Overige Parentelen

Venema
Hoite Heres - Trijntje Baukes - Eernewoude

Parenteel van Hoite Heres

Parenteel van Hoite Heres

1 Hoite Heres is geboren in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
boer
Hoite:
(1) trouwde op donderdag 29 juli 1694 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ) met Trijntje Baukes.
(2) trouwde op zondag 3 november 1737 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ) met Antje Alberts.
Kinderen van Hoite en Trijntje:
1 Here Hoites, geboren in mei 1695 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 2.
2 Uilke Hoites, geboren in mei 1700 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 3.
3 Aaltje Hoites, geboren in mei 1700 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op woensdag 12 mei 1700. Aaltje is overleden vóór maandag 1 mei 1713 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 13 jaar oud.
4 Sijtje Hoites, geboren in september 1702 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op woensdag 27 september 1702.
5 Bauke Hoites, geboren in maart 1706 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 26 maart 1706.
Beroepen:
veenbaas en dorprechter en ontvanger
van 1741 tot 1750     diaken en kerkvoogd
6 Reimer (Roimer) Hoites, geboren in mei 1713 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 7 mei 1713.
Beroep:
schipper
Functie:
vanaf 1738     diaken
7 Aaltje Hoites, geboren in mei 1713 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1713.
2 Here Hoites is geboren in mei 1695 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hoite Heres (zie 1) en Trijntje Baukes. Hij is gedoopt op donderdag 5 mei 1695. Here trouwde, 45 jaar oud, op zondag 22 januari 1741 in Harlingen met Anskje Tjeerds. Anskje is geboren in Harlingen, dochter van Tjeerd Pytters.
3 Uilke Hoites is geboren in mei 1700 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hoite Heres (zie 1) en Trijntje Baukes. Hij is gedoopt op woensdag 12 mei 1700. Uilke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 16 februari 1726 in Garijp ( Tietjerksteradeel ) met Antje Ybeles. Antje is geboren in Oudega ( Smallingerland ).
Kinderen van Uilke en Antje:
1 Aebele Uiltjes, geboren op zondag 6 februari 1729 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 4.
2 Trijntje Hoites, geboren in augustus 1732 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 3 augustus 1732.
3 Hoite Hoites, geboren in februari 1734 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op dinsdag 2 februari 1734. Hoite is overleden vóór vrijdag 1 maart 1737 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Hoite Hoites, geboren in maart 1737 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1737. Hoite is overleden vóór woensdag 1 oktober 1738 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 1 jaar oud.
5 Hoite Uilkes Venema, geboren in oktober 1738 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 5.
6 Trijntje Hoites, geboren in juni 1740 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op vrijdag 3 juni 1740.
7 Ybele (Aebele) Hoites, geboren in oktober 1742 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1742.
8 Aaltje Hoites, geboren in maart 1745 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1745.
4 Aebele Uiltjes is geboren op zondag 6 februari 1729 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Uilke Hoites (zie 3) en Antje Ybeles. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1729. Aebele trouwde, 39 jaar oud, op zondag 15 mei 1768 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ) met Jetske Hendriks. Jetske is geboren in Zuiderdrachten ( Smallinderland ).
5 Hoite Uilkes Venema is geboren in oktober 1738 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Uilke Hoites (zie 3) en Antje Ybeles. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1738. Hoite is overleden op dinsdag 12 november 1816 in Wartena ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1816. Hoite trouwde, 24 jaar oud, op zondag 21 november 1762 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ) met Popkjen Martens, ongeveer 29 jaar oud. Popkjen is geboren omstreeks 1733 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Marten Hendriks en Trijntje Roelofs. Popkjen is overleden op vrijdag 22 november 1816 in Wartena ( Leeuwarden ), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1816.
Kinderen van Hoite en Popkjen:
1 Uiltje Hoites Veenema, geboren in september 1763 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 6.
2 Marten Hoites, geboren in november 1765 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 7.
3 Antje Hoites Venema, geboren in maart 1771 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 8.
4 Trijntje Hoites Venema, geboren in december 1771 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op donderdag 26 december 1771.
5 Akke Hoites, geboren in december 1771 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op donderdag 26 december 1771. Akke is overleden op maandag 7 augustus 1809 in Wartena ( Leeuwarden ), 37 jaar oud.
6 Uiltje Hoites Veenema is geboren in september 1763 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hoite Uilkes Venema (zie 5) en Popkjen Martens. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1763. Uiltje is overleden op vrijdag 11 september 1829 in Wartena ( Leeuwarden ), 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1829.
Notitie bij overlijden van Uiltje: Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

veenbaas; eerst weduwnaar van Feikje Wybes Feenstra; man van Grietje Ales v.der Schaaf; vader van Gelske (vrouw van Bauke Sytses van Keimpema, arbeider Oudega/SMA), Trijntje (vrouw van Beert Jelles Hof, schipper), Bauke, arbeider, Antje (vrouw van Sybe Klazes Kooystra, schipper, Wypkje (vrouw van Johannes Hoites v.der Schaaf, scheepstimmerman Grouw), Hoite, schippersknecht Eernewoude, wijlen Popkje (vrouw van Wytse Pieters Zandberg, arbeider; moeder van minderjarige Feikje, Hinke, Baje, Pietje, Uilkje en Pieter Wytzes Zandberg), wijlen Ymkje (vrouw van Bauke Baukes de Jong, idem; moeder van minderjarige Bauke en Feikje Baukes de Jong) (allen uit 1e huwelijk) en van minderjarige Marten en Akke Uiltjes Venema (uit 2e huwelijk); alle ab intestato erfgenamen hebben boedel verworpen; curator in de gerepudieerde boedel is Mr. Gerardus Assuerus Avenhorn van Nauta, notaris Rauwerd.
Beroep:
veenbaas
Uiltje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19 november 1786 in Wartena ( Leeuwarden ) met Feijkjen Wiebes Veenstra, 21 jaar oud. Feijkjen is geboren op woensdag 1 mei 1765 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wybe Bauckes Veenstra en Gelske Ottes. Feijkjen is overleden op maandag 11 september 1820 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 1 november 1821 in Tietjerksteradeel met Grietje Alefs van der Schaaf, 42 jaar oud. Grietje is geboren in juni 1779 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alef Louws van der Schaaf en Jeltje Ottes. Zij is gedoopt op zaterdag 5 juni 1779. Grietje is overleden op dinsdag 29 januari 1867 in Wartena ( Leeuwarden ), 87 jaar oud.
Kinderen van Uiltje en Feijkjen:
1 Gelske Uiltjes Venema, geboren op zaterdag 11 augustus 1787 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 9.
2 Popkje Uiltjes Venema, geboren in september 1789 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 10.
3 Wypkje Uiltjes Veenema, geboren op donderdag 29 september 1791 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 11.
4 Antje Uiltjes Venema, geboren op woensdag 29 januari 1794 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 12.
5 Wiebe Hoites, geboren in juni 1796 in Wartena ( Leeuwarden ). Hij is gedoopt op woensdag 1 juni 1796. Wiebe is overleden vóór 1800 in Wartena ( Leeuwarden ), ten hoogste 4 jaar oud.
6 Hoite Uiltjes, geboren in juni 1796 in Wartena ( Leeuwarden ). Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1796. Hoite is overleden vóór 1802 in Wartena ( Leeuwarden ), ten hoogste 6 jaar oud.
7 Ymkje Uiltjes Venema, geboren in maart 1798 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 13.
8 Imkje Venema, geboren in april 1798 in Wartena ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op maandag 9 april 1798.
9 Wybe Uiltjes Venema, geboren in maart 1800 in Wartena ( Leeuwarden ). Hij is gedoopt op dinsdag 25 maart 1800. Wybe is overleden op zaterdag 15 maart 1823 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 22 of 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1823. Wybe bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
10 Hoite Uiltjes Veenema, geboren op woensdag 1 september 1802 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 14.
11 Trijntje Uiltjes Veenema, geboren op woensdag 23 januari 1805 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 15.
12 Bauke Uiltjes Venema, geboren op zondag 8 maart 1807 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 16.
13 Akke Uiltjes Venema, geboren in september 1809 in Wartena ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op zaterdag 9 september 1809. Akke is overleden op woensdag 12 februari 1812 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1812.
Kinderen van Uiltje en Grietje:
14 Marten Uiltjes Veenema, geboren op dinsdag 10 september 1822 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 17.
15 Akke Uiltjes Venema, geboren op maandag 11 oktober 1824 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 18.
7 Marten Hoites is geboren in november 1765 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hoite Uilkes Venema (zie 5) en Popkjen Martens. Hij is gedoopt op zondag 17 november 1765. Marten is overleden in november 1811 in Wartena ( Leeuwarden ), 45 of 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1811. Hij is begraven op zaterdag 16 november 1811 in Hennaarderadeel.
Beroep:
schipper
Marten trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 oktober 1788 in Grouw ( Leeuwarden ) met Hiske Aukes van der Wal, ongeveer 19 jaar oud. Hiske is geboren omstreeks 1769 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Auke Holstes van der Wal en Sypkje Watzes. Hiske is overleden op zaterdag 27 april 1833 in Tietjerksteradeel, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1833.
Kinderen van Marten en Hiske:
1 Popkje Martens Venema, geboren op zondag 26 december 1790 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 19.
2 Sypkje Martens (Siepkje) Venema, geboren omstreeks 1800 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 20.
8 Antje Hoites Venema is geboren in maart 1771 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hoite Uilkes Venema (zie 5) en Popkjen Martens. Zij is gedoopt op woensdag 6 maart 1771. Antje is overleden op vrijdag 31 januari 1845 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1845. Antje trouwde, 22 jaar oud, op maandag 1 april 1793 in Wartena ( Leeuwarden ) met Haring Harriets van der Meer, 31 jaar oud. Haring is geboren in maart 1762 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Harrit van der Wierds en Baukje Rypkes. Hij is gedoopt op maandag 22 maart 1762. Haring is overleden op zaterdag 12 februari 1814 in Oudega ( Smallingerland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 13 februari 1814.
Kinderen van Antje en Haring:
1 Baukje Harings van der Meer, geboren op vrijdag 13 mei 1796 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 21.
2 Hoite Harings van der Meer, geboren in november 1800 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 22.
3 Harriet Harings van der Meer, geboren in juni 1803 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 23.
4 Popke Harings van der Meer, geboren in september 1806 in Oudega ( Smallingerland ). Hij is gedoopt op zondag 7 september 1806. Popke is overleden op woensdag 8 februari 1865 in Oudega ( Smallingerland ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1865. Popke bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
9 Gelske Uiltjes Venema is geboren op zaterdag 11 augustus 1787 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op zondag 2 september 1787. Gelske is overleden op maandag 28 april 1856 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1856.
Beroep:
boerenmeid
Gelske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1811 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Bauke Syttes van Keimpema, 26 jaar oud. Bauke is geboren op vrijdag 24 december 1784 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sytte Keimpes van Keimpema en Ymkje Baukes de Jong. Bauke is overleden op maandag 17 september 1860 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1860.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Gelske en Bauke:
1 Uiltje Baukes van Keimpema, geboren op maandag 6 december 1813 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 24.
2 Syte Baukes van Keimpema, geboren op zaterdag 21 september 1816 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 25.
3 Piebe van Keimpema, geboren op vrijdag 10 juni 1825 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1825. Piebe is overleden op vrijdag 24 oktober 1845 in Maastricht, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1845. Piebe bleef ongehuwd.
10 Popkje Uiltjes Venema is geboren in september 1789 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op woensdag 16 september 1789. Popkje is overleden op vrijdag 15 september 1826 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), 36 of 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1826. Popkje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 5 maart 1809 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ) met Wietze Pieters Zandberg, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Popkje en Wietze: ten tijde van hun huwelijk komt Wietze voor met als achternaam "Postra ""
Wietze is geboren omstreeks 1783 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Pytter Wijtses en Hinke Jans. Wietze is overleden op zondag 5 december 1830 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ), ongeveer 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1830.
Kinderen van Popkje en Wietze:
1 Feikje Zandberg, geboren op woensdag 31 oktober 1810 in Wartena ( Leeuwarden ). Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1812 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Feikje is overleden op dinsdag 1 december 1829 in Wartena ( Leeuwarden ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1829.
2 Hendrica Wytses (Hinke) Postra, geboren op zondag 28 juni 1812 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 26.
3 Baukje Wietzes Zandberg, geboren op donderdag 25 augustus 1814 in Echten ( De Friese Meren ). Volgt 27.
4 Uilkjen Wytzes Postra, geboren omstreeks 1817 in Den Helder. Uilkjen is overleden op zondag 1 augustus 1819 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1819.
5 Pietertje Wytzes (Pietje) Zandberg, geboren op zondag 6 december 1818 in Haarlem. Volgt 28.
6 Uilkjen Zandberg, geboren op dinsdag 5 juni 1821 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 29.
7 Pieter Wytzes Zandberg, geboren op vrijdag 11 juni 1824 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 30.
11 Wypkje Uiltjes Veenema is geboren op donderdag 29 september 1791 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1792. Wypkje is overleden op vrijdag 22 augustus 1862 in Grouw ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1862.
Beroep:
dienstmeid
Wypkje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 mei 1816 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Johannes Haytes van der Schaaf, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1792 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Hayte Fokkes en Sytske Johannes. Johannes is overleden op vrijdag 26 augustus 1870 in Grouw ( Leeuwarden ), 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1870.
Beroep:
scheepstimmerknecht
Kinderen van Wypkje en Johannes:
1 Hayte Johannes van der Schaaf, geboren op donderdag 23 januari 1817 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 31.
2 Feykje Johannes van der Schaaf, geboren op donderdag 16 september 1819 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 32.
3 Uiltje Johannes van der Schaaf, geboren op woensdag 17 april 1822 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 33.
4 Sytze van der Schaaf, geboren op maandag 9 augustus 1824 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1824. Sytze is overleden op maandag 14 augustus 1848 in Grouw ( Leeuwarden ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 augustus 1848.
5 Trijntje Johannes van der Schaaf, geboren op zondag 4 maart 1827 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 34.
6 Hendrik van der Schaaf, geboren op zondag 8 juni 1834 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 35.
12 Antje Uiltjes Venema is geboren op woensdag 29 januari 1794 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op zondag 23 februari 1794. Antje is overleden op zaterdag 29 augustus 1863 in Wartena ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 augustus 1863. Antje trouwde, 23 jaar oud, op maandag 17 maart 1817 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sybe Klazes Kooystra, 25 jaar oud. Sybe is geboren in januari 1792 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Johannes Kooystra en Hiltje Johannes. Sybe is overleden op zondag 17 januari 1864 in Lemmer ( De Friese Meren ), 71 of 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1864.
Beroep:
schipper
Kinderen van Antje en Sybe:
1 Klaas Sybes Kooystra, geboren op dinsdag 11 februari 1817 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 36.
2 Uiltje Sybes Kooystra, geboren op zaterdag 27 februari 1819 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 37.
3 Hiltje Kooistra, geboren op zondag 8 juli 1821 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 38.
4 Hoyte Sybes Kooystra, geboren op dinsdag 29 juni 1824 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 39.
5 Feikjen Kooistra, geboren op zaterdag 7 oktober 1826 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 40.
6 Johannes Kooystra, geboren op woensdag 20 augustus 1828 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1828.
7 Geertje Kooistra, geboren op maandag 8 oktober 1832 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1832. Geertje is overleden vóór 1834, ten hoogste 2 jaar oud.
8 Geertje Sybes Kooijstra, geboren op zaterdag 3 mei 1834 in Lemmer ( De Friese Meren ). Volgt 41.
9 Wiepkjen Kooistra, geboren op vrijdag 19 oktober 1838 in ’s-Gravenhage. Volgt 42.
13 Ymkje Uiltjes Venema is geboren in maart 1798 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op donderdag 8 maart 1798. Ymkje is overleden op dinsdag 4 mei 1824 in Wartena ( Leeuwarden ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 mei 1824. Ymkje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 november 1820 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Bauke Baukes de Jong, 22 jaar oud. Bauke is geboren in april 1798 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Baukes de Jong en Lipkjen Kornelis. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1798. Bauke is overleden op donderdag 15 juni 1876 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1876.
Beroep:
veenbaas
Kinderen van Ymkje en Bauke:
1 Bauke Baukes de Jong, geboren op maandag 23 april 1821 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1821. Bauke is overleden op woensdag 19 januari 1848 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1848. Bauke bleef ongehuwd.
2 Feikje Boukes de Jong, geboren op zondag 14 september 1823 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 43.
14 Hoite Uiltjes Veenema is geboren op woensdag 1 september 1802 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Hij is gedoopt op zondag 17 oktober 1802. Hoite is overleden op woensdag 21 mei 1856 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hoite: aktenummer 1856.1422
Beroep:
schippersknecht
Hoite:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 4 februari 1836 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wypkje Gerrits Feenstra, 34 jaar oud. Wypkje is geboren op donderdag 19 maart 1801 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Gerrit Wybes Feenstra en Aurelia Sybrens Visker. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1801. Wypkje is overleden op zaterdag 28 februari 1846 in Buiksloot ( Amsterdam ), 44 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op maandag 11 maart 1850 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Maartje Teunis den Draak, 25 jaar oud. Maartje is geboren op zondag 11 juli 1824 in Vlaardingen, dochter van Teunis den Draak en Gerarda (Gerritje) Zoutendijk. Maartje is overleden op woensdag 23 juni 1880 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maartje: aktenummer 1880.2145
Beroep:
naaister
Kind van Hoite en Maartje:
1 Anna Gerardina Veenema, geboren op zondag 13 april 1856 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Anna: aktenummer 1856.1228
Anna is overleden op dinsdag 12 augustus 1856 in Rotterdam, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Anna: aktenummer 1856.2243
15 Trijntje Uiltjes Veenema is geboren op woensdag 23 januari 1805 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Zij is gedoopt op maandag 15 april 1805. Trijntje is overleden op vrijdag 9 augustus 1833 in Wartena ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1833. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 juni 1829 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Berend Jelles Hof, 24 jaar oud. Berend is geboren op zondag 3 februari 1805 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Jelle Jakobs Hof en Durkje Berends. Hij is gedoopt op maandag 4 februari 1805. Berend is overleden op woensdag 8 oktober 1862 in Leiden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1862.
Beroep:
schipper
Kinderen van Trijntje en Berend:
1 Durkjen Hof, geboren op woensdag 2 juni 1830 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1830. Durkjen is overleden op vrijdag 8 februari 1884 in Wartena ( Leeuwarden ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1884. Durkjen bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
2 Uiltje Berends Hof, geboren op vrijdag 3 augustus 1832 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 44.
16 Bauke Uiltjes Venema is geboren op zondag 8 maart 1807 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Feijkjen Wiebes Veenstra. Hij is gedoopt op maandag 30 maart 1807. Bauke is overleden op zaterdag 30 juni 1838 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 31 jaar oud.
Beroep:
schipper
Bauke trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1840 in Tietjerksteradeel met Maaike Jans Wadman, 24 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 12 maart 1816 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Hendriks Wadman en Dieuwke Pieters Veninga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1816. Maaike is overleden op dinsdag 21 november 1876 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1876.
Kinderen van Bauke en Maaike:
1 Dieuwke Baukes Venema, geboren op maandag 6 december 1841 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 45.
2 Uiltje Baukes Venema, geboren op zaterdag 1 juni 1844 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1844. Uiltje is overleden op dinsdag 21 augustus 1849 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 augustus 1849.
3 Jan Baukes Venema, geboren op zaterdag 10 april 1847 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 46.
4 Feikje Baukes Venema, geboren op maandag 25 september 1848 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 47.
17 Marten Uiltjes Veenema is geboren op dinsdag 10 september 1822 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Grietje Alefs van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1822. Marten is overleden op donderdag 5 november 1903 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1903.
Beroep:
schipper
Marten trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 8 mei 1851 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Rinske Roelofs Walda, 25 jaar oud. Rinske is geboren op donderdag 24 november 1825 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Roelof Hendriks Walda en Antje Halbes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 november 1825. Rinske is overleden op zaterdag 22 maart 1913 in Wartena ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1913.
Kinderen van Marten en Rinske:
1 Grietje Martens Veenema, geboren op vrijdag 20 februari 1852 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 48.
2 Roel Martens Veenema, geboren op zondag 3 juli 1853 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 49.
3 Uiltje Veenema, geboren op maandag 10 september 1855 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1855. Uiltje is overleden op zaterdag 31 mei 1856 in Wartena ( Leeuwarden ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1856.
4 Antje Veenema, geboren op maandag 27 oktober 1856 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1856. Antje is overleden op zondag 19 juni 1859 in Wartena ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1859.
5 Uiltje Martens Veenema, geboren op zondag 14 februari 1858 in Idaard ( Leeuwarden ). Volgt 50.
6 Antje Veenema, geboren op donderdag 30 juni 1859 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 juni 1859. Antje is overleden op maandag 29 augustus 1859 in Wartena ( Leeuwarden ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1859.
7 Antje Veenema, geboren op donderdag 29 november 1860 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 51.
8 Akke Veenema, geboren op dinsdag 8 april 1862 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1862. Akke is overleden op donderdag 10 maart 1864 in Wartena ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864.
9 Doetje Veenema, geboren op zaterdag 8 augustus 1863 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1863. Doetje is overleden op donderdag 16 november 1865 in Wartena ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 november 1865.
10 Doetje Veenema, geboren op woensdag 3 januari 1866 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 52.
18 Akke Uiltjes Venema is geboren op maandag 11 oktober 1824 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Uiltje Hoites Veenema (zie 6) en Grietje Alefs van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 oktober 1824. Akke is overleden op dinsdag 9 november 1875 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1875.
Beroep:
naaister
Akke trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 15 november 1855 in Tietjerksteradeel met Oege Jurjens van der Veen, 34 jaar oud. Oege is geboren op dinsdag 24 april 1821 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Jurjen Jans van der Veen en Trijntje Symens Algra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1821. Oege is overleden op woensdag 5 februari 1873 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud.
Beroep:
schipper
Kinderen van Akke en Oege:
1 Jurjen Oeges van der Veen, geboren op zondag 5 oktober 1856 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 53.
2 Grietje Oeges van der Veen, geboren op woensdag 9 februari 1859 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 54.
3 Trijntje Oeges van der Veen, geboren op donderdag 17 mei 1860 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 55.
4 Hinke Oeges van der Veen, geboren op zondag 9 februari 1862 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1862. Hinke is overleden op donderdag 8 januari 1903 in Drachten ( Smallingerland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1903. Hinke bleef ongehuwd.
19 Popkje Martens Venema is geboren op zondag 26 december 1790 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Marten Hoites (zie 7) en Hiske Aukes van der Wal. Popkje is overleden op dinsdag 22 september 1874 in Tietjerksteradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1874. Popkje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 15 maart 1814 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Geele Mellis Zwerver, 26 jaar oud. Geele is geboren op zaterdag 17 november 1787 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Melle Minzes Zwerver en Berber Wietzes Zandstra. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1787. Geele is overleden op zondag 13 augustus 1848 in Sneek, 60 jaar oud.
Kinderen van Popkje en Geele:
1 Hiske Geeles Zwerver, geboren op zaterdag 17 september 1814 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 56.
2 Melle Geeles Zwerver, geboren op vrijdag 5 december 1817 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1817. Melle is overleden op dinsdag 23 oktober 1821 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1821.
3 Berber Geeles Zwerver, geboren op dinsdag 3 april 1821 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 57.
4 Melle Geeles Zwerver, geboren op woensdag 11 februari 1824 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 58.
5 Sypkje Geeles Zwerver, geboren op dinsdag 6 mei 1828 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 59.
20 Sypkje Martens (Siepkje) Venema is geboren omstreeks 1800 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Marten Hoites (zie 7) en Hiske Aukes van der Wal. Siepkje is overleden op woensdag 17 mei 1876 in Terwispel ( Opsterland ), ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1876. Siepkje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 3 maart 1823 in Tietjerksteradeel met Age Willems Leiseboer, 29 jaar oud. Age is geboren op woensdag 19 juni 1793 in Echten ( De Friese Meren ), zoon van Willem Jans Laizeboer en Jeltje Jans. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1793. Age is overleden op maandag 8 september 1873 in Terwispel ( Opsterland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 september 1873.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Siepkje en Age:
1 Jeltje Leiseboer, geboren op woensdag 24 november 1824 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1924. Jeltje is overleden op maandag 20 maart 1871 in Terwispel ( Opsterland ), 46 jaar oud. Jeltje bleef ongehuwd.
2 Marten Ages Leiseboer, geboren op dinsdag 1 oktober 1833 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 60.
21 Baukje Harings van der Meer is geboren op vrijdag 13 mei 1796 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Haring Harriets van der Meer en Antje Hoites Venema (zie 8). Zij is gedoopt op zondag 26 juni 1796. Baukje is overleden op zaterdag 3 maart 1849 in Wartena ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849. Baukje trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 30 april 1845 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Luitjens Postma, 55 jaar oud. Jan is geboren op zondag 14 februari 1790 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Luitzen Hanzes Postma en Marieke Eeuwes. Hij is gedoopt op zondag 14 maart 1790. Jan is overleden op maandag 26 september 1859 in Wartena ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1859.
Beroep:
schoenmaker
22 Hoite Harings van der Meer is geboren in november 1800 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Haring Harriets van der Meer en Antje Hoites Venema (zie 8). Hij is gedoopt op dinsdag 18 november 1800. Hoite is overleden op dinsdag 15 november 1864 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1864.
Beroep:
schippersknecht
Hoite trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1828 in Tietjerksteradeel met Aaltje Johannes Andringa, 34 jaar oud. Aaltje is geboren in december 1793 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Johannes Rienks Andringa en Froukje Jiyzes Veenstra. Zij is gedoopt op dinsdag 17 december 1793. Aaltje is overleden op zaterdag 29 april 1882 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 mei 1882.
Kinderen van Hoite en Aaltje:
1 Haring Hoites van der Meer, geboren op zondag 12 juli 1829 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1829. Haring is overleden op dinsdag 10 oktober 1893 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud.
Notitie bij Haring: Haring is op 16 januari 1858 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje Hendriks Fridsma
2 Rienk van der Meer, geboren op dinsdag 6 december 1831 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 december 1831. Rienk is overleden op dinsdag 10 januari 1893 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1893.
Notitie bij Rienk: Rienk is op 9 januari 1856 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jetske Veenstra
23 Harriet Harings van der Meer is geboren in juni 1803 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Haring Harriets van der Meer en Antje Hoites Venema (zie 8). Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1803. Harriet is overleden op maandag 8 maart 1886 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1886.
Beroep:
schippersknecht en turfdrager
Harriet:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 1 maart 1829 in Leeuwarden met Aaltje Oenes Dijkstra, 33 jaar oud. Aaltje is geboren in juli 1795 in Britsum ( Leeuwarden ), dochter van Oene Reinders Dijkstra en Grietje Durks Venstra. Zij is gedoopt op vrijdag 24 juli 1795. Aaltje is overleden op zaterdag 31 mei 1845 in Leeuwarden, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1845.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 15 november 1845 in Leeuwarden met Ebeltje Freerks Raadsveld, 39 jaar oud. Ebeltje is geboren in juni 1806 in Echten ( De Friese Meren ), dochter van Freerk Arends Raadsveld en Vroukje Willems van der Tempel. Zij is gedoopt op zaterdag 7 juni 1806. Ebeltje is overleden op dinsdag 22 december 1846 in Leeuwarden, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1846.
(3) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 19 november 1848 in Leeuwarden met Derkje Esselinck, 40 jaar oud. Derkje is geboren in januari 1808 in Zwolle, dochter van Bernardus Esselink en Johanna van Kuik. Zij is gedoopt op vrijdag 15 januari 1808. Derkje is overleden op zondag 19 februari 1893 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1893.
Kind van Harriet en Aaltje:
1 Antje van der Meer, geboren op maandag 27 juni 1836 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1836. Antje is overleden op maandag 22 juni 1840 in Leeuwarden, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1840.
Kind van Harriet en Ebeltje:
2 Antje van der Meer, geboren op zaterdag 5 december 1846 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 december 1846. Antje is overleden op maandag 9 augustus 1847 in Leeuwarden, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1847.
24 Uiltje Baukes van Keimpema is geboren op maandag 6 december 1813 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Syttes van Keimpema en Gelske Uiltjes Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1813. Uiltje is overleden op donderdag 4 december 1851 in Banjoewangie, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Uiltje: Uittreksel scheepsjournaal gehouden aan boord van het fregatschip Koning Willen II, liggende ter reede van Banjoewangie.
Beroep:
vanaf 1846     matroos op Fragat de Rhijn
Uiltje trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 11 februari 1846 in Vlissingen met Maria Johanna Israel, 22 jaar oud. Maria is geboren op maandag 27 oktober 1823 in Middelburg, dochter van Jan Israel en Johanna Maria de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1823. Maria is overleden op zondag 1 november 1914 in Vlissingen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1914.
Kinderen van Uiltje en Maria:
1 Baukes Jan van Keimpema, geboren op maandag 5 oktober 1846 in Vlissingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1846. Baukes is overleden op maandag 29 maart 1847 in Vlissingen, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1847.
2 Jan Baukes Cornelis van Keimpema, geboren op zaterdag 15 januari 1848 in Vlissingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1848. Jan is overleden op maandag 17 mei 1852 in Vlissingen, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1852.
25 Syte Baukes van Keimpema is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Bauke Syttes van Keimpema en Gelske Uiltjes Venema (zie 9). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1816. Syte is overleden op maandag 27 januari 1890 in Wartena ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1890.
Beroep:
schippersknecht
Syte trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1846 in Tietjerksteradeel met Fintje Tjibbeles Zwerver, 28 jaar oud. Fintje is geboren op donderdag 23 oktober 1817 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Tjibbele Halbes Zwerver en Maaike Sakes van der Kloet. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1817. Fintje is overleden op zondag 21 september 1884 in Wartena ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1884.
Beroep:
naaister
Kinderen van Syte en Fintje:
1 Bauke Sites van Keimpema, geboren op maandag 2 november 1846 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 november 1846. Bauke is overleden op maandag 30 mei 1859 in Wartena ( Leeuwarden ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1859.
2 Tjibbele van Keimpema, geboren op zondag 30 september 1849 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1849. Tjibbele is overleden op maandag 28 september 1903 in Wormen ( Apeldoorn ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1903.
Notitie bij Tjibbele: Tjibbele is op 18 juni 1881 in Leeuwarden gehuwd met Anje van der Wal
3 Gelske Sytzes van Keimpema, geboren op dinsdag 25 november 1851 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 november 1851. Gelske is overleden op woensdag 2 augustus 1876 in Wartena ( Leeuwarden ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1876. Gelske bleef ongehuwd.
4 Jacob van Keimpema, geboren op maandag 29 september 1856 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1856.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 10 november 1877 in Oostdongeradeel gehuwd met Klaaske Heeringa
26 Hendrica Wytses (Hinke) Postra is geboren op zondag 28 juni 1812 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1812. Hinke is overleden op zondag 1 februari 1880 in Zijpe ( Schagen ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1880.
Beroep:
dienstmeid
Hinke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1835 in Tietjerksteradeel met Romke Martens de Vries, 28 jaar oud. Romke is geboren in juli 1806 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Marten Abrahams de Vries en Corneliske Andries Andringa. Hij is gedoopt op zaterdag 5 juli 1806. Romke is overleden op donderdag 4 april 1867 in Zijpe ( Schagen ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 april 1867.
Beroep:
schutter en kannonier
Kinderen van Hinke en Romke:
1 Maarten de Vries, geboren op zondag 6 maart 1836 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1836. Maarten is overleden op maandag 20 februari 1905 in Zijpe ( Schagen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1905.
Notitie bij Maarten: Maarten is op 16 juli 1864 in Zijpe gehuwd met Trijntje Buis
2 Wytze de Vries, geboren op zaterdag 21 september 1839 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1839. Wytze is overleden op vrijdag 24 september 1915 in Zijpe ( Schagen ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1915.
Notitie bij Wytze: Wytze is op 12 mei 1866 in Zijpe gehuwd met Aafje Hagenaar
3 Korneliske Romkes de Vries, geboren op vrijdag 28 januari 1842 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1842. Korneliske is overleden op dinsdag 23 mei 1922 in Krommenie ( Zaanstad ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1922.
Notitie bij Korneliske: Korneliske is op 18 november 1865 in Zijpe gehuwd met Jan Kreijger
4 Pieter Romkes de Vries, geboren op donderdag 15 februari 1844 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1844. Pieter is overleden op woensdag 8 februari 1922 in Wieringerwaard ( Hollands Kroon ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1922.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 4 mei 1878 in Zijpe gehuwd met Grietje Mosk
5 Popkje Romkes de Vries, geboren op dinsdag 5 januari 1847 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1847. Popkje is overleden op maandag 7 mei 1906 in Anna Paulowna ( Hollands Kroon ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1906.
Notitie bij Popkje: Popkje is op 20 april 1972 in Zijpe gehuwd met Klaas Stompedissel
27 Baukje Wietzes Zandberg is geboren op donderdag 25 augustus 1814 in Echten ( De Friese Meren ), dochter van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema (zie 10). Baukje is overleden op dinsdag 4 september 1900 in Akkrum ( Heerenveen ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1900.
Beroep:
dienstmeid
Baukje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 27 mei 1840 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Hayte Johannes van der Schaaf, 23 jaar oud. Zie 31 voor persoonsgegevens van Hayte.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 28 december 1854 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Rinze Sikkes Koldijk, 34 jaar oud. Rinze is geboren op dinsdag 16 mei 1820 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Sikke Martens Koldijk en Marijke Jelles Schaap. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1820. Rinze is overleden op donderdag 3 januari 1901 in Akkrum ( Heerenveen ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1901.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Baukje en Hayte:
1 Johannes Haytes van der Schaaf, geboren op zondag 31 januari 1841 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1841. Johannes is overleden op vrijdag 16 april 1841 in Grouw ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1841.
2 Johannes Haites van der Schaaf, geboren op vrijdag 15 april 1842 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 april 1842. Johannes is overleden op maandag 13 maart 1899 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 15 november 1865 in Idaarderadeel gehuwd met Trijntje Klazes Dijkstra
3 Popkje Haites van der Schaaf, geboren op dinsdag 20 augustus 1844 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1844. Popkje is overleden op zaterdag 19 december 1914 in Oudwoude ( Noordoost-Friesland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 december 1914.
Notitie bij Popkje: Popkje is op 19 december 1867 in Utingeradeel gehuwd met Meindert Harmens Duisterhout
4 Sytze Haites van der Schaaf, geboren op zondag 13 mei 1849 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1849. Sytze is overleden op vrijdag 24 januari 1851 in Grouw ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1851.
Kinderen van Baukje en Rinze:
5 Sikke Koldijk, geboren op maandag 28 mei 1855 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1855.
Notitie bij Sikke: Sikke is (1) op 9 mei 1880 in Sneek gehuwd met Jeltje Heslinga en (2) op 16 februari 1887 in Nieuwer-Amstel gehuwd met Antje Weijer en (3) op 30 juli 1919 in Amsterdam met Grietje Maria Boomgaard
Beroep:
Broodbakker
6 Wytze Koldijk, geboren op dinsdag 2 februari 1858 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1858. Wytze is overleden op woensdag 17 augustus 1932 in Akkrum ( Heerenveen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1932. Hij is begraven in Akkrum.
Notitie bij Wytze: Wytze is op 19 mei 1887 in Utingeradeel gehuwd met Hiltje Tuimelaar
28 Pietertje Wytzes (Pietje) Zandberg is geboren op zondag 6 december 1818 in Haarlem, dochter van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema (zie 10). Pietje is overleden op maandag 4 januari 1904 in Wirdum ( Eemsdelta ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1904.
Beroep:
landbouwster
Pietje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 februari 1844 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wybren Bruins Bruinsma, 54 jaar oud. Wybren is geboren in augustus 1789 in Haarlem, zoon van Bruin Gerbens Bruinsma en Gepke Wybrens Wartena. Hij is gedoopt op donderdag 7 mei 1789. Wybren is overleden op zondag 6 februari 1848 in Wartena ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1848.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 8 mei 1851 in Leeuwarderadeel met Gerben Klazes Pel, 42 jaar oud. Gerben is geboren op vrijdag 3 maart 1809 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Klaas Gerbens Pel en Pietje Everts Everda. Gerben is overleden op dinsdag 24 september 1861 in Wirdum ( Eemsdelta ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 september 1861.
Beroep:
landbouwer
(3) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 6 februari 1864 in Leeuwarderadeel met Johannes Jans Roorda, 28 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 4 december 1835 in Raard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Johannes Roorda en Klaaske Jurjens van Pommeren. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1835. Johannes is overleden op woensdag 22 mei 1872 in Wirdum ( Eemsdelta ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1872.
Kinderen van Pietje en Wybren:
1 Bruin Wybrens Bruinsma, geboren op maandag 25 maart 1844 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1844. Bruin is overleden op dinsdag 10 juli 1900 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 juli 1900.
Notitie bij Bruin: Bruin is (1) op 9 mei 1868 in Leeuwarderadeel gehuwd met Antje Gerrits Kooistra en (2) op 4 april 1885 met Wietske Keidel
Beroep:
landbouwer
2 Gepke Bruinsma, geboren op dinsdag 12 augustus 1845 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1845. Gepke is overleden op zaterdag 16 januari 1909 in Wirdum ( Eemsdelta ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1909.
Notitie bij Gepke: Gepke is op 19 juli 1899 in Leeuwarderadeel gehuwd met Sjoerd Tymens van Warners
Kind van Pietje en Gerben:
3 Klaas Gerbens Pel, geboren op zondag 1 augustus 1852 in Wijns ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1852. Klaas is overleden op maandag 20 maart 1905 in Warga ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1905.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 11 mei 1872 in Leeuwarderadeel gehuwd met Elisabeth Jentjes Algera
Beroep:
boerenbedrijf
29 Uilkjen Zandberg is geboren op dinsdag 5 juni 1821 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1821. Uilkjen is overleden op zaterdag 9 november 1912 in Wirdum ( Eemsdelta ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1912.
Beroep:
boerenmeid
Uilkjen trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 mei 1848 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan Wytzes van der Woude, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 25 mei 1824 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wytze Jans van der Woude en Aatje Jans (Attje) Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1824. Jan is overleden op donderdag 24 februari 1910 in Wirdum ( Eemsdelta ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1910.
Beroep:
boerenarbeider
Kinderen van Uilkjen en Jan:
1 Wytze van der Woude, geboren op dinsdag 13 maart 1849 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1849. Wytze is overleden op zaterdag 17 november 1855 in Warga ( Leeuwarden ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1855.
2 Popkje van der Woude, geboren op zondag 23 november 1851 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1851. Popkje is overleden op woensdag 23 maart 1892 in Wirdum ( Eemsdelta ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1892.
Notitie bij Popkje: Popkje is op 24 juni 1874 in Leeuwarderadeel gehuwd met Jelle Romkes de Vries
30 Pieter Wytzes Zandberg is geboren op vrijdag 11 juni 1824 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema (zie 10). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 juni 1824. Pieter is overleden op dinsdag 2 april 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1907. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1852 in Tietjerksteradeel met Lutske Pieters Baron, 33 jaar oud. Lutske is geboren op maandag 25 mei 1818 in Oudega ( Smallingerland ), dochter van Pieter Hendriks Baron en Trijntje Wietzes Welling. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1818. Lutske is overleden op zaterdag 26 mei 1900 in Wartena ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1900.
Beroep:
dienstmeid
31 Hayte Johannes van der Schaaf is geboren op donderdag 23 januari 1817 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Johannes Haytes van der Schaaf en Wypkje Uiltjes Veenema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1817. Hayte is overleden op donderdag 8 juli 1852 in Grouw ( Leeuwarden ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1852.
Beroep:
scheepstimmerknecht
Hayte trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 mei 1840 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Baukje Wietzes Zandberg, 25 jaar oud. Zie 27 voor persoonsgegevens van Baukje.
Kinderen van Hayte en Baukje: zie 27.
32 Feykje Johannes van der Schaaf is geboren op donderdag 16 september 1819 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Johannes Haytes van der Schaaf en Wypkje Uiltjes Veenema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1819. Feykje is overleden op zaterdag 30 december 1876 in Grouw ( Leeuwarden ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 31 december 1876.
Beroep:
dienstmaagd
Feykje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1846 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Gooye Gerbens Brouwer, 29 jaar oud. Gooye is geboren op zondag 16 maart 1817 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Gerben Thomas Brouwer en Rigtje Taedzes Holtrop. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1817. Gooye is overleden op zondag 14 augustus 1898 in Grouw ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1898.
Kinderen van Feykje en Gooye:
1 Richtje Gooyes (Rigtje) Brouwer, geboren op zaterdag 26 december 1846 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1846. Rigtje is overleden op zondag 8 augustus 1869 in Grouw ( Leeuwarden ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1869. Rigtje bleef ongehuwd.
2 Thomas Gooyes Brouwer, geboren op maandag 12 maart 1849 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1849. Thomas is overleden op donderdag 24 december 1891 in Grouw ( Leeuwarden ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1891.
Notitie bij Thomas: Thomas is (1) op 8 mei 1872 in Idaarderadeel gehuwd met Dirkje Klazes Riemersma en (2) op 16 juli 1879 met Johanna Uiltjes van der Schaaf
3 NN NN Brouwer, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 12 maart 1849 in Grouw ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1849.
4 Wypkje Gooyes Brouwer, geboren op vrijdag 6 juni 1851 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 61.
5 Johannes Gooyes Brouwer, geboren op zondag 4 mei 1856 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1856. Johannes is overleden op donderdag 13 november 1924 in Grouw ( Leeuwarden ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 november 1924. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 april 1877 in Idaarderadeel gehuwd met Japke Reins Jonker
33 Uiltje Johannes van der Schaaf is geboren op woensdag 17 april 1822 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Johannes Haytes van der Schaaf en Wypkje Uiltjes Veenema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1822. Uiltje is overleden op dinsdag 13 december 1892 in Grouw ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1892.
Beroep:
Kuipersknecht
Uiltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1846 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Minke Pieters Boonstra, 21 jaar oud. Minke is geboren op woensdag 19 januari 1825 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Pieter Johannes Boonstra en Trijntje Jelles Kleefstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1825. Minke is overleden op dinsdag 29 maart 1887 in Grouw ( Leeuwarden ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1887.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Uiltje en Minke:
1 Johannes van der Schaaf, geboren op dinsdag 16 maart 1847 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1847. Johannes is overleden op dinsdag 27 december 1853 in Grouw ( Leeuwarden ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 december 1853.
2 Trijntje Uiltjes van der Schaaf, geboren op woensdag 5 december 1849 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1849. Trijntje is overleden op zondag 18 september 1927 in Grouw ( Leeuwarden ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1927.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is (1) op 27 mei 1871 in Idaarderadeel gehuwd met Fokke Haytes van der Schaaf en (2) op 17 mei 1884 met Pieter Johannes Boonstra
3 Pieter Uiltjes van der Schaaf, geboren op dinsdag 2 december 1851 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1851. Pieter is overleden op woensdag 11 december 1918 in Stiens ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1918.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 28 juni 1877 in Idaarderadeel gehuwd met Rinske Sybrens Berkepas
4 Johanna Uiltjes van der Schaaf, geboren op donderdag 11 september 1856 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1856. Johanna is overleden op zondag 11 augustus 1940 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna is (1) op 16 juli 1879 in Idaarderadeel gehuwd met Thomas Gooyes Brouwer en (2) op 11 mei 1895 met Ludolf Enninga
5 Johannes Uiltjes van der Schaaf, geboren op vrijdag 14 januari 1859 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1859. Johannes is overleden op woensdag 15 juni 1921 in Oppenhuizen ( Zuidwest-Friesland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juni 1921.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 12 mei 1883 in Wymbritseradeel gehuwd met Fokeltje Brinksma
6 Wytske Uiltjes van der Schaaf, geboren op donderdag 1 augustus 1861 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1861. Wytske is overleden op donderdag 23 februari 1939 in Grouw ( Leeuwarden ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1939. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 17 mei 1884 in Idaarderadeel gehuwd met Geert Pieters Syttema
7 Feikje Uiltjes van der Schaaf, geboren op maandag 14 augustus 1865 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 augustus 1865. Feikje is overleden op zondag 16 augustus 1868 in Grouw ( Leeuwarden ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1868.
34 Trijntje Johannes van der Schaaf is geboren op zondag 4 maart 1827 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Johannes Haytes van der Schaaf en Wypkje Uiltjes Veenema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1827. Trijntje is overleden op donderdag 17 juli 1862 in Grouw ( Leeuwarden ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1862.
Beroep:
dienstmeid
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1849 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Atze Sjoerds van Stralen, 25 jaar oud. Atze is geboren op vrijdag 16 januari 1824 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Atzes van Stralen en Wytske Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1824. Atze is overleden op zaterdag 27 juni 1885 in Grouw ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1885.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Trijntje en Atze:
1 Wytske Atzes van Stralen, geboren op vrijdag 19 april 1850 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1850. Wytske is overleden op zaterdag 5 februari 1887 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1887.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 12 november 1881 in Leeuwarden gehuwd met Hendrikas Jans Kiestra
Beroep:
dienstbode
2 Sjoerd Atzes van Stralen, geboren op maandag 12 januari 1852 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 januari 1852. Sjoerd is overleden op maandag 19 september 1921 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1921.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd is op 23 mei 1885 in Leeuwarderadeel gehuwd met Beitske Rinzes Witteveen
Beroep:
timmerknecht
3 Johannes Atzes van Stralen, geboren op zondag 21 januari 1855 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1855. Johannes is overleden op maandag 15 november 1920 in Grouw ( Leeuwarden ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1920.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 24 mei 1879 in Idaarderadeel gehuwd met Aaltje Deelstra
Beroep:
timmerknecht
4 Wypkje van Stralen, geboren op dinsdag 18 januari 1859 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1859. Wypkje is overleden op donderdag 20 april 1876 in Grouw ( Leeuwarden ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 april 1876.
5 Feikje Atzes van Stralen, geboren op vrijdag 9 mei 1862 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1862. Feikje is overleden op zondag 14 mei 1899 in Grouw ( Leeuwarden ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1899.
Notitie bij Feikje: Feikje is op 29 november 1888 in Idaarderadeel gehuwd met Jente Reinders van der Schaaf
Beroep:
dienstmeid
35 Hendrik van der Schaaf is geboren op zondag 8 juni 1834 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Johannes Haytes van der Schaaf en Wypkje Uiltjes Veenema (zie 11). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1834. Hendrik is overleden op zaterdag 21 juni 1913 in Grouw ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1913.
Beroep:
timmerknecht
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1856 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Dieuwke Sjoerds van Stralen, 22 jaar oud. Dieuwke is geboren op vrijdag 20 december 1833 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Sjoerd Atzes van Stralen en Wytske Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1833. Dieuwke is overleden op zondag 4 februari 1900 in Grouw ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1900.
Beroep:
naaister
Kinderen van Hendrik en Dieuwke:
1 Johannes van der Schaaf, geboren op zaterdag 7 november 1857 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1857. Johannes is overleden op maandag 16 december 1918 in Grouw ( Leeuwarden ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1918.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 24 mei 1890 in Idaarderadeel gehuwd met Sytske Seinstra
2 Wytske van der Schaaf, geboren op zaterdag 22 december 1860 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 december 1860. Wytske is overleden op vrijdag 18 februari 1898 in Grouw ( Leeuwarden ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1898.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 3 juni 1886 in Idaarderadeel gehuwd met Douwe Snoek
3 Sjoerd van der Schaaf, geboren op maandag 18 juli 1864 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 juli 1864. Sjoerd is overleden op dinsdag 5 maart 1878 in Grouw ( Leeuwarden ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1878.
4 Uiltje van der Schaaf, geboren op zaterdag 6 juli 1867 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1867. Uiltje is overleden op vrijdag 23 januari 1903 in Groningen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1903.
Notitie bij Uiltje: Uiltje is op 24 mei 1891 in Idaarderadeel gehuwd met Aaltje Tuinhout
5 Wypkje van der Schaaf, geboren op zondag 25 december 1870 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1870. Wypkje is overleden op maandag 28 juli 1884 in Grouw ( Leeuwarden ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1884.
6 Joost van der Schaaf, geboren op zondag 12 juli 1874 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1874. Joost is overleden op zondag 2 juli 1893 in Grouw ( Leeuwarden ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1893.
36 Klaas Sybes Kooystra is geboren op dinsdag 11 februari 1817 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1817. Klaas is overleden op zaterdag 2 augustus 1890 in Lemmer ( De Friese Meren ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1890.
Beroep:
schipper
Klaas:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 5 september 1845 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Aaltje Jans Gorter, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 24 december 1822 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Jan Taekes Gorter en Sibbeltje Durks Grouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 december 1822. Aaltje is overleden op zondag 24 juli 1853 in Lemmer ( De Friese Meren ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1853.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 1 juli 1855 in Lemsterland met Bontje Jans Wind, 33 jaar oud. Bontje is geboren op vrijdag 17 mei 1822 in Rotsterhaule ( De Friese Meren ), dochter van Jan Hendriks Wind en Kerstje Jans Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1822. Bontje is overleden op vrijdag 10 september 1897 in Stompwijk ( Leidschendam-Voorburg ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1897.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Anna Kooistra, geboren op woensdag 10 juni 1846 in Amsterdam. Anna is overleden op dinsdag 9 september 1879 in ’s-Gravenhage, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 september 1879.
Notitie bij Anna: Anna is op 8 augustus 1877 in ’s-Gravenhage gehuwd met Antonij Harteman
Beroep:
dienstbode
2 Sibbeltje Kooistra, geboren op donderdag 25 mei 1848 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1848. Sibbeltje is overleden op dinsdag 23 maart 1880 in ’s-Gravenhage, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 maart 1880. Sibbeltje bleef ongehuwd.
3 Siebe Kooistra, geboren op dinsdag 25 september 1849 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 september 1849. Siebe is overleden op donderdag 2 mei 1907 in Leiden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1907.
Notitie bij Siebe: Siebe is gehuwd met Francina Kok
4 Leeuwke Kooystra, geboren op donderdag 17 juli 1851 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 juli 1851. Leeuwke is overleden op woensdag 4 mei 1853 in Echten ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1853.
5 Jacob Kooystra, geboren op woensdag 6 juli 1853 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1853.
Kinderen van Klaas en Bontje:
6 Dirk Eilekes Kooistra, geboren op vrijdag 30 mei 1856 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1856.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 23 mei 1880 in IJlst gehuwd met Ybelina Ida van Wieren
7 Kerstje Kooystra, geboren op zondag 27 september 1857 in Lemmer ( De Friese Meren ). Kerstje is overleden op dinsdag 13 augustus 1895 in Lemmer ( De Friese Meren ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1895.
Notitie bij Kerstje: Kerstje is op 21 april 1882 in Lemsterland gehuwd met Jan Plug
8 Uiltje Kooystra, geboren op donderdag 9 juni 1859 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1859. Uiltje is overleden op zaterdag 6 april 1861 in Lemmer ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1861.
9 Sybe Kooistra, geboren op maandag 28 januari 1861 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1861.
10 Uiltje Kooystra, geboren op zaterdag 16 mei 1863 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 mei 1863. Uiltje is overleden op donderdag 6 april 1871 in Rotterdam, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Uiltje: aktenummer 1871.14
11 Janke Kooystra, geboren op dinsdag 31 januari 1865 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1865. Janke is overleden op vrijdag 18 maart 1870 in Sneek, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1870.
37 Uiltje Sybes Kooystra is geboren op zaterdag 27 februari 1819 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1819. Uiltje is overleden op vrijdag 1 april 1892 in Hoogeveen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1892.
Beroep:
schippersknecht
Uiltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 21 januari 1841 in Lemsterland met Inske Roukes Kuipers, 24 jaar oud. Inske is geboren op woensdag 13 november 1816 in Oldelamer ( Weststellingwerf ), dochter van Rouke Jans Kuipers en Pietje Tjibbes Tolman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1816. Inske is overleden op maandag 23 september 1907 in Lemmer ( De Friese Meren ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1907.
Beroep:
naaister
Kind van Uiltje en Inske:
1 Siebe Kooistra, geboren op vrijdag 11 december 1840 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1840. Siebe is overleden op dinsdag 3 juli 1866 in Echten ( De Friese Meren ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juli 1866.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 20 februari 1864 in Zwartsluis gehuwd met Geertje Zwiers
Beroep:
schippersknecht
38 Hiltje Kooistra is geboren op zondag 8 juli 1821 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1821. Hiltje is overleden op donderdag 10 november 1864 in ’s-Gravenhage, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1864.
Beroep:
dienstbode
Hiltje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23 februari 1853 in ’s-Gravenhage met David Florus Roerrade, 25 jaar oud. David is geboren op maandag 16 april 1827 in ’s-Gravenhage, zoon van Floris Roerade en Catharina Menting. David is overleden op maandag 27 januari 1896 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 januari 1896.
Beroep:
Bloemist
Kind van Hiltje en David:
1 Anna Louisa Roerade, geboren op maandag 2 augustus 1858 in ’s-Gravenhage. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1858. Anna is overleden op zaterdag 13 januari 1883 in ’s-Gravenhage, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1883.
Notitie bij Anna: Anna is op 3 juli 1878 in ’s-Gravenhage gehuwd met Daniel Gottlieb Lamet
39 Hoyte Sybes Kooystra is geboren op dinsdag 29 juni 1824 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1824. Hoyte is overleden op maandag 2 november 1896 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
schipper
Hoyte trouwde, 32 jaar oud, op zondag 23 november 1856 in Lemsterland met Kaatje Gerrits Heimans, 28 jaar oud. Kaatje is geboren op zaterdag 4 oktober 1828 in Heerenveen, dochter van Gerrit Gerrits Heimans en Geertje Douwes Hagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1828. Kaatje is overleden op vrijdag 22 september 1893 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Hoyte en Kaatje:
1 Gerrit Kooystra, geboren op dinsdag 4 september 1860 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1860. Gerrit is overleden op donderdag 1 februari 1945 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit is (1) op 29 oktober 1884 in Amsterdam gehuwd met Zwaantje Wijbes Postma van wie hij gescheiden is en (2) op 3 september 1919 met Jantje Scheper
Beroep:
schipper
2 Antje Kooystra, geboren op vrijdag 29 augustus 1862 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1862. Antje is overleden op maandag 17 januari 1944 in Assen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1944.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 november 1890 in Meppel gehuwd met Hendrik Arend Pluim
3 Siebe Kooystra, geboren op dinsdag 22 november 1864 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1864. Siebe is overleden op zondag 12 mei 1935 in Lemmer ( De Friese Meren ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1935. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 8 november 1889 in Lemsterland gehuwd met Wietske Koenen
Beroep:
schippersknecht
40 Feikjen Kooistra is geboren op zaterdag 7 oktober 1826 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1826. Feikjen is overleden op donderdag 1 december 1904 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1904.
Beroep:
dienstbode
Feikjen trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 7 mei 1851 in ’s-Gravenhage met Joseph Rudolph Broek, ongeveer 30 jaar oud. Joseph is geboren omstreeks 1821 in ’s-Gravenhage, zoon van Joseph Coenraad Broek en Josina Zwaap. Joseph is overleden op zondag 29 januari 1899 in ’s-Gravenhage, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1899.
Beroep:
Kabinetwerker
41 Geertje Sybes Kooijstra is geboren op zaterdag 3 mei 1834 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 mei 1834. Geertje is overleden op maandag 25 januari 1909 in Zwartsluis ( Zwartewaterland ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1909. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 20 mei 1855 in Lemsterland met Tjebbe Raukes Kuipers, 26 jaar oud. Tjebbe is geboren op zondag 8 juni 1828 in Echten ( De Friese Meren ), zoon van Rouke Jans Kuipers en Pietje Tjibbes Tolman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juni 1828. Tjebbe is overleden op zaterdag 7 september 1918 in ’s-Gravenhage, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1918.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Geertje en Tjebbe:
1 Antje Kuipers, geboren op zaterdag 1 november 1856 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1856. Antje is overleden op woensdag 4 maart 1857 in Echten ( De Friese Meren ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 maart 1857.
2 Rauke Kuipers, geboren op vrijdag 19 februari 1858 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1858. Rauke is overleden op zaterdag 18 februari 1928 in Lemmer ( De Friese Meren ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1928.
Notitie bij Rauke: Rauke is op 16 september 1881 in Lemsterland gehuwd met Akke van Brug
3 Antje Kuipers, geboren op zaterdag 30 juni 1860 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1860. Antje is overleden op woensdag 1 augustus 1951 in Amsterdam, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1951.
Notitie bij Antje: Antje is op 5 augustus 1891 in Lemsterland gehuwd met Johannes Dijkstra
4 Pietje Kuipers, geboren op dinsdag 11 februari 1862 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1862. Pietje is overleden op maandag 8 november 1926 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1926.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 15 september 1886 in ’s-Gravenhage gehuwd met Jacobus Dirk Lobenstein
5 Klaas Kuipers, geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1864. Klaas is overleden op dinsdag 3 augustus 1920 in Lemmer ( De Friese Meren ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1920.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 13 juli 1888 in Beilen gehuwd met Elizabeth de Jonge
6 Jan Kuiper, geboren op dinsdag 13 maart 1866 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1866. Jan is overleden op maandag 15 oktober 1951 in Beverwijk, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1951.
Notitie bij Jan: Jan is op 11 oktober 1889 in Lemsterland gehuwd met Margje Bansberg
7 Siebe Kuiper, geboren op woensdag 25 december 1867 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 december 1867. Siebe is overleden op vrijdag 26 mei 1922 in Amersfoort, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1922.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 21 december 1906 in Lemsterland gehuwd met Grietje Visser
8 Durkje Kuipers, geboren op vrijdag 17 december 1869 in Echten ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1869. Durkje is overleden op donderdag 30 augustus 1962 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 31 augustus 1862.
Notitie bij Durkje: Durkje is op 24 augustus 1892 in ’s-Gravenhage gehuwd met Jacobus Sporenberg
9 Wiepkjen Kuipers, geboren op woensdag 7 februari 1872 in Echten ( De Friese Meren ). Wiepkjen is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 februari 1872.
Notitie bij Wiepkjen: Wiepkjen is op 24 juni 1896 in ’s-Gravenhage gehuwd met Marten Visser
10 Huite Kuipers, geboren op vrijdag 4 september 1874 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1874. Huite is overleden op zaterdag 11 juli 1953 in Lemmer ( De Friese Meren ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Huite bleef ongehuwd.
11 Geertje Kuipers, geboren op woensdag 9 augustus 1876 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1876.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 20 februari 1901 in ’s-Gravenhage gehuwd met Hendrik Neimeier
12 Uiltje Kuipers, geboren op maandag 18 november 1878 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1878. Uiltje is overleden op maandag 23 november 1964 in Meppel, 86 jaar oud.
Notitie bij Uiltje: Uiltje is op 14 juli 1909 in Rotterdam gehuwd met Gerritdina Johanna Hartsuiker
42 Wiepkjen Kooistra is geboren op vrijdag 19 oktober 1838 in ’s-Gravenhage, dochter van Sybe Klazes Kooystra en Antje Uiltjes Venema (zie 12). Wiepkjen:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op maandag 24 maart 1862 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ) met Theunis Hendriks de Jong, 23 jaar oud. Theunis is geboren op woensdag 22 augustus 1838 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Jans de Jong en Sijke Theunis ten Kate. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1838. Theunis is overleden vóór 1872, ten hoogste 34 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1862     schipper
(2) trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 12 januari 1872 in Lemsterland met Ate Minzes Visser, 26 jaar oud. Ate is geboren op zaterdag 5 juli 1845 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minse Ates Visser en Jacobje Pieters van Althuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1845.
Beroep:
schipper
Kinderen van Wiepkjen en Theunis:
1 Zijke de Jong, geboren op dinsdag 22 april 1862 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 april 1862.
Notitie bij Zijke: Zijke is op 14 december 1881 in Amsterdam gehuwd met Douwe Nooitgedacht
2 Siebe de Jong, geboren op zaterdag 7 november 1863 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1863.
Notitie bij Siebe: Siebe is op 16 december 1885 in Amsterdam gehuwd met Betjen Klopman
3 Hendrik de Jong, geboren op zaterdag 31 december 1864 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1864.
4 Klaas de Jong, geboren op vrijdag 7 september 1866 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1866.
Notitie bij Klaas: Klaas is (1) op 9 november 1887 in Amsterdam gehuwd met Jantje Troost en (2) op 4 juli 1907 met Susanna Margaretha de Lange
5 Johannes de Jong, geboren op woensdag 1 april 1868 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 april 1868. Johannes is overleden vóór 1869, ten hoogste 1 jaar oud.
6 Johannes de Jong, geboren op donderdag 5 augustus 1869 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 augustus 1869. Johannes is overleden op zondag 3 oktober 1869 in Lemmer ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1869.
7 Theunis de Jong, geboren op woensdag 12 april 1871 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1871. Theunis is overleden op donderdag 8 juni 1871 in Leiden, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juni 1871.
43 Feikje Boukes de Jong is geboren op zondag 14 september 1823 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Bauke Baukes de Jong en Ymkje Uiltjes Venema (zie 13). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1823. Feikje is overleden op donderdag 20 oktober 1859 in Grouw ( Leeuwarden ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1859.
Beroep:
dienstmeid
Feikje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1852 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Sytze Freerks Hoekstra, 30 jaar oud. Sytze is geboren op donderdag 14 juni 1821 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Frerik Aans (Freerk) Hoekstra en Aafke Sytzes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1821. Sytze is overleden op zaterdag 23 juli 1887 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juli 1887.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Feikje en Sytze:
1 Aafke Hoekstra, geboren op zaterdag 25 september 1852 in Friens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 september 1852. Aafke is overleden op zondag 24 oktober 1852 in Friens ( Leeuwarden ), 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1852.
2 Bouke Hoekstra, geboren op maandag 5 september 1853 in Friens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1853. Bouke is overleden op maandag 15 september 1919 in Het Bildt ( Waadhoeke ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1919.
Notitie bij Bouke: Bouke is op 10 november 1881 in het Bildt gehuwd met Grietje de Groot
3 Aafke Hoekstra, geboren op donderdag 30 augustus 1855 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1855. Aafke is overleden op zondag 4 juni 1899 in Warga ( Leeuwarden ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1899. Aafke bleef ongehuwd.
44 Uiltje Berends Hof is geboren op vrijdag 3 augustus 1832 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), zoon van Berend Jelles Hof en Trijntje Uiltjes Veenema (zie 15). Uiltje is overleden op zaterdag 26 maart 1892 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1892.
Beroep:
schipper
Uiltje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 12 juni 1864 in Lemsterland met Maaike Pieters van der Bijl, 23 jaar oud. Maaike is geboren op maandag 21 december 1840 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Petrus Sybolts (Pieter) van der Bijl en Wytske Minzes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1840. Maaike is overleden op dinsdag 30 juli 1872 in Lemmer ( De Friese Meren ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1872.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 30 november 1872 in Lemsterland met Grietje van Putten, 38 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 7 januari 1834 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Cornelis Tjepkes van Putten en Johanna Johannes Krips. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1834.
Kinderen van Uiltje en Maaike:
1 Wietske Hof, geboren op maandag 3 april 1865 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1865. Wietske is overleden op woensdag 8 november 1865 in Lemmer ( De Friese Meren ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1865.
2 Berend Hof, geboren op woensdag 13 juni 1866 in Lemmer ( De Friese Meren ). Berend is overleden op zaterdag 17 augustus 1929 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend is (1) op 14 mei 1891 in Amsterdam gehuwd met Sara Cornelia Stierman en (2) op 21 februari 1901 met Johanna Maria Nuberg
3 Pieter Hof, geboren op zaterdag 3 juli 1869 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1869. Pieter is overleden op maandag 25 augustus 1884 in Rotterdam, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: aktenummer 1884.3360
4 Wietske Hof, geboren op vrijdag 14 juni 1872 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1872. Wietske is overleden op dinsdag 30 juli 1872 in Lemmer ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1872.
Kinderen van Uiltje en Grietje:
5 Cornelis Hof, geboren op maandag 26 januari 1874 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1874.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is op 9 mei 1894 in Amsterdam gehuwd met Johanna Toeter
6 Dirk Hof, geboren op dinsdag 17 december 1878 in Lemmer ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1878. Dirk is overleden op maandag 28 augustus 1950 in Hilversum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1950.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 5 december 1900 in Amsterdam gehuwd met Bertha Christina Geertruida Brouwer
45 Dieuwke Baukes Venema is geboren op maandag 6 december 1841 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bauke Uiltjes Venema (zie 16) en Maaike Jans Wadman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1841. Dieuwke is overleden op donderdag 17 december 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1908. Dieuwke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1861 in Tietjerksteradeel met Dirk Folkerts de Jong, 30 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 9 september 1830 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Folkert Dirks de Jong en Antje Harkes Kramer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 september 1830. Dirk is overleden op woensdag 29 april 1874 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1874.
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 50 jaar oud, op vrijdag 24 juni 1892 in Opsterland met Gerrit van Wageningen, 62 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 10 januari 1830 in Zalk en Veecaten ( Kampen ), zoon van Rijk Jacobs van Wageningen en Bartje Wolberts van Zuthem. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1830. Gerrit is overleden op zaterdag 12 december 1908 in Drachten ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1908. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Predikant
Kinderen van Dieuwke en Dirk:
1 Maaike Dirks de Jong, geboren op woensdag 5 februari 1862 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 62.
2 Antje Dirks de Jong, geboren op dinsdag 20 augustus 1867 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 63.
3 Baukje Dirks de Jong, geboren op maandag 27 september 1869 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 64.
4 Folkert Dirks de Jong, geboren op maandag 22 januari 1872 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 65.
46 Jan Baukes Venema is geboren op zaterdag 10 april 1847 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Bauke Uiltjes Venema (zie 16) en Maaike Jans Wadman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1847. Jan is overleden op vrijdag 6 december 1912 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1912.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 6 december 1879 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Ymkje Jelles Syttema, 37 jaar oud. Ymkje is geboren op woensdag 5 oktober 1842 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Jelle Aukes Syttema en Akke Jacobs Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 oktober 1842. Ymkje is overleden op zaterdag 7 juli 1923 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1923.
Kinderen van Jan en Ymkje:
1 Akke Jans Venema, geboren op vrijdag 20 mei 1881 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1881. Akke is overleden op woensdag 19 februari 1908 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1908. Akke bleef ongehuwd.
2 Bauke Uiltjes Venema, geboren op vrijdag 25 augustus 1882 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 66.
3 Jelle Venema, geboren op woensdag 30 januari 1884 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1884. Jelle is overleden op zondag 21 maart 1886 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1886.
4 Uitlje Venema, geboren op zondag 19 april 1885 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 67.
47 Feikje Baukes Venema is geboren op maandag 25 september 1848 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bauke Uiltjes Venema (zie 16) en Maaike Jans Wadman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 september 1848. Feikje is overleden op woensdag 8 juli 1914 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1914. Feikje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 15 december 1877 in Tietjerksteradeel met Geert Geeles Postma, 26 jaar oud. Geert is geboren op woensdag 18 december 1850 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geele Pieters Postma en Lipkjen Geerts Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1850. Geert is overleden op zondag 2 april 1916 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1916.
Beroep:
vanaf 1877     visser
Kinderen van Feikje en Geert:
1 Maaike Geerts Postma, geboren op dinsdag 8 oktober 1878 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1878. Maaike is overleden op donderdag 28 januari 1886 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1886.
2 Lipkje Geerts Postma, geboren op maandag 15 november 1880 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 68.
3 Baukje Postma, geboren op dinsdag 16 september 1884 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 69.
4 Maaike Postma, geboren op vrijdag 5 februari 1892 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 70.
48 Grietje Martens Veenema is geboren op vrijdag 20 februari 1852 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Marten Uiltjes Veenema (zie 17) en Rinske Roelofs Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1852. Grietje is overleden op donderdag 19 juli 1928 in Wartena ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1928. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 30 april 1873 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wytze Gerrits Feenstra, 29 jaar oud. Wytze is geboren op donderdag 4 april 1844 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Gerrit Ottes Feenstra en Antje Regnerus Seinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1844. Wytze is overleden op donderdag 17 april 1919 in Wartena ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 april 1919.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Grietje en Wytze:
1 Antje Feenstra, geboren op dinsdag 10 maart 1874 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 71.
2 Rinske Feenstra, geboren op donderdag 21 december 1876 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 72.
3 Doetje Feenstra, geboren op woensdag 19 november 1879 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 73.
4 Sjoerdtje Feenstra, geboren op vrijdag 28 november 1884 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 74.
5 Martha Feenstra, geboren op vrijdag 19 februari 1892 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 75.
49 Roel Martens Veenema is geboren op zondag 3 juli 1853 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Marten Uiltjes Veenema (zie 17) en Rinske Roelofs Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1853. Roel is overleden op dinsdag 5 maart 1929 in Wirdum ( Eemsdelta ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1929.
Beroep:
boerenknecht
Roel trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 mei 1883 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Trijntje Hiemstra, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 2 juli 1859 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Pieter Hessels Hiemstra en Dieuwke Pieters Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1859. Trijntje is overleden op dinsdag 30 juli 1929 in Leeuwarden, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1929.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Roel en Trijntje:
1 Dieuwke Veenema, geboren op maandag 14 juli 1884 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 76.
2 Marten Veenema, geboren op zaterdag 18 december 1886 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1886. Marten is overleden op donderdag 4 juli 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1889.
3 Rinske Veenema, geboren op dinsdag 24 april 1888 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1888. Rinske is overleden op zaterdag 4 augustus 1888 in Wirdum ( Eemsdelta ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 augustus 1888.
4 Rinske Veenema, geboren op maandag 1 juli 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 77.
5 Hiltje Veenema, geboren op vrijdag 6 maart 1891 in Wirdum ( Eemsdelta ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1891. Hiltje is overleden op dinsdag 22 juni 1897 in Wirdum ( Eemsdelta ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1897.
6 Grietje Veenema, geboren op zaterdag 13 januari 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 78.
7 Martha Veenema, geboren op vrijdag 21 mei 1897 in Wijtgaard ( Leeuwarden ). Volgt 79.
50 Uiltje Martens Veenema is geboren op zondag 14 februari 1858 in Idaard ( Leeuwarden ), zoon van Marten Uiltjes Veenema (zie 17) en Rinske Roelofs Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1858.
Beroep:
boerenknecht
Uiltje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 mei 1882 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Ypkje Tjerks Jonker, 20 jaar oud. Ypkje is geboren op donderdag 1 augustus 1861 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Tjerk Tjerks Jonker en Immigje Ypes Veensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1861.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Uiltje en Ypkje:
1 Marten Veenema, geboren op donderdag 25 januari 1883 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 80.
2 Tjerk Veenema, geboren op vrijdag 1 februari 1884 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1884. Tjerk is overleden op dinsdag 12 augustus 1902 in Kampen, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 augustus 1902.
3 Rinske Veenema, geboren op vrijdag 30 september 1887 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 81.
4 Immigje Veenema, geboren op dinsdag 1 april 1890 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1890.
5 Roelof (Ralph) Veenema, geboren op donderdag 24 augustus 1893 in Kampen. Volgt 82.
51 Antje Veenema is geboren op donderdag 29 november 1860 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Marten Uiltjes Veenema (zie 17) en Rinske Roelofs Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1860. Antje is overleden op maandag 13 oktober 1919 in Wartena ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 oktober 1919. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
naaister
Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1886 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Herre Kampen, 35 jaar oud. Herre is geboren op zaterdag 8 februari 1851 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Grietje Herres Kampen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1851. Herre is overleden op zaterdag 16 november 1935 in Drachten ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1935. Hij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Antje en Herre:
1 Marten Kampen, geboren op zondag 24 juli 1887 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 83.
2 NN NN Kampen, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 7 september 1888 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 september 1888.
3 Rinske Kampen, geboren op donderdag 15 augustus 1889 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 84.
4 Simon Kampen, geboren op maandag 12 september 1892 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 september 1892. Simon is overleden op woensdag 21 juni 1911 in Joure ( De Friese Meren ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1911.
5 Harmke Kampen, geboren op donderdag 28 december 1893 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 85.
6 Roelof Kampen, geboren op vrijdag 3 januari 1896 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 86.
7 Elisabeth Kampen, geboren op zaterdag 14 augustus 1897 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 87.
8 NN NN Kampen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 april 1899 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1899.
9 Uiltje Kampen, geboren op maandag 12 november 1900 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 88.
10 NN NN Kampen, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 28 september 1902 in Wartena ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1902.
11 Lieuwe Kampen, geboren op donderdag 24 december 1903 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 89.
52 Doetje Veenema is geboren op woensdag 3 januari 1866 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Marten Uiltjes Veenema (zie 17) en Rinske Roelofs Walda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1866. Doetje is overleden op zondag 1 september 1946 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1946. Zij is begraven in Harich.
Beroep:
winkelierster
Doetje:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 december 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Pieter Roskam, 52 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 1 mei 1848 in Harich ( De Friese Meren ), zoon van Gijsbert Hanzes Roskam en Petronella Annes Hof. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1848. Pieter is overleden op maandag 8 februari 1926 in Harich ( De Friese Meren ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1926. Hij is begraven in Harich.
Beroep:
Winkelier
(2) trouwde, 64 jaar oud, op donderdag 27 maart 1930 in Gaasterland met Meine Klijnsma, 71 jaar oud. Meine is geboren op vrijdag 19 november 1858 in Balk ( De Friese Meren ), zoon van Jakob Fokkes Klijnsma en Peerkjen Wybrens Zeldenthuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1858. Meine is overleden op donderdag 27 oktober 1938 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 november 1938.
Beroep:
timmerman
Kind van Doetje en Pieter:
1 Rinske Roskam, geboren op zondag 23 maart 1902 in Harich ( De Friese Meren ). Volgt 90.
53 Jurjen Oeges van der Veen is geboren op zondag 5 oktober 1856 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oege Jurjens van der Veen en Akke Uiltjes Venema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1856. Jurjen is overleden op maandag 23 februari 1891 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1891.
Beroep:
schipper
Jurjen trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1882 in Tietjerksteradeel met Anke Pieters, 23 jaar oud. Anke is geboren op woensdag 16 juni 1858 in Leek ( Westerkwartier ), dochter van Pieter Eelses Bies en Gelske Goossen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1858. Anke is overleden op zondag 13 februari 1949 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1949.
Kinderen van Jurjen en Anke:
1 Akke van der Veen, geboren op donderdag 7 augustus 1884 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 augustus 1884. Akke is overleden op zondag 2 juni 1974 in Idzega ( Zuidwest-Friesland ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Boksum op het Kerkhof bij de NH kerk.
Notitie bij Akke: Akke is op 14 mei 1910 in Idaarderadeel gehuwd met Klaas Oevering
2 Gelske van der Veen, geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1886.
Notitie bij Gelske: Gelske is op 7 juli 1910 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jan van Houten
3 Trijntje van der Veen, geboren op woensdag 13 februari 1889 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 februari 1889. Trijntje is overleden op zondag 30 maart 1941 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1941. Zij is begraven in Dokkum.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 8 juni 1912 in Tietjerkstaradeel gehuwd met Beerend Wapstra
54 Grietje Oeges van der Veen is geboren op woensdag 9 februari 1859 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jurjens van der Veen en Akke Uiltjes Venema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 februari 1859. Grietje is overleden op vrijdag 10 mei 1901 in Joure ( De Friese Meren ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1901.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1884 in Achtkarspelen met Pieter Hoekstra, 25 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 11 april 1859 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Pieter Martens Hoekstra en Loltje Pieters Hoeksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1859. Pieter is overleden op zaterdag 15 juni 1935 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1935.
Beroep:
scheepstimmerman
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Pieter Hoekstra, geboren op dinsdag 24 maart 1885 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1885. Pieter is overleden op woensdag 12 augustus 1885 in Kooten ( Achtkarspelen ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1885.
2 Hinke Hoekstra, geboren op dinsdag 8 januari 1895 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1895. Hinke is overleden op vrijdag 15 maart 1895 in Kooten ( Achtkarspelen ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1895.
3 Pieter Hoekstra, geboren op donderdag 24 maart 1898 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1898. Pieter is overleden op donderdag 15 april 1976 in Groningen, 78 jaar oud. Hij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 28 april 1921 in Dokkum gehuwd met Aukje Timmermans
55 Trijntje Oeges van der Veen is geboren op donderdag 17 mei 1860 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oege Jurjens van der Veen en Akke Uiltjes Venema (zie 18). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 mei 1860. Trijntje is overleden op zaterdag 9 juli 1938 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1938. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1882 in Tietjerksteradeel met Eelse Pieters, 26 jaar oud. Eelse is geboren op dinsdag 18 september 1855 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), zoon van Pieter Eelses Bies en Gelske Goossen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 september 1855. Eelse is overleden op zaterdag 29 september 1928 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1928. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Beroep:
schipper
Kinderen van Trijntje en Eelse:
1 Gelske Pieters, geboren op zondag 4 maart 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1883. Gelske is overleden op maandag 15 mei 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1922.
Notitie bij Gelske: Gelske is op 30 mei 1914 in Tietjerksteradeel gehuwd met Thijs van der Mark
2 Pieter Pieters, geboren op vrijdag 10 juli 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 91.
3 Akke Pieters, geboren op woensdag 31 december 1890 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1891. Akke is overleden op vrijdag 2 mei 1969 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1969. Zij is begraven in Kootstertille.
Notitie bij Akke: Akke is op 11 september 1913 in Achtkarspelen gehuwd met Meint van der Land
4 Karst Pieters, geboren op maandag 26 november 1894 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1894. Karst is overleden op zaterdag 8 maart 1958 in Huizum ( Leeuwarden ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1958. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Karst: Karst is op 3 mei 1923 in Achtkarspelen gehuwd met Hendrikje de Haan
5 Hinke Pieters, geboren op dinsdag 15 juni 1897 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1897. Hinke is overleden op vrijdag 27 december 1957 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1957. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Hinke: Hinke is op 15 feberuari 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Dijkstra
6 Jurjen Pieters, geboren op vrijdag 8 juni 1900 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1900. Jurjen is overleden op zaterdag 2 december 1961 in Leeuwarden, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1961. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Jurjen: Jurjen is gehuwd met Atje Catrinus Veninga
56 Hiske Geeles Zwerver is geboren op zaterdag 17 september 1814 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), dochter van Geele Mellis Zwerver en Popkje Martens Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1814. Hiske is overleden op zondag 15 december 1889 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1889. Hiske trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 30 september 1854 in Tietjerksteradeel met Aldert Martens de Vries, 44 jaar oud. Aldert is geboren op dinsdag 15 mei 1810 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Marten Abrahams de Vries en Corneliske Andries Andringa. Aldert is overleden op zaterdag 16 juni 1894 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1894.
Kind van Hiske en Aldert:
1 Geertje Alderts de Vries, geboren op woensdag 25 maart 1857 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1857. Geertje is overleden op zaterdag 10 april 1880 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 april 1880. Geertje bleef ongehuwd.
57 Berber Geeles Zwerver is geboren op dinsdag 3 april 1821 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geele Mellis Zwerver en Popkje Martens Venema (zie 19). Berber is overleden op woensdag 17 maart 1909 in Grouw ( Leeuwarden ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1909.
Beroep:
dienstmeid
Berber trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 1 juni 1853 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Klaas Ruurds Postma, 24 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 6 februari 1829 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Ruurd Sibbeles Postma en Aaltje Klazes de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 februari 1829. Klaas is overleden op zaterdag 31 augustus 1889 in Grouw ( Leeuwarden ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1889.
Kinderen van Berber en Klaas:
1 Aaltje Klazes Postma, geboren op maandag 3 juli 1854 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 juli 1854. Aaltje is overleden op maandag 28 maart 1927 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1927.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 29 mei 1873 in Idaarderadeel gehuwd met Jacobus Tietes Bijlsma
2 Gaele Klazes Postma, geboren op vrijdag 13 juni 1856 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 juni 1856. Gaele is overleden op zaterdag 24 juni 1939 in Smallingerland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1939.
Notitie bij Gaele: Gaele is op 25 mei 1881 in Idaarderadeel gehuwd met Hyke Jacobs van Dijk
3 Ruurd Klazes Postma, geboren op maandag 25 april 1859 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1859. Ruurd is overleden op dinsdag 7 oktober 1924 in Norg ( Noordenveld ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 oktober 1924. Ruurd bleef ongehuwd.
58 Melle Geeles Zwerver is geboren op woensdag 11 februari 1824 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geele Mellis Zwerver en Popkje Martens Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1824. Melle is overleden op vrijdag 19 juli 1907 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juli 1907.
Beroep:
visser
Melle:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 3 december 1844 in Wymbritseradeel met Antje Johannes Zandstra, 20 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 3 januari 1824 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Johannes Klazes Zandstra en Antje Tjeerds Nolles. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 januari 1824. Antje is overleden op donderdag 22 november 1860 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1860.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 5 september 1863 in Wymbritseradeel met Tetje Sybrens Fokkens, 45 jaar oud. Tetje is geboren op woensdag 17 september 1817 in Lemmer ( De Friese Meren ), dochter van Sybren Symens Fokkens en Geeske Binderts Kleinhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1817. Tetje is overleden op donderdag 5 november 1896 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1896.
Kinderen van Melle en Antje:
1 Johannes Melles Zwerver, geboren op zondag 14 september 1845 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1845.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 mei 1870 in Wymbritseradeel gehuwd met Geiske Jacobs Smits
2 Gaele Melles Zwerver, geboren op dinsdag 30 november 1847 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 december 1847. Gaele is overleden op maandag 24 januari 1848 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1848.
3 Gaeltje Melles (Galtje) Zwerver, geboren op vrijdag 13 juli 1849 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1849. Galtje is overleden op woensdag 3 augustus 1881 in Lemmer ( De Friese Meren ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1881.
Notitie bij Galtje: Gaeltje is op 10 juni 1877 in Lemsterland gehuwd met Ale Ernstes Koster
4 Antje Melles Zwerver, geboren op donderdag 1 april 1852 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1852. Antje is overleden op zaterdag 11 mei 1907 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 55 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Notitie bij Antje: Antje is op 0 augustus 1883 in Gaasterland gehuwd met Hendrik Durks Piersma
5 Popkje Melles Zwerver, geboren op maandag 2 februari 1857 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Popkje is overleden op donderdag 12 maart 1857 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1857.
6 Gaele Melles Zwerver, geboren op dinsdag 21 juni 1859 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juni 1859. Gaele is overleden op zaterdag 17 september 1859 in Woudsend ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1859.
59 Sypkje Geeles Zwerver is geboren op dinsdag 6 mei 1828 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geele Mellis Zwerver en Popkje Martens Venema (zie 19). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1828. Sypkje is overleden op zondag 4 mei 1862 in Oudega ( Smallingerland ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1862. Sypkje trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 26 januari 1858 in Smallingerland met Lourens Jelles Liekelema, 27 jaar oud. Lourens is geboren op zondag 14 maart 1830 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Jelle Louwes Liekelema en Sjoukjen Lourenses Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1830. Lourens is overleden op zondag 15 augustus 1875 in Oudega ( Smallingerland ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1875.
Beroepen:
boerenbedrijf
boerenbedrijf
Kind van Sypkje en Lourens:
1 Jelle Liekelema, geboren op dinsdag 29 december 1857 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1857. Jelle is overleden op donderdag 22 september 1938 in Opeinde ( Smallingerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1938.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 27 januari 1883 in Smallingerland gehuwd met Wietske Mud
Beroep:
boerenknecht
60 Marten Ages Leiseboer is geboren op dinsdag 1 oktober 1833 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Age Willems Leiseboer en Sypkje Martens (Siepkje) Venema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1833. Marten is overleden op zaterdag 19 november 1870 in Gersloot ( Heerenveen ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1870. Marten trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 februari 1858 in Smallingerland met Hendrikjen Jans van den Berg, 28 jaar oud. Hendrikjen is geboren op zaterdag 14 februari 1829 in Terwispel ( Opsterland ), dochter van Jan Arends van den Berg en Janke Pieters Zwerver. Hendrikjen is overleden op vrijdag 5 augustus 1898 in Terwispel ( Opsterland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1898.
Kinderen van Marten en Hendrikjen:
1 Siepkjen Leiseboer, geboren op dinsdag 20 december 1859 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1859. Siepkjen is overleden op woensdag 8 mei 1861 in Terwispel ( Opsterland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 mei 1861.
2 Janke Leiseboer, geboren op zondag 22 juni 1862 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1862. Janke is overleden op zondag 29 mei 1949 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 mei 1949. Zij is begraven in Kortezwaag.
Notitie bij Janke: Janke is op 17 mei 1890 in Aengwirden gehuwd met Jacob Berends Stuiver
3 Siepkjen Leiseboer, geboren op zondag 22 juni 1862 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1862. Siepkjen is overleden op vrijdag 18 februari 1927 in Tijnje ( Opsterland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1927. Zij is begraven in Kortezwaag. Siepkjen bleef ongehuwd.
4 Age Leiseboer, geboren op maandag 10 oktober 1864 in Terwispel ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1864. Age is overleden op vrijdag 12 juni 1931 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1931. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Age: Age is op 15 maart 1889 in Opsterland gehuwd met Simke Ram
61 Wypkje Gooyes Brouwer is geboren op vrijdag 6 juni 1851 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Gooye Gerbens Brouwer en Feykje Johannes van der Schaaf (zie 32). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 juni 1851. Wypkje is overleden op maandag 12 juni 1911 in Grouw ( Leeuwarden ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1911. Wypkje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 april 1877 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Wypke Sints de Jong, 31 jaar oud. Wypke is geboren op dinsdag 30 september 1845 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1845. Wypke is overleden op donderdag 21 april 1932 in Huizum ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1932.
Kind van Wypkje en Wypke:
1 Gooye Sint de Jong, geboren op zondag 1 januari 1893 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 92.
62 Maaike Dirks de Jong is geboren op woensdag 5 februari 1862 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1862. Maaike is overleden op dinsdag 21 juli 1936 in Lemmer ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juli 1936. Zij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op maandag 22 maart 1886 in Tietjerksteradeel met Willem Toering, 24 jaar oud. Willem is geboren op zondag 2 maart 1862 in Idskenhuizen ( De Friese Meren ), zoon van Roelof Willems Toering en Oedske Arends van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1862. Willem is overleden op dinsdag 13 april 1943 in Sneek, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1943. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Beroep:
vanaf 1886     visser
Kinderen van Maaike en Willem:
1 Roelof Toering, geboren op zaterdag 18 december 1886 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1886. Roelof is overleden op vrijdag 19 november 1954 in Coevorden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1954.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 8 januari 1914 in Lemsterland gehuwd met Ida van der Bijl
2 Dieuwke Toering, geboren op vrijdag 9 maart 1888 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 maart 1888. Dieuwke is overleden op woensdag 30 november 1966 in Sneek, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 december 1966.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke is op 20 september 1917 in Lemsterland gehuwd met Berend Koopmans
3 Dirk Toering, geboren op dinsdag 7 januari 1890 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1890. Dirk is overleden op vrijdag 17 september 1954 in Utrecht, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1954. Hij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Brandenburg.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 10 november1920 in Borger gehuwd met Lukkina Stadens
4 Arend Toering, geboren op dinsdag 29 december 1891 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1891. Arend is overleden op woensdag 11 augustus 1965 in Lemmer ( De Friese Meren ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
Notitie bij Arend: Arend is op 5 juni 1919 in Lemsterland gehuwd met Elizabeth Diks de Jong
63 Antje Dirks de Jong is geboren op dinsdag 20 augustus 1867 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1867. Antje is overleden op maandag 18 september 1950 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1950. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Tietjerksteradeel met Hendrik Sierds de Vries, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 27 april 1859 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Sierd Martens de Vries en Trijntje Klazes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1859. Hendrik is overleden op woensdag 20 november 1912 in Oudega ( Smallingerland ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1912.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Hendrik:
1 Dieuwke de Vries, geboren op vrijdag 15 april 1892 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1892. Dieuwke is overleden op woensdag 29 september 1909 in Oudega ( Smallingerland ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1909.
2 Trijntje de Vries, geboren op woensdag 13 december 1893 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 december 1893. Trijntje is overleden op vrijdag 5 januari 1962 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1962. Zij is begraven in Oenkerk op de Begraafplaats aan de Wynserdyk.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 20 mei 1920 in Tietjerksteradeel gehuwd met Klaas de Jong
3 Maaike de Vries, geboren op zaterdag 10 oktober 1896 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1896. Maaike is overleden op woensdag 20 mei 1925 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1925. Zij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Maaike: Maaike is op 21 mei 1921 in Tietjerksteradeel gehuwd met Ritske Bosma
4 Sierd de Vries, geboren op zondag 18 september 1898 in Oudega ( Smallingerland ). Volgt 93.
5 Dirk de Vries, geboren op vrijdag 5 april 1901 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1901. Dirk is overleden op dinsdag 30 december 1986 in Oudega ( Smallingerland ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats. Dirk bleef ongehuwd.
6 Marten de Vries, geboren op dinsdag 11 augustus 1903 in Oudega ( Smallingerland ). Marten is overleden op maandag 23 juni 1975 in Oudega ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Marten: Marten is op 27 juli 1929 in Smallingerland gehuwd met Aaltje de Jong
7 Feikje de Vries, geboren op zondag 14 januari 1906 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1906. Feikje is overleden op dinsdag 19 maart 1929 in Leeuwarden, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1929.
Notitie bij Feikje: Feikje is op 10 mei 1928 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lammert van Huizen
64 Baukje Dirks de Jong is geboren op maandag 27 september 1869 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1869. Baukje is overleden op vrijdag 27 oktober 1916 in Sneek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1916.
Beroep:
dienstmeid
Baukje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1899 in Wymbritseradeel met Berend Koopmans, 22 jaar oud. Berend is geboren op vrijdag 24 november 1876 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Marten Jelles Koopmans en Hendrikje Jochems Ketellapper. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 november 1876. Berend is overleden op zaterdag 15 februari 1941 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1941.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Baukje en Berend:
1 Marten Koopmans, geboren op dinsdag 13 februari 1900 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1900. Marten is overleden op vrijdag 23 februari 1900 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1900.
2 Dieuwke Koopmans, geboren op vrijdag 17 mei 1901 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1901. Dieuwke is overleden op zaterdag 26 december 1959 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1959. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke is op 3 juni 1935 in Sneek gehuwd met Johannes Frederik Bijlsma
3 Hendrikje Koopmans, geboren op zondag 16 augustus 1903 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 augustus 1903. Hendrikje is overleden op vrijdag 23 oktober 1903 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 oktober 1903.
4 NN NN Koopmans, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 17 oktober 1905 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1905.
5 Hendrikje Koopmans, geboren op dinsdag 17 oktober 1905 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1905. Hendrikje is overleden op woensdag 18 oktober 1905 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1905.
6 Marten Koopmans, geboren op donderdag 28 maart 1907 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1907.
Notitie bij Marten: Marten is op 7 september 1939 in Geldermalsen gehuwd met Cornelia Jansen
Beroep:
Wachtmeester bij de marechausse
7 Hendrikje Koopmans, geboren op dinsdag 23 maart 1909 in Hommerts ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1909. Hendrikje is overleden op zaterdag 8 mei 1965 in Drachten ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is gehuwd met Wieger van der Veen
65 Folkert Dirks de Jong is geboren op maandag 22 januari 1872 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema (zie 45). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1872. Folkert is overleden op zondag 22 juli 1945 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1945.
Beroep:
visser
Folkert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1900 in Tietjerksteradeel met Marijke Kooistra, 24 jaar oud. Marijke is geboren op woensdag 22 september 1875 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Hendrik Johannes Kooistra en Martha Johannes Sipsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 september 1875. Marijke is overleden op woensdag 8 februari 1939 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1939.
Kinderen van Folkert en Marijke:
1 Dirk de Jong, geboren op zondag 9 december 1900 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1900. Dirk is overleden op donderdag 11 december 1980 in Boornbergum ( Smallingerland ), 80 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 19 oktober 1929 in Smallingerland gehuwd met Sjoukje de Vries
2 Hendrik de Jong, geboren op maandag 27 oktober 1902 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1902. Hendrik is overleden op zondag 10 september 1950 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1950. Hendrik bleef ongehuwd.
3 Jacob de Jong, geboren op donderdag 16 maart 1905 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1905. Jacob is overleden op dinsdag 23 mei 1972 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 67 jaar oud. Hij is begraven in Roordahuizum.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 7 januari 1932 in Idaarderadeel gehuwd met Wytske Mollema
4 Johannes de Jong, geboren op donderdag 29 november 1906 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Johannes is overleden op zaterdag 2 februari 1963 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1906. Hij is begraven in Eernewoude.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Martezen Visser
5 Bauke de Jong, geboren op maandag 20 december 1909 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1909. Bauke is overleden op vrijdag 7 oktober 1910 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1910.
6 Martha Dieuwke de Jong, geboren op dinsdag 11 juni 1912 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juni 1912. Martha is overleden op zaterdag 2 maart 1985 in Franeker, 72 jaar oud.
Notitie bij Martha: Martha is gehuwd met Jouke de Jong
66 Bauke Uiltjes Venema is geboren op vrijdag 25 augustus 1882 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Baukes Venema (zie 46) en Ymkje Jelles Syttema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1882. Bauke is overleden op woensdag 28 maart 1962 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1962.
Beroep:
visser
Bauke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1905 in Tietjerksteradeel met Reintje Jitzes Veenstra, 27 jaar oud. Reintje is geboren op woensdag 1 mei 1878 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jitze Aukes Veenstra en Fetje Louws Oosterlo. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1878. Reintje is overleden op zondag 27 maart 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1960.
67 Uitlje Venema is geboren op zondag 19 april 1885 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Baukes Venema (zie 46) en Ymkje Jelles Syttema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1885. Uitlje is overleden op maandag 21 april 1913 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1913.
Beroep:
koemelker
Uitlje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1909 in Tietjerksteradeel met Antje Johannes van Keimpema, 26 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 19 januari 1883 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Johannes Baukes van Keimpema en Trijntje Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1883. Antje is overleden op woensdag 2 november 1960 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1960. Zij is begraven in Goutum.
Kinderen van Uitlje en Antje:
1 Jan Venema, geboren op woensdag 19 mei 1909 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 94.
2 Trijntje Venema, geboren op maandag 13 februari 1911 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1911. Trijntje is overleden op dinsdag 11 maart 1913 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1913.
68 Lipkje Geerts Postma is geboren op maandag 15 november 1880 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Geeles Postma en Feikje Baukes Venema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 november 1880. Lipkje is overleden op dinsdag 13 februari 1951 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1951. Lipkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1905 in Tietjerksteradeel met Willem Jans Toering, 26 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 30 januari 1879 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Willems Toering en Baukje Hendriks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1879. Willem is overleden op dinsdag 17 december 1935 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud. Hij is begraven in Eernewoude.
Beroep:
rijksveldwachter
69 Baukje Postma is geboren op dinsdag 16 september 1884 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Geeles Postma en Feikje Baukes Venema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1884. Baukje is overleden op donderdag 19 februari 1959 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 februari 1959. Baukje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 maart 1910 in Tietjerksteradeel met Uilke van der Wal, 24 jaar oud. Uilke is geboren op zondag 31 januari 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tijdsger Uilkes van der Wal en Jantje Jans Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1886. Uilke is overleden op vrijdag 17 januari 1964 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1964.
Beroep:
timmerman
70 Maaike Postma is geboren op vrijdag 5 februari 1892 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Geeles Postma en Feikje Baukes Venema (zie 47). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1892. Maaike is overleden op woensdag 23 februari 1966 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1966. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1914 in Tietjerksteradeel met Albert Riemersma, 25 jaar oud. Albert is geboren op vrijdag 26 oktober 1888 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Lippe Riemersma en Tieke van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1888. Albert is overleden op dinsdag 12 november 1957 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1957. Hij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
Beroep:
smid
Kinderen van Maaike en Albert:
1 Feikje Riemersma, geboren op donderdag 3 februari 1916 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Feikje is overleden op vrijdag 18 december 1992 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Notitie bij Feikje: Feikje is op 23 juni 1938 in Achtkarspelen gehuwd met Sybren Brouwer
2 Dieke Riemersma, geboren op maandag 27 augustus 1917 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Dieke is overleden op maandag 30 oktober 1933 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1933. Zij is begraven in Twijzel op de Begraafplaats aan De Wedze.
71 Antje Feenstra is geboren op dinsdag 10 maart 1874 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wytze Gerrits Feenstra en Grietje Martens Veenema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1874. Antje is overleden op maandag 22 december 1952 in Venhuizen ( Drechterland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1952. Antje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1900 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Jacob Kooi, 25 jaar oud. Jacob is geboren op dinsdag 22 december 1874 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Popke Kooi en Froukje Smeding. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1874. Jacob is overleden op woensdag 21 juli 1948 in Purmerend, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juli 1948.
Beroep:
grofsmid
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Popke Kooi, geboren op maandag 8 april 1901 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1901.
Notitie bij Popke: Popke is op 12 april 1928 in Purmerend gehuwd met Maria Frederika Hoeve
2 Wytze Gerrit Kooi, geboren op woensdag 28 mei 1902 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1902. Wytze is overleden op dinsdag 18 november 1980 in Driebergen ( Utrechtse Heuvelrug ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Driebergen-Rijsenburg op de Begraafplaats aan de Traay.
Notitie bij Wytze: Wytze is op 31 augustus 1933 in Leimuiden gehuwd met Catharina van Dam
3 Thomas Kooi, geboren op vrijdag 8 juli 1904 in Het Bildt ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1904. Thomas is overleden op donderdag 9 september 1920 in Purmerend, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 september 1920.
4 Grietje Kooi, geboren op donderdag 28 juni 1906 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1906. Grietje is overleden op maandag 12 december 1988 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost op de Begraafplaats aan de Kuipersweg.
Notitie bij Grietje: Grietje is gehuwd met Melle van der Meulen
72 Rinske Feenstra is geboren op donderdag 21 december 1876 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wytze Gerrits Feenstra en Grietje Martens Veenema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1876. Rinske is overleden op dinsdag 18 oktober 1955 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats. Rinske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Age Hempenius, 27 jaar oud. Age is geboren op zaterdag 17 februari 1877 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Tjerk Rienks Hempenius en Baukje Harmens de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1877. Age is overleden op zaterdag 19 februari 1921 in Wartena ( Leeuwarden ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1921. Hij is begraven in Wartena op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
Koopman
73 Doetje Feenstra is geboren op woensdag 19 november 1879 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wytze Gerrits Feenstra en Grietje Martens Veenema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1879. Doetje is overleden op zondag 12 oktober 1952 in Oudega ( Smallingerland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1952. Zij is begraven in Oudega. Doetje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Klaas Jans Boersma, 26 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 9 oktober 1877 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Sipkes Boersma en Lolkje Klazes van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1877. Klaas is overleden op woensdag 11 oktober 1972 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Hij is begraven in Oudega.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Doetje en Klaas:
1 Jan Boersma, geboren op zaterdag 10 juni 1905 in Warstiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1905. Jan is overleden op woensdag 25 maart 1987, 81 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum op Begraafplaats Kerkeweg.
Notitie bij Jan: Jan is op 3 mei 1933 in Leeuwarderadeel gehuwd met Antje Bergstra
2 Wytze Boersma, geboren op zaterdag 1 december 1906 in Warstiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1906.
3 Sipke Boersma, geboren op zondag 6 september 1908 in Warstiens ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1908.
Notitie bij Sipke: Sipke is op 12 november 1936 in Hindeloopen gehuwd met Antke Borneman
Beroep:
garagehouder
4 Marten Boersma, geboren op dinsdag 26 juli 1910 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1910. Marten is overleden op vrijdag 8 december 1933 in Huizum ( Leeuwarden ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1933. Marten bleef ongehuwd.
Beroep:
reiziger
5 Anne Boersma, geboren op zondag 26 mei 1912 in Swichum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1912.
6 Sikke Boersma, geboren op dinsdag 20 juli 1915 in Wirdum ( Eemsdelta ). Sikke is overleden op dinsdag 16 oktober 1984, 69 jaar oud. Hij is begraven in Beetsterzwaag op de Begraafplaats aan de Helomapark.
Notitie bij Sikke: Sikke is op 22 juli 1938 in Leeeuwarden gehuwd met Grietje Pool
Beroep:
Chauffeur
74 Sjoerdtje Feenstra is geboren op vrijdag 28 november 1884 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wytze Gerrits Feenstra en Grietje Martens Veenema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1884. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 31 januari 1967 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 82 jaar oud.
Beroep:
huishoudster
Sjoerdtje trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 2 oktober 1919 in Barradeel met Dirk Sybesma, 54 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Tzummarum ( Waadhoeke ), zoon van Sybe Dirks Sybesma en Aafke Jans de Witte. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1865. Dirk is overleden op maandag 5 januari 1959 in Tzummarum ( Waadhoeke ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1959.
Beroep:
gardenier
75 Martha Feenstra is geboren op vrijdag 19 februari 1892 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wytze Gerrits Feenstra en Grietje Martens Veenema (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1892. Martha is overleden op zondag 8 mei 1938 in Winsum ( Het Hogeland ), 46 jaar oud. Martha trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1918 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Luitzen van der Meer, 26 jaar oud. Luitzen is geboren op vrijdag 12 februari 1892 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik van der Meer en Wipke van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 februari 1892. Luitzen is overleden op dinsdag 11 juni 1974 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
Beroep:
Koperslager
Kind van Martha en Luitzen:
1 Hendrik van der Meer, geboren in april 1922 in Warga ( Leeuwarden ). Hendrik is overleden op dinsdag 4 juli 1922 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1922.
76 Dieuwke Veenema is geboren op maandag 14 juli 1884 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Roel Martens Veenema (zie 49) en Trijntje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1884. Dieuwke is overleden op maandag 28 december 1936 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1936. Zij is begraven op donderdag 31 december 1936 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Dieuwke trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 24 mei 1922 in Leeuwarden met Rein Boxum, 30 jaar oud. Rein is geboren op woensdag 17 juni 1891 in Leeuwarden, zoon van Anne Jacobus Boxum en Maaike Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1891. Rein is overleden op dinsdag 6 juli 1976 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Beroep:
melktapper
Kinderen van Dieuwke en Rein:
1 Anne Boxum, geboren op vrijdag 16 januari 1914 in Leeuwarden. Anne is overleden op zondag 16 mei 1982, 68 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
rijwielhersteller
2 Klaas Boxum, geboren op zaterdag 2 januari 1915 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 95.
3 Tjitse Boxum, geboren op donderdag 1 januari 1920 in Leeuwarden. Volgt 96.
4 NN NN Boxum, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 3 juni 1923 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1923.
5 Roel Boxum, geboren op zondag 26 juni 1927 in Leeuwarden. Volgt 97.
77 Rinske Veenema is geboren op maandag 1 juli 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Roel Martens Veenema (zie 49) en Trijntje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1889. Rinske is overleden op zondag 22 augustus 1965 in Groningen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1965. Zij is begraven in Groningen op Begraafplaats Selwerderhof.
Beroep:
dienstbode
Rinske trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 24 november 1915 in Leeuwarden met Taede Doetjes, 26 jaar oud. Taede is geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Sieberen Doetjes en Baukjen Mud. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1889. Taede is overleden op vrijdag 20 november 1970 in Baarn, 81 jaar oud.
Beroep:
koerier
Kinderen van Rinske en Taede:
1 Trijntje Doetjes, geboren op zondag 11 juni 1916 in Leeuwarden. Volgt 98.
2 Baukjen Doetjes, geboren op zaterdag 2 maart 1918 in Leeuwarden. Volgt 99.
3 Dieuwke Doetjes, geboren op zondag 31 juli 1921 in Leeuwarden. Dieuwke is overleden op zondag 27 augustus 2006 in Almere, 85 jaar oud.
78 Grietje Veenema is geboren op zaterdag 13 januari 1894 in Wirdum ( Eemsdelta ), dochter van Roel Martens Veenema (zie 49) en Trijntje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1894.
Beroep:
dienstbode
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 mei 1919 in Leeuwarden met Hendrik Kooistra, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 20 februari 1891 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Aarn Sijtzes Kooistra en Dieuwke Velda. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 februari 1891.
Beroep:
Pakhuisknecht
Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Trijntje Kooistra, geboren op dinsdag 21 juni 1921 in Leeuwarden.
2 Aarn (Arie) Kooistra, geboren op dinsdag 30 maart 1926 in Leeuwarden. Volgt 100.
79 Martha Veenema is geboren op vrijdag 21 mei 1897 in Wijtgaard ( Leeuwarden ), dochter van Roel Martens Veenema (zie 49) en Trijntje Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1897. Martha is overleden op vrijdag 1 juni 1979 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Martha trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 september 1920 in Leeuwarden met Jacob Twijnstra, 23 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 25 oktober 1896 in Tirns ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Freerk Twijnstra en Aaltje Roest. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1896. Jacob is overleden op zondag 4 juni 1972 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
stoker
80 Marten Veenema is geboren op donderdag 25 januari 1883 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Uiltje Martens Veenema (zie 50) en Ypkje Tjerks Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1883. Marten is overleden in 1932 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
Beroep:
smid
Marten trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 november 1906 in Leeuwarden met Janke van der Baan, 25 jaar oud. Janke is geboren op vrijdag 20 mei 1881 in Visvliet ( Westerkwartier ), dochter van Okke van der Baan en Aafke Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1881. Janke is overleden in 1969 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 87 of 88 jaar oud. Zij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
Kinderen van Marten en Janke:
1 Uiltje Veenema, geboren op donderdag 7 november 1907 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 november 1907. Uiltje is overleden op vrijdag 6 december 1907 in Leeuwarden, 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1907.
2 Aafke Veenema, geboren op donderdag 21 januari 1909 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 101.
3 Ypkje Veenema, geboren op zaterdag 31 augustus 1912 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 102.
4 Okje Veenema, geboren op vrijdag 24 oktober 1913 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1913.
5 Uiltje Veenema, geboren op maandag 26 juni 1916 in Huizum ( Leeuwarden ).
81 Rinske Veenema is geboren op vrijdag 30 september 1887 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Uiltje Martens Veenema (zie 50) en Ypkje Tjerks Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1887. Rinske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 5 maart 1908 in Kampen met Sybe Bosch, 27 jaar oud. Sybe is geboren op woensdag 3 november 1880 in Ferwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Hendrik Sijbes (Henrick) Bosch en Geertje Renzes Pettinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1880.
Beroep:
timmerman
82 Roelof (Ralph) Veenema is geboren op donderdag 24 augustus 1893 in Kampen, zoon van Uiltje Martens Veenema (zie 50) en Ypkje Tjerks Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1883. Ralph is overleden op woensdag 9 september 1987 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery. Ralph trouwde met Sadie Veenema. Sadie is geboren op donderdag 30 maart 1893. Sadie is overleden op maandag 27 januari 1964 in Bergen County, New Yersey ( USA ), 70 jaar oud. Zij is begraven in Bergen County, op de Fair Lawn Memorial Cemetery.
83 Marten Kampen is geboren op zondag 24 juli 1887 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1887. Marten is overleden op maandag 17 december 1973, 86 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw-Roden op Begraafplaats Ereberglaan.
Beroep:
melkcontroleur
Marten trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 december 1916 in Wymbritseradeel met Johantje Grondsma, 25 jaar oud. Johantje is geboren op woensdag 7 oktober 1891 in Oosthem ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Klaas Grondsma en Grietje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 oktober 1891. Johantje is overleden op maandag 7 oktober 1974 in Leek ( Westerkwartier ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw-Roden op Begraafplaats Ereberglaan.
Kind van Marten en Johantje:
1 Grietje Kampen, geboren op zondag 7 oktober 1917 in Folsgare ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 oktober 1917. Grietje is overleden op donderdag 27 april 1939 in Nieuw-Roden ( Noordenveld ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1939. Zij is begraven in Nieuw-Roden op Begraafplaats Ereberglaan. Grietje bleef ongehuwd.
84 Rinske Kampen is geboren op donderdag 15 augustus 1889 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1889. Rinske is overleden op zondag 7 maart 1926 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1926. Zij is begraven in Ee op de Begraafplaats aan de Stienfeksterwei. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 juni 1913 in Oostdongeradeel met Lieuwe Visser, 26 jaar oud. Lieuwe is geboren op donderdag 30 september 1886 in Ee ( Noordoost-Friesland ), zoon van David Lieuwes Visser en Ybeltje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1886. Lieuwe is overleden op zaterdag 30 januari 1960 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1960. Lieuwe trouwde later op woensdag 23 november 1932 in Oostdongeradeel met Elisabeth Kampen (1897-1972), zie 87.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Rinske en Lieuwe:
1 Anna Visser, geboren op dinsdag 30 juni 1914 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1914. Anna is overleden op vrijdag 9 oktober 1987 in Sneek, 73 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 14 oktober 1987 in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Notitie bij Anna: Anna is op 26 augustus 1937 in Oostdongeradeel gehuwd met Gerhardus Kok
2 David Visser, geboren op maandag 22 januari 1917 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1917.
3 Ybeltje Visser, geboren omstreeks 1920 in Ee ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 7 juni 1944 in Oostdongeradeel gehuwd met Arie Zwaagman
85 Harmke Kampen is geboren op donderdag 28 december 1893 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1893. Harmke is overleden op donderdag 25 oktober 1956 in Drachten ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1956. Zij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats. Harmke trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 6 mei 1926 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Engbert Roorda, 24 jaar oud. Engbert is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Riemers Roorda en Jeltje Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1901. Engbert is overleden op maandag 7 februari 1972 in Drachten ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
Bakker
86 Roelof Kampen is geboren op vrijdag 3 januari 1896 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1896. Roelof is overleden op vrijdag 11 februari 1983 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Metslawier.
Beroep:
vanaf 1922     gardenier
Roelof trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 april 1922 in Oostdongeradeel met Jeltje Wiersma, 24 jaar oud. Jeltje is geboren op woensdag 5 mei 1897 in Leeuwarden, dochter van Jelle Hendriks Wiersma en Anna Michiels Tiemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1897. Jeltje is overleden op zondag 29 oktober 1989 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Metslawier.
87 Elisabeth Kampen is geboren op zaterdag 14 augustus 1897 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1897. Elisabeth is overleden op zaterdag 17 juni 1972 in Sneek, 74 jaar oud. Elisabeth trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 23 november 1932 in Oostdongeradeel met Lieuwe Visser, 46 jaar oud. Lieuwe is geboren op donderdag 30 september 1886 in Ee ( Noordoost-Friesland ), zoon van David Lieuwes Visser en Ybeltje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1886. Lieuwe is overleden op zaterdag 30 januari 1960 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1960. Lieuwe is weduwnaar van Rinske Kampen (1889-1926), met wie hij trouwde op donderdag 19 juni 1913 in Oostdongeradeel, zie 84.
Beroep:
Winkelier
88 Uiltje Kampen is geboren op maandag 12 november 1900 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1900. Uiltje is overleden op maandag 31 mei 1982 in Burlington, Halton Regional Municipality, Ontario ( Canada ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Burlington op de Greenwood Cemetery.
Beroep:
vanaf 1927     Winkelier
Uiltje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1927 in Ooststellingwerf met Willemke Dijkstra, 21 jaar oud. Willemke is geboren op donderdag 13 juli 1905 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), dochter van Ebbel Dijkstra en Sjoukje van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1905. Willemke is overleden op woensdag 20 juli 1994 in Burlington, Halton Regional Municipality, Ontario ( Canada ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Burlington op de Greenwood Cemetery.
Kind van Uiltje en Willemke:
1 Marten Kampen, geboren op dinsdag 20 september 1932 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Marten is overleden op zondag 19 maart 1933 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1933. Hij is begraven in Haulerwijk.
89 Lieuwe Kampen is geboren op donderdag 24 december 1903 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Herre Kampen en Antje Veenema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1903. Lieuwe is overleden op zondag 3 mei 1970 in Nijega ( Smallingerland ), 66 jaar oud. Hij is begraven in Nijega.
Beroep:
Winkelier
Lieuwe trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 mei 1926 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Dieke Mulder, 21 jaar oud. Dieke is geboren op maandag 18 juli 1904 in Nijega ( Smallingerland ), dochter van Klaas Mulder en Janke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1904. Dieke is overleden op woensdag 8 december 1971 in Nijega ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Nijega.
90 Rinske Roskam is geboren op zondag 23 maart 1902 in Harich ( De Friese Meren ), dochter van Pieter Roskam en Doetje Veenema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1902. Rinske is overleden op woensdag 11 december 1985 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Nijemirdum op het Kerkhof aan de Lyklamawei. Rinske trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 1 mei 1930 in Gaasterland met Hotze Sinnema, 25 jaar oud. Hotze is geboren op maandag 27 juni 1904 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), zoon van Tjeerd Sinnema en Marrigje Brouwer. Hotze is overleden op dinsdag 17 juni 1986 in Nijemirdum ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Nijemirdum op het Kerkhof aan de Lyklamawei.
Beroep:
boerenbedrijf
91 Pieter Pieters is geboren op vrijdag 10 juli 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Eelse Pieters en Trijntje Oeges van der Veen (zie 55). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1885. Pieter is overleden op dinsdag 8 februari 1966 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 februari 1966.
Beroep:
schipper en veehouder
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 februari 1911 in Tietjerksteradeel met Tjimkje Koonstra, 23 jaar oud. Tjimkje is geboren op vrijdag 2 september 1887 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Sytze Gaeles Koonstra en Antje Klazes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1887.
Kinderen van Pieter en Tjimkje:
1 Eelse Pieters, geboren op woensdag 1 november 1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1911.
2 Antje Pieters, geboren op maandag 3 februari 1913 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Antje is overleden op dinsdag 29 juni 2010 in Rottevalle ( Smallingerland ), 97 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 3 juli 2010 in Rottevalle op de Bijzondere Begraafplaats Buorren.
Notitie bij Antje: Antje is op 11 mei 1939 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tijdsger van der Wal
Beroep:
dienstbode
3 Sijtze Pieters, geboren op woensdag 24 juni 1914 in Oldehove ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1914. Sijtze is overleden op zaterdag 14 september 1996 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Sijtze: Sijtze is gehuwd met Anna Landman
4 Oege Pieters, geboren op zaterdag 15 april 1916 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Oege is overleden op vrijdag 7 december 2007 in Balk ( De Friese Meren ), 91 jaar oud.
Notitie bij Oege: Oege is gehuwd met Santina van der Meer
5 Gaele Pieters, geboren op donderdag 26 september 1918 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Gaele: Gaele is op 13 november 1941 in Idaarderadeel gehuwd met Pietje Feenstra
Beroep:
stoker
6 Karst Pieters, geboren op zaterdag 22 januari 1921 in Kooten ( Achtkarspelen ).
7 Teetske Pieters, geboren op vrijdag 10 juni 1927 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Teetske is overleden op vrijdag 1 maart 2019 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 6 maart 2019.
Notitie bij Teetske: Teetske is op 201 augiust 1946 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jacob Hamburg
Beroep:
huishoudster
8 NN NN Pieters, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 1 juli 1933 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1933.
9 NN NN Pieters, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 26 augustus 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1935.
92 Gooye Sint de Jong is geboren op zondag 1 januari 1893 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Wypke Sints de Jong en Wypkje Gooyes Brouwer (zie 61). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1893. Gooye is overleden op woensdag 25 juni 1969 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 juni 1969. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Kantoorbediende
Gooye trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1918 in Baarderadeel met Tjitske Venema, 27 jaar oud. Tjitske is geboren op woensdag 17 december 1890 in Wieuwerd ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Louw Meintes Venema en Akke Tjipkes Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 december 1890. Tjitske is overleden op zondag 22 april 1979 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Gooye en Tjitske:
1 Wijpke Thomas de Jong, geboren op zondag 14 januari 1923 in Oldenzaal. Wijpke is overleden op donderdag 31 oktober 1991, 68 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
2 Auke Meinte de Jong, geboren op dinsdag 25 september 1934 in Arnhem. Volgt 103.
93 Sierd de Vries is geboren op zondag 18 september 1898 in Oudega ( Smallingerland ), zoon van Hendrik Sierds de Vries en Antje Dirks de Jong (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1898. Sierd is overleden op vrijdag 15 april 1994 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats. Sierd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1923 in Tietjerksteradeel met Grietje Westerhof, 22 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 25 juni 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eesger Teunis Westerhof en Rinske Mients Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1900. Grietje is overleden op donderdag 31 augustus 1978 in Oudega ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Sierd en Grietje:
1 Hendrik de Vries, geboren op maandag 18 februari 1924 in Oudega ( Smallingerland ). Hendrik is overleden op woensdag 21 juli 2010 in Oudega ( Smallingerland ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 6 mei 1949 gehuwd met Sieuwke Bergsma
2 Marten de Vries, geboren op vrijdag 9 mei 1941 in Oudega ( Smallingerland ). Marten is overleden op maandag 19 mei 1941 in Oudega ( Smallingerland ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1941.
94 Jan Venema is geboren op woensdag 19 mei 1909 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Uitlje Venema (zie 67) en Antje Johannes van Keimpema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 mei 1909. Jan is overleden op woensdag 14 november 1990 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Jan trouwde, 55 of 56 jaar oud, in 1965 in Leeuwarden met Lukina Krist, 58 of 59 jaar oud. Lukina is geboren op woensdag 29 augustus 1906 in Leeuwarden, dochter van Johannes Sijttes Krist en Joukjen Lucas Huisman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1906. Lukina is overleden op vrijdag 9 december 1994 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
95 Klaas Boxum is geboren op zaterdag 2 januari 1915 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Rein Boxum en Dieuwke Veenema (zie 76). Klaas is overleden op dinsdag 29 oktober 1991, 76 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Kantoorbediende
Klaas trouwde met Mina Froukje (Mien) Hoekema. Mien is geboren op vrijdag 27 april 1928 in Leeuwarden, dochter van Tjeerd Hoekema en Derkje Panhuis. Mien is overleden op zaterdag 29 april 1967 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1967. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
96 Tjitse Boxum is geboren op donderdag 1 januari 1920 in Leeuwarden, zoon van Rein Boxum en Dieuwke Veenema (zie 76). Tjitse is overleden op woensdag 16 september 1987, 67 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
Winkelbediende
Tjitse trouwde met Sijtske Posthumus. Sijtske is geboren op vrijdag 2 juli 1920. Sijtske is overleden op zaterdag 14 april 2001, 80 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
97 Roel Boxum is geboren op zondag 26 juni 1927 in Leeuwarden, zoon van Rein Boxum en Dieuwke Veenema (zie 76). Roel is overleden op zaterdag 9 januari 1971, 43 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Roel trouwde met Ankje H. de Jager.
98 Trijntje Doetjes is geboren op zondag 11 juni 1916 in Leeuwarden, dochter van Taede Doetjes en Rinske Veenema (zie 77). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 juni 1916.
Beroep:
Evangeliste
Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 juni 1941 in Leeuwarden met Anne Kruisinga, 29 jaar oud. Anne is geboren op dinsdag 23 april 1912 in Leeuwarden, zoon van Sijbe Kruisinga en Pietje Faber. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1912.
Beroep:
Evangelist
99 Baukjen Doetjes is geboren op zaterdag 2 maart 1918 in Leeuwarden, dochter van Taede Doetjes en Rinske Veenema (zie 77). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1918. Baukjen is overleden op vrijdag 24 december 2004 in Almelo, 86 jaar oud. Baukjen trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 april 1943 in Groningen met Jan Martens, ongeveer 21 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1922 in Groningen, zoon van Everhardus Martens en Anje Boer.
Beroep:
vanaf 1943     fabrieksarbeider
100 Aarn (Arie) Kooistra is geboren op dinsdag 30 maart 1926 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Kooistra en Grietje Veenema (zie 78). Arie is overleden op dinsdag 24 mei 2005 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 27 mei 2005 in Goutum. Arie trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1951 met Minke Groen, 22 of 23 jaar oud. Minke is geboren op dinsdag 24 juli 1928 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Groen en Gerritje van der Wal. Minke is overleden op woensdag 7 februari 2007 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 12 februari 2007 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Kinderen van Arie en Minke:
1 Henk Kooistra.
2 Stefanie Kooistra.
101 Aafke Veenema is geboren op donderdag 21 januari 1909 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Marten Veenema (zie 80) en Janke van der Baan. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1909. Aafke is overleden op maandag 25 januari 1999 in Florida (USA ), 90 jaar oud. Aafke trouwde met Jacob Feenstra.
102 Ypkje Veenema is geboren op zaterdag 31 augustus 1912 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Marten Veenema (zie 80) en Janke van der Baan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 september 1912. Ypkje is overleden op woensdag 21 maart 2007 in Florida (USA ), 94 jaar oud. Ypkje trouwde met Albert van Buiten.
103 Auke Meinte de Jong is geboren op dinsdag 25 september 1934 in Arnhem, zoon van Gooye Sint de Jong (zie 92) en Tjitske Venema. Auke is overleden op zondag 17 januari 2016 in Sneek, 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 januari 2016. Auke trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1959 met Antje Apollonia (Anneke) Duba, 23 of 24 jaar oud. Anneke is geboren op vrijdag 1 november 1935 in Harlingen. Anneke is overleden op donderdag 5 maart 2009 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 maart 2009.
Kinderen van Auke en Anneke:
1 Suzan de Jong.
2 André de Jong.

Index (645 personen)

Alberts, Antje [Partner van 1]  1
Algra, Trijntje Symens (*27-01-1791, †26-04-1866) [Schoonmoeder van 18]  18
Althuis, Jacobje Pieters van (*17-04-1815, †08-12-1877) [Schoonmoeder van 42]  42
Andringa, Aaltje Johannes (*?-12-1793, †29-04-1882) [Partner van 22]  22
Andringa, Corneliske Andries (*?-09-1775, †04-06-1849) [Schoonmoeder van 26] [Schoonmoeder van 56]  26; 56
Andringa, Johannes Rienks (†<1828) [Schoonvader van 22]  22
Baan, Janke van der (*20-05-1881, †1969) [Partner van 80]  80; 101; 102
Baan, Okke van der (*27-10-1854, †12-03-1924) [Schoonvader van 80]  80
Bakker, Aafke (*09-03-1855, †10-08-1930) [Schoonmoeder van 80]  80
Bakker, Wytske Jans (*17-10-1790, †15-01-1865) [Schoonmoeder van 34] [Schoonmoeder van 35]  34; 35
Baron, Lutske Pieters (*25-05-1818, †26-05-1900) [Partner van 30]  30
Baron, Pieter Hendriks (*?-05-1789, †23-05-1855) [Schoonvader van 30]  30
Baukes, Trijntje [Partner van 1]  1; 2; 3
Berends, Durkje (*±1779, †18-08-1859) [Schoonmoeder van 15]  15
Berg, Hendrikjen Jans van den (*14-02-1829, †05-08-1898) [Partner van 60]  60
Berg, Jan Arends van den (*05-02-1804, †26-02-1881) [Schoonvader van 60]  60
Bies, Pieter Eelses (*25-05-1825, †30-10-1892) [Schoonvader van 55] [Schoonvader van 53]  53; 55
Bijl, Maaike Pieters van der (*21-12-1840, †30-07-1872) [Partner van 44]  44
Bijl, Oedske Arends van der (*13-01-1836, †25-03-1875) [Schoonmoeder van 62]  62
Bijl, Petrus Sybolts (Pieter) van der (*07-02-1812, †05-03-1895) [Schoonvader van 44]  44
Boer, Anje (*26-12-1892, †18-06-1965) [Schoonmoeder van 99]  99
Boersma, Anne (*26-05-1912) [Zoon van 73]  73,5
Boersma, Jan (*10-06-1905, †25-03-1987) [Zoon van 73]  73,1
Boersma, Jan Sipkes (*24-10-1841, †24-03-1921) [Schoonvader van 73]  73
Boersma, Klaas Jans (*09-10-1877, †11-10-1972) [Partner van 73]  73
Boersma, Marten (*26-07-1910, †08-12-1933) [Zoon van 73]  73,4
Boersma, Sikke (*20-07-1915, †16-10-1984) [Zoon van 73]  73,6
Boersma, Sipke (*06-09-1908) [Zoon van 73]  73,3
Boersma, Wytze (*01-12-1906) [Zoon van 73]  73,2
Boonstra, Minke Pieters (*19-01-1825, †29-03-1887) [Partner van 33]  33
Boonstra, Pieter Johannes (*14-12-1789, †30-01-1864) [Schoonvader van 33]  33
Bosch, Hendrik Sijbes (Henrick) (*15-08-1852, †12-11-1923) [Schoonvader van 81]  81
Bosch, Sybe (*03-11-1880) [Partner van 81]  81
Boxum, Anne (*16-01-1914, †16-05-1982) [Zoon van 76]  76,1
Boxum, Anne Jacobus (*14-12-1856, †21-04-1909) [Schoonvader van 76]  76
Boxum, Klaas (*02-01-1915, †29-10-1991) [Nummer 95]  95
Boxum, NN NN (levenloos *03-06-1923) [Zoon van 76]  76,4
Boxum, Rein (*17-06-1891, †06-07-1976) [Partner van 76]  76; 95; 96; 97
Boxum, Roel (*26-06-1927, †09-01-1971) [Nummer 97]  97
Boxum, Tjitse (*01-01-1920, †16-09-1987) [Nummer 96]  96
Broek, Joseph Coenraad (*29-06-1794, †14-10-1857) [Schoonvader van 40]  40
Broek, Joseph Rudolph (*±1821, †29-01-1899) [Partner van 40]  40
Brouwer, Gerben Thomas (*15-05-1784, †22-12-1847) [Schoonvader van 32]  32
Brouwer, Gooye Gerbens (*16-03-1817, †14-08-1898) [Partner van 32]  32; 61
Brouwer, Johannes Gooyes (*04-05-1856, †13-11-1924) [Zoon van 32]  32,5
Brouwer, Marrigje (*21-12-1863, †20-10-1926) [Schoonmoeder van 90]  90
Brouwer, NN NN (levenloos *12-03-1849) [Dochter van 32]  32,3
Brouwer, Richtje Gooyes (Rigtje) (*26-12-1846, †08-08-1869) [Dochter van 32]  32,1
Brouwer, Thomas Gooyes (*12-03-1849, †24-12-1891) [Zoon van 32]  32,2
Brouwer, Wypkje Gooyes (*06-06-1851, †12-06-1911) [Nummer 61]  61; 92
Bruinsma, Bruin Gerbens (*?-08-1742, †29-04-1824) [Schoonvader van 28]  28
Bruinsma, Bruin Wybrens (*25-03-1844, †10-07-1900) [Zoon van 28]  28,1
Bruinsma, Gepke (*12-08-1845, †16-01-1909) [Dochter van 28]  28,2
Bruinsma, Wybren Bruins (*?-08-1789, †06-02-1848) [Partner van 28]  28
Buiten, Albert van [Partner van 102]  102
Dijkstra, Aaltje Oenes (*?-07-1795, †31-05-1845) [Partner van 23]  23
Dijkstra, Dieuwke Pieters (*16-04-1823, †07-07-1908) [Schoonmoeder van 49]  49
Dijkstra, Ebbel (*15-10-1871, †16-02-1948) [Schoonvader van 88]  88
Dijkstra, Grietje (*09-11-1870, †05-04-1893) [Schoonmoeder van 83]  83
Dijkstra, Oene Reinders (*±1748, †17-01-1818) [Schoonvader van 23]  23
Dijkstra, Willemke (*13-07-1905, †20-07-1994) [Partner van 88]  88
Doetjes, Baukjen (*02-03-1918, †24-12-2004) [Nummer 99]  99
Doetjes, Dieuwke (*31-07-1921, †27-08-2006) [Dochter van 77]  77,3
Doetjes, Sieberen (*12-03-1849, †20-08-1903) [Schoonvader van 77]  77
Doetjes, Taede (*23-02-1889, †20-11-1970) [Partner van 77]  77; 98; 99
Doetjes, Trijntje (*11-06-1916) [Nummer 98]  98
Draak, Maartje Teunis den (*11-07-1824, †23-06-1880) [Partner van 14]  14
Draak, Teunis den (*01-08-1787, †09-01-1837) [Schoonvader van 14]  14
Duba, Antje Apollonia (Anneke) (*01-11-1935, †05-03-2009) [Partner van 103]  103
Eeuwes, Marieke (*±1754, †12-09-1816) [Schoonmoeder van 21]  21
Esselinck, Derkje (*?-01-1808, †19-02-1893) [Partner van 23]  23
Esselink, Bernardus (*±1773, †31-03-1829) [Schoonvader van 23]  23
Everda, Pietje Everts (*23-04-1785, †03-05-1827) [Schoonmoeder van 28]  28
Faber, Lipkjen Geerts (*02-08-1816, †13-12-1890) [Schoonmoeder van 47]  47
Faber, Pietje (*16-02-1874, †26-04-1955) [Schoonmoeder van 98]  98
Feenstra, Antje (*10-03-1874, †22-12-1952) [Nummer 71]  71
Feenstra, Antje Halbes (*09-02-1794, †03-02-1873) [Schoonmoeder van 17]  17
Feenstra, Doetje (*19-11-1879, †12-10-1952) [Nummer 73]  73
Feenstra, Gerrit Ottes (*16-02-1808, †06-12-1848) [Schoonvader van 48]  48
Feenstra, Gerrit Wybes (*?-04-1770, †11-12-1848) [Schoonvader van 14]  14
Feenstra, Jacob [Partner van 101]  101
Feenstra, Martha (*19-02-1892, †08-05-1938) [Nummer 75]  75
Feenstra, Rinske (*21-12-1876, †18-10-1955) [Nummer 72]  72
Feenstra, Sjoerdtje (*28-11-1884, †31-01-1967) [Nummer 74]  74
Feenstra, Wypkje Gerrits (*19-03-1801, †28-02-1846) [Partner van 14]  14
Feenstra, Wytze Gerrits (*04-04-1844, †17-04-1919) [Partner van 48]  48; 71; 72; 73; 74; 75
Fokkens, Sybren Symens (*±1772, †07-11-1855) [Schoonvader van 58]  58
Fokkens, Tetje Sybrens (*17-09-1817, †05-11-1896) [Partner van 58]  58
Fokkes, Hayte (*±1765, †30-05-1797) [Schoonvader van 11]  11
Goossen, Gelske (*28-03-1825, †17-07-1892) [Schoonmoeder van 55] [Schoonmoeder van 53]  53; 55
Gorter, Aaltje Jans (*24-12-1822, †24-07-1853) [Partner van 36]  36
Gorter, Jan Taekes (*?-03-1797) [Schoonvader van 36]  36
Groen, Jan (*07-03-1893, †28-08-1964) [Schoonvader van 100]  100
Groen, Minke (*24-07-1928, †07-02-2007) [Partner van 100]  100
Grondsma, Johantje (*07-10-1891, †07-10-1974) [Partner van 83]  83
Grondsma, Klaas (*15-09-1866, †18-09-1944) [Schoonvader van 83]  83
Groot, Trijntje Klazes de (*22-05-1819, †20-01-1880) [Schoonmoeder van 63]  63
Grouw, Sibbeltje Durks (*±1797, †22-04-1857) [Schoonmoeder van 36]  36
Haan, Baukje Harmens de (*16-11-1850, †24-12-1937) [Schoonmoeder van 72]  72
Hagenaar, Geertje Douwes (*26-09-1801, †13-03-1871) [Schoonmoeder van 39]  39
Hamstra, Jeltje (*03-11-1868, †03-07-1901) [Schoonmoeder van 85]  85
Heimans, Gerrit Gerrits (*22-02-1801, †22-09-1858) [Schoonvader van 39]  39
Heimans, Kaatje Gerrits (*04-10-1828, †22-09-1893) [Partner van 39]  39
Hempenius, Age (*17-02-1877, †19-02-1921) [Partner van 72]  72
Hempenius, Tjerk Rienks (*24-05-1843, †23-02-1927) [Schoonvader van 72]  72
Hendriks, Jetske [Partner van 4]  4
Hendriks, Marten [Schoonvader van 5]  5
Heres, Hoite [Nummer 1]  1; 2; 3
Hiemstra, Akke Jacobs (*13-06-1815, †29-08-1882) [Schoonmoeder van 46]  46
Hiemstra, Akke Tjipkes (*22-02-1864, †24-09-1942) [Schoonmoeder van 92]  92
Hiemstra, Pieter Hessels (*23-07-1824, †08-05-1900) [Schoonvader van 49]  49
Hiemstra, Trijntje (*02-07-1859, †30-07-1929) [Partner van 49]  49; 76; 77; 78; 79
Hoekema, Mina Froukje (Mien) (*27-04-1928, †29-04-1967) [Partner van 95]  95
Hoekema, Tjeerd (*15-08-1904, †21-08-1970) [Schoonvader van 95]  95
Hoeksma, Loltje Pieters (*24-01-1828, †22-12-1910) [Schoonmoeder van 54]  54
Hoekstra, Aafke (*25-09-1852, †24-10-1852) [Dochter van 43]  43,1
Hoekstra, Aafke (*30-08-1855, †04-06-1899) [Dochter van 43]  43,3
Hoekstra, Bouke (*05-09-1853, †15-09-1919) [Zoon van 43]  43,2
Hoekstra, Frerik Aans (Freerk) (*02-07-1788, †03-06-1866) [Schoonvader van 43]  43
Hoekstra, Hinke (*08-01-1895, †15-03-1895) [Dochter van 54]  54,2
Hoekstra, Pieter (*11-04-1859, †15-06-1935) [Partner van 54]  54
Hoekstra, Pieter (*24-03-1885, †12-08-1885) [Zoon van 54]  54,1
Hoekstra, Pieter (*24-03-1898, †15-04-1976) [Zoon van 54]  54,3
Hoekstra, Pieter Martens (*05-02-1830, †24-01-1902) [Schoonvader van 54]  54
Hoekstra, Sjoukjen Lourenses (*?-09-1804, †24-04-1864) [Schoonmoeder van 59]  59
Hoekstra, Sytze Freerks (*14-06-1821, †23-07-1887) [Partner van 43]  43
Hof, Berend (*13-06-1866, †17-08-1929) [Zoon van 44]  44,2
Hof, Berend Jelles (*03-02-1805, †08-10-1862) [Partner van 15]  15; 44
Hof, Cornelis (*26-01-1874) [Zoon van 44]  44,5
Hof, Dirk (*17-12-1878, †28-08-1950) [Zoon van 44]  44,6
Hof, Durkjen (*02-06-1830, †08-02-1884) [Dochter van 15]  15,1
Hof, Jelle Jakobs (*13-02-1773, †22-01-1854) [Schoonvader van 15]  15
Hof, Petronella Annes (*?-11-1805, †14-10-1890) [Schoonmoeder van 52]  52
Hof, Pieter (*03-07-1869, †25-08-1884) [Zoon van 44]  44,3
Hof, Uiltje Berends (*03-08-1832, †26-03-1892) [Nummer 44]  44
Hof, Wietske (*03-04-1865, †08-11-1865) [Dochter van 44]  44,1
Hof, Wietske (*14-06-1872, †30-07-1872) [Dochter van 44]  44,4
Hoites, Aaltje (*?-05-1700, †<01-05-1713) [Dochter van 1]  1,3
Hoites, Aaltje (*?-05-1713) [Dochter van 1]  1,7
Hoites, Aaltje (*?-03-1745) [Dochter van 3]  3,8
Hoites, Akke (*?-12-1771, †07-08-1809) [Dochter van 5]  5,5
Hoites, Bauke (*?-03-1706) [Dochter van 1]  1,5
Hoites, Here (*?-05-1695) [Nummer 2]  2
Hoites, Hoite (*?-02-1734, †<01-03-1737) [Zoon van 3]  3,3
Hoites, Hoite (*?-03-1737, †<01-10-1738) [Zoon van 3]  3,4
Hoites, Marten (*?-11-1765, †?-11-1811) [Nummer 7]  7; 19; 20
Hoites, Reimer (Roimer) (*?-05-1713) [Zoon van 1]  1,6
Hoites, Sijtje (*?-09-1702) [Dochter van 1]  1,4
Hoites, Trijntje (*?-08-1732) [Dochter van 3]  3,2
Hoites, Trijntje (*?-06-1740) [Dochter van 3]  3,6
Hoites, Uilke (*?-05-1700) [Nummer 3]  3; 4; 5
Hoites, Wiebe (*?-06-1796, †<1800) [Zoon van 6]  6,5
Hoites, Ybele (Aebele) (*?-10-1742) [Zoon van 3]  3,7
Holtrop, Rigtje Taedzes (*±1774, †09-11-1821) [Schoonmoeder van 32]  32
Huisman, Joukjen Lucas (*25-09-1868, †01-03-1956) [Schoonmoeder van 94]  94
Israel, Jan (*18-02-1789, †15-04-1849) [Schoonvader van 24]  24
Israel, Maria Johanna (*27-10-1823, †01-11-1914) [Partner van 24]  24
Jager, Ankje H. de [Partner van 97]  97
Jans, Hinke [Schoonmoeder van 10]  10
Jans, Jeltje [Schoonmoeder van 20]  20
Johannes, Hiltje (†<1817) [Schoonmoeder van 12]  12
Johannes, Sytske (*±1764, †15-06-1824) [Schoonmoeder van 11]  11
Jong, André de [Zoon van 103]  103,2
Jong, Antje Dirks de (*20-08-1867, †18-09-1950) [Nummer 63]  63; 93
Jong, Auke Meinte de (*25-09-1934, †17-01-2016) [Nummer 103]  103
Jong, Bauke de (*20-12-1909, †07-10-1910) [Zoon van 65]  65,5
Jong, Bauke Baukes de (*20-12-1773, †02-10-1848) [Schoonvader van 13]  13
Jong, Bauke Baukes de (*?-04-1798, †15-06-1876) [Partner van 13]  13; 43
Jong, Bauke Baukes de (*23-04-1821, †19-01-1848) [Zoon van 13]  13,1
Jong, Baukje Dirks de (*27-09-1869, †27-10-1916) [Nummer 64]  64
Jong, Baukje Hendriks de (*31-03-1832, †14-05-1905) [Schoonmoeder van 68]  68
Jong, Dirk de (*09-12-1900, †11-12-1980) [Zoon van 65]  65,1
Jong, Dirk Folkerts de (*09-09-1830, †29-04-1874) [Partner van 45]  45; 62; 63; 64; 65
Jong, Feikje Boukes de (*14-09-1823, †20-10-1859) [Nummer 43]  43
Jong, Folkert Dirks de (*29-05-1798, †15-10-1831) [Schoonvader van 45]  45
Jong, Folkert Dirks de (*22-01-1872, †22-07-1945) [Nummer 65]  65
Jong, Gooye Sint de (*01-01-1893, †25-06-1969) [Nummer 92]  92; 103
Jong, Hendrik de (*31-12-1864) [Zoon van 42]  42,3
Jong, Hendrik de (*27-10-1902, †10-09-1950) [Zoon van 65]  65,2
Jong, Hendrik Jans de (*17-10-1802, †05-03-1867) [Schoonvader van 42]  42
Jong, Jacob de (*16-03-1905, †23-05-1972) [Zoon van 65]  65,3
Jong, Johannes de (*01-04-1868, †<1869) [Zoon van 42]  42,5
Jong, Johannes de (*05-08-1869, †03-10-1869) [Zoon van 42]  42,6
Jong, Johannes de (*29-11-1906, †02-02-1963) [Zoon van 65]  65,4
Jong, Klaas de (*07-09-1866) [Zoon van 42]  42,4
Jong, Maaike Dirks de (*05-02-1862, †21-07-1936) [Nummer 62]  62
Jong, Martha Dieuwke de (*11-06-1912, †02-03-1985) [Dochter van 65]  65,6
Jong, Siebe de (*07-11-1863) [Zoon van 42]  42,2
Jong, Suzan de [Dochter van 103]  103,1
Jong, Theunis de (*12-04-1871, †08-06-1871) [Zoon van 42]  42,7
Jong, Theunis Hendriks de (*22-08-1838, †<1872) [Partner van 42]  42
Jong, Wijpke Thomas de (*14-01-1923, †31-10-1991) [Zoon van 92]  92,1
Jong, Wypke Sints de (*30-09-1845, †21-04-1932) [Partner van 61]  61; 92
Jong, Ybeltje de (*24-05-1855, †29-03-1929) [Schoonmoeder van 84] [Schoonmoeder van 87]  84; 87
Jong, Ymkje Baukes de (*09-08-1757, †30-09-1828) [Schoonmoeder van 9]  9
Jong, Zijke de (*22-04-1862) [Dochter van 42]  42,1
Jonker, Maaike (*14-09-1859, †21-05-1896) [Schoonmoeder van 76]  76
Jonker, Tjerk Tjerks (*13-02-1825, †14-03-1888) [Schoonvader van 50]  50
Jonker, Ypkje Tjerks (*01-08-1861) [Partner van 50]  50; 80; 81; 82
Kampen, Elisabeth (*14-08-1897, †17-06-1972) [Nummer 87]  84; 87
Kampen, Grietje (*07-10-1917, †27-04-1939) [Dochter van 83]  83,1
Kampen, Grietje Herres (*26-01-1814, †06-06-1895) [Schoonmoeder van 51]  51
Kampen, Harmke (*28-12-1893, †25-10-1956) [Nummer 85]  85
Kampen, Herre (*08-02-1851, †16-11-1935) [Partner van 51]  51; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89
Kampen, Lieuwe (*24-12-1903, †03-05-1970) [Nummer 89]  89
Kampen, Marten (*24-07-1887, †17-12-1973) [Nummer 83]  83
Kampen, Marten (*20-09-1932, †19-03-1933) [Zoon van 88]  88,1
Kampen, NN NN (levenloos *07-09-1888) [Zoon van 51]  51,2
Kampen, NN NN (levenloos *22-04-1899) [Zoon van 51]  51,8
Kampen, NN NN (levenloos *28-09-1902) [Zoon van 51]  51,10
Kampen, Rinske (*15-08-1889, †07-03-1926) [Nummer 84]  84; 87
Kampen, Roelof (*03-01-1896, †11-02-1983) [Nummer 86]  86
Kampen, Simon (*12-09-1892, †21-06-1911) [Zoon van 51]  51,4
Kampen, Uiltje (*12-11-1900, †31-05-1982) [Nummer 88]  88
Kate, Sijke Theunis ten (*?-05-1806, †02-01-1888) [Schoonmoeder van 42]  42
Keimpema, Antje Johannes van (*19-01-1883, †02-11-1960) [Partner van 67]  67; 94
Keimpema, Bauke Sites van (*02-11-1846, †30-05-1859) [Zoon van 25]  25,1
Keimpema, Bauke Syttes van (*24-12-1784, †17-09-1860) [Partner van 9]  9; 24; 25
Keimpema, Baukes Jan van (*05-10-1846, †29-03-1847) [Zoon van 24]  24,1
Keimpema, Gelske Sytzes van (*25-11-1851, †02-08-1876) [Dochter van 25]  25,3
Keimpema, Jacob van (*29-09-1856) [Zoon van 25]  25,4
Keimpema, Jan Baukes Cornelis van (*15-01-1848, †17-05-1852) [Zoon van 24]  24,2
Keimpema, Johannes Baukes van (*21-04-1851, †28-04-1931) [Schoonvader van 67]  67
Keimpema, Piebe van (*10-06-1825, †24-10-1845) [Zoon van 9]  9,3
Keimpema, Syte Baukes van (*21-09-1816, †27-01-1890) [Nummer 25]  25
Keimpema, Sytte Keimpes van (*20-12-1752, †13-03-1819) [Schoonvader van 9]  9
Keimpema, Tjibbele van (*30-09-1849, †28-09-1903) [Zoon van 25]  25,2
Keimpema, Uiltje Baukes van (*06-12-1813, †04-12-1851) [Nummer 24]  24
Ketellapper, Hendrikje Jochems (*11-09-1836, †14-06-1880) [Schoonmoeder van 64]  64
Kleefstra, Trijntje Jelles (*1787, †17-01-1861) [Schoonmoeder van 33]  33
Kleinhuis, Geeske Binderts (*22-08-1784, †06-02-1867) [Schoonmoeder van 58]  58
Klijnsma, Jakob Fokkes (*05-06-1810, †18-10-1859) [Schoonvader van 52]  52
Klijnsma, Meine (*19-11-1858, †27-10-1938) [Partner van 52]  52
Kloet, Maaike Sakes van der (*06-06-1788, †21-05-1881) [Schoonmoeder van 25]  25
Koldijk, Rinze Sikkes (*16-05-1820, †03-01-1901) [Partner van 27]  27
Koldijk, Sikke (*28-05-1855) [Zoon van 27]  27,5
Koldijk, Sikke Martens (*08-02-1786, †07-12-1870) [Schoonvader van 27]  27
Koldijk, Wytze (*02-02-1858, †17-08-1932) [Zoon van 27]  27,6
Kooi, Grietje (*28-06-1906, †12-12-1988) [Dochter van 71]  71,4
Kooi, Jacob (*22-12-1874, †21-07-1948) [Partner van 71]  71
Kooi, Popke (*13-04-1840, †09-06-1927) [Schoonvader van 71]  71
Kooi, Popke (*08-04-1901) [Zoon van 71]  71,1
Kooi, Thomas (*08-07-1904, †09-09-1920) [Zoon van 71]  71,3
Kooi, Wytze Gerrit (*28-05-1902, †18-11-1980) [Zoon van 71]  71,2
Kooijstra, Geertje Sybes (*03-05-1834, †25-01-1909) [Nummer 41]  41
Kooistra, Aarn (Arie) (*30-03-1926, †24-05-2005) [Nummer 100]  100
Kooistra, Aarn Sijtzes (*08-02-1863, †15-11-1947) [Schoonvader van 78]  78
Kooistra, Anna (*10-06-1846, †09-09-1879) [Dochter van 36]  36,1
Kooistra, Dirk Eilekes (*30-05-1856) [Zoon van 36]  36,6
Kooistra, Feikjen (*07-10-1826, †01-12-1904) [Nummer 40]  40
Kooistra, Geertje (*08-10-1832, †<1834) [Dochter van 12]  12,7
Kooistra, Hendrik (*20-02-1891) [Partner van 78]  78; 100
Kooistra, Hendrik Johannes (*16-02-1833, †27-07-1899) [Schoonvader van 65]  65
Kooistra, Henk [Zoon van 100]  100,1
Kooistra, Hiltje (*08-07-1821, †10-11-1864) [Nummer 38]  38
Kooistra, Marijke (*22-09-1875, †08-02-1939) [Partner van 65]  65
Kooistra, Sibbeltje (*25-05-1848, †23-03-1880) [Dochter van 36]  36,2
Kooistra, Siebe (*11-12-1840, †03-07-1866) [Zoon van 37]  37,1
Kooistra, Siebe (*25-09-1849, †02-05-1907) [Zoon van 36]  36,3
Kooistra, Stefanie [Dochter van 100]  100,2
Kooistra, Sybe (*28-01-1861) [Zoon van 36]  36,9
Kooistra, Trijntje (*21-06-1921) [Dochter van 78]  78,1
Kooistra, Wiepkjen (*19-10-1838) [Nummer 42]  42
Koonstra, Sytze Gaeles (*16-06-1862, †24-10-1960) [Schoonvader van 91]  91
Koonstra, Tjimkje (*02-09-1887) [Partner van 91]  91
Koopmans, Berend (*24-11-1876, †15-02-1941) [Partner van 64]  64
Koopmans, Dieuwke (*17-05-1901, †26-12-1959) [Dochter van 64]  64,2
Koopmans, Hendrikje (*16-08-1903, †23-10-1903) [Dochter van 64]  64,3
Koopmans, Hendrikje (*17-10-1905, †18-10-1905) [Dochter van 64]  64,5
Koopmans, Hendrikje (*23-03-1909, †08-05-1965) [Dochter van 64]  64,7
Koopmans, Marten (*13-02-1900, †23-02-1900) [Zoon van 64]  64,1
Koopmans, Marten (*28-03-1907) [Zoon van 64]  64,6
Koopmans, Marten Jelles (*17-01-1832, †21-04-1917) [Schoonvader van 64]  64
Koopmans, NN NN (levenloos *17-10-1905) [Dochter van 64]  64,4
Kooystra, Antje (*29-08-1862, †17-01-1944) [Dochter van 39]  39,2
Kooystra, Gerrit (*04-09-1860, †01-02-1945) [Zoon van 39]  39,1
Kooystra, Hoyte Sybes (*29-06-1824, †02-11-1896) [Nummer 39]  39
Kooystra, Jacob (*06-07-1853) [Zoon van 36]  36,5
Kooystra, Janke (*31-01-1865, †18-03-1870) [Dochter van 36]  36,11
Kooystra, Johannes (*20-08-1828) [Zoon van 12]  12,6
Kooystra, Kerstje (*27-09-1857, †13-08-1895) [Dochter van 36]  36,7
Kooystra, Klaas Johannes (*±1754, †19-01-1829) [Schoonvader van 12]  12
Kooystra, Klaas Sybes (*11-02-1817, †02-08-1890) [Nummer 36]  36
Kooystra, Leeuwke (*17-07-1851, †04-05-1853) [Dochter van 36]  36,4
Kooystra, Siebe (*22-11-1864, †12-05-1935) [Zoon van 39]  39,3
Kooystra, Sybe Klazes (*?-01-1792, †17-01-1864) [Partner van 12]  12; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42
Kooystra, Uiltje (*09-06-1859, †06-04-1861) [Zoon van 36]  36,8
Kooystra, Uiltje (*16-05-1863, †06-04-1871) [Zoon van 36]  36,10
Kooystra, Uiltje Sybes (*27-02-1819, †01-04-1892) [Nummer 37]  37
Kornelis, Lipkjen (*±1770, †07-06-1827) [Schoonmoeder van 13]  13
Kramer, Antje Harkes (*27-01-1803, †22-08-1849) [Schoonmoeder van 45]  45
Krips, Johanna Johannes (*15-10-1801, †06-04-1866) [Schoonmoeder van 44]  44
Krist, Johannes Sijttes (*21-08-1858, †25-04-1943) [Schoonvader van 94]  94
Krist, Lukina (*29-08-1906, †09-12-1994) [Partner van 94]  94
Kruisinga, Anne (*23-04-1912) [Partner van 98]  98
Kruisinga, Sijbe (*15-11-1876, †03-06-1958) [Schoonvader van 98]  98
Kuik, Johanna van (*?-10-1783, †29-08-1848) [Schoonmoeder van 23]  23
Kuiper, Jan (*13-03-1866, †15-10-1951) [Zoon van 41]  41,6
Kuiper, Siebe (*25-12-1867, †26-05-1922) [Zoon van 41]  41,7
Kuipers, Antje (*01-11-1856, †04-03-1857) [Dochter van 41]  41,1
Kuipers, Antje (*30-06-1860, †01-08-1951) [Dochter van 41]  41,3
Kuipers, Durkje (*17-12-1869, †30-08-1962) [Dochter van 41]  41,8
Kuipers, Geertje (*09-08-1876) [Dochter van 41]  41,11
Kuipers, Huite (*04-09-1874, †11-07-1953) [Zoon van 41]  41,10
Kuipers, Inske Roukes (*13-11-1816, †23-09-1907) [Partner van 37]  37
Kuipers, Klaas (*13-05-1864, †03-08-1920) [Zoon van 41]  41,5
Kuipers, Pietje (*11-02-1862, †08-11-1926) [Dochter van 41]  41,4
Kuipers, Rauke (*19-02-1858, †18-02-1928) [Zoon van 41]  41,2
Kuipers, Rouke Jans (*?-12-1786, †04-08-1884) [Schoonvader van 37] [Schoonvader van 41]  37; 41
Kuipers, Tjebbe Raukes (*08-06-1828, †07-09-1918) [Partner van 41]  41
Kuipers, Uiltje (*18-11-1878, †23-11-1964) [Zoon van 41]  41,12
Kuipers, Wiepkjen (*07-02-1872) [Dochter van 41]  41,9
Laizeboer, Willem Jans [Schoonvader van 20]  20
Leeuw, Johanna Maria de (*±1801, †04-03-1827) [Schoonmoeder van 24]  24
Leiseboer, Age (*10-10-1864, †12-06-1931) [Zoon van 60]  60,4
Leiseboer, Age Willems (*19-06-1793, †08-09-1873) [Partner van 20]  20; 60
Leiseboer, Janke (*22-06-1862, †29-05-1949) [Dochter van 60]  60,2
Leiseboer, Jeltje (*24-11-1824, †20-03-1871) [Dochter van 20]  20,1
Leiseboer, Marten Ages (*01-10-1833, †19-11-1870) [Nummer 60]  60
Leiseboer, Siepkjen (*20-12-1859, †08-05-1861) [Dochter van 60]  60,1
Leiseboer, Siepkjen (*22-06-1862, †18-02-1927) [Dochter van 60]  60,3
Liekelema, Jelle (*29-12-1857, †22-09-1938) [Zoon van 59]  59,1
Liekelema, Jelle Louwes (*?-02-1799, †17-08-1848) [Schoonvader van 59]  59
Liekelema, Lourens Jelles (*14-03-1830, †15-08-1875) [Partner van 59]  59
Martens, Everhardus (*29-07-1893, †11-10-1974) [Schoonvader van 99]  99
Martens, Jan (*±1922) [Partner van 99]  99
Martens, Popkjen (*±1733, †22-11-1816) [Partner van 5]  5; 6; 7; 8
Meer, Antje van der (*27-06-1836, †22-06-1840) [Dochter van 23]  23,1
Meer, Antje van der (*05-12-1846, †09-08-1847) [Dochter van 23]  23,2
Meer, Baukje Harings van der (*13-05-1796, †03-03-1849) [Nummer 21]  21
Meer, Haring Harriets van der (*?-03-1762, †12-02-1814) [Partner van 8]  8; 21; 22; 23
Meer, Haring Hoites van der (*12-07-1829, †10-10-1893) [Zoon van 22]  22,1
Meer, Harriet Harings van der (*?-06-1803, †08-03-1886) [Nummer 23]  23
Meer, Hendrik van der (*28-07-1861, †25-12-1893) [Schoonvader van 75]  75
Meer, Hendrik van der (*?-04-1922, †04-07-1922) [Zoon van 75]  75,1
Meer, Hoite Harings van der (*?-11-1800, †15-11-1864) [Nummer 22]  22
Meer, Luitzen van der (*12-02-1892, †11-06-1974) [Partner van 75]  75
Meer, Popke Harings van der (*?-09-1806, †08-02-1865) [Zoon van 8]  8,4
Meer, Rienk van der (*06-12-1831, †10-01-1893) [Zoon van 22]  22,2
Meer, Wipke van der (*16-04-1868, †31-07-1925) [Schoonmoeder van 75]  75
Menting, Catharina (*±1787, †07-05-1857) [Schoonmoeder van 38]  38
Meulen, Sjoukje van der (*15-05-1876, †15-11-1943) [Schoonmoeder van 88]  88
Mud, Baukjen (*22-03-1856, †18-11-1931) [Schoonmoeder van 77]  77
Mulder, Dieke (*18-07-1904, †08-12-1971) [Partner van 89]  89
Mulder, Klaas (*20-02-1878, †26-01-1935) [Schoonvader van 89]  89
Nolles, Antje Tjeerds (*?-12-1784, †01-06-1856) [Schoonmoeder van 58]  58
Oosterlo, Fetje Louws (*06-02-1844, †23-02-1917) [Schoonmoeder van 66]  66
Ottes, Gelske (*?-05-1739, †22-03-1804) [Schoonmoeder van 6]  6
Ottes, Jeltje (*?-01-1743, †25-12-1820) [Schoonmoeder van 6]  6
Panhuis, Derkje (*27-01-1909) [Schoonmoeder van 95]  95
Pel, Gerben Klazes (*03-03-1809, †24-09-1861) [Partner van 28]  28
Pel, Klaas Gerbens (*10-12-1779, †19-09-1858) [Schoonvader van 28]  28
Pel, Klaas Gerbens (*01-08-1852, †20-03-1905) [Zoon van 28]  28,3
Pettinga, Geertje Renzes (*09-03-1853, †1918) [Schoonmoeder van 81]  81
Pieters, Akke (*31-12-1890, †02-05-1969) [Dochter van 55]  55,3
Pieters, Anke (*16-06-1858, †13-02-1949) [Partner van 53]  53
Pieters, Antje (*03-02-1913, †29-06-2010) [Dochter van 91]  91,2
Pieters, Eelse (*18-09-1855, †29-09-1928) [Partner van 55]  55; 91
Pieters, Eelse (*01-11-1911) [Zoon van 91]  91,1
Pieters, Gaele (*26-09-1918) [Zoon van 91]  91,5
Pieters, Gelske (*04-03-1883, †15-05-1922) [Dochter van 55]  55,1
Pieters, Hinke (*15-06-1897, †27-12-1957) [Dochter van 55]  55,5
Pieters, Jurjen (*08-06-1900, †02-12-1961) [Zoon van 55]  55,6
Pieters, Karst (*26-11-1894, †08-03-1958) [Zoon van 55]  55,4
Pieters, Karst (*22-01-1921) [Zoon van 91]  91,6
Pieters, NN NN (levenloos *01-07-1933) [Zoon van 91]  91,8
Pieters, NN NN (levenloos *26-08-1935) [Zoon van 91]  91,9
Pieters, Oege (*15-04-1916, †07-12-2007) [Zoon van 91]  91,4
Pieters, Pieter (*10-07-1885, †08-02-1966) [Nummer 91]  91
Pieters, Sijtze (*24-06-1914, †14-09-1996) [Zoon van 91]  91,3
Pieters, Teetske (*10-06-1927, †01-03-2019) [Dochter van 91]  91,7
Pieters, Trijntje (*30-06-1850, †04-11-1936) [Schoonmoeder van 67]  67
Pommeren, Klaaske Jurjens van (*28-03-1809, †26-02-1877) [Schoonmoeder van 28]  28
Posthumus, Sijtske (*02-07-1920, †14-04-2001) [Partner van 96]  96
Postma, Aafke Sytzes (*05-09-1790, †26-05-1851) [Schoonmoeder van 43]  43
Postma, Aaltje Klazes (*03-07-1854, †28-03-1927) [Dochter van 57]  57,1
Postma, Baukje (*16-09-1884, †19-02-1959) [Nummer 69]  69
Postma, Gaele Klazes (*13-06-1856, †24-06-1939) [Zoon van 57]  57,2
Postma, Geele Pieters (*02-11-1821, †06-02-1890) [Schoonvader van 47]  47
Postma, Geert Geeles (*18-12-1850, †02-04-1916) [Partner van 47]  47; 68; 69; 70
Postma, Jan Luitjens (*14-02-1790, †26-09-1859) [Partner van 21]  21
Postma, Klaas Ruurds (*06-02-1829, †31-08-1889) [Partner van 57]  57
Postma, Lipkje Geerts (*15-11-1880, †13-02-1951) [Nummer 68]  68
Postma, Luitzen Hanzes (*±1745, †17-10-1812) [Schoonvader van 21]  21
Postma, Maaike (*05-02-1892, †23-02-1966) [Nummer 70]  70
Postma, Maaike Geerts (*08-10-1878, †28-01-1886) [Dochter van 47]  47,1
Postma, Ruurd Klazes (*25-04-1859, †07-10-1924) [Zoon van 57]  57,3
Postma, Ruurd Sibbeles (*?-08-1786, †01-05-1871) [Schoonvader van 57]  57
Postra, Hendrica Wytses (Hinke) (*28-06-1812, †01-02-1880) [Nummer 26]  26
Postra, Uilkjen Wytzes (*±1817, †01-08-1819) [Dochter van 10]  10,4
Putten, Cornelis Tjepkes van (*12-10-1793, †03-02-1880) [Schoonvader van 44]  44
Putten, Grietje van (*07-01-1834) [Partner van 44]  44
Pytters, Tjeerd [Schoonvader van 2]  2
Raadsveld, Ebeltje Freerks (*?-06-1806, †22-12-1846) [Partner van 23]  23
Raadsveld, Freerk Arends (*?-03-1772, †23-09-1826) [Schoonvader van 23]  23
Riemersma, Albert (*26-10-1888, †12-11-1957) [Partner van 70]  70
Riemersma, Dieke (*27-08-1917, †30-10-1933) [Dochter van 70]  70,2
Riemersma, Feikje (*03-02-1916, †18-12-1992) [Dochter van 70]  70,1
Riemersma, Lippe (*15-02-1852, †20-04-1906) [Schoonvader van 70]  70
Roelofs, Trijntje [Schoonmoeder van 5]  5
Roerade, Anna Louisa (*02-08-1858, †13-01-1883) [Dochter van 38]  38,1
Roerade, Floris (*±1787, †14-03-1868) [Schoonvader van 38]  38
Roerrade, David Florus (*16-04-1827, †27-01-1896) [Partner van 38]  38
Roest, Aaltje (*27-11-1867, †11-12-1921) [Schoonmoeder van 79]  79
Roorda, Engbert (*26-06-1901, †07-02-1972) [Partner van 85]  85
Roorda, Jan Johannes (*19-01-1806, †20-11-1840) [Schoonvader van 28]  28
Roorda, Jan Riemers (*24-06-1867, †31-10-1918) [Schoonvader van 85]  85
Roorda, Johannes Jans (*04-12-1835, †22-05-1872) [Partner van 28]  28
Roskam, Gijsbert Hanzes (*06-04-1809, †18-02-1887) [Schoonvader van 52]  52
Roskam, Pieter (*01-05-1848, †08-02-1926) [Partner van 52]  52; 90
Roskam, Rinske (*23-03-1902, †11-12-1985) [Nummer 90]  90
Rypkes, Baukje [Schoonmoeder van 8]  8
Schaaf, Alef Louws van der (*?-11-1737, †15-12-1815) [Schoonvader van 6]  6
Schaaf, Feikje Uiltjes van der (*14-08-1865, †16-08-1868) [Dochter van 33]  33,7
Schaaf, Feykje Johannes van der (*16-09-1819, †30-12-1876) [Nummer 32]  32; 61
Schaaf, Grietje Alefs van der (*?-06-1779, †29-01-1867) [Partner van 6]  6; 17; 18
Schaaf, Hayte Johannes van der (*23-01-1817, †08-07-1852) [Nummer 31]  27; 31
Schaaf, Hendrik van der (*08-06-1834, †21-06-1913) [Nummer 35]  35
Schaaf, Johanna Uiltjes van der (*11-09-1856, †11-08-1940) [Dochter van 33]  33,4
Schaaf, Johannes van der (*16-03-1847, †27-12-1853) [Zoon van 33]  33,1
Schaaf, Johannes van der (*07-11-1857, †16-12-1918) [Zoon van 35]  35,1
Schaaf, Johannes Haites van der (*15-04-1842, †13-03-1899) [Zoon van 31]  27,2
Schaaf, Johannes Haytes van der (*1792, †26-08-1870) [Partner van 11]  11; 31; 32; 33; 34; 35
Schaaf, Johannes Haytes van der (*31-01-1841, †16-04-1841) [Zoon van 31]  27,1
Schaaf, Johannes Uiltjes van der (*14-01-1859, †15-06-1921) [Zoon van 33]  33,5
Schaaf, Joost van der (*12-07-1874, †02-07-1893) [Zoon van 35]  35,6
Schaaf, Pieter Uiltjes van der (*02-12-1851, †11-12-1918) [Zoon van 33]  33,3
Schaaf, Popkje Haites van der (*20-08-1844, †19-12-1914) [Dochter van 31]  27,3
Schaaf, Sjoerd van der (*18-07-1864, †05-03-1878) [Zoon van 35]  35,3
Schaaf, Sytze van der (*09-08-1824, †14-08-1848) [Zoon van 11]  11,4
Schaaf, Sytze Haites van der (*13-05-1849, †24-01-1851) [Zoon van 31]  27,4
Schaaf, Trijntje Johannes van der (*04-03-1827, †17-07-1862) [Nummer 34]  34
Schaaf, Trijntje Uiltjes van der (*05-12-1849, †18-09-1927) [Dochter van 33]  33,2
Schaaf, Uiltje van der (*06-07-1867, †23-01-1903) [Zoon van 35]  35,4
Schaaf, Uiltje Johannes van der (*17-04-1822, †13-12-1892) [Nummer 33]  33
Schaaf, Wypkje van der (*25-12-1870, †28-07-1884) [Dochter van 35]  35,5
Schaaf, Wytske van der (*22-12-1860, †18-02-1898) [Dochter van 35]  35,2
Schaaf, Wytske Uiltjes van der (*01-08-1861, †23-02-1939) [Dochter van 33]  33,6
Schaap, Marijke Jelles (*±1787, †12-03-1827) [Schoonmoeder van 27]  27
Seinstra, Antje Regnerus (*24-03-1812, †21-02-1856) [Schoonmoeder van 48]  48
Sinnema, Hotze (*27-06-1904, †17-06-1986) [Partner van 90]  90
Sinnema, Tjeerd (*08-07-1863, †16-10-1939) [Schoonvader van 90]  90
Sipsma, Martha Johannes (*30-12-1834, †03-01-1907) [Schoonmoeder van 65]  65
Smeding, Froukje (*25-03-1846, †18-01-1925) [Schoonmoeder van 71]  71
Stralen, Atze Sjoerds van (*16-01-1824, †27-06-1885) [Partner van 34]  34
Stralen, Dieuwke Sjoerds van (*20-12-1833, †04-02-1900) [Partner van 35]  35
Stralen, Feikje Atzes van (*09-05-1862, †14-05-1899) [Dochter van 34]  34,5
Stralen, Johannes Atzes van (*21-01-1855, †15-11-1920) [Zoon van 34]  34,3
Stralen, Sjoerd Atzes van (*19-11-1785, †12-03-1848) [Schoonvader van 34] [Schoonvader van 35]  34; 35
Stralen, Sjoerd Atzes van (*12-01-1852, †19-09-1921) [Zoon van 34]  34,2
Stralen, Wypkje van (*18-01-1859, †20-04-1876) [Dochter van 34]  34,4
Stralen, Wytske Atzes van (*19-04-1850, †05-02-1887) [Dochter van 34]  34,1
Sybesma, Dirk (*25-02-1865, †05-01-1959) [Partner van 74]  74
Sybesma, Sybe Dirks (*24-02-1839, †26-12-1924) [Schoonvader van 74]  74
Syttema, Jelle Aukes (*20-03-1797, †01-05-1876) [Schoonvader van 46]  46
Syttema, Ymkje Jelles (*05-10-1842, †07-07-1923) [Partner van 46]  46; 66; 67
Tempel, Vroukje Willems van der (*?-10-1776, †18-04-1858) [Schoonmoeder van 23]  23
Tiemersma, Anna Michiels (*19-11-1866, †21-04-1937) [Schoonmoeder van 86]  86
Tjeerds, Anskje [Partner van 2]  2
Toering, Arend (*29-12-1891, †11-08-1965) [Zoon van 62]  62,4
Toering, Dieuwke (*09-03-1888, †30-11-1966) [Dochter van 62]  62,2
Toering, Dirk (*07-01-1890, †17-09-1954) [Zoon van 62]  62,3
Toering, Jan Willems (*04-10-1828, †07-06-1905) [Schoonvader van 68]  68
Toering, Roelof (*18-12-1886, †19-11-1954) [Zoon van 62]  62,1
Toering, Roelof Willems (*03-09-1832, †23-05-1921) [Schoonvader van 62]  62
Toering, Willem (*02-03-1862, †13-04-1943) [Partner van 62]  62
Toering, Willem Jans (*30-01-1879, †17-12-1935) [Partner van 68]  68
Tolman, Pietje Tjibbes (*?-07-1790, †30-11-1843) [Schoonmoeder van 37] [Schoonmoeder van 41]  37; 41
Twijnstra, Freerk (*02-05-1864, †08-07-1952) [Schoonvader van 79]  79
Twijnstra, Jacob (*25-10-1896, †04-06-1972) [Partner van 79]  79
Uiltjes, Aebele (*06-02-1729) [Nummer 4]  4
Uiltjes, Hoite (*?-06-1796, †<1802) [Zoon van 6]  6,6
Veen, Akke van der (*07-08-1884, †02-06-1974) [Dochter van 53]  53,1
Veen, Gelske van der (*02-02-1886) [Dochter van 53]  53,2
Veen, Grietje Oeges van der (*09-02-1859, †10-05-1901) [Nummer 54]  54
Veen, Hinke Oeges van der (*09-02-1862, †08-01-1903) [Dochter van 18]  18,4
Veen, Jurjen Jans van der (*?-03-1790, †04-02-1855) [Schoonvader van 18]  18
Veen, Jurjen Oeges van der (*05-10-1856, †23-02-1891) [Nummer 53]  53
Veen, Oege Jurjens van der (*24-04-1821, †05-02-1873) [Partner van 18]  18; 53; 54; 55
Veen, Tieke van (*20-03-1854, †01-01-1939) [Schoonmoeder van 70]  70
Veen, Trijntje van der (*13-02-1889, †30-03-1941) [Dochter van 53]  53,3
Veen, Trijntje Oeges van der (*17-05-1860, †09-07-1938) [Nummer 55]  55; 91
Veenema, Aafke (*21-01-1909, †25-01-1999) [Nummer 101]  101
Veenema, Akke (*08-04-1862, †10-03-1864) [Dochter van 17]  17,8
Veenema, Anna Gerardina (*13-04-1856, †12-08-1856) [Dochter van 14]  14,1
Veenema, Antje (*27-10-1856, †19-06-1859) [Dochter van 17]  17,4
Veenema, Antje (*30-06-1859, †29-08-1859) [Dochter van 17]  17,6
Veenema, Antje (*29-11-1860, †13-10-1919) [Nummer 51]  51; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89
Veenema, Dieuwke (*14-07-1884, †28-12-1936) [Nummer 76]  76; 95; 96; 97
Veenema, Doetje (*08-08-1863, †16-11-1865) [Dochter van 17]  17,9
Veenema, Doetje (*03-01-1866, †01-09-1946) [Nummer 52]  52; 90
Veenema, Grietje (*13-01-1894) [Nummer 78]  78; 100
Veenema, Grietje Martens (*20-02-1852, †19-07-1928) [Nummer 48]  48; 71; 72; 73; 74; 75
Veenema, Hiltje (*06-03-1891, †22-06-1897) [Dochter van 49]  49,5
Veenema, Hoite Uiltjes (*01-09-1802, †21-05-1856) [Nummer 14]  14
Veenema, Immigje (*01-04-1890) [Dochter van 50]  50,4
Veenema, Marten (*25-01-1883, †1932) [Nummer 80]  80; 101; 102
Veenema, Marten (*18-12-1886, †04-07-1889) [Zoon van 49]  49,2
Veenema, Marten Uiltjes (*10-09-1822, †05-11-1903) [Nummer 17]  17; 48; 49; 50; 51; 52
Veenema, Martha (*21-05-1897, †01-06-1979) [Nummer 79]  79
Veenema, Okje (*24-10-1913) [Dochter van 80]  80,4
Veenema, Rinske (*30-09-1887) [Nummer 81]  81
Veenema, Rinske (*24-04-1888, †04-08-1888) [Dochter van 49]  49,3
Veenema, Rinske (*01-07-1889, †22-08-1965) [Nummer 77]  77; 98; 99
Veenema, Roel Martens (*03-07-1853, †05-03-1929) [Nummer 49]  49; 76; 77; 78; 79
Veenema, Roelof (Ralph) (*24-08-1893, †09-09-1987) [Nummer 82]  82
Veenema, Sadie (*30-03-1893, †27-01-1964) [Partner van 82]  82
Veenema, Tjerk (*01-02-1884, †12-08-1902) [Zoon van 50]  50,2
Veenema, Trijntje Uiltjes (*23-01-1805, †09-08-1833) [Nummer 15]  15; 44
Veenema, Uiltje (*10-09-1855, †31-05-1856) [Zoon van 17]  17,3
Veenema, Uiltje (*07-11-1907, †06-12-1907) [Zoon van 80]  80,1
Veenema, Uiltje (*26-06-1916) [Dochter van 80]  80,5
Veenema, Uiltje Hoites (*?-09-1763, †11-09-1829) [Nummer 6]  6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18
Veenema, Uiltje Martens (*14-02-1858) [Nummer 50]  50; 80; 81; 82
Veenema, Wypkje Uiltjes (*29-09-1791, †22-08-1862) [Nummer 11]  11; 31; 32; 33; 34; 35
Veenema, Ypkje (*31-08-1912, †21-03-2007) [Nummer 102]  102
Veensma, Immigje Ypes (*26-10-1829, †10-11-1871) [Schoonmoeder van 50]  50
Veenstra, Feijkjen Wiebes (*01-05-1765, †11-09-1820) [Partner van 6]  6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
Veenstra, Froukje Jiyzes (*±1763, †28-01-1845) [Schoonmoeder van 22]  22
Veenstra, Jitze Aukes (*30-06-1836, †24-01-1902) [Schoonvader van 66]  66
Veenstra, Reintje Jitzes (*01-05-1878, †27-03-1960) [Partner van 66]  66
Veenstra, Wybe Bauckes (*?-03-1733, †18-10-1790) [Schoonvader van 6]  6
Velda, Dieuwke (*21-10-1859, †18-12-1947) [Schoonmoeder van 78]  78
Venema, Aatje Jans (Attje) (*17-09-1800, †19-12-1837) [Schoonmoeder van 29]  29
Venema, Akke Jans (*20-05-1881, †19-02-1908) [Zoon van 46]  46,1
Venema, Akke Uiltjes (*?-09-1809, †12-02-1812) [Dochter van 6]  6,13
Venema, Akke Uiltjes (*11-10-1824, †09-11-1875) [Nummer 18]  18; 53; 54; 55
Venema, Antje Hoites (*?-03-1771, †31-01-1845) [Nummer 8]  8; 21; 22; 23
Venema, Antje Klazes (*04-06-1863, †22-08-1921) [Schoonmoeder van 91]  91
Venema, Antje Uiltjes (*29-01-1794, †29-08-1863) [Nummer 12]  12; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42
Venema, Bauke Uiltjes (*08-03-1807, †30-06-1838) [Nummer 16]  16; 45; 46; 47
Venema, Bauke Uiltjes (*25-08-1882, †28-03-1962) [Nummer 66]  66
Venema, Dieuwke Baukes (*06-12-1841, †17-12-1908) [Nummer 45]  45; 62; 63; 64; 65
Venema, Feikje Baukes (*25-09-1848, †08-07-1914) [Nummer 47]  47; 68; 69; 70
Venema, Gelske Uiltjes (*11-08-1787, †28-04-1856) [Nummer 9]  9; 24; 25
Venema, Hoite Uilkes (*?-10-1738, †12-11-1816) [Nummer 5]  5; 6; 7; 8
Venema, Imkje (*?-04-1798) [Dochter van 6]  6,8
Venema, Jan (*19-05-1909, †14-11-1990) [Nummer 94]  94
Venema, Jan Baukes (*10-04-1847, †06-12-1912) [Nummer 46]  46; 66; 67
Venema, Jelle (*30-01-1884, †21-03-1886) [Zoon van 46]  46,3
Venema, Louw Meintes (*30-01-1865, †06-10-1959) [Schoonvader van 92]  92
Venema, Popkje Martens (*26-12-1790, †22-09-1874) [Nummer 19]  19; 56; 57; 58; 59
Venema, Popkje Uiltjes (*?-09-1789, †15-09-1826) [Nummer 10]  10; 26; 27; 28; 29; 30
Venema, Rinske Mients (*23-05-1870, †18-06-1934) [Schoonmoeder van 93]  93
Venema, Sypkje Martens (Siepkje) (*±1800, †17-05-1876) [Nummer 20]  20; 60
Venema, Tjitske (*17-12-1890, †22-04-1979) [Partner van 92]  92; 103
Venema, Trijntje (*13-02-1911, †11-03-1913) [Dochter van 67]  67,2
Venema, Trijntje Hoites (*?-12-1771) [Dochter van 5]  5,4
Venema, Uiltje Baukes (*01-06-1844, †21-08-1849) [Zoon van 16]  16,2
Venema, Uitlje (*19-04-1885, †21-04-1913) [Nummer 67]  67; 94
Venema, Wybe Uiltjes (*?-03-1800, †15-03-1823) [Zoon van 6]  6,9
Venema, Ymkje Uiltjes (*?-03-1798, †04-05-1824) [Nummer 13]  13; 43
Veninga, Dieuwke Pieters (*?-06-1782, †11-09-1827) [Schoonmoeder van 16]  16
Venstra, Grietje Durks (*±1758, †19-11-1828) [Schoonmoeder van 23]  23
Visker, Aurelia Sybrens (*?-07-1765, †06-05-1841) [Schoonmoeder van 14]  14
Visser, Anna (*30-06-1914, †09-10-1987) [Dochter van 84]  84,1
Visser, Ate Minzes (*05-07-1845) [Partner van 42]  42
Visser, David (*22-01-1917) [Zoon van 84]  84,2
Visser, David Lieuwes (*17-01-1837, †02-01-1899) [Schoonvader van 84] [Schoonvader van 87]  84; 87
Visser, Lieuwe (*30-09-1886, †30-01-1960) [Partner van 84] [Partner van 87]  84; 87
Visser, Minse Ates (*30-09-1817, †17-05-1903) [Schoonvader van 42]  42
Visser, Wytske Minzes (*?-10-1810, †26-05-1886) [Schoonmoeder van 44]  44
Visser, Ybeltje (*±1920) [Dochter van 84]  84,3
Vos, Aaltje Klazes de (*?-03-1799, †24-06-1887) [Schoonmoeder van 57]  57
Vries, Aldert Martens de (*15-05-1810, †16-06-1894) [Partner van 56]  56
Vries, Dieuwke de (*15-04-1892, †29-09-1909) [Dochter van 63]  63,1
Vries, Dirk de (*05-04-1901, †30-12-1986) [Zoon van 63]  63,5
Vries, Feikje de (*14-01-1906, †19-03-1929) [Dochter van 63]  63,7
Vries, Geertje Alderts de (*25-03-1857, †10-04-1880) [Dochter van 56]  56,1
Vries, Hendrik de (*18-02-1924, †21-07-2010) [Zoon van 93]  93,1
Vries, Hendrik Sierds de (*27-04-1859, †20-11-1912) [Partner van 63]  63; 93
Vries, Janke de (*20-10-1881, †31-05-1920) [Schoonmoeder van 89]  89
Vries, Korneliske Romkes de (*28-01-1842, †23-05-1922) [Dochter van 26]  26,3
Vries, Maaike de (*10-10-1896, †20-05-1925) [Dochter van 63]  63,3
Vries, Maarten de (*06-03-1836, †20-02-1905) [Zoon van 26]  26,1
Vries, Marten de (*11-08-1903, †23-06-1975) [Zoon van 63]  63,6
Vries, Marten de (*09-05-1941, †19-05-1941) [Zoon van 93]  93,2
Vries, Marten Abrahams de (*±1775, †10-08-1826) [Schoonvader van 26] [Schoonvader van 56]  26; 56
Vries, Pieter Romkes de (*15-02-1844, †08-02-1922) [Zoon van 26]  26,4
Vries, Popkje Romkes de (*05-01-1847, †07-05-1906) [Dochter van 26]  26,5
Vries, Romke Martens de (*?-07-1806, †04-04-1867) [Partner van 26]  26
Vries, Sierd de (*18-09-1898, †15-04-1994) [Nummer 93]  93
Vries, Sierd Martens de (*15-03-1822, †28-04-1881) [Schoonvader van 63]  63
Vries, Trijntje de (*13-12-1893, †05-01-1962) [Dochter van 63]  63,2
Vries, Wytze de (*21-09-1839, †24-09-1915) [Zoon van 26]  26,2
Wadman, Jan Hendriks (*?-08-1777, †02-01-1829) [Schoonvader van 16]  16
Wadman, Maaike Jans (*12-03-1816, †21-11-1876) [Partner van 16]  16; 45; 46; 47
Wageningen, Gerrit van (*10-01-1830, †12-12-1908) [Partner van 45]  45
Wageningen, Rijk Jacobs van (*?-03-1790, †04-03-1851) [Schoonvader van 45]  45
Wal, Auke Holstes van der (*?-10-1745, †24-12-1827) [Schoonvader van 7]  7
Wal, Gerritje van der (*29-04-1888) [Schoonmoeder van 100]  100
Wal, Hiske Aukes van der (*±1769, †27-04-1833) [Partner van 7]  7; 19; 20
Wal, Tijdsger Uilkes van der (*18-11-1863, †19-02-1945) [Schoonvader van 69]  69
Wal, Uilke van der (*31-01-1886, †17-01-1964) [Partner van 69]  69
Walda, Rinske Roelofs (*24-11-1825, †22-03-1913) [Partner van 17]  17; 48; 49; 50; 51; 52
Walda, Roelof Hendriks (*28-02-1787, †06-02-1874) [Schoonvader van 17]  17
Wartena, Gepke Wybrens (*?-04-1749, †06-04-1835) [Schoonmoeder van 28]  28
Watzes, Sypkje (*±1749, †01-10-1826) [Schoonmoeder van 7]  7
Welling, Trijntje Wietzes (*?-02-1798, †02-10-1870) [Schoonmoeder van 30]  30
Westerhof, Eesger Teunis (*10-10-1867, †11-01-1953) [Schoonvader van 93]  93
Westerhof, Grietje (*25-06-1900, †31-08-1978) [Partner van 93]  93
Wierds, Harrit van der (†15-04-1795) [Schoonvader van 8]  8
Wiersma, Jelle Hendriks (*01-10-1867, †08-06-1958) [Schoonvader van 86]  86
Wiersma, Jeltje (*05-05-1897, †29-10-1989) [Partner van 86]  86
Wijtses, Pytter [Schoonvader van 10]  10
Wind, Bontje Jans (*17-05-1822, †10-09-1897) [Partner van 36]  36
Wind, Jan Hendriks (*21-11-1783, †19-06-1827) [Schoonvader van 36]  36
Witte, Aafke Jans de (*09-10-1839, †08-07-1919) [Schoonmoeder van 74]  74
Woude, Jan Wytzes van der (*25-05-1824, †24-02-1910) [Partner van 29]  29
Woude, Popkje van der (*23-11-1851, †23-03-1892) [Dochter van 29]  29,2
Woude, Wytze van der (*13-03-1849, †17-11-1855) [Zoon van 29]  29,1
Woude, Wytze Jans van der (*23-12-1796, †15-10-1827) [Schoonvader van 29]  29
Woudstra, Kerstje Jans (*22-11-1784, †28-11-1855) [Schoonmoeder van 36]  36
Ybeles, Antje [Partner van 3]  3; 4; 5
Zandberg, Baukje Wietzes (*25-08-1814, †04-09-1900) [Nummer 27]  27; 31
Zandberg, Feikje (*31-10-1810, †01-12-1829) [Dochter van 10]  10,1
Zandberg, Pieter Wytzes (*11-06-1824, †02-04-1907) [Nummer 30]  30
Zandberg, Pietertje Wytzes (Pietje) (*06-12-1818, †04-01-1904) [Nummer 28]  28
Zandberg, Uilkjen (*05-06-1821, †09-11-1912) [Nummer 29]  29
Zandberg, Wietze Pieters (*±1783, †05-12-1830) [Partner van 10]  10; 26; 27; 28; 29; 30
Zandstra, Antje Johannes (*03-01-1824, †22-11-1860) [Partner van 58]  58
Zandstra, Berber Wietzes (*±1760, †05-08-1845) [Schoonmoeder van 19]  19
Zandstra, Johannes Klazes (*?-10-1774, †16-02-1828) [Schoonvader van 58]  58
Zee, Lolkje Klazes van der (*24-08-1848, †18-11-1943) [Schoonmoeder van 73]  73
Zeldenthuis, Peerkjen Wybrens (*15-01-1823, †12-04-1903) [Schoonmoeder van 52]  52
Zijlstra, Jantje Jans (*09-09-1861, †24-03-1936) [Schoonmoeder van 69]  69
Zoutendijk, Gerarda (Gerritje) (*10-10-1788, †09-04-1849) [Schoonmoeder van 14]  14
Zuthem, Bartje Wolberts van (*?-11-1793, †17-03-1842) [Schoonmoeder van 45]  45
Zwaap, Josina (*?-07-1792, †27-12-1872) [Schoonmoeder van 40]  40
Zwerver, Antje Melles (*01-04-1852, †11-05-1907) [Dochter van 58]  58,4
Zwerver, Berber Geeles (*03-04-1821, †17-03-1909) [Nummer 57]  57
Zwerver, Fintje Tjibbeles (*23-10-1817, †21-09-1884) [Partner van 25]  25
Zwerver, Gaele Melles (*30-11-1847, †24-01-1848) [Zoon van 58]  58,2
Zwerver, Gaele Melles (*21-06-1859, †17-09-1859) [Zoon van 58]  58,6
Zwerver, Gaeltje Melles (Galtje) (*13-07-1849, †03-08-1881) [Dochter van 58]  58,3
Zwerver, Geele Mellis (*17-11-1787, †13-08-1848) [Partner van 19]  19; 56; 57; 58; 59
Zwerver, Hiske Geeles (*17-09-1814, †15-12-1889) [Nummer 56]  56
Zwerver, Janke Pieters (*07-11-1803, †10-12-1855) [Schoonmoeder van 60]  60
Zwerver, Johannes Melles (*14-09-1845) [Zoon van 58]  58,1
Zwerver, Melle Geeles (*05-12-1817, †23-10-1821) [Zoon van 19]  19,2
Zwerver, Melle Geeles (*11-02-1824, †19-07-1907) [Nummer 58]  58
Zwerver, Melle Minzes (*?-05-1753, †26-03-1833) [Schoonvader van 19]  19
Zwerver, Popkje Melles (*02-02-1857, †12-03-1857) [Dochter van 58]  58,5
Zwerver, Sypkje Geeles (*06-05-1828, †04-05-1862) [Nummer 59]  59
Zwerver, Tjibbele Halbes (*±1786, †16-11-1870) [Schoonvader van 25]  25
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 09:49:15 door A. Stomphorst