Overige Parentelen

Venema
Sipke Gabes - Henke Geerts - Veenwouden

Parenteel van Sipke Gabes

Parenteel van Sipke Gabes

1 Sipke Gabes. Sipke is overleden vóór 1743 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Sipke trouwde op zondag 30 januari 1729 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Henke Geerts, ongeveer 24 jaar oud. Henke is geboren omstreeks 1705 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Henke is overleden in Veenwouden ( Dantumadeel ).
Kinderen van Sipke en Henke:
1 Gabe Sipkes, geboren in augustus 1729 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 2.
2 Baukjen Sipkes, geboren in december 1730 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 3.
3 Geert Sipkes, geboren in november 1732 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 4.
4 Tetje Sipkes Penninga, geboren in juli 1737 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 5.
2 Gabe Sipkes is geboren in augustus 1729 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sipke Gabes (zie 1) en Henke Geerts. Hij is gedoopt op vrijdag 19 augustus 1729. Gabe is overleden op vrijdag 14 oktober 1808 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp. Gabe trouwde, 36 jaar oud, op zondag 23 februari 1766 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Hinke Oetses. Hinke is een dochter van Oeds Rinnerts en Janke Andries.
Kinderen van Gabe en Hinke:
1 Janke Gabes Boonstra, geboren op zaterdag 27 februari 1768 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1768. Janke is overleden op donderdag 13 januari 1848 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 januari 1848.
Notitie bij Janke: Janke is (1) gehuwd met Klaas Allerts Boonstra en (2) op 15 januari 1822 in Tietjerksteradeel gehuwd met Louis Wybes Wiersma
2 Rinske Gabes, geboren op donderdag 30 januari 1772 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 5 april 1772. Rinske is overleden op dinsdag 25 augustus 1857 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 augustus 1857.
Notitie bij Rinske: Rinske is op 1 juni 1794 in Veenwouden gehuwd met Egbert Edzes Westra
3 Baukjen Sipkes is geboren in december 1730 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sipke Gabes (zie 1) en Henke Geerts. Zij is gedoopt op zondag 24 december 1730. Baukjen is overleden op vrijdag 13 april 1821 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1821. Baukjen trouwde, 21 jaar oud, op zondag 1 oktober 1752 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Pieter Piers. Pieter is geboren in Veenwouden ( Dantumadeel ). Pieter is overleden vóór 1821 in Veenwouden ( Dantumadeel ).
Kinderen van Baukjen en Pieter:
1 Tjetske Pieters, geboren in augustus 1753 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 5 augustus 1763.
2 Hinke Pieters, geboren in februari 1755 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1755.
4 Geert Sipkes is geboren in november 1732 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sipke Gabes (zie 1) en Henke Geerts. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1732. Geert is overleden in 1782, 49 of 50 jaar oud. Geert trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1760 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Volkjen Jans, 17 of 18 jaar oud. Volkjen is geboren in februari 1742 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Folkerts en Lijsbert Sybes. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1742. Volkjen is overleden op dinsdag 1 november 1814 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1814.
Kinderen van Geert en Volkjen:
1 Hinke Geerts Venema, geboren op vrijdag 5 november 1762 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 6.
2 Lijsbert Geerts, geboren op dinsdag 18 juni 1765 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 7.
3 Sipke Geerts Venema, geboren op donderdag 1 januari 1767 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 8.
4 Jitske Geerts Venema, geboren op maandag 2 januari 1769 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 9.
5 Trijntje Geerts, geboren op dinsdag 1 oktober 1771 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 10.
6 Jan Geerts Venema, geboren op donderdag 16 juni 1774 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 11.
7 Sybrig (Sijbrigje) Geerts, geboren op maandag 6 oktober 1777 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 9 november 1777. Sijbrigje is overleden op zondag 4 juni 1815 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1815.
5 Tetje Sipkes Penninga is geboren in juli 1737 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sipke Gabes (zie 1) en Henke Geerts. Zij is gedoopt op zondag 28 juli 1737. Tetje is overleden op maandag 9 januari 1826 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1826. Tetje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 22 december 1771 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Gosse Fokkes Penninga, 38 jaar oud. Gosse is geboren in oktober 1733 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Fooke (Fokke) Lijkles. Hij is gedoopt in oktober 1733 in Veenwouden. Gosse is overleden omstreeks 1783 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), ongeveer 50 jaar oud.
Kinderen van Tetje en Gosse:
1 Jelle Gosses Penninga, geboren op zaterdag 10 april 1773 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1773. Jelle is overleden op dinsdag 21 oktober 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1834. Jelle bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
2 Hinke Gosses Penninga, geboren op zaterdag 4 maart 1775 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 14 april 1775 in Veenwouden. Hinke is overleden op zondag 20 januari 1850 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1850.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 19 mei 1799 in Veenwouden gehuwd met Klaas Jacobs Wijnsma
3 Fokke Gosses Penninga, geboren op dinsdag 15 september 1778 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op maandag 19 oktober 1778 in Veenwouden. Fokke is overleden op vrijdag 23 maart 1860 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1860. Fokke bleef ongehuwd.
Beroep:
dagloner
6 Hinke Geerts Venema is geboren op vrijdag 5 november 1762 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Zij is gedoopt op zondag 5 december 1762. Hinke is overleden op zondag 17 november 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1816. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 8 juli 1787 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Gerryt Tjerks Visser, ongeveer 28 jaar oud. Gerryt is geboren omstreeks 1759 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Tjerk Klazes en Tjitske Jippes. Gerryt is overleden op maandag 15 februari 1841 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1841.
Beroep:
schipper
Kinderen van Hinke en Gerryt:
1 Geert Geerts, geboren op donderdag 25 oktober 1787 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1792.
2 Tjitske Gerrits Visser, geboren op donderdag 10 december 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 12.
3 Folkjen Gerrits Visser, geboren op donderdag 1 september 1791 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 13.
4 Tjerk Gerrits Visser, geboren op woensdag 15 januari 1794 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 14.
5 Albert Gerrits Visser, geboren op zaterdag 1 augustus 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 15.
6 Antje Gerrits Visser, geboren op zaterdag 4 augustus 1798 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 16.
7 Trijntje Gerrits Visser, geboren op zondag 10 oktober 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 17.
8 Maaike Gerrits Visser, geboren op zaterdag 12 november 1803 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 18.
7 Lijsbert Geerts is geboren op dinsdag 18 juni 1765 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1765. Lijsbert is overleden op dinsdag 2 februari 1808 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 42 jaar oud. Lijsbert trouwde, 27 jaar oud, op zondag 22 juli 1792 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ) met Klaas Sipkes van der Woude, ongeveer 22 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1770 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sipke Harkes en Jeltje Aukes. Klaas is overleden op woensdag 6 september 1826 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1826.
Beroep:
schipper
Kinderen van Lijsbert en Klaas:
1 Geert Klases van der Woude, geboren op maandag 31 december 1792 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1793.
2 Jeltje Klases van der Woude, geboren omstreeks 1798 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Jeltje is overleden op donderdag 28 juni 1860 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1860.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is (1) op 7 juli 1822 in Het Bildt gehuwd met Taeke Dirks Ket en (2) op 5 november 1829 met Jan Jans Wijngaarden een (3) op 6 april 1837 met Jippe Hotzes Wielenga
3 Folkje Klases van der Woude, geboren omstreeks 1803 in Leeuwarden. Folkje is overleden op maandag 24 mei 1869 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1869.
Notitie bij Folkje: Folkje is op 15 maart 1829 in Het Bildt gehuwd met Jacob Sjoerds van Sloten
8 Sipke Geerts Venema is geboren op donderdag 1 januari 1767 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Hij is gedoopt op zondag 8 februari 1767. Sipke is overleden op zondag 10 januari 1830 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1830. Sipke trouwde, 37 jaar oud, op zondag 19 februari 1804 in Twijzel ( Achtkarspelen ) met Aaltje Geerts, 36 jaar oud. Aaltje is geboren in maart 1767 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1767. Aaltje is overleden op donderdag 8 maart 1827 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1827.
Kind van Sipke en Aaltje:
1 Geertje Sipkes Venema, geboren op donderdag 15 januari 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 19.
9 Jitske Geerts Venema is geboren op maandag 2 januari 1769 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1771. Jitske is overleden op donderdag 2 november 1837 in Roodkerk ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1837. Jitske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 maart 1791 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ) met Gjalt Reins de Vries, 22 jaar oud. Gjalt is geboren op donderdag 15 september 1768 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Gjalt is overleden op zondag 28 december 1845 in Roodkerk ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1845.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jitske en Gjalt:
1 Rein de Vries, geboren op vrijdag 28 oktober 1791 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 8 januari 1792. Rein is overleden op zaterdag 16 maart 1867 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1867. Rein bleef ongehuwd.
2 Ritske de Vries, geboren op dinsdag 9 oktober 1792 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 18 november 1792.
10 Trijntje Geerts is geboren op dinsdag 1 oktober 1771 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Zij is gedoopt op donderdag 3 oktober 1771. Trijntje is overleden op maandag 4 december 1815 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1815.
Beroep:
dienstmaagd
Trijntje trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 7 januari 1813 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Sijbe Everts de Groot, 47 jaar oud. Sijbe is geboren in februari 1765 in Driesum ( Dantumadeel ), zoon van Evert Sijbes de Groot en Gettjen Jans. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1765. Sijbe is overleden op dinsdag 16 mei 1826 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1826.
Beroep:
koemelker
11 Jan Geerts Venema is geboren op donderdag 16 juni 1774 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Geert Sipkes (zie 4) en Volkjen Jans. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1777. Jan is overleden op dinsdag 3 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 oktober 1865. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 20 oktober 1799 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Antje Sybrens Koop, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1778 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Klazes Koop en Baukjen Egberts Boersma. Antje is overleden op zaterdag 5 augustus 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1837.
(2) trouwde, 70 jaar oud, op zondag 1 september 1844 in Dantumadeel met Renske Koudenburg, 22 jaar oud. Renske is geboren op zondag 2 september 1821 in Westdongeradeel, dochter van Fokje Freerks Koudenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1821. Renske is overleden op donderdag 9 december 1915 in Tietjerksteradeel, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1915.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Geert Jans Venema, geboren op zaterdag 20 juni 1801 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 20.
2 Baukjen Jans Venema, geboren op donderdag 30 augustus 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 21.
3 Gertje Jans Venema, geboren op vrijdag 15 mei 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 22.
4 Folkje Jans Venema, geboren op vrijdag 22 december 1809 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 23.
5 Sybren Jans Venema, geboren op maandag 4 januari 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 24.
6 Sipke Jans Venema, geboren op zondag 7 januari 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 25.
Kind van Jan en Renske:
7 Jan Geert Venema, geboren op maandag 7 oktober 1844 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1844.
12 Tjitske Gerrits Visser is geboren op donderdag 10 december 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1792. Tjitske is overleden op woensdag 11 december 1861 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1861. Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1817 in Dantumadeel met Auke Thomas Pebesma, 23 jaar oud. Auke is geboren op donderdag 1 augustus 1793 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Thomas Tjibbes Pebesma en Geertje Melles Roorda. Hij is gedoopt op zondag 15 september 1793. Auke is overleden op donderdag 9 oktober 1873 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1873.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Tjitske en Auke:
1 Gerrit Aukes Piebersma, geboren op zondag 13 juli 1817 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1817. Gerrit is overleden op zaterdag 30 oktober 1897 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1897.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 22 juni 1850 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Wybes Wending
2 Gertje Pebesma, geboren op maandag 11 september 1820 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1820. Gertje is overleden op woensdag 18 mei 1892 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1892.
Notitie bij Gertje: Gertje is op 9 augustus 1851 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Fokkes Boomsma
3 Hinke Aukes Pebesma, geboren op vrijdag 13 september 1822 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1822. Hinke is overleden op zaterdag 29 augustus 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1908.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 14 maart 1850 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gerrit Klazes Hoekstra
4 Antje Pebesma, geboren op donderdag 31 maart 1825 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1825. Antje is overleden op zaterdag 13 januari 1900 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1900.
Notitie bij Antje: Antje is op 9 mai 1846 in Tietjerksteradeel gehuwd met Kornelis Aukes Bosma
5 Maaike Pebesma, geboren op zondag 27 juli 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1828. Maaike is overleden op dinsdag 18 mei 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1915.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 15 december 1853 in Tietjerksteradeel gehuwd met Paulus Aukes Veenstra
13 Folkjen Gerrits Visser is geboren op donderdag 1 september 1791 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1792. Folkjen is overleden op dinsdag 29 maart 1825 in Tietjerksteradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1825. Folkjen trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 29 juni 1820 in Tietjerksteradeel met Rypke Ages Fokkema, 25 jaar oud. Rypke is geboren op maandag 2 februari 1795 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Age Fokkes en Hylkje Wybes Dijkstra. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1804. Rypke is overleden op zondag 20 april 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1856.
Kind van Folkjen en Rypke:
1 Hinke Fokkema, geboren op maandag 7 februari 1825 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1825. Hinke is overleden op zondag 15 maart 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1896.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 31 juli 1852 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoerd Symens Veenstra
14 Tjerk Gerrits Visser is geboren op woensdag 15 januari 1794 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1794. Tjerk is overleden op vrijdag 10 juli 1874 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1874.
Beroep:
schipper
Tjerk trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1830 in Achtkarspelen met Jiskjen Jans Lambarts, 27 jaar oud. Jiskjen is geboren op donderdag 9 december 1802 in Lutjegast ( Grootegast ), dochter van Jan Lammerts Lambarts en Lokke Fokkes Veenstra. Jiskjen is overleden op zaterdag 16 april 1881 in Rohel ( Schoterland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1881.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Tjerk en Jiskjen:
1 Lokke Tjerks Visser, geboren op maandag 4 april 1831 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1831.
2 Gerrit Tjerks Visser, geboren op woensdag 30 januari 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1833.
3 Jan Gerrits Visser, geboren op donderdag 18 december 1834 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 december 1834. Jan is overleden op dinsdag 24 oktober 1854 in Sneek, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1854.
15 Albert Gerrits Visser is geboren op zaterdag 1 augustus 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Albert is overleden op dinsdag 22 november 1853 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1853.
Beroep:
boerenknecht en schipper
Albert trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1830 in Achtkarspelen met Antje Berents Reitsma, 24 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 26 september 1805 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Berend Hylles Reitsma en Minke Heerkes de Vries. Zij is gedoopt op zondag 29 december 1805. Antje is overleden op donderdag 19 augustus 1880 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1880.
Beroep:
naaister
Kinderen van Albert en Antje:
1 Henke Alberts Visser, geboren op maandag 1 november 1830 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1830. Henke is overleden op vrijdag 1 juni 1900 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1900.
Notitie bij Henke: Henke is op 22 januari 1853 in Dantumadeel gehuwd emt Jentje Buursma
2 Minke Alberts Visser, geboren op maandag 2 december 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1833. Minke is overleden op dinsdag 5 mei 1914 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1914.
Notitie bij Minke: Minke is op 24 mei 1860 in Dantumadeel gehuwd met Gosse Gosses Postma
3 Gerrit Alberts Visser, geboren op zaterdag 22 oktober 1836 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1836.
4 Tjitske Alberts Visser, geboren op vrijdag 5 juni 1840 in Smalle Ee ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1840. Tjitske is overleden op maandag 13 augustus 1900 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1900.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 22 mei 1869 in Tietjerkstaradeel gehuwd met Binne Jacobs Kooistra
16 Antje Gerrits Visser is geboren op zaterdag 4 augustus 1798 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Antje is overleden op woensdag 22 december 1858 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1858. Antje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 10 mei 1818 in Rinsumageest ( Dantumadeel ) met Sytse Alberts van der Werf, 20 jaar oud. Sytse is geboren op zondag 12 november 1797 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Albert Jans van der Werf en Jitske Berends. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1797. Sytse is overleden op zaterdag 11 maart 1865 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1865.
Beroep:
schuitmakersknecht
Kinderen van Antje en Sytse:
1 Hinke Sytses van der Werf, geboren op zaterdag 1 mei 1819 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1819. Hinke is overleden op zaterdag 22 december 1888 in Haarlem, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 december 1888.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 2 mei 1841 in Dantumadeel gehuwd met Jacob Kloostra
2 Albert Sytses van der Werf, geboren op zondag 5 augustus 1821 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1821. Albert is overleden op woensdag 26 januari 1848 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1848.
Notitie bij Albert: Albert is op 3 mei 1846 in Dantumadeel gehuwd met Antje Pieters Tjipkema
3 Gerrit Sytses van der Werf, geboren op zaterdag 13 maart 1824 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1824. Gerrit is overleden op vrijdag 8 maart 1912 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1912.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 11 augustus 1853 gehuwd met Saakjen Klases Koop
4 Jitske Sytses van der Werf, geboren op zondag 8 oktober 1826 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1826. Jitske is overleden op vrijdag 6 maart 1863 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1863.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 7 juni 1851 in Achtkarspelen gehuwd met Poppe Hijlkes Merkus
5 Maaike Sytses van der Werf, geboren op maandag 30 maart 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1829.
6 Jan Sytses van der Werf, geboren op woensdag 24 maart 1830 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1830. Jan is overleden op zaterdag 31 december 1892 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1893.
Notitie bij Jan: Jan is op 14 mei 1854 in Dantumadeel gehuwd met Geertje Klases Koop
7 Saake Sytses van der Werf, geboren op dinsdag 1 mei 1838 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1838. Saake is overleden op donderdag 12 juli 1866 in Dokkumer Nieuwe Zijlen ( Noordoost-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1866.
17 Trijntje Gerrits Visser is geboren op zondag 10 oktober 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Trijntje is overleden op woensdag 24 januari 1872 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1872.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 februari 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Anne Berends Reitsma, 25 jaar oud. Anne is geboren op woensdag 30 maart 1803 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Berend Hylles Reitsma en Minke Heerkes de Vries. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1803.
Beroep:
boerenknecht en schipper
Kinderen van Trijntje en Anne:
1 Gerrit Annes Reitsma, geboren op maandag 5 september 1831 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1831. Gerrit is overleden op vrijdag 4 oktober 1889 in Naarden ( Gooise Meren ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1889.
Notitie bij Gerrit: Gerrits is op 4 februari 1858 in Harlingen gehuwd met Harmke de Graaf
2 Berend Reitsma, geboren op zaterdag 2 januari 1836 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 3 januari 1836. Berend is overleden op zaterdag 4 september 1841 in Kooten ( Achtkarspelen ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1841.
3 Tjerk Reitsma, geboren op maandag 12 maart 1838 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1838. Tjerk is overleden op maandag 7 maart 1904 in Harlingen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1904.
Notitie bij Tjerk: Tjerk is op 10 juni 1865 in Schoterland gehuwd met Janke Sietzema
4 Tjitske Annes Reitsma, geboren op vrijdag 22 september 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 september 1843. Tjitske is overleden op maandag 20 november 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1848.
5 Anne Reitsma, geboren op vrijdag 5 februari 1847 in Leeuwarden. Volgt 26.
18 Maaike Gerrits Visser is geboren op zaterdag 12 november 1803 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerryt Tjerks Visser en Hinke Geerts Venema (zie 6). Maaike is overleden op woensdag 29 november 1871 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 68 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Maaike trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1830 in Achtkarspelen met Tobias Hylkes Praamstra, 34 jaar oud. Tobias is geboren op donderdag 23 juli 1795 in Drogeham ( Achtkarspelen ), zoon van Hylke Jelles Praamstra en Fokjen Wybrens. Tobias is overleden op maandag 6 juli 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juli 1857.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Maaike en Tobias:
1 Hylke Thobias Praamstra, geboren op zondag 13 februari 1831 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1831. Hylke is overleden op vrijdag 23 augustus 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1833.
2 NN NN Praamstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 23 juni 1832 in Drogeham ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1832.
3 Hylke Tobias Praamstra, geboren op woensdag 29 januari 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1834. Hylke is overleden op woensdag 31 januari 1866 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1866.
Notitie bij Hylke: Hylke is op 4 mei 1864 in Dantumadeel gehuwd met Franske Gerbens Epema
4 Gerrit Thobias Praamstra, geboren op vrijdag 10 februari 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1837. Gerrit is overleden op zondag 29 augustus 1920 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1920.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is op 15 september 1861 in Dantumadeel gehuwd met Maaike Jans Kats
5 Albert Tobias Praamstra, geboren op vrijdag 4 januari 1839 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1839. Albert is overleden op dinsdag 8 juli 1851 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1851.
6 NN NN Praamstra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 21 januari 1841 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1841.
7 Wybren Tobias Praamstra, geboren op zaterdag 24 september 1842 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 september 1842. Wybren is overleden op dinsdag 8 juli 1845 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1845.
19 Geertje Sipkes Venema is geboren op donderdag 15 januari 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sipke Geerts Venema (zie 8) en Aaltje Geerts. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1807. Geertje is overleden op dinsdag 9 mei 1871 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1871.
Beroep:
dienstmeid
Geertje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1833 in Tietjerksteradeel met Gerk Meinderts Ley, 25 jaar oud. Gerk is geboren op vrijdag 8 januari 1808 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Meindert Gerrits Ley en Aaltje Jans. Gerk is overleden op zaterdag 30 juli 1870 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in mei 1.
Beroep:
schipper
Kinderen van Geertje en Gerk:
1 Aaltje Lei, geboren op donderdag 3 april 1834 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 27.
2 Meindert Gerks Ley, geboren op donderdag 18 augustus 1836 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 28.
3 Antje Gerks (Attje) Lei, geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1839. Attje is overleden op vrijdag 3 augustus 1855 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1855.
20 Geert Jans Venema is geboren op zaterdag 20 juni 1801 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Hij is gedoopt op zondag 19 juli 1801. Geert is overleden op woensdag 16 augustus 1865 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 augustus 1865.
Beroep:
schippersknecht
Getuige bij:
28-02-1834     geboorteaangifte Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30]    [vader]
28-04-1862     geboorteaangifte Geert Hendriks Venema (1862-1947) [zie 53]    [grootvader vaderszijde]
Geert trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1831 in Dantumadeel met Geertje Hendriks Bosma, 26 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 22 februari 1805 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Hendrik Berends Bosma en Grietje Gerbens Bouma. Zij is gedoopt op dinsdag 24 maart 1885. Geertje is overleden op vrijdag 6 februari 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1874.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Geert en Geertje:
1 Antje Geerts Venema, geboren op zaterdag 25 februari 1832 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 29.
2 Hendrik Geerts Venema, geboren op woensdag 26 februari 1834 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 30.
3 Jan Geerts Venema, geboren op donderdag 29 september 1836 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 31.
4 Berend Geerts Venema, geboren op zaterdag 24 augustus 1839 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 32.
5 Sybren Geerts Venema, geboren op maandag 24 april 1843 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 33.
6 Grietje Geerts Venema, geboren op dinsdag 22 september 1846 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1846. Grietje is overleden op zaterdag 22 april 1854 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1854.
21 Baukjen Jans Venema is geboren op donderdag 30 augustus 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1804. Baukjen is overleden op maandag 23 maart 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1891. Baukjen trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 13 december 1825 in Dantumadeel met Tjalling Johannes Huisenga, 21 jaar oud. Tjalling is geboren op vrijdag 29 juni 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Tjallings Huisenga en Eelkje Franses Venema. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1804. Tjalling is overleden op vrijdag 3 april 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891. Bij de overlijdensaangifte van Tjalling waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910).
Beroep:
Kramer
Getuige bij:
18-03-1843     geboorteaangifte Pieter Sipkes Venema (1843-1849) [zie 25,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Baukjen en Tjalling:
1 Antje Tjallings Huisinga, geboren op zondag 15 oktober 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1826. Antje is overleden op woensdag 20 juni 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1827.
2 Johannes Tjallings Huizinga, geboren op dinsdag 2 september 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 34.
3 Antje Tjallings Huisinga, geboren op donderdag 9 december 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1830. Antje is overleden op zaterdag 19 maart 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1831.
4 Jan Tjallings Huizinga, geboren op zondag 15 januari 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 35.
5 Antje Tjallings Huisinga, geboren op zondag 7 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 36.
6 Eelkje Huizinga, geboren op zaterdag 18 februari 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1837. Eelkje is overleden op donderdag 1 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1837.
7 Frans Huizinga, geboren op zaterdag 18 februari 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1837. Frans is overleden op woensdag 21 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1837.
8 Frans Huisinga, geboren op zaterdag 26 mei 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1838. Frans is overleden op vrijdag 21 juni 1839 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juni 1839.
9 Frans Huisinga, geboren op zaterdag 30 mei 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 37.
10 Eelke Tjallings Huizinga, geboren op donderdag 28 september 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1848. Eelke is overleden op zondag 15 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1849.
22 Gertje Jans Venema is geboren op vrijdag 15 mei 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1807. Gertje is overleden op donderdag 4 februari 1841 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1841.
Beroep:
dienstmeid
Gertje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 9 mei 1830 in Dantumadeel met Bauke Annes Visser, 23 jaar oud. Bauke is geboren op zondag 19 oktober 1806 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Anne Baukes Visser en Lijsbert Alberts Ketelaar. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1806. Bauke is overleden op dinsdag 10 juli 1883 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juli 1883.
Kinderen van Gertje en Bauke:
1 Anne Baukes Visser, geboren op zondag 30 januari 1831 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 38.
2 Antje Baukes Visser, geboren op woensdag 18 september 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 39.
3 Lijsbert Baukes (Elisabeth) Visser, geboren op donderdag 13 oktober 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 40.
23 Folkje Jans Venema is geboren op vrijdag 22 december 1809 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1809. Folkje is overleden op dinsdag 20 mei 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1879. Folkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1834 in Tietjerksteradeel met Pieter Folkerts Kuipers, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 26 juni 1808 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Folkert Sybes Kuipers en Saakjen Boeles Reitsma. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1808 in Oostermeer. Pieter is overleden op zondag 3 augustus 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1884.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Folkje en Pieter:
1 Saakje Kuipers, geboren op woensdag 17 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 41.
2 Jan Kuipers, geboren op zaterdag 16 juli 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1836. Jan is overleden op donderdag 6 november 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1862.
Beroep:
timmerknecht
3 Antje Pieters Kuipers, geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 42.
4 Folkert Kuipers, geboren op donderdag 23 september 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 43.
5 Baukje Pieters Kuipers, geboren op zondag 18 mei 1845 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 44.
6 Sybe Pieters Kuipers, geboren op maandag 29 maart 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 45.
24 Sybren Jans Venema is geboren op maandag 4 januari 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1813. Sybren is overleden op zondag 26 december 1869 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1869.
Beroep:
dagloner
Sybren trouwde, 21 jaar oud, op zondag 28 december 1834 in Dantumadeel met Jantjen Rijkens Meyer, 22 jaar oud. Jantjen is geboren op zaterdag 19 december 1812 in Nieuweschoot ( Heerenveen ), dochter van Rijken Jans Meyer en Hendrikjen Hendriks Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1812. Jantjen is overleden op dinsdag 14 januari 1902 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1902.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sybren en Jantjen:
1 Hendrikje Sybrens Venema, geboren op maandag 2 maart 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 46.
2 Jan Venema, geboren op zaterdag 12 augustus 1837 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1837. Jan is overleden op dinsdag 13 augustus 1844 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1844.
3 Rijken Venema, geboren op donderdag 17 september 1840 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 47.
4 Antje Sybrens Venema, geboren op zaterdag 9 juli 1842 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1842. Antje is overleden op vrijdag 4 juli 1845 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1845.
25 Sipke Jans Venema is geboren op zondag 7 januari 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 11) en Antje Sybrens Koop. Sipke is overleden op woensdag 3 mei 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1848.
Getuige bij:
20-04-1841     geboorteaangifte Antje Sipkes Venema (1841-1927) [zie 48]    [vader]
18-03-1843     geboorteaangifte Pieter Sipkes Venema (1843-1849) [zie 25,2]    [vader]
15-10-1844     geboorteaangifte Neeltje Sipkes Venema (1844-1863) [zie 25,3]    [vader]
08-08-1846     geboorteaangifte Jan Sipkes Venema (1846-1852) [zie 25,4]    [vader]
Sipke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 februari 1841 in Tietjerksteradeel met Aafke Pieters Kroos, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sipke en Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Hans Jan Helder (geb. ±1786), Sible Sijbrens Nauta (1787-1820), Wijbe Alberts Lindeboom (1795-1873) [stiefvader bruid] en Folke Hattums Coenradi (±1798-1869).
Notitie bij het huwelijk van Sipke en Aafke: In de akte is vermeld dat de vader van de bruidegom en de meoder van de bruid verklaren niet te kunnen schrijven
Aafke is geboren op donderdag 19 juli 1821 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Jacobs Kroos en Neeltje Pieters Tilstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1821. Bij de geboorteaangifte van Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Jochems van der Geest (±1784-1827) en Anne Folkerts Boonstra (±1795-1851). Aafke is overleden op dinsdag 6 mei 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1902. Bij de overlijdensaangifte van Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Okke Huising (1865-1909) en Cornelis Raven (1873-1948).
Beroep:
naaister
Kinderen van Sipke en Aafke:
1 Antje Sipkes Venema, geboren op dinsdag 20 april 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 48.
2 Pieter Sipkes Venema, geboren op donderdag 16 maart 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1843. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Fokke Lammerts de Graaf (1778-1848), Tjalling Johannes Huisenga (1804-1891) [zie 21] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Sipke Jans Venema (1816-1848) [zie 25] [vader]. Pieter is overleden op zondag 5 augustus 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1849.
3 Neeltje Sipkes Venema, geboren op maandag 14 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1844. Bij de geboorteaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Fokke Lammerts de Graaf (1778-1848), Jelmer Wijgers van der Kolk (1803-1893) en Sipke Jans Venema (1816-1848) [zie 25] [vader]. Neeltje is overleden op vrijdag 25 december 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1863.
4 Jan Sipkes Venema, geboren op vrijdag 7 augustus 1846 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1846. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Tjeerds van der Meulen (1776-1861), Sipke Jans Venema (1816-1848) [zie 25] [vader] en Anne Geerts van der Meulen (1821-1900). Jan is overleden op maandag 19 juli 1852 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1852. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Theunis Klases Fokkema (±1800-1880) en Klaas Jeps de Jong (1812-1855).
26 Anne Reitsma is geboren op vrijdag 5 februari 1847 in Leeuwarden, zoon van Anne Berends Reitsma en Trijntje Gerrits Visser (zie 17). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1847. Anne is overleden op woensdag 2 oktober 1918 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 oktober 1918.
Beroep:
schipper
Anne trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 14 maart 1877 in Assen met Geertruid Klok, 31 jaar oud. Geertruid is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Smilde ( Midden-Drenthe ), dochter van Gilke Bartelds Klok. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1846. Geertruid is overleden op zaterdag 28 oktober 1893 in Naaldwijk ( Westland ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1893.
Kind van Anne en Geertruid:
1 Geertruida Reitsma, geboren op vrijdag 29 februari 1884 in Utrecht. Volgt 49.
27 Aaltje Lei is geboren op donderdag 3 april 1834 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerk Meinderts Ley en Geertje Sipkes Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1834. Aaltje is overleden op vrijdag 8 augustus 1873 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1873. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 augustus 1858 in Tietjerksteradeel met Jan Barteles Zandstra, 26 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 9 mei 1832 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bartele Oedzes Zandstra en Janke Hanzes Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1832. Jan is overleden op maandag 22 juli 1907 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juli 1907.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Bartele Jans Zandstra, geboren op donderdag 2 september 1858 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 september 1858. Bartele is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1919.
Notitie bij Bartele: bartele is op 15 mei 1886 in Kollumerland gehuwd met Aafke de Swart
2 Antje Jans Zandstra, geboren op donderdag 8 december 1859 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1859. Antje is overleden op maandag 28 januari 1952 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1952. Zij is begraven in Westergeest.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 mei 1897 in Kollumerland gehuwd met Oebele de Groot
3 Gerk Jans (Gerke) Zandstra, geboren op maandag 29 juli 1861 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juli 1861. Gerke is overleden op zaterdag 12 februari 1876 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1876.
4 Auke Jans Zandstra, geboren op vrijdag 27 mei 1864 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1864. Auke is overleden op dinsdag 3 februari 1874 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1874.
5 Meindert Jans Zandstra, geboren op donderdag 17 januari 1867 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1867. Meindert is overleden op woensdag 12 mei 1897 in Hiaure ( Westdongeradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 mei 1897.
Notitie bij Meindert: Meindert is op 19 juli 1890 in Kollumerland gehuwd met Dieuwke van der Ploeg
6 Geertje Jans Zandstra, geboren op maandag 25 april 1870 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 april 1870. Geertje is overleden op zondag 8 april 1956 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1956.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 22 mei 1897 in Kollumerland gehuwd met Klaas Lulof
7 Jan Jans Zandstra, geboren op donderdag 26 juni 1873 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1873. Jan is overleden op dinsdag 23 september 1873 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud.
28 Meindert Gerks Ley is geboren op donderdag 18 augustus 1836 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerk Meinderts Ley en Geertje Sipkes Venema (zie 19). Meindert is overleden op vrijdag 15 november 1867 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1867. Meindert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1863 in Tietjerksteradeel met Aafke Lubberts Vaatstra, 20 jaar oud. Aafke is geboren op maandag 1 augustus 1842 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lubbert Ybeles Vaatstra en Ankje Louws Sikkama. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1842. Aafke is overleden op donderdag 17 juni 1926 in Sneek, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1926.
Kinderen van Meindert en Aafke:
1 NN NN Ley, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 30 september 1864 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1864.
2 Ankje Meinderts Lei, geboren op zaterdag 28 oktober 1865 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1865. Ankje is overleden op donderdag 1 juli 1943 in Groningen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1943.
Notitie bij Ankje: Ankje is op 17 mei 1888 in Kollumerland gehuwd met Jacobus Boorsma
29 Antje Geerts Venema is geboren op zaterdag 25 februari 1832 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Jans Venema (zie 20) en Geertje Hendriks Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1832. Antje is overleden op zaterdag 26 juli 1913 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 juli 1913. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1859 in Dantumadeel met Hendrik Koenraads Eekerk, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 18 juli 1831 in Brantgum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Coenraad Hendriks Eekkerk en Baukje Klazes Meinema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1831. Hendrik is overleden op dinsdag 26 december 1871 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1871.
Beroep:
dagloner
Getuige bij:
16-02-1864     geboorteaangifte Koenraad Eekerk (1864-1932) [zie 51]    [vader]
27-04-1868     geboorteaangifte Geertje Ekerk (1868-1928) [zie 52]    [vader]
Kinderen van Antje en Hendrik:
1 Geert Hendriks Eekkerk, geboren op dinsdag 31 juli 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 50.
2 Koenraad Eekerk, geboren op zondag 14 februari 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 51.
3 Geertje Ekerk, geboren op maandag 27 april 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 52.
30 Hendrik Geerts Venema is geboren op woensdag 26 februari 1834 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Venema (zie 20) en Geertje Hendriks Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1834. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Meindert Gerrits Leij (1770-1847), Geert Jans Venema (1801-1865) [zie 20] [vader] en Pieter Jans Wadman (1810-1850). Hendrik is overleden op dinsdag 8 juni 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1915. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Bindert Dijkstra (1867-1940) en Oebele van der Wal (1886-1953).
Getuige bij:
28-04-1862     geboorteaangifte Geert Hendriks Venema (1862-1947) [zie 53]    [vader]
05-10-1863     geboorteaangifte Klaas Hendriks Venema (1863-1930) [zie 54]    [vader]
09-05-1866     geboorteaangifte Jan Hendriks Venema (1866-1919) [zie 55]    [vader]
06-03-1869     geboorteaangifte Sjoukje Hendriks Venema (1869-1951) [zie 56]    [vader]
22-12-1870     geboorteaangifte Berend Hendriks Venema (1870-1895) [zie 30,6]    [vader]
12-05-1884     geboorteaangifte Antje Venema (1884-1960) [zie 57]    [vader]
Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1859 in Tietjerksteradeel met Rinske Gerbens Hoekstra, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Rinske waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Manen (geb. ±1781), Sipke Sinning (geb. ±1785), Derk Taekema (1827-1872) en Andries Jager (1836-1910).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Rinske: In de akte is de vermeld dat de bruid en haar moeder verklaren nimmer schrijven te hebben geleerd
Rinske is geboren op dinsdag 5 mei 1835 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerben Klazes Hoekstra en Janke Hanzes Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1835. Bij de geboorteaangifte van Rinske waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Jacobs Visser (±1789-1846), Lammert Bruins Elzinga (1802-1836) en Gerben Klazes Hoekstra (1809-1857) [vader]. Rinske is overleden op vrijdag 17 mei 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1861. Rinske is weduwe van Sybe Jans Bouma (1785-1837), met wie zij trouwde op donderdag 7 juni 1821 in Tietjerksteradeel.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1861 in Tietjerksteradeel met Janna Klazes Krol, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Manen (geb. ±1781), Sipke Sinning (geb. ±1785), Derk Taekema (1827-1872) en Andries Jager (1836-1910).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: In de akte is vermeld dat de bruid verklaart geen schrijven geleerd te hebben
Janna is geboren op donderdag 7 december 1837 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Jans Krol en Sjoukje Sjoerds Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1837. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Jans Krol (1784-1846) [vader], Geert Jelmers Zuidema (±1788-1863) en Pieter Jans Wadman (1810-1850). Janna is overleden op dinsdag 11 augustus 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1874. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910).
(3) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1876 in Tietjerksteradeel met Joukje Klases Krol, 39 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Joukje waren de volgende getuigen aanwezig: Drewes Hendriks Uitterdijk (1810-1879), Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Johan Christiaan Kalverboer (1841-1932).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Joukje: In de akte is vermeld dat de bruid verklaart niet te kunnen teekenen aangezien zij nimmer schrijven heeft geleerd
Joukje is geboren op vrijdag 15 april 1836 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Jans Krol en Sjoukje Sjoerds Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1836. Bij de geboorteaangifte van Joukje waren de volgende getuigen aanwezig: Karst Oenes Baron (±1767-1840) en Louw Lykelema (1768-1841). Joukje is overleden op woensdag 16 juli 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1913. Bij de overlijdensaangifte van Joukje waren de volgende getuigen aanwezig: Wieger van der Ploeg (1843-1921) en Dirk van der Meulen (1869-1914).
Kind van Hendrik en Rinske:
1 Gerben Venema, geboren op dinsdag 12 maart 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1861. Gerben is overleden op vrijdag 10 mei 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1861.
Kinderen van Hendrik en Janna:
2 Geert Hendriks Venema, geboren op zaterdag 26 april 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 53.
3 Klaas Hendriks Venema, geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 54.
4 Jan Hendriks Venema, geboren op dinsdag 8 mei 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 55.
5 Sjoukje Hendriks Venema, geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 56.
6 Berend Hendriks Venema, geboren op woensdag 21 december 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1870. Bij de geboorteaangifte van Berend waren de volgende getuigen aanwezig: Sijbren IJzaaks van der Werf (1816-1876), Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader] en Andries Jager (1836-1910). Berend is overleden op donderdag 19 september 1895 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1895. Berend bleef ongehuwd.
7 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 23 augustus 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1873.
8 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 9 augustus 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1874.
Kinderen van Hendrik en Joukje:
9 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 11 augustus 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1876.
10 Anne Hendriks Venema, geboren op vrijdag 21 december 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 december 1877. Bij de geboorteaangifte van Anne waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Antje Bastiaans Hogendonk (1831-1923) [zie 34] [aangetrouwde nicht van vader] en Andries Jager (1836-1910).
Notitie bij de geboorte van Anne: De vader van Anne was in verband met de uitoefening van zijn beroep verhinderd om aangifte te doen
11 Antje Venema, geboren op zaterdag 10 mei 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 57.
31 Jan Geerts Venema is geboren op donderdag 29 september 1836 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Venema (zie 20) en Geertje Hendriks Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1836. Jan is overleden op maandag 27 maart 1933 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1933. Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Tietjerksteradeel met Lijsbeth Ages Fokkens, 23 jaar oud. Lijsbeth is geboren op woensdag 23 augustus 1848 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Age Piers Fokkens en Antje Jarings van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1848. Lijsbeth is overleden op zaterdag 24 januari 1885 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1885.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Jan en Lijsbeth:
1 Geert Jans Venema, geboren op vrijdag 26 juni 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 58.
2 Age Jans Venema, geboren op woensdag 1 november 1876 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1876. Age is overleden op zondag 19 oktober 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1879.
3 Hendrik Jans Venema, geboren op maandag 28 januari 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 59.
4 Antje Jans Venema, geboren op maandag 31 maart 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 60.
5 Age Jans Venema, geboren op donderdag 23 september 1880 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ). Volgt 61.
6 Lijsbert Venema, geboren op zaterdag 24 januari 1885 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 62.
32 Berend Geerts Venema is geboren op zaterdag 24 augustus 1839 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Venema (zie 20) en Geertje Hendriks Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1839. Berend is overleden op maandag 13 januari 1919 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1919.
Getuige bij:
11-02-1874     geboorteaangifte Jan Sjoerds Rijpma (1874-1874)
Berend trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1882 in Tietjerksteradeel met Geeske Woudstra, 31 jaar oud. Geeske is geboren op zaterdag 26 april 1851 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Sipkes Woudstra en Klaaske Jans Hofstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1851. Geeske is overleden op zondag 6 december 1936 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 december 1936.
Kind van Berend en Geeske:
1 Geert Berends Venema, geboren op zondag 16 september 1883 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1883. Geert is overleden op zaterdag 2 februari 1889 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1889.
33 Sybren Geerts Venema is geboren op maandag 24 april 1843 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Venema (zie 20) en Geertje Hendriks Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1843. Sybren is overleden op woensdag 8 november 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1916.
Beroep:
schipper
Getuige bij:
05-04-1881     geboorteaangifte Hendrik Sybrens Venema (1881-1967) [zie 67]    [vader]
15-01-1883     geboorteaangifte Grietje Sybrens Venema (1883-1884) [zie 33,9]    [vader]
06-12-1884     geboorteaangifte Grietje Sybrens Venema (geb. 1884) [zie 68]    [vader]
20-12-1886     geboorteaangifte Geert Sybrens Venema (1886-1887) [zie 33,11]    [vader]
30-11-1889     geboorteaangifte Geert Venema (1889-1943) [zie 69]    [vader]
06-05-1891     geboorteaangifte Jan Venema (1891-1891) [zie 33,13]    [vader]
Sybren:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1870 in Tietjerksteradeel met Hendrikje Harmens Hoekstra, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sybren en Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Drewes Hendriks Uitterdijk (1810-1879), Adrianus Solien (1822-1902), Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910). Hendrikje is geboren op donderdag 24 februari 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harmen Hendriks Hoekstra en Marijke Romkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1848. Hendrikje is overleden op vrijdag 3 juni 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1887.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op dinsdag 11 februari 1890 in Tietjerksteradeel met Froukje Geerts de Jong, 40 jaar oud. Froukje is geboren op donderdag 17 januari 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Wytzes de Jong en Minke Hendriks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1850. Froukje is overleden op maandag 10 januari 1921 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1921. Froukje trouwde voorheen op zaterdag 28 september 1867 in Tietjerksteradeel met Wytze Geerts Jongsma (1842-1894). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 15 november 1888 in Leeuwarden.
Kinderen van Sybren en Hendrikje:
1 Marijke Sybrens Venema, geboren op zaterdag 4 maart 1871 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 63.
2 Geertje Sybrens Venema, geboren op dinsdag 29 oktober 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 64.
3 Harmen Sybrens Venema, geboren op zondag 25 oktober 1874 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1874. Harmen is overleden op woensdag 2 december 1874 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1874.
4 Trijntje Sybrens Venema, geboren op zondag 7 mei 1876 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 65.
5 Harmen Sybrens Venema, geboren op maandag 22 oktober 1877 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1877. Harmen is overleden op maandag 28 januari 1878 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1878.
6 Harmen Sybrens Venema, geboren op vrijdag 6 december 1878 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 66.
7 Geert Sybrens Venema, geboren op woensdag 7 januari 1880 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1880. Geert is overleden op dinsdag 7 juni 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1881.
8 Hendrik Sybrens Venema, geboren op zaterdag 2 april 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 67.
9 Grietje Sybrens Venema, geboren op zaterdag 13 januari 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1883. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Grietje is overleden op dinsdag 29 januari 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1884.
10 Grietje Sybrens Venema, geboren op vrijdag 5 december 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 68.
11 Geert Sybrens Venema, geboren op zaterdag 18 december 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1886. Bij de geboorteaangifte van Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Geert is overleden op vrijdag 27 mei 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1887.
Kinderen van Sybren en Froukje:
12 Geert Venema, geboren op zaterdag 30 november 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 69.
13 Jan Venema, geboren op dinsdag 5 mei 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1891. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Jan is overleden op woensdag 27 mei 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1891.
34 Johannes Tjallings Huizinga is geboren op dinsdag 2 september 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga en Baukjen Jans Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1828. Johannes is overleden op vrijdag 19 juni 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1925. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
slager
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1851 in Tietjerksteradeel met Antje Bastiaans Hogendonk, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Folke Hattums Coenradi (±1798-1869), Jan Sijverts Postuma (1815-1890), Pieter Dirks Jager (1825-1895) en Jan Rinzes Douma (1914-1873).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Antje: Johannes is met zijn gezin geemigreerd naar Canada
Antje is geboren op zaterdag 19 november 1831 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bastiaan Hogendonk en Grietje Okkes Bosgra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1831. Antje is overleden op donderdag 31 mei 1923 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1923. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
vroedvrouw
Getuige bij:
24-12-1877     geboorteaangifte Anne Hendriks Venema (geb. 1877) [zie 30,10]    [aangetrouwde nicht van vader]
28-02-1881     geboorteaangifte Sape Sybrens Bijlsma (1881-1936) [zie 68]
11-09-1882     geboorteaangifte Jeltje Ymes Kingma (1882-1970)
29-06-1891     geboorteaangifte Tjitske Toonstra (1891-1975)
12-05-1893     geboorteaangifte Jan Hooghiemstra (1893-1964)
24-10-1896     geboorteaangifte Doetje de Boer (1896-1987)
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Tjalling Johannes Huizinga, geboren op vrijdag 31 oktober 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1851. Tjalling is overleden op woensdag 11 september 1929 in Soest, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1929.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 15 mei 1875 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jisseltje Lammerts de Graaf
2 Bastiaan Johannes Huizinga, geboren op woensdag 19 april 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1854. Bastiaan is overleden op zaterdag 2 december 1882 in Sneek, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1882.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaan is op 10 mei 1877 in Utingeradeel gehuwd met Rigtje Wytzes Hendriks
3 Jan Johannes Huizinga, geboren op dinsdag 26 augustus 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1856. Jan is overleden op zondag 24 september 1939 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1939.
Notitie bij Jan: Jan is op 12 februari 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Duifke Ebbes Veenstra
4 Grietje Johannes Huizenga, geboren op zondag 3 juli 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1859. Grietje is overleden op zondag 9 januari 1949 in Sneek, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1949. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 17 december 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lieuwe Lubach
5 Frans Johannes Huizinga, geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1862. Frans is overleden op maandag 5 februari 1940 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1940.
Notitie bij Frans: Frans is op 26 oktober 1890 in Zaandam gehuwd met Machteltje Gons
6 Rinze Johannes Huizinga, geboren op zondag 30 oktober 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1864.
7 Baukje Johannes Huizinga, geboren op zaterdag 18 mei 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1867. Baukje is overleden op donderdag 12 april 1917 in Haarlem, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1917.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 15 juli 1891 in Haarlem gehuwd met Arie Zwemmer
8 Catharina Johannes Huizinga, geboren op woensdag 2 maart 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1870. Catharina is overleden op woensdag 12 januari 1966 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Catharina: Catharina is (1) op 2 juni 1888 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lammert Minnes Minnema en (2) op 14 mei 1904 met Pieter Wessels van der Kooi
9 Anne Johannes Huizinga, geboren op maandag 24 februari 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1873. Anne is overleden op woensdag 12 augustus 1925 in Zaandam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1925.
Notitie bij Anne: Anne is op 23 december 1900 in Haarlem gehuwd met Geertje Gons
35 Jan Tjallings Huizinga is geboren op zondag 15 januari 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga en Baukjen Jans Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1832. Jan is overleden op vrijdag 26 januari 1900 in Kooten ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1900.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1854 in Tietjerksteradeel met Geertje Egberts Conradi, 24 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 5 november 1829 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Egbert Johannes Coenradi en Janke Pieters Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1829. Geertje is overleden op donderdag 18 januari 1900 in Kooten ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1900.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Egbert Huizinga, geboren op donderdag 3 juli 1856 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1856. Egbert is overleden op maandag 7 juni 1915 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1915. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 10 mei 1884 in Achtkarspelen gehuwd met Hendrikje Johannes de Jager
2 Baukje Huizinga, geboren op dinsdag 25 januari 1859 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1859. Baukje is overleden op zaterdag 11 januari 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1913.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 20 mei 1882 in Tietjerksteradeel gehuwd met Arnoldus Willems Ruisch
3 Janke Huizinga, geboren op woensdag 3 oktober 1860 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1860. Janke is overleden op vrijdag 30 november 1860 in Kooten ( Achtkarspelen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1860.
4 Johannes Huizinga, geboren op vrijdag 22 november 1861 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1861. Johannes is overleden op zondag 19 december 1880 in Kooten ( Achtkarspelen ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1880.
5 Frans Huizinga, geboren op zaterdag 11 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1863. Frans is overleden op vrijdag 24 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ), 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1863.
6 Pieter Huizinga, geboren op zaterdag 11 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1863. Pieter is overleden op dinsdag 28 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1863.
7 Pieter Huizinga, geboren op maandag 19 december 1864 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1864. Pieter is overleden op vrijdag 3 februari 1865 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1865.
8 Pieter Huizinga, geboren op dinsdag 20 december 1864 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1864. Pieter is overleden op maandag 30 januari 1922 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1922. Hij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 29 mei 1886 in Achtkarspelen gehuwd met Akke Wielinga
9 Jan Huizinga, geboren op maandag 6 januari 1868 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1868. Jan is overleden op dinsdag 30 juni 1868 in Kooten ( Achtkarspelen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1868.
10 Janke Huizinga, geboren op zondag 23 mei 1869 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 23 mei 1869. Janke is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1945. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Notitie bij Janke: Janke is op 18 mei 1889 in Smallingerland gehuwd met Wietze de vries
11 NN NN Huizinga, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1870.
12 Tjalling Huizinga, geboren op donderdag 21 augustus 1873 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1873. Tjalling is overleden op woensdag 17 april 1935 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1935.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 12 mei 1900 in Achtkarspelen gehuwd met Loukje Hoekstra
36 Antje Tjallings Huisinga is geboren op zondag 7 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjalling Johannes Huisenga en Baukjen Jans Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1834. Antje is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1930. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Jan Oeges Zijlstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 2 juli 1829 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oege Egberts Zijlstra en Jantje Jans van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1829. Jan is overleden op zondag 5 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1895.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Oege Jans Zijlstra, geboren op donderdag 4 maart 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1858. Oege is overleden op zondag 18 juli 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1858.
2 Baukje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 30 augustus 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1859. Baukje is overleden op dinsdag 6 maart 1951 in Tietjerksteradeel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1951.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 16 mei 1885 in Tietjerksteradeel gehuwd met Albert Hendriks van Akker
3 Jantje Jans Zijlstra, geboren op maandag 9 september 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 70.
4 Grietje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 2 februari 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1864. Grietje is overleden op donderdag 15 mei 1919 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1919. Zij is begraven in Garijp.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 16 april 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjeerd Uilkes van der Wal
5 Tjalling Jans Zijlstra, geboren op donderdag 21 december 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1865. Tjalling is overleden op zaterdag 28 november 1936 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1936.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is (1) op 27 mei 1893 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jeltje Wijnolds Mulder en (2) op 15 december 1910 met Antje Symens van der Hei
6 Oege Jans Zijlstra, geboren op woensdag 29 januari 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1868. Oege is overleden op vrijdag 23 september 1927 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1927.
Notitie bij Oege: Oege is op 14 mei 1892 in Tietjerksteradeel gehuwd met Janke Sjoerds Veenstra
7 Eelkje Jans Zijlstra, geboren op maandag 7 juli 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1873. Eelkje is overleden op donderdag 20 maart 1941 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1941. Zij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Jellemaweg.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 13 mei 1897 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lolke Wybenga
8 Andriesje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 6 juni 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1876. Andriesje is overleden op dinsdag 12 oktober 1971 in Huizum ( Leeuwarden ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Andriesje: Andriesje is op 19 mei 1900 in Tietjerksteradeel gehuwd met Roel Tabak
37 Frans Huisinga is geboren op zaterdag 30 mei 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga en Baukjen Jans Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1840. Frans is overleden op dinsdag 11 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1919. Frans trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel met Sytske Hooghiemstra, 22 jaar oud. Sytske is geboren op zaterdag 26 september 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Durk Willems Hooghiemstra en Wipkje Gjalts Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1840. Sytske is overleden op dinsdag 10 augustus 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1915.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Frans en Sytske:
1 Tjalling Franzes Huizinga, geboren op vrijdag 4 maart 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 71.
2 Dirk Franzes Huizinga, geboren op woensdag 23 mei 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1866. Dirk is overleden op zondag 15 januari 1950 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1950. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 16 mei 1889 in Tietjerkstradeel gehuwd met Josina Harmens Feitsma
3 Baukje Franzes Huizinga, geboren op zaterdag 13 maart 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 72.
4 Antje Franzes Huizenga, geboren op woensdag 8 november 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1871. Antje is overleden op zaterdag 14 februari 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1874.
5 Wipkje Franzes Huizenga, geboren op woensdag 8 november 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1871. Wipkje is overleden op donderdag 14 januari 1937 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1937.
Notitie bij Wipkje: Wipkje is op 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel gehuwd met Heere Alderts Robijn
6 Johannes Franzes Huizenga, geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1874. Johannes is overleden op donderdag 5 februari 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1914.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 19 mei 1898 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sijke Folkerts van Akker
7 Gjalt Franzes Huizinga, geboren op zondag 4 november 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1877. Gjalt is overleden op dinsdag 16 mei 1950 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1950. Gjalt bleef ongehuwd.
8 Jan Franzes Huisinga, geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1879. Jan is overleden op donderdag 11 maart 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1880.
9 Jan Franzes Huizenga, geboren op zaterdag 2 april 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1881. Jan is overleden op zaterdag 21 mei 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1881.
10 Jan Franzes Huizinga, geboren op donderdag 20 april 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1882. Jan is overleden op dinsdag 5 december 1916 in Tietjerksteradeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1916. Jan bleef ongehuwd.
38 Anne Baukes Visser is geboren op zondag 30 januari 1831 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Annes Visser en Gertje Jans Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1831. Anne is overleden op dinsdag 20 januari 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1891.
Beroep:
boerenknecht
Anne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Stijntje Gerks Zandberg, 21 jaar oud. Stijntje is geboren op maandag 15 februari 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerk Roels Zandberg en Sjoerdtje Gerrits van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1836. Stijntje is overleden op woensdag 31 december 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 januari 1891.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anne en Stijntje:
1 Geertje Annes Visser, geboren op zaterdag 17 september 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1859. Geertje is overleden op zaterdag 7 mei 1898 in Rotterdam, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: aktenummer 1898.2350
Notitie bij Geertje: Geertje is op 15 mei 1884 in Tietjerksteradeel gehuwd met Edze Roels Wymenga
2 Sjoerdtje Annes Visser, geboren op zondag 26 juni 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1864. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 27 april 1945 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1945.
Notitie bij Sjoerdtje: Sjoerdtje is op 29 september 1883 in Tietjerkstardeel gehuwd met Jurjen Doeyes Dijkstra
39 Antje Baukes Visser is geboren op woensdag 18 september 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Bauke Annes Visser en Gertje Jans Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1833. Antje is overleden op maandag 23 februari 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1880.
Beroep:
boerenmeid
Antje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 16 mei 1867 in Tietjerksteradeel met Hendrik Jans Tol, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 6 februari 1834 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Teyes Tol en Renskje Edzes Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1834. Hendrik is overleden op zondag 9 juni 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1895.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Antje en Hendrik:
1 Geertje Hendriks Tol, geboren op maandag 6 januari 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1873. Geertje is overleden op woensdag 28 januari 1925 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1925.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 7 oktober 1897 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gerrit Berends Staphorsius
40 Lijsbert Baukes (Elisabeth) Visser is geboren op donderdag 13 oktober 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Bauke Annes Visser en Gertje Jans Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 oktober 1836. Elisabeth is overleden op zondag 14 april 1901 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1901.
Beroep:
dienstmeid
Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Roel Siedzes de Wilde, 36 jaar oud. Roel is geboren op vrijdag 26 september 1823 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sieds Jans de Wilde en Froukje Roelofs Vriezema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1823. Roel is overleden op zondag 24 januari 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1892.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Elisabeth en Roel:
1 Geertje Roels de Wilde, geboren op zaterdag 6 juli 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1861. Geertje is overleden op dinsdag 22 mei 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1883.
2 Hinke Roels de Wilde, geboren op maandag 23 maart 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1863. Hinke is overleden op zondag 8 december 1929 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 december 1929. Zij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 12 mei 1895 in Dokkum gehuwd met Durk Toornstra
3 Baukje Roels de Wilde, geboren op dinsdag 14 maart 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1865. Baukje is overleden op vrijdag 5 januari 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1866.
4 Baukje Roels de Wilde, geboren op woensdag 21 november 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 november 1866. Baukje is overleden op donderdag 21 december 1939 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1939.
Notitie bij Baukje: Baukje is (1) op 24 mei 1883 in Tietjerksteradeel gehuwd met Geert Jans Blom en (2) op 2 april 1887 met Walter Sjoerds Veenstra
5 Sieds Roels de Wilde, geboren op zondag 19 april 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1868. Sieds is overleden op zondag 5 februari 1939 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1939. Hij is begraven in Bergum.
Notitie bij Sieds: Sieds is op 26 mei 1892 in Tietjerkstardeel gehuwd met Aaltje Alberts Riemersma
6 Antje Roels (Anna) de Wilde, geboren op vrijdag 27 augustus 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1869. Anna is overleden op donderdag 29 december 1921 in Ermelo, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1921.
Notitie bij Anna: Antje is op 15 mei 1890 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jan Jansma
7 Jan Roels de Wilde, geboren op dinsdag 20 september 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1870. Jan is overleden op zondag 9 oktober 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1870.
8 Pietje Roels de Wilde, geboren op dinsdag 27 februari 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1872. Pietje is overleden op dinsdag 25 maart 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1873.
9 Pietje Roels de Wilde, geboren op woensdag 26 juli 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1876. Pietje is overleden op maandag 16 juni 1947 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1947.
Notitie bij Pietje: Pietje is (1) op 29 mei 1898 in Dokkum gehuwd met Bote Pranger en (2) op 3 augustus 1917 met Tiete van der Lep
10 Jantje Roels de Wilde, geboren op donderdag 11 juli 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1878. Jantje is overleden op woensdag 22 oktober 1941 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 9 mei 1906 in Amsterdam gehuwd met Oene Witteveen
41 Saakje Kuipers is geboren op woensdag 17 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1834. Saakje is overleden op donderdag 20 april 1911 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1911.
Beroep:
vanaf 1867     dienstmeid
Saakje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1867 in Tietjerksteradeel met Hendrik Suidema, 43 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 11 december 1823 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roel Engberts Zuidema en Barber Teyes Tol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1823. Hendrik is overleden op zondag 11 april 1897 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1897.
Kinderen van Saakje en Hendrik:
1 Roel Hendriks Zuidema, geboren op maandag 30 maart 1868 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1868. Roel is overleden op zondag 10 maart 1946 in Apeldoorn, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1946. Hij is begraven in Apeldoorn op de Begraafplaats aan de Soerenseweg.
Notitie bij Roel: Roel is op 14 juli 1900 in Wymbritseradeel gehuwd met Minke de Boer
2 Pieter Hendriks Zuidema, geboren op zaterdag 19 november 1870 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1870. Pieter is overleden op dinsdag 25 juli 1950 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1950. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Pieter: Pieter is (1) op 25 januari 1913 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Jousma (2) op 2 augustus 1923 met Rinske Jacobs Reitsma
3 Jan Zuidema, geboren op zondag 16 november 1873 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1873. Jan is overleden op donderdag 13 december 1877 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1877.
4 Berber Hendriks Zuidema, geboren op vrijdag 3 november 1876 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1876. Berber is overleden op maandag 31 oktober 1966 in Ede, 89 jaar oud.
Notitie bij Berber: Berber is op 5 februari 1908 in Harderwijk gehuwd met Hendrik Cornelis Kluiver
42 Antje Pieters Kuipers is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1838. Antje is overleden op maandag 11 december 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1882. Zij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Tietjerksteradeel met Gjalt Adema, 38 jaar oud. Gjalt is geboren op dinsdag 18 april 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1826. Gjalt is overleden op donderdag 24 mei 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1888. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
strater
Kind van Antje en Gjalt:
1 Teye Gjalts Adema, geboren op maandag 23 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 73.
43 Folkert Kuipers is geboren op donderdag 23 september 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1841. Folkert is overleden op zondag 7 mei 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1916.
Beroep:
vanaf 1868     timmerknecht
Folkert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1868 in Tietjerksteradeel met Sytske de Haan, 25 jaar oud. Sytske is geboren op maandag 5 september 1842 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Evert Boeles de Haan en Fokjen Engelbertus Wieskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1842. Sytske is overleden op woensdag 30 mei 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1900.
Beroep:
vanaf 1868     boerenmeid
(2) trouwde, 60 jaar oud, op zaterdag 16 november 1901 in Tietjerksteradeel met Akke de Haan, 43 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 25 februari 1858 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Evert Boeles de Haan en Fokjen Engelbertus Wieskamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1858. Akke is overleden op woensdag 11 juni 1930 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1930.
Kinderen van Folkert en Sytske:
1 Fokje Folkerts Kuipers, geboren op woensdag 30 september 1868 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 oktober 1868. Fokje is overleden op donderdag 2 januari 1964 in Groningen, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1964.
Notitie bij Fokje: Fokje is op 17 mei 1890 in Dantumadeel gehuwd met Jan Praamstra
2 NN NN Kuipers, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1870.
3 Pieter Folkerts Kuipers, geboren op maandag 19 augustus 1872 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1872. Pieter is overleden op zondag 10 december 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1911. Pieter bleef ongehuwd.
4 Folkje Folkerts Kuipers, geboren op maandag 25 januari 1875 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1875. Folkje is overleden op dinsdag 2 februari 1875 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1875.
Notitie bij Folkje: Folkje is op 17 mei 1890 in Dantumadeel gehuwd met Jan Praamstra
5 NN NN Kuipers, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 12 maart 1882 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1882.
44 Baukje Pieters Kuipers is geboren op zondag 18 mei 1845 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1845. Baukje is overleden op vrijdag 5 april 1929 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1929. Baukje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 16 december 1865 in Achtkarspelen met Klaas Lieuwes de Jong, 27 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 12 december 1838 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Lieuwe Johannes de Jong en Sjieuwke Klases van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1838. Klaas is overleden op donderdag 7 maart 1912 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1912.
Kinderen van Baukje en Klaas:
1 Folkje Klazes de Jong, geboren op vrijdag 2 februari 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 februari 1866. Folkje is overleden op zondag 18 juni 1961 in Amsterdam, 95 jaar oud.
Notitie bij Folkje: Folkje is op 12 juni 1901 in Amsterdam gehuwd met Pieter Carel Meerman
2 Sieuke de Jong, geboren op vrijdag 5 april 1867 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1867. Sieuke is overleden op zaterdag 27 mei 1967 in Leeuwarden, 100 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1967. Zij is begraven op donderdag 1 juni 1967 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Sieuke: Sieuke is (1) op 29 mei 1897 in Leeuwarderadeel gehuwd met Douwe Wytsma en (2) op 19 juni 1919 in Het Bildt met Gerrit Louwenaar
3 Pieter de Jong, geboren op maandag 28 december 1868 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1868. Pieter is overleden op donderdag 16 juli 1964 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juli 1964. Hij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 4 april 1896 in Achtkrspelen gehuwd met Hinke Lulofs
4 NN NN de Jong, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 2 juli 1871 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1871.
5 Trijntje de Jong, geboren op zondag 17 november 1872 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1872. Trijntje is overleden op dinsdag 2 juli 1963 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 15 september 1894 in Achtkarspelen gehuwd met Gerrit Egberts Reitsma en (2) met Harm van der Veer
6 Lieuwkje de Jong, geboren op maandag 2 augustus 1875 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1875. Lieuwkje is overleden op zaterdag 7 december 1918 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 8 december 1918. Zij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Lieuwkje: Lieuwke is op 2 november 1895 in Achtkarspelen gehuwd met Popke Veenstra
7 Saakje de Jong, geboren op zaterdag 17 november 1877 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1877. Saakje is overleden op woensdag 14 juli 1965 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1965. Zij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Saakje: Saakje is op 3 november 1898 in Achtkarspelen gehwud met Riekele van Nimwegen
8 Grietje de Jong, geboren op vrijdag 4 februari 1881 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1881. Grietje is overleden op zaterdag 17 augustus 1889 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1889.
9 Johannes de Jong, geboren op woensdag 3 september 1884 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1884. Johannes is overleden op dinsdag 25 september 1888 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1888.
45 Sybe Pieters Kuipers is geboren op maandag 29 maart 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Folkerts Kuipers en Folkje Jans Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1847. Sybe is overleden op vrijdag 17 mei 1912 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1912.
Beroep:
timmerman
Sybe trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 mei 1877 in Tietjerksteradeel met Grietje Tjittes van der Ende, 25 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 18 januari 1852 in Langweer ( De Friese Meren ), dochter van Tiete Tjeerds (Tjitte) van der End en Grietje Klazes Grondsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1852. Grietje is overleden op vrijdag 7 april 1893 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1893.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Sybe en Grietje:
1 Pieter Kuipers, geboren op woensdag 17 juli 1878 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1878. Pieter is overleden op woensdag 10 juli 1935 in Deventer, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1935.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 20 mei 1903 in Dantumadeel gehuwd met Nieske de Jong
2 Tiete Kuipers, geboren op donderdag 19 februari 1880 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1880.
3 Folkje Kuipers, geboren op zondag 8 januari 1882 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1882. Folkje is overleden op woensdag 15 mei 1963 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1963.
Notitie bij Folkje: Folkje is op 13 mei 1909 in Dantumadeel gehuwd met Harmen Dijkstra
4 Auke Kuipers, geboren op dinsdag 2 oktober 1883 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1883.
5 Grietje Kuipers, geboren op zaterdag 20 maart 1886 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1886. Grietje is overleden op dinsdag 10 december 1957 in Balk ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1957. Zij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 9 januari 1924 in Gaasterland gehuwd met Aldert Noordwal
6 NN NN Kuipers, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 20 maart 1886 in Driesum ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1886.
7 Folkert Kuipers, geboren op maandag 23 januari 1888 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1888.
8 Akke Kuipers, geboren op zondag 24 november 1889 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1889. Akke is overleden op zondag 13 juni 1937 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1937. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Akke bleef ongehuwd.
Beroep:
Hoofdverpleegster
9 Saakje Kuipers, geboren op dinsdag 30 juni 1891 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 juli 1891.
10 Jantje Kuipers, geboren op vrijdag 7 april 1893 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1893. Jantje is overleden op zondag 16 april 1893 in Driesum ( Dantumadeel ), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1893.
11 Rienkje Grietje Kuipers, geboren op vrijdag 7 april 1893 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1893. Rienkje is overleden op woensdag 19 april 1893 in Driesum ( Dantumadeel ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1893.
46 Hendrikje Sybrens Venema is geboren op maandag 2 maart 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Jans Venema (zie 24) en Jantjen Rijkens Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1835. Hendrikje is overleden op donderdag 12 januari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1893. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 oktober 1858 in Tietjerksteradeel met Jan Alberts van der Berg, 25 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 13 april 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Albert Keimpes van den Berg en Aaltje Annes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1833. Jan is overleden op dinsdag 25 april 1911 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1911.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Hendrikje en Jan:
1 Albert Jans van der Berg, geboren op vrijdag 21 januari 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1859. Albert is overleden op zaterdag 21 mei 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1859.
2 Albert Jans van der Berg, geboren op zaterdag 28 april 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 april 1860. Albert is overleden op woensdag 8 juni 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1864.
3 Jantje Jans van der Berg, geboren op dinsdag 12 november 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 74.
4 Sybren Jans van der Berg, geboren op dinsdag 23 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 75.
5 Albert Jans van der Berg, geboren op dinsdag 26 juli 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 76.
6 Anne Jans van der Berg, geboren op dinsdag 31 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1865. Anne is overleden op dinsdag 28 juli 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1868.
7 Aaltje Jans van der Berg, geboren op zaterdag 15 februari 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 77.
8 Antje Jans van der Berg, geboren op donderdag 16 juni 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 78.
9 Betske Jans van den Berg, geboren op donderdag 14 maart 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 79.
10 Rijkje Jans van der Berg, geboren op zondag 2 januari 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 80.
11 Keimpe Jans van den Berg, geboren op vrijdag 30 april 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 81.
47 Rijken Venema is geboren op donderdag 17 september 1840 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybren Jans Venema (zie 24) en Jantjen Rijkens Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1840. Rijken is overleden op donderdag 14 augustus 1930 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1930.
Beroep:
timmerknecht
Rijken trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 juni 1867 in Tietjerksteradeel met Joukje Pieters Tjepkema, 24 jaar oud. Joukje is geboren op maandag 17 april 1843 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Alles Tjepkema en Adriaantje Klazes Elsinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1843. Joukje is overleden op woensdag 3 maart 1909 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1909.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Rijken en Joukje:
1 Jantje Rijkens Venema, geboren op maandag 2 december 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 82.
2 Sijbren Rijkens Venema, geboren op maandag 3 januari 1870 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 83.
3 Adriaantje Rijkens Venema, geboren op dinsdag 31 december 1872 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1873. Adriaantje is overleden op woensdag 31 mei 1882 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1882.
4 Pieter Rijkens Venema, geboren op zaterdag 11 december 1875 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 84.
5 Jan Rijkens Venema, geboren op dinsdag 4 maart 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 85.
6 Adriaantje Rijkens Venema, geboren op zondag 17 december 1882 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 86.
7 Dieuwke Rijkens Venema, geboren op donderdag 16 juni 1887 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 87.
48 Antje Sipkes Venema is geboren op dinsdag 20 april 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sipke Jans Venema (zie 25) en Aafke Pieters Kroos. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1841. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Wijbe Alberts Lindeboom (1795-1873) [stiefvader van moeder], Symen Sjoerds Veenstra (1799-1850) en Sipke Jans Venema (1816-1848) [zie 25] [vader]. Antje is overleden op maandag 7 november 1927 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1927. Antje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 31 december 1874 in Baarderadeel met Sjouke Piers Santema, 39 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Bauke Rijkeles van der Heide (1803-1878), Gerardus Douwes Zijlstra (1811-1878), Eelze Hiemstra (1828-1911) en Oege de Vries (1830-1908). Sjouke is geboren op maandag 6 april 1835 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Pier Abes Santema en Pietje Jobs Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1835. Bij de geboorteaangifte van Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Heerke Idses Wiersma (1771-1845), Pier Abes Santema (1777-1872) [vader] en Tiete Hendriks Wiersma (1807-1875). Sjouke is overleden op dinsdag 10 oktober 1905 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1905. Bij de overlijdensaangifte van Sjouke waren de volgende getuigen aanwezig: Durk de Jong (1860-1934) en Sjoerd de Jong (1873-1949).
Beroep:
veehouder
Kinderen van Antje en Sjouke:
1 Pier Santema, geboren op maandag 29 november 1875 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 88.
2 Aafke Sjoukes Santema, geboren op maandag 25 juni 1877 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 89.
3 Pietje Santema, geboren op zondag 3 juni 1883 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Volgt 90.
49 Geertruida Reitsma is geboren op vrijdag 29 februari 1884 in Utrecht, dochter van Anne Reitsma (zie 26) en Geertruid Klok. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 februari 1884. Geertruida is overleden op zaterdag 11 juli 1959 in Nijmegen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1959. Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 november 1911 in Nijmegen met Dirk Venema, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 13 januari 1915 in Almelo. Dirk is geboren op zaterdag 1 augustus 1885 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Douwe Veenema en Sjoukjen de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1885. Dirk is overleden op zondag 8 september 1957 in Zutphen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 september 1957. Dirk trouwde later op woensdag 23 juli 1919 in Zutphen met Josephina Schifferstein (1882-1960).
Beroep:
stoelenmatter en lompenkoopman
Kinderen van Geertruida en Dirk:
1 Sjoukje Venema, geboren op dinsdag 2 november 1909 in Enschede.
Notitie bij de geboorte van Sjoukje: aktenummer 1909.829
2 Douwe Venema, geboren op maandag 4 maart 1912 in Apeldoorn. Volgt 91.
3 Geertruida Petronella Venema, geboren op vrijdag 13 november 1914 in Amsterdam.
50 Geert Hendriks Eekkerk is geboren op dinsdag 31 juli 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Koenraads Eekerk en Antje Geerts Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1860. Geert is overleden op maandag 17 januari 1944 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1944. Hij is begraven in Veenwouden op de Bijzondere Begraafplaats aan de Haadstrjitte. Geert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 oktober 1888 in Tietjerksteradeel met Aaltje Alberts Lindeboom, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 15 april 1868 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Albert Gjalts Lindeboom en Gryttje Heines Kingsbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1868. Aaltje is overleden op donderdag 22 april 1954 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1954. Zij is begraven in Veenwouden op de Bijzondere Begraafplaats aan de Haadstrjitte.
Kinderen van Geert en Aaltje:
1 Grietje Eekkerk, geboren op donderdag 9 januari 1890 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890. Grietje is overleden op donderdag 4 juni 1981 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op de begraafplaats aan de A. van der Meulenstrjitte.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 11 mei 1911 in Dantumadeel gehuwd met Taeke Postma
2 Hendrik Eekkerk, geboren op donderdag 14 juli 1892 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1892. Hendrik is overleden op maandag 12 september 1892 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1892.
3 Hendrik Eekkerk, geboren op dinsdag 10 april 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1894. Hendrik is overleden op zaterdag 9 augustus 1969 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 19 mei 1917 in Datumadeel gehuwd met Iemkje Dijkstra
51 Koenraad Eekerk is geboren op zondag 14 februari 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Koenraads Eekerk en Antje Geerts Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1864. Bij de geboorteaangifte van Koenraad waren de volgende getuigen aanwezig: Folke Hattums Coenradi (±1798-1869), Doeije Jurjens Dijkstra (1822-1879) en Hendrik Koenraads Eekerk (1831-1871) [zie 29] [vader]. Koenraad is overleden op dinsdag 6 december 1932 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1932. Koenraad trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1889 in Dantumadeel met Hiltje Postma, 18 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 10 april 1871 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Bokke Andries Postma en Gettje Roelofs (Gerritje) Roozema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1871. Hiltje is overleden op zaterdag 28 december 1957 in Mantgum ( Baarderadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1957.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Koenraad en Hiltje:
1 Hendrik Eekerk, geboren op zaterdag 15 maart 1890 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1890. Hendrik is overleden op maandag 15 april 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1895.
2 Bokke Eekerk, geboren op dinsdag 11 september 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1894. Bokke is overleden op donderdag 14 februari 1974 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Bokke: Bokke is op 4 januari 1917 in Dantumadeel gehuwd met Ymkje de Bruin
3 Antje Eekerk, geboren op donderdag 5 maart 1896 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1896. Antje is overleden op woensdag 1 april 1896 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1896.
52 Geertje Ekerk is geboren op maandag 27 april 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Koenraads Eekerk en Antje Geerts Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1868. Bij de geboorteaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Fokke Hendriks van der Veen (1808-1891), Gjalt Dirks Hooghiemstra (1822-1899) en Hendrik Koenraads Eekerk (1831-1871) [zie 29] [vader]. Geertje is overleden op zaterdag 21 april 1928 in Leeuwarderadeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1928.
Beroep:
boerenmeid
Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10 november 1888 in Tietjerksteradeel met Sije Dirks Pietersma, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Sije waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Fokke Jacobus van der Woude (1855-1905).
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Sije: In de akte is vermeld dat de bruidegom, zijn ouders en de moeder van de bruid verklaarden het ondertekenen niet te kunnen doen aangezien zij nimmer schrijven hebben geleerd
Sije is geboren op zondag 23 januari 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Dirk Sijes Pietersma en Uilkje Symens Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1859. Bij de geboorteaangifte van Sije waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hendriks Wagenaar (1799-1887), Douwe Fedde Douma (1808-1883) en Dirk Sijes Pietersma (1834-1914) [vader]. Sije is overleden op woensdag 10 mei 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1916.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Geertje en Sije:
1 Sjoerd Pietersma, geboren op maandag 1 juli 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1889. Sjoerd is overleden op dinsdag 9 juli 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1889.
2 Sjoerd Pietersma, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1890. Sjoerd is overleden op woensdag 13 februari 1980 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 9 mei 1912 in Dantumadeel gehuwd met Maaike Postma
3 Hendrik Pietersma, geboren op woensdag 9 november 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1892.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 19 december 1931 in Oostdongeradeel gehuwd met Klaaske Blumers
Beroep:
fabrieksarbeider
4 Uilkje Pietersma, geboren op dinsdag 14 januari 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1896.
Notitie bij Uilkje: Uilkje is op 20 mei 1915 in Tietjerksteradeel gehuwd met Johannes de Jager
5 Antje Pietersma, geboren op woensdag 24 januari 1900 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1900. Antje is overleden op vrijdag 9 maart 1962 in Zeist, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1962.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd met Lieuwe Meindert Wijnia
53 Geert Hendriks Venema is geboren op zaterdag 26 april 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Geerts Venema (zie 30) en Janna Klazes Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1862. Bij de geboorteaangifte van Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Jans Venema (1801-1865) [zie 20] [grootvader vaderszijde], Derk Taekema (1827-1872) en Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader]. Geert is overleden op zondag 6 april 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1947. Geert trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1894 in Tietjerksteradeel met Baukje Jans Meyer, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geert en Baukje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Albert Mulder (geb. ±1851).
Notitie bij het huwelijk van Geert en Baukje: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaart niet te kunnen teekenen daar zij geen schrijven heeft geleerd
Baukje is geboren op donderdag 7 april 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Andries Meyer en Grietje Doedes Terluin. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1870. Baukje is overleden op zondag 23 september 1951 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 september 1951.
Kinderen van Geert en Baukje:
1 Grietje Venema, geboren op zaterdag 25 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 92.
2 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 18 juli 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1896. Hendrik is overleden op woensdag 30 juni 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1897.
3 Hendrik Venema, geboren op dinsdag 2 november 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1897. Hendrik is overleden op dinsdag 10 december 1963 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1963. Hendrik bleef ongehuwd.
54 Klaas Hendriks Venema is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Geerts Venema (zie 30) en Janna Klazes Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1863. Bij de geboorteaangifte van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Taekema (1827-1872), Douwe Jans Tinga (1830-1898) en Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader]. Klaas is overleden op zaterdag 28 juni 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1930. Bij de overlijdensaangifte van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Geerts Brouwer (1869-1941) en Christiaan Paulus van Essen (geb. 1901). Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1889 in Tietjerksteradeel met Antje Aukes de Vries, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Fokke Jacobus van der Woude (1855-1905).
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: In de akte is vermeld dat de vader van de bruid verklaart niet te kunnen schrijven daar hij schrijven nimmer heeft geleerd
Antje is geboren op vrijdag 25 september 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Auke Joukes de Vries en Trijntje Alberts van Akker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1863. Antje is overleden op woensdag 12 januari 1944 in Gorredijk ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1944. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Hendrik Venema, geboren op woensdag 27 februari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1889. Hendrik is overleden op woensdag 21 oktober 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1891.
2 Trijntje Venema, geboren op zondag 25 januari 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 93.
3 Hendrik Venema, geboren op zondag 9 juli 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 94.
4 Janna Venema, geboren op zondag 29 maart 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 95.
5 Auke Venema, geboren op donderdag 22 juni 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1899. Auke is overleden op dinsdag 2 oktober 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1900.
6 Sjoukje Venema, geboren op donderdag 22 juni 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1899. Sjoukje is overleden op zondag 7 oktober 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1900.
7 Auke Venema, geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 96.
55 Jan Hendriks Venema is geboren op dinsdag 8 mei 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Geerts Venema (zie 30) en Janna Klazes Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1866. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Douwe Jans Tinga (1830-1898), Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader] en Andries Jager (1836-1910). Jan is overleden op woensdag 22 oktober 1919 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1919. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Bouwe Douma (geb. 1845) en Sijbren Dijkstra (1864-1918). Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Berber Gerrits Steindam, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Berber waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Fokke Jacobus van der Woude (1855-1905).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Berber: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaart niet te kunnen onderteekenen omdat zij geen schrijven heeft geleerd
Berber is geboren op zondag 2 juli 1865 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gerrit Jochums Steindam en Aaltje Roels Suidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1865. Berber is overleden op maandag 23 oktober 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1916.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 30 maart 1918 in Tietjerksteradeel met Aaltje Douwes de Vries, 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Kröttje (geb. 1882) en Oebele van der Wal (1886-1953). Aaltje is geboren op maandag 20 december 1869 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Jans de Vries en Antje Tjeerds Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1869. Aaltje is overleden op woensdag 22 oktober 1919 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1919.
Beroep:
veehoudster
Kinderen van Jan en Berber:
1 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 28 januari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 97.
2 Aaltje Venema, geboren op vrijdag 5 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 98.
3 Janna Jans Venema, geboren op vrijdag 15 november 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1895. Janna is overleden op woensdag 4 december 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1895.
4 Gerrit Venema, geboren op donderdag 31 december 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 99.
5 Geert Venema, geboren op zaterdag 18 juni 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 100.
6 Jochum Venema, geboren op maandag 20 mei 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 101.
56 Sjoukje Hendriks Venema is geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Geerts Venema (zie 30) en Janna Klazes Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1869. Bij de geboorteaangifte van Sjoukje waren de volgende getuigen aanwezig: Douwe Jans Tinga (1830-1898), Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader] en Andries Jager (1836-1910). Sjoukje is overleden op maandag 29 oktober 1951 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 oktober 1951. Sjoukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Geert Joukes Wiersma, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sjoukje en Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Fokke Jacobus van der Woude (1855-1905). Geert is geboren op zondag 4 augustus 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jouke Hendriks Wiersma en Grietje Willems Klaver. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1867. Geert is overleden op dinsdag 29 mei 1945 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1945.
57 Antje Venema is geboren op zaterdag 10 mei 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Geerts Venema (zie 30) en Joukje Klases Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1884. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Douwe Jans Tinga (1830-1898), Hendrik Geerts Venema (1834-1915) [zie 30] [vader] en Andries Jager (1836-1910). Antje is overleden op zaterdag 31 december 1960 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1907 in Tietjerksteradeel met Wolter Douwes Veenstra, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Wolter waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Sijbren Dijkstra (1864-1918) en Jacob Groenendal (1880-1947).
Notitie bij het huwelijk van Antje en Wolter: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaart geen schrijven geleerd te hebben
Wolter is geboren op woensdag 5 september 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Sjoerds Veenstra en Janke Brands de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1883. Wolter is overleden op dinsdag 9 juni 1964 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
rietdekker
Kinderen van Antje en Wolter:
1 Janke Veenstra, geboren op maandag 17 februari 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1908. Janke is overleden op zondag 26 juli 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1908.
2 Janke Veenstra, geboren op vrijdag 13 augustus 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 102.
3 Hendrik Veenstra, geboren op woensdag 24 januari 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 103.
4 Joukje Veenstra, geboren op vrijdag 21 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 104.
5 Douwe Veenstra, geboren op donderdag 22 oktober 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 105.
6 Sjoukje Veenstra, geboren op zaterdag 10 november 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 106.
58 Geert Jans Venema is geboren op vrijdag 26 juni 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 31) en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1874. Geert is overleden op vrijdag 4 december 1964 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Geert trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1899 in Tietjerksteradeel met Tjitske Melles van der Veen, 27 jaar oud. Tjitske is geboren op dinsdag 12 december 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Melle Romkes van der Veen en Antje Rinzes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1871. Tjitske is overleden op zondag 8 februari 1942 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1942. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Kind van Geert en Tjitske:
1 Jan Venema, geboren op dinsdag 10 juli 1900 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 107.
59 Hendrik Jans Venema is geboren op maandag 28 januari 1878 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 31) en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1878. Hendrik is overleden op maandag 4 maart 1963 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1963. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenknecht en tuinmansknecht
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 januari 1904 in Tietjerksteradeel met Sikje de Jong, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Sikje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Dirk Schuite (1873-1949) en Jacob Groenendal (1880-1947).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Sikje: In de akte is vermeld dat de vader van de bruidegom verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Sikje is geboren op maandag 20 juni 1881 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sjouke Sytzes de Jong en Trijntje Minnes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juni 1881. Bij de geboorteaangifte van Sikje waren de volgende getuigen aanwezig: Fedde Jakobs Visser (1846-1884), Sjouke Sytzes de Jong (1849-1909) [vader] en Ritske Hendriks Veenstra (1856-1929). Sikje is overleden op woensdag 7 april 1926 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1926. Bij de overlijdensaangifte van Sikje waren de volgende getuigen aanwezig: Hielke Boorsma (geb. ±1875) en Gerrit Hospers (1901-1983). Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Kinderen van Hendrik en Sikje:
1 Jan Hendriks Venema, geboren op donderdag 14 juli 1904 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 108.
2 Trijntje Venema, geboren op zondag 18 maart 1906 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 109.
3 Elisabeth Venema, geboren op dinsdag 3 augustus 1909 in Leeuwarden. Volgt 110.
4 Sjoukje Venema, geboren op vrijdag 2 juli 1915 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Sjoukje is overleden op maandag 29 oktober 2007 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 november 2007 in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
5 Afke Venema, geboren op dinsdag 15 juli 1919 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 111.
60 Antje Jans Venema is geboren op maandag 31 maart 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Geerts Venema (zie 31) en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1879. Antje is overleden op maandag 17 februari 1958 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1958. Zij is begraven in Huizum. Antje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1903 in Leeuwarderadeel met Jan Zaagemans, 29 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 1 oktober 1873 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fedde Zaagemans en Artje Kooyenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 oktober 1873. Jan is overleden op vrijdag 9 december 1927 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1927. Hij is begraven in Huizum.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Fedde Zaagemans, geboren op donderdag 14 juli 1904 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 112.
2 Lijsbert Zaagemans, geboren op zaterdag 9 december 1905 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 113.
3 Atje Zaagemans, geboren op maandag 1 november 1909 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1909. Atje is overleden op donderdag 14 februari 2002 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
61 Age Jans Venema is geboren op donderdag 23 september 1880 in Augsbuurt ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Geerts Venema (zie 31) en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1880. Age is overleden op maandag 3 februari 1964 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1964. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Age:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1908 in Tietjerksteradeel met Trijntje Hendriks van der Haag, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Age en Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Sijbren Dijkstra (1864-1918), Hermanus Krol (geb. 1885) en Jacob Bleeker (1885-1961).
Notitie bij het huwelijk van Age en Trijntje: In de akte is vermeld dat de vader van de bruid verklaart geen schrijven te hebben geleerd
Trijntje is geboren op zondag 6 augustus 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Jacobs van der Haag en Eelkje Beines Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 augustus 1882. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Hendrik Jacobs van der Haag (1853-1895) [vader]. Trijntje is overleden op maandag 4 augustus 1913 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1913. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bergsma (geb. ±1864) en Ate van der Veen (1880-1926).
Beroep:
dienstbode
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 6 april 1922 in Tietjerksteradeel met Klaasje Glas, 27 jaar oud. Klaasje is geboren op zondag 26 augustus 1894 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Everts Glas en Renske Pijpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1894. Klaasje is overleden op vrijdag 13 maart 1959 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1959. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Age en Trijntje:
1 Jan Venema, geboren op woensdag 29 december 1909 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1909. Jan is overleden op maandag 9 juni 1913 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1913. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bergsma (geb. ±1864) en Ate van der Veen (1880-1926).
2 Eke Venema, geboren op maandag 16 januari 1911 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 114.
3 Elisabeth Venema, geboren op maandag 22 januari 1912 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 115.
4 Hendrik Venema, geboren op woensdag 26 februari 1913 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 116.
Kinderen van Age en Klaasje:
5 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 24 mei 1922 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1922.
6 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 14 december 1923 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 december 1923.
62 Lijsbert Venema is geboren op zaterdag 24 januari 1885 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Geerts Venema (zie 31) en Lijsbeth Ages Fokkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1885. Lijsbert is overleden op woensdag 18 december 1957 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1957. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Lijsbert trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 25 februari 1915 in Tietjerksteradeel met Douwe van der Veen, 25 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 14 oktober 1889 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Abraham van der Veen en Tjimkje Rinzes (Thelma) Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1889. Douwe is overleden op donderdag 11 september 1952 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1952. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
varensgezel en veegeleider
Kind van Lijsbert en Douwe:
1 Jan van der Veen, geboren op zondag 18 juni 1916 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 117.
63 Marijke Sybrens Venema is geboren op zaterdag 4 maart 1871 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1871. Marijke is overleden op dinsdag 14 februari 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1899. Bij de overlijdensaangifte van Marijke waren de volgende getuigen aanwezig: Romke Joekes van der Veen (1850-1920) en Rypke Kornelis de Vries (1872-1944). Marijke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 september 1895 in Tietjerksteradeel met Doeye Klazes Vellinga, 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marijke en Doeye waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Sieger Vries (1868-1945). Doeye is geboren op woensdag 22 januari 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1851. Doeye is overleden op vrijdag 24 november 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1916.
Kinderen van Marijke en Doeye:
1 Hendrikje Vellinga, geboren op zondag 8 maart 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 maart 1891. Hendrikje is overleden op maandag 10 november 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1913. Hendrikje bleef ongehuwd.
2 Wytske Vellinga, geboren op dinsdag 18 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 118.
3 Grietje Vellinga, geboren op maandag 5 november 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 november 1894. Grietje is overleden op maandag 23 oktober 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1905.
4 Geertje Vellinga, geboren op dinsdag 20 juli 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 119.
64 Geertje Sybrens Venema is geboren op dinsdag 29 oktober 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1872. Geertje is overleden op dinsdag 20 februari 1962 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1962. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Dantumadeel met Tjalling Postma, 25 jaar oud. Tjalling is geboren op zondag 3 augustus 1873 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gosse Douwes Postma en Elisabeth Tjallings van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1873. Tjalling is overleden op donderdag 30 juli 1942 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1942. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Kinderen van Geertje en Tjalling:
1 Gosse Postma, geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 120.
2 Hendrikje Postma, geboren op maandag 2 februari 1903 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 121.
3 Sybren Postma, geboren op vrijdag 20 oktober 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1905. Sybren is overleden op donderdag 5 oktober 1978 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei. Sybren bleef ongehuwd.
4 Douwe Postma, geboren op zondag 10 mei 1908 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 122.
5 Harmen Postma, geboren op dinsdag 14 februari 1911 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 123.
6 Romke Postma, geboren op vrijdag 19 december 1913 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1913. Romke is overleden op woensdag 8 augustus 1917 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1917. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
7 Elisabeth Postma, geboren op zaterdag 26 augustus 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 124.
65 Trijntje Sybrens Venema is geboren op zondag 7 mei 1876 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1876. Trijntje is overleden op donderdag 1 maart 1934 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1934. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Geerts Brouwer (1869-1941) en Christiaan Paulus van Essen (geb. 1901). Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1899 in Tietjerksteradeel met Roelof Doedes Terluin, 30 jaar oud. Roelof is geboren op maandag 31 mei 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Doedes Terluin en Akke Eises de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1869. Roelof is overleden op maandag 21 december 1942 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1942. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Klerk
Kinderen van Trijntje en Roelof:
1 Aukje Terluin, geboren op dinsdag 16 januari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 125.
2 Hendrikje Terluin, geboren op vrijdag 28 februari 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 126.
3 Ybeltje Terluin, geboren op zondag 27 maart 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 127.
4 Sybren Terluin, geboren op donderdag 7 februari 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 128.
5 Roelofke Terluin, geboren op donderdag 24 september 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 129.
6 Marie Terluin, geboren op woensdag 2 november 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 130.
7 Roelof Terluin, geboren op maandag 31 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 131.
8 Willem Terluin, geboren op vrijdag 22 februari 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Willem is overleden op vrijdag 28 september 2007 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 oktober 2007 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
66 Harmen Sybrens Venema is geboren op vrijdag 6 december 1878 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 december 1878. Harmen is overleden op woensdag 27 mei 1936 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1936. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
visser
Harmen trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1914 in Dantumadeel met Sjoukje Bouma, 34 jaar oud. Sjoukje is geboren op dinsdag 29 juli 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Minne Mients Bouma en Rinske Sjoerds van der Zwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1879. Sjoukje is overleden op zaterdag 19 oktober 1957 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1957. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Kind van Harmen en Sjoukje:
1 Rinske Venema, geboren op vrijdag 7 mei 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 132.
67 Hendrik Sybrens Venema is geboren op zaterdag 2 april 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1881. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Hendrik is overleden op woensdag 15 november 1967 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1967. Hij is begraven in Veenwouden.
Beroep:
spoorwegarbeider
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 mei 1910 in Dantumadeel met Sjoukje van der Zwaag, 27 jaar oud. Sjoukje is geboren op vrijdag 6 april 1883 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Sjoerds van der Zwaag en Jeltje Meints Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1883. Sjoukje is overleden op maandag 8 maart 1948 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1948.
Beroep:
naaister
Kind van Hendrik en Sjoukje:
1 Jeltje Venema, geboren op dinsdag 6 juni 1911 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 133.
68 Grietje Sybrens Venema is geboren op vrijdag 5 december 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Hendrikje Harmens Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1884. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1906 in Tietjerksteradeel met Sape Sybrens Bijlsma, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Sape waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937), Sijbren Dijkstra (1864-1918) en Sijtze Stuveling (1873-1966). Sape is geboren op vrijdag 25 februari 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybren Symens Bijlsma en Gertje Sapes Bloemhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1881. Bij de geboorteaangifte van Sape waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Antje Bastiaans Hogendonk (1831-1923) [zie 34] en Andries Jager (1836-1910). Sape is overleden op maandag 20 april 1936 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 april 1936. Bij de overlijdensaangifte van Sape was de volgende getuige aanwezig: Gerhard Pieters (geb. 1912).
Kinderen van Grietje en Sape:
1 Sybren Bijlsma, geboren op donderdag 15 november 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1906. Sybren is overleden op zondag 14 juni 1992 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
2 Harmen Bijlsma, geboren op dinsdag 20 april 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1909. Harmen is overleden op zondag 2 juni 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1912. Bij de overlijdensaangifte van Harmen waren de volgende getuigen aanwezig: Eize Terluin (1857-1938) en Roel van der Wal (1857-1926).
3 Simon Bijlsma, geboren op woensdag 13 september 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 134.
4 Hendrikje Bijlsma, geboren op maandag 23 februari 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 135.
5 Geertje Bijlsma, geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 136.
6 Harmen Bijlsma, geboren op woensdag 8 mei 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Harmen is overleden op woensdag 1 december 1943 in Leeuwarden, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1943. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Wouter Hoogland (1887-1961). Harmen bleef ongehuwd.
Beroep:
groentenkweker
7 Sijbe Bijlsma, geboren op woensdag 19 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 137.
8 Maria Bijlsma, geboren op woensdag 2 september 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Maria is overleden op maandag 17 november 1980 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
69 Geert Venema is geboren op zaterdag 30 november 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybren Geerts Venema (zie 33) en Froukje Geerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 november 1889. Bij de geboorteaangifte van Geert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Sybren Geerts Venema (1843-1916) [zie 33] [vader]. Geert is overleden op zondag 7 november 1943 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1943. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Geert trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 7 juli 1910 in Dantumadeel met Sjieuwke Dijkstra, 19 jaar oud. Sjieuwke is geboren op zaterdag 6 september 1890 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Taede Hendriks Dijkstra en Klaaske Foekes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1890. Sjieuwke is overleden op zondag 26 maart 1978 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Geert en Sjieuwke:
1 Froukje Venema, geboren op dinsdag 15 november 1910 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1910. Froukje is overleden op vrijdag 17 januari 2003 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 21 januari 2003 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Froukje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
2 Sybren Venema, geboren op donderdag 7 november 1912 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 138.
3 Taede Venema, geboren op maandag 23 november 1914 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Taede is overleden op zondag 18 november 1917 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1917.
4 Geert Venema, geboren op zaterdag 30 september 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 139.
5 Klaaske Venema, geboren op dinsdag 26 maart 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 140.
6 Trijntje Venema, geboren op donderdag 5 augustus 1920 in Leeuwarden. Volgt 141.
7 Eetze Venema, geboren op donderdag 15 juni 1922 in Leeuwarden. Volgt 142.
8 Pieter Venema, geboren op zaterdag 10 november 1923 in Leeuwarden. Pieter is overleden op vrijdag 17 augustus 1928 in Leeuwarden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1928.
70 Jantje Jans Zijlstra is geboren op maandag 9 september 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Oeges Zijlstra en Antje Tjallings Huisinga (zie 36). Jantje is overleden op dinsdag 24 maart 1936 in Raard ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1936. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Tietjerksteradeel met Tijdsger Uilkes van der Wal, 21 jaar oud. Tijdsger is geboren op woensdag 18 november 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Uilke Aukes van der Wal en Grietje Sybes Meetsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1863. Tijdsger is overleden op maandag 19 februari 1945 in Raard ( Noordoost-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1945.
Beroep:
Wagenmaker
Kind van Jantje en Tijdsger:
1 Uilke van der Wal, geboren op zondag 31 januari 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 143.
71 Tjalling Franzes Huizinga is geboren op vrijdag 4 maart 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frans Huisinga (zie 37) en Sytske Hooghiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1864. Tjalling is overleden op dinsdag 19 september 1950 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1950. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Tjalling trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1887 in Tietjerksteradeel met Antje Harmens Feitsma, 27 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 22 februari 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harmen Petrus Feitsma en Freerkje Joostes Broekens. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1860. Antje is overleden op zaterdag 20 november 1937 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1937. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
boerenmeid
Kind van Tjalling en Antje:
1 Sytske Huizenga, geboren op maandag 4 februari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 144.
72 Baukje Franzes Huizinga is geboren op zaterdag 13 maart 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Frans Huisinga (zie 37) en Sytske Hooghiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1869. Baukje is overleden op zondag 25 januari 1953 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1953. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Symen Wybes Veenstra, 26 jaar oud. Symen is geboren op woensdag 23 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wybe Symens Veenstra en Trijntje Klazes Boskma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1865. Symen is overleden op maandag 1 september 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kind van Baukje en Symen:
1 Wijbe Veenstra, geboren op vrijdag 14 april 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 145.
73 Teye Gjalts Adema is geboren op maandag 23 oktober 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema en Antje Pieters Kuipers (zie 42). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1865. Teye is overleden op woensdag 7 januari 1953 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1953.
Beroep:
tolpachter
Teye trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1888 in Tietjerksteradeel met Martje Zuidema, 21 jaar oud. Martje is geboren op woensdag 3 april 1867 om 13:00 in Opende ( Westerkwartier ), dochter van Egbert Willems Zuidema en Wietske Jetzes Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1867. Bij de geboorteaangifte van Martje waren de volgende getuigen aanwezig: Egbert Willems Zuidema (1811-1882) [vader], Jacobus Johan Anton Manso (1835-1873) en Johan Bartel Hendrik Veenstra (geb. 1843). Martje is overleden op woensdag 23 juni 1954 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1954.
Kinderen van Teye en Martje:
1 Gjalt Adema, geboren op vrijdag 8 maart 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 146.
2 Wytske Adema, geboren op maandag 24 februari 1896 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 147.
3 Egbert Adema, geboren op donderdag 7 april 1904 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 148.
74 Jantje Jans van der Berg is geboren op dinsdag 12 november 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1861. Jantje is overleden op zondag 31 januari 1937 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1937. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1886 in Tietjerksteradeel met Klaas Jogchums Roosma, 32 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 3 mei 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jogchum Jarigs Roosma en Tjitske Gerrits Grijpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1854. Klaas is overleden op zondag 9 juni 1940 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1940.
Kinderen van Jantje en Klaas:
1 NN NN Roosma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 10 november 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1886.
2 NN NN Roosma, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 7 december 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1887.
3 NN NN Roosma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 29 september 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1888.
4 Jan Roosma, geboren op zondag 25 februari 1894 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1894. Jan is overleden op maandag 26 februari 1894 in Groningen, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1894.
75 Sybren Jans van der Berg is geboren op dinsdag 23 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1862. Sybren is overleden op zaterdag 18 maart 1944 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1944. Sybren trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1889 in Tietjerksteradeel met Wypkje Alderts Robijn, 23 jaar oud. Wypkje is geboren op zaterdag 19 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1865. Wypkje is overleden op donderdag 24 juni 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 juni 1915.
Kinderen van Sybren en Wypkje:
1 Jan van den Berg, geboren op zaterdag 19 juli 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1890. Jan is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1890.
2 Aaltje van der Berg, geboren op donderdag 6 augustus 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1891. Aaltje is overleden op maandag 23 oktober 1978 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 87 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 22 mei 1913 in Utingeradeel gehuwd met Oebele Harmsma
3 Jan van der Berg, geboren op maandag 31 juli 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1893. Jan is overleden op vrijdag 11 augustus 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1893.
4 Jan van der Berg, geboren op woensdag 3 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1894. Jan is overleden op donderdag 18 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1894.
5 Albert van der Berg, geboren op zondag 6 februari 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1898. Albert is overleden op woensdag 21 januari 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1903.
6 Hendrikje van der Berg, geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1900. Hendrikje is overleden op donderdag 2 april 1992 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 91 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 17 mei 1923 in Tietjerksteradeel gehuwd met Feye Broersma
7 Aldert van der Berg, geboren op zondag 21 september 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1902. Aldert is overleden op zondag 5 oktober 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1902.
76 Albert Jans van der Berg is geboren op dinsdag 26 juli 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1864. Albert is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Ureterp ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1941. Albert trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 21 april 1910 in Tietjerksteradeel met Grietje Broekstra, 36 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 23 oktober 1873 in Leeuwarden, dochter van Grietje Broekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1873. Grietje is overleden op zaterdag 10 maart 1951 in Tietjerksteradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1951.
77 Aaltje Jans van der Berg is geboren op zaterdag 15 februari 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1868. Aaltje is overleden op vrijdag 11 februari 1927 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1927. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1892 in Tietjerksteradeel met Tjeerd Ruurds Weistra, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op zondag 6 januari 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ruurd Weistra en Jetske Tjeerds van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1867. Tjeerd is overleden op woensdag 23 januari 1929 in Sexbierum ( Waadhoeke ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1929.
Kinderen van Aaltje en Tjeerd:
1 Ruurd Weistra, geboren op woensdag 1 februari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1893. Ruurd is overleden op vrijdag 29 oktober 1926 in Leeuwarden, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 oktober 1926. Ruurd bleef ongehuwd.
2 Jan Weistra, geboren op vrijdag 13 september 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1895. Jan is overleden op woensdag 31 maart 1965 in Harlingen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1965.
Notitie bij Jan: Jan is op 8 mei 1920 in Franeradeel gehuwd met Tjitske Kollumer
3 Wytske Weistra, geboren op zondag 5 september 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1897. Wytske is overleden op donderdag 10 december 1981 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Tzummarum.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 10 november 1917 in barradeel gehuwd met Douwe Hoekstra
4 NN NN Weistra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 5 oktober 1899 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 oktober 1899.
5 Hendrikje Weistra, geboren op vrijdag 9 augustus 1901 in Goutum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1901. Hendrikje is overleden op zondag 6 september 1992 in Harlingen, 91 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 30 april 1921 in Franekeradeel gehuwd met Sierk Hoekstra
6 Roel Weistra, geboren op zondag 16 juli 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1905. Roel is overleden op donderdag 26 januari 1967 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1967. Hij is begraven in Sint Jacobiparochie.
Notitie bij Roel: Roel is op 24 mei 1928 in Barradeel gehuwd met Grietje van der Zee
7 Jetze Weistra, geboren op zaterdag 19 december 1908 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1908. Jetze is overleden op maandag 1 maart 1909 in Menaldum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1909.
78 Antje Jans van der Berg is geboren op donderdag 16 juni 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1870. Antje is overleden op zondag 4 januari 1942 in Ureterp ( Opsterland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1942. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1894 in Tietjerksteradeel met Jacob Sybes Riedstra, 42 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 10 mei 1851 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sybe Sjoerds Riedstra en Tietje Jacobs Sikma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1851. Jacob is overleden op woensdag 30 januari 1918 in Siegerswoude ( Opsterland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1918. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Tietje Riedstra, geboren op donderdag 17 mei 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1894. Tietje is overleden op maandag 24 februari 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1896.
2 Tietje Riedstra, geboren op vrijdag 3 juli 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1896. Tietje is overleden op donderdag 22 april 1976 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 19 juni 1942 in Smallingerland gehuwd met Lieuwe van der Lei
3 Jan Riedstra, geboren op donderdag 21 juli 1898 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juli 1898. Jan is overleden op dinsdag 4 juli 1972 in Amersfoort, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 25 mei 1921 in Marum gehuwd met Jantje Middel
4 Jacob Riedstra, geboren op donderdag 15 maart 1900 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1900. Jacob is overleden op dinsdag 28 november 1967 in Groningen, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1967.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 30 mei 1924 in Marum gehuwd met Jakoba Halbina de Boer
5 NN NN Riedstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 18 januari 1902 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1902.
6 NN NN Riedstra, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 22 december 1902 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1902.
79 Betske Jans van den Berg is geboren op donderdag 14 maart 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1872. Betske is overleden op donderdag 18 februari 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1909. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Betske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 november 1894 in Tietjerksteradeel met Johannes Geerts Procee, 23 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 17 februari 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Johannes Procé en Wytske Gerrits Paulusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1871. Johannes is overleden op zondag 24 januari 1960 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1960. Hij is begraven in Bergum.
Kinderen van Betske en Johannes:
1 Hendrikje Procee, geboren op zaterdag 4 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1895. Hendrikje is overleden op vrijdag 13 januari 1978 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Bijzondere Begraafplaats aan de Haadstrjitte.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 29 augustus 1914 in Tietjerksteradeel gehuwd met Dirk Hoekstra
2 Geert Procee, geboren op zondag 20 september 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1896. Geert is overleden op zondag 20 november 1966 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1966. Hij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk.
Notitie bij Geert: Geert is op 18 maart 1922 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje van der Laan
3 Wytske Procee, geboren op zondag 6 november 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1898. Wytske is overleden op woensdag 10 oktober 1984 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 8 februari 1919 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gjalt van der Woude
4 Jantje Procee, geboren op maandag 4 augustus 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1902. Jantje is overleden op vrijdag 17 januari 1975 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 1 oktober 1925 in Tietjerksteradeel gehuwd met Marten de Vries
5 Marie Procee, geboren op donderdag 19 januari 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1905.
Notitie bij Marie: Matie is op 10 juni 1926 in Menaldumadeel gehuwd met Dirk Vellema
6 Rijkje Procee, geboren op vrijdag 29 januari 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1909. Rijkje is overleden op woensdag 10 juli 1996 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Rijkje bleef ongehuwd.
80 Rijkje Jans van der Berg is geboren op zondag 2 januari 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1876. Rijkje is overleden op dinsdag 20 januari 1959 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 januari 1959. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Rijkje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 24 januari 1895 in Tietjerksteradeel met Jan Hendriks Stelwagen, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 15 februari 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Jans Stelwagen en Marijke Annes Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1870. Jan is overleden op woensdag 28 november 1923 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1923. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Rijkje en Jan:
1 Hendrikje Stelwagen, geboren op maandag 20 april 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1896. Hendrikje is overleden op vrijdag 26 januari 1968 in Apeldoorn, 71 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 27 januari 1921 in Tietjerksteradeel gehuwd met Willem Gorter
2 Marijke Stelwagen, geboren op zondag 6 maart 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1898. Marijke is overleden op maandag 10 januari 1972 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Garijp.
Notitie bij Marijke: Marijke is op 20 mei 1925 in Tietjerksteradeel gehuwd met Kornelis Bouma
3 Jantje Stelwagen, geboren op maandag 1 januari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1900. Jantje is overleden op woensdag 24 april 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1901.
4 Hendrik Stelwagen, geboren op zondag 11 mei 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1902. Hendrik is overleden op zondag 15 juni 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1902.
5 Gelske Stelwagen, geboren op zaterdag 11 april 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Gelske is overleden op vrijdag 25 maart 1960 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1960. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Gelske: Gelske is op 6 mei 1926 in Tietjerksteradeel gehuwd met Fokke van der Veen
6 Hendrik Stelwagen, geboren op dinsdag 16 januari 1906 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hendrik is overleden op zaterdag 21 januari 1989 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 28 mei 1931 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Slofstra
7 Jantje Stelwagen, geboren op woensdag 7 januari 1914 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Jantje is overleden op zaterdag 25 juli 1914 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1914.
81 Keimpe Jans van den Berg is geboren op vrijdag 30 april 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1880. Keimpe is overleden op donderdag 5 januari 1961 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
boerenknecht
Keimpe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Froukje Toonstra, 19 jaar oud. Froukje is geboren op donderdag 5 maart 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Annes Toonstra en Trientje Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1885. Froukje is overleden op donderdag 21 november 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1918. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Keimpe en Froukje:
1 Trijntje van den Berg, geboren op woensdag 9 november 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 november 1904. Trijntje is overleden op maandag 15 april 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1935.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 11 februari 1926 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jelle Spoor
2 Hendrikje van den Berg, geboren op maandag 19 maart 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 149.
3 Jan van den Berg, geboren op zaterdag 23 mei 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1908.
4 Tjitske van den Berg, geboren op donderdag 10 maart 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1910. Tjitske is overleden op zaterdag 8 augustus 1981, 71 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 9 mei 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Geert Bos
5 Oeds van den Berg, geboren op dinsdag 28 november 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1911. Oeds is overleden op dinsdag 27 juli 1954 in Groningen, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1954. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Oeds: Oeds is op 27 februari 1943 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wietske Tjeerdsma
6 NN NN van der Berg, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 6 augustus 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1913.
7 NN NN van den Berg, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 6 augustus 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1913.
8 Jantje van der Berg, geboren omstreeks 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Jantje is overleden op maandag 30 oktober 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 oktober 1916.
9 Sijbren van den Berg, geboren op zaterdag 8 december 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Sijbren is overleden op zondag 15 juni 1997 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Sijbren: Sijbren is gehuwd met Janke Huizinga
82 Jantje Rijkens Venema is geboren op maandag 2 december 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1867. Jantje is overleden op zondag 6 januari 1952 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1952. Zij is begraven in Suawoude.
Beroep:
naaister
Jantje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 december 1895 in Tietjerksteradeel met Rykele Dirks van der Veen, 29 jaar oud. Rykele is geboren op dinsdag 24 april 1866 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Durk Rykeles van der Veen en Baukje Bouwes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1866. Rykele is overleden op woensdag 9 april 1958 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Jantje en Rykele:
1 Joukje van der Veen, geboren op woensdag 20 april 1898 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 150.
2 Dirk van der Veen, geboren op dinsdag 7 augustus 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 151.
83 Sijbren Rijkens Venema is geboren op maandag 3 januari 1870 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Sijbren is overleden op zondag 5 augustus 1951 in Tietjerksteradeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1951. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
timmerknecht
Sijbren trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Maaike Dirks van der Veen, 25 jaar oud. Maaike is geboren op vrijdag 21 april 1871 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Durk Rykeles van der Veen en Baukje Bouwes de Vries. Maaike is overleden op dinsdag 4 augustus 1964 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1964. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
naaister
Kinderen van Sijbren en Maaike:
1 Rijken Venema, geboren op donderdag 25 november 1897 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 152.
2 Dirk Venema, geboren op woensdag 6 september 1899 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 153.
3 Pieter Venema, geboren op vrijdag 1 november 1901 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 154.
4 Baukje Venema, geboren op vrijdag 8 april 1904 in Hempens ( Leeuwarderadeel ). Volgt 155.
5 Joukje Venema, geboren op donderdag 31 mei 1906 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Volgt 156.
6 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 20 juni 1914 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1914.
84 Pieter Rijkens Venema is geboren op zaterdag 11 december 1875 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1875. Pieter is overleden op maandag 5 maart 1962 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1962. Hij is begraven in Oudkerk op de NH begraafplaats.
Beroep:
verver
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 april 1902 in Tietjerksteradeel met Hendrica Sierks Velstra, 23 jaar oud. Hendrica is geboren op dinsdag 10 september 1878 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sierk Wierds Velstra en Klasina Hendriks Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1878. Hendrica is overleden op donderdag 1 oktober 1970 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Oudkerk op de NH begraafplaats.
Kinderen van Pieter en Hendrica:
1 Rijken Venema, geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Volgt 157.
2 Sierk Venema, geboren op vrijdag 28 februari 1908 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 158.
85 Jan Rijkens Venema is geboren op dinsdag 4 maart 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 5 maart (jaar onbekend). Jan is overleden op vrijdag 9 juli 1971 in Veendam, 92 jaar oud. Hij is begraven in Veendam op Begraafplaats Buitenwoelhof.
Beroep:
verver
Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 mei 1906 in Tietjerksteradeel met Grietje Alles Dijk, 24 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 7 april 1882 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alle Sytzes Dijk en Teetske Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1882. Grietje is overleden op vrijdag 17 juni 1966 in Veendam, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1966. Zij is begraven in Veendam op Begraafplaats Buitenwoelhof.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Rijken Venema, geboren op zondag 14 april 1907 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1907.
2 Taetske Venema, geboren op donderdag 18 juni 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1908. Taetske is overleden op vrijdag 17 juli 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1908.
3 Joukje Venema, geboren op zaterdag 20 juni 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1908. Joukje is overleden op zondag 19 juli 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1908.
4 Alle Venema, geboren op vrijdag 1 oktober 1909 in Leeuwarden. Volgt 159.
86 Adriaantje Rijkens Venema is geboren op zondag 17 december 1882 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1882. Adriaantje is overleden op zaterdag 24 november 1928 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1928. Zij is begraven in Sijbaldeburen.
Beroep:
vanaf 1911     dienstbode
Adriaantje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 24 mei 1911 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Pieter Venema, 28 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 21 november 1882 in Gauw ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Theunis Venema en Aaltje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1882. Pieter is overleden op vrijdag 1 januari 1954 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1954. Hij is begraven in Sijbrandaburen. Pieter trouwde later op zaterdag 1 maart 1930 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Petronella Schaafsma (1882-1956).
Beroep:
visser
Kind van Adriaantje en Pieter:
1 Aaltje Venema, geboren op maandag 27 januari 1913 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 160.
87 Dieuwke Rijkens Venema is geboren op donderdag 16 juni 1887 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rijken Venema (zie 47) en Joukje Pieters Tjepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1887. Dieuwke is overleden op maandag 10 juli 1978 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Dieuwke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1910 in Leeuwarden met Salomon Wierda, 26 jaar oud. Salomon is geboren op maandag 15 oktober 1883 in Leeuwarden, zoon van Hendericus Wierda en Henderina Reinhart. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1883. Salomon is overleden op woensdag 24 juni 1931 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1931.
Kinderen van Dieuwke en Salomon:
1 Hendericus Wierda, geboren op woensdag 13 juli 1910 in Leeuwarden. Volgt 161.
2 Rijken Wierda, geboren op maandag 16 september 1912 in Leeuwarden. Volgt 162.
3 Bertus (Bé) Wierda, geboren op woensdag 29 juli 1914 in Leeuwarden. Volgt 163.
4 Joukje Wierda, geboren op zondag 16 juli 1916 in Leeuwarden. Volgt 164.
5 Sijbren Wierda, geboren op woensdag 16 maart 1921 in Leeuwarden. Volgt 165.
6 Sietze Wierda, geboren op woensdag 16 maart 1921 in Leeuwarden.
88 Pier Santema is geboren op maandag 29 november 1875 in Britswerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjouke Piers Santema en Antje Sipkes Venema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1875. Pier is overleden op zaterdag 17 januari 1953 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1953. Hij is begraven in Oosterlittens.
Beroep:
veehouder
Pier trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Tietje Hofstra, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pier en Tietje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries IJska (1854-1939) en Wietze Bosma (1890-1949). Tietje is geboren op zondag 21 december 1879 in Haskerdijken ( Heerenveen ), dochter van Klaas Tettes Hofstra en Hantje Walstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1879. Tietje is overleden op vrijdag 1 augustus 1958 in Betterwird ( Westdongeradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1958. Zij is begraven in Oosterlittens.
Kinderen van Pier en Tietje:
1 Hantje (Hanna) Santema, geboren op vrijdag 26 april 1918 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1918. Hanna is overleden op woensdag 10 oktober 2012 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud.
Notitie bij Hanna: Hantje is op 8 november 1939 in Baarderadeel gehuwd met Gosse Idsardie
2 Antje Santema, geboren op donderdag 1 april 1920 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1920. Antje is overleden op vrijdag 18 september 2015 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk.
Notitie bij Antje: Antje is op 8 juni 1944 in Menaldumadeel gehuwd met Tjibbe Snieder
89 Aafke Sjoukes Santema is geboren op maandag 25 juni 1877 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjouke Piers Santema en Antje Sipkes Venema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1877. Aafke is overleden op zondag 22 juli 1962 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk. Aafke trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 1 november 1899 in Baarderadeel met Jacob Hanses Frankena, 22 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 29 april 1877 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), zoon van Hans Aukes Frankena en Antje Pieters Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 april 1877. Jacob is overleden op vrijdag 17 november 1933 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1933. Hij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk.
Kinderen van Aafke en Jacob:
1 Hans Jacobs Frankena, geboren op donderdag 22 maart 1900 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1900. Hans is overleden op woensdag 27 februari 1963 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1963. Hij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk. Hans bleef ongehuwd.
2 Antje Jacobs Frankena, geboren op zondag 30 december 1906 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1906. Antje is overleden op zondag 6 januari 1907 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1907.
3 Sjouke Jacobs Frankena, geboren op zondag 30 december 1906 in Oosterlittens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1906. Sjouke is overleden op woensdag 2 januari 1907 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1907.
90 Pietje Santema is geboren op zondag 3 juni 1883 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), dochter van Sjouke Piers Santema en Antje Sipkes Venema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1883. Pietje is overleden op woensdag 21 maart 1962 in Weidum ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1962. Zij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk. Pietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Baarderadeel met Pieter Gerbens, 25 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 18 oktober 1880 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Andries Aedes Gerbens en Trijntje Pieters Poelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1880. Pieter is overleden op zaterdag 2 oktober 1965 in Weidum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1965. Hij is begraven in Weidum op het kerkhof vd NH Kerk.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Pietje en Pieter:
1 Sjouke Gerbens, geboren op vrijdag 7 juni 1907 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1907. Sjouke is overleden op zondag 18 december 1966 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1966. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Sjouke: Sjouke is op 21 juli 1937 in Hennaarderadeel gehuwd met Hiltje Struiksma
2 Andries Gerbens, geboren op zondag 20 februari 1910 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1910. Andries is overleden op donderdag 30 december 1999 in Warstiens ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Warstiens op het Kerkhof aan de Buorren.
Notitie bij Andries: Andries is op 20 mei 1936 in Baarderadeel gehuwd met Trijntje Hiltje Dijkstra
3 Antje Gerbens, geboren op vrijdag 22 juni 1917 in Warga ( Leeuwarden ).
Notitie bij Antje: Antje is op 6 november 1940 in Baarderadeel gehuwd met Jetze Hettema
91 Douwe Venema is geboren op maandag 4 maart 1912 in Apeldoorn, zoon van Dirk Venema en Geertruida Reitsma (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1912.
Beroep:
stoker
Douwe trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 30 september 1942 in Rotterdam met Elise Flipse, 51 jaar oud. Elise is geboren op zondag 5 april 1891 in Middelburg, dochter van Jacobus Johannis Flipse en Willemina Verhoeff. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1891.
92 Grietje Venema is geboren op zaterdag 25 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Hendriks Venema (zie 53) en Baukje Jans Meyer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1895. Grietje is overleden op zondag 11 november 1917 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1917. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Tietjerksteradeel met Harmen Brander, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Harmen waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Kröttje (geb. 1882) en Oebele van der Wal (1886-1953). Harmen is geboren op woensdag 27 november 1889 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hinne Ebes Brander en Sjoukje Lykelema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 november 1889. Harmen is overleden op dinsdag 11 april 1967 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 april 1967. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
93 Trijntje Venema is geboren op zondag 25 januari 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Hendriks Venema (zie 54) en Antje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1891. Trijntje is overleden op maandag 29 juni 1981 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Lippenhuizen.
Beroep:
dienstbode
Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1909 in Tietjerksteradeel met Wobbe Alberts Faber, 30 jaar oud. Wobbe is geboren op vrijdag 11 april 1879 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Albert Doekes Faber en Antje Kornelis Oostenbrug. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 april 1879. Bij de geboorteaangifte van Wobbe waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Albert Doekes Faber (1838-1920) [vader]. Wobbe is overleden op maandag 12 december 1921 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 921. Hij is begraven in Lippenhuizen.
Kinderen van Trijntje en Wobbe:
1 Albert Faber, geboren op zaterdag 26 maart 1910 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 166.
2 Klaas Faber, geboren op vrijdag 20 oktober 1911 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1911.
3 Doeke Faber, geboren op zaterdag 22 november 1913 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 167.
4 Anna Faber, geboren omstreeks 1921 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Volgt 168.
94 Hendrik Venema is geboren op zondag 9 juli 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Hendriks Venema (zie 54) en Antje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1893. Hendrik is overleden op donderdag 21 november 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1918. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1915 in Tietjerksteradeel met Rinske Kooistra, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Rinske waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Kröttje (geb. 1882) en Oebele van der Wal (1886-1953). Rinske is geboren op zaterdag 19 december 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Roelofs Kooistra en Doetje Bouwes Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1896. Bij de geboorteaangifte van Rinske waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910) en Douwe Roelofs Kooistra (1852-1905) [vader]. Rinske is overleden op woensdag 13 november 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1918. Bij de overlijdensaangifte van Rinske waren de volgende getuigen aanwezig: Sipke Geerts van der Kooi (1869-1953) en Jacob Vonk (1892-1926) [zie 118] [aangetrouwde achterneef vaderszijde echtgenoot].
Kinderen van Hendrik en Rinske:
1 Klaas Venema, geboren op vrijdag 10 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 169.
2 Douwe Venema, geboren op vrijdag 20 juli 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 170.
3 Auke Venema, geboren op zaterdag 19 oktober 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Auke is overleden op donderdag 5 december 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1918. Bij de overlijdensaangifte van Auke waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Apol (1861-1926) en Gaele Koonstra (1871-1944).
95 Janna Venema is geboren op zondag 29 maart 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Hendriks Venema (zie 54) en Antje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1896. Janna is overleden op dinsdag 11 juli 1967 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1967. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
dienstbode
Janna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1917 in Tietjerksteradeel met Harmen van der Veen, 22 jaar oud. Harmen is geboren op woensdag 26 september 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Harmens van der Veen en Wytske Sjoukes Procee. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1894. Harmen is overleden op dinsdag 11 februari 1975 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
reiziger
Kind van Janna en Harmen:
1 Klaas van der Veen, geboren op dinsdag 3 september 1918 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 171.
96 Auke Venema is geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Hendriks Venema (zie 54) en Antje Aukes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1904. Auke is overleden op zondag 20 november 1994 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Koopman
Auke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 mei 1929 in Tietjerksteradeel met Hendrikje van den Berg, 23 jaar oud. Zie 149 voor persoonsgegevens van Hendrikje.
Kinderen van Auke en Hendrikje:
1 Klaas Venema, geboren op maandag 21 april 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 172.
2 Keimpe Venema, geboren op vrijdag 27 maart 1931 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Keimpe is overleden op zaterdag 9 september 2006 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 september 2006 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
3 Hendrik Venema, geboren op dinsdag 20 maart 1934 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hendrik is overleden op zaterdag 19 maart 2016 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 maart 2016 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
97 Hendrik Venema is geboren op zaterdag 28 januari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 55) en Berber Gerrits Steindam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1893. Hendrik is overleden op zaterdag 23 juli 1966 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1966. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Tietjerksteradeel met Antje Hooyenga, 25 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 16 mei 1893 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hedzer Gerrits Hooyenga en Juliana Singor. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1893. Antje is overleden op maandag 30 augustus 1965 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1965. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Juliana Venema, geboren op donderdag 31 juli 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 173.
2 Berber Venema, geboren op zondag 6 maart 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Berber is overleden op donderdag 27 februari 2003 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
3 Jan Venema, geboren op zondag 18 oktober 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Jan is overleden op vrijdag 2 april 1999, 73 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum op Begraafplaats Zuiderhof.
98 Aaltje Venema is geboren op vrijdag 5 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Hendriks Venema (zie 55) en Berber Gerrits Steindam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1894. Aaltje is overleden op dinsdag 4 juni 1974 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 maart 1917 in Tietjerksteradeel met Wijbe Veenstra, 23 jaar oud. Zie 145 voor persoonsgegevens van Wijbe.
Kinderen van Aaltje en Wijbe:
1 Symen Veenstra, geboren op dinsdag 11 september 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 174.
2 Jan Veenstra, geboren op maandag 4 juli 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 175.
3 Hendrik Veenstra, geboren op donderdag 23 februari 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 176.
99 Gerrit Venema is geboren op donderdag 31 december 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 55) en Berber Gerrits Steindam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1896. Gerrit is overleden op maandag 9 maart 1987 in Los Angeles, Los Angeles County, Californië ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 7 juni 1923 in Tietjerksteradeel met Trijntje Hoeksma, 17 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 16 juli 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sieger Pieters Hoeksma en Freerkje Sjuks van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1905. Trijntje is overleden op zaterdag 27 juli 1996 in Los Angeles, Los Angeles County, Californië ( USA ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Whittier, Los Angeles County, op de Rose Hills Memorial Park.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Freerkje Venema, geboren op vrijdag 11 januari 1924 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Freerkje is overleden.
2 Berber Venema, geboren op donderdag 8 december 1927 in Leeuwarden.
100 Geert Venema is geboren op zaterdag 18 juni 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 55) en Berber Gerrits Steindam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1898. Geert is overleden op dinsdag 27 augustus 1974 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
Beroep:
betonwerker en chauffeur
Geert trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1928 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jantje Durkstra, 22 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 29 december 1905 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Jan Durkstra en Jeltje Talsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1905. Jantje is overleden op vrijdag 24 februari 1989 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Kinderen van Geert en Jantje:
1 Johannes Venema, geboren op dinsdag 25 april 1933 in Leeuwarden.
2 Gerrit Venema, geboren op donderdag 15 oktober 1936 in Leeuwarden.
101 Jochum Venema is geboren op maandag 20 mei 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 55) en Berber Gerrits Steindam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1901. Jochum is overleden op maandag 5 mei 1986 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
Beroep:
vrachtrijder
Jochum trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1924 in Tietjerksteradeel met Etje Slotegraaf, 22 jaar oud. Etje is geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Tjerk Slotegraaf en Antje Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1902. Etje is overleden op maandag 29 maart 1982 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jochum en Etje:
1 Antje Venema, geboren op maandag 17 januari 1921 in Drachten ( Smallingerland ).
2 Berber Venema, geboren op donderdag 23 oktober 1924 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
3 Tjerk Venema, geboren op dinsdag 15 juni 1926 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 177.
4 Aaltje Venema, geboren op vrijdag 25 mei 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 178.
5 Janneke Venema, geboren op maandag 3 maart 1930 in Leeuwarden. Volgt 179.
6 Jitske Venema, geboren op maandag 24 oktober 1932 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ).
7 Hendrikje Venema, geboren op maandag 11 maart 1935 in Leeuwarden.
102 Janke Veenstra is geboren op vrijdag 13 augustus 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wolter Douwes Veenstra en Antje Venema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1909. Janke is overleden op zondag 4 maart 2007 in Drachten ( Smallingerland ), 97 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1909. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Janke trouwde met Bauke Frieswijk. Bauke is geboren op maandag 30 december 1901 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Arend Frieswijk en Antje Stel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1901. Bauke is overleden op dinsdag 6 oktober 1959 in Drachten ( Smallingerland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1959. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Kleermaker
103 Hendrik Veenstra is geboren op woensdag 24 januari 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wolter Douwes Veenstra en Antje Venema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1912. Hendrik is overleden op dinsdag 23 december 2003 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
rietdekker
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 21 mei 1942 in Tietjerksteradeel met Trijntje (Tine) Boonstra, 25 jaar oud. Tine is geboren op woensdag 8 november 1916 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Harrit Hendriks Boonstra en Janke Romkes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1916. Tine is overleden op donderdag 22 juni 1967 in Leeuwarden, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1967. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
104 Joukje Veenstra is geboren op vrijdag 21 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wolter Douwes Veenstra en Antje Venema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1913. Joukje is overleden op donderdag 4 juli 2013 in Drachten ( Smallingerland ), 100 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Joukje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 september 1941 in Tietjerksteradeel met Bartele Lascher, 29 jaar oud. Bartele is geboren op zondag 7 april 1912 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Evert Lascher en Jeltje Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1912. Bartele is overleden op vrijdag 17 september 1982, 70 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
schoenmaker
Kind van Joukje en Bartele:
1 Evert (Epie) Lascher, geboren op woensdag 19 januari 1944 in Drachten ( Smallingerland ). Epie is overleden op woensdag 2 juni 2010 in Drachten ( Smallingerland ), 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 7 juni 2010 in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Epie: Evert is gehuwd met Anna Cornelis Maria Bos
105 Douwe Veenstra is geboren op donderdag 22 oktober 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wolter Douwes Veenstra en Antje Venema (zie 57). Douwe is overleden op maandag 30 mei 2005 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 juni 2005 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
zuivelbewerker
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 15 mei 1941 in Tietjerksteradeel met Elizabeth de Boer, 24 jaar oud. Elizabeth is geboren op vrijdag 29 september 1916 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Jan de Boer en Maaike van der Iest. Elizabeth is overleden op woensdag 3 oktober 2001 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
106 Sjoukje Veenstra is geboren op zaterdag 10 november 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wolter Douwes Veenstra en Antje Venema (zie 57). Sjoukje is overleden op zaterdag 7 juli 2018 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 100 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 13 juli 2018 in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1939 in Tietjerksteradeel met Feije Sikkema, 25 jaar oud. Feije is geboren op vrijdag 12 september 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oene Sikkema en Hendrikje Vellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1913. Feije is overleden op dinsdag 15 april 1986, 72 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Kinderen van Sjoukje en Feije:
1 Hendrikje Sikkema, geboren op zaterdag 10 mei 1941. Hendrikje is overleden op maandag 28 oktober 2013, 72 jaar oud. Zij is begraven in Lutjegast op de Begraafplaats aan de Abel Tasmanweg.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is gehuwd met Ritske Vries
2 Oene Sikkema, geboren op dinsdag 18 juni 1946 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Oene is overleden op zondag 15 december 2013 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
Notitie bij Oene: Oene is gehuwd met Froukje Renske Wijbenga
107 Jan Venema is geboren op dinsdag 10 juli 1900 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Venema (zie 58) en Tjitske Melles van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1900. Jan is overleden op zaterdag 19 maart 1988 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1923 in Tietjerksteradeel met Antje Faber, 24 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 3 mei 1899 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bauke Jitses Faber en Hinke Jans Popma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1899. Antje is overleden op donderdag 25 december 1986 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jan en Antje:
1 Geert Venema, geboren op donderdag 15 januari 1925 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 180.
2 Hinke Venema, geboren op woensdag 2 maart 1927 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
3 Tjitske Venema, geboren op donderdag 29 juli 1937 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 181.
108 Jan Hendriks Venema is geboren op donderdag 14 juli 1904 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Jans Venema (zie 59) en Sikje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1904. Jan is overleden op zondag 12 mei 1940 in Wons, 35 jaar oud (oorzaak: Gesneuveld in de gemeente Wonseradeel). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1940. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
veldarbeider en viskoopman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 november 1926 in Westdongeradeel met Martha Sytsma, 19 jaar oud. Martha is geboren op vrijdag 21 juni 1907 in Ee ( Noordoost-Friesland ), dochter van Foeke Sijtsma en Jacoba Maria Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1907. Martha is overleden op woensdag 28 april 1993 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk.
Kinderen van Jan en Martha:
1 Sikje Venema, geboren op woensdag 19 januari 1927 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
2 Jacoba Maria Venema, geboren op dinsdag 17 januari 1928 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
3 Hendrik Venema, geboren op dinsdag 16 april 1929 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 182.
4 Foeke Dirk Venema, geboren op zaterdag 10 augustus 1935 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
109 Trijntje Venema is geboren op zondag 18 maart 1906 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Jans Venema (zie 59) en Sikje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1906. Trijntje is overleden op maandag 11 mei 1992 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1927 in Tietjerksteradeel met Doeye van der Meer, 22 jaar oud. Doeye is geboren op donderdag 29 september 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Doeyes van der Meer en Akke Feddes Oostwoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1904. Doeye is overleden op zaterdag 27 november 1937 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Hij is begraven in Giekerk.
Beroep:
boerenbedrijf
110 Elisabeth Venema is geboren op dinsdag 3 augustus 1909 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Jans Venema (zie 59) en Sikje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1909. Elisabeth is overleden op zondag 30 maart 1980 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 september 1930 in Tietjerksteradeel met Heinze Annema, 22 jaar oud. Heinze is geboren op zaterdag 28 september 1907 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Heinzes Annema en Reintje Tuinstra. Heinze is overleden op vrijdag 15 april 1988 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
Bakkersknecht
111 Afke Venema is geboren op dinsdag 15 juli 1919 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Jans Venema (zie 59) en Sikje de Jong. Afke is overleden op donderdag 1 augustus 1985, 66 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats. Afke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 december 1941 in Tietjerksteradeel met Jan Zuiderveld, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 27 juli 1917 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teunis Zuiderveld en Antje de Vries. Jan is overleden op zondag 18 september 2011 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 september 2011 in Giekerk op de Hervormde Begraafplaats.
112 Fedde Zaagemans is geboren op donderdag 14 juli 1904 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Jan Zaagemans en Antje Jans Venema (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1904. Fedde is overleden op maandag 5 januari 1987 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
vanaf 1938     verzekeringsagent
Fedde trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 26 januari 1938 in Leeuwarderadeel met Trijntje Hiddema, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 8 juli 1905 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter Jans Hiddema en Pietje Harmens Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1905. Trijntje is overleden op maandag 7 november 1977 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
113 Lijsbert Zaagemans is geboren op zaterdag 9 december 1905 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Jan Zaagemans en Antje Jans Venema (zie 60). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1905. Lijsbert is overleden op donderdag 12 september 1996 in Jellum ( Leeuwarden ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Jellum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
Beroep:
vanaf 1932     dienstbode
Lijsbert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1932 in Leeuwarderadeel met Fedde Zaagemans, 31 jaar oud. Fedde is geboren op dinsdag 18 september 1900 in Leeuwarden, zoon van Rein Zaagemans en Tjitske Sjoerds Loonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1900. Fedde is overleden op vrijdag 13 september 1985 in Jellum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Jellum op de Begraafplaats van de NH Kerk.
114 Eke Venema is geboren op maandag 16 januari 1911 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Age Jans Venema (zie 61) en Trijntje Hendriks van der Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1911. Eke is overleden op donderdag 14 november 1985 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Eke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1936 in Leeuwarden met Eelke Wijnsma, 26 jaar oud. Eelke is geboren op zaterdag 2 april 1910 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Eelke Wijnsma en Janke Ernst. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1910. Eelke is overleden op vrijdag 19 oktober 1984 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kind van Eke en Eelke:
1 Eelke Wijnsma, geboren op vrijdag 11 augustus 1939 in Leeuwarden. Eelke is overleden op vrijdag 30 december 1955 in Leeuwarden, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1955. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
115 Elisabeth Venema is geboren op maandag 22 januari 1912 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Age Jans Venema (zie 61) en Trijntje Hendriks van der Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1912. Elisabeth is overleden op donderdag 17 februari 1994 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 september 1931 in Tietjerksteradeel met Jetze Postma, 24 jaar oud. Jetze is geboren op vrijdag 30 november 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Johannes Hendriks Postma en Jitske Jetzes Leegsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1906. Jetze is overleden op vrijdag 16 januari 1987 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
straatmaker
116 Hendrik Venema is geboren op woensdag 26 februari 1913 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Age Jans Venema (zie 61) en Trijntje Hendriks van der Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1913. Hendrik is overleden op zondag 6 juni 1993 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 10 juni 1993 in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Hendrik trouwde, 46 of 47 jaar oud, in 1960 met Marchien Mensing, 37 of 38 jaar oud. Marchien is geboren op maandag 2 januari 1922. Marchien is overleden op zaterdag 2 juni 2001 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 7 juni 2001 in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
117 Jan van der Veen is geboren op zondag 18 juni 1916 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe van der Veen en Lijsbert Venema (zie 62). Jan is overleden op donderdag 20 juli 2000 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
Chauffeur
Jan trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 1 juni 1943 in Tietjerksteradeel met Tetje Hoekstra, 24 jaar oud. Tetje is geboren op donderdag 20 juni 1918 in Blija ( Noordoost-Friesland ), dochter van Meindert Hoekstra en Joukje Homsma. Tetje is overleden op maandag 4 februari 1991 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
118 Wytske Vellinga is geboren op dinsdag 18 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Doeye Klazes Vellinga en Marijke Sybrens Venema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1892. Wytske is overleden op donderdag 7 september 1967 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Wytske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 augustus 1914 in Tietjerksteradeel met Jacob Vonk, 22 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 14 januari 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Klazes Vonk en Wipke Jannes Wobbes. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1892. Jacob is overleden op zaterdag 18 september 1926 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1926. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Getuige bij:
13-11-1918     overlijdensaangifte Rinske Kooistra (1896-1918) [zie 94]    [aangetrouwde achterneef vaderszijde echtgenoot]
Kinderen van Wytske en Jacob:
1 Doeije Vonk, geboren op woensdag 22 maart 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Doeije is overleden op vrijdag 4 september 1987 in Houtigehage ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Drachtstercompagnie op Begraafplaats Jezus Leeft.
Notitie bij Doeije: Doeije is op 19 november 1941 in Leeuwarderadeel gehuwd met Geertje van der Ploeg
Beroep:
boerenknecht
2 Marijke Vonk, geboren op dinsdag 6 februari 1917 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Marijke is overleden op donderdag 30 september 2004 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 4 oktober 2004 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Marijke: Marijke is gehuwd met Lubbert Bosma
119 Geertje Vellinga is geboren op dinsdag 20 juli 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Doeye Klazes Vellinga en Marijke Sybrens Venema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1897. Geertje is overleden op donderdag 16 juni 1921 in Leeuwarden, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1921. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Dantumadeel met Pieter Jongsma, 39 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 18 juni 1877 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wytze Geerts Jongsma en Froukje Geerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1877.
Notitie bij de geboorte van Pieter: In de geboorteakte staat vermeld : Moeder al "Sedert een jaar buiten gemeenschap levende met genoemden haren man"
Pieter is overleden op woensdag 8 juni 1966, 88 jaar oud. Hij is begraven in Oosterbeek op de Begraafplaats aan de van Limburg Stirumweg.
120 Gosse Postma is geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Postma en Geertje Sybrens Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1900. Gosse is overleden op dinsdag 16 januari 1968 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
landarbeider
Gosse trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 1 december 1932 in Tietjerksteradeel met Tietje Posthumus, 26 jaar oud. Tietje is geboren op zondag 18 februari 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Posthumus en Tjitske Hansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1906. Tietje is overleden op donderdag 30 november 1995 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
dienstbode
121 Hendrikje Postma is geboren op maandag 2 februari 1903 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjalling Postma en Geertje Sybrens Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 februari 1903. Hendrikje is overleden op zondag 14 juli 1985 in Opeinde ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1928 in Smallingerland met Foppe de Haan, 28 jaar oud. Foppe is geboren op donderdag 14 december 1899 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Foppes de Haan en Lutske Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1899. Foppe is overleden op donderdag 16 mei 1985 in Opeinde ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
122 Douwe Postma is geboren op zondag 10 mei 1908 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), zoon van Tjalling Postma en Geertje Sybrens Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1908. Douwe is overleden op maandag 7 maart 1977 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
timmerknecht
Douwe trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 6 mei 1943 in Dantumadeel met Antje Nicolai, 31 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 1 november 1911 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bindert Tjipkes Nicolai en Antje Pieters van der Zwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1911. Antje is overleden op vrijdag 18 februari 2005 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
123 Harmen Postma is geboren op dinsdag 14 februari 1911 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Tjalling Postma en Geertje Sybrens Venema (zie 64). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1911. Harmen is overleden op zondag 24 november 1996 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden. Harmen trouwde met Marijke Paulusma. Marijke is geboren op woensdag 30 april 1919 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Paulusma en Eelkje Postma. Marijke is overleden op woensdag 19 november 2003 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden.
124 Elisabeth Postma is geboren op zaterdag 26 augustus 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Tjalling Postma en Geertje Sybrens Venema (zie 64). Elisabeth is overleden op dinsdag 9 november 2010 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 94 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 13 november 2010 in Veenwouden. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 oktober 1937 in Dantumadeel met Alle Ytsma, 22 jaar oud. Alle is geboren op maandag 8 februari 1915 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), zoon van Klaas IJtsma en Baukje van Houten. Alle is overleden op dinsdag 18 juli 2006 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 22 juli 2006 in Veenwouden.
Beroep:
boerenknecht
125 Aukje Terluin is geboren op dinsdag 16 januari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1900. Aukje is overleden op donderdag 3 april 1975 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 in Dantumadeel met Jan Feersma Hoekstra, 28 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 6 april 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gjalt Feersma Hoekstra en Grietje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1895. Jan is overleden op zaterdag 12 maart 1983 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 16 maart 1983 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
veehouder
Kind van Aukje en Jan:
1 Roelof Feersma Hoekstra, geboren op zondag 23 augustus 1931 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Roelof is overleden op donderdag 17 december 1964 in Leeuwarden, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1964. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Roelof: Roelof is gehuwd met Janke Sibma
Beroep:
veehouder
126 Hendrikje Terluin is geboren op vrijdag 28 februari 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1902. Hendrikje is overleden op dinsdag 20 juli 1976 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 31 juli 1924 in Tietjerksteradeel met Folkert de Jong, 23 jaar oud. Folkert is geboren op woensdag 14 november 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Alle de Jong en Doetje Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1900. Folkert is overleden op dinsdag 20 juli 1976 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Klerk
127 Ybeltje Terluin is geboren op zondag 27 maart 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1904. Ybeltje is overleden op woensdag 1 juni 1994 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag. Ybeltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 2 mei 1929 in Tietjerksteradeel met Jan Hendriks Buruma, 26 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 20 december 1902 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Sjoukes Buruma en Korneliske Gerardus de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1902. Jan is overleden op woensdag 27 maart 1974 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag.
Beroep:
veehouder
Kind van Ybeltje en Jan:
1 NN NN Buruma, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 26 september 1941 in Beetsterzwaag ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1941.
128 Sybren Terluin is geboren op donderdag 7 februari 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1907. Sybren is overleden op maandag 26 juli 1976 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
veehouder
Sybren trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 mei 1933 in Tietjerksteradeel met Gerritje van der Wal, 25 jaar oud. Gerritje is geboren op zaterdag 4 april 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hoeke Sytzes van der Wal en Aukje Meinderts Inia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1908. Gerritje is overleden op donderdag 29 november 1990 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Sybren en Gerritje:
1 NN NN Terluin, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 5 juli 1942 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1942.
2 Hoeke Terluin, geboren op dinsdag 7 oktober 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hoeke is overleden op maandag 7 oktober 2013 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 12 oktober 2013 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
129 Roelofke Terluin is geboren op donderdag 24 september 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1908. Roelofke is overleden op donderdag 1 december 1994 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Roelofke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 mei 1933 in Tietjerksteradeel met Geert Annema, 27 jaar oud. Geert is geboren op zondag 31 december 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Annema en Saakje Geerts Meulenbelt. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1906. Geert is overleden op woensdag 28 mei 1969 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 mei 1969. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
ambtenaar provinciale griffie
Kinderen van Roelofke en Geert:
1 Pieter Annema, geboren op woensdag 22 april 1936 in Huizum ( Leeuwarden ).
2 Roelof Annema, geboren op zondag 29 oktober 1939 in Huizum ( Leeuwarden ). Roelof is overleden op vrijdag 24 november 2017 in Oostermeer, 78 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 november 2017 in Oostermeer op de Hervormde Begraafplaats.
Notitie bij Roelof: Roelof is gehuwd met Boukje Larooi
130 Marie Terluin is geboren op woensdag 2 november 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1910. Marie is overleden op zaterdag 9 mei 1981 in Roden ( Noordenveld ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg. Marie trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 september 1935 in Tietjerksteradeel met Catrinus Andringa, 27 jaar oud. Catrinus is geboren op dinsdag 17 december 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Berend Sytzes Andringa en Jisseltje Jans Hellinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1907. Catrinus is overleden op maandag 8 juli 1991 in Assen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Roden op de Begraafplaats aan de Norgerweg.
Beroep:
onderwijzer
Kinderen van Marie en Catrinus:
1 Berend Andringa, geboren op dinsdag 11 augustus 1936 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ).
2 Roelof Willem Andringa, geboren op dinsdag 27 september 1938 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ).
131 Roelof Terluin is geboren op maandag 31 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Roelof Doedes Terluin en Trijntje Sybrens Venema (zie 65). Roelof is overleden op dinsdag 9 december 2003 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 12 december 2003 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
veehouder
Roelof trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 26 mei 1943 in Dantumadeel met Rinske Venema, 28 jaar oud. Zie 132 voor persoonsgegevens van Rinske.
Kind van Roelof en Rinske:
1 Sjoukje Terluin, geboren op zaterdag 2 september 1944 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Sjoukje is overleden op zaterdag 1 april 1989 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 44 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
132 Rinske Venema is geboren op vrijdag 7 mei 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Harmen Sybrens Venema (zie 66) en Sjoukje Bouma. Rinske is overleden op vrijdag 3 augustus 2001 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Rinske trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 26 mei 1943 in Dantumadeel met Roelof Terluin, 30 jaar oud. Zie 131 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kind van Rinske en Roelof: zie 131.
133 Jeltje Venema is geboren op dinsdag 6 juni 1911 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Hendrik Sybrens Venema (zie 67) en Sjoukje van der Zwaag. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1911. Jeltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 juni 1939 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Jan Reitsma, 28 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 30 augustus 1910 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Tijmen Reitsma en Mintje Sybesma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1910.
Beroep:
voerman
Kind van Jeltje en Jan:
1 NN NN Reitsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 7 december 1941 in Tzummarum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 december 1941.
134 Simon Bijlsma is geboren op woensdag 13 september 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sape Sybrens Bijlsma en Grietje Sybrens Venema (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1911. Simon is overleden op donderdag 19 april 1979 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Simon trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 7 september 1933 in Tietjerksteradeel met Hijlkje de Vries, 19 jaar oud. Hijlkje is geboren op dinsdag 23 juni 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rypke Kornelis de Vries en Riemkje Teunis Papa. Hijlkje is overleden op donderdag 13 april 2000 in Noordbergum, 85 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Kind van Simon en Hijlkje:
1 Sape Bijlsma, geboren op dinsdag 19 december 1933 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Sape is overleden op maandag 2 april 2012 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
135 Hendrikje Bijlsma is geboren op maandag 23 februari 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sape Sybrens Bijlsma en Grietje Sybrens Venema (zie 68). Hendrikje is overleden op maandag 15 juli 2002 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 januari 1937 in Tietjerksteradeel met Sytze Pieter Jonker, 23 jaar oud. Sytze is geboren op maandag 27 oktober 1913 in Leeuwarden, zoon van Pieter Sijtzes Jonker en Ytje Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1913. Sytze is overleden op vrijdag 16 januari 1981 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
machinist
Kinderen van Hendrikje en Sytze:
1 NN NN Jonker, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 24 juli 1940 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1940.
2 NN NN Jonker, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 4 april 1945 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 april 1945.
136 Geertje Bijlsma is geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sape Sybrens Bijlsma en Grietje Sybrens Venema (zie 68). Geertje is overleden op donderdag 2 maart 2000 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 juni 1939 in Tietjerksteradeel met Gerrit Roosma, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 21 april 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jochum Gerrits Roosma en Geertje Hendriks Tol. Gerrit is overleden op donderdag 11 mei 1995 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
schilder
137 Sijbe Bijlsma is geboren op woensdag 19 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sape Sybrens Bijlsma en Grietje Sybrens Venema (zie 68). Sijbe trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1946 met Akke Elverdink, 22 of 23 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 12 mei 1923 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Elverdink en Minke Veenstra. Akke is overleden op woensdag 9 februari 2011 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 14 februari 2011 in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Kinderen van Sijbe en Akke:
1 Sape Bijlsma.
2 Minke Bijlsma.
138 Sybren Venema is geboren op donderdag 7 november 1912 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Venema (zie 69) en Sjieuwke Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1912. Sybren is overleden op zondag 13 oktober 1940 in Leeuwarden, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1940. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Kruideniersbediende
Sybren trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 november 1935 in Leeuwarden met Sieuwke Woudstra, 23 jaar oud. Sieuwke is geboren op vrijdag 15 maart 1912 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Woudstra en Wijtske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1912. Sieuwke is overleden op maandag 10 maart 1980 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
139 Geert Venema is geboren op zaterdag 30 september 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Venema (zie 69) en Sjieuwke Dijkstra. Geert is overleden op woensdag 13 mei 1981 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
spoorwegarbeider
Geert trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 9 mei 1946 in Barradeel met Jantje Visser, 28 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 31 mei 1917 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), dochter van Pieter Visser en Minke van der Schaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1917. Jantje is overleden op dinsdag 11 mei 2004 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
140 Klaaske Venema is geboren op dinsdag 26 maart 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Venema (zie 69) en Sjieuwke Dijkstra. Klaaske is overleden op maandag 17 mei 2010 in Wyoming, Kent County, Michigan ( USA ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fairplains Cemetery.
Beroep:
sorteerster wasinrichting
Klaaske trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 8 december 1937 in Leeuwarden met Rinze Ozinga, 23 jaar oud. Rinze is geboren op donderdag 8 oktober 1914 in Leeuwarden, zoon van Jan Ozinga en Klaaske Haakma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1914. Rinze is overleden op maandag 16 augustus 1993 in Wyoming, Kent County, Michigan ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fairplains Cemetery.
Beroep:
Chauffeur
Kinderen van Klaaske en Rinze:
1 Gary Ozinga.
2 John Ozinga, geboren in 1940. John is overleden in 1989, 48 of 49 jaar oud.
3 Sue Ozinga, geboren in 1945.
141 Trijntje Venema is geboren op donderdag 5 augustus 1920 in Leeuwarden, dochter van Geert Venema (zie 69) en Sjieuwke Dijkstra. Trijntje is overleden op donderdag 29 december 2011 in Harderwijk, 91 jaar oud. Zij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Elzenhof. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 augustus 1942 in Amsterdam met Gerard Cornelissen, 23 jaar oud. Gerard is geboren op vrijdag 11 april 1919 in Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes Cornelissen en Antje Cornelia Bakker. Gerard is overleden op zaterdag 9 april 2011 in Hierden ( Harderwijk ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Harderwijk op Begraafplaats Elzenhof.
Beroep:
bankwerker en rijksambtnaar
Kinderen van Trijntje en Gerard:
1 Paulina Cornelissen, geboren in 1943 in Amsterdam.
2 Christiaan Cornelissen, geboren in 1946 in Amsterdam.
142 Eetze Venema is geboren op donderdag 15 juni 1922 in Leeuwarden, zoon van Geert Venema (zie 69) en Sjieuwke Dijkstra. Eetze is overleden op vrijdag 22 augustus 2003 in Barneveld, 81 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 augustus 2003 in Barneveld op Begraafplaats de Plantage.
Beroep:
Predikant
Eetze trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 27 mei 1952 met Gatske Maaike Kuperus, 28 jaar oud. Gatske is geboren op zondag 9 maart 1924 in Leeuwarden, dochter van Jan Kuperus en Trijntje de Graaf. Gatske is overleden op woensdag 27 november 2013 in Lunteren, 89 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 december 2013 in Barneveld op Begraafplaats de Plantage.
Kinderen van Eetze en Gatske:
1 Geert Venema. Geert is overleden vóór 2003.
2 Trijntje Venema, geboren op maandag 26 juli 1954 in Vlaardingen. Volgt 183.
143 Uilke van der Wal is geboren op zondag 31 januari 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tijdsger Uilkes van der Wal en Jantje Jans Zijlstra (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1886. Uilke is overleden op vrijdag 17 januari 1964 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1964.
Beroep:
timmerman
Uilke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31 maart 1910 in Tietjerksteradeel met Baukje Postma, 25 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 16 september 1884 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Geeles Postma en Feikje Baukes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1884. Baukje is overleden op donderdag 19 februari 1959 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1959.
144 Sytske Huizenga is geboren op maandag 4 februari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjalling Franzes Huizinga (zie 71) en Antje Harmens Feitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1889. Sytske is overleden op dinsdag 22 maart 1955 in Tietjerksteradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1955. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
vanaf 1911     dienstbode
Sytske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1911 in Tietjerksteradeel met Oeds Venema, 23 jaar oud. Oeds is geboren op zondag 13 november 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Oedzes Venema en Jantje Jans van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1887. Oeds is overleden op donderdag 27 april 1967 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1967. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Kinderen van Sytske en Oeds:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 14 februari 1913 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1913.
2 Anna Jantje Venema, geboren op vrijdag 17 april 1914 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 184.
3 Jantje Venema, geboren op maandag 7 februari 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 185.
4 Freerkje Venema, geboren op donderdag 5 december 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 186.
5 Trijntje Venema, geboren op maandag 24 april 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 187.
6 Pieter Venema, geboren op maandag 23 februari 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 188.
145 Wijbe Veenstra is geboren op vrijdag 14 april 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Symen Wybes Veenstra en Baukje Franzes Huizinga (zie 72). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1893. Wijbe is overleden op maandag 23 december 1974 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
voerman
Wijbe trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 maart 1917 in Tietjerksteradeel met Aaltje Venema, 22 jaar oud. Zie 98 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Wijbe en Aaltje: zie 98.
146 Gjalt Adema is geboren op vrijdag 8 maart 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema (zie 73) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1889. Gjalt is overleden op woensdag 8 juni 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1921. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
veehouder
Gjalt trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1913 in Tietjerksteradeel met Jitske Buruma, 23 jaar oud. Jitske is geboren op maandag 9 december 1889 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Sjoukes Buruma en Korneliske Gerardus de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1889. Jitske is overleden op dinsdag 9 december 1969 in Heerenveen, 80 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
winkelierster
Kinderen van Gjalt en Jitske:
1 Korneliske Adema, geboren op zondag 26 april 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 189.
2 Teije (Feije) Adema, geboren op woensdag 29 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 190.
3 Hendrik Adema, geboren op maandag 6 mei 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 191.
4 Martje Adema, geboren op woensdag 14 juli 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 192.
147 Wytske Adema is geboren op maandag 24 februari 1896 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema (zie 73) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1896. Wytske is overleden op vrijdag 6 juli 1973 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Wytske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1919 in Tietjerksteradeel met Oene van der Werf, 31 jaar oud. Oene is geboren op vrijdag 20 april 1888 in Kooten ( Achtkarspelen ), zoon van Joon van der Werf en Gerlofske Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 april 1888. Oene is overleden op vrijdag 29 april 1949 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1949. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Wytske en Oene:
1 Martje van der Werf, geboren op zaterdag 6 augustus 1921 in Leeuwarden. Volgt 193.
2 Gerlofke (Gé) van der Werf, geboren op zondag 16 september 1923 in Leeuwarden. Volgt 194.
3 Tea Jantina van der Werf, geboren op vrijdag 16 mei 1930 in Leeuwarden. Volgt 195.
148 Egbert Adema is geboren op donderdag 7 april 1904 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teye Gjalts Adema (zie 73) en Martje Zuidema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1904. Egbert is overleden op zondag 24 januari 1993 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Beroep:
veehouder
Egbert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 mei 1932 in Tietjerksteradeel met Geertje Witzenburg, 21 jaar oud. Geertje is geboren op maandag 17 april 1911 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Jans Witzenburg en Sytske Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1911. Geertje is overleden op vrijdag 6 december 1991 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Kinderen van Egbert en Geertje:
1 Anna Adema. Anna is overleden vóór 2017.
2 Wyke Adema.
3 Sijtske (Syt) Adema, geboren op zondag 12 maart 1933 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 196.
4 Martje Adema, geboren op maandag 8 februari 1937 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 197.
149 Hendrikje van den Berg is geboren op maandag 19 maart 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Keimpe Jans van den Berg (zie 81) en Froukje Toonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1906. Hendrikje is overleden op donderdag 21 mei 1981 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 mei 1929 in Tietjerksteradeel met Auke Venema, 25 jaar oud. Zie 96 voor persoonsgegevens van Auke.
Kinderen van Hendrikje en Auke: zie 96.
150 Joukje van der Veen is geboren op woensdag 20 april 1898 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rykele Dirks van der Veen en Jantje Rijkens Venema (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1898. Joukje is overleden op vrijdag 20 januari 1989 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk. Joukje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 oktober 1926 in Tietjerksteradeel met Luitzen Riedstra, 23 jaar oud. Luitzen is geboren op vrijdag 20 februari 1903 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Fokke Rinderts Riedstra en Maria van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1903. Luitzen is overleden op donderdag 30 september 1982 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk.
Beroep:
Koopman
151 Dirk van der Veen is geboren op dinsdag 7 augustus 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rykele Dirks van der Veen en Jantje Rijkens Venema (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1900. Dirk is overleden op zondag 9 april 1967 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1967. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
timmerman
Dirk trouwde, 19 jaar oud, op zondag 30 mei 1920 in Tietjerksteradeel met Trijntje van der Meer, 15 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 27 april 1905 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Taeke Zweitses van der Meer en Janke Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1905. Trijntje is overleden op zaterdag 22 maart 1980 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
152 Rijken Venema is geboren op donderdag 25 november 1897 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sijbren Rijkens Venema (zie 83) en Maaike Dirks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1897. Rijken is overleden op dinsdag 2 juni 1981, 83 jaar oud. Hij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
timmerknecht
Rijken trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Tietjerksteradeel met Japke de Groot, 23 jaar oud. Japke is geboren op donderdag 17 februari 1898 in Ee ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas de Groot en Aukje Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1898. Japke is overleden op vrijdag 19 februari 1988, 90 jaar oud. Zij is begraven in Koudum op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kind van Rijken en Japke:
1 Sijbren Venema, geboren op donderdag 20 oktober 1921 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
broodbakker en verpleger
153 Dirk Venema is geboren op woensdag 6 september 1899 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sijbren Rijkens Venema (zie 83) en Maaike Dirks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1899. Dirk is overleden op zaterdag 3 augustus 1985 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Rinsumageest.
Beroep:
timmerman
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Dantumadeel met Anke Duyff, 27 jaar oud. Anke is geboren op woensdag 9 december 1896 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Meindert Duyff en Arendtje Jacobs Sikma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1896. Anke is overleden op zondag 20 augustus 1978 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest.
154 Pieter Venema is geboren op vrijdag 1 november 1901 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sijbren Rijkens Venema (zie 83) en Maaike Dirks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1901. Pieter is overleden op maandag 3 oktober 1955 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1955. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
schilder
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 juli 1928 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Broos, 22 jaar oud. Sjoukje is geboren op maandag 19 februari 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Lambertus Jans Broos en Berendtje Klazes van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1906. Sjoukje is overleden op dinsdag 25 juni 2002 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Kinderen van Pieter en Sjoukje:
1 Berendtje Venema, geboren op donderdag 15 augustus 1929. Volgt 198.
2 Lambertus Jan Venema, geboren op dinsdag 10 april 1945 in De Zwette ( Leeuwarden ). Volgt 199.
155 Baukje Venema is geboren op vrijdag 8 april 1904 in Hempens ( Leeuwarderadeel ), dochter van Sijbren Rijkens Venema (zie 83) en Maaike Dirks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1904. Baukje is overleden op maandag 9 juni 1986, 82 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Baukje trouwde met A. de Vries.
156 Joukje Venema is geboren op donderdag 31 mei 1906 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), dochter van Sijbren Rijkens Venema (zie 83) en Maaike Dirks van der Veen. Joukje is overleden op woensdag 10 mei 1989 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest. Joukje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1932 in Tietjerksteradeel met Liepke Zijlstra, 26 jaar oud. Liepke is geboren op maandag 18 juni 1906 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Gijsbertus Liepkes Zijlstra en Martje de Groot. Liepke is overleden op woensdag 27 juni 1990 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Rinsumageest.
Beroep:
timmerman
Kind van Joukje en Liepke:
1 Martje Zijlstra, geboren op woensdag 19 september 1934 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Martje is overleden op dinsdag 14 juli 1936 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juli 1936. Zij is begraven in Rinsumageest.
157 Rijken Venema is geboren op dinsdag 15 juli 1902 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Rijkens Venema (zie 84) en Hendrica Sierks Velstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1902.
Beroep:
vanaf 1932     dierenarts
Rijken trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 21 april 1932 in Dantumadeel met Antje Keuning, 28 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 3 december 1903 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Jacob Keuning en Jelske Minnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1903.
158 Sierk Venema is geboren op vrijdag 28 februari 1908 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Pieter Rijkens Venema (zie 84) en Hendrica Sierks Velstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1908.
Beroep:
Bouwkundig Opzichter
Sierk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 mei 1934 in Dantumadeel met Antje Sikkema, 22 jaar oud. Antje is geboren op zondag 21 januari 1912 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Andries Sikkema en Antje Minnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1912. Antje is overleden op donderdag 20 maart 1969 in Hoogezand-Sappemeer, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1969.
159 Alle Venema is geboren op vrijdag 1 oktober 1909 in Leeuwarden, zoon van Jan Rijkens Venema (zie 85) en Grietje Alles Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1909. Alle is overleden op vrijdag 31 maart 1944 in Groningen, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1944. Hij is begraven in Veendam op de Begraafplaats vd Hervormde Kerk.
Beroep:
Isoleerder
Alle trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 3 december 1943 in Veendam met Lammechiena Geertruida Jager, 24 jaar oud. Lammechiena is geboren op woensdag 23 april 1919 in Veendam, dochter van Jans Jager en Geertje de Jonge. Lammechiena is overleden op vrijdag 25 februari 2000 in Veendam, 80 jaar oud.
160 Aaltje Venema is geboren op maandag 27 januari 1913 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Venema en Adriaantje Rijkens Venema (zie 86). Aaltje is overleden op maandag 24 februari 1997, 84 jaar oud. Zij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1937 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Pier Santema, 26 jaar oud. Pier is geboren op maandag 19 december 1910 in Leeuwarden, zoon van Martinus Santema en Lolkje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1910. Pier is overleden op woensdag 2 mei 1979, 68 jaar oud. Hij is begraven in Oosterlittens op het Kerkhof vd St. Margrytkerk.
161 Hendericus Wierda is geboren op woensdag 13 juli 1910 in Leeuwarden, zoon van Salomon Wierda en Dieuwke Rijkens Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1910. Hendericus is overleden op woensdag 4 november 1942 in Leeuwarden, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1942.
Beroep:
handelsreiziger
Hendericus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10 januari 1934 in Leeuwarden met Geertje Heeringa, 26 jaar oud. Geertje is geboren op maandag 25 november 1907 in Groningen, dochter van Watse Heeringa en Roelfien Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1907.
Beroep:
dienstbode
Kind van Hendericus en Geertje:
1 Sonja Wierda, geboren op maandag 11 juni 1934 in Leeuwarden.
162 Rijken Wierda is geboren op maandag 16 september 1912 in Leeuwarden, zoon van Salomon Wierda en Dieuwke Rijkens Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 september 1912. Rijken is overleden op woensdag 2 november 1966 in Heerenveen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1966.
Beroep:
Winkelbediende
Rijken trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 19 december 1939 in Leeuwarden met Magda Johanne Hermine Kas, 22 jaar oud. Magda is geboren op vrijdag 23 maart 1917 in Bremen ( Duitsland ), dochter van Johannes Kas en Hermina Friederika Folkers.
Beroep:
winkeljuffrouw
163 Bertus (Bé) Wierda is geboren op woensdag 29 juli 1914 in Leeuwarden, zoon van Salomon Wierda en Dieuwke Rijkens Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1914. Bé is overleden op vrijdag 12 december 2014 in Leeuwarden, 100 jaar oud.
Beroep:
Winkelbediende
Bé trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 4 november 1936 in Leeuwarden met Akke Oosterloo, 19 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 13 januari 1917 in Leeuwarden, dochter van Cornelis Oosterloo en Akke Eeltjes van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1917. Akke is overleden op zondag 14 mei 2000 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Kinderen van Bé en Akke:
1 Paula Wierda.
2 Rudy Wierda.
3 Carla Wierda.
4 Gerda Wierda, geboren op zondag 30 mei 1937 in Leeuwarden.
5 Erna Wierda, geboren op donderdag 16 februari 1939 in Leeuwarden.
164 Joukje Wierda is geboren op zondag 16 juli 1916 in Leeuwarden, dochter van Salomon Wierda en Dieuwke Rijkens Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1916. Joukje is overleden op maandag 2 juli 2001 in Lelystad, 84 jaar oud. Joukje trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 25 maart 1941 in Leeuwarden met Willem Lodewijks, 24 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 15 september 1916 in Amsterdam, zoon van Johannes Benedictus Constantinus Lodewijks en Maria Agnes Kramer. Willem is overleden in 2001 in Lelystad, 84 of 85 jaar oud.
Beroepen:
vanaf 1941     handelaar
vanaf 1941     handelaar
165 Sijbren Wierda is geboren op woensdag 16 maart 1921 in Leeuwarden, zoon van Salomon Wierda en Dieuwke Rijkens Venema (zie 87). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1921. Sijbren is overleden op dinsdag 9 mei 1978 in Groningen, 57 jaar oud.
Beroep:
transportondernemer
Sijbren trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 16 februari 1943 in Zuidhorn ( Westerkwartier ) met Hiltje Zeeman, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op maandag 1 december 1919 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), dochter van Heine Zeeman en Wikke Heringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1919.
166 Albert Faber is geboren op zaterdag 26 maart 1910 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wobbe Alberts Faber en Trijntje Venema (zie 93). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1910. Albert is overleden op dinsdag 29 december 1981 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Lippenhuizen.
Beroep:
Kruidenier
Albert trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 21 mei 1941 in Opsterland met Martje de Vries, 26 jaar oud. Martje is geboren op maandag 27 juli 1914 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Otte de Vries en Attje Werkman. Martje is overleden op maandag 23 maart 1998 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Lippenhuizen.
167 Doeke Faber is geboren op zaterdag 22 november 1913 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wobbe Alberts Faber en Trijntje Venema (zie 93). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1913.
Beroep:
kommies der invoerrechten en accijnzen
Doeke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1940 in Opsterland met Trijntje Bouma, ongeveer 26 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1914 in Lippenhuizen ( Opsterland ), dochter van Kornelis Bouma en Lutske de Boer.
Kind van Doeke en Trijntje:
1 Wobbe Faber, geboren na 1940. Wobbe is overleden op donderdag 21 maart 1946 in Eindhoven, ten hoogste 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1946.
168 Anna Faber is geboren omstreeks 1921 in Lippenhuizen ( Opsterland ), dochter van Wobbe Alberts Faber en Trijntje Venema (zie 93). Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 22 mei 1946 in Opsterland met Sake Rekker, 27 jaar oud. Sake is geboren op woensdag 26 maart 1919 in Leeuwarden, zoon van Pieter Rekker en Grietje Bijlsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1919.
Beroep:
administrateur
169 Klaas Venema is geboren op vrijdag 10 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Venema (zie 94) en Rinske Kooistra.
Beroep:
loopknecht
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 januari 1939 in Achtkarspelen met Rixtje Plantinga, 18 jaar oud. Rixtje is geboren op vrijdag 7 januari 1921 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), dochter van Gerrit Plantinga en Hiske Wijbenga.
170 Douwe Venema is geboren op vrijdag 20 juli 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Venema (zie 94) en Rinske Kooistra. Douwe is overleden op zaterdag 23 oktober 1982 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Douwe trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1939 in Tietjerksteradeel met Elizabeth Boonstra, 19 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 5 januari 1920 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bein Harrits Boonstra en Maria Spijkstra. Elizabeth is overleden op vrijdag 19 februari 2010 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 februari 2010 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kind van Douwe en Elizabeth:
1 Bein Venema, geboren op woensdag 10 juni 1942 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Bein is overleden op maandag 24 januari 2005 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Bein bleef ongehuwd.
171 Klaas van der Veen is geboren op dinsdag 3 september 1918 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Harmen van der Veen en Janna Venema (zie 95). Klaas is overleden op maandag 26 september 2005 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 1 oktober 2005 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
ziekenfondsbode
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 maart 1946 in Tietjerksteradeel met Tjetje Dina Stapert, 23 jaar oud. Tjetje is geboren op zondag 29 oktober 1922 in Lutjepost ( Achtkarspelen ), dochter van Durk Stapert en Tietje Brouwer. Tjetje is overleden op woensdag 12 mei 2010 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 18 mei 2010 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
huishoudster
172 Klaas Venema is geboren op maandag 21 april 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Venema (zie 96) en Hendrikje van den Berg (zie 149). Klaas is overleden op zondag 6 maart 2005 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 11 maart 2005 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Klaas trouwde met Froukje Brouwer. Froukje is geboren op zaterdag 2 november 1929 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Brouwer en Antje van der Wal. Froukje is overleden op donderdag 4 december 2008 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 9 december 2008 in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Klaas en Froukje:
1 Auke Venema.
2 Niko Venema.
173 Juliana Venema is geboren op donderdag 31 juli 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrik Venema (zie 97) en Antje Hooyenga. Juliana is overleden op vrijdag 20 februari 1998, 78 jaar oud. Zij is begraven in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren.
Beroep:
naaister
Juliana trouwde met Hendrik van den Brink. Hendrik is geboren op zondag 6 september 1914, zoon van Marinus Hendrikus van den Brink en Josina van Beekhuizen. Hendrik is overleden op dinsdag 11 september 1979, 65 jaar oud. Hij is begraven in Ermelo op Begraafplaats Koningsvaren.
174 Symen Veenstra is geboren op dinsdag 11 september 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wijbe Veenstra (zie 145) en Aaltje Venema (zie 98). Symen is overleden op dinsdag 3 juli 1979 in Groningen, 61 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Chauffeur
Symen trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 april 1939 in Tietjerksteradeel met Baukje Rietstra, 21 jaar oud. Baukje is geboren op zondag 25 november 1917 in Leeuwarden, dochter van Jisk Rietstra en Elisabeth Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1917. Baukje is overleden op zaterdag 21 april 2012 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 27 april 2012 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Kinderen van Symen en Baukje:
1 Betty Veenstra.
2 Aly Veenstra.
3 Wybe Veenstra.
4 Hermina Veenstra.
175 Jan Veenstra is geboren op maandag 4 juli 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wijbe Veenstra (zie 145) en Aaltje Venema (zie 98). Jan is overleden op zondag 27 augustus 1944 in Warga ( Leeuwarden ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1944. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1942 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jitske Broersma, 20 jaar oud. Jitske is geboren op vrijdag 12 mei 1922 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan Broersma en Marijke Jonker. Jitske is overleden op woensdag 18 augustus 1999 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 23 augustus 1999 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
176 Hendrik Veenstra is geboren op donderdag 23 februari 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wijbe Veenstra (zie 145) en Aaltje Venema (zie 98). Hendrik is overleden op donderdag 3 september 2009 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Hendrik trouwde met Martzen Stelmaker. Martzen is geboren op vrijdag 23 september 1927 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van IJpe Stelmaker en Hendrikje Bosch. Martzen is overleden op zondag 26 december 2021 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
177 Tjerk Venema is geboren op dinsdag 15 juni 1926 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jochum Venema (zie 101) en Etje Slotegraaf. Tjerk is overleden op dinsdag 18 augustus 1987 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk. Tjerk trouwde met Trudy Mayer. Trudy is geboren op vrijdag 6 november 1931. Trudy is overleden op zondag 3 januari 1999 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
178 Aaltje Venema is geboren op vrijdag 25 mei 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jochum Venema (zie 101) en Etje Slotegraaf. Aaltje is overleden op donderdag 25 februari 1965 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1965. Zij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk. Aaltje trouwde met Piebe de Vries. Piebe is geboren op zaterdag 7 mei 1921 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oene Douwes de Vries en Sijke Kornelis Sikma. Piebe is overleden op zondag 17 mei 1987 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
179 Janneke Venema is geboren op maandag 3 maart 1930 in Leeuwarden, zoon van Jochum Venema (zie 101) en Etje Slotegraaf. Janneke is overleden op dinsdag 28 mei 1985 in Rottevalle ( Smallingerland ), 55 jaar oud. Hij is begraven in Rottevalle op de Algemene Begraafplaats. Janneke trouwde met Taeke Bosman. Taeke is geboren op dinsdag 29 december 1931. Taeke is overleden op donderdag 22 oktober 1998 in Rottevalle ( Smallingerland ), 66 jaar oud. Zij is begraven in Rottevalle op de Algemene Begraafplaats.
180 Geert Venema is geboren op donderdag 15 januari 1925 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Venema (zie 107) en Antje Faber. Geert is overleden op dinsdag 22 september 1992, 67 jaar oud. Hij is begraven in Nieuweschoot op Begraafplaats Schoterhof. Geert trouwde met Baukje Kloetstra. Baukje is geboren op woensdag 9 februari 1927 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Albert Kloetstra en Jantje Viersen. Baukje is overleden op vrijdag 23 september 2005, 78 jaar oud. Zij is begraven in Nieuweschoot op Begraafplaats Schoterhof.
181 Tjitske Venema is geboren op donderdag 29 juli 1937 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Venema (zie 107) en Antje Faber. Tjitske is overleden op vrijdag 4 mei 2012 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 mei 2012 in Lekkum. Tjitske trouwde met Ysbrand van der Haag. Ysbrand is geboren op dinsdag 18 februari 1936 in Snakkerburen ( Leeuwarden ), zoon van Bauke Bendert van der Haag en Froukjen Epema. Ysbrand is overleden op zondag 9 september 2012 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 13 september 2012 in Lekkum.
Kinderen van Tjitske en Ysbrand:
1 Bauke van der Haag.
2 Jan van der Haag.
182 Hendrik Venema is geboren op dinsdag 16 april 1929 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks Venema (zie 108) en Martha Sytsma. Hendrik is overleden op woensdag 28 oktober 2009 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven op maandag 2 november 2009 in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk. Hendrik trouwde met Maaike Bosma. Maaike is geboren op zaterdag 7 maart 1931 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Bosma en Jeltje Raap. Maaike is overleden op zaterdag 10 maart 2012 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 14 maart 2012 in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk.
Kind van Hendrik en Maaike:
1 Jan Venema, geboren op donderdag 28 november 1957 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 200.
183 Trijntje Venema is geboren op maandag 26 juli 1954 in Vlaardingen, dochter van Eetze Venema (zie 142) en Gatske Maaike Kuperus. Trijntje:
(1) trouwde met Gelein Zegers.
(2) trouwde met Sinke.
(3) trouwde met de Boer.
Kinderen van Trijntje en Gelein:
1 Gatske Zegers. Volgt 201.
2 Sjoukje Zegers. Volgt 202.
3 Eetze Zegers. Volgt 203.
4 Aagje Zegers. Volgt 204.
5 Geertje Zegers. Volgt 205.
6 Berend Zegers. Volgt 206.
184 Anna Jantje Venema is geboren op vrijdag 17 april 1914 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Venema en Sytske Huizenga (zie 144). Anna is overleden op vrijdag 16 augustus 1991, 77 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
dienstbode
Anna trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1934 in Tietjerksteradeel met Geert de Vries, 22 jaar oud. Geert is geboren op maandag 18 december 1911 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Hendrik de Vries en Hiltje Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1911. Geert is overleden op zondag 22 maart 1987, 75 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
Pakhuisknecht
Kind van Anna en Geert:
1 Oeds de Vries, geboren op vrijdag 19 november 1937. Oeds is overleden op woensdag 15 augustus 2018, 80 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
185 Jantje Venema is geboren op maandag 7 februari 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Venema en Sytske Huizenga (zie 144). Jantje is overleden op woensdag 7 oktober 1998, 82 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Jantje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16 mei 1946 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Marten Taekema, 38 jaar oud. Marten is geboren op dinsdag 3 maart 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Reinder Martens Taekema en Trijntje Liebbes Dupon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1908. Marten is overleden op zondag 1 juli 1984 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
186 Freerkje Venema is geboren op donderdag 5 december 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Venema en Sytske Huizenga (zie 144). Freerkje is overleden op zaterdag 4 april 1998, 79 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
dienstbode
Freerkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1942 in Tietjerksteradeel met Jan Nicolai, 30 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 13 december 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Dirk Eelkes Nicolai en Jantje Aukes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1911. Jan is overleden op donderdag 29 oktober 1992, 80 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum.
Beroep:
opperman
187 Trijntje Venema is geboren op maandag 24 april 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Venema en Sytske Huizenga (zie 144). Trijntje is overleden op donderdag 14 november 1957 in Groningen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1957. Trijntje trouwde met Lijkele Westerhof. Lijkele is geboren op woensdag 12 augustus 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Popke Westerhof en Janke van der Heide.
188 Pieter Venema is geboren op maandag 23 februari 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oeds Venema en Sytske Huizenga (zie 144). Pieter is overleden op woensdag 3 februari 2010 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 februari 2010 in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Pieter trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1950 met Froukje van der Heide, 22 of 23 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 27 juni 1927 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Froukje is overleden op dinsdag 12 februari 2019 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Zij is begraven op maandag 18 februari 2019 in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
189 Korneliske Adema is geboren op zondag 26 april 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Adema (zie 146) en Jitske Buruma. Korneliske is overleden op zaterdag 10 juni 1995 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg. Korneliske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1936 in Tietjerksteradeel met Tjalling Vonk, 26 jaar oud. Tjalling is geboren op donderdag 12 mei 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Jans Vonk en Froukje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1910. Tjalling is overleden op maandag 15 april 1991 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
slager
190 Teije (Feije) Adema is geboren op woensdag 29 september 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema (zie 146) en Jitske Buruma. Feije is overleden op zondag 9 september 1990 in Heerenveen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Terband.
Beroep:
fouragehandelaar
Feije trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 26 juni 1947 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Anna Postma, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 26 juni 1847 in Oostermeer in de Ned. Hervormde Kerk. Anna is geboren op woensdag 23 mei 1923 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Anna is overleden op zaterdag 25 januari 1997 in Heerenveen, 73 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Kinderen van Feije en Anna:
1 Klaarke Adema, geboren op donderdag 6 mei 1948 in Heerenveen.
2 NN NN Adema, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 9 november 1961 in Heerenveen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1961.
191 Hendrik Adema is geboren op maandag 6 mei 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gjalt Adema (zie 146) en Jitske Buruma. Hendrik is overleden op maandag 5 oktober 1998, 80 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Beroep:
veehouder
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15 mei 1941 in Achtkarspelen met Helena Bouma, 21 jaar oud. Helena is geboren op zondag 28 december 1919 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Liekele Bouma en Trijntje Hilboezen. Helena is overleden op zaterdag 29 november 1986, 66 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord op de Begraafplaats aan de Espelerlaan.
Kinderen van Hendrik en Helena:
1 Tineke Adema.
2 Nico (Niek) Adema.
3 Gerard Adema.
4 Trijntje Akke Adema, geboren op woensdag 28 oktober 1942 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Trijntje is overleden op maandag 25 maart 2013 in Wijhe ( Olst-Wijhe ), 70 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 maart 2013 in Wijhe op de Gemeentelijke Begraafplaats.
5 Magdalena Jitske (Magda) Adema, geboren op maandag 28 augustus 1944 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Magda is overleden op zondag 26 april 2015, 70 jaar oud. Zij is begraven in Heerde op Begraafplaats Engelmanskamp.
6 Jitske Catharina (Jikke) Adema, geboren op donderdag 12 december 1946 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 207.
7 Liekele Adema, geboren op vrijdag 12 mei 1950 in Kollum ( Noordoost-Friesland ).
192 Martje Adema is geboren op woensdag 14 juli 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Gjalt Adema (zie 146) en Jitske Buruma. Martje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1946 in Tietjerksteradeel met Egbert Elderhuis, 27 jaar oud. Egbert is geboren op zaterdag 14 december 1918 in Twijzel ( Achtkarspelen ), zoon van Douwe Elderhuis en Geertruida Slagter.
Beroep:
winkelier an bakker
193 Martje van der Werf is geboren op zaterdag 6 augustus 1921 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 147). Martje is overleden op zaterdag 9 oktober 2004 in Den Helder, 83 jaar oud. Martje trouwde met Cornelis Moerman.
194 Gerlofke (Gé) van der Werf is geboren op zondag 16 september 1923 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 147). Gé is overleden op donderdag 4 november 2004 in Schagen, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 10 november 2004 in Schagen in Crematorium Schagerkogge. Gé trouwde met Sietze van Buren. Sietze is geboren op zaterdag 22 oktober 1921 in Spanbroek ( Opmeer ). Sietze is overleden op dinsdag 24 oktober 2017 in Leeuwarden, 96 jaar oud.
195 Tea Jantina van der Werf is geboren op vrijdag 16 mei 1930 in Leeuwarden, dochter van Oene van der Werf en Wytske Adema (zie 147). Tea is overleden op donderdag 29 mei 2014 in Goutum ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 2 juni 2014 in Goutum. Tea trouwde met Arie Hofstra. Arie is geboren op dinsdag 9 oktober 1928 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Arie is overleden op maandag 19 maart 2007 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 23 maart 2007 in Goutum.
196 Sijtske (Syt) Adema is geboren op zondag 12 maart 1933 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Adema (zie 148) en Geertje Witzenburg. Syt trouwde met Albert Christiaan van Urk. Albert is geboren op dinsdag 11 november 1924 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Albert is overleden op zaterdag 29 juli 1989 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Eestrum.
197 Martje Adema is geboren op maandag 8 februari 1937 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Adema (zie 148) en Geertje Witzenburg. Martje is overleden op woensdag 8 maart 2017 in Drachten ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 13 maart 2017 in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Martje trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1963 met Wopke Andringa, 30 of 31 jaar oud. Wopke is geboren op zondag 26 juni 1932 in Leeuwarden, zoon van Rinze Andringa en Johanna Kuitert. Wopke is overleden op vrijdag 16 december 2022, 90 jaar oud. Hij is begraven in Eestrum.
Kinderen van Martje en Wopke:
1 Gerbrich Andringa, geboren op zondag 26 september 1965 in Jistrum ( Tietjerksteradeel ).
2 Rinse Andringa.
3 Egbert Anne Andringa.
198 Berendtje Venema is geboren op donderdag 15 augustus 1929, dochter van Pieter Venema (zie 154) en Sjoukje Broos. Berendtje is overleden op maandag 10 januari 2005, 75 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum op Begraafplaats Lindenhof. Berendtje trouwde met Warner Bangma. Warner is geboren op woensdag 30 mei 1928. Warner is overleden op dinsdag 12 juli 2005, 77 jaar oud. Hij is begraven in Dokkum op Begraafplaats Lindenhof.
199 Lambertus Jan Venema is geboren op dinsdag 10 april 1945 in De Zwette ( Leeuwarden ), zoon van Pieter Venema (zie 154) en Sjoukje Broos. Lambertus is overleden op donderdag 14 maart 2013 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 20 maart 2013 in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei. Lambertus trouwde met A. Ernst.
200 Jan Venema is geboren op donderdag 28 november 1957 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Venema (zie 182) en Maaike Bosma. Jan is overleden op zondag 15 november 1998, 40 jaar oud. Hij is begraven in Hardegarijp op de Begraafplaats van de Hofkerk. Jan trouwde met Lilian Baudoin.
Kinderen van Jan en Lilian:
1 Danny Venema.
2 Natascha Venema.
201 Gatske Zegers, dochter van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Gatske trouwde met Linco.
Kinderen van Gatske en Linco:
1 Christian.
2 Thomas.
3 Maurits.
202 Sjoukje Zegers, dochter van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Sjoukje trouwde met Pieter.
Kind van Sjoukje en Pieter:
1 Niels.
203 Eetze Zegers, zoon van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Eetze trouwde met Lianne.
Kind van Eetze en Lianne:
1 Thomas Zegers.
204 Aagje Zegers, dochter van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Aagje trouwde met Jan.
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Carlijne.
2 Olivia.
205 Geertje Zegers, dochter van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Geertje trouwde met Harmen.
206 Berend Zegers, zoon van Gelein Zegers en Trijntje Venema (zie 183). Berend trouwde met Cherelle.
207 Jitske Catharina (Jikke) Adema is geboren op donderdag 12 december 1946 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Adema (zie 191) en Helena Bouma. Jikke is overleden op maandag 14 april 2014 in Elburg, 67 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 19 april 2014 in Elburg op Begraafplaats Oostelijke Rondweg. Jikke trouwde met Lammert van Wezep. Lammert is geboren op dinsdag 15 juni 1943. Lammert is overleden op dinsdag 26 november 2019, 76 jaar oud. Hij is begraven in Elburg op Begraafplaats Oostelijke Rondweg.

Index (1207 personen)

Carlijne [Dochter van 204]  204,1
Cherelle [Partner van 206]  206
Christian [Zoon van 201]  201,1
Harmen [Partner van 205]  205
Jan [Partner van 204]  204
Lianne [Partner van 203]  203
Linco [Partner van 201]  201
Maurits [Zoon van 201]  201,3
Niels [Zoon van 202]  202,1
Olivia [Dochter van 204]  204,2
Pieter [Partner van 202]  202
Thomas [Zoon van 201]  201,2
Adema, Anna (†<2017) [Dochter van 148]  148,1
Adema, Egbert (*07-04-1904, †24-01-1993) [Nummer 148]  148; 196; 197
Adema, Gerard [Zoon van 191]  191,3
Adema, Gjalt (*18-04-1826, †24-05-1888) [Partner van 42]  42; 73
Adema, Gjalt (*08-03-1889, †08-06-1921) [Nummer 146]  146; 189; 190; 191; 192
Adema, Hendrik (*06-05-1918, †05-10-1998) [Nummer 191]  191; 207
Adema, Jitske Catharina (Jikke) (*12-12-1946, †14-04-2014) [Nummer 207]  207
Adema, Klaarke (*06-05-1948) [Dochter van 190]  190,1
Adema, Korneliske (*26-04-1914, †10-06-1995) [Nummer 189]  189
Adema, Liekele (*12-05-1950) [Dochter van 191]  191,7
Adema, Magdalena Jitske (Magda) (*28-08-1944, †26-04-2015) [Dochter van 191]  191,5
Adema, Martje (*14-07-1920) [Nummer 192]  192
Adema, Martje (*08-02-1937, †08-03-2017) [Nummer 197]  197
Adema, Nico (Niek) [Zoon van 191]  191,2
Adema, NN NN (levenloos *09-11-1961) [Kind van 190]  190,2
Adema, Sijtske (Syt) (*12-03-1933) [Nummer 196]  196
Adema, Teije (Feije) (*29-09-1915, †09-09-1990) [Nummer 190]  190
Adema, Teye Gjalts (*02-02-1793, †19-08-1865) [Schoonvader van 42]  42
Adema, Teye Gjalts (*23-10-1865, †07-01-1953) [Nummer 73]  73; 146; 147; 148
Adema, Tineke [Dochter van 191]  191,1
Adema, Trijntje Akke (*28-10-1942, †25-03-2013) [Dochter van 191]  191,4
Adema, Trijntje Minnes (*08-07-1850, †02-07-1891) [Schoonmoeder van 59]  59
Adema, Wyke [Dochter van 148]  148,2
Adema, Wytske (*24-02-1896, †06-07-1973) [Nummer 147]  147; 193; 194; 195
Akker, Trijntje Alberts van (*28-11-1827, †05-07-1887) [Schoonmoeder van 54]  54
Andries, Janke [Schoonmoeder van 2]  2
Andringa, Berend (*11-08-1936) [Zoon van 130]  130,1
Andringa, Berend Sytzes (*14-06-1863, †01-12-1914) [Schoonvader van 130]  130
Andringa, Catrinus (*17-12-1907, †08-07-1991) [Partner van 130]  130
Andringa, Egbert Anne [Zoon van 197]  197,3
Andringa, Gerbrich (*26-09-1965) [Dochter van 197]  197,1
Andringa, Rinse [Zoon van 197]  197,2
Andringa, Rinze (*08-08-1905, †20-11-1982) [Schoonvader van 197]  197
Andringa, Roelof Willem (*27-09-1938) [Zoon van 130]  130,2
Andringa, Wopke (*26-06-1932, †16-12-2022) [Partner van 197]  197
Annema, Geert (*31-12-1905, †28-05-1969) [Partner van 129]  129
Annema, Heinze (*28-09-1907, †15-04-1988) [Partner van 110]  110
Annema, Pieter (*05-09-1878, †19-09-1945) [Schoonvader van 129]  129
Annema, Pieter (*22-04-1936) [Zoon van 129]  129,1
Annema, Pieter Heinzes (*03-07-1877, †18-12-1961) [Schoonvader van 110]  110
Annema, Roelof (*29-10-1939, †24-11-2017) [Zoon van 129]  129,2
Apol, Andries (*03-09-1861, †04-02-1926) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 94]  94,3
Aukes, Jeltje (*12-03-1729, †10-01-1817) [Schoonmoeder van 7]  7
Bakker, Antje Cornelia (*14-06-1878, †13-04-1937) [Schoonmoeder van 141]  141
Bangma, Warner (*30-05-1928, †12-07-2005) [Partner van 198]  198
Baron, Karst Oenes (*±1767, †28-09-1840) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 30]  30
Baudoin, Lilian [Partner van 200]  200
Beekhuizen, Josina van (*31-10-1887, †19-06-1969) [Schoonmoeder van 173]  173
Berends, Jitske (*?-04-1767, †26-11-1848) [Schoonmoeder van 16]  16
Berg, Aaltje van der (*06-08-1891, †23-10-1978) [Dochter van 75]  75,2
Berg, Aaltje Jans van der (*15-02-1868, †11-02-1927) [Nummer 77]  77
Berg, Albert van der (*06-02-1898, †21-01-1903) [Zoon van 75]  75,5
Berg, Albert Jans van der (*21-01-1859, †21-05-1859) [Zoon van 46]  46,1
Berg, Albert Jans van der (*28-04-1860, †08-06-1864) [Zoon van 46]  46,2
Berg, Albert Jans van der (*26-07-1864, †12-07-1941) [Nummer 76]  76
Berg, Albert Keimpes van den (*?-12-1790, †28-01-1882) [Schoonvader van 46]  46
Berg, Aldert van der (*21-09-1902, †05-10-1902) [Zoon van 75]  75,7
Berg, Anne Jans van der (*31-10-1865, †28-07-1868) [Zoon van 46]  46,6
Berg, Antje Jans van der (*16-06-1870, †04-01-1942) [Nummer 78]  78
Berg, Betske Jans van den (*14-03-1872, †18-02-1909) [Nummer 79]  79
Berg, Hendrikje van der (*29-08-1900, †02-04-1992) [Dochter van 75]  75,6
Berg, Hendrikje van den (*19-03-1906, †21-05-1981) [Nummer 149]  96; 149; 172
Berg, Jan van den (*19-07-1890, †09-08-1890) [Zoon van 75]  75,1
Berg, Jan van der (*31-07-1893, †11-08-1893) [Zoon van 75]  75,3
Berg, Jan van der (*03-10-1894, †18-10-1894) [Zoon van 75]  75,4
Berg, Jan van den (*23-05-1908) [Zoon van 81]  81,3
Berg, Jan Alberts van der (*13-04-1833, †25-04-1911) [Partner van 46]  46; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81
Berg, Jantje van der (*±1914, †30-10-1916) [Dochter van 81]  81,8
Berg, Jantje Jans van der (*12-11-1861, †31-01-1937) [Nummer 74]  74
Berg, Keimpe Jans van den (*30-04-1880, †05-01-1961) [Nummer 81]  81; 149
Berg, NN NN van der (levenloos *06-08-1913) [Zoon van 81]  81,6
Berg, NN NN van den (levenloos *06-08-1913) [Zoon van 81]  81,7
Berg, Oeds van den (*28-11-1911, †27-07-1954) [Zoon van 81]  81,5
Berg, Rijkje Jans van der (*02-01-1876, †20-01-1959) [Nummer 80]  80
Berg, Sijbren van den (*08-12-1917, †15-06-1997) [Zoon van 81]  81,9
Berg, Sybren Jans van der (*23-12-1862, †18-03-1944) [Nummer 75]  75
Berg, Tjitske van den (*10-03-1910, †08-08-1981) [Dochter van 81]  81,4
Berg, Trijntje van den (*09-11-1904, †15-04-1935) [Dochter van 81]  81,1
Bergsma, Jan (*±1864) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 61]  61; 61,1
Bijlsma, Geertje (*04-07-1916, †02-03-2000) [Nummer 136]  136
Bijlsma, Grietje (*03-09-1890) [Schoonmoeder van 168]  168
Bijlsma, Harmen (*20-04-1909, †02-06-1912) [Zoon van 68]  68,2
Bijlsma, Harmen (*08-05-1918, †01-12-1943) [Zoon van 68]  68,6
Bijlsma, Hendrikje (*23-02-1914, †15-07-2002) [Nummer 135]  135
Bijlsma, Maria (*02-09-1925, †17-11-1980) [Dochter van 68]  68,8
Bijlsma, Minke [Dochter van 137]  137,2
Bijlsma, Sape [Zoon van 137]  137,1
Bijlsma, Sape (*19-12-1933, †02-04-2012) [Zoon van 134]  134,1
Bijlsma, Sape Sybrens (*25-02-1881, †20-04-1936) [Partner van 68]  34; 68; 134; 135; 136; 137
Bijlsma, Sijbe (*19-11-1919) [Nummer 137]  137
Bijlsma, Simon (*13-09-1911, †19-04-1979) [Nummer 134]  134
Bijlsma, Sybren (*15-11-1906, †14-06-1992) [Zoon van 68]  68,1
Bijlsma, Sybren Symens (*20-07-1854, †16-06-1918) [Schoonvader van 68]  68
Bleeker, Jacob (*24-08-1885, †14-11-1961) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 61]  61
Bloemhof, Gertje Sapes (*31-05-1853, †20-07-1905) [Schoonmoeder van 68]  68
Blom, Janke Hanzes (*29-04-1798, †21-09-1873) [Schoonmoeder van 27]  27
Boer, de [Partner van 183]  183
Boer, Doetje de (*24-10-1896, †08-10-1987)  34
Boer, Elizabeth de (*29-09-1916, †03-10-2001) [Partner van 105]  105
Boer, Jan de (*15-06-1883, †17-09-1958) [Schoonvader van 105]  105
Boer, Lutske de (*21-12-1880, †24-09-1944) [Schoonmoeder van 167]  167
Boersma, Baukjen Egberts (*?-10-1749, †01-09-1811) [Schoonmoeder van 11]  11
Boonstra, Anne Folkerts (*±1795, †07-11-1851) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 25]  25
Boonstra, Aukje (*20-08-1868, †07-04-1902) [Schoonmoeder van 152]  152
Boonstra, Bein Harrits (*15-07-1876, †16-05-1951) [Schoonvader van 170]  170
Boonstra, Eelkje Beines (*15-07-1856, †03-06-1887) [Schoonmoeder van 61]  61
Boonstra, Elizabeth (*05-01-1920, †19-02-2010) [Partner van 170]  170
Boonstra, Harrit Hendriks (*15-02-1876, †01-03-1939) [Schoonvader van 103]  103
Boonstra, Janke Gabes (*27-02-1768, †13-01-1848) [Dochter van 2]  2,1
Boonstra, Trijntje (Tine) (*08-11-1916, †22-06-1967) [Partner van 103]  103
Boorsma, Hielke (*±1875) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 59]  59
Bos, Hendrikjen Hendriks (*14-09-1782, †13-12-1850) [Schoonmoeder van 24]  24
Bosch, Hendrikje (*24-06-1894, †11-01-1973) [Schoonmoeder van 176]  176
Bosgra, Grietje Okkes (*20-02-1807, †16-07-1859) [Schoonmoeder van 34]  34
Boskma, Trijntje Klazes (*22-10-1837, †09-02-1900) [Schoonmoeder van 72]  72
Bosma, Anne (*07-05-1905, †08-01-1937) [Schoonvader van 182]  182
Bosma, Antje Rinzes (*30-09-1833, †20-03-1920) [Schoonmoeder van 58]  58
Bosma, Geertje Hendriks (*22-02-1805, †06-02-1874) [Partner van 20]  20; 29; 30; 31; 32; 33
Bosma, Hendrik Berends (*?-02-1766, †29-10-1846) [Schoonvader van 20]  20
Bosma, Maaike (*07-03-1931, †10-03-2012) [Partner van 182]  182; 200
Bosma, Wietze (*22-04-1890, †10-05-1949) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 88]  88
Bosman, Taeke (*29-12-1931, †22-10-1998) [Partner van 179]  179
Bouma, Grietje Gerbens (*?-12-1771, †20-09-1819) [Schoonmoeder van 20]  20
Bouma, Helena (*28-12-1919, †29-11-1986) [Partner van 191]  191; 207
Bouma, Kornelis (*05-07-1878, †07-02-1963) [Schoonvader van 167]  167
Bouma, Liekele (*12-07-1875, †02-03-1942) [Schoonvader van 191]  191
Bouma, Lutske (*13-06-1862, †02-12-1931) [Schoonmoeder van 121]  121
Bouma, Minne Mients (*31-03-1817, †07-07-1889) [Schoonvader van 66]  66
Bouma, Sjoukje (*29-07-1879, †19-10-1957) [Partner van 66]  66; 132
Bouma, Sybe Jans (*?-12-1785, †23-07-1837)  30
Bouma, Trijntje (*±1914) [Partner van 167]  167
Brander, Harmen (*27-11-1889, †11-04-1967) [Partner van 92]  92
Brander, Hinne Ebes (*07-12-1858, †19-05-1926) [Schoonvader van 92]  92
Brink, Hendrik van den (*06-09-1914, †11-09-1979) [Partner van 173]  173
Brink, Marinus Hendrikus van den (*06-05-1879, †11-05-1954) [Schoonvader van 173]  173
Broekens, Freerkje Joostes (*16-01-1829, †09-11-1912) [Schoonmoeder van 71]  71
Broekstra, Grietje [Schoonmoeder van 76]  76
Broekstra, Grietje (*23-10-1873, †10-03-1951) [Partner van 76]  76
Broersma, Jan (*14-09-1888, †28-07-1967) [Schoonvader van 175]  175
Broersma, Jitske (*12-05-1922, †18-08-1999) [Partner van 175]  175
Broos, Lambertus Jans (*17-08-1881, †27-10-1951) [Schoonvader van 154]  154
Broos, Sjoukje (*19-02-1906, †25-06-2002) [Partner van 154]  154; 198; 199
Brouwer, Froukje (*02-11-1929, †04-12-2008) [Partner van 172]  172
Brouwer, Jan (*04-03-1899, †06-03-1973) [Schoonvader van 172]  172
Brouwer, Johannes Geerts (*27-12-1869, †03-02-1941) [Getuige bij overlijdensaangifte van 54] [Getuige bij overlijdensaangifte van 65]  54; 65
Brouwer, Tietje (*19-07-1895, †12-10-1977) [Schoonmoeder van 171]  171
Buren, Sietze van (*22-10-1921, †24-10-2017) [Partner van 194]  194
Buruma, Hendrik Sjoukes (*27-04-1846, †15-06-1905) [Schoonvader van 146] [Schoonvader van 127]  127; 146
Buruma, Jan Hendriks (*20-12-1902, †27-03-1974) [Partner van 127]  127
Buruma, Jitske (*09-12-1889, †09-12-1969) [Partner van 146]  146; 189; 190; 191; 192
Buruma, NN NN (levenloos *26-09-1941) [Zoon van 127]  127,1
Coenradi, Egbert Johannes (*?-04-1804, †10-03-1883) [Schoonvader van 35]  35
Coenradi, Folke Hattums (*±1798, †12-08-1869) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 25] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 34] [Getuige bij geboorteaangifte van 51]  25; 34; 51
Conradi, Geertje Egberts (*05-11-1829, †18-01-1900) [Partner van 35]  35
Cornelissen, Christiaan (*1946) [Zoon van 141]  141,2
Cornelissen, Christiaan Johannes (*05-11-1874, †08-04-1952) [Schoonvader van 141]  141
Cornelissen, Gerard (*11-04-1919, †09-04-2011) [Partner van 141]  141
Cornelissen, Paulina (*1943) [Dochter van 141]  141,1
Dijk, Alle Sytzes (*04-01-1852, †03-10-1936) [Schoonvader van 85]  85
Dijk, Grietje Alles (*07-04-1882, †17-06-1966) [Partner van 85]  85; 159
Dijkstra, Bindert (*09-03-1867, †07-12-1940) [Getuige bij overlijdensaangifte van 30]  30
Dijkstra, Doeije Jurjens (*07-10-1822, †06-12-1879) [Getuige bij geboorteaangifte van 51]  51
Dijkstra, Gerlofske (*07-03-1858, †29-04-1921) [Schoonmoeder van 147]  147
Dijkstra, Hylkje Wybes (*08-01-1764, †11-05-1827) [Schoonmoeder van 13]  13
Dijkstra, Sijbren (*13-10-1864, †05-05-1918) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 68] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 57] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 61] [Getuige bij overlijdensaangifte van 55]  55; 57; 61; 68
Dijkstra, Sjieuwke (*06-09-1890, †26-03-1978) [Partner van 69]  69; 138; 139; 140; 141; 142
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds (*?-11-1802, †29-07-1874) [Schoonmoeder van 30] [Schoonmoeder van 30]  30; 30
Dijkstra, Taede Hendriks (*16-05-1858, †17-03-1905) [Schoonvader van 69]  69
Dijkstra, Wytske Doeyes (*12-03-1822, †27-02-1886) [Schoonmoeder van 63]  63
Douma, Bouwe (*20-02-1845) [Getuige bij overlijdensaangifte van 55]  55
Douma, Douwe Fedde (*?-09-1808, †19-08-1883) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 52]  52
Douma, Jan Rinzes (*09-01-1914, †13-09-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 34]  34
Douma, Tjimkje Rinzes (Thelma) (*31-03-1868, †02-05-1934) [Schoonmoeder van 62]  62
Dupon, Trijntje Liebbes (*01-01-1878, †04-03-1959) [Schoonmoeder van 185]  185
Durkstra, Jan (*09-12-1878, †22-11-1948) [Schoonvader van 100]  100
Durkstra, Jantje (*29-12-1905, †24-02-1989) [Partner van 100]  100
Duyff, Anke (*09-12-1896, †20-08-1978) [Partner van 153]  153
Duyff, Meindert (*20-11-1858, †01-08-1931) [Schoonvader van 153]  153
Eekerk, Antje (*05-03-1896, †01-04-1896) [Dochter van 51]  51,3
Eekerk, Bokke (*11-09-1894, †14-02-1974) [Zoon van 51]  51,2
Eekerk, Hendrik (*15-03-1890, †15-04-1895) [Zoon van 51]  51,1
Eekerk, Hendrik Koenraads (*18-07-1831, †26-12-1871) [Partner van 29]  29; 50; 51; 51; 52; 52
Eekerk, Koenraad (*14-02-1864, †06-12-1932) [Nummer 51]  29; 51
Eekkerk, Coenraad Hendriks (*15-04-1797, †14-10-1868) [Schoonvader van 29]  29
Eekkerk, Geert Hendriks (*31-07-1860, †17-01-1944) [Nummer 50]  50
Eekkerk, Grietje (*09-01-1890, †04-06-1981) [Dochter van 50]  50,1
Eekkerk, Hendrik (*14-07-1892, †12-09-1892) [Zoon van 50]  50,2
Eekkerk, Hendrik (*10-04-1894, †09-08-1969) [Zoon van 50]  50,3
Ekerk, Geertje (*27-04-1868, †21-04-1928) [Nummer 52]  29; 52
Elderhuis, Douwe (*20-11-1894, †07-03-1971) [Schoonvader van 192]  192
Elderhuis, Egbert (*14-12-1918) [Partner van 192]  192
Elsinga, Adriaantje Klazes (*30-10-1814, †18-07-1898) [Schoonmoeder van 47]  47
Elverdink, Akke (*12-05-1923, †09-02-2011) [Partner van 137]  137
Elverdink, Anne (*20-09-1899, †29-06-2002) [Schoonvader van 137]  137
Elzinga, Antje (*14-03-1870, †09-07-1905) [Schoonmoeder van 101]  101
Elzinga, Lammert Bruins (*28-10-1802, †07-07-1836) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 30]  30
End, Tiete Tjeerds (Tjitte) van der (*24-06-1820, †24-01-1884) [Schoonvader van 45]  45
Ende, Grietje Tjittes van der (*18-01-1852, †07-04-1893) [Partner van 45]  45
Epema, Froukjen (*29-03-1899, †24-02-1993) [Schoonmoeder van 181]  181
Ernst, A. [Partner van 199]  199
Ernst, Janke (*28-04-1873, †18-08-1946) [Schoonmoeder van 114]  114
Essen, Christiaan Paulus van (*19-08-1901) [Getuige bij overlijdensaangifte van 54] [Getuige bij overlijdensaangifte van 65]  54; 65
Faber, Albert (*26-03-1910, †29-12-1981) [Nummer 166]  166
Faber, Albert Doekes (*16-02-1838, †04-08-1920) [Schoonvader van 93]  93; 93
Faber, Anna (*±1921) [Nummer 168]  168
Faber, Antje (*03-05-1899, †25-12-1986) [Partner van 107]  107; 180; 181
Faber, Bauke Jitses (*12-05-1856, †19-01-1941) [Schoonvader van 107]  107
Faber, Doeke (*22-11-1913) [Nummer 167]  167
Faber, Klaas (*20-10-1911) [Zoon van 93]  93,2
Faber, Pietje Jobs (*21-10-1793, †17-06-1876) [Schoonmoeder van 48]  48
Faber, Wobbe (*>1940, †21-03-1946) [Zoon van 167]  167,1
Faber, Wobbe Alberts (*11-04-1879, †12-12-1921) [Partner van 93]  93; 166; 167; 168
Falkena, Johannes (*24-01-1848, †06-04-1937) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 63] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 59] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 68] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 57]  52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 63; 68
Feersma Hoekstra, Gjalt (*21-10-1869, †29-04-1938) [Schoonvader van 125]  125
Feersma Hoekstra, Jan (*06-04-1895, †12-03-1983) [Partner van 125]  125
Feersma Hoekstra, Roelof (*23-08-1931, †17-12-1964) [Zoon van 125]  125,1
Feitsma, Antje Harmens (*22-02-1860, †20-11-1937) [Partner van 71]  71; 144
Feitsma, Harmen Petrus (*15-01-1822, †10-05-1873) [Schoonvader van 71]  71
Flipse, Elise (*05-04-1891) [Partner van 91]  91
Flipse, Jacobus Johannis (*17-04-1860, †03-06-1947) [Schoonvader van 91]  91
Fokkema, Hinke (*07-02-1825, †15-03-1896) [Dochter van 13]  13,1
Fokkema, Rypke Ages (*02-02-1795, †20-04-1856) [Partner van 13]  13
Fokkema, Theunis Klases (*±1800, †26-10-1880) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 25]  25,4
Fokkens, Age Piers (*02-03-1818, †31-10-1891) [Schoonvader van 31]  31
Fokkens, Lijsbeth Ages (*23-08-1848, †24-01-1885) [Partner van 31]  31; 58; 59; 60; 61; 62
Fokkes, Age (†?-07-1815) [Schoonvader van 13]  13
Folkers, Hermina Friederika (*21-11-1888) [Schoonmoeder van 162]  162
Folkerts, Jan [Schoonvader van 4]  4
Frankena, Antje Jacobs (*30-12-1906, †06-01-1907) [Dochter van 89]  89,2
Frankena, Hans Aukes (*10-08-1842, †05-01-1928) [Schoonvader van 89]  89
Frankena, Hans Jacobs (*22-03-1900, †27-02-1963) [Zoon van 89]  89,1
Frankena, Jacob Hanses (*29-04-1877, †17-11-1933) [Partner van 89]  89
Frankena, Sjouke Jacobs (*30-12-1906, †02-01-1907) [Zoon van 89]  89,3
Frieswijk, Arend (*20-10-1863, †12-02-1928) [Schoonvader van 102]  102
Frieswijk, Bauke (*30-12-1901, †06-10-1959) [Partner van 102]  102
Gabes, Rinske (*30-01-1772, †25-08-1857) [Dochter van 2]  2,2
Gabes, Sipke (†<1743) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5
Geerts, Aaltje (*?-03-1767, †08-03-1827) [Partner van 8]  8; 19
Geerts, Geert (*25-10-1787) [Zoon van 6]  6,1
Geerts, Henke (*±1705) [Partner van 1]  1; 2; 3; 4; 5
Geerts, Lijsbert (*18-06-1765, †02-02-1808) [Nummer 7]  7
Geerts, Sybrig (Sijbrigje) (*06-10-1777, †04-06-1815) [Dochter van 4]  4,7
Geerts, Trijntje (*01-10-1771, †04-12-1815) [Nummer 10]  10
Geest, Jacob Jochems van der (*±1784, †01-03-1827) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 25]  25
Gerbens, Andries (*20-02-1910, †30-12-1999) [Zoon van 90]  90,2
Gerbens, Andries Aedes (*30-10-1857, †22-09-1923) [Schoonvader van 90]  90
Gerbens, Antje (*22-06-1917) [Dochter van 90]  90,3
Gerbens, Pieter (*18-10-1880, †02-10-1965) [Partner van 90]  90
Gerbens, Sjouke (*07-06-1907, †18-12-1966) [Zoon van 90]  90,1
Glas, Klaas Everts (*30-01-1844, †06-01-1894) [Schoonvader van 61]  61
Glas, Klaasje (*26-08-1894, †13-03-1959) [Partner van 61]  61
Graaf, Fokke Lammerts de (*?-01-1778, †11-12-1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 25] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 25]  25,2; 25,3
Graaf, Trijntje de (*29-01-1894, †04-05-1974) [Schoonmoeder van 142]  142
Grijpstra, Tjitske Gerrits (*27-11-1822, †11-02-1909) [Schoonmoeder van 74]  74
Groenendal, Jacob (*15-05-1880, †12-04-1947) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 59] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 57]  57; 59
Grondsma, Grietje Klazes (*16-09-1821, †07-11-1861) [Schoonmoeder van 45]  45
Groot, Evert Sijbes de (†1788) [Schoonvader van 10]  10
Groot, Japke de (*17-02-1898, †19-02-1988) [Partner van 152]  152
Groot, Klaas de (*30-10-1866, †15-04-1943) [Schoonvader van 152]  152
Groot, Martje de (*04-01-1881, †15-05-1968) [Schoonmoeder van 156]  156
Groot, Sijbe Everts de (*?-02-1765, †16-05-1826) [Partner van 10]  10
Haag, Bauke van der [Zoon van 181]  181,1
Haag, Bauke Bendert van der (*26-10-1907, †21-04-1963) [Schoonvader van 181]  181
Haag, Hendrik Jacobs van der (*14-09-1853, †17-02-1895) [Schoonvader van 61]  61; 61
Haag, Jan van der [Zoon van 181]  181,2
Haag, Trijntje Hendriks van der (*06-08-1882, †04-08-1913) [Partner van 61]  61; 114; 115; 116
Haag, Ysbrand van der (*18-02-1936, †09-09-2012) [Partner van 181]  181
Haakma, Klaaske (*06-02-1886, †06-09-1977) [Schoonmoeder van 140]  140
Haan, Akke de (*25-02-1858, †11-06-1930) [Partner van 43]  43
Haan, Evert Boeles de (*01-10-1817, †13-11-1899) [Schoonvader van 43] [Schoonvader van 43]  43; 43
Haan, Foppe de (*14-12-1899, †16-05-1985) [Partner van 121]  121
Haan, Hendrik Foppes de (*04-04-1863, †17-03-1952) [Schoonvader van 121]  121
Haan, Korneliske Gerardus de (*09-12-1862, †09-11-1939) [Schoonmoeder van 146] [Schoonmoeder van 127]  127; 146
Haan, Sytske de (*05-09-1842, †30-05-1900) [Partner van 43]  43
Hansma, Tjitske (*16-09-1884) [Schoonmoeder van 120]  120
Harkes, Sipke (*?-08-1723, †<1817) [Schoonvader van 7]  7
Heeringa, Geertje (*25-11-1907) [Partner van 161]  161
Heeringa, Watse (*18-07-1875, †19-11-1966) [Schoonvader van 161]  161
Heide, Bauke Rijkeles van der (*?-04-1803, †11-03-1878) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48]  48
Heide, Freerkje Sjuks van der (*28-04-1883, †22-11-1963) [Schoonmoeder van 99]  99
Heide, Froukje van der (*27-06-1927, †12-02-2019) [Partner van 188]  188
Heide, Janke van der (*09-04-1898, †31-12-1978) [Schoonmoeder van 187]  187
Heide, Jantje Jans van der (*09-07-1865, †20-08-1898) [Schoonmoeder van 144]  144
Helder, Hans Jan (*±1786) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 25]  25
Helder, Janke Hanzes (*30-11-1809, †17-01-1864) [Schoonmoeder van 30]  30
Hellinga, Jisseltje Jans (*31-03-1865, †03-11-1929) [Schoonmoeder van 130]  130
Hellinga, Klasina Hendriks (*20-11-1849, †17-10-1912) [Schoonmoeder van 84]  84
Heringa, Wikke (*19-04-1883, †05-02-1972) [Schoonmoeder van 165]  165
Hiddema, Pieter Jans (*27-01-1882, †06-06-1961) [Schoonvader van 112]  112
Hiddema, Trijntje (*08-07-1905, †07-11-1977) [Partner van 112]  112
Hiemstra, Eelze (*29-03-1828, †29-07-1911) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48]  48
Hilboezen, Trijntje (*25-06-1876, †24-08-1929) [Schoonmoeder van 191]  191
Hoeksma, Sieger Pieters (*16-06-1883, †09-03-1943) [Schoonvader van 99]  99
Hoeksma, Trijntje (*16-07-1905, †27-07-1996) [Partner van 99]  99
Hoekstra, Elisabeth (*04-09-1889, †12-05-1968) [Schoonmoeder van 174]  174
Hoekstra, Gerben Klazes (*07-05-1809, †28-09-1857) [Schoonvader van 30]  30; 30
Hoekstra, Harmen Hendriks (*25-10-1808, †14-10-1852) [Schoonvader van 33]  33
Hoekstra, Hendrikje Harmens (*24-02-1848, †03-06-1887) [Partner van 33]  33; 63; 64; 65; 66; 67; 68
Hoekstra, Jeltje Meints (*10-03-1856, †16-01-1941) [Schoonmoeder van 67]  67
Hoekstra, Meindert (*11-06-1892, †27-01-1960) [Schoonvader van 117]  117
Hoekstra, Rinske Gerbens (*05-05-1835, †17-05-1861) [Partner van 30]  30
Hoekstra, Tetje (*20-06-1918, †04-02-1991) [Partner van 117]  117
Hofstra, Arie (*09-10-1928, †19-03-2007) [Partner van 195]  195
Hofstra, Klaas Tettes (*29-07-1848, †30-10-1929) [Schoonvader van 88]  88
Hofstra, Klaaske Jans (*10-12-1818, †11-08-1917) [Schoonmoeder van 32]  32
Hofstra, Tietje (*21-12-1879, †01-08-1958) [Partner van 88]  88
Hogendonk, Antje Bastiaans (*19-11-1831, †31-05-1923) [Partner van 34]  30,10; 34; 68
Hogendonk, Bastiaan (*26-04-1800, †06-02-1876) [Schoonvader van 34]  34
Homsma, Joukje (*11-06-1894, †11-09-1948) [Schoonmoeder van 117]  117
Hooghiemstra, Durk Willems (*?-03-1798, †20-08-1866) [Schoonvader van 37]  37
Hooghiemstra, Gjalt Dirks (*03-12-1822, †29-07-1899) [Getuige bij geboorteaangifte van 52]  52
Hooghiemstra, Jan (*11-05-1893, †13-07-1964)  34
Hooghiemstra, Sytske (*26-09-1840, †10-08-1915) [Partner van 37]  37; 71; 72
Hoogland, Wouter (*14-12-1887, †24-10-1961) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 68]  68,6
Hooyenga, Antje (*16-05-1893, †30-08-1965) [Partner van 97]  97; 173
Hooyenga, Hedzer Gerrits (*06-05-1868, †31-05-1929) [Schoonvader van 97]  97
Hospers, Gerrit (*09-01-1901, †30-10-1983) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 59]  59
Houten, Baukje van (*02-08-1894, †05-06-1983) [Schoonmoeder van 124]  124
Huisenga, Johannes Tjallings (*±1777, †02-05-1815) [Schoonvader van 21]  21
Huisenga, Tjalling Johannes (*29-06-1804, †03-04-1891) [Partner van 21]  21; 25,2; 34; 35; 36; 37
Huising, Okke (*19-05-1865, †25-02-1909) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 25]  25
Huisinga, Antje Tjallings (*15-10-1826, †20-06-1827) [Dochter van 21]  21,1
Huisinga, Antje Tjallings (*09-12-1830, †19-03-1831) [Dochter van 21]  21,3
Huisinga, Antje Tjallings (*07-09-1834, †09-10-1930) [Nummer 36]  36; 70
Huisinga, Frans (*26-05-1838, †21-06-1839) [Zoon van 21]  21,8
Huisinga, Frans (*30-05-1840, †11-11-1919) [Nummer 37]  37; 71; 72
Huisinga, Jan Franzes (*07-03-1879, †11-03-1880) [Zoon van 37]  37,8
Huizenga, Antje Franzes (*08-11-1871, †14-02-1874) [Dochter van 37]  37,4
Huizenga, Grietje Johannes (*03-07-1859, †09-01-1949) [Dochter van 34]  34,4
Huizenga, Jan Franzes (*02-04-1881, †21-05-1881) [Zoon van 37]  37,9
Huizenga, Johannes Franzes (*01-10-1874, †05-02-1914) [Zoon van 37]  37,6
Huizenga, Sytske (*04-02-1889, †22-03-1955) [Nummer 144]  144; 184; 185; 186; 187; 188
Huizenga, Wipkje Franzes (*08-11-1871, †14-01-1937) [Dochter van 37]  37,5
Huizinga, Anne Johannes (*24-02-1873, †12-08-1925) [Zoon van 34]  34,9
Huizinga, Bastiaan Johannes (*19-04-1854, †02-12-1882) [Zoon van 34]  34,2
Huizinga, Baukje (*25-01-1859, †11-01-1913) [Dochter van 35]  35,2
Huizinga, Baukje Franzes (*13-03-1869, †25-01-1953) [Nummer 72]  72; 145
Huizinga, Baukje Johannes (*18-05-1867, †12-04-1917) [Dochter van 34]  34,7
Huizinga, Catharina Johannes (*02-03-1870, †12-01-1966) [Dochter van 34]  34,8
Huizinga, Dirk Franzes (*23-05-1866, †15-01-1950) [Zoon van 37]  37,2
Huizinga, Eelke Tjallings (*28-09-1848, †15-07-1849) [Zoon van 21]  21,10
Huizinga, Eelkje (*18-02-1837, †01-06-1837) [Dochter van 21]  21,6
Huizinga, Egbert (*03-07-1856, †07-06-1915) [Zoon van 35]  35,1
Huizinga, Frans (*18-02-1837, †21-06-1837) [Zoon van 21]  21,7
Huizinga, Frans (*11-07-1863, †24-07-1863) [Zoon van 35]  35,5
Huizinga, Frans Johannes (*25-02-1862, †05-02-1940) [Zoon van 34]  34,5
Huizinga, Gjalt Franzes (*04-11-1877, †16-05-1950) [Zoon van 37]  37,7
Huizinga, Jan (*06-01-1868, †30-06-1868) [Zoon van 35]  35,9
Huizinga, Jan Franzes (*20-04-1882, †05-12-1916) [Zoon van 37]  37,10
Huizinga, Jan Johannes (*26-08-1856, †24-09-1939) [Zoon van 34]  34,3
Huizinga, Jan Tjallings (*15-01-1832, †26-01-1900) [Nummer 35]  35
Huizinga, Janke (*03-10-1860, †30-11-1860) [Dochter van 35]  35,3
Huizinga, Janke (*23-05-1869, †28-08-1945) [Dochter van 35]  35,10
Huizinga, Johannes (*22-11-1861, †19-12-1880) [Zoon van 35]  35,4
Huizinga, Johannes Tjallings (*02-09-1828, †19-06-1925) [Nummer 34]  34
Huizinga, NN NN (levenloos *04-08-1870) [Dochter van 35]  35,11
Huizinga, Pieter (*11-07-1863, †28-07-1863) [Zoon van 35]  35,6
Huizinga, Pieter (*19-12-1864, †03-02-1865) [Zoon van 35]  35,7
Huizinga, Pieter (*20-12-1864, †30-01-1922) [Zoon van 35]  35,8
Huizinga, Rinze Johannes (*30-10-1864) [Zoon van 34]  34,6
Huizinga, Tjalling (*21-08-1873, †17-04-1935) [Zoon van 35]  35,12
Huizinga, Tjalling Franzes (*04-03-1864, †19-09-1950) [Nummer 71]  71; 144
Huizinga, Tjalling Johannes (*31-10-1851, †11-09-1929) [Zoon van 34]  34,1
Iest, Maaike van der (*09-11-1885, †13-11-1935) [Schoonmoeder van 105]  105
IJska, Andries (*26-08-1854, †24-02-1939) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 88]  88
IJtsma, Klaas (*31-01-1891, †04-10-1963) [Schoonvader van 124]  124
Inia, Aukje Meinderts (*17-08-1871, †30-03-1956) [Schoonmoeder van 128]  128
Jager, Andries (*15-01-1836, †17-05-1910) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij geboorteaangifte van 55] [Getuige bij geboorteaangifte van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 33] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij geboorteaangifte van 67] [Getuige bij geboorteaangifte van 57] [Getuige bij geboorteaangifte van 68] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54] [Getuige bij geboorteaangifte van 69] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 63] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 59] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 68] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 57] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 61]  21; 30; 30; 30; 30; 30,6; 30,10; 33; 33,9; 33,11; 33,13; 52; 53; 54; 55; 55; 56; 56; 57; 57; 59; 61; 61; 63; 67; 68; 68; 68; 69; 93; 94
Jager, Janke Pieters (*?-03-1797, †26-07-1881) [Schoonmoeder van 35]  35
Jager, Jans (*28-09-1885, †30-04-1958) [Schoonvader van 159]  159
Jager, Lammechiena Geertruida (*23-04-1919, †25-02-2000) [Partner van 159]  159
Jager, Pieter Dirks (*23-07-1825, †19-09-1895) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 34]  34
Jans, Aaltje (*21-03-1774, †20-08-1834) [Schoonmoeder van 19]  19
Jans, Gettjen [Schoonmoeder van 10]  10
Jans, Volkjen (*?-02-1742, †01-11-1814) [Partner van 4]  4; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Jansma, Doetje Bouwes (*25-10-1856, †17-02-1933) [Schoonmoeder van 94]  94
Jippes, Tjitske [Schoonmoeder van 6]  6
Jong, Akke Eises de (*12-03-1829, †15-12-1897) [Schoonmoeder van 65]  65
Jong, Alle de (*13-07-1869, †24-12-1948) [Schoonvader van 126]  126
Jong, Durk de (*15-06-1860, †04-04-1934) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 48]  48
Jong, Folkert de (*14-11-1900, †20-07-1976) [Partner van 126]  126
Jong, Folkje Klazes de (*02-02-1866, †18-06-1961) [Dochter van 44]  44,1
Jong, Froukje Geerts de (*17-01-1850, †10-01-1921) [Partner van 33]  33; 69; 119
Jong, Geert Wytzes de (*01-05-1803, †28-04-1871) [Schoonvader van 33]  33
Jong, Grietje de (*04-02-1881, †17-08-1889) [Dochter van 44]  44,8
Jong, Johannes de (*03-09-1884, †25-09-1888) [Zoon van 44]  44,9
Jong, Klaas Jeps de (*11-01-1812, †08-07-1855) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 25]  25,4
Jong, Klaas Lieuwes de (*12-12-1838, †07-03-1912) [Partner van 44]  44
Jong, Lieuwe Johannes de (*?-12-1802, †04-12-1845) [Schoonvader van 44]  44
Jong, Lieuwkje de (*02-08-1875, †07-12-1918) [Dochter van 44]  44,6
Jong, Lolkje de (*26-10-1884, †12-05-1934) [Schoonmoeder van 160]  160
Jong, Minke Hendriks de (*26-01-1826, †12-01-1904) [Schoonmoeder van 33]  33
Jong, NN NN de (levenloos *02-07-1871) [Dochter van 44]  44,4
Jong, Pieter de (*28-12-1868, †16-07-1964) [Zoon van 44]  44,3
Jong, Saakje de (*17-11-1877, †14-07-1965) [Dochter van 44]  44,7
Jong, Sieuke de (*05-04-1867, †27-05-1967) [Dochter van 44]  44,2
Jong, Sikje de (*20-06-1881, †07-04-1926) [Partner van 59]  59; 108; 109; 110; 111
Jong, Sjoerd de (*22-05-1873, †19-12-1949) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 48]  48
Jong, Sjouke Sytzes de (*30-03-1849, †23-08-1909) [Schoonvader van 59]  59; 59
Jong, Sjoukjen de (*13-05-1844, †21-10-1917) [Schoonmoeder van 49]  49
Jong, Trijntje de (*17-11-1872, †02-07-1963) [Dochter van 44]  44,5
Jong, Wijtske de (*24-07-1887, †16-11-1969) [Schoonmoeder van 138]  138
Jonge, Geertje de (*29-12-1895, †19-07-1954) [Schoonmoeder van 159]  159
Jongsma, Pieter (*18-06-1877, †08-06-1966) [Partner van 119]  119
Jongsma, Wytze Geerts (*22-01-1842, †08-01-1894) [Schoonvader van 119]  33; 119
Jonker, Marijke (*14-07-1895, †30-04-1972) [Schoonmoeder van 175]  175
Jonker, NN NN (levenloos *24-07-1940) [Dochter van 135]  135,1
Jonker, NN NN (levenloos *04-04-1945) [Dochter van 135]  135,2
Jonker, Pieter Sijtzes (*08-02-1886) [Schoonvader van 135]  135
Jonker, Sytze Pieter (*27-10-1913, †16-01-1981) [Partner van 135]  135
Kalverboer, Johan Christiaan (*02-06-1841, †02-04-1932) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30
Kas, Johannes (*01-03-1879, †07-12-1932) [Schoonvader van 162]  162
Kas, Magda Johanne Hermine (*23-03-1917) [Partner van 162]  162
Ketelaar, Lijsbert Alberts (*±1787, †26-09-1856) [Schoonmoeder van 22]  22
Keuning, Antje (*03-12-1903) [Partner van 157]  157
Keuning, Jacob (*25-12-1862, †18-07-1926) [Schoonvader van 157]  157
Kingma, Jeltje Ymes (*09-09-1882, †25-02-1970)  34
Kingsbergen, Gryttje Heines (*12-11-1833, †13-04-1922) [Schoonmoeder van 50]  50
Klaver, Grietje Willems (*22-05-1834, †03-03-1917) [Schoonmoeder van 56]  56
Klazes, Tjerk [Schoonvader van 6]  6
Kloetstra, Albert (*21-12-1894) [Schoonvader van 180]  180
Kloetstra, Baukje (*09-02-1927, †23-09-2005) [Partner van 180]  180
Klok, Geertruid (*11-02-1846, †28-10-1893) [Partner van 26]  26; 49
Klok, Gilke Bartelds (*?-07-1807, †19-02-1886) [Schoonmoeder van 26]  26
Kolk, Jelmer Wijgers van der (*20-01-1803, †12-12-1893) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 25]  25,3
Kooi, Akke Eeltjes van der (*27-10-1881, †28-09-1942) [Schoonmoeder van 163]  163
Kooi, Berendtje Klazes van der (*17-12-1881, †06-10-1972) [Schoonmoeder van 154]  154
Kooi, Jantje Jans van der (*?-02-1792, †24-06-1876) [Schoonmoeder van 36]  36
Kooi, Sipke Geerts van der (*13-11-1869, †12-07-1953) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 94]  94
Kooistra, Douwe Roelofs (*22-03-1852, †29-04-1905) [Schoonvader van 94]  94; 94
Kooistra, Rinske (*19-12-1896, †13-11-1918) [Partner van 94]  94; 118; 169; 170
Kooistra, Sytske (*10-09-1890) [Schoonmoeder van 148]  148
Koonstra, Gaele (*26-09-1871, †20-10-1944) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 94]  94,3
Koop, Antje Sybrens (*±1778, †05-08-1837) [Partner van 11]  11; 20; 21; 22; 23; 24; 25
Koop, Sybren Klazes (*13-02-1751, †04-10-1820) [Schoonvader van 11]  11
Kootstra, Pietje Harmens (*18-03-1882, †24-01-1948) [Schoonmoeder van 112]  112
Kooyenga, Artje (*14-08-1839, †28-04-1886) [Schoonmoeder van 60]  60
Koudenburg, Fokje Freerks (*12-02-1799, †14-11-1847) [Schoonmoeder van 11]  11
Koudenburg, Renske (*02-09-1821, †09-12-1915) [Partner van 11]  11
Kramer, Maria Agnes (*15-02-1886, †17-10-1958) [Schoonmoeder van 164]  164
Krol, Hermanus (*14-07-1885) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 61]  61
Krol, Janna Klazes (*07-12-1837, †11-08-1874) [Partner van 30]  30; 53; 54; 55; 56
Krol, Joukje Klases (*15-04-1836, †16-07-1913) [Partner van 30]  30; 57
Krol, Klaas Jans (*?-04-1784, †18-07-1846) [Schoonvader van 30] [Schoonvader van 30]  30; 30; 30
Kroos, Aafke Pieters (*19-07-1821, †06-05-1902) [Partner van 25]  25; 48
Kroos, Pieter Jacobs (*±1778, †10-07-1829) [Schoonvader van 25]  25
Kröttje, Roelof (*13-03-1882) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 94] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 92] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55]  55; 92; 94
Kuipers, Akke (*24-11-1889, †13-06-1937) [Dochter van 45]  45,8
Kuipers, Antje Pieters (*06-10-1838, †11-12-1882) [Nummer 42]  42; 73
Kuipers, Auke (*02-10-1883) [Zoon van 45]  45,4
Kuipers, Baukje Pieters (*18-05-1845, †05-04-1929) [Nummer 44]  44
Kuipers, Fokje Folkerts (*30-09-1868, †02-01-1964) [Dochter van 43]  43,1
Kuipers, Folkert (*23-09-1841, †07-05-1916) [Nummer 43]  43
Kuipers, Folkert (*23-01-1888) [Zoon van 45]  45,7
Kuipers, Folkert Sybes (*?-08-1777, †20-06-1862) [Schoonvader van 23]  23
Kuipers, Folkje (*08-01-1882, †15-05-1963) [Dochter van 45]  45,3
Kuipers, Folkje Folkerts (*25-01-1875, †02-02-1875) [Dochter van 43]  43,4
Kuipers, Grietje (*20-03-1886, †10-12-1957) [Dochter van 45]  45,5
Kuipers, Jan (*16-07-1836, †06-11-1862) [Zoon van 23]  23,2
Kuipers, Jantje (*07-04-1893, †16-04-1893) [Dochter van 45]  45,10
Kuipers, NN NN (levenloos *25-10-1870) [Dochter van 43]  43,2
Kuipers, NN NN (levenloos *12-03-1882) [Dochter van 43]  43,5
Kuipers, NN NN (levenloos *20-03-1886) [Dochter van 45]  45,6
Kuipers, Pieter (*17-07-1878, †10-07-1935) [Zoon van 45]  45,1
Kuipers, Pieter Folkerts (*26-06-1808, †03-08-1884) [Partner van 23]  23; 41; 42; 43; 44; 45
Kuipers, Pieter Folkerts (*19-08-1872, †10-12-1911) [Zoon van 43]  43,3
Kuipers, Rienkje Grietje (*07-04-1893, †19-04-1893) [Dochter van 45]  45,11
Kuipers, Saakje (*17-09-1834, †20-04-1911) [Nummer 41]  41
Kuipers, Saakje (*30-06-1891) [Dochter van 45]  45,9
Kuipers, Sybe Pieters (*29-03-1847, †17-05-1912) [Nummer 45]  45
Kuipers, Tiete (*19-02-1880) [Zoon van 45]  45,2
Kuitert, Johanna (*27-08-1905, †20-07-1971) [Schoonmoeder van 197]  197
Kuperus, Gatske Maaike (*09-03-1924, †27-11-2013) [Partner van 142]  142; 183
Kuperus, Jan (*20-09-1893, †18-05-1977) [Schoonvader van 142]  142
Lambarts, Jan Lammerts (*?-01-1773, †31-12-1836) [Schoonvader van 14]  14
Lambarts, Jiskjen Jans (*09-12-1802, †16-04-1881) [Partner van 14]  14
Lascher, Bartele (*07-04-1912, †17-09-1982) [Partner van 104]  104
Lascher, Evert (*19-05-1879, †29-06-1963) [Schoonvader van 104]  104
Lascher, Evert (Epie) (*19-01-1944, †02-06-2010) [Zoon van 104]  104,1
Leegsma, Jitske Jetzes (*23-08-1877, †02-08-1930) [Schoonmoeder van 115]  115
Lei, Aaltje (*03-04-1834, †08-08-1873) [Nummer 27]  27
Lei, Ankje Meinderts (*28-10-1865, †01-07-1943) [Dochter van 28]  28,2
Lei, Antje Gerks (Attje) (*09-03-1839, †03-08-1855) [Dochter van 19]  19,3
Leij, Meindert Gerrits (*10-04-1770, †09-08-1847) [Getuige bij geboorteaangifte van 30]  30
Ley, Gerk Meinderts (*08-01-1808, †30-07-1870) [Partner van 19]  19; 27; 28
Ley, Meindert Gerks (*18-08-1836, †15-11-1867) [Nummer 28]  28
Ley, Meindert Gerrits (*10-04-1770, †09-08-1847) [Schoonvader van 19]  19
Ley, NN NN (levenloos *30-09-1864) [Dochter van 28]  28,1
Lijkles, Fooke (Fokke) (†22-04-1785) [Schoonvader van 5]  5
Lindeboom, Aaltje Alberts (*15-04-1868, †22-04-1954) [Partner van 50]  50
Lindeboom, Albert Gjalts (*13-05-1840, †08-12-1923) [Schoonvader van 50]  50
Lindeboom, Wijbe Alberts (*04-10-1795, †09-12-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 25] [Getuige bij geboorteaangifte van 48]  25; 48
Lodewijks, Johannes Benedictus Constantinus (*29-12-1887, †17-02-1965) [Schoonvader van 164]  164
Lodewijks, Willem (*15-09-1916, †2001) [Partner van 164]  164
Loonstra, Tjitske Sjoerds (*13-05-1868, †09-01-1937) [Schoonmoeder van 113]  113
Lykelema, Louw (*?-02-1768, †27-01-1841) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 30]  30
Lykelema, Sjoukje (*08-01-1862, †04-04-1906) [Schoonmoeder van 92]  92
Manen, Pieter van (*±1781) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30; 30
Manso, Jacobus Johan Anton (*25-12-1835, †05-05-1873) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 73]  73
Mayer, Trudy (*06-11-1931, †03-01-1999) [Partner van 177]  177
Meer, Doeye van der (*29-09-1904, †27-11-1937) [Partner van 109]  109
Meer, Roelof Doeyes van der (*28-07-1876, †27-01-1941) [Schoonvader van 109]  109
Meer, Taeke Zweitses van der (*19-01-1883, †22-09-1944) [Schoonvader van 151]  151
Meer, Trijntje van der (*27-04-1905, †22-03-1980) [Partner van 151]  151
Meetsma, Grietje Sybes (*26-02-1841, †17-07-1922) [Schoonmoeder van 70]  70
Meinema, Baukje Klazes (*17-04-1794, †20-11-1870) [Schoonmoeder van 29]  29
Mensing, Marchien (*02-01-1922, †02-06-2001) [Partner van 116]  116
Meulen, Aaltje Jelles van der (*08-06-1834, †20-08-1901) [Schoonmoeder van 75]  75
Meulen, Anne Geerts van der (*19-03-1821, †03-11-1900) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 25]  25,4
Meulen, Dirk van der (*17-10-1869, †10-03-1914) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 30]  30
Meulen, Geert Tjeerds van der (*?-12-1776, †27-10-1861) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 25]  25,4
Meulen, Jetske Tjeerds van der (*14-11-1841, †18-08-1912) [Schoonmoeder van 77]  77
Meulenbelt, Saakje Geerts (*04-01-1879, †08-09-1953) [Schoonmoeder van 129]  129
Meyer, Baukje Jans (*07-04-1870, †23-09-1951) [Partner van 53]  53; 92
Meyer, Jan Andries (*06-10-1834, †07-11-1885) [Schoonvader van 53]  53
Meyer, Jantjen Rijkens (*19-12-1812, †14-01-1902) [Partner van 24]  24; 46; 47
Meyer, Rijken Jans (*29-12-1777, †11-02-1861) [Schoonvader van 24]  24
Minnema, Antje (*06-07-1876, †17-09-1953) [Schoonmoeder van 158]  158
Minnema, Jelske (*25-08-1863, †13-12-1933) [Schoonmoeder van 157]  157
Moerman, Cornelis [Partner van 193]  193
Mulder, Albert (*±1851) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53]  53
Mulder, Marijke Annes (*30-04-1840, †23-04-1924) [Schoonmoeder van 80]  80
Nauta, Sible Sijbrens (*?-10-1787, †08-03-1820) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 25]  25
Nicolai, Antje (*01-11-1911, †18-02-2005) [Partner van 122]  122
Nicolai, Bindert Tjipkes (*17-09-1880, †30-04-1960) [Schoonvader van 122]  122
Nicolai, Dirk Eelkes (*24-11-1864, †23-12-1948) [Schoonvader van 186]  186
Nicolai, Jan (*13-12-1911, †29-10-1992) [Partner van 186]  186
Oetses, Hinke [Partner van 2]  2
Oostenbrug, Antje Kornelis (*30-09-1838, †27-03-1908) [Schoonmoeder van 93]  93
Oosterloo, Akke (*13-01-1917, †14-05-2000) [Partner van 163]  163
Oosterloo, Cornelis (*17-03-1882, †19-12-1951) [Schoonvader van 163]  163
Oostwoud, Akke Feddes (*30-09-1878, †08-02-1924) [Schoonmoeder van 109]  109
Ozinga, Gary [Zoon van 140]  140,1
Ozinga, Jan (*26-10-1884, †01-08-1945) [Schoonvader van 140]  140
Ozinga, John (*1940, †1989) [Zoon van 140]  140,2
Ozinga, Rinze (*08-10-1914, †16-08-1993) [Partner van 140]  140
Ozinga, Sue (*1945) [Dochter van 140]  140,3
Papa, Riemkje Teunis (*15-02-1892, †13-05-1929) [Schoonmoeder van 134]  134
Paulusma, Jan (*03-02-1888, †21-01-1969) [Schoonvader van 123]  123
Paulusma, Marijke (*30-04-1919, †19-11-2003) [Partner van 123]  123
Paulusma, Wytske Gerrits (*02-11-1839, †29-09-1922) [Schoonmoeder van 79]  79
Pebesma, Antje (*31-03-1825, †13-01-1900) [Dochter van 12]  12,4
Pebesma, Auke Thomas (*01-08-1793, †09-10-1873) [Partner van 12]  12
Pebesma, Gertje (*11-09-1820, †18-05-1892) [Dochter van 12]  12,2
Pebesma, Hinke Aukes (*13-09-1822, †29-08-1908) [Dochter van 12]  12,3
Pebesma, Maaike (*27-07-1828, †18-05-1915) [Dochter van 12]  12,5
Pebesma, Thomas Tjibbes (*?-01-1749, †11-04-1826) [Schoonvader van 12]  12
Penninga, Fokke Gosses (*15-09-1778, †23-03-1860) [Zoon van 5]  5,3
Penninga, Gosse Fokkes (*?-10-1733, †±1783) [Partner van 5]  5
Penninga, Hinke Gosses (*04-03-1775, †20-01-1850) [Dochter van 5]  5,2
Penninga, Jelle Gosses (*10-04-1773, †21-10-1834) [Zoon van 5]  5,1
Penninga, Tetje Sipkes (*?-07-1737, †09-01-1826) [Nummer 5]  5
Piebersma, Gerrit Aukes (*13-07-1817, †30-10-1897) [Zoon van 12]  12,1
Piers, Pieter (†<1821) [Partner van 3]  3
Pieters, Gerhard (*27-06-1912) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 68]  68
Pieters, Hinke (*?-02-1755) [Dochter van 3]  3,2
Pieters, Tjetske (*?-08-1753) [Dochter van 3]  3,1
Pietersen, Johannes (*06-03-1828, †26-03-1908) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 33] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij geboorteaangifte van 67] [Getuige bij geboorteaangifte van 68] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54] [Getuige bij geboorteaangifte van 69] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 53] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 63]  21; 30; 30; 30,10; 33; 33,9; 33,11; 33,13; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 63; 67; 68; 68; 69; 93; 94
Pietersma, Antje (*24-01-1900, †09-03-1962) [Dochter van 52]  52,5
Pietersma, Dirk Sijes (*27-01-1834, †17-12-1914) [Schoonvader van 52]  52; 52
Pietersma, Hendrik (*09-11-1892) [Zoon van 52]  52,3
Pietersma, Sije Dirks (*23-01-1859, †10-05-1916) [Partner van 52]  52
Pietersma, Sjoerd (*01-07-1889, †09-07-1889) [Zoon van 52]  52,1
Pietersma, Sjoerd (*23-05-1890, †13-02-1980) [Zoon van 52]  52,2
Pietersma, Uilkje (*14-01-1896) [Dochter van 52]  52,4
Pijpstra, Renske (*03-04-1866, †20-10-1915) [Schoonmoeder van 61]  61
Plantinga, Gerrit (*04-04-1888, †28-01-1976) [Schoonvader van 169]  169
Plantinga, Rixtje (*07-01-1921) [Partner van 169]  169
Ploeg, Wieger van der (*17-08-1843, †06-02-1921) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 30]  30
Ploeg, Wietske Jetzes (*19-05-1826, †03-11-1907) [Schoonmoeder van 73]  73
Poelstra, Trijntje Pieters (*07-11-1861, †11-08-1924) [Schoonmoeder van 90]  90
Popma, Hinke Jans (*25-03-1861, †30-10-1955) [Schoonmoeder van 107]  107
Posthumus, Hendrik (*18-04-1880, †22-04-1915) [Schoonvader van 120]  120
Posthumus, Tietje (*18-02-1906, †30-11-1995) [Partner van 120]  120
Posthumus, Ytje (*06-02-1883, †08-05-1943) [Schoonmoeder van 135]  135
Postma, Anna (*23-05-1923, †25-01-1997) [Partner van 190]  190
Postma, Antje Tjeerds (*23-04-1830, †06-12-1892) [Schoonmoeder van 55]  55
Postma, Baukje (*16-09-1884, †19-02-1959) [Partner van 143]  143
Postma, Bokke Andries (*06-12-1845, †06-12-1910) [Schoonvader van 51]  51
Postma, Douwe (*10-05-1908, †07-03-1977) [Nummer 122]  122
Postma, Eelkje (*01-01-1890, †18-10-1975) [Schoonmoeder van 123]  123
Postma, Elisabeth (*26-08-1916, †09-11-2010) [Nummer 124]  124
Postma, Geert Geeles (*18-12-1850, †02-04-1916) [Schoonvader van 143]  143
Postma, Gosse (*29-08-1900, †16-01-1968) [Nummer 120]  120
Postma, Gosse Douwes (*23-10-1833, †01-10-1912) [Schoonvader van 64]  64
Postma, Grietje (*17-05-1871, †21-03-1967) [Schoonmoeder van 125]  125
Postma, Harmen (*14-02-1911, †24-11-1996) [Nummer 123]  123
Postma, Hendrikje (*02-02-1903, †14-07-1985) [Nummer 121]  121
Postma, Hiltje (*10-04-1871, †28-12-1957) [Partner van 51]  51
Postma, Jacoba Maria (*05-05-1885, †15-10-1960) [Schoonmoeder van 108]  108
Postma, Jetze (*30-11-1906, †16-01-1987) [Partner van 115]  115
Postma, Johannes Hendriks (*10-11-1873, †01-07-1941) [Schoonvader van 115]  115
Postma, Romke (*19-12-1913, †08-08-1917) [Zoon van 64]  64,6
Postma, Sybren (*20-10-1905, †05-10-1978) [Zoon van 64]  64,3
Postma, Tjalling (*03-08-1873, †30-07-1942) [Partner van 64]  64; 120; 121; 122; 123; 124
Postuma, Jan Sijverts (*11-10-1815, †09-07-1890) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 34]  34
Praamstra, Albert Tobias (*04-01-1839, †08-07-1851) [Zoon van 18]  18,5
Praamstra, Gerrit Thobias (*10-02-1837, †29-08-1920) [Zoon van 18]  18,4
Praamstra, Hylke Jelles (*?-05-1752, †31-08-1826) [Schoonvader van 18]  18
Praamstra, Hylke Thobias (*13-02-1831, †23-08-1833) [Zoon van 18]  18,1
Praamstra, Hylke Tobias (*29-01-1834, †31-01-1866) [Zoon van 18]  18,3
Praamstra, NN NN (levenloos *23-06-1832) [Dochter van 18]  18,2
Praamstra, NN NN (levenloos *21-01-1841) [Dochter van 18]  18,6
Praamstra, Tobias Hylkes (*23-07-1795, †06-07-1857) [Partner van 18]  18
Praamstra, Wybren Tobias (*24-09-1842, †08-07-1845) [Zoon van 18]  18,7
Procé, Geert Johannes (*24-03-1833, †08-11-1877) [Schoonvader van 79]  79
Procee, Geert (*20-09-1896, †20-11-1966) [Zoon van 79]  79,2
Procee, Hendrikje (*04-05-1895, †13-01-1978) [Dochter van 79]  79,1
Procee, Jantje (*04-08-1902, †17-01-1975) [Dochter van 79]  79,4
Procee, Johannes Geerts (*17-02-1871, †24-01-1960) [Partner van 79]  79
Procee, Marie (*19-01-1905) [Dochter van 79]  79,5
Procee, Rijkje (*29-01-1909, †10-07-1996) [Dochter van 79]  79,6
Procee, Wytske (*06-11-1898, †10-10-1984) [Dochter van 79]  79,3
Procee, Wytske Sjoukes (*03-09-1870, †11-08-1937) [Schoonmoeder van 95]  95
Raap, Jeltje (*27-02-1906, †06-09-1990) [Schoonmoeder van 182]  182
Raven, Cornelis (*28-11-1873, †10-10-1948) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van 25]  25
Reinhart, Henderina (*31-01-1859, †05-09-1927) [Schoonmoeder van 87]  87
Reitsma, Anne (*05-02-1847, †02-10-1918) [Nummer 26]  26; 49
Reitsma, Anne Berends (*30-03-1803) [Partner van 17]  17; 26
Reitsma, Antje Berents (*26-09-1805, †19-08-1880) [Partner van 15]  15
Reitsma, Berend (*02-01-1836, †04-09-1841) [Zoon van 17]  17,2
Reitsma, Berend Hylles (*±1764, †28-12-1825) [Schoonvader van 17] [Schoonvader van 15]  15; 17
Reitsma, Geertruida (*29-02-1884, †11-07-1959) [Nummer 49]  49; 91
Reitsma, Gerrit Annes (*05-09-1831, †04-10-1889) [Zoon van 17]  17,1
Reitsma, Jan (*30-08-1910) [Partner van 133]  133
Reitsma, NN NN (levenloos *07-12-1941) [Zoon van 133]  133,1
Reitsma, Saakjen Boeles (*±1779, †12-08-1813) [Schoonmoeder van 23]  23
Reitsma, Tijmen (*22-05-1863, †28-03-1958) [Schoonvader van 133]  133
Reitsma, Tjerk (*12-03-1838, †07-03-1904) [Zoon van 17]  17,3
Reitsma, Tjitske Annes (*22-09-1843, †20-11-1848) [Dochter van 17]  17,4
Rekker, Pieter (*19-08-1887, †04-06-1968) [Schoonvader van 168]  168
Rekker, Sake (*26-03-1919) [Partner van 168]  168
Riedstra, Fokke Rinderts (*25-11-1864, †19-08-1937) [Schoonvader van 150]  150
Riedstra, Jacob (*15-03-1900, †28-11-1967) [Zoon van 78]  78,4
Riedstra, Jacob Sybes (*10-05-1851, †30-01-1918) [Partner van 78]  78
Riedstra, Jan (*21-07-1898, †04-07-1972) [Zoon van 78]  78,3
Riedstra, Luitzen (*20-02-1903, †30-09-1982) [Partner van 150]  150
Riedstra, NN NN (levenloos *18-01-1902) [Dochter van 78]  78,5
Riedstra, NN NN (levenloos *22-12-1902) [Zoon van 78]  78,6
Riedstra, Sybe Sjoerds (*15-05-1822, †16-01-1864) [Schoonvader van 78]  78
Riedstra, Tietje (*17-05-1894, †24-02-1896) [Dochter van 78]  78,1
Riedstra, Tietje (*03-07-1896, †22-04-1976) [Dochter van 78]  78,2
Rietstra, Baukje (*25-11-1917, †21-04-2012) [Partner van 174]  174
Rietstra, Jisk (*29-06-1886, †17-03-1956) [Schoonvader van 174]  174
Rijpma, Jan Sjoerds (*09-02-1874, †10-02-1874)  32
Rinnerts, Oeds [Schoonvader van 2]  2
Robijn, Aldert Pieters (*02-06-1829, †12-01-1888) [Schoonvader van 75]  75
Robijn, Wypkje Alderts (*19-08-1865, †24-06-1915) [Partner van 75]  75
Roorda, Geertje Melles (*±1755, †12-04-1842) [Schoonmoeder van 12]  12
Roosma, Gerrit (*21-04-1913, †11-05-1995) [Partner van 136]  136
Roosma, Jan (*25-02-1894, †26-02-1894) [Zoon van 74]  74,4
Roosma, Jochum Gerrits (*11-12-1879, †17-06-1966) [Schoonvader van 136]  136
Roosma, Jogchum Jarigs (*02-12-1821, †01-02-1908) [Schoonvader van 74]  74
Roosma, Klaas Jogchums (*03-05-1854, †09-06-1940) [Partner van 74]  74
Roosma, NN NN (levenloos *10-11-1886) [Zoon van 74]  74,1
Roosma, NN NN (levenloos *07-12-1887) [Zoon van 74]  74,2
Roosma, NN NN (levenloos *29-09-1888) [Zoon van 74]  74,3
Roozema, Gettje Roelofs (Gerritje) (*27-05-1845, †26-12-1906) [Schoonmoeder van 51]  51
Santema, Aafke Sjoukes (*25-06-1877, †22-07-1962) [Nummer 89]  89
Santema, Antje (*01-04-1920, †18-09-2015) [Dochter van 88]  88,2
Santema, Hantje (Hanna) (*26-04-1918, †10-10-2012) [Dochter van 88]  88,1
Santema, Martinus (*25-09-1883, †01-12-1966) [Schoonvader van 160]  160
Santema, Pier (*29-11-1875, †17-01-1953) [Nummer 88]  88
Santema, Pier (*19-12-1910, †02-05-1979) [Partner van 160]  160
Santema, Pier Abes (*01-09-1777, †08-09-1872) [Schoonvader van 48]  48; 48
Santema, Pietje (*03-06-1883, †21-03-1962) [Nummer 90]  90
Santema, Sjouke Piers (*06-04-1835, †10-10-1905) [Partner van 48]  48; 88; 89; 90
Schaafsma, Petronella (*07-03-1882, †04-07-1956)  86
Schaar, Minke van der (†<1946) [Schoonmoeder van 139]  139
Schifferstein, Josephina (*06-11-1882, †27-11-1960)  49
Schuite, Dirk (*11-09-1873, †09-01-1949) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 59]  59
Sijtsma, Foeke (*31-03-1884, †30-12-1977) [Schoonvader van 108]  108
Sikkama, Ankje Louws (*17-11-1819, †21-11-1889) [Schoonmoeder van 28]  28
Sikkema, Andries (*26-11-1872, †05-05-1916) [Schoonvader van 158]  158
Sikkema, Antje (*21-01-1912, †20-03-1969) [Partner van 158]  158
Sikkema, Feije (*12-09-1913, †15-04-1986) [Partner van 106]  106
Sikkema, Hendrikje (*10-05-1941, †28-10-2013) [Dochter van 106]  106,1
Sikkema, Oene (*26-03-1884, †19-03-1960) [Schoonvader van 106]  106
Sikkema, Oene (*18-06-1946, †15-12-2013) [Zoon van 106]  106,2
Sikma, Arendtje Jacobs (*06-06-1858, †25-05-1936) [Schoonmoeder van 153]  153
Sikma, Sijke Kornelis (*20-02-1879, †14-05-1952) [Schoonmoeder van 178]  178
Sikma, Tietje Jacobs (*05-06-1822, †20-10-1912) [Schoonmoeder van 78]  78
Singor, Juliana (*13-02-1871, †27-03-1940) [Schoonmoeder van 97]  97
Sinke [Partner van 183]  183
Sinning, Sipke (*±1785) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30; 30
Sipkes, Baukjen (*?-12-1730, †13-04-1821) [Nummer 3]  3
Sipkes, Gabe (*?-08-1729, †14-10-1808) [Nummer 2]  2
Sipkes, Geert (*?-11-1732, †1782) [Nummer 4]  4; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Slagter, Geertruida (*25-04-1889, †12-07-1977) [Schoonmoeder van 192]  192
Slotegraaf, Etje (*21-01-1902, †29-03-1982) [Partner van 101]  101; 177; 178; 179
Slotegraaf, Tjerk (*14-11-1867, †16-06-1956) [Schoonvader van 101]  101
Solien, Adrianus (*02-11-1822, †17-02-1902) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 33]  33
Spijkstra, Maria (*04-06-1884, †23-02-1961) [Schoonmoeder van 170]  170
Spoelstra, Renskje Edzes (*±1795, †07-11-1858) [Schoonmoeder van 39]  39
Stapert, Durk (*09-04-1887, †01-12-1934) [Schoonvader van 171]  171
Stapert, Tjetje Dina (*29-10-1922, †12-05-2010) [Partner van 171]  171
Steindam, Berber Gerrits (*02-07-1865, †23-10-1916) [Partner van 55]  55; 97; 98; 99; 100; 101
Steindam, Gerrit Jochums (*02-05-1826, †17-02-1884) [Schoonvader van 55]  55
Stel, Antje (*21-01-1864, †25-03-1940) [Schoonmoeder van 102]  102
Stelmaker, IJpe (*23-03-1885, †15-01-1954) [Schoonvader van 176]  176
Stelmaker, Martzen (*23-09-1927, †26-12-2021) [Partner van 176]  176
Stelwagen, Gelske (*11-04-1903, †25-03-1960) [Dochter van 80]  80,5
Stelwagen, Hendrik (*11-05-1902, †15-06-1902) [Zoon van 80]  80,4
Stelwagen, Hendrik (*16-01-1906, †21-01-1989) [Zoon van 80]  80,6
Stelwagen, Hendrik Jans (*29-10-1841, †16-11-1871) [Schoonvader van 80]  80
Stelwagen, Hendrikje (*20-04-1896, †26-01-1968) [Dochter van 80]  80,1
Stelwagen, Jan Hendriks (*15-02-1870, †28-11-1923) [Partner van 80]  80
Stelwagen, Jantje (*01-01-1900, †24-04-1901) [Dochter van 80]  80,3
Stelwagen, Jantje (*07-01-1914, †25-07-1914) [Dochter van 80]  80,7
Stelwagen, Marijke (*06-03-1898, †10-01-1972) [Dochter van 80]  80,2
Stuveling, Sijtze (*21-03-1873, †01-03-1966) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 68]  68
Suidema, Aaltje Roels (*19-02-1830, †29-01-1927) [Schoonmoeder van 55]  55
Suidema, Hendrik (*11-12-1823, †11-04-1897) [Partner van 41]  41
Sybes, Lijsbert [Schoonmoeder van 4]  4
Sybesma, Mintje (*15-02-1866, †02-05-1925) [Schoonmoeder van 133]  133
Sytsma, Martha (*21-06-1907, †28-04-1993) [Partner van 108]  108; 182
Taekema, Derk (*08-11-1827, †24-04-1872) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30] [Getuige bij geboorteaangifte van 53] [Getuige bij geboorteaangifte van 54]  30; 30; 53; 54
Taekema, Marten (*03-03-1908, †01-07-1984) [Partner van 185]  185
Taekema, Reinder Martens (*02-04-1880, †17-11-1948) [Schoonvader van 185]  185
Talsma, Jeltje (*07-10-1881, †14-03-1947) [Schoonmoeder van 100]  100
Terluin, Aukje (*16-01-1900, †03-04-1975) [Nummer 125]  125
Terluin, Eize (*10-02-1857, †14-02-1938) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 68]  68,2
Terluin, Grietje Doedes (*16-09-1830, †05-09-1903) [Schoonmoeder van 53]  53
Terluin, Hendrikje (*28-02-1902, †20-07-1976) [Nummer 126]  126
Terluin, Hoeke (*07-10-1947, †07-10-2013) [Zoon van 128]  128,2
Terluin, Marie (*02-11-1910, †09-05-1981) [Nummer 130]  130
Terluin, NN NN (levenloos *05-07-1942) [Dochter van 128]  128,1
Terluin, Roelof (*31-03-1913, †09-12-2003) [Nummer 131]  131; 132
Terluin, Roelof Doedes (*04-04-1827, †19-10-1868) [Schoonvader van 65]  65
Terluin, Roelof Doedes (*31-05-1869, †21-12-1942) [Partner van 65]  65; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131
Terluin, Roelofke (*24-09-1908, †01-12-1994) [Nummer 129]  129
Terluin, Sjoukje (*02-09-1944, †01-04-1989) [Dochter van 131]  131,1
Terluin, Sybren (*07-02-1907, †26-07-1976) [Nummer 128]  128
Terluin, Willem (*22-02-1918, †28-09-2007) [Zoon van 65]  65,8
Terluin, Ybeltje (*27-03-1904, †01-06-1994) [Nummer 127]  127
Tilstra, Neeltje Pieters (*?-03-1785, †13-09-1858) [Schoonmoeder van 25]  25
Tinga, Douwe Jans (*27-11-1830, †10-05-1898) [Getuige bij geboorteaangifte van 54] [Getuige bij geboorteaangifte van 55] [Getuige bij geboorteaangifte van 56] [Getuige bij geboorteaangifte van 57]  54; 55; 56; 57
Tjepkema, Joukje Pieters (*17-04-1843, †03-03-1909) [Partner van 47]  47; 82; 83; 84; 85; 86; 87
Tjepkema, Pieter Alles (*07-05-1805, †02-04-1874) [Schoonvader van 47]  47
Tol, Barber Teyes (*?-06-1787, †14-03-1864) [Schoonmoeder van 41]  41
Tol, Geertje Hendriks (*06-01-1873, †28-01-1925) [Dochter van 39]  39,1
Tol, Geertje Hendriks (*22-09-1884, †19-07-1958) [Schoonmoeder van 136]  136
Tol, Hendrik Jans (*06-02-1834, †09-06-1895) [Partner van 39]  39
Tol, Jan Teyes (*01-05-1789, †25-01-1848) [Schoonvader van 39]  39
Toonstra, Froukje (*05-03-1885, †21-11-1918) [Partner van 81]  81; 149
Toonstra, Oeds Annes (*22-01-1856, †23-06-1938) [Schoonvader van 81]  81
Toonstra, Tjitske (*27-06-1891, †02-09-1975)  34
Tuinstra, Reintje (*05-02-1883, †06-05-1966) [Schoonmoeder van 110]  110
Uitterdijk, Drewes Hendriks (*27-02-1810, †19-02-1879) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 33] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30; 33
Urk, Albert Christiaan van (*11-11-1924, †29-07-1989) [Partner van 196]  196
Vaatstra, Aafke Lubberts (*01-08-1842, †17-06-1926) [Partner van 28]  28
Vaatstra, Lubbert Ybeles (*17-01-1812, †24-04-1873) [Schoonvader van 28]  28
Veen, Abraham van der (*08-04-1866, †23-06-1946) [Schoonvader van 62]  62
Veen, Ate van der (*08-09-1880, †13-03-1926) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 61]  61; 61,1
Veen, Dirk van der (*07-08-1900, †09-04-1967) [Nummer 151]  151
Veen, Douwe van der (*14-10-1889, †11-09-1952) [Partner van 62]  62; 117
Veen, Durk Rykeles van der (*22-10-1836, †05-01-1922) [Schoonvader van 82] [Schoonvader van 83]  82; 83
Veen, Elisabeth Tjallings van der (*21-07-1835, †27-04-1897) [Schoonmoeder van 64]  64
Veen, Fokke Hendriks van der (*17-01-1808, †29-12-1891) [Getuige bij geboorteaangifte van 52]  52
Veen, Froukje van der (*09-04-1876, †30-03-1957) [Schoonmoeder van 189]  189
Veen, Harmen van der (*26-09-1894, †11-02-1975) [Partner van 95]  95; 171
Veen, Jan van der (*18-06-1916, †20-07-2000) [Nummer 117]  117
Veen, Janke Romkes van der (*11-04-1880, †10-09-1946) [Schoonmoeder van 103]  103
Veen, Joukje van der (*20-04-1898, †20-01-1989) [Nummer 150]  150
Veen, Klaas van der (*03-09-1918, †26-09-2005) [Nummer 171]  171
Veen, Klaas Harmens van der (*25-05-1864, †22-04-1923) [Schoonvader van 95]  95
Veen, Maaike Dirks van der (*21-04-1871, †04-08-1964) [Partner van 83]  83; 152; 153; 154; 155; 156
Veen, Marijke Romkes van der (*22-04-1812, †18-12-1871) [Schoonmoeder van 33]  33
Veen, Melle Romkes van der (*07-05-1829, †29-08-1907) [Schoonvader van 58]  58
Veen, Romke Joekes van der (*20-09-1850, †14-06-1920) [Getuige bij overlijdensaangifte van 63]  63
Veen, Rykele Dirks van der (*24-04-1866, †09-04-1958) [Partner van 82]  82; 150; 151
Veen, Tjitske Melles van der (*12-12-1871, †08-02-1942) [Partner van 58]  58; 107
Veenema, Douwe (*13-07-1847, †16-11-1894) [Schoonvader van 49]  49
Veenstra, Aaltje Annes (*?-06-1791, †28-02-1858) [Schoonmoeder van 46]  46
Veenstra, Aly [Dochter van 174]  174,2
Veenstra, Betty [Dochter van 174]  174,1
Veenstra, Douwe (*22-10-1914, †30-05-2005) [Nummer 105]  105
Veenstra, Douwe Sjoerds (*21-02-1848, †31-07-1898) [Schoonvader van 57]  57
Veenstra, Hendrik (*24-01-1912, †23-12-2003) [Nummer 103]  103
Veenstra, Hendrik (*23-02-1928, †03-09-2009) [Nummer 176]  176
Veenstra, Hermina [Dochter van 174]  174,4
Veenstra, Jan (*04-07-1921, †27-08-1944) [Nummer 175]  175
Veenstra, Janke (*12-05-1884, †28-11-1965) [Schoonmoeder van 151]  151
Veenstra, Janke (*17-02-1908, †26-07-1908) [Dochter van 57]  57,1
Veenstra, Janke (*13-08-1909, †04-03-2007) [Nummer 102]  102
Veenstra, Jantje Aukes (*26-06-1868, †17-02-1941) [Schoonmoeder van 186]  186
Veenstra, Johan Bartel Hendrik (*03-05-1843) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 73]  73
Veenstra, Joukje (*21-03-1913, †04-07-2013) [Nummer 104]  104
Veenstra, Klaaske Foekes (*04-08-1861, †30-10-1936) [Schoonmoeder van 69]  69
Veenstra, Lokke Fokkes (*±1770, †09-03-1824) [Schoonmoeder van 14]  14
Veenstra, Minke (*13-12-1899, †04-04-1963) [Schoonmoeder van 137]  137
Veenstra, Ritske Hendriks (*20-08-1856, †18-08-1929) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 59]  59
Veenstra, Sjoukje (*10-11-1917, †07-07-2018) [Nummer 106]  106
Veenstra, Symen (*11-09-1917, †03-07-1979) [Nummer 174]  174
Veenstra, Symen Sjoerds (*?-06-1799, †14-03-1850) [Getuige bij geboorteaangifte van 48]  48
Veenstra, Symen Wybes (*23-08-1865, †01-09-1947) [Partner van 72]  72; 145
Veenstra, Uilkje Symens (*26-01-1836, †31-08-1909) [Schoonmoeder van 52]  52
Veenstra, Wijbe (*14-04-1893, †23-12-1974) [Nummer 145]  98; 145; 174; 175; 176
Veenstra, Wolter Douwes (*05-09-1883, †09-06-1964) [Partner van 57]  57; 102; 103; 104; 105; 106
Veenstra, Wybe [Zoon van 174]  174,3
Veenstra, Wybe Symens (*07-05-1839, †15-07-1895) [Schoonvader van 72]  72
Velde, Antje Jarings van der (*±1810, †13-12-1852) [Schoonmoeder van 31]  31
Vellinga, Doeye Klazes (*22-01-1851, †24-11-1916) [Partner van 63]  63; 118; 119
Vellinga, Geertje (*20-07-1897, †16-06-1921) [Nummer 119]  119
Vellinga, Grietje (*05-11-1894, †23-10-1905) [Dochter van 63]  63,3
Vellinga, Hendrikje (*19-07-1885, †03-09-1958) [Schoonmoeder van 106]  106
Vellinga, Hendrikje (*08-03-1891, †10-11-1913) [Dochter van 63]  63,1
Vellinga, Klaas Piers (*21-03-1821, †30-11-1898) [Schoonvader van 63]  63
Vellinga, Wytske (*18-10-1892, †07-09-1967) [Nummer 118]  118
Velstra, Hendrica Sierks (*10-09-1878, †01-10-1970) [Partner van 84]  84; 157; 158
Velstra, Sierk Wierds (*02-09-1844, †29-10-1919) [Schoonvader van 84]  84
Venema, Aaltje (*05-10-1894, †04-06-1974) [Nummer 98]  98; 145; 174; 175; 176
Venema, Aaltje (*27-01-1913, †24-02-1997) [Nummer 160]  160
Venema, Aaltje (*25-05-1928, †25-02-1965) [Nummer 178]  178
Venema, Adriaantje Rijkens (*31-12-1872, †31-05-1882) [Dochter van 47]  47,3
Venema, Adriaantje Rijkens (*17-12-1882, †24-11-1928) [Nummer 86]  86; 160
Venema, Afke (*15-07-1919, †01-08-1985) [Nummer 111]  111
Venema, Age Jans (*01-11-1876, †19-10-1879) [Zoon van 31]  31,2
Venema, Age Jans (*23-09-1880, †03-02-1964) [Nummer 61]  61; 114; 115; 116
Venema, Alle (*01-10-1909, †31-03-1944) [Nummer 159]  159
Venema, Anna Jantje (*17-04-1914, †16-08-1991) [Nummer 184]  184
Venema, Anne Hendriks (*21-12-1877) [Zoon van 30]  30,10; 34
Venema, Antje (*10-05-1884, †31-12-1960) [Nummer 57]  30; 57; 102; 103; 104; 105; 106
Venema, Antje (*17-01-1921) [Dochter van 101]  101,1
Venema, Antje Geerts (*25-02-1832, †26-07-1913) [Nummer 29]  29; 50; 51; 52
Venema, Antje Jans (*31-03-1879, †17-02-1958) [Nummer 60]  60; 112; 113
Venema, Antje Sipkes (*20-04-1841, †07-11-1927) [Nummer 48]  25; 48; 88; 89; 90
Venema, Antje Sybrens (*09-07-1842, †04-07-1845) [Dochter van 24]  24,4
Venema, Auke [Zoon van 172]  172,1
Venema, Auke (*22-06-1899, †02-10-1900) [Zoon van 54]  54,5
Venema, Auke (*05-03-1904, †20-11-1994) [Nummer 96]  96; 149; 172
Venema, Auke (*19-10-1918, †05-12-1918) [Zoon van 94]  94,3
Venema, Baukje (*08-04-1904, †09-06-1986) [Nummer 155]  155
Venema, Baukjen Jans (*30-08-1804, †23-03-1891) [Nummer 21]  21; 34; 35; 36; 37
Venema, Bein (*10-06-1942, †24-01-2005) [Zoon van 170]  170,1
Venema, Berber (*06-03-1921, †27-02-2003) [Dochter van 97]  97,2
Venema, Berber (*23-10-1924) [Dochter van 101]  101,2
Venema, Berber (*08-12-1927) [Dochter van 99]  99,2
Venema, Berend Geerts (*24-08-1839, †13-01-1919) [Nummer 32]  32
Venema, Berend Hendriks (*21-12-1870, †19-09-1895) [Zoon van 30]  30; 30,6
Venema, Berendtje (*15-08-1929, †10-01-2005) [Nummer 198]  198
Venema, Danny [Zoon van 200]  200,1
Venema, Dieuwke Rijkens (*16-06-1887, †10-07-1978) [Nummer 87]  87; 161; 162; 163; 164; 165
Venema, Dirk (*01-08-1885, †08-09-1957) [Partner van 49]  49; 91
Venema, Dirk (*06-09-1899, †03-08-1985) [Nummer 153]  153
Venema, Douwe (*04-03-1912) [Nummer 91]  91
Venema, Douwe (*20-07-1917, †23-10-1982) [Nummer 170]  170
Venema, Eelkje Franses (*?-10-1782, †05-01-1846) [Schoonmoeder van 21]  21
Venema, Eetze (*15-06-1922, †22-08-2003) [Nummer 142]  142; 183
Venema, Eke (*16-01-1911, †14-11-1985) [Nummer 114]  114
Venema, Elisabeth (*03-08-1909, †30-03-1980) [Nummer 110]  110
Venema, Elisabeth (*22-01-1912, †17-02-1994) [Nummer 115]  115
Venema, Feikje Baukes (*25-09-1848, †08-07-1914) [Schoonmoeder van 143]  143
Venema, Foeke Dirk (*10-08-1935) [Zoon van 108]  108,4
Venema, Folkje Jans (*22-12-1809, †20-05-1879) [Nummer 23]  23; 41; 42; 43; 44; 45
Venema, Freerkje (*05-12-1918, †04-04-1998) [Nummer 186]  186
Venema, Freerkje (*11-01-1924) [Dochter van 99]  99,1
Venema, Froukje (*15-11-1910, †17-01-2003) [Dochter van 69]  69,1
Venema, Geert (†<2003) [Zoon van 142]  142,1
Venema, Geert (*30-11-1889, †07-11-1943) [Nummer 69]  33; 69; 138; 139; 140; 141; 142
Venema, Geert (*18-06-1898, †27-08-1974) [Nummer 100]  100
Venema, Geert (*30-09-1916, †13-05-1981) [Nummer 139]  139
Venema, Geert (*15-01-1925, †22-09-1992) [Nummer 180]  180
Venema, Geert Berends (*16-09-1883, †02-02-1889) [Zoon van 32]  32,1
Venema, Geert Hendriks (*26-04-1862, †06-04-1947) [Nummer 53]  20; 30; 53; 92
Venema, Geert Jans (*20-06-1801, †16-08-1865) [Nummer 20]  20; 29; 30; 30; 31; 32; 33; 53
Venema, Geert Jans (*26-06-1874, †04-12-1964) [Nummer 58]  58; 107
Venema, Geert Sybrens (*07-01-1880, †07-06-1881) [Zoon van 33]  33,7
Venema, Geert Sybrens (*18-12-1886, †27-05-1887) [Zoon van 33]  33; 33,11
Venema, Geertje Sipkes (*15-01-1807, †09-05-1871) [Nummer 19]  19; 27; 28
Venema, Geertje Sybrens (*29-10-1872, †20-02-1962) [Nummer 64]  64; 120; 121; 122; 123; 124
Venema, Geertruida Petronella (*13-11-1914) [Dochter van 49]  49,3
Venema, Gerben (*12-03-1861, †10-05-1861) [Zoon van 30]  30,1
Venema, Gerrit (*31-12-1896, †09-03-1987) [Nummer 99]  99
Venema, Gerrit (*15-10-1936) [Zoon van 100]  100,2
Venema, Gertje Jans (*15-05-1807, †04-02-1841) [Nummer 22]  22; 38; 39; 40
Venema, Grietje (*25-05-1895, †11-11-1917) [Nummer 92]  92
Venema, Grietje Geerts (*22-09-1846, †22-04-1854) [Dochter van 20]  20,6
Venema, Grietje Sybrens (*13-01-1883, †29-01-1884) [Dochter van 33]  33; 33,9
Venema, Grietje Sybrens (*05-12-1884) [Nummer 68]  33; 68; 134; 135; 136; 137
Venema, Harmen Sybrens (*25-10-1874, †02-12-1874) [Zoon van 33]  33,3
Venema, Harmen Sybrens (*22-10-1877, †28-01-1878) [Zoon van 33]  33,5
Venema, Harmen Sybrens (*06-12-1878, †27-05-1936) [Nummer 66]  66; 132
Venema, Hendrik (*27-02-1889, †21-10-1891) [Zoon van 54]  54,1
Venema, Hendrik (*28-01-1893, †23-07-1966) [Nummer 97]  97; 173
Venema, Hendrik (*09-07-1893, †21-11-1918) [Nummer 94]  94; 169; 170
Venema, Hendrik (*18-07-1896, †30-06-1897) [Zoon van 53]  53,2
Venema, Hendrik (*02-11-1897, †10-12-1963) [Zoon van 53]  53,3
Venema, Hendrik (*26-02-1913, †06-06-1993) [Nummer 116]  116
Venema, Hendrik (*16-04-1929, †28-10-2009) [Nummer 182]  182; 200
Venema, Hendrik (*20-03-1934, †19-03-2016) [Zoon van 96]  96,3
Venema, Hendrik Geerts (*26-02-1834, †08-06-1915) [Nummer 30]  20; 30; 30,6; 53; 53; 54; 54; 55; 55; 56; 56; 57; 57
Venema, Hendrik Jans (*28-01-1878, †04-03-1963) [Nummer 59]  59; 108; 109; 110; 111
Venema, Hendrik Sybrens (*02-04-1881, †15-11-1967) [Nummer 67]  33; 67; 133
Venema, Hendrikje (*11-03-1935) [Dochter van 101]  101,7
Venema, Hendrikje Sybrens (*02-03-1835, †12-01-1893) [Nummer 46]  46; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81
Venema, Hinke (*02-03-1927) [Dochter van 107]  107,2
Venema, Hinke Geerts (*05-11-1762, †17-11-1816) [Nummer 6]  6; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Venema, Jacoba Maria (*17-01-1928) [Dochter van 108]  108,2
Venema, Jan (*12-08-1837, †13-08-1844) [Zoon van 24]  24,2
Venema, Jan (*05-05-1891, †27-05-1891) [Zoon van 33]  33; 33,13
Venema, Jan (*10-07-1900, †19-03-1988) [Nummer 107]  107; 180; 181
Venema, Jan (*29-12-1909, †09-06-1913) [Zoon van 61]  61,1
Venema, Jan (*18-10-1925, †02-04-1999) [Dochter van 97]  97,3
Venema, Jan (*28-11-1957, †15-11-1998) [Nummer 200]  200
Venema, Jan Geert (*07-10-1844) [Zoon van 11]  11,7
Venema, Jan Geerts (*16-06-1774, †03-10-1865) [Nummer 11]  11; 20; 21; 22; 23; 24; 25
Venema, Jan Geerts (*29-09-1836, †27-03-1933) [Nummer 31]  31; 58; 59; 60; 61; 62
Venema, Jan Hendriks (*08-05-1866, †22-10-1919) [Nummer 55]  30; 55; 97; 98; 99; 100; 101
Venema, Jan Hendriks (*14-07-1904, †12-05-1940) [Nummer 108]  108; 182
Venema, Jan Rijkens (*04-03-1879, †09-07-1971) [Nummer 85]  85; 159
Venema, Jan Sipkes (*07-08-1846, †19-07-1852) [Zoon van 25]  25; 25,4
Venema, Janna (*29-03-1896, †11-07-1967) [Nummer 95]  95; 171
Venema, Janna Jans (*15-11-1895, †04-12-1895) [Dochter van 55]  55,3
Venema, Janneke (*03-03-1930, †28-05-1985) [Nummer 179]  179
Venema, Jantje (*07-02-1916, †07-10-1998) [Nummer 185]  185
Venema, Jantje Rijkens (*02-12-1867, †06-01-1952) [Nummer 82]  82; 150; 151
Venema, Jeltje (*06-06-1911) [Nummer 133]  133
Venema, Jitske (*24-10-1932) [Dochter van 101]  101,6
Venema, Jitske Geerts (*02-01-1769, †02-11-1837) [Nummer 9]  9
Venema, Jochum (*20-05-1901, †05-05-1986) [Nummer 101]  101; 177; 178; 179
Venema, Johannes (*25-04-1933) [Zoon van 100]  100,1
Venema, Joukje (*31-05-1906, †10-05-1989) [Nummer 156]  156
Venema, Joukje (*20-06-1908, †19-07-1908) [Dochter van 85]  85,3
Venema, Juliana (*31-07-1919, †20-02-1998) [Nummer 173]  173
Venema, Keimpe (*27-03-1931, †09-09-2006) [Zoon van 96]  96,2
Venema, Klaas (*10-09-1915) [Nummer 169]  169
Venema, Klaas (*21-04-1930, †06-03-2005) [Nummer 172]  172
Venema, Klaas Hendriks (*03-10-1863, †28-06-1930) [Nummer 54]  30; 54; 93; 94; 95; 96
Venema, Klaaske (*26-03-1918, †17-05-2010) [Nummer 140]  140
Venema, Lambertus Jan (*10-04-1945, †14-03-2013) [Nummer 199]  199
Venema, Lijsbert (*24-01-1885, †18-12-1957) [Nummer 62]  62; 117
Venema, Marijke Sybrens (*04-03-1871, †14-02-1899) [Nummer 63]  63; 118; 119
Venema, Natascha [Dochter van 200]  200,2
Venema, Neeltje Sipkes (*14-10-1844, †25-12-1863) [Dochter van 25]  25; 25,3
Venema, Niko [Zoon van 172]  172,2
Venema, NN NN (levenloos *23-08-1873) [Zoon van 30]  30,7
Venema, NN NN (levenloos *09-08-1874) [Zoon van 30]  30,8
Venema, NN NN (levenloos *11-08-1876) [Zoon van 30]  30,9
Venema, NN NN (levenloos *14-02-1913) [Dochter van 144]  144,1
Venema, NN NN (levenloos *20-06-1914) [Dochter van 83]  83,6
Venema, NN NN (levenloos *24-05-1922) [Zoon van 61]  61,5
Venema, NN NN (levenloos *14-12-1923) [Zoon van 61]  61,6
Venema, Oeds (*13-11-1887, †27-04-1967) [Partner van 144]  144; 184; 185; 186; 187; 188
Venema, Pieter (*21-11-1882, †01-01-1954) [Partner van 86]  86; 160
Venema, Pieter (*01-11-1901, †03-10-1955) [Nummer 154]  154; 198; 199
Venema, Pieter (*10-11-1923, †17-08-1928) [Zoon van 69]  69,8
Venema, Pieter (*23-02-1925, †03-02-2010) [Nummer 188]  188
Venema, Pieter Oedzes (*28-12-1862, †06-08-1949) [Schoonvader van 144]  144
Venema, Pieter Rijkens (*11-12-1875, †05-03-1962) [Nummer 84]  84; 157; 158
Venema, Pieter Sipkes (*16-03-1843, †05-08-1849) [Zoon van 25]  21; 25; 25,2
Venema, Rijken (*17-09-1840, †14-08-1930) [Nummer 47]  47; 82; 83; 84; 85; 86; 87
Venema, Rijken (*25-11-1897, †02-06-1981) [Nummer 152]  152
Venema, Rijken (*15-07-1902) [Nummer 157]  157
Venema, Rijken (*14-04-1907) [Zoon van 85]  85,1
Venema, Rinske (*07-05-1915, †03-08-2001) [Nummer 132]  131; 132
Venema, Sierk (*28-02-1908) [Nummer 158]  158
Venema, Sijbren (*20-10-1921) [Zoon van 152]  152,1
Venema, Sijbren Rijkens (*03-01-1870, †05-08-1951) [Nummer 83]  83; 152; 153; 154; 155; 156
Venema, Sikje (*19-01-1927) [Dochter van 108]  108,1
Venema, Sipke Geerts (*01-01-1767, †10-01-1830) [Nummer 8]  8; 19
Venema, Sipke Jans (*07-01-1816, †03-05-1848) [Nummer 25]  25; 25,2; 25,3; 25,4; 48; 48
Venema, Sjoukje (*22-06-1899, †07-10-1900) [Dochter van 54]  54,6
Venema, Sjoukje (*02-11-1909) [Dochter van 49]  49,1
Venema, Sjoukje (*02-07-1915, †29-10-2007) [Dochter van 59]  59,4
Venema, Sjoukje Hendriks (*06-03-1869, †29-10-1951) [Nummer 56]  30; 56
Venema, Sybren (*07-11-1912, †13-10-1940) [Nummer 138]  138
Venema, Sybren Geerts (*24-04-1843, †08-11-1916) [Nummer 33]  33; 33,9; 33,11; 33,13; 63; 64; 65; 66; 67; 67; 68; 68; 69; 69
Venema, Sybren Jans (*04-01-1813, †26-12-1869) [Nummer 24]  24; 46; 47
Venema, Taede (*23-11-1914, †18-11-1917) [Zoon van 69]  69,3
Venema, Taetske (*18-06-1908, †17-07-1908) [Dochter van 85]  85,2
Venema, Theunis (*06-12-1850, †31-12-1931) [Schoonvader van 86]  86
Venema, Tjerk (*15-06-1926, †18-08-1987) [Nummer 177]  177
Venema, Tjitske (*29-07-1937, †04-05-2012) [Nummer 181]  181
Venema, Trijntje (*25-01-1891, †29-06-1981) [Nummer 93]  93; 166; 167; 168
Venema, Trijntje (*18-03-1906, †11-05-1992) [Nummer 109]  109
Venema, Trijntje (*05-08-1920, †29-12-2011) [Nummer 141]  141
Venema, Trijntje (*24-04-1922, †14-11-1957) [Nummer 187]  187
Venema, Trijntje (*26-07-1954) [Nummer 183]  183; 201; 202; 203; 204; 205; 206
Venema, Trijntje Sybrens (*07-05-1876, †01-03-1934) [Nummer 65]  65; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131
Verhoeff, Willemina (*28-04-1854, †26-04-1938) [Schoonmoeder van 91]  91
Viersen, Jantje (*04-07-1897) [Schoonmoeder van 180]  180
Visser, Albert Gerrits (*01-08-1795, †22-11-1853) [Nummer 15]  15
Visser, Anne Baukes (*?-11-1780, †16-05-1838) [Schoonvader van 22]  22
Visser, Anne Baukes (*30-01-1831, †20-01-1891) [Nummer 38]  38
Visser, Antje Baukes (*18-09-1833, †23-02-1880) [Nummer 39]  39
Visser, Antje Gerrits (*04-08-1798, †22-12-1858) [Nummer 16]  16
Visser, Bauke Annes (*19-10-1806, †10-07-1883) [Partner van 22]  22; 38; 39; 40
Visser, Fedde Jakobs (*22-04-1846, †07-07-1884) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 59]  59
Visser, Folkjen Gerrits (*01-09-1791, †29-03-1825) [Nummer 13]  13
Visser, Geertje Annes (*17-09-1859, †07-05-1898) [Dochter van 38]  38,1
Visser, Gerrit Alberts (*22-10-1836) [Zoon van 15]  15,3
Visser, Gerrit Tjerks (*30-01-1833) [Zoon van 14]  14,2
Visser, Gerryt Tjerks (*±1759, †15-02-1841) [Partner van 6]  6; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Visser, Henke Alberts (*01-11-1830, †01-06-1900) [Dochter van 15]  15,1
Visser, Jan Gerrits (*18-12-1834, †24-10-1854) [Zoon van 14]  14,3
Visser, Jantje (*31-05-1917, †11-05-2004) [Partner van 139]  139
Visser, Klaas Jacobs (*±1789, †27-02-1846) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 30]  30
Visser, Lijsbert Baukes (Elisabeth) (*13-10-1836, †14-04-1901) [Nummer 40]  40
Visser, Lokke Tjerks (*04-04-1831) [Zoon van 14]  14,1
Visser, Maaike Gerrits (*12-11-1803, †29-11-1871) [Nummer 18]  18
Visser, Minke Alberts (*02-12-1833, †05-05-1914) [Dochter van 15]  15,2
Visser, Pieter (*±1889) [Schoonvader van 139]  139
Visser, Roelfien (*12-06-1876, †15-10-1953) [Schoonmoeder van 161]  161
Visser, Sjoerdtje Annes (*26-06-1864, †27-04-1945) [Dochter van 38]  38,2
Visser, Tjerk Gerrits (*15-01-1794, †10-07-1874) [Nummer 14]  14
Visser, Tjitske Alberts (*05-06-1840, †13-08-1900) [Dochter van 15]  15,4
Visser, Tjitske Gerrits (*10-12-1789, †11-12-1861) [Nummer 12]  12
Visser, Trijntje Gerrits (*10-10-1802, †24-01-1872) [Nummer 17]  17; 26
Vonk, Doeije (*22-03-1916, †04-09-1987) [Zoon van 118]  118,1
Vonk, Jacob (*14-01-1892, †18-09-1926) [Partner van 118]  94; 118
Vonk, Jan Klazes (*01-11-1848, †16-11-1929) [Schoonvader van 118]  118
Vonk, Jelle Jans (*28-09-1878, †03-03-1951) [Schoonvader van 189]  189
Vonk, Marijke (*06-02-1917, †30-09-2004) [Dochter van 118]  118,2
Vonk, Tjalling (*12-05-1910, †15-04-1991) [Partner van 189]  189
Vries, A. de [Partner van 155]  155
Vries, Aaltje Douwes de (*20-12-1869, †22-10-1919) [Partner van 55]  55
Vries, Antje de (*15-02-1892) [Schoonmoeder van 111]  111
Vries, Antje Aukes de (*25-09-1863, †12-01-1944) [Partner van 54]  54; 93; 94; 95; 96
Vries, Auke Joukes de (*17-06-1825, †07-01-1900) [Schoonvader van 54]  54
Vries, Baukje Bouwes de (*22-01-1835, †05-10-1900) [Schoonmoeder van 82] [Schoonmoeder van 83]  82; 83
Vries, Douwe Jans de (*02-05-1835, †07-11-1898) [Schoonvader van 55]  55
Vries, Elisabeth Klazes (Lijsbert) de (*?-07-1794, †04-12-1868) [Schoonmoeder van 42]  42
Vries, Geert de (*18-12-1911, †22-03-1987) [Partner van 184]  184
Vries, Gjalt Reins de (*15-09-1768, †28-12-1845) [Partner van 9]  9
Vries, Hendrik de (*24-10-1870, †10-10-1939) [Schoonvader van 184]  184
Vries, Hijlkje de (*23-06-1914, †13-04-2000) [Partner van 134]  134
Vries, Janke Brands de (*04-08-1844, †25-02-1907) [Schoonmoeder van 57]  57
Vries, Martje de (*27-07-1914, †23-03-1998) [Partner van 166]  166
Vries, Minke Heerkes de (*26-11-1765, †30-03-1842) [Schoonmoeder van 17] [Schoonmoeder van 15]  15; 17
Vries, Oeds de (*19-11-1937, †15-08-2018) [Zoon van 184]  184,1
Vries, Oege de (*05-01-1830, †17-01-1908) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48]  48
Vries, Oene Douwes de (*24-10-1875, †05-08-1965) [Schoonvader van 178]  178
Vries, Otte de (*27-04-1881, †03-11-1947) [Schoonvader van 166]  166
Vries, Piebe de (*07-05-1921, †17-05-1987) [Partner van 178]  178
Vries, Rein de (*28-10-1791, †16-03-1867) [Zoon van 9]  9,1
Vries, Ritske de (*09-10-1792) [Dochter van 9]  9,2
Vries, Rypke Kornelis de (*06-03-1872, †02-08-1944) [Schoonvader van 134]  63; 134
Vries, Sieger (*01-05-1868, †13-02-1945) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 63]  63
Vriezema, Froukje Roelofs (*?-12-1787, †13-03-1852) [Schoonmoeder van 40]  40
Wadman, Pieter Jans (*?-10-1810, †23-10-1850) [Getuige bij geboorteaangifte van 30]  30; 30
Wagenaar, Jan Hendriks (*?-12-1799, †30-01-1887) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 52]  52
Wal, Antje van der (*06-02-1900, †23-05-1962) [Schoonmoeder van 172]  172
Wal, Gerritje van der (*04-04-1908, †29-11-1990) [Partner van 128]  128
Wal, Hoeke Sytzes van der (*13-02-1867, †22-12-1952) [Schoonvader van 128]  128
Wal, Oebele van der (*26-12-1886, †26-08-1953) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 94] [Getuige bij overlijdensaangifte van 30] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 92] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55]  30; 55; 92; 94
Wal, Roel van der (*23-10-1857, †12-01-1926) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 68]  68,2
Wal, Tijdsger Uilkes van der (*18-11-1863, †19-02-1945) [Partner van 70]  70; 143
Wal, Uilke van der (*31-01-1886, †17-01-1964) [Nummer 143]  143
Wal, Uilke Aukes van der (*22-11-1833, †22-04-1908) [Schoonvader van 70]  70
Walstra, Hantje (*24-04-1855, †20-10-1903) [Schoonmoeder van 88]  88
Weistra, Hendrikje (*09-08-1901, †06-09-1992) [Dochter van 77]  77,5
Weistra, Jan (*13-09-1895, †31-03-1965) [Zoon van 77]  77,2
Weistra, Jetze (*19-12-1908, †01-03-1909) [Zoon van 77]  77,7
Weistra, NN NN (levenloos *05-10-1899) [Dochter van 77]  77,4
Weistra, Roel (*16-07-1905, †26-01-1967) [Zoon van 77]  77,6
Weistra, Ruurd (*05-09-1832, †05-09-1880) [Schoonvader van 77]  77
Weistra, Ruurd (*01-02-1893, †29-10-1926) [Zoon van 77]  77,1
Weistra, Tjeerd Ruurds (*06-01-1867, †23-01-1929) [Partner van 77]  77
Weistra, Wytske (*05-09-1897, †10-12-1981) [Dochter van 77]  77,3
Werf, Albert Jans van der (*?-09-1767, †?-02-1811) [Schoonvader van 16]  16
Werf, Albert Sytses van der (*05-08-1821, †26-01-1848) [Zoon van 16]  16,2
Werf, Gerlofke (Gé) van der (*16-09-1923, †04-11-2004) [Nummer 194]  194
Werf, Gerrit Sytses van der (*13-03-1824, †08-03-1912) [Zoon van 16]  16,3
Werf, Hinke Sytses van der (*01-05-1819, †22-12-1888) [Dochter van 16]  16,1
Werf, Jan Sytses van der (*24-03-1830, †31-12-1892) [Zoon van 16]  16,6
Werf, Jitske Sytses van der (*08-10-1826, †06-03-1863) [Dochter van 16]  16,4
Werf, Joon van der (*27-09-1856, †30-12-1934) [Schoonvader van 147]  147
Werf, Maaike Sytses van der (*30-03-1829) [Dochter van 16]  16,5
Werf, Maria van der (*11-07-1878, †04-02-1909) [Schoonmoeder van 150]  150
Werf, Martje van der (*06-08-1921, †09-10-2004) [Nummer 193]  193
Werf, Oene van der (*20-04-1888, †29-04-1949) [Partner van 147]  147; 193; 194; 195
Werf, Saake Sytses van der (*01-05-1838, †12-07-1866) [Zoon van 16]  16,7
Werf, Sijbren IJzaaks van der (*24-12-1816, †27-07-1876) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 30]  30,6
Werf, Sytse Alberts van der (*12-11-1797, †11-03-1865) [Partner van 16]  16
Werf, Tea Jantina van der (*16-05-1930, †29-05-2014) [Nummer 195]  195
Werkman, Attje (*21-04-1881, †29-02-1944) [Schoonmoeder van 166]  166
Westerhof, Lijkele (*12-08-1925) [Partner van 187]  187
Westerhof, Popke (*11-11-1900, †28-01-1983) [Schoonvader van 187]  187
Westra, Teetske Klazes (*21-04-1857, †28-02-1947) [Schoonmoeder van 85]  85
Westra, Wipkje Gjalts (*26-02-1796, †27-10-1852) [Schoonmoeder van 37]  37
Wezep, Lammert van (*15-06-1943, †26-11-2019) [Partner van 207]  207
Wierda, Bertus (Bé) (*29-07-1914, †12-12-2014) [Nummer 163]  163
Wierda, Carla [Dochter van 163]  163,3
Wierda, Erna (*16-02-1939) [Dochter van 163]  163,5
Wierda, Gerda (*30-05-1937) [Dochter van 163]  163,4
Wierda, Hendericus (*27-12-1858, †04-01-1940) [Schoonvader van 87]  87
Wierda, Hendericus (*13-07-1910, †04-11-1942) [Nummer 161]  161
Wierda, Joukje (*16-07-1916, †02-07-2001) [Nummer 164]  164
Wierda, Paula [Dochter van 163]  163,1
Wierda, Rijken (*16-09-1912, †02-11-1966) [Nummer 162]  162
Wierda, Rudy [Zoon van 163]  163,2
Wierda, Salomon (*15-10-1883, †24-06-1931) [Partner van 87]  87; 161; 162; 163; 164; 165
Wierda, Sietze (*16-03-1921) [Zoon van 87]  87,6
Wierda, Sijbren (*16-03-1921, †09-05-1978) [Nummer 165]  165
Wierda, Sonja (*11-06-1934) [Dochter van 161]  161,1
Wiersma, Antje Pieters (*12-03-1843, †09-01-1911) [Schoonmoeder van 89]  89
Wiersma, Geert Joukes (*04-08-1867, †29-05-1945) [Partner van 56]  56
Wiersma, Heerke Idses (*02-07-1771, †06-10-1845) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 48]  48
Wiersma, Jeltje (*10-03-1880, †11-05-1962) [Schoonmoeder van 104]  104
Wiersma, Jouke Hendriks (*28-08-1822, †14-06-1906) [Schoonvader van 56]  56
Wiersma, Tiete Hendriks (*?-09-1807, †12-07-1875) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 48]  48
Wieskamp, Fokjen Engelbertus (*22-10-1816, †13-12-1885) [Schoonmoeder van 43] [Schoonmoeder van 43]  43; 43
Wijbenga, Hiske (*21-02-1889, †03-07-1973) [Schoonmoeder van 169]  169
Wijma, Trientje (*13-08-1859, †16-05-1932) [Schoonmoeder van 81]  81
Wijnsma, Eelke (*01-01-1874, †25-11-1960) [Schoonvader van 114]  114
Wijnsma, Eelke (*02-04-1910, †19-10-1984) [Partner van 114]  114
Wijnsma, Eelke (*11-08-1939, †30-12-1955) [Zoon van 114]  114,1
Wilde, Antje Roels (Anna) de (*27-08-1869, †29-12-1921) [Dochter van 40]  40,6
Wilde, Baukje Roels de (*14-03-1865, †05-01-1866) [Dochter van 40]  40,3
Wilde, Baukje Roels de (*21-11-1866, †21-12-1939) [Dochter van 40]  40,4
Wilde, Geertje Roels de (*06-07-1861, †22-05-1883) [Dochter van 40]  40,1
Wilde, Hinke Roels de (*23-03-1863, †08-12-1929) [Dochter van 40]  40,2
Wilde, Jan Roels de (*20-09-1870, †09-10-1870) [Zoon van 40]  40,7
Wilde, Jantje Roels de (*11-07-1878, †22-10-1941) [Dochter van 40]  40,10
Wilde, Pietje Roels de (*27-02-1872, †25-03-1873) [Dochter van 40]  40,8
Wilde, Pietje Roels de (*26-07-1876, †16-06-1947) [Dochter van 40]  40,9
Wilde, Roel Siedzes de (*26-09-1823, †24-01-1892) [Partner van 40]  40
Wilde, Sieds Jans de (*12-11-1777, †18-10-1856) [Schoonvader van 40]  40
Wilde, Sieds Roels de (*19-04-1868, †05-02-1939) [Zoon van 40]  40,5
Witzenburg, Anne Jans (*22-01-1854, †09-03-1929) [Schoonvader van 148]  148
Witzenburg, Geertje (*17-04-1911, †06-12-1991) [Partner van 148]  148; 196; 197
Wobbes, Wipke Jannes (*28-09-1856, †01-11-1931) [Schoonmoeder van 118]  118
Woude, Fokke Jacobus van der (*23-01-1855, †20-07-1905) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 52] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 54] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 56] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 55]  52; 54; 55; 56
Woude, Folkje Klases van der (*±1803, †24-05-1869) [Dochter van 7]  7,3
Woude, Geert Klases van der (*31-12-1792) [Zoon van 7]  7,1
Woude, Jeltje Klases van der (*±1798, †28-06-1860) [Dochter van 7]  7,2
Woude, Klaas Sipkes van der (*±1770, †06-09-1826) [Partner van 7]  7
Woude, Sjieuwke Klases van der (*24-03-1815, †27-06-1880) [Schoonmoeder van 44]  44
Woude, Sjoerdtje Gerrits van der (*02-01-1810, †06-10-1874) [Schoonmoeder van 38]  38
Woudstra, Geeske (*26-04-1851, †06-12-1936) [Partner van 32]  32
Woudstra, Klaas (*20-05-1884, †09-05-1960) [Schoonvader van 138]  138
Woudstra, Klaas Sipkes (*12-10-1820, †24-02-1876) [Schoonvader van 32]  32
Woudstra, Sieuwke (*15-03-1912, †10-03-1980) [Partner van 138]  138
Wybenga, Hiltje (*31-10-1871, †04-12-1969) [Schoonmoeder van 184]  184
Wybrens, Fokjen (*?-10-1756, †19-04-1837) [Schoonmoeder van 18]  18
Ytsma, Alle (*08-02-1915, †18-07-2006) [Partner van 124]  124
Zaagemans, Atje (*01-11-1909, †14-02-2002) [Dochter van 60]  60,3
Zaagemans, Fedde (*09-10-1840, †27-11-1910) [Schoonvader van 60]  60
Zaagemans, Fedde (*18-09-1900, †13-09-1985) [Partner van 113]  113
Zaagemans, Fedde (*14-07-1904, †05-01-1987) [Nummer 112]  112
Zaagemans, Jan (*01-10-1873, †09-12-1927) [Partner van 60]  60; 112; 113
Zaagemans, Lijsbert (*09-12-1905, †12-09-1996) [Nummer 113]  113
Zaagemans, Rein (*22-02-1865, †23-07-1922) [Schoonvader van 113]  113
Zandberg, Gerk Roels (*15-09-1800, †30-01-1883) [Schoonvader van 38]  38
Zandberg, Stijntje Gerks (*15-02-1836, †31-12-1890) [Partner van 38]  38
Zandstra, Antje Jans (*08-12-1859, †28-01-1952) [Dochter van 27]  27,2
Zandstra, Auke Jans (*27-05-1864, †03-02-1874) [Zoon van 27]  27,4
Zandstra, Bartele Jans (*02-09-1858, †26-03-1919) [Zoon van 27]  27,1
Zandstra, Bartele Oedzes (*?-01-1779, †15-07-1865) [Schoonvader van 27]  27
Zandstra, Geertje Jans (*25-04-1870, †08-04-1956) [Dochter van 27]  27,6
Zandstra, Gerk Jans (Gerke) (*29-07-1861, †12-02-1876) [Zoon van 27]  27,3
Zandstra, Jan Barteles (*09-05-1832, †22-07-1907) [Partner van 27]  27
Zandstra, Jan Jans (*26-06-1873, †23-09-1873) [Zoon van 27]  27,7
Zandstra, Meindert Jans (*17-01-1867, †12-05-1897) [Zoon van 27]  27,5
Zeeman, Heine (*18-11-1880, †10-05-1971) [Schoonvader van 165]  165
Zeeman, Hiltje (*01-12-1919) [Partner van 165]  165
Zegers, Aagje [Nummer 204]  204
Zegers, Berend [Nummer 206]  206
Zegers, Eetze [Nummer 203]  203
Zegers, Gatske [Nummer 201]  201
Zegers, Geertje [Nummer 205]  205
Zegers, Gelein [Partner van 183]  183; 201; 202; 203; 204; 205; 206
Zegers, Sjoukje [Nummer 202]  202
Zegers, Thomas [Zoon van 203]  203,1
Zijlstra, Aaltje (*06-09-1850, †21-07-1928) [Schoonmoeder van 86]  86
Zijlstra, Andriesje Jans (*06-06-1876, †12-10-1971) [Dochter van 36]  36,8
Zijlstra, Baukje Jans (*30-08-1859, †06-03-1951) [Dochter van 36]  36,2
Zijlstra, Doetje (*09-07-1867, †12-11-1926) [Schoonmoeder van 126]  126
Zijlstra, Eelkje Jans (*07-07-1873, †20-03-1941) [Dochter van 36]  36,7
Zijlstra, Gerardus Douwes (*?-10-1811, †14-07-1878) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48]  48
Zijlstra, Gijsbertus Liepkes (*11-12-1881, †28-10-1941) [Schoonvader van 156]  156
Zijlstra, Grietje Jans (*02-02-1864, †15-05-1919) [Dochter van 36]  36,4
Zijlstra, Jan Oeges (*02-07-1829, †05-05-1895) [Partner van 36]  36; 70
Zijlstra, Jantje Jans (*09-09-1861, †24-03-1936) [Nummer 70]  70; 143
Zijlstra, Liepke (*18-06-1906, †27-06-1990) [Partner van 156]  156
Zijlstra, Martje (*19-09-1934, †14-07-1936) [Dochter van 156]  156,1
Zijlstra, Oege Egberts (*?-04-1785, †26-02-1864) [Schoonvader van 36]  36
Zijlstra, Oege Jans (*04-03-1858, †18-07-1858) [Zoon van 36]  36,1
Zijlstra, Oege Jans (*29-01-1868, †23-09-1927) [Zoon van 36]  36,6
Zijlstra, Tjalling Jans (*21-12-1865, †28-11-1936) [Zoon van 36]  36,5
Zuidema, Berber Hendriks (*03-11-1876, †31-10-1966) [Dochter van 41]  41,4
Zuidema, Egbert Willems (*?-03-1811, †13-12-1882) [Schoonvader van 73]  73; 73
Zuidema, Geert Jelmers (*±1788, †18-03-1863) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 30]  30
Zuidema, Jan (*16-11-1873, †13-12-1877) [Zoon van 41]  41,3
Zuidema, Martje (*03-04-1867, †23-06-1954) [Partner van 73]  73; 146; 147; 148
Zuidema, Pieter Hendriks (*19-11-1870, †25-07-1950) [Zoon van 41]  41,2
Zuidema, Roel Engberts (*?-07-1782, †23-02-1847) [Schoonvader van 41]  41
Zuidema, Roel Hendriks (*30-03-1868, †10-03-1946) [Zoon van 41]  41,1
Zuiderveld, Jan (*27-07-1917, †18-09-2011) [Partner van 111]  111
Zuiderveld, Teunis (*15-02-1887) [Schoonvader van 111]  111
Zwaag, Antje Pieters van der (*15-05-1879, †07-01-1953) [Schoonmoeder van 122]  122
Zwaag, Jan Sjoerds van der (*01-08-1850, †14-10-1914) [Schoonvader van 67]  67
Zwaag, Rinske Sjoerds van der (*24-11-1855, †11-04-1887) [Schoonmoeder van 66]  66
Zwaag, Sjoukje van der (*06-04-1883, †08-03-1948) [Partner van 67]  67; 133
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 10:27:29 door A. Stomphorst