Overige Parentelen

Adema
Ate Jelles 1714 - Lutske Abrahams - Oudega

Parenteel van Ate Jelles

Parenteel van Ate Jelles

1 Ate Jelles is geboren in juli 1714 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Jelle Saackes. Hij is gedoopt op vrijdag 20 juli 1714. Ate trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1737 in Oudega ( Smallingerland ) met Luidske (Lutske) Abrahams, 21 jaar oud. Lutske is geboren in september 1715 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Abraham Gosses. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1715.
Kinderen van Ate en Lutske:
1 Grietje Ates Atema, geboren in januari 1738 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 5 januari 1738.
2 Jelle Ates Atema, geboren op zondag 17 april 1740 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Volgt 2.
3 Abraham Ates, geboren omstreeks 1743 in Smalle Ee ( Smallingerland ). Volgt 3.
4 Rixtje Ates (Rigtje) Atema, geboren op donderdag 12 januari 1747 in Smalle Ee ( Smallingerland ). Volgt 4.
5 Jan Ates Atema, geboren omstreeks 1749 in Smalle Ee ( Smallingerland ). Volgt 5.
6 Trijntje Ates Atema, geboren op zondag 14 januari 1753 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op vrijdag 22 mei 1778.
2 Jelle Ates Atema is geboren op zondag 17 april 1740 in Ee ( Noordoost-Friesland ), zoon van Ate Jelles (zie 1) en Luidske (Lutske) Abrahams. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Boornbergum. Jelle is overleden op zondag 18 oktober 1818 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1818.
Beroep:
veenbaas
Jelle trouwde, 27 jaar oud, op zondag 15 november 1767 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Jeltje Pieters Westra, ongeveer 19 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1748 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Sjoerds en Ybeltje Douwes. Jeltje is overleden op vrijdag 25 augustus 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1826.
Kinderen van Jelle en Jeltje:
1 Ate Jelles Atema, geboren op zondag 10 april 1768 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 6.
2 Pyter Jelles (Pieter) Atema, geboren op vrijdag 9 februari 1770 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1770. Pieter is overleden vóór dinsdag 18 januari 1774 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 3 jaar oud.
3 Lutske Jelles Atema, geboren op woensdag 16 oktober 1771 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 7.
4 Pyter Jelles (Pieter) Attema, geboren op dinsdag 18 januari 1774 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 8.
5 Ybeltje Jelles Atema, geboren op woensdag 17 juli 1776 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 9.
6 Abraham Jelles Atema, geboren op zaterdag 21 oktober 1780 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 10.
7 Douwe Jelles Atema, geboren in mei 1783 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Douwe is overleden omstreeks 1812, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Atema, Douwe Jelles dagloner, geb. Bergum 05. 1783, wonende aldaar, zoon van Jelle Ates Atema, veenbaas en Jeltje Pyters Westra lichting 1808 mairie Oostermeer; plaatsvervanger voor Dirk Klazes Wijngaarden (geb. 1788) te Oostermeer; overeengekomen bedrag 2. 100 gulden; krijgsmachtonderdeel onbekend aangenomen niet teruggekeerd; bij aanneming familienaam 33 jaar Bronnen: Tresoar toegang 8/4052. 067; 26/12005 nr. 67; Raf Bergum fol. 41v; geen huwelijks- en overlijdensakte en niet in Volkstellingsregisters Tietjerksteradeel 1829 en 1839 aangetroffen
Beroep:
dagloner
8 Jan Jelles Atema, geboren op dinsdag 13 december 1785 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 11.
9 Sjouke Jelles Atema, geboren omstreeks 1791 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 12.
10 Jeltje Ates Atema, geboren op woensdag 5 februari 1800 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 13.
3 Abraham Ates is geboren omstreeks 1743 in Smalle Ee ( Smallingerland ), zoon van Ate Jelles (zie 1) en Luidske (Lutske) Abrahams. Abraham is overleden op zondag 25 januari 1807 in Oudega ( Smallingerland ), ongeveer 64 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 19 april 1767 in Oudega ( Smallingerland ) met Hiltje Dirks Nicolai, 18 jaar oud. Hiltje is geboren in juli 1748 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Dirk Allardus Nicolai. Zij is gedoopt op zondag 21 juli 1748. Hiltje is overleden vóór 1778 in Oudega ( Smallingerland ), ten hoogste 30 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 31 mei 1778 in Oudega ( Smallingerland ) met Antje Klases, ongeveer 28 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1750 in Oudega ( Smallingerland ).
Kinderen van Abraham en Hiltje:
1 Dirk Abrahams Nicolai, geboren in oktober 1768 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1768. Dirk is overleden op zondag 16 april 1815 in Oudega ( Smallingerland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1815.
Notitie bij Dirk: Dirk is (1) op 15 februari 1789 gehuwd met Roelofke Cornelis en (2) op 15 november 1881in Smallingerland met Ietje Cornelis Gaikema
2 Wybe Abrahams, geboren in april 1770 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 29 april 1770.
Kind van Abraham en Antje:
3 Trijntje Abrahams, geboren op woensdag 14 augustus 1782 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 8 september 1782.
4 Rixtje Ates (Rigtje) Atema is geboren op donderdag 12 januari 1747 in Smalle Ee ( Smallingerland ), dochter van Ate Jelles (zie 1) en Luidske (Lutske) Abrahams. Zij is gedoopt op zaterdag 20 mei 1752 in Garijp. Rigtje is overleden op zaterdag 9 juli 1825 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1825. Rigtje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 juni 1773 in Tietjerksteradeel met Cornelis Thijsses de Vries, 33 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 28 januari 1740 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tys Klases en Trijntje Meinderts. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1740. Cornelis is overleden op vrijdag 24 juli 1818 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1818.
Kind van Rigtje en Cornelis:
1 Thijs Cornelis (Tijs) de Vries, geboren op dinsdag 5 april 1774 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 14.
5 Jan Ates Atema is geboren omstreeks 1749 in Smalle Ee ( Smallingerland ), zoon van Ate Jelles (zie 1) en Luidske (Lutske) Abrahams. Jan is overleden op woensdag 25 april 1810 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op woensdag 6 december 1786 in Leeuwarden met Janneke Geerts (Jantje) van der Bles, 33 jaar oud. Jantje is geboren in oktober 1753 in Leeuwarden, dochter van Geert Wybes van der Bles en Maghtilda Duursma. Zij is gedoopt op vrijdag 5 oktober 1753. Jantje is overleden op vrijdag 15 juni 1827 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud.
Kind van Jan en Jantje:
1 Ate Jans Atema, geboren op donderdag 4 oktober 1787 in Leeuwarden. Volgt 15.
6 Ate Jelles Atema is geboren op zondag 10 april 1768 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1768. Ate is overleden op dinsdag 2 april 1822 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1822. Ate:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19 februari 1792 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ) met Doutje Gijsberts (Douwtje) Kuipers, 31 of 32 jaar oud. Douwtje is geboren in februari 1760 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Gijsbert Martens en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1760. Douwtje is overleden vóór 1798 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 16 december 1798 in Sint Annaparochie met Lijsbert (Liesebet) Jans, 32 jaar oud. Liesebet is geboren in april 1766 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jan Hendriks en Sibbeltje Clases. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1766. Liesebet is overleden op dinsdag 20 februari 1816 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1816.
Kinderen van Ate en Douwtje:
1 Gijsbert Ates Adema, geboren op dinsdag 19 juni 1792 in Sint Annaparochie. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1792.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert staat vlgs de militaire inschrijvinng in 1815 ingeschrven als Gijsbert Ates Adema
2 Jelle Ates Atema, geboren op dinsdag 11 maart 1794 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 16.
Kinderen van Ate en Liesebet:
3 Jeltje Atema, geboren op woensdag 5 februari 1800 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1800.
4 Jan Ates Atema, geboren op donderdag 12 april 1804 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Volgt 17.
5 Sibbeltje Ates Atema, geboren op vrijdag 2 augustus 1811 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Zij is gedoopt op zondag 29 september 1811. Sibbeltje is overleden op zondag 1 december 1811 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 3 maanden oud.
7 Lutske Jelles Atema is geboren op woensdag 16 oktober 1771 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1771. Lutske is overleden op zondag 24 oktober 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1841. Lutske trouwde, 29 jaar oud, op zondag 14 juni 1801 in Leeuwarden met Hendrik Fokkes van der Veen, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 21 februari 1779 in Stiens ( Leeuwarden ), zoon van Fokke Hendriks (Foke) van der Veen en Trijntje Sjoerds van der Ark. Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1779. Hendrik is overleden op dinsdag 6 maart 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1866.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Lutske en Hendrik:
1 Sjoukje Hendriks van der Veen, geboren op dinsdag 4 januari 1803 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 18.
2 Trijntje Hendriks van der Veen, geboren op woensdag 27 maart 1805 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ). Zij is gedoopt op zondag 21 april 1805.
3 Fokke Hendriks van der Veen, geboren op zondag 17 januari 1808 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 19.
4 Jeltje Hendriks van der Veen, geboren op zondag 11 oktober 1812 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1812. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1812. Jeltje is overleden op donderdag 14 november 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1833. Jeltje bleef ongehuwd.
8 Pyter Jelles (Pieter) Attema is geboren op dinsdag 18 januari 1774 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Hij is gedoopt op zondag 13 maart 1774. Pieter is overleden op zaterdag 2 september 1826 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1826.
Beroep:
Boekhouder
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zondag 18 november 1804 in Leeuwarden met Alida Johanna Hamer, 18 jaar oud. Alida is geboren op maandag 6 maart 1786 in Leeuwarden, dochter van Johannes Hamer en Doetje Oosterhout. Zij is gedoopt op zondag 26 maart 1786. Alida is overleden op dinsdag 14 november 1826 in Leeuwarden, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1826.
Beroep:
vroedvrouw
Kinderen van Pieter en Alida:
1 Johannes Pieters Attema, geboren op vrijdag 18 oktober 1805 in Leeuwarden. Volgt 20.
2 Jeltje Pieters Attema, geboren op maandag 7 maart 1808 in Leeuwarden. Volgt 21.
3 Jelle Pieters Attema, geboren op donderdag 22 maart 1810 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op zondag 8 april 1810. Jelle is overleden op zondag 23 juli 1837 in Leeuwarden, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1833. Jelle bleef ongehuwd.
Beroep:
orgelmaker
4 Doede Pieters Attema, geboren op woensdag 10 juni 1812 in Leeuwarden. Volgt 22.
9 Ybeltje Jelles Atema is geboren op woensdag 17 juli 1776 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Zij is gedoopt op zondag 8 september 1776. Ybeltje is overleden op vrijdag 7 maart 1856 in Weidum ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1856. Ybeltje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 1 juli 1804 in Weidum ( Leeuwarden ) met Roelof Jacobs Boorsma, 24 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 3 oktober 1779 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Harmens en Lutske Wybes Tuininga. Hij is gedoopt op zondag 24 oktober 1779. Roelof is overleden op zaterdag 23 juni 1855 in Weidum ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1855.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Ybeltje en Roelof:
1 Jacob Roelofs Boorsma, geboren op zondag 26 mei 1805 in Weidum ( Leeuwarden ). Volgt 23.
2 Jeltje Roelofs Boorsma, geboren op donderdag 21 juli 1808 in Weidum ( Leeuwarden ). Volgt 24.
3 Lutske Roelofs Boorsma, geboren op maandag 14 december 1812 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 25.
4 Jelle Roelofs Boorsma, geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Weidum ( Leeuwarden ). Volgt 26.
10 Abraham Jelles Atema is geboren op zaterdag 21 oktober 1780 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Abraham is overleden op zaterdag 20 maart 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1858. Abraham trouwde, 25 jaar oud, op zondag 30 maart 1806 in Tietjerksteradeel met Trijntje Sjoerds Loonstra, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1782 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Sapes Loonstra en Lolkje Meints Storm de Vries. Trijntje is overleden op dinsdag 21 juli 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1840.
Kinderen van Abraham en Trijntje:
1 Jelle Abrahams Atema, geboren op zaterdag 24 mei 1806 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 27.
2 Sjoerd Atema, geboren op zaterdag 31 december 1808 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1809. Sjoerd is overleden op vrijdag 15 september 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1871. Sjoerd bleef ongehuwd.
3 Jeltje Abrahams Attema, geboren op woensdag 30 januari 1811 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 28.
4 Joukje Abrahams Atema, geboren op zondag 25 augustus 1816 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 29.
5 Lutske Abrahams Atema, geboren op vrijdag 14 mei 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 30.
6 Douwe Abrahams Atema, geboren op maandag 11 februari 1822 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 31.
11 Jan Jelles Atema is geboren op dinsdag 13 december 1785 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Jan is overleden op zaterdag 27 juni 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud.
Beroep:
schipper en koemelker
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 7 mei 1809 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Froukje Aukes van der Wal, ongeveer 22 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1787 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Alles van der Wal en Hettje Linzes van der Heide. Froukje is overleden op maandag 5 september 1842 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1842.
Kinderen van Jan en Froukje:
1 Jeltje Atema, geboren omstreeks 1810 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Jeltje is overleden op donderdag 23 augustus 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1838.
2 Hettje Jans Atema, geboren op donderdag 24 september 1812 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 32.
3 Jelle Jans Atema, geboren op zondag 27 augustus 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1815. Jelle is overleden op donderdag 20 oktober 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1831.
4 Auke Jans Atema, geboren op zaterdag 4 april 1818 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 33.
5 Sjouke Jans Atema, geboren op donderdag 26 april 1821 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1821. Sjouke is overleden op zaterdag 28 april 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1888. Sjouke bleef ongehuwd.
6 Antje Jans Atema, geboren op dinsdag 3 augustus 1824 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1824. Antje is overleden op dinsdag 2 maart 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1841.
7 Alle Jans Atema, geboren op zaterdag 6 november 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1830. Alle is overleden op woensdag 22 maart 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1843.
12 Sjouke Jelles Atema is geboren omstreeks 1791 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Sjouke is overleden op woensdag 1 februari 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1815.
Beroep:
schipper
Sjouke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 8 oktober 1814 in Tietjerksteradeel met Joukje Thomas Hoekstra, 22 jaar oud. Joukje is geboren op vrijdag 6 juli 1792 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Thomas Theunis Hoekstra en Rinske Hendriks Brouwer. Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1792. Joukje is overleden op donderdag 2 april 1857 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1857.
Kind van Sjouke en Joukje:
1 Jelle Sjoukes Atema, geboren op maandag 19 december 1814 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 34.
13 Jeltje Ates Atema is geboren op woensdag 5 februari 1800 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 2) en Jeltje Pieters Westra. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1800. Jeltje is overleden op woensdag 15 mei 1850 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1850. Jeltje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 13 juli 1837 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Cornelis Cornelis (Krelis) Rooda, ongeveer 48 jaar oud. Krelis is geboren omstreeks 1789 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Cornelis Pieters Rooda en Tetje Jacobs. Krelis is overleden op zaterdag 27 juni 1857 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1857.
Kind van Jeltje en Krelis:
1 Cornelisje Rooda, geboren op maandag 22 juli 1839 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1839.
14 Thijs Cornelis (Tijs) de Vries is geboren op dinsdag 5 april 1774 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Cornelis Thijsses de Vries en Rixtje Ates (Rigtje) Atema (zie 4). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1774. Tijs is overleden op donderdag 5 december 1839 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1839. Tijs trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 februari 1798 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Baukje Lieuwes Nicolai, 23 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 18 oktober 1774 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lieuwe Clazes Nicolai en Trijntje Sikkes. Zij is gedoopt op zondag 20 november 1774. Baukje is overleden op vrijdag 8 augustus 1856 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1856.
Kinderen van Tijs en Baukje:
1 Cornelis Thijsses de Vries, geboren op maandag 16 juli 1798 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1798. Cornelis is overleden op dinsdag 15 maart 1859 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1859.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 18 juni 1825 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wytske Egberts Westra
2 Lieuwe Thijsses de Vries, geboren op donderdag 27 november 1800 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 4 januari 1801. Lieuwe is overleden op dinsdag 1 maart 1825 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1825. Lieuwe bleef ongehuwd.
3 Klaas Thijsses de Vries, geboren op maandag 26 december 1803 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1804. Klaas is overleden op vrijdag 8 september 1809 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud.
4 Klaas Thijsses de Vries, geboren op zondag 21 oktober 1810 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Klaas is overleden op donderdag 18 augustus 1853 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1853.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 7 juli 1838 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoukje Sytses Koster
Beroep:
timmerknecht
15 Ate Jans Atema is geboren op donderdag 4 oktober 1787 in Leeuwarden, zoon van Jan Ates Atema (zie 5) en Janneke Geerts (Jantje) van der Bles. Hij is gedoopt op vrijdag 26 oktober 1787. Ate is overleden op woensdag 25 februari 1863 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1863.
Beroep:
Bakker
Ate trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 juni 1813 in Tietjerksteradeel met Janke Aukes de Groot, 22 jaar oud. Janke is geboren op woensdag 11 mei 1791 in Leeuwarden, dochter van Auke Roelofs de Groot en Pijtje Klaas Kingma. Zij is gedoopt op donderdag 2 juni 1791. Janke is overleden op zaterdag 8 december 1860 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1860.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ate en Janke:
1 Jan Ates Atema, geboren op maandag 16 mei 1814 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 35.
2 Auke Ates Atema, geboren op woensdag 5 april 1815 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 36.
3 Jantje Ates Atema, geboren op woensdag 4 september 1816 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 37.
4 Pieter Ates Atema, geboren op zondag 15 maart 1818 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1818. Pieter is overleden op woensdag 28 november 1849 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1849. Pieter bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
5 Roelof Ates Atema, geboren op zondag 26 september 1819 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 38.
6 Jelle Ates Atema, geboren op dinsdag 3 juli 1821 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 39.
7 Klaas Ates Atema, geboren op dinsdag 10 december 1822 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 40.
8 Trijntje Ates Atema, geboren op woensdag 20 oktober 1824 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1824. Trijntje is overleden op zaterdag 10 augustus 1850 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1850. Trijntje bleef ongehuwd.
9 Ludser Ates Atema, geboren op dinsdag 5 juni 1827 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 41.
10 Pietje Ates Atema, geboren op zondag 13 december 1829 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 december 1829. Pietje is overleden op donderdag 17 december 1829 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1829.
11 Rinske Ates Atema, geboren op vrijdag 18 januari 1833 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 42.
16 Jelle Ates Atema is geboren op dinsdag 11 maart 1794 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Ate Jelles Atema (zie 6) en Doutje Gijsberts (Douwtje) Kuipers. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1794. Jelle is overleden op maandag 5 december 1881 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1881.
Beroep:
boerenknecht
Jelle trouwde, 25 jaar oud, op zondag 25 april 1819 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Hendrikje Lammerts Kuiken, ongeveer 21 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1798 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Lammert Martens Kuiken en Jannigje Jans. Hendrikje is overleden op maandag 12 november 1860 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1860.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Jelle en Hendrikje:
1 Doutje Jelles Atema, geboren op woensdag 19 december 1821 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 43.
2 Jannigje Jelles Atema, geboren op woensdag 7 juli 1824 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 44.
3 Lijsbert Jelles Atema, geboren op zaterdag 3 november 1827 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 45.
4 Martentje Atema, geboren op zondag 20 februari 1831 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 46.
5 Ate Atema, geboren op dinsdag 19 november 1833 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1833. Ate is overleden op vrijdag 6 december 1833 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1833.
17 Jan Ates Atema is geboren op donderdag 12 april 1804 in Het Bildt ( Waadhoeke ), zoon van Ate Jelles Atema (zie 6) en Lijsbert (Liesebet) Jans. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1804. Jan is overleden op woensdag 18 januari 1865 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1865.
Beroep:
potschipper
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 juni 1832 in Huizum ( Leeuwarden ) met Rientje Dirks Oostergo, 43 jaar oud. Rientje is geboren op dinsdag 4 november 1788 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Baukes Oostergo en Tettje Pieters Haarsma. Zij is gedoopt op zondag 28 december 1788. Rientje is overleden op zondag 23 december 1877 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1877.
Kinderen van Jan en Rientje:
1 Lijsbert Jans Atema, geboren op dinsdag 21 november 1826 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 47.
2 Ate Jans Atema, geboren op zondag 22 maart 1829 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 48.
18 Sjoukje Hendriks van der Veen is geboren op dinsdag 4 januari 1803 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Hendrik Fokkes van der Veen en Lutske Jelles Atema (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 30 januari 1803. Sjoukje is overleden op dinsdag 1 juni 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1847. Sjoukje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 april 1824 in Tietjerksteradeel met Jan Binnes Wadman, 18 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 6 juni 1805 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Binne Douwes Wadman en Antje Jans Ferwerda. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1805. Jan is overleden op donderdag 12 augustus 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1841.
Beroep:
verwer en glazenmaker
(2) trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 20 december 1843 in Tietjerksteradeel met Foeke Piers Lusthof, ongeveer 24 jaar oud. Foeke is geboren omstreeks 1819 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Pier Ages Lusthof en Jetske Riends. Foeke is overleden op woensdag 14 juni 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1893.
Beroep:
verwer en glazenmaker
Kinderen van Sjoukje en Jan:
1 Binne Wadman, geboren op dinsdag 9 maart 1824 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1824. Binne is overleden op dinsdag 13 juli 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1841.
2 Hendrik Wadman, geboren op zondag 16 oktober 1825 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1825. Hendrik is overleden op zondag 17 juli 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1831.
3 Albert Jans Wadman, geboren op dinsdag 4 december 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1827. Albert is overleden op zaterdag 8 februari 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1879.
Notitie bij Albert: Albert is op 18 mei 1867 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje Jans Hoekstra
Beroep:
vleeschhouwer
4 Lutske Wadman, geboren op dinsdag 5 januari 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1830. Lutske is overleden op donderdag 24 februari 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1831.
5 Lutske Jans Wadman, geboren op zondag 15 januari 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1832. Lutske is overleden op dinsdag 29 september 1857 in Driesum ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1857.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 6 maart 1852 in Tietjerksteradeel gehuwd met Cornelis Klazes de Vries
6 Hendrik Wadman, geboren op zaterdag 6 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1834. Hendrik is overleden op zaterdag 26 mei 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 31 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
inlandsch kramer
7 Antje Jans Wadman, geboren op vrijdag 25 november 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1836. Antje is overleden op vrijdag 10 februari 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1922.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 december 1858 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jan Jans Krol
Kind van Sjoukje en Foeke:
8 Jetske Foekes Lusthof, geboren op donderdag 3 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
19 Fokke Hendriks van der Veen is geboren op zondag 17 januari 1808 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Fokkes van der Veen en Lutske Jelles Atema (zie 7). Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1808 in Lekkum. Fokke is overleden op dinsdag 29 december 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1891.
Beroep:
Koopman
Getuige bij:
27-04-1868     geboorteaangifte Geertje Ekerk (1868-1928)
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1829 in Tietjerksteradeel met Grietje Johannes Brantsma, 19 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 22 januari 1810 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Johannes Annes Brantsma en Minke Sijes Sikma. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1810. Grietje is overleden op zaterdag 22 februari 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1873.
Beroep:
naaister
Kinderen van Fokke en Grietje:
1 Minke van der Veen, geboren op dinsdag 1 juni 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1830. Minke is overleden op donderdag 2 december 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1841.
2 Hendrik Fokkes van der Veen, geboren op vrijdag 21 september 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1832. Hendrik is overleden op donderdag 26 juli 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1877.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 11 mei 1859 in Tietjerksteradeel gehuwd met Minke Tietes Bosgra
Beroep:
Koopman
3 Johannes Fokkes van der Veen, geboren op maandag 16 november 1835 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1835. Johannes is overleden op donderdag 4 februari 1909 in Huizum ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1909.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 12 juli 1861 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Okkes Jansma en (2) op 14 juli 1880 in Leeuwarden met Magrietha Weeber
Beroep:
Broodbakker
4 Jelle Fokkes van der Veen, geboren op maandag 21 augustus 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1837. Jelle is overleden op maandag 17 augustus 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1885.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 11 december 1858 inTietjerksteradeel gehuwd met Trijntje Wytzes Hettema
5 Anne Fokkes van der Veen, geboren op dinsdag 19 juli 1842 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Anne is overleden op vrijdag 9 september 1842 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1842.
6 Minke Fokkes van der Veen, geboren op zaterdag 16 december 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Minke is overleden op vrijdag 9 augustus 1912 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1912.
Notitie bij Minke: Minke is op 6 maart 1867 in Tietjerksteradeel gehuwd met Freerk Jans Siesling
7 Lutske Fokkes van der Veen, geboren op maandag 24 augustus 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1846. Lutske is overleden op dinsdag 16 mei 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1865.
20 Johannes Pieters Attema is geboren op vrijdag 18 oktober 1805 in Leeuwarden, zoon van Pyter Jelles (Pieter) Attema (zie 8) en Alida Johanna Hamer. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1805. Johannes is overleden op dinsdag 24 januari 1882 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1882.
Beroep:
zilversmid
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 mei 1829 in Leeuwarden met Grietje Eeltjes Molenaar, 23 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 11 oktober 1805 in Leeuwarden, dochter van Eeltie Jelles (Eeltje) Molenaar en Trijntje Sikkes. Zij is gedoopt op woensdag 30 oktober 1805. Grietje is overleden op dinsdag 4 mei 1880 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1880.
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Alida Johanna Attema, geboren op donderdag 19 augustus 1830 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1830. Alida is overleden op zondag 25 augustus 1833 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1833.
2 Eeltje Johannes Attema, geboren op zaterdag 16 maart 1833 in Leeuwarden. Volgt 49.
3 Pieter Jelle Attema, geboren op dinsdag 29 september 1835 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1835. Pieter is overleden op vrijdag 17 november 1837 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1837.
4 Alida Johanna Attema, geboren op maandag 4 maart 1839 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1839. Alida is overleden op woensdag 1 oktober 1913 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1913. Alida bleef ongehuwd.
5 Pieter Jelle Attema, geboren op zaterdag 5 augustus 1843 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1843. Pieter is overleden op zaterdag 14 juli 1849 in Leeuwarden, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 juli 1849.
6 Trijntje Attema, geboren op dinsdag 9 juni 1846 in Leeuwarden. Volgt 50.
21 Jeltje Pieters Attema is geboren op maandag 7 maart 1808 in Leeuwarden, dochter van Pyter Jelles (Pieter) Attema (zie 8) en Alida Johanna Hamer. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1808. Jeltje is overleden op vrijdag 28 december 1866 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1866. Jeltje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 15 juni 1834 in Leeuwarden met Gerrit Berends Vissia, 34 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 23 juli 1799 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Berend Martens Vissia en Ybeltje Meinderts. Hij is gedoopt op zondag 18 augustus 1799. Gerrit is overleden op zondag 29 januari 1837 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1837.
Beroep:
herenknecht
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 13 februari 1839 in Leeuwarden met Jan Cornelis Westra, 33 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 17 mei 1805 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Cornelis Jans Westra en Cornelia Hillegonda Cahais. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1805. Jan is overleden op dinsdag 30 augustus 1870 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1870.
Beroep:
koopman en stalhouder
Kinderen van Jeltje en Jan:
1 Cornelis Westra, geboren op dinsdag 23 april 1839 in Leeuwarden. Volgt 51.
2 Pieter Westra, geboren op woensdag 24 juni 1840 in Leeuwarden. Volgt 52.
3 Elbrig Westra, geboren op zaterdag 31 december 1842 in Leeuwarden. Volgt 53.
4 Duurd Westra, geboren op zaterdag 7 december 1844 in Leeuwarden. Volgt 54.
5 Alida Johanna Westra, geboren op dinsdag 13 oktober 1846 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1846. Alida is overleden op zondag 26 december 1869 in Franeker, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1869. Alida bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
6 Izak Jans Westra, geboren op maandag 9 juli 1849 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1849. Izak is overleden op vrijdag 24 juni 1853 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1853.
22 Doede Pieters Attema is geboren op woensdag 10 juni 1812 in Leeuwarden, zoon van Pyter Jelles (Pieter) Attema (zie 8) en Alida Johanna Hamer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 juni 1812. Hij is gedoopt op woensdag 8 juli 1812. Doede is overleden op vrijdag 2 mei 1879 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1879.
Beroep:
goudsmid
Doede:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 mei 1836 in Leeuwarden met Yttje Eeltjes Molenaar, 22 jaar oud. Yttje is geboren op zaterdag 13 november 1813 in Leeuwarden, dochter van Eeltie Jelles (Eeltje) Molenaar en Trijntje Sikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1836.
Notitie bij de geboorte van Yttje: Akte is ingeschreven op last van de rechtbank; moeder is overleden op 29-11-1819
Yttje is overleden op maandag 20 mei 1839 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1839.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 9 november 1845 in Franeker met Detje Broers Cuperus, 31 jaar oud. Detje is geboren op zondag 31 juli 1814 in Franeker, dochter van Broer Abes Cuperus en Cornelia Jelles Staalstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1814. Detje is overleden op woensdag 18 september 1867 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1867.
Kinderen van Doede en Yttje:
1 Alida Johanna Attema, geboren op dinsdag 7 februari 1837 in Leeuwarden. Volgt 55.
2 Trijntje Doedes Attema, geboren op dinsdag 5 maart 1839 in Leeuwarden. Volgt 56.
Kinderen van Doede en Detje:
3 Cornelia Doedes Attema, geboren op woensdag 7 juli 1847 in Leeuwarden. Volgt 57.
4 Jeltje Doedes Attema, geboren op maandag 22 september 1851 in Leeuwarden. Volgt 58.
5 Pieter Doedes Attema, geboren op zaterdag 24 september 1853 in Leeuwarden. Volgt 59.
23 Jacob Roelofs Boorsma is geboren op zondag 26 mei 1805 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Roelof Jacobs Boorsma en Ybeltje Jelles Atema (zie 9). Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1805. Jacob is overleden op zondag 28 februari 1886 in Weidum ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1886.
Beroep:
timmerman
Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 20 mei 1832 in Baarderadeel met Gerritje Arnoldus Mulders, 28 jaar oud. Gerritje is geboren op woensdag 7 september 1803 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Arnoldus Gerrits Mulders en Grietje Idses Wiersma. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1804. Gerritje is overleden op zaterdag 27 mei 1843 in Weidum ( Leeuwarden ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1843.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 19 juni 1845 in Baarderadeel met Sytske Johannes Boonstra, 36 jaar oud. Sytske is geboren op dinsdag 5 juli 1808 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Johannes Eelkes Boonstra en Antje Jelles Inia. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1808. Sytske is overleden op woensdag 4 maart 1874 in Weidum ( Leeuwarden ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1874.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jacob en Gerritje:
1 Roelof Jacobs Boorsma, geboren op woensdag 13 maart 1833 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1833. Roelof is overleden op donderdag 24 januari 1901 in Weidum ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1901.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 6 september 1856 in Baarderadeel gehuwd met Rinske Sybrens Koldijk
Beroep:
timmerknecht
2 Arnoldus Jacobs Boorsma, geboren op zaterdag 6 juni 1835 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1835. Arnoldus is overleden op zaterdag 2 december 1911 in Utrecht, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1911. Hij is begraven in Weidum.
Notitie bij Arnoldus: Arnoldus is op 6 december 1871 in Baarderadeel gehuwd met Petronella Anna Ulbes Tjaarda
Beroep:
timmerknecht
3 Grietje Boorsma, geboren op zondag 6 maart 1842 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1842. Grietje is overleden op vrijdag 7 april 1916 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1916.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 14 mei 1868 in Baarderadeel gehuwd met Johannes Gerbens van de Pol
Beroep:
naaister
Kinderen van Jacob en Sytske:
4 Jelle Boorsma, geboren op dinsdag 9 maart 1847 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1847. Jelle is overleden op woensdag 1 maart 1939 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1939.
Notitie bij Jelle: Jelle is (1) op 8 december 1870 in Het Bildt gehuwd met Heseltje Reitsma en (2) op 17 mei 1877 met Trijntje Braaksma
Beroep:
wagenmaker en timmerknecht
5 Johannes Boorsma, geboren op zaterdag 8 september 1849 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1849. Johannes is overleden op zaterdag 8 oktober 1910 in Veenhuizen ( Noordenveld ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1910.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 10 november 1877 in Leeuwarden gehuwd met Sophia Hettema, dit huwelijk is op 11 juni 1891 in Leeuwarden ontbonden door echtscheiding
Beroep:
verwersknecht
24 Jeltje Roelofs Boorsma is geboren op donderdag 21 juli 1808 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Roelof Jacobs Boorsma en Ybeltje Jelles Atema (zie 9). Jeltje is overleden op woensdag 1 augustus 1866 in Weidum ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1866. Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 9 maart 1834 in Baarderadeel met Jalt Doekes Oostra, 26 jaar oud. Jalt is geboren op vrijdag 23 oktober 1807 in Beers ( Leeuwarden ), zoon van Doeke Jogchums Oostra en Grietje Jolts Tadema. Hij is gedoopt op vrijdag 13 november 1807. Jalt is overleden op woensdag 30 december 1874 in Weidum ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1874.
Beroep:
boer
Kinderen van Jeltje en Jalt:
1 Grietje Jolts Oostra, geboren op dinsdag 13 januari 1835 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1835. Grietje is overleden op dinsdag 4 augustus 1863 in Weidum ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1863.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 8 mei 1859 in Baarderadeel gehuwd met Leendert Aukes Algera
Grietje bleef ongehuwd.
Beroep:
boerin
2 Doeke Jolts Oostra, geboren op maandag 7 maart 1836 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1838. Doeke is overleden op zaterdag 26 mei 1923 in Weidum ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1923.
Notitie bij Doeke: Doeke is op 11 mei 1862 in Baarderadeel gehuwd met Durkje Jans de Boer
3 Ybeltje Jalts Oostra, geboren op vrijdag 8 april 1836 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1836. Ybeltje is overleden op woensdag 17 september 1862 in Weidum ( Leeuwarden ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1862.
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 8 mei 1859 in Baarderadeel gehuwd met Albert Bruins van der Hem
4 Roelof Jolts Oostra, geboren op donderdag 16 april 1840 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1840. Roelof is overleden op maandag 24 juni 1907 in Weidum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1907.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 8 mei 1869 in Menaldumadeel gehuwd met Berber Minnes Dijkstra
Beroep:
landbouwer
5 Jogchum Jolts Oostra, geboren op zondag 27 februari 1842 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1842. Jogchum is overleden op dinsdag 7 juni 1881 in Weidum ( Leeuwarden ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1881.
Notitie bij Jogchum: Jogchum is op 11 mei 1872 in baarderadeel gehuwd met Willemke Tjeerds Hanewald
Beroep:
brievengaarder
6 Jacob Jalts Oostra, geboren op zaterdag 30 maart 1844 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1844. Jacob is overleden op woensdag 30 juni 1920 in Mantgum ( Baarderadeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1920.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 10 mei 1873 in Baarderadeel gehuwd met Hendrikje Dirks Swart
Beroep:
veehouder
7 Lutske Jolts Oostra, geboren op dinsdag 4 augustus 1846 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1846. Lutske is overleden op woensdag 9 februari 1876 in Mantgum ( Baarderadeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 februari 1876.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 6 mei 1871 in Baarderadeel gehuwd met Jan Sjoukes Stienstra
8 Jelle Jolts Oostra, geboren op zaterdag 9 februari 1850 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1850. Jelle is overleden op dinsdag 18 mei 1920 in Weidum ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1920.
Notitie bij Jelle: Jelle is (1) op18 mei 1878 in Baarderadeel gehuwd met Jantje Douwes Houtsma en (2) op 9 mei 1891 met Trijntje Hylkes Kloosterman
Beroep:
veehouder
9 Evert Jolts Oostra, geboren op maandag 24 januari 1853 in Beers ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1853.
25 Lutske Roelofs Boorsma is geboren op maandag 14 december 1812 in Jorwerd ( Leeuwarden ), dochter van Roelof Jacobs Boorsma en Ybeltje Jelles Atema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1812. Lutske is overleden op zondag 5 april 1903, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 april 1903. Lutske trouwde, 26 jaar oud, op zondag 2 juni 1839 in Baarderadeel met Ieme Bontjes (Yme) Meintema, 32 jaar oud. Yme is geboren op donderdag 25 september 1806 in Mantgum ( Baarderadeel ), zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jentjes Siderius. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1806. Yme is overleden op maandag 28 september 1857 in Schillaard ( Leeuwarden ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1857.
Beroep:
boer
Kinderen van Lutske en Yme:
1 Bontje Ymes Meintema, geboren op maandag 16 maart 1840 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1840. Bontje is overleden op zaterdag 19 januari 1878 in Schillaard ( Leeuwarden ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1878.
Notitie bij Bontje: Bontje is op 2 mei 1868 in Baarderadeel gehuwd met Jeltje Eeltjes Bakker
Beroep:
boer
2 Ybeltje Ymes Meintema, geboren op woensdag 13 oktober 1841 in Schillaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1841. Ybeltje is overleden op maandag 3 juni 1867 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1867.
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 12 mei 1866 in Baarderadeel gehuwd met Hans Folkerts Postma
3 Antje Ymes Meintema, geboren op vrijdag 29 maart 1844 in Schillaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 april 1844. Antje is overleden op donderdag 27 januari 1853 in Schillaard ( Leeuwarden ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1853.
4 Trijntje Ymes Meintema, geboren op vrijdag 24 juli 1846 in Schillaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1846. Trijntje is overleden op zaterdag 14 februari 1874 in Beers ( Leeuwarden ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1874.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 24 april 1872 in Baarderadeel gehuwd met Symon Dirks Fopma
26 Jelle Roelofs Boorsma is geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Roelof Jacobs Boorsma en Ybeltje Jelles Atema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op de 30e van een onbekende maand in 816. Jelle is overleden op dinsdag 22 september 1868 in Weidum ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1868.
Beroep:
timmerman
Jelle:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 2 juni 1839 in Baarderadeel met Geertje Piers Gosliga, 17 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 21 december 1821 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Pier Johannes Gosliga en Sytske Pieters Goinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1821. Geertje is overleden op vrijdag 15 december 1843 in Weidum ( Leeuwarden ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1843.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 21 december 1848 in Baarderadeel met Geertje Ypes de Vries, 23 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 26 januari 1825 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Ype Ypes de Vries en Ymkje Annes Roorda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1925. Geertje is overleden op maandag 14 maart 1904 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1904.
Kinderen van Jelle en Geertje (1):
1 Ybeltje Jelles Boorsma, geboren op dinsdag 14 januari 1840 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1840. Ybeltje is overleden op donderdag 17 juni 1869 in Mantgum ( Baarderadeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1869.
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 30 april 1859 in Baarderadeel gehuwd met Haye Klazes Hemminga
2 Pier Jelles Boorsma, geboren op woensdag 13 december 1843 in Weidum ( Leeuwarden ). Volgt 60.
Kinderen van Jelle en Geertje (2):
3 Ymkje Boorsma, geboren op woensdag 27 juni 1849 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1849. Ymkje is overleden op woensdag 4 juli 1849 in Weidum ( Leeuwarden ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1849.
4 Ymkje Jelles Boorsma, geboren op vrijdag 8 november 1850 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1850. Ymkje is overleden op vrijdag 30 september 1910 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ymkje: aktenummer 1910.4203
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 10 mei 1873 in Baarderadeel gehuwd met Gerben Ruurds Postma
5 Roelof Boorsma, geboren op maandag 6 december 1852 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1852. Roelof is overleden op dinsdag 19 oktober 1926 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 1 juli 1877 in Franeker gehuwd met Yda de Wit
Beroep:
timmerknecht
27 Jelle Abrahams Atema is geboren op zaterdag 24 mei 1806 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Abraham Jelles Atema (zie 10) en Trijntje Sjoerds Loonstra. Hij is gedoopt op zondag 22 juni 1806. Jelle is overleden op dinsdag 23 januari 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1866.
Beroep:
schoenmaker
Jelle trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 maart 1834 in Achtkarspelen met Jetske Abeles Reitsma, 29 jaar oud. Jetske is geboren op zaterdag 29 december 1804 in Kootstertille ( Achtkarspelen ), dochter van Abele Berends Reitsma en Trijntje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1805 in Kooten. Jetske is overleden op zondag 30 april 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1876.
Kinderen van Jelle en Jetske:
1 Trijntje Jelles Atema, geboren op maandag 29 december 1834 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 61.
2 Abraham Jelles Atema, geboren op maandag 12 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1837. Abraham is overleden op woensdag 19 oktober 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1898. Abraham bleef ongehuwd.
3 Abele Jelles Atema, geboren op vrijdag 4 oktober 1839 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1839. Abele is overleden op vrijdag 20 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1849.
4 Jeltje Jelles Atema, geboren op zondag 28 november 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 62.
5 Berend Jelles Atema, geboren op vrijdag 10 mei 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 mei 1844. Berend is overleden op maandag 20 maart 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1848.
28 Jeltje Abrahams Attema is geboren op woensdag 30 januari 1811 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Abraham Jelles Atema (zie 10) en Trijntje Sjoerds Loonstra. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1811. Jeltje is overleden op donderdag 28 mei 1891 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1891.
Beroep:
dienstmeid
Jeltje trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 27 april 1844 in Baarderadeel met Tjeerd Tjeerds van Dijk, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op zaterdag 7 maart 1818 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Tjeerd Tjeerds van Dijk en Aaltje Barteles Smeerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1818. Tjeerd is overleden op dinsdag 7 december 1880 in Mantgum ( Baarderadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1880.
Beroep:
tapper
Kind van Jeltje en Tjeerd:
1 Tjeerd Tjeerds van Dijk, geboren op dinsdag 18 mei 1847 in Mantgum ( Baarderadeel ). Volgt 63.
29 Joukje Abrahams Atema is geboren op zondag 25 augustus 1816 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Abraham Jelles Atema (zie 10) en Trijntje Sjoerds Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1816. Joukje is overleden op vrijdag 27 april 1888 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 71 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid en dagloonster
Joukje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21 mei 1845 in Tietjerksteradeel met Eelze Joukes van der Veen, 25 jaar oud. Eelze is geboren op dinsdag 14 september 1819 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jouke Eelses van der Veen en Tytje Jacobs van der Kam. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1819. Eelze is overleden op vrijdag 24 november 1871 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1871.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Joukje en Eelze:
1 Trijntje Eelzes van der Veen, geboren op maandag 1 september 1845 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 64.
2 Tietje Eelzes van der Veen, geboren op vrijdag 21 april 1848 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 65.
3 Jouke Eelzes van der Veen, geboren op maandag 1 april 1850 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 66.
4 Lolkje Eelzes van der Veen, geboren op donderdag 19 mei 1853 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 67.
5 Abraham Eelzes van der Veen, geboren op dinsdag 11 december 1855 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 68.
30 Lutske Abrahams Atema is geboren op vrijdag 14 mei 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Abraham Jelles Atema (zie 10) en Trijntje Sjoerds Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1819. Lutske is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1881. Lutske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 juni 1844 in Tietjerksteradeel met Gjalt Feijes Dijkstra, 24 jaar oud. Gjalt is geboren op dinsdag 24 augustus 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Feije Gjalts Dijkstra en Hiltje Melles Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1819. Gjalt is overleden op vrijdag 3 juli 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1903.
Kinderen van Lutske en Gjalt:
1 Hiltje Gjalts Dijkstra, geboren op zaterdag 5 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 69.
2 Trijntje Gjalts Dijkstra, geboren op donderdag 17 juni 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 70.
3 Feye Gjalts Dijkstra, geboren op donderdag 27 juni 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1850. Feye is overleden op zondag 27 maart 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1853.
4 Lolkje Gjalts Dijkstra, geboren op dinsdag 10 mei 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 71.
5 Feye Gjalts Dijkstra, geboren op zondag 23 augustus 1857 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 72.
6 Aafke Gjalts Dijkstra, geboren op donderdag 30 augustus 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 73.
31 Douwe Abrahams Atema is geboren op maandag 11 februari 1822 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Abraham Jelles Atema (zie 10) en Trijntje Sjoerds Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1822. Douwe is overleden op zaterdag 9 februari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1889. Douwe:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1846 in Tietjerksteradeel met Froukje Klazes Hoekstra, 21 jaar oud. Froukje is geboren op vrijdag 6 mei 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Feyes Hoekstra en Antje Aukes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1825. Froukje is overleden op maandag 9 juli 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1866.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1868 in Tietjerksteradeel met Antje Dirks Hooghiemstra, 48 jaar oud. Antje is geboren op maandag 17 april 1820 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Durk Willems Hooghiemstra en Wipkje Gjalts Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1820. Antje is overleden op dinsdag 10 november 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1896.
Kinderen van Douwe en Froukje:
1 Antje Douwes Atema, geboren op zaterdag 20 november 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 74.
2 Trijntje Douwes Atema, geboren op donderdag 20 juni 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 75.
3 Klaas Douwes Atema, geboren op maandag 27 juni 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 76.
4 Abram Douwes Atema, geboren op zondag 2 november 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 77.
5 Rinske Douwes Atema, geboren op maandag 2 januari 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 78.
6 Auke Douwes Atema, geboren op dinsdag 5 juli 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1864. Auke is overleden op dinsdag 18 december 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1866.
32 Hettje Jans Atema is geboren op donderdag 24 september 1812 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Jelles Atema (zie 11) en Froukje Aukes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 27 september 1812. Hettje is overleden op maandag 9 juli 1866 in Warga ( Leeuwarden ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1866.
Beroep:
boerin
Hettje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1836 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Tjeerd Reinolds de Schiffart, 34 jaar oud. Tjeerd is geboren op donderdag 15 oktober 1801 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Reinold Popma Johans de Schiffart en Janke Tjeerds van Althuis. Hij is gedoopt op donderdag 1 oktober 1801. Tjeerd is overleden op dinsdag 16 maart 1869 in Warga ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1869.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Hettje en Tjeerd:
1 Janke Tjeerds de Schiffart, geboren op woensdag 20 februari 1839 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 79.
2 Jan Tjeerds de Schiffart, geboren op woensdag 6 juli 1842 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 80.
33 Auke Jans Atema is geboren op zaterdag 4 april 1818 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Jelles Atema (zie 11) en Froukje Aukes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1818. Auke is overleden op woensdag 10 september 1873 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 september 1873.
Beroep:
landbouwer
Auke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1844 in Tietjerksteradeel met Gaatske Edzes van der Meulen, 21 jaar oud. Gaatske is geboren op maandag 17 februari 1823 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Edze Wybes van der Meulen en Jitske Folkerts Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1823. Gaatske is overleden op zondag 18 december 1904 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1904.
Beroep:
koemelkster
Kinderen van Auke en Gaatske:
1 Froukje Aukes Atema, geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 81.
2 Edze Aukes Atema, geboren op woensdag 2 september 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 82.
3 Antje Aukes Atema, geboren op maandag 19 maart 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 83.
4 Jitske Aukes Atema, geboren op donderdag 2 oktober 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 84.
5 Jan Aukes Atema, geboren op dinsdag 25 april 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 85.
6 Trijntje Aukes Atema, geboren op donderdag 23 april 1857 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 86.
7 Sjouke Aukes Atema, geboren op vrijdag 12 augustus 1859 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1859. Sjouke is overleden op dinsdag 21 juni 1904 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1904. Sjouke bleef ongehuwd.
8 Sieuwke Aukes Atema, geboren op donderdag 31 maart 1864 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1864. Sieuwke is overleden op donderdag 30 november 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1911. Sieuwke bleef ongehuwd.
9 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 28 mei 1868 in Oostermeer. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1868.
34 Jelle Sjoukes Atema is geboren op maandag 19 december 1814 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sjouke Jelles Atema (zie 12) en Joukje Thomas Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1814. Jelle is overleden op zaterdag 21 juni 1851 in Irnsum ( Leeuwarden ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1851.
Beroep:
schipper
Jelle trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28 januari 1841 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Yeke Ypes Veensma, 20 jaar oud. Yeke is geboren op zondag 20 februari 1820 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Ybe Willems (Ype) Veensma en Gepke Sybrens Schuurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1820. Yeke is overleden op zondag 4 november 1900 in Warga ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1900.
Kind van Jelle en Yeke:
1 Ype Jelles Atema, geboren op dinsdag 8 november 1842 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1842. Ype is overleden op dinsdag 28 februari 1843 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1843.
35 Jan Ates Atema is geboren op maandag 16 mei 1814 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1814. Jan is overleden op maandag 27 juli 1885 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1885.
Beroep:
Koopman
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Kollumerland en Nieuwkruisland met Aaltje Piers Wouda, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op zaterdag 4 november 1820 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Pier Geerts Wouda en Grietje Eelkes van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1820. Aaltje is overleden op zondag 16 augustus 1896 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1896.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Janke Jans Atema, geboren op vrijdag 3 maart 1848 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Volgt 87.
2 Ate Jans Atema, geboren op vrijdag 9 augustus 1850 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1850. Ate is overleden op zaterdag 6 december 1851 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1851.
3 Pier Jans Atema, geboren op vrijdag 9 augustus 1850 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1850. Pier is overleden op zondag 25 april 1852 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1852.
36 Auke Ates Atema is geboren op woensdag 5 april 1815 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1815. Auke is overleden op donderdag 22 mei 1873 in Deinum ( Waadhoeke ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1873.
Beroep:
boerenknecht
Auke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 mei 1842 in Leeuwarderadeel met Sjoukje Willems Winkeler, 29 jaar oud. Sjoukje is geboren op zaterdag 30 januari 1813 in Blessum ( Waadhoeke ), dochter van Willem Dirks Winkler en Grietje Jans Jeltema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1813. Sjoukje is overleden op zaterdag 25 maart 1843 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1843.
Beroep:
boerendienstmeid
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 19 mei 1847 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Pietje Jelles Faber, 23 jaar oud. Pietje is geboren op woensdag 9 juli 1823 in Marssum ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Douwes Faber en Tjitske Jacobs Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1823. Pietje is overleden op dinsdag 15 december 1903 in Marssum ( Waadhoeke ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1903.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Auke en Sjoukje:
1 Janke Aukes Atema, geboren op maandag 27 februari 1843 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1843. Janke is overleden op woensdag 15 maart 1848 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1848.
Kinderen van Auke en Pietje:
2 Ate Atema, geboren op maandag 31 januari 1848 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1848. Ate is overleden op vrijdag 31 maart 1848 in Marssum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1848.
3 Ate Atema, geboren op zaterdag 21 april 1849 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1849. Ate is overleden op donderdag 21 oktober 1875 in Ter Apelkanaal ( Westerwolde ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1875. Ate bleef ongehuwd.
Beroep:
commies
4 Tjitske Aukes Atema, geboren op vrijdag 29 augustus 1851 in Marssum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1851. Tjitske is overleden op maandag 11 oktober 1858 in Marssum ( Waadhoeke ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1858.
5 Pieter Atema, geboren op zaterdag 19 augustus 1854 in Marssum ( Waadhoeke ). Volgt 88.
6 Tjitske Atema, geboren op maandag 7 augustus 1865 in Deinum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1865. Tjitske is overleden op maandag 29 augustus 1870 in Deinum ( Waadhoeke ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1870.
37 Jantje Ates Atema is geboren op woensdag 4 september 1816 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1816. Jantje is overleden op zondag 17 februari 1889 in Grouw ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1889.
Beroep:
dienstmeid
Jantje trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 7 mei 1857 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jacob Lieuwes Pel, 34 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 20 maart 1823 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Lieuwe Jacobs Pel en Leentje Jans Knobbe. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1823. Jacob is overleden op maandag 10 september 1906 in Grouw ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1906.
Beroep:
boerenknecht
38 Roelof Ates Atema is geboren op zondag 26 september 1819 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1819. Roelof is overleden op donderdag 29 januari 1874 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1874.
Beroep:
boerenknecht
Roelof trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 22 april 1858 in Leeuwarderadeel met Hiske Gjalts Dorhout, 33 jaar oud. Hiske is geboren op woensdag 22 september 1824 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Gjolt Sipkes Dorhout en Ruurdtje Nammes Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1824. Hiske is overleden op dinsdag 6 maart 1894 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1894.
Kinderen van Roelof en Hiske:
1 Ate Roelofs Atema, geboren op maandag 14 maart 1859 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 89.
2 Gjalt Roelofs Atema, geboren op zondag 23 februari 1862 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 90.
39 Jelle Ates Atema is geboren op dinsdag 3 juli 1821 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1821. Jelle is overleden op maandag 16 juli 1906 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1906.
Beroep:
boerenknecht
Jelle trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 6 mei 1852 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hinke Martens Feenstra, 25 jaar oud. Hinke is geboren op dinsdag 20 februari 1827 in Friens ( Leeuwarden ), dochter van Marten Sybes Feenstra en Lykeltje Alberts Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1827. Hinke is overleden op maandag 13 december 1909 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1909.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jelle en Hinke:
1 Ate Jelles Atema, geboren op donderdag 30 november 1854 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 91.
2 Marten Atema, geboren op woensdag 22 april 1857 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 92.
3 Jan Atema, geboren op zaterdag 18 september 1858 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 93.
4 Lykeltje Atema, geboren op donderdag 10 april 1862 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1862. Lykeltje is overleden op donderdag 26 juni 1930 in Schagen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1930. Lykeltje bleef ongehuwd.
5 Sybe Atema, geboren op zondag 1 mei 1864 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 94.
6 Janke Atema, geboren op zondag 20 mei 1866 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 95.
40 Klaas Ates Atema is geboren op dinsdag 10 december 1822 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1822. Klaas is overleden op maandag 30 september 1901 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1901. Klaas trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1845 in Tietjerksteradeel met Tytje Tjeerds Boonstra, 23 jaar oud. Tytje is geboren op woensdag 6 maart 1822 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aaltje Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1822. Tytje is overleden op dinsdag 1 december 1903 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1903.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Klaas en Tytje:
1 Janke Klazes Atema, geboren op donderdag 5 februari 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 96.
2 Ate Klazes Atema, geboren op zaterdag 27 mei 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1848. Ate is overleden op maandag 9 maart 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 maart 1868.
3 Pieter Klazes Atema, geboren op vrijdag 4 oktober 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 97.
4 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 25 september 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1853.
5 Gerrit Klazes Atema, geboren op vrijdag 22 september 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 98.
6 Jan Klazes Atema, geboren op donderdag 24 februari 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 99.
7 Jantje Klazes Atema, geboren op vrijdag 30 oktober 1863 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 100.
41 Ludser Ates Atema is geboren op dinsdag 5 juni 1827 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1827. Ludser is overleden op maandag 10 juli 1871 in Spanga ( Weststellingwerf ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1871. Ludser trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1864 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Neeltje Atzes Jager, 28 jaar oud. Neeltje is geboren op dinsdag 1 september 1835 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Atze Harmens Jager en Geertje Johannes Talman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 september 1835. Neeltje is overleden op dinsdag 1 januari 1889 in Spanga ( Weststellingwerf ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1889.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ludser en Neeltje:
1 Geertje Ludzers Atema, geboren op vrijdag 1 september 1865 in Steggerda ( Weststellingwerf ). Volgt 101.
2 Jantje Ludzers Atema, geboren op woensdag 13 februari 1867 in Steggerda ( Weststellingwerf ). Volgt 102.
3 Adze Ludmers Atema, geboren op vrijdag 3 juli 1868 in Steggerda ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1858. Adze is overleden op maandag 13 juli 1868 in Steggerda ( Weststellingwerf ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1868.
4 Janke Ludmers Atema, geboren op vrijdag 6 augustus 1869 in Steggerda ( Weststellingwerf ). Volgt 103.
5 Lutske Atema, geboren op dinsdag 15 augustus 1871 in Steggerda ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1871. Lutske is overleden op vrijdag 10 november 1871 in Steggerda ( Weststellingwerf ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1871.
42 Rinske Ates Atema is geboren op vrijdag 18 januari 1833 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ate Jans Atema (zie 15) en Janke Aukes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1833. Rinske is overleden op maandag 5 april 1897 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1897.
Beroep:
landbouwster
Rinske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1853 in Tietjerksteradeel met Sake Ykes Bergsma, 25 jaar oud. Sake is geboren op zondag 4 mei 1828 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Yke Ritskes Bergsma en Ytje Douwes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1828. Sake is overleden op zondag 20 mei 1900 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1900.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Rinske en Sake:
1 Yttje Sakes Bergsma, geboren op zondag 26 februari 1854 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 104.
2 Trijnte Sakes Bergsma, geboren op zaterdag 15 december 1855 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 105.
3 Yke Sakes Bergsma, geboren op vrijdag 27 november 1857 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 106.
4 Ludzer Sakes Bergsma, geboren op woensdag 18 januari 1860 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1860. Ludzer is overleden op dinsdag 24 januari 1860 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1860.
5 Ludzer Sakes Bergsma, geboren op zaterdag 24 mei 1862 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 107.
6 Klare Sakes Bergsma, geboren op maandag 18 juli 1864 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 108.
7 Janke Sakes Bergsma, geboren op zondag 28 oktober 1866 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 109.
8 Douwe Sakes Bergsma, geboren op zaterdag 6 februari 1869 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 110.
9 Ate Sakes Bergsma, geboren op maandag 11 december 1871 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 111.
43 Doutje Jelles Atema is geboren op woensdag 19 december 1821 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 16) en Hendrikje Lammerts Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1821. Doutje is overleden op maandag 10 oktober 1870 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1870. Doutje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 maart 1850 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Tymen Annes (Tim) Stap, 21 jaar oud. Tim is geboren op zaterdag 29 maart 1828 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Anne Jacobs Stap en Piertje Martens Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 maart 1828. Tim is overleden op donderdag 2 januari 1902 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Kinderen van Doutje en Tim:
1 Hendrikje Tymens Stap, geboren op vrijdag 11 oktober 1850 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 112.
2 Anne Tymens Stap, geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 113.
3 Jelle Tymens Stap, geboren op donderdag 2 februari 1854 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1854. Jelle is overleden op vrijdag 3 april 1868 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1868.
4 Tietje Tymens Stap, geboren op vrijdag 28 september 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1855. Tietje is overleden op dinsdag 2 december 1856 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1856.
5 Piertje Tymens Stap, geboren op vrijdag 26 juni 1857 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1857. Piertje is overleden op zaterdag 8 mei 1858 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1858.
6 Pier Tymens Stap, geboren op dinsdag 5 april 1859 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1859. Pier is overleden op zondag 31 juli 1859 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1859.
7 Piertje Stap, geboren op dinsdag 26 juni 1860 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 114.
8 Marten Tymens (Martin) Stap, geboren op vrijdag 30 januari 1863 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 115.
9 Hein Tymens (Henry) Stap, geboren op zaterdag 27 mei 1865 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 116.
10 Jan Tymens Stap, geboren op zaterdag 27 mei 1865 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 117.
11 Jeltje Tymens Stap, geboren op woensdag 6 mei 1868 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ).
44 Jannigje Jelles Atema is geboren op woensdag 7 juli 1824 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 16) en Hendrikje Lammerts Kuiken. Jannigje is overleden op maandag 22 juni 1857 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1857.
Beroep:
Werkmeid
Jannigje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 mei 1851 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Gerrit Reins Krottje, 19 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 3 augustus 1831 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Rein Gerrits Krottje en Antje Teunis Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1831. Gerrit is overleden op donderdag 27 juli 1916 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1916. Gerrit trouwde later op donderdag 17 juni 1858 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Martentje Atema (1831-1890), zie 46.
Beroep:
visser
Kinderen van Jannigje en Gerrit:
1 Rein Krottje, geboren op zondag 25 januari 1852 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 118.
2 Jelle Krottje, geboren op woensdag 19 oktober 1853 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 119.
3 Teunis Krottje, geboren op zaterdag 22 september 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 120.
4 Jannigje Krottje, geboren op maandag 22 juni 1857 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1857. Jannigje is overleden op donderdag 21 januari 1864 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1864.
45 Lijsbert Jelles Atema is geboren op zaterdag 3 november 1827 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 16) en Hendrikje Lammerts Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1827. Lijsbert is overleden op zaterdag 25 mei 1901 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1901. Lijsbert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 9 mei 1850 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Dirk Pieters Kuiken, 27 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 30 januari 1823 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Dirks Kuiken en Neeltje Reins Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1823. Dirk is overleden op donderdag 6 april 1893 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1893.
Beroep:
schipper
Kinderen van Lijsbert en Dirk:
1 Pieter Kuiken, geboren op zaterdag 8 maart 1851 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 121.
2 Hendrikje Kuiken, geboren op zondag 14 november 1852 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 122.
3 Neeltje Kuiken, geboren op dinsdag 20 maart 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 123.
4 Jannigje Dirks Kuiken, geboren op dinsdag 23 maart 1858 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 124.
5 Jelle Dirks Kuiken, geboren op donderdag 25 april 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 125.
46 Martentje Atema is geboren op zondag 20 februari 1831 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 16) en Hendrikje Lammerts Kuiken. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1831. Martentje is overleden op vrijdag 13 juni 1890 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1890. Martentje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 juni 1858 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Gerrit Reins Krottje, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 3 augustus 1831 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Rein Gerrits Krottje en Antje Teunis Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1831. Gerrit is overleden op donderdag 27 juli 1916 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1916. Gerrit is weduwnaar van Jannigje Jelles Atema (1824-1857), met wie hij trouwde op donderdag 8 mei 1851 in Het Bildt ( Waadhoeke ), zie 44.
Beroep:
visser
Kinderen van Martentje en Gerrit:
1 Antje Gerrits Krottje, geboren op maandag 15 augustus 1859 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1859. Antje is overleden op dinsdag 27 september 1859 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1859.
2 Ate Gerrits Krottje, geboren op maandag 15 augustus 1859 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 126.
3 Antje Gerrits Krottje, geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 127.
4 Dirk Gerrits Krottje, geboren op donderdag 24 september 1863 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 128.
5 Jannigje Gerrits Krottje, geboren op donderdag 18 mei 1865 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1865. Jannigje is overleden op woensdag 16 mei 1866 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1866.
6 Hendrikje Gerrits Krottje, geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 129.
7 Jan Gerrits Krottje, geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 130.
8 Pieter Gerrits Krottje, geboren op maandag 29 maart 1869 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 131.
9 Gerrit Gerrits Krottje, geboren op vrijdag 26 juli 1872 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Volgt 132.
47 Lijsbert Jans Atema is geboren op dinsdag 21 november 1826 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jan Ates Atema (zie 17) en Rientje Dirks Oostergo. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1826. Lijsbert is overleden op woensdag 6 maart 1867 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1867.
Beroep:
naaister
Lijsbert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 april 1853 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Auke Aarts Aartsma, 39 jaar oud. Auke is geboren op zondag 3 oktober 1813 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Aart Jans Aartsma en Antje Aukes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 3 oktober 1813. Auke is overleden op zondag 19 februari 1871 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1871.
Kinderen van Lijsbert en Auke:
1 Jan Aukes Aartsma, geboren op dinsdag 25 juli 1854 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Volgt 133.
2 Aart Jans Aartsma, geboren op zondag 7 februari 1858 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1858. Aart is overleden op donderdag 18 februari 1858 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1858.
3 NN NN Aartsma, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 28 februari 1867 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1867.
48 Ate Jans Atema is geboren op zondag 22 maart 1829 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jan Ates Atema (zie 17) en Rientje Dirks Oostergo.
Beroep:
schipper en winkelier
Ate trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 december 1852 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Janke Arjens de Jong, 17 jaar oud. Janke is geboren op maandag 26 januari 1835 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Arjen Arjens de Jonge en Antje Gerbens Groenewoud. Janke is overleden op zondag 21 januari 1883 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1883.
Kinderen van Ate en Janke:
1 Jan Atema, geboren op zaterdag 23 maart 1861 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1861. Jan is overleden op dinsdag 20 augustus 1861 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1861.
2 Jan Atema, geboren op dinsdag 20 december 1864 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1864. Jan is overleden op maandag 9 januari 1865 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1865.
3 Antje Atema, geboren op maandag 9 juli 1866 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1866. Antje is overleden op dinsdag 17 juli 1866 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1866.
4 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 17 juli 1869 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1869.
49 Eeltje Johannes Attema is geboren op zaterdag 16 maart 1833 in Leeuwarden, zoon van Johannes Pieters Attema (zie 20) en Grietje Eeltjes Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1833. Eeltje is overleden op maandag 15 maart 1909 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1909.
Beroep:
goud en zilversmid
Eeltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20 mei 1857 in Leeuwarden met Cornelia Christina Rameau, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 3 januari 1833 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Joseph Rameau en Geiske Jans Wijnia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1833. Cornelia is overleden op vrijdag 5 januari 1894 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1894.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op maandag 16 december 1895 in Utrecht met Klaaske Leverland, 54 jaar oud. Klaaske is geboren op vrijdag 30 april 1841 in Leeuwarden, dochter van Gerrit Leverland en IJbeltje Semier. Klaaske is overleden op woensdag 21 augustus 1918 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1918.
Kinderen van Eeltje en Cornelia:
1 Johannes Attema, geboren op vrijdag 5 maart 1858 in Leeuwarden. Volgt 134.
2 Jeremias Willem Attema, geboren op maandag 11 juli 1859 in Leeuwarden. Volgt 135.
3 Pieter Jelle Attema, geboren op woensdag 16 oktober 1861 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1861. Pieter is overleden op donderdag 27 augustus 1863 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1863.
4 Jean Joseph Attema, geboren op maandag 18 mei 1863 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1863. Jean is overleden op zaterdag 21 mei 1864 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1864.
5 Pieter Jelle Attema, geboren op dinsdag 31 januari 1865 in Leeuwarden. Volgt 136.
6 Vroukje Jacoba Attema, geboren op dinsdag 26 november 1867 in Leeuwarden. Volgt 137.
7 Jean Joseph Attema, geboren op donderdag 26 mei 1870 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1870. Jean is overleden op dinsdag 2 mei 1871 in Leeuwarden, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1871.
8 Jean Joseph Attema, geboren op maandag 22 januari 1872 in Leeuwarden. Volgt 138.
50 Trijntje Attema is geboren op dinsdag 9 juni 1846 in Leeuwarden, dochter van Johannes Pieters Attema (zie 20) en Grietje Eeltjes Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1846. Trijntje is overleden op zondag 7 november 1920 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1920. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 april 1871 in Leeuwarden met Elisabertus Rodenhuis, 25 jaar oud. Elisabertus is geboren op maandag 9 juni 1845 in Leeuwarden, zoon van Jelle Jacobs Rodenhuis en Aaltie Heerts (Aaltje) van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1845. Elisabertus is overleden op maandag 25 augustus 1924 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1924.
Beroep:
Beeldhouwer
Kinderen van Trijntje en Elisabertus:
1 Aaltje Rodenhuis, geboren op woensdag 14 februari 1872 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1872. Aaltje is overleden op dinsdag 12 mei 1874 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 mei 1874.
2 Grietje Rodenhuis, geboren op donderdag 11 december 1873 in Leeuwarden. Volgt 139.
3 Jelle Rodenhuis, geboren op donderdag 23 september 1875 in Leeuwarden. Volgt 140.
4 Aaltje Rodenhuis, geboren op woensdag 1 augustus 1877 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1877. Aaltje is overleden op maandag 13 juni 1949 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1949. Aaltje bleef ongehuwd.
5 Johannes Rodenhuis, geboren op zaterdag 5 maart 1881 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1881. Johannes is overleden op zondag 20 januari 1884 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1884.
6 Cornelia Christina Rodenhuis, geboren op dinsdag 27 maart 1883 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1883. Cornelia is overleden op vrijdag 30 september 1887 in Leeuwarden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1887.
7 Cornelia Christina Rodenhuis, geboren op zondag 25 augustus 1889 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1889. Cornelia is overleden op donderdag 21 augustus 1947 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1947. Cornelia bleef ongehuwd.
51 Cornelis Westra is geboren op dinsdag 23 april 1839 in Leeuwarden, zoon van Jan Cornelis Westra en Jeltje Pieters Attema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1839. Cornelis is overleden op woensdag 26 april 1876 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1876.
Beroep:
goudsmit
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1866 in Leeuwarden met Anna de Haas, 27 jaar oud. Anna is geboren op zondag 12 augustus 1838 in Leeuwarden, dochter van Abraham Jans de Haas en Anna Maria Scholtes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1838. Anna is overleden op donderdag 31 augustus 1922 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1922.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Jeltje Westra, geboren op zondag 6 december 1868 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1868. Jeltje is overleden op dinsdag 14 december 1965 in Leeuwarden, 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1965. Jeltje bleef ongehuwd.
2 Abraham Westra, geboren op donderdag 2 februari 1871 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1871. Abraham is overleden op woensdag 21 juli 1937 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1937. Abraham bleef ongehuwd.
3 Jan Westra, geboren op maandag 21 september 1874 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1874. Jan is overleden op vrijdag 1 september 1939 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1939.
Notitie bij Jan: Jan is op 9 december 1899 in Leeuwarden gehuwd met Sjoukje Westra
Beroep:
Procureursklerk en rijksambtenaar
52 Pieter Westra is geboren op woensdag 24 juni 1840 in Leeuwarden, zoon van Jan Cornelis Westra en Jeltje Pieters Attema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1840. Pieter is overleden op woensdag 25 september 1912 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1912.
Beroep:
goudsmid
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1863 in Leeuwarden met Froukje Victoire Eugenie Roeshart, 21 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 10 januari 1842 in Leeuwarden, dochter van Johannes Hendrik Roeshart en Maria Sebella Weber. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1842. Froukje is overleden op woensdag 7 februari 1906 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1906.
Kinderen van Pieter en Froukje:
1 Jan Westra, geboren op donderdag 19 mei 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 mei 1864. Jan is overleden op zondag 23 februari 1868 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1868.
Beroep:
Hofmeester bij de koopvaardij
2 Johannes Hendrik Westra, geboren op vrijdag 13 april 1866 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1866.
3 Maria Westra, geboren op donderdag 19 september 1872 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1872. Maria is overleden op zondag 19 maart 1876 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1876.
4 Maria Westra, geboren op woensdag 20 maart 1878 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1878. Maria is overleden op dinsdag 8 oktober 1935 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1935.
Notitie bij Maria: Maria is op 29 januari 1898 in Leeuwarden gehuwd met Joseph Verhaar
Beroep:
dienstbode
5 Catharina Westra, geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1882. Catharina is overleden op donderdag 19 april 1956 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 24 augustus 1904 in Amsterdam gehuwd met Cornelis Johannes Kuijt
6 Jan Westra, geboren op vrijdag 9 februari 1883 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1883.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 augustus 1908 in Amsterdam gehuwd met Johanna Cornelia Barbara Claassen
Beroep:
Hofmeester bij de koopvaardij
53 Elbrig Westra is geboren op zaterdag 31 december 1842 in Leeuwarden, dochter van Jan Cornelis Westra en Jeltje Pieters Attema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1843. Elbrig is overleden op woensdag 18 december 1929 in Huizum ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1929. Zij is begraven in Huizum. Elbrig trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Leeuwarderadeel met Sjerp Tjeerds Kaastra, 32 jaar oud. Sjerp is geboren op donderdag 14 april 1836 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Tjeerd Sjerps Kaastra en Jetske Eeltjes Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1836. Sjerp is overleden op zondag 8 augustus 1897 in Huizum ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1897. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Elbrig en Sjerp:
1 NN NN Kaastra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 24 april 1869 in Huizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1869.
2 NN NN Kaastra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 19 januari 1871 in Huizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1871.
3 Jan Kaastra, geboren op donderdag 19 januari 1871 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1871. Jan is overleden op zondag 5 februari 1871 in Huizum ( Leeuwarden ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1871.
4 NN NN Kaastra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 13 juni 1872 in Huizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1872.
5 Jan Kaastra, geboren op zaterdag 26 juli 1873 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1873. Jan is overleden op maandag 15 december 1873 in Huizum ( Leeuwarden ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1873.
6 Jan Kaastra, geboren op vrijdag 27 november 1874 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1874. Jan is overleden op donderdag 9 maart 1939 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1939.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 februari 1906 in Leeuwarden gehuwd met Trijntje van der Zee
Beroep:
gardenier
7 NN NN Kaastra, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 20 oktober 1876 in Huizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1876.
8 Jeltje Sjerps Kaastra, geboren op vrijdag 11 januari 1878 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1878. Jeltje is overleden op zondag 4 augustus 1878 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1878.
9 Jeltje Sjerps Kaastra, geboren op vrijdag 8 augustus 1879 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1879. Jeltje is overleden op maandag 9 november 1885 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1885.
10 Cornelis Kaastra, geboren op donderdag 4 augustus 1881 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 augustus 1881. Cornelis is overleden op dinsdag 6 maart 1900 in Huizum ( Leeuwarden ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1900.
11 Trijntje Kaastra, geboren op zaterdag 21 juli 1883 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1883. Trijntje is overleden op donderdag 5 november 1885 in Huizum ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1885.
54 Duurd Westra is geboren op zaterdag 7 december 1844 in Leeuwarden, zoon van Jan Cornelis Westra en Jeltje Pieters Attema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1844. Duurd is overleden op zaterdag 14 mei 1892 in Veenhuizen ( Noordenveld ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1892.
Beroep:
goudsmidsknecht
Duurd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 december 1868 in Leeuwarden met Cornelia Geene, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 27 juni 1889 in Leeuwarden. Cornelia is geboren op zondag 18 juni 1843 in Leeuwarden, dochter van Zacharias Geene en Antje Feiters. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1843. Cornelia is overleden op woensdag 2 februari 1916 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1916.
55 Alida Johanna Attema is geboren op dinsdag 7 februari 1837 in Leeuwarden, dochter van Doede Pieters Attema (zie 22) en Yttje Eeltjes Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1837. Alida is overleden op donderdag 4 februari 1915 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1915. Alida trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1860 in Leeuwarden met Hotze Dijkstra, 21 jaar oud. Hotze is geboren op zondag 24 maart 1839 in Heerenveen, zoon van Jan Hotzes Dijkstra en Aaltje Harmenzon. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1839. Hotze is overleden op donderdag 12 januari 1899 in Nes ( Ameland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1899.
Beroep:
Broodbakker
Kinderen van Alida en Hotze:
1 NN NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 22 augustus 1861 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1861.
2 Aaltje Dijkstra, geboren op donderdag 12 februari 1863 in Leeuwarden. Volgt 141.
3 Doede Dijkstra, geboren op vrijdag 30 september 1864 in Leeuwarden. Volgt 142.
4 Jan Dijkstra, geboren op zaterdag 29 september 1866 in Leeuwarden. Volgt 143.
5 Hendrikus Dijkstra, geboren op vrijdag 4 december 1868 in Leeuwarden. Volgt 144.
6 Sipkje Dijkstra, geboren op dinsdag 25 april 1871 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1871. Sipkje is overleden op vrijdag 4 maart 1949 in Wagenborgen ( Eemsdelta ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Wagenborgen op de begraafplaats aan de Fam. Bronsweg. Sipkje bleef ongehuwd.
7 Pieter Dijkstra, geboren op zaterdag 31 mei 1873 in Leeuwarden. Volgt 145.
8 Lambertus Laurens Dijkstra, geboren op dinsdag 7 september 1875 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 september 1875. Lambertus is overleden op dinsdag 26 oktober 1875 in Leeuwarden, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1875.
9 Ytje Detje Dijkstra, geboren op donderdag 3 mei 1877 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 mei 1877. Ytje is overleden op woensdag 8 augustus 1877 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1877.
10 Trijntje Dijkstra, geboren op woensdag 17 september 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1879. Trijntje is overleden op zaterdag 15 november 1879 in Leeuwarden, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1879.
11 Ytje Detje Dijkstra, geboren op woensdag 17 september 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1879. Ytje is overleden op zondag 21 december 1879 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1879.
56 Trijntje Doedes Attema is geboren op dinsdag 5 maart 1839 in Leeuwarden, dochter van Doede Pieters Attema (zie 22) en Yttje Eeltjes Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1839. Trijntje is overleden op donderdag 4 augustus 1904 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1904. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 augustus 1863 in Leeuwarden met Hendrikus van Asperen, 29 jaar oud. Hendrikus is geboren op woensdag 9 juli 1834 in Leeuwarden, zoon van Popke Jans van Asperen en Johanna Jacoba Hendrica Houtwipper. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1834. Hendrikus is overleden op vrijdag 16 augustus 1901 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1901.
Beroep:
poelier
Kinderen van Trijntje en Hendrikus:
1 Popke van Asperen, geboren op dinsdag 6 september 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1864. Popke is overleden op woensdag 19 augustus 1942 in Hilversum, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1942. Hij is begraven in Laren op de Gemeentelijke Begraafplaats. Popke bleef ongehuwd.
2 Yttje Dettje (Iet) van Asperen, geboren op maandag 9 april 1866 in Leeuwarden. Volgt 146.
3 Duco van Asperen, geboren op zaterdag 27 maart 1869 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1869. Duco is overleden op dinsdag 1 januari 1889 in Davos ( Zwitserland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1889.
4 Johannes Jacobus Hendrikus van Asperen, geboren op maandag 4 april 1870 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1870. Johannes is overleden op vrijdag 9 september 1870 in Leeuwarden, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1870.
5 Johanna Jacoba Hendrika van Asperen, geboren op donderdag 14 november 1872 in Leeuwarden. Volgt 147.
6 Hendrikus van Asperen, geboren op maandag 24 juli 1876 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juli 1876. Hendrikus is overleden op woensdag 27 september 1876 in Leeuwarden, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1876.
57 Cornelia Doedes Attema is geboren op woensdag 7 juli 1847 in Leeuwarden, dochter van Doede Pieters Attema (zie 22) en Detje Broers Cuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1847. Cornelia is overleden op dinsdag 17 juni 1890 in Harlingen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juni 1890. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1870 in Leeuwarden met Jan Cornelis Kalis, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 28 juli 1845 in Den Burg ( Texel ), zoon van Cornelis Jans Kalis en Doetje Stephany. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1845. Jan is overleden op vrijdag 14 december 1917 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 december 1917.
Beroep:
goud en zilversmid
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Doetje Kalis, geboren op maandag 2 oktober 1871 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1871. Doetje is overleden op zondag 4 september 1898 in Harlingen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1898. Doetje bleef ongehuwd.
2 NN NN Kalis, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 maart 1873 in Franeker. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1873.
3 Detje Kalis, geboren op maandag 21 september 1874 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1874. Detje is overleden op vrijdag 13 maart 1964 in Veendam, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1964.
Notitie bij Detje: Detje is op 16 december 1920 in Heiloo gehuwd met Johannes Houtsma
4 Cornelis Kalis, geboren op maandag 10 juli 1876 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1876. Cornelis is overleden op maandag 24 november 1952 in Veendam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1952.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 18 april 1901 in Delfzijl gehuwd met Hillechine Geerdine Wagenaar
Beroep:
goudsmid
58 Jeltje Doedes Attema is geboren op maandag 22 september 1851 in Leeuwarden, dochter van Doede Pieters Attema (zie 22) en Detje Broers Cuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1851. Jeltje is overleden op zaterdag 16 september 1916 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1916. Jeltje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 22 juni 1875 in Leeuwarden met Jacobus Willem Vorster, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 1 mei 1848 in Tiel, zoon van Arris Vorster en Geertje van Krieken. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1848. Jacobus is overleden op zaterdag 14 januari 1922 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1922.
Beroep:
Commies en inspecteur der posterijen en telegrafie
Kinderen van Jeltje en Jacobus:
1 Geertruida Vorster, geboren op dinsdag 27 juni 1876 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Volgt 148.
2 Detje Cornelia Vorster, geboren op dinsdag 29 januari 1878 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1878. Detje is overleden op donderdag 8 april 1915 in ’s-Gravenhage, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1915. Detje bleef ongehuwd.
3 Duco Arris Vorster, geboren op dinsdag 25 mei 1880 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Volgt 149.
4 Johannes Cornelis Peter Jacobus Vorster, geboren op zondag 12 maart 1882 in Steenwijk. Volgt 150.
5 Arris Jacobus Willem Vorster, geboren op woensdag 30 januari 1884 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Volgt 151.
6 Pieter Vorster, geboren op donderdag 5 mei 1887 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Volgt 152.
59 Pieter Doedes Attema is geboren op zaterdag 24 september 1853 in Leeuwarden, zoon van Doede Pieters Attema (zie 22) en Detje Broers Cuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1853. Pieter is overleden op vrijdag 15 juni 1923 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1923. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Beroep:
goudsmid
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23 juni 1875 in Utingeradeel met Trijntje Sjoukes Hylkema, 19 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 16 september 1855 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Bonnes Hylkema en Sjoukjen Wouters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1855. Trijntje is overleden op maandag 26 augustus 1940 in Lonneker ( Enschede ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1940. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 NN NN Attema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 13 april 1876 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1876.
2 Sjoukje Attema, geboren op maandag 2 juli 1877 in Leeuwarden. Volgt 153.
3 NN NN Attema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 14 oktober 1879 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1879.
4 Doede Attema, geboren op dinsdag 12 oktober 1880 in Leeuwarden. Volgt 154.
5 Sjouke Attema, geboren op vrijdag 4 augustus 1882 in Leeuwarden. Volgt 155.
6 Hendrikus Attema, geboren op woensdag 3 september 1884 in Leeuwarden. Volgt 156.
7 Detje Anna Attema, geboren op zaterdag 17 juli 1886 in Leeuwarden. Volgt 157.
8 Anna Attema, geboren op zondag 27 oktober 1889 in Leeuwarden. Volgt 158.
9 Alida Johanna Attema, geboren op donderdag 23 april 1891 in Leeuwarden. Volgt 159.
10 Wouter Attema, geboren op woensdag 14 december 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1892. Wouter is overleden op donderdag 17 juni 1943 in Zutphen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1943. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld. Wouter bleef ongehuwd.
60 Pier Jelles Boorsma is geboren op woensdag 13 december 1843 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Jelle Roelofs Boorsma (zie 26) en Geertje Piers Gosliga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1843. Pier is overleden op vrijdag 30 mei 1884 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1884.
Beroep:
boerenbedrijf
Pier trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10 mei 1871 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Grietje Martens Hiemstra, 21 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 30 april 1850 in Idaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1850. Grietje is overleden op vrijdag 4 februari 1910 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1910.
Kind van Pier en Grietje:
1 Ettje Piers Boorsma, geboren op zondag 20 december 1874 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 160.
61 Trijntje Jelles Atema is geboren op maandag 29 december 1834 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jelle Abrahams Atema (zie 27) en Jetske Abeles Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1834. Trijntje is overleden op maandag 31 maart 1913 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1913.
Notitie bij Trijntje: Trijntje komt in de burgelijke stand voor als Atema en Adema
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1862 in Smallingerland met Alle Jelkes Meulen, 37 jaar oud. Alle is geboren op woensdag 21 juli 1824 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Jelke Alles Meulen en Trijntje Jans Bijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1824. Alle is overleden op dinsdag 20 februari 1900 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1900.
Beroep:
koemelker
Kinderen van Trijntje en Alle:
1 Jelke van der Meulen, geboren op vrijdag 31 juli 1863 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 161.
2 Jetske (Ietske) van der Meulen, geboren op dinsdag 20 december 1864 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 162.
3 Jelle Alles van der Meulen, geboren op zondag 18 november 1866 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 163.
4 Jan Alles van der Meulen, geboren op dinsdag 29 december 1868 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 164.
5 Abraham van der Meulen, geboren op maandag 12 juni 1871 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 165.
6 Jouke Alles van der Meulen, geboren op dinsdag 11 augustus 1874 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Volgt 166.
62 Jeltje Jelles Atema is geboren op zondag 28 november 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jelle Abrahams Atema (zie 27) en Jetske Abeles Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1841. Jeltje is overleden op zondag 22 april 1900 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1900.
Beroep:
boerenmeid
Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1867 in Achtkarspelen met Hendrik Harkes Oosterhuis, 36 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 14 oktober 1830 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Harke Hendriks Oosterhuis en Sytske Egberts Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1830. Hendrik is overleden op dinsdag 1 februari 1898 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1898.
Kinderen van Jeltje en Hendrik:
1 Ietske Hendriks Oosterhuis, geboren op donderdag 10 maart 1870 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 167.
2 Sytske Hendriks Oosterhuis, geboren op maandag 8 mei 1871 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 168.
3 Harke Hendriks Oosterhuis, geboren op woensdag 13 augustus 1873 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ). Volgt 169.
4 Trijntje Oosterhuis, geboren op maandag 1 februari 1875 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 170.
5 Joukje Hendriks Oosterhuis, geboren op dinsdag 25 september 1877 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 171.
6 Jelle Hendriks Oosterhuis, geboren op woensdag 24 maart 1880 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1880. Jelle is overleden op maandag 14 maart 1881 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1881.
7 Egbertje Hendriks Oosterhuis, geboren op donderdag 28 september 1882 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 172.
8 Jelkje Oosterhuis, geboren op dinsdag 14 september 1886 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Volgt 173.
63 Tjeerd Tjeerds van Dijk is geboren op dinsdag 18 mei 1847 in Mantgum ( Baarderadeel ), zoon van Tjeerd Tjeerds van Dijk en Jeltje Abrahams Attema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1847. Tjeerd is overleden op vrijdag 25 maart 1927 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1927.
Beroep:
veehouder
Tjeerd:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 november 1875 in Hennaarderadeel met Klaaske Riemers Faber, 30 jaar oud. Klaaske is geboren op woensdag 8 oktober 1845 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rimmer Kornelis Faber en Lazina Ulbes Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1845. Klaaske is overleden op maandag 19 augustus 1889 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1889.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 24 december 1890 in Baarderadeel met Tettje Jochums van der Lei, 27 jaar oud. Tettje is geboren op zaterdag 24 oktober 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jochum Roels van der Lei en Tjitske Hylkes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1863. Tettje is overleden op vrijdag 18 februari 1910 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1910.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Tjeerd en Tettje:
1 Tjeerd van Dijk, geboren op zaterdag 25 april 1891 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1891. Tjeerd is overleden op woensdag 12 mei 1971, 80 jaar oud. Hij is begraven in Lutkewierum.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 14 mei 1913 in Baarderadeel gehuwd met Tjaltje Siderius
Beroep:
boerenbedrijf
2 Jeltje van Dijk, geboren op vrijdag 10 juni 1892 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1892.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 4 juni 1919 in Baarderadeel gehuwd met Murk Gosliga
3 Jochum van Dijk, geboren op dinsdag 14 augustus 1894 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1894. Jochum is overleden op zondag 17 juni 1956 in Heerenveen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1956. Hij is begraven in Gersloot.
Notitie bij Jochum: Jochum is op 8 mei 1926 in Baarderadeel gehuwd met Ruurdtje Feenstra
Beroep:
veehouder
4 Tjitse van Dijk, geboren op zaterdag 26 oktober 1895 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1895.
Notitie bij Tjitse: Tjitse is op 24 februarin 1923 in Baarderadeel gehuwd met Bregtje Bijlsma
Beroep:
boerenbedrijf
5 Tjitske Klaaske van Dijk, geboren op zaterdag 17 december 1898 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1898. Tjitske is overleden op zaterdag 11 januari 1992 in Akkrum ( Heerenveen ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Lutkewierum.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 9 mei 1925 in Baarderadeel gehuwd met Jan Koopmans, dit huwelijk is op 2 maart 1933 in Leeuwarden door echtscheiding ontbonden.
6 Klaaske van Dijk, geboren op donderdag 8 augustus 1901 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1901. Klaaske is overleden op vrijdag 13 augustus 1965 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1965. Zij is begraven in Oosterlittens.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 29 december 1923 in Baarderadeel gehuwd met Ulbe Noordenbos
64 Trijntje Eelzes van der Veen is geboren op maandag 1 september 1845 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eelze Joukes van der Veen en Joukje Abrahams Atema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1845. Trijntje is overleden op woensdag 7 juli 1920 in Groningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1920.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28 juli 1870 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Eerde Hendriks Hoogsteen, 24 jaar oud. Eerde is geboren op donderdag 11 december 1845 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Hendrik Boeles Hoogsteen en Fokeltje Eerdes Weening. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1845. Eerde is overleden op maandag 9 september 1872 in Westerhorn ( Westerkwartier ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1872.
Beroep:
dagloner
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 8 september 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jan Sjabe Feringa, 35 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 4 juni 1845 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), zoon van Sjabbe Jans Feringa en Ietje Thomas van Laken. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1845. Jan is overleden vóór 1909, ten hoogste 64 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Trijntje en Eerde:
1 Fokeltje Hoogsteen, geboren op woensdag 7 december 1870 in Lutjegast ( Grootegast ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1870. Fokeltje is overleden op maandag 10 juli 1871 in Lutjegast ( Grootegast ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1871.
2 Eelze Hoogsteen, geboren op donderdag 5 september 1872 in Westerhorn ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1872. Eelze is overleden op maandag 11 juni 1956 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1956. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Eelze: Eelze is (1) op 19 mei 1894 in Grijpskerk gehuwd met Rikstje Elsinga en (2) op 13 februari 1929 in Leeuwarden met Grietje Hoogeveen
Kinderen van Trijntje en Jan:
3 Ida Feringa, geboren op maandag 13 december 1880 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1880. Ida is overleden op donderdag 25 januari 1934 in Groningen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1934. Zij is begraven in Groningen op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Ida: Ida is op 14 juni 1917 in Groningen gehuwd met Lambertus Renken
4 Jouktje Feringa, geboren op vrijdag 16 juni 1882 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1882. Jouktje is overleden op woensdag 2 juli 1969 in Haren ( Groningen ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1969. Zij is begraven in Haren op Begraafplaats Eshof.
Notitie bij Jouktje: Jouktje is op 10 juni 1909 in Groningen gehuwd met Johannes Aikema
5 Gepkelina Feringa, geboren op zaterdag 13 november 1886 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886. Gepkelina is overleden op zaterdag 26 oktober 1935 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1935. Gepkelina bleef ongehuwd.
Beroep:
huishoudster
65 Tietje Eelzes van der Veen is geboren op vrijdag 21 april 1848 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eelze Joukes van der Veen en Joukje Abrahams Atema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1848. Tietje is overleden op donderdag 28 maart 1929 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1929. Tietje trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 21 mei 1896 in Groningen met Albertus Veltens, 60 jaar oud. Albertus is geboren op dinsdag 20 oktober 1835 in Assen, zoon van Lammert Veltens en Jantje Alberts van der Baan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1835. Albertus is overleden op zondag 19 oktober 1902 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1902.
Beroep:
timmerman
66 Jouke Eelzes van der Veen is geboren op maandag 1 april 1850 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Eelze Joukes van der Veen en Joukje Abrahams Atema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1850. Jouke is overleden op donderdag 25 juli 1935 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1935.
Beroep:
molenaarsknecht en zakkenverhuurder
Jouke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 22 mei 1878 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Menke Jans Dijkstra, 28 jaar oud. Menke is geboren op vrijdag 8 juni 1849 in Niezijl ( Westerkwartier ), dochter van Jan Renses Dijkstra en Allegien Bartelds van der Naald. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1849. Menke is overleden op woensdag 12 augustus 1931 in Groningen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1931.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jouke en Menke:
1 Eelze Jouke van der Veen, geboren op dinsdag 8 april 1879 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1879. Eelze is overleden op woensdag 17 maart 1954 in Groningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1954.
Notitie bij Eelze: Eelze is op 21 maart 1918 in groningen gehuwd met Henderika Visser
Beroep:
Graanfactor
2 Jan van der Veen, geboren op zaterdag 18 juni 1881 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1881. Jan is overleden op dinsdag 19 oktober 1937 in Castricum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1937.
Notitie bij Jan: Jan is op 8 november 1908 in Groningen gehuwd met Pieternella Engelina Rijnvis
Beroep:
smid
3 Tietje van der Veen, geboren op woensdag 19 oktober 1887 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1887. Tietje is overleden op woensdag 14 januari 1891 in Groningen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1891.
4 Abraham van der Veen, geboren op maandag 27 mei 1889 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1889. Abraham is overleden op vrijdag 21 juni 1889 in Groningen, 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889.
5 Abraham van der Veen, geboren op vrijdag 7 november 1890 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 november 1890.
Notitie bij Abraham: Abraham is op 22 mei 1919 in Groningen gehuwd met Margaretha de Weert
Beroep:
Graanfactor
6 Tietje van der Veen, geboren op vrijdag 3 juni 1892 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1892. Tietje is overleden op zaterdag 23 juli 1892 in Groningen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1892.
7 NN NN van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 2 december 1896 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1896.
67 Lolkje Eelzes van der Veen is geboren op donderdag 19 mei 1853 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eelze Joukes van der Veen en Joukje Abrahams Atema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1853. Lolkje is overleden op vrijdag 2 november 1923 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1923. Lolkje trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1896 in Kollum ( Noordoost-Friesland ) met Renze gerbens Poortenga, 62 jaar oud. Renze is geboren op vrijdag 28 maart 1834 in Jislum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Rinzes Poortinga en Saakje Ypes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1834. Renze is overleden op vrijdag 27 september 1907 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1907.
68 Abraham Eelzes van der Veen is geboren op dinsdag 11 december 1855 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Eelze Joukes van der Veen en Joukje Abrahams Atema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1855. Abraham is overleden op maandag 21 juli 1930 in Groningen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1930.
Beroep:
landbouwer
Abraham trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Grijpskerk ( Westerkwartier ) met Jetske Dijk, 23 jaar oud. Jetske is geboren op woensdag 11 juli 1860 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), dochter van Jan Dijk en Aaltje Smids. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1860. Jetske is overleden op maandag 9 oktober 1933 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1933.
Kinderen van Abraham en Jetske:
1 Joukje van der Veen, geboren op vrijdag 1 mei 1885 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1885.
Notitie bij Joukje: Joukje is op 26 november 1916 in Avenhorn gehuwd met Cornelis Zijp
2 Jan van der Veen, geboren op donderdag 15 juli 1886 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1886. Jan is overleden op maandag 8 juni 1964 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1964. Hij is begraven in Grijpskerk.
Notitie bij Jan: Jan is op 23 mei 1912 in Grijpskerk gehuwd met Marchien Blaak
Beroep:
schipper
3 Aaltje van der Veen, geboren op donderdag 9 mei 1889 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1889. Aaltje is overleden op vrijdag 16 juni 1939 in Groningen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1939.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 5 juni 1913 in Grijpskerk gehuwd met Siebolt Meindert Engwirda
4 Trijntje van der Veen, geboren op maandag 30 mei 1892 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1892. Trijntje is overleden op maandag 13 november 1944 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1944.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 19 juli 1917 in Grijpskerk grhuwd met Jan Holtrop
5 Eelze van der Veen, geboren op donderdag 28 juni 1894 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1894. Eelze is overleden op zondag 22 maart 1896 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1896.
6 Eelze van der Veen, geboren op donderdag 10 december 1896 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Eelze is overleden op donderdag 23 juni 1983 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk.
Notitie bij Eelze: Eelze is op 9 juni 1922 in Grijpskerk gehuwd met Aafke Brouwer
Beroep:
fabrieksarbeider
7 Jouke van der Veen, geboren op donderdag 27 april 1899 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1899. Jouke is overleden op zondag 3 november 1991 in Grijpskerk ( Westerkwartier ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Grijpskerk.
Notitie bij Jouke: Jouke is op 27 mei 1925 in Grijpskerk gehuwd met Hinke Faber
Beroep:
timmerman
8 Anne van der Veen, geboren op donderdag 27 april 1899 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1899.
Notitie bij Anne: Anne is op 15 mei 2038 in Grootegast gehuwd met Jantje Bolhuis
69 Hiltje Gjalts Dijkstra is geboren op zaterdag 5 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Feijes Dijkstra en Lutske Abrahams Atema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1844. Hiltje is overleden op dinsdag 7 juni 1938 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1938. Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1870 in Tietjerksteradeel met Jan Jans Zwaagstra, 23 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 september 1847 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Piebes Zwaagstra en Aaltje Jans van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1847. Jan is overleden op donderdag 11 juni 1925 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1925.
Kinderen van Hiltje en Jan:
1 Aaltje Jans Zwaagstra, geboren op woensdag 30 november 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1870. Aaltje is overleden op donderdag 3 november 1960 in Stiens ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1960. Zij is begraven in Stiens.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 29 december 1894 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjerk Spijkstra
Beroep:
dienstmeid
2 Jan Zwaagstra, geboren op zaterdag 6 juli 1872 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1872. Jan is overleden op vrijdag 29 juli 1949 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1949. Hij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 mei 1895 in Achtkarspelen gehuwd met Sjieuwke Smid
Beroep:
veehouder
3 Gjalt Zwaagstra, geboren op zaterdag 20 december 1873 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1873. Gjalt is overleden op zaterdag 19 december 1885 in Kooten ( Achtkarspelen ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1885.
4 Lutske Zwaagstra, geboren op maandag 8 november 1875 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1875. Lutske is overleden op zondag 3 februari 1935 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1935.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 30 september 1899 in Achtkarspelen gehuwd met Jan de Boer
5 Geertje Zwaagstra, geboren op dinsdag 23 april 1878 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1878. Geertje is overleden op vrijdag 19 juli 1963 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1963. Zij is begraven in Rinsumageest op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 30 september 1899 in Achtkarspelen gehuwd met Jan Zijlstra
6 Trijntje Zwaagstra, geboren op zaterdag 14 februari 1880 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1880. Trijntje is overleden op maandag 31 december 1962 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1963.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 9 mei 1908 in Achtkarspelen gehuwd met Dirk Weistra
7 Geeske Zwaagstra, geboren op donderdag 22 februari 1883 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1883. Geeske is overleden op zaterdag 24 februari 1894 in Kooten ( Achtkarspelen ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1894.
8 Gjalt Zwaagstra, geboren op zaterdag 20 maart 1886 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1886. Gjalt is overleden op maandag 17 mei 1943 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1943.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 9 mei 1914 in Achtkarspelen gehuwd met Aaltje de Jong
Beroep:
veehouder
70 Trijntje Gjalts Dijkstra is geboren op donderdag 17 juni 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Feijes Dijkstra en Lutske Abrahams Atema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1847. Trijntje is overleden op zondag 24 februari 1929 in Hoogkerk ( Groningen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1929. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 11 juni 1872 in Tietjerksteradeel met Brugt Roels Spoelstra, 23 jaar oud. Brugt is geboren op vrijdag 22 december 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelf Brugts Spoelstra en Grietje Gooitzens van Wijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1848. Brugt is overleden op maandag 25 februari 1929 in Hoogkerk ( Groningen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1929.
Beroep:
schipper
Kinderen van Trijntje en Brugt:
1 Grietje Spoelstra, geboren op zaterdag 19 april 1873 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1873. Grietje is overleden op woensdag 25 oktober 1882 in Haskerdijken ( Heerenveen ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1882.
2 Lutske Spoelstra, geboren op zondag 19 maart 1876 in Harlingen. Volgt 174.
3 Roelof Brugts Spoelstra, geboren op maandag 19 maart 1877 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1877. Roelof is overleden op zaterdag 8 september 1951 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1951.
Notitie bij Roelof: Roelof is (1) op 21 oktober 1900 in Groningen gehuwd met Elske Koning, dit huwelijk is op 24 augustus 1922 door echtscheiding ontbonden en (2) op 2 februari 1924 in Leeuwarden met Trijntje Reinders de Vos
Beroep:
schipper
4 Gjalt Spoelstra, geboren op donderdag 29 april 1880 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1880. Gjalt is overleden op maandag 28 maart 1966 in Zuidwolde ( De Wolden ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1966. Hij is begraven in Onderdendam.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is (1) op 15 april 1905 in Hoogkerk gehuwd met Gerritje Jongsma en (2) op 3 maart 1938 in Groningen met Minke Postma en (3) met Trijntje Miedema
Beroep:
schipper
5 Sjoerd Spoelstra, geboren op maandag 18 februari 1884 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1884. Sjoerd is overleden op zaterdag 28 april 1962 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1962. Hij is begraven in Hoogkerk.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 11 april 1909 in Groningen gehuwd met Dreewina Veen
Beroep:
schipper
6 Feye Spoelstra, geboren op zaterdag 26 maart 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1887. Feye is overleden op donderdag 2 januari 1969 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1969. Hij is begraven in Kollumerzwaag.
Notitie bij Feye: Feye is op 15 februari 1908 in Achtkarspelen gehuwd met Geerdina Alida Messchendorp
Beroep:
schipper
71 Lolkje Gjalts Dijkstra is geboren op dinsdag 10 mei 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Feijes Dijkstra en Lutske Abrahams Atema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1853. Lolkje is overleden op vrijdag 2 maart 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1928.
Beroep:
dienstmeid
Lolkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Tietjerksteradeel met Pieter Egberts Zijlstra, 26 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 26 juni 1852 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Egbert Oeges Zijlstra en Emke Sjoukes Paulusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1852. Pieter is overleden op zaterdag 20 maart 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1920.
Kinderen van Lolkje en Pieter:
1 Lutske Pieters Zijlstra, geboren op maandag 16 februari 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1880. Lutske is overleden op zaterdag 22 juni 1963 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 17 mei 1902 in Tietjerksteradeel gehuwd met Egbert Gosses van Dijk
Beroep:
dienstbode
2 Egbert Pieters Zijlstra, geboren op zondag 30 juli 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1882. Egbert is overleden op zaterdag 28 december 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1935. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 1 juni 1911 in Tietjerksteradeel gehuwd met Joukje Pietersma
Beroep:
schoenmaker
3 Gjalt Zijlstra, geboren op zaterdag 25 oktober 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1884. Gjalt is overleden op dinsdag 18 december 1962 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1962. Hij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 14 mei 1914 in Tietjerksteradeel gehuwd met Akke Bouma
Beroep:
boerenknecht
72 Feye Gjalts Dijkstra is geboren op zondag 23 augustus 1857 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Feijes Dijkstra en Lutske Abrahams Atema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1857. Feye is overleden op maandag 18 maart 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1935. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Feye trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 23 november 1883 in Opsterland met Aaltje Ebeles Hemminga, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 7 februari 1855 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), dochter van Ebele Sjoukes Hemminga en Jantje Rinzes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1855. Aaltje is overleden op zondag 22 december 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1935. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Feye en Aaltje:
1 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1884.
2 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 18 november 1885 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1885.
3 Jantje Dijkstra, geboren op vrijdag 13 mei 1887 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1887. Jantje is overleden op maandag 3 december 1979 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 8 juni 1910 in leeuwarden gehuwd met Sytze Kooistra
Beroep:
dienstbode
4 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 8 februari 1889 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1889.
5 Lutske Dijkstra, geboren op zondag 2 maart 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1890. Lutske is overleden op woensdag 21 september 1977 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 18 mei 1912 in Achrkarspelen gehuwd met Jan van der Meer
Beroep:
dienstbode
6 NN NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 18 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1892.
7 NN NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 1 oktober 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1893.
8 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 30 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1894.
9 Grietje Dijkstra, geboren op vrijdag 4 september 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1896. Grietje is overleden op vrijdag 4 september 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), geen dag oud (oorzaak: Grietje heeft 10 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1896.
10 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 19 april 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1898.
11 Gjalt Dijkstra, geboren op zaterdag 28 oktober 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1899. Gjalt is overleden op zaterdag 2 maart 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1901.
73 Aafke Gjalts Dijkstra is geboren op donderdag 30 augustus 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Feijes Dijkstra en Lutske Abrahams Atema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1860. Aafke is overleden op dinsdag 26 december 1933 in Leiden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1933.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1884 in Barradeel met Jetse de Jong, 26 jaar oud. Jetse is geboren op zaterdag 11 juli 1857 in Sexbierum ( Waadhoeke ), zoon van Rommert Jetses de Jong en Anna Hendriks Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1857. Jetse is overleden op zaterdag 28 november 1925 in Leiden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1925.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Aafke en Jetse:
1 Lutske de Jong, geboren op woensdag 1 april 1885 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1885. Lutske is overleden op zaterdag 26 januari 1957 in Leiden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1957.
Notitie bij Lutske: Lutske is op 18 september 1911 in Lieden gehuwd met Anthonie Louis Timan
2 Anna de Jong, geboren op dinsdag 30 november 1886 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1886. Anna is overleden op dinsdag 27 maart 1951 in Rijswijk, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: aktenummer 1951.94
Notitie bij Anna: Anna is op 6 mei 1908 in Leiden gehuwd met Teunis Boersma
3 Rommert de Jong, geboren op woensdag 19 december 1888 in Leeuwarden. Rommert is overleden op maandag 15 augustus 1960 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1960. Hij is begraven in Rijswijk.
Notitie bij Rommert: Rommert is op 20 november 1912 in Leiden gehuwd met Johanna Lammers
Beroep:
timmerman
4 Gjalt de Jong, geboren op zondag 18 januari 1891 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1891. Gjalt is overleden op zaterdag 25 september 1954 in Leiden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1954.
Notitie bij Gjalt: Gjalt is op 20 oktober 1915 in Leiden gehuwd met Jansje Eradus
Beroep:
kelner
5 Hendrik Rommert de Jong, geboren op zondag 24 april 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1892. Hendrik is overleden op woensdag 13 april 1960 in Leiden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1960.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 14 april 1915 in Leiden gehuwd met Maria Jenner
Beroep:
kelner
6 Hiltje de Jong, geboren op zondag 28 juli 1895 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895. Hiltje is overleden op zondag 2 januari 1898 in Leiden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1898.
7 Hiltje de Jong, geboren op vrijdag 1 september 1899 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1899. Hiltje is overleden op woensdag 25 februari 1970 in Leiden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1970.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 23 mei 1927 in Leiden gehuwd met Christiaan Abraham van den Heuvel
74 Antje Douwes Atema is geboren op zaterdag 20 november 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Abrahams Atema (zie 31) en Froukje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1847. Antje is overleden op maandag 28 februari 1927 in Wirdum ( Eemsdelta ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1927.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1879 in Leeuwarderadeel met Age Sjoerds Dijkstra, 23 jaar oud. Age is geboren op zaterdag 22 december 1855 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Sjoerd Ages Dijkstra en Minke Jentjes Buursma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 december 1855. Age is overleden op maandag 20 november 1893 in Wirdum ( Eemsdelta ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1893.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Age:
1 Sjoerd Dijkstra, geboren op maandag 19 april 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1880. Sjoerd is overleden op woensdag 27 augustus 1952 in Wirdum ( Eemsdelta ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1952. Sjoerd bleef ongehuwd.
2 Douwe (David Arthur) Dijkstra, geboren op maandag 18 december 1882 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 175.
3 Minke Dijkstra, geboren op vrijdag 24 juli 1885 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 176.
75 Trijntje Douwes Atema is geboren op donderdag 20 juni 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Abrahams Atema (zie 31) en Froukje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1850. Trijntje is overleden op woensdag 9 oktober 1918 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1918. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 november 1874 in Tietjerksteradeel met Wybe Jans Zuidema, 26 jaar oud. Wybe is geboren op maandag 13 december 1847 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Wytzes Zuidema en Jeltje Wybes Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1847. Wybe is overleden op zondag 2 november 1913 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1913.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Trijntje en Wybe:
1 Jan Wybes Zuidema, geboren op maandag 26 april 1875 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1875. Jan is overleden op dinsdag 18 februari 1947 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud (oorzaak: www.openarch.nl). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1947. Jan bleef ongehuwd.
2 Douwe Wybes Zuidema, geboren op dinsdag 31 oktober 1876 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 177.
3 Jeltje Wybes Zuidema, geboren op zondag 24 november 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 178.
4 Froukje Wybes Zuidema, geboren op maandag 9 mei 1881 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 179.
5 Antje Wybes Zuidema, geboren op zaterdag 29 december 1883 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 180.
6 Wytske Zuidema, geboren op woensdag 19 mei 1886 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 mei 1886. Wytske is overleden op zondag 20 juni 1886 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1886.
7 Klaas Zuidema, geboren op woensdag 19 mei 1886 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 mei 1886. Klaas is overleden op donderdag 3 juni 1886 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1886.
8 Wytske Zuidema, geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 181.
9 Rinske Zuidema, geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 182.
76 Klaas Douwes Atema is geboren op maandag 27 juni 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Abrahams Atema (zie 31) en Froukje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1853. Klaas is overleden op vrijdag 27 november 1931 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1931. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1882 in Tietjerksteradeel met Durkje Aukes de Vries, 26 jaar oud. Durkje is geboren op woensdag 28 mei 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Joukes de Vries en Trijntje Alberts van Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1856. Durkje is overleden op zondag 20 december 1936 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1936.
Kinderen van Klaas en Durkje:
1 Douwe Klazes Atema, geboren op maandag 10 januari 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 183.
2 Trijntje Klazes Atema, geboren op zondag 3 september 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 184.
3 Auke Atema, geboren op zaterdag 5 juli 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1884. Auke is overleden op donderdag 3 maart 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1898.
4 Abraham Atema, geboren op dinsdag 11 januari 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 185.
5 Jouke Atema, geboren op vrijdag 27 september 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 186.
6 Anne Atema, geboren op zondag 16 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 187.
7 Albert Atema, geboren op vrijdag 10 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 188.
8 Catrinus Atema, geboren op vrijdag 18 februari 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 189.
77 Abram Douwes Atema is geboren op zondag 2 november 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Abrahams Atema (zie 31) en Froukje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1856. Abram is overleden op donderdag 3 januari 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1918.
Beroep:
Koopman
Abram trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1912 in Tietjerksteradeel met Pietje Everts de Boer, 43 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 17 augustus 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Evert Mients de Boer en Marijke Sakes Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1868. Pietje is overleden op maandag 8 januari 1934 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1934.
78 Rinske Douwes Atema is geboren op maandag 2 januari 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Abrahams Atema (zie 31) en Froukje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1860. Rinske is overleden op zondag 2 september 1928 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1928.
Beroep:
winkelierster
Rinske trouwde, 38 jaar oud, op maandag 7 november 1898 in Sneek met Rindert Jacobs Pijlman, 26 jaar oud. Rindert is geboren op zondag 25 februari 1872 in Luinjeberd ( Heerenveen ), zoon van Jacob Barteles Pijlman en Lummigje Jans Doop. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1872. Rindert is overleden op vrijdag 24 oktober 1941 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1941.
Kind van Rinske en Rindert:
1 Jacob Pijlman, geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Leeuwarden. Volgt 190.
79 Janke Tjeerds de Schiffart is geboren op woensdag 20 februari 1839 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Tjeerd Reinolds de Schiffart en Hettje Jans Atema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1839. Janke is overleden op maandag 13 mei 1867 in Warga ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1867. Janke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1864 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hendrik Dooitzes van der Meer, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 1 augustus 1842 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Dooitze Durks van der Meer en Laurica Hendriks Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1842. Hendrik is overleden op vrijdag 26 augustus 1898 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1898.
Kinderen van Janke en Hendrik:
1 Tjeerd Hendriks van der Meer, geboren op zaterdag 20 mei 1865 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1865. Tjeerd is overleden op donderdag 10 juli 1930 in Den Helder, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1930.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 12 januari 1889 in Leeuwarden gehuwd met Engelina Dijkstra
Beroep:
Kastenmaker
2 Dooitze Hendriks van der Meer, geboren op zaterdag 9 februari 1867 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1867. Dooitze is overleden op woensdag 15 juli 1868 in Warga ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1868.
80 Jan Tjeerds de Schiffart is geboren op woensdag 6 juli 1842 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Tjeerd Reinolds de Schiffart en Hettje Jans Atema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1842. Jan is overleden op dinsdag 30 december 1879 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1879. Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Leeuwarden met Margaretha Uilkes (Grietje) Schaap, 21 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 29 mei 1846 in Leeuwarden, dochter van Uilke Bouwes Schaap en Anna Martina Labots. Grietje is overleden op vrijdag 8 maart 1929 in Assen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1929.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Hetje Jans de Schiffart, geboren op vrijdag 12 februari 1869 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1869. Hetje is overleden op maandag 21 januari 1957 in Ede, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1957.
Notitie bij Hetje: Hetje is op 7 december 1901 in Leeuwarderadeel gehuwd met Pieter Lieuwes Piso
2 Antje Jans de Schiffart, geboren op zaterdag 28 september 1872 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1872. Antje is overleden op maandag 8 mei 1939 in Zutphen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1939.
Notitie bij Antje: Antje is op 5 februari 1898 in Leeuwarden gehuwd met Arjaan Janus de Vries
3 Rinske Jans de Schiffart, geboren op vrijdag 11 oktober 1878 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1878. Rinske is overleden op maandag 6 april 1931 in Zwolle, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1931.
Notitie bij Rinske: Rinske is (1) op 22 augustus 1908 in Leeuwarderadeel gehuwd met Romke Piso en (2) op 3 januari 1931 in Meppel met Harke Antonides
81 Froukje Aukes Atema is geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1844. Froukje is overleden op zaterdag 4 januari 1930 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1930. Froukje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1871 in Tietjerksteradeel met Johannes Luitjens Fink, 27 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 26 maart 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Luitjen Aukes Fink en Sjoerdtje Roels Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1844. Johannes is overleden op zaterdag 25 juli 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1885.
Kinderen van Froukje en Johannes:
1 Sjoerdtje Fink, geboren op zaterdag 16 september 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 191.
2 Auke Fink, geboren op zondag 3 januari 1875 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1875. Auke is overleden op donderdag 29 januari 1953 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1953. Auke bleef ongehuwd.
82 Edze Aukes Atema is geboren op woensdag 2 september 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1846. Edze is overleden op dinsdag 13 maart 1917 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1917.
Beroep:
vleeschhouwer
Edze trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 november 1871 in Tietjerksteradeel met Antje Wobbes van der Woude, 21 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 19 oktober 1850 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wobbe Jochums van der Woude en Joukje Symens Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1850. Antje is overleden op zondag 25 november 1934 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1934.
Kinderen van Edze en Antje:
1 Gaatske Edzes Atema, geboren op dinsdag 1 oktober 1872 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 192.
2 Joukje Edzes Atema, geboren op donderdag 22 april 1875 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 193.
3 Aukje Edzes Atema, geboren op zaterdag 1 december 1877 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 194.
4 Auke Edzes Atema, geboren op donderdag 4 november 1880 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1880. Auke is overleden op maandag 8 augustus 1881 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1881.
5 Sjoerdtje Edzes Atema, geboren op donderdag 4 november 1880 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 195.
6 Auke Edzes Atema, geboren op donderdag 24 mei 1883 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 196.
7 Tamme Atema, geboren op maandag 8 november 1886 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 197.
8 Jan Atema, geboren op vrijdag 12 juli 1889 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 198.
83 Antje Aukes Atema is geboren op maandag 19 maart 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1849. Antje is overleden op maandag 1 juni 1925 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1925. Antje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 december 1877 in Tietjerksteradeel met Hendrik Aans Algra, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 17 september 1837 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arend Symens (Aan) Algra en Eelkje Dirks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1837. Hendrik is overleden op zondag 28 april 1889 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 april 1889.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Antje en Hendrik:
1 Auke Hendriks Algra, geboren op donderdag 15 augustus 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1878. Auke is overleden op zondag 8 september 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1878.
2 Eelkje Hendriks Algra, geboren op maandag 4 augustus 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 199.
3 Auke Hendriks Algra, geboren op donderdag 28 april 1881 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1881.
4 Dirk Hendriks Algra, geboren op vrijdag 17 augustus 1883 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1883. Dirk is overleden op donderdag 28 oktober 1886 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1886.
5 Sybren Algra, geboren op woensdag 8 juli 1885 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1885. Sybren is overleden op vrijdag 10 juli 1885 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1885.
6 Sybren Hendriks Algra, geboren op maandag 30 augustus 1886 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1886. Sybren is overleden op vrijdag 29 oktober 1886 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 oktober 1886.
7 Dirk Hendriks Algra, geboren op vrijdag 21 oktober 1887 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1887. Dirk is overleden op donderdag 5 december 1889 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1889.
84 Jitske Aukes Atema is geboren op donderdag 2 oktober 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1851. Jitske is overleden op zaterdag 2 april 1927 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1927.
Beroep:
dienstmeid en winkelierster
Jitske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel met Lieuwe Pieters Nicolai, 27 jaar oud. Lieuwe is geboren op maandag 1 oktober 1849 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Thomas Nicolai en Loltje Lieuwes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1849. Lieuwe is overleden op woensdag 7 mei 1919 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1919.
Beroep:
mandenmaker en winkelier
Kinderen van Jitske en Lieuwe:
1 Pieter Lieuwes Nicolai, geboren op donderdag 6 september 1877 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 200.
2 Gaatske Lieuwes Nicolai, geboren op donderdag 19 december 1878 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 201.
3 Auke Lieuwes Nicolai, geboren op woensdag 11 augustus 1880 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 202.
4 Loltje Lieuwes Nicolai, geboren op maandag 5 juni 1882 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 203.
5 Romkje Lieuwes Nicolai, geboren op woensdag 4 juni 1884 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 204.
6 NN NN Nicolai, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 april 1886 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1886.
7 Froukje Lieuwes Nicolai, geboren op maandag 23 mei 1887 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1887. Froukje is overleden op donderdag 18 april 1907 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1907. Froukje bleef ongehuwd.
8 NN NN Nicolai, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 8 februari 1890 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1890.
9 Trijntje Lieuwes Nicolai, geboren op maandag 16 februari 1891 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Volgt 205.
10 Jitske Lieuwes Nicolai, geboren op vrijdag 29 september 1893 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1893. Jitske is overleden op donderdag 5 juli 1900 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1900.
85 Jan Aukes Atema is geboren op dinsdag 25 april 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1854. Jan is overleden op woensdag 2 juni 1909 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1909. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Jan trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Tietjerksteradeel met Trijntje Ottes Boenstra, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 10 februari 1859 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Otte Klazes Boenstra en Lamke Gerbens Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1859. Trijntje is overleden op donderdag 12 februari 1942 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1942. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Lamke Jans Atema, geboren op maandag 12 juli 1886 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 206.
2 Auke Jans Atema, geboren op vrijdag 14 september 1888 in Kooten ( Achtkarspelen ). Volgt 207.
3 Gaatske Jans Atema, geboren op woensdag 20 maart 1895 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 208.
4 Otte Jans Atema, geboren op dinsdag 18 juli 1899 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 209.
86 Trijntje Aukes Atema is geboren op donderdag 23 april 1857 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Jans Atema (zie 33) en Gaatske Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 april 1857. Trijntje is overleden vóór 1904, ten hoogste 47 jaar oud. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel met Jan Roels Wymenga, 22 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 20 januari 1855 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roel Binnes Wyminga en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1855.
Beroep:
landbouwer
87 Janke Jans Atema is geboren op vrijdag 3 maart 1848 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Ates Atema (zie 35) en Aaltje Piers Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1848. Janke is overleden op vrijdag 13 juli 1917 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1917. Janke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 26 november 1881 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Kast Cornelis (Karst) Zuidema, 38 jaar oud. Karst is geboren op zondag 28 mei 1843 in Hoogezand ( Midden-Groningen ), zoon van Cornelis Willems Zuidema en Riemkje Freerks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1843. Karst is overleden op zondag 12 oktober 1924 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1924.
Beroep:
Bakker
Kind van Janke en Karst:
1 Aaltje Zuidema, geboren op donderdag 29 januari 1885 in Driesum ( Dantumadeel ). Aaltje is overleden op maandag 12 februari 1912 in Kooten ( Achtkarspelen ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1912. Aaltje bleef ongehuwd.
88 Pieter Atema is geboren op zaterdag 19 augustus 1854 in Marssum ( Waadhoeke ), zoon van Auke Ates Atema (zie 36) en Pietje Jelles Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1854. Pieter is overleden op maandag 5 november 1945 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1945. Hij is begraven in Marssum.
Beroep:
Brugwachter en veehouder
Pieter trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 17 mei 1888 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Geertje van der Kooi, 24 jaar oud. Geertje is geboren op dinsdag 21 juli 1863 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Douwe Gerbens van der Kooi en Antje Jelles de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1863. Geertje is overleden op woensdag 10 december 1930 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1930.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Douwe Atema, geboren op vrijdag 28 december 1888 in Deinum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1888. Douwe is overleden op dinsdag 15 januari 1889 in Deinum ( Waadhoeke ), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1889.
2 Auke Atema, geboren op maandag 16 december 1889 in Deinum ( Waadhoeke ). Volgt 210.
3 Antje Atema, geboren op woensdag 12 augustus 1891 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 211.
4 Ate Atema, geboren op zaterdag 8 oktober 1892 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 212.
5 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 8 december 1894 om 05:00 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1894.
6 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 8 december 1894 om 06:30 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1894.
7 Douwe Atema, geboren op vrijdag 27 november 1896 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1896.
8 Pietje Atema, geboren op vrijdag 7 september 1900 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 213.
9 Tjitske Atema, geboren op zondag 8 juni 1902 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 214.
10 Willem Atema, geboren op donderdag 28 juli 1904 in Cornjum ( Leeuwarden ). Volgt 215.
89 Ate Roelofs Atema is geboren op maandag 14 maart 1859 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Ates Atema (zie 38) en Hiske Gjalts Dorhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1859. Ate is overleden op maandag 7 april 1930 in Nijega ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1930. Ate:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 3 september 1892 in Smallingerland met Aukje Iebes van der Hei, 34 jaar oud. Aukje is geboren op donderdag 7 januari 1858 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Iebe Gerrits van der Hei en Hiltje Kornelis Sikkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1858. Aukje is overleden op dinsdag 17 januari 1893 in Nijega ( Smallingerland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1893.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 29 september 1894 in Smallingerland met Geertje Ybes van der Hei, 31 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 29 mei 1863 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Iebe Gerrits van der Hei en Hiltje Kornelis Sikkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1863. Geertje is overleden op dinsdag 23 september 1947 in Nijega ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 september 1947.
Kinderen van Ate en Geertje:
1 Hiltje Atema, geboren op zondag 30 december 1894 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1894. Hiltje is overleden op zaterdag 11 januari 1913 in Nijega ( Smallingerland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1913.
2 Roelof Atema, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 216.
90 Gjalt Roelofs Atema is geboren op zondag 23 februari 1862 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Ates Atema (zie 38) en Hiske Gjalts Dorhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1862. Gjalt is overleden op dinsdag 7 september 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 september 1909.
Beroep:
boerenknecht
Gjalt:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 februari 1889 in Tietjerksteradeel met Baukje Sakes Kloosterman, 22 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sake Jans Kloosterman en Neeltje Sjoerds van der Kloet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1867. Baukje is overleden op zaterdag 30 juni 1894 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1894.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1895 in Tietjerksteradeel met Detje Taekes Kooistra, 26 jaar oud. Detje is geboren op vrijdag 30 oktober 1868 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Taeke Keimpes Kooistra en Sytske Freerks van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1868. Detje is overleden op zondag 10 september 1950 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1950.
Kinderen van Gjalt en Baukje:
1 Neeltje Gjalts Atema, geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 217.
2 Roelof Gjalts Atema, geboren op zaterdag 23 augustus 1890 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 218.
3 Sake Gjalts Atema, geboren op vrijdag 6 mei 1892 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1892. Sake is overleden op vrijdag 25 augustus 1893 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1893.
Kinderen van Gjalt en Detje:
4 Taeke Atema, geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 219.
5 Sytske Atema, geboren op zaterdag 19 november 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 220.
6 Hiske Atema, geboren op zaterdag 1 juni 1901 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1901. Hiske is overleden op maandag 8 april 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1907.
7 Ate Atema, geboren op maandag 13 april 1903 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1903. Ate is overleden op zondag 30 oktober 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1904.
91 Ate Jelles Atema is geboren op donderdag 30 november 1854 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 39) en Hinke Martens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1854. Ate is overleden op dinsdag 2 januari 1934 in Alkmaar, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1934.
Beroep:
boerenknecht
Ate trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hinke Hillebrands van Zandbergen, 22 jaar oud. Hinke is geboren op woensdag 3 december 1856 in Franeker, dochter van Hillebrand van Zandbergen en Akke Hovenier. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1856. Hinke is overleden op zaterdag 18 december 1937 in Alkmaar, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1937.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ate en Hinke:
1 Jelle Atema, geboren op zondag 4 april 1880 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 221.
2 Akke Atema, geboren op dinsdag 3 maart 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 222.
92 Marten Atema is geboren op woensdag 22 april 1857 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 39) en Hinke Martens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1857. Marten is overleden op zondag 9 februari 1936 in Huizum ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1936.
Beroep:
Brievenbesteller
Marten trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 november 1881 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Tytje Johannes Meyer, 31 jaar oud. Tytje is geboren op vrijdag 5 april 1850 in Akkrum ( Heerenveen ), dochter van Johannes Wybes Meyer en Gerbrig Jentjes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1850.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Marten en Tytje:
1 Johannes Atema, geboren op dinsdag 24 oktober 1882 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 223.
2 Hinke Atema, geboren op dinsdag 30 juni 1885 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1885. Hinke is overleden op woensdag 16 december 1942 in Sneek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1942. Hinke bleef ongehuwd.
3 Lykeltje Atema, geboren op maandag 3 september 1888 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1888.
93 Jan Atema is geboren op zaterdag 18 september 1858 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 39) en Hinke Martens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1858. Jan is overleden op vrijdag 29 maart 1940 in Oudeschoot ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1940.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Jantje Jonkers, 21 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 9 januari 1859 in Wolvega ( Weststellingwerf ), dochter van Hendrik Jan Jonkers en Truitje van Someren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1859. Jantje is overleden op vrijdag 26 januari 1940 in Oudeschoot ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1940.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Hinke Atema, geboren op woensdag 21 juli 1880 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1880. Hinke is overleden op maandag 26 juli 1880 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1880.
2 Jelle Atema, geboren op donderdag 23 februari 1882 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 224.
3 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 24 maart 1883 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1883.
4 Hinke Geertruida Atema, geboren op woensdag 3 december 1884 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 225.
5 Geertruida Lykeltje Atema, geboren op maandag 2 januari 1888 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 226.
6 NN NN Atema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 3 juli 1891 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1891.
7 NN NN Atema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 3 juli 1891 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1891.
8 Hendrik Atema, geboren op dinsdag 21 november 1893 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 227.
94 Sybe Atema is geboren op zondag 1 mei 1864 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jelle Ates Atema (zie 39) en Hinke Martens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1864. Sybe is overleden op vrijdag 9 januari 1942 in Assen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1942. Hij is begraven in Assen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Postbode
Sybe trouwde, 21 jaar oud, op zondag 1 november 1885 in Schoterland met Vroukje Veenstra, 22 jaar oud. Vroukje is geboren op donderdag 5 maart 1863 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Jacob Jans Veenstra en Immigjen Sybrands Bovenkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1863. Vroukje is overleden op woensdag 29 augustus 1956 in Assen, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1956. Zij is begraven in Assen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sybe en Vroukje:
1 Jelle Atema, geboren op zondag 18 april 1886 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 228.
2 Immigje Atema, geboren op maandag 24 december 1888 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1888. Immigje is overleden op zaterdag 22 augustus 1891 in Akkrum ( Heerenveen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891.
3 Jacob Atema, geboren op donderdag 19 maart 1891 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1891. Jacob is overleden op zaterdag 22 augustus 1891 in Akkrum ( Heerenveen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1891.
95 Janke Atema is geboren op zondag 20 mei 1866 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Ates Atema (zie 39) en Hinke Martens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1866. Janke is overleden op woensdag 1 december 1937 in Franeker, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1937. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1888 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Douwe van der Wey, 26 jaar oud. Douwe is geboren op woensdag 23 oktober 1861 in Goutum ( Leeuwarden ), zoon van Tiede Daams van der Wey en Geertje Pieters Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1861. Douwe is overleden op maandag 8 februari 1937 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1937.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Janke en Douwe:
1 Tiede van der Wey, geboren op vrijdag 2 oktober 1903 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1903. Tiede is overleden op maandag 22 januari 1917 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1917.
96 Janke Klazes Atema is geboren op donderdag 5 februari 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Ates Atema (zie 40) en Tytje Tjeerds Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1846. Janke is overleden op zondag 27 januari 1901 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1901.
Beroep:
naaister
Janke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 maart 1867 in Tietjerksteradeel met Jan Johannes Batema, 26 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 25 juni 1840 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Johannes Bates Batema en Aaltje Jans Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1840. Jan is overleden op vrijdag 8 augustus 1913 in Rottevalle ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1913.
Beroep:
boerenknecht en koopman
Kind van Janke en Jan:
1 Klaas Jans Batema, geboren op dinsdag 16 april 1867 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1867. Klaas is overleden op maandag 28 december 1874 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874.
97 Pieter Klazes Atema is geboren op vrijdag 4 oktober 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Ates Atema (zie 40) en Tytje Tjeerds Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1850. Pieter is overleden vóór 1934, ten hoogste 84 jaar oud.
Beroep:
(deurwaarder)
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 juli 1876 in Smallingerland met Wikke Teyes Veen, 23 jaar oud. Wikke is geboren op zondag 19 september 1852 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Teye Wikkes Veen en Grietje Martens Bogema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1852. Wikke is overleden op donderdag 17 mei 1934 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1934.
Beroep:
naaister
Kinderen van Pieter en Wikke:
1 Margaretha Pieters Atema, geboren op dinsdag 9 januari 1877 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1877. Margaretha is overleden op maandag 10 december 1951 in Beerta ( Oldambt ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1951. Zij is begraven in Nieuw-Beerta op de Gemeentelijke Begraafplaats. Margaretha bleef ongehuwd.
Beroep:
gezelsschapsdame
2 Klaas Pieters Atema, geboren op maandag 14 oktober 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 229.
3 Tietje Atema, geboren op vrijdag 15 oktober 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 230.
4 Anna Atema, geboren op zondag 7 januari 1883 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Anna is overleden op vrijdag 17 juni 1892 in Haarlemmermeer, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1892. Zij is begraven in Hoofddorp op Begraafplaats de Iepenhof.
5 Janke Atema, geboren op zondag 17 augustus 1884 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 augustus 1884. Janke is overleden op woensdag 10 maart 1886 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1886.
6 Teijo Ate Atema, geboren op vrijdag 9 juli 1886 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1886. Teijo is overleden op maandag 19 februari 1906 in Haarlem, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1906. Hij is begraven in Hoofddorp op Begraafplaats de Iepenhof.
98 Gerrit Klazes Atema is geboren op vrijdag 22 september 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Ates Atema (zie 40) en Tytje Tjeerds Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1854. Gerrit is overleden op zaterdag 5 november 1932 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1932.
Beroep:
boerenknecht en fabrieksarbeider
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1881 in Tietjerksteradeel met Trijntje Sjoerds Jonker, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 2 juli 1854 in Oudehorne ( Heerenveen ), dochter van Sjoerd Lamberts Jonker en Martjen Thijsses de Kleine. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1854. Trijntje is overleden op donderdag 28 oktober 1954 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 100 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 oktober 1954.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 NN NN Atema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 2 april 1882 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1882.
2 Tietje Gerrits Atema, geboren op maandag 21 mei 1883 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 231.
3 Martje Atema, geboren op dinsdag 26 januari 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1886.
4 Klaas Atema, geboren op zaterdag 11 mei 1889 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1889. Klaas is overleden op maandag 24 september 1956 in Drachten ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1956. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
schoenmaker
5 Sjoerd Atema, geboren op vrijdag 8 april 1892 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 232.
6 Janke Atema, geboren op zondag 3 maart 1895 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1895.
7 Lammert Atema, geboren op donderdag 2 januari 1902 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1902.
99 Jan Klazes Atema is geboren op donderdag 24 februari 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Ates Atema (zie 40) en Tytje Tjeerds Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1859. Jan is overleden op zondag 27 maart 1932 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1932.
Beroep:
Koopman
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1894 in Tietjerksteradeel met Aaltje Andries Teyema, 34 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 16 oktober 1859 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Adries Sjoerds Teyema en Hinke Paulus Paulusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1859. Aaltje is overleden op maandag 1 oktober 1934 in Spannum ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1934.
Beroep:
dienstmeid
100 Jantje Klazes Atema is geboren op vrijdag 30 oktober 1863 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Ates Atema (zie 40) en Tytje Tjeerds Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1863. Jantje is overleden op zondag 11 mei 1947 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1947. Jantje:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 11 mei 1905 in Haskerland met Roel Eelkes Tuininga, 52 jaar oud. Roel is geboren op maandag 24 mei 1852 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Eelke Jans Tuininga en Frankje Roelofs Hosper. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1852. Roel is overleden op dinsdag 18 maart 1919 in Joure ( De Friese Meren ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1919.
Beroep:
Barbier
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1921 in Achtkarspelen met Binne Lykeles Westerhof, 51 jaar oud. Binne is geboren op donderdag 27 januari 1870 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Lykele Roels Westerhof en Willemke Binnes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1870. Binne is overleden op woensdag 8 april 1931 in Kooten ( Achtkarspelen ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1931.
Beroep:
veehouder
101 Geertje Ludzers Atema is geboren op vrijdag 1 september 1865 in Steggerda ( Weststellingwerf ), dochter van Ludser Ates Atema (zie 41) en Neeltje Atzes Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1865. Geertje is overleden op donderdag 5 juni 1919 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1919. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1885 in Weststellingwerf met Wiebe Cornelis Dijkman, 23 jaar oud. Wiebe is geboren op donderdag 1 augustus 1861 in Oosterzee ( De Friese Meren ), zoon van Kornelis Holkes Dijkman en Martje Wiebes van der Gaast. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1861. Wiebe is overleden op zaterdag 27 augustus 1921 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1921. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Kinderen van Geertje en Wiebe:
1 Martje Dijkman, geboren op dinsdag 16 februari 1886 in Schoteruiterdijken ( Schoterland ). Volgt 233.
2 NN NN Dijkman, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 22 januari 1888 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1888.
3 NN NN Dijkman, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 februari 1889 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1889.
4 Ludser Dijkman, geboren op zaterdag 23 augustus 1890 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Volgt 234.
5 Grietje Dijkman, geboren op zondag 29 juli 1894 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 235.
6 Cornelis Dijkman, geboren op woensdag 15 juli 1896 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 236.
7 Wiebe Dijkman, geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 237.
8 Holke Dijkman, geboren op donderdag 18 oktober 1900 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1900. Holke is overleden op dinsdag 14 mei 1901 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1901.
9 Holke Dijkman, geboren op zondag 9 februari 1902 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 238.
10 Neeltje Dijkman, geboren op zondag 7 februari 1904 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 239.
11 Geesje Dijkman, geboren op zondag 25 juni 1905 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1905. Geesje is overleden op dinsdag 27 februari 1906 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1906.
12 Geesje Dijkman, geboren op donderdag 16 april 1908 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1908.
102 Jantje Ludzers Atema is geboren op woensdag 13 februari 1867 in Steggerda ( Weststellingwerf ), dochter van Ludser Ates Atema (zie 41) en Neeltje Atzes Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1867. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 november 1887 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Roelof Willem Brandsma, 21 jaar oud. Roelof is geboren op dinsdag 12 juni 1866 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Roelof Willems Brandsma en Lollekjen (Lolkje) Kroes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1866.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Jantje en Roelof:
1 Roelof Brandsma, geboren op zaterdag 19 mei 1888 in Nieuwer-Amstel.
2 Ludser Johan Brandsma, geboren op vrijdag 14 september 1894 in Diemen.
3 Johan Karst Antonie Brandsma, geboren op zondag 26 juli 1903 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1903.
103 Janke Ludmers Atema is geboren op vrijdag 6 augustus 1869 in Steggerda ( Weststellingwerf ), dochter van Ludser Ates Atema (zie 41) en Neeltje Atzes Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1869. Janke is overleden op vrijdag 19 mei 1916 in Winterswijk, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1916. Zij is begraven in Winterswijk op de Begraafplaats aan de Waliensestraat. Janke trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 31 juli 1886 in Weststellingwerf met Jan Klazes Loek, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ), zoon van Klaas Loek en Jacobje Doeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 februari 864. Jan is overleden op donderdag 5 maart 1936 in Winterswijk, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1936. Hij is begraven in Winterswijk op de Begraafplaats aan de Waliensestraat.
Beroep:
landbouwer en grondwerker
Kinderen van Janke en Jan:
1 Ludser Loek, geboren op dinsdag 28 december 1886 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 december 1886. Ludser is overleden op woensdag 29 december 1886 in Weststellingwerf, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1886.
2 Jacobje Loek, geboren op dinsdag 6 december 1887 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1887. Jacobje is overleden op woensdag 7 december 1887 in Weststellingwerf, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1887.
3 Neeltje Loek, geboren op maandag 21 januari 1889 in Weststellingwerf. Volgt 240.
4 Jacobje Loek, geboren op maandag 21 december 1891 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 241.
5 Grietje Loek, geboren in juni 1896 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Grietje is overleden op maandag 26 april 1897 in Ossenzijl ( Steenwijkerland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 april 1897.
6 Jantje Loek, geboren op donderdag 22 november 1900 in Winterswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1900. Jantje is overleden op vrijdag 21 december 1900 in Winterswijk, 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1900.
7 Klaas Loek, geboren op dinsdag 2 juni 1903 in Winterswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1903.
8 Harmke Loek, geboren op donderdag 6 juli 1905 in Winterswijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1905. Harmke is overleden op donderdag 10 mei 1917 in Winterswijk, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1917. Zij is begraven in Winterswijk op de Begraafplaats aan de Waliensestraat.
9 Harmen Jan Loek, geboren op zaterdag 3 oktober 1908 in Winterswijk. Volgt 242.
104 Yttje Sakes Bergsma is geboren op zondag 26 februari 1854 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1854. Yttje is overleden op donderdag 1 februari 1934 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1934. Yttje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 september 1878 in Tietjerksteradeel met Johannes Heins de Vries, 40 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 7 oktober 1837 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Hein Romkes de Vries en Ruurdtje Johannes Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1837. Johannes is overleden op vrijdag 4 februari 1916 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1916.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Yttje en Johannes:
1 Sake Johannes de Vries, geboren op vrijdag 22 augustus 1879 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1879. Sake is overleden op woensdag 28 mei 1952 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1952.
Notitie bij Sake: Sake is (1) op 17 mei 1902 in Achtkarspelen gehuwd met Trijntje de Jong en (2) op 6 mei 1920 in Tietjerksteradeel met Froukje Iedema
2 Lammert Johannes de Vries, geboren op vrijdag 15 oktober 1880 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1880. Lammert is overleden op vrijdag 5 augustus 1881 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1881.
Notitie bij Lammert: Lammert is op 5 juni 1909 in Tietjerksteradeel gehuwd met Geertje Zwolle
Beroep:
Pakhuisknecht
3 Lammert Johannes de Vries, geboren op maandag 19 februari 1883 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1883. Lammert is overleden op dinsdag 15 oktober 1968, 85 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Lammert: Lammert is gehuwd met Geertje Zwolle
4 Yke de Vries, geboren op vrijdag 20 februari 1885 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Yke is overleden op zaterdag 13 juni 1885 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1885.
5 Yke de Vries, geboren op vrijdag 3 juni 1887 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1887. Yke is overleden op maandag 24 augustus 1896 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1896.
6 Jan Johannes de Vries, geboren op woensdag 31 juli 1889 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1889. Jan is overleden op woensdag 8 juli 1964 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1964. Hij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 november 1911 in Tietjerksteradeel gehuwd met Maaike Koop
Beroep:
klerk op de zuivelfabriek
7 Rinske de Vries, geboren op dinsdag 13 januari 1891 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 januari 1891. Rinske is overleden op vrijdag 26 mei 1967 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1967. Rinske bleef ongehuwd.
105 Trijnte Sakes Bergsma is geboren op zaterdag 15 december 1855 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 december 1855. Trijnte is overleden op zondag 1 juni 1884 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884. Trijnte trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1880 in Tietjerksteradeel met Sipke Klazes van der Meulen, 32 jaar oud. Sipke is geboren op zaterdag 22 april 1848 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Alberts van der Meulen en Reinouw Sipkes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1848. Sipke is overleden op maandag 22 augustus 1898 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1898.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Trijnte en Sipke:
1 Klaas Sipkes van der Meulen, geboren op zaterdag 5 maart 1881 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1881. Klaas is overleden op zondag 4 september 1881 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1881.
2 Klaas Sipkes van der Meulen, geboren op zondag 8 januari 1882 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 19 mei 1906 in Leeuwarderadeel gehuwd met Trijntje Mudstra
3 Rinske Sipkes van der Meulen, geboren op zaterdag 9 december 1882 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1882. Rinske is overleden op donderdag 15 februari 1883 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1883.
4 Rinske Sipkes van der Meulen, geboren op maandag 10 december 1883 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1883. Rinske is overleden op vrijdag 11 augustus 1967 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1967.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 11 mei 1910 in Leeuwarderadeel gehuwd met Jan Veenje
Beroep:
dienstbode
106 Yke Sakes Bergsma is geboren op vrijdag 27 november 1857 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1857. Yke is overleden in 1936, 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven in Bigelow, Nobles County op de Ransom Cemetery.
Beroep:
landbouwer
emigratie:
Yke is op 14 maart 1912 vertrokken naar Amerika
Yke trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Hylkje Oosterman, 26 jaar oud. Hylkje is geboren op maandag 19 februari 1866 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Harmen Tjeerds Oosterman en Nantje Libbes Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1866.
Beroep:
dienstmeid
107 Ludzer Sakes Bergsma is geboren op zaterdag 24 mei 1862 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1862. Ludzer is overleden op maandag 15 juli 1940 in Deventer, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1940. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Veehouder en winkelier
Ludzer trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 10 juni 1897 in Tietjerksteradeel met Sepkje Posthuma, 23 jaar oud. Sepkje is geboren op donderdag 12 juni 1873 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Folkerts Posthuma en Rinske Andries de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1873. Sepkje is overleden op dinsdag 7 mei 1940 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1940. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Ludzer en Sepkje:
1 Ytje Bergsma, geboren op donderdag 16 september 1897 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1897. Ytje is overleden op woensdag 10 januari 1990, 92 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 19 mei 1921 in Smallingerland gehuwd met Sake Bijlsma
2 Rinske Bergsma, geboren op woensdag 28 december 1898 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1898.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 4 september 1924 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gert Wilhelm Looman
Beroep:
dienstbode
3 NN NN Bergsma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 30 mei 1900 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1900.
4 Sake Yke Bergsma, geboren op donderdag 9 mei 1901 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 mei 1901.
5 Andries Bergsma, geboren op woensdag 29 juli 1903 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1903.
6 Yke Bergsma, geboren op zaterdag 11 november 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1905. Yke is overleden op zaterdag 11 november 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), geen dag oud (oorzaak: Yke heeft 8 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1905.
7 Trijntje Bergsma, geboren op woensdag 3 april 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1907. Trijntje is overleden op dinsdag 9 april 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1907.
8 Yke Bergsma, geboren op woensdag 29 januari 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1908. Yke is overleden op zondag 8 december 1974 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Yke: Yke is op 23 november 1935 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Blom
Beroep:
timmermansknecht
9 Martha Bergsma, geboren op woensdag 6 juli 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1910.
Notitie bij Martha: Martha is op 26 mei 1933 in Tietjerksteradeel gehuwd met Adrianus Joris Dronkert
10 Douwe Bergsma, geboren op dinsdag 8 april 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1913. Douwe is overleden op vrijdag 6 april 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1917.
108 Klare Sakes Bergsma is geboren op maandag 18 juli 1864 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1864. Klare is overleden op vrijdag 5 maart 1909 in Goutum ( Leeuwarden ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1909. Klare trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Tietjerksteradeel met Klaas Bokma, 28 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 18 augustus 1859 in Goutum ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Tjisses Bokma en Andriesje Klazes Romer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1859. Klaas is overleden op zaterdag 11 juni 1927 in Hempens ( Leeuwarderadeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1927.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Klare en Klaas:
1 Jacob Tjisse Bokma, geboren op vrijdag 21 juni 1889 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889. Jacob is overleden op woensdag 22 januari 1890 in Goutum ( Leeuwarden ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1890.
2 Andriesje Bokma, geboren op donderdag 19 maart 1891 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 243.
3 Sake Bokma, geboren op zaterdag 5 januari 1895 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1895. Sake is overleden op dinsdag 17 december 1895 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1895.
4 Sake Bokma, geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1896.
5 Rinske Bokma, geboren op donderdag 26 januari 1899 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1899. Rinske is overleden op woensdag 3 januari 1900 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1900.
6 Rinske Bokma, geboren op zaterdag 30 augustus 1902 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1902. Rinske is overleden op zondag 21 juni 1903 in Goutum ( Leeuwarden ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1903.
109 Janke Sakes Bergsma is geboren op zondag 28 oktober 1866 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1866. Janke is overleden op vrijdag 18 oktober 1929 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1929.
Beroep:
huishoudster
Janke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1886 in Tietjerksteradeel met Aan Simons Algra, 23 jaar oud. Aan is geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Symen Aans Algra en Sytske Sybrens Algra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1863. Aan is overleden op vrijdag 26 januari 1900 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1900.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1903 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Jan Algra, 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 26 september 1874 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Symen Aans Algra en Geertje Siebinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1874. Jan is overleden op zaterdag 12 maart 1932 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1932.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Janke en Aan:
1 Rinske Bergsma, geboren op woensdag 5 december 1888 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1888. Rinske is overleden vóór dinsdag 19 februari 1895 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 6 jaar oud.
2 Symen Bergsma, geboren op maandag 1 september 1890 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1890. Symen is overleden op zondag 28 juli 1901 in Leeuwarden, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1901.
3 Rinske Bergsma, geboren op dinsdag 19 februari 1895 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1895. Rinske is overleden op zondag 2 oktober 1977 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 19 mei 1917 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hendrik Kooiker
Kinderen van Janke en Jan:
4 Geertje Bergsma, geboren op donderdag 22 november 1906 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1906. Geertje is overleden op vrijdag 16 juni 1972 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 8 mei 1930 in Tietjerksteradeel gehuwd met Keimpe Wijmenga
5 Symen Bergsma, geboren op zaterdag 7 september 1912 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1912.
Notitie bij Symen: Symen is op 11 mei 1939 in Tietjerksteradeel gehuwd met Grietje Walstra
Beroep:
boerenknecht
110 Douwe Sakes Bergsma is geboren op zaterdag 6 februari 1869 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1869. Douwe is overleden op zaterdag 25 oktober 1919 in Wirdum ( Eemsdelta ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1919.
Beroep:
landbouwer en koopman
Douwe:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Dantumadeel met Akke van der Veen, 21 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 8 juli 1871 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Anne Lykeles van der Veen en Durkje Tammes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1871. Akke is overleden op maandag 15 augustus 1898 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 mei 1898.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 2 december 1905 in Tietjerksteradeel met Riemkje Liebbes de Vries, 34 jaar oud. Riemkje is geboren op vrijdag 14 april 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Liebbe Ybeles de Vries en Romkje Gerrits Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1871. Riemkje is overleden op zaterdag 2 april 1955 in Tietjerksteradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1955.
Kinderen van Douwe en Akke:
1 Dirkje Bergsma, geboren op vrijdag 24 augustus 1894 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1894. Dirkje is overleden op dinsdag 6 mei 1975, 80 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Dirkje: Dirkje is op 20 mei 1916 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jan Koster
2 Rinske Bergsma, geboren op zaterdag 22 februari 1896 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1896. Rinske is overleden op dinsdag 21 september 1897 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1897.
3 Trijntje Bergsma, geboren op vrijdag 23 april 1897 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 25 april 1897. Trijntje is overleden op dinsdag 3 augustus 1897 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1897.
Kinderen van Douwe en Riemkje:
4 Romkje Bergsma, geboren op woensdag 5 december 1906 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1906. Romkje is overleden op vrijdag 19 oktober 1923 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1923.
5 Rinske Bergsma, geboren op donderdag 5 december 1907 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1907. Rinske is overleden op maandag 30 november 1981 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 17 juli 1930 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjouke Medemblik
6 Mettje Bergsma, geboren op vrijdag 1 april 1910 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1910. Mettje is overleden op zaterdag 26 augustus 1995, 85 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
Notitie bij Mettje: Mettje is op 4 april 1942 in Tietjerksteradeel gehuwd met Klaas Holtwes
Beroep:
dienstbode
111 Ate Sakes Bergsma is geboren op maandag 11 december 1871 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sake Ykes Bergsma en Rinske Ates Atema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1871. Ate is overleden op vrijdag 14 september 1945 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1945. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
onderwijzer
Ate trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1896 in Tietjerksteradeel met Tjtske Egberts Sluiter, 20 jaar oud. Tjtske is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Roels Sluiter en Maaike Martens Akkerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1875. Tjtske is overleden op donderdag 22 februari 1934 in Drachten ( Smallingerland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1934. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Kinderen van Ate en Tjtske:
1 Sako Egbertus Bergsma, geboren op donderdag 17 februari 1898 in Bedum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1898. Sako is overleden op maandag 4 november 1946 in Drachten ( Smallingerland ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1946. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Sako: Sako is op 26 mei 1921 in Smallingerland gehuwd met Ytje van Ek
Beroep:
Boekdrukker
2 Egbert Roelof Bergsma, geboren op dinsdag 26 september 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1899. Egbert is overleden op dinsdag 29 september 1992 in Drachten ( Smallingerland ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 18 mei 1922 in Smallingerland gehuwd met Aafke Klaver
Beroep:
Boekdrukker
3 Rinske Martina Bergsma, geboren op vrijdag 6 december 1901 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1901.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 9 september 1926 in Smallingerland gehuwd met Folkert Dijkstra
4 Maaike Hendrika Bergsma, geboren op zondag 27 november 1904 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1904. Maaike is overleden op woensdag 4 april 2001 in Drachten ( Smallingerland ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 2 april 1936 in Smallingerland gehuwd met Anne van der Veen
5 Ytje Klara Bergsma, geboren op dinsdag 24 december 1907 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1907.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 30 juni 1932 in Smallingerland gehuwd met Oebele Haike van der Werff
6 Roelof Marten Bergsma, geboren op donderdag 15 september 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1910. Roelof is overleden op zaterdag 10 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1912.
7 Henderika Roelina Bergsma, geboren op vrijdag 13 december 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1912.
112 Hendrikje Tymens Stap is geboren op vrijdag 11 oktober 1850 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1850.
Kind van Hendrikje uit onbekende relatie:
1 Douwe Stap, geboren op vrijdag 24 november 1871 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1871.
emigratie:
Douwe is op 14 juni 1892 vertrokken naar Amerika
113 Anne Tymens Stap is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1852. Anne is overleden op zaterdag 10 juni 1933 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery. Anne:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1878 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Janna Kooij, 27 jaar oud. Janna is geboren op vrijdag 3 januari 1851 in Ulrum ( Het Hogeland ), dochter van Jan de Jonge Kooij en Grietje Klaasens Ritzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 januari 1851. Janna is overleden op vrijdag 14 maart 1879 in Houwerzijl ( Het Hogeland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1879.
(2) trouwde met Zwaantje (Celia) Vanden Berg. Celia is geboren op zondag 24 februari 1850 in Oldenzijl ( Het Hogeland ), dochter van Kristiaan Simens Vanden Berg en Geertruid Geerts Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1850. Celia is overleden in juni 1937 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 12 juni 1937 in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Kind van Anne en Janna:
1 Tiemen (Tim) Stap, geboren op donderdag 27 februari 1879 in Houwerzijl ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1879. Tim is overleden op vrijdag 4 januari 1957 in Denver, City and County of Denver, Colorado ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Allendale, Ottawa County, op de Rusk Cemetery.
Notitie bij Tim: Tiemen is in 1901 gehuwd met Rena van Sluys
Kinderen van Anne en Celia:
2 Christian Stap, geboren op zondag 24 februari 1884 in Grand Haven Township, Ottawa County, Michigan ( USA ). Christian is overleden op zaterdag 6 september 1884 in Grand Haven Township, Ottawa County, Michigan ( USA ), 6 maanden oud. Hij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
3 Doudtje (Dora) Stap, geboren op donderdag 26 februari 1885 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ). Dora is overleden op maandag 22 december 1975 in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery, 90 jaar oud.
Notitie bij Dora: Doudtje is gehuwd met Lubert Herman Spoelma
4 Geertruida (Gertrude) Stap, geboren op donderdag 22 maart 1888 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ). Gertrude is overleden in maart 1970 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Notitie bij Gertrude: Geertruida is in 1918 gehuwd met John Langland
5 Hendertje (Etta) Stap, geboren op donderdag 11 april 1889 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ). Etta is overleden op maandag 4 oktober 1954 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 65 jaar oud. Zij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Notitie bij Etta: Hendertje is gehuwd met Milton Parker
114 Piertje Stap is geboren op dinsdag 26 juni 1860 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1860. Piertje is overleden op woensdag 14 juni 1933 in Beetgum ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1933.
Beroep:
dienstmeid
Piertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 mei 1885 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Reinder Velsma, 23 jaar oud. Reinder is geboren op vrijdag 14 maart 1862 in Stiens ( Leeuwarden ), zoon van Tjitze Dirks Velsma en Janke Reinders Nicolay. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1862. Reinder is overleden op zondag 3 april 1932 in Menaldum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1932.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Piertje en Reinder:
1 Tjitze Velsma, geboren op zaterdag 8 augustus 1885 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1885. Tjitze is overleden op vrijdag 20 april 1956 in Eindhoven, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1956.
Notitie bij Tjitze: Tjitze is op 13 juli 1911 in Menaldumadeel gehuwd met Aukje Wouda
2 Tymen Velsma, geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1886. Tymen is overleden op zaterdag 10 oktober 1981, 95 jaar oud. Hij is begraven in Cornjum.
Notitie bij Tymen: Tymen is op 11 mei 1918 in Leeuwarderadeel gehuwdn met Sytske Hoekstra
3 Janke Velsma, geboren op zaterdag 14 januari 1888 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1888. Janke is overleden op vrijdag 19 februari 1965 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1965.
Notitie bij Janke: Janke is op 18 mei 1911 in Menaldumadeel gehuwd met Rintje Dijkstra
4 Jelle Velsma, geboren op zaterdag 24 januari 1891 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1891. Jelle is overleden op dinsdag 15 mei 1973, 82 jaar oud. Hij is begraven in Wier op de Begraafplaats aan de Tsjerkepaed.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 22 mei 1913 in Menaldumadeel gehuwd met Jantje Reitsma
5 Doutje Velsma, geboren op zaterdag 21 mei 1892 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1892.
Notitie bij Doutje: Doutje is op 22 juni 1916 in Menaldumadeel gehuwd met Pieter Lindeboom
6 Boele Velsma, geboren op donderdag 6 juni 1895 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1895. Boele is overleden op zaterdag 22 oktober 1960 in Britsum ( Leeuwarden ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1960. Hij is begraven in Britsum.
Notitie bij Boele: Boele is op 14 juni 1928 in Menaldumadeel gehuwd met Hilke van Rahden
7 Anne Velsma, geboren op dinsdag 12 januari 1897 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1897.
Notitie bij Anne: Anne is op 17 mei 1923 in het Bildt gehuwd met Minke de Wal
115 Marten Tymens (Martin) Stap is geboren op vrijdag 30 januari 1863 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1863. Martin is overleden op woensdag 25 september 1935 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery. Martin trouwde met Jacoba Pals. Jacoba is geboren op donderdag 28 juni 1866 in Texel, dochter van Jan Leenderts Pals en Trijntje Wegman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1866. Jacoba is overleden op woensdag 14 november 1951 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Kind van Martin en Jacoba:
1 Marie Jacoba Stap, geboren op donderdag 25 februari 1904 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ). Marie is overleden op maandag 31 oktober 1966 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ), 62 jaar oud. Zij is begraven in Grand Haven, Ottawa County, op de Lake Forest Cemetery.
Notitie bij Marie: Marie is gehuwd met Florene Botbyl
116 Hein Tymens (Henry) Stap is geboren op zaterdag 27 mei 1865 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1865. Henry is overleden op maandag 15 december 1924 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 59 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Henry trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 juli 1892 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ) met Jennie Pals, 20 jaar oud. Jennie is geboren op donderdag 21 september 1871 in Ottawa County, Michigan ( USA ), zoon van Jan Leenderts Pals en Trijntje Wegman. Jennie is overleden op woensdag 13 oktober 1948 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kinderen van Henry en Jennie:
1 Tony Pals, geboren in 1892 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Tony is overleden in 1913 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 20 of 21 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
2 Kate Pals, geboren op zondag 16 juni 1895 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan ( USA ). Kate is overleden op maandag 22 februari 1926 in Wyoming, Kent County, Michigan ( USA ), 30 jaar oud. Zij is begraven in Grandville, Kent County, op de Grandville Cemetery.
3 Jeannette (Janet) Pals, geboren op woensdag 24 oktober 1906. Janet is overleden op maandag 4 november 1996, 90 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
117 Jan Tymens Stap is geboren op zaterdag 27 mei 1865 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tymen Annes (Tim) Stap en Doutje Jelles Atema (zie 43). Jan is overleden op vrijdag 24 december 1920 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 55 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Jan trouwde met Allerdina (Dena) Groenveld. Dena is geboren op zondag 11 november 1866 in Westernieland ( Het Hoge Land ), dochter van Alle Groenveld en Geertje Japenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 november 1866. Dena is overleden op zondag 2 mei 1909 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 42 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kind van Jan en Dena:
1 Allen J. Stap, geboren op vrijdag 31 augustus 1900 in Michigan ( USA ). Allen is overleden op maandag 1 februari 1971 in Wyoming, Kent County, Michigan ( USA ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Notitie bij Allen: Allen is gehuwd met Mina Mackus
118 Rein Krottje is geboren op zondag 25 januari 1852 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Jannigje Jelles Atema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1852. Rein is overleden op woensdag 16 februari 1927, 75 jaar oud. Hij is begraven in Union Grove op de Memorial Cemetery. Rein trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 oktober 1876 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Lijsbert (Elizabeth) Fopma, 24 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 20 maart 1852 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Trijntje Alderds Fopma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1852. Elizabeth is overleden op vrijdag 21 januari 1944 in Union Grove, Racine County, Wisconsin ( USA ), 91 jaar oud.
Kinderen van Rein en Elizabeth:
1 Gerrit (Jerry) Krottje, geboren op donderdag 15 februari 1877 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1877. Jerry is overleden op maandag 17 februari 1964, 87 jaar oud. Hij is begraven in Union Grove op de Memorial Cemetery.
2 Jennie (Jennie) Krottje, geboren op dinsdag 25 mei 1880 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1880. Jennie is overleden op woensdag 1 augustus 1979 in Racine, Racine County, Wisconsin ( USA ), 99 jaar oud.
Notitie bij Jennie: Jennie is gehuwd met Albert Reitsma
119 Jelle Krottje is geboren op woensdag 19 oktober 1853 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Jannigje Jelles Atema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1853. Jelle is overleden op dinsdag 9 april 1935 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1935. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 mei 1879 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Sijke Tjepkema, 32 jaar oud. Sijke is geboren op woensdag 9 september 1846 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Cornelis Tjepkes Tjepkema en Janke Pieters Stap. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1846. Sijke is overleden op donderdag 23 november 1916 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1916.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jelle en Sijke:
1 Janke Krottje, geboren op dinsdag 20 april 1880 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1880. Janke is overleden op zaterdag 1 augustus 1959 in Oudebiltzijl ( Het Bildt ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1959.
Notitie bij Janke: Janke is (1) op 7 juni 1900 in Het Bildt gehuwd met Gerben Dijkstra en (2) op 8 mei 1929 met Syds van der Wal
2 Jannigje Krottje, geboren op zondag 27 maart 1881 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1881. Jannigje is overleden op zondag 25 februari 1912 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1912.
Notitie bij Jannigje: Jannigje is op 18 augustus 1904 in Het Bildt gehuwd met Nanne Meyer
3 Gerrit Krottje, geboren op maandag 16 oktober 1882 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1882.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 31 juli 1919 in Het Bildt gehuwd met Dieuwke Faber
Beroep:
visser
4 NN NN Krottje, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 19 december 1883 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1883.
5 Cornelis Krottje, geboren op dinsdag 11 juni 1889 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1889. Cornelis is overleden op woensdag 6 september 1972, 83 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is (1) op 18 april 1912 in Het Bildt gehuwd met Antje Kuiken en (2) op 31 juli 1919 met Jacoba van der Werf
120 Teunis Krottje is geboren op zaterdag 22 september 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Jannigje Jelles Atema (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1855. Teunis is overleden op vrijdag 1 mei 1925 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1925.
Beroep:
visser
Teunis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12 mei 1881 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Neeltje Boterhoek, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op vrijdag 28 maart 1851 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Cornelis Reinders Boterhoek en Wytske Douwes Visbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1851. Neeltje is overleden op woensdag 31 januari 1883 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1883.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 13 november 1884 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Hyke de Vries, 33 jaar oud. Hyke is geboren op dinsdag 2 september 1851 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Ente Pieters de Vries en Taetske Lieuwes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1851. Hyke is overleden op dinsdag 12 juni 1917 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1917.
Kind van Teunis en Neeltje:
1 Gerrit Krottje, geboren op zondag 28 januari 1883 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1883. Gerrit is overleden op donderdag 14 december 1967 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1967.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 26 mei 1910 in Het Bildt gehuwd met Neeltje Halma
Beroep:
visser
121 Pieter Kuiken is geboren op zaterdag 8 maart 1851 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1851. Pieter is overleden op maandag 14 oktober 1929 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1929.
Beroep:
veedrijver
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 mei 1875 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Doetje Berends Grond, 27 jaar oud. Doetje is geboren op zaterdag 27 november 1847 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), dochter van Berend Feddes Grond en Lijsbert Sybes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1847. Doetje is overleden op maandag 18 december 1922 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1922.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Doetje:
1 NN NN Kuiken, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 25 december 1875 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875.
2 NN NN Kuiken, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 26 oktober 1877 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1877.
3 Dirk Kuiken, geboren op dinsdag 29 oktober 1878 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1878. Dirk is overleden op woensdag 2 juli 1947 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juli 1947. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 24 januari 1901 in het Bildt gehuwd met Hendrina van der Feen
4 Berend Kuiken, geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1881.
Notitie bij Berend: Berend is op 25 mei 1911 in Het Bildt gehuwd met Renske Ebbens
5 Grietje Kuiken, geboren op donderdag 1 maart 1883 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1883.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 4 mei 1905 in Het Bildt gehuwd met Thijs van der Feen
6 Lijsbert Kuiken, geboren op dinsdag 23 juni 1885 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1885. Lijsbert is overleden op zaterdag 27 april 1935 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 april 1935. Zij is begraven in Tzummarum.
Notitie bij Lijsbert: Lijsbert is op 13 mei 1905 in Barradeel gehuwd met Rients van der Zee
7 Jelle Kuiken, geboren op donderdag 3 februari 1887 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1887.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 29 mei 1913 in Het Bildt gehuwd met Geertje de Jong
8 Marten Kuiken, geboren op donderdag 24 september 1891 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1891. Marten is overleden op vrijdag 25 december 1964 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1964.
Notitie bij Marten: Marten is op 3 juni 1926 in Menaldumadeel gehuwd met Hiltje van der Vlugt
Beroep:
voerman
122 Hendrikje Kuiken is geboren op zondag 14 november 1852 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1852. Hendrikje is overleden op donderdag 1 februari 1923 in Ried ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1923. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 mei 1875 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Arjen Reitsma, 21 jaar oud. Arjen is geboren op zaterdag 4 februari 1854 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Arjens Reitsma en Baukje Fredriks Sanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1854. Arjen is overleden op woensdag 29 september 1915 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1915.
Kinderen van Hendrikje en Arjen:
1 Pieter Reitsma, geboren op dinsdag 25 januari 1876 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1876. Pieter is overleden op woensdag 2 maart 1881 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1881.
2 Lijsbert Reitsma, geboren op dinsdag 9 november 1880 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1880. Lijsbert is overleden op dinsdag 28 januari 1958 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1958. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie.
Notitie bij Lijsbert: Lijsbert is op 19 maart 1903 in Het Bildt gehuwd met Pieter Boomsma
3 Pieter Reitsma, geboren op zaterdag 23 december 1882 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1882. Pieter is overleden op zaterdag 18 april 1936 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1936.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 16 mei 1907 in het Bildt gehuwd met Maartje Kaper
4 Dirk Reitsma, geboren op donderdag 10 juni 1886 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1886. Dirk is overleden op zaterdag 13 juni 1959 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1959.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 14 mei 1908 in Het Bildt gehuwd met Dieuwke Dankert
Beroep:
visser
5 Teunis Reitsma, geboren op donderdag 29 november 1888 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1888. Teunis is overleden op maandag 8 september 1890 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1890.
6 Baukje Reitsma, geboren op vrijdag 14 april 1893 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1893. Baukje is overleden op maandag 14 januari 1957 in Sneek, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1957. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 7 mei 1914 in Het Bildt gehuwd met Pieter Wassenaar
123 Neeltje Kuiken is geboren op dinsdag 20 maart 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1855. Neeltje is overleden op zondag 4 februari 1934 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1934. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 mei 1878 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Anne de Jong, 22 jaar oud. Anne is geboren op vrijdag 10 augustus 1855 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Klazes de Jong en Trientje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1855.
Kinderen van Neeltje en Anne:
1 Trijntje de Jong, geboren op donderdag 25 mei 1882 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1882. Trijntje is overleden op donderdag 6 december 1956 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1956.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 7 mei 1903 in Het Bildt gehuwd met Jacob van der Feen
2 Lijsbert de Jong, geboren op zondag 28 januari 1894 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1894. Lijsbert is overleden op zondag 11 september 1966 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1966. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Lijsbert: Lijsbert is op 21 mei 1914 in Franeker gehuwd met Popke Postma
124 Jannigje Dirks Kuiken is geboren op dinsdag 23 maart 1858 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1858. Jannigje is overleden op vrijdag 19 november 1920 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1920. Jannigje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 mei 1881 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Klaas Tjerks Bouma, 23 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 8 oktober 1857 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Tjerk Klazes Bouma en Tjitske Pieters Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1857. Klaas is overleden op maandag 24 mei 1915 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1915.
Kinderen van Jannigje en Klaas:
1 Tjerk Bouma, geboren op maandag 27 februari 1882 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1882. Tjerk is overleden op dinsdag 16 juli 1889 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1889.
Notitie bij Tjerk: Tjerk is op 17 mei 1917 in Menaldumadeel gehuwd met Tieje Faber
2 Dirk Bouma, geboren op donderdag 15 februari 1883 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1883. Dirk is overleden op dinsdag 19 maart 1946 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1946.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 24 mai 1913 in Barradeel gehuwd met Pietertje Visser
3 Lijsbert Bouma, geboren op zaterdag 20 december 1884 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1884. Lijsbert is overleden op vrijdag 5 oktober 1894 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1894.
4 Pieter Bouma, geboren op zaterdag 20 december 1884 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1884. Pieter is overleden op vrijdag 25 februari 1966 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1966.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 6 oktober 1923 in Barradeel gehuwd met Janke Dijkstra
5 Jelle Bouma, geboren op dinsdag 20 september 1887 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1887. Jelle is overleden op maandag 11 november 1963 in Harlingen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1963.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 18 mei 1912 in Franekeradeel gehuwd met Antje de Jong
6 Tjerk Bouma, geboren op zaterdag 7 juni 1890 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1890. Tjerk is overleden op donderdag 12 december 1918 in Wier ( Waadhoeke ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1918.
Notitie bij Tjerk: Tjerk is op 17 mei 1917 in Menaldumadeel gehuwd met Tietje Faber
7 Tjitske Bouma, geboren op donderdag 22 oktober 1891 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1891. Tjitske is overleden op zondag 17 april 1955 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1955.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 26 januari 1911 in Franeker gehuwd met Dirk Goudberg
8 Hendrikje Bouma, geboren op maandag 26 maart 1894 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Hendrikje is overleden op woensdag 25 augustus 1976 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Minnertsga.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 31 januari 1914 in Barradeel gehuwd met Jakle Kuipers
9 Anne Bouma, geboren op vrijdag 11 oktober 1895 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1895.
10 Lijsbert Bouma, geboren op vrijdag 11 oktober 1895 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1895. Lijsbert is overleden op vrijdag 13 december 1918 in Wier ( Waadhoeke ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1918.
Notitie bij Lijsbert: Lijsbert is op 25 mei 1918 in Barradeel gehuwd met Wieger Rekker
11 Arjen Bouma, geboren op woensdag 3 maart 1897 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1897. Arjen is overleden op zondag 8 augustus 1897 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1897.
12 Arjen Bouma, geboren op dinsdag 10 mei 1898 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1898. Arjen is overleden op donderdag 3 april 1952 in Minnertsga ( Waadhoeke ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1952. Arjen bleef ongehuwd.
13 Rikje Bouma, geboren op woensdag 8 oktober 1902 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1902. Rikje is overleden op zaterdag 18 oktober 1902 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1902.
125 Jelle Dirks Kuiken is geboren op donderdag 25 april 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Dirk Pieters Kuiken en Lijsbert Jelles Atema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1861. Jelle is overleden op vrijdag 14 juni 1929 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1929. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 mei 1885 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Pietje Dijkstra, 24 jaar oud. Pietje is geboren op woensdag 23 januari 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Rienik Franzes Dijkstra en Neeltje Arjens Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1861. Pietje is overleden op zondag 19 januari 1936 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1936.
Kinderen van Jelle en Pietje:
1 NN NN Kuiken, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 23 augustus 1887 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1897.
2 NN NN Kuiken, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 10 maart 1890 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1890.
3 Neeltje Kuiken, geboren op zondag 11 oktober 1896 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1896. Neeltje is overleden op donderdag 31 maart 1966 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1896. Zij is begraven in Sint Jacobiparochie.
Notitie bij Neeltje: Neeltje is op 10 juni 1920 in Het Bildt gehuwd met Jelle Posthumus
126 Ate Gerrits Krottje is geboren op maandag 15 augustus 1859 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1859. Ate is overleden op zaterdag 25 januari 1936 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1936. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Beroep:
visser
Ate trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 mei 1885 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Baukje Sybes Krottje, 25 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 11 oktober 1859 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Sybe Gerrits Krottje en Jantje Gerbens Kromhout van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 oktober 1859. Baukje is overleden op woensdag 31 januari 1945 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1945. Zij is begraven in Sint Annaparochie.
Kinderen van Ate en Baukje:
1 Sybe Krottje, geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1886. Sybe is overleden op zondag 17 oktober 1886 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1886.
Notitie bij Sybe: Sybe is op 29 mei 1919 in Het Bildt gehuwd met Doetje Kingma
2 Martentje Krottje, geboren op maandag 29 augustus 1887 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1887. Martentje is overleden op zondag 9 december 1979, 92 jaar oud. Zij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Martentje: Martentje is op 19 december 1912 in Het Bildt gehuwd met Dirk Andrae
Beroep:
naaister
3 Sybe Krottje, geboren op zaterdag 11 mei 1889 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1889. Sybe is overleden op maandag 8 oktober 1973 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
127 Antje Gerrits Krottje is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1861. Antje is overleden op zondag 7 december 1924 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1924. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 mei 1884 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Willem Keimpes Kramer, 20 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 29 mei 1863 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Keimpe Betzes Kramer en Maartje Tjerks Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1863. Willem is overleden op zaterdag 19 december 1936 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1936.
Beroep:
visser
Kinderen van Antje en Willem:
1 Martentje Kramer, geboren op zondag 3 mei 1885. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1885.
Notitie bij Martentje: Martentje is op 18 mei 1905 in Het Bildt gehuwd met Hein Post
2 Maartje Kramer, geboren op vrijdag 21 november 1890 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1890. Maartje is overleden op vrijdag 13 augustus 1965 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1965. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Maartje: Maartje is op 16 mei 1912 in Menaldumadeel gehuwd met Cornelis Jacobus van den Ham
3 Hendrikje Kramer, geboren op zondag 21 februari 1892 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892.
4 Grietje Kramer, geboren op woensdag 28 oktober 1896 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1896. Grietje is overleden op woensdag 3 november 1954 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1954.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 22 mei 1919 in Het Bildt gehuwd met Anne Andriesen
5 Jannigje Kramer, geboren op donderdag 10 maart 1898 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 maart 1898. Jannigje is overleden op zondag 8 augustus 1926 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1926. Jannigje bleef ongehuwd.
6 Keimpe Kramer, geboren op dinsdag 31 juli 1900 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1900. Keimpe is overleden op maandag 24 december 1900 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1900.
7 Hendrikje Kramer, geboren op dinsdag 29 juli 1902 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1902. Hendrikje is overleden op dinsdag 16 december 1902 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1902.
128 Dirk Gerrits Krottje is geboren op donderdag 24 september 1863 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1863. Dirk is overleden op woensdag 25 september 1946 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1946. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 13 mei 1886 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Martentje Jans Buikstra, 23 jaar oud. Martentje is geboren op dinsdag 22 juli 1862 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jan Buikstra en Maartje Meyrink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1862. Martentje is overleden op maandag 19 juni 1950 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1950.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Dirk en Martentje:
1 Jan Krottje, geboren op zaterdag 7 mei 1887 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1887. Jan is overleden op vrijdag 1 april 1966 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1966.
Notitie bij Jan: Jan is op 22 mei 1913 in Het Bildt gehuwd met Tjitske Kiviet
2 Gerrit Krottje, geboren op woensdag 27 mei 1891 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1891. Gerrit is overleden op vrijdag 29 oktober 1943 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1943. Hij is begraven in Groningen op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 4 december 1913 in Groningen gehuwd met Jantje Romkema
3 Jelle Krottje, geboren op maandag 25 juni 1894 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1894. Jelle is overleden op vrijdag 24 juli 1959 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1959. Jelle bleef ongehuwd.
129 Hendrikje Gerrits Krottje is geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1867. Hendrikje is overleden op maandag 11 juli 1932 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1932. Hendrikje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 mei 1890 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Jan Cornelis Tjepkema, 26 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 26 februari 1864 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Cornelis Jacobs Tjepkema en Doutje Hendriks Buikstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1864. Jan is overleden op woensdag 27 september 1922 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1922.
Beroep:
visser
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 10 april 1924 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Sieds Tjepkema, 44 jaar oud. Sieds is geboren op zaterdag 19 juli 1879 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Ritske Tjepkema en Trijntje Andriessen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1879. Sieds is overleden op zaterdag 29 november 1947 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 december 1947.
Beroep:
gardenier
130 Jan Gerrits Krottje is geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1867. Jan is overleden op donderdag 26 maart 1942 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1942.
Beroep:
visser
Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 mei 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Beertje Ydes Bouma, 21 jaar oud. Beertje is geboren op maandag 3 maart 1873 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), dochter van Yde Fokerts Bouma en Aaltje Dirks Huigink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1873. Beertje is overleden op vrijdag 3 februari 1950 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1950.
131 Pieter Gerrits Krottje is geboren op maandag 29 maart 1869 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1869. Pieter is overleden op woensdag 29 november 1911 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1911.
Beroep:
visser
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Tjitske Ritskes Tulner, 20 jaar oud. Tjitske is geboren op zaterdag 13 september 1873 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Ritske Dirks Tulner en Corneliske Cornelis Wilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1873. Tjitske is overleden op maandag 4 oktober 1954 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1954.
132 Gerrit Gerrits Krottje is geboren op vrijdag 26 juli 1872 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Gerrit Reins Krottje en Martentje Atema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1872. Gerrit is overleden op vrijdag 9 juni 1939 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1939.
Beroep:
visser
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 november 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Saeske Dirks Buurstra, 23 jaar oud. Saeske is geboren op vrijdag 6 januari 1871 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Dirk Gerrits Buurstra en Antje Jans Pluimer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1871. Saeske is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1938.
Beroep:
dienstmeid
133 Jan Aukes Aartsma is geboren op dinsdag 25 juli 1854 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Auke Aarts Aartsma en Lijsbert Jans Atema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1854.
Beroepen:
(Jan is op 11 april 1881 vertrokken naar Amerika)
boerenknecht
Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Janke Annes van den Brink, 18 jaar oud. Janke is geboren op maandag 16 december 1861 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Anne Jacobs van den Brink en Arjaantje Philips Kooy.
Beroep:
dienstmeid
134 Johannes Attema is geboren op vrijdag 5 maart 1858 in Leeuwarden, zoon van Eeltje Johannes Attema (zie 49) en Cornelia Christina Rameau. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1858. Johannes is overleden op zondag 11 oktober 1885 in Leeuwarden, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1885.
Beroep:
goudsmid
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 mei 1882 in Leeuwarden met Alberdina Greidanus, 25 jaar oud. Alberdina is geboren op vrijdag 27 februari 1857 in Leeuwarden, dochter van Johannes Numan Greidanus en Anna Maurer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 februari 1857. Alberdina is overleden op donderdag 11 december 1930 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1930. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Johannes en Alberdina:
1 Eeltje Johannes Attema, geboren op zaterdag 28 april 1883 in Leeuwarden. Volgt 244.
2 Johanna Anna Christina Attema, geboren op vrijdag 30 april 1886 in Leeuwarden. Volgt 245.
135 Jeremias Willem Attema is geboren op maandag 11 juli 1859 in Leeuwarden, zoon van Eeltje Johannes Attema (zie 49) en Cornelia Christina Rameau. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1859. Jeremias is overleden op woensdag 23 juli 1941 in Amsterdam, 82 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
Beroep:
koopman en directeur van een handelsmaatschappij
Jeremias trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 27 november 1883 in Leeuwarden met Johanna Maria Wilhelmina Hekking, 21 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 13 januari 1862 in Arnhem, dochter van Wilhelmus Hekking en Hendrina Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1862. Johanna is overleden op vrijdag 25 mei 1945 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
Kinderen van Jeremias en Johanna:
1 Maria Hendrina Christina Anna Attema, geboren op woensdag 12 november 1884 in Amsterdam. Volgt 246.
2 Christina Cornelia Maria Antoinette Attema, geboren op woensdag 23 december 1885 in Amsterdam. Volgt 247.
3 Wilhelmina Frouwkje Maria Attema, geboren op vrijdag 8 november 1889 in Amsterdam. Volgt 248.
4 Anna Maria Christina Wilhelmina Attema, geboren op zaterdag 26 november 1898 in Amsterdam. Volgt 249.
136 Pieter Jelle Attema is geboren op dinsdag 31 januari 1865 in Leeuwarden, zoon van Eeltje Johannes Attema (zie 49) en Cornelia Christina Rameau. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1865. Pieter is overleden op donderdag 20 februari 1941 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
fabrikant
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1890 in ’s-Gravenhage met Johanna Vrolijk, 24 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 27 december 1865 in ’s-Gravenhage, dochter van Hendrik Jacobus Frederik Vrolijk en Frederica Louisa Wilhelmina Dubel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1865. Johanna is overleden op donderdag 20 oktober 1921 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1921.
Kind van Pieter en Johanna:
1 Cornelia Christina Attema, geboren op zaterdag 16 juli 1892 in Leeuwarden. Volgt 250.
137 Vroukje Jacoba Attema is geboren op dinsdag 26 november 1867 in Leeuwarden, dochter van Eeltje Johannes Attema (zie 49) en Cornelia Christina Rameau. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1867. Vroukje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 december 1897 in Leeuwarden met Cornelis van der Heide, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 19 januari 1869 in Leeuwarden, zoon van Lieuwe van der Heide en Johannetta Catharina Brantsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1869.
Beroep:
behanger en stoffeerde
138 Jean Joseph Attema is geboren op maandag 22 januari 1872 in Leeuwarden, zoon van Eeltje Johannes Attema (zie 49) en Cornelia Christina Rameau. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1872. Jean is overleden op donderdag 2 maart 1933 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1933.
Beroep:
apotheker en leraar op het gymnasium
Jean:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1899 in ’s-Gravenhage met Theresia Johanna Maria Overmeer, 20 jaar oud. Theresia is geboren op woensdag 5 februari 1879 in Leeuwarden, dochter van Taede Wiebes Overmeer en Geertruida Martina Schrader. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1879. Theresia is overleden op vrijdag 18 juli 1913 in ’s-Gravenhage, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 juli 1913.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 19 april 1916 in ’s-Gravenhage met Anna Catharina Coenraads Coenraads Nederveen, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 17 juli 1930. Anna is geboren op donderdag 25 oktober 1883 in Rotterdam, dochter van Johannes Adrianus Coenraads Nederveen en Catharina Geertruida Neurdenburg.
Notitie bij de geboorte van Anna: aktenummer 1883.5056
Anna is overleden op zondag 25 november 1934 in Ede, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1934.
Kinderen van Jean en Theresia:
1 Jean Joseph Attema, geboren op dinsdag 9 oktober 1900 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1900. Jean is overleden op zaterdag 17 maart 1945 in Dachau ( Duitsland ), 44 jaar oud.
2 Theo Willem Attema, geboren op zaterdag 19 december 1903 in ’s-Gravenhage. Volgt 251.
3 Christina Cornelia Attema, geboren op dinsdag 24 april 1906 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1906.
139 Grietje Rodenhuis is geboren op donderdag 11 december 1873 in Leeuwarden, dochter van Elisabertus Rodenhuis en Trijntje Attema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1873. Grietje is overleden op vrijdag 23 mei 1958 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1958. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 4 april 1899 in Leeuwarden met Anne Auke Schuurmans, 24 jaar oud. Anne is geboren op vrijdag 31 juli 1874 in Leeuwarden, zoon van Jacob Nicolaas Schuurmans en Petronella Jacoba Maria Hillebrand. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1874. Anne is overleden op zondag 11 maart 1956 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1956. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
vuurwerkmaker
Kinderen van Grietje en Anne:
1 Petronella Jacoba Maria Schuurmans, geboren op vrijdag 7 december 1900 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1900.
2 Elisabertus Schuurmans, geboren op dinsdag 9 oktober 1906 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1906.
140 Jelle Rodenhuis is geboren op donderdag 23 september 1875 in Leeuwarden, zoon van Elisabertus Rodenhuis en Trijntje Attema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1875. Jelle is overleden op vrijdag 26 januari 1934 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1934. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
Commies ter Provinciale Griffie
Jelle trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1904 in Amsterdam met Tjtiske Maria Brandsma, 27 jaar oud. Tjtiske is geboren op dinsdag 31 juli 1877 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), dochter van Wijbe Brandsma en Clare Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1877. Tjtiske is overleden op vrijdag 30 oktober 1942 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1942. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Jelle en Tjtiske:
1 Elisabertus Rodenhuis, geboren op donderdag 3 augustus 1905 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1905.
Notitie bij Elisabertus: Elisabertus is op 28 november 1932 in Leeuwarden gehuwd met Janneke Huitema
Beroep:
radiohandelaar
2 Clara Rodenhuis, geboren op dinsdag 23 maart 1909 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1909.
Notitie bij Clara: Clara is op 11 april 1939 in Leeuwarden gehuwd met Sijbren Lambertus Lerk
3 Wijbe Rodenhuis, geboren op vrijdag 10 mei 1912 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1912.
141 Aaltje Dijkstra is geboren op donderdag 12 februari 1863 in Leeuwarden, dochter van Hotze Dijkstra en Alida Johanna Attema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1863. Aaltje is overleden op maandag 17 maart 1947 in Blaricum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1947. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 1 september 1885 in Leeuwarden met Kerst Zwart, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zondag 15 februari 1914 in ’s-Gravenhage. Kerst is geboren op zaterdag 12 februari 1859 in Heerenveen, zoon van Wilt Kerstes Zwart en Henderika Barlage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1859. Kerst is overleden op vrijdag 13 november 1931 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1931.
Beroep:
Koopman
142 Doede Dijkstra is geboren op vrijdag 30 september 1864 in Leeuwarden, zoon van Hotze Dijkstra en Alida Johanna Attema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1864. Doede is overleden op zondag 25 oktober 1942 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Doede:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 november 1889 in Leeuwarden met Iefke Godhelp, 23 jaar oud. Iefke is geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Leeuwarden, dochter van Ype Johan Godhelp en Siebrigje Bernardus Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1866. Iefke is overleden op zondag 5 augustus 1894 in Heerenveen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1894.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 26 mei 1898 in Weesp ( Amsterdam ) met Marretje Wilcke, 21 jaar oud. Marretje is geboren op donderdag 26 april 1877 in Weesp ( Amsterdam ), dochter van Pieter Wilcke en Johanna van der Brull. Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1877. Marretje is overleden op donderdag 28 oktober 1920 in Hilversum, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 oktober 1920.
Kind van Doede en Iefke:
1 Alida Johanna Dijkstra, geboren op zondag 5 april 1891 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1891. Alida is overleden op vrijdag 28 juni 1907 in Weesp ( Amsterdam ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1907.
Kind van Doede en Marretje:
2 Johanna Dijkstra, geboren op zondag 28 oktober 1900 in Driebergen ( Utrechtse Heuvelrug ). Johanna is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 oktober 1900.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 17 april 1926 in Delfzijl gehuwd met Hiddo Lammert Oosterhuis
Beroep:
rijkstelefoniste
143 Jan Dijkstra is geboren op zaterdag 29 september 1866 in Leeuwarden, zoon van Hotze Dijkstra en Alida Johanna Attema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1866. Jan is overleden op maandag 15 augustus 1949 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
Commies titulair
Jan trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 28 maart 1907 in Purmerend met Johanna Theodora de Raadt, 44 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 18 november 1862 in Middelburg, dochter van Willem Arend de Raadt en Joanna Maria Cornelia van Ham. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1862. Johanna is overleden op dinsdag 22 maart 1949 in Amsterdam, 86 jaar oud.
144 Hendrikus Dijkstra is geboren op vrijdag 4 december 1868 in Leeuwarden, zoon van Hotze Dijkstra en Alida Johanna Attema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1868. Hendrikus is overleden op dinsdag 23 oktober 1934 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1934. Hendrikus trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 12 mei 1910 in Utrecht met Gesiena Lucretia Louis, 33 jaar oud. Gesiena is geboren op dinsdag 5 december 1876 in Potchefstroom ( Zuid Afrika ), dochter van Wessel Louis en Minke van Veen. Gesiena is overleden op dinsdag 25 april 1944 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1944.
Kinderen van Hendrikus en Gesiena:
1 Minko Henri Wessel Kerst Dijkstra, geboren op vrijdag 3 maart 1911 in Venlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1911.
Notitie bij Minko: Minko is op 10 juni 1939 in Breda gehuwd met Marie de Jong
Beroep:
arts
2 Ali Catharina Anna Gesina Dijkstra, geboren op zondag 10 augustus 1913 in Venlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1913.
145 Pieter Dijkstra is geboren op zaterdag 31 mei 1873 in Leeuwarden, zoon van Hotze Dijkstra en Alida Johanna Attema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1873. Pieter is overleden op zaterdag 9 december 1933 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1933. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Broodbakker
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op maandag 13 juni 1898 in Leeuwarden met Trijntje Haverschmidt, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Nicolaas Theodorus Haverschmidt en Eeske Grenzenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1872. Trijntje is overleden op dinsdag 5 oktober 1954 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1954.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Nicolaas Theodorus Dijkstra, geboren op woensdag 31 mei 1899 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1899.
Notitie bij Nicolaas: Nicolaas is op 4 januari 1927 in Leeuwarden gehuwd met Akke van der Tempel
Beroep:
planter
2 Alida Johanna Dijkstra, geboren op donderdag 25 februari 1904 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1904.
Notitie bij Alida: Alida is op 14 mei 1923 in Leeuwarderadeel gehuwd met Jacob Friedrich Stahle
146 Yttje Dettje (Iet) van Asperen is geboren op maandag 9 april 1866 in Leeuwarden, dochter van Hendrikus van Asperen en Trijntje Doedes Attema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1866. Iet is overleden op woensdag 22 augustus 1934 in Laren ( Noord Holland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1934. Zij is begraven in Laren op de Begraafplaats aan de Hilversumseweg. Iet trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 april 1888 in Leeuwarden met Hendrik Dijkstra, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 28 juli 1862 in Leeuwarden, zoon van Rients Dijkstra en Anna Nicolai Wigersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1862. Hendrik is overleden op zondag 29 augustus 1915 in Laren ( Noord Holland ), 53 jaar oud. Hij is begraven in Laren op de Begraafplaats aan de Hilversumseweg.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Iet en Hendrik:
1 Nina Jacoba Dijkstra, geboren op woensdag 26 november 1890 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1890.
2 Rients Hendrik Dijkstra, geboren op maandag 12 juni 1893 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1893. Rients is overleden op woensdag 30 juli 1919 in Groningen, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1919. Zij is begraven in Laren op de Begraafplaats aan de Hilversumseweg. Rients bleef ongehuwd.
Beroep:
arts
3 Hendrik Duco Dijkstra, geboren op donderdag 19 juli 1894 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1894. Hendrik is overleden op vrijdag 26 april 1895 in Leeuwarden, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1895.
4 Hendrik Duco Dijkstra, geboren op donderdag 24 oktober 1895 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1895.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 10 juni 1921 in Blaricum gehuwd met Detty Sonnega
Beroep:
Koopman
5 Anna Gerda Dijkstra, geboren op dinsdag 22 juni 1897 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1897.
147 Johanna Jacoba Hendrika van Asperen is geboren op donderdag 14 november 1872 in Leeuwarden, dochter van Hendrikus van Asperen en Trijntje Doedes Attema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1872. Johanna is overleden op dinsdag 16 december 1930 in Hilversum, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1930. Zij is begraven in Laren op de Gemeentelijke Begraafplaats. Johanna trouwde met Henri Krieg.
148 Geertruida Vorster is geboren op dinsdag 27 juni 1876 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), dochter van Jacobus Willem Vorster en Jeltje Doedes Attema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juni 1876. Geertruida is overleden op donderdag 25 juli 1940 in Arnhem, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1940. Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 10 september 1901 in ’s-Hertogenbosch met Gerrit Straver, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 28 mei 1875 in Gouda, zoon van Hermanus Straver en Johanna Maria Straver. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1875. Gerrit is overleden op zaterdag 30 maart 1940 in Alkmaar, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1940.
Beroep:
arts
149 Duco Arris Vorster is geboren op dinsdag 25 mei 1880 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Jacobus Willem Vorster en Jeltje Doedes Attema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1880. Duco is overleden op maandag 7 december 1953 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1953. Hij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
Beroep:
Predikant
Duco trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 mei 1905 in Rotterdam met Johanna de Lange, 23 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 14 maart 1882 in Rotterdam, dochter van Jan Coenraad de Lange en Hendrika Margaretha Spijkman.
Notitie bij de geboorte van Johanna: aktenummer 1882.1333
Johanna is overleden op woensdag 4 maart 1964 in Arnhem, 81 jaar oud. Zij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
Kind van Duco en Johanna:
1 Jacobus Willem (Jaap) Vorster, geboren op vrijdag 29 januari 1909 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1909. Jaap is overleden op zaterdag 5 december 1925 in Arnhem, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 december 1925. Hij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
150 Johannes Cornelis Peter Jacobus Vorster is geboren op zondag 12 maart 1882 in Steenwijk, zoon van Jacobus Willem Vorster en Jeltje Doedes Attema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1882. Johannes is overleden op woensdag 11 mei 1955 in Harderwijk, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1955. Hij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Beroep:
arts
Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 juni 1908 in Rotterdam met Hendrika Margaretha de Lange, 35 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 10 november 1922 in Rotterdam. Hendrika is geboren op dinsdag 14 januari 1873 in Rotterdam, dochter van Jan Coenraad de Lange en Hendrika Margaretha Spijkman.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: aktenummer 1873.186
Hendrika is overleden op donderdag 6 januari 1938 in Utrecht, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1938.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 21 juni 1923 in Amsterdam met Suzanna Cornelia van Heuven, 42 jaar oud. Suzanna is geboren op maandag 24 januari 1881 in Velp ( Rheden ), dochter van Dirk van Heuven en Elisabet Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1881. Suzanna is overleden op zaterdag 9 juni 1962 in Harderwijk, 81 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Kind van Johannes en Hendrika:
1 Hendrika Margaretha Vorster, geboren op donderdag 29 juli 1909 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: aktenummer 1909.7706
151 Arris Jacobus Willem Vorster is geboren op woensdag 30 januari 1884 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Jacobus Willem Vorster en Jeltje Doedes Attema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1884. Arris is overleden op maandag 31 oktober 1949 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1949.
Beroep:
Hoofd der Spoorwegen
Arris trouwde met Kim Nio Khoe.
Kind van Arris en Kim:
1 Jacobus Willem Vorster, geboren op zaterdag 6 augustus 1910.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 7 november 1935 in Gorssel gehuwd met Antje Grietje Boer
Beroep:
planter
152 Pieter Vorster is geboren op donderdag 5 mei 1887 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Jacobus Willem Vorster en Jeltje Doedes Attema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1887. Pieter is overleden op dinsdag 20 maart 1928 in ’s-Gravenhage, 40 jaar oud. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 16 juni 1914 in Rotterdam met Antonia Geertruida Maria Mulder, 27 jaar oud. Antonia is geboren op woensdag 20 april 1887 in Amsterdam, dochter van Antonia Geertruida Maria Steigenberger en Johannes Cornelis Mulder. Antonia is overleden op dinsdag 5 december 1950 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1950.
Kind van Pieter en Antonia:
1 Jan Willem Vorster, geboren op zaterdag 25 september 1915 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: aktenummer 1915.9792
153 Sjoukje Attema is geboren op maandag 2 juli 1877 in Leeuwarden, dochter van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1877. Sjoukje is overleden op maandag 16 maart 1903 in Arnhem, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1903. Zij is begraven in Leeuwarden op de Oude Begraafplaats. Sjoukje trouwde, 24 jaar oud, op maandag 13 januari 1902 in Leeuwarden met Andries Bouma, 26 jaar oud. Andries is geboren op woensdag 18 augustus 1875 in Leeuwarden, zoon van Gerke Bouma en Mettje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1875. Andries is overleden op zondag 11 november 1934, 59 jaar oud. Hij is begraven in Kimswerd op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Beroep:
apotheker
154 Doede Attema is geboren op dinsdag 12 oktober 1880 in Leeuwarden, zoon van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1880. Doede is overleden op donderdag 18 november 1954 in Hilversum, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1954. Hij is begraven in Hilversum op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Predikant
Doede trouwde, 26 jaar oud, op maandag 21 januari 1907 in Groningen met Geertje Terpstra, 24 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Jan Ulbes Terpstra en Trijntje Heerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1882. Geertje is overleden op vrijdag 19 oktober 1951 in Hilversum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1951. Zij is begraven in Hilversum op de Noorderbegraafplaats.
Kind van Doede en Geertje:
1 Anna Trijntje Attema, geboren op vrijdag 27 november 1908 in Oosternieland ( Het Hoge Land ). Volgt 252.
155 Sjouke Attema is geboren op vrijdag 4 augustus 1882 in Leeuwarden, zoon van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1882. Sjouke is overleden op dinsdag 6 augustus 1963 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1963. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld. Sjouke trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 7 januari 1908 in Utrecht met Margaretha Jeanette Hanzon, 24 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 12 augustus 1883 in Amsterdam, dochter van Hendrik Jan Hanzon en Jantje van Vels. Margaretha is overleden op dinsdag 19 juni 1951 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1951. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kind van Sjouke en Margaretha:
1 Nina Attema, geboren op zondag 10 januari 1909 in Leeuwarden. Volgt 253.
156 Hendrikus Attema is geboren op woensdag 3 september 1884 in Leeuwarden, zoon van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1884. Hendrikus is overleden op dinsdag 31 mei 1949 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1949. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Beroep:
fabrikant van goudwerken
Hendrikus trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 14 mei 1907 in Borculo ( Berkelland ) met Sofia Wilhelmina Alberta Elizabeth Meilink, 23 jaar oud. Sofia is geboren op zaterdag 21 juli 1883 in Borculo ( Berkelland ), dochter van Albert Meilink en Pieternella Poortheine. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1883. Sofia is overleden op maandag 13 oktober 1952 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1952. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kinderen van Hendrikus en Sofia:
1 Nelly Attema, geboren op maandag 20 september 1909 in Leeuwarden. Volgt 254.
2 Piet Attema, geboren op vrijdag 7 juli 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1911. Piet is overleden op woensdag 17 augustus 1932 in Utrecht, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1932. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld. Piet bleef ongehuwd.
157 Detje Anna Attema is geboren op zaterdag 17 juli 1886 in Leeuwarden, dochter van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1886. Detje is overleden op dinsdag 3 november 1925 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1925. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Detje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 1 juni 1909 in Leeuwarden met Tonco van Dijk, 28 jaar oud. Tonco is geboren op vrijdag 9 juli 1880 in Leeuwarden, zoon van Carel Lodewijk van Dijk en Catharina Jacoba Borgesius. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1880. Tonco is overleden op woensdag 22 augustus 1962 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1962. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
Koopman, Commissionair en firmant van een beetwortelsuikerindustrie
158 Anna Attema is geboren op zondag 27 oktober 1889 in Leeuwarden, dochter van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1889. Anna is overleden op zaterdag 1 september 1956 in Amersfoort, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1956. Anna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 mei 1912 in Leeuwarden met Jacques Theodor van Ham, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 2 augustus 1937 in Amsterdam. Jacques is geboren op maandag 24 november 1884 in ’s-Gravenhage, zoon van Jacob Willem van Ham en Johanna Theodora de Raadt. Jacques is overleden op maandag 13 juni 1955 in Kortenhoef, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1955.
Beroep:
rontgenoloog
Kind van Anna en Jacques:
1 Ninie van Ham, geboren op maandag 23 april 1917 in Amsterdam. Volgt 255.
159 Alida Johanna Attema is geboren op donderdag 23 april 1891 in Leeuwarden, dochter van Pieter Doedes Attema (zie 59) en Trijntje Sjoukes Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1891. Alida trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 1 februari 1916 in Leeuwarden met Hubertus Anna Maria Elise Janssen, 29 jaar oud. Hubertus is geboren op dinsdag 7 september 1886 in Den Helder, zoon van Hubertus Anna Janssen en Elisabeth Carlier. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1886. Hubertus is overleden op zaterdag 11 juli 1964 in Vught, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1964.
Beroep:
2e luitenant
Kind van Alida en Hubertus:
1 Hubertus Anna Janssen, geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Leeuwarden. Volgt 256.
160 Ettje Piers Boorsma is geboren op zondag 20 december 1874 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Jelles Boorsma (zie 60) en Grietje Martens Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1874. Ettje is overleden op vrijdag 6 maart 1970 in Sneek, 95 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 10 maart 1970 in Groningen. Ettje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1914 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Samme Hendriks Adema, 39 jaar oud. Samme is geboren op zondag 8 november 1874 in Luinjeberd ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Adema en Afke Alberts Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1874. Samme is overleden op vrijdag 28 september 1928 in Aengwirden ( Heerenveen ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1928.
Beroep:
melkvaarder
161 Jelke van der Meulen is geboren op vrijdag 31 juli 1863 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1863. Jelke is overleden op vrijdag 15 november 1929 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1929. Hij is begraven in Bovenknijpe.
Beroep:
landbouwer
Jelke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1890 in Opsterland met Trijntje de Vries, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 28 september 1864 in Wijnjeterp ( Duurswoude ), dochter van Hendrik Engberts de Vries en Wytske Jans Brantsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1864. Trijntje is overleden op zaterdag 2 februari 1924 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1924. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Kinderen van Jelke en Trijntje:
1 Alle van der Meulen, geboren op vrijdag 15 april 1892 in Wijnjeterp ( Duurswoude ). Alle is overleden vóór zondag 26 maart 1899 in Terwispel ( Opsterland ), ten hoogste 6 jaar oud.
2 Trijntje van der Meulen, geboren op maandag 4 december 1893 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1893. Trijntje is overleden op maandag 1 mei 1972, 78 jaar oud. Zij is begraven in Langezwaag.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 17 mei 1917 in Opsterland gehuwd met Hendrik Veldstra
3 Wietske van der Meulen, geboren op woensdag 29 april 1896 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1896. Wietske is overleden op zondag 4 september 1960 in Heerenveen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1960. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Notitie bij Wietske: Wietske is gop 19 december 1918 in Opsterland gehuwd met Kerst Kerstma
4 Alle van der Meulen, geboren op zondag 26 maart 1899 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1899. Alle is overleden op maandag 30 mei 1983 in Benedenknijpe ( Heerenveen ), 84 jaar oud. Hij is begraven in De Knijpe ( Heerenveen ).
Notitie bij Alle: Alle is op 7 mei 1927 in Aengwirden gehuwd met Margje Krol
Beroep:
veehouder
5 Hendrik van der Meulen, geboren op maandag 29 september 1902 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1902. Hendrik is overleden op zaterdag 29 november 1986, 84 jaar oud. Hij is begraven in Oudeschoot.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 13 september 1928 in Schoterland gehuwd met Rimke Schram
Beroep:
boerenbedrijf
6 Ietske van der Meulen, geboren op woensdag 9 mei 1906 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1906.
Notitie bij Ietske: Ietske is op 18 september 1930 in Schoterland gehuwd met Hendrik Schram
162 Jetske (Ietske) van der Meulen is geboren op dinsdag 20 december 1864 in Kortehemmen ( Smallingerland ), dochter van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1864. Ietske is overleden op vrijdag 13 april 1945 in Oudega ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1945. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
naaister
Ietske trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1890 in Smallingerland met Jan Vaartjes, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 16 juni 1865 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Jan Geerts Vaartjes en Tjitske Douwes Talman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1865. Jan is overleden op donderdag 14 september 1933 in Oudega ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1933. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
schoenmaker
163 Jelle Alles van der Meulen is geboren op zondag 18 november 1866 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Jelle is overleden op maandag 15 december 1913 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 december 1913. Jelle trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 mei 1894 in Opsterland met Martzen (Martje) van Dijk, 19 jaar oud. Martje is geboren op dinsdag 12 januari 1875 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Kornelus Willems van Dijk en Maria van Zwol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1875. Martje is overleden op dinsdag 3 juni 1947 in Gorredijk ( Opsterland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1947.
Kinderen van Jelle en Martje:
1 Trijntje van der Meulen, geboren op zaterdag 10 november 1894 in Langezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1894.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 15 mei 1915 in Aengwirden gehuwd met Hans Dam
Beroep:
naaister
2 NN NN van der Meulen, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 28 september 1896 in Langezwaag ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1896.
3 Maria van der Meulen, geboren op zondag 23 oktober 1898 in Langezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1898. Maria is overleden op vrijdag 16 augustus 1974, 75 jaar oud. Zij is begraven in Tjalleberd.
Notitie bij Maria: Maria is (1) op 30 augustus 1924 in Weststellingwerf gehuwd met Jan Vledder en (2) met Arend de Ruiter
4 NN NN van der Meulen, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 12 juni 1901 in Langezwaag ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1901.
5 NN NN van der Meulen, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 15 november 1907 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1907.
164 Jan Alles van der Meulen is geboren op dinsdag 29 december 1868 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1868. Jan is overleden op dinsdag 12 november 1946 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1946.
Beroep:
schoenmaker
Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 mei 1896 in Dantumadeel met Dieuwke Jippes Meijer, 28 jaar oud. Dieuwke is geboren op dinsdag 14 januari 1868 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Jippe Gerrits Meijer en Maaike Lolkes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1868. Dieuwke is overleden op zaterdag 16 januari 1943 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1943.
Kinderen van Jan en Dieuwke:
1 Maaike van der Meulen, geboren op maandag 3 januari 1898 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1898. Maaike is overleden op dinsdag 13 juli 1976 in Nineveh ( USA ), 78 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 5 januari 1921 in Beek gehuwd met Jan Visser
2 Trijntje van der Meulen, geboren op donderdag 31 maart 1904 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 maart 1904.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 18 maart 1943 in Dantumadel gehuwd met Eeuw Fokkens
165 Abraham van der Meulen is geboren op maandag 12 juni 1871 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1871. Abraham is overleden op zondag 27 oktober 1946 in Kortezwaag ( Opsterland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1846. Hij is begraven in Kortezwaag. Abraham trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1901 in Smallingerland met Antje Hettema, 31 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 17 mei 1870 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Hette Tetmans Hettema en Jetske Jisks Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1870. Antje is overleden op vrijdag 2 mei 1952 in Kortezwaag ( Opsterland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1952. Zij is begraven in Kortezwaag.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Abraham en Antje:
1 Jetske van der Meulen, geboren op donderdag 27 februari 1902 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1902. Jetske is overleden op vrijdag 5 mei 1911 in Boornbergum ( Smallingerland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 mei 1911.
2 Alle van der Meulen, geboren op woensdag 9 december 1903 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1903.
Notitie bij Alle: Alle is op 8 mei 1931 in Opsterland gehuwd met Trijntje Altena
Beroep:
veehouder
3 Hette van der Meulen, geboren op zondag 10 februari 1907 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1907. Hette is overleden op maandag 5 oktober 1970 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Hette: Hette is op 21 april in Bleiswijk gehuwd met Elisabeth van Mourik
166 Jouke Alles van der Meulen is geboren op dinsdag 11 augustus 1874 in Kortehemmen ( Smallingerland ), zoon van Alle Jelkes Meulen en Trijntje Jelles Atema (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1874. Jouke is overleden op maandag 8 januari 1951 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1951. Jouke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1905 in Smallingerland met Tetje Ypenga, 25 jaar oud. Tetje is geboren op woensdag 17 september 1879 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Ubele Tjolles Ypenga en Rigtje Pieters Grouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1879. Tetje is overleden op woensdag 11 december 1957 in Boornbergum ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1957.
Kinderen van Jouke en Tetje:
1 Richtje (Riektje) van der Meulen, geboren op maandag 12 maart 1906 in Boornbergum ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1906. Riektje is overleden op maandag 27 augustus 1906 in Boornbergum ( Smallingerland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1906.
2 Alle van der Meulen, geboren op vrijdag 6 september 1907 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1907.
3 Oebele van der Meulen, geboren op woensdag 21 februari 1912 in Kortehemmen ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1912.
167 Ietske Hendriks Oosterhuis is geboren op donderdag 10 maart 1870 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1870. Ietske is overleden op maandag 18 september 1961 in Opende ( Westerkwartier ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1961. Zij is begraven in Oudwoude.
Beroep:
dienstmeid
Ietske trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 8 juni 1889 in Achtkarspelen met Fokke Lefferts Westerhof, 35 jaar oud. Fokke is geboren op woensdag 29 maart 1854 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Leffert Binnes Westerhof en Romkje Brugts Secama. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1854. Fokke is overleden op zaterdag 28 april 1928 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1928.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Ietske en Fokke:
1 Jeltje Westerhof, geboren op dinsdag 17 september 1889 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1889. Jeltje is overleden op vrijdag 18 april 1902 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1902.
2 Leffert Westerhof, geboren op maandag 8 juni 1891 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1891. Leffert is overleden op vrijdag 27 augustus 1909 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1909.
3 Hendrik Westerhof, geboren op woensdag 22 februari 1893 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1893. Hendrik is overleden op donderdag 25 september 1969, 76 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 4 mei 1918 in Kollumerland gehuwd met Tjitske Heins
4 Romkje Westerhof, geboren op donderdag 23 december 1897 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1897. Romkje is overleden op woensdag 6 oktober 1971, 73 jaar oud. Zij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Notitie bij Romkje: Romkje is op 15 mei 1920 in Kollumerland gehuwd met Gerrit Cornelis Scheffers
5 Jeltje Westerhof, geboren op woensdag 27 juli 1904 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1904. Jeltje is overleden op dinsdag 9 februari 1965 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1965. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 4 april 1925 in Achtkarspelen gehuwd met Joon Wagenaar
6 Jacob Westerhof, geboren op maandag 29 juni 1908 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Jacob: Jacob is op 21 mei 1931 in Achrkarspelen gehuwd met Beitske Niewijk
168 Sytske Hendriks Oosterhuis is geboren op maandag 8 mei 1871 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1871. Sytske is overleden op zaterdag 28 augustus 1954 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1954. Zij is begraven in Engwierum.
Beroep:
dienstmeid
Sytske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Harmen Hayes Woudsma, 25 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 21 november 1869 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Haye Harmens Woudsma en Eelkje Luitjens Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1869. Harmen is overleden op donderdag 14 februari 1952 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1952. Hij is begraven in Engwierum.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sytske en Harmen:
1 Jeltje Woudsma, geboren op maandag 9 maart 1896 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1896. Jeltje is overleden op dinsdag 9 april 1907 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1907.
2 Haaye Woudsma, geboren op maandag 16 april 1900 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1900. Haaye is overleden vóór zondag 10 januari 1904 in Burum ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 3 jaar oud.
3 Haaye Woudsma, geboren op zondag 10 januari 1904 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1904. Haaye is overleden op donderdag 8 februari 1934 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Hij is begraven in Burum.
Notitie bij Haaye: Haaye is op 26 mei 1033 in Oostdongeradeel gehuwd met Jeltje Wiersma
Beroep:
onderwijzer
4 Jeltje Woudsma, geboren op woensdag 14 augustus 1907 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 augustus 1907. Jeltje is overleden op zaterdag 4 september 2004 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 97 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 september 2004 in Engwierum.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 23 mei 1929 in Oostdongeradeel gehuwd met Berend Phlip Bakker
169 Harke Hendriks Oosterhuis is geboren op woensdag 13 augustus 1873 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), zoon van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1873. Harke is overleden op donderdag 21 februari 1957 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1957. Hij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Beroep:
boerenknecht
Harke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1900 in Achtkarspelen met Hinke Lieuwes Poelstra, 25 jaar oud. Hinke is geboren op zaterdag 31 oktober 1874 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lieuwe Poelstra en Tietje Henstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1874. Hinke is overleden op donderdag 6 mei 1948 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1948. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Harke en Hinke:
1 Hendrik Oosterhuis, geboren op woensdag 19 december 1900 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1900. Hendrik is overleden op vrijdag 19 januari 1996 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 5 mei 1928 in Achtkarspelen gehuwd met Taetske Tjepkema
2 Tietje Oosterhuis, geboren op zaterdag 2 juli 1904 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1904. Tietje is overleden op dinsdag 29 december 1987, 83 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 19 mei 1928 in Kollumerland gehuwd met Hylke de Graaf
170 Trijntje Oosterhuis is geboren op maandag 1 februari 1875 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1875. Trijntje is overleden op donderdag 26 december 1957 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1956. Zij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1901 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Wieger Bosgraaf, 29 jaar oud. Wieger is geboren op donderdag 18 mei 1871 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Freerk Bosgraaf en Hendrika Willems van Reenen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1871. Wieger is overleden op maandag 10 september 1945 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1945. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trijntje en Wieger:
1 Jeltje Bosgraaf, geboren op zondag 28 juli 1901 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1901. Jeltje is overleden op zondag 4 augustus 1901 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1901.
2 Freerk Bosgraaf, geboren op woensdag 5 november 1902 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1902. Freerk is overleden op woensdag 19 juni 1985 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Notitie bij Freerk: Freerk is gehuwd mrt Klaaske Walda
3 Hendrik Bosgraaf, geboren op woensdag 12 oktober 1904 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 oktober 1904. Hendrik is overleden op woensdag 9 oktober 1968 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
4 Halbe Bosgraaf, geboren op vrijdag 12 januari 1906 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1906. Halbe is overleden op maandag 4 juni 1990 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Notitie bij Halbe: Halbe is op 2 juni 1932 in Achtkaspelen gehuwd met Barber Dijkstra
Beroep:
Winkelbediende
5 Hendrika Bosgraaf, geboren op zondag 29 december 1907 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907. Hendrika is overleden op zaterdag 2 november 2002 in Harlingen, 94 jaar oud. Zij is begraven in Sexbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkepaed.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is gehuwd met Ebe van der Land
6 Jeltje Bosgraaf, geboren op zondag 29 december 1907 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1907. Jeltje is overleden op zondag 19 januari 1908 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1908.
7 Harke Bosgraaf, geboren op woensdag 13 januari 1909 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1909. Harke is overleden op zondag 17 januari 1909 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1909.
Beroep:
landarbeider
8 Harke Bosgraaf, geboren op zaterdag 3 januari 1914 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Harke is overleden op vrijdag 4 juni 1971 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 57 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude op het Kerkhof vd Protestantse Kerk.
Notitie bij Harke: Harke is op 8 juni 1940 in Kollumerland gehuwd met Froukje Bruinsma
171 Joukje Hendriks Oosterhuis is geboren op dinsdag 25 september 1877 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1877. Joukje is overleden op donderdag 17 januari 1907 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1907.
Beroep:
dienstmeid
Joukje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Durk Eelkes Wiersma, 24 jaar oud. Durk is geboren op vrijdag 17 augustus 1877 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eelke Durks Wiersma en Sybrigje Annes Radema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1877. Durk is overleden op donderdag 27 september 1934 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1934.
Kinderen van Joukje en Durk:
1 Jeltje Wiersma, geboren op woensdag 18 maart 1903 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1903. Jeltje is overleden op donderdag 13 juli 1989 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Burum.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 26 mei 1933 in Oostdongeradeel gehuwd met Haaye Woudsma
2 Siebrigje Wiersma, geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1904.
3 Ietske Wiersma, geboren op zaterdag 12 augustus 1905 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1905. Ietske is overleden op vrijdag 10 juli 1992, 86 jaar oud. Zij is begraven in Kollumerzwaag.
Notitie bij Ietske: Ietske is op 16 november 1935 in Kollumerland gehuwd met Anne Korporaal
4 NN NN Wiersma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 16 januari 1907 in Burum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1907.
172 Egbertje Hendriks Oosterhuis is geboren op donderdag 28 september 1882 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 september 1882. Egbertje is overleden op maandag 10 juni 1963 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1953. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg. Egbertje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 14 mei 1914 in Achtkarspelen met Doeye Kootstra, 29 jaar oud. Doeye is geboren op dinsdag 3 februari 1885 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), zoon van Aldert Doeyes Kootstra en Sytske Jans Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 februari 1865. Doeye is overleden op vrijdag 21 oktober 1955 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1955. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
koopman em broodbakker
173 Jelkje Oosterhuis is geboren op dinsdag 14 september 1886 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Harkes Oosterhuis en Jeltje Jelles Atema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1886. Jelkje is overleden op dinsdag 20 februari 1962 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1962. Zij is begraven in Schingen op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
huishoudster
Jelkje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 16 januari 1919 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Tjerk Sybrens Spanjer, 37 jaar oud. Tjerk is geboren op woensdag 7 december 1881 in Schingen ( Waadhoeke ), zoon van Sybren Spanjer en Sipkje Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1881. Tjerk is overleden op zaterdag 22 juni 1957 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1957. Hij is begraven in Schingen op het Kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
gardenier
Kind van Jelkje en Tjerk:
1 Hendrik Spanjer, geboren op maandag 23 mei 1921 in Schingen ( Waadhoeke ). Hendrik is overleden op donderdag 13 oktober 1955 in Zwolle, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1955. Zij is begraven in Marknesse op de Begraafplaats Groene Zoom.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is gehuwd met Lijsbert Sijbesma
Beroep:
tuinder
174 Lutske Spoelstra is geboren op zondag 19 maart 1876 in Harlingen, dochter van Brugt Roels Spoelstra en Trijntje Gjalts Dijkstra (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1876. Lutske is overleden op dinsdag 22 februari 1938 in Hoogkerk ( Groningen ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1938. Zij is begraven in Hoogkerk. Lutske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 september 1900 in Hoogkerk ( Groningen ) met Klaas Akker, 31 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 26 augustus 1869 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1869. Klaas is overleden op vrijdag 27 oktober 1950 in Hoogkerk ( Groningen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1950. Hij is begraven in Hoogkerk.
Kind van Lutske en Klaas:
1 Trijntje Akker, geboren op zondag 6 augustus 1905 in Vierverlaten ( Groningen ). Volgt 257.
175 Douwe (David Arthur) Dijkstra is geboren op maandag 18 december 1882 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Age Sjoerds Dijkstra en Antje Douwes Atema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1882. David Arthur is overleden in 1953, 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven in Mount Pleasant, Racine County, op de West Lawn Memorial Park. David Arthur trouwde met Rena Meines. Rena is geboren in 1883. Rena is overleden in 1949, 65 of 66 jaar oud. Zij is begraven in Mount Pleasant, Racine County, op de West Lawn Memorial Park.
176 Minke Dijkstra is geboren op vrijdag 24 juli 1885 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Age Sjoerds Dijkstra en Antje Douwes Atema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1895. Minke is overleden op donderdag 18 oktober 1962 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1962.
Beroep:
dienstbode
Minke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 mei 1911 in Leeuwarderadeel met Sytse Haagsma, 21 jaar oud. Sytse is geboren op zondag 11 mei 1890 in Lions ( Baarderadeel ), zoon van Pieter Berends Haarsma en Wytske Sytses Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1890. Sytse is overleden op dinsdag 9 januari 1923 in Opende ( Westerkwartier ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1923.
Beroep:
landbouwer
177 Douwe Wybes Zuidema is geboren op dinsdag 31 oktober 1876 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1876. Douwe is overleden op zondag 10 juni 1956 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1956. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
boer
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28 mei 1903 in Tietjerksteradeel met Gooitske Jans de Jong, 26 jaar oud. Gooitske is geboren op zondag 28 januari 1877 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Nannes de Jong en Trijntje Jelkes de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1877. Gooitske is overleden op maandag 20 februari 1956 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1956. Zij is begraven in Suawoude.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Douwe en Gooitske:
1 Trijntje Trientje Zuidema, geboren op maandag 15 augustus 1904 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1904. Trijntje is overleden op maandag 24 mei 1982, 77 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 10 mei 1928 in Tietjerksteradeel gehuwd met Steven Scholte
2 Wybe Zuidema, geboren op dinsdag 24 september 1907 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1907. Wybe is overleden op woensdag 30 september 1992, 85 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
3 Jan Zuidema, geboren op dinsdag 25 januari 1910 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1910. Jan is overleden op maandag 17 februari 2003, 93 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Jan: Jan is op 8 mei 1941 in Tietjerksteradeel gehuwd met Maaike Hulder
Beroep:
boer
178 Jeltje Wybes Zuidema is geboren op zondag 24 november 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1878. Jeltje is overleden op woensdag 23 juli 1952 in Franeker, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1952. Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Wopke Ridzerts Ritsma, 25 jaar oud. Wopke is geboren op woensdag 20 november 1878 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ridzert Ritsma en Imkje Everts Sikma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1878. Wopke is overleden op vrijdag 2 maart 1956 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1956.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Jeltje en Wopke:
1 Richard Ritsma, geboren op donderdag 2 maart 1905 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1905. Richard is overleden op zaterdag 13 december 1975 in Nieuw Zeeland, 70 jaar oud. Hij is begraven in Upper Hutt City, Wellington, op de Akatawara Cemetery.
Notitie bij Richard: Richard is op 29 augustus 1929 in Ferweradeel gehuwd met Janke Kroodsma
Beroep:
Brievenbesteller
2 Wybe Ritsma, geboren op woensdag 1 mei 1907 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1907. Wybe is overleden op zondag 26 april 1959 in Purmerend, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1859. Hij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
Notitie bij Wybe: Wybe is op 3 juni 1936 in Heerenveen gehuwd met Cornelia Ella Kort
Beroep:
Hoofd der School
179 Froukje Wybes Zuidema is geboren op maandag 9 mei 1881 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1881. Froukje is overleden op donderdag 6 juli 1950 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1950. Froukje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1910 in Tietjerksteradeel met Tjalling van der Veen, 36 jaar oud. Tjalling is geboren op zondag 30 maart 1873 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Hendrik Tjallings van der Veen en Jeltje Gosses Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1873. Tjalling is overleden op maandag 31 december 1951 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1952.
Beroep:
vrachtrijder
Kinderen van Froukje en Tjalling:
1 Trijntje van der Veen, geboren op zaterdag 18 maart 1911 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1911.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 28 mei 1938 in Kollumerland gehuwd met Hendrik van den Berg
Beroep:
dienstbode
2 Jeltje van der Veen, geboren op dinsdag 19 mei 1914 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Jeltje is overleden op zaterdag 30 januari 1993 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 4 februari 1993 in Tietjerk.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 8 september 1932 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jochum Visser
180 Antje Wybes Zuidema is geboren op zaterdag 29 december 1883 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1883. Antje is overleden op woensdag 1 augustus 1962 in IJmuiden, 78 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1911 in Hennaarderadeel met Migchiel van Diggelen, 31 jaar oud. Migchiel is geboren op zondag 16 mei 1880 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes van Diggelen en Marijke Migchiels (Maria) Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1880. Migchiel is overleden op woensdag 3 mei 1972 in IJmuiden, 91 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht
Kinderen van Antje en Migchiel:
1 Trijntje van Diggelen, geboren op woensdag 28 augustus 1912 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1912. Trijntje is overleden op donderdag 10 oktober 1991 in Hillegom, 79 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 17 juni 1943 in Achtkarspelen gehuwd met Pieter de Vries
Beroep:
onderwijzeres
2 Johannes van Diggelen, geboren op donderdag 19 november 1914 in Reitsum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1914. Johannes is overleden op woensdag 10 april 1985, 70 jaar oud. Hij is begraven in Oosterwolde op de Begraafplaats aan de Prandingaweg.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 28 augustus 1941 in Dantumadeel gehuwd met Jitske Boskma
Beroep:
Commies invoerrechten en accijnzen
181 Wytske Zuidema is geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1887. Wytske is overleden op dinsdag 9 april 1957 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1957. Zij is begraven in Hardegarijp. Wytske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1915 in Tietjerksteradeel met Eelke Westra, 25 jaar oud. Eelke is geboren op vrijdag 1 november 1889 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Djoerd Eelkes Westra en Antje Eelkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1889. Eelke is overleden op maandag 3 maart 1952 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1952. Hij is begraven in Hardegarijp.
Beroep:
Koopman
182 Rinske Zuidema is geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1890. Rinske is overleden op donderdag 3 februari 1966 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1966. Zij is begraven in Tietjerk. Rinske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Tietjerksteradeel met Atze Binnema, 26 jaar oud. Atze is geboren op donderdag 7 augustus 1890 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sjouke Ludzerts Binnema en Ybeltje Atzes Veninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1890. Atze is overleden op maandag 10 juni 1968 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1968. Hij is begraven in Tietjerk.
Kind van Rinske en Atze:
1 Sjouke Binnema, geboren op zondag 8 augustus 1920 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Sjouke is overleden op donderdag 15 november 1984, 64 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 8 februari 1945 in Tietjerksteradeel gehuwd met Petronella Gezina Vlieger
Beroep:
veehouder
183 Douwe Klazes Atema is geboren op maandag 10 januari 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1881. Douwe is overleden op donderdag 14 augustus 1975 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum. Douwe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1905 in Tietjerksteradeel met Tjitske Sybrens Douma, 19 jaar oud. Tjitske is geboren op vrijdag 7 augustus 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sybren Binderts Douma en Hiltje Jans van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1885. Tjitske is overleden op maandag 23 april 1951 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1951. Zij is begraven in Noordbergum.
Kinderen van Douwe en Tjitske:
1 Hiltje Atema, geboren op woensdag 15 november 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1905. Hiltje is overleden op donderdag 13 september 1917 in Leeuwarden, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1917.
2 Durkje Atema, geboren op zaterdag 25 februari 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 258.
3 Sybren Atema, geboren op dinsdag 7 juli 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Sybren is overleden op vrijdag 14 september 1917 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1917.
184 Trijntje Klazes Atema is geboren op zondag 3 september 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1882. Trijntje is overleden op vrijdag 16 februari 1973 in Leeuwarden, 90 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Egbert Edzes Westra, 22 jaar oud. Egbert is geboren op zaterdag 1 oktober 1881 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Edze Egberts Westra en Antje Jochums Inia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1881. Egbert is overleden op maandag 8 januari 1940 in Stiens ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1940.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trijntje en Egbert:
1 Edze Westra, geboren op zondag 26 februari 1905 in Leeuwarden. Volgt 259.
2 Klaas Westra, geboren op vrijdag 17 mei 1907 in Leeuwarden. Volgt 260.
3 Dirk Westra, geboren op vrijdag 2 december 1910 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1910. Dirk is overleden op zaterdag 17 februari 1912 in Stiens ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1912.
4 Dirkje Westra, geboren op woensdag 10 maart 1915 in Stiens ( Leeuwarden ). Volgt 261.
185 Abraham Atema is geboren op dinsdag 11 januari 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1887. Abraham is overleden op woensdag 20 maart 1963 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1963.
Beroep:
Winkelier
Abraham trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1910 in Tietjerksteradeel met Tjitske Jans Vonk, 19 jaar oud. Tjitske is geboren op dinsdag 28 oktober 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Klazes Vonk en Wipke Jannes Wobbes. Tjitske is overleden op zaterdag 21 mei 1966 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1966.
Kinderen van Abraham en Tjitske:
1 Wipkje Atema, geboren op maandag 9 oktober 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 262.
2 Dirkje Atema, geboren op zondag 18 mei 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1913. Dirkje is overleden op donderdag 9 oktober 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1913.
3 Dirkje Atema, geboren op maandag 29 mei 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 263.
186 Jouke Atema is geboren op vrijdag 27 september 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1889. Jouke is overleden op maandag 4 mei 1959 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1959.
Beroep:
Pluimveefokker
Jouke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Tietjerksteradeel met Maria Sophia Bosma, 21 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 1 mei 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Leonardus Pieters Bosma en Aaltje Jans van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1891. Maria is overleden op zondag 14 oktober 1984 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 93 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18 oktober 1984 in Noordbergum.
Kind van Jouke en Maria:
1 Aaltje (Aalstje) Atema, geboren op zondag 30 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 264.
187 Anne Atema is geboren op zondag 16 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1892. Anne is overleden op zaterdag 5 oktober 1946 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1946. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
spoorwegarbeider en rietdekker
Anne:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 augustus 1921 in Tietjerksteradeel met Antje van der Woude, 26 jaar oud. Antje is geboren op zondag 9 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan van der Woude en Minke Hendriks van Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1894. Antje is overleden op woensdag 6 januari 1926 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1926.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 12 september 1928 in Leeuwarden met Froukje Boonstra, 30 jaar oud. Froukje is geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Age Binderts Boonstra en Jantje Alderts Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 augustus 1898. Froukje is overleden op woensdag 19 januari 1983 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
Kinderen van Anne en Antje:
1 Klaas Atema, geboren op donderdag 22 maart 1923 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 265.
2 Foekje Atema, geboren in april 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Foekje is overleden op zaterdag 8 augustus 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1925.
188 Albert Atema is geboren op vrijdag 10 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 mei 1895.
Beroep:
Controleur
Albert trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 mei 1918 in Tietjerksteradeel met Albertje van der Leest, 20 jaar oud. Albertje is geboren op zaterdag 4 december 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aldert van der Leest en Bregtje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1897. Albertje is overleden op zaterdag 28 december 1963 in Groningen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1963.
Kind van Albert en Albertje:
1 Klaas Atema, geboren op zondag 22 juni 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 266.
189 Catrinus Atema is geboren op vrijdag 18 februari 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Douwes Atema (zie 76) en Durkje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1898. Catrinus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1924 in Tietjerksteradeel met Jeltje Jager, 21 jaar oud. Jeltje is geboren op vrijdag 15 mei 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wytze Alles Jager en Trijntje Jelles van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1903.
190 Jacob Pijlman is geboren op dinsdag 24 oktober 1899 in Leeuwarden, zoon van Rindert Jacobs Pijlman en Rinske Douwes Atema (zie 78). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1899. Jacob is overleden op vrijdag 4 juni 1954 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1954. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Beroep:
magazijnbediende en landmeter
Jacob trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 26 mei 1931 in Winschoten ( Oldambt ) met Riekeltje Bos, 26 jaar oud. Riekeltje is geboren op zondag 30 april 1905 in Winschoten ( Oldambt ), dochter van Aalf Bos en Mettje Dik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1905. Riekeltje is overleden op donderdag 18 januari 1979 in Groningen, 73 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
191 Sjoerdtje Fink is geboren op zaterdag 16 september 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Johannes Luitjens Fink en Froukje Aukes Atema (zie 81). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1871. Sjoerdtje is overleden op zaterdag 14 februari 1959 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1959. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze. Sjoerdtje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1890 in Achtkarspelen met Johannes Femmes Zuidersma, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 18 maart 1865 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Femme Johannes Zuidersma en Grietje Sytzes Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1865. Johannes is overleden op dinsdag 13 oktober 1936 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1936. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Sjoerdtje en Johannes:
1 Femme Zuidersma, geboren op vrijdag 19 september 1890 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1890. Femme is overleden op vrijdag 4 juni 1976 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Femme: Femme is op 16 februari 1918 in Achtkarspelen gehuwd met Grietje Postma
2 Froukje Zuidersma, geboren op zaterdag 10 oktober 1891 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1891. Froukje is overleden op dinsdag 21 augustus 1984 in Midwolde ( Westerkwartier ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 11 mei 1922 in Aduard gehuwd met Willem Sikkema
3 Johannes Zuidersma, geboren op zondag 8 oktober 1893 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1893. Johannes is overleden op woensdag 24 januari 1968 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1968. Hij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 17 mei 1923 in Dantumadeel gehuwd met Aaltje Elzinga
4 Auke Zuidersma, geboren op zondag 8 december 1895 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1895. Auke is overleden op maandag 4 januari 1988 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Auke: Auke is op 14 augustus 1920 in Achtkarspelen gehuwd met Janke Zwaagstra
5 Grietje Zuidersma, geboren op vrijdag 10 december 1897 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 december 1897. Grietje is overleden op donderdag 22 januari 1959 in Warfstermolen ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1959. Zij is begraven in Burum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 29 juli 1922 in Achtkarspelen gehuwd met Jakob Douma
6 Antje Zuidersma, geboren op woensdag 7 februari 1900 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1900. Antje is overleden op vrijdag 17 oktober 1980 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Antje: Antje is op 3 juni 1926 in Achtkarspelen gehuwd met Marten Hamstra
7 Albertus Zuidersma, geboren op zondag 26 oktober 1902 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1902. Albertus is overleden op maandag 1 januari 1973 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Albertus: Albertus is op 21 mei 1931 in Dantumadeel gehuwd met Riemke Postma
Beroep:
landarbeider
8 Sytske Zuidersma, geboren op maandag 8 mei 1905 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1905. Sytske is overleden op donderdag 2 november 1989 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Sytske: Sytske is op 28 mei 1927 in Achtkarspelen gehuwd met Bindert Oegema
Beroep:
dienstbode
9 Jan Zuidersma, geboren op dinsdag 1 oktober 1907 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1907. Jan is overleden op woensdag 25 september 1985 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 mei 1937 in Oostdongeradeel gehuwd met Jantje van der Kooi
10 Aafke Zuidersma, geboren op vrijdag 2 oktober 1908 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 oktober 1908. Aafke is overleden op woensdag 19 april 1989, 80 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 18 mei 1933 in Achtkarspelen gehuwd met Auke Lindeboom
11 Betje Zuidersma, geboren op dinsdag 19 oktober 1909 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1909. Betje is overleden op vrijdag 9 juli 1971, 61 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Notitie bij Betje: Betje is op 28 mei 1936 in Achtkarspelen gehuwd met Thijs Sloot
12 Jakob Zuidersma, geboren op donderdag 18 mei 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1911. Jakob is overleden op vrijdag 30 juni 1995, 84 jaar oud. Hij is begraven in Surhuisterveen.
Notitie bij Jakob: Jakob is op 15 mei 1941 in Achtkarspelen gehuwd met Aaltje Miedema
Beroep:
landarbeider
192 Gaatske Edzes Atema is geboren op dinsdag 1 oktober 1872 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1872. Gaatske is overleden op zondag 5 december 1937 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1937. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats. Gaatske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1898 in Tietjerksteradeel met Andries Schaaf, 30 jaar oud. Andries is geboren op woensdag 24 juni 1868 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Ate Theunis Schaaf en Trijntje Andries van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1868. Andries is overleden op maandag 1 augustus 1938 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1938. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Gaatske en Andries:
1 Anna Schaaf, geboren op dinsdag 17 oktober 1899 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 267.
2 NN NN Schaaf, geboren op maandag 19 april 1909. NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1909.
193 Joukje Edzes Atema is geboren op donderdag 22 april 1875 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1875. Joukje is overleden op donderdag 15 april 1954 in Vorden ( Bronckhorst ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1954. Joukje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel met Henri Bernard Aloysius Wils, 29 jaar oud. Henri is geboren op woensdag 19 februari 1873 in Arnhem, zoon van Frederikus Petrus Gerardus Wils en Josephine Fischer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1873. Henri is overleden op donderdag 3 februari 1949 in Almelo, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1949.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Joukje en Henri:
1 Frederik Eduard Wils, geboren op zaterdag 7 maart 1903 in Enschede. Volgt 268.
2 Eduard Henri Wils, geboren op zondag 24 januari 1904 in Enschede. Volgt 269.
194 Aukje Edzes Atema is geboren op zaterdag 1 december 1877 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1877. Aukje is overleden op zaterdag 15 mei 1954 in Enschede, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1954. Zij is begraven in Enschede op de Westerbegraafplaats. Aukje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 november 1904 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Johannes Bernardus Konings, 28 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 14 april 1876 in Vriezenveen ( Twenterand ), zoon van Gradus Konings en Kunnigjen Tijhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1876. Johannes is overleden op dinsdag 8 december 1959 in Enschede, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1959. Hij is begraven in Enschede op de Westerbegraafplaats.
Beroep:
ambtenaar ter secretarie
Kind van Aukje en Johannes:
1 Gerhard Eduard Konings, geboren op maandag 22 juli 1907 in Enschede. Volgt 270.
195 Sjoerdtje Edzes Atema is geboren op donderdag 4 november 1880 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1880. Sjoerdtje is overleden op maandag 6 januari 1964 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1964. Sjoerdtje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 november 1907 in Tietjerksteradeel met Klaas Kussendrager, 31 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 16 september 1876 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Daniel Thijsses Kussendrager en Aaltje Gerrits Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1876. Klaas is overleden op maandag 17 februari 1941 in Sneek, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1941.
Beroep:
machinist
Kinderen van Sjoerdtje en Klaas:
1 Daniel Kussendrager, geboren op maandag 17 augustus 1908 in Sneek. Volgt 271.
2 Anna Kussendrager, geboren op maandag 21 maart 1910 in Sneek. Volgt 272.
3 Eduard Kussendrager, geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Sneek. Volgt 273.
4 Henderikus Kussendrager, geboren op zondag 20 september 1914 in Sneek. Volgt 274.
5 Aaltje Kussendrager, geboren in juni 1917 in Sneek. Aaltje is overleden op woensdag 10 augustus 1988 in Sneek, 71 jaar oud.
196 Auke Edzes Atema is geboren op donderdag 24 mei 1883 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1883. Auke is overleden op maandag 27 juni 1966, 83 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Postbode en hotelhouder
Auke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1909 in Smallingerland met Sjoukje van der Vee, 26 jaar oud. Sjoukje is geboren op zaterdag 17 maart 1883 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jelke Steffens van der Vee en Engeltje Jeens Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1883. Sjoukje is overleden op vrijdag 23 mei 1975, 92 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Kinderen van Auke en Sjoukje:
1 Edze Atema, geboren op zondag 17 juli 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 275.
2 Jelke Atema, geboren op donderdag 1 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1912. Jelke is overleden op woensdag 10 december 1913 in Drachten ( Smallingerland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1913.
3 Engeltje Atema, geboren op zaterdag 18 juli 1914 in Drachten ( Smallingerland ).
4 Jelke Atema, geboren op zondag 2 januari 1916 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 276.
5 Anna (Anneke) Atema, geboren op maandag 18 februari 1918 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 277.
6 Uilkje (Loek) Atema, geboren op donderdag 5 augustus 1920 in Drachten ( Smallingerland ). Loek is overleden op donderdag 20 april 2000, 79 jaar oud.
197 Tamme Atema is geboren op maandag 8 november 1886 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1886. Tamme is overleden op woensdag 13 juni 1917, 30 jaar oud.
Beroep:
ambtenaar bij de gemeentetelefoon
Tamme trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 8 september 1915 in ’s-Gravenhage met Johanna Wieriks, 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 8 oktober 1894 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Wieriks en Maria van der Voort. Johanna is overleden op zondag 7 maart 1954 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1954.
198 Jan Atema is geboren op vrijdag 12 juli 1889 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Edze Aukes Atema (zie 82) en Antje Wobbes van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1889. Jan is overleden op zondag 29 december 1968, 79 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Beroep:
slager
Jan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1910 in Achtkarspelen met Jacomina Bron, 21 jaar oud. Jacomina is geboren op zaterdag 24 november 1888 in Opende ( Westerkwartier ), dochter van Wouter Bron en Akke de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1888. Jacomina is overleden op zondag 16 juli 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1911.
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1914 in www.openarch.nl met Janke Dijkstra, 27 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 20 mei 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Folkerts Dijkstra en Trijntje Alberts Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1886. Janke is overleden op dinsdag 10 maart 1964 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1964. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Kind van Jan en Jacomina:
1 Akke Atema, geboren op zondag 9 juli 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1911. Akke is overleden op maandag 24 juli 1911 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1911.
Kind van Jan en Janke:
2 Edze Atema, geboren op zondag 16 augustus 1914 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Edze is overleden op zaterdag 3 februari 1917 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1917.
199 Eelkje Hendriks Algra is geboren op maandag 4 augustus 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Aans Algra en Antje Aukes Atema (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1879. Eelkje is overleden op woensdag 5 december 1951 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 december 1951. Zij is begraven in Drogeham op de Algemene Begraafplaats. Eelkje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1899 in Achtkarspelen met Hendrik Johannes van Minnen, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 20 augustus 1861 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Johannes Atzes van Minnen en Sjoukje Hendriks Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1861. Hendrik is overleden op woensdag 3 maart 1937 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1937. Hij is begraven in Drogeham op de Kerkelijke Begraafplaats Tsjerke Buorren.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Eelkje en Hendrik:
1 Antje van Minnen, geboren op maandag 1 mei 1899 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1899. Antje is overleden op maandag 3 juli 2000 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 101 jaar oud. Zij is begraven in Drogeham op de Kerkelijke Begraafplaats Tsjerke Buorren.
Notitie bij Antje: Antje is op 20 mei 1921 in Snallingerland gehuwd met Wijtze de Jong
Beroep:
dienstbode
2 Sjoukje van Minnen, geboren op dinsdag 13 januari 1903 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1903. Sjoukje is overleden op woensdag 22 februari 1989 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Drogeham op de Kerkelijke Begraafplaats Tsjerke Buorren.
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is op 1 juni 1933 in Achtkarspelen gehuwd met Marten Kalsbeek
3 Johannes van Minnen, geboren op donderdag 21 december 1905 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1905.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 oktober 1943 in Kollumerland gehuwd met Trijntje Kloosterman
Beroep:
timmerman
200 Pieter Lieuwes Nicolai is geboren op donderdag 6 september 1877 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1877. Pieter is overleden op donderdag 17 maart 1955 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1955. Hij is begraven in Oostermeer.
Beroep:
mandenmaker
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juni 1905 in Tietjerksteradeel met Trijntje Jans van der Bij, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 5 februari 1879 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Pieters van der Bij en Dettje Jelles Hooyenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1879. Trijntje is overleden op zondag 7 mei 1967 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1967. Zij is begraven in Oostermeer.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Lieuwe Nicolai, geboren op dinsdag 23 oktober 1906 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1906. Lieuwe is overleden op dinsdag 27 maart 1990, 83 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Notitie bij Lieuwe: Lieuwe is gehuwd met Dirkje de Jong
2 Jan Nicolai, geboren op donderdag 31 augustus 1911 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1911. Jan is overleden op dinsdag 25 december 1990 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Wilhelmina Loltje Dijkstra
3 Auke Nicolai, geboren op zondag 23 augustus 1914 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Auke: Auke is op 12 november 1938 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sytske Kramer
Beroep:
timmermansknecht
201 Gaatske Lieuwes Nicolai is geboren op donderdag 19 december 1878 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1878. Gaatske is overleden op zondag 21 juni 1936 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1936.
Beroep:
onderwijzeres
Gaatske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 november 1899 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Daniel Andries van der Meulen, 25 jaar oud. Daniel is geboren op maandag 8 december 1873 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Andries Daniels van der Meulen en Trijntje Jacobs Iestra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1873. Daniel is overleden op woensdag 13 april 1955 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Washington Park Memorial Gardens.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Gaatske en Daniel:
1 Jitske van der Meulen, geboren op donderdag 1 maart 1900 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1900. Jitske is overleden op zondag 15 juni 1980 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 3 november 1921 in Datumadeel gehuwd met Tjerk Viersen
2 Andries van der Meulen, geboren op donderdag 26 juni 1902 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1902. Andries is overleden op dinsdag 26 juni 1962 in Franeker, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1962. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei. Andries bleef ongehuwd.
3 Trijntje van der Meulen, geboren op donderdag 29 september 1904 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1904. Trijntje is overleden op zondag 24 maart 1991, 86 jaar oud. Zij is begraven in Drogeham op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 21 augustus 1930 in Tietjerksteradeel gehuwd met Uilke Wind
4 Lieuwe van der Meulen, geboren op dinsdag 6 november 1906 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1906. Lieuwe is overleden op zaterdag 6 december 2003 in Barrhead, Whitecourt Division, Alberta ( Ontario ), 97 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 13 december 2003 in Barrhead op de Glenreagh Cemetery.
Notitie bij Lieuwe: Lieuwe is op 28 september 1931 in Leiden gehuwd met Froukje Gijsberta ( Francis Bertha ) Kamsteeg
Beroep:
onderwijzer
5 Sjoukje van der Meulen, geboren op donderdag 14 januari 1909 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1909. Sjoukje is overleden op dinsdag 30 maart 2004 in Ontario ( Canada ), 95 jaar oud.
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is op 13 augustus 1936 in Tietjerksteradeel gehuwd met Julle Beerda
6 Pieter (Peter) van der Meulen, geboren op dinsdag 27 december 1910 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1910. Peter is overleden op donderdag 11 april 2002, 91 jaar oud. Hij is begraven in San Mateo op de Skylawn Memorial Park.
Notitie bij Peter: Pieter is op 27 oktober 1943 in Camp Crowder Missouri gehuwd met Mary Ann Macdonald
202 Auke Lieuwes Nicolai is geboren op woensdag 11 augustus 1880 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1880. Auke is overleden op zaterdag 30 juli 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1960. Hij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
mandenmaker
Auke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1908 in Tietjerksteradeel met Geertje Joostes Wiersma, 29 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 30 november 1878 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Joost Jacobs Wiersma en Dieuwke Jacobs van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1878. Geertje is overleden op donderdag 12 juni 1952 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1952. Zij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Kind van Auke en Geertje:
1 Lieuwe Nicolai, geboren op woensdag 17 april 1912 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1912. Lieuwe is overleden op dinsdag 17 september 1912 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 september 1912.
203 Loltje Lieuwes Nicolai is geboren op maandag 5 juni 1882 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1882. Loltje is overleden op vrijdag 24 december 1948 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1948. Zij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
onderwijzeres
Loltje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 5 maart 1914 in Achtkarspelen met Pieter Pieters Miedema, 47 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 11 juni 1866 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Pieters Miedema en Jantje Pieters Dijkstra. Pieter is overleden op dinsdag 29 januari 1929 in Kooten ( Achtkarspelen ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1929. Hij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Loltje en Pieter:
1 Pieter Miedema, geboren op woensdag 27 januari 1915 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ). Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 21 maart 1940 in Achtkarspelen gehuwd met Joekje Zijlstra
Beroep:
hulpprediker
2 NN NN Miedema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 6 september 1916 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1916.
3 Jitske Miedema, geboren op woensdag 28 januari 1920 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ). Jitske is overleden op dinsdag 19 september 1944 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1944. Zij is begraven in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats. Jitske bleef ongehuwd.
204 Romkje Lieuwes Nicolai is geboren op woensdag 4 juni 1884 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juni 1884. Romkje is overleden op vrijdag 16 maart 1917 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1917. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Romkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 november 1908 in Tietjerksteradeel met Gerrit Gerbens Schutter, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 13 maart 1884 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerben Gerrits (Gerrit) Schutter en Lutske Tjeerds Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1884. Gerrit is overleden op woensdag 8 maart 1972 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), 87 jaar oud.
Kinderen van Romkje en Gerrit:
1 Lutske Schutter, geboren op zondag 21 februari 1909 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1909. Lutske is overleden op zaterdag 27 mei 1989 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), 80 jaar oud.
2 Jitske Schutter, geboren op woensdag 3 juli 1912 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1912.
3 Gaatske Schutter, geboren op dinsdag 24 november 1914 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Gaatske is overleden op dinsdag 28 maart 2006 in Drachten ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Zij is gecremeerd in Drachten. Gaatske bleef ongehuwd.
4 Sijtske Schutter, geboren op dinsdag 1 februari 1916 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Sijtske is overleden op zondag 10 september 1916 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1916.
205 Trijntje Lieuwes Nicolai is geboren op maandag 16 februari 1891 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Lieuwe Pieters Nicolai en Jitske Aukes Atema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1891. Trijntje is overleden op donderdag 25 december 1975 in Twello ( Voorst ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Terwolde op de Begraafplaats aan de Twelloseweg. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 september 1913 in Tietjerksteradeel met Sjouke Martens Dijkstra, 22 jaar oud. Sjouke is geboren op donderdag 18 december 1890 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Marten Franzes Dijkstra en Tietje Sjoukes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1890. Sjouke is overleden op dinsdag 15 november 1977 in Twello ( Voorst ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Terwolde op de Begraafplaats aan de Twelloseweg.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Trijntje en Sjouke:
1 Marten Dijkstra, geboren op maandag 15 december 1913 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 december 1913. Marten is overleden op zaterdag 19 november 1988 in Amersfoort, 74 jaar oud.
2 Tietje Dijkstra, geboren op vrijdag 3 november 1916 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ).
3 Lieuwe Thomas Dijkstra, geboren op maandag 4 februari 1918 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Lieuwe is overleden op zaterdag 20 augustus 1966 in Toronto, Ontario ( Canada ), 48 jaar oud.
Notitie bij Lieuwe: Lieuwe is op 23 maart 1939 in Tietjerksteradeel gehuwd met Maaike de Haan
4 Wietske Dijkstra, geboren op maandag 23 juni 1919 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Wietske is overleden op maandag 6 februari 2012 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 10 februari 2012 in Dokkum.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 20 september 1945 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoerd Sijtema
5 Frans Dijkstra, geboren op zaterdag 19 november 1921 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Frans is overleden op vrijdag 20 december 1991, 70 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum.
Notitie bij Frans: Frans is gehuwd met Adriana de Haan
6 Wilhelmina Loltje Dijkstra, geboren op vrijdag 31 augustus 1923 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Wilhelmina is overleden op zaterdag 12 augustus 2000 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina is gehuwd met Jan Nicolai
7 Gaatske Dijkstra, geboren op zondag 22 februari 1925 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ).
8 Pieter Dijkstra, geboren op woensdag 12 mei 1926 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Pieter is overleden op donderdag 26 april 1990 in Arnhem, 63 jaar oud.
9 Aukje Dijkstra, geboren op donderdag 19 april 1928 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Aukje is overleden op woensdag 6 maart 1996 in Deventer, 67 jaar oud. Zij is begraven in Terwolde op de Begraafplaats aan de Twelloseweg.
Notitie bij Aukje: Aukje is gehuwd met Jan te Wechel
10 Trijntje Dijkstra, geboren op zaterdag 11 januari 1930 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ).
206 Lamke Jans Atema is geboren op maandag 12 juli 1886 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Aukes Atema (zie 85) en Trijntje Ottes Boenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1886. Lamke is overleden op zaterdag 15 januari 1955 in Hilversum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1955. Zij is begraven in Hilversum op de Noorderbegraafplaats. Lamke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 september 1916 in Soerabaja ( Indonesie ) met Samuel van Dam, 28 jaar oud. Samuel is geboren op woensdag 7 maart 1888 in Amsterdam, zoon van Mozes van Dam en Jane Menist.
Beroep:
arts
Kind van Lamke en Samuel:
1 Tine Jennie van Dam, geboren op vrijdag 21 maart 1919 in Tjimahi ( Nederlnds Indie ).
207 Auke Jans Atema is geboren op vrijdag 14 september 1888 in Kooten ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Aukes Atema (zie 85) en Trijntje Ottes Boenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 september 1888. Auke is overleden op zaterdag 17 oktober 1964 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1964. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Auke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 november 1917 in Tietjerksteradeel met Trijntje Kooi, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 12 maart 1896 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Dirks Kooi en Maaike Jans de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1896. Trijntje is overleden op woensdag 24 oktober 1984 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Kinderen van Auke en Trijntje:
1 Trijntje (Nienke) Atema, geboren op vrijdag 10 mei 1918 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Nienke: Trijntje is gehuwd met Harm Zuidema
2 Maaike Atema, geboren op donderdag 13 januari 1921 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Maaike is overleden in oktober 2017, 96 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 oktober 2017 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 11 februari 1939 in Tietjerkstaradeel gehuwd met Jan Bosman
3 Wijke Atema, geboren op donderdag 2 oktober 1924 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ).
208 Gaatske Jans Atema is geboren op woensdag 20 maart 1895 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Aukes Atema (zie 85) en Trijntje Ottes Boenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 maart 1895. Gaatske is overleden op maandag 3 september 1962 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Beroep:
verpleegster
Gaatske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 november 1920 in Warffum ( Het Hogeland ) met Jacob Atsma, 27 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 19 augustus 1893 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Dirks Atsma en Grietje Jacobs Vriesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1893. Jacob is overleden op donderdag 17 november 1966 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Beroep:
commies
209 Otte Jans Atema is geboren op dinsdag 18 juli 1899 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Aukes Atema (zie 85) en Trijntje Ottes Boenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1899.
Beroep:
Bedrijfsleider
Otte trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1925 in Kampen met Johanna Bertha van der Meulen, 22 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 23 februari 1903 in Kampen, dochter van Wichert van der Meulen en Derkje Broekhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1903.
210 Auke Atema is geboren op maandag 16 december 1889 in Deinum ( Waadhoeke ), zoon van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1889. Auke is overleden op zondag 2 augustus 1964 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1964. Auke trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12 september 1915 in Leeuwarderadeel met Namkje Post, 30 jaar oud. Namkje is geboren op woensdag 2 september 1885 in Finkum ( Leeuwarden ), dochter van Klaas Post en Sytske Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 september 1885. Namkje is overleden op zondag 24 oktober 1954 in Stiens ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1954.
Beroep:
dienstbode
211 Antje Atema is geboren op woensdag 12 augustus 1891 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1891. Antje is overleden op zaterdag 4 november 1967 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1967. Zij is begraven in Hallum op de Begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde. Antje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 maart 1918 in Leeuwarderadeel met Arjen Schat, 28 jaar oud. Arjen is geboren op zaterdag 21 september 1889 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Willem Arjens Schat en Sijke Sybes Mellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1889. Arjen is overleden op woensdag 5 december 1973 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Hallum op de Begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Antje en Arjen:
1 Willem Schat, geboren op zaterdag 3 mei 1919 in Hallum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 278.
2 Geertje Sijke Schat, geboren op vrijdag 6 januari 1922 in Hallum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1922. Geertje is overleden op dinsdag 17 februari 1998 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Hallum op de Begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde.
212 Ate Atema is geboren op zaterdag 8 oktober 1892 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1892. Ate is overleden op donderdag 15 december 1960 in Groesbeek ( Berg en Dal ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1960. Ate trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 juli 1919 in Utrecht met Neeltje van Essen, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op woensdag 26 februari 1896 in Utrecht, dochter van Marius Jacobus van Essen en Aafke Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1896.
213 Pietje Atema is geboren op vrijdag 7 september 1900 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1900. Pietje is overleden op dinsdag 4 januari 1966 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1966. Pietje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1931 in Leeuwarden met Hendrik Hendriks Hettema, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 13 januari 1901 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), zoon van Anne Hettema en Tjitske Fokkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1901. Hendrik is overleden op donderdag 29 augustus 1963 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1963.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Pietje en Hendrik:
1 Anne Hettema, geboren op woensdag 23 augustus 1933 in Leeuwarden.
2 Pieter Hettema, geboren op zondag 12 augustus 1934 in Leeuwarden. Pieter is overleden op woensdag 12 december 2007 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Hij is begraven op maandag 17 december 2007 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met Froukje van Vliet
3 Auke Hettema, geboren op vrijdag 26 maart 1937 in Leeuwarden.
214 Tjitske Atema is geboren op zondag 8 juni 1902 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1902.
Beroep:
dienstbode
Tjitske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1927 in Leeuwarderadeel met Gosse van Sloten, 26 jaar oud. Gosse is geboren op dinsdag 11 december 1900 in Leeuwarden, zoon van Geert van Sloten en Uilkje Harmens Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1900.
Kinderen van Tjitske en Gosse:
1 Geertje van Sloten, geboren op woensdag 10 oktober 1928 in Stiens ( Leeuwarden ). Volgt 279.
2 Geert van Sloten, geboren op zondag 31 juli 1932 in Stiens ( Leeuwarden ).
215 Willem Atema is geboren op donderdag 28 juli 1904 in Cornjum ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Atema (zie 88) en Geertje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1904.
Beroep:
Wagenmaker
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1929 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Klaaske Eyzenga, 23 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 20 augustus 1905 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Hendrik Wybrens Eyzenga en Jantje de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1905.
Kind van Willem en Klaaske:
1 NN NN Atema, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 27 februari 1948 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1948.
216 Roelof Atema is geboren op zaterdag 21 november 1896 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Ate Roelofs Atema (zie 89) en Geertje Ybes van der Hei. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1896. Roelof is overleden op dinsdag 2 oktober 1984 in Nijega ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei.
Beroep:
timmerman
Roelof trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 april 1924 in Smallingerland met Grietje van der Draai, 22 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 13 november 1901 in Gorredijk ( Opsterland ), dochter van Jouke van der Draai en Sytske Slof. Grietje is overleden op maandag 23 november 1970 in Nijega ( Smallingerland ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei.
Kind van Roelof en Grietje:
1 Marten Atema, geboren op donderdag 19 november 1942 in Nijega ( Smallingerland ). Marten is overleden op woensdag 17 december 1958 in Groningen, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1958. Hij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei.
Beroep:
Bankwerker
217 Neeltje Gjalts Atema is geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Roelofs Atema (zie 90) en Baukje Sakes Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1889. Neeltje is overleden op maandag 15 september 1980 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1914 in Tietjerksteradeel met Pieter Sjoukes van der Wal, 32 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 8 december 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sjouke Jacobs van der Wal en Hiltje Sipkes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1881. Pieter is overleden op zaterdag 19 juni 1954 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1954. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
zilversmidsknecht
218 Roelof Gjalts Atema is geboren op zaterdag 23 augustus 1890 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Roelofs Atema (zie 90) en Baukje Sakes Kloosterman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1890. Roelof is overleden op woensdag 10 januari 1973, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oudkerk op de NH begraafplaats. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1914 in Tietjerksteradeel met Trijntje Taekes Ketelaar, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 6 januari 1894 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Taeke Alberts Ketelaar en Geertje Klazes Hoekstra. Trijntje is overleden op donderdag 14 april 1921 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1921. Zij is begraven in Ouderkerk op NH Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Roelof en Trijntje:
1 Gjalt Atema, geboren op woensdag 17 juni 1914 in Kirchspiel ( Duitsland ).
2 Geertje Atema, geboren op donderdag 11 november 1915 in Langendreer ( Duitsland ).
3 Taeke Atema, geboren op vrijdag 12 januari 1917 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ).
4 Detje Atema, geboren op donderdag 31 maart 1921 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 280.
219 Taeke Atema is geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Roelofs Atema (zie 90) en Detje Taekes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1896.
Beroep:
Kruidenier en timmerman
Taeke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 juli 1919 in Rotterdam met Lena van Til, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 18 mei 1925 in Rotterdam. Lena is geboren op donderdag 28 januari 1892 in Rotterdam, dochter van Cornelis van Til en Johanna Cornelia Brinkman.
Notitie bij de geboorte van Lena: aktenummer 1892.610
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 20 september 1933 in Leeuwarderadeel met Klasina van Kuik, 32 jaar oud. Klasina is geboren op dinsdag 5 maart 1901 in Leeuwarden, dochter van Rinse van Kuik en Sabina Johanna Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1901.
Kind van Taeke en Klasina:
1 Johannes Atema, geboren op woensdag 31 juli 1935 in Leeuwarden.
220 Sytske Atema is geboren op zaterdag 19 november 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Roelofs Atema (zie 90) en Detje Taekes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1898. Sytske is overleden op zaterdag 11 januari 1964 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1964. Sytske trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 december 1922 in ’s-Gravenhage met Pieter Lauwerens Hoogerdijk, 24 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 22 december 1898 in ’s-Gravenhage, zoon van Willem Hoogerdijk en Aafje Booij.
Beroep:
spoorwegarbeider
Kinderen van Sytske en Pieter:
1 Willij Hoogerdijk, geboren op woensdag 1 oktober 1924 in ’s-Gravenhage.
2 Detje Hoogerdijk, geboren op vrijdag 1 april 1927 in ’s-Gravenhage.
3 Aafje Hoogerdijk, geboren op zondag 4 oktober 1931 in ’s-Gravenhage.
221 Jelle Atema is geboren op zondag 4 april 1880 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ate Jelles Atema (zie 91) en Hinke Hillebrands van Zandbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1880.
Beroep:
onderwijzer
Jelle trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 april 1905 in Amsterdam met Johanna Frederika Suijver, 28 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 13 april 1877 in Amsterdam, dochter van Johan Jacob Suijver en Hillegonda Magdalena Wentz. Johanna is overleden op zaterdag 21 februari 1948 in Renkum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1948.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Jelle en Johanna:
1 Ate Atema, geboren op maandag 28 september 1908 in Amsterdam. Volgt 281.
2 Hillegonda Magdalena Atema, geboren op vrijdag 22 augustus 1913 in Amsterdam.
222 Akke Atema is geboren op dinsdag 3 maart 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ate Jelles Atema (zie 91) en Hinke Hillebrands van Zandbergen. Akke is overleden op zondag 13 januari 1974 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Anna Paulowna op de Begraafplaats aan de Middenweg.
Beroep:
hoofdonderwijer
Akke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 juli 1909 in Leeuwarden met Nan Raap, 45 jaar oud. Nan is geboren op zaterdag 26 september 1863 in Wieringerwaard ( Hollands Kroon ), zoon van Jacob Raap en Aaltje de Jong. Nan is overleden op maandag 18 oktober 1943 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1943. Hij is begraven in Anna Paulowna op de Begraafplaats aan de Middenweg.
Kinderen van Akke en Nan:
1 Hinke (Hennie) Raap, geboren op maandag 9 mei 1910 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ). Volgt 282.
2 Jacob Raap, geboren op woensdag 15 januari 1913 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ). Volgt 283.
223 Johannes Atema is geboren op dinsdag 24 oktober 1882 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Marten Atema (zie 92) en Tytje Johannes Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1882. Johannes is overleden op donderdag 9 april 1953 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1953. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
Boekhouder
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op maandag 15 november 1909 in Sneek met Trijntje Weersma, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 27 februari 1879 in Sneek, dochter van Auke Weersma en Akke Speerstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1879. Trijntje is overleden op woensdag 10 augustus 1960 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1960. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
naaister
224 Jelle Atema is geboren op donderdag 23 februari 1882 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Atema (zie 93) en Jantje Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1882.
Beroep:
tuinman
Jelle:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 26 mei 1907 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Grietje Maarssen, 31 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 15 februari 1876 in Aalsmeer, dochter van Willem Maarssen en Haasje Buyzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1876. Grietje is overleden op dinsdag 22 september 1925 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1925.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 2 juni 1927 in Schoterland met Akke Gras, 37 jaar oud. Akke is geboren op vrijdag 8 november 1889 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Gras en Lammigje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1889.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jelle en Grietje:
1 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 16 mei 1910 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 mei 1910.
2 Jan Willem Atema, geboren op maandag 1 juli 1912 in Oranjewoud ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1912.
225 Hinke Geertruida Atema is geboren op woensdag 3 december 1884 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Atema (zie 93) en Jantje Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1884. Hinke is overleden op maandag 21 november 1960 in Irnsum ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1960. Zij is begraven in Irnsum op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Hinke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 mei 1913 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Symon van Houten, 26 jaar oud. Symon is geboren op dinsdag 29 juni 1886 in Nijeholtwolde ( Weststellingwerf ), zoon van Sietze Willems van Houten en Wypkje Symons van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1886. Symon is overleden op dinsdag 19 mei 1959 in Sneek, 72 jaar oud. Hij is begraven in Irnsum op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
Postbode
226 Geertruida Lykeltje Atema is geboren op maandag 2 januari 1888 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Atema (zie 93) en Jantje Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1888. Geertruida is overleden op maandag 23 april 1979, 91 jaar oud. Zij is begraven in Oudeschoot.
Beroep:
dienstbode
Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 mei 1913 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Karst Boerstra, 25 jaar oud. Karst is geboren op zaterdag 3 maart 1888 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Meine Boerstra en Antje Wisses Luxwolda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1888. Karst is overleden op vrijdag 20 januari 1978, 89 jaar oud. Zij is begraven in Oudeschoot.
Beroep:
assistent zuivelfabriek
227 Hendrik Atema is geboren op dinsdag 21 november 1893 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Atema (zie 93) en Jantje Jonkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1893. Hendrik is overleden op maandag 13 juni 1960 in Utrecht, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1960. Hij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20 maart 1918 in Amersfoort met Ingetje Willemsen, 24 jaar oud. Ingetje is geboren op dinsdag 31 oktober 1893 in Amersfoort, dochter van Gerard Willemsen en Jannetje van Someren. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1893. Ingetje is overleden op maandag 29 oktober 1979 in Utrecht, 85 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg.
Kinderen van Hendrik en Ingetje:
1 Jantje Atema, geboren op zondag 1 september 1918 in Utrecht. Volgt 284.
2 Gerard Hendrik Atema, geboren op zondag 14 januari 1923 in Utrecht. Volgt 285.
228 Jelle Atema is geboren op zondag 18 april 1886 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybe Atema (zie 94) en Vroukje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1886.
Beroep:
adjunct commies bij de Posterijen
Jelle trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 22 november 1921 in Nieuwe Pekela ( Pekela ) met Hendrika Gezina Mulder, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op woensdag 6 november 1895 in Nieuwe Pekela ( Pekela ), dochter van Reinder Mulder en Aalderika Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1895.
Beroep:
onderwijzeres
229 Klaas Pieters Atema is geboren op maandag 14 oktober 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Klazes Atema (zie 97) en Wikke Teyes Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1878. Klaas is overleden op zaterdag 3 mei 1969 in Leiden, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1969.
Beroep:
hoofdcommies en gemeentesecretaris
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 1 juni 1909 in Arnhem met Helena Catharina Johanna Zomer, 29 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 6 juni 1879 in Arnhem, dochter van Johan Jacob Zomer en Geertruida Rentink. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1879.
Kinderen van Klaas en Helena:
1 Teijo Ate Atema, geboren op vrijdag 29 april 1910 in Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1910.
2 Johan Jacob Atema, geboren op donderdag 24 juli 1913 in Almelo, Stad. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1913. Johan is overleden op vrijdag 25 juli 1913 in Almelo, Stad, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1913.
230 Tietje Atema is geboren op vrijdag 15 oktober 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Klazes Atema (zie 97) en Wikke Teyes Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 oktober 1880. Tietje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1908 in Schoten ( Haarlem ) met Rudolf van der Weij, 26 jaar oud. Rudolf is geboren op dinsdag 29 november 1881 in Zaandam, zoon van Hotze van der Weij en Catharina Bossert.
Beroep:
groentenkweeker
231 Tietje Gerrits Atema is geboren op maandag 21 mei 1883 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerrit Klazes Atema (zie 98) en Trijntje Sjoerds Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1883. Tietje is overleden op donderdag 3 februari 1966 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1966. Tietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1906 in Tietjerksteradeel met Harmen Jelles Dijkstra, 24 jaar oud. Harmen is geboren op woensdag 23 november 1881 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Harmens Dijkstra en Klaaske Adolfs Ede. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1881. Harmen is overleden op maandag 8 april 1963 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1963.
Beroep:
Botermaker
Kinderen van Tietje en Harmen:
1 Jelle Dijkstra, geboren op maandag 22 april 1907 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 286.
2 Gerrit Dijkstra, geboren op zondag 30 augustus 1908 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 287.
3 Klaaske Dijkstra, geboren op donderdag 19 december 1912 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1912. Klaaske is overleden op zondag 30 maart 1913 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1913. Zij is begraven in Gerkesklooster.
4 Klaaske Dijkstra, geboren op woensdag 22 juli 1914 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Klaaske is overleden op maandag 16 november 1992 in Houston, British Columbia ( Canada ), 78 jaar oud.
5 Klaas Dijkstra, geboren op donderdag 8 maart 1917 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 288.
6 Trijntje Dijkstra, geboren op dinsdag 30 december 1919 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 289.
232 Sjoerd Atema is geboren op vrijdag 8 april 1892 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerrit Klazes Atema (zie 98) en Trijntje Sjoerds Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1892. Sjoerd is overleden op zaterdag 6 april 1991 in Sneek, 98 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Sjoerd trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 29 juli 1920 in Ooststellingwerf met Fetje Hoogenberg, 26 jaar oud. Fetje is geboren op maandag 13 november 1893 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), dochter van Roelof Geerts Hoogenberg en Grietje Hendriks Stykel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1893. Fetje is overleden in 1977, 83 of 84 jaar oud.
Kind van Sjoerd en Fetje:
1 NN NN Atema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 4 juni 1923 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1923.
233 Martje Dijkman is geboren op dinsdag 16 februari 1886 in Schoteruiterdijken ( Schoterland ), dochter van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1886. Martje is overleden op vrijdag 10 februari 1961 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1961. Zij is begraven in Scherpenzeel. Martje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1904 in Weststellingwerf met Albert van der Lende, 35 jaar oud. Albert is geboren op maandag 1 februari 1869 in Spanga ( Weststellingwerf ), zoon van Tette van der Lende en Hasseltje Harmens Pen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1869. Albert is overleden op maandag 18 november 1946 in Weststellingwerf, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1946. Hij is begraven in Scherpenzeel.
Kinderen van Martje en Albert:
1 Hasseltje van der Lende, geboren op vrijdag 14 juli 1905 in Spanga ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 juli 1905. Hasseltje is overleden op donderdag 11 februari 1965 in Heerenveen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1965. Zij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Notitie bij Hasseltje: Hasseltje is op 5 juni 1930 in Blanenham gehuwd met Roelof van der Linde
2 Geertje van der Lende, geboren op zondag 6 oktober 1907 in Spanga ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1907. Geertje is overleden op woensdag 19 april 1978 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 30 april 1931 in Blankenham gehuwd met Klaas van der Linde
3 Geesje van der Lende, geboren op woensdag 11 mei 1910 in Spanga ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1910. Geesje is overleden op vrijdag 3 november 2000, 90 jaar oud. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Geesje: Geesje is op 9 mei 1931 in Weststellingwerf gehuwd met Rein Dijkstra
4 Wiebegje van der Lende, geboren op vrijdag 21 december 1917 in Spanga ( Weststellingwerf ). Wiebegje is overleden op dinsdag 16 maart 2010 in Sneek, 92 jaar oud.
Notitie bij Wiebegje: Wiebegje is op 3 juni 1939 in Weststellingwerf gehuwd met Kuitzen Koopman
234 Ludser Dijkman is geboren op zaterdag 23 augustus 1890 in Oosterzee ( De Friese Meren ), zoon van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1890. Ludser is overleden op vrijdag 13 november 1942 in ’s-Gravenhage, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1942.
Beroep:
Politieagent
Ludser trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 februari 1915 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ) met Alberdina Tietema, 22 jaar oud. Alberdina is geboren op vrijdag 8 juli 1892 in Ossenzijl ( Steenwijkerland ), dochter van Egbert Tietema en Jantje Bosscha.
Kinderen van Ludser en Alberdina:
1 Wiebe Dijkman, geboren op maandag 12 februari 1917 in ’s-Gravenhage.
2 Egbert Dijkman, geboren op donderdag 29 mei 1919 in ’s-Gravenhage.
3 NN NN Dijkman, levenloos geboren kind, geboren op zondag 27 februari 1921 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1921.
4 Geertje Dijkman, geboren op dinsdag 19 juni 1923 in ’s-Gravenhage. Geertje is overleden.
5 Ludser Dijkman, geboren op zondag 23 augustus 1925 in ’s-Gravenhage. Ludser is overleden op vrijdag 7 januari 1927 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1927.
6 Egbert Ludser Dijkman, geboren op vrijdag 25 oktober 1929 in ’s-Gravenhage. Egbert is overleden op vrijdag 23 oktober 1959 in ’s-Gravenhage, 29 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Egbert is gehuwd met Merrigje de Jong
Beroep:
gemeenteambtenaar
235 Grietje Dijkman is geboren op zondag 29 juli 1894 in Kuinre ( Steenwijkerland ), dochter van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1894. Grietje is overleden op zaterdag 22 januari 1966 in Amsterdam, 71 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 3 maart 1916 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Sijger Prins, 24 jaar oud. Sijger is geboren op zondag 10 mei 1891 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Gerard Prins en Trijntje Lenstra. Sijger is overleden op zondag 24 september 1978 in Amsterdam, 87 jaar oud.
Beroep:
schilder
Kinderen van Grietje en Sijger:
1 Wiebe Prins, geboren op vrijdag 1 september 1916 in Amsterdam. Wiebe is overleden op donderdag 27 mei 1937 in Amsterdam, 20 jaar oud.
2 Trijntje Grietje Prins, geboren op dinsdag 27 november 1917 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 21 april 1937 in Amsterdam gehuwd met Simon Johannes Blankenzee
3 Gerarda Prins, geboren op zondag 30 december 1923 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
4 Gerard Prins, geboren op vrijdag 31 december 1926 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
Notitie bij Gerard: Gerard is op 15 oktober 1954 in Amsterdam gehuwd met Neeltje Lijsje Heenk
236 Cornelis Dijkman is geboren op woensdag 15 juli 1896 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1896. Cornelis is overleden op zaterdag 8 augustus 1970 in Noordoostpolder, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1970. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 april 1918 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Jantje Lap, 20 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 6 januari 1898 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ), dochter van Lippe Lap en Jantje Strampel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1898. Jantje is overleden op zaterdag 23 oktober 1954 in Heerenveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1954. Zij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Kinderen van Cornelis en Jantje:
1 Wiebe Dijkman, geboren op woensdag 5 juni 1918 in Oldelamer ( Weststellingwerf ).
2 Lippe Dijkman, geboren op vrijdag 31 oktober 1919 in Oldelamer ( Weststellingwerf ).
3 Ludoer Dijkman, geboren op donderdag 22 december 1921 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
4 Jantje Dijkman, geboren op donderdag 30 oktober 1924 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
5 Willem Dijkman, geboren op zaterdag 10 juli 1926 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
6 Holke Dijkman, geboren op zaterdag 28 april 1928 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
7 NN NN Dijkman, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 4 juni 1929 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1929.
8 NN NN Dijkman, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 4 juni 1929 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1929.
9 Geertje Dijkman, geboren op zondag 19 oktober 1930 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
10 Anna Dijkman, geboren op dinsdag 9 januari 1934 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
11 Jan Dijkman, geboren op dinsdag 5 februari 1935 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
12 Gerrit Dijkman, geboren op zaterdag 16 april 1938 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
237 Wiebe Dijkman is geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1899. Wiebe is overleden op dinsdag 19 mei 1992 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Beroep:
schippersknecht
Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 20 oktober 1922 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Aukjen Oost, 24 jaar oud. Aukjen is geboren op donderdag 10 maart 1898 in Kuinre ( Steenwijkerland ), dochter van Geert Oost en Jantje de Lange. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1898. Aukjen is overleden op zaterdag 6 maart 1976 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Kinderen van Wiebe en Aukjen:
1 Geertje Dijkman, geboren op vrijdag 16 maart 1923 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Geertje is overleden op donderdag 14 mei 2009 in Dronten, 86 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 februari 2009 in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Pieter Jacob van Vugt
2 Jantje Dijkman, geboren op dinsdag 6 mei 1924 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Jantje is overleden.
3 Martje (Martha) Dijkman, geboren op maandag 24 januari 1927 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Martha is overleden op woensdag 1 november 2006 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek. Martha bleef ongehuwd.
4 Trijntje Dijkman, geboren op zaterdag 4 augustus 1928 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
5 Wiebe Dijkman, geboren op zaterdag 14 februari 1931 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Wiebe is overleden op dinsdag 17 april 1984 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 53 jaar oud. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek. Wiebe bleef ongehuwd.
6 Gerritje Dijkman, geboren op maandag 16 juli 1934 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Gerritje is overleden.
238 Holke Dijkman is geboren op zondag 9 februari 1902 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1902. Holke is overleden op donderdag 31 maart 1949 in Weststellingwerf, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1949. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek. Holke trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1931 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Grietje Punter, 21 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 24 september 1909 in Wetering ( Steenwijkerland ), dochter van Jannes Punter en Meintje Gaal. Grietje is overleden op maandag 18 maart 2002, 92 jaar oud.
Kinderen van Holke en Grietje:
1 Meintje Dijkman, geboren op donderdag 21 december 1933 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
2 Geesje Dijkman, geboren op zaterdag 3 april 1937 in Kuinre ( Steenwijkerland ).
239 Neeltje Dijkman is geboren op zondag 7 februari 1904 in Kuinre ( Steenwijkerland ), dochter van Wiebe Cornelis Dijkman en Geertje Ludzers Atema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1904. Neeltje is overleden op maandag 20 november 1989, 85 jaar oud. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1932 in Weststellingwerf met Klaas Wiegmink, 30 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 11 maart 1902 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Harman Wiegmink en Trijntje ter Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1902. Klaas is overleden op vrijdag 22 maart 1968, 66 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
240 Neeltje Loek is geboren op maandag 21 januari 1889 in Weststellingwerf, dochter van Jan Klazes Loek en Janke Ludmers Atema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1889. Neeltje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1916 in Winterswijk met Gerrit Willem Nijhof, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 20 februari 1893 in Winterswijk, zoon van Berend Willem Nijhof en Hendrika Ligterink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1893. Gerrit is overleden op woensdag 17 november 1965 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: aktenummer 1965.2958
Beroep:
slager
Kinderen van Neeltje en Gerrit:
1 Berend Willem Nijhof, geboren op donderdag 8 februari 1917 in Winterswijk.
2 Janke Johanna Hendrika Nijhof, geboren op vrijdag 9 augustus 1918 in Winterswijk.
3 Gerritje Johanna Wilhelmina Neeltje Nijhof, geboren op zaterdag 17 april 1920 in Winterswijk.
4 Gerrit Willem Nijhof, geboren op zondag 4 augustus 1929 in Rotterdam.
241 Jacobje Loek is geboren op maandag 21 december 1891 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), dochter van Jan Klazes Loek en Janke Ludmers Atema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1891. Jacobje is overleden op zaterdag 30 mei 1936 in Winterswijk, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1936. Jacobje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16 augustus 1912 in Winterswijk met Gerrit Willem Piepers, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 12 november 1889 in Dorpbuurt ( Winterswijk ), zoon van Gerrit Willem Piepers en Johanna Stemerdink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1889.
Beroep:
fabrieksarbeider, opperman en koopman
Kinderen van Jacobje en Gerrit:
1 Willem Piepers, geboren op vrijdag 9 mei 1913 in Winterswijk. Willem is overleden op woensdag 14 juli 1915 in Terneuzen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1915.
2 Willi Willem Piepers, geboren op vrijdag 13 augustus 1915 in Terneuzen.
Notitie bij Willi: Willi is op 20 april 1942 in Amersfoort gehuwd met Antonia Hendrika Staal
Beroep:
Chauffeur
3 Jan Piepers, geboren op dinsdag 11 december 1917 in Winterswijk.
Notitie bij Jan: Jan is op 9 maart 1938 in Amersfoort gehuwd met Henrika Adriana Bogers
242 Harmen Jan Loek is geboren op zaterdag 3 oktober 1908 in Winterswijk, zoon van Jan Klazes Loek en Janke Ludmers Atema (zie 103). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1908. Harmen is overleden op woensdag 3 september 1958 in Deventer, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1958. Hij is begraven in Winterswijk op de Begraafplaats aan de Waliensestraat.
Beroep:
Carrosseriebouwer
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 28 februari 1936 in Winterswijk met Geertruida Christina Klein Langenhorst, 25 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 12 januari 1911 in Winterswijk, dochter van Derk Willem Klein Langenhorst en Gerritjen Lammers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1911. Geertruida is overleden op dinsdag 23 januari 1968 in Winterswijk, 57 jaar oud. Zij is begraven in Winterswijk op de Begraafplaats aan de Waliensestraat.
243 Andriesje Bokma is geboren op donderdag 19 maart 1891 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Bokma en Klare Sakes Bergsma (zie 108). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1891. Andriesje is overleden op dinsdag 23 april 1974 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude. Andriesje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1910 in Wymbritseradeel met Murk de Groot, 23 jaar oud. Murk is geboren op zaterdag 14 augustus 1886 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1886. Murk is overleden op zondag 8 maart 1970 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
boer
Kinderen van Andriesje en Murk:
1 Jarig de Groot, geboren op donderdag 9 maart 1911 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 290.
2 Jeltje de Groot, geboren op donderdag 5 september 1918 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 291.
244 Eeltje Johannes Attema is geboren op zaterdag 28 april 1883 in Leeuwarden, zoon van Johannes Attema (zie 134) en Alberdina Greidanus. Eeltje is overleden op donderdag 19 januari 1956 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1956.
Beroep:
Koopman
Eeltje trouwde, 27 jaar oud, op maandag 24 oktober 1910 in Borculo ( Berkelland ) met Johanna Gerhardina Meilink, 25 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 9 april 1885 in Borculo ( Berkelland ), dochter van Bartholdus Meilink en Anna Margaretha Meilink. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1885. Johanna is overleden op zondag 26 juli 1970 in Zutphen, 85 jaar oud.
245 Johanna Anna Christina Attema is geboren op vrijdag 30 april 1886 in Leeuwarden, dochter van Johannes Attema (zie 134) en Alberdina Greidanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1886. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 juli 1908 in Leeuwarden met Johan Henderikus Borgesius, 30 jaar oud. Johan is geboren op zaterdag 20 oktober 1877 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), zoon van Johannes Borgesius en Anna Hendrika Boorsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1877. Johan is overleden op maandag 23 maart 1964 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 maart 1964.
Beroep:
uitgever
Kinderen van Johanna en Johan:
1 Johannes Tonko Borgesius, geboren op dinsdag 21 juni 1910 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1910. Johannes is overleden op zaterdag 16 augustus 1913 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 augustus 1913.
2 Alberdina Anna Johanna Borgesius, geboren op woensdag 27 augustus 1913 in Leeuwarden. Volgt 292.
246 Maria Hendrina Christina Anna Attema is geboren op woensdag 12 november 1884 in Amsterdam, dochter van Jeremias Willem Attema (zie 135) en Johanna Maria Wilhelmina Hekking. Maria is overleden op woensdag 4 oktober 1933 in Amsterdam, 48 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 7 oktober 1933 in Amsterdam op Begraafplaats Buitenveldert. Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 februari 1907 in Amsterdam met Johann Hermann Schmitz, 26 jaar oud. Johann is geboren op woensdag 2 juni 1880 in Amsterdam, zoon van Johann Baptist Schmitz en Maria Catharina Ruphan. Johann is overleden op zondag 30 oktober 1932 in Amsterdam, 52 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 2 november 1932 in Amsterdam op Begraafplaats Buitenveldert.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Maria en Johann:
1 Willem Johann Schmitz, geboren op maandag 4 november 1907 in Amsterdam. Volgt 293.
2 Anna Maria Wilhelmina Schmitz, geboren op woensdag 18 mei 1910 in Amsterdam. Volgt 294.
3 Emil Christiaan Schmitz, geboren op woensdag 17 november 1915 in Amsterdam. Volgt 295.
4 Herbert Johan Antonius Schmitz, geboren op dinsdag 18 augustus 1925 in Amsterdam. Volgt 296.
247 Christina Cornelia Maria Antoinette Attema is geboren op woensdag 23 december 1885 in Amsterdam, dochter van Jeremias Willem Attema (zie 135) en Johanna Maria Wilhelmina Hekking. Christina is overleden op zondag 3 februari 1963 in Tilburg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1963. Zij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert. Christina trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 11 september 1917 in Amsterdam met Joannes Jozefus Wubbe, 31 jaar oud. Joannes is geboren op dinsdag 23 februari 1886 in Amsterdam, zoon van Constant Alexandre Alexis Wubbe en Anthonia Johanna Maria Leeuwenberg. Joannes is overleden op woensdag 25 september 1957 in Amsterdam, 71 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
Beroep:
Procuratiehouder
Kinderen van Christina en Joannes:
1 Anny Yvonne Maria Wubbe, geboren op donderdag 29 mei 1919 in Amsterdam. Anny is overleden op zaterdag 22 januari 2011 in Amsterdam, 91 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert. Anny bleef ongehuwd.
Beroep:
maatschappelijk werkster
2 Marguerite Marie Antoinette Frouke Wubbe, geboren op dinsdag 12 februari 1924 in Amsterdam.
Beroep:
sociologe en kloosterzuster
3 Myriam Willy Ellen Theresia Wubbe, geboren op zaterdag 5 september 1925 in Amsterdam. Myriam is overleden op woensdag 8 augustus 2012 in Nijmegen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Heilige Landstichting.
Notitie bij Myriam: Myriam is op 30 december 1950 in Amsterdam gehuwd met Egbert Dominicus Anton Maria Schretlen
4 Theresia Maria Anny Edith (Trees) Wubbe, geboren op dinsdag 17 mei 1927 in Amsterdam. Trees is overleden op maandag 30 december 2013 in Dalen, 86 jaar oud.
Notitie bij Trees: Theresia is op 7 oktober 1950 in Amsterdam gehuwd met Lambert Josephus de Beer
248 Wilhelmina Frouwkje Maria Attema is geboren op vrijdag 8 november 1889 in Amsterdam, dochter van Jeremias Willem Attema (zie 135) en Johanna Maria Wilhelmina Hekking. Wilhelmina is overleden op donderdag 3 juni 1971 in Amsterdam, 81 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 18 november 1919 in Amsterdam met Herman August Leo van den Eerenbeemt, 29 jaar oud. Herman is geboren op zondag 27 juli 1890 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Franciscus Henricus Josephus van den Eerenbeemt en Geertruida Alida Maria de Hosson. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1890. Herman is overleden op zondag 25 maart 1951 in Amsterdam, 60 jaar oud.
Beroep:
fabrikant en boekdrukker
Kind van Wilhelmina en Herman:
1 Franciscus Wilhelmus Hermanus Maria (Frans) van den Eerenbeemt, geboren op zaterdag 17 februari 1923 in Amsterdam. Frans is overleden op dinsdag 16 december 2008 in Amstelveen, 85 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op de RK Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij Frans: Franciscus is gehuwd met Maria Theadora van Doornik
249 Anna Maria Christina Wilhelmina Attema is geboren op zaterdag 26 november 1898 in Amsterdam, dochter van Jeremias Willem Attema (zie 135) en Johanna Maria Wilhelmina Hekking. Anna is overleden op donderdag 17 januari 1974, 75 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Jonkerbos. Anna trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 29 juli 1924 in Amsterdam met Eduard Marie Hekking, 40 jaar oud. Eduard is geboren op zondag 4 mei 1884 in Nijmegen, zoon van Theodore Francois Alphonse Hekking en Maria Helena Johanna Derksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1884. Eduard is overleden op zondag 16 mei 1965 in Hoofddorp, 81 jaar oud. Hij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Jonkerbos.
Beroep:
advocaat en Procureur
Kind van Anna en Eduard:
1 Edith Anne Marie Hekking, geboren op zaterdag 9 mei 1925 in Amsterdam. Edith is overleden op dinsdag 20 december 1983, 58 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen op Begraafplaats Jonkerbos.
250 Cornelia Christina Attema is geboren op zaterdag 16 juli 1892 in Leeuwarden, dochter van Pieter Jelle Attema (zie 136) en Johanna Vrolijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1892. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op maandag 11 augustus 1919 in Leeuwarden met Klaas Jan Hylkema, 26 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 8 januari 1893 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Kerst Hettes Hylkema en Grietje van Riesen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1893. Klaas is overleden op vrijdag 15 november 1974 in Blaricum, 81 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Kind van Cornelia en Klaas:
1 Kerst Hette Hylkema, geboren op vrijdag 17 september 1920 in Amsterdam. Kerst is overleden op vrijdag 24 september 1920 in Amsterdam, 7 dagen oud.
251 Theo Willem Attema is geboren op zaterdag 19 december 1903 in ’s-Gravenhage, zoon van Jean Joseph Attema (zie 138) en Theresia Johanna Maria Overmeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1903.
Beroep:
Candidaat notaris
Theo trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 mei 1931 in Ginneken en Bavel ( Breda ) met Aline Clasina Geesink, 25 jaar oud. Aline is geboren op donderdag 3 augustus 1905 in ’s-Gravenhage, dochter van Arnold Marc Geesink en Anna Antoinette Clasina de Bosson. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1908.
252 Anna Trijntje Attema is geboren op vrijdag 27 november 1908 in Oosternieland ( Het Hoge Land ), dochter van Doede Attema (zie 154) en Geertje Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1908. Anna is overleden op maandag 16 november 1998 in Zaandam, 89 jaar oud. Zij is begraven in Zaandam op de Begraafplaats aan de Zuiddijk. Anna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 25 juli 1928 in Zaandam met Derk Theodorus Rodenburg, 33 jaar oud. Derk is geboren op dinsdag 16 april 1895 in Enschede, zoon van Hendrik Jan Rodenburg en Maria Nikkels. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1895. Derk is overleden op maandag 10 maart 1952 in Zaandam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1952. Hij is begraven in Zaandam op de Begraafplaats aan de Zuiddijk.
Beroep:
leraar
253 Nina Attema is geboren op zondag 10 januari 1909 in Leeuwarden, dochter van Sjouke Attema (zie 155) en Margaretha Jeanette Hanzon. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1909.
Beroep:
2e luitenant
Nina trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 20 oktober 1931 in Leeuwarden met Paul van der Rest, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 27 februari 1952 in ’s-Gravenhage. Paul is geboren op vrijdag 29 oktober 1909 in Pontianak ( Ned. Indie ), zoon van Jan Willem Paul van der Rest en Johanna Wilhelmina Driessen. Paul is overleden op zaterdag 19 mei 1962 in ’s-Gravenhage, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1962.
Beroep:
officier Infanterie Indisch leger
Kind van Nina en Paul:
1 Margaretha Jeannette van der Rest, geboren op dinsdag 17 januari 1933 in Mr. Cornelis ( Ned. Indie ).
254 Nelly Attema is geboren op maandag 20 september 1909 in Leeuwarden, dochter van Hendrikus Attema (zie 156) en Sofia Wilhelmina Alberta Elizabeth Meilink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1909. Nelly is overleden op donderdag 12 december 1974, 65 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Den en Rust. Nelly trouwde, 29 jaar oud, op maandag 27 maart 1939 in Leeuwarden met Soetan Maharadjo Sjamsoedin, ongeveer 33 jaar oud. Soetan is geboren omstreeks 1906 in Pahambatan ( Indonesie ), dochter van Deman Datoek Gampo Alam en Djamaliah. Soetan is overleden op donderdag 15 mei 1969, ongeveer 63 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Den en Rust.
Beroep:
arts
255 Ninie van Ham is geboren op maandag 23 april 1917 in Amsterdam, dochter van Jacques Theodor van Ham en Anna Attema (zie 158). Ninie is overleden op vrijdag 30 augustus 1940 in Soerabaja ( Indonesie ), 23 jaar oud. Ninie trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 juli 1938 in Amersfoort met Frans Frederik van Rhijn, 31 jaar oud. Frans is geboren op zaterdag 29 december 1906 in Hoorn, zoon van Eduard Emil van Rhijn en Elisabeth Susanna Karseboom. Frans is overleden op woensdag 19 maart 1975 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
directuer gasfabriek Soerabaja
256 Hubertus Anna Janssen is geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Leeuwarden, zoon van Hubertus Anna Maria Elise Janssen en Alida Johanna Attema (zie 159). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1917.
Beroep:
departements-ambtenaar
Hubertus trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 12 mei 1942 in Leiden met Dora Petronella Munk, 22 jaar oud. Dora is geboren op zondag 28 december 1919 in Leiden, dochter van Johannes Munk en Hendrika Aletta Prins. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1919.
257 Trijntje Akker is geboren op zondag 6 augustus 1905 in Vierverlaten ( Groningen ), dochter van Klaas Akker en Lutske Spoelstra (zie 174). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 augustus 1905. Trijntje is overleden op woensdag 4 juli 2001 in Groningen, 95 jaar oud. Zij is begraven in Noorddijk op de begraafplaats op de Noorddijkerweg. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1932 in Hoogkerk ( Groningen ) met Johannes Klaas van der Spoel, 30 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 14 maart 1902 in Weerselo ( Dinkelland ), zoon van Hindrik van der Spoel en Hendrikje Venema. Johannes is overleden op dinsdag 30 september 1980 in Noorddijk ( Groningen ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Noorddijk op de begraafplaats op de Noorddijkerweg.
Beroep:
rijwielhandelaar
258 Durkje Atema is geboren op zaterdag 25 februari 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Klazes Atema (zie 183) en Tjitske Sybrens Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1911. Durkje is overleden op maandag 20 januari 1997 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstbode
Durkje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 augustus 1936 in Tietjerksteradeel met Arend Vonk, 26 jaar oud. Arend is geboren op zondag 3 oktober 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Jans Vonk en Ybeltje Jans Slagman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1909. Arend is overleden op dinsdag 23 juli 1985 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Durkje en Arend:
1 Klaas Vonk, geboren op zondag 31 maart 1946 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Klaas is overleden op woensdag 17 september 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1947. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
2 Klaas Vonk, geboren op zaterdag 17 januari 1948 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Klaas is overleden op zondag 9 januari 1949 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1949. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
259 Edze Westra is geboren op zondag 26 februari 1905 in Leeuwarden, zoon van Egbert Edzes Westra en Trijntje Klazes Atema (zie 184). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1905. Edze is overleden op maandag 5 februari 1990 in Joure ( De Friese Meren ), 84 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 9 februari 1990 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Beroep:
Koopman
Edze trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 15 mei 1929 in Leeuwarderadeel met Marrigje Zijlstra, 23 jaar oud. Marrigje is geboren op dinsdag 10 oktober 1905 in Leeuwarden, dochter van Riepke Zijlstra en Pietersje ten Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1905. Marrigje is overleden op dinsdag 20 maart 1979 in Langweer ( De Friese Meren ), 73 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
260 Klaas Westra is geboren op vrijdag 17 mei 1907 in Leeuwarden, zoon van Egbert Edzes Westra en Trijntje Klazes Atema (zie 184). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1907. Klaas is overleden op zondag 21 juli 1996 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Klaas trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1929 in Leeuwarderadeel met Aaltje van der Woude, 17 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 4 december 1911 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Halbe van der Woude en Frouwkje van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1911.
Beroep:
dienstbode
261 Dirkje Westra is geboren op woensdag 10 maart 1915 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Egbert Edzes Westra en Trijntje Klazes Atema (zie 184). Dirkje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1934 in Leeuwarderadeel met Hepke Ringenaldus, 21 jaar oud. Hepke is geboren op dinsdag 24 september 1912 in Stiens ( Leeuwarden ), zoon van Albertus Ringenaldus en Saapke Borenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1912.
Beroep:
Boekhouder
262 Wipkje Atema is geboren op maandag 9 oktober 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Abraham Atema (zie 185) en Tjitske Jans Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1911. Wipkje is overleden op donderdag 4 maart 2004 in Drachten ( Smallingerland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof. Wipkje trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 17 februari 1931 in Tietjerksteradeel met Jan Wouda, 36 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 4 januari 1895 in Marum ( Westerkwartier ), zoon van Wolter Wouda en Pietertje Rinsema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1895. Jan is overleden op woensdag 12 juli 1978 in Groningen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Beroep:
fouragehandelaar
263 Dirkje Atema is geboren op maandag 29 mei 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Abraham Atema (zie 185) en Tjitske Jans Vonk. Dirkje is overleden op vrijdag 24 oktober 1997, 81 jaar oud. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Dirkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 mei 1940 in Tietjerksteradeel met Rudolph Oosting, 29 jaar oud. Rudolph is geboren op donderdag 19 januari 1911 in Oosterzee ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Oosting en Margje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1911. Rudolph is overleden op dinsdag 10 september 2002, 91 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
gemeenteveldwachter
264 Aaltje (Aalstje) Atema is geboren op zondag 30 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jouke Atema (zie 186) en Maria Sophia Bosma. Aalstje is overleden op dinsdag 9 maart 1999 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 12 maart 1999 in Noordbergum.
Beroep:
naaister
Aalstje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 mei 1935 in Tietjerksteradeel met Sjoerd Klompstra, 26 jaar oud. Sjoerd is geboren op zaterdag 12 september 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Symen Klompstra en Sijke Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 september 1908. Sjoerd is overleden op vrijdag 29 januari 1971 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
Winkelbediende
Kinderen van Aalstje en Sjoerd:
1 Marie Sophia Klompstra, geboren op zaterdag 21 maart 1936 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 297.
2 Sijmen Klompstra, geboren op zondag 24 december 1939 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Sijmen is overleden op woensdag 20 juli 1994 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum.
265 Klaas Atema is geboren op donderdag 22 maart 1923 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Anne Atema (zie 187) en Antje van der Woude. Klaas is overleden op dinsdag 26 juli 2022 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 99 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 november 1946 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Teuntje de Vries, 18 jaar oud. Teuntje is geboren op vrijdag 1 juni 1928 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rypke Kornelis de Vries en Riemkje Teunis Papa. Teuntje is overleden op dinsdag 24 januari 2017 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 28 februari 2017 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Kinderen van Klaas en Teuntje:
1 Renie Atema.
2 Tsjikke Atema.
3 Riepke Atema.
4 Durkje Atema.
5 Tineke Atema.
266 Klaas Atema is geboren op zondag 22 juni 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Albert Atema (zie 188) en Albertje van der Leest.
Beroep:
loodsknecht
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 september 1945 in Groningen met Aaltje Ensing, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 28 november 1921 in Groningen, dochter van Kier Ensing en Stijntje Wijlage. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1921.
267 Anna Schaaf is geboren op dinsdag 17 oktober 1899 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Andries Schaaf en Gaatske Edzes Atema (zie 192). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1899. Anna is overleden in 1989, 89 of 90 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat. Anna trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1923 in Smallingerland met Mannes Marinus Schipper, 25 jaar oud. Mannes is geboren op donderdag 30 september 1897 in Ambt Almelo, zoon van Gerrard Georg Schipper en Geesje Dam Wichers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1897. Mannes is overleden in 1964, 66 of 67 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen op de Begraafplaats aan de van der Wijckstraat.
Beroep:
bouwkundig ambtenaar
Kind van Anna en Mannes:
1 Gaatske Geesje Schipper, geboren in april 1926 in Zaandam. Gaatske is overleden op maandag 14 juni 1926 in Zaandam, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1926.
268 Frederik Eduard Wils is geboren op zaterdag 7 maart 1903 in Enschede, zoon van Henri Bernard Aloysius Wils en Joukje Edzes Atema (zie 193). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1903. Frederik is overleden op woensdag 9 juli 1980 in Enschede, 77 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Frederik trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1926 in Zutphen met Janneke Kraan, 28 jaar oud. Janneke is geboren op donderdag 4 augustus 1898 in Hengelo, dochter van Louis Leonardus Kraan en Wiebrigje Kranendonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1898. Janneke is overleden op donderdag 27 november 1980 in Enschede, 82 jaar oud.
269 Eduard Henri Wils is geboren op zondag 24 januari 1904 in Enschede, zoon van Henri Bernard Aloysius Wils en Joukje Edzes Atema (zie 193). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1904.
Beroep:
secretarie ambtenaar
Eduard trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1930 in Enschede met Berendina Hermina ter Horst, 26 jaar oud. Berendina is geboren op maandag 16 mei 1904 in Enschede, dochter van Hendrik Jan ter Horst en Leida Averink. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1904.
270 Gerhard Eduard Konings is geboren op maandag 22 juli 1907 in Enschede, zoon van Johannes Bernardus Konings en Aukje Edzes Atema (zie 194). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1907. Gerhard is overleden op zondag 10 oktober 1943 in Enschede, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1943. Hij is begraven in Enschede op de Westerbegraafplaats.
Beroep:
ambtenaar ter secretarie
Gerhard trouwde met Christina Geertruida Nijhuis. Christina is geboren op maandag 14 september 1903 in Enschede, dochter van Gerrit Jan Nijhuis en Janna Broeze. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1903.
271 Daniel Kussendrager is geboren op maandag 17 augustus 1908 in Sneek, zoon van Klaas Kussendrager en Sjoerdtje Edzes Atema (zie 195). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1908.
Beroep:
stoker
Daniel trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 november 1931 in Den Helder met Grietje de Boer, 24 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 25 maart 1907 in Broek op Langedijk ( Waterland ), dochter van Dirk de Boer en Maartje Stam.
Kinderen van Daniel en Grietje:
1 NN NN Kussendrager, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 5 april 1932 in Den Helder. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1932.
2 NN NN Kussendrager, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 3 juli 1952 in Den Helder. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1952.
272 Anna Kussendrager is geboren op maandag 21 maart 1910 in Sneek, dochter van Klaas Kussendrager en Sjoerdtje Edzes Atema (zie 195). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1910. Anna is overleden op vrijdag 1 januari 1954 in Sneek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1954. Anna trouwde, 32 jaar oud, op maandag 28 september 1942 in Sneek met Peter Hendriksma, 30 jaar oud. Peter is geboren op zondag 25 augustus 1912 in Sneek, zoon van Douwe Tjeerd Hendriksma en Nieskje Sjaarda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1912.
Beroep:
metselaar
273 Eduard Kussendrager is geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Sneek, zoon van Klaas Kussendrager en Sjoerdtje Edzes Atema (zie 195). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1912. Eduard is overleden op zondag 31 mei 1964 in Sneek, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1964.
Beroep:
kantoorbediende en boekhouder
Eduard trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 17 mei 1944 in Wymbritseradeel met Baukjen Postma, ongeveer 23 jaar oud. Baukjen is geboren omstreeks 1921 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Minze Postma en Baukjen Wijnja.
274 Henderikus Kussendrager is geboren op zondag 20 september 1914 in Sneek, zoon van Klaas Kussendrager en Sjoerdtje Edzes Atema (zie 195). Henderikus is overleden op zondag 27 februari 1994 in Sneek, 79 jaar oud.
Beroep:
Bakkersknecht
Henderikus trouwde, 24 jaar oud, op maandag 3 oktober 1938 in Sneek met Grietje de Ruiter, 19 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 30 oktober 1918 in Sneek, dochter van Theije de Ruiter en Harmdina van der Meulen. Grietje is overleden in Sneek.
275 Edze Atema is geboren op zondag 17 juli 1910 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Auke Edzes Atema (zie 196) en Sjoukje van der Vee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1910. Edze is overleden op woensdag 18 augustus 1965 in Zwolle, 55 jaar oud. Hij is begraven in Marknesse op de Begraafplaats Groene Zoom.
Beroep:
tuinder
Edze trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1937 in Smallingerland met Roelofje Dalstra, 25 jaar oud. Roelofje is geboren op zondag 25 juni 1911 in Opeinde ( Smallingerland ), dochter van Jacobus Sjoukes Dalstra en Neeltje van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1911. Roelofje is overleden op vrijdag 15 augustus 1997 in Heerenveen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Marknesse op de Begraafplaats Groene Zoom.
276 Jelke Atema is geboren op zondag 2 januari 1916 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Auke Edzes Atema (zie 196) en Sjoukje van der Vee. Jelke is overleden op dinsdag 21 februari 1956 in Drachten ( Smallingerland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1956. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
hotelhouder
Jelke trouwde met Sietske Halbesma. Sietske is geboren op zondag 12 januari 1919 in Britsum ( Leeuwarden ), dochter van Homme Halbesma en Sijtske Zwager. Sietske is overleden op woensdag 19 januari 2011, 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 24 januari 2011 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Kind van Jelke en Sietske:
1 Auke Jelke Atema, geboren op zondag 27 juli 1952 in Drachten ( Smallingerland ). Auke is overleden op maandag 11 april 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1960. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
277 Anna (Anneke) Atema is geboren op maandag 18 februari 1918 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Auke Edzes Atema (zie 196) en Sjoukje van der Vee. Anneke is overleden op vrijdag 16 september 1983 in Grootegast ( Westerkwartier ), 65 jaar oud. Zij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats van de NH Kerk. Anneke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 januari 1944 in Smallingerland met Geert van Houten, 28 jaar oud. Geert is geboren op maandag 13 december 1915 in Grootegast ( Westerkwartier ), zoon van Boukje Enting en Johannes van Houten. Geert is overleden op vrijdag 17 maart 2006 in Groningen, 90 jaar oud. Hij is begraven in Grootegast op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
Winkelier
278 Willem Schat is geboren op zaterdag 3 mei 1919 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Arjen Schat en Antje Atema (zie 211). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1919. Willem is overleden op donderdag 24 april 2008 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Willem trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 3 december 1947 in Leeuwarderadeel met Romkje Akkerhof, 28 jaar oud. Romkje is geboren op zaterdag 31 mei 1919 in Cornjum ( Leeuwarden ), dochter van Folkert Akkerhof en Grietje Wierstra. Romkje is overleden op dinsdag 18 november 1975 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
279 Geertje van Sloten is geboren op woensdag 10 oktober 1928 in Stiens ( Leeuwarden ), dochter van Gosse van Sloten en Tjitske Atema (zie 214). Geertje is overleden op donderdag 8 februari 2007 in Pretoria ( Zuid Afrika ), 78 jaar oud. Geertje trouwde met Jan Ybema. Jan is geboren op zaterdag 16 augustus 1924 in Bolsward. Jan is overleden op maandag 30 januari 2006 in Pretoria ( Zuid Afrika ), 81 jaar oud.
280 Detje Atema is geboren op donderdag 31 maart 1921 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Gjalts Atema (zie 218) en Trijntje Taekes Ketelaar. Detje is overleden op woensdag 28 augustus 2013 in Zwolle, 92 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster. Detje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 juni 1942 in Dantumadeel met Pieter Pot, 22 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 16 juni 1920 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Sake Pot en Akke Langhout. Pieter is overleden op vrijdag 10 september 1982 in Zwolle, 62 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Beroep:
slagersknecht
281 Ate Atema is geboren op maandag 28 september 1908 in Amsterdam, zoon van Jelle Atema (zie 221) en Johanna Frederika Suijver. Ate trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1938 in Delft met Cornelia Maria Johanna Lindenburg, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 3 juni 1909 in Delft, dochter van Arie Lindenburg en Maria Johanna Swart. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1909.
282 Hinke (Hennie) Raap is geboren op maandag 9 mei 1910 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), dochter van Nan Raap en Akke Atema (zie 222). Hennie is overleden op maandag 9 februari 1987 in Den Helder, 76 jaar oud. Zij is begraven in Anna Paulowna op de Begraafplaats aan de Middenweg.
Beroep:
opzichteres
Hennie trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1936 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ) met Willem de Jong, 30 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 15 december 1905 in Breezand ( Hollands Kroon ). Willem is overleden op dinsdag 11 januari 2000 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Anna Paulowna op de Begraafplaats aan de Middenweg.
Beroep:
Bureauhouder voedselcommissaris
283 Jacob Raap is geboren op woensdag 15 januari 1913 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), zoon van Nan Raap en Akke Atema (zie 222). Jacob is overleden op donderdag 28 oktober 1982 in Arnhem, 69 jaar oud.
Beroep:
werktuigkundige
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 januari 1935 in Haarlem met Bertha Dernison, 25 jaar oud. Bertha is geboren op zaterdag 17 juli 1909 in Haarlem, dochter van Anthonius Johannes Dernison en Bertha Terstal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1909.
284 Jantje Atema is geboren op zondag 1 september 1918 in Utrecht, dochter van Hendrik Atema (zie 227) en Ingetje Willemsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1918. Jantje is overleden op zondag 27 juli 1969 in Utrecht, 50 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1940 in Utrecht met Rinse Seldenrust, 30 jaar oud. Rinse is geboren op zaterdag 4 december 1909 in Sneek, zoon van Fokke Seldenrust en Neeltje Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1909.
Kind van Jantje en Rinse:
1 Inge Seldenrust, geboren op donderdag 1 maart 1945 in Utrecht. Inge is overleden op zondag 18 maart 1945 in Utrecht, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1945.
285 Gerard Hendrik Atema is geboren op zondag 14 januari 1923 in Utrecht, zoon van Hendrik Atema (zie 227) en Ingetje Willemsen. Gerard is overleden op donderdag 28 februari 2013 in Vleuten ( Utrecht ), 90 jaar oud. Gerard trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1952 in Utrecht met Johanna Aleida Brand.
286 Jelle Dijkstra is geboren op maandag 22 april 1907 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Harmen Jelles Dijkstra en Tietje Gerrits Atema (zie 231). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1907.
Beroep:
onderwijzer
Jelle trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 30 januari 1934 in Assen met Geertruida Koops, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op maandag 10 mei 1909 in Assen, dochter van Derk Koops en Dina Hendrina Geertruida Damming. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 mei 1909.
287 Gerrit Dijkstra is geboren op zondag 30 augustus 1908 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Harmen Jelles Dijkstra en Tietje Gerrits Atema (zie 231). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1908. Gerrit is overleden op zondag 19 maart 2006 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 97 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 24 maart 2006 in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Jeltingalaan.
Beroep:
Hoofd ULO school
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 12 juli 1940 in Bedum ( Het Hogeland ) met Detje Tilma, 26 jaar oud. Detje is geboren op donderdag 21 augustus 1913 in Bornwird ( Westdongeradeel ), dochter van Pier Jentjes Tilma en IJttje Sijbes Meindertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1913. Detje is overleden op vrijdag 8 oktober 1993 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Jeltingalaan.
Kind van Gerrit en Detje:
1 Tietje Dijkstra, geboren op zaterdag 26 mei 1945 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Tietje is overleden op woensdag 10 oktober 1945 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1945.
288 Klaas Dijkstra is geboren op donderdag 8 maart 1917 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Harmen Jelles Dijkstra en Tietje Gerrits Atema (zie 231). Klaas is overleden op zaterdag 29 december 2007 in Zuidwolde ( De Wolden ), 90 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 januari 2008 in Zuidwolde op de Begraafplaats aan de Meppelerweg.
Beroep:
onderwijzer
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1943 in Wedde ( Westerwolde ) met Luktje Kenter, 26 jaar oud. Luktje is geboren op donderdag 26 juli 1917 in Wedderveer ( Westerwolde ), dochter van Jan Kenter en Ailke Timmer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1917. Luktje is overleden op vrijdag 27 juni 2008 in Zuidwolde ( De Wolden ), 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 2 juli 2008 in Zuidwolde op de Begraafplaats aan de Meppelerweg.
Kinderen van Klaas en Luktje:
1 Harmen Dijkstra.
2 Jan Dijkstra.
3 Tietsje Dijkstra.
4 Henk Dijkstra.
5 Alie Dijkstra.
6 Klaske Dijkstra.
7 Jelle Dijkstra.
8 Eta Dijkstra.
9 Gerrit Dijkstra.
10 Henny Dijkstra.
11 Tjark Dijkstra.
289 Trijntje Dijkstra is geboren op dinsdag 30 december 1919 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), dochter van Harmen Jelles Dijkstra en Tietje Gerrits Atema (zie 231). Trijntje is overleden op donderdag 12 augustus 2010 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 augustus 2010. Trijntje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 20 december 1951 in Achtkarspelen met Eliza Reitsma.
Beroep:
concierge
Kinderen van Trijntje en Eliza:
1 NN NN Reitsma, levenloos geboren kind, geboren op zondag 30 oktober 1955 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1955.
2 NN NN Reitsma, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 25 december 1956 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1956.
290 Jarig de Groot is geboren op donderdag 9 maart 1911 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Murk de Groot en Andriesje Bokma (zie 243). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1911. Jarig is overleden op vrijdag 27 april 2001 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Chauffeur
Jarig trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 mei 1939 in Tietjerksteradeel met Trijntje Adema, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 12 januari 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Willem Adema en Tjitske Toonstra. Trijntje is overleden op zaterdag 12 maart 1983 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
291 Jeltje de Groot is geboren op donderdag 5 september 1918 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Murk de Groot en Andriesje Bokma (zie 243). Jeltje is overleden op zaterdag 6 september 1986 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude. Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 3 september 1941 in Leeuwarden met Jan Adema, 21 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 24 januari 1920 in Leeuwarden, zoon van Wytze Adema en Imkje Feikens. Jan is overleden op maandag 2 oktober 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
Bakker
Kind van Jeltje en Jan:
1 Andriesje (Annie) Adema, geboren op zaterdag 28 juni 1947 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Annie is overleden op donderdag 16 februari 2006 in Amsterdam, 58 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
tuin en landschapsarchitecte
292 Alberdina Anna Johanna Borgesius is geboren op woensdag 27 augustus 1913 in Leeuwarden, dochter van Johan Henderikus Borgesius en Johanna Anna Christina Attema (zie 245). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1913. Alberdina is overleden op donderdag 30 maart 2000 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud. Alberdina trouwde met Herman Louis Kruimel. Herman is geboren op dinsdag 25 augustus 1903 in Leiden, zoon van Fosca Leonarda Meijjes en Gerlach Marinus Kruimel. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1903. Herman is overleden op vrijdag 28 december 2001 in Heerde, 98 jaar oud.
293 Willem Johann Schmitz is geboren op maandag 4 november 1907 in Amsterdam, zoon van Johann Hermann Schmitz en Maria Hendrina Christina Anna Attema (zie 246). Willem is overleden op donderdag 13 januari 1977 in Heemstede, 69 jaar oud. Hij is begraven in Heemstede op de Begraafplaats aan de Herfstlaan. Willem trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1936 in ’s-Gravenhage met Genevieve Marie Angelique Molkenboer, 26 jaar oud. Genevieve is geboren op woensdag 3 november 1909 in Amsterdam, dochter van Antonius Henricus Johannes Molkenboer en Mari Geneviere Andisson. Genevieve is overleden op zondag 12 november 2006 in Bentveld, 97 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede.
294 Anna Maria Wilhelmina Schmitz is geboren op woensdag 18 mei 1910 in Amsterdam, dochter van Johann Hermann Schmitz en Maria Hendrina Christina Anna Attema (zie 246). Anna is overleden op zaterdag 25 mei 1946 in Haarlem, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1946. Anna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 20 oktober 1931 in Amsterdam met Franz Jonker, 25 jaar oud. Franz is geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Amsterdam, zoon van Lukas Jonker en Karolina Anna Ehrlich. Franz is overleden op maandag 1 mei 1933 in Amsterdam, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 10 september 1935 in Bloemendaal met Johannes Jacobus Franciscus Beijnes, 30 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 2 augustus 1905 in Haarlem, zoon van Johannes Jacobus Beijnes en Paulina Josephina Francisca van der Grinten. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1905. Johannes is overleden op donderdag 20 april 1989 in Nijmegen, 83 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 april 1989 in Groesbeek op Begraafplaats Heilige Landstichting.
Kind van Anna en Johannes:
1 Johannes Jacobus Bernardus Beijnes, geboren op vrijdag 22 december 1939 in Heemstede. Johannes is overleden op dinsdag 10 oktober 1989 in Zandvoort, 49 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 13 oktober 1989 in Driehuis in Crematorium Westerveld.
295 Emil Christiaan Schmitz is geboren op woensdag 17 november 1915 in Amsterdam, zoon van Johann Hermann Schmitz en Maria Hendrina Christina Anna Attema (zie 246). Emil is overleden op dinsdag 19 december 1978 in Amstelveen, 63 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 december 1978 in Amsterdam op Begraafplaats Buitenveldert. Emil trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 7 oktober 1941 in Amsterdam met Mia Gaarlandt, 26 jaar oud. Mia is geboren op dinsdag 3 augustus 1915 in Amsterdam, dochter van August Poulus Gaarlandt en Elisabeth Malwina Kaupmann. Mia is overleden op maandag 29 augustus 2011 in Amsterdam, 96 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 september 2011 in Amsterdam op Begraafplaats Buitenveldert.
Kind van Emil en Mia:
1 Maria Elisabeth Johanna Schmitz, geboren op donderdag 19 augustus 1943 in Amsterdam. Maria is overleden op maandag 28 november 1983 in Zwolle, 40 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 30 november 1983 in Zwolle op Begraafplaats Kranenburg.
Notitie bij Maria: Maria is gehuwd met Maarten Lopes Cardozo
296 Herbert Johan Antonius Schmitz is geboren op dinsdag 18 augustus 1925 in Amsterdam, zoon van Johann Hermann Schmitz en Maria Hendrina Christina Anna Attema (zie 246). Herbert is overleden op maandag 11 juni 2007 in Haarlem, 81 jaar oud. Herbert trouwde met Catharina Anna Maria (Toot) van Eijck. Toot is geboren op zondag 2 augustus 1931 in Haarlem, dochter van Theodorus Adrianus Josephus Maria van Eijck en Wijnanda Catharina Maria Rooijen. Toot is overleden op zondag 8 juli 2007 in Haarlem, 75 jaar oud.
297 Marie Sophia Klompstra is geboren op zaterdag 21 maart 1936 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Klompstra en Aaltje (Aalstje) Atema (zie 264). Marie is overleden op dinsdag 24 oktober 1995 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Marie trouwde met Sieger van Veen. Sieger is geboren op woensdag 3 juli 1940. Sieger is overleden op maandag 4 augustus 2003 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden.

Index (1861 personen)

Aartsma, Aart Jans (*30-10-1787, †13-01-1841) [Schoonvader van 47]  47
Aartsma, Aart Jans (*07-02-1858, †18-02-1858) [Zoon van 47]  47,2
Aartsma, Auke Aarts (*03-10-1813, †19-02-1871) [Partner van 47]  47; 133
Aartsma, Jan Aukes (*25-07-1854) [Nummer 133]  133
Aartsma, NN NN (levenloos *28-02-1867) [Zoon van 47]  47,3
Abrahams, Luidske (Lutske) (*?-09-1715) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5
Abrahams, Trijntje (*14-08-1782) [Dochter van 3]  3,3
Abrahams, Wybe (*?-04-1770) [Zoon van 3]  3,2
Adema, Andriesje (Annie) (*28-06-1947, †16-02-2006) [Dochter van 291]  291,1
Adema, Gijsbert Ates (*19-06-1792) [Zoon van 6]  6,1
Adema, Hendrik (*02-05-1849, †02-05-1916) [Schoonvader van 160]  160
Adema, Jan (*24-01-1920, †02-10-1978) [Partner van 291]  291
Adema, Samme Hendriks (*08-11-1874, †28-09-1928) [Partner van 160]  160
Adema, Trijntje (*12-01-1913, †12-03-1983) [Partner van 290]  290
Adema, Willem (*23-03-1884, †16-02-1920) [Schoonvader van 290]  290
Adema, Wytze (*04-10-1885, †03-04-1963) [Schoonvader van 291]  291
Akker, Klaas (*26-08-1869, †27-10-1950) [Partner van 174]  174; 257
Akker, Minke Hendriks van (*06-04-1861, †21-05-1928) [Schoonmoeder van 187]  187
Akker, Trijntje (*06-08-1905, †04-07-2001) [Nummer 257]  257
Akker, Trijntje Alberts van (*28-11-1827, †05-07-1887) [Schoonmoeder van 76]  76
Akkerhof, Folkert (*31-03-1891, †07-11-1962) [Schoonvader van 278]  278
Akkerhof, Romkje (*31-05-1919, †18-11-1975) [Partner van 278]  278
Akkerman, Maaike Martens (*02-01-1841, †19-02-1927) [Schoonmoeder van 111]  111
Alam, Deman Datoek Gampo [Schoonvader van 254]  254
Algra, Aan Simons (*06-02-1863, †26-01-1900) [Partner van 109]  109
Algra, Arend Symens (Aan) (*10-06-1803, †15-04-1866) [Schoonvader van 83]  83
Algra, Auke Hendriks (*15-08-1878, †08-09-1878) [Zoon van 83]  83,1
Algra, Auke Hendriks (*28-04-1881) [Zoon van 83]  83,3
Algra, Dirk Hendriks (*17-08-1883, †28-10-1886) [Zoon van 83]  83,4
Algra, Dirk Hendriks (*21-10-1887, †05-12-1889) [Zoon van 83]  83,7
Algra, Eelkje Hendriks (*04-08-1879, †05-12-1951) [Nummer 199]  199
Algra, Hendrik Aans (*17-09-1837, †28-04-1889) [Partner van 83]  83; 199
Algra, Jan (*26-09-1874, †12-03-1932) [Partner van 109]  109
Algra, Sybren (*08-07-1885, †10-07-1885) [Zoon van 83]  83,5
Algra, Sybren Hendriks (*30-08-1886, †29-10-1886) [Zoon van 83]  83,6
Algra, Symen Aans (*30-03-1825, †27-10-1877) [Schoonvader van 109] [Schoonvader van 109]  109; 109
Algra, Sytske Sybrens (*16-10-1827, †21-07-1872) [Schoonmoeder van 109]  109
Althuis, Janke Tjeerds van (*11-05-1776, †01-10-1836) [Schoonmoeder van 32]  32
Andisson, Mari Geneviere (*09-06-1875) [Schoonmoeder van 293]  293
Andriessen, Trijntje (*19-10-1854, †21-03-1936) [Schoonmoeder van 129]  129
Ark, Trijntje Sjoerds van der (*±1747, †03-03-1824) [Schoonmoeder van 7]  7
Asperen, Duco van (*27-03-1869, †01-01-1889) [Zoon van 56]  56,3
Asperen, Hendrikus van (*09-07-1834, †16-08-1901) [Partner van 56]  56; 146; 147
Asperen, Hendrikus van (*24-07-1876, †27-09-1876) [Zoon van 56]  56,6
Asperen, Johanna Jacoba Hendrika van (*14-11-1872, †16-12-1930) [Nummer 147]  147
Asperen, Johannes Jacobus Hendrikus van (*04-04-1870, †09-09-1870) [Zoon van 56]  56,4
Asperen, Popke van (*06-09-1864, †19-08-1942) [Zoon van 56]  56,1
Asperen, Popke Jans van (*16-05-1797, †09-09-1868) [Schoonvader van 56]  56
Asperen, Yttje Dettje (Iet) van (*09-04-1866, †22-08-1934) [Nummer 146]  146
Atema, Aaltje (Aalstje) (*30-03-1913, †09-03-1999) [Nummer 264]  264; 297
Atema, Abele Jelles (*04-10-1839, †20-07-1849) [Dochter van 27]  27,3
Atema, Abraham (*11-01-1887, †20-03-1963) [Nummer 185]  185; 262; 263
Atema, Abraham Jelles (*21-10-1780, †20-03-1858) [Nummer 10]  10; 27; 28; 29; 30; 31
Atema, Abraham Jelles (*12-06-1837, †19-10-1898) [Zoon van 27]  27,2
Atema, Abram Douwes (*02-11-1856, †03-01-1918) [Nummer 77]  77
Atema, Adze Ludmers (*03-07-1868, †13-07-1868) [Zoon van 41]  41,3
Atema, Akke (*03-03-1885, †13-01-1974) [Nummer 222]  222; 282; 283
Atema, Akke (*09-07-1911, †24-07-1911) [Dochter van 198]  198,1
Atema, Albert (*10-05-1895) [Nummer 188]  188; 266
Atema, Alle Jans (*06-11-1830, †22-03-1843) [Zoon van 11]  11,7
Atema, Anna (*07-01-1883, †17-06-1892) [Dochter van 97]  97,4
Atema, Anna (Anneke) (*18-02-1918, †16-09-1983) [Nummer 277]  277
Atema, Anne (*16-10-1892, †05-10-1946) [Nummer 187]  187; 265
Atema, Antje (*09-07-1866, †17-07-1866) [Dochter van 48]  48,3
Atema, Antje (*12-08-1891, †04-11-1967) [Nummer 211]  211; 278
Atema, Antje Aukes (*19-03-1849, †01-06-1925) [Nummer 83]  83; 199
Atema, Antje Douwes (*20-11-1847, †28-02-1927) [Nummer 74]  74; 175; 176
Atema, Antje Jans (*03-08-1824, †02-03-1841) [Dochter van 11]  11,6
Atema, Ate (*19-11-1833, †06-12-1833) [Zoon van 16]  16,5
Atema, Ate (*31-01-1848, †31-03-1848) [Zoon van 36]  36,2
Atema, Ate (*21-04-1849, †21-10-1875) [Zoon van 36]  36,3
Atema, Ate (*08-10-1892, †15-12-1960) [Nummer 212]  212
Atema, Ate (*13-04-1903, †30-10-1904) [Zoon van 90]  90,7
Atema, Ate (*28-09-1908) [Nummer 281]  281
Atema, Ate Jans (*04-10-1787, †25-02-1863) [Nummer 15]  15; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42
Atema, Ate Jans (*22-03-1829) [Nummer 48]  48
Atema, Ate Jans (*09-08-1850, †06-12-1851) [Zoon van 35]  35,2
Atema, Ate Jelles (*10-04-1768, †02-04-1822) [Nummer 6]  6; 16; 17
Atema, Ate Jelles (*30-11-1854, †02-01-1934) [Nummer 91]  91; 221; 222
Atema, Ate Klazes (*27-05-1848, †09-03-1868) [Zoon van 40]  40,2
Atema, Ate Roelofs (*14-03-1859, †07-04-1930) [Nummer 89]  89; 216
Atema, Auke (*05-07-1884, †03-03-1898) [Zoon van 76]  76,3
Atema, Auke (*16-12-1889, †02-08-1964) [Nummer 210]  210
Atema, Auke Ates (*05-04-1815, †22-05-1873) [Nummer 36]  36; 88
Atema, Auke Douwes (*05-07-1864, †18-12-1866) [Zoon van 31]  31,6
Atema, Auke Edzes (*04-11-1880, †08-08-1881) [Zoon van 82]  82,4
Atema, Auke Edzes (*24-05-1883, †27-06-1966) [Nummer 196]  196; 275; 276; 277
Atema, Auke Jans (*04-04-1818, †10-09-1873) [Nummer 33]  33; 81; 82; 83; 84; 85; 86
Atema, Auke Jans (*14-09-1888, †17-10-1964) [Nummer 207]  207
Atema, Auke Jelke (*27-07-1952, †11-04-1960) [Zoon van 276]  276,1
Atema, Aukje Edzes (*01-12-1877, †15-05-1954) [Nummer 194]  194; 270
Atema, Berend Jelles (*10-05-1844, †20-03-1848) [Zoon van 27]  27,5
Atema, Catrinus (*18-02-1898) [Nummer 189]  189
Atema, Detje (*31-03-1921, †28-08-2013) [Nummer 280]  280
Atema, Dirkje (*18-05-1913, †09-10-1913) [Dochter van 185]  185,2
Atema, Dirkje (*29-05-1916, †24-10-1997) [Nummer 263]  263
Atema, Doutje Jelles (*19-12-1821, †10-10-1870) [Nummer 43]  43; 112; 113; 114; 115; 116; 117
Atema, Douwe (*28-12-1888, †15-01-1889) [Zoon van 88]  88,1
Atema, Douwe (*27-11-1896) [Zoon van 88]  88,7
Atema, Douwe Abrahams (*11-02-1822, †09-02-1889) [Nummer 31]  31; 74; 75; 76; 77; 78
Atema, Douwe Jelles (*?-05-1783, †±1812) [Zoon van 2]  2,7
Atema, Douwe Klazes (*10-01-1881, †14-08-1975) [Nummer 183]  183; 258
Atema, Durkje [Dochter van 265]  265,4
Atema, Durkje (*25-02-1911, †20-01-1997) [Nummer 258]  258
Atema, Edze (*17-07-1910, †18-08-1965) [Nummer 275]  275
Atema, Edze (*16-08-1914, †03-02-1917) [Zoon van 198]  198,2
Atema, Edze Aukes (*02-09-1846, †13-03-1917) [Nummer 82]  82; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198
Atema, Engeltje (*18-07-1914) [Dochter van 196]  196,3
Atema, Foekje (*?-04-1925, †08-08-1925) [Dochter van 187]  187,2
Atema, Froukje Aukes (*29-10-1844, †04-01-1930) [Nummer 81]  81; 191
Atema, Gaatske Edzes (*01-10-1872, †05-12-1937) [Nummer 192]  192; 267
Atema, Gaatske Jans (*20-03-1895, †03-09-1962) [Nummer 208]  208
Atema, Geertje (*11-11-1915) [Dochter van 218]  218,2
Atema, Geertje Ludzers (*01-09-1865, †05-06-1919) [Nummer 101]  101; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239
Atema, Geertruida Lykeltje (*02-01-1888, †23-04-1979) [Nummer 226]  226
Atema, Gerard Hendrik (*14-01-1923, †28-02-2013) [Nummer 285]  285
Atema, Gerrit Klazes (*22-09-1854, †05-11-1932) [Nummer 98]  98; 231; 232
Atema, Gjalt (*17-06-1914) [Zoon van 218]  218,1
Atema, Gjalt Roelofs (*23-02-1862, †07-09-1909) [Nummer 90]  90; 217; 218; 219; 220
Atema, Grietje Ates (*?-01-1738) [Dochter van 1]  1,1
Atema, Hendrik (*21-11-1893, †13-06-1960) [Nummer 227]  227; 284; 285
Atema, Hettje Jans (*24-09-1812, †09-07-1866) [Nummer 32]  32; 79; 80
Atema, Hillegonda Magdalena (*22-08-1913) [Zoon van 221]  221,2
Atema, Hiltje (*30-12-1894, †11-01-1913) [Dochter van 89]  89,1
Atema, Hiltje (*15-11-1905, †13-09-1917) [Dochter van 183]  183,1
Atema, Hinke (*21-07-1880, †26-07-1880) [Dochter van 93]  93,1
Atema, Hinke (*30-06-1885, †16-12-1942) [Dochter van 92]  92,2
Atema, Hinke Geertruida (*03-12-1884, †21-11-1960) [Nummer 225]  225
Atema, Hiske (*01-06-1901, †08-04-1907) [Dochter van 90]  90,6
Atema, Immigje (*24-12-1888, †22-08-1891) [Dochter van 94]  94,2
Atema, Jacob (*19-03-1891, †22-08-1891) [Zoon van 94]  94,3
Atema, Jan (*18-09-1858, †29-03-1940) [Nummer 93]  93; 224; 225; 226; 227
Atema, Jan (*23-03-1861, †20-08-1861) [Zoon van 48]  48,1
Atema, Jan (*20-12-1864, †09-01-1865) [Zoon van 48]  48,2
Atema, Jan (*12-07-1889, †29-12-1968) [Nummer 198]  198
Atema, Jan Ates (*±1749, †25-04-1810) [Nummer 5]  5; 15
Atema, Jan Ates (*12-04-1804, †18-01-1865) [Nummer 17]  17; 47; 48
Atema, Jan Ates (*16-05-1814, †27-07-1885) [Nummer 35]  35; 87
Atema, Jan Aukes (*25-04-1854, †02-06-1909) [Nummer 85]  85; 206; 207; 208; 209
Atema, Jan Jelles (*13-12-1785, †27-06-1868) [Nummer 11]  11; 32; 33
Atema, Jan Klazes (*24-02-1859, †27-03-1932) [Nummer 99]  99
Atema, Jan Willem (*01-07-1912) [Zoon van 224]  224,2
Atema, Janke (*20-05-1866, †01-12-1937) [Nummer 95]  95
Atema, Janke (*17-08-1884, †10-03-1886) [Dochter van 97]  97,5
Atema, Janke (*03-03-1895) [Dochter van 98]  98,6
Atema, Janke Aukes (*27-02-1843, †15-03-1848) [Dochter van 36]  36,1
Atema, Janke Jans (*03-03-1848, †13-07-1917) [Nummer 87]  87
Atema, Janke Klazes (*05-02-1846, †27-01-1901) [Nummer 96]  96
Atema, Janke Ludmers (*06-08-1869, †19-05-1916) [Nummer 103]  103; 240; 241; 242
Atema, Jannigje Jelles (*07-07-1824, †22-06-1857) [Nummer 44]  44; 46; 118; 119; 120
Atema, Jantje (*01-09-1918, †27-07-1969) [Nummer 284]  284
Atema, Jantje Ates (*04-09-1816, †17-02-1889) [Nummer 37]  37
Atema, Jantje Klazes (*30-10-1863, †11-05-1947) [Nummer 100]  100
Atema, Jantje Ludzers (*13-02-1867) [Nummer 102]  102
Atema, Jelke (*01-02-1912, †10-12-1913) [Zoon van 196]  196,2
Atema, Jelke (*02-01-1916, †21-02-1956) [Nummer 276]  276
Atema, Jelle (*04-04-1880) [Nummer 221]  221; 281
Atema, Jelle (*23-02-1882) [Nummer 224]  224
Atema, Jelle (*18-04-1886) [Nummer 228]  228
Atema, Jelle Abrahams (*24-05-1806, †23-01-1866) [Nummer 27]  27; 61; 62
Atema, Jelle Ates (*17-04-1740, †18-10-1818) [Nummer 2]  2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Atema, Jelle Ates (*11-03-1794, †05-12-1881) [Nummer 16]  16; 43; 44; 45; 46
Atema, Jelle Ates (*03-07-1821, †16-07-1906) [Nummer 39]  39; 91; 92; 93; 94; 95
Atema, Jelle Jans (*27-08-1815, †20-10-1831) [Zoon van 11]  11,3
Atema, Jelle Sjoukes (*19-12-1814, †21-06-1851) [Nummer 34]  34
Atema, Jeltje (*05-02-1800) [Dochter van 6]  6,3
Atema, Jeltje (*±1810, †23-08-1838) [Dochter van 11]  11,1
Atema, Jeltje Ates (*05-02-1800, †15-05-1850) [Nummer 13]  13
Atema, Jeltje Jelles (*28-11-1841, †22-04-1900) [Nummer 62]  62; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173
Atema, Jitske Aukes (*02-10-1851, †02-04-1927) [Nummer 84]  84; 200; 201; 202; 203; 204; 205
Atema, Johan Jacob (*24-07-1913, †25-07-1913) [Zoon van 229]  229,2
Atema, Johannes (*24-10-1882, †09-04-1953) [Nummer 223]  223
Atema, Johannes (*31-07-1935) [Zoon van 219]  219,1
Atema, Jouke (*27-09-1889, †04-05-1959) [Nummer 186]  186; 264
Atema, Joukje Abrahams (*25-08-1816, †27-04-1888) [Nummer 29]  29; 64; 65; 66; 67; 68
Atema, Joukje Edzes (*22-04-1875, †15-04-1954) [Nummer 193]  193; 268; 269
Atema, Klaas (*11-05-1889, †24-09-1956) [Zoon van 98]  98,4
Atema, Klaas (*22-06-1919) [Nummer 266]  266
Atema, Klaas (*22-03-1923, †26-07-2022) [Nummer 265]  265
Atema, Klaas Ates (*10-12-1822, †30-09-1901) [Nummer 40]  40; 96; 97; 98; 99; 100
Atema, Klaas Douwes (*27-06-1853, †27-11-1931) [Nummer 76]  76; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189
Atema, Klaas Pieters (*14-10-1878, †03-05-1969) [Nummer 229]  229
Atema, Lamke Jans (*12-07-1886, †15-01-1955) [Nummer 206]  206
Atema, Lammert (*02-01-1902) [Zoon van 98]  98,7
Atema, Lijsbert Jans (*21-11-1826, †06-03-1867) [Nummer 47]  47; 133
Atema, Lijsbert Jelles (*03-11-1827, †25-05-1901) [Nummer 45]  45; 121; 122; 123; 124; 125
Atema, Ludser Ates (*05-06-1827, †10-07-1871) [Nummer 41]  41; 101; 102; 103
Atema, Lutske (*15-08-1871, †10-11-1871) [Dochter van 41]  41,5
Atema, Lutske Abrahams (*14-05-1819, †01-03-1881) [Nummer 30]  30; 69; 70; 71; 72; 73
Atema, Lutske Jelles (*16-10-1771, †24-10-1841) [Nummer 7]  7; 18; 19
Atema, Lykeltje (*10-04-1862, †26-06-1930) [Dochter van 39]  39,4
Atema, Lykeltje (*03-09-1888) [Dochter van 92]  92,3
Atema, Maaike (*13-01-1921, †?-10-2017) [Dochter van 207]  207,2
Atema, Margaretha Pieters (*09-01-1877, †10-12-1951) [Dochter van 97]  97,1
Atema, Marten (*22-04-1857, †09-02-1936) [Nummer 92]  92; 223
Atema, Marten (*19-11-1942, †17-12-1958) [Zoon van 216]  216,1
Atema, Martentje (*20-02-1831, †13-06-1890) [Nummer 46]  44; 46; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132
Atema, Martje (*26-01-1886) [Dochter van 98]  98,3
Atema, Neeltje Gjalts (*31-05-1889, †15-09-1980) [Nummer 217]  217
Atema, NN NN (levenloos *25-09-1853) [Zoon van 40]  40,4
Atema, NN NN (levenloos *28-05-1868) [Zoon van 33]  33,9
Atema, NN NN (levenloos *17-07-1869) [Zoon van 48]  48,4
Atema, NN NN (levenloos *02-04-1882) [Dochter van 98]  98,1
Atema, NN NN (levenloos *24-03-1883) [Zoon van 93]  93,3
Atema, NN NN (levenloos *03-07-1891) [Dochter van 93]  93,6
Atema, NN NN (levenloos *03-07-1891) [Dochter van 93]  93,7
Atema, NN NN (levenloos *08-12-1894) [Zoon van 88]  88,5
Atema, NN NN (levenloos *08-12-1894) [Zoon van 88]  88,6
Atema, NN NN (levenloos *16-05-1910) [Zoon van 224]  224,1
Atema, NN NN (levenloos *04-06-1923) [Zoon van 232]  232,1
Atema, NN NN (levenloos *27-02-1948) [Kind van 215]  215,1
Atema, Otte Jans (*18-07-1899) [Nummer 209]  209
Atema, Pier Jans (*09-08-1850, †25-04-1852) [Zoon van 35]  35,3
Atema, Pieter (*19-08-1854, †05-11-1945) [Nummer 88]  88; 210; 211; 212; 213; 214; 215
Atema, Pieter Ates (*15-03-1818, †28-11-1849) [Zoon van 15]  15,4
Atema, Pieter Klazes (*04-10-1850, †<1934) [Nummer 97]  97; 229; 230
Atema, Pietje (*07-09-1900, †04-01-1966) [Nummer 213]  213
Atema, Pietje Ates (*13-12-1829, †17-12-1829) [Dochter van 15]  15,10
Atema, Pyter Jelles (Pieter) (*09-02-1770, †<18-01-1774) [Zoon van 2]  2,2
Atema, Renie [Dochter van 265]  265,1
Atema, Riepke [Zoon van 265]  265,3
Atema, Rinske Ates (*18-01-1833, †05-04-1897) [Nummer 42]  42; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111
Atema, Rinske Douwes (*02-01-1860, †02-09-1928) [Nummer 78]  78; 190
Atema, Rixtje Ates (Rigtje) (*12-01-1747, †09-07-1825) [Nummer 4]  4; 14
Atema, Roelof (*21-11-1896, †02-10-1984) [Nummer 216]  216
Atema, Roelof Ates (*26-09-1819, †29-01-1874) [Nummer 38]  38; 89; 90
Atema, Roelof Gjalts (*23-08-1890, †10-01-1973) [Nummer 218]  218; 280
Atema, Sake Gjalts (*06-05-1892, †25-08-1893) [Zoon van 90]  90,3
Atema, Sibbeltje Ates (*02-08-1811, †01-12-1811) [Dochter van 6]  6,5
Atema, Sieuwke Aukes (*31-03-1864, †30-11-1911) [Dochter van 33]  33,8
Atema, Sjoerd (*31-12-1808, †15-09-1871) [Zoon van 10]  10,2
Atema, Sjoerd (*08-04-1892, †06-04-1991) [Nummer 232]  232
Atema, Sjoerdtje Edzes (*04-11-1880, †06-01-1964) [Nummer 195]  195; 271; 272; 273; 274
Atema, Sjouke Aukes (*12-08-1859, †21-06-1904) [Zoon van 33]  33,7
Atema, Sjouke Jans (*26-04-1821, †28-04-1888) [Zoon van 11]  11,5
Atema, Sjouke Jelles (*±1791, †01-02-1815) [Nummer 12]  12; 34
Atema, Sybe (*01-05-1864, †09-01-1942) [Nummer 94]  94; 228
Atema, Sybren (*07-07-1914, †14-09-1917) [Zoon van 183]  183,3
Atema, Sytske (*19-11-1898, †11-01-1964) [Nummer 220]  220
Atema, Taeke (*08-10-1896) [Nummer 219]  219
Atema, Taeke (*12-01-1917) [Zoon van 218]  218,3
Atema, Tamme (*08-11-1886, †13-06-1917) [Nummer 197]  197
Atema, Teijo Ate (*09-07-1886, †19-02-1906) [Zoon van 97]  97,6
Atema, Teijo Ate (*29-04-1910) [Zoon van 229]  229,1
Atema, Tietje (*15-10-1880) [Nummer 230]  230
Atema, Tietje Gerrits (*21-05-1883, †03-02-1966) [Nummer 231]  231; 286; 287; 288; 289
Atema, Tineke [Dochter van 265]  265,5
Atema, Tjitske (*07-08-1865, †29-08-1870) [Dochter van 36]  36,6
Atema, Tjitske (*08-06-1902) [Nummer 214]  214; 279
Atema, Tjitske Aukes (*29-08-1851, †11-10-1858) [Dochter van 36]  36,4
Atema, Trijntje (Nienke) (*10-05-1918) [Dochter van 207]  207,1
Atema, Trijntje Ates (*14-01-1753) [Dochter van 1]  1,6
Atema, Trijntje Ates (*20-10-1824, †10-08-1850) [Dochter van 15]  15,8
Atema, Trijntje Aukes (*23-04-1857, †<1904) [Nummer 86]  86
Atema, Trijntje Douwes (*20-06-1850, †09-10-1918) [Nummer 75]  75; 177; 178; 179; 180; 181; 182
Atema, Trijntje Jelles (*29-12-1834, †31-03-1913) [Nummer 61]  61; 161; 162; 163; 164; 165; 166
Atema, Trijntje Klazes (*03-09-1882, †16-02-1973) [Nummer 184]  184; 259; 260; 261
Atema, Tsjikke [Dochter van 265]  265,2
Atema, Uilkje (Loek) (*05-08-1920, †20-04-2000) [Zoon van 196]  196,6
Atema, Wijke (*02-10-1924) [Dochter van 207]  207,3
Atema, Willem (*28-07-1904) [Nummer 215]  215
Atema, Wipkje (*09-10-1911, †04-03-2004) [Nummer 262]  262
Atema, Ybeltje Jelles (*17-07-1776, †07-03-1856) [Nummer 9]  9; 23; 24; 25; 26
Atema, Ype Jelles (*08-11-1842, †28-02-1843) [Zoon van 34]  34,1
Ates, Abraham (*±1743, †25-01-1807) [Nummer 3]  3
Atsma, Geert Dirks (*02-04-1855, †27-02-1927) [Schoonvader van 208]  208
Atsma, Jacob (*19-08-1893, †17-11-1966) [Partner van 208]  208
Attema, Alida Johanna (*19-08-1830, †25-08-1833) [Dochter van 20]  20,1
Attema, Alida Johanna (*07-02-1837, †04-02-1915) [Nummer 55]  55; 141; 142; 143; 144; 145
Attema, Alida Johanna (*04-03-1839, †01-10-1913) [Dochter van 20]  20,4
Attema, Alida Johanna (*23-04-1891) [Nummer 159]  159; 256
Attema, Anna (*27-10-1889, †01-09-1956) [Nummer 158]  158; 255
Attema, Anna Maria Christina Wilhelmina (*26-11-1898, †17-01-1974) [Nummer 249]  249
Attema, Anna Trijntje (*27-11-1908, †16-11-1998) [Nummer 252]  252
Attema, Christina Cornelia (*24-04-1906) [Dochter van 138]  138,3
Attema, Christina Cornelia Maria Antoinette (*23-12-1885, †03-02-1963) [Nummer 247]  247
Attema, Cornelia Christina (*16-07-1892) [Nummer 250]  250
Attema, Cornelia Doedes (*07-07-1847, †17-06-1890) [Nummer 57]  57
Attema, Detje Anna (*17-07-1886, †03-11-1925) [Nummer 157]  157
Attema, Doede (*12-10-1880, †18-11-1954) [Nummer 154]  154; 252
Attema, Doede Pieters (*10-06-1812, †02-05-1879) [Nummer 22]  22; 55; 56; 57; 58; 59
Attema, Eeltje Johannes (*16-03-1833, †15-03-1909) [Nummer 49]  49; 134; 135; 136; 137; 138
Attema, Eeltje Johannes (*28-04-1883, †19-01-1956) [Nummer 244]  244
Attema, Hendrikus (*03-09-1884, †31-05-1949) [Nummer 156]  156; 254
Attema, Jean Joseph (*18-05-1863, †21-05-1864) [Zoon van 49]  49,4
Attema, Jean Joseph (*26-05-1870, †02-05-1871) [Zoon van 49]  49,7
Attema, Jean Joseph (*22-01-1872, †02-03-1933) [Nummer 138]  138; 251
Attema, Jean Joseph (*09-10-1900, †17-03-1945) [Zoon van 138]  138,1
Attema, Jelle Pieters (*22-03-1810, †23-07-1837) [Zoon van 8]  8,3
Attema, Jeltje Abrahams (*30-01-1811, †28-05-1891) [Nummer 28]  28; 63
Attema, Jeltje Doedes (*22-09-1851, †16-09-1916) [Nummer 58]  58; 148; 149; 150; 151; 152
Attema, Jeltje Pieters (*07-03-1808, †28-12-1866) [Nummer 21]  21; 51; 52; 53; 54
Attema, Jeremias Willem (*11-07-1859, †23-07-1941) [Nummer 135]  135; 246; 247; 248; 249
Attema, Johanna Anna Christina (*30-04-1886) [Nummer 245]  245; 292
Attema, Johannes (*05-03-1858, †11-10-1885) [Nummer 134]  134; 244; 245
Attema, Johannes Pieters (*18-10-1805, †24-01-1882) [Nummer 20]  20; 49; 50
Attema, Maria Hendrina Christina Anna (*12-11-1884, †04-10-1933) [Nummer 246]