Overige Parentelen

Venema
Fake Oebeles Veenema 1761 - Wybrigjen Imes - Hendrikje Libbes - Haskerdijken

Parenteel van Fake Oebeles (Fokke) Veenema

Parenteel van Fake Oebeles (Fokke) Veenema

1 Fake Oebeles (Fokke) Veenema is geboren omstreeks 1761. Fokke is overleden op maandag 26 juli 1819 in Haskerdijken ( Heerenveen ), ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1819.
Notitie bij overlijden van Fokke: Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap man van Hendrikje Libbes, boerin; vader van Willemke (vrouw van Lute Pel, boer Kuinre: tekent ’L. de Lange?’), Aaltje en minderjarige Oeble, Wybrigje, Libbe, Klaas, Jeltje, Wybe, Hendrik en Klaaske Fokkes Venema.
Beroep:
boer
Fokke:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 11 mei 1783 in De Knijpe ( Heerenveen ) met Wybrigjen Imes, ongeveer 23 jaar oud. Wybrigjen is geboren omstreeks 1760. Wybrigjen is overleden omstreeks 1790, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde met Hendrikje Libbes. Hendrikje is geboren in 1775 in Oldelamer ( Weststellingwerf ), dochter van Libbe Oebeles Justu en Aaltje Hendriks. Hendrikje is overleden op zondag 14 oktober 1855 in Haskerdijken ( Heerenveen ), 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1855.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap weduwe van Fokke Oebeles Venema; moeder van Aaltje (vrouw van Wybe J. v.den Bos, boer Langezwaag), Wybrigje (vrouw van Bote Sibbeles Spandaw, koopman Heerenveen), Klaas, arbeider Nieuwebrug, Wiebe, schipper Bovenknijpe, Jeltje, Klaaske (vrouw van Gerke Sibberts Fokstra, schipper) en afwezige Hendrik Fokkes Veenema (krankzinnig, geplaatst in gesticht Franeker).
Beroep:
naaister
Kind van Fokke en Wybrigjen:
1 Willempke Fakes Veenema, geboren omstreeks 1789 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 2.
Kinderen van Fokke en Hendrikje:
2 Aaltje Fokkes Venema, geboren op dinsdag 18 juli 1797 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 3.
3 Oebele Fokkes Feenema, geboren in 1799 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Oebele is overleden op dinsdag 16 januari 1855 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 55 of 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1855. Oebele bleef ongehuwd.
4 Wybrigje Fokkes Veenema, geboren in 1800 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 4.
5 Libbe Fokkes Venema, geboren omstreeks 1803 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Libbe is overleden op donderdag 14 mei 1840 in Nijehaske ( De Friese Meren ), ongeveer 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 mei 1840. Libbe bleef ongehuwd.
6 Klaas Fokkes Venema, geboren op zaterdag 25 oktober 1806 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 5.
7 Wiebe Fokkes Veenema, geboren omstreeks 1811 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Volgt 6.
8 Hendrik Fokkes Venema, geboren in 1814 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ). Hendrik is overleden op vrijdag 22 mei 1863 in Deventer, 48 of 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1863. Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
zeilmaker
9 Klaaske Fokkes Feenema, geboren op maandag 18 december 1815 in Haskerdijken ( Heerenveen ). Volgt 7.
2 Willempke Fakes Veenema is geboren omstreeks 1789 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), dochter van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Wybrigjen Imes. Willempke is overleden op maandag 16 februari 1846 in Kuinre ( Steenwijkerland ), ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 februari 1846.
Beroep:
boerenmeid
Willempke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 19 mei 1814 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Luite Pellen de Lange, ongeveer 22 jaar oud. Luite is geboren omstreeks 1792 in Blankenham ( Steenwijkerland ), zoon van Pelle Willems de Lange en Jantjen Luiten de Lange. Luite is overleden op maandag 6 mei 1861 in Kuinre ( Steenwijkerland ), ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1861.
Beroep:
boerenknecht en schatter slagtvee
Kinderen van Willempke en Luite:
1 Pelle de Lange, geboren op woensdag 15 maart 1815 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 8.
2 Wijbigje de Lange, geboren op zondag 8 december 1816 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 9.
3 Jannetje de Lange, geboren op vrijdag 19 maart 1819 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1819. Jannetje is overleden op vrijdag 21 april 1899 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 april 1899. Jannetje bleef ongehuwd.
4 Fokjen de Lange, geboren op zondag 19 augustus 1821 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1821. Fokjen is overleden op dinsdag 19 september 1826 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 september 1826.
5 Ime de Lange, geboren op zondag 21 december 1823 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1823. Ime is overleden op vrijdag 13 oktober 1893 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1893. Ime bleef ongehuwd.
6 Fake de Lange, geboren op vrijdag 10 november 1826 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1826. Fake is overleden op donderdag 16 november 1826 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1826.
7 Fokjen Luites de Lange, geboren op woensdag 5 november 1828 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Volgt 10.
3 Aaltje Fokkes Venema is geboren op dinsdag 18 juli 1797 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), dochter van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Hendrikje Libbes. Aaltje is overleden op dinsdag 11 januari 1887 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1887.
Beroep:
dienstmaagd en koemelkster
Aaltje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 2 juni 1825 in Langezwaag ( Opsterland ) met Fedde Jans Beetsma, 42 jaar oud. Fedde is geboren op vrijdag 28 februari 1783 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Jan Tjeerds Beetsma en Grietje Wobbes. Fedde is overleden op maandag 2 november 1835 in Langezwaag ( Opsterland ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1835.
Notitie bij overlijden van Fedde: Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap man van Aaltje Fokkes Venema, van boerenbedrijf; vader van minderjarige Grietje en Fettje Feddes Beetsma.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap man van Aaltje Fokkes Venema, van boerenbedrijf; vader van minderjarige Grietje en Fettje Feddes Beetsma.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap man van Aaltje Fokkes Venema, van boerenbedrijf; vader van minderjarige Grietje en Fettje Feddes Beetsma.
Beroep:
boer
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 16 april 1843 in Schoterland met Wybe Jannes van den Bosch, 34 jaar oud. Wybe is geboren op donderdag 22 december 1808 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Jannes Roels van den Bos en Sijpkjen Wiebes van Dijk. Wybe is overleden op vrijdag 5 november 1880 in Langezwaag ( Opsterland ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1880.
Kinderen van Aaltje en Fedde:
1 Grietje Feddes Beetsma, geboren op vrijdag 12 april 1833 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 11.
2 Fetje Feddes Beetsma, geboren op maandag 30 november 1835 in Langezwaag ( Opsterland ). Volgt 12.
4 Wybrigje Fokkes Veenema is geboren in 1800 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), dochter van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Hendrikje Libbes. Wybrigje is overleden op zondag 9 december 1860 in Heerenveen, 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 december 1860.
Beroep:
dienstmeid
Wybrigje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 26 april 1829 in Schoterland met Bote Sibbeles Spandaw, 43 jaar oud. Bote is geboren op zaterdag 24 december 1785 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Sible Bernardus Spandaw en Fokje Bernardus. Hij is gedoopt op zondag 1 januari 1786. Bote is overleden op dinsdag 28 oktober 1856 in Heerenveen, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1856.
Notitie bij overlijden van Bote: Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap koopman; man van Wiebrigje Fokkes Veenema, winkeliersche (testamentair erfgenaam kindsdeel=1/14); vader van Hendrikje, Trijntje (vrouw van Jacob van Velzel, winkelier Steenwijk), Jantje (weduwe van Goossen Harmens de Bruyn), schippersche, Aaltje (vrouw van Freerk Ygrams de Roos, bakker Oudeschoot), wijlen Lamkje (vrouw van Frederik Sterkenburg, arbeider Haulerwijk; moeder van minderjarige Trijntje, Klaas, Antje, Bote, Minke en Jantje Frederiks Sterkenburg), Sibbele, te Amsterdam, Jacob, winkelier Nijehaske, Akke (vrouw van Jan v.der Vegt, boekhouder Gorredijk) en minderjarige Fokke, Fokje, Klaaske, Martha en Bote Botes Spandaw.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Wybrigje en Bote:
1 Hendrika Botes Spandaw, geboren op donderdag 13 augustus 1829 in Heerenveen. Volgt 13.
2 Trijntje Botes Spandaw, geboren op dinsdag 19 oktober 1830 in Heerenveen. Volgt 14.
3 Fokje Botes Spandaw, geboren op donderdag 23 februari 1832 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1832. Fokje is overleden op maandag 23 december 1833 in Heerenveen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1833.
4 Fokke Botes Spandaw, geboren op zondag 16 maart 1834 in Heerenveen. Volgt 15.
5 Fokje Botes Spandaw, geboren op maandag 2 november 1835 in Heerenveen. Volgt 16.
6 Klaaske Botes Spandaw, geboren op woensdag 1 februari 1837 in Heerenveen. Volgt 17.
7 Martha Botes Spandaw, geboren op vrijdag 2 februari 1838 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1838. Martha is overleden op vrijdag 26 februari 1909 in Rosmalen ( ’s-Hertogenbosch ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1909. Martha bleef ongehuwd.
8 Bernardus Botes Spandaw, geboren op donderdag 7 maart 1839 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 maart 1839. Bernardus is overleden op zaterdag 18 mei 1839 in Heerenveen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1939.
9 Bote Botes Spandaw, geboren op maandag 11 januari 1841 in Heerenveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1841. Bote is overleden op zondag 22 december 1912 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1912. Bote bleef ongehuwd.
5 Klaas Fokkes Venema is geboren op zaterdag 25 oktober 1806 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), zoon van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Hendrikje Libbes. Klaas is overleden op woensdag 21 december 1864 in Aengwirden ( Heerenveen ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 december 1864.
Beroep:
boerenknecht
Klaas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 10 juni 1832 in Haskerland met Aaltje Sjoerds Meinsma, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 13 juni 1810 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Sjoerd Meinderts Meinsma en Stijntje Berends Pomper. Zij is gedoopt op zondag 8 juli 1810 in Kortezwaag. Aaltje is overleden op woensdag 7 april 1847 in Terband ( Heerenveen ), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1847.
Beroep:
boerendienstmeid
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zondag 19 augustus 1849 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Margje Klazes Mikkes, 30 jaar oud. Margje is geboren op maandag 16 augustus 1819 in Oudehaske ( De Friese Meren ), dochter van Klaas Hendriks Mikkes en Hendrikje Harmens Toering. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 augustus 1819. Margje is overleden op dinsdag 11 juli 1905 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 juli 1905.
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Fokke Klazes Venema, geboren op donderdag 1 november 1832 in Joure ( De Friese Meren ). Volgt 18.
2 Sjoerd Klazes Venema, geboren op zondag 24 augustus 1834 in Oosterhaule ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1834. Sjoerd is overleden op zondag 13 september 1868 in Langezwaag ( Opsterland ), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 september 1868. Sjoerd bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
3 Hendrikje Klazes Veenema, geboren op maandag 15 mei 1837 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1837. Hendrikje is overleden op maandag 17 januari 1842 in Terband ( Heerenveen ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 januari 1842.
4 Stijntje Klazes Veenema, geboren op zaterdag 23 maart 1839 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1839.
5 Oeble Uitzes Venema, geboren op donderdag 24 augustus 1843 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1843. Oeble is overleden op dinsdag 9 juli 1844 in Terband ( Heerenveen ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juli 1844.
Kinderen van Klaas en Margje:
6 Klaas Klazes Veenema, geboren op woensdag 13 februari 1850 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 19.
7 Hendrikje Klazes Venema, geboren op vrijdag 31 oktober 1851 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1851. Hendrikje is overleden op zaterdag 28 december 1867 in Terband ( Heerenveen ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 december 1867.
8 Hendrikje Klazes Venema, geboren op donderdag 20 oktober 1853 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 20.
9 Wybrigje Veenema, geboren op dinsdag 11 december 1855 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 21.
10 Harmen Klazes Venema, geboren op zondag 31 januari 1858 in Terband ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1858. Harmen is overleden op zondag 14 februari 1858 in Terband ( Heerenveen ), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1858.
11 Harmen Klazes Veenema, geboren op donderdag 27 januari 1859 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 22.
12 Oebele Klazes Venema, geboren op woensdag 5 februari 1862 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 23.
6 Wiebe Fokkes Veenema is geboren omstreeks 1811 in Oldemarkt ( Steenwijkerland ), zoon van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Hendrikje Libbes. Wiebe is overleden op vrijdag 12 oktober 1894 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1894.
Beroep:
schipper
Wiebe trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 19 januari 1840 in Schoterland met Antje Jacobs Stoffer, 26 jaar oud. Antje is geboren op maandag 5 april 1813 in Oudeschoot ( Heerenveen ), dochter van Jacob Jans Stoffer en Aukjen Johannes (Akke) Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 april 1813. Antje is overleden op woensdag 22 december 1886 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1886.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Wiebe en Antje:
1 Fokke Wybes (Wybes) Veenema, geboren op dinsdag 23 februari 1841 in Benedenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 februari 1841. Wybes is overleden op donderdag 12 september 1861 in Schoterland, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 september 1861. Wybes bleef ongehuwd.
Beroep:
schippersknecht
2 Akke Wybes Venema, geboren op woensdag 11 oktober 1843 in Benedenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 24.
3 Jacob Venema, geboren op woensdag 15 oktober 1845 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 25.
4 Hendrik Wybes Veenema, geboren op dinsdag 30 januari 1849 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 26.
5 Hendrikje Veenema, geboren op vrijdag 5 augustus 1853 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 27.
7 Klaaske Fokkes Feenema is geboren op maandag 18 december 1815 in Haskerdijken ( Heerenveen ), dochter van Fake Oebeles (Fokke) Veenema (zie 1) en Hendrikje Libbes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1815. Klaaske is overleden op zaterdag 17 maart 1894 in Heerenveen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1894.
Beroep:
naaister
Klaaske:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 5 mei 1850 in Haskerland met Gerke Sibberts Fokstra, 30 jaar oud. Gerke is geboren op zondag 19 maart 1820 in Terband ( Heerenveen ), zoon van Sibbert Gerkes Fokstra en Willemke Tjeerds van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 maart 1820. Gerke is overleden op donderdag 10 januari 1861 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1861.
Beroep:
schipper
(2) trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 23 april 1863 in Schoterland met Jentje Visser, 42 jaar oud. Jentje is geboren op maandag 5 februari 1821 in Het Meer ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Jentjes Visser en Rimkjen Pieters Hettema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1821. Jentje is overleden op zondag 13 november 1904 in Heerenveen, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1904.
Beroep:
Winkelier
Kinderen van Klaaske en Gerke:
1 Willemke Gerkes Fokstra, geboren op zondag 2 maart 1851 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1851. Willemke is overleden op dinsdag 29 april 1851 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 april 1851.
2 Sibbert Gerkes Fokstra, geboren op vrijdag 1 oktober 1852 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 oktober 1852. Sibbert is overleden op vrijdag 22 april 1853 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 april 1853.
3 Willemke Gerkes Fokstra, geboren op vrijdag 17 februari 1854 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 februari 1854. Willemke is overleden op dinsdag 11 april 1854 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1854.
4 Sibbert Gerkes Fokstra, geboren op vrijdag 13 april 1855 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 15 april 1855. Sibbert is overleden op donderdag 2 augustus 1855 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1855.
8 Pelle de Lange is geboren op woensdag 15 maart 1815 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Luite Pellen de Lange en Willempke Fakes Veenema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1815. Pelle is overleden op maandag 5 april 1897 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1897.
Beroep:
opzichter
Pelle trouwde, 28 jaar oud, op maandag 8 januari 1844 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Jacobjen van der Weg, 25 jaar oud. Jacobjen is geboren op maandag 20 juli 1818 in Echten ( De Friese Meren ), dochter van Nanne Hessels van der Weg en Getsen Sierds (Geertje) Gouwma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1818. Jacobjen is overleden op dinsdag 23 november 1897 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1897.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Pelle en Jacobjen:
1 Luite Pelles de Lange, geboren op maandag 29 januari 1844 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1844. Luite is overleden op vrijdag 13 januari 1888 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1888.
Notitie bij Luite: Luite is op 21 mei 1870 in Kuinre gehuwd met Marrigje Kok
2 Geertje de Lange, geboren op zondag 12 oktober 1845 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 oktober 1845. Geertje is overleden op donderdag 14 juni 1928 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1928. Geertje bleef ongehuwd.
3 Willempke de Lange, geboren op dinsdag 7 december 1847 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1847. Willempke is overleden op woensdag 19 december 1877 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 december 1877.
Notitie bij Willempke: Willempke is op 21 mei 1870 in Kuinre gehuwd met Jochem Glastra
Beroep:
dienstmeid
4 Grietje de Lange, geboren op zondag 24 februari 1850 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1850. Grietje is overleden op zaterdag 16 april 1932 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1932.
Notitie bij Grietje: Grietje is op 29 april 1876 in Kuinre gehuwd met Alardus de Boer
5 Nanne Pelles de Lange, geboren op zaterdag 23 oktober 1852 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1852. Nanne is overleden op woensdag 22 november 1933 in Weststellingwerf, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1933. Hij is begraven in Kuinre op de Begraafplaats aan de Rondebroek.
Notitie bij Nanne: Nanne is op 29 april 1876 in Kuinre gehuwd met Fetje Machiels Koopmans
Beroep:
opzichter
6 IJme de Lange, geboren op zaterdag 29 september 1855 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1855. IJme is overleden op woensdag 23 april 1862 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 april 1862.
7 Sierd de Lange, geboren op zaterdag 5 december 1857 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1857. Sierd is overleden op zondag 28 mei 1944 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1944.
Notitie bij Sierd: Sierd is op 28 april 1887 in Kuinre gehuwd met Anna Rood
9 Wijbigje de Lange is geboren op zondag 8 december 1816 in Kuinre ( Steenwijkerland ), dochter van Luite Pellen de Lange en Willempke Fakes Veenema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1816. Wijbigje is overleden op donderdag 19 augustus 1886 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1886.
Beroep:
dienstmaagd
Wijbigje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1842 in Kuinre ( Steenwijkerland ) met Harm Peters (Harmen) Schimmel, 27 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 27 augustus 1815 in Kuinre ( Steenwijkerland ), zoon van Peter Hendriks Schimmel en Grietjen Harms Beld. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 augustus 1815. Harmen is overleden op donderdag 21 mei 1891 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1891.
Beroep:
aannemer
Kinderen van Wijbigje en Harmen:
1 NN NN Schimmel, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 april 1843 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1843.
2 Peter Schimmel, geboren op zondag 14 april 1844 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1844. Peter is overleden op maandag 22 augustus 1910 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 augustus 1910.
Notitie bij Peter: Peter is op 21 mei 1869 in Kuinre gehuwd met Jannetje Wagter
Beroep:
koopman en vrachtrijder
3 Willempke Schimmel, geboren op dinsdag 24 juni 1845 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 juni 1845. Willempke is overleden op zondag 20 juli 1845 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 26 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1845.
4 Willempke Schimmel, geboren op zondag 13 september 1846 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 september 1846. Willempke is overleden op zaterdag 5 maart 1927 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 maart 1927. Willempke bleef ongehuwd.
5 Grietje Schimmel, geboren op dinsdag 22 augustus 1848 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 augustus 1848. Grietje is overleden op donderdag 21 september 1848 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 30 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1848.
6 Luite Schimmel, geboren op donderdag 7 februari 1850 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1850. Luite is overleden op dinsdag 28 november 1876 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1876. Luite bleef ongehuwd.
7 Kleisje Schimmel, geboren op zondag 13 april 1851 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 april 1851. Kleisje is overleden op zondag 26 oktober 1851 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 26 oktober 1851.
8 Kleisje Schimmel, geboren op donderdag 16 september 1852 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1852. Kleisje is overleden op vrijdag 28 november 1913 in ’s-Gravenhage, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 november 1913. Kleisje bleef ongehuwd.
Beroep:
Kruidenierster
9 Jantje Schimmel, geboren op donderdag 6 juli 1854 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1854. Jantje is overleden op maandag 2 juli 1860 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1850.
10 Grietje Schimmel, geboren op zondag 2 november 1856 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 november 1856.
11 Pelle Schimmel, geboren op dinsdag 13 april 1858 in Kuinre ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1858. Pelle is overleden op zondag 18 juli 1858 in Kuinre ( Steenwijkerland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 18 juli 1858.
10 Fokjen Luites de Lange is geboren op woensdag 5 november 1828 in Kuinre ( Steenwijkerland ), dochter van Luite Pellen de Lange en Willempke Fakes Veenema (zie 2). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1828. Fokjen is overleden op zaterdag 11 juni 1910 in Langweer ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1910. Fokjen trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1862 in Weststellingwerf met Hendrik Sikkes Hoekstra, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 7 mei 1834 in Wolvega ( Weststellingwerf ), zoon van Sikke Hendriks Hoekstra en Jetske Jans de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1834. Hendrik is overleden op zondag 13 juni 1897 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ), 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1897.
Kinderen van Fokjen en Hendrik:
1 Sikke Hoekstra, geboren op zaterdag 17 januari 1863 in Wolvega ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 januari 1863. Sikke is overleden op maandag 27 februari 1933 in Alkmaar, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 maart 1933.
Notitie bij Sikke: Sikke is op 13 mei 1887 in Weststellingwerf gehuwd met Jeltje van der Veen
2 Luite Hoekstra, geboren op dinsdag 7 februari 1865 in Wolvega ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 februari 1865. Luite is overleden op zaterdag 12 maart 1898 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1898. Luite bleef ongehuwd.
3 Henrietta Hoekstra, geboren op donderdag 28 maart 1867 in Wolvega ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 maart 1867. Henrietta is overleden op dinsdag 28 april 1868 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 april 1868.
4 Henrietta Hoekstra, geboren op donderdag 12 augustus 1869 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1869. Henrietta is overleden op vrijdag 16 januari 1959 in Langweer ( De Friese Meren ), 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1959. Zij is begraven in Langweer op de Begraafplaats aan de Oasingaleane.
Notitie bij Henrietta: Henrietta is op 22 mei 1892 in Doniawerstal gehuwd met Johannes Dijkstra
5 Willemke Hoekstra, geboren op woensdag 20 maart 1872 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1872. Willemke is overleden op zaterdag 28 april 1951 in Scherpenzeel ( Weststellingwerf ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1951. Zij is begraven in Scherpenzeel.
Notitie bij Willemke: Willemke is op 30 april 1898 in Weststellingwerf gehuwd met Wouter de Hoop
11 Grietje Feddes Beetsma is geboren op vrijdag 12 april 1833 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Fedde Jans Beetsma en Aaltje Fokkes Venema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 april 1833. Grietje is overleden op dinsdag 2 juli 1872 in De Knijpe ( Heerenveen ), 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juli 1872. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 1 mei 1856 in Opsterland met Eile Eiles Bosga, 28 jaar oud. Eile is geboren op vrijdag 12 oktober 1827 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Eile Luitzens Bosga en Loltje Everts Fokkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1827. Eile is overleden op dinsdag 15 januari 1878 in De Knijpe ( Heerenveen ), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1878.
Kinderen van Grietje en Eile:
1 Aaltje Eiles Bosga, geboren op dinsdag 21 oktober 1856 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 oktober 1856. Aaltje is overleden op woensdag 17 juni 1857 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juni 1857.
2 Aaltje Eiles Bosga, geboren op vrijdag 23 juli 1858 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 juli 1858. Aaltje is overleden op maandag 20 november 1944 in Heerenveen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 november 1844. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 20 mei 1883 in Schoterland gehuwd met Pier Jans Bijlsma
Beroep:
dienstmeid
3 Loltje Eiles Bosga, geboren op donderdag 12 december 1861 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1861. Loltje is overleden op maandag 8 juni 1863 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 juni 1863.
4 Loltje Eiles Bosga, geboren op maandag 3 oktober 1864 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1864. Loltje is overleden op zaterdag 5 oktober 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 oktober 1878.
5 NN NN Bosga, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 20 juni 1872 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juni 1872.
12 Fetje Feddes Beetsma is geboren op maandag 30 november 1835 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Fedde Jans Beetsma en Aaltje Fokkes Venema (zie 3). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1835. Fetje is overleden op maandag 13 september 1869 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1869. Fetje trouwde, 19 jaar oud, op zondag 12 augustus 1855 in Schoterland met Fokke Sytzes Huisman de Jong, 24 jaar oud. Fokke is geboren op zondag 17 juli 1831 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Sytze Fokkes Huisman de Jong en Aukjen Goitzens (Akke) Bosma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1831. Fokke is overleden op woensdag 21 maart 1906 in Joure ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1906.
Kind van Fetje en Fokke:
1 Aaltje Fokkes de Huisman de Jong, geboren op dinsdag 11 november 1856 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 november 1856. Aaltje is overleden op maandag 26 september 1938 in Joure ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 september 1938. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 20 november 1881 in Haskerland gehuwd met Jelle Ybeles Jelsma
13 Hendrika Botes Spandaw is geboren op donderdag 13 augustus 1829 in Heerenveen, dochter van Bote Sibbeles Spandaw en Wybrigje Fokkes Veenema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1829. Hendrika is overleden op maandag 1 juni 1874 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1874. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1858 in Schoterland met Frans Haitzes de Vries, 35 jaar oud. Frans is geboren op maandag 17 februari 1823 in Alkmaar, zoon van Haitse Annes de Vries en Antje Franzes van der Veen. Frans is overleden op maandag 4 september 1905 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1905.
Beroep:
schipper
Kinderen van Hendrika en Frans:
1 Haitze Franzes de Vries, geboren op zaterdag 7 mei 1859 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 8 mei 1859. Haitze is overleden op maandag 14 januari 1861 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1861.
2 Haitze de Vries, geboren op woensdag 20 augustus 1862 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1862. Haitze is overleden op maandag 10 augustus 1863 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1863.
3 Wiebrigje de Vries, geboren op zondag 24 januari 1864 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari 1864. Wiebrigje is overleden op maandag 24 november 1941 in Amsterdam, 77 jaar oud. Wiebrigje bleef ongehuwd.
4 Antje de Vries, geboren op woensdag 27 februari 1867 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1867.
5 Bote de Vries, geboren op vrijdag 12 januari 1872 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 januari 1872. Bote is overleden op dinsdag 14 juli 1891 in Purmerend, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 juli 1891.
Beroep:
Bakker
14 Trijntje Botes Spandaw is geboren op dinsdag 19 oktober 1830 in Heerenveen, dochter van Bote Sibbeles Spandaw en Wybrigje Fokkes Veenema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 oktober 1830. Trijntje is overleden in 1881 in Cincinatti, Hamilton County, Ohio ( USA ), 50 of 51 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 november 1854 in Schoterland met Jacob van Velzel, 28 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 27 mei 1826 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), zoon van David van Velzel en Margien Koenderts Bont. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1826.
Beroep:
Koopman
Kinderen van Trijntje en Jacob:
1 Margje van Velzel, geboren op zaterdag 22 december 1855 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 december 1855.
2 Bote Sibble van Velzel, geboren op maandag 28 september 1857 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1857.
3 David van Velzel, geboren op vrijdag 5 augustus 1859 in Steenwijk ( Steenwijkerland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 augustus 1859. David is overleden op zondag 15 september 1861 in Steenwijk ( Steenwijkerland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 september 1861.
15 Fokke Botes Spandaw is geboren op zondag 16 maart 1834 in Heerenveen, zoon van Bote Sibbeles Spandaw en Wybrigje Fokkes Veenema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 maart 1834. Fokke is overleden op woensdag 8 juli 1885 in Heerenveen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 juli 1885.
Beroep:
Koopman
Fokke trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 9 juni 1864 in Schoterland met Catharina Kornelis de Jong, 26 jaar oud. Catharina is geboren op dinsdag 31 oktober 1837 in Heerenveen, dochter van Kornelis Klazes de Jong en Anna Dupon. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1837. Catharina is overleden op dinsdag 6 juli 1926 in Aengwirden ( Heerenveen ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1926.
16 Fokje Botes Spandaw is geboren op maandag 2 november 1835 in Heerenveen, dochter van Bote Sibbeles Spandaw en Wybrigje Fokkes Veenema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1835. Fokje is overleden op dinsdag 25 juni 1872 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 juni 1872. Fokje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 juni 1864 in Winschoten ( Oldambt ) met Antoon Christiaan van Ruyven, 31 jaar oud. Antoon is geboren op dinsdag 9 april 1833 in Arnhem, zoon van Evert Jan van Ruyven en Gerritje Kreunen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 april 1833. Antoon is overleden op woensdag 2 juli 1902 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antoon: aktenummer 1902.3182
Beroep:
landmeter
Kinderen van Fokje en Antoon:
1 Jan van Ruyven, geboren op vrijdag 15 december 1865 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 december 1865. Jan is overleden op zaterdag 23 december 1865 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1865.
2 Fokke van Ruyven, geboren op vrijdag 22 oktober 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1869. Fokke is overleden op woensdag 10 november 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1869.
3 Rutger van Ruyven, geboren op vrijdag 22 oktober 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 oktober 1869. Rutger is overleden op woensdag 10 november 1869 in Nijehaske ( De Friese Meren ), 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1869.
4 Bote van Ruyven, geboren op dinsdag 11 oktober 1870 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1870. Bote is overleden op maandag 5 april 1943 in Delft, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1943. Bote bleef ongehuwd.
17 Klaaske Botes Spandaw is geboren op woensdag 1 februari 1837 in Heerenveen, dochter van Bote Sibbeles Spandaw en Wybrigje Fokkes Veenema (zie 4). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1837. Klaaske is overleden op maandag 9 april 1877 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1877. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 juni 1862 in Schoterland met Roelof Johan Heeren, 26 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 10 januari 1836 in Oudehaske ( De Friese Meren ), zoon van Jurjen Heeren en Jantje Jans Patrijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1836. Roelof is overleden op zaterdag 5 mei 1900 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1900.
Beroep:
secretaris
Getuige bij:
18-05-1895     huwelijk Wybe Tjerks Stellema (1872-1947) en Minke Sjoukes de Jong (1873-1929)
Kinderen van Klaaske en Roelof:
1 Jantje Heeren, geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1863. Jantje is overleden in 1934, 70 of 71 jaar oud. Zij is begraven in Chicago, Cook County, op de Rosehill Cemetery and Mausoleum. Jantje bleef ongehuwd.
2 Bote Heeren, geboren op maandag 5 september 1864 in Westdongeradeel. Bote is overleden op zaterdag 5 april 1919 in Amersfoort, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 april 1919.
Notitie bij Bote: Bote is op 14 augustus 1917 in ’s-Hertogenbosch gehuwd met Paulina Gertruda Maria van Hest
Beroep:
sergeant-majoor
3 Georg Roelofs Heeren, geboren op donderdag 10 januari 1867 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 januari 1867. Georg is overleden in 1960 in Pella, Marion County, Iowa ( USA ), 92 of 93 jaar oud. Hij is begraven in Pella, Marion County, op de Oak Wood Cemetery.
Notitie bij Georg: Georg is op 17 mei 1892 in Cook County gehuwd met Saapke Douwes
4 NN NN Heeren, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 3 oktober 1868 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1868.
5 Fokke Heeren, geboren op dinsdag 15 maart 1870 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ).
6 Jan Roelofs Heeren, geboren op vrijdag 14 november 1873 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 november 1873. Jan is overleden op maandag 10 november 1890 in Ternaard ( Noordoost-Friesland ), 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1890.
Beroep:
Bakkersknecht
18 Fokke Klazes Venema is geboren op donderdag 1 november 1832 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Aaltje Sjoerds Meinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1832. Fokke is overleden op vrijdag 29 december 1876 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 december 1876.
Beroep:
Pannenbakkersknecht
Fokke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 november 1860 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Tietje Hotzes van der Knoop, 21 jaar oud. Tietje is geboren op zondag 18 augustus 1839 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hotse Pieters van der Knoop en Jeltje Sjoerds Banning. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 augustus 1839. Tietje is overleden op zondag 17 augustus 1913 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1913.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Fokke en Tietje:
1 Klaas Veenema, geboren op maandag 4 februari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 28.
2 Hotze Venema, geboren op zondag 12 maart 1865 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1865. Hotze is overleden op donderdag 26 maart 1903 in Amsterdam, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 april 1903. Hotze bleef ongehuwd.
Beroep:
zeeman
3 Sjoerd Venema, geboren op donderdag 13 december 1866 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 29.
4 Jeltje Venema, geboren op maandag 13 juli 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 30.
5 Aaltje Venema, geboren op zondag 15 mei 1870 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1870. Aaltje is overleden op zondag 11 december 1870 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1870.
6 Aaltje Venema, geboren op woensdag 1 november 1871 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 november 1871. Aaltje is overleden op vrijdag 22 april 1881 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 april 1881.
7 Saakje Venema, geboren op vrijdag 5 december 1873 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 december 1873. Saakje is overleden op vrijdag 6 december 1878 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1878.
8 Hendrikje Venema, geboren op woensdag 21 april 1875 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1875. Hendrikje is overleden op zaterdag 24 juli 1875 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 juli 1875.
9 Pieter Venema, geboren op donderdag 28 september 1876 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1876. Pieter is overleden op zondag 15 december 1878 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1878.
19 Klaas Klazes Veenema is geboren op woensdag 13 februari 1850 in Terband ( Heerenveen ), zoon van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Margje Klazes Mikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 februari 1850. Klaas is overleden op dinsdag 16 december 1924 in Oudehaske ( De Friese Meren ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1924. Klaas trouwde, 33 jaar oud, op zondag 20 mei 1883 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Doedje Reinders Bouma, 37 jaar oud. Doedje is geboren op donderdag 10 juli 1845 in Nijland ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Reinder Jans Bouma en Sytske Johannes de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1845. Doedje is overleden op donderdag 24 februari 1927 in Joure ( De Friese Meren ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1927.
Beroep:
dienstmeid
Kind van Klaas en Doedje:
1 Margje Veenema, geboren op zondag 13 juli 1884 in Terband ( Heerenveen ). Volgt 31.
20 Hendrikje Klazes Venema is geboren op donderdag 20 oktober 1853 in Terband ( Heerenveen ), dochter van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Margje Klazes Mikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1853. Hendrikje is overleden op woensdag 5 november 1930 in Waddinxveen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 november 1930. Hendrikje trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 27 november 1889 in Amsterdam met Hermanus Lambertus Stek, 38 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 10 februari 1851 in Leeuwarden, zoon van Johannes Stek en Geertruida Boerrigter. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 februari 1851. Hermanus is overleden op vrijdag 24 juni 1927 in Doesburg, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1927.
Beroep:
geëmployeerde en concierge
Kinderen van Hendrikje en Hermanus:
1 Geertruida Stek, geboren op woensdag 8 juli 1891 in Amsterdam. Volgt 32.
2 Hendrika Stek, geboren op vrijdag 28 april 1893 in Amsterdam. Volgt 33.
21 Wybrigje Veenema is geboren op dinsdag 11 december 1855 in Terband ( Heerenveen ), dochter van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Margje Klazes Mikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1855. Wybrigje is overleden op vrijdag 15 maart 1907 in Harlingen, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1907.
Beroep:
dienstmeid
Wybrigje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Wonseradeel met Marten Jacobs Tjaardstra, 27 jaar oud. Marten is geboren op zaterdag 18 oktober 1856 in Idsegahuizum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Pieters Tjaardstra en Tjemkjen Wiebrens Lamring. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1856. Marten is overleden op woensdag 21 september 1898 in Harlingen, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1898.
Beroep:
olieslagersknecht
Kinderen van Wybrigje en Marten:
1 Jacob Tjaardstra, geboren op woensdag 13 mei 1885 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1885. Jacob is overleden op dinsdag 20 november 1906 in Rotterdam, 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: aktenummer 1906.5376
Beroep:
schippersknecht
2 Hendrikje Tjaardstra, geboren op zondag 10 juli 1887 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 34.
3 Tjamkje Tjaardstra, geboren op woensdag 18 september 1889 in Suameer ( Tietjerksteradeel ). Volgt 35.
4 Margje Tjaardstra, geboren op woensdag 29 maart 1893 in Harlingen. Volgt 36.
5 Klaas Tjaardstra, geboren op zondag 24 april 1898 in Almenum ( Harlingen ). Volgt 37.
22 Harmen Klazes Veenema is geboren op donderdag 27 januari 1859 in Terband ( Heerenveen ), zoon van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Margje Klazes Mikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1859. Harmen is overleden op zondag 3 februari 1918 in Rotterdam, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmen: aktenummer 1918.689
Beroep:
zeeman
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1887 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ) met Anna Catharina Slager, 22 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ), dochter van Cornelis Slager en Willemina van den Broeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 maart 1865. Anna is overleden op maandag 5 januari 1953 in Zeist, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1953.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Harmen en Anna:
1 Cornelis Harmen Veenema, geboren op maandag 26 september 1887 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ). Volgt 38.
2 Margjen Anna Veenema, geboren op maandag 6 mei 1889 in Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1889. Margjen is overleden op zondag 24 november 1889 in Middelburg, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1889.
3 Klaas Herman Veenema, geboren op maandag 18 augustus 1890 in Stad aan ’t Haringvlied ( Goeree-Overflakkee ). Volgt 39.
4 Willem Herman Veenema, geboren op dinsdag 19 januari 1892 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892. Willem is overleden op donderdag 14 juli 1892 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1892.
5 Willem Herman Veenema, geboren op donderdag 25 mei 1893 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ). Volgt 40.
6 Maarten Harmen Veenema, geboren op zondag 7 september 1902 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maarten: aktenummer 1902.8471
Maarten is overleden op woensdag 21 juni 1911 in Rotterdam, 8 jaar oud (oorzaak: overledene was een drenkeling overlijdensdatum is fictief).
Notitie bij overlijden van Maarten: aktenummer 1911.2786
23 Oebele Klazes Venema is geboren op woensdag 5 februari 1862 in Terband ( Heerenveen ), zoon van Klaas Fokkes Venema (zie 5) en Margje Klazes Mikkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1862. Oebele is overleden op dinsdag 16 januari 1951 in Enschede, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1951.
Beroep:
stoker
Oebele trouwde, 25 jaar oud, op zondag 17 april 1887 in Haskerland met Geertje Jans Bakker, 24 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 1 augustus 1862 in Luinjeberd ( Heerenveen ), dochter van Jan Berends Bakker en Elske Wiegers Haxe. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1862. Geertje is overleden op vrijdag 17 december 1937 in Enschede, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1937.
Kinderen van Oebele en Geertje:
1 Klaas Venema, geboren op zaterdag 16 februari 1889 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1889. Klaas is overleden op zaterdag 3 december 1921 in Enschede, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1921. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
fabrieksarbeider
2 Jan Venema, geboren op woensdag 25 februari 1891 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Volgt 41.
3 Margje Venema, geboren op maandag 27 november 1893 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Volgt 42.
4 Berend Venema, geboren op vrijdag 8 november 1895 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Volgt 43.
5 Klaas Venema, geboren op dinsdag 18 april 1899 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Volgt 44.
6 Wieger Venema, geboren op woensdag 7 augustus 1901 in Enschede. Volgt 45.
7 Eldert Venema, geboren op woensdag 21 maart 1906 in Enschede. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 maart 1906. Eldert is overleden op zaterdag 27 september 1924 in Enschede, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 september 1924.
24 Akke Wybes Venema is geboren op woensdag 11 oktober 1843 in Benedenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Wiebe Fokkes Veenema (zie 6) en Antje Jacobs Stoffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1843. Akke is overleden op woensdag 24 juni 1914 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1914. Akke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 7 april 1870 in Schoterland met Klaas Hommes Bosscher, 36 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Homme Harmens Bosscher en Sjoerdtje Klazes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 mei 1833. Klaas is overleden op zaterdag 9 juli 1921 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1921.
Kinderen van Akke en Klaas:
1 Antje Klazes Bosscher, geboren op zaterdag 11 maart 1871 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1871. Antje is overleden op woensdag 22 november 1961 in Heerenveen, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1961. Antje bleef ongehuwd.
2 Homme Klazes Bosscher, geboren op zaterdag 19 juli 1873 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1873. Homme is overleden op zondag 8 mei 1949 in Heerenveen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 mei 1949. Hij is begraven in De Knijpe op de begraafplaats aan de Ds. Veenweg. Homme bleef ongehuwd.
3 Wiebe Klazes Bosscher, geboren op vrijdag 20 augustus 1875 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1875. Wiebe is overleden op woensdag 5 november 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 november 1879.
4 Sjoerdje Klazes Bosscher, geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 46.
5 Hendrikje Klazes Bosscher, geboren op maandag 20 september 1880 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 september 1880. Hendrikje is overleden op donderdag 11 juli 1946 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1946. Zij is begraven in Bovenknijpe. Hendrikje bleef ongehuwd.
6 Wiebigje Klazes Bosscher, geboren op zondag 28 januari 1883 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 47.
25 Jacob Venema is geboren op woensdag 15 oktober 1845 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Wiebe Fokkes Veenema (zie 6) en Antje Jacobs Stoffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 december 1845. Jacob is overleden op dinsdag 9 juni 1903 in Wartena ( Leeuwarden ), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 juni 1903.
Beroep:
schipper
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 1873 in Schoterland met Grietje Oenema, 25 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 20 november 1847 in Oosterzee ( De Friese Meren ), dochter van Wietze Harmens Oenema en Aukjen Jochums Wijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 november 1847. Grietje is overleden op zondag 17 december 1911 in Aengwirden ( Heerenveen ), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 december 1911.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 NN NN Venema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 2 december 1873 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 december 1873.
2 Wiebe Venema, geboren op donderdag 18 maart 1875 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 48.
3 Aukje Venema, geboren op donderdag 19 oktober 1876 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 49.
4 Antje Jacobs Veenema, geboren op vrijdag 20 september 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 50.
5 Jantje Jacobs Venema, geboren op donderdag 9 september 1880 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 51.
6 Harmke Jacobs Veenema, geboren op maandag 2 oktober 1882 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 52.
7 Akke Venema, geboren op woensdag 12 november 1884 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 53.
8 NN NN Veenema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 20 september 1886 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 september 1886.
9 Wietze Jacobs Veenema, geboren op woensdag 29 februari 1888 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 54.
10 Hendrik Venema, geboren op zaterdag 19 juli 1890 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 juli 1890. Hendrik is overleden op zondag 4 juli 1965 in Wolvega ( Weststellingwerf ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1965. Hendrik bleef ongehuwd.
11 Harm Jacobs Veenema, geboren op zaterdag 9 april 1892 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 55.
26 Hendrik Wybes Veenema is geboren op dinsdag 30 januari 1849 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Wiebe Fokkes Veenema (zie 6) en Antje Jacobs Stoffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1849. Hendrik is overleden op woensdag 5 juli 1905 in Sneek, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1905.
Beroep:
schipper
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zondag 19 mei 1878 in Schoterland met Trijntje Thomas Boersma, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 27 december 1853 in Sijbrandaburen ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Thomas IJsbrands Boersma en Gerbrig Sybes Reen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1853. Trijntje is overleden op vrijdag 12 augustus 1927 in Sneek, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 augustus 1927.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Janke Hendriks Veenema, geboren op dinsdag 17 december 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 december 1878. Janke is overleden op vrijdag 14 februari 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1879.
2 Wiebe Hendriks Veenema, geboren op woensdag 24 december 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 56.
3 Janke Hendriks Veenema, geboren op vrijdag 3 december 1880 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 57.
4 NN NN Veenema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 26 februari 1883 in Bolsward. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1883.
5 Thomas Hendriks Veenema, geboren op dinsdag 29 januari 1884 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 58.
6 Antje Hendriks Veenema, geboren op dinsdag 21 september 1886 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 september 1886. Antje is overleden op woensdag 18 mei 1887 in Gorredijk ( Opsterland ), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 mei 1887.
7 Fokke Hendriks Veenema, geboren op zondag 9 september 1888 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Volgt 59.
8 Gelbrig Hendriks Veenema, geboren op donderdag 30 januari 1890 in Nijehaske ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1890. Gelbrig is overleden op woensdag 17 augustus 1910 in Sneek, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 augustus 1910.
9 Antje Hendriks Veenema, geboren op woensdag 3 oktober 1894 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ). Volgt 60.
27 Hendrikje Veenema is geboren op vrijdag 5 augustus 1853 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Wiebe Fokkes Veenema (zie 6) en Antje Jacobs Stoffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1853. Hendrikje is overleden op dinsdag 16 maart 1909 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1909. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Beroep:
naaister
Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 19 mei 1878 in Schoterland met Hendrik Helmigs Wiegersma, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 23 december 1852 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Helmig Wiegers Wiegersma en Wietske Johannes Riksma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 december 1852. Hendrik is overleden op woensdag 17 juli 1912 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1912. Hij is begraven in Bovenknijpe.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Hendrikje en Hendrik:
1 Wietske Hendriks Wiegersma, geboren op woensdag 8 oktober 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 61.
2 Wiebe Hendriks Wiegersma, geboren op zondag 25 februari 1883 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 62.
3 Helmig Hendriks Wiegersma, geboren op vrijdag 3 juli 1885 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 juli 1885. Helmig is overleden op donderdag 22 april 1886 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1886.
4 Helmig Hendriks Wiegersma, geboren op dinsdag 10 mei 1887 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 63.
5 Antje Hendriks Wiegersma, geboren op zaterdag 8 februari 1890 in De Knijpe ( Heerenveen ). Volgt 64.
28 Klaas Veenema is geboren op maandag 4 februari 1861 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fokke Klazes Venema (zie 18) en Tietje Hotzes van der Knoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1861. Klaas is overleden vóór 1911, ten hoogste 50 jaar oud. Klaas trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 9 augustus 1890 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Pietje Nijdam, 26 jaar oud. Pietje is geboren op zaterdag 5 september 1863 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybren Hotzes Nijdam en Reinskjen Siebrens Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1863.
Kinderen van Klaas en Pietje:
1 Tietje Veenema, geboren op vrijdag 9 oktober 1891 in Amsterdam. Volgt 65.
2 Reinouw Veenema, geboren op dinsdag 28 november 1893 in Amsterdam. Volgt 66.
3 Fokke Klazes Veenema, geboren op maandag 25 mei 1896 in Amsterdam. Volgt 67.
4 Botje Veenema, geboren op maandag 25 mei 1896 in Amsterdam. Volgt 68.
29 Sjoerd Venema is geboren op donderdag 13 december 1866 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Fokke Klazes Venema (zie 18) en Tietje Hotzes van der Knoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 december 1866. Sjoerd is overleden op zondag 29 januari 1922 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1922. Sjoerd trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Jikke van Solkema, 31 jaar oud. Jikke is geboren op vrijdag 10 juli 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sybolt Berends van Solkema en Janke Douwes Damsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1868. Jikke is overleden op maandag 3 juni 1912 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1912.
Kinderen van Sjoerd en Jikke:
1 Klaas Fokke Venema, geboren op vrijdag 2 november 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 69.
2 Janke Venema, geboren op woensdag 23 oktober 1901 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 70.
3 Hotse Venema, geboren op woensdag 10 december 1902 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 december 1902.
4 Sibolt Venema, geboren op donderdag 2 juni 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 71.
5 Fokke Klaas Venema, geboren op vrijdag 16 februari 1906 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1906. Fokke is overleden op zaterdag 4 mei 1907 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1907.
6 Fokke Klaas Venema, geboren op donderdag 8 augustus 1907 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 augustus 1907. Fokke is overleden op zondag 14 juni 1908 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1908.
7 Fokke Klaas Venema, geboren op maandag 1 november 1909 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 november 1909. Fokke is overleden op zondag 12 december 1909 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1909.
8 Fokke Klaas Venema, geboren op zondag 2 april 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 72.
30 Jeltje Venema is geboren op maandag 13 juli 1868 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Fokke Klazes Venema (zie 18) en Tietje Hotzes van der Knoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1868. Jeltje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 december 1893 in Amsterdam met Siebren Nijdam, 28 jaar oud. Siebren is geboren op donderdag 26 oktober 1865 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sybren Hotzes Nijdam en Reinskjen Siebrens Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 oktober 1865.
Kind van Jeltje en Siebren:
1 Tietje Nijdam, geboren op donderdag 1 september 1898 in Amsterdam. Volgt 73.
31 Margje Veenema is geboren op zondag 13 juli 1884 in Terband ( Heerenveen ), dochter van Klaas Klazes Veenema (zie 19) en Doedje Reinders Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1884. Margje is overleden op zaterdag 9 februari 1963 in Joure ( De Friese Meren ), 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 februari 1963. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer. Margje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 juni 1908 in Haskerland met Hans Pieters Hoekstra, 21 jaar oud. Hans is geboren op woensdag 29 december 1886 in Nieuweschoot ( Heerenveen ), zoon van Pieter Tjeerds Hoekstra en Grietje Bouwes Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 december 1886. Hans is overleden op donderdag 20 juli 1972 in Joure ( De Friese Meren ), 85 jaar oud. Hij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
Beroep:
boerenbedrijf
Kinderen van Margje en Hans:
1 Doedje Hoekstra, geboren op woensdag 17 maart 1909 in Joure ( De Friese Meren ). Volgt 74.
2 NN NN Hoekstra, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 13 maart 1910 in Joure ( De Friese Meren ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1910.
3 Pieter Hoekstra, geboren op maandag 1 juli 1912 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juli 1912. Pieter is overleden op zaterdag 13 juli 1912 in Joure ( De Friese Meren ), 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1912.
4 Grietje Hoekstra, geboren op zondag 26 oktober 1913 in Joure ( De Friese Meren ). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1913. Grietje is overleden op maandag 13 juni 1932 in Joure ( De Friese Meren ), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1932. Zij is begraven in Joure op Begraafplaats Westermeer.
32 Geertruida Stek is geboren op woensdag 8 juli 1891 in Amsterdam, dochter van Hermanus Lambertus Stek en Hendrikje Klazes Venema (zie 20). Geertruida is overleden op zondag 10 januari 1932 in Waddinxveen, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1932. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1915 in Doesburg met Hendricus Graven, 26 jaar oud. Hendricus is geboren op zaterdag 7 juli 1888 in Arnhem, zoon van Johan Lodewijk Graven en Hendrika Brinkenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1888.
Beroep:
winkelchef
33 Hendrika Stek is geboren op vrijdag 28 april 1893 in Amsterdam, dochter van Hermanus Lambertus Stek en Hendrikje Klazes Venema (zie 20). Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 11 juli 1916 in Doesburg met Johannes Marinus Zeegers, 27 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 21 juni 1889 in Doesburg, zoon van Leonardus Hendricus Jacobus Zeegers en Sofia Johanna Racké. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889. Johannes is overleden op woensdag 4 april 1956 in ’s-Gravenzande ( Westland ), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1956.
Beroep:
filiaalchef
Kind van Hendrika en Johannes:
1 Johannes Hendrikus Hermanus Lambertus Zeegers, geboren omstreeks 1923 in ’s-Gravenzande ( Westland ). Johannes is overleden op dinsdag 2 mei 1967 in Delft, ongeveer 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1967.
Notitie bij Johannes: Johannes is gehuwd met Dirkje Ouwendijk
Beroep:
Winkelier
34 Hendrikje Tjaardstra is geboren op zondag 10 juli 1887 in Makkum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Marten Jacobs Tjaardstra en Wybrigje Veenema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 juli 1887. Hendrikje is overleden op zaterdag 7 februari 1976 in Harlingen, 88 jaar oud. Zij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Beroep:
Pakhuisknecht
Hendrikje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1907 in Harlingen met Gerrit Esveld, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 24 augustus 1880 in Harlingen, zoon van Johannes Gerardus Marinus Esveld en Sydschke Gonggrijp. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 augustus 1880. Gerrit is overleden op zondag 7 augustus 1966 in Harlingen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 augustus 1966. Hij is begraven in Harlingen op de Begraafplaats aan de Begraafplaatslaan.
Kinderen van Hendrikje en Gerrit:
1 Sydsche Esveld, geboren op donderdag 14 januari 1909 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1909. Sydsche is overleden op donderdag 8 januari 1998 in Harlingen, 88 jaar oud.
Notitie bij Sydsche: Sydsche is op 16 augustus 1934 in Harlingen gehuwd met Bouke Westerbeek
2 Wybrigje Esveld, geboren op woensdag 9 augustus 1911 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 augustus 1911. Wybrigje is overleden op woensdag 14 februari 1912 in Harlingen, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 februari 1912.
3 Wybigje Esveld, geboren op dinsdag 31 december 1912 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1914.
4 Johannes Gerardus Marinus Esveld, geboren op woensdag 24 februari 1915 in Harlingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1915. Johannes is overleden in augustus 1987 in Harlingen, 72 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes is op 19 juli 1945 in Franeker gehuwd met Ymkje Visser
Beroep:
Electricien
35 Tjamkje Tjaardstra is geboren op woensdag 18 september 1889 in Suameer ( Tietjerksteradeel ), dochter van Marten Jacobs Tjaardstra en Wybrigje Veenema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1889. Tjamkje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 24 december 1925 in Lemsterland met Linze van der Tuin, 40 jaar oud. Linze is geboren op zaterdag 9 mei 1885 in Luinjeberd ( Heerenveen ), zoon van Johannes Linzes van der Tuin en Margje Koops Heida. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1885. Linze is overleden op dinsdag 15 mei 1956 in Sneek, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1956. Hij is begraven in Lemmer op de Begraafplaats aan de Straatweg.
36 Margje Tjaardstra is geboren op woensdag 29 maart 1893 in Harlingen, dochter van Marten Jacobs Tjaardstra en Wybrigje Veenema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 maart 1893.
Beroep:
dienstbode
Margje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1919 in ’s-Gravenhage met Klaas de Wit, 32 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf ), zoon van Wieberen Cornelis de Wit en Geertje Annes Veensma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1887. Klaas is overleden op zaterdag 7 september 1963 in ’s-Gravenhage, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1963.
Beroep:
tramconducteur
37 Klaas Tjaardstra is geboren op zondag 24 april 1898 in Almenum ( Harlingen ), zoon van Marten Jacobs Tjaardstra en Wybrigje Veenema (zie 21). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 april 1898. Klaas is overleden op vrijdag 18 augustus 1967 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: aktenummer 1967.1079
Beroep:
machinebankwerker
Klaas:
(1) trouwde met Johanna Maria van Platerink. Johanna is geboren op zaterdag 9 juli 1898 in Schiedam, dochter van Hendricus Gerardus van Platerink en Maria Kies. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1898. Johanna is overleden op maandag 28 december 1987, 89 jaar oud. Zij is begraven in Almelo op Begraafplaats ’t Groenedael.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1925 in Rotterdam met Anna Hendrina Lenskens, 27 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 27 oktober 1897 in Rotterdam, dochter van Hendrik Reinier Lenskens en Anna Hendrina Buurman.
Notitie bij de geboorte van Anna: aktenummer 1897.8581
Anna is overleden op woensdag 25 augustus 1943 in Rotterdam, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: aktenummer 1943.3806
38 Cornelis Harmen Veenema is geboren op maandag 26 september 1887 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ), zoon van Harmen Klazes Veenema (zie 22) en Anna Catharina Slager. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 september 1887. Cornelis is overleden op woensdag 12 november 1969 in Zeist, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1969. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 17 juli 1912 in Rotterdam met Johanna Maria de Held, 23 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 22 april 1889 in Rotterdam, dochter van Teunis de Held en Maria Elisabeth Kraat.
Notitie bij de geboorte van Johanna: aktenummer 1889.2207
Johanna is overleden op zaterdag 3 november 1979 in Zeist, 90 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Herman Maarten Veenema, geboren op vrijdag 30 april 1915 in Utrecht. Volgt 75.
2 Maria Elisabeth Veenema, geboren op woensdag 25 april 1917 in Utrecht. Volgt 76.
39 Klaas Herman Veenema is geboren op maandag 18 augustus 1890 in Stad aan ’t Haringvlied ( Goeree-Overflakkee ), zoon van Harmen Klazes Veenema (zie 22) en Anna Catharina Slager. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 augustus 1890. Klaas is overleden op maandag 27 april 1970 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Beroep:
sleepbootkapitein
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 juli 1914 in Rotterdam met Sara Bouwman, 20 jaar oud. Sara is geboren op zaterdag 16 september 1893 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ), dochter van Izaak Bouwman en Akke Woudstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 september 1893. Sara is overleden op donderdag 7 december 1989 in Rotterdam, 96 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Sara:
1 Anna Catharina Veenema, geboren op dinsdag 17 november 1914 in Rotterdam. Volgt 77.
2 Izaak Maarten Veenema, geboren op vrijdag 25 augustus 1916 in Rotterdam. Volgt 78.
3 Hermina Klazina Veenema, geboren op dinsdag 6 augustus 1918 in Rotterdam. Volgt 79.
4 Nicolaas Herman Veenema, geboren op vrijdag 30 november 1934 in Rotterdam. Volgt 80.
40 Willem Herman Veenema is geboren op donderdag 25 mei 1893 in Brouwershaven ( Schouwen-Duiveland ), zoon van Harmen Klazes Veenema (zie 22) en Anna Catharina Slager. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1893. Willem is overleden op zaterdag 22 april 1967 in Rotterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1967.
Beroep:
Kolenwerker
Willem trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 2 maart 1927 in Rotterdam met Maria van Es, 37 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 5 november 1889 in Zaltbommel, dochter van Adrianus van Es en Maria Bartels. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 5 november 1899.
41 Jan Venema is geboren op woensdag 25 februari 1891 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Oebele Klazes Venema (zie 23) en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 februari 1891.
Beroep:
telegrafist
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 27 maart 1919 in Lonneker ( Enschede ) met Jentje Wildeboer, 27 jaar oud. Jentje is geboren op vrijdag 3 april 1891 in Staphorst, dochter van Roelof Wildeboer en Geertje Schuurman. Jentje is overleden op dinsdag 3 maart 1959 in Schiedam, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 maart 1959.
Beroep:
fabrieksarbeidster
Kind van Jan en Jentje:
1 Geertje Venema, geboren op zaterdag 20 augustus 1921 in Doetinchem. Geertje is overleden op donderdag 24 juni 2010 in Veenendaal, 88 jaar oud.
42 Margje Venema is geboren op maandag 27 november 1893 in Nijehaske ( De Friese Meren ), dochter van Oebele Klazes Venema (zie 23) en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1893. Margje is overleden op donderdag 17 november 1983 in Hardenberg, 89 jaar oud. Zij is begraven in Heemse op Begraafplaats Scholtensdijk.
Beroep:
textielarbeidster
Margje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 14 april 1928 in Enschede met Roelof Wildeboer, 39 jaar oud. Roelof is geboren op vrijdag 10 augustus 1888 in Staphorst, zoon van Roelof Wildeboer en Geertje Schuurman. Roelof is overleden op vrijdag 29 maart 1968 in Hardenberg, 79 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
43 Berend Venema is geboren op vrijdag 8 november 1895 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Oebele Klazes Venema (zie 23) en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1895.
Beroep:
fabrieksarbeider
Berend trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 april 1925 in Enschede met Geertruida Johanna Pril, 25 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 27 september 1899 in Enschede, dochter van Johannes Jochem Pril en Geertruida Wessels. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 september 1899.
Beroep:
fabrieksarbeidster
44 Klaas Venema is geboren op dinsdag 18 april 1899 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Oebele Klazes Venema (zie 23) en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1899.
Beroep:
textielarbeider
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1930 in Eschede met Eltje Johanna Veen, 29 jaar oud. Eltje is geboren op maandag 9 april 1900 in Enschede, dochter van Lubbertus Veen en Trientje Hekkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 april 1900.
Beroep:
textielarbeidster
45 Wieger Venema is geboren op woensdag 7 augustus 1901 in Enschede, zoon van Oebele Klazes Venema (zie 23) en Geertje Jans Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1901. Wieger is overleden op zondag 24 mei 1959 in Oldenzaal, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 mei 1959.
Beroep:
textielarbeider
Wieger trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1927 in Enschede met Jacoba Hofman, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op donderdag 10 april 1902 in Lonneker ( Enschede ), dochter van Jan Hofman en Hasseltje van’t Ende. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1902.
Beroep:
confectiearbeidster
Kinderen van Wieger en Jacoba:
1 Geertje Venema, geboren op donderdag 13 maart 1930 in Enschede. Geertje is overleden op zondag 21 juli 1935 in Enschede, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1935. Zij is begraven in Enschede op de Oosterbegraafplaats.
2 Geert Oebele Venema, geboren op dinsdag 15 juni 1937 in Enschede. Geert is overleden op donderdag 4 januari 1945 in Enschede, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 4 januari 1945. Hij is begraven in Enschede op de Oosterbegraafplaats.
46 Sjoerdje Klazes Bosscher is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Klaas Hommes Bosscher en Akke Wybes Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1878. Sjoerdje is overleden op donderdag 30 mei 1968 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 90 jaar oud. Zij is begraven in Garijp. Sjoerdje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13 juni 1901 in Opsterland met Jan Ysebrants Veenstra, 31 jaar oud. Jan is geboren op maandag 31 januari 1870 in Terwispel ( Opsterland ), zoon van Ysebrant Jans Veenstra en Aaltje Hendriks Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 februari 1870. Jan is overleden op vrijdag 4 februari 1944 in Franeker, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1944.
Kinderen van Sjoerdje en Jan:
1 IJsbrand Veenstra, geboren op donderdag 1 mei 1902 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1902. IJsbrand is overleden op zondag 18 februari 1979 in Bergum ( Tietjerksteradeel ), 76 jaar oud. Hij is begraven in Garijp.
Notitie bij IJsbrand: IJsbrand is gehuwd met Reino Paulusma
2 Klaas Jan Veenstra, geboren op woensdag 17 februari 1904 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Klaas is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Garijp ( Tietjerksteradeel ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Garijp.
Notitie bij Klaas: Klaas is op 1931 gehuwd met Haebeltje Wijbenga
3 Sytze Veenstra, geboren op donderdag 25 april 1912 in Garijp ( Tietjerksteradeel ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1912.
Notitie bij Sytze: Sytze is op 6 januari 1938 in Idaarderadeel gehuwd met Tetje van Dijk
Beroep:
boerenknecht
47 Wiebigje Klazes Bosscher is geboren op zondag 28 januari 1883 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Klaas Hommes Bosscher en Akke Wybes Venema (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 januari 1883. Wiebigje is overleden op maandag 28 mei 1945 in Heerenveen, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1945. Zij is begraven in De Knijpe op de begraafplaats aan de Ds. Veenweg. Wiebigje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 juni 1908 in Schoterland met Jan Oenes van der Laan, 29 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 18 september 1878 in Langezwaag ( Opsterland ), zoon van Oene Johannes van der Laan en Aaltje Jans Stoker. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1878. Jan is overleden op dinsdag 2 juli 1968, 89 jaar oud. Hij is begraven in De Knijpe op de begraafplaats aan de Ds. Veenweg.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Wiebigje en Jan:
1 Akke van der Laan, geboren op vrijdag 25 december 1908 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1908. Akke is overleden op dinsdag 9 oktober 1973 in Boston ( USA ), 64 jaar oud.
Notitie bij Akke: Akke is op 15 september 1932 in Schoterland gehuwd met Jan Klifman
2 Aaltje van der Laan, geboren op zaterdag 16 juli 1910 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1910. Aaltje is overleden op woensdag 4 april 1990 in Apeldoorn, 79 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje is op 20 februari 1936 in Heerenveen gehuwd met Remmelt Jan Gillot
3 Anna van der Laan, geboren op vrijdag 5 juli 1912 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 juli 1912.
Notitie bij Anna: Anna is op 16 maart 1939 in Heerenveen gehuwd met Hendrik Leendert Klifman
4 Oene van der Laan, geboren omstreeks 1917 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Oene is overleden op zondag 30 juni 2002 in Bontebok ( Heerenveen ), ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Oene: Oene is op 23 januari 1941 in Heerenveen gehuwd met Imkje Krekt
Beroep:
metselaar
5 Klaas van der Laan, geboren op zondag 30 juni 1918 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Klaas is overleden op zaterdag 18 december 1943 in Heerenveen, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 december 1943. Hij is begraven in Bovenknijpe. Klaas bleef ongehuwd.
Beroep:
boerenknecht
48 Wiebe Venema is geboren op donderdag 18 maart 1875 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 maart 1875. Wiebe is overleden op zondag 23 mei 1937 in Weststellingwerf, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 mei 1937. Hij is begraven in De Hoeve op het Kerkhof aan de Jokweg. Wiebe trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1909 in Schoterland met Pietje de Leeuw, 26 jaar oud. Pietje is geboren op maandag 11 september 1882 in Het Meer ( Heerenveen ), dochter van Barteld Douwes de Leeuw en Jebbigje Pieters Franx. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1882. Pietje is overleden op dinsdag 11 januari 1938 in Weststellingwerf, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 januari 1938. Zij is begraven in De Hoeve op het Kerkhof aan de Jokweg.
Kinderen van Wiebe en Pietje:
1 Gepke Venema, geboren op zaterdag 7 augustus 1909 in Vinkega ( Weststellingwerf ). Volgt 81.
2 Jacob Venema, geboren op donderdag 18 april 1912 in Vinkega ( Weststellingwerf ). Volgt 82.
3 Bartele Venema, geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Vinkega ( Weststellingwerf ). Volgt 83.
49 Aukje Venema is geboren op donderdag 19 oktober 1876 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 oktober 1876. Aukje is overleden op dinsdag 17 maart 1953 in Grouw ( Leeuwarden ), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 maart 1953. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
dienstmeid
Aukje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 mei 1899 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Ulbe de Vries, 23 jaar oud. Ulbe is geboren op maandag 9 augustus 1875 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Ulbes de Vries en Zetske Tjitzes Zeldenrust. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1875. Ulbe is overleden op dinsdag 19 april 1955 in Grouw ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 april 1955. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
kaasmaker
Kinderen van Aukje en Ulbe:
1 Sjoerd de Vries, geboren op dinsdag 26 februari 1901 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 84.
2 Grietje de Vries, geboren op zaterdag 2 januari 1904 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ). Volgt 85.
3 Jacob de Vries, geboren op woensdag 31 augustus 1910 in Achlum ( Waadhoeke ). Volgt 86.
50 Antje Jacobs Veenema is geboren op vrijdag 20 september 1878 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 september 1878. Antje is overleden op zondag 2 december 1951 in Grouw ( Leeuwarden ), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 december 1951. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Antje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 mei 1906 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Douwe Douwes van der Meulen, 28 jaar oud. Douwe is geboren op dinsdag 7 augustus 1877 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Douwe Douwes van der Meulen en Atje Alberts Bloemberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 augustus 1877. Douwe is overleden op woensdag 14 november 1956 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 november 1956. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Douwe:
1 Grietje van der Meulen, geboren op woensdag 17 juli 1907 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 87.
2 Douwe van der Meulen, geboren op zaterdag 26 september 1908 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 88.
3 Atje van der Meulen, geboren op woensdag 13 oktober 1915 in Irnsum ( Leeuwarden ). Volgt 89.
4 Aukje van der Meulen, geboren op donderdag 24 februari 1921 in Irnsum ( Leeuwarden ). Volgt 90.
51 Jantje Jacobs Venema is geboren op donderdag 9 september 1880 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1880. Jantje is overleden op zondag 9 april 1933 in Grouw ( Leeuwarden ), 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 april 1933. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1908 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Marten Douwes van der Meulen, 28 jaar oud. Marten is geboren op dinsdag 3 juni 1879 in Boornbergum ( Smallingerland ), zoon van Douwe Douwes van der Meulen en Atje Alberts Bloemberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1879. Marten is overleden op woensdag 22 augustus 1973 in Grouw ( Leeuwarden ), 94 jaar oud. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jantje en Marten:
1 Grietje van der Meulen, geboren op zondag 13 november 1910 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 november 1910. Grietje is overleden op maandag 19 december 1910 in Grouw ( Leeuwarden ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1910.
2 NN NN van der Meulen, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 5 januari 1912 in Grouw ( Leeuwarden ). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1912.
3 Douwe van der Meulen, geboren op dinsdag 25 mei 1915 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 91.
4 Jacob van der Meulen, geboren op dinsdag 19 december 1916 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 december 1916.
52 Harmke Jacobs Veenema is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1882. Harmke is overleden in 1946 in Renton, King County, Washington ( USA ), 63 of 64 jaar oud. Zij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery. Harmke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Tjeerd Ates Bergsma, 23 jaar oud. Tjeerd is geboren op vrijdag 15 april 1881 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Ate Tjietzes Bergsma en Pietje Tjeerds van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 april 1881. Tjeerd is overleden.
Beroep:
Veehouder en melkrijder
Kinderen van Harmke en Tjeerd:
1 Grietje (Gretchen) Bergsma, geboren op woensdag 25 januari 1905 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 92.
2 Ate (Arthur) Bergsma, geboren op zaterdag 1 september 1906 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 93.
3 Pietje (Peechie) Bergsma, geboren op donderdag 13 februari 1908 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 94.
4 Aukje (Mary) Bergsma, geboren op dinsdag 16 augustus 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ). Volgt 95.
5 Jack Bergsma, geboren omstreeks 1912 in Issaquah, King County, Washington ( USA ). Jack is overleden in 1970 in Seattle, King County, Washington USA ), ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery.
6 William Chester Bergsma, geboren op vrijdag 8 augustus 1913 in Issaquah, King County, Washington ( USA ). Volgt 96.
7 William Tjetze Bergsma, geboren omstreeks 1921 in Issaquah, King County, Washington ( USA ). William is overleden in 1921 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), ongeveer een jaar oud.
53 Akke Venema is geboren op woensdag 12 november 1884 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1884. Akke is overleden op maandag 29 augustus 1949 in Franeker, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1949. Akke trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 november 1906 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Siebren de Jong, 26 jaar oud. Siebren is geboren op woensdag 1 september 1880 in Kortezwaag ( Opsterland ), zoon van Homme Ypes de Jong en Grietje Siebrens Spoelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 september 1880. Siebren is overleden op maandag 5 december 1938 in Grouw ( Leeuwarden ), 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1938.
Beroep:
schipper
Kinderen van Akke en Siebren:
1 Grietje de Jong, geboren op woensdag 12 februari 1908 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1908. Grietje is overleden op zondag 1 maart 1908 in Joure ( De Friese Meren ), 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1908.
2 Homme de Jong, geboren op zaterdag 10 april 1909 in Sexbierum ( Waadhoeke ). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 april 1909. Homme is overleden op zaterdag 11 oktober 1913 in Gorredijk ( Opsterland ), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 oktober 1913.
3 Grietje de Jong, geboren op vrijdag 30 december 1910 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 december 1910.
4 Sietske de Jong, geboren op dinsdag 23 april 1912 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1912.
5 Homme de Jong, geboren op zondag 13 december 1914 in Sneek. Volgt 97.
6 Geertje de Jong, geboren op woensdag 12 juli 1916 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 98.
7 Jacob de Jong, geboren op woensdag 17 juli 1918 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 juli 1918. Jacob is overleden op vrijdag 27 oktober 1967 in Groesbeek ( Berg en Dal ), 49 jaar oud.
8 Aukje de Jong, geboren op maandag 4 augustus 1919 in Oldeboorn ( Heerenveen ). Volgt 99.
9 Antje de Jong, geboren op zondag 7 september 1924 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 100.
10 Ybe de Jong, geboren op zaterdag 17 april 1926 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 101.
54 Wietze Jacobs Veenema is geboren op woensdag 29 februari 1888 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 maart 1888. Wietze is overleden op vrijdag 3 april 1959 in Heerenveen, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1959. Hij is begraven in Terband.
Beroep:
Brugwachter
Wietze trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 januari 1916 in Schoterland met Antje Alberts Hoogeveen, 26 jaar oud. Antje is geboren op woensdag 30 januari 1889 in De Knijpe ( Heerenveen ), dochter van Albert Hoogeveen en Iebeltje de Spa. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 31 januari 1889. Antje is overleden op dinsdag 11 juni 1963 in Rhenen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juni 1963. Zij is begraven in Terband.
Kinderen van Wietze en Antje:
1 Iebeltje (Iep) Veenema, geboren op zaterdag 18 november 1916 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ). Volgt 102.
2 Grietje Veenema, geboren op maandag 10 juni 1918 in Benedenknijpe ( Heerenveen ). Volgt 103.
3 Albert Veenema, geboren op vrijdag 9 april 1920 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ). Volgt 104.
55 Harm Jacobs Veenema is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Jacob Venema (zie 25) en Grietje Oenema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1892. Harm is overleden op maandag 4 juli 1932 in Lippenhuizen ( Opsterland ), 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1932. Hij is begraven in Bovenknijpe.
Beroep:
schipper, koopman sluiswachter
Harm trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 juni 1915 in Schoterland met Dirkje Jacobs de Jong, 22 jaar oud. Dirkje is geboren op zondag 12 februari 1893 in Oudehaske ( De Friese Meren ), dochter van Jacob de Jong en Tjitske Eenkoren. Dirkje is overleden op maandag 18 augustus 1969, 76 jaar oud. Zij is begraven in Bovenknijpe.
Kinderen van Harm en Dirkje:
1 Jacob Veenema, geboren op woensdag 17 mei 1916 in Grouw ( Leeuwarden ). Volgt 105.
2 Tjitske Veenema, geboren op zondag 28 december 1919 in Grouw ( Leeuwarden ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 december 1919.
56 Wiebe Hendriks Veenema is geboren op woensdag 24 december 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Wybes Veenema (zie 26) en Trijntje Thomas Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1879. Wiebe is overleden op zondag 29 oktober 1950 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1950.
Beroep:
schipper en concierge
Wiebe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1908 in Sneek met Trijntje Keimpes Ringma, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 1 juni 1887 in Sneek, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 juni 1887. Trijntje is overleden op zaterdag 12 december 1959 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1959.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Wiebe en Trijntje:
1 Hendrik Veenema, geboren op vrijdag 18 december 1908 in Sneek. Volgt 106.
2 Keimpe Veenema, geboren op zondag 11 mei 1913 in Sneek. Volgt 107.
57 Janke Hendriks Veenema is geboren op vrijdag 3 december 1880 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Hendrik Wybes Veenema (zie 26) en Trijntje Thomas Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1880.
Beroep:
naaister
Janke trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1901 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ) met Roelof Willems Meyer, 24 jaar oud. Roelof is geboren op woensdag 31 mei 1876 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Willem Meyer en Alegonda Elisabeth Meester. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 mei 1876. Roelof is overleden op vrijdag 21 september 1956 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1956.
Beroep:
schipper
Kinderen van Janke en Roelof:
1 Trijntje (Tena) Meyer, geboren op zondag 25 februari 1906 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Volgt 108.
2 Willem Meyer, geboren op maandag 13 mei 1907 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1907.
58 Thomas Hendriks Veenema is geboren op dinsdag 29 januari 1884 in Terzool ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Hendrik Wybes Veenema (zie 26) en Trijntje Thomas Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 januari 1884. Thomas is overleden op donderdag 26 april 1956 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 april 1956. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Beroep:
schipper
Thomas trouwde, 30 jaar oud, op maandag 30 maart 1914 in Sneek met Ymkje Jans Meyer, 22 jaar oud. Ymkje is geboren op zaterdag 26 september 1891 in Sintjohannesga ( De Friese Meren ), dochter van Jan Harmens Meyer en Feddrikje Ymes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1891. Ymkje is overleden op maandag 7 mei 1962 in Sneek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1962. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kinderen van Thomas en Ymkje:
1 Gerbrig Veenema, geboren omstreeks 1915 in Sneek. Volgt 109.
2 Feddigje Veenema, geboren op vrijdag 4 februari 1916. Volgt 110.
3 Trijntje Veenema, geboren op woensdag 16 mei 1917 in Sneek. Volgt 111.
4 Sjoukje Veenema, geboren omstreeks 1921 in Sneek. Volgt 112.
5 Jan Veenema, geboren op zaterdag 24 februari 1923 in Sneek. Jan is overleden op vrijdag 6 april 2012 in Sneek, 89 jaar oud.
6 Wiebe Veenema, geboren op donderdag 8 september 1927 in Sneek. Volgt 113.
59 Fokke Hendriks Veenema is geboren op zondag 9 september 1888 in Nijehaske ( De Friese Meren ), zoon van Hendrik Wybes Veenema (zie 26) en Trijntje Thomas Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1888. Fokke is overleden op donderdag 21 september 1972 in Sneek, 84 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Fokke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1917 in Sneek met Timmeltje Weyma, 25 jaar oud. Timmeltje is geboren op donderdag 12 mei 1892 in Sneek, dochter van Anne Sipkes Weyma en Haike Hilbrands Pool. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1892. Timmeltje is overleden op dinsdag 25 oktober 1988 in Sneek, 96 jaar oud. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Kinderen van Fokke en Timmeltje:
1 Anne Veenema, geboren op maandag 22 september 1919 in Sneek. Anne is overleden op dinsdag 26 februari 1991 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), 71 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
2 Catharinus Veenema, geboren op vrijdag 25 maart 1927 in Sneek. Catharinus is overleden op zondag 26 november 1989 in Sneek, 62 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
60 Antje Hendriks Veenema is geboren op woensdag 3 oktober 1894 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ), dochter van Hendrik Wybes Veenema (zie 26) en Trijntje Thomas Boersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 oktober 1894.
Beroep:
Inpakster op een wasfabriek
Antje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1924 in Sneek met Rommert Buitenpost, 28 jaar oud. Rommert is geboren op woensdag 8 april 1896 in Sneek, zoon van Lieuwe Buitenpost en Rinskje Sytzes Agter. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 8 april 1896. Rommert is overleden op dinsdag 22 juni 1982 in Sneek, 86 jaar oud.
Beroep:
machinist
61 Wietske Hendriks Wiegersma is geboren op woensdag 8 oktober 1879 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Hendrik Helmigs Wiegersma en Hendrikje Veenema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1879. Wietske is overleden op maandag 11 juli 1921 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1921. Zij is begraven in Bovenknijpe. Wietske trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 oktober 1902 in Schoterland met Geert Sipkes Siesling, 27 jaar oud. Geert is geboren op donderdag 14 januari 1875 in Jorwerd ( Leeuwarden ), zoon van Sipke Geerts Siesling en Etje Melles van der Scheer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1875. Geert is overleden op zondag 5 februari 1956 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1956. Hij is begraven in Bovenknijpe.
Beroep:
Botermaker
Kinderen van Wietske en Geert:
1 Hendrik Siesling, geboren op donderdag 19 november 1903 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1903. Hendrik is overleden op zaterdag 31 december 1932 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 januari 1933.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 5 januari 1923 in Ooststellingwerf gehuwd met Loltje van der Meer
Beroep:
veehouder
2 Sipke Siesling, geboren op maandag 14 januari 1907 in Bovenknijpe ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1907. Sipke is overleden op dinsdag 15 februari 1972 in Vlaardingen, 65 jaar oud. Hij is begraven in Vlaardingen op Begraafplaats Emaus.
Notitie bij Sipke: Sipke is oktober 1946 in Vlaardingen gehuwd met Cornelia Jannetje Moerman
3 Hendrikje Siesling, geboren in juli 1916 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ). Hendrikje is overleden op zaterdag 26 augustus 1916 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1916.
62 Wiebe Hendriks Wiegersma is geboren op zondag 25 februari 1883 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Helmigs Wiegersma en Hendrikje Veenema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1883. Wiebe is overleden op donderdag 5 januari 1967 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Donkerbroek op Begraafplaats Herenweg.
Beroep:
veehouder
Wiebe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 mei 1908 in Schoterland met Rinske Uilkes van der Meulen, 25 jaar oud. Rinske is geboren op dinsdag 15 augustus 1882 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), dochter van Uilke Wiebes van der Meulen en Antje Siebes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 augustus 1882. Rinske is overleden op woensdag 12 november 1941 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 november 1941.
Kinderen van Wiebe en Rinske:
1 NN NN Wiegersma, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 13 december 1909 in Langezwaag ( Opsterland ). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1909.
2 Uilke Wiegersma, geboren op maandag 27 februari 1911 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1911. Uilke is overleden op maandag 1 mei 1972 in Donkerbroek ( Ooststellingwerf ), 61 jaar oud.
Notitie bij Uilke: Uilke is op 10 mei 1935 in Ooststellingwerf gehuwd met Fettje Dol
Beroep:
veehouder
3 Hendrikje (Hinke) Wiegersma, geboren op vrijdag 25 juni 1915 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ). Hinke is overleden op maandag 20 augustus 1990 in Zeist, 75 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven op Begraafplaats Den en Rust.
Notitie bij Hinke: Hendrikje is op 23 september 1937 in Heerenveen gehuwd met Abele Blaauw
63 Helmig Hendriks Wiegersma is geboren op dinsdag 10 mei 1887 in Bovenknijpe ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Helmigs Wiegersma en Hendrikje Veenema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1887. Helmig is overleden op maandag 22 juni 1970 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Oldeberkoop.
Beroep:
landbouwer
Helmig trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 11 mei 1916 in Opsterland met Janke Wietzes de Jong, 22 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 15 juni 1893 in Langezwaag ( Opsterland ), dochter van Wietze Jans de Jong en Aukje Jans Oosterbaan. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 juni 1893. Janke is overleden op dinsdag 24 juli 1979 in Meppel, 86 jaar oud. Zij is begraven in Oldeberkoop.
Kinderen van Helmig en Janke:
1 Aukje Wiegersma, geboren op woensdag 16 januari 1918 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ).
Notitie bij Aukje: Aukje is op 11 mei 1946 in Ooststellingwerf gehuwd met Jacob Wierda
2 Hendrik Wiegersma, geboren op zondag 16 november 1919 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ). Hendrik is overleden op woensdag 26 mei 1993 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ), 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik is op 31 oktober 1946 in Ooststellingwef gehuwd met Loltje de Boer
Beroep:
veehouder
3 Hendrikje Wietske (Hennie) Wiegersma, geboren op maandag 9 april 1923 in Oldeberkoop ( Ooststellingwerf ). Hennie is overleden op dinsdag 10 december 1985, 62 jaar oud. Zij is begraven in Makkinga op de Begraafplaats aan de Büterheideveld.
Notitie bij Hennie: Hendrikje is op 18 januari 1947 in Ooststellingwerf gehuwd met Jan Poppinga
64 Antje Hendriks Wiegersma is geboren op zaterdag 8 februari 1890 in De Knijpe ( Heerenveen ), dochter van Hendrik Helmigs Wiegersma en Hendrikje Veenema (zie 27). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1890. Antje is overleden op donderdag 12 februari 1959 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 februari 1959. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 februari 1913 in Schoterland met Jacob Hendriks Duursma, 28 jaar oud. Jacob is geboren op dinsdag 9 december 1884 in Jubbega-Schurega ( Heerenveen ), zoon van Hendrik Johannes Duursma en Jantje Jacobs de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 december 1884. Jacob is overleden op donderdag 24 september 1959 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1959.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Hendrikje (Hinke) Duursma, geboren op donderdag 18 juni 1914 in Langezwaag ( Opsterland ). Hinke is overleden op vrijdag 12 april 1991 in De Knijpe ( Heerenveen ), 76 jaar oud.
Notitie bij Hinke: Hendrikje is op 13 mei 1937 gehuwd met Sietze Koopmans
2 Jantje Duursma, geboren op vrijdag 20 april 1917 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ). Jantje is overleden op maandag 15 september 1997 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 80 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwehorne op de Begraafplaats aan de Schoterlandseweg.
Notitie bij Jantje: Jantje is op 9 mei 1940 in Opsterland gehuwd met Ale Pijlman
3 Wietske Duursma, geboren op zaterdag 6 maart 1920 in Hoornsterzwaag ( Heerenveen ). Wietske is overleden op vrijdag 4 augustus 1961 in Katlijk ( Heerenveen ), 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 augustus 1961. Hij is begraven in Katlijk.
Notitie bij Wietske: Wietske is op 4 januari 1945 in Heerenveen gehuwd met Pieter Hendrik Bijstra
4 Hendrik Duursma, geboren op vrijdag 21 mei 1926 in Nieuwehorne ( Heerenveen ). Hendrik is overleden op vrijdag 1 mei 1998 in Nieuwehorne ( Heerenveen ), 71 jaar oud.
65 Tietje Veenema is geboren op vrijdag 9 oktober 1891 in Amsterdam, dochter van Klaas Veenema (zie 28) en Pietje Nijdam. Tietje is overleden op donderdag 26 maart 1964, 72 jaar oud. Tietje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ) met Willem Dijkstra, 20 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 27 maart 1891 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Jacob Dijkstra en Akke van der Wal. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1891.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Tietje en Willem:
1 Pietje Dijkstra, geboren op woensdag 24 juli 1912 in Enkhuizen. Volgt 114.
2 Willemke Dijkstra, geboren op donderdag 7 mei 1914 in Enkhuizen.
3 Klaas Dijkstra, geboren op donderdag 9 maart 1916 in Enkhuizen.
4 Akke Dijkstra, geboren op zaterdag 12 april 1919 in Enkhuizen. Volgt 115.
5 NN NN Dijkstra, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 31 augustus 1937 in Enkhuizen. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1937.
66 Reinouw Veenema is geboren op dinsdag 28 november 1893 in Amsterdam, dochter van Klaas Veenema (zie 28) en Pietje Nijdam. Reinouw is overleden op vrijdag 12 augustus 1977 in Amsterdam, 83 jaar oud. Reinouw trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 23 mei 1917 in Amsterdam met Cornelis Vijverberg, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 30 december 1893 in Amsterdam, zoon van Willem Vijverberg en Francina Verduijn. Cornelis is overleden op woensdag 15 mei 1974 in Blaricum, 80 jaar oud.
Beroep:
metselaar
Kind van Reinouw en Cornelis:
1 Cornelis Vijverberg, geboren op dinsdag 28 oktober 1919 in Amsterdam. Volgt 116.
67 Fokke Klazes Veenema is geboren op maandag 25 mei 1896 in Amsterdam, zoon van Klaas Veenema (zie 28) en Pietje Nijdam. Fokke is overleden op donderdag 11 juli 1968 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
veemarbeider
Fokke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 7 april 1920 in Amsterdam met Johanna Maria Jaspers, 23 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 3 april 1897 in Amsterdam, dochter van Gerardus Nicolaas Jaspers en Johanna Maria Dissel. Johanna is overleden op dinsdag 5 april 1988 in Amsterdam, 91 jaar oud.
Kinderen van Fokke en Johanna:
1 Johanna Maria Veenema, geboren op woensdag 9 juni 1920 in Amsterdam. Volgt 117.
2 Pietje Veenema, geboren op zaterdag 17 september 1921 in Amsterdam. Volgt 118.
68 Botje Veenema is geboren op maandag 25 mei 1896 in Amsterdam, dochter van Klaas Veenema (zie 28) en Pietje Nijdam. Botje is overleden op vrijdag 1 september 1944 in Zaandam, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 september 1944. Botje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 juni 1923 in Amsterdam met Dirk Smit, 28 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 14 maart 1895 in Zaandam, zoon van Hendrik Smit en Aagje Groot.
Kinderen van Botje en Dirk:
1 NN NN Smit, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 10 juli 1926 in Zaandam. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1926.
2 NN NN Smit, levenloos geboren kind, geboren op zaterdag 21 juli 1928 in Zaandam. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1928.
69 Klaas Fokke Venema is geboren op vrijdag 2 november 1900 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Venema (zie 29) en Jikke van Solkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 november 1900.
Beroep:
machinist
Klaas trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 juni 1923 in Wildervank ( Veendam ) met Lammegien Veldhuis, 22 jaar oud. Lammegien is geboren op maandag 7 januari 1901 in Stadskanaal, dochter van Koop Veldhuis en Lammegien Meertens. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1901.
Beroep:
dienstbode
70 Janke Venema is geboren op woensdag 23 oktober 1901 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Sjoerd Venema (zie 29) en Jikke van Solkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 oktober 1901. Janke trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 2 februari 1939 in Groningen met Everhardus Buikema, 54 jaar oud. Everhardus is geboren op maandag 1 december 1884 in Leens ( Het Hogeland ), zoon van Heino Buikema en Bregtje Stratingh. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 december 1884. Everhardus is overleden op zaterdag 6 februari 1960 in Termunten ( Eemsdelta ), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1960.
Beroep:
grossier
71 Sibolt Venema is geboren op donderdag 2 juni 1904 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Venema (zie 29) en Jikke van Solkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1904.
Beroep:
monteur
Sibolt trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 4 november 1931 in Leeuwarden met Roelofje Wijkstra, 26 jaar oud. Roelofje is geboren op maandag 26 december 1904 in Tzum ( Waadhoeke ), dochter van Jouke Wijkstra en Antje van der Weij. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1904.
Beroep:
dienstbode
72 Fokke Klaas Venema is geboren op zondag 2 april 1911 in Workum ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sjoerd Venema (zie 29) en Jikke van Solkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1911. Fokke is overleden op zondag 26 februari 1989, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
Beroep:
timmerman
Fokke trouwde met Beitske (Beitsche) Tiemersma. Beitsche is geboren op dinsdag 26 oktober 1915 in Wommels ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Tiemersma en Baukje Idzenga. Beitsche is overleden op woensdag 19 juni 1996, 80 jaar oud. Zij is begraven in Zeist op Begraafplaats Zeister Bosrust.
73 Tietje Nijdam is geboren op donderdag 1 september 1898 in Amsterdam, dochter van Siebren Nijdam en Jeltje Venema (zie 30). Tietje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 24 mei 1922 in Amsterdam met Jan Sparreboom, 23 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 juni 1898 in Ridderkerk, zoon van Fop Sparreboom en Anna Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juni 1898. Jan is overleden op maandag 3 maart 1975 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
Ernstvuurwerker
Kinderen van Tietje en Jan:
1 Jan Sparreboom, geboren in 1923 in Amsterdam.
Notitie bij Jan: Jan is op 17 janhuari 1953 in Amsterdam gehuwd met E.J. de Jong
2 Fop Sparreboom, geboren op vrijdag 22 juli 1927 in Amsterdam.
Notitie bij Fop: Fop is op 3 juli 1951 in Amsterdam gehuwd met Hendrika van Heteren
Beroep:
Broodbakker
74 Doedje Hoekstra is geboren op woensdag 17 maart 1909 in Joure ( De Friese Meren ), dochter van Hans Pieters Hoekstra en Margje Veenema (zie 31). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1909. Doedje is overleden op donderdag 23 november 1995 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Doedje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 2 januari 1930 in Haskerland met Foppe de Jong, 22 jaar oud. Foppe is geboren op dinsdag 7 mei 1907 in Leeuwarden, zoon van Foppe Ypes de Jong en Heye Tjeerds Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 mei 1907.
Kind van Doedje en Foppe:
1 Klaas de Jong, geboren omstreeks 1939 in Leeuwarden. Klaas is overleden op vrijdag 29 september 1944 in Leeuwarden, ongeveer 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1944.
75 Herman Maarten Veenema is geboren op vrijdag 30 april 1915 in Utrecht, zoon van Cornelis Harmen Veenema (zie 38) en Johanna Maria de Held. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1915.
Beroep:
bouwkundig tekenaar
Herman trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1942 in Leiden met Irén Julianna Hradek, 29 jaar oud. Irén is geboren op zondag 20 april 1913 in Budapest ( Hongarije ), dochter van Ferenc Hradek en Julianna Igmandi. Irén is overleden op donderdag 12 augustus 1971 in Leiden, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1971.
76 Maria Elisabeth Veenema is geboren op woensdag 25 april 1917 in Utrecht, dochter van Cornelis Harmen Veenema (zie 38) en Johanna Maria de Held. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1917. Maria trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 juni 1942 in Zeist met Gijsbertus Verploegh, 26 jaar oud. Gijsbertus is geboren op maandag 21 februari 1916 in Doorn ( Utrechtse Heuvelrug ), zoon van Marius Verploegh en Adriana Breddels. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1916.
77 Anna Catharina Veenema is geboren op dinsdag 17 november 1914 in Rotterdam, dochter van Klaas Herman Veenema (zie 39) en Sara Bouwman. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 november 1914. Anna is overleden op zaterdag 9 september 2000 in Krimpen a/d IJssel, 85 jaar oud. Anna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 1 mei 1940 in Rotterdam met Klaas de Haan, 24 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 22 juni 1915 in Rotterdam, zoon van Klasinus Frank de Haan en Elisabeth Mooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 juni 1915. Klaas is overleden op maandag 4 september 2006 in Krimpen a/d IJssel, 91 jaar oud.
78 Izaak Maarten Veenema is geboren op vrijdag 25 augustus 1916 in Rotterdam, zoon van Klaas Herman Veenema (zie 39) en Sara Bouwman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 augustus 1916. Izaak is overleden op zondag 31 januari 2010 in Rotterdam, 93 jaar oud. Izaak trouwde met Cornelia van Leeuwen.
79 Hermina Klazina Veenema is geboren op dinsdag 6 augustus 1918 in Rotterdam, dochter van Klaas Herman Veenema (zie 39) en Sara Bouwman. Hermina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 september 1939 in Rotterdam met Johannes Josua Hendrik van der Ree, 31 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 4 juni 1908 in Rotterdam, zoon van Gerrit van der Ree en Willemina Catharina Visschers.
Notitie bij de geboorte van Johannes: aktenummer 1908.6138
Beroep:
varensgezel
80 Nicolaas Herman Veenema is geboren op vrijdag 30 november 1934 in Rotterdam, zoon van Klaas Herman Veenema (zie 39) en Sara Bouwman. Nicolaas trouwde met Janny Dreesje Prevo.
81 Gepke Venema is geboren op zaterdag 7 augustus 1909 in Vinkega ( Weststellingwerf ), dochter van Wiebe Venema (zie 48) en Pietje de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1909. Gepke is overleden op zondag 18 maart 1984 in Bergen, 74 jaar oud. Gepke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1932 in Weststellingwerf met Ane Dijkstra, 24 jaar oud. Ane is geboren op vrijdag 20 maart 1908 in Vinkega ( Weststellingwerf ), zoon van Jan Dijkstra en Geesje Elzinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 maart 1908. Ane is overleden op dinsdag 7 maart 1978 in Bergen, 69 jaar oud.
82 Jacob Venema is geboren op donderdag 18 april 1912 in Vinkega ( Weststellingwerf ), zoon van Wiebe Venema (zie 48) en Pietje de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 april 1912. Jacob is overleden op vrijdag 27 augustus 1993 in Heerenveen, 81 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1938 in Weststellingwerf met Anna Dijkstra, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1914 in Vinkega ( Weststellingwerf ), dochter van Jan Dijkstra en Geesje Elzinga.
83 Bartele Venema is geboren op dinsdag 14 juli 1914 in Vinkega ( Weststellingwerf ), zoon van Wiebe Venema (zie 48) en Pietje de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juli 1914.
Beroep:
assistent Rijkslandbouwvoorlichtingendienst
Bartele trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 mei 1940 in Weststellingwerf met Frederica Geertruida Schnoor, ongeveer 20 jaar oud. Frederica is geboren omstreeks 1920 in Noordwolde ( Weststellingwerf ), dochter van Fredrik Adolph Schnoor en Aaltje Terpstra.
84 Sjoerd de Vries is geboren op dinsdag 26 februari 1901 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Ulbe de Vries en Aukje Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1901. Sjoerd is overleden op maandag 11 oktober 1971 in Grouw ( Leeuwarden ), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 oktober 1971.
Beroep:
zeilmaker
Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 29 april 1932 in ’s-Gravenhage met Durkje Feikje Brouwer, 30 jaar oud. Durkje is geboren op dinsdag 22 oktober 1901 in ’s-Gravenhage, dochter van Klaas Brouwer en Leuntje Wilhelmina Pauptit.
Kinderen van Sjoerd en Durkje:
1 Ulbe de Vries, geboren op woensdag 12 april 1933 in Grouw ( Leeuwarden ). Ulbe is overleden op maandag 7 januari 2008 in Uitwellingerga ( Zuidwest-Friesland ), 74 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 11 januari 2008 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Notitie bij Ulbe: Ulbe is gehuwd met Marianne Brocker
2 Klaas de Vries, geboren op donderdag 26 november 1936 in Grouw ( Leeuwarden ). Klaas is overleden op zaterdag 10 maart 2018 in Assen, 81 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 17 maart 2018.
85 Grietje de Vries is geboren op zaterdag 2 januari 1904 in Gerkesklooster ( Achtkarspelen ), dochter van Ulbe de Vries en Aukje Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1904.
Beroep:
analiste
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1928 in Enschede met Jacob Schurer, 30 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 16 maart 1898 in Veenhuizen ( Noordenveld ), zoon van Jan Matthijs Schurer en Jebbigje Bergsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1898.
86 Jacob de Vries is geboren op woensdag 31 augustus 1910 in Achlum ( Waadhoeke ), zoon van Ulbe de Vries en Aukje Venema (zie 49). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1910.
Beroep:
secretaris Waterschap
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op maandag 8 juli 1940 in Harlingen met Geertruida de Wit, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op zaterdag 22 mei 1920 in Venlo, dochter van Wijbrandus de Wit en Hinke de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 mei 1920.
Kind van Jacob en Geertruida:
1 Margaretha Francisca Inesz de Vries, geboren omstreeks 1948. Margaretha is overleden op dinsdag 8 juli 1952 in Voorst, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 juli 1952.
87 Grietje van der Meulen is geboren op woensdag 17 juli 1907 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Douwe Douwes van der Meulen en Antje Jacobs Veenema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1907. Grietje is overleden op zondag 18 februari 1990 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1934 in Aengwirden ( Heerenveen ) met Johannes Huisman, 27 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 21 oktober 1906 in Tjalleberd ( Heerenveen ), zoon van Aebele Ruurds Huisman en Aafje Thymens Stobbe. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 oktober 1906. Johannes is overleden op woensdag 21 mei 1980 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
Beroep:
zuivelarbeider
88 Douwe van der Meulen is geboren op zaterdag 26 september 1908 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Douwe Douwes van der Meulen en Antje Jacobs Veenema (zie 50). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1908. Douwe is overleden op woensdag 29 november 1995 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Douwe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 december 1933 in Rauwerdehem ( Boornsterhem ) met Pietje Meyer, 22 jaar oud. Pietje is geboren op vrijdag 31 maart 1911 in Poppingawier ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Jan Linzes Meyer en Wytske van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1911.
89 Atje van der Meulen is geboren op woensdag 13 oktober 1915 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Douwe Douwes van der Meulen en Antje Jacobs Veenema (zie 50). Atje is overleden op vrijdag 18 mei 2001 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Roordahuizum. Atje trouwde met Jan Brandenburg. Jan is geboren op woensdag 24 juli 1912 in Het Meer ( Heerenveen ), zoon van Roel Brandenburg en Sjoukje Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juli 1912. Jan is overleden op vrijdag 28 april 1995 in Roordahuizum ( Leeuwarden ), 82 jaar oud. Hij is begraven in Roordahuizum.
Beroep:
veehouder
90 Aukje van der Meulen is geboren op donderdag 24 februari 1921 in Irnsum ( Leeuwarden ), dochter van Douwe Douwes van der Meulen en Antje Jacobs Veenema (zie 50). Aukje is overleden op maandag 20 september 1993 in Grouw ( Leeuwarden ), 72 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 september 1993 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Aukje trouwde met Adam de Groot.
91 Douwe van der Meulen is geboren op dinsdag 25 mei 1915 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Marten Douwes van der Meulen en Jantje Jacobs Venema (zie 51). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1915. Douwe is overleden op zondag 27 november 1977 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Douwe trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19 mei 1938 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Taekje van der Molen, 21 jaar oud. Taekje is geboren op dinsdag 26 september 1916 in Siegerswoude ( Opsterland ), dochter van Arend Eeltjes van der Molen en Aurelia Sjoerds Riedstra. Taekje is overleden op vrijdag 27 februari 2015 in Akkrum ( Heerenveen ), 98 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 4 maart 2015 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum.
Beroep:
dienstbode
Kind van Douwe en Taekje:
1 Jantje van der Meulen, geboren omstreeks 1945 in Grouw ( Leeuwarden ). Jantje is overleden op dinsdag 18 maart 1958 in Leeuwarden, ongeveer 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1958.
92 Grietje (Gretchen) Bergsma is geboren op woensdag 25 januari 1905 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Tjeerd Ates Bergsma en Harmke Jacobs Veenema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 januari 1905. Gretchen is overleden in 2001, 95 of 96 jaar oud. Zij is begraven in Renton, King County, op de Greenwood Memorial Park. Gretchen trouwde met Edgar A. Lewis. Edgar is geboren op woensdag 6 mei 1903 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), zoon van William J. Lewis en Anna E. Lewis. Edgar is overleden op dinsdag 15 september 1987, 84 jaar oud. Hij is begraven in Renton, King County, op de Greenwood Memorial Park.
Kind van Gretchen en Edgar:
1 Henry Edwin Edgar Lewis, geboren op dinsdag 23 september 1924 in Issaquah, King County, Washington ( USA ). Henry is overleden op woensdag 25 februari 1987 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), 62 jaar oud. Hij is begraven in Renton, King County, op de Greenwood Memorial Park.
93 Ate (Arthur) Bergsma is geboren op zaterdag 1 september 1906 in Nes ( Noordoost-Friesland ), zoon van Tjeerd Ates Bergsma en Harmke Jacobs Veenema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1906. Arthur is overleden op zaterdag 30 mei 1970 in Fall City, King County, Washington ( USA ), 63 jaar oud. Hij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery. Arthur trouwde met Mary Joanne Peroglio. Mary is geboren op dinsdag 11 augustus 1908 in Renton, King County, Washington ( USA ), dochter van Lorenzo (Lawrens) Peroglio en Louise Monelli. Mary is overleden op donderdag 27 mei 2004 in Renton, King County, Washington ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery.
94 Pietje (Peechie) Bergsma is geboren op donderdag 13 februari 1908 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Tjeerd Ates Bergsma en Harmke Jacobs Veenema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 februari 1908. Peechie is overleden op dinsdag 30 december 2003 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), 95 jaar oud. Zij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery. Peechie trouwde met Clement E. Franks Stefani. Clement is geboren op zondag 1 maart 1908 in Issaquah, King County, Washington ( USA ). Clement is overleden op donderdag 7 juli 1977 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), 69 jaar oud. Hij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery.
Kind van Peechie en Clement:
1 John Stefani, geboren op dinsdag 8 augustus 1922 in Seattle King County, Washington ( USA ). John is overleden op maandag 5 september 1994 in Seattle King County, Washington ( USA ), 72 jaar oud.
Notitie bij John: John is gehuwd met Janet Iris Hallock
95 Aukje (Mary) Bergsma is geboren op dinsdag 16 augustus 1910 in Nes ( Noordoost-Friesland ), dochter van Tjeerd Ates Bergsma en Harmke Jacobs Veenema (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 augustus 1910. Mary is overleden op vrijdag 22 maart 1996 in Buckley, Pierce County, Washington ( USA ), 85 jaar oud. Zij is begraven in Buckley, Pierce County, op de Buckley Cemetery. Mary trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 23 december 1930 met James William Parlari, 26 jaar oud. James is geboren op zaterdag 24 september 1904 in Burnett, Washington County ( USA ). James is overleden op woensdag 26 maart 1947 in Buckley, Pierce County, Washington ( USA ), 42 jaar oud. Hij is begraven in Buckley, Pierce County, op de Buckley Cemetery.
96 William Chester Bergsma is geboren op vrijdag 8 augustus 1913 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), zoon van Tjeerd Ates Bergsma en Harmke Jacobs Veenema (zie 52). William is overleden op vrijdag 27 december 1996 in Issaquah, King County, Washington ( USA ), 83 jaar oud. Hij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery. William trouwde met Esther Emily Hendrickson. Esther is geboren op woensdag 20 januari 1915 in Newcastle, King County, Washington ( USA ), dochter van Andrew Hendrickson en Selma. Esther is overleden op maandag 5 december 1988 in Redmond, King County, Washington ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in Issaquah, King County, op de Hillside Cemetery.
97 Homme de Jong is geboren op zondag 13 december 1914 in Sneek, zoon van Siebren de Jong en Akke Venema (zie 53). Homme is overleden op dinsdag 6 september 1994 in Grouw ( Leeuwarden ), 79 jaar oud. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
houtbewerker
Homme trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 april 1938 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Antje Stellingwerff, 24 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 19 juni 1913 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Hinne Stellingwerff en Geertje van der Schaaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1913. Antje is overleden op dinsdag 19 november 2002, 89 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Beroep:
dienstbode
98 Geertje de Jong is geboren op woensdag 12 juli 1916 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Siebren de Jong en Akke Venema (zie 53). Geertje is overleden op zondag 12 juli 1987 in Grouw ( Leeuwarden ), 71 jaar oud. Zij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1940 in Idaarderadeel ( Leeuwarden ) met Tjeerd Sijtema, 32 jaar oud. Tjeerd is geboren op vrijdag 4 oktober 1907 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Ype Sijtema en Feikje Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 oktober 1907. Tjeerd is overleden op zondag 13 januari 1980 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Hij is begraven in Grouw op de Begraafplaats aan de Stationsweg/Parkstraat.
Kinderen van Geertje en Tjeerd:
1 Ype Sijtema, geboren op maandag 28 februari 1944 in Grouw ( Leeuwarden ). Ype is overleden op donderdag 21 maart 2019 in Grouw ( Leeuwarden ), 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 28 maart 2019 in Marsum in Crematorium Andringastate.
Notitie bij Ype: Ype is gehuwd met Anneke Stellingwerff
2 Siebren Sijtema, geboren op dinsdag 5 februari 1946 in Grouw ( Leeuwarden ). Siebren is overleden op maandag 2 december 1946 in Grouw ( Leeuwarden ), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1946.
99 Aukje de Jong is geboren op maandag 4 augustus 1919 in Oldeboorn ( Heerenveen ), dochter van Siebren de Jong en Akke Venema (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 augustus 1919. Aukje is overleden op donderdag 7 juni 2001 in Grouw ( Leeuwarden ), 81 jaar oud. Aukje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1946 in Grouw ( Leeuwarden ) met Libbe Leistra, 30 jaar oud. Libbe is geboren op maandag 24 januari 1916 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Sjoerd Libbes Leistra en Jeltje Reitsma. Libbe is overleden op zondag 14 maart 1999 in Grouw ( Leeuwarden ), 83 jaar oud.
100 Antje de Jong is geboren op zondag 7 september 1924 in Grouw ( Leeuwarden ), dochter van Siebren de Jong en Akke Venema (zie 53). Antje is overleden op dinsdag 22 oktober 2013 in Grouw ( Leeuwarden ), 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 26 oktober 2013 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Antje trouwde met Jan Sjoerd Leistra. Jan is geboren op dinsdag 21 maart 1922 in Leeuwarden, zoon van Sjoerd Libbes Leistra en Jeltje Reitsma. Jan is overleden op zondag 28 mei 2006 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
101 Ybe de Jong is geboren op zaterdag 17 april 1926 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Siebren de Jong en Akke Venema (zie 53). Ybe is overleden op zaterdag 30 april 2011, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 6 mei 2011 in Goutum in het Yarden Crematorium Goutum. Ybe trouwde met Sietske de Wal. Sietske is overleden op woensdag 22 september 1999.
102 Iebeltje (Iep) Veenema is geboren op zaterdag 18 november 1916 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), dochter van Wietze Jacobs Veenema (zie 54) en Antje Alberts Hoogeveen. Iep is overleden op zaterdag 9 februari 2013 in Heerenveen, 96 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Iep trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 juni 1942 in Heerenveen met Albertus Cornelis Engelen, 31 jaar oud. Albertus is geboren op maandag 11 juli 1910 in Voorthuizen ( Barneveld ), zoon van Dirk Engelen en Heintje Kamphuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juli 1910. Albertus is overleden op donderdag 7 april 1983 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
Beroep:
onderwijzer
103 Grietje Veenema is geboren op maandag 10 juni 1918 in Benedenknijpe ( Heerenveen ), dochter van Wietze Jacobs Veenema (zie 54) en Antje Alberts Hoogeveen.
Beroep:
distributieambtenaar
Grietje trouwde, 28 jaar oud, op maandag 24 juni 1946 in Heerenveen met Lammert Prinsen, 26 jaar oud. Lammert is geboren op woensdag 10 maart 1920 in Groningen, zoon van Wolter Prinsen en Hendrika Abbas. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1920. Lammert is overleden op dinsdag 27 april 2010 in Heerenveen, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 6 mei 2010 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof.
Beroep:
assisitent grond-en pachtzaken
Kinderen van Grietje en Lammert:
1 Rika Prinsen.
2 Wietze Prinsen.
3 Wolter Prinsen.
104 Albert Veenema is geboren op vrijdag 9 april 1920 in Delfstrahuizen ( De Friese Meren ), dochter van Wietze Jacobs Veenema (zie 54) en Antje Alberts Hoogeveen. Albert is overleden op donderdag 23 april 2009 in Drachten ( Smallingerland ), 89 jaar oud. Zij is gecremeerd in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Beroep:
assisitent verificateur
Albert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 september 1946 in Haskerland met Elizabeth Gorter, 27 jaar oud. Elizabeth is geboren op zondag 25 mei 1919 in Joure ( De Friese Meren ), zoon van Sytze Gorter en Trijntje Mink. Elizabeth is overleden op dinsdag 7 augustus 2007 in Drachten ( Smallingerland ), 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 11 augustus 2007 in Opeinde in Crematorium Waldhof.
Beroep:
Kantoorbediende
105 Jacob Veenema is geboren op woensdag 17 mei 1916 in Grouw ( Leeuwarden ), zoon van Harm Jacobs Veenema (zie 55) en Dirkje Jacobs de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1916. Jacob is overleden op donderdag 7 september 1972 in Baflo ( Het Hogeland ), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1972.
Beroep:
wachtmeester Staatspolitie en vertegenwoordiger
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 februari 1944 in Weststellingwerf met Antje Martha Gooyer, 24 jaar oud. Antje is geboren op zondag 4 januari 1920 in Wolvega ( Weststellingwerf ), dochter van Geert Gooyer en Tjettje Waterlander.
Beroep:
winkeljuffrouw
106 Hendrik Veenema is geboren op vrijdag 18 december 1908 in Sneek, zoon van Wiebe Hendriks Veenema (zie 56) en Trijntje Keimpes Ringma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1908.
Beroep:
stoker
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 april 1933 in Sneek met Aafke Corbier, 25 jaar oud. Aafke is geboren op zaterdag 14 december 1907 in Sneek, dochter van Wierd Corbier en Janke Meints de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 december 1907. Aafke is overleden op dinsdag 24 januari 1961 in Sneek, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1961.
107 Keimpe Veenema is geboren op zondag 11 mei 1913 in Sneek, zoon van Wiebe Hendriks Veenema (zie 56) en Trijntje Keimpes Ringma.
Beroep:
vertegenwoordiger
Keimpe trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 16 november 1939 in Sneek met Dieuwke Koetstra, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op vrijdag 1 november 1918 in Leeuwarden, dochter van Marten Koetstra en Catharina Johanna Kouer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 november 1918.
108 Trijntje (Tena) Meyer is geboren op zondag 25 februari 1906 in IJlst ( Zuidwest-Friesland ), dochter van Roelof Willems Meyer en Janke Hendriks Veenema (zie 57). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1906. Tena is overleden op zaterdag 12 mei 1979 in Hemet, Riverside County, Californie ( USA ), 73 jaar oud. Zij is begraven in San Jacinto, Riverside County, op de San Jacinto Valley Cemeterr. Tena trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1930 in Sneek met Pieter (Peter) Dotinga, 26 jaar oud. Peter is geboren op dinsdag 27 oktober 1903 in Offingawier ( Zuidwest-Friesland ), zoon van Sytze Dotinga en Durkje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1903. Peter is overleden op dinsdag 7 september 1993 in Hemet, Riverside County, Californie ( USA ), 89 jaar oud. Hij is begraven in San Jacinto, Riverside County, op de San Jacinto Valley Cemeterr.
Beroep:
landarbeider en directeur zuivelfabriek
Kinderen van Tena en Peter:
1 Ralph Dotinga.
2 Sietze (Sydney) Dotinga, geboren op woensdag 27 mei 1931 in Artesia, Los Angeles County, Californie ( USA ). Sydney is overleden op maandag 21 maart 2005 in Loma Linda, San Bernendino County, Californie ( USA ), 73 jaar oud. Hij is begraven in Riverside, Riverside County, op de Riverside National Cemetery.
Notitie bij Sydney: Sietze is gehuwd met Mary Annette Puthoff
3 Pieter Willem (Peter) Dotinga, geboren op vrijdag 25 oktober 1940 in Artesia, Los Angeles County, Californie ( USA ). Peter is overleden op woensdag 16 december 2015 in Perris, Riverside County, Californie ( USA ), 75 jaar oud. Hij is begraven in San Jacinto, Riverside County, op de San Jacinto Valley Cemeterr.
Notitie bij Peter: Pieter is in 1965 gehuwd met Tessa Peterson
Beroep:
melkveehouder
109 Gerbrig Veenema is geboren omstreeks 1915 in Sneek, dochter van Thomas Hendriks Veenema (zie 58) en Ymkje Jans Meyer.
Beroep:
Werkster
Gerbrig trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op maandag 7 juli 1941 in Sneek met Hidde Bosma, 31 jaar oud. Hidde is geboren op donderdag 7 april 1910 in Itens ( Hennaarderadeel ), zoon van Marten Bosma en Janke Hobma. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 april 1910.
Beroep:
fabrieksarbeider
110 Feddigje Veenema is geboren op vrijdag 4 februari 1916, dochter van Thomas Hendriks Veenema (zie 58) en Ymkje Jans Meyer. Feddigje is overleden op woensdag 4 februari 1981 in Sneek, 65 jaar oud. Feddigje trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1959 met Evert Faber.
111 Trijntje Veenema is geboren op woensdag 16 mei 1917 in Sneek, dochter van Thomas Hendriks Veenema (zie 58) en Ymkje Jans Meyer. Trijntje is overleden op woensdag 16 september 1959 in Sneek, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1959. Zij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Trijntje trouwde met Simon Ekkelboom. Simon is geboren op zaterdag 27 juli 1912 in Sneek, zoon van Hendrik Ekkelboom en Anna Groenendal. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1912. Simon is overleden op vrijdag 27 juli 1990, 78 jaar oud. Hij is begraven in Sneek op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
112 Sjoukje Veenema is geboren omstreeks 1921 in Sneek, dochter van Thomas Hendriks Veenema (zie 58) en Ymkje Jans Meyer. Sjoukje is overleden op zaterdag 13 april 1996 in Sneek, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen. Sjoukje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1951 met Sjoerd Faber, 34 of 35 jaar oud. Sjoerd is geboren op vrijdag 4 februari 1916 in Sneek. Sjoerd is overleden op woensdag 17 april 2002, 86 jaar oud.
113 Wiebe Veenema is geboren op donderdag 8 september 1927 in Sneek, zoon van Thomas Hendriks Veenema (zie 58) en Ymkje Jans Meyer. Wiebe is overleden op dinsdag 16 oktober 2007 in Sneek, 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 20 oktober 2007 in Heerenveen in Crematorium Schoterhof. Wiebe trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1951 met Wijtske Visser, 25 of 26 jaar oud. Wijtske is geboren op dinsdag 3 november 1925 in Teroele ( De Friese Meren ). Wijtske is overleden op dinsdag 7 oktober 2014 in Sneek, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 11 oktober 2014 in Sneek in Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek.
114 Pietje Dijkstra is geboren op woensdag 24 juli 1912 in Enkhuizen, dochter van Willem Dijkstra en Tietje Veenema (zie 65). Pietje is overleden op vrijdag 19 januari 1934 in Enkhuizen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 januari 1934. Pietje trouwde met Harmen Haaima.
115 Akke Dijkstra is geboren op zaterdag 12 april 1919 in Enkhuizen, dochter van Willem Dijkstra en Tietje Veenema (zie 65). Akke is overleden op woensdag 12 april 1978 in Venhuizen ( Drechterland ), 59 jaar oud. Akke trouwde met Hendrik Dijkstra.
116 Cornelis Vijverberg is geboren op dinsdag 28 oktober 1919 in Amsterdam, zoon van Cornelis Vijverberg en Reinouw Veenema (zie 66).
Beroep:
maquettemaker en timmerman
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1945 in Amsterdam met Josina Johanna Maria Meijer, 26 jaar oud. Josina is geboren op vrijdag 30 mei 1919 in Amsterdam, dochter van Henderikus Harmannus Meijer en Carolina Maria Buter.
Beroep:
naaister
Kind van Cornelis en Josina:
1 Carolus Hendrikus Vijverberg, geboren in 1948 in Amsterdam.
Notitie bij Carolus: Carolus is op 2 november 1973 in Amsterdam met C.A. de Jonge
117 Johanna Maria Veenema is geboren op woensdag 9 juni 1920 in Amsterdam, dochter van Fokke Klazes Veenema (zie 67) en Johanna Maria Jaspers.
Beroep:
naaister
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 november 1942 in Amsterdam met Herman Jan Buijs, 26 jaar oud. Herman is geboren op maandag 23 oktober 1916 in Amsterdam, zoon van Herman Albertus Buijs en Johanna Jacoba van Leeuwen.
Beroep:
electricien en bankwerker
Kinderen van Johanna en Herman:
1 Johanna Jacoba Buijs, geboren in 1944 in Amsterdam. Volgt 119.
2 Franklin Herbert Buijs, geboren in 1949 in Amsterdam. Volgt 120.
118 Pietje Veenema is geboren op zaterdag 17 september 1921 in Amsterdam, dochter van Fokke Klazes Veenema (zie 67) en Johanna Maria Jaspers.
Beroep:
Boekbindster
Pietje trouwde op vrijdag 12 mei 1848 in Amsterdam met Hendrik Schuurman. Hendrik is geboren op donderdag 21 september 1922 in Amsterdam, zoon van Willem Hendrik Schuurman en Anna Catharine Hof.
Beroep:
Lasser en marktkoopman
Kind van Pietje en Hendrik:
1 Frans Hendrik Schuurman, geboren in 1950 in Amsterdam.
119 Johanna Jacoba Buijs is geboren in 1944 in Amsterdam, dochter van Herman Jan Buijs en Johanna Maria Veenema (zie 117). Johanna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op maandag 18 juli 1966 in Amsterdam met Jean-Pierre Louis Adelin Guigay, 27 of 28 jaar oud. Jean-Pierre is geboren in 1938 in Amsterdam.
120 Franklin Herbert Buijs is geboren in 1949 in Amsterdam, zoon van Herman Jan Buijs en Johanna Maria Veenema (zie 117). Franklin trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 14 mei 1975 in Goes met A.E.W. Lambert.

Index (627 personen)

Selma [Schoonmoeder van 96]  96
Abbas, Hendrika (*08-10-1896, †24-06-1946) [Schoonmoeder van 103]  103
Agter, Rinskje Sytzes (*09-04-1864, †23-05-1911) [Schoonmoeder van 60]  60
Bakker, Geertje Jans (*01-08-1862, †17-12-1937) [Partner van 23]  23; 41; 42; 43; 44; 45
Bakker, Jan Berends (*17-08-1829, †13-01-1909) [Schoonvader van 23]  23
Banning, Jeltje Sjoerds (*23-02-1801, †08-01-1877) [Schoonmoeder van 18]  18
Bartels, Maria (*23-03-1859, †16-09-1892) [Schoonmoeder van 40]  40
Beetsma, Fedde Jans (*28-02-1783, †02-11-1835) [Partner van 3]  3; 11; 12
Beetsma, Fetje Feddes (*30-11-1835, †13-09-1869) [Nummer 12]  12
Beetsma, Grietje Feddes (*12-04-1833, †02-07-1872) [Nummer 11]  11
Beetsma, Jan Tjeerds (*±1757, †08-08-1830) [Schoonvader van 3]  3
Beld, Grietjen Harms (*±1788, †06-01-1857) [Schoonmoeder van 9]  9
Bergsma, Ate (Arthur) (*01-09-1906, †30-05-1970) [Nummer 93]  93
Bergsma, Ate Tjietzes (*02-05-1846, †13-06-1930) [Schoonvader van 52]  52
Bergsma, Aukje (Mary) (*16-08-1910, †22-03-1996) [Nummer 95]  95
Bergsma, Grietje (Gretchen) (*25-01-1905, †2001) [Nummer 92]  92
Bergsma, Jack (*±1912, †1970) [Zoon van 52]  52,5
Bergsma, Jebbigje (*02-01-1864, †31-10-1943) [Schoonmoeder van 85]  85
Bergsma, Pietje (Peechie) (*13-02-1908, †30-12-2003) [Nummer 94]  94
Bergsma, Tjeerd Ates (*15-04-1881) [Partner van 52]  52; 92; 93; 94; 95; 96
Bergsma, William Chester (*08-08-1913, †27-12-1996) [Nummer 96]  96
Bergsma, William Tjetze (*±1921, †1921) [Zoon van 52]  52,7
Bernardus, Fokje [Schoonmoeder van 4]  4
Bloemberg, Atje Alberts (*20-01-1848, †27-09-1933) [Schoonmoeder van 50] [Schoonmoeder van 51]  50; 51
Boer, Anna (*08-03-1878, †19-02-1943) [Schoonmoeder van 73]  73
Boer, Durkje de (*18-06-1871, †06-04-1962) [Schoonmoeder van 108]  108
Boer, Hinke de (*13-11-1892, †17-09-1979) [Schoonmoeder van 86]  86
Boerrigter, Geertruida (*16-04-1824, †05-02-1905) [Schoonmoeder van 20]  20
Boersma, Thomas IJsbrands (*12-08-1806, †25-03-1863) [Schoonvader van 26]  26
Boersma, Trijntje Thomas (*27-12-1853, †12-08-1927) [Partner van 26]  26; 56; 57; 58; 59; 60
Bont, Margien Koenderts (*14-09-1788, †21-02-1873) [Schoonmoeder van 14]  14
Boot, Aaltje (*08-11-1861, †14-03-1944) [Schoonmoeder van 56]  56
Bos, Jannes Roels van den (*±1781, †16-07-1840) [Schoonvader van 3]  3
Bosch, Wybe Jannes van den (*22-12-1808, †05-11-1880) [Partner van 3]  3
Bosga, Aaltje Eiles (*21-10-1856, †17-06-1857) [Dochter van 11]  11,1
Bosga, Aaltje Eiles (*23-07-1858, †20-11-1944) [Dochter van 11]  11,2
Bosga, Eile Eiles (*12-10-1827, †15-01-1878) [Partner van 11]  11
Bosga, Eile Luitzens (*04-10-1777, †12-09-1827) [Schoonvader van 11]  11
Bosga, Loltje Eiles (*12-12-1861, †08-06-1863) [Dochter van 11]  11,3
Bosga, Loltje Eiles (*03-10-1864, †05-10-1878) [Dochter van 11]  11,4
Bosga, NN NN (levenloos *20-06-1872) [Zoon van 11]  11,5
Bosma, Aukjen Goitzens (Akke) (*03-12-1790, †03-02-1871) [Schoonmoeder van 12]  12
Bosma, Hidde (*07-04-1910) [Partner van 109]  109
Bosma, Marten (*27-07-1881, †29-08-1942) [Schoonvader van 109]  109
Bosscher, Antje Klazes (*11-03-1871, †22-11-1961) [Dochter van 24]  24,1
Bosscher, Hendrikje Klazes (*20-09-1880, †11-07-1946) [Dochter van 24]  24,5
Bosscher, Homme Harmens (*05-03-1803, †29-01-1874) [Schoonvader van 24]  24
Bosscher, Homme Klazes (*19-07-1873, †08-05-1949) [Zoon van 24]  24,2
Bosscher, Klaas Hommes (*21-05-1833, †09-07-1921) [Partner van 24]  24; 46; 47
Bosscher, Sjoerdje Klazes (*08-01-1878, †30-05-1968) [Nummer 46]  46
Bosscher, Wiebe Klazes (*20-08-1875, †05-11-1879) [Zoon van 24]  24,3
Bosscher, Wiebigje Klazes (*28-01-1883, †28-05-1945) [Nummer 47]  47
Bouma, Doedje Reinders (*10-07-1845, †24-02-1927) [Partner van 19]  19; 31
Bouma, Reinder Jans (*25-05-1816, †17-07-1877) [Schoonvader van 19]  19
Bouwman, Izaak (*14-03-1844, †18-11-1905) [Schoonvader van 39]  39
Bouwman, Sara (*16-09-1893, †07-12-1989) [Partner van 39]  39; 77; 78; 79; 80
Brandenburg, Jan (*24-07-1912, †28-04-1995) [Partner van 89]  89
Brandenburg, Roel (*23-03-1876, †24-12-1948) [Schoonvader van 89]  89
Breddels, Adriana (*23-12-1885) [Schoonmoeder van 76]  76
Brinkenberg, Hendrika (*14-08-1854, †12-05-1911) [Schoonmoeder van 32]  32
Broeke, Willemina van den (*02-06-1827, †30-09-1915) [Schoonmoeder van 22]  22
Brouwer, Durkje Feikje (*22-10-1901) [Partner van 84]  84
Brouwer, Klaas (*01-08-1874, †12-02-1955) [Schoonvader van 84]  84
Bruinsma, Feikje (*15-10-1879, †27-02-1930) [Schoonmoeder van 98]  98
Buijs, Franklin Herbert (*1949) [Nummer 120]  120
Buijs, Herman Albertus (*02-07-1875, †10-01-1954) [Schoonvader van 117]  117
Buijs, Herman Jan (*23-10-1916) [Partner van 117]  117; 119; 120
Buijs, Johanna Jacoba (*1944) [Nummer 119]  119
Buikema, Everhardus (*01-12-1884, †06-02-1960) [Partner van 70]  70
Buikema, Heino (*09-08-1862, †26-11-1937) [Schoonvader van 70]  70
Buitenpost, Lieuwe (*10-07-1866, †12-04-1929) [Schoonvader van 60]  60
Buitenpost, Rommert (*08-04-1896, †22-06-1982) [Partner van 60]  60
Buter, Carolina Maria (*28-01-1897, †12-08-1976) [Schoonmoeder van 116]  116
Buurman, Anna Hendrina (*29-11-1863, †07-03-1932) [Schoonmoeder van 37]  37
Corbier, Aafke (*14-12-1907, †24-01-1961) [Partner van 106]  106
Corbier, Wierd (*15-06-1879, †12-11-1944) [Schoonvader van 106]  106
Damsma, Janke Douwes (*30-03-1831, †13-09-1869) [Schoonmoeder van 29]  29
Dijk, Pietje Tjeerds van (*31-12-1859, †07-04-1941) [Schoonmoeder van 52]  52
Dijk, Sijpkjen Wiebes van (*±1777, †24-01-1862) [Schoonmoeder van 3]  3
Dijkstra, Akke (*12-04-1919, †12-04-1978) [Nummer 115]  115
Dijkstra, Ane (*20-03-1908, †07-03-1978) [Partner van 81]  81
Dijkstra, Anna (*±1914) [Partner van 82]  82
Dijkstra, Grietje Bouwes (*04-04-1851, †17-02-1941) [Schoonmoeder van 31]  31
Dijkstra, Hendrik [Partner van 115]  115
Dijkstra, Jacob (*26-10-1853, †11-03-1954) [Schoonvader van 65]  65
Dijkstra, Jan (*15-06-1873, †30-01-1956) [Schoonvader van 81] [Schoonvader van 82]  81; 82
Dijkstra, Klaas (*09-03-1916) [Zoon van 65]  65,3
Dijkstra, NN NN (levenloos *31-08-1937) [Dochter van 65]  65,5
Dijkstra, Pietje (*24-07-1912, †19-01-1934) [Nummer 114]  114
Dijkstra, Willem (*27-03-1891) [Partner van 65]  65; 114; 115
Dijkstra, Willemke (*07-05-1914) [Dochter van 65]  65,2
Dissel, Johanna Maria (*14-08-1870, †08-07-1940) [Schoonmoeder van 67]  67
Dotinga, Pieter (Peter) (*27-10-1903, †07-09-1993) [Partner van 108]  108
Dotinga, Pieter Willem (Peter) (*25-10-1940, †16-12-2015) [Zoon van 108]  108,3
Dotinga, Ralph [Zoon van 108]  108,1
Dotinga, Sietze (Sydney) (*27-05-1931, †21-03-2005) [Zoon van 108]  108,2
Dotinga, Sytze (*19-03-1870, †15-08-1922) [Schoonvader van 108]  108
Dupon, Anna (*29-09-1808, †03-06-1897) [Schoonmoeder van 15]  15
Duursma, Hendrik (*21-05-1926, †01-05-1998) [Zoon van 64]  64,4
Duursma, Hendrik Johannes (*01-11-1853, †27-06-1936) [Schoonvader van 64]  64
Duursma, Hendrikje (Hinke) (*18-06-1914, †12-04-1991) [Dochter van 64]  64,1
Duursma, Jacob Hendriks (*09-12-1884, †24-09-1959) [Partner van 64]  64
Duursma, Jantje (*20-04-1917, †15-09-1997) [Dochter van 64]  64,2
Duursma, Wietske (*06-03-1920, †04-08-1961) [Zoon van 64]  64,3
Eenkoren, Tjitske (*28-01-1867, †14-09-1950) [Schoonmoeder van 55]  55
Ekkelboom, Hendrik (*07-05-1882, †05-12-1957) [Schoonvader van 111]  111
Ekkelboom, Simon (*27-07-1912, †27-07-1990) [Partner van 111]  111
Elzinga, Geesje (*20-09-1879, †10-03-1959) [Schoonmoeder van 81] [Schoonmoeder van 82]  81; 82
Ende, Hasseltje van’t (*08-06-1880, †26-10-1953) [Schoonmoeder van 45]  45
Engelen, Albertus Cornelis (*11-07-1910, †07-04-1983) [Partner van 102]  102
Engelen, Dirk (*21-05-1884, †03-03-1960) [Schoonvader van 102]  102
Es, Adrianus van (*05-02-1861, †28-03-1945) [Schoonvader van 40]  40
Es, Maria van (*05-11-1889) [Partner van 40]  40
Esveld, Gerrit (*24-08-1880, †07-08-1966) [Partner van 34]  34
Esveld, Johannes Gerardus Marinus (*16-11-1846, †01-06-1931) [Schoonvader van 34]  34
Esveld, Johannes Gerardus Marinus (*24-02-1915, †?-08-1987) [Zoon van 34]  34,4
Esveld, Sydsche (*14-01-1909, †08-01-1998) [Dochter van 34]  34,1
Esveld, Wybigje (*31-12-1912) [Dochter van 34]  34,3
Esveld, Wybrigje (*09-08-1911, †14-02-1912) [Dochter van 34]  34,2
Faber, Evert [Partner van 110]  110
Faber, Sjoerd (*04-02-1916, †17-04-2002) [Partner van 112]  112
Feenema, Klaaske Fokkes (*18-12-1815, †17-03-1894) [Nummer 7]  7
Feenema, Oebele Fokkes (*1799, †16-01-1855) [Zoon van 1]  1,3
Fokkema, Loltje Everts (*09-10-1794, †17-12-1866) [Schoonmoeder van 11]  11
Fokstra, Gerke Sibberts (*19-03-1820, †10-01-1861) [Partner van 7]  7
Fokstra, Sibbert Gerkes (*03-08-1777, †29-08-1832) [Schoonvader van 7]  7
Fokstra, Sibbert Gerkes (*01-10-1852, †22-04-1853) [Zoon van 7]  7,2
Fokstra, Sibbert Gerkes (*13-04-1855, †02-08-1855) [Zoon van 7]  7,4
Fokstra, Willemke Gerkes (*02-03-1851, †29-04-1851) [Dochter van 7]  7,1
Fokstra, Willemke Gerkes (*17-02-1854, †11-04-1854) [Dochter van 7]  7,3
Franx, Jebbigje Pieters (*02-03-1849, †24-02-1909) [Schoonmoeder van 48]  48
Gonggrijp, Sydschke (*08-07-1844, †07-02-1933) [Schoonmoeder van 34]  34
Gooyer, Antje Martha (*04-01-1920) [Partner van 105]  105
Gooyer, Geert (*20-01-1881, †28-02-1955) [Schoonvader van 105]  105
Gorter, Elizabeth (*25-05-1919, †07-08-2007) [Partner van 104]  104
Gorter, Sytze (*27-03-1889, †05-10-1956) [Schoonvader van 104]  104
Gouwma, Getsen Sierds (Geertje) (*21-11-1791, †03-10-1825) [Schoonmoeder van 8]  8
Graven, Hendricus (*07-07-1888) [Partner van 32]  32
Graven, Johan Lodewijk (*20-02-1848, †02-03-1928) [Schoonvader van 32]  32
Greydanus, Aukjen Johannes (Akke) (*26-03-1783, †15-12-1813) [Schoonmoeder van 6]  6
Groenendal, Anna (*03-07-1886, †21-12-1979) [Schoonmoeder van 111]  111
Groot, Aagje (*12-03-1870, †07-02-1949) [Schoonmoeder van 68]  68
Groot, Adam de [Partner van 90]  90
Guigay, Jean-Pierre Louis Adelin (*1938) [Partner van 119]  119
Haaima, Harmen [Partner van 114]  114
Haan, Klaas de (*22-06-1915, †04-09-2006) [Partner van 77]  77
Haan, Klasinus Frank de (*26-01-1880, †16-05-1940) [Schoonvader van 77]  77
Haxe, Elske Wiegers (*18-09-1835, †17-01-1915) [Schoonmoeder van 23]  23
Heeren, Bote (*05-09-1864, †05-04-1919) [Zoon van 17]  17,2
Heeren, Fokke (*15-03-1870) [Zoon van 17]  17,5
Heeren, Georg Roelofs (*10-01-1867, †1960) [Zoon van 17]  17,3
Heeren, Jan Roelofs (*14-11-1873, †10-11-1890) [Zoon van 17]  17,6
Heeren, Jantje (*27-06-1863, †1934) [Dochter van 17]  17,1
Heeren, Jurjen (*08-03-1801) [Schoonvader van 17]  17
Heeren, NN NN (levenloos *03-10-1868) [Zoon van 17]  17,4
Heeren, Roelof Johan (*10-01-1836, †05-05-1900) [Partner van 17]  17
Heida, Margje Koops (*26-05-1831, †24-12-1933) [Schoonmoeder van 35]  35
Hekkema, Trientje (*04-08-1874, †12-02-1956) [Schoonmoeder van 44]  44
Held, Johanna Maria de (*22-04-1889, †03-11-1979) [Partner van 38]  38; 75; 76
Held, Teunis de (*19-09-1845, †04-03-1917) [Schoonvader van 38]  38
Hendrickson, Andrew [Schoonvader van 96]  96
Hendrickson, Esther Emily (*20-01-1915, †05-12-1988) [Partner van 96]  96
Hendriks, Aaltje (*±1735) [Schoonmoeder van 1]  1
Hettema, Rimkjen Pieters (*20-06-1794, †15-05-1870) [Schoonmoeder van 7]  7
Hobma, Janke (*01-03-1883) [Schoonmoeder van 109]  109
Hoekstra, Doedje (*17-03-1909, †23-11-1995) [Nummer 74]  74
Hoekstra, Grietje (*26-10-1913, †13-06-1932) [Dochter van 31]  31,4
Hoekstra, Hans Pieters (*29-12-1886, †20-07-1972) [Partner van 31]  31; 74
Hoekstra, Hendrik Sikkes (*07-05-1834, †13-06-1897) [Partner van 10]  10
Hoekstra, Henrietta (*28-03-1867, †28-04-1868) [Dochter van 10]  10,3
Hoekstra, Henrietta (*12-08-1869, †16-01-1959) [Dochter van 10]  10,4
Hoekstra, Luite (*07-02-1865, †12-03-1898) [Zoon van 10]  10,2
Hoekstra, NN NN (levenloos *13-03-1910) [Zoon van 31]  31,2
Hoekstra, Pieter (*01-07-1912, †13-07-1912) [Zoon van 31]  31,3
Hoekstra, Pieter Tjeerds (*30-10-1850, †19-09-1935) [Schoonvader van 31]  31
Hoekstra, Sikke (*17-01-1863, †27-02-1933) [Zoon van 10]  10,1
Hoekstra, Sikke Hendriks (*03-02-1808, †19-11-1848) [Schoonvader van 10]  10
Hoekstra, Willemke (*20-03-1872, †28-04-1951) [Dochter van 10]  10,5
Hof, Anna Catharine (*09-11-1898, †03-11-1964) [Schoonmoeder van 118]  118
Hofman, Jacoba (*10-04-1902) [Partner van 45]  45
Hofman, Jan (*10-05-1879, †22-03-1955) [Schoonvader van 45]  45
Hoogeveen, Albert (*19-03-1851, †01-05-1933) [Schoonvader van 54]  54
Hoogeveen, Antje Alberts (*30-01-1889, †11-06-1963) [Partner van 54]  54; 102; 103; 104
Hradek, Ferenc [Schoonvader van 75]  75
Hradek, Irén Julianna (*20-04-1913, †12-08-1971) [Partner van 75]  75
Huisman, Aebele Ruurds (*18-05-1872, †17-11-1912) [Schoonvader van 87]  87
Huisman, Johannes (*21-10-1906, †21-05-1980) [Partner van 87]  87
Huisman de Jong, Aaltje Fokkes de (*11-11-1856, †26-09-1938) [Dochter van 12]  12,1
Huisman de Jong, Fokke Sytzes (*17-07-1831, †21-03-1906) [Partner van 12]  12
Huisman de Jong, Sytze Fokkes (*17-10-1802, †22-03-1870) [Schoonvader van 12]  12
Idzenga, Baukje (*08-02-1890, †24-02-1983) [Schoonmoeder van 72]  72
Igmandi, Julianna [Schoonmoeder van 75]  75
Imes, Wybrigjen (*±1760, †±1790) [Partner van 1]  1; 2
Jansma, Sjoukje (*04-12-1881, †14-05-1956) [Schoonmoeder van 89]  89
Jaspers, Gerardus Nicolaas (*29-04-1872) [Schoonvader van 67]  67
Jaspers, Johanna Maria (*03-04-1897, †05-04-1988) [Partner van 67]  67; 117; 118
Jong, Antje de (*07-09-1924, †22-10-2013) [Nummer 100]  100
Jong, Aukje de (*04-08-1919, †07-06-2001) [Nummer 99]  99
Jong, Catharina Kornelis de (*31-10-1837, †06-07-1926) [Partner van 15]  15
Jong, Dirkje Jacobs de (*12-02-1893, †18-08-1969) [Partner van 55]  55; 105
Jong, Foppe de (*07-05-1907) [Partner van 74]  74
Jong, Foppe Ypes de (*03-01-1867, †24-11-1928) [Schoonvader van 74]  74
Jong, Geertje de (*12-07-1916, †12-07-1987) [Nummer 98]  98
Jong, Grietje de (*12-02-1908, †01-03-1908) [Dochter van 53]  53,1
Jong, Grietje de (*30-12-1910) [Dochter van 53]  53,3
Jong, Homme de (*10-04-1909, †11-10-1913) [Zoon van 53]  53,2
Jong, Homme de (*13-12-1914, †06-09-1994) [Nummer 97]  97
Jong, Homme Ypes de (*23-03-1846, †04-01-1919) [Schoonvader van 53]  53
Jong, Jacob de (*30-04-1869, †05-03-1939) [Schoonvader van 55]  55
Jong, Jacob de (*17-07-1918, †27-10-1967) [Zoon van 53]  53,7
Jong, Janke Wietzes de (*15-06-1893, †24-07-1979) [Partner van 63]  63
Jong, Jantje Jacobs de (*24-09-1857, †06-11-1923) [Schoonmoeder van 64]  64
Jong, Klaas de (*±1939, †29-09-1944) [Zoon van 74]  74,1
Jong, Kornelis Klazes de (*07-03-1799, †03-07-1870) [Schoonvader van 15]  15
Jong, Minke Sjoukes de (*11-12-1873, †27-10-1929)  17
Jong, Siebren de (*01-09-1880, †05-12-1938) [Partner van 53]  53; 97; 98; 99; 100; 101
Jong, Sietske de (*23-04-1912) [Dochter van 53]  53,4
Jong, Sjoerdtje Klazes de (*08-09-1812, †15-01-1871) [Schoonmoeder van 24]  24
Jong, Wietze Jans de (*20-06-1852, †22-06-1925) [Schoonvader van 63]  63
Jong, Ybe de (*17-04-1926, †30-04-2011) [Nummer 101]  101
Justu, Libbe Oebeles (*±1730) [Schoonvader van 1]  1
Kamphuis, Heintje (*08-03-1887, †18-04-1968) [Schoonmoeder van 102]  102
Kies, Maria (*22-01-1866, †08-09-1954) [Schoonmoeder van 37]  37
Knoop, Hotse Pieters van der (*12-05-1802, †18-12-1853) [Schoonvader van 18]  18
Knoop, Tietje Hotzes van der (*18-08-1839, †17-08-1913) [Partner van 18]  18; 28; 29; 30
Koetstra, Dieuwke (*01-11-1918) [Partner van 107]  107
Koetstra, Marten (*09-11-1895) [Schoonvader van 107]  107
Kouer, Catharina Johanna (*02-09-1900) [Schoonmoeder van 107]  107
Kraat, Maria Elisabeth (*09-09-1846, †10-02-1940) [Schoonmoeder van 38]  38
Kreunen, Gerritje (*24-01-1785, †26-02-1850) [Schoonmoeder van 16]  16
Laan, Aaltje van der (*16-07-1910, †04-04-1990) [Dochter van 47]  47,2
Laan, Akke van der (*25-12-1908, †09-10-1973) [Dochter van 47]  47,1
Laan, Anna van der (*05-07-1912) [Dochter van 47]  47,3
Laan, Jan Oenes van der (*18-09-1878, †02-07-1968) [Partner van 47]  47
Laan, Klaas van der (*30-06-1918, †18-12-1943) [Zoon van 47]  47,5
Laan, Oene van der (*±1917, †30-06-2002) [Zoon van 47]  47,4
Laan, Oene Johannes van der (*07-09-1843, †23-11-1916) [Schoonvader van 47]  47
Lambert, A.E.W. [Partner van 120]  120
Lamring, Tjemkjen Wiebrens (*03-01-1823, †11-03-1888) [Schoonmoeder van 21]  21
Lange, Fake de (*10-11-1826, †16-11-1826) [Zoon van 2]  2,6
Lange, Fokjen de (*19-08-1821, †19-09-1826) [Dochter van 2]  2,4
Lange, Fokjen Luites de (*05-11-1828, †11-06-1910) [Nummer 10]  10
Lange, Geertje de (*12-10-1845, †14-06-1928) [Dochter van 8]  8,2
Lange, Grietje de (*24-02-1850, †16-04-1932) [Dochter van 8]  8,4
Lange, IJme de (*29-09-1855, †23-04-1862) [Zoon van 8]  8,6
Lange, Ime de (*21-12-1823, †13-10-1893) [Zoon van 2]  2,5
Lange, Jannetje de (*19-03-1819, †21-04-1899) [Dochter van 2]  2,3
Lange, Jantjen Luiten de (*?-07-1756, †16-04-1811) [Schoonmoeder van 2]  2
Lange, Luite Pellen de (*±1792, †06-05-1861) [Partner van 2]  2; 8; 9; 10
Lange, Luite Pelles de (*29-01-1844, †13-01-1888) [Zoon van 8]  8,1
Lange, Nanne Pelles de (*23-10-1852, †22-11-1933) [Zoon van 8]  8,5
Lange, Pelle de (*15-03-1815, †05-04-1897) [Nummer 8]  8
Lange, Pelle Willems de (*14-12-1755, †04-02-1825) [Schoonvader van 2]  2
Lange, Sierd de (*05-12-1857, †28-05-1944) [Dochter van 8]  8,7
Lange, Wijbigje de (*08-12-1816, †19-08-1886) [Nummer 9]  9
Lange, Willempke de (*07-12-1847, †19-12-1877) [Dochter van 8]  8,3
Leeuw, Barteld Douwes de (*23-04-1844, †30-12-1892) [Schoonvader van 48]  48
Leeuw, Pietje de (*11-09-1882, †11-01-1938) [Partner van 48]  48; 81; 82; 83
Leeuwen, Cornelia van [Partner van 78]  78
Leeuwen, Johanna Jacoba van (*31-01-1884, †10-01-1954) [Schoonmoeder van 117]  117
Leistra, Jan Sjoerd (*21-03-1922, †28-05-2006) [Partner van 100]  100
Leistra, Libbe (*24-01-1916, †14-03-1999) [Partner van 99]  99
Leistra, Sjoerd Libbes (*03-02-1886, †24-01-1934) [Schoonvader van 99] [Schoonvader van 100]  99; 100
Lenskens, Anna Hendrina (*27-10-1897, †25-08-1943) [Partner van 37]  37
Lenskens, Hendrik Reinier (*21-06-1859, †08-11-1924) [Schoonvader van 37]  37
Lewis, Anna E. (*1873, †1953) [Schoonmoeder van 92]  92
Lewis, Edgar A. (*06-05-1903, †15-09-1987) [Partner van 92]  92
Lewis, Henry Edwin Edgar (*23-09-1924, †25-02-1987) [Zoon van 92]  92,1
Lewis, William J. (*1866, †1950) [Schoonvader van 92]  92
Libbes, Hendrikje (*1775, †14-10-1855) [Partner van 1]  1; 3; 4; 5; 6; 7
Meer, Willemke Tjeerds van der (*?-12-1786, †29-08-1830) [Schoonmoeder van 7]  7
Meertens, Lammegien (*01-03-1858, †09-02-1951) [Schoonmoeder van 69]  69
Meester, Alegonda Elisabeth (*16-12-1839, †24-09-1926) [Schoonmoeder van 57]  57
Meijer, Henderikus Harmannus (*13-01-1895, †25-04-1968) [Schoonvader van 116]  116
Meijer, Josina Johanna Maria (*30-05-1919) [Partner van 116]  116
Meinsma, Aaltje Sjoerds (*13-06-1810, †07-04-1847) [Partner van 5]  5; 18
Meinsma, Sjoerd Meinderts (*±1775, †03-10-1826) [Schoonvader van 5]  5
Meulen, Atje van der (*13-10-1915, †18-05-2001) [Nummer 89]  89
Meulen, Aukje van der (*24-02-1921, †20-09-1993) [Nummer 90]  90
Meulen, Douwe van der (*26-09-1908, †29-11-1995) [Nummer 88]  88
Meulen, Douwe van der (*25-05-1915, †27-11-1977) [Nummer 91]  91
Meulen, Douwe Douwes van der (*13-10-1834, †01-10-1888) [Schoonvader van 50] [Schoonvader van 51]  50; 51
Meulen, Douwe Douwes van der (*07-08-1877, †14-11-1956) [Partner van 50]  50; 87; 88; 89; 90
Meulen, Grietje van der (*17-07-1907, †18-02-1990) [Nummer 87]  87
Meulen, Grietje van der (*13-11-1910, †19-12-1910) [Dochter van 51]  51,1
Meulen, Jacob van der (*19-12-1916) [Zoon van 51]  51,4
Meulen, Jantje van der (*±1945, †18-03-1958) [Dochter van 91]  91,1
Meulen, Marten Douwes van der (*03-06-1879, †22-08-1973) [Partner van 51]  51; 91
Meulen, NN NN van der (levenloos *05-01-1912) [Zoon van 51]  51,2
Meulen, Rinske Uilkes van der (*15-08-1882, †12-11-1941) [Partner van 62]  62
Meulen, Uilke Wiebes van der (*25-04-1848, †17-05-1927) [Schoonvader van 62]  62
Meyer, Jan Harmens (*07-01-1840, †24-02-1909) [Schoonvader van 58]  58
Meyer, Jan Linzes (*07-12-1883, †19-01-1946) [Schoonvader van 88]  88
Meyer, Pietje (*31-03-1911) [Partner van 88]  88
Meyer, Roelof Willems (*31-05-1876, †21-09-1956) [Partner van 57]  57; 108
Meyer, Trijntje (Tena) (*25-02-1906, †12-05-1979) [Nummer 108]  108
Meyer, Willem (*23-11-1837, †10-08-1914) [Schoonvader van 57]  57
Meyer, Willem (*13-05-1907) [Zoon van 57]  57,2
Meyer, Ymkje Jans (*26-09-1891, †07-05-1962) [Partner van 58]  58; 109; 110; 111; 112; 113
Mikkes, Klaas Hendriks (*24-03-1789, †25-10-1829) [Schoonvader van 5]  5
Mikkes, Margje Klazes (*16-08-1819, †11-07-1905) [Partner van 5]  5; 19; 20; 21; 22; 23
Mink, Trijntje (*06-08-1894, †17-02-1969) [Schoonmoeder van 104]  104
Molen, Arend Eeltjes van der (*29-09-1874, †19-02-1949) [Schoonvader van 91]  91
Molen, Taekje van der (*26-09-1916, †27-02-2015) [Partner van 91]  91
Monelli, Louise (*07-10-1890, †21-11-1954) [Schoonmoeder van 93]  93
Mooij, Elisabeth (*06-03-1882, †18-04-1960) [Schoonmoeder van 77]  77
Nijdam, Pietje (*05-09-1863) [Partner van 28]  28; 65; 66; 67; 68
Nijdam, Siebren (*26-10-1865) [Partner van 30]  30; 73
Nijdam, Sybren Hotzes (*05-10-1835, †<1887) [Schoonvader van 28] [Schoonvader van 30]  28; 30
Nijdam, Tietje (*01-09-1898) [Nummer 73]  73
Oenema, Grietje (*20-11-1847, †17-12-1911) [Partner van 25]  25; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Oenema, Wietze Harmens (*18-05-1813, †09-06-1879) [Schoonvader van 25]  25
Oosterbaan, Aukje Jans (*10-01-1856, †25-07-1946) [Schoonmoeder van 63]  63
Parlari, James William (*24-09-1904, †26-03-1947) [Partner van 95]  95
Patrijs, Jantje Jans (*15-06-1802, †20-11-1861) [Schoonmoeder van 17]  17
Pauptit, Leuntje Wilhelmina (*13-03-1880, †06-05-1956) [Schoonmoeder van 84]  84
Peroglio, Lorenzo (Lawrens) (*22-01-1876, †12-06-1934) [Schoonvader van 93]  93
Peroglio, Mary Joanne (*11-08-1908, †27-05-2004) [Partner van 93]  93
Platerink, Hendricus Gerardus van (*25-11-1861, †23-10-1927) [Schoonvader van 37]  37
Platerink, Johanna Maria van (*09-07-1898, †28-12-1987) [Partner van 37]  37
Pomper, Stijntje Berends (*±1772, †14-06-1827) [Schoonmoeder van 5]  5
Pool, Haike Hilbrands (*12-10-1864, †02-02-1943) [Schoonmoeder van 59]  59
Prevo, Janny Dreesje [Partner van 80]  80
Pril, Geertruida Johanna (*27-09-1899) [Partner van 43]  43
Pril, Johannes Jochem (*19-03-1859, †02-12-1937) [Schoonvader van 43]  43
Prinsen, Lammert (*10-03-1920, †27-04-2010) [Partner van 103]  103
Prinsen, Rika [Dochter van 103]  103,1
Prinsen, Wietze [Zoon van 103]  103,2
Prinsen, Wolter [Zoon van 103]  103,3
Prinsen, Wolter (*12-07-1892) [Schoonvader van 103]  103
Racké, Sofia Johanna (*15-09-1843, †30-06-1917) [Schoonmoeder van 33]  33
Ree, Gerrit van der (*02-09-1874, †01-09-1949) [Schoonvader van 79]  79
Ree, Johannes Josua Hendrik van der (*04-06-1908) [Partner van 79]  79
Reen, Gerbrig Sybes (*13-06-1812, †19-02-1856) [Schoonmoeder van 26]  26
Reitsma, Jeltje (*27-02-1890, †08-02-1970) [Schoonmoeder van 99] [Schoonmoeder van 100]  99; 100
Reitsma, Reinskjen Siebrens (*08-02-1841, †01-08-1887) [Schoonmoeder van 28] [Schoonmoeder van 30]  28; 30
Riedstra, Aurelia Sjoerds (*28-10-1877, †23-02-1947) [Schoonmoeder van 91]  91
Riksma, Wietske Johannes (*20-10-1817, †26-02-1896) [Schoonmoeder van 27]  27
Ringma, Keimpe (*27-11-1857, †10-02-1942) [Schoonvader van 56]  56
Ringma, Trijntje Keimpes (*01-06-1887, †12-12-1959) [Partner van 56]  56; 106; 107
Roos, Sytske Johannes de (*22-03-1812, †09-06-1871) [Schoonmoeder van 19]  19
Ruyven, Antoon Christiaan van (*09-04-1833, †02-07-1902) [Partner van 16]  16
Ruyven, Bote van (*11-10-1870, †05-04-1943) [Zoon van 16]  16,4
Ruyven, Evert Jan van (*?-01-1793, †11-12-1858) [Schoonvader van 16]  16
Ruyven, Fokke van (*22-10-1869, †10-11-1869) [Zoon van 16]  16,2
Ruyven, Jan van (*15-12-1865, †23-12-1865) [Zoon van 16]  16,1
Ruyven, Rutger van (*22-10-1869, †10-11-1869) [Zoon van 16]  16,3
Schaaf, Geertje van der (*03-03-1882, †19-04-1964) [Schoonmoeder van 97]  97
Scheer, Etje Melles van der (*18-05-1837, †14-06-1907) [Schoonmoeder van 61]  61
Schimmel, Grietje (*22-08-1848, †21-09-1848) [Dochter van 9]  9,5
Schimmel, Grietje (*02-11-1856) [Dochter van 9]  9,10
Schimmel, Harm Peters (Harmen) (*27-08-1815, †21-05-1891) [Partner van 9]  9
Schimmel, Jantje (*06-07-1854, †02-07-1860) [Dochter van 9]  9,9
Schimmel, Kleisje (*13-04-1851, †26-10-1851) [Dochter van 9]  9,7
Schimmel, Kleisje (*16-09-1852, †28-11-1913) [Dochter van 9]  9,8
Schimmel, Luite (*07-02-1850, †28-11-1876) [Zoon van 9]  9,6
Schimmel, NN NN (levenloos *10-04-1843) [Dochter van 9]  9,1
Schimmel, Pelle (*13-04-1858, †18-07-1858) [Zoon van 9]  9,11
Schimmel, Peter (*14-04-1844, †22-08-1910) [Zoon van 9]  9,2
Schimmel, Peter Hendriks (*±1777, †27-02-1848) [Schoonvader van 9]  9
Schimmel, Willempke (*24-06-1845, †20-07-1845) [Dochter van 9]  9,3
Schimmel, Willempke (*13-09-1846, †05-03-1927) [Dochter van 9]  9,4
Schnoor, Frederica Geertruida (*±1920) [Partner van 83]  83
Schnoor, Fredrik Adolph (*16-05-1886, †18-07-1942) [Schoonvader van 83]  83
Schurer, Jacob (*16-03-1898) [Partner van 85]  85
Schurer, Jan Matthijs (*16-01-1858, †06-04-1933) [Schoonvader van 85]  85
Schuurman, Frans Hendrik (*1950) [Zoon van 118]  118,1
Schuurman, Geertje (*20-09-1862, †02-07-1939) [Schoonmoeder van 42] [Schoonmoeder van 41]  41; 42
Schuurman, Hendrik (*21-09-1922) [Partner van 118]  118
Schuurman, Willem Hendrik (*09-12-1893, †09-06-1974) [Schoonvader van 118]  118
Siesling, Geert Sipkes (*14-01-1875, †05-02-1956) [Partner van 61]  61
Siesling, Hendrik (*19-11-1903, †31-12-1932) [Zoon van 61]  61,1
Siesling, Hendrikje (*?-07-1916, †26-08-1916) [Dochter van 61]  61,3
Siesling, Sipke (*14-01-1907, †15-02-1972) [Zoon van 61]  61,2
Siesling, Sipke Geerts (*25-10-1841, †18-09-1928) [Schoonvader van 61]  61
Sijtema, Siebren (*05-02-1946, †02-12-1946) [Zoon van 98]  98,2
Sijtema, Tjeerd (*04-10-1907, †13-01-1980) [Partner van 98]  98
Sijtema, Ype (*28-07-1875, †07-01-1960) [Schoonvader van 98]  98
Sijtema, Ype (*28-02-1944, †21-03-2019) [Zoon van 98]  98,1
Slager, Anna Catharina (*25-03-1865, †05-01-1953) [Partner van 22]  22; 38; 39; 40
Slager, Cornelis (*25-03-1820, †09-10-1891) [Schoonvader van 22]  22
Smit, Dirk (*14-03-1895) [Partner van 68]  68
Smit, Hendrik (*24-04-1865, †05-02-1945) [Schoonvader van 68]  68
Smit, NN NN (levenloos *10-07-1926) [Zoon van 68]  68,1
Smit, NN NN (levenloos *21-07-1928) [Kind van 68]  68,2
Solkema, Jikke van (*10-07-1868, †03-06-1912) [Partner van 29]  29; 69; 70; 71; 72
Solkema, Sybolt Berends van (*06-03-1828, †09-10-1907) [Schoonvader van 29]  29
Spa, Iebeltje de (*10-03-1849, †15-06-1945) [Schoonmoeder van 54]  54
Spandaw, Bernardus Botes (*07-03-1839, †18-05-1839) [Zoon van 4]  4,8
Spandaw, Bote Botes (*11-01-1841, †22-12-1912) [Zoon van 4]  4,9
Spandaw, Bote Sibbeles (*24-12-1785, †28-10-1856) [Partner van 4]  4; 13; 14; 15; 16; 17
Spandaw, Fokje Botes (*23-02-1832, †23-12-1833) [Dochter van 4]  4,3
Spandaw, Fokje Botes (*02-11-1835, †25-06-1872) [Nummer 16]  16
Spandaw, Fokke Botes (*16-03-1834, †08-07-1885) [Nummer 15]  15
Spandaw, Hendrika Botes (*13-08-1829, †01-06-1874) [Nummer 13]  13
Spandaw, Klaaske Botes (*01-02-1837, †09-04-1877) [Nummer 17]  17
Spandaw, Martha Botes (*02-02-1838, †26-02-1909) [Dochter van 4]  4,7
Spandaw, Sible Bernardus (*19-09-1752, †14-09-1824) [Schoonvader van 4]  4
Spandaw, Trijntje Botes (*19-10-1830, †1881) [Nummer 14]  14
Sparreboom, Fop (*14-05-1878, †29-05-1944) [Schoonvader van 73]  73
Sparreboom, Fop (*22-07-1927) [Zoon van 73]  73,2
Sparreboom, Jan (*05-06-1898, †03-03-1975) [Partner van 73]  73
Sparreboom, Jan (*1923) [Zoon van 73]  73,1
Spoelstra, Grietje Siebrens (*26-05-1846, †14-09-1887) [Schoonmoeder van 53]  53
Stefani, Clement E. Franks (*01-03-1908, †07-07-1977) [Partner van 94]  94
Stefani, John (*08-08-1922, †05-09-1994) [Zoon van 94]  94,1
Stek, Geertruida (*08-07-1891, †10-01-1932) [Nummer 32]  32
Stek, Hendrika (*28-04-1893) [Nummer 33]  33
Stek, Hermanus Lambertus (*10-02-1851, †24-06-1927) [Partner van 20]  20; 32; 33
Stek, Johannes (*30-09-1827, †12-10-1877) [Schoonvader van 20]  20
Stellema, Wybe Tjerks (*17-12-1872, †14-05-1947)  17
Stellingwerff, Antje (*19-06-1913, †19-11-2002) [Partner van 97]  97
Stellingwerff, Hinne (*01-10-1880, †03-08-1919) [Schoonvader van 97]  97
Stobbe, Aafje Thymens (*21-12-1873, †19-11-1939) [Schoonmoeder van 87]  87
Stoffer, Antje Jacobs (*05-04-1813, †22-12-1886) [Partner van 6]  6; 24; 25; 26; 27
Stoffer, Jacob Jans (*17-01-1782, †12-04-1819) [Schoonvader van 6]  6
Stoker, Aaltje Jans (*22-02-1851, †06-12-1932) [Schoonmoeder van 47]  47
Stratingh, Bregtje (*21-01-1862, †29-05-1946) [Schoonmoeder van 70]  70
Terpstra, Aaltje (*24-12-1887, †20-03-1970) [Schoonmoeder van 83]  83
Tiekstra, Aaltje Hendriks [Schoonmoeder van 46]  46
Tiemersma, Beitske (Beitsche) (*26-10-1915, †19-06-1996) [Partner van 72]  72
Tiemersma, Jan (*17-07-1888, †03-06-1979) [Schoonvader van 72]  72
Tjaardstra, Hendrikje (*10-07-1887, †07-02-1976) [Nummer 34]  34
Tjaardstra, Jacob (*13-05-1885, †20-11-1906) [Zoon van 21]  21,1
Tjaardstra, Jacob Pieters (*27-07-1824, †12-02-1908) [Schoonvader van 21]  21
Tjaardstra, Klaas (*24-04-1898, †18-08-1967) [Nummer 37]  37
Tjaardstra, Margje (*29-03-1893) [Nummer 36]  36
Tjaardstra, Marten Jacobs (*18-10-1856, †21-09-1898) [Partner van 21]  21; 34; 35; 36; 37
Tjaardstra, Tjamkje (*18-09-1889) [Nummer 35]  35
Toering, Hendrikje Harmens (*01-12-1793, †22-06-1857) [Schoonmoeder van 5]  5
Tuin, Johannes Linzes van der (*11-11-1850, †02-03-1895) [Schoonvader van 35]  35
Tuin, Linze van der (*09-05-1885, †15-05-1956) [Partner van 35]  35
Veen, Antje Franzes van der (*21-07-1793, †22-12-1833) [Schoonmoeder van 13]  13
Veen, Eltje Johanna (*09-04-1900) [Partner van 44]  44
Veen, Lubbertus (*14-10-1864, †09-02-1949) [Schoonvader van 44]  44
Veenema, Albert (*09-04-1920, †23-04-2009) [Nummer 104]  104
Veenema, Anna Catharina (*17-11-1914, †09-09-2000) [Nummer 77]  77
Veenema, Anne (*22-09-1919, †26-02-1991) [Zoon van 59]  59,1
Veenema, Antje Hendriks (*21-09-1886, †18-05-1887) [Dochter van 26]  26,6
Veenema, Antje Hendriks (*03-10-1894) [Nummer 60]  60
Veenema, Antje Jacobs (*20-09-1878, †02-12-1951) [Nummer 50]  50; 87; 88; 89; 90
Veenema, Botje (*25-05-1896, †01-09-1944) [Nummer 68]  68
Veenema, Catharinus (*25-03-1927, †26-11-1989) [Zoon van 59]  59,2
Veenema, Cornelis Harmen (*26-09-1887, †12-11-1969) [Nummer 38]  38; 75; 76
Veenema, Fake Oebeles (Fokke) (*±1761, †26-07-1819) [Nummer 1]  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Veenema, Feddigje (*04-02-1916, †04-02-1981) [Nummer 110]  110
Veenema, Fokke Hendriks (*09-09-1888, †21-09-1972) [Nummer 59]  59
Veenema, Fokke Klazes (*25-05-1896, †11-07-1968) [Nummer 67]  67; 117; 118
Veenema, Fokke Wybes (Wybes) (*23-02-1841, †12-09-1861) [Zoon van 6]  6,1
Veenema, Gelbrig Hendriks (*30-01-1890, †17-08-1910) [Dochter van 26]  26,8
Veenema, Gerbrig (*±1915) [Nummer 109]  109
Veenema, Grietje (*10-06-1918) [Nummer 103]  103
Veenema, Harm Jacobs (*09-04-1892, †04-07-1932) [Nummer 55]  55; 105
Veenema, Harmen Klazes (*27-01-1859, †03-02-1918) [Nummer 22]  22; 38; 39; 40
Veenema, Harmke Jacobs (*02-10-1882, †1946) [Nummer 52]  52; 92; 93; 94; 95; 96
Veenema, Hendrik (*18-12-1908) [Nummer 106]  106
Veenema, Hendrik Wybes (*30-01-1849, †05-07-1905) [Nummer 26]  26; 56; 57; 58; 59; 60
Veenema, Hendrikje (*05-08-1853, †16-03-1909) [Nummer 27]  27; 61; 62; 63; 64
Veenema, Hendrikje Klazes (*15-05-1837, †17-01-1842) [Dochter van 5]  5,3
Veenema, Herman Maarten (*30-04-1915) [Nummer 75]  75
Veenema, Hermina Klazina (*06-08-1918) [Nummer 79]  79
Veenema, Iebeltje (Iep) (*18-11-1916, †09-02-2013) [Nummer 102]  102
Veenema, Izaak Maarten (*25-08-1916, †31-01-2010) [Nummer 78]  78
Veenema, Jacob (*17-05-1916, †07-09-1972) [Nummer 105]  105
Veenema, Jan (*24-02-1923, †06-04-2012) [Zoon van 58]  58,5
Veenema, Janke Hendriks (*17-12-1878, †14-02-1879) [Dochter van 26]  26,1
Veenema, Janke Hendriks (*03-12-1880) [Nummer 57]  57; 108
Veenema, Johanna Maria (*09-06-1920) [Nummer 117]  117; 119; 120
Veenema, Keimpe (*11-05-1913) [Nummer 107]  107
Veenema, Klaas (*04-02-1861, †<1911) [Nummer 28]  28; 65; 66; 67; 68
Veenema, Klaas Herman (*18-08-1890, †27-04-1970) [Nummer 39]  39; 77; 78; 79; 80
Veenema, Klaas Klazes (*13-02-1850, †16-12-1924) [Nummer 19]  19; 31
Veenema, Maarten Harmen (*07-09-1902, †21-06-1911) [Zoon van 22]  22,6
Veenema, Margje (*13-07-1884, †09-02-1963) [Nummer 31]  31; 74
Veenema, Margjen Anna (*06-05-1889, †24-11-1889) [Dochter van 22]  22,2
Veenema, Maria Elisabeth (*25-04-1917) [Nummer 76]  76
Veenema, Nicolaas Herman (*30-11-1934) [Nummer 80]  80
Veenema, NN NN (levenloos *26-02-1883) [Dochter van 26]  26,4
Veenema, NN NN (levenloos *20-09-1886) [Zoon van 25]  25,8
Veenema, Pietje (*17-09-1921) [Nummer 118]  118
Veenema, Reinouw (*28-11-1893, †12-08-1977) [Nummer 66]  66; 116
Veenema, Sjoukje (*±1921, †13-04-1996) [Nummer 112]  112
Veenema, Stijntje Klazes (*23-03-1839) [Zoon van 5]  5,4
Veenema, Thomas Hendriks (*29-01-1884, †26-04-1956) [Nummer 58]  58; 109; 110; 111; 112; 113
Veenema, Tietje (*09-10-1891, †26-03-1964) [Nummer 65]  65; 114; 115
Veenema, Tjitske (*28-12-1919) [Dochter van 55]  55,2
Veenema, Trijntje (*16-05-1917, †16-09-1959) [Nummer 111]  111
Veenema, Wiebe (*08-09-1927, †16-10-2007) [Nummer 113]  113
Veenema, Wiebe Fokkes (*±1811, †12-10-1894) [Nummer 6]  6; 24; 25; 26; 27
Veenema, Wiebe Hendriks (*24-12-1879, †29-10-1950) [Nummer 56]  56; 106; 107
Veenema, Wietze Jacobs (*29-02-1888, †03-04-1959) [Nummer 54]  54; 102; 103; 104
Veenema, Willem Herman (*19-01-1892, †14-07-1892) [Zoon van 22]  22,4
Veenema, Willem Herman (*25-05-1893, †22-04-1967) [Nummer 40]  40
Veenema, Willempke Fakes (*±1789, †16-02-1846) [Nummer 2]  2; 8; 9; 10
Veenema, Wybrigje (*11-12-1855, †15-03-1907) [Nummer 21]  21; 34; 35; 36; 37
Veenema, Wybrigje Fokkes (*1800, †09-12-1860) [Nummer 4]  4; 13; 14; 15; 16; 17
Veensma, Geertje Annes (*15-05-1858) [Schoonmoeder van 36]  36
Veenstra, IJsbrand (*01-05-1902, †18-02-1979) [Zoon van 46]  46,1
Veenstra, Jan Ysebrants (*31-01-1870, †04-02-1944) [Partner van 46]  46
Veenstra, Klaas Jan (*17-02-1904, †17-08-1987) [Zoon van 46]  46,2
Veenstra, Sytze (*25-04-1912) [Zoon van 46]  46,3
Veenstra, Ysebrant Jans [Schoonvader van 46]  46
Veldhuis, Koop (*06-02-1855, †16-05-1940) [Schoonvader van 69]  69
Veldhuis, Lammegien (*07-01-1901) [Partner van 69]  69
Velzel, Bote Sibble van (*28-09-1857) [Zoon van 14]  14,2
Velzel, David van (*23-07-1785, †06-05-1841) [Schoonvader van 14]  14
Velzel, David van (*05-08-1859, †15-09-1861) [Zoon van 14]  14,3
Velzel, Jacob van (*27-05-1826) [Partner van 14]  14
Velzel, Margje van (*22-12-1855) [Dochter van 14]  14,1
Venema, Aaltje (*15-05-1870, †11-12-1870) [Dochter van 18]  18,5
Venema, Aaltje (*01-11-1871, †22-04-1881) [Dochter van 18]  18,6
Venema, Aaltje Fokkes (*18-07-1797, †11-01-1887) [Nummer 3]  3; 11; 12
Venema, Akke (*12-11-1884, †29-08-1949) [Nummer 53]  53; 97; 98; 99; 100; 101
Venema, Akke Wybes (*11-10-1843, †24-06-1914) [Nummer 24]  24; 46; 47
Venema, Aukje (*19-10-1876, †17-03-1953) [Nummer 49]  49; 84; 85; 86
Venema, Bartele (*14-07-1914) [Nummer 83]  83
Venema, Berend (*08-11-1895) [Nummer 43]  43
Venema, Eldert (*21-03-1906, †27-09-1924) [Zoon van 23]  23,7
Venema, Fokke Klaas (*16-02-1906, †04-05-1907) [Zoon van 29]  29,5
Venema, Fokke Klaas (*08-08-1907, †14-06-1908) [Zoon van 29]  29,6
Venema, Fokke Klaas (*01-11-1909, †12-12-1909) [Zoon van 29]  29,7
Venema, Fokke Klaas (*02-04-1911, †26-02-1989) [Nummer 72]  72
Venema, Fokke Klazes (*01-11-1832, †29-12-1876) [Nummer 18]  18; 28; 29; 30
Venema, Geert Oebele (*15-06-1937, †04-01-1945) [Zoon van 45]  45,2
Venema, Geertje (*20-08-1921, †24-06-2010) [Dochter van 41]  41,1
Venema, Geertje (*13-03-1930, †21-07-1935) [Dochter van 45]  45,1
Venema, Gepke (*07-08-1909, †18-03-1984) [Nummer 81]  81
Venema, Harmen Klazes (*31-01-1858, †14-02-1858) [Zoon van 5]  5,10
Venema, Hendrik (*19-07-1890, †04-07-1965) [Zoon van 25]  25,10
Venema, Hendrik Fokkes (*1814, †22-05-1863) [Zoon van 1]  1,8
Venema, Hendrikje (*21-04-1875, †24-07-1875) [Dochter van 18]  18,8
Venema, Hendrikje Klazes (*31-10-1851, †28-12-1867) [Dochter van 5]  5,7
Venema, Hendrikje Klazes (*20-10-1853, †05-11-1930) [Nummer 20]  20; 32; 33
Venema, Hotse (*10-12-1902) [Zoon van 29]  29,3
Venema, Hotze (*12-03-1865, †26-03-1903) [Zoon van 18]  18,2
Venema, Jacob (*15-10-1845, †09-06-1903) [Nummer 25]  25; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55
Venema, Jacob (*18-04-1912, †27-08-1993) [Nummer 82]  82
Venema, Jan (*25-02-1891) [Nummer 41]  41
Venema, Janke (*23-10-1901) [Nummer 70]  70
Venema, Jantje Jacobs (*09-09-1880, †09-04-1933) [Nummer 51]  51; 91
Venema, Jeltje (*13-07-1868) [Nummer 30]  30; 73
Venema, Klaas (*16-02-1889, †03-12-1921) [Zoon van 23]  23,1
Venema, Klaas (*18-04-1899) [Nummer 44]  44
Venema, Klaas Fokke (*02-11-1900) [Nummer 69]  69
Venema, Klaas Fokkes (*25-10-1806, †21-12-1864) [Nummer 5]  5; 18; 19; 20; 21; 22; 23
Venema, Libbe Fokkes (*±1803, †14-05-1840) [Dochter van 1]  1,5
Venema, Margje (*27-11-1893, †17-11-1983) [Nummer 42]  42
Venema, NN NN (levenloos *02-12-1873) [Dochter van 25]  25,1
Venema, Oebele Klazes (*05-02-1862, †16-01-1951) [Nummer 23]  23; 41; 42; 43; 44; 45
Venema, Oeble Uitzes (*24-08-1843, †09-07-1844) [Zoon van 5]  5,5
Venema, Pieter (*28-09-1876, †15-12-1878) [Zoon van 18]  18,9
Venema, Saakje (*05-12-1873, †06-12-1878) [Dochter van 18]  18,7
Venema, Sibolt (*02-06-1904) [Nummer 71]  71
Venema, Sjoerd (*13-12-1866, †29-01-1922) [Nummer 29]  29; 69; 70; 71; 72
Venema, Sjoerd Klazes (*24-08-1834, †13-09-1868) [Zoon van 5]  5,2
Venema, Wiebe (*18-03-1875, †23-05-1937) [Nummer 48]  48; 81; 82; 83
Venema, Wieger (*07-08-1901, †24-05-1959) [Nummer 45]  45
Verduijn, Francina (*30-03-1860, †03-06-1945) [Schoonmoeder van 66]  66
Verploegh, Gijsbertus (*21-02-1916) [Partner van 76]  76
Verploegh, Marius (*15-03-1888, †11-10-1959) [Schoonvader van 76]  76
Vijverberg, Carolus Hendrikus (*1948) [Zoon van 116]  116,1
Vijverberg, Cornelis (*30-12-1893, †15-05-1974) [Partner van 66]  66; 116
Vijverberg, Cornelis (*28-10-1919) [Nummer 116]  116
Vijverberg, Willem (*12-10-1858, †18-03-1939) [Schoonvader van 66]  66
Visschers, Willemina Catharina (*21-11-1874, †27-05-1940) [Schoonmoeder van 79]  79
Visser, Hendrik Jentjes (*14-12-1788, †02-03-1836) [Schoonvader van 7]  7
Visser, Heye Tjeerds (*16-08-1869, †17-02-1952) [Schoonmoeder van 74]  74
Visser, Jentje (*05-02-1821, †13-11-1904) [Partner van 7]  7
Visser, Wijtske (*03-11-1925, †07-10-2014) [Partner van 113]  113
Vries, Antje de (*27-02-1867) [Dochter van 13]  13,4
Vries, Antje Siebes de (*17-12-1848, †14-01-1913) [Schoonmoeder van 62]  62
Vries, Bote de (*12-01-1872, †14-07-1891) [Zoon van 13]  13,5
Vries, Feddrikje Ymes de (*05-04-1861, †26-09-1931) [Schoonmoeder van 58]  58
Vries, Frans Haitzes de (*17-02-1823, †04-09-1905) [Partner van 13]  13
Vries, Grietje de (*02-01-1904) [Nummer 85]  85
Vries, Haitse Annes de (*03-06-1796, †22-02-1876) [Schoonvader van 13]  13
Vries, Haitze de (*20-08-1862, †10-08-1863) [Zoon van 13]  13,2
Vries, Haitze Franzes de (*07-05-1859, †14-01-1861) [Zoon van 13]  13,1
Vries, Jacob de (*31-08-1910) [Nummer 86]  86
Vries, Janke Meints de (*22-06-1877, †20-09-1932) [Schoonmoeder van 106]  106
Vries, Jetske Jans de (*30-10-1802, †07-06-1871) [Schoonmoeder van 10]  10
Vries, Klaas de (*26-11-1936, †10-03-2018) [Zoon van 84]  84,2
Vries, Margaretha Francisca Inesz de (*±1948, †08-07-1952) [Dochter van 86]  86,1
Vries, Sjoerd de (*26-02-1901, †11-10-1971) [Nummer 84]  84
Vries, Sjoerd Ulbes de (*03-06-1851, †13-02-1941) [Schoonvader van 49]  49
Vries, Ulbe de (*09-08-1875, †19-04-1955) [Partner van 49]  49; 84; 85; 86
Vries, Ulbe de (*12-04-1933, †07-01-2008) [Zoon van 84]  84,1
Vries, Wiebrigje de (*24-01-1864, †24-11-1941) [Dochter van 13]  13,3
Wal, Akke van der (*12-05-1855, †03-07-1914) [Schoonmoeder van 65]  65
Wal, Sietske de (†22-09-1999) [Partner van 101]  101
Waterlander, Tjettje (*01-04-1881, †05-05-1962) [Schoonmoeder van 105]  105
Weg, Jacobjen van der (*20-07-1818, †23-11-1897) [Partner van 8]  8
Weg, Nanne Hessels van der (*06-11-1788, †09-12-1875) [Schoonvader van 8]  8
Weij, Antje van der (*12-11-1875, †09-12-1944) [Schoonmoeder van 71]  71
Werf, Wytske van der (*06-11-1887, †29-10-1970) [Schoonmoeder van 88]  88
Wessels, Geertruida (*04-12-1860, †20-07-1939) [Schoonmoeder van 43]  43
Weyma, Anne Sipkes (*17-07-1859, †17-05-1929) [Schoonvader van 59]  59
Weyma, Timmeltje (*12-05-1892, †25-10-1988) [Partner van 59]  59
Wiegersma, Antje Hendriks (*08-02-1890, †12-02-1959) [Nummer 64]  64
Wiegersma, Aukje (*16-01-1918) [Dochter van 63]  63,1
Wiegersma, Helmig Hendriks (*03-07-1885, †22-04-1886) [Zoon van 27]  27,3
Wiegersma, Helmig Hendriks (*10-05-1887, †22-06-1970) [Nummer 63]  63
Wiegersma, Helmig Wiegers (*23-08-1811, †25-12-1881) [Schoonvader van 27]  27
Wiegersma, Hendrik (*16-11-1919, †26-05-1993) [Zoon van 63]  63,2
Wiegersma, Hendrik Helmigs (*23-12-1852, †17-07-1912) [Partner van 27]  27; 61; 62; 63; 64
Wiegersma, Hendrikje (Hinke) (*25-06-1915, †20-08-1990) [Dochter van 62]  62,3
Wiegersma, Hendrikje Wietske (Hennie) (*09-04-1923, †10-12-1985) [Dochter van 63]  63,3
Wiegersma, NN NN (levenloos *13-12-1909) [Zoon van 62]  62,1
Wiegersma, Uilke (*27-02-1911, †01-05-1972) [Zoon van 62]  62,2
Wiegersma, Wiebe Hendriks (*25-02-1883, †05-01-1967) [Nummer 62]  62
Wiegersma, Wietske Hendriks (*08-10-1879, †11-07-1921) [Nummer 61]  61
Wijkstra, Jouke (*15-03-1875, †03-08-1944) [Schoonvader van 71]  71
Wijkstra, Roelofje (*26-12-1904) [Partner van 71]  71
Wijnstra, Aukjen Jochums (*08-04-1817, †12-03-1894) [Schoonmoeder van 25]  25
Wildeboer, Jentje (*03-04-1891, †03-03-1959) [Partner van 41]  41
Wildeboer, Roelof (*13-04-1844, †12-05-1903) [Schoonvader van 42] [Schoonvader van 41]  41; 42
Wildeboer, Roelof (*10-08-1888, †29-03-1968) [Partner van 42]  42
Wit, Geertruida de (*22-05-1920) [Partner van 86]  86
Wit, Klaas de (*09-07-1887, †07-09-1963) [Partner van 36]  36
Wit, Wieberen Cornelis de (*10-03-1840, †19-02-1919) [Schoonvader van 36]  36
Wit, Wijbrandus de (*25-05-1889, †10-02-1945) [Schoonvader van 86]  86
Wobbes, Grietje (*±1756, †22-04-1793) [Schoonmoeder van 3]  3
Woudstra, Akke (*28-11-1853, †10-01-1952) [Schoonmoeder van 39]  39
Zeegers, Johannes Hendrikus Hermanus Lambertus (*±1923, †02-05-1967) [Zoon van 33]  33,1
Zeegers, Johannes Marinus (*21-06-1889, †04-04-1956) [Partner van 33]  33
Zeegers, Leonardus Hendricus Jacobus (*27-09-1836) [Schoonvader van 33]  33
Zeldenrust, Zetske Tjitzes (*15-02-1852, †25-09-1940) [Schoonmoeder van 49]  49
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 26-03-2024 09:36:19 door A. Stomphorst