Overige Parentelen

Venema
Sjoerd Annes Venema 1723- Harmke Willems - Terzool

Parenteel van Sjoerd Annes Venema

Parenteel van Sjoerd Annes Venema

1 Sjoerd Annes Venema is geboren in 1723 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Sjoerd is overleden in 1804 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
schoolmeester
Sjoerd trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zondag 4 maart 1742 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Harmke Willems, 15 jaar oud. Harmke is geboren op donderdag 12 december 1726 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Harmke is overleden in 1803 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Sjoerd en Harmke:
1 Anne Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 23 december 1742 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ).
2 Geeske Venema, levenloos geboren dochter, geboren in juli 1744 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 19 juli 1744.
3 Willem Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 24 oktober 1745 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ).
4 Froukjen Venema, geboren op zondag 24 maart 1748 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ).
5 Anne Sjoerds Venema, geboren in juli 1750 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 2.
6 Trijntje Sjoerds Venema, geboren in februari 1753 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 3.
7 Willem Sjoerds Venema, geboren in januari 1756 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
8 Geert Sjoerds Venema, geboren in juni 1758 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 5.
9 Lykele Sjoerds Venema, geboren in augustus 1760 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
10 Yge Sjoerds, geboren in december 1762 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 12 december 1762.
11 Wytze Sjoerds Venema, geboren in oktober 1765 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 7.
12 Geiske Venema, geboren in juni 1768 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1768.
2 Anne Sjoerds Venema is geboren in juli 1750 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1750. Anne is overleden in oktober 1802 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 52 jaar oud. Anne:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op maandag 19 mei 1777 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Antje Arjens, 32 jaar oud. Antje is geboren in december 1744 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Arjen Arjens en Trijntje Symens. Zij is gedoopt op zondag 6 december 1744. Antje is overleden vóór 1781, ten hoogste 37 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op maandag 16 april 1781 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Tjipkjen Piers Feenema, ongeveer 32 jaar oud. Tjipkjen is geboren omstreeks 1749 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Annes Annema en Dieuwke Gerbens. Tjipkjen is overleden op zaterdag 19 april 1828 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 april 1828.
Kinderen van Anne en Tjipkjen:
1 Geertje Annes Venema, geboren op vrijdag 22 februari 1782 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 8.
2 Harmke Annes Venema, geboren op zondag 27 juli 1783 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1783. Harmke is overleden vóór 1793 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), ten hoogste 10 jaar oud.
3 Sjoerd Annes Venema, geboren op zondag 29 januari 1786 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 9.
4 Pier Annes Venema, geboren op zaterdag 13 oktober 1787 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zondag 4 november 1787. Pier is overleden op vrijdag 9 mei 1851 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1851. Pier bleef ongehuwd.
5 Hendrik Annes Venema, geboren op zaterdag 19 juni 1790 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 10.
6 Harmke Annes Venema, geboren op zaterdag 30 maart 1793 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 11.
3 Trijntje Sjoerds Venema is geboren in februari 1753 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1753. Trijntje is overleden op maandag 3 april 1820 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1820. Trijntje trouwde, 56 jaar oud, op zondag 20 augustus 1809 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Durk Pieters Kuipers, ongeveer 64 jaar oud. Durk is geboren omstreeks 1745 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Pieter Jans en Bregtje Durks. Durk is overleden op maandag 21 januari 1822 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1822.
Beroep:
Kuiper
4 Willem Sjoerds Venema is geboren in januari 1756 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Hij is gedoopt op zaterdag 17 januari 1756. Willem is overleden op zaterdag 11 januari 1834 in Terhorne ( De Friese Meren ), 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1834. Willem trouwde, 37 jaar oud, op zondag 19 mei 1793 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Freerkje Meintes. Freerkje is geboren in Boornbergum ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op woensdag 8 maart 1797 in Terhorne ( De Friese Meren ).
Kinderen van Willem en Freerkje:
1 Sjoerd Willems Venema, geboren op woensdag 22 april 1795 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 12.
2 Meinte Willems Venema, geboren in november 1798 in Terhorne ( De Friese Meren ). Hij is gedoopt op woensdag 21 november 1798. Meinte is overleden op zondag 14 juli 1822 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1822. Meinte bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
5 Geert Sjoerds Venema is geboren in juni 1758 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Hij is gedoopt op zondag 18 juni 1758. Geert is overleden op zaterdag 1 april 1809 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 50 jaar oud. Geert trouwde, 35 jaar oud, op zondag 21 juli 1793 in Warga ( Leeuwarden ) met Pietje Ruurds Blom, 26 jaar oud. Pietje is geboren in mei 1767 in Goutum ( Leeuwarden ), dochter van Ruurd Wobbes Blom en Jetske (Jitske) Andries. Zij is gedoopt op dinsdag 12 mei 1767. Pietje is overleden op woensdag 5 juni 1811 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud.
Kinderen van Geert en Pietje:
1 Rinske Venema, geboren in juni 1795 in Rien ( Hennaarderadeel ). Volgt 13.
2 Ruurd Geerts Venema, geboren op donderdag 16 november 1797 in Rien ( Hennaarderadeel ). Volgt 14.
3 Jitske Geerts Veenema, geboren in juli 1800 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
4 Yge Geerts (Iege) Feenema, geboren op maandag 9 mei 1803 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
5 Wytze Venema, geboren op vrijdag 28 november 1806 in Rien ( Hennaarderadeel ). Volgt 17.
6 Lykele Sjoerds Venema is geboren in augustus 1760 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1760. Lykele is overleden op woensdag 30 september 1840 in Terhorne ( De Friese Meren ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1840.
Beroep:
boer
Lykele trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 5 mei 1785 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ) met Gerbrig Andries, 24 jaar oud. Gerbrig is geboren in maart 1761 in Akkrum ( Heerenveen ), dochter van Andries Klazes en Froukjen Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 17 maart 1761. Gerbrig is overleden op zaterdag 26 oktober 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27 oktober 1833.
Kinderen van Lykele en Gerbrig:
1 Sjoerd Lykeles Veenema, geboren op maandag 3 april 1786 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 18.
2 Froukjen Lykles Venema, geboren op maandag 21 mei 1787 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 19.
3 Andries Lykles Venema, geboren op maandag 26 januari 1789 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 20.
4 Geeske Lykles Venema, geboren op donderdag 4 november 1790 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 21.
5 Eeltje Lykeles Venema, geboren op donderdag 12 april 1792 in Terhorne ( De Friese Meren ). Eeltje is overleden op donderdag 13 mei 1813 in Terhorne ( De Friese Meren ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1813. Eeltje bleef ongehuwd.
6 Harmke Lykles Venema, geboren op donderdag 30 januari 1794 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 22.
7 Klaas Lykeles Venema, geboren op vrijdag 21 april 1797 in Terhorne ( De Friese Meren ). Klaas is overleden vóór 1801 in Terhorne ( De Friese Meren ), ten hoogste 4 jaar oud.
8 Anne Lykeles Veenema, geboren op vrijdag 16 augustus 1799 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 23.
9 Klaas Lykles Venema, geboren op donderdag 11 juni 1801 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 24.
10 Trijntje Lykles Venema, geboren op donderdag 31 maart 1803 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 25.
7 Wytze Sjoerds Venema is geboren in oktober 1765 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 1) en Harmke Willems. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1765. Wytze is overleden op woensdag 19 februari 1806 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 40 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 28 februari 1806.
Beroep:
schoolmeester
Wytze trouwde, 34 of 35 jaar oud, op zondag 19 oktober 1800 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ) met Ettje Diemers Veenstra, 32 jaar oud. Ettje is geboren op woensdag 4 november 1767 in Rottevalle ( Smallingerland ), dochter van Diemer Rinzes de Boer en Martzen Alberts. Ettje is overleden op dinsdag 27 september 1831 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1831.
Kinderen van Wytze en Ettje:
1 IJge Wytzes Venema, geboren op zondag 18 juli 1802 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 26.
2 Diemer Venema, geboren in augustus 1803 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op woensdag 24 augustus 1803. Diemer is overleden in 1804 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 0 of 1 jaar oud.
3 Wijtse Venema, geboren in april 1806 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Hij is gedoopt op zaterdag 26 april 1806. Wijtse is overleden in 1807 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 0 of 1 jaar oud.
8 Geertje Annes Venema is geboren op vrijdag 22 februari 1782 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Sjoerds Venema (zie 2) en Tjipkjen Piers Feenema. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1782. Geertje is overleden op woensdag 30 oktober 1833 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1833.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 15 september 1820 in Wymbritseradeel met Gerben Gerrits Grondsma, 47 jaar oud. Gerben is geboren op zondag 14 maart 1773 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerrit Gerbens Grondsma en Minke Annes. Hij is gedoopt op zondag 18 april 1773. Gerben is overleden op vrijdag 29 juli 1859 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1859.
Beroep:
boer
Kind van Geertje en Gerben:
1 Minke Gerbens Grondsma, geboren op dinsdag 19 december 1820 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1820. Minke is overleden op vrijdag 29 december 1820 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 januari 1829.
9 Sjoerd Annes Venema is geboren op zondag 29 januari 1786 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anne Sjoerds Venema (zie 2) en Tjipkjen Piers Feenema. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1786. Sjoerd is overleden op zondag 28 september 1851 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 september 1851.
Beroep:
boer
Sjoerd trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 5 augustus 1814 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ) met Akke Fetzes Reidsma, 26 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 8 september 1787 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fetse Rientses Reitsma en Jansen Sjoerds (Jantje) Reidsma. Akke is overleden op dinsdag 26 maart 1867 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1867.
Kinderen van Sjoerd en Akke:
1 Tjepkjen Sjoerds Venema, geboren op woensdag 3 september 1817 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 27.
2 Harmke Sjoerds Venema, geboren op dinsdag 28 november 1820 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
3 Afke Sjoerds (Aafke) Venema, geboren op dinsdag 23 september 1823 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
4 Anne Sjoerds Venema, geboren op zaterdag 30 december 1826 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
10 Hendrik Annes Venema is geboren op zaterdag 19 juni 1790 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anne Sjoerds Venema (zie 2) en Tjipkjen Piers Feenema. Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1790. Hendrik is overleden op woensdag 15 december 1824 in Sneek, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1824.
Beroep:
boerenknecht
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 11 juni 1819 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Jacobje Baaima, 20 jaar oud. Jacobje is geboren op zondag 24 februari 1799 in Langweer ( De Friese Meren ), dochter van Popke Jacobs Bayma en Aukjen Geeles de Groot. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1799. Jacobje is overleden op zaterdag 6 december 1862 in Sneek, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1862.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Jacobje:
1 Anne Venema, geboren op zaterdag 5 februari 1820 in Loënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 februari 1820. Anne is overleden op zondag 29 september 1844 in Sneek, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1844. Anne bleef ongehuwd.
2 Aukjen Venema, geboren op maandag 14 januari 1822 in Loënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1822. Aukjen is overleden op dinsdag 19 augustus 1845 in Sneek, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1845. Aukjen bleef ongehuwd.
3 Tjipkjen Venema, geboren op vrijdag 26 november 1824 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 november 1824. Tjipkjen is overleden op zaterdag 2 december 1826 in Sneek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1826.
11 Harmke Annes Venema is geboren op zaterdag 30 maart 1793 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Sjoerds Venema (zie 2) en Tjipkjen Piers Feenema. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1793. Harmke is overleden op donderdag 18 september 1817 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Harmke trouwde, 19 jaar oud, op zondag 31 januari 1813 in Sneek met Gerrit Wibbes (Gerryt) Jonkmans, 32 jaar oud. Gerryt is geboren op zaterdag 14 oktober 1780 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wibbe Thewis en Doedtje (Dutje) Baukes. Gerryt is overleden op donderdag 12 januari 1871 in Sneek, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1871.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Harmke en Gerryt:
1 Tjipkjen Gerrits Jonkmans, geboren op zondag 9 mei 1813 in Sneek. Volgt 31.
2 Wibbe Gerrits Jonkmans, geboren op maandag 11 maart 1816 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 32.
12 Sjoerd Willems Venema is geboren op woensdag 22 april 1795 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Willem Sjoerds Venema (zie 4) en Freerkje Meintes. Hij is gedoopt op maandag 25 mei 1795. Sjoerd is overleden op zaterdag 29 november 1884 in Terhorne ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 december 1884.
Beroep:
schipper
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 31 december 1819 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Ytje Tjipkes Zijlstra, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sjoerd en Ytje: In akte akte van de aanvraag van haar huwelijk staat vermeld dat Ytje haar geboortedag niet kan bewijzen dewijl zij ofschoon tot de Gereformeerde Godsdienst behoorde, een kind zijnde uit verwaarlozing niet is gedoopt geworden
Ytje is geboren omstreeks 1794 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Tjipke Murks Zijlstra en Sibbeltje Durks. Ytje is overleden op zondag 13 mei 1855 in Terhorne ( De Friese Meren ), ongeveer 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1855.
Beroep:
boerendienstmeid
Kinderen van Sjoerd en Ytje:
1 Freerkjen Sjoerds Venema, geboren op donderdag 28 juni 1821 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 33.
2 Willem Sjoerds Venema, geboren op zondag 20 juli 1823 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
3 Sibbeltje Venema, geboren op zondag 14 mei 1826 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1826. Sibbeltje is overleden op donderdag 15 mei 1828 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1828.
4 Meinte Sjoerds Venema, geboren op dinsdag 30 december 1828 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 december 1828. Meinte is overleden op woensdag 30 juli 1834 in Terhorne ( De Friese Meren ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1834.
5 Jildert Sjoerds Venema, geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 35.
6 Sibbeltje Sjoerds Veenema, geboren op zondag 16 december 1832 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 36.
7 Meinte Venema, geboren op zaterdag 9 juli 1836 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 37.
13 Rinske Venema is geboren in juni 1795 in Rien ( Hennaarderadeel ), dochter van Geert Sjoerds Venema (zie 5) en Pietje Ruurds Blom. Zij is gedoopt op vrijdag 5 juni 1795. Rinske is overleden op dinsdag 25 januari 1870 in Sneek, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1870. Rinske trouwde, 30 jaar oud, op zondag 13 november 1825 in Sneek met Johannes Ates Ates, 56 jaar oud. Johannes is geboren in december 1768 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ate Johannes en Grietje Douwes. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1768. Johannes is overleden op vrijdag 29 april 1853 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1853.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Rinske en Johannes:
1 Pietje Ates, geboren op dinsdag 12 september 1815 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1815. Pietje is overleden op woensdag 25 juli 1900 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juli 1900. Pietje bleef ongehuwd.
2 Ate Ates, geboren op woensdag 5 januari 1820 in Sneek. Volgt 38.
3 Douwe Ates, geboren op maandag 2 september 1822 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1822. Douwe is overleden op woensdag 17 oktober 1827 in Sneek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1827.
4 Geert Ates, geboren op donderdag 13 januari 1825 in Sneek. Volgt 39.
5 Douwe Ates, geboren op zaterdag 31 juli 1830 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1830. Douwe is overleden op donderdag 13 mei 1869, 38 jaar oud (oorzaak: Overleden op de Zuid Atlantische Oceaan op het Brikschip "Ida Geertruida"). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1870.
14 Ruurd Geerts Venema is geboren op donderdag 16 november 1797 in Rien ( Hennaarderadeel ), zoon van Geert Sjoerds Venema (zie 5) en Pietje Ruurds Blom. Hij is gedoopt op maandag 25 december 1797. Ruurd is overleden op zaterdag 26 november 1842 in Rien ( Hennaarderadeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1842.
Beroep:
boerenknecht
Ruurd trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1826 in Baarderadeel met Jantje Abrahams Dijkstra, 30 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 21 oktober 1795 in Rien ( Hennaarderadeel ), dochter van Abraham Jacobs Dijkstra en Jetske Watses Dijkstra. Zij is gedoopt op zondag 3 april 1808 in Mantgum ( Baarderadeel ). Jantje is overleden op woensdag 5 april 1871 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1871.
Kinderen van Ruurd en Jantje:
1 Pietje Ruurds Fenema, geboren op woensdag 12 februari 1823 in Mantgum ( Baarderadeel ). Volgt 40.
2 Abraham Fenema, geboren op zondag 5 september 1824 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1824.
3 Jetske Ruurds Venema, geboren op maandag 6 november 1826 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1826. Jetske is overleden op donderdag 22 juni 1843 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1843.
4 Geert Venema, geboren op maandag 16 maart 1829 in Mantgum ( Baarderadeel ). Volgt 41.
5 Sipkjen Ruurds Venema, geboren op vrijdag 2 september 1831 in Mantgum ( Baarderadeel ). Volgt 42.
6 Anskjen Venema, geboren op vrijdag 5 september 1834 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1834. Anskjen is overleden op vrijdag 26 januari 1849 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1849.
7 Rinske Ruurds Venema, geboren op zondag 27 augustus 1837 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1837. Rinske is overleden op dinsdag 4 maart 1845 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1845.
8 Janneke Venema, geboren op zaterdag 4 januari 1840 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1840.
Notitie bij de geboorte van Janneke: bij de geboorte was haar achternaam Fenema
Janneke is overleden op woensdag 12 juni 1844 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1844.
15 Jitske Geerts Veenema is geboren in juli 1800 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Geert Sjoerds Venema (zie 5) en Pietje Ruurds Blom. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1800. Jitske is overleden op maandag 24 april 1876 in Wartena ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1876.
Beroep:
boerenmeid
Jitske trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 maart 1829 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hette Douwes Bijlsma, 28 jaar oud. Hette is geboren op zondag 31 augustus 1800 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Douwe Andries en Minke Gerrits. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1801. Hette is overleden op dinsdag 13 februari 1855 in Wartena ( Leeuwarden ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1855.
Beroep:
visser
Kinderen van Jitske en Hette:
1 Minke Bijlsma, geboren op donderdag 17 januari 1833 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 januari 1833. Minke is overleden op zaterdag 13 november 1841 in Wartena ( Leeuwarden ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1841.
2 Douwe Bijlsma, geboren op donderdag 19 mei 1836 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1836. Douwe is overleden op donderdag 22 november 1849 in Wartena ( Leeuwarden ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1849.
3 Pietje Hettes Bijlsma, geboren op maandag 30 maart 1840 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 43.
4 Minne Hettes Bijlsma, geboren op zondag 4 september 1842 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1842. Minne is overleden op woensdag 13 september 1843 in Wartena ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1843.
5 Minke Hettes Bijlsma, geboren op maandag 11 augustus 1845 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 44.
16 Yge Geerts (Iege) Feenema is geboren op maandag 9 mei 1803 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Geert Sjoerds Venema (zie 5) en Pietje Ruurds Blom. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1803. Iege is overleden op vrijdag 11 mei 1860 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1860.
Beroep:
boerenknecht
Iege trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 7 maart 1828 in Baarderadeel met Geeske Geerts Boomsma, 25 jaar oud. Geeske is geboren op zaterdag 23 oktober 1802 in IJsbrechtum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Geert Abes Boomsma en Wybrigje Hyltjes. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1802. Geeske is overleden op donderdag 4 februari 1875 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1875.
Kinderen van Iege en Geeske:
1 Wiebrichje Venema, geboren op vrijdag 23 oktober 1829 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Wiebrichje is overleden op maandag 16 november 1829 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1829.
2 Wybrichje Venema, geboren op dinsdag 15 februari 1831 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
3 Pietje Yges Venema, geboren op zaterdag 17 maart 1838 in Rien ( Hennaarderadeel ). Volgt 46.
17 Wytze Venema is geboren op vrijdag 28 november 1806 in Rien ( Hennaarderadeel ), zoon van Geert Sjoerds Venema (zie 5) en Pietje Ruurds Blom. Hij is gedoopt op zaterdag 6 december 1806. Wytze is overleden op maandag 20 juni 1864 in Sneek, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1864.
Beroep:
boerenknecht
Wytze trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1831 in Wymbritseradeel met Trijntje Emkes Rienstra, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 30 oktober 1812 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Emke Rientses Rienstra en Lykeltje Bouwes van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1812. Trijntje is overleden op dinsdag 7 november 1893 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 november 1893.
Kinderen van Wytze en Trijntje:
1 Emke Venema, geboren op donderdag 3 januari 1833 in Folsgare ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 47.
2 Geert Venema, geboren op vrijdag 31 oktober 1834 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1834. Geert is overleden op donderdag 30 juli 1857 in Utrecht, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1857. Geert bleef ongehuwd.
3 Lykeltje Venema, geboren op dinsdag 9 augustus 1836 in Sneek. Volgt 48.
4 Pietje Venema, geboren op dinsdag 3 juli 1838 in Sneek. Volgt 49.
5 Anne Venema, geboren op maandag 20 januari 1840 in Sneek. Volgt 50.
6 Sjoerd Venema, geboren op donderdag 1 april 1841 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 april 1841. Sjoerd is overleden op donderdag 18 november 1858 in Sneek, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1858.
7 Attje Venema, geboren op woensdag 26 april 1843 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1843. Attje is overleden op maandag 10 februari 1845 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1845.
8 Jan Venema, geboren op donderdag 12 juni 1845 in Sneek. Volgt 51.
9 Attje Wytzes Venema, geboren op maandag 5 april 1847 in Sneek. Volgt 52.
10 Trijntje Venema, geboren op dinsdag 9 april 1850 in Sneek. Volgt 53.
11 Wytze Venema, geboren op woensdag 3 november 1852 in Sneek. Volgt 54.
12 Sytske (Sietske) Venema, geboren op vrijdag 13 januari 1854 in Sneek. Volgt 55.
18 Sjoerd Lykeles Veenema is geboren op maandag 3 april 1786 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Hij is gedoopt op maandag 10 april 1786. Sjoerd is overleden op zaterdag 1 juli 1820 in Terhorne ( De Friese Meren ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1820. Sjoerd trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 november 1812 in Utingeradeel met Wytske Pieters van der Veer, ongeveer 25 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1787 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Abes van’t Veer en Jeltje Hindriks Benediktus. Wytske is overleden op dinsdag 28 augustus 1849 in Terhorne ( De Friese Meren ), ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1849.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sjoerd en Wytske:
1 Pieter Sjoerds Venema, geboren op zaterdag 13 februari 1813 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 56.
2 Lyckle Sjoerds Venema, geboren op vrijdag 3 februari 1815 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1815. Lyckle is overleden op zondag 25 januari 1857 in Ommerschans ( Ommen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 februari 1857. Lyckle bleef ongehuwd.
Beroep:
kolonist
3 Eeltje Sjoerds Veenema, geboren op donderdag 16 januari 1817 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 57.
4 Abe Veenema, geboren op zaterdag 9 januari 1819 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 58.
19 Froukjen Lykles Venema is geboren op maandag 21 mei 1787 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Froukjen is overleden op vrijdag 11 oktober 1844 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1844. Froukjen trouwde, 19 jaar oud, op zondag 9 november 1806 in Goingarijp ( De Friese Meren ) met Jan Annes Hoekstra, 19 jaar oud. Jan is geboren in september 1787 in Goingarijp ( De Friese Meren ), zoon van Anne Hessels en Lipkjen Tjeerds. Hij is gedoopt op woensdag 5 september 1787. Jan is overleden op dinsdag 5 oktober 1858 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1858.
Kinderen van Froukjen en Jan:
1 Gerbrig Jans Hoekstra, geboren omstreeks 1807 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Gerbrig is overleden vóór donderdag 29 augustus 1811 in Goingarijp ( De Friese Meren ), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Anne Hoekstra, geboren in februari 1808 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Hij is gedoopt op maandag 22 februari 1808. Anne is overleden vóór vrijdag 23 februari 1821 in Goingarijp ( De Friese Meren ), ten hoogste 13 jaar oud.
3 Gerbrig Hoekstra, geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Volgt 59.
4 Lykle Jans Hoekstra, geboren op dinsdag 1 februari 1814 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 60.
5 Akke Jans Hoekstra, geboren op zondag 14 juli 1816 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1816. Akke is overleden op maandag 24 juni 1822 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1822.
6 Antje Jans Hoekstra, geboren op zondag 11 oktober 1818 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 61.
7 Harmke Jans Hoekstra, geboren op zondag 6 februari 1820 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1820. Harmke is overleden op donderdag 16 maart 1820 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1820.
8 Anne Jans Hoekstra, geboren op vrijdag 23 februari 1821 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 62.
9 Tjeerd Jans Hoekstra, geboren op zaterdag 15 april 1826 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Volgt 63.
10 Lipkjen Jans Hoekstra, geboren op zondag 13 juli 1845 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 64.
20 Andries Lykles Venema is geboren op maandag 26 januari 1789 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Andries is overleden op zondag 15 juni 1862 in Terhorne ( De Friese Meren ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1862.
Beroep:
koemelker
Andries trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 23 april 1825 in Utingeradeel met Harmtje Jans (Ike) Mulder, 27 jaar oud. Ike is geboren op zondag 18 februari 1798 in Rotsterhaule ( De Friese Meren ), dochter van Jan Jans Mulder en Trijntje Libbes. Ike is overleden op zaterdag 26 februari 1842 in Terhorne ( De Friese Meren ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1842.
Beroep:
naaister
Kinderen van Andries en Ike:
1 Gerbrig Andries Venema, geboren op maandag 11 juli 1825 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Volgt 65.
2 Trijntje Andries Venema, geboren op vrijdag 23 maart 1827 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 66.
3 Antje Andries Venema, geboren op zondag 8 februari 1829 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1829. Antje is overleden op donderdag 15 juli 1886 in Terhorne ( De Friese Meren ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1886. Antje bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
4 Jan Andries Veenema, geboren op woensdag 23 februari 1831 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 67.
5 Lykle Andries Venema, geboren op zondag 21 juli 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 68.
6 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 12 juli 1840 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1840.
21 Geeske Lykles Venema is geboren op donderdag 4 november 1790 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Zij is gedoopt op zondag 28 november 1790. Geeske is overleden op zondag 2 november 1856 in Joure ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1856.
Beroep:
dienstmaagd en naaister
Geeske:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 november 1815 in Opsterland met Sytze Feddes de Boer, 44 jaar oud. Sytze is geboren op zondag 3 maart 1771 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Fedde Theunis de Boer en Akke Sytzes. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1771. Sytze is overleden op maandag 9 november 1818 in Kortezwaag ( Opsterland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 november 1818.
Beroep:
huisman
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 21 september 1822 in Utingeradeel met Jouke Wijnholts Hoekstra, 57 jaar oud. Jouke is geboren op zaterdag 20 juli 1765 in Broek ( De Friese Meren ), zoon van Wijnholt Pieters en Zwaantje Minnolts. Hij is gedoopt in augustus 1765 in Doniawerstal. Jouke is overleden op donderdag 3 augustus 1826 in Joure ( De Friese Meren ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1826.
Beroep:
boer
Kind van Geeske en Sytze:
1 Sytske Sytzes de Boer, geboren op vrijdag 21 mei 1819 in Kortezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1819. Sytske is overleden op woensdag 2 juni 1819 in Kortezwaag ( Opsterland ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 juni 1819.
Kinderen van Geeske en Jouke:
2 Lijkle Hoekstra, geboren op vrijdag 22 november 1822 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Volgt 69.
3 Gerbrig Joukes Hoekstra, geboren op donderdag 17 februari 1825 in Joure ( De Friese Meren ). Volgt 70.
22 Harmke Lykles Venema is geboren op donderdag 30 januari 1794 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1794. Harmke is overleden op donderdag 2 september 1858 in Terhorne ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1858.
Beroep:
boerendienstmeid
Harmke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1820 in Utingeradeel met Sybolt Gerrits Hilverda, 37 jaar oud. Sybolt is geboren op zaterdag 2 november 1782 in Terkaple ( De Friese Meren ), zoon van Gerrit Piers Hilverda en Lijsbeth Sybolts. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1782. Sybolt is overleden op zondag 30 juli 1826 in Broek ( De Friese Meren ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1826.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 15 september 1832 in Utingeradeel met Anne Jans Reen, ongeveer 60 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1772 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Annes Reen en Geertje Ynzes Reen. Anne is overleden op dinsdag 30 november 1847 in Terhorne ( De Friese Meren ), ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1847.
Kinderen van Harmke en Sybolt:
1 Gerrit Sybolts Hilverda, geboren op donderdag 24 mei 1821 in Terkaple ( De Friese Meren ). Volgt 71.
2 Gerbrig Sybolts Hilverda, geboren op dinsdag 28 december 1824 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824. Gerbrig is overleden op zaterdag 24 oktober 1829 in Terhorne ( De Friese Meren ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1829.
3 Lykele Hilverda, geboren op maandag 17 juli 1826 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1826. Lykele is overleden op zaterdag 23 september 1826 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1826.
Kinderen van Harmke en Anne:
4 Lykle Annes Reen, geboren op zondag 20 oktober 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 72.
5 Hiske Annes Reen, geboren op zaterdag 29 december 1838 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 73.
23 Anne Lykeles Veenema is geboren op vrijdag 16 augustus 1799 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1799. Anne is overleden op donderdag 7 juni 1827 in Terhorne ( De Friese Meren ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1827.
Beroep:
boerenbedrijf en slagter
Anne trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1823 in Utingeradeel met Rinske Brugts Bergsma, 29 jaar oud. Rinske is geboren op zaterdag 19 oktober 1793 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Brugt Johannes Bergsma en Wypkjen Harmens. Zij is gedoopt op zondag 27 oktober 1793. Rinske is overleden op maandag 21 augustus 1826 in Terhorne ( De Friese Meren ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1826.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anne en Rinske:
1 Gerbrigje Annes Venema, geboren op donderdag 15 april 1824 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1824. Gerbrigje is overleden op woensdag 19 mei 1824 in Terhorne ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1824.
2 Sjoerd Annes Venema, geboren op zaterdag 10 september 1825 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 september 1825. Sjoerd is overleden op vrijdag 3 april 1829 in Terhorne ( De Friese Meren ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1829.
24 Klaas Lykles Venema is geboren op donderdag 11 juni 1801 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Hij is gedoopt op zondag 5 juli 1801. Klaas is overleden op maandag 29 juni 1857 in Terhorne ( De Friese Meren ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1857.
Beroep:
schoenmaker
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 november 1828 in Utingeradeel met Antje Binderts Kleinhuis, 33 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 20 oktober 1795 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Binnert Holstes Kleinhuis en Tettje Cornelis. Antje is overleden op vrijdag 7 juli 1854 in Terhorne ( De Friese Meren ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1854.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Lykle Klazes Venema, geboren op dinsdag 7 april 1829 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 74.
2 Gerbrig Klazes Veenema, geboren op zondag 19 december 1830 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 75.
3 Eeltje Klazes Venema, geboren op dinsdag 29 oktober 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1833. Eeltje is overleden op dinsdag 20 oktober 1863 in Terhorne ( De Friese Meren ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1863. Eeltje bleef ongehuwd.
4 Jeltje Klazes Venema, geboren op maandag 25 januari 1836 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 76.
25 Trijntje Lykles Venema is geboren op donderdag 31 maart 1803 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Lykele Sjoerds Venema (zie 6) en Gerbrig Andries. Zij is gedoopt in april 1803. Trijntje is overleden op woensdag 15 juli 1885 in Terhorne ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1885. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 15 maart 1823 in Utingeradeel met Jacob Siedses de Vries, 24 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 7 februari 1799 in Lippenhuizen ( Opsterland ), zoon van Sieds Pieters de Vriesz en Froukjen Jacobs. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1799. Jacob is overleden op woensdag 28 maart 1855 in Terhorne ( De Friese Meren ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1855.
Beroep:
schoolonderwijzer
26 IJge Wytzes Venema is geboren op zondag 18 juli 1802 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wytze Sjoerds Venema (zie 7) en Ettje Diemers Veenstra. Hij is gedoopt op zondag 1 augustus 1802. IJge is overleden op maandag 12 december 1881 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1881.
Beroep:
Kuiper
IJge trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 april 1822 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Hinke Alberts Boekema, 21 jaar oud. Hinke is geboren op vrijdag 6 juni 1800 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Albert Jans Boekema en Yske Jiskes Boersma. Zij is gedoopt op zondag 13 juli 1800. Hinke is overleden op zaterdag 19 februari 1887 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1887.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van IJge en Hinke:
1 Wytze Yges Venema, geboren op maandag 20 januari 1823 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 77.
2 Albert Yges Venema, geboren op donderdag 12 augustus 1824 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 78.
3 Geert Yges Veenema, geboren op woensdag 8 november 1826 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1826. Geert is overleden op vrijdag 3 augustus 1849 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1849. Geert bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
4 Sytze Yges Venema, geboren op woensdag 10 december 1828 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 79.
5 NN NN Venema, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 29 april 1831 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1831.
6 Rinze Venema, geboren op zondag 1 juli 1832 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 80.
7 Sjoerd Yges Venema, geboren op donderdag 6 november 1834 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 81.
8 Jan Venema, geboren op donderdag 6 november 1834 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 82.
9 Etje Venema, geboren op woensdag 10 oktober 1838 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 83.
10 Yke Venema, geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 84.
27 Tjepkjen Sjoerds Venema is geboren op woensdag 3 september 1817 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Annes Venema (zie 9) en Akke Fetzes Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1817. Tjepkjen is overleden op zaterdag 2 december 1905 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1905. Zij is begraven in Irnsum op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Tjepkjen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 april 1845 in Wymbritseradeel met Ids Arjens Schaafsma, 24 jaar oud. Ids is geboren op zondag 14 januari 1821 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Arjen Symons Schaafsma en Hylkjen Tjalkes Gaastra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1821. Ids is overleden op zaterdag 7 december 1872 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1872.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Tjepkjen en Ids:
1 Akke Idzes Schaafsma, geboren op zaterdag 9 augustus 1845 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 85.
2 Arjen Idzes Schaafsma, geboren op woensdag 5 januari 1848 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 86.
3 Sjoerd Idzes Schaafsma, geboren op donderdag 21 februari 1850 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 87.
4 Symen Idses Schaafsma, geboren op donderdag 16 september 1852 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 88.
5 Hieke Schaafsma, geboren op woensdag 30 april 1856 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 89.
28 Harmke Sjoerds Venema is geboren op dinsdag 28 november 1820 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Annes Venema (zie 9) en Akke Fetzes Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1820. Harmke is overleden op zaterdag 2 november 1907 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 november 1907.
Beroep:
dienstmeid
Harmke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1845 in Wymbritseradeel met Jan Harmens Westerhuis, 30 jaar oud. Jan is geboren op zondag 7 mei 1815 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Harmen Hendriks Westerhuis en Geeske Abes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1815. Jan is overleden op donderdag 11 oktober 1888 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1888.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Harmke en Jan:
1 Sjoerd Westerhuis, geboren op maandag 27 juli 1857 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1857. Sjoerd is overleden op woensdag 28 september 1881 in Sneek, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1881. Sjoerd bleef ongehuwd.
29 Afke Sjoerds (Aafke) Venema is geboren op dinsdag 23 september 1823 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Annes Venema (zie 9) en Akke Fetzes Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1823.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 mei 1852 in Wymbritseradeel met Sybolt Jochems Beetsma, 26 jaar oud. Sybolt is geboren op maandag 10 oktober 1825 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Jochem Jans Beetsma en Antje Pieters Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1825. Sybolt is overleden op zaterdag 1 februari 1908 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1908.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aafke en Sybolt:
1 Joqchum Beetsma, geboren op woensdag 23 februari 1853 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 90.
2 Sjoerd Beetsma, geboren op woensdag 31 mei 1854 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 91.
3 Antje Sybolts Beetsma, geboren op maandag 4 februari 1856 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 92.
4 Akke Beetsma, geboren op vrijdag 2 oktober 1857 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 93.
5 Jan Beetsma, geboren op woensdag 10 december 1862 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 94.
6 Anne Beetsma, geboren op zaterdag 22 juli 1865 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 9 juli 1865. Anne is overleden op vrijdag 8 juli 1887 in Leeuwarden, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1887. Anne bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakkersknecht
30 Anne Sjoerds Venema is geboren op zaterdag 30 december 1826 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Annes Venema (zie 9) en Akke Fetzes Reidsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1826. Anne is overleden op vrijdag 13 mei 1892 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud.
Beroep:
slachter
Anne trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1852 in Wymbritseradeel met Jantje Johannes Hoekstra, 23 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 31 maart 1829 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), dochter van Johannes Jarigs Hoekstra en Okjen Jans Boelens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1829. Jantje is overleden op donderdag 19 mei 1892 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1892.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Anne en Jantje:
1 Akke Venema, geboren op dinsdag 3 januari 1854 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1854. Akke is overleden op dinsdag 24 mei 1892 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1892. Akke bleef ongehuwd.
31 Tjipkjen Gerrits Jonkmans is geboren op zondag 9 mei 1813 in Sneek, dochter van Gerrit Wibbes (Gerryt) Jonkmans en Harmke Annes Venema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1913. Tjipkjen is overleden op donderdag 3 februari 1853 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1853.
Beroep:
dienstmeid
Tjipkjen trouwde, 26 jaar oud, op zondag 21 juli 1839 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ) met Jan Aises Viersma, 26 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 21 oktober 1812 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Asse Taekes Viersma en Sytske Anskes Uitteweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1812. Jan is overleden op zaterdag 4 augustus 1894 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1894.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Tjipkjen en Jan:
1 Sytske Viersma, geboren op vrijdag 6 september 1839 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1839. Sytske is overleden op zondag 18 april 1841 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 april 1841.
2 Sytske Viersma, geboren op dinsdag 26 juli 1842 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1842. Sytske is overleden op dinsdag 14 september 1869 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1869. Sytske bleef ongehuwd.
3 Asse Viersma, geboren op vrijdag 15 november 1844 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1844. Asse is overleden op zondag 8 april 1923 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1923.
Notitie bij Asse: Asse is op 31 januari 1869 in IJlst gehuwd met Hinke Vellinga
4 Gerrit Viersma, geboren op maandag 28 juni 1847 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1847. Gerrit is overleden op maandag 4 januari 1937 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 15 oktober 1871 in Ransdorp gehuwd met Adriana Hendrika Verspoor
5 Harmenke Jans Viersma, geboren op donderdag 16 mei 1850 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1850. Harmenke is overleden op zondag 7 september 1941 in Sneek, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 september 1941.
Notitie bij Harmenke: Harmken is op 11 mei 1873 in IJlst gehuwd met Jan Jisses van der Ploeg
32 Wibbe Gerrits Jonkmans is geboren op maandag 11 maart 1816 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerrit Wibbes (Gerryt) Jonkmans en Harmke Annes Venema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1816. Wibbe is overleden op vrijdag 16 december 1887 in Sneek, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 december 1887.
Beroep:
boerenknecht
Wibbe trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1852 in Wymbritseradeel met Beerentje Jans Karsten, 30 jaar oud. Beerentje is geboren op zaterdag 20 oktober 1821 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), dochter van Jan Hendriks Karsten en Jantjen Sybes Bok. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 oktober 1821. Beerentje is overleden op zaterdag 17 september 1910 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1910.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wibbe en Beerentje:
1 Gerrit Jonkmans, geboren op maandag 19 september 1853 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1853. Gerrit is overleden op dinsdag 28 april 1936 in Sneek, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1936.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is gehuwd op 14 mei 1876 in Sneek met Dieuwke Fielstra
2 Jantje Jonkmans, geboren op zaterdag 16 mei 1857 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1857. Jantje is overleden op vrijdag 27 juni 1941 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1941.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 15 mei 1880 in Wymbritseradeel gehuwd met Gerben Jonkmans
33 Freerkjen Sjoerds Venema is geboren op donderdag 28 juni 1821 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Willems Venema (zie 12) en Ytje Tjipkes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1821. Freerkjen is overleden op zaterdag 13 oktober 1883 in Terhorne ( De Friese Meren ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1883. Freerkjen trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 31 december 1841 in Utingeradeel met Gerrit Sjoerds Henstra, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 11 augustus 1812 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Hayes Henstra en Aaltje Aents Heesop. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1812. Gerrit is overleden op maandag 19 augustus 1895 in Terhorne ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1895.
Beroep:
schipper
Kinderen van Freerkjen en Gerrit:
1 Aaltje Gerrits Henstra, geboren op maandag 31 oktober 1842 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 95.
2 Ytje Gerrits Henstra, geboren op woensdag 6 maart 1844 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1844. Ytje is overleden op woensdag 18 december 1912 in Terhorne ( De Friese Meren ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1912. Ytje bleef ongehuwd.
3 NN NN Henstra, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 5 december 1845 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1845.
4 Sjoerd Gerrits Henstra, geboren op dinsdag 5 januari 1847 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 96.
5 Willem Geerts Henstra, geboren op woensdag 24 september 1851 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 97.
34 Willem Sjoerds Venema is geboren op zondag 20 juli 1823 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Willems Venema (zie 12) en Ytje Tjipkes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1823. Willem is overleden op maandag 16 januari 1899 in Terhorne ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1899.
Beroep:
schippersknecht
Willem trouwde, 32 jaar oud, op zondag 27 januari 1856 in Utingeradeel met Trijntje Andries Venema, 28 jaar oud. Zie 66 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Ytje Willems Venema, geboren op dinsdag 20 oktober 1857 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 98.
2 Andries Venema, geboren op zondag 21 augustus 1859 in Sneek. Volgt 99.
3 Harmke Venema, geboren op maandag 21 april 1862 in Sneek. Volgt 100.
4 Sjoerd Willems Venema, geboren op maandag 15 februari 1864 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1864. Sjoerd is overleden op maandag 30 november 1868 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 4 jaar oud (oorzaak: Sjoerd is verdronken). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1868.
5 Trientje Venema, geboren op zondag 9 juni 1867 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Volgt 101.
35 Jildert Sjoerds Venema is geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Willems Venema (zie 12) en Ytje Tjipkes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1830. Jildert is overleden op zondag 27 juli 1913 in Rotterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jildert: aktenummer 1913.3219
Beroep:
schippersknecht
Jildert trouwde, 34 jaar oud, op maandag 12 juni 1865 in Zierikzee met Barbera Kister, 29 jaar oud. Barbera is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Zierikzee, dochter van Willem Kister en Johanna Melis. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1835. Barbera is overleden op vrijdag 17 januari 1908 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Barbera: aktenummer 1908.404
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jildert en Barbera:
1 Sjoerd Willem Venema, geboren op zondag 24 september 1865 in Zierikzee. Volgt 102.
2 Johanna Wilhelmina Venema, geboren op vrijdag 5 juli 1867 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1867. Johanna is overleden op zondag 8 oktober 1876 in Delfshaven ( Rotterdam ), 9 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: aktenummer 1876.243
3 Frederik Venema, geboren op donderdag 18 maart 1869 in Zierikzee. Volgt 103.
4 Willem Venema, geboren op zondag 22 januari 1871 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1871. Willem is overleden op zaterdag 7 oktober 1876 in Delfshaven ( Rotterdam ), 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: aktenummer 1876.242
5 Meindert Venema, geboren op vrijdag 15 november 1872 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1872. Meindert is overleden op vrijdag 3 november 1876 in Delfshaven ( Rotterdam ), 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Meindert: aktenummer 1876.263
36 Sibbeltje Sjoerds Veenema is geboren op zondag 16 december 1832 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Sjoerd Willems Venema (zie 12) en Ytje Tjipkes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1832. Sibbeltje is overleden op dinsdag 15 november 1870 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1870.
Beroep:
dienstmeid
Sibbeltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1859 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Johannes Pieters Noppert, 27 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 12 juni 1832 in Oudehaske ( De Friese Meren ), zoon van Pieter Jans Noppert en Jantje Rintzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1832. Johannes is overleden op dinsdag 20 november 1883 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1883.
Kinderen van Sibbeltje en Johannes:
1 Pieter Noppert, geboren op zaterdag 15 februari 1862 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1862. Pieter is overleden op dinsdag 18 februari 1862 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1862.
2 NN NN Noppert, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 31 december 1863 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1864.
3 NN NN Noppert, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 16 januari 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1869.
4 NN NN Noppert, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 26 oktober 1870 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1870.
37 Meinte Venema is geboren op zaterdag 9 juli 1836 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Willems Venema (zie 12) en Ytje Tjipkes Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1836. Meinte is overleden op maandag 15 oktober 1923 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1923. Meinte trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 november 1864 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Fokeltje Louws Oosterloo, 24 jaar oud. Fokeltje is geboren op woensdag 3 juni 1840 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Louw Piers Oosterloo en Akke Jelles Vollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1840. Fokeltje is overleden op dinsdag 15 april 1919 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1919.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Meinte en Fokeltje:
1 Louw Meintes Venema, geboren op maandag 30 januari 1865 in Irnsum ( Leeuwarden ). Volgt 104.
2 Ytje Venema, geboren op donderdag 15 november 1866 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 105.
3 Sjoerd Venema, geboren op donderdag 24 september 1868 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 106.
4 Pier Venema, geboren op dinsdag 23 augustus 1870 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 107.
5 Willem Venema, geboren op zaterdag 16 december 1871 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1871. Willem is overleden vóór 1878 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), ten hoogste 7 jaar oud.
6 Jelle Venema, geboren op maandag 29 september 1873 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1873. Jelle is overleden op woensdag 12 juli 1893 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 19 jaar oud. Jelle bleef ongehuwd.
7 Jildert Venema, geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 108.
8 Willem Venema, geboren op maandag 9 december 1878 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 109.
38 Ate Ates is geboren op woensdag 5 januari 1820 in Sneek, zoon van Johannes Ates Ates en Rinske Venema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1820. Ate is overleden op woensdag 22 februari 1888 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1888.
Beroep:
schippersknecht
Ate trouwde, 31 jaar oud, op zondag 20 april 1851 in Sneek met Attje Tuinstra, 29 jaar oud. Attje is geboren op donderdag 15 november 1821 in Sneek, dochter van Wypke Hilles Tuinstra en Dora Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1821. Attje is overleden op woensdag 2 april 1884 in Sneek, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1884.
Beroep:
naaister
Kind van Ate en Attje:
1 Rinske Ates, geboren op dinsdag 23 september 1851 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1851. Rinske is overleden op zondag 28 februari 1943 in Amsterdam, 91 jaar oud.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 13 mei 1877 in Sneek gehuwd met Rein Visser
39 Geert Ates is geboren op donderdag 13 januari 1825 in Sneek, zoon van Johannes Ates Ates en Rinske Venema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1825. Geert is overleden op zaterdag 5 augustus 1893 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1893.
Beroep:
loodgietersknecht
Geert trouwde, 20 jaar oud, op zondag 25 mei 1845 in Sneek met Wybrandina Leensma, 22 jaar oud. Wybrandina is geboren op donderdag 10 april 1823 in Sneek, dochter van Jetze Rintjes Leensma en Doutje Wybrens Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1823. Wybrandina is overleden op zondag 25 november 1906 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1906.
Beroep:
naaister
Kinderen van Geert en Wybrandina:
1 Johannes Ates, geboren op maandag 26 januari 1846 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1846.
2 Doutje Ates, geboren op dinsdag 18 juli 1848 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1848. Doutje is overleden op dinsdag 25 december 1917 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1917.
Notitie bij Doutje: Doutje is (1) op 25 mei 1881 in ’s-Gravenhage gehuwd met Johannes de Graaff en (2) op 6 januari 1891 met Leenderd Adrianus Martinus Wilkens
3 Jetze Ates, geboren op zaterdag 12 april 1851 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1851. Jetze is overleden op donderdag 1 januari 1852 in Sneek, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1852.
4 NN NN Ates, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 16 januari 1853 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1853.
5 Rinske Ates, geboren op maandag 15 mei 1854 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1854. Rinske is overleden op donderdag 13 januari 1944 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud.
Notitie bij Rinske: Rinskem is (1) op 13 mei 1877 in Sneek gehuwd met Rein Visser en (2) op 22 juli 1896 in "s-Gravenhage met Jacobus Cornelis Blokpoel
6 NN NN Ates, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 30 juli 1856 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1856.
7 Jetse Ates, geboren op zaterdag 30 januari 1858 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1858. Jetse is overleden op zondag 5 juni 1859 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1859.
8 Hinke Ates, geboren op zaterdag 30 januari 1858 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1858. Hinke is overleden op donderdag 7 april 1859 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1859.
9 Ate Ates, geboren op woensdag 5 juni 1861 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1861. Ate is overleden op dinsdag 4 februari 1862 in Sneek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1862.
10 Hinke Jette Ates, geboren op zaterdag 28 mei 1864 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 1 december 1899 in ’s- Gravenhage gehuwd met Pieter Eduard Fraterman
40 Pietje Ruurds Fenema is geboren op woensdag 12 februari 1823 in Mantgum ( Baarderadeel ), dochter van Ruurd Geerts Venema (zie 14) en Jantje Abrahams Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1823. Pietje is overleden op vrijdag 3 februari 1911 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1911. Pietje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 20 juli 1851 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Broer Fredriks Stellingwerf, 25 jaar oud. Broer is geboren op zondag 25 september 1825 in Heerenveen, zoon van Johan Frederik Broers Stellingwerf en Dirkje Pieters Theemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1825. Broer is overleden op donderdag 11 mei 1899 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1899.
41 Geert Venema is geboren op maandag 16 maart 1829 in Mantgum ( Baarderadeel ), zoon van Ruurd Geerts Venema (zie 14) en Jantje Abrahams Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1829.
Notitie bij de geboorte van Geert: bij de geboorte was zijn achternaam Fenema
Geert is overleden op zondag 9 maart 1890 in Veenhuizen ( Noordenveld ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1890. Geert trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 8 juli 1869 in Wonseradeel met Feikje Schaafsma, 42 jaar oud. Feikje is geboren op donderdag 11 januari 1827 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Pieter Feyes Schaafsma en Lijsbert Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1827.
42 Sipkjen Ruurds Venema is geboren op vrijdag 2 september 1831 in Mantgum ( Baarderadeel ), dochter van Ruurd Geerts Venema (zie 14) en Jantje Abrahams Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1831.
Notitie bij de geboorte van Sipkjen: bij de geboorte was haar achternaam Fenema
Sipkjen is overleden op dinsdag 9 april 1901 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1901.
Beroep:
dienstmeid
Sipkjen trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Hennaarderadeel met Durk Jouws Bouwma, 22 jaar oud. Durk is geboren op maandag 19 mei 1834 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jouw Dirks Bouwma en Antje Okkes Ypma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1834.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sipkjen en Durk:
1 Jouw Bouma, geboren op zaterdag 28 augustus 1858 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1858. Jouw is overleden op maandag 25 juli 1859 in Hennaarderadeel, 10 maanden oud.
2 Antje Bouma, geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 110.
3 Jouw Bouma, geboren op maandag 28 oktober 1861 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 111.
4 NN NN Bouma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 12 december 1863 in Tzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1863.
5 Abraham Bouwma, geboren op zondag 7 mei 1865 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 112.
6 Jantje Bouma, geboren op vrijdag 6 december 1867 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1867. Jantje is overleden op maandag 28 juli 1873 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1873.
7 Pietje Bouma, geboren op vrijdag 11 juni 1869 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 113.
8 Ruurdtje Bouma, geboren op vrijdag 11 augustus 1871 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Volgt 114.
9 Dirk Bouma, geboren op maandag 19 mei 1873 in Kimswerd ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1873.
43 Pietje Hettes Bijlsma is geboren op maandag 30 maart 1840 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Hette Douwes Bijlsma en Jitske Geerts Veenema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1840. Pietje is overleden op maandag 4 januari 1915 in Warga ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1915.
Beroep:
dienstmeid
Pietje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 14 mei 1862 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Doeke Pieters de Vries, 27 jaar oud. Doeke is geboren op zondag 18 januari 1835 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Douwes de Vries en Lolkje Doekes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1835. Doeke is overleden op dinsdag 17 februari 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1874.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 6 september 1879 in Tietjerksteradeel met Doeye Jans Pompstra, 35 jaar oud. Doeye is geboren op zondag 3 december 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Everts Pompstra en Antje Doeyes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1843. Doeye is overleden op vrijdag 6 juli 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1883.
Kinderen van Pietje en Doeke:
1 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 5 november 1862 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 november 1862.
2 Hette Doekes de Vries, geboren op zondag 16 oktober 1864 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1864. Hette is overleden op zondag 9 januari 1949 in Rheden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1949. Hij is begraven in Rheden op Begraafplaats Heiderust.
Notitie bij Hette: Hette is 11 mei 1895 in Leeuwarden gehuwd met Siementje Miedema
3 Pieter de Vries, geboren op vrijdag 11 mei 1866 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1866. Pieter is overleden op donderdag 22 december 1949 in Huizen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1949.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 10 september 1891 in Amsterdam gehuwd met Trijntje Maria van Veen en (2) met Anna Peters
4 Jitske Doekes de Vries, geboren op vrijdag 17 juli 1868 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1868. Jitske is overleden op vrijdag 10 juli 1953 in Warga ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1953. Zij is begraven in Warga.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 31 mei 1890 in Idaarderadeel gehuwd met Doeke Stienstra
5 Douwe Doekes de Vries, geboren op vrijdag 26 augustus 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 augustus 1870. Douwe is overleden op woensdag 14 april 1948 in Sneek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1948. Hij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 9 mei 1891 in Idaarderadeel gehuwd met Martha de Vries
6 Minke Doekes de Vries, geboren op woensdag 9 april 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1873. Minke is overleden op donderdag 8 januari 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1874.
Kinderen van Pietje en Doeye:
7 Antje Doeyes Pompstra, geboren op zaterdag 27 maart 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1880. Antje is overleden op zaterdag 4 augustus 1945 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1945.
Notitie bij Antje: Antje is op 5 mei 1910 in Idaarderadeel gehuwd met Jelle Postma
8 Jan Doeyes Pompstra, geboren op donderdag 15 maart 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1883. Jan is overleden op dinsdag 3 juli 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1883.
44 Minke Hettes Bijlsma is geboren op maandag 11 augustus 1845 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Hette Douwes Bijlsma en Jitske Geerts Veenema (zie 15). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1845. Minke is overleden op zondag 15 oktober 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1871.
Beroep:
dienstmeid
Minke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 5 mei 1869 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Jochums Venema, 31 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 20 mei 1837 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jogchum Gabes Venema en Grietje Wilts Hattuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1837. Jan is overleden op zondag 30 oktober 1910 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1910. Jan trouwde later op woensdag 12 mei 1875 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sibbeltje Andries Schoolstra (1841-1929).
Beroep:
boerenknecht
Kind van Minke en Jan:
1 Hette Jans Venema, geboren op dinsdag 23 november 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 115.
45 Wybrichje Venema is geboren op dinsdag 15 februari 1831 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yge Geerts (Iege) Feenema (zie 16) en Geeske Geerts Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1831. Wybrichje is overleden op dinsdag 5 juli 1921 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1921. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
dienstmeid
Wybrichje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1854 in Hennaarderadeel met Jakob Douwes Zandstra, 27 jaar oud. Jakob is geboren op zaterdag 2 december 1826 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Douwe Sjuks Sandstra en Minke Jakobs Syperda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1826. Jakob is overleden op maandag 26 januari 1903 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1903. Hij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Wybrichje en Jakob:
1 Geeske Zandstra, geboren op zondag 18 februari 1855 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 116.
2 Douwe Zandstra, geboren op dinsdag 18 november 1862 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 117.
46 Pietje Yges Venema is geboren op zaterdag 17 maart 1838 in Rien ( Hennaarderadeel ), dochter van Yge Geerts (Iege) Feenema (zie 16) en Geeske Geerts Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1838. Pietje is overleden op zondag 19 februari 1922 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1922. Zij is begraven op zaterdag 25 februari 1922 in Oosterend. Pietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1863 in Hennaarderadeel met Gerrit Sybrens Walsweer, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybren Gerrits Walsweer en Sjoukjen Alberts Schuilenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1834. Gerrit is overleden op zaterdag 7 maart 1885 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1885.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Pietje en Gerrit:
1 NN NN Walsweer, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 oktober 1864 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1864.
2 Sybren Walsweer, geboren op zondag 17 juni 1866 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 118.
3 Iege Gerrits Walsweer, geboren op zondag 30 november 1873 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1873. Iege is overleden op zondag 26 december 1897 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1897. Iege bleef ongehuwd.
Beroep:
Bakkersknecht
47 Emke Venema is geboren op donderdag 3 januari 1833 in Folsgare ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1833. Emke is overleden op woensdag 16 januari 1901 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901.
Beroep:
visser
Emke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1856 in Wymbritseradeel met Beitske Doedes de Boer, 21 jaar oud. Beitske is geboren op zaterdag 24 januari 1835 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Doede Gerbens de Boer en Japke Sybes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1835. Beitske is overleden op vrijdag 19 november 1858 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1858.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 2 juni 1861 in Sneek met Anna de Groot Boersma, 28 jaar oud. Anna is geboren op maandag 17 september 1832 in Sneek, dochter van Frederik de Groot Boersma en Rinske Jans Oly. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1832. Anna is overleden op woensdag 16 januari 1901 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901.
Beroep:
naaister
Kind van Emke en Beitske:
1 Wytze Venema, geboren op dinsdag 3 februari 1857 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1857. Wytze is overleden op woensdag 25 augustus 1858 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1858.
Kinderen van Emke en Anna:
2 Frederik Venema, geboren op vrijdag 10 juli 1863 in Sneek. Volgt 119.
3 Trijntje Venema, geboren op dinsdag 14 februari 1865 in Sneek. Volgt 120.
4 Jan Venema, geboren op donderdag 27 december 1866 in Sneek. Volgt 121.
5 Lykeltje Venema, geboren op donderdag 8 juli 1869 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1869. Lykeltje is overleden op donderdag 11 maart 1886 in Sneek, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1886.
6 Wytze Venema, geboren op zaterdag 17 juni 1871 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1871. Wytze is overleden op zaterdag 12 mei 1877 in Sneek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1877.
7 Ale Venema, geboren op maandag 15 september 1873 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1873. Ale is overleden op dinsdag 17 oktober 1944 in Sneek, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1944. Ale bleef ongehuwd.
8 Rinske Venema, geboren op maandag 14 februari 1876 in Sneek. Volgt 122.
48 Lykeltje Venema is geboren op dinsdag 9 augustus 1836 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1836. Lykeltje is overleden op zaterdag 22 september 1860 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 september 1860.
Beroep:
dienstmeid
Lykeltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1858 in Hennaarderadeel met Hinne Johannes Hoekstra, 26 jaar oud. Hinne is geboren op zondag 22 mei 1831 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Hartmans Hoekstra en Wytske Haantjes Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1831. Hinne is overleden op dinsdag 24 februari 1920 in Joure ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 februari 1920.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Lykeltje en Hinne:
1 Wytske Hinnes Hoekstra, geboren op vrijdag 17 augustus 1860 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1860. Wytske is overleden op maandag 29 oktober 1860 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1860.
49 Pietje Venema is geboren op dinsdag 3 juli 1838 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juli 1838.
Beroep:
naaister
Pietje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 8 januari 1860 in Sneek met Joannes Henricus Anthonius Jansen, 45 jaar oud. Joannes is geboren op zaterdag 27 augustus 1814 in Amsterdam, zoon van Hermanus Egbertus Jansen en Engelina Geertruda Baden.
Beroep:
gasfitter
Kind van Pietje en Joannes:
1 Engelina Geertruida Jansen, geboren op donderdag 18 juni 1863 in Amsterdam. Engelina is overleden op zondag 1 januari 1865 in Wormerveer ( Zaanstad ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1865.
50 Anne Venema is geboren op maandag 20 januari 1840 in Sneek, zoon van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1840. Anne is overleden op vrijdag 23 mei 1919 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 mei 1919.
Beroep:
Koopman
Anne trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 mei 1863 in Sneek met Syntje Westra, 26 jaar oud. Syntje is geboren op woensdag 24 mei 1837 in Sneek, dochter van Jaan Reinders Westra en Rinske Gerlofs de Wolf. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1837. Syntje is overleden op zondag 4 januari 1914 in Sneek, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1914.
Beroep:
koopvrouw
Kinderen van Anne en Syntje:
1 Jaan Venema, geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Sneek. Volgt 123.
2 Wytse Venema, geboren op maandag 11 september 1865 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1865. Wytse is overleden op dinsdag 4 oktober 1870 in Sneek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1870.
3 Gerlof Venema, geboren op donderdag 16 januari 1868 in Sneek. Volgt 124.
4 Trijntje Venema, geboren op maandag 27 september 1869 in Sneek. Volgt 125.
5 Wytze Venema, geboren op woensdag 10 april 1872 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1872. Wytze is overleden op zondag 1 juli 1877 in Sneek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1877.
6 Imke Venema, geboren op maandag 20 april 1874 in Sneek. Volgt 126.
7 Reinder Venema, geboren op zondag 30 juli 1876 in Sneek. Volgt 127.
8 Wytze Venema, geboren op maandag 14 april 1879 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1879. Wytze is overleden op dinsdag 22 april 1879 in Sneek, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 april 1879.
9 Wytze Venema, geboren op dinsdag 22 februari 1881 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1881. Wytze is overleden op maandag 6 maart 1882 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1882.
10 Wytze Venema, geboren op dinsdag 9 mei 1882 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1882. Wytze is overleden op maandag 25 september 1882 in Sneek, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1882.
51 Jan Venema is geboren op donderdag 12 juni 1845 in Sneek, zoon van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1845. Jan is overleden op dinsdag 24 november 1885 in Brink en Orden ( Apeldoorn ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1885.
Beroep:
Polijster
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13 november 1870 in Sneek met Lolkje Berend Schurer, 29 jaar oud. Lolkje is geboren op zondag 25 april 1841 in Sneek, dochter van Berend Tjisses Molinus Schurer en Popkjen Thaekes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1841. Lolkje is overleden op zaterdag 12 juni 1897 in Brink en Orden ( Apeldoorn ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1897.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Lolkje:
1 Wietse Venema, geboren op vrijdag 12 juli 1872 in Sneek. Volgt 128.
2 Berend Taeke Venema, geboren op dinsdag 18 november 1873 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1873. Berend is overleden op woensdag 13 februari 1884 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1884.
3 Trijntje Venema, geboren op zaterdag 9 januari 1875 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1875. Trijntje is overleden op donderdag 10 augustus 1876 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1876.
4 Trijntje Venema, geboren op maandag 29 april 1878 in Sneek. Trijntje is overleden op donderdag 9 augustus 1894 in Brink en Orden ( Apeldoorn ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1894.
5 Popkje Venema, geboren op donderdag 2 februari 1882 in Sneek. Volgt 129.
52 Attje Wytzes Venema is geboren op maandag 5 april 1847 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1847. Attje is overleden op zaterdag 4 september 1875 in Sneek, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1875.
Beroep:
dienstmeid
Attje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1868 in Wymbritseradeel met Jan Douwes van der Meer, 32 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 20 april 1836 in Leeuwarden, zoon van Douwe Sytzes van der Meer en Taetske Sjoerds Heuveling. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1836. Jan is overleden op zaterdag 3 mei 1890 in Sneek, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1890.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Attje en Jan:
1 Teetske van der Meer, geboren op zondag 28 augustus 1870 in Roodkerk ( Dantumadeel ). Volgt 130.
2 Wytse van der Meer, geboren op vrijdag 25 december 1874 in Roodkerk ( Dantumadeel ). Volgt 131.
53 Trijntje Venema is geboren op dinsdag 9 april 1850 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1850. Trijntje is overleden op vrijdag 8 november 1918 in Voorburg ( Leidschendam ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1918. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 21 december 1873 in Sneek met Gradus Willem Kramps, 34 jaar oud. Gradus is geboren op vrijdag 10 mei 1839 in Deventer, zoon van Joannes Wilhelmus Kramps en Elisabeth Evers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1839. Gradus is overleden op maandag 9 september 1918 in Noordwijkerhout ( Noordwijk ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1918.
Beroep:
Kagchelmaker
54 Wytze Venema is geboren op woensdag 3 november 1852 in Sneek, zoon van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1852. Wytze is overleden op dinsdag 26 oktober 1926 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1926.
Beroep:
looijersknecht
Wytze:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 8 september 1872 in Sneek met Yda Bakkerus, 23 jaar oud. Yda is geboren op maandag 12 maart 1849 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Anne Kerstes Bakkerus en Dirkjen Hendriks Zweering. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1849. Yda is overleden op donderdag 2 juni 1892 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1892.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zondag 28 mei 1893 in Sneek met Yfke Pasma, 28 jaar oud. Yfke is geboren op donderdag 8 september 1864 in Sneek, dochter van Thijs Pasma en Wytske Fortuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1864. Yfke is overleden op zondag 5 mei 1946 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1946.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wytze en Yda:
1 Durkje Venema, geboren op woensdag 4 december 1872 in Sneek. Volgt 132.
2 Wytze Venema, geboren op vrijdag 1 januari 1875 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1875. Wytze is overleden op vrijdag 18 juni 1875 in Sneek, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1875.
3 Trijntje Venema, geboren op zondag 30 juli 1876 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 juli 1876. Trijntje is overleden op zaterdag 19 mei 1877 in Sneek, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1877.
4 Trijntje Venema, geboren op zondag 17 maart 1878 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1878. Trijntje is overleden op woensdag 7 augustus 1878 in Sneek, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1878.
5 Attje Venema, geboren op zondag 7 september 1879 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1879. Attje is overleden op maandag 23 februari 1880 in Sneek, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1880.
6 Wytze Venema, geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Sneek. Volgt 133.
7 Attje Venema, geboren op vrijdag 2 mei 1884 in Sneek. Volgt 134.
8 Anne Venema, geboren op dinsdag 13 juli 1886 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1886. Anne is overleden op donderdag 1 november 1906 in Sneek, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1906. Anne bleef ongehuwd.
9 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 13 september 1888 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1888.
Kinderen van Wytze en Yfke:
10 Trijntje Venema, geboren op zaterdag 31 maart 1894 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1894. Trijntje is overleden op maandag 5 november 1894 in Sneek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894.
11 Wytske Venema, geboren op vrijdag 13 september 1895 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1895. Wytske is overleden op zondag 25 augustus 1918 in Sneek, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1918. Wytske bleef ongehuwd.
12 Trijntje Venema, geboren op vrijdag 25 november 1898 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1898. Trijntje is overleden op woensdag 26 april 1922 in Sneek, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1922. Trijntje bleef ongehuwd.
13 Emke Venema, geboren op woensdag 18 februari 1903 in Sneek. Volgt 135.
14 Jeltje Venema, geboren op zaterdag 20 mei 1905 in Sneek. Volgt 136.
55 Sytske (Sietske) Venema is geboren op vrijdag 13 januari 1854 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 17) en Trijntje Emkes Rienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1854. Sietske is overleden op donderdag 1 december 1932 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1932. Sietske trouwde, 44 jaar oud, op zondag 1 mei 1898 in Sneek met Remmelt Smit, 40 jaar oud. Remmelt is geboren op zondag 7 maart 1858 in Leeuwarden, zoon van Karst Smit en Boukjen Hendriks Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1858. Remmelt is overleden op donderdag 24 oktober 1946 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1946. Remmelt is weduwnaar van Trijntje Venema (1865-1897), met wie hij trouwde op zondag 16 mei 1886 in Sneek, zie 120.
Beroep:
metaalwerker
56 Pieter Sjoerds Venema is geboren op zaterdag 13 februari 1813 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Lykeles Veenema (zie 18) en Wytske Pieters van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1813. Pieter is overleden op zaterdag 1 december 1906 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 december 1906.
Beroep:
boerenknecht
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1843 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Dieuwke Theunis Schouwstra, 27 jaar oud. Dieuwke is geboren op zondag 12 november 1815 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Theunis Jacobs Schouwstra en Dieuwke Gerbens Rodenburg. Dieuwke is overleden op zaterdag 24 juni 1893 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juni 1893.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Pieter en Dieuwke:
1 Dieuwke Pieters Venema, geboren op zondag 7 januari 1844 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1844. Dieuwke is overleden op zondag 23 februari 1845 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1845.
2 Sjoerd Venema, geboren op vrijdag 26 december 1845 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1845. Sjoerd is overleden op woensdag 17 september 1856 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1856.
3 Dieuwke Pieters Venema, geboren op donderdag 5 oktober 1848 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1848. Dieuwke is overleden op donderdag 29 september 1859 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1859.
4 Theunis Venema, geboren op vrijdag 6 december 1850 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 137.
5 Wytske Venema, geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 138.
6 Frouwkje Venema, geboren op vrijdag 20 juni 1856 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 139.
7 Sjoerd Venema, geboren op zaterdag 20 juli 1861 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1861. Sjoerd is overleden op woensdag 7 maart 1906 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1906. Sjoerd bleef ongehuwd.
57 Eeltje Sjoerds Veenema is geboren op donderdag 16 januari 1817 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Lykeles Veenema (zie 18) en Wytske Pieters van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1817. Eeltje is overleden op maandag 24 november 1879 in Sneek, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 november 1879.
Beroep:
koemelker
Eeltje trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 19 mei 1858 in Barradeel met Jantje Uiltjes de Jong, 42 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 5 februari 1816 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Tjerks de Jong en Lipkje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1816. Jantje is overleden op zondag 27 juni 1858 in Baard ( Leeuwarden ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1858.
58 Abe Veenema is geboren op zaterdag 9 januari 1819 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Lykeles Veenema (zie 18) en Wytske Pieters van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1819. Abe is overleden op woensdag 24 februari 1904 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1904.
Beroep:
boerenbedrijf
Abe trouwde, 39 jaar oud, op zondag 5 december 1858 in Sneek met Gettje (Geertje) Hoekstra, 49 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 30 juni 1809 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), dochter van Jan Tjeerds Hoekstra en Gooitske Eises Eisema. Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1809. Geertje is overleden op maandag 29 december 1902 in Sneek, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1902.
Beroep:
boerin
59 Gerbrig Hoekstra is geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), dochter van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1811. Gerbrig trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 25 januari 1843 in Amsterdam met Gosse Klases de Weert, 31 jaar oud. Gosse is geboren in november 1811 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Gosses de Weert en Froukje Klazes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1811. Hij is gedoopt op dinsdag 19 november 1811.
Beroep:
vanaf 1843     schippersknecht
Kind van Gerbrig en Gosse:
1 Froukjen de Weert, geboren op vrijdag 14 oktober 1842 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1842.
Notitie bij de geboorte van Froukjen: Froukjen is bij het huwelijk van haar ouders op 25 januari 1843 als kind erkend
60 Lykle Jans Hoekstra is geboren op dinsdag 1 februari 1814 in Goingarijp ( De Friese Meren ), zoon van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1814. Lykle is overleden op zaterdag 14 januari 1871 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1871. Lykle trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1845 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Fimke Binnes de Vos, 26 jaar oud. Fimke is geboren op dinsdag 22 september 1818 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Binne Sierds de Vos en Anke Pieters Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1818. Fimke is overleden op zaterdag 15 februari 1873 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 54 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 februari 1873.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Lykle en Fimke:
1 Binne Hoekstra, geboren op maandag 1 december 1845 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1845. Binne is overleden op donderdag 28 januari 1937 in Heerenveen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1937. Hij is begraven in Terband.
Notitie bij Binne: Binne is (1) op 13 april 1872 in Doniawerstal gehuwd met Stijntje Tjeerds van der Meulen en (2) op 11 maart 1876 met Attje Bergsma
2 Jan Hoekstra, geboren op maandag 13 november 1848 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1848. Jan is overleden op vrijdag 4 april 1862 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1862.
61 Antje Jans Hoekstra is geboren op zondag 11 oktober 1818 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Antje is overleden op donderdag 19 januari 1882 in Lemmer ( De Friese Meren ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1882.
Beroep:
vanaf 1840     dienstmeid
Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 september 1840 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Age Lubberts Siersma, 30 jaar oud. Age is geboren in januari 1810 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Lubbert Abes Siersma en Fetje Luitsens. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1810. Age is overleden op dinsdag 14 december 1875 in Lemmer ( De Friese Meren ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1875.
Beroep:
vanaf 1840     boerenknecht
Kinderen van Antje en Age:
1 Lubbert Ages Siersma, geboren op vrijdag 20 augustus 1841 in Eesterga ( de Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1841. Lubbert is overleden op zondag 27 juni 1852 in Lemmer ( De Friese Meren ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1852.
2 Froukje Ages Siersma, geboren op zaterdag 4 mei 1844 in Oosterzee ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1844. Froukje is overleden op zaterdag 16 december 1848 in Lemmer ( De Friese Meren ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1848.
3 Tietje Ages Siersma, geboren op zaterdag 5 juni 1847 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1847. Tietje is overleden op woensdag 29 augustus 1849 in Lemmer ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1849.
4 Froukje Ages Siersma, geboren op vrijdag 18 oktober 1850 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1850. Froukje is overleden op vrijdag 17 september 1920 in Meppel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1920.
Notitie bij Froukje: Antje is op 13 oktober 1872 in Lemsterland gehuwd met Minze de Vries
5 Fetje Ages Siersma, geboren op zondag 25 september 1853 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1853. Fetje is overleden op zaterdag 1 april 1922 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1922.
Notitie bij Fetje: Fetje is op 14 mei 1876 in Lemsterland gehuwd met Hendrik Molenmaker
6 Jan Ages Siersma, geboren op vrijdag 24 juli 1857 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juli 1854. Jan is overleden op zaterdag 27 augustus 1859 in Lemmer ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1859.
7 NN NN Siersma, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 24 juli 1857 in Lemmer ( De Friese Meren ).
62 Anne Jans Hoekstra is geboren op vrijdag 23 februari 1821 in Goingarijp ( De Friese Meren ), zoon van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1821. Anne is overleden op woensdag 18 september 1867 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1867. Anne:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1848 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Wytske Gerhardus de Vries, 24 jaar oud. Wytske is geboren op zaterdag 3 januari 1824 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Gerhardus Lodewijks de Vries en Swaantje Abes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1824. Wytske is overleden op zondag 29 oktober 1854 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1854.
Beroep:
vanaf 1848     dienstmeid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1855 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Lodewijca Jacobs van den Akker, 32 jaar oud. Lodewijca is geboren op donderdag 13 februari 1823 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Jacob Annes van den Akker en Hitje Lodewijks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1823. Lodewijca is overleden op zaterdag 28 augustus 1909 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1909.
Beroep:
vanaf 1855     dienstmeid
Kinderen van Anne en Wytske:
1 Froukje Annes Hoekstra, geboren op maandag 4 juni 1849 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1849. Froukje is overleden op donderdag 13 maart 1879 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1879.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 13 mei 1876 in Doniawerstal gehuwd met Jan Knobbe
2 Zwaantje Annes Hoekstra, geboren op donderdag 29 augustus 1850 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1850. Zwaantje is overleden op woensdag 1 mei 1912 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1912.
Notitie bij Zwaantje: Zwaantje is op 15 november 1879 in Doniawerstal gehuwd met Pieter Tjeerd van der Meulen
3 Jan Annes Hoekstra, geboren op donderdag 26 augustus 1852 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1852. Jan is overleden op zaterdag 26 juli 1856 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1856.
4 Akke Annes Hoekstra, geboren op vrijdag 2 juni 1854 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1854. Akke is overleden op vrijdag 1 december 1854 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1854.
Kinderen van Anne en Lodewijca:
5 Jacob Annes Hoekstra, geboren op maandag 23 februari 1857 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Jacob is overleden op zondag 1 april 1928 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1928.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 14 mei 1886 in Doniawerstal gehuwd met Harmke Alberts Vos
6 Jantje Annes Hoekstra, geboren op zaterdag 17 oktober 1857 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1857. Jantje is overleden op donderdag 6 mei 1943 in Renkum, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1943. Jantje bleef ongehuwd.
7 Hittje Annes Hoekstra, geboren op woensdag 17 juli 1861 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1861.
Notitie bij Hittje: Hittje is (1) op 21 maart 1880 in Haskerland gehuwd met Christiaan Weerman en (2) op 26 augustus 1920 met Hylke Woudstra
8 Jan Annes Hoekstra, geboren op zondag 10 juli 1864 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 140.
9 Akke Hoekstra, geboren op zondag 18 november 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 141.
63 Tjeerd Jans Hoekstra is geboren op zaterdag 15 april 1826 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), zoon van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1826. Tjeerd is overleden op dinsdag 6 december 1881 in Weststellingwerf, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1881. Tjeerd trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1858 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Sipkjen Marcus van der Hoek, 22 jaar oud. Sipkjen is geboren op vrijdag 22 mei 1835 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), dochter van Marcus Sipkes van der Hoek en Feikjen Aukes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1835. Sipkjen is overleden op maandag 17 juli 1916 in Weststellingwerf, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1916.
Kinderen van Tjeerd en Sipkjen:
1 Jan Hoekstra, geboren op zondag 24 juli 1859 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1859. Jan is overleden op vrijdag 7 december 1934 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1934. Hij is begraven in Munnekeburen.
Notitie bij Jan: Jan is op 31 mei 1884 in Weststellingwerf gehuwd met Annechien van der Woude
2 Marcus Hoekstra, geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1862. Marcus is overleden op dinsdag 10 augustus 1880 in Weststellingwerf, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1880.
3 Feike Hoekstra, geboren op dinsdag 20 december 1864 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1864. Feike is overleden op zondag 14 mei 1950 in Weststellingwerf, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1950.
Notitie bij Feike: Feike is op 18 mei 1889 in Weststellingwerf gehuwd met Maria Spits
4 Lykle Hoekstra, geboren op vrijdag 30 november 1866 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1866. Lykle is overleden op donderdag 20 januari 1881 in Weststellingwerf, 14 jaar oud.
5 Bauke Hoekstra, geboren op zondag 7 februari 1869 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1869. Bauke is overleden op vrijdag 24 november 1944 in Weststellingwerf, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1944.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 20 mei 1893 in Weststellingwerf gehuwd met Aaltje Pijlman
6 Froukje Hoekstra, geboren op woensdag 7 juni 1871 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1871. Froukje is overleden op dinsdag 21 juli 1964 in Heerenveen, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1964. Zij is begraven in Brongerga.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 14 mei 1892 in Weststellingwerf gehuwd met Pieter Zandhuis
7 Boukje Hoekstra, geboren op maandag 12 oktober 1874 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 oktober 1874. Boukje is overleden op vrijdag 20 november 1964 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Munnekeburen.
Notitie bij Boukje: Boukje is op 6 april 1901 in Weststellingwerf gehuwd met Jouke Kuiper
64 Lipkjen Jans Hoekstra is geboren op zondag 13 juli 1845 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Jan Annes Hoekstra en Froukjen Lykles Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1845. Lipkjen is overleden op dinsdag 19 juni 1923 in Sneek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1923.
Beroep:
dienstmaagd
Lipkjen:
(1) trouwde op vrijdag 28 december 1832 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Jan Hendriks Brandsma, 30 jaar oud. Jan is geboren in oktober 1802 in Doniaga ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Scheltes Brandsma en Lolkjen Siebes Siebesma. Hij is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1802. Jan is overleden op zaterdag 4 augustus 1849 in Langweer ( De Friese Meren ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1849.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 mei 1866 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Marten Riemers Rypkema, 25 jaar oud. Marten is geboren op zondag 3 januari 1841 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Riemer Hantjes Rypkema en Ybeltje Martens Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1841. Marten is overleden op zaterdag 17 maart 1888 in Sneek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1888.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Lipkjen en Jan:
1 Froukjen Brandsma, geboren op donderdag 5 december 1833 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1833. Froukjen is overleden op donderdag 24 februari 1898 in Broek ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1898.
Notitie bij Froukjen: Froukjen is op 18 juli 1874 in Doniawerstal gehuwd met Sipke Hoekstra
2 Lolkjen Brandsma, geboren op zondag 25 oktober 1835 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1835. Lolkjen is overleden op vrijdag 18 december 1840 in Langweer ( De Friese Meren ), 5 jaar oud.
3 Jan Brandsma, geboren op dinsdag 27 februari 1838 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1838. Jan is overleden op maandag 12 augustus 1918 in Joure ( De Friese Meren ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1918.
Notitie bij Jan: Jan is op 5 mei 1865 in Doniawerstal gehuwd met Tjitske Sybrands Dijkstra
4 Wiebrigjen Brandsma, geboren op zondag 21 juni 1840 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1840.
Notitie bij Wiebrigjen: Wiebrigjen is op 13 mei 1864 in Doniawerstal gehuwd met Arend Pieters Klomp
5 Hendrik Brandsma, geboren op zondag 19 maart 1843 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1843. Hendrik is overleden op woensdag 18 augustus 1926 in Langweer ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1926.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 11 april 1874 in Doniawerstal gehuwd met Mattzen Jans Jonker
6 Lykele Brandsma, geboren op donderdag 3 juli 1845 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1845. Lykele is overleden op donderdag 20 maart 1884 in Joure ( De Friese Meren ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1884.
Notitie bij Lykele: Lykele is (1) op 9 november 1872 in Doniawerstal gehuwd met Nieske Jonker en (2) op 7 oktober 1876 met Martje Klazes Noppert
Kinderen van Lipkjen en Marten:
7 Riemer Rypkema, geboren op zaterdag 27 april 1867 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 april 1867. Riemer is overleden vóór 1949, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Riemer: Riemer is op 11 november 1891 in Amsterdam gehuwd met Gijsbertje van de Pol
Beroep:
Politieagent
8 Ruurd Rypkema, geboren op dinsdag 26 mei 1868 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1868.
9 Hantje Martens Rypkema, geboren op maandag 31 oktober 1870 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1870. Hantje is overleden op dinsdag 29 mei 1945 in Utrecht, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1945.
Notitie bij Hantje: Hantje is (1) op 14 februari 1897 in Sneek gehuwd met Leentje Rinsma en (2) op 23 november 1911 in Sassenheim met Grietje de Haan
Beroep:
schippersknecht
10 Ypkje Martens Rypkema, geboren op vrijdag 15 november 1872 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1872. Ypkje is overleden op donderdag 7 oktober 1948 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 oktober 1948. Ypkje bleef ongehuwd.
11 Theake Martens Rypkema, geboren op zondag 13 juni 1875 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1875.
12 Ybeltje Rypkema, geboren op zaterdag 28 juli 1877 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1877.
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 16 april 1900 in Sneek gehuwd met Harmen van der Kooy
13 Jantje Rypkema, geboren op dinsdag 23 september 1879 in Broek ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1879. Jantje is overleden op maandag 5 november 1894 in Sneek, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894.
14 Antje Rypkema, geboren op vrijdag 3 februari 1882 in Langweer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1882. Antje is overleden op zondag 14 maart 1948 in Sneek, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1948.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 juli 1910 in Sneek gehuwd met Fedde Rienstra
15 Simon Rypkema, geboren op donderdag 4 september 1884 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1884. Simon is overleden op donderdag 14 juli 1960 in Hoorn, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1960.
Notitie bij Simon: Simon is op 30 juni 1911 in Hoorn gehuwd met Jacoba Schoonwagen
65 Gerbrig Andries Venema is geboren op maandag 11 juli 1825 in Akmarijp ( De Friese Meren ), dochter van Andries Lykles Venema (zie 20) en Harmtje Jans (Ike) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1825. Gerbrig is overleden op woensdag 26 mei 1897 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1897. Gerbrig trouwde, 32 jaar oud, op zondag 20 juni 1858 in Utingeradeel met Siebout Grevelink Bulstra, 23 jaar oud. Siebout is geboren op dinsdag 14 oktober 1834 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Jantje Klazes Bulstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1834. Siebout is overleden op donderdag 27 april 1916 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1916.
Kinderen van Gerbrig en Siebout:
1 Harmke Sybouts Bulstra, geboren op dinsdag 4 oktober 1859 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859. Harmke is overleden op woensdag 2 april 1862 in Terhorne ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1862.
2 Harmen Siebouts Bulstra, geboren op vrijdag 13 juni 1862 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 142.
3 Jantje Siebouts Bulstra, geboren op vrijdag 13 april 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 143.
66 Trijntje Andries Venema is geboren op vrijdag 23 maart 1827 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Andries Lykles Venema (zie 20) en Harmtje Jans (Ike) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1827. Trijntje is overleden op maandag 19 november 1917 in Akkrum ( Heerenveen ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1917.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 27 januari 1856 in Utingeradeel met Willem Sjoerds Venema, 32 jaar oud. Zie 34 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Trijntje en Willem: zie 34.
67 Jan Andries Veenema is geboren op woensdag 23 februari 1831 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Andries Lykles Venema (zie 20) en Harmtje Jans (Ike) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1831. Jan is overleden op donderdag 30 maart 1905 in Terhorne ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1905.
Beroep:
slachter en koemelker
Jan trouwde, 28 jaar oud, op zondag 19 juni 1859 in Utingeradeel met Gerbrig Klazes Veldman, 16 jaar oud. Gerbrig is geboren op vrijdag 20 januari 1843 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Abes Veldman en Attje Frankes Frankema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1843. Gerbrig is overleden op maandag 10 mei 1926 in Terhorne ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1926.
Kinderen van Jan en Gerbrig:
1 Attje Jans Venema, geboren op zondag 21 oktober 1860 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 144.
2 Andries Jans Venema, geboren op donderdag 26 december 1861 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1861. Andries is overleden op vrijdag 2 januari 1863 in Terhorne ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1863.
3 Andries Jans Venema, geboren op zaterdag 21 februari 1863 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 145.
4 Klaas Jans Venema, geboren op zondag 21 februari 1864 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1864. Klaas is overleden op zaterdag 1 maart 1873 in Terhorne ( De Friese Meren ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1873.
5 Harmen Jans Veenema, geboren op zondag 9 april 1865 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1865. Harmen is overleden op donderdag 30 mei 1867 in Terhorne ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1867.
6 Janke Jans Venema, geboren op donderdag 23 augustus 1866 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 146.
7 Harmke Jans Venema, geboren op zondag 12 april 1868 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1868. Harmke is overleden op maandag 3 mei 1869 in Terhorne ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1869.
8 Harmke Jans Venema, geboren op donderdag 5 augustus 1869 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 147.
9 Jeltje Jans Venema, geboren op vrijdag 3 maart 1871 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1871. Jeltje is overleden op zondag 24 augustus 1873 in Terhorne ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1873.
10 Antje Jans Venema, geboren op zondag 23 maart 1873 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 148.
11 Jeltje Jans Venema, geboren op donderdag 22 oktober 1874 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1874. Jeltje is overleden op zondag 2 september 1923 in Terhorne ( De Friese Meren ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1923. Jeltje bleef ongehuwd.
12 Klaas Jans Venema, geboren op zondag 13 augustus 1876 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1876. Klaas is overleden op zondag 4 maart 1934 in Terhorne ( De Friese Meren ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1934. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
13 Lykle Venema, geboren op donderdag 1 augustus 1878 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1878. Lykle is overleden op zondag 10 april 1881 in Terhorne ( De Friese Meren ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1881.
14 Franke Venema, geboren op maandag 8 maart 1880 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1880. Franke is overleden op donderdag 8 april 1880 in Terhorne ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1880.
15 Lykele Venema, geboren op zondag 4 september 1881 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1881. Lykele is overleden op vrijdag 17 september 1954 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1954. Lykele bleef ongehuwd.
Beroep:
landarbeider
16 Franke Jans Venema, geboren op woensdag 23 januari 1884 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1884. Franke is overleden op donderdag 26 juli 1888 in Terhorne ( De Friese Meren ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1888.
68 Lykle Andries Venema is geboren op zondag 21 juli 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Andries Lykles Venema (zie 20) en Harmtje Jans (Ike) Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1833. Lykle is overleden op zaterdag 24 juli 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1875.
Beroep:
koemelker
Lykle trouwde, 30 jaar oud, op zondag 19 juni 1864 in Utingeradeel met Grietje Piers Kuipers, 24 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 20 juni 1839 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Pier Eizes Kuipers en Dirkjen Klazes Langhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1839. Grietje is overleden op zaterdag 9 juni 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1900.
Kinderen van Lykle en Grietje:
1 Dirkje Lykles Venema, geboren op dinsdag 3 januari 1865 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1865. Dirkje is overleden op zaterdag 24 juni 1865 in Terhorne ( De Friese Meren ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1865.
2 Andries Lykles Venema, geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1875. Andries is overleden op dinsdag 12 oktober 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1875.
69 Lijkle Hoekstra is geboren op vrijdag 22 november 1822 in Akmarijp ( De Friese Meren ), zoon van Jouke Wijnholts Hoekstra en Geeske Lykles Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 november 1822. Lijkle is overleden op woensdag 14 december 1892 in Watergraafsmeer ( Amsterdam ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1892.
Beroep:
diamantslijper
Lijkle trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 november 1850 in Amsterdam met Neeltje Verheul, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 22 juni 1817 in Naarden ( Gooise Meren ), dochter van Jacob Verheul en Maria de Jong. Neeltje is overleden op zaterdag 19 januari 1901 in Watergraafsmeer ( Amsterdam ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1901.
Beroep:
dienstbaar
70 Gerbrig Joukes Hoekstra is geboren op donderdag 17 februari 1825 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Jouke Wijnholts Hoekstra en Geeske Lykles Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1825. Gerbrig is overleden op vrijdag 16 januari 1903 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1903.
Beroep:
dienstmeid
Gerbrig trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 3 februari 1852 in Hemelumer Oldeferd met Rienk Hielkes Wiersma, 31 jaar oud. Rienk is geboren op zaterdag 12 augustus 1820 in Abbega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hielke Pieters Wiersma en Antje Sjerps Twijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1820. Rienk is overleden op zondag 30 december 1906 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 januari 1907.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Gerbrig en Rienk:
1 Jouke Wiersma, geboren op donderdag 13 november 1851 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1851. Jouke is overleden op maandag 25 oktober 1920 in Polk County, Minnesota ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Crookston op de Oakdale Cemetery.
Notitie bij Jouke: Jouke is (1) op 13 april 1877 in Wymbritseradeel gehuwd met Grietje van de Woude en (2) op 3 juni 1914 in Amsterdam met Grietje van der Woude
2 Pieter Wiersma, geboren op maandag 1 augustus 1853 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1863.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 18 november 1880 in Watergraafsmeer gehuwd met Cornelia Antonia Schippers
3 NN NN Wiersma, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 7 juni 1855 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ).
4 Antje Wiersma, geboren op maandag 25 mei 1857 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1857. Antje is overleden op donderdag 13 augustus 1868 in Wymbritseradeel, 11 jaar oud.
5 Geeske Wiersma, geboren op dinsdag 13 november 1860 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1860. Geeske is overleden op dinsdag 4 april 1944 in Groningen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1944.
Notitie bij Geeske: Geeske is op 5 maart 1885 in Wymbritseradeel gehuwd met Christiaan Mostert
6 Hylke Wiersma, geboren op donderdag 28 mei 1863 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1863. Hylke is overleden op donderdag 20 november 1952 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 november 1952.
Notitie bij Hylke: Hylke is op 2 februari 1889 in Zwartsluis gehuwd met Annigje Schoonewelle
71 Gerrit Sybolts Hilverda is geboren op donderdag 24 mei 1821 in Terkaple ( De Friese Meren ), zoon van Sybolt Gerrits Hilverda en Harmke Lykles Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1821. Gerrit is overleden op zaterdag 13 september 1913 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ), 92 jaar oud.
Beroep:
boer
Gerrit:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 2 juni 1850 in Utingeradeel met Wimke Hyltjes van Wijngaarden, 21 jaar oud. Wimke is geboren op zaterdag 22 november 1828 in Akmarijp ( De Friese Meren ), dochter van Hyltje Rodmers van Wijngaarden en Jantje Sabes Kleinboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1828. Wimke is overleden op zaterdag 3 januari 1852 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1852.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 8 mei 1859 in Utingeradeel met Weintjen Siezes Glastra, 29 jaar oud. Weintjen is geboren op woensdag 2 december 1829 in Spanga ( Weststellingwerf ), dochter van Sietse Hendriks (Siese) Glastra en Fenmmigjen Jans van Ens. Weintjen is overleden op donderdag 15 december 1859 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 december 1859.
Beroep:
boerin
(3) trouwde, 40 jaar oud, op zondag 5 januari 1862 in Utingeradeel met Gerbrig Idzes Schaap, 26 jaar oud. Gerbrig is geboren op donderdag 9 april 1835 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Ids Wouters Schaap en Antje IJsbrands van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 mei 1835. Gerbrig is overleden op maandag 25 mei 1896 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1896.
Beroep:
vanaf 1862     boerendienstmaagd
Kind van Gerrit en Weintjen:
1 NN NN Hilverda, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 december 1859 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1859.
Kinderen van Gerrit en Gerbrig:
2 Antje Gerrits Hilverda, geboren op zaterdag 25 oktober 1862 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1862. Antje is overleden op dinsdag 25 mei 1943 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1943.
Notitie bij Antje: Antje is op 13 december 1888 in Opsterland gehuwd met Bauke Dijkstra
3 Sybolt Gerrits Hilverda, geboren op dinsdag 3 mei 1864 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 mei 1864. Sybolt is overleden op woensdag 28 november 1956 in Terwispel ( Opsterland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1956. Hij is begraven in Terwispel.
Notitie bij Sybolt: Sybolt is op 8 mei 1885 in Opsterland gehuwd met Trijntje Westerkamp
4 Harmke Hilverda, geboren op donderdag 26 juli 1866 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1866. Harmke is overleden op vrijdag 30 november 1866 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1866.
5 Harmke Hilverda, geboren op zondag 16 augustus 1868 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1868. Harmke is overleden op woensdag 13 januari 1869 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1869.
6 Ids Hilverda, geboren op dinsdag 22 februari 1870 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1870. Ids is overleden op dinsdag 26 december 1939 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1939. Hij is begraven in Lippenhuizen.
Notitie bij Ids: Ids is op 5 mei 1910 in Opsterland gehuwd met Lokke van der Graaf
7 Harmke Hilverda, geboren op maandag 19 februari 1872 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1872. Harmke is overleden op woensdag 3 juli 1935 in Heerenveen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1935.
Notitie bij Harmke: Harmke is op 13 mei 1897 in Opsterland gehuwd met Sipke de Vries
72 Lykle Annes Reen is geboren op zondag 20 oktober 1833 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Anne Jans Reen en Harmke Lykles Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1833. Lykle is overleden op zondag 25 september 1892 in Aengwirden ( Heerenveen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1892.
Beroep:
boerenknecht
Lykle trouwde, 23 jaar oud, op zondag 2 augustus 1857 in Utingeradeel met Antje Everts Visser, 23 jaar oud. Antje is geboren op zondag 9 februari 1834 in Langweer ( De Friese Meren ), dochter van Evert Freerks Visser en Jitske Christiaans Zwaagmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1834. Antje is overleden op donderdag 11 oktober 1917 in Aengwirden ( Heerenveen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1917.
Beroep:
vanaf 1857     boerendienstmeid
Kind van Lykle en Antje:
1 Anne Reen, geboren op zondag 1 april 1866 in Oldeholtwolde ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1866. Anne is overleden op vrijdag 14 december 1866 in Akkrum ( Heerenveen ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1866.
73 Hiske Annes Reen is geboren op zaterdag 29 december 1838 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Anne Jans Reen en Harmke Lykles Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1838. Hiske is overleden op dinsdag 3 oktober 1865 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1865.
Beroep:
naaister
Hiske trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1864 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Hessel Sybolts Hoekstra, 29 jaar oud. Hessel is geboren op maandag 6 oktober 1834 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sybolt Hessels Hoekstra en Aukjen Jans Veldstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1834. Hessel is overleden op dinsdag 9 februari 1904 in Joure ( De Friese Meren ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1904.
74 Lykle Klazes Venema is geboren op dinsdag 7 april 1829 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Lykles Venema (zie 24) en Antje Binderts Kleinhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1829. Lykle is overleden op donderdag 4 juli 1912 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1912.
Beroep:
schoenmakersknecht
Lykle trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 oktober 1855 in Utingeradeel met Wytske Watzes Westra, 33 jaar oud. Wytske is geboren op maandag 5 augustus 1822 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Watze Haantjes Westra en Trijntje Eeuwes Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1822. Wytske is overleden op maandag 30 september 1889 in Terhorne ( De Friese Meren ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 oktober 1889.
Kinderen van Lykle en Wytske:
1 Klaas Lykles Venema, geboren op vrijdag 18 april 1856 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1856. Klaas is overleden op vrijdag 18 januari 1884 in Terhorne ( De Friese Meren ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1884. Klaas bleef ongehuwd.
2 Trijntje Lykles Venema, geboren op donderdag 17 september 1857 in Irnsum ( Leeuwarden ). Volgt 149.
75 Gerbrig Klazes Veenema is geboren op zondag 19 december 1830 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Lykles Venema (zie 24) en Antje Binderts Kleinhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1830. Gerbrig is overleden op zondag 24 juni 1906 in Terkaple ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1906. Gerbrig trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1856 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ) met Jan de Goede, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), zoon van Johannes de Goede en Albertje Roelofs Klein. Jan is overleden op dinsdag 10 april 1866 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1866.
Beroep:
timmermansknecht
Kinderen van Gerbrig en Jan:
1 Johannes Jan de Goede, geboren op donderdag 28 mei 1857 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ). Johannes is overleden op zondag 19 juli 1857 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1857.
2 Albertje de Goede, geboren op zondag 13 februari 1859 in Hasselt ( Zwartewaterland ). Volgt 150.
3 Trijntje de Goede, geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1862. Trijntje is overleden op woensdag 20 augustus 1862 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1862.
4 Aaltje de Goede, geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1862. Aaltje is overleden op vrijdag 22 augustus 1862 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1862.
5 Johannes de Goede, geboren op vrijdag 26 februari 1864 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 151.
76 Jeltje Klazes Venema is geboren op maandag 25 januari 1836 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Lykles Venema (zie 24) en Antje Binderts Kleinhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1836. Jeltje is overleden op woensdag 15 november 1882 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1882.
Beroep:
dienstmeid
Jeltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 26 juli 1856 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Gabe Bockes Beeksma, 43 jaar oud. Gabe is geboren op dinsdag 15 september 1812 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Bocke Sybrens Beeksma en Antje Gabes van der Weide. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1812. Gabe is overleden op donderdag 31 mei 1883 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1883.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Jeltje en Gabe:
1 Trijntje Beeksma, geboren op maandag 24 augustus 1857 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1857. Trijntje is overleden op woensdag 14 juni 1882 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1882. Trijntje bleef ongehuwd.
2 Klaaske Beeksma, geboren op donderdag 4 november 1858 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1858. Klaaske is overleden op zaterdag 15 juni 1867 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1867.
3 Janke Beeksma, geboren op donderdag 28 maart 1861 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1861. Janke is overleden op woensdag 18 december 1946 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1946.
Notitie bij Janke: Janke is op 11 november 1903 in Leeuwarderadeel gehuwd met Jan van Zanten
4 Bokke Beeksma, geboren op maandag 23 februari 1863 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1863. Bokke is overleden in 1943 in Oak Harbor, Island County, Washington ( USA ), 79 of 80 jaar oud. Hij is begraven in Oak Harbor, Island County, op de Maple Leaf Cemetery.
Notitie bij Bokke: Bokke is op 6 november1892 in Sneek gehuwd met Dirkje de Haan
5 Klaas Beeksma, geboren op vrijdag 13 januari 1865 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1865. Klaas is overleden op woensdag 10 mei 1865 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1865.
6 NN NN Beeksma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 20 oktober 1865 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1865.
7 Klaas Beeksma, geboren op donderdag 25 oktober 1866 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1866. Klaas is overleden op maandag 8 maart 1869 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1869.
8 NN NN Beeksma, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 25 oktober 1866 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1866.
9 Bontje Beeksma, geboren op vrijdag 18 december 1868 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1868. Bontje is overleden op woensdag 19 februari 1964 in Emmen, 95 jaar oud. Zij is begraven in Emmen op Begraafplaats de Wolfsbergen. Bontje bleef ongehuwd.
10 Klaaske Beeksma, geboren op woensdag 20 juli 1870 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1870.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 18 mei 1898 in Opsterland gehuwd met Wopke Grupstra
11 Gerbrig Beeksma, geboren op zondag 15 oktober 1871 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1871. Gerbrig is overleden op zondag 28 juli 1872 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1872.
12 Thomas Beeksma, geboren op woensdag 13 november 1872 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1872. Thomas is overleden op dinsdag 23 oktober 1888 in Nijmegen, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1888.
13 Gerbrig Beeksma, geboren op maandag 15 juni 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1874. Gerbrig is overleden op donderdag 25 juni 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1874.
14 Lykele Beeksma, geboren op maandag 15 juni 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1874. Lykele is overleden op dinsdag 23 juni 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1874.
15 Anne Beeksma, geboren op donderdag 7 oktober 1875 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1875.
Notitie bij Anne: Anne is op 17 mei 1902 in Sneek gehuwd met Sibbetlje Elzinga
16 Antje Beeksma, geboren op donderdag 22 maart 1877 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1877. Antje is overleden op dinsdag 1 januari 1963 in Emmen, 85 jaar oud. Zij is begraven in Emmen op Begraafplaats de Wolfsbergen.
Notitie bij Antje: Antje is op 25 juni 1903 in Enkhuizen gehuwd met Gerd Stuvel
77 Wytze Yges Venema is geboren op maandag 20 januari 1823 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1823. Wytze is overleden op woensdag 24 januari 1855 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1855.
Beroep:
Kuipersknecht
Wytze trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1845 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Tytje Hettes Jellema, 21 jaar oud. Tytje is geboren op dinsdag 6 april 1824 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hette Murks Jellema en Lijsbeth Rintjes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1824. Tytje is overleden op maandag 18 juli 1864 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1864.
Beroep:
naaister
Kinderen van Wytze en Tytje:
1 Lijsbeth Venema, geboren op vrijdag 6 maart 1846 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1846. Lijsbeth is overleden op maandag 3 augustus 1846 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1846.
2 Lysbert Wytzes Venema, geboren op maandag 22 november 1847 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 15847. Lysbert is overleden op dinsdag 5 april 1859 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1859.
3 Hinke Wytses Venema, geboren op woensdag 31 oktober 1849 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1849. Hinke is overleden op dinsdag 5 oktober 1852 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1852.
4 Maike Wytzes Venema, geboren op dinsdag 17 februari 1852 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1852. Maike is overleden op dinsdag 7 september 1852 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1852.
5 Yge Venema, geboren op woensdag 27 juli 1853 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 152.
78 Albert Yges Venema is geboren op donderdag 12 augustus 1824 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1824. Albert is overleden op vrijdag 1 augustus 1919 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1919.
Beroep:
Kuipersknecht
Albert trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1848 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Rinske Annes Jellema, 20 jaar oud. Rinske is geboren op zondag 21 oktober 1827 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Rintjes Jellema en Trijntje Barteles Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1827. Rinske is overleden op zondag 1 februari 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1874.
Kinderen van Albert en Rinske:
1 Trijntje Alberts Venema, geboren op donderdag 8 maart 1849 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 153.
2 Hinke Alberts Venema, geboren op dinsdag 13 november 1855 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 154.
79 Sytze Yges Venema is geboren op woensdag 10 december 1828 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1828. Sytze is overleden op donderdag 8 november 1900 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 november 1900.
Beroep:
boerenknecht
Sytze trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1860 in Baarderadeel met Johanneske Eelkes (Johanna) van Staveren, 27 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 13 januari 1833 in Mantgum ( Baarderadeel ), dochter van Eelke Jans van Staveren en Aafke Johannes Swierstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1833. Johanna is overleden op zaterdag 12 oktober 1878 in Ureterp ( Opsterland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1878.
Beroep:
naaister
Kinderen van Sytze en Johanna:
1 Hinke Venema, geboren op dinsdag 18 maart 1862 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 155.
2 Aafke Venema, geboren op woensdag 13 mei 1863 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 156.
3 Yge Venema, geboren op zondag 19 februari 1865 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 157.
4 Geertje Venema, geboren in juni 1866 in Drachten ( Smallingerland ). Geertje is overleden op vrijdag 31 augustus 1866 in Drachten ( Smallingerland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1866.
5 Gettje Venema, geboren op vrijdag 22 november 1867 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 november 1867. Gettje is overleden op zaterdag 2 juli 1955 in Hilversum, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1955. Gettje bleef ongehuwd.
6 Yke Venema, geboren op zaterdag 19 juni 1869 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1869.
7 Eelke Venema, geboren op maandag 23 maart 1874 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 158.
80 Rinze Venema is geboren op zondag 1 juli 1832 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1832. Rinze is overleden op maandag 8 november 1920 in Weststellingwerf, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1920.
Beroep:
Kuiper
Rinze trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 12 februari 1858 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Wypkjen Douwes Bergsma, 23 jaar oud. Wypkjen is geboren op maandag 7 april 1834 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Douwe Brugts Bergsma en Getje Klazes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1834. Wypkjen is overleden op donderdag 1 augustus 1907 in Weststellingwerf, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1907.
Kinderen van Rinze en Wypkjen:
1 Geertje Rinzes Venema, geboren op zondag 16 januari 1859 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 159.
2 Hinke Venema, geboren op vrijdag 11 oktober 1861 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1861. Hinke is overleden op woensdag 7 september 1949 in Wartena ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 september 1949. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats. Hinke bleef ongehuwd.
3 Rinske Venema, geboren op dinsdag 10 mei 1864 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 160.
4 Ettje Venema, geboren op vrijdag 9 november 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 161.
5 Yke Venema, geboren op woensdag 1 september 1869 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 162.
6 Douwe Venema, geboren op donderdag 5 september 1872 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1872. Douwe is overleden op zaterdag 23 februari 1895 in Weststellingwerf, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1895. Douwe bleef ongehuwd.
7 Wytze Venema, geboren op donderdag 17 juni 1875 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 163.
81 Sjoerd Yges Venema is geboren op donderdag 6 november 1834 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1834. Sjoerd is overleden op woensdag 13 juli 1859 in Ureterp ( Opsterland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1859.
Beroep:
Kuiper
Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1858 in Baarderadeel met Grietje Folkerts de Groot, 22 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 15 juli 1835 in Jorwerd ( Leeuwarden ), dochter van Folkert Jans de Groot en Dieuwke Joukes Goslinga. Grietje is overleden op zondag 21 november 1869 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 34 jaar oud.
Kind van Sjoerd en Grietje:
1 Hinke Sjoerds Venema, geboren op maandag 31 januari 1859 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1859. Hinke is overleden op woensdag 4 april 1860 in Oudeschoot ( Heerenveen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1860.
82 Jan Venema is geboren op donderdag 6 november 1834 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 november 1834. Jan is overleden op dinsdag 26 augustus 1919 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1919.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 4 mei 1864 in Baarderadeel met Berber Jans Kooistra, 24 jaar oud. Berber is geboren op dinsdag 31 december 1839 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan Theunis Kooistra en Anna Sints van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1839. Berber is overleden op maandag 12 februari 1912 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1912.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Berber:
1 Sjoerd Venema, geboren op zondag 23 april 1865 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 164.
2 Anna Veenema, geboren op dinsdag 10 september 1867 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1867. Anna is overleden op dinsdag 3 januari 1871 in Drachten ( Smallingerland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1871.
3 Hinke Veenema, geboren op woensdag 12 oktober 1870 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 165.
4 Anna Venema, geboren op maandag 22 december 1873 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1873. Anna is overleden op zaterdag 24 augustus 1895 in Drachten ( Smallingerland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1895.
5 Yge Venema, geboren op donderdag 22 februari 1877 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 166.
6 Etje Venema, geboren op vrijdag 7 april 1882 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 167.
83 Etje Venema is geboren op woensdag 10 oktober 1838 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 oktober 1838. Etje is overleden op maandag 23 december 1901 in Warga ( Leeuwarden ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1901. Etje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1866 in Smallingerland met Reinder de Jong, 24 jaar oud. Reinder is geboren op zaterdag 3 juli 1841 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Gerben Tjerks de Jong en Klaaske Johannes Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1841. Reinder is overleden op zondag 2 november 1924 in Warga ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 november 1924.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Etje en Reinder:
1 Yke Reinders de Jong, geboren op woensdag 15 april 1868 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 april 1868. Yke is overleden op dinsdag 5 mei 1868 in Warga ( Leeuwarden ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1868.
2 Yge de Jong, geboren op dinsdag 15 juni 1869 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 168.
3 Klaaske de Jong, geboren op zondag 2 juli 1871 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 169.
4 Gerben de Jong, geboren op donderdag 11 september 1873 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 170.
5 Albert de Jong, geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 171.
84 Yke Venema is geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van IJge Wytzes Venema (zie 26) en Hinke Alberts Boekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1843. Yke is overleden op donderdag 24 december 1896 in Drachten ( Smallingerland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1896. Yke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 mei 1869 in Smallingerland met Pieter Keuning, 26 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 10 mei 1843 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Johannes Pieters Keuning en Baukjen Martens Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1843. Pieter is overleden op maandag 27 augustus 1928 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1928.
Beroep:
leerlooiersknecht
Kind van Yke en Pieter:
1 Johannes Keuning, geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 172.
85 Akke Idzes Schaafsma is geboren op zaterdag 9 augustus 1845 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ids Arjens Schaafsma en Tjepkjen Sjoerds Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1845. Akke is overleden op donderdag 23 mei 1935 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1935.
Beroep:
boerenmeid
Akke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16 mei 1872 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Durk Haantjes Visser, 26 jaar oud. Durk is geboren op vrijdag 3 april 1846 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Haantje Jacobs Visser en Lolkjen Dirks Baarda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1846. Durk is overleden op donderdag 5 juli 1917 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1917.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Akke en Durk:
1 NN NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 17 september 1873 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1873.
2 NN NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 9 november 1874 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 november 1874.
3 NN NN Visser, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 28 januari 1885 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1885.
86 Arjen Idzes Schaafsma is geboren op woensdag 5 januari 1848 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ids Arjens Schaafsma en Tjepkjen Sjoerds Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1848. Arjen is overleden op maandag 6 april 1936 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1936. Hij is begraven in Deersum.
Beroep:
boerenknecht
Arjen trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 26 mei 1880 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Jantje Martens Bleeksma, 26 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 28 oktober 1853 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Palzes Bleeksma en Harmke Hendriks Vollema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1853. Jantje is overleden op zaterdag 10 december 1932 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1932. Zij is begraven in Deersum.
Kinderen van Arjen en Jantje:
1 NN NN Schaafsma, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 26 april 1881 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1881.
2 Ids Schaafsma, geboren op maandag 13 augustus 1883 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 173.
3 Marten Schaafsma, geboren op donderdag 14 januari 1886 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1886. Marten is overleden op donderdag 23 december 1982 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Bozum.
Notitie bij Marten: Marten is (1) op 20 mei 1909 in Rauwerdehem gehuwd met Hinke van der Meulen en (2) op 15 september 1915 met Aaltje Tuinstra
4 Sjoerd Schaafsma, geboren op zondag 29 november 1891 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1891.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 16 mei 1918 in Rauwerdehem gehuwd met Janke Riemersma
87 Sjoerd Idzes Schaafsma is geboren op donderdag 21 februari 1850 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ids Arjens Schaafsma en Tjepkjen Sjoerds Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1850. Sjoerd is overleden op dinsdag 26 februari 1924 in Irnsum ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1924.
Beroep:
boerenknecht
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 mei 1874 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Ida Ruurds Postma, 26 jaar oud. Ida is geboren op zaterdag 8 januari 1848 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Ruurd Gerbens Postma en Anna Engelberts Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1848. Ida is overleden op woensdag 18 maart 1931 in Irnsum ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1931.
Kinderen van Sjoerd en Ida:
1 Tjipkjen Schaafsma, geboren op woensdag 3 februari 1875 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1875. Tjipkjen is overleden op dinsdag 10 maart 1953 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1953.
Notitie bij Tjipkjen: Tjipkjen is op 29 juli 1909 in Beuschichem gehuwd met Frans Pieter van Beusekom
2 Ruurd Schaafsma, geboren op zaterdag 22 juli 1876 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1876. Ruurd is overleden op woensdag 26 september 1951 in Roosendaal en Nispen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1951. Hij is begraven in Roosendaal op de Begraafplaats aan de Bachlaan.
Notitie bij Ruurd: Ruurd is op 4 januari 1905 in Heerlen gehuwd met Anna Mechtilda Cnubben
3 Ids Schaafsma, geboren op vrijdag 27 augustus 1880 in Irnsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1880. Ids is overleden op woensdag 5 augustus 1903 in Irnsum ( Leeuwarden ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1903. Ids bleef ongehuwd.
Beroep:
machinist
4 NN NN Schaafsma, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 28 juni 1888 in Irnsum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1888.
88 Symen Idses Schaafsma is geboren op donderdag 16 september 1852 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ids Arjens Schaafsma en Tjepkjen Sjoerds Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1852. Symen is overleden op woensdag 29 november 1933 in Wirdum ( Eemsdelta ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1933. Symen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 mei 1880 in Baarderadeel met Rinske Klazes van Tuinen, 29 jaar oud. Rinske is geboren op donderdag 4 juli 1850 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Klaas Klazes van Tuinen en Antje Thymens Jelgersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1850. Rinske is overleden op woensdag 28 juni 1944 in Leeuwarden, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1944.
Kinderen van Symen en Rinske:
1 Janke Schaafsma, geboren op dinsdag 28 november 1882 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1882.
Notitie bij Janke: Janke is op 17 november 1906 in Sneek gehuwd met Hidde Kuipers
2 Ids Schaafsma, geboren op vrijdag 23 mei 1884 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1884. Ids is overleden op dinsdag 19 januari 1965 in Sneek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Ids: Ids is op 22 juni 1907 in Wymbritseradeel gehuwd met Klaaske Beetsma
3 Klaas Schaafsma, geboren op donderdag 18 maart 1886 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1886. Klaas is overleden op zaterdag 15 oktober 1966 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1966.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 26 april 1922 in ’s-Gravenhage gehuwd met hendrikje van der Leest
4 Arjen Schaafsma, geboren op vrijdag 10 juni 1887 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1887. Arjen is overleden op vrijdag 16 maart 1984 in Hardinxveld-Giessendam, 96 jaar oud. Hij is begraven in Hardinxveld-Giessendam op Begraafplaats Krommegat.
Notitie bij Arjen: Arjen is op 27 september 1913 in Hennaarderadeel gehuwd met Tjitske Offringa
5 Antje Schaafsma, geboren op donderdag 26 juli 1888 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1888. Antje is overleden op donderdag 14 maart 1968 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1968.
Notitie bij Antje: Antje is op 19 juni 1926 in Leeuwarderadeel gehuwd met Doeke Radersma
6 Tjipkje Schaafsma, geboren op vrijdag 20 december 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1889.
Notitie bij Tjipkje: Tjipkje is op 31 mei 1911 in Leeuwarderadeel gehuwd met Hendrik Alberts
89 Hieke Schaafsma is geboren op woensdag 30 april 1856 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ids Arjens Schaafsma en Tjepkjen Sjoerds Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1856. Hieke is overleden op maandag 25 april 1881 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1881.
Beroep:
naaister
Hieke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Albert Feitsma, 29 jaar oud. Albert is geboren op maandag 28 juli 1851 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rinse Jacobs Feitsma en Trijntje Alberts Algera. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1851. Albert is overleden op dinsdag 28 april 1885 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1885.
Beroep:
Winkelier
90 Joqchum Beetsma is geboren op woensdag 23 februari 1853 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybolt Jochems Beetsma en Afke Sjoerds (Aafke) Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1853. Joqchum is overleden op donderdag 8 mei 1919 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1919.
Beroep:
boerenknecht
Joqchum trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1879 in Wymbritseradeel met Klaaske Sytsma, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 17 oktober 1852 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Klazes Sytsma en Geertje Huberts Blom. Klaaske is overleden op zondag 4 augustus 1940 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1940.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Joqchum en Klaaske:
1 Geertje Beetsma, geboren op zondag 17 oktober 1880 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1880. Geertje is overleden op dinsdag 2 november 1880 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1880.
2 Sybolt Beetsma, geboren op vrijdag 18 november 1881 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1881. Sybolt is overleden op zaterdag 31 oktober 1981 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 99 jaar oud. Hij is begraven in Gauw.
Notitie bij Sybolt: Sybolt is (1) op 13 mei 1905 in Rauwerdehem gehuwd met Sjieuwke van der Veen en (2) op 27 april 1929 in Wymbritseradeel met Wytske Walinga
3 Geertje Beetsma, geboren op woensdag 4 februari 1885 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1885. Geertje is overleden op maandag 20 juli 1914 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1914.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 24 oktober 1908 in Wymbritseradeel gehuwd met Anna Huitema
91 Sjoerd Beetsma is geboren op woensdag 31 mei 1854 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybolt Jochems Beetsma en Afke Sjoerds (Aafke) Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1854. Sjoerd is overleden op woensdag 23 maart 1892 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1892.
Beroep:
Bakkersknecht
Sjoerd:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 mei 1879 in Hennaarderadeel met Wypkje Zijlstra, 19 jaar oud. Wypkje is geboren op woensdag 12 oktober 1859 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Jans Zijlstra en Antje Cornelis Binsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 oktober 1859. Wypkje is overleden op vrijdag 20 juni 1884 in Franeker, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1884.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 30 april 1887 in Wymbritseradeel met Albertje Alberda, 43 jaar oud. Albertje is geboren op vrijdag 5 april 1844 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerryt Sjoerds Alberda en Antje Wytzes Beetstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1844.
Kind van Sjoerd en Wypkje:
1 Afke Beetsma, geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Abbega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1880. Afke is overleden op woensdag 7 maart 1917 in Haarlem, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1917.
Notitie bij Afke: Afke is op 21 augustus 1905 in Franekeradeel gehuwd met Douwe Dijkstra
Kind van Sjoerd en Albertje:
2 Anne Beetsma, geboren op zondag 16 oktober 1887 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1887. Anne is overleden op maandag 13 februari 1967 in Echteld ( Neder-Betuwe ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Echteld op de begraafplaats van de NH Kerk.
Notitie bij Anne: Anne is op 17 mei 1916 in Echteld gehuwd met Wilhelmina Hendrika Roelofs
Beroep:
assistent
92 Antje Sybolts Beetsma is geboren op maandag 4 februari 1856 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybolt Jochems Beetsma en Afke Sjoerds (Aafke) Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1856. Antje is overleden op vrijdag 19 december 1947 in Spankeren ( Rheden ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1947.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 mei 1879 in Baarderadeel met Anske Nolkes van Asperen, 25 jaar oud. Anske is geboren op woensdag 1 februari 1854 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Nolke Anskes van Asperen en Antje Gerbens Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1854. Anske is overleden op donderdag 18 november 1897 in Sneek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1897.
Beroep:
schipper
Kinderen van Antje en Anske:
1 Aafke van Asperen, geboren op woensdag 22 september 1880 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1880. Aafke is overleden op maandag 5 mei 1958 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1958.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 3 september 1908 in Rauwerdehem gehuwd met Pieter Erkelens
2 Nolke van Asperen, geboren op woensdag 14 maart 1883 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1883. Nolke is overleden op donderdag 20 februari 1908 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1908. Nolke bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
3 Sybolt van Asperen, geboren op donderdag 14 mei 1885 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1885. Sybolt is overleden op dinsdag 21 mei 1912 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1912. Sybolt bleef ongehuwd.
4 Gerben van Asperen, geboren op donderdag 18 augustus 1887 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1887. Gerben is overleden op maandag 5 december 1887 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1887.
5 Gerben van Asperen, geboren op vrijdag 16 augustus 1889 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1889. Gerben is overleden op donderdag 17 oktober 1907 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1907. Gerben bleef ongehuwd.
Beroep:
timmerknecht
6 Jochum van Asperen, geboren op vrijdag 10 juni 1892 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1892.
Notitie bij Jochum: Jochum is op 15 juli 1920 in Rauwerdehem gehuwd met Folkertje Sipma
7 Anne van Asperen, geboren op vrijdag 26 april 1895 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1895. Anne is overleden op dinsdag 11 augustus 1914 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1914. Anne bleef ongehuwd.
93 Akke Beetsma is geboren op vrijdag 2 oktober 1857 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybolt Jochems Beetsma en Afke Sjoerds (Aafke) Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1857. Akke is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1938. Zij is begraven in Gauw.
Beroep:
dienstmeid
Akke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1880 in Wymbritseradeel met Gerben Kamstra, 28 jaar oud. Gerben is geboren op zaterdag 1 november 1851 in Folsgare ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rink Annes Kamstra en Sjoukjen Gerbens Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1851. Gerben is overleden op woensdag 1 mei 1935 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1935. Hij is begraven in Gauw.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Akke en Gerben:
1 Sybolt Kamstra, geboren op zondag 20 maart 1881 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1881. Sybolt is overleden op donderdag 26 februari 1885 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1885.
2 Sybolt Kamstra, geboren op woensdag 12 augustus 1885 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1885. Sybolt is overleden op donderdag 20 november 1969 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Gauw.
Notitie bij Sybolt: Sybolt is op 3 juni 1910 in Wymbritseradeel gehuwd met Klaaske van der Veen
3 Sjoukje Kamstra, geboren op zaterdag 6 juni 1891 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1891.
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is op 19 mei 1917 in Wymbritseradeel gehuwd met Wytze Hoekstra
4 Afke Kamstra, geboren op zondag 11 november 1894 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 november 1894. Afke is overleden op donderdag 18 december 1975 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Afke: Afke is op 24 maart 1927 in Tietjerksteradeel gehuwd met Doede Jans van der Werf
94 Jan Beetsma is geboren op woensdag 10 december 1862 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybolt Jochems Beetsma en Afke Sjoerds (Aafke) Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1862. Jan is overleden op woensdag 11 juni 1947 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1947.
Beroep:
boerenknecht
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1887 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Hilligjen de Leeuw, 20 jaar oud. Hilligjen is geboren op dinsdag 15 mei 1866 in Oudehaske ( De Friese Meren ), dochter van Gerrit Thijsses de Leeuw en Doedtje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1866. Hilligjen is overleden op dinsdag 27 september 1887 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1887.
Beroep:
boerenmeid
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 april 1889 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Aaltje Zeilstra, 32 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 7 september 1856 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Auke Sibles Zeilstra en Uilkjen Sytses van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1856. Aaltje is overleden op zaterdag 23 maart 1895 in Sneek, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1895.
Beroep:
dienstmeid
(3) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 10 november 1895 in Sneek met Klaaske Looyenga, 28 jaar oud. Klaaske is geboren op dinsdag 15 oktober 1867 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Jan Pieters Looyenga en Akke Douwes van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1867. Klaaske is overleden op zondag 14 oktober 1956 in Franeker, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1956.
Beroep:
dienstbode
Kind van Jan en Hilligjen:
1 Doedtje Beetsma, geboren op vrijdag 9 september 1887 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1887. Doedtje is overleden op zondag 11 september 1887 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1887.
Kinderen van Jan en Aaltje:
2 Sybolt Beetsma, geboren op zaterdag 29 maart 1890 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1890. Sybolt is overleden op maandag 16 november 1908 in Sneek, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1908. Sybolt bleef ongehuwd.
3 Uilkje Beetsma, geboren op zondag 23 augustus 1891 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891. Uilkje is overleden op vrijdag 13 mei 1892 in Sneek, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1892.
4 Uilkje Beetsma, geboren op dinsdag 20 december 1892 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1892. Uilkje is overleden op zondag 24 december 1893 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 december 1893.
5 Uilkje Beetsma, geboren op zondag 21 oktober 1894 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1894. Uilkje is overleden op donderdag 5 december 1918 in Sneek, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1918. Uilkje bleef ongehuwd.
Kinderen van Jan en Klaaske:
6 Jan Beetsma, geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 maart 1896.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 juni 1931 in Harlingen gehuwd met Jipke Zeylmaker
7 Akke Beetsma, geboren op zondag 7 november 1897 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1897.
Notitie bij Akke: Akke is op 16 oktober 1916 in Sneek gehuwd met Pieter Kamminga
8 Afke Beetsma, geboren op dinsdag 14 november 1899 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1899. Afke is overleden op dinsdag 18 juni 1957 in Arnhem, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 juni 1957.
Notitie bij Afke: Afke is op 29 april 1929 in Sneek gehuwd met Sipke Sipma
95 Aaltje Gerrits Henstra is geboren op maandag 31 oktober 1842 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Gerrit Sjoerds Henstra en Freerkjen Sjoerds Venema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1842. Aaltje is overleden op donderdag 19 juli 1934 in Terhorne ( De Friese Meren ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1934. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1868 in Utingeradeel met Auke Atses van der Meer, 28 jaar oud. Auke is geboren op zondag 8 december 1839 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Atze Aukes van der Meer en Antje Radmers van Wijngaarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1839. Auke is overleden op zondag 8 november 1908 in Terhorne ( De Friese Meren ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1908.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aaltje en Auke:
1 Atze Aukes van der Meer, geboren op donderdag 4 februari 1869 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1869. Atze is overleden op maandag 16 april 1962 in Oudega ( Smallingerland ), 93 jaar oud.
Notitie bij Atze: Atze is op 24 mdei 1923 in Menaldumadeel gehuwd met Wietske Hainje
2 Freerkje Aukes van der Meer, geboren op zaterdag 2 september 1871 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1871. Freerkje is overleden op zondag 6 maart 1949 in Langedijk ( West-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1949.
Notitie bij Freerkje: Freerkje is op 9 juni 1898 in Utingeradeel gehuwd met Jan Talsma
3 Gerrit Aukes van der Meer, geboren op zondag 10 augustus 1873 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1873. Gerrit is overleden op zondag 23 februari 1902 in Terhorne ( De Friese Meren ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 februari 1902.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 27 mei 1897 in Utingeradeel gehuwd met Zuster Atsma
Beroep:
scheepstimmerknecht
4 Anna (Antje) van der Meer, geboren op woensdag 15 december 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1875. Antje is overleden op zaterdag 11 november 1899 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1899. Antje bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
5 Sibbeltje Aukes van der Meer, geboren op zaterdag 13 oktober 1877 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 174.
6 Aaltje van der Meer, geboren op woensdag 15 december 1880 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1880. Aaltje is overleden op dinsdag 12 februari 1929 in Akkrum ( Heerenveen ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1929.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 21 december 1900 in Utingeradeel gehuwd met Jacobus Sijbrens de Vries
7 Ytje van der Meer, geboren op vrijdag 29 juni 1883 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1883. Ytje is overleden op vrijdag 7 oktober 1892 in Terhorne ( De Friese Meren ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1892.
8 NN NN van der Meer, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 7 februari 1886 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1886.
96 Sjoerd Gerrits Henstra is geboren op dinsdag 5 januari 1847 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Gerrit Sjoerds Henstra en Freerkjen Sjoerds Venema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1847. Sjoerd is overleden op donderdag 13 april 1911 in Terhorne ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1911.
Beroep:
meesterknecht
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12 mei 1871 in Utingeradeel met Arentje Jans Bakker, 23 jaar oud. Arentje is geboren op dinsdag 11 april 1848 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Martens Bakker en Janke Sybes Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1848. Arentje is overleden op maandag 25 maart 1935 in Terhorne ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1935.
Beroep:
onderwijzeres in handwerken
Kinderen van Sjoerd en Arentje:
1 Gerrit Sjoerds Henstra, geboren op woensdag 13 december 1871 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1871. Gerrit is overleden op vrijdag 23 november 1951 in Akkrum ( Heerenveen ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1951. Hij is begraven in Terhorne.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 5 maart 1891 in Utingeradeel gehuwd met Sytske Symens Boetje
2 Itskje Sjoerds Henstra, geboren op donderdag 17 april 1873 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1873.
3 Freerkje Sjoerds Henstra, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1875. Freerkje is overleden op zaterdag 21 november 1936 in Terhorne ( De Friese Meren ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 november 1936.
Notitie bij Freerkje: Freerkje is op 25 mei 1894 in Utingeradeel gehuwd met Sake Dijkema
4 Ytje Henstra, geboren op zaterdag 3 februari 1877 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1877. Ytje is overleden op maandag 1 juni 1970 in Heerenveen, 93 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 27 december 1900 in Utingeradeel gehuwd met Arjen Hoekstra
5 Janke Henstra, geboren op zaterdag 3 februari 1877 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 175.
6 Jan Henstra, geboren op zaterdag 8 maart 1879 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1879. Jan is overleden op zondag 23 oktober 1960 in Ilpendam ( Waterland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Ilpendam op de begraafplaats aan de Kerkstraat.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 juli 1906 in Vlissingen gehuwd met Wilhelmina Wielemaker
7 Jeltje Henstra, geboren op zondag 22 augustus 1880 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1880. Jeltje is overleden op zaterdag 7 november 1931 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1931.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 18 mei 1905 in Utingeradeel gehuwd met Kornelis Postma
97 Willem Geerts Henstra is geboren op woensdag 24 september 1851 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Gerrit Sjoerds Henstra en Freerkjen Sjoerds Venema (zie 33). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 september 1851. Willem is overleden op zondag 9 augustus 1942 in Schiedam, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1942.
Beroep:
schipper
Willem trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 juli 1879 in Dordrecht met Johanna Maria Tarmond, 27 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 8 april 1852 in Dordrecht, dochter van Servaas Tarmond en Jacoba Venus. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1852.
Beroep:
tapster
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Servaas Willem Henstra, geboren op zondag 16 mei 1880 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1880. Servaas is overleden op vrijdag 28 januari 1881 in Dordrecht, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1881.
2 Willem Gerrit Henstra, geboren op vrijdag 31 maart 1882 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1882. Willem is overleden op maandag 14 mei 1883 in Dordrecht, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1883.
3 Florina Maria Henstra, geboren op zondag 1 juli 1883 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1883. Florina is overleden op zondag 23 oktober 1960 in Rotterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 23 oktober 1960.
Notitie bij Florina: Florina is op 8 juli 1914 in Rotterdam gehuwd met Dirk van Vreeswijk van wie zij op 15 februari 1933 gescheiden is.
4 Maria Henstra, geboren op zaterdag 18 juli 1885 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1885. Maria is overleden op zondag 7 januari 1934 in Schiedam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1934.
Notitie bij Maria: Maria is op 21 oktober 1914 in Rotterdam gehuwd met Marinus Bartholomeus Mes
5 Wilhelmina Johanna Henstra, geboren op woensdag 27 juli 1887 in Geertruidenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1887. Wilhelmina is overleden op woensdag 5 september 1888 in Dordrecht, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1888.
6 Wilhelmina Johanna Henstra, geboren op zondag 25 mei 1890 in Dordrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1890. Wilhelmina is overleden op dinsdag 8 oktober 1946 in Schiedam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1946.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina is op 22 juli 1914 in Rotterdam gehuwd met Philippus Arie Addeson
98 Ytje Willems Venema is geboren op dinsdag 20 oktober 1857 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Willem Sjoerds Venema (zie 34) en Trijntje Andries Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1857. Ytje is overleden op woensdag 14 augustus 1935 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1935. Zij is begraven in Terzool.
Beroep:
boerenmeid
Ytje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1884 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Durk Ages Dijkstra, 25 jaar oud. Durk is geboren op dinsdag 24 augustus 1858 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Age Durks Dijkstra en Pierkjen Jarigs Wierenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1858. Durk is overleden op maandag 6 augustus 1934 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1934. Hij is begraven in Terzool.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Ytje en Durk:
1 Age Dijkstra, geboren op donderdag 11 november 1886 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 176.
2 Willem Dijkstra, geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 177.
99 Andries Venema is geboren op zondag 21 augustus 1859 in Sneek, zoon van Willem Sjoerds Venema (zie 34) en Trijntje Andries Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1859. Andries is overleden op vrijdag 16 januari 1942 in Akkrum ( Heerenveen ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1942. Hij is begraven in Akkrum.
Beroep:
schipper
Andries trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1889 in Utingeradeel met Hinke Hayes Siksma, 23 jaar oud. Hinke is geboren op zaterdag 28 april 1866 in Akkrum ( Heerenveen ), dochter van Haye Thijsses Siksma en Tjitske Jacobs Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 april 1866. Hinke is overleden op zaterdag 27 juni 1936 in Akkrum ( Heerenveen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1936. Zij is begraven in Akkrum.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Andries en Hinke:
1 Tjitske Venema, geboren op zaterdag 28 juni 1890 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1890.
2 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 13 april 1891 in Akkrum ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1891.
3 Willem Andries Venema, geboren op maandag 24 april 1893 in Akkrum ( Heerenveen ). Volgt 178.
4 Haye Venema, geboren op zaterdag 9 maart 1895 in Akkrum ( Heerenveen ). Volgt 179.
100 Harmke Venema is geboren op maandag 21 april 1862 in Sneek, dochter van Willem Sjoerds Venema (zie 34) en Trijntje Andries Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1862. Harmke is overleden op zaterdag 24 februari 1906 in Grouw ( Leeuwarden ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1909.
Beroep:
huishoudster
Harmke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 november 1892 in Wymbritseradeel met Folkert van der Meer, 30 jaar oud. Folkert is geboren op donderdag 6 november 1862 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Wietze Folkerts van der Meer en Akke Adams de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 november 1862. Folkert is overleden op vrijdag 26 oktober 1928 in Hoogezand ( Midden-Groningen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1928.
Beroep:
landbouwer
101 Trientje Venema is geboren op zondag 9 juni 1867 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), dochter van Willem Sjoerds Venema (zie 34) en Trijntje Andries Venema (zie 66). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1867. Trientje is overleden op zaterdag 22 december 1928 in Akkrum ( Heerenveen ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1928. Zij is begraven in Akkrum.
Beroep:
naaister
Trientje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 juni 1893 in Utingeradeel met Thijs Hayes Siksma, 24 jaar oud. Thijs is geboren op zondag 1 november 1868 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Haye Thijsses Siksma en Tjitske Jacobs Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1868. Thijs is overleden op zaterdag 26 november 1932 in Akkrum ( Heerenveen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1932. Hij is begraven in Akkrum.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Trientje en Thijs:
1 Trientje Siksma, geboren op maandag 25 juni 1894 in Akkrum ( Heerenveen ). Volgt 180.
2 Tjitske Siksma, geboren op zaterdag 21 december 1895 in Akkrum ( Heerenveen ). Volgt 181.
3 Haye Siksma, geboren op donderdag 7 juli 1898 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1898. Haye is overleden op dinsdag 27 december 1898 in Akkrum ( Heerenveen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1898.
4 Haye Harmen Siksma, geboren op zondag 24 oktober 1909 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1909.
102 Sjoerd Willem Venema is geboren op zondag 24 september 1865 in Zierikzee, zoon van Jildert Sjoerds Venema (zie 35) en Barbera Kister. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1865. Sjoerd is overleden op donderdag 31 december 1931 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjoerd: aktenummer 1932.5
Beroep:
schoenmaker en arbeider bij de gasfabriek
Sjoerd:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 13 februari 1889 in Rotterdam met Magdalena Staats, 26 jaar oud. Magdalena is geboren op woensdag 28 januari 1863 in Rotterdam, dochter van Johannes Staats en Bastiaantje Kloppert.
Notitie bij de geboorte van Magdalena: aktenummer 1863.344
Magdalena is overleden op dinsdag 27 mei 1913 in Rotterdam, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Magdalena: aktenummer 1913.2397
(2) trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 30 juni 1920 in Rotterdam met Adriana Pieternella Toornvliet, 48 jaar oud. Adriana is geboren op donderdag 15 februari 1872 in Charlois ( Rotterdam ), dochter van Pieter Toorenvlied en Adriana Stolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1872. Adriana is overleden op zaterdag 2 juni 1962 in Rotterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: aktenummer 1962.1503
Kinderen van Sjoerd en Magdalena:
1 Barbera Venema, geboren op donderdag 27 juni 1889 in Rotterdam. Volgt 182.
2 Magdalena Venema, geboren op vrijdag 5 december 1890 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Magdalena: aktenummer 1890.6223
Magdalena is overleden op zondag 16 augustus 1891 in Rotterdam, 8 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Magdalena: aktenummer 1891.3003
3 Bastiaantje Venema, geboren op dinsdag 19 januari 1892 in Rotterdam. Volgt 183.
4 Johanna Wilhemina Venema, geboren op donderdag 1 februari 1894 in Rotterdam. Volgt 184.
5 Hermina Venema, geboren op maandag 4 april 1898 in Rotterdam. Volgt 185.
6 Jildert Sjoerds Venema, geboren op vrijdag 18 maart 1904 in Rotterdam. Volgt 186.
103 Frederik Venema is geboren op donderdag 18 maart 1869 in Zierikzee, zoon van Jildert Sjoerds Venema (zie 35) en Barbera Kister. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1869. Frederik is overleden op zondag 7 januari 1917 in Rotterdam, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frederik: aktenummer 1917.151
Frederik trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 september 1898 in Rotterdam met Maria Margaretha de Bot, 21 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 14 augustus 1877 in Rotterdam, dochter van Adrianus de Bot en Maria Magdalena Blom.
Notitie bij de geboorte van Maria: aktenummer 1877.3575
Maria is overleden op woensdag 15 juli 1942 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: aktenummer 1942.2873
Kinderen van Frederik en Maria:
1 Maria Magdalena Venema, geboren op woensdag 19 juli 1899 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: aktenummer 1899.6299
2 Jildert Sjoerds Venema, geboren op vrijdag 1 november 1901 in Rotterdam. Volgt 187.
3 Frederik Venema, geboren op vrijdag 29 april 1904 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Frederik: aktenummer 1904.4331
4 Adrianus Venema, geboren op vrijdag 21 september 1906 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: aktenummer 1906.9595
Adrianus is overleden op zondag 29 juni 1913 in Rotterdam, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adrianus: aktenummer 1913.565
104 Louw Meintes Venema is geboren op maandag 30 januari 1865 in Irnsum ( Leeuwarden ), zoon van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1865. Louw is overleden op dinsdag 6 oktober 1959 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1959. Hij is begraven in Wieuwerd.
Beroep:
schoenmaker en fouragehandelaar
Louw trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1887 in Baarderadeel met Akke Tjipkes Hiemstra, 23 jaar oud. Akke is geboren op maandag 22 februari 1864 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjipke Jentjes Hiemstra en Tjitske Lolkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1864. Akke is overleden op donderdag 24 september 1942 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1942. Zij is begraven in Wieuwerd.
Beroep:
naaister
Kinderen van Louw en Akke:
1 Meinte Venema, geboren op maandag 1 april 1889 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 188.
2 Tjitske Venema, geboren op woensdag 17 december 1890 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 189.
3 Fokeltje Venema, geboren op zaterdag 7 oktober 1899 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 190.
4 Tjipke Venema, geboren op vrijdag 7 februari 1902 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 191.
105 Ytje Venema is geboren op donderdag 15 november 1866 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1866. Ytje is overleden op dinsdag 15 september 1959 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1959. Zij is begraven in Oosterwierum.
Beroep:
boerenmeid
Ytje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 mei 1889 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Albert Brandenburg, 27 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 15 oktober 1861 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Albert Klazes Brandenburg en Symentje de Vette Vonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1861. Albert is overleden op dinsdag 26 november 1929 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1929. Hij is begraven in Oosterwierum.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Ytje en Albert:
1 Fogeltje Alberts Brandenburg, geboren op dinsdag 16 mei 1893 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1893.
2 Fokeltje Alberts Brandenburg, geboren op woensdag 23 mei 1894 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Fokeltje is overleden op woensdag 13 juni 1894 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1894.
3 Albert Alberts Brandenburg, geboren op zondag 9 juni 1895 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 192.
106 Sjoerd Venema is geboren op donderdag 24 september 1868 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1868. Sjoerd is overleden op dinsdag 25 februari 1947 in Weidum ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 februari 1947. Hij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
Botermaker
Sjoerd trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1897 in Tietjerksteradeel met Tetje Mulder, 29 jaar oud. Tetje is geboren op dinsdag 11 februari 1868 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Ates Mulder en Anderieske Sjoerds (Andresche) Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1868. Tetje is overleden op donderdag 31 maart 1932 in Weidum ( Leeuwarden ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1932. Zij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Kinderen van Sjoerd en Tetje:
1 Meinte Venema, geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 193.
2 Johannes Venema, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 194.
3 Vogeltje Andrieske Venema, geboren op maandag 25 augustus 1902 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1902.
4 Sjoerd Jelle Venema, geboren op dinsdag 23 juli 1907 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1907.
107 Pier Venema is geboren op dinsdag 23 augustus 1870 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1870. Pier is overleden op vrijdag 12 juli 1946 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juli 1946. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
kaasmaker
Pier trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1898 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Maaike van der Meulen, 24 jaar oud. Maaike is geboren op maandag 2 maart 1874 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Folkert Jeltes van der Meulen en Grietje Klazes Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1874. Maaike is overleden op dinsdag 13 februari 1968 in Heemstede, 93 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Pier en Maaike:
1 Grietje Venema, geboren op zaterdag 9 juli 1898 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 195.
2 Jelle Meinte Venema, geboren op vrijdag 22 december 1899 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 196.
3 Vokeltje Venema, geboren op maandag 17 oktober 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 197.
4 Folkert Venema, geboren op zaterdag 20 oktober 1906 in Akmarijp ( De Friese Meren ). Volgt 198.
5 Meinte Venema, geboren op maandag 2 november 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 199.
108 Jildert Venema is geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1875. Jildert is overleden op woensdag 16 november 1960 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 november 1960. Hij is begraven in Rauwerd.
Beroep:
schoenmaker
Jildert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1898 in Wymbritseradeel met Antje Mulder, 19 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 8 februari 1878 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Teeke Berends Mulder en Antje Gosses de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1878. Antje is overleden op zondag 19 december 1954 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1954. Zij is begraven in Rauwerd.
Beroep:
naaister
Kinderen van Jildert en Antje:
1 Meinte Venema, geboren op zondag 29 mei 1898 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 200.
2 Taeke Venema, geboren op zondag 4 maart 1900 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 201.
3 Jelle Venema, geboren op dinsdag 27 januari 1903 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 202.
4 Gosse Venema, geboren op vrijdag 20 november 1914 in Leeuwarden. Volgt 203.
109 Willem Venema is geboren op maandag 9 december 1878 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meinte Venema (zie 37) en Fokeltje Louws Oosterloo. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1878. Willem is overleden op donderdag 7 augustus 1952 in Heerde, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 augustus 1952. Hij is begraven in Rauwerd.
Beroep:
manufacturier
Willem trouwde, 27 jaar oud, op zondag 20 mei 1906 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Elizabeth Zwarteveen, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op dinsdag 29 april 1884 in Jutrijp ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Karstes Zwarteveen en Annigje Otten. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1884. Elizabeth is overleden op donderdag 29 september 1960 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1960. Zij is begraven in Rauwerd.
Kinderen van Willem en Elizabeth:
1 Meinte Venema, geboren op dinsdag 22 oktober 1907 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 204.
2 Jacob Venema, geboren op zaterdag 31 oktober 1908 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 205.
3 Annigje Venema, geboren op zaterdag 19 november 1910 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 206.
4 Louwrens Venema, geboren op woensdag 16 juni 1915 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ).
5 Ietje Venema, geboren op zaterdag 11 november 1916 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 207.
6 Jozephine Vokeltje Venema, geboren op zaterdag 15 januari 1921 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ).
110 Antje Bouma is geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1860. Antje is overleden op dinsdag 26 november 1940 in Kampen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1940.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30 september 1882 in Hennaarderadeel met Wiepke Sangers, 26 jaar oud. Wiepke is geboren op donderdag 29 mei 1856 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Thijsses Sangers en Pietje Ymes Oostra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 mei 1856. Wiepke is overleden op zondag 17 april 1932 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1932.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Antje en Wiepke:
1 Dirk Sangers, geboren op woensdag 8 november 1882 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1882. Dirk is overleden op dinsdag 17 december 1957 in Nijmegen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1957.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 1 mei 1913 in Utingeradeel gehuwd met Japke de Haan
2 Jan Sangers, geboren op vrijdag 15 januari 1886 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1886. Jan is overleden op maandag 5 april 1926 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1926.
Notitie bij Jan: Jan is op 5 juli 1906 in het Bildt gehuwd met Trijntje Snijder
3 Sipke Sangers, geboren op zaterdag 4 september 1897 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1897. Sipke is overleden op donderdag 14 juni 1962 in Kampen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1962. Hij is begraven in IJsselmuiden op de Begraafplaats aan de Rondeweg.
Notitie bij Sipke: Sipke is op 30 augustus 1922 in Rheden gehuwd met Everdina Hendrika Enklaar
Beroep:
gemeentesecretaris
111 Jouw Bouma is geboren op maandag 28 oktober 1861 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1861. Jouw is overleden op zondag 27 februari 1921 in Wieringerwaard ( Hollands Kroon ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1921.
Beroep:
boerenknecht
Jouw trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Hennaarderadeel met Grietje Bos, 23 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 18 juli 1861 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaaske Sjoerds Ypma en Taede Aebes Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1861. Grietje is overleden op maandag 13 december 1943 in Hoogeveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1943.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jouw en Grietje:
1 Dirk Bouma, geboren op maandag 15 maart 1886 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1886. Dirk is overleden op dinsdag 8 december 1959 in Bergen, 73 jaar oud (oorzaak: Dirk is dood gevonden op het opslagterrein van een wegenbouwbedrijf). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1959.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 1 juni 1911 in Menaldumadeel gehuwd met Douwtje Langhout
2 Taede Bouma, geboren op zaterdag 8 september 1888 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1888.
Notitie bij Taede: Taede is op 22 mei 1913 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Hendrikje Smid
3 NN NN Bouma, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 5 januari 1891 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1891.
4 Abraham Bouma, geboren op donderdag 3 oktober 1895 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1895.
Notitie bij Abraham: Abraham is op 3 juli 1924 in Assen gehuwd met Gezina Hamming
112 Abraham Bouwma is geboren op zondag 7 mei 1865 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1865. Abraham is overleden op donderdag 30 juni 1960 in Amsterdam, 95 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1887     boerenknecht
Abraham:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 november 1887 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Antje van der Meer, 25 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 26 november 1861 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Dirks van der Meer en Japkje Reinderts Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1861. Antje is overleden op zaterdag 1 juli 1944 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1944.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 83 jaar oud, op dinsdag 13 juli 1948 in Amsterdam met Jacoba Hessels, 76 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 22 juni 1872 in Amsterdam, dochter van Johannes Cornelis Hessels en Helena Elisabeth Azijn. Jacoba is overleden op dinsdag 26 juli 1955 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Antje:
1 Sipkjen Bouwma, geboren op maandag 23 april 1888 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1888. Sipkjen is overleden op vrijdag 27 augustus 1971 in Sandfirden ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Sandfirden.
Notitie bij Sipkjen: Sipkjen is op 16 februari 1907 in Wonseradeel gehuwd met Yde Roukema
2 Jacobje Bouwma, geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1891. Jacobje is overleden op donderdag 17 april 1969 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1969.
Notitie bij Jacobje: Jacobje is op 6 mei 1920 in Rauwerdehem gehuwd met Sipke Dotinga
3 Dirk Bouwma, geboren op zondag 9 december 1894 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1894.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 2 mei 1918 in Wymbritseradeel gehuwd met Beitske van Slageren
Beroep:
boer
4 Hendrikje Bouwma, geboren op woensdag 24 mei 1899 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1899. Hendrikje is overleden op vrijdag 12 januari 1900 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1900.
5 Hendrikje Bouwma, geboren op donderdag 9 april 1903 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 april 1903. Hendrikje is overleden op zaterdag 25 oktober 1969 in Sneek, 66 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 26 april 1923 in Rauwerdehem gehuwd met Douwe Abma
113 Pietje Bouma is geboren op vrijdag 11 juni 1869 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1869. Pietje is overleden op zaterdag 3 januari 1953 in Heerlen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1953.
Beroep:
dienstmeid
Pietje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Baarderadeel met Binnert Baukes Bakker, 23 jaar oud. Binnert is geboren op vrijdag 5 maart 1869 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Bauke Rientses Bakker en Willemke Binnerts Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1869. Binnert is overleden op zondag 15 oktober 1911 in Winsum ( Het Hogeland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1911.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Pietje en Binnert:
1 Bauke Bakker, geboren op vrijdag 3 februari 1893 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1893. Bauke is overleden op zondag 3 februari 1907 in Winsum ( Het Hogeland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1907.
2 Dirk Bakker, geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1894.
3 Rients Bakker, geboren op donderdag 13 februari 1896 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1896. Rients is overleden op zaterdag 20 maart 1897 in Winsum ( Het Hogeland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1897.
4 Rients Bakker, geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1897. Rients is overleden op maandag 16 augustus 1982 in Littenseradeel ( Waadhoeke ), 84 jaar oud.
Notitie bij Rients: Rients is op 19 mei 1920 in Baarderadeel gehuwd met Gerritje van der Wal
5 Rients Bakker, geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ). Volgt 208.
6 Sipkje Bakker, geboren op woensdag 6 maart 1901 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1901. Sipkje is overleden op woensdag 5 september 1979 in Schaesberg ( Landgraaf ), 78 jaar oud.
Notitie bij Sipkje: Sipkje is op 11 mei 1921 in Hennaarderadeel gehuwd met Oege Wiersma
7 Willemke Bakker, geboren op zaterdag 11 oktober 1902 in Winsum ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1902.
8 Abraham Bakker, geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Winsum ( Het Hogeland ). Abraham is overleden op vrijdag 15 oktober 1976 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Abraham: Abraham is op 29 april 1931 in Franekeradeel gehuwd met Baukje Koldijk
114 Ruurdtje Bouma is geboren op vrijdag 11 augustus 1871 in Kimswerd ( Wonseradeel ), dochter van Durk Jouws Bouwma en Sipkjen Ruurds Venema (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1871. Ruurdtje is overleden op maandag 16 februari 1953 in Franekeradeel ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1953.
Beroep:
dienstmeid
Ruurdtje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Sikke Lantinga, 21 jaar oud. Sikke is geboren op vrijdag 2 februari 1872 in Tzum ( Waadhoeke ), zoon van Gerben Sikkes Lantinga en Janke Jans Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1872. Sikke is overleden op vrijdag 1 mei 1931 in Franekeradeel ( Waadhoeke ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1931.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Ruurdtje en Sikke:
1 Gerben Lantinga, geboren op dinsdag 27 maart 1894 in Achlum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894. Gerben is overleden op maandag 8 maart 1965 in Lunteren ( Ede ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Lunteren op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 23 maart 1927 in Ede gehuwd met Jannetje van de Hoef
2 Dirk Lantinga, geboren op zondag 28 juli 1895 in Burgwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1895.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 4 mei 1921 in Franekeradeel gehuwd met Dieuwke Kramer
3 Sipkjen Lantinga, geboren op zaterdag 31 juli 1897 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1897. Sipkjen is overleden op zaterdag 12 november 1938 in Tzum ( Waadhoeke ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1938. Zij is begraven in Tzum.
Notitie bij Sipkjen: Sipkjen is op 19 december 1918 in Franeker gehuwd met Douwe Tigchelaar
4 Jan Lantinga, geboren op woensdag 4 oktober 1899 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1899. Jan is overleden op woensdag 12 januari 1994 in Tzum ( Waadhoeke ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Tzum.
Notitie bij Jan: Jan is op 20 mei 1927 in Hennaarderadeel gehuwd met Akke Hanenburg
5 Jouw (Jorus) Lantinga, geboren op zaterdag 21 september 1901 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1901. Jorus is overleden op zaterdag 6 februari 1926 in Den Helder, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1926. Jorus bleef ongehuwd.
6 NN NN Lantinga, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 9 april 1903 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ).
7 Janke Lantinga, geboren op donderdag 24 mei 1906 in Kubaard ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1906. Janke is overleden op donderdag 17 oktober 2002 in Ede, 96 jaar oud. Zij is begraven in Ede op de Oude Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Janke: Janke is gehuwd met Hendrik Schut
115 Hette Jans Venema is geboren op dinsdag 23 november 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Jochums Venema en Minke Hettes Bijlsma (zie 44). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1869.
Notitie bij de geboorte van Hette: in de geboorteakte is geen datum van geboorte vermeld
Hette is overleden op maandag 16 februari 1925 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1925. Hij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Beroep:
boerenknecht
Hette trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1896 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Doetje van der Mark, 22 jaar oud. Doetje is geboren op donderdag 25 september 1873 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Johannes van der Mark en Tiele Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1873. Doetje is overleden op zaterdag 18 mei 1946 in Warga ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1946. Zij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hette en Doetje:
1 Jan Venema, geboren op vrijdag 10 december 1897 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 209.
2 Minke Venema, geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 210.
3 Johannes Venema, geboren op dinsdag 20 december 1904 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 211.
4 Tiele Venema, geboren op woensdag 4 juli 1906 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 212.
116 Geeske Zandstra is geboren op zondag 18 februari 1855 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jakob Douwes Zandstra en Wybrichje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1855. Geeske is overleden op donderdag 23 augustus 1928 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1928.
Beroep:
naaister
Geeske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1877 in Hennaarderadeel met Bauke de Jong, 32 jaar oud. Bauke is geboren op vrijdag 20 december 1844 in Mantgum ( Baarderadeel ), zoon van Pieter Pieters de Jong en Wypkjen Baukes Kamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1844. Bauke is overleden op maandag 27 februari 1899 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1899.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Geeske en Bauke:
1 Wiebrigje de Jong, geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1878. Wiebrigje is overleden op vrijdag 10 februari 1911 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1911.
Notitie bij Wiebrigje: Wiebrigje is op 6 juni 1903 in Hennaarderadeel gehuwd met Willem Leeman
2 Pieter de Jong, geboren op zaterdag 21 februari 1885 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1885. Pieter is overleden op dinsdag 15 augustus 1961 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 augustus 1961.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 28 april 1909 in Hennaarderadeel gehuwd met Gatske Bonnema
117 Douwe Zandstra is geboren op dinsdag 18 november 1862 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jakob Douwes Zandstra en Wybrichje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1862. Douwe is overleden op dinsdag 12 juni 1945 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1945. Hij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Beroep:
timmerknecht
Douwe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 25 april 1891 in Hennaarderadeel met Antje Slijt, 26 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), dochter van Jan Migchiels Slijt en Bregtje Klazes Stolte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1864. Antje is overleden op maandag 30 mei 1949 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1949. Zij is begraven in Oosterend op het kerkhof van de NH Kerk.
Kinderen van Douwe en Antje:
1 Bregtje Zandstra, geboren op woensdag 17 juni 1891 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juni 1891. Bregtje is overleden op vrijdag 23 januari 1987 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Tirns.
Notitie bij Bregtje: Bregtje is op 14 december 1910 in Hennaarderadeel gehuwd met Willem Spoelman
2 Jacob Zandstra, geboren op maandag 21 november 1892 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1892.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 5 mei 1920 in Hennaarderadeel gehuwd met Houkje Dijkstra
Beroep:
machinist
3 Wybrigje Zandstra, geboren op vrijdag 7 juni 1895 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1895. Wybrigje is overleden op vrijdag 2 november 1984 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend.
Notitie bij Wybrigje: Wybrigje is op 30 juli 1921 in Hennaarderadeel gehuwd met Adriaan Anthonius Vermeulen
4 Jan Zandstra, geboren op donderdag 3 juni 1897 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1897. Jan is overleden op zaterdag 23 april 1955 in Leiderdorp, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1955.
Notitie bij Jan: Jan is op 2 februari 1928 in Ter Aar gehuwd met Elisabeth Henderika van der Starren
Beroep:
melkcontroleur
118 Sybren Walsweer is geboren op zondag 17 juni 1866 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerrit Sybrens Walsweer en Pietje Yges Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1866. Sybren is overleden op vrijdag 11 april 1958 in Sneek, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1958. Hij is begraven in Oosterend. Sybren:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25 juli 1888 in Hennaarderadeel met Ytje Boorsma, 24 jaar oud. Ytje is geboren op vrijdag 25 september 1863 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Wiebrens Boorsma en Froukje Ages Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1863. Ytje is overleden op zaterdag 26 april 1890 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1890.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 december 1892 in Hennaarderadeel met Jantje Homma, 28 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 4 november 1864 in Balk ( De Friese Meren ), dochter van Andries Martens Homma en Hinke Ernstes Eppenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1864. Jantje is overleden op vrijdag 29 augustus 1947 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1947. Zij is begraven in Oosterend.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Sybren en Ytje:
1 Pietje Walsweer, geboren op dinsdag 25 maart 1890 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1890. Pietje is overleden op dinsdag 1 juni 1976 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 2 mai 1914 in Hennaarderadeel gehuwd met Freerk Bokma
Kinderen van Sybren en Jantje:
2 Hinke Walsweer, geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1893. Hinke is overleden op donderdag 19 maart 1964 in Heerenveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1964. Zij is begraven in Oudeschoot.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 11 november 1912 in Heerenveen gehuwd met Rutger Toering
3 Gerrit Walsweer, geboren op vrijdag 25 oktober 1895 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1895. Gerrit is overleden op zaterdag 1 mei 1948 in ’s-Gravenhage, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1948.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 23 augustus 1922 in ’s-Gravenhage gehuwd met Elisabeth Krikke
4 Andries Walsweer, geboren op woensdag 16 juni 1897 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1897. Andries is overleden op vrijdag 26 mei 1989 in Drachten ( Smallingerland ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Garijp.
Notitie bij Andries: Andries is op 26 april 1923 in Hennaarderadeel gehuwd met Ymkje Vieer
5 Yge Walsweer, geboren op woensdag 6 september 1899 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1899. Yge is overleden op dinsdag 13 mei 1969 in Sneek, 69 jaar oud.
Notitie bij Yge: Yge is op 8 mei 1925 in Eindhoven gehuwd met Trijntje Vleer
6 Atze Walsweer, geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1901. Atze is overleden op vrijdag 23 oktober 1981 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Hommerts.
Notitie bij Atze: Atze is op 22 mei 1930 in Hennaarderadeel gehuwd met Hinke Stremler
7 Marten Walsweer, geboren op dinsdag 9 mei 1905 in Oosterend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1905. Marten is overleden op maandag 27 april 1992 in Heerenveen, 86 jaar oud.
Notitie bij Marten: Marten is op 3 oktober 1932 in Wymbritseradeel gehuwd met Baukje Leenstra
119 Frederik Venema is geboren op vrijdag 10 juli 1863 in Sneek, zoon van Emke Venema (zie 47) en Anna de Groot Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1863. Frederik is overleden op maandag 10 oktober 1949 in Staphorst, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1949.
Beroep:
zeeman
Frederik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 19 januari 1889 in Onstwedde ( Stadskanaal ) met Alberdina Gelling, 31 jaar oud. Alberdina is geboren op dinsdag 17 maart 1857 in Stadskanaal, dochter van Hindrik Harms Gelling en Geessien Meijering. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1857. Alberdina is overleden op dinsdag 20 februari 1917 in Stadskanaal, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1917. Zij is begraven in Stadskanaal op de Hervormde Begraafplaats Oosterkadekerk.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1918 in Sneek met Anna Eekhof, 47 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 10 november 1870 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Gerrit Annes Eekhof en Janke Johannes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1870. Anna is overleden op maandag 4 oktober 1943 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1943. Zij is begraven in Stadskanaal op de Hervormde Begraafplaats Oosterkadekerk.
Kinderen van Frederik en Alberdina:
1 Anna Venema, geboren op dinsdag 2 september 1890 in Stadskanaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 september 1890. Anna is overleden op vrijdag 5 oktober 1973 in Stadskanaal, 83 jaar oud. Zij is begraven in Stadskanaal op de Hervormde Begraafplaats Oosterkadekerk. Anna bleef ongehuwd.
2 Geessina Venema, geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Stadskanaal. Volgt 213.
3 Emmegiena Venema, geboren op donderdag 1 maart 1894 in Stadskanaal. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1894. Emmegiena is overleden op zaterdag 17 december 1938 in Werkhorst ( Staphorst ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1938. Zij is begraven in Stadskanaal op de Hervormde Begraafplaats Oosterkadekerk. Emmegiena bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzeres
120 Trijntje Venema is geboren op dinsdag 14 februari 1865 in Sneek, dochter van Emke Venema (zie 47) en Anna de Groot Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1865. Trijntje is overleden op maandag 1 februari 1897 in Sneek, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1897. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16 mei 1886 in Sneek met Remmelt Smit, 28 jaar oud. Remmelt is geboren op zondag 7 maart 1858 in Leeuwarden, zoon van Karst Smit en Boukjen Hendriks Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1858. Remmelt is overleden op donderdag 24 oktober 1946 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1946. Remmelt trouwde later op zondag 1 mei 1898 in Sneek met Sytske (Sietske) Venema (1854-1932), zie 55.
Beroep:
metaalwerker
Kinderen van Trijntje en Remmelt:
1 Emke Smit, geboren op dinsdag 25 oktober 1887 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1887.
2 Karst Smit, geboren op dinsdag 27 januari 1891 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1891.
3 Anna Smit, geboren op zondag 1 mei 1892 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1892. Anna is overleden op woensdag 1 februari 1893 in Sneek, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1893.
4 Hendrik Smit, geboren op maandag 28 mei 1894 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1894. Hendrik is overleden op zaterdag 4 augustus 1894 in Sneek, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1894.
5 Anna Smit, geboren op woensdag 24 juli 1895 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1895.
121 Jan Venema is geboren op donderdag 27 december 1866 in Sneek, zoon van Emke Venema (zie 47) en Anna de Groot Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1866. Jan is overleden op maandag 15 september 1947 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1947.
Beroep:
visser
Jan trouwde, 26 jaar oud, op zondag 15 oktober 1893 in Sneek met Afke de Jager, 26 jaar oud. Afke is geboren op dinsdag 2 juli 1867 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johan de Jager en Tettje Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1867. Afke is overleden op woensdag 8 december 1937 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1937.
Kinderen van Jan en Afke:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 24 september 1894 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 september 1894.
2 Tetje Venema, geboren op maandag 25 november 1895 in Sneek. Volgt 214.
3 Emke Venema, geboren op maandag 1 maart 1897 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1897. Emke is overleden op woensdag 19 mei 1897 in Sneek, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 mei 1897.
4 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 17 oktober 1898 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1898.
5 Anna Venema, geboren op zaterdag 16 december 1899 in Sneek. Volgt 215.
6 Anneke Venema, geboren op zondag 24 februari 1901 in Sneek. Volgt 216.
7 Emke Venema, geboren op zondag 20 april 1902 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1902. Emke is overleden op dinsdag 19 augustus 1902 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1902.
122 Rinske Venema is geboren op maandag 14 februari 1876 in Sneek, dochter van Emke Venema (zie 47) en Anna de Groot Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1876. Rinske is overleden op vrijdag 16 september 1921 in Sneek, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1921. Zij is begraven op vrijdag 16 september 1921. Rinske trouwde, 21 jaar oud, op zondag 14 februari 1897 in Sneek met Hendrik Kanon, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 22 december 1874 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Machiel Kanon en Dirkje Beute. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1874. Hendrik is overleden op vrijdag 23 augustus 1963 in Sneek, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 augustus 1963.
Beroep:
mesthandelaar
Kinderen van Rinske en Hendrik:
1 Machiel Kanon, geboren op zaterdag 3 december 1898 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Volgt 217.
2 Emke Kanon, geboren op donderdag 16 mei 1901 in Sneek. Volgt 218.
3 Piet Kanon, geboren op dinsdag 4 juli 1905 in Sneek. Volgt 219.
4 Anna Kanon, geboren op maandag 7 januari 1907 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1907. Anna is overleden op woensdag 15 oktober 1930 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1930. Anna bleef ongehuwd.
5 Jan Kanon, geboren op dinsdag 11 augustus 1908 in Sneek. Volgt 220.
6 Frederik Kanon, geboren op maandag 11 april 1910 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910. Frederik is overleden op maandag 5 oktober 1914 in Sneek, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1914.
123 Jaan Venema is geboren op donderdag 6 augustus 1863 in Sneek, zoon van Anne Venema (zie 50) en Syntje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1863. Jaan is overleden op maandag 21 maart 1932 in Lemmer ( De Friese Meren ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1932. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
veldwachter en correspondent
Getuige bij:
01-08-1902     huwelijk Jannes Haveman (1878-1975) en Maria de Boer (1879-1935)
Jaan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 juli 1887 in Rotterdam met Catharina Louisa van der Zwan, 21 jaar oud. Catharina is geboren op maandag 18 juni 1866 in ’s-Gravenhage, dochter van Frank Martinus van der Zwan en Antonia Frederika Vink. Catharina is overleden op dinsdag 8 juni 1937 in Eemnes, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1937.
Kinderen van Jaan en Catharina:
1 Sientje Venema, geboren op zaterdag 5 november 1887 in Schiedam. Volgt 221.
2 Antonia Frederika Venema, geboren op zaterdag 16 maart 1889 in Schiedam. Volgt 222.
3 Trijntje Venema, geboren op zaterdag 20 september 1890 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 223.
4 Anne Venema, geboren op maandag 25 januari 1892 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 224.
5 Maria Louisa Venema, geboren op zaterdag 9 september 1893 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 225.
6 Catharina Louisa Venema, geboren op vrijdag 17 april 1896 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 226.
7 Frank Martinus Venema, geboren op woensdag 1 september 1897 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 227.
8 Helena Margaretha Venema, geboren op zaterdag 25 augustus 1900 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 228.
9 Gerlofke Venema, geboren op dinsdag 3 juni 1902 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1902.
10 Adriana Venema, geboren op vrijdag 10 juni 1904 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 229.
11 Emke Venema, geboren op donderdag 26 oktober 1905 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 230.
12 Abraham Venema, geboren op vrijdag 12 april 1907 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 231.
13 Reinder (Reinold) Venema, geboren op zondag 28 februari 1909 in Lemmer. Volgt 232.
124 Gerlof Venema is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Sneek, zoon van Anne Venema (zie 50) en Syntje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1868. Gerlof is overleden op vrijdag 15 maart 1901 in Sneek, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1901.
Beroep:
Kramer
Gerlof trouwde, 25 jaar oud, op maandag 20 februari 1893 in Sneek met Aukje Groeneveld, 22 jaar oud. Aukje is geboren op woensdag 19 oktober 1870 in Sneek, dochter van Fokke Groeneveld en Ruttje Kleiterp. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1870. Aukje is overleden op vrijdag 7 augustus 1925 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1925.
Kinderen van Gerlof en Aukje:
1 Anne Venema, geboren op zondag 24 december 1893 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 december 1893. Anne is overleden op vrijdag 5 augustus 1904 in Sneek, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1904.
2 Fokke Ruurd Venema, geboren op donderdag 23 mei 1895 in Sneek. Volgt 233.
3 Jaan Venema, geboren op zaterdag 14 november 1896 in Sneek. Volgt 234.
4 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 8 oktober 1901 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1901.
125 Trijntje Venema is geboren op maandag 27 september 1869 in Sneek, dochter van Anne Venema (zie 50) en Syntje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1869. Trijntje is overleden op vrijdag 6 april 1917 in Sneek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1917. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 25 mei 1890 in Sneek met Fedde Martens, 23 jaar oud. Fedde is geboren op vrijdag 23 november 1866 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacobus Martens en Wytske Hokwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1866. Fedde is overleden op donderdag 21 augustus 1952 in Harlingen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1952.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Trijntje en Fedde:
1 Rinske Martens, geboren op vrijdag 22 mei 1891 in Sneek. Volgt 235.
2 Wietske Martens, geboren op donderdag 20 april 1893 in Sneek. Volgt 236.
3 Syntje Martens, geboren op woensdag 7 augustus 1895 in Sneek. Volgt 237.
4 Jacoba Martens, geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1897. Jacoba is overleden op vrijdag 30 juli 1897 in Sneek, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 juli 1897.
5 Jacoba Martens, geboren op zaterdag 11 juni 1898 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1898. Jacoba is overleden op vrijdag 23 februari 1900 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1900.
6 Anna Martens, geboren op vrijdag 1 september 1899 in Sneek. Volgt 238.
7 Jacobus Martens, geboren op vrijdag 30 november 1900 in Sneek. Volgt 239.
8 Simkje Martens, geboren op vrijdag 23 oktober 1903 in Sneek. Volgt 240.
9 Jaannette Martens, geboren op zondag 19 maart 1905 in Sneek. Volgt 241.
10 Anne Martens, geboren op zondag 22 juli 1906 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1906. Anne is overleden op maandag 6 augustus 1906 in Sneek, 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1906.
11 Johanna Martens, geboren op zaterdag 26 oktober 1907 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1907. Johanna is overleden op dinsdag 24 maart 1908 in Sneek, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1908.
12 Anne Martens, geboren op zondag 10 oktober 1909 in Sneek. Volgt 242.
13 Johanna Martens, geboren op zondag 22 januari 1911 in Sneek. Volgt 243.
126 Imke Venema is geboren op maandag 20 april 1874 in Sneek, zoon van Anne Venema (zie 50) en Syntje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1874. Imke is overleden op donderdag 11 januari 1934 in Sneek, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1934.
Beroep:
goudsmid
Imke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 mei 1897 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Betje Leenstra, 23 jaar oud. Betje is geboren op zondag 24 augustus 1873 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Auke Jentjes Leenstra en Feikjen Johannes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1873. Betje is overleden op woensdag 5 juli 1939 in Sneek, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1939.
Kinderen van Imke en Betje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 23 februari 1898 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 februari 1898.
2 Syntje Venema, geboren op maandag 19 juni 1899 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1899.
3 Auke Venema, geboren op dinsdag 14 augustus 1900 in Sneek. Volgt 244.
4 Anne Venema, geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Sneek. Volgt 245.
5 Gerlof Venema, geboren op donderdag 10 september 1903 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1903. Gerlof is overleden op zondag 26 september 1909 in Sneek, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1909.
6 Feikje Venema, geboren op zondag 10 december 1905 in Sneek. Volgt 246.
7 Nienke Venema, geboren op woensdag 17 februari 1909 in Sneek. Volgt 247.
8 Gerlof Venema, geboren op vrijdag 3 februari 1911 in Sneek. Volgt 248.
9 Trijntje Venema, geboren op woensdag 8 april 1914 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1914. Trijntje is overleden op maandag 16 mei 1994 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.
127 Reinder Venema is geboren op zondag 30 juli 1876 in Sneek, zoon van Anne Venema (zie 50) en Syntje Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1876. Reinder is overleden op woensdag 13 december 1944 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
Broodbakker
Reinder:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1897 in Zaandam met Eefje Bleij, 24 jaar oud. Eefje is geboren op maandag 27 januari 1873 in Zaandam, dochter van Jan Bleij en Jansje Breeuwer. Eefje is overleden op donderdag 14 april 1910 in Zaandam, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1910.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 22 september 1910 in Zaandam met Geertruida Breman, 43 jaar oud. Geertruida is geboren op vrijdag 25 januari 1867 in Hasselt ( Zwartewaterland ), dochter van Gerrit van der Horst Breman en Hilligje Drost. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1867. Geertruida is overleden op zondag 16 juli 1933 in Apeldoorn, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1933.
(3) trouwde, 66 jaar oud, op vrijdag 25 december 1942 in Rijswijk met Josephina Barendina Kloos, 57 jaar oud. Josephina is geboren op dinsdag 13 januari 1885 in Schiedam, dochter van Joseph Kloos en Barendina Prein. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1885. Josephina is overleden op donderdag 20 april 1944 in Rijswijk, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Josephina: aktenummer 1944.95
Kinderen van Reinder en Eefje:
1 Sijntje Venema, geboren op maandag 30 augustus 1897 in Edam ( Edam-Volendam ). Volgt 249.
2 Jan Venema, geboren op woensdag 11 januari 1899 in Heemskerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1899.
3 Anne Venema, geboren op donderdag 29 mei 1902 in Zaandam. Volgt 250.
128 Wietse Venema is geboren op vrijdag 12 juli 1872 in Sneek, zoon van Jan Venema (zie 51) en Lolkje Berend Schurer. Wietse is overleden op zaterdag 12 januari 1957 in Haarlem, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1957. Hij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
Beroep:
colporteur en inspecteur Levensverzekeringen
Wietse:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 9 november 1898 in Haarlem met Jacomina de Maaker, 24 jaar oud. Jacomina is geboren op zondag 2 augustus 1874 in Borssele, dochter van Izak de Maaker en Apolonia Smallegange. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1874. Jacomina is overleden op woensdag 31 januari 1912 in Haarlem, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1912.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 26 maart 1914 in Amsterdam met Maria Hendrika Buddingh, 31 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 18 april 1882 in Amsterdam, dochter van Albert Buddingh en Hendrika Maria Bulens. Maria is overleden op maandag 8 maart 1948 in Haarlem, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1948. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
Kinderen van Wietse en Jacomina:
1 Jan Venema, geboren op donderdag 11 mei 1899 in Haarlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1899. Jan is overleden op woensdag 3 mei 1972 in Alkmaar, 72 jaar oud.
2 Izaäk Venema, geboren op zondag 19 augustus 1900 in Haarlem. Volgt 251.
3 Apollonia Venema, geboren op donderdag 30 januari 1902 in Haarlem. Volgt 252.
4 Popkje Venema, geboren op woensdag 4 november 1903 in Haarlem. Volgt 253.
5 Wietse Venema, geboren op donderdag 7 juni 1906 in Haarlem. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1906. Wietse is overleden op dinsdag 13 mei 1919 in Haarlem, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1919.
Kinderen van Wietse en Maria:
6 Hendrikus Albert Venema, geboren op dinsdag 13 juli 1915 in Schoten ( Haarlem ). Volgt 254.
7 A. Venema, geboren op vrijdag 6 april 1917. A. is overleden op vrijdag 15 augustus 1997, 80 jaar oud. Hij of zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
8 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 21 december 1920 in Schoten ( Haarlem ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1920.
129 Popkje Venema is geboren op donderdag 2 februari 1882 in Sneek, zoon van Jan Venema (zie 51) en Lolkje Berend Schurer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1882. Popkje is overleden op donderdag 7 september 1905 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ), 23 jaar oud. Popkje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 14 november 1901 in Haarlem met Pieter Segaar, 24 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 27 september 1877 in Rotterdam, dochter van Jan Hubertus Segaar en Helena Sieval.
Notitie bij de geboorte van Pieter: aktenummer 1877.4231
Pieter is overleden op woensdag 7 augustus 1957 in Glenwood, Pope County, Minnesota ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Brooten op de Bethany CRC Cemetery.
Beroep:
Broodbakker
130 Teetske van der Meer is geboren op zondag 28 augustus 1870 in Roodkerk ( Dantumadeel ), dochter van Jan Douwes van der Meer en Attje Wytzes Venema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1870. Teetske is overleden op woensdag 11 juni 1941 in Apeldoorn, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1941. Teetske trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 22 april 1909 in Apeldoorn met Johannes Groeneveld, 35 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 27 juli 1873 in Vaassen ( Epe ), zoon van Hendrikus Groeneveld en Gerritjen Burgemeijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1873. Johannes is overleden op dinsdag 17 februari 1959 in Apeldoorn, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1959.
Kind van Teetske en Johannes:
1 Jan Groeneveld, geboren omstreeks 1899 in Amsterdam. Jan is overleden op maandag 4 februari 1946 in Groningen, ongeveer 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1946.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Elizabeth Johanna Nieuwenhuis
131 Wytse van der Meer is geboren op vrijdag 25 december 1874 in Roodkerk ( Dantumadeel ), zoon van Jan Douwes van der Meer en Attje Wytzes Venema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874. Wytse trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1895 in Wymbritseradeel met Hinke Buma, 19 jaar oud. Hinke is geboren op donderdag 27 januari 1876 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sytze Buma en Jantje Vlas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1876.
Kind van Wytse en Hinke:
1 Jantje van der Meer, geboren op vrijdag 4 oktober 1895 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1895.
132 Durkje Venema is geboren op woensdag 4 december 1872 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 54) en Yda Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1872. Durkje is overleden op donderdag 26 november 1953 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1953. Durkje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 28 mei 1893 in Sneek met Abraham van der Werf, 28 jaar oud. Abraham is geboren op zondag 23 april 1865 in Sneek, zoon van Haring van der Werf en Aafke de Brok. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1865. Abraham is overleden op zaterdag 19 oktober 1957 in Sneek, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1957.
Beroep:
tuinier
Kinderen van Durkje en Abraham:
1 Haring van der Werf, geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Sneek. Volgt 255.
2 Ida van der Werf, geboren op zaterdag 14 september 1895 in Sneek. Volgt 256.
3 Wytze van der Werf, geboren op woensdag 9 december 1896 in Sneek. Volgt 257.
4 Afke van der Werf, geboren op maandag 6 juni 1898 in Sneek. Volgt 258.
5 Johannes van der Werf, geboren op woensdag 7 maart 1900 in Sneek. Volgt 259.
6 Atje van der Werf, geboren op maandag 29 juli 1901 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juli 1901. Atje is overleden op zaterdag 19 maart 1904 in Sneek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1904.
7 Sint van der Werf, geboren op dinsdag 20 januari 1903 in Sneek. Volgt 260.
8 Anne van der Werf, geboren op vrijdag 29 april 1904 in Sneek. Volgt 261.
9 Wiepkje van der Werf, geboren op woensdag 31 januari 1906 in Sneek. Volgt 262.
10 Wietze van der Werf, geboren op vrijdag 22 maart 1907 in Sneek. Volgt 263.
11 Baukje van der Werf, geboren op zondag 7 maart 1909 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1909.
12 Atje van der Werf, geboren op zaterdag 14 oktober 1911 in Sneek. Volgt 264.
13 Gerrit van der Werf, geboren op dinsdag 29 oktober 1912 in Sneek. Volgt 265.
14 Albert van der Werf, geboren omstreeks 1914 in Sneek. Albert is overleden op maandag 8 juni 1959 in Franeker, ongeveer 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1959. Albert bleef ongehuwd.
133 Wytze Venema is geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Sneek, zoon van Wytze Venema (zie 54) en Yda Bakkerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1881. Wytze is overleden op zondag 3 januari 1965 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1965.
Beroep:
Koopman
Wytze trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Sneek met Jetske Duizendstraal, 30 jaar oud. Jetske is geboren op vrijdag 9 augustus 1889 in Georgsdorf ( Duitsland ), dochter van Cornelis Duizendstraal en Jantje Wapstra. Jetske is overleden op dinsdag 7 juni 1921 in Sneek, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1921.
Kind van Wytze en Jetske:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 12 mei 1921 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1921.
134 Attje Venema is geboren op vrijdag 2 mei 1884 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 54) en Yda Bakkerus. Attje is overleden op woensdag 29 januari 1958 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1958. Attje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1906 in Sneek met Cornelis Boot, 20 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 1 juni 1885 in Sneek, zoon van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1885. Cornelis is overleden op zondag 5 februari 1956 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1956.
Beroep:
visser
Kinderen van Attje en Cornelis:
1 Durk Boot, geboren op maandag 27 augustus 1906 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1906. Durk is overleden op woensdag 28 december 1966 in Sneek, 60 jaar oud.
2 Wytze Boot, geboren op maandag 23 september 1907 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1907. Wytze is overleden op donderdag 7 november 1907 in Sneek, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1907.
3 Wytze Boot, geboren op woensdag 30 juni 1909 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1909.
4 Yda Aaltje Boot, geboren op woensdag 21 februari 1912 in Sneek. Volgt 266.
5 Aaltje Boot, geboren op donderdag 15 oktober 1914 in Sneek. Aaltje is overleden op dinsdag 8 juni 1915 in Sneek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1915.
6 Aaltje Boot, geboren op maandag 29 mei 1916 in Sneek. Aaltje is overleden op zaterdag 29 mei 1920 in Sneek, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1920.
135 Emke Venema is geboren op woensdag 18 februari 1903 in Sneek, zoon van Wytze Venema (zie 54) en Yfke Pasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1903. Emke is overleden op donderdag 28 juli 1955 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1955. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
petroleumventer en besteller bij de posterijen
Emke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1930 in Sneek met Hendrina van Oostenrijk, 20 jaar oud. Hendrina is geboren op vrijdag 8 oktober 1909 in Hilversum, dochter van Jan Hendrik van Oostenrijk en Oetske van Gelderen. Hendrina is overleden in maart 1978 in Sneek, 68 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
136 Jeltje Venema is geboren op zaterdag 20 mei 1905 in Sneek, dochter van Wytze Venema (zie 54) en Yfke Pasma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1905. Jeltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1932 in Sneek met Geert Zijlstra, 28 jaar oud. Geert is geboren op maandag 9 maart 1903 in Leeuwarden, zoon van Wybe Zijlstra en Froukje Dragt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1903.
Beroep:
stuurman
137 Theunis Venema is geboren op vrijdag 6 december 1850 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pieter Sjoerds Venema (zie 56) en Dieuwke Theunis Schouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1850. Theunis is overleden op donderdag 31 december 1931 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1931. Hij is begraven in Sijbrandaburen.
Beroep:
boerenknecht
Theunis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 mei 1876 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Aaltje Zijlstra, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 6 september 1850 in Winsum ( Het Hogeland ), dochter van Lieuwe Hommes Zijlstra en Trijntje Pieters Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 september 1850. Aaltje is overleden op zaterdag 21 juli 1928 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1928. Zij is begraven in Sijbrandaburen.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Theunis en Aaltje:
1 Pieter Venema, geboren op zondag 11 juni 1876 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1876. Pieter is overleden op woensdag 3 oktober 1877 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1877.
2 Dieuwke Venema, geboren op zaterdag 24 augustus 1878 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 267.
3 Lieuwe Venema, geboren op maandag 11 oktober 1880 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 268.
4 Pieter Venema, geboren op dinsdag 21 november 1882 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 269.
5 Trijntje Venema, geboren op donderdag 11 februari 1886 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 270.
6 Grietje Venema, geboren op dinsdag 27 december 1887 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 271.
7 Froukje Venema, geboren op donderdag 10 januari 1895 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 272.
138 Wytske Venema is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Sjoerds Venema (zie 56) en Dieuwke Theunis Schouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1853.
Beroep:
naaister
Wytske trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1883 in Wymbritseradeel met Jetze Groenewoud, 28 jaar oud. Jetze is geboren op dinsdag 29 augustus 1854 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), zoon van Pieter Kornelis Groenewoud en Antje Jetzes Das. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1854.
Beroep:
smidsknecht
Kind van Wytske en Jetze:
1 Pieter Groenewoud, geboren op zaterdag 30 april 1887 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1887.
139 Frouwkje Venema is geboren op vrijdag 20 juni 1856 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Sjoerds Venema (zie 56) en Dieuwke Theunis Schouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1856. Frouwkje is overleden op vrijdag 29 oktober 1948 in Sneek, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 oktober 1948.
Beroep:
dienstmeid
Frouwkje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 28 mei 1882 in Sneek met Wessel Bakker, 24 jaar oud. Wessel is geboren op maandag 29 juni 1857 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerben Wessels Bakker en Danieltje Berends Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1857. Wessel is overleden op donderdag 8 april 1943 in Sneek, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1943.
Beroep:
schipper
Kinderen van Frouwkje en Wessel:
1 Gerben Bakker, geboren op woensdag 7 februari 1883 in Sneek. Volgt 273.
2 Pieter Bakker, geboren op dinsdag 11 november 1884 in Sneek. Volgt 274.
3 Danieltje Bakker, geboren op dinsdag 4 januari 1887 in Sneek. Volgt 275.
4 Berend Bakker, geboren op donderdag 18 april 1889 in Franeker. Volgt 276.
5 Dieuwke Bakker, geboren op vrijdag 24 juli 1891 in Sneek. Volgt 277.
6 Wietske Bakker, geboren op zaterdag 13 april 1895 in Franeker. Volgt 278.
7 Jacobje Bakker, geboren op vrijdag 14 november 1902 in Stadskanaal. Volgt 279.
140 Jan Annes Hoekstra is geboren op zondag 10 juli 1864 in Goingarijp ( De Friese Meren ), zoon van Anne Jans Hoekstra (zie 62) en Lodewijca Jacobs van den Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1864. Jan is overleden op dinsdag 13 april 1948 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1948.
Beroep:
Koopman
Jan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1893 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Janke Jans Venema, 26 jaar oud. Zie 146 voor persoonsgegevens van Janke.
Kinderen van Jan en Janke:
1 Anne Hoekstra, geboren op woensdag 13 december 1893 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 280.
2 Gerbrig Hoekstra, geboren op dinsdag 1 september 1896 in Goingarijp ( De Friese Meren ). Volgt 281.
141 Akke Hoekstra is geboren op zondag 18 november 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Anne Jans Hoekstra (zie 62) en Lodewijca Jacobs van den Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1866. Akke is overleden op donderdag 16 juni 1949 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1949. Zij is begraven in Goingarijp.
Beroep:
dienstmeid
Akke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1892 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Anske Jans van der Schouw, 27 jaar oud. Anske is geboren op maandag 13 juni 1864 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1864. Anske is overleden op vrijdag 9 januari 1953 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1953. Hij is begraven in Goingarijp.
Beroep:
schipper
Kind van Akke en Anske:
1 Jan Anske van der Schouw, geboren op zaterdag 30 juni 1894 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 282.
142 Harmen Siebouts Bulstra is geboren op vrijdag 13 juni 1862 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Siebout Grevelink Bulstra en Gerbrig Andries Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1862. Harmen is overleden op donderdag 6 juni 1940 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1940. Hij is begraven in Akmarijp op de Begraafplaats aan de Fjildwei.
Beroep:
schipper
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1891 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Reinskje Speelmans, 24 jaar oud. Reinskje is geboren op zondag 23 september 1866 in Broek ( De Friese Meren ), dochter van Jan Ypes Speelmans en Froukjen Hessels Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1866. Reinskje is overleden op zaterdag 26 november 1938 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1938. Zij is begraven in Akmarijp op de Begraafplaats aan de Fjildwei.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Harmen en Reinskje:
1 Jan Bulstra, geboren op zaterdag 13 januari 1894 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1894. Jan is overleden op maandag 11 augustus 1986 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Akmarijp op de Begraafplaats aan de Fjildwei.
Notitie bij Jan: Jan is op 22 mei 1924 in Utingeradeel gehuwd met Lamkje Lautenbach
2 Gerbrig Bulstra, geboren op vrijdag 2 oktober 1896 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1896. Gerbrig is overleden op dinsdag 10 april 1956 in Haarlem, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1956. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
Notitie bij Gerbrig: Gerbrig is op 4 maart 1920 in Utingeradeel gehuwd met Klaas Heddema
3 Hielkje Bulstra, geboren op maandag 15 mei 1899 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1899. Hielkje is overleden op vrijdag 16 november 1951 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1951. Zij is begraven in Akmarijp op de Begraafplaats aan de Fjildwei. Hielkje bleef ongehuwd.
4 Sieboutje Bulstra, geboren op maandag 18 maart 1901 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1901. Sieboutje is overleden op woensdag 12 december 1984 in Akmarijp ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Akmarijp op de Begraafplaats aan de Fjildwei.
5 Siebout Bulstra, geboren op woensdag 20 mei 1903 in Snikzwaag ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1903. Siebout is overleden op vrijdag 16 mei 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1958. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Siebout: Siebout is gehuwd met Fettje Mulder
143 Jantje Siebouts Bulstra is geboren op vrijdag 13 april 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Siebout Grevelink Bulstra en Gerbrig Andries Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1866. Jantje is overleden op donderdag 1 juni 1950 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1950. Jantje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 31 juli 1884 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Auke Gerrits de Jong, 25 jaar oud. Auke is geboren op maandag 4 april 1859 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Gerrit Johannes de Jong en Aaltje Dirks Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1859. Auke is overleden op vrijdag 8 januari 1937 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1937.
Kinderen van Jantje en Auke:
1 Gerrit de Jong, geboren op maandag 8 september 1884 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1884.
2 Gerbrigje de Jong, geboren op zondag 14 november 1886 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1886.
3 Aaltje de Jong, geboren op zaterdag 5 januari 1889 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1889. Aaltje is overleden op maandag 5 februari 1973 in Irnsum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Irnsum op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 29 mei 1913 in Rauwerdehem gehuwd met Jelle Hainje
Beroep:
dienstbode
4 Sybrigje de Jong, geboren op zaterdag 13 december 1890 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1890.
5 Siebout de Jong, geboren op woensdag 16 mei 1894 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1894.
6 Froukje de Jong, geboren op zondag 16 februari 1896 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1896.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 21 juni 1924 in Rauwerdehem gehuwd met Klaas Wytse Reitsma
7 Harmen de Jong, geboren op donderdag 5 augustus 1897 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1897.
Notitie bij Harmen: Harmen is op 7 december 1922 in Rauwerdehem gehuwd met Katrina Bos
8 Johannes de Jong, geboren op maandag 19 juni 1899 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1899. Johannes is overleden op dinsdag 12 mei 1981 in Franeker, 81 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 24 november 1923 in Franeker gehuwd met Yttje Leysma en (2) op 13 februari 1926 met Grietje Dijkstra
Beroep:
verpleger
9 Pieter de Jong, geboren op zondag 17 maart 1901 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1901. Pieter is overleden op woensdag 27 maart 1901 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1901.
10 Sieuwke de Jong, geboren op zaterdag 17 mei 1902 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1902.
Notitie bij Sieuwke: Sieuwke is op 20 november 1923 in Rauwerdehem gehuwd met Gatse Douma
Beroep:
dienstbode
11 Pieter de Jong, geboren op zondag 12 juni 1904 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1904. Pieter is overleden op maandag 3 januari 1921 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1921.
12 Dirk de Jong, geboren op dinsdag 6 november 1906 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1906. Dirk is overleden op woensdag 5 september 1934 in Boksum ( Waadhoeke ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1934. Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
fabrieksarbeider
13 Aukje de Jong, geboren op maandag 25 januari 1909 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1909.
Notitie bij Aukje: Aukje is op 27 april 1939 in Franeker gehuwd met Ouwe van der Veen
144 Attje Jans Venema is geboren op zondag 21 oktober 1860 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Andries Veenema (zie 67) en Gerbrig Klazes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1860. Attje is overleden op zondag 3 februari 1884 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1884. Attje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 april 1882 in Utingeradeel met Johannes Gooitzens Zwanenburg, 22 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 23 juni 1859 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Gooitzen Feddes Zwanenburg en Willemina Johannes van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1859.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Attje en Johannes:
1 NN NN Zwanenburg, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 9 juni 1882 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juni 1882.
2 NN NN Zwanenburg, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 3 februari 1884 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1884.
145 Andries Jans Venema is geboren op zaterdag 21 februari 1863 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Jan Andries Veenema (zie 67) en Gerbrig Klazes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1863. Andries is overleden op zaterdag 19 januari 1946 in Terhorne ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1946.
Beroep:
slager
Andries trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 29 mei 1902 in Utingeradeel met Sibbeltje Aukes van der Meer, 24 jaar oud. Zie 174 voor persoonsgegevens van Sibbeltje.
Kinderen van Andries en Sibbeltje:
1 Aaltje Venema, geboren op woensdag 1 april 1903 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1903. Aaltje is overleden op maandag 28 augustus 1922 in Terhorne ( De Friese Meren ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 augustus 1922.
2 Jan Venema, geboren op zondag 5 maart 1911 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 333.
146 Janke Jans Venema is geboren op donderdag 23 augustus 1866 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Andries Veenema (zie 67) en Gerbrig Klazes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1866. Janke is overleden op zaterdag 26 augustus 1961 in Sneek, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1961.
Beroep:
huishoudster
Janke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 juni 1893 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Jan Annes Hoekstra, 28 jaar oud. Zie 140 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Janke en Jan: zie 140.
147 Harmke Jans Venema is geboren op donderdag 5 augustus 1869 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Andries Veenema (zie 67) en Gerbrig Klazes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1869. Harmke is overleden op maandag 31 oktober 1910 in Akkrum ( Heerenveen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1910. Harmke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 2 juni 1892 in Utingeradeel met Hendrik Bonzes Zigtema, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 11 oktober 1865 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bonze Hendriks Zigtema en Trijntje Hendriks Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1865. Hendrik is overleden op vrijdag 9 december 1955 in Akkrum ( Heerenveen ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1955. Hij is begraven in Akkrum.
Beroep:
visser
Kinderen van Harmke en Hendrik:
1 Jan Zigtema, geboren op vrijdag 29 juli 1892 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 283.
2 Bonze Zigtema, geboren op woensdag 14 maart 1894 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 284.
3 Gerbrigje Zigtema, geboren op donderdag 11 oktober 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 285.
148 Antje Jans Venema is geboren op zondag 23 maart 1873 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Andries Veenema (zie 67) en Gerbrig Klazes Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1873. Antje is overleden op dinsdag 1 juli 1941 in Haskerdijken ( Heerenveen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 juli 1941. Antje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 juli 1900 in Utingeradeel met Klaas Martens Engelsma, 29 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 5 augustus 1870 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Marten Klazes Engelsma en Jeltje Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1870. Klaas is overleden op vrijdag 18 november 1949 in Haskerdijken ( Heerenveen ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1949.
Beroep:
schipper
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Gerbrig Engelsma, geboren op vrijdag 12 april 1901 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Volgt 286.
2 Jeltje Engelsma, geboren op maandag 27 april 1903 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 287.
3 Marten Engelsma, geboren op maandag 23 januari 1905 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 288.
149 Trijntje Lykles Venema is geboren op donderdag 17 september 1857 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Lykle Klazes Venema (zie 74) en Wytske Watzes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1857. Trijntje is overleden op vrijdag 17 oktober 1941 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1941.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 november 1881 in Baarderadeel met Jacob Johannes Leyenaar, 23 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 16 september 1858 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Sybrens Leyenaar en Akke Arents Sporrel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1858. Jacob is overleden op woensdag 5 december 1906 in Terhorne ( De Friese Meren ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1906.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Trijntje en Jacob:
1 Johannes Leyenaar, geboren op woensdag 9 augustus 1882 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1882. Johannes is overleden op dinsdag 1 december 1885 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1885.
2 Wytske Leyenaar, geboren op maandag 22 oktober 1883 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1883. Wytske is overleden op maandag 29 oktober 1883 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1883.
3 Wytske Leijenaar, geboren op maandag 23 augustus 1886 in Tzum ( Waadhoeke ). Volgt 289.
4 Johannes Leyenaar, geboren op donderdag 9 februari 1888 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1888.
5 Akke (Anne) Leyenaar, geboren op zaterdag 6 juli 1889 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 290.
6 NN NN Leyenaar, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 13 september 1891 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1891.
7 Klaaske Leyenaar, geboren op dinsdag 31 januari 1893 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1893. Klaaske is overleden op maandag 23 april 1894 in Terhorne ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1894.
8 Klaas Leyenaar, geboren op woensdag 12 juni 1895 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1895. Klaas is overleden op maandag 21 juli 1913 in Berchem ( Belgie ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1913.
9 Sipkjen Leyenaar, geboren op vrijdag 22 oktober 1897 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1897. Sipkjen is overleden op zaterdag 2 juli 1898 in Terhorne ( De Friese Meren ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1898.
150 Albertje de Goede is geboren op zondag 13 februari 1859 in Hasselt ( Zwartewaterland ), dochter van Jan de Goede en Gerbrig Klazes Veenema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1859. Albertje is overleden op maandag 5 juli 1915 in Terkaple ( De Friese Meren ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1915.
Beroep:
naaister
Albertje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1885 in Utingeradeel met Oept Pieters van Dijk, 25 jaar oud. Oept is geboren op zondag 29 mei 1859 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Pieter Oepkes van Dijk en Baukje Tjebbes van der Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1859. Oept is overleden op donderdag 12 december 1940 in Heerenveen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1940.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Albertje en Oept:
1 Gerbrig van Dijk, geboren op maandag 7 juni 1886 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1886. Gerbrig is overleden op vrijdag 22 april 1887 in Terkaple ( De Friese Meren ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1887.
2 Gerbrig van Dijk, geboren op zondag 16 oktober 1887 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1887. Gerbrig is overleden op vrijdag 8 augustus 1930 in Terhorne ( De Friese Meren ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1930. Zij is begraven in Terhorne.
Notitie bij Gerbrig: Gerbrig is op 11 mai 1911 in Utingeradeel gehuwd met Tjerk Rijpkema
3 Pieter van Dijk, geboren op donderdag 3 april 1890 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1890. Pieter is overleden op woensdag 3 november 1971 in Veendam, 81 jaar oud. Hij is begraven in Veendam op Begraafplaats Buitenwoelhof.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 8 mei 1913 in Utingeradeel gehuwd met Trijntje Postma
Beroep:
timmerman
4 Jan van Dijk, geboren op donderdag 7 januari 1892 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1892. Jan is overleden op donderdag 23 juni 1892 in Terkaple ( De Friese Meren ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 juni 1892.
5 Jan van Dijk, geboren op woensdag 30 mei 1894 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1894. Jan is overleden op dinsdag 12 augustus 1958 in Sneek, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1958.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 23 mei 1919 in Doniawerstal gehuwd met Grietje Heeringa en (2) met Jansje Zondag
Beroep:
timmerman
6 Tjebbe van Dijk, geboren op maandag 23 december 1895 in Terkaple ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1895. Tjebbe is overleden op vrijdag 13 oktober 1978 in Balk ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Balk op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Tjebbe: Tjebbe is op 30 april 1925 in Utingeradeel gehuwd met Anna Sipkema
Beroep:
Bouwkundig Opzichter
151 Johannes de Goede is geboren op vrijdag 26 februari 1864 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan de Goede en Gerbrig Klazes Veenema (zie 75). Johannes is overleden op zaterdag 9 december 1950 in Joure ( De Friese Meren ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1950. Hij is begraven in Terhorne.
Beroep:
boerenknecht
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 mei 1892 in Utingeradeel met Ytje Jans van der Wal, 27 jaar oud. Ytje is geboren op dinsdag 31 mei 1864 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Gerrits van der Wal en Jantje Willems Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1864. Ytje is overleden op woensdag 17 mei 1944 in Joure ( De Friese Meren ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1944. Zij is begraven in Terhorne.
Kinderen van Johannes en Ytje:
1 Willemke de Goede, geboren op woensdag 31 augustus 1898 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1898.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 15 november 1934 in Joure gehuwd met Sipkje Hoekstra
2 Jan de Goede, geboren op dinsdag 18 april 1905 in Terhorne ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1905. Jan is overleden op woensdag 25 januari 1995 in Terhorne ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Terhorne.
Notitie bij Jan: Jan is op 15 november 1934 in Haskerland gehuwd met Sipkje Hoekstra
Beroep:
gemeenteveldwachter
152 Yge Venema is geboren op woensdag 27 juli 1853 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Wytze Yges Venema (zie 77) en Tytje Hettes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1853. Yge is overleden op vrijdag 29 november 1918 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1918.
Beroep:
veehouder
Yge trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1894 in Utingeradeel met Klaaske Pieters van der Meulen, 19 jaar oud. Klaaske is geboren op maandag 15 februari 1875 in Terkaple ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Tjeerds van der Meulen en Gerritje Johannes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1875. Klaaske is overleden op woensdag 5 september 1962 in Joure ( De Friese Meren ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1962. Klaaske trouwde later op woensdag 4 september 1935 in Leeuwarderadeel met Rindert Alles Hiemstra (1868-1941).
Kinderen van Yge en Klaaske:
1 Gerritje Venema, geboren op donderdag 8 juli 1897 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 291.
2 Wytze Venema, geboren op zaterdag 20 mei 1899 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 292.
3 Pieter Tjeerd Venema, geboren op zaterdag 11 mei 1901 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 293.
4 Tietje Venema, geboren op vrijdag 30 juni 1905 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1905. Tietje is overleden op zondag 30 januari 1921 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1921.
5 Elizabeth Venema, geboren op dinsdag 23 juni 1908 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 294.
153 Trijntje Alberts Venema is geboren op donderdag 8 maart 1849 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Albert Yges Venema (zie 78) en Rinske Annes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1849. Trijntje is overleden op zaterdag 21 juni 1919 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1919. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 mei 1869 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Hans Gerkes Landstra, 24 jaar oud. Hans is geboren op donderdag 30 januari 1845 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerke Gerbens Landstra en Minke Hanzes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1845. Hans is overleden op maandag 2 februari 1925 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 februari 1925.
Beroep:
verwersknecht
Kinderen van Trijntje en Hans:
1 Minke Landstra, geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 295.
2 Albert Landstra, geboren op woensdag 1 maart 1871 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1871. Albert is overleden op zaterdag 4 maart 1871 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1871.
3 Gerke Landstra, geboren op woensdag 1 maart 1871 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1871. Gerke is overleden op vrijdag 3 maart 1871 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1871.
4 Albert Landstra, geboren op vrijdag 7 februari 1873 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 296.
5 Rinske Landstra, geboren op woensdag 8 april 1874 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 297.
6 Tjitske Landstra, geboren op dinsdag 14 december 1875 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1875. Tjitske is overleden op zaterdag 8 januari 1876 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), 25 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1876.
7 Tjitske Landstra, geboren op maandag 1 juli 1878 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 298.
8 Hinke Landstra, geboren op dinsdag 17 maart 1885 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 299.
154 Hinke Alberts Venema is geboren op dinsdag 13 november 1855 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Albert Yges Venema (zie 78) en Rinske Annes Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1855. Hinke is overleden op zondag 11 januari 1880 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1880. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 mei 1877 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Jan Jans Slagman, 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 3 maart 1849 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Jans Slagman en Vrouwkjen Pieters Grouwstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849. Jan is overleden op dinsdag 9 februari 1937 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1937.
Beroep:
verver
Kind van Hinke en Jan:
1 Rinske Slagman, geboren op vrijdag 22 maart 1878 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1878. Rinske is overleden op vrijdag 19 april 1878 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1878.
155 Hinke Venema is geboren op dinsdag 18 maart 1862 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sytze Yges Venema (zie 79) en Johanneske Eelkes (Johanna) van Staveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1862. Hinke is overleden op zaterdag 18 juni 1927 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1927.
Beroep:
dienstmeid
Hinke trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1891 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Kornelis Schotanus, 40 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 14 december 1850 in Minnertsga ( Waadhoeke ), zoon van Johannes Jacobs Schotanus en Tiettje Kornelis Brok. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1850. Kornelis is overleden op woensdag 9 april 1919 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1919.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Hinke en Kornelis:
1 Johanna Schotanus, geboren op zaterdag 10 december 1892 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Volgt 300.
2 Sietze Schotanus, geboren op maandag 22 januari 1894 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1894.
Notitie bij Sietze: Sietje is op 10 maart 1927 vertrokken naar Canada
3 Hinke Schotanus, geboren op zaterdag 17 april 1897 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1897. Hinke is overleden op vrijdag 15 februari 1924 in Leeuwarden, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1924. Hinke bleef ongehuwd.
4 Cornelia Schotanus, geboren op zaterdag 10 december 1898 in Beetgum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 december 1898. Cornelia is overleden op dinsdag 24 december 1946 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1946. Cornelia bleef ongehuwd.
Beroep:
winkelierster
5 Pauline Aafke Schotanus, geboren op zondag 8 april 1900 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1900.
156 Aafke Venema is geboren op woensdag 13 mei 1863 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Sytze Yges Venema (zie 79) en Johanneske Eelkes (Johanna) van Staveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1863. Aafke is overleden op dinsdag 28 maart 1944 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1944. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Aafke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 mei 1889 in Opsterland met Klaas Fortuin, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 12 december 1863 in Sneek, zoon van Dirk Fortuin en Jetske Kladder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 december 1863. Klaas is overleden op maandag 14 mei 1945 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1945. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
verversknecht
Kinderen van Aafke en Klaas:
1 Jetske Fortuin, geboren op maandag 19 augustus 1889 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1889. Jetske is overleden op dinsdag 23 april 1957 in Harlingen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1957. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Jetske bleef ongehuwd.
2 Johanna Fortuin, geboren op zaterdag 26 december 1891 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1891. Johanna is overleden op vrijdag 24 november 1972 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
157 Yge Venema is geboren op zondag 19 februari 1865 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Sytze Yges Venema (zie 79) en Johanneske Eelkes (Johanna) van Staveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1865. Yge is overleden op zaterdag 2 april 1904 in Warga ( Leeuwarden ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1904. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
boerenknecht
Yge trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 december 1888 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jantje Kooistra, 22 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 20 april 1866 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan Willems Kooistra en Elisabeth Jogchums Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1866. Jantje is overleden op zondag 23 februari 1936 in Warga ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1936. Zij is begraven in Warga.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Yge en Jantje:
1 Johanneske (Janneke) Venema, geboren op zondag 7 april 1889 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 301.
2 Jan Venema, geboren op zondag 12 augustus 1894 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 302.
3 Sietze (Cecil) Venema, geboren op zaterdag 10 februari 1900 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 303.
4 Elize Venema, geboren op donderdag 28 maart 1901 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 304.
5 Elisabeth Venema, geboren op donderdag 26 november 1903 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 305.
158 Eelke Venema is geboren op maandag 23 maart 1874 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Sytze Yges Venema (zie 79) en Johanneske Eelkes (Johanna) van Staveren. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1874. Eelke is overleden op zaterdag 25 december 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1954. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
letterzetter
Eelke trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1908 in Smallingerland met Jeltje Dupon, 34 jaar oud. Jeltje is geboren op dinsdag 18 november 1873 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Sjoerd Edzes du Pon en Aaltje Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1873. Jeltje is overleden op zondag 19 mei 1957 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1957. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Eelke en Jeltje:
1 Sietze Venema, geboren op zaterdag 30 juli 1910 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 306.
2 Aaltje Venema, geboren op maandag 16 maart 1914 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 307.
159 Geertje Rinzes Venema is geboren op zondag 16 januari 1859 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Rinze Venema (zie 80) en Wypkjen Douwes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1859. Geertje is overleden op zondag 24 juli 1938 in Heerenveen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1938.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Andries Roelofs de Vries, 25 jaar oud. Andries is geboren op zondag 6 mei 1855 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Roelof Andries de Vries en Grietje Joukes Oudendag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1855. Andries is overleden op vrijdag 11 april 1919 in Aengwirden ( Heerenveen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1919.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Geertje en Andries:
1 NN NN de Vries, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1882.
2 Grietje de Vries, geboren op maandag 7 mei 1883 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 308.
3 Wiepkje de Vries, geboren op maandag 2 november 1885 in Aengwirden ( Heerenveen ). Volgt 309.
4 Roelof de Vries, geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 310.
5 Rinze de Vries, geboren op zondag 2 november 1890 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1890. Rinze is overleden op maandag 15 juni 1959 in Tjalleberd ( Heerenveen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1959. Rinze bleef ongehuwd.
6 Marijke de Vries, geboren op donderdag 9 augustus 1894 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 311.
7 NN NN de Vries, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 27 december 1897 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1897.
160 Rinske Venema is geboren op dinsdag 10 mei 1864 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Rinze Venema (zie 80) en Wypkjen Douwes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1864. Rinske is overleden op dinsdag 5 maart 1946 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1946. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Rinske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1887 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Johannes IJsselstein, 24 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 15 april 1863 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Beerend Taekes IJsselstein en Saakje Boukes Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1863. Johannes is overleden op woensdag 30 oktober 1940 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1940. Hij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Rinske en Johannes:
1 Rinze IJsselstein, geboren op dinsdag 27 maart 1888 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 312.
2 Saakje IJsselstein, geboren op zaterdag 6 juni 1891 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 313.
3 Wypkjen IJsselstein, geboren op zondag 18 augustus 1895 in Warstiens ( Leeuwarden ). Volgt 314.
161 Ettje Venema is geboren op vrijdag 9 november 1866 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Rinze Venema (zie 80) en Wypkjen Douwes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1866. Ettje is overleden op vrijdag 4 april 1947 in Wartena ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1947.
Beroep:
dienstmeid
Ettje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 januari 1889 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Valk, 20 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 31 oktober 1868 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Sybrens Valk en Sybrigje Jans Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1868. Jan is overleden op zondag 4 juli 1948 in Wartena ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1948.
Beroep:
visser
Kinderen van Ettje en Jan:
1 Jacob Valk, geboren op vrijdag 24 mei 1889 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 315.
2 Wypkje Valk, geboren op maandag 16 maart 1891 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 316.
162 Yke Venema is geboren op woensdag 1 september 1869 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Rinze Venema (zie 80) en Wypkjen Douwes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1869. Yke is overleden op zondag 24 december 1950 in Wartena ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1950. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Yke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 mei 1891 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wieger Wartena, 27 jaar oud. Wieger is geboren op dinsdag 16 juni 1863 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Wybren Kornelis Wartena en Marijke Wygers Veninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1863. Wieger is overleden op vrijdag 23 december 1927 in Wartena ( Leeuwarden ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1927. Hij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Yke en Wieger:
1 Marijke Wartena, geboren op dinsdag 22 maart 1892 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 317.
2 Wiepkjen Wartena, geboren op dinsdag 17 oktober 1893 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 318.
3 Jitske Wartena, geboren op zaterdag 13 juni 1896 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 319.
4 Hinke Wartena, geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 320.
5 Wybren Wartena, geboren op zondag 17 april 1904 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 321.
6 Rinze Wartena, geboren op dinsdag 30 juni 1908 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 322.
7 NN NN Wartena, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 9 oktober 1910 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1910.
163 Wytze Venema is geboren op donderdag 17 juni 1875 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Rinze Venema (zie 80) en Wypkjen Douwes Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1875. Wytze is overleden op dinsdag 22 januari 1946 in Enkhuizen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1946.
Beroep:
Kuipersknecht
Wytze trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ) met Jantje Hoekman, 22 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 10 mei 1878 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), dochter van Harm Hoekman en Jantje van Ens.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wytze en Jantje:
1 Wypkje Venema, geboren op vrijdag 3 januari 1902 in Weststellingwerf. Volgt 323.
2 Jantje Venema, geboren op zondag 18 september 1904 in Weststellingwerf. Volgt 324.
3 Geertje Venema, geboren op dinsdag 16 oktober 1906 in Weststellingwerf. Volgt 325.
4 Hinke Venema, geboren op dinsdag 13 oktober 1908 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1908.
164 Sjoerd Venema is geboren op zondag 23 april 1865 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Venema (zie 82) en Berber Jans Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1865. Sjoerd is overleden op dinsdag 7 april 1953 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1953.
Beroep:
boerenbedrijf
Sjoerd:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1893 in Smallingerland met Trijntje Busman, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 15 mei 1866 in Leeuwarden, dochter van Salomon Jans Busman en Geertje Jacobs Wassenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1866. Trijntje is overleden op vrijdag 25 februari 1916 in Drachten ( Smallingerland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1916.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op donderdag 18 maart 1920 in Smallingerland met Trijntje Zandstra, 48 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 10 juli 1871 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Marten Zandstra en Tjitske Wibbelink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1871. Trijntje is overleden op zaterdag 28 januari 1933 in Drachten ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1933.
Kinderen van Sjoerd en Trijntje (1):
1 Geertje Venema, geboren op vrijdag 12 januari 1894 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 326.
2 Jan Venema, geboren op zaterdag 24 april 1897 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 327.
3 Salomon Venema, geboren in juli 1903 in Drachten ( Smallingerland ). Salomon is overleden op zondag 8 mei 1904 in Drachten ( Smallingerland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1904.
165 Hinke Veenema is geboren op woensdag 12 oktober 1870 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Venema (zie 82) en Berber Jans Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1870. Hinke is overleden op donderdag 14 september 1944 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1944. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1895 in Smallingerland met Lourens Joustra, 27 jaar oud. Lourens is geboren op vrijdag 3 januari 1868 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Thomas Joustra en Maria Steeringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1868. Lourens is overleden op dinsdag 21 juli 1931 in Drachten ( Smallingerland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1931.
Beroep:
typograaf
Kinderen van Hinke en Lourens:
1 Anna Joustra, geboren op dinsdag 28 april 1896 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 328.
2 Thomas Joustra, geboren op donderdag 9 november 1899 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1899. Thomas is overleden op donderdag 3 januari 1918 in Drachten ( Smallingerland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1918.
166 Yge Venema is geboren op donderdag 22 februari 1877 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Venema (zie 82) en Berber Jans Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1877. Yge is overleden op vrijdag 21 mei 1909 in Drachten ( Smallingerland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1909. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Wagenmaker
Yge trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Smallingerland met Catharina Beersma, 22 jaar oud. Catharina is geboren op zaterdag 6 september 1879 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Rienk Hendriks Beersma en Aaltje Jans Wiekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1879. Catharina is overleden op woensdag 12 augustus 1970 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Yge en Catharina:
1 Jan Venema, geboren op woensdag 13 mei 1903 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 329.
2 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 6 januari 1906 in Drachten ( Smallingerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1906.
3 Alida Venema, geboren op dinsdag 15 oktober 1907 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 330.
167 Etje Venema is geboren op vrijdag 7 april 1882 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Venema (zie 82) en Berber Jans Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1882. Etje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1906 in Opsterland met Lammert Huitema, 25 jaar oud. Lammert is geboren op vrijdag 11 juni 1880 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Freerk Jans Huitema en Geeske Lammerts Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juni 1880. Lammert is overleden op vrijdag 13 november 1953 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1953.
Beroep:
Klompenmaker
Kinderen van Etje en Lammert:
1 Berber Huitema, geboren op vrijdag 15 maart 1907 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 331.
2 NN NN Huitema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 22 maart 1911 in Ureterp ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1911.
3 Freerk Huitema, geboren op zondag 27 oktober 1912 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 332.
168 Yge de Jong is geboren op dinsdag 15 juni 1869 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Reinder de Jong en Etje Venema (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1869. Yge is overleden op maandag 20 januari 1958 in Franeker, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1958.
Beroep:
schoenmaker
Yge trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1894 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Johanna Boonstra, 24 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 6 februari 1870 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Reinders Boonstra en Lamke Johannes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1870. Johanna is overleden op zondag 31 juli 1949 in Stiens ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1949. Zij is begraven in Stiens.
Kinderen van Yge en Johanna:
1 Reinder de Jong, geboren op maandag 2 september 1895 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1895. Reinder is overleden op zaterdag 2 april 1898 in Stiens ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 april 1898.
2 Uiltje de Jong, geboren op maandag 5 juli 1897 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1897. Uiltje is overleden op zaterdag 24 januari 1970 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
Notitie bij Uiltje: Uiltje is op 22 mei 1926 in Idaarderadeel gehuwd met Arjaantje van Loon
3 Ettje de Jong, geboren op zaterdag 16 juni 1900 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1900.
4 Reinder de Jong, geboren op zondag 2 november 1902 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1902. Reinder is overleden op woensdag 1 februari 1967 in Grouw ( Leeuwarden ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1967.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 21 mei 1927 in Idaarderadeel gehuwd met Geeske Zetzema
Beroep:
metaalbewerker
5 Albert de Jong, geboren op woensdag 9 december 1908 in Stiens ( Leeuwarden ). Albert is overleden op vrijdag 27 oktober 1961 in Stiens ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1961. Hij is begraven in Stiens.
Notitie bij Albert: Albert is op 1 juni 1938 in Leeuwarderadeel gehuwd met Aaltje Westerhuis
Beroep:
Kuiper
169 Klaaske de Jong is geboren op zondag 2 juli 1871 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Reinder de Jong en Etje Venema (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1871. Klaaske is overleden op woensdag 26 april 1961 in Warga ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1961. Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1894 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Freerk Kalsbeek, 22 jaar oud. Freerk is geboren op zaterdag 1 juli 1871 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Allardus Lammerts Kalsbeek en Antje Cornelis Praamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1871. Freerk is overleden op maandag 16 november 1942 in Warga ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1942.
Beroep:
Botermaker
Kinderen van Klaaske en Freerk:
1 Ettje Kalsbeek, geboren op zondag 14 juni 1896 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juni 1896.
Notitie bij Ettje: Ettje is op 21 augustus 1919 in Idaarderadeel gehuwd met Roel Piersma
2 Antje Kalsbeek, geboren op maandag 4 december 1899 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1899.
Notitie bij Antje: Antje is op 17 decdember 1921 in Leeuwarderadeel gehuwd met Frans Hoogland
3 Reinder Kalsbeek, geboren op zaterdag 5 juli 1902 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1902. Reinder is overleden in maart 1992 in Enschede, 89 jaar oud.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 30 augustus 1924 in Idaarderadeel gehuwd met Sytje Anna Engel
Beroep:
Winkelier
170 Gerben de Jong is geboren op donderdag 11 september 1873 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Reinder de Jong en Etje Venema (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1873. Gerben is overleden op zaterdag 11 december 1954 in Warga ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
schoenmaker
Gerben trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 24 november 1900 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Marijke Kuiper, 29 jaar oud. Marijke is geboren op vrijdag 25 augustus 1871 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Sybren Wigles Kuiper en Geeske Ruurds Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1871. Marijke is overleden op vrijdag 3 juli 1914 in Warga ( Leeuwarden ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juli 1914. Zij is begraven in Warga.
Kind van Gerben en Marijke:
1 Reinder de Jong, geboren op zondag 6 april 1902 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 april 1902.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 5 juni 1926 in Idaarderadeel gehuwd met Grietje Albertsma
Beroep:
timmerman
171 Albert de Jong is geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Reinder de Jong en Etje Venema (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 juli 1876. Albert is overleden op woensdag 21 december 1960 in Warga ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1960. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
Bakker
Albert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1903 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Yke de Jong, 25 jaar oud. Yke is geboren op vrijdag 24 augustus 1877 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Meindert Jacobs de Jong en Antje Sjoerds Spiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1877. Yke is overleden op dinsdag 10 oktober 1961 in Warga ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1961. Zij is begraven in Warga.
Beroep:
naaister
Kinderen van Albert en Yke:
1 Antje de Jong, geboren op zondag 17 april 1904 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1904. Antje is overleden op donderdag 2 maart 1995 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 16 mei 1928 in Baarderadeel gehuwd met Hillebrand Rijpma
2 Reinder de Jong, geboren op zondag 20 augustus 1916 in Weidum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1916.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 16 februari 1940 in Menaldumadeel gehuwd met Jitske Bergsma
Beroep:
landbouwer
172 Johannes Keuning is geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Pieter Keuning en Yke Venema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1870. Johannes is overleden op maandag 26 november 1956 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1956.
Beroep:
Machinist en koperslager
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 mei 1894 in Smallingerland met Grietje Klasema, 23 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 29 september 1870 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan Hendriks Klasema en Geertje Harmens van der Zee. Grietje is overleden op zaterdag 26 april 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1958.
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 NN NN Keuning, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 27 maart 1895 in Kampen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1895.
2 Yke Keuning, geboren op vrijdag 2 oktober 1896 in Kampen. Yke is overleden op woensdag 14 juli 1897 in Kampen, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1897.
3 Pieter Keuning, geboren op zaterdag 14 mei 1898 in Kampen. Pieter is overleden op zaterdag 19 januari 1963 in Drachten ( Smallingerland ), 64 jaar oud.
4 Jan Keuning, geboren op dinsdag 2 april 1901 in Kampen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1901. Jan is overleden op zaterdag 29 december 1979 in Drachten ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 juni 1936 in Doniawerstal gehuwd met Jitske Rintje de Boer
Beroep:
timmerman
173 Ids Schaafsma is geboren op maandag 13 augustus 1883 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Arjen Idzes Schaafsma (zie 86) en Jantje Martens Bleeksma. Ids is overleden op dinsdag 2 februari 1960 in Sneek, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1960. Hij is begraven op vrijdag 5 februari 1960 in Ruigahuizen ( De Friese Meren ).
Beroep:
Klerk
Ids trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1910 in Bolsward met Wietske Adema, 23 jaar oud. Wietske is geboren op zondag 16 januari 1887 in Bolsward, dochter van Klaas Adema en Tietje Schuurmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1887. Wietske is overleden op woensdag 26 augustus 1942 in Heerenveen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1942.
174 Sibbeltje Aukes van der Meer is geboren op zaterdag 13 oktober 1877 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Auke Atses van der Meer en Aaltje Gerrits Henstra (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1877. Sibbeltje is overleden op zaterdag 7 februari 1914 in Terhorne ( De Friese Meren ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1914. Sibbeltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 mei 1902 in Utingeradeel met Andries Jans Venema, 39 jaar oud. Zie 145 voor persoonsgegevens van Andries.
Kinderen van Sibbeltje en Andries: zie 145.
175 Janke Henstra is geboren op zaterdag 3 februari 1877 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Sjoerd Gerrits Henstra (zie 96) en Arentje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1877. Janke is overleden op zondag 29 mei 1960 in Terhorne ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1960. Janke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 7 april 1898 in Utingeradeel met Klaas Jacobs Adema, 22 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 26 mei 1875 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Jacob Siegers Adema en Rinske Wybes Rypkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1875. Klaas is overleden op zondag 3 oktober 1948 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1948.
Beroep:
schipper
Kinderen van Janke en Klaas:
1 Jacob Adema, geboren op maandag 28 november 1898 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 334.
2 Idskje (Jelskje) Adema, geboren op zondag 14 oktober 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 335.
3 Sjoerd Adema, geboren op donderdag 7 januari 1904 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 336.
4 Rinske Adema, geboren op vrijdag 15 februari 1907 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 337.
5 Arendje Adema, geboren op zaterdag 13 februari 1909 in Terhorne ( De Friese Meren ). Volgt 338.
176 Age Dijkstra is geboren op donderdag 11 november 1886 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Ages Dijkstra en Ytje Willems Venema (zie 98). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1886. Age is overleden op donderdag 8 juni 1972 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Terzool.
Beroep:
timmerknecht
Age trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1917 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Anneke Bergsma, 26 jaar oud. Anneke is geboren op maandag 13 april 1891 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Gerbens Bergsma en Durkje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1891. Anneke is overleden op vrijdag 21 juli 1972 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Terzool.
177 Willem Dijkstra is geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Ages Dijkstra en Ytje Willems Venema (zie 98). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1889. Willem is overleden op maandag 27 februari 1967 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Terzool.
Beroep:
veehoudersbedrijf en bloemenventer
Willem trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 november 1911 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Ynskje Rienstra, 22 jaar oud. Ynskje is geboren op dinsdag 22 oktober 1889 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Douwe Jans Rienstra en Jantje Barteles Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1889. Ynskje is overleden op vrijdag 3 september 1976 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Terzool.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Willem en Ynskje:
1 Jantje Dijkstra, geboren op zaterdag 21 september 1912 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1912. Jantje is overleden op vrijdag 15 augustus 2003, 90 jaar oud. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 11 mei 1935 in Rauwerdehem gehuwd met Harm Bouwman
2 Durk Dijkstra, geboren op maandag 26 april 1915 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Durk is overleden op vrijdag 6 april 1945 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1946. Hij is begraven in Terzool.
Notitie bij Durk: Durk is op 26 mei 1941 in Sneek gehuwd met Freeke Grietje Bouwman
Beroep:
groentehandelaar
178 Willem Andries Venema is geboren op maandag 24 april 1893 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Andries Venema (zie 99) en Hinke Hayes Siksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1893.
Beroep:
Boekhouder
Willem trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 9 juli 1926 in Apeldoorn met Heiltje van der Ploeg, 25 jaar oud. Heiltje is geboren op donderdag 23 mei 1901 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gosse Rinderts van der Ploeg en Evertje Everts Ganzinga. Heiltje is overleden op maandag 3 april 1950 in Arnhem, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1950.
Kind van Willem en Heiltje:
1 Andries Gosso Venema, geboren op donderdag 19 september 1929 in Renkum. Volgt 339.
179 Haye Venema is geboren op zaterdag 9 maart 1895 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Andries Venema (zie 99) en Hinke Hayes Siksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1895. Haye is overleden op maandag 15 september 1958 in Zevenaar, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1958.
Beroep:
assistent rijksbelastingen
Haye trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 3 mei 1923 in Utingeradeel met Trijntje Huizing, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 25 april 1900 in Vlagtwedde ( Westerwolde ), dochter van Berend Huizing en Jantje de Roo. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1900. Trijntje is overleden op dinsdag 20 juni 1933 in Apeldoorn, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1933. Zij is begraven in Beekbergen op de Begraafplaats aan de Koningsweg.
180 Trientje Siksma is geboren op maandag 25 juni 1894 in Akkrum ( Heerenveen ), dochter van Thijs Hayes Siksma en Trientje Venema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juni 1894. Trientje is overleden op dinsdag 3 april 1979 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 84 jaar oud. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 januari 1919 in Utingeradeel met Geert Bos, 27 jaar oud. Geert is geboren op dinsdag 11 augustus 1891 in Pieterzijl ( Westerkwartier ), zoon van Jacob Bos en Maaike Slagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1891. Geert is overleden op dinsdag 26 april 1977 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 85 jaar oud.
Beroep:
letterzetter
Kinderen van Trientje en Geert:
1 Jacob Thijs Bos, geboren op zondag 4 december 1921 in Leeuwarden.
2 Thijs Bos, geboren op maandag 17 mei 1926 in Leeuwarden.
3 Hendrik Bos, geboren op zaterdag 20 januari 1934 in Leeuwarden.
181 Tjitske Siksma is geboren op zaterdag 21 december 1895 in Akkrum ( Heerenveen ), dochter van Thijs Hayes Siksma en Trientje Venema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1895. Tjitske is overleden op zaterdag 12 januari 1991 in Grouw ( Leeuwarden ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 mei 1922 in Utingeradeel met Albert van der Schaaf, 27 jaar oud. Albert is geboren op maandag 17 december 1894 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Sytze Durks van der Schaaf en Aaltje Aberts Zuiderhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1894. Albert is overleden op zaterdag 26 mei 1956 in Grouw ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1956. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
Bankwerker
Kind van Tjitske en Albert:
1 Sietze van der Schaaf, geboren omstreeks 1924 in Grouw ( Leeuwarden ). Sietze is overleden op zondag 14 februari 1926 in Akkrum ( Heerenveen ), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1926.
182 Barbera Venema is geboren op donderdag 27 juni 1889 in Rotterdam, dochter van Sjoerd Willem Venema (zie 102) en Magdalena Staats.
Notitie bij de geboorte van Barbera: aktenummer 1889.3351
Barbera is overleden op zaterdag 20 oktober 1962 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Barbera: aktenummer 1962.2640
Barbera trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 maart 1915 in Rotterdam met Wilhelmus de Vries, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zondag 27 april 1890 in Rotterdam, zoon van Michaël Cornelis de Vries en Arendina Wagenknecht.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: aktenummer 1890.2293
Beroep:
Bestuurder bij de RET
Kinderen van Barbera en Wilhelmus:
1 Wilhelmus de Vries, geboren op dinsdag 24 augustus 1915 in Rotterdam. Volgt 340.
2 Arendina Magdalena de Vries, geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Rotterdam.
183 Bastiaantje Venema is geboren op dinsdag 19 januari 1892 in Rotterdam, dochter van Sjoerd Willem Venema (zie 102) en Magdalena Staats.
Notitie bij de geboorte van Bastiaantje: aktenummer 1892.395
Bastiaantje is overleden op woensdag 9 oktober 1929 in Rotterdam, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bastiaantje: aktenummer 1929.4824
Notitie bij Bastiaantje: aktenummer 1892.395
Bastiaantje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1918 in Rotterdam met Pieter Herman Rietveld, 30 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 2 januari 1888 in Rotterdam, zoon van Karel Rietveld en Pieternella Geertruida Versnel.
Notitie bij de geboorte van Pieter: aktenummer 1888.44
Beroep:
Winkelier, koopman, cafehouder en bierbrouwer
Kinderen van Bastiaantje en Pieter:
1 Magdalena Rietveld, geboren op zaterdag 9 november 1918 in Rotterdam.
2 Bastiaantje Rietveld, geboren op woensdag 23 februari 1921 in Rotterdam. Volgt 341.
3 Hermandina Rietveld, geboren op zondag 24 september 1922 in Rotterdam. Hermandina is overleden op donderdag 7 mei 1998 in Rotterdam, 75 jaar oud.
4 Pieter Herman Rietveld, geboren op zaterdag 13 september 1924 in Rotterdam. Pieter is overleden op dinsdag 17 augustus 1943 in Nikolskoje ( Rusland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 augustus 1943.
5 Pieternella Everdina Rietveld, geboren op vrijdag 15 oktober 1926 in Rotterdam.
184 Johanna Wilhemina Venema is geboren op donderdag 1 februari 1894 in Rotterdam, dochter van Sjoerd Willem Venema (zie 102) en Magdalena Staats.
Notitie bij de geboorte van Johanna: aktenummer 1894.80
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 2 november 1921 in Rotterdam met Gerardus Paulus van Brenkelen, 32 jaar oud. Gerardus is geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Rotterdam, zoon van Paulus van Brenkelen en Cornelia Deelen.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: aktenummer 1889.2624
Gerardus is overleden op woensdag 30 mei 1956 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: aktenummer 1956.1274
Beroep:
Isoleerder
Kinderen van Johanna en Gerardus:
1 Johannes van Brenkelen, geboren op maandag 28 maart 1921 in Rotterdam.
2 Sjoerd Willem van Brenkelen, geboren op zaterdag 15 december 1923 in Rotterdam.
3 Cornelis van Brenkelen, geboren op woensdag 20 maart 1929 in Rotterdam.
4 Jildert Sjoerd van Brenkelen, geboren op maandag 20 juni 1932 in Rotterdam.
185 Hermina Venema is geboren op maandag 4 april 1898 in Rotterdam, dochter van Sjoerd Willem Venema (zie 102) en Magdalena Staats.
Notitie bij de geboorte van Hermina: aktenummer 1898.2970
Hermina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1920 in Rotterdam met Johannes Philippus van der Mijn, 23 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 29 juli 1897 in Rotterdam, zoon van Johannes Philippus van der Mijn en Johanna Henriette Jalink.
Notitie bij de geboorte van Johannes: aktenummer 1897.6030
Johannes is overleden op woensdag 24 juni 1925 in Rotterdam, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: aktenummer 1925.2476
Beroep:
zakkenstopper
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 27 juni 1928 in Rotterdam met Antonius Marinus Huisman, 29 jaar oud. Antonius is geboren op woensdag 30 november 1898 in Rotterdam, zoon van Bertus Huisman en Cornelia Spits.
Notitie bij de geboorte van Antonius: aktenummer 1898.10069
Beroep:
koopman in groente enn fruit en melkbezorger
Kinderen van Hermina en Johannes:
1 Antonius Marinus van der Mijn, geboren op dinsdag 15 mei 1928 in Rotterdam.
2 Hermina van der Mijn, geboren op dinsdag 15 mei 1928 in Rotterdam.
Kind van Hermina en Antonius:
3 Hermina Huisman, geboren op dinsdag 15 mei 1928 in Rotterdam.
186 Jildert Sjoerds Venema is geboren op vrijdag 18 maart 1904 in Rotterdam, zoon van Sjoerd Willem Venema (zie 102) en Magdalena Staats.
Notitie bij de geboorte van Jildert: aktenummer 1904.2902
Jildert is overleden op zaterdag 29 juli 1961 in Rotterdam, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1961. Hij is begraven in Rotterdam op Begraafplaats Charlois.
Notitie bij overlijden van Jildert: aktenummer 1961.1756
Beroep:
Bestuurder bij de RET
Jildert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1928 in Rotterdam met Paulina Hendrika Wildeman, 21 jaar oud. Paulina is geboren op donderdag 7 februari 1907 in Abbenbroek ( Nissewaard ), dochter van Aart Wildeman en Willempje van Rij. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1907. Paulina is overleden op zondag 27 juni 1993 in Rotterdam, 86 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam op Begraafplaats Charlois.
Kinderen van Jildert en Paulina:
1 Sjoerd Jildert Venema, geboren op zondag 24 maart 1929 in Rotterdam.
2 Willem Venema, geboren op donderdag 19 juni 1930 in Rotterdam.
187 Jildert Sjoerds Venema is geboren op vrijdag 1 november 1901 in Rotterdam, zoon van Frederik Venema (zie 103) en Maria Margaretha de Bot.
Notitie bij de geboorte van Jildert: aktenummer 1901.10465
Beroep:
meteropnemer
Jildert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 11 augustus 1926 in Rotterdam met Letta Martijntje de Vos, 26 jaar oud. Letta is geboren op woensdag 2 mei 1900 in Willemstad ( Moerdijk ), dochter van Jacobus de Vos en Antonetta Maartje van der Flier. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1900.
Kind van Jildert en Letta:
1 Maria Margaretha Venema, geboren op vrijdag 7 juni 1935 in Rotterdam.
188 Meinte Venema is geboren op maandag 1 april 1889 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Louw Meintes Venema (zie 104) en Akke Tjipkes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1889.
Beroep:
onderwijzer
Meinte trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26 juni 1918 in Weesp ( Amsterdam ) met Johanna Maria de Blij, 25 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 23 november 1892 in Weesp ( Amsterdam ), dochter van Teunis de Blij en Johanna Maria Kellenbach.
Kinderen van Meinte en Johanna:
1 Laurens Meinte Venema, geboren op dinsdag 24 februari 1920 in ’s-Gravenhage. Volgt 342.
2 Johanna Maria Venema, geboren op woensdag 16 augustus 1922 in ’s-Gravenhage.
3 Tonnij Venema, geboren op zondag 3 oktober 1926 in ’s-Gravenhage.
189 Tjitske Venema is geboren op woensdag 17 december 1890 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Louw Meintes Venema (zie 104) en Akke Tjipkes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1890. Tjitske is overleden op zondag 22 april 1979 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1918 in Baarderadeel met Gooye Sint de Jong, 25 jaar oud. Gooye is geboren op zondag 1 januari 1893 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Wypke Sints de Jong en Wypkje Gooyes Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1893. Gooye is overleden op woensdag 25 juni 1969 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1969. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Kantoorbediende
Kinderen van Tjitske en Gooye:
1 Wijpke Thomas de Jong, geboren op zondag 14 januari 1923 in Oldenzaal. Wijpke is overleden op donderdag 31 oktober 1991, 68 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
2 Auke Meinte de Jong, geboren op dinsdag 25 september 1934 in Arnhem. Volgt 343.
190 Fokeltje Venema is geboren op zaterdag 7 oktober 1899 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Louw Meintes Venema (zie 104) en Akke Tjipkes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1899. Fokeltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1924 in Baarderadeel met Jan Geugje Zijlstra, 26 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 16 april 1898 in Sneek, zoon van Gerrit Zijlstra en Sjieuwke Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1898.
Beroep:
steenhouwer
Kind van Fokeltje en Jan:
1 NN NN Zijlstra, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 27 september 1926 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1926.
191 Tjipke Venema is geboren op vrijdag 7 februari 1902 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Louw Meintes Venema (zie 104) en Akke Tjipkes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1902. Tjipke is overleden op zaterdag 13 september 1969 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wieuwerd.
Beroep:
Beurtschipper
Tjipke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1930 in Baarderadeel met Tjitske Dijkstra, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op donderdag 6 oktober 1904 in Stiens ( Leeuwarden ), zoon van Rinse Dijkstra en Jantje van der Woude. Tjitske is overleden op zaterdag 1 maart 1947 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), 42 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
192 Albert Alberts Brandenburg is geboren op zondag 9 juni 1895 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Albert Brandenburg en Ytje Venema (zie 105). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1895. Albert is overleden op vrijdag 2 januari 1959 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1959. Zij is begraven in Wieuwerd.
Beroep:
boerenbedrijf
Albert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Baarderadeel met Janke de Vries, 25 jaar oud. Janke is geboren op zondag 17 januari 1897 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Hette Aukes de Vries en Antje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1897. Janke is overleden op woensdag 2 december 1964 in Bolsward, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1964. Hij is begraven in Wieuwerd.
193 Meinte Venema is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Venema (zie 106) en Tetje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1898. Meinte is overleden op zaterdag 19 februari 1983 in Weidum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk. Meinte trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 september 1919 in Baarderadeel met Anna de Graaf, 24 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 19 juli 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bienze Lammerts de Graaf en Hiltje Martens van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1895. Anna is overleden op zondag 7 mei 1967 in Weidum ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1967. Zij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Meinte en Anna:
1 Sjoerd Venema, geboren op zaterdag 20 maart 1920 in Weidum ( Leeuwarden ). Sjoerd is overleden op maandag 9 februari 2009 in Weesp ( Amsterdam ), 88 jaar oud. Hij is begraven op maandag 16 februari 2009.
2 Bienze Venema, geboren op zondag 29 oktober 1922 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 344.
3 Tetje Venema, geboren op zaterdag 17 mei 1924 in Weidum ( Leeuwarden ). Tetje is overleden.
194 Johannes Venema is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Venema (zie 106) en Tetje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1900. Johannes is overleden op maandag 12 mei 1947 in Weidum ( Leeuwarden ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1947. Hij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
rijwielhersteller
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 oktober 1930 in Baarderadeel met Akke van Seyen, 30 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 7 april 1900 in Oudeschoot ( Heerenveen ), dochter van Hendrik van Seyen en Tetje Heida. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1900. Akke is overleden op woensdag 4 juni 1997 in Weidum ( Leeuwarden ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
onderwijzeres
195 Grietje Venema is geboren op zaterdag 9 juli 1898 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Pier Venema (zie 107) en Maaike van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1898. Grietje is overleden op maandag 17 mei 1965 in Ureterp ( Opsterland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1965. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 mei 1923 in Opsterland met Oeds Bosma, 21 jaar oud. Oeds is geboren op maandag 19 mei 1902 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Albert Bosma en Hinke Koorda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1902. Oeds is overleden op woensdag 10 juli 1985 in Ureterp ( Opsterland ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
196 Jelle Meinte Venema is geboren op vrijdag 22 december 1899 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Pier Venema (zie 107) en Maaike van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1899.
Beroep:
mijnwerker
Jelle trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 25 maart 1938 in Sittard met Tjitske Landman, 41 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 10 november 1961 in Sittard. Tjitske is geboren op maandag 28 september 1896 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Meine Landman en Hortske Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 september 1896. Tjitske is overleden op zaterdag 25 maart 1967 in Sittard, 70 jaar oud. Zij is begraven in Sittard op de Hervormde Begraafplaats.
197 Vokeltje Venema is geboren op maandag 17 oktober 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Venema (zie 107) en Maaike van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1904. Vokeltje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 4 juni 1931 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hendrik Reyngoud, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 26 april 1894 in Woubrugge ( Kaag en Braassem ), zoon van Hendrik Reijngoud en Wilhelmina de Bock. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1894. Hendrik is overleden op woensdag 2 maart 1983 in Heemstede, 88 jaar oud.
Beroep:
timmerman
198 Folkert Venema is geboren op zaterdag 20 oktober 1906 in Akmarijp ( De Friese Meren ), zoon van Pier Venema (zie 107) en Maaike van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1906. Folkert is overleden op donderdag 15 juni 1961 in Sneek, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juni 1961. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
Bakkersknecht
Folkert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1931 in Wonseradeel met Janke de Wilde, 21 jaar oud. Janke is geboren op maandag 1 november 1909 in Pingjum ( Wonseradeel ), dochter van Dirk de Wilde en Grietje Koopal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1909. Janke is overleden op vrijdag 9 augustus 1957 in Sneek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1957. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Kinderen van Folkert en Janke:
1 Dirk Venema, geboren in augustus 1934 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Dirk is overleden op woensdag 20 februari 1935 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1935.
2 Fokelina (Fokelientje) Venema, geboren op dinsdag 15 juli 1947 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Fokelientje is overleden op dinsdag 19 april 1949 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1949. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
199 Meinte Venema is geboren op maandag 2 november 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pier Venema (zie 107) en Maaike van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1908.
Beroep:
Bankwerker
Meinte trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 november 1934 in Haarlem met Elisabeth Johanna van den Burg, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 14 september 1910 in Haarlem, dochter van Jacob Hendrik van den Burg en Elisabeth Joanna Neugebauer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1910.
200 Meinte Venema is geboren op zondag 29 mei 1898 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jildert Venema (zie 108) en Antje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1898. Meinte is overleden op donderdag 15 juni 1972 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1972. Hij is begraven in Rauwerd.
Beroep:
sluiswachter en postbesteller
Meinte trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 17 november 1920 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Johanna Larooy, 20 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 4 juli 1900 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Larooy en Pietje Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1900. Johanna is overleden op woensdag 26 april 1978 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Rauwerd.
Kinderen van Meinte en Johanna:
1 Pietje Venema, geboren op maandag 2 januari 1922 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Pietje is overleden op woensdag 18 januari 1922 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1922.
2 Pietje Venema, geboren op vrijdag 16 februari 1923 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Pietje is overleden op donderdag 4 oktober 1945 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1945. Zij is begraven in Raard. Pietje bleef ongehuwd.
Beroep:
distributieambtenaar
201 Taeke Venema is geboren op zondag 4 maart 1900 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jildert Venema (zie 108) en Antje Mulder. Taeke is overleden op zaterdag 1 augustus 1981 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Roordahuizum.
Beroep:
groentenhandelaar
Taeke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1930 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Roelofje Akkerman, 25 jaar oud. Roelofje is geboren op woensdag 26 april 1905 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), dochter van Gerhardus Akkerman en Klaasje Strijker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1905. Roelofje is overleden op zondag 31 december 1972 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Roordahuizum.
Kind van Taeke en Roelofje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 21 april 1945 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1945.
202 Jelle Venema is geboren op dinsdag 27 januari 1903 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jildert Venema (zie 108) en Antje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1903.
Beroep:
timmerman
Jelle trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 april 1930 in Baarderadeel met Akke van der Meer, 25 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 19 januari 1905 in Sneek, dochter van Fokke Annes van der Meer en Trijntje Andries Speekhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1905.
Kind van Jelle en Akke:
1 Fokke Venema, geboren omstreeks 1935 in Huizum ( Leeuwarden ). Fokke is overleden op dinsdag 26 september 1944 in Leeuwarden, ongeveer 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1944.
203 Gosse Venema is geboren op vrijdag 20 november 1914 in Leeuwarden, dochter van Jildert Venema (zie 108) en Antje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1914. Gosse is overleden op zaterdag 11 februari 1995 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud.
Beroep:
huisschilder
Gosse trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1945 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Trijntje van der Zee, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 6 april 1922 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pier van der Zee en Renkje Zwart. Trijntje is overleden op dinsdag 15 maart 1994 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
204 Meinte Venema is geboren op dinsdag 22 oktober 1907 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Venema (zie 109) en Elizabeth Zwarteveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1907.
Beroep:
manufacturier
Meinte trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 januari 1932 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Akke Talsma, 24 jaar oud. Akke is geboren op woensdag 16 oktober 1907 in Mantgum ( Baarderadeel ), dochter van Pieter Talsma en Sytske de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1907.
205 Jacob Venema is geboren op zaterdag 31 oktober 1908 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Venema (zie 109) en Elizabeth Zwarteveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1908.
Beroep:
manufacturier
Jacob trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 april 1939 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Klaasje Jelsma, 31 jaar oud. Klaasje is geboren op zaterdag 1 februari 1908 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Otte Jelsma en Ymkje Slof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1908.
Beroep:
onderwijzeres
Kind van Jacob en Klaasje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 26 augustus 1940 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1940.
206 Annigje Venema is geboren op zaterdag 19 november 1910 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Venema (zie 109) en Elizabeth Zwarteveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1910.
Beroep:
onderwijzeres
Annigje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 7 mei 1942 in Heerde met Dirk Proper, 30 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 20 juni 1911 in Heerde, zoon van Dirk Proper en Johanna Wilhelmina Ester. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1911.
Beroep:
huisschilder
207 Ietje Venema is geboren op zaterdag 11 november 1916 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Venema (zie 109) en Elizabeth Zwarteveen. Ietje is overleden op vrijdag 11 november 2011, 95 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 17 november 2011 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Ietje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 juni 1942 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Pieter Landman, 26 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 24 januari 1916 in Haskerdijken ( Heerenveen ), zoon van Jan Landman en Janke Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1916. Pieter is overleden op dinsdag 3 november 1987 in Heerenveen, 71 jaar oud.
Beroep:
Kapper
208 Rients Bakker is geboren op woensdag 3 november 1897 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Binnert Baukes Bakker en Pietje Bouma (zie 113). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1897. Rients is overleden op maandag 16 augustus 1982 in Spannum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Spannum.
Beroep:
Kapper
Rients trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1920 in Baarderadeel met Gerritje van der Wal, 24 jaar oud. Gerritje is geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Dronrijp ( Waadhoeke ), dochter van Feike van der Wal en Hiltje Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1895. Gerritje is overleden op zaterdag 30 juli 1966 in Spannum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1966. Zij is begraven in Spannum.
Kinderen van Rients en Gerritje:
1 NN NN Bakker, geboren op maandag 14 maart 1921 in Dronrijp ( Waadhoeke ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1921.
2 Hiltje Bakker, geboren op woensdag 15 februari 1922 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Hiltje is overleden op vrijdag 28 mei 2004 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 3 juni 2004 in Goutum.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 19 mei 1943 in Hennaarderadeel gehuwd met Johannes Bulthuis
Beroep:
Kapster
209 Jan Venema is geboren op vrijdag 10 december 1897 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Hette Jans Venema (zie 115) en Doetje van der Mark. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1897.
Beroep:
rijksveldwachter
Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 december 1923 in Baarderadeel met Henderika Jacoba Paulusma, 24 jaar oud. Henderika is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Veenoord ( Emmen ), dochter van Willem Barteles Paulusma en Karolina van den Bosch. Henderika is overleden op maandag 13 augustus 1973 in Sneek, 74 jaar oud.
Kinderen van Jan en Henderika:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 8 november 1924 in Baard ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1924.
2 Hette Venema, geboren op woensdag 7 april 1926 in Baard ( Leeuwarden ).
210 Minke Venema is geboren op zaterdag 13 januari 1900 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Hette Jans Venema (zie 115) en Doetje van der Mark. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1900. Minke is overleden op zondag 1 december 1985 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Minke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 juni 1922 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Roel Stienstra, 23 jaar oud. Roel is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Aebe Stienstra en Minke de Jong. Roel is overleden op zondag 16 januari 1983 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
Beroep:
zuivelbewerker
211 Johannes Venema is geboren op dinsdag 20 december 1904 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Hette Jans Venema (zie 115) en Doetje van der Mark. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1904. Johannes is overleden op maandag 31 juli 1961 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1961.
Beroep:
Wachtmeester bij de Rijkspolitie
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30 september 1933 in Leeuwarden met Pietje Wijbenga, 25 jaar oud. Pietje is geboren op dinsdag 22 oktober 1907 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Doeke Wijbenga en Baukje Gosliga.
Kind van Johannes en Pietje:
1 Hette Venema, geboren op zaterdag 13 juni 1936 in Warga ( Leeuwarden ).
212 Tiele Venema is geboren op woensdag 4 juli 1906 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Hette Jans Venema (zie 115) en Doetje van der Mark. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1906. Tiele is overleden op vrijdag 8 januari 1993 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
Tiele trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1928 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jacob Harsta, 23 jaar oud. Jacob is geboren op dinsdag 26 juli 1904 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), zoon van Hendrik Harsta en Aukjen Herder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1904. Jacob is overleden op woensdag 26 april 1961 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1961. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
rijwielhersteller
213 Geessina Venema is geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Stadskanaal, dochter van Frederik Venema (zie 119) en Alberdina Gelling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1892. Geessina is overleden in februari 1987 in Ermelo, 94 jaar oud. Geessina trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 29 december 1922 in Onstwedde ( Stadskanaal ) met Abraham Gerard Bosman, 32 jaar oud. Abraham is geboren op vrijdag 31 januari 1890 in Veere, zoon van Martinus Johannes Bosman en Anthonetta Verberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1890. Abraham is overleden in maart 1970 in Almelo, 80 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Kind van Geessina en Abraham:
1 Anna Emma Bosman, geboren in maart 1932 in Stadskanaal. Anna is overleden op vrijdag 20 januari 1933 in Stadskanaal, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1933.
214 Tetje Venema is geboren op maandag 25 november 1895 in Sneek, dochter van Jan Venema (zie 121) en Afke de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1895. Tetje is overleden op zaterdag 13 december 1969 in Wijckel ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk. Tetje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 10 mei 1928 in Lemsterland met Willem Samplonius, 29 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 16 juli 1898 in Sondel ( De Friese Meren ), zoon van Gerardus Samplonius en Feikjen Weerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1898. Willem is overleden op vrijdag 12 juni 1981 in Wijckel ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk.
215 Anna Venema is geboren op zaterdag 16 december 1899 in Sneek, dochter van Jan Venema (zie 121) en Afke de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1899. Anna is overleden op woensdag 5 augustus 1964 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Zij is begraven in Offingawier.
Beroep:
huishoudster
Anna trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1927 in Wymbritseradeel met Anne van der Heide, 25 jaar oud. Anne is geboren op zaterdag 25 januari 1902 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan van der Heide en Janke Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1902. Anne is overleden op dinsdag 1 december 1992 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Offingawier.
Beroep:
boerenknecht
216 Anneke Venema is geboren op zondag 24 februari 1901 in Sneek, dochter van Jan Venema (zie 121) en Afke de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1901. Anneke is overleden op donderdag 25 maart 1982 in Sneek, 81 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
Anneke trouwde, 23 jaar oud, op maandag 1 september 1924 in Sneek met Gaele Dijkstra, 23 jaar oud. Gaele is geboren op vrijdag 9 augustus 1901 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Kornelis Dijkstra en Margje Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1901.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Anneke en Gaele:
1 Cornelis Dijkstra, geboren op vrijdag 13 maart 1925 in Sneek. Cornelis is overleden op vrijdag 11 mei 1979, 54 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
2 Ane Rinse Dijkstra, geboren op zondag 5 januari 1941 in Sneek. Ane is overleden op woensdag 6 februari 1952 in Sneek, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1952. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
217 Machiel Kanon is geboren op zaterdag 3 december 1898 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van Hendrik Kanon en Rinske Venema (zie 122). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1898. Machiel is overleden in oktober 1993 in Sneek, 94 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
visser
Machiel trouwde, 22 jaar oud, op maandag 21 maart 1921 in Sneek met Antje Klopstra, 21 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 9 januari 1900 in Sneek, dochter van Douwe Klopstra en Geertje Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1900. Antje is overleden op zondag 26 december 1982 in Sneek, 82 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
218 Emke Kanon is geboren op donderdag 16 mei 1901 in Sneek, zoon van Hendrik Kanon en Rinske Venema (zie 122). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1901. Emke is overleden op zaterdag 5 augustus 1995 in Sneek, 94 jaar oud.
Beroep:
klerk en secretarie-boekhouder Burger Weeshuis
Emke trouwde, 23 jaar oud, op maandag 17 november 1924 in Sneek met Henderika van der Horst, 23 jaar oud. Henderika is geboren op maandag 27 mei 1901 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje (Rinske) Boot. Henderika is overleden op dinsdag 18 november 1986, 85 jaar oud.
219 Piet Kanon is geboren op dinsdag 4 juli 1905 in Sneek, zoon van Hendrik Kanon en Rinske Venema (zie 122). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1905. Piet is overleden op dinsdag 3 augustus 1993 in Sneek, 88 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
Koopman
Piet trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 30 mei 1934 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Jisk Valk, 22 jaar oud. Jisk is geboren op donderdag 10 augustus 1911 in Amsterdam, dochter van Jisk Valk. Jisk is overleden op maandag 18 november 1996 in Sneek, 85 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
220 Jan Kanon is geboren op dinsdag 11 augustus 1908 in Sneek, zoon van Hendrik Kanon en Rinske Venema (zie 122). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1908. Jan is overleden in 1977 in Sneek, 68 of 69 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
magazijnbediende
Jan trouwde, 26 jaar oud, op maandag 7 januari 1935 in Sneek met Franzisca Hopfner, 30 jaar oud. Franzisca is geboren op zondag 25 december 1904 in Leonding ( Oostenrijk ), dochter van Alois Hopfner en Franziska Kriegner. Franzisca is overleden op donderdag 1 oktober 1998 in Sneek, 93 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
221 Sientje Venema is geboren op zaterdag 5 november 1887 in Schiedam, dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1887. Sientje is overleden op vrijdag 2 oktober 1925 in Haarlem, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1925. Sientje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 23 oktober 1912 in Haarlem met Wilhelmus Christoffel Wijkhuizen, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op woensdag 20 januari 1886 in Haarlem, zoon van Dirk Wijkhuizen en Jansje Hester Boerkoel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1886. Wilhelmus is overleden op woensdag 21 november 1928 in Haarlem, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1928.
Beroep:
assuradeur en incasserder
Kinderen van Sientje en Wilhelmus:
1 Adriana Sientje Wijkhuizen, geboren omstreeks 1920 in Haarlem. Volgt 345.
2 Dirk Wijkhuizen, geboren op donderdag 3 november 1921 in Haarlem. Volgt 346.
222 Antonia Frederika Venema is geboren op zaterdag 16 maart 1889 in Schiedam, dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1889. Antonia is overleden op maandag 20 maart 1978 in Amsterdam, 89 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
Antonia trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 december 1910 in Amsterdam met Coenraad Hendrik Flotman, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 3 december 1928 in Amsterdam. Coenraad is geboren op donderdag 4 maart 1886 in Amsterdam, zoon van Jacobus Flotman en Maria Clara Boekhoff. Coenraad is overleden op maandag 23 september 1968 in Amsterdam, 82 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Kinderen van Antonia en Coenraad:
1 Petronella Maria Flotman, geboren op zaterdag 8 april 1911 in Amsterdam. Volgt 347.
2 Catharina Louise Flotman, geboren op zondag 8 december 1912 in Amsterdam. Volgt 348.
3 Maria Clara Flotman, geboren op woensdag 21 november 1923 in Hoorn. Volgt 349.
223 Trijntje Venema is geboren op zaterdag 20 september 1890 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1890. Trijntje is overleden op vrijdag 30 maart 1962 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1962. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1914 in Haarlem met Henri Johannes van Bergen van der Grijp, 27 jaar oud. Henri is geboren op dinsdag 15 februari 1887 in ’s-Gravenhage, zoon van Johanna Elisa van Bergen van der Grijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1887. Henri is overleden op zaterdag 18 november 1961 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1961.
Beroep:
sergeant 1e klasse der infanterie
Kinderen van Trijntje en Henri:
1 Elisa Maria van Bergen van der Grijp, geboren op dinsdag 25 januari 1916 in Hoorn.
2 Coenraad Johannes van Bergen van der Grijp, geboren op maandag 30 april 1917 in Hoorn.
224 Anne Venema is geboren op maandag 25 januari 1892 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1892.
Beroep:
sergeant der infanterie
Anne trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 december 1917 in Hoevelaken ( Nijkerk ) met Hendrika de Vries, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op zondag 24 september 1893 in Hoevelaken ( Nijkerk ), dochter van Andries Baltus de Vries en Dirkje Laseur. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 september 1893.
Kinderen van Anne en Hendrika:
1 Catharina Louisa Vreda Venema, geboren op vrijdag 13 december 1918 in Barneveld. Volgt 350.
2 Andrea Venema, geboren op maandag 9 februari 1920 in Zutphen. Volgt 351.
225 Maria Louisa Venema is geboren op zaterdag 9 september 1893 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1893. Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 13 juli 1916 in Lemsterland met Roelof Hoogeterp, 34 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 12 maart 1882 in Oosterzee ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Aukes Hoogeterp en Hasseltjen Gerrits Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1882. Roelof is overleden op maandag 4 december 1916 in Lemmer ( De Friese Meren ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1916.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1917 in Noordwijk ( Westerkwartier ) met Jacob Korbee, 35 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 2 februari 1882 in Noordwijk aan Zee, zoon van Nicolaas Korbee en Maartje Plug. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1882. Jacob is overleden op woensdag 10 december 1947 in Velsen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1947.
Beroep:
Winkelier
Kind van Maria en Roelof:
1 Helena (Louk) Hoogeterp, geboren op dinsdag 15 juni 1915 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Louk: aktenummer 1915.6189
Louk is overleden op dinsdag 4 juni 2013 in Noordwijk, 97 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 11 juni 2013 in Leiden in Crematorium Rhijnhof.
226 Catharina Louisa Venema is geboren op vrijdag 17 april 1896 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Catharina is overleden op donderdag 10 februari 1977 in Lemmer ( De Friese Meren ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 3 mei 1917 in Lemsterland met Piebe Reijenga, 21 jaar oud. Piebe is geboren op donderdag 21 november 1895 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Durk Reyenga en Wietske Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 november 1895. Piebe is overleden op zondag 19 augustus 1979, 83 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Kinderen van Catharina en Piebe:
1 Durk Reijenga, geboren op vrijdag 21 september 1917 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 352.
2 Wytske Reijenga, geboren op donderdag 31 juli 1919 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 353.
227 Frank Martinus Venema is geboren op woensdag 1 september 1897 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1897.
Beroep:
chauffeur, koster, kantoorbediende en magazijnchef
Frank trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 8 mei 1929 in Hilversum met Maria Drieënhuizen, 29 jaar oud. Maria is geboren op maandag 2 april 1900 in Amsterdam, dochter van Gerrit Drieenhuizen en Maria Hamming. Maria is overleden op dinsdag 19 juli 1966 in Dieren ( Rheden ), 66 jaar oud.
228 Helena Margaretha Venema is geboren op zaterdag 25 augustus 1900 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1900. Helena is overleden op donderdag 21 januari 1965, 64 jaar oud. Zij is begraven in Beverwijk. Helena trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 17 november 1925 in Lemsterland met Taede Harmen Ykema, 25 jaar oud. Taede is geboren op zondag 13 mei 1900 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Antje Piersma en Arjen Ykema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1900. Taede is overleden op maandag 24 september 1962, 62 jaar oud. Hij is begraven in Beverwijk.
Beroep:
Politieagent
229 Adriana Venema is geboren op vrijdag 10 juni 1904 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1904. Adriana is overleden op zondag 24 februari 1946 in Enkhuizen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1946. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 4 juni 1925 in Enkhuizen met Cornelis Jongert, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 27 december 1892 in Hoorn, zoon van Pieter Jongert en Watje Schagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1892.
Beroep:
landarbeider
230 Emke Venema is geboren op donderdag 26 oktober 1905 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1905.
Beroep:
Bakker
Emke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 april 1933 in Lemsterland met Fokeltje Nijholt, 23 jaar oud. Fokeltje is geboren op zondag 18 juli 1909 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Ruurd Nijholt en Sybrigje van Ketel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1909. Fokeltje is overleden op maandag 20 augustus 1984 in Bolsward, 75 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.
Kind van Emke en Fokeltje:
1 Ruurd Venema, geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam. Volgt 354.
231 Abraham Venema is geboren op vrijdag 12 april 1907 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1907. Abraham is overleden op donderdag 11 mei 1989 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Oldemarkt op de Begraafplaats aan de Kon. Julianaweg.
Beroep:
Electricien
Abraham trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 23 januari 1931 in Ooststellingwerf met Anna Oenema, 29 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 19 juni 1901 in Elsloo ( Ooststellingwerf ), dochter van Albert Oenema en Baukje Eppinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1901. Anna is overleden op zondag 8 januari 1989 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Oldemarkt op de Begraafplaats aan de Kon. Julianaweg.
232 Reinder (Reinold) Venema is geboren op zondag 28 februari 1909 in Lemmer, zoon van Jaan Venema (zie 123) en Catharina Louisa van der Zwan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1909. Reinold is overleden op woensdag 4 december 1963, 54 jaar oud. Hij is begraven in Schagen op Begraafplaats De Hoep. Reinold trouwde met Trijntje Pie. Trijntje is geboren op vrijdag 18 december 1914 in Schoorl ( Bergen ). Trijntje is overleden op woensdag 22 oktober 2003 in Schagen, 88 jaar oud. Zij is begraven in Schagen op Begraafplaats De Hoep.
233 Fokke Ruurd Venema is geboren op donderdag 23 mei 1895 in Sneek, zoon van Gerlof Venema (zie 124) en Aukje Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1895.
Beroep:
Bakkersknecht
Fokke trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 22 april 1925 in Sneek met Haebeltje Attje de Boer, 20 jaar oud. Haebeltje is geboren op zondag 8 mei 1904 in Dedgum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes de Boer en Froukje Fongers. Haebeltje is overleden op woensdag 26 april 1967 in Sneek, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1967.
Beroep:
dienstbode
234 Jaan Venema is geboren op zaterdag 14 november 1896 in Sneek, zoon van Gerlof Venema (zie 124) en Aukje Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1896. Jaan is overleden op dinsdag 23 januari 1968 in Almelo, 71 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Jaan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1921 in Almelo met Janna Hendrika IJsveld, 25 jaar oud. Janna is geboren op zondag 15 september 1895 in Almelo, Stad, dochter van Egbert IJsveld en Hendrika Seinen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1895. Janna is overleden op donderdag 4 november 1965 in Rotterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: aktenummer 1965.2832
Beroep:
manufacturierster
235 Rinske Martens is geboren op vrijdag 22 mei 1891 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1891. Rinske is overleden op woensdag 7 oktober 1959 in Heerde, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 oktober 1959. Rinske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1912 in Sneek met Klaas Terpstra, 22 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 8 juli 1890 in Scheemda ( Oldambt ), zoon van Symen Terpstra en Annechien Hekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1890. Klaas is overleden op maandag 5 juli 1948 in Zeist, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juli 1948.
Beroep:
onderwijzer
Kinderen van Rinske en Klaas:
1 Annechiena Terpstra, geboren op zondag 16 februari 1913 in Sneek. Annechiena is overleden op woensdag 30 augustus 1978, 65 jaar oud. Zij is begraven in Sprang-Capelle op de Begraafplaats aan de Tilburgseweg.
2 Ferdinand Sijmen Terpstra, geboren op dinsdag 1 december 1914 in Weltevreden ( Batavia ).
Notitie bij Ferdinand: Ferdinand is op 23 april 1942 in Utrecht gehuwd met Hendrika Alberta van de Kaa, dit huwelijk is op 29 april 1964 door echtscheiding ontbonden
3 Karel Jan Terpstra, geboren op maandag 13 maart 1916 in Weltevreden ( Batavia ).
Notitie bij Karel: Karel is op 23 februari 1942 in Groningen gehuwd met Jansje Tjaakje Richie
Beroep:
rijksambtenaar
4 Catharina Agatha Terpstra, geboren op woensdag 8 augustus 1917 in Weltevreden ( Batavia ). Catharina is overleden op zaterdag 30 juli 2005 in Apeldoorn, 87 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Notitie bij Catharina: Catharina is op 27 november 1941 in Zeist gehuwd met Johannes van der Haar
5 Simon Gerard (Aart) Terpstra, geboren op dinsdag 6 april 1920 in Meester Cornelis ( Indonesie ). Aart is overleden op donderdag 3 mei 1945 in Neustadt ( Duitsland ), 25 jaar oud.
Beroep:
aspirant inspecteur van politie
6 Wilhelmina Geertruida Terpstra, geboren op donderdag 17 april 1924 in ’s-Gravenhage.
236 Wietske Martens is geboren op donderdag 20 april 1893 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1893. Wietske trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1913 in Sneek met Jan Wuis, 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 29 november 1884 in Texel, zoon van Pieter Janszoon Wuis en Rempje Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1884. Jan is overleden op dinsdag 9 januari 1973 in Texel, 88 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
Kinderen van Wietske en Jan:
1 Pieter Jan Wuis, geboren op zondag 22 augustus 1915 in Utrecht. Pieter is overleden op woensdag 8 augustus 2018 in Heemstede, 102 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 14 augustus 2018 in Heemstede op de Begraafplaats aan de Herfstlaan.
Notitie bij Pieter: Pieter is in 1947 gehuwd met Berdine Cathrine Eringa
2 Nina Maria Reina Wuis, geboren op woensdag 7 november 1917 in Utrecht.
237 Syntje Martens is geboren op woensdag 7 augustus 1895 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 augustus 1895. Syntje is overleden op zaterdag 5 oktober 1974 in Hilversum, 79 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum op Begraafplaats Zuiderhof. Syntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1921 in Harlingen met Pieter van der Wal, 26 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 3 januari 1895 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Sybe Uilkes van der Wal en Aaltje Pieters Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1895. Pieter is overleden op zaterdag 23 september 1978 in Hilversum, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum op Begraafplaats Zuiderhof.
Beroep:
onderwijzer
238 Anna Martens is geboren op vrijdag 1 september 1899 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1899. Anna is overleden op dinsdag 18 november 1986 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Anna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 september 1924 in Harlingen met Jan van Dijk, 25 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), zoon van Jan van Dijk en Antje Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1899. Jan is overleden op woensdag 28 januari 1981 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Brievenbesteller
239 Jacobus Martens is geboren op vrijdag 30 november 1900 in Sneek, zoon van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1900.
Beroep:
Broodbakker
Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 5 april 1923 in Harlingen met Josina Frederika Gerarda Elisabeth van Kraanen, 22 jaar oud. Josina is geboren op woensdag 7 november 1900 in Heusden, dochter van Hendrik van Kraanen en Gerardina Hermina Janna van der Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1900.
Kinderen van Jacobus en Josina:
1 Gerardina Hermnia Joanna Martens, geboren op zaterdag 16 februari 1924 in Harlingen.
2 Elisabeth Gerardina Harmina Joanna Martens, geboren op dinsdag 16 december 1924 in Harlingen.
3 Jacobus Frederik Gerard Martens, geboren op zondag 12 februari 1933 in Huizum ( Leeuwarden ).
4 Trijntje Hendrika Wilhelmina Martens, geboren op zondag 20 juni 1937 in Amersfoort.
240 Simkje Martens is geboren op vrijdag 23 oktober 1903 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1903. Simkje is overleden op donderdag 25 november 1993 in Benthuizen ( Alphen aan de Rijn ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Benthuizen op de NH Begraafplaats. Simkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 31 maart 1927 in Harlingen met Nicolaas Johannes Poort, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op dinsdag 22 augustus 1899 in Harlingen, zoon van Homme Poort en Maria Catharina Bose. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 augustus 1899. Nicolaas is overleden op woensdag 11 mei 1977 in Benthuizen ( Alphen aan de Rijn ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Benthuizen op de NH Begraafplaats.
Beroep:
Boekhandelaar
241 Jaannette Martens is geboren op zondag 19 maart 1905 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1905. Jaannette is overleden op vrijdag 20 juni 1952 in Utrecht, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1952. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Kovelswade. Jaannette trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1941 in Utrecht met Pieter van Zon, 56 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 8 oktober 1884 in Schiedam, zoon van Willem van Zon en Elisabeth Klasina van den Tempel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1884. Pieter is overleden op maandag 18 augustus 1947 in Utrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1947.
Beroep:
administrateur
242 Anne Martens is geboren op zondag 10 oktober 1909 in Sneek, zoon van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1909. Anne is overleden op maandag 13 mei 1974 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Beroep:
handelsreiziger
Anne trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1931 in Hummelo en Keppel ( Bronckhorst ) met Christina Willemina Hendrika Elijzen, 18 jaar oud. Christina is geboren op zondag 22 juni 1913 in Hummelo en Keppel ( Bronckhorst ), dochter van Hendrik Elijzen en Christina Willemina ten Holt. Christina is overleden op woensdag 13 oktober 1999 in Apeldoorn, 86 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Kind van Anne en Christina:
1 Hendrik (Henkie) Martens, geboren op maandag 10 juli 1933 in Apeldoorn. Henkie is overleden op vrijdag 12 oktober 1934 in Apeldoorn, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1934. Hij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
243 Johanna Martens is geboren op zondag 22 januari 1911 in Sneek, dochter van Fedde Martens en Trijntje Venema (zie 125). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1911. Johanna is overleden op zaterdag 17 april 1993 in Velp ( Rheden ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Rheden op Begraafplaats Heiderust. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1940 in Harlingen met Hendrik Morren, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 29 december 1906 in Delfzijl ( Eemsdelta ), zoon van Gerrit Morren en Engelina Catharina Hofkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1906. Hendrik is overleden op zaterdag 14 januari 1984 in Rheden, 77 jaar oud. Hij is begraven in Rheden op Begraafplaats Heiderust.
Beroep:
ambtenaar ter secretarie
244 Auke Venema is geboren op dinsdag 14 augustus 1900 in Sneek, zoon van Imke Venema (zie 126) en Betje Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1900. Auke is overleden op zondag 11 mei 1975 in Springfield, Clark County, Ohio ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in New Carliste op de Glen Haven Memorial Gardens. Auke trouwde met Antje (Anna) Holkema. Anna is geboren op donderdag 9 april 1903 in Nederland, dochter van Jan (John) Holkema en Jeltje Feike (Julia) Cnossen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1903. Anna is overleden op vrijdag 28 april 1989 in Springfield, Clark County, Ohio ( USA ), 86 jaar oud. Zij is begraven in New Carliste op de Glen Haven Memorial Gardens.
245 Anne Venema is geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Sneek, zoon van Imke Venema (zie 126) en Betje Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1902. Anne is overleden op vrijdag 12 december 1941 in Franeker, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1941. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
goudsmid
Anne:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 juni 1923 in Harlingen met Eelkje Boersma, 21 jaar oud. Eelkje is geboren op zondag 5 januari 1902 in Harlingen, dochter van Roelof Auke Boersma en Jikke Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1902. Eelkje is overleden op donderdag 10 september 1931 in Franeker, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1931. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 2 november 1932 in Franeker met Antje Hofstra, 31 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Franeker, dochter van Hendrik Hofstra en Fokje Sleefstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1901. Antje is overleden op zaterdag 25 mei 1991 in Franeker, 90 jaar oud. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Kinderen van Anne en Eelkje:
1 Jikke Venema, geboren op dinsdag 20 september 1927 in Franeker. Volgt 355.
2 Pietje Venema, geboren op woensdag 11 maart 1931 in Franeker. Volgt 356.
Kinderen van Anne en Antje:
3 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 19 december 1936 in Franeker. Volgt 357.
4 Sientje Venema, geboren op zondag 5 december 1937 in Franeker. Volgt 358.
5 Hinke Jikke Venema, geboren op zaterdag 12 november 1938 in Franeker. Hinke is overleden op woensdag 28 december 1938 in Franeker, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1938.
6 Hinke Jikke (Henny) Venema, geboren op dinsdag 16 januari 1940 in Franeker. Volgt 359.
246 Feikje Venema is geboren op zondag 10 december 1905 in Sneek, dochter van Imke Venema (zie 126) en Betje Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1905. Feikje is overleden op maandag 23 januari 1978, 72 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Brandenburg. Feikje trouwde met Janos Andor Istvan von Zaborsky. Janos is geboren op zaterdag 17 februari 1894. Janos is overleden op woensdag 19 januari 1972, 77 jaar oud. Hij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Brandenburg.
247 Nienke Venema is geboren op woensdag 17 februari 1909 in Sneek, dochter van Imke Venema (zie 126) en Betje Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1909. Nienke is overleden op maandag 29 april 1985 in Oosterbeek ( Renkum ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbeek op de Begraafplaats aan de van Limburg Stirumweg. Nienke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 september 1934 in Sneek met Nicolaas (Nico) Boersma, 30 jaar oud. Nico is geboren op maandag 27 juni 1904 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), zoon van Lubbert Boersma en Jeanne de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1904. Nico is overleden op vrijdag 28 maart 1997 in Oosterbeek ( Renkum ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbeek op de Begraafplaats aan de van Limburg Stirumweg.
Beroep:
chef monteur
248 Gerlof Venema is geboren op vrijdag 3 februari 1911 in Sneek, zoon van Imke Venema (zie 126) en Betje Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1911.
Beroep:
vanaf 1939     Winkelier en opticien
Gerlof trouwde, 28 jaar oud, op maandag 17 april 1939 in Sneek met Baukje de Boer, 27 jaar oud. Baukje is geboren op donderdag 30 november 1911 in Sneek, dochter van Jacob de Boer en Frederika Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1911.
249 Sijntje Venema is geboren op maandag 30 augustus 1897 in Edam ( Edam-Volendam ), dochter van Reinder Venema (zie 127) en Eefje Bleij. Sijntje is overleden op vrijdag 7 december 1979 in Lakewood ( USA ), 82 jaar oud. Sijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 mei 1922 in Zaandam met Johannes Jan Pels, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 29 november 1896 in Zaandam, zoon van Jan Pels en Cornelia Offenberg. Johannes is overleden op vrijdag 10 augustus 1956 in Lakewood ( USA ), 59 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende
250 Anne Venema is geboren op donderdag 29 mei 1902 in Zaandam, zoon van Reinder Venema (zie 127) en Eefje Bleij. Anne is overleden in 1999 in Stanislaus County, California ( USA ), 96 of 97 jaar oud. Hij is begraven in Modesto, Stanislaus County, op de Modosto Pioneer Cemetery.
Beroep:
pedicure
Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 20 juni 1923 in Amsterdam met Hendrika Nagtegaal, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 7 maart 1901 in Jutphaas ( Nieuwegein ), dochter van Hendrik Nagtegaal en Gerardina Froom. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1901. Hendrika is overleden op donderdag 22 augustus 1996 in Stanislaus County, California ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Modesto, Stanislaus County, op de Modosto Pioneer Cemetery.
Kinderen van Anne en Hendrika:
1 Evaline Venema, geboren op dinsdag 26 januari 1926 in Wijk aan Zee en Duin ( Beverwijk ).
Beroep:
kostuumnaaister
2 Gerardina Venema, geboren in 1928 in Amsterdam.
3 Gertrude Venema, geboren op zondag 26 mei 1929 in New Jersey ( USA ).
4 Reinder Venema, geboren op donderdag 2 januari 1936 in Amsterdam.
251 Izaäk Venema is geboren op zondag 19 augustus 1900 in Haarlem, zoon van Wietse Venema (zie 128) en Jacomina de Maaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1900. Izaäk is overleden op vrijdag 14 januari 1972 in Haarlem, 71 jaar oud. Hij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
Beroep:
rijksklerk
Izaäk trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 8 november 1927 in Zwolle met Zwaantje Pool, 25 jaar oud. Zwaantje is geboren op donderdag 30 oktober 1902 in Zwollerkerspel ( Zwolle ), dochter van Arend Pool en Janna Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1902. Zwaantje is overleden op donderdag 25 oktober 1979 in Haarlem, 76 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
Kinderen van Izaäk en Zwaantje:
1 Wietse (Weitse) Venema, geboren op woensdag 29 augustus 1928 in Haarlem. Weitse is overleden op dinsdag 26 januari 1988 in Burlington, Halton Regional Municipality, Ontario ( Canada ), 59 jaar oud. Hij is begraven in Burlington, Halton Regional Municipality, op de Burlington Memorial Gardens.
2 Arend Venema, geboren op maandag 28 oktober 1929 in Haarlem. Arend is overleden op maandag 2 januari 2006 in Ballarat ( Australie ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Ballarat, Ballarat City, op de Ballarat New Cemetery and Crematorium.
3 Jan Venema, geboren op dinsdag 20 januari 1931 in Haarlem.
4 Janna Venema, geboren op woensdag 24 augustus 1932 in Haarlem.
5 Jacomina Venema, geboren op woensdag 11 april 1934 in Haarlem. Jacomina is overleden op maandag 8 januari 2018, 83 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
6 Izaak Venema, geboren in 1936 in Amsterdam. Izaak is overleden.
7 Gerrit Venema, geboren op zaterdag 30 oktober 1937 in Haarlem.
8 Zwaantje Venema, geboren op woensdag 13 augustus 1941 in Haarlem.
9 Maria Hendrika Venema, geboren op woensdag 25 oktober 1944 in Haarlem. Maria is overleden op dinsdag 25 januari 2000 in Meppel, 55 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
252 Apollonia Venema is geboren op donderdag 30 januari 1902 in Haarlem, dochter van Wietse Venema (zie 128) en Jacomina de Maaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1902. Apollonia is overleden op donderdag 30 juli 1987 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Apollonia:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 in Haarlem met Jan Meijer, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 16 maart 1943. Jan is geboren op dinsdag 29 maart 1904 in Ezinge ( Westerkwartier ), zoon van Gerard Meijer en Hendrika Johanna Strijks. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1904.
Beroep:
vertegenwoordiger
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 31 juli 1946 in Zeist met Jan Wicher Draijer, 57 jaar oud. Jan is geboren op zondag 12 mei 1889 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Jan Wicher Draijer en Berendina Mellema. Jan is overleden op zaterdag 3 januari 1970 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
253 Popkje Venema is geboren op woensdag 4 november 1903 in Haarlem, dochter van Wietse Venema (zie 128) en Jacomina de Maaker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1903. Popkje is overleden op vrijdag 23 februari 1951 in Utrecht, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1951. Zij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg. Popkje trouwde met Poulus Sanderse. Poulus is geboren op donderdag 28 augustus 1879 in Middelburg, zoon van Pieter Sanderse en Elisabeth de Klerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1879. Poulus is overleden op zondag 11 augustus 1968 in Utrecht, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1968. Hij is begraven in Utrecht op Begraafplaats Tolsteeg.
254 Hendrikus Albert Venema is geboren op dinsdag 13 juli 1915 in Schoten ( Haarlem ), zoon van Wietse Venema (zie 128) en Maria Hendrika Buddingh. Hendrikus is overleden op woensdag 20 november 2002 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Begraafplaats aan de Overstesingel.
Beroep:
Boekhouder, vertegenwoordiger in levensmidelen, controleur Sociale Zaken
Hendrikus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 23 april 1941 in Haarlem met Anna Barendina Boerkoel, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 30 december 1968. Anna is geboren op zaterdag 24 februari 1917 in Haarlem, dochter van Jan Dirk Boerkoel en Anna Barendina Dirkje Gerres. Anna is overleden op zaterdag 5 november 2005 in Haarlem, 88 jaar oud. Zij is begraven in Haarlem op Begraafplaats Akendam.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op maandag 24 februari 1969 in Amsterdam met Grietje Visser, 47 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 7 april 1921 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Visser en Tjeerdiene Pekelsma. Grietje is overleden op vrijdag 27 september 2013 in Drachten ( Smallingerland ), 92 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 3 oktober 2013 in Drachten op de Begraafplaats aan de Overstesingel.
Beroep:
winkeljuffrouw, maatschappelijk werkster en verpleegster
Kinderen van Hendrikus en Anna:
1 Jan Dirk Venema.
2 Maria Hendrika Venema.
3 Wietse Venema, geboren in Amsterdam.
255 Haring van der Werf is geboren op vrijdag 23 februari 1894 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1894. Haring is overleden op woensdag 12 november 1952 in Sneek, 58 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
bode
Haring trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 juli 1923 in Leeuwarden met An Glashouwer, 21 jaar oud. An is geboren op zondag 23 maart 1902 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Willem Glashouwer en Hendrika Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1902. An is overleden op vrijdag 16 april 1993 in Sneek, 91 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
256 Ida van der Werf is geboren op zaterdag 14 september 1895 in Sneek, dochter van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1895. Ida trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1921 in Sneek met Jacob Poorte, 33 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 26 december 1887 in Nijetrijne ( Weststellingwerf ), zoon van Floris Poorte en Nieske Middeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1887. Jacob is overleden op donderdag 14 september 1961 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 september 1961.
257 Wytze van der Werf is geboren op woensdag 9 december 1896 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1896. Wytze is overleden op donderdag 15 mei 1975 in Sneek, 78 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
hulpbesteller bij de Posterijen
Wytze trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 27 december 1924 in Sneek met Neeltje Bruinenberg, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op zaterdag 9 november 1901 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), dochter van Harm Bruinenberg en Dirkje Wagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 november 1901. Neeltje is overleden op zaterdag 12 september 1998 in Sneek, 96 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
258 Afke van der Werf is geboren op maandag 6 juni 1898 in Sneek, dochter van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1898. Afke is overleden op zondag 27 april 1947 in Heerlen, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 april 1927. Zij is begraven in Heerlen op Begraafplaats Akerstraat. Afke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 28 november 1925 in Sneek met Bauke Bijlsma, 23 jaar oud. Bauke is geboren op vrijdag 14 maart 1902 in Bolsward, zoon van Catharinus Bijlsma en Geertje van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1902.
Beroep:
handelsreiziger
259 Johannes van der Werf is geboren op woensdag 7 maart 1900 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1900.
Beroep:
Boekdrukker
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 mei 1924 in Enschede met Geesje Bruinenberg, 20 jaar oud. Geesje is geboren op woensdag 13 januari 1904 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), dochter van Harm Bruinenberg en Dirkje Wagter. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1904.
Kind van Johannes en Geesje:
1 NN NN van der Werf, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 8 oktober 1936 in Hengelo. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 oktober 1936.
260 Sint van der Werf is geboren op dinsdag 20 januari 1903 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1903. Sint is overleden op dinsdag 20 augustus 1991 in Sneek, 88 jaar oud.
Beroep:
Banketbakker
Sint trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 3 april 1930 in Schoterland met Roelofje Hofstra, 24 jaar oud. Roelofje is geboren op dinsdag 12 september 1905 in Luinjeberd ( Heerenveen ), dochter van Jan Jelles Hofstra en Pietje Andries van den Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1905. Roelofje is overleden in 1994, 88 of 89 jaar oud.
261 Anne van der Werf is geboren op vrijdag 29 april 1904 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1904.
Beroep:
boerenknecht
Anne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1928 in Sneek met Jetske Kuipers, 21 jaar oud. Jetske is geboren op zaterdag 25 mei 1907 in Leeuwarden, dochter van Izaak Kuipers en Hiltje Sybesma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1907.
262 Wiepkje van der Werf is geboren op woensdag 31 januari 1906 in Sneek, dochter van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Wiepkje is overleden op vrijdag 15 november 2002 in Sneek, 96 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
Wiepkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1928 in Enschede met Douwe van der Molen, 23 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 25 juli 1905 in Smilde ( Midden-Drenthe ), zoon van Hessel van der Molen en Harmanna van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1905. Douwe is overleden op donderdag 3 maart 1994 in Sneek, 88 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
grondwerker
263 Wietze van der Werf is geboren op vrijdag 22 maart 1907 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1907.
Beroep:
opperman
Wietze trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 mei 1930 in Velsen met Johanna Helena Hendrika Stellingwerf, 18 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 23 januari 1912 in Velsen, dochter van Hotze Stellingwerf en Hinke Porte. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1912.
264 Atje van der Werf is geboren op zaterdag 14 oktober 1911 in Sneek, dochter van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1911. Atje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 22 oktober 1934 in Sneek met Jan de Jong, 27 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 1 januari 1907 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Anne de Jong en Jeltje Hogendijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1907. Jan is overleden op woensdag 4 november 1981 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur
Kind van Atje en Jan:
1 Anne de Jong, geboren op dinsdag 15 augustus 1939 in Leeuwarderadeel.
265 Gerrit van der Werf is geboren op dinsdag 29 oktober 1912 in Sneek, zoon van Abraham van der Werf en Durkje Venema (zie 132). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1912.
Beroep:
typograaf
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op maandag 10 mei 1937 in Sneek met Jantje van der Sluis, 22 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 24 augustus 1914 in Balk ( De Friese Meren ), dochter van Rients van der Sluis en Uilkje de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1914.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Jantje wordt bij huwelijk van haar ouders op 17 juni 1922 als kind erkend
Kind van Gerrit en Jantje:
1 Rients Gerrit van der Werf, geboren omstreeks 1943 in Heerenveen. Rients is overleden op zondag 10 december 1944 in Heerenveen, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1944.
266 Yda Aaltje Boot is geboren op woensdag 21 februari 1912 in Sneek, dochter van Cornelis Boot en Attje Venema (zie 134). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 februari 1912. Yda is overleden op donderdag 31 maart 1983 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Yda trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1933 in Sneek met Bouke Westra, 26 jaar oud. Bouke is geboren op dinsdag 8 mei 1906 in Wytgaard ( Leeuwarden ), zoon van Gosse Westra en Tjaltje Kiestra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 mei 1906. Bouke is overleden op maandag 19 juni 1961 in Sneek, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1961. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
handelsreiziger en glasbewerker
267 Dieuwke Venema is geboren op zaterdag 24 augustus 1878 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1878. Dieuwke is overleden op vrijdag 7 oktober 1955 in Joure ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 oktober 1955. Zij is begraven in Sijbrandaburen. Dieuwke trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1925 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Tjalling van der Ploeg, 41 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 4 april 1927 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ). Tjalling is geboren op zaterdag 26 mei 1883 in Molkewierum ( Heumeler Oldeferd ), zoon van Pieter Anskes van der Ploeg en Lolkje Annes Heistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1883. Tjalling is overleden op maandag 8 december 1958 in Blaricum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1958.
Beroep:
veehouder
268 Lieuwe Venema is geboren op maandag 11 oktober 1880 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1880. Lieuwe is overleden op woensdag 25 juni 1952 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1952. Hij is begraven in Sijbrandaburen.
Beroep:
fabrieksarbeider
Lieuwe trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 mei 1903 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Durkje Strikwerda, 25 jaar oud. Durkje is geboren op zondag 3 maart 1878 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Thomas Dirks Strikwerda en Lijsbeth Annes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1878. Durkje is overleden op maandag 8 september 1958 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1958.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Lieuwe en Durkje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 15 maart 1904 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1904.
2 Theunis Venema, geboren op maandag 15 januari 1906 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 360.
3 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 8 januari 1908 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1908.
4 Elizabeth Venema, geboren op donderdag 7 maart 1912 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1912.
5 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 8 november 1915 in Balk ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1915.
269 Pieter Venema is geboren op dinsdag 21 november 1882 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1882. Pieter is overleden op vrijdag 1 januari 1954 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1954. Hij is begraven in Sijbrandaburen.
Beroep:
visser
Pieter:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 24 mei 1911 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Adriaantje Rijkens Venema, 28 jaar oud. Adriaantje is geboren op zondag 17 december 1882 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rijken Venema en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1882. Adriaantje is overleden op zaterdag 24 november 1928 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1928. Zij is begraven in Sijbaldeburen.
Beroep:
vanaf 1911     dienstbode
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1930 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Petronella Schaafsma, 47 jaar oud. Petronella is geboren op dinsdag 7 maart 1882 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjalko Schaafsma en Johanneske Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1882. Petronella is overleden op woensdag 4 juli 1956 in Weidum ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1956.
Beroep:
Werkster
Kind van Pieter en Adriaantje:
1 Aaltje Venema, geboren op maandag 27 januari 1913 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 361.
270 Trijntje Venema is geboren op donderdag 11 februari 1886 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1886. Trijntje is overleden op maandag 21 februari 1977 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 91 jaar oud. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 december 1912 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Johannes Bokma, 27 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 13 juli 1885 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Gerben Freerks Bokma en Berber Kornelis Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1885. Johannes is overleden op zaterdag 9 juni 1945 in Enschede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1945.
Beroep:
schildersknecht
Kinderen van Trijntje en Johannes:
1 Aaltje Bokma, geboren op donderdag 17 juli 1913 in Reisdorf ( Duitsland ).
2 Gerben Bokma, geboren op woensdag 6 oktober 1915 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ).
3 Berber Bokma, geboren op vrijdag 28 maart 1919 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Berber is overleden op dinsdag 10 augustus 1926 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1926.
271 Grietje Venema is geboren op dinsdag 27 december 1887 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1887. Grietje is overleden op maandag 25 januari 1965 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1965.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 mei 1914 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Gerrit Zantema, 35 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 26 december 1878 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jentje Abes Zantema en Aaltje Sjoukes Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1878. Gerrit is overleden op zaterdag 8 februari 1964 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1964.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Grietje en Gerrit:
1 Aaltje Zantema, geboren op dinsdag 2 maart 1915 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 362.
2 Dieuwke Zantema, geboren op zaterdag 25 mei 1918 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 363.
272 Froukje Venema is geboren op donderdag 10 januari 1895 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Theunis Venema (zie 137) en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1895.
Beroep:
dienstbode
Froukje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 mei 1921 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Kerst Boersma, 24 jaar oud. Kerst is geboren op dinsdag 10 november 1896 in Weidum ( Leeuwarden ), zoon van Haring Kerstes Boersma en Aaltje Tjallings Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1896.
Beroep:
veehouder
273 Gerben Bakker is geboren op woensdag 7 februari 1883 in Sneek, zoon van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1883. Gerben is overleden op woensdag 20 januari 1943 in Sneek, 59 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21 januari 1943. Gerben trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Sneek met Renske van der Molen, 27 jaar oud. Renske is geboren op dinsdag 22 maart 1881 in Wijnaldum ( Harlingen ), dochter van Jan van der Molen en Grietje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1881. Renske is overleden op maandag 3 mei 1909 in Sneek, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1909.
Beroep:
dienstbode
Kind van Gerben en Renske:
1 Wessel Bakker, geboren op zondag 4 april 1909 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1909.
274 Pieter Bakker is geboren op dinsdag 11 november 1884 in Sneek, zoon van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1884. Pieter is overleden op zaterdag 8 september 1962 in Sneek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1962.
Beroep:
schipper
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1908 in Sneek met Fokje Hiltje van der Sluis, 22 jaar oud. Fokje is geboren op maandag 20 juli 1885 in Tzummarum ( Waadhoeke ), dochter van Harmen van der Sluis en Saakje Hofstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juli 1885. Fokje is overleden op zondag 22 januari 1933 in Sneek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1933.
275 Danieltje Bakker is geboren op dinsdag 4 januari 1887 in Sneek, dochter van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1887. Danieltje is overleden op vrijdag 27 april 1973 in Oud-Loosdrecht ( Wijdemeren ), 86 jaar oud. Danieltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1908 in Sneek met Wientje Hoekzema, 25 jaar oud. Wientje is geboren op donderdag 1 juni 1882 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Hoeksema en Hittje de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1882. Wientje is overleden op maandag 27 september 1971 in Loosdrecht, 89 jaar oud.
Beroep:
schipper en havenmeester in Loosdrecht
276 Berend Bakker is geboren op donderdag 18 april 1889 in Franeker, zoon van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1889. Berend trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 maart 1916 in Sneek met Fokeltje Boersma, 32 jaar oud. Fokeltje is geboren op dinsdag 3 april 1883 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Annes Boersma en Janke Sjoukes Wynia. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 april 1883.
Kind van Berend en Fokeltje:
1 Janke Bakker, geboren omstreeks 1919 in Sneek.
Notitie bij Janke: Janke is op 20 mei 1940 in Sneek gehuwd met Pier Wijnja
277 Dieuwke Bakker is geboren op vrijdag 24 juli 1891 in Sneek, dochter van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1891. Dieuwke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1917 in Sneek met Lieuwe Boersma, 26 jaar oud. Lieuwe is geboren op dinsdag 17 juni 1890 in Oudemirdum ( De Friese Meren ), zoon van Bouwe Boersma en Jets van der Hoff. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1890. Lieuwe is overleden op dinsdag 30 maart 1954 in Sneek, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1954. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
vanaf 1917     Veehouder en veehandelaar
278 Wietske Bakker is geboren op zaterdag 13 april 1895 in Franeker, dochter van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1895. Wietske is overleden op donderdag 30 november 1967 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Wietske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1918 in Sneek met Piet Sybrand Hengst, 24 jaar oud. Piet is geboren op zondag 15 oktober 1893 in Amsterdam, zoon van Hinne Hengst en Epkjen Strandstra. Piet is overleden op vrijdag 13 september 1957 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker
Kinderen van Wietske en Piet:
1 Froukje Hengst, geboren op zondag 14 april 1918 in Amsterdam.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 6 mei 1942 in Amsterdam gehuwd met Arend Christiaan Brugmans
2 Anna Hengst, geboren op donderdag 3 juni 1920 in Amsterdam.
Notitie bij Anna: Anna is op 22 januari 1941 in Amsterdam gehuwd met Gerrit Oosten
Beroep:
ateliermeisje
3 Menno Hengst, geboren op maandag 12 maart 1923 in Amsterdam. Menno is overleden op dinsdag 16 mei 1989 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Notitie bij Menno: Menno is op 21 november 1945 in Amsterdam gehuwd met Bertha Steenman
Beroep:
electricien, pasteuriseur in de melkfabriek en tramconductier
279 Jacobje Bakker is geboren op vrijdag 14 november 1902 in Stadskanaal, dochter van Wessel Bakker en Frouwkje Venema (zie 139). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1902. Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op maandag 15 augustus 1927 in Sneek met Bote Zuidema, 24 jaar oud. Bote is geboren op zondag 5 oktober 1902 in Sneek, zoon van Hylke Zuidema en Klaasje Horjus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1902.
Beroep:
Winkelbediende
280 Anne Hoekstra is geboren op woensdag 13 december 1893 in Goingarijp ( De Friese Meren ), zoon van Jan Annes Hoekstra (zie 140) en Janke Jans Venema (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1893. Anne is overleden op donderdag 28 januari 1982 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem.
Beroep:
veehouder
Anne trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1928 in Wymbritseradeel met Johanna van der Velde, 28 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 29 mei 1900 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Wiggele van der Velde en Jacoba Viersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1900. Johanna is overleden op zondag 4 november 1973 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem.
Beroep:
huishoudster
281 Gerbrig Hoekstra is geboren op dinsdag 1 september 1896 in Goingarijp ( De Friese Meren ), dochter van Jan Annes Hoekstra (zie 140) en Janke Jans Venema (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1896. Gerbrig is overleden op zaterdag 16 januari 1971 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Goingarijp. Gerbrig trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 14 april 1925 in Wymbritseradeel met Jan Anske van der Schouw, 30 jaar oud. Zie 282 voor persoonsgegevens van Jan.
Kind van Gerbrig en Jan:
1 NN NN van der Schouw, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 26 januari 1926 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1926.
282 Jan Anske van der Schouw is geboren op zaterdag 30 juni 1894 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Anske Jans van der Schouw en Akke Hoekstra (zie 141). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1894. Jan is overleden op zaterdag 7 augustus 1965 in Goingarijp ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1965. Hij is begraven in Goingarijp.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 14 april 1925 in Wymbritseradeel met Gerbrig Hoekstra, 28 jaar oud. Zie 281 voor persoonsgegevens van Gerbrig.
Kind van Jan en Gerbrig: zie 281.
283 Jan Zigtema is geboren op vrijdag 29 juli 1892 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Bonzes Zigtema en Harmke Jans Venema (zie 147). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1892. Jan is overleden op woensdag 20 april 1960 in Maarssen ( Stichtse Vecht ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1960. Hij is begraven in Maarssen op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
olieslagersknecht
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1916 in Weststellingwerf met Aukje Oord, 23 jaar oud. Aukje is geboren op vrijdag 24 maart 1893 in Nijeholtwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Wolter Oord en Trijntje van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1893. Aukje is overleden op donderdag 2 maart 1944 in Maarssen ( Stichtse Vecht ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1944. Zij is begraven in Maarssen op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Kind van Jan en Aukje:
1 Henderik Zigtema, geboren op zaterdag 24 februari 1917 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1917. Henderik is overleden op donderdag 23 januari 1986, 68 jaar oud. Hij is begraven in Breukelen op de Begraafplaats aan het Zandpad.
Notitie bij Henderik: Henderik is op 30 mei 1941 in Breukelen-Sint Pieters gehuwd met Maria Lith
284 Bonze Zigtema is geboren op woensdag 14 maart 1894 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Bonzes Zigtema en Harmke Jans Venema (zie 147). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1894. Bonze is overleden op dinsdag 2 februari 1960 in Rotterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven in Akkrum.
Notitie bij overlijden van Bonze: aktenummer 1960.300
Bonze trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 september 1918 in Haskerland met Jantje de Groot, 22 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 10 mei 1896 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Jans de Groot en Doutje Jans de Leeuw. Jantje is overleden op zaterdag 16 oktober 1965 in Akkrum ( Heerenveen ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Akkrum.
Kinderen van Bonze en Jantje:
1 Doutje Zigtema, geboren op vrijdag 21 februari 1919 in Akkrum ( Heerenveen ). Doutje is overleden op vrijdag 6 november 1964 in Rotterdam, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doutje: aktenummer 1964.2731
Notitie bij Doutje: Doutje is op 12 juli 1940 in Utingeradeel gehuwd met Jeen Schouwstra
2 Hendrik Zigtema, geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Akkrum ( Heerenveen ).
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 28 mei 1943 in Smallingerland gehuwd met Grietje Pijl
285 Gerbrigje Zigtema is geboren op donderdag 11 oktober 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Hendrik Bonzes Zigtema en Harmke Jans Venema (zie 147). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1900. Gerbrigje is overleden op woensdag 13 januari 1982 in Akkrum ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Akkrum. Gerbrigje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1921 in Utingeradeel met Anne Walma, 21 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 13 februari 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Sjoerd Annes Walma en Jeltje Foppema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1900. Anne is overleden op vrijdag 15 mei 1942 in Heerenveen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1942. Hij is begraven in Akkrum.
Beroep:
fabrieksarbeider
286 Gerbrig Engelsma is geboren op vrijdag 12 april 1901 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Klaas Martens Engelsma en Antje Jans Venema (zie 148). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1901. Gerbrig is overleden op zaterdag 15 juni 1985 in Terband ( Heerenveen ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Terband. Gerbrig trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 juli 1928 in Utingeradeel met Jan Jacob Renger, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 19 september 1903 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Renger en Minke Brouwers. Jan is overleden op woensdag 1 februari 1961 in Heerenveen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1961. Hij is begraven in Terband.
Beroep:
electricien en brugwachter
287 Jeltje Engelsma is geboren op maandag 27 april 1903 in Tjalleberd ( Heerenveen ), dochter van Klaas Martens Engelsma en Antje Jans Venema (zie 148). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1903. Jeltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 mei 1926 in Utingeradeel met Folkert Reitze Schootstra, 22 jaar oud. Folkert is geboren op zondag 2 augustus 1903 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Durk Schootstra en Engeltje Aukes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1903.
Beroep:
stoombootondernemer en expediteur
Kinderen van Jeltje en Folkert:
1 Durk Schootstra, geboren op zondag 22 januari 1928 in Huizum ( Leeuwarden ). Durk is overleden op donderdag 2 augustus 2007 in Heerenveen, 79 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 7 augustus 2007 in Wolvega.
Notitie bij Durk: Durk is gehuwd met Nel Mol
2 NN NN Schootstra, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 19 april 1939 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1939.
3 NN NN Schootstra, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 4 juni 1943 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1943.
288 Marten Engelsma is geboren op maandag 23 januari 1905 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Klaas Martens Engelsma en Antje Jans Venema (zie 148). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1905. Marten is overleden op woensdag 16 juni 1965 in Heerenveen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1965. Hij is begraven in Terband.
Beroep:
schipper en brugwachter
Marten trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1933 in Utingeradeel met Alberdina Ringersma, 21 jaar oud. Alberdina is geboren op zaterdag 12 augustus 1911 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Harmen Ringersma en Willemke Stol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1911. Alberdina is overleden op maandag 16 februari 1998 in Terband ( Heerenveen ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
289 Wytske Leijenaar is geboren op maandag 23 augustus 1886 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Jacob Johannes Leyenaar en Trijntje Lykles Venema (zie 149). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1886. Wytske is overleden op zondag 10 januari 1960 in Amsterdam, 73 jaar oud. Zij is begraven in Huizum ( Leeuwarden ).
Beroep:
dienstbode
Wytske trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 november 1915 in Leeuwarden met Wytze van der Veen, 28 jaar oud. Wytze is geboren op donderdag 20 januari 1887 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Jan van der Veen en Dieuwke van Manen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1887. Wytze is overleden op maandag 26 januari 1970 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Hij is begraven in Huizum ( Leeuwarden ).
Beroep:
Pakhuisknecht
290 Akke (Anne) Leyenaar is geboren op zaterdag 6 juli 1889 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jacob Johannes Leyenaar en Trijntje Lykles Venema (zie 149). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1889. Anne is overleden op maandag 14 juni 1971 in Los Angeles, Los Angeles County, Californië ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park. Anne trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12 februari 1913 in Arnhem met Bernard (Barney) Braakman, 24 jaar oud. Barney is geboren op maandag 6 augustus 1888 in Velp ( Rheden ), zoon van Jacobus Braakman en Derkje Sesink. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1888. Barney is overleden in augustus 1967 in Illinois, Cook County ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park.
Beroep:
Wagenmaker
Kinderen van Anne en Barney:
1 Catherine Braakman, geboren op woensdag 16 augustus 1916 in Illinois, Cook County ( USA ). Catherine is overleden op zaterdag 30 november 1957 in Los Angeles, Los Angeles County, Californië ( USA ), 41 jaar oud. Zij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park.
2 Jacobus (Jack) Braakman, geboren op donderdag 26 oktober 1922 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ). Jack is overleden op woensdag 8 april 2015 in North Pot, Sarasota County, Floroda ( USA ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Venice, Sarasota County, op de Venice Memorial Gradens.
Notitie bij Jack: Jacobus is gwhuwd met Evelynne Braakman
291 Gerritje Venema is geboren op donderdag 8 juli 1897 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yge Venema (zie 152) en Klaaske Pieters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1897. Gerritje is overleden op woensdag 14 april 1920 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1920. Zij is begraven in Lollum op de begraafplaats aan de Kerkstraat. Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1918 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Hinne Couperus, 23 jaar oud. Hinne is geboren op maandag 11 juni 1894 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pier Couperus en Geertje Sterkenburgh. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1894. Hinne is overleden op donderdag 21 april 1983 in Lollum ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Lollum op de begraafplaats aan de Kerkstraat.
Beroep:
veehouder
292 Wytze Venema is geboren op zaterdag 20 mei 1899 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Yge Venema (zie 152) en Klaaske Pieters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1899. Wytze is overleden op maandag 10 juni 1985 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Terzool.
Beroep:
veehouder
Wytze trouwde, 24 jaar oud, op maandag 5 mei 1924 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Gerbrig Noordmans, 23 jaar oud. Gerbrig is geboren op maandag 7 januari 1901 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Jakob Noordmans en Ruurdje Lemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1901. Gerbrig is overleden op maandag 10 november 1986 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Terzool.
Kinderen van Wytze en Gerbrig:
1 Yge Venema, geboren in april 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Yge is overleden op vrijdag 19 juni 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1925.
2 Yge Venema, geboren op donderdag 13 mei 1926 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Yge is overleden.
3 Ruurdje Venema, geboren op woensdag 8 augustus 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 364.
4 Klaaske Venema, geboren op zaterdag 29 april 1933 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ).
5 Jakob (Jaap) Venema, geboren op vrijdag 3 september 1937 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Jaap is overleden op woensdag 13 januari 2021 in Bant ( Noordoostpolder ), 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18 januari 2021.
293 Pieter Tjeerd Venema is geboren op zaterdag 11 mei 1901 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Yge Venema (zie 152) en Klaaske Pieters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1901. Pieter is overleden op zaterdag 17 september 1994 in Heerenveen, 93 jaar oud. Hij is begraven in Rotstergaast.
Beroep:
veehouder
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 mei 1925 in Sneek met Antje Hoekstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op maandag 30 december 1901 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjeerd Hoekstra en Margje Eits. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1901. Antje is overleden op maandag 9 januari 1961 in Heerenveen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1961. Zij is begraven in Rotstergaast.
294 Elizabeth Venema is geboren op dinsdag 23 juni 1908 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yge Venema (zie 152) en Klaaske Pieters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1908. Elizabeth is overleden op zondag 1 mei 1983 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg. Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 september 1934 in Leeuwarderadeel met Hendrik Sijtsma, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 25 juli 1908 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Jan Sijtsma en Maaike Tiemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1908. Hendrik is overleden op dinsdag 4 september 1990 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Beroep:
veehandelaar
295 Minke Landstra is geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hans Gerkes Landstra en Trijntje Alberts Venema (zie 153). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1870. Minke is overleden op dinsdag 6 juni 1950 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1950. Minke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1890 in Wymbritseradeel met Durk Rienstra, 26 jaar oud. Durk is geboren op dinsdag 14 juli 1863 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerrit Durks Rienstra en Taaye Widmers Dotinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1863. Durk is overleden op zaterdag 5 augustus 1939 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 augustus 1939.
Beroep:
timmermansknecht
296 Albert Landstra is geboren op vrijdag 7 februari 1873 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hans Gerkes Landstra en Trijntje Alberts Venema (zie 153). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1873. Albert is overleden op maandag 18 april 1955 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
fotograaf
Albert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1901 in Hennaarderadeel met Catharina Meindersma, 26 jaar oud. Catharina is geboren op dinsdag 20 oktober 1874 in Wolvega ( Weststellingwerf ), dochter van Eelco Meindersma en Jaike Sipkes Bottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1874. Catharina is overleden op vrijdag 6 februari 1948 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Kinderen van Albert en Catharina:
1 Jaike Landstra, geboren op maandag 26 mei 1902 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1902. Jaike is overleden op donderdag 28 januari 1988 in Amsterdam, 85 jaar oud.
2 Hans Landstra, geboren op zondag 9 oktober 1904 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1904. Hans is overleden op zaterdag 25 augustus 1973 in Soest, 68 jaar oud.
Notitie bij Hans: Hans is op 9 april 1936 in Amsterdam gehuwd met Clara Louisa Weijsenfeld
297 Rinske Landstra is geboren op woensdag 8 april 1874 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hans Gerkes Landstra en Trijntje Alberts Venema (zie 153). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1874. Rinske is overleden op dinsdag 18 november 1952 in Sneek, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1952. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1898 in Wymbritseradeel met Luite Gerbens Landstra, 23 jaar oud. Luite is geboren op donderdag 8 april 1875 in Akmarijp ( De Friese Meren ), zoon van Gerben Gerkes Landstra en Elisabeth Luites Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1875. Luite is overleden op zondag 26 augustus 1917 in Joure ( De Friese Meren ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1917. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
verver
298 Tjitske Landstra is geboren op maandag 1 juli 1878 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hans Gerkes Landstra en Trijntje Alberts Venema (zie 153). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1878. Tjitske is overleden op zondag 23 december 1945 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 december 1945. Tjitske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1902 in Wymbritseradeel met Herre Postma, 26 jaar oud. Herre is geboren op dinsdag 28 maart 1876 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Melle Folkerts Postma en Foekjen Herres Hingst. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1876. Herre is overleden op dinsdag 10 april 1956 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1956. Hij is begraven op vrijdag 13 april 1956 in Rauwerd.
Beroep:
ruijtuigmaker
Kind van Tjitske en Herre:
1 Melle Postma, geboren op zaterdag 20 februari 1904 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1904. Melle is overleden op vrijdag 31 mei 1963 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1963.
Notitie bij Melle: Melle is op 1 augustus 1929 in Idaarderadeel gehuwd met Sjoerdtje Postma
Beroep:
leraar
299 Hinke Landstra is geboren op dinsdag 17 maart 1885 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hans Gerkes Landstra en Trijntje Alberts Venema (zie 153). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1885. Hinke is overleden op vrijdag 23 februari 1917 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1917. Zij is begraven in Hindeloopen op het kerkhof vd Sint Gertrudiskerk. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 mei 1906 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Geert Buiteveld, 23 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 10 februari 1883 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hette Iemes Buiteveld en Antje Ruurds Winia. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1883. Geert is overleden op zaterdag 9 november 1957 in Sneek, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1957. Hij is begraven in Mirns op begraafplaats Murnserdijk.
Beroep:
bakker en pluimveehouder
Kinderen van Hinke en Geert:
1 Hette Buitenveld, geboren op dinsdag 5 november 1907 in Idaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1907. Hette is overleden op woensdag 16 maart 1983 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Hette: Hette is op 22 mei 1935 in Leeuwarden gehuwd met Gerritje Duijff
Beroep:
Boekhouder
2 Hans Buiteveld, geboren op woensdag 7 oktober 1908 in Idaard ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1908. Hans is overleden op dinsdag 2 april 1985 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkgaast.
Notitie bij Hans: Hans is op 23 september 1936 in Doniawerstal gehuwd met Minke Schurer
Beroep:
Bakker
3 Hinke Trijntje Buiteveld, geboren op vrijdag 23 februari 1917 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1917. Hinke is overleden op maandag 24 januari 2000, 82 jaar oud. Zij is begraven in Harich op het Kerkhof bij de Hervormde Kerk.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 28 juli 1938 in Gaasterland gehuwd met Gerrit Pieter Bosma
300 Johanna Schotanus is geboren op zaterdag 10 december 1892 in Het Bildt ( Waadhoeke ), dochter van Kornelis Schotanus en Hinke Venema (zie 155). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 december 1892. Johanna is overleden op dinsdag 10 mei 1960 in Franeker, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1960. Zij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
naaister en grossierster
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1919 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Yme Visser, 30 jaar oud. Yme is geboren op donderdag 9 mei 1889 in Bolsward, zoon van Matthijs Visser en Katharina Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1889. Yme is overleden op donderdag 2 februari 1933 in Franeker, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 februari 1933. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Beroep:
handelsreiziger
Kinderen van Johanna en Yme:
1 Matthijs Visser, geboren op donderdag 1 juli 1920 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1920. Matthijs is overleden op vrijdag 25 april 2003 in Soest, 82 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1 mei 2003 in Soest op de Begraafplaats aan de Veldweg.
Notitie bij Matthijs: Matthijs is gehuwd met Theodora van Paddenburg
2 Cornelis Johannes Visser, geboren op vrijdag 12 juni 1925 in Franeker. Cornelis is overleden op dinsdag 23 februari 1971 in Venray, 45 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 29 september 1943 in Franeker gehuwd met Maria Michaela Cornelia Oymans
Beroep:
grossier en chauffeur
301 Johanneske (Janneke) Venema is geboren op zondag 7 april 1889 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Yge Venema (zie 157) en Jantje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1889. Janneke is overleden op woensdag 21 april 1920 in Leeuwarden, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1920. Janneke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26 mei 1910 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jelle Visser, 22 jaar oud. Jelle is geboren op zondag 12 juni 1887 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Albert Sijes Visser en Jacobje Jelles Kamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1887. Jelle is overleden op donderdag 2 mei 1957 in Warga ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1957. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Janneke en Jelle:
1 Jantje Visser, geboren op maandag 6 maart 1911 in Aegum ( Leeuwarden ). Volgt 365.
2 Albert Visser, geboren op dinsdag 18 april 1916 in Warga ( Leeuwarden ). Albert is overleden op donderdag 26 augustus 1920 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1920.
302 Jan Venema is geboren op zondag 12 augustus 1894 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Yge Venema (zie 157) en Jantje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1894. Jan is overleden op dinsdag 13 maart 1973 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1915 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Mietje Koonstra, 23 jaar oud. Mietje is geboren op zaterdag 1 augustus 1891 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Sytze Gaeles Koonstra en Antje Klazes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1891. Mietje is overleden op zondag 30 maart 1975 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Mietje:
1 Marie Venema, geboren op woensdag 19 februari 1913 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 366.
2 Yge Venema, geboren op donderdag 29 april 1915 in Warga ( Leeuwarden ).
3 Anna Venema, geboren op maandag 9 oktober 1916 in Warga ( Leeuwarden ).
4 Jantje Venema, geboren op maandag 13 januari 1919 in Warga ( Leeuwarden ).
5 Johanna Venema, geboren op dinsdag 29 maart 1921 in Warga ( Leeuwarden ).
Beroep:
huishoudster
6 Teatske (Thea) Venema, geboren op dinsdag 24 maart 1925 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 367.
303 Sietze (Cecil) Venema is geboren op zaterdag 10 februari 1900 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Yge Venema (zie 157) en Jantje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1900. Cecil is overleden op maandag 27 juni 1988 in El Centro, Imperial County, Californie ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Turlock, Stanislaus County op de Turlock Memorial Park. Cecil trouwde met Alice van der Weide. Alice is geboren op woensdag 3 juli 1901 in Nederland. Alice is overleden op donderdag 21 augustus 1980 in Californie ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Turlock, Stanislaus County op de Turlock Memorial Park.
Kinderen van Cecil en Alice:
1 Edward Venema, geboren op zaterdag 15 december 1928. Volgt 368.
2 Richard Venema, geboren op vrijdag 1 augustus 1930. Volgt 369.
304 Elize Venema is geboren op donderdag 28 maart 1901 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Yge Venema (zie 157) en Jantje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1901. Elize is overleden op maandag 8 januari 1990, 88 jaar oud.
Beroep:
zuivelbewerker
Elize trouwde, 36 jaar oud, in januari 1938 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Grietje Osinga, 33 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 31 augustus 1904 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), dochter van Yme Osinga en Saakje Leistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1904.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Elize en Grietje:
1 IJge Venema, geboren op vrijdag 24 juni 1938 in Warga ( Leeuwarden ).
2 Saakje Venema, geboren op dinsdag 27 augustus 1940 in Warga ( Leeuwarden ).
305 Elisabeth Venema is geboren op donderdag 26 november 1903 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Yge Venema (zie 157) en Jantje Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1903. Elisabeth is overleden op vrijdag 19 februari 1999 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Elisabeth:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1928 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Harm Zwart, 28 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 20 maart 1900 in Ter Idzard ( Weststellingwerf ), zoon van Sytze Zwart en Geertje Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 maart 1900. Harm is overleden op zaterdag 4 juni 1949 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1949.
Beroep:
Wagenmaker
(2) trouwde met Tjamme Klaas Anema. Tjamme is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Anema en Taekje Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1900. Tjamme is overleden op vrijdag 30 december 1966 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1967. Hij is begraven op maandag 3 januari 1966 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
autospuiter
306 Sietze Venema is geboren op zaterdag 30 juli 1910 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Eelke Venema (zie 158) en Jeltje Dupon. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1910.
Beroep:
typograaf
Sietze trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 januari 1940 in Smallingerland met Eva de Jong, ongeveer 28 jaar oud. Eva is geboren omstreeks 1912 in Disternich ( Duitsland ), dochter van Pieter de Jong en Piertje Koopman.
Beroep:
dienstbode
307 Aaltje Venema is geboren op maandag 16 maart 1914 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Eelke Venema (zie 158) en Jeltje Dupon. Aaltje is overleden op dinsdag 29 november 2011 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 97 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 3 december 2011 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Aaltje trouwde met Sjoerd Lok. Sjoerd is geboren op donderdag 16 maart 1922 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Willem Lok en Trijntje Zwerver. Sjoerd is overleden op woensdag 18 februari 1998 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud.
Kind van Aaltje en Sjoerd:
1 Willem Sjoerd Lok, geboren op zondag 14 maart 1948 in Drachten ( Smallingerland ). Willem is overleden op zondag 15 november 2009 in Drachten ( Smallingerland ), 61 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 november 2009 in Opeinde.
308 Grietje de Vries is geboren op maandag 7 mei 1883 in Tjalleberd ( Heerenveen ), dochter van Andries Roelofs de Vries en Geertje Rinzes Venema (zie 159). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1883. Grietje is overleden op vrijdag 25 juli 1930 in Terband ( Heerenveen ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1930. Zij is begraven in Terband. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1905 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Jacob Dijkstra, 22 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 1 februari 1883 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Freerk Wiggles Dijkstra en Maria Hermanus Langenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1883. Jacob is overleden op vrijdag 11 januari 1946 in Heerenveen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1946.
Beroep:
Koetsier
Kinderen van Grietje en Jacob:
1 Freerk Dijkstra, geboren op woensdag 24 januari 1906 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1906.
Notitie bij Freerk: Freerk is op 5 april 1934 in Eindhoven gehuwd met Sijtske Klompmaker
2 Andries Dijkstra, geboren op dinsdag 8 december 1908 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1908.
Notitie bij Andries: Andries is op 10 november 1938 in Eindhoven gehuwd met Kornelia Franc
309 Wiepkje de Vries is geboren op maandag 2 november 1885 in Aengwirden ( Heerenveen ), dochter van Andries Roelofs de Vries en Geertje Rinzes Venema (zie 159). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1885. Wiepkje is overleden op donderdag 4 maart 1937 in Heerenveen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1937.
Beroep:
dienstmeid
Wiepkje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 november 1905 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Wiggele Dijkstra, 24 jaar oud. Wiggele is geboren op woensdag 21 september 1881 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Freerk Wiggles Dijkstra en Maria Hermanus Langenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1881. Wiggele is overleden op donderdag 10 december 1953 in Heerenveen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 december 1953.
Beroep:
broodventer
Kinderen van Wiepkje en Wiggele:
1 Geertje Dijkstra, geboren op woensdag 31 oktober 1906 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1906. Geertje is overleden op dinsdag 23 maart 1976 in Rottum ( De Friese Meren ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Rottum.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 8 mei 1926 in Aengwirden gehuwd met Koop Talen
2 Maria Dijkstra, geboren op zondag 5 juli 1908 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1908. Maria is overleden op donderdag 30 januari 1964 in Canada, 55 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria is op 15 februari 1930 in Aengwirden gehuwd met Sijbrand Lapstra
3 Grietje Dijkstra, geboren op donderdag 13 april 1911 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1911. Grietje is overleden op zaterdag 9 mei 1981 in Heerenveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 9 mei 1931 in Aengwirden gehuwd met Binne de Vries
4 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 19 maart 1913 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1913.
5 Jantje Dijkstra, geboren op zondag 10 september 1916 in Tjalleberd ( Heerenveen ).
6 Frederika Dijkstra, geboren omstreeks 1923 in Luinjeberd ( Heerenveen ). Frederika is overleden op vrijdag 15 februari 1952 in Heerenveen, ongeveer 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1952.
Notitie bij Frederika: Frederika is op 8 oktober 1942 in Haskerland gehuwd met Geert Bos
7 NN NN Dijkstra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 15 januari 1927 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1927.
310 Roelof de Vries is geboren op vrijdag 17 februari 1888 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Andries Roelofs de Vries en Geertje Rinzes Venema (zie 159). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1888.
Beroep:
leraar ambachtsschool
Roelof trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 maart 1913 in Opsterland met Sjoukje Bruinsma, 25 jaar oud. Sjoukje is geboren op dinsdag 27 december 1887 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), dochter van Arend Bruinsma en Janke Hogeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1887. Sjoukje is overleden op zondag 27 november 1966 in Heerenveen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1966.
Beroep:
onderwijzeres
Kind van Roelof en Sjoukje:
1 Janke de Vries, geboren op zondag 1 februari 1914 in Winterswijk.
Notitie bij Janke: Janke is op 27 juni 1938 in Groningen gehuwd met Jonas Algra
311 Marijke de Vries is geboren op donderdag 9 augustus 1894 in Tjalleberd ( Heerenveen ), dochter van Andries Roelofs de Vries en Geertje Rinzes Venema (zie 159). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1894. Marijke is overleden op donderdag 29 maart 1979 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Marijke trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 mei 1915 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Thomas Jan Albertus Dijksman, 31 jaar oud. Thomas is geboren op maandag 17 september 1883 in Luinjeberd ( Heerenveen ), zoon van Jan Dijksman en Susanna Maria Elisabeth Parent. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1883. Thomas is overleden op zaterdag 19 maart 1955 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1955. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
machinist
Kinderen van Marijke en Thomas:
1 Geertje Dijksman, geboren op zondag 4 mei 1919 in Sneek. Geertje is overleden op maandag 15 december 2008 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 89 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 december 2008 in Wolvega op de Begraafplaats aan de Steenwijkerweg.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Rinke Borger
2 Jan Dijksman, geboren op dinsdag 22 mei 1928 in Leeuwarden. Jan is overleden op vrijdag 6 april 2007 in Drachten ( Smallingerland ), 78 jaar oud.
312 Rinze IJsselstein is geboren op dinsdag 27 maart 1888 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Johannes IJsselstein en Rinske Venema (zie 160). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1888. Rinze is overleden op donderdag 8 april 1976 in Warstiens ( Leeuwarden ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Warstiens op het Kerkhof aan de Buorren.
Beroep:
boerenbedrijf
Rinze trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1920 in Baarderadeel met Albertje Fledderus, 29 jaar oud. Albertje is geboren op zondag 15 maart 1891 in Dwingeloo ( Westerveld ), dochter van Willem Fledderus en Grietje Rieske. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1891. Albertje is overleden op zondag 30 oktober 1988 in Warstiens ( Leeuwarden ), 97 jaar oud. Zij is begraven in Warstiens op het Kerkhof aan de Buorren.
Beroep:
dienstbode
313 Saakje IJsselstein is geboren op zaterdag 6 juni 1891 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Johannes IJsselstein en Rinske Venema (zie 160). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1891. Saakje is overleden op woensdag 29 augustus 1956 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1956. Zij is begraven in Hardegarijp. Saakje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 8 mei 1913 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jacob Seinstra, 28 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 11 februari 1885 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Age Zeinstra en Trijntje Zwerver. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1885. Jacob is overleden op vrijdag 26 oktober 1962 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1962. Hij is begraven in Hardegarijp.
Beroep:
schipper
Kinderen van Saakje en Jacob:
1 Rinske Seinstra, geboren op maandag 25 mei 1914 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1914.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 15 juli 1937 in Tietjerksteradeel gehuwd met Anne van Tuinen
2 Age Seinstra, geboren op vrijdag 20 april 1917 in Grijpskerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1917. Age is overleden op zondag 23 juni 1974 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Hij is begraven in Giekerk.
314 Wypkjen IJsselstein is geboren op zondag 18 augustus 1895 in Warstiens ( Leeuwarden ), dochter van Johannes IJsselstein en Rinske Venema (zie 160). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 18 augustus 1895. Wypkjen is overleden op donderdag 8 januari 1981 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk. Wypkjen trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1919 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sybren Adema, 28 jaar oud. Sybren is geboren op donderdag 31 juli 1890 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Linze Gerrits Adema en Antje IJsselstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1890. Sybren is overleden op maandag 12 september 1977 in Jorwerd ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Jorwerd op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Wypkjen en Sybren:
1 Rinske Adema, geboren op maandag 12 april 1920 in Jorwerd ( Leeuwarden ).
2 Antje (Anne) Adema, geboren op woensdag 29 november 1922 in Jorwerd ( Leeuwarden ). Volgt 370.
3 Johannes Adema, geboren op zondag 21 maart 1926 in Jorwerd ( Leeuwarden ).
315 Jacob Valk is geboren op vrijdag 24 mei 1889 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Jan Valk en Ettje Venema (zie 161). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1889. Jacob is overleden op maandag 24 juni 1963 in Wartena ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1963. Hij is begraven in Wartena.
Beroep:
vishandelaar
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29 juli 1911 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Martina Titia Elizabeth van Leeuwen, 23 jaar oud. Martina is geboren op woensdag 18 april 1888 in Sneek, dochter van Klaas van Leeuwen en Margaretha Elisabeth Kallenkoot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1888. Martina is overleden op zondag 10 juni 1984 in Wartena ( Leeuwarden ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Wartena.
Kinderen van Jacob en Martina:
1 Margaretha Elisabeth Valk, geboren op woensdag 19 juni 1912 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1912.
Notitie bij Margaretha: Margaretha is op 2 juli 1936 in Idaarderadeel gehuwd met Arend Leyenaar, dit huwelijk is op 5 mei 1938 ontbonden door echtscheiding
2 Jan Valk, geboren op maandag 4 november 1918 in Wartena ( Leeuwarden ). Jan is overleden op zaterdag 6 september 1969 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 september 1969. Hij is begraven in Wartena.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Saakje van Meerlo
Beroep:
vishandelaar
316 Wypkje Valk is geboren op maandag 16 maart 1891 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Jan Valk en Ettje Venema (zie 161). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1891. Wypkje is overleden op donderdag 16 november 1939 in Warga ( Leeuwarden ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1939. Zij is begraven in Warga. Wypkje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1910 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hendrik Kooistra, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Johannes Kooistra en Teetje Gosliga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1887. Hendrik is overleden op vrijdag 30 maart 1951 in Warga ( Leeuwarden ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1951. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
slager en veehouder
Kinderen van Wypkje en Hendrik:
1 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 9 februari 1911 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1911.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 23 juli 1932 in Idaarderadeel gehuwd met Jeltje Rameyer
Beroep:
veehouder
2 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 15 december 1914 in Wartena ( Leeuwarden ). Jan is overleden op dinsdag 26 mei 1981 in Warga ( Leeuwarden ), 66 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 20 mei 1936 in Idaarderadeel gehuwd met Tite Terpstra
Beroep:
veehouder
3 Jacob Kooistra, geboren op woensdag 21 mei 1919 in Wartena ( Leeuwarden ). Jacob is overleden op zondag 23 juli 1989 in Warga ( Leeuwarden ), 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 14 februari 1942 in Idaarderadeel gehuwd met Johanna Witteveen
Beroep:
veehandelaar
317 Marijke Wartena is geboren op dinsdag 22 maart 1892 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1892. Marijke is overleden op zaterdag 25 december 1965 in Warstiens ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1965. Zij is begraven in Warstiens. Marijke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 mei 1911 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hendrik Kooistra, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 4 september 1885 in Warstiens ( Leeuwarden ), zoon van Sytze Jans Kooystra en Geertje Ydes Sinnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1885. Hendrik is overleden op dinsdag 27 februari 1962 in Warstiens ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1962. Hij is begraven in Warstiens.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Marijke en Hendrik:
1 Yke Kooistra, geboren op woensdag 6 maart 1912 in Warstiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1912. Yke is overleden op dinsdag 2 augustus 1977 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud.
Notitie bij Yke: Yke is gehuwd met Jan Stelwagen
2 Geertje Kooistra, geboren op woensdag 20 mei 1914 in Warstiens ( Leeuwarden ). Geertje is overleden op woensdag 26 januari 2005 in Grouw ( Leeuwarden ), 90 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Siemen Tjerks Hokwerda
3 Wiepkjen Kooistra, geboren op vrijdag 16 februari 1917 in Warstiens ( Leeuwarden ). Wiepkjen is overleden op woensdag 11 december 2002 in Warstiens ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Warstiens.
Notitie bij Wiepkjen: Wiepkjen is op 14 mei 1938 in Idaarderadeel gehuwd met Kornelis Bauke Hooghiemster
4 Antje Kooistra, geboren op donderdag 27 mei 1920 in Warstiens ( Leeuwarden ). Antje is overleden op dinsdag 26 september 2000 in Warstiens ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Warstiens.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd met Cornelis Sikke Tolsma
5 Sietske Kooistra, geboren op zondag 14 mei 1922 in Warstiens ( Leeuwarden ).
6 Sijtze Jan Kooistra, geboren op maandag 27 december 1926 in Warstiens ( Leeuwarden ). Sijtze is overleden op zondag 26 juni 1994 in Warstiens ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Warstiens.
Notitie bij Sijtze: Sijtze is gehuwd met Rinske IJsselstein
318 Wiepkjen Wartena is geboren op dinsdag 17 oktober 1893 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1893. Wiepkjen is overleden op zondag 14 augustus 1960 in Warga ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1960. Wiepkjen trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1913 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Steenbeek, 26 jaar oud. Jan is geboren op maandag 30 augustus 1886 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Johannes Jans Steenbeek en Akke Jans van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1886. Jan is overleden op zaterdag 17 september 1966 in Warga ( Leeuwarden ), 80 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Wiepkjen en Jan:
1 Yke Steenbeek, geboren op dinsdag 5 januari 1915 in Wartena ( Leeuwarden ).
Notitie bij Yke: Yke is gehuwd met Lijkele de Jong
2 Johannes Steenbeek, geboren op maandag 12 juni 1916 in Wartena ( Leeuwarden ). Johannes is overleden op dinsdag 28 januari 1975 in Leeuwarderadeel, 58 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Mintje Bakker
3 Wieger Steenbeek, geboren op donderdag 9 mei 1918 in Wartena ( Leeuwarden ). Wieger is overleden op maandag 12 november 1979 in Warstiens ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Warstiens.
Notitie bij Wieger: Wieger is gehuwd met Aafke Kalsbeek
4 Douwe Steenbeek, geboren op woensdag 12 januari 1921 in Wartena ( Leeuwarden ).
5 Akke Steenbeek, geboren op donderdag 23 oktober 1924 in Wartena ( Leeuwarden ). Akke is overleden op woensdag 6 oktober 2010 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 12 oktober 2010 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Notitie bij Akke: Akke is gehuwd met Marten Beärda
6 Marijke Steenbeek, geboren op woensdag 3 oktober 1934 in Wartena ( Leeuwarden ).
319 Jitske Wartena is geboren op zaterdag 13 juni 1896 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1896. Jitske is overleden op maandag 21 april 1986 in Grouw ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Jitske trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 mei 1918 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Anne Tilma, 25 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 29 november 1892 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Tilma en Roelofke Dooitzes Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1892. Anne is overleden op donderdag 4 mei 1967 in Grouw ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1967.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jitske en Anne:
1 Roelofke Tilma, geboren op dinsdag 25 januari 1921 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1921. Roelofke is overleden op dinsdag 10 februari 2004 in Halbermond ( Duitsland ), 83 jaar oud.
Notitie bij Roelofke: Roelofke is gehuwd met Gerben Koopmans
2 Yke Tilma, geboren op woensdag 25 februari 1925 in Grouw ( Leeuwarden ).
Notitie bij Yke: Yke is gehuwd met Wierd de Groot
3 Anna Tilma, geboren op woensdag 28 maart 1934 in Grouw ( Leeuwarden ).
Notitie bij Anna: Anna is gehuwd met Johan de Schiffart
320 Hinke Wartena is geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1899. Hinke is overleden op zaterdag 13 oktober 1979 in Grouw ( Leeuwarden ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Tietjerksteradeel met Sjieuwe Vriesema, 26 jaar oud. Sjieuwe is geboren op dinsdag 9 mei 1893 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Binnes Vriesema en Antje Sjieuwes Snoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1893. Sjieuwe is overleden op maandag 23 mei 1949 in Boornbergum ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1949. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
boerenbedrijf
321 Wybren Wartena is geboren op zondag 17 april 1904 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1904. Wybren is overleden op donderdag 19 oktober 1967 in Eindhoven, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1967.
Beroep:
veehouder
Wybren:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 8 november 1923 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Antje Popma, 20 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 11 september 1903 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Sake Popma en Klaaske van der Meulen. Antje is overleden op maandag 11 mei 1931 in Geldrop ( Geldrop-Mierlo ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1931.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1934 in Eindhoven met Maatje Maria Cornelia Blom, 24 jaar oud. Maatje is geboren op vrijdag 15 oktober 1909 in Tholen, dochter van Machiel Blom en Johanna van Houte. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 oktober 1909. Maatje is overleden op zaterdag 26 februari 1966 in Eindhoven, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1966.
322 Rinze Wartena is geboren op dinsdag 30 juni 1908 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Wieger Wartena en Yke Venema (zie 162). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1908. Rinze is overleden op zaterdag 30 maart 1991 in Wartena ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Wartena.
Beroep:
veehouder
Rinze trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 mei 1933 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Geertje Bijlsma, 24 jaar oud. Geertje is geboren op woensdag 8 juli 1908 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Thomas Hotzes Bijlsma en Meintje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1908. Geertje is overleden op maandag 5 april 1999 in Wartena ( Leeuwarden ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Wartena.
Kinderen van Rinze en Geertje:
1 NN NN Wartena, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 22 maart 1934 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1934.
2 Wieger Wartena, geboren op zaterdag 27 maart 1937 in Wartena ( Leeuwarden ). Wieger is overleden op dinsdag 24 februari 2004 in Hall ( Brummen ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Hall.
3 Meintje Wartena, geboren op vrijdag 17 februari 1939 in Wartena ( Leeuwarden ).
4 NN NN Wartena, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 30 oktober 1942 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1942.
323 Wypkje Venema is geboren op vrijdag 3 januari 1902 in Weststellingwerf, dochter van Wytze Venema (zie 163) en Jantje Hoekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1902. Wypkje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 december 1926 in Enkhuizen met Jan Hokkeling, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 2 augustus 1902 in Enkhuizen, zoon van Pieter Hokkeling en Jacoba Hart. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1902.
Beroep:
Pakhuisknecht
324 Jantje Venema is geboren op zondag 18 september 1904 in Weststellingwerf, dochter van Wytze Venema (zie 163) en Jantje Hoekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1904. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Enkhuizen met Klaas Spaan, 24 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 16 mei 1902 in Enkhuizen, zoon van Klaas Spaan en Jantje Mensch. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1902.
Beroep:
tuinarbeider
325 Geertje Venema is geboren op dinsdag 16 oktober 1906 in Weststellingwerf, dochter van Wytze Venema (zie 163) en Jantje Hoekman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1906. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 mei 1929 in Enkhuizen met Antonius Ekkerman, 25 jaar oud. Antonius is geboren op donderdag 7 april 1904 in Enkhuizen, zoon van Jan Ekkerman en Anthonia Watses.
Beroep:
Banketbakker
326 Geertje Venema is geboren op vrijdag 12 januari 1894 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Sjoerd Venema (zie 164) en Trijntje Busman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1894. Geertje is overleden op vrijdag 10 september 1948 in Heerenveen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1948. Zij is begraven in Gorredijk. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 20 december 1918 in Smallingerland met Dirk Pot, 41 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 24 maart 1877 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sije Klazes Pot en Dirkje Jans Hoekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1877. Dirk is overleden op vrijdag 10 juli 1964 in Gorredijk ( Opsterland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1964. Hij is begraven in Gorredijk.
Beroep:
matroos bij Kon. Marine
327 Jan Venema is geboren op zaterdag 24 april 1897 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Sjoerd Venema (zie 164) en Trijntje Busman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1897. Jan is overleden op dinsdag 5 oktober 1971 in Drachten ( Smallingerland ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Beroep:
schilder
Jan trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 22 december 1922 in Smallingerland met Johanna Smids, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 13 november 1897 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Kornelis Pieter Smids en Stijntje Been. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1897. Johanna is overleden op zondag 31 mei 1981 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op Begraafplaats Slingehof.
Kind van Jan en Johanna:
1 Sjoerd Venema, geboren op woensdag 13 juni 1928 in Aalsmeer. Volgt 371.
328 Anna Joustra is geboren op dinsdag 28 april 1896 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Lourens Joustra en Hinke Veenema (zie 165). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1896. Anna trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 18 november 1926 in Smallingerland met Wietze Jellema, 37 jaar oud. Wietze is geboren op zaterdag 20 juli 1889 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Jan Hendriks Jellema en Tjitske Gerkes Landstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1889.
Beroep:
secretaris Waterschap
329 Jan Venema is geboren op woensdag 13 mei 1903 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Yge Venema (zie 166) en Catharina Beersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1903. Jan is overleden op woensdag 11 januari 1989 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega op de Begraafplaats aan de Steenwijkerweg. Jan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1931 in Weststellingwerf met Trijntje Buitenga, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 28 augustus 1908 in Nijberkoop ( Weststellingwerf ), dochter van Jan Buitenga en Harmke Bergsma. Trijntje is overleden op zondag 21 januari 1990 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Wolvega op de Begraafplaats aan de Steenwijkerweg.
330 Alida Venema is geboren op dinsdag 15 oktober 1907 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Yge Venema (zie 166) en Catharina Beersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1907. Alida is overleden op zondag 9 maart 2003 in Drachten ( Smallingerland ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Alida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 juni 1931 in Smallingerland met Harmen Geerligs, 30 jaar oud. Harmen is geboren op maandag 18 februari 1901 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Anne Geerligs en Antje van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 februari 1901. Harmen is overleden op vrijdag 29 juni 1990 in Drachten ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Kantoorbediende
Kind van Alida en Harmen:
1 Wietse Geert Geerligs, geboren op dinsdag 5 april 1938 in Drachten ( Smallingerland ). Wietse is overleden op dinsdag 13 maart 2007 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
331 Berber Huitema is geboren op vrijdag 15 maart 1907 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Lammert Huitema en Etje Venema (zie 167). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1907. Berber trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1933 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Kooistra, 21 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 1 november 1911 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Kooistra en Trijntje Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1911.
Beroep:
huisschilder
Kind van Berber en Jan:
1 Sjoerd Freerks Kooistra, geboren in september 1943 in Warga ( Leeuwarden ). Sjoerd is overleden op zaterdag 8 januari 1944 in Warga ( Leeuwarden ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1944.
332 Freerk Huitema is geboren op zondag 27 oktober 1912 in Ureterp ( Opsterland ), zoon van Lammert Huitema en Etje Venema (zie 167). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1912.
Beroep:
Machinist grondbedrijf
Freerk trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 24 april 1936 in Moerkapelle ( Zuidplas ) met Anje Dijk, 23 jaar oud. Anje is geboren op donderdag 9 januari 1913 in Marum ( Westerkwartier ), dochter van Marten Dijk en Frouktje Kleiwerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1913.
Kinderen van Freerk en Anje:
1 Lammert Marten Huitema, geboren op vrijdag 16 oktober 1936 in Waddinxveen.
2 Marten Lammert Huitema, geboren op donderdag 18 mei 1939 in Deventer.
333 Jan Venema is geboren op zondag 5 maart 1911 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Andries Jans Venema (zie 145) en Sibbeltje Aukes van der Meer (zie 174). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 maart 1911. Jan is overleden op donderdag 11 augustus 1994, 83 jaar oud.
Beroep:
zuivelbewerker
Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 maart 1936 in Utingeradeel met Neeltje Veldstra, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op maandag 10 augustus 1914 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan Veldstra en Jacobje Wieringa. Neeltje is overleden op dinsdag 20 februari 2007 in Sneek, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 23 februari 2007 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Kind van Jan en Neeltje:
1 Wijpke Venema, geboren op zaterdag 9 juli 1938 in Terhorne ( De Friese Meren ).
334 Jacob Adema is geboren op maandag 28 november 1898 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Jacobs Adema en Janke Henstra (zie 175). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1898. Jacob is overleden op zaterdag 14 maart 1981 in Terhorne ( De Friese Meren ), 82 jaar oud.
Beroep:
fabrieksarbeider
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 november 1922 in Utingeradeel met Joukje van der Werf, 23 jaar oud. Joukje is geboren op zaterdag 3 december 1898 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Jan van der Werf en Lipkjen Winkler. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1898.
Kinderen van Jacob en Joukje:
1 Jan Adema, geboren op maandag 15 augustus 1927 in Maarssen ( Stichtse Vecht ). Volgt 372.
2 Janke Adema, geboren op dinsdag 16 juli 1929 in Maarssen ( Stichtse Vecht ). Volgt 373.
335 Idskje (Jelskje) Adema is geboren op zondag 14 oktober 1900 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Jacobs Adema en Janke Henstra (zie 175). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1900. Jelskje is overleden op maandag 11 april 1977, 76 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum.
Beroep:
dienstbode
Jelskje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1922 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Arjen Hulstra, 26 jaar oud. Arjen is geboren op zondag 17 mei 1896 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Johannes Bokkes Hulstra en Afke Tjaltje Sjoerds Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1896. Arjen is overleden op donderdag 3 januari 1963 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1963. Hij is begraven in Scharnegoutum.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Jelskje en Arjen:
1 Janke Hulstra, geboren op woensdag 21 maart 1923 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 374.
2 Johannes Hulstra, geboren omstreeks 1924. Volgt 375.
336 Sjoerd Adema is geboren op donderdag 7 januari 1904 in Terhorne ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Jacobs Adema en Janke Henstra (zie 175). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1904. Sjoerd is overleden op maandag 14 november 1994, 90 jaar oud. Hij is begraven in Terhorne.
Beroep:
schipper
Sjoerd trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14 mei 1925 in Utingeradeel met Leentje Postma, 20 jaar oud. Leentje is geboren op woensdag 15 februari 1905 in Akmarijp ( De Friese Meren ), dochter van Hendrik Postma en Geertje Kroes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1905. Leentje is overleden op donderdag 30 mei 1991, 86 jaar oud. Zij is begraven in Terhorne.
Kinderen van Sjoerd en Leentje:
1 Geertje Adema, geboren op dinsdag 5 mei 1931 in Terhorne ( De Friese Meren ).
2 Janke Adema, geboren op vrijdag 28 augustus 1936 in Terhorne ( De Friese Meren ).
337 Rinske Adema is geboren op vrijdag 15 februari 1907 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Jacobs Adema en Janke Henstra (zie 175). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1907. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 september 1930 in Utingeradeel met Johann Becker, 28 jaar oud. Johann is geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Borbeck ( Duitsland ), zoon van Gerhard Becker en Anna Maria Lauer.
Beroep:
monteur
338 Arendje Adema is geboren op zaterdag 13 februari 1909 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Jacobs Adema en Janke Henstra (zie 175). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1909.
Beroep:
dienstbode
Arendje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1932 in Wonseradeel met Jetze Cappendijck, 37 jaar oud. Jetze is geboren op vrijdag 8 februari 1895 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Petrus Josephus Cappendijck en Antje Seekles. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1895.
Beroep:
kweeker
339 Andries Gosso Venema is geboren op donderdag 19 september 1929 in Renkum, zoon van Willem Andries Venema (zie 178) en Heiltje van der Ploeg. Andries is overleden.
Beroep:
analist
Andries trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 29 november 1955 in Arnhem met Cornelia Huiberdina van Beem, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 20 juli 1933 in Amsterdam.
Kind van Andries en Cornelia:
1 Willem Andries Venema, geboren op zondag 20 oktober 1957 in Rhenen. Willem is overleden op vrijdag 9 mei 2003 in Amsterdam, 45 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 15 mei 2003.
340 Wilhelmus de Vries is geboren op dinsdag 24 augustus 1915 in Rotterdam, zoon van Wilhelmus de Vries en Barbera Venema (zie 182).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: aktenummer 1915.8695
Wilhelmus is overleden op woensdag 30 augustus 2006 in Zuidland ( Voorne-Putten ), 91 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 8 april 1948 in Rotterdam met Gezina Jannetta Meindersma, 33 jaar oud. Gezina is geboren op donderdag 11 februari 1915 in Rotterdam, dochter van Douwe Meindersma en Willemina Annetta Lassche.
Notitie bij de geboorte van Gezina: aktenummer 1915.1658
Gezina is overleden op woensdag 30 juli 2014 in Hellevoetsluis, 99 jaar oud.
341 Bastiaantje Rietveld is geboren op woensdag 23 februari 1921 in Rotterdam, dochter van Pieter Herman Rietveld en Bastiaantje Venema (zie 183). Bastiaantje trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1938 in Rotterdam met Rudolph Brugman, 22 jaar oud. Rudolph is geboren op woensdag 9 februari 1916 in Rotterdam, zoon van Pieter Cornelis Brugman en Hendrika Johanna Pieternella van der Linde.
Notitie bij de geboorte van Rudolph: aktenummer 1916.1430
Beroep:
loopknecht bij de apotheek
Kinderen van Bastiaantje en Rudolph:
1 Hendrika Johanna Pieternella Brugman, geboren op maandag 2 januari 1939 in Rotterdam.
2 Anna Margaretha Brugman, geboren omstreeks 1943 in ’s-Gravenhage. Anna is overleden op dinsdag 6 april 1948 in Rotterdam, ongeveer 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: aktenummer 1948.1351
342 Laurens Meinte Venema is geboren op dinsdag 24 februari 1920 in ’s-Gravenhage, zoon van Meinte Venema (zie 188) en Johanna Maria de Blij. Laurens is overleden op woensdag 24 januari 2007 in Oosterbeek ( Renkum ), 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 29 januari 2007 in Dieren. Laurens trouwde met Uilkje Minkema. Uilkje is geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Gerrit Minkema en Riemertje Boonstra.
Kind van Laurens en Uilkje:
1 Riemertje Uilkje (Riemy) Venema, geboren op zaterdag 23 april 1949 in Amsterdam. Riemy is overleden op dinsdag 4 december 2012 in Numansdorp ( Hoeksche Waard ), 63 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 11 december 2012.
343 Auke Meinte de Jong is geboren op dinsdag 25 september 1934 in Arnhem, zoon van Gooye Sint de Jong en Tjitske Venema (zie 189). Auke is overleden op zondag 17 januari 2016 in Sneek, 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 januari 2016. Auke trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1959 met Antje Apollonia (Anneke) Duba, 23 of 24 jaar oud. Anneke is geboren op vrijdag 1 november 1935 in Harlingen. Anneke is overleden op donderdag 5 maart 2009 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 maart 2009.
Kinderen van Auke en Anneke:
1 Suzan de Jong.
2 André de Jong.
344 Bienze Venema is geboren op zondag 29 oktober 1922 in Oosterwierum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Meinte Venema (zie 193) en Anna de Graaf. Bienze is overleden op donderdag 16 augustus 2007 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbierum. Bienze trouwde met Joukje van der Schaar. Joukje is geboren op dinsdag 13 augustus 1929 in Oosterbierum ( Waadhoeke ). Joukje is overleden op zondag 15 juni 2014 in Franeker, 84 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 juni 2014 in Oosterbierum.
Kinderen van Bienze en Joukje:
1 Menno Venema.
2 Elly Venema.
345 Adriana Sientje Wijkhuizen is geboren omstreeks 1920 in Haarlem, dochter van Wilhelmus Christoffel Wijkhuizen en Sientje Venema (zie 221).
Beroep:
dienstbode
Adriana trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 6 november 1945 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ) met Jan Derk Dijkens, 30 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 27 januari 1915 in Roodeschool ( Het Hogeland ), zoon van Imme Dijkens en Janneke Bultema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1915.
Beroep:
kweeker
346 Dirk Wijkhuizen is geboren op donderdag 3 november 1921 in Haarlem, zoon van Wilhelmus Christoffel Wijkhuizen en Sientje Venema (zie 221).
Beroep:
decoratieschilder
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 29 april 1947 in Slochteren ( Midden-Groningen ) met Hinderkien Prins, 27 jaar oud. Hinderkien is geboren op dinsdag 10 juni 1919 in Muntendam ( Midden-Groningen ), dochter van Lambertus Prins en Marchien van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1919.
347 Petronella Maria Flotman is geboren op zaterdag 8 april 1911 in Amsterdam, dochter van Coenraad Hendrik Flotman en Antonia Frederika Venema (zie 222). Petronella is overleden op woensdag 1 augustus 1956 in Amsterdam, 45 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats Ransdorp. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1935 in Amsterdam met Cornelis Adriaan Oud, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 22 maart 1909 in Hoorn, zoon van Cornelis Oud en Hermina Makkinga.
348 Catharina Louise Flotman is geboren op zondag 8 december 1912 in Amsterdam, dochter van Coenraad Hendrik Flotman en Antonia Frederika Venema (zie 222). Catharina is overleden op woensdag 14 april 1954 in Amsterdam, 41 jaar oud. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1934 in Amsterdam met Haye Beima, 25 jaar oud. Haye is geboren op maandag 5 juli 1909 in Sneek, zoon van Anne Beima en Jetske Attema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1909. Haye is overleden op dinsdag 28 maart 1989 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur en Straatreiniger
349 Maria Clara Flotman is geboren op woensdag 21 november 1923 in Hoorn, dochter van Coenraad Hendrik Flotman en Antonia Frederika Venema (zie 222). Maria is overleden.
Beroep:
dagdienstbode
Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 december 1946 in Amsterdam met Hendrik de Klerk, 36 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 3 augustus 1910 in Amsterdam, zoon van Izak de Klerk en Aagje de Leeuw. Hendrik is overleden op woensdag 22 december 1965 in Amsterdam, 55 jaar oud.
Kinderen van Maria en Hendrik:
1 Jacqueline de Klerk, geboren in 1947 in Amsterdam.
2 Antonia Frederika de Klerk, geboren op zaterdag 23 december 1950 in Amsterdam.
Notitie bij Antonia: Antonia is op 10 januari 1972 in Amsterdam gehuwd met Jan Albert Peeters
Beroep:
Ponstypiste
350 Catharina Louisa Vreda Venema is geboren op vrijdag 13 december 1918 in Barneveld, dochter van Anne Venema (zie 224) en Hendrika de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1918. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1942 in Eemnes met Prosper Benedictus Franciscus Dekeukeleire, 24 jaar oud. Prosper is geboren op dinsdag 18 september 1917 in Amsterdam, zoon van Frits Johan Eduard Dekeukeleire en Bertha Ruts.
Beroep:
Camara-assistent
351 Andrea Venema is geboren op maandag 9 februari 1920 in Zutphen, dochter van Anne Venema (zie 224) en Hendrika de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1920. Andrea is overleden op zondag 10 juni 2012 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Beroep:
stenotypiste, kinderjuffrouw, mannequin, koopvrouw en metaal
Andrea trouwde, 57 jaar oud, op vrijdag 15 april 1977 in Blaricum met Bartholomeus van der Wal, 61 jaar oud. Bartholomeus is geboren op donderdag 2 september 1915 in Amsterdam, zoon van Auke van der Wal en Antje Spruit. Bartholomeus is overleden op zaterdag 9 oktober 2004 in Voorthuizen ( Barneveld ), 89 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende in de metaalhandel
Kind van Andrea uit onbekende relatie:
1 Puck Venema, geboren in 1946 in Amsterdam.
352 Durk Reijenga is geboren op vrijdag 21 september 1917 in Lemmer ( De Friese Meren ), zoon van Piebe Reijenga en Catharina Louisa Venema (zie 226). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 september 1917. Durk is overleden op zaterdag 23 oktober 1999, 82 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Durk trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1946 met Grietje Lemstra, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 15 januari 1918 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Jelle Lemstra en Cornelia Johanna Bruning. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1918. Grietje is overleden op zaterdag 3 november 2012 in Lemmer ( De Friese Meren ), 94 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 november 2012 in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Kind van Durk en Grietje:
1 Cornelia Johanna Reijenga, geboren in juni 1957 in Lemmer ( De Friese Meren ). Cornelia is overleden op donderdag 21 augustus 1958 in Lemmer ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1958.
353 Wytske Reijenga is geboren op donderdag 31 juli 1919 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Piebe Reijenga en Catharina Louisa Venema (zie 226). Wytske is overleden op vrijdag 17 juli 2009, 89 jaar oud. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Wytske trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 mei 1941 in Lemsterland met Marten Jan Dijkstra, 25 jaar oud. Marten is geboren op vrijdag 22 oktober 1915 in Groningen, zoon van Haije Dijkstra en Aaltje Zweep. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1915. Marten is overleden op vrijdag 14 september 1990, 74 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
waker
354 Ruurd Venema is geboren op maandag 10 oktober 1938 in Amsterdam, zoon van Emke Venema (zie 230) en Fokeltje Nijholt.
Beroep:
electrotechnisch tekenaar
Ruurd trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 10 december 1964 in Amsterdam met Irene van Vliet, 20 jaar oud. Irene is geboren op woensdag 19 april 1944 in Amsterdam.
355 Jikke Venema is geboren op dinsdag 20 september 1927 in Franeker, dochter van Anne Venema (zie 245) en Eelkje Boersma. Jikke is overleden op zaterdag 14 april 2012 in Zwolle, 84 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Beroep:
gezinsverzorgster
Jikke trouwde met Jacob Fijma. Jacob is geboren op zondag 29 november 1896 in Amsterdam, zoon van Jacob Fijma en Cornelia Siebons. Jacob is overleden op zondag 24 september 1978 in Zwolle, 81 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Beroep:
steendrukker
356 Pietje Venema is geboren op woensdag 11 maart 1931 in Franeker, dochter van Anne Venema (zie 245) en Eelkje Boersma. Pietje is overleden op maandag 3 april 2006 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
verpleegster
Pietje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1956 in Franeker met IJje van der Horn, 22 jaar oud. IJje is geboren op maandag 25 december 1933 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sijbe van der Horn en Anna Burgsma. IJje is overleden op dinsdag 17 maart 2009 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
357 Hendrik Venema is geboren op zaterdag 19 december 1936 in Franeker, zoon van Anne Venema (zie 245) en Antje Hofstra. Hendrik is overleden op zaterdag 21 augustus 2004 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 26 augustus 2004 in Huizum. Hendrik trouwde met S.T. Brons.
358 Sientje Venema is geboren op zondag 5 december 1937 in Franeker, dochter van Anne Venema (zie 245) en Antje Hofstra. Sientje is overleden op maandag 3 juli 2017, 79 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 juli 2017 in Drachten. Sientje trouwde met Romke van der Veen.
359 Hinke Jikke (Henny) Venema is geboren op dinsdag 16 januari 1940 in Franeker, dochter van Anne Venema (zie 245) en Antje Hofstra. Henny is overleden op donderdag 20 februari 2014 in Harlingen, 74 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 februari 2014 in Franeker. Henny trouwde met Hessel Miedema. Hessel is geboren op woensdag 22 maart 1939 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerrit Miedema en Pierkje Faber. Hessel is overleden op vrijdag 6 november 2015 in Harlingen, 76 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 11 november 2015 in Franeker.
360 Theunis Venema is geboren op maandag 15 januari 1906 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Lieuwe Venema (zie 268) en Durkje Strikwerda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1906. Theunis trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1934 in Enschede met Gerritdina Simmelink, 25 jaar oud. Gerritdina is geboren op woensdag 5 mei 1909 in Usselo ( Enschede ), dochter van Derk Simmelink en Alberdina Johanna Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1909.
361 Aaltje Venema is geboren op maandag 27 januari 1913 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Venema (zie 269) en Adriaantje Rijkens Venema. Aaltje is overleden op maandag 24 februari 1997, 84 jaar oud. Zij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1937 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Pier Santema, 26 jaar oud. Pier is geboren op maandag 19 december 1910 in Leeuwarden, zoon van Martinus Santema en Lolkje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1910. Pier is overleden op woensdag 2 mei 1979, 68 jaar oud. Hij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk.
362 Aaltje Zantema is geboren op dinsdag 2 maart 1915 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerrit Zantema en Grietje Venema (zie 271). Aaltje is overleden op woensdag 14 maart 2007 in Houtigehage ( Smallingerland ), 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 17 maart 2007 in Opeinde in Crematorium Waldhof. Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1932 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Sierd Bron, 26 jaar oud. Sierd is geboren op vrijdag 10 maart 1905 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Bron en Saakje Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1905. Sierd is overleden op zaterdag 8 april 1978, 73 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Aaltje en Sierd:
1 S. Bron.
2 Grietje Bron, geboren op dinsdag 21 juni 1932 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij Grietje: Grietje is gehuwd met A. van Bruggen
3 Pieter Bron, geboren op dinsdag 21 februari 1939 in Rauwerd ( Zuidwest-Friesland ).
Notitie bij Pieter: Pieter is gehuwd met A. de Boer
4 Gerrit Bron, geboren in november 1946 in Drachtstercompagnie ( Smallingerland ). Gerrit is overleden op woensdag 18 december 1946 in Heerenveen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1946.
363 Dieuwke Zantema is geboren op zaterdag 25 mei 1918 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerrit Zantema en Grietje Venema (zie 271). Dieuwke trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 21 mei 1941 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Jacob Wassenaar, 25 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 30 oktober 1915 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), zoon van Job Wassenaar en Antje Snijder.
Beroep:
veehouder
364 Ruurdje Venema is geboren op woensdag 8 augustus 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wytze Venema (zie 292) en Gerbrig Noordmans. Ruurdje is overleden op dinsdag 22 januari 2008, 79 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Ruurdje trouwde met Klaas Schilstra. Klaas is geboren op donderdag 7 februari 1918 in Baard ( Leeuwarden ), zoon van Auke Schilstra en Lijkeltje Jellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1918. Klaas is overleden op vrijdag 6 juli 2001, 83 jaar oud. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
365 Jantje Visser is geboren op maandag 6 maart 1911 in Aegum ( Leeuwarden ), dochter van Jelle Visser en Johanneske (Janneke) Venema (zie 301). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1911. Jantje is overleden op maandag 18 oktober 2004 in Assen, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen op Begraafplaats Schoterhof. Jantje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 9 februari 1938 in Utingeradeel met Marten Kingma, 26 jaar oud. Marten is geboren op zondag 30 april 1911 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Merk Sikkes Kingma en Hiltje Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1911. Marten is overleden op maandag 22 augustus 1994 in Heerenveen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen op Begraafplaats Schoterhof.
Beroep:
rijksveldwachter
366 Marie Venema is geboren op woensdag 19 februari 1913 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Venema (zie 302) en Mietje Koonstra. Marie is overleden op maandag 30 juli 2001 in Delfzijl ( Eemsdelta ), 88 jaar oud. Marie trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 januari 1936 in Groningen met Jakob Spreen, 24 jaar oud. Jakob is geboren op maandag 11 december 1911 in Jipsingboertange ( Westerwolde ), zoon van Remmelt Spreen en Martha Dekter. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1911. Jakob is overleden op zondag 2 april 1989 in Heerlen, 77 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1936     landbouwer
Kind van Marie en Jakob:
1 Remmelt Jan Spreen, geboren op vrijdag 15 mei 1936 in Jipsingboertange ( Westerwolde ).
367 Teatske (Thea) Venema is geboren op dinsdag 24 maart 1925 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan Venema (zie 302) en Mietje Koonstra. Thea is overleden op woensdag 6 maart 2024 in Emmeloord ( Noordoostpolder ), 98 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Thea trouwde met Klaas van der Veen. Klaas is overleden op maandag 12 oktober 1981.
368 Edward Venema is geboren op zaterdag 15 december 1928, zoon van Sietze (Cecil) Venema (zie 303) en Alice van der Weide. Edward is overleden op vrijdag 6 april 1962, 33 jaar oud. Hij is begraven in Turlock, Stanislaus County op de Turlock Memorial Park. Edward trouwde met Edith Venema. Edith is geboren op zondag 10 juni 1934. Edith is overleden op donderdag 14 april 1983, 48 jaar oud. Zij is begraven in Turlock, Stanislaus County op de Turlock Memorial Park.
369 Richard Venema is geboren op vrijdag 1 augustus 1930, zoon van Sietze (Cecil) Venema (zie 303) en Alice van der Weide. Richard is overleden op vrijdag 6 april 196