Overige Parentelen

Venema
Sybren Wybrens 1768 - Jan Jans de Vries - Warns

Parenteel van Sybren Wybrens

Parenteel van Sybren Wybrens

1 Sybren Wybrens is geboren op vrijdag 26 augustus 1768 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Hij is gedoopt op zondag 11 september 1768. Sybren is overleden in januari 1798 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 29 jaar oud. Sybren trouwde, 25 jaar oud, op zondag 6 oktober 1793 in Warns ( Zuidwest-Frieland ) met Jan Jans de Vries, 27 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 9 september 1766 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Jan Peekes en Gelland Alberts. Zij is gedoopt op maandag 29 september 1766. Jan is overleden op maandag 30 december 1844 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1844.
Kinderen van Sybren en Jan:
1 Fekke Siebrens Venema, geboren op woensdag 5 november 1794 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Volgt 2.
2 Peeke Sybrens (Sybren) de Vries, geboren op zondag 5 maart 1797 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Volgt 3.
2 Fekke Siebrens Venema is geboren op woensdag 5 november 1794 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), zoon van Sybren Wybrens (zie 1) en Jan Jans de Vries. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1794. Fekke is overleden op zaterdag 2 oktober 1841 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 oktober 1841.
Beroep:
landbouwer
Fekke trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 6 mei 1829 in Hemelumer Oldeferd met Baukjen Ruurds Visser, 18 jaar oud. Baukjen is geboren op zaterdag 11 augustus 1810 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Ruurd Sijmens Visser en Lijsbert Heeres van Dijk. Baukjen is overleden op maandag 6 december 1875 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1875.
Beroep:
boerendienstmeid
Kinderen van Fekke en Baukjen:
1 Siebren Fekkes Venema, geboren op donderdag 24 mei 1832 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
2 Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) Venema, geboren op maandag 15 september 1834 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 5.
3 Peeke Sybrens (Sybren) de Vries is geboren op zondag 5 maart 1797 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), zoon van Sybren Wybrens (zie 1) en Jan Jans de Vries. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1797. Sybren is overleden op dinsdag 7 december 1886 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1886.
Notitie bij Sybren: Peeke werd na het overlijden van zijn vader in januari 1798 Sybren genoemd
Sybren trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 3 juli 1828 in Hemelumer Oldeferd met Rinktjen Jans (Rink) Scholtze, 25 jaar oud. Rink is geboren op zondag 20 maart 1803 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Jan Abes Scholtze en Geeske Jelles Muizelaar. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1803. Rink is overleden op zaterdag 21 juni 1879 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1879.
Kinderen van Sybren en Rink:
1 Jan de Vries, geboren op vrijdag 29 oktober 1830 in Warns ( Zuidwest-Frieland ).
2 Sybren de Vries, geboren op donderdag 31 januari 1833 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 februari 1863.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 28 mei 1864 in Wonseradeel gehuwd met Idske Tymens Tijmstra
3 Sipke de Vries, geboren op woensdag 13 december 1837 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
4 Sytje de Vries, geboren op dinsdag 21 april 1840 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1840. Sytje is overleden op woensdag 15 juni 1904 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1904.
Notitie bij Sytje: Sytje is op 16 mei 1963 in Wonseradeel gehuwd met Elisabeth Pieters Bouma
5 Fekke de Vries, geboren op maandag 10 oktober 1842 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1842. Fekke is overleden op maandag 30 januari 1933 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1933.
Notitie bij Fekke: Fekke is op 2 mei 1891 in Wonseradeel gehuwd met Ymkje Tymensma
Beroep:
veehouder
6 Geeske de Vries, geboren op zaterdag 7 december 1844 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1844. Geeske is overleden op woensdag 24 oktober 1877 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1877.
Notitie bij Geeske: Geeske is op 8 juni 1871 in Wonseradeel gehuwd met Jacob van der Meer
4 Siebren Fekkes Venema is geboren op donderdag 24 mei 1832 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Siebrens Venema (zie 2) en Baukjen Ruurds Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1832. Siebren is overleden op maandag 16 december 1867 in Hemelumer Oldeferd, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1867.
Beroep:
landbouwer
Siebren trouwde, 27 jaar oud, op zondag 13 mei 1860 in Hemelumer Oldeferd met Maarij Gerrits Bruinsma, 24 jaar oud. Maarij is geboren op maandag 15 februari 1836 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Gerrit Sybrens Bruinsma en Bens Ottes Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1836. Maarij is overleden op zaterdag 14 augustus 1920 in Hemelumer Oldeferd, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1920.
Beroep:
boerin
Kinderen van Siebren en Maarij:
1 Fekke Venema, geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 7.
2 Bens Venema, geboren op zaterdag 27 december 1862 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 8.
3 Baukje Venema, geboren op dinsdag 12 januari 1864 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 9.
4 Gerritje Venema, geboren op maandag 8 mei 1865 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 10.
5 Klaas Venema, geboren op woensdag 26 december 1866 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1866. Klaas is overleden op woensdag 25 september 1867 in Nijega ( Smallingerland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1867.
6 Anne Venema, geboren op woensdag 26 december 1866 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1866. Anne is overleden op donderdag 19 september 1867 in Nijega ( Smallingerland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1867.
5 Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) Venema is geboren op maandag 15 september 1834 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fekke Siebrens Venema (zie 2) en Baukjen Ruurds Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1834. Lijsbeth is overleden op vrijdag 12 juli 1889 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1889. Lijsbeth trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 6 juli 1855 in Hemelumer Oldeferd met Age Gerrits Bruinsma, 24 jaar oud. Age is geboren op vrijdag 18 februari 1831 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), zoon van Gerrit Sybrens Bruinsma en Bens Ottes Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1831. Age is overleden op dinsdag 6 juni 1905 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1905.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Lijsbeth en Age:
1 Klaas Bruinsma, geboren op zaterdag 26 maart 1864 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1864. Klaas is overleden op woensdag 30 maart 1864 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1864.
2 Klaas Bruinsma, geboren op zondag 26 maart 1865 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1865. Klaas is overleden op maandag 10 april 1865 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1865.
3 Fekke Bruinsma, geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Volgt 11.
4 Klaas Bruinsma, geboren op zaterdag 16 november 1867 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1867. Klaas is overleden op woensdag 27 november 1867 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1867.
5 Sybrand Bruinsma, geboren op donderdag 24 juni 1869 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juni 1869. Sybrand is overleden op zaterdag 18 juni 1870 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1870.
6 Bens Bruinsma, geboren op zaterdag 24 december 1870 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Volgt 12.
7 Sybrand Bruinsma, geboren op zaterdag 20 juni 1874 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Volgt 13.
6 Sipke de Vries is geboren op woensdag 13 december 1837 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Peeke Sybrens (Sybren) de Vries (zie 3) en Rinktjen Jans (Rink) Scholtze. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1837. Sipke is overleden op maandag 16 oktober 1882 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1882. Sipke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1862 in Wonseradeel met Wypkjen Rommerts Yntema, 26 jaar oud. Wypkjen is geboren op woensdag 2 september 1835 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1835. Wypkjen is overleden op donderdag 24 januari 1895 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1895.
Kind van Sipke en Wypkjen:
1 Tjomme de Vries, geboren op zaterdag 7 augustus 1869 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 14.
7 Fekke Venema is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Siebren Fekkes Venema (zie 4) en Maarij Gerrits Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1861. Fekke is overleden op zondag 2 februari 1936 in Scharl ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1936. Hij is begraven in Warns.
Beroep:
landbouwer
Fekke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1888 in Hemelumer Oldeferd met Martjen Vermeulen, 24 jaar oud. Martjen is geboren op dinsdag 9 juni 1863 in Molkewierum ( |Hemelumer Oldeferd ), dochter van Sybren Durks Vermeulen en Jacobjen Douwes Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1863. Martjen is overleden op zondag 24 september 1893 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1893.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 16 maart 1894 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ) met Tjitske de Jong, 21 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Meinses de Jong en Sieb Roelofs Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 juni 1872. Tjitske is overleden op zaterdag 14 oktober 1933 in Scharl ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1933. Zij is begraven in Warns.
Kinderen van Fekke en Martjen:
1 Jacobjen Venema, geboren op zaterdag 16 maart 1889 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
2 Sijbren Venema, geboren op vrijdag 5 december 1890 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
3 Durk Venema, geboren op dinsdag 4 oktober 1892 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 17.
Kinderen van Fekke en Tjitske:
4 Klaas (Clarence) Venema, geboren op dinsdag 29 januari 1895 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 18.
5 Sieb Venema, geboren op zondag 26 juli 1896 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 19.
6 Marij Venema, geboren op vrijdag 1 oktober 1897 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1897. Marij is overleden op vrijdag 12 mei 1899 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1899.
7 Pieter (Piet) Venema, geboren op maandag 25 september 1899 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 20.
8 Anne Venema, geboren op dinsdag 5 maart 1901 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 21.
9 Marij Venema, geboren op maandag 2 juni 1902 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 22.
10 Meinze (Maynard) Venema, geboren op zaterdag 28 mei 1904 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 23.
11 Roelof Venema, geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 24.
12 Gerrit Venema, geboren op vrijdag 29 oktober 1909 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 25.
13 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 2 augustus 1913 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 26.
8 Bens Venema is geboren op zaterdag 27 december 1862 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Siebren Fekkes Venema (zie 4) en Maarij Gerrits Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1862. Bens is overleden op maandag 28 januari 1963 in Oudemirdum ( De Friese Meren ), 100 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1963. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk. Bens trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 april 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hendrik Leenstra, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 18 december 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ale Hendriks Leenstra en Houkjen Jans Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1860. Hendrik is overleden op maandag 3 oktober 1938 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1938. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
manufacturier
Kinderen van Bens en Hendrik:
1 Houkje Leenstra, geboren op donderdag 17 maart 1887 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 27.
2 Marij Leenstra, geboren op zaterdag 24 maart 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
3 Ale (Al) Leenstra, geboren op woensdag 9 april 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
4 Hiltje Leenstra, geboren op zaterdag 2 januari 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
5 Sybrand Leenstra, geboren op donderdag 21 december 1893 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 31.
6 NN NN Leenstra, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 19 februari 1896 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1896.
7 Fekke Leenstra, geboren op woensdag 17 februari 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1897. Fekke is overleden op maandag 5 april 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1897.
8 Baukje (Bertha) Leenstra, geboren op donderdag 24 maart 1898 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
9 Trientje Leenstra, geboren op maandag 22 oktober 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
10 Fekke Leenstra, geboren op maandag 19 mei 1902 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1902.
11 Gerritje Leenstra, geboren op zondag 24 april 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
12 Hendrik Leenstra, geboren op zondag 12 januari 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 35.
9 Baukje Venema is geboren op dinsdag 12 januari 1864 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Siebren Fekkes Venema (zie 4) en Maarij Gerrits Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1864. Baukje is overleden op maandag 20 juli 1931 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1931. Zij is begraven in Wolsum op de Hervormde Begraafplaats. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 januari 1887 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ) met Bate Aukema, 24 jaar oud. Bate is geboren op zondag 9 november 1862 in Wijckel ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Bates Aukema en Meike Meyes Oppedijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 november 1862. Bate is overleden op dinsdag 13 oktober 1936 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1936. Hij is begraven in Wolsum op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Baukje en Bate:
1 Klaas Aukema, geboren op maandag 19 december 1887 in Wijckel ( De Friese Meren ). Volgt 36.
2 Marij Aukema, geboren op zondag 7 augustus 1892 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
10 Gerritje Venema is geboren op maandag 8 mei 1865 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Siebren Fekkes Venema (zie 4) en Maarij Gerrits Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1865. Gerritje is overleden op woensdag 10 januari 1940 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1940. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1887 in Wonseradeel met Jan Bandstra, 22 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 28 juni 1864 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Siebe Jans Bandstra en Symentje Louws Baaima. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1864. Jan is overleden op dinsdag 25 april 1933 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1933.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Gerritje en Jan:
1 Marij Bandstra, geboren op dinsdag 12 juni 1888 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1888. Marij is overleden op vrijdag 11 september 1953 in Assen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1953. Marij bleef ongehuwd.
2 Grietje Bandstra, geboren op maandag 7 juli 1890 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 38.
3 Baukje Bandstra, geboren op zondag 20 augustus 1893 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 39.
4 Siebe Bandstra, geboren op maandag 9 mei 1898 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 40.
11 Fekke Bruinsma is geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), zoon van Age Gerrits Bruinsma en Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) Venema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1866. Fekke is overleden op maandag 31 januari 1927 in Meerkerk ( Vijfheerenlanden ), 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fekke: aktenummer 1927.3
Beroep:
Predikant
Fekke trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 4 december 1896 in Hemelumer Oldeferd met Louise Charlotte Fahrenhorst, 25 jaar oud. Louise is geboren op zondag 17 september 1871 in Kampen, dochter van Johan Christoffel Fahrenhorst en Hendrikje Steenbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan in oktober 18. Louise is overleden op zondag 21 mei 1950 in Heiloo, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1950.
Kinderen van Fekke en Louise:
1 Johan Christoffel Bruinsma, geboren op donderdag 20 januari 1898 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1898.
Notitie bij Johan: Johan is op 6 mei 1926 in Utrecht gehuwd met maria Johanna Eijmael
Beroep:
Koopman
2 Age Gerrit Bruinsma, geboren op maandag 3 juli 1899 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1899.
3 Frederik Willem Bruinsma, geboren op maandag 20 augustus 1900 in Sint Philipsland ( Tholen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1900. Frederik is overleden op vrijdag 2 november 1900 in Sint Philipsland ( Tholen ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1900.
4 Frederik Willem Bruinsma, geboren op dinsdag 14 oktober 1902 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 oktober 1902.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 10 mei 1928 in Groningen gehuwd met Frederika Roossien
Beroep:
manufacturier
5 Klaas Bruinsma, geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1907.
12 Bens Bruinsma is geboren op zaterdag 24 december 1870 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Age Gerrits Bruinsma en Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) Venema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1870. Bens is overleden op woensdag 25 mei 1938 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1938. Bens trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1892 in Hemelumer Oldeferd met Thijs Vlieg, 19 jaar oud. Thijs is geboren op vrijdag 16 augustus 1872 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Epeus Vlieg en Rinkje Thijsses Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1872. Thijs is overleden op dinsdag 12 oktober 1926 in Loosduinen ( ’s-Gravenhage ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1926.
Beroep:
boerenbedrijf
13 Sybrand Bruinsma is geboren op zaterdag 20 juni 1874 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), zoon van Age Gerrits Bruinsma en Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) Venema (zie 5). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1874. Sybrand is overleden op woensdag 19 januari 1927 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1927.
Beroep:
veehouder
Sybrand trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 augustus 1901 in Hemelumer Oldeferd met Gelske Salverda, 25 jaar oud. Gelske is geboren op vrijdag 31 december 1875 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Cornelis Rinzes Salverda en Jeltje Lolkes van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 januari 1876. Gelske is overleden op vrijdag 14 maart 1958 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1958.
Kinderen van Sybrand en Gelske:
1 Jeltje Bruinsma, geboren op dinsdag 2 april 1907 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1907.
2 Age Gerrit Bruinsma, geboren op vrijdag 7 januari 1910 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1910.
3 Elisabeth Jacoba Bruinsma, geboren op woensdag 23 oktober 1912 in Warns ( Zuidwest-Frieland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1912. Elisabeth is overleden op zaterdag 26 oktober 1996 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 24 december 1936 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Yede Couoerus
14 Tjomme de Vries is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sipke de Vries (zie 6) en Wypkjen Rommerts Yntema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1869. Tjomme is overleden op vrijdag 26 januari 1951 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1951.
Beroep:
boerenbedrijf
Tjomme trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 14 september 1910 in Hennaarderadeel met Aaltje Abma, 40 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 28 februari 1870 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Freerks Abma en Antje Binnerts Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1870. Aaltje is overleden op zondag 4 november 1945 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1945.
15 Jacobjen Venema is geboren op zaterdag 16 maart 1889 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fekke Venema (zie 7) en Martjen Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1889. Jacobjen is overleden op zondag 27 februari 1983, 93 jaar oud. Zij is begraven in Warns. Jacobjen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 juli 1919 in Hemelumer Oldeferd met Age van der Meer, 39 jaar oud. Age is geboren op zondag 25 januari 1880 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), zoon van Jentje Ages van der Meer en Elizabeth Koeze. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1880. Age is overleden op zondag 11 november 1956 in Scharl ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1956. Hij is begraven in Warns.
Beroep:
boerenbedrijf
16 Sijbren Venema is geboren op vrijdag 5 december 1890 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Martjen Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1890. Sijbren is overleden op dinsdag 17 januari 1978 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 21 januari 1978 in Koudum op het Kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
boerenbedrijf en fouragehandelaar
Sijbren trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1913 in Hemelumer Oldeferd met Jantje Bajema, 22 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 19 januari 1891 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Bajema en Gepke Walstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1891. Jantje is overleden op woensdag 16 januari 1963 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1963. Zij is begraven in Koudum op het Kerkhof vd NH Kerk.
Kinderen van Sijbren en Jantje:
1 Fekke Venema, geboren op zondag 15 februari 1914 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 41.
2 Durk Venema, geboren op zaterdag 1 september 1917 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 42.
3 Klaas Venema, geboren op donderdag 6 maart 1919 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 43.
4 Gerlof Venema, geboren op vrijdag 31 december 1920 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 44.
5 Pieter Venema, geboren op zaterdag 24 december 1927 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
17 Durk Venema is geboren op dinsdag 4 oktober 1892 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Martjen Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1892. Durk is overleden op donderdag 16 december 1982, 90 jaar oud. Hij is begraven in Makkum.
Beroep:
veehouder
Durk trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1925 in Hemelumer Oldeferd met Marijke Dijkstra, 30 jaar oud. Marijke is geboren op maandag 10 juni 1895 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hessel Dijkstra en Anskje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1895. Marijke is overleden op zondag 2 juni 1974, 78 jaar oud. Zij is begraven in Makkum.
Kinderen van Durk en Marijke:
1 Hessel Venema, geboren op vrijdag 12 november 1926 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 46.
2 Fekke Venema, geboren op donderdag 27 juni 1929 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Fekke is overleden op maandag 17 januari 1944 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1944. Hij is begraven in Makkum.
3 Sijbren Venema, geboren op donderdag 10 december 1931 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Sijbren is overleden op zondag 18 december 2016 in Bolsward, 85 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 23 december 2016 in Makkum.
4 Pieter (Piet) Venema, geboren op donderdag 20 oktober 1938 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 47.
18 Klaas (Clarence) Venema is geboren op dinsdag 29 januari 1895 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1895. Clarence is overleden op maandag 2 maart 1992 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), 97 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
Beroep:
veehouder
Clarence trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 mei 1918 in Hemelumer Oldeferd met Ymkje (Edith) de Jong, 22 jaar oud. Edith is geboren op donderdag 2 april 1896 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Meinze de Jong en Janke Zwaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1896. Edith is overleden op maandag 7 juni 1976 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Saginaw op de Forest Lawn Cemetery.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Clarence en Edith:
1 Genevieve Venema, geboren op zondag 16 maart 1919 in Nederland. Volgt 48.
2 Maynard Venema, geboren op donderdag 30 december 1920 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 49.
3 Sylvia Venema, geboren op maandag 25 september 1922 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 50.
4 Frederick Venema, geboren op zaterdag 15 december 1923 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 51.
5 Peter Venema, geboren op vrijdag 1 januari 1926 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 52.
6 Jeanette Venema, geboren op dinsdag 16 augustus 1927 in Michigan ( USA ). Volgt 53.
7 Mary V. Venema, geboren op vrijdag 7 december 1928 in Lowell, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 54.
8 Margaret P. Venema, geboren op zaterdag 30 augustus 1930 in Lowell, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 55.
19 Sieb Venema is geboren op zondag 26 juli 1896 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1896. Sieb trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 juni 1925 in Hemelumer Oldeferd met Sjoerd Dijkstra, 27 jaar oud. Sjoerd is geboren op dinsdag 10 augustus 1897 in Leeuwarden, zoon van Willem Dijkstra en Kunskje Ferwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1897. Sjoerd is overleden op dinsdag 17 november 1936 in Well ( Maasdriel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1936.
Beroep:
steenhouwer en expediteur
20 Pieter (Piet) Venema is geboren op maandag 25 september 1899 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1899. Piet is overleden op zondag 29 december 1985 in Andijk ( Medemblik ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Andijk op de Oosterbegraafplaats.
Beroep:
landbouwer
Piet trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 mei 1928 in Andijk ( Medemblik ) met Maartje Sluijs, 21 jaar oud. Maartje is geboren op zaterdag 4 augustus 1906 in Andijk ( Medemblik ), dochter van Jan Sluijs en Jantje Trompetter. Maartje is overleden op vrijdag 11 september 1981 in Andijk ( Medemblik ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Andijk op de Oosterbegraafplaats.
21 Anne Venema is geboren op dinsdag 5 maart 1901 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1901. Anne is overleden op maandag 14 februari 1983, 81 jaar oud. Hij is begraven in Warns.
Beroep:
landarbeider
Anne trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 22 mei 1929 in Wonseradeel met Geertje Reitsma, 28 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 9 februari 1901 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Reitsma en Jantje van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1901. Geertje is overleden op woensdag 29 januari 1986, 84 jaar oud. Zij is begraven in Warns.
22 Marij Venema is geboren op maandag 2 juni 1902 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1902. Marij is overleden op zaterdag 17 maart 2001 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), 98 jaar oud. Zij is begraven in Ferwoude op de NH Begraafplaats. Marij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30 mei 1929 in Hemelumer Oldeferd met Klaas Bakker, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 8 augustus 1903 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Bakker en Lijckeltje Haitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1903. Klaas is overleden op zondag 20 mei 1984 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Ferwoude op de NH Begraafplaats.
Beroep:
Winkelier
23 Meinze (Maynard) Venema is geboren op zaterdag 28 mei 1904 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1904. Maynard is overleden op maandag 9 september 1996, 92 jaar oud. Hij is begraven in Novesta, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery. Maynard trouwde met Thelma Leaman. Thelma is geboren op zaterdag 6 maart 1920 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), dochter van Charles S. Leaman en Jessie Northcott. Thelma is overleden op donderdag 3 november 1988 in Deford, Tuscola County, Michigan, ( USA ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery.
Kinderen van Maynard en Thelma:
1 Rona Venema.
2 Judy Ann Venema.
3 NN NN Venema, geboren op donderdag 6 april 1944 in Thomas Township, Saginaw County, Michigan ( USA ). NN is overleden. Zij is begraven in Thomas Township op de Owens Cemetery.
4 Charles Frederick (Chuck) Venema, geboren op maandag 10 maart 1947 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ). Chuck is overleden op maandag 27 maart 1967 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), 20 jaar oud. Hij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery. Chuck bleef ongehuwd.
24 Roelof Venema is geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1908. Roelof is overleden op vrijdag 28 januari 2000 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
veehouder
Roelof trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1933 in Hemelumer Oldeferd met Jeltje Visser, 22 jaar oud. Jeltje is geboren op donderdag 4 mei 1911 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Durk Visser en IJbeltje Schakel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1911. Jeltje is overleden op maandag 4 januari 1988 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kind van Roelof en Jeltje:
1 Fekke Venema, geboren op dinsdag 3 oktober 1939 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Fekke is overleden op vrijdag 2 maart 1962 in Sneek, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1962. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Fekke bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
25 Gerrit Venema is geboren op vrijdag 29 oktober 1909 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1909. Gerrit is overleden in 2001, 91 of 92 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
veehouder
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 3 augustus 1932 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Eelkje Horjus, 19 jaar oud. Zie 57 voor persoonsgegevens van Eelkje.
Kinderen van Gerrit en Eelkje:
1 Fekke Venema, geboren op woensdag 13 september 1933 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Fekke is overleden op dinsdag 13 augustus 2013 in Wanaka ( Nieuw Zeeland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Wanaka.
2 Rein Venema, geboren op maandag 28 december 1936 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Rein is overleden op zondag 2 november 2008 in Franeker, 71 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 7 november 2008 in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Rein bleef ongehuwd.
3 Sikke Venema, geboren op vrijdag 18 oktober 1940 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Sikke is overleden op maandag 19 maart 2018 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
4 Marijke Venema, geboren op zaterdag 7 juni 1947 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 56.
26 Hendrik Venema is geboren op zaterdag 2 augustus 1913 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fekke Venema (zie 7) en Tjitske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1913. Hendrik is overleden op donderdag 23 december 2004, 91 jaar oud. Hij is begraven in Fochteloo op de Begraafplaats aan het Zuideinde.
Beroep:
boerenbedrijf
Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25 juli 1934 in Hemelumer Oldeferd met Aaltje Bouwsma, 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 19 augustus 1971. Aaltje is geboren op zondag 4 juli 1915 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Douwe Bouwsma en Grietje de Vries. Aaltje is overleden op zaterdag 8 november 1986 in Assen, 71 jaar oud. Zij is begraven in Smilde op Begraafplaats Kyllot.
27 Houkje Leenstra is geboren op donderdag 17 maart 1887 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1887. Houkje is overleden op vrijdag 10 juni 1983 in Deland, Voluia County, Florida ( USA ), 96 jaar oud. Houkje trouwde met Anne Pieter van der Ploeg.
28 Marij Leenstra is geboren op zaterdag 24 maart 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1888. Marij is overleden op zondag 20 april 1980 in Pingjum ( Wonseradeel ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Marij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 december 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Rein Horjus, 25 jaar oud. Rein is geboren op zondag 5 december 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sikke Pieters Horjus en Eelkje Reinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 december 1886. Rein is overleden op dinsdag 18 juni 1974 in Cornwerd ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Beroep:
motorschipper
Kinderen van Marij en Rein:
1 Eelkje Horjus, geboren op donderdag 14 november 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 57.
2 Bens Horjus, geboren op zaterdag 17 oktober 1914 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1914. Bens is overleden op donderdag 24 december 1992, 78 jaar oud.
Notitie bij Bens: Bens is op 11 augustus 1938 in Bolsward gehuwd met Gerrit de Vries
3 Sikke Horjus, geboren op zaterdag 27 mei 1916 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1916. Sikke is overleden op zondag 10 februari 2008 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Notitie bij Sikke: Sikke is gehuwd met Trijntje Tjerkstra
4 Hendrik Horjus, geboren op dinsdag 4 november 1919 in Pingjum ( Wonseradeel ). Hendrik is overleden op vrijdag 15 juni 1990 in Harlingen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is gehuwd met Eelkje Horjus
5 Pieter Horjus, geboren op donderdag 20 april 1922 in Pingjum ( Wonseradeel ). Pieter is overleden op woensdag 21 december 1994, 72 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 30 mei 1947 gehuwd met Neeltje Atsma
6 Dirk Horjus, geboren op donderdag 25 augustus 1927 in Pingjum ( Wonseradeel ). Dirk is overleden op woensdag 4 juli 2001, 73 jaar oud. Hij is begraven in Warns.
Notitie bij Dirk: Dirk is gehuwd met Trijntje Lyklema
29 Ale (Al) Leenstra is geboren op woensdag 9 april 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1890. Al is overleden in 1984, 93 of 94 jaar oud. Hij is begraven in Oak Lawn, Cook County, op de Chapel Hill Gardens Cemetery.
Beroep:
landbouwer
Al trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 21 februari 1935 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Geeske van Wigcheren, 38 jaar oud. Geeske is geboren op zaterdag 20 februari 1897 in Berlikum ( Waadhoeke ), dochter van Johannes Jans van Wicheren en Aukje Sjoerdsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1897. Geeske is overleden op vrijdag 25 juni 1976, 79 jaar oud. Zij is begraven in Oak Lawn, Cook County, op de Chapel Hill Gardens Cemetery.
Beroep:
verpleegster
30 Hiltje Leenstra is geboren op zaterdag 2 januari 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1892. Hiltje is overleden op maandag 24 maart 1952 in Sneek, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1952. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 december 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Ynze ten Dam, 25 jaar oud. Ynze is geboren op zaterdag 22 maart 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1890. Ynze is overleden op maandag 8 november 1937 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1937.
Kinderen van Hiltje en Ynze:
1 Hillie ten Dam, geboren op zondag 17 september 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 58.
2 Hendrik ten Dam, geboren op woensdag 15 november 1916 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1916.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 8 maart 1939 in Workum gehuwd met Elizabeth Dijkstra
3 Wiebe ten Dam, geboren op zondag 2 juni 1918 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1918. Wiebe is overleden op zondag 3 april 1994 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
31 Sybrand Leenstra is geboren op donderdag 21 december 1893 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1893. Sybrand is overleden op donderdag 19 december 1974 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
schilder
Sybrand trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 7 september 1932 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Foekje Visser, 41 jaar oud. Foekje is geboren op vrijdag 15 mei 1891 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerke Visser en Aaltje Ottema. Foekje is overleden op dinsdag 8 juni 1976 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
manufacturierster
Kind van Sybrand en Foekje:
1 Gerke Leenstra, geboren op donderdag 15 maart 1934 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Gerke is overleden op dinsdag 27 maart 1934 in Sneek, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1934. Hij is begraven in Workum.
32 Baukje (Bertha) Leenstra is geboren op donderdag 24 maart 1898 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1898. Bertha is overleden op maandag 14 september 1970 in Bellingham, Whatcom County, Washington ( USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Lynden, Whatcom County, op de Monumenta Cemetery. Bertha trouwde met Pieter Weg. Pieter is geboren op zaterdag 11 februari 1899 in Britsum ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Pieters Weg en Eke Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1899. Pieter is overleden op zaterdag 5 mei 1979 in Lynden, Whatcom County, Washington ( USA ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Lynden, Whatcom County, op de Monumenta Cemetery.
emigratie:
Aangekomen in New York op 11 juni 1913, varend vanuit Rotterdam, Nederland op het schip de Noordam.
33 Trientje Leenstra is geboren op maandag 22 oktober 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1900. Trientje is overleden op maandag 30 november 1992 in Harlingen, 92 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1925 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hendrik van Randen, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 14 september 1902 in Elahuizen ( De Friese Meren ), zoon van Gerke van Randen en Neeltje Breemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1902. Hendrik is overleden op zaterdag 28 april 1945 in Harlingen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1945. Hij is begraven in Harlingen.
Beroep:
Bedrijfsleider in een wasscherij
34 Gerritje Leenstra is geboren op zondag 24 april 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1904. Gerritje is overleden op zondag 5 augustus 1979, 75 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Gerritje trouwde met Johannes Antonides. Johannes is geboren op zondag 7 januari 1894 in Mantgum ( Baarderadeel ), zoon van Auke Johannes Antonides en Jeltje Wybes Hoomans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1894. Johannes is overleden op zondag 30 april 1972 in Oudemirdum ( De Friese Meren ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
35 Hendrik Leenstra is geboren op zondag 12 januari 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Leenstra en Bens Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1908. Hendrik is overleden op zaterdag 19 november 1960 in Durban, KwaZulu-Natal ( Zuid Afrika ), 52 jaar oud.
Beroep:
autoschilder
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 juni 1932 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ) met Sibbeltje Bakker, 23 jaar oud. Sibbeltje is geboren op vrijdag 28 augustus 1908 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Geert Bakker en Rinske de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1908. Sibbeltje is overleden op donderdag 11 januari 1990 in Durban, KwaZulu-Natal ( Zuid Afrika ), 81 jaar oud.
Kind van Hendrik en Sibbeltje:
1 Hendrik Fred Leenstra, geboren in mei 1941 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Hendrik is overleden op vrijdag 25 juli 1941 in Sneek, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1941.
36 Klaas Aukema is geboren op maandag 19 december 1887 in Wijckel ( De Friese Meren ), zoon van Bate Aukema en Baukje Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1887. Klaas is overleden op maandag 31 augustus 1964 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1964. Hij is begraven in Warns.
Beroep:
boerenbedrijf
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 juli 1914 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Sjoerdje van den Akker, 26 jaar oud. Sjoerdje is geboren op maandag 14 november 1887 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jouw van den Akker en Anke Kupeerus. Sjoerdje is overleden op dinsdag 15 juni 1976 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Warns.
37 Marij Aukema is geboren op zondag 7 augustus 1892 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bate Aukema en Baukje Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1892. Marij is overleden op maandag 21 maart 1977, 84 jaar oud. Zij is begraven in Parrega op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk. Marij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 september 1916 in Wymbritseradeel met Eize Feenstra, 22 jaar oud. Eize is geboren op maandag 26 maart 1894 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Feenstra en Botje Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Eize is overleden op vrijdag 20 februari 1976, 81 jaar oud. Hij is begraven in Parrega op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Marij en Eize:
1 Bate Feenstra, geboren op donderdag 27 december 1917 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ). Bate is overleden op woensdag 3 april 1974, 56 jaar oud. Hij is begraven in Parrega op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk.
Notitie bij Bate: Bate is op 24 mei 1941 in Wonseradeel gehuwd met Geertje de Jong
Beroep:
timmerman
2 Klaas Feenstra, geboren op donderdag 17 april 1919 in Wolsum ( Zuidwest-Friesland ). Klaas is overleden op maandag 2 november 2009 in Bolsward, 90 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 november 2009 in Parrega op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 9 september 1944 in Wonseradeel gehuwd met Symontje Couperus
Beroep:
timmerman
38 Grietje Bandstra is geboren op maandag 7 juli 1890 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Bandstra en Gerritje Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1890. Grietje is overleden op maandag 20 juli 1970, 80 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk. Grietje trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1931 in Wieringen ( Hollands Kroon ) met Johannes Timmermans, 39 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 5 april 1891 in Wanswerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sake Menzes Timmermans en Gertje van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1891.
39 Baukje Bandstra is geboren op zondag 20 augustus 1893 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Bandstra en Gerritje Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1893. Baukje is overleden op dinsdag 16 juni 1981 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
dienstbode
Baukje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Siemon Wiersma, 23 jaar oud. Siemon is geboren op vrijdag 15 april 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Siemen Sjoerds Wiersma en Gerkjen Jacobs Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1892. Siemon is overleden op vrijdag 4 februari 1938 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1938. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Baukje en Siemon:
1 Siemon Wiersma, geboren op vrijdag 17 september 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1915. Siemon is overleden op zondag 23 mei 1993, 77 jaar oud. Hij is begraven in Rheden op Begraafplaats Heiderust.
2 Jan Wiersma, geboren op zondag 12 augustus 1917 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1917.
3 Sjoerd Wiersma, geboren op vrijdag 28 november 1919 in Workum ( Zuidwest-Friesland ).
40 Siebe Bandstra is geboren op maandag 9 mei 1898 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Bandstra en Gerritje Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1898. Siebe is overleden op zondag 22 februari 1959 in Zandvoort, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1959. Hij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Beroep:
rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen
Siebe trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 12 mei 1926 in Amsterdam met Antje Dokkum, 27 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 5 juli 1898 in Sandfirden ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Dokkum en Grietje Luinenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1898. Antje is overleden op donderdag 9 september 1965 in Zandvoort, 67 jaar oud. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
Kind van Siebe en Antje:
1 Jantje Bandstra, geboren op woensdag 25 mei 1927 in Amsterdam. Jantje is overleden op maandag 5 oktober 2015 in Zandvoort, 88 jaar oud. Zij is begraven in Driehuis op Begraafplaats Westerveld.
41 Fekke Venema is geboren op zondag 15 februari 1914 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sijbren Venema (zie 16) en Jantje Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1914. Fekke is overleden op zaterdag 17 oktober 1998, 84 jaar oud. Hij is begraven in Lelystad op Begraafplaats Ölandhorst. Fekke trouwde met Jannetje Machteld (Jans) Scholten. Jans is geboren op vrijdag 31 juli 1914 in Oldebroek. Jans is overleden op woensdag 15 april 2020 in Meppel, 105 jaar oud. Zij is begraven op maandag 20 april 2020 in Lelystad op Begraafplaats Ölandhorst.
42 Durk Venema is geboren op zaterdag 1 september 1917 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sijbren Venema (zie 16) en Jantje Bajema. Durk is overleden op zondag 1 februari 2015 in Bolsward, 97 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 februari 2015 in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
boerenknecht
Durk trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 21 mei 1941 in Hemelumer Oldeferd met Antje Visser, 22 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 9 oktober 1918 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Visser en Aafke Wildschut. Antje is overleden op vrijdag 9 augustus 2013 in Bolsward, 94 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 14 augustus 2013 in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
Kind van Durk en Antje:
1 Sijberen (Siep) Venema, geboren op dinsdag 28 juli 1942 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 59.
43 Klaas Venema is geboren op donderdag 6 maart 1919 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sijbren Venema (zie 16) en Jantje Bajema. Klaas is overleden op zondag 21 februari 1954 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1954. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
veehoudersknecht
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1942 in Hemelumer Oldeferd met Itsk de Jong, 19 jaar oud. Itsk is geboren op dinsdag 26 juni 1923 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sipke de Jong en Jantje Bergsma. Itsk is overleden op dinsdag 17 februari 2004, 80 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
44 Gerlof Venema is geboren op vrijdag 31 december 1920 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sijbren Venema (zie 16) en Jantje Bajema. Gerlof is overleden op woensdag 6 september 2000, 79 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Gerlof trouwde met Sijke Zwerver. Sijke is geboren op maandag 7 april 1924. Sijke is overleden op woensdag 26 december 2001, 77 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kind van Gerlof en Sijke:
1 Jantje Venema, geboren op maandag 7 mei 1956 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 60.
45 Pieter Venema is geboren op zaterdag 24 december 1927 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sijbren Venema (zie 16) en Jantje Bajema. Pieter is overleden op zaterdag 26 mei 1990 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Pieter trouwde, 53 of 54 jaar oud, in 1981 met Elske Haitsma, 50 of 51 jaar oud. Elske is geboren op woensdag 11 juni 1930 in Molkewierum ( |Hemelumer Oldeferd ), dochter van Ynze Haitsma en Jantje de Vries. Elske is overleden op vrijdag 5 mei 2017 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 9 mei 2017 in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
46 Hessel Venema is geboren op vrijdag 12 november 1926 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Venema (zie 17) en Marijke Dijkstra. Hessel is overleden op donderdag 24 februari 2005 in Michigan ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery. Hessel trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1956 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ) met Ruth Ann Graubner, 22 jaar oud. Ruth is geboren op vrijdag 10 november 1933 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), dochter van Stanley S. Graubner en Dorothy L. Cutts. Ruth is overleden op dinsdag 31 maart 2015 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery.
Kinderen van Hessel en Ruth:
1 Dirk Hessel Venema, geboren op woensdag 1 januari 1958 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ). Dirk is overleden op dinsdag 26 april 1977 in Vassar, Tuscola County, Michigan ( USA ), 19 jaar oud. Hij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery.
2 Maryke Ann Venema, geboren op zondag 11 december 1960 in Cass City, Tuscola County, Michigan ( USA ). Volgt 61.
47 Pieter (Piet) Venema is geboren op donderdag 20 oktober 1938 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Venema (zie 17) en Marijke Dijkstra. Piet is overleden op donderdag 20 januari 2011 in Sneek, 72 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 januari 2011 in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Piet trouwde met Baukje Folkertsma.
48 Genevieve Venema is geboren op zondag 16 maart 1919 in Nederland, dochter van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Genevieve is overleden op zondag 9 maart 2003 in Lowell, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Graceland Memorial Park and Mausoleum. Genevieve trouwde met George Edward Simington. George is geboren op zondag 10 januari 1915 in Ionia, Ionia County, Michigan ( USA ), zoon van Marion Franklin Simington en Norah Bell Randall. George is overleden op vrijdag 2 februari 1979 in East Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Graceland Memorial Park and Mausoleum.
49 Maynard Venema is geboren op donderdag 30 december 1920 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Maynard is overleden op maandag 16 september 2013 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 september 2013 in Delta Township, Eaton County, op de Deepdale Memorial park.
Beroep:
loodgieter
Maynard trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 december 1946 met Elsie Elaine Smith, 22 jaar oud. Elsie is geboren op vrijdag 15 februari 1924 in Harrisville, Alcona County, Michigan ( USA ), dochter van Raymond Ross Smith en Maude Ruth Crosby. Elsie is overleden op vrijdag 24 maart 2017 in Rockfort, Kent County, Michigan ( USA ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Delta Township, Eaton County, op de Deepdale Memorial park.
Kinderen van Maynard en Elsie:
1 Donald (Chris) Venema.
2 Diana Venema.
50 Sylvia Venema is geboren op maandag 25 september 1922 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Sylvia is overleden op zondag 20 mei 2018 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens. Sylvia trouwde met William Harold Heilborn. William is geboren op dinsdag 19 december 1922 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), zoon van Chester F. Heilborn en Charlotte H. Adams. William is overleden op zaterdag 8 maart 1997 in De Leon Springs, Volusia County, Florida ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
Kinderen van Sylvia en William:
1 Harold William Heilborn, geboren in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ). Harold is overleden op dinsdag 9 november 1948 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ). Hij is begraven in Saginaw op de Forest Lawn Cemetery.
2 Chester Ramond (Chet) Heilborn, geboren op donderdag 26 februari 1953 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ). Chet is overleden op maandag 10 februari 1997, 43 jaar oud. Hij is begraven in Howell, Livingston County op de Lake View Cemetery.
3 James H. Heilborn, geboren op zaterdag 8 juni 1957 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ). James is overleden op dinsdag 17 april 2001, 43 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw op de Forest Lawn Cemetery.
51 Frederick Venema is geboren op zaterdag 15 december 1923 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Frederick is overleden op dinsdag 25 november 2014 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens. Frederick trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 september 1946 met Frieda Rosalie Frank, 21 jaar oud. Frieda is geboren op maandag 1 juni 1925 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), dochter van Julius Frank en Rosalie Breitkreitz. Frieda is overleden op zaterdag 16 december 2017 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 december 2017 in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
52 Peter Venema is geboren op vrijdag 1 januari 1926 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Peter is overleden op maandag 1 oktober 2012 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens. Peter trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 11 juli 1945 in Colwood, Tuscola County, Michigan ( USA ) met Pearl Loretta Smith, 20 jaar oud. Pearl is geboren op zondag 19 oktober 1924 in Colwood, Tuscola County, Michigan ( USA ), dochter van William Steven Smith en Susanna Dettweiler. Pearl is overleden op vrijdag 7 februari 2003 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
Kind van Peter en Pearl:
1 Bruce D. Venema, geboren op dinsdag 8 maart 1949 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ). Bruce is overleden op zondag 9 oktober 1949 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 7 maanden oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
53 Jeanette Venema is geboren op dinsdag 16 augustus 1927 in Michigan ( USA ), zoon van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Jeanette is overleden op woensdag 15 augustus 2012 in Lakeland, Polk County, Florida ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in New Lothrop, Shiwassee County, op de Elmwood Cemetery. Jeanette trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1953 in New Lothrop, Shiwassee County, Michigan ( USA ) met Clare Merwin Vernon, 24 jaar oud. Clare is geboren op zaterdag 14 september 1929 in New Lothrop, Shiwassee County, Michigan ( USA ), dochter van Clare Merwin Vernon en Merna Agnes Delbridge. Clare is overleden op maandag 28 november 2016 in Walker, Kent County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 december 2016 in New Lothrop, Shiwassee County, op de Elmwood Cemetery.
54 Mary V. Venema is geboren op vrijdag 7 december 1928 in Lowell, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Mary is overleden op zaterdag 14 augustus 2021 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Elmwood Township, Tuscola County, op de Elmwood Township Cemetery. Mary trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 december 1948 met Richard Edison Smith, 19 jaar oud. Richard is geboren op zondag 26 mei 1929 in Colwood, Tuscola County, Michigan ( USA ), zoon van William Steven Smith en Susanna Dettweiler. Richard is overleden op vrijdag 15 april 1994 in Tuscola County, Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Elmwood Township, Tuscola County, op de Elmwood Township Cemetery.
55 Margaret P. Venema is geboren op zaterdag 30 augustus 1930 in Lowell, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van Klaas (Clarence) Venema (zie 18) en Ymkje (Edith) de Jong. Margaret is overleden op maandag 8 december 1980 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), 50 jaar oud. Zij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens. Margaret trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1953 met John H. Gaus, 38 jaar oud. John is geboren op donderdag 6 mei 1915 in Saginaw, Saginaw County, Michigan ( USA ), zoon van George Gaus en Emma M. McLean. John is overleden op zaterdag 20 oktober 2001 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Saginaw, Saginaw County, op de Roselawn Memorial Gardens.
Kind van Margaret en John:
1 Michael William Gaus, geboren op maandag 22 oktober 1962. Volgt 62.
56 Marijke Venema is geboren op zaterdag 7 juni 1947 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerrit Venema (zie 25) en Eelkje Horjus (zie 57). Marijke is overleden op vrijdag 12 februari 2016 in Sneek, 68 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 februari 2016 in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats. Marijke trouwde met Kor Koezema.
57 Eelkje Horjus is geboren op donderdag 14 november 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rein Horjus en Marij Leenstra (zie 28). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1912. Eelkje is overleden in 1989, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Eelkje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 3 augustus 1932 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Gerrit Venema, 22 jaar oud. Zie 25 voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Eelkje en Gerrit: zie 25.
58 Hillie ten Dam is geboren op zondag 17 september 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ynze ten Dam en Hiltje Leenstra (zie 30). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1911. Hillie is overleden op zondag 22 maart 1998 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk. Hillie trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1936 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hendrikus Adema, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op dinsdag 26 augustus 1913 in Steener-Bochold ( Duitsland ), zoon van Hendrikus Harmens Adema en Alegonda Maria Sjoerds Groenendal. Hendrikus is overleden op maandag 29 juli 1974 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 60 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
59 Sijberen (Siep) Venema is geboren op dinsdag 28 juli 1942 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Venema (zie 42) en Antje Visser. Siep is overleden op zaterdag 21 augustus 2021 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 25 augustus 2021 in Sneek in Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek. Siep trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1967 met Trijntje Hoekema.
60 Jantje Venema is geboren op maandag 7 mei 1956 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerlof Venema (zie 44) en Sijke Zwerver. Jantje is overleden op woensdag 19 juli 2000 in Amsterdam, 44 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1978 in Sneek met Nico Veldstra, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 7 oktober 1981 in Sneek. Nico is geboren op maandag 12 januari 1953 in Sneek.
61 Maryke Ann Venema is geboren op zondag 11 december 1960 in Cass City, Tuscola County, Michigan ( USA ), dochter van Hessel Venema (zie 46) en Ruth Ann Graubner. Maryke is overleden op vrijdag 24 juni 2016 in Cass City, Tuscola County, Michigan ( USA ), 55 jaar oud. Zij is begraven in Cass City, Tuscola County op de Novesta Township Cemetery.
Beroep:
specialist laboratoriumtechnologie
Maryke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 oktober 1988 in Caro, Tuscola County, Michigan ( USA ) met Dale A. Weidman.
62 Michael William Gaus is geboren op maandag 22 oktober 1962, zoon van John H. Gaus en Margaret P. Venema (zie 55). Michael is overleden op zaterdag 12 augustus 2017 in Smithville, DeKalb County, Tennessee ) USA ), 54 jaar oud. Hij is begraven op maandag 14 augustus 2017 in Smithville op de Whorton Springs Cemetery. Michael trouwde met Annette Charlene Rackley. Annette is geboren op zondag 22 september 1968 in Smithville, DeKalb County, Tennessee ) USA ), dochter van Charles Edward Rackley en Peggy Joyce Vannatta. Annette is overleden op woensdag 15 mei 2019 in Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, 50 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 17 mei 2019 in Smithville op de Whorton Springs Cemetery.

Index (277 personen)

Abma, Aaltje (*28-02-1870, †04-11-1945) [Partner van 14]  14
Abma, Hendrik Freerks (*25-04-1841, †27-10-1910) [Schoonvader van 14]  14
Adams, Charlotte H. (*26-06-1898, †01-10-1953) [Schoonmoeder van 50]  50
Adema, Antje Binnerts (*01-04-1838, †14-12-1926) [Schoonmoeder van 14]  14
Adema, Hendrikus (*26-08-1913, †29-07-1974) [Partner van 58]  58
Adema, Hendrikus Harmens (*25-11-1884, †11-06-1922) [Schoonvader van 58]  58
Akker, Jouw van den (*24-12-1852, †27-03-1930) [Schoonvader van 36]  36
Akker, Sjoerdje van den (*14-11-1887, †15-06-1976) [Partner van 36]  36
Alberts, Gelland (*30-01-1724) [Schoonmoeder van 1]  1
Antonides, Auke Johannes (*18-08-1870, †02-10-1963) [Schoonvader van 34]  34
Antonides, Johannes (*07-01-1894, †30-04-1972) [Partner van 34]  34
Aukema, Bate (*09-11-1862, †13-10-1936) [Partner van 9]  9; 36; 37
Aukema, Klaas (*19-12-1887, †31-08-1964) [Nummer 36]  36
Aukema, Klaas Bates (*13-02-1840, †16-05-1892) [Schoonvader van 9]  9
Aukema, Marij (*07-08-1892, †21-03-1977) [Nummer 37]  37
Baaima, Symentje Louws (*22-08-1828, †03-08-1868) [Schoonmoeder van 10]  10
Bajema, Bens Ottes (*08-02-1794, †03-04-1885) [Schoonmoeder van 5] [Schoonmoeder van 4]  4; 5
Bajema, Jantje (*19-01-1891, †16-01-1963) [Partner van 16]  16; 41; 42; 43; 44; 45
Bajema, Klaas (*21-07-1830, †22-10-1911) [Schoonvader van 16]  16
Bakker, Durk (*28-03-1870, †15-08-1932) [Schoonvader van 22]  22
Bakker, Geert (*03-07-1859, †04-04-1910) [Schoonvader van 35]  35
Bakker, Klaas (*08-08-1903, †20-05-1984) [Partner van 22]  22
Bakker, Sibbeltje (*28-08-1908, †11-01-1990) [Partner van 35]  35
Bandstra, Baukje (*20-08-1893, †16-06-1981) [Nummer 39]  39
Bandstra, Grietje (*07-07-1890, †20-07-1970) [Nummer 38]  38
Bandstra, Jan (*28-06-1864, †25-04-1933) [Partner van 10]  10; 38; 39; 40
Bandstra, Jantje (*25-05-1927, †05-10-2015) [Dochter van 40]  40,1
Bandstra, Marij (*12-06-1888, †11-09-1953) [Dochter van 10]  10,1
Bandstra, Siebe (*09-05-1898, †22-02-1959) [Nummer 40]  40
Bandstra, Siebe Jans (*22-03-1829, †28-03-1889) [Schoonvader van 10]  10
Bergsma, Jantje (*23-07-1899, †16-05-1967) [Schoonmoeder van 43]  43
Bos, Sieb Roelofs (*31-12-1831, †21-03-1908) [Schoonmoeder van 7]  7
Bouwsma, Aaltje (*04-07-1915, †08-11-1986) [Partner van 26]  26
Bouwsma, Douwe (*02-01-1886, †06-02-1971) [Schoonvader van 26]  26
Breemer, Neeltje (*12-02-1876, †06-06-1904) [Schoonmoeder van 33]  33
Breitkreitz, Rosalie (*25-04-1889, †15-05-1959) [Schoonmoeder van 51]  51
Bruinsma, Age Gerrit (*03-07-1899) [Zoon van 11]  11,2
Bruinsma, Age Gerrit (*07-01-1910) [Zoon van 13]  13,2
Bruinsma, Age Gerrits (*18-02-1831, †06-06-1905) [Partner van 5]  5; 11; 12; 13
Bruinsma, Bens (*24-12-1870, †25-05-1938) [Nummer 12]  12
Bruinsma, Elisabeth Jacoba (*23-10-1912, †26-10-1996) [Dochter van 13]  13,3
Bruinsma, Fekke (*18-10-1866, †31-01-1927) [Nummer 11]  11
Bruinsma, Frederik Willem (*20-08-1900, †02-11-1900) [Zoon van 11]  11,3
Bruinsma, Frederik Willem (*14-10-1902) [Zoon van 11]  11,4
Bruinsma, Gerrit Sybrens (*22-09-1796, †28-11-1833) [Schoonvader van 5] [Schoonvader van 4]  4; 5
Bruinsma, Jeltje (*02-04-1907) [Dochter van 13]  13,1
Bruinsma, Johan Christoffel (*20-01-1898) [Zoon van 11]  11,1
Bruinsma, Klaas (*26-03-1864, †30-03-1864) [Zoon van 5]  5,1
Bruinsma, Klaas (*26-03-1865, †10-04-1865) [Zoon van 5]  5,2
Bruinsma, Klaas (*16-11-1867, †27-11-1867) [Zoon van 5]  5,4
Bruinsma, Klaas (*11-01-1907) [Zoon van 11]  11,5
Bruinsma, Maarij Gerrits (*15-02-1836, †14-08-1920) [Partner van 4]  4; 7; 8; 9; 10
Bruinsma, Sybrand (*24-06-1869, †18-06-1870) [Zoon van 5]  5,5
Bruinsma, Sybrand (*20-06-1874, †19-01-1927) [Nummer 13]  13
Crosby, Maude Ruth (*12-04-1897, †19-08-1982) [Schoonmoeder van 49]  49
Cutts, Dorothy L. (*1908, †1975) [Schoonmoeder van 46]  46
Dam, Hendrik ten (*15-11-1916) [Zoon van 30]  30,2
Dam, Hillie ten (*17-09-1911, †22-03-1998) [Nummer 58]  58
Dam, Wiebe ten (*02-06-1918, †03-04-1994) [Zoon van 30]  30,3
Dam, Ynze ten (*22-03-1890, †08-11-1937) [Partner van 30]  30; 58
Delbridge, Merna Agnes (*13-12-1901, †18-12-2002) [Schoonmoeder van 53]  53
Dettweiler, Susanna (*10-08-1888, †02-04-1972) [Schoonmoeder van 52] [Schoonmoeder van 54]  52; 54
Dijk, Lijsbert Heeres van (*±1781, †17-09-1847) [Schoonmoeder van 2]  2
Dijkstra, Hessel (*13-01-1859, †17-03-1940) [Schoonvader van 17]  17
Dijkstra, Marijke (*10-06-1895, †02-06-1974) [Partner van 17]  17; 46; 47
Dijkstra, Sjoerd (*10-08-1897, †17-11-1936) [Partner van 19]  19
Dijkstra, Willem (*20-04-1855, †02-11-1913) [Schoonvader van 19]  19
Dokkum, Antje (*05-07-1898, †09-09-1965) [Partner van 40]  40
Dokkum, Jelle (*18-02-1864, †18-10-1920) [Schoonvader van 40]  40
Eisma, Botje (*08-01-1859, †03-01-1922) [Schoonmoeder van 37]  37
Fahrenhorst, Johan Christoffel (*26-07-1840, †22-05-1884) [Schoonvader van 11]  11
Fahrenhorst, Louise Charlotte (*17-09-1871, †21-05-1950) [Partner van 11]  11
Feenstra, Bate (*27-12-1917, †03-04-1974) [Zoon van 37]  37,1
Feenstra, Eize (*26-03-1894, †20-02-1976) [Partner van 37]  37
Feenstra, Klaas (*13-08-1853, †10-07-1934) [Schoonvader van 37]  37
Feenstra, Klaas (*17-04-1919, †02-11-2009) [Zoon van 37]  37,2
Ferwerda, Kunskje (*17-06-1866, †24-10-1932) [Schoonmoeder van 19]  19
Folkertsma, Baukje [Partner van 47]  47
Frank, Frieda Rosalie (*01-06-1925, †16-12-2017) [Partner van 51]  51
Frank, Julius (*08-05-1886, †22-01-1973) [Schoonvader van 51]  51
Gaus, George (*21-07-1884, †10-04-1945) [Schoonvader van 55]  55
Gaus, John H. (*06-05-1915, †20-10-2001) [Partner van 55]  55; 62
Gaus, Michael William (*22-10-1962, †12-08-2017) [Nummer 62]  62
Graubner, Ruth Ann (*10-11-1933, †31-03-2015) [Partner van 46]  46; 61
Graubner, Stanley S. (*1900, †1990) [Schoonvader van 46]  46
Groenendal, Alegonda Maria Sjoerds (*25-07-1880, †08-03-1957) [Schoonmoeder van 58]  58
Haitsma, Elske (*11-06-1930, †05-05-2017) [Partner van 45]  45
Haitsma, Lijckeltje (*09-01-1869, †20-08-1944) [Schoonmoeder van 22]  22
Haitsma, Ynze (*13-01-1906, †23-03-1943) [Schoonvader van 45]  45
Heilborn, Chester F. (*06-01-1895, †19-02-1953) [Schoonvader van 50]  50
Heilborn, Chester Ramond (Chet) (*26-02-1953, †10-02-1997) [Zoon van 50]  50,2
Heilborn, Harold William (†09-11-1948) [Zoon van 50]  50,1
Heilborn, James H. (*08-06-1957, †17-04-2001) [Zoon van 50]  50,3
Heilborn, William Harold (*19-12-1922, †08-03-1997) [Partner van 50]  50
Hoekema, Trijntje [Partner van 59]  59
Hoomans, Jeltje Wybes (*30-11-1867, †04-04-1956) [Schoonmoeder van 34]  34
Horjus, Bens (*17-10-1914, †24-12-1992) [Dochter van 28]  28,2
Horjus, Dirk (*25-08-1927, †04-07-2001) [Zoon van 28]  28,6
Horjus, Eelkje (*14-11-1912, †1989) [Nummer 57]  25; 56; 57
Horjus, Hendrik (*04-11-1919, †15-06-1990) [Zoon van 28]  28,4
Horjus, Pieter (*20-04-1922, †21-12-1994) [Zoon van 28]  28,5
Horjus, Rein (*05-12-1886, †18-06-1974) [Partner van 28]  28; 57
Horjus, Sikke (*27-05-1916, †10-02-2008) [Dochter van 28]  28,3
Horjus, Sikke Pieters (*11-03-1850, †16-05-1941) [Schoonvader van 28]  28
Jong, Itsk de (*26-06-1923, †17-02-2004) [Partner van 43]  43
Jong, Meinze de (*30-11-1862, †14-01-1951) [Schoonvader van 18]  18
Jong, Pieter Meinses de (*14-03-1831, †19-12-1899) [Schoonvader van 7]  7
Jong, Sipke de (*10-01-1900, †27-04-1958) [Schoonvader van 43]  43
Jong, Tjitske de (*26-06-1872, †14-10-1933) [Partner van 7]  7; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26
Jong, Ymkje (Edith) de (*02-04-1896, †07-06-1976) [Partner van 18]  18; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Joustra, Jacobjen Douwes (*04-01-1826, †25-10-1906) [Schoonmoeder van 7]  7
Koeze, Elizabeth (*20-10-1857, †28-08-1927) [Schoonmoeder van 15]  15
Koezema, Kor [Partner van 56]  56
Kramer, Rinkje Thijsses (*19-04-1834, †06-02-1884) [Schoonmoeder van 12]  12
Kuiper, Houkjen Jans (*02-09-1829, †20-04-1915) [Schoonmoeder van 8]  8
Kupeerus, Anke (*23-11-1853, †24-05-1936) [Schoonmoeder van 36]  36
Leaman, Charles S. (*12-02-1881, †02-11-1968) [Schoonvader van 23]  23
Leaman, Thelma (*06-03-1920, †03-11-1988) [Partner van 23]  23
Leenstra, Ale (Al) (*09-04-1890, †1984) [Nummer 29]  29
Leenstra, Ale Hendriks (*18-08-1822, †12-07-1905) [Schoonvader van 8]  8
Leenstra, Baukje (Bertha) (*24-03-1898, †14-09-1970) [Nummer 32]  32
Leenstra, Fekke (*17-02-1897, †05-04-1897) [Zoon van 8]  8,7
Leenstra, Fekke (*19-05-1902) [Zoon van 8]  8,10
Leenstra, Gerke (*15-03-1934, †27-03-1934) [Zoon van 31]  31,1
Leenstra, Gerritje (*24-04-1904, †05-08-1979) [Nummer 34]  34
Leenstra, Hendrik (*18-12-1860, †03-10-1938) [Partner van 8]  8; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35
Leenstra, Hendrik (*12-01-1908, †19-11-1960) [Nummer 35]  35
Leenstra, Hendrik Fred (*?-05-1941, †25-07-1941) [Zoon van 35]  35,1
Leenstra, Hiltje (*02-01-1892, †24-03-1952) [Nummer 30]  30; 58
Leenstra, Houkje (*17-03-1887, †10-06-1983) [Nummer 27]  27
Leenstra, Marij (*24-03-1888, †20-04-1980) [Nummer 28]  28; 57
Leenstra, NN NN (levenloos *19-02-1896) [Zoon van 8]  8,6
Leenstra, Sybrand (*21-12-1893, †19-12-1974) [Nummer 31]  31
Leenstra, Trientje (*22-10-1900, †30-11-1992) [Nummer 33]  33
Luinenberg, Grietje (*09-07-1867, †02-04-1941) [Schoonmoeder van 40]  40
McLean, Emma M. (*18-05-1882, †29-10-1955) [Schoonmoeder van 55]  55
Meer, Age van der (*25-01-1880, †11-11-1956) [Partner van 15]  15
Meer, Jentje Ages van der (*31-01-1854, †04-04-1934) [Schoonvader van 15]  15
Muizelaar, Geeske Jelles (*27-12-1764, †25-05-1845) [Schoonmoeder van 3]  3
Northcott, Jessie (*09-02-1884, †15-09-1939) [Schoonmoeder van 23]  23
Oppedijk, Meike Meyes (*06-11-1843) [Schoonmoeder van 9]  9
Ottema, Aaltje (*28-03-1872, †30-07-1967) [Schoonmoeder van 31]  31
Peekes, Jan (*?-06-1717) [Schoonvader van 1]  1
Ploeg, Anne Pieter van der [Partner van 27]  27
Rackley, Annette Charlene (*22-09-1968, †15-05-2019) [Partner van 62]  62
Rackley, Charles Edward (*15-08-1948, †16-09-1972) [Schoonvader van 62]  62
Randall, Norah Bell (*03-05-1885, †21-12-1972) [Schoonmoeder van 48]  48
Randen, Gerke van (*02-08-1874, †23-03-1918) [Schoonvader van 33]  33
Randen, Hendrik van (*14-09-1902, †28-04-1945) [Partner van 33]  33
Reinsma, Eelkje (*17-08-1854, †14-08-1931) [Schoonmoeder van 28]  28
Reitsma, Douwe (*02-08-1867, †23-12-1937) [Schoonvader van 21]  21
Reitsma, Geertje (*09-02-1901, †29-01-1986) [Partner van 21]  21
Roos, Rinske de (*07-10-1864, †25-05-1955) [Schoonmoeder van 35]  35
Salverda, Cornelis Rinzes (*04-03-1847, †01-07-1890) [Schoonvader van 13]  13
Salverda, Gelske (*31-12-1875, †14-03-1958) [Partner van 13]  13
Schakel, IJbeltje (*02-05-1884, †28-11-1945) [Schoonmoeder van 24]  24
Scholten, Jannetje Machteld (Jans) (*31-07-1914, †15-04-2020) [Partner van 41]  41
Scholtze, Jan Abes (*06-08-1766, †18-12-1819) [Schoonvader van 3]  3
Scholtze, Rinktjen Jans (Rink) (*20-03-1803, †21-06-1879) [Partner van 3]  3; 6
Simington, George Edward (*10-01-1915, †02-02-1979) [Partner van 48]  48
Simington, Marion Franklin (*12-02-1874, †09-10-1937) [Schoonvader van 48]  48
Sjoerdsma, Aukje (*17-01-1856, †21-08-1931) [Schoonmoeder van 29]  29
Sluijs, Jan (*01-04-1882, †05-06-1948) [Schoonvader van 20]  20
Sluijs, Maartje (*04-08-1906, †11-09-1981) [Partner van 20]  20
Smith, Elsie Elaine (*15-02-1924, †24-03-2017) [Partner van 49]  49
Smith, Pearl Loretta (*19-10-1924, †07-02-2003) [Partner van 52]  52
Smith, Raymond Ross (*04-06-1885, †22-01-1953) [Schoonvader van 49]  49
Smith, Richard Edison (*26-05-1929, †15-04-1994) [Partner van 54]  54
Smith, William Steven (*21-12-1882, †20-03-1942) [Schoonvader van 52] [Schoonvader van 54]  52; 54
Steenbergen, Hendrikje (*15-12-1838, †30-12-1913) [Schoonmoeder van 11]  11
Timmermans, Johannes (*05-04-1891) [Partner van 38]  38
Timmermans, Sake Menzes (*16-11-1853, †21-07-1926) [Schoonvader van 38]  38
Trompetter, Jantje (*11-05-1882, †08-02-1963) [Schoonmoeder van 20]  20
Vannatta, Peggy Joyce (*30-06-1947, †24-03-2015) [Schoonmoeder van 62]  62
Veer, Gertje van der (*11-04-1860, †26-02-1945) [Schoonmoeder van 38]  38
Veldstra, Nico (*12-01-1953) [Partner van 60]  60
Venema, Anne (*26-12-1866, †19-09-1867) [Zoon van 4]  4,6
Venema, Anne (*05-03-1901, †14-02-1983) [Nummer 21]  21
Venema, Baukje (*12-01-1864, †20-07-1931) [Nummer 9]  9; 36; 37
Venema, Bens (*27-12-1862, †28-01-1963) [Nummer 8]  8; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35
Venema, Bruce D. (*08-03-1949, †09-10-1949) [Zoon van 52]  52,1
Venema, Charles Frederick (Chuck) (*10-03-1947, †27-03-1967) [Zoon van 23]  23,4
Venema, Diana [Zoon van 49]  49,2
Venema, Dirk Hessel (*01-01-1958, †26-04-1977) [Zoon van 46]  46,1
Venema, Donald (Chris) [Zoon van 49]  49,1
Venema, Durk (*04-10-1892, †16-12-1982) [Nummer 17]  17; 46; 47
Venema, Durk (*01-09-1917, †01-02-2015) [Nummer 42]  42; 59
Venema, Fekke (*12-10-1861, †02-02-1936) [Nummer 7]  7; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26
Venema, Fekke (*15-02-1914, †17-10-1998) [Nummer 41]  41
Venema, Fekke (*27-06-1929, †17-01-1944) [Zoon van 17]  17,2
Venema, Fekke (*13-09-1933, †13-08-2013) [Zoon van 25]  25,1
Venema, Fekke (*03-10-1939, †02-03-1962) [Zoon van 24]  24,1
Venema, Fekke Siebrens (*05-11-1794, †02-10-1841) [Nummer 2]  2; 4; 5
Venema, Frederick (*15-12-1923, †25-11-2014) [Nummer 51]  51
Venema, Genevieve (*16-03-1919, †09-03-2003) [Nummer 48]  48
Venema, Gerlof (*31-12-1920, †06-09-2000) [Nummer 44]  44; 60
Venema, Gerrit (*29-10-1909, †2001) [Nummer 25]  25; 56; 57
Venema, Gerritje (*08-05-1865, †10-01-1940) [Nummer 10]  10; 38; 39; 40
Venema, Hendrik (*02-08-1913, †23-12-2004) [Nummer 26]  26
Venema, Hessel (*12-11-1926, †24-02-2005) [Nummer 46]  46; 61
Venema, Jacobjen (*16-03-1889, †27-02-1983) [Nummer 15]  15
Venema, Jantje (*07-05-1956, †19-07-2000) [Nummer 60]  60
Venema, Jeanette (*16-08-1927, †15-08-2012) [Nummer 53]  53
Venema, Judy Ann [Dochter van 23]  23,2
Venema, Klaas (*26-12-1866, †25-09-1867) [Zoon van 4]  4,5
Venema, Klaas (Clarence) (*29-01-1895, †02-03-1992) [Nummer 18]  18; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Venema, Klaas (*06-03-1919, †21-02-1954) [Nummer 43]  43
Venema, Lijsbertje Fekkes (Lijsbeth) (*15-09-1834, †12-07-1889) [Nummer 5]  5; 11; 12; 13
Venema, Margaret P. (*30-08-1930, †08-12-1980) [Nummer 55]  55; 62
Venema, Marij (*01-10-1897, †12-05-1899) [Dochter van 7]  7,6
Venema, Marij (*02-06-1902, †17-03-2001) [Nummer 22]  22
Venema, Marijke (*07-06-1947, †12-02-2016) [Nummer 56]  56
Venema, Mary V. (*07-12-1928, †14-08-2021) [Nummer 54]  54
Venema, Maryke Ann (*11-12-1960, †24-06-2016) [Nummer 61]  61
Venema, Maynard (*30-12-1920, †16-09-2013) [Nummer 49]  49
Venema, Meinze (Maynard) (*28-05-1904, †09-09-1996) [Nummer 23]  23
Venema, NN NN (*06-04-1944) [Dochter van 23]  23,3
Venema, Peter (*01-01-1926, †01-10-2012) [Nummer 52]  52
Venema, Pieter (Piet) (*25-09-1899, †29-12-1985) [Nummer 20]  20
Venema, Pieter (*24-12-1927, †26-05-1990) [Nummer 45]  45
Venema, Pieter (Piet) (*20-10-1938, †20-01-2011) [Nummer 47]  47
Venema, Rein (*28-12-1936, †02-11-2008) [Zoon van 25]  25,2
Venema, Roelof (*03-03-1908, †28-01-2000) [Nummer 24]  24
Venema, Rona [Dochter van 23]  23,1
Venema, Sieb (*26-07-1896) [Nummer 19]  19
Venema, Siebren Fekkes (*24-05-1832, †16-12-1867) [Nummer 4]  4; 7; 8; 9; 10
Venema, Sijberen (Siep) (*28-07-1942, †21-08-2021) [Nummer 59]  59
Venema, Sijbren (*05-12-1890, †17-01-1978) [Nummer 16]  16; 41; 42; 43; 44; 45
Venema, Sijbren (*10-12-1931, †18-12-2016) [Zoon van 17]  17,3
Venema, Sikke (*18-10-1940, †19-03-2018) [Zoon van 25]  25,3
Venema, Sylvia (*25-09-1922, †20-05-2018) [Nummer 50]  50
Vermeulen, Martjen (*09-06-1863, †24-09-1893) [Partner van 7]  7; 15; 16; 17
Vermeulen, Sybren Durks (*02-06-1817, †03-05-1901) [Schoonvader van 7]  7
Vernon, Clare Merwin (*25-06-1896, †04-06-1971) [Schoonvader van 53]  53
Vernon, Clare Merwin (*14-09-1929, †28-11-2016) [Partner van 53]  53
Visser, Antje (*09-10-1918, †09-08-2013) [Partner van 42]  42; 59
Visser, Baukjen Ruurds (*11-08-1810, †06-12-1875) [Partner van 2]  2; 4; 5
Visser, Durk (*28-10-1867, †05-06-1961) [Schoonvader van 24]  24
Visser, Foekje (*15-05-1891, †08-06-1976) [Partner van 31]  31
Visser, Gerke (*11-10-1858, †02-09-1942) [Schoonvader van 31]  31
Visser, Gerkjen Jacobs (*31-07-1851, †10-10-1933) [Schoonmoeder van 39]  39
Visser, Jeltje (*04-05-1911, †04-01-1988) [Partner van 24]  24
Visser, Pieter (*04-06-1889, †21-06-1982) [Schoonvader van 42]  42
Visser, Ruurd Sijmens (*1788, †04-01-1851) [Schoonvader van 2]  2
Vlieg, Klaas Epeus (*11-07-1829, †16-08-1902) [Schoonvader van 12]  12
Vlieg, Thijs (*16-08-1872, †12-10-1926) [Partner van 12]  12
Vries, Fekke de (*10-10-1842, †30-01-1933) [Zoon van 3]  3,5
Vries, Geeske de (*07-12-1844, †24-10-1877) [Dochter van 3]  3,6
Vries, Grietje de (*08-08-1886, †20-10-1928) [Schoonmoeder van 26]  26
Vries, Jan de (*29-10-1830) [Zoon van 3]  3,1
Vries, Jan Jans de (*09-09-1766, †30-12-1844) [Partner van 1]  1; 2; 3
Vries, Jantje de (*26-04-1902, †14-11-1974) [Schoonmoeder van 45]  45
Vries, Peeke Sybrens (Sybren) de (*05-03-1797, †07-12-1886) [Nummer 3]  3; 6
Vries, Sipke de (*13-12-1837, †16-10-1882) [Nummer 6]  6; 14
Vries, Sybren de (*31-01-1833) [Zoon van 3]  3,2
Vries, Sytje de (*21-04-1840, †15-06-1904) [Zoon van 3]  3,4
Vries, Tjomme de (*07-08-1869, †26-01-1951) [Nummer 14]  14
Wal, Jantje van der (*02-03-1874, †23-01-1935) [Schoonmoeder van 21]  21
Walstra, Gepke (*25-09-1858, †05-08-1935) [Schoonmoeder van 16]  16
Weg, Pieter (*11-02-1899, †05-05-1979) [Partner van 32]  32
Weg, Pieter Pieters (*09-06-1873, †27-09-1918) [Schoonvader van 32]  32
Weidman, Dale A. [Partner van 61]  61
Westra, Anskje (*09-02-1863, †21-03-1949) [Schoonmoeder van 17]  17
Wicheren, Johannes Jans van (*07-09-1852, †19-01-1945) [Schoonvader van 29]  29
Wiersma, Jan (*12-08-1917) [Zoon van 39]  39,2
Wiersma, Siemen Sjoerds (*08-02-1845, †03-06-1927) [Schoonvader van 39]  39
Wiersma, Siemon (*15-04-1892, †04-02-1938) [Partner van 39]  39
Wiersma, Siemon (*17-09-1915, †23-05-1993) [Zoon van 39]  39,1
Wiersma, Sjoerd (*28-11-1919) [Zoon van 39]  39,3
Wigcheren, Geeske van (*20-02-1897, †25-06-1976) [Partner van 29]  29
Wildschut, Aafke (*08-11-1891, †19-11-1979) [Schoonmoeder van 42]  42
Wybrens, Sybren (*26-08-1768, †?-01-1798) [Nummer 1]  1; 2; 3
Yntema, Wypkjen Rommerts (*02-09-1835, †24-01-1895) [Partner van 6]  6; 14
Zee, Jeltje Lolkes van der (*09-08-1849, †10-06-1916) [Schoonmoeder van 13]  13
Zijlstra, Eke (*09-04-1875, †14-02-1948) [Schoonmoeder van 32]  32
Zwaan, Janke (*13-06-1864, †09-11-1957) [Schoonmoeder van 18]  18
Zwerver, Sijke (*07-04-1924, †26-12-2001) [Partner van 44]  44; 60
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 10:29:55 door A. Stomphorst