Overige Parentelen

Adema
Andries Meinderts 1719 - Tytie Eesges - Paesens

Parenteel van Andries Meinderts

Parenteel van Andries Meinderts

1 Andries Meinderts is geboren in september 1719 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 17 september 1719. Andries is overleden in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Andries trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 mei 1747 in Paesens ( Noordoost-Friesland ) met Tytie Eesges, 15 jaar oud. Tytie is geboren in maart 1732 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1732. Tytie is overleden in juni 1772 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), 40 jaar oud. Zij is begraven op zondag 21 juni 1772 in Oosternijkerk.
Kinderen van Andries en Tytie:
1 Wijtske Andries, geboren in februari 1750 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1750. Wijtske is overleden in maart 1765 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), 15 jaar oud. Zij is begraven op zondag 17 maart 1765.
2 Eesge Andries de Bruin Adema, geboren in juli 1752 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 2.
3 Meindert Andries, geboren in juni 1755 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 15 juni 1755.
4 Sipke Andries, geboren in september 1757 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 11 september 1757.
5 Wijtze Andries, geboren in juni 1760 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 8 juni 1760.
6 Sippe Andries de Bruin, geboren in november 1761 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 3.
7 Wijtske Andries Meindersma, geboren in maart 1765 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 4.
8 Itje Andries, geboren in juli 1767 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1767.
9 Klaas Andries, geboren in september 1768 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 25 september 1768. Klaas is overleden vóór 1769 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), ten hoogste 1 jaar oud.
10 Klaas Andries, geboren in december 1769 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Hij is gedoopt op zondag 17 december 1769.
11 Tijdje Andries, geboren in oktober 1771 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1771.
2 Eesge Andries de Bruin Adema is geboren in juli 1752 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Andries Meinderts (zie 1) en Tytie Eesges. Hij is gedoopt op zondag 23 juli 1752. Eesge is overleden omstreeks 1802 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:
landbouwer en visser
Eesge trouwde, 24 jaar oud, op zondag 18 mei 1777 in Paesens ( Noordoost-Friesland ) met Antje Pieters Dijkstra, 21 jaar oud. Antje is geboren in september 1755 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pytter (Pieter) Entes en Trijntje Obbes. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1755. Antje is overleden op zondag 20 maart 1836 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1836.
Kinderen van Eesge en Antje:
1 Andries Eesges Adema, geboren op maandag 2 februari 1778 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 5.
2 Pieter Eesges Tijtsma, geboren op zondag 10 december 1780 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 6.
3 Tietje Eesges, geboren op zondag 3 november 1782 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1782.
4 Goike Eesges (Goikje) Adema, geboren op maandag 24 januari 1785 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 7.
5 Meindert Eesges Adema, geboren op woensdag 16 mei 1787 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1787.
6 Jelske Eesges Adema, geboren op vrijdag 13 november 1789 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 29 november 1789. Jelske is overleden op donderdag 20 september 1838 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 48 jaar oud (oorzaak: overleden in het armenhuis). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1838. Jelske bleef ongehuwd.
7 Jan Eesges Adema, geboren op maandag 27 februari 1792 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 8.
8 Trijntje Eesges Adema, geboren op woensdag 24 september 1794 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 9.
9 Hendrik Eesges Adema, geboren op maandag 6 februari 1797 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 10.
3 Sippe Andries de Bruin is geboren in november 1761 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Andries Meinderts (zie 1) en Tytie Eesges. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1761. Sippe is overleden op zaterdag 20 maart 1819 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1819.
Beroep:
visser
Sippe trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 juni 1786 in Paesens ( Noordoost-Friesland ) met Rinske Mintjes (Renske) Holwerda, 17 jaar oud. Renske is geboren in mei 1769 in Ee ( Noordoost-Friesland ), dochter van Mintje Wytses Holwerda en Swaantje Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1769. Renske is overleden op woensdag 23 september 1846 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1846.
Kinderen van Sippe en Renske:
1 Andries Sippes, geboren op maandag 12 maart 1787 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1787. Andries is overleden vóór dinsdag 2 juli 1793 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 6 jaar oud.
2 Swaantje Sippes de Bruin, geboren op dinsdag 28 oktober 1788 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 9 november 1788. Swaantje is overleden vóór zaterdag 26 februari 1791 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 2 jaar oud.
3 Swaantje de Sippes, geboren op zaterdag 26 februari 1791 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1791. Swaantje is overleden op zaterdag 19 februari 1825 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1825.
Notitie bij Swaantje: Swaantje is op 17 mei 1816 in Oostdongeradeel gehuwd met Poulus Jurjens Dijkstra
4 Andries Sippes de Bruin, geboren op dinsdag 2 juli 1793 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1793. Andries is overleden op zaterdag 22 januari 1848 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1848.
Notitie bij Andries: Andries is op 21 oktober 1820 in Oostdongeradeel gehuwd met Aaltje Johannes Velda
Beroep:
boerenknecht
5 Mintje Sippes de Bruin, geboren op vrijdag 4 december 1795 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 13 december 1795. Mintje is overleden op woensdag 11 februari 1857 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1857. Mintje bleef ongehuwd.
Beroep:
voerman
6 Tyttje Sippes de Bruin, geboren op donderdag 4 april 1799 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 21 april 1799. Tyttje is overleden op maandag 1 maart 1875 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1875.
Notitie bij Tyttje: Tyttje is 30 april 1825 in Oostdongeradeel gehuwd met Bauke Johannes Elzinga
Beroep:
dienstmeid
7 Klaas Sippes de Bruin, geboren op zaterdag 27 augustus 1803 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1803. Klaas is overleden op maandag 6 maart 1882 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 maart 1882.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 7 mei 1833 in Oostdongeradeel gehuwd met Jisseltje Pieters Katsma
Beroep:
boerenknecht
8 Wytze Sippes de Bruin, geboren op zaterdag 17 januari 1807 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 15 februari 1807. Wytze is overleden op zaterdag 30 juli 1831 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1831. Wytze bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
9 Meindert Sippes de Bruin, geboren op maandag 3 mei 1813 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1813. Meindert is overleden op zondag 6 augustus 1893 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1893.
Notitie bij Meindert: Meindert is op 20 november 1840 in Oostdongeradeel gehuwd met Renske Bartels Hoekstra
Beroep:
boerenknecht
4 Wijtske Andries Meindersma is geboren in maart 1765 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), dochter van Andries Meinderts (zie 1) en Tytie Eesges. Zij is gedoopt op zondag 17 maart 1765. Wijtske is overleden op zaterdag 22 januari 1825 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1825. Wijtske trouwde, 25 jaar oud, op zondag 23 mei 1790 in Paesens ( Noordoost-Friesland ) met Ate Jacobs Paesen, 26 jaar oud. Ate is geboren in februari 1764 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Jans en Janke Ates. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1764. Ate is overleden op woensdag 26 juli 1837 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1837.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Wijtske en Ate:
1 Tyttje Ates Paesens, geboren op donderdag 3 februari 1791 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op donderdag 17 februari 1791. Tyttje is overleden op zondag 23 januari 1848 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1848.
Notitie bij Tyttje: Tiettje is op 23 mei 1817 in Oostdongeradeel gehuwd met Thijs Johannes Feenstra
2 Janke Ates Paesens, geboren op woensdag 19 februari 1794 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1858. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1794. Janke is overleden op vrijdag 23 april 1858 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 15 mei 1818 in Oostdongeradeel gehuwd met Hendrik Harmens Oosterling ( de Vries )
3 Hittje Peesen, geboren op dinsdag 4 april 1797 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 23 april 1797. Hittje is overleden vóór zondag 1 september 1805 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), ten hoogste 8 jaar oud.
4 Klaaske Ates Paesen, geboren op dinsdag 14 oktober 1800 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800. Klaaske is overleden op zondag 24 februari 1856 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1856.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 19 mei 1827 in Oostdongeradeel gehuwd met Ate Jacobs Groen
5 Jacob Ates Paesen, geboren op dinsdag 16 november 1802 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 5 december 1802. Jacob is overleden op vrijdag 16 augustus 1850 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1850.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 8 maart 1828 in Oostdongeradeel gehuwd met Neeltje Folkerts Dijkstra
Beroep:
timmerknecht
6 Hitje Ates Paesen, geboren op maandag 2 september 1805 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 22 september 1805. Hitje is overleden op vrijdag 30 mei 1817 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1817.
5 Andries Eesges Adema is geboren op maandag 2 februari 1778 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 1 maart 1778. Andries is overleden op woensdag 28 april 1830 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1830.
Beroep:
schipper
Andries trouwde, 31 jaar oud, op zondag 2 juli 1809 in Paesens ( Noordoost-Friesland ) met Trijntje Martens Zeilinga, ongeveer 26 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1783 in Moddergat ( Westdongeradeel ). Trijntje is overleden op woensdag 10 december 1851 in Nes ( Noordoost-Friesland ), ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1851.
Kinderen van Andries en Trijntje:
1 Eesge Andries Adema, geboren op vrijdag 4 mei 1810 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 11.
2 Marten Andries Adema, geboren op woensdag 2 juni 1813 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 12.
3 Antje Andries (Oentje) Adema, geboren op maandag 9 februari 1818 in Moddergat ( Westdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1818. Oentje is overleden op vrijdag 8 juli 1853 in Moddergat ( Westdongeradeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1853. Oentje bleef ongehuwd.
4 Menne Andries (Minne) Adema, geboren op woensdag 14 juni 1820 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 13.
6 Pieter Eesges Tijtsma is geboren op zondag 10 december 1780 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 7 januari 1781. Pieter is overleden op zaterdag 30 oktober 1841 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1841.
Beroep:
viskoper
Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 december 1802 in Morra ( Oostdongeradeel ) met Sijtske Jans Zijlstra, ongeveer 22 jaar oud. Sijtske is geboren omstreeks 1780 in Morra ( Oostdongeradeel ). Sijtske is overleden op vrijdag 26 december 1834 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1834.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 8 oktober 1836 in Oostdongeradeel met Antje Hendriks Miedema, ongeveer 50 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1786 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Folkerts Miedema en Lijtske (Lutske) Johannes.
Kinderen van Pieter en Sijtske:
1 Tietje Tijtsma, geboren op zaterdag 23 april 1803 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1803.
2 Grietje Pieters Tijtsma, geboren op maandag 10 februari 1806 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1806. Grietje is overleden op maandag 13 oktober 1879 in Morra ( Oostdongeradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1879.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 14 januari 1836 in Oostdongeradeel gehuwd met Freerk Ates Wester
3 Eesge Tijtsma, geboren op zaterdag 1 april 1809 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 23 april 1809.
4 Jan Tijtsma, geboren op zaterdag 30 januari 1813 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1813. Jan is overleden op woensdag 10 november 1830 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1830.
5 Meindert Pieters Tijtsma, geboren op dinsdag 29 augustus 1815 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1815. Meindert is overleden op maandag 29 juni 1885 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1885.
Notitie bij Meindert: Meindert is op 8 december 1838 in Oostdongeradeel gehuwd met Trientje Tjipkes Pautsma
6 Antje Pieters Tijtsma, geboren op vrijdag 17 augustus 1821 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1821. Antje is overleden op dinsdag 14 mei 1895 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1895.
Notitie bij Antje: Antje is op 30 maart 1848 in Oostdongeradeel gehuwd met Pieter Dirks Kooistra
7 Goike Eesges (Goikje) Adema is geboren op maandag 24 januari 1785 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 6 februari 1785. Goikje is overleden op zaterdag 29 maart 1834 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1834. Goikje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 20 januari 1805 in Westdongeradeel met Monte Sytzes Visser, 24 jaar oud. Monte is geboren op woensdag 15 maart 1780 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sijtze Montes Visser en Grietje Jans. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1780. Monte is overleden op dinsdag 15 oktober 1833 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1833.
Beroep:
visser
Kinderen van Goikje en Monte:
1 Grietje Montes Visser, geboren op woensdag 25 december 1805 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 14.
2 Sijtze Visser, geboren op dinsdag 13 oktober 1807 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1807. Sijtze is overleden op zaterdag 12 maart 1831 in Maastricht, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1831. Sijtze bleef ongehuwd.
3 Antje Visser, geboren op zondag 5 april 1812 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1812. Antje is overleden op zaterdag 18 april 1812 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1812.
4 Antje Montes Visser, geboren op woensdag 5 augustus 1818 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1818. Antje is overleden op vrijdag 15 november 1839 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1839. Antje bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
8 Jan Eesges Adema is geboren op maandag 27 februari 1792 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 18 maart 1792. Jan is overleden op maandag 6 oktober 1845 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1845.
Beroep:
gardenier
Jan:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op maandag 17 april 1820 in Oostdongeradeel met Willemke Jans Meindertsma, 26 jaar oud. Willemke is geboren op maandag 30 september 1793 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Wiltjes Meindertsma en Eelkjen Nuttes Visser. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1793. Willemke is overleden op maandag 7 september 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1829.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op maandag 2 mei 1831 in Oostdongeradeel met Klaaske Broers Meinsma, 29 jaar oud. Klaaske is geboren op vrijdag 25 december 1801 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Broer Klazes Meinsma en Wijtsche Jans (Wytske) Meinsma. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1802. Klaaske is overleden op woensdag 7 maart 1832 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1832.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1833 in Oostdongeradeel met Ytje Janus Hoogeboom, 32 jaar oud. Ytje is geboren op maandag 29 december 1800 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), dochter van Jannus Lammerts (Jannes) Hoogeboom en Grietje Luëlfs Noordhof. Ytje is overleden op woensdag 2 oktober 1833 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1833.
Beroep:
dienstmeid
(4) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 22 april 1837 in Oostdongeradeel met Grietje Taekes Wiersma, 36 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 15 juni 1800 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Daniëls en Geertje Ates (Gertje) Wester. Zij is gedoopt op zondag 13 juli 1800. Grietje is overleden op woensdag 13 juli 1870 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1870.
Kinderen van Jan en Willemke:
1 Eelkjen Jans Adema, geboren op dinsdag 19 december 1820 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1820. Eelkjen is overleden op woensdag 1 november 1843 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1843. Eelkjen bleef ongehuwd.
2 Meindert Jans Adema, geboren op maandag 18 augustus 1823 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1823. Meindert is overleden op donderdag 10 december 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1829.
3 Antje Jans Adema, geboren op donderdag 19 oktober 1826 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1826. Antje is overleden op zondag 26 augustus 1838 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1838.
4 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 20 augustus 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1829.
Kind van Jan en Klaaske:
5 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 7 maart 1832 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1832.
Kinderen van Jan en Grietje:
6 Eesge Jans Adema, geboren op zondag 25 februari 1838 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1838. Eesge is overleden op maandag 27 maart 1848 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1848.
7 Taeke Jans (Tom) Adema, geboren op vrijdag 17 januari 1840 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 15.
8 Antje Jans Adema, geboren op woensdag 2 maart 1842 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1842. Antje is overleden op woensdag 31 juli 1844 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1844.
9 Meindert Jans Adema, geboren op maandag 4 maart 1844 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 16.
9 Trijntje Eesges Adema is geboren op woensdag 24 september 1794 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1794. Trijntje is overleden op zondag 12 juli 1874 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1874.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1818 in Westdongeradeel met Wiltje Jans Meindertsma, 20 jaar oud. Wiltje is geboren op zondag 12 februari 1797 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Wiltjes Meindertsma en Eelkjen Nuttes Visser. Hij is gedoopt op dinsdag 24 januari 1797. Wiltje is overleden op vrijdag 29 mei 1874 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1874.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trijntje en Wiltje:
1 Antje Meindertsma, geboren op donderdag 18 november 1819 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1819. Antje is overleden op dinsdag 19 februari 1889 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1889. Antje bleef ongehuwd.
2 Eelkje Wiltjes Meindersma, geboren op woensdag 28 juli 1824 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 17.
3 Sepkje Wiltjes Meindertsma, geboren op donderdag 25 januari 1827 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1827. Sepkje is overleden op vrijdag 27 april 1827 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1827.
4 Sepkje Wiltjes Meindertsma, geboren op maandag 18 februari 1828 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1828. Sepkje is overleden op zondag 27 april 1828 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1828.
5 Jan Wiltjes Meindertsma, geboren op zondag 22 februari 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 februari 1829. Jan is overleden op maandag 25 mei 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1829.
6 Sepkje Wiltjes Meindertma, geboren op donderdag 5 mei 1831 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Sepkje is overleden op zaterdag 18 juni 1831 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1831.
7 Sepkje Wiltjes Meindertsma, geboren op zondag 2 september 1832 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1832. Sepkje is overleden op zaterdag 6 oktober 1832 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1832.
8 Gooike Wiltjes Meindertsma, geboren op woensdag 16 april 1834 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 18.
9 Jantje Wiltjes Meindersma, geboren op vrijdag 2 september 1836 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 19.
10 Sepkje Wiltjes Meindertsma, geboren op zondag 24 maart 1839 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 20.
10 Hendrik Eesges Adema is geboren op maandag 6 februari 1797 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eesge Andries de Bruin Adema (zie 2) en Antje Pieters Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1797. Hendrik is overleden op zaterdag 3 februari 1866 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1866.
Beroep:
gardenier
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 juli 1819 in Oostdongeradeel met Trijntje Tjipkes Oosterling, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 23 februari 1797 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Tjipke Hendriks Oosterling en Tijtje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 19 maart 1797. Trijntje is overleden op donderdag 25 juni 1874 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1874.
Beroep:
boerendienstmaagd
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Tietje Hendriks Adema, geboren op dinsdag 28 december 1819 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 21.
2 Eesge Hendriks Adema, geboren op donderdag 12 september 1822 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 22.
3 Tjepke Adema, geboren op zondag 10 juli 1825 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 23.
4 Klaas Adema, geboren op vrijdag 10 oktober 1828 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1828. Klaas is overleden op maandag 17 mei 1830 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1830.
5 Antje Hendriks Adema, geboren op zondag 10 april 1831 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 24.
6 Klaas Adema, geboren op maandag 2 december 1833 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1833. Klaas is overleden op zaterdag 27 mei 1854 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1854.
7 Meindert Hendriks Adema, geboren op woensdag 11 augustus 1841 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 25.
11 Eesge Andries Adema is geboren op vrijdag 4 mei 1810 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Andries Eesges Adema (zie 5) en Trijntje Martens Zeilinga. Hij is gedoopt op zondag 3 juni 1810. Eesge is overleden op donderdag 16 februari 1882 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1882.
Beroep:
schipper
Eesge trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 december 1834 in Oostdongeradeel met Meintje Jans Smeding, 21 jaar oud. Meintje is geboren op vrijdag 25 juni 1813 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Meints Smeding en Wytske Lieuwes Meindertsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1813. Meintje is overleden op zaterdag 2 januari 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1869.
Kinderen van Eesge en Meintje:
1 Andries Adema, geboren op zaterdag 19 september 1835 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 26.
2 Jan Eesges Adema, geboren op zaterdag 10 december 1836 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1836. Jan is overleden op woensdag 18 april 1838 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1838.
3 Jan Eesges Adema, geboren op zondag 30 september 1838 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1838. Jan is overleden op woensdag 10 juli 1861 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1861. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
4 Wietse Adema, geboren op dinsdag 2 maart 1841 in Leek ( Westerkwartier ). Volgt 27.
5 Trijntje Eesges Adema, geboren op zaterdag 19 augustus 1843 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 28.
6 Stijntje Eesges Adema, geboren op donderdag 2 oktober 1845 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1845. Stijntje is overleden op dinsdag 3 oktober 1871 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1871. Stijntje bleef ongehuwd.
7 Wytske Eesges Adema, geboren op woensdag 6 december 1848 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1848. Wytske is overleden op zondag 28 augustus 1870 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1870. Wytske bleef ongehuwd.
12 Marten Andries Adema is geboren op woensdag 2 juni 1813 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Andries Eesges Adema (zie 5) en Trijntje Martens Zeilinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1813. Marten is overleden op vrijdag 7 april 1876 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1876.
Beroep:
gardenier
Marten trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 9 augustus 1856 in Westdongeradeel met Teetske Taekes de Vries, 39 jaar oud. Teetske is geboren op woensdag 4 september 1816 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Jacobs de Vries en Klaaske Lykeles Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1816. Teetske is overleden op woensdag 18 juli 1900 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1900.
Kind van Marten en Teetske:
1 Andries Martens Adema, geboren op maandag 5 april 1858 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1858. Andries is overleden op dinsdag 6 april 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 april 1869.
13 Menne Andries (Minne) Adema is geboren op woensdag 14 juni 1820 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Andries Eesges Adema (zie 5) en Trijntje Martens Zeilinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juni 1820. Minne is overleden op dinsdag 7 januari 1896 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1896.
Beroep:
gardenier
Minne trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 15 mei 1849 in Westdongeradeel met Aafke Foppes Hoekstra, 26 jaar oud. Aafke is geboren op vrijdag 29 november 1822 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foppe Gerlofs Hoekstra en Detje Hendriks Oozinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1822. Aafke is overleden op zaterdag 18 februari 1911 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1911.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Minne en Aafke:
1 Trijntje Minnes Adema, geboren op maandag 8 juli 1850 in Moddergat ( Westdongeradeel ). Volgt 29.
2 Foppe Adema, geboren op zondag 27 februari 1853 in Moddergat ( Westdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1853. Foppe is overleden op woensdag 6 maart 1940 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1940. Foppe bleef ongehuwd.
3 Detje Mennes Adema, geboren op zaterdag 11 april 1857 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 30.
4 Andries Minnes Adema, geboren op zaterdag 11 februari 1860 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 31.
5 Antje Minnes Adema, geboren op zaterdag 25 januari 1862 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 32.
6 Dirkje Minnes Adema, geboren op zaterdag 2 februari 1867 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 33.
14 Grietje Montes Visser is geboren op woensdag 25 december 1805 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Monte Sytzes Visser en Goike Eesges (Goikje) Adema (zie 7). Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1806. Grietje is overleden op vrijdag 2 oktober 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1829. Grietje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 27 december 1823 in Oostdongeradeel met Kornelis Martens Post, 18 jaar oud. Kornelis is geboren op dinsdag 12 februari 1805 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marten Martens Post en Brecht Martens (Bregtje) van der Net. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1805. Kornelis is overleden op vrijdag 20 juni 1890 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1890. Kornelis trouwde later op vrijdag 9 december 1831 in Oostdongeradeel met Eelkje Makkes Makkes (1806-1887).
Beroep:
varensgezel
Kinderen van Grietje en Kornelis:
1 Monte Post, geboren op zondag 30 november 1823 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1823. Monte is overleden op donderdag 12 februari 1824 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1824.
2 Monte Post, geboren op maandag 14 februari 1825 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1825. Monte is overleden op maandag 8 januari 1894 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1894.
Notitie bij Monte: Monte is op 22 januari 1859 in Westdongeradeel gehuw met Sieuke Jacobs Prins
3 Bregtje Post, geboren op zaterdag 29 maart 1828 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1828. Bregtje is overleden op donderdag 8 mei 1828 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1828.
4 NN NN Post, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 30 juli 1829 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1829.
15 Taeke Jans (Tom) Adema is geboren op vrijdag 17 januari 1840 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Eesges Adema (zie 8) en Grietje Taekes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1840. Tom is overleden op zaterdag 3 mei 1930 in Highland, Lake County, Indiana ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery. Tom trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1869 in Oostdongeradeel met Ankje Jacobs (Agnes) Haaksma, 25 jaar oud. Agnes is geboren op zondag 17 december 1843 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jacob Wytzes Haaksma en Trijntje Jans Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1843. Agnes is overleden op maandag 10 augustus 1925 in Highland, Lake County, Indiana ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery.
Kinderen van Tom en Agnes:
1 Jacob Adema, geboren op zaterdag 26 februari 1870 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1870. Jacob is overleden op woensdag 28 maart 1923 in Hammond, Lake County, Indiana ( USA ), 53 jaar oud. Hij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery.
2 Grietje (Grace) Adema, geboren op dinsdag 19 november 1872 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 34.
3 Trijntje Adema, geboren op maandag 27 september 1875 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 35.
4 Jan Adema, geboren op maandag 15 april 1878 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1878.
5 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 31 december 1886 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1886.
6 Wytze Adema, geboren op maandag 4 augustus 1890 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1890.
16 Meindert Jans Adema is geboren op maandag 4 maart 1844 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Eesges Adema (zie 8) en Grietje Taekes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1844. Meindert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 16 mei 1872 in Oostdongeradeel met Klaaske Karels Bok ( Buch ), 28 jaar oud. Klaaske is geboren op maandag 4 maart 1844 in Morra ( Oostdongeradeel ), dochter van Carl (Karel) Buck ( Bok ( en Antje Harmens Linthof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1844.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Meindert en Klaaske:
1 Grietje Adema, geboren op zondag 1 september 1872 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 september 1872.
2 Karel Adema, geboren op woensdag 8 oktober 1873 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1873.
3 Jan Adema, geboren op maandag 22 februari 1875 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1875.
4 Antje Adema, geboren op zaterdag 24 juni 1876 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1876.
5 Harmen Adema, geboren op zondag 21 april 1878 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1878. Harmen is overleden op vrijdag 2 maart 1888 in Morra ( Oostdongeradeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1888.
6 Taeke Adema, geboren op woensdag 24 maart 1880 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1880.
7 Geertje Adema, geboren op donderdag 31 augustus 1882 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1882.
8 Hiltje Adema, geboren op zaterdag 27 oktober 1883 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1883.
9 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 19 januari 1886 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1886.
10 Jantje Adema, geboren op vrijdag 12 november 1886 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1886.
11 Eesge Adema, geboren op vrijdag 12 november 1886 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1886. Eesge is overleden op maandag 15 november 1886 in Morra ( Oostdongeradeel ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886.
12 Harmen Adema, geboren op woensdag 11 juli 1888 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1888.
17 Eelkje Wiltjes Meindersma is geboren op woensdag 28 juli 1824 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiltje Jans Meindertsma en Trijntje Eesges Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1824. Eelkje is overleden op zaterdag 23 januari 1897 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1897. Eelkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1846 in Oostdongeradeel met Hendrik Foppes Hoekstra, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 4 september 1819 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Foppe Gerlofs Hoekstra en Detje Hendriks Oozinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1819. Hendrik is overleden op dinsdag 21 december 1909 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1909.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Eelkje en Hendrik:
1 Trijntje Hoekstra, geboren op donderdag 28 januari 1847 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1847. Trijntje is overleden op dinsdag 16 februari 1847 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1847.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 14 mei 1887 in Oostdongeradeel gehuwd met Ulbe Braaksma
2 Wiltje Hoekstra, geboren op donderdag 28 januari 1847 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1847. Wiltje is overleden in februari 1911 in Kandiyohi County, Minnesota ( USA ), 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven in Kandiyohi op de Roseland Christian Reform Cemetery.
Notitie bij Wiltje: Wiltje is op 13 mei 1871 in Westdongeradeel gehuwd met Johanna Groen
3 Dettje Hoekstra, geboren op dinsdag 20 februari 1849 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1849. Dettje is overleden op vrijdag 9 maart 1917 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1917. Dettje bleef ongehuwd.
4 Trijntje Hendriks Hoekstra, geboren op vrijdag 17 februari 1860 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1860. Trijntje is overleden op maandag 23 september 1895 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 september 1895.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 14 mei 1887 in Oostdongeradeel gehuwd met Ulbe Wierts Braaksma
5 Foppe Hoekstra, geboren op zondag 3 januari 1864 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1864. Foppe is overleden op zaterdag 16 oktober 1943 in Onderdendam ( Het Hoge Land ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1943. Hij is begraven in Onderdendam.
Notitie bij Foppe: Foppe is op 6 juni 1891 in Oostdongeradeel gehuwd met Klaaske Ferwerda
18 Gooike Wiltjes Meindertsma is geboren op woensdag 16 april 1834 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiltje Jans Meindertsma en Trijntje Eesges Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1834. Gooike is overleden op zondag 20 februari 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1916. Gooike trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1862 in Oostdongeradeel met Marten Kornelis Post, 29 jaar oud. Marten is geboren op dinsdag 17 juli 1832 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Kornelis Martens Post en Eelkje Makkes Makkes. Marten is overleden op maandag 12 januari 1903 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1903.
Beroep:
schipper
Kinderen van Gooike en Marten:
1 Eelkje Post, geboren op woensdag 14 mei 1862 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1862. Eelkje is overleden op zaterdag 20 april 1940 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1940.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 7 juli 1883 in Westdongeradeel gehuwd met Nutte Zeilinga
2 Trijntje Martens Post, geboren op donderdag 8 oktober 1863 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 oktober 1863. Trijntje is overleden op woensdag 28 oktober 1863 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1863.
3 Trijntje Martens Post, geboren op woensdag 9 november 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1864. Trijntje is overleden op dinsdag 24 december 1907 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1907.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 19 december 1901 in Westdongeradeel gehuwd met Marten de Vries
4 Antje Post, geboren op zaterdag 16 februari 1867 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1867. Antje is overleden op dinsdag 17 juli 1951 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1951.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 mei 1897 in Oostdongeradeel gehuwd met Aant de Jong
5 Korneliske Martens Post, geboren op maandag 12 juli 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1869. Korneliske is overleden op woensdag 28 juli 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1869.
6 Kornelis Post, geboren op zondag 2 juli 1871 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1871. Kornelis is overleden op zaterdag 4 februari 1950 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1950. Kornelis bleef ongehuwd.
7 Wiltje Martens Post, geboren op donderdag 22 april 1875 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1875. Wiltje is overleden op donderdag 16 maart 1899 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1899. Wiltje bleef ongehuwd.
19 Jantje Wiltjes Meindersma is geboren op vrijdag 2 september 1836 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiltje Jans Meindertsma en Trijntje Eesges Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1836. Jantje is overleden op maandag 5 januari 1903 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1903. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Westdongeradeel met Willem Tietes Visser, 26 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 1 maart 1831 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tiete Aukes Visser en Tytje Hendriks Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1831. Willem is overleden op dinsdag 12 juni 1883 in Op zee, 52 jaar oud (oorzaak: aangespoeld op het strand van Ameland bij Hollum). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1883.
Beroep:
visser
Kinderen van Jantje en Willem:
1 NN NN Visser, geboren op zaterdag 11 februari 1860 in Nes ( Noordoost-Friesland ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1860.
2 Trijntje Willems Visser, geboren op zaterdag 21 december 1861 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 36.
3 Tytje Visser, geboren op vrijdag 14 april 1865 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1865. Tytje is overleden op zondag 15 april 1923 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1923. Tytje bleef ongehuwd.
4 Eelkje Visser, geboren op zondag 9 januari 1870 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1870. Eelkje is overleden op woensdag 26 januari 1870 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1870.
5 Eelkje Visser, geboren op maandag 13 maart 1871 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1871. Eelkje is overleden op vrijdag 29 mei 1903 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1903. Eelkje bleef ongehuwd.
6 Pietje Visser, geboren op zaterdag 22 februari 1873 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 februari 1873.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 13 februari 1902 in Westdongeradeel gehuwd met Bote Groen
7 Gooike Visser, geboren op dinsdag 14 maart 1876 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1876.
20 Sepkje Wiltjes Meindertsma is geboren op zondag 24 maart 1839 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wiltje Jans Meindertsma en Trijntje Eesges Adema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1839. Sepkje is overleden op donderdag 21 juli 1910 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1910. Sepkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 februari 1863 in Oostdongeradeel met Fopke Fopkes Steensma, 29 jaar oud. Fopke is geboren op zondag 29 december 1833 in Blija ( Noordoost-Friesland ), zoon van Fopke Gerlands Steensma en Elizabeth Johannes Koene. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1833. Fopke is overleden op dinsdag 6 maart 1883 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 49 jaar oud.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Sepkje en Fopke:
1 Elisabeth Steensma, geboren op zondag 23 augustus 1863 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1863. Elisabeth is overleden op zaterdag 9 juli 1938 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1938.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 26 september 1885 in Westdongeradeel gehuwd met Minne Zeilinga
2 Wiltje Fopkes Steensma, geboren op dinsdag 17 oktober 1865 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1865. Wiltje is overleden op maandag 13 november 1865 in Nes ( Ameland ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1865.
3 Wiltje Fopkes Steensma, geboren op zaterdag 24 augustus 1867 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1867. Wiltje is overleden op vrijdag 27 september 1867 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1867.
4 Wiltje Steensma, geboren op donderdag 1 april 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1869. Wiltje is overleden op vrijdag 24 december 1926 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1926.
Notitie bij Wiltje: Wiltje is op 14mei 1892 in Westdongeradeel gehuwd met Hendrikje Schregardus
Beroep:
visser
5 NN NN Steensma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 15 september 1871 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1871.
6 Fopke Steensma, geboren op zondag 29 december 1872 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 december 1872.
7 Trijntje Steensma, geboren op maandag 9 april 1877 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1877. Trijntje is overleden op zaterdag 26 oktober 1957 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1957. Zij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 25 mei 1901 in Oostdongeradeel gehuwd met Jasper Damstra
21 Tietje Hendriks Adema is geboren op dinsdag 28 december 1819 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Eesges Adema (zie 10) en Trijntje Tjipkes Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1819. Tietje is overleden op maandag 15 april 1895 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1895. Tietje trouwde, 24 jaar oud, op maandag 20 mei 1844 in Oostdongeradeel met Tjeerd Jacobs Elzinga, 28 jaar oud. Tjeerd is geboren op zondag 18 februari 1816 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Martens Elzinga en Willemke Tjeerds Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1816. Tjeerd is overleden op zondag 16 augustus 1885 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1885.
Beroep:
voerman
Kinderen van Tietje en Tjeerd:
1 Willemke Elzinga, geboren op donderdag 6 februari 1845 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 37.
2 Hendrik Elzinga, geboren op zondag 1 oktober 1848 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 38.
3 Jacob Elzinga, geboren op donderdag 22 mei 1851 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 39.
4 Klaas Tjeerds Elzinga, geboren op zondag 6 januari 1861 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 40.
22 Eesge Hendriks Adema is geboren op donderdag 12 september 1822 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Eesges Adema (zie 10) en Trijntje Tjipkes Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1822. Eesge is overleden op dinsdag 27 juli 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juli 1875.
Beroep:
gardenier
Eesge trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 16 december 1865 in Oostdongeradeel met Minke Martens Kuiper, 47 jaar oud. Minke is geboren op zondag 2 augustus 1818 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Douwes Kuiper en Hiltje Wiebes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1818. Minke is overleden op donderdag 23 december 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875.
23 Tjepke Adema is geboren op zondag 10 juli 1825 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Eesges Adema (zie 10) en Trijntje Tjipkes Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1825. Tjepke is overleden op dinsdag 30 november 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1886.
Beroep:
Koopman
Tjepke trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 26 april 1877 in Oostdongeradeel met Tjitske Elzinga, 41 jaar oud. Tjitske is geboren op dinsdag 22 maart 1836 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Herke Martens Elzinga en Aaltje Wiegers de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1836. Tjitske is overleden op zondag 2 mei 1880 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1880.
Beroep:
huishoudster
Kind van Tjepke en Tjitske:
1 Trijntje Adema, geboren op donderdag 24 mei 1877 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1877. Trijntje is overleden op dinsdag 4 september 1877 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1877.
24 Antje Hendriks Adema is geboren op zondag 10 april 1831 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Eesges Adema (zie 10) en Trijntje Tjipkes Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1831. Antje is overleden op woensdag 27 januari 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1869.
Beroep:
kasteleinsche
Antje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1855 in Oostdongeradeel met Ate Thijssens Feenstra, 22 jaar oud. Ate is geboren op dinsdag 17 juli 1832 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), zoon van Thijs Johannes Feenstra en Tietje Ates Paesens. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1832. Ate is overleden op maandag 24 februari 1862 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1862.
Beroep:
timmerman
(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 20 juni 1864 in Oostdongeradeel met Folkert Jongedijk, 24 jaar oud. Folkert is geboren op zondag 22 september 1839 in Engelum ( Waadhoeke ), zoon van Klaas Sibbeles Jongedijk en Margje Harmens Dam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1839. Folkert is overleden op dinsdag 24 september 1912 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1912.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Antje en Ate:
1 Trijntje Ates Feenstra, geboren op donderdag 24 januari 1856 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 41.
2 Hendrik Feenstra, geboren op donderdag 19 februari 1857 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 42.
3 Tietje Feenstra, geboren op vrijdag 28 juni 1861 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1861. Tietje is overleden op donderdag 21 juni 1883 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1883. Tietje bleef ongehuwd.
Kinderen van Antje en Folkert:
4 Jan Folkerts Jongedijk, geboren op maandag 4 april 1864 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 43.
5 Klaas Folkerts Jongedijk, geboren op maandag 17 december 1866 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 44.
25 Meindert Hendriks Adema is geboren op woensdag 11 augustus 1841 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Eesges Adema (zie 10) en Trijntje Tjipkes Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1841.
Notitie bij Meindert: Hendrik is met zijn gezin op 28 januari 1880 vertrokken naar Amerika
Beroep:
Koopman
Meindert trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 februari 1867 in Oostdongeradeel met Martje Klazes Stiemsma, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Meindert en Martje: Meindert is met zijn gezin op 28 januari 1880 vertrokken naa Amerika
Martje is geboren op zondag 20 december 1846 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Ymes Stiemsma en Stijntje Jans Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1846.
Kinderen van Meindert en Martje:
1 Stijntje Adema, geboren op maandag 25 november 1867 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1867. Stijntje is overleden op maandag 10 februari 1868 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1868.
2 Hendrik Meinderts (Henry) Adema, geboren op maandag 29 maart 1869 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 45.
3 Klaas Meinderts Adema, geboren op maandag 5 februari 1872 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 46.
4 Stijntje Meinderts (Stella) Adema, geboren op donderdag 6 mei 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1875.
5 Trijntje Meinderts Adema, geboren op maandag 13 mei 1878 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1878.
6 Edwin John Adema, geboren op donderdag 2 juli 1885 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ). Volgt 47.
26 Andries Adema is geboren op zaterdag 19 september 1835 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Eesge Andries Adema (zie 11) en Meintje Jans Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1835. Andries is overleden op woensdag 17 mei 1865 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1865.
Beroep:
schipper
Andries trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1864 in Westdongeradeel met Feikje Aants Post, 23 jaar oud. Feikje is geboren op vrijdag 25 september 1840 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Aant Kornelis Post en Fredrikje Gerlofs de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1840. Feikje is overleden op maandag 27 november 1922 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1922.
Kind van Andries en Feikje:
1 Andries Adema, geboren op vrijdag 15 september 1865 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1865. Andries is overleden op woensdag 17 juni 1868 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1868.
27 Wietse Adema is geboren op dinsdag 2 maart 1841 in Leek ( Westerkwartier ), zoon van Eesge Andries Adema (zie 11) en Meintje Jans Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 maart 1841. Wietse is overleden op maandag 23 juni 1930 in Groningen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 juni 1930. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
aardappelhandelaar
Wietse trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1884 in Westdongeradeel met Imkje Visser, 37 jaar oud. Imkje is geboren op zaterdag 28 augustus 1847 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Lieuwe Sipkes Visser en Tietje Sybrens Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1847. Imkje is overleden op vrijdag 7 december 1923 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1923. Zij is begraven in Paesens.
Kinderen van Wietse en Imkje:
1 Meintje Adema, geboren op woensdag 8 april 1885 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1885. Meintje is overleden op dinsdag 5 januari 1943 in Groningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1943. Zij is begraven in Paesens. Meintje bleef ongehuwd.
2 Tietje Adema, geboren op donderdag 10 februari 1887 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1887. Tietje is overleden op zaterdag 21 november 1942 in Haren ( Groningen ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1942. Zij is begraven op donderdag 26 november 1942 in Paesens. Tietje bleef ongehuwd.
3 Eesge Adema, geboren op maandag 5 december 1892 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1892. Eesge is overleden op vrijdag 28 april 1893 in Groningen, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1893.
28 Trijntje Eesges Adema is geboren op zaterdag 19 augustus 1843 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eesge Andries Adema (zie 11) en Meintje Jans Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1843. Trijntje is overleden op vrijdag 21 november 1879 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1879.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1869 in Oostdongeradeel met Rienk Sytzes Blom, 31 jaar oud. Rienk is geboren op zaterdag 9 december 1837 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Sytze Geerts Blom en Klaaske Rienks Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1837. Rienk is overleden op maandag 2 augustus 1909 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1909.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trijntje en Rienk:
1 Eesge Blom, geboren op zaterdag 8 juli 1871 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 48.
2 Mijntje Blom, geboren op maandag 17 februari 1873 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1873. Mijntje is overleden op zondag 28 juli 1957 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1957. Zij is begraven in Oosternijkerk. Mijntje bleef ongehuwd.
3 Sytze Blom, geboren op vrijdag 7 april 1876 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 49.
29 Trijntje Minnes Adema is geboren op maandag 8 juli 1850 in Moddergat ( Westdongeradeel ), dochter van Menne Andries (Minne) Adema (zie 13) en Aafke Foppes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1850. Trijntje is overleden op donderdag 2 juli 1891 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1891. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1872 in Oostdongeradeel met Sjouke Sytzes de Jong, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Trijntje en Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Harmen Thomas van der Mossel (1814-1875), Nicolaas Matthijs (1828-1899), Durk Piersma (1837-1874) en Geert IJbeles van der Veen (1844-1912).
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Sjouke: In de akte is vermeld dat de ouders van de jong gehuwde vrouw verklaren geen schrijvn te hebben geleerd
Sjouke is geboren op vrijdag 30 maart 1849 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sytze Gerhardus de Jong en Minke Takes Jouwsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1849. Bij de geboorteaangifte van Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Sytze Gerhardus de Jong (1810-1862) [vader], Nicolaas Plantenga (1813-1858) en Wijbe Feenstra (1821-1894). Sjouke is overleden op maandag 23 augustus 1909 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1909. Bij de overlijdensaangifte van Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Nutte Visser (1860-1948) en Andries Dijkstra (1862-1946).
Beroep:
voerman
Getuige bij:
05-12-1872     geboorteaangifte Aafke de Jong (1872-1931) [zie 50]    [vader]
12-12-1873     geboorteaangifte Minke Sjoukes de Jong (1873-1929) [zie 51]    [vader]
16-09-1875     geboorteaangifte Minne de Jong (1875-1898) [zie 29,3]    [vader]
06-07-1877     geboorteaangifte Sytze de Jong (1877-1944) [zie 52]    [vader]
31-07-1879     geboorteaangifte Antje Sjoukes de Jong (1879-1907) [zie 29,5]    [vader]
21-06-1881     geboorteaangifte Sikje de Jong (1881-1926) [zie 53]    [vader]
23-02-1884     geboorteaangifte Foppe Sjoukes de Jong (1884-1958) [zie 54]    [vader]
05-06-1886     geboorteaangifte Froukje de Jong (1886-1954) [zie 55]    [vader]
17-12-1888     geboorteaangifte Andries de Jong (geb. 1888) [zie 56]    [vader]
03-07-1891     geboorteaangifte Trijntje de Jong (1891-1900) [zie 29,10]    [vader]
Kinderen van Trijntje en Sjouke:
1 Aafke de Jong, geboren op woensdag 4 december 1872 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 50.
2 Minke Sjoukes de Jong, geboren op donderdag 11 december 1873 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 51.
3 Minne de Jong, geboren op donderdag 16 september 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1875. Bij de geboorteaangifte van Minne waren de volgende getuigen aanwezig: Severinus Beekmeyer (1829-1906), Hendrik IJpes Vellinga (1834-1905) en Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader]. Minne is overleden op dinsdag 5 juli 1898 in Londen, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1898.
Beroep:
matroos
4 Sytze de Jong, geboren op donderdag 5 juli 1877 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 52.
5 Antje Sjoukes de Jong, geboren op dinsdag 29 juli 1879 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1879. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Fedde Jakobs Visser (1846-1884), Taeke Hoeneveld (1847-1912) en Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader]. Antje is overleden op donderdag 16 mei 1907 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1907. Antje bleef ongehuwd.
6 Sikje de Jong, geboren op maandag 20 juni 1881 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 53.
7 Foppe Sjoukes de Jong, geboren op vrijdag 22 februari 1884 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 54.
8 Froukje de Jong, geboren op zaterdag 5 juni 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 55.
9 Andries de Jong, geboren op zondag 16 december 1888 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 56.
10 Trijntje de Jong, geboren op donderdag 2 juli 1891 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1891. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Trijntje is overleden op zondag 2 september 1900 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1900.
30 Detje Mennes Adema is geboren op zaterdag 11 april 1857 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Menne Andries (Minne) Adema (zie 13) en Aafke Foppes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1857. Detje is overleden op zondag 25 juli 1897 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1897. Zij is begraven in Vierhuizen. Detje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1881 in Oostdongeradeel met Hendrik Feenstra, 24 jaar oud. Zie 42 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Detje en Hendrik:
1 Ate Feenstra, geboren op zondag 9 juli 1882 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 57.
2 Aafke Feenstra, geboren op dinsdag 16 december 1884 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1884. Aafke is overleden op woensdag 3 juni 1885 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juni 1885.
3 Minne Feenstra, geboren op zaterdag 13 maart 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Volgt 58.
4 Aafke Feenstra, geboren op zaterdag 12 mei 1888 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1888. Aafke is overleden op maandag 25 april 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1910. Aafke bleef ongehuwd.
5 Johannes Feenstra, geboren op zondag 7 december 1890 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 59.
6 NN NN Feenstra, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 1 november 1893 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1893.
7 Antje Feenstra, geboren op woensdag 2 januari 1895 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 60.
8 Foppe Feenstra, geboren op zaterdag 25 juli 1896 in Vierhuizen ( Het Hogeland ). Volgt 61.
31 Andries Minnes Adema is geboren op zaterdag 11 februari 1860 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Menne Andries (Minne) Adema (zie 13) en Aafke Foppes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1860. Andries is overleden op zaterdag 11 april 1931 in Amsterdam, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1931. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
schipper
Andries trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1887 in Westdongeradeel met Trijntje Willems Visser, 25 jaar oud. Zie 36 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Andries en Trijntje:
1 NN NN Adema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 10 januari 1888 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1888.
2 NN NN Adema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 3 april 1892 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1892.
3 Willem Adema, geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Groningen. Volgt 62.
4 Aafke (Afke) Adema, geboren op maandag 30 november 1896 in Groningen. Volgt 63.
5 Jantje Adema, geboren op maandag 7 november 1898 in Groningen. Volgt 64.
32 Antje Minnes Adema is geboren op zaterdag 25 januari 1862 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Menne Andries (Minne) Adema (zie 13) en Aafke Foppes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1862. Antje is overleden op donderdag 18 november 1937 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1937. Zij is begraven in Paesens. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Westdongeradeel met Jacob Douwes Visser, 31 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 4 januari 1858 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Douwe Jacobs Visser en Doetje Freerks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1858. Jacob is overleden op donderdag 8 maart 1934 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1934. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
Beurtschipper en visscher
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Douwe Jacobs Visser, geboren op donderdag 9 oktober 1890 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1890. Douwe is overleden op zaterdag 11 oktober 1890 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 13e van een onbekende maand in 1890.
2 Douwe Jacobs Visser, geboren op dinsdag 16 augustus 1892 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 65.
3 Aafke Jacobs Visser, geboren op maandag 18 oktober 1897 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1897. Aafke is overleden op zondag 13 mei 1906 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1906.
4 Minne Jacobs Visser, geboren op dinsdag 27 februari 1900 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 66.
33 Dirkje Minnes Adema is geboren op zaterdag 2 februari 1867 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Menne Andries (Minne) Adema (zie 13) en Aafke Foppes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1867. Dirkje is overleden op donderdag 23 mei 1940 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1940. Zij is begraven in Nes.
Beroep:
huishoudster
Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1893 in Westdongeradeel met Foppe Harmens Dijkstra, 26 jaar oud. Foppe is geboren op zondag 5 augustus 1866 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Harmen Foppes Dijkstra en Bregtje Nuttes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1866. Foppe is overleden op zaterdag 17 juni 1933 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1933. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Dirkje en Foppe:
1 Aafke Dijkstra, geboren op vrijdag 9 maart 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 67.
2 Bregtje Dijkstra, geboren op vrijdag 30 augustus 1895 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 68.
3 Harmen Dijkstra, geboren op zaterdag 16 oktober 1897 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 69.
4 Anna Dijkstra, geboren op zaterdag 28 maart 1903 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 70.
5 Minne Dijkstra, geboren op zaterdag 1 februari 1908 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 71.
34 Grietje (Grace) Adema is geboren op dinsdag 19 november 1872 in Oostrum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Jans (Tom) Adema (zie 15) en Ankje Jacobs (Agnes) Haaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1872. Grace is overleden op maandag 9 maart 1953 in New Smyrna Beach, Volusia County, Florida ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery. Grace trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1894 in Oostdongeradeel met Gerben Wagenaar, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grace en Gerben: Gerben en Grietje zijn met hun gezin op 23 oktober 1900 vertrokken naar Amerika
Gerben is geboren op dinsdag 29 maart 1870 in Ezumazijl ( Noord-Oost Friesland ), zoon van Anne Klazes Wagenaar en Sjoukje Botes Katsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1870. Gerben is overleden op vrijdag 25 februari 1927 in Highland, Lake County, Indiana ( USA ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery.
Notitie bij Gerben: Gerben is met zijn gezin op 23 oktober 1900 vertrokken naar Amerika
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Grace en Gerben:
1 Taeke (Thomas) Wagenaar, geboren op donderdag 19 juli 1894 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 72.
2 Anne Wagenaar, geboren op donderdag 12 september 1895 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1895.
3 Jacob Wagenaar, geboren op zaterdag 18 december 1897 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 73.
4 Agnes G. Wagner, geboren op maandag 2 december 1901 in Hinsdale, Cook County, Illinois ( USA ). Volgt 74.
5 David Wagenaar, geboren op zaterdag 24 januari 1914 in Highland, Lake County, Indiana ( USA ). David is overleden op vrijdag 14 september 1917 in Highland, Lake County, Indiana ( USA ), 3 jaar oud. Hij is begraven in Highland, Lake County, op de Hope Cemetery.
35 Trijntje Adema is geboren op maandag 27 september 1875 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Jans (Tom) Adema (zie 15) en Ankje Jacobs (Agnes) Haaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1875. Trijntje is overleden op maandag 2 mei 1966, 90 jaar oud. Zij is begraven in Curries, Oxford County, op de Pleasant View Cemetery. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1897 in Oostdongeradeel met Mintje van der Kooi, 24 jaar oud. Mintje is geboren op zaterdag 10 mei 1873 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Reinder Mintjes van der Kooi en Janke Willems Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1873. Mintje is overleden op woensdag 10 juni 1936 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 juni 1936. Hij is begraven in Anjum.
Kinderen van Trijntje en Mintje:
1 Reinder van der Kooi, geboren op vrijdag 3 juni 1898 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1898. Reinder is overleden op zondag 20 juli 1902 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1902.
2 Taeke van der Kooi, geboren op woensdag 12 september 1900 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 75.
3 Janke van der Kooi, geboren op zaterdag 22 november 1902 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 76.
4 Reinder van der Kooi, geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 77.
5 Ankje van der Kooi, geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 78.
6 Betje van der Kooi, geboren op zaterdag 2 oktober 1909 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 79.
36 Trijntje Willems Visser is geboren op zaterdag 21 december 1861 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Willem Tietes Visser en Jantje Wiltjes Meindersma (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1861. Trijntje is overleden op vrijdag 19 april 1929 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1929. Zij is begraven in Paesens. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1887 in Westdongeradeel met Andries Minnes Adema, 27 jaar oud. Zie 31 voor persoonsgegevens van Andries.
Kinderen van Trijntje en Andries: zie 31.
37 Willemke Elzinga is geboren op donderdag 6 februari 1845 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Tjeerd Jacobs Elzinga en Tietje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1845. Willemke is overleden op dinsdag 22 juni 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1875. Willemke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 mei 1873 in Oostdongeradeel met Harmen Douwes, 25 jaar oud. Harmen is geboren op vrijdag 17 maart 1848 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Jans Douwes en Geeske Harmens Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1848. Harmen is overleden op dinsdag 13 november 1928 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1928.
Beroep:
visjager
Kinderen van Willemke en Harmen:
1 Tjeerd Douwes, geboren op maandag 29 december 1873 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1873. Tjeerd is overleden op maandag 5 januari 1874 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1874.
2 Willemke Douwes, geboren op zondag 20 juni 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1875. Willemke is overleden op woensdag 21 juli 1875 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juli 1875.
38 Hendrik Elzinga is geboren op zondag 1 oktober 1848 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga en Tietje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1848. Hendrik is overleden op zaterdag 20 september 1924 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1924.
Beroep:
voerman
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1878 in Oostdongeradeel met Jitske Cupery, 28 jaar oud. Jitske is geboren op dinsdag 16 april 1850 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Ruurd Supkes Cupery en Minke Taekes Haaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1850. Jitske is overleden op maandag 24 maart 1902 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1902.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Jitske:
1 Tietje Elzinga, geboren op dinsdag 22 april 1879 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 april 1879. Tietje is overleden op dinsdag 31 augustus 1897 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 september 1897.
2 Minke Elzinga, geboren op maandag 23 augustus 1880 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1880. Minke is overleden op donderdag 1 december 1949 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1949. Minke bleef ongehuwd.
3 Trijntje Elzinga, geboren op donderdag 20 oktober 1881 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1881. Trijntje is overleden op dinsdag 19 februari 1895 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1895.
4 Tjeerd Elzinga, geboren op zondag 1 juni 1884 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884. Tjeerd is overleden op vrijdag 8 juni 1962 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1962.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 15 mei 1917 in Oostdongeradeel gehuwd met Fogeltje Jansma
Beroep:
landbouwer
5 Ruurd Elzinga, geboren op woensdag 18 augustus 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1886. Ruurd is overleden op vrijdag 4 november 1927 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1927.
Notitie bij Ruurd: Ruurd is op 14 mei 1914 in Oostdongeradeel gehuwd met Saakje Torensma
Beroep:
landbouwer
6 Klaas Elzinga, geboren op vrijdag 22 maart 1889 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1889. Klaas is overleden op zaterdag 21 augustus 1954 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1954. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 20 juli 1918 in Oostdongeradeel gehuwd met Lolkje Groen
Beroep:
landbouwer
39 Jacob Elzinga is geboren op donderdag 22 mei 1851 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga en Tietje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1851. Jacob is overleden op woensdag 3 november 1909 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 november 1909. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
voerman
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1879 in Oostdongeradeel met Catharina Wilhelmina Snijdood, 21 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 7 mei 1858 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Snijdood en Eelkje Aarnts Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1858. Catharina is overleden op zaterdag 28 november 1936 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1936. Zij is begraven in Paesens.
Kinderen van Jacob en Catharina:
1 Eelkje Elzinga, geboren op zaterdag 31 januari 1880 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1880. Eelkje is overleden op dinsdag 12 februari 1963 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1963. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 24 mei 1902 in Oostdongeradeel gehuwd met Machiel Faber
2 Willemke Elzinga, geboren op woensdag 2 maart 1881 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1881. Willemke is overleden op zondag 16 januari 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1910.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 13 februari 1902 in Westdongeradeel gehuwd met Willem de Vries
3 Tietje Elzinga, geboren op zaterdag 30 december 1882 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1883. Tietje is overleden op dinsdag 8 augustus 1944 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1944. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 3 juni 1909 in Oostdongeradeel gehuwd met Abraham Lolkema
4 Johanna Elzinga, geboren op woensdag 2 juli 1884 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 juli 1884. Johanna is overleden op woensdag 27 juli 1904 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1904.
5 Tjeerd Elzinga, geboren op zaterdag 25 juli 1885 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1885. Tjeerd is overleden op woensdag 13 april 1966 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1966. Hij is begraven in Buitenpost.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 20 november 1913 in Westdongeradeel gehuwd met Betske Dam
6 Johannes Elzinga, geboren op dinsdag 12 juli 1887 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Johannes is overleden op vrijdag 22 juli 1887 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juli 1887.
7 Johannes Elzinga, geboren op zondag 12 mei 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1889. Johannes is overleden op dinsdag 26 juni 1951 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1951.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 16 mei 1918 in Westdongeradeel gehuwd met Liskje Sytsma
8 Trijntje Elzinga, geboren op zondag 14 mei 1893 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1893.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 16 mei 1918 in Westdongeradeel gehuwd met Dirk Gardenier
40 Klaas Tjeerds Elzinga is geboren op zondag 6 januari 1861 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjeerd Jacobs Elzinga en Tietje Hendriks Adema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1861. Klaas is overleden op zondag 11 april 1943 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1943.
Beroep:
voerman
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1885 in Westdongeradeel met Sieuke Gerlofs Visser, 22 jaar oud. Sieuke is geboren op dinsdag 24 februari 1863 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gerlof Tietes Visser en Jantje Eintes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1863. Sieuke is overleden op zaterdag 28 juni 1930 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1930.
Kinderen van Klaas en Sieuke:
1 Jantje Elzinga, geboren op woensdag 21 april 1886 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1886. Jantje is overleden op woensdag 8 juni 1904 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1904.
2 Tietje Elzinga, geboren op donderdag 19 januari 1888 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1888. Tietje is overleden op dinsdag 27 augustus 1918 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1918.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 24 december 1912 in Oostdongeradeel gehuwd met Anne Steegstra
3 Gerlof Elzinga, geboren op zondag 20 juli 1890 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1890. Gerlof is overleden op dinsdag 20 maart 1979 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Gerlof: Gerlof is gehuwd met Elizabeth Post
4 Willemke Elzinga, geboren op vrijdag 22 december 1893 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1893. Willemke is overleden op dinsdag 11 mei 1976 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 27 mei 1920 in Westdongeradeel gehuwd met Johannes Kooistra
5 Harmke Elzinga, geboren op woensdag 5 januari 1898 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1898. Harmke is overleden op donderdag 18 januari 1962 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1962.
Notitie bij Harmke: Harmke is op 22 mei 1924 in Oostdongeradeel gehuwd met Minne Faber
6 Tjeerd Elzinga, geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1901. Tjeerd is overleden op maandag 17 februari 1902 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1902.
41 Trijntje Ates Feenstra is geboren op donderdag 24 januari 1856 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Ate Thijssens Feenstra en Antje Hendriks Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 27 januari 1856. Trijntje is overleden op donderdag 24 maart 1910 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1910. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1876 in Oostdongeradeel met Johannes Magchiels Faber, 26 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 29 maart 1850 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Machiel Pieters Faber en Tettje Minnes Boelens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1850. Johannes is overleden op woensdag 13 oktober 1926 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1926.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Trijntje en Johannes:
1 Magchiel Faber, geboren op zondag 4 februari 1877 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1877. Magchiel is overleden op woensdag 10 december 1941 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1941. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Magchiel: Magchiel is op 24 mei 1902 in Oostdongeradeel gehuwd met Eelkje Elzinga
2 Antje Faber, geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1879. Antje is overleden op donderdag 17 oktober 1929 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 oktober 1929. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Antje: Antje is op 23 mei 1903 in Oostdongeradeel gehuwd met Marten Groen
3 Tetje Faber, geboren op zaterdag 19 november 1881 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1881. Tetje is overleden op maandag 23 december 1907 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1907. Tetje bleef ongehuwd.
4 Tietje Faber, geboren op woensdag 6 augustus 1884 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1884. Tietje is overleden op dinsdag 24 mei 1910 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 mei 1910. Tietje bleef ongehuwd.
5 Ate Faber, geboren op woensdag 20 april 1887 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1887.
Notitie bij Ate: Ate is op 8 mei 1915 in Oostdongeradeel gehuwd met Romkje Teitsma
6 Minke Faber, geboren op zondag 3 november 1889 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1889. Minke is overleden op zaterdag 23 januari 1954 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1954. Zij is begraven in Anjum.
Notitie bij Minke: Minke is op 16 mei 1918 in Oostdongeradeel gehuwd met Geert Postma
7 Klaaske Faber, geboren op vrijdag 26 augustus 1892 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1892. Klaaske is overleden op zaterdag 30 september 1978 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 23 februari 1931 in Oostdongeradeel gehuwd met Marten Groen
8 Minne Faber, geboren op woensdag 20 maart 1895 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1895.
Notitie bij Minne: Minne is op 22 mei 1924 in Oostdongeradeel gehuwd met Harmke Elzinga
42 Hendrik Feenstra is geboren op donderdag 19 februari 1857 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Ate Thijssens Feenstra en Antje Hendriks Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1857. Hendrik is overleden op vrijdag 19 mei 1911 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1911.
Beroep:
koopman en spekslager
Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1881 in Oostdongeradeel met Detje Mennes Adema, 24 jaar oud. Zie 30 voor persoonsgegevens van Detje.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 20 juni 1900 in Ulrum ( Het Hogeland ) met Aaltje Annes Groen, 42 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 6 augustus 1857 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Anne Botes Groen en Lolkjen Jans Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 augustus 1857. Aaltje is overleden op donderdag 15 november 1928 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1928. Aaltje is weduwe van Willem Hendriks Pilat (1853-1883), met wie zij trouwde op zaterdag 15 juli 1882 in Westdongeradeel.
Kinderen van Hendrik en Detje: zie 30.
43 Jan Folkerts Jongedijk is geboren op maandag 4 april 1864 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Folkert Jongedijk en Antje Hendriks Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1864. Jan is overleden op dinsdag 5 april 1955 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 april 1955. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
visser
Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 juli 1885 in Westdongeradeel met Eelkje Jans de Vries, 25 jaar oud. Eelkje is geboren op dinsdag 10 januari 1860 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Aukes de Vries en Jetske Klazes (Jitske) Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1860. Eelkje is overleden op vrijdag 26 mei 1950 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1950. Zij is begraven in Paesens.
Kinderen van Jan en Eelkje:
1 Jitske Jongedijk, geboren op zaterdag 10 april 1886 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1886. Jitske is overleden op dinsdag 8 december 1981 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 15 april 1916 in Oostdongeradeel gehuwd met Feitze Veenma
2 Jan Jongedijk, geboren op maandag 27 januari 1890 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1890. Jan is overleden op zaterdag 24 januari 1914 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1914. Hij is begraven in Paesens. Jan bleef ongehuwd.
3 Antje Jongedijk, geboren op zondag 22 juli 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juli 1894. Antje is overleden op zaterdag 5 januari 1895 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1895.
44 Klaas Folkerts Jongedijk is geboren op maandag 17 december 1866 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Folkert Jongedijk en Antje Hendriks Adema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1866. Klaas is overleden op zondag 31 januari 1926 in Drachten ( Smallingerland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1926.
Beroep:
voermansknecht
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 februari 1889 in Westdongeradeel met Willemke Elzinga, 24 jaar oud. Willemke is geboren op maandag 11 april 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Willem Jacobs Elzinga en Grietje Dirks Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1864. Willemke is overleden op vrijdag 15 januari 1937 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1937.
Kind van Klaas en Willemke:
1 Willem Klazes Jongedijk, geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1889. Willem is overleden op vrijdag 24 mei 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1889.
45 Hendrik Meinderts (Henry) Adema is geboren op maandag 29 maart 1869 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Meindert Hendriks Adema (zie 25) en Martje Klazes Stiemsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1869. Henry is overleden op maandag 12 december 1949 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Kenmore, Erie County, op de Mount Olivet Cemetery. Henry trouwde met Verena Louisa Heckel. Verena is geboren in januari 1873 in New York ( USA ), dochter van Peter Heckel en Margaretha Rose. Verena is overleden in 1936 in Erie, New York ( USA ), 62 of 63 jaar oud. Zij is begraven in Kenmore, Erie County, op de Mount Olivet Cemetery.
Kinderen van Henry en Verena:
1 Henry H. Adema, geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ). Volgt 80.
2 Arthur M. Adema, geboren in 1901 in New York ( USA ). Volgt 81.
46 Klaas Meinderts Adema is geboren op maandag 5 februari 1872 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Meindert Hendriks Adema (zie 25) en Martje Klazes Stiemsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1872. Klaas is overleden op dinsdag 12 maart 1935 in Millard, Erie County, New York ( USA ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery. Klaas trouwde, 87 jaar oud, op donderdag 18 juni 1959 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ) met Amelia M. Berkhausen, 84 jaar oud. Amelia is geboren op maandag 26 april 1875. Amelia is overleden op donderdag 18 juni 1959, 84 jaar oud. Zij is begraven in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery.
Kinderen van Klaas en Amelia:
1 George Elliot Adema, geboren op maandag 25 augustus 1902 in New York ( USA ). Volgt 82.
2 Howard Maynard Adema, geboren op dinsdag 31 augustus 1909 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ). Volgt 83.
47 Edwin John Adema is geboren op donderdag 2 juli 1885 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ), zoon van Meindert Hendriks Adema (zie 25) en Martje Klazes Stiemsma. Edwin is overleden op woensdag 31 december 1958 in Hanover, Chautauqua County, New York ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in North Tonawanda, Niagara County, op de Acacia Park Cemetery. Edwin trouwde met Charlotte D. Dudge. Charlotte is geboren op maandag 6 juni 1881 in New York ( USA ). Charlotte is overleden in juli 1978 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ), 96 of 97 jaar oud. Zij is begraven in North Tonawanda, Niagara County, op de Acacia Park Cemetery.
Kinderen van Edwin en Charlotte:
1 John H. Adema, geboren op maandag 24 april 1916 in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery. Volgt 84.
2 John Adema, geboren in 1917 in New York ( USA ).
48 Eesge Blom is geboren op zaterdag 8 juli 1871 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Rienk Sytzes Blom en Trijntje Eesges Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1871. Eesge is overleden op zaterdag 22 december 1951 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1951.
Beroep:
koopman en aardappelhandelaar
Eesge trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1902 in Bedum ( Het Hogeland ) met Jakobje Noordhoek, 29 jaar oud. Jakobje is geboren op donderdag 27 februari 1873 in Bedum ( Het Hogeland ), dochter van Kornelis Noordhoek en Trijntje van Oosten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1873. Jakobje is overleden op donderdag 1 juli 1971 in Haren ( Groningen ), 98 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1971.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Eesge en Jakobje:
1 Trijntje Blom, geboren op zaterdag 14 maart 1903 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1903.
2 Mijntje Blom, geboren op donderdag 15 december 1904 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1904. Mijntje is overleden op vrijdag 7 mei 1920 in Groningen, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1920.
3 Kornelis Blom, geboren op zondag 25 februari 1906 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1906.
4 Martha Blom, geboren op zaterdag 26 oktober 1907 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1907. Martha is overleden op maandag 1 februari 2010 in Bilthoven ( de Bilt ), 102 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 5 februari 2010 in Groningen in het Yarden Crematorium.
Notitie bij Martha: Martha is op 20 mei 1944 in Groningen gehuwd met Jan Heero Werkman
5 Rienk Blom, geboren op woensdag 5 oktober 1910 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1910.
Notitie bij Rienk: Rienk is op 7 juni 1938 in Heemstede gehuwd met Annigje Wijnanda Lemmers
Beroep:
filiaalhouder
6 Sijtze Eesge Blom, geboren op zaterdag 9 augustus 1913 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1913.
7 Johanna Henderika Blom, geboren op maandag 22 november 1915 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1915. Johanna is overleden op zondag 24 juni 2012 in Groningen, 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 30 juni 2012 in Groningen in het Yarden Crematorium.
Notitie bij Johanna: Johanna is gehuwd met Robbert Edward Oltmans
8 Jacoba Blom, geboren op woensdag 1 mei 1918 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1918.
49 Sytze Blom is geboren op vrijdag 7 april 1876 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Rienk Sytzes Blom en Trijntje Eesges Adema (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1876. Sytze is overleden op vrijdag 4 juni 1954 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1954. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Beroep:
schipper en koopman
Sytze trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1900 in Oostdongeradeel met Catharina Bol, 25 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 14 april 1875 in Enumazijl ( Noordoost-Friesland ), dochter van Rijpke Bol en Gezina de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1875. Catharina is overleden op dinsdag 2 april 1957 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1957. Zij is begraven in Oosternijkerk.
Kinderen van Sytze en Catharina:
1 NN NN Blom, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 1 september 1900 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1900.
2 Rienk Blom, geboren op maandag 17 februari 1902 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1902. Rienk is overleden op woensdag 18 maart 1987 in Groningen, 85 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Rienk: Rienk is op 25 maart 1926 in Adorp gehuwd met Trijntje Brouwer
3 Gesina Blom, geboren op woensdag 4 november 1903 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1903.
4 Riepke Blom, geboren op zaterdag 25 maart 1905 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1905. Riepke is overleden op donderdag 25 november 1976 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Riepke: Riepke is op 9 mei 1928 in Oostdongeradeel gehuwd met Jantje Sipma
5 Trijntje Blom, geboren op donderdag 19 september 1907 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1907. Trijntje is overleden op woensdag 14 november 1984 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk.
6 Eesge Blom, geboren op zaterdag 11 september 1909 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1909. Eesge is overleden op woensdag 13 december 1995 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Eesge: Eesge is op 14 september 1933 in Westdongeradeel gehuwd met Hijlkje Bergsma
7 Johannes Blom, geboren op vrijdag 20 oktober 1911 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1911. Johannes is overleden op vrijdag 19 september 1986 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 12 mei 1936 in Oostdongeradeel gehuwd met Jeltje Boersma
8 Evert Blom, geboren op dinsdag 31 maart 1914 in Nijkerk ( Oostdongeradeel ). Evert is overleden op woensdag 22 december 1999 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Notitie bij Evert: Evert is op 11 juni 1940 in Oostdongeradeel gehuwd met Yttje Rosier
50 Aafke de Jong is geboren op woensdag 4 december 1872 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1872. Bij de geboorteaangifte van Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Durk Piersma (1837-1874), Geert IJbeles van der Veen (1844-1912) en Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader]. Aafke is overleden op zondag 7 juni 1931 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1931. Aafke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 maart 1896 in Oostdongeradeel met Tjipke Jansma, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aafke en Tjipke waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929), Hessel Bijlsma (1863-1925) en Hinne Poppes (1870-1908). Tjipke is geboren op zondag 10 september 1871 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Harmen Jans Jansma en Antje Tjipkes Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1871. Bij de geboorteaangifte van Tjipke waren de volgende getuigen aanwezig: IJbele Geerts van der Veen (1819-1873), Harmen Jans Jansma (1828-1887) [vader] en IJsbrandus Gatsonides (1831-1908). Tjipke is overleden op vrijdag 15 september 1950 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1950.
51 Minke Sjoukes de Jong is geboren op donderdag 11 december 1873 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1873. Bij de geboorteaangifte van Minke waren de volgende getuigen aanwezig: Harmen Thomas van der Mossel (1814-1875), Geert IJbeles van der Veen (1844-1912) en Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader]. Minke is overleden op zondag 27 oktober 1929 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1929.
Beroep:
dienstmeid
Minke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Westdongeradeel met Wybe Tjerks Stellema, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Minke en Wybe waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Johan Heeren (1836-1900), Gerben Bierma (1841-1919), Gerlof Idzes Bierma (1844-1913) en Jouwert Annes de Vries (1852-1924).
Notitie bij het huwelijk van Minke en Wybe: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruidegom verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Wybe is geboren op dinsdag 17 december 1872 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjerk Wybes Stellema en Akke Jans Cuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1872. Bij de geboorteaangifte van Wybe waren de volgende getuigen aanwezig: Wopke Sijwerts Postuma (1811-1888), Gerben Bierma (1841-1919) en Tjerk Wybes Stellema (1841-1906) [vader]. Wybe is overleden op woensdag 14 mei 1947 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1947.
Kinderen van Minke en Wybe:
1 Tjerk Stellema, geboren op zondag 1 maart 1896 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1896. Tjerk is overleden op dinsdag 9 augustus 1904 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1904.
2 Trijntje Stellema, geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1898. Trijntje is overleden op maandag 8 december 1986 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is gehuwd met Johannes Huizinga
3 Sjouke Stellema, geboren op vrijdag 7 juni 1901 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1901. Sjouke is overleden op zondag 5 januari 1986 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 10 juni 1926 in Oostdongeradeel gehuwd met Tetje Hoekstra
Beroep:
Koopman
52 Sytze de Jong is geboren op donderdag 5 juli 1877 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1877. Bij de geboorteaangifte van Sytze waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Fedde Jakobs Visser (1846-1884) en Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader]. Sytze is overleden op maandag 29 mei 1944 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1944. Sytze trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 16 april 1898 in Oostdongeradeel met Doutzen Oosterling, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sytze en Doutzen waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929), Hessel Bijlsma (1863-1925) en Geert Obma (1873-1960).
Notitie bij het huwelijk van Sytze en Doutzen: In de akte is vermeld dat de jonggehuwde vrouw verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Doutzen is geboren op woensdag 6 augustus 1879 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Oosterling en Mietje Lolkama. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1879. Bij de geboorteaangifte van Doutzen waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Hendriks Oosterling (1827-1896), Geert IJbeles van der Veen (1844-1912) en Taeke Hoeneveld (1847-1912).
Notitie bij de geboorte van Doutzen: De vader van Doutzen was door afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen
Doutzen is overleden op woensdag 7 november 1945 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1945.
Kinderen van Sytze en Doutzen:
1 Sjouke de Jong, geboren op maandag 27 juni 1898 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1898. Sjouke is overleden op vrijdag 5 juni 1981 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 12 augustus 1922 in Oostdongeradeel gehuwd met Minke Steegstra
2 Hendrik de Jong, geboren op vrijdag 15 september 1899 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1899. Hendrik is overleden op donderdag 28 juni 1979 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 5 mei 1923 gehuwd met Trijntje Buurmans
3 Minne de Jong, geboren op dinsdag 7 mei 1901 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1901. Minne is overleden op zondag 1 juni 1902 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1902.
4 Minne de Jong, geboren op donderdag 5 juni 1902 in Paesens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1902. Minne is overleden op donderdag 3 maart 1904 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1904.
53 Sikje de Jong is geboren op maandag 20 juni 1881 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1881. Bij de geboorteaangifte van Sikje waren de volgende getuigen aanwezig: Fedde Jakobs Visser (1846-1884), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Sikje is overleden op woensdag 7 april 1926 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1926. Bij de overlijdensaangifte van Sikje waren de volgende getuigen aanwezig: Hielke Boorsma (geb. ±1875) en Gerrit Hospers (1901-1983). Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Sikje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30 januari 1904 in Tietjerksteradeel met Hendrik Jans Venema, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sikje en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Dirk Schuite (1873-1949) en Jacob Groenendal (1880-1947).
Notitie bij het huwelijk van Sikje en Hendrik: In de akte is vermeld dat de vader van de bruidegom verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Hendrik is geboren op maandag 28 januari 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Geerts Venema en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1878. Hendrik is overleden op maandag 4 maart 1963 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1963. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht en tuinmansknecht
Kinderen van Sikje en Hendrik:
1 Jan Hendriks Venema, geboren op donderdag 14 juli 1904 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 85.
2 Trijntje Venema, geboren op zondag 18 maart 1906 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 86.
3 Elisabeth Venema, geboren op dinsdag 3 augustus 1909 in Leeuwarden. Volgt 87.
4 Sjoukje Venema, geboren op vrijdag 2 juli 1915 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Sjoukje is overleden op maandag 29 oktober 2007 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 november 2007 in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
5 Afke Venema, geboren op dinsdag 15 juli 1919 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 88.
54 Foppe Sjoukes de Jong is geboren op vrijdag 22 februari 1884 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1884. Bij de geboorteaangifte van Foppe waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Foppe is overleden op woensdag 22 oktober 1958 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1958. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
voerman
Foppe:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1908 in Westdongeradeel met Mietje Frederiks Lolkema, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Foppe en Mietje waren de volgende getuigen aanwezig: Jouwert Annes de Vries (1852-1924), Hendrik Daan (1873-1938), Harmen Meinema (1874-1931) en Willem Bonga (1886-1961).
Notitie bij het huwelijk van Foppe en Mietje: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaarde geen schrijven geleerd te hebben
Mietje is geboren op dinsdag 23 februari 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Frederik Lolkema en Rinske Oosterling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1886. Bij de geboorteaangifte van Mietje waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Frederik Lolkema (1854-1913) [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Mietje is overleden op zondag 31 maart 1946 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
(2) trouwde met Hinke Zuidema.
Kinderen van Foppe en Mietje:
1 Renske de Jong, geboren op donderdag 28 juli 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1910. Renske is overleden in 1999 in Canada, 88 of 89 jaar oud.
Notitie bij Renske: Renske is op 18 april 1934 op Schiermonnikoog gehuwd met Jattje Hoekstra
2 Trijntje de Jong, geboren omstreeks 1913 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Trijntje is overleden op zondag 22 juli 1951 in Schiermonnikoog, ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1951.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 14 mei 1941 op Schiermonnikoog gehuwd met Bouwe Hoekstra
3 Frederika de Jong, geboren omstreeks 1917 in Nijkerk ( Ferweradeel ).
Notitie bij Frederika: Frederika is op 20 mei 1937 in Oostdongeradeel gehuwd met Jacob de Haan
4 Sjouke de Jong, geboren op zaterdag 8 maart 1919 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Sjouke is overleden op donderdag 16 oktober 1997 in Driesum ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Driesum.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 19 juni 1941 in Dantumadeel gehuwd met Folkje Posthuma
55 Froukje de Jong is geboren op zaterdag 5 juni 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1886. Bij de geboorteaangifte van Froukje waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Froukje is overleden op zaterdag 27 maart 1954 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1954. Zij is begraven in Wouterswoude. Froukje trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 29 november 1934 in Dantumadeel met Heine Vellinga, 46 jaar oud. Heine is geboren op zaterdag 7 januari 1888 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Tamme Klazes Vellinga en Willemke Heines Uitterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 8 januari 1888. Heine is overleden op maandag 30 september 1974 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude.
56 Andries de Jong is geboren op zondag 16 december 1888 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1888. Bij de geboorteaangifte van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Geert IJbeles van der Veen (1844-1912), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [zie 29] [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929).
Beroep:
matroos ter koopvaardij
Andries trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 april 1915 in Amsterdam met Johanna Frederika Nolle, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Andries en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bosga (1864-1846) en Jacob Ritscher (geb. 1889). Johanna is geboren op vrijdag 29 april 1892 in Amsterdam, dochter van Reneke Nolle en Aaltje Nieuwenhuis. Johanna is overleden op zondag 28 december 1969 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kind van Andries en Johanna:
1 Aaltje Johanna Frederika de Jong, geboren op zaterdag 18 maart 1916 in Amsterdam. Aaltje is overleden.
57 Ate Feenstra is geboren op zondag 9 juli 1882 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Feenstra (zie 42) en Detje Mennes Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1882. Ate is overleden op vrijdag 16 mei 1952 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1952.
Beroep:
slager
Ate trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1908 in Westdongeradeel met Willemke Pilat, 25 jaar oud. Willemke is geboren op zondag 13 mei 1883 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Willem Hendriks Pilat en Aaltje Annes Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 13 mei 1883.
58 Minne Feenstra is geboren op zaterdag 13 maart 1886 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Feenstra (zie 42) en Detje Mennes Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1886. Minne is overleden op zaterdag 6 mei 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1916.
Beroep:
schippersknecht en slager
Minne trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 21 juli 1906 in Westdongeradeel met Atje Donga, 19 jaar oud. Atje is geboren op vrijdag 30 juli 1886 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Ate Tjerks Donga en Trijntje Sytzes Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1886.
Kinderen van Minne en Atje:
1 Ate Feenstra, geboren op zaterdag 6 februari 1909 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1909. Ate is overleden op zondag 22 maart 1925 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1925.
2 Detje Feenstra, geboren op donderdag 26 december 1912 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1912. Detje is overleden op donderdag 21 april 1966 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1966.
Notitie bij Detje: Detje is op 3 mei 1935 in Dokkum gehuwd met Wijtze Rozendal
59 Johannes Feenstra is geboren op zondag 7 december 1890 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Hendrik Feenstra (zie 42) en Detje Mennes Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1890. Johannes is overleden op zaterdag 16 februari 1952 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1952. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
koopman en veehandelaar
Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1915 in Oostdongeradeel met Hendrikje Buurmans, 25 jaar oud. Hendrikje is geboren op zaterdag 16 november 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Aukes Buurmans en Antje Hendriks Pilat. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1889. Hendrikje is overleden op zaterdag 30 oktober 1943 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1943. Zij is begraven in Paesens.
(2) trouwde met Klaaske Slagman.
Kinderen van Johannes en Hendrikje:
1 Anna Feenstra, geboren omstreeks 1917 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Anna: Anna is op 11 februari 1941 in Oostdongeradeel gehuwd met Frederik Dijkstra
2 Hendrik Feenstra, geboren op woensdag 6 maart 1918 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Hendrik is overleden op woensdag 8 maart 1989, 71 jaar oud. Hij is begraven in Niawier.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 28 november 1938 in Oostdongeradeel gehuwd met Anna Katsma
Beroep:
slagersknecht
60 Antje Feenstra is geboren op woensdag 2 januari 1895 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), dochter van Hendrik Feenstra (zie 42) en Detje Mennes Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1895. Antje is overleden op maandag 18 augustus 1958 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 augustus 1958. Zij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei. Antje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1920 in Oostdongeradeel met Tjipke Postmus, 24 jaar oud. Tjipke is geboren op zondag 24 november 1895 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Freerk Postmus en Tietje van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1895. Tjipke is overleden op vrijdag 29 februari 1924 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1924.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1928 in Oostdongeradeel met Jan Heeringa, 31 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 3 februari 1897 in Morra ( Oostdongeradeel ), zoon van Jacob Heeringa en Aaltje van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1897.
61 Foppe Feenstra is geboren op zaterdag 25 juli 1896 in Vierhuizen ( Het Hogeland ), zoon van Hendrik Feenstra (zie 42) en Detje Mennes Adema (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1897. Foppe is overleden op maandag 13 juni 1960 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1960. Hij is begraven in Aalsum.
Beroep:
Koopman
Foppe trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 april 1919 in Oostdongeradeel met Ietje de Jong, 21 jaar oud. Ietje is geboren op maandag 21 juni 1897 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas de Jong en Aaltje Straatsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1897. Ietje is overleden op maandag 31 januari 1977 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum.
62 Willem Adema is geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Groningen, zoon van Andries Minnes Adema (zie 31) en Trijntje Willems Visser (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894. Willem is overleden op donderdag 27 februari 1969 in Rotterdam, 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 3 maart 1969 in Rotterdam op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
arts
Willem trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 25 maart 1926 in Heemstede met Fennechien Margaretha Muller, 31 jaar oud. Fennechien is geboren op zondag 27 januari 1895 in Groningen, dochter van Klaas Muller en Jantje Albracht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1985. Fennechien is overleden op zaterdag 12 augustus 1978 in Rotterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam op de Zuiderbegraafplaats.
63 Aafke (Afke) Adema is geboren op maandag 30 november 1896 in Groningen, dochter van Andries Minnes Adema (zie 31) en Trijntje Willems Visser (zie 36). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1896. Afke is overleden op vrijdag 10 november 1978 in Utrecht, 81 jaar oud. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Afke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1920 in Groningen met Dirk Knol, 26 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 27 maart 1894 in Genemuiden ( Zwartewaterland ), zoon van Jochem Knol en Willemina Bruins. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1894. Dirk is overleden op maandag 29 oktober 1973 in Utrecht, 79 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg.
Beroep:
assuradeur
Kinderen van Afke en Dirk:
1 NN NN Knol, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 31 mei 1921 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1921.
2 Trijntje Knol, geboren op woensdag 2 juli 1924 in Utrecht.
3 Jansje (Jans) Knol, geboren op zondag 24 april 1927 in Utrecht. Volgt 89.
4 Dirk Knol, geboren op zondag 1 februari 1931 in Utrecht. Dirk is overleden op vrijdag 6 februari 1931 in Utrecht, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1931.
5 Dirk Knol, geboren op vrijdag 14 december 1934 in Utrecht.
6 Willem Knol, geboren op maandag 14 juni 1937 in Utrecht. Volgt 90.
7 Albertus (Bert) Knol, geboren op vrijdag 7 april 1939 in Utrecht. Volgt 91.
64 Jantje Adema is geboren op maandag 7 november 1898 in Groningen, dochter van Andries Minnes Adema (zie 31) en Trijntje Willems Visser (zie 36). Jantje is overleden op zaterdag 9 september 1961 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 961. Zij is begraven op woensdag 13 september 1961 in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 april 1921 in Groningen met Jan Hendrik Albracht, 25 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 31 december 1895 in Groningen, zoon van Henderik Albracht en Jantina Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1895. Jan is overleden op zondag 13 maart 1960 in Utrecht, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1960. Hij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg.
Beroep:
Boekbinder
65 Douwe Jacobs Visser is geboren op dinsdag 16 augustus 1892 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Douwes Visser en Antje Minnes Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1892. Douwe is overleden op donderdag 18 juli 1968 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
timmerman
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 april 1919 in Westdongeradeel met Tijtje Ulbes Pauzenga, 24 jaar oud. Tijtje is geboren op vrijdag 22 juni 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Ulbe Johannes Pauzenga en Neeltje Wijnzens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1894. Tijtje is overleden op vrijdag 27 november 1970 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
66 Minne Jacobs Visser is geboren op dinsdag 27 februari 1900 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Douwes Visser en Antje Minnes Adema (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1900. Minne is overleden op vrijdag 20 mei 1955 in Ede, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1955. Hij is begraven in Ede op de Begraafplaats aan de Asakkerweg.
Beroep:
Politieagent
Minne trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 9 januari 1924 in Utrecht met Janna Hendrika Penraat, 26 jaar oud. Janna is geboren op zaterdag 15 mei 1897 in Andelst ( Overbetuwe ), dochter van Johannes Penraat en Janna Nab. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1897. Janna is overleden op maandag 10 juli 1989 in Ede, 92 jaar oud. Zij is begraven in Ede op de Begraafplaats aan de Asakkerweg.
Kinderen van Minne en Janna:
1 Aafke Visser, geboren op vrijdag 3 juni 1927 in Utrecht. Aafke is overleden op vrijdag 9 april 1937 in Ede, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1937. Zij is begraven in Ede op de Begraafplaats aan de Asakkerweg.
2 Janna Visser, geboren op donderdag 29 november 1928 in Utrecht. Janna is overleden op woensdag 26 september 2007 in Bolsward, 78 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 3 oktober 2007 in Ede op de Begraafplaats aan de Asakkerweg.
Notitie bij Janna: Janna is gehuwd met Johannes Jacobus Boeve
67 Aafke Dijkstra is geboren op vrijdag 9 maart 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foppe Harmens Dijkstra en Dirkje Minnes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1894. Aafke is overleden op zaterdag 6 september 1975 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Zij is begraven in Ginnum op het Kerkhof aan de Harstawei. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 mei 1916 in Westdongeradeel met Albertus Douwes, 22 jaar oud. Albertus is geboren op donderdag 23 november 1893 in Blija ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Douwes en Ypkje Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1893. Albertus is overleden op maandag 28 mei 1973 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Hij is begraven in Ginnum op het Kerkhof aan de Harstawei.
Beroep:
Bakker
Kind van Aafke en Albertus:
1 Dirk Douwes, geboren op dinsdag 10 april 1917 in Genum ( Ferweradeel ). Dirk is overleden op woensdag 12 augustus 1998 in Damwoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 14 augustus 1941 in Ferweradeel gehuwd met Pietje Leestma
68 Bregtje Dijkstra is geboren op vrijdag 30 augustus 1895 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foppe Harmens Dijkstra en Dirkje Minnes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1895. Bregtje is overleden op zondag 15 december 1957 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1957. Zij is begraven in Oenkerk. Bregtje trouwde met Kornelis Sikma. Kornelis is geboren op zaterdag 24 september 1887 in Roodkerk ( Dantumadeel ), zoon van Gerben Kornelis Sikma en Jeltje Annes Draisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1887. Kornelis is overleden op zaterdag 28 juni 1975 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk.
69 Harmen Dijkstra is geboren op zaterdag 16 oktober 1897 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Foppe Harmens Dijkstra en Dirkje Minnes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1897. Harmen is overleden op woensdag 10 augustus 1977 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Anjum.
Beroep:
Bakker
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 28 juli 1925 in Oostdongeradeel met Maartje Jansma, 24 jaar oud. Maartje is geboren op zaterdag 10 november 1900 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eeltje Jansma en Trijntje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1900. Maartje is overleden op maandag 17 oktober 1988 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Anjum.
70 Anna Dijkstra is geboren op zaterdag 28 maart 1903 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foppe Harmens Dijkstra en Dirkje Minnes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1903. Anna is overleden op vrijdag 10 maart 1995 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Wierum. Anna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1928 in Westdongeradeel met Tjerk Duinstra, 25 jaar oud. Tjerk is geboren op zaterdag 13 september 1902 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1902. Tjerk is overleden op vrijdag 10 maart 1995 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Wierum.
Beroep:
landbouwer
71 Minne Dijkstra is geboren op zaterdag 1 februari 1908 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Foppe Harmens Dijkstra en Dirkje Minnes Adema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1908. Minne is overleden op dinsdag 25 juli 1989 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
Bakker
Minne trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 juli 1933 in Oostdongeradeel met Trijntje van der Wielen, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 8 april 1903 in Harlingen, dochter van Rienk Lieuwes van der Wielen en Sjoukje Gerrits Lijzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1903. Trijntje is overleden op dinsdag 2 april 1991 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
72 Taeke (Thomas) Wagenaar is geboren op donderdag 19 juli 1894 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Wagenaar en Grietje (Grace) Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1894. Thomas is overleden op donderdag 19 juli 1973 in South Holland, Cook County, Illinois ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Lansing, Cook County, op de Oak Ridge Cemetery. Thomas trouwde met Anna Katsma. Anna is geboren in 1896. Anna is overleden in 1974, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven in Lansing, Cook County, op de Oak Ridge Cemetery.
73 Jacob Wagenaar is geboren op zaterdag 18 december 1897 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Wagenaar en Grietje (Grace) Adema (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1897. Jacob is overleden op maandag 25 juli 1966 in Hollywood, Florida ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Hammond, Lake County, op de Elmwood Cemetery. Jacob:
(1) trouwde met Ruth Devona Sparks. Ruth is geboren in 1900, dochter van Robert Albert Sparks en Idella May (Della) McBride. Ruth is overleden in 1937, 36 of 37 jaar oud. Zij is begraven in Hammond, Lake County, op de Elmwood Cemetery.
(2) trouwde met Ada Mae Reid. Ada is geboren op dinsdag 19 november 1895, dochter van Jacob Reid en Della Kirby. Ada is overleden op zaterdag 3 mei 1986 in Valparaiso, Porter County, Indiana ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Merrilville, Lake County, op de Aelumet Park Cemetery.
Kinderen van Jacob en Ruth:
1 Robert J. Wagner, geboren op zondag 15 mei 1921. Robert is overleden op donderdag 9 januari 1997, 75 jaar oud. Hij is begraven in Hammond, Lake County, op de Elmwood Cemetery.
2 Jack Wagner, geboren op zondag 3 mei 1925. Jack is overleden op vrijdag 19 april 1974, 48 jaar oud. Hij is begraven in Hammond, Lake County, op de Elmwood Cemetery.
74 Agnes G. Wagner is geboren op maandag 2 december 1901 in Hinsdale, Cook County, Illinois ( USA ), dochter van Gerben Wagenaar en Grietje (Grace) Adema (zie 34). Agnes is overleden op donderdag 12 december 1974 in East Chicago, Lake County, Indiana ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Schererville, Lake County, op de Chapel Lawn Memorial Gardens. Agnes trouwde met John Joseph Jansen. John is geboren op dinsdag 4 maart 1902 in Illinois, Cook County ( USA ), zoon van Benjamin Jansen en Jennie Jabaay. John is overleden op dinsdag 24 augustus 1965 in Illinois, Cook County ( USA ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Schererville, Lake County, op de Chapel Lawn Memorial Gardens.
75 Taeke van der Kooi is geboren op woensdag 12 september 1900 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Mintje van der Kooi en Trijntje Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 september 1900. Taeke is overleden op woensdag 23 december 1987 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Anjum. Taeke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 mei 1924 in Oostdongeradeel met Elisabeth Wagenaar, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Bote Wagenaar en Maaike Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1900. Elisabeth is overleden op dinsdag 27 oktober 1992 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Anjum.
76 Janke van der Kooi is geboren op zaterdag 22 november 1902 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Mintje van der Kooi en Trijntje Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1902. Janke is overleden op zaterdag 13 augustus 1994 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude. Janke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 december 1923 in Oostdongeradeel met Pieter Dijkstra, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 8 oktober 1899 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jacob Dijkstra en Akke Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1899. Pieter is overleden op donderdag 26 juli 1990 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude.
Beroep:
Marechaussee
Kind van Janke en Pieter:
1 Jacob Dijkstra, geboren op zondag 6 april 1924 in Anjum ( Noordoost-Friesland ).
77 Reinder van der Kooi is geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Mintje van der Kooi en Trijntje Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1904. Reinder is overleden op vrijdag 23 september 1977 in Elburg, 72 jaar oud. Hij is begraven in Elburg op de begraafplaats aan de Burchtstraat. Reinder trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 22 mei 1930 in Oostdongeradeel met Oitske Postma, 24 jaar oud. Oitske is geboren op maandag 27 november 1905 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Lieuwe Postma en Antje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1905. Oitske is overleden op dinsdag 18 mei 2004 in Elburg, 98 jaar oud. Zij is begraven in Elburg op de begraafplaats aan de Burchtstraat.
Beroep:
dienstbode
78 Ankje van der Kooi is geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Mintje van der Kooi en Trijntje Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1906. Ankje is overleden op maandag 9 oktober 1995 in Ontario ( Canada ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Aylmar, Elgin County, op de Aylmar Cemetery. Ankje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27 mei 1931 in Oostdongeradeel met Theunis Haayema, 24 jaar oud. Theunis is geboren op vrijdag 1 juni 1906 in Nijkerk ( Ferweradeel ), zoon van Dirk Haayema en Doetje Woudwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1906. Theunis is overleden op vrijdag 25 mei 1979 in Ontario ( Canada ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Aylmar, Elgin County, op de Aylmar Cemetery.
Kind van Ankje en Theunis:
1 Dirk (Dick) Haayema, geboren op zaterdag 26 maart 1932 in Anjum ( Noordoost-Friesland ). Dick is overleden op dinsdag 8 februari 2022 in St. Thomas, Elgin County, Ontario ( Canada ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Aylmar, Elgin County, op de Aylmar Cemetery.
Notitie bij Dick: Dirk is gehuwd met Sally Hooghiem
79 Betje van der Kooi is geboren op zaterdag 2 oktober 1909 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Mintje van der Kooi en Trijntje Adema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1909. Betje is overleden op donderdag 12 november 1998 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Anjum.
Beroep:
dienstbode
Betje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26 juni 1930 in Oostdongeradeel met Marten Koudenburg, 24 jaar oud. Marten is geboren op maandag 16 april 1906 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Aatze Koudenburg en Gaatske Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1906. Marten is overleden op donderdag 15 maart 1979 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud.
Kind van Betje en Marten:
1 NN NN Koudenburg, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 17 februari 1932 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1932.
80 Henry H. Adema is geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ), zoon van Hendrik Meinderts (Henry) Adema (zie 45) en Verena Louisa Heckel. Henry is overleden in augustus 1966 in Erie, Whiteside County, Illinois ( USA ), 67 jaar oud. Henry trouwde met Marian Creahan.
81 Arthur M. Adema is geboren in 1901 in New York ( USA ), zoon van Hendrik Meinderts (Henry) Adema (zie 45) en Verena Louisa Heckel. Arthur trouwde met Evelyn Adema. Evelyn is geboren in 1903 in New York ( USA ).
Kind van Arthur en Evelyn:
1 Paul Adema, geboren op zondag 25 september 1927 in Niagara Falls, Niagara County, New York ( USA ). Volgt 92.
82 George Elliot Adema is geboren op maandag 25 augustus 1902 in New York ( USA ), zoon van Klaas Meinderts Adema (zie 46) en Amelia M. Berkhausen. George is overleden op donderdag 30 oktober 1980 in Erie, New York ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery. George trouwde met Alice Moore. Alice is geboren op vrijdag 15 mei 1903 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ). Alice is overleden op maandag 5 januari 1998 in Erie, New York ( USA ), 94 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 8 januari 1998 in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery.
Kinderen van George en Alice:
1 Douglas M. Adema.
2 George W. Adema.
83 Howard Maynard Adema is geboren op dinsdag 31 augustus 1909 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ), zoon van Klaas Meinderts Adema (zie 46) en Amelia M. Berkhausen. Howard is overleden op zaterdag 7 april 1894 in Manatee County, Florida ( USA ). Hij is begraven in Manatee County, op de Roser Community Church Memorial garden. Howard trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 10 juni 1936 in Damascus, Washington ( USA ) met Gladys Osborne, 23 jaar oud. Gladys is geboren op dinsdag 10 juni 1913, dochter van Bascom Osborne en Dora Kruger. Gladys is overleden op dinsdag 2 september 2003, 90 jaar oud. Zij is begraven in Manatee County, op de Roser Community Church Memorial garden.
84 John H. Adema is geboren op maandag 24 april 1916 in Buffalo, Erie County, op de Forest Lawn Cemetery, zoon van Edwin John Adema (zie 47) en Charlotte D. Dudge. John is overleden op maandag 2 februari 1942 in Dothan, Houston County, Alabama ( USA ), 25 jaar oud. Hij is begraven in North Tonawanda, Niagara County, op de Acacia Park Cemetery.
Beroep:
technisch sergeant
John trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1941 in Waterford, Erie County, Pennsylvania ( USA ) met Dorothy E. Bryan, 28 of 29 jaar oud. Dorothy is geboren in 1912, dochter van John F. Bryan en Marguerite Morgan. Dorothy is overleden in 2001, 88 of 89 jaar oud. Zij is begraven in North Tonawanda, Niagara County, op de Acacia Park Cemetery.
85 Jan Hendriks Venema is geboren op donderdag 14 juli 1904 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Jans Venema en Sikje de Jong (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1904. Jan is overleden op zondag 12 mei 1940 in Wons, 35 jaar oud (oorzaak: Gesneuveld in de gemeente Wonseradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1940. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
veldarbeider en viskoopman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 november 1926 in Westdongeradeel met Martha Sytsma, 19 jaar oud. Martha is geboren op vrijdag 21 juni 1907 in Ee ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foeke Sijtsma en Jacoba Maria Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1907. Martha is overleden op woensdag 28 april 1993 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk.
Kinderen van Jan en Martha:
1 Sikje Venema, geboren op woensdag 19 januari 1927 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
2 Jacoba Maria Venema, geboren op dinsdag 17 januari 1928 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
3 Hendrik Venema, geboren op dinsdag 16 april 1929 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 93.
4 Foeke Dirk Venema, geboren op zaterdag 10 augustus 1935 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
86 Trijntje Venema is geboren op zondag 18 maart 1906 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Jans Venema en Sikje de Jong (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1906. Trijntje is overleden op maandag 11 mei 1992 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1927 in Tietjerksteradeel met Doeye van der Meer, 22 jaar oud. Doeye is geboren op donderdag 29 september 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Doeyes van der Meer en Akke Feddes Oostwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1904. Doeye is overleden op zaterdag 27 november 1937 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Hij is begraven in Giekerk.
Beroep:
boerenbedrijf
87 Elisabeth Venema is geboren op dinsdag 3 augustus 1909 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Jans Venema en Sikje de Jong (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1909. Elisabeth is overleden op zondag 30 maart 1980 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 september 1930 in Tietjerksteradeel met Heinze Annema, 22 jaar oud. Heinze is geboren op zaterdag 28 september 1907 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Heinzes Annema en Reintje Tuinstra. Heinze is overleden op vrijdag 15 april 1988 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
Bakkersknecht
88 Afke Venema is geboren op dinsdag 15 juli 1919 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Jans Venema en Sikje de Jong (zie 53). Afke is overleden op donderdag 1 augustus 1985, 66 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats. Afke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 december 1941 in Tietjerksteradeel met Jan Zuiderveld, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 27 juli 1917 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teunis Zuiderveld en Antje de Vries. Jan is overleden op zondag 18 september 2011 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 september 2011 in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats.
89 Jansje (Jans) Knol is geboren op zondag 24 april 1927 in Utrecht, dochter van Dirk Knol en Aafke (Afke) Adema (zie 63). Jans is overleden op maandag 24 februari 2014 in Zeist, 86 jaar oud. Zij is begraven op maandag 3 maart 2014 in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust. Jans trouwde met Jan Kosrstiaan Dirk (Dick) Groen. Dick is geboren op woensdag 12 oktober 1927 in Geldermalsen ( West-Betuwe ). Dick is overleden op zondag 17 april 2011 in Zeist, 83 jaar oud. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Kinderen van Jans en Dick:
1 Afke Groen.
2 Alice Groen.
3 Wijnand Groen.
4 Dick Groen.
5 Hans Groen.
90 Willem Knol is geboren op maandag 14 juni 1937 in Utrecht, zoon van Dirk Knol en Aafke (Afke) Adema (zie 63). Willem is overleden op vrijdag 14 maart 2014 in Leiden, 76 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 19 maart 2014 in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Willem trouwde met Riet Borgdorff.
Kinderen van Willem en Riet:
1 Dirk Knol.
2 Jaco Knol.
3 Marijke Knol.
4 Andries Knol.
5 Martijn Knol.
91 Albertus (Bert) Knol is geboren op vrijdag 7 april 1939 in Utrecht, zoon van Dirk Knol en Aafke (Afke) Adema (zie 63). Bert is overleden op donderdag 17 december 2020 in Reeuwijk ( Bodegraven-Reeuwijk ), 81 jaar oud.
Kinderen van Bert uit onbekende relatie:
1 Dirk-Jan Knol.
2 Marjolein Knol.
3 Wilbert Knol.
92 Paul Adema is geboren op zondag 25 september 1927 in Niagara Falls, Niagara County, New York ( USA ), zoon van Arthur M. Adema (zie 81) en Evelyn Adema. Paul is overleden in januari 1984, 56 jaar oud. Paul trouwde met Loretta (Laurie) Korzelius. Laurie is geboren op vrijdag 25 oktober 1918 in New York ( USA ), dochter van Frank J. (Francis) Korzelius en Mary E. Hearn. Laurie is overleden op woensdag 21 december 2011 in Buffalo, Erie County, New York ( USA ), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Laurie: Loretta heeft haar lichaam ter beschikking gesteld van de medische wetsenschap
93 Hendrik Venema is geboren op dinsdag 16 april 1929 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 85) en Martha Sytsma. Hendrik is overleden op woensdag 28 oktober 2009 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven op maandag 2 november 2009 in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk. Hendrik trouwde met Maaike Bosma. Maaike is geboren op zaterdag 7 maart 1931 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Bosma en Jeltje Raap. Maaike is overleden op zaterdag 10 maart 2012 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 14 maart 2012 in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk.
Kind van Hendrik en Maaike:
1 Jan Venema, geboren op donderdag 28 november 1957 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 94.
94 Jan Venema is geboren op donderdag 28 november 1957 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Venema (zie 93) en Maaike Bosma. Jan is overleden op zondag 15 november 1998, 40 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk. Jan trouwde met Lilian Baudoin.
Kinderen van Jan en Lilian:
1 Danny Venema.
2 Natascha Venema.

Index (617 personen)

Adema, Aafke (Afke) (*30-11-1896, †10-11-1978) [Nummer 63]  63; 89; 90; 91
Adema, Andries (*19-09-1835, †17-05-1865) [Nummer 26]  26
Adema, Andries (*15-09-1865, †17-06-1868) [Zoon van 26]  26,1
Adema, Andries Eesges (*02-02-1778, †28-04-1830) [Nummer 5]  5; 11; 12; 13
Adema, Andries Martens (*05-04-1858, †06-04-1869) [Zoon van 12]  12,1
Adema, Andries Minnes (*11-02-1860, †11-04-1931) [Nummer 31]  31; 36; 62; 63; 64
Adema, Antje (*24-06-1876) [Dochter van 16]  16,4
Adema, Antje Andries (Oentje) (*09-02-1818, †08-07-1853) [Dochter van 5]  5,3
Adema, Antje Hendriks (*10-04-1831, †27-01-1869) [Nummer 24]  24; 41; 42; 43; 44
Adema, Antje Jans (*19-10-1826, †26-08-1838) [Dochter van 8]  8,3
Adema, Antje Jans (*02-03-1842, †31-07-1844) [Dochter van 8]  8,8
Adema, Antje Minnes (*25-01-1862, †18-11-1937) [Nummer 32]  32; 65; 66
Adema, Arthur M. (*1901) [Nummer 81]  81; 92
Adema, Detje Mennes (*11-04-1857, †25-07-1897) [Nummer 30]  30; 42; 57; 58; 59; 60; 61
Adema, Dirkje Minnes (*02-02-1867, †23-05-1940) [Nummer 33]  33; 67; 68; 69; 70; 71
Adema, Douglas M. [Zoon van 82]  82,1
Adema, Edwin John (*02-07-1885, †31-12-1958) [Nummer 47]  47; 84
Adema, Eelkjen Jans (*19-12-1820, †01-11-1843) [Dochter van 8]  8,1
Adema, Eesge (*12-11-1886, †15-11-1886) [Zoon van 16]  16,11
Adema, Eesge (*05-12-1892, †28-04-1893) [Zoon van 27]  27,3
Adema, Eesge Andries (*04-05-1810, †16-02-1882) [Nummer 11]  11; 26; 27; 28
Adema, Eesge Hendriks (*12-09-1822, †27-07-1875) [Nummer 22]  22
Adema, Eesge Jans (*25-02-1838, †27-03-1848) [Zoon van 8]  8,6
Adema, Evelyn (*1903) [Partner van 81]  81; 92
Adema, Foppe (*27-02-1853, †06-03-1940) [Zoon van 13]  13,2
Adema, Geertje (*31-08-1882) [Dochter van 16]  16,7
Adema, George Elliot (*25-08-1902, †30-10-1980) [Nummer 82]  82
Adema, George W. [Zoon van 82]  82,2
Adema, Goike Eesges (Goikje) (*24-01-1785, †29-03-1834) [Nummer 7]  7; 14
Adema, Grietje (*01-09-1872) [Dochter van 16]  16,1
Adema, Grietje (Grace) (*19-11-1872, †09-03-1953) [Nummer 34]  34; 72; 73; 74
Adema, Harmen (*21-04-1878, †02-03-1888) [Zoon van 16]  16,5
Adema, Harmen (*11-07-1888) [Zoon van 16]  16,12
Adema, Hendrik Eesges (*06-02-1797, †03-02-1866) [Nummer 10]  10; 21; 22; 23; 24; 25
Adema, Hendrik Meinderts (Henry) (*29-03-1869, †12-12-1949) [Nummer 45]  45; 80; 81
Adema, Henry H. (*19-08-1898, †?-08-1966) [Nummer 80]  80
Adema, Hiltje (*27-10-1883) [Dochter van 16]  16,8
Adema, Howard Maynard (*31-08-1909, †07-04-1894) [Nummer 83]  83
Adema, Jacob (*26-02-1870, †28-03-1923) [Zoon van 15]  15,1
Adema, Jan (*22-02-1875) [Zoon van 16]  16,3
Adema, Jan (*15-04-1878) [Zoon van 15]  15,4
Adema, Jan Eesges (*27-02-1792, †06-10-1845) [Nummer 8]  8; 15; 16
Adema, Jan Eesges (*10-12-1836, †18-04-1838) [Zoon van 11]  11,2
Adema, Jan Eesges (*30-09-1838, †10-07-1861) [Zoon van 11]  11,3
Adema, Jantje (*12-11-1886) [Dochter van 16]  16,10
Adema, Jantje (*07-11-1898, †09-09-1961) [Nummer 64]  64
Adema, Jelske Eesges (*13-11-1789, †20-09-1838) [Dochter van 2]  2,6
Adema, John (*1917) [Zoon van 47]  47,2
Adema, John H. (*24-04-1916, †02-02-1942) [Nummer 84]  84
Adema, Karel (*08-10-1873) [Zoon van 16]  16,2
Adema, Klaas (*10-10-1828, †17-05-1830) [Zoon van 10]  10,4
Adema, Klaas (*02-12-1833, †27-05-1854) [Zoon van 10]  10,6
Adema, Klaas Meinderts (*05-02-1872, †12-03-1935) [Nummer 46]  46; 82; 83
Adema, Marten Andries (*02-06-1813, †07-04-1876) [Nummer 12]  12
Adema, Meindert Eesges (*16-05-1787) [Zoon van 2]  2,5
Adema, Meindert Hendriks (*11-08-1841) [Nummer 25]  25; 45; 46; 47
Adema, Meindert Jans (*18-08-1823, †10-12-1829) [Zoon van 8]  8,2
Adema, Meindert Jans (*04-03-1844) [Nummer 16]  16
Adema, Meintje (*08-04-1885, †05-01-1943) [Dochter van 27]  27,1
Adema, Menne Andries (Minne) (*14-06-1820, †07-01-1896) [Nummer 13]  13; 29; 30; 31; 32; 33
Adema, NN NN (levenloos *20-08-1829) [Dochter van 8]  8,4
Adema, NN NN (levenloos *07-03-1832) [Dochter van 8]  8,5
Adema, NN NN (levenloos *19-01-1886) [Dochter van 16]  16,9
Adema, NN NN (levenloos *31-12-1886) [Zoon van 15]  15,5
Adema, NN NN (levenloos *10-01-1888) [Zoon van 31]  31,1
Adema, NN NN (levenloos *03-04-1892) [Dochter van 31]  31,2
Adema, Paul (*25-09-1927, †?-01-1984) [Nummer 92]  92
Adema, Stijntje (*25-11-1867, †10-02-1868) [Dochter van 25]  25,1
Adema, Stijntje Eesges (*02-10-1845, †03-10-1871) [Dochter van 11]  11,6
Adema, Stijntje Meinderts (Stella) (*06-05-1875) [Dochter van 25]  25,4
Adema, Taeke (*24-03-1880) [Zoon van 16]  16,6
Adema, Taeke Jans (Tom) (*17-01-1840, †03-05-1930) [Nummer 15]  15; 34; 35
Adema, Tietje (*10-02-1887, †21-11-1942) [Dochter van 27]  27,2
Adema, Tietje Hendriks (*28-12-1819, †15-04-1895) [Nummer 21]  21; 37; 38; 39; 40
Adema, Tjepke (*10-07-1825, †30-11-1886) [Nummer 23]  23
Adema, Trijntje (*27-09-1875, †02-05-1966) [Nummer 35]  35; 75; 76; 77; 78; 79
Adema, Trijntje (*24-05-1877, †04-09-1877) [Dochter van 23]  23,1
Adema, Trijntje Eesges (*24-09-1794, †12-07-1874) [Nummer 9]  9; 17; 18; 19; 20
Adema, Trijntje Eesges (*19-08-1843, †21-11-1879) [Nummer 28]  28; 48; 49
Adema, Trijntje Meinderts (*13-05-1878) [Dochter van 25]  25,5
Adema, Trijntje Minnes (*08-07-1850, †02-07-1891) [Nummer 29]  29; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56
Adema, Wietse (*02-03-1841, †23-06-1930) [Nummer 27]  27
Adema, Willem (*23-02-1894, †27-02-1969) [Nummer 62]  62
Adema, Wytske Eesges (*06-12-1848, †28-08-1870) [Dochter van 11]  11,7
Adema, Wytze (*04-08-1890) [Zoon van 15]  15,6
Albracht, Henderik (*29-11-1868, †25-01-1923) [Schoonvader van 64]  64
Albracht, Jan Hendrik (*31-12-1895, †13-03-1960) [Partner van 64]  64
Albracht, Jantje (*27-11-1865, †31-12-1943) [Schoonmoeder van 62]  62
Andries, Itje (*?-07-1767) [Dochter van 1]  1,8
Andries, Klaas (*?-09-1768, †<1769) [Zoon van 1]  1,9
Andries, Klaas (*?-12-1769) [Zoon van 1]  1,10
Andries, Meindert (*?-06-1755) [Zoon van 1]  1,3
Andries, Sipke (*?-09-1757) [Zoon van 1]  1,4
Andries, Tijdje (*?-10-1771) [Dochter van 1]  1,11
Andries, Wijtske (*?-02-1750, †?-03-1765) [Dochter van 1]  1,1
Andries, Wijtze (*?-06-1760) [Zoon van 1]  1,5
Annema, Heinze (*28-09-1907, †15-04-1988) [Partner van 87]  87
Annema, Pieter Heinzes (*03-07-1877, †18-12-1961) [Schoonvader van 87]  87
Ates, Janke [Schoonmoeder van 4]  4
Baudoin, Lilian [Partner van 94]  94
Beekmeyer, Severinus (*18-01-1829, †02-08-1906) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 29]  29,3
Berkhausen, Amelia M. (*26-04-1875, †18-06-1959) [Partner van 46]  46; 82; 83
Bierma, Gerben (*03-05-1841, †13-01-1919) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 51]  51; 51
Bierma, Gerlof Idzes (*03-04-1844, †22-04-1913) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 51]  51
Bijlsma, Hessel (*28-05-1863, †15-03-1925) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 50] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52]  50; 52
Blom, Eesge (*08-07-1871, †22-12-1951) [Nummer 48]  48
Blom, Eesge (*11-09-1909, †13-12-1995) [Zoon van 49]  49,6
Blom, Evert (*31-03-1914, †22-12-1999) [Zoon van 49]  49,8
Blom, Gesina (*04-11-1903) [Dochter van 49]  49,3
Blom, Jacoba (*01-05-1918) [Dochter van 48]  48,8
Blom, Johanna Henderika (*22-11-1915, †24-06-2012) [Dochter van 48]  48,7
Blom, Johannes (*20-10-1911, †19-09-1986) [Zoon van 49]  49,7
Blom, Kornelis (*25-02-1906) [Zoon van 48]  48,3
Blom, Martha (*26-10-1907, †01-02-2010) [Dochter van 48]  48,4
Blom, Mijntje (*17-02-1873, †28-07-1957) [Dochter van 28]  28,2
Blom, Mijntje (*15-12-1904, †07-05-1920) [Dochter van 48]  48,2
Blom, NN NN (levenloos *01-09-1900) [Zoon van 49]  49,1
Blom, Rienk (*17-02-1902, †18-03-1987) [Zoon van 49]  49,2
Blom, Rienk (*05-10-1910) [Zoon van 48]  48,5
Blom, Rienk Sytzes (*09-12-1837, †02-08-1909) [Partner van 28]  28; 48; 49
Blom, Riepke (*25-03-1905, †25-11-1976) [Zoon van 49]  49,4
Blom, Sijtze Eesge (*09-08-1913) [Zoon van 48]  48,6
Blom, Sytze (*07-04-1876, †04-06-1954) [Nummer 49]  49
Blom, Sytze Geerts (*18-04-1811, †08-03-1856) [Schoonvader van 28]  28
Blom, Trijntje (*14-03-1903) [Dochter van 48]  48,1
Blom, Trijntje (*19-09-1907, †14-11-1984) [Dochter van 49]  49,5
Boelens, Tettje Minnes (*08-12-1820, †20-09-1890) [Schoonmoeder van 41]  41
Bok ( Buch ), Klaaske Karels (*04-03-1844) [Partner van 16]  16
Bol, Catharina (*14-04-1875, †02-04-1957) [Partner van 49]  49
Bol, Rijpke (*23-09-1840, †<1900) [Schoonvader van 49]  49
Bonga, Willem (*04-06-1886, †29-03-1961) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54]  54
Boorsma, Hielke (*±1875) [Getuige bij overlijdensaangifte van 53]  53
Borgdorff, Riet [Partner van 90]  90
Bosga, Pieter (*08-10-1864, †08-11-1846) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56]  56
Bosma, Anne (*07-05-1905, †08-01-1937) [Schoonvader van 93]  93
Bosma, Maaike (*07-03-1931, †10-03-2012) [Partner van 93]  93; 94
Braaksma, Tietje Sybrens (*24-12-1815, †28-08-1853) [Schoonmoeder van 27]  27
Bruin, Andries Sippes de (*02-07-1793, †22-01-1848) [Zoon van 3]  3,4
Bruin, Klaas Sippes de (*27-08-1803, †06-03-1882) [Zoon van 3]  3,7
Bruin, Meindert Sippes de (*03-05-1813, †06-08-1893) [Zoon van 3]  3,9
Bruin, Mintje Sippes de (*04-12-1795, †11-02-1857) [Zoon van 3]  3,5
Bruin, Sippe Andries de (*?-11-1761, †20-03-1819) [Nummer 3]  3
Bruin, Swaantje Sippes de (*28-10-1788, †<26-02-1791) [Dochter van 3]  3,2
Bruin, Tyttje Sippes de (*04-04-1799, †01-03-1875) [Dochter van 3]  3,6
Bruin, Wytze Sippes de (*17-01-1807, †30-07-1831) [Zoon van 3]  3,8
Bruin Adema, Eesge Andries de (*?-07-1752, †±1802) [Nummer 2]  2; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Bruins, Willemina (*31-08-1863, †24-04-1945) [Schoonmoeder van 63]  63
Bryan, Dorothy E. (*1912, †2001) [Partner van 84]  84
Bryan, John F. [Schoonvader van 84]  84
Buck ( Bok (, Carl (Karel) (*±1806, †27-02-1881) [Schoonvader van 16]  16
Buurmans, Hendrikje (*16-11-1889, †30-10-1943) [Partner van 59]  59
Buurmans, Marten Aukes (*28-03-1862, †25-01-1947) [Schoonvader van 59]  59
Creahan, Marian [Partner van 80]  80
Cuperus, Akke Jans (*27-06-1840, †01-05-1898) [Schoonmoeder van 51]  51
Cupery, Jitske (*16-04-1850, †24-03-1902) [Partner van 38]  38
Cupery, Ruurd Supkes (*12-08-1825, †01-04-1900) [Schoonvader van 38]  38
Daan, Hendrik (*01-02-1873, †10-04-1938) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54]  54
Dam, Margje Harmens (*?-05-1801, †30-03-1873) [Schoonmoeder van 24]  24
Daniëls, Taeke [Schoonvader van 8]  8
Dijkstra, Aafke (*09-03-1894, †06-09-1975) [Nummer 67]  67
Dijkstra, Andries (*02-01-1862, †25-03-1946) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 29]  29
Dijkstra, Anna (*28-03-1903, †10-03-1995) [Nummer 70]  70
Dijkstra, Antje Pieters (*?-09-1755, †20-03-1836) [Partner van 2]  2; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Dijkstra, Bregtje (*30-08-1895, †15-12-1957) [Nummer 68]  68
Dijkstra, Foppe Harmens (*05-08-1866, †17-06-1933) [Partner van 33]  33; 67; 68; 69; 70; 71
Dijkstra, Harmen (*16-10-1897, †10-08-1977) [Nummer 69]  69
Dijkstra, Harmen Foppes (*14-04-1824, †05-08-1899) [Schoonvader van 33]  33
Dijkstra, Hiltje Wiebes (*±1788, †24-01-1865) [Schoonmoeder van 22]  22
Dijkstra, Jacob (*11-08-1870, †02-09-1944) [Schoonvader van 76]  76
Dijkstra, Jacob (*06-04-1924) [Zoon van 76]  76,1
Dijkstra, Minne (*01-02-1908, †25-07-1989) [Nummer 71]  71
Dijkstra, Pieter (*08-10-1899, †26-07-1990) [Partner van 76]  76
Dijkstra, Stijntje Jans (*27-08-1812, †18-02-1859) [Schoonmoeder van 25]  25
Dijkstra, Tytje Hendriks (*±1791, †10-05-1867) [Schoonmoeder van 19]  19
Donga, Ate Tjerks (*24-11-1862, †25-01-1941) [Schoonvader van 58]  58
Donga, Atje (*30-07-1886) [Partner van 58]  58
Douwes, Albertus (*23-11-1893, †28-05-1973) [Partner van 67]  67
Douwes, Dirk (*06-02-1846, †18-02-1922) [Schoonvader van 67]  67
Douwes, Dirk (*10-04-1917, †12-08-1998) [Zoon van 67]  67,1
Douwes, Harmen (*17-03-1848, †13-11-1928) [Partner van 37]  37
Douwes, Jan Jans (*24-03-1810, †<1873) [Schoonvader van 37]  37
Douwes, Tijtje (*?-10-1760, †±1804) [Schoonmoeder van 10]  10
Douwes, Tjeerd (*29-12-1873, †05-01-1874) [Zoon van 37]  37,1
Douwes, Willemke (*20-06-1875, †21-07-1875) [Dochter van 37]  37,2
Draisma, Jeltje Annes (*10-09-1864, †16-03-1940) [Schoonmoeder van 68]  68
Dudge, Charlotte D. (*06-06-1881, †?-07-1978) [Partner van 47]  47; 84
Duinstra, Jacob Tjerks (*02-04-1861, †09-02-1948) [Schoonvader van 70]  70
Duinstra, Tjerk (*13-09-1902, †10-03-1995) [Partner van 70]  70
Eesges, Tietje (*03-11-1782) [Dochter van 2]  2,3
Eesges, Tytie (*?-03-1732, †?-06-1772) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4
Elzinga, Eelkje (*31-01-1880, †12-02-1963) [Dochter van 39]  39,1
Elzinga, Gerlof (*20-07-1890, †20-03-1979) [Zoon van 40]  40,3
Elzinga, Harmke (*05-01-1898, †18-01-1962) [Dochter van 40]  40,5
Elzinga, Hendrik (*01-10-1848, †20-09-1924) [Nummer 38]  38
Elzinga, Herke Martens (*18-10-1795, †07-09-1876) [Schoonvader van 23]  23
Elzinga, Jacob (*22-05-1851, †03-11-1909) [Nummer 39]  39
Elzinga, Jacob Martens (*11-07-1790, †15-05-1873) [Schoonvader van 21]  21
Elzinga, Jantje (*21-04-1886, †08-06-1904) [Dochter van 40]  40,1
Elzinga, Johanna (*02-07-1884, †27-07-1904) [Dochter van 39]  39,4
Elzinga, Johannes (*12-07-1887, †22-07-1887) [Zoon van 39]  39,6
Elzinga, Johannes (*12-05-1889, †26-06-1951) [Zoon van 39]  39,7
Elzinga, Klaas (*22-03-1889, †21-08-1954) [Zoon van 38]  38,6
Elzinga, Klaas Tjeerds (*06-01-1861, †11-04-1943) [Nummer 40]  40
Elzinga, Minke (*23-08-1880, †01-12-1949) [Dochter van 38]  38,2
Elzinga, Ruurd (*18-08-1886, †04-11-1927) [Zoon van 38]  38,5
Elzinga, Tietje (*22-04-1879, †31-08-1897) [Dochter van 38]  38,1
Elzinga, Tietje (*30-12-1882, †08-08-1944) [Dochter van 39]  39,3
Elzinga, Tietje (*19-01-1888, †27-08-1918) [Dochter van 40]  40,2
Elzinga, Tjeerd (*01-06-1884, †08-06-1962) [Zoon van 38]  38,4
Elzinga, Tjeerd (*25-07-1885, †13-04-1966) [Zoon van 39]  39,5
Elzinga, Tjeerd (*27-07-1901, †17-02-1902) [Zoon van 40]  40,6
Elzinga, Tjeerd Jacobs (*18-02-1816, †16-08-1885) [Partner van 21]  21; 37; 38; 39; 40
Elzinga, Tjitske (*22-03-1836, †02-05-1880) [Partner van 23]  23
Elzinga, Trijntje (*20-10-1881, †19-02-1895) [Dochter van 38]  38,3
Elzinga, Trijntje (*14-05-1893) [Dochter van 39]  39,8
Elzinga, Willem Jacobs (*04-02-1830, †03-09-1864) [Schoonvader van 44]  44
Elzinga, Willemke (*06-02-1845, †22-06-1875) [Nummer 37]  37
Elzinga, Willemke (*11-04-1864, †15-01-1937) [Partner van 44]  44
Elzinga, Willemke (*02-03-1881, †16-01-1910) [Dochter van 39]  39,2
Elzinga, Willemke (*22-12-1893, †11-05-1976) [Dochter van 40]  40,4
Entes, Pytter (Pieter) (*±1746) [Schoonvader van 2]  2
Faber, Antje (*31-05-1879, †17-10-1929) [Dochter van 41]  41,2
Faber, Ate (*20-04-1887) [Zoon van 41]  41,5
Faber, Johannes Magchiels (*29-03-1850, †13-10-1926) [Partner van 41]  41
Faber, Klaaske (*26-08-1892, †30-09-1978) [Dochter van 41]  41,7
Faber, Machiel Pieters (*27-07-1816, †22-10-1871) [Schoonvader van 41]  41
Faber, Magchiel (*04-02-1877, †10-12-1941) [Zoon van 41]  41,1
Faber, Minke (*03-11-1889, †23-01-1954) [Dochter van 41]  41,6
Faber, Minne (*20-03-1895) [Zoon van 41]  41,8
Faber, Tetje (*19-11-1881, †23-12-1907) [Dochter van 41]  41,3
Faber, Tietje (*06-08-1884, †24-05-1910) [Dochter van 41]  41,4
Falkena, Johannes (*24-01-1848, †06-04-1937) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53]  53
Feenstra, Aafke (*16-12-1884, †03-06-1885) [Dochter van 42]  30,2
Feenstra, Aafke (*12-05-1888, †25-04-1910) [Dochter van 42]  30,4
Feenstra, Anna (*±1917) [Dochter van 59]  59,1
Feenstra, Antje (*02-01-1895, †18-08-1958) [Nummer 60]  60
Feenstra, Ate (*09-07-1882, †16-05-1952) [Nummer 57]  57
Feenstra, Ate (*06-02-1909, †22-03-1925) [Zoon van 58]  58,1
Feenstra, Ate Thijssens (*17-07-1832, †24-02-1862) [Partner van 24]  24; 41; 42
Feenstra, Detje (*26-12-1912, †21-04-1966) [Dochter van 58]  58,2
Feenstra, Foppe (*25-07-1896, †13-06-1960) [Nummer 61]  61
Feenstra, Hendrik (*19-02-1857, †19-05-1911) [Nummer 42]  30; 42; 57; 58; 59; 60; 61
Feenstra, Hendrik (*06-03-1918, †08-03-1989) [Zoon van 59]  59,2
Feenstra, Johannes (*07-12-1890, †16-02-1952) [Nummer 59]  59
Feenstra, Minne (*13-03-1886, †06-05-1916) [Nummer 58]  58
Feenstra, NN NN (levenloos *01-11-1893) [Zoon van 42]  30,6
Feenstra, Thijs Johannes (*02-09-1787, †11-04-1847) [Schoonvader van 24]  24
Feenstra, Tietje (*28-06-1861, †21-06-1883) [Dochter van 24]  24,3
Feenstra, Trijntje Ates (*24-01-1856, †24-03-1910) [Nummer 41]  41
Feenstra, Wijbe (*10-07-1821, †27-07-1894) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 29]  29
Fokkens, Lijsbeth Ages (*23-08-1848, †24-01-1885) [Schoonmoeder van 53]  53
Gatsonides, IJsbrandus (*09-07-1831, †31-01-1908) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 50]  50
Groen, Aaltje Annes (*06-08-1857, †15-11-1928) [Partner van 42]  42; 57
Groen, Afke [Dochter van 89]  89,1
Groen, Akke (*13-10-1873, †17-08-1962) [Schoonmoeder van 76]  76
Groen, Alice [Dochter van 89]  89,2
Groen, Anne Botes (*28-05-1821, †14-10-1901) [Schoonvader van 42]  42
Groen, Antje Tjipkes (*12-12-1834, †21-06-1900) [Schoonmoeder van 50]  50
Groen, Dick [Dochter van 89]  89,4
Groen, Grietje Dirks (*26-03-1832, †16-12-1901) [Schoonmoeder van 44]  44
Groen, Hans [Zoon van 89]  89,5
Groen, Jan Kosrstiaan Dirk (Dick) (*12-10-1927, †17-04-2011) [Partner van 89]  89
Groen, Trijntje Sytzes (*05-10-1865, †19-12-1955) [Schoonmoeder van 58]  58
Groen, Wijnand [Zoon van 89]  89,3
Groenendal, Jacob (*15-05-1880, †12-04-1947) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53]  53
Groeneveld, Jantina (*25-10-1869, †12-08-1950) [Schoonmoeder van 64]  64
Haaksma, Ankje Jacobs (Agnes) (*17-12-1843, †10-08-1925) [Partner van 15]  15; 34; 35
Haaksma, Jacob Wytzes (*30-07-1811, †03-09-1900) [Schoonvader van 15]  15
Haaksma, Minke Taekes (*23-06-1829, †14-08-1854) [Schoonmoeder van 38]  38
Haan, Fredrikje Gerlofs de (*08-04-1804, †26-08-1880) [Schoonmoeder van 26]  26
Haayema, Dirk (*12-10-1865, †27-01-1946) [Schoonvader van 78]  78
Haayema, Dirk (Dick) (*26-03-1932, †08-02-2022) [Zoon van 78]  78,1
Haayema, Theunis (*01-06-1906, †25-05-1979) [Partner van 78]  78
Hearn, Mary E. (*1878, †23-12-1935) [Schoonmoeder van 92]  92
Heckel, Peter (*11-03-1835, †22-09-1915) [Schoonvader van 45]  45
Heckel, Verena Louisa (*?-01-1873, †1936) [Partner van 45]  45; 80; 81
Heeren, Roelof Johan (*10-01-1836, †05-05-1900) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 51]  51
Heeringa, Jacob (*19-04-1872, †07-02-1929) [Schoonvader van 60]  60
Heeringa, Jan (*03-02-1897) [Partner van 60]  60
Hoekstra, Aafke Foppes (*29-11-1822, †18-02-1911) [Partner van 13]  13; 29; 30; 31; 32; 33
Hoekstra, Dettje (*20-02-1849, †09-03-1917) [Dochter van 17]  17,3
Hoekstra, Foppe (*03-01-1864, †16-10-1943) [Zoon van 17]  17,5
Hoekstra, Foppe Gerlofs (*20-04-1787, †09-02-1847) [Schoonvader van 17] [Schoonvader van 13]  13; 17
Hoekstra, Hendrik Foppes (*04-09-1819, †21-12-1909) [Partner van 17]  17
Hoekstra, Trijntje (*28-01-1847, †16-02-1847) [Dochter van 17]  17,1
Hoekstra, Trijntje Hendriks (*17-02-1860, †23-09-1895) [Dochter van 17]  17,4
Hoekstra, Wiltje (*28-01-1847, †?-02-1911) [Zoon van 17]  17,2
Hoeneveld, Taeke (*26-09-1847, †21-04-1912) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 29]  29,5; 52
Holwerda, Mintje Wytses (*?-02-1742) [Schoonvader van 3]  3
Holwerda, Rinske Mintjes (Renske) (*?-05-1769, †23-09-1846) [Partner van 3]  3
Hoogeboom, Jannus Lammerts (Jannes) (*?-12-1761, †<1833) [Schoonvader van 8]  8
Hoogeboom, Ytje Janus (*29-12-1800, †02-10-1833) [Partner van 8]  8
Hospers, Gerrit (*09-01-1901, †30-10-1983) [Getuige bij overlijdensaangifte van 53]  53
Jabaay, Jennie (*16-02-1881, †24-01-1964) [Schoonmoeder van 74]  74
Jacobs, Swaantje (*?-02-1745) [Schoonmoeder van 3]  3
Jager, Andries (*15-01-1836, †17-05-1910) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53]  53
Jans, Grietje (*?-07-1755) [Schoonmoeder van 7]  7
Jans, Jacob [Schoonvader van 4]  4
Jansen, Benjamin (*30-08-1875, †24-03-1963) [Schoonvader van 74]  74
Jansen, John Joseph (*04-03-1902, †24-08-1965) [Partner van 74]  74
Jansma, Eeltje (*05-03-1875, †18-11-1948) [Schoonvader van 69]  69
Jansma, Harmen Jans (*06-10-1828, †29-01-1887) [Schoonvader van 50]  50; 50
Jansma, Maartje (*10-11-1900, †17-10-1988) [Partner van 69]  69
Jansma, Tjipke (*10-09-1871, †15-09-1950) [Partner van 50]  50
Johannes, Lijtske (Lutske) (*?-04-1750) [Schoonmoeder van 6]  6
Jong, Aafke de (*04-12-1872, †07-06-1931) [Nummer 50]  29; 50
Jong, Aaltje Johanna Frederika de (*18-03-1916) [Dochter van 56]  56,1
Jong, Aaltje Wiegers de (*19-10-1799, †05-02-1852) [Schoonmoeder van 23]  23
Jong, Andries de (*16-12-1888) [Nummer 56]  29; 56
Jong, Antje Sjoukes de (*29-07-1879, †16-05-1907) [Dochter van 29]  29; 29,5
Jong, Doetje Freerks de (*16-12-1817, †17-07-1865) [Schoonmoeder van 32]  32
Jong, Foppe Sjoukes de (*22-02-1884, †22-10-1958) [Nummer 54]  29; 54
Jong, Frederika de (*±1917) [Dochter van 54]  54,3
Jong, Froukje de (*05-06-1886, †27-03-1954) [Nummer 55]  29; 55
Jong, Hendrik de (*15-09-1899, †28-06-1979) [Zoon van 52]  52,2
Jong, Ietje de (*21-06-1897, †31-01-1977) [Partner van 61]  61
Jong, Klaas de (*21-07-1870, †13-01-1947) [Schoonvader van 61]  61
Jong, Minke Sjoukes de (*11-12-1873, †27-10-1929) [Nummer 51]  29; 51
Jong, Minne de (*16-09-1875, †05-07-1898) [Zoon van 29]  29; 29,3
Jong, Minne de (*07-05-1901, †01-06-1902) [Zoon van 52]  52,3
Jong, Minne de (*05-06-1902, †03-03-1904) [Zoon van 52]  52,4
Jong, Renske de (*28-07-1910, †1999) [Dochter van 54]  54,1
Jong, Sikje de (*20-06-1881, †07-04-1926) [Nummer 53]  29; 53; 85; 86; 87; 88
Jong, Sjouke de (*27-06-1898, †05-06-1981) [Zoon van 52]  52,1
Jong, Sjouke de (*08-03-1919, †16-10-1997) [Zoon van 54]  54,4
Jong, Sjouke Sytzes de (*30-03-1849, †23-08-1909) [Partner van 29]  29; 29,3; 29,5; 29,10; 50; 50; 51; 51; 52; 52; 53; 53; 54; 54; 55; 55; 56; 56
Jong, Sytze de (*05-07-1877, †29-05-1944) [Nummer 52]  29; 52
Jong, Sytze Gerhardus de (*23-12-1810, †29-05-1862) [Schoonvader van 29]  29; 29
Jong, Trijntje de (*02-07-1891, †02-09-1900) [Dochter van 29]  29; 29,10
Jong, Trijntje de (*±1913, †22-07-1951) [Dochter van 54]  54,2
Jongedijk, Antje (*22-07-1894, †05-01-1895) [Dochter van 43]  43,3
Jongedijk, Folkert (*22-09-1839, †24-09-1912) [Partner van 24]  24; 43; 44
Jongedijk, Jan (*27-01-1890, †24-01-1914) [Zoon van 43]  43,2
Jongedijk, Jan Folkerts (*04-04-1864, †05-04-1955) [Nummer 43]  43
Jongedijk, Jitske (*10-04-1886, †08-12-1981) [Dochter van 43]  43,1
Jongedijk, Klaas Folkerts (*17-12-1866, †31-01-1926) [Nummer 44]  44
Jongedijk, Klaas Sibbeles (*30-06-1799, †02-05-1872) [Schoonvader van 24]  24
Jongedijk, Willem Klazes (*09-03-1889, †24-05-1889) [Zoon van 44]  44,1
Jouwsma, Minke Takes (*18-04-1815, †20-02-1885) [Schoonmoeder van 29]  29
Katsma, Anna (*1896, †1974) [Partner van 72]  72
Katsma, Sjoukje Botes (*02-03-1841, †10-06-1886) [Schoonmoeder van 34]  34
Kirby, Della (*1880, †1940) [Schoonmoeder van 73]  73
Knol, Albertus (Bert) (*07-04-1939, †17-12-2020) [Nummer 91]  91
Knol, Andries [Zoon van 90]  90,4
Knol, Dirk [Zoon van 90]  90,1
Knol, Dirk (*27-03-1894, †29-10-1973) [Partner van 63]  63; 89; 90; 91
Knol, Dirk (*01-02-1931, †06-02-1931) [Zoon van 63]  63,4
Knol, Dirk (*14-12-1934) [Zoon van 63]  63,5
Knol, Dirk-Jan [Zoon van 91]  91,1
Knol, Jaco [Zoon van 90]  90,2
Knol, Jansje (Jans) (*24-04-1927, †24-02-2014) [Nummer 89]  89
Knol, Jochem (*26-09-1854, †03-01-1936) [Schoonvader van 63]  63
Knol, Marijke [Dochter van 90]  90,3
Knol, Marjolein [Dochter van 91]  91,2
Knol, Martijn [Zoon van 90]  90,5
Knol, NN NN (levenloos *31-05-1921) [Zoon van 63]  63,1
Knol, Trijntje (*02-07-1924) [Dochter van 63]  63,2
Knol, Wilbert [Zoon van 91]  91,3
Knol, Willem (*14-06-1937, †14-03-2014) [Nummer 90]  90
Koene, Elizabeth Johannes (*16-12-1801, †12-12-1875) [Schoonmoeder van 20]  20
Kooi, Aaltje van der (*16-12-1874, †30-05-1963) [Schoonmoeder van 60]  60
Kooi, Ankje van der (*04-10-1906, †09-10-1995) [Nummer 78]  78
Kooi, Betje van der (*02-10-1909, †12-11-1998) [Nummer 79]  79
Kooi, Janke van der (*22-11-1902, †13-08-1994) [Nummer 76]  76
Kooi, Mintje van der (*10-05-1873, †10-06-1936) [Partner van 35]  35; 75; 76; 77; 78; 79
Kooi, Reinder van der (*03-06-1898, †20-07-1902) [Zoon van 35]  35,1
Kooi, Reinder van der (*04-10-1904, †23-09-1977) [Nummer 77]  77
Kooi, Reinder Mintjes van der (*04-03-1835, †30-10-1889) [Schoonvader van 35]  35
Kooi, Taeke van der (*12-09-1900, †23-12-1987) [Nummer 75]  75
Kooistra, Klaaske Rienks (*05-01-1814, †06-09-1862) [Schoonmoeder van 28]  28
Korzelius, Frank J. (Francis) (*1887, †1957) [Schoonvader van 92]  92
Korzelius, Loretta (Laurie) (*25-10-1918, †21-12-2011) [Partner van 92]  92
Koudenburg, Aatze (*30-07-1881, †24-11-1954) [Schoonvader van 79]  79
Koudenburg, Klaaske Lykeles (*12-06-1780, †05-01-1865) [Schoonmoeder van 12]  12
Koudenburg, Marten (*16-04-1906, †15-03-1979) [Partner van 79]  79
Koudenburg, NN NN (levenloos *17-02-1932) [Dochter van 79]  79,1
Kruger, Dora [Schoonmoeder van 83]  83
Kuiper, Marten Douwes (*10-03-1788, †06-12-1864) [Schoonvader van 22]  22
Kuiper, Minke Martens (*02-08-1818, †23-12-1875) [Partner van 22]  22
Lijzinga, Sjoukje Gerrits (*08-01-1873, †19-02-1950) [Schoonmoeder van 71]  71
Linthof, Antje Harmens (*08-11-1811, †09-07-1885) [Schoonmoeder van 16]  16
Lolkama, Mietje (*23-12-1849, †02-01-1915) [Schoonmoeder van 52]  52
Lolkema, Frederik (*11-11-1854, †24-12-1913) [Schoonvader van 54]  54; 54
Lolkema, Mietje Frederiks (*23-02-1886, †31-03-1946) [Partner van 54]  54
Makkes, Eelkje Makkes (*15-10-1806, †21-06-1887) [Schoonmoeder van 18]  14; 18
Matthijs, Nicolaas (*27-04-1828, †21-12-1899) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 29]  29
McBride, Idella May (Della) (*02-04-1871, †15-01-1937) [Schoonmoeder van 73]  73
Meer, Doeye van der (*29-09-1904, †27-11-1937) [Partner van 86]  86
Meer, Roelof Doeyes van der (*28-07-1876, †27-01-1941) [Schoonvader van 86]  86
Meindersma, Eelkje Wiltjes (*28-07-1824, †23-01-1897) [Nummer 17]  17
Meindersma, Jantje Wiltjes (*02-09-1836, †05-01-1903) [Nummer 19]  19; 36
Meindersma, Wijtske Andries (*?-03-1765, †22-01-1825) [Nummer 4]  4
Meindertma, Sepkje Wiltjes (*05-05-1831, †18-06-1831) [Dochter van 9]  9,6
Meinderts, Andries (*?-09-1719) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4
Meindertsma, Antje (*18-11-1819, †19-02-1889) [Dochter van 9]  9,1
Meindertsma, Gooike Wiltjes (*16-04-1834, †20-02-1916) [Nummer 18]  18
Meindertsma, Jan Wiltjes (*?-04-1764, †13-01-1841) [Schoonvader van 8] [Schoonvader van 9]  8; 9
Meindertsma, Jan Wiltjes (*22-02-1829, †25-05-1829) [Zoon van 9]  9,5
Meindertsma, Sepkje Wiltjes (*25-01-1827, †27-04-1827) [Dochter van 9]  9,3
Meindertsma, Sepkje Wiltjes (*18-02-1828, †27-04-1828) [Dochter van 9]  9,4
Meindertsma, Sepkje Wiltjes (*02-09-1832, †06-10-1832) [Dochter van 9]  9,7
Meindertsma, Sepkje Wiltjes (*24-03-1839, †21-07-1910) [Nummer 20]  20
Meindertsma, Willemke Jans (*30-09-1793, †07-09-1829) [Partner van 8]  8
Meindertsma, Wiltje Jans (*12-02-1797, †29-05-1874) [Partner van 9]  9; 17; 18; 19; 20
Meindertsma, Wytske Lieuwes (*±1782, †13-11-1839) [Schoonmoeder van 11]  11
Meinema, Harmen (*29-09-1874, †28-07-1931) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54]  54
Meinsma, Broer Klazes (*±1767, †16-06-1836) [Schoonvader van 8]  8
Meinsma, Klaaske Broers (*25-12-1801, †07-03-1832) [Partner van 8]  8
Meinsma, Wijtsche Jans (Wytske) (*?-09-1770, †22-05-1846) [Schoonmoeder van 8]  8
Miedema, Antje Hendriks (*±1786) [Partner van 6]  6
Miedema, Geeske Harmens (*29-10-1816, †04-07-1850) [Schoonmoeder van 37]  37
Miedema, Hendrik Folkerts [Schoonvader van 6]  6
Moore, Alice (*15-05-1903, †05-01-1998) [Partner van 82]  82
Morgan, Marguerite [Schoonmoeder van 84]  84
Mossel, Harmen Thomas van der (*26-10-1814, †18-04-1875) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 29] [Getuige bij geboorteaangifte van 51]  29; 51
Muller, Fennechien Margaretha (*27-01-1895, †12-08-1978) [Partner van 62]  62
Muller, Klaas (*19-10-1867, †22-06-1945) [Schoonvader van 62]  62
Nab, Janna (*05-07-1870, †06-05-1899) [Schoonmoeder van 66]  66
Net, Brecht Martens (Bregtje) van der (*?-12-1769, †06-12-1828) [Schoonmoeder van 14]  14
Nieuwenhuis, Aaltje (*10-04-1862, †11-02-1941) [Schoonmoeder van 56]  56
Nolle, Johanna Frederika (*29-04-1892, †28-12-1969) [Partner van 56]  56
Nolle, Reneke (*14-12-1861, †14-06-1913) [Schoonvader van 56]  56
Noordhoek, Jakobje (*27-02-1873, †01-07-1971) [Partner van 48]  48
Noordhoek, Kornelis (*30-06-1833, †21-07-1900) [Schoonvader van 48]  48
Noordhof, Grietje Luëlfs (*±1769, †18-01-1845) [Schoonmoeder van 8]  8
Obbes, Trijntje (*±1745) [Schoonmoeder van 2]  2
Obma, Geert (*27-05-1873, †03-09-1960) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52]  52
Oosten, Trijntje van (*28-07-1839, †10-07-1921) [Schoonmoeder van 48]  48
Oosterling, Doutzen (*06-08-1879, †07-11-1945) [Partner van 52]  52
Oosterling, Gerrit Hendriks (*31-03-1827, †17-12-1896) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 52]  52
Oosterling, Hendrik (*07-03-1855, †14-02-1920) [Schoonvader van 52]  52
Oosterling, Rinske (*30-09-1856, †26-03-1926) [Schoonmoeder van 54]  54
Oosterling, Tjipke Hendriks (*?-06-1754, †09-10-1816) [Schoonvader van 10]  10
Oosterling, Trijntje Tjipkes (*23-02-1797, †25-06-1874) [Partner van 10]  10; 21; 22; 23; 24; 25
Oostwoud, Akke Feddes (*30-09-1878, †08-02-1924) [Schoonmoeder van 86]  86
Oozinga, Detje Hendriks (*20-01-1786, †13-05-1824) [Schoonmoeder van 17] [Schoonmoeder van 13]  13; 17
Osborne, Bascom [Schoonvader van 83]  83
Osborne, Gladys (*10-06-1913, †02-09-2003) [Partner van 83]  83
Paesen, Ate Jacobs (*?-02-1764, †26-07-1837) [Partner van 4]  4
Paesen, Hitje Ates (*02-09-1805, †30-05-1817) [Dochter van 4]  4,6
Paesen, Jacob Ates (*16-11-1802, †16-08-1850) [Zoon van 4]  4,5
Paesen, Klaaske Ates (*14-10-1800, †24-02-1856) [Dochter van 4]  4,4
Paesens, Janke Ates (*19-02-1794, †23-04-1858) [Dochter van 4]  4,2
Paesens, Tietje Ates (*03-02-1791, †23-01-1848) [Schoonmoeder van 24]  24
Paesens, Tyttje Ates (*03-02-1791, †23-01-1848) [Dochter van 4]  4,1
Pauzenga, Tijtje Ulbes (*22-06-1894, †27-11-1970) [Partner van 65]  65
Pauzenga, Ulbe Johannes (*08-12-1866, †10-12-1917) [Schoonvader van 65]  65
Peesen, Hittje (*04-04-1797, †<01-09-1805) [Dochter van 4]  4,3
Penraat, Janna Hendrika (*15-05-1897, †10-07-1989) [Partner van 66]  66
Penraat, Johannes (*22-06-1862, †27-11-1937) [Schoonvader van 66]  66
Piersma, Durk (*29-12-1837, †16-12-1874) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 29] [Getuige bij geboorteaangifte van 50]  29; 50
Pilat, Antje Hendriks (*02-10-1859, †16-04-1898) [Schoonmoeder van 59]  59
Pilat, Willem Hendriks (*14-05-1853, †06-05-1883) [Schoonvader van 57]  42; 57
Pilat, Willemke (*13-05-1883) [Partner van 57]  57
Plantenga, Nicolaas (*25-02-1813, †24-12-1858) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 29]  29
Ploeg, Tietje van der (*11-12-1865, †29-11-1895) [Schoonmoeder van 60]  60
Poppes, Hinne (*08-01-1870, †05-05-1908) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 50]  50
Post, Aant Kornelis (*13-10-1803, †16-02-1876) [Schoonvader van 26]  26
Post, Antje (*16-02-1867, †17-07-1951) [Dochter van 18]  18,4
Post, Bregtje (*29-03-1828, †08-05-1828) [Dochter van 14]  14,3
Post, Eelkje (*14-05-1862, †20-04-1940) [Dochter van 18]  18,1
Post, Feikje Aants (*25-09-1840, †27-11-1922) [Partner van 26]  26
Post, Jetske Klazes (Jitske) (*28-01-1829, †01-05-1894) [Schoonmoeder van 43]  43
Post, Kornelis (*02-07-1871, †04-02-1950) [Zoon van 18]  18,6
Post, Kornelis Martens (*12-02-1805, †20-06-1890) [Partner van 14]  14; 18
Post, Korneliske Martens (*12-07-1869, †28-07-1869) [Dochter van 18]  18,5
Post, Marten Kornelis (*17-07-1832, †12-01-1903) [Partner van 18]  18
Post, Marten Martens (*?-10-1762, †08-09-1831) [Schoonvader van 14]  14
Post, Monte (*30-11-1823, †12-02-1824) [Zoon van 14]  14,1
Post, Monte (*14-02-1825, †08-01-1894) [Zoon van 14]  14,2
Post, NN NN (levenloos *30-07-1829) [Dochter van 14]  14,4
Post, Trijntje Martens (*08-10-1863, †28-10-1863) [Dochter van 18]  18,2
Post, Trijntje Martens (*09-11-1864, †24-12-1907) [Dochter van 18]  18,3
Post, Wiltje Martens (*22-04-1875, †16-03-1899) [Zoon van 18]  18,7
Postma, Jacoba Maria (*05-05-1885, †15-10-1960) [Schoonmoeder van 85]  85
Postma, Lieuwe (*09-09-1877, †09-07-1919) [Schoonvader van 77]  77
Postma, Oitske (*27-11-1905, †18-05-2004) [Partner van 77]  77
Postma, Trijntje (*25-03-1878, †01-12-1961) [Schoonmoeder van 69]  69
Postmus, Freerk (*19-02-1866, †25-08-1935) [Schoonvader van 60]  60
Postmus, Tjipke (*24-11-1895, †29-02-1924) [Partner van 60]  60
Postuma, Wopke Sijwerts (*23-07-1811, †19-12-1888) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 51]  51
Raap, Jeltje (*27-02-1906, †06-09-1990) [Schoonmoeder van 93]  93
Reid, Ada Mae (*19-11-1895, †03-05-1986) [Partner van 73]  73
Reid, Jacob (*1872, †1915) [Schoonvader van 73]  73
Rienstra, Ypkje (*16-07-1864, †22-01-1942) [Schoonmoeder van 67]  67
Ritscher, Jacob (*04-08-1889) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56]  56
Rose, Margaretha (*±1841, †20-09-1883) [Schoonmoeder van 45]  45
Schuite, Dirk (*11-09-1873, †09-01-1949) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53]  53
Sijtsma, Foeke (*31-03-1884, †30-12-1977) [Schoonvader van 85]  85
Sikma, Gerben Kornelis (*08-01-1865, †31-07-1915) [Schoonvader van 68]  68
Sikma, Kornelis (*24-09-1887, †28-06-1975) [Partner van 68]  68
Sippes, Andries (*12-03-1787, †<02-07-1793) [Zoon van 3]  3,1
Sippes, Swaantje de (*26-02-1791, †19-02-1825) [Dochter van 3]  3,3
Slagman, Klaaske [Partner van 59]  59
Smeding, Jan Meints (*13-04-1785, †22-11-1857) [Schoonvader van 11]  11
Smeding, Meintje Jans (*25-06-1813, †02-01-1869) [Partner van 11]  11; 26; 27; 28
Snijdood, Catharina Wilhelmina (*07-05-1858, †28-11-1936) [Partner van 39]  39
Snijdood, Johannes (*13-02-1825, †18-09-1883) [Schoonvader van 39]  39
Sparks, Robert Albert (*03-06-1867, †1954) [Schoonvader van 73]  73
Sparks, Ruth Devona (*1900, †1937) [Partner van 73]  73
Steensma, Elisabeth (*23-08-1863, †09-07-1938) [Dochter van 20]  20,1
Steensma, Fopke (*29-12-1872) [Zoon van 20]  20,6
Steensma, Fopke Fopkes (*29-12-1833, †06-03-1883) [Partner van 20]  20
Steensma, Fopke Gerlands (*08-08-1806, †24-04-1865) [Schoonvader van 20]  20
Steensma, NN NN (levenloos *15-09-1871) [Dochter van 20]  20,5
Steensma, Trijntje (*09-04-1877, †26-10-1957) [Dochter van 20]  20,7
Steensma, Wiltje (*01-04-1869, †24-12-1926) [Zoon van 20]  20,4
Steensma, Wiltje Fopkes (*17-10-1865, †13-11-1865) [Zoon van 20]  20,2
Steensma, Wiltje Fopkes (*24-08-1867, †27-09-1867) [Zoon van 20]  20,3
Stellema, Sjouke (*07-06-1901, †05-01-1986) [Zoon van 51]  51,3
Stellema, Tjerk (*01-03-1896, †09-08-1904) [Zoon van 51]  51,1
Stellema, Tjerk Wybes (*17-10-1841, †01-05-1906) [Schoonvader van 51]  51; 51
Stellema, Trijntje (*19-08-1898, †08-12-1986) [Dochter van 51]  51,2
Stellema, Wybe Tjerks (*17-12-1872, †14-05-1947) [Partner van 51]  51
Stiemsma, Klaas Ymes (*01-04-1813, †05-12-1865) [Schoonvader van 25]  25
Stiemsma, Martje Klazes (*20-12-1846) [Partner van 25]  25; 45; 46; 47
Straatsma, Aaltje (*13-04-1872, †27-02-1965) [Schoonmoeder van 61]  61
Sytsma, Martha (*21-06-1907, †28-04-1993) [Partner van 85]  85; 93
Talsma, Lolkjen Jans (*23-06-1820, †05-07-1864) [Schoonmoeder van 42]  42
Terpstra, Janke Willems (*30-12-1835, †24-01-1895) [Schoonmoeder van 35]  35
Terpstra, Maaike (*20-12-1868, †25-03-1936) [Schoonmoeder van 75]  75
Tijtsma, Antje Pieters (*17-08-1821, †14-05-1895) [Dochter van 6]  6,6
Tijtsma, Eesge (*01-04-1809) [Zoon van 6]  6,3
Tijtsma, Grietje Pieters (*10-02-1806, †13-10-1879) [Dochter van 6]  6,2
Tijtsma, Jan (*30-01-1813, †10-11-1830) [Zoon van 6]  6,4
Tijtsma, Meindert Pieters (*29-08-1815, †29-06-1885) [Zoon van 6]  6,5
Tijtsma, Pieter Eesges (*10-12-1780, †30-10-1841) [Nummer 6]  6
Tijtsma, Tietje (*23-04-1803) [Dochter van 6]  6,1
Tuinstra, Reintje (*05-02-1883, †06-05-1966) [Schoonmoeder van 87]  87
Uitterdijk, Willemke Heines (*02-03-1848, †13-01-1899) [Schoonmoeder van 55]  55
Vaderloos, Renske Sjoukes (*31-05-1861, †11-02-1941) [Schoonmoeder van 70]  70
Veen, Geert IJbeles van der (*20-01-1844, †31-01-1912) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 29] [Getuige bij geboorteaangifte van 50] [Getuige bij geboorteaangifte van 51] [Getuige bij geboorteaangifte van 52] [Getuige bij geboorteaangifte van 54] [Getuige bij geboorteaangifte van 55] [Getuige bij geboorteaangifte van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 50] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52]  29; 29,10; 50; 50; 51; 52; 52; 52; 54; 54; 55; 56
Veen, IJbele Geerts van der (*18-01-1819, †23-10-1873) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 50]  50
Veenstra, Ritske Hendriks (*20-08-1856, †18-08-1929) [Getuige bij geboorteaangifte van 53] [Getuige bij geboorteaangifte van 54] [Getuige bij geboorteaangifte van 55] [Getuige bij geboorteaangifte van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 50] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52]  29,10; 50; 52; 53; 54; 54; 55; 56
Vellinga, Heine (*07-01-1888, †30-09-1974) [Partner van 55]  55
Vellinga, Hendrik IJpes (*05-10-1834, †23-01-1905) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 29]  29,3
Vellinga, Tamme Klazes (*05-02-1839, †08-12-1911) [Schoonvader van 55]  55
Venema, Afke (*15-07-1919, †01-08-1985) [Nummer 88]  88
Venema, Danny [Zoon van 94]  94,1
Venema, Elisabeth (*03-08-1909, †30-03-1980) [Nummer 87]  87
Venema, Foeke Dirk (*10-08-1935) [Zoon van 85]  85,4
Venema, Hendrik (*16-04-1929, †28-10-2009) [Nummer 93]  93; 94
Venema, Hendrik Jans (*28-01-1878, †04-03-1963) [Partner van 53]  53; 85; 86; 87; 88
Venema, Jacoba Maria (*17-01-1928) [Dochter van 85]  85,2
Venema, Jan (*28-11-1957, †15-11-1998) [Nummer 94]  94
Venema, Jan Geerts (*29-09-1836, †27-03-1933) [Schoonvader van 53]  53
Venema, Jan Hendriks (*14-07-1904, †12-05-1940) [Nummer 85]  85; 93
Venema, Natascha [Dochter van 94]  94,2
Venema, Sikje (*19-01-1927) [Dochter van 85]  85,1
Venema, Sjoukje (*02-07-1915, †29-10-2007) [Dochter van 53]  53,4
Venema, Trijntje (*18-03-1906, †11-05-1992) [Nummer 86]  86
Visser, Aafke (*03-06-1927, †09-04-1937) [Dochter van 66]  66,1
Visser, Aafke Jacobs (*18-10-1897, †13-05-1906) [Dochter van 32]  32,3
Visser, Antje (*05-04-1812, †18-04-1812) [Dochter van 7]  7,3
Visser, Antje Montes (*05-08-1818, †15-11-1839) [Dochter van 7]  7,4
Visser, Bregtje Nuttes (*19-10-1826, †07-01-1899) [Schoonmoeder van 33]  33
Visser, Douwe Jacobs (*20-09-1817, †04-10-1898) [Schoonvader van 32]  32
Visser, Douwe Jacobs (*09-10-1890, †11-10-1890) [Zoon van 32]  32,1
Visser, Douwe Jacobs (*16-08-1892, †18-07-1968) [Nummer 65]  65
Visser, Eelkje (*09-01-1870, †26-01-1870) [Dochter van 19]  19,4
Visser, Eelkje (*13-03-1871, †29-05-1903) [Dochter van 19]  19,5
Visser, Eelkje Aarnts (*10-02-1831, †31-12-1905) [Schoonmoeder van 39]  39
Visser, Eelkjen Nuttes (*?-09-1761, †<1818) [Schoonmoeder van 8] [Schoonmoeder van 9]  8; 9
Visser, Fedde Jakobs (*22-04-1846, †07-07-1884) [Getuige bij geboorteaangifte van 52] [Getuige bij geboorteaangifte van 53]  29,5; 52; 53
Visser, Gerlof Tietes (*04-09-1831, †23-01-1867) [Schoonvader van 40]  40
Visser, Gooike (*14-03-1876) [Dochter van 19]  19,7
Visser, Grietje Montes (*25-12-1805, †02-10-1829) [Nummer 14]  14
Visser, Imkje (*28-08-1847, †07-12-1923) [Partner van 27]  27
Visser, Jacob Douwes (*04-01-1858, †08-03-1934) [Partner van 32]  32; 65; 66
Visser, Janna (*29-11-1928, †26-09-2007) [Dochter van 66]  66,2
Visser, Lieuwe Sipkes (*08-05-1807, †08-12-1862) [Schoonvader van 27]  27
Visser, Minne Jacobs (*27-02-1900, †20-05-1955) [Nummer 66]  66
Visser, Monte Sytzes (*15-03-1780, †15-10-1833) [Partner van 7]  7; 14
Visser, NN NN (*11-02-1860) [Zoon van 19]  19,1
Visser, Nutte (*23-02-1860, †06-04-1948) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 29]  29
Visser, Pietje (*22-02-1873) [Dochter van 19]  19,6
Visser, Sieuke Gerlofs (*24-02-1863, †28-06-1930) [Partner van 40]  40
Visser, Sijtze (*13-10-1807, †12-03-1831) [Zoon van 7]  7,2
Visser, Sijtze Montes (*?-09-1751, †26-12-1826) [Schoonvader van 7]  7
Visser, Tiete Aukes (*05-03-1790, †13-02-1871) [Schoonvader van 19]  19
Visser, Trijntje Willems (*21-12-1861, †19-04-1929) [Nummer 36]  31; 36; 62; 63; 64
Visser, Tytje (*14-04-1865, †15-04-1923) [Dochter van 19]  19,3
Visser, Willem Tietes (*01-03-1831, †12-06-1883) [Partner van 19]  19; 36
Visser, Willemke Tjeerds (*28-04-1788, †30-01-1841) [Schoonmoeder van 21]  21
Vries, Antje de (*12-11-1879) [Schoonmoeder van 77]  77
Vries, Antje de (*15-02-1892) [Schoonmoeder van 88]  88
Vries, Eelkje Jans de (*10-01-1860, †26-05-1950) [Partner van 43]  43
Vries, Gezina de (*14-03-1845, †<1900) [Schoonmoeder van 49]  49
Vries, Jan Aukes de (*29-03-1819, †21-04-1903) [Schoonvader van 43]  43
Vries, Jantje Eintes de (*22-04-1829, †07-01-1920) [Schoonmoeder van 40]  40
Vries, Jouwert Annes de (*12-06-1852, †25-05-1924) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 51] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54]  51; 54
Vries, Neeltje Wijnzens de (*24-03-1868, †23-02-1950) [Schoonmoeder van 65]  65
Vries, Taeke Jacobs de (*27-11-1773, †31-05-1844) [Schoonvader van 12]  12
Vries, Teetske Taekes de (*04-09-1816, †18-07-1900) [Partner van 12]  12
Wagenaar, Anne (*12-09-1895) [Zoon van 34]  34,2
Wagenaar, Anne Klazes (*04-06-1835, †13-01-1916) [Schoonvader van 34]  34
Wagenaar, Bote (*01-10-1867, †30-03-1944) [Schoonvader van 75]  75
Wagenaar, David (*24-01-1914, †14-09-1917) [Zoon van 34]  34,5
Wagenaar, Elisabeth (*13-01-1900, †27-10-1992) [Partner van 75]  75
Wagenaar, Gerben (*29-03-1870, †25-02-1927) [Partner van 34]  34; 72; 73; 74
Wagenaar, Jacob (*18-12-1897, †25-07-1966) [Nummer 73]  73
Wagenaar, Taeke (Thomas) (*19-07-1894, †19-07-1973) [Nummer 72]  72
Wagner, Agnes G. (*02-12-1901, †12-12-1974) [Nummer 74]  74
Wagner, Jack (*03-05-1925, †19-04-1974) [Zoon van 73]  73,2
Wagner, Robert J. (*15-05-1921, †09-01-1997) [Zoon van 73]  73,1
Wester, Geertje Ates (Gertje) (*?-10-1766, †01-05-1844) [Schoonmoeder van 8]  8
Wielen, Rienk Lieuwes van der (*05-08-1874, †26-01-1949) [Schoonvader van 71]  71
Wielen, Trijntje van der (*08-04-1903, †02-04-1991) [Partner van 71]  71
Wiersma, Grietje Taekes (*15-06-1800, †13-07-1870) [Partner van 8]  8; 15; 16
Woudwijk, Doetje (*22-03-1870, †13-03-1943) [Schoonmoeder van 78]  78
Zeilinga, Trijntje Martens (*±1783, †10-12-1851) [Partner van 5]  5; 11; 12; 13
Zijlstra, Sijtske Jans (*±1780, †26-12-1834) [Partner van 6]  6
Zuidema, Hinke [Partner van 54]  54
Zuiderveld, Jan (*27-07-1917, †18-09-2011) [Partner van 88]  88
Zuiderveld, Teunis (*15-02-1887) [Schoonvader van 88]  88
Zwart, Gaatske (*07-08-1880, †21-04-1971) [Schoonmoeder van 79]  79
Zwart, Trijntje Jans (*23-07-1814, †19-08-1854) [Schoonmoeder van 15]  15
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-03-2024 16:35:35 door A. Stomphorst