Overige Parentelen

Venema
Sytske Cornelis Venema 1773 - Albert Lindeboom - Veenwouden

Parenteel van Sytske Cornelis Venema

Parenteel van Sytske Cornelis Venema

1 Sytske Cornelis Venema is geboren omstreeks 1773 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Cornelis Sipkes van der Veen en Aaltje Lieuwes. Sytske is overleden op vrijdag 25 juli 1851 in Hardegarijp, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1851. Sytske trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 30 augustus 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Albert Gelts Lindeboom, ongeveer 19 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1776 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gjalt Wybes Lindeboom en Marijke Wybes Lindeboom. Albert is overleden op dinsdag 19 april 1831 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1831.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Sytske en Albert:
1 Wijbe Alberts Lindeboom, geboren op zondag 4 oktober 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 2.
2 Aaltje Alberts Lindeboom, geboren op dinsdag 6 maart 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 3.
3 Marijke Lindeboom, geboren omstreeks 1808 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Marijke is overleden op zondag 17 december 1843 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1843. Marijke bleef ongehuwd.
4 Lieuwkjen Lindeboom, geboren omstreeks 1811 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Lieuwkjen is overleden op donderdag 15 april 1847 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1847. Lieuwkjen bleef ongehuwd.
5 Dieuwke Lindeboom, geboren in november 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 4.
6 Geeltje (Geertje) Lindeboom, geboren op dinsdag 3 augustus 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 augustus 1813. Geertje is overleden op zondag 25 november 1838 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1838. Geertje bleef ongehuwd.
7 Gjalt Alberts Lindeboom, geboren op donderdag 11 april 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 5.
2 Wijbe Alberts Lindeboom is geboren op zondag 4 oktober 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Albert Gelts Lindeboom en Sytske Cornelis Venema (zie 1). Wijbe is overleden op dinsdag 9 december 1873 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1873.
Beroep:
Koopman
Getuige bij:
06-02-1841     huwelijk Sipke Jans Venema (1816-1848) en Aafke Pieters Kroos (1821-1902)    [stiefvader bruid]
20-04-1841     geboorteaangifte Antje Sipkes Venema (1841-1927)    [stiefvader van moeder]
Wijbe trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1835 in Tietjerksteradeel met Neeltje Pieters Tilstra, 49 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wijbe en Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Popke Popkes Vriesema (1769-1840), Egbert Edzes Westra (1772-1855), Krijn van der Ploeg (1786-1870) en Pieter Jans Wadman (1810-1850). Neeltje is geboren in maart 1785 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pytter Femmes Tilstra en Beitske Jacobs de Vrij. Neeltje is overleden op maandag 13 september 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1858. Neeltje is weduwe van Pieter Jacobs Kroos (±1778-1829), met wie zij trouwde in 1790 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
winkelierster
3 Aaltje Alberts Lindeboom is geboren op dinsdag 6 maart 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Albert Gelts Lindeboom en Sytske Cornelis Venema (zie 1). Zij is gedoopt op donderdag 8 maart 1804. Aaltje is overleden op zondag 29 augustus 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1880. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 8 december 1830 in Leeuwarderadeel met Wybe Jacobs Kamstra, 25 jaar oud. Wybe is geboren op woensdag 30 oktober 1805 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Jacob Rintjes Kamstra en Jantje Wybes Steegstra. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1805. Wybe is overleden op zaterdag 3 januari 1880 in Wirdum ( Eemsdelta ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1880.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aaltje en Wybe:
1 Cornelis Wybes Kamstra, geboren op maandag 10 november 1828 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1828. Cornelis is overleden op zaterdag 17 februari 1912 in Weidum ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1912.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is (1) op 16 april 1853 in Rauwerdehem gehuwd met Antje Reints Yntema en (2) op 23 oktober 1858 in Leeuwarderadeel met Aukje Jacobs Tuinstra en (3) op 31 mei 1866 met Akke Pieters Jepkema
Beroep:
boerenknecht
2 Jantje Wybes Kamstra, geboren op maandag 23 mei 1831 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1831. Jantje is overleden op dinsdag 1 januari 1907 in Lemmer ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1907.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 14 november 1860 in Rauwerdehem gehuwd met Pieter Martens Feenstra
3 Albert Wybes Kamstra, geboren op dinsdag 26 november 1833 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1833. Albert is overleden op donderdag 6 juli 1899 in Wirdum ( Eemsdelta ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1899.
Notitie bij Albert: Albert is op 4 juli 1861 in Leeuwarderadeel gehuwd met Hendrica Jans Lutgendorf
4 Jacob Wybes Kamstra, geboren op woensdag 18 januari 1837 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1837. Jacob is overleden op woensdag 22 maart 1837 in Swichum ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1837.
5 Sytske Wybes Kamstra, geboren op maandag 23 april 1838 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1838. Sytske is overleden op woensdag 1 februari 1871 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1871.
Notitie bij Sytske: Sytske is op 30 november 1861 in Baarderadeel gehuwd met Jacob Symons Hanewald
6 Gjaltje Wybes Kamstra, geboren op zaterdag 18 september 1841 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1841. Gjaltje is overleden op donderdag 23 oktober 1845 in Wirdum ( Eemsdelta ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1825.
7 Jacob Wybes Kamstra, geboren op zondag 11 augustus 1844 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1844. Jacob is overleden op maandag 26 november 1866 in Wirdum ( Eemsdelta ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1866. Jacob bleef ongehuwd.
4 Dieuwke Lindeboom is geboren in november 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Albert Gelts Lindeboom en Sytske Cornelis Venema (zie 1). Dieuwke is overleden op donderdag 24 april 1845 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1845.
Beroep:
dienstmeid
Dieuwke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 december 1833 in Tietjerksteradeel met Lammert Rypkes van der Kooy, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dieuwke en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Popke Popkes Vriesema (1769-1840), Sipke Jelmers Sipma (1777-1834), Cornelis Kramer (geb. ±1788) en Pieter Jans Wadman (1810-1850). Lammert is geboren op zondag 5 februari 1804 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rijpke Jans van der Kooy en Sytske Lammerts. Lammert is overleden op donderdag 14 december 1865 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1865.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Dieuwke en Lammert:
1 Albert Lammerts van der Kooi, geboren op woensdag 4 maart 1835 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1835. Albert is overleden op dinsdag 15 maart 1842 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1842.
2 Rypke Lammerts van der Kooy, geboren op zondag 9 juli 1837 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1837. Rypke is overleden op zondag 6 januari 1901 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1901.
Notitie bij Rypke: Rypke is op 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje Wytzes Postma
Beroep:
timmerman
3 Jan Lammerts van der Kooi, geboren op donderdag 24 oktober 1839 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1839. Jan is overleden op zondag 28 mei 1893 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1893.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 mei 1867 in Tietjerkstaradeel gehuwd met Ankje Jans Veenstra
4 Albert Lammerts van der Kooy, geboren op zondag 9 oktober 1842 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1842. Albert is overleden op donderdag 5 september 1867 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 24 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert is op 17 mei 1867 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hinke Meines de Boer
Beroep:
timmerman
5 Steffen Lammerts van der Kooi, geboren op donderdag 9 april 1846 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1846. Steffen is overleden op zaterdag 30 oktober 1847 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1847.
5 Gjalt Alberts Lindeboom is geboren op donderdag 11 april 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Albert Gelts Lindeboom en Sytske Cornelis Venema (zie 1). Gjalt is overleden op dinsdag 28 augustus 1849 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1849.
Beroep:
boerenknecht
Gjalt trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 5 november 1836 in Tietjerksteradeel met Klaaske Jans van der Meulen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gjalt en Klaaske waren de volgende getuigen aanwezig: Popke Popkes Vriesema (1769-1840), Pieter Jans Krol (1787-1863), Sipke Lammerts Wielinga (1788-1849) en Pieter Jans Wadman (1810-1850). Klaaske is geboren op donderdag 17 juni 1813 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Daniels van der Meulen en Aaltje Jans Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 juni 1813. Klaaske is overleden op donderdag 23 juli 1857 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1857.
Kinderen van Gjalt en Klaaske:
1 Sytske Lindeboom, geboren op donderdag 5 januari 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 januari 1837. Sytske is overleden op zaterdag 3 februari 1917 in Franeker, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1917. Sytske bleef ongehuwd.
2 Albert Lindeboom, geboren op woensdag 13 mei 1840 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1840. Albert is overleden op zaterdag 8 december 1923 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1923.
Notitie bij Albert: Albert is op 23 mei 1863 in Tietjerksteradeel gehuwd met Grytje Kingsbergen
3 Aaltje Lindeboom, geboren op zondag 19 november 1843 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1843. Aaltje is overleden op woensdag 12 januari 1938 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1938.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 15 mei 1869 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lubbert Symens Kingsbergen
4 Jantje Gjalts Lindeboom, geboren op dinsdag 23 februari 1847 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1847. Jantje is overleden op zaterdag 15 april 1911 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1911.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 24 mei 1879 in Tietjerklsteradeel gehuwd met Tjeerd Binderts Pietersma

Index (53 personen)

Kamstra, Albert Wybes (*26-11-1833, †06-07-1899) [Zoon van 3]  3,3
Kamstra, Cornelis Wybes (*10-11-1828, †17-02-1912) [Zoon van 3]  3,1
Kamstra, Gjaltje Wybes (*18-09-1841, †23-10-1845) [Dochter van 3]  3,6
Kamstra, Jacob Rintjes (*?-06-1779, †14-12-1853) [Schoonvader van 3]  3
Kamstra, Jacob Wybes (*18-01-1837, †22-03-1837) [Zoon van 3]  3,4
Kamstra, Jacob Wybes (*11-08-1844, †26-11-1866) [Zoon van 3]  3,7
Kamstra, Jantje Wybes (*23-05-1831, †01-01-1907) [Dochter van 3]  3,2
Kamstra, Sytske Wybes (*23-04-1838, †01-02-1871) [Dochter van 3]  3,5
Kamstra, Wybe Jacobs (*30-10-1805, †03-01-1880) [Partner van 3]  3
Kooi, Albert Lammerts van der (*04-03-1835, †15-03-1842) [Zoon van 4]  4,1
Kooi, Jan Lammerts van der (*24-10-1839, †28-05-1893) [Zoon van 4]  4,3
Kooi, Steffen Lammerts van der (*09-04-1846, †30-10-1847) [Zoon van 4]  4,5
Kooy, Albert Lammerts van der (*09-10-1842, †05-09-1867) [Zoon van 4]  4,4
Kooy, Lammert Rypkes van der (*05-02-1804, †14-12-1865) [Partner van 4]  4
Kooy, Rijpke Jans van der (*27-10-1762, †21-02-1848) [Schoonvader van 4]  4
Kooy, Rypke Lammerts van der (*09-07-1837, †06-01-1901) [Zoon van 4]  4,2
Kramer, Cornelis (*±1788) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4]  4
Krol, Aaltje Jans (*16-04-1784, †03-03-1844) [Schoonmoeder van 5]  5
Krol, Pieter Jans (*?-02-1787, †11-07-1863) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 5]  5
Kroos, Aafke Pieters (*19-07-1821, †06-05-1902)  2
Kroos, Pieter Jacobs (*±1778, †10-07-1829)  2
Lammerts, Sytske (*±1778, †26-11-1830) [Schoonmoeder van 4]  4
Lieuwes, Aaltje [Moeder van 1]  1
Lindeboom, Aaltje (*19-11-1843, †12-01-1938) [Dochter van 5]  5,3
Lindeboom, Aaltje Alberts (*06-03-1804, †29-08-1880) [Nummer 3]  3
Lindeboom, Albert (*13-05-1840, †08-12-1923) [Zoon van 5]  5,2
Lindeboom, Albert Gelts (*±1776, †19-04-1831) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5
Lindeboom, Dieuwke (*?-11-1811, †24-04-1845) [Nummer 4]  4
Lindeboom, Geeltje (Geertje) (*03-08-1813, †25-11-1838) [Dochter van 1]  1,6
Lindeboom, Gjalt Alberts (*11-04-1816, †28-08-1849) [Nummer 5]  5
Lindeboom, Gjalt Wybes (*?-10-1743, †09-04-1822) [Schoonvader van 1]  1
Lindeboom, Jantje Gjalts (*23-02-1847, †15-04-1911) [Dochter van 5]  5,4
Lindeboom, Lieuwkjen (*±1811, †15-04-1847) [Dochter van 1]  1,4
Lindeboom, Marijke (*±1808, †17-12-1843) [Dochter van 1]  1,3
Lindeboom, Marijke Wybes (*±1740, †06-08-1827) [Schoonmoeder van 1]  1
Lindeboom, Sytske (*05-01-1837, †03-02-1917) [Dochter van 5]  5,1
Lindeboom, Wijbe Alberts (*04-10-1795, †09-12-1873) [Nummer 2]  2
Meulen, Jan Daniels van der (*?-02-1772, †17-08-1827) [Schoonvader van 5]  5
Meulen, Klaaske Jans van der (*17-06-1813, †23-07-1857) [Partner van 5]  5
Ploeg, Krijn van der (*04-07-1786, †12-12-1870) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2]  2
Sipma, Sipke Jelmers (*?-01-1777, †29-08-1834) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4]  4
Steegstra, Jantje Wybes (*±1788, †09-09-1858) [Schoonmoeder van 3]  3
Tilstra, Neeltje Pieters (*?-03-1785, †13-09-1858) [Partner van 2]  2
Tilstra, Pytter Femmes [Schoonvader van 2]  2
Veen, Cornelis Sipkes van der (*?-05-1755) [Vader van 1]  1
Venema, Antje Sipkes (*20-04-1841, †07-11-1927)  2
Venema, Sipke Jans (*07-01-1816, †03-05-1848)  2
Venema, Sytske Cornelis (*±1773, †25-07-1851) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5
Vriesema, Popke Popkes (*?-06-1769, †30-11-1840) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 5]  2; 4; 5
Vrij, Beitske Jacobs de [Schoonmoeder van 2]  2
Wadman, Pieter Jans (*?-10-1810, †23-10-1850) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 5]  2; 4; 5
Westra, Egbert Edzes (*05-12-1772, †19-02-1855) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2]  2
Wielinga, Sipke Lammerts (*12-08-1788, †13-09-1849) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 5]  5
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 10:30:33 door A. Stomphorst