Weetjes

Algemene vernoemingsregels

 • 1e zoon vernoemd naar vaders vader
 • 2e zoon vernoemd naar moeders vader
 • 3e zoon vernoemd naar vader
 • 1e dochter vernoemd naar moeders moeder
 • 2e dochter vernoemd naar vaders moeder
 • 3e dochter vernoemd naar moeder

Hier wordt soms vanaf geweken om voorrang te geven aan overleden voorouders


Een Nederlands schema met meerdere zonen ziet er in veel gevallen uit als onderstaand:

 • 1e zoon vernoemd naar grootvader, dus vaders vader
 • 2e zoon vernoemd naar grootvader, dus moeders vader
 • 3e zoon vernoemd naar oom, dus vaders oudste broer
 • 4e zoon vernoemd naar oom, dus moeders oudste broer
 • 5e zoon vernoemd naar oom, dus vaders op een na oudste broer
 • 6e zoon vernoemd naar oom, dus moeders op een na oudste broer
 • etc, etc.

Overige wetenswaardigheden rond vernoemen en dopen:

 • grootouders zijn vaak zelf aanwezig als doopgetuigen
 • als er twee kinderen in hetzelfde gezin dezelfde voorna(a)m(en) hadden, dan is er een grote kans dat het oudste kind overleden is voordat de 2e is geboren.
  Er zijn echter uitzonderingen bekend, vaak het gevolg van consequent vernoemen.
  Ter onderscheiding werd dan als toevoeging “de oude” of “de jonge” toegevoegd.
  Ook dit was niet altijd het geval; hoogstwaarschijnlijk werd dan ter onderscheiding dan een verschillende roepnaam gehanteerd.
 • indien twee kinderen uit een gezin – vlak na elkaar geboren – dezelfde doopgetuigen hadden, dan is waarschijnlijk het oudste kind jong overleden.
 • je ziet vaak dat een kind naar de vader wordt vernoemd indien het kind (kort) na diens overlijden wordt geboren (als postuum eerbetoon of om de voornaam in de familie te houden)
 • het eerste kind uit een tweede huwelijk werd genoemd naar de overleden partner van 1 van de echtelieden.
 • broers en zusters worden als doopgetuigen genomen, als deze circa 11 jaar of ouder zijn.
 • een jongetje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de vader. (Dit kan een aanwijzing opleveren voor de mogeljke vader als zijn naam niet genoemd wordt in de doop- c.q. geboorteakte).
 • een meisje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de moeder.
 • het komt vaak voor dat de dopeling dezelfde voornaam heeft als één van de doopgetuigen
 • plaatsvervangers bij dopen zijn (bijna) altijd vrouwen
Officiele benaming van generatiesg
generatienummer NL – RomeinsBenaming
1Iproband
2IIouders
3IIIgrootouders
4IVovergrootouders
5Vbetovergrootouders
6VIoudouders
7VIIoudgrootouders
8VIIIoudovergrootouders
9IXoudbetovergrootouders
10Xstamouders
11XIstamgrootouders
12XIIstamovergrootouders
13XIIIstambetovergrootouders
14XIVstamoudouders
15XVstamoudgrootouders
16XVIstamoudovergrootouders
17XVIIstamoudbetovergrootouders
18XVIIIedelouders
19XIXedelgrootouders
20XXedelovergrootouders
21XXIedelbetovergrootouders
22XXIIedeloudouders
23XXIIIedeloudgrootouders
24XXIVedeloudovergrootouders
25XXVedeloudbetovergrootouders
26XXVIedelstamouders
27XXVIIedelstamgrootouders
28XXVIIIedelstamovergrootouders
29XXIXedelstambetovergrootouders
30XXXedelstamoudouders
31XXXIedelstamoudgrootouders
32XXXIIedelstamoudovergrootouders
33XXXIIIedelstamoudbetovergrootouders
34XXXIVvoorouders
35XXXVvoorgrootouders

1. Genealogie

Een genealogie wordt ook wel stamboom genoemd en is een overzicht van alle nakomelingen van een bepaalde persoon langs mannelijke lijn; dus alle zonen en dochters van alleen de mannen. Alleen de zonen worden uitgewerkt. Afstammelingen in de mannelijke lijn worden agnaten genoemd. Het begrip genealogie staat echter ook voor de wetenschap, die zich met familieonderzoek bezighoudt. De persoon, die deze wetenschap, hetzij uit hobby overweging of beroepsmatig beoefent wordt een genealoog genoemd.

2. Parenteel

Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van een bepaald ouderpaar, de stamouders. Dus niet alleen in mannelijke lijn, maar ook in vrouwelijke lijn, met andere woorden alle zoons en dochters en hun kinderen. Een parenteel is de meest uitgebreide vorm van genealogisch onderzoek. Afstammelingen in zowel de mannelijke lijn als de vrouwelijke lijn worden cognaten genoemd.

3. Stamreeks

Een stamreeks is een voorgeslacht in mannelijke lijn, van vader op zoon gaande. De reeks kan beginnen bij de oudste voorvader en naar het heden, of, uitgaande van een bepaalde persoon naar het verleden worden uitgewerkt. Als de mannelijke lijn naar de oudste voorvader wordt onderbroken door een ongehuwde moeder spreken we van een naamreeks in plaats van een stamreeks.

4. Matrilineaire reeks

Een matrilineaire reeks is een voorgeslacht in vrouwelijke lijn, van moeder op dochter gaande. De reeks kan beginnen bij de oudste voormoeder en naar het heden, of, uitgaande van een bepaalde persoon naar het verleden worden uitgewerkt.

5. Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een voorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Omdat iedereen een vader en een moeder heeft, treedt in een kwartierstaat bij iedere generatie die wordt teruggegaan een verdubbeling van het aantal voorouders op. Elke voorouder wordt kwartier genoemd. De persoon waarvan de kwartierstaat uitgaat wordt proband of kwartierdrager genoemd.