Overige Parentelen

Venema
Jan Durcks 1730 - Jancke Zytzes - Surhuisterveen

Parenteel van Jan Durcks

Parenteel van Jan Durcks

1 Jan Durcks is geboren omstreeks 1730 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op donderdag 19 januari 1758. Jan is overleden op maandag 23 juli 1764 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), ongeveer 34 jaar oud. Jan trouwde met Janke Sytzes. Janke is geboren omstreeks 1733 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Sytze Alderts en Willemke Simons. Zij is gedoopt op donderdag 19 januari 1758. Janke is overleden op maandag 1 januari 1816 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1816.
Kinderen van Jan en Janke:
1 Wypkje Jans (Wubkjen) Venema, geboren omstreeks 1759 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Volgt 2.
2 Durk Jans Venema, geboren omstreeks 1761 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ). Volgt 3.
2 Wypkje Jans (Wubkjen) Venema is geboren omstreeks 1759 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Durcks (zie 1) en Janke Sytzes. Wubkjen is overleden op maandag 2 april 1827 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1827. Wubkjen:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zondag 4 januari 1778 in Murmerwoude ( Dantumadeel ) met Wybren Fokkes van der Meulen, ongeveer 23 jaar oud. Wybren is geboren omstreeks 1755 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Fokke Jelles en Beertje Harkes. Hij is gedoopt op zaterdag 1 mei 1779 in Dantumawoude. Wybren is overleden op maandag 15 november 1802 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), ongeveer 47 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op zondag 24 mei 1807 in Dantumawoude ( Dantumadeel ) met Freerk Ydes van der Herberg, 58 jaar oud. Freerk is geboren in april 1749 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Yde van der Freerks en Sieuwke Jelkes Braaksma. Hij is gedoopt op dinsdag 8 april 1749. Freerk is overleden op donderdag 5 oktober 1826 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1826.
Beroep:
Kastelein
Kinderen van Wubkjen en Wybren:
1 Fokke Wybrens van der Feenstra, geboren in juni 1778 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 4.
2 Jan Wybrens van der Meulen, geboren omstreeks 1782 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 5.
3 Bjettje Wybrens van der Meulen, geboren in april 1786 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 6.
4 Fokke Wybrens Veenstra, geboren in juni 1788 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 7.
5 Janke Wiebrens van der Meulen, geboren in februari 1791 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 8.
6 Jelle Wybrens van der Meulen, geboren op vrijdag 25 mei 1792 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 9.
7 Sytske Wybrens van der Meulen, geboren omstreeks 1795 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 10.
8 Harke Wybrens van der Meulen, geboren op maandag 5 mei 1800 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 11.
3 Durk Jans Venema is geboren omstreeks 1761 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Durcks (zie 1) en Janke Sytzes. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1813 in Dantumawoude. Durk is overleden op zondag 6 januari 1839 in Driesum ( Dantumadeel ), ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1839.
Beroep:
dagloner
Durk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 13 mei 1787 in Driesum ( Dantumadeel ) met Antje Sybes Faber, 19 jaar oud. Antje is geboren in oktober 1767 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Sybe Gerbens Faber en Baukjen Thomas. Zij is gedoopt op zondag 4 oktober 1767. Antje is overleden op maandag 26 april 1847 in Driesum ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1847.
Kinderen van Durk en Antje:
1 Jan Durks Venema, geboren op woensdag 16 juni 1790 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 12.
2 Sybe Dirks Venema, geboren in augustus 1792 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 13.
3 Albert Durks Venema, geboren op zondag 1 juli 1798 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 14.
4 Gerben Dirks Fenema, geboren op donderdag 11 februari 1802 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ). Hij is gedoopt op woensdag 3 maart 1802. Gerben is overleden op zaterdag 5 juli 1823 in Hiaure ( Westdongeradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1823. Gerben bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
5 Bouke Dirks Venema, geboren op maandag 16 juni 1806 in Driesum ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1806. Bouke is overleden op vrijdag 29 november 1833 in Maastricht, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1833. Bouke bleef ongehuwd.
4 Fokke Wybrens van der Feenstra is geboren in juni 1778 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Hij is gedoopt op dinsdag 2 juni 1778. Fokke is overleden op donderdag 6 oktober 1853 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1853. Fokke trouwde, 30 jaar oud, op zondag 21 mei 1809 in Dantumawoude ( Dantumadeel ) met Iskjen Idskes (Ynskje) Haalsma, 30 jaar oud. Ynskje is geboren op dinsdag 2 juni 1778 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Jippes Haalstra en Dieuwke Andries. Zij is gedoopt op zondag 28 juni 1778. Ynskje is overleden op woensdag 6 april 1853 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1853.
Kinderen van Fokke en Ynskje:
1 Wipkje Fokkes van der Veenstra, geboren in januari 1810 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op dinsdag 2 januari 1810. Wipkje is overleden vóór zaterdag 2 januari 1813 in Wouterswoude, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Dieuwke Fokkes van der Feenstra, geboren op zondag 27 januari 1811 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Dieuwke is overleden op zaterdag 23 april 1892 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1892.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke is op 5 januari 1833 in Achtkarspelen gehuwd met Jan Edzes de Haan
3 Wipkjen Fokkes van der Veenstra, geboren op zaterdag 2 januari 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1813. Wipkjen is overleden op zondag 5 juli 1885 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1885.
Notitie bij Wipkjen: Wipkjen is op 14 april 1832 in Achtkarspelen gehuwd met Taeke Alberts Alma
4 Wybren Fokkes van der Veenstra, geboren op dinsdag 31 december 1816 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1816. Wybren is overleden op donderdag 9 augustus 1883 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1883.
Notitie bij Wybren: Wybren is op 20 februari 1843 in Achtkarspelen gehuwd met Tjitske Fokkes Hamstra
5 Syke Fokkes van der Feenstra, geboren op donderdag 15 november 1821 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1821. Syke is overleden op dinsdag 27 maart 1900 in Achtkarspelen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1900.
Notitie bij Syke: Sijke is op 27 maart 1848 in Achtkarspelen gehuwd met Wybe Freerks Weenings
5 Jan Wybrens van der Meulen is geboren omstreeks 1782 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Jan is overleden op zaterdag 19 november 1859 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), ongeveer 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 november 1859.
Beroep:
dagloner
Jan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 21 februari 1802 in Dantumawoude ( Dantumadeel ) met Wytske Johannes Nieuwenhuis, 18 jaar oud. Wytske is geboren op woensdag 12 maart 1783 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Johannes Lieuwes Nieuwhuis en Sjoukje Jans. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1783. Wytske is overleden op woensdag 20 augustus 1851 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1851.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Jan en Wytske:
1 Wypkje Jans van der Meulen, geboren in augustus 1803 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zaterdag 27 augustus 1803. Wypkje is overleden op dinsdag 15 mei 1866 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 mei 1866.
Notitie bij Wypkje: Wypjke is op 22 oktober 1825 8in Ferweradeel gehuwd met Fredrik Allardus Sment
2 Johannes Jans van der Meulen, geboren op zondag 22 september 1805 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Johannes is overleden op woensdag 3 maart 1880 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 maart 1880.
Notitie bij Johannes: Johannes is (1) op 16 mei 1841 in Dantumadeel gehuwd met Sjoerdje Dirks Bloemberg en (2) op 8 december 1849 met Antje Fokkes van Leyen
Beroep:
dagloner
3 Wybren Jans van der Meulen, geboren omstreeks 1808 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Wybren is overleden op dinsdag 18 februari 1851 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), ongeveer 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1851. Wybren bleef ongehuwd.
Beroep:
dagloner
4 Sjouwkje Jans van der Meulen, geboren op donderdag 6 augustus 1812 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 augustus 1812. Sjouwkje is overleden op maandag 17 oktober 1887 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1887.
Notitie bij Sjouwkje: Sjoukje is op 3 december 1842 in Kollumerland gehuwd met Evert Wijtzes de Jong
5 Dirk Jans van der Meulen, geboren op vrijdag 13 januari 1815 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1815. Dirk is overleden op dinsdag 26 augustus 1873 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1873.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 7 juni 1840 in Dantumadeel gehuwd met Baukje Dirks Bloemberg
Beroep:
dagloner
6 Harke van der Meulen, geboren op vrijdag 18 juni 1819 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juni 1819. Harke is overleden op dinsdag 1 februari 1820 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1820.
7 Tetje van der Meulen, geboren op maandag 30 april 1821 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1821. Tetje is overleden op donderdag 6 mei 1875 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1875.
Notitie bij Tetje: Tetje is opm 11 november 1849 in Dantumadeel gehuwd met Sjoerd Haayes van der Zwaag
8 Harke Jans van der Meulen, geboren op zondag 21 november 1824 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1824. Harke is overleden op dinsdag 2 maart 1880 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 maart 1880. Harke bleef ongehuwd.
Beroep:
dagloner
9 Hiltje Jans van der Meulen, geboren op maandag 28 juli 1828 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1828. Hiltje is overleden op maandag 17 april 1916 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1916.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 16 mei 1853 in Dantumadeel gehuwd met Tjipke Ruurds Boonstra
Beroep:
dienstbode
6 Bjettje Wybrens van der Meulen is geboren in april 1786 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Zij is gedoopt op zondag 2 april 1786. Bjettje is overleden op vrijdag 7 december 1855 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1855. Bjettje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1812 in Blija ( Noordoost-Friesland ) met Jilt Minnes Kooistra, 28 jaar oud. Jilt is geboren op vrijdag 18 juli 1783 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Minne Jans Kooiker en Tetje Jilts. Hij is gedoopt op zondag 17 augustus 1783. Jilt is overleden op vrijdag 26 juni 1846 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1846.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Bjettje en Jilt:
1 Minne Kooiker, geboren op maandag 6 april 1812 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 april 1812. Minne is overleden vóór dinsdag 28 mei 1816 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Wybren Kooistra, geboren op zondag 8 augustus 1813 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Wybren is overleden in 1825, 11 of 12 jaar oud.
3 Minne Jilts Kooistra, geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 mei 1816. Minne is overleden op zaterdag 30 maart 1895 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1895.
Notitie bij Minne: Minne is gehuwd met Trijntje Harkema
4 Wipkje Jilts Kooiker, geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1822. Wipkje is overleden op donderdag 15 september 1859 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1859.
Notitie bij Wipkje: Wipkje is op 12 mei 1844 in Dantumaddel gehuwd met Bauke Lieuwes de Jong
5 Wybren Jilts Kooistra, geboren op zaterdag 11 maart 1826 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1826. Wybren is overleden op zaterdag 25 oktober 1873 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1873.
Notitie bij Wybren: Wybren is op 11 augustus 1854 in Dantumadeel gehuwd met Taabke Martens van der Veen
Beroep:
dagloner
7 Fokke Wybrens Veenstra is geboren in juni 1788 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Hij is gedoopt op maandag 2 juni 1788. Fokke is overleden op donderdag 6 oktober 1853 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1853. Fokke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 mei 1809 in Dantumawoude ( Dantumadeel ) met Ynskje Sikkes Haalsma, 30 jaar oud. Ynskje is geboren op dinsdag 2 juni 1778 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Jippes Haalstra en Dieuwke Andries. Zij is gedoopt op zondag 28 juni 1778 in Dantumawoude. Ynskje is overleden op woensdag 6 april 1853 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1853.
Kinderen van Fokke en Ynskje:
1 Wipkje Fokkes Veenstra, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Wipkje is overleden vóór zaterdag 2 januari 1813, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Dieuwke Fokkes van der Veenstra, geboren op maandag 21 januari 1811 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Dieuwke is overleden op zaterdag 23 april 1892 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1892.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke is op 5 januari 1833 in Achtkarspelen gehuwd met Jan Edzes de Haan
3 Wipkjen Fokkes Veenstra, geboren op zaterdag 2 januari 1813 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1813. Wipkjen is overleden op zondag 5 juli 1885 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 juli 1885.
Notitie bij Wipkjen: Wipkjen is op 14 april 1832 in Achtkarspelen gehuwd met Taeke Alberts Alma
4 Wybren Fokkes Veenstra, geboren op dinsdag 31 december 1816 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 december 1816. Wybren is overleden op donderdag 9 augustus 1883 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1883.
Notitie bij Wybren: Wybren is op 20 februari 1843 in Achtkarspelen gehuwd met Tjitske Fokkes Hamstra
5 Sijke Fokkes Veenstra, geboren op donderdag 15 november 1821 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1821. Sijke is overleden op dinsdag 27 maart 1900 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1900.
Notitie bij Sijke: Syke is op 27 maart 1848 in Achtkarspelen gehuwd met Wiebe Freerks Weening
8 Janke Wiebrens van der Meulen is geboren in februari 1791 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Janke is overleden op vrijdag 30 oktober 1885 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1885.
Beroep:
dienstmeid
Janke trouwde, 23 jaar oud, op zondag 15 mei 1814 in Dantumadeel met Willem Willems de Jong, 29 jaar oud. Willem is geboren op zondag 17 april 1785 in Finkum ( Leeuwarden ), zoon van Willem Antoni de Jong en Hiltje Willems. Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1785. Willem is overleden op dinsdag 27 juni 1854 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1854.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Janke en Willem:
1 Willem Willems de Jong, geboren op zaterdag 30 september 1815 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1815. Willem is overleden op vrijdag 5 maart 1869 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1869.
Notitie bij Willem: Willem is op 20 mei 1841 in Ferweradeel gehuwd met Baukje Sybrens Stelpstra
Beroep:
timmerknecht
2 Wypkje de Jong, geboren op maandag 9 juni 1817 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 juni 1817. Wypkje is overleden op zondag 14 oktober 1832 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 11832.
3 Wybren Willems de Jong, geboren op maandag 17 mei 1819 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Volgt 15.
4 Hiltje Willems de Jong, geboren op zaterdag 10 februari 1821 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1821. Hiltje is overleden op donderdag 15 augustus 1822 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1822.
5 Hiltje Willems de Jong, geboren op zaterdag 4 januari 1823 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1823. Hiltje is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1906. Hiltje bleef ongehuwd.
6 Marijke Willems de Jong, geboren op zondag 12 september 1824 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1824. Marijke is overleden op vrijdag 23 februari 1827 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1827.
7 Anthooni Willems de Jong, geboren op maandag 17 december 1827 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1827. Anthooni is overleden op vrijdag 29 mei 1914 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1914. Anthooni bleef ongehuwd.
9 Jelle Wybrens van der Meulen is geboren op vrijdag 25 mei 1792 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Jelle is overleden op dinsdag 19 september 1843 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1843.
Beroep:
veenbaas
Jelle trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24 november 1817 in Dantumadeel met Janke Harmens Feenstra, 19 jaar oud. Janke is geboren op woensdag 20 juni 1798 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Harmen Klazes Veenstra en Aaltje Pieters van der Wal. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1798. Janke is overleden op zaterdag 14 januari 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1882.
Kinderen van Jelle en Janke:
1 Harmen Jelles van der Meulen, geboren op dinsdag 9 juni 1818 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 16.
2 Wypkje Jelles van der Meulen, geboren op donderdag 30 november 1820 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1820. Wypkje is overleden op donderdag 10 januari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1889.
Notitie bij Wypkje: Wypkje is (1) op 27 juni 1844 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Hattems Kuipers en (2) op 10 februari 1851 met Sjoerd Klazes van der Wal
3 Wybren Jelles van der Meulen, geboren op dinsdag 17 december 1822 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 december 1822. Wybren is overleden op zondag 14 mei 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1893.
Notitie bij Wybren: Wybren is (1) op 15 mei 1852 in Tietjerkstaradeel gehuwd met Janke Atzes Kuipers en (2) op 29 maart 1873 met Maria Sophia Hardorff
4 Jitse Jelles van der Meulen, geboren op zaterdag 2 april 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1825. Jitse is overleden op woensdag 4 januari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1893.
Notitie bij Jitse: Jitse is op 19 mei 1864 in Tietjerksteradeel gehuwd met Joukje Ages Fokkema
5 Harke Jelles van der Meulen, geboren op woensdag 12 september 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 17.
6 Klaas Jelles van der Meulen, geboren op dinsdag 13 april 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1830. Klaas is overleden op maandag 14 juni 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1830.
7 Klaas Jelles van der Meulen, geboren op zaterdag 4 juni 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1831. Klaas is overleden op donderdag 1 februari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1900. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
8 Aaltje Jelles van der Meulen, geboren op zondag 8 juni 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 18.
9 Pieter Jelles van der Meulen, geboren op donderdag 8 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 juni 1837. Pieter is overleden op vrijdag 12 januari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1900.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 30 november 1866 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Pieters Postma
10 Jan Jelles van der Meulen, geboren op vrijdag 2 april 1841 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1841. Jan is overleden op donderdag 11 september 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1919.
Notitie bij Jan: Jan is op 10 augustus 1867 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Lammerts Everts
Beroep:
wagenaar
10 Sytske Wybrens van der Meulen is geboren omstreeks 1795 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Sytske is overleden op maandag 24 februari 1868 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1868.
Beroep:
dienstmeid
Sytske trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 13 mei 1821 in Dantumadeel met Jacob Eelkes Westra, 26 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 18 februari 1795 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Eelke Edzes Westra en Pietje Jacobs de Roos. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1795. Jacob is overleden op zaterdag 12 augustus 1854 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1854.
Kinderen van Sytske en Jacob:
1 Pietje Westra, geboren op dinsdag 22 januari 1822 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1822. Pietje is overleden op woensdag 20 oktober 1897 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 oktober 1897.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 2 mei 1841 in Dantumadeel gehuwd met Jacob Jacobs de Boer
2 Wipkjen Westra, geboren op dinsdag 9 december 1823 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1823. Wipkjen is overleden op dinsdag 17 oktober 1905 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1905. Wipkjen bleef ongehuwd.
3 Eelke Westra, geboren op maandag 6 februari 1826 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1826. Eelke is overleden op maandag 22 september 1884 in Gorredijk ( Opsterland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884.
Notitie bij Eelke: Eelke is op 12 mei 1849 in Schoterland gehuwd met Gilke Abeles de Vries
Beroep:
opzichter Publieke werken
4 Antje Jacobs Westra, geboren op zondag 15 februari 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1829. Antje is overleden op donderdag 3 augustus 1854 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1854.
Notitie bij Antje: Antje is op 15 mei 1851 in Dantumadeel gehuwd met Folkert Dirks Fokkema
5 Henke Westra, geboren op woensdag 15 december 1830 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1830. Henke is overleden op donderdag 16 oktober 1913 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1913.
Notitie bij Henke: Henke is op 21 mei 1857 in Dantumadeel gehuwd met Pieter Harmens Broersma
Beroep:
dienstmeid
6 Tjetje Westra, geboren op zaterdag 6 juni 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1835. Tjetje is overleden op maandag 3 november 1919 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1919.
Notitie bij Tjetje: Tjetje is op 12 mei 1856 in Dantumadeel gehuwd met Eelke Wiegers de Jong
Beroep:
dienstmeid
7 Wyberen Westra, geboren op donderdag 18 mei 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 mei 1837. Wyberen is overleden op zaterdag 9 april 1898 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1898.
Notitie bij Wyberen: Wybren is op 24 februari 1870 in Dantumadeel gehuwd met Foukje Haagsma
Beroep:
Bakkersknecht
11 Harke Wybrens van der Meulen is geboren op maandag 5 mei 1800 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Wybren Fokkes van der Meulen en Wypkje Jans (Wubkjen) Venema (zie 2). Harke is overleden op woensdag 15 januari 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1879.
Beroep:
dagloner
Harke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1828 in Dantumadeel met Froukje Gerbens Boskma, 23 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 18 februari 1805 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerben Klases Boskma en Trijntje Klases Veenstra. Froukje is overleden op zondag 26 april 1885 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1885.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Harke en Froukje:
1 Wypkje Harkes van der Meulen, geboren op woensdag 23 december 1829 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1829. Wypkje is overleden op zaterdag 12 oktober 1901 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1901.
Notitie bij Wypkje: Wypkje is op 1 juni 1865 in Dantumadeel gehuwd met Bauke Sjoerds Sjoerdstra
Beroep:
daglonersche
2 Wybren Harkes van der Meulen, geboren op woensdag 2 januari 1833 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1833. Wybren is overleden op zondag 17 december 1916 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1916.
Notitie bij Wybren: Wybren is op 19 mei 1870 in Dantumadeel gehuwd met Geertje Johannes Postma
Beroep:
dagloner
3 Trijntje van der Meulen, geboren op zaterdag 25 juni 1836 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1836. Trijntje is overleden op zondag 12 mei 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1912.
Notitie bij Trijntje: Trijntie is (1) op 7 februari 1880 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sybren Egberts van der Laan en (2) op 11 december 1897 met Aldert Jans Staphorsius
4 Gerben Harkes van der Meulen, geboren op dinsdag 19 februari 1839 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1839. Gerben is overleden op woensdag 7 februari 1917 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1917.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 16 mei 1868 in Dantumadeel gehuwd met Grietje Jans Bloem
Beroep:
dagloner
5 Jan Harkes van der Meulen, geboren op zaterdag 12 maart 1842 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1842. Jan is overleden op woensdag 5 november 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1879.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 mei 1876 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Johannes Dantuma
Beroep:
dagloner
6 Herre Harkes van der Meulen, geboren op dinsdag 8 april 1845 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1845. Herre is overleden op donderdag 10 november 1881 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1881. Herre bleef ongehuwd.
Beroep:
dagloner
7 Jelle Harkes van der Meulen, geboren op donderdag 5 april 1849 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1849. Jelle is overleden op vrijdag 1 juni 1888 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1888.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 11 mei 1876 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Ebes Woudstra
Beroep:
dagloner
12 Jan Durks Venema is geboren op woensdag 16 juni 1790 in Driesum ( Dantumadeel ), zoon van Durk Jans Venema (zie 3) en Antje Sybes Faber. Jan is overleden op vrijdag 31 december 1847 in Driesum ( Dantumadeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1848.
Beroep:
Kramer
Jan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 17 maart 1822 in Dantumadeel met Tjitske Pieters van Driesum, 27 jaar oud. Tjitske is geboren op dinsdag 5 augustus 1794 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Pieter Rengers van Driesum en Grietje Meinderts. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1794. Tjitske is overleden op zaterdag 21 maart 1829 in Driesum ( Dantumadeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1829.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 30 december 1829 in Dantumadeel met Fokje Thymes Kooistra, 43 jaar oud. Fokje is geboren op maandag 21 augustus 1786 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Thymen Sijmens Kooistra en Lijsbert Sijmens. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1786 in Wouterswoude. Fokje is overleden op woensdag 1 mei 1867 in Driesum ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1867.
Kind van Jan en Tjitske:
1 Antje Jans Venema, geboren op vrijdag 13 december 1822 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1822. Antje is overleden op zaterdag 12 november 1842 in Driesum ( Dantumadeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1842.
13 Sybe Dirks Venema is geboren in augustus 1792 in Driesum ( Dantumadeel ), zoon van Durk Jans Venema (zie 3) en Antje Sybes Faber. Sybe is overleden op zaterdag 12 mei 1849 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1849.
Beroep:
Boerenknecht en gardenier
Sybe:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1822 in Westdongeradeel met Gaatske Gerbens de Vries, 21 jaar oud. Gaatske is geboren op donderdag 18 september 1800 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gerben Pieters de Vries en Haebeltje Lieuwes. Zij is gedoopt op zondag 12 oktober 1800. Gaatske is overleden op vrijdag 10 januari 1840 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1840.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1842 in Westdongeradeel met Gerritje Popkes Hiemstra, 38 jaar oud. Gerritje is geboren op woensdag 16 mei 1804 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Popke Thijssens Hiemstra en Renske Gerrits Hoogstra. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1804. Gerritje is overleden op vrijdag 24 juli 1863 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1863.
Kinderen van Sybe en Gaatske:
1 Heebeltje Sybes Venema, geboren op zondag 23 februari 1823 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 19.
2 Dirk Sybes Venema, geboren op vrijdag 25 maart 1825 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 20.
3 Gerben Sybes Venema, geboren op dinsdag 6 februari 1827 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 21.
4 Antje Sybes Venema, geboren op zaterdag 5 oktober 1833 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 22.
5 Lieuwe Sybes Venema, geboren op zondag 22 januari 1837 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1837. Lieuwe is overleden op zondag 7 april 1907 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1907. Lieuwe bleef ongehuwd.
Kind van Sybe en Gerritje:
6 Renske Sybes Venema, geboren op zaterdag 23 december 1843 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1843. Renske is overleden op zondag 14 januari 1844 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1844.
14 Albert Durks Venema is geboren op zondag 1 juli 1798 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Durk Jans Venema (zie 3) en Antje Sybes Faber. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Akkerwoude. Albert is overleden op maandag 30 september 1867 in Driesum ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 oktober 1867.
Beroep:
dagloner
Albert trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 2 december 1823 in Dantumadeel met Aaltje Klazes Westra, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 1 februari 1804 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Martens Westra en Antje Feikes de Boer. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1804. Aaltje is overleden op zondag 23 december 1860 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1860.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Albert en Aaltje:
1 Martje Alberts Venema, geboren op dinsdag 16 november 1824 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 23.
2 Antje Alberts Venema, geboren op maandag 6 juni 1831 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 24.
3 Eelke Alberts Venema, geboren op zaterdag 18 januari 1834 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 25.
4 Klaas Alberts Venema, geboren op zondag 4 september 1836 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 26.
5 Feikje Alberts Venema, geboren op zondag 17 juni 1838 in Driesum ( Dantumadeel ). Volgt 27.
6 Dirkje Alberts Venema, geboren op vrijdag 18 november 1842 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1842. Dirkje is overleden op maandag 13 maart 1843 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1843.
15 Wybren Willems de Jong is geboren op maandag 17 mei 1819 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Willem Willems de Jong en Janke Wiebrens van der Meulen (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1819. Wybren is overleden op maandag 4 januari 1897 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1897.
Beroep:
timmerman en herbergier
Wybren trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1848 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Maaike Jitzes Hoogterp, 22 jaar oud. Maaike is geboren op woensdag 25 januari 1826 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jitze Jans Hoogterp en Jaike Gerbens Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 januari 1826. Maaike is overleden op maandag 13 februari 1911 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1911.
Kinderen van Wybren en Maaike:
1 Janke Wybrens de Jong, geboren op woensdag 21 maart 1849 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1849. Janke is overleden op vrijdag 24 augustus 1866 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1866.
2 Maria Wybrens de Jong, geboren op dinsdag 8 april 1851 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1851. Maria is overleden op maandag 15 februari 1897 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1897.
Notitie bij Maria: Maria is gehuwd met Hendrik Vellema
3 Jiitse Wybrens de Jong, geboren op dinsdag 8 april 1851 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1851. Jiitse is overleden op woensdag 27 november 1889 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1889.
Notitie bij Jiitse: Jitse is op 16 november 1876 in Ferweradeel gehuwd met Jantje IJsbrands Terostra
Beroep:
timmerman
4 Willem de Jong, geboren op maandag 25 september 1854 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1854.
Notitie bij Willem: Willem is (1) op 9 juni 1877 in Ferweradeel gehuwd met Reintje Jeppes Orre en (2) op 31 maart 1892 in Groningen met Grietje Pathuis
Beroep:
Koopman
5 Fokke Antoni de Jong, geboren op dinsdag 28 oktober 1856 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1856. Fokke is overleden op zondag 28 augustus 1938 in Mendoza ( Argentinie ), 81 jaar oud.
Notitie bij Fokke: Fokke is op 18 november 1880 in Groningen gehuwd met Johanna Dorothea Lameris
Beroep:
timmerman
6 Antoni Wybrens de Jong, geboren op vrijdag 4 februari 1859 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Antoni is overleden op woensdag 5 april 1865 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1865.
7 Jan de Jong, geboren op woensdag 30 juli 1862 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 augustus 1862. Jan is overleden op zondag 15 augustus 1920 in Huizum ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1920.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 3 mei 1883 in Gronignen gehuwd met Johanna Geertruida Kruiger en (2) op 14 maart 1897 met Pieterke Raven en (3) op 17 november 1906 in IJlst met Evertje Heins
Beroep:
timmerman
8 Antoni de Jong, geboren op donderdag 4 januari 1866 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1866. Antoni is overleden op vrijdag 12 november 1886 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1886. Antoni bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzer
16 Harmen Jelles van der Meulen is geboren op dinsdag 9 juni 1818 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jelle Wybrens van der Meulen (zie 9) en Janke Harmens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1818. Harmen is overleden op maandag 5 augustus 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1861.
Beroep:
boerenknecht
Harmen trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 4 juli 1840 in Tietjerksteradeel met Trijntje Jans Visser, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 6 november 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 7 november 1813. Trijntje is overleden op maandag 16 mei 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1870.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Harmen en Trijntje:
1 Janke Harmens van der Meulen, geboren op donderdag 7 oktober 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 28.
17 Harke Jelles van der Meulen is geboren op woensdag 12 september 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jelle Wybrens van der Meulen (zie 9) en Janke Harmens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1827. Harke is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1900. Harke trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Klaaske Teyes Adema, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op woensdag 11 december 1833 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Teye Gjalts Adema en Elisabeth Klazes (Lijsbert) de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1833. Klaaske is overleden op zaterdag 7 december 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1878.
Kinderen van Harke en Klaaske:
1 Elisabeth Harkes van der Meulen, geboren op donderdag 21 maart 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 29.
2 Jelle Harkes van der Meulen, geboren op zaterdag 28 november 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 30.
3 Janke Harkes van der Meulen, geboren op zondag 15 juli 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 31.
4 Teye Harkes van der Meulen, geboren op maandag 17 oktober 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1870. Teye is overleden op donderdag 4 mei 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1871.
5 Jinke Harkes van der Meulen, geboren op maandag 13 mei 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 32.
6 Wipkje Harkes van der Meulen, geboren op donderdag 23 maart 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 33.
18 Aaltje Jelles van der Meulen is geboren op zondag 8 juni 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jelle Wybrens van der Meulen (zie 9) en Janke Harmens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1834. Aaltje is overleden op dinsdag 20 augustus 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1901. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1856 in Tietjerksteradeel met Aldert Pieters Robijn, 26 jaar oud. Aldert is geboren op dinsdag 2 juni 1829 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Pieter Alderts Robijn en Trjntje Sjoerds Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1829. Aldert is overleden op donderdag 12 januari 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1888.
Kinderen van Aaltje en Aldert:
1 Jelle Alderts Robijn, geboren op woensdag 24 oktober 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 34.
2 Trijntje Alderts Robijn, geboren op zaterdag 24 mei 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 35.
3 Wypkje Alderts Robijn, geboren op zaterdag 19 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 36.
19 Heebeltje Sybes Venema is geboren op zondag 23 februari 1823 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Dirks Venema (zie 13) en Gaatske Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1823. Heebeltje is overleden op vrijdag 26 juli 1889 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1889.
Beroep:
naaister
Heebeltje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 april 1849 in Westdongeradeel met Gelt Jans de Graaf, 24 jaar oud. Gelt is geboren op woensdag 30 maart 1825 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Gelts de Graaf en Rinske Jans Palma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1825. Gelt is overleden op dinsdag 16 augustus 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1864.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1875 in Oostdongeradeel met Sybren Jans Bijland, 37 jaar oud. Sybren is geboren op vrijdag 9 maart 1838 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Jan Jans Bijland en Tjitske Harmens Broeksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1838. Sybren is overleden op donderdag 23 maart 1911 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 maart 1911.
Kinderen van Heebeltje en Gelt:
1 Jan Gelts de Graaf, geboren op donderdag 27 juni 1850 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 37.
2 Gaatske Gelts de Graaf, geboren op zondag 26 december 1852 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 38.
3 Hinke de Graaf, geboren op maandag 9 april 1855 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 39.
4 Sybe de Graaf, geboren op donderdag 7 januari 1858 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1858. Sybe is overleden op zaterdag 11 juni 1859 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1859.
5 Sybrigje de Graaf, geboren op dinsdag 23 augustus 1859 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1859. Sybrigje is overleden op vrijdag 4 november 1859 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1859.
6 Sybe de Graaf, geboren op woensdag 10 oktober 1860 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1860. Sybe is overleden op woensdag 7 januari 1885 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 januari 1885. Sybe bleef ongehuwd.
7 Lieuwe de Graaf, geboren op vrijdag 1 april 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 40.
20 Dirk Sybes Venema is geboren op vrijdag 25 maart 1825 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sybe Dirks Venema (zie 13) en Gaatske Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1825. Dirk is overleden op donderdag 16 december 1875 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1875.
Beroep:
boerenknecht
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 18 mei 1854 in Westdongeradeel met Klaaske Gerlofs Elderhuis, 24 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 28 juni 1829 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Gerlof Egberts (Gelf) Elderhuis en Tjitske Gaeles van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1829. Klaaske is overleden op zondag 19 september 1875 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1875.
Kinderen van Dirk en Klaaske:
1 Gaatske Venema, geboren op zondag 8 juli 1855 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 41.
2 Gerlof Venema, geboren op woensdag 13 januari 1858 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 42.
3 Sybe Venema, geboren op maandag 11 februari 1861 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1861. Sybe is overleden op woensdag 22 mei 1861 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 mei 1861.
Beroep:
dagloner
4 Sijbe Venema, geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 43.
5 Tjitze (Cecil) Venema, geboren op maandag 1 oktober 1866 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 44.
6 Haebeltje Venema, geboren op dinsdag 15 november 1870 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1870. Haebeltje is overleden op vrijdag 22 december 1871 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1871.
7 Gerben (George) Venema, geboren op donderdag 12 december 1872 in Brantgum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 45.
21 Gerben Sybes Venema is geboren op dinsdag 6 februari 1827 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sybe Dirks Venema (zie 13) en Gaatske Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1827. Gerben is overleden op vrijdag 3 december 1897 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1897.
Beroep:
boerenknecht
Gerben trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 14 mei 1857 in Westdongeradeel met Grietje Dirks de Graaf, 24 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 30 oktober 1832 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Gelts de Graaf en Klaaske Klazes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1832. Grietje is overleden op maandag 4 augustus 1902 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 augustus 1902.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Gerben en Grietje:
1 Sybe Gerbens Venema, geboren op dinsdag 2 juni 1857 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 46.
2 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 21 oktober 1858 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1858.
3 Klaaske Venema, geboren op zondag 2 oktober 1859 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859. Klaaske is overleden op woensdag 8 november 1876 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1876.
4 Gatske Gerbens Venema, geboren op maandag 11 augustus 1862 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 47.
5 Dirk Gerbens Venema, geboren op maandag 31 oktober 1864 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 48.
6 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 7 maart 1867 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1867.
7 Haebele Gerbens Venema, geboren op maandag 7 september 1868 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 49.
8 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 13 mei 1871 in Foudgum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1871.
9 Gosse Gerbens Venema, geboren op zaterdag 14 september 1872 in Foudgum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 50.
22 Antje Sybes Venema is geboren op zaterdag 5 oktober 1833 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Dirks Venema (zie 13) en Gaatske Gerbens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1833. Antje is overleden op woensdag 9 januari 1895 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1895. Zij is begraven in Nes.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1858 in Westdongeradeel met Jan Ruurds van Kuiken, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 29 juli 1832 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Ruurd Everts van Kuiken en Pietje Theunis Wouter. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juli 1832. Jan is overleden op maandag 13 december 1920 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1920. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Antje en Jan:
1 Pietje Jans van Kuiken, geboren op donderdag 11 augustus 1859 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 51.
2 Sybe Jans van Kuiken, geboren op zaterdag 31 mei 1862 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 52.
3 Ruurd van Kuiken, geboren op vrijdag 1 april 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 53.
4 Gatske Jans Kuiken, geboren op zaterdag 10 juli 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 54.
5 Hiltje van Kuiken, geboren op zondag 24 maart 1872 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 55.
23 Martje Alberts Venema is geboren op dinsdag 16 november 1824 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Albert Durks Venema (zie 14) en Aaltje Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1824. Martje is overleden op vrijdag 18 oktober 1901 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1901.
Beroep:
dienstbode
Martje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 26 mei 1850 in Dantumadeel met Wybe Pieters van der Meulen, 29 jaar oud. Wybe is geboren op zondag 10 december 1820 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Pieter Harkes van der Meulen en Jeltje Wybes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1820. Wybe is overleden op zaterdag 3 februari 1900 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1900.
Beroep:
veenbaas
Kinderen van Martje en Wybe:
1 Pieter Wybes van der Meulen, geboren op zondag 4 september 1853 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 56.
2 Albert Wybes van der Meulen, geboren op zaterdag 12 november 1859 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1859. Albert is overleden op woensdag 29 februari 1860 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 maart 1860.
3 Aaltje Wybes van der Meulen, geboren op woensdag 29 januari 1862 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 57.
24 Antje Alberts Venema is geboren op maandag 6 juni 1831 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Albert Durks Venema (zie 14) en Aaltje Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1831. Antje is overleden op maandag 6 februari 1888 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1888.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 21 mei 1854 in Dantumadeel met Gaatze Baukes van der Meer, 23 jaar oud. Gaatze is geboren op donderdag 30 december 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Sybrens van der Meer en Baukjen Gaatzes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1830. Gaatze is overleden op vrijdag 10 januari 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1890.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Antje en Gaatze:
1 Bauke Gaatzes van der Meer, geboren op dinsdag 14 augustus 1855 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1855. Bauke is overleden op zondag 7 maart 1858 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1858.
2 Aaltje Gaatses van der Meer, geboren op vrijdag 19 februari 1858 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 58.
3 Bauke Gaatzes van der Meer, geboren op woensdag 9 november 1859 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 59.
4 Baukje Gaatzes van der Meer, geboren op woensdag 16 oktober 1861 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 60.
5 Albertje Gaatzes van der Meer, geboren op zaterdag 30 april 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1864. Albertje is overleden op dinsdag 8 november 1881 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1881.
6 Eelke Gaatzes van der Meer, geboren op maandag 27 juli 1868 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 61.
7 Sybren Gaatzes van der Meer, geboren op dinsdag 21 januari 1873 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 62.
25 Eelke Alberts Venema is geboren op zaterdag 18 januari 1834 in Driesum ( Dantumadeel ), zoon van Albert Durks Venema (zie 14) en Aaltje Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1834. Eelke is overleden op dinsdag 22 augustus 1905 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1905.
Beroep:
landbouwer
Eelke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 mei 1861 in Dantumadeel met Aafke Jans (Akke) van der Bij, 25 jaar oud. Akke is geboren op vrijdag 4 september 1835 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Bastiaans van der Bij en Hittje Bokkes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1835. Akke is overleden op dinsdag 27 april 1897 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1897.
Kinderen van Eelke en Akke:
1 Hitje Eelkes Venema, geboren op zondag 28 december 1862 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1862. Hitje is overleden op donderdag 11 september 1884 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1884. Hitje bleef ongehuwd.
2 Albert Eelkes Venema, geboren op donderdag 9 maart 1865 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 63.
3 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 november 1867 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 november 1867.
26 Klaas Alberts Venema is geboren op zondag 4 september 1836 in Driesum ( Dantumadeel ), zoon van Albert Durks Venema (zie 14) en Aaltje Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1836. Klaas is overleden op zaterdag 22 juli 1911 in Driesum ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1911.
Beroep:
veehouder
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 mei 1866 in Dantumadeel met Tjetje de Jong, 28 jaar oud. Tjetje is geboren op vrijdag 27 oktober 1837 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jouke Johannes de Jong en Sieuwke Sippes de Hoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1837. Tjetje is overleden op woensdag 25 augustus 1909 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1909.
Kind van Klaas en Tjetje:
1 Aaltje Venema, geboren op donderdag 6 juni 1867 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 64.
27 Feikje Alberts Venema is geboren op zondag 17 juni 1838 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Albert Durks Venema (zie 14) en Aaltje Klazes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1838. Feikje is overleden op maandag 16 januari 1928 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 januari 1928. Feikje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 mei 1863 in Dantumadeel met Watze Martens Plantinga, 27 jaar oud. Watze is geboren op donderdag 15 oktober 1835 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Marten Johannes Plantinga en Antje Watses Hoogstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1835. Watze is overleden op zondag 14 november 1915 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1915.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Feikje en Watze:
1 Marten Plantinga, geboren op maandag 14 september 1863 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 65.
2 Albert Plantinga, geboren op maandag 19 september 1864 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1864. Albert is overleden op vrijdag 23 september 1864 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1864.
3 Albert Plantinga, geboren op dinsdag 9 april 1867 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 66.
4 Eelke Plantinga, geboren op donderdag 8 september 1870 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 67.
5 Antje Watses Plantinga, geboren op dinsdag 11 maart 1873 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1873. Antje is overleden op zondag 27 juli 1873 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1873.
28 Janke Harmens van der Meulen is geboren op donderdag 7 oktober 1847 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harmen Jelles van der Meulen (zie 16) en Trijntje Jans Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 oktober 1847. Janke is overleden op dinsdag 13 november 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1917. Janke trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 29 april 1886 in Dantumadeel met Bauke Gaatzes van der Meer, 26 jaar oud. Zie 59 voor persoonsgegevens van Bauke.
Kinderen van Janke en Bauke:
1 Trijntje Baukes van der Meer, geboren op zondag 15 mei 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1887. Trijntje is overleden op woensdag 5 maart 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 maart 1890.
2 Gaatze van der Meer, geboren op zondag 9 juni 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1889. Gaatze is overleden op vrijdag 6 december 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1889.
3 Harmen van der Meer, geboren op zondag 30 oktober 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1892.
Notitie bij Harmen: Harmen is op 28 december 1914 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje van der Meer
29 Elisabeth Harkes van der Meulen is geboren op donderdag 21 maart 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen (zie 17) en Klaaske Teyes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1861. Elisabeth is overleden op donderdag 28 december 1899 in Leeuwarderadeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1899.
Beroep:
dienstmeid
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1887 in Leeuwarderadeel met Harmen Klazes van der Meer, 27 jaar oud. Harmen is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Harmens van der Meer en Wijke Tjeerds Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1859. Harmen is overleden op zaterdag 30 augustus 1941 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 september 1941.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Elisabeth en Harmen:
1 Klaaske van der Meer, geboren op zaterdag 4 februari 1888 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1888.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 30 maart 1911 in Groningen gehuwd met Adam Arjaans
2 Klaas van der Meer, geboren op zondag 14 april 1889 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1889.
3 Harke van der Meer, geboren op woensdag 11 februari 1891 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1891. Harke is overleden op vrijdag 15 juli 1960 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1960.
Notitie bij Harke: Harke is op 12 februari 1916 in Bolsward gehuwd met Jantje Bouma
4 Teye van der Meer, geboren op zondag 19 februari 1893 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1893. Teye is overleden op donderdag 20 mei 1971 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Notitie bij Teye: Teye is op 14 mei 1919 in Leeuwarden gehuwd met Jeltje Wester
5 Tjeerd van der Meer, geboren op zondag 1 maart 1896 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1896.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 11 oktober 1924 in Leeuwarden gehuwd met Sjieuwke de Vries
6 Wijke van der Meer, geboren op zaterdag 16 april 1898 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1898.
Notitie bij Wijke: Wijke is op 2 april 1924 in Rotterdam gehuwd met Jan Cornelis van der Wacht
30 Jelle Harkes van der Meulen is geboren op zaterdag 28 november 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Harke Jelles van der Meulen (zie 17) en Klaaske Teyes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1863. Jelle is overleden op vrijdag 30 oktober 1908 in Leeuwarden, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1908. Jelle:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 november 1885 in Tietjerksteradeel met Jeltje Klazes Hoekstra, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jelle en Jeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Pieter van Dekken (1854-1940).
Notitie bij het huwelijk van Jelle en Jeltje: In de akte is vermeld dat de moeder van de bruid verklaart niet te kunnen schrijven aangezien zij zulks nimmer heeft geleerd
Jeltje is geboren op zaterdag 4 april 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Dirks Hoekstra en Tjitske Benjamins Rekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1863. Jeltje is overleden op donderdag 8 februari 1900 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1900.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1903 in Tietjerksteradeel met Jantje Bantema, 37 jaar oud. Jantje is geboren op donderdag 25 januari 1866 in Menaldum ( Waadhoeke ), dochter van Haye Sybrens (Haaye) Bantema en Tjitske Tjitzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1866. Jantje is overleden op donderdag 8 december 1927 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 december 1927.
Kinderen van Jelle en Jeltje:
1 Harke van der Meulen, geboren op woensdag 14 juli 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1886. Harke is overleden op donderdag 12 juli 1962 in Drachten ( Smallingerland ), 75 jaar oud.
Notitie bij Harke: Harke is op 21 september 1912 in Leeuwarden geuwd met Beke Alkema
2 Tjitske van der Meulen, geboren op dinsdag 31 januari 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1888. Tjitske is overleden op dinsdag 12 juni 1888 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1888.
3 Tjitske van der Meulen, geboren op maandag 15 april 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1889. Tjitske is overleden op dinsdag 15 juli 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1890.
4 Klaas van der Meulen, geboren op donderdag 30 april 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1891. Klaas is overleden op zaterdag 24 augustus 1963 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1963.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 5 december 1914 in Mulheim am der Ruhr gehuwd met Anna Christina Bergmannshoff
5 Tjitske van der Meulen, geboren op donderdag 19 oktober 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1893. Tjitske is overleden op woensdag 5 april 1967 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1967.
Notitie bij Tjitske: Tjitske is op 20 januari 1920 in Leeuwarden gehuwd met Pijlger Postma
6 Teye van der Meulen, geboren op donderdag 16 januari 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1896. Teye is overleden op woensdag 13 februari 1918 in Leeuwarden, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1918. Teye bleef ongehuwd.
7 Benjamin van der Meulen, geboren op donderdag 6 januari 1898 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1898. Benjamin is overleden op zaterdag 27 augustus 1898 in Leeuwarden, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1898.
8 Benjamin van der Meulen, geboren op zaterdag 26 augustus 1899 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1899. Benjamin is overleden op maandag 11 juni 1900 in Huizum ( Leeuwarden ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1900.
Kind van Jelle en Jantje:
9 Sybrigje van der Meulen, geboren op zaterdag 21 januari 1905 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1905. Sybrigje is overleden op zondag 25 maart 1973 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Notitie bij Sybrigje: Sybrigje is op 19 mei 1927 in Idaarderadeel gehuwd met Johannes van der Mark
31 Janke Harkes van der Meulen is geboren op zondag 15 juli 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen (zie 17) en Klaaske Teyes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1866. Janke is overleden op maandag 21 juli 1902 in Huizum ( Leeuwarden ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1902.
Beroep:
huishoudster
Janke trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 7 mei 1902 in Leeuwarderadeel met Johannes Hemrika, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janke en Johannes: Voor dit huwelijk is bij Koninklijk Besluit op 22 maart 1902 toestemming verleend
Johannes is geboren op vrijdag 26 april 1872 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Eelke Sytzes Hemrika en Heebeltje Johannes Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1872. Johannes is overleden op zondag 5 maart 1939 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1939. Johannes is weduwnaar van Jinke Harkes van der Meulen (1872-1901), met wie hij trouwde op zaterdag 17 november 1894 in Leeuwarden, zie 32.
Beroep:
sigarenmaker
Kind van Janke en Johannes:
1 Harke Hemrika, geboren op vrijdag 11 april 1902 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902. Harke is overleden op woensdag 28 juli 1982 in Littenseradeel ( Waadhoeke ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Littenseradeel op Begraafplaats Wommels.
Notitie bij Harke: Harke is op 15 mei 1926 in Smallingerland gehuwd met Aaltje Siebenga
32 Jinke Harkes van der Meulen is geboren op maandag 13 mei 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen (zie 17) en Klaaske Teyes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1872. Jinke is overleden op maandag 25 februari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1901. Jinke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 november 1894 in Leeuwarden met Johannes Hemrika, 22 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 26 april 1872 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Eelke Sytzes Hemrika en Heebeltje Johannes Huisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1872. Johannes is overleden op zondag 5 maart 1939 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1939. Johannes trouwde later op woensdag 7 mei 1902 in Leeuwarderadeel met Janke Harkes van der Meulen (1866-1902), zie 31.
Beroep:
sigarenmaker
Kinderen van Jinke en Johannes:
1 Klaske Hemrika, geboren op dinsdag 10 maart 1896 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1896. Klaske is overleden op maandag 7 juli 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 juli 1958.
Notitie bij Klaske: Klaske is op 27 mei 1921 in Smallingerland gehuwd met Folkert Veenstra
2 Eelke Johannes Hemrika, geboren op zaterdag 6 november 1897 in Meppel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1897. Eelke is overleden op zaterdag 11 april 1959 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 april 1959. Hij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Eelke: Eelke is op 14 mei 1927 in Idaarderadeel gehuwd met Baukje Hoekstra
3 Haebelina Hemrika, geboren op zondag 3 september 1899 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1899. Haebelina is overleden op donderdag 27 juli 1899 in Huizum ( Leeuwarden ).
4 Harke Hemrika, geboren op dinsdag 15 januari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901. Harke is overleden op zaterdag 27 juli 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1901.
5 Sietse Hemrika, geboren op dinsdag 15 januari 1901 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1901. Sietse is overleden op woensdag 24 juli 1901 in Huizum ( Leeuwarden ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1901.
33 Wipkje Harkes van der Meulen is geboren op donderdag 23 maart 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Harke Jelles van der Meulen (zie 17) en Klaaske Teyes Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1876. Wipkje is overleden op woensdag 30 april 1952 in Birdaard ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1952. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
veehoudster
Wipkje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1898 in Leeuwarderadeel met Jelle Aukes Sytema, 30 jaar oud. Jelle is geboren op zaterdag 20 juli 1867 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Auke Jelles Syttema en Richtje Ruurds Wartena. Jelle is overleden op vrijdag 8 december 1899 in Wartena ( Leeuwarden ), 32 jaar oud.
Beroep:
veehouder
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 maart 1903 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sybren Binnerts Douma, 35 jaar oud. Sybren is geboren op donderdag 12 september 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Binnert Sibles Douma en Jacobje Jacobs Vriesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 september 1867. Sybren is overleden op zondag 16 oktober 1927 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1927. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Wipkje en Sybren:
1 Binnert Douma, geboren op donderdag 9 november 1905 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1905.
Notitie bij Binnert: Binnert is op 18 mei 1933 in Dantumadeel gehuwd met Reintje Scheffer
Beroep:
rijwielhersteller
2 Sible (Sieds) Douma, geboren op dinsdag 29 december 1908 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 december 1908. Sieds is overleden op vrijdag 4 april 1969 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1969. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Sieds: Sible is op 18 januari 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjieuwke Straatsma
Beroep:
monteur
34 Jelle Alderts Robijn is geboren op woensdag 24 oktober 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1860. Jelle is overleden op woensdag 1 januari 1947 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1947.
Beroep:
boerenknecht
Jelle trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Tietjerksteradeel met Geertje Stenekes, 25 jaar oud. Geertje is geboren op dinsdag 24 juni 1862 in De Wilp ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1862. Geertje is overleden op zondag 27 juni 1909 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1909.
Beroep:
Boerenmeid
Kind van Jelle en Geertje:
1 Aaltje Robijn, geboren op zaterdag 7 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 68.
35 Trijntje Alderts Robijn is geboren op zaterdag 24 mei 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen (zie 18). Trijntje is overleden op dinsdag 5 maart 1946 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1946.
Beroep:
Boerenmeid
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 november 1884 in Tietjerksteradeel met Klaas Venema, 23 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 24 april 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Oeds Klazes Venema en Aukje Pieters Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1861. Klaas is overleden op zaterdag 12 april 1941 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1941.
Getuige bij:
02-05-1891     huwelijk Jan Venema (1862-1927) en Niesien Akkerman (1870-1906)
Kinderen van Trijntje en Klaas:
1 Aaltje Venema, geboren op vrijdag 6 maart 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 69.
2 Oeds Venema, geboren op zaterdag 27 maart 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1886. Oeds is overleden op vrijdag 21 mei 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1886.
3 Oeds Venema, geboren op vrijdag 23 september 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 70.
4 Aldert Venema, geboren op dinsdag 1 januari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 71.
5 Akke Venema, geboren op donderdag 24 september 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1891. Akke is overleden op woensdag 19 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1913. Akke bleef ongehuwd.
6 Janke Venema, geboren op woensdag 30 november 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1892. Janke is overleden op woensdag 8 februari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1893.
7 Pieter Venema, geboren op donderdag 31 augustus 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1899. Pieter is overleden op zaterdag 26 mei 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900.
8 Pieter Venema, geboren op dinsdag 4 september 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1900. Pieter is overleden op vrijdag 21 september 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1900.
9 Pieter Venema, geboren op zondag 7 december 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1902. Pieter is overleden op zondag 18 oktober 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1903.
36 Wypkje Alderts Robijn is geboren op zaterdag 19 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1865. Wypkje is overleden op donderdag 24 juni 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 juni 1915. Wypkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1889 in Tietjerksteradeel met Sybren Jans van der Berg, 26 jaar oud. Sybren is geboren op dinsdag 23 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Alberts van der Berg en Hendrikje Sybrens Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 december 1862. Sybren is overleden op zaterdag 18 maart 1944 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1944.
Kinderen van Wypkje en Sybren:
1 Jan van den Berg, geboren op zaterdag 19 juli 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1890. Jan is overleden op zaterdag 9 augustus 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1890.
2 Aaltje van der Berg, geboren op donderdag 6 augustus 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 augustus 1891. Aaltje is overleden op maandag 23 oktober 1978 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 87 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 22 mei 1913 in Utingeradeel gehuwd met Oebele Harmsma
3 Jan van der Berg, geboren op maandag 31 juli 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1893. Jan is overleden op vrijdag 11 augustus 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 augustus 1893.
4 Jan van der Berg, geboren op woensdag 3 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1894. Jan is overleden op donderdag 18 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 oktober 1894.
5 Albert van der Berg, geboren op zondag 6 februari 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1898. Albert is overleden op woensdag 21 januari 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1903.
6 Hendrikje van der Berg, geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1900. Hendrikje is overleden op donderdag 2 april 1992 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 91 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is op 17 mei 1923 in Tietjerksteradeel gehuwd met Feye Broersma
7 Aldert van der Berg, geboren op zondag 21 september 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1902. Aldert is overleden op zondag 5 oktober 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1902.
37 Jan Gelts de Graaf is geboren op donderdag 27 juni 1850 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gelt Jans de Graaf en Heebeltje Sybes Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1850. Jan is overleden op zaterdag 19 februari 1921 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1873 in Westdongeradeel met Klaaske Klazes Beintema, 22 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 20 april 1851 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Klazes Beintema en Klaaske Sijes van Sinderen. Klaaske is overleden op zaterdag 30 maart 1940 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1940.
Kinderen van Jan en Klaaske:
1 Klaaske de Graaf, geboren op zondag 12 april 1874 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1874. Klaaske is overleden op vrijdag 31 mei 1968 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 14 mei 1898 in Westdongeradeel gehuwd met Klaas Steekstra
Beroep:
dienstmeid
2 Gelt de Graaf, geboren op woensdag 1 maart 1876 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1876. Gelt is overleden op zaterdag 14 december 1889 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1889.
3 Klaas de Graaf, geboren op woensdag 7 mei 1879 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1879. Klaas is overleden op maandag 15 december 1958 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1958.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 20 mei 1905 in Westdongeradeel gehuwd met Sijke Meulenaar
4 Sybe Jans de Graaf, geboren op woensdag 3 mei 1882 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1882. Sybe is overleden op dinsdag 14 november 1916 in Leeuwarden, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1916.
Notitie bij Sybe: Sybe is op 2 september 1905 in Westdongeradeel gehuwd met Jeltje Schoorstra
Beroep:
landarbeider
5 Sije Jans de Graaf, geboren op woensdag 16 januari 1884 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1884. Sije is overleden op woensdag 22 augustus 1945 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1945.
Notitie bij Sije: Sije is op 16 mei 1908 in Westdongeradeel gehuwd met Trijntje Braaksma
Beroep:
gardenier
6 Heabele de Graaf, geboren op dinsdag 22 februari 1887 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1887. Heabele is overleden op maandag 28 februari 1887 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1887.
7 Heabeltje de Graaf, geboren op donderdag 21 juni 1888 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 juni 1888. Heabeltje is overleden op woensdag 19 januari 1966 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1966. Zij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Heabeltje: Heabeltje is op 14 mei 1914 in Westdongeradeel gehuwd met Klaas Jongsma
8 Gelske de Graaf, geboren op donderdag 24 december 1891 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1891. Gelske is overleden op maandag 10 september 1979 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard.
Notitie bij Gelske: Gelske is op 16 mei 1914 in Westdongeradeel gehuwd met Anne Seepma
Beroep:
dienstbode
38 Gaatske Gelts de Graaf is geboren op zondag 26 december 1852 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gelt Jans de Graaf en Heebeltje Sybes Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1852. Gaatske is overleden op maandag 17 mei 1926 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1926.
Beroep:
dienstmeid
Gaatske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1879 in Westdongeradeel met Harmen Jans Steiger, 29 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 10 maart 1850 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Harmens Steigers en Gerritje Pieters Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1850. Harmen is overleden op zondag 21 juli 1889 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1889.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Gaatske en Harmen:
1 Jan Steiger, geboren op zaterdag 21 februari 1880 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1880. Jan is overleden op maandag 29 maart 1965 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 18 mei 1907 in Westdongeradeel gehuwd met Renske Waaksma en (2) op 19 mei 1917 met Jantje Kingma
2 Heabeltje Steiger, geboren op zondag 23 april 1882 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1882. Heabeltje is overleden op zaterdag 7 februari 1959 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1959. Zij is begraven in Ternaard.
Notitie bij Heabeltje: Heabeltje is op 17 mei 1913 in Westdongeradeel gehuwd met Jilke Visser
Beroep:
dienstbode
3 Gelt Steiger, geboren op zaterdag 24 oktober 1885 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1885. Gelt is overleden op dinsdag 14 augustus 1973 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Gelt: Gelt is op 20 mei 1911 in Westdongeradeel gehuwd met Heabeltje de Haan
4 NN NN Steiger, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 7 april 1888 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1888.
39 Hinke de Graaf is geboren op maandag 9 april 1855 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gelt Jans de Graaf en Heebeltje Sybes Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1855. Hinke is overleden op donderdag 8 januari 1914 in Hantumhuizen ( Noordoost-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1914.
Beroep:
dienstmeid
Hinke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 mei 1878 in Oostdongeradeel met Doede de Boer, 28 jaar oud. Doede is geboren op maandag 18 juni 1849 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Arjen Johannes de Boer en Sieuwke Doedes Pousma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1849. Doede is overleden op donderdag 11 maart 1920 in Hantumhuizen ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 maart 1920.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Hinke en Doede:
1 Haebeltje de Boer, geboren op dinsdag 11 februari 1879 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1879. Haebeltje is overleden op zondag 28 februari 1943 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1943. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Haebeltje: Haebeltje is op 1 juni 1907 in Slochteren gehuwd met Jalke de Wilde
Beroep:
dienstmeid
2 Sieuke de Boer, geboren op zondag 3 oktober 1880 in Morra ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1880. Sieuke is overleden op woensdag 19 juni 1963 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Sieuke: Sieuke is op 1 augustus 1908 in Westdongeradeel gehuwd met Auke Stielstra
Beroep:
dienstbode
3 Arjen de Boer, geboren op maandag 3 april 1882 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1882. Arjen is overleden op dinsdag 17 april 1883 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 april 1883.
4 Arjen de Boer, geboren op maandag 11 februari 1884 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1884. Arjen is overleden op zaterdag 19 juli 1947 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1947.
Notitie bij Arjen: Arjen is (1) op 19 mei 1906 in Westdongeradeel gehuwd met Grietje Zaturdag en (2) op 16 maart 1918 met janke Boorsma
Beroep:
koopman in kleinvee
5 Gaatske de Boer, geboren op maandag 11 februari 1884 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1884. Gaatske is overleden op zondag 8 januari 1967 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 januari 1967. Zij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Gaatske: Gaatske is op 3 juni 1916 in Westdongeradeel gehuwd met Joeke Olivier
Beroep:
dienstbode
6 Gelt de Boer, geboren op zaterdag 30 mei 1885 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1885. Gelt is overleden op zaterdag 31 oktober 1885 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1885.
7 Trijntje de Boer, geboren op zondag 16 januari 1887 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1887. Trijntje is overleden op donderdag 30 november 1961 in Bloemendaal, 74 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is (1) op 23 januari 1909 in Westdongeradeel gehuwd met Jitse Veldema en (2) op 11 juli 1914 met Klaas Olivier
Beroep:
dienstbode
8 Gelske de Boer, geboren op woensdag 16 oktober 1889 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 oktober 1889. Gelske is overleden op zondag 1 december 1974, 85 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Gelske: Gelske is op 31 mei 1913 in Westdongeradeel gehuwd met Jan Stielstra
Beroep:
dienstbode
9 Johanna de Boer, geboren op zondag 13 maart 1892 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1892.
10 Johannes de Boer, geboren op zondag 8 juli 1894 in Hantumhuizen ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1894. Johannes is overleden op zondag 5 november 1972 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 26 augustus 1916 in Westdongeradeel gehuwd met Jetske Sloterdijk, dit huwelijk is op 29 maart 1971 door echtscheiding ontbonden.
11 Sybe de Boer, geboren op vrijdag 31 maart 1899 in Hantumhuizen ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1899. Sybe is overleden op dinsdag 31 december 1968, 69 jaar oud. Hij is begraven in Niawier.
Notitie bij Sybe: Sybe is op 22 mei 1920 in Westdongeradeel gehuwd met Sjoerdtje de Jong
Beroep:
Koopman
40 Lieuwe de Graaf is geboren op vrijdag 1 april 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gelt Jans de Graaf en Heebeltje Sybes Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1864. Lieuwe is overleden op maandag 10 juli 1939 in Kollumerpomp ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1939. Lieuwe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1888 in Oostdongeradeel met Leentje Brouwer, 22 jaar oud. Leentje is geboren op zondag 25 februari 1866 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), dochter van Klaas Klazes Brouwer en Klaaske Jacobs Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1866. Leentje is overleden op donderdag 23 december 1926 in Nijkerk ( Ferweradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1926.
Kinderen van Lieuwe en Leentje:
1 Gelt de Graaf, geboren op donderdag 28 februari 1889 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1889. Gelt is overleden op dinsdag 9 december 1890 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1890.
2 Klaaske de Graaf, geboren op woensdag 11 juni 1890 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 juni 1890. Klaaske is overleden op maandag 26 juni 1972, 82 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 30 april 1910 in Kollumerland gehuwd met Pieter Dam
3 Gelt de Graaf, geboren op zondag 15 november 1891 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1889. Gelt is overleden op zondag 2 oktober 1960 in Zoutkamp ( Het Hogeland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1960. Hij is begraven in Zoutkamp.
Notitie bij Gelt: Gelt is op 27 mei 1916 in Kollumerland gehuwd met Rinskje Blauw
Beroep:
landarbeider
4 Klaas de Graaf, geboren op zondag 5 november 1893 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1893.
5 Haebeltje de Graaf, geboren op zaterdag 21 december 1895 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1895. Haebeltje is overleden op vrijdag 19 juni 1970 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.
Notitie bij Haebeltje: Haebeltje is op 20 mei 1920 in Westdomgeradeel gehuwd met Enne Osinga
6 Oenze de Graaf, geboren op zondag 9 januari 1898 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1898. Oenze is overleden op vrijdag 18 mei 1973, 75 jaar oud. Hij is begraven in Wierum.
Notitie bij Oenze: Oenze is op 20 mei 1920 in Westdongeradeel gehuwd met Aafke van der Woude
7 Siebe de Graaf, geboren op vrijdag 11 mei 1900 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1900. Siebe is overleden op zondag 22 augustus 1993, 93 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 17 mei 1923 in Oostdongeradeel gehuwd met Klaaske Bosch
8 Jacob de Graaf, geboren op woensdag 5 november 1902 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1902. Jacob is overleden op zondag 15 april 1945 in Kollumerpomp ( Noordoost-Friesland ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 april 1945.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 14 mei 1927 in Kollumerland gehuwd met Aafke Kooistra
9 Gaatske de Graaf, geboren op dinsdag 29 november 1904 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1904.
Notitie bij Gaatske: Gaatske is op 15 mei 1928 in Westdongeradeel gehuwd met Kornelis Visser
10 Jan de Graaf, geboren op dinsdag 29 mei 1906 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1906. Jan is overleden op zaterdag 21 december 1907 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1907.
11 Jan de Graaf, geboren op donderdag 14 januari 1909 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1909. Jan is overleden op woensdag 22 december 1965 in Groningen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1965. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Jan: Jan is op 26 juni 1936 in Ten Boer gehuwd met Catharina Boon
Beroep:
onderwijzer
41 Gaatske Venema is geboren op zondag 8 juli 1855 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Sybes Venema (zie 20) en Klaaske Gerlofs Elderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1855. Gaatske is overleden op zaterdag 2 januari 1937 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1937. Zij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
dienstmeid, dagloonster en huishoudster
Gaatske:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1881 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Wytze de Vries, 25 jaar oud. Wytze is geboren op vrijdag 21 maart 1856 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Freerk Wouters de Vries en Gertje Jacobs Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1856. Wytze is overleden op vrijdag 17 december 1886 in Eenrum ( Het Hogeland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1886.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 15 mei 1889 in Eenrum ( Het Hogeland ) met Sikke Broekstra, 48 jaar oud. Sikke is geboren op dinsdag 19 januari 1841 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Harke Fokkes Broekstra en Froukje Sikkes Haalstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1841. Sikke is overleden op donderdag 30 september 1915 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1915. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
dagloner
(3) trouwde, 65 jaar oud, op vrijdag 24 december 1920 in Kantens ( Het Hogeland ) met Jacob Scholma, 69 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 15 juni 1851 in Usquert ( Het Hogeland ), zoon van Freerk Scholma ( Schaalma ) en Antje Andries Kamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juni 1851. Jacob is overleden op woensdag 20 februari 1935 in Stitswerd ( Het Hogeland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1935.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Gaatske en Wytze:
1 Freerk de Vries, geboren op woensdag 23 november 1881 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1881.
2 Durk de Vries, geboren op woensdag 22 augustus 1883 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ). Volgt 72.
3 Jantje de Vries, geboren op vrijdag 12 maart 1886 in Pieterburen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1886. Jantje is overleden op vrijdag 30 juli 1886 in Pieterburen ( Het Hogeland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1886.
Kinderen van Gaatske en Sikke:
4 Klaas Broekstra, geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Eenrum ( Het Hogeland ). Volgt 73.
5 Jansje Broekstra, geboren op donderdag 17 juli 1890 in Usquert ( Het Hogeland ). Volgt 74.
42 Gerlof Venema is geboren op woensdag 13 januari 1858 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Sybes Venema (zie 20) en Klaaske Gerlofs Elderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1858. Gerlof is overleden op zaterdag 29 juli 1916 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 juli 1916.
Beroep:
Brigadier van Politie
Gerlof:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 10 september 1884 in ’s-Gravenhage met Leintje Verheij, 28 jaar oud. Leintje is geboren op maandag 5 november 1855 in Schoonhoven ( Krimpenerwaard ), dochter van Johannes Verheij en Gerdina Johanna Molenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1855. Leintje is overleden op zaterdag 3 juli 1909 in ’s-Gravenhage, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1909.
Beroep:
naaister
(2) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 3 november 1909 in ’s-Gravenhage met Adriana Jacoba Wezerijn, 54 jaar oud. Adriana is geboren op zaterdag 10 maart 1855 in Delft, dochter van Hermanus Wezerijn en Dorothea Hendrika Bante. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1855. Adriana is overleden op zondag 10 september 1939 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1939.
Kinderen van Gerlof en Leintje:
1 Dirk Johannes Venema, geboren in december 1884 in ’s-Gravenhage. Dirk is overleden op zaterdag 20 juni 1885 in ’s-Gravenhage, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1885.
2 Johannes Dirk Venema, geboren op woensdag 24 februari 1886 in ’s-Gravenhage. Volgt 75.
3 Dirk Martinus Venema, geboren op zaterdag 23 juli 1887 in ’s-Gravenhage. Volgt 76.
4 Pieter Gerardus Venema, geboren op maandag 3 september 1888 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1888. Pieter is overleden op zaterdag 6 oktober 1888 in ’s-Gravenhage, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1888.
5 Nicolaas Gerardus Venema, geboren op woensdag 23 oktober 1889 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 oktober 1889. Nicolaas is overleden op maandag 13 januari 1890 in ’s-Gravenhage, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1890.
6 Gerdina Johanna Clasina Venema, geboren op dinsdag 3 maart 1891 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1891. Gerdina is overleden op zondag 29 december 1895 in ’s-Gravenhage, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1895.
43 Sijbe Venema is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Sybes Venema (zie 20) en Klaaske Gerlofs Elderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1863. Sijbe is overleden op donderdag 11 maart 1948, 84 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Beroep:
dagloner
Sijbe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1888 in Eenrum ( Het Hogeland ) met Grietje (Grace) Fassen, 19 jaar oud. Grace is geboren op vrijdag 15 januari 1869 in Westernieland ( Het Hoge Land ), dochter van Harmannus Frederiks Fassen en Anje Hendriks Smith. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1869. Grace is overleden op zaterdag 2 mei 1942 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Sijbe en Grace:
1 Catrina Venema, geboren in Amerika.
2 Herman Venema, geboren in Amerika.
3 Martha Venema, geboren in Amerika. Volgt 77.
4 Grace Venema, geboren in Amerika.
5 Harold Venema, geboren in Amerika.
6 Klaziena (Clara) Venema, geboren op dinsdag 10 april 1888 in Westernieland ( Het Hoge Land ). Volgt 78.
7 Dick Venema, geboren op donderdag 26 oktober 1893 in Garden Plain, Whiteside County, Illinois ( USA ). Volgt 79.
8 Lena Venema, geboren in 1897 in Amerika. Volgt 80.
44 Tjitze (Cecil) Venema is geboren op maandag 1 oktober 1866 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Sybes Venema (zie 20) en Klaaske Gerlofs Elderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1866. Cecil is overleden op dinsdag 5 november 1929 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 63 jaar oud. Cecil:
(1) trouwde met Catherine (Kate) Wierenga.
(2) trouwde met Martje Diepstra.
Kinderen van Cecil en Martje:
1 Dick Venema.
2 Clarence (Nick) Venema, geboren op woensdag 10 februari 1892 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 81.
45 Gerben (George) Venema is geboren op donderdag 12 december 1872 in Brantgum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Sybes Venema (zie 20) en Klaaske Gerlofs Elderhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1872. George is overleden op vrijdag 13 februari 1948 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 75 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. George trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 1 november 1900 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ) met Niessena Wierenga, 24 of 25 jaar oud. Niessena is geboren in 1875 in Amerika. Niessena is overleden in 1922, 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kinderen van George en Niessena:
1 Dirk Richard Venema, geboren op zondag 15 september 1901 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Dirk is overleden op donderdag 5 september 1940 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 38 jaar oud. Hij is begraven in Alaska, Kent County, op de Alaska Cemetey.
2 Alice Grace Venema, geboren op vrijdag 11 september 1903 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 82.
3 Jurien (Jerry) Venema, geboren op woensdag 20 maart 1912 in Michigan ( USA ). Volgt 83.
4 Gerlof John Venema, geboren op dinsdag 25 april 1916 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Gerlof is overleden op dinsdag 29 december 1953 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 37 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
46 Sybe Gerbens Venema is geboren op dinsdag 2 juni 1857 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Sybes Venema (zie 21) en Grietje Dirks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1857. Sybe is overleden op zaterdag 7 november 1942 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 november 1942. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
voerman
Sybe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Westdongeradeel met Pietje Jans van Kuiken, 23 jaar oud. Zie 51 voor persoonsgegevens van Pietje.
Kinderen van Sybe en Pietje:
1 Antje Venema, geboren op maandag 21 januari 1884 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 84.
2 Grietje Venema, geboren op zaterdag 1 augustus 1885 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 85.
3 Klaaske Venema, geboren op dinsdag 10 december 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 86.
4 Jan Venema, geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 87.
5 Gerbrigje Venema, geboren op maandag 3 juni 1901 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 88.
47 Gatske Gerbens Venema is geboren op maandag 11 augustus 1862 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gerben Sybes Venema (zie 21) en Grietje Dirks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 augustus 1862. Gatske is overleden op dinsdag 12 juli 1938 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1938. Gatske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Westdongeradeel met Jan Pieters Meinema, 23 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 26 augustus 1862 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marten Jans Meinema en Liskje Pieters de Hoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1862. Jan is overleden op donderdag 10 februari 1949 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 februari 1949.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Gatske en Jan:
1 Marten Meinema, geboren op vrijdag 20 juli 1888 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 89.
2 Gerben Meinema, geboren op vrijdag 21 april 1893 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 90.
48 Dirk Gerbens Venema is geboren op maandag 31 oktober 1864 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Sybes Venema (zie 21) en Grietje Dirks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1864. Dirk is overleden op dinsdag 19 juli 1960 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1960. Hij is begraven in Nes. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 mei 1892 in Westdongeradeel met Gatske Jans Kuiken, 22 jaar oud. Zie 54 voor persoonsgegevens van Gatske.
Kinderen van Dirk en Gatske:
1 Antje Venema, geboren op dinsdag 21 februari 1893 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 91.
2 Grietje Venema, geboren op woensdag 19 december 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 92.
49 Haebele Gerbens Venema is geboren op maandag 7 september 1868 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Sybes Venema (zie 21) en Grietje Dirks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1868. Haebele is overleden op vrijdag 1 december 1939 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1939. Hij is begraven in Ternaard. Haebele trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1899 in Westdongeradeel met Pietje Pieters Waaksma, 28 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 27 november 1870 in Hantum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter Ages Waaksma en Annigjen Hendriks Beute. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 november 1870. Pietje is overleden op dinsdag 18 november 1924 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 november 1924. Zij is begraven in Ternaard.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Haebele en Pietje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 19 oktober 1902 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1902.
2 Gerben Venema, geboren op zaterdag 16 september 1905 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 93.
50 Gosse Gerbens Venema is geboren op zaterdag 14 september 1872 in Foudgum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerben Sybes Venema (zie 21) en Grietje Dirks de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1872. Gosse is overleden op dinsdag 10 februari 1931 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1931. Hij is begraven in Ternaard.
Beroep:
gardenier
Gosse trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1896 in Westdongeradeel met Elisabeth Jeens Woudwijk, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 5 september 1873 in Hantum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jeen Lieuwes Woudwijk en Tjitske Tjeerds Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 september 1873. Elisabeth is overleden op donderdag 7 april 1960 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1960. Zij is begraven in Ternaard.
Beroep:
naaister
Kinderen van Gosse en Elisabeth:
1 Jeen Venema, geboren op zaterdag 3 april 1897 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 94.
2 Grietje Venema, geboren op maandag 21 november 1898 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1898. Grietje is overleden op zaterdag 31 december 1898 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1898.
3 Gerben Venema, geboren op vrijdag 17 januari 1902 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1902. Gerben is overleden op maandag 3 februari 1902 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1902.
4 Gerben Venema, geboren op vrijdag 28 februari 1913 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Gerben is overleden op donderdag 7 mei 1931 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 mei 1931. Hij is begraven in Ternaard.
51 Pietje Jans van Kuiken is geboren op donderdag 11 augustus 1859 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sybes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1859. Pietje is overleden op zaterdag 22 april 1944 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1944. Zij is begraven in Nes. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1883 in Westdongeradeel met Sybe Gerbens Venema, 25 jaar oud. Zie 46 voor persoonsgegevens van Sybe.
Kinderen van Pietje en Sybe: zie 46.
52 Sybe Jans van Kuiken is geboren op zaterdag 31 mei 1862 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sybes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1862. Sybe is overleden op dinsdag 21 mei 1929 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 mei 1929.
Beroep:
Commissionair
Sybe trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11 november 1887 in Westdongeradeel met Maaike Annes Feyma, 24 jaar oud. Maaike is geboren op zaterdag 20 juni 1863 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Anne Jelles Feyma en Leentje Tjerks Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1863. Maaike is overleden op donderdag 24 januari 1952 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1952.
Beroep:
naaister
Kinderen van Sybe en Maaike:
1 Jan van Kuiken, geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1888. Jan is overleden op zaterdag 16 april 1892 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1892.
2 Leentje van Kuiken, geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1889. Leentje is overleden op donderdag 17 september 1981, 92 jaar oud. Zij is begraven in Gorredijk.
Notitie bij Leentje: Leentje is op 16 juli 1894 in Westdongeredeel gehuwd met Tjerk de Jong
3 Antje van Kuiken, geboren op dinsdag 22 december 1891 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1891. Antje is overleden op vrijdag 14 februari 1975, 83 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier op de Algemene Begraafplaats.
Notitie bij Antje: Antje is op 17 juni 1920 in Oostdongeradeel gehuwd met Lambertus Edema
4 Trijntje van Kuiken, geboren op zondag 2 september 1894 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1894. Trijntje is overleden op dinsdag 8 maart 1966, 71 jaar oud. Zij is begraven in Lioessens.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 10 juli 1919 in Westdongeradeel gehuwd met Klaas Woudstra
5 Pietje van Kuiken, geboren op zaterdag 12 augustus 1899 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1899. Pietje is overleden op zondag 6 juli 1952 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1952.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 9 juli 1925 in Oostdongeradeel gehuwd met Jan Woudstra
53 Ruurd van Kuiken is geboren op vrijdag 1 april 1864 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sybes Venema (zie 22). Ruurd is overleden op dinsdag 24 december 1946 in Bergen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1946.
Beroep:
restaurateur
Ruurd trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 29 april 1897 in Amsterdam met Elisabeth Keijzer, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 22 augustus 1872 in Haarlemmermeer, dochter van Johannes Keijzer en Stijntje Slagman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1872. Elisabeth is overleden op dinsdag 20 december 1938 in Bergen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1938.
Kinderen van Ruurd en Elisabeth:
1 Johannes van Kuiken, geboren op donderdag 18 januari 1900 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1900. Johannes is overleden op woensdag 6 november 1901 in Gouda, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1901.
2 Stijntje Elisabeth van Kuiken, geboren op zaterdag 10 september 1904 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1904. Stijntje is overleden op vrijdag 10 juni 1960 in Bergen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1960. Stijntje bleef ongehuwd.
54 Gatske Jans Kuiken is geboren op zaterdag 10 juli 1869 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sybes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1869. Gatske is overleden op zondag 10 mei 1964 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1964. Zij is begraven in Nes.
Beroep:
dienstmeid
Gatske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26 mei 1892 in Westdongeradeel met Dirk Gerbens Venema, 27 jaar oud. Zie 48 voor persoonsgegevens van Dirk.
Kinderen van Gatske en Dirk: zie 48.
55 Hiltje van Kuiken is geboren op zondag 24 maart 1872 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Ruurds van Kuiken en Antje Sybes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1872. Hiltje is overleden op zondag 19 maart 1950 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1950. Zij is begraven in Nes.
Beroep:
dienstmeid
Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1897 in Westdongeradeel met Foppe Groen, 23 jaar oud. Foppe is geboren op woensdag 8 oktober 1873 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sytze Foppes Groen en Jeltje Douwes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1873. Foppe is overleden op dinsdag 22 november 1932 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1932. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
schipper
Kinderen van Hiltje en Foppe:
1 Sytze Groen, geboren op zaterdag 15 januari 1898 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1898. Sytze is overleden op woensdag 20 maart 1968 in Paesens ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Notitie bij Sytze: Sytze is op 20 mei 1922 in Westdongeradeel gehuwd met Jantje Braaksma
Beroep:
slager
2 Antje Groen, geboren op donderdag 11 januari 1900 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1900. Antje is overleden op vrijdag 29 november 1991 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 91 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
3 Jeltje Groen, geboren op donderdag 26 september 1901 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1901. Jeltje is overleden op maandag 13 oktober 1969 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Zij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 18 januari 1930 in Westdongeradeel gehuwd met Klaas Visser
Beroep:
huishoudster
4 Jan Groen, geboren op maandag 15 januari 1906 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1906. Jan is overleden op donderdag 23 mei 1957 in Nijkerk ( Ferweradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 mei 1957. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 mei 1929 in Oostdongeradeel gehuwd met Japke Sytsma
Beroep:
Koopman
5 Trijntje Groen, geboren op zondag 29 september 1907 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 oktober 1907.
6 Pietje Groen, geboren op zaterdag 16 april 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1910.
7 Gatske Groen, geboren op maandag 27 januari 1913 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Gatske is overleden op woensdag 21 juli 1965 in Bunschoten, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1965. Zij is begraven in Bunschoten op Begraafplaats Memento Mori.
Notitie bij Gatske: Gatske is 27 januari 1938 in Westdongeradeel gehuwd met Pieter Geertsma
56 Pieter Wybes van der Meulen is geboren op zondag 4 september 1853 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Wybe Pieters van der Meulen en Martje Alberts Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1853. Pieter is overleden op dinsdag 20 februari 1816 in Bislich ( Duitsland ).
Beroepen:
dagloner
veeverzorger
Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1876 in Dantumadeel met Wipkje Jacobs Viersen, 25 jaar oud. Wipkje is geboren op donderdag 19 september 1850 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jacob Jans Viersen en Hinke Freerks Hoeksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1850. Wipkje is overleden op woensdag 8 oktober 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1890.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 17 maart 1892 in Dantumadeel met Gertje Annes van der Veen, 19 jaar oud. Gertje is geboren op zondag 24 november 1872 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Anne Pieters van der Veen en Martzen Hendriks (Martje) van der Weg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1872. Gertje is overleden op dinsdag 13 november 1934 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1934.
Kinderen van Pieter en Wipkje:
1 NN NN van der Meulen, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 31 mei 1877 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1877.
2 Martje van der Meulen, geboren op vrijdag 21 juni 1878 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1878. Martje is overleden op zondag 23 juni 1878 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1878.
3 Martje Pieters van der Meulen, geboren op woensdag 3 september 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1879. Martje is overleden op donderdag 10 september 1891 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1891.
4 Jacob Pieters van der Meulen, geboren op donderdag 8 december 1881 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 december 1881. Jacob is overleden op donderdag 26 december 1974, 93 jaar oud. Hij is begraven in Stiens.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 13 mei 1905 in Dantumadeel gehuwd met Klaaske Struiksma
5 NN NN van der Meulen, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 29 december 1884 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1884.
6 NN NN van der Meulen, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 25 december 1885 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1885.
7 NN NN van der Meulen, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 11 juni 1888 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1888.
8 NN NN van der Meulen, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 8 oktober 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1890.
Kinderen van Pieter en Gertje:
9 Wybe Pieters van der Meulen, geboren op maandag 27 maart 1893 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1893.
Notitie bij Wybe: Wybe is op 9 mei 1917 in Wonseradeel gehuwd met Trijntje de Vos
10 Martje Pieters van der Meulen, geboren op vrijdag 12 oktober 1894 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1894.
Notitie bij Martje: Martje is op 11 mei 1918 in Westdongeradeel gehuwd met Pieter de Vos
Beroep:
dienstbode
11 Antje Pieters van der Meulen, geboren op dinsdag 12 mei 1896 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 mei 1896. Antje is overleden op donderdag 28 december 1989, 93 jaar oud. Zij is begraven in Twisk op Begraafplaats Dorpsweg.
Notitie bij Antje: Antje is op 27 mei 1920 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jetze Smedinga
Beroep:
dienstbode
12 Aaltje van der Meulen, geboren op donderdag 21 april 1898 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1898.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 15 februari 1923 in Ferweradeel gehuwd met Lammert de Vos
13 Albert van der Meulen, geboren op woensdag 5 februari 1902 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1902.
Notitie bij Albert: Albert is op 17 september 1921 in Westdongeradeel gehuwd met Grietje de Vries
Beroep:
veldarbeider
14 Geertje van der Meulen, geboren op zondag 21 februari 1904 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1904.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 18 oktober 1928 in Opsterland gehuwd met Rein van der Sloep
Beroep:
dienstbode
15 Anne van der Meulen, geboren op donderdag 22 maart 1906 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1906.
16 Pietje van der Meulen, geboren op zondag 28 juni 1908 in Stiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1908. Pietje is overleden op dinsdag 23 juni 1964 in Sint Jacobiparochie ( Waadhoeke ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1964.
Notitie bij Pietje: Pietje is (1) op 15 maart 1929 in Dokkum gehuwd met Auke Brink, dit huwelijk is op 21 januari 1937 door echtscheiding ontbonden en (2) op 24 maart 1938 in Dantumadeel met Minholt Elzinga en (3) met Sjoerd Dijkstra
Beroep:
dienstbode
57 Aaltje Wybes van der Meulen is geboren op woensdag 29 januari 1862 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Wybe Pieters van der Meulen en Martje Alberts Venema (zie 23). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1862. Aaltje is overleden op vrijdag 1 maart 1946 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1946.
Beroep:
naaister
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1885 in Dantumadeel met Herre Boskma, 28 jaar oud. Herre is geboren op woensdag 20 mei 1857 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Gerben Herres Boskma en Antje Jans Viersen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1857. Herre is overleden op zaterdag 15 juni 1935 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1935.
Beroep:
koopman en koemelker
Kinderen van Aaltje en Herre:
1 Gerben Boskma, geboren op woensdag 24 november 1886 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1886.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 19 maart 1908 in Dantumadeel gehuwd met Susanna Prosé
2 Martje Herres Boskma, geboren op zondag 29 januari 1888 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Martje is overleden op woensdag 8 februari 1888 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1888.
3 Martje Herres Boskma, geboren op woensdag 19 februari 1890 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1890. Martje is overleden op maandag 11 augustus 1890 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1890.
4 Wybe Boskma, geboren op dinsdag 9 augustus 1892 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1892. Wybe is overleden op donderdag 9 december 1971 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op de begraafplaats aan de Lange Reed.
Notitie bij Wybe: Wybe is op 22 mei 1915 in Dantumadeel gehuwd met Eelkje Hoekstra
Beroep:
veehouder
58 Aaltje Gaatses van der Meer is geboren op vrijdag 19 februari 1858 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1858. Aaltje is overleden op zaterdag 4 maart 1916 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1916. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 april 1882 in Dantumadeel met Oene Johannes Haakma, 30 jaar oud. Oene is geboren op zondag 12 oktober 1851 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Obeles Haakma en Antje Annes Monsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 oktober 1851. Oene is overleden op dinsdag 8 juni 1920 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1920. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Aaltje en Oene:
1 Johannes Haakma, geboren op zondag 24 december 1882 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1882. Johannes is overleden op donderdag 13 februari 1941 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1941. Hij is begraven in Murmerwoude.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 18 mei 1911 in Dantumadeel gehuwd met Mientje Rozema
2 Antje Haakma, geboren op woensdag 17 september 1884 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1884. Antje is overleden op woensdag 10 februari 1960 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 februari 1960.
Notitie bij Antje: Antje is op 8 juli 1920 in Datumadeel gehuwd met Anne van Hijum
3 Gaatske Haakma, geboren op zondag 25 april 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1886. Gaatske is overleden op zondag 5 januari 1958 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 januari 1958. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg. Gaatske bleef ongehuwd.
4 Eelke Haakma, geboren op dinsdag 27 december 1887 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1887. Eelke is overleden op woensdag 5 juni 1957 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1957. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Eelke: Eelke is op 23 april 1914 in Dantumadeel gehuwd met Tjimkje van der Galiën
5 Bauke Oenes Haakma, geboren op zaterdag 19 april 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1890. Bauke is overleden op dinsdag 6 januari 1959 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 januari 1959.
Notitie bij Bauke: Bauke is op 3 december 1914 in Dantumadeel gehuwd met Janke Haisma
6 Anne Oenes Haakma, geboren op maandag 29 februari 1892 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 maart 1892. Anne is overleden op maandag 6 september 1965 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 september 1965. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Anne: Anne is op 15 mei 1920 in Dantumadeel gehuwd met Fetje Jans Holwerda
7 Sybren Haakma, geboren op maandag 12 maart 1894 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1964. Sybren is overleden op dinsdag 11 november 1947 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1947. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 31 mei 1919 in Dantumadeel gehuwd met Hittje Dijkstra
59 Bauke Gaatzes van der Meer is geboren op woensdag 9 november 1859 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1859. Bauke is overleden op zaterdag 23 januari 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1897.
Beroep:
dagloner
Bauke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 april 1886 in Dantumadeel met Janke Harmens van der Meulen, 38 jaar oud. Zie 28 voor persoonsgegevens van Janke.
Kinderen van Bauke en Janke: zie 28.
60 Baukje Gaatzes van der Meer is geboren op woensdag 16 oktober 1861 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1861. Baukje is overleden op zondag 25 januari 1948 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1948. Baukje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1882 in Dantumadeel met Meindert Baukes de Jong, 25 jaar oud. Meindert is geboren op donderdag 9 oktober 1856 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Bauke Jelles de Jong en Trijntje Meinderts van der Wielen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 oktober 1856. Meindert is overleden op dinsdag 10 november 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 november 1891.
Beroep:
dagloner
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 19 november 1898 in Dantumadeel met Hendrik Westra, 50 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 27 juli 1848 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haaitses van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juli 1848. Hendrik is overleden op vrijdag 19 oktober 1917 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1917.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Baukje en Meindert:
1 Antje de Jong, geboren op vrijdag 11 mei 1883 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1883. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1963 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1963.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 mei 1901 in Dantumadeel gehuwd met Anne van der Bij
Beroep:
dienstmeid
2 Bauke de Jong, geboren op woensdag 1 juli 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 juli 1885.
3 Gaatse de Jong, geboren op zondag 17 juli 1887 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1887. Gaatse is overleden op dinsdag 16 januari 1912 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1912. Gaatse bleef ongehuwd.
Beroep:
koopman in galanterieën
4 Jelle de Jong, geboren op vrijdag 16 mei 1890 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1890. Jelle is overleden op zaterdag 24 juli 1948 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 juli 1948. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op de begraafplaats aan de Lange Reed.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 16 augustus 1913 in Dantumadeel gehuwd met Geeske de Hoop
Beroep:
Koopman
61 Eelke Gaatzes van der Meer is geboren op maandag 27 juli 1868 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1868. Eelke is overleden op donderdag 10 mei 1923 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1923. Eelke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 november 1892 in Dantumadeel met Baukje Elzinga, 24 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 25 augustus 1868 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Geert Johannes Elzinga en Yntje Annes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1868. Baukje is overleden op vrijdag 11 september 1964 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1964.
Beroep:
Werkvrouw
Kinderen van Eelke en Baukje:
1 Yntje van der Meer, geboren op dinsdag 20 september 1892 in Zwaagwesteinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1892. Yntje is overleden op zaterdag 14 oktober 1978, 86 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op de begraafplaats aan de Lange Reed.
Notitie bij Yntje: Yntje is (1) op 27 juli 1912 in Dantumadeel gehuwd met Klaas Eekema en (2) op 17 november 1928 in Kollumerland met Roelof Haven
2 Antje van der Meer, geboren op vrijdag 20 juli 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1894. Antje is overleden op donderdag 9 januari 1986, 91 jaar oud. Zij is begraven in Brunssum op de Begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Notitie bij Antje: Antje is op 9 mei 1914 in Ferweradeel gehuwd met Ulbe Eekema
62 Sybren Gaatzes van der Meer is geboren op dinsdag 21 januari 1873 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1873. Sybren is overleden op woensdag 8 augustus 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1900.
Beroep:
boerenknecht
Sybren trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Dantumadeel met Antje Monsma, 21 jaar oud. Antje is geboren op zondag 19 oktober 1873 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Sytse Eelkes Monsma en Anke Jacobs Braaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1873. Antje is overleden op woensdag 1 maart 1967 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1967. Zij is begraven in Stiens.
Beroep:
dienstbode
Kind van Sybren en Antje:
1 Anke van der Meer, geboren op zaterdag 20 juli 1895 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1895. Anke is overleden op vrijdag 7 juli 1916 in Leeuwarden, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1916. Anke bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstbode
63 Albert Eelkes Venema is geboren op donderdag 9 maart 1865 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Eelke Alberts Venema (zie 25) en Aafke Jans (Akke) van der Bij. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1865. Albert is overleden op maandag 10 februari 1930 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1930. Hij is begraven in Driesum.
Beroep:
voerman
Albert trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 juni 1892 in Dantumadeel met Andrieske Tjallings Kooistra, 25 jaar oud. Andrieske is geboren op dinsdag 30 april 1867 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Tjalling Binnes Kooistra en Ymkje Heerkes van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1867. Andrieske is overleden op zaterdag 6 oktober 1917 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 oktober 1917. Zij is begraven in Driesum.
Kinderen van Albert en Andrieske:
1 Aafke Venema, geboren op woensdag 20 december 1893 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1893. Aafke is overleden op woensdag 17 april 1912 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1912.
2 Ymkje Venema, geboren op zondag 21 maart 1897 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 95.
3 Hitje Venema, geboren op zaterdag 28 oktober 1899 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 96.
4 Eelke Venema, geboren op donderdag 14 november 1901 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 97.
5 Tjitske Venema, geboren op maandag 3 september 1906 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 98.
64 Aaltje Venema is geboren op donderdag 6 juni 1867 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Alberts Venema (zie 26) en Tjetje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1867. Aaltje is overleden op zaterdag 8 april 1905 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1905. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 januari 1897 in Dantumadeel met Johannes Paulus Procee, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 26 februari 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Paulus Johannes Procee en Janke Gerrits Paulusma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1871. Johannes is overleden op vrijdag 14 mei 1926 in Leeuwarden, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1926.
Beroep:
groentenventer
65 Marten Plantinga is geboren op maandag 14 september 1863 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Watze Martens Plantinga en Feikje Alberts Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1863. Marten is overleden op zaterdag 9 maart 1929 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1929.
Beroep:
veehouder
Marten trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1896 in Dantumadeel met Grietje de Vries, 30 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 14 december 1865 in Driesum ( Dantumadeel ), dochter van Wytze Eeuwes de Vries en Jantje Jans Stelwagen de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1865. Grietje is overleden op vrijdag 16 juni 1944 in Driesum ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1944.
Kind van Marten en Grietje:
1 NN NN Plantinga, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 26 juni 1897 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1897.
66 Albert Plantinga is geboren op dinsdag 9 april 1867 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Watze Martens Plantinga en Feikje Alberts Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1867. Albert is overleden op donderdag 23 december 1937 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1937. Albert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1893 in Dantumadeel met Baukje Minnes Wiersma, 40 jaar oud. Baukje is geboren op zondag 11 juli 1852 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Minne Meinderts Wiersma en Eelktjen Eelkes (Eelkje) Idsardi. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1852. Baukje is overleden op zondag 5 maart 1916 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1916.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op donderdag 10 maart 1921 in Dantumadeel met Pietje Hedzers van der Bij, 43 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 21 januari 1878 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), dochter van Hedze Lieuwes van der Bij en Trientje Dirks Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1878. Pietje is overleden op dinsdag 8 februari 1949 in Wouterswoude, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1949.
Kinderen van Albert en Baukje:
1 Watze Plantinga, geboren op vrijdag 17 augustus 1894 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1894. Watze is overleden op dinsdag 12 april 1977, 82 jaar oud. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Watze: Watze is (1) op 18 mei 1916 In Dantumadeel gehuwd met Grietje Akkerman en (2) op 15 april 1937 in Tietjerksteradeel met Akke Lont
Beroep:
vrachtrijder
2 Eelkje Alberts Plantinga, geboren op dinsdag 18 augustus 1896 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1896. Eelkje is overleden op maandag 6 juli 1925 in Groningen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1925.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 28 mei 1921 in Dantumadeel gehuwd met Sape Bienses Wielstra
67 Eelke Plantinga is geboren op donderdag 8 september 1870 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Watze Martens Plantinga en Feikje Alberts Venema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1870. Eelke is overleden op zaterdag 29 september 1956 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1956. Eelke trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 7 december 1916 in Dantumadeel met Janke Dijkstra, 43 jaar oud. Janke is geboren op zondag 20 april 1873 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Tjerk Jacobs Dijkstra en Grietje Rintjes van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1873. Janke is overleden op donderdag 19 december 1963 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1963.
Kind van Eelke en Janke:
1 Tjerk Plantinga, geboren op dinsdag 17 september 1901 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1901.
Notitie bij Tjerk: Tjerk is op 29 oktober 1925 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Jacobs
68 Aaltje Robijn is geboren op zaterdag 7 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jelle Alderts Robijn (zie 34) en Geertje Stenekes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1891. Aaltje is overleden op vrijdag 7 januari 1972 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 9 mei 1912 in Tietjerksteradeel met Oeds Venema, 24 jaar oud. Zie 70 voor persoonsgegevens van Oeds.
Kinderen van Aaltje en Oeds:
1 Aukje Venema, geboren op maandag 21 april 1913 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 99.
2 Klaas Venema, geboren op dinsdag 12 mei 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 100.
3 Jelle Venema, geboren in mei 1915 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Jelle is overleden op donderdag 4 november 1915 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1915.
4 Jelle Venema, geboren omstreeks 1932 in Tietjerksteradeel. Volgt 101.
69 Aaltje Venema is geboren op vrijdag 6 maart 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Venema en Trijntje Alderts Robijn (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1885. Aaltje is overleden op dinsdag 30 september 1958 in Sittard, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1958. Zij is begraven in Oirsbeek.
Beroep:
dienstbode
Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1911 in Baarderadeel met Fokke Siesling, 25 jaar oud. Fokke is geboren op dinsdag 16 februari 1886 in Winsum ( Het Hogeland ), zoon van Jan Hanses Siesling en Fetje Fokkes Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1886. Fokke is overleden op maandag 15 oktober 1962 in Sittard, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1962. Hij is begraven in Oirsbeek.
Kinderen van Aaltje en Fokke:
1 Trijntje Siesling, geboren op maandag 23 oktober 1916 in Den Helder. Volgt 102.
2 Tetje Siesling, geboren in juli 1921 in Heerlen. Tetje is overleden op dinsdag 16 augustus 1921 in Heerlen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1921.
70 Oeds Venema is geboren op vrijdag 23 september 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Venema en Trijntje Alderts Robijn (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1887. Oeds is overleden op woensdag 8 november 1978 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Oeds trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 mei 1912 in Tietjerksteradeel met Aaltje Robijn, 20 jaar oud. Zie 68 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Oeds en Aaltje: zie 68.
71 Aldert Venema is geboren op dinsdag 1 januari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Venema en Trijntje Alderts Robijn (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1889. Aldert is overleden op dinsdag 16 juni 1959 in Scherpenzeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1959. Aldert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1914 in Woudenberg met Wilhelmina Steinmann, 30 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 2 juni 1884 in Woudenberg, dochter van Gijsbert Steinmann en Anna Gazenbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884. Wilhelmina is overleden op donderdag 26 december 1957 in Scherpenzeel, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1957.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Aldert en Wilhelmina:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 21 januari 1918 in Woudenberg. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1918.
2 Klaas Venema, geboren op donderdag 22 januari 1920 in Woudenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1920. Klaas is overleden op maandag 25 december 1944 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1944. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
tuinmansknecht
72 Durk de Vries is geboren op woensdag 22 augustus 1883 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), zoon van Wytze de Vries en Gaatske Venema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1883. Durk is overleden op zondag 17 december 1950 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1950. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
landarbeider
Durk trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 augustus 1909 in Stedum ( Eemsdelta ) met Bouke Dijkema, 20 jaar oud. Bouke is geboren op woensdag 3 oktober 1888 in Garsthuizen ( Eemsdelta ), dochter van Willem Dijkema en Elsien Nijborg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1888. Bouke is overleden op vrijdag 8 oktober 1971 in Appingedam ( Eemsdelta ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Durk en Bouke:
1 Willem de Vries, geboren op zondag 17 juli 1910 in Huizinge ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1910. Willem is overleden op vrijdag 26 september 1986, 76 jaar oud. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Notitie bij Willem: Willem is op 18 mei 1935 in Middelstum gehuwd met Grietje Zwaagman
Beroep:
landarbeider
2 Wietze de Vries, geboren op maandag 5 januari 1914 in Zandeweer ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1914. Wietze is overleden op maandag 29 juli 1996, 82 jaar oud. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Notitie bij Wietze: Wietze is op 22 februari 1944 in Uithuizermeeden gehuwd met Gaaske Mulderij
Beroep:
landarbeider
73 Klaas Broekstra is geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Eenrum ( Het Hogeland ), zoon van Sikke Broekstra en Gaatske Venema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 1 juli 1888. Klaas is overleden op maandag 8 december 1980, 92 jaar oud. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Beroep:
dagloner
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 november 1912 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ) met Trijntje Dijksterhuis, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 7 januari 1884 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ), dochter van Aldert Dijksterhuis en Dieuwerke Wiersinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1884. Trijntje is overleden op zondag 2 mei 1954 in Groningen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1954. Zij is begraven in Uithuizermeeden.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Sikko Broekstra, geboren op donderdag 23 oktober 1913 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1913. Sikko is overleden op woensdag 1 september 1999, 85 jaar oud. Hij is begraven in Uithuizermeeden.
Notitie bij Sikko: Sikko is gehuwd met Anje de Weerd
2 Allert Broekstra, geboren op vrijdag 9 november 1917 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1917. Allert is overleden op maandag 1 december 1919 in Uithuizermeeden ( Het Hogeland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1919.
74 Jansje Broekstra is geboren op donderdag 17 juli 1890 in Usquert ( Het Hogeland ), dochter van Sikke Broekstra en Gaatske Venema (zie 41). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1890. Jansje trouwde, 26 jaar oud, op maandag 27 november 1916 in Groningen met Reinder Mulderij, 27 jaar oud. Reinder is geboren op donderdag 18 juli 1889 in Brummen, zoon van Reinder Mulderij en Hendrika Tieman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1889.
Kinderen van Jansje en Reinder:
1 NN NN Mulderij, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Groningen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1917.
2 Gaaske Mulderij, geboren op zaterdag 7 juli 1917 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1917. Gaaske is overleden op zondag 10 januari 1988, 70 jaar oud. Zij is begraven in Uithuizermeeden.
Notitie bij Gaaske: Gaaske is op 22 februari 1944 in Uithuizermeeden gehuwd met Wietze de Vries
3 Hendrika Mulderij, geboren op zaterdag 19 oktober 1918 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1918.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op 7 september 1939 in Apeldoorn gehuwd met Harm Gerretsen
75 Johannes Dirk Venema is geboren op woensdag 24 februari 1886 in ’s-Gravenhage, zoon van Gerlof Venema (zie 42) en Leintje Verheij. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1886.
Beroep:
Brievenbesteller
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 15 september 1909 in ’s-Gravenhage met Alberdina Adriana Jansen, 23 jaar oud. Alberdina is geboren op zondag 27 september 1885 in ’s-Gravenhage, dochter van Albertus Jansen en Adriana Innemee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1885. Alberdina is overleden op zaterdag 11 april 1953 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 april 1953.
Kinderen van Johannes en Alberdina:
1 Johannes Gerlof Albertus Venema, geboren op zaterdag 10 juni 1911 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1911. Johannes is overleden op vrijdag 27 december 1912 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1912.
2 Johannes Albertus Venema, geboren op donderdag 26 februari 1914 in ’s-Gravenhage. Volgt 103.
76 Dirk Martinus Venema is geboren op zaterdag 23 juli 1887 in ’s-Gravenhage, zoon van Gerlof Venema (zie 42) en Leintje Verheij. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 juli 1887. Dirk is overleden op vrijdag 14 juli 1933 in ’s-Gravenhage, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1933.
Beroep:
ambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 5 juni 1912 in ’s-Gravenhage met Geertruida Koster, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 17 juli 1887 in ’s-Gravenhage, dochter van Frederik Hendrik Koster en Francisca Maria Portasse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1887. Geertruida is overleden op zondag 28 juli 1963 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 36.
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Dirk Gerlof Venema, geboren op zondag 23 november 1913 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1913.
2 Johannes Venema, geboren op woensdag 25 juli 1917 in ’s-Gravenhage. Volgt 104.
77 Martha Venema is geboren in Amerika, dochter van Sijbe Venema (zie 43) en Grietje (Grace) Fassen. Martha trouwde met Hartger.
78 Klaziena (Clara) Venema is geboren op dinsdag 10 april 1888 in Westernieland ( Het Hoge Land ), dochter van Sijbe Venema (zie 43) en Grietje (Grace) Fassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1888. Clara is overleden op zondag 16 januari 1916 in Isabella County, Michigan ( USA ), 27 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 januari 1916 in Broomfield Center, Isabella County, op de Broomfield Township Cemetery. Clara trouwde met Sidney Tooley.
Kinderen van Clara en Sidney:
1 Alice Tooley, geboren op maandag 16 december 1907 in Amerika. Volgt 105.
2 Joe Carl Tooley, geboren op donderdag 6 januari 1916 in Isabella County, Michigan ( USA ). Joe is overleden op zondag 16 januari 1916 in Isabella County, Michigan ( USA ), 10 dagen oud. Hij is begraven in Broomfield Center, Isabella County, op de Broomfield Township Cemetery.
79 Dick Venema is geboren op donderdag 26 oktober 1893 in Garden Plain, Whiteside County, Illinois ( USA ), zoon van Sijbe Venema (zie 43) en Grietje (Grace) Fassen. Dick is overleden op zaterdag 1 oktober 1977 in Ashland, Ashland County, Wisconsin ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens. Dick trouwde met Musia Lovell. Musia is geboren op maandag 17 juni 1895 in Amerika. Musia is overleden op vrijdag 7 maart 1997, 101 jaar oud. Zij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens.
Kinderen van Dick en Musia:
1 Francis Seiba Venema, geboren op donderdag 10 juni 1915 in Blanchard, Isabella County, Michigan ( USA ). Volgt 106.
2 Herman Nathan Venema, geboren op maandag 29 januari 1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 107.
80 Lena Venema is geboren in 1897 in Amerika, dochter van Sijbe Venema (zie 43) en Grietje (Grace) Fassen. Lena is overleden op zondag 16 mei 1965 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens. Lena trouwde met John Peter Vroma. John is geboren op zondag 30 juli 1893 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Jurrien (Gerold) Vroma en Margaret (Maggie) Kruizenga. John is overleden op zaterdag 12 september 1964 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, Michigan ( USA ).
Kinderen van Lena en John:
1 Robert Vroma.
2 Eugene Vroma.
3 Gerald Herman Vroma, geboren op donderdag 23 oktober 1919 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Gerald is overleden op woensdag 12 februari 2003 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery.
4 Margaret Ann Vroma, geboren op vrijdag 3 juni 1921 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 108.
5 Richard George Vroma, geboren op donderdag 5 april 1923 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 109.
6 Clarabella G. Vroma, geboren op donderdag 4 december 1924 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 110.
7 John Peter Vroma, geboren op zondag 31 oktober 1926 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). John is overleden op woensdag 1 mei 1991 in Michigan ( USA ), 64 jaar oud.
8 Raymond Vroma, geboren op zaterdag 5 januari 1929 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Raymond is overleden op donderdag 18 oktober 1984 in Michigan ( USA ), 55 jaar oud.
9 Leona Kathryn Vroma, geboren op woensdag 13 augustus 1930 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 111.
10 Gerritt S. (Gary) Vroma, geboren op maandag 16 mei 1932 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 112.
11 Howard James Vroma, geboren op zondag 3 november 1935 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Howard is overleden op dinsdag 8 februari 1977 in Michigan ( USA ), 41 jaar oud.
12 Ruth Vroma, geboren in 1940 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 113.
81 Clarence (Nick) Venema is geboren op woensdag 10 februari 1892 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Tjitze (Cecil) Venema (zie 44) en Martje Diepstra. Nick is overleden in juni 1964 in Michigan ( USA ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery. Nick trouwde met Anna Rubingh. Anna is geboren op maandag 6 januari 1890 in Laketown Township, Allegan County, Michigan ( USA ), dochter van Jan (John) Rubingh en Hendrikien (Harietta) Walkotte. Anna is overleden op dinsdag 27 november 1973 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 1 december 1973 in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery.
Kind van Nick en Anna:
1 Sidney Venema, geboren in 1919 in Michigan ( USA ). Volgt 114.
82 Alice Grace Venema is geboren op vrijdag 11 september 1903 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van Gerben (George) Venema (zie 45) en Niessena Wierenga. Alice is overleden op vrijdag 7 februari 1936 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 32 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Alice trouwde met Andrew de Haan.
Kinderen van Alice en Andrew:
1 Maxine A. de Haan, geboren in 1924. Volgt 115.
2 Andrew William (Andy) de Haan, geboren op dinsdag 21 juni 1932 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Andy is overleden op dinsdag 10 december 1996 in Tecumseh, Lenawee County, Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Tecumseh, Lenawee County, op de Brookside Cemetery.
83 Jurien (Jerry) Venema is geboren op woensdag 20 maart 1912 in Michigan ( USA ), zoon van Gerben (George) Venema (zie 45) en Niessena Wierenga. Jerry is overleden op zondag 6 februari 1983 in Michigan ( USA ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Kent City, Kent County, op de Idlewild Cemetery. Jerry trouwde met Alberta A. Venema. Alberta is geboren in 1914 in Amerika. Alberta is overleden op woensdag 16 oktober 1968, 53 of 54 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 18 oktober 1968 in Kent City, Kent County, op de Idlewild Cemetery.
Kind van Jerry en Alberta:
1 Alberta Ann Venema, geboren op donderdag 20 februari 1936 in Amerika. Volgt 116.
84 Antje Venema is geboren op maandag 21 januari 1884 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Gerbens Venema (zie 46) en Pietje Jans van Kuiken (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1884. Antje is overleden op maandag 22 oktober 1973 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Nes. Antje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Westdongeradeel met Jan Visser, 25 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 7 augustus 1878 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gerrit Jans Visser en Baukje Ypes Douma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1878. Jan is overleden op vrijdag 13 augustus 1937 in Groningen, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1907. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Antje en Jan:
1 Gerrit Visser, geboren op maandag 14 augustus 1905 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 117.
2 Sybe Visser, geboren op maandag 25 november 1907 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 118.
3 Ype Visser, geboren op donderdag 13 april 1911 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 119.
4 Pieter Visser, geboren op zaterdag 23 november 1912 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 120.
5 Jan Visser, geboren op donderdag 24 oktober 1918 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 121.
6 Tjeerd Visser, geboren omstreeks 1921 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 122.
85 Grietje Venema is geboren op zaterdag 1 augustus 1885 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Gerbens Venema (zie 46) en Pietje Jans van Kuiken (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1885. Grietje is overleden op donderdag 28 augustus 1952 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 augustus 1952. Zij is begraven in Oosternijkerk. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 mei 1907 in Oostdongeradeel met Tjeerd Kingma, 22 jaar oud. Tjeerd is geboren op woensdag 26 november 1884 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Haike Kingma en Gertje Jongeling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1884. Tjeerd is overleden op zondag 30 mei 1943 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1943. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Beroep:
gardenier
Kinderen van Grietje en Tjeerd:
1 Pietje Kingma, geboren op zondag 22 maart 1908 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 123.
2 Haike Kingma, geboren op maandag 24 januari 1910 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 124.
3 Sybe Kingma, geboren op woensdag 29 november 1911 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ). Volgt 125.
4 Jacob Kingma, geboren op maandag 20 september 1915 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 126.
86 Klaaske Venema is geboren op dinsdag 10 december 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Gerbens Venema (zie 46) en Pietje Jans van Kuiken (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1889. Klaaske is overleden op vrijdag 20 juni 1947 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1947. Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 april 1912 in Westdongeradeel met Marten Cuperus, 23 jaar oud. Marten is geboren op vrijdag 22 februari 1889 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Wealtje Christiaans Cuperus en Martzen Nuttes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1889. Marten is overleden op woensdag 9 september 1953 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1953.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Klaaske en Marten:
1 Wealtje Cuperus, geboren op donderdag 18 juli 1912 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 127.
2 Sybe Cuperus, geboren op zondag 7 december 1913 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 128.
3 Nutte Cuperus, geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Nes ( Ameland ). Volgt 129.
4 Pietje Cuperus, geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 130.
5 Renze Cuperus, geboren op vrijdag 2 juli 1920 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 131.
87 Jan Venema is geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sybe Gerbens Venema (zie 46) en Pietje Jans van Kuiken (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1899. Jan is overleden op donderdag 15 april 1965 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1965. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
voerman
Jan trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1927 in Westdongeradeel met Trijntje Dijkstra, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 14 december 1899 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Pieters Dijkstra en Neeltje Pieters Wibalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1899. Trijntje is overleden op zondag 24 maart 1991, 91 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
88 Gerbrigje Venema is geboren op maandag 3 juni 1901 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sybe Gerbens Venema (zie 46) en Pietje Jans van Kuiken (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1901. Gerbrigje is overleden op maandag 2 mei 1977, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hallum op de begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde. Gerbrigje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 16 mei 1922 in Westdongeradeel met Sierd Harms de Vries, 21 jaar oud. Sierd is geboren op dinsdag 5 juni 1900 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Harm de Vries en Kunne Eekhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1900. Sierd is overleden op maandag 25 maart 1963 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1963. Hij is begraven in Hallum op de begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde.
Beroep:
veldarbeider
Kind van Gerbrigje en Sierd:
1 Louw de Vries, geboren op zaterdag 19 juni 1926 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ). Louw is overleden op woensdag 7 augustus 1940 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1940. Hij is begraven in Hallum op de begraafplaats vd Protestantse Gemeente Mariëngaarde.
89 Marten Meinema is geboren op vrijdag 20 juli 1888 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Pieters Meinema en Gatske Gerbens Venema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1888. Marten is overleden op vrijdag 11 februari 1955 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1955. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Beroep:
veldarbeider
Marten:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1912 in Westdongeradeel met Antje van der Bos, 25 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 23 september 1886 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Wouter Thijssens van der Bos en Christje Pieters Kamma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1886. Antje is overleden op vrijdag 30 januari 1925 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1925.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 2 april 1926 in Westdongeradeel met Sytske Visser, 39 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 22 december 1886 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Sytzes Visser en Trijntje Dirks Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1886. Sytske is overleden op zaterdag 29 september 1945 in Driesum ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1945. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Kind van Marten en Antje:
1 Gatske Meinema, geboren op zaterdag 23 februari 1918 in Wierum ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Gatske: Gatske is op 27 juli 1944 in Dokkum gehuwd met Sytse Visser
Beroep:
dienstbode
90 Gerben Meinema is geboren op vrijdag 21 april 1893 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Pieters Meinema en Gatske Gerbens Venema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1893. Gerben is overleden op dinsdag 5 december 1961 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1961. Hij is begraven in Wierum. Gerben trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1918 in Westdongeradeel met Tettje Smit, 26 jaar oud. Tettje is geboren op woensdag 27 mei 1891 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jeltje Kornelis Smit. Tettje is overleden op zondag 17 mei 1987 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Wierum.
Kind van Gerben en Tettje:
1 Jeltje Meinema, geboren op zondag 5 december 1920 in Wierum ( Noordoost-Friesland ). Jeltje is overleden op vrijdag 3 maart 2006, 85 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 15 april 1943 in Westdongeradeel gehuwd met Hendrik Dijkstra
91 Antje Venema is geboren op dinsdag 21 februari 1893 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Gerbens Venema (zie 48) en Gatske Jans Kuiken (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1893. Antje is overleden op vrijdag 18 februari 1983 in Wolfheze ( Renkum ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Wolfheze op de St. Begraafplaats Gelderse Roos. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1916 in Oostdongeradeel met Freerk Slagman, 24 jaar oud. Freerk is geboren op zaterdag 25 juni 1892 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), zoon van Dirk Slagman en Renske Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juni 1892. Freerk is overleden op maandag 4 december 1972 in Arnhem, 80 jaar oud. Hij is begraven in Wolfheze op de St. Begraafplaats Gelderse Roos.
Beroep:
timmerman en opzichter
Kind van Antje en Freerk:
1 Renske Slagman, geboren in januari 1920 in Spekholzerheide ( Kerkrade ). Renske is overleden op zondag 16 mei 1920 in Westdongeradeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1920.
92 Grietje Venema is geboren op woensdag 19 december 1894 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Dirk Gerbens Venema (zie 48) en Gatske Jans Kuiken (zie 54). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1894. Grietje is overleden op dinsdag 8 december 1987 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Nes op de Algemene Begraafplaats. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Wonseradeel met Waeltje Nutte Cuperus, 24 jaar oud. Waeltje is geboren op dinsdag 31 maart 1896 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Nutte Wealtjes Cuperus en Louwina Harmens Coree. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1896. Waeltje is overleden op dinsdag 6 april 1976 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Hij is begraven in Nes op de Algemene Begraafplaats.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Grietje en Waeltje:
1 Gatske Cuperus, geboren op zondag 23 januari 1921 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 132.
2 Louwina Cuperus, geboren op dinsdag 12 december 1922 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Volgt 133.
3 NN NN Cuperus, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 oktober 1925 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1925.
4 Anna Cuperus, geboren op vrijdag 24 december 1926 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Anna is overleden op maandag 25 juli 2005, 78 jaar oud. Zij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei.
5 Nutte Cuperus, geboren op dinsdag 13 maart 1934 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Nutte is overleden op zondag 15 juli 2001 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
93 Gerben Venema is geboren op zaterdag 16 september 1905 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Haebele Gerbens Venema (zie 49) en Pietje Pieters Waaksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 september 1905. Gerben is overleden op vrijdag 26 mei 1989, 83 jaar oud. Hij is begraven in Wierum. Gerben trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 30 november 1929 in Westdongeradeel met Anna Vonk, 20 jaar oud. Anna is geboren op zondag 27 december 1908 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Doeke Vonk en Aafke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1908. Anna is overleden op zaterdag 21 november 1998 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Wierum.
94 Jeen Venema is geboren op zaterdag 3 april 1897 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gosse Gerbens Venema (zie 50) en Elisabeth Jeens Woudwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1897. Jeen is overleden op vrijdag 5 november 1937 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1967. Hij is begraven in Ternaard.
Beroep:
gardenier an landbouwer
Jeen trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 mei 1925 in Westdongeradeel met Jeltje Barwegen, 27 jaar oud. Jeltje is geboren op woensdag 7 juli 1897 in Wetsens ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sieger Barwegen en Antje Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1897. Jeltje is overleden op maandag 22 juni 1992, 94 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard.
Kind van Jeen en Jeltje:
1 Sieger Venema, geboren op donderdag 23 augustus 1928 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Volgt 134.
95 Ymkje Venema is geboren op zondag 21 maart 1897 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Albert Eelkes Venema (zie 63) en Andrieske Tjallings Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1897. Ymkje is overleden op woensdag 3 januari 1962 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1962. Zij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk. Ymkje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1923 in Dantumadeel met Eke Eisma, 33 jaar oud. Eke is geboren op donderdag 10 april 1890 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Jacob Ekes Eisma en Fokeltje Sikkes Haakma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1890. Eke is overleden op vrijdag 9 maart 1962 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1962. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
Beroep:
landbouwer
Kind van Ymkje en Eke:
1 Albert Eisma, geboren op vrijdag 22 juli 1927 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Albert is overleden op maandag 25 juli 1927 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1927.
96 Hitje Venema is geboren op zaterdag 28 oktober 1899 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Albert Eelkes Venema (zie 63) en Andrieske Tjallings Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1899. Hitje is overleden op woensdag 18 april 1979 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk. Hitje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 mei 1928 in Dantumadeel met Cint Hoekstra, 31 jaar oud. Cint is geboren op zaterdag 29 augustus 1896 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Ruurd Hoekstra en Wiegerke van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1896. Cint is overleden op dinsdag 21 februari 1978 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
Kinderen van Hitje en Cint:
1 NN NN Hoekstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 7 juli 1934 in Brantgum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1934.
2 NN NN Hoekstra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 7 juli 1934 in Brantgum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1934.
3 Albert Hoekstra, geboren op woensdag 6 juli 1938 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Albert is overleden op woensdag 30 maart 2005 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
97 Eelke Venema is geboren op donderdag 14 november 1901 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Albert Eelkes Venema (zie 63) en Andrieske Tjallings Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1901. Eelke is overleden op zondag 22 augustus 1943 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1943. Hij is begraven in Driesum. Eelke trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 mei 1933 in Dantumadeel met Hiske van der Vlag, 28 jaar oud. Hiske is geboren op donderdag 4 augustus 1904 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Klaas van der Vlag en Trijntje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1904.
98 Tjitske Venema is geboren op maandag 3 september 1906 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Albert Eelkes Venema (zie 63) en Andrieske Tjallings Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1906. Tjitske is overleden op donderdag 25 september 1986 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk. Tjitske trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 20 september 1945 in Dantumadeel met Jan Zijlstra, 64 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 15 december 1880 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), zoon van Egbert Zijlstra en Aaltje Lammerts Ruisch. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1880. Jan is overleden op dinsdag 15 mei 1973, 92 jaar oud. Hij is begraven in Wouterswoude op het Kerkhof van de NH kerk.
Beroep:
veehouder
99 Aukje Venema is geboren op maandag 21 april 1913 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Venema (zie 70) en Aaltje Robijn (zie 68). Aukje is overleden op maandag 11 december 2000 in Leusden, 87 jaar oud. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof. Aukje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 21 mei 1935 in Leeuwarden met Hendrik Beekman, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 17 juli 1914 in Leeuwarden, zoon van Frans Beekman en Jitske Scherstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1914. Hendrik is overleden op maandag 19 september 1988 in Leusden, 74 jaar oud. Hij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Beroep:
rijwielhersteller
100 Klaas Venema is geboren op dinsdag 12 mei 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oeds Venema (zie 70) en Aaltje Robijn (zie 68). Klaas is overleden op dinsdag 23 januari 2001, 86 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Beroep:
rietdekker
Klaas trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 maart 1943 in Tietjerksteradeel met Marijke Robijn, 28 jaar oud. Marijke is geboren op woensdag 9 december 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Alderts Robijn en Tjitske Geerts van der Veen. Marijke is overleden op donderdag 5 maart 1992 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
Kind van Klaas en Marijke:
1 Sjoerd Venema, geboren op donderdag 17 maart 1949 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ). Sjoerd is overleden op zaterdag 23 december 1950 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1950. Hij is begraven in Noordbergum op de Begraafplaats aan de Rijksstraatweg.
101 Jelle Venema is geboren omstreeks 1932 in Tietjerksteradeel, zoon van Oeds Venema (zie 70) en Aaltje Robijn (zie 68). Jelle is overleden op vrijdag 27 september 1963 in Leeuwarden, ongeveer 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1963.
Beroep:
Chauffeur
Jelle trouwde met Geesje van der Hoek.
102 Trijntje Siesling is geboren op maandag 23 oktober 1916 in Den Helder, dochter van Fokke Siesling en Aaltje Venema (zie 69). Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 11 januari 1935 in Oirsbeek ( Beekdaelen ) met Peter Willem Paters, 30 jaar oud. Peter is geboren op zondag 18 december 1904 in Sittard, zoon van Peter Jacobus Paters en Anna Maria Janssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 december 1904.
Beroep:
Chauffeur
103 Johannes Albertus Venema is geboren op donderdag 26 februari 1914 in ’s-Gravenhage, zoon van Johannes Dirk Venema (zie 75) en Alberdina Adriana Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1914.
Beroep:
schrijver
Johannes trouwde met Jannetje Pees. Jannetje is geboren op zondag 10 januari 1909 in Gouda, dochter van Jacob Pees en Elizabeth Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1909.
104 Johannes Venema is geboren op woensdag 25 juli 1917 in ’s-Gravenhage, zoon van Dirk Martinus Venema (zie 76) en Geertruida Koster. Johannes is overleden op woensdag 8 mei 1996, 78 jaar oud. Hij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
Beroep:
Predikant
Johannes trouwde met Wilhelmina Elisabeth Lindenaar. Wilhelmina is geboren op dinsdag 5 juni 1917 in Amsterdam, dochter van Jacob Lindenaar en Anna Mone. Wilhelmina is overleden op zaterdag 26 maart 2005, 87 jaar oud. Zij is begraven in Arnhem op Begraafplaats Moscowa.
105 Alice Tooley is geboren op maandag 16 december 1907 in Amerika, dochter van Sidney Tooley en Klaziena (Clara) Venema (zie 78). Alice is overleden op donderdag 19 augustus 2010 in Marquette, Marquette County, Michigan ( USA ), 102 jaar oud. Zij is begraven in Interior Township, Ontonagon County, op de Trout Creek Cemetery. Alice trouwde met Elmer H. Thompson. Elmer is geboren op woensdag 4 juni 1890 in Amerika, zoon van Hans P. Thompson en Dora Thompson. Elmer is overleden op dinsdag 22 juni 1971, 81 jaar oud. Hij is begraven in Interior Township, Ontonagon County, op de Trout Creek Cemetery.
106 Francis Seiba Venema is geboren op donderdag 10 juni 1915 in Blanchard, Isabella County, Michigan ( USA ), zoon van Dick Venema (zie 79) en Musia Lovell. Francis is overleden op zondag 29 september 2002 in Hastings, Barry County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Tallmadge Township, Ottawa County, op de Rosedale Memorial Park. Francis trouwde met Nellie Mae Thomas. Nellie is geboren op zaterdag 1 maart 1924 in Newaygo County, Michgan, USA, dochter van Stanley Thomas en Anna Grabrowski. Nellie is overleden op dinsdag 30 januari 1962 in Kent County, Michigan ( USA ), 37 jaar oud. Zij is begraven in Tallmadge Township, Ottawa County, op de Rosedale Memorial Park.
Kinderen van Francis en Nellie:
1 Ronald Lee Venema, geboren op dinsdag 2 september 1952.
2 Randy Phillips Venema, geboren op vrijdag 28 juni 1957 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Volgt 135.
107 Herman Nathan Venema is geboren op maandag 29 januari 1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Dick Venema (zie 79) en Musia Lovell. Herman is overleden op zondag 30 mei 1993 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens. Herman trouwde met Elizabeth Ferwerda. Elizabeth is geboren op maandag 19 april 1920 in Amerika. Elizabeth is overleden op maandag 14 juni 2004 in Grandville, Kent County, Michigan ( USA ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens.
Kinderen van Herman en Elizabeth:
1 Kenneth Venema. Volgt 136.
2 Gordon Venema. Volgt 137.
108 Margaret Ann Vroma is geboren op vrijdag 3 juni 1921 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Margaret is overleden op woensdag 16 april 2003 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery. Margaret trouwde met Peter John Spoolstra. Peter is geboren op maandag 17 december 1917 in Byron Center, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Jan (John Peter) Spoelstra en Grace Modder. Peter is overleden op woensdag 16 maart 1983 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 65 jaar oud. Hij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery.
Kinderen van Margaret en Peter:
1 Pete Spoolstra.
2 Sandy Spoolstra.
3 Margie Spoolstra, geboren op zondag 6 april 1941 in Amerika. Margie is overleden op maandag 6 mei 1996 in Michigan ( USA ), 55 jaar oud. Zij is begraven in Wayland, Allegan County, op de Hooker Cemetery.
4 Mary Jane Spoolstra, geboren op zondag 29 oktober 1944 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Mary is overleden op zaterdag 11 juli 2020 in Conway, Faulkner County, Arkansas ( USA ), 75 jaar oud.
5 Craig Alan Spoolstra, geboren op woensdag 20 december 1950 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ). Craig is overleden op woensdag 11 april 2007, 56 jaar oud. Hij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery.
109 Richard George Vroma is geboren op donderdag 5 april 1923 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Richard is overleden op donderdag 24 februari 1994 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Ravenna, Muskegon County, op de Sullivan Township Cemetery. Richard trouwde met Maxine Lois Taylor. Maxine is geboren op vrijdag 26 augustus 1927 in Amerika, dochter van Curtis L. Taylor en Gladys DeCamp. Maxine is overleden op vrijdag 16 oktober 2015, 88 jaar oud. Zij is begraven in Ravenna, Muskegon County, op de Sullivan Township Cemetery.
Kinderen van Richard en Maxine:
1 Michael Vroma.
2 Christopher Vroma.
3 Linda Vroma.
4 John Vroma.
5 Irene Vroma.
6 Ellen Vroma.
110 Clarabella G. Vroma is geboren op donderdag 4 december 1924 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Clarabella is overleden op zaterdag 31 januari 1976 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 51 jaar oud. Zij is begraven in Ada, Kent County, op de Saint Patrick. Clarabella trouwde met Francis J. McGarry. Francis is geboren op woensdag 27 september 1922 in Amerika, zoon van Francis J. McGarry en Bertha M. Snay. Francis is overleden op dinsdag 15 juli 1986, 63 jaar oud. Hij is begraven in Ada, Kent County, op de Saint Patrick.
111 Leona Kathryn Vroma is geboren op woensdag 13 augustus 1930 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Leona is overleden op maandag 30 maart 2015, 84 jaar oud. Zij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery. Leona trouwde met Jack Thomas Martindale. Jack is geboren in 1929 in Amerika, zoon van Thomas A. Martindale en Marion Bush. Jack is overleden op zaterdag 4 mei 2013, 83 of 84 jaar oud. Hij is begraven in Byron Center, Kent County, op de Winchester Cemetery.
Kinderen van Leona en Jack:
1 Jackie Martindale.
2 Gail Martindale.
3 Tom Martindale.
112 Gerritt S. (Gary) Vroma is geboren op maandag 16 mei 1932 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Gary is overleden op donderdag 26 april 2007 in Panama City, Bay County, Florida ( USA ), 74 jaar oud. Gary trouwde met Martha Vroma.
Kinderen van Gary en Martha:
1 Alvin Vroma.
2 Cecilla Vroma.
113 Ruth Vroma is geboren in 1940 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), dochter van John Peter Vroma en Lena Venema (zie 80). Ruth is overleden op vrijdag 15 mei 2015 in Michigan ( USA ), 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery. Ruth trouwde met Peter J. Tol. Peter is geboren op zaterdag 6 mei 1939 in Amerika. Peter is overleden op woensdag 23 april 2008 in Kent County, Michigan ( USA ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Woodlawn Cemetery.
114 Sidney Venema is geboren in 1919 in Michigan ( USA ), zoon van Clarence (Nick) Venema (zie 81) en Anna Rubingh. Sidney is overleden op dinsdag 27 oktober 2009 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 89 of 90 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery. Sidney trouwde met Jeanette Kamps. Jeanette is geboren op woensdag 21 juni 1916 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), dochter van Gezienus Kamps en Jennie Bredeweg. Jeanette is overleden op woensdag 31 december 1997 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery.
Kinderen van Sidney en Jeanette:
1 Alton Venema.
2 Sherwin J. Venema, geboren op zondag 4 februari 1940 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ). Volgt 138.
3 Gary Cleff (Yankee) Venema, geboren op dinsdag 19 mei 1942 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ). Volgt 139.
4 Jerry Wayne Venema, geboren op woensdag 28 april 1948 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ). Jerry is overleden op zondag 10 april 2005, 56 jaar oud. Hij is begraven in Jamestown, Ottawa County, op de Zutphen Cemetery.
115 Maxine A. de Haan is geboren in 1924, dochter van Andrew de Haan en Alice Grace Venema (zie 82). Maxine is overleden in 1986, 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens. Maxine trouwde met Kenneth L. Conrad. Kenneth is geboren op maandag 22 augustus 1921 in Elkhart, Elkhart County, Indiana ( USA ), zoon van Kenneth L. Conrad en Grace Garberick. Kenneth is overleden op woensdag 21 mei 1986 in Michigan ( USA ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Cascade Townschip, Kent County, op de Chapel Hill Memorial Gardens.
116 Alberta Ann Venema is geboren op donderdag 20 februari 1936 in Amerika, dochter van Jurien (Jerry) Venema (zie 83) en Alberta A. Venema. Alberta is overleden op woensdag 7 februari 2018, 81 jaar oud. Zij is begraven in Kent City, Kent County, op de Idlewild Cemetery. Alberta trouwde met Allen A. Foster. Allen is geboren op zaterdag 13 juni 1936 in Amerika. Allen is overleden op donderdag 18 juni 1992, 56 jaar oud. Hij is begraven in Kent City, Kent County, op de Idlewild Cemetery.
117 Gerrit Visser is geboren op maandag 14 augustus 1905 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1905. Gerrit is overleden op maandag 21 augustus 1967 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
veldarbeider en gardenier
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 16 mei 1933 in Westdongeradeel met Trijntje de Beer, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 16 juni 1908 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Freerk Gatzes de Beer en Sytske Dirks Bangma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1908. Trijntje is overleden op vrijdag 18 april 2003 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 94 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 NN NN Visser, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 1 juli 1935 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1935.
2 Antje Visser, geboren omstreeks 1947 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Antje is overleden op donderdag 15 juli 1948 in Leeuwarden, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1948.
3 NN NN Visser, levenloos geboren kind, geboren op zondag 3 februari 1952 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1952.
118 Sybe Visser is geboren op maandag 25 november 1907 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1907. Sybe is overleden op woensdag 27 september 1961 in Woerden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1961. Hij is begraven in Noorden op het Kerkhof aan de Noordse Dorpsweg. Sybe trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 27 november 1936 in Wilnis ( De Ronde Venen ) met Maria Broere, 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 1 februari 1913 in Nieuwkoop, dochter van Abraham Broere en Reina Vis. Maria is overleden op donderdag 16 mei 2002, 89 jaar oud. Zij is begraven in Noorden op het Kerkhof aan de Noordse Dorpsweg.
119 Ype Visser is geboren op donderdag 13 april 1911 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1911.
Beroep:
smidsknecht
Ype trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1940 in Westdongeradeel met Jacoba Tijtsma, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op donderdag 9 september 1915 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Lolke Tijtsma en Antje Kingma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1915.
120 Pieter Visser is geboren op zaterdag 23 november 1912 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1912. Pieter is overleden op vrijdag 26 september 1986, 73 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
landarbeider
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 mei 1937 in Westdongeradeel met Hendrikje van der Ploeg, 24 jaar oud. Hendrikje is geboren op maandag 10 februari 1913 in Sijbrandahuis ( Dantumadeel ), dochter van Wytze van der Ploeg en Jantje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1913. Hendrikje is overleden op woensdag 25 september 1996, 83 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
121 Jan Visser is geboren op donderdag 24 oktober 1918 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84). Jan is overleden op woensdag 19 januari 2005 in Winnipeg, Manitoba, ( Canada ), 86 jaar oud.
Beroep:
assistent Rijkslandbouwersconsulent
Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 juni 1942 in Westdongeradeel met Antje Dijkstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 19 maart 1920 in Ee ( Noordoost-Friesland ), dochter van Fetze Dijkstra en Tietje Post. Antje is overleden op donderdag 14 juni 1945 in Ee ( Noordoost-Friesland ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1945. Zij is begraven in Ee.
122 Tjeerd Visser is geboren omstreeks 1921 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Visser en Antje Venema (zie 84).
Beroep:
landbouwer
Tjeerd trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 1 augustus 1944 in Westdongeradeel met Martha Rozendal, ongeveer 21 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1923 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Sieger Rozendal en Harmke Pekelsma. Martha is overleden.
123 Pietje Kingma is geboren op zondag 22 maart 1908 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Tjeerd Kingma en Grietje Venema (zie 85). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1908. Pietje is overleden op zaterdag 28 januari 1995, 86 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk. Pietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 mei 1932 in Oostdongeradeel met Durk Zijlstra, 24 jaar oud. Durk is geboren op zaterdag 3 augustus 1907 in Aalsum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Uilke Zijlstra en Dieuwke Botstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1907. Durk is overleden op zondag 31 december 1989, 82 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk.
124 Haike Kingma is geboren op maandag 24 januari 1910 in Nijkerk ( Ferweradeel ), zoon van Tjeerd Kingma en Grietje Venema (zie 85). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1910. Haike is overleden op vrijdag 16 mei 1980, 70 jaar oud. Hij is begraven in Wierum.
Beroep:
timmerman
Haike trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 mei 1933 in Oostdongeradeel met Tetje Kloostra, 25 jaar oud. Tetje is geboren op donderdag 19 december 1907 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Sieger Kloostra en Rixtje Kuperus. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1907. Tetje is overleden op vrijdag 27 juli 1990, 82 jaar oud. Zij is begraven in Wierum.
Kind van Haike en Tetje:
1 Pietje Kingma, geboren in december 1945 in Nijkerk ( Ferweradeel ). Pietje is overleden op dinsdag 29 januari 1946 in Leeuwarden, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1946.
125 Sybe Kingma is geboren op woensdag 29 november 1911 in Oosternijkerk ( Oostdongeradeel ), zoon van Tjeerd Kingma en Grietje Venema (zie 85). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1911.
Beroep:
veehouder
Sybe trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 mei 1935 in Tietjerksteradeel met Mettje Roorda, 21 jaar oud. Mettje is geboren op zondag 5 oktober 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Einte Gjalts Roorda en Sjoukje Tjeerdsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1913. Mettje is overleden op zondag 10 oktober 2010 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 97 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 13 oktober 2010.
Beroep:
dienstbode
126 Jacob Kingma is geboren op maandag 20 september 1915 in Nijkerk ( Ferweradeel ), zoon van Tjeerd Kingma en Grietje Venema (zie 85). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1915. Jacob is overleden op maandag 3 maart 1997, 81 jaar oud. Hij is begraven in Oosternijkerk.
Beroep:
fouragehandelaar
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 5 mei 1942 in Oostdongeradeel met Johanna Barwegen, 26 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 11 augustus 1915 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Jan Barwegen en Jitske Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1915. Johanna is overleden op woensdag 13 december 1972, 57 jaar oud. Zij is begraven in Oosternijkerk.
127 Wealtje Cuperus is geboren op donderdag 18 juli 1912 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Cuperus en Klaaske Venema (zie 86). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1912. Wealtje is overleden op donderdag 11 maart 1982 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Beroep:
landarbeider
Wealtje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 mei 1935 in Westdongeradeel met Naenke Hiemstra, ongeveer 21 jaar oud. Naenke is geboren omstreeks 1914 in Wierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Thomas Jans Hiemstra en Hiltje Gatzes de Beer.
128 Sybe Cuperus is geboren op zondag 7 december 1913 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marten Cuperus en Klaaske Venema (zie 86). Sybe is overleden op maandag 10 mei 1993 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
landarbeider
Sybe trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 14 juni 1945 in Westdongeradeel met Aaltje Basteleur, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 29 juni 1920 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gooitzen Basteleur en Pietje Holwerda. Aaltje is overleden op zaterdag 31 juli 2004 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Kind van Sybe en Aaltje:
1 Marten Cuperus, geboren op dinsdag 2 maart 1948 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Marten is overleden op dinsdag 26 februari 1952 in Nes ( Noordoost-Friesland ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1952.
129 Nutte Cuperus is geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Nes ( Ameland ), zoon van Marten Cuperus en Klaaske Venema (zie 86). Nutte is overleden op dinsdag 4 augustus 1981, 65 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
landarbeider
Nutte trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29 mei 1941 in Westdongeradeel met Reinou de Jong, 23 jaar oud. Reinou is geboren op zondag 7 oktober 1917 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eelze de Jong en Martje Boonstra. Reinou is overleden op maandag 25 april 1994, 76 jaar oud. Zij is begraven in Paesens.
130 Pietje Cuperus is geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Marten Cuperus en Klaaske Venema (zie 86). Pietje is overleden op zaterdag 7 januari 1995, 78 jaar oud. Zij is begraven in Paesens. Pietje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 12 september 1944 in Wonseradeel met Jogchum Post, 28 jaar oud. Jogchum is geboren op dinsdag 8 februari 1916 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Einte Post en Doetje Post. Jogchum is overleden op maandag 3 juni 1996, 80 jaar oud. Hij is begraven in Paesens.
Beroep:
visser
(2) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 21 september 1944 in Westdongeradeel met Albert van der Kooi, 23 jaar oud. Albert is geboren op zaterdag 12 maart 1921 in Hantum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jelle van der Kooi en Maaike Terpstra. Albert is overleden op dinsdag 21 april 1987, 66 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard op Begraafplaats Holwerterdijk.
Beroep:
landarbeider
131 Renze Cuperus is geboren op vrijdag 2 juli 1920 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Marten Cuperus en Klaaske Venema (zie 86). Renze is overleden op maandag 19 januari 2009 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 88 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 24 januari 2009 in Nes. Renze trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 augustus 1943 in Westdongeradeel met Trijntje Holwerda, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 7 november 1919 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Pieter Holwerda en Hiltje Visser. Trijntje is overleden op woensdag 30 oktober 1968, 48 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Kinderen van Renze en Trijntje:
1 Marten Cuperus.
2 Hilly Cuperus.
3 Pytsje Cuperus.
4 Piet Cuperus.
5 Klaske Cuperus.
132 Gatske Cuperus is geboren op zondag 23 januari 1921 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Waeltje Nutte Cuperus en Grietje Venema (zie 92). Gatske is overleden op dinsdag 3 november 2009, 88 jaar oud. Zij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei.
Beroep:
dienstbode
Gatske trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 2 mei 1944 in Oostdongeradeel met Jan Mossel, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 21 november 1919 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Klaas Mossel en Attje Wouda. Jan is overleden op dinsdag 2 november 2004, 84 jaar oud. Hij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei.
Beroep:
landarbeider
133 Louwina Cuperus is geboren op dinsdag 12 december 1922 in Nijkerk ( Ferweradeel ), dochter van Waeltje Nutte Cuperus en Grietje Venema (zie 92). Louwina is overleden op dinsdag 15 december 2009, 87 jaar oud. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof. Louwina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 14 september 1945 in Groningen met Jan Pilon, 25 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 6 maart 1920 in Delfzijl ( Eemsdelta ), zoon van David Pilon en Maria Schut. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1920. Jan is overleden op vrijdag 6 november 1959 in Groningen, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 november 1959. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Beroep:
Politieagent
134 Sieger Venema is geboren op donderdag 23 augustus 1928 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jeen Venema (zie 94) en Jeltje Barwegen. Sieger is overleden op donderdag 25 oktober 2018 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 30 oktober 2018 in Holwerd. Sieger trouwde, 25 of 26 jaar oud, in september 1954 met Tietje Jacoba van der Ploeg, 19 of 20 jaar oud. Tietje is geboren op dinsdag 7 augustus 1934 in Raard ( Noordoost-Friesland ). Tietje is overleden op woensdag 17 maart 2021 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 86 jaar oud.
Kind van Sieger en Tietje:
1 Jinne Venema, geboren op maandag 14 november 1955 in Nes. Volgt 140.
135 Randy Phillips Venema is geboren op vrijdag 28 juni 1957 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), zoon van Francis Seiba Venema (zie 106) en Nellie Mae Thomas. Randy is overleden op vrijdag 18 juli 1997 in Greenville, Montcalm County, Michigan ( USA ), 40 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 23 juli 1997 in Tallmadge Township, Ottawa County, op de Rosedale Memorial Park.
Kind van Randy uit onbekende relatie:
1 Joshua Venema.
136 Kenneth Venema, zoon van Herman Nathan Venema (zie 107) en Elizabeth Ferwerda. Kenneth trouwde met Coleen.
Kinderen van Kenneth en Coleen:
1 Kevin Venema.
2 Carrie Venema.
137 Gordon Venema, zoon van Herman Nathan Venema (zie 107) en Elizabeth Ferwerda. Gordon trouwde met Carmen.
Kind van Gordon en Carmen:
1 Nathan Venema.
138 Sherwin J. Venema is geboren op zondag 4 februari 1940 in Jamestown, Ottawa County, Michigan ( USA ), zoon van Sidney Venema (zie 114) en Jeanette Kamps. Sherwin is overleden op donderdag 8 oktober 2015 in Bitely, Newago County, Michigan ( USA ), 75 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 oktober 2015 in Bitely, Newago County, op de Eilley Township Cemetery.
Beroep:
rechtsgeleerde
Sherwin trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1960 met Marilyn K. Schafer, 20 of 21 jaar oud. Marilyn is geboren op vrijdag 27 oktober 1939 in Chicago, Cook County, Illinois ( USA ), dochter van Oskar Schafer en Maria Gartner. Marilyn is overleden op vrijdag 6 juli 2007 in New Bern, Craven County, North Carolina ( USA ), 67 jaar oud.
Kinderen van Sherwin en Marilyn:
1 Laurie Venema.
2 Steve Venema. Volgt 141.
139 Gary Cleff (Yankee) Venema is geboren op dinsdag 19 mei 1942 in Hudsonville, Ottawa County, Michigan ( USA ), zoon van Sidney Venema (zie 114) en Jeanette Kamps. Yankee is overleden op vrijdag 8 april 2011 in Paragould, Greene County, Arkansas ( USA ), 68 jaar oud. Yankee trouwde met Connie Louise Collins. Connie is geboren op woensdag 1 november 1950 in Albertville, dochter van Arthur W. Collins en Virginia Pearl Mast. Connie is overleden op donderdag 16 september 2021, 70 jaar oud.
Kinderen van Yankee en Connie:
1 Gary Venema.
2 Vicki Venema.
140 Jinne Venema is geboren op maandag 14 november 1955 in Nes, zoon van Sieger Venema (zie 134) en Tietje Jacoba van der Ploeg. Jinne is overleden op vrijdag 17 november 2006 in Haule ( Ooststellingwerf ), 51 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 november 2006 in Holwerd. Jinne trouwde met Marja Rozenhart. Marja is geboren op maandag 17 mei 1954 in Amsterdam. Marja is overleden op zaterdag 25 augustus 2012, 58 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31 augustus 2012 in Opeinde op Begraafplaats de Waldhof.
141 Steve Venema, zoon van Sherwin J. Venema (zie 138) en Marilyn K. Schafer. Steve trouwde met Paula K. Bouman. Paula is geboren op woensdag 7 september 1966 in Big Rapids, Mecosta County, Michigan ( USA ), dochter van Frank Bouman en Penny. Paula is overleden op woensdag 24 maart 2021, 54 jaar oud. Zij is begraven in Big Rapids, Mecosta County, op Begraafplaats Pine Plains.
Kinderen van Steve en Paula:
1 Alyssa Venema.
2 Sam Venema.

Index (842 personen)

Carmen [Partner van 137]  137
Coleen [Partner van 136]  136
Penny [Schoonmoeder van 141]  141
Adema, Jaike Gerbens (*28-07-1794, †02-07-1854) [Schoonmoeder van 15]  15
Adema, Klaaske Teyes (*11-12-1833, †07-12-1878) [Partner van 17]  17; 29; 30; 31; 32; 33
Adema, Teye Gjalts (*02-02-1793, †19-08-1865) [Schoonvader van 17]  17
Akkerman, Niesien (*13-02-1870, †31-08-1906)  35
Alderts, Sytze [Schoonvader van 1]  1
Andries, Dieuwke (*?-09-1751, †15-12-1823) [Schoonmoeder van 7]  7
Andries, Dieuwke (*?-09-1751, †15-12-1823) [Schoonmoeder van 4]  4
Bakker, Elizabeth (*28-12-1872, †31-10-1950) [Schoonmoeder van 103]  103
Bangma, Sytske Dirks (*07-02-1872, †26-04-1959) [Schoonmoeder van 117]  117
Bante, Dorothea Hendrika (*15-02-1825, †30-09-1866) [Schoonmoeder van 42]  42
Bantema, Haye Sybrens (Haaye) (*05-07-1835, †20-11-1906) [Schoonvader van 30]  30
Bantema, Jantje (*25-01-1866, †08-12-1927) [Partner van 30]  30
Barwegen, Jan (*06-10-1875, †20-03-1924) [Schoonvader van 126]  126
Barwegen, Jeltje (*07-07-1897, †22-06-1992) [Partner van 94]  94; 134
Barwegen, Johanna (*11-08-1915, †13-12-1972) [Partner van 126]  126
Barwegen, Sieger (*06-07-1867, †31-01-1953) [Schoonvader van 94]  94
Basteleur, Aaltje (*29-06-1920, †31-07-2004) [Partner van 128]  128
Basteleur, Gooitzen (*07-03-1888, †13-03-1942) [Schoonvader van 128]  128
Beekman, Frans (*26-02-1877, †31-08-1960) [Schoonvader van 99]  99
Beekman, Hendrik (*17-07-1914, †19-09-1988) [Partner van 99]  99
Beer, Freerk Gatzes de (*12-02-1874, †17-08-1952) [Schoonvader van 117]  117
Beer, Hiltje Gatzes de (*±1888) [Schoonmoeder van 127]  127
Beer, Trijntje de (*16-06-1908, †18-04-2003) [Partner van 117]  117
Beintema, Klaas Klazes (*02-05-1817, †28-01-1851) [Schoonvader van 37]  37
Beintema, Klaaske Klazes (*20-04-1851, †30-03-1940) [Partner van 37]  37
Berg, Aaltje van der (*06-08-1891, †23-10-1978) [Dochter van 36]  36,2
Berg, Albert van der (*06-02-1898, †21-01-1903) [Zoon van 36]  36,5
Berg, Aldert van der (*21-09-1902, †05-10-1902) [Zoon van 36]  36,7
Berg, Hendrikje van der (*29-08-1900, †02-04-1992) [Dochter van 36]  36,6
Berg, Jan van den (*19-07-1890, †09-08-1890) [Zoon van 36]  36,1
Berg, Jan van der (*31-07-1893, †11-08-1893) [Zoon van 36]  36,3
Berg, Jan van der (*03-10-1894, †18-10-1894) [Zoon van 36]  36,4
Berg, Jan Alberts van der (*13-04-1833, †25-04-1911) [Schoonvader van 36]  36
Berg, Sybren Jans van der (*23-12-1862, †18-03-1944) [Partner van 36]  36
Beute, Annigjen Hendriks (*07-03-1842, †31-10-1908) [Schoonmoeder van 49]  49
Bij, Aafke Jans (Akke) van der (*04-09-1835, †27-04-1897) [Partner van 25]  25; 63
Bij, Hedze Lieuwes van der (*05-11-1848, †12-05-1897) [Schoonvader van 66]  66
Bij, Jan Bastiaans van der (*04-03-1810, †01-03-1889) [Schoonvader van 25]  25
Bij, Pietje Hedzers van der (*21-01-1878, †08-02-1949) [Partner van 66]  66
Bijland, Jan Jans (*06-09-1795, †27-11-1838) [Schoonvader van 19]  19
Bijland, Sybren Jans (*09-03-1838, †23-03-1911) [Partner van 19]  19
Boer, Antje Feikes de (*?-10-1771, †24-11-1843) [Schoonmoeder van 14]  14
Boer, Arjen de (*03-04-1882, †17-04-1883) [Zoon van 39]  39,3
Boer, Arjen de (*11-02-1884, †19-07-1947) [Zoon van 39]  39,4
Boer, Arjen Johannes de (*30-10-1818, †23-11-1874) [Schoonvader van 39]  39
Boer, Doede de (*18-06-1849, †11-03-1920) [Partner van 39]  39
Boer, Gaatske de (*11-02-1884, †08-01-1967) [Dochter van 39]  39,5
Boer, Gelske de (*16-10-1889, †01-12-1974) [Dochter van 39]  39,8
Boer, Gelt de (*30-05-1885, †31-10-1885) [Zoon van 39]  39,6
Boer, Haebeltje de (*11-02-1879, †28-02-1943) [Dochter van 39]  39,1
Boer, Johanna de (*13-03-1892) [Dochter van 39]  39,9
Boer, Johannes de (*08-07-1894, †05-11-1972) [Zoon van 39]  39,10
Boer, Sieuke de (*03-10-1880, †19-06-1963) [Dochter van 39]  39,2
Boer, Sybe de (*31-03-1899, †31-12-1968) [Zoon van 39]  39,11
Boer, Trijntje de (*16-01-1887, †30-11-1961) [Dochter van 39]  39,7
Boersma, Trientje Dirks (*04-10-1846, †22-02-1914) [Schoonmoeder van 66]  66
Boonstra, Martje (*01-10-1893, †11-05-1971) [Schoonmoeder van 129]  129
Bos, Antje van der (*23-09-1886, †30-01-1925) [Partner van 89]  89
Bos, Wouter Thijssens van der (*19-03-1834, †15-10-1892) [Schoonvader van 89]  89
Boskma, Froukje Gerbens (*18-02-1805, †26-04-1885) [Partner van 11]  11
Boskma, Gerben (*24-11-1886) [Zoon van 57]  57,1
Boskma, Gerben Herres (*07-01-1823, †09-11-1902) [Schoonvader van 57]  57
Boskma, Gerben Klases (*14-11-1772, †23-08-1849) [Schoonvader van 11]  11
Boskma, Herre (*20-05-1857, †15-06-1935) [Partner van 57]  57
Boskma, Martje Herres (*29-01-1888, †08-02-1888) [Dochter van 57]  57,2
Boskma, Martje Herres (*19-02-1890, †11-08-1890) [Dochter van 57]  57,3
Boskma, Wybe (*09-08-1892, †09-12-1971) [Zoon van 57]  57,4
Bosma, Baukjen Gaatzes (*13-07-1803, †12-02-1876) [Schoonmoeder van 24]  24
Botstra, Dieuwke (*24-03-1878, †13-08-1962) [Schoonmoeder van 123]  123
Bouman, Frank [Schoonvader van 141]  141
Bouman, Paula K. (*07-09-1966, †24-03-2021) [Partner van 141]  141
Braaksma, Anke Jacobs (*23-03-1846, †02-12-1930) [Schoonmoeder van 62]  62
Braaksma, Sieuwke Jelkes (*±1720, †20-09-1772) [Schoonmoeder van 2]  2
Bredeweg, Jennie (*19-10-1888, †29-07-1933) [Schoonmoeder van 114]  114
Broeksma, Tjitske Harmens (*14-07-1801, †09-06-1859) [Schoonmoeder van 19]  19
Broekstra, Allert (*09-11-1917, †01-12-1919) [Zoon van 73]  73,2
Broekstra, Harke Fokkes (*14-08-1812, †26-10-1895) [Schoonvader van 41]  41
Broekstra, Jansje (*17-07-1890) [Nummer 74]  74
Broekstra, Klaas (*30-06-1888, †08-12-1980) [Nummer 73]  73
Broekstra, Sikke (*19-01-1841, †30-09-1915) [Partner van 41]  41; 73; 74
Broekstra, Sikko (*23-10-1913, †01-09-1999) [Zoon van 73]  73,1
Broere, Abraham (*16-01-1887, †03-08-1972) [Schoonvader van 118]  118
Broere, Maria (*01-02-1913, †16-05-2002) [Partner van 118]  118
Brouwer, Klaas Klazes (*17-07-1831, †06-06-1873) [Schoonvader van 40]  40
Brouwer, Leentje (*25-02-1866, †23-12-1926) [Partner van 40]  40
Bush, Marion (*1903, †05-09-1999) [Schoonmoeder van 111]  111
Collins, Arthur W. (*21-08-1924, †16-05-1994) [Schoonvader van 139]  139
Collins, Connie Louise (*01-11-1950, †16-09-2021) [Partner van 139]  139
Conrad, Kenneth L. (*31-07-1901, †06-02-1980) [Schoonvader van 115]  115
Conrad, Kenneth L. (*22-08-1921, †21-05-1986) [Partner van 115]  115
Coree, Louwina Harmens (*22-06-1872, †12-09-1910) [Schoonmoeder van 92]  92
Cuperus, Anna (*24-12-1926, †25-07-2005) [Dochter van 92]  92,4
Cuperus, Gatske (*23-01-1921, †03-11-2009) [Nummer 132]  132
Cuperus, Hilly [Dochter van 131]  131,2
Cuperus, Klaske [Zoon van 131]  131,5
Cuperus, Louwina (*12-12-1922, †15-12-2009) [Nummer 133]  133
Cuperus, Marten [Zoon van 131]  131,1
Cuperus, Marten (*22-02-1889, †09-09-1953) [Partner van 86]  86; 127; 128; 129; 130; 131
Cuperus, Marten (*02-03-1948, †26-02-1952) [Zoon van 128]  128,1
Cuperus, NN NN (levenloos *02-10-1925) [Zoon van 92]  92,3
Cuperus, Nutte (*08-02-1916, †04-08-1981) [Nummer 129]  129
Cuperus, Nutte (*13-03-1934, †15-07-2001) [Zoon van 92]  92,5
Cuperus, Nutte Wealtjes (*24-08-1872, †27-10-1910) [Schoonvader van 92]  92
Cuperus, Piet [Zoon van 131]  131,4
Cuperus, Pietje (*08-02-1916, †07-01-1995) [Nummer 130]  130
Cuperus, Pytsje [Dochter van 131]  131,3
Cuperus, Renze (*02-07-1920, †19-01-2009) [Nummer 131]  131
Cuperus, Sybe (*07-12-1913, †10-05-1993) [Nummer 128]  128
Cuperus, Waeltje Nutte (*31-03-1896, †06-04-1976) [Partner van 92]  92; 132; 133
Cuperus, Wealtje (*18-07-1912, †11-03-1982) [Nummer 127]  127
Cuperus, Wealtje Christiaans (*05-10-1845, †05-05-1889) [Schoonvader van 86]  86
DeCamp, Gladys (*20-10-1907, †30-06-1983) [Schoonmoeder van 109]  109
Dekken, Pieter van (*15-01-1854, †30-12-1940) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30
Diepstra, Martje [Partner van 44]  44; 81
Dijk, Jantje van (*27-09-1875, †22-07-1968) [Schoonmoeder van 120]  120
Dijkema, Bouke (*03-10-1888, †08-10-1971) [Partner van 72]  72
Dijkema, Willem (*03-06-1852, †29-04-1927) [Schoonvader van 72]  72
Dijksterhuis, Aldert (*25-07-1841, †30-03-1895) [Schoonvader van 73]  73
Dijksterhuis, Trijntje (*07-01-1884, †02-05-1954) [Partner van 73]  73
Dijkstra, Antje (*19-03-1920, †14-06-1945) [Partner van 121]  121
Dijkstra, Dirk Pieters (*02-03-1861, †28-06-1932) [Schoonvader van 87]  87
Dijkstra, Fetze (*28-01-1890, †07-03-1972) [Schoonvader van 121]  121
Dijkstra, Janke (*20-04-1873, †19-12-1963) [Partner van 67]  67
Dijkstra, Tjerk Jacobs (*19-01-1831, †17-02-1919) [Schoonvader van 67]  67
Dijkstra, Trijntje (*14-12-1899, †24-03-1991) [Partner van 87]  87
Douma, Baukje Ypes (*19-04-1853, †07-12-1885) [Schoonmoeder van 84]  84
Douma, Binnert (*09-11-1905) [Zoon van 33]  33,1
Douma, Binnert Sibles (*10-01-1831, †02-04-1891) [Schoonvader van 33]  33
Douma, Gertje Jacobs (*17-04-1818) [Schoonmoeder van 41]  41
Douma, Jeltje Douwes (*23-08-1839, †19-04-1911) [Schoonmoeder van 55]  55
Douma, Sible (Sieds) (*29-12-1908, †04-04-1969) [Zoon van 33]  33,2
Douma, Sybren Binnerts (*12-09-1867, †16-10-1927) [Partner van 33]  33
Driesum, Pieter Rengers van (*±1755, †13-12-1821) [Schoonvader van 12]  12
Driesum, Tjitske Pieters van (*05-08-1794, †21-03-1829) [Partner van 12]  12
Durcks, Jan (*±1730, †23-07-1764) [Nummer 1]  1; 2; 3
Eekhof, Kunne (*23-10-1865, †05-08-1927) [Schoonmoeder van 88]  88
Eisma, Albert (*22-07-1927, †25-07-1927) [Zoon van 95]  95,1
Eisma, Eke (*10-04-1890, †09-03-1962) [Partner van 95]  95
Eisma, Jacob Ekes (*24-06-1864, †23-07-1940) [Schoonvader van 95]  95
Elderhuis, Gerlof Egberts (Gelf) (*12-05-1794, †07-09-1838) [Schoonvader van 20]  20
Elderhuis, Klaaske Gerlofs (*28-06-1829, †19-09-1875) [Partner van 20]  20; 41; 42; 43; 44; 45
Elzinga, Baukje (*25-08-1868, †11-09-1964) [Partner van 61]  61
Elzinga, Geert Johannes (*24-01-1833, †16-10-1929) [Schoonvader van 61]  61
Faber, Antje Sybes (*?-10-1767, †26-04-1847) [Partner van 3]  3; 12; 13; 14
Faber, Sybe Gerbens (*±1740, †?-02-1806) [Schoonvader van 3]  3
Falkena, Johannes (*24-01-1848, †06-04-1937) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30
Fassen, Grietje (Grace) (*15-01-1869, †02-05-1942) [Partner van 43]  43; 77; 78; 79; 80
Fassen, Harmannus Frederiks (*27-04-1824, †28-03-1888) [Schoonvader van 43]  43
Feenstra, Dieuwke Fokkes van der (*27-01-1811, †23-04-1892) [Dochter van 4]  4,2
Feenstra, Fokke Wybrens van der (*?-06-1778, †06-10-1853) [Nummer 4]  4
Feenstra, Janke Harmens (*20-06-1798, †14-01-1882) [Partner van 9]  9; 16; 17; 18
Feenstra, Syke Fokkes van der (*15-11-1821, †27-03-1900) [Dochter van 4]  4,5
Fenema, Gerben Dirks (*11-02-1802, †05-07-1823) [Zoon van 3]  3,4
Ferwerda, Elizabeth (*19-04-1920, †14-06-2004) [Partner van 107]  107; 136; 137
Feyma, Anne Jelles (*27-09-1820, †17-06-1894) [Schoonvader van 52]  52
Feyma, Maaike Annes (*20-06-1863, †24-01-1952) [Partner van 52]  52
Foster, Allen A. (*13-06-1936, †18-06-1992) [Partner van 116]  116
Freerks, Yde van der [Schoonvader van 2]  2
Garberick, Grace (*19-07-1901, †19-01-1966) [Schoonmoeder van 115]  115
Gartner, Maria [Schoonmoeder van 138]  138
Gazenbeek, Anna (*22-01-1852, †18-02-1944) [Schoonmoeder van 71]  71
Graaf, Dirk Gelts de (*?-09-1795, †04-02-1860) [Schoonvader van 21]  21
Graaf, Gaatske de (*29-11-1904) [Dochter van 40]  40,9
Graaf, Gaatske Gelts de (*26-12-1852, †17-05-1926) [Nummer 38]  38
Graaf, Gelske de (*24-12-1891, †10-09-1979) [Dochter van 37]  37,8
Graaf, Gelt de (*01-03-1876, †14-12-1889) [Zoon van 37]  37,2
Graaf, Gelt de (*28-02-1889, †09-12-1890) [Zoon van 40]  40,1
Graaf, Gelt de (*15-11-1891, †02-10-1960) [Zoon van 40]  40,3
Graaf, Gelt Jans de (*30-03-1825, †16-08-1864) [Partner van 19]  19; 37; 38; 39; 40
Graaf, Grietje Dirks de (*30-10-1832, †04-08-1902) [Partner van 21]  21; 46; 47; 48; 49; 50
Graaf, Haebeltje de (*21-12-1895, †19-06-1970) [Dochter van 40]  40,5
Graaf, Heabele de (*22-02-1887, †28-02-1887) [Zoon van 37]  37,6
Graaf, Heabeltje de (*21-06-1888, †19-01-1966) [Dochter van 37]  37,7
Graaf, Hinke de (*09-04-1855, †08-01-1914) [Nummer 39]  39
Graaf, Jacob de (*05-11-1902, †15-04-1945) [Zoon van 40]  40,8
Graaf, Jan de (*29-05-1906, †21-12-1907) [Zoon van 40]  40,10
Graaf, Jan de (*14-01-1909, †22-12-1965) [Zoon van 40]  40,11
Graaf, Jan Gelts de (*05-09-1798, †29-08-1853) [Schoonvader van 19]  19
Graaf, Jan Gelts de (*27-06-1850, †19-02-1921) [Nummer 37]  37
Graaf, Klaas de (*07-05-1879, †15-12-1958) [Zoon van 37]  37,3
Graaf, Klaas de (*05-11-1893) [Zoon van 40]  40,4
Graaf, Klaaske de (*12-04-1874, †31-05-1968) [Dochter van 37]  37,1
Graaf, Klaaske de (*11-06-1890, †26-06-1972) [Dochter van 40]  40,2
Graaf, Lieuwe de (*01-04-1864, †10-07-1939) [Nummer 40]  40
Graaf, Oenze de (*09-01-1898, †18-05-1973) [Zoon van 40]  40,6
Graaf, Siebe de (*11-05-1900, †22-08-1993) [Zoon van 40]  40,7
Graaf, Sije Jans de (*16-01-1884, †22-08-1945) [Zoon van 37]  37,5
Graaf, Sybe de (*07-01-1858, †11-06-1859) [Zoon van 19]  19,4
Graaf, Sybe de (*10-10-1860, †07-01-1885) [Zoon van 19]  19,6
Graaf, Sybe Jans de (*03-05-1882, †14-11-1916) [Zoon van 37]  37,4
Graaf, Sybrigje de (*23-08-1859, †04-11-1859) [Dochter van 19]  19,5
Grabrowski, Anna (*1898, †1970) [Schoonmoeder van 106]  106
Groen, Antje (*11-01-1900, †29-11-1991) [Dochter van 55]  55,2
Groen, Foppe (*08-10-1873, †22-11-1932) [Partner van 55]  55
Groen, Gatske (*27-01-1913, †21-07-1965) [Dochter van 55]  55,7
Groen, Jan (*15-01-1906, †23-05-1957) [Zoon van 55]  55,4
Groen, Jeltje (*26-09-1901, †13-10-1969) [Dochter van 55]  55,3
Groen, Pietje (*16-04-1910) [Dochter van 55]  55,6
Groen, Sytze (*15-01-1898, †20-03-1968) [Zoon van 55]  55,1
Groen, Sytze Foppes (*21-11-1838, †12-01-1882) [Schoonvader van 55]  55
Groen, Trijntje (*29-09-1907) [Dochter van 55]  55,5
Haakma, Anne Oenes (*29-02-1892, †06-09-1965) [Zoon van 58]  58,6
Haakma, Antje (*17-09-1884, †10-02-1960) [Dochter van 58]  58,2
Haakma, Bauke Oenes (*19-04-1890, †06-01-1959) [Zoon van 58]  58,5
Haakma, Eelke (*27-12-1887, †05-06-1957) [Zoon van 58]  58,4
Haakma, Fokeltje Sikkes (*04-11-1865, †11-02-1941) [Schoonmoeder van 95]  95
Haakma, Gaatske (*25-04-1886, †05-01-1958) [Dochter van 58]  58,3
Haakma, Johannes (*24-12-1882, †13-02-1941) [Zoon van 58]  58,1
Haakma, Johannes Obeles (*02-10-1810, †05-05-1872) [Schoonvader van 58]  58
Haakma, Oene Johannes (*12-10-1851, †08-06-1920) [Partner van 58]  58
Haakma, Sybren (*12-03-1894, †11-11-1947) [Zoon van 58]  58,7
Haalsma, Iskjen Idskes (Ynskje) (*02-06-1778, †06-04-1853) [Partner van 4]  4
Haalsma, Ynskje Sikkes (*02-06-1778, †06-04-1853) [Partner van 7]  7
Haalstra, Froukje Sikkes (*19-01-1814, †12-01-1893) [Schoonmoeder van 41]  41
Haalstra, Sikke Jippes (*?-12-1750, †29-06-1828) [Schoonvader van 7]  7
Haalstra, Sikke Jippes (*?-12-1750, †29-06-1828) [Schoonvader van 4]  4
Haan, Andrew de [Partner van 82]  82; 115
Haan, Andrew William (Andy) de (*21-06-1932, †10-12-1996) [Zoon van 82]  82,2
Haan, Maxine A. de (*1924, †1986) [Nummer 115]  115
Harkes, Beertje (*±1716, †19-07-1768) [Schoonmoeder van 2]  2
Hartger [Partner van 77]  77
Hemrika, Eelke Johannes (*06-11-1897, †11-04-1959) [Zoon van 32]  32,2
Hemrika, Eelke Sytzes (*22-12-1832, †05-11-1874) [Schoonvader van 32] [Schoonvader van 31]  31; 32
Hemrika, Haebelina (*03-09-1899, †27-07-1899) [Dochter van 32]  32,3
Hemrika, Harke (*15-01-1901, †27-07-1901) [Zoon van 32]  32,4
Hemrika, Harke (*11-04-1902, †28-07-1982) [Zoon van 31]  31,1
Hemrika, Johannes (*26-04-1872, †05-03-1939) [Partner van 32] [Partner van 31]  31; 32
Hemrika, Klaske (*10-03-1896, †07-07-1958) [Dochter van 32]  32,1
Hemrika, Sietse (*15-01-1901, †24-07-1901) [Zoon van 32]  32,5
Herberg, Freerk Ydes van der (*?-04-1749, †05-10-1826) [Partner van 2]  2
Hiemstra, Gerritje Popkes (*16-05-1804, †24-07-1863) [Partner van 13]  13
Hiemstra, Naenke (*±1914) [Partner van 127]  127
Hiemstra, Popke Thijssens (*?-09-1767, †31-03-1833) [Schoonvader van 13]  13
Hiemstra, Thomas Jans (*±1887) [Schoonvader van 127]  127
Hiemstra, Wijke Tjeerds (*24-03-1823, †10-02-1901) [Schoonmoeder van 29]  29
Hoek, Geesje van der [Partner van 101]  101
Hoeksma, Hinke Freerks (*06-10-1820, †17-03-1887) [Schoonmoeder van 56]  56
Hoekstra, Albert (*06-07-1938, †30-03-2005) [Zoon van 96]  96,3
Hoekstra, Cint (*29-08-1896, †21-02-1978) [Partner van 96]  96
Hoekstra, Jeltje Klazes (*04-04-1863, †08-02-1900) [Partner van 30]  30
Hoekstra, Klaas Dirks (*11-09-1831, †06-01-1922) [Schoonvader van 30]  30
Hoekstra, NN NN (levenloos *07-07-1934) [Dochter van 96]  96,1
Hoekstra, NN NN (levenloos *07-07-1934) [Zoon van 96]  96,2
Hoekstra, Ruurd (*30-09-1844, †21-02-1922) [Schoonvader van 96]  96
Holwerda, Pieter (*16-07-1883, †28-08-1962) [Schoonvader van 131]  131
Holwerda, Pietje (*04-02-1888) [Schoonmoeder van 128]  128
Holwerda, Trijntje (*07-11-1919, †30-10-1968) [Partner van 131]  131
Hoogstra, Antje Watses (*06-12-1807, †30-10-1872) [Schoonmoeder van 27]  27
Hoogstra, Renske Gerrits (*21-09-1771, †12-06-1824) [Schoonmoeder van 13]  13
Hoogterp, Jitze Jans (*01-08-1790, †13-10-1845) [Schoonvader van 15]  15
Hoogterp, Maaike Jitzes (*25-01-1826, †13-02-1911) [Partner van 15]  15
Hoop, Liskje Pieters de (*06-01-1829, †11-07-1876) [Schoonmoeder van 47]  47
Hoop, Sieuwke Sippes de (*13-10-1798, †04-02-1877) [Schoonmoeder van 26]  26
Huisma, Heebeltje Johannes (*08-10-1839, †20-08-1925) [Schoonmoeder van 32] [Schoonmoeder van 31]  31; 32
Idsardi, Eelktjen Eelkes (Eelkje) (*24-10-1813, †15-02-1893) [Schoonmoeder van 66]  66
Innemee, Adriana (*01-04-1851, †11-06-1933) [Schoonmoeder van 75]  75
Jager, Andries (*15-01-1836, †17-05-1910) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30
Jans, Sjoukje (*±1755, †17-06-1820) [Schoonmoeder van 5]  5
Jansen, Alberdina Adriana (*27-09-1885, †11-04-1953) [Partner van 75]  75; 103
Jansen, Albertus (*±1849, †19-06-1902) [Schoonvader van 75]  75
Janssen, Anna Maria (*03-05-1877, †21-04-1934) [Schoonmoeder van 102]  102
Jelles, Fokke (*±1714, †03-06-1786) [Schoonvader van 2]  2
Jilts, Tetje (*?-08-1762, †±1808) [Schoonmoeder van 6]  6
Jong, Anthooni Willems de (*17-12-1827, †29-05-1914) [Zoon van 8]  8,7
Jong, Antje de (*11-05-1883, †22-01-1963) [Dochter van 60]  60,1
Jong, Antoni de (*04-01-1866, †12-11-1886) [Zoon van 15]  15,8
Jong, Antoni Wybrens de (*04-02-1859, †05-04-1865) [Zoon van 15]  15,6
Jong, Bauke de (*01-07-1885) [Zoon van 60]  60,2
Jong, Bauke Jelles de (*09-03-1827, †23-02-1897) [Schoonvader van 60]  60
Jong, Eelze de (*02-05-1892, †08-11-1965) [Schoonvader van 129]  129
Jong, Fokke Antoni de (*28-10-1856, †28-08-1938) [Zoon van 15]  15,5
Jong, Gaatse de (*17-07-1887, †16-01-1912) [Zoon van 60]  60,3
Jong, Hiltje Willems de (*10-02-1821, †15-08-1822) [Dochter van 8]  8,4
Jong, Hiltje Willems de (*04-01-1823, †06-02-1906) [Dochter van 8]  8,5
Jong, Jan de (*30-07-1862, †15-08-1920) [Zoon van 15]  15,7
Jong, Janke Wybrens de (*21-03-1849, †24-08-1866) [Dochter van 15]  15,1
Jong, Jelle de (*16-05-1890, †24-07-1948) [Zoon van 60]  60,4
Jong, Jiitse Wybrens de (*08-04-1851, †27-11-1889) [Zoon van 15]  15,3
Jong, Jouke Johannes de (*03-02-1793, †01-11-1879) [Schoonvader van 26]  26
Jong, Maria Wybrens de (*08-04-1851, †15-02-1897) [Dochter van 15]  15,2
Jong, Marijke Willems de (*12-09-1824, †23-02-1827) [Dochter van 8]  8,6
Jong, Martzen Nuttes de (*01-03-1849, †31-05-1931) [Schoonmoeder van 86]  86
Jong, Meindert Baukes de (*09-10-1856, †10-11-1891) [Partner van 60]  60
Jong, Reinou de (*07-10-1917, †25-04-1994) [Partner van 129]  129
Jong, Tjetje de (*27-10-1837, †25-08-1909) [Partner van 26]  26; 64
Jong, Willem de (*25-09-1854) [Zoon van 15]  15,4
Jong, Willem Antoni de (*?-01-1753, †19-07-1798) [Schoonvader van 8]  8
Jong, Willem Willems de (*17-04-1785, †27-06-1854) [Partner van 8]  8; 15
Jong, Willem Willems de (*30-09-1815, †05-03-1869) [Zoon van 8]  8,1
Jong, Wybren Willems de (*17-05-1819, †04-01-1897) [Nummer 15]  15
Jong, Wypkje de (*09-06-1817, †14-10-1832) [Dochter van 8]  8,2
Jongeling, Gertje (*22-03-1848, †19-06-1922) [Schoonmoeder van 85]  85
Kamma, Christje Pieters (*17-04-1849, †01-08-1932) [Schoonmoeder van 89]  89
Kamminga, Antje Andries (*09-09-1818, †11-09-1818) [Schoonmoeder van 41]  41
Kamps, Gezienus (*11-04-1887, †07-05-1937) [Schoonvader van 114]  114
Kamps, Jeanette (*21-06-1916, †31-12-1997) [Partner van 114]  114; 138; 139
Keijzer, Elisabeth (*22-08-1872, †20-12-1938) [Partner van 53]  53
Keijzer, Johannes (*16-12-1845, †25-05-1912) [Schoonvader van 53]  53
Kingma, Antje (*03-09-1889, †13-10-1983) [Schoonmoeder van 119]  119
Kingma, Haike (*03-07-1848, †28-02-1935) [Schoonvader van 85]  85
Kingma, Haike (*24-01-1910, †16-05-1980) [Nummer 124]  124
Kingma, Jacob (*20-09-1915, †03-03-1997) [Nummer 126]  126
Kingma, Pietje (*22-03-1908, †28-01-1995) [Nummer 123]  123
Kingma, Pietje (*?-12-1945, †29-01-1946) [Dochter van 124]  124,1
Kingma, Sybe (*29-11-1911) [Nummer 125]  125
Kingma, Tjeerd (*26-11-1884, †30-05-1943) [Partner van 85]  85; 123; 124; 125; 126
Kloostra, Sieger (*19-01-1880, †08-02-1968) [Schoonvader van 124]  124
Kloostra, Tetje (*19-12-1907, †27-07-1990) [Partner van 124]  124
Kooi, Albert van der (*12-03-1921, †21-04-1987) [Partner van 130]  130
Kooi, Jelle van der (*21-02-1896, †07-06-1964) [Schoonvader van 130]  130
Kooiker, Minne (*06-04-1812, †<28-05-1816) [Zoon van 6]  6,1
Kooiker, Minne Jans (*?-09-1744) [Schoonvader van 6]  6
Kooiker, Wipkje Jilts (*05-07-1822, †15-09-1859) [Dochter van 6]  6,4
Kooistra, Andrieske Tjallings (*30-04-1867, †06-10-1917) [Partner van 63]  63; 95; 96; 97; 98
Kooistra, Fokje Thymes (*21-08-1786, †01-05-1867) [Partner van 12]  12
Kooistra, Jilt Minnes (*18-07-1783, †26-06-1846) [Partner van 6]  6
Kooistra, Minne Jilts (*28-05-1816, †30-03-1895) [Zoon van 6]  6,3
Kooistra, Thymen Sijmens (*±1760, †20-07-1829) [Schoonvader van 12]  12
Kooistra, Tjalling Binnes (*12-11-1832, †18-10-1914) [Schoonvader van 63]  63
Kooistra, Wybren (*08-08-1813, †1825) [Zoon van 6]  6,2
Kooistra, Wybren Jilts (*11-03-1826, †25-10-1873) [Zoon van 6]  6,5
Koster, Frederik Hendrik (*16-02-1854) [Schoonvader van 76]  76
Koster, Geertruida (*17-07-1887, †28-07-1963) [Partner van 76]  76; 104
Kruizenga, Margaret (Maggie) (*28-02-1857, †13-01-1937) [Schoonmoeder van 80]  80
Kuiken, Antje van (*22-12-1891, †14-02-1975) [Dochter van 52]  52,3
Kuiken, Gatske Jans (*10-07-1869, †10-05-1964) [Nummer 54]  48; 54; 91; 92
Kuiken, Hiltje van (*24-03-1872, †19-03-1950) [Nummer 55]  55
Kuiken, Jan van (*01-05-1888, †16-04-1892) [Zoon van 52]  52,1
Kuiken, Jan Ruurds van (*29-07-1832, †13-12-1920) [Partner van 22]  22; 51; 52; 53; 54; 55
Kuiken, Johannes van (*18-01-1900, †06-11-1901) [Zoon van 53]  53,1
Kuiken, Leentje van (*31-05-1889, †17-09-1981) [Dochter van 52]  52,2
Kuiken, Pietje van (*12-08-1899, †06-07-1952) [Dochter van 52]  52,5
Kuiken, Pietje Jans van (*11-08-1859, †22-04-1944) [Nummer 51]  46; 51; 84; 85; 86; 87; 88
Kuiken, Ruurd van (*01-04-1864, †24-12-1946) [Nummer 53]  53
Kuiken, Ruurd Everts van (*16-02-1797, †09-09-1861) [Schoonvader van 22]  22
Kuiken, Stijntje Elisabeth van (*10-09-1904, †10-06-1960) [Dochter van 53]  53,2
Kuiken, Sybe Jans van (*31-05-1862, †21-05-1929) [Nummer 52]  52
Kuiken, Trijntje van (*02-09-1894, †08-03-1966) [Dochter van 52]  52,4
Kuperus, Rixtje (*21-12-1881, †27-10-1948) [Schoonmoeder van 124]  124
Lieuwes, Haebeltje (*15-03-1766, †17-01-1829) [Schoonmoeder van 13]  13
Lindenaar, Jacob (*04-03-1877, †<1944) [Schoonvader van 104]  104
Lindenaar, Wilhelmina Elisabeth (*05-06-1917, †26-03-2005) [Partner van 104]  104
Lovell, Musia (*17-06-1895, †07-03-1997) [Partner van 79]  79; 106; 107
Martindale, Gail [Zoon van 111]  111,2
Martindale, Jack Thomas (*1929, †04-05-2013) [Partner van 111]  111
Martindale, Jackie [Dochter van 111]  111,1
Martindale, Thomas A. (*05-09-1901, †18-05-1975) [Schoonvader van 111]  111
Martindale, Tom [Dochter van 111]  111,3
Mast, Virginia Pearl (*10-05-1921, †08-02-2007) [Schoonmoeder van 139]  139
McGarry, Francis J. (*12-04-1896, †1956) [Schoonvader van 110]  110
McGarry, Francis J. (*27-09-1922, †15-07-1986) [Partner van 110]  110
Meer, Aaltje Gaatses van der (*19-02-1858, †04-03-1916) [Nummer 58]  58
Meer, Albertje Gaatzes van der (*30-04-1864, †08-11-1881) [Dochter van 24]  24,5
Meer, Anke van der (*20-07-1895, †07-07-1916) [Dochter van 62]  62,1
Meer, Antje van der (*20-07-1894, †09-01-1986) [Dochter van 61]  61,2
Meer, Bauke Gaatzes van der (*14-08-1855, †07-03-1858) [Zoon van 24]  24,1
Meer, Bauke Gaatzes van der (*09-11-1859, †23-01-1897) [Nummer 59]  28; 59
Meer, Bauke Sybrens van der (*24-03-1805, †12-05-1860) [Schoonvader van 24]  24
Meer, Baukje Gaatzes van der (*16-10-1861, †25-01-1948) [Nummer 60]  60
Meer, Eelke Gaatzes van der (*27-07-1868, †10-05-1923) [Nummer 61]  61
Meer, Gaatze van der (*09-06-1889, †06-12-1889) [Zoon van 59]  28,2
Meer, Gaatze Baukes van der (*30-12-1830, †10-01-1890) [Partner van 24]  24; 58; 59; 60; 61; 62
Meer, Harke van der (*11-02-1891, †15-07-1960) [Zoon van 29]  29,3
Meer, Harmen van der (*30-10-1892) [Zoon van 59]  28,3
Meer, Harmen Klazes van der (*08-10-1859, †30-08-1941) [Partner van 29]  29
Meer, Klaas van der (*14-04-1889) [Zoon van 29]  29,2
Meer, Klaas Harmens van der (*16-05-1825, †07-08-1913) [Schoonvader van 29]  29
Meer, Klaaske van der (*04-02-1888) [Dochter van 29]  29,1
Meer, Sybren Gaatzes van der (*21-01-1873, †08-08-1900) [Nummer 62]  62
Meer, Teye van der (*19-02-1893, †20-05-1971) [Zoon van 29]  29,4
Meer, Tjeerd van der (*01-03-1896) [Zoon van 29]  29,5
Meer, Trijntje Baukes van der (*15-05-1887, †05-03-1890) [Dochter van 59]  28,1
Meer, Wijke van der (*16-04-1898) [Dochter van 29]  29,6
Meer, Yntje van der (*20-09-1892, †14-10-1978) [Dochter van 61]  61,1
Meinderts, Grietje (*?-03-1763, †12-10-1828) [Schoonmoeder van 12]  12
Meinema, Gatske (*23-02-1918) [Dochter van 89]  89,1
Meinema, Gerben (*21-04-1893, †05-12-1961) [Nummer 90]  90
Meinema, Jan Pieters (*26-08-1862, †10-02-1949) [Partner van 47]  47; 89; 90
Meinema, Jeltje (*05-12-1920, †03-03-2006) [Dochter van 90]  90,1
Meinema, Marten (*20-07-1888, †11-02-1955) [Nummer 89]  89
Meinema, Marten Jans (*11-07-1830, †14-04-1873) [Schoonvader van 47]  47
Meulen, Aaltje van der (*21-04-1898) [Dochter van 56]  56,12
Meulen, Aaltje Jelles van der (*08-06-1834, †20-08-1901) [Nummer 18]  18; 34; 35; 36
Meulen, Aaltje Wybes van der (*29-01-1862, †01-03-1946) [Nummer 57]  57
Meulen, Albert van der (*05-02-1902) [Zoon van 56]  56,13
Meulen, Albert Wybes van der (*12-11-1859, †29-02-1860) [Zoon van 23]  23,2
Meulen, Anne van der (*22-03-1906) [Zoon van 56]  56,15
Meulen, Antje Pieters van der (*12-05-1896, †28-12-1989) [Dochter van 56]  56,11
Meulen, Benjamin van der (*06-01-1898, †27-08-1898) [Zoon van 30]  30,7
Meulen, Benjamin van der (*26-08-1899, †11-06-1900) [Zoon van 30]  30,8
Meulen, Bjettje Wybrens van der (*?-04-1786, †07-12-1855) [Nummer 6]  6
Meulen, Dirk Jans van der (*13-01-1815, †26-08-1873) [Zoon van 5]  5,5
Meulen, Elisabeth Harkes van der (*21-03-1861, †28-12-1899) [Nummer 29]  29
Meulen, Geertje van der (*21-02-1904) [Dochter van 56]  56,14
Meulen, Gerben Harkes van der (*19-02-1839, †07-02-1917) [Zoon van 11]  11,4
Meulen, Harke van der (*18-06-1819, †01-02-1820) [Zoon van 5]  5,6
Meulen, Harke van der (*14-07-1886, †12-07-1962) [Dochter van 30]  30,1
Meulen, Harke Jans van der (*21-11-1824, †02-03-1880) [Zoon van 5]  5,8
Meulen, Harke Jelles van der (*12-09-1827, †15-02-1900) [Nummer 17]  17; 29; 30; 31; 32; 33
Meulen, Harke Wybrens van der (*05-05-1800, †15-01-1879) [Nummer 11]  11
Meulen, Harmen Jelles van der (*09-06-1818, †05-08-1861) [Nummer 16]  16; 28
Meulen, Herre Harkes van der (*08-04-1845, †10-11-1881) [Zoon van 11]  11,6
Meulen, Hiltje Jans van der (*28-07-1828, †17-04-1916) [Dochter van 5]  5,9
Meulen, Jacob Pieters van der (*08-12-1881, †26-12-1974) [Zoon van 56]  56,4
Meulen, Jan Harkes van der (*12-03-1842, †05-11-1879) [Zoon van 11]  11,5
Meulen, Jan Jelles van der (*02-04-1841, †11-09-1919) [Zoon van 9]  9,10
Meulen, Jan Wybrens van der (*±1782, †19-11-1859) [Nummer 5]  5
Meulen, Janke Harkes van der (*15-07-1866, †21-07-1902) [Nummer 31]  31; 32
Meulen, Janke Harmens van der (*07-10-1847, †13-11-1917) [Nummer 28]  28; 59
Meulen, Janke Wiebrens van der (*?-02-1791, †30-10-1885) [Nummer 8]  8; 15
Meulen, Jelle Harkes van der (*05-04-1849, †01-06-1888) [Zoon van 11]  11,7
Meulen, Jelle Harkes van der (*28-11-1863, †30-10-1908) [Nummer 30]  30
Meulen, Jelle Wybrens van der (*25-05-1792, †19-09-1843) [Nummer 9]  9; 16; 17; 18
Meulen, Jinke Harkes van der (*13-05-1872, †25-02-1901) [Nummer 32]  31; 32
Meulen, Jitse Jelles van der (*02-04-1825, †04-01-1893) [Zoon van 9]  9,4
Meulen, Johannes Jans van der (*22-09-1805, †03-03-1880) [Zoon van 5]  5,2
Meulen, Klaas van der (*30-04-1891, †24-08-1963) [Zoon van 30]  30,4
Meulen, Klaas Jelles van der (*13-04-1830, †14-06-1830) [Zoon van 9]  9,6
Meulen, Klaas Jelles van der (*04-06-1831, †01-02-1900) [Zoon van 9]  9,7
Meulen, Martje van der (*21-06-1878, †23-06-1878) [Dochter van 56]  56,2
Meulen, Martje Pieters van der (*03-09-1879, †10-09-1891) [Dochter van 56]  56,3
Meulen, Martje Pieters van der (*12-10-1894) [Dochter van 56]  56,10
Meulen, NN NN van der (levenloos *31-05-1877) [Dochter van 56]  56,1
Meulen, NN NN van der (levenloos *29-12-1884) [Zoon van 56]  56,5
Meulen, NN NN van der (levenloos *25-12-1885) [Dochter van 56]  56,6
Meulen, NN NN van der (levenloos *11-06-1888) [Dochter van 56]  56,7
Meulen, NN NN van der (levenloos *08-10-1890) [Dochter van 56]  56,8
Meulen, Pieter Harkes van der (*05-09-1787, †12-04-1870) [Schoonvader van 23]  23
Meulen, Pieter Jelles van der (*08-06-1837, †12-01-1900) [Zoon van 9]  9,9
Meulen, Pieter Wybes van der (*04-09-1853, †20-02-1816) [Nummer 56]  56
Meulen, Pietje van der (*28-06-1908, †23-06-1964) [Dochter van 56]  56,16
Meulen, Sjouwkje Jans van der (*06-08-1812, †17-10-1887) [Dochter van 5]  5,4
Meulen, Sybrigje van der (*21-01-1905, †25-03-1973) [Dochter van 30]  30,9
Meulen, Sytske Wybrens van der (*±1795, †24-02-1868) [Nummer 10]  10
Meulen, Tetje van der (*30-04-1821, †06-05-1875) [Dochter van 5]  5,7
Meulen, Teye van der (*16-01-1896, †13-02-1918) [Zoon van 30]  30,6
Meulen, Teye Harkes van der (*17-10-1870, †04-05-1871) [Zoon van 17]  17,4
Meulen, Tjitske van der (*31-01-1888, †12-06-1888) [Dochter van 30]  30,2
Meulen, Tjitske van der (*15-04-1889, †15-07-1890) [Dochter van 30]  30,3
Meulen, Tjitske van der (*19-10-1893, †05-04-1967) [Dochter van 30]  30,5
Meulen, Trijntje van der (*25-06-1836, †12-05-1912) [Dochter van 11]  11,3
Meulen, Wiegerke van der (*21-04-1862, †14-02-1932) [Schoonmoeder van 96]  96
Meulen, Wipkje Harkes van der (*23-03-1876, †30-04-1952) [Nummer 33]  33
Meulen, Wybe Pieters van der (*10-12-1820, †03-02-1900) [Partner van 23]  23; 56; 57
Meulen, Wybe Pieters van der (*27-03-1893) [Zoon van 56]  56,9
Meulen, Wybren Fokkes van der (*±1755, †15-11-1802) [Partner van 2]  2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Meulen, Wybren Harkes van der (*02-01-1833, †17-12-1916) [Zoon van 11]  11,2
Meulen, Wybren Jans van der (*±1808, †18-02-1851) [Zoon van 5]  5,3
Meulen, Wybren Jelles van der (*17-12-1822, †14-05-1893) [Zoon van 9]  9,3
Meulen, Wypkje Harkes van der (*23-12-1829, †12-10-1901) [Dochter van 11]  11,1
Meulen, Wypkje Jans van der (*?-08-1803, †15-05-1866) [Dochter van 5]  5,1
Meulen, Wypkje Jelles van der (*30-11-1820, †10-01-1889) [Dochter van 9]  9,2
Modder, Grace (*05-01-1895, †11-03-1968) [Schoonmoeder van 108]  108
Molenaar, Gerdina Johanna [Schoonmoeder van 42]  42
Mone, Anna (*27-09-1873, †09-02-1944) [Schoonmoeder van 104]  104
Monsma, Antje (*19-10-1873, †01-03-1967) [Partner van 62]  62
Monsma, Antje Annes (*01-04-1814, †29-12-1879) [Schoonmoeder van 58]  58
Monsma, Sytse Eelkes (*01-06-1844, †10-02-1911) [Schoonvader van 62]  62
Mossel, Jan (*21-11-1919, †02-11-2004) [Partner van 132]  132
Mossel, Klaas (*02-01-1886, †23-09-1951) [Schoonvader van 132]  132
Mulder, Tjitske Tjeerds (*07-03-1833, †04-03-1906) [Schoonmoeder van 50]  50
Mulderij, Gaaske (*07-07-1917, †10-01-1988) [Dochter van 74]  74,2
Mulderij, Hendrika (*19-10-1918) [Dochter van 74]  74,3
Mulderij, NN NN (levenloos *07-07-1917) [Kind van 74]  74,1
Mulderij, Reinder (*20-04-1834, †09-10-1891) [Schoonvader van 74]  74
Mulderij, Reinder (*18-07-1889) [Partner van 74]  74
Nieuwenhuis, Wytske Johannes (*12-03-1783, †20-08-1851) [Partner van 5]  5
Nieuwhuis, Johannes Lieuwes (*?-08-1751, †16-05-1817) [Schoonvader van 5]  5
Nijborg, Elsien (*10-08-1862, †09-04-1922) [Schoonmoeder van 72]  72
Palma, Rinske Jans (*19-11-1798, †17-05-1859) [Schoonmoeder van 19]  19
Paters, Peter Jacobus (*19-11-1872, †02-06-1917) [Schoonvader van 102]  102
Paters, Peter Willem (*18-12-1904) [Partner van 102]  102
Paulusma, Janke Gerrits (*01-09-1833, †28-12-1895) [Schoonmoeder van 64]  64
Pees, Jacob (*10-03-1873, †01-06-1943) [Schoonvader van 103]  103
Pees, Jannetje (*10-01-1909) [Partner van 103]  103
Pekelsma, Harmke (*22-06-1877, †13-04-1951) [Schoonmoeder van 122]  122
Pietersen, Johannes (*06-03-1828, †26-03-1908) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30]  30
Pilon, David (*30-01-1891, †09-01-980) [Schoonvader van 133]  133
Pilon, Jan (*06-03-1920, †06-11-1959) [Partner van 133]  133
Plantinga, Albert (*19-09-1864, †23-09-1864) [Zoon van 27]  27,2
Plantinga, Albert (*09-04-1867, †23-12-1937) [Nummer 66]  66
Plantinga, Antje Watses (*11-03-1873, †27-07-1873) [Dochter van 27]  27,5
Plantinga, Eelke (*08-09-1870, †29-09-1956) [Nummer 67]  67
Plantinga, Eelkje Alberts (*18-08-1896, †06-07-1925) [Dochter van 66]  66,2
Plantinga, Klaaske Jacobs (*07-01-1834, †01-10-1914) [Schoonmoeder van 40]  40
Plantinga, Marten (*14-09-1863, †09-03-1929) [Nummer 65]  65
Plantinga, Marten Johannes (*?-09-1801, †16-01-1869) [Schoonvader van 27]  27
Plantinga, NN NN (levenloos *26-06-1897) [Dochter van 65]  65,1
Plantinga, Tjerk (*17-09-1901) [Zoon van 67]  67,1
Plantinga, Watze (*17-08-1894, †12-04-1977) [Zoon van 66]  66,1
Plantinga, Watze Martens (*15-10-1835, †14-11-1915) [Partner van 27]  27; 65; 66; 67
Ploeg, Hendrikje van der (*10-02-1913, †25-09-1996) [Partner van 120]  120
Ploeg, Tietje Jacoba van der (*07-08-1934, †17-03-2021) [Partner van 134]  134; 140
Ploeg, Wytze van der (*11-07-1875, †06-11-1967) [Schoonvader van 120]  120
Ploeg, Ymkje Heerkes van der (*05-11-1832, †13-05-1887) [Schoonmoeder van 63]  63
Portasse, Francisca Maria (*03-02-1851, †29-08-1901) [Schoonmoeder van 76]  76
Post, Doetje (*27-08-1874, †24-03-1951) [Schoonmoeder van 130]  130
Post, Einte (*19-08-1874, †04-04-1951) [Schoonvader van 130]  130
Post, Jogchum (*08-02-1916, †03-06-1996) [Partner van 130]  130
Post, Tietje (*12-01-1890, †12-12-1943) [Schoonmoeder van 121]  121
Pousma, Sieuwke Doedes (*22-03-1818, †04-05-1878) [Schoonmoeder van 39]  39
Procee, Johannes Paulus (*26-02-1871, †14-05-1926) [Partner van 64]  64
Procee, Paulus Johannes (*31-07-1837, †06-10-1899) [Schoonvader van 64]  64
Reitsma, Fetje Fokkes (*30-06-1859, †08-12-1928) [Schoonmoeder van 69]  69
Reitsma, Gerritje Pieters (*22-07-1817, †28-03-1876) [Schoonmoeder van 38]  38
Rekker, Tjitske Benjamins (*16-10-1832, †08-02-1911) [Schoonmoeder van 30]  30
Robijn, Aaltje (*07-11-1891, †07-01-1972) [Nummer 68]  68; 70; 99; 100; 101
Robijn, Aldert Pieters (*02-06-1829, †12-01-1888) [Partner van 18]  18; 34; 35; 36
Robijn, Aukje Pieters (*20-11-1832, †23-04-1895) [Schoonmoeder van 35]  35
Robijn, Jelle Alderts (*24-10-1860, †01-01-1947) [Nummer 34]  34; 68
Robijn, Marijke (*09-12-1914, †05-03-1992) [Partner van 100]  100
Robijn, Pieter Alderts (*28-11-1797, †12-02-1893) [Schoonvader van 18]  18
Robijn, Sjoerd Alderts (*23-02-1869, †16-03-1958) [Schoonvader van 100]  100
Robijn, Trijntje Alderts (*24-05-1862, †05-03-1946) [Nummer 35]  35; 69; 70; 71
Robijn, Wypkje Alderts (*19-08-1865, †24-06-1915) [Nummer 36]  36
Roorda, Einte Gjalts (*26-02-1880, †05-01-1918) [Schoonvader van 125]  125
Roorda, Mettje (*05-10-1913, †10-10-2010) [Partner van 125]  125
Roos, Pietje Jacobs de (*?-11-1767, †20-05-1852) [Schoonmoeder van 10]  10
Rozendal, Martha (*±1923) [Partner van 122]  122
Rozendal, Sieger (*21-11-1869, †04-12-1947) [Schoonvader van 122]  122
Rozenhart, Marja (*17-05-1954, †25-08-2012) [Partner van 140]  140
Rubingh, Anna (*06-01-1890, †27-11-1973) [Partner van 81]  81; 114
Rubingh, Jan (John) (*16-04-1845, †06-06-1918) [Schoonvader van 81]  81
Ruisch, Aaltje Lammerts (*27-09-1847, †14-04-1938) [Schoonmoeder van 98]  98
Schaaf, Grietje Rintjes van der (*08-02-1846, †29-10-1888) [Schoonmoeder van 67]  67
Schafer, Marilyn K. (*27-10-1939, †06-07-2007) [Partner van 138]  138; 141
Schafer, Oskar [Schoonvader van 138]  138
Scherstra, Jitske (*14-01-1878, †24-12-1941) [Schoonmoeder van 99]  99
Scholma, Jacob (*15-06-1851, †20-02-1935) [Partner van 41]  41
Scholma ( Schaalma ), Freerk (*16-10-1823, †18-08-1853) [Schoonvader van 41]  41
Schut, Maria (*11-08-1889, †04-08-1973) [Schoonmoeder van 133]  133
Siesling, Fokke (*16-02-1886, †15-10-1962) [Partner van 69]  69; 102
Siesling, Jan Hanses (*02-04-1862, †10-08-1922) [Schoonvader van 69]  69
Siesling, Tetje (*?-07-1921, †16-08-1921) [Dochter van 69]  69,2
Siesling, Trijntje (*23-10-1916) [Nummer 102]  102
Sijmens, Lijsbert (*?-06-1761, †24-10-1808) [Schoonmoeder van 12]  12
Simons, Willemke [Schoonmoeder van 1]  1
Sinderen, Klaaske Sijes van (*09-03-1825, †26-03-1910) [Schoonmoeder van 37]  37
Slagman, Dirk (*12-11-1860, †21-07-1943) [Schoonvader van 91]  91
Slagman, Freerk (*25-06-1892, †04-12-1972) [Partner van 91]  91
Slagman, Renske (*?-01-1920, †16-05-1920) [Dochter van 91]  91,1
Slagman, Stijntje (*30-08-1845) [Schoonmoeder van 53]  53
Smit, Jeltje Kornelis (*31-03-1871, †09-02-1934) [Schoonmoeder van 90]  90
Smit, Tettje (*27-05-1891, †17-05-1987) [Partner van 90]  90
Smith, Anje Hendriks (*21-10-1828, †25-12-1894) [Schoonmoeder van 43]  43
Snay, Bertha M. (*1904, †09-10-2002) [Schoonmoeder van 110]  110
Spoelstra, Jan (John Peter) (*30-06-1890, †22-11-1971) [Schoonvader van 108]  108
Spoolstra, Craig Alan (*20-12-1950, †11-04-2007) [Zoon van 108]  108,5
Spoolstra, Margie (*06-04-1941, †06-05-1996) [Dochter van 108]  108,3
Spoolstra, Mary Jane (*29-10-1944, †11-07-2020) [Dochter van 108]  108,4
Spoolstra, Pete [Zoon van 108]  108,1
Spoolstra, Peter John (*17-12-1917, †16-03-1983) [Partner van 108]  108
Spoolstra, Sandy [Dochter van 108]  108,2
Steiger, Gelt (*24-10-1885, †14-08-1973) [Zoon van 38]  38,3
Steiger, Harmen Jans (*10-03-1850, †21-07-1889) [Partner van 38]  38
Steiger, Heabeltje (*23-04-1882, †07-02-1959) [Dochter van 38]  38,2
Steiger, Jan (*21-02-1880, †29-03-1965) [Zoon van 38]  38,1
Steiger, NN NN (levenloos *07-04-1888) [Dochter van 38]  38,4
Steigers, Jan Harmens (*09-04-1819, †01-10-1876) [Schoonvader van 38]  38
Steinmann, Gijsbert (*06-06-1845, †12-11-1919) [Schoonvader van 71]  71
Steinmann, Wilhelmina (*02-06-1884, †26-12-1957) [Partner van 71]  71
Stelwagen de Jager, Jantje Jans (*29-09-1834, †01-01-1903) [Schoonmoeder van 65]  65
Stenekes, Geertje (*24-06-1862, †27-06-1909) [Partner van 34]  34; 68
Sytema, Jelle Aukes (*20-07-1867, †08-12-1899) [Partner van 33]  33
Syttema, Auke Jelles (*11-06-1834, †19-06-1904) [Schoonvader van 33]  33
Sytzes, Janke (*±1733, †01-01-1816) [Partner van 1]  1; 2; 3
Taylor, Curtis L. (*10-09-1905, †18-11-1996) [Schoonvader van 109]  109
Taylor, Maxine Lois (*26-08-1927, †16-10-2015) [Partner van 109]  109
Terpstra, Leentje Tjerks (*07-01-1820, †22-02-1884) [Schoonmoeder van 52]  52
Terpstra, Maaike (*15-03-1897, †22-02-1983) [Schoonmoeder van 130]  130
Terpstra, Tjitske Tjitzes (*12-12-1839) [Schoonmoeder van 30]  30
Thomas, Baukjen (*?-05-1739) [Schoonmoeder van 3]  3
Thomas, Nellie Mae (*01-03-1924, †30-01-1962) [Partner van 106]  106; 135
Thomas, Stanley (*02-11-1884, †24-02-1956) [Schoonvader van 106]  106
Thompson, Dora (*1864, †1947) [Schoonmoeder van 105]  105
Thompson, Elmer H. (*04-06-1890, †22-06-1971) [Partner van 105]  105
Thompson, Hans P. (*1859, †1948) [Schoonvader van 105]  105
Tieman, Hendrika (*11-06-1846, †06-02-1924) [Schoonmoeder van 74]  74
Tijtsma, Jacoba (*09-09-1915) [Partner van 119]  119
Tijtsma, Lolke (*07-06-1887, †16-09-1951) [Schoonvader van 119]  119
Tjeerdsma, Sjoukje (*20-07-1880, †06-12-1970) [Schoonmoeder van 125]  125
Tol, Peter J. (*06-05-1939, †23-04-2008) [Partner van 113]  113
Tooley, Alice (*16-12-1907, †19-08-2010) [Nummer 105]  105
Tooley, Joe Carl (*06-01-1916, †16-01-1916) [Zoon van 78]  78,2
Tooley, Sidney [Partner van 78]  78; 105
Veen, Anne Pieters van der (*27-12-1846, †16-05-1874) [Schoonvader van 56]  56
Veen, Gertje Annes van der (*24-11-1872, †13-11-1934) [Partner van 56]  56
Veen, Hiltje Haaitses van der (*10-12-1816, †20-04-1851) [Schoonmoeder van 60]  60
Veen, Tjitske Geerts van der (*31-12-1871, †15-03-1948) [Schoonmoeder van 100]  100
Veen, Trijntje van der (*14-09-1874, †17-11-1943) [Schoonmoeder van 97]  97
Veenstra, Dieuwke Fokkes van der (*21-01-1811, †23-04-1892) [Dochter van 7]  7,2
Veenstra, Fokke Wybrens (*?-06-1788, †06-10-1853) [Nummer 7]  7
Veenstra, Harmen Klazes (*19-04-1771, †05-02-1848) [Schoonvader van 9]  9
Veenstra, Sijke Fokkes (*15-11-1821, †27-03-1900) [Dochter van 7]  7,5
Veenstra, Trijntje Klases (*31-10-1765, †10-09-1826) [Schoonmoeder van 11]  11
Veenstra, Trjntje Sjoerds (*±1803, †12-06-1872) [Schoonmoeder van 18]  18
Veenstra, Wipkje Fokkes van der (*?-01-1810, †<02-01-1813) [Dochter van 4]  4,1
Veenstra, Wipkje Fokkes (*02-01-1810, †<02-01-1813) [Dochter van 7]  7,1
Veenstra, Wipkjen Fokkes van der (*02-01-1813, †05-07-1885) [Dochter van 4]  4,3
Veenstra, Wipkjen Fokkes (*02-01-1813, †05-07-1885) [Dochter van 7]  7,3
Veenstra, Wybren Fokkes van der (*31-12-1816, †09-08-1883) [Zoon van 4]  4,4
Veenstra, Wybren Fokkes (*31-12-1816, †09-08-1883) [Zoon van 7]  7,4
Venema, Aafke (*20-12-1893, †17-04-1912) [Dochter van 63]  63,1
Venema, Aaltje (*06-06-1867, †08-04-1905) [Nummer 64]  64
Venema, Aaltje (*06-03-1885, †30-09-1958) [Nummer 69]  69; 102
Venema, Akke (*24-09-1891, †19-03-1913) [Dochter van 35]  35,5
Venema, Albert Durks (*01-07-1798, †30-09-1867) [Nummer 14]  14; 23; 24; 25; 26; 27
Venema, Albert Eelkes (*09-03-1865, †10-02-1930) [Nummer 63]  63; 95; 96; 97; 98
Venema, Alberta A. (*1914, †16-10-1968) [Partner van 83]  83; 116
Venema, Alberta Ann (*20-02-1936, †07-02-2018) [Nummer 116]  116
Venema, Aldert (*01-01-1889, †16-06-1959) [Nummer 71]  71
Venema, Alice Grace (*11-09-1903, †07-02-1936) [Nummer 82]  82; 115
Venema, Alton [Zoon van 114]  114,1
Venema, Alyssa [Dochter van 141]  141,1
Venema, Antje (*21-01-1884, †22-10-1973) [Nummer 84]  84; 117; 118; 119; 120; 121; 122
Venema, Antje (*21-02-1893, †18-02-1983) [Nummer 91]  91
Venema, Antje Alberts (*06-06-1831, †06-02-1888) [Nummer 24]  24; 58; 59; 60; 61; 62
Venema, Antje Jans (*13-12-1822, †12-11-1842) [Dochter van 12]  12,1
Venema, Antje Sybes (*05-10-1833, †09-01-1895) [Nummer 22]  22; 51; 52; 53; 54; 55
Venema, Aukje (*21-04-1913, †11-12-2000) [Nummer 99]  99
Venema, Bouke Dirks (*16-06-1806, †29-11-1833) [Zoon van 3]  3,5
Venema, Carrie [Dochter van 136]  136,2
Venema, Catrina [Dochter van 43]  43,1
Venema, Clarence (Nick) (*10-02-1892, †?-06-1964) [Nummer 81]  81; 114
Venema, Dick [Zoon van 44]  44,1
Venema, Dick (*26-10-1893, †01-10-1977) [Nummer 79]  79; 106; 107
Venema, Dirk Gerbens (*31-10-1864, †19-07-1960) [Nummer 48]  48; 54; 91; 92
Venema, Dirk Gerlof (*23-11-1913) [Zoon van 76]  76,1
Venema, Dirk Johannes (*?-12-1884, †20-06-1885) [Zoon van 42]  42,1
Venema, Dirk Martinus (*23-07-1887, †14-07-1933) [Nummer 76]  76; 104
Venema, Dirk Richard (*15-09-1901, †05-09-1940) [Zoon van 45]  45,1
Venema, Dirk Sybes (*25-03-1825, †16-12-1875) [Nummer 20]  20; 41; 42; 43; 44; 45
Venema, Dirkje Alberts (*18-11-1842, †13-03-1843) [Dochter van 14]  14,6
Venema, Durk Jans (*±1761, †06-01-1839) [Nummer 3]  3; 12; 13; 14
Venema, Eelke (*14-11-1901, †22-08-1943) [Nummer 97]  97
Venema, Eelke Alberts (*18-01-1834, †22-08-1905) [Nummer 25]  25; 63
Venema, Feikje Alberts (*17-06-1838, †16-01-1928) [Nummer 27]  27; 65; 66; 67
Venema, Francis Seiba (*10-06-1915, †29-09-2002) [Nummer 106]  106; 135
Venema, Gaatske (*08-07-1855, †02-01-1937) [Nummer 41]  41; 72; 73; 74
Venema, Gary [Zoon van 139]  139,1
Venema, Gary Cleff (Yankee) (*19-05-1942, †08-04-2011) [Nummer 139]  139
Venema, Gatske Gerbens (*11-08-1862, †12-07-1938) [Nummer 47]  47; 89; 90
Venema, Gerben (George) (*12-12-1872, †13-02-1948) [Nummer 45]  45; 82; 83
Venema, Gerben (*17-01-1902, †03-02-1902) [Zoon van 50]  50,3
Venema, Gerben (*16-09-1905, †26-05-1989) [Nummer 93]  93
Venema, Gerben (*28-02-1913, †07-05-1931) [Zoon van 50]  50,4
Venema, Gerben Sybes (*06-02-1827, †03-12-1897) [Nummer 21]  21; 46; 47; 48; 49; 50
Venema, Gerbrigje (*03-06-1901, †02-05-1977) [Nummer 88]  88
Venema, Gerdina Johanna Clasina (*03-03-1891, †29-12-1895) [Dochter van 42]  42,6
Venema, Gerlof (*13-01-1858, †29-07-1916) [Nummer 42]  42; 75; 76
Venema, Gerlof John (*25-04-1916, †29-12-1953) [Zoon van 45]  45,4
Venema, Gordon [Nummer 137]  137
Venema, Gosse Gerbens (*14-09-1872, †10-02-1931) [Nummer 50]  50; 94
Venema, Grace [Dochter van 43]  43,4
Venema, Grietje (*01-08-1885, †28-08-1952) [Nummer 85]  85; 123; 124; 125; 126
Venema, Grietje (*19-12-1894, †08-12-1987) [Nummer 92]  92; 132; 133
Venema, Grietje (*21-11-1898, †31-12-1898) [Dochter van 50]  50,2
Venema, Haebele Gerbens (*07-09-1868, †01-12-1939) [Nummer 49]  49; 93
Venema, Haebeltje (*15-11-1870, †22-12-1871) [Dochter van 20]  20,6
Venema, Harold [Zoon van 43]  43,5
Venema, Heebeltje Sybes (*23-02-1823, †26-07-1889) [Nummer 19]  19; 37; 38; 39; 40
Venema, Hendrikje Sybrens (*02-03-1835, †12-01-1893) [Schoonmoeder van 36]  36
Venema, Herman [Zoon van 43]  43,2
Venema, Herman Nathan (*29-01-1917, †30-05-1993) [Nummer 107]  107; 136; 137
Venema, Hitje (*28-10-1899, †18-04-1979) [Nummer 96]  96
Venema, Hitje Eelkes (*28-12-1862, †11-09-1884) [Dochter van 25]  25,1
Venema, Jan (*07-05-1862, †25-05-1927)  35
Venema, Jan (*14-03-1899, †15-04-1965) [Nummer 87]  87
Venema, Jan Durks (*16-06-1790, †31-12-1847) [Nummer 12]  12
Venema, Janke (*30-11-1892, †08-02-1893) [Dochter van 35]  35,6
Venema, Jeen (*03-04-1897, †05-11-1937) [Nummer 94]  94; 134
Venema, Jelle (*?-05-1915, †04-11-1915) [Zoon van 70]  68,3
Venema, Jelle (*±1932, †27-09-1963) [Nummer 101]  101
Venema, Jerry Wayne (*28-04-1948, †10-04-2005) [Zoon van 114]  114,4
Venema, Jinne (*14-11-1955, †17-11-2006) [Nummer 140]  140
Venema, Johannes (*25-07-1917, †08-05-1996) [Nummer 104]  104
Venema, Johannes Albertus (*26-02-1914) [Nummer 103]  103
Venema, Johannes Dirk (*24-02-1886) [Nummer 75]  75; 103
Venema, Johannes Gerlof Albertus (*10-06-1911, †27-12-1912) [Zoon van 75]  75,1
Venema, Joshua [Zoon van 135]  135,1
Venema, Jurien (Jerry) (*20-03-1912, †06-02-1983) [Nummer 83]  83; 116
Venema, Kenneth [Nummer 136]  136
Venema, Kevin [Zoon van 136]  136,1
Venema, Klaas (*24-04-1861, †12-04-1941) [Partner van 35]  35; 69; 70; 71
Venema, Klaas (*12-05-1914, †23-01-2001) [Nummer 100]  100
Venema, Klaas (*22-01-1920, †25-12-1944) [Zoon van 71]  71,2
Venema, Klaas Alberts (*04-09-1836, †22-07-1911) [Nummer 26]  26; 64
Venema, Klaaske (*02-10-1859, †08-11-1876) [Dochter van 21]  21,3
Venema, Klaaske (*10-12-1889, †20-06-1947) [Nummer 86]  86; 127; 128; 129; 130; 131
Venema, Klaziena (Clara) (*10-04-1888, †16-01-1916) [Nummer 78]  78; 105
Venema, Laurie [Dochter van 138]  138,1
Venema, Lena (*1897, †16-05-1965) [Nummer 80]  80; 108; 109; 110; 111; 112; 113
Venema, Lieuwe Sybes (*22-01-1837, †07-04-1907) [Dochter van 13]  13,5
Venema, Martha [Nummer 77]  77
Venema, Martje Alberts (*16-11-1824, †18-10-1901) [Nummer 23]  23; 56; 57
Venema, Nathan [Zoon van 137]  137,1
Venema, Nicolaas Gerardus (*23-10-1889, †13-01-1890) [Zoon van 42]  42,5
Venema, NN NN (levenloos *21-10-1858) [Dochter van 21]  21,2
Venema, NN NN (levenloos *07-03-1867) [Dochter van 21]  21,6
Venema, NN NN (levenloos *19-11-1867) [Zoon van 25]  25,3
Venema, NN NN (levenloos *13-05-1871) [Dochter van 21]  21,8
Venema, NN NN (levenloos *19-10-1902) [Zoon van 49]  49,1
Venema, NN NN (levenloos *21-01-1918) [Zoon van 71]  71,1
Venema, Oeds (*27-03-1886, †21-05-1886) [Zoon van 35]  35,2
Venema, Oeds (*23-09-1887, †08-11-1978) [Nummer 70]  68; 70; 99; 100; 101
Venema, Oeds Klazes (*29-09-1834, †06-08-1919) [Schoonvader van 35]  35
Venema, Pieter (*31-08-1899, †26-05-1900) [Zoon van 35]  35,7
Venema, Pieter (*04-09-1900, †21-09-1900) [Zoon van 35]  35,8
Venema, Pieter (*07-12-1902, †18-10-1903) [Zoon van 35]  35,9
Venema, Pieter Gerardus (*03-09-1888, †06-10-1888) [Zoon van 42]  42,4
Venema, Randy Phillips (*28-06-1957, †18-07-1997) [Nummer 135]  135
Venema, Renske Sybes (*23-12-1843, †14-01-1844) [Dochter van 13]  13,6
Venema, Ronald Lee (*02-09-1952) [Zoon van 106]  106,1
Venema, Sam [Dochter van 141]  141,2
Venema, Sherwin J. (*04-02-1940, †08-10-2015) [Nummer 138]  138; 141
Venema, Sidney (*1919, †27-10-2009) [Nummer 114]  114; 138; 139
Venema, Sieger (*23-08-1928, †25-10-2018) [Nummer 134]  134; 140
Venema, Sijbe (*03-10-1863, †11-03-1948) [Nummer 43]  43; 77; 78; 79; 80
Venema, Sjoerd (*17-03-1949, †23-12-1950) [Zoon van 100]  100,1
Venema, Steve [Nummer 141]  141
Venema, Sybe (*11-02-1861, †22-05-1861) [Zoon van 20]  20,3
Venema, Sybe Dirks (*?-08-1792, †12-05-1849) [Nummer 13]  13; 19; 20; 21; 22
Venema, Sybe Gerbens (*02-06-1857, †07-11-1942) [Nummer 46]  46; 51; 84; 85; 86; 87; 88
Venema, Tjitske (*03-09-1906, †25-09-1986) [Nummer 98]  98
Venema, Tjitze (Cecil) (*01-10-1866, †05-11-1929) [Nummer 44]  44; 81
Venema, Vicki [Dochter van 139]  139,2
Venema, Wypkje Jans (Wubkjen) (*±1759, †02-04-1827) [Nummer 2]  2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Venema, Ymkje (*21-03-1897, †03-01-1962) [Nummer 95]  95
Verheij, Johannes [Schoonvader van 42]  42
Verheij, Leintje (*05-11-1855, †03-07-1909) [Partner van 42]  42; 75; 76
Viersen, Antje Jans (*26-01-1822, †12-01-1885) [Schoonmoeder van 57]  57
Viersen, Jacob Jans (*14-04-1820, †28-12-1855) [Schoonvader van 56]  56
Viersen, Wipkje Jacobs (*19-09-1850, †08-10-1890) [Partner van 56]  56
Vis, Reina (*14-12-1888, †23-05-1962) [Schoonmoeder van 118]  118
Visser, Antje (*±1947, †15-07-1948) [Dochter van 117]  117,2
Visser, Gerrit (*14-08-1905, †21-08-1967) [Nummer 117]  117
Visser, Gerrit Jans (*03-06-1852, †21-01-1906) [Schoonvader van 84]  84
Visser, Hiltje (*21-04-1882, †19-07-1971) [Schoonmoeder van 131]  131
Visser, Hittje Bokkes (*30-01-1813, †02-06-1881) [Schoonmoeder van 25]  25
Visser, Jan (*07-08-1878, †13-08-1937) [Partner van 84]  84; 117; 118; 119; 120; 121; 122
Visser, Jan (*24-10-1918, †19-01-2005) [Nummer 121]  121
Visser, Jitske (*05-09-1878, †20-06-1956) [Schoonmoeder van 126]  126
Visser, Klaaske Klazes (*±1801, †05-02-1854) [Schoonmoeder van 21]  21
Visser, Marten Sytzes (*14-10-1841, †29-12-1917) [Schoonvader van 89]  89
Visser, NN NN (levenloos *01-07-1935) [Zoon van 117]  117,1
Visser, NN NN (levenloos *03-02-1952) [Kind van 117]  117,3
Visser, Pieter (*23-11-1912, †26-09-1986) [Nummer 120]  120
Visser, Sybe (*25-11-1907, †27-09-1961) [Nummer 118]  118
Visser, Sytske (*22-12-1886, †29-09-1945) [Partner van 89]  89
Visser, Tjeerd (*±1921) [Nummer 122]  122
Visser, Trijntje Dirks (*12-05-1840, †19-04-1912) [Schoonmoeder van 89]  89
Visser, Trijntje Jans (*06-11-1813, †16-05-1870) [Partner van 16]  16; 28
Visser, Ype (*13-04-1911) [Nummer 119]  119
Vlag, Hiske van der (*04-08-1904) [Partner van 97]  97
Vlag, Klaas van der (*09-05-1877, †14-03-1954) [Schoonvader van 97]  97
Vonk, Anna (*27-12-1908, †21-11-1998) [Partner van 93]  93
Vonk, Doeke (*28-04-1877, †07-06-1956) [Schoonvader van 93]  93
Vries, Aafke de (*04-11-1877, †17-07-1910) [Schoonmoeder van 93]  93
Vries, Durk de (*22-08-1883, †17-12-1950) [Nummer 72]  72
Vries, Elisabeth Klazes (Lijsbert) de (*?-07-1794, †04-12-1868) [Schoonmoeder van 17]  17
Vries, Freerk de (*23-11-1881) [Zoon van 41]  41,1
Vries, Freerk Wouters de (*05-04-1806, †24-01-1860) [Schoonvader van 41]  41
Vries, Gaatske Gerbens de (*18-09-1800, †10-01-1840) [Partner van 13]  13; 19; 20; 21; 22
Vries, Gerben Pieters de (*02-02-1766, †25-09-1835) [Schoonvader van 13]  13
Vries, Grietje de (*14-12-1865, †16-06-1944) [Partner van 65]  65
Vries, Harm de (*14-08-1862, †13-05-1932) [Schoonvader van 88]  88
Vries, Jantje de (*12-03-1886, †30-07-1886) [Dochter van 41]  41,3
Vries, Jeltje Wybes de (*01-08-1790, †18-06-1864) [Schoonmoeder van 23]  23
Vries, Louw de (*19-06-1926, †07-08-1940) [Zoon van 88]  88,1
Vries, Sierd Harms de (*05-06-1900, †25-03-1963) [Partner van 88]  88
Vries, Wietze de (*05-01-1914, †29-07-1996) [Zoon van 72]  72,2
Vries, Willem de (*17-07-1910, †26-09-1986) [Zoon van 72]  72,1
Vries, Wytze de (*21-03-1856, †17-12-1886) [Partner van 41]  41; 72
Vries, Wytze Eeuwes de (*22-06-1837, †31-01-1875) [Schoonvader van 65]  65
Vries, Yntje Annes de (*31-12-1835, †04-08-1873) [Schoonmoeder van 61]  61
Vriesema, Jacobje Jacobs (*01-10-1834, †03-12-1905) [Schoonmoeder van 33]  33
Vroma, Alvin [Zoon van 112]  112,1
Vroma, Cecilla [Dochter van 112]  112,2
Vroma, Christopher [Zoon van 109]  109,2
Vroma, Clarabella G. (*04-12-1924, †31-01-1976) [Nummer 110]  110
Vroma, Ellen [Zoon van 109]  109,6
Vroma, Eugene [Zoon van 80]  80,2
Vroma, Gerald Herman (*23-10-1919, †12-02-2003) [Zoon van 80]  80,3
Vroma, Gerritt S. (Gary) (*16-05-1932, †26-04-2007) [Nummer 112]  112
Vroma, Howard James (*03-11-1935, †08-02-1977) [Zoon van 80]  80,11
Vroma, Irene [Zoon van 109]  109,5
Vroma, John [Zoon van 109]  109,4
Vroma, John Peter (*30-07-1893, †12-09-1964) [Partner van 80]  80; 108; 109; 110; 111; 112; 113
Vroma, John Peter (*31-10-1926, †01-05-1991) [Zoon van 80]  80,7
Vroma, Jurrien (Gerold) (*26-09-1854, †05-05-1926) [Schoonvader van 80]  80
Vroma, Leona Kathryn (*13-08-1930, †30-03-2015) [Nummer 111]  111
Vroma, Linda [Dochter van 109]  109,3
Vroma, Margaret Ann (*03-06-1921, †16-04-2003) [Nummer 108]  108
Vroma, Martha [Partner van 112]  112
Vroma, Michael [Zoon van 109]  109,1
Vroma, Raymond (*05-01-1929, †18-10-1984) [Zoon van 80]  80,8
Vroma, Richard George (*05-04-1923, †24-02-1994) [Nummer 109]  109
Vroma, Robert [Zoon van 80]  80,1
Vroma, Ruth (*1940, †15-05-2015) [Nummer 113]  113
Waaksma, Pieter Ages (*16-02-1843, †05-10-1876) [Schoonvader van 49]  49
Waaksma, Pietje Pieters (*27-11-1870, †18-11-1924) [Partner van 49]  49; 93
Wal, Aaltje Pieters van der (*±1760, †25-03-1849) [Schoonmoeder van 9]  9
Wal, Tjitske Gaeles van der (*12-04-1786, †19-01-1846) [Schoonmoeder van 20]  20
Walkotte, Hendrikien (Harietta) (*12-02-1861, †20-09-1935) [Schoonmoeder van 81]  81
Wartena, Richtje Ruurds (*25-05-1832, †07-02-1885) [Schoonmoeder van 33]  33
Weg, Martzen Hendriks (Martje) van der (*16-03-1851, †03-03-1878) [Schoonmoeder van 56]  56
Westra, Aaltje Klazes (*01-02-1804, †23-12-1860) [Partner van 14]  14; 23; 24; 25; 26; 27
Westra, Antje Jacobs (*15-02-1829, †03-08-1854) [Dochter van 10]  10,4
Westra, Eelke (*06-02-1826, †22-09-1884) [Zoon van 10]  10,3
Westra, Eelke Edzes (*20-06-1767, †23-08-1837) [Schoonvader van 10]  10
Westra, Hendrik (*27-07-1848, †19-10-1917) [Partner van 60]  60
Westra, Hendrik Tjipkes (*06-01-1793, †09-08-1874) [Schoonvader van 60]  60
Westra, Henke (*15-12-1830, †16-10-1913) [Dochter van 10]  10,5
Westra, Jacob Eelkes (*18-02-1795, †12-08-1854) [Partner van 10]  10
Westra, Klaas Martens (*?-05-1771, †30-05-1820) [Schoonvader van 14]  14
Westra, Pietje (*22-01-1822, †20-10-1897) [Dochter van 10]  10,1
Westra, Tjetje (*06-06-1835, †03-11-1919) [Dochter van 10]  10,6
Westra, Wipkjen (*09-12-1823, †17-10-1905) [Dochter van 10]  10,2
Westra, Wyberen (*18-05-1837, †09-04-1898) [Zoon van 10]  10,7
Wezerijn, Adriana Jacoba (*10-03-1855, †10-09-1939) [Partner van 42]  42
Wezerijn, Hermanus (*07-02-1824, †05-04-1881) [Schoonvader van 42]  42
Wibalda, Neeltje Pieters (*04-03-1868, †26-10-1915) [Schoonmoeder van 87]  87
Wielen, Trijntje Meinderts van der (*17-09-1833, †27-12-1902) [Schoonmoeder van 60]  60
Wierenga, Catherine (Kate) [Partner van 44]  44
Wierenga, Niessena (*1875, †1922) [Partner van 45]  45; 82; 83
Wiersinga, Dieuwerke (*03-02-1845, †10-10-1917) [Schoonmoeder van 73]  73
Wiersma, Baukje Minnes (*11-07-1852, †05-03-1916) [Partner van 66]  66
Wiersma, Minne Meinderts (*27-02-1812, †20-03-1874) [Schoonvader van 66]  66
Wiersma, Renske (*05-12-1868, †01-06-1916) [Schoonmoeder van 91]  91
Wijma, Antje (*23-03-1873, †23-02-1954) [Schoonmoeder van 94]  94
Willems, Hiltje (*?-03-1756, †16-03-1824) [Schoonmoeder van 8]  8
Wouda, Attje (*31-07-1890, †23-01-1970) [Schoonmoeder van 132]  132
Woudwijk, Elisabeth Jeens (*05-09-1873, †07-04-1960) [Partner van 50]  50; 94
Woudwijk, Jeen Lieuwes (*17-06-1838, †21-04-1884) [Schoonvader van 50]  50
Wouter, Pietje Theunis (*25-08-1795, †10-12-1836) [Schoonmoeder van 22]  22
Zijlstra, Durk (*03-08-1907, †31-12-1989) [Partner van 123]  123
Zijlstra, Egbert (*10-02-1841, †09-11-1924) [Schoonvader van 98]  98
Zijlstra, Jan (*15-12-1880, †15-05-1973) [Partner van 98]  98
Zijlstra, Uilke (*08-10-1873, †16-04-1927) [Schoonvader van 123]  123
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 13-10-2023 14:23:03 door A. Stomphorst