Overige Parentelen

Adema
Ate Johannis - Bolsward

Parenteel van Ate Johannis

Parenteel van Ate Johannis

1 Ate Johannis is geboren in Bolsward.
Kinderen van Ate uit onbekende relatie:
1 Pijtie Ates, geboren in juli 1682 in Bolsward. Zij is gedoopt op vrijdag 3 juli 1682.
2 Hessel Ates, geboren in januari 1691 in Bolsward. Hij is gedoopt op donderdag 1 februari 1691.
3 Jacob Ates, geboren in augustus 1700 in Bolsward. Volgt 2.
2 Jacob Ates is geboren in augustus 1700 in Bolsward, zoon van Ate Johannis (zie 1). Hij is gedoopt op woensdag 25 augustus 1700. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op zondag 11 februari 1725 in Bolsward met Grietje Sybrens. Grietje is geboren in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ).
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 Janke Jacobs, geboren op zondag 21 oktober 1725 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 11 november 1725.
2 Tryntje Jacobs, geboren in maart 1727 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 30 maart 1727.
3 Antje Jacobs, geboren op woensdag 24 oktober 1731 in Hidaard ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 11 november 1731.
4 Sybrig Jacobs, geboren in mei 1734 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Zij is gedoopt op zondag 16 mei 1734 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ).
5 Ate Jacobus Adema, geboren op maandag 5 december 1735 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 3.
6 Pietje Jacobs, geboren in juli 1737 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Zij is gedoopt op zondag 28 juli 1737 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ).
3 Ate Jacobus Adema is geboren op maandag 5 december 1735 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), zoon van Jacob Ates (zie 2) en Grietje Sybrens. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1735 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Ate is overleden op dinsdag 14 augustus 1787 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), 51 jaar oud. Ate:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 5 december 1773 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ) met Froukjen Hendriks, 28 jaar oud. Froukjen is geboren in augustus 1745 in Irnsum ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op donderdag 12 augustus 1745. Froukjen is overleden vóór 1783, ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zondag 28 september 1783 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ) met Feikje Jans (Fyke) Althusius, 26 jaar oud. Fyke is geboren in december 1756 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Johannes Althusius en Yttje Johannes. Zij is gedoopt op zondag 5 december 1756. Fyke is overleden op zondag 9 november 1828 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1828.
Kinderen van Ate en Froukjen:
1 Jacob Ates Adema, geboren op vrijdag 9 september 1774 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Hij is gedoopt op zondag 18 september 1774.
2 Grietje Ates Adema, geboren op maandag 18 september 1775 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Zij is gedoopt op zondag 24 september 1775 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Grietje is overleden op dinsdag 26 september 1775 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), 8 dagen oud.
3 Hendrik Ates Adema, geboren op donderdag 24 oktober 1776 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 4.
4 Grietje Ates Adema, geboren op maandag 2 februari 1778 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 5.
5 Ytje Ates Adema, geboren op donderdag 7 januari 1779 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 6.
Kinderen van Ate en Fyke:
6 IJttje Ates (Ytje) Adema, geboren op zondag 15 februari 1784 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 7.
7 Antje Ates Adema, geboren op maandag 1 augustus 1785 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 8.
8 Jan Ates Adema, geboren op zondag 11 maart 1787 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 9.
9 Akke Ates (Atje) Adema, geboren op zaterdag 22 maart 1788 in Oegeklooster ( Wonseradeel ). Volgt 10.
4 Hendrik Ates Adema is geboren op donderdag 24 oktober 1776 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), zoon van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Froukjen Hendriks. Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1776 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Hendrik is overleden op zaterdag 9 december 1837 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1837. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zondag 25 mei 1806 in Bolsward met Trijntje Oenes Dijkstra, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 24 december 1784 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Oene Sakes Dijkstra en Elisabeth (Lijsbet) Rientses. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1785. Trijntje is overleden op zondag 14 januari 1849 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1849.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Froukje Hendriks Adema, geboren op zondag 15 maart 1807 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 11.
2 Lijsbet Hendriks Adema, geboren op dinsdag 31 januari 1809 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 12.
3 Artje Hendriks Adema, geboren op zaterdag 25 augustus 1810 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 13.
4 Klaaske Hendriks Adema, geboren op donderdag 17 december 1812 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 14.
5 Marijke Hendriks Adema, geboren op donderdag 6 april 1815 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
6 Ate Hendriks Adema, geboren op maandag 7 december 1818 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
5 Grietje Ates Adema is geboren op maandag 2 februari 1778 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Froukjen Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1778 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Grietje is overleden op dinsdag 15 februari 1848 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1848. Grietje trouwde, 30 jaar oud, op zondag 6 november 1808 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Bote Jelkes Tamboezer, 27 jaar oud. Bote is geboren op zondag 15 juli 1781 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jelke Botes Tambouser en Sjoukje Johannes. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1781. Bote is overleden op zondag 21 januari 1827 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1827.
Kinderen van Grietje en Bote:
1 Ate Tamboeser, geboren op zaterdag 8 september 1810 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1810. Ate is overleden op maandag 7 november 1814 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1814.
2 Jelke Botes Tamboeser, geboren op woensdag 4 september 1816 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Volgt 17.
6 Ytje Ates Adema is geboren op donderdag 7 januari 1779 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Froukjen Hendriks. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1779. Ytje is overleden op maandag 20 mei 1850 in Bolsward, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1850.
Beroep:
dienstmaagd
Ytje trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 26 september 1812 in Wonseradeel met Willem Clases Camstra, 55 jaar oud. Willem is geboren op zondag 29 mei 1757 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Claas Hayes en Antje Harmens. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1757. Willem is overleden op maandag 13 mei 1850 in Bolsward, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1850.
Beroep:
boer
Kinderen van Ytje en Willem:
1 Antje Willems Kamstra, geboren op woensdag 26 mei 1813 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 18.
2 Klaas Willems Kamstra, geboren op zaterdag 9 juli 1814 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 19.
3 Froukje Kamstra, geboren op zondag 10 november 1816 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1816. Froukje is overleden op zondag 1 december 1816 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1816.
4 Ate Camstra, geboren op zondag 10 november 1816 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1816. Ate is overleden op woensdag 5 juni 1839 in Bolsward, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1839.
7 IJttje Ates (Ytje) Adema is geboren op zondag 15 februari 1784 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Feikje Jans (Fyke) Althusius. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1784. Ytje is overleden op maandag 23 september 1833 in Waaxens ( Noordoost-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1833. Ytje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 25 maart 1803 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ) met Anne Heerkes Robijn, 36 jaar oud. Anne is geboren op woensdag 18 juni 1766 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Heerke Pieters Robijn en Antje Annes. Hij is gedoopt op zondag 22 juni 1766. Anne is overleden op maandag 10 november 1828 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1828.
Kinderen van Ytje en Anne:
1 Antje Annes Robijn, geboren op maandag 22 oktober 1804 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 20.
2 Feikjen Annes Robijn, geboren op zondag 10 januari 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 21.
3 Heerke Annes Robijn, geboren op zondag 21 juni 1812 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 22.
4 Ate Annes Robijn, geboren op zaterdag 13 januari 1816 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1816. Ate is overleden op woensdag 19 mei 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1841. Ate bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
5 Johannes Annes Robijn, geboren op woensdag 11 juli 1827 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 juli 1827. Johannes is overleden op zaterdag 23 mei 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1846.
8 Antje Ates Adema is geboren op maandag 1 augustus 1785 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Feikje Jans (Fyke) Althusius. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1785. Antje is overleden op woensdag 8 juli 1868 in Baard ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1868.
Beroep:
dienstmaagd
Antje trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 4 april 1828 in Hennaarderadeel met Ruurd Binnerts Adema, 35 jaar oud. Ruurd is geboren op zaterdag 12 januari 1793 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Binnert Ruurds Adema en Aaltje Cornelis. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1793. Ruurd is overleden op vrijdag 10 december 1858 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1858. Ruurd is weduwnaar van Willemke Willems Postma (1778-1826), met wie hij trouwde op donderdag 20 augustus 1812 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ).
Beroep:
schipper
Kind van Antje uit onbekende relatie:
1 Minne Minnes Faber Adema, geboren op vrijdag 3 januari 1812 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1812. Minne is overleden op zaterdag 4 januari 1812 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1812.
Kind van Antje en Ruurd:
2 Aaltje Ruurds Adema, geboren op dinsdag 20 oktober 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 23.
9 Jan Ates Adema is geboren op zondag 11 maart 1787 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), zoon van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Feikje Jans (Fyke) Althusius. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1787. Jan is overleden op zaterdag 10 februari 1844 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1844.
Beroep:
huisman
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1812 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ) met Rinnik Jetzes (Rienkje) Talsma, 24 jaar oud. Rienkje is geboren op woensdag 20 juni 1787 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jetse Hartmans Talsma en Feikje Diederiks. Zij is gedoopt op zondag 1 juli 1787. Rienkje is overleden op maandag 17 november 1856 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1856.
Kinderen van Jan en Rienkje:
1 Feikjen Adema, geboren op woensdag 20 januari 1813 in Oldeklooster ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1813.
2 Ate Jans Adema, geboren op woensdag 21 december 1814 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1814. Ate is overleden op zaterdag 29 juni 1839 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1839. Ate bleef ongehuwd.
3 Jeltje Jans Adema, geboren op donderdag 30 januari 1817 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 24.
4 Yetse Jans (Jetske) Adema, geboren op zondag 20 juni 1819 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 25.
5 Feike Jans Adema, geboren op maandag 31 januari 1825 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 26.
10 Akke Ates (Atje) Adema is geboren op zaterdag 22 maart 1788 in Oegeklooster ( Wonseradeel ), dochter van Ate Jacobus Adema (zie 3) en Feikje Jans (Fyke) Althusius. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1788. Atje is overleden op maandag 10 december 1866 in Winsum ( Het Hogeland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1866.
Notitie bij Atje: Akke komt ook voor met als achternaam Posthuma
Atje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 22 mei 1808 in Wonseradeel met Sybren Johannes Atema, 27 jaar oud. Sybren is geboren op zaterdag 3 februari 1781 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Sybrens Atema en Rinske Gerrits. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1781. Sybren is overleden op vrijdag 14 januari 1848 in Winsum ( Het Hogeland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1848.
Kinderen van Atje en Sybren:
1 Rinske Sybrens Atema, geboren op dinsdag 12 september 1809 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 27.
2 Ate Sybrens Atema, geboren op zondag 4 november 1810 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 18 november 1810.
3 Feikje Sybrens Atema, geboren op donderdag 24 december 1812 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Feikje is overleden op maandag 6 februari 1837 in Bolsward, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1837. Feikje bleef ongehuwd.
4 Ytje Sybrens (Janke) Atema, geboren op donderdag 27 april 1815 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1815. Janke is overleden op donderdag 12 september 1822 in Bolsward, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1822.
5 Johannes Sybrens Atema, geboren op maandag 18 mei 1818 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1818. Johannes is overleden op zaterdag 11 november 1820 in Bolsward, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1820.
6 Gerrit Sybrens Atema, geboren op dinsdag 19 september 1820 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1820. Gerrit is overleden op maandag 30 november 1857 in Winsum ( Het Hogeland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1857. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
7 Johannes Sybrens Atema, geboren op vrijdag 6 mei 1825 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1825. Johannes is overleden op donderdag 13 november 1845 in Bolsward, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1845. Johannes bleef ongehuwd.
11 Froukje Hendriks Adema is geboren op zondag 15 maart 1807 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Zij is gedoopt op maandag 30 maart 1807. Froukje is overleden op dinsdag 19 augustus 1845 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1845.
Beroep:
dienstmeid
Froukje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 15 april 1836 in Wonseradeel met Hylke Johannes Werkhoven, 28 jaar oud. Hylke is geboren op woensdag 10 februari 1808 in Marssum ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Klazes Werkhoven en Aaltje Hylkes. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1808. Hylke is overleden op donderdag 9 februari 1893 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1893.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Froukje en Hylke:
1 Johannes Hylkes Werkhoven, geboren op woensdag 1 juni 1836 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
2 Hendrik Hylkes Werkhoven, geboren op donderdag 22 september 1842 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
3 NN NN Werkhoven, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 17 augustus 1845 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 augustus 1845.
12 Lijsbet Hendriks Adema is geboren op dinsdag 31 januari 1809 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1809. Lijsbet is overleden op maandag 26 september 1870 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1870.
Beroep:
dienstmeid
Lijsbet trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1838 in Wymbritseradeel met Jacob Hotzes Boersma, 27 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 13 augustus 1810 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hotze Keimpes Boersma en Tjitske Jacobs Hagema. Jacob is overleden op dinsdag 13 augustus 1872 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1872.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Lijsbet en Jacob:
1 Hotze Jacobs Boersma, geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
13 Artje Hendriks Adema is geboren op zaterdag 25 augustus 1810 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1810. Artje is overleden op dinsdag 21 november 1893 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1893. Artje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 december 1832 in Wonseradeel met Sybren Djeurres Reitsma, 38 jaar oud. Sybren is geboren op donderdag 11 december 1794 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Djurre Douwes Reidsma en Hinke Reinders Haagsma. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1794. Sybren is overleden op zondag 21 december 1873 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1873.
Beroep:
boer
Kinderen van Artje en Sybren:
1 Trijntje Sybrens Reitsma, geboren op zaterdag 23 mei 1835 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 31.
2 Baukje Sybrens Reidsma, geboren op zondag 26 maart 1837 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
3 Henderika Sybrens Reitsma, geboren op woensdag 17 april 1839 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
4 Djeurre Reidsma, geboren op zondag 13 september 1840 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1840. Djeurre is overleden op zaterdag 30 juli 1842 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1842.
5 Djeurre Sybrens (Djurre) Reitsma, geboren op woensdag 28 september 1842 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
6 Froukjen Sybrens Reitsma, geboren op zaterdag 1 februari 1845 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 35.
7 Ynskjen Sybrens Reitsma, geboren op zondag 20 september 1846 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 36.
8 Sytske Sybrens Reitsma, geboren op vrijdag 7 april 1848 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
9 Elisabeth Sybrens Reitsma, geboren op vrijdag 18 januari 1850 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 38.
10 Reinder Sybrens Reitsma, geboren op donderdag 20 mei 1852 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 39.
14 Klaaske Hendriks Adema is geboren op donderdag 17 december 1812 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1812. Klaaske is overleden op woensdag 19 december 1860 in Bolsward, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1860. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1839 in Wonseradeel met Keimpe Hotzes Boersma, 26 jaar oud. Keimpe is geboren op zondag 21 februari 1813 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hotze Keimpes Boersma en Tjitske Jacobs Hagema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1813. Keimpe is overleden op dinsdag 14 oktober 1879 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1879.
Kinderen van Klaaske en Keimpe:
1 Trijntje Keimpes Boersma, geboren op zondag 22 december 1839 in Bolsward. Volgt 40.
2 Tjitske Keimpes Boersma, geboren op maandag 6 februari 1843 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1843. Tjitske is overleden op woensdag 19 april 1843 in Bolsward, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1843.
3 Tjitske Boersma, geboren op maandag 31 maart 1845 in Bolsward. Volgt 41.
4 Attje Keimpes Boersma, geboren op vrijdag 8 oktober 1847 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 42.
5 Hotze Keimpes Boersma, geboren op donderdag 13 juni 1850 in Bolsward. Volgt 43.
6 Hendrikus Keimpes Boersma, geboren op woensdag 16 maart 1853 in Bolsward. Volgt 44.
15 Marijke Hendriks Adema is geboren op donderdag 6 april 1815 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1815. Marijke is overleden op vrijdag 14 december 1883 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1883.
Beroep:
dienstmeid
Marijke:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 7 juli 1850 in Bolsward met Douwe Gerrits Ouderkerken, 41 jaar oud. Douwe is geboren op vrijdag 14 oktober 1808 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Ouderkerken en Janke Douwes. Hij is gedoopt op woensdag 14 december 1808. Douwe is overleden op zaterdag 13 juni 1863 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1863.
Beroep:
Kuiper
(2) trouwde, 53 jaar oud, op zondag 4 oktober 1868 in Leeuwarden met Reinder Hendriks Veening, 49 jaar oud. Reinder is geboren op vrijdag 5 maart 1819 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Tjallings Veening en Trijntje Reinders de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1819. Reinder is overleden op dinsdag 6 oktober 1903 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1903.
Kind van Marijke uit onbekende relatie:
1 Trijntje Marijkes Adema, geboren op maandag 25 november 1839 in Bolsward. Volgt 45.
Kind van Marijke en Douwe:
2 Janke Douwes Ouderkerken, geboren op zaterdag 26 april 1851 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1851. Janke is overleden op donderdag 1 december 1859 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1859.
16 Ate Hendriks Adema is geboren op maandag 7 december 1818 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Ates Adema (zie 4) en Trijntje Oenes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1818. Ate is overleden op woensdag 1 augustus 1888 in Bolsward, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1888.
Beroep:
Heereknecht
Ate trouwde, 29 jaar oud, op zondag 19 maart 1848 in Bolsward met Lolkjen Jans Sloterdijk, 23 jaar oud. Lolkjen is geboren op vrijdag 19 november 1824 in Bolsward, dochter van Jan Sipkes Sloterdijk en Richtje Pieters Jorritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1824. Lolkjen is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Lemmer ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1908.
Beroep:
naaister
Kinderen van Ate en Lolkjen:
1 Hendrik Adema, geboren op maandag 22 mei 1848 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1848. Hendrik is overleden op donderdag 31 januari 1867 in Bolsward, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1867.
2 Rinske Adema, geboren op dinsdag 31 december 1850 in Bolsward. Volgt 46.
3 Jan Ates Adema, geboren op vrijdag 10 november 1854 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1854. Jan is overleden op woensdag 2 maart 1870 in Bolsward, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1870.
4 Trijntje Adema, geboren op woensdag 26 januari 1859 in Bolsward. Volgt 47.
5 Froukje Adema, geboren op woensdag 16 juli 1862 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1862. Froukje is overleden op maandag 17 oktober 1881 in Leeuwarden, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1881.
6 Rigtje Adema, geboren op dinsdag 16 mei 1865 in Bolsward. Volgt 48.
17 Jelke Botes Tamboeser is geboren op woensdag 4 september 1816 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Bote Jelkes Tamboezer en Grietje Ates Adema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 september 1816. Jelke is overleden op vrijdag 9 december 1870 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1870.
Beroep:
boerenknecht
Jelke trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1848 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Pietje Jans de Boer, 31 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 21 april 1817 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Annes de Boer en Antje Rienks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1817. Pietje is overleden op donderdag 11 augustus 1870 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 augustus 1870.
Kinderen van Jelke en Pietje:
1 Grietje Jelkes Tamboeser, geboren op donderdag 10 mei 1849 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1849. Grietje is overleden op vrijdag 19 mei 1916 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1916.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 31 mei 1873 in Ferweradeel gehuwd met Frans Jans de Haan
2 Bote Jelkes Tamboezer, geboren op zondag 20 oktober 1850 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1850. Bote is overleden op zaterdag 25 mei 1935 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1935.
Notitie bij Bote: Bote is op 29 mei 1875 in Ferweradeel gehuwd met Eelkje Baukes Stienstra
3 Antje Jelkes Tamboeser, geboren op donderdag 27 januari 1853 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1853. Antje is overleden op zondag 2 december 1917 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1917.
Notitie bij Antje: Antje is op 3 juni 1876 in Ferweradeel gehuwd met Tjerk Hoekstra
4 Jan Jelkes Tamboeser, geboren op zaterdag 20 februari 1858 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1858. Jan is overleden op donderdag 24 februari 1859 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1859.
18 Antje Willems Kamstra is geboren op woensdag 26 mei 1813 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Clases Camstra en Ytje Ates Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1813. Antje is overleden op vrijdag 29 november 1861 in Weidum ( Leeuwarden ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1861. Antje trouwde, 31 jaar oud, op zondag 26 mei 1844 in Bolsward met Andreas Jacobs Tjaarda, 39 jaar oud. Andreas is geboren op zondag 22 juli 1804 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Tjaarda en Juliana Ulbes Noordenbos. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1804. Andreas is overleden op zaterdag 8 juli 1893 in Weidum ( Leeuwarden ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1893.
Kinderen van Antje en Andreas:
1 Willem Tjaarda, geboren op dinsdag 1 april 1845 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1845. Willem is overleden op maandag 16 mei 1910 in Oranjewoud ( Heerenveen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 mei 1910.
Notitie bij Willem: Willem is op 8 mei 1880 gehuwd met Trijntje Riekeles Heida
2 Tettje Juliana Tjaarda, geboren op woensdag 20 januari 1847 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1847. Tettje is overleden op donderdag 5 mei 1910 in Heerenveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1910.
Notitie bij Tettje: Tettje is op 29 april 1876 in Baarderadeel gehuwd met Petrus Johannes de Vries
3 Jacob Andreas Tjaarda, geboren op zondag 2 april 1848 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1848. Jacob is overleden op vrijdag 16 maart 1928 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1928.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 10 mei 1873 in Baarderadeel gehuwd met Jeltje Martens Bosma
4 Johanna Andreas Tjaarda, geboren op vrijdag 9 mei 1851 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1851. Johanna is overleden op maandag 3 oktober 1938 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1938. Zij is begraven in Weidum.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 7 januari 1875 in Baarderadeel gehuwd met Pieter Johannes Bonekamp
5 Klaas Tjaarda, geboren op vrijdag 16 september 1853 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1853. Klaas is overleden op maandag 5 mei 1873 in Weidum ( Leeuwarden ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1873.
19 Klaas Willems Kamstra is geboren op zaterdag 9 juli 1814 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Clases Camstra en Ytje Ates Adema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1814. Klaas is overleden op vrijdag 31 december 1897 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1897. Klaas trouwde, 37 jaar oud, op zondag 7 september 1851 in Bolsward met Klaaske Klazes Kooistra, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 23 oktober 1866 in Hennaarderadeel. Klaaske is geboren op zondag 4 april 1830 in Rien ( Hennaarderadeel ), dochter van Klaas Olpherts Kooistra en Trijntje Jans Geldra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1830.
Kind van Klaas en Klaaske:
1 Catharina Johanna Camstra, geboren op donderdag 11 mei 1865 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1865. Catharina is overleden op donderdag 9 augustus 1962 in Amsterdam, 97 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 15 augustus 1888 in Amsterdam gehuwd met Jacob Hermanus Geerling
20 Antje Annes Robijn is geboren op maandag 22 oktober 1804 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Heerkes Robijn en IJttje Ates (Ytje) Adema (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 4 november 1804. Antje is overleden op maandag 16 april 1827 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1827. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 april 1826 in Hennaarderadeel met Steffen Jans Boersma, 22 jaar oud. Steffen is geboren op zondag 29 mei 1803 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Klazes Boersma en Tryntje Steffens Elgersma. Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1803. Steffen is overleden op zondag 31 augustus 1834 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 september 1834.
21 Feikjen Annes Robijn is geboren op zondag 10 januari 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Heerkes Robijn en IJttje Ates (Ytje) Adema (zie 7). Zij is gedoopt op maandag 25 januari 1808. Feikjen is overleden op dinsdag 29 juli 1845 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1845.
Beroep:
dienstmaagd en winkeliersche
Feikjen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1828 in Hennaarderadeel met Tiede Gatzes Bijlsma, 20 jaar oud. Tiede is geboren op donderdag 12 november 1807 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gatze Tiedes Bijlsma en Trijntje Jacobs Hayema. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1807. Tiede is overleden op zondag 28 december 1834 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1834.
Beroep:
timmerknecht
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 2 februari 1843 in Hennaarderadeel met Aebe Feddes Bos, 34 jaar oud. Aebe is geboren op zondag 6 maart 1808 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Abrahams Bos en Lijsbeth Ebbes Sijbesma. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1808. Aebe is overleden op maandag 29 augustus 1887 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1887.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Feikjen en Tiede:
1 Trijntje Tiedes Bijlsma, geboren op zaterdag 23 mei 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 mei 1829. Trijntje is overleden op woensdag 17 februari 1830 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1830.
2 Gatze Tiedes Bijlsma, geboren op zaterdag 26 maart 1831 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1831. Gatze is overleden op zondag 7 juni 1868 in Beers ( Leeuwarden ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1868.
Notitie bij Gatze: Gatze is op 19 mei 1858 in Menaldumadeel gehuwd met Maartje Klazes de Groot
3 Anne Bijlsma, geboren op maandag 26 augustus 1833 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1833. Anne is overleden op woensdag 30 maart 1864 in Hitzum ( Waadhoeke ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1864.
Notitie bij Anne: Anne is op 21 mei 1859 in Hennaarderadeel gehuwd met Sytske Jans Sytsma
Kind van Feikjen en Aebe:
4 Lijsbet Bos, geboren op dinsdag 21 november 1843 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1843. Lijsbet is overleden op zondag 19 oktober 1879 in Hilaard ( Leeuwarden ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1879.
Notitie bij Lijsbet: Lijsbet is op 12 april 1873 in Hennaarderadeel gehuwd met Dirk Visser
22 Heerke Annes Robijn is geboren op zondag 21 juni 1812 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anne Heerkes Robijn en IJttje Ates (Ytje) Adema (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1812. Heerke is overleden op vrijdag 9 oktober 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1846. Heerke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1836 in Hennaarderadeel met Sibbeltje Sjoerds Ferwerda, 25 jaar oud. Sibbeltje is geboren op zaterdag 22 december 1810 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 30 december 1810. Sibbeltje is overleden op maandag 5 augustus 1872 in Hennaarderadeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1872.
Beroep:
naaister
Kinderen van Heerke en Sibbeltje:
1 Anne Heerkes Robijn, geboren op maandag 22 augustus 1836 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1836. Anne is overleden op woensdag 30 juni 1886 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1886.
Notitie bij Anne: Anne is op 13 mei 1865 in Hennaarderadeel gehuwd met Fokje Jans Sytsma
2 Sjoerd Heerkes Robijn, geboren op woensdag 22 november 1837 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1837. Sjoerd is overleden op zaterdag 9 juli 1927 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 11 september 1927.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is (1) op 17 mei 1862 in Hennaarderadeel gehuwd met Leentje Heeres Hoekstra en (2) op 14 juni 1879 met Akke Sjoerds Ypma
3 Tjipke Heerkes Robijn, geboren op vrijdag 6 december 1839 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1839. Tjipke is overleden op woensdag 8 juni 1927 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1927.
Notitie bij Tjipke: Tjipke is op 7 mei 1864 in Hennaarderadeel gehuwd met Tjaltje Franses Kuipers
4 Ytje Heerkes Robijn, geboren op vrijdag 6 december 1839 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1839. Ytje is overleden op zaterdag 30 oktober 1897 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1897.
Notitie bij Ytje: Yte is (1) op 9 mei 1868 in Hennaarderadeel gehuwd met Hantje Douwes Hiemstra en (2) op 5 mei 1877 met Pieter Jetses de Jong
5 Hotske Heerkes Robijn, geboren op dinsdag 27 juli 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 49.
6 Ate Heerkes Robijn, geboren op woensdag 28 juli 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1841. Ate is overleden op dinsdag 20 juli 1909 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1909.
Notitie bij Ate: Ate is op 17 mei 1873 in Hennaarderadeel gehuwd met Akke Baukes Bakker
7 Antje Heerkes Robijn, geboren op donderdag 18 mei 1843 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Antje is overleden op zaterdag 29 oktober 1881 in Tzum ( Waadhoeke ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1881.
Notitie bij Antje: Antje is op 1 juli 1871 in Hennaarderadeel gehuwd met Kornelis Hessels Visser
8 Johannes Heerkes Robijn, geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1844.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 11 juli 1868 in Hennaarderadeel gehuwd met Grietje Ymtes Greidanus
9 Feikjen Heerkes Robijn, geboren op zaterdag 14 februari 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1846. Feikjen is overleden op zondag 9 augustus 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1846.
10 Hotze Heerkes Robijn, geboren op zaterdag 14 februari 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1846. Hotze is overleden op zaterdag 8 augustus 1846 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1846.
23 Aaltje Ruurds Adema is geboren op dinsdag 20 oktober 1829 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Binnerts Adema en Antje Ates Adema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1829. Aaltje is overleden op dinsdag 31 januari 1911 in Baard ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1911. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 9 mei 1849 in Hennaarderadeel met Yke Rintjes Boschma, 24 jaar oud. Yke is geboren op dinsdag 21 december 1824 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rintje Jans Boschma en Trijntje Feikes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1824. Yke is overleden op vrijdag 15 december 1899 in Baard ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1899.
Kinderen van Aaltje en Yke:
1 Antje Ykes Boschma, geboren op maandag 1 juli 1850 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 50.
2 Rintje Ykes Boschma, geboren op woensdag 8 oktober 1851 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 51.
3 Trijntje Ykes Boschma, geboren op woensdag 16 november 1853 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 52.
4 Ruurd Boschma, geboren op vrijdag 27 juli 1855 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 53.
5 Feike Ykes Boschma, geboren op donderdag 7 januari 1858 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 54.
6 Bindert Boschma, geboren op donderdag 27 september 1860 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1860. Bindert is overleden op vrijdag 13 mei 1864 in Baard ( Leeuwarden ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1864.
7 Hessel Ykes Boschma, geboren op donderdag 23 april 1863 in Baard ( Leeuwarden ). Volgt 55.
8 Bindert Boschma, geboren op zaterdag 21 oktober 1865 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1865. Bindert is overleden op zaterdag 2 november 1940 in Baard ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1940. Bindert bleef ongehuwd.
9 Baukje Boschma, geboren op dinsdag 22 december 1868 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1868. Baukje is overleden op zondag 12 juli 1931 in Baard ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1931. Baukje bleef ongehuwd.
10 Yfke Boschma, geboren op dinsdag 30 april 1872 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1872. Yfke is overleden op maandag 6 augustus 1888 in Baard ( Leeuwarden ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1888.
24 Jeltje Jans Adema is geboren op donderdag 30 januari 1817 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Ates Adema (zie 9) en Rinnik Jetzes (Rienkje) Talsma. Jeltje is overleden op donderdag 8 april 1880 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1880. Jeltje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Wymbritseradeel met Age Jentjes Dijkstra, 24 jaar oud. Age is geboren op woensdag 19 juni 1822 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), zoon van Jentje Ages Dijkstra en Yttje Meintes Appinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1822. Age is overleden op zaterdag 22 oktober 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1910.
Beroep:
verwer
Kinderen van Jeltje en Age:
1 Jentje Dijkstra, geboren op donderdag 19 oktober 1848 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1848. Jentje is overleden op donderdag 30 oktober 1856 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1856.
2 Hinke Ages Dijkstra, geboren op zaterdag 23 november 1850 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 56.
3 Jan Ages Dijkstra, geboren op dinsdag 11 oktober 1853 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 57.
4 Jentje Dijkstra, geboren op donderdag 26 mei 1859 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 58.
25 Yetse Jans (Jetske) Adema is geboren op zondag 20 juni 1819 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Ates Adema (zie 9) en Rinnik Jetzes (Rienkje) Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1819. Jetske is overleden op vrijdag 26 april 1844 in Bolsward, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1844.
Beroep:
dienstmeid
Jetske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 november 1840 in Wonseradeel met Douwe Annes de Boer, 23 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 13 februari 1817 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), zoon van Anne Douwes de Boer en Wytske Melles Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1817. Douwe is overleden op zaterdag 8 juli 1882 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1882.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Jetske en Douwe:
1 Hinke de Boer, geboren op zaterdag 28 januari 1843 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1843. Hinke is overleden op woensdag 17 juni 1846 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1846.
26 Feike Jans Adema is geboren op maandag 31 januari 1825 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Ates Adema (zie 9) en Rinnik Jetzes (Rienkje) Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1825. Feike is overleden op donderdag 8 november 1877 in Bolsward, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1877.
Beroep:
Koopman
Feike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 december 1847 in Wonseradeel met Klaaske Geerts Faber, 25 jaar oud. Klaaske is geboren op woensdag 26 juni 1822 in Itens ( Hennaarderadeel ), dochter van Geert Klazes Faber en Angenietje Jakobs Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1822. Klaaske is overleden op zaterdag 15 september 1883 in Bolsward, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1883.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Feike en Klaaske:
1 Hinke Adema, geboren op zondag 5 maart 1848 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 59.
2 Klaas Adema, geboren op zaterdag 1 september 1855 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 60.
27 Rinske Sybrens Atema is geboren op dinsdag 12 september 1809 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Johannes Atema en Akke Ates (Atje) Adema (zie 10). Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1809. Rinske is overleden op zondag 29 oktober 1882 in Spannum ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1882.
Beroep:
dienstmeid
Rinske:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1838 in Wonseradeel met Tjerk Johannes Althuisius, 42 jaar oud. Tjerk is geboren op vrijdag 11 september 1795 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Jans Althusius en Jantje Tjerks de Vries. Hij is gedoopt op zondag 4 oktober 1795. Tjerk is overleden op woensdag 17 januari 1849 in Winsum ( Het Hogeland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1849.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Hennaarderadeel met Pyter Ages (Pieter) Jongema, 38 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 18 juni 1818 in Spannum ( Waadhoeke ), zoon van Age Pyters Jongema en Pyttje Foekes Engga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1818. Pieter is overleden op dinsdag 1 december 1885 in Spannum ( Waadhoeke ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1885.
Kinderen van Rinske en Tjerk:
1 Johannes Tjerks Althuisius, geboren op donderdag 21 februari 1839 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1839. Johannes is overleden op maandag 13 mei 1878 in Baijum ( Waadhoeke ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1878.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 8 mei 1869 in Wommels gehuwd met Klaaske Plantinga
2 NN NN Althuises, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 27 juni 1840 in Britsum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1840.
3 Jantje Tjerks Althuisius, geboren op woensdag 4 augustus 1841 in Britsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1841. Jantje is overleden op donderdag 28 juni 1849 in Winsum ( Het Hogeland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1849.
4 Sybren Tjerks Althuisses, geboren op zaterdag 22 april 1843 in Britsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1843. Sybren is overleden op maandag 7 september 1908 in Winsum ( Het Hogeland ), 65 jaar oud.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 17 mei 1873 in Baarderadeel gehuwd met Jitske Jans Eisma
5 Ate Althuizes, geboren op donderdag 24 oktober 1844 in Britsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1844. Ate is overleden op donderdag 23 oktober 1913 in Spannum ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1913.
Notitie bij Ate: Ate is op 24 juni 1882 in Hennaarderadeel gehuwd met Pietertje Wytsma
6 NN NN Althuisius, geboren op zaterdag 11 april 1846 in Winsum ( Het Hogeland ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1846.
7 Akke Tjerks Althuisius, geboren op woensdag 26 mei 1847 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1847. Akke is overleden op woensdag 19 maart 1873 in Menaldum ( Waadhoeke ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1873.
Notitie bij Akke: Akke is op 4 mei 1872 in Baarderadeel gehuwd met Sikke Ypes de Vlas
28 Johannes Hylkes Werkhoven is geboren op woensdag 1 juni 1836 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hylke Johannes Werkhoven en Froukje Hendriks Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1836. Johannes is overleden op woensdag 8 oktober 1913 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1913. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1862 in Wonseradeel met Leentje Jans Westendorp, 23 jaar oud. Leentje is geboren op zaterdag 15 december 1838 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Jan Reins Westendorp en Lijsbert Anes (Lijsbeth) Steigenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1838. Leentje is overleden op donderdag 26 maart 1931 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1931.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Johannes en Leentje:
1 Hylke Werkhoven, geboren op zaterdag 21 februari 1863 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1863. Hylke is overleden op donderdag 9 april 1959 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1959.
Notitie bij Hylke: Hylke is op 31 mei 1890 in Workum gehuwd met Jantje de Vries
2 Jan Werkhoven, geboren op zondag 18 december 1864 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1864. Jan is overleden op zondag 28 mei 1865 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1865.
3 Elisabeth Werkhoven, geboren op vrijdag 15 maart 1867 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 maart 1867. Elisabeth is overleden op zondag 8 september 1946 in Piaam ( Wonseradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1946. Zij is begraven in Piaam.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 6 mei 1893 in Wonseradeel gehuwd met Bauke Visser
4 Froukje Werkhoven, geboren op donderdag 8 september 1870 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1870. Froukje is overleden op zaterdag 28 december 1912 in Cornwerd ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1912.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 25 februari 1893 in Wonserdaeel gehuwd met Jan Folkertsma
5 Jan Werkhoven, geboren op vrijdag 20 maart 1874 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1874. Jan is overleden op vrijdag 7 april 1950 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1950.
Notitie bij Jan: Jan is op 20 mei 1899 in Wonseradeel gehuwd met Willemke Nieuwland
29 Hendrik Hylkes Werkhoven is geboren op donderdag 22 september 1842 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hylke Johannes Werkhoven en Froukje Hendriks Adema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1842.
Beroep:
Bakker
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 mei 1867 in Gaasterland met Jantje Jurjens Stuurman, 24 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 5 februari 1843 in Balk ( De Friese Meren ), dochter van Jurjen Alderts Stuurman en Janke Fokkes Roelofsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1843.
Beroep:
Hoedenmaakster
Kind van Hendrik en Jantje:
1 Froukje Werkhoven, geboren op dinsdag 18 februari 1868 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1868.
30 Hotze Jacobs Boersma is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Hotzes Boersma en Lijsbet Hendriks Adema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1839. Hotze is overleden op woensdag 9 juni 1926 in Sneek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1926.
Beroep:
timmerknecht en veehouder
Hotze:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1864 in Wonseradeel met Jitske Tjeerds Algra, 26 jaar oud. Jitske is geboren op woensdag 5 juli 1837 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjeerd Baukes Algra en Rinske Rommerts Visscher. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1837. Jitske is overleden op donderdag 20 april 1865 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1865.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1868 in Wonseradeel met Lijsbeth Sjerps Wierda, 20 jaar oud. Lijsbeth is geboren op maandag 3 januari 1848 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjerp Rudolphus Wierda en Jeltje Aukes Stellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1848. Lijsbeth is overleden op maandag 26 april 1880 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1880.
Beroep:
dienstmeid
(3) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 5 mei 1881 in Haskerland met Janke Pool, 30 jaar oud. Janke is geboren op zaterdag 29 maart 1851 in Benedenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Sjouke Wiebes Pool en Jantje Hendriks Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1851. Janke is overleden op dinsdag 8 juni 1926 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1926.
Beroep:
dienstbode
Kind van Hotze en Jitske:
1 Jacob Hotzes Boersma, geboren op vrijdag 10 februari 1865 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1865. Jacob is overleden op dinsdag 14 februari 1865 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1865.
Kinderen van Hotze en Lijsbeth:
2 Lijsbeth Boersma, geboren op vrijdag 30 april 1869 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1869. Lijsbeth is overleden op zondag 16 mei 1869 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1869.
3 Jeltje Boersma, geboren op vrijdag 6 mei 1870 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1870. Jeltje is overleden op dinsdag 9 augustus 1870 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1870.
4 Jacob Boersma, geboren op donderdag 21 december 1871 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1871. Jacob is overleden op zondag 18 juli 1954 in Apeldoorn, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1954. Zij is gecremeerd op woensdag 21 juli 1954 in Dieren.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 6 juni 1896 in Wolvega gehuwd met Fetje Mulder
5 Rudolphius Sjerp Boersma, geboren op donderdag 15 januari 1874 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1874. Rudolphius is overleden op zondag 20 maart 1938 in Amersfoort, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1938. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Notitie bij Rudolphius: Rudolphius is op 12 oktober 1900 in Landsmeer gehuwd met Hepeltje de Waal
6 Jan Boersma, geboren op zondag 23 januari 1876 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1876. Jan is overleden op woensdag 24 juni 1936 in Schiedam, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1936. Hij is begraven op zaterdag 27 juni 1936 in Driehuis in Crematorium Westerveld.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Cornelia Petronella Hooftman
Kinderen van Hotze en Janke:
7 Douwe Boersma, geboren op zondag 2 juli 1882 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1882. Douwe is overleden op dinsdag 6 januari 1976 in Amstelveen, 93 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 15 juni 1908 in Schoterland gehuwd met Geertruida Lamberta Scholte
8 Lijsbert Boersma, geboren op zaterdag 26 januari 1884 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1884.
9 Hotsche Boersma, geboren op woensdag 19 december 1888 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1888.
Notitie bij Hotsche: Hotsche is op 24 mei 1922 in Sneek gehuwd met Douwe Hoeksema
10 Sjouke Boersma, geboren op donderdag 18 september 1890 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1890.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 4 juni 1917 in Sneek gehuwd met Jantje Hoekstra
11 Tjitske Boersma, geboren op zondag 13 november 1892 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1892. Tjitske is overleden op maandag 11 april 1966 in Dordrecht, 73 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht op Begraafplaats Essenhof.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 21 mei 1924 in Dordrecht gehuwd met Bartel Pieters van Weiland
31 Trijntje Sybrens Reitsma is geboren op zaterdag 23 mei 1835 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1835. Trijntje is overleden op vrijdag 18 april 1919 in Bolsward, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1919.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1858 in Wonseradeel met Jakob Minks Dojema, 24 jaar oud. Jakob is geboren op woensdag 3 juli 1833 in Hitzum ( Waadhoeke ), zoon van Mink Douwes Dojema en Geertje Klazes Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1833. Jakob is overleden op dinsdag 9 april 1861 in Hitzum ( Waadhoeke ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1861.
Beroep:
boer
(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 april 1864 in Wonseradeel met Feike Tjerks de Boer, 33 jaar oud. Feike is geboren op zondag 26 september 1830 in Bolsward, zoon van Tjerk Hessels de Boer en Rooitske Johannes Bokma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1830. Feike is overleden op zaterdag 24 januari 1874 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1874.
Beroep:
boer
Kinderen van Trijntje en Jakob:
1 Atje Dooyema, geboren op woensdag 4 augustus 1858 in Wons ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1858. Atje is overleden op woensdag 18 januari 1899 in Bolsward, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1899. Atje bleef ongehuwd.
2 Mink Doyema, geboren op zondag 17 juni 1860 in Wons ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1860. Mink is overleden op maandag 6 augustus 1883 in Bolsward, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1883. Mink bleef ongehuwd.
Kinderen van Trijntje en Feike:
3 Rooske de Boer, geboren op zondag 4 september 1864 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1864. Rooske is overleden op maandag 13 februari 1933 in Delft, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rooske: aktenummer 1933.109
Notitie bij Rooske: Rooske is op 5 juni 1892 in Bolsward gehuwd met Jacob de Jong
4 Marijke de Boer, geboren op maandag 19 maart 1866 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1866. Marijke is overleden op zondag 30 mei 1875 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1875.
5 Baukje de Boer, geboren op woensdag 12 februari 1868 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1868.
32 Baukje Sybrens Reidsma is geboren op zondag 26 maart 1837 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1837. Baukje is overleden op vrijdag 1 november 1929 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1929.
Beroep:
vanaf 1860     dienstmeid
Baukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1860 in Wonseradeel met Bouwe Pieters Feenstra, 22 jaar oud. Bouwe is geboren op maandag 26 maart 1838 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), zoon van Pieter Ennes Feenstra en Antje Bouwes Algra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1838. Bouwe is overleden op zaterdag 19 januari 1918 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1918.
Kinderen van Baukje en Bouwe:
1 Pieter Feenstra, geboren op dinsdag 1 april 1862 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1862. Pieter is overleden op maandag 14 november 1870 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1870.
2 Sybren Feenstra, geboren op vrijdag 23 september 1864 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1864. Sybren is overleden op maandag 6 november 1950 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1950.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 1 september 1888 in Wonseradeel gehuwd met Grietje Heeres
3 Enne Feenstra, geboren op zondag 19 mei 1867 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1867. Enne is overleden op zaterdag 29 augustus 1953 in Sneek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1953.
Notitie bij Enne: Enne is op 29 mei 1893 in Wonseradeel gehuwd met Jaitske Reitsma
4 Pietertje Feenstra, geboren op donderdag 7 september 1871 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1871. Pietertje is overleden op vrijdag 15 november 1918 in Bolsward, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1918. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Notitie bij Pietertje: Pietertje is op 4 mei 1898 in Wonseradeel gehuwd met Hendrik Prins
5 Pieter Feenstra, geboren op zondag 12 juli 1874 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1874. Pieter is overleden op woensdag 24 februari 1875 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1875.
6 Pieter Feenstra, geboren op donderdag 3 augustus 1876 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1876. Pieter is overleden op woensdag 12 januari 1949 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1949.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 26 mei 1900 in Wymbritseradeel gehuwd met Klaaske Cnossen
33 Henderika Sybrens Reitsma is geboren op woensdag 17 april 1839 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1839. Henderika is overleden op zaterdag 10 januari 1925 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1925.
Beroep:
dienstmeid
Henderika:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 september 1861 in Wonseradeel met Kornelis Jans Attema, 43 jaar oud. Kornelis is geboren op dinsdag 9 juni 1818 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Sieks Attema en Wytske Kornelis Roorda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1818. Kornelis is overleden op zaterdag 2 juli 1864 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1864.
Beroep:
boer
(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 juli 1867 in Wonseradeel met Leonardus Hugius Koppelman Bokma, 46 jaar oud. Leonardus is geboren op vrijdag 4 mei 1821 in Sneek, zoon van Tussijn Ates (Toussaint) Bokma en Grietje Wouters Cool. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1821. Leonardus is overleden op donderdag 23 november 1911 in Bolsward, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1911.
Beroep:
onderwijzer
Kinderen van Henderika en Kornelis:
1 Artje Attema, geboren op dinsdag 29 april 1862 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1862. Artje is overleden op zondag 21 mei 1865 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1865.
2 Jan Attema, geboren op donderdag 12 november 1863 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1863. Jan is overleden op donderdag 31 maart 1927 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1927. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
dierenarts
Kinderen van Henderika en Leonardus:
3 Artje Koppelman Bokma, geboren op zondag 19 april 1868 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1868. Artje is overleden op maandag 3 september 1962 in Leiden, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1962. Artje bleef ongehuwd.
4 Toussaint Koppelman Bokma, geboren op dinsdag 10 april 1877 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1877. Toussaint is overleden op maandag 24 juli 1967 in Strijen ( Hoeksche Waard ), 90 jaar oud.
Notitie bij Toussaint: Toussaint is op 26 april 1906 in Zelhem gehuwd met Sientje Oosterink
34 Djeurre Sybrens (Djurre) Reitsma is geboren op woensdag 28 september 1842 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1842. Djurre is overleden op dinsdag 28 juli 1874 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1874.
Beroep:
boerenknecht
Djurre trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1870 in Wymbritseradeel met Trijntje Sjoerds Vlas, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 1 juli 1844 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Feikes Vlas en Jantje Ennes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1844. Trijntje is overleden op zaterdag 9 april 1927 in Bolsward, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1927. Zij is begraven in Workum ( Zuidwest-Friesland ).
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Djurre en Trijntje:
1 Jantje Reitsma, geboren op donderdag 6 maart 1873 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1873. Jantje is overleden op zondag 21 november 1948 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1948.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 23 februari 1895 in Wymbritserdaeel gehuwd met Joris Wijnja
2 Djurretje Reidsma, geboren op maandag 4 januari 1875 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1875. Djurretje is overleden op zaterdag 31 december 1921 in Sneek, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1921.
Notitie bij Djurretje: Djurretje is op 23 mei 1896 in Workum gehuwd met Freerk Faber
35 Froukjen Sybrens Reitsma is geboren op zaterdag 1 februari 1845 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 februari 1845. Froukjen is overleden op zondag 4 maart 1917 in Bolsward, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1917.
Beroep:
dienstmeid
Froukjen trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1881 in Wymbritseradeel met Rein Gelkes van der Plaats, 49 jaar oud. Rein is geboren op vrijdag 8 juli 1831 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gelke Sjoerds van der Plaats en Jetske Willems Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 juli 1831. Rein is overleden op woensdag 3 november 1909 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1909.
Beroep:
landbouwer
Kind van Froukjen en Rein:
1 Siebren van der Plaats, geboren op vrijdag 16 oktober 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 oktober 1885. Siebren is overleden op vrijdag 26 februari 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1886.
36 Ynskjen Sybrens Reitsma is geboren op zondag 20 september 1846 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1846. Ynskjen is overleden op zondag 10 maart 1929 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1929.
Beroep:
naaister
Ynskjen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Wonseradeel met Jelle Joris Wijnja, 28 jaar oud. Jelle is geboren op maandag 7 september 1840 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Joris Ulbes Wijnja en Baukjen Jetzes Schaafsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 september 1840. Jelle is overleden op maandag 16 oktober 1905 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1905.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Ynskjen en Jelle:
1 Artje Jelles Wijnja, geboren op donderdag 26 mei 1870 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1870. Artje is overleden op vrijdag 7 augustus 1964 in Lemmer ( De Friese Meren ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1964. Zij is begraven in Heeg.
Notitie bij Artje: Artje is op 12 mei 1894 in Wymbritseradeel gehuwd met Hedser Gurbes van Brug
2 Joris Jelles Wijnja, geboren op dinsdag 15 oktober 1872 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1872. Joris is overleden op zondag 3 maart 1935 in Sneek, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1935. Hij is begraven in Workum ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij Joris: Joris is op 23 februari 1895 in Wymbritseradeel gehuwd met Jantje Djurres Reitsma
3 Djurre Jelles Wijnja, geboren op zondag 23 augustus 1874 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1874. Djurre is overleden op zaterdag 1 juli 1950 in Schraard ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1950.
Notitie bij Djurre: Djurre is op 31 mei 1902 in Wymbritseradeel gehuwd met Pietje Minnes Tiesma
4 Baukjen Jelles Wijnja, geboren op woensdag 9 februari 1876 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 februari 1876. Baukjen is overleden op maandag 4 april 1966 in Franeker, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1966.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 1 juni 1901 in Wymbritseradeel gehuwd met Minze Hendriks Postma
5 Syberen Jelles Wijnja, geboren op woensdag 19 december 1877 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1877. Syberen is overleden op vrijdag 9 mei 1969 in Enkhuizen, 91 jaar oud.
Notitie bij Syberen: Syberen is gehuwd met Petronella Brouwer
6 Reinder Jelles Wijnja, geboren op vrijdag 14 maart 1879 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 maart 1879. Reinder is overleden op dinsdag 8 augustus 1961 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1961.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 23 mei 1903 in Wymbritseradeel gehuwd met Grietje Pieters Bosma
7 Grietje Jelles Wijnja, geboren op zondag 6 februari 1881 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1881. Grietje is overleden op zondag 9 oktober 1977 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga.
Notitie bij Grietje: Grietje is (1) op 26 mei 1906 in Wymbritseradeel gehuwd met Koop Veenstra en (2) op 20 mei 1910 in Doniawerstal met Willem Hoekstra
8 Elizabeth Jelles Wijnja, geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1882. Elizabeth is overleden op zondag 4 maart 1917 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1917. Zij is begraven in Roordahuizum.
Notitie bij Elizabeth: Elizabeth is op 23 november 1907 in Wymbritseradeel gehuwd met Douwe Lykles Postma
9 Jelle Jelles Wijnja, geboren op woensdag 28 januari 1885 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1885. Jelle is overleden op woensdag 7 januari 1959 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1959.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 6 oktober 1915 in Wonseradeel gehuwd met Trijntje Riemers Reidsma
10 Ynskje Jelles Wijnja, geboren op woensdag 28 januari 1885 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1885. Ynskje is overleden op zondag 24 juli 1977 in Bilthoven ( de Bilt ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Appingedam op Begraafplaats Rusthof.
Notitie bij Ynskje: Ynskje is op 21 mei 1910 in Wymbritseradeel gehuwd met Watte Hantjes Zijlstra
11 Corneliske Jelles Wijnja, geboren op vrijdag 6 augustus 1886 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1886. Corneliske is overleden op zaterdag 2 juni 1928 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1928. Zij is begraven in Abbega.
Notitie bij Corneliske: Corneliske is op 20 mei 1908 in Sneek gehuwd met Auke Jans Hofstra
12 Hendrikus Jelles Wijnja, geboren op dinsdag 24 april 1888 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1888. Hendrikus is overleden op vrijdag 6 september 1968 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Hendrikus is gehuwd met Dora Eenkorr
13 Jetze Jeles Wijnja, geboren op maandag 2 juni 1890 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1890. Jetze is overleden op dinsdag 29 november 1966 in Bolsward, 76 jaar oud. Hij is begraven in Sandfirden.
Notitie bij Jetze: Jetze is op 25 mei 1916 in Wymbritseradeel gehuwd met Taetske Sikkes Hoekstra
37 Sytske Sybrens Reitsma is geboren op vrijdag 7 april 1848 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1848. Sytske is overleden op maandag 12 februari 1900 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1900.
Beroep:
dienstmeid
Sytske:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 april 1875 in Wymbritseradeel met Durk Vlas, 35 jaar oud. Durk is geboren op zondag 12 januari 1840 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Feikes Vlas en Jantje Ennes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1840. Durk is overleden op vrijdag 5 november 1875 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1875.
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Wymbritseradeel met Reitje van der Werf, 30 jaar oud. Reitje is geboren op zaterdag 3 februari 1849 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Gosses van der Werf en Geertje Pieters Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1849. Reitje is overleden op vrijdag 24 december 1926 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1926.
Kinderen van Sytske en Reitje:
1 Sjoerd van der Werf, geboren op zaterdag 27 december 1879 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1879. Sjoerd is overleden op vrijdag 25 april 1919 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1919.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 9 oktober 1902 in Haskerland gehuwd met Fettje de Jong
2 Sybren van der Werf, geboren op donderdag 3 maart 1881 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1881.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 14 november 1903 in Wymbritseradeel gehuwd met Rinkje de Jong
3 Pieter van der Werf, geboren op donderdag 31 mei 1883 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1883. Pieter is overleden op dinsdag 2 september 1969 in Joure ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Heeg.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 22 december 1906 in Wymbritseradeel gehuwd met Hielkje Terpstra
4 Atje van der Werf, geboren op zondag 22 november 1885 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1885. Atje is overleden op woensdag 13 juli 1887 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1887.
5 Reinder van der Werf, geboren op vrijdag 13 januari 1888 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1888. Reinder is overleden op zondag 8 december 1889 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 december 1889.
38 Elisabeth Sybrens Reitsma is geboren op vrijdag 18 januari 1850 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1850. Elisabeth is overleden op donderdag 28 december 1876 in Pingjum ( Wonseradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1876.
Beroep:
dienstmeid
Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1870 in Wonseradeel met Frans de Boer, 24 jaar oud. Frans is geboren op donderdag 15 januari 1846 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Wendtje Franses de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 januari 1846. Frans is overleden op zaterdag 19 augustus 1916 in Pingjum ( Wonseradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1916.
Kinderen van Elisabeth en Frans:
1 Sybren de Boer, geboren op woensdag 27 september 1871 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1871. Sybren is overleden op zaterdag 21 mei 1949 in Pingjum ( Wonseradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1949.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 3 augustus 1895 in Wonseradeel gehuwd met Akke Oppedijk
2 Windtje de Boer, geboren op maandag 17 november 1873 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1873. Windtje is overleden op dinsdag 11 juli 1961 in Groningen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1961.
Notitie bij Windtje: Windtje is op 2 december 1899 in Wonserdaeel gehuwd met Sjoerd Westra
39 Reinder Sybrens Reitsma is geboren op donderdag 20 mei 1852 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybren Djeurres Reitsma en Artje Hendriks Adema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1852. Reinder is overleden op dinsdag 19 februari 1929 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1929.
Beroep:
boerenknecht
Reinder trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1879 in Wymbritseradeel met Tjitske Dijkstra, 22 jaar oud. Tjitske is geboren op zaterdag 19 juli 1856 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerben Jentjes Dijkstra en Jaike Sipkes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1856. Tjitske is overleden op dinsdag 5 december 1899 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1899.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Reinder en Tjitske:
1 Jaike Reitsma, geboren op maandag 15 januari 1883 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1883. Jaike is overleden op vrijdag 13 juli 1900 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1900.
2 Sybren Djurre Reitsma, geboren op donderdag 22 oktober 1885 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1885. Sybren is overleden op zaterdag 5 oktober 1963 in Sandfirden ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Sandfirden.
3 Atje Reitsma, geboren op maandag 20 augustus 1888 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1888. Atje is overleden op maandag 26 augustus 1963 in Bolsward, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1963.
Notitie bij Atje: Atje is op 13 mei 1925 in Wymbritseradeel gehuwd met Pieter Wester
4 Klaaske Reitsma, geboren op zondag 4 januari 1891 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1891. Klaaske is overleden op zaterdag 15 november 1969 in Sandfirden ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Sandfirden.
5 Froukje Reitsma, geboren op dinsdag 29 augustus 1893 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1893. Froukje is overleden op vrijdag 21 juli 1950 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1950. Zij is begraven in Gauw.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 24 mei 1919 in Wymbritserdaeel gehuwd Atze Bakker
40 Trijntje Keimpes Boersma is geboren op zondag 22 december 1839 in Bolsward, dochter van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1839. Trijntje is overleden op zondag 8 juni 1930 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1930.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 12 november 1863 in Wonseradeel met Ane Arjens Buwalda, 34 jaar oud. Ane is geboren op maandag 11 mei 1829 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Arjen Klaases Buwalda en Tyttje Jans (Tietje) Stremmeler. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1829. Ane is overleden op zaterdag 9 april 1910 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910.
Beroep:
herbergier
Kinderen van Trijntje en Ane:
1 Klaaske Anes Buwalda, geboren op zondag 25 september 1864 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1864. Klaaske is overleden op vrijdag 26 september 1919 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1919.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 19 mei 1883 in Wonseradeel gehuwd met Sjoerd Bos
2 Arjen Anes Buwalda, geboren op zondag 10 februari 1867 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1867. Arjen is overleden op maandag 22 april 1940 in Heerenveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1940. Hij is begraven in Oudeschoot.
Notitie bij Arjen: Arjen is (1) op 10 juni 1899 in IJlst gehuwd met Tjitske Frederiks de Groot en (2) op 25 april 1910 in Schoterland Hielkje Coenraads Stolberg
3 Klaas Anes Buwalda, geboren op vrijdag 1 oktober 1869 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1869. Klaas is overleden op woensdag 2 augustus 1933 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1933.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 1 juni 1895 in Wonseradeel gehuwd met Bleike Dijkstra
4 Antje Anes Buwalda, geboren op donderdag 22 januari 1874 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1874. Antje is overleden op zondag 24 augustus 1947 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1947.
Notitie bij Antje: Antje is (1) 30 september 1893 in Wonseradeel gehuwd met Sietze Zwart en (2) op 3 augustus 1905 in Het Bildt met Douwe Grond
41 Tjitske Boersma is geboren op maandag 31 maart 1845 in Bolsward, dochter van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1845. Tjitske is overleden op zondag 29 oktober 1922 in Longerhouw ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1922. Tjitske:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1869 in Wonseradeel met Fedde Harmens Stremler, 32 jaar oud. Fedde is geboren op zondag 2 april 1837 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Harmen Jans Stremler en Feikjen Feddes Volbeda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1837. Fedde is overleden op zaterdag 5 november 1887 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1887.
Beroep:
Winkelier
(2) trouwde, 60 jaar oud, op zaterdag 30 september 1905 in Wonseradeel met Dirk Bakker, 72 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 11 mei 1833 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wiegert Wiebes Bakker en Martjen Baukes Vlieger. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1833. Dirk is overleden op vrijdag 25 januari 1918 in Longerhouw ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1918.
Kinderen van Tjitske en Fedde:
1 Keimpe (Kemp) Stremler, geboren op donderdag 9 september 1869 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1869. Kemp is overleden in december 1946 in Idaho, ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Lewiston, Nez Perce County, op de Normal Hill Cemetery.
Notitie bij Kemp: Keimpe is op 22 maart 1893 vertrokken naar Michigan ( Amerika )
2 Feikje Stremler, geboren op dinsdag 23 mei 1871 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1871. Feikje is overleden op zaterdag 17 september 1898 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1898.
Notitie bij Feikje: Feikje is op 14 maart 1896 in Wonseradeel gehuwd met Johannes van der Schoot
3 Klaas Stremler, geboren op zondag 12 juli 1874 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1874. Klaas is overleden op vrijdag 12 oktober 1906 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1906.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 16 april 1898 in Wonseradeel gehuwd met Pietje van Wier
42 Attje Keimpes Boersma is geboren op vrijdag 8 oktober 1847 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1847. Attje is overleden op maandag 12 februari 1917 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Attje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Wonseradeel met Reinder Tjeerds van Althuis, 25 jaar oud. Reinder is geboren op zaterdag 20 november 1841 in Peins ( Waadhoeke ), zoon van Tjeerd Sjoukes van Althuis en Antje Reinders Brunia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1841.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Attje en Reinder:
1 Durkje Reinders van Althuis, geboren op dinsdag 10 november 1868 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1868. Durkje is overleden op zaterdag 19 februari 1870 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1870.
2 Keimpe Reinders van Althuis, geboren op zondag 14 november 1869 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1869. Keimpe is overleden op dinsdag 29 augustus 1882 in Sloten ( De Friese Meren ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1882.
3 Dirkje Reinders van Althuis, geboren op zaterdag 17 december 1870 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 december 1870. Dirkje is overleden op donderdag 19 maart 1908 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Dirkje is op 21 september 1892 in Nieuwer-Amstel gehuwd met Jan Jans de groot
4 Klaaske Reinders van Althuis, geboren op zondag 2 juni 1872 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1872. Klaaske is overleden op zondag 13 oktober 1872 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1872.
5 Tjeerd Reinders van Althuis, geboren op zaterdag 13 september 1873 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1873. Tjeerd is overleden op vrijdag 22 juli 1949 in Amersfoort, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juli 1949.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 8 januari 1896 in Nieuwer-Amstel gehuwd met Hermnina Willems Buis
6 Hotze Reinders van Althuis, geboren op dinsdag 8 augustus 1876 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1876. Hotze is overleden op dinsdag 15 april 1952 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Notitie bij Hotze: Hotze is op 14 april 1897 in Amsterdam gehuwd met Catharina Elisabeth Driessen
7 Sjouke Reinders van Althuis, geboren op zaterdag 27 september 1879 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1879. Sjouke is overleden op woensdag 6 mei 1953 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 13 juni 1900 in Amsterdam gehuwd met Pietje Martens Hamersma
43 Hotze Keimpes Boersma is geboren op donderdag 13 juni 1850 in Bolsward, zoon van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1850. Hotze is overleden op vrijdag 16 januari 1925 in Pingjum ( Wonseradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1925. Hotze trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 april 1874 in Wonseradeel met Geertje Tjeerds Piso, 24 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 11 oktober 1849 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjeerd Pieters Piso en Beitske Johannes de Beer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1849. Geertje is overleden op dinsdag 4 februari 1913 in Pingjum ( Wonseradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1913.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hotze en Geertje:
1 Beitske Hozes Boersma, geboren op maandag 15 juni 1874 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1874. Beitske is overleden op maandag 24 juni 1946 in Marssum ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1946. Zij is begraven in Marssum.
Notitie bij Beitske: Beitske is op 13 november 1897 in Wonseradeel gehuwd met Sytze Bekius
2 Klaaske Hotzes Boersma, geboren op zondag 18 juni 1876 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1876. Klaaske is overleden op woensdag 2 augustus 1876 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1876.
3 Keimpe Hotzes Boersma, geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1877. Keimpe is overleden op zaterdag 31 december 1938 in Ede, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1939. Hij is begraven in Ede op de Oude Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Keimpe: keimpe is op 5 oktober 1901 in Wonseradeel gehuwd met Saakje Schaafsma
4 Tjeerd Hotzes Boersma, geboren op zaterdag 4 januari 1879 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1879. Tjeerd is overleden op donderdag 6 december 1945 in Pingjum ( Wonseradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 9 december 1945.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 18 juli 1903 in Wonseradeel gehuwd met Geertje Vos
5 Klaaske Hotzes Boersma, geboren op donderdag 23 maart 1882 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1882. Klaaske is overleden op zondag 25 november 1883 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1883.
6 Klaas Hotzes Boersma, geboren op donderdag 4 december 1884 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1884. Klaas is overleden op maandag 4 november 1974, 89 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 12 juni 1909 in Wonseradeel gehuwd met Aukje Miedema
44 Hendrikus Keimpes Boersma is geboren op woensdag 16 maart 1853 in Bolsward, zoon van Keimpe Hotzes Boersma en Klaaske Hendriks Adema (zie 14). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1853. Hendrikus is overleden op zondag 5 mei 1929 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1929. Hendrikus trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 17 oktober 1891 in Wonseradeel met Sietske Marcus de Bruin, 55 jaar oud. Sietske is geboren op zondag 15 november 1835 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Sytzes de Bruin en Akke Aedes Jorwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1835. Sietske is overleden op maandag 8 januari 1912 in Kimswerd ( Wonseradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1912.
45 Trijntje Marijkes Adema is geboren op maandag 25 november 1839 in Bolsward, dochter van Marijke Hendriks Adema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1839. Trijntje is overleden op vrijdag 14 november 1862 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1862.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 februari 1859 in Wonseradeel met Evert Folkerts de Groot, 33 jaar oud. Evert is geboren op donderdag 24 februari 1825 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Folkert Sipkes de Groot en Japke Everts de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1825. Evert is overleden op dinsdag 3 januari 1871 in Allingawier ( Zuidwest-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1871.
Kinderen van Trijntje en Evert:
1 Folkert Everts de Groot, geboren op dinsdag 24 april 1860 in Bolsward. Volgt 61.
2 Trijntje Everts de Groot, geboren op woensdag 12 november 1862 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1862. Trijntje is overleden op zaterdag 29 november 1862 in Leeuwarden, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1862.
46 Rinske Adema is geboren op dinsdag 31 december 1850 in Bolsward, dochter van Ate Hendriks Adema (zie 16) en Lolkjen Jans Sloterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1850. Rinske is overleden op zondag 19 november 1939 in Lemmer ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1939. Rinske trouwde, 28 jaar oud, op zondag 15 juni 1879 in Bolsward met Wieger de Vries, 27 jaar oud. Wieger is geboren op dinsdag 3 februari 1852 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Teunis Gerrits de Vries en Antje Rienks Harkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1852. Wieger is overleden op dinsdag 11 januari 1927 in Lemmer ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1927.
Beroep:
vanaf 1879     viskoopman
Kinderen van Rinske en Wieger:
1 Ate de Vries, geboren op vrijdag 2 juli 1880 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 62.
2 Theunis de Vries, geboren op maandag 29 januari 1883 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 63.
3 Lolkje de Vries, geboren op zaterdag 8 oktober 1887 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 64.
4 Antje de Vries, geboren op zondag 26 juli 1891 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 65.
47 Trijntje Adema is geboren op woensdag 26 januari 1859 in Bolsward, dochter van Ate Hendriks Adema (zie 16) en Lolkjen Jans Sloterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1859. Trijntje is overleden op zondag 11 maart 1900 in Bolsward, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1900. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 3 november 1878 in Sneek met Yske Jiskes van Kampen, 23 jaar oud. Yske is geboren op dinsdag 26 juni 1855 in Sneek, zoon van Lieuwe Sybrandus van Kampen en Antje Iskes de Blauw. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1855. Yske is overleden op zaterdag 20 november 1937 in Sneek, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1937.
Beroep:
stuurman op een stoomboot
Kinderen van Trijntje en Yske:
1 Anna van Kampen, geboren op zondag 12 januari 1879 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 66.
2 Lieuwe van Kampen, geboren op woensdag 7 januari 1880 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1880. Lieuwe is overleden op maandag 5 april 1880 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1880.
3 Lieuwe van Kampen, geboren op maandag 28 maart 1881 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 67.
4 Lolkje van Kampen, geboren op zaterdag 14 oktober 1882 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1882. Lolkje is overleden op dinsdag 21 november 1882 in Sneek, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1882.
5 Ate Hendrik van Kampen, geboren op donderdag 15 mei 1884 in Bolsward. Volgt 68.
6 Lolkje van Kampen, geboren op dinsdag 29 mei 1888 in Bolsward. Volgt 69.
7 Jacob van Kampen, geboren op woensdag 24 december 1890 in Bolsward. Volgt 70.
8 Richtje van Kampen, geboren op maandag 10 april 1893 in Bolsward. Volgt 71.
48 Rigtje Adema is geboren op dinsdag 16 mei 1865 in Bolsward, dochter van Ate Hendriks Adema (zie 16) en Lolkjen Jans Sloterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1865. Rigtje is overleden op maandag 29 juni 1931 in Apeldoorn, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1931. Zij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Beroep:
dienstbode
Rigtje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 26 november 1893 in Bolsward met Klaas Holkeboer, 26 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 24 februari 1867 in Bolsward, zoon van Jan Klazes Holkeboer en Antje Alles Hofstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1867. Klaas is overleden op maandag 24 juni 1895 in Bolsward, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1895.
Beroep:
vellenblotersknecht
(2) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 14 november 1917 in Apeldoorn met Samuel van der Schaaf, 62 jaar oud. Samuel is geboren op dinsdag 14 augustus 1855 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Jan Heines van der Schaaf en Jentina Samuels Camphuijsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1855. Samuel is overleden op maandag 25 maart 1935 in Renkum, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 maart 1935. Hij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Kind van Rigtje en Klaas:
1 Jan Holkeboer, geboren op zondag 6 januari 1895 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1895. Jan is overleden op vrijdag 5 april 1895 in Bolsward, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1895.
49 Hotske Heerkes Robijn is geboren op dinsdag 27 juli 1841 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Heerke Annes Robijn (zie 22) en Sibbeltje Sjoerds Ferwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1841. Hotske is overleden op donderdag 10 april 1924 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1924. Hotske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1865 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ) met Kornelis Klazes Nijdam, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op donderdag 21 december 1837 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Yedes Nijdam en Jantje Binnerts Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1837. Kornelis is overleden op zaterdag 20 april 1901 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1865     boerenknecht
Kinderen van Hotske en Kornelis:
1 Klaas Nijdam, geboren op zondag 22 september 1867 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1867. Klaas is overleden op dinsdag 4 september 1923 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1923.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 2 juni 1894 in Wonseradeel gehuwd met Louisa Brune
2 Heerke Nijdam, geboren op vrijdag 28 april 1871 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1871. Heerke is overleden op woensdag 22 juli 1908 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1908. Hij is begraven in Nijemirdum.
Notitie bij Heerke: Heerke is op 18 augustus 1894 in Wonseradeel gehuwd met Aafke Anema
50 Antje Ykes Boschma is geboren op maandag 1 juli 1850 in Baard ( Leeuwarden ), dochter van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1850. Antje is overleden op woensdag 25 maart 1931 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1931. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk. Antje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1870 in Baarderadeel met Wieger Jans Postma, 25 jaar oud. Wieger is geboren op maandag 22 juli 1844 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Wiegers Postma en Lijsbeth Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1844. Wieger is overleden op vrijdag 27 juni 1930 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 juni 1930. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Antje en Wieger:
1 Elisabeth Wygers Postma, geboren op maandag 29 mei 1871 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1871. Elisabeth is overleden op vrijdag 27 augustus 1948 in Assen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1948. Zij is begraven in Mantgum op het kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 2 mei 1894 in Baarderadeel gehuwd met Petrus Jetses Kalma
2 Yke Wygers Postma, geboren op vrijdag 8 november 1872 in Baard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1872. Yke is overleden op zaterdag 11 januari 1890 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1890.
3 Aaltje Wygers Postma, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1875. Aaltje is overleden op zaterdag 6 juni 1959 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1959.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 6 mei 1896 in Baarderadeel gehuwd met Auke Aukes Sierdsma
4 Jan Wygers Postma, geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1878. Jan is overleden op woensdag 20 april 1955 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1955.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 7 mei 1902 in Baarderadeel gehuwd met Geiske Gerbens Andringa en (2) op 10 mei 1905 met Jeltje Ydema en (3) op 5 mei 1910 in Idaarderadeel met Grietje Hiemstra
5 Dieuwke Postma, geboren op zondag 12 september 1886 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1886. Dieuwke is overleden op vrijdag 1 april 1977 in Winsum ( Het Hogeland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Winsum op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke (1) op 24 april 1907 in Baarderadeel gehuwd met Jan van der Weg en (2) op 7 mei 1913 met Hans Siderius
51 Rintje Ykes Boschma is geboren op woensdag 8 oktober 1851 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1851. Rintje is overleden op vrijdag 19 januari 1940 in Deinum ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1840. Rintje trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 28 april 1887 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Lybrig Bruinsma, 27 jaar oud. Lybrig is geboren op zaterdag 4 februari 1860 in Engelum ( Waadhoeke ), dochter van Jan Annes Bruinsma en Taetske Klazes Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1860. Lybrig is overleden op vrijdag 7 juli 1916 in Deinum ( Waadhoeke ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1916.
52 Trijntje Ykes Boschma is geboren op woensdag 16 november 1853 in Baard ( Leeuwarden ), dochter van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1853. Trijntje is overleden op donderdag 19 september 1935 in Baard ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1935. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 29 april 1874 in Baarderadeel met Pieter Piers Brouwer, 27 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 3 april 1847 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Pier Theunis Brouwer en Minke Pieters van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1847. Pieter is overleden op maandag 7 augustus 1893 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1893.
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Pier Brouwer, geboren op donderdag 28 januari 1875 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 januari 1875. Pier is overleden op woensdag 26 mei 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1880.
2 Theunis Brouwer, geboren op zaterdag 21 februari 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1880. Theunis is overleden op woensdag 12 juni 1918 in Baard ( Leeuwarden ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1918.
Notitie bij Theunis: Teunis is op 21 mei 1908 in Menadumadeel gehuwd met Roeltje Cuperus
53 Ruurd Boschma is geboren op vrijdag 27 juli 1855 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1855. Ruurd is overleden op woensdag 30 november 1932 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1932. Hij is begraven in Pingjum.
Beroep:
bouwkundige
Ruurd:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Ooststellingwerf met Trijntje Roelofs Jager, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 3 november 1853 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), dochter van Roelof Harmens Jager en Jantje Koops Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1853. Trijntje is overleden op vrijdag 19 mei 1899 in Hitzum ( Waadhoeke ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1899.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 10 april 1901 in Wonseradeel met Trijntje Rients Yntema, 39 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 21 september 1861 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Rients Doekles Yntema en Rienkjen Franses Hoitinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1861. Trijntje is overleden op vrijdag 11 december 1914 in Pingjum ( Wonseradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1914.
(3) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 26 november 1919 in Wonseradeel met Joukje Petrus Noordenbos, 41 jaar oud. Joukje is geboren op zondag 1 september 1878 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Petrus Klazes Noordenbos en Gerbrig Fopkes Fopma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 september 1878. Joukje is overleden op woensdag 28 juli 1971 in Balk ( De Friese Meren ), 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 augustus 1971 in Pingjum.
54 Feike Ykes Boschma is geboren op donderdag 7 januari 1858 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1858. Feike is overleden op woensdag 30 juli 1924 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1924.
Beroep:
Koopman
Feike trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1882 in Baarderadeel met Baukje Thomas Schuurmans, 20 jaar oud. Baukje is geboren op maandag 13 mei 1861 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Thomas Ottes Schuurmans en Trijntje Gerbens Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1861. Baukje is overleden op woensdag 26 augustus 1942 in Huizum ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1942.
Kinderen van Feike en Baukje:
1 Yke Boschma, geboren op zaterdag 14 april 1883 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883. Yke is overleden op donderdag 6 juni 1935 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1935.
Notitie bij Yke: Yke is op 27 december 1916 in Bolsward gehuwd met Thomaske Schotanus
2 Thomas Boschma, geboren op woensdag 14 april 1886 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1886. Thomas is overleden op vrijdag 19 juli 1957 in Deventer, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1952.
Notitie bij Thomas: Thomas is op 29 augustus 1912 in Haren gehuwd met Alberta Nijdam
3 Trijntje Boschma, geboren op maandag 23 januari 1888 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1888. Trijntje is overleden op vrijdag 10 september 1937 in Luxwoude ( Opsterland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 10e van een onbekende maand in 937. Zij is begraven in Tijnje.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 16 juni 1915 in Wonseradeel met Jan van der Leij
4 Aaltje Boschma, geboren op donderdag 26 april 1894 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1894.
55 Hessel Ykes Boschma is geboren op donderdag 23 april 1863 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Yke Rintjes Boschma en Aaltje Ruurds Adema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1863. Hessel is overleden op maandag 29 januari 1951 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1951. Hij is begraven in Huizum. Hessel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 mei 1890 in Baarderadeel met Ynke Annes de Jong, 22 jaar oud. Ynke is geboren op dinsdag 21 april 1868 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Anne Eeltjes de Jong en Romkje Klazes Jepma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1868. Ynke is overleden op woensdag 10 februari 1943 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1943. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Hessel en Ynke:
1 Romkje Hessels Boschma, geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1892.
Notitie bij Romkje: Romkje is op 22 november 1913 in Leeuwarden gehuwd met Frederik Woudstra
Beroep:
dienstbode
2 Iefke Hessels Boschma, geboren op vrijdag 4 augustus 1893 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1893. Iefke is overleden op maandag 24 april 1967 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1967.
Notitie bij Iefke: Iefke is op 3 juli 1918 in Leeuwarden gehuwd met Gerrit Luppo Beintema
3 Aaltje Hessels Boschma, geboren op donderdag 10 oktober 1895 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1895.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 8 mei 1920 in Leeuwarden gehuwd met Auke Blaauwbroek
4 Trijntje Boschma, geboren omstreeks 1901 in Diemen.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 30 augustus 1922 in Leeuwarden gehuwd met Wietze Spanjer
5 Gelske Boschma, geboren op donderdag 18 mei 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1911. Gelske is overleden op vrijdag 24 november 1961 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 november 1961. Zij is begraven in Huizum. Gelske bleef ongehuwd.
Beroep:
linnenjuffrouw
56 Hinke Ages Dijkstra is geboren op zaterdag 23 november 1850 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Age Jentjes Dijkstra en Jeltje Jans Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1850. Hinke is overleden op zondag 29 oktober 1916 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1916. Hinke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 mei 1876 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Anne Martens Zwart, 24 jaar oud. Anne is geboren op woensdag 10 maart 1852 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Marten Pieters Zwart en Jitske Annes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1852. Anne is overleden op vrijdag 9 juni 1911 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1911.
Beroep:
timmerknecht
57 Jan Ages Dijkstra is geboren op dinsdag 11 oktober 1853 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), zoon van Age Jentjes Dijkstra en Jeltje Jans Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1853. Jan is overleden op vrijdag 3 februari 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1928.
Beroep:
huisschilder en kastelein
Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 april 1881 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Sjoerdtje Lammerts van der Wal, 22 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op woensdag 10 november 1858 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lammert Tjerks van der Wal en Minke Teyes Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1858. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 30 april 1929 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1929.
Kinderen van Jan en Sjoerdtje:
1 Age Dijkstra, geboren op donderdag 5 januari 1882 in Minnertsga ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1882. Age is overleden op vrijdag 17 november 1882 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1882.
2 Minke Dijkstra, geboren op vrijdag 2 maart 1883 in Minnertsga ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1883. Minke is overleden op woensdag 22 mei 1957 in Arnhem, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1957. Minke bleef ongehuwd.
3 Age Dijkstra, geboren op donderdag 27 maart 1884 in Minnertsga ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1884. Age is overleden op maandag 9 maart 1885 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1885.
4 Jeltje Dijkstra, geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1886. Jeltje is overleden op maandag 23 september 1957 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1957.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 7 augustus 1909 in Dantumadeel gehuwd met Wietze Zandstra
5 Hinke Dijkstra, geboren op zaterdag 16 april 1887 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1887. Hinke is overleden op vrijdag 8 november 1935 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1935. Zij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 8 mei 1913 in Dantumadeel gehuwd met Daniël Bosma
6 Age Dijkstra, geboren op vrijdag 8 juni 1888 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1888.
Notitie bij Age: Age is op 30 april 1918 in Bloemendaal gehuwd met Wilhelmina Johanna Grootegoed
Beroep:
Kok
7 Lammert Tjerk Dijkstra, geboren op donderdag 12 september 1889 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1889. Lammert is overleden op zaterdag 25 augustus 1973 in Bussum ( Gooise Meren ), 83 jaar oud.
Notitie bij Lammert: Lammert is op 18 april 1918 in Amsterdam gehuwd met Elisabeth Aalbersberg
8 Trijntje Dijkstra, geboren op maandag 9 maart 1891 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1891. Trijntje is overleden op zaterdag 11 april 1891 in Bolsward, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1891.
9 Trijntje Dijkstra, geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1892. Trijntje is overleden op dinsdag 7 september 1982 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 10 februari 1921 in Tietjerksteradeel gehuwd met Geert Roosma
10 Jentje Dijkstra, geboren op dinsdag 20 maart 1894 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1894. Jentje is overleden op zondag 14 maart 1897 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1897.
58 Jentje Dijkstra is geboren op donderdag 26 mei 1859 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), zoon van Age Jentjes Dijkstra en Jeltje Jans Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1859.
Beroep:
onderwijzer
Jentje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 14 november 1884 in Smallingerland met Aafke Brouwers, 21 jaar oud. Aafke is geboren op vrijdag 23 januari 1863 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Alle Jans Brouwers en Kornelia Jakoba Leopold. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1863.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Jentje en Aafke:
1 Jeltje Dijkstra, geboren op zondag 25 oktober 1885 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1885.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 10 augustus 1920 in Achtkarspelen gehuwd met Arris van Dijk
2 Popko Alle Dijkstra, geboren op donderdag 4 november 1886 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1886. Popko is overleden op maandag 29 augustus 1887 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1887.
3 Cornelia Jacoba Dijkstra, geboren op woensdag 12 februari 1890 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1890.
Beroep:
verpleegster
4 Popko Alle Dijkstra, geboren op donderdag 2 april 1891 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1891. Popko is overleden op vrijdag 7 januari 1977 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Notitie bij Popko: Popko is op 26 augustus 1922 in Achtkarspelen gehuwd met Antje Dijkstra
Beroep:
Brievenbesteller
59 Hinke Adema is geboren op zondag 5 maart 1848 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Feike Jans Adema (zie 26) en Klaaske Geerts Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1848. Hinke is overleden op zondag 14 maart 1915 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1915. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 mei 1869 in Bolsward met Harmen Kamminga, 25 jaar oud. Harmen is geboren op woensdag 13 december 1843 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjitze Kamminga en Sara Hendriks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1843. Harmen is overleden op zaterdag 9 november 1935 in Eindhoven, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1935.
Beroep:
wolkammer
Kinderen van Hinke en Harmen:
1 Feike Kamminga, geboren op donderdag 5 mei 1870 in Bolsward. Volgt 72.
2 Simon Kamminga, geboren op dinsdag 5 december 1871 in Bolsward. Volgt 73.
3 Klaas Kamminga, geboren op zaterdag 19 juli 1873 in Bolsward. Volgt 74.
4 Hendrik Kamminga, geboren op vrijdag 21 januari 1876 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1876. Hendrik is overleden op zondag 20 augustus 1876 in Bolsward, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1876.
5 Klaaske Kamminga, geboren op maandag 20 mei 1878 in Bolsward. Klaaske is overleden op zaterdag 27 juli 1878 in Bolsward, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1878.
6 Hendrik Kamminga, geboren op woensdag 12 mei 1880 in Bolsward. Hendrik is overleden op dinsdag 9 november 1880 in Bolsward, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1880.
7 Hendrik Kamminga, geboren op donderdag 14 juni 1883 in Bolsward. Volgt 75.
60 Klaas Adema is geboren op zaterdag 1 september 1855 in Hartwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Feike Jans Adema (zie 26) en Klaaske Geerts Faber. Klaas is overleden op maandag 23 januari 1933 in Bolsward, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1933.
Beroep:
timmerknecht en winkelier
Klaas:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 14 mei 1876 in Bolsward met Sjieuwke Tolsma, 21 jaar oud. Sjieuwke is geboren op maandag 29 mei 1854 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjalke Idserds Tolsma en Ybeltje Sybrens Catstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1854. Sjieuwke is overleden op zondag 6 juni 1886 in Bolsward, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1886.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 30 januari 1887 in Bolsward met Tietje Schuurmans, 29 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 5 oktober 1857 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Hendriks Schuurmans en Wietske Hartmans van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1857. Tietje is overleden op vrijdag 14 februari 1941 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1941.
Kinderen van Klaas en Sjieuwke:
1 Klaaske Adema, geboren op zondag 22 april 1877 in Bolsward. Volgt 76.
2 Tjalke Adema, geboren op donderdag 11 september 1879 in Bolsward. Volgt 77.
3 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 10 mei 1881 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1881.
4 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 26 oktober 1882 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1882.
5 Feike Adema, geboren op dinsdag 2 december 1884 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1884. Feike is overleden op maandag 12 juli 1897 in Bolsward, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1897.
6 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 31 mei 1886 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1886.
Kind van Klaas en Tietje:
7 Wietske Adema, geboren op zondag 16 januari 1887 in Bolsward. Volgt 78.
61 Folkert Everts de Groot is geboren op dinsdag 24 april 1860 in Bolsward, zoon van Evert Folkerts de Groot en Trijntje Marijkes Adema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1860. Folkert is overleden op zondag 3 maart 1929 in Naarden ( Gooise Meren ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1929.
Beroep:
treinarbeider
Folkert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1882 in Weesperkarspel met Pietje Boom, 25 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 26 juli 1857 in Loosdrecht ( Wijdemeren ), dochter van Willem Boom en Aagje Slokker. Pietje is overleden op maandag 14 november 1932 in Bussum ( Gooise Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1932.
Kinderen van Folkert en Pietje:
1 Aagje de Groot, geboren op zondag 26 november 1882 in Diemen. Aagje is overleden op zondag 27 december 1953 in Stadskanaal, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1953. Zij is begraven in Stadskanaal op de Hervormde Begraafplaats Oosterkadekerk.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 22 november 1906 in Naarden gehuwd met Jacob Smit
2 Willem Folkert de Groot, geboren op woensdag 3 september 1884 in Diemen. Willem is overleden op zondag 21 juli 1946 in Haarlem, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1946.
Notitie bij Willem: Willem is op 30 september 1909 in Weesp gehuwd met Cornelia Adriana van Randeraat
3 Evert de Groot, geboren op dinsdag 14 september 1886 in Diemen. Evert is overleden op woensdag 26 juli 1911 in Hilversum, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1911. Evert bleef ongehuwd.
Beroep:
gemeenteveldwachter
4 Trijntje de Groot, geboren in mei 1888 in Diemen. Trijntje is overleden op vrijdag 10 augustus 1888 in Diemen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1888.
5 Hermanus de Groot, geboren op donderdag 4 juli 1889 in Diemen. Hermanus is overleden op dinsdag 21 juli 1959 in Rotterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: aktenummer 1959.1672
Notitie bij Hermanus: Hermanus is op 23 april 1908 in Naarden gehuwd met Francina Johanna van den Brink
6 Trijntje de Groot, geboren op zondag 11 januari 1891 in Diemen. Trijntje is overleden op dinsdag 1 maart 1977 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 17 juli 1913 in Naarden gehuwd met Thomas Harmanus van Raam
7 Marijtje de Groot, geboren op zaterdag 8 april 1893 in Weesp ( Amsterdam ). Marijtje is overleden op vrijdag 21 april 1967 in Naarden ( Gooise Meren ), 74 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: Marijtje is (1) op 17 juli 1913 in Naarden gehuwd met Maarten Oostwouder, dit huwelijk is op 8 augustus 1930 door echtscheiding ontbonden en (2) op 1 juli 1931 met Benjamin van Rooijen
8 Jan de Groot, geboren op vrijdag 26 oktober 1894 in Naarden ( Gooise Meren ).
Notitie bij Jan: Jan is op 15 oktober 1919 in Naarden gehuwd met Marretje de Jager
9 Folkert de Groot, geboren op vrijdag 3 september 1897 in Naarden ( Gooise Meren ). Folkert is overleden op zondag 15 juli 1945 in Lübeck ( Duitsland ), 47 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Folkert is op 7 januari 1920 in Bussum gehuwd met Alida Weijdom
10 Pietje de Groot, geboren omstreeks 1900 in Naarden ( Gooise Meren ).
Notitie bij Pietje: Pietje is op 28 maart 1923 in Naarden gehuwd met Cornelis Rijnsburger
11 Hendrik de Groot, geboren op woensdag 3 juli 1901 in Naarden ( Gooise Meren ). Hendrik is overleden op woensdag 24 juli 1901 in Naarden ( Gooise Meren ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1901.
62 Ate de Vries is geboren op vrijdag 2 juli 1880 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Wieger de Vries en Rinske Adema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1880. Ate is overleden op zaterdag 29 oktober 1921 in Lemmer ( De Friese Meren ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1921.
Beroep:
vrachtrijder
Ate trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 oktober 1906 in Lemsterland met Jantje de Boer, 27 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 8 november 1878 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jurjen Johannes de Boer en Grietje Doevendans. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1878. Jantje is overleden op maandag 4 juni 1951 in Ermelo, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1951.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ate en Jantje:
1 Rinske de Vries, geboren op woensdag 12 februari 1908 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1908.
Notitie bij Rinske: Renske is gehuwd met Geert Folkers
2 Grietje de Vries, geboren op donderdag 24 november 1910 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1910. Grietje is overleden op vrijdag 28 november 1986 in Amsterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 27 mei 1948 in Ermelo gehuwd met Klaas Oost
3 Lolkje de Vries, geboren op dinsdag 13 augustus 1912 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1912.
4 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 10 augustus 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ).
63 Theunis de Vries is geboren op maandag 29 januari 1883 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Wieger de Vries en Rinske Adema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1883. Theunis is overleden op dinsdag 17 oktober 1939 in Heerenveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1939. Hij is begraven in Heerenveen op de Begraafplaats aan de Binnenweg.
Beroep:
vanaf 1908     viskoopman
Theunis trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 juni 1908 in Lemsterland met Popkje Reyenga, 25 jaar oud. Popkje is geboren op zondag 30 juli 1882 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jan Reyenga en Aaltje van Slageren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1882. Popkje is overleden op woensdag 1 mei 1968 in Heerenveen, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen op de Begraafplaats aan de Binnenweg.
Kinderen van Theunis en Popkje:
1 Rinske de Vries, geboren op zondag 30 mei 1909 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1909.
2 Aaltje de Vries, geboren op vrijdag 14 juli 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ). Aaltje is overleden op maandag 20 februari 1984 in Heerenveen, 67 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen op de Begraafplaats aan de Binnenweg.
64 Lolkje de Vries is geboren op zaterdag 8 oktober 1887 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Wieger de Vries en Rinske Adema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1887. Lolkje is overleden op donderdag 5 augustus 1954 in Sneek, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1954. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Lolkje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 november 1915 in Lemsterland met Berend Pietersma, 28 jaar oud. Berend is geboren op donderdag 10 februari 1887 in Sneek, zoon van Geert Pietersma en Geeske Krins. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1887. Berend is overleden op dinsdag 17 november 1970 in Sneek, 83 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Lolkje en Berend:
1 Geert Pietersma, geboren op maandag 13 november 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ). Geert is overleden op vrijdag 14 november 1969 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Geert: Geert is op 5 september 1939 in Lemsterland gehuwd met Hendrikje Kuiper
2 Rinske Pietersma, geboren op zondag 5 oktober 1919 in Lemmer ( De Friese Meren ). Rinske is overleden op zaterdag 1 november 1997 in Opeinde ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 28 maart 1940 in Lemsterland gehuwd met Thijs Kuiper
3 Geesje Pietersma, geboren op woensdag 17 mei 1922 in Lemmer ( De Friese Meren ). Geesje is overleden op dinsdag 6 juli 2010 in Zwolle, 88 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 10 juli 2010 in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Notitie bij Geesje: Geesje is gehuwd met Gerrit Jan Raidt
65 Antje de Vries is geboren op zondag 26 juli 1891 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Wieger de Vries en Rinske Adema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1891. Antje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 januari 1920 in Lemsterland met Willem de Groot, 27 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 16 juli 1892 in Utrecht, zoon van Willem de Groot en Hermina Gerarda van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1892.
Beroep:
vanaf 1920     stoffeerder
Kinderen van Antje en Willem:
1 Hermina Gerharda de Groot, geboren op vrijdag 21 oktober 1921 in Meppel.
2 Willem Jan de Groot, geboren op zaterdag 26 januari 1924 in Meppel.
3 Wieger Theunis de Groot, geboren op zaterdag 14 november 1925 in Meppel.
4 Rinske Riekje de Groot, geboren omstreeks 1928. Rinske is overleden op zaterdag 6 oktober 1945 in Alkmaar, ongeveer 17 jaar oud.
66 Anna van Kampen is geboren op zondag 12 januari 1879 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1879. Anna is overleden op zaterdag 2 februari 1929 in Naarden ( Gooise Meren ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1929. Zij is begraven in Naarden op de Oude Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Anna trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Naarden ( Gooise Meren ) met Martinus Bartholomeus Hoijer, 27 jaar oud. Martinus is geboren op woensdag 4 oktober 1876 in Naarden ( Gooise Meren ), zoon van Bartholomeus Hoijer en Geertruida Ruiter. Martinus is overleden op donderdag 19 augustus 1948 in Naarden ( Gooise Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1948. Hij is begraven in Naarden op de Oude Begraafplaats.
Beroep:
metselaar
Kind van Anna en Martinus:
1 Bartholomeus Berthold Hoijer, geboren omstreeks 1906 in Naarden ( Gooise Meren ). Bartholomeus is overleden op vrijdag 1 oktober 1909 in Hilversum, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1909.
67 Lieuwe van Kampen is geboren op maandag 28 maart 1881 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1881. Lieuwe is overleden op vrijdag 24 februari 1939 in New Jersey ( USA ), 57 jaar oud.
Beroep:
stuurman
Lieuwe trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 14 december 1901 in Bolsward met Jiskje Bijlsma, 19 jaar oud. Jiskje is geboren op zondag 12 maart 1882 in Bolsward, dochter van Tjeerd Bijlsma en Lolkje Gosses Boxhoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1882.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Lieuwe en Jiskje:
1 Trijntje (Trina) van Kampen, geboren op zaterdag 7 juni 1902 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1902. Trina is overleden op zondag 28 mei 1989 in Lake Worth, Palm Beach County, Florida ( USA ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Lake Worth, Palm Beach County, op de Lake Worth Memory Gardens.
Notitie bij Trina: Trijntje is op 21 mei 1927 in Bolsward gehuwd met Simon Buwalda
2 Tjeerd van Kampen, geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1903.
emigratie:
Tjeerd is op 8 mei 1929 vanuit Rotterdam vertrokken naar Noord Amerika
3 Yske van Kampen, geboren op vrijdag 22 april 1904 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1904. Yske is overleden op donderdag 26 januari 1961 in Bolsward, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1961.
Notitie bij Yske: Yske is op 3 november 1928 in Bolsward gehuwd met Tietje Feenstra
Beroep:
fabrieksarbeider
4 Lolkje van Kampen, geboren op zondag 18 juni 1905 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1905. Lolkje is overleden op woensdag 19 augustus 1992 in Sneek, 87 jaar oud. Zij is begraven in Wons op het Kerkhof aan de Salverdastraat.
Notitie bij Lolkje: Lolkje is op 7 december 1929 in Bolsward gehuwd met Pieter de Vries
5 Anna van Kampen, geboren op zaterdag 3 november 1906 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1906.
emigratie:
Anna is op 23 maart 1932 vanuit Rotterdam vertrokken naar Noord Amerika
6 Rintje van Kampen, geboren op woensdag 16 oktober 1907 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1907. Rintje is overleden op maandag 27 juli 1908 in Bolsward, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1908.
7 Rintje van Kampen, geboren op zaterdag 16 januari 1909 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1909. Rintje is overleden op donderdag 29 september 1910 in Bolsward, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1910.
8 Lieuwe van Kampen, geboren op vrijdag 1 april 1910 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1910.
9 Rintje (Rin) van Kampen, geboren op zondag 14 mei 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1911. Rin is overleden op donderdag 15 oktober 1981 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Fair Lawn, Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
10 Gosse van Kampen, geboren op dinsdag 1 april 1913 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1913.
emigratie:
Gosse is op 19 maart 1930 vanuit Rotterdam vertrokken naar Noord Amerika
68 Ate Hendrik van Kampen is geboren op donderdag 15 mei 1884 in Bolsward, zoon van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1884. Ate is overleden op vrijdag 13 november 1936 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1936.
Beroep:
mijnwerker en vetsmelter
Ate:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 31 juli 1909 in Sneek met Tjitske Wiersma, 28 jaar oud. Tjitske is geboren op donderdag 7 juli 1881 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hessel Wiersma en Maike Sweering. Tjitske is overleden op zaterdag 23 augustus 1919 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1919.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1922 in Sneek met Jacobje Cnossen, 34 jaar oud. Jacobje is geboren op zondag 11 december 1887 in Sneek, dochter van Jolle Pieters Cnossen en Sibbeltje Annes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 december 1887. Jacobje is overleden op zaterdag 28 december 1935 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1935.
Kind van Ate en Jacobje:
1 Jolle van Kampen, geboren op vrijdag 22 juni 1923 in Steenwijk ( Steenwijkerland ).
69 Lolkje van Kampen is geboren op dinsdag 29 mei 1888 in Bolsward, dochter van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1888. Lolkje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 18 februari 1920 in Rotterdam met Klaas Groen, 32 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 6 september 1887 in Hillegom, zoon van Jan Johannes Groen en Johanna Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1887. Klaas is overleden op woensdag 1 december 1965 in Rotterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: aktenummer 1965.3104
Beroep:
Bootwerker
Kinderen van Lolkje en Klaas:
1 Trijntje Johanna Groen, geboren op maandag 22 juni 1914 in Buer ( Duitsland ).
2 Charlotte Clasina Groen, geboren op woensdag 26 mei 1920 in Rotterdam.
Notitie bij Charlotte: Charlotte is op 6 september 1944 in Rotterdam gehuwd met Johannes Felix Emile Coenders
70 Jacob van Kampen is geboren op woensdag 24 december 1890 in Bolsward, zoon van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1890. Jacob trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1932 in Rotterdam met Lijntje van Loon, 30 jaar oud. Lijntje is geboren op woensdag 23 juli 1902 in Polsbroek ( Lopik ), dochter van Wouter van Loon en Hermijntje Gerradina van der Wouden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1902. Lijntje is overleden op woensdag 10 juni 1970 in Rotterdam, 67 jaar oud.
71 Richtje van Kampen is geboren op maandag 10 april 1893 in Bolsward, dochter van Yske Jiskes van Kampen en Trijntje Adema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1893. Richtje is overleden op woensdag 30 oktober 1957 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Richtje: aktenummer 1957.2268
Richtje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 februari 1918 in Naarden ( Gooise Meren ) met Jan Frederik Arie Wijnen, 28 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 26 september 1889 in Delft, zoon van Willem Bertus Wijnen en Petronella (Pietje) van Duijkeren. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1889.
Beroep:
Kantoorbediende
Kinderen van Richtje en Jan:
1 Petronella Catharina Meta Wijnen, geboren op vrijdag 19 december 1919 in Bussum ( Gooise Meren ).
2 Johanna Wijnen, geboren op vrijdag 9 januari 1925 in Rotterdam. Johanna is overleden.
3 Tilly Wijnen, geboren op vrijdag 9 januari 1925 in Rotterdam. Tilly is overleden.
4 Jacob Wijnen, geboren op woensdag 28 juli 1926 in Rotterdam. Jacob is overleden.
72 Feike Kamminga is geboren op donderdag 5 mei 1870 in Bolsward, zoon van Harmen Kamminga en Hinke Adema (zie 59). Feike is overleden op dinsdag 17 december 1946 in Geldrop ( Geldrop-Mierlo ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1946.
Beroep:
letterzetter
Feike trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1899 in Apeldoorn met Gerharda Jacoba van Delden, 25 jaar oud. Gerharda is geboren op dinsdag 4 augustus 1874 in Apeldoorn, dochter van Gerard van Delden en Hermina Velts. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1874. Gerharda is overleden op woensdag 10 oktober 1962 in Apeldoorn, 88 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Feike en Gerharda:
1 Harmen Kamminga, geboren op donderdag 3 mei 1900 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1900. Harmen is overleden op donderdag 22 november 1979 in Zeist, 79 jaar oud.
Notitie bij Harmen: Harmen is op 29 september 1921 in Apeldoorn gehuwd met Johanna Christina van Huffelen
2 Gerard Kamminga, geboren op maandag 27 april 1903 in Deventer.
Notitie bij Gerard: Gerard is op 11 december 1929 in Apeldoorn gehuwd met Gerritje leida Wilhelmina Zwaantje van Campen
Beroep:
fabrieksarbeider
3 Feike Kamminga, geboren op woensdag 21 april 1909 in Apeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 april 1909. Feike is overleden op zondag 10 oktober 1909 in Apeldoorn, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1909.
73 Simon Kamminga is geboren op dinsdag 5 december 1871 in Bolsward, zoon van Harmen Kamminga en Hinke Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1871. Simon is overleden op zondag 14 mei 1933 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Beroep:
Pakhuisknecht
Simon trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1905 in Bolsward met Berendje (Bertha) de Boer, 25 jaar oud. Bertha is geboren op dinsdag 15 juli 1879 in Bolsward, dochter van Christoffel Hendriks de Boer en Dirkje Heleveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1879. Bertha is overleden op zondag 13 september 1953 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
74 Klaas Kamminga is geboren op zaterdag 19 juli 1873 in Bolsward, zoon van Harmen Kamminga en Hinke Adema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1873. Klaas is overleden op woensdag 6 augustus 1958 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Beroep:
schoenmaker
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zondag 27 mei 1900 in Bolsward met Harmientje (Hermiena) Boer, 26 jaar oud. Hermiena is geboren op dinsdag 21 april 1874 in Bolsward, dochter van Christoffel Hendriks de Boer en Dirkje Heleveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1874. Hermiena is overleden op zaterdag 23 februari 1957 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Kinderen van Klaas en Hermiena:
1 Harmen Kamminga, geboren op donderdag 23 mei 1901 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1901. Harmen is overleden in oktober 1975 in Pennsylvania ( USA ), 74 jaar oud.
2 Dirkje Kamminga, geboren op maandag 8 december 1902 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1902. Dirkje is overleden op vrijdag 19 februari 1904 in Bolsward, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1904.
3 Dirkje (Dorothy) Kamminga, geboren op zondag 11 juni 1905. Dorothy is overleden op zondag 28 december 1997 in Ottawa County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Cascade Township, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens.
Notitie bij Dorothy: Dorothy is gehuwd met Theodore Meyers
75 Hendrik Kamminga is geboren op donderdag 14 juni 1883 in Bolsward, zoon van Harmen Kamminga en Hinke Adema (zie 59). Hendrik is overleden op zaterdag 23 januari 1943 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 59 jaar oud. Hij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 juni 1910 in Beverly, Kent County, Michigan, ( USA ) met Magdalena de Boer, 28 jaar oud. Magdalena is geboren op woensdag 14 september 1881 in Bolsward, dochter van Christoffel Hendriks de Boer en Dirkje Heleveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1881. Magdalena is overleden op vrijdag 1 mei 1953 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
Kinderen van Hendrik en Magdalena:
1 Herman (Henry) Kamminga, geboren op maandag 5 augustus 1912 in Michigan ( USA ). Henry is overleden op woensdag 19 mei 1993 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 80 jaar oud.
Notitie bij Henry: Herman is op 31 augustus 1940 in Grand Rapids gehuwd met Albertha Koole
2 Christian H. Kamminga, geboren in 1917. Christian is overleden op maandag 19 mei 1952 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 34 of 35 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Greenwood Cemetery.
76 Klaaske Adema is geboren op zondag 22 april 1877 in Bolsward, dochter van Klaas Adema (zie 60) en Sjieuwke Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1877. Klaaske is overleden op woensdag 17 augustus 1949 in Amsterdam, 72 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 23 mei 1900 in Amsterdam met Homme Visser, 23 jaar oud. Homme is geboren op zondag 21 januari 1877 in Bolsward, zoon van Johannes Visser en Jeltje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1877. Homme is overleden op dinsdag 7 januari 1964 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Beroep:
schilder
Kinderen van Klaaske en Homme:
1 Johannes Visser, geboren op dinsdag 19 februari 1901 in Amsterdam. Volgt 79.
2 Sjieuwke Visser, geboren op zaterdag 31 mei 1902 in Amsterdam. Volgt 80.
77 Tjalke Adema is geboren op donderdag 11 september 1879 in Bolsward, zoon van Klaas Adema (zie 60) en Sjieuwke Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1879. Tjalke is overleden op vrijdag 2 januari 1959 in Bolsward, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1959.
Beroep:
fabriekswerker, winkelier en mosterdfabrikant
Tjalke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1904 in Bolsward met Antje Klom, 22 jaar oud. Antje is geboren op zondag 27 november 1881 in Bolsward, dochter van Harmen Klom en Mayke Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1881. Antje is overleden op donderdag 23 november 1961 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1961.
Kinderen van Tjalke en Antje:
1 Maaike Adema, geboren op maandag 3 april 1905 in Bolsward. Volgt 81.
2 Sjieuwke Adema, geboren op dinsdag 26 februari 1907 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1907. Sjieuwke is overleden op zaterdag 27 juni 1908 in Bolsward, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1908.
3 Sjieuwke Adema, geboren op woensdag 18 augustus 1909 in Bolsward. Volgt 82.
4 Klaas Adema, geboren op vrijdag 13 januari 1911 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1911. Klaas is overleden op maandag 29 mei 1911 in Bolsward, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1911.
5 Klaas Adema, geboren op woensdag 13 maart 1912 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1912. Klaas is overleden op maandag 8 februari 1915 in Bolsward, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1915.
6 Klaas Adema, geboren op vrijdag 20 oktober 1916 in Bolsward. Volgt 83.
78 Wietske Adema is geboren op zondag 16 januari 1887 in Bolsward, dochter van Klaas Adema (zie 60) en Tietje Schuurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1887. Wietske is overleden op woensdag 26 augustus 1942 in Heerenveen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1942. Wietske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1910 in Bolsward met Ids Schaafsma, 26 jaar oud. Ids is geboren op maandag 13 augustus 1883 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Arjen Idzes Schaafsma en Jantje Martens Bleeksma. Ids is overleden op dinsdag 2 februari 1960 in Sneek, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1960. Hij is begraven op vrijdag 5 februari 1960 in Ruigahuizen ( De Friese Meren ).
Beroep:
Klerk
79 Johannes Visser is geboren op dinsdag 19 februari 1901 in Amsterdam, zoon van Homme Visser en Klaaske Adema (zie 76). Johannes is overleden op maandag 12 januari 1976 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
Winkelier en electricien
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 mei 1927 in Amsterdam met Baukje Woelders, 24 jaar oud. Baukje is geboren op maandag 11 augustus 1902 in Sneek, dochter van Jan Karels Woelders en Baukje Hermans de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1902.
Kinderen van Johannes en Baukje:
1 Jellie Visser, geboren op dinsdag 4 februari 1930 in Amsterdam. Jellie is overleden op woensdag 16 juli 2014 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Jellie: Jellie is op 6 juni 1957 in Amsterdam gehuwd met Tom de Ridder
Beroep:
Inpakster en gezinsverzorgster
2 Johannes Visser, geboren op vrijdag 16 maart 1934 in Amsterdam.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 6 oktober 1962 in Amsterdam gehuwd met Annie de Leeuw, dit huwelijk is op 9 augustus 1984 door echtscheiding ontbonden en (2) op 4 december 1987 in Vught met Helena Johanna de Vos
Beroep:
rijksambtenaar en monteur
80 Sjieuwke Visser is geboren op zaterdag 31 mei 1902 in Amsterdam, dochter van Homme Visser en Klaaske Adema (zie 76). Sjieuwke is overleden op zondag 11 oktober 1987 in Twello ( Voorst ), 85 jaar oud. Sjieuwke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 september 1925 in Amsterdam met Alle Pieter Tjepkema, 25 jaar oud. Alle is geboren op woensdag 1 augustus 1900 in Amsterdam, zoon van Klaas Tjepkema en Sophia Maria Brugman. Alle is overleden op donderdag 11 januari 1973 in Zwolle, 72 jaar oud.
Beroep:
handelsreiziger
81 Maaike Adema is geboren op maandag 3 april 1905 in Bolsward, dochter van Tjalke Adema (zie 77) en Antje Klom. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 april 1905. Maaike is overleden op dinsdag 12 oktober 1976 in Bolsward, 71 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Maaike trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1926 in Bolsward met Jane Bangma, 24 jaar oud. Jane is geboren op zondag 11 augustus 1901 in Bolsward, zoon van Jacob Bangma en Aagje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1901. Jane is overleden op woensdag 21 maart 1945 in Sneek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1945. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
stoker
Kind van Maaike en Jane:
1 Douwe Bangma, geboren op zaterdag 8 januari 1938 in Bolsward. Douwe is overleden op maandag 12 augustus 1968 in Bolsward, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1968. Hij is begraven in Bolsward. Douwe bleef ongehuwd.
Beroep:
magazijnbediende
82 Sjieuwke Adema is geboren op woensdag 18 augustus 1909 in Bolsward, dochter van Tjalke Adema (zie 77) en Antje Klom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1909. Sjieuwke is overleden op dinsdag 15 januari 1980, 70 jaar oud. Sjieuwke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30 april 1938 in Bolsward met Sybren de Jong, 27 jaar oud. Sybren is geboren op maandag 14 november 1910 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Douwe de Jong en Baukje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1910.
Beroep:
metaalbewerker
83 Klaas Adema is geboren op vrijdag 20 oktober 1916 in Bolsward, zoon van Tjalke Adema (zie 77) en Antje Klom. Klaas is overleden op maandag 1 mei 1967 in Bolsward, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1967. Hij is begraven op vrijdag 5 mei 1967 in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Beroep:
fabrieksarbeider
Klaas trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1938 in Wymbritseradeel met Frederika Maria Potma, 24 jaar oud. Frederika is geboren op maandag 2 maart 1914 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Potma en Margaretha Visser. Frederika is overleden op zondag 7 maart 1999 in Bolsward, 85 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward op de Begraafplaats aan de Samuel van Haringhouckstraat.
Kinderen van Klaas en Frederika:
1 Tj. Adema, geboren in Bolsward.
2 M. Adema.
3 J. Adema.

Index (608 personen)

Adema, Aaltje Ruurds (*20-10-1829, †31-01-1911) [Nummer 23]  23; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Adema, Akke Ates (Atje) (*22-03-1788, †10-12-1866) [Nummer 10]  10; 27
Adema, Antje Ates (*01-08-1785, †08-07-1868) [Nummer 8]  8; 23
Adema, Artje Hendriks (*25-08-1810, †21-11-1893) [Nummer 13]  13; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Adema, Ate Hendriks (*07-12-1818, †01-08-1888) [Nummer 16]  16; 46; 47; 48
Adema, Ate Jacobus (*05-12-1735, †14-08-1787) [Nummer 3]  3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Adema, Ate Jans (*21-12-1814, †29-06-1839) [Zoon van 9]  9,2
Adema, Binnert Ruurds (*?-04-1755, †06-11-1808) [Schoonvader van 8]  8
Adema, Feike (*02-12-1884, †12-07-1897) [Zoon van 60]  60,5
Adema, Feike Jans (*31-01-1825, †08-11-1877) [Nummer 26]  26; 59; 60
Adema, Feikjen (*20-01-1813) [Dochter van 9]  9,1
Adema, Froukje (*16-07-1862, †17-10-1881) [Dochter van 16]  16,5
Adema, Froukje Hendriks (*15-03-1807, †19-08-1845) [Nummer 11]  11; 28; 29
Adema, Grietje Ates (*18-09-1775, †26-09-1775) [Dochter van 3]  3,2
Adema, Grietje Ates (*02-02-1778, †15-02-1848) [Nummer 5]  5; 17
Adema, Hendrik (*22-05-1848, †31-01-1867) [Zoon van 16]  16,1
Adema, Hendrik Ates (*24-10-1776, †09-12-1837) [Nummer 4]  4; 11; 12; 13; 14; 15; 16
Adema, Hinke (*05-03-1848, †14-03-1915) [Nummer 59]  59; 72; 73; 74; 75
Adema, IJttje Ates (Ytje) (*15-02-1784, †23-09-1833) [Nummer 7]  7; 20; 21; 22
Adema, J. [Zoon van 83]  83,3
Adema, Jacob Ates (*09-09-1774) [Zoon van 3]  3,1
Adema, Jan Ates (*11-03-1787, †10-02-1844) [Nummer 9]  9; 24; 25; 26
Adema, Jan Ates (*10-11-1854, †02-03-1870) [Zoon van 16]  16,3
Adema, Jantje Binnerts (*01-08-1799, †03-08-1844) [Schoonmoeder van 49]  49
Adema, Jeltje Jans (*30-01-1817, †08-04-1880) [Nummer 24]  24; 56; 57; 58
Adema, Klaas (*01-09-1855, †23-01-1933) [Nummer 60]  60; 76; 77; 78
Adema, Klaas (*13-01-1911, †29-05-1911) [Zoon van 77]  77,4
Adema, Klaas (*13-03-1912, †08-02-1915) [Zoon van 77]  77,5
Adema, Klaas (*20-10-1916, †01-05-1967) [Nummer 83]  83
Adema, Klaaske (*22-04-1877, †17-08-1949) [Nummer 76]  76; 79; 80
Adema, Klaaske Hendriks (*17-12-1812, †19-12-1860) [Nummer 14]  14; 40; 41; 42; 43; 44
Adema, Lijsbet Hendriks (*31-01-1809, †26-09-1870) [Nummer 12]  12; 30
Adema, M. [Dochter van 83]  83,2
Adema, Maaike (*03-04-1905, †12-10-1976) [Nummer 81]  81
Adema, Marijke Hendriks (*06-04-1815, †14-12-1883) [Nummer 15]  15; 45
Adema, Minne Minnes Faber (*03-01-1812, †04-01-1812) [Zoon van 8]  8,1
Adema, NN NN (levenloos *10-05-1881) [Zoon van 60]  60,3
Adema, NN NN (levenloos *26-10-1882) [Zoon van 60]  60,4
Adema, NN NN (levenloos *31-05-1886) [Dochter van 60]  60,6
Adema, Rigtje (*16-05-1865, †29-06-1931) [Nummer 48]  48
Adema, Rinske (*31-12-1850, †19-11-1939) [Nummer 46]  46; 62; 63; 64; 65
Adema, Ruurd Binnerts (*12-01-1793, †10-12-1858) [Partner van 8]  8; 23
Adema, Sjieuwke (*26-02-1907, †27-06-1908) [Dochter van 77]  77,2
Adema, Sjieuwke (*18-08-1909, †15-01-1980) [Nummer 82]  82
Adema, Tj. [Zoon van 83]  83,1
Adema, Tjalke (*11-09-1879, †02-01-1959) [Nummer 77]  77; 81; 82; 83
Adema, Trijntje (*26-01-1859, †11-03-1900) [Nummer 47]  47; 66; 67; 68; 69; 70; 71
Adema, Trijntje Marijkes (*25-11-1839, †14-11-1862) [Nummer 45]  45; 61
Adema, Wietske (*16-01-1887, †26-08-1942) [Nummer 78]  78
Adema, Yetse Jans (Jetske) (*20-06-1819, †26-04-1844) [Nummer 25]  25
Adema, Ytje Ates (*07-01-1779, †20-05-1850) [Nummer 6]  6; 18; 19
Algra, Antje Bouwes (*18-10-1817, †07-01-1907) [Schoonmoeder van 32]  32
Algra, Jitske Tjeerds (*05-07-1837, †20-04-1865) [Partner van 30]  30
Algra, Tjeerd Baukes (*07-04-1805, †19-08-1868) [Schoonvader van 30]  30
Althuis, Dirkje Reinders van (*17-12-1870, †19-03-1908) [Dochter van 42]  42,3
Althuis, Durkje Reinders van (*10-11-1868, †19-02-1870) [Dochter van 42]  42,1
Althuis, Hotze Reinders van (*08-08-1876, †15-04-1952) [Zoon van 42]  42,6
Althuis, Keimpe Reinders van (*14-11-1869, †29-08-1882) [Zoon van 42]  42,2
Althuis, Klaaske Reinders van (*02-06-1872, †13-10-1872) [Dochter van 42]  42,4
Althuis, Reinder Tjeerds van (*20-11-1841) [Partner van 42]  42
Althuis, Sjouke Reinders van (*27-09-1879, †06-05-1953) [Zoon van 42]  42,7
Althuis, Tjeerd Reinders van (*13-09-1873, †22-07-1949) [Zoon van 42]  42,5
Althuis, Tjeerd Sjoukes van (*03-08-1811, †24-09-1846) [Schoonvader van 42]  42
Althuises, NN NN (levenloos *27-06-1840) [Dochter van 27]  27,2
Althuisius, Akke Tjerks (*26-05-1847, †19-03-1873) [Dochter van 27]  27,7
Althuisius, Jantje Tjerks (*04-08-1841, †28-06-1849) [Dochter van 27]  27,3
Althuisius, Johannes Tjerks (*21-02-1839, †13-05-1878) [Zoon van 27]  27,1
Althuisius, NN NN (*11-04-1846) [Zoon van 27]  27,6
Althuisius, Tjerk Johannes (*11-09-1795, †17-01-1849) [Partner van 27]  27
Althuisses, Sybren Tjerks (*22-04-1843, †07-09-1908) [Zoon van 27]  27,4
Althuizes, Ate (*24-10-1844, †23-10-1913) [Zoon van 27]  27,5
Althusius, Feikje Jans (Fyke) (*?-12-1756, †09-11-1828) [Partner van 3]  3; 7; 8; 9; 10
Althusius, Jan Johannes [Schoonvader van 3]  3
Althusius, Johannes Jans (*?-08-1766, †30-06-1818) [Schoonvader van 27]  27
Annes, Antje (*±1730) [Schoonmoeder van 7]  7
Appinga, Yttje Meintes (*23-12-1783, †21-05-1857) [Schoonmoeder van 24]  24
Atema, Ate Sybrens (*04-11-1810) [Zoon van 10]  10,2
Atema, Feikje Sybrens (*24-12-1812, †06-02-1837) [Dochter van 10]  10,3
Atema, Gerrit Sybrens (*19-09-1820, †30-11-1857) [Zoon van 10]  10,6
Atema, Johannes Sybrens (*±1746, †21-01-1809) [Schoonvader van 10]  10
Atema, Johannes Sybrens (*18-05-1818, †11-11-1820) [Zoon van 10]  10,5
Atema, Johannes Sybrens (*06-05-1825, †13-11-1845) [Zoon van 10]  10,7
Atema, Rinske Sybrens (*12-09-1809, †29-10-1882) [Nummer 27]  27
Atema, Sybren Johannes (*03-02-1781, †14-01-1848) [Partner van 10]  10; 27
Atema, Ytje Sybrens (Janke) (*27-04-1815, †12-09-1822) [Dochter van 10]  10,4
Ates, Hessel (*?-01-1691) [Zoon van 1]  1,2
Ates, Jacob (*?-08-1700) [Nummer 2]  2; 3
Ates, Pijtie (*?-07-1682) [Dochter van 1]  1,1
Attema, Artje (*29-04-1862, †21-05-1865) [Dochter van 33]  33,1
Attema, Jan (*12-11-1863, †31-03-1927) [Zoon van 33]  33,2
Attema, Jan Sieks (*28-04-1786, †24-12-1859) [Schoonvader van 33]  33
Attema, Kornelis Jans (*09-06-1818, †02-07-1864) [Partner van 33]  33
Bakker, Dirk (*11-05-1833, †25-01-1918) [Partner van 41]  41
Bakker, Wiegert Wiebes (*27-10-1804, †08-05-1893) [Schoonvader van 41]  41
Bangma, Douwe (*08-01-1938, †12-08-1968) [Zoon van 81]  81,1
Bangma, Jacob (*09-12-1873, †03-04-1971) [Schoonvader van 81]  81
Bangma, Jane (*11-08-1901, †21-03-1945) [Partner van 81]  81
Beer, Beitske Johannes de (*28-06-1822) [Schoonmoeder van 43]  43
Berg, Hermina Gerarda van den (*18-08-1855, †13-03-1921) [Schoonmoeder van 65]  65
Bergsma, Jitske Annes (*29-01-1827, †22-01-1901) [Schoonmoeder van 56]  56
Bijlsma, Anne (*26-08-1833, †30-03-1864) [Zoon van 21]  21,3
Bijlsma, Gatze Tiedes (*05-03-1783, †30-07-1845) [Schoonvader van 21]  21
Bijlsma, Gatze Tiedes (*26-03-1831, †07-06-1868) [Zoon van 21]  21,2
Bijlsma, Jiskje (*12-03-1882) [Partner van 67]  67
Bijlsma, Tiede Gatzes (*12-11-1807, †28-12-1834) [Partner van 21]  21
Bijlsma, Tjeerd (*17-08-1854, †17-07-1895) [Schoonvader van 67]  67
Bijlsma, Trijntje Tiedes (*23-05-1829, †17-02-1830) [Dochter van 21]  21,1
Blauw, Antje Iskes de (*17-10-1818, †06-07-1881) [Schoonmoeder van 47]  47
Bleeksma, Jantje Martens (*28-10-1853, †10-12-1932) [Schoonmoeder van 78]  78
Boer, Anne Douwes de (*04-02-1790, †29-05-1855) [Schoonvader van 25]  25
Boer, Baukje de (*12-02-1868) [Dochter van 31]  31,5
Boer, Baukje de (*31-12-1883, †16-12-1916) [Schoonmoeder van 82]  82
Boer, Berendje (Bertha) de (*15-07-1879, †13-09-1953) [Partner van 73]  73
Boer, Christoffel Hendriks de (*16-05-1840, †10-01-1919) [Schoonvader van 74] [Schoonvader van 73] [Schoonvader van 75]  73; 74; 75
Boer, Douwe Annes de (*13-02-1817, †08-07-1882) [Partner van 25]  25
Boer, Feike Tjerks de (*26-09-1830, †24-01-1874) [Partner van 31]  31
Boer, Frans de (*15-01-1846, †19-08-1916) [Partner van 38]  38
Boer, Harmientje (Hermiena) (*21-04-1874, †23-02-1957) [Partner van 74]  74
Boer, Hinke de (*28-01-1843, †17-06-1846) [Dochter van 25]  25,1
Boer, Jan Annes de (*±1773, †12-02-1828) [Schoonvader van 17]  17
Boer, Jantje de (*08-11-1878, †04-06-1951) [Partner van 62]  62
Boer, Jurjen Johannes de (*25-09-1839, †24-01-1936) [Schoonvader van 62]  62
Boer, Magdalena de (*14-09-1881, †01-05-1953) [Partner van 75]  75
Boer, Marijke de (*19-03-1866, †30-05-1875) [Dochter van 31]  31,4
Boer, Pietje Jans de (*21-04-1817, †11-08-1870) [Partner van 17]  17
Boer, Rooske de (*04-09-1864, †13-02-1933) [Dochter van 31]  31,3
Boer, Sybren de (*27-09-1871, †21-05-1949) [Zoon van 38]  38,1
Boer, Tjerk Hessels de (*26-08-1798, †15-10-1870) [Schoonvader van 31]  31
Boer, Wendtje Franses de (*26-04-1821, †08-02-1858) [Schoonmoeder van 38]  38
Boer, Windtje de (*17-11-1873, †11-07-1961) [Dochter van 38]  38,2
Boersma, Attje Keimpes (*08-10-1847, †12-02-1917) [Nummer 42]  42
Boersma, Beitske Hozes (*15-06-1874, †24-06-1946) [Dochter van 43]  43,1
Boersma, Douwe (*02-07-1882, †06-01-1976) [Zoon van 30]  30,7
Boersma, Hendrikus Keimpes (*16-03-1853, †05-05-1929) [Nummer 44]  44
Boersma, Hotsche (*19-12-1888) [Dochter van 30]  30,9
Boersma, Hotze Jacobs (*29-10-1839, †09-06-1926) [Nummer 30]  30
Boersma, Hotze Keimpes (*±1774, †14-07-1835) [Schoonvader van 12] [Schoonvader van 14]  12; 14
Boersma, Hotze Keimpes (*13-06-1850, †16-01-1925) [Nummer 43]  43
Boersma, Jacob (*21-12-1871, †18-07-1954) [Dochter van 30]  30,4
Boersma, Jacob Hotzes (*13-08-1810, †13-08-1872) [Partner van 12]  12; 30
Boersma, Jacob Hotzes (*10-02-1865, †14-02-1865) [Zoon van 30]  30,1
Boersma, Jan (*23-01-1876, †24-06-1936) [Zoon van 30]  30,6
Boersma, Jan Klazes (*14-12-1767, †17-05-1829) [Schoonvader van 20]  20
Boersma, Jeltje (*06-05-1870, †09-08-1870) [Dochter van 30]  30,3
Boersma, Keimpe Hotzes (*21-02-1813, †14-10-1879) [Partner van 14]  14; 40; 41; 42; 43; 44
Boersma, Keimpe Hotzes (*05-06-1877, †31-12-1938) [Zoon van 43]  43,3
Boersma, Klaas Hotzes (*04-12-1884, †04-11-1974) [Zoon van 43]  43,6
Boersma, Klaaske Hotzes (*18-06-1876, †02-08-1876) [Dochter van 43]  43,2
Boersma, Klaaske Hotzes (*23-03-1882, †25-11-1883) [Dochter van 43]  43,5
Boersma, Lijsbert (*26-01-1884) [Dochter van 30]  30,8
Boersma, Lijsbeth (*30-04-1869, †16-05-1869) [Dochter van 30]  30,2
Boersma, Rudolphius Sjerp (*15-01-1874, †20-03-1938) [Zoon van 30]  30,5
Boersma, Sjouke (*18-09-1890) [Zoon van 30]  30,10
Boersma, Steffen Jans (*29-05-1803, †31-08-1834) [Partner van 20]  20
Boersma, Tjeerd Hotzes (*04-01-1879, †06-12-1945) [Zoon van 43]  43,4
Boersma, Tjitske (*31-03-1845, †29-10-1922) [Nummer 41]  41
Boersma, Tjitske (*13-11-1892, †11-04-1966) [Dochter van 30]  30,11
Boersma, Tjitske Keimpes (*06-02-1843, †19-04-1843) [Dochter van 14]  14,2
Boersma, Trijntje Keimpes (*22-12-1839, †08-06-1930) [Nummer 40]  40
Bokma, Artje Koppelman (*19-04-1868, †03-09-1962) [Dochter van 33]  33,3
Bokma, Leonardus Hugius Koppelman (*04-05-1821, †23-11-1911) [Partner van 33]  33
Bokma, Rooitske Johannes (*20-11-1798, †09-03-1875) [Schoonmoeder van 31]  31
Bokma, Toussaint Koppelman (*10-04-1877, †24-07-1967) [Zoon van 33]  33,4
Bokma, Tussijn Ates (Toussaint) (*17-04-1781, †13-02-1860) [Schoonvader van 33]  33
Boom, Pietje (*26-07-1857, †14-11-1932) [Partner van 61]  61
Boom, Willem (*18-12-1822, †05-07-1901) [Schoonvader van 61]  61
Bos, Aebe Feddes (*06-03-1808, †29-08-1887) [Partner van 21]  21
Bos, Fedde Abrahams (*11-01-1776, †27-08-1848) [Schoonvader van 21]  21
Bos, Lijsbet (*21-11-1843, †19-10-1879) [Dochter van 21]  21,4
Boschma, Aaltje (*26-04-1894) [Dochter van 54]  54,4
Boschma, Aaltje Hessels (*10-10-1895) [Dochter van 55]  55,3
Boschma, Antje Ykes (*01-07-1850, †25-03-1931) [Nummer 50]  50
Boschma, Baukje (*22-12-1868, †12-07-1931) [Dochter van 23]  23,9
Boschma, Bindert (*27-09-1860, †13-05-1864) [Zoon van 23]  23,6
Boschma, Bindert (*21-10-1865, †02-11-1940) [Zoon van 23]  23,8
Boschma, Feike Ykes (*07-01-1858, †30-07-1924) [Nummer 54]  54
Boschma, Gelske (*18-05-1911, †24-11-1961) [Dochter van 55]  55,5
Boschma, Hessel Ykes (*23-04-1863, †29-01-1951) [Nummer 55]  55
Boschma, Iefke Hessels (*04-08-1893, †24-04-1967) [Dochter van 55]  55,2
Boschma, Rintje Jans (*17-06-1782, †01-07-1864) [Schoonvader van 23]  23
Boschma, Rintje Ykes (*08-10-1851, †19-01-1940) [Nummer 51]  51
Boschma, Romkje Hessels (*01-03-1892) [Dochter van 55]  55,1
Boschma, Ruurd (*27-07-1855, †30-11-1932) [Nummer 53]  53
Boschma, Thomas (*14-04-1886, †19-07-1957) [Zoon van 54]  54,2
Boschma, Trijntje (*23-01-1888, †10-09-1937) [Dochter van 54]  54,3
Boschma, Trijntje (*±1901) [Dochter van 55]  55,4
Boschma, Trijntje Ykes (*16-11-1853, †19-09-1935) [Nummer 52]  52
Boschma, Yfke (*30-04-1872, †06-08-1888) [Dochter van 23]  23,10
Boschma, Yke (*14-04-1883, †06-06-1935) [Zoon van 54]  54,1
Boschma, Yke Rintjes (*21-12-1824, †15-12-1899) [Partner van 23]  23; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Bouma, Angenietje Jakobs (*?-12-1778, †12-03-1828) [Schoonmoeder van 26]  26
Boxhoorn, Lolkje Gosses (*17-04-1856, †21-12-1934) [Schoonmoeder van 67]  67
Brandsma, Minke Teyes (*20-04-1831, †12-04-1895) [Schoonmoeder van 57]  57
Brouwer, Antje Rienks (*±1792, †11-06-1844) [Schoonmoeder van 17]  17
Brouwer, Pier (*28-01-1875, †26-05-1880) [Zoon van 52]  52,1
Brouwer, Pier Theunis (*09-10-1819, †07-08-1893) [Schoonvader van 52]  52
Brouwer, Pieter Piers (*03-04-1847, †07-08-1893) [Partner van 52]  52
Brouwer, Sara Hendriks (*27-09-1812, †09-10-1889) [Schoonmoeder van 59]  59
Brouwer, Sibbeltje Annes (*30-03-1850, †19-05-1941) [Schoonmoeder van 68]  68
Brouwer, Theunis (*21-02-1880, †12-06-1918) [Zoon van 52]  52,2
Brouwers, Aafke (*23-01-1863) [Partner van 58]  58
Brouwers, Alle Jans (*08-12-1832, †06-05-1867) [Schoonvader van 58]  58
Brugman, Sophia Maria (*09-12-1872, †26-08-1955) [Schoonmoeder van 80]  80
Bruin, Klaas Sytzes de (*19-01-1817, †18-02-1897) [Schoonvader van 44]  44
Bruin, Sietske Marcus de (*15-11-1835, †08-01-1912) [Partner van 44]  44
Bruinsma, Jan Annes (*12-03-1818, †25-07-1888) [Schoonvader van 51]  51
Bruinsma, Lybrig (*04-02-1860, †07-07-1916) [Partner van 51]  51
Brunia, Antje Reinders (*16-08-1815, †10-10-1847) [Schoonmoeder van 42]  42
Buma, Mayke (*21-03-1845, †17-08-1918) [Schoonmoeder van 77]  77
Buwalda, Ane Arjens (*11-05-1829, †09-04-1910) [Partner van 40]  40
Buwalda, Antje Anes (*22-01-1874, †24-08-1947) [Dochter van 40]  40,4
Buwalda, Arjen Anes (*10-02-1867, †22-04-1940) [Zoon van 40]  40,2
Buwalda, Arjen Klaases (*?-07-1791, †27-10-1873) [Schoonvader van 40]  40
Buwalda, Klaas Anes (*01-10-1869, †02-08-1933) [Zoon van 40]  40,3
Buwalda, Klaaske Anes (*25-09-1864, †26-09-1919) [Dochter van 40]  40,1
Camphuijsen, Jentina Samuels (*30-05-1826, †31-07-1859) [Schoonmoeder van 48]  48
Camstra, Ate (*10-11-1816, †05-06-1839) [Zoon van 6]  6,4
Camstra, Catharina Johanna (*11-05-1865, †09-08-1962) [Dochter van 19]  19,1
Camstra, Willem Clases (*29-05-1757, †13-05-1850) [Partner van 6]  6; 18; 19
Catstra, Ybeltje Sybrens (*15-03-1816, †09-03-1893) [Schoonmoeder van 60]  60
Cnossen, Jacobje (*11-12-1887, †28-12-1935) [Partner van 68]  68
Cnossen, Jolle Pieters (*16-07-1855, †23-10-1944) [Schoonvader van 68]  68
Cool, Grietje Wouters (*19-04-1786, †04-12-1849) [Schoonmoeder van 33]  33
Cornelis, Aaltje (*±1755, †09-05-1809) [Schoonmoeder van 8]  8
Delden, Gerard van (*21-01-1850, †14-05-1904) [Schoonvader van 72]  72
Delden, Gerharda Jacoba van (*04-08-1874, †10-10-1962) [Partner van 72]  72
Diederiks, Feikje (*±1750, †<1812) [Schoonmoeder van 9]  9
Dijkstra, Age (*05-01-1882, †17-11-1882) [Zoon van 57]  57,1
Dijkstra, Age (*27-03-1884, †09-03-1885) [Zoon van 57]  57,3
Dijkstra, Age (*08-06-1888) [Zoon van 57]  57,6
Dijkstra, Age Jentjes (*19-06-1822, †22-10-1910) [Partner van 24]  24; 56; 57; 58
Dijkstra, Cornelia Jacoba (*12-02-1890) [Dochter van 58]  58,3
Dijkstra, Gerben Jentjes (*03-06-1826, †05-12-1899) [Schoonvader van 39]  39
Dijkstra, Hinke (*16-04-1887, †08-11-1935) [Dochter van 57]  57,5
Dijkstra, Hinke Ages (*23-11-1850, †29-10-1916) [Nummer 56]  56
Dijkstra, Jan Ages (*11-10-1853, †03-02-1928) [Nummer 57]  57
Dijkstra, Jeltje (*25-10-1885) [Dochter van 58]  58,1
Dijkstra, Jeltje (*02-02-1886, †23-09-1957) [Dochter van 57]  57,4
Dijkstra, Jentje (*19-10-1848, †30-10-1856) [Zoon van 24]  24,1
Dijkstra, Jentje (*26-05-1859) [Nummer 58]  58
Dijkstra, Jentje (*20-03-1894, †14-03-1897) [Zoon van 57]  57,10
Dijkstra, Jentje Ages (*19-06-1781, †27-11-1826) [Schoonvader van 24]  24
Dijkstra, Lammert Tjerk (*12-09-1889, †25-08-1973) [Zoon van 57]  57,7
Dijkstra, Minke (*02-03-1883, †22-05-1957) [Dochter van 57]  57,2
Dijkstra, Oene Sakes (*?-12-1743, †20-07-1817) [Schoonvader van 4]  4
Dijkstra, Popko Alle (*04-11-1886, †29-08-1887) [Zoon van 58]  58,2
Dijkstra, Popko Alle (*02-04-1891, †07-01-1977) [Dochter van 58]  58,4
Dijkstra, Tjitske (*19-07-1856, †05-12-1899) [Partner van 39]  39
Dijkstra, Trijntje (*09-03-1891, †11-04-1891) [Dochter van 57]  57,8
Dijkstra, Trijntje (*03-08-1892, †07-09-1982) [Dochter van 57]  57,9
Dijkstra, Trijntje Oenes (*24-12-1784, †14-01-1849) [Partner van 4]  4; 11; 12; 13; 14; 15; 16
Doevendans, Grietje (*25-08-1838, †20-01-1884) [Schoonmoeder van 62]  62
Dojema, Jakob Minks (*03-07-1833, †09-04-1861) [Partner van 31]  31
Dojema, Mink Douwes (*03-03-1785, †31-12-1847) [Schoonvader van 31]  31
Dooyema, Atje (*04-08-1858, †18-01-1899) [Dochter van 31]  31,1
Douwes, Janke (*?-06-1767, †24-02-1837) [Schoonmoeder van 15]  15
Doyema, Mink (*17-06-1860, †06-08-1883) [Zoon van 31]  31,2
Drost, Wytske Melles (*18-04-1790, †27-11-1872) [Schoonmoeder van 25]  25
Duijkeren, Petronella (Pietje) van (*13-09-1866, †19-01-1907) [Schoonmoeder van 71]  71
Elgersma, Tryntje Steffens (*14-07-1771, †17-08-1809) [Schoonmoeder van 20]  20
Engga, Pyttje Foekes (*09-08-1796, †16-02-1872) [Schoonmoeder van 27]  27
Faber, Geert Klazes (*?-04-1780, †18-04-1843) [Schoonvader van 26]  26
Faber, Klaaske Geerts (*26-06-1822, †15-09-1883) [Partner van 26]  26; 59; 60
Feenstra, Bouwe Pieters (*26-03-1838, †19-01-1918) [Partner van 32]  32
Feenstra, Enne (*19-05-1867, †29-08-1953) [Zoon van 32]  32,3
Feenstra, Pieter (*01-04-1862, †14-11-1870) [Zoon van 32]  32,1
Feenstra, Pieter (*12-07-1874, †24-02-1875) [Zoon van 32]  32,5
Feenstra, Pieter (*03-08-1876, †12-01-1949) [Zoon van 32]  32,6
Feenstra, Pieter Ennes (*30-10-1808, †29-02-1860) [Schoonvader van 32]  32
Feenstra, Pietertje (*07-09-1871, †15-11-1918) [Dochter van 32]  32,4
Feenstra, Sybren (*23-09-1864, †06-11-1950) [Zoon van 32]  32,2
Ferwerda, Sibbeltje Sjoerds (*22-12-1810, †05-08-1872) [Partner van 22]  22; 49
Fopma, Gerbrig Fopkes (*25-10-1833, †10-02-1922) [Schoonmoeder van 53]  53
Geldra, Trijntje Jans (*13-06-1799, †09-05-1844) [Schoonmoeder van 19]  19
Gerrits, Rinske [Schoonmoeder van 10]  10
Groen, Charlotte Clasina (*26-05-1920) [Dochter van 69]  69,2
Groen, Jan Johannes (*25-04-1860, †06-08-1940) [Schoonvader van 69]  69
Groen, Klaas (*06-09-1887, †01-12-1965) [Partner van 69]  69
Groen, Trijntje Johanna (*22-06-1914) [Dochter van 69]  69,1
Groot, Aagje de (*26-11-1882, †27-12-1953) [Dochter van 61]  61,1
Groot, Evert de (*14-09-1886, †26-07-1911) [Zoon van 61]  61,3
Groot, Evert Folkerts de (*24-02-1825, †03-01-1871) [Partner van 45]  45; 61
Groot, Folkert de (*03-09-1897, †15-07-1945) [Zoon van 61]  61,9
Groot, Folkert Everts de (*24-04-1860, †03-03-1929) [Nummer 61]  61
Groot, Folkert Sipkes de (*14-07-1789, †12-11-1866) [Schoonvader van 45]  45
Groot, Hendrik de (*03-07-1901, †24-07-1901) [Zoon van 61]  61,11
Groot, Hermanus de (*04-07-1889, †21-07-1959) [Zoon van 61]  61,5
Groot, Hermina Gerharda de (*21-10-1921) [Dochter van 65]  65,1
Groot, Jaike Sipkes de (*21-01-1827, †21-07-1898) [Schoonmoeder van 39]  39
Groot, Jan de (*26-10-1894) [Zoon van 61]  61,8
Groot, Japke Everts de (*12-06-1801, †24-02-1860) [Schoonmoeder van 45]  45
Groot, Marijtje de (*08-04-1893, †21-04-1967) [Dochter van 61]  61,7
Groot, Pietje de (*±1900) [Dochter van 61]  61,10
Groot, Rinske Riekje de (*±1928, †06-10-1945) [Dochter van 65]  65,4
Groot, Trijntje de (*?-05-1888, †10-08-1888) [Dochter van 61]  61,4
Groot, Trijntje de (*11-01-1891, †01-03-1977) [Dochter van 61]  61,6
Groot, Trijntje Everts de (*12-11-1862, †29-11-1862) [Dochter van 45]  45,2
Groot, Wieger Theunis de (*14-11-1925) [Dochter van 65]  65,3
Groot, Willem de (*06-01-1858, †22-10-1939) [Schoonvader van 65]  65
Groot, Willem de (*16-07-1892) [Partner van 65]  65
Groot, Willem Folkert de (*03-09-1884, †21-07-1946) [Zoon van 61]  61,2
Groot, Willem Jan de (*26-01-1924) [Zoon van 65]  65,2
Haagsma, Hinke Reinders (*?-10-1763, †19-12-1813) [Schoonmoeder van 13]  13
Haan, Baukje Hermans de (*12-07-1866, †21-10-1948) [Schoonmoeder van 79]  79
Hagema, Tjitske Jacobs (*±1780, †23-09-1855) [Schoonmoeder van 12] [Schoonmoeder van 14]  12; 14
Harkema, Antje Rienks (*02-10-1811, †30-10-1878) [Schoonmoeder van 46]  46
Harmens, Antje [Schoonmoeder van 6]  6
Hayema, Trijntje Jacobs (*25-12-1785, †28-03-1839) [Schoonmoeder van 21]  21
Hayes, Claas [Schoonvader van 6]  6
Heleveld, Dirkje (*20-11-1844, †15-05-1902) [Schoonmoeder van 74] [Schoonmoeder van 73] [Schoonmoeder van 75]  73; 74; 75
Hendriks, Froukjen (*?-08-1745, †<1783) [Partner van 3]  3; 4; 5; 6
Hofstra, Antje Alles (*26-11-1841) [Schoonmoeder van 48]  48
Hoijer, Bartholomeus (*±1839, †06-05-1878) [Schoonvader van 66]  66
Hoijer, Bartholomeus Berthold (*±1906, †01-10-1909) [Zoon van 66]  66,1
Hoijer, Martinus Bartholomeus (*04-10-1876, †19-08-1948) [Partner van 66]  66
Hoitinga, Rienkjen Franses (*05-03-1829, †15-11-1893) [Schoonmoeder van 53]  53
Holkeboer, Jan (*06-01-1895, †05-04-1895) [Zoon van 48]  48,1
Holkeboer, Jan Klazes (*10-03-1833, †09-05-1889) [Schoonvader van 48]  48
Holkeboer, Klaas (*24-02-1867, †24-06-1895) [Partner van 48]  48
Huisman, Johanna (*22-11-1857, †20-12-1909) [Schoonmoeder van 69]  69
Hylkema, Jantje Hendriks (*23-06-1824, †21-01-1892) [Schoonmoeder van 30]  30
Hylkes, Aaltje (*16-11-1778, †12-08-1835) [Schoonmoeder van 11]  11
Jacobs, Antje (*24-10-1731) [Dochter van 2]  2,3
Jacobs, Janke (*21-10-1725) [Dochter van 2]  2,1
Jacobs, Pietje (*?-07-1737) [Dochter van 2]  2,6
Jacobs, Sybrig (*?-05-1734) [Dochter van 2]  2,4
Jacobs, Tryntje (*?-03-1727) [Dochter van 2]  2,2
Jager, Roelof Harmens (*18-12-1826, †20-08-1891) [Schoonvader van 53]  53
Jager, Trijntje Roelofs (*03-11-1853, †19-05-1899) [Partner van 53]  53
Jepma, Romkje Klazes (*02-09-1844, †31-12-1919) [Schoonmoeder van 55]  55
Jepma, Taetske Klazes (*31-03-1831, †13-02-1880) [Schoonmoeder van 51]  51
Johannes, Sjoukje [Schoonmoeder van 5]  5
Johannes, Yttje [Schoonmoeder van 3]  3
Johannis, Ate [Nummer 1]  1; 2
Jong, Anne Eeltjes de (*18-07-1842, †26-02-1925) [Schoonvader van 55]  55
Jong, Douwe de (*27-10-1886, †11-05-1959) [Schoonvader van 82]  82
Jong, Jeltje de (*26-12-1852, †14-08-1934) [Schoonmoeder van 76]  76
Jong, Sybren de (*14-11-1910) [Partner van 82]  82
Jong, Trijntje Reinders de (*31-07-1795, †18-01-1870) [Schoonmoeder van 15]  15
Jong, Ynke Annes de (*21-04-1868, †10-02-1943) [Partner van 55]  55
Jongema, Age Pyters (*20-09-1792, †19-09-1853) [Schoonvader van 27]  27
Jongema, Pyter Ages (Pieter) (*18-06-1818, †01-12-1885) [Partner van 27]  27
Jorritsma, Richtje Pieters (*28-11-1799, †09-05-1882) [Schoonmoeder van 16]  16
Jorwerda, Akke Aedes (*07-01-1813, †23-05-1871) [Schoonmoeder van 44]  44
Joustra, Trijntje Gerbens (*23-08-1832, †12-12-1882) [Schoonmoeder van 54]  54
Kamminga, Christian H. (*1917, †19-05-1952) [Zoon van 75]  75,2
Kamminga, Dirkje (*08-12-1902, †19-02-1904) [Dochter van 74]  74,2
Kamminga, Dirkje (Dorothy) (*11-06-1905, †28-12-1997) [Dochter van 74]  74,3
Kamminga, Feike (*05-05-1870, †17-12-1946) [Nummer 72]  72
Kamminga, Feike (*21-04-1909, †10-10-1909) [Zoon van 72]  72,3
Kamminga, Gerard (*27-04-1903) [Zoon van 72]  72,2
Kamminga, Harmen (*13-12-1843, †09-11-1935) [Partner van 59]  59; 72; 73; 74; 75
Kamminga, Harmen (*03-05-1900, †22-11-1979) [Zoon van 72]  72,1
Kamminga, Harmen (*23-05-1901, †?-10-1975) [Zoon van 74]  74,1
Kamminga, Hendrik (*21-01-1876, †20-08-1876) [Zoon van 59]  59,4
Kamminga, Hendrik (*12-05-1880, †09-11-1880) [Zoon van 59]  59,6
Kamminga, Hendrik (*14-06-1883, †23-01-1943) [Nummer 75]  75
Kamminga, Herman (Henry) (*05-08-1912, †19-05-1993) [Zoon van 75]  75,1
Kamminga, Klaas (*19-07-1873, †06-08-1958) [Nummer 74]  74
Kamminga, Klaaske (*20-05-1878, †27-07-1878) [Dochter van 59]  59,5
Kamminga, Simon (*05-12-1871, †14-05-1933) [Nummer 73]  73
Kamminga, Tjitze (*?-01-1812, †25-02-1892) [Schoonvader van 59]  59
Kampen, Anna van (*12-01-1879, †02-02-1929) [Nummer 66]  66
Kampen, Anna van (*03-11-1906) [Dochter van 67]  67,5
Kampen, Ate Hendrik van (*15-05-1884, †13-11-1936) [Nummer 68]  68
Kampen, Gosse van (*01-04-1913) [Zoon van 67]  67,10
Kampen, Jacob van (*24-12-1890) [Nummer 70]  70
Kampen, Jolle van (*22-06-1923) [Zoon van 68]  68,1
Kampen, Lieuwe van (*07-01-1880, †05-04-1880) [Zoon van 47]  47,2
Kampen, Lieuwe van (*28-03-1881, †24-02-1939) [Nummer 67]  67
Kampen, Lieuwe van (*01-04-1910) [Zoon van 67]  67,8
Kampen, Lieuwe Sybrandus van (*28-09-1828, †09-05-1907) [Schoonvader van 47]  47
Kampen, Lolkje van (*14-10-1882, †21-11-1882) [Dochter van 47]  47,4
Kampen, Lolkje van (*29-05-1888) [Nummer 69]  69
Kampen, Lolkje van (*18-06-1905, †19-08-1992) [Dochter van 67]  67,4
Kampen, Richtje van (*10-04-1893, †30-10-1957) [Nummer 71]  71
Kampen, Rintje van (*16-10-1907, †27-07-1908) [Zoon van 67]  67,6
Kampen, Rintje van (*16-01-1909, †29-09-1910) [Zoon van 67]  67,7
Kampen, Rintje (Rin) van (*14-05-1911, †15-10-1981) [Zoon van 67]  67,9
Kampen, Tjeerd van (*30-05-1903) [Zoon van 67]  67,2
Kampen, Trijntje (Trina) van (*07-06-1902, †28-05-1989) [Dochter van 67]  67,1
Kampen, Yske van (*22-04-1904, †26-01-1961) [Zoon van 67]  67,3
Kampen, Yske Jiskes van (*26-06-1855, †20-11-1937) [Partner van 47]  47; 66; 67; 68; 69; 70; 71
Kamstra, Antje Willems (*26-05-1813, †29-11-1861) [Nummer 18]  18
Kamstra, Froukje (*10-11-1816, †01-12-1816) [Dochter van 6]  6,3
Kamstra, Klaas Willems (*09-07-1814, †31-12-1897) [Nummer 19]  19
Klom, Antje (*27-11-1881, †23-11-1961) [Partner van 77]  77; 81; 82; 83
Klom, Harmen (*08-01-1842, †28-07-1885) [Schoonvader van 77]  77
Kooistra, Klaas Olpherts (*14-07-1790, †05-07-1839) [Schoonvader van 19]  19
Kooistra, Klaaske Klazes (*04-04-1830) [Partner van 19]  19
Krins, Geeske (*17-06-1855, †28-06-1942) [Schoonmoeder van 64]  64
Kuperus, Geertje Klazes (*22-03-1793, †26-02-1837) [Schoonmoeder van 31]  31
Leopold, Kornelia Jakoba (*29-07-1837, †30-03-1918) [Schoonmoeder van 58]  58
Loon, Lijntje van (*23-07-1902, †10-06-1970) [Partner van 70]  70
Loon, Wouter van (*08-01-1857, †27-01-1936) [Schoonvader van 70]  70
Meer, Trijntje Feikes van der (*29-08-1784, †29-08-1861) [Schoonmoeder van 23]  23
Mulder, Jantje Koops (*04-09-1826) [Schoonmoeder van 53]  53
Nijdam, Heerke (*28-04-1871, †22-07-1908) [Zoon van 49]  49,2
Nijdam, Klaas (*22-09-1867, †04-09-1923) [Zoon van 49]  49,1
Nijdam, Klaas Yedes (*?-06-1803, †22-04-1850) [Schoonvader van 49]  49
Nijdam, Kornelis Klazes (*21-12-1837, †20-04-1901) [Partner van 49]  49
Noordenbos, Joukje Petrus (*01-09-1878, †28-07-1971) [Partner van 53]  53
Noordenbos, Juliana Ulbes (*17-07-1778, †31-12-1857) [Schoonmoeder van 18]  18
Noordenbos, Petrus Klazes (*21-08-1821, †17-02-1914) [Schoonvader van 53]  53
Ouderkerken, Douwe Gerrits (*14-10-1808, †13-06-1863) [Partner van 15]  15
Ouderkerken, Gerrit (*±1764, †29-08-1826) [Schoonvader van 15]  15
Ouderkerken, Janke Douwes (*26-04-1851, †01-12-1859) [Dochter van 15]  15,2
Pietersma, Berend (*10-02-1887, †17-11-1970) [Partner van 64]  64
Pietersma, Geert (*13-05-1855, †22-10-1913) [Schoonvader van 64]  64
Pietersma, Geert (*13-11-1916, †14-11-1969) [Zoon van 64]  64,1
Pietersma, Geesje (*17-05-1922, †06-07-2010) [Dochter van 64]  64,3
Pietersma, Rinske (*05-10-1919, †01-11-1997) [Dochter van 64]  64,2
Piso, Geertje Tjeerds (*11-10-1849, †04-02-1913) [Partner van 43]  43
Piso, Tjeerd Pieters (*23-08-1817, †21-04-1884) [Schoonvader van 43]  43
Plaats, Gelke Sjoerds van der (*05-12-1798, †28-02-1874) [Schoonvader van 35]  35
Plaats, Rein Gelkes van der (*08-07-1831, †03-11-1909) [Partner van 35]  35
Plaats, Siebren van der (*16-10-1885, †26-02-1886) [Zoon van 35]  35,1
Pool, Janke (*29-03-1851, †08-06-1926) [Partner van 30]  30
Pool, Sjouke Wiebes (*29-10-1822, †22-06-1895) [Schoonvader van 30]  30
Postma, Aaltje Wygers (*13-03-1875, †06-06-1959) [Dochter van 50]  50,3
Postma, Dieuwke (*12-09-1886, †01-04-1977) [Dochter van 50]  50,5
Postma, Elisabeth Wygers (*29-05-1871, †27-08-1948) [Dochter van 50]  50,1
Postma, Jan Wiegers (*?-10-1809, †03-11-1855) [Schoonvader van 50]  50
Postma, Jan Wygers (*16-03-1878, †20-04-1955) [Zoon van 50]  50,4
Postma, Wieger Jans (*22-07-1844, †27-06-1930) [Partner van 50]  50
Postma, Willemke Willems (*03-11-1778, †20-08-1826)  8
Postma, Yke Wygers (*08-11-1872, †11-01-1890) [Zoon van 50]  50,2
Potma, Frederika Maria (*02-03-1914, †07-03-1999) [Partner van 83]  83
Potma, Johannes (*01-09-1877, †25-07-1925) [Schoonvader van 83]  83
Reidsma, Baukje Sybrens (*26-03-1837, †01-11-1929) [Nummer 32]  32
Reidsma, Djeurre (*13-09-1840, †30-07-1842) [Zoon van 13]  13,4
Reidsma, Djurre Douwes (*07-01-1762, †06-03-1844) [Schoonvader van 13]  13
Reidsma, Djurretje (*04-01-1875, †31-12-1921) [Dochter van 34]  34,2
Reitsma, Atje (*20-08-1888, †26-08-1963) [Dochter van 39]  39,3
Reitsma, Djeurre Sybrens (Djurre) (*28-09-1842, †28-07-1874) [Nummer 34]  34
Reitsma, Elisabeth Sybrens (*18-01-1850, †28-12-1876) [Nummer 38]  38
Reitsma, Froukje (*29-08-1893, †21-07-1950) [Dochter van 39]  39,5
Reitsma, Froukjen Sybrens (*01-02-1845, †04-03-1917) [Nummer 35]  35
Reitsma, Henderika Sybrens (*17-04-1839, †10-01-1925) [Nummer 33]  33
Reitsma, Jaike (*15-01-1883, †13-07-1900) [Dochter van 39]  39,1
Reitsma, Jantje (*06-03-1873, †21-11-1948) [Dochter van 34]  34,1
Reitsma, Klaaske (*04-01-1891, †15-11-1969) [Dochter van 39]  39,4
Reitsma, Reinder Sybrens (*20-05-1852, †19-02-1929) [Nummer 39]  39
Reitsma, Sybren Djeurres (*11-12-1794, †21-12-1873) [Partner van 13]  13; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Reitsma, Sybren Djurre (*22-10-1885, †05-10-1963) [Zoon van 39]  39,2
Reitsma, Sytske Sybrens (*07-04-1848, †12-02-1900) [Nummer 37]  37
Reitsma, Trijntje Sybrens (*23-05-1835, †18-04-1919) [Nummer 31]  31
Reitsma, Ynskjen Sybrens (*20-09-1846, †10-03-1929) [Nummer 36]  36
Reyenga, Jan (*30-05-1845, †13-10-1928) [Schoonvader van 63]  63
Reyenga, Popkje (*30-07-1882, †01-05-1968) [Partner van 63]  63
Rientses, Elisabeth (Lijsbet) (*28-09-1744) [Schoonmoeder van 4]  4
Robijn, Anne Heerkes (*18-06-1766, †10-11-1828) [Partner van 7]  7; 20; 21; 22
Robijn, Anne Heerkes (*22-08-1836, †30-06-1886) [Zoon van 22]  22,1
Robijn, Antje Annes (*22-10-1804, †16-04-1827) [Nummer 20]  20
Robijn, Antje Heerkes (*18-05-1843, †29-10-1881) [Dochter van 22]  22,7
Robijn, Ate Annes (*13-01-1816, †19-05-1841) [Zoon van 7]  7,4
Robijn, Ate Heerkes (*28-07-1841, †20-07-1909) [Zoon van 22]  22,6
Robijn, Feikjen Annes (*10-01-1808, †29-07-1845) [Nummer 21]  21
Robijn, Feikjen Heerkes (*14-02-1846, †09-08-1846) [Dochter van 22]  22,9
Robijn, Heerke Annes (*21-06-1812, †09-10-1846) [Nummer 22]  22; 49
Robijn, Heerke Pieters (*26-07-1729, †17-06-1807) [Schoonvader van 7]  7
Robijn, Hotske Heerkes (*27-07-1841, †10-04-1924) [Nummer 49]  49
Robijn, Hotze Heerkes (*14-02-1846, †08-08-1846) [Dochter van 22]  22,10
Robijn, Johannes Annes (*11-07-1827, †23-05-1846) [Zoon van 7]  7,5
Robijn, Johannes Heerkes (*29-10-1844) [Zoon van 22]  22,8
Robijn, Sjoerd Heerkes (*22-11-1837, †09-07-1927) [Zoon van 22]  22,2
Robijn, Tjipke Heerkes (*06-12-1839, †08-06-1927) [Zoon van 22]  22,3
Robijn, Ytje Heerkes (*06-12-1839, †30-10-1897) [Dochter van 22]  22,4
Roelofsma, Janke Fokkes (*11-06-1816, †21-08-1869) [Schoonmoeder van 29]  29
Roorda, Wytske Kornelis (*11-07-1791, †18-03-1862) [Schoonmoeder van 33]  33
Ruiter, Geertruida [Schoonmoeder van 66]  66
Schaaf, Jan Heines van der (*18-10-1821, †23-01-1910) [Schoonvader van 48]  48
Schaaf, Samuel van der (*14-08-1855, †25-03-1935) [Partner van 48]  48
Schaafsma, Arjen Idzes (*05-01-1848, †06-04-1936) [Schoonvader van 78]  78
Schaafsma, Baukjen Jetzes (*19-11-1799, †30-06-1882) [Schoonmoeder van 36]  36
Schaafsma, Ids (*13-08-1883, †02-02-1960) [Partner van 78]  78
Schuurmans, Baukje Thomas (*13-05-1861, †26-08-1942) [Partner van 54]  54
Schuurmans, Pier Hendriks (*21-05-1831, †11-04-1916) [Schoonvader van 60]  60
Schuurmans, Thomas Ottes (*14-09-1828, †30-03-1872) [Schoonvader van 54]  54
Schuurmans, Tietje (*05-10-1857, †14-02-1941) [Partner van 60]  60; 78
Sijbesma, Lijsbeth Ebbes (*22-12-1782, †30-12-1863) [Schoonmoeder van 21]  21
Slageren, Aaltje van (*14-06-1847, †29-02-1924) [Schoonmoeder van 63]  63
Slokker, Aagje (*03-12-1818, †16-03-1896) [Schoonmoeder van 61]  61
Sloterdijk, Jan Sipkes (*15-10-1799, †23-10-1879) [Schoonvader van 16]  16
Sloterdijk, Lolkjen Jans (*19-11-1824, †27-03-1908) [Partner van 16]  16; 46; 47; 48
Steigenga, Lijsbert Anes (Lijsbeth) (*18-09-1799, †23-05-1872) [Schoonmoeder van 28]  28
Stellingwerf, Jeltje Aukes (*09-02-1820, †15-02-1858) [Schoonmoeder van 30]  30
Stremler, Fedde Harmens (*02-04-1837, †05-11-1887) [Partner van 41]  41
Stremler, Feikje (*23-05-1871, †17-09-1898) [Zoon van 41]  41,2
Stremler, Harmen Jans (*?-06-1799, †08-03-1859) [Schoonvader van 41]  41
Stremler, Keimpe (Kemp) (*09-09-1869, †?-12-1946) [Zoon van 41]  41,1
Stremler, Klaas (*12-07-1874, †12-10-1906) [Zoon van 41]  41,3
Stremmeler, Tyttje Jans (Tietje) (*?-07-1795, †25-07-1884) [Schoonmoeder van 40]  40
Stuurman, Jantje Jurjens (*05-02-1843) [Partner van 29]  29
Stuurman, Jurjen Alderts (*30-03-1812, †19-02-1892) [Schoonvader van 29]  29
Sweering, Maike (*28-09-1852, †03-04-1935) [Schoonmoeder van 68]  68
Sybrens, Grietje [Partner van 2]  2; 3
Talsma, Jetse Hartmans (*?-02-1747, †05-02-1812) [Schoonvader van 9]  9
Talsma, Rinnik Jetzes (Rienkje) (*20-06-1787, †17-11-1856) [Partner van 9]  9; 24; 25; 26
Tamboeser, Antje Jelkes (*27-01-1853, †02-12-1917) [Dochter van 17]  17,3
Tamboeser, Ate (*08-09-1810, †07-11-1814) [Zoon van 5]  5,1
Tamboeser, Grietje Jelkes (*10-05-1849, †19-05-1916) [Dochter van 17]  17,1
Tamboeser, Jan Jelkes (*20-02-1858, †24-02-1859) [Zoon van 17]  17,4
Tamboeser, Jelke Botes (*04-09-1816, †09-12-1870) [Nummer 17]  17
Tamboezer, Bote Jelkes (*15-07-1781, †21-01-1827) [Partner van 5]  5; 17
Tamboezer, Bote Jelkes (*20-10-1850, †25-05-1935) [Zoon van 17]  17,2
Tambouser, Jelke Botes [Schoonvader van 5]  5
Tjaarda, Andreas Jacobs (*22-07-1804, †08-07-1893) [Partner van 18]  18
Tjaarda, Jacob (*?-12-1769, †02-08-1834) [Schoonvader van 18]  18
Tjaarda, Jacob Andreas (*02-04-1848, †16-03-1928) [Zoon van 18]  18,3
Tjaarda, Johanna Andreas (*09-05-1851, †03-10-1938) [Dochter van 18]  18,4
Tjaarda, Klaas (*16-09-1853, †05-05-1873) [Zoon van 18]  18,5
Tjaarda, Tettje Juliana (*20-01-1847, †05-05-1910) [Dochter van 18]  18,2
Tjaarda, Willem (*01-04-1845, †16-05-1910) [Zoon van 18]  18,1
Tjepkema, Alle Pieter (*01-08-1900, †11-01-1973) [Partner van 80]  80
Tjepkema, Klaas (*03-10-1866, †18-12-1919) [Schoonvader van 80]  80
Tolsma, Sjieuwke (*29-05-1854, †06-06-1886) [Partner van 60]  60; 76; 77
Tolsma, Tjalke Idserds (*29-03-1811, †04-02-1858) [Schoonvader van 60]  60
Veen, Aagje van der (*06-06-1873, †14-03-1948) [Schoonmoeder van 81]  81
Veening, Hendrik Tjallings (*?-04-1793, †25-10-1863) [Schoonvader van 15]  15
Veening, Reinder Hendriks (*05-03-1819, †06-10-1903) [Partner van 15]  15
Velts, Hermina (*20-06-1845, †10-02-1928) [Schoonmoeder van 72]  72
Visscher, Rinske Rommerts (*13-11-1811, †16-04-1871) [Schoonmoeder van 30]  30
Visser, Geertje Pieters (*02-06-1815, †29-12-1907) [Schoonmoeder van 37]  37
Visser, Homme (*21-01-1877, †07-01-1964) [Partner van 76]  76; 79; 80
Visser, Jellie (*04-02-1930, †16-07-2014) [Dochter van 79]  79,1
Visser, Johannes (*29-09-1850, †<1934) [Schoonvader van 76]  76
Visser, Johannes (*19-02-1901, †12-01-1976) [Nummer 79]  79
Visser, Johannes (*16-03-1934) [Zoon van 79]  79,2
Visser, Margaretha (*06-05-1878, †20-04-1956) [Schoonmoeder van 83]  83
Visser, Sjieuwke (*31-05-1902, †11-10-1987) [Nummer 80]  80
Vlas, Durk (*12-01-1840, †05-11-1875) [Partner van 37]  37
Vlas, Sjoerd Feikes (*?-11-1801, †09-07-1874) [Schoonvader van 37] [Schoonvader van 34]  34; 37
Vlas, Trijntje Sjoerds (*01-07-1844, †09-04-1927) [Partner van 34]  34
Vlieger, Martjen Baukes (*19-12-1806, †30-06-1879) [Schoonmoeder van 41]  41
Volbeda, Feikjen Feddes (*17-04-1810, †17-07-1888) [Schoonmoeder van 41]  41
Vries, Aaltje de (*14-07-1916, †20-02-1984) [Dochter van 63]  63,2
Vries, Antje de (*26-07-1891) [Nummer 65]  65
Vries, Ate de (*02-07-1880, †29-10-1921) [Nummer 62]  62
Vries, Grietje de (*24-11-1910, †28-11-1986) [Dochter van 62]  62,2
Vries, Jantje Tjerks de (*10-10-1772, †21-06-1845) [Schoonmoeder van 27]  27
Vries, Lijsbeth Gerbens de (*14-08-1808, †07-08-1868) [Schoonmoeder van 50]  50
Vries, Lolkje de (*08-10-1887, †05-08-1954) [Nummer 64]  64
Vries, Lolkje de (*13-08-1912) [Dochter van 62]  62,3
Vries, NN NN de (levenloos *10-08-1916) [Dochter van 62]  62,4
Vries, Rinske de (*12-02-1908) [Zoon van 62]  62,1
Vries, Rinske de (*30-05-1909) [Dochter van 63]  63,1
Vries, Teunis Gerrits de (*17-10-1809, †26-06-1891) [Schoonvader van 46]  46
Vries, Theunis de (*29-01-1883, †17-10-1939) [Nummer 63]  63
Vries, Wieger de (*03-02-1852, †11-01-1927) [Partner van 46]  46; 62; 63; 64; 65
Wal, Jantje Ennes van der (*?-06-1802, †07-01-1886) [Schoonmoeder van 37] [Schoonmoeder van 34]  34; 37
Wal, Lammert Tjerks van der (*01-10-1827, †01-01-1892) [Schoonvader van 57]  57
Wal, Minke Pieters van der (*19-12-1820, †27-05-1892) [Schoonmoeder van 52]  52
Wal, Sjoerdtje Lammerts van der (*10-11-1858, †30-04-1929) [Partner van 57]  57
Werf, Atje van der (*22-11-1885, †13-07-1887) [Dochter van 37]  37,4
Werf, Pieter van der (*31-05-1883, †02-09-1969) [Zoon van 37]  37,3
Werf, Reinder van der (*13-01-1888, †08-12-1889) [Zoon van 37]  37,5
Werf, Reitje van der (*03-02-1849, †24-12-1926) [Partner van 37]  37
Werf, Sjoerd van der (*27-12-1879, †25-04-1919) [Zoon van 37]  37,1
Werf, Sjoerd Gosses van der (*08-04-1820, †22-08-1856) [Schoonvader van 37]  37
Werf, Sybren van der (*03-03-1881) [Zoon van 37]  37,2
Werf, Wietske Hartmans van der (*16-03-1828, †06-02-1882) [Schoonmoeder van 60]  60
Werkhoven, Elisabeth (*15-03-1867, †08-09-1946) [Dochter van 28]  28,3
Werkhoven, Froukje (*18-02-1868) [Dochter van 29]  29,1
Werkhoven, Froukje (*08-09-1870, †28-12-1912) [Dochter van 28]  28,4
Werkhoven, Hendrik Hylkes (*22-09-1842) [Nummer 29]  29
Werkhoven, Hylke (*21-02-1863, †09-04-1959) [Zoon van 28]  28,1
Werkhoven, Hylke Johannes (*10-02-1808, †09-02-1893) [Partner van 11]  11; 28; 29
Werkhoven, Jan (*18-12-1864, †28-05-1865) [Zoon van 28]  28,2
Werkhoven, Jan (*20-03-1874, †07-04-1950) [Zoon van 28]  28,5
Werkhoven, Johannes Hylkes (*01-06-1836, †08-10-1913) [Nummer 28]  28
Werkhoven, Johannes Klazes (*±1761, †20-08-1826) [Schoonvader van 11]  11
Werkhoven, NN NN (levenloos *17-08-1845) [Zoon van 11]  11,3
Westendorp, Jan Reins (*31-07-1794, †25-06-1860) [Schoonvader van 28]  28
Westendorp, Leentje Jans (*15-12-1838, †26-03-1931) [Partner van 28]  28
Wierda, Lijsbeth Sjerps (*03-01-1848, †26-04-1880) [Partner van 30]  30
Wierda, Sjerp Rudolphus (*29-12-1816, †31-10-1866) [Schoonvader van 30]  30
Wiersma, Hessel (*22-03-1851, †03-08-1934) [Schoonvader van 68]  68
Wiersma, Tjitske (*07-07-1881, †23-08-1919) [Partner van 68]  68
Wijnen, Jacob (*28-07-1926) [Dochter van 71]  71,4
Wijnen, Jan Frederik Arie (*26-09-1889) [Partner van 71]  71
Wijnen, Johanna (*09-01-1925) [Dochter van 71]  71,2
Wijnen, Petronella Catharina Meta (*19-12-1919) [Dochter van 71]  71,1
Wijnen, Tilly (*09-01-1925) [Dochter van 71]  71,3
Wijnen, Willem Bertus (*04-02-1863, †07-12-1892) [Schoonvader van 71]  71
Wijnja, Artje Jelles (*26-05-1870, †07-08-1964) [Dochter van 36]  36,1
Wijnja, Baukjen Jelles (*09-02-1876, †04-04-1966) [Dochter van 36]  36,4
Wijnja, Corneliske Jelles (*06-08-1886, †02-06-1928) [Dochter van 36]  36,11
Wijnja, Djurre Jelles (*23-08-1874, †01-07-1950) [Zoon van 36]  36,3
Wijnja, Elizabeth Jelles (*26-10-1882, †04-03-1917) [Dochter van 36]  36,8
Wijnja, Grietje Jelles (*06-02-1881, †09-10-1977) [Dochter van 36]  36,7
Wijnja, Hendrikus Jelles (*24-04-1888, †06-09-1968) [Zoon van 36]  36,12
Wijnja, Jelle Jelles (*28-01-1885, †07-01-1959) [Zoon van 36]  36,9
Wijnja, Jelle Joris (*07-09-1840, †16-10-1905) [Partner van 36]  36
Wijnja, Jetze Jeles (*02-06-1890, †29-11-1966) [Zoon van 36]  36,13
Wijnja, Joris Jelles (*15-10-1872, †03-03-1935) [Zoon van 36]  36,2
Wijnja, Joris Ulbes (*09-08-1798, †29-04-1883) [Schoonvader van 36]  36
Wijnja, Reinder Jelles (*14-03-1879, †08-08-1961) [Zoon van 36]  36,6
Wijnja, Syberen Jelles (*19-12-1877, †09-05-1969) [Zoon van 36]  36,5
Wijnja, Ynskje Jelles (*28-01-1885, †24-07-1977) [Dochter van 36]  36,10
Willemsen, Jetske Willems (*20-03-1798, †27-12-1879) [Schoonmoeder van 35]  35
Woelders, Baukje (*11-08-1902) [Partner van 79]  79
Woelders, Jan Karels (*06-06-1865) [Schoonvader van 79]  79
Wouden, Hermijntje Gerradina van der (*17-01-1858, †08-10-1926) [Schoonmoeder van 70]  70
Yntema, Rients Doekles (*19-10-1831, †01-02-1884) [Schoonvader van 53]  53
Yntema, Trijntje Rients (*21-09-1861, †11-12-1914) [Partner van 53]  53
Zwart, Anne Martens (*10-03-1852, †09-06-1911) [Partner van 56]  56
Zwart, Marten Pieters (*14-03-1829, †11-11-1894) [Schoonvader van 56]  56
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:42:45 door A. Stomphorst