Overige Parentelen

Venema
Klaas Hendriks Krikke 1733 - Jantje Hendriks Pieleman - Steenwijkerwold

Parenteel van Klaas Hendriks Krikke

Parenteel van Klaas Hendriks Krikke

1 Klaas Hendriks Krikke is geboren omstreeks 1733 in Wetering ( Steenwijkerland ). Klaas is overleden op donderdag 9 april 1818 in Aengwirden ( Heerenveen ), ongeveer 85 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 17 april 1757 in Steenwijkerwold ( Steenwijkerland ) met Jantje Hendriks Pieleman, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Jantje: Klaas en Jantje kregen in totaal 7 kinderen, twee daarvan ( Hendrik en Folkert ) hebben de naam Venema aangenomen.
drie andere kinderen : Hendrik ( 12-11-1758 ), Kunnigje ( 30-08-1760 ), Margje ( 17-10-1762 ) kregen als achternaam Kikke,
2 kinderen : Jan ( 14-10-1764 ) en Berend ( 1769 ) noemden zich de Groot
Jantje is geboren omstreeks 1732 in Kalenberg ( Oldemarkt ), dochter van Hendrik Geerts Pijlman en Kunnigje Jans Hollander. Jantje is overleden op donderdag 9 april 1818 in Luinjeberd ( Heerenveen ), ongeveer 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: Jantje Hendriks is overleden met de familienaam Pieleman, in hare woning (nummer helaas niet ingevuld) aldaar en de aangifte werd gedaan door de buren Jakob Jans de Wit, huisnr. 97 en Hendrik Smet, huisnr. 100, beiden veenbazen. Door schoonzoon Berend Koops Knobbe, gehuwd met Margje Klazes Kikken, werd als bewindhebbende een Memorie van Successie van de overledene opgemaakt. In deze memorie staat Jantje met de familienaam Pijleman vermeld. Verder staan haar vooroverleden man Klaas Kikken en hun kinderen Margjen, Jan, Hendrik, Berend, Volken, Kunnigje en Jantje Klazes erin vermeld met de oude familienaam Kikken. Uit deze memorie blijkt dus weer overduidelijk het bestaan van de familienaam Kikken. Frappant is dat dan al een aantal jaren de zonen Jan en Berend de naam de Groot- en Volken en Hendrik de naam Venema voeren.
Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Hendrik Klazes Venema, geboren op zondag 12 november 1758 in Kalenberg ( Oldemarkt ). Volgt 2.
2 Folkert Klazes Venema, geboren op vrijdag 4 december 1778 in Oudehaske ( De Friese Meren ). Volgt 3.
2 Hendrik Klazes Venema is geboren op zondag 12 november 1758 in Kalenberg ( Oldemarkt ), zoon van Klaas Hendriks Krikke (zie 1) en Jantje Hendriks Pieleman. Hendrik is overleden op vrijdag 16 juni 1848 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1848. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zondag 27 januari 1788 in Oudega met Baukjen Anskes de Vries, 23 jaar oud. Baukjen is geboren op maandag 19 november 1764 in Oudega ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 25 november 1764. Baukjen is overleden op zondag 23 januari 1803 in Wymbritseradeel, 38 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Baukjen:
1 Anske Hendriks Venema, geboren op donderdag 6 mei 1790 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 4.
2 Klaas Hendriks Venema, geboren op maandag 8 oktober 1792 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 5.
3 Zuster Hendriks Venema, geboren op maandag 25 november 1799 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 6.
3 Folkert Klazes Venema is geboren op vrijdag 4 december 1778 in Oudehaske ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Hendriks Krikke (zie 1) en Jantje Hendriks Pieleman. Folkert is overleden op zondag 19 november 1848 in Terwispel ( Opsterland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1848.
Beroep:
schuitevaarder
Folkert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 25 oktober 1807 in Kortezwaag ( Opsterland ) met Ymkjen Jochems Eringa, 19 jaar oud. Ymkjen is geboren op zaterdag 12 juli 1788 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Jochem Fokkes Eringa en Antje Haijes. Ymkjen is overleden op zaterdag 15 mei 1852 in Terwispel ( Opsterland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1852.
Kinderen van Folkert en Ymkjen:
1 Klaas Folkerts Veenema, geboren op vrijdag 2 september 1808 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 7.
2 Antje Folkerts Venema, geboren op woensdag 24 oktober 1810 in Drachten ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op zondag 23 december 1810 in Oudega. Antje is overleden vóór donderdag 10 december 1812 in Drachten ( Smallingerland ), ten hoogste 2 jaar oud.
3 Antje Folkerts Venema, geboren op donderdag 10 december 1812 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 8.
4 Jantje Folkerts Venema, geboren op dinsdag 1 augustus 1815 in Ureterp ( Opsterland ). Volgt 9.
5 Hendrikje Folkerts Veenema, geboren op donderdag 27 november 1817 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 november 1817. Hendrikje is overleden op vrijdag 12 juni 1818 in Ureterp ( Opsterland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1818.
6 Jochem Venema, geboren op dinsdag 14 september 1819 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1819. Jochem is overleden op maandag 29 mei 1848 in Terwispel ( Opsterland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1848. Jochem bleef ongehuwd.
7 Hendrikjen Folkerts Venema, geboren op maandag 5 augustus 1822 in Siegerswoude ( Opsterland ). Volgt 10.
8 Fokke Folkerts Venema, geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 11.
9 Arentje Venema, geboren op zaterdag 29 november 1828 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1828. Arentje is overleden op donderdag 20 maart 1851 in Terwispel ( Opsterland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1851.
Notitie bij Arentje: Arentje is op de geboortaakte aangegeven met als achternaam "Veenman "
4 Anske Hendriks Venema is geboren op donderdag 6 mei 1790 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Klazes Venema (zie 2) en Baukjen Anskes de Vries. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1790. Anske is overleden op dinsdag 4 augustus 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1868.
Beroep:
visser
Anske trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 27 mei 1828 in Wymbritseradeel met Lysbert Lolkes (Elisabeth) Ottema, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 3 april 1794 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Lolke Feikes Ottema en Leentje Sikkes de Vries. Zij is gedoopt op zondag 20 april 1794 in Ferwoude. Elisabeth is overleden op vrijdag 7 augustus 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1868.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Anske en Elisabeth:
1 Baukjen Veenema, geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 12.
2 Lolke Anskes Venema, geboren op woensdag 7 maart 1832 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 13.
3 Hendrik Anskes Venema, geboren op zaterdag 16 mei 1835 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 14.
5 Klaas Hendriks Venema is geboren op maandag 8 oktober 1792 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Klazes Venema (zie 2) en Baukjen Anskes de Vries. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1792. Klaas is overleden op donderdag 3 juni 1858 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1858.
Beroep:
visser
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 september 1819 in Wymbritseradeel met Baukjen Uiltjes Wiersma, 19 jaar oud. Baukjen is geboren op donderdag 6 maart 1800 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Uilkje Pieters (Uiltje) Wiersma en Lolkjen Sybrens Bruinsma. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1800. Baukjen is overleden op zaterdag 9 april 1887 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1887.
Kinderen van Klaas en Baukjen:
1 Hendrik Klazes Venema, geboren op vrijdag 17 september 1819 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 15.
2 Uiltje Venema, geboren op maandag 14 januari 1822 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1822. Uiltje is overleden op zaterdag 11 december 1824 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1824.
3 Baukjen Klazes Venema, geboren op zondag 20 juni 1824 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 16.
4 Uiltje Venema, geboren op dinsdag 8 mei 1827 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1827. Uiltje is overleden op zaterdag 12 september 1846 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1846.
5 Foppe Klazes Venema, geboren op woensdag 16 september 1829 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 17.
6 Lolke Klazes Venema, geboren op zaterdag 26 mei 1832 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1832. Lolke is overleden op donderdag 19 maart 1857 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1857. Lolke bleef ongehuwd.
7 Bauke Venema, geboren op woensdag 29 juli 1835 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1835. Bauke is overleden op woensdag 7 juli 1852 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1852.
8 Jan Venema, geboren op maandag 16 juli 1838 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 18.
9 Anne Venema, geboren op woensdag 7 oktober 1840 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1840. Anne is overleden op dinsdag 6 mei 1845 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1845.
6 Zuster Hendriks Venema is geboren op maandag 25 november 1799 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Klazes Venema (zie 2) en Baukjen Anskes de Vries. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1799. Zuster is overleden op maandag 5 juni 1843 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Zuster trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 12 juli 1825 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ) met Jetze Ykes de Boer, 24 jaar oud. Jetze is geboren op zaterdag 20 september 1800 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Yke Tjalkes de Boer en Jeltje Jetzes de Jong. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1800. Jetze is overleden op zondag 18 mei 1862 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1862.
Kinderen van Zuster en Jetze:
1 Jeltje Jetzes de Boer, geboren op vrijdag 24 februari 1826 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1826. Jeltje is overleden op dinsdag 13 november 1827 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1827.
2 Ike Jetses de Boer, geboren op zondag 24 augustus 1828 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 19.
3 Hendrik Jetzes de Boer, geboren op maandag 14 februari 1831 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 20.
4 Jeltje Jetzes de Boer, geboren op zaterdag 30 november 1833 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 21.
5 NN NN de Boer, levenloos geboren kind, geboren op maandag 28 november 1836 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1836.
6 Baukjen de Boer, geboren op vrijdag 1 december 1837 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1837. Baukjen is overleden op vrijdag 30 november 1838 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1838.
7 NN NN de Boer, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 15 maart 1842 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1842.
7 Klaas Folkerts Veenema is geboren op vrijdag 2 september 1808 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Folkert Klazes Venema (zie 3) en Ymkjen Jochems Eringa. Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1808. Klaas is overleden op vrijdag 5 maart 1897 in Gorredijk ( Opsterland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1897. Klaas trouwde, 30 jaar oud, op maandag 7 januari 1839 in Opsterland met Grietje Jacobs Bootsma, 32 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 30 augustus 1806 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), dochter van Jacob Roels Bootsma en Eelkjen Hayes. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1806. Grietje is overleden op zondag 15 februari 1891 in Terwispel ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1891.
Kinderen van Klaas en Grietje:
1 Folkert Klazes Veenema, geboren op vrijdag 26 juli 1839 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1839. Folkert is overleden op maandag 10 oktober 1859 in Terwispel ( Opsterland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1859. Folkert bleef ongehuwd.
2 Eelkjen Klazes Venema, geboren op maandag 14 juni 1841 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 22.
3 Imkjen Venema, geboren op zaterdag 30 september 1843 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 23.
4 Jacobjen Venema, geboren op zondag 20 december 1846 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 24.
5 Antje Venema, geboren op vrijdag 20 september 1850 in Luxwoude ( Opsterland ). Volgt 25.
8 Antje Folkerts Venema is geboren op donderdag 10 december 1812 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Folkert Klazes Venema (zie 3) en Ymkjen Jochems Eringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1812. Antje is overleden op dinsdag 16 april 1895 in Gersloot ( Heerenveen ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 april 1895. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 december 1835 in Opsterland met Egbert Hendriks van den Berg, 21 jaar oud. Egbert is geboren op zondag 7 augustus 1814 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Hendrik Egberts van den Berg en Jentjen Theunis Dragstra. Egbert is overleden op zondag 9 juni 1850 in Terwispel ( Opsterland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1850.
Kinderen van Antje en Egbert:
1 Hendrik van den Berg, geboren op zaterdag 12 november 1836 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 26.
2 Folkert van den Berg, geboren op maandag 19 februari 1838 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 27.
3 Theunis van den Berg, geboren op zaterdag 21 december 1839 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 28.
4 Klaas Egberts van den Berg, geboren op vrijdag 19 november 1841 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 29.
5 Jentje Egberts van den Berg, geboren op vrijdag 19 april 1844 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 30.
9 Jantje Folkerts Venema is geboren op dinsdag 1 augustus 1815 in Ureterp ( Opsterland ), dochter van Folkert Klazes Venema (zie 3) en Ymkjen Jochems Eringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 augustus 1815. Jantje is overleden op vrijdag 26 oktober 1855 in Terwispel ( Opsterland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1855. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op maandag 6 januari 1840 in Opsterland met Willem Meints Hof, 25 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 19 juli 1814 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Meint Pieters Hof en Limke Willems Lap. Willem is overleden op donderdag 4 februari 1897 in Beets ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1897.
Kinderen van Jantje en Willem:
1 Limke Willems Hof, geboren op zondag 11 oktober 1840 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 31.
2 Imkjen Willems Hof, geboren op dinsdag 5 juli 1842 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juli 1842. Imkjen is overleden op dinsdag 16 februari 1858 in Terwispel ( Opsterland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1858.
3 Geertje Willems Hof, geboren op woensdag 4 september 1844 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1844. Geertje is overleden op donderdag 5 juni 1845 in Terwispel ( Opsterland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1845.
4 Antje Willems Hof, geboren op dinsdag 21 april 1846 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1846. Antje is overleden op maandag 7 januari 1856 in Terwispel ( Opsterland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1856.
5 Minke Hof, geboren op woensdag 20 december 1848 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 32.
6 Hendrikje Willems Hof, geboren op donderdag 12 juni 1851 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1851. Hendrikje is overleden op dinsdag 22 april 1856 in Terwispel ( Opsterland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 april 1856.
7 Geertje Willems Hof, geboren op maandag 8 mei 1854 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1854. Geertje is overleden op zaterdag 20 mei 1865 in Terwispel ( Opsterland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1865.
10 Hendrikjen Folkerts Venema is geboren op maandag 5 augustus 1822 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Folkert Klazes Venema (zie 3) en Ymkjen Jochems Eringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1822. Hendrikjen is overleden op woensdag 19 augustus 1903 in Gersloot ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 augustus 1903. Hendrikjen trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24 januari 1848 in Opsterland met Jacobus Johannes Pool, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op donderdag 21 maart 1822 in Luxwoude ( Opsterland ), zoon van Johannes Jacobus Pool en Teedske Tjibbes (Taetske) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1822. Jacobus is overleden op woensdag 1 februari 1888 in Beets ( Opsterland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1888.
Kinderen van Hendrikjen en Jacobus:
1 Johannes Jacobus Pool, geboren op vrijdag 13 oktober 1848 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 33.
2 Imkjen Jacobus Pool, geboren op maandag 9 december 1850 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 34.
3 Tjibbe Jacobus Pool, geboren op zondag 23 januari 1853 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 35.
4 Antje Jacobus Pool, geboren op donderdag 1 november 1855 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 36.
5 Teetske Jacobus Pool, geboren op maandag 28 december 1857 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 37.
6 Jantje Jacobus Pool, geboren op woensdag 11 september 1861 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1861. Jantje is overleden op zondag 2 juli 1882 in Terwispel ( Opsterland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1882.
7 Baukje Pool, geboren op dinsdag 14 april 1863 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 38.
8 Klaaske Jacobus Pool, geboren op vrijdag 30 november 1866 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 39.
11 Fokke Folkerts Venema is geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Folkert Klazes Venema (zie 3) en Ymkjen Jochems Eringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1824. Fokke is overleden op zaterdag 14 februari 1857 in Terwispel ( Opsterland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1857. Fokke trouwde, 26 jaar oud, op maandag 3 maart 1851 in Opsterland met Imkjen Franses van der Vliet, 22 jaar oud. Imkjen is geboren op zondag 7 december 1828 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Frans Heins van der Vliet en Roelofjen Harmens van Zwol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1828. Imkjen is overleden op zaterdag 23 december 1916 in Terwispel ( Opsterland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 december 1916.
Kinderen van Fokke en Imkjen:
1 Folkert Venema, geboren op zaterdag 15 november 1851 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1851. Folkert is overleden op zondag 13 januari 1867 in Terwispel ( Opsterland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1867.
2 Frans Fokkes Venema, geboren op vrijdag 19 augustus 1853 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 40.
3 Jochum Venema, geboren op dinsdag 7 augustus 1855 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1855. Jochum is overleden op vrijdag 25 januari 1867 in Terwispel ( Opsterland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1887.
12 Baukjen Veenema is geboren op dinsdag 4 augustus 1829 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anske Hendriks Venema (zie 4) en Lysbert Lolkes (Elisabeth) Ottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1829. Baukjen is overleden op dinsdag 1 februari 1910 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1910.
Beroep:
dienstmeid
Baukjen trouwde, 28 jaar oud, op zondag 23 mei 1858 in Sneek met Gosse Schriemer, 38 jaar oud. Gosse is geboren op zaterdag 21 augustus 1819 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Oenes Schriemer en Gepke Roels Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 augustus 1819. Gosse is overleden op woensdag 8 november 1899 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1899.
Beroep:
koemelker
Kinderen van Baukjen en Gosse:
1 Gepke Schriemer, geboren op dinsdag 27 december 1859 in Sneek. Volgt 41.
2 Elisabeth Schriemer, geboren op donderdag 14 november 1861 in Sneek. Volgt 42.
3 NN NN Schriemer, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 15 september 1863 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1863.
4 Hendrik Schriemer, geboren op zondag 3 juli 1864 in Sneek. Volgt 43.
5 Anske Schriemer, geboren op zaterdag 1 juni 1867 in Sneek. Volgt 44.
6 Akke Schriemer, geboren op dinsdag 28 juni 1870 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1870. Akke is overleden op maandag 4 juli 1870 in Sneek, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1870.
13 Lolke Anskes Venema is geboren op woensdag 7 maart 1832 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anske Hendriks Venema (zie 4) en Lysbert Lolkes (Elisabeth) Ottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1832. Lolke is overleden op woensdag 18 maart 1896 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1896.
Beroep:
houtzaagmolenaarsknecht
Lolke:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 18 september 1858 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Hitje Tjeerds Gaastra, 24 jaar oud. Hitje is geboren op donderdag 9 januari 1834 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Tjeerd Tjerks Gaastra en Grietje Sjoerds Ybema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1834. Hitje is overleden op zaterdag 23 mei 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1874.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 16 december 1874 in Lemsterland met Wietske Tolman, 41 jaar oud. Wietske is geboren op zondag 3 november 1833 in Oosterzee ( De Friese Meren ), dochter van Jan Tjebbes Tolman en Margjen Popkes Hepkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1833. Wietske is overleden op donderdag 24 juni 1909 in Oosterzee ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1909.
Kinderen van Lolke en Hitje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 24 mei 1859 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1859.
2 Grietje Venema, geboren op dinsdag 26 februari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 45.
3 Anske Lolkes Venema, geboren op vrijdag 22 januari 1864 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1864. Anske is overleden op dinsdag 27 februari 1872 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1872.
4 Elisabeth Lolkes Venema, geboren op zondag 7 april 1867 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 april 1867. Elisabeth is overleden op vrijdag 14 juni 1867 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 juni 1867.
14 Hendrik Anskes Venema is geboren op zaterdag 16 mei 1835 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Anske Hendriks Venema (zie 4) en Lysbert Lolkes (Elisabeth) Ottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1835. Hendrik is overleden op maandag 15 april 1901 in Bolsward, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1901.
Beroep:
timmerknecht
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1859 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Jeltje de Boer, 25 jaar oud. Jeltje is geboren op donderdag 26 september 1833 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Grietje Jeltes de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1833. Jeltje is overleden vóór 1872 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), ten hoogste 39 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op zondag 4 februari 1872 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Trijntje Pieters de Jong, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 4 april 1842 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter Jans de Jong en Sara Doedes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1842. Trijntje is overleden op dinsdag 25 februari 1902 in Bolsward, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1902.
Kinderen van Hendrik en Jeltje:
1 Anske (Oscar) Veenema, geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 46.
2 Grietje Veenema, geboren op zondag 7 december 1862 in Leeuwarden. Volgt 47.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
3 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 17 juli 1873 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1873.
4 Baukje Hendriks Venema, geboren op zaterdag 18 juli 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1874. Baukje is overleden op zaterdag 10 december 1898 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1898. Baukje bleef ongehuwd.
5 Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema, geboren op zaterdag 18 juli 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 48.
6 Dutje Hendriks Venema, geboren op vrijdag 16 november 1877 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1877. Dutje is overleden op vrijdag 24 januari 1890 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1890.
7 Aaltje Hendriks Venema, geboren op woensdag 18 augustus 1880 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Aaltje is overleden op dinsdag 26 december 1905 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1905. Aaltje bleef ongehuwd.
15 Hendrik Klazes Venema is geboren op vrijdag 17 september 1819 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Hendriks Venema (zie 5) en Baukjen Uiltjes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1819. Hendrik is overleden op vrijdag 20 september 1850 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1850.
Beroep:
timmerknecht
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1844 in Hennaarderadeel met Elizabeth Franses Krips, 24 jaar oud. Elizabeth is geboren op dinsdag 25 april 1820 in Huins ( Baarderadeel ), dochter van Frans Johannes Krips en Dieuwke Sippes Sinnema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 april 1820. Elizabeth is overleden op zaterdag 3 juni 1848 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1848.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Elizabeth:
1 Baukje Hendriks Venema, geboren op woensdag 26 februari 1845 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 49.
2 Dieuwke Hendriks Venema, geboren op zondag 24 oktober 1847 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 oktober 1847. Dieuwke is overleden op zondag 16 juli 1848 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juli 1848.
16 Baukjen Klazes Venema is geboren op zondag 20 juni 1824 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Hendriks Venema (zie 5) en Baukjen Uiltjes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1824. Baukjen is overleden op zondag 11 april 1852 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 april 1852.
Beroep:
dienstmeid
Baukjen trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1846 in Wymbritseradeel met Pier Sjoerds Sjaarda, 27 jaar oud. Pier is geboren op zaterdag 28 november 1818 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Sjoerd Tjitses Sjaarda en Sytske Piers Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1818. Pier is overleden op zondag 10 juli 1904 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1904.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Baukjen en Pier:
1 Baukjen Sjaarda, geboren op vrijdag 24 maart 1848 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 50.
17 Foppe Klazes Venema is geboren op woensdag 16 september 1829 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Hendriks Venema (zie 5) en Baukjen Uiltjes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1829. Foppe is overleden op dinsdag 8 december 1925 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1925.
Beroep:
boerenknecht
Foppe:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 april 1854 in Wymbritseradeel met Gertje Taekes IJsselstein, 27 jaar oud. Gertje is geboren op zondag 23 juli 1826 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Taeke Beens IJsselstein en Antje Lieuwes Kooystra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juli 1826. Gertje is overleden op zaterdag 21 januari 1871 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1871.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zondag 15 oktober 1871 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Rinkjen Wiersma, 43 jaar oud. Rinkjen is geboren op woensdag 20 augustus 1828 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Atzes Wiersma en Gerbrig Reins Couperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1828. Rinkjen is overleden op zondag 12 maart 1893 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1893.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Foppe en Gertje:
1 Klaas Venema, geboren op zaterdag 3 maart 1855 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 51.
2 Teeke (Taeke) Venema, geboren op zaterdag 19 februari 1859 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 52.
3 Uiltje Venema, geboren op woensdag 9 januari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 53.
4 Antje Venema, geboren op donderdag 17 juli 1862 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1862. Antje is overleden op zaterdag 4 april 1863 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1863.
5 Anne Venema, geboren op woensdag 6 januari 1864 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1864. Anne is overleden op zaterdag 21 oktober 1933 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1933. Anne bleef ongehuwd.
6 Berend Foppes Venema, geboren op woensdag 20 december 1865 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 54.
18 Jan Venema is geboren op maandag 16 juli 1838 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Hendriks Venema (zie 5) en Baukjen Uiltjes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1838. Jan is overleden op donderdag 3 augustus 1916 in Oudega ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1916. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Wymbritseradeel met Grietje Belkum, 26 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 5 april 1838 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Anne Ynses Belkum en Ytje Rienks (Ida) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1838. Grietje is overleden op woensdag 4 december 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1912.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Baukje Venema, geboren op woensdag 15 februari 1865 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 55.
2 Ida Venema, geboren op zondag 19 augustus 1866 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1866. Ida is overleden op maandag 27 april 1891 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1891. Ida bleef ongehuwd.
3 Lolkje Venema, geboren op donderdag 5 maart 1868 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 56.
4 Anna Venema, geboren op donderdag 27 januari 1870 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 57.
5 Klaas Venema, geboren op zondag 26 november 1871 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 58.
6 Trijntje Venema, geboren op zaterdag 9 mei 1874 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 59.
7 Zwaantje Venema, geboren op zondag 18 juni 1876 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 60.
8 Rienk Venema, geboren op maandag 5 januari 1880 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 61.
9 Bauke Venema, geboren op maandag 19 februari 1883 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1883. Bauke is overleden op woensdag 10 april 1957 in Sneek, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1957. Bauke bleef ongehuwd.
19 Ike Jetses de Boer is geboren op zondag 24 augustus 1828 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jetze Ykes de Boer en Zuster Hendriks Venema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1828. Ike is overleden op zaterdag 2 juli 1904 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1904.
Beroep:
boerenknecht
Ike trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 juli 1854 in Wonseradeel met Tiettje Rientses Stremler, 30 jaar oud. Tiettje is geboren op woensdag 30 juli 1823 in Warns ( Zuidwest-Frieland ), dochter van Rients Bokkes Stremlaar en Jaaiske Hettes Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1823. Tiettje is overleden op woensdag 25 oktober 1905 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1905.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Ike en Tiettje:
1 Jetze de Boer, geboren op zondag 3 september 1854 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1854. Jetze is overleden op vrijdag 2 april 1937 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1937.
Notitie bij Jetze: Jetze is (1) op 8 augustus 1878 in Wonseradeel gehuwd met Grietje Schotanus en (2) op 26 september 1896 in Wymbritseradeel met Ida de Boer en (3) op 21 augustus 1915 in Wymbritseradeel met Akke van der Brug
2 Rients de Boer, geboren op donderdag 8 januari 1857 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1857. Rients is overleden op dinsdag 28 januari 1908 in Kempen ( Duitsland ), 51 jaar oud.
Notitie bij Rients: Rients is op 24 juli 1879 in Wonseradeel gehuwd met Hiltje Tjerkstra
3 Hendrik de Boer, geboren op zondag 22 mei 1859 in Hieslum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1859. Hendrik is overleden op dinsdag 5 augustus 1947 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1947. Hij is begraven in Parrega op het kerkhof van de Johannes de Doperkerk.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 10 mei 1882 in Wonseradeel gehuwd met Imkjen Politiek
4 Grietje de Boer, geboren op woensdag 5 maart 1862 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1862. Grietje is overleden op donderdag 6 maart 1947 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1947.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 5 februari 1882 in IJLst gehuwd met Sjoerd Steensma
20 Hendrik Jetzes de Boer is geboren op maandag 14 februari 1831 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jetze Ykes de Boer en Zuster Hendriks Venema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1831. Hendrik is overleden op zondag 23 juni 1907 in Hemelumer Oldeferd, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1907.
Beroep:
boerenknecht
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1855 in Wymbritseradeel met Pietje Jelles Vierstra, 23 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 10 juli 1831 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jelle Hendriks Vierstra en Ytje Roelofs Abma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1831. Pietje is overleden op woensdag 17 juli 1907 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1907.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Pietje:
1 Jetze de Boer, geboren op zondag 9 maart 1856 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1856. Jetze is overleden op dinsdag 31 oktober 1933 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1933.
Notitie bij Jetze: Jetze is op 5 augustus 1882 in Wymbritseradeel gehuwd met Hotske Riegstra
2 Ytje de Boer, geboren op woensdag 8 september 1858 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1858. Ytje is overleden op maandag 3 februari 1908 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1908.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 20 november 1880 in Wymbritseradeel gehuwd met Willem Kuiper
3 Jelle de Boer, geboren op zondag 16 juni 1861 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1861. Jelle is overleden op zaterdag 28 april 1923 in Hemelumer Oldeferd, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1923.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 1 november 1882 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Elisabeth Pietersma
4 Yke de Boer, geboren op donderdag 7 juli 1870 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1870.
Notitie bij de geboorte van Yke: Akte gerectificeerd door vonnis van de arrondissementsrechtbank te Sneek d.d. 28 juli 1870, waarbij voornaam kind van "Jetze" wordt veranderd in "Yke"
Yke is overleden op dinsdag 18 maart 1947 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1947.
Notitie bij Yke: Yke is (1) op 24 februari 1897 in Hennaarderadeel gehuwd met Uilkje van der Valk en (2) op 31 maart 1917 in Oostdongeradeel met Gerbrig Rispens
21 Jeltje Jetzes de Boer is geboren op zaterdag 30 november 1833 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jetze Ykes de Boer en Zuster Hendriks Venema (zie 6). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 december 1833. Jeltje is overleden op maandag 9 februari 1914 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1914.
Beroep:
dienstmeid
Jeltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1858 in Hemelumer Oldeferd met Simon Pieters Meinema, 32 jaar oud. Simon is geboren op zaterdag 22 oktober 1825 in Harich ( De Friese Meren ), zoon van Pieter Meines Meinema en Antje Symens Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1825. Simon is overleden op zaterdag 2 november 1895 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1895.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jeltje en Simon:
1 Antje Meinema, geboren op zaterdag 29 januari 1859 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1859. Antje is overleden op donderdag 1 april 1943 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 april 1943. Zij is begraven in Gaastmeer.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 mei 1880 in Wymbritseradeel gehuwd met Jan Attema
2 Zuster Meinema, geboren op woensdag 28 augustus 1861 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1861. Zuster is overleden op dinsdag 26 juni 1900 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1900.
Notitie bij Zuster: Zuster is op 26 mei 1888 in Wymbritseradeel gehuwd met Douwe Groenhof
3 Janna Meinema, geboren op donderdag 24 juli 1873 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1873. Janna is overleden op vrijdag 11 maart 1921 in Hemelumer Oldeferd, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1921.
Notitie bij Janna: Janna is op 18 mei 1895 in Wymbritseradeel gehuwd met Jan Terpstra
22 Eelkjen Klazes Venema is geboren op maandag 14 juni 1841 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Klaas Folkerts Veenema (zie 7) en Grietje Jacobs Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1841. Eelkjen is overleden op zaterdag 2 september 1876 in Terwispel ( Opsterland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1876. Eelkjen trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 maart 1865 in Opsterland met Klaas Meester, 26 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 13 juli 1838 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Jacob Boldewijn Meester en Albertje Everts Scholte. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1838. Klaas is overleden op donderdag 7 juli 1892 in Beets ( Opsterland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1892.
Kinderen van Eelkjen en Klaas:
1 Klaas Meester, geboren op zondag 14 januari 1866 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 62.
2 Albertje Meester, geboren op donderdag 19 maart 1868 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 63.
3 Grietje Meester, geboren op zaterdag 30 juli 1870 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 64.
4 Jacob Meester, geboren op zaterdag 25 januari 1873 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 65.
5 Ymkjen Meester, geboren op zondag 2 januari 1876 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 66.
23 Imkjen Venema is geboren op zaterdag 30 september 1843 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Klaas Folkerts Veenema (zie 7) en Grietje Jacobs Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1843. Imkjen is overleden op vrijdag 26 juni 1914 in Luxwoude ( Opsterland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1914. Imkjen trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26 april 1867 in Opsterland met Kornelis Weiland, 26 jaar oud. Kornelis is geboren op donderdag 15 oktober 1840 in Luxwoude ( Opsterland ), zoon van Wytze Egberts (Wietse) Weiland en Johanna Heinzes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1840. Kornelis is overleden op zondag 6 januari 1935 in Luxwoude ( Opsterland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1935.
Kinderen van Imkjen en Kornelis:
1 Wietze Weiland, geboren op donderdag 12 maart 1868 in Luxwoude ( Opsterland ). Volgt 67.
2 Grietje Weiland, geboren op donderdag 27 januari 1870 in Luxwoude ( Opsterland ). Volgt 68.
3 Johanna Weiland, geboren op donderdag 28 maart 1872 in Luxwoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1872. Johanna is overleden op dinsdag 6 januari 1874 in Luxwoude ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1874.
4 Klaas Kornelis Weiland, geboren op maandag 22 juni 1874 in Luxwoude ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1874. Klaas is overleden op maandag 26 juli 1880 in Aengwirden ( Heerenveen ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1880.
5 Johanna Weiland, geboren op zaterdag 9 december 1876 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 69.
6 Eelkje Weiland, geboren op zondag 13 april 1879 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 70.
7 Klaas Weiland, geboren op zaterdag 8 juli 1882 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 71.
8 Gerben Weiland, geboren op dinsdag 15 december 1885 in Luxwoude ( Opsterland ). Volgt 72.
24 Jacobjen Venema is geboren op zondag 20 december 1846 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Klaas Folkerts Veenema (zie 7) en Grietje Jacobs Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1846. Jacobjen is overleden op vrijdag 6 juli 1906 in Terwispel ( Opsterland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1906. Jacobjen:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1869 in Opsterland met Jan Hanzes Mulder, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 26 februari 1844 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Hans Harmens Mulder en Hiltje Harmens Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1844. Jan is overleden op zondag 9 januari 1881 in Opsterland, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1881.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 28 juli 1888 in Opsterland met Hendrik Visser, 42 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 4 april 1846 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Evert Annes Visser en Akke Hendriks Hofstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1846. Hendrik is overleden op zondag 12 februari 1922 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1922.
Kinderen van Jacobjen en Jan:
1 Hiltje Mulder, geboren op maandag 11 oktober 1869 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 73.
2 Klaas Mulder, geboren op donderdag 23 november 1871 in Langezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1871. Klaas is overleden op zaterdag 23 januari 1892 in Langezwaag ( Opsterland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1892.
3 Grietje Mulder, geboren op donderdag 14 mei 1874 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 74.
4 Bontje Mulder, geboren op zaterdag 2 september 1876 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 75.
5 Hans Mulder, geboren op maandag 28 april 1879 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 76.
Kind van Jacobjen en Hendrik:
6 Janke Visser, geboren op vrijdag 11 oktober 1889 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 77.
25 Antje Venema is geboren op vrijdag 20 september 1850 in Luxwoude ( Opsterland ), dochter van Klaas Folkerts Veenema (zie 7) en Grietje Jacobs Bootsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1850. Antje is overleden op zaterdag 30 juni 1928 in Aengwirden ( Heerenveen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1928. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1873 in Opsterland met Jan Weiland, 26 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 17 februari 1846 in Luxwoude ( Opsterland ), zoon van Wytze Egberts (Wietse) Weiland en Johanna Heinzes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1846. Jan is overleden op donderdag 7 september 1882 in Aengwirden ( Heerenveen ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1882.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Wytze Jans Weiland, geboren op vrijdag 2 mei 1873 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 78.
2 Grietje Jans Weiland, geboren op woensdag 23 december 1874 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 79.
3 Johanna Weiland, geboren op zaterdag 30 december 1876 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 80.
4 Klaske Weiland, geboren op vrijdag 2 mei 1879 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 81.
26 Hendrik van den Berg is geboren op zaterdag 12 november 1836 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1836. Hendrik is overleden op vrijdag 24 februari 1893 in Terwispel ( Opsterland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1893. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 maart 1864 in Opsterland met Trijntje Everts Weiland, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 14 april 1838 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Evert Syberens Weiland en Tetje Hendriks Ploegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1838. Trijntje is overleden op donderdag 26 juli 1906 in Terwispel ( Opsterland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1906. Trijntje trouwde later op vrijdag 23 augustus 1895 in Opsterland met Jentje Egberts van den Berg (1844-1929), zie 30.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Hendrik en Trijntje:
1 Antje Hendriks van den Berg, geboren op woensdag 22 februari 1865 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1865. Antje is overleden op zondag 8 februari 1885 in Luxwoude ( Opsterland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1885.
Notitie bij Antje: Antje is op 21 november 1884 in Opsterland gehuwd met Jan Huisman
27 Folkert van den Berg is geboren op maandag 19 februari 1838 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 februari 1838. Folkert is overleden op vrijdag 5 september 1890 in Aengwirden ( Heerenveen ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1890. Hij is begraven in Terwispel.
Beroep:
boerenknecht
Folkert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 20 maart 1863 in Opsterland met Jetske Pieters Zwerver, 20 jaar oud. Jetske is geboren op maandag 21 november 1842 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Pieter Jacobs Zwerver en Tietje Jans Aninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1842. Jetske is overleden op woensdag 23 maart 1921 in Aengwirden ( Heerenveen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1921. Zij is begraven in Terwispel.
Kinderen van Folkert en Jetske:
1 Antje Folkerts van den Berg, geboren op vrijdag 12 augustus 1864 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1864. Antje is overleden op donderdag 29 januari 1942 in Heerenveen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1942.
Notitie bij Antje: Antje is op 28 mei 1883 in Opsterland gehuwd met Aize de Jong
2 Tietje Folkerts van den Berg, geboren op dinsdag 5 maart 1867 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1867. Tietje is overleden op donderdag 31 mei 1956 in Utrecht, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1956.
Notitie bij Tietje: Antje is op 17 mei 1889 in Opsterland gehuwd met Kornelis de Kroon
3 Egbertje Folkerts van den Berg, geboren op dinsdag 18 mei 1869 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1869. Egbertje is overleden op zaterdag 31 januari 1891 in Aengwirden ( Heerenveen ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1891. Egbertje bleef ongehuwd.
4 Pieter Folkerts van den Berg, geboren op maandag 11 september 1871 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1871. Pieter is overleden op vrijdag 18 oktober 1957 in Zevenhoven ( Nieuwkoop ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 18 oktober 1857. Hij is begraven in Zevenhoven op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 5 april 1895 in Opsterland gehuwd met Baukje Slof
5 Egbert Folkerts van den Berg, geboren op zondag 26 oktober 1873 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1873. Egbert is overleden op dinsdag 14 augustus 1900 in Aengwirden ( Heerenveen ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1900. Egbert bleef ongehuwd.
6 Jacob Folkerts van den Berg, geboren op dinsdag 16 november 1875 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1875. Jacob is overleden op dinsdag 5 april 1887 in Aengwirden ( Heerenveen ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1887.
7 Hendrikje Folkerts van den Berg, geboren op woensdag 18 april 1877 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1877. Hendrikje is overleden op zondag 9 september 1877 in Aengwirden ( Heerenveen ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1877.
8 Hendrikje Folkerts van den Berg, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1879. Hendrikje is overleden op woensdag 16 juni 1880 in Aengwirden ( Heerenveen ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1880.
9 Hendrikje Folkerts van den Berg, geboren op vrijdag 20 augustus 1880 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 augustus 1880. Hendrikje is overleden op zondag 26 juni 1881 in Aengwirden ( Heerenveen ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1881.
10 Hendrik Folkerts van den Berg, geboren op dinsdag 27 december 1881 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1881. Hendrik is overleden op zondag 8 augustus 1954 in Gersloot ( Heerenveen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1954.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 6 juli 1912 in Aengwirden gehuwd met Bontje de Vires
11 Jan Folkerts van den Berg, geboren op dinsdag 28 augustus 1883 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 augustus 1883. Jan is overleden op zaterdag 22 maart 1884 in Aengwirden ( Heerenveen ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1884.
12 Tjitske Folkerts van den Berg, geboren op maandag 8 juni 1885 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1885.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is (1) op 29 mei 1909 in Aengwirden gehuwd met Johannes van der Heide en (2) op 7 mei 1914 in Schoterland met Tjamme van der Schoot
13 Jacob van den Berg, geboren op maandag 3 september 1888 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 september 1888. Jacob is overleden op zaterdag 27 september 1890 in Aengwirden ( Heerenveen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 september 1890.
28 Theunis van den Berg is geboren op zaterdag 21 december 1839 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema (zie 8). Theunis is overleden op woensdag 7 april 1920 in Tijnje ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 april 1920. Theunis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 maart 1866 in Opsterland met Femke Haisma, 27 jaar oud. Femke is geboren op zondag 30 september 1838 in Lippenhuizen ( Opsterland ), dochter van Bruinsma Gosses Haisma en Jenke Roels van Velden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1838. Femke is overleden op maandag 3 maart 1919 in Tijnje ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1919.
29 Klaas Egberts van den Berg is geboren op vrijdag 19 november 1841 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1841. Klaas is overleden op dinsdag 20 augustus 1878 in Aengwirden ( Heerenveen ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1878. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1869 in Opsterland met Aukjen Martens Lageveen, 20 jaar oud. Aukjen is geboren op vrijdag 1 september 1848 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Marcus Feddes Lageveen en Antje Bonnes Brandsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1848. Aukjen is overleden op zondag 11 februari 1917 in Luxwoude ( Opsterland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1917.
Kinderen van Klaas en Aukjen:
1 Antje van den Berg, geboren op dinsdag 25 januari 1870 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1870. Antje is overleden op donderdag 27 november 1884 in Gersloot ( Heerenveen ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 november 1884.
2 Marcus Klazes van den Berg, geboren op woensdag 9 juli 1873 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1873. Marcus is overleden op woensdag 26 maart 1947 in Gersloot ( Heerenveen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1947. Hij is begraven in Gersloot.
Notitie bij Marcus: Marcus is op 15 mei 1807 in Aengwirden gehuwd met Gerritje Welles
3 Egbert Klazes van den Berg, geboren op maandag 7 september 1874 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1874. Egbert is overleden op zondag 3 maart 1968 in Gorredijk ( Opsterland ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1968.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 4 april 1901 in Opsterland gehuwd met Elizabeth Feddes Lageveen
4 Bonne van den Berg, geboren op dinsdag 30 oktober 1877 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 oktober 1877. Bonne is overleden op donderdag 13 februari 1964 in Warga ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1964.
Notitie bij Bonne: Bonne is op 23 oktober 1902 in Opsterland gehuwd met Saakjen van Dam
30 Jentje Egberts van den Berg is geboren op vrijdag 19 april 1844 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Egbert Hendriks van den Berg en Antje Folkerts Venema (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1844. Jentje is overleden op zondag 3 maart 1929 in Kortezwaag ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1929. Jentje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 maart 1870 in Opsterland met Elisabeth Jeens Jeenstra, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 21 december 1850 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jeen Feddes Jenstra en Mettje Jeens Akkerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1850. Elisabeth is overleden op zondag 23 augustus 1891 in Tijnje ( Opsterland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1895 in Opsterland met Trijntje Everts Weiland, 57 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 14 april 1838 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Evert Syberens Weiland en Tetje Hendriks Ploegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1838. Trijntje is overleden op donderdag 26 juli 1906 in Terwispel ( Opsterland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juli 1906. Trijntje is weduwe van Hendrik van den Berg (1836-1893), met wie zij trouwde op donderdag 17 maart 1864 in Opsterland, zie 26.
Beroep:
dienstmeid
(3) trouwde, 67 jaar oud, op donderdag 15 februari 1912 in Opsterland met Lotje Sjoerds Bosma, 40 jaar oud. Lotje is geboren op zaterdag 1 juli 1871 in Oudeschoot ( Heerenveen ), dochter van Sjoerd Jelles Bosma en Sjoukje Alberts de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1871. Lotje is overleden op maandag 16 augustus 1954 in Kortezwaag ( Opsterland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1954.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Jentje en Elisabeth:
1 Antje van den Berg, geboren op zondag 22 oktober 1871 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 82.
2 Emke van den Berg, geboren op maandag 8 december 1873 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1873. Emke is overleden op zaterdag 8 mei 1954 in Tijnje ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1954.
Notitie bij Emke: Emke is op 6 april 1894 in Opsterland gehuwd met Pieter Slof
3 Jeen van den Berg, geboren op woensdag 26 januari 1876 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1876. Jeen is overleden op vrijdag 29 november 1895 in Terwispel ( Opsterland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1895.
4 Mettje van den Berg, geboren op maandag 4 maart 1878 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 83.
5 Klaske van den Berg, geboren op zondag 4 april 1880 in Terwispel ( Opsterland ). Klaske is overleden op dinsdag 17 mei 1955 in Heerenveen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1955. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Notitie bij Klaske: Klaske is op 4 april 1907 in Schoterland gehuwd met Wieger Douwenga
6 Egbert van den Berg, geboren op vrijdag 27 juli 1883 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1883. Egbert is overleden op zaterdag 3 juli 1886 in Terwispel ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1886.
7 Jinke van den Berg, geboren op zondag 3 januari 1886 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1886. Jinke is overleden op maandag 30 januari 1984 in Gorredijk ( Opsterland ), 98 jaar oud. Zij is begraven in Gorredijk.
Notitie bij Jinke: Jinke is op 25 mei 1911 in Opsterland gehuwd met Gerrit Jan Nauta
8 Hendrikje van den Berg, geboren op woensdag 14 september 1887 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1887. Hendrikje is overleden op dinsdag 9 december 1969, 82 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is iop 25 mei 1911 in Opsterland gehuwd met Jan Schipper
9 Egbertje van den Berg, geboren op vrijdag 25 april 1890 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1890. Egbertje is overleden op zondag 16 november 1890 in Terwispel ( Opsterland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 november 1890.
10 Egbertje van den Berg, geboren op zondag 23 augustus 1891 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891. Egbertje is overleden op woensdag 27 juli 1892 in Terwispel ( Opsterland ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juli 1892.
11 Elisabeth van den Berg, geboren op zondag 23 augustus 1891 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 augustus 1891. Elisabeth is overleden op donderdag 7 januari 1892 in Terwispel ( Opsterland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1892.
Kind van Jentje en Lotje:
12 Sjoukje van den Berg, geboren op zaterdag 22 maart 1913 in Heerenveen. Sjoukje is overleden op donderdag 24 oktober 1996, 83 jaar oud. Zij is begraven in Terwispel op de Begraafplaats aan de Streek.
31 Limke Willems Hof is geboren op zondag 11 oktober 1840 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Willem Meints Hof en Jantje Folkerts Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1840. Limke is overleden op woensdag 13 augustus 1890 in Beets ( Opsterland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1890. Limke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26 februari 1863 in Opsterland met Johannes Freerks van Zwol, 27 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 6 januari 1836 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Freerk Johannes van Zwol en Sibrichjen Berends de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1836. Johannes is overleden op vrijdag 3 mei 1918 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1918.
Kinderen van Limke en Johannes:
1 Freerk Johannes van Zwol, geboren op dinsdag 3 november 1863 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1863. Freerk is overleden op zaterdag 6 mei 1865 in Terwispel ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 7 mei 1865.
2 NN NN van Zwol, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 februari 1866 in Terwispel ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1866.
3 Siebrigjen van Zwol, geboren op donderdag 3 januari 1867 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1867. Siebrigjen is overleden op vrijdag 14 april 1893 in Beets ( Opsterland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1893.
Notitie bij Siebrigjen: Siebrigjen is op 25 februari 1889 in Opsterland gehuwd met Date Bron
4 Jantje Johannes van Zwol, geboren op zaterdag 19 februari 1870 in Beets ( Opsterland ). Volgt 84.
5 Freerk van Zwol, geboren op vrijdag 26 juli 1872 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1872. Freerk is overleden op donderdag 12 juli 1900 in Beets ( Opsterland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1900. Freerk bleef ongehuwd.
6 Minke van Zwol, geboren op dinsdag 20 juli 1875 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1875. Minke is overleden op woensdag 15 oktober 1890 in Beets ( Opsterland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 oktober 1890.
7 Willem Johannes van Zwol, geboren op zondag 12 augustus 1877 in Beets ( Opsterland ). Willem is overleden op dinsdag 14 augustus 1877 in Beets ( Opsterland ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1877.
8 Willem van Zwol, geboren op dinsdag 3 september 1878 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1878. Willem is overleden op woensdag 8 januari 1890 in Beets ( Opsterland ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1890.
9 Klaas van Zwol, geboren op woensdag 4 mei 1881 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1881. Klaas is overleden op donderdag 2 januari 1890 in Beets ( Opsterland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1890.
32 Minke Hof is geboren op woensdag 20 december 1848 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Willem Meints Hof en Jantje Folkerts Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1848. Minke is overleden op donderdag 3 augustus 1933 in Beets ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1933. Minke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1870 in Opsterland met Douwe de Haan, 22 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 29 februari 1848 in Ter Idzard ( Weststellingwerf ), zoon van Melle de Haan en Minke de Wagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1848. Douwe is overleden op woensdag 15 december 1920 in Beets ( Opsterland ), 72 jaar oud.
Kinderen van Minke en Douwe:
1 Melle de Haan, geboren op vrijdag 21 april 1871 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1871. Melle is overleden op zondag 13 juli 1873 in Beets ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1873.
2 Willem de Haan, geboren op woensdag 30 april 1873 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1873. Willem is overleden op donderdag 22 juli 1875 in Beets ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1875.
3 Melle de Haan, geboren op dinsdag 15 juni 1875 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1875. Melle is overleden op woensdag 2 maart 1932 in Beets ( Opsterland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1932.
Notitie bij Melle: Melle is op 11 mei 1900 in Opsterland gehuwd met Saapke Krist
Beroep:
veehouder
4 NN NN de Haan, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 november 1877 in Beets ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1877.
5 Willem de Haan, geboren op dinsdag 7 januari 1879 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1879.
Notitie bij Willem: Willem is op 19 mei 1910 in Opsterland gehuwd met Lamkjen van Dam
6 Minke de Haan, geboren op zondag 21 augustus 1881 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 augustus 1881. Minke is overleden op zaterdag 5 februari 1966 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1966. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Minke: Minke is op 9 april 1903 in Opsterland gehuwd met Hendrik Kalsbeek
7 Jouke de Haan, geboren op zaterdag 7 juni 1884 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1884. Jouke is overleden op maandag 7 februari 1944 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1944.
Notitie bij Jouke: Jouke is op 11 mei 1907 in Smallingerland gehuwd met Maria Theresia Ringler
Beroep:
Hoofd der School
8 Jan de Haan, geboren op woensdag 17 augustus 1887 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1887. Jan is overleden op maandag 25 maart 1985 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 97 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 28 augustus 1913 in Menaldumadeel gehuwd met Antje Swierstra
33 Johannes Jacobus Pool is geboren op vrijdag 13 oktober 1848 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Johannes is overleden op zondag 12 oktober 1913 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 februari 1872 in Opsterland met Aaltje Bakker, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 13 december 1847 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Hendrik Pieters Bakker en Janke Jentjes van Zwolle. Aaltje is overleden op woensdag 1 april 1925 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 77 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Hendrikje (Hattie) Pool, geboren op donderdag 15 mei 1873 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1873. Hattie is overleden op zondag 18 november 1956 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Muskegon, Muskegon County, op de Oakwood Cemetery.
Notitie bij Hattie: Hendrikje is gehuwd met Johannes John Kalsbeek
2 Hendrik Johannes Pool, geboren op zondag 31 oktober 1875 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1875. Hendrik is overleden op vrijdag 1 juli 1955 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is gehuwd met Nora Way
3 Jacoba Pool, geboren op woensdag 28 november 1877 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1877.
4 Janke Pool, geboren op vrijdag 25 juni 1880 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1880. Janke is overleden op vrijdag 10 januari 1947 in Traverse City, Grand Traverse County, Michigan ( USA ), 66 jaar oud.
5 Tjibbe Pool, geboren op zondag 13 mei 1883 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1883. Tjibbe is overleden op woensdag 16 oktober 1918 in Muskegon, Muskegon County, Michigan ( USA ), 35 jaar oud. Hij is begraven in Muskegon, Muskegon County, op de Oakwood Cemetery.
6 Pieter Pool, geboren op donderdag 28 april 1887 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1887.
34 Imkjen Jacobus Pool is geboren op maandag 9 december 1850 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Imkjen is overleden op vrijdag 31 oktober 1884 in Beets ( Opsterland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1884. Imkjen trouwde, 32 jaar oud, op maandag 9 april 1883 in Opsterland met Klaas Hendriks Moerman, 30 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 21 maart 1853 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Klazes Moerman en Hendrikje Egberts Krikke. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1853. Klaas is overleden op zondag 25 augustus 1918 in Zutphen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1918.
Kind van Imkjen en Klaas:
1 Egbert Moerman, geboren op zaterdag 24 november 1883 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 november 1883. Egbert is overleden op woensdag 4 maart 1885 in Beets ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1885.
35 Tjibbe Jacobus Pool is geboren op zondag 23 januari 1853 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1853. Tjibbe is overleden op vrijdag 25 oktober 1940 in Heerenveen, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1940. Tjibbe trouwde, 25 jaar oud, op zondag 22 december 1878 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Romkje Jans Portijk, 19 jaar oud. Romkje is geboren op maandag 25 juli 1859 in Luinjeberd ( Heerenveen ), dochter van Jan Oenes Portijk en Tiettje Martens de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1859. Romkje is overleden op vrijdag 22 juni 1945 in Heerenveen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1945.
Kinderen van Tjibbe en Romkje:
1 Jacobus Pool, geboren op dinsdag 4 maart 1879 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1879.
2 Tietje Pool, geboren op woensdag 8 februari 1882 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1882. Tietje is overleden op zondag 15 januari 1967 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1967. Zij is begraven in Tijnje.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 20 mei 1904 in Opsterland gehuwd met Theunis de Leeuw
3 Jan Pool, geboren op vrijdag 20 november 1885 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1885. Jan is overleden op woensdag 25 februari 1981 in Terband ( Heerenveen ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Terband.
Notitie bij Jan: Jan is op 31 januari 1920 in Aengwirden gehuwd met Antje van Veen
4 Hendrikje Pool, geboren op woensdag 26 september 1888 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1888. Hendrikje is overleden op woensdag 6 augustus 1890 in Aengwirden ( Heerenveen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1890.
5 Hendrik Pool, geboren op zondag 1 december 1895 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1895. Hendrik is overleden op zaterdag 3 november 1979 in Gersloot ( Heerenveen ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Gersloot.
36 Antje Jacobus Pool is geboren op donderdag 1 november 1855 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1855. Antje is overleden op maandag 1 februari 1943 in Beets ( Opsterland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1943. Zij is begraven in Oud Beets. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 april 1879 in Opsterland met Popke Lap, 25 jaar oud. Popke is geboren op maandag 27 maart 1854 in Ter Idzard ( Weststellingwerf ), zoon van Willem Popkes Lap en Sjoukje Louwes Lenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1854. Popke is overleden op maandag 13 april 1942 in Beets ( Opsterland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1942. Hij is begraven in Oud Beets.
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Antje en Popke:
1 NN NN Lap, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16 april 1880 in Beets ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1880.
2 Sjoukje Lap, geboren op zaterdag 2 april 1881 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1881. Sjoukje is overleden op vrijdag 22 juni 1883 in Beets ( Opsterland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1883.
3 Hendrikje Lap, geboren op maandag 5 maart 1883 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1883. Hendrikje is overleden op maandag 5 februari 1968 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1968. Hij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikja is op 3 mei 1906 in Opsterland gehuwd met Paulus Zwerver
4 Willem Lap, geboren op zondag 8 februari 1885 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1885. Willem is overleden op donderdag 27 maart 1930 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1930. Hij is begraven in Beets op de Begraafplaats aan de Beetsterweg.
Notitie bij Willem: Willem is op 14 mei 1914 in Opsterland gehuwd met Attje van Zwol
Beroep:
veehouder
5 Sjoukje Lap, geboren op vrijdag 23 september 1887 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1887. Sjoukje is overleden op zondag 21 mei 1911 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1911. Zij is begraven in Beets op de Begraafplaats aan de Beetsterweg.
6 Jacobus Lap, geboren op dinsdag 23 april 1889 in Nij Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1889. Jacobus is overleden op vrijdag 31 januari 1969 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1969. Hij is begraven in Oudwoude op de Begraafplaats van de Protestamtse Kerk.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 3 januari 1919 in Opsterland gehuwd met Margaretha Geertsma
7 Wietske Lap, geboren op vrijdag 8 januari 1892 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1892.
Notitie bij Wietske: Wuetske is op 27 januari 1916 in Opsterland gehuwd met Jan Engelsma
8 NN NN Lap, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 8 januari 1892 in Beets ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1892.
37 Teetske Jacobus Pool is geboren op maandag 28 december 1857 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Teetske is overleden op vrijdag 8 april 1887 in Beets ( Opsterland ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1887. Teetske trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 maart 1879 in Opsterland met Andries Posma, 21 jaar oud. Andries is geboren op zaterdag 30 januari 1858 in Oldeholtwolde ( Weststellingwerf ), zoon van Bonne Abels Posma en Aaltje Joukes de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1858. Andries is overleden op zondag 30 december 1945 in Gorssel ( Lochem ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1945.
Kinderen van Teetske en Andries:
1 Bonne Posma, geboren op maandag 15 december 1879 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1879. Bonne is overleden op woensdag 3 mei 1944 in Zutphen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1944.
Notitie bij Bonne: Bonne is (1) op 7 februari 1905 in Beilen gehuwd met Willemina Dondorff en (2) met Tjitske van den Berg
2 Jacobus Posma, geboren op woensdag 28 juni 1882 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1882. Jacobus is overleden op zondag 5 februari 1893 in Beets ( Opsterland ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1893.
3 Abele Posma, geboren op zaterdag 26 december 1885 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1885. Abele is overleden op vrijdag 20 mei 1887 in Beets ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1887.
38 Baukje Pool is geboren op dinsdag 14 april 1863 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1863. Baukje is overleden op woensdag 22 januari 1958 in Akkrum ( Heerenveen ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1958. Zij is begraven in Akkrum.
Beroep:
dienstmeid
Baukje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 2 juni 1892 in Utingeradeel met Jentje Klazes Vleeshouwer, 23 jaar oud. Jentje is geboren op zaterdag 22 mei 1869 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Klaas Oenes Vleeshouwer en Tietje Jentjes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1869. Jentje is overleden op donderdag 1 juni 1933 in Akkrum ( Heerenveen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1933. Hij is begraven in Akkrum.
Beroep:
schippersknecht
Kind van Baukje uit onbekende relatie:
1 NN NN Pool, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 8 april 1889 in Beets ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1889.
Kinderen van Baukje en Jentje:
2 Klaas Vleeshouwer, geboren op dinsdag 21 maart 1893 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1893. Klaas is overleden op dinsdag 12 november 1946 in Arnhem, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1946.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 23 mei 1929 in Lemsterland gehuwd met Annigje Scholte
3 Henderica Vleeshouwer, geboren op maandag 6 mei 1895 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1895.
Notitie bij Henderica: Henderica is op 18 mei 1923 in Utingeradeel gehuwd met Johann de Jong
4 Tietje Vleeshouwer, geboren op zondag 25 april 1897 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1897.
5 Jacobus Vleeshouwer, geboren op woensdag 17 augustus 1898 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1898. Jacobus is overleden op dinsdag 20 juni 1950 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1950. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 8 april 1921 in Hemelumer Oldeferd gehuwd met Hinke Kemker : Huwelijk "met de handschoen"
6 Oene Vleeshouwer, geboren op zaterdag 4 augustus 1900 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1900.
7 Antje Vleeshouwer, geboren op donderdag 24 september 1903 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1903.
Notitie bij Antje: Antje is op 12 juni 1930 in Utingeradeel gehuwd met Jacob Binksma, dit huwelijk is op 8 december 1932 door echtscheiding ontbonden
8 Maria Vleeshouwer, geboren op donderdag 16 november 1905 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1905.
39 Klaaske Jacobus Pool is geboren op vrijdag 30 november 1866 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jacobus Johannes Pool en Hendrikjen Folkerts Venema (zie 10). Klaaske is overleden op zaterdag 17 maart 1951 in Heerenveen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1951. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1893 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Jan Everts Scholte, 31 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 september 1861 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Evert Egberts Scholte en Jantje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1861. Jan is overleden op zaterdag 10 oktober 1942 in Heerenveen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1842.
Kinderen van Klaaske en Jan:
1 Jantje Scholte, geboren op maandag 4 december 1893 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1893. Jantje is overleden op woensdag 28 mei 1969 in Terband ( Heerenveen ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 4 januari 1913 in Aengwirden gehuwd met Anne Jager
2 Jacobus Scholte, geboren op donderdag 25 juli 1895 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1895. Jacobus is overleden op dinsdag 17 augustus 1954 in Enschede, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1954.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is op 4 mei 1918 in Aengwirden gehuwd met Janka Heida
3 Evert Scholte, geboren op dinsdag 3 augustus 1897 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1897. Evert is overleden op zaterdag 6 augustus 1960 in Lemmer ( De Friese Meren ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1960.
Notitie bij Evert: Evert is op 22 september 1923 in Aengwirden gehuwd met Albertje Dam
4 Johannes Scholte, geboren op zaterdag 20 mei 1899 in Luinjeberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1899. Johannes is overleden op donderdag 18 april 1985 in Joure ( De Friese Meren ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 17 januari 1925 in Aengwirden gehuwd met Lamkjen de Haan
5 Hendrikje Scholte, geboren op zondag 22 september 1901 in Luinjeberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1901. Hendrikje is overleden op donderdag 3 maart 1988 in Joure, 86 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 1 februari 1923 in Opsterland gehuwd met Sieberen Hofstra
6 Jacob Scholte, geboren op woensdag 2 december 1908 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1908. Jacob is overleden op woensdag 12 juni 1918 in Terband ( Heerenveen ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1918.
40 Frans Fokkes Venema is geboren op vrijdag 19 augustus 1853 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Fokke Folkerts Venema (zie 11) en Imkjen Franses van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1853. Frans is overleden op maandag 17 februari 1941 in Tijnje ( Opsterland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1941. Frans trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 24 december 1879 in Opsterland met Geertje Siegers Lok, 27 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Blankenham ( Steenwijkerland ), dochter van Zieger Lok en Aaltje de Wagt. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1852. Geertje is overleden op woensdag 8 augustus 1928 in Terwispel ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1928.
Kinderen van Frans en Geertje:
1 Imkje Veenema, geboren op maandag 18 oktober 1880 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1880. Imkje is overleden op zaterdag 30 april 1898 in Terwispel ( Opsterland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1898.
2 Sieger Veenema, geboren op donderdag 21 september 1882 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 85.
3 Fokke Veenema, geboren op donderdag 11 december 1884 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 december 1884. Fokke is overleden op donderdag 19 april 1888 in Terwispel ( Opsterland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1888.
4 Johannes Venema, geboren op maandag 29 augustus 1887 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 86.
5 Fokje Veenema, geboren op zaterdag 25 januari 1890 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 87.
6 Jan Veenema, geboren op vrijdag 23 december 1892 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1892. Jan is overleden op zondag 5 maart 1893 in Terwispel ( Opsterland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1893.
7 Aaltje Venema, geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 88.
8 Jogchum Venema, geboren op vrijdag 5 november 1897 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 89.
41 Gepke Schriemer is geboren op dinsdag 27 december 1859 in Sneek, dochter van Gosse Schriemer en Baukjen Veenema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1859. Gepke is overleden op maandag 19 mei 1947 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1947. Zij is begraven in Huizum.
Beroep:
dienstmeid
Gepke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1887 in Wymbritseradeel met Klaas van der Valk, 24 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 28 oktober 1862 in Bozum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Taeke Klazes van der Valk en Marijke Jans Kuindersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1862. Klaas is overleden op vrijdag 6 februari 1942 in Huizum ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1942. Hij is begraven in Huizum.
Kinderen van Gepke en Klaas:
1 Taeke van der Valk, geboren op dinsdag 8 januari 1889 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1889. Taeke is overleden op zaterdag 12 januari 1889 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1889.
2 Gosse van der Valk, geboren op maandag 3 februari 1890 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1890. Gosse is overleden op donderdag 15 mei 1975 in Franeker, 85 jaar oud. Hij is begraven in Franeker. Gosse bleef ongehuwd.
3 Marijke van der Valk, geboren op vrijdag 4 november 1892 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1892. Marijke is overleden op zondag 4 juni 1893 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1893.
4 Marijke van der Valk, geboren op zondag 25 maart 1894 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1894.
Notitie bij Marijke: Marijke is op 15 mei 1918 in Leeuwarderadeel gehuwd met Klaas Postmus
5 Taeke van der Valk, geboren op zaterdag 3 oktober 1896 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1896. Taeke is overleden op vrijdag 13 april 1979 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Taeke: Taeke is op 24 maart 1920 in Leeuwarden gehuwd met Grietje Alkema
42 Elisabeth Schriemer is geboren op donderdag 14 november 1861 in Sneek, dochter van Gosse Schriemer en Baukjen Veenema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1861. Elisabeth is overleden op woensdag 1 mei 1889 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1889.
Beroep:
naaister
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1884 in Wymbritseradeel met Tjeerd Wijnstra, 31 jaar oud. Tjeerd is geboren op zaterdag 5 maart 1853 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Folkert Alles Wijnstra en Jitske Ariens Timmenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1853. Tjeerd is overleden op zondag 1 juli 1945 in Leeuwarden, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1945.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Elisabeth en Tjeerd:
1 Baukje Wijnstra, geboren op woensdag 18 februari 1885 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1885. Baukje is overleden op zondag 29 januari 1967 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Oppenhuizen.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 22 mei 1919 in Wymbritseradeel gehuwd met Ekke Tjeerds Zijlstra
2 Folkert Wijnstra, geboren op dinsdag 5 oktober 1886 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 oktober 1886. Folkert is overleden op donderdag 26 juni 1913 in Huizum ( Leeuwarden ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1913. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Folkert: Folkert is op 1 april 1911 in Leeuwarderadeel gehuwd met Sjoerdje Sjoerds Feenstra
3 Jitske Wijnstra, geboren op donderdag 28 februari 1889 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1889. Jitske is overleden op vrijdag 17 mei 1889 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1889.
43 Hendrik Schriemer is geboren op zondag 3 juli 1864 in Sneek, zoon van Gosse Schriemer en Baukjen Veenema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1864. Hendrik is overleden op donderdag 20 november 1952 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1952.
Beroep:
boerenknecht
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 22 april 1893 in Wymbritseradeel met Akke Smidstra, 29 jaar oud. Akke is geboren op dinsdag 26 januari 1864 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Feike Smidstra en Aukjen Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 januari 1864. Akke is overleden op woensdag 24 februari 1932 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1932.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Hendrik en Akke:
1 Baukje Schriemer, geboren op woensdag 17 januari 1894 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1894. Baukje is overleden op zondag 23 juni 1957 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1957.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 5 januari 1918 in Wymbritseradeel gehwud met Dirk Nijdam
2 Feike Schriemer, geboren op zondag 19 juni 1898 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1898. Feike is overleden op zaterdag 9 juli 1898 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1898.
3 Aukje Schriemer, geboren op zaterdag 8 juni 1901 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1901. Aukje is overleden op dinsdag 13 november 1984 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Zij is begraven in IJlst op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Aukje: Aukje is gehuwd met Hendrik Postma
44 Anske Schriemer is geboren op zaterdag 1 juni 1867 in Sneek, zoon van Gosse Schriemer en Baukjen Veenema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1867. Anske is overleden op maandag 15 september 1941 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1941.
Beroep:
timmerman
Anske:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Wymbritseradeel met Antje Eeltjes Reidsma, 28 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 25 juli 1862 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Eeltje Rientzes Reidsma en Riemke Kornelis Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 juli 1862. Antje is overleden op zondag 16 juli 1893 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1893.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1897 in Wymbritseradeel met Aaltje de Groot, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 28 oktober 1867 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Rients Ruurds de Groot en Ytje Fopkes Brandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1867. Aaltje is overleden op vrijdag 21 januari 1955 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1955.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Anske en Antje:
1 Riemke Schriemer, geboren op donderdag 14 januari 1892 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1892. Riemke is overleden op woensdag 17 augustus 1892 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1892.
2 Riemke Schriemer, geboren op woensdag 3 mei 1893 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 mei 1893. Riemke is overleden op woensdag 31 mei 1893 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1893.
Kinderen van Anske en Aaltje:
3 Gosse Schriemer, geboren op woensdag 20 juli 1898 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1898. Gosse is overleden op dinsdag 16 augustus 1898 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1898.
4 Gosse Schriemer, geboren op zondag 6 augustus 1899 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1899. Gosse is overleden op dinsdag 24 mei 1977 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Oppenhuizen.
Notitie bij Gosse: Gosse is op 30 mei 1929 in Wymbritseradeel gehuwd met Eva Berendsen
Beroep:
onderwijzer
5 Rients Schriemer, geboren op zondag 15 september 1901 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1901.
6 Baukje Schriemer, geboren op maandag 17 november 1902 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1902. Baukje is overleden op dinsdag 25 februari 1919 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1919.
7 Ytje Schriemer, geboren op zondag 16 juli 1905 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1905. Ytje is overleden op maandag 12 maart 1979 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud.
Notitie bij Ytje: Ytje is op 31 augustus 1929 in Wymbritseradeel gehuwd met Beene Schotanus
8 Elisa Schriemer, geboren op vrijdag 30 september 1910 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1910.
Notitie bij Elisa: Elisa is op 16 december 1935 in Wymbritseradeel gehuwd met Wiegertje Stok
Beroep:
dienstbode
45 Grietje Venema is geboren op dinsdag 26 februari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Lolke Anskes Venema (zie 13) en Hitje Tjeerds Gaastra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1861. Grietje is overleden op zaterdag 13 januari 1945 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1945. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 17 juni 1883 in Sloten ( De Friese Meren ) met Franke van der Zee, 23 jaar oud. Franke is geboren op donderdag 6 oktober 1859 in Sloten ( De Friese Meren ), zoon van Sytze Cornelis van der Zee en Eelkje Ygrams Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1859. Franke is overleden op maandag 22 juli 1935 in Sloten ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1935. Hij is begraven in Sloten op het Kerkhof van de NH kerk.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Grietje en Franke:
1 Sietze Frankes van der Zee, geboren op vrijdag 23 januari 1885 in Sloten ( Amsterdam ). Volgt 90.
2 Hitje Frankes van der Zee, geboren op donderdag 19 september 1889 in Sloten ( De Friese Meren ). Volgt 91.
3 Eelkje van der Zee, geboren op maandag 28 maart 1892 in Sloten ( De Friese Meren ). Volgt 92.
4 Wietske Frankes van der Zee, geboren op dinsdag 23 juli 1895 in Sloten ( De Friese Meren ). Volgt 93.
5 Korneliske Franken van der Zee, geboren op woensdag 29 maart 1899 in Sloten ( De Friese Meren ). Volgt 94.
46 Anske (Oscar) Veenema is geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Anskes Venema (zie 14) en Jeltje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1860. Oscar is overleden op dinsdag 16 maart 1937 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Oscar trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Wonseradeel met Ymkje (Emma) Feenstra, 21 jaar oud. Emma is geboren op donderdag 1 januari 1863 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jacob Reins Feenstra en Jantje Baukes Miedema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1863. Emma is overleden op vrijdag 20 februari 1920 in Cascade Townschip, Kent County, Michigan ( USA ), 57 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kinderen van Oscar en Emma:
1 Hendrik (Henry) Veenema, geboren op dinsdag 2 juni 1885 in Wons ( Wonseradeel ). Volgt 95.
2 Della C. Venema, geboren in 1890. Volgt 96.
3 Ida Venema, geboren op maandag 25 september 1893 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Ida is overleden in augustus 1981 in Kent, King County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
47 Grietje Veenema is geboren op zondag 7 december 1862 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Anskes Venema (zie 14) en Jeltje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1862. Grietje is overleden op dinsdag 6 maart 1923 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 maart 1923.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1887 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Gerardus van der Meulen, 25 jaar oud. Gerardus is geboren op maandag 17 maart 1862 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wieger Harmens van der Meulen en Albertje Jacobus Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1862. Gerardus is overleden op zondag 25 maart 1945 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 maart 1945.
Beroep:
boerenknecht en melkbezorger
Kinderen van Grietje en Gerardus:
1 Wieger van der Meulen, geboren op dinsdag 21 februari 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 97.
2 Jeltje van der Meulen, geboren op dinsdag 24 december 1889 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1889.
3 Albertje van der Meulen, geboren op zondag 24 januari 1892 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 98.
4 Hendrik van der Meulen, geboren op woensdag 23 mei 1894 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 99.
5 Elisabeth Trijntje van der Meulen, geboren op dinsdag 8 maart 1898 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 maart 1898.
6 Anske Hendrik van der Meulen, geboren op zaterdag 20 juli 1901 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1901.
48 Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema is geboren op zaterdag 18 juli 1874 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Anskes Venema (zie 14) en Trijntje Pieters de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1874. Sarah Jeanette is overleden op maandag 15 januari 1968 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County Iowa, op de Hillside Cemetery.
Notitie bij Sarah Jeanette: Sara is op 24 januari 1907 vertrokken naar Amerika
Beroep:
dienstmeid
emigratie:
Sara is op 24 januari 1907 vertrokken naar Amerika
Sarah Jeanette trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 6 maart 1907 in Sioux City, Woodbury County, Iowa ( USA ) met Harmen Popkes Zijlstra, 36 jaar oud. Harmen is geboren op maandag 31 oktober 1870 in Schettens ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1870. Harmen is overleden op woensdag 8 maart 1944 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kind van Sarah Jeanette uit onbekende relatie:
1 Sjoerdtje Venema, geboren op zondag 8 juli 1900 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1900. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 30 juli 1901 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1901.
Notitie bij overlijden van Sjoerdtje: Sjoerdtje is een natuurlijke niet erkende dochter van Sara Venema
Kinderen van Sarah Jeanette en Harmen:
2 Trazy Zylstra, geboren op zondag 19 januari 1908 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ). Volgt 100.
3 Rena Zylstra, geboren op zondag 24 januari 1909 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 101.
4 Peter H. Zylstra, geboren op vrijdag 8 april 1910 in Sioux City, Woodbury County, Iowa ( USA ). Volgt 102.
5 Fred Stewart Zylstra, geboren op vrijdag 24 december 1915 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ). Volgt 103.
49 Baukje Hendriks Venema is geboren op woensdag 26 februari 1845 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Klazes Venema (zie 15) en Elizabeth Franses Krips. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1845. Baukje is overleden op zondag 26 januari 1890 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1890. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1867 in Hennaarderadeel met Johannes Frederiks Felkers, 45 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 11 augustus 1822 in Franeker, zoon van Frederik Johannes Felkers en Geertje Klases Hibma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1822. Johannes is overleden op woensdag 15 februari 1888 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1888.
Beroep:
grofsmid
Kinderen van Baukje en Johannes:
1 Geertje Felkers, geboren op maandag 24 februari 1868 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 104.
2 Elisabeth Felkers, geboren op maandag 9 augustus 1869 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 105.
3 Frederik Felkers, geboren op donderdag 9 februari 1871 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 106.
4 NN NN Felkers, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1872.
5 Hendrik Felkers, geboren op zondag 11 mei 1873 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 107.
6 Klaas Felkers, geboren op vrijdag 8 januari 1875 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1875. Klaas is overleden op donderdag 27 mei 1875 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1875.
7 Baukje Felkers, geboren op vrijdag 7 april 1876 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 108.
8 Dieuwke Felkers, geboren op zaterdag 12 juli 1879 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1879. Dieuwke is overleden op vrijdag 3 december 1880 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1880.
9 Dieuwke Felkers, geboren op woensdag 4 januari 1882 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 109.
10 Klaas Felkers, geboren op dinsdag 10 februari 1885 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1885. Klaas is overleden op donderdag 29 april 1886 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1886.
50 Baukjen Sjaarda is geboren op vrijdag 24 maart 1848 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Sjoerds Sjaarda en Baukjen Klazes Venema (zie 16). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1848. Baukjen is overleden op dinsdag 29 mei 1923 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1923.
Beroep:
dienstmeid
Baukjen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Wymbritseradeel met Botte Schotanus, 22 jaar oud. Botte is geboren op maandag 9 februari 1852 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rimmer Bottes Schotanus en Uilkje Johannes Fortuin. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1852. Botte is overleden op dinsdag 20 oktober 1925 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1925.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Baukjen en Botte:
1 Rimmer (Raymond) Schotanus, geboren op dinsdag 23 februari 1875 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1875. Raymond is overleden op vrijdag 14 mei 1937 in Whitinsville, Worcester County, Massachusetts ( USA ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Northbridge, Worcester County op de Riverdale Cemetery.
Notitie bij Raymond: Rimmer is op 15 mei 1897 in Wymbritseradeel gehuwd met Froukje ( Florence ) de Jong
2 Aantje Schotanus, geboren op zaterdag 20 januari 1877 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1877. Aantje is overleden op donderdag 8 februari 1951 in Utrecht, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1951.
Notitie bij Aantje: Aantje is op 17 mei 1902 in Wymbritseradeel gehuwd met Taede Bakker
3 Uilkje Schotanus, geboren op dinsdag 18 maart 1879 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1879. Uilkje is overleden op vrijdag 13 februari 1953 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1953.
Notitie bij Uilkje: Uilkje is op 21 mei 1904 in Wymbritseradeel gehuwd met Kornelis de Jong
4 Baukje Schotanus, geboren op zaterdag 12 november 1881 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1881. Baukje is overleden op zondag 21 juli 1935 in Kampen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1935.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 2 december 1903 in ’s-Gravenhage gehuwd met Durk Kuipers
5 Grietje Schotanus, geboren op woensdag 18 februari 1885 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1885. Grietje is overleden op maandag 22 oktober 1973 in Scharnegoutum ( Zuidwest-Friesland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 15 mei 1909 in Wymbritseradeel gehuwd met Klaas Jellema
6 Pier Schotanus, geboren op zondag 4 september 1887 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1887.
Notitie bij Pier: Pier is op 10 juni 1911 in Wymbritseradeel gehuwd met Marijke de Groot
7 Sjoerd Schotanus, geboren op vrijdag 14 april 1893 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 april 1893. Sjoerd is overleden op maandag 5 februari 1894 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1894.
51 Klaas Venema is geboren op zaterdag 3 maart 1855 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Foppe Klazes Venema (zie 17) en Gertje Taekes IJsselstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1855. Klaas is overleden op maandag 7 april 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1890. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zondag 6 oktober 1878 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Antje Bergsma, 25 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 12 mei 1853 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Aans Bergsma en Sybrig Fokkes (Siebrigje) Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1853. Antje is overleden op dinsdag 2 juli 1940 in Oldeouwer ( De Friese Meren ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1940.
Beroep:
naaister
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Foppe Venema, geboren op zondag 7 december 1879 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 110.
2 Jan Venema, geboren op donderdag 14 september 1882 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1882. Jan is overleden op vrijdag 11 september 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1885.
3 Siebrigje Venema, geboren op zaterdag 19 januari 1884 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 111.
4 Jan Venema, geboren op woensdag 27 januari 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 112.
5 Geert Venema, geboren op zondag 4 november 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1888. Geert is overleden op donderdag 6 maart 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1890.
52 Teeke (Taeke) Venema is geboren op zaterdag 19 februari 1859 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Foppe Klazes Venema (zie 17) en Gertje Taekes IJsselstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1859. Taeke is overleden op maandag 16 maart 1936 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo , Kalamazoo County, op de Mount Ever-Rest Memorial Park South.
Beroep:
boerenknecht
Taeke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1883 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Broerkjen (Broarkje) Haitsma, 21 jaar oud. Broarkje is geboren op maandag 12 augustus 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Bauke Sjerps Haitsma en Sietstke Jacobus Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1861. Broarkje is overleden op vrijdag 1 juli 1932 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo , Kalamazoo County, op de Mount Ever-Rest Memorial Park South.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Taeke en Broarkje:
1 Bauke (Bouke) Venema, geboren op dinsdag 23 juni 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 113.
2 Geertje Venema, geboren op donderdag 30 september 1886 in Ferwoude ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 oktober 1886. Geertje is overleden op dinsdag 30 oktober 1979 in Edmonton, Alberta ( Canada ), 93 jaar oud.
3 Frederick Thomas (Fred) Venema, geboren op donderdag 23 augustus 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 114.
4 Sietske (Sadie) Venema, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 115.
5 Antje Venema, geboren op zondag 12 juni 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 116.
6 Gerardus Jacobus Venema, geboren op vrijdag 31 augustus 1894 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1894.
53 Uiltje Venema is geboren op woensdag 9 januari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Foppe Klazes Venema (zie 17) en Gertje Taekes IJsselstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1861. Uiltje is overleden op vrijdag 27 januari 1933 in Wijckel ( De Friese Meren ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1933.
Beroep:
boer
Uiltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Trientje Broersma, 21 jaar oud. Trientje is geboren op zondag 1 mei 1864 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pier Sjerps Broersma en Tjitske Gelkes van der Plaats. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1864. Trientje is overleden op zondag 4 februari 1912 in Follega ( De Friese Meren ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1912.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 59 jaar oud, op donderdag 27 mei 1920 in Lemsterland met Maria Wabes Zijlstra, 52 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 4 april 1868 in Terhorne ( De Friese Meren ), dochter van Wabe Idzes Zijlstra en Trijntje Piers Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1868. Maria is overleden op dinsdag 26 december 1961 in Wijckel ( De Friese Meren ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1961. Zij is begraven in Wijckel. Maria is weduwe van Jelle Schilstra (1871-1913), met wie zij trouwde op zaterdag 2 juni 1900 in Sloten ( De Friese Meren ).
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Uiltje en Trientje:
1 Tjitske Venema, geboren op maandag 31 mei 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 117.
2 Geertje Venema, geboren op vrijdag 30 november 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 118.
3 Antje Venema, geboren op vrijdag 23 december 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 119.
4 Pierkje Venema, geboren op woensdag 23 oktober 1895 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 120.
5 Foppe Venema, geboren op donderdag 15 juli 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 121.
6 Trientje Venema, geboren op donderdag 15 maart 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 122.
54 Berend Foppes Venema is geboren op woensdag 20 december 1865 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Foppe Klazes Venema (zie 17) en Gertje Taekes IJsselstein. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1865. Berend is overleden op zondag 19 januari 1908 in Whitinsville, Worcester County, Massachusetts ( USA ), 42 jaar oud. Hij is begraven in Riverdale Cemetery, Worcester County, USA ). Berend trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 19 november 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Wiepkjen Bouma, 26 jaar oud. Wiepkjen is geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybolt Jacobs Bouma en Tietje Ulbes Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1866. Wiepkjen is overleden op zondag 27 januari 1957 in Culemborg, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1857.
Kinderen van Berend en Wiepkjen:
1 Sybolt Venema, geboren op maandag 5 juni 1893 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 123.
2 Geertje (Gertrude) Venema, geboren op woensdag 27 februari 1895 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 124.
3 Tietje Venema, geboren op woensdag 22 juli 1896 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 125.
55 Baukje Venema is geboren op woensdag 15 februari 1865 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1865. Baukje is overleden op donderdag 15 april 1937 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1937. Baukje trouwde, 33 jaar oud, op zondag 1 mei 1898 in Sneek met Durk Noorderwerf, 31 jaar oud. Durk is geboren op maandag 12 november 1866 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Minze Noorderwerf en Sibbeltje Wildschut. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1866. Durk is overleden op zaterdag 13 november 1937 in Sneek, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1937.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Baukje en Durk:
1 Sibbeltje Noorderwerf, geboren op zaterdag 6 augustus 1898 in Sneek. Volgt 126.
2 Jan Noorderwerf, geboren op donderdag 14 december 1899 in Sneek. Volgt 127.
3 Grietje Noorderwerf, geboren op woensdag 14 augustus 1901 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1901.
4 Minze Noorderwerf, geboren op maandag 2 maart 1903 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1903.
5 Lolkje Noorderwerf, geboren op maandag 16 oktober 1905 in Sneek. Volgt 128.
6 Jeltje Noorderwerf, geboren op vrijdag 18 maart 1910 in Sneek. Volgt 129.
56 Lolkje Venema is geboren op donderdag 5 maart 1868 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1868. Lolkje is overleden op zaterdag 11 januari 1941 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1941. Lolkje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 14 juni 1891 in Sneek met Hendrik Drijfhout, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 25 oktober 1865 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ede Hendriks Drijfhout en Trijntje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1865. Hendrik is overleden op zaterdag 21 mei 1955 in Sneek, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1955.
Beroep:
bierhandelaar
Kinderen van Lolkje en Hendrik:
1 Ede Drijfhout, geboren op zaterdag 16 april 1892 in Sneek. Volgt 130.
2 Jan Drijfhout, geboren op maandag 13 mei 1895 in Sneek. Volgt 131.
3 Inne Klaas Drijfhout, geboren op maandag 27 december 1897 in Sneek. Volgt 132.
4 Grietje Drijfhout, geboren op dinsdag 7 mei 1901 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1901. Grietje is overleden op woensdag 29 juni 1960 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1960. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Grietje bleef ongehuwd.
Beroep:
huishoudster
57 Anna Venema is geboren op donderdag 27 januari 1870 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1870. Anna is overleden op maandag 25 maart 1963 in Sneek, 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1963. Anna trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1911 in Sneek met Sybe Lusthof, 39 jaar oud. Sybe is geboren op zondag 15 oktober 1871 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Pieter Rienks Lusthof en Sytske Sybes Boetje. Sybe is overleden op dinsdag 23 juni 1942 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1942.
Beroep:
vanaf 1911     huisschilder
58 Klaas Venema is geboren op zondag 26 november 1871 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1871. Klaas is overleden op zondag 8 juni 1941 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1941. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
onderwijzer
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1896 in Het Bildt ( Waadhoeke ) met Arjentje Blanksma, 25 jaar oud. Arjentje is geboren op maandag 12 september 1870 in Klooster Lidlum ( Waadhoeke ), dochter van Gerben Piers Blanksma en Geertje Pieters Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1870. Arjentje is overleden op zondag 5 mei 1957 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1957. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Klaas en Arjentje:
1 Jan Venema, geboren op dinsdag 27 april 1897 in Akkrum ( Heerenveen ). Volgt 133.
2 Gerben Venema, geboren op zondag 9 oktober 1898 in Langezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1898.
3 Ida Geertje Venema, geboren op maandag 10 maart 1902 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 134.
59 Trijntje Venema is geboren op zaterdag 9 mei 1874 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1874. Trijntje is overleden op dinsdag 16 november 1965 in Hilversum, 91 jaar oud. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 16 september 1903 in ’s-Gravenhage met Hermanus Vlaskamp, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 11 juni 1877 in Rotterdam, zoon van Aalbert Vlaskamp en Maria Elizabeth Vijgeboom.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: aktenummer 1877.2591
Hermanus is overleden op woensdag 17 augustus 1955 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1955.
Beroep:
loodgieter
Kinderen van Trijntje en Hermanus:
1 Maria Elisabeth Vlaskamp, geboren op vrijdag 15 juli 1904 in ’s-Gravenhage. Volgt 135.
2 Ida Geertruida Vlaskamp, geboren op zondag 14 maart 1909 in ’s-Gravenhage. Volgt 136.
60 Zwaantje Venema is geboren op zondag 18 juni 1876 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juni 1876. Zwaantje is overleden op maandag 20 november 1961 in Oudega ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 november 1961. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
huishoudster
Zwaantje trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Wymbritseradeel met Cornelis Kaspersma, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Albert Kaspersma en Trijntje Breimer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1884. Cornelis is overleden op vrijdag 13 december 1963 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1963. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
schilder
Kind van Zwaantje en Cornelis:
1 Albert Cornelis Kaspersma.
61 Rienk Venema is geboren op maandag 5 januari 1880 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Venema (zie 18) en Grietje Belkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1880. Rienk is overleden op dinsdag 15 augustus 1961 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1961.
Beroep:
molenaarsknecht en cementwerker
Rienk trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 juni 1907 in Franeker met Maaike Althof, 27 jaar oud. Maaike is geboren op zondag 8 februari 1880 in Franeker, dochter van Foppe Althof en Akke Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1880.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Rienk en Maaike:
1 Jan Venema, geboren op woensdag 25 november 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 137.
2 Foppe Venema, geboren op maandag 4 mei 1914 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1914.
3 Antje Venema, geboren op donderdag 2 december 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 138.
62 Klaas Meester is geboren op zondag 14 januari 1866 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Klaas Meester en Eelkjen Klazes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1866. Klaas is overleden op zaterdag 18 juli 1936 in Beets ( Opsterland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1936. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 april 1890 in Opsterland met Albertje Meester, 24 jaar oud. Albertje is geboren op dinsdag 25 april 1865 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Evert Jacobs Meester en Jantje Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1825. Albertje is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Beets ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1941.
Kinderen van Klaas en Albertje:
1 Eelkje Meester, geboren op vrijdag 5 juni 1891 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juni 1891. Eelkje is overleden op dinsdag 21 juli 1891 in Beets ( Opsterland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1891.
2 Eelkje Meester, geboren op vrijdag 29 april 1892 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 april 1892. Eelkje is overleden op zondag 22 mei 1892 in Beets ( Opsterland ), 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1892.
3 Eelkje Meester, geboren op woensdag 20 december 1893 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1893. Eelkje is overleden op zondag 13 september 1970 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 21 februari 1915 in Opsterland gehuwd met Hendrik Slange
4 Jantje Meester, geboren op zondag 22 maart 1896 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1896. Jantje is overleden op zondag 29 maart 1896 in Beets ( Opsterland ), 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1896.
5 Jantje Meester, geboren op zaterdag 22 mei 1897 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1897. Jantje is overleden op dinsdag 16 maart 1982 in Beemster ( Purmerend ), 84 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 12 juni 1919 in Opsterland gehuwd met Machiel Rinsema
6 Klaas Meester, geboren op zondag 1 april 1900 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1900. Klaas is overleden op woensdag 9 maart 1983 in Middenbeemster, 82 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 13 februari 1926 in Rauwerd gehuwd met Anna Boersma
7 Evert Meester, geboren op zaterdag 27 september 1902 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1902. Evert is overleden op maandag 5 januari 1903 in Beets ( Opsterland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 januari 1903.
8 Evert Meester, geboren op maandag 5 december 1904 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1904. Evert is overleden op zondag 2 maart 1975 in Beemster ( Purmerend ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Middenbeemster op de Begraafplaats aan de Nicolaas Cromhoutlaan.
Notitie bij Evert: Evert is op 2 februari 1928 in Opsterland gehuwd met Jantje Mulder
63 Albertje Meester is geboren op donderdag 19 maart 1868 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Klaas Meester en Eelkjen Klazes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1868. Albertje is overleden op donderdag 7 januari 1937 in Heerenveen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 2e van een onbekende maand in 11937.
Beroep:
dienstmeid
Albertje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 mei 1893 in Opsterland met Jan Schaap, 26 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 29 december 1866 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Jannes Wiechers Schaap en Tietje Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1866. Jan is overleden op donderdag 28 juli 1949 in Heerenveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1949.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Albertje en Jan:
1 Johannes Schaap, geboren op woensdag 26 september 1894 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1894.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 1 februari 1919 in Aengwirden gehuwd met Trijntje van Maassen
2 Eelkje Schaap, geboren op vrijdag 24 april 1896 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1896. Eelkje is overleden op maandag 31 oktober 1949 in Terband ( Heerenveen ), 53 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 4 februari 1922 in Aengwirden gehuwd met Andries van Dijk
3 Klaas Schaap, geboren op donderdag 24 februari 1898 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1898.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 27 april 1939 in Heerenveen gehuwd met IJtje Kooistra, dit huwelijk is op 15 december 1949 door echtscheiding ontbonden
Beroep:
aannemer
4 Wieger Schaap, geboren op woensdag 27 juni 1900 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1900. Wieger is overleden op donderdag 4 juli 1974 in Terband ( Heerenveen ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Terband.
Notitie bij Wieger: Wieger is op 23 mei 1925 in Aengwirden gehuwd met Atje Smid
Beroep:
Boekhouder
5 Tietje Schaap, geboren op zondag 5 juni 1904 in Aengwirden ( Heerenveen ). Tietje is overleden op woensdag 29 juli 1998 in Terband ( Heerenveen ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 30 mei 1931 in Aengwirden gehuwd met Marten Hettinga
64 Grietje Meester is geboren op zaterdag 30 juli 1870 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Klaas Meester en Eelkjen Klazes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1870. Grietje is overleden op zondag 13 oktober 1935 in Heerenveen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1935.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 8 november 1895 in Opsterland met Klaas ter Schuur, 25 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 13 juni 1870 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), zoon van Hendrik Fredriks ter Schuur en Wytske Houwman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1870. Klaas is overleden op zaterdag 4 december 1943 in Hoogeveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1943.
Beroep:
Bakkersknecht
Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Hendrik ter Schuur, geboren op donderdag 15 september 1898 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1898. Hendrik is overleden op vrijdag 1 september 1950 in Leiden, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1950.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 29 april 1921 in Sneek gehuwd met Kaatje Jaasma
2 NN NN ter Schuur, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 16 februari 1901 in Gorredijk ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1901.
3 Klaas ter Schuur, geboren op vrijdag 13 juni 1902 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1902. Klaas is overleden op maandag 4 juni 1956 in Zwolle, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1956.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 21 oktober 1926 in Opsterland gehuwd met Aliet van der Wijk
4 Wietske ter Schuur, geboren op maandag 29 oktober 1906 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 oktober 1906. Wietske is overleden op dinsdag 5 juni 1951 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1951.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 25 april 1929 in Opsterland gehuwd met Freerk Tasma
5 Klaas ter Schuur, geboren op zaterdag 16 april 1910 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1910. Klaas is overleden op woensdag 15 maart 1911 in Gorredijk ( Opsterland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1911.
65 Jacob Meester is geboren op zaterdag 25 januari 1873 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Klaas Meester en Eelkjen Klazes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1873. Jacob is overleden op zondag 22 oktober 1967 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1867. Hij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 maart 1897 in Opsterland met Antje (Anna) Hoen, 23 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 29 november 1873 in Luxwoude ( Opsterland ), dochter van Luite Klazes Hoen en Geeske Hanzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1873. Anna is overleden op dinsdag 31 december 1963 in Drachten ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Kinderen van Jacob en Anna:
1 Eelkjen Meester, geboren op zondag 19 juni 1898 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1898. Eelkjen is overleden op donderdag 7 januari 1993 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), 94 jaar oud.
Notitie bij Eelkjen: Eelkjen is op 3 maart 1921 in Opsterland gehuwd met Berend Moed
2 Geesje Meester, geboren op vrijdag 21 juni 1901 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1901. Geesje is overleden op vrijdag 26 december 1997 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark.
Notitie bij Geesje: Geesje is op 30 maart 1922 in Opsterland gehuwd met Cornelis de Hoop
3 Albertje Meester, geboren op zaterdag 6 september 1902 in Beets ( Opsterland ). Albertje is overleden op zondag 25 november 1984 in Zwolle, 82 jaar oud.
Notitie bij Albertje: Albertje is op 6 mei 1926 in Opsterland gehuwd met Christiaan Hendrik Heiner
4 Lute Meester, geboren op dinsdag 2 augustus 1904 in Beets ( Opsterland ). Lute is overleden op vrijdag 28 september 2001 in Gorredijk ( Opsterland ), 97 jaar oud. Hij is begraven in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Notitie bij Lute: Lute is op 7 mei 1925 in Opsterland gehuwd met Aaltje Schouwstra
5 Grietje Meester, geboren op zaterdag 16 maart 1907 in Beets ( Opsterland ). Grietje is overleden op zaterdag 27 november 1999 in Kaapstad ( Zuid-Afrika ), 92 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 30 mei 1929 in Opsterland gehuwd met Klaas Hessel Berga
66 Ymkjen Meester is geboren op zondag 2 januari 1876 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Klaas Meester en Eelkjen Klazes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1876. Ymkjen is overleden op vrijdag 31 mei 1940 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1940. Ymkjen trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12 oktober 1900 in Opsterland met Abele de Jong, 32 jaar oud. Abele is geboren op woensdag 29 juli 1868 in Lippenhuizen ( Opsterland ), zoon van Binne Durks de Jong en Jeltje Roelofs de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1868. Abele is overleden op dinsdag 9 december 1952 in Joure ( De Friese Meren ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1952.
Kinderen van Ymkjen en Abele:
1 Eelkjen de Jong, geboren op zaterdag 20 juli 1901 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1901.
Notitie bij Eelkjen: Eelkjen is op 16 mei 1929 in Opsterland gehuwd met Ybe Duursma
Beroep:
dienstbode
2 Binne de Jong, geboren op zaterdag 18 oktober 1902 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1902.
Notitie bij Binne: Binne is op 19 maart 1925 in Opsterland gehuwd met Lamkje Meilof
Beroep:
landbouwer
3 Jeltje de Jong, geboren op zaterdag 26 mei 1906 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Jeltje is overleden op dinsdag 27 juli 1982 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Lippenhuizen.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 10 mei 1028 in Opsterland gehuwd met Jan Folkert van Dijk
Beroep:
dienstbode
67 Wietze Weiland is geboren op donderdag 12 maart 1868 in Luxwoude ( Opsterland ), zoon van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1868. Wietze is overleden op vrijdag 29 mei 1908 in Aengwirden ( Heerenveen ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1908. Wietze trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1895 in Opsterland met Tjitske de Groot, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op donderdag 7 april 1870 in Luxwoude ( Opsterland ), dochter van Baeke de Groot en Sjoerdtje Attema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1870. Tjitske is overleden op dinsdag 18 februari 1947 in Tijnje ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1947.
Kinderen van Wietze en Tjitske:
1 Imkjen Weiland, geboren op dinsdag 21 januari 1896 in Langezwaag ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1896.
Notitie bij Imkjen: Imkjen is op 13 december 1917 in Opsterland gehuwd met Sietze Koen
2 Sjoerdje Weiland, geboren op donderdag 31 december 1896 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1897.
Notitie bij Sjoerdje: Sjoerdtje is op 6 juli 1922 in Opsterland gehuwd met Meint Wiebenga
3 Grietje Weiland, geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1899.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 28 november 1918 in Schoterland gehuwd met Tjibbe Koen
4 Baeke Weiland, geboren op zondag 4 augustus 1901 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1901. Baeke is overleden op vrijdag 28 maart 1980 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Sintjohannesga.
Notitie bij Baeke: Baeke is op 10 april 1924 in Schoterland gehuwd met Lampkje Sloothaak
68 Grietje Weiland is geboren op donderdag 27 januari 1870 in Luxwoude ( Opsterland ), dochter van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1870. Grietje is overleden op zondag 6 oktober 1940 in Heerenveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1940.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 14 juni 1896 in Schoterland met Taeke Zwart, 32 jaar oud. Taeke is geboren op zaterdag 27 februari 1864 in De Knijpe ( Heerenveen ), zoon van Anne Jans Zwart en Geertje Lolkes Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1864. Taeke is overleden op zaterdag 11 november 1944 in Heerenveen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 november 1944.
Kinderen van Grietje en Taeke:
1 Kornelis Zwart, geboren op vrijdag 23 oktober 1896 in Het Meer ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1896.
Notitie bij Kornelis: Kornelis is op 16 juni 1923 in Aengwirden gehuwd met Johanna Soetendal
2 Geert Zwart, geboren op vrijdag 20 mei 1898 in Het Meer ( Heerenveen ). Geert is overleden op zondag 2 juli 1961 in Maarssen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1961.
Notitie bij Geert: Geert is op 23 mei 1929 in Schoterland gehuwd met Hendrikje Soetendal
3 Imkje Zwart, geboren op woensdag 28 maart 1900 in Het Meer ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1900. Imkje is overleden op donderdag 21 januari 1904 in Het Meer ( Heerenveen ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1904.
4 Joukje Zwart, geboren op maandag 28 april 1902 in Het Meer ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1902. Joukje is overleden op zaterdag 25 april 1987 in Gorredijk ( Opsterland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Gorredijk.
Notitie bij Joukje: Joukje is op 10 juni 1924 in Schoterland gehuwd met Folkertinus van der Hoef
69 Johanna Weiland is geboren op zaterdag 9 december 1876 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1876. Johanna is overleden op zondag 28 mei 1961 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 mei 1961. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 mei 1903 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wybe Witteveen, 29 jaar oud. Wybe is geboren op dinsdag 6 januari 1874 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Hans Wybes Witteveen en Klaaske de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1874. Wybe is overleden op maandag 25 december 1939 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1939. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Johanna en Wybe:
1 Ymkje Witteveen, geboren op zondag 6 maart 1904 in Mantgum ( Baarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1904. Ymkje is overleden op woensdag 15 november 1995 in Grouw ( Leeuwarden ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 21 november 1931 in Baarderadeel gehuwd met Sije Halbertsma
2 Klaaske Witteveen, geboren op vrijdag 11 augustus 1905 in Deersum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1905.
3 Grietje Witteveen, geboren op woensdag 26 december 1906 in Düsseldorf ( Duitsland ).
Notitie bij Grietje: Grietje is (1) op 7 mei 1925 in Het Bildt gehuwd met Sytse Keuning en (2) op 19 november 1942 in Heerenveen met Gerrit Hankel
4 NN NN Witteveen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 28 november 1914 in Akkrum ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1914.
5 Johanna Witteveen, geboren op woensdag 4 mei 1921 in Iserlohn ( Duitsland ). Johanna is overleden op zondag 8 december 1996 in Warga ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Warga.
Notitie bij Johanna: Johanna is op 14 februri 1942 in Idaarderadeel gehuwd met Jacob Kooistra
70 Eelkje Weiland is geboren op zondag 13 april 1879 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1879. Eelkje is overleden op woensdag 13 januari 1960 in Hilversum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1960. Zij is begraven in Maarssen op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
dienstmeid
Eelkje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 september 1904 in Utingeradeel met Jan van der Leen, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 19 mei 1882 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Hessel Fokkes van der Leen en Doetje Jans Looyenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 mei 1882. Jan is overleden op donderdag 26 maart 1931 in Maarssen ( Stichtse Vecht ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1931. Hij is begraven in Maarssen op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Eelkje en Jan:
1 NN NN van der Leen, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 december 1904 in Akkrum ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1904.
2 Doetje van der Leen, geboren op vrijdag 2 december 1904 in Maarssen ( Stichtse Vecht ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1904.
Notitie bij Doetje: Doetje is op 18 juli 1924 in Maarssen gehuwd met Arie Thijs Smits
3 Kornelis Hessel van der Leen, geboren op woensdag 6 mei 1908 in Akkrum ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 mei 1908.
Notitie bij Kornelis: Kornelis is op 6 februari 1931 in Maarssen gehuwd met Klazina Enna Steventje van Beek
71 Klaas Weiland is geboren op zaterdag 8 juli 1882 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1882. Klaas is overleden op vrijdag 22 april 1960 in Tijnje ( Opsterland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1960. Hij is begraven in Tijnje. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14 april 1910 in Opsterland met Trijntje Mast, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 3 oktober 1888 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Geert Klazes Mast en Fettje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1888. Trijntje is overleden op donderdag 4 juni 1987 in Opsterland, 98 jaar oud. Zij is begraven in Tijnje.
Kind van Klaas en Trijntje:
1 Fetje Weiland, geboren op vrijdag 27 september 1912 in Tijnje ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1912.
Notitie bij Fetje: Fetje is op 7 mei 1936 in Opsterland gehuwd met Gerrit Jeeninga
72 Gerben Weiland is geboren op dinsdag 15 december 1885 in Luxwoude ( Opsterland ), zoon van Kornelis Weiland en Imkjen Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1885. Gerben is overleden op zaterdag 21 maart 1970 in Langezwaag ( Opsterland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Langezwaag. Gerben trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 24 mei 1917 in Opsterland met Hiltje Werkman, 27 jaar oud. Hiltje is geboren op zondag 5 januari 1890 in Kortezwaag ( Opsterland ), dochter van Hylke Aalberts Werkman en Aaltje Beetsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1890. Hiltje is overleden op vrijdag 26 mei 1972 in Langezwaag ( Opsterland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Langezwaag.
73 Hiltje Mulder is geboren op maandag 11 oktober 1869 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Jan Hanzes Mulder en Jacobjen Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 oktober 1869. Hiltje is overleden op donderdag 10 september 1931 in Terwispel ( Opsterland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1931.
Beroep:
dienstbode
Hiltje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 23 december 1898 in Opsterland met Theunis Mast, 37 jaar oud. Theunis is geboren op zaterdag 20 juli 1861 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Koop Hilberts Mast en Yke Fokkes de Jong. Theunis is overleden op woensdag 24 augustus 1949 in Terwispel ( Opsterland ), 88 jaar oud.
Kinderen van Hiltje en Theunis:
1 Koop Mast, geboren op dinsdag 19 september 1899 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1899.
Notitie bij Koop: Koop is op 19 juni 1924 op Terschelling gehuwd met Maartje Pals
Beroep:
Bakker
2 Jacoba Mast, geboren op maandag 15 juli 1901 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1901. Jacoba is overleden op donderdag 20 november 1975 in Terwispel ( Opsterland ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Terwispel op de Begraafplaats aan de Streek.
Notitie bij Jacoba: Jacoba is op 2 januari 1919 in Opsterland gehuwd met Sipke Lap
3 Ike Mast, geboren op zaterdag 28 november 1903 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1903. Ike is overleden op zondag 17 december 1989 in Terwispel ( Opsterland ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Terwispel op de Begraafplaats aan de Streek.
Notitie bij Ike: Ike is op 28 mei 1925 in Opsterland gehuwd met Keimpe van der Heide
4 Jan Mast, geboren op zaterdag 4 maart 1905 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1905.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 augustus 1927 in Opsterland gehuwd met Geertje Bethlehem
Beroep:
Bakkersknecht
5 Margje Mast, geboren op dinsdag 21 mei 1907 in Beets ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1907.
Notitie bij Margje: Margje is op 18 april 1929 in Opsterland gehuwd met Jacob van Zwol
74 Grietje Mulder is geboren op donderdag 14 mei 1874 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jan Hanzes Mulder en Jacobjen Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1874. Grietje is overleden op vrijdag 23 maart 1917 in Ureterp ( Opsterland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1917. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 24 januari 1896 in Opsterland met Klaas Moed, 24 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 26 april 1871 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Roelof Klazes Moed en Jantje Roelofs Kluitenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1871. Klaas is overleden op dinsdag 1 augustus 1944 in Gorredijk ( Opsterland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1944.
Beroep:
brandstoffenhandelaar
Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Jantje Moed, geboren op zaterdag 17 oktober 1896 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1896.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 21 juni 1919 in Opsterland gehuwd met Abe Oene Vleeshouwer
2 Jacoba Moed, geboren op maandag 8 augustus 1898 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 augustus 1898. Jacoba is overleden op maandag 9 september 1974 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: Jacoba is op 11 juni 1925 in Amsterdam gehuwd met Arij Ritmeester
3 Roelof Moed, geboren op vrijdag 4 mei 1900 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 mei 1900.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 26 februari 1923 in Sneek gehuwd met Louisa de Vries
Beroep:
brandstoffenhandelaar
4 Jan Moed, geboren op zondag 13 april 1902 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1902.
Notitie bij Jan: Jan is op 28 mei 1925 in Schoterland gehuwd met Aukje de Boer
Beroep:
schilder
5 Arend Moed, geboren op woensdag 30 juni 1909 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1909. Arend is overleden op zondag 18 juli 1909 in Terwispel ( Opsterland ), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1909.
75 Bontje Mulder is geboren op zaterdag 2 september 1876 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jan Hanzes Mulder en Jacobjen Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1876. Bontje is overleden op zaterdag 6 april 1929 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1929. Bontje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1901 in Opsterland met Abele de Vries, 26 jaar oud. Abele is geboren op woensdag 17 maart 1875 in Lippenhuizen ( Opsterland ), zoon van Gosse Ebeles de Vries en Sijke Sytzes van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1875. Abele is overleden op donderdag 19 december 1940 in Heerenveen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1940.
Kinderen van Bontje en Abele:
1 Gosse de Vries, geboren op dinsdag 27 augustus 1901 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1901. Gosse is overleden op dinsdag 17 november 1914 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1914.
2 Sijke de Vries, geboren op dinsdag 16 juni 1903 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1903. Sijke is overleden op dinsdag 25 januari 1949 in Ureterp ( Opsterland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1949. Zij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Sijke: Sijke is op 22 mei 1930 in Opsterland gehuwd met Jannes Taekema
3 Jacobjen de Vries, geboren op vrijdag 25 november 1904 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1904.
Notitie bij Jacobjen: Jacobjen is op 18 juni 1925 in Opsterland gehuwd met Ubele de Jong
4 Jan de Vries, geboren op maandag 30 november 1908 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1908. Jan is overleden op donderdag 23 februari 1961 in Haskerland, 52 jaar oud. Hij is begraven in Joure.
Notitie bij Jan: jan is op 23 maart 1940 in Appingedam gehuwd met Jaappiena Mulder
Beroep:
Carrosseriebouwer
5 Lammert de Vries, geboren op maandag 3 oktober 1910 in Lippenhuizen ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1910.
Notitie bij Lammert: Lammert is op 8 mei 1931 in Opsterland gehuwd met Elisabeth Oosterbos
Beroep:
melkvaarder
76 Hans Mulder is geboren op maandag 28 april 1879 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Jan Hanzes Mulder en Jacobjen Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1879. Hans is overleden op dinsdag 14 januari 1930 in Terwispel ( Opsterland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1930. Hans trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 maart 1902 in Opsterland met Jantje de Vries, 16 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 24 juni 1885 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ), dochter van Hendrik de Vries en Korneliske Blokzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1885.
Notitie bij de geboorte van Jantje: In de geboorteakte is Jantje aangegeven als "Antje"
Jantje is overleden op dinsdag 2 september 1952 in Terwispel ( Opsterland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1952.
Kinderen van Hans en Jantje:
1 Jacobjen Mulder, geboren op dinsdag 3 maart 1903 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1903.
Notitie bij Jacobjen: Jacobjen is op 17 augustus 1929 in Leeuwarden gehuwd met Sjoerd Ruurda
2 Hendrik Mulder, geboren op zaterdag 18 maart 1905 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1905.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 10 mei 1929 in Schoterland gehuwd met Jantje Klaver
Beroep:
boerenknecht
3 Jan Mulder, geboren op dinsdag 1 januari 1907 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1907. Jan is overleden op woensdag 11 april 1951 in Appelscha ( Ooststellingwerf ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1951. Hij is begraven in Lippenhuizen.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 januari 1931 in Opsterland gehuwd met Froukje Hoekstra
Beroep:
boerenknecht
4 Jelle Mulder, geboren op maandag 6 september 1909 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1909.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 15 februari 1934 in Opsterland gehuwd met Richje Mulder
Beroep:
Chauffeur
5 NN NN Mulder, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 19 augustus 1911 in Terwispel ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1911.
6 Kornelia Mulder, geboren op maandag 25 november 1912 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1912.
Notitie bij Kornelia: Kornelia is op 19 mei 1932 in Opsterland gehuwd met Marcus van Seven
77 Janke Visser is geboren op vrijdag 11 oktober 1889 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Hendrik Visser en Jacobjen Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1889. Janke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 26 juni 1918 in Harderwijk met Jan van Loozenoord, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 16 augustus 1891 in Tonsel ( Harderwijk ), zoon van Nuij van Loozenoord en Maartje Knevel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 augustus 1891.
78 Wytze Jans Weiland is geboren op vrijdag 2 mei 1873 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Jan Weiland en Antje Venema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1873. Wytze is overleden op zondag 23 februari 1913 in Aengwirden ( Heerenveen ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1913. Wytze trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Dettje Dijkstra, 33 jaar oud. Dettje is geboren op maandag 22 maart 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ), dochter van Symen Hommes Dijkstra en Akke Johannes Bottema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1869. Dettje is overleden op dinsdag 4 december 1951 in Heerenveen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1951.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wytze en Dettje:
1 NN NN Weiland, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 januari 1903 in Luinjeberd ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1903.
2 Jan Weiland, geboren op zaterdag 8 oktober 1904 in Aengwirden ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1904. Jan is overleden op woensdag 1 februari 1933 in Aengwirden ( Heerenveen ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1933. Jan bleef ongehuwd.
3 Symen Weiland, geboren op dinsdag 25 februari 1908 in Luinjeberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1908. Symen is overleden op donderdag 17 november 1988 in Terband ( Heerenveen ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Terband.
Notitie bij Symen: Symen is op 9 juni 1928 in Aengwirden gehuwd met Akke Weiland
79 Grietje Jans Weiland is geboren op woensdag 23 december 1874 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Jan Weiland en Antje Venema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1874. Grietje is overleden op donderdag 8 november 1951 in Pietersbierum ( Barradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 november 1951. Zij is begraven in Pietersbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkhofspaed. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1903 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Jelle Leistra, 25 jaar oud. Jelle is geboren op donderdag 16 augustus 1877 in Pietersbierum ( Barradeel ), zoon van Rinze Leistra en Rigtje Pieters Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 augustus 1877. Jelle is overleden op maandag 1 augustus 1955 in Pietersbierum ( Barradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1955. Hij is begraven in Pietersbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkhofpaed.
Beroep:
schipper
Kinderen van Grietje en Jelle:
1 Antje Leistra, geboren op woensdag 12 december 1906 in Pietersbierum ( Barradeel ). Antje is overleden op maandag 16 mei 1988 in Oosterbierum ( Waadhoeke ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbierum.
Notitie bij Antje: Antje is op 30 december 1926 in Barradeel gehuwd met Bote Winsemius
2 Rinze Leistra, geboren op donderdag 13 februari 1908 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1908. Rinze is overleden op zondag 31 juli 1983 in Pietersbierum ( Barradeel ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Pietersbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkhofpaed.
Notitie bij Rinze: Rinze is op 24 december 1932 in Barradeel gehuwd met Wietske Pietersma
3 Jan Leistra, geboren op zondag 23 januari 1910 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1910. Jan is overleden op vrijdag 22 september 1978 in Pietersbierum ( Barradeel ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Pietersbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkhofpaed.
4 Pieter Leistra, geboren op vrijdag 20 oktober 1911 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1911. Pieter is overleden op vrijdag 9 februari 1912 in Pietersbierum ( Barradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1912.
5 Richtje Leistra, geboren op zaterdag 21 februari 1914 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1914.
Notitie bij Richtje: Richtje is op 25 mei 1935 in Barradeel gehuwd met Jan Kooistra
6 Wietse Leistra, geboren op donderdag 18 november 1915 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1915.
Notitie bij Wietse: Wietse is op 15 mei 1937 in Barradeel gehuwd met Harmientje Kooistra
7 Jantje Leistra, geboren op dinsdag 15 januari 1918 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1918.
8 Pieter Leistra, geboren op maandag 23 juni 1919 in Pietersbierum ( Barradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 juni 1919. Pieter is overleden op dinsdag 25 mei 1976 in Pietersbierum ( Barradeel ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Pietersbierum op het Kerkhof aan de Tsjerkhofpaed.
80 Johanna Weiland is geboren op zaterdag 30 december 1876 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Jan Weiland en Antje Venema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1877. Johanna is overleden op dinsdag 25 juni 1935 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1935. Zij is begraven in Oldeboorn.
Beroep:
dienstmeid
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 mei 1904 in Utingeradeel met Hyltje Waringa, 25 jaar oud. Hyltje is geboren op donderdag 16 januari 1879 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Bernardus Waringa en Jitske Abeles van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1879. Hyltje is overleden op woensdag 28 augustus 1963 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1963. Hij is begraven in Oldeboorn.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Johanna en Hyltje:
1 Bernardus Waringa, geboren op zondag 4 juni 1905 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1905.
2 Antje Waringa, geboren op maandag 8 juli 1907 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1907. Antje is overleden op zaterdag 26 november 2005 in Heerenveen, 98 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is op 16 mei 1929 in Utingeradeel gehuwd met Wobbe van der Heide
Beroep:
dienstbode
3 Jan Waringa, geboren op woensdag 16 februari 1910 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1910. Jan is overleden op maandag 29 juli 1991 in Terband ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Terband.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 mei 1934 in Haskerland gehuwd met Jantje Eenshuistra
Beroep:
boerenknecht
4 Jelle Waringa, geboren op zondag 29 juni 1913 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1913. Jelle is overleden op dinsdag 10 november 1987 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 74 jaar oud.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 19 mei 1933 in Utingeradeel gehuwd met Fokje Siegersma, dit huwelijk is op 12 mei 1955 door echtscheiding ontbonden
Beroep:
boerenknecht
5 Wytze Waringa, geboren op zaterdag 16 september 1916 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1916. Wytze is overleden op zondag 7 december 2008 in Gorredijk ( Opsterland ), 92 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 december 2008 in Nij Beets op de Begraafplaats aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Notitie bij Wytze: Wytze is op 6 mei 1939 in Baarderadeel gehuwd met Rinske Roelevink
Beroep:
boerenknecht
81 Klaske Weiland is geboren op vrijdag 2 mei 1879 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Jan Weiland en Antje Venema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1879. Klaske is overleden op dinsdag 18 januari 1966 in Heerenveen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1966. Klaske trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 9 april 1910 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Beerend Regts, 24 jaar oud. Beerend is geboren op maandag 4 mei 1885 in Terband ( Heerenveen ), zoon van Jacob Beerends Regts en Grietje Harmens Mast. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1885.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Klaske en Beerend:
1 Jacob Regts, geboren op zondag 12 juni 1910 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1910.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 28 april 1933 gehuwd met Hiltje van Wallinga
Beroep:
Bakker
2 Wietze Regts, geboren op woensdag 24 januari 1912 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1912.
Notitie bij Wietze: Wietze is op 22 augustus 1940 in Heerenveen gehuwd met Aaltje Korf
Beroep:
timmerman
82 Antje van den Berg is geboren op zondag 22 oktober 1871 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jentje Egberts van den Berg (zie 30) en Elisabeth Jeens Jeenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1871. Antje is overleden op zaterdag 3 oktober 1925 in Aengwirden ( Heerenveen ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1925.
Beroep:
dienstbode
Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1894 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Mintze Roelofs Bakker, 24 jaar oud. Mintze is geboren op zaterdag 13 november 1869 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1869. Mintze is overleden op zaterdag 24 november 1956 in Haarlem, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1956.
Kind van Antje en Mintze:
1 Theunis Bakker, geboren op dinsdag 25 april 1905 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Volgt 139.
83 Mettje van den Berg is geboren op maandag 4 maart 1878 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jentje Egberts van den Berg (zie 30) en Elisabeth Jeens Jeenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1878.
Beroep:
naaister
Mettje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 29 maart 1901 in Opsterland met Michiel Veenema, 28 jaar oud. Michiel is geboren op dinsdag 25 maart 1873 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jeen Migchiels Veenema en Frietzen Hottums Jakobsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1873. Michiel is overleden op maandag 27 september 1954 in Diemen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1954.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Mettje en Michiel:
1 Frietsje Veenema, geboren op maandag 14 april 1902 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 140.
2 Jentje Veenema, geboren op maandag 18 april 1904 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1904. Jentje is overleden op donderdag 18 april 1912 in Tijnje ( Opsterland ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 19 april 1812.
3 Elisabeth Veenema, geboren op zondag 29 juli 1906 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 141.
4 Jeen Veenema, geboren op maandag 30 november 1908 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 142.
5 Egbert Veenema, geboren op zaterdag 16 september 1911 in Tijnje ( Opsterland ). Volgt 143.
6 Jentje Veenema, geboren op vrijdag 18 februari 1916 in Ouder-Amstel. Volgt 144.
84 Jantje Johannes van Zwol is geboren op zaterdag 19 februari 1870 in Beets ( Opsterland ), dochter van Johannes Freerks van Zwol en Limke Willems Hof (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1870. Jantje is overleden op zaterdag 29 april 1911 in De Veenhoop ( Smallingerland ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1911. Zij is begraven in Beets op de Begraafplaats aan de Beetsterweg. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 maart 1895 in Opsterland met Roelof Alberts Wuite, 27 jaar oud. Roelof is geboren op zaterdag 2 november 1867 in Tjalleberd ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1867. Roelof is overleden op zaterdag 16 oktober 1954 in Drachten ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 oktober 1954. Hij is begraven in Beets op de Begraafplaats aan de Beetsterweg.
Kind van Jantje en Roelof:
1 Siebrigje Wuite, geboren op donderdag 23 februari 1905 in Boornbergum ( Smallingerland ). Volgt 145.
85 Sieger Veenema is geboren op donderdag 21 september 1882 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Frans Fokkes Venema (zie 40) en Geertje Siegers Lok. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1882. Sieger is overleden op zondag 1 april 1973 in Tijnje ( Opsterland ), 90 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Sieger trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 11 mei 1911 in Opsterland met Sjoukje de Boer, 26 jaar oud. Sjoukje is geboren op dinsdag 26 augustus 1884 in Lippenhuizen ( Opsterland ), dochter van Oeds de Boer en Martzen Bregts van der Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 augustus 1884. Sjoukje is overleden op dinsdag 28 oktober 1958 in Tijnje ( Opsterland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1958.
Kinderen van Sieger en Sjoukje:
1 Frans Veenema, geboren op vrijdag 31 mei 1912 in Gersloot ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1912. Frans is overleden op donderdag 6 juni 1912 in Gersloot ( Heerenveen ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1912.
2 Oeds Veenema, geboren op zaterdag 1 november 1913 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 146.
3 Frans Veenema, geboren op vrijdag 5 maart 1915 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 147.
4 Martje Veenema, geboren op zaterdag 5 augustus 1916 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 148.
5 Johannes Veenema, geboren op maandag 14 juli 1919 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 149.
86 Johannes Venema is geboren op maandag 29 augustus 1887 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Frans Fokkes Venema (zie 40) en Geertje Siegers Lok. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1887. Johannes is overleden op maandag 31 augustus 1964 in Terwispel ( Opsterland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1964. Hij is begraven in Terwispel.
Beroep:
veehouder
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 mei 1912 in Opsterland met Hendrikje van der Vliet, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op vrijdag 14 februari 1890 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Marten van der Vliet en Trijntje Akkerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1890. Hendrikje is overleden op maandag 10 oktober 1966 in Terwispel ( Opsterland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 oktober 1966. Zij is begraven in Terwispel.
Kinderen van Johannes en Hendrikje:
1 Frans Veenema, geboren op maandag 30 september 1912 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 150.
2 Trijntje Venema, geboren omstreeks 1916 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 151.
3 Imkje (Immie) Venema, geboren op zondag 21 oktober 1928 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 152.
87 Fokje Veenema is geboren op zaterdag 25 januari 1890 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Frans Fokkes Venema (zie 40) en Geertje Siegers Lok. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1890. Fokje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1913 in Opsterland met Feike Pool, 26 jaar oud. Feike is geboren op donderdag 19 mei 1887 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Wiebe Pool en Trijntje Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1887.
Beroep:
slager
Kind van Fokje en Feike:
1 Trijntje Pool, geboren omstreeks 1914 in Tijnje ( Opsterland ). Volgt 153.
88 Aaltje Venema is geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Frans Fokkes Venema (zie 40) en Geertje Siegers Lok. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1894. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1920 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Ernst Langhout, 26 jaar oud. Ernst is geboren op zaterdag 3 maart 1894 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Folkert Roels Langhout en Trijntje Ernstes Koopmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1894.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Aaltje en Ernst:
1 Geertje Langhout, geboren op donderdag 3 november 1921 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 154.
2 Trijntje Langhout, geboren op zaterdag 21 november 1925 in Gersloot ( Heerenveen ). Volgt 155.
3 Folkert Langhout, geboren op woensdag 26 november 1930 in Gersloot ( Heerenveen ).
89 Jogchum Venema is geboren op vrijdag 5 november 1897 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Frans Fokkes Venema (zie 40) en Geertje Siegers Lok. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1897. Jogchum is overleden op woensdag 26 december 1990 in Terwispel ( Opsterland ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Terwispel. Jogchum trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1918 in Opsterland met Anna Wiegersma, 22 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 6 juni 1896 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jan Wiegersma en Ytje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1896. Anna is overleden op zondag 13 februari 1972 in Terwispel ( Opsterland ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Terwispel.
Kinderen van Jogchum en Anna:
1 Ytje Venema, geboren omstreeks 1919 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 156.
2 Geertje Venema, geboren op woensdag 1 juni 1921 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 157.
3 Annigje Venema, geboren omstreeks 1923 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 158.
90 Sietze Frankes van der Zee is geboren op vrijdag 23 januari 1885 in Sloten ( Amsterdam ), zoon van Franke van der Zee en Grietje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1885. Sietze is overleden op vrijdag 21 oktober 1955 in Delft, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1955.
Beroep:
schipper
Sietze trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 april 1911 in Weesperkarspel met Heintje Boshuizen, 25 jaar oud. Heintje is geboren op dinsdag 4 augustus 1885 in Weesperkarspel, dochter van Klaas Boshuizen en Geesje Metselaar Astuling. Heintje is overleden op dinsdag 24 mei 1960 in Delft, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 mei 1960.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Sietze en Heintje:
1 Grietje van der Zee, geboren op maandag 24 juni 1912 in Weesperkarspel. Grietje is overleden op zaterdag 4 juni 1921 in Weesperkarspel, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1921.
2 Franke van der Zee, geboren op donderdag 21 oktober 1915 in Weesperkarspel. Franke is overleden op dinsdag 24 september 1996 in Baarn, 80 jaar oud. Hij is begraven in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
Notitie bij Franke: Franke is gehuwd met Gerry Daamen
3 Klaas van der Zee, geboren op donderdag 18 december 1924 in Delft.
91 Hitje Frankes van der Zee is geboren op donderdag 19 september 1889 in Sloten ( De Friese Meren ), dochter van Franke van der Zee en Grietje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1889.
Beroep:
dienstbode
Hitje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Sloten ( De Friese Meren ) met Jan Speerstra, 33 jaar oud. Jan is geboren op maandag 23 september 1878 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Pieter Jans Speerstra en Sjoerdtje Reinders Steenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 september 1878. Jan is overleden op zondag 5 november 1950 in Tijnje ( Opsterland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1950. Hij is begraven in Roordahuizum.
Beroep:
veehouder
Kind van Hitje en Jan:
1 Pieter Speerstra, geboren op dinsdag 27 januari 1914 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ). Pieter is overleden op zondag 1 februari 2004 in Heerenveen, 90 jaar oud. Hij is begraven in Heerenveen op Begraafplaats Schoterhof.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 1 augustus 1940 in Heerenveen gehuwd met Jantje de Glee
Beroep:
veehouder
92 Eelkje van der Zee is geboren op maandag 28 maart 1892 in Sloten ( De Friese Meren ), dochter van Franke van der Zee en Grietje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1892. Eelkje is overleden op vrijdag 20 augustus 1971 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Hommerts op de Begraafplaats van Johannes de Doperkerk.
Beroep:
dienstbode
Eelkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1915 in Wymbritseradeel met Jetze Nieuwenhuis, 20 jaar oud. Jetze is geboren op zaterdag 8 december 1894 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Nieuwenhuis en Wytske Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1894. Jetze is overleden op maandag 8 augustus 1994 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 99 jaar oud. Hij is begraven in Hommerts op de Begraafplaats van Johannes de Doperkerk.
Beroep:
fabrieksarbeider
Kind van Eelkje en Jetze:
1 Klaas Nieuwenhuis, geboren op zondag 15 juli 1917 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Klaas is overleden op woensdag 18 januari 2012 in Blaauwhuis, 94 jaar oud. Hij is begraven op maandag 23 januari 2012 in Hommerts op de Begraafplaats van Johannes de Doperkerk.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 15 mei 1943 in Wymbritseradeel gehuwd met Lolkje Atsma
Beroep:
boerenknecht
93 Wietske Frankes van der Zee is geboren op dinsdag 23 juli 1895 in Sloten ( De Friese Meren ), dochter van Franke van der Zee en Grietje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1895.
Beroep:
boerenmeid
Wietske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 september 1919 in Gaasterland met Bauke Boukes, 25 jaar oud. Bauke is geboren op dinsdag 10 oktober 1893 in Wijckel ( De Friese Meren ), zoon van Anne Boukes en Froukjen Schotanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1893. Bauke is overleden op maandag 10 oktober 1955 in Heerenveen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1955. Hij is begraven in Oldeouwer.
94 Korneliske Franken van der Zee is geboren op woensdag 29 maart 1899 in Sloten ( De Friese Meren ), dochter van Franke van der Zee en Grietje Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1899. Korneliske is overleden op vrijdag 17 december 1976 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Tjerkgaast.
Beroep:
boerenmeid
Korneliske trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 23 november 1918 in Gaasterland met Teewis (Thewis) de Jong, 27 jaar oud. Thewis is geboren op vrijdag 8 mei 1891 in Wijckel ( De Friese Meren ), zoon van Igge Koopmans de Jong en Akke Hettinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 mei 1891. Thewis is overleden op woensdag 5 oktober 1983 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkgaast.
95 Hendrik (Henry) Veenema is geboren op dinsdag 2 juni 1885 in Wons ( Wonseradeel ), zoon van Anske (Oscar) Veenema (zie 46) en Ymkje (Emma) Feenstra. Henry is overleden op woensdag 26 oktober 1977, 92 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Henry trouwde met Margaret (Maggie) van Dijk. Maggie is geboren in 1883, dochter van Taeke Dirks van Dijk en Romkje (Rose) van der Heide. Maggie is overleden in 1956, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kind van Henry en Maggie:
1 Emma Venema, geboren op zaterdag 28 september 1907 in Cascade, Kent County, Michigan ( USA ). Emma is overleden op woensdag 13 juli 1994 in Spring Lake, Ottawa County, Michigan ( USA ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
96 Della C. Venema is geboren in 1890, dochter van Anske (Oscar) Veenema (zie 46) en Ymkje (Emma) Feenstra. Della is overleden op dinsdag 19 juli 1921 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 30 of 31 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Della trouwde met Herman F. Johnson. Herman is geboren op maandag 11 maart 1889, zoon van Freerk (Fred) Janssen en Trientje Alles. Herman is overleden in 1962, 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kinderen van Della en Herman:
1 Emily (Jane) Johnson, geboren op vrijdag 14 september 1917 in Conklin, Ottawa County, Michigan ( USA ). Volgt 159.
2 Kathryn Marie Johnson, geboren op zaterdag 10 juli 1920 in Michigan ( USA ). Volgt 160.
97 Wieger van der Meulen is geboren op dinsdag 21 februari 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerardus van der Meulen en Grietje Veenema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1888.
Beroep:
Hoofd der School
Wieger:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 13 september 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Gijsberta Koch, 26 jaar oud. Gijsberta is geboren op zaterdag 26 juni 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johan Anthon Koch en Jantje Planting. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1886. Gijsberta is overleden op donderdag 12 juni 1919 in Utrecht, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 juni 1919. Zij is begraven in Workum.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 16 november 1921 in ’s-Gravenhage met Margaretha Maria Wilhelmine Horn, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op woensdag 14 december 1892 in Heddesdorf ( Duitsland ), dochter van Hermann Horn en Luise Katharine Zipp.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Wieger en Gijsberta:
1 Gerardus van der Meulen, geboren op woensdag 9 juli 1913 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1913.
2 Johan Anthon van der Meulen, geboren op maandag 3 juli 1916 in Bodegraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1916. Johan is overleden op maandag 17 september 1934 in Utrecht, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1934.
3 Wieger Gijsbertus van der Meulen, geboren op zaterdag 25 mei 1918 in Bodegraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1918.
Kind van Wieger en Margaretha:
4 Hermann van der Meulen, geboren op maandag 1 mei 1922 in ’s-Gravenhage.
98 Albertje van der Meulen is geboren op zondag 24 januari 1892 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Gerardus van der Meulen en Grietje Veenema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1892. Albertje is overleden op vrijdag 4 februari 1966 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1966. Albertje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 juni 1913 in Leeuwarden met Eelke Bokma, 24 jaar oud. Eelke is geboren op maandag 3 september 1888 in Leeuwarden, zoon van Johannes Bokma en Trijntje Hemrika. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1888. Eelke is overleden op zaterdag 31 mei 1969 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1969.
Beroep:
Barbier
Kinderen van Albertje en Eelke:
1 Johannes Bokma, geboren op donderdag 5 februari 1914 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1914.
2 Grietje Bokma, geboren op donderdag 16 september 1915 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1915.
3 Trijntje Elizabeth Bokma, geboren op zondag 3 februari 1924 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Trijntje is overleden.
99 Hendrik van der Meulen is geboren op woensdag 23 mei 1894 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Gerardus van der Meulen en Grietje Veenema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1894. Hendrik is overleden op donderdag 24 maart 1966 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
accountant en leraar boekhouden
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 november 1919 in Amsterdam met Jennij Keur, 20 jaar oud. Jennij is geboren op zaterdag 29 juli 1899 in Tiel, dochter van Jan Keur en Adriana van Offerden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1899. Jennij is overleden op dinsdag 29 juni 1965 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Jennij:
1 Gerardus Jan Hendrik van der Meulen, geboren op vrijdag 5 maart 1920 in Amsterdam.
Notitie bij Gerardus: Gerardus is (1) op 11 november 1943 in Amsterdam gehuwd met Roelofje de Jong en (2) op 30 maart 1973 met Mieke Bilderbeek
Beroep:
kantoorbediende, grossier en boekhouder
2 Jan Hendrik Cornelis van der Meulen, geboren op dinsdag 23 januari 1923 in ’s-Gravenhage. Jan is overleden op maandag 15 maart 1937 in Amsterdam, 14 jaar oud.
3 Jenny van der Meulen, geboren op zondag 16 december 1923 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Jenny: Jenny is op 28 juni 1950 in Amsterdam gehuwd met Francois Nicolaas Reinold van de Vijver
4 Henriette van der Meulen, geboren op woensdag 2 juli 1924 in ’s-Gravenhage.
5 Jelle Adriaan van der Meulen, geboren op maandag 1 december 1930 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 14 augustus 1953 in Djakarta gehuwdmet Willy Maria Hortense Ingrid Bruijn
Beroep:
Boekhouder, vertegenwoordiger en manager
6 Gretty van der Meulen, geboren in 1944 in Amsterdam.
100 Trazy Zylstra is geboren op zondag 19 januari 1908 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Harmen Popkes Zijlstra en Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema (zie 48). Trazy is overleden op zaterdag 31 oktober 1998 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Trazy trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 april 1927 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ) met Simon Aardema, 26 jaar oud. Simon is geboren op vrijdag 26 oktober 1900 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Tjalling (Charles) Aardema en Emkje (Emma) Jansma. Simon is overleden op maandag 20 oktober 1969 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 oktober 1969 in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kinderen van Trazy en Simon:
1 Harold Eugene Aardema, geboren op zondag 2 december 1928 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Harold is overleden op vrijdag 22 mei 2009 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Beroep:
uitgever en nieuwsredacteur
2 Donald Roy (Don) Aardema, geboren op vrijdag 21 augustus 1931 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 161.
3 Stanley Aardema, geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Stanley is overleden op zondag 4 oktober 1998 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 60 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
4 Shirley Aardema, geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Volgt 162.
101 Rena Zylstra is geboren op zondag 24 januari 1909 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), dochter van Harmen Popkes Zijlstra en Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema (zie 48). Rena is overleden op dinsdag 3 februari 1987 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Rena trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1928 met Klaas (Nick) Gorter, 41 of 42 jaar oud. Nick is geboren op woensdag 9 juni 1886 in Orange City, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Louwris (Lawrence) Gorter en Antje Brouwer. Nick is overleden op dinsdag 15 maart 1977 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
Kinderen van Rena en Nick:
1 Sylvia Gorter, geboren op maandag 21 april 1930 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Sylvia is overleden op donderdag 20 augustus 2015 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 85 jaar oud. Zij is begraven op maandag 24 augustus 2015 in Hull, Sioux County, op de Hope Cemetery.
Notitie bij Sylvia: Sylvia is op 24 mei 1965 gehuwd met Richard Veninga
Beroep:
onderwijzeres en bibliothecaris
2 Herman Gorter, geboren op dinsdag 2 mei 1933 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Herman is overleden op dinsdag 21 mei 1991 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), 58 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County Iowa, op de Hillside Cemetery.
3 Arnold Gorter, geboren op maandag 24 juni 1935 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ). Arnold is overleden op maandag 20 juni 2005 in Worthington, Nobles County, Minnesota ( USA ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Worthington, Nobles County, op de Worthington Cemetery.
Notitie bij Arnold: Arnold is ijn 1958 gehuwd met Harriet Mildred
102 Peter H. Zylstra is geboren op vrijdag 8 april 1910 in Sioux City, Woodbury County, Iowa ( USA ), zoon van Harmen Popkes Zijlstra en Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema (zie 48). Peter is overleden in oktober 1967 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 57 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery. Peter trouwde met Kathryn K. Kuipers. Kathryn is geboren op vrijdag 8 december 1911. Kathryn is overleden op zaterdag 30 mei 1998 in Iowa ( USA ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
Kinderen van Peter en Kathryn:
1 Elizabeth (Betty) Zstra, geboren op vrijdag 17 juli 1942 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Betty is overleden op zondag 2 januari 2022 in Akron, Pymouth County, Iowa ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
2 Herman Paul Zylstra, geboren in 1944 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Herman is overleden in 2009 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ), 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
3 Sharon Emily Zijlstra, geboren op woensdag 16 januari 1946 in Sheldon, O’Brien County, Iowa ( USA ). Sharon is overleden op donderdag 7 maart 2019 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Sheldon, O’Brien County, op de East Lawn Cemetery.
103 Fred Stewart Zylstra is geboren op vrijdag 24 december 1915 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), zoon van Harmen Popkes Zijlstra en Sara Hendriks (Sarah Jeanette) Venema (zie 48). Fred is overleden op zaterdag 5 oktober 2002 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery. Fred trouwde, 25 jaar oud, op maandag 14 april 1941 in South Sioux City met Gertrude Henrietta (Tootsie) Addink, 21 jaar oud. Tootsie is geboren op dinsdag 23 september 1919 in Davis, Turner County, South Dakota ( USA ), dochter van Herman John Addink en Jane van’t Hull. Tootsie is overleden op maandag 2 juni 2008 in Hull, Sioux County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Sioux Center, Sioux County, op de Memory Gardens Sioux Center Cemetery.
104 Geertje Felkers is geboren op maandag 24 februari 1868 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 februari 1868. Geertje is overleden op donderdag 26 juli 1956 in Oosterlittens ( Leeuwarden ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1956. Zij is begraven in Arum.
Beroep:
vanaf 1891     dienstmeid
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Wonseradeel met Rintje van der Veen, 23 jaar oud. Rintje is geboren op zondag 23 juni 1867 in Midlum ( Harlingen ), zoon van Cornelis Sjoerds van der Veen en Rinskje Reinders de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1867. Rintje is overleden op maandag 19 juli 1954 in Arum ( Zuidwest-Friesland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1954. Hij is begraven in Arum.
Kinderen van Geertje en Rintje:
1 Cornelis van der Veen, geboren op vrijdag 2 september 1892 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1892.
2 Baukje van der Veen, geboren op zaterdag 20 maart 1897 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1897.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 5 mei 1920 in Baarderadeel gehuwd met Frans Felkers
3 Johannes van der Veen, geboren op donderdag 4 april 1901 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1901.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 28 maart 1923 in Wonseradeel eghwud met Janke Ladenius
4 Rinze van der Veen, geboren op dinsdag 25 juni 1907 in Arum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1907. Rinze is overleden op donderdag 21 januari 1988 in Harlingen, 80 jaar oud. Hij is begraven in Arum op Begraafplaats Baarder Buorren.
Notitie bij Rinze: Rinze is op 3 maart 1928 in Wonseradeel gehuwd met Antje Jagersma
105 Elisabeth Felkers is geboren op maandag 9 augustus 1869 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1869. Elisabeth is overleden op maandag 1 januari 1934 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1934. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
dienstmeid
Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Hennaarderadeel met Klaas Felkers, 21 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Frans Frederiks Felkers en Pietje Gerrits Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 maart 1872. Klaas is overleden op maandag 30 mei 1949 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1949. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
slager
Kinderen van Elisabeth en Klaas:
1 Frans Felkers, geboren op dinsdag 13 februari 1894 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1894. Frans is overleden op donderdag 28 mei 1964 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1964. Hij is begraven in Rauwerd.
Notitie bij Frans: Frans is op 12 mei 1920 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude gehuwd met Geertruida Pollé
Beroep:
slager
2 Johannes Felkers, geboren op vrijdag 15 november 1895 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1895. Johannes is overleden op zaterdag 7 december 1974 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 1 augustus 1928 in Hennaarderadeel gehuwd met Grietje van Oostrum
Beroep:
slager
3 Frederik Felkers, geboren op woensdag 4 mei 1898 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1898. Frederik is overleden op dinsdag 5 juli 1977 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Frederik: Frederik is op 3 mei 1923 in Hennaarderadeel gehuwd met Jitske Taekema
Beroep:
slager
4 Gerrit Felkers, geboren op zondag 25 februari 1900 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1900. Gerrit is overleden op dinsdag 13 maart 1900 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1900.
5 Baukjen Felkers, geboren op woensdag 16 november 1904 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Baukjen is overleden op maandag 7 november 1994 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 4 juni 1931 in Hennaarderadeel gehuwd met Douwe Hibma
106 Frederik Felkers is geboren op donderdag 9 februari 1871 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1871. Frederik is overleden op vrijdag 18 januari 1963 in Huizum ( Leeuwarden ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1963. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
monteur
Frederik trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1901 in Opsterland met Margje Vos, 20 jaar oud. Margje is geboren op zondag 6 maart 1881 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Reinder Jogchums Vos en Sjoukje Meints Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1881. Margje is overleden op vrijdag 11 februari 1944 in Groningen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1944. Zij is begraven in Huizum.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Frederik en Margje:
1 Johannes Felkers, geboren op donderdag 4 september 1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1902.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 22 mei 1926 in Leeuwarderadeel gehuwd met Bieuwkje Bouma
2 Reinder Felkers, geboren op dinsdag 9 februari 1904 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1904. Reinder is overleden op donderdag 17 oktober 1985 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Notitie bij Reinder: Reinder is op 9 januari 1932 in Leeuwarderadeel gehuwd met Pietje Feenstra
3 Hendrik Felkers, geboren op zaterdag 1 juni 1907 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1907.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 23 september 1933 in Leeuwarden gehuwd met Marijke Kooistra
4 Dirk Jan Felkers, geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1916. Dirk is overleden op maandag 20 augustus 2001 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 8 december 1943 in Leeuwarderadeel gehuwd met Albertine Adriana Jager
107 Hendrik Felkers is geboren op zondag 11 mei 1873 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1873. Hendrik is overleden op donderdag 24 oktober 1929 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1929. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
verwersknecht
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1898 in Hennaarderadeel met Sytske Hania, 24 jaar oud. Sytske is geboren op dinsdag 11 november 1873 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Rinks Hania en Tjitske Jacobs Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1873. Sytske is overleden op dinsdag 5 juni 1956 in Welsrijp ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1956. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Beroep:
naaister
Kinderen van Hendrik en Sytske:
1 Sybren Felkers, geboren op maandag 4 maart 1901 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1901. Sybren is overleden op zaterdag 25 augustus 1962 in Arnhem, 61 jaar oud. Hij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 24 mei 1923 in Hennaarderadeel gehuwd met maria Bootsma
Beroep:
melkcontroleur
2 Baukje Felkers, geboren op maandag 13 juli 1908 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Baukje is overleden op donderdag 9 oktober 2003 in Soest, 95 jaar oud. Zij is begraven in Wommels op de begraafplaats van de Jacobikerk.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 11 november 1930 in Hennaarderadeel gehuwd met Age Bakker
3 Tjitske Felkers, geboren op woensdag 10 juli 1912 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ). Tjitske is overleden op woensdag 17 april 1996 in Littenseradeel ( Waadhoeke ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Welsrijp op het Kerkhof van de NH Kerk.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 21 juni 1932 in Hennaarderadeel gehuwd met Tiede van der Velde
108 Baukje Felkers is geboren op vrijdag 7 april 1876 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1876. Baukje is overleden op donderdag 25 juni 1914 in Leeuwarden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1914.
Beroep:
dienstmeid
Baukje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 december 1900 in Wonseradeel met Jarig van der Tol, 21 jaar oud. Jarig is geboren op vrijdag 4 april 1879 in Pingjum ( Wonseradeel ), zoon van Jan van der Tol en Tetje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 april 1879. Jarig is overleden op zaterdag 7 juli 1951 in Baarn, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1951. Hij is begraven in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
Beroep:
Boormeester
Kinderen van Baukje en Jarig:
1 Jan (John J.) van der Tol, geboren op zaterdag 2 maart 1901 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1901. John J. is overleden op zondag 3 januari 1971 in Louisville, Jefferson County, Kentucky, ( USA ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Louisville op de Cave Hill Cemetery.
Notitie bij John J.: Jan is gehuwd met Martyena Snip
2 NN NN van der Tol, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 1 september 1905 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1905.
3 Johannes van der Tol, geboren op dinsdag 17 december 1907 in Pingjum ( Wonseradeel ). Johannes is overleden op dinsdag 14 mei 1991 in Baarn, 83 jaar oud. Hij is begraven in Baarn op de Begraafplaats aan de Wijkamplaan.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 11 juli 1934 in Baarn gehuwd met Johanna Kroon
Beroep:
Kantoorbediende
109 Dieuwke Felkers is geboren op woensdag 4 januari 1882 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Frederiks Felkers en Baukje Hendriks Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1882. Dieuwke is overleden op zaterdag 25 oktober 1975 in Sneek, 93 jaar oud. Zij is begraven in Woudsend op begraafplaats Ypecolsga. Dieuwke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1902 in Wonseradeel met Jan Rusticus, 21 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 24 juni 1881 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Rusticus en Gerkje Wijngaarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 juni 1881. Jan is overleden op vrijdag 11 januari 1952 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1952. Hij is begraven in Woudsend op begraafplaats Ypecolsga.
Beroep:
koopman en kantoorhouder bij de Posterijen
Kinderen van Dieuwke en Jan:
1 Leentje Rusticus, geboren op zondag 1 februari 1903 in Pingjum ( Wonseradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1903. Leentje is overleden op dinsdag 17 november 1998 in Wymbritseradeel, 95 jaar oud. Zij is begraven in Woudsend op begraafplaats Ypecolsga.
Notitie bij Leentje: Leentje is op 13 december 1931 in Wymbritseradeel gehuwd met Johannes Boeyenga
2 Sjoerd Rusticus, geboren op woensdag 1 mei 1907 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1907. Sjoerd is overleden op woensdag 11 april 1990 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Woudsend op begraafplaats Ypecolsga.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 12 januari 1939 in Wymbritseradeel gehuwd met Antje Finnema
Beroep:
fabrikant
3 Baukje Rusticus, geboren op woensdag 21 maart 1917 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1917. Baukje is overleden op maandag 23 februari 2015 in Joure ( De Friese Meren ), 97 jaar oud.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 23 augustus 1945 gehuwd met Dirk Finnema
110 Foppe Venema is geboren op zondag 7 december 1879 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Klaas Venema (zie 51) en Antje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1879. Foppe is overleden op zaterdag 29 september 1945 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1945. Hij is begraven in Heeg.
Beroep:
Bakkersknecht en zuivelarbeider
Foppe trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 3 mei 1905 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ) met Lieuwkje Woudstra, 24 jaar oud. Lieuwkje is geboren op zondag 10 april 1881 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjouke Gerbens Woudstra en Romelia de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1881. Lieuwkje is overleden op dinsdag 21 september 1954 in Heerenveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1954. Zij is begraven in Heeg.
Kinderen van Foppe en Lieuwkje:
1 Romelia Venema, geboren op zondag 12 augustus 1906 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 163.
2 Antje Venema, geboren op vrijdag 6 november 1908 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 164.
3 Klaas Foppe Venema, geboren op dinsdag 20 augustus 1912 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1912. Klaas is overleden op dinsdag 6 januari 1931 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1931. Hij is begraven in Heeg. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
111 Siebrigje Venema is geboren op zaterdag 19 januari 1884 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Venema (zie 51) en Antje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1884. Siebrigje is overleden op zaterdag 23 januari 1960 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1960. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Siebrigje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1907 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Koert Vaartjes, 24 jaar oud. Koert is geboren op vrijdag 8 december 1882 in Oosterzee ( De Friese Meren ), zoon van Symen Vaartjes en Annigje Smink. Koert is overleden op dinsdag 28 december 1971 in Doniawerstal ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Kinderen van Siebrigje en Koert:
1 Klaas Vaartjes, geboren op maandag 11 november 1907 in Oldehouwer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1907.
2 Symen Vaartjes, geboren op maandag 11 november 1907 in Oldehouwer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1907. Symen is overleden op maandag 13 april 1908 in Oldehouwer ( De Friese Meren ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1908.
3 Antje Vaartjes, geboren op zaterdag 28 augustus 1909 in Oldehouer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1909. Antje is overleden op donderdag 10 januari 1957 in Heerenveen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1957. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Antje bleef ongehuwd.
4 Annigje Vaartjes, geboren op zondag 18 augustus 1912 in Oldehouer ( De Friese Meren ). Volgt 165.
112 Jan Venema is geboren op woensdag 27 januari 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Klaas Venema (zie 51) en Antje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1886. Jan is overleden op vrijdag 31 mei 1946 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1946.
Beroep:
sergeant bij de Infanterie
Jan trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 juni 1912 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ) met Ybeltje van Zandbergen, 27 jaar oud. Ybeltje is geboren op dinsdag 15 juli 1884 in Leeuwarden, dochter van Jackle van Zandbergen en Grietje van der Laan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1884. Ybeltje is overleden op donderdag 2 februari 1967 in Apeldoorn, 82 jaar oud.
Kinderen van Jan en Ybeltje:
1 Grietje Venema, geboren op woensdag 8 januari 1913 in Leeuwarden. Volgt 166.
2 Klaas Venema, geboren op dinsdag 20 oktober 1914 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 oktober 1914. Klaas is overleden op woensdag 15 augustus 1923 in Poerworedjo ( Indonesie ), 8 jaar oud.
3 Antje Venema, geboren op donderdag 3 augustus 1916 in Gombong ( Java ). Volgt 167.
113 Bauke (Bouke) Venema is geboren op dinsdag 23 juni 1885 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Teeke (Taeke) Venema (zie 52) en Broerkjen (Broarkje) Haitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1885. Bouke is overleden op woensdag 20 oktober 1982 in Seminole County, Florida ( USA ), 97 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery. Bouke:
(1) trouwde met Angeline de Leeuw. Angeline is geboren op maandag 6 oktober 1884 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), dochter van Abraham de Leeuw en Lena Appel. Angeline is overleden op maandag 3 januari 1955, 70 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
(2) trouwde met Rengertje (Rena) Roest. Rena is geboren op maandag 6 maart 1882 in Nijkerk, dochter van Arend Roest en Maria van de Bunt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1882. Rena is overleden op vrijdag 4 januari 1963 in Orlando, Orange County, Florida ( USA ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo , Kalamazoo County, op de Mount Ever-Rest Memorial Park South.
Kinderen van Bouke en Angeline:
1 Thomas Venema.
2 Donald A. Venema.
114 Frederick Thomas (Fred) Venema is geboren op donderdag 23 augustus 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Teeke (Taeke) Venema (zie 52) en Broerkjen (Broarkje) Haitsma. Fred is overleden op maandag 7 oktober 1974 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo , Kalamazoo County, op de Mount Ever-Rest Memorial Park South. Fred:
(1) trouwde met Susan Hyma. Susan is geboren op donderdag 19 april 1888 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ). Susan is overleden op dinsdag 26 december 1922 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 34 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
(2) trouwde met May Ruimveld. May is geboren op zaterdag 7 oktober 1893 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), dochter van Jacob Ruimveld en Bregtje (Bertha) Borgman. May is overleden op maandag 9 januari 1961 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo , Kalamazoo County, op de Mount Ever-Rest Memorial Park South.
115 Sietske (Sadie) Venema is geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Teeke (Taeke) Venema (zie 52) en Broerkjen (Broarkje) Haitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1890. Sadie is overleden op vrijdag 16 december 1977 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), 87 jaar oud. Sadie trouwde met Greult Bakker. Greult is geboren op zaterdag 18 december 1886 in Gaast ( Zuidwest- Friesland ), zoon van Thijs Bakker en Aaf (Afke) Haytema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1886.
Kind van Sadie en Greult:
1 Sadie Beatrice Baker, geboren op zaterdag 7 februari 1920 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ). Volgt 168.
116 Antje Venema is geboren op zondag 12 juni 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Teeke (Taeke) Venema (zie 52) en Broerkjen (Broarkje) Haitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1892. Antje is overleden op maandag 29 september 1975 in Forest Site Florida ( USA ), 83 jaar oud. Antje trouwde met John Doorenbos. John is geboren op vrijdag 28 januari 1887 in Michigan ( USA ), zoon van Gerrit Doorenbos en Riijna (Rena) Osterman. John is overleden op zaterdag 11 maart 1916 in Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 29 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
117 Tjitske Venema is geboren op maandag 31 mei 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1886. Tjitske is overleden op vrijdag 19 november 1965 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1965. Zij is begraven in Heeg. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 juli 1912 in Lemsterland met Jan de Jong, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 25 mei 1889 in Sondel ( De Friese Meren ), zoon van Iede Pieters de Jong en Antje Jans Boumans. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1889. Jan is overleden op dinsdag 6 december 1988 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 99 jaar oud. Hij is begraven in Heeg.
Beroep:
boerenbedrijf en melkrijder
Kinderen van Tjitske en Jan:
1 Yde de Jong, geboren op zondag 18 oktober 1914 in Loënga ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 169.
2 Trientje de Jong, geboren op donderdag 3 augustus 1916 in Goënga ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1916.
3 Antje de Jong, geboren op maandag 29 september 1919 in Dijken ( De Friese Meren ). Volgt 170.
4 Geertje de Jong, geboren omstreeks 1920 in Dijken ( De Friese Meren ). Volgt 171.
118 Geertje Venema is geboren op vrijdag 30 november 1888 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 november 1888. Geertje is overleden op woensdag 16 november 1910 in Follega ( De Friese Meren ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1910. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1908 in Hemelumer Oldeferd met Pier Sjaarda, 27 jaar oud. Pier is geboren op vrijdag 31 december 1880 in Gaastmeer ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Sjaarda en Evertje Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1881. Pier is overleden op zondag 31 augustus 1941 in Heidenschap ( Groningen ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 september 1941. Hij is begraven in Gaastmeer op het Kerkhof Pieltsjerke.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Geertje en Pier:
1 Evertje Sjaarda, geboren op zondag 16 mei 1909 in Nijega ( Smallingerland ). Volgt 172.
2 Uiltje Sjaarda, geboren op vrijdag 4 november 1910 in Follega ( De Friese Meren ). Volgt 173.
119 Antje Venema is geboren op vrijdag 23 december 1892 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1892. Antje is overleden op vrijdag 5 mei 1944 in Wijckel ( De Friese Meren ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 mei 1944. Zij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk. Antje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 mei 1920 in Lemsterland met Pieter Postma, 28 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 10 februari 1892 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Postma en Piertje Pietersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1892. Pieter is overleden op vrijdag 19 november 1976 in Wijckel ( De Friese Meren ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk.
120 Pierkje Venema is geboren op woensdag 23 oktober 1895 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1895. Pierkje is overleden op zondag 5 mei 1957 in Joure ( De Friese Meren ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1957. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Pierkje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 mei 1920 in Lemsterland met Oene Dijkstra, 25 jaar oud. Oene is geboren op vrijdag 13 juli 1894 in Eesterga ( de Friese Meren ), zoon van Jenne Dijkstra en Wiepkjen Jaarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1894. Oene is overleden op woensdag 1 juni 1977 in Joure ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
groentenhandelaar
Kind van Pierkje en Oene:
1 Jenne Doede Dijkstra, geboren op zondag 5 maart 1922 in Follega ( De Friese Meren ). Volgt 174.
121 Foppe Venema is geboren op donderdag 15 juli 1897 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1897. Foppe is overleden op dinsdag 6 februari 1962 in Wijckel ( De Friese Meren ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1962. Hij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk.
Beroep:
boerenbedrijf
Foppe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Lemsterland met Trijntje Schilstra, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 11 februari 1903 in Wijckel ( De Friese Meren ), dochter van Jelle Schilstra en Maria Wabes Zijlstra. Trijntje is overleden op zaterdag 6 april 1996 in Wijckel ( De Friese Meren ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Wijckel op kerkhof van de NH Vaste Burchtkerk.
Kinderen van Foppe en Trijntje:
1 Maria (Marie) Venema, geboren op dinsdag 14 april 1925 in Follega ( De Friese Meren ). Volgt 175.
2 Trijntje (Tine) Venema, geboren op maandag 11 april 1927 in Follega ( De Friese Meren ).
3 Jelle Venema, geboren op zaterdag 11 augustus 1928 in Follega ( De Friese Meren ). Jelle is overleden op dinsdag 10 september 2019 in Grafton ( Canada ), 91 jaar oud.
4 Hitlje Venema, geboren op zaterdag 10 juni 1933 in Follega ( De Friese Meren ).
122 Trientje Venema is geboren op donderdag 15 maart 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Uiltje Venema (zie 53) en Trientje Broersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1900. Trientje is overleden op maandag 24 oktober 1949 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1949. Zij is begraven in Stavoren op de Begraafplaats aan de Voorstraat. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Lemsterland met Pieter Bakker, 25 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 27 januari 1899 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Geert Bakker en Rinske de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1899. Pieter is overleden op donderdag 19 november 1970 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Stavoren op de Begraafplaats aan de Voorstraat.
Beroep:
vanaf 1924     steenzetter
Kind van Trientje en Pieter:
1 Kees Bakker, geboren op zondag 31 juli 1927. Volgt 176.
123 Sybolt Venema is geboren op maandag 5 juni 1893 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Berend Foppes Venema (zie 54) en Wiepkjen Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1893. Sybolt is overleden op vrijdag 15 september 1989 in Herkimer, Herkimer County, New York ( USA ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary. Sybolt:
(1) trouwde met Willemke Jurjens Namminga. Willemke is geboren op zondag 8 mei 1887 in Zweins ( Waadhoeke ), dochter van Jurjen Pieters Namminga en Elisabeth Gerardus Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1887. Willemke is overleden op woensdag 30 maart 1960 in Ilion, Herkimer County, New York USA ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary.
(2) trouwde met Matilda Eycke. Matilda is geboren op zaterdag 14 november 1891 in Ilion, Herkimer County, New York USA ). Matilda is overleden in 1989 in Herkimer, Herkimer County, New York ( USA ), 97 of 98 jaar oud. Zij is begraven in Herkimer, Herkimer County, op de Oak Hill Cemetery.
Kinderen van Sybolt en Willemke:
1 Benard Siebolt Venema, geboren op woensdag 27 juni 1917 in Ilion, Herkimer County, New York USA ). Volgt 177.
2 William Gerald Venema, geboren op zondag 8 januari 1922 in Ilion, Herkimer County, New York USA ). Volgt 178.
124 Geertje (Gertrude) Venema is geboren op woensdag 27 februari 1895 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Berend Foppes Venema (zie 54) en Wiepkjen Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1895. Gertrude is overleden in 1934 in Stewardsville, Warren County, New Jersey ( USA ), 38 of 39 jaar oud. Zij is begraven in Stewardsville op de Stewardsville Cemetery. Gertrude trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1913 in Wonseradeel met Thomas (Tjomme) Bleeker, 21 jaar oud. Tjomme is geboren op woensdag 30 september 1891 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Antje Bleeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1891. Tjomme is overleden in 1955 in Stewardsville, Warren County, New Jersey ( USA ), 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven in Stewardsville op de Stewardsville Cemetery.
Beroep:
timmerknecht
Kind van Gertrude en Tjomme:
1 Tjomme Bleeker, geboren op zondag 9 augustus 1914 in Edmonton, Calgary Census Division, Alberta ( Canada ). Volgt 179.
125 Tietje Venema is geboren op woensdag 22 juli 1896 in Parrega ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Berend Foppes Venema (zie 54) en Wiepkjen Bouma. Tietje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 februari 1918 in Culemborg met Johannes Vermeulen, 20 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 2 juni 1897 in Culemborg, zoon van Johannes Vermeulen en Christina van Unen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1897.
Beroep:
glasblazer
Kinderen van Tietje en Johannes:
1 Johannes Vermeulen, geboren op donderdag 23 mei 1918 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1918.
2 Berend Vermeulen, geboren op dinsdag 17 augustus 1920 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1920.
3 Geertje Wiepkjen Vermeulen, geboren op dinsdag 7 mei 1935 in Culemborg. Geertje is overleden op woensdag 8 mei 1935 in Culemborg, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1935.
4 Christina Vermeulen, geboren op dinsdag 7 mei 1935 in Culemborg. Christina is overleden op zondag 12 mei 1935 in Culemborg, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1935.
126 Sibbeltje Noorderwerf is geboren op zaterdag 6 augustus 1898 in Sneek, dochter van Durk Noorderwerf en Baukje Venema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1898. Sibbeltje is overleden op zaterdag 14 september 1974 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
huishoudster
Sibbeltje trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 27 augustus 1943 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Herman Bierman, 46 jaar oud. Herman is geboren op woensdag 4 november 1896 in Leeuwarden, zoon van Gerlof Bierman en Antje van Borssum Waalkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1896. Herman is overleden op dinsdag 25 maart 1986 in Sint Nicolaasga ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Hij is begraven in Sint Nicolaasga.
Beroep:
Brievenbesteller
127 Jan Noorderwerf is geboren op donderdag 14 december 1899 in Sneek, zoon van Durk Noorderwerf en Baukje Venema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1899. Jan is overleden op zaterdag 15 januari 1977 in Sneek, 77 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
magazijnbediende
Jan trouwde, 25 jaar oud, op maandag 17 augustus 1925 in Sneek met Pierkje Westerdijk, 22 jaar oud. Pierkje is geboren op maandag 15 december 1902 in Sneek, dochter van Geert Westerdijk en Baukje Couperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1902. Pierkje is overleden op zondag 18 maart 1979 in Sneek, 76 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
dienstbode
128 Lolkje Noorderwerf is geboren op maandag 16 oktober 1905 in Sneek, dochter van Durk Noorderwerf en Baukje Venema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1905. Lolkje is overleden op vrijdag 13 februari 1987 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Koudum. Lolkje trouwde, 33 jaar oud, op maandag 5 juni 1939 in Sneek met Douwe Pieter Klapper, 40 jaar oud. Douwe is geboren op vrijdag 3 maart 1899 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Eeltje Klapper en Aukje Kuiper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1899. Douwe is overleden op zondag 15 juni 1958 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1958. Hij is begraven in Koudum.
Beroep:
hulpbesteller bij de Posterijen
129 Jeltje Noorderwerf is geboren op vrijdag 18 maart 1910 in Sneek, dochter van Durk Noorderwerf en Baukje Venema (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1910. Jeltje is overleden op vrijdag 15 november 1991 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Sintjohannesga. Jeltje trouwde, 27 jaar oud, op maandag 24 mei 1937 in Sneek met Pieter Jongsma, 31 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 14 januari 1906 in Rotsterhaule ( De Friese Meren ), zoon van Marten Jongsma en Janke ten Hoeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1906. Pieter is overleden op maandag 27 november 1978 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Sintjohannesga.
Beroep:
veehouder
130 Ede Drijfhout is geboren op zaterdag 16 april 1892 in Sneek, zoon van Hendrik Drijfhout en Lolkje Venema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1892. Ede is overleden op vrijdag 29 augustus 1930 in Nieuwe Pekela ( Pekela ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1930.
Beroep:
Candidaat notaris
Ede trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 20 juli 1921 in Sneek met Romkje Postma, 24 jaar oud. Romkje is geboren op zaterdag 24 oktober 1896 in Exmorra ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Yke Postma en Hipkje Couperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1896. Romkje is overleden op vrijdag 25 september 1931 in Huizum ( Leeuwarden ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1931.
131 Jan Drijfhout is geboren op maandag 13 mei 1895 in Sneek, zoon van Hendrik Drijfhout en Lolkje Venema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1895.
Beroep:
veearts
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 5 maart 1925 in Blokzijl ( Steenwijkerland ) met Maria Petronella den Haan, 22 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 3 september 1902 in Blokzijl ( Steenwijkerland ), dochter van Joost Johannes den Haan en Hendrika Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1902.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Hendrika Drijfhout, geboren op zaterdag 24 juli 1926 in Blokzijl ( Steenwijkerland ).
2 Lolkje Grietje Drijfhout, geboren op vrijdag 17 augustus 1928 in Blokzijl ( Steenwijkerland ).
3 Hendrik Ede Drijfhout Drijfhout, geboren op woensdag 11 maart 1931 in Blokzijl ( Steenwijkerland ).
132 Inne Klaas Drijfhout is geboren op maandag 27 december 1897 in Sneek, zoon van Hendrik Drijfhout en Lolkje Venema (zie 56). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1897. Inne is overleden op zondag 21 oktober 1979, 81 jaar oud. Hij is begraven in Tjerkgaast.
Beroep:
Koopman
Inne trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 30 mei 1935 in Doniawerstal ( De Friese Meren ) met Romkje Leffertstra, 30 jaar oud. Romkje is geboren op zaterdag 31 december 1904 in Tjerkgaast ( De Friese Meren ), dochter van Lykle Leffertstra en Baukje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1905. Romkje is overleden op maandag 29 augustus 1983, 78 jaar oud. Zij is begraven in Tjerkgaast.
133 Jan Venema is geboren op dinsdag 27 april 1897 in Akkrum ( Heerenveen ), zoon van Klaas Venema (zie 58) en Arjentje Blanksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1897. Jan is overleden op zondag 13 december 1953 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1953. Hij is gecremeerd op donderdag 17 december 1953 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
onderwijzer
Jan trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1922 in Leeuwarden met Anna Adriana Maria van Roessel, 26 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 28 mei 1896 in Breda, dochter van Adrianus Johannes van Roessel en Angelieca Maria Catharina van Genk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1896. Anna is overleden op vrijdag 24 oktober 1958 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1958. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
apothekersassistente
Kinderen van Jan en Anna:
1 Angelina Venema, geboren op donderdag 17 januari 1924 in Leeuwarden. Angelina is overleden op zondag 30 april 1967 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
2 Klaas Venema, geboren op woensdag 8 april 1925 in Leeuwarden. Volgt 180.
134 Ida Geertje Venema is geboren op maandag 10 maart 1902 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Klaas Venema (zie 58) en Arjentje Blanksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1902. Ida is overleden op woensdag 4 september 1996 in Amsterdam, 94 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 september 1996 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Ida trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 maart 1925 in Leeuwarden met Gauke Andriesse, 23 jaar oud. Gauke is geboren op donderdag 4 april 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Dirk Andriesse en Geeske Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1901. Gauke is overleden op woensdag 4 september 1996 in Amsterdam, 95 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 september 1996 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
vanaf 1925     telegrafist
Kind van Ida en Gauke:
1 Dirk Andriesse, geboren op maandag 2 juni 1930 in ’s-Gravenhage. Dirk is overleden op woensdag 18 juli 1962 in Amsterdam, 32 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Dirk bleef ongehuwd.
135 Maria Elisabeth Vlaskamp is geboren op vrijdag 15 juli 1904 in ’s-Gravenhage, dochter van Hermanus Vlaskamp en Trijntje Venema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1904. Maria is overleden op vrijdag 4 januari 1991 in Nijkerk, 86 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 juni 1930 in ’s-Gravenhage met Willem Schelling, 26 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 14 november 1903 in ’s-Gravenhage, zoon van Cornelis Schelling en Jaantje de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1903. Willem is overleden op donderdag 4 december 1958 in Amsterdam, 55 jaar oud.
Beroep:
kommies belastingen
Kind van Maria en Willem:
1 Cornelis Schelling, geboren op zaterdag 16 november 1940 in Rotterdam.
136 Ida Geertruida Vlaskamp is geboren op zondag 14 maart 1909 in ’s-Gravenhage, dochter van Hermanus Vlaskamp en Trijntje Venema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1909. Ida is overleden op dinsdag 27 juli 1943 in ’s-Gravenhage, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juli 1943. Ida trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 4 november 1936 in ’s-Gravenhage met Maarten de Kiewit, 37 jaar oud. Maarten is geboren op vrijdag 17 maart 1899 in ’s-Gravenhage, zoon van Waling de Kiewit en Jacoba van Nieuwkerk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1899. Maarten is overleden op dinsdag 6 januari 1942 in ’s-Gravenhage, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1942.
Beroep:
tramconducteur
137 Jan Venema is geboren op woensdag 25 november 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Rienk Venema (zie 61) en Maaike Althof. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1908. Jan is overleden op dinsdag 15 augustus 2000, 91 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
monteur
Jan trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 27 september 1939 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Sietske ten Dam, 26 jaar oud. Sietske is geboren op zaterdag 26 oktober 1912 in Westhem ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Pieter ten Dam en Trijntje van der Goot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 oktober 1912. Sietske is overleden op zondag 12 november 2006, 94 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Kind van Jan en Sietske:
1 Rienk Venema, geboren op vrijdag 23 april 1948 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 181.
138 Antje Venema is geboren op donderdag 2 december 1915 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Rienk Venema (zie 61) en Maaike Althof. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1915. Antje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1936 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Klaas Visser, 21 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 5 februari 1915 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ruurd Govert Visser en Janna Hengst. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1915.
Beroep:
Chauffeur
139 Theunis Bakker is geboren op dinsdag 25 april 1905 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Mintze Roelofs Bakker en Antje van den Berg (zie 82). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1905.
Beroep:
Bakkersknecht
Theunis trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1929 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Zwaantje Veenema, 19 jaar oud. Zwaantje is geboren op zondag 18 juli 1909 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Hottum Veenema en Tollichie Slof. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1909.
140 Frietsje Veenema is geboren op maandag 14 april 1902 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Michiel Veenema en Mettje van den Berg (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1902. Frietsje is overleden op zondag 24 juni 1990 in Tijnje ( Opsterland ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Tijnje. Frietsje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 16 mei 1928 in Opsterland met Tjeerd Arendsz, 28 jaar oud. Tjeerd is geboren op vrijdag 16 februari 1900 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Arendsz en Aaltje Meter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1900. Tjeerd is overleden op vrijdag 26 november 1993 in Tijnje ( Opsterland ), 93 jaar oud. Hij is begraven in Tijnje.
Beroep:
veehouder
Kind van Frietsje en Tjeerd:
1 NN NN Arendsz, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 30 januari 1937 in Terwispel ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1937.
141 Elisabeth Veenema is geboren op zondag 29 juli 1906 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Michiel Veenema en Mettje van den Berg (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1906. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 april 1930 in Diemen met Piet Arp, 24 jaar oud. Piet is geboren op zaterdag 1 juli 1905 in Meppel, zoon van Elsienus Arp en Antje Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1905.
Beroep:
timmerman
142 Jeen Veenema is geboren op maandag 30 november 1908 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Michiel Veenema en Mettje van den Berg (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1908.
Beroep:
radiomonteur
Jeen trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 7 februari 1939 in Diemen met Elisabeth Lippert, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 8 mei 1912 in Duisburg ( Duitsland ), dochter van Jakob Lippert en Lucia Susanne Zilka. Elisabeth is overleden op woensdag 8 mei 1968 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende, montagewerkster en tabakssorteerster
143 Egbert Veenema is geboren op zaterdag 16 september 1911 in Tijnje ( Opsterland ), zoon van Michiel Veenema en Mettje van den Berg (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1911. Egbert trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1947 in Diemen met Grietje Poen, 30 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 6 februari 1917 in Watergraafsmeer ( Amsterdam ), dochter van Adriaan Poen en Klaasje de Reus.
Beroep:
huishoudster
144 Jentje Veenema is geboren op vrijdag 18 februari 1916 in Ouder-Amstel, zoon van Michiel Veenema en Mettje van den Berg (zie 83). Jentje is overleden op woensdag 1 maart 2006 in Amsterdam, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 7 maart 2006. Jentje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1942 in Ouder-Amstel met Jannetje den Hartog, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 10 maart 1915 in Ouder-Amstel, dochter van Klaas den Hartog en Jannetje Fokker. Jannetje is overleden op donderdag 25 december 2003 in Amsterdam, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 3 januari 2004.
145 Siebrigje Wuite is geboren op donderdag 23 februari 1905 in Boornbergum ( Smallingerland ), dochter van Roelof Alberts Wuite en Jantje Johannes van Zwol (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1905. Siebrigje is overleden op donderdag 9 oktober 1947 in Boornbergum ( Smallingerland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 oktober 1947. Zij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren. Siebrigje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1932 in Smallingerland met Luitzen van der Zee, 22 jaar oud. Luitzen is geboren op zondag 16 mei 1909 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Bartholomeus van der Zee en Wijke Veenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1909. Luitzen is overleden op zondag 14 oktober 1990 in Boornbergum ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum op Begraafplaats Westerbuorren.
Beroep:
manufacturier
146 Oeds Veenema is geboren op zaterdag 1 november 1913 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Sieger Veenema (zie 85) en Sjoukje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1913.
Beroep:
assistent bij de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst
Oeds trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 april 1938 in Heerenveen met Djoeke de Haan, 29 jaar oud. Djoeke is geboren op vrijdag 4 september 1908 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), dochter van Arjen de Haan en Hielkje Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 september 1908.
147 Frans Veenema is geboren op vrijdag 5 maart 1915 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Sieger Veenema (zie 85) en Sjoukje de Boer. Frans is overleden op dinsdag 30 juni 1992 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 77 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Frans trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 mei 1940 in Opsterland met Froukje de Vos, 23 jaar oud. Froukje is geboren op dinsdag 12 december 1916 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Oeds Gerrits de Vos en Hiltje Brugts van Wallinga. Froukje is overleden op zaterdag 30 september 2000 in Akkrum ( Heerenveen ), 83 jaar oud.
148 Martje Veenema is geboren op zaterdag 5 augustus 1916 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Sieger Veenema (zie 85) en Sjoukje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1916. Martje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22 maart 1944 in Utingeradeel met Fokke Hoekstra, 28 jaar oud. Fokke is geboren op woensdag 8 maart 1916 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), zoon van Linze Hoekstra en Janke Werkman.
Beroep:
landbouwer
149 Johannes Veenema is geboren op maandag 14 juli 1919 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Sieger Veenema (zie 85) en Sjoukje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1919. Johannes is overleden op maandag 10 januari 1966 in Heerenveen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1966. Hij is begraven in Tijnje.
Beroep:
veehouder
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 3 december 1942 in Opsterland met Geertje Popma, 21 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 21 oktober 1921 in Cornjum ( Leeuwarden ), dochter van Sikke Popma en Baukje Plantinga. Geertje is overleden op zaterdag 28 november 2020 in Heerenveen, 99 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 5 december 2020.
Beroep:
coupeuse
Kinderen van Johannes en Geertje:
1 Sieger Veenema.
2 Annie Veenema.
3 Sjoukje Veenema.
4 Baukje Veenema.
5 Sikke Veenema.
6 Geertje Veenema.
7 Martje Veenema.
8 Sijmen Veenema.
150 Frans Veenema is geboren op maandag 30 september 1912 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Johannes Venema (zie 86) en Hendrikje van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 oktober 1912. Frans is overleden op zondag 13 februari 1983 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Terwispel.
Beroep:
Politieagent
Frans trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 september 1940 in Opsterland met Grietje Hofstra, 29 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 30 september 1910 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Pieter Hofstra en Baukje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1910. Grietje is overleden op woensdag 26 september 1984 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Terwispel.
151 Trijntje Venema is geboren omstreeks 1916 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Johannes Venema (zie 86) en Hendrikje van der Vliet. Trijntje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 18 september 1941 in Opsterland met Christiaan Bruinsma, 28 jaar oud. Christiaan is geboren op vrijdag 22 augustus 1913 in Gersloot ( Heerenveen ), zoon van Bruin Bruinsma en Jitske Heida.
Beroep:
Politieagent
Kind van Trijntje en Christiaan:
1 NN NN Bruinsma, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 17 februari 1953 in Dordrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1953.
152 Imkje (Immie) Venema is geboren op zondag 21 oktober 1928 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Johannes Venema (zie 86) en Hendrikje van der Vliet. Immie is overleden op dinsdag 29 mei 2018 in Leeuwarden, 89 jaar oud. Immie trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 8 maart 1945 in Opsterland met Homme Idzerda, 18 jaar oud. Homme is geboren op dinsdag 9 maart 1926 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Andries Hommes Idzerda en Elizebeth Ankje Bottema. Homme is overleden op donderdag 14 november 2013 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 20 november 2013 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Beroep:
smidsknecht
153 Trijntje Pool is geboren omstreeks 1914 in Tijnje ( Opsterland ), dochter van Feike Pool en Fokje Veenema (zie 87).
Beroep:
onderwijzeres
Trijntje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1943 in Opsterland met Libbe Kasje, 38 jaar oud. Libbe is geboren op woensdag 12 april 1905 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Kornelis Kasje en Geertje Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1905.
Beroep:
opzichter Rijkswaterstaat
154 Geertje Langhout is geboren op donderdag 3 november 1921 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Ernst Langhout en Aaltje Venema (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1921. Geertje is overleden op maandag 22 juli 1991 in Rotterdam, 69 jaar oud. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1946 in Tietjerksteradeel met Arend Schuurman, 24 jaar oud. Arend is geboren op woensdag 19 juli 1922 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Herman Schuurman en Elsina van der Meer.
Beroep:
Politieagent
155 Trijntje Langhout is geboren op zaterdag 21 november 1925 in Gersloot ( Heerenveen ), dochter van Ernst Langhout en Aaltje Venema (zie 88). Trijntje is overleden.
Beroep:
Postkantoorhoudster
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 november 1946 in Tietjerksteradeel met Sijtze van der Meulen, 23 jaar oud. Sijtze is geboren op vrijdag 27 april 1923 in Leeuwarden, zoon van Oenze van der Meulen en Roelofke Zandstra. Sijtze is overleden.
Beroep:
opzichter en tekenaar
156 Ytje Venema is geboren omstreeks 1919 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jogchum Venema (zie 89) en Anna Wiegersma. Ytje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1941 in Opsterland met Kornelis Meyerhof, 32 jaar oud. Kornelis is geboren op woensdag 24 februari 1909 in Beets ( Opsterland ), zoon van Sake Meyerhof en Grietje Toering. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1909.
Beroep:
groentehandelaar
157 Geertje Venema is geboren op woensdag 1 juni 1921 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jogchum Venema (zie 89) en Anna Wiegersma. Geertje is overleden op donderdag 25 augustus 2005 in Heerenveen, 84 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 augustus 2005 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Beroep:
naaister
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 november 1944 in Opsterland met Sjoerd de Jong, ongeveer 29 jaar oud. Sjoerd is geboren omstreeks 1915 in Beetsterzwaag ( Opsterland ), zoon van Jan de Jong en Hiltje van der Meulen. Sjoerd is overleden op dinsdag 17 maart 1992 in Heerenveen, ongeveer 77 jaar oud.
Beroep:
schilder
158 Annigje Venema is geboren omstreeks 1923 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jogchum Venema (zie 89) en Anna Wiegersma. Annigje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 25 mei 1944 in Opsterland met Andries van Dijk, ongeveer 23 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1921 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Age van Dijk en Hielkje Sijnstra.
Beroep:
landarbeider
159 Emily (Jane) Johnson is geboren op vrijdag 14 september 1917 in Conklin, Ottawa County, Michigan ( USA ), dochter van Herman F. Johnson en Della C. Venema (zie 96). Jane is overleden op dinsdag 11 november 2008 in Fountain, El Paso County, Colorado ( USA ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Colorado Springs, El Paso County, op de Shrine of Remembrance Mausoleum. Jane trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 oktober 1940 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Orville Guy Markeland, 22 jaar oud. Orville is geboren op woensdag 27 februari 1918 in Blue Earth, Faribault County, Minnesota ( USA ), zoon van Olaus Tobiassen Markeland en Polly Modesta Erickson. Orville is overleden op donderdag 19 juni 2008 in Colorado Springs, El Paso County, Colorado ( USA ), 90 jaar oud. Hij is begraven in Colorado Springs, El Paso County, op de Shrine of Remembrance Mausoleum.
160 Kathryn Marie Johnson is geboren op zaterdag 10 juli 1920 in Michigan ( USA ), dochter van Herman F. Johnson en Della C. Venema (zie 96). Kathryn is overleden op woensdag 3 januari 1990 in Sonoma County, Californie ( USA ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Santa Rosa, Sonoma County, op de Santa Rosa Memorial Park. Kathryn trouwde met Vincent Kaminski. Vincent is geboren in 1903. Vincent is overleden in 1998, 94 of 95 jaar oud. Hij is begraven in Santa Rosa, Sonoma County, op de Santa Rosa Memorial Park.
161 Donald Roy (Don) Aardema is geboren op vrijdag 21 augustus 1931 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Simon Aardema en Trazy Zylstra (zie 100). Don is overleden op zondag 31 mei 2020 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 4 juni 2020 in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Don trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 1 juni 1967 met Mary Ann Mantel, 29 jaar oud. Mary is geboren op donderdag 3 juni 1937 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ), dochter van Jacob Mantel en Henriette de Jong. Mary is overleden op woensdag 13 september 2006 in Sioux Center, Sioux County, Iowa ( USA ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
162 Shirley Aardema is geboren op woensdag 3 november 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), dochter van Simon Aardema en Trazy Zylstra (zie 100). Shirley is overleden op maandag 21 december 2020 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery. Shirley trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 17 februari 1959 in Hull, Emmons County, North Dakota ( USA ) met Louie Sneller, 21 jaar oud. Louie is geboren op dinsdag 6 april 1937 in Doon, Lyon County Iowa ( USA ), zoon van Edd. H. Sneller en Luwina Cleveringa. Louie is overleden op maandag 29 augustus 2011 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota ( USA ), 74 jaar oud. Hij is begraven in Doon, Lyon County, op de Hillside Cemetery.
163 Romelia Venema is geboren op zondag 12 augustus 1906 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Foppe Venema (zie 110) en Lieuwkje Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 augustus 1906. Romelia is overleden op maandag 28 oktober 1996 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Heeg. Romelia trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 2 november 1944 in Wymbritseradeel met Marten Roelof van Randen, 33 jaar oud. Marten is geboren op maandag 30 januari 1911 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Siert van Randen en Monje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 januari 1911. Marten is overleden op woensdag 27 oktober 1976 in Heeg ( Zuidwest-Friesland ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Heeg.
Beroep:
visverwerker
164 Antje Venema is geboren op vrijdag 6 november 1908 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Foppe Venema (zie 110) en Lieuwkje Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1908. Antje is overleden op donderdag 17 mei 1945 in Groningen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1945. Zij is begraven in Heeg. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 juli 1931 in Wymbritseradeel met Jan Vlietstra, 22 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 20 augustus 1908 in Amsterdam, zoon van Murk Vlietstra en Aafke Boomsma. Jan is overleden op woensdag 24 november 1965 in Rotterdam, 57 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij overlijden van Jan: aktenummer 1965.3019
Beroep:
schipper
165 Annigje Vaartjes is geboren op zondag 18 augustus 1912 in Oldehouer ( De Friese Meren ), dochter van Koert Vaartjes en Siebrigje Venema (zie 111). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1912. Annigje is overleden op dinsdag 10 juni 1997 in Joure, 84 jaar oud. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Annigje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 maart 1937 in Joure met Gerben Landstra, 27 jaar oud. Gerben is geboren op zondag 13 februari 1910 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Albert Landstra en Tjeerdtje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1910. Gerben is overleden op zaterdag 21 maart 1981 in Joure, 71 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
schilder
Kind van Annigje en Gerben:
1 NN NN Landstra, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 25 maart 1938 in Tjerkwerd ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1938.
166 Grietje Venema is geboren op woensdag 8 januari 1913 in Leeuwarden, dochter van Jan Venema (zie 112) en Ybeltje van Zandbergen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1913.
Beroep:
winkeljuffrouw
Grietje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 7 mei 1941 in Leeuwarden met Berend Jan Damman, ongeveer 23 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1918 in Zwolle, zoon van Hermannus Damman en Johanna Hendrika Gesina Arends.
Beroep:
Politieagent
167 Antje Venema is geboren op donderdag 3 augustus 1916 in Gombong ( Java ), dochter van Jan Venema (zie 112) en Ybeltje van Zandbergen. Antje is overleden in april 1994, 77 jaar oud. Zij is begraven in Ede op de Oude Algemene Begraafplaats. Antje trouwde met Herman Damman. Herman is geboren op vrijdag 10 oktober 1919. Herman is overleden op zaterdag 14 mei 1994, 74 jaar oud. Hij is begraven in Ede op de Oude Algemene Begraafplaats.
168 Sadie Beatrice Baker is geboren op zaterdag 7 februari 1920 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), dochter van Greult Bakker en Sietske (Sadie) Venema (zie 115). Sadie is overleden op woensdag 26 januari 2011 in Mitchell, Davision County, South Dakota ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Mitchell op de Graceland Cemetery. Sadie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 6 juli 1939 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ) met George Judstra, 27 of 28 jaar oud. George is geboren in 1911, zoon van Albert Jutstra en Hendrikje (Henrietta) Spalink. George is overleden op maandag 8 mei 2000 in Mitchell, Davision County, South Dakota ( USA ), 88 of 89 jaar oud. Hij is begraven in Mitchell op de Graceland Cemetery.
Kinderen van Sadie en George:
1 Sadie Judstra.
Notitie bij Sadie: Sadie is gehuwd met Bill Kortemeyer
2 Georgia Judstra.
Notitie bij Georgia: Georgia is gehuwd met Larry Brenden
3 Gladys Judstra.
Notitie bij Gladys: Gladys is gehuwd met Jerry Hall
4 Gertrude Judstra, geboren in Canton, Lincoln County, South Dakota ( USA ).
169 Yde de Jong is geboren op zondag 18 oktober 1914 in Loënga ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan de Jong en Tjitske Venema (zie 117). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1914. Yde is overleden op dinsdag 9 juni 1970, 55 jaar oud. Hij is begraven in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats. Yde trouwde met Jeltje Hornstra. Jeltje is geboren op vrijdag 7 maart 1924. Jeltje is overleden op zaterdag 3 januari 2015, 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 januari 2015 in Scharnegoutum op Hervormde Begraafplaats.
170 Antje de Jong is geboren op maandag 29 september 1919 in Dijken ( De Friese Meren ), dochter van Jan de Jong en Tjitske Venema (zie 117). Antje is overleden op woensdag 27 februari 2008 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 mei 1942 in Wymbritseradeel met Wopke van der Zee, 22 jaar oud. Wopke is geboren op donderdag 25 december 1919 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), zoon van Pieke van der Zee en Geertje Koopmans. Wopke is overleden op zaterdag 21 juli 1979 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
assuradeur
171 Geertje de Jong is geboren omstreeks 1920 in Dijken ( De Friese Meren ), dochter van Jan de Jong en Tjitske Venema (zie 117). Geertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 31 mei 1945 in Wymbritseradeel met Jurjen Posthuma, 31 jaar oud. Jurjen is geboren op woensdag 13 augustus 1913 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Mintje Posthuma en Trijntje Bergstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1913. Jurjen is overleden op zaterdag 10 april 1993, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heeg.
Beroep:
melkvaarder
172 Evertje Sjaarda is geboren op zondag 16 mei 1909 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Pier Sjaarda en Geertje Venema (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1909. Evertje is overleden op woensdag 13 juli 1988 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk. Evertje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 december 1932 in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde met Auke Buma, 28 jaar oud. Auke is geboren op dinsdag 18 oktober 1904 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Feike Buma en Janke Valkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1904. Auke is overleden op zondag 18 juni 1989 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Workum op de Begraafplaats aan de Spoardyk.
Beroep:
veehandelaar
Kind van Evertje en Auke:
1 NN NN Buma, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 7 februari 1933 in Heidenschap ( Groningen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1933.
173 Uiltje Sjaarda is geboren op vrijdag 4 november 1910 in Follega ( De Friese Meren ), dochter van Pier Sjaarda en Geertje Venema (zie 118). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1910.
Beroep:
veehouder
Uiltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1935 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ) met Kristje Bakker, 25 jaar oud. Kristje is geboren op maandag 1 november 1909 in Hindeloopen ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Wieger Bakker en Hiltje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1909.
174 Jenne Doede Dijkstra is geboren op zondag 5 maart 1922 in Follega ( De Friese Meren ), zoon van Oene Dijkstra en Pierkje Venema (zie 120). Jenne is overleden op maandag 17 januari 2005 in Joure ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 januari 2005 in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
melkcontroleur
Jenne trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 13 mei 1947 in Haskerland met Catharina Zwaantje de Boer, 23 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 27 juli 1923 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Egbert de Boer en Sietske Bijlsma. Catharina is overleden op zaterdag 19 december 1998 in Joure ( De Friese Meren ), 75 jaar oud. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Jenne en Catharina:
1 Oene Dijkstra.
2 Sietske Dijkstra.
3 Egbert Dijkstra.
4 Pjirkje Dijkstra.
5 Durk Dijkstra.
6 Tryntsje Dijkstra.
7 Ultsje Dijkstra.
175 Maria (Marie) Venema is geboren op dinsdag 14 april 1925 in Follega ( De Friese Meren ), dochter van Foppe Venema (zie 121) en Trijntje Schilstra. Marie is overleden op zaterdag 14 mei 2016 in Heerenveen, 91 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 19 mei 2016 in Sintjohannesga. Marie trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1952 in Sloten ( De Friese Meren ) met Lute Veldstra, 31 jaar oud. Lute is geboren op maandag 13 december 1920 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Jetze Veldstra en Jitske de Vries. Lute is overleden op vrijdag 25 maart 1983, 62 jaar oud. Hij is begraven in Sintjohannesga.
Kind van Marie en Lute:
1 Foppe Veldstra, geboren in september 1955 in Doniawerstal ( De Friese Meren ). Foppe is overleden op zondag 15 januari 1956 in Zwolle, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1956.
176 Kees Bakker is geboren op zondag 31 juli 1927, zoon van Pieter Bakker en Trientje Venema (zie 122). Kees is overleden op woensdag 11 mei 1994, 66 jaar oud. Hij is begraven in Stavoren op de Begraafplaats aan de Voorstraat. Kees trouwde met Grietje Mulder. Grietje is geboren op zondag 18 juli 1926 in Ureterp ( Opsterland ). Grietje is overleden op woensdag 1 oktober 2014 in Balk ( De Friese Meren ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren op de Begraafplaats aan de Voorstraat.
177 Benard Siebolt Venema is geboren op woensdag 27 juni 1917 in Ilion, Herkimer County, New York USA ), zoon van Sybolt Venema (zie 123) en Willemke Jurjens Namminga. Benard is overleden op zaterdag 9 februari 2013 in Louisville, Jefferson County, Kentucky, ( USA ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary. Benard trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 24 april 1948 met June Lilian Watson, 22 jaar oud. June is geboren op vrijdag 5 juni 1925 in Ilion, Herkimer County, New York USA ). June is overleden op maandag 16 juni 2008 in Baldswinsville, Onondaga County. New York ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary.
178 William Gerald Venema is geboren op zondag 8 januari 1922 in Ilion, Herkimer County, New York USA ), zoon van Sybolt Venema (zie 123) en Willemke Jurjens Namminga. William is overleden op zondag 2 juni 2013 in Bath, Steuben County, New York ( USA ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary. William trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 december 1947 in Baldswinsville, Onondaga County. New York ( USA ) met Florence Alice (Flo) Cox, 22 jaar oud. Flo is geboren op zaterdag 28 februari 1925 in Baldswinsville, Onondaga County. New York ( USA ), dochter van Charles Egbert Cox en Harriet Somers. Flo is overleden op dinsdag 19 november 2019 in Bath, Steuben County, New York ( USA ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Baldswinsville, Onondaga County, op de Riverview Cemetary.
179 Tjomme Bleeker is geboren op zondag 9 augustus 1914 in Edmonton, Calgary Census Division, Alberta ( Canada ), zoon van Thomas (Tjomme) Bleeker en Geertje (Gertrude) Venema (zie 124). Tjomme is overleden op maandag 2 september 1996 in Schnecksville. Lehigh County, Pennsylvania ( USA ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Neffs, Lehigh County, op de Neffs Union Cemetery.
Beroep:
opperman
Tjomme trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 11 februari 1943 in Bolsward met Minke Visser, 20 jaar oud. Minke is geboren op dinsdag 21 februari 1922 in Bolsward, dochter van Willem Visser en Grietje Bijlsma. Minke is overleden op dinsdag 9 mei 2006 in Neffs, Lehigh County, Pennsylvania ( USA ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Neffs, Lehigh County, op de Neffs Union Cemetery.
Kind van Tjomme en Minke:
1 Tjomme Bleeker, geboren op maandag 14 februari 1944 in Bolsward. Tjomme is overleden op dinsdag 8 oktober 1991 in Schnecksville. Lehigh County, Pennsylvania ( USA ), 47 jaar oud. Hij is begraven in Neffs, Lehigh County, op de Neffs Union Cemetery.
180 Klaas Venema is geboren op woensdag 8 april 1925 in Leeuwarden, zoon van Jan Venema (zie 133) en Anna Adriana Maria van Roessel. Klaas is overleden.
Beroep:
scheepswerktuigkundige
Klaas trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 30 december 1952 in Amsterdam met Maria Catharina de Vries, 28 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 6 juni 1924 in Amsterdam, dochter van Johannes de Vries en Catharina Wilhelmina Wouters. Maria is overleden.
Beroep:
magazijnbediende
Kind van Klaas en Maria:
1 Jan Venema.
181 Rienk Venema is geboren op vrijdag 23 april 1948 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jan Venema (zie 137) en Sietske ten Dam. Rienk is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende bij de PTT
Rienk trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1972 in Weesp ( Amsterdam ) met Lizzy Theadore Esser, 24 jaar oud. Lizzy is geboren op donderdag 31 juli 1947 in Zeist. Lizzy is overleden.

Index (1086 personen)

Aardema, Donald Roy (Don) (*21-08-1931, †31-05-2020) [Nummer 161]  161
Aardema, Harold Eugene (*02-12-1928, †22-05-2009) [Zoon van 100]  100,1
Aardema, Shirley (*03-11-1937, †21-12-2020) [Nummer 162]  162
Aardema, Simon (*26-10-1900, †20-10-1969) [Partner van 100]  100; 161; 162
Aardema, Stanley (*03-11-1937, †04-10-1998) [Zoon van 100]  100,3
Aardema, Tjalling (Charles) (*05-08-1862, †13-06-1936) [Schoonvader van 100]  100
Abma, Ytje Roelofs (*±1805, †27-11-1840) [Schoonmoeder van 20]  20
Addink, Gertrude Henrietta (Tootsie) (*23-09-1919, †02-06-2008) [Partner van 103]  103
Addink, Herman John (*17-04-1881, †04-07-1970) [Schoonvader van 103]  103
Akkerman, Mettje Jeens (*04-09-1827, †18-03-1891) [Schoonmoeder van 30]  30
Akkerman, Trijntje (*25-11-1865, †15-01-1952) [Schoonmoeder van 86]  86
Alles, Trientje (*21-07-1867, †1907) [Schoonmoeder van 96]  96
Althof, Foppe (*02-04-1838, †30-11-1890) [Schoonvader van 61]  61
Althof, Maaike (*08-02-1880) [Partner van 61]  61; 137; 138
Andriesse, Dirk (*23-02-1869, †20-08-1943) [Schoonvader van 134]  134
Andriesse, Dirk (*02-06-1930, †18-07-1962) [Zoon van 134]  134,1
Andriesse, Gauke (*04-04-1901, †04-09-1996) [Partner van 134]  134
Aninga, Tietje Jans (*28-05-1815, †06-05-1864) [Schoonmoeder van 27]  27
Appel, Lena (*04-01-1852, †06-06-1944) [Schoonmoeder van 113]  113
Arends, Johanna Hendrika Gesina (*22-10-1891, †01-08-1968) [Schoonmoeder van 166]  166
Arendsz, Jan (*17-01-1862, †01-03-1931) [Schoonvader van 140]  140
Arendsz, NN NN (levenloos *30-01-1937) [Dochter van 140]  140,1
Arendsz, Tjeerd (*16-02-1900, †26-11-1993) [Partner van 140]  140
Arp, Elsienus (*11-11-1871) [Schoonvader van 141]  141
Arp, Piet (*01-07-1905) [Partner van 141]  141
Attema, Sjoerdtje (*25-03-1839, †21-06-1922) [Schoonmoeder van 67]  67
Baker, Sadie Beatrice (*07-02-1920, †26-01-2011) [Nummer 168]  168
Bakker, Aaltje (*13-12-1847, †01-04-1925) [Partner van 33]  33
Bakker, Geert (*03-07-1859, †04-04-1910) [Schoonvader van 122]  122
Bakker, Greult (*18-12-1886) [Partner van 115]  115; 168
Bakker, Hendrik Pieters (*?-10-1803, †23-05-1873) [Schoonvader van 33]  33
Bakker, Jantje Jans (*25-11-1836, †28-08-1918) [Schoonmoeder van 39]  39
Bakker, Kees (*31-07-1927, †11-05-1994) [Nummer 176]  176
Bakker, Kristje (*01-11-1909) [Partner van 173]  173
Bakker, Mintze Roelofs (*13-11-1869, †24-11-1956) [Partner van 82]  82; 139
Bakker, Pieter (*27-01-1899, †19-11-1970) [Partner van 122]  122; 176
Bakker, Pietje Gerrits (*26-11-1840, †06-02-1876) [Schoonmoeder van 105]  105
Bakker, Theunis (*25-04-1905) [Nummer 139]  139
Bakker, Thijs (*05-05-1858) [Schoonvader van 115]  115
Bakker, Wieger (*10-05-1851, †27-01-1937) [Schoonvader van 173]  173
Beetsma, Aaltje (*22-07-1858, †29-12-1949) [Schoonmoeder van 72]  72
Belkum, Anne Ynses (*?-03-1802, †26-08-1857) [Schoonvader van 18]  18
Belkum, Grietje (*05-04-1838, †04-12-1912) [Partner van 18]  18; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61
Berg, Antje van den (*25-01-1870, †27-11-1884) [Dochter van 29]  29,1
Berg, Antje van den (*22-10-1871, †03-10-1925) [Nummer 82]  82; 139
Berg, Antje Folkerts van den (*12-08-1864, †29-01-1942) [Dochter van 27]  27,1
Berg, Antje Hendriks van den (*22-02-1865, †08-02-1885) [Dochter van 26]  26,1
Berg, Bonne van den (*30-10-1877, †13-02-1964) [Zoon van 29]  29,4
Berg, Egbert van den (*27-07-1883, †03-07-1886) [Zoon van 30]  30,6
Berg, Egbert Folkerts van den (*26-10-1873, †14-08-1900) [Zoon van 27]  27,5
Berg, Egbert Hendriks van den (*07-08-1814, †09-06-1850) [Partner van 8]  8; 26; 27; 28; 29; 30
Berg, Egbert Klazes van den (*07-09-1874, †03-03-1968) [Zoon van 29]  29,3
Berg, Egbertje van den (*25-04-1890, †16-11-1890) [Dochter van 30]  30,9
Berg, Egbertje van den (*23-08-1891, †27-07-1892) [Dochter van 30]  30,10
Berg, Egbertje Folkerts van den (*18-05-1869, †31-01-1891) [Dochter van 27]  27,3
Berg, Elisabeth van den (*23-08-1891, †07-01-1892) [Dochter van 30]  30,11
Berg, Emke van den (*08-12-1873, †08-05-1954) [Dochter van 30]  30,2
Berg, Folkert van den (*19-02-1838, †05-09-1890) [Nummer 27]  27
Berg, Hendrik van den (*12-11-1836, †24-02-1893) [Nummer 26]  26; 30
Berg, Hendrik Egberts van den (*03-09-1788, †29-10-1852) [Schoonvader van 8]  8
Berg, Hendrik Folkerts van den (*27-12-1881, †08-08-1954) [Zoon van 27]  27,10
Berg, Hendrikje van den (*14-09-1887, †09-12-1969) [Dochter van 30]  30,8
Berg, Hendrikje Folkerts van den (*18-04-1877, †09-09-1877) [Dochter van 27]  27,7
Berg, Hendrikje Folkerts van den (*18-07-1879, †16-06-1880) [Dochter van 27]  27,8
Berg, Hendrikje Folkerts van den (*20-08-1880, †26-06-1881) [Dochter van 27]  27,9
Berg, Jacob van den (*03-09-1888, †27-09-1890) [Zoon van 27]  27,13
Berg, Jacob Folkerts van den (*16-11-1875, †05-04-1887) [Zoon van 27]  27,6
Berg, Jan Folkerts van den (*28-08-1883, †22-03-1884) [Zoon van 27]  27,11
Berg, Jeen van den (*26-01-1876, †29-11-1895) [Zoon van 30]  30,3
Berg, Jentje Egberts van den (*19-04-1844, †03-03-1929) [Nummer 30]  26; 30; 82; 83
Berg, Jinke van den (*03-01-1886, †30-01-1984) [Dochter van 30]  30,7
Berg, Jitske Abeles van der (*05-05-1854, †16-01-1940) [Schoonmoeder van 80]  80
Berg, Klaas Egberts van den (*19-11-1841, †20-08-1878) [Nummer 29]  29
Berg, Klaske van den (*04-04-1880, †17-05-1955) [Dochter van 30]  30,5
Berg, Marcus Klazes van den (*09-07-1873, †26-03-1947) [Zoon van 29]  29,2
Berg, Mettje van den (*04-03-1878) [Nummer 83]  83; 140; 141; 142; 143; 144
Berg, Pieter Folkerts van den (*11-09-1871, †18-10-1957) [Zoon van 27]  27,4
Berg, Sjoukje van den (*22-03-1913, †24-10-1996) [Dochter van 30]  30,12
Berg, Theunis van den (*21-12-1839, †07-04-1920) [Nummer 28]  28
Berg, Tietje Folkerts van den (*05-03-1867, †31-05-1956) [Dochter van 27]  27,2
Berg, Tjitske Folkerts van den (*08-06-1885) [Dochter van 27]  27,12
Bergsma, Antje (*12-05-1853, †02-07-1940) [Partner van 51]  51; 110; 111; 112
Bergsma, Geeske (*19-04-1873, †23-06-1905) [Schoonmoeder van 134]  134
Bergsma, Jan Aans (*15-07-1822, †25-12-1902) [Schoonvader van 51]  51
Bergstra, Trijntje (*16-06-1883, †30-10-1963) [Schoonmoeder van 171]  171
Bierman, Gerlof (*14-07-1868, †03-11-1940) [Schoonvader van 126]  126
Bierman, Herman (*04-11-1896, †25-03-1986) [Partner van 126]  126
Bijl, Hielkje (*02-12-1890) [Schoonmoeder van 146]  146
Bijlsma, Grietje (*17-11-1893, †02-12-1976) [Schoonmoeder van 179]  179
Bijlsma, Sietske (*04-03-1892, †11-12-1946) [Schoonmoeder van 174]  174
Blanksma, Arjentje (*12-09-1870, †05-05-1957) [Partner van 58]  58; 133; 134
Blanksma, Gerben Piers (*06-02-1838, †25-05-1903) [Schoonvader van 58]  58
Bleeker, Antje [Schoonmoeder van 124]  124
Bleeker, Thomas (Tjomme) (*30-09-1891, †1955) [Partner van 124]  124; 179
Bleeker, Tjomme (*09-08-1914, †02-09-1996) [Nummer 179]  179
Bleeker, Tjomme (*14-02-1944, †08-10-1991) [Zoon van 179]  179,1
Blokzijl, Korneliske (*18-05-1859, †23-03-1944) [Schoonmoeder van 76]  76
Boer, Baukjen de (*01-12-1837, †30-11-1838) [Dochter van 6]  6,6
Boer, Catharina Zwaantje de (*27-07-1923, †19-12-1998) [Partner van 174]  174
Boer, Egbert de (*24-07-1887, †04-01-1966) [Schoonvader van 174]  174
Boer, Grietje de (*05-03-1862, †06-03-1947) [Dochter van 19]  19,4
Boer, Grietje Jeltes de (*±1795, †24-10-1857) [Schoonmoeder van 14]  14
Boer, Hendrik de (*22-05-1859, †05-08-1947) [Zoon van 19]  19,3
Boer, Hendrik Jetzes de (*14-02-1831, †23-06-1907) [Nummer 20]  20
Boer, Hiltje de (*10-04-1869, †24-08-1950) [Schoonmoeder van 173]  173
Boer, Ike Jetses de (*24-08-1828, †02-07-1904) [Nummer 19]  19
Boer, Jelle de (*16-06-1861, †28-04-1923) [Zoon van 20]  20,3
Boer, Jeltje de (*26-09-1833, †<1872) [Partner van 14]  14; 46; 47
Boer, Jeltje Jetzes de (*24-02-1826, †13-11-1827) [Dochter van 6]  6,1
Boer, Jeltje Jetzes de (*30-11-1833, †09-02-1914) [Nummer 21]  21
Boer, Jetze de (*03-09-1854, †02-04-1937) [Zoon van 19]  19,1
Boer, Jetze de (*09-03-1856, †31-10-1933) [Zoon van 20]  20,1
Boer, Jetze Ykes de (*20-09-1800, †18-05-1862) [Partner van 6]  6; 19; 20; 21
Boer, NN NN de (levenloos *28-11-1836) [Kind van 6]  6,5
Boer, NN NN de (levenloos *15-03-1842) [Dochter van 6]  6,7
Boer, Oeds de (*21-04-1854, †27-10-1935) [Schoonvader van 85]  85
Boer, Rients de (*08-01-1857, †28-01-1908) [Zoon van 19]  19,2
Boer, Sjoukje de (*26-08-1884, †28-10-1958) [Partner van 85]  85; 146; 147; 148; 149
Boer, Tietje Jans de (*14-09-1842, †21-06-1901) [Schoonmoeder van 63]  63
Boer, Trijntje de (*16-02-1830, †04-11-1878) [Schoonmoeder van 56]  56
Boer, Yke de (*07-07-1870, †18-03-1947) [Zoon van 20]  20,4
Boer, Yke Tjalkes de (*?-04-1772, †19-03-1845) [Schoonvader van 6]  6
Boer, Ytje de (*08-09-1858, †03-02-1908) [Dochter van 20]  20,2
Boer, Ytje de (*18-11-1865, †30-12-1901) [Schoonmoeder van 89]  89
Boetje, Sytske Sybes (*22-09-1836, †24-03-1910) [Schoonmoeder van 57]  57
Bokma, Eelke (*03-09-1888, †31-05-1969) [Partner van 98]  98
Bokma, Grietje (*16-09-1915) [Dochter van 98]  98,2
Bokma, Johannes (*11-11-1860, †27-07-1922) [Schoonvader van 98]  98
Bokma, Johannes (*05-02-1914) [Zoon van 98]  98,1
Bokma, Trijntje Elizabeth (*03-02-1924) [Dochter van 98]  98,3
Boomsma, Aafke (*24-03-1872, †21-01-1957) [Schoonmoeder van 164]  164
Bootsma, Grietje Jacobs (*30-08-1806, †15-02-1891) [Partner van 7]  7; 22; 23; 24; 25
Bootsma, Jacob Roels (*±1767, †1811) [Schoonvader van 7]  7
Borgman, Bregtje (Bertha) (*01-10-1865, †11-05-1916) [Schoonmoeder van 114]  114
Borssum Waalkes, Antje van (*13-06-1872, †28-09-1937) [Schoonmoeder van 126]  126
Boshuizen, Heintje (*04-08-1885, †24-05-1960) [Partner van 90]  90
Boshuizen, Klaas (*28-10-1850, †21-03-1912) [Schoonvader van 90]  90
Bosma, Lotje Sjoerds (*01-07-1871, †16-08-1954) [Partner van 30]  30
Bosma, Sjoerd Jelles (*05-02-1842, †29-05-1879) [Schoonvader van 30]  30
Bosma, Tietje Jentjes (*15-01-1842, †27-05-1934) [Schoonmoeder van 38]  38
Bottema, Akke Johannes (*17-02-1846) [Schoonmoeder van 78]  78
Bottema, Elizebeth Ankje (*25-02-1901, †02-03-1988) [Schoonmoeder van 152]  152
Boukes, Anne (*04-10-1862, †31-03-1913) [Schoonvader van 93]  93
Boukes, Bauke (*10-10-1893, †10-10-1955) [Partner van 93]  93
Bouma, Antje (*12-08-1872, †10-09-1919) [Schoonmoeder van 141]  141
Bouma, Sybolt Jacobs (*08-12-1834, †25-12-1916) [Schoonvader van 54]  54
Bouma, Tjitske Jacobs (*28-11-1834, †26-11-1918) [Schoonmoeder van 107]  107
Bouma, Wiepkjen (*27-01-1866, †27-01-1957) [Partner van 54]  54; 123; 124; 125
Boumans, Antje Jans (*03-10-1857, †01-01-1935) [Schoonmoeder van 117]  117
Brandsma, Antje Bonnes (*09-01-1812, †27-12-1881) [Schoonmoeder van 29]  29
Brandstra, Ytje Fopkes (*30-08-1830, †15-03-1872) [Schoonmoeder van 44]  44
Breimer, Trijntje (*03-05-1851, †09-01-1936) [Schoonmoeder van 60]  60
Broersma, Pier Sjerps (*25-09-1830, †18-07-1895) [Schoonvader van 53]  53
Broersma, Trientje (*01-05-1864, †04-02-1912) [Partner van 53]  53; 117; 118; 119; 120; 121; 122
Brouwer, Antje (*29-06-1868, †22-07-1918) [Schoonmoeder van 101]  101
Brouwer, Wytske (*21-10-1860, †08-02-1933) [Schoonmoeder van 92]  92
Bruin, Jaantje de (*23-02-1882, †29-05-1960) [Schoonmoeder van 135]  135
Bruinsma, Akke (*06-04-1840, †17-12-1921) [Schoonmoeder van 61]  61
Bruinsma, Bruin (*03-02-1887, †26-11-1965) [Schoonvader van 151]  151
Bruinsma, Christiaan (*22-08-1913) [Partner van 151]  151
Bruinsma, Lolkjen Sybrens (*?-02-1762, †11-05-1832) [Schoonmoeder van 5]  5
Bruinsma, NN NN (levenloos *17-02-1953) [Kind van 151]  151,1
Buma, Auke (*18-10-1904, †18-06-1989) [Partner van 172]  172
Buma, Aukjen (*30-03-1829, †10-10-1915) [Schoonmoeder van 43]  43
Buma, Evertje (*20-05-1855, †22-03-1931) [Schoonmoeder van 118]  118
Buma, Feike (*15-07-1879, †05-03-1958) [Schoonvader van 172]  172
Buma, NN NN (levenloos *07-02-1933) [Kind van 172]  172,1
Bunt, Maria van de (*14-06-1852, †18-01-1922) [Schoonmoeder van 113]  113
Cleveringa, Luwina (*27-02-1908, †20-06-1983) [Schoonmoeder van 162]  162
Couperus, Baukje (*23-11-1871, †15-02-1948) [Schoonmoeder van 127]  127
Couperus, Gerbrig Reins (*?-06-1804, †24-11-1832) [Schoonmoeder van 17]  17
Couperus, Hipkje (*24-07-1869, †22-04-1944) [Schoonmoeder van 130]  130
Cox, Charles Egbert (*27-12-1879, †02-01-1935) [Schoonvader van 178]  178
Cox, Florence Alice (Flo) (*28-02-1925, †19-11-2019) [Partner van 178]  178
Dam, Pieter ten (*08-08-1877, †28-02-1932) [Schoonvader van 137]  137
Dam, Sietske ten (*26-10-1912, †12-11-2006) [Partner van 137]  137; 181
Damman, Berend Jan (*±1918) [Partner van 166]  166
Damman, Herman (*10-10-1919, †14-05-1994) [Partner van 167]  167
Damman, Hermannus (*25-05-1891, †09-01-1970) [Schoonvader van 166]  166
Dijk, Age van (*21-05-1893) [Schoonvader van 158]  158
Dijk, Andries van (*±1921) [Partner van 158]  158
Dijk, Margaret (Maggie) van (*1883, †1956) [Partner van 95]  95
Dijk, Taeke Dirks van (*11-02-1861, †25-07-1934) [Schoonvader van 95]  95
Dijkstra, Dettje (*22-03-1869, †04-12-1951) [Partner van 78]  78
Dijkstra, Durk [Zoon van 174]  174,5
Dijkstra, Egbert [Zoon van 174]  174,3
Dijkstra, Jenne (*17-01-1868, †09-09-1940) [Schoonvader van 120]  120
Dijkstra, Jenne Doede (*05-03-1922, †17-01-2005) [Nummer 174]  174
Dijkstra, Oene [Zoon van 174]  174,1
Dijkstra, Oene (*13-07-1894, †01-06-1977) [Partner van 120]  120; 174
Dijkstra, Pjirkje [Dochter van 174]  174,4
Dijkstra, Sara Doedes (*01-01-1811, †20-11-1869) [Schoonmoeder van 14]  14
Dijkstra, Sietske [Dochter van 174]  174,2
Dijkstra, Symen Hommes (*08-03-1844, †14-05-1913) [Schoonvader van 78]  78
Dijkstra, Tetje (*25-12-1853, †24-12-1946) [Schoonmoeder van 108]  108
Dijkstra, Tryntsje [Dochter van 174]  174,6
Dijkstra, Ultsje [Dochter van 174]  174,7
Doorenbos, Gerrit (*15-10-1858, †16-03-1929) [Schoonvader van 116]  116
Doorenbos, John (*28-01-1887, †11-03-1916) [Partner van 116]  116
Dragstra, Jentjen Theunis (*?-04-1790, †17-08-1869) [Schoonmoeder van 8]  8
Drijfhout, Ede (*16-04-1892, †29-08-1930) [Nummer 130]  130
Drijfhout, Ede Hendriks (*10-07-1831, †18-02-1917) [Schoonvader van 56]  56
Drijfhout, Grietje (*07-05-1901, †29-06-1960) [Dochter van 56]  56,4
Drijfhout, Hendrik (*25-10-1865, †21-05-1955) [Partner van 56]  56; 130; 131; 132
Drijfhout, Hendrik Ede Drijfhout (*11-03-1931) [Zoon van 131]  131,3
Drijfhout, Hendrika (*24-07-1926) [Dochter van 131]  131,1
Drijfhout, Inne Klaas (*27-12-1897, †21-10-1979) [Nummer 132]  132
Drijfhout, Jan (*13-05-1895) [Nummer 131]  131
Drijfhout, Lolkje Grietje (*17-08-1928) [Dochter van 131]  131,2
Erickson, Polly Modesta (*30-11-1892, †08-11-1979) [Schoonmoeder van 159]  159
Eringa, Jochem Fokkes (*1751, †01-08-1818) [Schoonvader van 3]  3
Eringa, Ymkjen Jochems (*12-07-1788, †15-05-1852) [Partner van 3]  3; 7; 8; 9; 10; 11
Esser, Lizzy Theadore (*31-07-1947) [Partner van 181]  181
Eycke, Matilda (*14-11-1891, †1989) [Partner van 123]  123
Feenstra, Jacob Reins (*07-10-1831, †15-04-1897) [Schoonvader van 46]  46
Feenstra, Ymkje (Emma) (*01-01-1863, †20-02-1920) [Partner van 46]  46; 95; 96
Felkers, Baukje (*07-04-1876, †25-06-1914) [Nummer 108]  108
Felkers, Baukje (*13-07-1908, †09-10-2003) [Dochter van 107]  107,2
Felkers, Baukjen (*16-11-1904, †07-11-1994) [Dochter van 105]  105,5
Felkers, Dieuwke (*12-07-1879, †03-12-1880) [Dochter van 49]  49,8
Felkers, Dieuwke (*04-01-1882, †25-10-1975) [Nummer 109]  109
Felkers, Dirk Jan (*17-06-1916, †20-08-2001) [Zoon van 106]  106,4
Felkers, Elisabeth (*09-08-1869, †01-01-1934) [Nummer 105]  105
Felkers, Frans (*13-02-1894, †28-05-1964) [Zoon van 105]  105,1
Felkers, Frans Frederiks (*01-11-1835, †21-01-1877) [Schoonvader van 105]  105
Felkers, Frederik (*09-02-1871, †18-01-1963) [Nummer 106]  106
Felkers, Frederik (*04-05-1898, †05-07-1977) [Zoon van 105]  105,3
Felkers, Frederik Johannes (*?-08-1790, †07-09-1874) [Schoonvader van 49]  49
Felkers, Geertje (*24-02-1868, †26-07-1956) [Nummer 104]  104
Felkers, Gerrit (*25-02-1900, †13-03-1900) [Zoon van 105]  105,4
Felkers, Hendrik (*11-05-1873, †24-10-1929) [Nummer 107]  107
Felkers, Hendrik (*01-06-1907) [Zoon van 106]  106,3
Felkers, Johannes (*15-11-1895, †07-12-1974) [Zoon van 105]  105,2
Felkers, Johannes (*04-09-1902) [Zoon van 106]  106,1
Felkers, Johannes Frederiks (*11-08-1822, †15-02-1888) [Partner van 49]  49; 104; 105; 106; 107; 108; 109
Felkers, Klaas (*16-03-1872, †30-05-1949) [Partner van 105]  105
Felkers, Klaas (*08-01-1875, †27-05-1875) [Zoon van 49]  49,6
Felkers, Klaas (*10-02-1885, †29-04-1886) [Zoon van 49]  49,10
Felkers, NN NN (levenloos *16-03-1872) [Dochter van 49]  49,4
Felkers, Reinder (*09-02-1904, †17-10-1985) [Zoon van 106]  106,2
Felkers, Sybren (*04-03-1901, †25-08-1962) [Zoon van 107]  107,1
Felkers, Tjitske (*10-07-1912, †17-04-1996) [Dochter van 107]  107,3
Fokker, Jannetje (*25-09-1880, †20-05-1957) [Schoonmoeder van 144]  144
Fortuin, Uilkje Johannes (*01-05-1830, †26-08-1880) [Schoonmoeder van 50]  50
Gaastra, Hitje Tjeerds (*09-01-1834, †23-05-1874) [Partner van 13]  13; 45
Gaastra, Tjeerd Tjerks (*?-05-1796, †08-04-1854) [Schoonvader van 13]  13
Genk, Angelieca Maria Catharina van (*27-02-1866, †25-09-1937) [Schoonmoeder van 133]  133
Goot, Trijntje van der (*16-11-1883) [Schoonmoeder van 137]  137
Gorter, Arnold (*24-06-1935, †20-06-2005) [Zoon van 101]  101,3
Gorter, Herman (*02-05-1933, †21-05-1991) [Zoon van 101]  101,2
Gorter, Klaas (Nick) (*09-06-1886, †15-03-1977) [Partner van 101]  101
Gorter, Louwris (Lawrence) (*13-08-1865, †25-03-1950) [Schoonvader van 101]  101
Gorter, Sylvia (*21-04-1930, †20-08-2015) [Dochter van 101]  101,1
Graaf, Martzen Bregts van der (*12-08-1850, †10-03-1925) [Schoonmoeder van 85]  85
Groot, Aaltje de (*28-10-1867, †21-01-1955) [Partner van 44]  44
Groot, Baeke de (*30-10-1843, †23-01-1918) [Schoonvader van 67]  67
Groot, Rients Ruurds de (*12-12-1827, †18-01-1908) [Schoonvader van 44]  44
Groot, Sibrichjen Berends de (*?-11-1802, †03-12-1886) [Schoonmoeder van 31]  31
Groot, Tjitske de (*07-04-1870, †18-02-1947) [Partner van 67]  67
Haan, Aaltje Joukes de (*14-06-1814, †23-10-1881) [Schoonmoeder van 37]  37
Haan, Arjen de (*15-01-1888, †30-01-1970) [Schoonvader van 146]  146
Haan, Djoeke de (*04-09-1908) [Partner van 146]  146
Haan, Douwe de (*29-02-1848, †15-12-1920) [Partner van 32]  32
Haan, Jan de (*17-08-1887, †25-03-1985) [Zoon van 32]  32,8
Haan, Joost Johannes den (*08-01-1869, †12-02-1939) [Schoonvader van 131]  131
Haan, Jouke de (*07-06-1884, †07-02-1944) [Zoon van 32]  32,7
Haan, Maria Petronella den (*03-09-1902) [Partner van 131]  131
Haan, Melle de (*11-11-1819, †11-07-1875) [Schoonvader van 32]  32
Haan, Melle de (*21-04-1871, †13-07-1873) [Zoon van 32]  32,1
Haan, Melle de (*15-06-1875, †02-03-1932) [Zoon van 32]  32,3
Haan, Minke de (*21-08-1881, †05-02-1966) [Dochter van 32]  32,6
Haan, NN NN de (levenloos *10-11-1877) [Dochter van 32]  32,4
Haan, Willem de (*30-04-1873, †22-07-1875) [Zoon van 32]  32,2
Haan, Willem de (*07-01-1879) [Zoon van 32]  32,5
Haijes, Antje (*1754, †1808) [Schoonmoeder van 3]  3
Haisma, Bruinsma Gosses (*03-02-1812, †04-05-1901) [Schoonvader van 28]  28
Haisma, Femke (*30-09-1838, †03-03-1919) [Partner van 28]  28
Haitsma, Bauke Sjerps (*26-02-1832, †29-01-1927) [Schoonvader van 52]  52
Haitsma, Broerkjen (Broarkje) (*12-08-1861, †01-07-1932) [Partner van 52]  52; 113; 114; 115; 116
Hamstra, Sybrig Fokkes (Siebrigje) (*18-06-1823, †12-01-1896) [Schoonmoeder van 51]  51
Hania, Sybren Rinks (*22-02-1836, †17-06-1909) [Schoonvader van 107]  107
Hania, Sytske (*11-11-1873, †05-06-1956) [Partner van 107]  107
Hartog, Jannetje den (*10-03-1915, †25-12-2003) [Partner van 144]  144
Hartog, Klaas den (*28-04-1875, †05-07-1944) [Schoonvader van 144]  144
Hayes, Eelkjen (*±1771, †29-07-1846) [Schoonmoeder van 7]  7
Haytema, Aaf (Afke) (*15-09-1859) [Schoonmoeder van 115]  115
Heida, Jitske (*10-12-1889, †21-04-1948) [Schoonmoeder van 151]  151
Heide, Romkje (Rose) van der (*31-10-1861, †30-05-1894) [Schoonmoeder van 95]  95
Hemrika, Trijntje (*22-05-1864, †12-01-1945) [Schoonmoeder van 98]  98
Hengst, Janna (*09-07-1887, †21-07-1950) [Schoonmoeder van 138]  138
Hepkema, Margjen Popkes (*?-02-1794, †17-04-1880) [Schoonmoeder van 13]  13
Hettinga, Akke (*13-10-1855, †09-06-1919) [Schoonmoeder van 94]  94
Hibma, Geertje Klases (*11-08-1797, †03-06-1847) [Schoonmoeder van 49]  49
Hiemstra, Geertje Pieters (*10-02-1840, †06-09-1888) [Schoonmoeder van 58]  58
Hoekstra, Fokke (*08-03-1916) [Partner van 148]  148
Hoekstra, Linze (*03-01-1877, †04-03-1967) [Schoonvader van 148]  148
Hoen, Antje (Anna) (*29-11-1873, †31-12-1963) [Partner van 65]  65
Hoen, Luite Klazes (*26-08-1839, †12-11-1911) [Schoonvader van 65]  65
Hoeve, Janke ten (*30-07-1880, †01-09-1946) [Schoonmoeder van 129]  129
Hof, Antje Willems (*21-04-1846, †07-01-1856) [Dochter van 9]  9,4
Hof, Geertje Willems (*04-09-1844, †05-06-1845) [Dochter van 9]  9,3
Hof, Geertje Willems (*08-05-1854, †20-05-1865) [Dochter van 9]  9,7
Hof, Hendrikje Willems (*12-06-1851, †22-04-1856) [Dochter van 9]  9,6
Hof, Imkjen Willems (*05-07-1842, †16-02-1858) [Dochter van 9]  9,2
Hof, Limke Willems (*11-10-1840, †13-08-1890) [Nummer 31]  31; 84
Hof, Meint Pieters (*?-05-1785, †28-04-1867) [Schoonvader van 9]  9
Hof, Minke (*20-12-1848, †03-08-1933) [Nummer 32]  32
Hof, Willem Meints (*19-07-1814, †04-02-1897) [Partner van 9]  9; 31; 32
Hofstra, Akke Hendriks (*21-01-1815, †09-09-1863) [Schoonmoeder van 24]  24
Hofstra, Grietje (*30-09-1910, †26-09-1984) [Partner van 150]  150
Hofstra, Pieter (*22-11-1886, †14-08-1973) [Schoonvader van 150]  150
Hollander, Kunnigje Jans (*?-04-1701) [Schoonmoeder van 1]  1
Horn, Hermann [Schoonvader van 97]  97
Horn, Margaretha Maria Wilhelmine (*14-12-1892) [Partner van 97]  97
Hornstra, Jeltje (*07-03-1924, †03-01-2015) [Partner van 169]  169
Houwman, Wytske (*16-02-1843, †27-08-1915) [Schoonmoeder van 64]  64
Hull, Jane van’t (*13-08-1883, †12-05-1973) [Schoonmoeder van 103]  103
Hyma, Susan (*19-04-1888, †26-12-1922) [Partner van 114]  114
Idzerda, Andries Hommes (*07-10-1896, †24-09-1981) [Schoonvader van 152]  152
Idzerda, Homme (*09-03-1926, †14-11-2013) [Partner van 152]  152
IJsselstein, Gertje Taekes (*23-07-1826, †21-01-1871) [Partner van 17]  17; 51; 52; 53; 54
IJsselstein, Taeke Beens (*06-12-1794, †18-02-1842) [Schoonvader van 17]  17
Jaarsma, Wiepkjen (*09-08-1868, †29-06-1940) [Schoonmoeder van 120]  120
Jakobsma, Frietzen Hottums (*31-10-1844, †08-09-1884) [Schoonmoeder van 83]  83
Jansma, Emkje (Emma) (*30-10-1865, †08-08-1936) [Schoonmoeder van 100]  100
Janssen, Freerk (Fred) (*16-04-1863, †06-06-1925) [Schoonvader van 96]  96
Jeenstra, Elisabeth Jeens (*21-12-1850, †23-08-1891) [Partner van 30]  30; 82; 83
Jenstra, Jeen Feddes (*06-04-1817, †03-07-1865) [Schoonvader van 30]  30
Johnson, Emily (Jane) (*14-09-1917, †11-11-2008) [Nummer 159]  159
Johnson, Herman F. (*11-03-1889, †1962) [Partner van 96]  96; 159; 160
Johnson, Kathryn Marie (*10-07-1920, †03-01-1990) [Nummer 160]  160
Jong, Abele de (*29-07-1868, †09-12-1952) [Partner van 66]  66
Jong, Antje de (*29-09-1919, †27-02-2008) [Nummer 170]  170
Jong, Binne de (*18-10-1902) [Zoon van 66]  66,2
Jong, Binne Durks de (*17-11-1825, †20-03-1915) [Schoonvader van 66]  66
Jong, Eelkjen de (*20-07-1901) [Dochter van 66]  66,1
Jong, Geertje de (*±1920) [Nummer 171]  171
Jong, Henriette de (*1909, †1985) [Schoonmoeder van 161]  161
Jong, Iede Pieters de (*30-06-1852, †15-10-1941) [Schoonvader van 117]  117
Jong, Igge Koopmans de (*16-01-1856, †14-05-1894) [Schoonvader van 94]  94
Jong, Jan de (*28-03-1887) [Schoonvader van 157]  157
Jong, Jan de (*25-05-1889, †06-12-1988) [Partner van 117]  117; 169; 170; 171
Jong, Jantje Jans de (*22-06-1830, †20-07-1915) [Schoonmoeder van 62]  62
Jong, Jeltje de (*26-05-1906, †27-07-1982) [Dochter van 66]  66,3
Jong, Jeltje Jetzes de (*28-12-1774, †21-03-1845) [Schoonmoeder van 6]  6
Jong, Johanna Heinzes de (*03-04-1804, †09-03-1880) [Schoonmoeder van 23] [Schoonmoeder van 25]  23; 25
Jong, Pieter Jans de (*14-06-1805, †02-11-1849) [Schoonvader van 14]  14
Jong, Romelia de (*07-07-1846, †04-06-1883) [Schoonmoeder van 110]  110
Jong, Sjoerd de (*±1915, †17-03-1992) [Partner van 157]  157
Jong, Teewis (Thewis) de (*08-05-1891, †05-10-1983) [Partner van 94]  94
Jong, Tiettje Martens de (*03-08-1828, †12-04-1883) [Schoonmoeder van 35]  35
Jong, Trientje de (*03-08-1916) [Dochter van 117]  117,2
Jong, Trijntje Pieters de (*04-04-1842, †25-02-1902) [Partner van 14]  14; 48
Jong, Yde de (*18-10-1914, †09-06-1970) [Nummer 169]  169
Jong, Yke Fokkes de (*18-07-1824, †05-11-1910) [Schoonmoeder van 73]  73
Jongsma, Marten (*19-03-1877, †10-12-1951) [Schoonvader van 129]  129
Jongsma, Pieter (*14-01-1906, †27-11-1978) [Partner van 129]  129
Jonker, Geertje (*17-04-1872, †20-04-1958) [Schoonmoeder van 153]  153
Judstra, George (*1911, †08-05-2000) [Partner van 168]  168
Judstra, Georgia [Dochter van 168]  168,2
Judstra, Gertrude [Dochter van 168]  168,4
Judstra, Gladys [Dochter van 168]  168,3
Judstra, Sadie [Dochter van 168]  168,1
Jutstra, Albert (*21-10-1863, †25-02-1941) [Schoonvader van 168]  168
Kaminski, Vincent (*1903, †1998) [Partner van 160]  160
Kamphuis, Monje (*24-02-1870, †03-02-1942) [Schoonmoeder van 163]  163
Kasje, Kornelis (*21-05-1872, †08-04-1957) [Schoonvader van 153]  153
Kasje, Libbe (*12-04-1905) [Partner van 153]  153
Kaspersma, Albert (*12-08-1845, †24-03-1910) [Schoonvader van 60]  60
Kaspersma, Albert Cornelis [Zoon van 60]  60,1
Kaspersma, Cornelis (*10-10-1884, †13-12-1963) [Partner van 60]  60
Keur, Jan (*23-11-1861, †23-01-1943) [Schoonvader van 99]  99
Keur, Jennij (*29-07-1899, †29-06-1965) [Partner van 99]  99
Kiewit, Maarten de (*17-03-1899, †06-01-1942) [Partner van 136]  136
Kiewit, Waling de (*13-05-1867, †11-07-1946) [Schoonvader van 136]  136
Klapper, Douwe Pieter (*03-03-1899, †15-06-1958) [Partner van 128]  128
Klapper, Eeltje (*14-09-1846, †30-06-1930) [Schoonvader van 128]  128
Kluitenberg, Jantje Roelofs (*21-07-1841, †18-09-1924) [Schoonmoeder van 74]  74
Knevel, Maartje (*23-09-1848, †11-02-1940) [Schoonmoeder van 77]  77
Koch, Gijsberta (*26-06-1886, †12-06-1919) [Partner van 97]  97
Koch, Johan Anthon (*17-09-1854, †10-05-1939) [Schoonvader van 97]  97
Kooistra, Gepke Roels (*±1784, †01-06-1848) [Schoonmoeder van 12]  12
Kooistra, Sytske Piers (*06-02-1786, †14-05-1870) [Schoonmoeder van 16]  16
Koopmans, Geertje (*27-10-1891) [Schoonmoeder van 170]  170
Koopmans, Trijntje Ernstes (*05-06-1865, †15-11-1934) [Schoonmoeder van 88]  88
Kooystra, Antje Lieuwes (*?-07-1794, †24-10-1857) [Schoonmoeder van 17]  17
Krikke, Hendrikje Egberts (*14-01-1826, †31-07-1906) [Schoonmoeder van 34]  34
Krikke, Klaas Hendriks (*±1733, †09-04-1818) [Nummer 1]  1; 2; 3
Krips, Elizabeth Franses (*25-04-1820, †03-06-1848) [Partner van 15]  15; 49
Krips, Frans Johannes (*30-07-1781, †30-07-1833) [Schoonvader van 15]  15
Kuindersma, Marijke Jans (*10-03-1833, †24-03-1912) [Schoonmoeder van 41]  41
Kuiper, Aukje (*12-01-1857, †30-11-1936) [Schoonmoeder van 128]  128
Kuiper, Jaaiske Hettes (*22-11-1789, †15-11-1828) [Schoonmoeder van 19]  19
Kuipers, Kathryn K. (*08-12-1911, †30-05-1998) [Partner van 102]  102
Kuipers, Trijntje Piers (*14-01-1842, †13-04-1905) [Schoonmoeder van 53]  53
Laan, Grietje van der (*15-12-1861, †13-12-1950) [Schoonmoeder van 112]  112
Lageveen, Aukjen Martens (*01-09-1848, †11-02-1917) [Partner van 29]  29
Lageveen, Marcus Feddes (*26-12-1811, †23-02-1873) [Schoonvader van 29]  29
Landstra, Albert (*09-04-1886, †04-10-1950) [Schoonvader van 165]  165
Landstra, Gerben (*13-02-1910, †21-03-1981) [Partner van 165]  165
Landstra, NN NN (levenloos *25-03-1938) [Kind van 165]  165,1
Langhout, Ernst (*03-03-1894) [Partner van 88]  88; 154; 155
Langhout, Folkert (*26-11-1930) [Zoon van 88]  88,3
Langhout, Folkert Roels (*04-12-1866, †05-04-1960) [Schoonvader van 88]  88
Langhout, Geertje (*03-11-1921, †22-07-1991) [Nummer 154]  154
Langhout, Trijntje (*21-11-1925) [Nummer 155]  155
Lap, Hendrikje (*05-03-1883, †05-02-1968) [Zoon van 36]  36,3
Lap, Jacobus (*23-04-1889, †31-01-1969) [Zoon van 36]  36,6
Lap, Limke Willems (*?-05-1784, †17-04-1821) [Schoonmoeder van 9]  9
Lap, NN NN (levenloos *16-04-1880) [Dochter van 36]  36,1
Lap, NN NN (levenloos *08-01-1892) [Dochter van 36]  36,8
Lap, Popke (*27-03-1854, †13-04-1942) [Partner van 36]  36
Lap, Sjoukje (*02-04-1881, †22-06-1883) [Dochter van 36]  36,2
Lap, Sjoukje (*23-09-1887, †21-05-1911) [Dochter van 36]  36,5
Lap, Wietske (*08-01-1892) [Zoon van 36]  36,7
Lap, Willem (*08-02-1885, †27-03-1930) [Zoon van 36]  36,4
Lap, Willem Popkes (*05-04-1827, †27-09-1891) [Schoonvader van 36]  36
Leen, Doetje van der (*02-12-1904) [Dochter van 70]  70,2
Leen, Hessel Fokkes van der (*04-04-1851, †01-01-1886) [Schoonvader van 70]  70
Leen, Jan van der (*19-05-1882, †26-03-1931) [Partner van 70]  70
Leen, Kornelis Hessel van der (*06-05-1908) [Zoon van 70]  70,3
Leen, NN NN van der (levenloos *02-12-1904) [Zoon van 70]  70,1
Leeuw, Abraham de (*17-04-1840, †1892) [Schoonvader van 113]  113
Leeuw, Angeline de (*06-10-1884, †03-01-1955) [Partner van 113]  113
Leffertstra, Lykle (*27-11-1857, †04-04-1933) [Schoonvader van 132]  132
Leffertstra, Romkje (*31-12-1904, †29-08-1983) [Partner van 132]  132
Leistra, Antje (*12-12-1906, †16-05-1988) [Dochter van 79]  79,1
Leistra, Jan (*23-01-1910, †22-09-1978) [Zoon van 79]  79,3
Leistra, Jantje (*15-01-1918) [Dochter van 79]  79,7
Leistra, Jelle (*16-08-1877, †01-08-1955) [Partner van 79]  79
Leistra, Pieter (*20-10-1911, †09-02-1912) [Zoon van 79]  79,4
Leistra, Pieter (*23-06-1919, †25-05-1976) [Zoon van 79]  79,8
Leistra, Richtje (*21-02-1914) [Dochter van 79]  79,5
Leistra, Rinze (*31-07-1836, †07-11-1927) [Schoonvader van 79]  79
Leistra, Rinze (*13-02-1908, †31-07-1983) [Zoon van 79]  79,2
Leistra, Wietse (*18-11-1915) [Zoon van 79]  79,6
Lenstra, Sjoukje Louwes (*07-01-1829, †30-01-1859) [Schoonmoeder van 36]  36
Lippert, Elisabeth (*08-05-1912, †08-05-1968) [Partner van 142]  142
Lippert, Jakob [Schoonvader van 142]  142
Lok, Geertje Siegers (*12-03-1852, †08-08-1928) [Partner van 40]  40; 85; 86; 87; 88; 89
Lok, Zieger (*12-09-1826, †28-02-1910) [Schoonvader van 40]  40
Looyenga, Doetje Jans (*27-07-1854, †16-09-1928) [Schoonmoeder van 70]  70
Loozenoord, Jan van (*16-08-1891) [Partner van 77]  77
Loozenoord, Nuij van (*27-09-1842, †10-02-1919) [Schoonvader van 77]  77
Lusthof, Pieter Rienks (*07-08-1837) [Schoonvader van 57]  57
Lusthof, Sybe (*15-10-1871, †23-06-1942) [Partner van 57]  57
Mantel, Jacob (*1909, †1983) [Schoonvader van 161]  161
Mantel, Mary Ann (*03-06-1937, †13-09-2006) [Partner van 161]  161
Markeland, Olaus Tobiassen (*24-01-1882, †07-08-1959) [Schoonvader van 159]  159
Markeland, Orville Guy (*27-02-1918, †19-06-2008) [Partner van 159]  159
Mast, Geert Klazes (*22-09-1859, †18-12-1950) [Schoonvader van 71]  71
Mast, Grietje Harmens (*26-01-1859, †25-08-1902) [Schoonmoeder van 81]  81
Mast, Ike (*28-11-1903, †17-12-1989) [Dochter van 73]  73,3
Mast, Jacoba (*15-07-1901, †20-11-1975) [Dochter van 73]  73,2
Mast, Jan (*04-03-1905) [Zoon van 73]  73,4
Mast, Koop (*19-09-1899) [Zoon van 73]  73,1
Mast, Koop Hilberts (*21-11-1818, †07-08-1902) [Schoonvader van 73]  73
Mast, Margje (*21-05-1907) [Dochter van 73]  73,5
Mast, Theunis (*20-07-1861, †24-08-1949) [Partner van 73]  73
Mast, Trijntje (*03-10-1888, †04-06-1987) [Partner van 71]  71
Meer, Elsina van der (*30-01-1902, †30-01-1963) [Schoonmoeder van 154]  154
Meester, Albertje (*25-04-1865, †12-07-1941) [Partner van 62]  62
Meester, Albertje (*19-03-1868, †07-01-1937) [Nummer 63]  63
Meester, Albertje (*06-09-1902, †25-11-1984) [Dochter van 65]  65,3
Meester, Eelkje (*05-06-1891, †21-07-1891) [Dochter van 62]  62,1
Meester, Eelkje (*29-04-1892, †22-05-1892) [Dochter van 62]  62,2
Meester, Eelkje (*20-12-1893, †13-09-1970) [Dochter van 62]  62,3
Meester, Eelkjen (*19-06-1898, †07-01-1993) [Dochter van 65]  65,1
Meester, Evert (*27-09-1902, †05-01-1903) [Zoon van 62]  62,7
Meester, Evert (*05-12-1904, †02-03-1975) [Zoon van 62]  62,8
Meester, Evert Jacobs (*09-06-1827, †14-08-1925) [Schoonvader van 62]  62
Meester, Geesje (*21-06-1901, †26-12-1997) [Zoon van 65]  65,2
Meester, Grietje (*30-07-1870, †13-10-1935) [Nummer 64]  64
Meester, Grietje (*16-03-1907, †27-11-1999) [Dochter van 65]  65,5
Meester, Jacob (*25-01-1873, †22-10-1967) [Nummer 65]  65
Meester, Jacob Boldewijn (*23-08-1800, †14-08-1862) [Schoonvader van 22]  22
Meester, Jantje (*22-03-1896, †29-03-1896) [Dochter van 62]  62,4
Meester, Jantje (*22-05-1897, †16-03-1982) [Dochter van 62]  62,5
Meester, Klaas (*13-07-1838, †07-07-1892) [Partner van 22]  22; 62; 63; 64; 65; 66
Meester, Klaas (*14-01-1866, †18-07-1936) [Nummer 62]  62
Meester, Klaas (*01-04-1900, †09-03-1983) [Zoon van 62]  62,6
Meester, Lute (*02-08-1904, †28-09-2001) [Zoon van 65]  65,4
Meester, Ymkjen (*02-01-1876, †31-05-1940) [Nummer 66]  66
Meinema, Antje (*29-01-1859, †01-04-1943) [Dochter van 21]  21,1
Meinema, Janna (*24-07-1873, †11-03-1921) [Dochter van 21]  21,3
Meinema, Pieter Meines (*18-06-1788, †10-04-1852) [Schoonvader van 21]  21
Meinema, Simon Pieters (*22-10-1825, †02-11-1895) [Partner van 21]  21
Meinema, Zuster (*28-08-1861, †26-06-1900) [Dochter van 21]  21,2
Meter, Aaltje (*07-03-1876, †13-04-1912) [Schoonmoeder van 140]  140
Metselaar Astuling, Geesje (*25-05-1846, †17-12-1924) [Schoonmoeder van 90]  90
Meulen, Albertje van der (*24-01-1892, †04-02-1966) [Nummer 98]  98
Meulen, Anske Hendrik van der (*20-07-1901) [Zoon van 47]  47,6
Meulen, Elisabeth Trijntje van der (*08-03-1898) [Dochter van 47]  47,5
Meulen, Gerardus van der (*17-03-1862, †25-03-1945) [Partner van 47]  47; 97; 98; 99
Meulen, Gerardus van der (*09-07-1913) [Zoon van 97]  97,1
Meulen, Gerardus Jan Hendrik van der (*05-03-1920) [Zoon van 99]  99,1
Meulen, Gretty van der (*1944) [Dochter van 99]  99,6
Meulen, Hendrik van der (*23-05-1894, †24-03-1966) [Nummer 99]  99
Meulen, Henriette van der (*02-07-1924) [Dochter van 99]  99,4
Meulen, Hermann van der (*01-05-1922) [Zoon van 97]  97,4
Meulen, Hiltje van der (*18-12-1891) [Schoonmoeder van 157]  157
Meulen, Jan Hendrik Cornelis van der (*23-01-1923, †15-03-1937) [Zoon van 99]  99,2
Meulen, Jelle Adriaan van der (*01-12-1930) [Zoon van 99]  99,5
Meulen, Jeltje van der (*24-12-1889) [Dochter van 47]  47,2
Meulen, Jenny van der (*16-12-1923) [Dochter van 99]  99,3
Meulen, Johan Anthon van der (*03-07-1916, †17-09-1934) [Zoon van 97]  97,2
Meulen, Oenze van der (*03-12-1895, †09-04-1965) [Schoonvader van 155]  155
Meulen, Sijke Sytzes van der (*01-08-1837, †03-04-1915) [Schoonmoeder van 75]  75
Meulen, Sijtze van der (*27-04-1923) [Partner van 155]  155
Meulen, Wieger van der (*21-02-1888) [Nummer 97]  97
Meulen, Wieger Gijsbertus van der (*25-05-1918) [Zoon van 97]  97,3
Meulen, Wieger Harmens van der (*06-09-1835, †03-01-1911) [Schoonvader van 47]  47
Meyerhof, Kornelis (*24-02-1909) [Partner van 156]  156
Meyerhof, Sake (*18-04-1876, †17-02-1963) [Schoonvader van 156]  156
Miedema, Jantje Baukes (*02-02-1829, †07-03-1891) [Schoonmoeder van 46]  46
Moed, Arend (*30-06-1909, †18-07-1909) [Zoon van 74]  74,5
Moed, Jacoba (*08-08-1898, †09-09-1974) [Dochter van 74]  74,2
Moed, Jan (*13-04-1902) [Zoon van 74]  74,4
Moed, Jantje (*17-10-1896) [Dochter van 74]  74,1
Moed, Klaas (*26-04-1871, †01-08-1944) [Partner van 74]  74
Moed, Roelof (*04-05-1900) [Zoon van 74]  74,3
Moed, Roelof Klazes (*01-01-1841, †24-06-1912) [Schoonvader van 74]  74
Moerman, Egbert (*24-11-1883, †04-03-1885) [Zoon van 34]  34,1
Moerman, Hendrik Klazes (*07-05-1814, †19-06-1870) [Schoonvader van 34]  34
Moerman, Klaas Hendriks (*21-03-1853, †25-08-1918) [Partner van 34]  34
Mulder, Baukje (*29-11-1866, †31-08-1941) [Schoonmoeder van 132]  132
Mulder, Bontje (*02-09-1876, †06-04-1929) [Nummer 75]  75
Mulder, Grietje (*14-05-1874, †23-03-1917) [Nummer 74]  74
Mulder, Grietje (*18-07-1926, †01-10-2014) [Partner van 176]  176
Mulder, Hans (*28-04-1879, †14-01-1930) [Nummer 76]  76
Mulder, Hans Harmens (*30-11-1815, †10-07-1879) [Schoonvader van 24]  24
Mulder, Hendrik (*18-03-1905) [Zoon van 76]  76,2
Mulder, Hendrika (*10-01-1876, †14-12-1968) [Schoonmoeder van 131]  131
Mulder, Hiltje (*11-10-1869, †10-09-1931) [Nummer 73]  73
Mulder, Jacobjen (*03-03-1903) [Dochter van 76]  76,1
Mulder, Jan (*01-01-1907, †11-04-1951) [Zoon van 76]  76,3
Mulder, Jan Hanzes (*26-02-1844, †09-01-1881) [Partner van 24]  24; 73; 74; 75; 76
Mulder, Jelle (*06-09-1909) [Zoon van 76]  76,4
Mulder, Klaas (*23-11-1871, †23-01-1892) [Zoon van 24]  24,2
Mulder, Kornelia (*25-11-1912) [Dochter van 76]  76,6
Mulder, NN NN (levenloos *19-08-1911) [Kind van 76]  76,5
Namminga, Jurjen Pieters (*27-04-1845, †24-05-1897) [Schoonvader van 123]  123
Namminga, Willemke Jurjens (*08-05-1887, †30-03-1960) [Partner van 123]  123; 177; 178
Nieuwenhuis, Jetze (*08-12-1894, †08-08-1994) [Partner van 92]  92
Nieuwenhuis, Klaas (*15-04-1861, †29-12-1937) [Schoonvader van 92]  92
Nieuwenhuis, Klaas (*15-07-1917, †18-01-2012) [Zoon van 92]  92,1
Nieuwkerk, Jacoba van (*16-08-1874, †14-04-1945) [Schoonmoeder van 136]  136
Noorderwerf, Durk (*12-11-1866, †13-11-1937) [Partner van 55]  55; 126; 127; 128; 129
Noorderwerf, Grietje (*14-08-1901) [Dochter van 55]  55,3
Noorderwerf, Jan (*14-12-1899, †15-01-1977) [Nummer 127]  127
Noorderwerf, Jeltje (*18-03-1910, †15-11-1991) [Nummer 129]  129
Noorderwerf, Lolkje (*16-10-1905, †13-02-1987) [Nummer 128]  128
Noorderwerf, Minze (*21-08-1835, †11-01-1907) [Schoonvader van 55]  55
Noorderwerf, Minze (*02-03-1903) [Zoon van 55]  55,4
Noorderwerf, Sibbeltje (*06-08-1898, †14-09-1974) [Nummer 126]  126
Offerden, Adriana van (*27-10-1868, †02-02-1937) [Schoonmoeder van 99]  99
Osterman, Riijna (Rena) (*30-05-1866, †31-01-1903) [Schoonmoeder van 116]  116
Ottema, Lolke Feikes (*?-09-1765, †09-12-1817) [Schoonvader van 4]  4
Ottema, Lysbert Lolkes (Elisabeth) (*03-04-1794, †07-08-1868) [Partner van 4]  4; 12; 13; 14
Pieleman, Jantje Hendriks (*±1732, †09-04-1818) [Partner van 1]  1; 2; 3
Pietersma, Piertje (*30-12-1853, †14-09-1913) [Schoonmoeder van 119]  119
Pijlman, Hendrik Geerts (*?-11-1702, †?-12-1775) [Schoonvader van 1]  1
Plaats, Tjitske Gelkes van der (*09-03-1834, †13-02-1886) [Schoonmoeder van 53]  53
Planting, Jantje (*22-01-1859, †09-03-1933) [Schoonmoeder van 97]  97
Plantinga, Baukje (*10-08-1899) [Schoonmoeder van 149]  149
Ploegstra, Tetje Hendriks (*?-02-1803, †07-03-1888) [Schoonmoeder van 26] [Schoonmoeder van 30]  26; 30
Poen, Adriaan (*01-03-1877, †17-10-1947) [Schoonvader van 143]  143
Poen, Grietje (*06-02-1917) [Partner van 143]  143
Pool, Antje Jacobus (*01-11-1855, †01-02-1943) [Nummer 36]  36
Pool, Baukje (*14-04-1863, †22-01-1958) [Nummer 38]  38
Pool, Feike (*19-05-1887) [Partner van 87]  87; 153
Pool, Hendrik (*01-12-1895, †03-11-1979) [Zoon van 35]  35,5
Pool, Hendrik Johannes (*31-10-1875, †01-07-1955) [Zoon van 33]  33,2
Pool, Hendrikje (Hattie) (*15-05-1873, †18-11-1956) [Dochter van 33]  33,1
Pool, Hendrikje (*26-09-1888, †06-08-1890) [Dochter van 35]  35,4
Pool, Imkjen Jacobus (*09-12-1850, †31-10-1884) [Nummer 34]  34
Pool, Jacoba (*28-11-1877) [Dochter van 33]  33,3
Pool, Jacobus (*04-03-1879) [Zoon van 35]  35,1
Pool, Jacobus Johannes (*21-03-1822, †01-02-1888) [Partner van 10]  10; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Pool, Jan (*20-11-1885, †25-02-1981) [Zoon van 35]  35,3
Pool, Janke (*25-06-1880, †10-01-1947) [Dochter van 33]  33,4
Pool, Jantje Jacobus (*11-09-1861, †02-07-1882) [Dochter van 10]  10,6
Pool, Johannes Jacobus (*?-03-1797, †26-01-1880) [Schoonvader van 10]  10
Pool, Johannes Jacobus (*13-10-1848, †12-10-1913) [Nummer 33]  33
Pool, Klaaske Jacobus (*30-11-1866, †17-03-1951) [Nummer 39]  39
Pool, NN NN (levenloos *08-04-1889) [Dochter van 38]  38,1
Pool, Pieter (*28-04-1887) [Dochter van 33]  33,6
Pool, Teetske Jacobus (*28-12-1857, †08-04-1887) [Nummer 37]  37
Pool, Tietje (*08-02-1882, †15-01-1967) [Dochter van 35]  35,2
Pool, Tjibbe (*13-05-1883, †16-10-1918) [Zoon van 33]  33,5
Pool, Tjibbe Jacobus (*23-01-1853, †25-10-1940) [Nummer 35]  35
Pool, Trijntje (*±1914) [Nummer 153]  153
Pool, Wiebe (*08-02-1855, †18-02-1932) [Schoonvader van 87]  87
Popma, Geertje (*21-10-1921, †28-11-2020) [Partner van 149]  149
Popma, Sikke (*17-05-1900) [Schoonvader van 149]  149
Portijk, Jan Oenes (*08-04-1826, †28-02-1915) [Schoonvader van 35]  35
Portijk, Romkje Jans (*25-07-1859, †22-06-1945) [Partner van 35]  35
Posma, Abele (*26-12-1885, †20-05-1887) [Zoon van 37]  37,3
Posma, Andries (*30-01-1858, †30-12-1945) [Partner van 37]  37
Posma, Bonne (*15-12-1879, †03-05-1944) [Zoon van 37]  37,1
Posma, Bonne Abels (*13-01-1814, †19-02-1877) [Schoonvader van 37]  37
Posma, Jacobus (*28-06-1882, †05-02-1893) [Zoon van 37]  37,2
Posthuma, Albertje Jacobus (*31-07-1836, †25-10-1906) [Schoonmoeder van 47]  47
Posthuma, Jurjen (*13-08-1913, †10-04-1993) [Partner van 171]  171
Posthuma, Mintje (*04-05-1878, †25-06-1968) [Schoonvader van 171]  171
Posthuma, Sietstke Jacobus (*01-05-1838, †24-12-1897) [Schoonmoeder van 52]  52
Postma, Klaas (*24-04-1857, †06-12-1932) [Schoonvader van 119]  119
Postma, Pieter (*10-02-1892, †19-11-1976) [Partner van 119]  119
Postma, Romkje (*24-10-1896, †25-09-1931) [Partner van 130]  130
Postma, Yke (*21-09-1863, †01-06-1937) [Schoonvader van 130]  130
Randen, Marten Roelof van (*30-01-1911, †27-10-1976) [Partner van 163]  163
Randen, Siert van (*12-05-1871, †09-05-1951) [Schoonvader van 163]  163
Regts, Beerend (*04-05-1885) [Partner van 81]  81
Regts, Jacob (*12-06-1910) [Zoon van 81]  81,1
Regts, Jacob Beerends (*28-01-1858, †11-03-1937) [Schoonvader van 81]  81
Regts, Wietze (*24-01-1912) [Zoon van 81]  81,2
Reidsma, Antje Eeltjes (*25-07-1862, †16-07-1893) [Partner van 44]  44
Reidsma, Eeltje Rientzes (*22-02-1824, †16-07-1875) [Schoonvader van 44]  44
Reus, Klaasje de (*01-09-1878, †29-03-1939) [Schoonmoeder van 143]  143
Roessel, Adrianus Johannes van (*28-03-1863, †01-08-1942) [Schoonvader van 133]  133
Roessel, Anna Adriana Maria van (*28-05-1896, †24-10-1958) [Partner van 133]  133; 180
Roest, Arend (*14-07-1840, †15-02-1914) [Schoonvader van 113]  113
Roest, Rengertje (Rena) (*06-03-1882, †04-01-1963) [Partner van 113]  113
Roos, Rinske de (*07-10-1864, †25-05-1955) [Schoonmoeder van 122]  122
Ruimveld, Jacob (*09-11-1866, †24-03-1947) [Schoonvader van 114]  114
Ruimveld, May (*07-10-1893, †09-01-1961) [Partner van 114]  114
Rusticus, Baukje (*21-03-1917, †23-02-2015) [Dochter van 109]  109,3
Rusticus, Jacob (*02-12-1840, †28-04-1906) [Schoonvader van 109]  109
Rusticus, Jan (*24-06-1881, †11-01-1952) [Partner van 109]  109
Rusticus, Leentje (*01-02-1903, †17-11-1998) [Dochter van 109]  109,1
Rusticus, Sjoerd (*01-05-1907, †11-04-1990) [Zoon van 109]  109,2
Schaaf, Baukje van der (*11-05-1885, †05-11-1954) [Schoonmoeder van 150]  150
Schaaf, Tjeerdtje van der (*19-06-1883, †06-07-1970) [Schoonmoeder van 165]  165
Schaap, Eelkje (*24-04-1896, †31-10-1949) [Dochter van 63]  63,2
Schaap, Jan (*29-12-1866, †28-07-1949) [Partner van 63]  63
Schaap, Jannes Wiechers (*06-01-1834, †22-11-1924) [Schoonvader van 63]  63
Schaap, Johannes (*26-09-1894) [Zoon van 63]  63,1
Schaap, Klaas (*24-02-1898) [Zoon van 63]  63,3
Schaap, Tietje (*05-06-1904, †29-07-1998) [Dochter van 63]  63,5
Schaap, Wieger (*27-06-1900, †04-07-1974) [Zoon van 63]  63,4
Schelling, Cornelis (*25-01-1873, †21-04-1930) [Schoonvader van 135]  135
Schelling, Cornelis (*16-11-1940) [Zoon van 135]  135,1
Schelling, Willem (*14-11-1903, †04-12-1958) [Partner van 135]  135
Schilstra, Jelle (*01-06-1871, †12-12-1913) [Schoonvader van 121]  53; 121
Schilstra, Trijntje (*11-02-1903, †06-04-1996) [Partner van 121]  121; 175
Scholte, Albertje Everts (*01-02-1807, †21-06-1883) [Schoonmoeder van 22]  22
Scholte, Evert (*03-08-1897, †06-08-1960) [Zoon van 39]  39,3
Scholte, Evert Egberts (*15-11-1828, †03-04-1871) [Schoonvader van 39]  39
Scholte, Hendrikje (*22-09-1901, †03-03-1988) [Dochter van 39]  39,5
Scholte, Jacob (*02-12-1908, †12-06-1918) [Zoon van 39]  39,6
Scholte, Jacobus (*25-07-1895, †17-08-1954) [Zoon van 39]  39,2
Scholte, Jan Everts (*15-09-1861, †10-10-1942) [Partner van 39]  39
Scholte, Jantje (*04-12-1893, †28-05-1969) [Dochter van 39]  39,1
Scholte, Johannes (*20-05-1899, †18-04-1985) [Zoon van 39]  39,4
Schotanus, Aantje (*20-01-1877, †08-02-1951) [Dochter van 50]  50,2
Schotanus, Baukje (*12-11-1881, †21-07-1935) [Dochter van 50]  50,4
Schotanus, Botte (*09-02-1852, †20-10-1925) [Partner van 50]  50
Schotanus, Froukjen (*03-03-1865, †15-02-1936) [Schoonmoeder van 93]  93
Schotanus, Grietje (*18-02-1885, †22-10-1973) [Dochter van 50]  50,5
Schotanus, Pier (*04-09-1887) [Zoon van 50]  50,6
Schotanus, Rimmer (Raymond) (*23-02-1875, †14-05-1937) [Zoon van 50]  50,1
Schotanus, Rimmer Bottes (*23-06-1821, †10-01-1893) [Schoonvader van 50]  50
Schotanus, Sjoerd (*14-04-1893, †05-02-1894) [Zoon van 50]  50,7
Schotanus, Uilkje (*18-03-1879, †13-02-1953) [Dochter van 50]  50,3
Schriemer, Akke (*28-06-1870, †04-07-1870) [Dochter van 12]  12,6
Schriemer, Anske (*01-06-1867, †15-09-1941) [Nummer 44]  44
Schriemer, Aukje (*08-06-1901, †13-11-1984) [Dochter van 43]  43,3
Schriemer, Baukje (*17-01-1894, †23-06-1957) [Dochter van 43]  43,1
Schriemer, Baukje (*17-11-1902, †25-02-1919) [Dochter van 44]  44,6
Schriemer, Elisa (*30-09-1910) [Zoon van 44]  44,8
Schriemer, Elisabeth (*14-11-1861, †01-05-1889) [Nummer 42]  42
Schriemer, Feike (*19-06-1898, †09-07-1898) [Zoon van 43]  43,2
Schriemer, Gepke (*27-12-1859, †19-05-1947) [Nummer 41]  41
Schriemer, Gosse (*21-08-1819, †08-11-1899) [Partner van 12]  12; 41; 42; 43; 44
Schriemer, Gosse (*20-07-1898, †16-08-1898) [Zoon van 44]  44,3
Schriemer, Gosse (*06-08-1899, †24-05-1977) [Zoon van 44]  44,4
Schriemer, Hendrik (*03-07-1864, †20-11-1952) [Nummer 43]  43
Schriemer, Hendrik Oenes (*±1775, †31-05-1843) [Schoonvader van 12]  12
Schriemer, NN NN (levenloos *15-09-1863) [Zoon van 12]  12,3
Schriemer, Riemke (*14-01-1892, †17-08-1892) [Dochter van 44]  44,1
Schriemer, Riemke (*03-05-1893, †31-05-1893) [Dochter van 44]  44,2
Schriemer, Rients (*15-09-1901) [Zoon van 44]  44,5
Schriemer, Ytje (*16-07-1905, †12-03-1979) [Dochter van 44]  44,7
Schuur, Hendrik ter (*15-09-1898, †01-09-1950) [Zoon van 64]  64,1
Schuur, Hendrik Fredriks ter (*19-07-1841, †22-04-1875) [Schoonvader van 64]  64
Schuur, Klaas ter (*13-06-1870, †04-12-1943) [Partner van 64]  64
Schuur, Klaas ter (*13-06-1902, †04-06-1956) [Zoon van 64]  64,3
Schuur, Klaas ter (*16-04-1910, †15-03-1911) [Zoon van 64]  64,5
Schuur, NN NN ter (levenloos *16-02-1901) [Zoon van 64]  64,2
Schuur, Wietske ter (*29-10-1906, †05-06-1951) [Dochter van 64]  64,4
Schuurman, Arend (*19-07-1922) [Partner van 154]  154
Schuurman, Herman (*27-06-1898, †24-01-2003) [Schoonvader van 154]  154
Sijnstra, Hielkje (*16-03-1894) [Schoonmoeder van 158]  158
Sinnema, Dieuwke Sippes (*17-03-1785, †10-06-1849) [Schoonmoeder van 15]  15
Sjaarda, Baukjen (*24-03-1848, †29-05-1923) [Nummer 50]  50
Sjaarda, Evertje (*16-05-1909, †13-07-1988) [Nummer 172]  172
Sjaarda, Pier (*31-12-1880, †31-08-1941) [Partner van 118]  118; 172; 173
Sjaarda, Pier Sjoerds (*28-11-1818, †10-07-1904) [Partner van 16]  16; 50
Sjaarda, Sjoerd (*25-02-1856, †28-12-1938) [Schoonvader van 118]  118
Sjaarda, Sjoerd Tjitses (*17-12-1786, †13-11-1826) [Schoonvader van 16]  16
Sjaarda, Uiltje (*04-11-1910) [Nummer 173]  173
Slof, Tollichie (*18-03-1880, †21-09-1968) [Schoonmoeder van 139]  139
Smidstra, Akke (*26-01-1864, †24-02-1932) [Partner van 43]  43
Smidstra, Feike (*30-07-1825, †30-05-1905) [Schoonvader van 43]  43
Smink, Annigje (*02-08-1846, †15-08-1888) [Schoonmoeder van 111]  111
Sneller, Edd. H. (*17-02-1904, †12-05-1985) [Schoonvader van 162]  162
Sneller, Louie (*06-04-1937, †29-08-2011) [Partner van 162]  162
Somers, Harriet (*18-07-1889, †08-05-1975) [Schoonmoeder van 178]  178
Spalink, Hendrikje (Henrietta) (*11-02-1873, †15-06-1949) [Schoonmoeder van 168]  168
Speerstra, Jan (*23-09-1878, †05-11-1950) [Partner van 91]  91
Speerstra, Pieter (*27-01-1914, †01-02-2004) [Zoon van 91]  91,1
Speerstra, Pieter Jans (*17-03-1842, †22-10-1906) [Schoonvader van 91]  91
Steenhuizen, Sjoerdtje Reinders (*07-09-1839, †13-05-1883) [Schoonmoeder van 91]  91
Stremlaar, Rients Bokkes (*18-03-1787, †11-06-1833) [Schoonvader van 19]  19
Stremler, Tiettje Rientses (*30-07-1823, †25-10-1905) [Partner van 19]  19
Timmenga, Jitske Ariens (*22-11-1816, †06-05-1879) [Schoonmoeder van 42]  42
Toering, Grietje (*16-12-1871, †04-03-1918) [Schoonmoeder van 156]  156
Tol, Jan van der (*29-01-1846, †01-05-1927) [Schoonvader van 108]  108
Tol, Jan (John J.) van der (*02-03-1901, †03-01-1971) [Zoon van 108]  108,1
Tol, Jarig van der (*04-04-1879, †07-07-1951) [Partner van 108]  108
Tol, Johannes van der (*17-12-1907, †14-05-1991) [Zoon van 108]  108,3
Tol, NN NN van der (levenloos *01-09-1905) [Zoon van 108]  108,2
Tolman, Jan Tjebbes (*?-08-1799, †02-04-1875) [Schoonvader van 13]  13
Tolman, Wietske (*03-11-1833, †24-06-1909) [Partner van 13]  13
Unen, Christina van (*08-11-1866, †13-12-1940) [Schoonmoeder van 125]  125
Vaartjes, Annigje (*18-08-1912, †10-06-1997) [Nummer 165]  165
Vaartjes, Antje (*28-08-1909, †10-01-1957) [Dochter van 111]  111,3
Vaartjes, Klaas (*11-11-1907) [Zoon van 111]  111,1
Vaartjes, Koert (*08-12-1882, †28-12-1971) [Partner van 111]  111; 165
Vaartjes, Symen (*25-10-1844, †26-12-1928) [Schoonvader van 111]  111
Vaartjes, Symen (*11-11-1907, †13-04-1908) [Zoon van 111]  111,2
Valk, Gosse van der (*03-02-1890, †15-05-1975) [Zoon van 41]  41,2
Valk, Klaas van der (*28-10-1862, †06-02-1942) [Partner van 41]  41
Valk, Marijke van der (*04-11-1892, †04-06-1893) [Dochter van 41]  41,3
Valk, Marijke van der (*25-03-1894) [Dochter van 41]  41,4
Valk, Taeke van der (*08-01-1889, †12-01-1889) [Zoon van 41]  41,1
Valk, Taeke van der (*03-10-1896, †13-04-1979) [Zoon van 41]  41,5
Valk, Taeke Klazes van der (*08-11-1834, †08-11-1907) [Schoonvader van 41]  41
Valkema, Janke (*02-02-1879, †15-03-1954) [Schoonmoeder van 172]  172
Veen, Baukje van der (*20-03-1897) [Dochter van 104]  104,2
Veen, Cornelis van der (*02-09-1892) [Zoon van 104]  104,1
Veen, Cornelis Sjoerds van der (*19-02-1842, †17-12-1921) [Schoonvader van 104]  104
Veen, Johannes van der (*04-04-1901) [Zoon van 104]  104,3
Veen, Rintje van der (*23-06-1867, †19-07-1954) [Partner van 104]  104
Veen, Rinze van der (*25-06-1907, †21-01-1988) [Zoon van 104]  104,4
Veenema, Annie [Dochter van 149]  149,2
Veenema, Anske (Oscar) (*27-01-1860, †16-03-1937) [Nummer 46]  46; 95; 96
Veenema, Baukje [Dochter van 149]  149,4
Veenema, Baukjen (*04-08-1829, †01-02-1910) [Nummer 12]  12; 41; 42; 43; 44
Veenema, Egbert (*16-09-1911) [Nummer 143]  143
Veenema, Elisabeth (*29-07-1906) [Nummer 141]  141
Veenema, Fokje (*25-01-1890) [Nummer 87]  87; 153
Veenema, Fokke (*11-12-1884, †19-04-1888) [Zoon van 40]  40,3
Veenema, Folkert Klazes (*26-07-1839, †10-10-1859) [Zoon van 7]  7,1
Veenema, Frans (*31-05-1912, †06-06-1912) [Zoon van 85]  85,1
Veenema, Frans (*30-09-1912, †13-02-1983) [Nummer 150]  150
Veenema, Frans (*05-03-1915, †30-06-1992) [Nummer 147]  147
Veenema, Frietsje (*14-04-1902, †24-06-1990) [Nummer 140]  140
Veenema, Geertje [Dochter van 149]  149,6
Veenema, Grietje (*07-12-1862, †06-03-1923) [Nummer 47]  47; 97; 98; 99
Veenema, Hendrik (Henry) (*02-06-1885, †26-10-1977) [Nummer 95]  95
Veenema, Hendrikje Folkerts (*27-11-1817, †12-06-1818) [Dochter van 3]  3,5
Veenema, Hottum (*25-07-1874, †20-08-1960) [Schoonvader van 139]  139
Veenema, Imkje (*18-10-1880, †30-04-1898) [Dochter van 40]  40,1
Veenema, Jan (*23-12-1892, †05-03-1893) [Zoon van 40]  40,6
Veenema, Jeen (*30-11-1908) [Nummer 142]  142
Veenema, Jeen Migchiels (*09-11-1835, †22-02-1884) [Schoonvader van 83]  83
Veenema, Jentje (*18-04-1904, †18-04-1912) [Zoon van 83]  83,2
Veenema, Jentje (*18-02-1916, †01-03-2006) [Nummer 144]  144
Veenema, Johannes (*14-07-1919, †10-01-1966) [Nummer 149]  149
Veenema, Klaas Folkerts (*02-09-1808, †05-03-1897) [Nummer 7]  7; 22; 23; 24; 25
Veenema, Martje [Dochter van 149]  149,7
Veenema, Martje (*05-08-1916) [Nummer 148]  148
Veenema, Michiel (*25-03-1873, †27-09-1954) [Partner van 83]  83; 140; 141; 142; 143; 144
Veenema, Oeds (*01-11-1913) [Nummer 146]  146
Veenema, Sieger [Zoon van 149]  149,1
Veenema, Sieger (*21-09-1882, †01-04-1973) [Nummer 85]  85; 146; 147; 148; 149
Veenema, Sijmen [Zoon van 149]  149,8
Veenema, Sikke [Zoon van 149]  149,5
Veenema, Sjoukje [Dochter van 149]  149,3
Veenema, Wijke (*21-05-1881, †04-04-1942) [Schoonmoeder van 145]  145
Veenema, Zwaantje (*18-07-1909) [Partner van 139]  139
Velden, Jenke Roels van (*?-10-1810, †25-05-1881) [Schoonmoeder van 28]  28
Veldstra, Foppe (*?-09-1955, †15-01-1956) [Zoon van 175]  175,1
Veldstra, Jetze (*10-07-1886, †17-01-1945) [Schoonvader van 175]  175
Veldstra, Lute (*13-12-1920, †25-03-1983) [Partner van 175]  175
Venema, Aaltje (*05-01-1894) [Nummer 88]  88; 154; 155
Venema, Aaltje Hendriks (*18-08-1880, †26-12-1905) [Dochter van 14]  14,7
Venema, Angelina (*17-01-1924, †30-04-1967) [Dochter van 133]  133,1
Venema, Anna (*27-01-1870, †25-03-1963) [Nummer 57]  57
Venema, Anne (*07-10-1840, †06-05-1845) [Zoon van 5]  5,9
Venema, Anne (*06-01-1864, †21-10-1933) [Zoon van 17]  17,5
Venema, Annigje (*±1923) [Nummer 158]  158
Venema, Anske Hendriks (*06-05-1790, †04-08-1868) [Nummer 4]  4; 12; 13; 14
Venema, Anske Lolkes (*22-01-1864, †27-02-1872) [Dochter van 13]  13,3
Venema, Antje (*20-09-1850, †30-06-1928) [Nummer 25]  25; 78; 79; 80; 81
Venema, Antje (*17-07-1862, †04-04-1863) [Dochter van 17]  17,4
Venema, Antje (*12-06-1892, †29-09-1975) [Nummer 116]  116
Venema, Antje (*23-12-1892, †05-05-1944) [Nummer 119]  119
Venema, Antje (*06-11-1908, †17-05-1945) [Nummer 164]  164
Venema, Antje (*02-12-1915) [Nummer 138]  138
Venema, Antje (*03-08-1916, †?-04-1994) [Nummer 167]  167
Venema, Antje Folkerts (*24-10-1810, †<10-12-1812) [Dochter van 3]  3,2
Venema, Antje Folkerts (*10-12-1812, †16-04-1895) [Nummer 8]  8; 26; 27; 28; 29; 30
Venema, Arentje (*29-11-1828, †20-03-1851) [Dochter van 3]  3,9
Venema, Bauke (*29-07-1835, †07-07-1852) [Zoon van 5]  5,7
Venema, Bauke (*19-02-1883, †10-04-1957) [Zoon van 18]  18,9
Venema, Bauke (Bouke) (*23-06-1885, †20-10-1982) [Nummer 113]  113
Venema, Baukje (*15-02-1865, †15-04-1937) [Nummer 55]  55; 126; 127; 128; 129
Venema, Baukje Hendriks (*26-02-1845, †26-01-1890) [Nummer 49]  49; 104; 105; 106; 107; 108; 109
Venema, Baukje Hendriks (*18-07-1874, †10-12-1898) [Dochter van 14]  14,4
Venema, Baukjen Klazes (*20-06-1824, †11-04-1852) [Nummer 16]  16; 50
Venema, Benard Siebolt (*27-06-1917, †09-02-2013) [Nummer 177]  177
Venema, Berend Foppes (*20-12-1865, †19-01-1908) [Nummer 54]  54; 123; 124; 125
Venema, Della C. (*1890, †19-07-1921) [Nummer 96]  96; 159; 160
Venema, Dieuwke Hendriks (*24-10-1847, †16-07-1848) [Dochter van 15]  15,2
Venema, Donald A. [Zoon van 113]  113,2
Venema, Dutje Hendriks (*16-11-1877, †24-01-1890) [Dochter van 14]  14,6
Venema, Eelkjen Klazes (*14-06-1841, †02-09-1876) [Nummer 22]  22; 62; 63; 64; 65; 66
Venema, Elisabeth Lolkes (*07-04-1867, †14-06-1867) [Dochter van 13]  13,4
Venema, Emma (*28-09-1907, †13-07-1994) [Dochter van 95]  95,1
Venema, Fokke Folkerts (*21-10-1824, †14-02-1857) [Nummer 11]  11; 40
Venema, Folkert (*15-11-1851, †13-01-1867) [Zoon van 11]  11,1
Venema, Folkert Klazes (*04-12-1778, †19-11-1848) [Nummer 3]  3; 7; 8; 9; 10; 11
Venema, Foppe (*07-12-1879, †29-09-1945) [Nummer 110]  110; 163; 164
Venema, Foppe (*15-07-1897, †06-02-1962) [Nummer 121]  121; 175
Venema, Foppe (*04-05-1914) [Zoon van 61]  61,2
Venema, Foppe Klazes (*16-09-1829, †08-12-1925) [Nummer 17]  17; 51; 52; 53; 54
Venema, Frans Fokkes (*19-08-1853, †17-02-1941) [Nummer 40]  40; 85; 86; 87; 88; 89
Venema, Frederick Thomas (Fred) (*23-08-1888, †07-10-1974) [Nummer 114]  114
Venema, Geert (*04-11-1888, †06-03-1890) [Zoon van 51]  51,5
Venema, Geertje (*30-09-1886, †30-10-1979) [Dochter van 52]  52,2
Venema, Geertje (*30-11-1888, †16-11-1910) [Nummer 118]  118; 172; 173
Venema, Geertje (Gertrude) (*27-02-1895, †1934) [Nummer 124]  124; 179
Venema, Geertje (*01-06-1921, †25-08-2005) [Nummer 157]  157
Venema, Gerardus Jacobus (*31-08-1894) [Zoon van 52]  52,6
Venema, Gerben (*09-10-1898) [Zoon van 58]  58,2
Venema, Grietje (*26-02-1861, †13-01-1945) [Nummer 45]  45; 90; 91; 92; 93; 94
Venema, Grietje (*08-01-1913) [Nummer 166]  166
Venema, Hendrik Anskes (*16-05-1835, †15-04-1901) [Nummer 14]  14; 46; 47; 48
Venema, Hendrik Klazes (*12-11-1758, †16-06-1848) [Nummer 2]  2; 4; 5; 6
Venema, Hendrik Klazes (*17-09-1819, †20-09-1850) [Nummer 15]  15; 49
Venema, Hendrikjen Folkerts (*05-08-1822, †19-08-1903) [Nummer 10]  10; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39
Venema, Hitlje (*10-06-1933) [Zoon van 121]  121,4
Venema, Ida (*19-08-1866, †27-04-1891) [Dochter van 18]  18,2
Venema, Ida (*25-09-1893, †?-08-1981) [Dochter van 46]  46,3
Venema, Ida Geertje (*10-03-1902, †04-09-1996) [Nummer 134]  134
Venema, Imkje (Immie) (*21-10-1928, †29-05-2018) [Nummer 152]  152
Venema, Imkjen (*30-09-1843, †26-06-1914) [Nummer 23]  23; 67; 68; 69; 70; 71; 72
Venema, Jacobjen (*20-12-1846, †06-07-1906) [Nummer 24]  24; 73; 74; 75; 76; 77
Venema, Jan [Zoon van 180]  180,1
Venema, Jan (*16-07-1838, †03-08-1916) [Nummer 18]  18; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61
Venema, Jan (*14-09-1882, †11-09-1885) [Zoon van 51]  51,2
Venema, Jan (*27-01-1886, †31-05-1946) [Nummer 112]  112; 166; 167
Venema, Jan (*27-04-1897, †13-12-1953) [Nummer 133]  133; 180
Venema, Jan (*25-11-1908, †15-08-2000) [Nummer 137]  137; 181
Venema, Jantje Folkerts (*01-08-1815, †26-10-1855) [Nummer 9]  9; 31; 32
Venema, Jelle (*11-08-1928, †10-09-2019) [Zoon van 121]  121,3
Venema, Jochem (*14-09-1819, †29-05-1848) [Zoon van 3]  3,6
Venema, Jochum (*07-08-1855, †25-01-1867) [Zoon van 11]  11,3
Venema, Jogchum (*05-11-1897, †26-12-1990) [Nummer 89]  89; 156; 157; 158
Venema, Johannes (*29-08-1887, †31-08-1964) [Nummer 86]  86; 150; 151; 152
Venema, Klaas (*03-03-1855, †07-04-1890) [Nummer 51]  51; 110; 111; 112
Venema, Klaas (*26-11-1871, †08-06-1941) [Nummer 58]  58; 133; 134
Venema, Klaas (*20-10-1914, †15-08-1923) [Zoon van 112]  112,2
Venema, Klaas (*08-04-1925) [Nummer 180]  180
Venema, Klaas Foppe (*20-08-1912, †06-01-1931) [Zoon van 110]  110,3
Venema, Klaas Hendriks (*08-10-1792, †03-06-1858) [Nummer 5]  5; 15; 16; 17; 18
Venema, Lolke Anskes (*07-03-1832, †18-03-1896) [Nummer 13]  13; 45
Venema, Lolke Klazes (*26-05-1832, †19-03-1857) [Dochter van 5]  5,6
Venema, Lolkje (*05-03-1868, †11-01-1941) [Nummer 56]  56; 130; 131; 132
Venema, Maria (Marie) (*14-04-1925, †14-05-2016) [Nummer 175]  175
Venema, NN NN (levenloos *24-05-1859) [Zoon van 13]  13,1
Venema, NN NN (levenloos *17-07-1873) [Dochter van 14]  14,3
Venema, Pierkje (*23-10-1895, †05-05-1957) [Nummer 120]  120; 174
Venema, Rienk (*05-01-1880, †15-08-1961) [Nummer 61]  61; 137; 138
Venema, Rienk (*23-04-1948) [Nummer 181]  181
Venema, Romelia (*12-08-1906, †28-10-1996) [Nummer 163]  163
Venema, Sara Hendriks (Sarah Jeanette) (*18-07-1874, †15-01-1968) [Nummer 48]  48; 100; 101; 102; 103
Venema, Siebrigje (*19-01-1884, †23-01-1960) [Nummer 111]  111; 165
Venema, Sietske (Sadie) (*23-05-1890, †16-12-1977) [Nummer 115]  115; 168
Venema, Sjoerdtje (*08-07-1900, †30-07-1901) [Dochter van 48]  48,1
Venema, Sybolt (*05-06-1893, †15-09-1989) [Nummer 123]  123; 177; 178
Venema, Teeke (Taeke) (*19-02-1859, †16-03-1936) [Nummer 52]  52; 113; 114; 115; 116
Venema, Thomas [Zoon van 113]  113,1
Venema, Tietje (*22-07-1896) [Nummer 125]  125
Venema, Tjitske (*31-05-1886, †19-11-1965) [Nummer 117]  117; 169; 170; 171
Venema, Trientje (*15-03-1900, †24-10-1949) [Nummer 122]  122; 176
Venema, Trijntje (*09-05-1874, †16-11-1965) [Nummer 59]  59; 135; 136
Venema, Trijntje (*±1916) [Nummer 151]  151
Venema, Trijntje (Tine) (*11-04-1927) [Dochter van 121]  121,2
Venema, Uiltje (*14-01-1822, †11-12-1824) [Zoon van 5]  5,2
Venema, Uiltje (*08-05-1827, †12-09-1846) [Zoon van 5]  5,4
Venema, Uiltje (*09-01-1861, †27-01-1933) [Nummer 53]  53; 117; 118; 119; 120; 121; 122
Venema, William Gerald (*08-01-1922, †02-06-2013) [Nummer 178]  178
Venema, Ytje (*±1919) [Nummer 156]  156
Venema, Zuster Hendriks (*25-11-1799, †05-06-1843) [Nummer 6]  6; 19; 20; 21
Venema, Zwaantje (*18-06-1876, †20-11-1961) [Nummer 60]  60
Vermeulen, Berend (*17-08-1920) [Zoon van 125]  125,2
Vermeulen, Christina (*07-05-1935, †12-05-1935) [Dochter van 125]  125,4
Vermeulen, Eelkje Ygrams (*16-11-1816, †29-09-1896) [Schoonmoeder van 45]  45
Vermeulen, Geertje Wiepkjen (*07-05-1935, †08-05-1935) [Dochter van 125]  125,3
Vermeulen, Johannes (*12-02-1869, †15-06-1949) [Schoonvader van 125]  125
Vermeulen, Johannes (*02-06-1897) [Partner van 125]  125
Vermeulen, Johannes (*23-05-1918) [Zoon van 125]  125,1
Vierstra, Jelle Hendriks (*03-03-1807, †18-05-1852) [Schoonvader van 20]  20
Vierstra, Pietje Jelles (*10-07-1831, †17-07-1907) [Partner van 20]  20
Vijgeboom, Maria Elizabeth (*17-09-1843, †17-10-1927) [Schoonmoeder van 59]  59
Visser, Antje Symens (*16-11-1795, †21-01-1833) [Schoonmoeder van 21]  21
Visser, Evert Annes (*21-03-1814, †17-06-1885) [Schoonvader van 24]  24
Visser, Hendrik (*04-04-1846, †12-02-1922) [Partner van 24]  24; 77
Visser, Hiltje Harmens (*02-08-1816, †19-06-1895) [Schoonmoeder van 24]  24
Visser, Janke (*11-10-1889) [Nummer 77]  77
Visser, Klaas (*05-02-1915) [Partner van 138]  138
Visser, Minke (*21-02-1922, †09-05-2006) [Partner van 179]  179
Visser, Ruurd Govert (*17-01-1886) [Schoonvader van 138]  138
Visser, Willem (*19-05-1894, †10-02-1967) [Schoonvader van 179]  179
Vlaskamp, Aalbert (*04-08-1851, †27-02-1929) [Schoonvader van 59]  59
Vlaskamp, Hermanus (*11-06-1877, †17-08-1955) [Partner van 59]  59; 135; 136
Vlaskamp, Ida Geertruida (*14-03-1909, †27-07-1943) [Nummer 136]  136
Vlaskamp, Maria Elisabeth (*15-07-1904, †04-01-1991) [Nummer 135]  135
Vleeshouwer, Antje (*24-09-1903) [Dochter van 38]  38,7
Vleeshouwer, Henderica (*06-05-1895) [Dochter van 38]  38,3
Vleeshouwer, Jacobus (*17-08-1898, †20-06-1950) [Zoon van 38]  38,5
Vleeshouwer, Jentje Klazes (*22-05-1869, †01-06-1933) [Partner van 38]  38
Vleeshouwer, Klaas (*21-03-1893, †12-11-1946) [Zoon van 38]  38,2
Vleeshouwer, Klaas Oenes (*30-01-1843, †10-04-1929) [Schoonvader van 38]  38
Vleeshouwer, Maria (*16-11-1905) [Dochter van 38]  38,8
Vleeshouwer, Oene (*04-08-1900) [Zoon van 38]  38,6
Vleeshouwer, Tietje (*25-04-1897) [Dochter van 38]  38,4
Vliet, Frans Heins van der (*29-01-1797, †22-02-1866) [Schoonvader van 11]  11
Vliet, Hendrikje van der (*14-02-1890, †10-10-1966) [Partner van 86]  86; 150; 151; 152
Vliet, Imkjen Franses van der (*07-12-1828, †23-12-1916) [Partner van 11]  11; 40
Vliet, Marten van der (*01-10-1860, †10-02-1924) [Schoonvader van 86]  86
Vlietstra, Jan (*20-08-1908, †24-11-1965) [Partner van 164]  164
Vlietstra, Murk (*15-12-1868, †27-05-1944) [Schoonvader van 164]  164
Vos, Froukje de (*12-12-1916, †30-09-2000) [Partner van 147]  147
Vos, Margje (*06-03-1881, †11-02-1944) [Partner van 106]  106
Vos, Oeds Gerrits de (*05-09-1888, †13-07-1977) [Schoonvader van 147]  147
Vos, Reinder Jogchums (*02-01-1849, †14-08-1891) [Schoonvader van 106]  106
Vos, Rinskje Reinders de (*26-02-1840, †15-10-1874) [Schoonmoeder van 104]  104
Vries, Abele de (*17-03-1875, †19-12-1940) [Partner van 75]  75
Vries, Baukjen Anskes de (*19-11-1764, †23-01-1803) [Partner van 2]  2; 4; 5; 6
Vries, Fettje de (*20-02-1862, †20-05-1951) [Schoonmoeder van 71]  71
Vries, Geeske Hanzes de (*15-05-1842, †24-12-1936) [Schoonmoeder van 65]  65
Vries, Gosse de (*27-08-1901, †17-11-1914) [Zoon van 75]  75,1
Vries, Gosse Ebeles de (*18-09-1829, †25-09-1911) [Schoonvader van 75]  75
Vries, Hendrik de (*09-09-1854, †20-05-1902) [Schoonvader van 76]  76
Vries, Jacobjen de (*25-11-1904) [Dochter van 75]  75,3
Vries, Jan de (*30-11-1908, †23-02-1961) [Zoon van 75]  75,4
Vries, Jantje de (*24-06-1885, †02-09-1952) [Partner van 76]  76
Vries, Jitske de (*01-08-1888, †13-11-1970) [Schoonmoeder van 175]  175
Vries, Johannes de (*08-05-1896, †07-09-1987) [Schoonvader van 180]  180
Vries, Klaaske de (*10-08-1849, †11-03-1930) [Schoonmoeder van 69]  69
Vries, Lammert de (*03-10-1910) [Zoon van 75]  75,5
Vries, Leentje Sikkes de (*±1762, †20-12-1846) [Schoonmoeder van 4]  4
Vries, Maria Catharina de (*06-06-1924) [Partner van 180]  180
Vries, Sijke de (*16-06-1903, †25-01-1949) [Dochter van 75]  75,2
Vries, Sjoukje Alberts de (*19-03-1840, †02-11-1918) [Schoonmoeder van 30]  30
Vries, Teedske Tjibbes (Taetske) de (*?-11-1793, †26-02-1875) [Schoonmoeder van 10]  10
Vries, Ytje Rienks (Ida) de (*?-08-1808, †24-10-1853) [Schoonmoeder van 18]  18
Wagt, Aaltje de (*02-08-1821, †24-04-1877) [Schoonmoeder van 40]  40
Wagt, Minke de (*27-04-1821, †01-07-1882) [Schoonmoeder van 32]  32
Wallinga, Hiltje Brugts van (*19-08-1891, †25-12-1976) [Schoonmoeder van 147]  147
Waringa, Antje (*08-07-1907, †26-11-2005) [Dochter van 80]  80,2
Waringa, Bernardus (*18-02-1850, †19-04-1929) [Schoonvader van 80]  80
Waringa, Bernardus (*04-06-1905) [Zoon van 80]  80,1
Waringa, Hyltje (*16-01-1879, †28-08-1963) [Partner van 80]  80
Waringa, Jan (*16-02-1910, †29-07-1991) [Zoon van 80]  80,3
Waringa, Jelle (*29-06-1913, †10-11-1987) [Zoon van 80]  80,4
Waringa, Wytze (*16-09-1916, †07-12-2008) [Zoon van 80]  80,5
Watson, June Lilian (*05-06-1925, †16-06-2008) [Partner van 177]  177
Weiland, Baeke (*04-08-1901, †28-03-1980) [Dochter van 67]  67,4
Weiland, Eelkje (*13-04-1879, †13-01-1960) [Nummer 70]  70
Weiland, Evert Syberens (*03-09-1804, †21-09-1868) [Schoonvader van 26] [Schoonvader van 30]  26; 30
Weiland, Fetje (*27-09-1912) [Dochter van 71]  71,1
Weiland, Gerben (*15-12-1885, †21-03-1970) [Nummer 72]  72
Weiland, Grietje (*27-01-1870, †06-10-1940) [Nummer 68]  68
Weiland, Grietje (*17-02-1899) [Dochter van 67]  67,3
Weiland, Grietje Jans (*23-12-1874, †08-11-1951) [Nummer 79]  79
Weiland, Imkjen (*21-01-1896) [Dochter van 67]  67,1
Weiland, Jan (*17-02-1846, †07-09-1882) [Partner van 25]  25; 78; 79; 80; 81
Weiland, Jan (*08-10-1904, †01-02-1933) [Zoon van 78]  78,2
Weiland, Johanna (*28-03-1872, †06-01-1874) [Dochter van 23]  23,3
Weiland, Johanna (*09-12-1876, †28-05-1961) [Nummer 69]  69
Weiland, Johanna (*30-12-1876, †25-06-1935) [Nummer 80]  80
Weiland, Klaas (*08-07-1882, †22-04-1960) [Nummer 71]  71
Weiland, Klaas Kornelis (*22-06-1874, †26-07-1880) [Zoon van 23]  23,4
Weiland, Klaske (*02-05-1879, †18-01-1966) [Nummer 81]  81
Weiland, Kornelis (*15-10-1840, †06-01-1935) [Partner van 23]  23; 67; 68; 69; 70; 71; 72
Weiland, NN NN (levenloos *02-01-1903) [Zoon van 78]  78,1
Weiland, Sjoerdje (*31-12-1896) [Dochter van 67]  67,2
Weiland, Symen (*25-02-1908, †17-11-1988) [Dochter van 78]  78,3
Weiland, Trijntje Everts (*14-04-1838, †26-07-1906) [Partner van 26] [Partner van 30]  26; 30
Weiland, Wietze (*12-03-1868, †29-05-1908) [Nummer 67]  67
Weiland, Wytze Egberts (Wietse) (*18-06-1807, †23-07-1884) [Schoonvader van 23] [Schoonvader van 25]  23; 25
Weiland, Wytze Jans (*02-05-1873, †23-02-1913) [Nummer 78]  78
Werkman, Hiltje (*05-01-1890, †26-05-1972) [Partner van 72]  72
Werkman, Hylke Aalberts (*24-03-1861, †18-12-1943) [Schoonvader van 72]  72
Werkman, Janke (*15-03-1877, †19-05-1971) [Schoonmoeder van 148]  148
Westerdijk, Geert (*01-12-1875, †23-11-1946) [Schoonvader van 127]  127
Westerdijk, Pierkje (*15-12-1902, †18-03-1979) [Partner van 127]  127
Westra, Rigtje Pieters (*19-02-1841, †28-04-1928) [Schoonmoeder van 79]  79
Wiegersma, Anna (*06-06-1896, †13-02-1972) [Partner van 89]  89; 156; 157; 158
Wiegersma, Jan (*15-04-1859, †12-01-1938) [Schoonvader van 89]  89
Wiersma, Baukjen Uiltjes (*06-03-1800, †09-04-1887) [Partner van 5]  5; 15; 16; 17; 18
Wiersma, Elisabeth Gerardus (*09-11-1855, †31-01-1940) [Schoonmoeder van 123]  123
Wiersma, Klaas Atzes (*?-07-1801, †23-01-1842) [Schoonvader van 17]  17
Wiersma, Rinkjen (*20-08-1828, †12-03-1893) [Partner van 17]  17
Wiersma, Uilkje Pieters (Uiltje) (*?-02-1764, †17-04-1851) [Schoonvader van 5]  5
Wijngaarden, Gerkje (*17-09-1843, †08-01-1912) [Schoonmoeder van 109]  109
Wijnja, Riemke Kornelis (*13-04-1831, †06-02-1919) [Schoonmoeder van 44]  44
Wijnstra, Baukje (*18-02-1885, †29-01-1967) [Dochter van 42]  42,1
Wijnstra, Folkert (*05-10-1886, †26-06-1913) [Zoon van 42]  42,2
Wijnstra, Folkert Alles (*07-03-1817, †04-09-1861) [Schoonvader van 42]  42
Wijnstra, Jitske (*28-02-1889, †17-05-1889) [Dochter van 42]  42,3
Wijnstra, Tjeerd (*05-03-1853, †01-07-1945) [Partner van 42]  42
Wildschut, Sibbeltje (*03-12-1833, †24-05-1901) [Schoonmoeder van 55]  55
Wit, Jeltje Roelofs de (*23-04-1826, †21-10-1914) [Schoonmoeder van 66]  66
Witteveen, Grietje (*26-12-1906) [Dochter van 69]  69,3
Witteveen, Hans Wybes (*25-06-1843, †22-03-1926) [Schoonvader van 69]  69
Witteveen, Johanna (*04-05-1921, †08-12-1996) [Dochter van 69]  69,5
Witteveen, Klaaske (*11-08-1905) [Dochter van 69]  69,2
Witteveen, NN NN (levenloos *28-11-1914) [Zoon van 69]  69,4
Witteveen, Wybe (*06-01-1874, †25-12-1939) [Partner van 69]  69
Witteveen, Ymkje (*06-03-1904, †15-11-1995) [Dochter van 69]  69,1
Wouda, Trijntje (*24-09-1855, †10-05-1931) [Schoonmoeder van 87]  87
Woudstra, Geertje Lolkes (*07-07-1836, †24-12-1928) [Schoonmoeder van 68]  68
Woudstra, Lieuwkje (*10-04-1881, †21-09-1954) [Partner van 110]  110; 163; 164
Woudstra, Sjouke Gerbens (*05-04-1833, †02-06-1925) [Schoonvader van 110]  110
Wouters, Catharina Wilhelmina (*14-07-1902) [Schoonmoeder van 180]  180
Wuite, Roelof Alberts (*02-11-1867, †16-10-1954) [Partner van 84]  84; 145
Wuite, Siebrigje (*23-02-1905, †09-10-1947) [Nummer 145]  145
Ybema, Grietje Sjoerds (*21-12-1794, †27-10-1867) [Schoonmoeder van 13]  13
Zandbergen, Jackle van (*29-01-1854, †20-12-1943) [Schoonvader van 112]  112
Zandbergen, Ybeltje van (*15-07-1884, †02-02-1967) [Partner van 112]  112; 166; 167
Zandstra, Roelofke (*14-08-1895, †12-02-1984) [Schoonmoeder van 155]  155
Zandstra, Sjoukje Meints (*19-12-1852, †15-06-1889) [Schoonmoeder van 106]  106
Zandstra, Tietje Ulbes (*24-04-1839, †24-07-1928) [Schoonmoeder van 54]  54
Zee, Bartholomeus van der (*04-12-1884, †13-03-1934) [Schoonvader van 145]  145
Zee, Eelkje van der (*28-03-1892, †20-08-1971) [Nummer 92]  92
Zee, Franke van der (*06-10-1859, †22-07-1935) [Partner van 45]  45; 90; 91; 92; 93; 94
Zee, Franke van der (*21-10-1915, †24-09-1996) [Zoon van 90]  90,2
Zee, Grietje van der (*24-06-1912, †04-06-1921) [Dochter van 90]  90,1
Zee, Hitje Frankes van der (*19-09-1889) [Nummer 91]  91
Zee, Klaas van der (*18-12-1924) [Zoon van 90]  90,3
Zee, Korneliske Franken van der (*29-03-1899, †17-12-1976) [Nummer 94]  94
Zee, Luitzen van der (*16-05-1909, †14-10-1990) [Partner van 145]  145
Zee, Pieke van der (*12-07-1893) [Schoonvader van 170]  170
Zee, Sietze Frankes van der (*23-01-1885, †21-10-1955) [Nummer 90]  90
Zee, Sytze Cornelis van der (*08-07-1817, †08-07-1896) [Schoonvader van 45]  45
Zee, Wietske Frankes van der (*23-07-1895) [Nummer 93]  93
Zee, Wopke van der (*25-12-1919, †21-07-1979) [Partner van 170]  170
Zijlstra, Harmen Popkes (*31-10-1870, †08-03-1944) [Partner van 48]  48; 100; 101; 102; 103
Zijlstra, Maria Wabes (*04-04-1868, †26-12-1961) [Partner van 53]  53; 121
Zijlstra, Sharon Emily (*16-01-1946, †07-03-2019) [Dochter van 102]  102,3
Zijlstra, Wabe Idzes (*16-03-1834, †18-10-1926) [Schoonvader van 53]  53
Zilka, Lucia Susanne [Schoonmoeder van 142]  142
Zipp, Luise Katharine [Schoonmoeder van 97]  97
Zstra, Elizabeth (Betty) (*17-07-1942, †02-01-2022) [Dochter van 102]  102,1
Zwart, Anne Jans (*07-03-1839, †16-02-1918) [Schoonvader van 68]  68
Zwart, Geert (*20-05-1898, †02-07-1961) [Zoon van 68]  68,2
Zwart, Imkje (*28-03-1900, †21-01-1904) [Dochter van 68]  68,3
Zwart, Joukje (*28-04-1902, †25-04-1987) [Dochter van 68]  68,4
Zwart, Kornelis (*23-10-1896) [Zoon van 68]  68,1
Zwart, Taeke (*27-02-1864, †11-11-1944) [Partner van 68]  68
Zwerver, Jetske Pieters (*21-11-1842, †23-03-1921) [Partner van 27]  27
Zwerver, Pieter Jacobs (*05-12-1818, †06-06-1884) [Schoonvader van 27]  27
Zwol, Freerk van (*26-07-1872, †12-07-1900) [Zoon van 31]  31,5
Zwol, Freerk Johannes van (*19-10-1800, †23-02-1867) [Schoonvader van 31]  31
Zwol, Freerk Johannes van (*03-11-1863, †06-05-1865) [Zoon van 31]  31,1
Zwol, Jantje Johannes van (*19-02-1870, †29-04-1911) [Nummer 84]  84; 145
Zwol, Johannes Freerks van (*06-01-1836, †03-05-1918) [Partner van 31]  31; 84
Zwol, Klaas van (*04-05-1881, †02-01-1890) [Zoon van 31]  31,9
Zwol, Minke van (*20-07-1875, †15-10-1890) [Dochter van 31]  31,6
Zwol, NN NN van (levenloos *04-02-1866) [Zoon van 31]  31,2
Zwol, Roelofjen Harmens van (*07-11-1797, †03-12-1857) [Schoonmoeder van 11]  11
Zwol, Siebrigjen van (*03-01-1867, †14-04-1893) [Dochter van 31]  31,3
Zwol, Willem van (*03-09-1878, †08-01-1890) [Zoon van 31]  31,8
Zwol, Willem Johannes van (*12-08-1877, †14-08-1877) [Zoon van 31]  31,7
Zwolle, Janke Jentjes van (*29-05-1801, †08-07-1850) [Schoonmoeder van 33]  33
Zylstra, Fred Stewart (*24-12-1915, †05-10-2002) [Nummer 103]  103
Zylstra, Herman Paul (*1944, †2009) [Zoon van 102]  102,2
Zylstra, Peter H. (*08-04-1910, †?-10-1967) [Nummer 102]  102
Zylstra, Rena (*24-01-1909, †03-02-1987) [Nummer 101]  101
Zylstra, Trazy (*19-01-1908, †31-10-1998) [Nummer 100]  100; 161; 162
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 10:12:24 door A. Stomphorst