Schoonvader van 77]  77
Hempenius, Grietje Hylkes (*27-03-1865, †16-11-1908) [Dochter van 22]  22,4
Hempenius, Hylke Lieuwes (*02-04-1810, †21-03-1874) [Partner van 22]  22
Hempenius, Lieuwe Gerardus (*15-09-1780, †09-03-1871) [Schoonvader van 22]  22
Hesling, Johannes (*24-08-1832, †03-12-1882) [Partner van 29]  29; 65; 66
Hesling, Johannes (*23-11-1902, †13-11-1918) [Zoon van 65]  65,1
Hesling, Klaaske (*17-09-1879, †06-01-1952) [Nummer 66]  66
Hesling, NN NN (levenloos *09-03-1883) [Zoon van 29]  29,4
Hesling, Obbe (*05-10-1907, †21-01-1978) [Zoon van 65]  65,3
Hesling, Sjoerd (*08-09-1875, †23-10-1875) [Zoon van 29]  29,1
Hesling, Sjoerd (*16-11-1876, †17-02-1963) [Nummer 65]  65
Hesling, Sjoerd Hessels (*?-09-1801, †04-01-1859) [Schoonvader van 29]  29
Hesling, Wiebe (*24-08-1904, †22-04-1946) [Zoon van 65]  65,2
Heslinga, Tietje Hessels (*27-02-1757, †20-01-1832) [Schoonmoeder van 8]  8
Heuvel, Jannigje van den (*19-04-1876, †29-07-1964) [Schoonmoeder van 91]  91
Hoek, Jan Gerlofs van (*17-03-1840, †18-05-1917) [Schoonvader van 48]  48
Hoek, Ybeltje Jans van (*25-01-1871, †29-02-1952) [Partner van 48]  48; 93; 94; 95; 96
Hoekstra, Arjen Simons (*±1774, †12-07-1819) [Schoonvader van 18]  18
Hoekstra, Hessel Gabes (*±1746, †05-08-1826) [Schoonvader van 4]  4
Hoekstra, Hyke Hessels (*26-07-1780, †06-01-1828) [Partner van 4]  4; 11; 12
Hoekstra, Jan (*09-10-1855, †29-01-1943) [Schoonvader van 64]  64
Hoekstra, Jan Ritske (*30-05-1916) [Zoon van 64]  64,1
Hoekstra, Ritske (*13-06-1881, †15-04-1928) [Partner van 64]  64
Hoekstra, Romke Simon (*05-12-1917) [Zoon van 64]  64,2
Hoekstra, Simontje Arjens (*02-09-1810, †14-03-1849) [Partner van 18]  18
Hoitsma, Rinskje (*26-06-1869, †27-11-1960) [Schoonmoeder van 112]  112
Hollander, Jeltie Cornelis (Jeltje) (*28-08-1803, †20-02-1827) [Schoonmoeder van 20]  20
Hommes, Hindriktje (*01-08-1922) [Schoonmoeder van 107]  107
Honing, Henriëtte van der [Partner van 106]  106; 113
Hoogeveen, Jan (*15-11-1889, †30-03-1938) [Schoonvader van 93]  93
Hoogeveen, Jantje (*02-08-1915, †23-04-1972) [Partner van 93]  93; 107; 108
Horst, Sibilla Moses van der (*±1773, †15-07-1847) [Schoonmoeder van 33]  33
Huisma, Alle Hendriks (*29-01-1821, †26-11-1890) [Partner van 19]  19; 44; 45
Huisma, Cornelis Alles (*17-05-1854) [Nummer 44]  44
Huisma, Gerke (*03-11-1851, †30-01-1858) [Zoon van 19]  19,1
Huisma, Gerke (*09-04-1863, †27-06-1863) [Zoon van 19]  19,5
Huisma, Gerke (*02-01-1869, †17-11-1878) [Zoon van 19]  19,7
Huisma, Gerke (*08-10-1879, †09-10-1879) [Zoon van 44]  44,2
Huisma, Gerke (*07-07-1886, †13-06-1967) [Zoon van 44]  44,4
Huisma, Hendrik Sibles (*±1780, †22-02-1848) [Schoonvader van 19]  19
Huisma, Maaike (*04-09-1878, †09-04-1965) [Dochter van 44]  44,1
Huisma, Sipkje (*31-12-1883, †03-01-1887) [Dochter van 44]  44,3
Huisma, Wijpkje (*15-01-1866) [Nummer 45]  45
Huisma, Wypkje (*03-01-1862, †<15-01-1866) [Dochter van 19]  19,4
Huisma, Wypkje Alles (*27-05-1857, †20-05-1860) [Dochter van 19]  19,3
Idzes, Wijpk [Schoonmoeder van 6]  6
IJsbrandy, Agnietje (*23-09-1846, †04-06-1923) [Partner van 70]  70
IJsbrandy, Cornelius (*30-12-1815, †12-02-1877) [Schoonvader van 70]  70
Jager, Anneke de (*29-03-1883, †09-09-1965) [Schoonmoeder van 111]  111
Jans, Aafke [Schoonmoeder van 6]  6
Jellema, Douwe (*09-03-1847, †22-08-1891) [Partner van 40]  40; 80; 81
Jellema, Grietje Douwes (*10-03-1881, †08-03-1882) [Dochter van 40]  40,1
Jellema, Jan (*30-12-1884, †10-09-1962) [Nummer 80]  80
Jellema, Metje (*?-04-1887, †11-08-1887) [Dochter van 40]  40,6
Jellema, Metje Douwes (*12-09-1888, †30-01-1964) [Nummer 81]  81
Jellema, NN NN (levenloos *10-08-1882) [Zoon van 40]  40,2
Jellema, NN NN (levenloos *25-12-1885) [Zoon van 40]  40,4
Jellema, NN NN (levenloos *25-12-1885) [Zoon van 40]  40,5
Jellema, NN NN (levenloos *17-11-1889) [Zoon van 40]  40,8
Jellema, Sikke Douwes (*22-08-1817, †23-04-1878) [Schoonvader van 40]  40
Jeltema, Tjitske Hanzes (*21-08-1813, †05-01-1878) [Schoonmoeder van 54]  54
Jochums, Grietje [Schoonmoeder van 9]  9
Joekema, Antje (*11-12-1869, †10-11-1929) [Schoonmoeder van 94]  94
Jong, Aaltje Berends de (*16-03-1827, †06-06-1908) [Schoonmoeder van 49]  49
Jong, Akke de (*29-10-1896, †19-08-1984) [Partner van 85]  85
Jong, Sjoerd Pieters de (*15-10-1849, †14-06-1908) [Schoonvader van 85]  85
Jongboom, Sjoukje (*22-03-1891, †20-11-1967) [Partner van 83]  83
Jongboom, Willem Minnes (*15-07-1850, †22-09-1923) [Schoonvader van 83]  83
Joustra, Akke Piers (*21-11-1839, †16-03-1933) [Schoonmoeder van 66]  66
Joustra, Fetje Pieters (*01-06-1828, †14-04-1910) [Schoonmoeder van 61]  61
Julianus, Trijntje Harmens (*09-05-1816, †01-01-1852) [Schoonmoeder van 75]  75
Jurjens, Reintje (*19-11-1773, †07-07-1809) [Schoonmoeder van 10]  10
Katsma, Luutske (*18-06-1854, †13-09-1929) [Schoonmoeder van 85]  85
Keizer, Mayke Alberts (Maaike) (*23-10-1816, †30-05-1883) [Schoonmoeder van 44]  44
Keulemans, Maria Josina (*16-06-1853, †06-09-1895) [Schoonmoeder van 87]  87
Kingma, Gatske Tjebbes (*19-02-1860, †09-08-1935) [Partner van 37]  37
Kingma, Tjebbe Ypes (*22-08-1834, †09-02-1903) [Schoonvader van 37]  37
Kooijenga, Pier Schelte (*13-12-1907, †21-03-1967) [Nummer 111]  111
Kooistra, Aukjen Jans (*?-03-1765, †25-02-1844) [Schoonmoeder van 12]  12
Kooistra, Derkjen Douwes (*29-11-1833, †24-09-1906) [Schoonmoeder van 37]  37
Kooistra, Geeltje Reinders (*14-10-1812, †13-04-1900) [Schoonmoeder van 36]  36
Kooistra, Sijtze Oeges (*01-05-1753, †29-11-1814) [Schoonvader van 13]  13
Kooistra, Wytske Sytzes (*±1787, †21-12-1847) [Partner van 13]  13; 31; 32; 33; 34; 35
Koopmans, Aaltje Jelles (*02-01-1818, †02-04-1873) [Schoonmoeder van 72]  72
Koopmans, Ane Freerks (*07-11-1814, †12-07-1859) [Partner van 22]  22
Koopmans, Eelke (*26-09-1850, †24-02-1933) [Zoon van 22]  22,1
Koopmans, Freerk Anes (*08-07-1794, †09-01-1871) [Schoonvader van 22]  22
Koopmans, Jacobjen Jentjes (Jacoba) (*02-08-1822, †13-11-1889) [Schoonmoeder van 69]  69
Koopmans, NN NN (levenloos *29-01-1859) [Zoon van 22]  22,3
Koopmans, Reintje (*14-02-1884, †05-01-1958) [Dochter van 50]  50,1
Koopmans, Sjoerdtje (*14-04-1890, †14-06-1952) [Dochter van 50]  50,3
Koopmans, Sjoukje (*16-11-1888) [Dochter van 50]  50,2
Koopmans, Sytse Willems (*21-06-1829, †16-02-1886) [Schoonvader van 50]  50
Koopmans, Trijntje (*25-05-1855, †24-11-1861) [Dochter van 22]  22,2
Koopmans, Willem Sytses (*04-03-1859, †21-08-1932) [Partner van 50]  50
Kooyenga, Anne (*09-02-1901, †23-07-1973) [Nummer 110]  110
Kooyenga, Anne Jacobs (*15-06-1837, †12-01-1915) [Schoonvader van 102]  102
Kooyenga, Antje (*12-03-1897, †07-09-1907) [Dochter van 102]  102,1
Kooyenga, Eeke (*18-05-1898, †26-10-1899) [Dochter van 102]  102,2
Kooyenga, Eeke (*04-07-1906, †24-10-1906) [Dochter van 102]  102,5
Kooyenga, Pier (*25-02-1903, †23-04-1907) [Zoon van 102]  102,4
Kooyenga, Schelte (*04-10-1866, †25-02-1926) [Partner van 102]  102; 110; 111
Kramer, Dieuwke Klazes (*11-11-1867, †23-04-1927) [Partner van 52]  52
Kramer, Klaas Ypes (*31-08-1832, †18-01-1904) [Schoonvader van 52]  52
Krol, Akke Jakobs (*29-03-1834, †20-02-1870) [Schoonmoeder van 51]  51
Krop, Carolina (*16-11-1862, †24-08-1956) [Schoonmoeder van 92]  92
Kuiper, Jantje (*19-12-1853, †24-08-1933) [Schoonmoeder van 65]  65
Kuurstra, Jan (*14-12-1892, †15-07-1983) [Partner van 81]  81
Kuurstra, Johanna (*30-01-1919, †02-12-1991) [Dochter van 81]  81,1
Kuurstra, Lucas (*31-01-1922, †17-01-1989) [Zoon van 81]  81,3
Kuurstra, Lucas Jurjens (*08-04-1860, †27-09-1915) [Schoonvader van 81]  81
Kuurstra, Tietje (*30-01-1919, †26-08-1999) [Dochter van 81]  81,2
Kwast, Antje (*?-08-1943, †31-12-1944) [Dochter van 101]  101,1
Kwast, Sybe (*14-11-1914) [Partner van 101]  101
Kwast, Tjerk (*19-07-1890, †08-03-1982) [Schoonvader van 101]  101
Laan, Sytske Sytzes van der (*09-11-1822, †20-02-1897) [Schoonmoeder van 73]  73
Lane, Andrew (*1902, †1988) [Zoon van 58]  58,2
Lane, Ray Frank (*01-06-1894, †26-12-1983) [Zoon van 58]  58,1
Langedijk, Grietje Jeltes (*05-07-1818, †25-11-1896) [Partner van 16]  16; 39; 40; 41
Langedijk, Jelte Floris (*01-03-1789, †12-03-1841) [Schoonvader van 16]  16
Leen, Frans Reins (Frank) (*01-02-1866, †24-02-1949) [Partner van 58]  58
Leen, Kenno Reins (*02-10-1793, †01-01-1865) [Schoonmoeder van 22]  22
Leen, Rein Franzes (*03-06-1824, †14-06-1870) [Schoonvader van 58]  58
Lemkens, Jacobus (*17-02-1858, †22-08-1919) [Schoonvader van 80]  80
Lemkens, Neeltje (*26-01-1890) [Partner van 80]  80
Leyenaar, Sjoukjen Jacobs (*11-10-1827, †08-11-1909) [Schoonmoeder van 50]  50
Lijk, Joost (*03-08-1922) [Partner van 105]  105
Limburg, Rigtje Watses (*08-07-1827, †21-11-1878) [Schoonmoeder van 41]  41
Loon, Doetje van der (*03-12-1881) [Dochter van 76]  76,2
Loon, Grietje van der (*19-11-1879, †29-12-1961) [Dochter van 76]  76,1
Loon, Jantje van der (*19-11-1885, †15-12-1932) [Dochter van 76]  76,4
Loon, Pieter van der (*10-12-1883, †27-10-1960) [Zoon van 76]  76,3
Loon, Pieter Dirks van der (*13-08-1798, †18-12-1855) [Schoonvader van 76]  76
Loon, Tjalling van der (*30-01-1852, †02-04-1942) [Partner van 76]  76
Lucht, Tietje (*13-11-1860, †27-09-1942) [Schoonmoeder van 81]  81
Luers, Hendrik Willem (*08-01-1791, †29-10-1867) [Schoonvader van 27]  27
Luers, Wilhelmina (*14-06-1841, †13-02-1877) [Partner van 27]  27
Lugt, Pietje Frederika (*16-11-1888, †13-03-1928) [Schoonmoeder van 104]  104
Luik, Jacobje (*06-01-1892, †06-03-1943) [Schoonmoeder van 93]  93
Marra, Pieter (*16-03-1864, †21-11-1944) [Partner van 61]  61
Marra, Sikke Oepkes (*04-10-1822, †19-03-1878) [Schoonvader van 61]  61
Meer, Dirkje van der (*19-08-1832, †18-03-1906) [Schoonmoeder van 68]  68
Meer, Geertje Dirks de (*07-05-1818, †03-05-1897) [Schoonmoeder van 40]  40
Miedema, Pieter Gosses (*01-05-1813, †05-04-1881) [Schoonvader van 56]  56
Miedema, Taetske (Tillie) (*30-07-1855, †31-07-1902) [Partner van 56]  56
Milhion, Janke Jacobs (*23-02-1791, †27-06-1829) [Schoonmoeder van 11]  11
Molen, Engeltje Cornelis van der (*05-05-1829, †27-02-1905) [Schoonmoeder van 29]  29
Molenaar, Doetje (*31-05-1874, †19-10-1941) [Dochter van 75]  75,1
Molenaar, Fokje (*06-08-1876, †04-03-1937) [Dochter van 75]  75,2
Molenaar, Hein (*04-06-1881, †23-07-1949) [Zoon van 75]  75,4
Molenaar, Hein Klazes (*29-04-1811, †25-12-1866) [Schoonvader van 75]  75
Molenaar, Klaas (*30-03-1846, †17-06-1923) [Partner van 75]  75
Molenaar, Oege (*29-09-1884, †16-12-1927) [Zoon van 75]  75,5
Molenaar, Trijntje (*12-12-1877, †24-10-1882) [Dochter van 75]  75,3
Molenaar, Trijntje (*28-05-1892) [Dochter van 75]  75,7
Molenaar, Wietske (*02-02-1887, †17-01-1949) [Dochter van 75]  75,6
Mollema, Sjoukje (*23-07-1900, †17-07-1995) [Partner van 110]  110
Mollema, Symen (*11-11-1873, †05-10-1956) [Schoonvader van 110]  110
Mulder, Gerrit (*24-05-1826, †16-06-1896) [Schoonvader van 29]  29
Mulder, Jan (*27-12-1854, †21-11-1901) [Partner van 29]  29; 67
Mulder, Marianna (*28-08-1884, †04-07-1941) [Nummer 67]  67
Muller, Gerharda (Gerdina) (*06-12-1806, †10-08-1894) [Schoonmoeder van 74]  74
Namminga, Andries Nammen (*02-03-1840, †13-07-1907) [Partner van 39]  39; 79
Namminga, Daniël (*12-05-1883, †18-05-1884) [Zoon van 39]  39,2
Namminga, Grietje (*28-09-1890, †21-09-1891) [Dochter van 39]  39,4
Namminga, Jacob (*14-11-1886, †14-12-1973) [Nummer 79]  79
Namminga, Jan (*18-08-1878, †29-11-1946) [Zoon van 39]  39,1
Namminga, Nammen Jacobs (*13-11-1793, †08-04-1855) [Schoonvader van 39]  39
Nickel, Marritje (*24-06-1856) [Schoonmoeder van 45]  45
Niekerk, Wilhelmina Cornelia van (*26-01-1861, †18-11-1919) [Schoonmoeder van 89]  89
Nieuwenhof, Pier (*01-12-1782, †09-11-1859) [Schoonvader van 32]  32
Nieuwenhof, Saapke Piers (*10-11-1816, †03-03-1891) [Partner van 32]  32; 69
Noord, Cornelia van (*20-06-1857, †06-08-1916) [Schoonmoeder van 80]  80
Oosterhof ( Dijkstra ), Hendrikje (*14-11-1832, †22-02-1907) [Schoonmoeder van 28] [Schoonmoeder van 27]  27; 28
Oostringa, Pietje Klazes (*15-03-1795, †20-08-1829) [Schoonmoeder van 18]  18
Otter, Grietje Harmens (*04-09-1870, †08-11-1949) [Schoonmoeder van 98]  98
Palstra, Gerritje Douwes (*07-08-1804, †04-04-1871) [Schoonmoeder van 31]  31
Palstra, Pietje Dirks (*09-10-1788, †22-01-1856) [Schoonmoeder van 32]  32
Parmentier, Daniel Johannes Anthonie (*23-09-1858, †03-01-1918) [Schoonvader van 89]  89
Parmentier, Henriette (*11-07-1896, †25-08-1924) [Partner van 89]  89
Parmentier, Jan (*22-08-1851, †03-09-1920) [Schoonvader van 87]  87
Parmentier, Wilhelmina Cornelia (*14-05-1894, †14-09-1933) [Partner van 87]  87
Pars, Akke Wiltjes (*10-10-1820, †19-10-1895) [Schoonmoeder van 42]  42
Pieksma, Jetske Ymes (*14-05-1802, †29-04-1861) [Schoonmoeder van 40]  40
Pietersma, Bouwe Binderts (*06-03-1818, †15-08-1889) [Schoonvader van 49]  49
Pietersma, Lieuwkje (*01-12-1863, †27-02-1939) [Partner van 49]  49
Pijbes, Janke [Partner van 1]  1; 2; 3
Pitters, Pitter [Schoonvader van 6]  6
Poelstra, Wypkje Pieters (Wieb) van der (*23-07-1794, †07-05-1861) [Partner van 6]  6; 19; 20
Postma, Grietje Lammerts (*21-01-1781, †06-11-1859) [Schoonmoeder van 22]  22
Pytters, Jan [Schoonvader van 6]  6
Radersma, Trijntje Wiebes (*10-04-1774, †03-03-1861) [Schoonmoeder van 21]  21
Reedijk, Lourens [Partner van 109]  109
Rekker, Cornelia (*08-01-1891, †14-02-1965) [Nummer 68]  68
Rekker, Paulus (*02-10-1836, †02-02-1930) [Partner van 30]  30; 68
Rekker, Ruurd (*18-03-1889, †19-04-1889) [Zoon van 30]  30,1
Rekker, Siebe Paulus (*16-03-1812, †03-01-1891) [Schoonvader van 30]  30
Ridder, Jantine Adriana de (*20-04-1919) [Partner van 104]  104
Ridder, Quirijn Antonie de (*22-09-1884, †05-12-1949) [Schoonvader van 104]  104
Rodenburg, Dirk Baukes (*14-12-1810, †26-12-1858) [Schoonvader van 40]  40
Rodenburg, Pieter Durks (*17-08-1837, †04-02-1904) [Partner van 40]  40
Roos, Cornelia (*03-12-1871) [Schoonmoeder van 90]  90
Rosenberg, Hendrik Hendriks (*04-06-1833) [Schoonvader van 51]  51
Roukema, Gerrit Lieuwes (*16-08-1800, †29-06-1843) [Partner van 14]  14
Roukema, Janke Gerrits (*05-08-1837, †20-04-1870) [Dochter van 14]  14,1
Roukema, Lieuwe Gerrits (*04-10-1840, †12-02-1887) [Zoon van 14]  14,2
Roukema, Lieuwe Sijbrens (*?-01-1771, †09-04-1837) [Schoonvader van 14]  14
Roukema, Sybren Gerrits (*14-12-1842, †18-08-1843) [Dochter van 14]  14,3
Rozenberg, Sytske Hendriks (*15-05-1861, †10-10-1941) [Partner van 51]  51
Ruurds, Ate (†<1790) [Nummer 1]  1; 2; 3
Sandstra, Edger Jans (*23-01-1794, †28-10-1819) [Schoonvader van 24]  24
Sannes, Akke Pieters (*08-02-1835, †14-12-1889) [Schoonmoeder van 46]  46
Schaik, Dirkje van (*05-03-1915, †15-06-1998) [Partner van 96]  96
Scheer, Doetje Johannes (*31-01-1760, †01-04-1842) [Schoonmoeder van 13]  13
Schuring, Ate Klazes (*?-04-1744, †1789) [Schoonvader van 8]  8
Schuring, Gerbrig Ates (*13-12-1787, †21-11-1859) [Partner van 8]  8
Seffinga, Itsche (Idske) (*17-04-1915, †03-05-2003) [Partner van 111]  111
Seffinga, Yeb (*11-11-1883, †18-09-1961) [Schoonvader van 111]  111
Sierds, Dieke (Dykje) (†<1807) [Partner van 3]  3; 8; 9; 10
Sjoerds, Rinske [Schoonmoeder van 3]  3
Smit, Popkje Uilkes (*17-05-1856) [Partner van 44]  44
Smit, Roelfien (Roelofje) (*23-05-1832, †17-01-1927) [Schoonmoeder van 77]  77
Smit, Uilke Hendriks (*02-01-1820, †20-02-1846) [Schoonvader van 44]  44
Smits, Grietje Jentjes (*20-01-1827, †09-03-1891) [Partner van 20]  20; 46; 47; 48; 49
Smits, Jentje Franzes (*17-02-1803, †09-09-1863) [Schoonvader van 20]  20
Soeter, Truike Christiaans (*±1766, †09-07-1833) [Schoonmoeder van 17]  17
Someren, Alie van (*25-01-1941, †21-09-2021) [Schoonmoeder van 113]  113
Steen, Arendje van der (*18-08-1851, †17-07-1926) [Schoonmoeder van 82]  82
Steensma, Eeke Scheltes (*11-09-1836, †06-11-1912) [Schoonmoeder van 102]  102
Steenstra, Sieuke Tjitses (*12-01-1789, †05-10-1852) [Schoonmoeder van 24]  24
Stienstra, Trijntje Baukes (*03-03-1825, †03-01-1896) [Schoonmoeder van 78]  78
Stomphorst, Aart Johannes (Hans) (*02-02-1966) [Partner van 113]  113
Stomphorst, Bouke Gerjan (Bouke) (*25-08-1995) [Zoon van 113]  113,2
Stomphorst, Jan (*03-01-1942) [Schoonvader van 113]  113
Stomphorst, Lisette Franciska (Lise) (*11-03-1993) [Dochter van 113]  113,1
Strikwerda, Bauke (*13-02-1863, †27-05-1863) [Zoon van 34]  34,10
Strikwerda, Baukje (*19-12-1851, †22-12-1851) [Dochter van 34]  34,4
Strikwerda, Baukje (*12-01-1854, †04-09-1856) [Dochter van 34]  34,6
Strikwerda, Daniel (*27-01-1853, †02-12-1876) [Zoon van 34]  34,5
Strikwerda, Daniel (*29-11-1899) [Zoon van 77]  77,5
Strikwerda, Daniël Tjallings (*20-04-1797, †15-12-1836) [Schoonvader van 34]  34
Strikwerda, Eke Annes (Eelkje) (*01-03-1829, †15-12-1895) [Schoonmoeder van 55]  55
Strikwerda, Gerritje (*09-08-1878, †12-05-1948) [Schoonmoeder van 95]  95
Strikwerda, Grietje (*12-03-1855, †12-11-1876) [Dochter van 34]  34,7
Strikwerda, Haije Klaas (*09-03-1889, †05-01-1965) [Zoon van 77]  77,1
Strikwerda, Haye (*30-08-1824, †14-11-1876) [Partner van 34]  34; 74; 75; 76; 77
Strikwerda, Jantje (*25-11-1847, †09-01-1885) [Nummer 74]  74
Strikwerda, Klaas (*10-12-1892, †01-08-1964) [Zoon van 77]  77,3
Strikwerda, Koop (*24-01-1903) [Zoon van 77]  77,6
Strikwerda, Martha (*04-08-1890) [Dochter van 77]  77,2
Strikwerda, Oege (*29-08-1860, †06-11-1938) [Nummer 77]  77
Strikwerda, Reijntje Haaije (*02-09-1850, †27-05-1919) [Nummer 75]  75
Strikwerda, Roelofje (*02-05-1896) [Dochter van 77]  77,4
Strikwerda, Wytske (*03-09-1849, †02-01-1856) [Dochter van 34]  34,2
Strikwerda, Wytske (*21-04-1856, †29-01-1887) [Nummer 76]  76
Swart, Gerrit Lambertus (*01-07-1880) [Partner van 45]  45
Swart, Lammert (*10-03-1851) [Schoonvader van 45]  45
Sytsma, Arjen Sytses (*27-03-1804, †24-12-1855) [Schoonvader van 31]  31
Sytsma, Hitje Arjens (*08-09-1828, †06-11-1907) [Partner van 31]  31
Terpstra, Klaske (*11-12-1921, †16-07-2015) [Partner van 100]  100
Terpstra, Watze (*15-01-1888, †09-03-1957) [Schoonvader van 100]  100
Tienen, Maria Johanna van [Partner van 84]  84
Tilburg, Petrus van (*30-11-1858, †09-09-1932) [Schoonvader van 89]  89
Tilburg, Prijna Maartje van (*26-05-1906, †15-02-1978) [Partner van 89]  89; 106
Tjalsma, Hinke Tjallings (*07-09-1822, †04-06-1866) [Schoonmoeder van 47]  47
Toledo, Abraham van (*10-04-1845, †28-12-1914) [Schoonvader van 82]  82
Toledo, Ingetje van (*12-02-1882, †04-11-1949) [Partner van 82]  82
Tolsma, Sjoerdtje (*09-05-1891, †10-11-1957) [Schoonmoeder van 100]  100
Tuinstra, Pietje Jans (*25-01-1794, †16-07-1826) [Schoonmoeder van 16]  16
Veen, Dirk van der (*23-07-1917, †04-06-1971) [Zoon van 82]  82,2
Veen, Jan van der (*02-04-1881, †26-08-1964) [Nummer 82]  82
Veen, Johannes van der (*05-12-1823, †11-01-1859) [Schoonvader van 41]  41
Veen, Johannes van der (*09-12-1879, †10-05-1888) [Zoon van 41]  41,1
Veen, Watse van der (*27-10-1854, †17-10-1932) [Partner van 41]  41; 82
Veen, Watze Johannes van der (*24-02-1912) [Zoon van 82]  82,1
Veenstra, Tamme Jans (*±1751, †27-11-1824) [Schoonvader van 12]  12
Veenstra, Wytze Tammes (*±1797, †07-05-1878) [Partner van 12]  12
Veerman, Hermina (*23-01-1874, †30-05-1951) [Schoonmoeder van 88]  88
Velsing, Reintje Taedes (*±1772, †28-05-1836) [Schoonmoeder van 15]  15
Venhuizen, Dirk (*18-05-1831, †26-08-1911) [Schoonvader van 56]  56
Venhuizen, Mattje (Martha) (*07-04-1860, †31-05-1943) [Partner van 56]  56
Vermeer, Dutje (Doetje) (*23-10-1852, †11-08-1897) [Schoonmoeder van 79]  79
Verschoor, Elisabeth Paulina (*06-11-1876, †16-01-1953) [Schoonmoeder van 89]  89
Viersen, Eeke (*03-05-1884, †20-03-1958) [Partner van 103]  103; 112
Viersen, Jacob (*11-07-1844, †09-11-1915) [Schoonvader van 103]  103
Vijver, Anna Gerdina (*10-01-1874, †05-06-1911) [Dochter van 74]  74,3
Vijver, Daniel (*10-04-1876) [Zoon van 74]  74,4
Vijver, Gerrit Wybes (*07-09-1845, †29-11-1876) [Partner van 74]  74
Vijver, Haye (*29-11-1870, †29-06-1871) [Zoon van 74]  74,1
Vijver, Haye (*29-12-1871, †30-09-1919) [Zoon van 74]  74,2
Vijver, Wijbe Jans (*22-11-1794, †08-11-1850) [Schoonvader van 74]  74
Visser, Andries Yntse (*24-02-1866, †13-02-1933) [Partner van 55]  55
Visser, Durk (*27-10-1895, †02-01-1919) [Zoon van 55]  55,3
Visser, Eke (*14-11-1892) [Dochter van 55]  55,1
Visser, Neeltje (*06-08-1902) [Dochter van 55]  55,4
Visser, Sytse (*04-06-1894, †26-09-1981) [Zoon van 55]  55,2
Visser, Ynte Dirks (*10-10-1825, †09-09-1904) [Schoonvader van 55]  55
Vliet, Reinouw Jans van der (*18-06-1782, †27-07-1822) [Partner van 6]  6; 15; 16; 17; 18
Vollema, Aafke (*27-08-1870, †23-04-1948) [Dochter van 36]  36,3
Vollema, Aafke (*21-05-1882, †13-06-1959) [Dochter van 38]  38,1
Vollema, Akke (*28-04-1848, †24-03-1849) [Dochter van 15]  15,9
Vollema, Alle (*18-01-1874, †11-09-1875) [Zoon van 36]  36,5
Vollema, Aukje (*25-12-1843, †26-10-1905) [Dochter van 15]  15,6
Vollema, Aukje (*12-04-1872, †27-07-1941) [Dochter van 36]  36,4
Vollema, Dirkje (*22-01-1895) [Dochter van 37]  37,5
Vollema, Douwe (*05-07-1890, †11-02-1907) [Zoon van 37]  37,4
Vollema, Geeltje (*09-01-1868, †22-09-1952) [Dochter van 36]  36,1
Vollema, Gerke (*23-03-1836, †25-11-1840) [Zoon van 15]  15,1
Vollema, Gerke (*12-09-1842, †30-01-1843) [Zoon van 15]  15,5
Vollema, Gerke (*01-04-1845, †17-05-1911) [Nummer 38]  38
Vollema, Gerke Meyes (*27-03-1889, †05-01-1956) [Zoon van 37]  37,3
Vollema, Gerlof (*26-04-1869, †06-05-1940) [Zoon van 36]  36,2
Vollema, Gerlof (*27-03-1885, †20-08-1954) [Zoon van 37]  37,1
Vollema, Gerlof Jelles (*?-07-1799, †21-12-1848) [Partner van 15]  15; 36; 37; 38
Vollema, Janke (*18-03-1880, †06-05-1881) [Dochter van 36]  36,7
Vollema, Janke (*08-11-1882, †12-11-1964) [Dochter van 36]  36,8
Vollema, Jelle Gerlofs (*25-01-1839, †05-03-1908) [Nummer 36]  36
Vollema, Jelle Pytters (*±1757, †23-09-1819) [Schoonvader van 15]  15
Vollema, Meye Gerlofs (*31-10-1840, †17-06-1913) [Nummer 37]  37
Vollema, Reintje (*22-10-1837, †20-01-1853) [Dochter van 15]  15,2
Vollema, Reintje (*13-04-1877, †30-05-1949) [Dochter van 36]  36,6
Vollema, Sytze (*15-10-1887, †21-04-1952) [Zoon van 38]  38,2
Vollema, Tjebbe Meyes (*07-03-1887, †02-02-1956) [Zoon van 37]  37,2
Vollema, Trijntje (*25-03-1846, †04-07-1849) [Dochter van 15]  15,8
Vos, Trijntje Lieuwes (*05-03-1813, †11-05-1890) [Schoonmoeder van 30]  30
Vries, Aantje Marcus (Antje) de (*18-02-1816, †14-05-1891) [Schoonmoeder van 56]  56
Vries, Janke de (*13-05-1879, †29-07-1948) [Dochter van 71]  71,1
Vries, Levie de (*21-09-1887, †12-10-1969) [Zoon van 71]  71,5
Vries, NN NN de (levenloos *08-01-1883) [Dochter van 71]  71,3
Vries, Sjoerd de (*27-05-1845) [Partner van 71]  71
Vries, Sjoerd Markus de (*12-03-1814, †06-01-1896) [Schoonvader van 71]  71
Vries, Sjoerdje Christoffels de (*30-04-1815, †24-06-1868) [Schoonmoeder van 70]  70
Vries, Uilkje de (*12-07-1880, †07-06-1957) [Dochter van 71]  71,2
Vries, Wytske de (*23-07-1884, †28-12-1947) [Dochter van 71]  71,4
Vuijst, Evert (*12-04-1896, †26-09-1971) [Partner van 88]  88; 104; 105
Vuijst, Evert Jan (*22-07-1949) [Zoon van 104]  104,2
Vuijst, Frederika Quirine (*1952) [Zoon van 104]  104,3
Vuijst, Hiltje (*31-08-1923) [Nummer 105]  105
Vuijst, Jan (*02-03-1875, †03-03-1955) [Schoonvader van 88]  88
Vuijst, Jan (*17-01-1921) [Nummer 104]  104
Vuijst, Margriet Jantine (*1955) [Dochter van 104]  104,4
Vuijst, Peter Krijn Cornelis [Dochter van 104]  104,1
Wagenaar, Baukje (*09-03-1897, †15-06-1969) [Partner van 94]  94
Wagenaar, Harmen (*15-06-1868, †20-02-1943) [Schoonvader van 94]  94
Wal, Antje Pieters van der (*09-12-1769, †17-05-1836) [Schoonmoeder van 7]  7
Walinga, Aaltje Annes (*13-10-1843, †18-02-1877) [Schoonmoeder van 48]  48
War, Anna (*17-06-1852, †<1914) [Partner van 72]  72
War, Pieter Ages (*10-05-1825, †27-03-1854) [Schoonvader van 72]  72
Wei, Daam van der (*30-04-1866, †10-03-1949) [Schoonvader van 99]  99
Wei, Daam van der (*14-12-1921) [Zoon van 99]  99,1
Wei, Lazina van der (*15-12-1921) [Dochter van 99]  99,2
Wei, Tiede van der (*21-02-1892, †12-12-1962) [Partner van 99]  99
Werf, Alle Annes van der (*04-05-1805, †10-07-1866) [Schoonvader van 40]  40
Werf, Anne van der (*10-02-1845, †31-03-1928) [Partner van 40]  40
Westra, Akke (*15-07-1880, †09-04-1853) [Partner van 65]  65
Westra, Jantje Sikkes (*±1750, †15-10-1815) [Schoonmoeder van 4]  4
Westra, Wiebe (*11-03-1857, †02-11-1927) [Schoonvader van 65]  65
Weyma, Pierkjen Jacobs (*10-09-1808, †13-03-1875) [Schoonmoeder van 39]  39
Wiersma, Dieke Symons (*01-10-1822, †09-09-1894) [Nummer 22]  22
Wiersma, Ids (Yde) (*02-05-1819, †06-07-1819) [Zoon van 9]  9,1
Wiersma, Ids Symens [Schoonvader van 9]  9
Wiersma, Symen Idses (*28-10-1753, †21-08-1825) [Partner van 9]  9; 22
Wildeman, Elje Geertruida Henny (*11-07-1944) [Partner van 107]  107
Wildeman, Enno (*18-03-1920) [Schoonvader van 107]  107
Winselaar, Antje Jans (*14-12-1868, †<1937) [Partner van 53]  53
Winselaar, Jan Joukes (*06-01-1841, †21-02-1929) [Schoonvader van 53]  53
Witema, Gooitske Pieters (*02-03-1847, †23-07-1896) [Schoonmoeder van 103]  103
Woude, Agnietje van der (*06-06-1891, †30-12-1901) [Dochter van 70]  70,11
Woude, Angenietje van der (*16-02-1886, †14-09-1886) [Dochter van 70]  70,9
Woude, Anna van der (*26-03-1881, †19-01-1883) [Dochter van 72]  72,2
Woude, Anna van der (*27-03-1887) [Dochter van 72]  72,5
Woude, Antje van der (*11-12-1890, †18-05-1945) [Partner van 62]  62; 100; 101
Woude, Bauke van der (*07-01-1844, †08-06-1920) [Nummer 70]  70
Woude, Bauke van der (*06-10-1882, †08-07-1960) [Zoon van 70]  70,7
Woude, Benedictus van der (*±1769, †20-01-1851) [Schoonvader van 33]  33
Woude, Benedictus van der (*27-08-1849) [Nummer 72]  72
Woude, Benedictus van der (*11-04-1881, †05-01-1941) [Zoon van 70]  70,6
Woude, Christoffel van der (*24-04-1878, †01-06-1878) [Zoon van 70]  70,4
Woude, Christoffel van der (*11-08-1879) [Zoon van 70]  70,5
Woude, Cornelis van der (*24-11-1875, †12-12-1939) [Zoon van 70]  70,2
Woude, Douwe van der (*08-11-1847, †21-10-1927) [Schoonvader van 62]  62
Woude, Janke van der (*26-11-1876, †14-10-1915) [Dochter van 70]  70,3
Woude, Janke van der (*07-09-1879, †23-09-1955) [Dochter van 72]  72,1
Woude, Levi van der (*18-11-1815, †14-09-1899) [Partner van 33]  33; 70; 71; 72; 73
Woude, Levi van der (*19-03-1874, †20-05-1935) [Zoon van 70]  70,1
Woude, Levi van der (*18-07-1882, †27-12-1882) [Zoon van 72]  72,3
Woude, Levi van der (*18-10-1884) [Dochter van 72]  72,4
Woude, Pieter van der (*09-02-1889, †27-03-1890) [Zoon van 72]  72,6
Woude, Pieter van der (*15-07-1891, †21-07-1978) [Dochter van 72]  72,7
Woude, Sibilla van der (*20-12-1845) [Nummer 71]  71
Woude, Sjoerdtje van der (*07-08-1884) [Dochter van 70]  70,8
Woude, Sytse van der (*25-08-1887, †27-05-1890) [Dochter van 70]  70,10
Woude, Sytse van der (*11-06-1892, †24-06-1892) [Zoon van 70]  70,12
Woude, Wytske van der (*16-04-1853, †18-03-1903) [Nummer 73]  73
Wybes, Ynskje (*?-05-1746, †<1781) [Partner van 3]  3; 7
Wytzes, Klaaske [Schoonmoeder van 3]  3
Ypma, Cornelis Reimer (*28-01-1893, †15-07-1983) [Partner van 97]  97
Ypma, Louis Adriaan (*03-02-1923, †26-07-1984) [Zoon van 97]  97,2
Ypma, Meine (*26-11-1869, †05-05-1918) [Schoonvader van 97]  97
Ypma, Meine (*01-01-1921, †19-12-1943) [Zoon van 97]  97,1
Ypma, Sytske Sjoerds (*19-08-1837, †13-12-1920) [Schoonmoeder van 52]  52
Ypma, Tietje Lousina (*12-08-1924, †10-11-2001) [Dochter van 97]  97,3
Zandstra, Edger Sijtzes (*24-03-1860, †20-11-1937) [Nummer 53]  53
Zandstra, Neeltje Sytzes (*25-04-1863, †13-12-1932) [Nummer 54]  54
Zandstra, Sietze Edgers (*30-03-1816, †02-11-1887) [Partner van 24]  24; 53; 54; 55
Zandstra, Sieuwke (*21-02-1868, †28-06-1932) [Nummer 55]  55
Zeilmaker, Antje (*03-06-1891, †13-07-1958) [Schoonmoeder van 101]  101
Zeilstra, Klaaske Egberts (*30-07-1815, †19-01-1905) [Partner van 11]  11; 26; 27; 28; 29; 30
Zeylstra, Egbert Klaases (*20-08-1793, †01-12-1856) [Schoonvader van 11]  11
Zijlstra, Saakje Pieters (*02-05-1777, †04-03-1846) [Schoonmoeder van 35]  35
Zuierveld, Baukje (*31-07-1904, †13-07-1994) [Partner van 95]  95
Zuierveld, Jan (*28-08-1877, †29-01-1956) [Schoonvader van 95]  95
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:43:32 door A. Stomphorst