Overige Parentelen

Venema
Feye Minnes - Janke Tjeerds - Veenwouden

Parenteel van Feye Minnes

Parenteel van Feye Minnes

1 Feye Minnes. Feye trouwde met Janke Tjeerds.
Kinderen van Feye en Janke:
1 Minke Feyes, geboren omstreeks 1708 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 2.
2 Kunskje Feyes, geboren omstreeks 1711 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 3.
3 Minne Feyes, geboren omstreeks 1715 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 4.
4 Tjeerd Feyes, geboren omstreeks 1718 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 5.
5 Grietje Feyes, geboren omstreeks 1720 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 6.
2 Minke Feyes is geboren omstreeks 1708 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes (zie 1) en Janke Tjeerds. Minke is overleden vóór 1759, ten hoogste 51 jaar oud. Minke trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 21 februari 1734 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met IJe Folkes. IJe is geboren in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Folke Tjeerds en Jetske IJes. IJe is overleden vóór 1759.
Kind van Minke en IJe:
1 Janke IJes, geboren omstreeks 1735 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Janke is overleden op donderdag 28 juni 1759 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 24 jaar oud.
3 Kunskje Feyes is geboren omstreeks 1711 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes (zie 1) en Janke Tjeerds. Kunskje is overleden op donderdag 24 februari 1785 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 74 jaar oud. Kunskje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zondag 19 mei 1743 in Hardegarijp met Jan Cornelis. Jan is geboren in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
4 Minne Feyes is geboren omstreeks 1715 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Feye Minnes (zie 1) en Janke Tjeerds. Minne is overleden op vrijdag 3 mei 1776 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
veenbaas en boer
Minne:
(1) trouwde in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Anskjen (Janke) Franses. Janke is geboren in Veenwouden ( Dantumadeel ).
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op zondag 1 november 1761 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Jeltje Minnes. Jeltje is geboren in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
Kinderen van Minne en Janke:
1 Feye Minnes Venema, geboren op donderdag 9 maart 1741 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 7.
2 Frans Minnes, geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 8.
3 Janke Minnes, geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 9.
4 Idske (Jetske) Minnes, geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 10.
5 Grietje Minnes, geboren in december 1752 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752.
6 Minke Minnes Venema, geboren in januari 1755 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 11.
7 Taeke Minnes Venema, geboren in februari 1757 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 12.
5 Tjeerd Feyes is geboren omstreeks 1718 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Feye Minnes (zie 1) en Janke Tjeerds. Tjeerd is overleden vóór 1795 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 77 jaar oud. Tjeerd trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 18 mei 1749 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Baukje Gerbens, 21 jaar oud. Baukje is geboren in februari 1728 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Gerben Bouwes en Tijttje (Tietje) Melles. Zij is gedoopt op vrijdag 27 februari 1728. Baukje is overleden op maandag 26 februari 1816 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 februari 1816.
Kinderen van Tjeerd en Baukje:
1 Gerben Tjeerds, geboren in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 13.
2 Feye Tjeerds van Dijk, geboren in december 1751 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 14.
3 Bouwe Tjeerds van Dijk, geboren in september 1755 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 15.
4 Tietje Tjeerds van Dijk, geboren in 1760 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 16.
5 Cornelis Tjeerds van Dijk, geboren in augustus 1762 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 17.
6 Jan Tjeerds, geboren omstreeks 1766 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op vrijdag 27 mei 1774 in Bergum.
7 Douwe Tjeerds van Dijk, geboren op zondag 19 maart 1769 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 18.
6 Grietje Feyes is geboren omstreeks 1720 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes (zie 1) en Janke Tjeerds. Grietje is overleden omstreeks 1799 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 79 jaar oud. Grietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1744 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Auke Jacobs Bosma, ongeveer 22 jaar oud. Auke is geboren omstreeks 1722 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Auke is overleden omstreeks 1788 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Auke:
1 Hinke (Hendrikje) Aukes, geboren in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Hendrikje: Hinke is op 20 maart 1768 in Hardegarijp gehuwd met Jochum Jelles
2 Cornelis Aukes.
3 Jacob Aukes. Jacob is overleden omstreeks 1801 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Jacob: Jacob is op 26 januari 1772 in Bergum gehuwd met Pietje Wybes
4 Janke Aukes, geboren in november 1747 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 12 november 1747. Janke is overleden op vrijdag 18 februari 1814 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud.
Notitie bij Janke: Janke is op 15 mei 1768 in Bergum gehuwd met Taede Ouwes
5 Feye Aukes Boskman, geboren in 1757 in Bergumerveen ( Tietjerksteradeel ). Feye is overleden op vrijdag 1 april 1814 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 3 april 1814.
Notitie bij Feye: Feye is in mei 1785 in Wouterswoude met Aaltje Deddes
Beroep:
boer
6 Klaaske Aukes Bosma, geboren omstreeks 1759 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Klaaske is overleden op woensdag 6 april 1831 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1831.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is gehuwd met Hidde Douwes Zijlstra
7 Ymkje Aukes Boskma, geboren omstreeks 1759 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Ymkje is overleden op dinsdag 30 mei 1854 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1854. Ymkje bleef ongehuwd.
8 Minke Aukes, geboren omstreeks 1762 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Minke is overleden op dinsdag 14 november 1820 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 november 182.
Notitie bij Minke: Minke is gehuwd met Sjoerd Klases van der Wal
9 Fentje Aukes Bosma, geboren in 1763 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Fentje is overleden op vrijdag 24 oktober 1851 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 87 of 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 oktober 1851.
Notitie bij Fentje: Fintje is op 13 januari 1799 in Oenkerk gehuwd met Doeke Aukes Elingsma
7 Feye Minnes Venema is geboren op donderdag 9 maart 1741 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1751. Feye is overleden op vrijdag 4 februari 1814 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1814.
Beroep:
veenbaas en koemelker
Feye:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 24 maart 1771 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Taetske Palles, 31 of 32 jaar oud. Taetske is geboren in maart 1739 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Palle Jeltes en Janke Lieuwes. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1739. Taetske is overleden op zondag 19 oktober 1788 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 49 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zondag 19 oktober 1788 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Antje Douwes, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1763 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Geerts en Ymkjen Jans. Antje is overleden op zondag 16 juli 1820 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1820.
Kind van Feye en Taetske:
1 Anskje Feyes Venema, geboren op zondag 8 augustus 1773 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 19.
Kinderen van Feye en Antje:
2 Grietje Feyes Venema, geboren op donderdag 29 januari 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 20.
3 IJmkjen Feyes Venema, geboren op woensdag 29 februari 1792 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 21.
4 Itske Feyes Venema, geboren op maandag 25 februari 1793 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 22.
5 Minne Feyes Venema, geboren op dinsdag 23 augustus 1796 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 23.
6 Douwe Feyes Venema, geboren op woensdag 9 oktober 1799 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 24.
7 Geertje Feyes Venema, geboren in juli 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 25.
8 Taeke Feyes Venema, geboren op zondag 6 september 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 26.
8 Frans Minnes is geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1751. Frans is overleden op maandag 15 november 1784 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 32 jaar oud. Frans trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16 mei 1773 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Janke Jans, 20 jaar oud. Janke is geboren in december 1752 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Wytses. Zij is gedoopt op zondag 24 december 1752. Janke is overleden op zondag 19 juni 1814 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1814.
Kinderen van Frans en Janke:
1 Minne Franses Venema, geboren in januari 1774 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 27.
2 Jan Franses Venema, geboren in februari 1776 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 28.
3 Anskjen Franzes Venema, geboren op dinsdag 8 februari 1780 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 29.
4 Albert Franses Minnes, geboren in maart 1781 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 1 juli 1781.
5 Eelkje Franses Venema, geboren in oktober 1782 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 30.
9 Janke Minnes is geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Zij is gedoopt op zondag 26 december 1751. Janke trouwde, 14 jaar oud, op zondag 11 mei 1766 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Dirk Ouwes van der Veen, 28 jaar oud. Dirk is geboren in maart 1738 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ouwe Sybrens en Grietje Liebbes. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1738. Dirk is overleden op donderdag 9 juni 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1825.
Beroep:
koemelker
10 Idske (Jetske) Minnes is geboren in december 1751 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Zij is gedoopt op zondag 26 december 1751. Jetske trouwde omstreeks 1720 met Hendrik Meints.
Kinderen van Jetske en Hendrik:
1 Meint Hendriks, geboren omstreeks 1722 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Meint: Meint is op 30 juni 1765 in Oudkerk gehuwd met Gelske Jans
2 Antje Hendriks, geboren in mei 1724 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1724.
3 Oets Hendriks, geboren in september 1726 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ).
4 Bauke Hendriks, geboren in januari 1731 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 21 januari 1731.
5 Minne Hendriks, geboren in september 1732 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 28 september 1732.
11 Minke Minnes Venema is geboren in januari 1755 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1755. Minke is overleden op dinsdag 20 september 1836 in Leek ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Minke trouwde, 27 jaar oud, op zondag 24 november 1782 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Douwe Rinses Douma, 42 jaar oud. Douwe is geboren in april 1740 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rinze Douwes Douma en Aaltje Taekes. Hij is gedoopt op zondag 24 april 1740. Douwe is overleden op donderdag 10 december 1812 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1812.
Kinderen van Minke en Douwe:
1 Aaltje Douwes Douma, geboren in november 1783 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 31.
2 Anske Douwes Douma, geboren in augustus 1785 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 32.
3 Grietje Douwes Douma, geboren op dinsdag 16 december 1788 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 33.
4 Rinske Douwes Douma, geboren in augustus 1791 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 34.
12 Taeke Minnes Venema is geboren in februari 1757 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes (zie 4) en Anskjen (Janke) Franses. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1757.
Beroep:
vanaf 1794     veenbaas
Taeke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 juni 1786 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Antje Klases. Antje is geboren in Veenwouden ( Dantumadeel ).
Kinderen van Taeke en Antje:
1 Anskje Venema, geboren op maandag 2 maart 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 35.
2 Klaas Venema, geboren op donderdag 29 november 1792 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Hij is gedoopt op zondag 23 december 1792.
13 Gerben Tjeerds is geboren in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Gerben is overleden in 1791 in Garijp ( Tietjerksteradeel ).
Beroep:
boer
Gerben:
(1) trouwde op zondag 20 mei 1781 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Limke Wouters. Limke is geboren in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Limke is overleden vóór 1787.
(2) trouwde op zondag 20 mei 1787 in Garijp ( Tietjerksteradeel ) met Trijntje Sjoerds, ongeveer 25 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1762 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Trijntje is overleden op donderdag 22 november 1832 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 november 1832.
Kind van Gerben en Limke:
1 Baukje Gerbens, geboren in juni 1784 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zaterdag 26 juni 1784. Baukje is overleden vóór maandag 1 maart 1790 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), ten hoogste 5 jaar oud.
Kinderen van Gerben en Trijntje:
2 Tjeerd Gerbens, geboren op donderdag 26 juni 1788 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1788.
3 Baukje Gerbens van Dijk, geboren op zaterdag 6 maart 1790 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1790. Baukje is overleden op vrijdag 3 augustus 1832 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1832.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 20 februari 1825 in Franeker gehuwd met Jelle Jans Hoogterp
4 Gerben Gerbens Postma van Dijk, geboren op zaterdag 19 november 1791 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 25 december 1791. Gerben is overleden op zondag 7 februari 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1858.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 8 juni 1820 in Leeuwarderadeel gehuwd met Wytske Gaatses van den Bosch
14 Feye Tjeerds van Dijk is geboren in december 1751 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Hij is gedoopt op donderdag 2 december 1751. Feye is overleden op vrijdag 1 december 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1815.
Beroep:
landbouwer
Feye trouwde, 32 jaar oud, op zondag 6 juni 1784 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Froukje Gosses, ongeveer 28 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1756 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Froukje is overleden op donderdag 1 augustus 1811 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Feye en Froukje:
1 Baukjen Feyes van Dijk, geboren op donderdag 21 juli 1785 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 25 september 1785. Baukjen is overleden op vrijdag 6 maart 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1863.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 13 mei 1815 in Tietjerksteradeel gehuwd met Albert Pieters Sikkema
2 Tjeerd Feyes van Dijk, geboren op zaterdag 17 februari 1787 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 8 april 1787. Tjeerd is overleden op zaterdag 21 april 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1838.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 25 mei 1811 in Tietjerksteradeel gehuwd met Froukjen Binnes
3 Gosse Feyes van Dijk, geboren op zaterdag 27 september 1788 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1859. Hij is gedoopt op zondag 2 november 1788. Gosse is overleden op woensdag 21 september 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 september 1859.
Notitie bij Gosse: Gosse is op 18 mei 1811 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aafke Eites Offringa
4 Wytske Feyes van Dijk, geboren op vrijdag 4 juni 1790 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op woensdag 14 juli 1790. Wytske is overleden op dinsdag 14 april 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1863.
Notitie bij Wytske: Wytske is op 11 mei 1811 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hoekke Johannes
15 Bouwe Tjeerds van Dijk is geboren in september 1755 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Hij is gedoopt op vrijdag 26 september 1755. Bouwe is overleden op woensdag 3 september 1823 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ), 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1823.
Beroep:
boer
Bouwe trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1782 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Geeske Ybeles Hellinga, 18 jaar oud. Geeske is geboren in maart 1764 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ybele Sjoerds en Dieuwke Pieters. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1764. Geeske is overleden op woensdag 18 november 1818 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1818.
Kinderen van Bouwe en Geeske:
1 Tjeerd Bouwes van Dijk, geboren op zondag 9 februari 1783 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1783 in Bergum. Tjeerd is overleden op zaterdag 8 januari 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1848.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 20 mei 1915 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Eises Diepstra
Beroep:
boerenknecht
2 Ieble Bouwes, geboren op zondag 7 maart 1784 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Hij is gedoopt op zondag 11 april 1784 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Ieble is overleden vóór zaterdag 15 oktober 1785, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Ybele van Dijk, geboren op zaterdag 15 oktober 1785 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Hij is gedoopt op zondag 27 november 1785 in Bergum. Ybele is overleden op dinsdag 11 maart 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 maart 1828. Ybele bleef ongehuwd.
4 Baukje van Dijk, geboren op donderdag 4 januari 1787 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1787 in Bergum. Baukje is overleden op vrijdag 15 september 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1826.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 1 juni 1811 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hendrik Douwes Douma
5 Dieuwke Bouwes, geboren in december 1790 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Zij is gedoopt op zaterdag 25 december 1790 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Dieuwke is overleden op vrijdag 13 augustus 1802, 11 jaar oud.
6 Pieter Bouwes van Dijk, geboren op dinsdag 16 april 1793 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Volgt 36.
7 Gerben van Bouwes, geboren op woensdag 26 augustus 1795 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Hij is gedoopt op zondag 4 oktober 1795 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
8 Jeltje van Dijk, geboren op zondag 4 maart 1798 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Zij is gedoopt op zondag 15 april 1798 in Bergum. Jeltje is overleden op woensdag 10 december 1862 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1862.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 24 oktober 1827 in Smallingerland gehuwd met Hendrik Jakobs van Houten
9 Gerben Bouwes van Dijk, geboren op zondag 13 juli 1800 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Hij is gedoopt op zondag 17 augustus 1800 in Bergum. Gerben is overleden op zaterdag 22 december 1866, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1866.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 3 januari 1826 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjitske Jacobus Inia
10 Dieuwke Bouwes (Djieuke) van Dijk, geboren in augustus 1802 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ). Zij is gedoopt op vrijdag 13 augustus 1802 in Bergum. Djieuke is overleden op zaterdag 3 december 1836 in Nijega ( Smallingerland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1836.
Notitie bij Djieuke: Dieuwke is op 3 april 1824 in Tietjerksteradeel gehuwd met Joeke Jans Boeles
16 Tietje Tjeerds van Dijk is geboren in 1760 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Zij is gedoopt op vrijdag 27 mei 1774 in Bergum. Tietje is overleden op maandag 17 oktober 1842 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1842. Tietje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 4 januari 1789 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Aelze Minnolts (Eelse) Folkertsma, 32 jaar oud. Eelse is geboren in december 1756 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minnolt Eelses en Grietje Sjuks. Hij is gedoopt op woensdag 22 december 1756. Eelse is overleden op dinsdag 19 maart 1839 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1839.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Tietje en Eelse:
1 Minnolt Folkertsma, geboren op maandag 16 mei 1791 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1791. Minnolt is overleden op zaterdag 23 oktober 1813 in Berlijn ( Duitsland ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1815.
Beroep:
Militair in het "Russisch-Duitsch Legioen"
2 Tjeerd Eelzes Folkertsma, geboren op zondag 19 augustus 1792 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Tjeerd is overleden op maandag 31 januari 1853 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1853.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is gehuwd met Botje Jans Aardsma
3 Baukjen Eelses Folkertsma, geboren op dinsdag 4 maart 1794 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 6 april 1794. Baukjen is overleden op woensdag 7 mei 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1834.
Notitie bij Baukjen: Baukjen is op 11 mei 1822 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gerrit Sjoerds Westra
4 Grietje Folkertsma, geboren op vrijdag 19 augustus 1796 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Grietje is overleden op dinsdag 24 augustus 1875 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1875.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 24 april 1825 in Leeuwarden gehuwd met Himke Jans Smedinga
Beroep:
dienstmeid
5 Janke Eelzes Folkertsma, geboren op donderdag 22 februari 1798 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1798. Janke is overleden op dinsdag 16 augustus 1881 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1881.
Notitie bij Janke: Janke is op 19 mei 1821 in Smallingerland gehuwd met Klaas Lieuwes van der Lei
6 Folkert Folkertsma, geboren op donderdag 16 mei 1799 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799. Folkert is overleden op zaterdag 16 maart 1867 in Kortehemmen ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1867. Folkert bleef ongehuwd.
Beroep:
koemelker
7 Gerben Eelzes Folkertsma, geboren op woensdag 2 februari 1803 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Gerben is overleden op maandag 23 september 1878 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1878.
Notitie bij Gerben: gerben is op 8 mei 1826 in Smallingerland gehuwd met Sietske Kuperus
17 Cornelis Tjeerds van Dijk is geboren in augustus 1762 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Hij is gedoopt op vrijdag 27 mei 1774 in Bergum. Cornelis is overleden op dinsdag 13 januari 1824 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 13e van een onbekende maand in 11824. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op zondag 4 januari 1789 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Minke Marks, 24 jaar oud. Minke is geboren op zaterdag 12 mei 1764 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Murk (Mark) Jelles en Geertje Oenes. Minke is overleden op donderdag 31 oktober 1833 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1833.
Kinderen van Cornelis en Minke:
1 Mark Kornerlis van Dijk, geboren in 1790 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Mark is overleden op maandag 19 oktober 1846 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1846.
Notitie bij Mark: Mark is op 17 november 1815 in Kollumerland gehuwd met Aaltje Keimpes Kempenaar
Beroep:
boerendienstknecht
2 Baukje van Dijk, geboren in maart 1793 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Baukje is overleden op donderdag 1 november 1827 in Driesum ( Dantumadeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1827.
Notitie bij Baukje: Baukje is gehuwd met Jacob Tymens Kooistra
Beroep:
dienstmaagd
3 Geertje van Dijk, geboren in 1796 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Geertje is overleden op vrijdag 15 april 1859 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 62 of 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1859.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 25 november 1815 in Oostermeer gehuwd met Jurjen Pieters Blikker
4 Tjeerd van Dijk, geboren op vrijdag 9 november 1798 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Tjeerd is overleden op zaterdag 3 oktober 1885 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in oktober 3.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 10 mwi 1825 in Dantumadeel gehuwd met Pietje Harmens Veenstra
Beroep:
boerenknecht
5 Grietje van Dijk, geboren in 1802 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Grietje is overleden op maandag 22 december 1806 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 3 of 4 jaar oud.
6 Tietje Kornelis van Dijk, geboren op dinsdag 8 januari 1805 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Tietje is overleden op zondag 17 november 1872 in Buitenpost ( Achtkarspelen ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1872.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 19 januari 1832 in Achtkarspelen gehuwd met Pieter Bartles Jans Bijker
7 Janke van Dijk, geboren op dinsdag 8 januari 1805 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805. Janke is overleden op dinsdag 20 juli 1880 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juli 1880.
Notitie bij Janke: Janke is op 19 oktober 1833 in Kollumerland gehuwd met Sijtze Hendriks Hopperus
8 Jan van Dijk, geboren op dinsdag 26 januari 1808 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1808. Jan is overleden op zondag 27 maart 1842 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1842.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 augustus 1832 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hinke Sipkes van Sipma
Beroep:
boerenknecht
18 Douwe Tjeerds van Dijk is geboren op zondag 19 maart 1769 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjeerd Feyes (zie 5) en Baukje Gerbens. Hij is gedoopt op vrijdag 27 mei 1774 in Bergum. Douwe is overleden op woensdag 16 januari 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1850.
Beroep:
dagloner en koemelker
Douwe trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 november 1792 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Tetje Meints, 19 jaar oud. Tetje is geboren op maandag 1 november 1773 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Meint Hendriks en Tettje Jans. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1774. Tetje is overleden op donderdag 9 februari 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 februari 1815.
Kinderen van Douwe en Tetje:
1 Meint Douwes van Dijk, geboren op woensdag 18 september 1793 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1793. Meint is overleden op vrijdag 13 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1849.
Notitie bij Meint: Meint is op 8 mei 1834 in Achtkarspelen gehuwd met Eelkjen Jans van der Meulen
Beroep:
boerenknecht
2 Baukje van Dijk, geboren op woensdag 25 februari 1795 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1795.
3 Tjeerd Douwes van Dijk, geboren op woensdag 16 augustus 1797 in Leeuwarden. Hij is gedoopt op woensdag 30 augustus 1797. Tjeerd is overleden op donderdag 1 juni 1848 in Burum ( Noordoost-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1848.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 21 april 1825 in Grijpskerk gehuwd met Trijntje Jans Riddersma
Beroep:
dagloner
4 Jan Douwes van Dijk, geboren op zaterdag 22 november 1800 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Jan is overleden op zondag 22 februari 1857 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 februari 1857.
Notitie bij Jan: Jan is op 24 mei 1836 in Kollumerland gehuwd met Klaarke Tjebbes Hoeksma
Beroep:
boerenknecht
5 Bauke van Dijk, geboren omstreeks 1804 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Bauke is overleden op zaterdag 11 maart 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1815.
6 Hendrik van Dijk, geboren op zondag 23 november 1806 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Hendrik is overleden op dinsdag 21 januari 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1862.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 27 mei 1837 in Kollumerland gehuwd met Jaapke Jans Hoekstra
Beroep:
boerenknecht
7 Gerben Douwes van Dijk, geboren omstreeks 1809 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Gerben is overleden op vrijdag 19 april 1816 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), ongeveer 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1816.
8 Tietje van Dijk, geboren op woensdag 14 augustus 1811 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Tietje is overleden op maandag 23 mei 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1859.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 8 juni 1839 in Tietjerksteradeel gehuwd met Riekele Teyes Reidinga
9 Kornelis Douwes van Dijk, geboren op woensdag 8 februari 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Kornelis is overleden op woensdag 8 februari 1815 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), geen dag oud (oorzaak: Kornelis heeft 15 minuten geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1815.
19 Anskje Feyes Venema is geboren op zondag 8 augustus 1773 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 7) en Taetske Palles. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1773. Anskje is overleden in 1810 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 36 of 37 jaar oud. Anskje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 28 november 1790 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Andries Jans Wagenaar, 21 jaar oud. Andries is geboren op woensdag 20 september 1769 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Hendriks en Hebeltje Jans. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1770. Andries is overleden op zondag 31 januari 1830 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1830.
Beroep:
koopman en wagenmakersknecht
Kinderen van Anskje en Andries:
1 Taetske Andries Wagenaar, geboren op woensdag 18 januari 1792 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 37.
2 Haebeltje Andries Wagenaar, geboren op woensdag 22 oktober 1794 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 38.
3 Trijntje Andries Wagenaar, geboren in augustus 1797 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 39.
4 Jan Andries Wagenaar, geboren in juli 1800 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 40.
5 Feye Wagenaar, geboren in maart 1803 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 41.
6 Janke Andries Wagenaar, geboren in maart 1806 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 42.
7 Minne Andries Wagenaar, geboren in april 1809 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 43.
20 Grietje Feyes Venema is geboren op donderdag 29 januari 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1792. Grietje is overleden op zaterdag 11 september 1852 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 september 1852. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 9 september 1812 in Dantumadeel met Simon Willems Wal, 23 jaar oud. Simon is geboren op zaterdag 4 juli 1789 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), zoon van Willem Thijssens van der Walstra en Trijntje Symens. Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1792. Simon is overleden op zondag 15 januari 1860 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1860.
Kinderen van Grietje en Simon:
1 Feije Simens van der Wal, geboren op maandag 17 maart 1823 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 44.
2 Tijs Simens van der Wal, geboren op zondag 27 augustus 1826 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1826. Tijs is overleden op woensdag 13 mei 1840 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1840.
3 Taeke van der Wal, geboren op donderdag 22 juli 1830 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1830. Taeke is overleden op zondag 14 oktober 1855 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1855. Taeke bleef ongehuwd.
4 Trijntje Walstra, geboren op zaterdag 13 september 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 september 1834. Trijntje is overleden op zaterdag 20 mei 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1837.
21 IJmkjen Feyes Venema is geboren op woensdag 29 februari 1792 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1792. IJmkjen is overleden op donderdag 14 april 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1825.
Notitie bij overlijden van IJmkjen: volgens de overlijdensakte had Ymkje als achternaam van der Veen
Beroep:
dienstmeid
IJmkjen trouwde, 21 jaar oud, op zondag 18 juli 1813 in Dantumadeel met Thijs Willems van der Wal, 26 jaar oud. Thijs is geboren op dinsdag 17 april 1787 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Willem Thijssens van der Walstra en Trijntje Symens. Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1792. Thijs is overleden op dinsdag 25 juni 1867 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1867.
Kinderen van IJmkjen en Thijs:
1 Feye Thijssens van der Wal, geboren op dinsdag 18 januari 1814 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 45.
2 Willem Thijssens van der Wal, geboren op zaterdag 16 september 1815 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 46.
3 Fokke Thijssens van der Wal, geboren op woensdag 14 januari 1818 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 47.
4 Anne Thijssens van der Wal, geboren op vrijdag 11 augustus 1820 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 augustus 1820. Anne is overleden op maandag 18 mei 1840 in Maastricht, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1840.
Beroep:
stukrijder
5 Minne Thijssens van der Wal, geboren op zaterdag 27 juli 1822 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 48.
6 NN NN van der Wal, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 5 april 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1825.
22 Itske Feyes Venema is geboren op maandag 25 februari 1793 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1796 in Veenwouden. Itske is overleden op vrijdag 2 september 1853 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1853. Itske trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1833 in Tietjerksteradeel met Pieter Hendriks van Huisen, 29 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 22 oktober 1803 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Sybes van Huizen en Jitske Jans Kok. Pieter is overleden op dinsdag 4 augustus 1885 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1885. Pieter is weduwnaar van Geertje Feyes Venema (1802-1832), met wie hij trouwde op zaterdag 10 mei 1828 in Tietjerksteradeel, zie 25.
Beroep:
schipper
Kinderen van Itske en Pieter:
1 Jitske van Huizen, geboren op zaterdag 29 juni 1833 in Leeuwarden. Volgt 49.
2 Antje van Huizen, geboren op maandag 8 augustus 1836 in Leeuwarden. Antje is overleden op vrijdag 1 december 1837 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1837.
23 Minne Feyes Venema is geboren op dinsdag 23 augustus 1796 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1796. Minne is overleden op zaterdag 26 oktober 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 oktober 1867.
Beroep:
dagloner
Minne trouwde, 22 jaar oud, op zondag 15 november 1818 in Dantumadeel met Wopkje Jurjens Posthuma, 20 jaar oud. Wopkje is geboren op dinsdag 5 december 1797 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jurjen Douwes Postma en Marike Theunis (Marijke) Veenstra. Wopkje is overleden op zaterdag 11 januari 1873 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1873.
Kinderen van Minne en Wopkje:
1 Feye Minnes Venema, geboren op woensdag 6 februari 1822 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 50.
2 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 18 september 1824 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1824.
3 Jurjen Minnes Venema, geboren op donderdag 8 september 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 51.
4 Douwe Minnes Venema, geboren op donderdag 25 september 1828 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 52.
5 Antje Venema, geboren op donderdag 22 september 1831 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1831. Antje is overleden op zaterdag 1 juli 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juli 1871. Antje bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenmeid
6 Taeke Minnes Venema, geboren op dinsdag 3 februari 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 53.
7 Grietje Venema, geboren op vrijdag 16 februari 1838 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 54.
8 Theunis Venema, geboren op woensdag 2 juni 1841 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 55.
24 Douwe Feyes Venema is geboren op woensdag 9 oktober 1799 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Douwe is overleden op woensdag 8 juni 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1881.
Beroep:
schipper
Douwe trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 mei 1826 in Dantumadeel met Ybeltje Egberts Veenstra, 19 jaar oud. Ybeltje is geboren op maandag 28 juli 1806 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Egbert Ritskes Veenstra en Grietje Hendriks Poutsma. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1806. Ybeltje is overleden op maandag 28 april 1890 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1890.
Kinderen van Douwe en Ybeltje:
1 Antje Douwes Venema, geboren op maandag 8 januari 1827 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 56.
2 Egbert Douwes Venema, geboren op donderdag 12 maart 1829 in Leeuwarden. Volgt 57.
3 Grietje Douwes Venema, geboren op woensdag 15 september 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 58.
4 Gertje Douwes Venema, geboren op zondag 30 december 1832 in Bergumerdam ( Tietjerksteradeel ). Volgt 59.
5 Ymkje Douwes Venema, geboren op maandag 14 april 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1834. Ymkje is overleden op maandag 19 december 1836 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 1836.
6 Janke Douwes Venema, geboren op maandag 13 juni 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1836. Janke is overleden op vrijdag 22 juni 1838 in Bergumerdam ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 juni 1838.
7 Feye Venema, geboren op woensdag 21 maart 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1838. Feye is overleden op zondag 28 april 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 april 1844.
8 Janke Douwes Venema, geboren op donderdag 10 september 1840 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 september 1840. Janke is overleden op zaterdag 4 mei 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1844.
9 Ymkje Douwes Veenema, geboren op donderdag 2 maart 1843 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 60.
10 Feye Douwes Venema, geboren op vrijdag 14 maart 1845 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 61.
11 Janke Douwes Venema, geboren op vrijdag 5 februari 1847 in Leeuwarden. Volgt 62.
12 Ytske Douwes (Idske) Venema, geboren op zaterdag 28 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 63.
13 Rigtje Douwes Venema, geboren op maandag 24 mei 1852 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1852. Rigtje is overleden op vrijdag 9 juli 1852 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1852.
25 Geertje Feyes Venema is geboren in juli 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Geertje is overleden op donderdag 5 januari 1832 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1832.
Beroep:
schippersche
Geertje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1828 in Tietjerksteradeel met Pieter Hendriks van Huisen, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 22 oktober 1803 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Sybes van Huizen en Jitske Jans Kok. Pieter is overleden op dinsdag 4 augustus 1885 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1885. Pieter trouwde later op zaterdag 24 augustus 1833 in Tietjerksteradeel met Itske Feyes Venema (1793-1853), zie 22.
Beroep:
schipper
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Hendrik Pieters van Huizen, geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 64.
2 Teye (Feije) van Huizen, geboren op zaterdag 2 juli 1831 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1831. Feije is overleden op zondag 2 september 1832 in Zevenhuizen ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 2 september 1832.
26 Taeke Feyes Venema is geboren op zondag 6 september 1807 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Feye Minnes Venema (zie 7) en Antje Douwes. Taeke is overleden op donderdag 7 juli 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1881.
Beroep:
schipper
Taeke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 27 november 1831 in Dantumadeel met Elizabeth Douwes van der Werf, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op donderdag 11 januari 1810 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Jacobus van der Werf en Agnieta Cornelis Folkertsma. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1810. Elizabeth is overleden op donderdag 18 september 1879 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1879.
Kinderen van Taeke en Elizabeth:
1 Antje Taekes Venema, geboren op dinsdag 27 november 1832 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 65.
2 Agnieta Taekes Venema, geboren op zaterdag 14 februari 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 66.
3 Feye Taekes Venema, geboren op vrijdag 2 juni 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 67.
4 Douwe Taekes Venema, geboren op maandag 20 april 1840 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 68.
5 Itske Taekes Venema, geboren op vrijdag 30 augustus 1844 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 69.
6 Pietje Taekes Venema, geboren op maandag 13 november 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 70.
7 Grietje Taekes Venema, geboren op zaterdag 26 november 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 71.
27 Minne Franses Venema is geboren in januari 1774 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frans Minnes (zie 8) en Janke Jans. Hij is gedoopt op vrijdag 14 januari 1774. Minne is overleden op zondag 3 september 1826 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 september 1826.
Beroep:
veenbaas
Minne trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20 mei 1798 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Marijke Douwes Postma, 35 jaar oud. Marijke is geboren in februari 1763 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Douwes Postma en Grietje Jurjens Postma. Zij is gedoopt op dinsdag 22 februari 1763. Marijke is overleden op dinsdag 25 september 1849 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 september 1849.
Kinderen van Minne en Marijke:
1 Frans Minnes Venema, geboren op vrijdag 12 april 1799 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 72.
2 Douwe Minnes Venema, geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 73.
3 Janke Minnes Venema, geboren op zondag 24 maart 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 74.
4 Yke Minnes (Marijke) Venema, geboren op donderdag 9 december 1819 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 75.
28 Jan Franses Venema is geboren in februari 1776 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Frans Minnes (zie 8) en Janke Jans. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1776. Jan is overleden op vrijdag 14 augustus 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1829.
Beroep:
visser
Jan trouwde, 20 jaar oud, op zondag 15 mei 1796 in Veenwouden ( Dantumadeel ) met Ettje Klazes Hoekstra, 19 jaar oud. Ettje is geboren op vrijdag 17 januari 1777 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Jelles Hoekstra en Atje Klazes. Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1777. Ettje is overleden op vrijdag 11 augustus 1843 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1843.
Kinderen van Jan en Ettje:
1 Janke Jans Venema, geboren op zondag 30 juli 1797 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 76.
2 Aatje Jans (Attje) Venema, geboren op woensdag 17 september 1800 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 77.
3 Marijke Venema, geboren op zaterdag 18 juni 1803 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 11 december 1803.
4 Frans Jans Venema, geboren op maandag 18 november 1805 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 78.
5 Klaas Jans Venema, geboren op zaterdag 10 maart 1810 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 79.
6 Sybren Venema, geboren omstreeks 1812 in Veenwouden ( Dantumadeel ).
7 Eelkje Jans Venema, geboren op maandag 29 maart 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 80.
8 Albert Jans Venema, geboren op zaterdag 23 maart 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 81.
29 Anskjen Franzes Venema is geboren op dinsdag 8 februari 1780 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Frans Minnes (zie 8) en Janke Jans. Zij is gedoopt op zondag 19 maart 1780. Anskjen is overleden op woensdag 16 augustus 1854 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1854. Anskjen:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 4 mei 1800 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Thijs Romkes van der Veen. Thijs is geboren in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Thijs is overleden vóór 1812 in Valom ( Het Hogeland ).
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1812 in Akkerwoude ( Dantumadeel ) met Jan Popkes Visser, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1779 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Popke Eelses en Martsen Fokkes. Jan is overleden op donderdag 3 augustus 1837 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1837.
Kinderen van Anskjen en Thijs:
1 Trientje van der Veen, geboren op dinsdag 17 maart 1801 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1801.
2 Janke Thijssens van der Veen, geboren op maandag 21 mei 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 82.
3 Engeltje van der Veen, geboren op woensdag 15 juni 1808 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1808 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Engeltje is overleden op zondag 3 december 1815 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1815.
Kinderen van Anskjen en Jan:
4 Martje Jans Visser, geboren op zaterdag 17 juli 1813 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1813. Martje is overleden op zondag 3 december 1815 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 5 december 1915.
5 Martsen Jans Visser, geboren op donderdag 20 maart 1817 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 83.
6 Engele Jans Visser, geboren op dinsdag 15 juni 1819 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 84.
7 Eelkje Jans Visser, geboren op vrijdag 5 april 1822 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 85.
30 Eelkje Franses Venema is geboren in oktober 1782 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Frans Minnes (zie 8) en Janke Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 22 oktober 1782. Eelkje is overleden op maandag 5 januari 1846 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 januari 1846. Eelkje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 15 mei 1803 in Dantumadeel met Johannes Tjallings Huisenga, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1777 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Tjalling Rinzes Huizinga en Baukje Oedses. Johannes is overleden op dinsdag 2 mei 1815 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1815.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1828 in Dantumadeel met Gerben Klases Boskma, 55 jaar oud. Gerben is geboren op zaterdag 14 november 1772 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Claas Sijes (Klaas) Boskma en Sjoukjen Rienks. Hij is gedoopt op donderdag 13 mei 1779. Gerben is overleden op woensdag 22 augustus 1849 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1849.
Beroep:
visser
Kinderen van Eelkje en Johannes:
1 Tjalling Johannes Huisenga, geboren op vrijdag 29 juni 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 86.
2 Frans Johannes Huizinga, geboren op vrijdag 29 augustus 1806 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 87.
3 Janke Johannes Huizenga, geboren op zaterdag 24 september 1808 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 88.
4 Rinze Johannes Huizinga, geboren op woensdag 30 januari 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 89.
5 Johannes Huizinga, geboren op maandag 2 oktober 1815 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1815.
31 Aaltje Douwes Douma is geboren in november 1783 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Rinses Douma en Minke Minnes Venema (zie 11). Zij is gedoopt op dinsdag 25 november 1783. Aaltje is overleden op vrijdag 5 november 1858 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 november 1838. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 5 juni 1803 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Wouter (Wolter) Sibma, 27 jaar oud. Wolter is geboren op maandag 1 april 1776 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Walters Sibma en Grietje Harmannus Ritsma. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1776. Wolter is overleden op zondag 4 maart 1855 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1855.
Kinderen van Aaltje en Wolter:
1 Douwe Wouters Sibma, geboren in mei 1804 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Hij is gedoopt op maandag 28 mei 1804. Douwe is overleden op donderdag 12 mei 1870 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 65 of 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 mei 1870.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 27 juni 1829 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Pieters Feenstra
2 Jitske Wolters Sibma, geboren in november 1806 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Zij is gedoopt op zondag 16 november 1806. Jitske is overleden op zaterdag 27 oktober 1838 in Drachten ( Smallingerland ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1838.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 16 april 1832 in Smallingerland gehuwd met Kornelis Kalverboer
3 Hedzer Wolters Sibma, geboren op maandag 6 februari 1809 in Nijega ( Smallingerland ). Hedzer is overleden op woensdag 9 april 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1862.
Notitie bij Hedzer: Hedzer is op 13 juli 1833 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoukje Haikes Haanstra
Getuige bij:
09-01-1854     geboorteaangifte Yme Pals Kingma (1854-1941)
4 Grietje Wolters Sibma, geboren op vrijdag 13 september 1811 in Nijega ( Smallingerland ). Grietje is overleden op dinsdag 24 maart 1885 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1885. Grietje bleef ongehuwd.
5 Minke Wolters Sibma, geboren op dinsdag 28 juni 1814 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1814. Minke is overleden op vrijdag 1 juli 1853 in Drachten ( Smallingerland ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juli 1853.
Notitie bij Minke: Minke is op 11 mei 1837 in Idaarderadeel gehuwd met Sybren Meintes Sienema
6 Trijntje Wolters Sibma, geboren op dinsdag 15 oktober 1816 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1816. Trijntje is overleden op donderdag 6 juli 1871 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juli 1871.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 23 juni 1849 in Tietjerksteradeel gehuwd met Luitzen Jans Faber
7 Melle Wolters Sibma, geboren op maandag 25 oktober 1819 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1819. Melle is overleden op vrijdag 25 mei 1883 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1883.
Notitie bij Melle: Melle is op 24 februari 1853 in Tietjeksteradeel gehuwd met Trijntje Jans Faber
8 Rinze Wolters Sibma, geboren op maandag 15 juli 1822 in Oudega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1822. Rinze is overleden op zaterdag 12 augustus 1826 in Nijega ( Smallingerland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1826.
32 Anske Douwes Douma is geboren in augustus 1785 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Rinses Douma en Minke Minnes Venema (zie 11). Zij is gedoopt op vrijdag 26 augustus 1785. Anske is overleden op woensdag 14 april 1824 in Nietap ( Noordenveld ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1824. Anske trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 juni 1808 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ) met Berend Jans Oenes, 24 jaar oud. Berend is geboren op maandag 1 september 1783 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), zoon van Jan Oenes en Marike Berents. Hij is gedoopt op maandag 1 september 1783. Berend is overleden op maandag 19 december 1864 in Leek ( Westerkwartier ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 december 11864.
Beroep:
stroohoedenmaker
Kinderen van Anske en Berend:
1 Jan Berends Oenes, geboren op zondag 28 mei 1809 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 18 juni 1809. Jan is overleden op maandag 4 september 1809 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), 3 maanden oud.
2 Jan Berents Oenes, geboren op donderdag 20 september 1810 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1811. Jan is overleden op zaterdag 18 oktober 1884 in Leek ( Westerkwartier ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1884.
Notitie bij Jan: Jan is op 30 november 1834 in Leek gehuwd met Leentje Harms Sissing
3 Minke Oenes, geboren op zaterdag 18 september 1813 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 september 1813. Minke is overleden op dinsdag 6 mei 1890 in Grootegast ( Westerkwartier ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1890.
Notitie bij Minke: Minke is op 16 december 1837 in Grootegast gehuwd met Hendrik Alberts Ploeg
4 Marijke Berends Oenes, geboren op woensdag 27 maart 1816 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1816. Marijke is overleden op maandag 27 juli 1846 in Doezum ( Westerkwartier ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1846.
Notitie bij Marijke: Marijke is op 23 mei 1839 in Grootegast gehuwd met Jan Hendriks Ezinga
5 NN NN Oenes, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 24 oktober 1821 in Nietap ( Noordenveld ).
6 Ansche Berends Oenes, geboren op vrijdag 28 februari 1823 in Nietap ( Noordenveld ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1823. Ansche is overleden op maandag 3 maart 1823 in Nietap ( Noordenveld ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1823.
7 Douwe Oenes, geboren op dinsdag 13 april 1824 in Nietap ( Noordenveld ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1824. Douwe is overleden op vrijdag 16 juli 1824 in Nietap ( Noordenveld ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juli 1824.
33 Grietje Douwes Douma is geboren op dinsdag 16 december 1788 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Rinses Douma en Minke Minnes Venema (zie 11). Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1789. Grietje is overleden op dinsdag 12 augustus 1828 in Leeuwarden, 39 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25 april 1810 in Hardegarijp met Oeds Wybes van der Molen, 26 jaar oud. Oeds is geboren op zaterdag 18 oktober 1783 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), zoon van Wybe Ludzers van der Molen en Sjoukjen Nannes Bouma. Hij is gedoopt op zondag 18 januari 1784. Oeds is overleden op maandag 8 april 1861 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1861.
Beroep:
molenaarsknecht
Kinderen van Grietje en Oeds:
1 Minke Oedzes van der Molen, geboren in december 1810 in Drachten ( Smallingerland ). Zij is gedoopt op woensdag 12 december 1810. Minke is overleden in augustus 1811 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), 8 maanden oud. Zij is begraven op vrijdag 9 augustus 1811.
2 Maria Oedzes van der Molen, geboren op woensdag 17 juni 1812 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1912. Maria is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Leeuwarden, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 juli 1866.
Notitie bij Maria: Maria is op 15 mei 1839 in Leeuwarden gehuwd met Dirk Chirste
3 Sjoukjen Oedzes van der Molen, geboren op dinsdag 17 januari 1815 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1815. Sjoukjen is overleden op maandag 6 februari 1815 in Drachten ( Smallingerland ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1815.
4 Wiebe Oedzes van der Molen, geboren in maart 1816 in Drachten ( Smallingerland ). Wiebe is overleden op maandag 15 april 1816 in Drachten ( Smallingerland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1816.
5 Wybe Oedzes van der Molen, geboren op woensdag 31 augustus 1825 in Surhuizum ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1825. Wybe is overleden op woensdag 31 augustus 1825 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), geen dag oud (oorzaak: wybe heeft 12 uur geleefd). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1825.
6 Wybe Oedzes van der Molen, geboren op maandag 26 juni 1826 in Kortwoude ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1826. Wybe is overleden op donderdag 29 juni 1826 in Kortwoude ( Achtkarspelen ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1826.
34 Rinske Douwes Douma is geboren in augustus 1791 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Rinses Douma en Minke Minnes Venema (zie 11). Zij is gedoopt op vrijdag 26 augustus 1791. Rinske is overleden op donderdag 3 april 1834 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1834.
Beroep:
dienstmeid
Rinske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1813 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ) met Bouwe Uilkes Schaap, 19 jaar oud. Bouwe is geboren in februari 1794 in Goutum ( Leeuwarden ), zoon van Uilke Bouwes Schaap en Eelkje Dirks Jonker. Hij is gedoopt op vrijdag 7 februari 1794. Bouwe is overleden op woensdag 1 augustus 1888 in Leeuwarden, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 augustus 1888.
Beroep:
dienstknecht
Kinderen van Rinske en Bouwe:
1 Douwe Bouwes Schaap, geboren op dinsdag 5 april 1814 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1815. Douwe is overleden op maandag 21 mei 1866 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1866.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 23 februari 1842 in Leeuwarden gehuwd met Sytske Harings Viersen
2 Uilke Bouwes Schaap, geboren op zondag 13 februari 1820 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 90.
3 Aaltje Douwes Schaap, geboren op maandag 12 januari 1824 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1824. Aaltje is overleden op maandag 7 mei 1838 in Leeuwarden, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1838.
4 Hedzer Bouwes Schaap, geboren op dinsdag 28 november 1826 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1826. Hedzer is overleden op zaterdag 17 januari 1903 in Franeker, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 januari 1903.
Notitie bij Hedzer: Hedzer is op 15 mei 1850 in Leeuwarden gehuwd met Maria Annes Nauta
5 Pietje Douwes Schaap, geboren op maandag 2 augustus 1830 in Huizum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1830. Pietje is overleden op woensdag 3 september 1862 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 september 1862.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 23 medi 1852 in Haskerland gehwud met Pieter van der Werf
35 Anskje Venema is geboren op maandag 2 maart 1789 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Taeke Minnes Venema (zie 12) en Antje Klases. Anskje is overleden op zaterdag 26 december 1818 in Grootegast ( Westerkwartier ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1818. Anskje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 mei 1812 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Allardus Minderts Nicolai, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anskje en Allardus: In de huwelijks akte staat Anskje met als achternaam "Feenstra "genoemd
Allardus is geboren in april 1791 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Meindert Allardus Nicolai en Aukjen Jans Helder. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1791. Allardus is overleden op donderdag 5 mei 1870 in Opende ( Westerkwartier ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1870.
Kinderen van Anskje en Allardus:
1 Aukje Alardus Nicolai, geboren op dinsdag 7 september 1813 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 91.
2 Mindert Nicolai, geboren op maandag 23 januari 1815 in Grootegast ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1815. Mindert is overleden op maandag 5 augustus 1878 in Hoogkerk ( Groningen ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1878. Mindert bleef ongehuwd.
3 Taeke Nicolai, geboren op zaterdag 12 april 1817 in Grootegast ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1817. Taeke is overleden op dinsdag 4 mei 1819 in Grootegast ( Westerkwartier ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 mei 1819.
36 Pieter Bouwes van Dijk is geboren op dinsdag 16 april 1793 in Gaastmaburen ( Hardegarijp ), zoon van Bouwe Tjeerds van Dijk (zie 15) en Geeske Ybeles Hellinga. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1793. Pieter is overleden op donderdag 31 december 1846 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1847.
Beroep:
boerenknecht
Pieter:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 april 1824 in Tietjerksteradeel met Lutske Alberts Pompstra, 38 jaar oud. Lutske is geboren in november 1785 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Zij is gedoopt op vrijdag 25 november 1785. Lutske is overleden op donderdag 27 november 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 48 of 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 november 1834.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1839 in Tietjerksteradeel met Roeltje Hendriks Adema, 38 jaar oud. Roeltje is geboren op woensdag 3 september 1800 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Hendrik Ynzes en Tjitske Wietzes Adema.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Pieter en Roeltje:
1 Tjitske Pieters van Dijk, geboren op vrijdag 10 juni 1842 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 92.
37 Taetske Andries Wagenaar is geboren op woensdag 18 januari 1792 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1792. Taetske is overleden op woensdag 20 januari 1841 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 januari 1841. Taetske:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zondag 7 januari 1810 in Tietjerksteradeel met Feije Jans Westra, 33 jaar oud. Feije is geboren in december 1776 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Tjepkes en Baukje Hendriks Westra. Hij is gedoopt op woensdag 25 december 1776. Feije is overleden op zondag 13 augustus 1826 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1826.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1829 in Dantumadeel met Abraham Fokkes de Vries, 40 jaar oud. Abraham is geboren op dinsdag 3 maart 1789 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Fokke Abrahams de Vries en Sjoukje Fokkes Fokkema. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1789. Abraham is overleden op dinsdag 19 november 1867 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1867.
Kinderen van Taetske en Feije:
1 Anskje Feyes Westra, geboren in september 1810 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Anskje is overleden op vrijdag 2 april 1886 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 75 jaar oud.
Notitie bij Anskje: Anskje is op 24 maart 1833 in Rinsumageest gehuwd met Harmen Geerts van der Meulen
2 Baukje Feyes Westra, geboren op donderdag 29 april 1813 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1813. Baukje is overleden op donderdag 29 oktober 1868 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1868.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 28 februari 1835 in Kollumerzwaag gehuwd met Anne Hendriks Veenstra
3 Trijntje Feyes Westra, geboren op vrijdag 8 maart 1816 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1816. Trijntje is overleden op zaterdag 22 juni 1844 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1844.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 12 december 1841 in Rinsumageest gehuwd met Jelle Jitses van Leyen
4 Jan Feijes Westra, geboren op donderdag 18 juni 1818 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 93.
5 Andries Feyes Westra, geboren op vrijdag 27 april 1821 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 april 1821. Andries is overleden op dinsdag 18 januari 1848 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1848.
Notitie bij Andries: Andries is op 29 juli 1843 in Kollumerland gehuwd met Baukje Doejes Dijkstra
6 Ebeltje Feijes Westra, geboren op vrijdag 16 april 1824 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1824. Ebeltje is overleden op woensdag 10 september 1828 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1828.
Kinderen van Taetske en Abraham:
7 Haebetlje Abrahams de Vries, geboren op dinsdag 13 april 1830 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1830. Haebetlje is overleden op woensdag 28 juni 1893 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 juni 1893.
Notitie bij Haebetlje: Haebetlje is op 4 december 1851 in Rinsumageest gehuwd met Femme Dijkstra
8 Fokje Abrahams de Vries, geboren op donderdag 26 juni 1834 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 94.
38 Haebeltje Andries Wagenaar is geboren op woensdag 22 oktober 1794 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Zij is gedoopt op dinsdag 28 oktober 1794. Haebeltje is overleden op vrijdag 19 juni 1857 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1857. Haebeltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1815 in Dantumadeel met Wybe Johannes Postma, ongeveer 28 jaar oud. Wybe is geboren omstreeks 1787 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Aedses Postma en Durkje Wybes Postma. Wybe is overleden op zaterdag 12 februari 1870 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1870.
Kinderen van Haebeltje en Wybe:
1 Andries Wybes Postma, geboren op donderdag 20 juli 1815 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Andries is overleden op zondag 8 juli 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1894.
Notitie bij Andries: Andries is op 12 juni 1856 in Dantumadeel gehuwd met Marijke Jans Boek
2 Johannes Postma, geboren op donderdag 17 september 1818 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 818. Johannes is overleden op vrijdag 4 februari 1876 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1876.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 16 mei 1846 in Dantunmadeel gehuwd met Yttje Doejes Dijkstra
Beroep:
dagloner
3 Anskje Postma, geboren op maandag 5 maart 1821 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Anskje is overleden op zondag 8 januari 1860 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 38 jaar oud.
Notitie bij Anskje: Anskje is op 16 mei 1846 in Rinsumageest gehuwd met Lieuwe Lourens
4 Jan Wybes Postma, geboren op vrijdag 5 september 1823 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1823. Jan is overleden op zaterdag 26 april 1879 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1879.
Notitie bij Jan: Jan is op 18 mei 1854 in Dantumadeel gehuwd met Attje Eelkes de Jong
5 Durkjen Wybes Postma, geboren op maandag 24 april 1826 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1826. Durkjen is overleden op donderdag 19 november 1908 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1908.
Notitie bij Durkjen: Durkjen is op 13 mei 1847 in Rinsumageest gehuwd met Brant Jans de Roos
6 Feye Wybes Postma, geboren op maandag 12 januari 1829 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1829. Feye is overleden op zondag 3 juni 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1900.
Notitie bij Feye: Feye is op 20 mei 1852 in Dantumadeel gehuwd met Hiltje Jilts Plantinga
7 Teetske Wybes Postma, geboren op woensdag 11 mei 1831 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1831. Teetske is overleden op zondag 17 februari 1833 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1833.
8 Teetske Wybes Postma, geboren op zaterdag 9 augustus 1834 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1834. Teetske is overleden op donderdag 11 april 1907 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1907.
Notitie bij Teetske: Teetske is op 30 september 1858 in Dantumadeel gehuwd met Atze Dijkstra
39 Trijntje Andries Wagenaar is geboren in augustus 1797 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Zij is gedoopt op donderdag 31 augustus 1797. Trijntje is overleden op zondag 14 februari 1841 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1841. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 17 januari 1826 in Rinsumageest ( Dantumadeel ) met Nittert Jans Wiersma, 39 jaar oud. Nittert is geboren op vrijdag 28 juli 1786 in Burum ( Noordoost-Friesland ), zoon van Jan Nitters en Wybrich Kornelis. Hij is gedoopt op zondag 27 augustus 1786. Nittert is overleden op vrijdag 11 maart 1864 in Driesum ( Dantumadeel ), 77 jaar oud.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Trijntje en Nittert:
1 Wijbrigje Wiersma, geboren op maandag 24 april 1826 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1826. Wijbrigje is overleden op woensdag 26 april 1826 in Driesum ( Dantumadeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 april 1826.
2 Wijbrigje Wiersma, geboren op donderdag 21 februari 1828 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1828. Wijbrigje is overleden op vrijdag 23 april 1852 in Driesum ( Dantumadeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1852. Wijbrigje bleef ongehuwd.
40 Jan Andries Wagenaar is geboren in juli 1800 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Jan is overleden op donderdag 9 oktober 1862 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1862.
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 26 september 1824 in Rinsumageest ( Dantumadeel ) met Lieuwkje Jelgers van der Meer, 24 jaar oud. Lieuwkje is geboren op dinsdag 21 januari 1800 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jelger Popkes van der Meer en Meyke Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1800. Lieuwkje is overleden op dinsdag 20 augustus 1872 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1872.
Beroep:
dienstmeid
41 Feye Wagenaar is geboren in maart 1803 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1803. Feye is overleden op vrijdag 19 juni 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1868.
Beroep:
landbouwer
Feye trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 14 september 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Tyttje Pieters Nicolai, 30 jaar oud. Tyttje is geboren op donderdag 23 september 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Symen Atzes Nicolai en Trijntje Johannes Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 september 1819. Tyttje is overleden op vrijdag 14 februari 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1902.
Kinderen van Feye en Tyttje:
1 Anskje Feyes Wagenaar, geboren op zaterdag 21 december 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 december 1850. Anskje is overleden op zaterdag 16 april 1927 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1927. Anskje bleef ongehuwd.
2 Trijntje Feyes Wagenaar, geboren op donderdag 24 juni 1852 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1852. Trijntje is overleden op zaterdag 20 augustus 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1859.
3 Andries Feyes Wagenaar, geboren op zondag 28 mei 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1854. Andries is overleden op zondag 26 februari 1939 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1939.
Notitie bij Andries: Andries is op 28 mei 1881 in Tietjerksteradeel gehuwd met Beertje Andries Haarsma
4 Symen Feyes Wagenaar, geboren op zaterdag 9 augustus 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 augustus 1856. Symen is overleden op vrijdag 22 mei 1857 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1837.
5 Maaike Feyes Wagenaar, geboren op zondag 12 september 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1858. Maaike is overleden op donderdag 30 april 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1863.
6 Trijntje Feyes Wagenaar, geboren op woensdag 13 februari 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1861. Trijntje is overleden op zondag 7 juni 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1863.
42 Janke Andries Wagenaar is geboren in maart 1806 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Janke is overleden op vrijdag 2 december 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1859. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ) met Mient Everts de Boer, 28 jaar oud. Mient is geboren op donderdag 3 januari 1799 in Noorderdrachten ( Smallingerland ), zoon van Evert Mients de Boer en FIntje Hendriks Weverboer. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1799. Mient is overleden op donderdag 16 april 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1885.
Kinderen van Janke en Mient:
1 Anskje Mients de Boer, geboren op maandag 14 april 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1828. Anskje is overleden op dinsdag 24 mei 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1864. Anskje bleef ongehuwd.
2 Evert de Boer, geboren op dinsdag 22 juni 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1830. Evert is overleden op zaterdag 2 juni 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1832.
3 Fintje Mients de Boer, geboren op vrijdag 23 november 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1832. Fintje is overleden op woensdag 15 augustus 1900 in Drachten ( Smallingerland ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1900.
Notitie bij Fintje: Fintje is op 19 mei 1860 in Smallingerland gehuwd met Klaas Johannes Diemersen
4 Heebeltje de Boer, geboren op zaterdag 24 januari 1835 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1835. Heebeltje is overleden op zaterdag 3 augustus 1867 in Drachten ( Smallingerland ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1867.
Notitie bij Heebeltje: Heebeltje is op 9 juni 1855 in tietjerksteradeel gehuwd met Tjitze Boeles Jongsma
5 Ymkje Mients de Boer, geboren op vrijdag 26 mei 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1837. Ymkje is overleden op dinsdag 16 juli 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 juli 1861.
6 Evert Mients de Boer, geboren op maandag 24 juni 1839 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 juni 1839. Evert is overleden op maandag 17 december 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1917.
Notitie bij Evert: Evert is op 18 mei 1867 in Tietjerksteradeel gehuwd met Marijke Jansen
7 Teetske Mients de Boer, geboren op dinsdag 29 maart 1842 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 maart 1842. Teetske is overleden op maandag 24 oktober 1898 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1898.
Notitie bij Teetske: Teetske is op 31 juli 1869 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gauke Klompstra
8 Andries Mients de Boer, geboren op zondag 20 oktober 1844 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1844. Andries is overleden op donderdag 2 maart 1916 in Breede ( Het Hoge Land ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1916.
Notitie bij Andries: Andries is (1) op 17 mei 1873 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje Klazes Krol en (2) op 29 juli 1891 in Warffum met Martje Zuidema
9 Trijntje Mients de Boer, geboren op woensdag 12 juli 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1848. Trijntje is overleden op zondag 29 juni 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1856.
43 Minne Andries Wagenaar is geboren in april 1809 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Andries Jans Wagenaar en Anskje Feyes Venema (zie 19). Minne is overleden op maandag 4 november 1872 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1872.
Beroep:
Kramer
Minne trouwde, 21 jaar oud, op zondag 20 maart 1831 in Dantumadeel met Trijntje Taekes Hoekstra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 18 juli 1810 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Taeke Sybrens Hoekstra en Grietje Pieters. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1810. Trijntje is overleden op donderdag 27 april 1843 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op de 25e van een onbekende maand in 9075.
Kinderen van Minne en Trijntje:
1 Taeke Minnes Wagenaar, geboren op zaterdag 17 juli 1830 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1830. Taeke is overleden op dinsdag 22 augustus 1843 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1843.
2 Andries Wagenaar, geboren op maandag 26 augustus 1833 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1833. Andries is overleden op zondag 4 juni 1854 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1854.
3 Grietje Minnes Wagenaar, geboren op zondag 1 januari 1837 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 januari 1837. Grietje is overleden op zaterdag 3 juni 1899 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juni 1899.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 14 mei 1857 in Rinsumageest gehuwd met Sikke Boorsma
4 Jan Minnes Wagenaar, geboren op maandag 17 februari 1840 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 februari 1840. Jan is overleden op donderdag 22 januari 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1874.
Notitie bij Jan: Jan is op 6 juni 1863 in Rinsumageest gehuwd met Jantje Fink
44 Feije Simens van der Wal is geboren op maandag 17 maart 1823 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), zoon van Simon Willems Wal en Grietje Feyes Venema (zie 20). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1823. Feije is overleden op vrijdag 8 januari 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 januari 1904.
Beroep:
dagloner
Feije:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19 november 1848 in Dantumadeel met Baukje Klases Koop, 27 jaar oud. Baukje is geboren op maandag 7 mei 1821 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Sybrens Koop en Jeltje Johannes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1821. Baukje is overleden op vrijdag 8 mei 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1857.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 9 juli 1874 in Dantumadeel met Baukjen Ymes Hogeveen, 38 jaar oud. Baukjen is geboren op zaterdag 1 augustus 1835 in Drogeham ( Achtkarspelen ), dochter van Yme Douwes Hogeveen en Lutske Sytzes Wijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1835. Baukjen is overleden op woensdag 3 oktober 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1894.
Kinderen van Feije en Baukje:
1 Symon van der Wal, geboren op maandag 5 maart 1849 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849. Symon is overleden op zaterdag 21 januari 1860 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1860.
2 Jeltje van der Wal, geboren op dinsdag 13 mei 1851 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1851. Jeltje is overleden op woensdag 22 september 1926 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1926.
Notitie bij Jeltje: Jeltje is op 29 november 1884 in Tietjeksteradeel gehuwd met Edse Westra
3 Grietje van der Wal, geboren op maandag 28 augustus 1854 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1854. Grietje is overleden op zondag 16 juni 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1912.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 27 mei 1876 in Tietjeksteradeel gehuwd met Jan Johannes Dijkstra
4 Klaas van der Wal, geboren op dinsdag 14 april 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1857. Klaas is overleden op donderdag 30 april 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1857.
45 Feye Thijssens van der Wal is geboren op dinsdag 18 januari 1814 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Thijs Willems van der Wal en IJmkjen Feyes Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1814. Feye is overleden op maandag 24 februari 1873 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1873.
Beroep:
dagloner
Feye trouwde, 26 jaar oud, op zondag 3 mei 1840 in Dantumadeel met Tjibbeltje Romkes van der Veen, 22 jaar oud. Tjibbeltje is geboren op zaterdag 18 april 1818 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Romke Tjallings van der Veen en Jantje Tjibbes Mellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1818. Tjibbeltje is overleden op vrijdag 9 mei 1879 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1879.
Kinderen van Feye en Tjibbeltje:
1 Thijs Feyes van der Wal, geboren op zondag 4 oktober 1840 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1840. Thijs is overleden op vrijdag 8 juli 1842 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1842.
2 Ymkje Feyes van der Wal, geboren op donderdag 6 oktober 1842 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 oktober 1842. Ymkje is overleden op maandag 22 mei 1933 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1933.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is gehuwd met Conraad van der Mark
3 Jantje Feyes van der Wal, geboren op maandag 26 februari 1844 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 februari 1844. Jantje is overleden op woensdag 6 februari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 februari 1889.
Notitie bij Jantje: Jantje is (1) op 17 oktober 1868 in Tietjerksteradeel gehuwd met Paulus Ridzerdts Bultstra en (2) op 4 maart 1884 met Fokke Atzes Spoor
4 Trijntje Feyes van der Wal, geboren op dinsdag 2 december 1845 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 december 1845. Trijntje is overleden op vrijdag 8 mei 1885 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1885.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 18 mei 1872 in Tietjerksteradeel gehuwd met Klaas Rienks Vlieger
5 Romkje Feyes van der Wal, geboren op maandag 22 november 1847 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1847. Romkje is overleden op vrijdag 9 mei 1919 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1919.
Notitie bij Romkje: Romkje is op 19 november 1881 in Tietjerksteradeel gehuwd met Berend Ymes Hogeveen
6 Tietje Feyes van der Wal, geboren op maandag 22 november 1847 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1847. Tietje is overleden op zondag 30 januari 1848 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1848.
7 Tijs Feyes van der Wal, geboren op zondag 28 april 1850 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 april 1850. Tijs is overleden op maandag 26 april 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1897.
Notitie bij Tijs: Tijs is op 29 mei 1875 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aukje Pieters Annema
8 Romke Feyes van der Wal, geboren op dinsdag 10 februari 1852 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1852. Romke is overleden op vrijdag 7 juli 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juli 1916.
Notitie bij Romke: Romke is op 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel gehuwd met Maaike Alberts van den Berg
46 Willem Thijssens van der Wal is geboren op zaterdag 16 september 1815 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Thijs Willems van der Wal en IJmkjen Feyes Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1815. Willem is overleden op zondag 1 januari 1899 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1899.
Beroep:
schoenmaker
Willem trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 mei 1844 in Dantumadeel met Janke Jacobs Walstra, 26 jaar oud. Janke is geboren op maandag 18 augustus 1817 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jacob Sybes Walstra en Aafke Jochums van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1817. Janke is overleden op vrijdag 20 maart 1896 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1896.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Willem en Janke:
1 Thijs Willems van der Wal, geboren op zondag 2 februari 1845 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1845. Thijs is overleden op dinsdag 25 juni 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1867.
2 Aafke Willems van der Wal, geboren op vrijdag 1 september 1848 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1848. Aafke is overleden op zaterdag 27 februari 1926 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1926.
Notitie bij Aafke: Aafke is op 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel gehuwd met Johannes Pieter Blom
3 Ymkje Willems van der Wal, geboren op zondag 27 april 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1851. Ymkje is overleden op dinsdag 9 april 1935 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1935.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 2 september 1876 in Dantumadeel gehuwd met Douwe Klazes de Bruin
4 Jacob Willems van der Wal, geboren op maandag 15 mei 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1854. Jacob is overleden op vrijdag 12 augustus 1859 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1859.
5 Feye Willems van der Wal, geboren op maandag 5 april 1858 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 april 1858. Feye is overleden op zaterdag 8 april 1939 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1939. Hij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Feye: Feye is op 16 mei 1885 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jeltje Stenekes
47 Fokke Thijssens van der Wal is geboren op woensdag 14 januari 1818 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Thijs Willems van der Wal en IJmkjen Feyes Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1818. Fokke is overleden op zaterdag 15 december 1877 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 december 1877.
Beroep:
schipper
Fokke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1846 in Dantumadeel met Wytske Jans Viersen, 21 jaar oud. Wytske is geboren op maandag 18 oktober 1824 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Romkes Viersen en Wipkje Ballings Venekamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1824. Wytske is overleden op donderdag 7 april 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 april 1910.
Kinderen van Fokke en Wytske:
1 Wipkje van der Wal, geboren op maandag 7 mei 1849 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1849. Wipkje is overleden op donderdag 22 februari 1855 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1855.
2 Antje Fokkes van der Wal, geboren op vrijdag 13 september 1850 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1850. Antje is overleden op vrijdag 23 juli 1926 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1926. Zij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Antje: Antje is op 15 mei 1875 in Tietjerksteradeel gehuwd met Gerrit Johannes Veninga
3 Thijs Fokkes van der Wal, geboren op donderdag 2 september 1852 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1852. Thijs is overleden op zondag 28 november 1909 in Anloo ( Aa en Hunze ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1909.
Notitie bij Thijs: Thijs is op 24 februari 1883 gehuwd met Antje Jans Postma
4 Jan Fokkes van der Wal, geboren op woensdag 2 mei 1855 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1855. Jan is overleden op dinsdag 14 januari 1913 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 januari 1913.
Notitie bij Jan: Jan is op 15 mei 1880 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lieuwkjen de Ham
5 Anne Fokkes van der Wal, geboren op woensdag 2 mei 1855 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 mei 1855. Anne is overleden op dinsdag 29 juni 1886 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1886. Anne bleef ongehuwd.
6 Wypkje van der Wal, geboren op zondag 29 november 1857 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 november 1857. Wypkje is overleden op dinsdag 28 maart 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1905.
Notitie bij Wypkje: Wypkje is op 10 mei 1884 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jan Sakes Kloosterman
7 Berber Fokkes van der Wal, geboren op zaterdag 25 augustus 1860 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1860.
Notitie bij Berber: Berber is op 16 mei 1885 in Dantumadeel gehuwd met Gosse de Vries
8 Mintje Fokkes van der Wal, geboren op vrijdag 15 augustus 1862 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 augustus 1862. Mintje is overleden op dinsdag 7 september 1875 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 september 1875.
9 Folkertje van der Wal, geboren op donderdag 25 augustus 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1864. Folkertje is overleden op dinsdag 20 mei 1947 in Wartena ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1947. Zij is begraven in Wartena.
Notitie bij Folkertje: Folkertje is op 23 mei 1896 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Petrusma
10 Feikje van der Wal, geboren op woensdag 5 juni 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juni 1867. Feikje is overleden op dinsdag 17 mei 1938 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1938.
Notitie bij Feikje: Feikje is op 28 mei 1892 in Dantumadeel gehuwd met Jouke Kornelis de Vries
48 Minne Thijssens van der Wal is geboren op zaterdag 27 juli 1822 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Thijs Willems van der Wal en IJmkjen Feyes Venema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1822. Minne is overleden op donderdag 10 juli 1884 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1884.
Beroep:
dagloner
Minne trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 juni 1846 in Dantumadeel met Froukje Romkes van der Veen, 24 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 28 januari 1822 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Romke Tjallings van der Veen en Jantje Tjibbes Mellema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1822. Froukje is overleden op maandag 20 januari 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1902.
Kinderen van Minne en Froukje:
1 Ymkje Minnes van der Wal, geboren op zondag 4 oktober 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1846. Ymkje is overleden op dinsdag 29 december 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 december 1846.
2 Romke van der Wal, geboren op maandag 5 maart 1849 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1849. Romke is overleden op dinsdag 17 juni 1924 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juni 1924.
Notitie bij Romke: Romke is op 18 mei 1876 in Dantumadeel gehuwd met Marijke Tjallings van der Veen
Beroep:
visser
3 Ymkje Minnes van der Wal, geboren op dinsdag 19 maart 1850 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1850. Ymkje is overleden op vrijdag 22 februari 1918 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1918.
Notitie bij Ymkje: Ymkje is op 12 juni 1875 in Tietjerksteradeel gehuwd met Rinze Wybes Zeinstra
4 Thijs Minnes van der Wal, geboren op vrijdag 28 mei 1852 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1852. Thijs is overleden op maandag 11 mei 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1857.
5 Jantje Minnes van der Wal, geboren op donderdag 14 december 1854 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1854. Jantje is overleden op zaterdag 2 mei 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 mei 1857. Jantje bleef ongehuwd.
6 Feye Minnes van der Wal, geboren op donderdag 8 januari 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1857. Feye is overleden op zaterdag 30 juli 1932 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1932.
Notitie bij Feye: Feye is (1) op 20 mei 1880 in Dantumadeel gehwud met Murkje Klazes van der Veen en (2) op 18 november 1899 met Pietje Postma
7 Jantje van der Wal, geboren op donderdag 24 februari 1859 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1859. Jantje is overleden op zondag 19 augustus 1883 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1883. Jantje bleef ongehuwd.
8 Tietje Minnes van der Wal, geboren op vrijdag 24 mei 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1861. Tietje is overleden op maandag 2 mei 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 mei 1892.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 14 mei 1887 in Dantumadeel gehuwd met Rinze Egberts van Wieren
9 Willemke Minnes van der Wal, geboren op zondag 22 juni 1862 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juni 1862. Willemke is overleden op maandag 13 juni 1881 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1881.
10 NN NN van der Wal, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 20 januari 1865 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1865.
49 Jitske van Huizen is geboren op zaterdag 29 juni 1833 in Leeuwarden, dochter van Pieter Hendriks van Huisen en Itske Feyes Venema (zie 22). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 juni 1833. Jitske is overleden op donderdag 2 augustus 1917 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1917. Jitske trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 februari 1856 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Seekele Foekes van der Veen, 28 jaar oud. Seekele is geboren op maandag 8 oktober 1827 in Hichtum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Foeke Saekeles van der Veen en Sjoukjen Minzes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 oktober 1827. Seekele is overleden op woensdag 25 januari 1905 in Tzum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1905.
Beroep:
schipper
Kinderen van Jitske en Seekele:
1 Itske van der Veen, geboren op maandag 16 februari 1857 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 februari 1857. Itske is overleden op woensdag 10 juni 1857 in Leeuwarden, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1857.
2 Itske van der Veen, geboren op dinsdag 2 februari 1858 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1858. Itske is overleden op vrijdag 4 maart 1921 in Harlingen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1921.
Notitie bij Itske: Itske is op 26 oktober 1893 in Franeker gehuwd met Willem Roosma
3 Foeke van der Veen, geboren op woensdag 30 november 1859 in Oldetrijne ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 859. Foeke is overleden op vrijdag 31 december 1948 in Franeker, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1948.
Notitie bij Foeke: Foeke is op 28 april 1894 in Franekeradeel gehuwd met Baukie van der Veen
4 Pieter van der Veen, geboren op woensdag 10 juli 1861 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1861. Pieter is overleden op donderdag 3 mei 1934 in Franekeradeel ( Waadhoeke ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1934. Pieter bleef ongehuwd.
5 Sjoukje van der Veen, geboren op zondag 10 juli 1864 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1864. Sjoukje is overleden op dinsdag 5 november 1935 in Broek op Langedijk ( Waterland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1935. Zij is begraven in Broek op Langedijk op de begraafplaats aan de Dorpstraat.
Notitie bij Sjoukje: Sjoukje is (1) op 5 augustus 1887 in Broek op langedijk gehuwd met Pieter Balder en (2) op 13 september 1917 met Klaas Bak
6 Roelof van der Veen, geboren op maandag 28 januari 1867 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1867. Roelof is overleden op maandag 8 april 1867 in Tzum ( Waadhoeke ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1867.
7 Roelof van der Veen, geboren op zondag 10 mei 1868 in Appelscha ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1868. Roelof is overleden op woensdag 11 november 1953 in Franeker, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1953. Hij is begraven in Franeker op de Begraafplaats aan de Harlingerweg.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 17 september 1892 in Franekaradeel gehuwd met Korneliske Diemersen
8 Aukje van der Veen, geboren op donderdag 16 februari 1871 in Tzum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1871. Aukje is overleden op maandag 14 augustus 1905 in Apeldoorn, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1905. Aukje bleef ongehuwd.
9 NN NN van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 15 april 1874 in Tzum ( Waadhoeke ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 april 1874.
50 Feye Minnes Venema is geboren op woensdag 6 februari 1822 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1822. Feye is overleden op donderdag 30 maart 1899 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1899.
Beroep:
schipper
Feye trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 25 december 1850 in Opsterland met Geertje Eizes de Jong, 20 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 19 juni 1830 in Bakkeveen ( Opsterland ), dochter van Eize Jans de Jong en Eltje Klazes Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1830. Geertje is overleden vóór 1899 in Leeuwarden, ten hoogste 69 jaar oud.
Kinderen van Feye en Geertje:
1 Eltje Feyes Venema, geboren op dinsdag 11 november 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 95.
2 Minne Feyes Venema, geboren op vrijdag 2 december 1853 in Leeuwarden. Volgt 96.
3 Wopkje Feyes Venema, geboren op zondag 13 januari 1856 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1856. Wopkje is overleden op vrijdag 12 juni 1874 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1874. Wopkje bleef ongehuwd.
4 Trijntje Venema, geboren op maandag 15 maart 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 97.
5 Eize Venema, geboren op dinsdag 12 november 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1861. Eize is overleden op zondag 17 november 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1861.
6 Eize Venema, geboren op zaterdag 4 augustus 1866 in Gorredijk ( Opsterland ). Volgt 98.
51 Jurjen Minnes Venema is geboren op donderdag 8 september 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1825. Jurjen is overleden op donderdag 26 december 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 december 1872.
Beroep:
schipper
Jurjen trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 maart 1849 in Dantumadeel met Ypkjen Sybes Veenstra, 29 jaar oud. Ypkjen is geboren op woensdag 15 september 1819 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sybe Oepkes Veenstra en Trijntje Eites Offringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1819. Ypkjen is overleden op vrijdag 5 november 1915 in Ruigahuizen ( De Friese Meren ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1915.
Beroep:
naaister
Kind van Jurjen en Ypkjen:
1 Minne Jurjens Venema, geboren op dinsdag 26 november 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 99.
52 Douwe Minnes Venema is geboren op donderdag 25 september 1828 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1828. Douwe is overleden op donderdag 25 september 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 september 1862.
Beroep:
schipper
Douwe trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 november 1851 in Tietjerksteradeel met Baukje Jakobs van der Meulen, 17 jaar oud. Baukje is geboren op woensdag 2 juli 1834 in Almenum ( Harlingen ), dochter van Jakob Cornelis van der Meulen en Bieukjen Sjoerds Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juli 1834. Baukje is overleden op donderdag 23 april 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 april 1908.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Douwe en Baukje:
1 Minne Douwes Venema, geboren op vrijdag 18 november 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 100.
2 Bieuwkje Venema, geboren op maandag 19 oktober 1857 in Zweins ( Waadhoeke ). Volgt 101.
3 Wopkje Douwes Venema, geboren op zaterdag 10 mei 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 102.
53 Taeke Minnes Venema is geboren op dinsdag 3 februari 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1835. Taeke is overleden op maandag 9 oktober 1865 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1865. Taeke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1859 in Tietjerksteradeel met Tettje Walings de Leeuw, 24 jaar oud. Tettje is geboren op vrijdag 3 april 1835 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Waling Daniels de Leeuw en Sytske Hayes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1835. Tettje is overleden op zaterdag 3 september 1864 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1864.
Beroep:
naaister
Kind van Taeke en Tettje:
1 Waling Taekes Venema, geboren op dinsdag 17 juli 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 103.
54 Grietje Venema is geboren op vrijdag 16 februari 1838 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1838. Grietje is overleden op dinsdag 28 mei 1907 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 mei 1907.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1865 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jetze Tietes Bijlsma, 33 jaar oud. Jetze is geboren op zaterdag 1 oktober 1831 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Tiete Taekes (Tjitte) Bijlsma en Janke Jetzes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1831. Jetze is overleden op vrijdag 6 maart 1885 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 maart 1885.
Beroep:
schippersknecht
55 Theunis Venema is geboren op woensdag 2 juni 1841 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 23) en Wopkje Jurjens Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1841. Theunis is overleden op zaterdag 22 december 1866 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 december 1866.
Beroep:
dagloner
Theunis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 mei 1866 in Dantumadeel met Aafke Tjipkes Steensma, 23 jaar oud. Zie 168 voor persoonsgegevens van Aafke.
56 Antje Douwes Venema is geboren op maandag 8 januari 1827 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 januari 1827. Antje is overleden op zondag 6 juni 1875 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1875. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 december 1850 in Leeuwarden met Mient Fokkes Ynia, 22 jaar oud. Mient is geboren op maandag 15 december 1828 in Franeker, zoon van Fokke Jacobus Ynia en Klaske Gerrits Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1828. Mient is overleden op donderdag 14 december 1916 in Franeker, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1916.
Beroep:
schipper
57 Egbert Douwes Venema is geboren op donderdag 12 maart 1829 in Leeuwarden, zoon van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1829. Egbert is overleden op dinsdag 15 september 1863 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1863.
Beroep:
stuurman en tapper
Egbert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 december 1857 in Leeuwarden met Japikje Augustina Kraus, 42 jaar oud. Japikje is geboren op zaterdag 6 mei 1815 in Leeuwarden, dochter van Femmeltje Kraus. Japikje is overleden op maandag 1 december 1884 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1884.
58 Grietje Douwes Venema is geboren op woensdag 15 september 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 september 1830. Grietje is overleden op dinsdag 21 november 1905 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1905.
Beroep:
dienstmeid
Grietje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Tietjerksteradeel met Alle Jans Allema, 27 jaar oud. Alle is geboren op zaterdag 10 mei 1834 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Klazes Allema en Geertje Klazes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 mei 1834. Alle is overleden op dinsdag 22 maart 1921 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1921.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Grietje en Alle:
1 Ybeltje Alles Allema, geboren op zaterdag 1 maart 1862 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 104.
2 Aaltje Alles Allema, geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 105.
3 Egbert Alles Allema, geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 106.
4 Geertje Alles Allema, geboren op zondag 7 juli 1867 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 107.
5 Antje Alles Allema, geboren op donderdag 1 juli 1869 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1869. Antje is overleden op woensdag 25 december 1889 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1889. Antje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
6 Jan Alles Allema, geboren op zaterdag 9 december 1871 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 108.
59 Gertje Douwes Venema is geboren op zondag 30 december 1832 in Bergumerdam ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1832. Gertje is overleden op zaterdag 10 april 1909 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1909. Gertje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 april 1859 in Leeuwarden met Pieter Feenstra, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 4 mei 1833 in Leeuwarden, zoon van Jan Pieters Feenstra en Grietje Folkerts Los. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1833. Pieter is overleden op donderdag 15 januari 1925 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1925.
Beroep:
schipper
Kinderen van Gertje en Pieter:
1 Ybeltje Feenstra, geboren op vrijdag 20 januari 1860 in Leeuwarden. Volgt 109.
2 Jan Feenstra, geboren op zondag 5 mei 1861 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1861. Jan is overleden op zondag 30 november 1941 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 november 1941. Jan bleef ongehuwd.
3 Folkert Feenstra, geboren op zondag 22 mei 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 mei 1864. Folkert is overleden op zondag 4 juni 1865 in Grouw ( Leeuwarden ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 4 juni 1865.
4 Grietje Feenstra, geboren op maandag 8 januari 1866 in Leeuwarden. Volgt 110.
60 Ymkje Douwes Veenema is geboren op donderdag 2 maart 1843 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1843. Ymkje is overleden op maandag 15 mei 1893 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1893.
Beroep:
huishoudster
Ymkje trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 8 februari 1883 in Oostdongeradeel met Simon Martinus Kuitert, 48 jaar oud. Simon is geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Holwerd ( Noordoost-Friesland ), zoon van Martinus Jans Kuitert en Martje Simons de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1835. Simon is overleden op dinsdag 11 januari 1921 in Grootegast ( Westerkwartier ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1921. Simon is weduwnaar van Tjitske Mentjes de Vries (1835-1876), met wie hij trouwde op donderdag 14 april 1859 in Oostdongeradeel.
Kinderen van Ymkje en Simon:
1 Gertje Kuitert, geboren op vrijdag 9 mei 1884 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1884. Gertje is overleden op maandag 18 september 1911 in Groningen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1911. Gertje bleef ongehuwd.
2 NN NN Kuitert, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 10 mei 1884 in Engwierum ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1884.
61 Feye Douwes Venema is geboren op vrijdag 14 maart 1845 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1845. Feye is overleden op woensdag 17 mei 1911 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 mei 1911.
Beroep:
schipper
Feye trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 december 1873 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Pietje Wiegers de Vries, 34 jaar oud. Pietje is geboren op dinsdag 9 april 1839 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Wieger Bouwes de Vries en Trijntje Sybes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1839. Pietje is overleden op donderdag 13 april 1922 in Warga ( Leeuwarden ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 april 1922.
62 Janke Douwes Venema is geboren op vrijdag 5 februari 1847 in Leeuwarden, dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 februari 1847. Janke is overleden op maandag 6 december 1926 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1926.
Beroep:
boerenmeid
Janke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Tietjerksteradeel met Linze Egberts van der Kooi, 26 jaar oud. Linze is geboren op maandag 8 november 1841 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Egbert Jans van der Kooi en Sijke Linzes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1841. Linze is overleden op woensdag 17 december 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1913.
Kinderen van Janke en Linze:
1 Sijke Linzes van der Kooi, geboren op zondag 21 februari 1869 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 111.
2 Douwe Linzes van der Kooi, geboren op maandag 5 september 1870 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 112.
3 Egbert Linzes van der Kooi, geboren op donderdag 25 april 1872 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1872. Egbert is overleden op donderdag 25 juli 1872 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1872.
4 Egbert Linzes van der Kooi, geboren op maandag 29 december 1873 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1873. Egbert is overleden op woensdag 7 januari 1874 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 januari 1874.
5 Ybeltje Linzes van der Kooi, geboren op zondag 27 december 1874 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 113.
6 Egbert Linzes van der Kooi, geboren op maandag 23 april 1877 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 114.
7 Antje Linzes van der Kooi, geboren op vrijdag 4 maart 1887 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 115.
63 Ytske Douwes (Idske) Venema is geboren op zaterdag 28 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Feyes Venema (zie 24) en Ybeltje Egberts Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1849. Idske is overleden op maandag 6 maart 1893 in Leeuwarden, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1893. Idske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 april 1876 in Tietjerksteradeel met Tjalling Murks Seldentuis, 41 jaar oud. Tjalling is geboren op woensdag 14 mei 1834 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Murk Rienks Seldenthuis en Antje Sjoerds Henstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 mei 1834. Tjalling is overleden op dinsdag 26 september 1922 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 september 1922.
Beroep:
schipper
Kinderen van Idske en Tjalling:
1 Antje Seldentuis, geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Leeuwarden. Volgt 116.
2 Ybeltje Seldenthuis, geboren op vrijdag 3 augustus 1877 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1877. Ybeltje is overleden op donderdag 29 november 1877 in Warga ( Leeuwarden ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1877.
3 Ybeltje Seldenthuis, geboren op zondag 11 augustus 1878 in Leeuwarden. Volgt 117.
4 Murk Seldenthuis, geboren op maandag 26 juli 1880 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 juli 1880. Murk is overleden op dinsdag 29 april 1902 in Enkhuizen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1902. Murk bleef ongehuwd.
5 Grietje Seldenthuis, geboren op maandag 6 juni 1887 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan. Grietje is overleden op woensdag 6 maart 1889 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1889.
6 Grietje Seldenthuis, geboren op vrijdag 24 juli 1891 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1891. Grietje is overleden op zondag 22 december 1895 in Leeuwarden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 december 1895.
64 Hendrik Pieters van Huizen is geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), zoon van Pieter Hendriks van Huisen en Geertje Feyes Venema (zie 25). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1829. Hendrik is overleden op vrijdag 5 juni 1896 in Blija ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1896.
Beroep:
schipper
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Antje Eyzes Boonstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 1 januari 1834 in Blija ( Noordoost-Friesland ), dochter van Eyze Zweitzes Boonstra en Akke Goffes Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1834. Antje is overleden op woensdag 27 november 1907 in Blija ( Noordoost-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1907.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Geertje van Huizen, geboren op donderdag 2 december 1858 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1858. Geertje is overleden op zondag 5 juli 1931 in Blija ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1931.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 19 mei 1883 in Ferweradeel gehuwd met Johannes van der Wey
2 Eise Hendriks van Huizen, geboren op donderdag 4 oktober 1860 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1860. Eise is overleden op vrijdag 30 december 1938 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1938.
Notitie bij Eise: Eise is (1) op 17 mei 1884 in Ferweradeel gehuwd met Tjitske Douwes Hoekstra en (2) op 1 oktober 1892 met Janke Pieters Slager
3 Pieter van Huizen, geboren op zaterdag 1 november 1862 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1862. Pieter is overleden op vrijdag 22 februari 1929 in Hallum ( Noordoost-Friesland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1929.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 14 juni 1890 in Ferweradeel gehuwd met Antje Hamstra
4 Akke van Huizen, geboren op dinsdag 29 november 1864 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1864. Akke is overleden op maandag 25 maart 1889 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 maart 1889.
Notitie bij Akke: Akke is op 17 mei 1884 in Ferweradeel gehuwd met Ale Boelens
5 Zweitze van Huizen, geboren op donderdag 1 november 1866 in Hemrik ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 november 1866. Zweitze is overleden op vrijdag 30 maart 1945 in Haarlem, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1945. Zweitze bleef ongehuwd.
6 Goffe van Huizen, geboren op dinsdag 12 januari 1869 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1869. Goffe is overleden op donderdag 18 maart 1943 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1943.
Notitie bij Goffe: Goffe is op 14 april 1894 in Dantumadeel gehuwd met Janke Krol
7 Idske van Huizen, geboren op dinsdag 12 januari 1869 in Blija ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1869. Idske is overleden op zondag 9 juli 1905 in Blija ( Noordoost-Friesland ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1905.
Notitie bij Idske: Idske is op 6 februari 1897 in Ferweradeel gehuwd met Willem Ehlhardt
8 Feye van Huizen, geboren op dinsdag 30 mei 1871 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1871. Feye is overleden op donderdag 19 juni 1890 in Drachten ( Smallingerland ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1890.
9 Egbert van Huizen, geboren op dinsdag 30 mei 1871 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1871. Egbert is overleden op woensdag 6 april 1949 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1949.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 30 mei 1896 in Ferweradeel gehuwd met Aaltje Amelander
10 Gosse Hendriks van Huizen, geboren op vrijdag 21 juni 1878 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1878. Gosse is overleden op zondag 14 februari 1886 in Blija ( Noordoost-Friesland ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1886.
65 Antje Taekes Venema is geboren op dinsdag 27 november 1832 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1832. Antje is overleden op zondag 15 november 1903 in Warga ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 november 1903.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15 mei 1861 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Willem Martens Kalsbeek, 30 jaar oud. Willem is geboren op maandag 16 augustus 1830 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Marten Arends Kalsbeek en Trijntje Willems Dijkstra. Willem is overleden op zaterdag 26 juni 1880 in Warga ( Leeuwarden ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 juni 1880.
Kinderen van Antje en Willem:
1 Elisabeth Willems Kalsbeek, geboren op dinsdag 11 maart 1862 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 118.
2 Marten Kalsbeek, geboren op vrijdag 8 juli 1864 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 119.
3 Trijntje Kalsbeek, geboren op zondag 3 februari 1867 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 120.
4 Agnietje Kalsbeek, geboren op donderdag 1 juli 1869 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 121.
5 Taeke Kalsbeek, geboren op donderdag 8 september 1870 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 september 1870. Taeke is overleden op vrijdag 15 januari 1892 in Warga ( Leeuwarden ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1892.
Beroep:
Kleermaker
6 Hotze (Howard) Kalsbeek, geboren op zondag 21 september 1873 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 122.
7 Feikje Kalsbeek, geboren op maandag 8 juli 1878 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1878. Feikje is overleden op zaterdag 5 oktober 1878 in Warga ( Leeuwarden ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1878.
66 Agnieta Taekes Venema is geboren op zaterdag 14 februari 1835 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1835. Agnieta is overleden op maandag 5 maart 1883 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1883.
Beroep:
dienstmeid
Agnieta trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1866 in Tietjerksteradeel met Rinze Douma, 26 jaar oud. Rinze is geboren op dinsdag 28 april 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerben Franses Douma en Tjitske Taekes Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1840. Rinze is overleden op zondag 9 november 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 november 1879.
Kinderen van Agnieta en Rinze:
1 Gerben Rinzes Douma, geboren op woensdag 26 februari 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 februari 1868. Gerben is overleden op donderdag 11 november 1886 in Warga ( Leeuwarden ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1886.
Beroep:
timmerknecht
2 Taeke Rinzes Douma, geboren op vrijdag 31 juli 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1874. Taeke is overleden op vrijdag 14 augustus 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1874.
67 Feye Taekes Venema is geboren op vrijdag 2 juni 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juni 1837. Feye is overleden op dinsdag 12 maart 1912 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1912.
Beroep:
schipper
Feye trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1864 in Tietjerksteradeel met Geertje de Graaf, 22 jaar oud. Geertje is geboren op zondag 23 januari 1842 in Heerenveen, dochter van Arie de Graaf en Bijltjen Artel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 januari 1842. Geertje is overleden op donderdag 25 maart 1909 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1909.
Kinderen van Feye en Geertje:
1 Taeke Feyes Venema, geboren op zaterdag 24 juni 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 123.
2 Arie Feyes Venema, geboren op woensdag 29 augustus 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1866. Arie is overleden op donderdag 28 maart 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1867.
3 Arie Venema, geboren op dinsdag 10 september 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 124.
4 Douwe Feyes Venema, geboren op zaterdag 14 november 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1868.
5 Jan Feyes Venema, geboren op dinsdag 21 december 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1869. Jan is overleden op maandag 18 april 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1870.
6 Jan Feyes Venema, geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 125.
7 Elisabeth Feyes Venema, geboren op woensdag 29 juli 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 juli 1874. Elisabeth is overleden op zondag 17 februari 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1878.
8 Evert Feyes Venema, geboren op maandag 27 september 1875 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1875. Evert is overleden op maandag 17 augustus 1953 in Tietjerksteradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1953.
9 Minne Feyes Venema, geboren op donderdag 22 februari 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1877. Minne is overleden op maandag 5 maart 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1877.
10 Elisabeth Venema, geboren op maandag 24 februari 1879 in Leeuwarden. Volgt 126.
11 Minne Feyes Venema, geboren op zondag 19 december 1880 in Irnsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1880.
12 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 21 december 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1886.
68 Douwe Taekes Venema is geboren op maandag 20 april 1840 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1840. Douwe is overleden op maandag 17 februari 1908 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1908.
Beroep:
schipper
Douwe trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1869 in Tietjerksteradeel met Hiltje Andries Haarsma, 26 jaar oud. Hiltje is geboren op donderdag 23 februari 1843 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Andries Sjoerds Haarsma en Antje Klazes Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1843. Hiltje is overleden op zaterdag 12 april 1902 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1902.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Douwe en Hiltje:
1 Antje Venema, geboren op woensdag 1 december 1869 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 127.
2 Taeke Venema, geboren op zaterdag 4 december 1869 in Drachten ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1869.
3 Elisabeth Douwes Venema, geboren op vrijdag 16 februari 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 128.
4 Wiepkje Douwes Venema, geboren op zaterdag 17 oktober 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 129.
5 Andries Douwes Venema, geboren op dinsdag 10 april 1877 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1877. Andries is overleden op donderdag 20 juli 1950 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 juli 1950. Hij is begraven in Wartena. Andries bleef ongehuwd.
6 Agnita Venema, geboren op woensdag 29 december 1880 in Huizum ( Leeuwarden ). Volgt 130.
7 Feye Douwes Venema, geboren op woensdag 16 april 1884 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 131.
69 Itske Taekes Venema is geboren op vrijdag 30 augustus 1844 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1844. Itske is overleden op donderdag 3 januari 1924 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1924. Zij is begraven in Warga.
Beroep:
dienstmeid
Itske trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 augustus 1873 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Jan de Vries Danil, 26 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 11 maart 1847 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), zoon van Albert de Vries Danil en Albertje Bergsma. Jan is overleden op woensdag 11 mei 1921 in Warga ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1921. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Itske en Jan:
1 Elizabeth de Vries Danil, geboren op woensdag 6 september 1876 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1876. Elizabeth is overleden op zaterdag 15 maart 1879 in Warga ( Leeuwarden ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1879.
2 Maaike de Vries Danil, geboren op dinsdag 28 januari 1879 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 132.
3 Elisabeth de Vries Danil, geboren op zondag 10 september 1882 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 133.
4 Aganieta de Vries Danil, geboren op maandag 7 november 1887 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 november 1887. Aganieta is overleden op maandag 3 augustus 1908 in Warga ( Leeuwarden ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1908.
70 Pietje Taekes Venema is geboren op maandag 13 november 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1848. Pietje is overleden op vrijdag 6 september 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1912. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstmeid
Pietje trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1886 in Tietjerksteradeel met Symen Kornelis Nicolai, 36 jaar oud. Symen is geboren op maandag 16 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Kornelis Symens Nicolai en Beertje Symens de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1849. Symen is overleden op donderdag 24 januari 1924 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 januari 1924. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
timmerknecht
Kinderen van Pietje en Symen:
1 Kornelis Nicolai, geboren op zondag 14 februari 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1886. Kornelis is overleden op vrijdag 8 maart 1963 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1963. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Kornelis bleef ongehuwd.
2 Taeke Nicolai, geboren op zondag 20 november 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 134.
3 Bertus Nicolai, geboren op maandag 12 augustus 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 135.
4 Feye Nicolai, geboren op maandag 2 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1891. Feye is overleden op woensdag 11 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 november 1891.
5 Atze Nicolai, geboren op maandag 2 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1891. Atze is overleden op donderdag 5 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1891.
6 Elisabeth Nicolai, geboren op dinsdag 16 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 136.
71 Grietje Taekes Venema is geboren op zaterdag 26 november 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 26) en Elizabeth Douwes van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1853. Grietje is overleden op vrijdag 26 februari 1926 in Warga ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1926. Zij is begraven in Warga. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 april 1880 in Tietjerksteradeel met Minne Douwes Venema, 26 jaar oud. Zie 100 voor persoonsgegevens van Minne.
Kinderen van Grietje en Minne:
1 Douwe Minnes Venema, geboren op zaterdag 31 juli 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 augustus 1880.
2 Elisabeth Minnes Venema, geboren op maandag 22 mei 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 195.
3 Baukje Venema, geboren op donderdag 8 januari 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1885. Baukje is overleden op dinsdag 27 april 1915 in Leeuwarden, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1915. Baukje bleef ongehuwd.
4 Bieuwkje Venema, geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 196.
5 Taeke Venema, geboren op vrijdag 6 maart 1891 in Buitenpost ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1891. Taeke is overleden op dinsdag 1 december 1891 in Windeweer ( Midden-Groningen ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 december 1891.
6 Idske Venema, geboren op zaterdag 8 oktober 1892 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 197.
72 Frans Minnes Venema is geboren op vrijdag 12 april 1799 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franses Venema (zie 27) en Marijke Douwes Postma. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1799. Frans is overleden op vrijdag 18 augustus 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1871.
Beroep:
veenbaas en schippersknecht
Frans trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 10 mei 1825 in Dantumadeel met Akke Sikkes Bijma, 24 jaar oud. Akke is geboren op woensdag 3 december 1800 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), dochter van Sikke Wybes Bijma en Grietje Bartels. Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1801. Akke is overleden op vrijdag 5 februari 1892 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1892.
Kinderen van Frans en Akke:
1 Marijke Venema, geboren op zondag 20 november 1825 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1825. Marijke is overleden op zondag 27 april 1828 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1828.
2 Minne Franses Venema, geboren op zondag 1 april 1827 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1827. Minne is overleden op woensdag 7 mei 1828 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 mei 1828.
3 Sikke Venema, geboren op vrijdag 13 maart 1829 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1829. Sikke is overleden op dinsdag 29 januari 1839 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1839.
4 Minne Franzes Venema, geboren op dinsdag 10 januari 1832 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 137.
5 Marijke Franzes Venema, geboren op dinsdag 18 november 1834 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 138.
6 Douwe Fransis Venema, geboren op donderdag 8 februari 1838 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1838. Douwe is overleden op maandag 29 juli 1839 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 juli 1839.
7 Grietje Venema, geboren op donderdag 8 februari 1838 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1838. Grietje is overleden op zaterdag 7 april 1838 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1838.
8 Sikke Franzes Venema, geboren op vrijdag 7 augustus 1840 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 139.
9 Grietje Franzes Venema, geboren op dinsdag 14 november 1843 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1843. Grietje is overleden op maandag 28 september 1863 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1863.
73 Douwe Minnes Venema is geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franses Venema (zie 27) en Marijke Douwes Postma. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1802. Douwe is overleden op donderdag 25 april 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 65 jaar oud.
Beroep:
schipper
Douwe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 januari 1828 in Dantumadeel met Rinske Hattums van der Berg, 23 jaar oud. Rinske is geboren op dinsdag 15 mei 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Hattum Alberts van den Berg en Trijntje Mients Veenstra. Rinske is overleden op maandag 17 juni 1878 in Tietjerksteradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 juni 1878.
Kinderen van Douwe en Rinske:
1 Marijke Venema, geboren op woensdag 22 juni 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juni 1825. Marijke is overleden op maandag 8 augustus 1825 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1825.
2 Minne Douwes Venema, geboren op woensdag 23 augustus 1826 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1826. Minne is overleden op maandag 5 februari 1877 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1877. Minne bleef ongehuwd.
Beroepen:
Koopman
Koopman
3 Hattum Douwes Venema, geboren op zondag 1 maart 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 140.
4 Frans Douwes Venema, geboren op maandag 4 juni 1832 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 141.
5 Mient Venema, geboren op woensdag 26 november 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 142.
6 Marijke Venema, geboren op vrijdag 8 september 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 143.
7 Trijntje Venema, geboren op maandag 10 augustus 1840 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1840. Trijntje is overleden op zondag 17 oktober 1841 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 oktober 1841.
8 Trijntje Venema, geboren op zondag 18 juni 1843 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1843. Trijntje is overleden op zaterdag 25 oktober 1845 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1845.
9 Trijntje Douwes Venema, geboren op zondag 1 november 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 144.
74 Janke Minnes Venema is geboren op zondag 24 maart 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Minne Franses Venema (zie 27) en Marijke Douwes Postma. Janke is overleden op vrijdag 10 november 1854 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 43 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Janke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 november 1837 in Tietjerksteradeel met Jan Fokkes Lourens, 49 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 1 oktober 1788 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Fokke Jans Lourens en Willemke Djoerds Lourens. Jan is overleden op vrijdag 10 mei 1861 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 72 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Janke en Jan:
1 Marijke Lourens, geboren op donderdag 1 maart 1838 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1838. Marijke is overleden op woensdag 30 juli 1856 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1856.
2 Minne Lourens, geboren op donderdag 19 maart 1840 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1840. Minne is overleden op vrijdag 21 oktober 1898 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 oktober 1898. Minne bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwer
3 Doetje Lourens, geboren op zondag 20 februari 1842 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Volgt 145.
4 Frans Lourens, geboren op donderdag 3 oktober 1844 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1844. Frans is overleden op dinsdag 9 november 1875 in Franeker, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1875. Frans bleef ongehuwd.
75 Yke Minnes (Marijke) Venema is geboren op donderdag 9 december 1819 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Franses Venema (zie 27) en Marijke Douwes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1819. Marijke is overleden op dinsdag 9 november 1886 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1886. Marijke trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 6 juni 1861 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ) met Dirk Annes Keuning, 45 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 31 oktober 1815 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Anne Jouws Keuning en Geertje Martens (Gettje) Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1815. Dirk is overleden op maandag 29 januari 1900 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1900. Dirk is weduwnaar van Aaltje Arents Lamsma (1816-1858), met wie hij trouwde op zaterdag 26 juni 1841 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ).
Beroep:
vanaf 1841     schipper
Kind van Marijke uit onbekende relatie:
1 Wopkje Venema, geboren op woensdag 7 januari 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 146.
76 Janke Jans Venema is geboren op zondag 30 juli 1797 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Zij is gedoopt op zondag 27 augustus 1797. Janke is overleden op vrijdag 24 april 1857 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 april 1857. Janke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1831 in Tietjerksteradeel met Evert Meinderts Ley, 36 jaar oud. Evert is geboren op woensdag 26 november 1794 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Meindert Gerrits Ley en Aaltje Jans. Evert is overleden op donderdag 27 oktober 1853 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1853. Evert is weduwnaar van Antje Wiegers Venema (1795-1828), met wie hij trouwde op dinsdag 8 juli 1817 in Dantumadeel.
Beroep:
schipper en vuilnispachter
77 Aatje Jans (Attje) Venema is geboren op woensdag 17 september 1800 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800. Attje is overleden op dinsdag 19 december 1837 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1837.
Beroep:
dienstmeid
Attje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 8 juni 1820 in Tietjerksteradeel met Wytze Jans van der Woude, 23 jaar oud. Wytze is geboren op vrijdag 23 december 1796 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Jan Sikkes van der Woude en Maatje (Maartje) Wytzes. Hij is gedoopt op vrijdag 23 december 1796. Wytze is overleden op maandag 15 oktober 1827 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1827.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Attje en Wytze:
1 Martjen Wytzes van der Woude, geboren op donderdag 30 augustus 1821 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 147.
2 Jan Wytzes van der Woude, geboren op dinsdag 25 mei 1824 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 148.
3 Wytze Wytzes van der Woude, geboren op vrijdag 2 november 1827 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 149.
78 Frans Jans Venema is geboren op maandag 18 november 1805 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1806. Frans is overleden op zaterdag 5 mei 1877 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1877.
Beroep:
boerenknecht
Frans trouwde, 22 jaar oud, op zondag 13 juli 1828 in Dantumadeel met Folkje Willems Lamsma, 26 jaar oud. Folkje is geboren op vrijdag 18 september 1801 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Willem Lammerts Lamsma en Jantje Romkes Snoek. Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1801. Folkje is overleden op vrijdag 4 augustus 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1871.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Frans en Folkje:
1 Jan Fransen Venema, geboren op zondag 3 mei 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1829. Jan is overleden op donderdag 24 september 1829 in Stiens ( Leeuwarden ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 september 1829.
2 Jan Franzes Venema, geboren op zondag 2 april 1837 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 150.
3 Jantje Franzes Venema, geboren op woensdag 29 april 1840 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1840. Jantje is overleden op donderdag 14 juni 1883 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juni 1883. Jantje bleef ongehuwd.
Beroep:
dienstmeid
4 Tiete Franzes Venema, geboren op zondag 31 mei 1846 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 151.
79 Klaas Jans Venema is geboren op zaterdag 10 maart 1810 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Hij is gedoopt op zondag 15 april 1810. Klaas is overleden op woensdag 1 november 1848 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1848.
Beroep:
visser
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 14 april 1832 in Tietjerksteradeel met Aaltje Oedzes Huisinga, 22 jaar oud. Aaltje is geboren in november 1809 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Oeds Tjallings Huisinga en Aaltje Fokkes de Jong. Aaltje is overleden op zaterdag 27 december 1879 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1879.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Etje Venema, geboren op donderdag 21 maart 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 152.
2 Oeds Klazes Venema, geboren op maandag 29 september 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 153.
3 Aaltje Klazes Venema, geboren op zaterdag 21 oktober 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 154.
4 Grietje Klazes Venema, geboren op woensdag 10 november 1841 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 155.
5 Frans Klazes Venema, geboren op vrijdag 10 januari 1845 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1845. Frans is overleden op vrijdag 3 maart 1848 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1848.
80 Eelkje Jans Venema is geboren op maandag 29 maart 1813 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Eelkje is overleden op zaterdag 30 maart 1839 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1839.
Beroep:
dienstmeid
Eelkje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1832 in Tietjerksteradeel met Douwe Symens Algra, 12 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 19 oktober 1819 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Symen Jans Algra en Trijntje Douwes Douma. Douwe is overleden op zaterdag 19 augustus 1899 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1899.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Eelkje en Douwe:
1 Symen Douwes Algra, geboren op zondag 18 november 1832 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 156.
2 Jan Douwes Algra, geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 157.
3 Trijntje Algra, geboren op woensdag 18 november 1835 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1835. Trijntje is overleden op zondag 14 maart 1841 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1841.
4 Frans Algra, geboren op vrijdag 4 augustus 1837 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 158.
81 Albert Jans Venema is geboren op zaterdag 23 maart 1816 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Franses Venema (zie 28) en Ettje Klazes Hoekstra. Albert is overleden op woensdag 21 december 1870 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1870.
Beroep:
boerenknecht
Albert trouwde, 20 jaar oud, op maandag 23 mei 1836 in Dantumadeel met Tjimkjen Oenes Gorter, 25 jaar oud. Tjimkjen is geboren op donderdag 27 september 1810 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Oene Piebes Gortersma en Doetje Klazes Visser. Zij is gedoopt op donderdag 4 oktober 1810. Tjimkjen is overleden op zondag 14 januari 1894 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1894.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Albert en Tjimkjen:
1 Jan Alberts Venema, geboren op donderdag 18 augustus 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 159.
2 Doetje Alberts Venema, geboren op donderdag 7 maart 1839 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1839. Doetje is overleden op vrijdag 4 september 1846 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1846.
3 Janke Alberts Venema, geboren op dinsdag 16 augustus 1842 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 augustus 1842. Janke is overleden op zondag 5 februari 1843 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1843.
4 Oene Alberts Venema, geboren op woensdag 28 februari 1844 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 160.
5 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 25 oktober 1847 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1847.
6 Frans Alberts Venema, geboren op zondag 1 juli 1849 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1849. Frans is overleden op donderdag 9 mei 1867 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1867.
7 Doetje Alberts Venema, geboren op zaterdag 28 augustus 1852 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1852. Doetje is overleden op woensdag 24 januari 1866 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1866.
8 Janke Alberts Venema, geboren op vrijdag 9 november 1855 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 161.
82 Janke Thijssens van der Veen is geboren op maandag 21 mei 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Thijs Romkes van der Veen en Anskjen Franzes Venema (zie 29). Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1804. Janke is overleden op maandag 26 november 1838 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1838. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 april 1826 in Dantumadeel met Wytse Jans Zuidema, 22 jaar oud. Wytse is geboren in juni 1803 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Wytses Zuidema en Beitske Durks. Wytse is overleden op zaterdag 12 maart 1870 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1870.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Janke en Wytse:
1 Thijs Wijtses Zuidema, geboren op maandag 2 oktober 1826 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1826. Thijs is overleden op donderdag 9 juni 1892 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juni 1892.
Notitie bij Thijs: Thijs is op 13 mei 1858 in Dantumadeel gehuwd met Teetske Pieters Ruwersma
Beroep:
landbouwer
2 Beitske Wijtses Zuidema, geboren op woensdag 23 april 1828 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 april 1828. Beitske is overleden op woensdag 18 november 1846 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1846.
3 Anskje Wijtses Zuidema, geboren op zaterdag 26 december 1829 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1829. Anskje is overleden op woensdag 22 augustus 1832 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1832.
4 Jan Wijtses Zuidema, geboren op vrijdag 13 september 1833 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1833. Jan is overleden op zondag 26 augustus 1860 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1860. Jan bleef ongehuwd.
5 Engele Wijtses Zuidema, geboren op zondag 18 oktober 1835 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1835. Engele is overleden op zondag 15 oktober 1899 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1899.
Notitie bij Engele: Engele is op 10 mei 1866 in Dantumadeel gehuwd met Klaaske Andries van der Galien
6 Anskje Wijtses (Hanskje) Zuidema, geboren op zondag 12 november 1837 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1837. Hanskje is overleden op maandag 9 februari 1880 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 februari 1880.
Notitie bij Hanskje: Anskje is op 20 november 1862 in Dantumadeel gehuwd met Sikke Hijlkes Boorsma
83 Martsen Jans Visser is geboren op donderdag 20 maart 1817 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Popkes Visser en Anskjen Franzes Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 maart 1817. Martsen is overleden op maandag 9 april 1860 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1860. Martsen:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 14 juni 1835 in Dantumadeel met Durk Ritskes Jansma, 21 jaar oud. Durk is geboren op zondag 20 maart 1814 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Ritske Jans Jansma en Trijntje Dirks. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 maart 1814. Durk is overleden op zondag 25 november 1838 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1838.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 december 1842 in Dantumadeel met Sybren Sytzes Ros, 41 jaar oud. Sybren is geboren in oktober 1801 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Sytze Hansens Ros en Aaltje Sybrens Plantinga. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1801. Sybren is overleden op woensdag 13 maart 1878 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1878.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Martsen en Durk:
1 Jan Jansma, geboren op vrijdag 24 juni 1836 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1836. Jan is overleden op donderdag 20 januari 1853 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1853.
2 Trijntje Jansma, geboren op dinsdag 14 november 1837 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1837. Trijntje is overleden op donderdag 1 april 1852 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1852.
Kinderen van Martsen en Sybren:
3 Sytse Ros, geboren op woensdag 17 januari 1844 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1844. Sytse is overleden op woensdag 24 juni 1925 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1925.
Notitie bij Sytse: Sytse is op 17 november 1870 in Dantumadeel gehuwd met Teetske Binnes Kooistra
4 Engele Ros, geboren op donderdag 30 april 1846 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 162.
5 Haan Ros, geboren op zondag 18 februari 1849 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1849. Haan is overleden op zondag 27 april 1913 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 april 1913.
Notitie bij Haan: Haan is (1) op 12 mei 1870 in Dantumadeel gehuwd met Wytske Jans Dijkstra en (2) op 16 april 1892 in met Tjitske Lammerts Kooistra en (3) op 8 april 1897 met Wytske Douma
6 Eelke Ros, geboren op woensdag 17 december 1851 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 december 1851. Eelke is overleden op dinsdag 17 juli 1860 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1860.
7 Trijntje Ros, geboren op vrijdag 22 januari 1858 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1858. Trijntje is overleden op dinsdag 21 januari 1896 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1896.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 16 mei 1885 in Dantumadeel gehuwd met Tjalling van der Meulen
84 Engele Jans Visser is geboren op dinsdag 15 juni 1819 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Popkes Visser en Anskjen Franzes Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1819. Engele is overleden op zondag 3 maart 1867 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1867.
Beroep:
dagloner
Engele trouwde, 23 jaar oud, op zondag 14 mei 1843 in Dantumadeel met Hiltje Gosses Postma, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op woensdag 21 oktober 1818 in Anjum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Gosse Gosses Postma en Jeltje Johannes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1818. Hiltje is overleden op vrijdag 14 juni 1844 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1844.
Kind van Engele en Hiltje:
1 Gosse Engeles Visser, geboren op donderdag 20 oktober 1842 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1842.
Notitie bij de geboorte van Gosse: Gosse is bij het huwelijk van zijn ouders op 14 mei 1843 als kind erkend
Gosse is overleden op donderdag 1 februari 1900 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1900.
Notitie bij Gosse: Gosse is op 12 april 1866 in Dantumadeel gehuwd met Ymkje Tjeerds Visser
Beroep:
wagenaar
85 Eelkje Jans Visser is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Popkes Visser en Anskjen Franzes Venema (zie 29). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1822. Eelkje is overleden op vrijdag 29 december 1843 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 december 1843. Eelkje trouwde, 18 jaar oud, op zondag 7 juni 1840 in Dantumadeel met Hylke Klazes Wijnsma, 19 jaar oud. Hylke is geboren op zaterdag 28 oktober 1820 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Klaas Hylkes Wijnsma en Sieuke Eelkes (Sieuwke) Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 oktober 1820. Hylke is overleden op zondag 31 oktober 1847 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1847. Hylke trouwde later op donderdag 16 juli 1846 in Dantumadeel met Baukje Klases Wieringa (1820-1890).
Beroep:
dagloner
Kind van Eelkje en Hylke:
1 Klaas Hylkes Wijnsma, geboren op dinsdag 27 september 1842 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 163.
86 Tjalling Johannes Huisenga is geboren op vrijdag 29 juni 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Tjallings Huisenga en Eelkje Franses Venema (zie 30). Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1804. Tjalling is overleden op vrijdag 3 april 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1891. Bij de overlijdensaangifte van Tjalling waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908) en Andries Jager (1836-1910).
Beroep:
Kramer
Getuige bij:
18-03-1843     geboorteaangifte Pieter Sipkes Venema (1843-1849)    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Tjalling trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 13 december 1825 in Dantumadeel met Baukjen Jans Venema, 21 jaar oud. Baukjen is geboren op donderdag 30 augustus 1804 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jan Geerts Venema en Antje Sybrens Koop. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1804. Baukjen is overleden op maandag 23 maart 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1891.
Kinderen van Tjalling en Baukjen:
1 Antje Tjallings Huisinga, geboren op zondag 15 oktober 1826 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1826. Antje is overleden op woensdag 20 juni 1827 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juni 1827.
2 Johannes Tjallings Huizinga, geboren op dinsdag 2 september 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 164.
3 Antje Tjallings Huisinga, geboren op donderdag 9 december 1830 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1830. Antje is overleden op zaterdag 19 maart 1831 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1831.
4 Jan Tjallings Huizinga, geboren op zondag 15 januari 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 165.
5 Antje Tjallings Huisinga, geboren op zondag 7 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 166.
6 Eelkje Huizinga, geboren op zaterdag 18 februari 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1837. Eelkje is overleden op donderdag 1 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1837.
7 Frans Huizinga, geboren op zaterdag 18 februari 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1837. Frans is overleden op woensdag 21 juni 1837 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 juni 1837.
8 Frans Huisinga, geboren op zaterdag 26 mei 1838 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1838. Frans is overleden op vrijdag 21 juni 1839 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juni 1839.
9 Frans Huisinga, geboren op zaterdag 30 mei 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 167.
10 Eelke Tjallings Huizinga, geboren op donderdag 28 september 1848 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1848. Eelke is overleden op zondag 15 juli 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1849.
87 Frans Johannes Huizinga is geboren op vrijdag 29 augustus 1806 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Tjallings Huisenga en Eelkje Franses Venema (zie 30). Frans is overleden in 1880 in Nebraska ( USA ), 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
timmerknecht
emigratie:
Frans is met zijn gezin geemigreerd naar Michigan ( USA )
Frans trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 1 december 1836 in Kollumerland ( Noordoost-Friesland ) met Truike Berents Seurman, 26 jaar oud. Truike is geboren op dinsdag 16 oktober 1810 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Berent Harmens Seurman en Lena Warring. Zij is gedoopt op donderdag 15 november 1810. Truike is overleden in 1852 in Michigan ( USA ), 41 of 42 jaar oud.
Kinderen van Frans en Truike:
1 Lena Huizinga, geboren op zaterdag 27 januari 1838 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1838. Lena is overleden op maandag 7 mei 1838 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 augustus 1838.
2 Johannes (John) Huizinga, geboren op dinsdag 12 maart 1839 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1839. John is overleden op woensdag 23 januari 1918 in Rock Valley, Sioux County, Iowa ( USA ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Rock Valley, Sioux County, op de Valley View Cemetery.
Notitie bij John: Johannes is 22 oktober 1871 gehuwd met Anna Boonstra
3 Bernardus Huizinga, geboren op maandag 21 juni 1841 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juni 1841. Bernardus is overleden op zondag 29 augustus 1841 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1841.
4 Bernardus Huizinga, geboren op vrijdag 21 april 1843 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1843.
5 Lena Huizinga, geboren op vrijdag 29 augustus 1845 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1845.
Notitie bij Lena: Lena is gehuwd met Cornelis den Herder
88 Janke Johannes Huizenga is geboren op zaterdag 24 september 1808 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Johannes Tjallings Huisenga en Eelkje Franses Venema (zie 30). Zij is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1808. Janke is overleden op dinsdag 15 december 1863 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1863. Janke trouwde, 23 jaar oud, op zondag 27 november 1831 in Dantumadeel met Tjipke Jans Steensma, 23 jaar oud. Tjipke is geboren op zaterdag 23 april 1808 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jan Metskes Steensma en Aafke Pieters van der Wal. Tjipke is overleden op zaterdag 19 januari 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1895.
Beroep:
schipper
Kinderen van Janke en Tjipke:
1 Eelkje Steensma, geboren op maandag 24 september 1832 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1832. Eelkje is overleden op zondag 24 december 1911 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 december 1911.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 12 februari 1857 in Dantumadeel gehuwd met Jan jans Postma
2 Aafke Tjipkes Steensma, geboren op donderdag 19 mei 1842 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 168.
89 Rinze Johannes Huizinga is geboren op woensdag 30 januari 1811 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Johannes Tjallings Huisenga en Eelkje Franses Venema (zie 30). Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1811. Rinze is overleden op dinsdag 27 maart 1877 in Driesum ( Dantumadeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1877.
Beroep:
gardenier
Rinze trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12 juni 1836 in Dantumadeel met Grietje Jans Kamstra, 25 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 3 maart 1811 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Jilles Kamstra en Sytske Pieters van Driesum. Zij is gedoopt op zondag 31 maart 1811. Grietje is overleden op donderdag 12 november 1903 in Driesum ( Dantumadeel ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1903.
Kinderen van Rinze en Grietje:
1 Johannes Huizenga, geboren op zondag 19 maart 1837 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1837. Johannes is overleden op dinsdag 5 juni 1917 in Driesum ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1917.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 14 mei 1874 in Dantumadeel gehuwd met Hinke Jeltes Faber
2 Jan Huizenga, geboren op maandag 9 september 1839 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1839. Jan is overleden op zaterdag 10 september 1910 in Driesum ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1910. Jan bleef ongehuwd.
3 Jan Huizinga, geboren op vrijdag 23 oktober 1840 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1840. Jan is overleden op zaterdag 10 september 1910 in Driesum ( Dantumadeel ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 september 1910.
Notitie bij Jan: Jan is op 13 april 1865 in Dantumadeel gehuwd met Antje Kornelus van der Ploeg
4 Sytse Huizinga, geboren op maandag 11 november 1844 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1844. Sytse is overleden op zaterdag 28 februari 1920 in Driesum ( Dantumadeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1920.
Notitie bij Sytse: Sytse is op 1 september 1870 in Dantumadeel gehuwd met Japke Waatses Noordman
5 Eelkje Huizinga, geboren op zondag 21 mei 1848 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1848. Eelkje is overleden op maandag 11 juli 1921 in Driesum ( Dantumadeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1921.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 1 oktober 1868 in Dantumadeel gehuwd met Ymke Jans Merkus
6 Tjalling Huizinga, geboren op vrijdag 7 februari 1851 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1851. Tjalling is overleden op maandag 3 maart 1851 in Driesum ( Dantumadeel ), 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1851.
7 Tjalling Huizinga, geboren op vrijdag 6 juli 1855 in Driesum ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1855. Tjalling is overleden op zaterdag 10 januari 1920 in Gouda, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1920.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 8 juli 1885 in Haarlem gehuwd met Jenneke Noorloos
90 Uilke Bouwes Schaap is geboren op zondag 13 februari 1820 in Huizum ( Leeuwarden ), zoon van Bouwe Uilkes Schaap en Rinske Douwes Douma (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1820. Uilke is overleden op donderdag 5 januari 1899 in Huizum ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1899.
Notitie bij Uilke: Uilke is op 14 juni 1866 in Leeuwarderadeel met Antje Douwes van der Meer
Beroep:
Koopman
Uilke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 mei 1845 in Leeuwarden met Anna Martina Labots, 20 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 3 augustus 1824 in Weidum ( Leeuwarden ), dochter van Martinus Labots en Grietje Diemer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 augustus 1824. Anna is overleden op zaterdag 24 september 1853 in Huizum ( Leeuwarden ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1853.
Kind van Uilke en Anna:
1 Margaretha Uilkes (Grietje) Schaap, geboren op vrijdag 29 mei 1846 in Leeuwarden. Volgt 169.
91 Aukje Alardus Nicolai is geboren op dinsdag 7 september 1813 in Grootegast ( Westerkwartier ), dochter van Allardus Minderts Nicolai en Anskje Venema (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 september 1813. Bij de geboorteaangifte van Aukje waren de volgende getuigen aanwezig: Lubbe Alberts Hoeksema (1762-1843) en Fokke Derks Visser (1768-1837). Aukje is overleden op zaterdag 26 november 1859 in Grootegast ( Westerkwartier ), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1859. Aukje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1838 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Fokke Fokkes Hofstee, 24 jaar oud. Fokke is geboren op zondag 15 augustus 1813 in Grootegast ( Westerkwartier ), zoon van Fokke Jannes Hofstee en Antje Jacobs Bolhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1813. Bij de geboorteaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Antje Buis (geb. ±1754), Hendrik Pieters Kuipers (±1757-1823) en Jan Hendrik Broens (geb. ±1763). Fokke is overleden op maandag 19 december 1892 in Grootegast ( Westerkwartier ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1892. Bij de overlijdensaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Jannes Spoelman (1842-1894) en Albert Zuiderhof (geb. 1851). Fokke trouwde later op donderdag 20 september 1860 in Grootegast ( Westerkwartier ) met Maria Magdalena Johanna Vinkers (1815-1902).
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
08-07-1839     geboorteaangifte Antje Hofstee (1839-1927) [zie 170]    [vader]
26-04-1841     geboorteaangifte Anskje Hofstee (1841-1931) [zie 171]    [vader]
17-04-1843     geboorteaangifte Fokke Hofstee (1843-1861) [zie 91,3]    [vader]
08-05-1845     geboorteaangifte Marta Hofstee (1845-1924) [zie 172]    [vader]
24-02-1853     geboorteaangifte Allardus Hofstee (1853-1910) [zie 91,6]    [vader]
Kinderen van Aukje en Fokke:
1 Antje Hofstee, geboren op zondag 7 juli 1839 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 170.
2 Anskje Hofstee, geboren op maandag 26 april 1841 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 171.
3 Fokke Hofstee, geboren op zaterdag 15 april 1843 in Grootegast ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 april 1843. Bij de geboorteaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Wiebe Berends Hazenberg (1785-1855), Abert Mentes Ploeg (1812-1858) en Fokke Fokkes Hofstee (1813-1892) [zie 91] [vader]. Fokke is overleden op zaterdag 1 juni 1861 in Grootegast ( Westerkwartier ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1861. Bij de overlijdensaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Gjalt Alberts Zuiderhof (1800-1877) en Jakobus Poort (1820-1902).
4 Marta Hofstee, geboren op dinsdag 6 mei 1845 in Opende ( Westerkwartier ). Volgt 172.
5 Aafke Hofstee, geboren op maandag 19 november 1849 in Grootegast ( Westerkwartier ). Volgt 173.
6 Allardus Hofstee, geboren op maandag 21 februari 1853 in Grootegast ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1853. Bij de geboorteaangifte van Allardus waren de volgende getuigen aanwezig: Michiael Laroij (1809-1862), Fokke Fokkes Hofstee (1813-1892) [zie 91] [vader] en Klaas Edsges Teenstra (1814-1877). Allardus is overleden op donderdag 17 februari 1910 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
92 Tjitske Pieters van Dijk is geboren op vrijdag 10 juni 1842 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Bouwes van Dijk (zie 36) en Roeltje Hendriks Adema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1842. Tjitske is overleden op woensdag 29 augustus 1900 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Tjitske trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 29 september 1877 in Texel met Jan Bakker, 22 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 19 december 1854 in Wieringen ( Hollands Kroon ), zoon van Arien Simonsz Bakker en Ariaantje Aarjens Visser. Jan is overleden op zaterdag 18 juni 1892 in Alkmaar, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1892.
Beroep:
schippersknecht en koopman
Kinderen van Tjitske en Jan:
1 Roelina Bakker, geboren op maandag 12 januari 1874 in Witmarsum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1874. Roelina is overleden op zaterdag 12 januari 1957 in Rosmalen ( ’s-Hertogenbosch ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1957.
Notitie bij Roelina: Roelina is (1) op 10 oktober 1900 in Amsterdam gehuwd met Joannes Hendericus Vossenberg en (2) met Bernardus ter Bocht
2 Ariaantje Bakker, geboren op zondag 2 december 1877 in Texel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 december 1877.
Notitie bij Ariaantje: Ariaantje is op 9 november 1910 in Amsterdam gehuwd met Gerardus Henricus van den Berg
Beroep:
dienstbode
3 Petronella Bakker, geboren op maandag 25 augustus 1879 in Den Helder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1879.
93 Jan Feijes Westra is geboren op donderdag 18 juni 1818 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Feije Jans Westra en Taetske Andries Wagenaar (zie 37). Jan is overleden op dinsdag 4 juni 1850 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 juni 1850.
Beroep:
dagloner
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 6 februari 1842 in Rinsumageest ( Dantumadeel ) met Jitske Jaspers Venema, 24 jaar oud. Jitske is geboren op dinsdag 6 mei 1817 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Jasper Sijes Venema en Klaaske Wopkes van der Zee. Jitske is overleden op zondag 18 april 1897 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1897. Jitske trouwde later op zaterdag 20 maart 1852 in Dantumadeel met Klaas Mijkes van der Sluis (1824-1855).
Kinderen van Jan en Jitske:
1 Klaaske Jans Westra, geboren op vrijdag 17 juni 1842 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 174.
2 NN NN Westra, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 23 september 1844 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1844.
3 Feye Jans Westra, geboren op maandag 23 september 1844 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 175.
4 Jasper Jans Westra, geboren op zondag 24 januari 1847 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 176.
5 Andries Jans Westra, geboren op dinsdag 25 december 1849 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 177.
94 Fokje Abrahams de Vries is geboren op donderdag 26 juni 1834 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Abraham Fokkes de Vries en Taetske Andries Wagenaar (zie 37). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juni 1834. Fokje is overleden op vrijdag 25 november 1859 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1859.
Notitie bij overlijden van Fokje: het overlijden van Fokje en haar doodgeboren kind zijn in 1 akte opgenomen
Fokje bleef ongehuwd.
Kind van Fokje uit onbekende relatie:
1 NN NN de Vries, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 25 november 1859 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 november 1859.
95 Eltje Feyes Venema is geboren op dinsdag 11 november 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 50) en Geertje Eizes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1851. Eltje is overleden op zaterdag 24 juli 1880 in Leeuwarden, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1880. Eltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 april 1876 in Leeuwarden met Jan van der Noord, 20 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 22 mei 1855 in Leeuwarden, zoon van Anne Ruurds van der Noord en Grietje Jabobs Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1855. Jan is overleden op zondag 25 juli 1926 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1926.
Beroep:
schipper
Kinderen van Eltje en Jan:
1 Anne van der Noord, geboren op maandag 18 december 1876 in Leeuwarden. Volgt 178.
2 Geertje van der Noord, geboren op zondag 22 december 1878 in Leeuwarden. Volgt 179.
96 Minne Feyes Venema is geboren op vrijdag 2 december 1853 in Leeuwarden, zoon van Feye Minnes Venema (zie 50) en Geertje Eizes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1853. Minne is overleden op woensdag 22 november 1933 in Assen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1933. Hij is begraven in Assen op de Zuiderbegraafplaats.
Beroep:
schipper
Minne trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1883 in Achtkarspelen met Martsen Roelofs Tabak, 23 jaar oud. Martsen is geboren op maandag 21 november 1859 in Harkema-Opeinde ( Achtkarspelen ), dochter van Roelof Jans Tabak en Aartje Durks Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 november 1859. Martsen is overleden op zaterdag 17 april 1926 in Assen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1926.
Kinderen van Minne en Martsen:
1 Geertje Venema, geboren op zaterdag 7 april 1883 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1883. Geertje is overleden op vrijdag 27 april 1883 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1883.
2 Geertje Venema, geboren op dinsdag 15 april 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 180.
3 Feye Minnes Venema, geboren op maandag 16 november 1885 in Ureterp ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 november 1885. Feye is overleden op zondag 30 juni 1889 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 juni 1889.
4 Roelof Venema, geboren op donderdag 12 mei 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 181.
5 IJda Venema, geboren op zondag 14 april 1889 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 182.
6 Feye Venema, geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 183.
7 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 22 maart 1893 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1893.
8 Dirk Venema, geboren op dinsdag 25 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 184.
9 Eize Venema, geboren op maandag 2 maart 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 185.
10 Johannes Venema, geboren op maandag 23 augustus 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1897. Johannes is overleden op zaterdag 9 oktober 1897 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 oktober 1897.
11 Johannes Venema, geboren op dinsdag 24 april 1900 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1900. Johannes is overleden op dinsdag 2 oktober 1900 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 oktober 1900.
97 Trijntje Venema is geboren op maandag 15 maart 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Feye Minnes Venema (zie 50) en Geertje Eizes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1858. Trijntje is overleden op dinsdag 14 augustus 1894 in Medemblik, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 augustus 1894. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 8 april 1880 in Sappemeer ( Midden-Groningen ) met Douwe Bijlsma, 28 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 19 juni 1851 in Schouwerzijl ( Het Hogeland ), zoon van Heerke Wouters Bijlsma en Tietje Douwes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1851. Douwe is overleden vóór 1920, ten hoogste 69 jaar oud. Douwe trouwde later op woensdag 15 juli 1896 in Amsterdam met Marijke Keuning (1870-1942), zie 254.
Beroep:
schipper en aardappelenhandelaar
Kinderen van Trijntje en Douwe:
1 Tietsje Bijlsma, geboren op vrijdag 26 november 1880 in Groningen. Volgt 186.
2 Geertje Bijlsma, geboren op dinsdag 26 september 1882 in Leeuwarden. Volgt 187.
3 Ruurdina Gesina Bijlsma, geboren op maandag 31 maart 1884 in Amsterdam. Volgt 188.
4 Feije Heerke Bijlsma, geboren op vrijdag 16 april 1886 in Amsterdam. Volgt 189.
5 Rinsina Fokelina Bijlsma, geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Amsterdam. Rinsina is overleden op woensdag 22 april 1981 in Amsterdam, 93 jaar oud. Rinsina bleef ongehuwd.
6 Maria Bijlsma, geboren op zondag 21 december 1890 in Amsterdam.
7 Heerke Bijlsma, geboren op dinsdag 13 december 1892 in Utrecht. Volgt 190.
98 Eize Venema is geboren op zaterdag 4 augustus 1866 in Gorredijk ( Opsterland ), zoon van Feye Minnes Venema (zie 50) en Geertje Eizes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1866. Eize is overleden op zondag 11 januari 1931 in Groningen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 11 januari 1931.
Beroep:
schipper
Eize trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 april 1895 in Tietjerksteradeel met Aukje Dijkstra, 29 jaar oud. Aukje is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Nijelamer ( Weststellingwerf ), dochter van Rein Jans Dijkstra en Uilkjen Jans Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1866. Aukje is overleden op dinsdag 22 januari 1957 in Groningen, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1957.
Kinderen van Eize en Aukje:
1 Feye Venema, geboren op maandag 3 februari 1896 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1896.
2 Rein Venema, geboren op donderdag 6 mei 1897 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1897.
3 Geertje Venema, geboren op donderdag 29 juni 1899 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1899. Geertje is overleden op dinsdag 11 juli 1899 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1899.
4 Minne Venema, geboren op donderdag 29 juni 1899 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1899. Minne is overleden op maandag 10 juli 1899 in Oldeboorn ( Heerenveen ), 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1899.
5 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 12 mei 1902 in Leeuwarden.
6 Uilkje Venema, geboren op zondag 2 augustus 1903 in Leeuwarden. Volgt 191.
7 Geert Venema, geboren op zondag 3 december 1905 in Zuidbroek ( Midden-Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 3 december 1905. Geert is overleden op vrijdag 3 december 1943 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1943. Geert bleef ongehuwd.
99 Minne Jurjens Venema is geboren op dinsdag 26 november 1850 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jurjen Minnes Venema (zie 51) en Ypkjen Sybes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1850. Minne is overleden op zondag 22 maart 1931 in Groningen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 maart 1931.
Beroep:
schipper
Minne trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1874 in Dantumadeel met Antje Alberts de Haan, 25 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 27 januari 1849 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Albert Joukes de Haan en Mijnje Ebes Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1849. Antje is overleden op vrijdag 7 maart 1924 in Assen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1924.
Kinderen van Minne en Antje:
1 Iepkje Venema, geboren op vrijdag 9 april 1875 in Haulerwijk ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1875. Iepkje is overleden op maandag 27 februari 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1882.
2 Albert Venema, geboren op woensdag 29 maart 1876 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1876. Albert is overleden op vrijdag 2 december 1955 in Groningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1955. Albert bleef ongehuwd.
3 Mina Venema, geboren op zaterdag 22 september 1877 in Leeuwarden. Volgt 192.
4 Jurjen Minnes Venema, geboren op maandag 3 februari 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 193.
5 Jouke Minnes Venema, geboren op maandag 9 mei 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 194.
6 Iepkje Venema, geboren op dinsdag 27 maart 1883 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 februari 1883. Iepkje is overleden op vrijdag 30 september 1932 in Wolfheze ( Renkum ), 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1932. Iepkje bleef ongehuwd.
7 Tjitse Venema, geboren op donderdag 26 maart 1885 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1885. Tjitse is overleden op maandag 13 april 1959 in Leeuwarden, 74 jaar oud (oorzaak: Gevonden lijk). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1859. Tjitse bleef ongehuwd.
8 Minne Venema, geboren op woensdag 19 oktober 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 oktober 1887. Minne is overleden op zondag 12 mei 1889 in Heerenveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1889.
9 Minne Venema, geboren op donderdag 13 augustus 1891 in Makkinga ( Ooststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1891. Minne is overleden op zaterdag 18 juni 1949 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juni 1949. Minne bleef ongehuwd.
Beroep:
Koopman
100 Minne Douwes Venema is geboren op vrijdag 18 november 1853 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Minnes Venema (zie 52) en Baukje Jakobs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1853. Minne is overleden op zondag 28 augustus 1932 in Warga ( Leeuwarden ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1932. Hij is begraven in Warga.
Beroep:
schipper
Minne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 april 1880 in Tietjerksteradeel met Grietje Taekes Venema, 26 jaar oud. Zie 71 voor persoonsgegevens van Grietje.
Kinderen van Minne en Grietje: zie 71.
101 Bieuwkje Venema is geboren op maandag 19 oktober 1857 in Zweins ( Waadhoeke ), dochter van Douwe Minnes Venema (zie 52) en Baukje Jakobs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1857. Bieuwkje is overleden op zondag 10 juli 1887 in Franeker, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1887. Bieuwkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 juli 1884 in Tietjerksteradeel met Ype Vellinga, 20 jaar oud. Ype is geboren op woensdag 23 maart 1864 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Ypes Vellinga en Tetje Sanders Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1864. Ype is overleden op maandag 25 maart 1946 in Franeker, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1946. Ype trouwde later op woensdag 14 augustus 1889 in Tietjerksteradeel met Wopkje Douwes Venema (1862-1955), zie 102.
Beroep:
schipper
Kind van Bieuwkje en Ype:
1 Tetje Vellinga, geboren op zaterdag 13 juni 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 198.
102 Wopkje Douwes Venema is geboren op zaterdag 10 mei 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Minnes Venema (zie 52) en Baukje Jakobs van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1862. Wopkje is overleden op dinsdag 19 april 1955 in Tietjerksteradeel, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1955. Wopkje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1889 in Tietjerksteradeel met Ype Vellinga, 25 jaar oud. Ype is geboren op woensdag 23 maart 1864 in Niawier ( Noordoost-Friesland ), zoon van Pieter Ypes Vellinga en Tetje Sanders Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1864. Ype is overleden op maandag 25 maart 1946 in Franeker, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1946. Ype is weduwnaar van Bieuwkje Venema (1857-1887), met wie hij trouwde op zaterdag 26 juli 1884 in Tietjerksteradeel, zie 101.
Beroep:
schipper
Kinderen van Wopkje en Ype:
1 Douwe Vellinga, geboren op woensdag 30 oktober 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 199.
2 Pieter Vellinga, geboren op donderdag 15 september 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1892. Pieter is overleden op zondag 27 september 1964 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 september 1964. Pieter bleef ongehuwd.
3 Baukje Vellinga, geboren op maandag 22 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 200.
4 Sander Vellinga, geboren op zondag 14 juni 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 201.
5 Mintje Vellinga, geboren op donderdag 25 juli 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 202.
6 Wietze Vellinga, geboren op zondag 19 juni 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1904. Wietze is overleden op woensdag 22 juni 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 juni 1904.
103 Waling Taekes Venema is geboren op dinsdag 17 juli 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Taeke Minnes Venema (zie 53) en Tettje Walings de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1860. Waling is overleden op donderdag 29 januari 1953 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Beroep:
schipper
Waling trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1898 in Amsterdam met Eelkje Veenstra, 33 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 12 januari 1865 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Johannes Willems Veenstra en Antje Johannes Oegema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1865. Eelkje is overleden op vrijdag 5 april 1935 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Kinderen van Waling en Eelkje:
1 Taeke Venema, geboren op donderdag 29 april 1886 in Uithoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1886. Taeke is overleden op vrijdag 7 augustus 1959 in Bennebroek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1959. Taeke bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
2 Antje Venema, geboren op zaterdag 3 januari 1891 in Amsterdam. Volgt 203.
3 Tetje Venema, geboren op woensdag 8 juni 1892 in Amsterdam. Tetje is overleden op woensdag 6 december 1989 in Amsterdam, 97 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 8 december 1989 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Tetje bleef ongehuwd.
Beroep:
huishoudster
4 Johannes Venema, geboren op donderdag 8 maart 1894 in Amsterdam. Johannes is overleden op woensdag 19 december 1973 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 december 1973 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
5 Daniel Venema, geboren op dinsdag 27 december 1898 in Vreeswijk ( Nieuwegein ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 december 1898. Daniel is overleden op woensdag 4 december 1918 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ( Haarlemmermeer ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1918.
6 Willem Venema, geboren op woensdag 20 maart 1901 in Amsterdam. Willem is overleden op vrijdag 31 maart 1972 in Amsterdam, 71 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 april 1972 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
schipper
7 Berend Venema, geboren op donderdag 27 augustus 1903 in Amsterdam. Berend is overleden op woensdag 4 december 1918 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ( Haarlemmermeer ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 december 1918.
8 Klaas Venema, geboren op donderdag 15 juni 1905 in Amsterdam. Klaas is overleden op donderdag 12 april 1906 in Amsterdam, 9 maanden oud.
104 Ybeltje Alles Allema is geboren op zaterdag 1 maart 1862 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1862. Ybeltje is overleden op maandag 14 juni 1943 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1943.
Beroep:
boerenmeid
Ybeltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1886 in Tietjerksteradeel met Arent Geerts Duursma, 30 jaar oud. Arent is geboren op dinsdag 10 juli 1855 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Duursma en Arentje Arents van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1855. Arent is overleden op dinsdag 5 september 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1922.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op donderdag 22 juli 1926 in Tietjerksteradeel met Binne Klazes Hoekstra, 61 jaar oud. Binne is geboren op dinsdag 3 januari 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Klaas Dirks Hoekstra en Tjitske Benjamins Rekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1865. Binne is overleden op maandag 20 november 1950 in Tietjerksteradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1850.
Kind van Ybeltje en Arent:
1 Grietje Duursma, geboren op maandag 22 januari 1894 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1894. Grietje is overleden op woensdag 17 januari 1979 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 25 mei 1918 in Tietjerksteradeel gehuwd met Klaas Hoekstra
105 Aaltje Alles Allema is geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema (zie 58). Aaltje is overleden op zaterdag 9 april 1921 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1921.
Beroep:
boerenmeid
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1887 in Tietjerksteradeel met Douwe Geerts Duursma, 25 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 3 april 1862 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Geert Jans Duursma en Arentje Arents van der Ploeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1862. Douwe is overleden op zaterdag 19 augustus 1939 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1939.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Aaltje en Douwe:
1 Geert Duursma, geboren op donderdag 25 september 1890 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 september 1890. Geert is overleden op zondag 11 mei 1969 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Hij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Geert: Geert is (1) op 19 mei 1915 in Leeuwarderadeel gehuwd met Tjitske van der Brug en (2) op 11 september 1940 in Leeuwarden met Janneke Siesling
Beroep:
Kantoorbediende
106 Egbert Alles Allema is geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 maart 1865. Egbert is overleden op dinsdag 28 juni 1932 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1932.
Beroep:
boerenknecht
Egbert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Froukje Pieters Zwerver, 22 jaar oud. Froukje is geboren op zaterdag 6 november 1869 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Sjoerds Zwerver en Joukje Kornelis Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1869. Froukje is overleden op dinsdag 30 januari 1962 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1962.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Egbert en Froukje:
1 Alle Allema, geboren op woensdag 6 september 1893 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 september 1893. Alle is overleden op dinsdag 5 juni 1894 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1894.
2 Joukje Allema, geboren op dinsdag 14 augustus 1894 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1894. Joukje is overleden op zondag 22 mei 1977 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Joukje: Joukje is op 26 april 1823 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jurjen van der velde
3 Alle Allema, geboren op zondag 24 mei 1896 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1896. Alle is overleden op maandag 1 januari 1906 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 januari 1906.
4 Pieter Allema, geboren op zondag 20 februari 1898 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1898. Pieter is overleden op woensdag 9 april 1969 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1969.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 9 mei 1923 gehuwd met Aafke Brander
5 Jan Allema, geboren op donderdag 8 februari 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1900. Jan is overleden op woensdag 2 maart 1983 in Metslawier ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Metslawier.
Notitie bij Jan: Jan is op 27 april 1922 in Dantumadeel gehuwd met Saakje Nicolai
6 Grietje Allema, geboren op zondag 25 augustus 1901 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1901. Grietje is overleden op vrijdag 26 november 1982 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 12 mei 1927 in Suawoude gehuwd met Wiebe Bosma
7 Sjoerd Allema, geboren op donderdag 26 november 1903 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 204.
8 Anne Allema, geboren op maandag 6 februari 1905 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1905. Anne is overleden op zaterdag 11 augustus 1906 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 augustus 1906.
9 Ybeltje Allema, geboren op dinsdag 8 mei 1906 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Ybeltje is overleden op donderdag 7 maart 2002, 95 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag.
Notitie bij Ybeltje: Ybeltje is op 17 mei 1934 in Suawoude gehuwd met Offe Hulder
10 Alle Allema, geboren op donderdag 3 oktober 1907 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 205.
11 Antje Allema, geboren op maandag 1 november 1909 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 november 1909. Antje is overleden op woensdag 9 september 1987 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd met Jan Sonneberg
Beroep:
verpleegster en sociaal medewerkster
107 Geertje Alles Allema is geboren op zondag 7 juli 1867 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1867. Geertje is overleden op zondag 31 maart 1907 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1907. Zij is begraven in Suawoude.
Beroep:
naaister
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1889 in Tietjerksteradeel met Willem van Dijk, 27 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 2 november 1861 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), zoon van Anne Pieters van Dijk en Riemkje Willems Timstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 november 1861. Willem is overleden op dinsdag 24 december 1940 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 december 1940.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Geertje en Willem:
1 Anne van Dijk, geboren op dinsdag 20 mei 1890 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1890. Anne is overleden op zondag 1 mei 1949 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 mei 1949. Hij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Anne: Anne is op 17 mei 1913 in Tietjerksteradeel gehuwd met Houkje Beerda
Beroep:
timmerman
2 Alle van Dijk, geboren op donderdag 30 maart 1893 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1893. Alle is overleden op zaterdag 24 februari 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1900.
3 Pieter van Dijk, geboren op zaterdag 30 maart 1895 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1895. Pieter is overleden op zaterdag 5 oktober 1895 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 oktober 1895.
4 Grietje van Dijk, geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1900. Grietje is overleden op zaterdag 23 maart 1901 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1901.
5 Grietje van Dijk, geboren op zondag 21 februari 1904 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1904. Grietje is overleden op vrijdag 25 december 1970, 66 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 12 mei 1927 in Tietjerksteraddel gehuwd met Jan Bosman
108 Jan Alles Allema is geboren op zaterdag 9 december 1871 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Alle Jans Allema en Grietje Douwes Venema (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1871. Jan is overleden op donderdag 17 juni 1920 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1920. Hij is begraven in Huizum ( Leeuwarden ).
Beroep:
boerenknecht
Jan trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Tietjerksteradeel met Maaike Eeltjes Elzinga, 23 jaar oud. Maaike is geboren op maandag 2 oktober 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eeltje Lammerts Elzinga en Jitske Jonas Ritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1871. Maaike is overleden op vrijdag 4 maart 1938 in Huizum ( Leeuwarden ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1938. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Jan en Maaike:
1 Jitske Allema, geboren op zaterdag 16 mei 1896 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1896. Jitske is overleden op woensdag 24 juni 1987 in Leeuwarden, 91 jaar oud.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 4 juni 1919 in Leeuwarden gehuwd met Jan Palma
2 Alle Allema, geboren op zondag 19 juni 1898 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1898. Alle is overleden op maandag 25 december 1967 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Alle: Alle is op 15 november 1922 gehuwd met Geertje Westerdijk
3 Grietje Allema, geboren op woensdag 12 oktober 1904 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1904. Grietje is overleden op donderdag 14 september 1978 in Goutum ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Goutum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 5 januari 1927 gehuwd met Jacob Bruynzeel
4 Eelkje Allema, geboren op donderdag 31 mei 1906 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1906. Eelkje is overleden op zaterdag 19 juli 1958 in Zwolle, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1958. Eelkje bleef ongehuwd.
5 Geertje Allema, geboren op zondag 24 oktober 1909 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 oktober 1909. Geertje is overleden op zondag 28 februari 1993 in Amersfoort, 83 jaar oud. Zij is begraven in Leusden op Begraafplaats Rusthof.
Notitie bij Geertje: Geertje is gehuwd met Derk Jan Vels
109 Ybeltje Feenstra is geboren op vrijdag 20 januari 1860 in Leeuwarden, dochter van Pieter Feenstra en Gertje Douwes Venema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1860. Ybeltje is overleden op woensdag 3 januari 1934 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 januari 1934. Zij is begraven in Lekkum. Ybeltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 december 1879 in Dantumadeel met Jan Jelles Visser, 41 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 29 december 1837 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jelle Bienses Visser en Gertje Gerrits Haalstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1837. Jan is overleden op woensdag 30 juli 1890 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1890.
Kinderen van Ybeltje en Jan:
1 Gertje Visser, geboren op dinsdag 7 december 1880 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1880. Gertje is overleden op vrijdag 5 juni 1964 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1864. Zij is begraven in Lekkum. Gertje bleef ongehuwd.
2 Jelle Visser, geboren op woensdag 16 november 1881 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 november 1881. Jelle is overleden op vrijdag 30 september 1966 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Jelle: Jelle is op 14 januari 1909 in Opsterland gehuwd met Fardo Feenstra
3 Wopkje Visser, geboren op donderdag 22 januari 1885 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1885. Wopkje is overleden op donderdag 2 april 1981 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 96 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum.
4 Jan Visser, geboren op zondag 25 juli 1886 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1886. Jan is overleden op dinsdag 5 mei 1970 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is op 14 mei 1910 in Kolummerland gehuwd met Aaltje van der Bij
5 Antje Visser, geboren op woensdag 14 september 1887 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1887. Antje is overleden op woensdag 2 mei 1888 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1888.
6 Douwe Visser, geboren op dinsdag 26 februari 1889 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1889. Douwe is overleden op zondag 23 december 1973 in Langweer ( De Friese Meren ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Langweer op de Begraafplaats aan de Oasingaleane.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 8 mei 1915 in Tietjerksteradeel gehuwd met Saakje van der Wal
7 Biense Visser, geboren op maandag 21 april 1890 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1890. Biense is overleden op zaterdag 21 februari 1970 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud.
Notitie bij Biense: Biense is op 19 mei 1919 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Visser
110 Grietje Feenstra is geboren op maandag 8 januari 1866 in Leeuwarden, dochter van Pieter Feenstra en Gertje Douwes Venema (zie 59). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1866. Grietje is overleden op zaterdag 19 september 1936 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1936. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 mei 1889 in Dantumadeel met Klaas Zijlstra, 23 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 25 december 1865 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), zoon van Roelof Klazes Zijlstra en Akke Sipkes Sytsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1865. Klaas is overleden op zaterdag 3 augustus 1940 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 augustus 1940.
Beroep:
Klerk
Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Gertje Zijlstra, geboren op vrijdag 21 maart 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1890. Gertje is overleden op woensdag 28 juni 1967 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Notitie bij Gertje: Gertje is op 18 november 1915 in Achtkarspelen gehuwd met Harm Zijlstra
2 Akke Zijlstra, geboren op dinsdag 19 januari 1892 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892. Akke is overleden op zondag 5 februari 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1905.
3 Pieter Zijlstra, geboren op woensdag 27 juni 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juni 1894. Pieter is overleden op maandag 7 januari 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1895.
4 Pieter Zijlstra, geboren op vrijdag 13 september 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Pieter is overleden op woensdag 11 december 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1895.
5 Pieter Zijlstra, geboren op maandag 7 december 1896 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1896. Pieter is overleden op woensdag 3 december 1969 in Westergeest ( Noordoost-Friesland ), 72 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 9 december 1915 in Dantumadeel gehuwd met Aaltje Dijkstra
6 Antje Zijlstra, geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 januari 1898. Antje is overleden op woensdag 6 juli 1898 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1898.
7 Roelof Zijlstra, geboren op donderdag 29 maart 1900 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1900. Roelof is overleden op zaterdag 17 mei 1969 in Vrouwenparochie ( Waadhoeke ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie op de Begraafplaats aan de Attesweg.
Notitie bij Roelof: Roelof is op 19 september 1935 in Dantumadeel gehuwd met Martje Monsma
8 Jan Zijlstra, geboren op donderdag 28 augustus 1902 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 augustus 1902. Jan is overleden op woensdag 18 maart 1903 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 maart 1903.
9 Antje Zijlstra, geboren op donderdag 22 oktober 1903 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1903. Antje is overleden op maandag 22 januari 1923 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1923.
10 NN NN Zijlstra, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 8 maart 1905 in Murmerwoude ( Dantumadeel ).
11 Jan Zijlstra, geboren op vrijdag 22 mei 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1908. Jan is overleden op vrijdag 12 januari 1996 in Kloosterburen ( Het Hogeland ), 87 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan is op 7 november 1931 in Kollumerland gehuwd met Geertje Tiemstra
12 Siede Zijlstra, geboren op woensdag 20 oktober 1909 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 oktober 1909. Siede is overleden op dinsdag 16 november 1909 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 november 1909.
111 Sijke Linzes van der Kooi is geboren op zondag 21 februari 1869 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Linze Egberts van der Kooi en Janke Douwes Venema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1869. Sijke is overleden op zaterdag 21 mei 1898 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 mei 1898. Sijke:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 30 november 1889 in Tietjerksteradeel met Johannes Douwes van der Wier, 43 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 26 juli 1846 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Melles van der Wier en Grietje Joukes Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1846. Johannes is overleden op maandag 14 mei 1894 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 mei 1894.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16 mei 1895 in Tietjerksteradeel met Taeke Taekema, 29 jaar oud. Taeke is geboren op woensdag 24 januari 1866 in Drachten ( Smallingerland ), zoon van Wypkje Taekema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1866. Taeke is overleden op woensdag 5 mei 1954 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1954. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sijke en Taeke:
1 Janke Taekema, geboren op dinsdag 24 maart 1896 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Janke is overleden op woensdag 1 oktober 1980 in Damwoude ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Notitie bij Janke: Janke is op 25 mei 1918 in Dantumadeel gehuwd met Rompt Dijk
2 NN NN Taekema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 12 maart 1897 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1897.
3 Wiepkje Taekema, geboren op vrijdag 12 maart 1897 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 maart 1897. Wiepkje is overleden op maandag 5 april 1897 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 24 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 april 1897.
4 Anne Taekema, geboren op donderdag 17 februari 1898 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1898. Anne is overleden op donderdag 29 mei 1980 in Marssum ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Marssum.
Notitie bij Anne: Anne is gehuwd met Sijke Pool
112 Douwe Linzes van der Kooi is geboren op maandag 5 september 1870 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Linze Egberts van der Kooi en Janke Douwes Venema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1870. Douwe is overleden op zondag 8 augustus 1948 in Marssum ( Waadhoeke ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1948.
Beroep:
boerenknecht
Douwe trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1894 in Tietjerksteradeel met Froukje Romkes van der Weerdt, 25 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 12 april 1869 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Romke Pieters van der Weerdt en Grietje Doeyes Kootstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 april 1869. Froukje is overleden op vrijdag 23 mei 1947 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1947.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Douwe en Froukje:
1 Janke van der Kooi, geboren op zondag 4 november 1894 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1894. Janke is overleden op zondag 25 september 1910 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1910.
2 Romke van der Kooi, geboren op donderdag 14 april 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 april 1898.
Notitie bij Romke: Romke is op 28 mei 1921 in Sneek gehuwd met Minke de Boer
3 Lenze van der Kooi, geboren op zondag 10 september 1905 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1905. Lenze is overleden op dinsdag 18 september 1984 in Menaldumadeel ( Waadhoeke ), 79 jaar oud.
Notitie bij Lenze: Lenze is op 10 mei 1928 in Menaldumadeel gehuwd met Baukje Lolkema
113 Ybeltje Linzes van der Kooi is geboren op zondag 27 december 1874 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Linze Egberts van der Kooi en Janke Douwes Venema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874. Ybeltje is overleden op zaterdag 13 november 1943 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1943. Ybeltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 3 november 1894 in Tietjerksteradeel met Eelke Gerbens Bouma, 43 jaar oud. Eelke is geboren op zaterdag 8 maart 1851 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerben Eelkes Bouma en Sieuke Jans Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op de 10e van een onbekende maand in 851. Eelke is overleden op woensdag 14 maart 1934 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 maart 1934.
Kinderen van Ybeltje en Eelke:
1 Sieuwke Bouma, geboren op dinsdag 12 november 1895 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1895. Sieuwke is overleden op zondag 18 mei 1969 in Drachten ( Smallingerland ), 73 jaar oud.
Notitie bij Sieuwke: Sieuwke is op 3 januari 1920 in Tietjerksteradeel gehuwd met Martinus Folkerts Fennema
2 Linze Bouma, geboren op maandag 23 november 1896 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1896. Linze is overleden op maandag 12 november 1973 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Suameer.
3 Gerben Bouma, geboren op maandag 28 maart 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1898.
Notitie bij Gerben: Gerben is op 13 mei 1922 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Bloemhof
4 Janke Bouma, geboren op woensdag 8 november 1899 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 november 1899. Janke is overleden op maandag 24 september 1990 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Janke: Janke is op 22 april 1920 in Tietjerksteradeel gehuwd met Andries Roorda
5 Sijke Bouma, geboren op maandag 23 september 1901 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1901. Sijke is overleden op 28 maart (jaar onbekend). Zij is begraven in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Sijke: Sijke is op 6 mei 1926 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sybren Kuperus
6 Douwe Bouma, geboren op donderdag 14 januari 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1904. Douwe is overleden op maandag 20 juni 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1904.
7 NN NN Bouma, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 13 juni 1905 in Garijp ( Tietjerksteradeel ).
8 Douwe Bouma, geboren op maandag 19 augustus 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1907. Douwe is overleden op dinsdag 25 oktober 1988 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Douwe is gehuwd met Sietske Dragstra
9 Antje Bouma, geboren op donderdag 16 juni 1910 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1910.
10 Wopkje Bouma, geboren op donderdag 16 juni 1910 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1910. Wopkje is overleden op zondag 30 juni 1968 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud.
11 Pietje Bouma, geboren op woensdag 25 maart 1914 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Pietje is overleden op zondag 17 december 1995, 81 jaar oud. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 15 mei 1937 in Achtkarspelen gehuwd met Siebe Veenstra
114 Egbert Linzes van der Kooi is geboren op maandag 23 april 1877 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Linze Egberts van der Kooi en Janke Douwes Venema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1877. Egbert is overleden op zondag 28 januari 1962 in Harlingen, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1962. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Ferweradeel ( Noordoost-Friesland ) met Sytske Taekes Dijkstra, 20 jaar oud. Sytske is geboren op vrijdag 23 december 1881 in Jislum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Taeke Atses Dijkstra en Jantje Jans Pijnacker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1881. Sytske is overleden op maandag 31 december 1956 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1957.
Kinderen van Egbert en Sytske:
1 Linze van der Kooi, geboren op vrijdag 6 februari 1903 in Dronrijp ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1903.
Notitie bij Linze: Linze is op 22 mei 1930 in Menaldumadeel gehuwd met Zwaantje van Schepen
2 Jantje van der Kooi, geboren op vrijdag 25 maart 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1904. Jantje is overleden op zaterdag 11 februari 1905 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1905.
3 Taeke van der Kooi, geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1906.
4 Jantje van der Kooi, geboren op donderdag 26 november 1908 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1908.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 20 juni 1934 in Leeuwarden gehuwd met Klaas Meijer
5 Janke van der Kooi, geboren op maandag 15 januari 1912 in Menaldum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1912. Janke is overleden op woensdag 8 juni 1994 in Dronrijp ( Waadhoeke ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Dronrijp.
Notitie bij Janke: Janke is op 20 juni 1935 in Menaldumadeel gehuwd met Ditriech de Graaf
115 Antje Linzes van der Kooi is geboren op vrijdag 4 maart 1887 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Linze Egberts van der Kooi en Janke Douwes Venema (zie 62). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1887. Antje is overleden op zaterdag 30 april 1966 in Oudega ( Smallingerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1966. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1912 in Smallingerland met Oebele Hessels Herder, 25 jaar oud. Oebele is geboren op zaterdag 1 januari 1887 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hessel Oebeles Herder en Saapke Hattums Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1887. Oebele is overleden op maandag 17 januari 1949 in Oudega ( Smallingerland ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1949. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Kinderen van Antje en Oebele:
1 Hessel Herder, geboren op woensdag 12 februari 1913 in Oudega ( Smallingerland ). Hessel is overleden op woensdag 23 april 1975 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega op de Begraafplaats aan de Steenwijkerweg.
Notitie bij Hessel: Hessel is op 16 oktober 1936 in Smallingerland gehuwd met Martje Slotegraaf
Beroep:
Chauffeur
2 Janke Herder, geboren op maandag 31 januari 1916 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Janke is overleden op vrijdag 14 november 1997 in Oudega ( Smallingerland ), 81 jaar oud. Zij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Janke: Janke is gehuwd met Gerrit Elzinga
3 Linze Herder, geboren op zaterdag 13 oktober 1917 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Linze is overleden op vrijdag 27 oktober 1989 in Schagen, 72 jaar oud. Hij is begraven in Oudega op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Linze: Linze is op 17 april 1942 in Smallingerland gehuwd met Antje Harmsma
Beroep:
afdelingschef
116 Antje Seldentuis is geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Leeuwarden, dochter van Tjalling Murks Seldentuis en Ytske Douwes (Idske) Venema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1876. Antje is overleden op donderdag 21 november 1918 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1918.
Beroep:
vanaf 1897     dienstbode
Antje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 15 augustus 1897 in Tietjerksteradeel met Egbert Tjibbes Kooistra, 28 jaar oud. Egbert is geboren op zaterdag 20 maart 1869 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjibbe Egberts Kooistra en Tietje Kornelis Hiemstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1869. Egbert is overleden op zondag 24 september 1933 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1933.
Kinderen van Antje en Egbert:
1 Tjibbe Kooistra, geboren op vrijdag 1 april 1898 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1898.
emigratie:
Tjibbe is op 16 april 1928 vertrokken naar Washington ( USA )
2 Tjalling Kooistra, geboren op vrijdag 7 april 1899 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1899. Tjalling is overleden op zondag 4 juni 1899 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1899.
3 Tjalling Kooistra, geboren op vrijdag 19 april 1901 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1901. Tjalling is overleden op dinsdag 15 juli 1952 in Wieringermeer ( Hollands Kroon ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1952.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 11 mei 1929 in Idaarderadeel gehuwd met Trijntje Mollema
4 Tietje Kooistra, geboren op dinsdag 10 februari 1903 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1903. Tietje is overleden op donderdag 25 november 1982 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Tietje: Tietje is op 26 mei 1928 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjibbe Reitsma
5 Idske Kooistra, geboren op vrijdag 28 oktober 1904 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1904. Idske is overleden op woensdag 8 juni 1994 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Idske: Idske is op 15 december 1928 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sjoukje Kooistra
6 Kornelis Kooistra, geboren op zaterdag 14 december 1907 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1907. Kornelis is overleden op zaterdag 5 augustus 1911 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1911.
7 Iebeltje Kooistra, geboren op donderdag 7 oktober 1909 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1909. Iebeltje is overleden op dinsdag 18 september 1945 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 oktober 1945.
Notitie bij Iebeltje: Iebeltje is gehuwd met Jan Brouwer
8 NN NN Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 7 oktober 1909 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1909.
9 NN NN Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 17 april 1911 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1911.
10 Kornelis Kooistra, geboren op donderdag 19 september 1912 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1912. Kornelis is overleden op maandag 8 september 1913 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 september 1913.
11 NN NN Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 19 augustus 1916 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1916.
12 NN NN Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 21 oktober 1918 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 oktober 1918.
117 Ybeltje Seldenthuis is geboren op zondag 11 augustus 1878 in Leeuwarden, dochter van Tjalling Murks Seldentuis en Ytske Douwes (Idske) Venema (zie 63). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 augustus 1878. Ybeltje is overleden op zaterdag 12 juni 1971 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 92 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1902     dienstbode
Ybeltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Leeuwarden met Herre Boskma, 26 jaar oud. Herre is geboren op maandag 10 januari 1876 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Gerbens Boskma en Dieuwke Jacobs Hekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1876. Herre is overleden op zondag 22 maart 1936 in Leeuwarden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 maart 1936.
Kinderen van Ybeltje en Herre:
1 Idske Boskma, geboren op donderdag 29 januari 1903 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1903. Idske is overleden op maandag 28 februari 1927 in Leeuwarden, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 februari 1927.
Beroep:
dienstbode
2 NN NN Boskma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 31 maart 1906 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 april 1906.
3 Dieuwke Boskma, geboren op vrijdag 10 februari 1911 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1911.
4 Antje Boskma, geboren op vrijdag 2 augustus 1912 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 augustus 1912. Antje is overleden op vrijdag 7 september 1984 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde.
Notitie bij Antje: Antje is op 22 oktober 1932 in Tietjerksteradeel gehuwd met Popke Hoekstra
118 Elisabeth Willems Kalsbeek is geboren op dinsdag 11 maart 1862 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Willem Martens Kalsbeek en Antje Taekes Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 maart 1862. Elisabeth is overleden op vrijdag 22 juni 1906 in Warga ( Leeuwarden ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1906. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1882 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Teye Johannes Kooistra, 23 jaar oud. Teye is geboren op zaterdag 25 juni 1859 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Johannes Gosses Kooistra en Antje Meinderts Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juni 1859. Teye is overleden op vrijdag 16 juni 1939 in Warga ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1939.
Beroep:
schippersknecht
Kinderen van Elisabeth en Teye:
1 Anna Kooistra, geboren op dinsdag 27 november 1883 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1883. Anna is overleden op zaterdag 15 augustus 1970 in Grouw ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Notitie bij Anna: Anna is op 26 maart 1910 In Idaarderadeel gehuwd met Ruurd Bergsma
2 Trijntje Kooistra, geboren op vrijdag 28 augustus 1885 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1885. Trijntje is overleden op vrijdag 11 april 1890 in Warga ( Leeuwarden ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 april 1890.
3 Johannes Kooistra, geboren op woensdag 8 april 1891 in Oudehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1891. Johannes is overleden op zaterdag 9 april 1966 in Warga ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1966. Zij is begraven in Warga.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 19 mei 1917 in Idaarderadeel gehuwd met Aaltje Kobus
Beroep:
schipper
119 Marten Kalsbeek is geboren op vrijdag 8 juli 1864 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Willem Martens Kalsbeek en Antje Taekes Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juli 1864. Marten is overleden op vrijdag 9 december 1892 in Warga ( Leeuwarden ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1892.
Beroep:
schipper
Marten trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1890 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Haringje Rienks van der Meer, 21 jaar oud. Haringje is geboren op zondag 6 september 1868 in Eernewoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rienk Hoites van der Meer en Jetske Aukes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1868. Haringje is overleden op donderdag 20 maart 1941 in Warga ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1941. Zij is begraven in Warga.
120 Trijntje Kalsbeek is geboren op zondag 3 februari 1867 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Willem Martens Kalsbeek en Antje Taekes Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1867. Trijntje is overleden op woensdag 2 juni 1920 in Franeker, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1920. Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1901 in Westdongeradeel met Steven Boersma, 32 jaar oud. Steven is geboren op maandag 14 september 1868 in Raard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Gosse Gosses Boersma en Aafke Sybrands Rijpma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1868. Steven is overleden op zondag 17 mei 1942 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1942. Steven trouwde later op donderdag 20 maart 1924 in Tietjerksteradeel met Gertje Venema (1890-1971), zie 345.
121 Agnietje Kalsbeek is geboren op donderdag 1 juli 1869 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Willem Martens Kalsbeek en Antje Taekes Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1869. Agnietje is overleden op vrijdag 15 juni 1945 in Franeker, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1945.
Beroep:
huishoudster
Agnietje trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 8 november 1916 in Hennaarderadeel met Rients Boersma, 66 jaar oud. Rients is geboren op dinsdag 12 februari 1850 in Aegum ( Leeuwarden ), zoon van Marten Rients Boersma en Jeltje Tjerks Bottinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 februari 1850. Rients is overleden op donderdag 11 januari 1934 in Drachten ( Smallingerland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 januari 1934.
122 Hotze (Howard) Kalsbeek is geboren op zondag 21 september 1873 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Willem Martens Kalsbeek en Antje Taekes Venema (zie 65). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1873. Howard is overleden op woensdag 9 mei 1962 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Denver, Denver County, op de Fairmount Cemetery. Howard trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1898 in Tietjerksteradeel met Rigtje (Ruth) Kingma, 21 jaar oud. Ruth is geboren op woensdag 16 augustus 1876 in Birdaard ( Noordoost-Friesland ), dochter van Freerk Lieuwes Kingma en Taetske Gerbens Poortinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1876. Ruth is overleden op dinsdag 26 augustus 1930 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), 54 jaar oud. Zij is begraven in Denver, Denver County, op de Fairmount Cemetery.
Kinderen van Howard en Ruth:
1 Willem (William) Kalsbeek, geboren op donderdag 23 juni 1898 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1898. William is overleden in december 1985 in Liberty, Union County, Indiana ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Liberty, Union County, op de West Point Cemetery.
Notitie bij William: Willem is op 30 januari 1919 in Monroe gehuwd met Gertrude Visser
2 Freerk Kalsbeek, geboren op vrijdag 11 januari 1901 in Hemelum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1901. Freerk is overleden op zaterdag 18 april 1953 in Fairport, Monroe County ( USA ), 52 jaar oud.
3 Anne Kalsbeek, geboren op vrijdag 15 november 1912 in New Jersey ( USA ). Anne is overleden op vrijdag 6 december 1991 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Denver, Denver County, op de Fairmount Cemetery.
4 Theresa Esmé Kalsbeek, geboren in 1915 in New York ( USA ). Theresa is overleden in 1950 in Denver, Arapahoe County, Colorado ( USA ), 34 of 35 jaar oud. Hij is begraven in Denver, Denver County, op de Fairmount Cemetery.
123 Taeke Feyes Venema is geboren op zaterdag 24 juni 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Feye Taekes Venema (zie 67) en Geertje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juni 1865. Taeke is overleden op maandag 22 februari 1943 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1943.
Beroep:
schipper
Taeke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1895 in Tietjerksteradeel met Gelske Brouwer, 19 jaar oud. Gelske is geboren op vrijdag 7 januari 1876 in Kooten ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Brouwer en Aaltje Pieters. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 januari 1876. Gelske is overleden op zondag 20 januari 1957 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1957.
Kinderen van Taeke en Gelske:
1 Feye Venema, geboren op maandag 16 november 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 206.
2 Aaltje Venema, geboren op woensdag 23 november 1898 in Foxholsterbosch ( Midden-Groningen ). Volgt 207.
3 Jan Venema, geboren op zondag 12 december 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 208.
124 Arie Venema is geboren op dinsdag 10 september 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Feye Taekes Venema (zie 67) en Geertje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1867. Arie is overleden op vrijdag 26 november 1948 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1948. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
schipper
Arie trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1896 in Tietjerksteradeel met Grietje Arends Bosma, 19 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 2 november 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arend Folkerts Bosma en Trijntje Martens Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1876. Grietje is overleden op dinsdag 18 januari 1966 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Kinderen van Arie en Grietje:
1 Feije Venema, geboren op zaterdag 6 juni 1896 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 209.
2 Arend Venema, geboren op maandag 11 oktober 1897 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1897. Arend is overleden op zaterdag 16 juli 1898 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 juli 1898.
3 Trijntje Venema, geboren op zaterdag 18 februari 1899 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 210.
4 Arend Venema, geboren op donderdag 27 december 1900 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 211.
5 Taeke Venema, geboren op zaterdag 31 december 1904 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 212.
6 Marten Venema, geboren op dinsdag 18 september 1906 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1906. Marten is overleden op vrijdag 14 maart 1913 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 maart 1913.
7 Geertje Venema, geboren op dinsdag 29 juni 1909 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1909. Geertje is overleden op zaterdag 14 oktober 1995 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Geertje bleef ongehuwd.
8 Folkert Venema, geboren op zaterdag 4 februari 1911 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 213.
125 Jan Feyes Venema is geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Feye Taekes Venema (zie 67) en Geertje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1871. Jan is overleden op maandag 17 juni 1940 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1940.
Beroep:
schipper
Jan trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 16 november 1905 in Tietjerksteradeel met Antje Sjoerds Haarsma, 24 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 11 augustus 1881 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Andries Haarsma en Geertje Klazes van der Zee. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1881. Antje is overleden op maandag 10 december 1956 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1956.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Feye Venema, geboren op dinsdag 17 juli 1906 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1906. Feye is overleden op dinsdag 2 juli 1907 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1907.
2 Geertje Venema, geboren op donderdag 19 maart 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1908.
3 Elisabeth Venema, geboren op zondag 13 maart 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 214.
4 Feikje Venema, geboren op maandag 14 april 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 215.
5 Andries Venema, geboren op maandag 11 oktober 1915 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 216.
6 Feije Venema, geboren op vrijdag 22 juli 1921 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Feije is overleden op zaterdag 20 januari 1945 in Leeuwarden, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1945. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Feije bleef ongehuwd.
126 Elisabeth Venema is geboren op maandag 24 februari 1879 in Leeuwarden, dochter van Feye Taekes Venema (zie 67) en Geertje de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1879. Elisabeth is overleden op vrijdag 4 juni 1926 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1926. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Tietjerksteradeel met Marten Arends Bosma, 31 jaar oud. Marten is geboren op dinsdag 21 maart 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arend Folkerts Bosma en Trijntje Martens Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1871. Marten is overleden op maandag 27 juli 1953 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1953. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Elisabeth en Marten:
1 NN NN Bosma, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 27 mei 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 mei 1903.
2 Geertje Bosma, geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 217.
3 Trijntje Bosma, geboren op woensdag 25 januari 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1911.
127 Antje Venema is geboren op woensdag 1 december 1869 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Douwe Taekes Venema (zie 68) en Hiltje Andries Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1869. Antje is overleden op zondag 6 maart 1960 in Grouw ( Leeuwarden ), 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1960.
Beroep:
dienstmeid
Antje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1895 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Frederik Feenstra, 23 jaar oud. Frederik is geboren op donderdag 30 mei 1872 in Wartena ( Leeuwarden ), zoon van Otte Gerrits Feenstra en Hinke Hinnes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 mei 1872. Frederik is overleden op zondag 24 april 1949 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 24 april 1949.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Antje en Frederik:
1 Hiltje Feenstra, geboren op dinsdag 10 december 1895 in Wartena ( Leeuwarden ). Volgt 218.
128 Elisabeth Douwes Venema is geboren op vrijdag 16 februari 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Taekes Venema (zie 68) en Hiltje Andries Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1872. Elisabeth is overleden op dinsdag 8 april 1958 in Tietjerksteradeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1958.
Beroep:
vanaf 1899     dienstbode
Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Suameer ( Tietjerksteradeel ) met Ruurd Polles van der Woude, 27 jaar oud. Ruurd is geboren op woensdag 11 oktober 1871 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Polle Joekes van der Woude en Sietske Ruurds Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1871. Ruurd is overleden op vrijdag 24 januari 1958 in Tietjerksteradeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1958.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Elisabeth en Ruurd:
1 Hiltje van der Woude, geboren op zaterdag 14 april 1900 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 219.
2 Sytske (Sietske) van der Woude, geboren op maandag 5 mei 1902 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 220.
3 Anna van der Woude, geboren op maandag 24 oktober 1904 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 221.
4 Polle van der Woude, geboren op zondag 1 april 1906 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 april 1906. Polle is overleden op zondag 8 juli 1906 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1906.
5 Aaltje van der Woude, geboren op donderdag 30 december 1909 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1909. Aaltje is overleden op vrijdag 24 februari 1911 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1911.
6 Aaltje van der Woude, geboren op dinsdag 9 juli 1912 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1912. Aaltje is overleden op woensdag 20 mei 1914 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1914.
7 Polle Ruurds van der Woude, geboren op donderdag 2 november 1916 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Polle is overleden op woensdag 6 maart 1918 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1918.
129 Wiepkje Douwes Venema is geboren op zaterdag 17 oktober 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Douwe Taekes Venema (zie 68) en Hiltje Andries Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1874. Wiepkje is overleden op vrijdag 26 december 1975 in Harlingen, 101 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Wiepkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1898 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Popke Wiersma, 25 jaar oud. Popke is geboren op vrijdag 21 februari 1873 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Krijn Popkes Wiersma en Marijke Jans Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 februari 1873. Popke is overleden op vrijdag 7 juli 1939 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1939.
Beroep:
Pannenbakker
Kind van Wiepkje en Popke:
1 Krijn Wiersma, geboren op donderdag 6 april 1899 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 222.
130 Agnita Venema is geboren op woensdag 29 december 1880 in Huizum ( Leeuwarden ), dochter van Douwe Taekes Venema (zie 68) en Hiltje Andries Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1880. Agnita is overleden op maandag 19 mei 1969 in Stiens ( Leeuwarden ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Stiens.
Beroep:
vanaf 1904     dienstmeid
Agnita trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1904 in Franekeradeel ( Waadhoeke ) met Pieter van Zandbergen, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 9 mei 1880 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Age Everts van Zandbergen en Jeltje Hyltjes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 mei 1880. Pieter is overleden op dinsdag 5 juni 1979 in Stiens ( Leeuwarden ), 99 jaar oud. Hij is begraven in Stiens.
Kinderen van Agnita en Pieter:
1 Jeltje Grietje van Zandbergen, geboren op donderdag 24 juni 1909 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ). Volgt 223.
2 Douwe van Zandbergen, geboren op donderdag 4 augustus 1910 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ). Douwe is overleden op zondag 15 oktober 1933 in Stiens ( Leeuwarden ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 15 oktober 1933. Douwe bleef ongehuwd.
131 Feye Douwes Venema is geboren op woensdag 16 april 1884 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Taekes Venema (zie 68) en Hiltje Andries Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 april 1884. Feye is overleden op zaterdag 16 mei 1970 in Wartena ( Leeuwarden ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Wartena. Feye trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 april 1907 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Aukje Bijlsma, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 7 mei 1924 in Leeuwarden. Aukje is geboren op zondag 5 juni 1881 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Johannes Oeds Bijlsma en Janneke Jans Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1881. Aukje is overleden op maandag 18 februari 1974 in Wartena ( Leeuwarden ), 92 jaar oud.
Kinderen van Feye en Aukje:
1 Janneke Venema, geboren op dinsdag 14 mei 1907 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 mei 1907. Janneke is overleden op dinsdag 25 januari 1977 in Wartena ( Leeuwarden ), 69 jaar oud. Zij is begraven in Wartena.
2 Hiltje Venema, geboren op woensdag 13 oktober 1909 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1909.
3 Douwe Venema, geboren op vrijdag 9 december 1910 in Wartena ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 december 1910. Douwe is overleden op zaterdag 1 december 1990 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Hij is begraven in Wartena.
132 Maaike de Vries Danil is geboren op dinsdag 28 januari 1879 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan de Vries Danil en Itske Taekes Venema (zie 69). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 januari 1879. Maaike is overleden op zaterdag 7 oktober 1978 in Beetgum ( Waadhoeke ), 99 jaar oud. Zij is begraven in Beetgum. Maaike trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1920 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Broer van Dijk, 42 jaar oud. Broer is geboren op donderdag 17 mei 1877 in Menaldum ( Waadhoeke ), zoon van Ouwe Broers van Dijk en Janke Aebeles de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1877. Broer is overleden op dinsdag 2 maart 1948 in Beetgum ( Waadhoeke ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1948. Hij is begraven in Beetgum.
Beroep:
schoenmaker
133 Elisabeth de Vries Danil is geboren op zondag 10 september 1882 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Jan de Vries Danil en Itske Taekes Venema (zie 69). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1882. Elisabeth is overleden op zaterdag 15 december 1956 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 december 1956. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1909 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Murk Johannes Bottema, 29 jaar oud. Murk is geboren op vrijdag 19 september 1879 in Leeuwarden, zoon van Johannes Sipkes Bottema en Sepkjen Melles Bouma. Murk is overleden op woensdag 29 november 1933 in Lekkum ( Leeuwarderadeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 december 1933. Hij is begraven in Nes.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Elisabeth en Murk:
1 Johannes Sipke Murk Bottema, geboren op zaterdag 24 september 1910 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1910.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 21 oktober 1936 in Leeuwarderadeel gehuwd met Karoline Duitsche Schwenk
Beroep:
bouwkundige
2 Itske Bottema, geboren op donderdag 23 januari 1913 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1913. Itske is overleden op maandag 9 juni 1969 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Zij is begraven in Nes.
Notitie bij Itske: Itske is gehuwd met G. Kiers
3 Jan Bottema, geboren op zondag 24 oktober 1915 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 24 oktober 1915. Jan is overleden op vrijdag 23 februari 1973 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Hij is begraven in Nes.
Notitie bij Jan: Jan is gehuwd met Beitske Kramer
134 Taeke Nicolai is geboren op zondag 20 november 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Symen Kornelis Nicolai en Pietje Taekes Venema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1887. Taeke is overleden op woensdag 28 augustus 1963 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1963. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
huisman en betonwerker
Taeke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1912 in Tietjerksteradeel met Wytske Annes van der Leest, 24 jaar oud. Wytske is geboren op dinsdag 30 augustus 1887 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Anne Geerts van der Leest en Aaltje Folkerts de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1887. Wytske is overleden op zondag 4 juni 1978 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
naaister
Kinderen van Taeke en Wytske:
1 Pietje Nicolai, geboren op dinsdag 10 september 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1912.
Notitie bij Pietje: Pietje is op 21 november 1935 in Tietjerksteradeel gehuwd met IJsbrand Sikma
2 Aaltje Nicolai, geboren op woensdag 9 september 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 7 april 1932 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wieger Dijkstra, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 17 maart 1949
3 Elisabeth Nicolai, geboren op zondag 10 maart 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Elisabeth is overleden op maandag 24 juli 2000, 82 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 18 juni 1936 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jouke Bijlsma
135 Bertus Nicolai is geboren op maandag 12 augustus 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Symen Kornelis Nicolai en Pietje Taekes Venema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1889. Bertus is overleden op woensdag 24 juli 1963 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1963.
Beroep:
timmerman
Bertus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 6 december 1917 in Tietjerksteradeel met Hinke Meints Kooistra, 26 jaar oud. Hinke is geboren op zondag 26 april 1891 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Meint Romkes Kooistra en Romkje Idsinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1891. Hinke is overleden op maandag 9 september 1968 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 september 1968.
Kind van Bertus en Hinke:
1 Romkje Nicolai, geboren op vrijdag 21 juni 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Romkje: Romkje is op 9 juni 1938 in Tietjerksteradeel gehuwd met Theunis van der Meer
136 Elisabeth Nicolai is geboren op dinsdag 16 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Symen Kornelis Nicolai en Pietje Taekes Venema (zie 70). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1894. Elisabeth is overleden op maandag 1 juli 1974 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1917 in Tietjerksteradeel met Jan Zandberg, 25 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 10 november 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerk Roels Zandberg en Tietje Jans Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1891. Jan is overleden op zondag 30 december 1956 in Groningen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 30 december 1956. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Kantoorbediende bij de posterijen
Kinderen van Elisabeth en Jan:
1 Gerk Roel Zandberg, geboren op woensdag 3 april 1918 in Bergum ( Tietjerksteradeel ).
Notitie bij Gerk: Gerk is op 30 november 1945 in Achtkarspelen gehuwd met Roelfje Roosma
Beroep:
Kantoorbediende bij de posterijen
2 Pietje Zandberg, geboren op dinsdag 18 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Pietje is overleden op zondag 24 juli 1994 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Kollum.
Notitie bij Pietje: Pietje is gehuwd met Jan de Boer
3 Aukje Zandberg, geboren op zaterdag 31 december 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Aukje is overleden op donderdag 19 januari 2012 in Kollum ( Noordoost-Friesland ), 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 24 januari 2012 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Aukje: Aukje is gehuwd met Sape Nieuwenhuis
137 Minne Franzes Venema is geboren op dinsdag 10 januari 1832 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Frans Minnes Venema (zie 72) en Akke Sikkes Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 januari 1832. Minne is overleden op maandag 8 maart 1909 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1909.
Beroep:
schipper
Minne:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1857 in Dantumadeel met Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma, 24 jaar oud. Bjetje is geboren op donderdag 6 juni 1833 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Ritske Binnes Reitsma en Sjoukje Gerrits Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1833. Bjetje is overleden op zondag 28 februari 1892 in Dantumadeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 februari 1892.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1894 in Dantumadeel met Jelske van der Pruik, 38 jaar oud. Jelske is geboren op dinsdag 2 oktober 1855 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Sjoerds van der Pruik en Klaaske Klazes Wijnsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1855. Jelske is overleden op dinsdag 7 augustus 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1900.
Kinderen van Minne en Bjetje:
1 Frans Venema, geboren op donderdag 26 augustus 1858 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 224.
2 Ritske Venema, geboren op maandag 14 januari 1861 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 225.
3 Sikke Minnes Venema, geboren op vrijdag 19 februari 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1864. Sikke is overleden op zondag 23 februari 1873 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1873.
4 Gerrit Minnes Venema, geboren op zaterdag 31 augustus 1867 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 226.
5 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 10 februari 1871 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1871.
6 Ate Venema, geboren op zaterdag 9 december 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 227.
7 Sikke Venema, geboren op zaterdag 3 oktober 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 228.
138 Marijke Franzes Venema is geboren op dinsdag 18 november 1834 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Frans Minnes Venema (zie 72) en Akke Sikkes Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1834. Marijke is overleden op dinsdag 16 juni 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1891. Marijke trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 11 april 1872 in Dantumadeel met Sije Sierks van der Veen, 33 jaar oud. Sije is geboren op vrijdag 23 november 1838 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sierk Rudmers van der Veen en Stijntje Sijes de Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1838. Sije is overleden op maandag 1 oktober 1877 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 oktober 1877.
Beroep:
dagloner
139 Sikke Franzes Venema is geboren op vrijdag 7 augustus 1840 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Frans Minnes Venema (zie 72) en Akke Sikkes Bijma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1840. Sikke is overleden op dinsdag 25 december 1888 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1888. Sikke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 december 1865 in Dantumadeel met Trijntje Geerts de Bruin, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 14 februari 1842 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Geert Theunis de Bruin en Catharina Douwes de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1842. Trijntje is overleden op zondag 29 juni 1930 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 juli 1930.
Kinderen van Sikke en Trijntje:
1 Frans Venema, geboren op donderdag 10 maart 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 229.
2 Geert Venema, geboren op woensdag 18 juli 1866 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 230.
3 Grietje Venema, geboren op vrijdag 16 juli 1869 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 231.
4 Catharina Venema, geboren op donderdag 19 december 1872 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 232.
5 Akke Venema, geboren op donderdag 18 mei 1876 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 233.
6 Ootske Venema, geboren op woensdag 19 februari 1879 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 234.
7 Marijke Venema, geboren op zaterdag 11 februari 1882 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 235.
140 Hattum Douwes Venema is geboren op zondag 1 maart 1829 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Douwe Minnes Venema (zie 73) en Rinske Hattums van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1829. Hattum is overleden op maandag 16 december 1895 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1895.
Beroep:
schipper
Hattum trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1868 in Tietjerksteradeel met Ynske Hoekstra, 36 jaar oud. Ynske is geboren op woensdag 3 augustus 1831 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Liebbes Hoekstra en Hiltje Jacobs Riedstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1831. Ynske is overleden op woensdag 26 mei 1909 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1909.
Kinderen van Hattum en Ynske:
1 Rinske Hattums Venema, geboren op vrijdag 26 maart 1869 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 236.
2 Pieter Hattums Venema, geboren op woensdag 20 december 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1871. Pieter is overleden op donderdag 21 december 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1871.
3 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 20 december 1871 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1878.
4 Hiltje Hattums Venema, geboren op dinsdag 26 november 1872 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 237.
5 Jitske Hattums Venema, geboren op zondag 19 december 1875 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 238.
141 Frans Douwes Venema is geboren op maandag 4 juni 1832 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Douwe Minnes Venema (zie 73) en Rinske Hattums van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1832. Frans is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juli 1887.
Beroep:
schipper
Frans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 mei 1857 in Dantumadeel met Aafke Sipkes Steensma, 26 jaar oud. Aafke is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Leeuwarden, dochter van Sipke Jans Steensma en Vrouwkjen Oebeles van der Heide. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1830. Aafke is overleden op dinsdag 5 januari 1886 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1886.
Beroep:
naaister
Kinderen van Frans en Aafke:
1 Douwe Franzes Venema, geboren op maandag 10 augustus 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 239.
2 Froukje Franzes Venema, geboren op maandag 13 september 1858 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 240.
3 Rinske Franzes Venema, geboren op donderdag 7 februari 1861 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 241.
4 Marijke Franzes Venema, geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 242.
5 Metje Franzes Venema, geboren op maandag 20 november 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 243.
6 Sipke Franzes Venema, geboren op dinsdag 30 september 1873 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 oktober 1873. Sipke is overleden op vrijdag 10 juli 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1874.
7 Sipkje Franzes Venema, geboren op zondag 11 oktober 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 244.
8 Trijntje Franzes Venema, geboren op dinsdag 12 oktober 1875 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 oktober 1875. Trijntje is overleden op zondag 4 september 1892 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1892.
142 Mient Venema is geboren op woensdag 26 november 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Douwe Minnes Venema (zie 73) en Rinske Hattums van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 november 1834. Mient is overleden op zaterdag 8 juli 1905 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1905.
Beroep:
boerenknecht
Mient trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1865 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Oedzes van der Bijl, 23 jaar oud. Sjoukje is geboren op dinsdag 22 maart 1842 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Martens van der Bijl en Jitske Annes Boonstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1842. Sjoukje is overleden op dinsdag 14 maart 1876 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1876.
Kinderen van Mient en Sjoukje:
1 Douwe Mients Venema, geboren op maandag 1 oktober 1866 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 245.
2 Jitske Mients Venema, geboren op woensdag 11 maart 1868 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 246.
3 Rinske Mients Venema, geboren op maandag 23 mei 1870 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 247.
4 Minne Mients Venema, geboren op donderdag 28 december 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 248.
5 Oeds Meints Venema, geboren op vrijdag 30 oktober 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 249.
6 Anne Mients Venema, geboren op dinsdag 29 februari 1876 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 250.
143 Marijke Venema is geboren op vrijdag 8 september 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Minnes Venema (zie 73) en Rinske Hattums van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1837. Marijke is overleden op zaterdag 17 oktober 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1857. Marijke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Bouwe Gerks Steensma, 25 jaar oud. Bouwe is geboren op zaterdag 8 oktober 1831 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gerk Jans Steensma en Riemke Bouwes Teyema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1831. Bouwe is overleden op woensdag 1 januari 1913 in Lemmer ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1913.
Beroep:
schipper
144 Trijntje Douwes Venema is geboren op zondag 1 november 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Douwe Minnes Venema (zie 73) en Rinske Hattums van der Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1846. Trijntje is overleden op donderdag 29 januari 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1920. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 februari 1868 in Tietjerksteradeel met Arjen Feikes Tamsma, 22 jaar oud. Arjen is geboren op zaterdag 30 augustus 1845 in Rottevalle ( Smallingerland ), zoon van Feike Arjens Tamsma en Willemke Sipkes Riddersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1845. Arjen is overleden op zaterdag 19 februari 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1921.
Beroep:
Bakker
Kinderen van Trijntje en Arjen:
1 Feike Arjens Tamsma, geboren op maandag 15 februari 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 251.
2 Willemke Arjens Tamsma, geboren op dinsdag 27 februari 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 252.
3 Rinske Arjens Tamsma, geboren op vrijdag 24 mei 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 253.
145 Doetje Lourens is geboren op zondag 20 februari 1842 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jan Fokkes Lourens en Janke Minnes Venema (zie 74). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 februari 1842. Doetje is overleden op dinsdag 15 maart 1898 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1898. Doetje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Dantumadeel met Wieger Femmes Dijkstra, 27 jaar oud. Wieger is geboren op zaterdag 19 november 1836 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Femme Jans Dijkstra en Antje Eelkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1836. Wieger is overleden op woensdag 27 juni 1866 in Nieuwe Pekela ( Pekela ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 juni 1866.
Beroep:
Kaaskramer
(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 2 januari 1873 in Dantumadeel met Hendrik Annes Westra, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 6 december 1835 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Anne Tjipkes Westra en Fokje Hendriks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1835. Hendrik is overleden op dinsdag 17 november 1914 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1914.
Beroep:
vanaf 1873     dagloner
Kind van Doetje en Wieger:
1 Janke Dijkstra, geboren op vrijdag 3 maart 1865 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1865. Janke is overleden op zondag 18 november 1956 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1956.
Notitie bij Janke: Janke is op 18 december 1884 in Dantumadeel gehuwd met Wessel de Roos
Kinderen van Doetje en Hendrik:
2 Anne Westra, geboren op zondag 1 maart 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1874. Anne is overleden op zaterdag 9 maart 1878 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1878.
3 Marijke Westra, geboren op maandag 1 november 1875 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1875. Marijke is overleden op dinsdag 22 november 1892 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 november 1892.
4 Jan Westra, geboren op maandag 19 november 1877 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1877. Jan is overleden op zaterdag 21 september 1878 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 september 1878.
5 NN NN Westra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 30 januari 1879 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1879.
6 Anne Westra, geboren op maandag 12 april 1880 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1880. Anne is overleden op vrijdag 16 maart 1962 in Almelo, 81 jaar oud. Hij is begraven in Aadorp.
Notitie bij Anne: Anne is op 17 juli 1919 in Dantumadeel gehuwd met Jitske Visser
7 Jan Westra, geboren op maandag 6 februari 1882 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1882. Jan is overleden op donderdag 30 december 1948 in Franeker, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1948.
8 Djoerd Westra, geboren op zaterdag 24 januari 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1885. Djoerd is overleden op donderdag 22 februari 1945 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1945. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Djoerd: Djoerd is op 13 april 1905 in Dantumadeel gehuwd met Hinke Zuidema
Beroep:
grondwerker
9 Minne Westra, geboren op zondag 9 februari 1890 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1890. Minne is overleden op woensdag 8 november 1972 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Minne: Minne is op 2 mei 1929 in Dantumadeel gehuwd met Renske de Vries
146 Wopkje Venema is geboren op woensdag 7 januari 1846 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Yke Minnes (Marijke) Venema (zie 75). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1846. Wopkje is overleden op donderdag 19 juli 1894 in Amsterdam, 48 jaar oud. Wopkje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 15 augustus 1875 in Leeuwarden met Arent Keuning, 33 jaar oud. Arent is geboren op zondag 10 april 1842 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Dirk Annes Keuning en Aaltje Arents Lamsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1842. Arent is overleden op zaterdag 7 februari 1885 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1885.
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1887 in Leeuwarden met Hotze de Vries, 46 jaar oud. Hotze is geboren op vrijdag 4 december 1840 in Langweer ( De Friese Meren ), zoon van Tjibbe Geerts de Vries en Trijntje Hotzes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1840.
Beroep:
vanaf 1887     schipper
Kinderen van Wopkje en Arent:
1 Marijke Keuning, geboren op maandag 5 december 1870 in Leeuwarden. Volgt 254.
2 Dirk Keuning, geboren op zaterdag 8 juli 1876 in Terwispel ( Opsterland ). Volgt 255.
Kinderen van Wopkje en Hotze:
3 Tjibbe de Vries, geboren op donderdag 1 december 1887 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1887.
Beroep:
schipper
4 Geele de Vries, geboren op vrijdag 1 november 1889 in Winschoten ( Oldambt ). Volgt 256.
147 Martjen Wytzes van der Woude is geboren op donderdag 30 augustus 1821 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Wytze Jans van der Woude en Aatje Jans (Attje) Venema (zie 77). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1821. Martjen is overleden op zaterdag 11 februari 1860 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1860.
Beroep:
dienstmeid
Martjen trouwde, 31 jaar oud, op maandag 8 november 1852 in Tietjerksteradeel met Hinkes Alberts de Vries, 31 jaar oud. Hinkes is geboren op maandag 21 mei 1821 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Albert Hinkes Vries en Klaaske Baukes Bonsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1821. Hinkes is overleden op woensdag 22 februari 1860 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1860.
Beroep:
schipper
Kinderen van Martjen en Hinkes:
1 Klaaske Hinkes de Vries, geboren op dinsdag 22 maart 1853 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1853. Klaaske is overleden op maandag 10 januari 1916 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1916.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 17 mei 1873 in Tietjerksteradeel gehuwd met Meindert Harkes van der Meulen
2 Attje Hinkes de Vries, geboren op dinsdag 3 oktober 1854 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 oktober 1854. Attje is overleden op dinsdag 3 november 1925 in Amersfoort, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 november 1925.
Notitie bij Attje: Attje is op 22 mei 1855 in Tietjerksteradeel gehuwd met Ime Hanzes Dijkstra
3 Albert Hinkes de Vries, geboren op donderdag 15 mei 1856 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1856. Albert is overleden op dinsdag 29 september 1857 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 september 1857.
4 Wytske Hinkes de Vries, geboren op woensdag 26 augustus 1857 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1857. Wytske is overleden op woensdag 5 mei 1869 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1869.
5 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 10 februari 1860 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 februari 1860.
148 Jan Wytzes van der Woude is geboren op dinsdag 25 mei 1824 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wytze Jans van der Woude en Aatje Jans (Attje) Venema (zie 77). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1824. Jan is overleden op donderdag 24 februari 1910 in Wirdum ( Eemsdelta ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1910.
Beroep:
boerenarbeider
Jan trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 31 mei 1848 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Uilkjen Zandberg, 26 jaar oud. Uilkjen is geboren op dinsdag 5 juni 1821 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Wietze Pieters Zandberg en Popkje Uiltjes Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1821. Uilkjen is overleden op zaterdag 9 november 1912 in Wirdum ( Eemsdelta ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1912.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Jan en Uilkjen:
1 Wytze van der Woude, geboren op dinsdag 13 maart 1849 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1849. Wytze is overleden op zaterdag 17 november 1855 in Warga ( Leeuwarden ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1855.
2 Popkje van der Woude, geboren op zondag 23 november 1851 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 november 1851. Popkje is overleden op woensdag 23 maart 1892 in Wirdum ( Eemsdelta ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1892.
Notitie bij Popkje: Popkje is op 24 juni 1874 in Leeuwarderadeel gehuwd met Jelle Romkes de Vries
149 Wytze Wytzes van der Woude is geboren op vrijdag 2 november 1827 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), zoon van Wytze Jans van der Woude en Aatje Jans (Attje) Venema (zie 77). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1827. Wytze is overleden op zondag 11 maart 1883 in Martenshoek ( Midden-Groningen ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1883.
Beroep:
schipper
Wytze trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1856 in Tietjerksteradeel met Willemtje Hendriks (Willemke) Bakker, 22 jaar oud. Willemke is geboren op donderdag 30 januari 1834 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), dochter van Hendrik Hendriks Bakker en Aaltje Harms Elfring. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1834. Willemke is overleden op zaterdag 31 december 1910 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1911.
Kinderen van Wytze en Willemke:
1 Aaltje van der Woude, geboren op zondag 4 oktober 1857 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 4 oktober 1857. Aaltje is overleden op zondag 5 augustus 1917 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 5 augustus 1917. Zij is begraven in Leeuwarden op de Oude Begraafplaats.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 22 november 1884 in Leeuwarden gehuwd met Hendrik van der Meulen
2 Atje van der Woude, geboren op donderdag 27 oktober 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Atje is overleden op zaterdag 14 juli 1923 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 juli 1923.
Notitie bij Atje: Atje is op 12 mei 1883 in Leeuwarden gehuwd met Oene Jochums Dolstra
3 Hendrik van der Woude, geboren op dinsdag 22 oktober 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1862. Hendrik is overleden op vrijdag 28 maart 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1862.
4 Hendrik van der Woude, geboren op zaterdag 27 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1862. Hendrik is overleden op maandag 6 april 1863 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 april 1863.
5 Wytze van der Woude, geboren op zaterdag 27 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1862. Wytze is overleden op vrijdag 30 oktober 1863 in Wirdum ( Eemsdelta ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 oktober 1863.
6 Jantje van der Woude, geboren op dinsdag 30 augustus 1864 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1864. Jantje is overleden op dinsdag 2 oktober 1934 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 16 april 1887 in Achtkarspelem gehuwd met Taeke Bijlsma
7 Martje van der Woude, geboren op zaterdag 30 september 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1865. Martje is overleden op zaterdag 5 mei 1928 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1928.
Notitie bij Martje: Martje is op 17 april 1886 in Leeuwarden gehuwd met Anne Sinkeler
8 Hendrik van der Woude, geboren op vrijdag 28 augustus 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1868. Hendrik is overleden op maandag 20 juni 1927 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1927.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 29 maart 1893 in Leeuwarden gehuwd met Klaske van der Woude
9 Anna van der Woude, geboren op dinsdag 27 september 1870 in Hempens ( Leeuwarderadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1870.
Notitie bij Anna: Anna is op 15 februari 1891 in Sneek gehuwd met Pieter Spaanstra, dit huwelijk is op 13 januari 1910 in Amsterdam door echtscheiding ontbonden
150 Jan Franzes Venema is geboren op zondag 2 april 1837 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frans Jans Venema (zie 78) en Folkje Willems Lamsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1837. Jan is overleden op donderdag 7 september 1893 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1893. Jan trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1865 in Tietjerksteradeel met Agnietha van der Werf, 26 jaar oud. Agnietha is geboren op zaterdag 8 december 1838 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Jacobus Douwes van der Werf en Marijke Luitjens van der Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 december 1838. Agnietha is overleden op donderdag 9 juni 1921 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 juni 1921.
151 Tiete Franzes Venema is geboren op zondag 31 mei 1846 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Frans Jans Venema (zie 78) en Folkje Willems Lamsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1846. Tiete is overleden op woensdag 23 april 1879 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 april 1879. Tiete trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Tietjerksteradeel met Doetje Hendriks van der Veen, 28 jaar oud. Doetje is geboren op zondag 13 november 1842 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Hendrik Tjallings van der Veen en Janke Roelofs Dantuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1842. Doetje is overleden op zondag 16 oktober 1904 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 oktober 1904.
Kinderen van Tiete en Doetje:
1 Folkje Venema, geboren op zondag 28 april 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 257.
2 Janke Venema, geboren op zondag 2 november 1873 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 258.
3 Frans Venema, geboren op zondag 3 oktober 1875 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 259.
4 Froukje Tjittes Venema, geboren op zaterdag 1 september 1877 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1877. Froukje is overleden op dinsdag 18 juni 1878 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1878.
152 Etje Venema is geboren op donderdag 21 maart 1833 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Jans Venema (zie 79) en Aaltje Oedzes Huisinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1833. Etje is overleden op vrijdag 12 april 1901 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1901. Etje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 11 mei 1856 in Leeuwarden met Klaas Roorda, 30 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 9 mei 1826 in Finkum ( Leeuwarden ), zoon van Gerrit Reinders Roorda en Antje Rinses de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 mei 1826. Klaas is overleden op vrijdag 27 januari 1911 in Franeker, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1911.
Kind van Etje en Klaas:
1 Antje Roorda, geboren op zaterdag 29 oktober 1859 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ). Volgt 260.
153 Oeds Klazes Venema is geboren op maandag 29 september 1834 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Klaas Jans Venema (zie 79) en Aaltje Oedzes Huisinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1834. Oeds is overleden op woensdag 6 augustus 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1919. Oeds trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Aukje Pieters Robijn, 27 jaar oud. Aukje is geboren op dinsdag 20 november 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Alderts Robijn en Trjntje Sjoerds Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 november 1832. Aukje is overleden op dinsdag 23 april 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1895.
Kinderen van Oeds en Aukje:
1 Klaas Venema, geboren op woensdag 24 april 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 261.
2 Pieter Oedzes Venema, geboren op zondag 28 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 262.
3 Aaltje Oedzes Venema, geboren op dinsdag 29 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 263.
154 Aaltje Klazes Venema is geboren op zaterdag 21 oktober 1837 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Jans Venema (zie 79) en Aaltje Oedzes Huisinga. Aaltje is overleden op donderdag 6 mei 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1915.
Beroep:
dienstmeid
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 september 1862 in Dantumadeel met Sybren Gosses Hulzinga, 26 jaar oud. Sybren is geboren op donderdag 22 september 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Gosse Alles Hulzinga en Agenietje Eelkes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1836. Sybren is overleden op vrijdag 9 juli 1920 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1920.
Beroep:
dagloner
Getuige bij:
27-12-1875     geboorteaangifte Anna Hulzinga (1875-1952) [zie 154,6]    [vader]
Kinderen van Aaltje en Sybren:
1 Angenietje Sybrens Hulsenga, geboren op zaterdag 29 november 1862 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 264.
2 Aaltje Hulzinga, geboren op woensdag 22 februari 1865 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 265.
3 Etje Hulzenga, geboren op vrijdag 25 januari 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 266.
4 Gooitske Hulzinga, geboren op zondag 3 oktober 1869 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 267.
5 Klaas Hulzinga, geboren op vrijdag 4 oktober 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 268.
6 Anna Hulzinga, geboren op zaterdag 25 december 1875 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 december 1875. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Durk Steringa (1816-1901), Herman Sliep (1836-1915) en Sybren Gosses Hulzinga (1836-1920) [zie 154] [vader]. Anna is overleden op vrijdag 29 februari 1952 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1952. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hantje Posthumus (1894-1963). Anna bleef ongehuwd.
7 NN NN Hulzinga, geboren op maandag 22 september 1879 in Veenwouden ( Dantumadeel ). NN is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1879.
8 Gosse Hulzenga, geboren op zondag 26 februari 1882 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 269.
155 Grietje Klazes Venema is geboren op woensdag 10 november 1841 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Jans Venema (zie 79) en Aaltje Oedzes Huisinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1841. Grietje is overleden op vrijdag 19 september 1930 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1930. Grietje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Tietjerksteradeel met Sjoerd Jans Rijpma, 31 jaar oud. Sjoerd is geboren op woensdag 12 augustus 1840 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Sjoerds Rijpma en Akke Eintes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1840. Sjoerd is overleden op dinsdag 28 mei 1901 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 mei 1901.
Beroep:
vanaf 1872     landbouwer
Getuige bij:
11-02-1874     geboorteaangifte Jan Sjoerds Rijpma (1874-1874) [zie 155,1]    [vader]
Kinderen van Grietje en Sjoerd:
1 Jan Sjoerds Rijpma, geboren op maandag 9 februari 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1874. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Teunis van der Veen (1832-1881), Berend Geerts Venema (1839-1919) en Sjoerd Jans Rijpma (1840-1901) [zie 155] [vader]. Jan is overleden op dinsdag 10 februari 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1874.
2 Aukje Sjoerds Rijpma, geboren op dinsdag 15 juni 1875 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 270.
156 Symen Douwes Algra is geboren op zondag 18 november 1832 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Symens Algra en Eelkje Jans Venema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 november 1832. Symen is overleden op zaterdag 12 augustus 1905 in Warga ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1905.
Beroep:
boerenknecht
Symen:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1858 in Tietjerksteradeel met Antje Geerts Hellinga, 26 jaar oud. Antje is geboren op zondag 4 maart 1832 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Geert Harkes Hellinga en Maaike Hendriks de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1832. Antje is overleden op donderdag 18 april 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1861.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 14 mei 1862 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Janke Kornelis de Groot, 21 jaar oud. Janke is geboren op zaterdag 26 december 1840 in Warga ( Leeuwarden ), dochter van Cornelis Arjens de Groot en Jantje Hendriks Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1840. Janke is overleden op dinsdag 2 maart 1915 in Warga ( Leeuwarden ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 maart 1915.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Symen en Antje:
1 Eelkje Symens Algra, geboren op zaterdag 26 maart 1859 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1859. Eelkje is overleden op vrijdag 16 december 1859 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 december 1859.
2 Eelkje Symens Algra, geboren op zaterdag 10 november 1860 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 november 1860. Eelkje is overleden op dinsdag 22 mei 1934 in Terhorne ( De Friese Meren ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 mei 1934.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 30 september 1886 in Utingeradeel gehuwd met Hans Hendriks de Groot
Kinderen van Symen en Janke:
3 Jantje Algra, geboren op dinsdag 22 september 1863 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 september 1863. Jantje is overleden op zondag 11 oktober 1903 in Leeuwarden, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1903.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 20 juni 1885 in Idaarderadeel gehuwd met Kornelis Dijkstra
4 Aaltje Algra, geboren op zondag 22 april 1866 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1866. Aaltje is overleden op maandag 23 december 1940 in Terhorne ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 december 1940.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 27 mei 1893 in Idaarderadeel gehuwd met Tjipke Feenstra
157 Jan Douwes Algra is geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Symens Algra en Eelkje Jans Venema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1834. Jan is overleden op donderdag 19 mei 1898 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1898. Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 mei 1859 in Tietjerksteradeel met Jiskje Sytzes van der Veen, 23 jaar oud. Jiskje is geboren op woensdag 26 augustus 1835 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sytze Jans van der Veen en Hiskje Bruins Popma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1835. Jiskje is overleden op vrijdag 13 februari 1863 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 februari 1863.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1870 in Tietjerksteradeel met Sytske Hoekstra, 39 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 2 maart 1831 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Tjibbe Jippes Hoekstra en Jitske Uilkes van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1831. Sytske is overleden op donderdag 25 mei 1899 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1899.
158 Frans Algra is geboren op vrijdag 4 augustus 1837 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Douwe Symens Algra en Eelkje Jans Venema (zie 80). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 augustus 1837. Frans is overleden op maandag 12 januari 1920 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1920.
Beroep:
boerenknecht
Frans:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 24 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Trijntje Epkes Faber, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 31 oktober 1836 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Epke Sipkes Faber en Hylkjen Romkes Hattuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1836. Trijntje is overleden op maandag 1 augustus 1870 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 augustus 1870.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1872 in Tietjerksteradeel met Marijke Pieters Kamminga, 26 jaar oud. Marijke is geboren op maandag 30 juni 1845 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Pieter Tietes Kamminga en Saapke Hobbes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1845. Marijke is overleden op donderdag 9 januari 1873 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1873.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1873 in Tietjerksteradeel met Aaltje Jans van der Veen, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 24 november 1843 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Hinnes van der Veen en Antje Jans Dekkinga ( Dekken ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1843. Aaltje is overleden op donderdag 11 juni 1885 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1885.
Beroep:
naaister
Kinderen van Frans en Trijntje:
1 Aaltje Franzes Algra, geboren op donderdag 24 november 1864 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1864. Aaltje is overleden op woensdag 16 februari 1870 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1870.
2 Aaltje Franzes Algra, geboren op vrijdag 3 juni 1870 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1870. Aaltje is overleden op zondag 24 mei 1931 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 mei 1931.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 18 mei 1900 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sybe Hoekstra
3 Douwe Franzes Algra, geboren op zaterdag 28 november 1863 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1863. Douwe is overleden op dinsdag 5 januari 1864 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 januari 1864.
4 Douwe Franzes Algra, geboren op dinsdag 6 april 1869 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 april 1869. Douwe is overleden op dinsdag 25 december 1951 in Tietjerksteradeel, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1951.
Notitie bij Douwe: Douwe is op 16 mei 1901 in Tietjerksteradeel gehuwd met Neeltje Jans Meyer
5 Eelkje Franzes Algra, geboren op donderdag 28 februari 1861 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1861. Eelkje is overleden op dinsdag 27 april 1909 in Leeuwarden, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1909. Eelkje bleef ongehuwd.
6 Gepke Franzes Algra, geboren op dinsdag 15 oktober 1867 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 oktober 1867. Gepke is overleden op zondag 26 juli 1868 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1868.
7 Hylkje Franzes Algra, geboren op zaterdag 22 november 1862 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1862. Hylkje is overleden op dinsdag 27 april 1909 in Leeuwarden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1909. Hylkje bleef ongehuwd.
8 Trijntje Franzes Algra, geboren op maandag 7 mei 1866 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1866. Trijntje is overleden op woensdag 14 oktober 1868 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1868.
Kind van Frans en Marijke:
9 Saapke Franzes Algra, geboren op zondag 15 december 1872 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1872. Saapke is overleden op zaterdag 8 februari 1873 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1873.
Kinderen van Frans en Aaltje:
10 Antje Franzes (Aukje) Algra, geboren op maandag 7 september 1874 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 september 1874. Aukje is overleden op vrijdag 6 juli 1900 in Beetgum ( Waadhoeke ), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 1900.
Notitie bij Aukje: Antje is op 14 september 1899 in Menaldum gehywd met Jacobus Smits
11 Jacob Franzes Algra, geboren op vrijdag 24 januari 1879 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1879. Jacob is overleden op vrijdag 2 november 1951 in Oudkerk ( Tietjerksteradeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1951. Hij is begraven in Oudkerk op de NH begraafplaats.
Notitie bij Jacob: Jacob is op 21 mei 1904 in Tietjerksteradeel gehuwd met Antje Pranger
12 Jan Algra, geboren op dinsdag 28 november 1871 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1871.
Notitie bij Jan: Jan is bij het huwelijk van zijn ouders op 4 oktober 1873 als kind erkend
13 Symke Franzes Algra, geboren op maandag 26 september 1881 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1881. Symke is overleden op zondag 2 januari 1949 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 januari 1949. Zij is begraven in Oudkerk.
Notitie bij Symke: Symke is op 18 mei 1907 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Klazes Biesma
14 Trijntje Franzes Algra, geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1877. Trijntje is overleden op vrijdag 17 december 1948 in Birdaard ( Noordoost-Friesland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1948. Zij is begraven in Birdaard op de Begraafplaats aan de Steenendamsterweg.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 18 mei 1901 in Tietjerksteradeel gehuwd met Symen Kooistra
159 Jan Alberts Venema is geboren op donderdag 18 augustus 1836 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Albert Jans Venema (zie 81) en Tjimkjen Oenes Gorter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1836. Jan is overleden op donderdag 27 april 1882 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 april 1882.
Beroep:
dagloner
Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1861 in Dantumadeel met Jantje Binnes Kooistra, 22 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 1 september 1838 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Binne Lammerts Kooistra en Tjitske Tjallings Harkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1838. Jantje is overleden op donderdag 2 juni 1910 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 juni 1910.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Albert Venema, geboren op dinsdag 17 december 1861 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 271.
2 Tjitske Venema, geboren op donderdag 17 november 1864 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 272.
3 Doetje Venema, geboren op zaterdag 5 januari 1867 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 273.
4 Binne Venema, geboren op zondag 22 augustus 1869 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1869. Binne is overleden op woensdag 9 november 1870 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1870.
5 Binne Venema, geboren op woensdag 15 november 1871 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 274.
6 Frans Venema, geboren op woensdag 14 januari 1874 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 275.
7 Trijntje Venema, geboren op vrijdag 25 augustus 1876 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 276.
8 Oene Venema, geboren op zondag 20 april 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 april 1879. Oene is overleden op zaterdag 6 juni 1903 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1903. Oene bleef ongehuwd.
9 Janke Jans Venema, geboren op maandag 5 september 1881 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 september 1881. Janke is overleden op maandag 30 augustus 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1886.
160 Oene Alberts Venema is geboren op woensdag 28 februari 1844 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Albert Jans Venema (zie 81) en Tjimkjen Oenes Gorter. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1844. Oene is overleden op woensdag 9 juni 1909 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juni 1909.
Beroep:
dagloner
Oene trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 mei 1868 in Dantumadeel met Sjoukje Dirks van der Galien, 22 jaar oud. Sjoukje is geboren op vrijdag 22 augustus 1845 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Dirk Sjoerds van der Galien en Pietje Pieters Petersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1845. Sjoukje is overleden op vrijdag 29 april 1921 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 april 1921.
Kinderen van Oene en Sjoukje:
1 Tjimkje Venema, geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 277.
2 Pietje Venema, geboren op woensdag 18 januari 1871 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 278.
3 Albert Venema, geboren op zaterdag 5 december 1874 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 279.
4 Antje Venema, geboren op donderdag 28 juni 1877 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 280.
5 Dirk Venema, geboren op zaterdag 14 juni 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 281.
6 Hendrikje Venema, geboren op zondag 17 juni 1883 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 282.
7 Jan Oenes Venema, geboren op zondag 17 juni 1883 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1883. Jan is overleden op dinsdag 19 juni 1883 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 juni 1883.
8 Jan Venema, geboren op zondag 11 juli 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 283.
161 Janke Alberts Venema is geboren op vrijdag 9 november 1855 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Albert Jans Venema (zie 81) en Tjimkjen Oenes Gorter. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1855. Janke is overleden op vrijdag 1 februari 1935 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1935. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Janke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1876 in Dantumadeel met Jouke Wybes Zwaagstra, 25 jaar oud. Jouke is geboren op zondag 4 augustus 1850 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Wybe Joukes Zwaagstra en Sijke Pieters Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1850. Jouke is overleden op maandag 29 maart 1937 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1937. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
dagloner
Kinderen van Janke en Jouke:
1 Sijke Zwaagstra, geboren op woensdag 20 december 1876 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 284.
2 Albert Zwaagstra, geboren op zondag 7 september 1879 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 285.
3 Tjimkje Zwaagstra, geboren op dinsdag 2 januari 1883 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 286.
4 Dirkje Zwaagstra, geboren op dinsdag 5 januari 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 287.
5 Wybe Zwaagstra, geboren op donderdag 20 maart 1890 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 288.
6 Jan Zwaagstra, geboren op zaterdag 4 februari 1893 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 289.
7 Janke Zwaagstra, geboren op maandag 17 februari 1896 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 290.
8 Oene Zwaagstra, geboren op zondag 30 april 1899 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 291.
162 Engele Ros is geboren op donderdag 30 april 1846 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Sybren Sytzes Ros en Martsen Jans Visser (zie 83). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1846. Engele is overleden op donderdag 27 mei 1880 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1880. Engele trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1873 in Dantumadeel met Eelkje Johannes Haakma, 18 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 10 mei 1855 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1855. Eelkje is overleden op zaterdag 30 december 1933 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1934.
Beroep:
vanaf 1873     dagloner
Kind van Engele en Eelkje:
1 Martzen Ros, geboren op dinsdag 3 april 1877 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 292.
163 Klaas Hylkes Wijnsma is geboren op dinsdag 27 september 1842 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Hylke Klazes Wijnsma en Eelkje Jans Visser (zie 85). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 september 1842. Klaas is overleden op dinsdag 16 juli 1872 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1872.
Beroep:
dagloner
Klaas trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 29 september 1860 in Dantumadeel met Antje Sipkes Woudstra, 21 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 18 oktober 1838 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Sipke Bienses Woudstra en Hiltje Gerrits Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1838. Antje is overleden op zaterdag 23 september 1911 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1911.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Hylke Wijnsma, geboren op maandag 15 oktober 1860 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1860. Hylke is overleden op donderdag 14 juni 1888 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juni 1888. Hylke bleef ongehuwd.
2 Sipke Wijnsma, geboren op zondag 29 november 1863 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 november 1863. Sipke is overleden op zondag 7 januari 1923 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 januari 1923.
Notitie bij Sipke: Sipke is op 13 mei 1886 in Dantumadeel gehuwd met Eltje Rigter
3 Hiltje Wijnsma, geboren op zaterdag 25 november 1865 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1865. Hiltje is overleden op dinsdag 13 december 1910 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1910.
Notitie bij Hiltje: Hiltje is op 12 mei 1892 in Dantumadeel gehuwd met Gerrit Sjoukes Wijnsma
4 Eelkje Wijnsma, geboren op donderdag 18 februari 1869 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1869. Eelkje is overleden op zaterdag 27 maart 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1886.
5 Gerrit Wijnsma, geboren op zondag 13 november 1870 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1870.
164 Johannes Tjallings Huizinga is geboren op dinsdag 2 september 1828 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga (zie 86) en Baukjen Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1828. Johannes is overleden op vrijdag 19 juni 1925 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 juni 1925. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
slager
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1851 in Tietjerksteradeel met Antje Bastiaans Hogendonk, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Folke Hattums Coenradi (±1798-1869), Jan Sijverts Postuma (1815-1890), Pieter Dirks Jager (1825-1895) en Jan Rinzes Douma (1914-1873).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Antje: Johannes is met zijn gezin geemigreerd naar Canada
Antje is geboren op zaterdag 19 november 1831 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bastiaan Hogendonk en Grietje Okkes Bosgra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 november 1831. Antje is overleden op donderdag 31 mei 1923 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 juni 1923. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
vroedvrouw
Getuige bij:
24-12-1877     geboorteaangifte Anne Hendriks Venema (geb. 1877)    [aangetrouwde nicht van vader]
28-02-1881     geboorteaangifte Sape Sybrens Bijlsma (1881-1936)
11-09-1882     geboorteaangifte Jeltje Ymes Kingma (1882-1970)
29-06-1891     geboorteaangifte Tjitske Toonstra (1891-1975)
12-05-1893     geboorteaangifte Jan Hooghiemstra (1893-1964)
24-10-1896     geboorteaangifte Doetje de Boer (1896-1987) [zie 449]
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Tjalling Johannes Huizinga, geboren op vrijdag 31 oktober 1851 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1851. Tjalling is overleden op woensdag 11 september 1929 in Soest, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1929.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 15 mei 1875 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jisseltje Lammerts de Graaf
2 Bastiaan Johannes Huizinga, geboren op woensdag 19 april 1854 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1854. Bastiaan is overleden op zaterdag 2 december 1882 in Sneek, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 december 1882.
Notitie bij Bastiaan: Bastiaan is op 10 mei 1877 in Utingeradeel gehuwd met Rigtje Wytzes Hendriks
3 Jan Johannes Huizinga, geboren op dinsdag 26 augustus 1856 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1856. Jan is overleden op zondag 24 september 1939 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 september 1939.
Notitie bij Jan: Jan is op 12 februari 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Duifke Ebbes Veenstra
4 Grietje Johannes Huizenga, geboren op zondag 3 juli 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1859. Grietje is overleden op zondag 9 januari 1949 in Sneek, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1949. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 17 december 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lieuwe Lubach
5 Frans Johannes Huizinga, geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1862. Frans is overleden op maandag 5 februari 1940 in Amsterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 februari 1940.
Notitie bij Frans: Frans is op 26 oktober 1890 in Zaandam gehuwd met Machteltje Gons
6 Rinze Johannes Huizinga, geboren op zondag 30 oktober 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1864.
7 Baukje Johannes Huizinga, geboren op zaterdag 18 mei 1867 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 mei 1867. Baukje is overleden op donderdag 12 april 1917 in Haarlem, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 april 1917.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 15 juli 1891 in Haarlem gehuwd met Arie Zwemmer
8 Catharina Johannes Huizinga, geboren op woensdag 2 maart 1870 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 maart 1870. Catharina is overleden op woensdag 12 januari 1966 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven in Bergum.
Notitie bij Catharina: Catharina is (1) op 2 juni 1888 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lammert Minnes Minnema en (2) op 14 mei 1904 met Pieter Wessels van der Kooi
9 Anne Johannes Huizinga, geboren op maandag 24 februari 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1873. Anne is overleden op woensdag 12 augustus 1925 in Zaandam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1925.
Notitie bij Anne: Anne is op 23 december 1900 in Haarlem gehuwd met Geertje Gons
165 Jan Tjallings Huizinga is geboren op zondag 15 januari 1832 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga (zie 86) en Baukjen Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1832. Jan is overleden op vrijdag 26 januari 1900 in Kooten ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1900.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1854 in Tietjerksteradeel met Geertje Egberts Conradi, 24 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 5 november 1829 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Egbert Johannes Coenradi en Janke Pieters Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 november 1829. Geertje is overleden op donderdag 18 januari 1900 in Kooten ( Achtkarspelen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1900.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Egbert Huizinga, geboren op donderdag 3 juli 1856 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1856. Egbert is overleden op maandag 7 juni 1915 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1915. Hij is begraven in Jistrum op de Hervormde Begraafplaats St. Petruskerk.
Notitie bij Egbert: Egbert is op 10 mei 1884 in Achtkarspelen gehuwd met Hendrikje Johannes de Jager
2 Baukje Huizinga, geboren op dinsdag 25 januari 1859 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1859. Baukje is overleden op zaterdag 11 januari 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1913.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 20 mei 1882 in Tietjerksteradeel gehuwd met Arnoldus Willems Ruisch
3 Janke Huizinga, geboren op woensdag 3 oktober 1860 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1860. Janke is overleden op vrijdag 30 november 1860 in Kooten ( Achtkarspelen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1860.
4 Johannes Huizinga, geboren op vrijdag 22 november 1861 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1861. Johannes is overleden op zondag 19 december 1880 in Kooten ( Achtkarspelen ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1880.
5 Frans Huizinga, geboren op zaterdag 11 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1863. Frans is overleden op vrijdag 24 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ), 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1863.
6 Pieter Huizinga, geboren op zaterdag 11 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1863. Pieter is overleden op dinsdag 28 juli 1863 in Kooten ( Achtkarspelen ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 juli 1863.
7 Pieter Huizinga, geboren op maandag 19 december 1864 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1864. Pieter is overleden op vrijdag 3 februari 1865 in Leeuwarderadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1865.
8 Pieter Huizinga, geboren op dinsdag 20 december 1864 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1864. Pieter is overleden op maandag 30 januari 1922 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1922. Hij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Pieter: Pieter is op 29 mei 1886 in Achtkarspelen gehuwd met Akke Wielinga
9 Jan Huizinga, geboren op maandag 6 januari 1868 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 januari 1868. Jan is overleden op dinsdag 30 juni 1868 in Kooten ( Achtkarspelen ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 juli 1868.
10 Janke Huizinga, geboren op zondag 23 mei 1869 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 23 mei 1869. Janke is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in Drachten ( Smallingerland ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 augustus 1945. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Notitie bij Janke: Janke is op 18 mei 1889 in Smallingerland gehuwd met Wietze de vries
11 NN NN Huizinga, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1870.
12 Tjalling Huizinga, geboren op donderdag 21 augustus 1873 in Kooten ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1873. Tjalling is overleden op woensdag 17 april 1935 in Eestrum ( Tietjerksteradeel ), 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1935.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is op 12 mei 1900 in Achtkarspelen gehuwd met Loukje Hoekstra
166 Antje Tjallings Huisinga is geboren op zondag 7 september 1834 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Tjalling Johannes Huisenga (zie 86) en Baukjen Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1834. Antje is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 oktober 1930. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1857 in Tietjerksteradeel met Jan Oeges Zijlstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 2 juli 1829 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oege Egberts Zijlstra en Jantje Jans van der Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1829. Jan is overleden op zondag 5 mei 1895 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1895.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Oege Jans Zijlstra, geboren op donderdag 4 maart 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1858. Oege is overleden op zondag 18 juli 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1858.
2 Baukje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 30 augustus 1859 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1859. Baukje is overleden op dinsdag 6 maart 1951 in Tietjerksteradeel, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1951.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 16 mei 1885 in Tietjerksteradeel gehuwd met Albert Hendriks van Akker
3 Jantje Jans Zijlstra, geboren op maandag 9 september 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 293.
4 Grietje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 2 februari 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1864. Grietje is overleden op donderdag 15 mei 1919 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 mei 1919. Zij is begraven in Garijp.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 16 april 1887 in Tietjerksteradeel gehuwd met Tjeerd Uilkes van der Wal
5 Tjalling Jans Zijlstra, geboren op donderdag 21 december 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1865. Tjalling is overleden op zaterdag 28 november 1936 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 november 1936.
Notitie bij Tjalling: Tjalling is (1) op 27 mei 1893 in Tietjerksteradeel gehuwd met Jeltje Wijnolds Mulder en (2) op 15 december 1910 met Antje Symens van der Hei
6 Oege Jans Zijlstra, geboren op woensdag 29 januari 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1868. Oege is overleden op vrijdag 23 september 1927 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1927.
Notitie bij Oege: Oege is op 14 mei 1892 in Tietjerksteradeel gehuwd met Janke Sjoerds Veenstra
7 Eelkje Jans Zijlstra, geboren op maandag 7 juli 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1873. Eelkje is overleden op donderdag 20 maart 1941 in Zuidhorn ( Westerkwartier ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 maart 1941. Zij is begraven in Zuidhorn op de Begraafplaats aan de Jellemaweg.
Notitie bij Eelkje: Eelkje is op 13 mei 1897 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lolke Wybenga
8 Andriesje Jans Zijlstra, geboren op dinsdag 6 juni 1876 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 juni 1876. Andriesje is overleden op dinsdag 12 oktober 1971 in Huizum ( Leeuwarden ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Notitie bij Andriesje: Andriesje is op 19 mei 1900 in Tietjerksteradeel gehuwd met Roel Tabak
167 Frans Huisinga is geboren op zaterdag 30 mei 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tjalling Johannes Huisenga (zie 86) en Baukjen Jans Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juni 1840. Frans is overleden op dinsdag 11 november 1919 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1919. Frans trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel met Sytske Hooghiemstra, 22 jaar oud. Sytske is geboren op zaterdag 26 september 1840 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Durk Willems Hooghiemstra en Wipkje Gjalts Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1840. Sytske is overleden op dinsdag 10 augustus 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1915.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Frans en Sytske:
1 Tjalling Franzes Huizinga, geboren op vrijdag 4 maart 1864 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 294.
2 Dirk Franzes Huizinga, geboren op woensdag 23 mei 1866 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1866. Dirk is overleden op zondag 15 januari 1950 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1950. Hij is begraven in Huizum.
Notitie bij Dirk: Dirk is op 16 mei 1889 in Tietjerkstradeel gehuwd met Josina Harmens Feitsma
3 Baukje Franzes Huizinga, geboren op zaterdag 13 maart 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 295.
4 Antje Franzes Huizenga, geboren op woensdag 8 november 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1871. Antje is overleden op zaterdag 14 februari 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1874.
5 Wipkje Franzes Huizenga, geboren op woensdag 8 november 1871 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 november 1871. Wipkje is overleden op donderdag 14 januari 1937 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 januari 1937.
Notitie bij Wipkje: Wipkje is op 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel gehuwd met Heere Alderts Robijn
6 Johannes Franzes Huizenga, geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1874. Johannes is overleden op donderdag 5 februari 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1914.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 19 mei 1898 in Tietjerksteradeel gehuwd met Sijke Folkerts van Akker
7 Gjalt Franzes Huizinga, geboren op zondag 4 november 1877 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 november 1877. Gjalt is overleden op dinsdag 16 mei 1950 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1950. Gjalt bleef ongehuwd.
8 Jan Franzes Huisinga, geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1879. Jan is overleden op donderdag 11 maart 1880 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1880.
9 Jan Franzes Huizenga, geboren op zaterdag 2 april 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1881. Jan is overleden op zaterdag 21 mei 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1881.
10 Jan Franzes Huizinga, geboren op donderdag 20 april 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1882. Jan is overleden op dinsdag 5 december 1916 in Tietjerksteradeel, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1916. Jan bleef ongehuwd.
168 Aafke Tjipkes Steensma is geboren op donderdag 19 mei 1842 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Tjipke Jans Steensma en Janke Johannes Huizenga (zie 88). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 mei 1842. Aafke is overleden op donderdag 18 juli 1889 in Tietjerksteradeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1889. Aafke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1866 in Dantumadeel met Theunis Venema, 24 jaar oud. Zie 55 voor persoonsgegevens van Theunis.
169 Margaretha Uilkes (Grietje) Schaap is geboren op vrijdag 29 mei 1846 in Leeuwarden, dochter van Uilke Bouwes Schaap (zie 90) en Anna Martina Labots. Grietje is overleden op vrijdag 8 maart 1929 in Assen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1929. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13 mei 1868 in Leeuwarden met Jan Tjeerds de Schiffart, 25 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 6 juli 1842 in Warga ( Leeuwarden ), zoon van Tjeerd Reinolds de Schiffart en Hettje Jans Atema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1842. Jan is overleden op dinsdag 30 december 1879 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1879.
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Hetje Jans de Schiffart, geboren op vrijdag 12 februari 1869 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 februari 1869. Hetje is overleden op maandag 21 januari 1957 in Ede, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1957.
Notitie bij Hetje: Hetje is op 7 december 1901 in Leeuwarderadeel gehuwd met Pieter Lieuwes Piso
2 Antje Jans de Schiffart, geboren op zaterdag 28 september 1872 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1872. Antje is overleden op maandag 8 mei 1939 in Zutphen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 mei 1939.
Notitie bij Antje: Antje is op 5 februari 1898 in Leeuwarden gehuwd met Arjaan Janus de Vries
3 Rinske Jans de Schiffart, geboren op vrijdag 11 oktober 1878 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 oktober 1878. Rinske is overleden op maandag 6 april 1931 in Zwolle, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1931.
Notitie bij Rinske: Rinske is (1) op 22 augustus 1908 in Leeuwarderadeel gehuwd met Romke Piso en (2) op 3 januari 1931 in Meppel met Harke Antonides
170 Antje Hofstee is geboren op zondag 7 juli 1839 in Grootegast ( Westerkwartier ), dochter van Fokke Fokkes Hofstee en Aukje Alardus Nicolai (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1839. Bij de geboorteaangifte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Gjalt Alberts Zuiderhof (1800-1877), Jan Berends Venekamp (1809-1876) en Fokke Fokkes Hofstee (1813-1892) [zie 91] [vader]. Antje is overleden op woensdag 19 oktober 1927 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Beroep:
boerenmeid
Antje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 mei 1868 in Oldehove ( Westerkwartier ) met Pieter van Prins, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Harm Bartelds Meijer (1807-1894), Hendrik Wieringa (1815-1894), Hendrik Hendriks (1824-1872) en Jan Hiddingh (1826-1903). Pieter is geboren op vrijdag 16 april 1841 in Niehove ( Groningen ), zoon van Geert Pieters van Prins en Dieuwke Jans Buist. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1841. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jans Ottens (1813-1866), Ebert Berends Burg (geb. 1814) en Geert Pieters van Prins (1816-1871) [vader]. Pieter is overleden op zondag 21 november 1897 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 56 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Beroep:
boerenknecht
Getuige bij:
10-03-1869     geboorteaangifte Geert van Prins (1869-1915) [zie 296]    [vader]
01-06-1870     geboorteaangifte Fokke van Prins (1870-1870) [zie 170,2]    [vader]
31-03-1873     geboorteaangifte Dieuwke Prins (1873-1873) [zie 170,3]    [vader]
13-06-1874     geboorteaangifte Fokke Prins (1874-1874) [zie 170,4]    [vader]
07-08-1875     geboorteaangifte Dieuwke Prins (1875-1875) [zie 170,5]    [vader]
30-01-1878     geboorteaangifte Dieuwke Prins (1878-1940) [zie 297]    [vader]
13-11-1880     geboorteaangifte Frank Prins (1880-1956) [zie 298]    [vader]
Kinderen van Antje en Pieter:
1 Geert van Prins, geboren op maandag 8 maart 1869 in Kloosterburen ( Het Hogeland ). Volgt 296.
2 Fokke van Prins, geboren op zondag 29 mei 1870 in Hornhuizen ( Het Hogeland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 juni 1870. Bij de geboorteaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (1825-1903), Hendrik Bolt (1840-1927) en Pieter van Prins (1841-1897) [zie 170] [vader]. Fokke is overleden op donderdag 25 augustus 1870 in Hornhuizen ( Het Hogeland ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1870. Bij de overlijdensaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Wiebe Boersma (1831-1888) en Hendrik Bolt (1840-1927).
3 Dieuwke Prins, geboren op vrijdag 28 maart 1873 in Niehove ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873. Bij de geboorteaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Kremer (1835-1895) en Pieter van Prins (1841-1897) [zie 170] [vader]. Dieuwke is overleden op donderdag 24 juli 1873 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 maart 1873. Bij de overlijdensaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Sijtse Malda (geb. 1825) en Harm Monkhorst (1830-1906).
4 Fokke Prins, geboren op woensdag 10 juni 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1874. Bij de geboorteaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Roeland Segers (1823-1907), Harm Monkhorst (1830-1906) en Pieter van Prins (1841-1897) [zie 170] [vader]. Fokke is overleden op vrijdag 26 juni 1874 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1874. Bij de overlijdensaangifte van Fokke waren de volgende getuigen aanwezig: Sijtse Malda (geb. 1825) en Harm Monkhorst (1830-1906).
5 Dieuwke Prins, geboren op zondag 8 augustus 1875 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1875. Bij de geboorteaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Roeland Segers (1823-1907), Benne Hamstra (1841-1929) en Pieter van Prins (1841-1897) [zie 170] [vader]. Dieuwke is overleden op zondag 29 augustus 1875 in Kommerzijl ( Westerkwartier ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 29 augustus 1875. Bij de overlijdensaangifte van Dieuwke waren de volgende getuigen aanwezig: Sijtse Malda (geb. 1825) en Harm Monkhorst (1830-1906).
6 Dieuwke Prins, geboren op dinsdag 29 januari 1878 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 297.
7 Fokke (Frank) Prins, geboren op woensdag 10 november 1880 in Kommerzijl ( Westerkwartier ). Volgt 298.
171 Anskje Hofstee is geboren op maandag 26 april 1841 in Grootegast ( Westerkwartier ), dochter van Fokke Fokkes Hofstee en Aukje Alardus Nicolai (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1841. Bij de geboorteaangifte van Anskje waren de volgende getuigen aanwezig: Gjalt Alberts Zuiderhof (1800-1877), Jacob Hartogs van der Klei (±1804-1888) en Fokke Fokkes Hofstee (1813-1892) [zie 91] [vader]. Anskje is overleden op zaterdag 8 augustus 1931 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery. Anskje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 mei 1868 in Hoogkerk ( Groningen ) met Tjerk Doezema, 30 jaar oud. Tjerk is geboren op dinsdag 1 augustus 1837 in Sebaldeburen ( Westerkwartier ), zoon van Wieger Tjarks Doezema en Cornelia Alberts Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1837. Tjerk is overleden in 1922 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 84 of 85 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Kinderen van Anskje en Tjerk:
1 Wieger (William) Doezema, geboren op zaterdag 24 april 1869 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 299.
2 Fokke Doezema, geboren op zondag 16 juli 1871 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1871. Fokke is overleden op dinsdag 21 november 1967 in Cook County, Illinois ( USA ), 96 jaar oud. Hij is begraven in Cook County op de Evergreen Cemetery and Mausoleum.
3 Kornelis Doezema, geboren op woensdag 22 januari 1873 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 300.
4 Auktje (Anna) Doezema, geboren op zaterdag 27 maart 1875 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 301.
5 Albert Doezema, geboren op maandag 25 december 1876 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 302.
6 Anne Doezema, geboren op zondag 17 november 1878 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1878.
7 Rense Doezema, geboren op zaterdag 14 augustus 1880 in Oldekerk ( Westerkwartier ). Volgt 303.
172 Marta Hofstee is geboren op dinsdag 6 mei 1845 in Opende ( Westerkwartier ), dochter van Fokke Fokkes Hofstee en Aukje Alardus Nicolai (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1845. Bij de geboorteaangifte van Marta waren de volgende getuigen aanwezig: Gjalt Alberts Zuiderhof (1800-1877), Michiael Laroij (1809-1862) en Fokke Fokkes Hofstee (1813-1892) [zie 91] [vader]. Marta is overleden op woensdag 6 augustus 1924 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Fulton Street Cemetery.
Beroep:
dienstmeid
Marta trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 mei 1869 in Hoogkerk ( Groningen ) met Jan (John) Huizinga, 27 jaar oud. John is geboren op woensdag 30 juni 1841 in Hoogkerk ( Groningen ), zoon van Teke Jans Huizinga en Roelfke Geerts van Diepen. John is overleden op woensdag 11 september 1895 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 54 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
Beroep:
Watermolenaar
Kinderen van Marta en John:
1 Teke Huizinga, geboren op vrijdag 22 april 1870 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1870. Teke is overleden op vrijdag 17 juni 1870 in Hoogkerk ( Groningen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 juni 1870.
2 Fokke Huizinga, geboren op maandag 9 oktober 1871 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1871. Fokke is overleden op maandag 9 oktober 1933 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
Notitie bij Fokke: Fokke is gehuwd met Brechtje Spoelstra
3 Teke Huizinga, geboren op zaterdag 27 september 1873 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1873. Teke is overleden in november 1958 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 85 jaar oud.
4 Roelof Huizinga, geboren op dinsdag 1 februari 1876 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 februari 1876. Roelof is overleden op woensdag 3 april 1878 in Hoogkerk ( Groningen ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1878.
5 Auke (Otto) Huizinga, geboren op dinsdag 2 oktober 1877 in Hoogkerk ( Groningen ). Volgt 304.
6 Roelof (Raleigh) Huizinga, geboren op woensdag 16 juli 1879 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1879. Raleigh is overleden op zaterdag 9 november 1963 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Oakhill Cemetery.
Notitie bij Raleigh: Roelof is gehuwd met Annie Dykema
7 Antje Huizinga, geboren op donderdag 13 januari 1881 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1881. Antje is overleden in 1960 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven in Grand Rapids, Kent County, op de Garfield Park Cemetery.
8 Bregtje Huizinga, geboren op dinsdag 7 november 1882 in Hoogkerk ( Groningen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 november 1882. Bregtje is overleden op woensdag 9 april 1958 in Grand Rapids, Kent County, Michigan ( USA ), 75 jaar oud.
173 Aafke Hofstee is geboren op maandag 19 november 1849 in Grootegast ( Westerkwartier ), dochter van Fokke Fokkes Hofstee en Aukje Alardus Nicolai (zie 91). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1849. Aafke is overleden op zondag 5 oktober 1890 in Aduard ( Westerkwartier ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1890. Bij de overlijdensaangifte van Aafke waren de volgende getuigen aanwezig: Koene Heeres Smit (1821-1912) en Jakob Nanninga (1827-1900). Aafke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1875 in Aduard ( Westerkwartier ) met Jan Bos, 30 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 9 augustus 1844 in Onderdendam ( Het Hoge Land ), zoon van Gerrit Tjapkes Bos en Frederica Rijkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 augustus 1844. Jan is overleden op maandag 24 maart 1924 in Groningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1924.
Beroep:
bierbrouwersknecht
Kinderen van Aafke en Jan:
1 Gerrit Bos, geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 305.
2 Fokko Bos, geboren op dinsdag 16 oktober 1877 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 oktober 1877. Fokko is overleden op zondag 16 maart 1879 in Aduard ( Westerkwartier ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 16 maart 1879.
3 Fokko Bos, geboren op zaterdag 31 januari 1880 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 306.
4 Frederika Bos, geboren op vrijdag 16 juni 1882 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 307.
5 Auko Bos, geboren op dinsdag 8 januari 1884 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1884.
6 Martje Bos, geboren op dinsdag 1 september 1885 in Aduard ( Westerkwartier ). Volgt 308.
7 Allardus Bos, geboren op donderdag 5 april 1888 in Aduard ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 april 1888. Allardus is overleden op zaterdag 19 juni 1897 in Groningen, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1897.
174 Klaaske Jans Westra is geboren op vrijdag 17 juni 1842 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Jan Feijes Westra (zie 93) en Jitske Jaspers Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juni 1842. Klaaske is overleden op zondag 10 oktober 1909 in Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 67 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery. Klaaske:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 2 juni 1864 in Dantumadeel met Reinder Taedes de Vries, geen dag oud. Reinder is geboren op donderdag 2 juni 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Taede Geerts de Vries en Baukje Ypes Bosch.
Beroep:
vanaf 1864     dagloner
(2) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1906 in Kalamazoo County, Michigan ( USA ) met Jacob Reitenga, 65 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 19 juni 1841 in Oostwold ( Oldambt ), zoon van Jan Reits Reitenga en Antje Jacobs Zantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juni 1841. Jacob is overleden op dinsdag 7 mei 1929 in Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 87 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
Kinderen van Klaaske en Reinder:
1 Baukje de Vries, geboren op donderdag 25 januari 1866 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1866. Baukje is overleden op woensdag 31 juli 1940 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1940.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 9 mei 1885 in Dantumadeel gehuwd met Tjalling Kuitert
2 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 25 januari 1866 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1866.
3 NN NN de Vries, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 6 november 1869 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 november 1869.
4 Jitske de Vries, geboren op zaterdag 29 oktober 1870 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1870. Jitske is overleden op zondag 20 maart 1955 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1955.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 25 juni 1892 in Dantumadeel gehuwd met Haring de Vries
5 Jan de Vries, geboren op vrijdag 29 mei 1874 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1874. Jan is overleden in september 1957 in Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
Notitie bij Jan: Jan is (1) op 14 mei 1898 in Oostdongeradeel gehuwd met Tietje de Vries en (2) in 1926 met Harmke Apotheker
Beroep:
stoelmatter
6 Taeaetske de Vries, geboren op maandag 23 april 1877 in Ee ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1877.
Notitie bij Taeaetske: Taeaetske is op 4 april 1895 in Oostdongeradeel gehuwd met Fedde Dijkstra
Beroep:
dienstbode
7 Reinder de Vries, geboren op zaterdag 3 september 1881 in Lioessens ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1881.
8 Antje de Vries, geboren op maandag 20 juli 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1885. Antje is overleden op vrijdag 22 juli 1910 in Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan ( USA ), 25 jaar oud. Zij is begraven in Kalamazoo, Kalamazoo County, op de Riverside Cemetery.
Notitie bij Antje: Antje is gehuwd in 1906 met Marten Terpstra
175 Feye Jans Westra is geboren op maandag 23 september 1844 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Feijes Westra (zie 93) en Jitske Jaspers Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 september 1844. Feye is overleden op zaterdag 27 augustus 1932 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1932.
Beroep:
dagloner
Feye trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1872 in Dantumadeel met Tjitske Dirks Weistra, 31 jaar oud. Tjitske is geboren op zondag 28 februari 1841 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Durk Jelkes Weistra en Dirkje Popkes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 maart 1841. Tjitske is overleden op zondag 5 augustus 1906 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1906.
Kinderen van Feye en Tjitske:
1 Jitske Weistra, geboren op maandag 11 september 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 september 1871. Jitske is overleden op zondag 8 oktober 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1871.
2 Jan Westra, geboren op maandag 27 september 1875 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1875.
Notitie bij Jan: Jan is op 21 mei 1904 in Zuidbroek gehuwd met Frouke Henderica Riemeijer
3 Dirkje Westra, geboren op maandag 1 april 1878 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 april 1878. Dirkje is overleden op zaterdag 26 februari 1949 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 maart 1949.
Notitie bij Dirkje: Dirkje is op 3 november 1906 in Sappemeer gehuwd met Geert Postema
176 Jasper Jans Westra is geboren op zondag 24 januari 1847 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Feijes Westra (zie 93) en Jitske Jaspers Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1847. Jasper is overleden op zaterdag 5 maart 1927 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1927.
Beroep:
dagloner
Jasper trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1873 in Dantumadeel met Antje Jans van der Veen, 19 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 3 maart 1854 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Jan Hendriks van der Veen en Sijke Meines de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1854. Antje is overleden op dinsdag 2 juni 1908 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 juni 1908.
Kinderen van Jasper en Antje:
1 Jitske Westra, geboren op donderdag 7 mei 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 mei 1874. Jitske is overleden op zondag 11 maart 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1894.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 4 mei 1893 in Dantumadeel gehuwd met Hendrik Elzinga
2 Jan Westra, geboren op zaterdag 29 mei 1875 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1875. Jan is overleden op maandag 20 april 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1885.
3 Feye Westra, geboren op zondag 24 juni 1877 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1877. Feye is overleden op zondag 27 december 1964 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1964. Hij is begraven in Hardegarijp.
Notitie bij Feye: Feye is op 13 mei 1909 in Dantumadeel gehuwd met Jantje van der Kooi
Beroep:
Koopman
4 Hendrik Westra, geboren op zaterdag 17 juli 1880 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1880. Hendrik is overleden op donderdag 1 december 1881 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1881.
5 Hendrik Westra, geboren op zondag 22 oktober 1882 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1882. Hendrik is overleden op zaterdag 2 februari 1952 in Tietjerksteradeel, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1952.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is (1) op 21 mei 1904 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Klazes van der Wal en (2) op 25 februari 1915 in Dantumadeel met Aaltje Visser
Beroep:
koopman en fabrieksarbeider
6 Sijke Westra, geboren op maandag 21 september 1885 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1885. Sijke is overleden op dinsdag 7 november 1978 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Sijke: Sijke is op 29 mei 1913 in Dantumadeel gehuwd met Harmen Zwarts
7 Klaaske Westra, geboren op woensdag 24 oktober 1888 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1888. Klaaske is overleden op dinsdag 9 januari 1968 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud.
Notitie bij Klaaske: Klaaske is op 20 juni 1914 in Dantumadeel gehuwd met Jacob Postma
8 Jan Westra, geboren op vrijdag 21 augustus 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1891. Jan is overleden op vrijdag 17 augustus 1962 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1962. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Jan: Jan is op 27 mei 1916 in Dantumadeel gehuwd met Grietje de Vries
Beroep:
Koopman
9 Andries Westra, geboren op dinsdag 19 juni 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 juni 1894. Andries is overleden op donderdag 4 september 1975 in Drogeham ( Achtkarspelen ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Drogeham op de Kerkelijke Begraafplaats Tsjerke Buorren.
Notitie bij Andries: Andries is (1) op 17 juli 1919 in Achtkarspelen gehuwd met Roelfke de Vries en (2) op 17 januari 1929 met Sjoukje Bergsma
Beroep:
koopman en slager
10 Jitske Westra, geboren op woensdag 19 mei 1897 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 mei 1897. Jitske is overleden op zaterdag 8 september 1973 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 76 jaar oud. Zij is begraven in Twijzelerheide op de Begraafplaats aan de Bjirkewei.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 6 december 1923 in Achtkarspelen gehuwd met Marten de Vries
177 Andries Jans Westra is geboren op dinsdag 25 december 1849 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Jan Feijes Westra (zie 93) en Jitske Jaspers Venema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1849. Andries is overleden op zaterdag 21 maart 1914 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1914. Andries trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1873 in Dantumadeel met Jeltje Jans de Jong, 21 jaar oud. Jeltje is geboren op dinsdag 16 september 1851 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Ykes de Jong en Grietje Wiegers Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 september 1851. Jeltje is overleden op maandag 11 november 1918 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 november 1918.
Kinderen van Andries en Jeltje:
1 Jan Westra, geboren op vrijdag 9 januari 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 januari 1874. Jan is overleden op maandag 9 februari 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 februari 1874.
2 Grietje Westra, geboren op maandag 19 juli 1875 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 juli 1875. Grietje is overleden op maandag 2 mei 1955 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1955.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 12 oktober 1895 in Dantumadeel gehuwd met Nolle Koning
3 Jitske Westra, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1878. Jitske is overleden op woensdag 16 oktober 1957 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 oktober 1957.
Notitie bij Jitske: Jitske is op 2 december 1899 in Dantumadeel gehuwd met Yme Schaafsma
4 Klaaske Westra, geboren op zaterdag 7 augustus 1880 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1880. Klaaske is overleden op zondag 29 augustus 1880 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1880.
5 Klaaske Westra, geboren op zondag 18 september 1881 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1881. Klaaske is overleden op vrijdag 28 mei 1920 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 mei 1920. Klaaske bleef ongehuwd.
6 Dieuke Westra, geboren op zaterdag 28 juni 1884 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1884. Dieuke is overleden op dinsdag 3 februari 1953 in Twijzelerheide ( Achtkarspelen ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1953.
Notitie bij Dieuke: Dieuke is op 9 juli 1904 in Achtkarspelen gehuwd met Klaas Kamstra
7 Jan Westra, geboren op zaterdag 13 augustus 1887 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1887. Jan is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1907.
8 Wieger Westra, geboren op donderdag 16 april 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1891. Wieger is overleden op vrijdag 24 april 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1891.
9 Wieger Westra, geboren op donderdag 19 mei 1892 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1892. Wieger is overleden op maandag 26 januari 1959 in Surhuizum ( Achtkarspelen ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1959. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Wieger: Wieger is op w maart 1916 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Damstra
Beroep:
Instrumentslijper
178 Anne van der Noord is geboren op maandag 18 december 1876 in Leeuwarden, zoon van Jan van der Noord en Eltje Feyes Venema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 december 1876.
Beroep:
schipper
Anne trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 maart 1902 in Leeuwarden met Martje Meestra, 21 jaar oud. Martje is geboren op donderdag 29 juli 1880 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Eelke Jilts Meestra en Wimke Geerts Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juli 1880. Martje is overleden op zondag 30 augustus 1931 in Zwolle, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 september 1931.
Kinderen van Anne en Martje:
1 Gerarda van der Noord, geboren op zondag 14 december 1902 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 december 1902.
2 Wimke van der Noord, geboren op zaterdag 6 februari 1904 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1904. Wimke is overleden op vrijdag 2 november 1990 in Zwolle, 86 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Notitie bij Wimke: Wimke is op 3 juni 1925 in Zwolle gehuwd met Jan Hendrik Bosch
3 Jan van der Noord, geboren op vrijdag 22 december 1905 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1905.
Notitie bij Jan: Jan is op 29 juni 1931 in Groningen gehuwd met Aaltje Lammerts
4 Baukje van der Noord, geboren op maandag 13 januari 1908 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 januari 1908.
Notitie bij Baukje: Baukje is op 24 november 1932 in Zwolle gehuwd met Albert Sempel
5 Geertje van der Noord, geboren op zondag 31 oktober 1909 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 31 oktober 1909.
Notitie bij Geertje: Geertje is op 29 oktober 1938 in Marum gehuwd met Gauke Otter
6 Jilt van der Noord, geboren op zondag 20 april 1913 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 april 1913.
Notitie bij Jilt: Jilt is op 10 juli 1942 in Warffum gehuwd met Alida Veenstra
7 Gerrit van der Noord, geboren op vrijdag 9 februari 1917 in Wierum ( Noordoost-Friesland ).
8 Martje van der Noord, geboren op donderdag 27 mei 1920 in Emmen.
179 Geertje van der Noord is geboren op zondag 22 december 1878 in Leeuwarden, dochter van Jan van der Noord en Eltje Feyes Venema (zie 95). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 december 1878. Geertje is overleden op zaterdag 17 juni 1933 in ’s-Gravenhage, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1933. Geertje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 3 juni 1908 in Leeuwarden met Abraham Willemsen, 26 jaar oud. Abraham is geboren op dinsdag 28 februari 1882 in Scheveningen, zoon van Jacobus Willemsen en Krina de Zeeuw. Abraham is overleden op zondag 9 februari 1947 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1947.
Beroep:
schoenmaker
Kind van Geertje en Abraham:
1 NN NN Willemsen, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 18 september 1859 in ’s-Gravenhage. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1859.
180 Geertje Venema is geboren op dinsdag 15 april 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 april 1884. Geertje is overleden op maandag 27 maart 1939 in Groningen, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1939. Zij is begraven in Groningen op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
dienstbode
Geertje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1904 in Leeuwarden met Greeult Visser, 21 jaar oud. Greeult is geboren op maandag 9 april 1883 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Ate Visser en Menke Sijbes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1883. Greeult is overleden op maandag 17 mei 1954 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1954.
Beroep:
schipper
Kinderen van Geertje en Greeult:
1 Ate Klaas Visser, geboren op zondag 11 juni 1905 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 juni 1905. Ate is overleden op zaterdag 13 juli 1935 in Veenhuizen ( Noordenveld ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1935. Ate bleef ongehuwd.
2 Menno Visser, geboren op vrijdag 29 maart 1907 in Groningen. Volgt 309.
3 Jan Visser, geboren op woensdag 29 april 1908 in Groningen. Volgt 310.
4 Martje Visser, geboren op donderdag 16 december 1909 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Martje is overleden op maandag 5 juni 1911 in ’t Zandt ( Eemsdelta ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1911.
5 Rinze Visser, geboren op zaterdag 21 oktober 1911 in Assen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1911. Rinze is overleden op dinsdag 21 november 1911 in Smilde ( Midden-Drenthe ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1911.
6 Roelof Visser, geboren op zondag 7 februari 1915 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 311.
7 Martje Visser, geboren omstreeks 1920 in Menaldum ( Waadhoeke ). Volgt 312.
8 Menke Visser, geboren omstreeks 1922 in Groningen. Menke is overleden op donderdag 18 april 1935 in Groningen, ongeveer 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1935.
9 Arida Visser, geboren in januari 1923 in Groningen. Arida is overleden op maandag 7 april 1924 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 april 1924.
181 Roelof Venema is geboren op donderdag 12 mei 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 mei 1887. Roelof is overleden op donderdag 10 april 1919 in Assen, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1919.
Beroep:
schipper
Roelof trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 mei 1914 in Amsterdam met Meintje de Wagt, 27 jaar oud. Meintje is geboren op vrijdag 4 maart 1887 in Drachten ( Smallingerland ), dochter van Jan de Wagt en Sietske de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 maart 1887. Meintje is overleden op maandag 5 april 1982 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kind van Roelof en Meintje:
1 Martha Venema, geboren op donderdag 15 april 1915 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 april 1915. Martha is overleden op donderdag 19 november 1931 in Drachten ( Smallingerland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 november 1931.
182 IJda Venema is geboren op zondag 14 april 1889 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 april 1889. IJda is overleden op dinsdag 21 januari 1969 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 januari 1969 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
dienstbode
IJda trouwde, 22 jaar oud, op maandag 6 november 1911 in Assen met Wijtze de Jong, 24 jaar oud. Wijtze is geboren op woensdag 23 maart 1887 in Leeuwarden, zoon van Klaas de Jong en Jaatje Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 maart 1887. Wijtze is overleden op dinsdag 4 augustus 1970 in Amsterdam, 83 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 7 augustus 1970 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
slager
Kinderen van IJda en Wijtze:
1 Klaas de Jong, geboren op donderdag 4 april 1912 in Assen. Volgt 313.
2 Minne Feijes de Jong, geboren op donderdag 3 april 1913 in Assen. Volgt 314.
3 Johannes de Jong, geboren op vrijdag 26 mei 1916 in Assen. Volgt 315.
4 Martha de Jong, geboren op vrijdag 15 november 1918 in Assen. Volgt 316.
5 Jaatje Pietje de Jong, geboren op donderdag 25 december 1919 in Assen. Volgt 317.
6 Yda de Jong, geboren op woensdag 9 maart 1921 in Assen.
7 Sjoerdje de Jong, geboren op woensdag 3 september 1924 in Assen. Sjoerdje is overleden op maandag 6 april 1931 in Assen, 6 jaar oud.
183 Feye Venema is geboren op zaterdag 14 maart 1891 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 maart 1891. Feye is overleden op vrijdag 3 augustus 1956 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
stuurman op de binnenvaart
Feye trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15 juni 1921 in Amsterdam met Jacoba Helena Wilhelmina Otto, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 10 maart 1900 in Utrecht, dochter van Jan Karel Otto en Jacoba Hennevelt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 maart 1900. Jacoba is overleden in 1984, 83 of 84 jaar oud.
Kind van Feye en Jacoba:
1 Minno Jan Karel Venema, geboren op zaterdag 9 september 1922 in Amsterdam. Volgt 318.
184 Dirk Venema is geboren op dinsdag 25 december 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1894.
Beroep:
stuurman
Dirk trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 februari 1923 in Zaandam met Jannetje Kraaier, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 24 februari 1895 in Zaandam, dochter van Hendrik Kraaier en Jansje Kat. Jannetje is overleden op donderdag 17 augustus 1950 in Haarlem, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1950.
185 Eize Venema is geboren op maandag 2 maart 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minne Feyes Venema (zie 96) en Martsen Roelofs Tabak. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1896. Eize is overleden op zaterdag 25 april 1992 in Leeuwarden, 96 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
schipper
Eize trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 21 februari 1934 in Leeuwarden met Lamkje Bakker, 34 jaar oud. Lamkje is geboren op woensdag 20 december 1899 in Terband ( Heerenveen ), dochter van Thijs Abrahams Bakker en Aaltje Durks Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1899. Lamkje is overleden op donderdag 11 november 1982 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Kind van Eize en Lamkje:
1 Minne Venema, geboren op maandag 22 juli 1935 in Leeuwarden. Volgt 319.
186 Tietsje Bijlsma is geboren op vrijdag 26 november 1880 in Groningen, dochter van Douwe Bijlsma en Trijntje Venema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 november 1880. Tietsje is overleden op dinsdag 7 juni 1960 in Amsterdam, 79 jaar oud. Tietsje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 mei 1910 in Amsterdam met Herman Martens, 29 jaar oud. Herman is geboren op zondag 27 juni 1880 in Amerongen ( Utrechtse Heuvelrug ), zoon van Willem Martens en Elizabeth Burgstede. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1880. Herman is overleden op maandag 28 november 1955 in Bloemendaal, 75 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 december 1955 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
slager
187 Geertje Bijlsma is geboren op dinsdag 26 september 1882 in Leeuwarden, dochter van Douwe Bijlsma en Trijntje Venema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 september 1882. Geertje is overleden op maandag 27 november 1950 in Amsterdam, 68 jaar oud. Geertje trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 26 november 1930 in Amsterdam met Evert Bartels, 53 jaar oud. Evert is geboren op maandag 21 mei 1877 in Groningen, zoon van Barteld Bartels en Anna Marianna Musch. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1877. Evert is overleden op dinsdag 22 maart 1960 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
188 Ruurdina Gesina Bijlsma is geboren op maandag 31 maart 1884 in Amsterdam, dochter van Douwe Bijlsma en Trijntje Venema (zie 97). Ruurdina trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1908 in Amsterdam met Leendert Johannes Baptist Hettelingh, 24 jaar oud. Leendert is geboren op zaterdag 9 februari 1884 in Amsterdam, zoon van Jan Hendrik Hettelingh en Eva van de Belt.
Beroep:
vanaf 1908     kantoorloper
189 Feije Heerke Bijlsma is geboren op vrijdag 16 april 1886 in Amsterdam, zoon van Douwe Bijlsma en Trijntje Venema (zie 97). Feije is overleden op zondag 10 augustus 1958 in Amsterdam, 72 jaar oud. Feije trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 februari 1909 in Amsterdam met Meintje Molenkamp, 23 jaar oud. Meintje is geboren op maandag 25 mei 1885 in Hilversum, dochter van Cornelis Molenkamp en Klaasje Boelhouwer. Meintje is overleden op donderdag 20 maart 1958 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Kinderen van Feije en Meintje:
1 Douwe Cornelis Bijlsma, geboren op donderdag 17 februari 1910 in Amsterdam.
2 Klazina Johanna Bijlsma, geboren op donderdag 22 augustus 1912 in Amsterdam.
3 Feije Heerke Bijlsma, geboren op vrijdag 11 juni 1920 in Amsterdam.
190 Heerke Bijlsma is geboren op dinsdag 13 december 1892 in Utrecht, zoon van Douwe Bijlsma en Trijntje Venema (zie 97). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 december 1892. Heerke is overleden op woensdag 11 maart 1964 in Amsterdam, 71 jaar oud. Hij is begraven op maandag 16 maart 1964 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
portier
Heerke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 juni 1917 in Amsterdam met Maria Catharina Agnita Schnack, 25 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 19 april 1892 in Amsterdam, dochter van Claus Peter Schnack en Driesje Heining. Maria is overleden op vrijdag 28 juni 1963 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
191 Uilkje Venema is geboren op zondag 2 augustus 1903 in Leeuwarden, dochter van Eize Venema (zie 98) en Aukje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 2 augustus 1903. Uilkje is overleden op zaterdag 20 december 1969 in Groningen, 66 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1932     fabrieksarbeidster
Uilkje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 januari 1932 in Groningen met Jacob Haumersen, 27 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 15 september 1904 in Groningen, zoon van Johan Philip Haumersen en Ebeltje Huiting. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1904.
192 Mina Venema is geboren op zaterdag 22 september 1877 in Leeuwarden, dochter van Minne Jurjens Venema (zie 99) en Antje Alberts de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1877. Mina is overleden op zaterdag 13 november 1948 in Groningen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 november 1948. Mina trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 april 1902 in Leeuwarden met Tjitze Alberts de Haan, 37 jaar oud. Tjitze is geboren op zondag 1 januari 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Albert Joukes de Haan en Mijnje Ebes Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1865. Tjitze is overleden op woensdag 8 februari 1950 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1950.
Beroep:
vanaf 1902     schipper
Kinderen van Mina en Tjitze:
1 Anna de Haan, geboren op maandag 9 januari 1899 in Groningen. Volgt 320.
2 Albert de Haan, geboren op zaterdag 2 maart 1901 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1901. Albert is overleden op dinsdag 13 mei 1952 in Groningen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1952. Albert bleef ongehuwd.
Beroep:
grondwerker
3 Minne de Haan, geboren op zaterdag 25 juli 1903 in Gorredijk ( Opsterland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1903. Minne is overleden op zondag 29 januari 1911 in Groningen, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1911.
4 Jouke de Haan, geboren op donderdag 29 maart 1906 in Coevorden. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1906. Jouke is overleden op dinsdag 1 mei 1906 in Slochteren ( Midden-Groningen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1906.
5 Jouke de Haan, geboren op dinsdag 12 maart 1907 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1907. Jouke is overleden op zondag 11 augustus 1985 in Termunten ( Eemsdelta ), 78 jaar oud.
6 Mina de Haan, geboren op donderdag 3 februari 1910 in Leeuwarden. Volgt 321.
7 Minne de Haan, geboren op donderdag 1 augustus 1912 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1912. Minne is overleden op woensdag 5 maart 1969 in Groningen, 56 jaar oud.
8 Iepje de Haan, geboren op zondag 13 juni 1915 in Groningen. Volgt 322.
9 Tjitske de Haan, geboren op donderdag 20 juni 1918 in Groningen. Volgt 323.
193 Jurjen Minnes Venema is geboren op maandag 3 februari 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minne Jurjens Venema (zie 99) en Antje Alberts de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1879. Jurjen is overleden op dinsdag 26 december 1972 in Groningen, 93 jaar oud.
Beroep:
schipper en schoorsteenveger
Jurjen:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 1 mei 1904 in Groningen met Tetje Klompstra, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 14 oktober 1925. Tetje is geboren op vrijdag 15 februari 1884 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rienk Sijmens Klompstra en Antje Roels Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1884. Tetje is overleden op zaterdag 3 oktober 1936 in Groningen, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1936.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1927 in Leeuwarden met Barteltje Zeilstra, 45 jaar oud. Barteltje is geboren op donderdag 1 juni 1882 in Het Meer ( Heerenveen ), dochter van Folkert Zeilstra en Geertje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1882. Barteltje is overleden op donderdag 25 januari 1962 in Sneek, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1962.
Kinderen van Jurjen en Tetje:
1 Rienk Venema, geboren op woensdag 19 april 1905 in Groningen. Volgt 324.
2 Antje Venema, geboren op dinsdag 14 mei 1907 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1907. Antje is overleden op zaterdag 9 november 1907 in Leeuwarden, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1907.
3 Antje Venema, geboren op donderdag 8 oktober 1908 in Groningen. Volgt 325.
4 Mina Venema, geboren op maandag 8 mei 1911 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1911. Mina is overleden op zaterdag 17 oktober 1914 in Groningen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1914.
5 Minne Venema, geboren op maandag 27 juli 1914 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1914.
6 Maria Venema, geboren omstreeks 1921 in Groningen. Volgt 326.
194 Jouke Minnes Venema is geboren op maandag 9 mei 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Minne Jurjens Venema (zie 99) en Antje Alberts de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1881. Jouke is overleden op zaterdag 13 september 1952 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 september 1952. Jouke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1907 in Leeuwarden met Aaltje Rienks Klompstra, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 7 februari 1879 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rienk Sijmens Klompstra en Antje Roels Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1879. Aaltje is overleden op vrijdag 11 december 1908 in Groningen, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 december 1908.
Kinderen van Jouke en Aaltje:
1 Klaas Venema, geboren op zaterdag 28 oktober 1905 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1905.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Klaas is bij het huwelijk van zijn ouders op 24 augustus 1907 als kind erkend
Klaas is overleden op donderdag 16 juni 1910 in Leeuwarden, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 juni 1910.
2 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 30 oktober 1908 in Leeuwarden.
195 Elisabeth Minnes Venema is geboren op maandag 22 mei 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Douwes Venema (zie 100) en Grietje Taekes Venema (zie 71). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1882. Elisabeth is overleden op vrijdag 16 augustus 1963 in Warga ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1963. Zij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Beroep:
dienstbode
Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1907 in Westdongeradeel met Louw Boltjes, 24 jaar oud. Louw is geboren op zaterdag 2 september 1882 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sybe Hilbrands Boltjes en Maaike Sybes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1882. Louw is overleden op woensdag 21 april 1965 in Warga ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1965. Hij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Kinderen van Elisabeth en Louw:
1 Sijbe Boltjes, geboren op donderdag 14 november 1907 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1907. Sijbe is overleden op vrijdag 9 juni 1978 in Warga ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Warga.
2 Boukje Boltjes, geboren op zondag 9 maart 1913 in Warga ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1913.
196 Bieuwkje Venema is geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Douwes Venema (zie 100) en Grietje Taekes Venema (zie 71). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1889. Bieuwkje is overleden op maandag 17 september 1962 in Leeuwarden, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1962. Zij is begraven in Warga op de begraafplaats aan de Wartensterdijk.
Beroep:
dienstbode
Bieuwkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1913 in Leeuwarderadeel met Pieter Renia, 29 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 14 juli 1883 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Sybout Herres Renia en Janke Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 juli 1883.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Vader niet aanwezig om aangifte te doen vanwege "kwaadwillige verlating"
Pieter is overleden op maandag 19 juni 1944 in Wirdum ( Eemsdelta ), 60 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Bieuwkje en Pieter:
1 NN NN Renia, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 8 januari 1914 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 januari 1914.
2 Sybolt Renia, geboren op zaterdag 6 maart 1915 in Roordahuizum ( Leeuwarden ). Volgt 327.
3 Minne Renia, geboren op zondag 9 juli 1916 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 328.
4 Janke Renia, geboren op woensdag 19 december 1917 in Wirdum ( Eemsdelta ).
5 Grietje Renia, geboren op woensdag 19 maart 1919 in Wirdum ( Eemsdelta ). Volgt 329.
197 Idske Venema is geboren op zaterdag 8 oktober 1892 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Minne Douwes Venema (zie 100) en Grietje Taekes Venema (zie 71). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 oktober 1892. Idske is overleden op vrijdag 30 oktober 1964 in Warga ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 november 1964. Zij is begraven in Warga. Idske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 mei 1916 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Paulus Fennema, 27 jaar oud. Paulus is geboren op donderdag 12 juli 1888 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Janke Jans Kobus en Melle Fennema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 juli 1888. Paulus is overleden op zaterdag 9 april 1870 in Warga ( Leeuwarden ). Hij is begraven in Warga.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Idske en Paulus:
1 Grietje Fennema, geboren op zondag 20 mei 1917 in Warga ( Leeuwarden ). Volgt 330.
2 Melle Fennema, geboren op vrijdag 2 augustus 1918 in Warga ( Leeuwarden ).
3 Minne Fennema, geboren op vrijdag 14 november 1919 in Warga ( Leeuwarden ). Minne is overleden op dinsdag 12 april 1932 in Warga ( Leeuwarden ), 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 april 1932. Hij is begraven in Warga.
4 Janke Fennema, geboren op zondag 9 oktober 1921 in Warga ( Leeuwarden ). Janke is overleden op vrijdag 24 oktober 1947 in Koudum ( Zuidwest-Friesland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1947. Zij is begraven in Warga. Janke bleef ongehuwd.
198 Tetje Vellinga is geboren op zaterdag 13 juni 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ype Vellinga en Bieuwkje Venema (zie 101). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 september 1885. Tetje is overleden op donderdag 21 september 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 93 jaar oud. Zij is begraven in Bergum. Tetje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 mei 1907 in Tietjerksteradeel met Andries Bijstra, 19 jaar oud. Andries is geboren op dinsdag 19 juli 1887 in Opende ( Westerkwartier ), zoon van Oene Bijstra en Geeske van der Molen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1887. Andries is overleden op zaterdag 27 juli 1957 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 juli 1957. Hij is begraven in Bergum.
Beroep:
melkrijder
Kinderen van Tetje en Andries:
1 Oene Bijstra, geboren op woensdag 15 januari 1908 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 januari 1908. Oene is overleden op zaterdag 11 november 1972 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Hij is begraven in Bergum. Oene bleef ongehuwd.
2 Bieuwkje Bijstra, geboren op zaterdag 6 april 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april 1912.
Notitie bij Bieuwkje: Bieuwkje is op 7 mei 1932 in Tietjerksteradeel gehuwd met Pieter Blom
199 Douwe Vellinga is geboren op woensdag 30 oktober 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ype Vellinga en Wopkje Douwes Venema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1889. Douwe is overleden op zaterdag 1 juni 1963 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 juni 1963. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
fabrieksarbeider
Douwe trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1913 in Tietjerksteradeel met Janke Schuurman, 20 jaar oud. Janke is geboren op zaterdag 2 september 1893 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arend Schuurman en Uilkje Hermanus Inia. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1893. Janke is overleden op woensdag 13 september 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kinderen van Douwe en Janke:
1 Ype Vellinga, geboren op woensdag 11 maart 1914 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Ype is overleden op maandag 11 december 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 december 1916. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
2 Arend Vellinga, geboren op maandag 23 oktober 1916 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Arend is overleden op vrijdag 15 mei 1998 in Alkmaar, 81 jaar oud. Hij is begraven in Alkmaar op de Begraafplaats aan de Westerweg.
Notitie bij Arend: Arend is op 7 oktober 1942 in Rauwerdehem gehuwd met Grietje Couperus
Beroep:
assistent arbeidsbureau
200 Baukje Vellinga is geboren op maandag 22 oktober 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ype Vellinga en Wopkje Douwes Venema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 oktober 1894. Baukje is overleden op donderdag 28 november 1935 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1935. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstbode
Baukje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 april 1920 in Tietjerksteradeel met Sieds Tietes Bosma, 37 jaar oud. Sieds is geboren op woensdag 28 juni 1882 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Tiete Folkerts Bosma en Sjoerdtje Michiels Leering. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1882. Sieds is overleden op dinsdag 14 juni 1949 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1949. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Koopman
Kind van Baukje en Sieds:
1 Wopkje (Bedine) Bosma, geboren op zondag 16 april 1922 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Bedine is overleden op vrijdag 19 mei 2000 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Notitie bij Bedine: Wopkje is op 22 juni 1946 in Tietjerksteradeel gehuwd met Roel Koop
201 Sander Vellinga is geboren op zondag 14 juni 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Ype Vellinga en Wopkje Douwes Venema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1896. Sander is overleden op zondag 14 augustus 1949 in Emmen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 augustus 1949.
Beroep:
schipper en brugwachter
Sander trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 22 juli 1919 in Odoorn ( Borger-Odoorn ) met Antje de Jonge, 20 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 20 juli 1899 in Odoorn ( Borger-Odoorn ), dochter van Bouke de Jonge en Jeltje Haanstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1899. Antje is overleden op dinsdag 17 maart 1987 in Schoonoord ( Sleen ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Schoonoord op de Begraafplaats aan de Brugstraat.
Kinderen van Sander en Antje:
1 IJpe Vellinga, geboren op donderdag 4 september 1919 in Odoorn ( Borger-Odoorn ). IJpe is overleden op vrijdag 13 december 1940 in Borger ( Borger-Odoorn ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1940. IJpe bleef ongehuwd.
Beroep:
landarbeider
2 Boukje Jeltina Vellinga, geboren op zondag 15 oktober 1922 in Borger ( Borger-Odoorn ). Boukje is overleden op vrijdag 6 december 2002 in Schoonoord ( Sleen ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Schoonoord op de Begraafplaats aan de Brugstraat.
Notitie bij Boukje: Boukje is op 15 januari 1946 in Sleen gehuwd met Hendrik Jagt
202 Mintje Vellinga is geboren op donderdag 25 juli 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ype Vellinga en Wopkje Douwes Venema (zie 102). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1901. Mintje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 juli 1901. Mintje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1920 in Borger ( Borger-Odoorn ) met Alle Kelder, 21 jaar oud. Alle is geboren op maandag 12 september 1898 in Zweeloo ( Coevorden ), zoon van Johannes Kelder en Kaatje Glas. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1898. Alle is overleden op zaterdag 14 oktober 1967 in Bussum ( Gooise Meren ), 69 jaar oud.
Kind van Mintje en Alle:
1 Johannes Kelder, geboren op maandag 4 februari 1924 in Borger ( Borger-Odoorn ). Johannes is overleden op maandag 8 januari 1945 in Hamburg ( Duitsland ), 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1946.
203 Antje Venema is geboren op zaterdag 3 januari 1891 in Amsterdam, dochter van Waling Taekes Venema (zie 103) en Eelkje Veenstra. Antje is overleden op vrijdag 29 juni 1973 in Amsterdam, 82 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster. Antje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1913 in Amsterdam met Petrus van Tilburg, 27 jaar oud. Petrus is geboren op donderdag 2 september 1886 in Amsterdam, zoon van Cornelis Johannes van Tilburg en Elisabeth Douwma. Petrus is overleden op woensdag 24 september 1969 in Vinkeveen ( De Ronde Venen ), 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 29 september 1969 in Amsterdam op Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Beroep:
schipper
Kinderen van Antje en Petrus:
1 Antje Petronella van Tilburg, geboren op zaterdag 24 januari 1914 in Amsterdam. Antje is overleden op zondag 24 april 1921 in Amsterdam, 7 jaar oud.
2 Cornelis Johannes van Tilburg, geboren op maandag 27 mei 1918 in Amsterdam. Volgt 331.
3 Petrus van Tilburg, geboren op donderdag 30 maart 1922 in Amsterdam. Volgt 332.
204 Sjoerd Allema is geboren op donderdag 26 november 1903 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Egbert Alles Allema (zie 106) en Froukje Pieters Zwerver. Sjoerd is overleden op zondag 12 juli 1942 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1942. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
veehouder
Sjoerd trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 mei 1931 in Dantumadeel met Tietje de Jager, 28 jaar oud. Zie 418 voor persoonsgegevens van Tietje.
Kinderen van Sjoerd en Tietje:
1 NN NN Allema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 13 januari 1932 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1932.
2 Metje Allema, geboren op zondag 5 maart 1933 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Metje is overleden op dinsdag 3 september 1946 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1946.
3 Daniel Allema, geboren op vrijdag 2 december 1938 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Daniel is overleden op dinsdag 3 september 1946 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1946.
4 Pieter Allema, geboren op donderdag 24 oktober 1940 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Pieter is overleden op dinsdag 3 september 1946 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 5 jaar oud.
205 Alle Allema is geboren op donderdag 3 oktober 1907 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Egbert Alles Allema (zie 106) en Froukje Pieters Zwerver. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1907. Alle is overleden op zondag 6 mei 1990 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude.
Beroep:
fouragehandelaar
Alle trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 mei 1935 in Tietjerksteradeel met Saapke de Boer, 25 jaar oud. Zie 454 voor persoonsgegevens van Saapke.
206 Feye Venema is geboren op maandag 16 november 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Taeke Feyes Venema (zie 123) en Gelske Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1896. Feye is overleden op maandag 19 april 1954 in Tietjerksteradeel, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1954.
Beroep:
vanaf 1927     schipper
Feye trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1927 in Tietjerksteradeel met Jantje Dijkstra, 27 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 16 juli 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Bindert Gerbens Dijkstra en Riemkje Jans Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juli 1899. Jantje is overleden op vrijdag 12 mei 1944 in Dennenoord ( Tynaarloo ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 mei 1944.
Kind van Feye en Jantje:
1 Teake Venema, geboren op vrijdag 8 juli 1927 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 333.
207 Aaltje Venema is geboren op woensdag 23 november 1898 in Foxholsterbosch ( Midden-Groningen ), dochter van Taeke Feyes Venema (zie 123) en Gelske Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1898. Aaltje is overleden op dinsdag 15 september 1981 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 28 mei 1924 in Tietjerksteradeel met Hendrik Deelstra, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 4 oktober 1896 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Roelf Deelstra en Grietje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1896. Hendrik is overleden op maandag 12 februari 1968 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1968. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Beroep:
schipper
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Roelof Deelstra, geboren op vrijdag 15 mei 1925 in Kooten ( Achtkarspelen ). Roelof is overleden op zondag 6 september 1992, 67 jaar oud.
2 Taeke Deelstra, geboren op woensdag 22 september 1926 in Kooten ( Achtkarspelen ). Volgt 334.
208 Jan Venema is geboren op zondag 12 december 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Taeke Feyes Venema (zie 123) en Gelske Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1909. Jan is overleden op vrijdag 9 september 1960 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 september 1960. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke. Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 januari 1933 in Tietjerksteradeel met Elisabeth de Haan, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op zondag 3 december 1911 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Folkert de Haan en Wytske Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1911. Elisabeth is overleden op dinsdag 20 juni 1995 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
209 Feije Venema is geboren op zaterdag 6 juni 1896 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arie Venema (zie 124) en Grietje Arends Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1896. Feije is overleden op dinsdag 27 november 1979 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
dekknecht
Feije trouwde, 28 jaar oud, op zondag 17 augustus 1924 in Tietjerksteradeel met Liekeltje Heddema, 23 jaar oud. Liekeltje is geboren op zondag 24 februari 1901 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Rein Heddema en Baukje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1901. Liekeltje is overleden op donderdag 10 december 1987 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Kinderen van Feije en Liekeltje:
1 Arie Venema, geboren op zondag 28 maart 1926 in Suameer ( Tietjerksteradeel ).
2 Rein Venema, geboren op donderdag 28 april 1927 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 335.
3 Grietje Baukje Venema, geboren op vrijdag 6 januari 1933 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 336.
210 Trijntje Venema is geboren op zaterdag 18 februari 1899 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arie Venema (zie 124) en Grietje Arends Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1899. Trijntje is overleden op maandag 2 januari 1978 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 juli 1923 in Tietjerksteradeel met Gerben Dijkstra, 29 jaar oud. Gerben is geboren op maandag 2 april 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Age Gerbens Dijkstra en Grietje Hermanus Eldering. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1894. Gerben is overleden op woensdag 5 juni 1968 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
timmerman
Kind van Trijntje en Gerben:
1 Age Dijkstra, geboren op zondag 9 maart 1930 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Age is overleden op vrijdag 28 maart 1930 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 maart 1930.
211 Arend Venema is geboren op donderdag 27 december 1900 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arie Venema (zie 124) en Grietje Arends Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 december 1900. Arend is overleden op donderdag 11 oktober 1984 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Beroep:
machinist
Arend trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 november 1926 in Tietjerksteradeel met Pietje Vlaskamp, 27 jaar oud. Pietje is geboren op woensdag 1 maart 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Renze Wybrens Vlaskamp en Grietje Andries Papa. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1899. Pietje is overleden op maandag 9 juli 1973 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Kind van Arend en Pietje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 12 februari 1936 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1936.
212 Taeke Venema is geboren op zaterdag 31 december 1904 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arie Venema (zie 124) en Grietje Arends Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1905. Taeke is overleden op dinsdag 11 december 1962 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 december 1962. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
kelner
Taeke trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 juni 1932 in Dantumadeel met Tietje van der Heide, 26 jaar oud. Tietje is geboren op zaterdag 12 mei 1906 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sije van der Heide en Tjimkje Tuinstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1906. Tietje is overleden op zondag 2 juli 1989 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
213 Folkert Venema is geboren op zaterdag 4 februari 1911 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arie Venema (zie 124) en Grietje Arends Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1911. Folkert is overleden op maandag 25 december 2006 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 95 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Folkert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 mei 1935 in Tietjerksteradeel met Seeske de Vries, 25 jaar oud. Seeske is geboren op maandag 28 juni 1909 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hendrikus de Vries en Trijntje Riemers Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1909. Seeske is overleden op vrijdag 19 september 1997 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 88 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
214 Elisabeth Venema is geboren op zondag 13 maart 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Feyes Venema (zie 125) en Antje Sjoerds Haarsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1910. Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 22 januari 1941 in Leeuwarden met Willem Lichtendahl, 38 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 27 augustus 1902 in Harlingen, zoon van Jan Lichtendahl en Anna Maria Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 augustus 1902.
Beroep:
Koopman
215 Feikje Venema is geboren op maandag 14 april 1913 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Feyes Venema (zie 125) en Antje Sjoerds Haarsma. Feikje is overleden op zaterdag 27 november 1982, 69 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan. Feikje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 14 december 1933 in Harlingen met Hyltje Pasma, 19 jaar oud. Hyltje is geboren op vrijdag 27 februari 1914 in Harlingen, zoon van Cornelis Wybe Pasma en Susanna de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1914.
Beroep:
melkventer
216 Andries Venema is geboren op maandag 11 oktober 1915 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Jan Feyes Venema (zie 125) en Antje Sjoerds Haarsma. Andries is overleden op maandag 6 november 1989 in Leeuwarden, 74 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Andries trouwde met C.H. van Benthem. C.H. is geboren omstreeks 1918. C.H. is overleden op maandag 4 december 2006 in Leeuwarden, ongeveer 88 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 8 december 2006 in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats.
217 Geertje Bosma is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Marten Arends Bosma en Elisabeth Venema (zie 126). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 januari 1907. Geertje is overleden op zaterdag 9 september 1961 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1961. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 december 1929 in Tietjerksteradeel met Albert Groen, 23 jaar oud. Albert is geboren op maandag 9 april 1906 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Groen en Harmke Oosterhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1906.
Beroep:
schilder
218 Hiltje Feenstra is geboren op dinsdag 10 december 1895 in Wartena ( Leeuwarden ), dochter van Frederik Feenstra en Antje Venema (zie 127). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 december 1895. Hiltje is overleden op woensdag 5 februari 1975 in Heerenveen, 79 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1919 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Frans Knol, 23 jaar oud. Frans is geboren op maandag 30 maart 1896 in Oldeboorn ( Heerenveen ), zoon van Harmen Geerts Knol en Sjoukjen Heins van der Vliet. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 maart 1896. Frans is overleden op zaterdag 4 juli 1981 in Heerenveen, 85 jaar oud.
Beroep:
melkcontroleur
219 Hiltje van der Woude is geboren op zaterdag 14 april 1900 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ruurd Polles van der Woude en Elisabeth Douwes Venema (zie 128). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 15 april 1900. Hiltje is overleden op dinsdag 23 april 1974 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 74 jaar oud. Zij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 november 1923 in Tietjerksteradeel met Aize de Jong, 26 jaar oud. Aize is geboren op vrijdag 9 april 1897 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Johannes Aizes de Jong en Joukje Waatzes Nicolai. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1897. Aize is overleden op donderdag 9 februari 1984 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Hij is begraven in Suameer op de Begraafplaats aan de Greate Buorren.
Kind van Hiltje en Aize:
1 Johannes de Jong, geboren op donderdag 6 augustus 1925 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Johannes is overleden op zaterdag 8 augustus 1925 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1925.
220 Sytske (Sietske) van der Woude is geboren op maandag 5 mei 1902 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ruurd Polles van der Woude en Elisabeth Douwes Venema (zie 128). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 mei 1902. Sietske is overleden op woensdag 2 augustus 1989 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 87 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
dienstbode
Sietske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1927 in Tietjerksteradeel met Rinze Douna, 25 jaar oud. Rinze is geboren op zondag 13 oktober 1901 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Taeke Rinzes Douna en Antje Heedzes Rinzema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1901. Rinze is overleden op zondag 10 oktober 1965 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1965. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
groentenkweeker
221 Anna van der Woude is geboren op maandag 24 oktober 1904 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), dochter van Ruurd Polles van der Woude en Elisabeth Douwes Venema (zie 128). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1904. Anna is overleden op dinsdag 27 december 1994 in Nijega ( Smallingerland ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei. Anna trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 11 mei 1939 in Tietjerksteradeel met Teije Adema, 35 jaar oud. Teije is geboren op zondag 8 mei 1904 in Nijega ( Smallingerland ), zoon van Jan Adema en Joukje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1904. Teije is overleden op woensdag 28 september 1988 in Nijega ( Smallingerland ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Nijega op Begraafplaats Hearrewei.
Beroep:
veehouder
Kind van Anna en Teije:
1 Joukje Adema, geboren op vrijdag 8 januari 1943 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 337.
222 Krijn Wiersma is geboren op donderdag 6 april 1899 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Popke Wiersma en Wiepkje Douwes Venema (zie 129). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1899. Krijn is overleden op woensdag 21 oktober 1981 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
Machinist grote vaart
Krijn trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 10 februari 1931 in Leeuwarden met Tetje Bekker, 31 jaar oud. Tetje is geboren op maandag 16 oktober 1899 in Zwolle, dochter van Gerardus Bekker en Gepke de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 oktober 1899. Tetje is overleden op zaterdag 21 maart 1981 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Kinderen van Krijn en Tetje:
1 Gepke Wiersma.
2 Banda Trijntje Wiersma.
3 Popko Wiersma, geboren in 1936 in Amsterdam.
Notitie bij Popko: Popko is op 19 augustus 1960 gehuwd met J.W. Trim
223 Jeltje Grietje van Zandbergen is geboren op donderdag 24 juni 1909 in Munnekeburen ( Weststellingwerf ), dochter van Pieter van Zandbergen en Agnita Venema (zie 130). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1909. Jeltje is overleden op maandag 10 mei 1976 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Zij is begraven in Stiens. Jeltje trouwde, 41 jaar oud, op maandag 20 november 1950 in Leeuwarden met Siebe Jacobs Lootsma, 40 jaar oud. Siebe is geboren op zondag 8 mei 1910 in Wirdum ( Eemsdelta ), zoon van Jacob Sybes Lootsma en Antje Pieters Rinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1910. Siebe is overleden op dinsdag 4 maart 1975 in Wirdum ( Eemsdelta ), 64 jaar oud.
224 Frans Venema is geboren op donderdag 26 augustus 1858 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franzes Venema (zie 137) en Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 augustus 1858. Frans is overleden op zondag 17 september 1916 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 september 1916. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Frans trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1888 in Dantumadeel met Grietje van Kammen, 24 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 30 januari 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Jurjen Doedes van Kammen en Sieuwke Fokkes Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1864. Grietje is overleden op maandag 11 juli 1949 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1949. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
225 Ritske Venema is geboren op maandag 14 januari 1861 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franzes Venema (zie 137) en Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 januari 1861. Ritske is overleden op vrijdag 16 januari 1931 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1931.
Beroep:
dagloner
Ritske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 maart 1883 in Dantumadeel met Grietje Postma, 20 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 23 juli 1862 in Wouterswoude ( Dantumadeel ), dochter van Geert Johannes Postma en Trijntje Durks Wybenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1862. Grietje is overleden op donderdag 22 maart 1934 in Driesum ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 25 maart 1934.
Beroep:
daglonersche
Kinderen van Ritske en Grietje:
1 Minne Venema, geboren op maandag 25 december 1882 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 338.
2 Trijntje Venema, geboren op zondag 7 december 1884 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 339.
3 Frans Venema, geboren op donderdag 23 december 1886 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 340.
4 Jelkje Venema, geboren op dinsdag 25 december 1888 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 341.
5 Bjetje Venema, geboren op maandag 8 oktober 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 342.
6 Dirkje Venema, geboren op zondag 14 maart 1897 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 343.
7 Gerrit Venema, geboren op donderdag 30 november 1899 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 344.
226 Gerrit Minnes Venema is geboren op zaterdag 31 augustus 1867 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franzes Venema (zie 137) en Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1867. Gerrit is overleden op donderdag 23 oktober 1890 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 oktober 1890.
Beroep:
Koopman
Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 mei 1889 in Dantumadeel met Froukje Hoekstra, 24 jaar oud. Froukje is geboren op woensdag 6 juli 1864 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Andries Jippes Hoekstra en Selie Martens Plantinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1864. Froukje is overleden op donderdag 21 september 1905 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1905.
Kind van Gerrit en Froukje:
1 Gertje Venema, geboren op zaterdag 19 april 1890 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 345.
227 Ate Venema is geboren op zaterdag 9 december 1871 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franzes Venema (zie 137) en Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1871. Ate is overleden op vrijdag 11 maart 1932 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1932. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Ate trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 30 juni 1892 in Dantumadeel met Antje Weistra, 18 jaar oud. Antje is geboren op zondag 12 april 1874 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), dochter van Jelke Weistra en Tjimkje Annes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 april 1874. Antje is overleden op donderdag 6 november 1958 in Zuidlaren ( Tynaarloo ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1958. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Kinderen van Ate en Antje:
1 Tjimkje Ates Venema, geboren op dinsdag 19 juni 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 346.
2 Ate Venema, geboren op maandag 1 oktober 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 347.
3 Bjetje Venema, geboren op vrijdag 7 februari 1902 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 348.
228 Sikke Venema is geboren op zaterdag 3 oktober 1874 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Minne Franzes Venema (zie 137) en Gertje Ritskes (Bjetje) Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1874. Sikke is overleden op zondag 20 januari 1952 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 januari 1952.
Beroep:
Koopman
Sikke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 maart 1897 in Dantumadeel met Sytske de Jong, 19 jaar oud. Sytske is geboren op zaterdag 7 april 1877 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Bauke Pieters de Jong en Neeltje Douwes van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1877.
Kinderen van Sikke en Sytske:
1 Neeltje Venema, geboren op donderdag 6 januari 1898 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 349.
2 Bjetje Venema, geboren op zaterdag 30 juni 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 350.
3 Bauke Venema, geboren op zaterdag 18 april 1903 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 351.
229 Frans Venema is geboren op donderdag 10 maart 1864 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1864. Frans is overleden op maandag 12 oktober 1936 in Groningen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1936. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Beroep:
Koopman
Frans trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26 juni 1884 in Dantumadeel met Durkje Bruining, 20 jaar oud. Durkje is geboren op zondag 26 juli 1863 in Augustinusga ( Achtkarspelen ), dochter van Jan Folkerts Bruining en Janke Paulus Hooyenga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1863. Durkje is overleden op vrijdag 29 mei 1942 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 mei 1942. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Notitie bij Durkje: Durkje komt ook voor met als achternaam Bruning
Kinderen van Frans en Durkje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 26 november 1886 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 november 1886.
2 Sikke Venema, geboren op vrijdag 16 december 1887 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 352.
3 Jan Venema, geboren op woensdag 28 januari 1891 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 januari 1891. Jan is overleden op zondag 22 januari 1893 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1893.
4 Jan Venema, geboren op zaterdag 30 december 1893 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 353.
5 Geert Venema, geboren op zondag 11 oktober 1896 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 354.
6 Trijntje Venema, geboren op dinsdag 23 mei 1899 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1899. Trijntje is overleden op zondag 7 april 1901 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 april 1901.
7 Paulus Venema, geboren op maandag 27 mei 1901 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 355.
8 Trijntje Venema, geboren op maandag 11 januari 1904 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1904. Trijntje is overleden op zondag 18 juli 1915 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juli 1915. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
230 Geert Venema is geboren op woensdag 18 juli 1866 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 juli 1866. Geert is overleden op donderdag 19 april 1951 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1951. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Beroep:
Koopman
Geert:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1905 in Dantumadeel met Tjitske Alles (Grietje) Jager, 32 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 16 december 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Alle Wytzes Jager en Jeltje Johannes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1872. Grietje is overleden op vrijdag 11 februari 1910 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1910. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 27 augustus 1911 in Dantumadeel met Fokje Dijkstra, 25 jaar oud. Fokje is geboren op donderdag 21 januari 1886 in Twijzel ( Achtkarspelen ), dochter van Femme Jans Dijkstra en Grietje Annes Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 januari 1886. Fokje is overleden op maandag 21 oktober 1918 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1918. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Geert en Grietje:
1 Sikke Venema, geboren op maandag 11 november 1895 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 356.
2 Alle Venema, geboren op donderdag 9 december 1897 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 357.
3 Trijntje Venema, geboren op vrijdag 13 december 1901 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 358.
4 Jeltje Venema, geboren op maandag 3 oktober 1904 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 359.
5 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 25 mei 1907 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1907.
6 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 27 januari 1909 in Leeuwarden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1909.
Kinderen van Geert en Fokje:
7 Grietje Venema, geboren op zaterdag 30 december 1911 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1912. Grietje is overleden op donderdag 6 september 2001 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Grietje bleef ongehuwd.
8 Marijke Venema, geboren op zondag 23 maart 1913 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 360.
9 Willemke Venema, geboren op zondag 16 januari 1916 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Willemke is overleden op woensdag 26 januari 1916 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 10 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1916.
10 Femme Venema, geboren op vrijdag 6 april 1917 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 361.
231 Grietje Venema is geboren op vrijdag 16 juli 1869 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1869. Grietje is overleden op dinsdag 28 september 1943 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1943.
Beroep:
naaister
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 november 1889 in Dantumadeel met Ebele Bijlstra, 23 jaar oud. Ebele is geboren op donderdag 29 maart 1866 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Dirk Ebeles Bijlstra en Janke Harmens Haisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1866. Ebele is overleden op zondag 25 mei 1947 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 mei 1947.
Kinderen van Grietje en Ebele:
1 Janke Bijlstra, geboren op maandag 31 maart 1890 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 362.
2 Trijntje Bijlstra, geboren op maandag 28 december 1891 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 363.
3 Antje Bijlstra, geboren op maandag 25 december 1893 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 364.
4 Akke Bijlstra, geboren op zondag 5 juli 1896 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 365.
5 Dirk Bijlstra, geboren op maandag 9 oktober 1899 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 366.
6 Sikke Bijlstra, geboren op vrijdag 17 april 1903 in Wouterswoude ( Dantumadeel ). Volgt 367.
7 Martha Bijlstra, geboren op zondag 20 augustus 1911 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 368.
232 Catharina Venema is geboren op donderdag 19 december 1872 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 december 1872. Catharina is overleden op woensdag 15 oktober 1924 in Delft, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1924. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 april 1894 in Dantumadeel met Wytze Woudwijk, 24 jaar oud. Wytze is geboren op woensdag 26 mei 1869 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), zoon van Theunis Wytzes Woudwijk en Ykje Pieters de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 mei 1869. Wytze is overleden op donderdag 11 november 1920 in Hilversum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1920.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Catharina en Wytze:
1 Ykje Woudwijk, geboren op maandag 13 februari 1893 in Twijzel ( Achtkarspelen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1893. Ykje is overleden op maandag 6 maart 1893 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1893.
2 Ykje Woudwijk, geboren op donderdag 22 februari 1894 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 369.
3 Theunis Woudwijk, geboren op donderdag 4 juni 1896 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 370.
4 Trijntje Woudwijk, geboren op zaterdag 3 december 1898 in Sappemeer ( Midden-Groningen ). Volgt 371.
5 Gelske Woudwijk, geboren op maandag 24 december 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 372.
6 Dirkje Woudwijk, geboren op zondag 7 juni 1903 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1903. Dirkje is overleden op vrijdag 31 juli 1903 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 augustus 1903.
7 Dirkje Woudwijk, geboren op donderdag 16 juni 1904 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 373.
8 Sikke Woudwijk, geboren op zondag 24 februari 1907 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 374.
9 Pieter Woudwijk, geboren op dinsdag 27 juni 1911 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 375.
10 Frans Woudwijk, geboren op zaterdag 7 maart 1914 in ’s-Graveland ( Wijdemeren ). Volgt 376.
11 NN NN Woudwijk, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 4 juni 1915 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1915.
12 Maria Woudwijk, geboren op vrijdag 30 maart 1917 in Utrecht. Volgt 377.
233 Akke Venema is geboren op donderdag 18 mei 1876 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1876. Akke is overleden op maandag 21 oktober 1957 in Leeuwarden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1957. Akke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 8 oktober 1898 in Dantumadeel met Femme Smit, 21 jaar oud. Femme is geboren op zaterdag 7 april 1877 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Auke Smid en Gelfke Zuidersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1877. Femme is overleden op vrijdag 5 augustus 1949 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1949.
Kinderen van Akke en Femme:
1 Auke Smit, geboren op donderdag 6 juli 1899 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 378.
2 Sikke Smit, geboren op donderdag 12 juni 1902 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 379.
3 Gelske Smit, geboren op vrijdag 16 december 1904 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 380.
4 Frans Smit, geboren op maandag 28 december 1908 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 381.
5 Trijntje Smit, geboren op maandag 4 september 1911 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 382.
6 Antje Smit, geboren op vrijdag 30 januari 1914 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 383.
7 Grietje Smit, geboren op vrijdag 13 juni 1919 in Kollum ( Noordoost-Friesland ). Volgt 384.
234 Ootske Venema is geboren op woensdag 19 februari 1879 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 februari 1879. Ootske is overleden op dinsdag 26 februari 1907 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 februari 1907.
Beroep:
koopvrouw
Ootske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1900 in Dantumadeel met Jan van der Zwaag, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 24 april 1875 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Sjoerd van der Zwaag en Geertruida van Nimwegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 april 1875. Jan is overleden op woensdag 23 februari 1955 in Twijzel ( Achtkarspelen ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Kinderen van Ootske en Jan:
1 NN NN van der Zwaag, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 28 november 1900 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 november 1900.
2 Tjeerd van der Zwaag, geboren op zondag 4 mei 1902 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 385.
3 Frans van der Zwaag, geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1905. Frans is overleden op woensdag 13 juni 1906 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1906.
235 Marijke Venema is geboren op zaterdag 11 februari 1882 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), dochter van Sikke Franzes Venema (zie 139) en Trijntje Geerts de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 februari 1882. Marijke is overleden op dinsdag 31 augustus 1965 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 september 1965. Zij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen. Marijke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Dantumadeel met Pieter Smit, 22 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 8 februari 1882 in Kollumerzwaag ( Noordoost-Friesland ), zoon van Auke Smid en Gelfke Zuidersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1882. Pieter is overleden op woensdag 15 januari 1975 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 92 jaar oud. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
Kinderen van Marijke en Pieter:
1 Auke Smit, geboren op woensdag 22 februari 1905 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1905. Auke is overleden op woensdag 27 mei 1914 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1914. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
2 Ootske Smit, geboren op zaterdag 5 oktober 1907 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 386.
3 Sikke Smit, geboren op zaterdag 2 oktober 1909 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 387.
4 Folkert Smit, geboren op zondag 14 januari 1912 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 388.
5 Gelske Smit, geboren op woensdag 30 januari 1918 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Volgt 389.
6 Frans Smit, geboren in augustus 1927 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ). Frans is overleden op dinsdag 24 april 1928 in Zwaagwesteinde ( Dantumadeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 april 1928. Hij is begraven in Zwaagwesteinde op het Kerkhof van Ned. Hervormde Kerk de Westereen.
236 Rinske Hattums Venema is geboren op vrijdag 26 maart 1869 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hattum Douwes Venema (zie 140) en Ynske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1869. Rinske is overleden op dinsdag 27 april 1937 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 april 1937. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1893 in Tietjerksteradeel met Douwe Wolters Sibma, 24 jaar oud. Douwe is geboren op zondag 21 juni 1868 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Wolter Douwes Sibma en Gertje Alberts de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1868. Douwe is overleden op maandag 2 november 1936 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1936. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Rinske en Douwe:
1 Ynske Sibma, geboren op maandag 31 december 1894 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 390.
2 Wolter Sibma, geboren op zaterdag 6 april 1901 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 391.
3 Geertje Sibma, geboren op donderdag 20 november 1902 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 392.
237 Hiltje Hattums Venema is geboren op dinsdag 26 november 1872 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hattum Douwes Venema (zie 140) en Ynske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 november 1872. Hiltje is overleden op dinsdag 3 september 1957 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 september 1957. Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Tietjerksteradeel met Sjoerd Nieuwenhuis, 28 jaar oud. Sjoerd is geboren op maandag 13 mei 1867 in Cornjum ( Leeuwarden ), zoon van Kornelis Wessels Nieuwenhuis en Wytske Sjoerds de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 mei 1867. Sjoerd is overleden op donderdag 26 januari 1939 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1939.
Kinderen van Hiltje en Sjoerd:
1 NN NN Nieuwenhuis, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 10 mei 1896 in Giekerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1896.
2 Cornelis Nieuwenhuis, geboren op woensdag 26 april 1899 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 393.
238 Jitske Hattums Venema is geboren op zondag 19 december 1875 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Hattum Douwes Venema (zie 140) en Ynske Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1875. Jitske is overleden op dinsdag 8 april 1958 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 april 1958. Zij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats. Jitske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel met Sjoerd Gerrits van der Wielen, 28 jaar oud. Sjoerd is geboren op woensdag 12 november 1873 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Gerrit Willems van der Wielen en Jitske Jans Allema. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 november 1873. Sjoerd is overleden op maandag 31 maart 1919 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1919. Hij is begraven in Rijperkerk op de Hervormde Begraafplaats.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Jitske en Sjoerd:
1 Ynske van der Wielen, geboren op donderdag 26 februari 1903 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1903.
Beroep:
dienstbode
2 Jitske van der Wielen, geboren op zondag 7 januari 1906 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 394.
3 Rinske van der Wielen, geboren op dinsdag 10 december 1907 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1907.
4 Dieuwke van der Wielen, geboren op donderdag 5 juni 1913 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Dieuwke is overleden op maandag 9 maart 1992 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 78 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk.
239 Douwe Franzes Venema is geboren op maandag 10 augustus 1857 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1857. Douwe is overleden op maandag 7 juni 1937 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juni 1937. Douwe trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1881 in Tietjerksteradeel met Maaike Klazes Vellinga, 23 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 23 februari 1858 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Klaas Piers Vellinga en Wytske Doeyes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1858. Maaike is overleden op woensdag 30 december 1931 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 december 1931.
Beroep:
boerenmeid
Kind van Douwe en Maaike:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 8 januari 1892 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1892.
240 Froukje Franzes Venema is geboren op maandag 13 september 1858 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), dochter van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 september 1858. Froukje is overleden op dinsdag 24 december 1929 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1929. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
boerenmeid
Froukje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 30 november 1878 in Tietjerksteradeel met Jan Jurjens van den Berg, 22 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 26 juni 1856 in Leeuwarden, zoon van Jurjen Jans van den Berg en Trijntje Alberts Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juni 1856. Jan is overleden op dinsdag 9 november 1886 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 november 1886.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 22 november 1888 in Dantumadeel met Klaas Wijnsma, 38 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 5 juni 1850 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sytze Klazes Wijnsma en Corneliske Romkes Streekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1850. Klaas is overleden op vrijdag 28 januari 1898 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 januari 1898.
Kinderen van Froukje en Jan:
1 Aafke Jans van der Berg, geboren op dinsdag 3 december 1878 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 395.
2 Trijntje van den Berg, geboren op maandag 15 november 1880 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 396.
3 Jurjen van den Berg, geboren op zaterdag 31 oktober 1885 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 397.
Kinderen van Froukje en Klaas:
4 Sijtse Wijnsma, geboren op zondag 8 september 1889 in Veenwoudsterstal ( Dantumadeel ). Volgt 398.
5 Frans Wijnsma, geboren op vrijdag 11 september 1891 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 399.
6 Kornelis Wijnsma, geboren op zondag 25 februari 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1894. Kornelis is overleden op dinsdag 21 maart 1950 in Amersfoort, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1950. Kornelis bleef ongehuwd.
241 Rinske Franzes Venema is geboren op donderdag 7 februari 1861 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1861. Rinske is overleden op woensdag 26 maart 1919 in Almelo, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 maart 1919. Rinske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 september 1882 in Tietjerksteradeel met Berend Bol, 25 jaar oud. Berend is geboren op zaterdag 7 maart 1857 in De Wilp ( Westerkwartier ), zoon van Klaas Bol en Akke Tiesses Tiesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1857. Berend is overleden op zondag 6 januari 1929 in Almelo, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1929.
Beroep:
schipper
Kinderen van Rinske en Berend:
1 Klaas Bol, geboren op zondag 29 oktober 1882 in Leeuwarden. Volgt 400.
2 Frans Bol, geboren op zondag 19 oktober 1884 in De Wilp ( Westerkwartier ). Volgt 401.
3 Eildert Bol, geboren op maandag 26 juli 1886 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 402.
4 Aafke Bol, geboren op vrijdag 4 januari 1889 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 403.
5 Tijs Bol, geboren op vrijdag 23 januari 1891 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 404.
6 Douwe Bol, geboren op maandag 9 oktober 1893 in Leeuwarden. Volgt 405.
7 Hendrik Bol, geboren op maandag 23 december 1895 in Marum ( Westerkwartier ). Volgt 406.
8 Akke Bol, geboren op woensdag 13 juni 1900 in Almelo, Stad. Volgt 407.
9 Daniel Bol, geboren op zaterdag 11 juli 1903 in Almelo, Stad. Volgt 408.
242 Marijke Franzes Venema is geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 oktober 1864. Marijke is overleden op zaterdag 23 november 1935 in Drachten ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1935. Zij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats. Marijke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 27 december 1884 in Tietjerksteradeel met Jan Rinderts Riedstra, 22 jaar oud. Jan is geboren op maandag 19 mei 1862 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Rindert Fokkes Riedstra en Aafke Jans Stelwagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1862. Jan is overleden op zaterdag 17 januari 1931 in Drachten ( Smallingerland ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
Beroep:
schipper en scheepstimmerman
Kinderen van Marijke en Jan:
1 Rindert Riedstra, geboren op maandag 7 september 1885 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 409.
2 NN NN Riedstra, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1887.
3 Frans Riedstra, geboren op vrijdag 12 oktober 1888 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 410.
4 Fokke Riedstra, geboren op donderdag 3 december 1891 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 411.
5 Aafke Riedstra, geboren op zaterdag 14 september 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 412.
6 Douwe Riedstra, geboren op maandag 29 mei 1899 in Stroobos ( Achtkarspelen ). Volgt 413.
7 Rienk Riedstra, geboren op dinsdag 1 december 1903 in Stroobos ( Achtkarspelen ). Rienk is overleden op dinsdag 1 februari 1921 in Leeuwarden, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1921. Hij is begraven in Drachten op de Noorderbegraafplaats.
8 Berend Riedstra, geboren op vrijdag 21 september 1906 in Drachten ( Smallingerland ). Volgt 414.
243 Metje Franzes Venema is geboren op maandag 20 november 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 november 1871. Metje is overleden op zaterdag 3 mei 1952 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 mei 1952.
Beroep:
dienstmeid
Metje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Dantumadeel met Daniel de Jager, 26 jaar oud. Daniel is geboren op vrijdag 9 februari 1866 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Daniel Jans de Jager en Tietje Daniels de Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1866. Daniel is overleden op donderdag 14 december 1944 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1944.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Metje en Daniel:
1 NN NN de Jager, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 11 september 1892 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 september 1892.
2 Daniel de Jager, geboren op donderdag 10 augustus 1893 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 415.
3 Frans de Jager, geboren op dinsdag 14 januari 1896 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 416.
4 Douwe de Jager, geboren op zaterdag 12 maart 1898 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1898. Douwe is overleden op dinsdag 31 januari 1950 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 februari 1950. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei. Douwe bleef ongehuwd.
Beroep:
veehandelaar
5 Jan de Jager, geboren op zaterdag 27 oktober 1900 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 417.
6 Tietje de Jager, geboren op donderdag 25 december 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 418.
7 Aafke de Jager, geboren op vrijdag 6 oktober 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Volgt 419.
8 NN NN de Jager, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 12 november 1907 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 november 1907.
9 Froukje de Jager, geboren op woensdag 6 april 1910 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 april 1910. Froukje is overleden op dinsdag 30 april 1912 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 mei 1912.
244 Sipkje Franzes Venema is geboren op zondag 11 oktober 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Frans Douwes Venema (zie 141) en Aafke Sipkes Steensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 oktober 1874. Sipkje is overleden op zaterdag 9 november 1940 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 66 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Sipkje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 30 mei 1894 in Tietjerksteradeel met Lammert Eeltjes Elzinga, 24 jaar oud. Lammert is geboren op vrijdag 6 mei 1870 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), zoon van Eeltje Lammerts Elzinga en Jitske Jonas Ritsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1870. Lammert is overleden op zondag 9 maart 1969 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 98 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Sipkje en Lammert:
1 Eeltje Elzinga, geboren op woensdag 27 februari 1895 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 420.
2 Frans Elzinga, geboren op zondag 13 juli 1902 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 421.
3 Jonas Elzinga, geboren op zaterdag 26 november 1910 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 422.
4 Douwe Elzinga, geboren op vrijdag 11 september 1925 in Tietjerksteradeel. Volgt 423.
245 Douwe Mients Venema is geboren op maandag 1 oktober 1866 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1866. Douwe is overleden op donderdag 14 december 1944 in Roodkerk ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1944.
Beroep:
boerenknecht
Douwe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1892 in Tietjerksteradeel met Sjoerdtje Keimpes Vlieger, 25 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op vrijdag 21 september 1866 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), dochter van Keimpe Klazes Vlieger en Frytsen Wybrens Hoekstra. Sjoerdtje is overleden op zondag 24 december 1944 in Roodkerk ( Dantumadeel ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1945.
Kinderen van Douwe en Sjoerdtje:
1 Mient Venema, geboren op woensdag 15 maart 1893 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 424.
2 Keimpe Venema, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 425.
3 Frytsen Venema, geboren op vrijdag 16 oktober 1896 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 426.
4 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 2 juli 1898 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1898.
5 Minne Venema, geboren op zaterdag 24 augustus 1901 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 427.
6 Sjouke Venema, geboren in maart 1905 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Sjouke is overleden op maandag 15 januari 1906 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1906.
7 Wybren Venema, geboren in maart 1905 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ). Wybren is overleden op woensdag 31 januari 1906 in Oenkerk ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1906.
246 Jitske Mients Venema is geboren op woensdag 11 maart 1868 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1868. Jitske is overleden op woensdag 1 januari 1947 in Weststellingwerf, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 januari 1947. Jitske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Tietjerksteradeel met Bauke Peterson, 24 jaar oud. Bauke is geboren op zaterdag 26 december 1863 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Pieter Jacobs Peterson en Martje Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1863. Bauke is overleden op woensdag 22 september 1943 in Weststellingwerf, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1943.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jitske en Bauke:
1 Pieter Peterson, geboren op woensdag 28 augustus 1889 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 428.
2 Mient Peterson, geboren op vrijdag 4 november 1892 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 429.
3 Jacob Peterson, geboren op zondag 24 november 1895 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 430.
4 Sjoukje Peterson, geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Rinsumageest ( Dantumadeel ). Volgt 431.
247 Rinske Mients Venema is geboren op maandag 23 mei 1870 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1870. Rinske is overleden op maandag 18 juni 1934 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1934. Zij is begraven in Veenwouden. Rinske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1892 in Tietjerksteradeel met Eesger Teunis Westerhof, 24 jaar oud. Eesger is geboren op donderdag 10 oktober 1867 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Teunis Eesgers Westerhof en Akke Hendriks Kooi. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1867. Eesger is overleden op zondag 11 januari 1953 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1953. Hij is begraven in Veenwouden.
Kinderen van Rinske en Eesger:
1 Teunis Westerhof, geboren op maandag 30 mei 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 432.
2 Sjoukje Westerhof, geboren op woensdag 7 juni 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 433.
3 Aukje Westerhof, geboren op dinsdag 11 september 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 434.
4 Jitske Westerhof, geboren op zondag 30 augustus 1896 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 435.
5 Antje Westerhof, geboren op maandag 22 november 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 436.
6 Mina Westerhof, geboren op woensdag 28 juni 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 437.
7 Grietje Westerhof, geboren op maandag 25 juni 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 438.
8 Sjoerdtje Westerhof, geboren op zaterdag 23 maart 1907 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 439.
9 Hendrikje Westerhof, geboren op dinsdag 11 augustus 1908 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1908. Hendrikje is overleden op vrijdag 13 september 1912 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1912.
10 Renske Westerhof, geboren op vrijdag 14 januari 1910 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 440.
11 Hendrikje Westerhof, geboren op maandag 23 juni 1913 in Kooten ( Achtkarspelen ). Volgt 441.
12 Mient Westerhof, geboren op zaterdag 20 februari 1915 in Kootstermolen. Mient is overleden op woensdag 29 augustus 1984 in Tietjerksteradeel, 69 jaar oud.
248 Minne Mients Venema is geboren op donderdag 28 december 1871 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 december 1871. Minne is overleden op woensdag 10 juni 1908 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1908. Minne trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 november 1895 in Tietjerksteradeel met Trijntje Peterson, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 5 augustus 1872 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Pieter Jacobs Peterson en Martje Pieters de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1872. Trijntje is overleden op zaterdag 24 juni 1950 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1950.
Kinderen van Minne en Trijntje:
1 Sjoukje Venema, geboren op maandag 9 november 1896 in Tietjerk. Volgt 442.
2 Martje Venema, geboren op woensdag 29 december 1897 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 443.
3 Pieter Venema, geboren op vrijdag 20 april 1900 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 444.
4 Mient Venema, geboren op vrijdag 19 juni 1903 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juni 1903. Mient is overleden op donderdag 8 april 1909 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 8 april 1900.
249 Oeds Meints Venema is geboren op vrijdag 30 oktober 1874 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1874. Oeds is overleden op maandag 17 april 1939 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1939. Hij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
Beroep:
boerenknecht en veehouder
Oeds trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ) met Dieuwke Meints de Vries, 20 jaar oud. Dieuwke is geboren op maandag 17 juni 1878 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Meint Geerts de Vries en Wytske Eelkes Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1878. Dieuwke is overleden op zaterdag 9 maart 1963 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1963. Zij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Oeds en Dieuwke:
1 Meint Venema, geboren op woensdag 14 februari 1900 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 445.
2 Wijtze Venema, geboren op zaterdag 12 september 1903 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Volgt 446.
250 Anne Mients Venema is geboren op dinsdag 29 februari 1876 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Mient Venema (zie 142) en Sjoukje Oedzes van der Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 februari 1876. Anne is overleden op zondag 20 augustus 1978 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 102 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
Beroep:
veehouder
Anne trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1907 in Tietjerksteradeel met Korneliske Martens Taekema, 26 jaar oud. Korneliske is geboren op zaterdag 6 augustus 1881 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Marten Taekes Taekema en Minke Reinders de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1881. Korneliske is overleden op woensdag 3 februari 1971 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 89 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
Kinderen van Anne en Korneliske:
1 Mient Venema, geboren op zondag 26 maart 1911 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1911. Mient is overleden op vrijdag 21 december 1979 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 68 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
2 Marten Venema, geboren op zaterdag 16 februari 1918 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Marten is overleden op dinsdag 5 april 1988 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 70 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk op Begraafplaats Buorren.
3 Minne Venema, geboren op woensdag 20 mei 1925 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ). Minne is overleden op zondag 24 mei 1925 in Tietjerk ( Tietjerksteradeel ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1925.
251 Feike Arjens Tamsma is geboren op maandag 15 februari 1869 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Arjen Feikes Tamsma en Trijntje Douwes Venema (zie 144). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1869. Feike is overleden op donderdag 23 april 1953 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 84 jaar oud. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
Bakker
Feike trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 2 juni 1904 in Tietjerksteradeel met Fokje Folkerts van der Meulen, 36 jaar oud. Fokje is geboren op vrijdag 29 mei 1868 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Folkert Edzes van der Meulen en Janke Jans Krol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 mei 1868. Fokje is overleden op woensdag 27 februari 1952 in Harlingen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1952. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Kind van Feike en Fokje:
1 Arjen Feikes Tamsma, geboren op zondag 14 mei 1911 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 mei 1911. Arjen is overleden op donderdag 11 juni 1992 in San Francisco, San Francisco County,Californie ( USA ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Colma, San Mateo County, op de Cypress Lawn Memorial Park.
Notitie bij Arjen: Arjen is op 30 april 1942 in Groningen gehuwd met Sjoukje Henderika Liemberg
Beroep:
scheikundige
252 Willemke Arjens Tamsma is geboren op dinsdag 27 februari 1872 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arjen Feikes Tamsma en Trijntje Douwes Venema (zie 144). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 februari 1872. Willemke is overleden op vrijdag 16 september 1955 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1955. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk. Willemke trouwde, 31 jaar oud, op maandag 22 juni 1903 in Tietjerksteradeel met Errit Annes de Groot, 29 jaar oud. Errit is geboren op woensdag 31 december 1873 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Anne Ruurds de Groot en Ybeltje Errits Vriesema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1874. Errit is overleden op woensdag 4 april 1951 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1951. Hij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Willemke en Errit:
1 Trijntje Rinske de Groot, geboren op donderdag 19 mei 1904 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 mei 1904.
Notitie bij Trijntje: Trijntje is op 31 mei 1934 in Tietjerksteradeel gehuwd met Hotze Bakker
2 Ybeltje de Groot, geboren op dinsdag 26 juli 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 juli 1910. Ybeltje is overleden op dinsdag 25 december 1973 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Zij is begraven in Bergum op de Begraafplaats bij de Kruiskerk.
253 Rinske Arjens Tamsma is geboren op vrijdag 24 mei 1878 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Arjen Feikes Tamsma en Trijntje Douwes Venema (zie 144). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1878. Rinske is overleden op woensdag 12 februari 1941 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1941. Rinske trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 17 november 1910 in Tietjerksteradeel met Jan van Waard, 40 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 31 december 1869 in De Lier ( Westland ), zoon van Marinus van Waard en Janna Meinster. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1869. Jan is overleden op vrijdag 22 mei 1953 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1953. Hij is begraven in Bergum.
Beroep:
opperwachtmeester
254 Marijke Keuning is geboren op maandag 5 december 1870 in Leeuwarden, dochter van Arent Keuning en Wopkje Venema (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 december 1870. Marijke is overleden op maandag 12 oktober 1942 in Amsterdam, 71 jaar oud. Marijke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 juli 1896 in Amsterdam met Douwe Bijlsma, 45 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 19 juni 1851 in Schouwerzijl ( Het Hogeland ), zoon van Heerke Wouters Bijlsma en Tietje Douwes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1851. Douwe is overleden vóór 1920, ten hoogste 69 jaar oud. Douwe is weduwnaar van Trijntje Venema (1858-1894), met wie hij trouwde op donderdag 8 april 1880 in Sappemeer ( Midden-Groningen ), zie 97.
Beroep:
schipper en aardappelenhandelaar
(2) trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 23 juni 1920 in Amsterdam met Hendrik Kuggeleijn, 48 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 18 mei 1872 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter Kuggeleijn en Adriana Loers. Hendrik is overleden op donderdag 27 maart 1941 in Amsterdam, 68 jaar oud.
255 Dirk Keuning is geboren op zaterdag 8 juli 1876 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Arent Keuning en Wopkje Venema (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1876. Dirk is overleden op dinsdag 15 augustus 1950 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
schipper
Dirk trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 25 maart 1909 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Anna Brandenburg, 21 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 26 oktober 1887 in Stavoren ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Piebe Abeles Brandenburg en Martje Oetzes Stienstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1887.
Kinderen van Dirk en Anna:
1 NN NN Keuning, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 5 januari 1912 in Zoeterwoude. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1912.
2 Arend Keuning, geboren op woensdag 25 juni 1913 in Amsterdam. Arend is overleden op maandag 16 oktober 1922 in Zaandam, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 oktober 1922.
3 Arendje Keuning, geboren op woensdag 8 augustus 1923 in Amsterdam. Arendje is overleden op zaterdag 29 maart 1924 in Amsterdam, 7 maanden oud.
256 Geele de Vries is geboren op vrijdag 1 november 1889 in Winschoten ( Oldambt ), zoon van Hotze de Vries en Wopkje Venema (zie 146). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1889. Geele is overleden op woensdag 20 januari 1971 in Goor, 81 jaar oud. Hij is begraven in Goor op de Begraafplaats aan de Goorseweg.
Beroep:
dienstknecht
Geele trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 december 1915 in Markelo ( Hof van Twente ) met Johanna Verdriet, 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 15 april 1895 in Markelo ( Hof van Twente ), dochter van Hendrik Jan Verdriet en Aaltjen Frit.
Notitie bij de geboorte van Johanna: aktenummer 1895.43
Johanna is overleden op dinsdag 22 januari 1985 in Goor, 89 jaar oud. Zij is begraven in Goor op de Begraafplaats aan de Goorseweg.
Kind van Geele en Johanna:
1 Dirk Arend Marinus de Vries, geboren omstreeks 1925 in Goor. Dirk is overleden op woensdag 24 maart 1926 in Goor, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1926. Hij is begraven in Goor op de Begraafplaats aan de Goorseweg.
257 Folkje Venema is geboren op zondag 28 april 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Tiete Franzes Venema (zie 151) en Doetje Hendriks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1872. Bij de geboorteaangifte van Folkje waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Veenstra (1836-1922), Pieter Zeeman (1852-1926) en Arjen Mulder (1869-1948) [zie 257].
Notitie bij de geboorte van Folkje: Akte gerectificeerd d.d. 15 januari 1915, waarbij het geslacht "vrouwelijk" wordt gewijzigd in "mannelijk"
Folkje is overleden op zaterdag 27 februari 1960 in Drachten ( Smallingerland ), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1960. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
dienstmeid
Folkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Tietjerksteradeel met Arjen Mulder, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Folkje en Arjen waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Sieger Vries (1868-1945). Arjen is geboren op woensdag 11 augustus 1869 in Opeinde ( Smallingerland ), zoon van Jan Arjens Mulder en Tjitske Klazes Langhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1869. Arjen is overleden op maandag 3 mei 1948 in Opeinde ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 mei 1948. Hij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
Beroep:
boerenknecht
Getuige bij:
30-04-1872     geboorteaangifte Folkje Venema (1872-1960) [zie 257]
28-10-1896     geboorteaangifte Jan Mulder (geb. 1896) [zie 447]    [vader]
10-10-1898     geboorteaangifte Doetje Mulder (1898-1990) [zie 257,2]    [vader]
13-10-1900     geboorteaangifte Tiete Mulder (1900-1932) [zie 448]    [vader]
Kinderen van Folkje en Arjen:
1 Jan Mulder, geboren op woensdag 28 oktober 1896 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 447.
2 Doetje Mulder, geboren op zondag 9 oktober 1898 in Opeinde ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 oktober 1898. Bij de geboorteaangifte van Doetje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeeman (1852-1926), Ebele Nieuwholt (1859-1925) en Arjen Mulder (1869-1948) [zie 257] [vader]. Doetje is overleden op zondag 11 november 1990 in Opeinde ( Smallingerland ), 92 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap.
3 Tiete Mulder, geboren op vrijdag 12 oktober 1900 in Opeinde ( Smallingerland ). Volgt 448.
4 Tjitske Mulder, geboren op maandag 2 november 1903 in Nijega ( Smallingerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1903. Tjitske is overleden op zondag 18 september 1955 in Drachten ( Smallingerland ), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 september 1955. Zij is begraven in Opeinde op de Bijzondere Begraafplaats Nijtap. Tjitske bleef ongehuwd.
Beroep:
onderwijzeres
258 Janke Venema is geboren op zondag 2 november 1873 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Tiete Franzes Venema (zie 151) en Doetje Hendriks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1873. Janke is overleden op zondag 8 maart 1953 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1953. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1895 in Tietjerksteradeel met Wytze Sakes de Boer, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janke en Wytze waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Sieger Vries (1868-1945). Wytze is geboren op zondag 2 juni 1872 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ), zoon van Sake Wytzes de Boer en Berber Annes Sikma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1872. Wytze is overleden op woensdag 26 maart 1941 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1941.
Beroep:
schipper
Getuige bij:
12-12-1898     geboorteaangifte Sake de Boer (1898-1953) [zie 450]    [vader]
15-10-1900     geboorteaangifte Berber de Boer (1900-1985) [zie 451]    [vader]
Kinderen van Janke en Wytze:
1 Doetje de Boer, geboren op zaterdag 24 oktober 1896 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 449.
2 Sake de Boer, geboren op zondag 11 december 1898 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Volgt 450.
3 Berber de Boer, geboren op zaterdag 13 oktober 1900 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 451.
4 Folkje de Boer, geboren op dinsdag 26 augustus 1902 in Leeuwarden. Volgt 452.
5 Saapke de Boer, geboren op woensdag 10 augustus 1904 in Britsum ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1904. Saapke is overleden op donderdag 5 januari 1905 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1905.
6 Tiete de Boer, geboren op woensdag 6 februari 1907 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 453.
7 Saapke de Boer, geboren op donderdag 14 april 1910 in Suawoude ( Tietjerksteradeel ). Volgt 454.
259 Frans Venema is geboren op zondag 3 oktober 1875 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Tiete Franzes Venema (zie 151) en Doetje Hendriks van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1875. Frans is overleden op dinsdag 28 november 1933 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 933.
Beroep:
schipper
Getuige bij:
31-12-1900     geboorteaangifte Tiete Venema (1900-1916) [zie 259,1]    [vader]
Frans trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1900 in Achtkarspelen met Tetje Klaver, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frans en Tetje waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Boersma (1849-1923), Albert Spaanstra (1855-1924), Jan Bottema (1874-1934) en Fedde Haagsma (1876-1952). Tetje is geboren op zondag 21 september 1879 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), dochter van Ruurd Ruurds Klaver en Wiebke Hendriks van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1879. Bij de geboorteaangifte van Tetje waren de volgende getuigen aanwezig: Rinskje Ruurds Veltman (1811-1904), Johan van Asperen (geb. 1846) en Anne Boersma (1849-1923).
Notitie bij de geboorte van Tetje: De vader van Fetje was niet in de gelegenheid om zelf aangifte te doen
Tetje is overleden op woensdag 13 april 1955 in Heerenveen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1955.
Kinderen van Frans en Tetje:
1 Tiete Venema, geboren op zaterdag 29 december 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1900. Bij de geboorteaangifte van Tiete waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Jager (1836-1910), Okke Jans Douma (1859-1931) en Frans Venema (1875-1933) [zie 259] [vader]. Tiete is overleden op dinsdag 25 april 1916 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 april 1916. Bij de overlijdensaangifte van Tiete waren de volgende getuigen aanwezig: Bouwe Douma (geb. 1845) en Oebele van der Wal (1886-1953).
2 Wiepkje Venema, geboren op zaterdag 7 maart 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 455.
3 Ruurd Venema, geboren op zondag 22 januari 1905 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 456.
4 Doetje Venema, geboren op dinsdag 29 november 1910 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 457.
5 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 2 november 1912 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 november 1912. Hendrik is overleden op woensdag 14 februari 1917 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 februari 1917. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Bindert Dijkstra (1867-1940) en Oebele van der Wal (1886-1953).
6 Folkert Jan Venema, geboren op vrijdag 20 augustus 1915 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 458.
7 Tiete Venema, geboren in december 1920 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Tiete is overleden op woensdag 2 februari 1921 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1921. Bij de overlijdensaangifte van Tiete waren de volgende getuigen aanwezig: Bindert Dijkstra (1867-1940) en Johannes Kingma (geb. 1899).
260 Antje Roorda is geboren op zaterdag 29 oktober 1859 in Jelsum ( Leeuwarderadeel ), dochter van Klaas Roorda en Etje Venema (zie 152). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1859. Antje is overleden op woensdag 19 mei 1937 in Drachten ( Smallingerland ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 mei 1937. Antje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 30 maart 1878 in Leeuwarden met Marten Bosma, 21 jaar oud. Marten is geboren op zondag 21 september 1856 in Rinsumageest ( Dantumadeel ), zoon van Jan Alberts Bosma en Antje Jans Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 september 1856. Marten is overleden op woensdag 15 maart 1939 in Drachten ( Smallingerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1939.
Beroep:
verwersknecht
Kinderen van Antje en Marten:
1 Jan Bosma, geboren op donderdag 24 april 1879 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1879. Jan is overleden op dinsdag 18 mei 1880 in Leeuwarden, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1880.
2 Ettje Bosma, geboren op donderdag 21 april 1881 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1881. Ettje is overleden op zondag 3 februari 1901 in Leeuwarden, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1901.
3 NN NN Bosma, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 1 augustus 1882 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 augustus 1882.
4 Jan Bosma, geboren op vrijdag 20 juli 1883 in Lutkewierum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juli 1883. Jan is overleden op zondag 28 april 1940 in Drachten ( Smallingerland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 april 1940. Hij is begraven in Drachten op de Zuiderbegraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is op 21 mei 1910 in Leeuwarden gehuwd met Antje Bosma
261 Klaas Venema is geboren op woensdag 24 april 1861 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Oeds Klazes Venema (zie 153) en Aukje Pieters Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 april 1861. Klaas is overleden op zaterdag 12 april 1941 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1941.
Getuige bij:
02-05-1891     huwelijk Jan Venema (1862-1927) en Niesien Akkerman (1870-1906)
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 november 1884 in Tietjerksteradeel met Trijntje Alderts Robijn, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 24 mei 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen. Trijntje is overleden op dinsdag 5 maart 1946 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 maart 1946.
Beroep:
boerenmeid
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Aaltje Venema, geboren op vrijdag 6 maart 1885 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 459.
2 Oeds Venema, geboren op zaterdag 27 maart 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 maart 1886. Oeds is overleden op vrijdag 21 mei 1886 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1886.
3 Oeds Venema, geboren op vrijdag 23 september 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 460.
4 Aldert Venema, geboren op dinsdag 1 januari 1889 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 461.
5 Akke Venema, geboren op donderdag 24 september 1891 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1891. Akke is overleden op woensdag 19 maart 1913 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1913. Akke bleef ongehuwd.
6 Janke Venema, geboren op woensdag 30 november 1892 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1892. Janke is overleden op woensdag 8 februari 1893 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 februari 1893.
7 Pieter Venema, geboren op donderdag 31 augustus 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1899. Pieter is overleden op zaterdag 26 mei 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900.
8 Pieter Venema, geboren op dinsdag 4 september 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1900. Pieter is overleden op vrijdag 21 september 1900 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1900.
9 Pieter Venema, geboren op zondag 7 december 1902 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1902. Pieter is overleden op zondag 18 oktober 1903 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1903.
262 Pieter Oedzes Venema is geboren op zondag 28 december 1862 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Oeds Klazes Venema (zie 153) en Aukje Pieters Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 december 1862. Pieter is overleden op zaterdag 6 augustus 1949 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1949. Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 november 1886 in Tietjerksteradeel met Jantje Jans van der Heide, 21 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 9 juli 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Jan Klazes van der Heide en Ymkje Wopkes Vriesinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1865. Jantje is overleden op zaterdag 20 augustus 1898 in Tietjerksteradeel, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 21 augustus 1898.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Tietjerksteradeel met Trijntje Eits Veenstra, 39 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Eite Sybes Veenstra en Neeltje Willems van der Woude. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1861. Trijntje is overleden op zaterdag 9 november 1946 in Noordbergum ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 november 1946.
Kind van Pieter en Jantje:
1 Oeds Venema, geboren op zondag 13 november 1887 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 462.
263 Aaltje Oedzes Venema is geboren op dinsdag 29 augustus 1865 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), dochter van Oeds Klazes Venema (zie 153) en Aukje Pieters Robijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 augustus 1865. Aaltje is overleden op zondag 9 april 1922 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1922.
Beroep:
naaister
Aaltje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 25 april 1885 in Tietjerksteradeel met Jan Annes Klompstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 april 1860 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), zoon van Anne Jans Klompstra en Aukje Geerts Hiddema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1860. Jan is overleden op donderdag 11 maart 1920 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 maart 1920.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op donderdag 28 juli 1921 in Tietjerksteradeel met Dirk Hendriks van der Meulen, 68 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 7 mei 1853 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), zoon van Hendrik Gaukes van der Meulen en Bontje Dirks Zandberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 mei 1853. Dirk is overleden op maandag 30 maart 1925 in Nijega ( Smallingerland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1925.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Aukje Klompstra, geboren op woensdag 19 mei 1886 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 463.
2 Anne Klompstra, geboren op donderdag 15 december 1887 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 464.
3 Oeds Klompstra, geboren op maandag 11 juni 1894 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Volgt 465.
264 Angenietje Sybrens Hulsenga is geboren op zaterdag 29 november 1862 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1862. Angenietje is overleden op donderdag 21 december 1950 in Warga ( Leeuwarden ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1950. Angenietje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 24 mei 1894 in Dantumadeel met Harke Bosma, 24 jaar oud. Harke is geboren op vrijdag 29 oktober 1869 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Tjeerds Bosma en Sjoukje Pieters van der Meulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1869. Harke is overleden op donderdag 12 januari 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1905.
Kinderen van Angenietje en Harke:
1 Jan Bosma, geboren op zaterdag 26 januari 1895 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1895.
Notitie bij Jan: Jan is op 25 augustus 1921 in Dantumadeel gehuwd met Johanna Jansma
Beroep:
Wagenmaker
2 Sybren Bosma, geboren op maandag 15 augustus 1898 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 augustus 1898. Sybren is overleden op woensdag 25 juni 1975 in Terhorne ( De Friese Meren ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Terhorne.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 27 oktober 1923 in Dantumadeel gehuwd met Johanna Wendelina Kingma
3 Tjeerd Bosma, geboren op donderdag 21 december 1899 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 december 1899.
Notitie bij Tjeerd: Tjeerd is op 8 december 1921 in Tietjerksteradeel gehuwd met Yttje Koop
4 Aaltje Bosma, geboren op vrijdag 10 januari 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1902. Aaltje is overleden op zondag 24 augustus 1958 in Warga ( Leeuwarden ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1958. Zij is begraven in Warga.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 20 juni 1925 in Dantumadeel gehuwd met Heerke van Os
265 Aaltje Hulzinga is geboren op woensdag 22 februari 1865 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1865. Aaltje is overleden op dinsdag 15 februari 1944 in Opeinde ( Smallingerland ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 februari 1944.
Beroep:
dienstbode
Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1897 in Tietjerksteradeel met Johannes Oldenburger, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pietersen (1828-1908), Andries Jager (1836-1910), Johannes Falkena (1848-1937) en Sieger Vries (1868-1945). Johannes is geboren op maandag 2 mei 1864 in Surhuisterveen ( Achtkarspelen ), zoon van Marten Halbes Oldenburger en Tietje Johannes Batema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 mei 1864. Johannes is overleden op vrijdag 1 maart 1935 in Nijega ( Smallingerland ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1935.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Aaltje en Johannes:
1 Marten Oldenburger, geboren op vrijdag 20 januari 1899 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1899. Marten is overleden op zaterdag 2 november 1974, 75 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk.
Notitie bij Marten: Marten is gehuwd met Akke van der Let
266 Etje Hulzenga is geboren op vrijdag 25 januari 1867 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 januari 1867. Etje is overleden op vrijdag 23 januari 1931 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1931. Etje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1886 in Tietjerksteradeel met Andries Foppes de Haan, 26 jaar oud. Andries is geboren op dinsdag 30 augustus 1859 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), zoon van Foppe Harmens de Haan en Elisabeth Hendriks (Lijsbert) de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1859. Andries is overleden op dinsdag 25 augustus 1953 in Oostermeer ( Tietjerksteradeel ), 93 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 augustus 1953.
Kinderen van Etje en Andries:
1 Foppe de Haan, geboren op vrijdag 17 september 1886 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1886. Foppe is overleden op maandag 28 september 1981 in Leeuwarden, 95 jaar oud. Hij is begraven in Garijp op de Begraafplaats bij de Petrus Tsjerke.
Notitie bij Foppe: Foppe is op 18 mei 1912 in Tietjerksteradeel gehuwd met Folkje Steendam
2 Aaltje de Haan, geboren op zondag 22 april 1888 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 april 1888. Aaltje is overleden op woensdag 20 september 1967 in Drachten ( Smallingerland ), 79 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 22 mei 1909 in Tietjerksteradeel gehuwd met Dirk Vos
3 Sybren de Haan, geboren op woensdag 28 augustus 1889 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1889. Sybren is overleden in 1973, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 18 mei 1918 in Tietjerksteradeel gehuwd met Lolkje Boonstra
4 Elisabeth de Haan, geboren op donderdag 12 november 1891 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1891. Elisabeth is overleden op maandag 3 augustus 1970 in Berkel en Rodenrijs ( Lansingerland ), 78 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 25 mei 1917 in Berkel en Rodenrijs gehuwd met Arie Muis
5 Klaas de Haan, geboren op vrijdag 26 mei 1893 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 mei 1893. Klaas is overleden op dinsdag 4 januari 1966 in Drachten ( Smallingerland ), 72 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 22 februari 1916 in Tietjerksteradeel gehuwd met Baukje Paulusma
6 Hendrik de Haan, geboren op donderdag 4 juli 1895 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 juli 1895. Hendrik is overleden op donderdag 8 augustus 1985 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 19 mei 1927 in Tietjerksteradeel gehuwd met Trijntje de Boer
7 Aagje de Haan, geboren op vrijdag 4 juni 1897 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juni 1897. Aagje is overleden op vrijdag 7 augustus 1981 in Hasselt ( Belgie ), 84 jaar oud.
Notitie bij Aagje: Aagje is op 10 april 1919 in Tietjerksteradeel gehuwd met Theophiel Lammens
8 Harmen de Haan, geboren op woensdag 6 december 1899 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1899. Harmen is overleden op zaterdag 10 februari 1900 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1900.
9 Gooitske de Haan, geboren op maandag 11 februari 1901 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1901. Gooitske is overleden op woensdag 18 december 1991 in Zwolle, 90 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle op de Verenigings Begraafplaats Bergklooster.
Notitie bij Gooitske: Gooitske is op 3 mei 1923 in Zwolle gehuwd met Jacob Drost
267 Gooitske Hulzinga is geboren op zondag 3 oktober 1869 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1869. Gooitske is overleden op maandag 27 september 1897 in Dantumadeel, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1897. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg. Gooitske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1892 in Dantumadeel met Willem Minnema, 26 jaar oud. Willem is geboren op zondag 27 augustus 1865 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Luitjen Willems Minnema en Jtske Haans Ros. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 augustus 1865. Willem is overleden op vrijdag 1 december 1944 in Dantumadeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1944. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Kinderen van Gooitske en Willem:
1 Luitsen Minnema, geboren op dinsdag 25 december 1894 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1894. Luitsen is overleden op zondag 24 april 1910 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1910.
2 Sybren Minnema, geboren op zondag 14 februari 1897 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1897. Sybren is overleden op vrijdag 27 januari 1989 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 91 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 20 november 1919 in Dantumadeel gehuwd met Saapke Monsma
268 Klaas Hulzinga is geboren op vrijdag 4 oktober 1872 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1872. Klaas is overleden op vrijdag 5 maart 1954 in Heerlen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 maart 1954. Klaas trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1894 in Dantumadeel met Sjoukje de Jong, 19 jaar oud. Sjoukje is geboren op zaterdag 26 september 1874 in Veenwouden ( Dantumadeel ), dochter van Klaas Bouwes de Jong en Froukje Jans de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1874. Sjoukje is overleden op vrijdag 7 april 1961 in Heerlen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1961.
Kinderen van Klaas en Sjoukje:
1 Froukje Hulzinga, geboren op zaterdag 29 december 1894 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1894. Froukje is overleden op donderdag 22 mei 1980 in Rijperkerk ( Tietjerksteradeel ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk.
Notitie bij Froukje: Froukje is op 26 augustus 1916 in Tietjerksteradeel gehuwd met Wybe Visser
2 Sybren Hulzinga, geboren op donderdag 7 oktober 1897 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 oktober 1897. Sybren is overleden op zaterdag 2 juni 1934 in Heerlen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1934.
3 Klaas Hulzinga, geboren op zondag 19 februari 1899 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1899. Klaas is overleden op vrijdag 28 september 1900 in Dantumadeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1900.
4 Klaas Hulzinga, geboren op woensdag 21 mei 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 mei 1902. Klaas is overleden op maandag 26 november 1906 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 november 1906.
5 Aaltje Hulzinga, geboren op woensdag 18 mei 1904 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1904. Aaltje is overleden op donderdag 2 juni 1904 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1904.
6 Klaaske Hulzinga, geboren op woensdag 8 oktober 1913 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Klaaske is overleden op zondag 12 oktober 1913 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1913.
7 Klaaske Hulzinga, geboren omstreeks 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Klaaske is overleden op zondag 20 juni 1920 in Heerlen, ongeveer 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1920.
269 Gosse Hulzenga is geboren op zondag 26 februari 1882 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Sybren Gosses Hulzinga en Aaltje Klazes Venema (zie 154). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 februari 1882. Gosse is overleden op vrijdag 12 april 1963 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 81 jaar oud. Hij is begraven in Wymbritseradeel op Begraafplaats Heeg.
Beroep:
kaasmaker
Gosse trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1905 in Dantumadeel met Tjimkje Zwaagstra, 22 jaar oud. Zie 286 voor persoonsgegevens van Tjimkje.
Kinderen van Gosse en Tjimkje:
1 Siebren Hulzenga, geboren op maandag 9 juli 1906 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 juli 1906. Siebren is overleden op zondag 16 september 1906 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1906.
2 Sybren Hulzenga, geboren op dinsdag 20 augustus 1907 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1907.
Notitie bij Sybren: Sybren is op 23 mei 1929 in Wymbritseradeel gehuwd met Jeltje van Brug
3 Janke Hulzenga, geboren op dinsdag 22 december 1908 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ). Janke is overleden op vrijdag 4 mei 2001 in Haarlem, 92 jaar oud. Zij is begraven in Bennebroek op de NH Begraafplaats.
Notitie bij Janke: Janke is op 14 mei 1938 in Wymbritseradeel gehuwd met Fetze Haringa
4 Jouke Hulzenga, geboren op zondag 11 december 1910 in Nieuwezijlen ( Oostdongeradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 december 1910. Jouke is overleden op vrijdag 16 maart 1990 in Noordwijkerhout ( Noordwijk ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Noordwijkerhout ( Noordwijk ).
Notitie bij Jouke: Jouke is gehuwd met Fetje Veenstra
5 Albert Hulzenga, geboren op woensdag 31 juli 1918 in Marum ( Westerkwartier ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1918. Albert is overleden op maandag 25 november 1918 in Marum ( Westerkwartier ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1918.
270 Aukje Sjoerds Rijpma is geboren op dinsdag 15 juni 1875 in Hardegarijp ( Tietjerksteradeel ), dochter van Sjoerd Jans Rijpma en Grietje Klazes Venema (zie 155). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1875. Aukje is overleden op maandag 9 februari 1959 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1959. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 19 mei 1897 in Dantumadeel met Jelle Jeltes Bouma, 27 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 8 april 1870 in Veenwouden ( Dantumadeel ), zoon van Jelte Jans Bouma en Antje Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1870. Jelle is overleden op dinsdag 23 maart 1948 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1948. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Beroep:
visser
Kinderen van Aukje en Jelle:
1 Jelte Bouma, geboren op vrijdag 21 januari 1898 in Bergum ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1898. Jelte is overleden op vrijdag 1 juli 1898 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1898.
2 Grietje Bouma, geboren op zondag 4 juni 1899 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 juni 1899.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 9 augustus 1917 in Dantumadeel gehuwd met Lieuwe Rozema
3 Jelte Bouma, geboren op zaterdag 15 december 1900 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1900.
Notitie bij Jelte: Jelte is (1) op 27 maart 1924 in Dantumadeel gehuwd met Trijntje Dijk van wie hij op 5 september 1929 gescheiden is en (2) op 7 november 1931 in Westdongeradeel met Pietertje Bron
4 Sjoerd Bouma, geboren op donderdag 13 februari 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 februari 1902. Sjoerd is overleden op zaterdag 28 juni 1902 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 juni 1902.
5 Antje Bouma, geboren op vrijdag 4 september 1903 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1903. Antje is overleden op zaterdag 31 januari 1987 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 83 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden.
Notitie bij Antje: Antje is op 30 april 1925 in Dantumadeel gehuwd met Arjen Koonstra
6 Sjoerdtje Bouma, geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1905. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 20 oktober 1905 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1905.
7 Sjoerd Bouma, geboren op vrijdag 31 augustus 1906 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1906.
8 Jan Bouma, geboren op dinsdag 24 september 1907 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Jan is overleden op maandag 2 september 1985 in Ureterp ( Opsterland ), 77 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp op de Ned. Herv. Begraafplaats.
Notitie bij Jan: Jan is op 10 december 1931 in Dantumadeel gehuwd met Sjoukje de Graaf
9 Jantje Bouma, geboren op vrijdag 30 september 1910 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 oktober 1910. Jantje is overleden op donderdag 23 augustus 1990 in Wetsens ( Noordoost-Friesland ), 79 jaar oud. Zij is begraven in Wetsens ( Noordoost-Friesland ).
Notitie bij Jantje: Jantje is op 3 mei 1930 in Oostdongeradeel gehuwd met Lolke van der Meulen
10 Rinse Bouma, geboren op zaterdag 23 november 1912 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1912. Rinse is overleden op dinsdag 20 november 2001 in Sint Annaparochie ( Waadhoeke ), 88 jaar oud. Hij is begraven in Sint Annaparochie.
Notitie bij Rinse: Rinse is gehuwd met Dirkje de Vries
11 Aukje Bouma, geboren omstreeks 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Aukje is overleden op maandag 12 februari 1917 in Veenwouden ( Dantumadeel ), ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1917.
12 Jelle Bouma, geboren in december 1915 in Veenwouden ( Dantumadeel ). Jelle is overleden op zaterdag 9 september 1916 in Veenwouden ( Dantumadeel ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 september 1916.
271 Albert Venema is geboren op dinsdag 17 december 1861 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1861. Albert is overleden op dinsdag 20 juni 1944 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 juni 1944. Hij is begraven in Broeksterwoude op de Begraafplaats aan de Patrimoniumweg.
Beroep:
dagloner
Getuige bij:
10-11-1890     overlijdensaangifte Klaaske Togtema (1835-1890)
Albert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Dantumadeel met Fokeltje de Jong, 21 jaar oud. Fokeltje is geboren op maandag 12 oktober 1863 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jouke Eelkes de Jong en Harmke Johannes Pruik. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1863.
Notitie bij de geboorte van Fokeltje: Fokeltje is als kind erkend bij het huwelijk van haar ouders
Fokeltje is overleden op donderdag 13 februari 1947 in Franeker, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1947. Zij is begraven in Broeksterwoude op de Begraafplaats aan de Patrimoniumweg.
Kinderen van Albert en Fokeltje:
1 Jantje Venema, geboren op zaterdag 4 oktober 1884 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 466.
2 Harmke Venema, geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 467.
3 Jan Alberts Venema, geboren op maandag 20 augustus 1888 in Broek ( De Friese Meren ). Volgt 468.
4 Trijntje Venema, geboren op zondag 11 januari 1891 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 469.
5 Jouke Venema, geboren op donderdag 30 maart 1893 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 470.
6 Binne Venema, geboren op zaterdag 21 december 1895 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 471.
7 Sjoukje Venema, geboren op maandag 18 april 1898 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 472.
8 Frans Venema, geboren op vrijdag 25 januari 1901 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 473.
9 Oene Venema, geboren op zaterdag 13 juni 1903 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1903. Oene is overleden op maandag 8 februari 1904 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1904.
10 Eelkje Venema, geboren op zondag 6 augustus 1905 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 474.
11 Oene Venema, geboren op zaterdag 21 maart 1908 in Akkerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 maart 1908. Oene is overleden op woensdag 22 december 1909 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 december 1909.
272 Tjitske Venema is geboren op donderdag 17 november 1864 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 november 1864. Tjitske is overleden op dinsdag 6 mei 1941 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 mei 1941. Zij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Dantumadeel met Gerrit Dijk, 37 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 31 maart 1854 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Rompt Alles Dijk en Welmoed Gerrits Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1854. Gerrit is overleden op maandag 6 juni 1938 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 juni 1938. Hij is begraven in Damwoude op de Begraafplaats aan de Hoofdweg.
Kinderen van Tjitske en Gerrit:
1 Jantje Dijk, geboren op donderdag 2 februari 1893 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 475.
2 Rompt Dijk, geboren op donderdag 14 juni 1894 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 476.
3 Welmoed Dijk, geboren op vrijdag 27 september 1895 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 477.
4 Doetje Dijk, geboren op vrijdag 18 december 1896 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 december 1896. Doetje is overleden op maandag 12 juli 1897 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 juli 1897.
5 Jan Dijk, geboren op vrijdag 8 april 1898 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1898. Jan is overleden op dinsdag 23 januari 1900 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1900.
6 Jan Dijk, geboren op zaterdag 28 juli 1900 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 478.
7 Doetje Dijk, geboren op zaterdag 2 november 1901 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Volgt 479.
8 Cornelis Dijk, geboren op zondag 16 januari 1910 in Murmerwoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1910. Cornelis is overleden op dinsdag 14 mei 1912 in Leeuwarden, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1912.
9 NN NN Dijk, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 27 oktober 1911 in Murmerwoude ( Dantumadeel ).
273 Doetje Venema is geboren op zaterdag 5 januari 1867 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1867. Doetje is overleden op donderdag 3 november 1949 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 november 1949. Zij is begraven in Akkerwoude. Doetje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1890 in Dantumadeel met Klaas Talma, 25 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 23 juni 1865 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Linses Talma en Fokje Fokkes Westerga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 juni 1865. Klaas is overleden op zondag 16 januari 1938 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1938. Hij is begraven in Akkerwoude.
Kinderen van Doetje en Klaas:
1 Fokje Talma, geboren op zondag 30 oktober 1892 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 480.
2 Jan Talma, geboren op dinsdag 17 april 1894 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1894. Jan is overleden op maandag 7 mei 1894 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 mei 1894.
3 Jan Talma, geboren op zaterdag 4 juli 1896 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 481.
4 NN NN Talma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 24 maart 1905 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1905.
274 Binne Venema is geboren op woensdag 15 november 1871 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 november 1871. Binne is overleden op donderdag 24 december 1914 in Dantumadeel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1914. Binne trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1894 in Dantumadeel met Trijntje Hoekstra, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 15 oktober 1871 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1871. Trijntje is overleden op woensdag 30 april 1958 in Driesum ( Dantumadeel ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1958.
Kinderen van Binne en Trijntje:
1 Marijke Venema, geboren op dinsdag 11 december 1894 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 482.
2 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 8 augustus 1896 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1896.
3 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 27 augustus 1898 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1898.
4 NN NN Venema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 17 april 1900 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1900.
5 Jan Venema, geboren op maandag 8 september 1902 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1902. Jan is overleden op maandag 23 januari 1905 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1905.
6 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 29 maart 1906 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1906.
275 Frans Venema is geboren op woensdag 14 januari 1874 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1874. Frans is overleden op zondag 25 augustus 1963 in Dokkum ( Noordoost-Friesland ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1963. Hij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
veehouder
Frans:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 mei 1896 in Dantumadeel met Akke Hoekstra, 23 jaar oud. Akke is geboren op dinsdag 6 augustus 1872 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), dochter van Foeke Gosses Hoekstra en Hiltje Jans Kobus. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1872. Akke is overleden op vrijdag 21 januari 1921 in Dantumawoude ( Dantumadeel ), 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 januari 1921.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 25 juni 1931 in Dantumadeel met Antje Rozema, 30 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 16 februari 1901 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Melle Rozema en Antje Wijnsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1901. Antje is overleden op vrijdag 2 juni 1972, 71 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden op de Begraafplaats aan de Achterwei.
Beroep:
huishoudster
Kinderen van Frans en Akke:
1 Hiltje Venema, geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 483.
2 Jan Venema, geboren op maandag 17 oktober 1898 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 484.
3 Foeke Venema, geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Dantumawoude ( Dantumadeel ). Volgt 485.
276 Trijntje Venema is geboren op vrijdag 25 augustus 1876 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), dochter van Jan Alberts Venema (zie 159) en Jantje Binnes Kooistra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1876. Trijntje is overleden op donderdag 1 augustus 1907 in Akkerwoude ( Dantumadeel ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1907. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1900 in Dantumadeel met Dirk van der Staal, 22 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Murmerwoude ( Dantumadeel ), zoon van Gerrit Dirks van der Staal en Geertruida Welmina Posthuma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1878. Dirk is overleden op vrijdag 7 december 1945 in Akkerwou